Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
88001
  Базна Ю. "ProZorre" оскарження тендерних рішень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 18-19


  Після впровадження реформи у сфері державних закупівель та прийняття Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) суттєво змінилася процедура здійснення закупівель, а також порядок оскарження тендерних рішень.
88002
  Andres Stefan "Przebierancy" i inne opowiadania / Andres Stefan; Przelozyla E.Siicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 237s.
88003
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
88004
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
88005
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
88006
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
88007
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
88008
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
88009
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
88010
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
88011
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
88012
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
88013
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
88014
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
88015
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
88016
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
88017
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
88018
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
88019
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
88020
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
88021
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
88022
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
88023
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
88024
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
88025
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
88026
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
88027
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
88028
  Stewart Brian Progress with Chemistry 2. / Stewart Brian. – Eastbourne, 1985. – 275с.
88029
  Sakharov Andrei Progress, coexistence, and intellectual freedom / Sakharov Andrei. – New York, 1968. – 158с.
88030
  Miller F.R. Progressive problems in physics / F.R. Miller. – London a. o. : Heath and company, 1942. – VII, 235p.
88031
  Hansen Beatrice Progressive typewriting speed practice. / Hansen Beatrice. – 3rd ed. – New York, 1968. – 49с.
88032
  Wundt W. Progressives Erbe, Wissenschaftsentwicklung und Gegenwart / W. Wundt. – Leipzig, 1980. – 410s.
88033
  Slach Miroslav Prohava vune jasminu / Slach Miroslav. – Praha, 1983. – 146с.
88034
  Sesan Valerian Proiect de unificare a organizatiei bisericii autocefale ortodoxe din Romania intregita / Sesan Valerian. – Cernauti, 1920. – 69с.
88035
   Proiectarea asistata de calculator a sistemelor discrete. – Bucuresti, 1984. – 203с.
88036
  Sotropa Valeriu Proiectele de constitutie programele de reforme si petitiile de drepturi dintarile romane. In secolul al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea / Sotropa Valeriu. – Bucuresti, 1976. – 306с.
88037
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinemjeto na proizvodstvoto na pamuk vo opstestveniot sektor na SR.Makedonija / Dzonov Kiril, I. Stancevski. – Skopje, 1964. – 82с.
88038
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinenjeto na proizvodstvoto na tutun vo opstestveniot sektor / Dzonov Kiril, Stancevski Ilija. – Skopje, 1964. – 128с.
88039
  Pesic Miodrag Proizvodnja sirovog celika / Pesic Miodrag. – Beograd, 1956. – 224с.
88040
  Kudak V. Project DWARF - using eclipsing binaries for searching for exoplanets and brown dwarfs / V. Kudak, S. Parimucha // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 2. – P. 69-72. – ISSN 2227-1481


  Project DWARF is a long-term observation campaign for about 60 selected eclipsing binaries aimed for detection of exoplanets or other objects (brown dwarfs) in low-mass detached binaries of different types (low-mass eclipsing binaries with M and K ...
88041
  Meredith Jack Project management : A managerial approach / Meredith Jack, Mantel Samuel. – 3rd ed. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 16,766p. – ISBN 0-471-01626-8
88042
  Alkaz V.G. Project of seismic risk estimation and disaster mitigation of Kishinev city : випуск 23 / V.G. Alkaz, A.G. Zaicenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Місто Кишинів, столиця Республіки Молдова, періодично переживає вплив сильних землетрусів, які генерує зона Вранча. З метою прогнозування можливих втрат від землетрусів, розроблено комплекс програм, які базуються на ГІС-технологіях. Очікувані ...
88043
  Cechurova L. Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 137-147. – ISSN 1993-6788


  The main objective of this paper is to analyze the current project management practice at small and medium-sized enterprises in Czech Republic and the possibilities for project portfolio implementation in such companies. The analysis is based on the ...
88044
  Khalack V.R. Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars / V.R. Khalack, LeBlanc // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 3-10. – ISSN 2227-1481


  A new research project on spectral analysis which aims to characterize the vertical stratification of element abundances in stellar atmospheres of chemically peculiar (CP) stars, is discussed in detail. Some results on detection of vertical abundance ...
88045
   Projecting the climatic effects of increasing carbon dioxide. – Washington : United States Department of Energy, 1985. – XXV, 381 p. : ill. – DOE/ER-0237 December 1985 Dist. Category UC-11
88046
   Projection in literature / Daniel Edythe, Farrell Edmund, Grommon Alfred, Niles Olive Stafford, Pooley Robert. – Glenview u.a. : Scott, Foresman, 1976. – 14,594p. : ill. – (America reads). – ISBN 0-673-10218-1
88047
   Projections de la demande et de l"offre d"Engrais jusquen 1980: Amerique du Sud, Mexique et Amerique Centrale. – New York, 1972. – 92с.
88048
  Sosniuk O.P. Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers" motivation // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 113-121
88049
   Projects and prospects for cooperation in Eurasia : collection of articles. – Vilnius : Centre for geopolitical studies ; Carnegie Moscow center], 2012. – 63, [1] p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-95423-0-0
88050
  Lynch Gladys Projects in oral interpretation / Lynch Gladys, Crain Harold. – New York, 1959. – 320с.
88051
  Tokarski T. Projekcja polskiego doswiadczenia transformacji polityki spolecznej w ukrainskich realiach // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 105-111. – ISBN 978-966-8406-98-0
88052
  Munchenberg Hans Projekt Mercury. / Munchenberg Hans. – Berl., 1964. – 390с.
88053
   Projekt na zniszczenie rusi ziednoczonej, ktori r/ 1717 ze w ezasach Zygmunta III. uknowany // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 16
88054
   Projektiert. Gebaut. Bewohnt. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1968. – 295 S. : Ill.
88055
  Bol Gerrit Projektive Differentialgeometrie / Bol Gerrit. – Gottingen : Vandenhoeck&Ruprecht
T. 3. – 1967. – 8, 528 p.
88056
  Blaschke Wilhelm Projektive Geometrie / Blaschke Wilhelm. – 3. erw. Aufl. – Basel-Stuttgart : Verl. Birkhauser, 1954. – 198 S. – (Lehrbucher u. Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften ; Bd. 17 : Mathematische Reihe)
88057
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek)
T. 1. – 1957. – 4, 204 S. : Abb.
88058
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 8)
T. 2. – 1957. – 196 S. : 46 Abb.
88059
  Doehlemann K. Projektive Geometrie in synthetischer Behandlung / K. Doehlemann. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1922. – 132 S. – (Goschen ; 72)
88060
   Projektowanie maszyn i systemow cyfrowych. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1972. – P. 405
88061
  Flizikowski Jozef Projektowanie srodowiskowych procesorow energii / Flizikowski Jozef, Bielinski Kazimiers. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 327s. – ISBN 83-87274-370-2
88062
   Projektu vadisanas problemas un tendences parejas perioda uz tirgus ekonomiku. – Riga, 1992. – 118с.
88063
  Serczyk W. Projekty i realizacija reform gospodarczych w dobrach Stanislawa Szczesnego Potockiego na Ukrainie prawobrezeznej / W. Serczyk, 1962. – [18] s.
88064
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
1. – 1971. – 306с.
88065
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
2. – 1971. – 230с.
88066
  Carbone S. Projet de loi d"archeves type / S. Carbone, R. Gueze. – Paris, 1971. – 243с.
88067
   Projet de programme et de budget pour 1963-1964. – Paris, 1962. – 270с.
88068
   Projet de programme et de budget pour 1965-1966. – Paris, 1964. – 454с.
88069
   Projet de programme et de budget pour 1967-1968. – Paris, 1966. – 346 с.
88070
   Projet de programme et de budget pour 1969-1970. – Paris, 1968. – 369 с.
88071
   Projet de programme et de budget pour 1973-1974. – Paris, 1972. – 344с.
88072
   Projetscolaire UNESCO 1961-1964. – Kobenhavn : UNESCO, 1965. – 27 p.
88073
  Husak G. Projevy a stati. Duben 1969 - leden 1970 / G. Husak. – Praha, 1970. – 403с.
88074
  Husak Gustav Projevy a stati. Srpen 1974 - duben 1976 / Husak Gustav. – Praha, 1977. – 529с.
88075
  Dobes Karel Prokop Chocholousek / Dobes Karel. – Praha, 1949. – 30 s.
88076
  Macek Josef Prokop Veliky / Macek Josef. – Praha, 1953. – 216с.
88077
  Wolf, Friedrich Prolegomena ad Homerum, sive De operum Homericorum prisea et genuina forms variisque mutationibus et probabile ratione emendadi / Scripsit Frid. Aug. Wolfius. – Halis Saxonum (Halle an der Saale) : Orphandtroph
Т. 1. – 1795. – [4], CCLXXX S.
88078
  Cetera Bronislaw Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku / Cetera Bronislaw. – Krakow, 1977. – 225с.
88079
  Kim G.F. Proletarian internationalism and revolutions in the East. / G.F. Kim, F.I. Shabshina. – M., 1972. – 437с.
88080
  Polyansky V. Proletarian internationalism: guideline of the communists / V. Polyansky. – Moscow, 1970. – 104с.
88081
  Williams Gwyn Proletarian order : Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian communism 1911-1921 / Williams Gwyn. – London : Pluto, 1975. – 368p. – ISBN 0-902818-65-1
88082
   Proletariat in der BDR. Reproduktion. Organisation. Aktion. – Berlin, 1974. – 623с.
88083
   Proletariat und Klassenkampf in der Gegenwart. – Berlin, 1977. – 208с.
88084
  Lehfeld Horst Proletarischer Internationalismus / Lehfeld Horst, Lindner Heinz. – Berlin, 1979. – 116с.
88085
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba / Desnica Vladan. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 349s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; 117/2)
88086
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Beograd, 1963. – 348с.
88087
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1975. – 418с.
88088
   Prolog, nie epilog... : Poezja ukrainska w polskich przekladach (pierwsza polowa 20 wieku). – Warszawa : SOW, 2002. – 250s. – ISBN 83-86619-39-2
88089
  Chernyshevsky Nikolai Prologue : A novel from the beginning of the 1860s / Chernyshevsky Nikolai; Translated and with an introduction by Michael R. Katz. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 17,358p. – (Studies in Russian literature and theory). – ISBN 0-8101-1165-9
88090
  Hrubin Frantisek Promena / Hrubin Frantisek. – Praha, 1958. – 21с.
88091
  Branald Adolf Promenada s jelenem. / Branald Adolf. – Praha, 1963. – 421с.
88092
  Hubner J. A. Promenade Autour du Monde 1871 / M. le baron de Hubner. – Paris : Hachette
Tome second. – 1874. – [6], 501, [4] p. – Вид. без обкл.
88093
  Schneider E. Promenades d"Italie : L""esprit des visages et des sites / Edouard Schneider. – Paris : Bernard Grasset, 1926. – 334 p.
88094
  Flammarion Promenades dans les Etoiles : 40 gravures / Camille Flammarion. – 5e Ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1935. – 153 p. – (La Petite Bibliotheque)
88095
   Promenades dans Paris = Прогулки по Парижу. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 80с.
88096
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – М., 1960. – 80с.
88097
  Gourmont R. de Promenades philosophiques / Remi de Gourmont. – 2 ed. – Paris : Mercvre de France, 1925. – 291 p. – Une science d"autrefois : la phytognomonique philosophie naturelle. Religion et sociologie - psychologie. Reveries. Des pas sur le sable.. ; 3 e serie
88098
  Sokolov L. Promene u strukturi stanovnistva na teritoriji NR Makedonije 1921-1953 gofine kao odraz ekonomskog razvoja / L. Sokolov. – Skopje, 1962. – 352с.
88099
  Kraus E.R. Promenena zem. / E.R. Kraus, Pechacek Jaroslav. – Praha, 1957. – 480с.
88100
  Kubinova Marie Promeny ceske poezie dvacatych let. / Kubinova Marie. – Praha, 1984. – 109с.
88101
  Dedinova T. Promeny role antiutopickych prvku v ceske fantasticke literature pred rokem 1989 a v soucasnosti // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 172-195. – ISBN 978-617-7480-12-8
88102
  Swiderska Alina Prometeusz i perliczka. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1959. – 300с.
88103
  Bialoborski Eustachy Prometeusz w pudelku / Bialoborski Eustachy. – Krakow, 1957. – 64 с.
88104
  Eschyle Promethee enchaine suivi de Promethee porte-lumiere par J. Laccarriere / Eschyle; Traduit par Jean-Paul Savignac. – Paris : Belin, 2000. – 74p. – ISBN 2-7011-2752-1
88105
  Aeschylus Prometheus bound. The suppliants. Seven against Thebes. The Persians. / Aeschylus; Vellacott P. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
88106
  Cyrille Offermans Prometheus Unbound // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 32-41


  Essays as an Orphic Counterforce.
88107
  Fuhmann Franz Prometheus. Die Titanenschlacht / Fuhmann Franz. – Berlin, 1974. – 301 с.
88108
  Сорока В. Prometheus: "Світло" онлайн-курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційну освіту в Україні - національну платформу навчальних курсів університетського рівня.
88109
  Zeromski Stefan Promien / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 146 s. : ill.
88110
  Slucki Arnold Promienie czasu / Slucki Arnold. – Warszawa, 1959. – 92с.
88111
  Gueben Georges Promieniotworczosc i wstep do fizyki jadrowej / Gueben Georges. – Warszawa, 1956. – 320 с.
88112
  Irving Clive Promise the earth / Irving Clive. – New York, 1982. – 402с.
88113
  Sacks Peter Promised lands / Sacks Peter. – Harmondsworth, 1991. – 88с.
88114
   Promises to keep : annual report 2012 / United Nations population fund. – New York : UNFPA, 2013. – 48 p. : ill. – Кн. без тит. арк. – ISBN 978-0-89714-007-2
88115
  Bowles Chester Promises to keep: my years in public life 1941-1969 / Bowles Chester. – New York, 1971. – 657с.
88116
  Czornik Malgorzata Promocja miasta / Czornik Malgorzata; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Wyd. drugie uzupelnione. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej im.K.Adamieckigo, 2000. – 116s. : il. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-107-4
88117
  Kholod O. Promoter DNA methylation of E-cadherin gene in molecular pathogenesis of adhesive complex and activation of EMT markers SNAIL and TWIST1 in myeloproliferative leukemia / O. Kholod, A. Bakhmachuk, L. Shvachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  EMT – the epithelial-to-mesenchimal transduction is the basis platform of the tumor microenvironment. EMT causatively binding with the tumor progression, by which are modulated the migrational, invasive and metastatic potentials of the tumor ...
88118
   Promoting education for international understanding. – Manila, 1966. – 128с.
88119
   Promoting external alumina scaling on Ni-base alloy 602 Ca during high temperature oxidation / A. Chyrkin, R. Pillai, T. Galiullin, W.J. Quadakkers // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 26
88120
   Promoting fiscal discipline. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,134 p. – ISBN 978-1-58906-609-0
88121
   Promotion of export-oriented industries. Based on the proceedings of the International Symposium on Industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
88122
   Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi / I.M. Kadenko, V.A. Plujko, B.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, B.Yu. Leshchenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – Р. 122-129. – ISSN 1818-331Х


  The yield of prompt y-rays produced by interaction of 14 MeV neutrons with natNi was measured using the time-offlight technique. A differential cross section from (n, xy) reactions was unfolded from amplitude spectrum. Experimental results were ...
88123
  Beyerlink Lavrentio Promptuarium morale super Evangelia festorum toitus anni: ad instrusstionem concionarum, reformationem peccatorum,consolationem piorum. – Rom, Hierati, 1614. – 620с.
88124
   Pronksiajast varase feodalismini. – Tallinn, 1966. – 228с.
88125
  Левина Л.Б. Pronominaladverbien / Л.Б. Левина. – Саратов, 1973. – 33 с.
88126
  Yavorski B.M. Prontuario de fisica / B.M. Yavorski, A.A. Detlaf; trad. do russopor A.Kutchumov. – 2. – Moscu : Mir, 1990. – 792 p.
88127
   Propagace knihy : Sestavili a redigovali Jaroslav Kuna, Jiri Picek, Gustav Skypala a Josef Vinarek. – Praha : Obris, 1955. – 207 p., 12 p. il.
88128
   Propagace knihy. – Praha, 1955. – 207с.
88129
  Lisicki W. Propagacja fal radiowych / W. Lisicki. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1962. – 374 s.
88130
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – Редакційна передплата
88131
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – З 2008р назва".Пропаганда"
88132
  Domke R. Propaganda on the Recovered Territories, 1945 - 1948 // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 41-53. – ISBN 978-0-692-58561-0
88133
  Ellul Jacques Propaganda: the formation of men`s attitudes. / Ellul Jacques. – New York, 1968. – 313с.
88134
   Propagation of privileged polarization in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Y.A. Oberemok // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 18-21
88135
   Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok, Yu.A. Skoblya // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 403-407. – ISSN 1560-8034


  Anisotropic properties of longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism were considered. Differential Jones matrix model for this class of media was obtained. The equation for the polarization complex variable that ...
88136
  Dolukhanov M. Propagation of radio waves = Распространение радиоволн : transl. from the 1965 Rus. ed. / M. Dolukhanov. – Moscow : Mir Publishers, 1971. – 372 с.
88137
  Vysotskii V. Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation / V. Vysotskii, V. Vassilenko, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  In this article the wave solutions of heat transfer equations, for classical model and for two alternative non-stationary models (hyperbolic and model with a time delay) have been studied. Modeling of temperature impulse propagation was performed ...
88138
  Ilashchuk T.O. Propedeutics of internal medicine in questions and answers = Пропедевтика внутрішньої медицини в питаннях і відповідях : educational textbook / T.O. Ilashchuk, O.V. Glubochenko, N.M. Malkovych ; Min. of Public Health of Ukraine "Bukovinian State Medical University". – 2nd ed. (renew and suppl.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 430, [1] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 429-430. – ISBN 978-617-7096-93-0
88139
  Turski Wladyslaw Propedeutyka informatyki / Turski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 205с.
88140
   Properties of Aluminium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XV, 325 p. – (EMIS Datareviews Series/Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 7). – ISBN 0-85296-558-3
88141
   Properties of cellulose and cellulose-carbon hosts doped with inorganic nitrite compounds / T.S. Avramenko, S.L. Revo, V.P. Chornii, V.P. Scherbatskyi, M.S. Nedielko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 78-79
88142
  Mishura Y. Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel / Y. Mishura, V. Zubchenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 130-139. – ISSN 0868-6904


  We study the properties of the fractional Poisson process with the Molchan-Golosov kernel. The kernel can be characterized as a compact since it is non-zero on compact interval. The integral of nonrandom function with respect to the centered and ...
88143
   Properties of lattice-matched and strained Indium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XXI, 317 p. – (EMIS Datareviews Series/ Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 8). – ISBN 0-85296-865-5
88144
  Nikitchenko M.S. Properties of quasiary specification algebras // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вводяться спеціальні специфікаційні алгебри над класами квазіарних відображень. Ці алгебри відображають такі властивості програмних систем, як частковість даних, частковість та необмежена арність предикатів та функцій, чутливість до невизначених даних. ...
88145
  Chechenitski A. Properties of queueing networks with parallel structure / A. Chechenitski, O. Kucherenko // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 10-12
88146
   Properties of secondary discharge in plasma-liquid system based on rotating gliding discharge / D.K. Hamazin, V.V. Iukhymenko, V.Y. Chernyak, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 167-170. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the results of secondary discharge based on rotating gliding discharge study in plasma-liquid system at atmospheric pressure. Discharge electrical parameters were investigated and geometrical parameters of the discharge channel were ...
88147
  Demchyshyn A.B. Properties of swift heavy ions(SHI) induced materials // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 172-174
88148
  Zubchenko V. Properties of the solutions of stochastic differential equation with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, centered and non-centered Poisson measures and their applications // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 120-121
88149
  Tsushko V.V. Property rights specification and protection in transition economies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 141-148 : fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
88150
  Ryan Alan Property: Concepts in Social Thought / Ryan Alan. – Minneapolis, 1987. – 143с.
88151
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – Berlin, 1973. – 248с.
88152
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 292с.
88153
   Prophetic voices: ideas and words on revolution. – New York, 1969. – 241с.
88154
   Prophets and proletarians : Documents on the history of the rise and decline of Ukrainian communism in Canada. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. press; University of Alberta, 1990. – 483 p. – ISBN 092086256X
88155
  Gardiner A.G. Prophets, priests, and kings / A.G. Gardiner. – London : Dent & sons, 1914. – 340 p.
88156
  Livshits B.G. Propiedades fisicas de metales y aleaciones / B.G. Livshits, V.S. Kraposhin, Y. Linetski. – Moscu : Mir, 1982. – 446 p.
88157
  Synek Miloslav Propocty v ekonomice podniku / Synek Miloslav. – Praha, 1974. – 186с.
88158
  Rattay F. Propogation and Distribution of Neural Signals: a Modeling Study of Axonal Transport // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
88159
  Gans Erhard Proportionen des Zeitaufwandes der sozialistischen Gesellschaft im Gesamtprozess ihrer Reproduktion in der DDR. / Gans Erhard, Liebe Siegfried. – Berlin, 1982. – 98с.
88160
  Ogrodzinski W. Proporzec z Bialym Barankiem / W. Ogrodzinski. – [ Lodz ] : Lodzkie, 1975. – 437 с.
88161
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor romanesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1974. – 266с.
88162
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor rominesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1961. – 356с.
88163
  Khalfina R. Propriete personelle en U.R.S.S. / R. Khalfina. – M., 1976. – 203с.
88164
  Cornille H. Proprietes analytiques de l amplitude de diffusion de deux particules chargees interagissant par un potentiel du type de Yukawa. / H. Cornille. – 39 p.
88165
  Cech Edouard Proprietes projectives du contact // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 36с.
88166
   Propulsion and re-entry. – Paris, Warszawa, 1966. – 433с.
88167
  Szatyn B. Propusnica za Zidova / Bronislaw Szatyn. – Zagreb : Globus, 1983. – 207, [1] p., [6] l. il. – (Plava biblioteka / ured. L. Kroflin)
88168
  Sikora Adam Prorocy szczesliwych swiatow / Sikora Adam. – Warszawa, 1982. – 268с.
88169
  Markus Jozef Ondrej Prorok Elias a Jan Krstitel / Markus Jozef Ondrej. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 164 s. – ISBN 8070904747
88170
  Kubikowski Zbigniew Prorok i ministranci. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 146с.
88171
  Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
88172
  Guillen Nicolas Prosa de prisa 1929-1972 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1975. – 427с.
88173
  Pushkin A. Prosa escogida / A. Pushkin. – Moscu : Progreso, 1981. – 327с.
88174
  Turkov A.M. Prosa russa dell"Ottocento = От Пушкина до Чехова : Книга джля чтения с комментарием на итальянском языке / A.M. Turkov; Турков А.М. – Mosca : Lingua russa, 1978. – 448с.
88175
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 412с.
88176
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 419с.
88177
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
3. – 1973. – 330с.
88178
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
4. – 1975. – 261с.
88179
  Garcia Lorca Federico Prosa. Poesia. Teatro. / Garcia Lorca Federico. – M., 1979. – 757с.
88180
  Casal Julian del Prosas / Casal Julian del. – La Habana
1. – 1963. – 292с.
88181
  Limia Miguel Angel Prosas / Limia Miguel Angel. – La Habana, 1965. – 108с.
88182
   Prosas cubanas. – La Habana
2. – 1964. – 278с.
88183
  Piotrowski A. Prosba o Anne : Opowiesc w szesnastu snach / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : PAX, 1962. – 164 s.
88184
  Albert Leo Prose and poetry / Albert Leo. – New York. – 90 p.
88185
  Poe Edgar Allan Prose and poetry / Poe Edgar Allan. – M., 1983. – 416с.
88186
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1951. – IX, 646 p.
88187
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1968. – IX, 646 p.
88188
   Prose ans poetry for apperciation. – New York, 1942. – 787с.
88189
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
88190
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
88191
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
88192
   Prose of our day. – Toronto, 1945. – 334с.
88193
  Waugh Evelyn Prose. Memoirs. Essays / Waugh Evelyn. – Moscow : Progress publishers, 1980
88194
  Senoa August Prosjak Luka. Izbor / Senoa August. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
88195
  Clajus Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis libri tres De Cognoscenda syllabarum quantitate & carminum ratione apud Latinos, Graecos, & Hebraeos. – Witebergae ( Wittenberg ) : Typis Haeredum Seuberlichij, 1614. – [333] p. – Сторінки не нумеровані


  На зворотньому боці палітурки надпис чорним чорнилом старою російською орфографією: Торжество веры у Гишпанцев называется церемония в которой Гишпанская инквизиция наказывает еретиков и других грешников
88196
  Andreeva Bistra Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – P. 59-83. – ISSN 0204-8701
88197
  Kazhdan A.B. Prospeccion de yacimientos minerales. / A.B. Kazhdan. – M., 1982. – 375с.
88198
   Prospecting of Minerals. – Moscow : Foreign Languages Publishing House. – 208p.
88199
  Ruiz Elizondo Prospection of geothermal fields and investigations necessary to evaluate their capacity / Ruiz Elizondo. – Mexico, 1965. – 24с.
88200
  Mishchuk M.O. Prospects for the Development of Social Partnership in the Field of Labor Law of Ukraine // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – Р. 44-48. – ISSN 2524-0064
88201
  Andreski Stanislav Prospects of a revolution in the USA. / Andreski Stanislav. – London, 1973. – 116с.
88202
  Antsyferova E. Prospects of development of internet trade in the Republic of Belarus // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 371
88203
  Pimenova O. Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  Main directions of development of small and medium-sized enterprises in Ukrainian agriculture are examined. It is determined that entrepreneurship in agrarian sector is a driving force behind the development of agriculture, as these activities ...
88204
  Kovalenko S.I. Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – Р. 40-49. – ISSN 2313-4569
88205
   Prospectus of Kuwait University. 1966-1967. – Kuwait, 1967. – 118с.
88206
  Getka J. Prosta mowa konca XVIII wieku : Jezyk "Nauk Parafialnych" (Poczajow 1794) / Joanna Getka ; pod red. nauk. Jana Kozbiala. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 315 s. – Бібліогр.: c. 290-306 та в підрядк. прим. – (Druga Europa : ser. monografii interkulturowych Europy Srodkowo-Wschodniej / red. Jana Kozbiala ; t. 5). – ISBN 978-83-235-0797-0
88207
  Buncak Pavel Prosta rec. / Buncak Pavel. – Bratislava, 1975. – 111с.
88208
   Prostacyclin. – New York : Raven Press, 1979. – 453с.
88209
   Prostacyclin. Clinical Trials. – New York : Raven Press, 1984. – 143p.
88210
   Prostaglandins and Immunity. – Boston : Martinus Nijhoff Publishing, 1985. – 209p.
88211
   Prostaglandins and related substances. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1983. – 299p. – (New Comprehensiv Biochemistry ; V.5)
88212
   Prostaglandins in animal reproduction : Proceedings from a Symposium held at The Swedish of Agricultural Sciences. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1984. – 304p. – (Developments in Animal and Veterinary Sciences ; V. 13)
88213
  Kulicki K. Prosto przed siebie. / K. Kulicki. – Warszawa, 1972. – 188с.
88214
  Petecki Bohdan Prosto w gwiazdy / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1978. – 252s.
88215
  Gora Edward Prosto z pnia / Gora Edward. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1965. – 250s.
88216
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
2. – 1958. – 475с.
88217
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
3. – 1958. – 560с.
88218
  Lenart B. Prostowniki stabilizowane / B. Lenart. – Warszawa, 1972. – 415с.
88219
   Prosveta i skolstvo u narodnooslobodilackom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – Novi Sad, 1984. – 592с.
88220
  Tomaszewski Bohdan Prosze o klucz / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1976. – 176с.
88221
  Muldner-Nieckowski Piotr Prosze spac. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 219с.
88222
   Proteases. Potential Role in Health and Disease. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 591p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; V. 167)
88223
  Pirkko Nuolijarvi Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 113-134
88224
   Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – 152, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
88225
  Kennedy J. Protecting Regulatory Measures in Investment Treaty Law // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 3-25. – ISBN 978-1-57823-334-2
88226
  Khrimli O.G. Protecting the rights of investors in the field of management: theoretical and legal aspects / O.G. Khrimli ; The nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of economic and legal research // Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / Г О. Хрімлі. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – P. 1-328. – Bibliogr.: p. 282-327. – ISBN 978-966-667-688-0
88227
   Protection de l"environnement et prevention du risque routier: convergences et divergences : Actes de la journee specialisee du 5 avril 1996 / Barjonet Pierre-Emmanuel, Lamure Claude, Ramos Manuel; Institut national de recherche sur les transports et leur securite. – Paris : INRETS, 1996. – 110, [6] p. : il. – (Actes INRETS ; No 53). – ISBN 2-85782-473-4
88228
   Protection des minoritees. – N.Y., 1967. – 56с.
88229
  Onischenko D. Protection of copyright for work of art in Ukraine: main issues and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 525-527. – ISBN 978-617-7069-15-6
88230
  Zhovtiak L. Protection of Copyright in the Internet: Ukrainian experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 379-381
88231
  Dauksiene I. Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 31. – ISSN 1993-0909
88232
   Protection of manking"s cultural heritage. – Paris, 1970. – 73с.
88233
  Mizejewski M. Protection of pluralism in italy"s media policy // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354
88234
  Androshchuk H. Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 19-29. – ISSN 2308-0361


  Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників.
88235
   Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 104-110. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3


  Захист інформації університетів від цілеспрямованих агресивних дій.
88236
  Ivanyuta O. Protection system unauthorized access the phone line / O. Ivanyuta, S. Kratko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 225-226
88237
  Titarenko M. Protective relaying in electric power systems / M. Titarenko, Noskov-Dukelsky. – 2-d print. – M. – 371с.
88238
  Claudel P. Protee. Drame satyrique en deux actes (Deuxieme version). / P. Claudel. – Paris, 1972. – 86с.
88239
   Protein-sized bright fluorogenic nanoparticles based on cross-linked calixarene micelles with cyanine corona / I. Shulova, R.V. Rodik, Y. Arntz, A. Reisch, V.I. Kalchenko, A.S. Klymchenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 177
88240
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
88241
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
88242
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 328-548p.
88243
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 327-548p.
88244
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 3 : Discussios. – 1968. – 551-939p.
88245
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 3 : Discussions. – 1969. – 551-939p.
88246
   Protein Folding : Proceedings of the 28th Conference of the German Biochemical Society, held at the University of Regensburg. – Amsterdam; New-York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980. – 585p.
88247
   Protein kinase C (PKC) involved in enhancement of [alfa]1-adrenoceptor-mediated responses of the main pulmonary artery in rats with diabetes mellitus / I.V. Kizub, O.I. Kharchenko, O.S. Kostiuk, L.I. Ostapchenko, A.I. Soloviev // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (2). – P. 287-292. – ISSN 2519-8521
88248
  Sozinov A.A. Protein Polimorphism in Genetics and Selection / A.A. Sozinov. – Moscow : Nauka, 1990. – 231p.
88249
  Scopes Robert Protein Purification : Principles and Practice / Scopes Robert. – New York; Heidelberg; Berlin : Springer, 1982. – 282p. : With 145 Figures
88250
  Mihailescu Vintila Proteinele plasmatice. Biochimie. Fiziopatologie. Clinica / Mihailescu Vintila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 87 s.
88251
   Proteinemia. Date biochimice fizio-patologice si clinice. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1955. – 270s.
88252
  Cohn E.J. Proteins, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / E.J. Cohn, J.T. Edsall. – New York : Reinhold, 1943. – XVIII, 686 p.
88253
  Rowny Kazimierz Protektorat miedzynarodowy w Afryce i Azji a ciaglose traktatow / Rowny Kazimierz. – Warszawa, 1971. – 216с.
88254
  Kosman Marceli Protestanci i kontrreformacja: Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Kosman Marceli. – Wroclaw i i., 1978. – 173с.
88255
  Williams G.H. Protestants in the Ukrainian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth / George Hunston Williams. – Cambridge : Harvard university. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p.,p.43-210, 931-957. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor F.E.Sysyn; Managing ed. T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-
88256
   Protestkundgebung der Werktatigen der Stadt Moskau gegn die Bluttaten der amerikanischen Aggressorer in Korea. – Beilag zur: "Neuen Zeit", Nr 23 vom 4. Juni 1952, 1952. – 8с.
88257
   Proti kosmopolitismu ve vykladu nasich narodnich dejin. – Praha, 1953. – 135с.
88258
  Kolar Josef Proti monarchii a fasismu / Kolar Josef. – Praha, 1984. – 270с.
88259
   Proti prezitkov ludactva. – Praha, 1954. – 229с.
88260
   Proti revizionismu. – Praha, 1959. – 424с.
88261
  Ehrenburg Ilja Proti vojne / Ehrenburg Ilja. – Bratislava, 1950. – 77с.
88262
   Protista. Article 1 : Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper cretaceous deposits of Texas and Arkansas. – Kansas : The University of Kansas, 1968. – 56p. : Figures 1-5, plates 1-28
88263
   Protocol for the Testing of Forest Tractors : Joint Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers (in collaboration with the ILO). – Geneva : United Nations Publications, 1960. – 41p.
88264
   Protocol guide / Min. of foreign affairs of Ukraine, Directorate gen. for state protocol. – Kyiv : [s. n.], 2008. – 45, [1] p.
88265
  Gors M. Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 32-39. – ISSN 1993-0909
88266
   Protocoles D"essais des Machines a Ecorcer Machines a Dechiqueter et Machines a Ebrancher : Comite Mixte des Techniques du Travail en Foret et de la Formation des Ouvriers Forestiers (en collaboration avec le BIT). – Geneva : United Nations Publications, 1962. – 18p.
88267
   Protocols additional to the Geneva conventions of 12 august 1949 : Resolutions of the 1974-77 diplomatic conference : Extracts from the final act of the 1974-77 diplomatic conference. – Geneva : ICRC, 1996. – 134 p. – ISBN 2-88145-028-8
88268
  Scholes Robert Protocols of Reading / Scholes Robert. – New Haven, London, 1989. – 164с.
88269
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Protokoll der 8. Baukonferenz ZK der SED und des Ministerrates der DDR: Berlin, 13. und 14. Juni 1985 / Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Sozialistischen. – Berlin, 1985. – 224с.
88270
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Protokoll der Varhandlungen des XI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 17. bis 21. April 1986 / Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Sozialistische. – Berlin, 1986. – 927с.
88271
   Protokoll der wissenschaftlische Tagung in Leipzig vom 25. bis 30 November 1957 in zwei Banden. – Berl.
2. – 1958. – 514с.
88272
  Gill Robert Protokoly. / Gill Robert. – Brno, 1964. – 120с.
88273
  Batty C.J. Proton and neutron distributions calculated using an effective single particle potential / C.J. Batty, G.W. Greenless. – Chilton. – 24с.
88274
  Russocki St. Protoparlamentaryzm czech do poczatku XV wieku / St. Russocki. – Warszawa, 1973. – 136с.
88275
  Бродский А.Л. Protozoa почвы и их роль в почвенных процессах / А.Л. Бродский. – Б.м., 1935. – 84с. – Отдельный оттиск "Бюллетень Среднеазиатского государственного университета", № 3, Вып. 20, 1935
88276
  Lepsi Iosif Protozoologie / Lepsi Iosif; Academia Republicii Sosialiste Romania. – Romania : Academia Republicii Sosialiste Romania, 1965. – 999S.
88277
  Tait George Proud Ages: A story of England from carliest times to 1900 / Tait George. – Toronto, 1958. – 414с.
88278
  Tesarik Igor Proudeni tekutiny porovitym prostredim / Tesarik Igor. – Praha, 1961. – 176 s.
88279
  Rezacova Ema Proudy. Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 204с.
88280
  Rezacova Ema Proudy: Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 201с.
88281
  Tatarka Dominik Proutena kresla / Tatarka Dominik. – Praha, 1963. – 148с.
88282
   Provence : Touring club de France. – Paris : Hachette, 1922. – 497 p. – (Les guides bleus)
88283
   Proveniencni vyzkum lesnich drevin : Sbornik referatu z konference. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, 1980. – 321s.
88284
  Birlea Ovidiu Proverbe zi zicatori romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1966. – 56с.
88285
  Perahim Proverbe zigatori cu o prefata de Geo Bogza / Perahim. – 20с.
88286
  Hintescu I.C. Proverbele romanilor / I.C. Hintescu. – Timisoara, 1985. – 311с.
88287
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M. – 102с.
88288
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M., 1962. – 104с.
88289
   Proverbia et dicta : шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов / Гончарова Н.А. [ и др. ] : [ под ред. Н.А. Гончаровой ]. – Минск : Конкурс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6821-32-8
88290
   Proverbia et dicta: Шасцімоуны слоунік прыказак, прымавак і крылатых слоу. – Мінськ, 1993. – 256с.
88291
  Hertsovska N.O. Proverbs and anti-proverbs in modern english language / N.O. Hertsovska, A.S. Kamenykova // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 49-52. – Bibliogr.: Literat.: 5 name. – ISSN 2311-8164
88292
  Brookner Anita Providence. / Brookner Anita. – London, 1986. – 189с.
88293
  Kim Seong Sook Providing Adequate Old-Age Pensions in the Republic of Korea // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 223-238. – ISBN 978-1-61635-950-8
88294
  Gnatenko A. Providing control of the polarization inside the resonator fiber ring laser / A. Gnatenko, Yu. Machekhin, K. Vasko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the implementation of the mode-locked fiber laser ring by nonlinear rotation polarization (NPR). This method is implemented using liquid crystal (LC) cells, which control the polarization of laser light by applying them an ...
88295
  Wander Fred und Maxie Provinzalische Reise / Wander Fred und Maxie. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 189S. : Mit 8 Farb- und 56 Schwarzweibtafeln sowie 1 Karte auf der Ruckseite des Schutzumschlages
88296
   Provisional on word population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
88297
   Provisional on world population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
88298
   Provisional suggestions for national programmes of analysis of population census data as an aid to planning and policy-making. – New York, 1962. – 50с.
88299
  Borun Krzysztof Proxima / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1956. – 598с.
88300
  Shapley Harlow Proxima centauri as a flake star / Shapley Harlow, 1951. – 15-18с.
88301
  Klyushin D.A. AlexeenkoV.V Boroday N.V. Proximity measure based on inclusion statistics and its application // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 125-131. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
88302
   Proyectia Padurii = Лесозащита. – Bucuresti : Ed.de Stat Pentru Literatura Stiintifica, 1952. – 398s.
88303
   Proyecto Unesco-Banco de Mexico para la education tecnica superior. 1958-1960. – Mexico, 1961. – 48с.
88304
  Eminescu Mihai Proza / Eminescu Mihai; Dumitrescu-Busulenga Zoe, Simion E., Suteu F. – Bucuresti, 1968. – 310с.
88305
  Nowakowska-Ozdoba Joanna Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zeslania (1829-1837) / Nowakowska-Ozdoba Joanna. – Kielce : AkadimiaSwentokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2001. – 167s. – ISBN 83-7133-139-8
88306
  Kurek Jalu Proza nagla. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1981. – 171с.
88307
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Proza poetycka / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1958. – 404с.
88308
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 1. – 2007. – 462 s.
88309
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 2. – 2007. – 347 s.
88310
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 254с.
88311
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai; Mortun V.G., Rotaru F. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 125с. + +приложение
88312
  Gomolicki Leon Proza. - Kiermasz. - Czasobranie. - Wyprawa na Patmos. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1976. – 567с.
88313
  Kikic Hasan Proza. / Kikic Hasan. – Sarajevo, 1967. – 513с.
88314
  Radnoti Miklos Proza. Novellak es tanulmanyok / Radnoti Miklos. – Budapest, 1971. – 651с.
88315
  Noge Julius Prozaik Vladimir MInac / Noge Julius. – Bratislava, 1962. – 166с.
88316
  Beattie Owen Prozen in time: unlocking the secrets of the Franklin expedition / Beattie Owen, Geiger John. – New York, 1990. – 180с.
88317
  Kronmuller H. Prozessmesstechnik 1. Elektrisches Messen nichtelektrischer Grossen. / H. Kronmuller, F. Barakat. – Berlin; New York : Springer-Verlag; Heidelberg, 1974. – 203 с.
88318
   PRP w walce o niepodleglosc i wladze ludu. – Warszawa, 1963. – 480с.
88319
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 1.1946- 1.1947. – Warszawa, 1961. – 218с.
88320
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 8.1944- 12.1945. – Warszawa, 1959. – 300с.
88321
  Trefulka Jan Prselo jim stesti / Trefulka Jan. – Praha, 1962. – 142с.
88322
  Schlenzig Klaus Prufgerate fur Transistoren und Dioden / Schlenzig Klaus. – Berl., 1965. – 30с.
88323
  Granin Daniil Prukopnici / Granin Daniil. – Praha, 1956. – 447с.
88324
  Burianek Frantisek Prukopnici socialistickeho realismu v ceske proze. / Burianek Frantisek. – Praha, 1953. – 34с.
88325
  Kubinec Vladimir Prumerny vydelek v pracovnim pravu. / Kubinec Vladimir. – Praha, 1989. – 77с.
88326
  Bauer J. i.i. Pruovodce marxistoko-leninskou filosofii / J. i.i. Bauer. – Praha, 1972. – 453с.
88327
  Markiewicz Henryk Prus i Zeromski. Rozprawy i szkice literackie / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1954. – 364с.
88328
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 248 s.
88329
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1974. – 199 s.
88330
  Lacina Vaclav Pruvan stoletim / Lacina Vaclav, Vojtech Jaroslav. – Praha, 1956. – 796с.
88331
  Havlicek M. Pruvodce labyrintem elektroniky / M. Havlicek. – Praha, 1989. – 196 s.
88332
  Petiska Eduard Pruvodce mladeho muze manzelstvim / Petiska Eduard. – Praha, 1981. – 347с.
88333
  Sadil J. Pruvodce po Lidove hvezdarne v Praze / J. Sadil. – Praha, 1951. – 116с.
88334
   Pruvodce statni knihovnou CSR v Praze. – Praha, 1970. – 71с.
88335
  Bieha Jozef Pruvodce vytvarne umeleckymi bibliografiemi, slovniky a informativnimi priruckami / Bieha Jozef. – Praha, 1971. – 180с.
88336
   Prva Slovenska republika - 60. vyrocie jej vzniku : Zbornik zo seminara a slavnostnej akademie venovanych 60 vyrociu vzniku prvej Slovenskej republiky v Ziline 12. marca 1999. – Martin; Zilina : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice slovenskej; Mestsky urad Zilina, 1999. – 160s. – ISBN 80-7090-539-5
88337
   Prvi Medunarodni Sahovski Festival. Zagreb. 1945-1955. Bilten 1-10.. – Zagreb, 1955. – 1-116с.
88338
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
88339
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
88340
  Svetla Karolina Prvni ceska. Z roku 1861 / Svetla Karolina. – Praha, 1975. – 368с.
88341
  Turgenev Ivan Sergejevic Prvni laska a jine povidky / Turgenev Ivan Sergejevic. – Praha, 1986. – 175с.
88342
  Faensenova Barbara Prvni leta s dvojcaty. / Faensenova Barbara. – Praha, 1978. – 126с.
88343
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
88344
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1960. – 74с.
88345
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1982. – 87с.
88346
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1953. – 195с.
88347
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1958. – 184с.
88348
  Mixa Vojtech Prvni rozbeh / Mixa Vojtech. – Praha, 1952. – 260с.
88349
   Prvni svetova valka. – Praha, 1968. – 291с.
88350
   Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells / A.D. Rakhmetov, Lee Sang Pil, L.I. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 61-65. – ISSN 2409-4943


  Peroxiredoxins (Prxs) are versatile enzymes that demonstrate various cell functions as peroxidases, protein chaperones, functions of signal modulators and binding partners. It is well established that Prxs can interact with multiple proteins in cells, ...
88351
   Prymas Polski kardynal Jozef Glemp : Doctor honoris causa Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 8.10.2001 r. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2002. – 86s. : il. – ISBN 83-7072-218-0
88352
   Prymas tysiaclecia : Katalog wystawy w Bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 60s. : il. – ISBN 83-232-1174-4
88353
  Kuczynski Boguslaw Przadka. / Kuczynski Boguslaw. – Warszawa, 1955. – 180с.
88354
  Szeleszczuk Piotr Przebieg choroby Derzsyego u eksperymentalnie zakazonych kaczat pizmowych ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w ukladzie odpornosciowym / Szeleszczuk Piotr. – Warszawa : SGGW, 2002. – 136S.,10kart.ill. – ISBN 83-7244-279-7
88355
   Przeboje edukacji polonistycznej / pod red.D.Michulki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – S.1-207. – ISSN 0239-6661
88356
  Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich) Przebojem ku wiedzy. / Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich). – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 332с.
88357
  Sobiesiak Jozef Przebraze / Sobiesiak Jozef. – Warszawa, 1964. – 176с.
88358
  Nowak Tadeusz Przebudzenia / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1962. – 136с.
88359
  Nowak Tadeusz Przebudzenia; W puchu alleluja / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1989. – 240с.
88360
   Przebudzenie. – Lublin, 1976. – 251с.
88361
  Deveraux Jude Przebudzenie / Jude Deveraux; Przel. M.Bulas;. – Warszawa : Da Capo, 1993. – 318s.
88362
  Lozinski Marian Przechodniu, powiedz Polsce... : Wspomnienia w lat 1941-1945 rozpoczete w Ahwazie 150 km od Zatoki Perskiej / Lozinski Marian. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 454s.
88363
  Brent J. Przeciw sobie samym. / J. Brent, K. Brent. – Warszawa, 1972. – 238с.
88364
  Pierzchala J. Przeczekaj deszcz : Opowiadania / J. Pierzchala. – Katowice : Slask, 1975. – 164 s.
88365
   Przed i po 13 grudnia : Panstwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. – Warszawa. – ISBN 978-83-60464--56-4
Tom 2 : (Kwiecien 1981 - grudzien 1982) /przygotowal zespol: Iskra Baeva, Petr Blazek, Lukasz Kaminski, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski i i. – 2007. – 21, 730 s.
88366
  Lojek Jerzy Przed Konstytucja Trzeciego Maja. Z badan nad miedzynarodowym polozeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791 / Lojek Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
88367
  Adamski J. Przed odlotem / Jan Adamski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 211 s. – ISBN 83-218-0182-X
88368
  Kruszewski J. Przed pol wiekiem w stolicy : Gawedy / Jan Kruszewski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1969. – 278s.,6k.il.
88369
  Sawicki Jerzy Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1958. – 348с.
88370
  Cyprian Tadeusz Przed trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 310с.
88371
  Cyprian Tadeusz Przed Trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 382с.
88372
  Gorski A. Przedawnienie roszczen w sprawach o ochrone dobrego imienia / Adam Gorski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 29-41. – ISSN 1641-0920


  Running of a period in protection of reputation is crucial both for potential perpetrators and injured parties. Journalists often ponder on how long they are liable for articles written in the past and injured parties ask themselves how much time they ...
88373
  Bielow Wasilij Przeddzen / Bielow Wasilij; Bien A. – Warszawa, 1980. – 332с.
88374
  Ladosz Jaroslaw Przedmiot filozofii i jej rola spoleczna / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1975. – 225с.
88375
  Jasiuk E. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogolne // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – S. 153-157. – ISSN 2409-4544


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnieс ktуre odnosz№ siк do przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego w Polsce. Analizie zostaіy poddane wіaњciwe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego ...
88376
  Kiwior Wieslaw Kazimierz Przedmiot restitutio in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie trybunalow apostolskich w latach 1984-1995 / Kiwior Wieslaw Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2001. – 510s. – ISBN 93-7072-183-3
88377
  Dubicki Tadeusz Przedmoscie Rumunskie. Wrzesien 1939 / Dubicki Tadeusz, Spruch Krzysztof. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 168s. – ISBN 83-7098-762-1
88378
  Sladkowski Jerzy Przednowek / Sladkowski Jerzy. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 633с.
88379
  Hagoort Giep Przedsiebiorczosc w kulturze : Wprowadzenie do zagadnien zarzadzania w kulturze / Hagoort Giep. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1995. – 168s. – ISBN 83-233-0983-3
88380
  Karaszewski W. Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / W. Karaszewski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
88381
  Karaszewski Wlodzimierz Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Karaszewski Wlodzimierz. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
88382
   Przedstawiamy pisma satyryczne swiata. "Крокодил" safari na grzesznym swiecie. – Warszawa, 1976. – 156с.
88383
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 357 s. : ill.
88384
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 448 s.
88385
  Zeromski S. Przedwiosnie / Stefan Zeromski. – Warszawa : Akant, 2003. – 367s. – ISBN 83-89136-08-2
88386
  Mencwel Andrzej Przedwiosnie czy potop : studium postaw polskich w XX wieku / Mencwel Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1997. – 543с. – ISBN 83-07-02605-9
88387
  Japrisot S. Przedzial mordercow / S. Japrisot; tlum. K. Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 213 s.
88388
  Birkhoff G. Przeglad algebry wspolczesnej / G. Birkhoff, MacLane. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 492 s.
88389
   Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza"... : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow : Nakl. Rarola Wilda, 1865


  Содержание конволюта: 1. Chylinski M. Austrja a Polska / M. Chylinski; przez Wladyslawa Colemberskiego. C. 1. Przeszlosc 2. Sozanski A. Cikawe Szczegoly z literatury i bibliografij spisal Antoni Sozanski / Fynjys Sozanski 3. Jezierski F. Don ...
88390
  Cieslak M. Przeglad orzecznictwa sadu najwyzszego w zakresie procesu karnego / M. Cieslak, 1963. – [27] s.
88391
   Przeglad prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974. – Warszawa, 1976. – 373с.
88392
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 46. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
88393
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 2. – 1998
88394
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 1. – 1998
88395
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88396
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88397
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 1. – 2000
88398
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 2. – 2000
88399
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 2. – 2001
88400
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 1. – 2001
88401
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 1. – 2002
88402
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 2. – 2002
88403
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
88404
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
88405
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
88406
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
88407
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 54, N 1/2. – 2005
88408
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 1. – 2006
88409
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 2. – 2006
88410
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 1. – 2007
88411
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 2. – 2007
88412
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 2. – 2008
88413
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 1. – 2008
88414
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 3. – 2008
88415
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 4. – 2008
88416
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 1. – 2009
88417
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 2. – 2009
88418
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 3. – 2009
88419
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 4. – 2009
88420
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 1. – 2010
88421
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 2. – 2010
88422
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 3. – 2010
88423
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 4. – 2010
88424
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 1. – 2011
88425
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 2/3. – 2011
88426
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 4. – 2011
88427
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 1. – 2012
88428
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 2. – 2012
88429
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 3. – 2012
88430
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 4. – 2012
88431
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/1. – 2013
88432
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/2. – 2013
88433
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62, No. 3. – 2013
88434
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/4. – 2013
88435
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/1. – 2014
88436
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/2. – 2014
88437
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/3. – 2014
88438
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/4. – 2014
88439
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/1. – 2015
88440
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/2. – 2015
88441
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/3. – 2015
88442
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/4. – 2015
88443
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/1. – 2016
88444
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/2. – 2016
88445
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/3. – 2016
88446
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/4. – 2016
88447
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (286). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88448
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (287). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88449
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (290). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88450
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (291). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88451
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (295). – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88452
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (299). – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
88453
   Przeglad Zachodni:Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu:Kwartalnik : Poznan, 1998. – ISSN 00332437


  1997. V. 94, N 4-26
88454
  Klodzinska Anna Przegrana stawka. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1962. – 196с.
88455
  Janukowicz Maria Przegrane zycie nastolatka / Janukowicz Maria, Stankowski Adam. – Czestochowa : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 111S. : Ill. – ISBN 83-7098-536-X
88456
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Kwiaty na pogorzeli / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 453с.
88457
  Paukszta E. Przejasnia sie niebo. Kwiaty na Pogorzeli / E. Paukszta. – Poznan, 1972. – 453с.
88458
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Zabite miasto / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 473с.
88459
   Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowianskich / Akad. Podlaska w Siedlcach, Inst. filologii polskiej ; Komis. slowotworstwa przy Miedzynar. kom. slawistow ; red. nauk.: E. Koriakowcewa. – Siedlce : Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2009. – 205 s. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7051-532-4
88460
  Mierzecki R. Przejawy oddzialywan miedzymolekularnych w widmach oscylacyjnych / R. Mierzecki. – Warszawa, 1969. – 159с.
88461
  Krygowski Tadeusz Marek Przejawy zmian strukturalnych we wlasciwosciach fizykochemicznych czasteczek zwiazkow п-elektronowych. / Krygowski Tadeusz Marek. – Warszawa, 1974. – 94с.
88462
  Szewczenko T. Przejazdzka z przyjemnoscia i nie bez moralu / Taras Szewczenko ; przel. oraz przypisami i poslowiem opatrzyl J. Jedrzejewicz ; [obwoluta projektowala D. Staszewska]. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 210, [2] с.
88463
  Ozog Jan Boleslaw Przejechane slonce / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1978. – 62с.
88464
  Czerminska Maryta Przejrzyjsie w siodmym lustrze / Czerminska Maryta. – Warszawa, 1976. – 371с.
88465
  Zajdel Janusz Przejscie przez lustro / Zajdel Janusz. – Warszawa : Iskry, 1975. – 311 s.
88466
  Romanowiczowa Zofia Przejscie przez Morze Czerwone / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1961. – 188с.
88467
  Glowacki Marian Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / Glowacki Marian. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 98s. – ISBN 83-7098-864-4
88468
  Skibinska Elzbieta Przeklad a kultura: Elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza" // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 252 s. – ISSN 0239-6661
88469
  Wilt Karol Przekladanka / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 189s. – ISBN 83-07-00676-7
88470
  Domoslawski S. Przekladniki transduktorowe / S. Domoslawski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 72 s.
88471
  Konefal E. Przekladoznawstwo rosyjskie / Ewa Konefal. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 978-83-7865-455-1
T. 1 : Autoreferaty dysertacji 1937-2015. – 2016. – 369 s. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
88472
  Rychter Ewa Przekleta parafia / Rychter Ewa. – Warszawa, 1975. – 213с.
88473
  Queen Ellery Przeklete miasto. (Calamity town) / Queen Ellery. – Warszawa, 1972. – 328с.
88474
  Elektorowicz Leszek Przeklety teatr / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 260 s.
88475
  Korczak Jadwiga Przekroje i rozwiniecia powierzchni walcowych i stozkowych / Korczak Jadwiga, Pretki Czeslaw. – 3e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 91s. – ISBN 83-7143-007-8
88476
  Markiewicz Henryk Przekroje i zblizenia dawne i nowe / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1976. – 487с.
88477
  Koneczna H. Przekroje rentgenograficzne glosek polskich / H. Koneczna, W. Zawadowski. – Warszawa, 1951. – 16с.
88478
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-29-0
Tom 1 : Typologia gmin pod wzgledem poziomu i warunkow rozwoju /Pod red. Z.Wieckowicz. – 1998. – 3005s.
88479
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-24-7
Tom 2 : Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego/ Pod red. nauk..Z.Wieckowicz. – 1998. – 252s. + 4 карти
88480
  Sudzinski Ryszard Przeksztalcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Sudzinski Ryszard. – Torun, 1993. – 232с.
88481
  Bunsch Karol Przelom. / Bunsch Karol. – Krakow, 1975. – 462с.
88482
  Galaj Julian Przelomy / Galaj Julian. – Warszawa, 1961. – 244с.
88483
  Kupisiewicz Czeslaw Przemiany edukacyine w swiecie na tle raportow oswiatowych. / Kupisiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 267с.
88484
  Starodubcew S.W. Przemiany jadrowe a powloka elektronowa / S.W. Starodubcew, A.M. Romanow. – Warszawa, 1963. – 374 с.
88485
   Przemiany krajobrazu naturalnego Polski // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – N 74. – S.1-236 : il. – ISSN 0065-1249
88486
  Kukulski J. Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 : studia i materialy / Jerzy Kukulski. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie przy Filii Akad. Swietokrzyskiej, 2005. – 452, [3] s., 13 k. il. – ISBN 83-89935-09-0
88487
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Bialorusi / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1993. – 182s. : Il. – ISBN 83-7115-007-5
88488
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Ukrainie 20 wieku / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Tyrsa, 1994. – 334s. : Il. – (Biblioteka "Obozu" / Red.J.Maliicki, K.Stembrowicz ; 19). – ISBN 83-903109-0-2
88489
   Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999). – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 314S. – (Studia juridica toruniensia;). – ISBN 83-231-1266-5
88490
  Mirowski Wlodzimierz Przemiany spoleczne w malym miescie a procesy migracyjne / Mirowski Wlodzimierz. – Wroclaw i i., 1976. – 260с.
88491
  Szczesny Roman Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polski w latach 1970-1980: Przestrzenne zroznicowanie typow rolnictwa / Szczesny Roman. – Wroclaw i i., 1988. – 170с.
88492
  Rykala A. Przemiany sytuacji spoleczno-politycznej mniejszosci zydowskiej w Polsce po Drugiej wojnie swiatowej / Andrzej Rykala. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 296s. – ISBN 978-83-7525-074-9
88493
  Wantula Leon Przeminac i zoslac / Wantula Leon. – 2-e wyd. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 284s.
88494
  Helios J. Przemoc a kobiety w ujeciu feministycznym. Wybrane problemy // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 57-73. – ISSN 2082-4939
88495
   Przemoc i terror. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 291s. – Ksiazka dedykowana ks. prof. Stanislawowi Olejnikowi w 80ta rocznice urodzin i 50ta roczn. pracy nauk. – (Moralne wyzwania trzeciego tysiaclecia / Red.A.F.Dziuba, P.Goralczyk, M.Graczyk,; Sekcja teol. moral. wydzialu teol. Uniw. kard. Stefana Wyszynskiego). – ISBN 83-7232-270-8
88496
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1959. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 620с.
88497
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1960. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 552с.
88498
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1961. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 540с.
88499
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1962. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 358с.
88500
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Pazdziernik 1956 - wrzesien 1957. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 484с.
88501
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Wrzesien 1957 - grudzien 1958. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 559с.
88502
  Eckert M. Przemysl drzewny Polski zachodniej w latach 1918-1939 / M. Eckert. – Poznan, 1967. – 244с.
88503
  Lepkowski Tadeusz Przemysl warszawski u progu epoki kapitalistycznej. (1815-1868). / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 156с.
88504
  Cervantes Miguel de Saavedra Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy / Cervantes Miguel de Saavedra; Przelozyli A.L. Czerny, Z.Czerny. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej)
T.2. – 1972. – 606s.
88505
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
88506
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
88507
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
88508
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
88509
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
88510
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
88511
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
88512
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
88513
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
88514
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
88515
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
88516
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
88517
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
88518
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
88519
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
88520
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
88521
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
88522
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
88523
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
88524
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
88525
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
88526
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
88527
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
88528
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
88529
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
88530
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
88531
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
88532
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
88533
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
88534
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
88535
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
88536
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
88537
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
88538
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
88539
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
88540
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
88541
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
88542
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
88543
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
88544
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
88545
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
88546
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
88547
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
88548
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
88549
  Domachowski Waldemar Przewodnik po psychologii spolecznej / Domachowski Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 226s. – ISBN 83-01-12541-1
88550
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
88551
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
88552
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
88553
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
88554
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
88555
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
88556
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
88557
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
88558
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
88559
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
88560
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
88561
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
88562
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
88563
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
88564
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
88565
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
88566
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
88567
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
88568
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
88569
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
88570
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
88571
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
88572
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
88573
   Przodownicy pracy polski ludowej = Передовики труда народно-демократической Польши. – М., 1951. – 168с.
88574
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
88575
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
88576
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
88577
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
88578
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
88579
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
88580
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
88581
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
88582
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
88583
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
88584
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
88585
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
88586
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab / Beck Adolf. – Krakow, 1892. – 17с.
88587
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych.. – Krakow, 1897. – 12с.
88588
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
88589
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
88590
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
88591
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
88592
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
88593
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
88594
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
88595
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
88596
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
88597
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
88598
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
88599
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
88600
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
88601
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
88602
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
88603
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
88604
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
88605
  Twain Mark Przygody Hucka / Twain Mark. – Warszawa, 1974. – 417с.
88606
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
88607
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
88608
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
88609
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
88610
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
88611
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
88612
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
88613
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
88614
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
88615
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
88616
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
88617
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
88618
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
88619
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
88620
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
88621
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
88622
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
88623
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
88624
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
88625
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
88626
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
88627
   Przygotowanie studentow do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we wspolczesnej szkole. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 290s. – ISBN 83-7133-077-6
88628
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
88629
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
88630
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
88631
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
88632
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
88633
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
88634
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
88635
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
88636
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
88637
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
88638
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
88639
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
88640
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
88641
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
88642
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
88643
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
88644
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
88645
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
88646
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
88647
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
88648
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
88649
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
88650
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
88651
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
88652
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
88653
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
88654
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
88655
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
88656
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych. Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa, 1962. – 312с.
88657
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
88658
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
88659
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
88660
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
88661
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
88662
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
88663
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
88664
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
88665
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
88666
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
88667
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
88668
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
88669
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
88670
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
88671
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
88672
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
88673
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
88674
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
88675
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
88676
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
88677
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
88678
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
88679
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
88680
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
88681
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
88682
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
88683
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г.Арагац в Армении / А.А. Ахвердов. – Ереван, 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
88684
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
88685
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
88686
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
88687
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
88688
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
88689
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
88690
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
88691
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
88692
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
88693
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
88694
  Bunsch Karol Psie Pole. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 244с.
88695
  Mihai Gheorghe Psiho-logica argumentarii dialogale / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1987. – 187с.
88696
   Psihofiziologia activitatii de orientare. – 1968. – Bucuresti. – 348с.
88697
   Psihologia colectivelor de munca. – 1968. – Bucuresti, 1973. – 217с.
88698
  Suliteanu Ghizela Psihologia folclorului muzical / Suliteanu Ghizela. – Bucuresti, 1980. – 303с.
88699
  Iosif G. Psihologia inginereasca si activitatea de proictare si exploatare a sistemelor complexe / G. Iosif, E. Popescu, Z. Weintraub. – Bucuresti, 1983. – 181с.
88700
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1967. – 456 p.
88701
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1981. – 387с.
88702
   Psihologia si viata cotidiana. – Bucuresti
1. – 1988. – 189с.
88703
  Arseni C. Psihoneurologie / C. Arseni, M. Golu, L. Danaila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 508c.
88704
  Herseni T. Psihosociologia organizarii intreprinderilor industriale / T. Herseni. – Bucuresti, 1969. – 259с.
88705
  Tan Hasan Psikolojik yardim iliskileri danisma ve psikoterapi / Tan Hasan. – Istanbul : M.E.B., 1992. – 243s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 166 ; Ogretmen kitaplari dizisi). – ISBN 975.11.0288.X
88706
  Ямщиков С. Pskov / С. Ямщиков. – М., 1973. – 64с.
88707
  Morozkina Yelena Pskov / Morozkina Yelena. – M., 1984. – 192с.
88708
   PSKP-PSRS Tartu braligas sadraudzibas attistubas un nostiprinasanas organizetija. – Riga, 1972. – 81с.
88709
   PSKP 23 Kongresa materialu propaganda masu bibliotekas. – Riga, 1967. – 140с.
88710
  Wodehouse P.G. Psmith Journalist / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 186 p.
88711
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1968. – 60с.
88712
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1975. – 23 с.
88713
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
88714
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
88715
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
88716
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
88717
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / L. Smyczynski. – W. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452 s. : il.
88718
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
88719
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
88720
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
88721
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
88722
  Uvarova S. Psychoanalysis & social processes : from theory to practice / Svetlana Uvarova // Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / С.Г. Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – P. 120-247. – Библиогр.: с. 231-233 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
88723
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
88724
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
88725
  Tyson Phyllis Psychoanalytic theories of development: an integration / Tyson Phyllis, Tyson Robert; Forew. by R. S. Wallerstein. – New Haven; London : Yale university press, 1990. – 398p. – Бібліогр.: с..339-378. – ISBN 0-300-04578-6
88726
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
88727
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
88728
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
88729
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
88730
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
88731
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 1. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
88732
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 2. – 2018. – 224 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
88733
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
88734
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
88735
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
88736
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
88737
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
88738
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
88739
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
88740
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
88741
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
88742
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
88743
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
88744
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
88745
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
88746
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
88747
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
88748
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
88749
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
88750
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
88751
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
88752
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
88753
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
88754
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
88755
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
88756
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
88757
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
88758
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
88759
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
88760
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
88761
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
88762
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
88763
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
88764
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
88765
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
88766
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
88767
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
88768
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
88769
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
88770
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
88771
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
88772
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
88773
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
88774
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
88775
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
88776
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
88777
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
88778
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
88779
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
88780
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
88781
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
88782
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
88783
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
88784
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
88785
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
88786
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
88787
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
88788
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
88789
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
88790
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
88791
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
88792
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
88793
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
88794
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
88795
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
88796
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
88797
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
88798
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
88799
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
88800
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
88801
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
88802
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
88803
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
88804
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
88805
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
88806
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
88807
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
88808
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
88809
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
88810
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
88811
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
88812
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
88813
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
88814
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
88815
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
88816
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
88817
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
88818
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
88819
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
88820
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
88821
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
88822
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
88823
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
88824
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
88825
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
88826
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
88827
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
88828
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
88829
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
88830
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
88831
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
88832
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
88833
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
88834
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
88835
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
88836
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
88837
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
88838
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
88839
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
88840
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
88841
   Public Health and Social Security. – Moscow
88842
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
88843
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
88844
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
88845
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
88846
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
88847
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
88848
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
88849
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
88850
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
88851
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
88852
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
88853
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
88854
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
88855
  Ivanets O. Public Private Partnership in Ukraine: general overview // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 247-248
88856
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
88857
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
88858
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
88859
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
88860
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
88861
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
88862
  Borden Richard Public Speaking - As Listeners Like It ! / Borden Richard. – New York a. o. : Harper & Row, 1935. – 111 p.
88863
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
88864
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
88865
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
88866
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
88867
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
88868
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
88869
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
88870
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
88871
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
88872
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
88873
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
88874
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
88875
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88876
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88877
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88878
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88879
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88880
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
88881
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
88882
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
88883
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
88884
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
88885
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88886
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88887
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88888
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88889
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88890
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
88891
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88892
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88893
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88894
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88895
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
88896
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88897
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88898
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88899
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88900
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88901
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
88902
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
88903
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
88904
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
88905
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
88906
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
88907
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
88908
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
88909
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
88910
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
88911
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
88912
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
88913
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
88914
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
88915
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
88916
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
88917
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
88918
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
88919
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
88920
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
88921
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
88922
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
88923
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
88924
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
88925
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
88926
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
88927
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
88928
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
88929
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
88930
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
88931
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
88932
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
88933
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
88934
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
88935
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
88936
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
88937
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
88938
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
88939
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
88940
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
88941
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
88942
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
88943
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
88944
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
88945
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
88946
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
88947
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
88948
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
88949
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
88950
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
88951
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
88952
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
88953
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
88954
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
88955
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
88956
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
88957
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
88958
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
88959
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
88960
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
88961
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
88962
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
88963
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
88964
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
88965
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
88966
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
88967
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
88968
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
88969
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
88970
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
88971
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
88972
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
88973
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
88974
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
88975
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
88976
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
88977
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
88978
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
88979
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
88980
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
88981
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
88982
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
88983
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
88984
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
88985
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
88986
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
88987
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
88988
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
88989
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
88990
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
88991
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
88992
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
88993
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
88994
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
88995
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
88996
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
88997
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
88998
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
88999
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
89000
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,