Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
888001
  Вітряк В. "...На вас лежить велика місія". Про шлях Сергія Єфремова до українського письменства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 13
888002
  Палинський В. "...На високу гороу": поетеса Марта Починайко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
888003
  Попадюк І. "На березі вічності" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 166-173. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезії.
888004
  Полтавчук В. "На березі моря, на березі степу...", або Одеські вітрила Володимира Панченка // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 207-215. – ISBN 978-966-518-659-5
888005
  Коваль-Фучило "На бічних стежках кобзарського епосу" - історичні думи-пісні, пародійні думи, думи XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 28-37. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Проаналізовано нетипові жанри українського думового епосу: історичні думи-пісні, пародійні думи, думи-новатори XX століття. Виникнення і функціонування таких жанрів свідчить про значний внутрішній потенціал думової традиції, специфічні закони ...
888006
  Ханох Левін "На валізах" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 57-78. – ISSN 0320-8370


  Комедія про 8 похоронів.
888007
  Радишевський Р. "На варті нації" з Юрієм Косачем // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 42-45. – ISSN 0236-1477


  Про основні засади історизму романістики й літературно-критичної спадщини Юрія Косача,Зокрема, більш детально проаналізована його праця "На варті нації", а так само статті про О. Ольжича та М. Куліша, які в повному обсязі подані на сторінках часопису з ...
888008
   "На варті страждання". До 115-річчя від дня народження В.П. Підмогильного (1901-1937) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 57-68. – ISSN 0130-2043
888009
  Клочек Г. "На великдень, на соломі..." = Дослідження творчості Тараса Шевченка. Публікації у ЗМІ : до проблеми критеріїв художності літературного твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 44-46. – ISSN 0130-5263


  Поезія "Садок вишневий коло хати" написана у трав. 1847 р. Тоді, в Петербурзі, в одиночній камері каземату III жандармського відділку, Шевченкові ностальгійно уявлялася весняна Україна з квітучими вишневими садками... Поезія "Не додому вночі ...
888010
  Рожок В. "На Великодню асамблею - як у храм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 15


  Неювілейні турботи ректора НМАУ - унікального мистецького навчального закладу, який святкує 100-річчя.
888011
  Гончар О. "На вершині творчої майстерності" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 220-224. – ISSN 08-68-4790-1


  Про львівського художника Віталія Шнітко.
888012
  Янович А. "На весілля привіз пачку "Пан+Пані". Вже ніхто не танцював - усі читали" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 42 (195). – С. 54-57


  Перша в Україні еротична газета не витримала конкуренції з "Плейбоєм".
888013
  Москалець М. "На висилки..." // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 101. – С. 104-107
888014
  Дацюк Г. "На вівтарі із чорних нар проси пройнятися довготерпінням..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 15-21 червня (№ 24). – С. 8-9


  8 червня виповнилося 97 років від дня народження Ірини Сеник, нескореної жінки, поетки, мисткині, Героїні Світу, учасниці визвольних змагань, право захисниці і чи не найдовшої політув"язненої совєтського режиму: 34 роки тюрем та заслань! Страшно.
888015
  Гандзій О. "На відміну від наддніпрянців галичани освіченіші, живуть культурнішим життям, і являються ватажками народу" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 30 (533), 6 серпня 2020. – С. 46-50


  Володимир Самійленко писав сатиричні вірші, які російська цензура забороняла публікувати.
888016
  Кравчук Н.П. "На відстані витягнутої руки": у пошуку нових напрямів роботи / Н.П. Кравчук, Н.В. Лис // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 54-58. – ISBN 978-617-531-209-4


  Показано трансформацію функцій відділу обслуговування науковою літературою Науково-технічної бібліотеки НУ "Львівська політехніка". Висвітлено використання нових віртуальних сервісів, метою яких є надання послуг віддаленим користувачам. Розглянуто ...
888017
  Грищенко І. "На вістрі прогресу" : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітя 2018 р. № 288 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 79). – С. 5


  Ректор Київського національного університету технологій та дизайну щодо співпраці з Українською асоціацією хутровиків.
888018
  Олійник О.Г. "На вічному шляху до Тараса (1814–1861)" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – C. 5-13. – ISSN 0320-9466
888019
  Пилипчук С. "На Вкраїні сумно стало..." // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С.116-120
888020
  Дмитрієнко Інна "На водах" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 22-23. – ISSN 0130-5212
888021
  Крещик В.А. "На всех земных пирах..." : Этюды о поэтах и поэзии. (О Я.Смелякове, Е.Стюарт, А.Преловском) / В.А. Крещик. – Новосибирск, 1990. – 262 с.
888022
  Комлік Т. "На всіх меридіанах й паралелях". Із циклу: "Калейдоскоп вічності" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Жовтень (№ 10). – С. 24-25


  Вірші.
888023
  Білоус Н. "На всякии потребы мъстцкии..." // Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2017. – № 11/12 (105), листопад - грудень : Магдебургія по-київські. – С. 24-35. – ISSN 2222-436X
888024
   "На ганку" / Пресслужба НСПУ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 6


  У будинку письменників відбулося Всеукраїнське літературно-мистецьке свято "На ганку", присвячене 32-й річниці Незалежності України, за участі відомих українських митців. Прозвучали твори сучасних поетів, присвячені Україні, її Незалежності та ...
888025
  Тимошенко Ю. "На голови людей, які сьогодні виконують програму Медведчука, впаде народна ганьба" // Львів. газ. – 2004. - 29 березня


  Розмова з народним депутатом, лідером БЮТ Юлією Тимошенко щодо політреформи
888026
  Ковальчук А. "На горі горить реактор, під горою оре трактор" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 1, 6


  До 30-х роковин Чорнобильської катастрофи.
888027
  Полянецький В. "На гостинах" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 96-97
888028
  Слюсаревський М. "На грунті Віри і Надії" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Вірші.
888029
  Холод В.П. ...На Волге утес / В.П. Холод. – Харьков, 1985. – 192с.
888030
   [На батьківщині М. Коцюбинського] // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 1 (97). – С. 33


  У Вінниці відбулася Друга республіканська наукова конференція, присвячена вивченню життя й творчості Михайла Коцюбинського. Про життя та діяльність письменника з доповідями виступили кандидати філологічних наук: Н.Калениченко, М. Грицюта, Ф. ...
888031
  Киркевич В. На Байковом упокоились... // Достопримечательности Украины. История и культура : альманах Виктора Киркевича : всеукраинский независимый вневедомственный научно-популярний журнал / дир. В. Кондратюк ; глав. ред. А. Сєриков. – Киев, 2018. – № 7/12. – С. 44-47
888032
  Боровиков Г.Ф. На бакене : [рассказы] / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : ОГИЗ, 1947. – 32 с.
888033
  Водовозов В.В. На Балканах : статьи. Путевые очерки / В.В. Водовозов. – Петроград : Огни, 1917. – 138 с.
888034
  Пиаф Э. На балу удачи. / Э. Пиаф. – М., 1965. – 147с.
888035
  Лисич М.Г. На барикадах гідності : вірші : вибране / Микола Лисич. – Чернівці : Ратуша, 2018. – 167, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – Зміст: Ой Богдане, Богданочку! ; Здобудемо славу в борні ; В гаю проснулись солов"ї ; Счастливая примета ; Розповідають світлини


  У пр. № 1730116 напис: Колективу Наукової бібліотеки ім. Максимовича від автора 20.02.20202 р. м. Київ. Підпис
888036
   На барикадах ідей: Публицист. статті, нариси, репортажі, вірші, оповідання.. – Київ, 1983. – 287с.
888037
  Віленський Ю. На барикадах новизни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 220). – С. 11


  П"ятнадцять років без М.М. Амосова - і з ним.
888038
   На барикадах.. – К., 1971. – 215с.
888039
  Алтаев Ал. На баррикадах : сб. рассказов из истории Фр. революции (XVIII-XIX вв.) / сост. Ал. Алтаев ; с предисл. В.Н.Залежского ; ил. и обл. А.Могилевского. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1924. – 235 с. – (Историческая серия)
888040
  Максимов А.М. На баррикадах / А.М. Максимов. – Донецк : Донбас, 1973. – 327с.
888041
   На баррикадах Москвы: Сб. воспоминаний, документов и материалов.. – М., 1975. – 368с.
888042
  Мнацаканян А.Н. На баррикадах Октября / А.Н. Мнацаканян. – Ереван, 1973. – 350с.
888043
  Вольштейн-Рожанская На баррикадах первой революции / Вольштейн-Рожанская. – Москва-Ленинград, 1925. – 32с.
888044
  Николаенко К.А. На баррикадах свободы. / К.А. Николаенко. – М, 1988. – 187с.
888045
  Гамольский Л.В. и др. На баррикадах совести / Л.В. и др. Гамольский. – Днепропетровск, 1988. – 158с.
888046
   На баррикадах. (Из воспоминаний участников моск. вооруж. восстания 1905 г.). – М., 1955. – 232с.
888047
   На баррикадах. 1905 год в Александровске.. – Сб.1. – Запорожье, 1925. – 135с.
888048
   На баррикадах: Воспоминания участников революции 1905-1907 гг. в Петербурге.. – Л., 1984. – 422с.
888049
  Близнюк А.М. На бастионах Севастополя : докум. очерки / А.М. Близнюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Полымя, 1989. – 123, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-124. – ISBN 5-345-00052-2
888050
  Сенченко І.Ю. На Батийовій горі : оповідання / Сенченко І.Ю. – Київ : ДЛВ, 1960. – 288 с.
888051
  Антоновская А.А. На батумском рейде : повесть / Антоновская А.А. – Москва : Военгиз, 1948. – 72 с. – (Б-ка солдата и матроса)
888052
  Марущак В. На батьківщині Бориса Мозолевського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 24 травня (№ 10). – С. 17
888053
  Гнатенко М. На батьківщині перших п""ятисотенниць / М. Гнатенко. – К, 1952. – 100с.
888054
  Черкашина-Губаренко На батьківщині Русалоньки і Гамлета // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Данські казки та реальність.
888055
  Чередниченко Д. На бджолиному крилі : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 11-21. – ISSN 0868-4790
888056
  Доломан Є.М. На безіменній висоті : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 191 с.
888057
  Доломан Є.М. На безіменній висоті : трилогія / Є.М. Доломан. – Київ : Дніпро, 1975. – 452 с.
888058
  Доломан Є.М. На безіменній висоті : повість / Є.М. Доломан. – Київ, 1979. – 592 с.
888059
  Доломан Є.М. На безіменній висоті : повість / Є.М. Доломан. – Львів, 1987. – 349 с.
888060
  Дугинец А.М. На безссудной земле / А.М. Дугинец. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 224 с.
888061
  Стрелков В.А. На безымянной высоте / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1973. – 55с.
888062
  Доломан Е.М. На безымянной высоте / Е.М. Доломан. – Москва, 1984. – 318 с.
888063
   На Белгородском направлении. Воспоминания участников боев. К 20-летию боев на Курской дуге.. – Белгород, 1963. – 307с.
888064
  Тевелев М.Г. На Белой Тиссе / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1950. – 180с.
888065
  Федоров Л.А. На белой тропе / Л.А. Федоров. – Свердловск, 1963. – 103с.
888066
  Франс А. На белом камне / А. Франс. – М, 1935. – 190с.
888067
  Рябокляч И.А. На белом коне / И.А. Рябокляч. – Москва : Советский писатель, 1963. – 184 с.
888068
  Вдовина Р.Д. На белом поле / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1974. – 103с.
888069
  Зарудный М.Я. На белом свете / М.Я. Зарудный. – М, 1967. – 382с.
888070
  Зарудный М.Я. На белом свете / М.Я. Зарудный. – М, 1977. – 656с.
888071
  Зарудный М. На белом свете ; Уран / М. Зарудный. – Москва : Советский писатель, 1987. – 527, [1] с.
888072
  Нилин П.Ф. На белом свете. / П.Ф. Нилин. – МоскваЛ., 1947. – 135с.
888073
  Елисеев Е.П. На Белостокском направлении. / Е.П. Елисеев. – М., 1971. – 230с.
888074
  Скляренко Г.Я. На берегах : Нотатки до українського мистецтва 20 ст.: Збірник статей / Галина Скляренко. – Київ : Софія, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8684-35-7
888075
   На берегах Ак-Идели. Стихи и рассказы башкир. писателей.. – Москва, 1955. – 351с.
888076
  Леснов П.А. На берегах Алазани / П.А. Леснов. – Москва : Мысль, 1980. – 143с.
888077
  Сеидов Р. На берегах Аму-Дарьи : стихи / Рахмет Сеидов; авториз. пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1951. – 83 с.
888078
  Ратнер Е.И. На берегах Балтики / Е.И. Ратнер. – Рига, 1948. – 280с.
888079
  Мельников П.Е. На берегах Балтики / П.Е. Мельников. – Калининград, 1980. – 143с.
888080
   На берегах Биры и Баджана: Сб.. – Хабаровск, 1981. – 416с.
888081
  Зубарь В.М. На берегах Боспора Киммерийского / В.М. Зубарь, А.С. Русяева. – Киев : Стилос, 2004. – 240с. – ISBN 966-8518-05-5
888082
  Пин А.Л. На берегах Вислы и Одера / А.Л. Пин. – М, 1981. – 96с.
888083
  Стецюк Я.Н. На берегах Волги / Я.Н. Стецюк. – Львів, 1952. – 43с.
888084
  Элеш В.М. На берегах Волги и Тихого океана / В.М. Элеш. – Москва, 1970. – 257 с.
888085
  Катаев И.М. На берегах Волги. / И.М. Катаев, 1948. – 105 с.
888086
   На берегах Волхова. Сб.. – Л., 1967. – 232с.
888087
  Васенев Н.Ф. На берегах Вятки / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1946. – 198с.
888088
  Васенев Н.Ф. На берегах Вятки / Н.Ф. Васенев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киров, 1954. – 176с.
888089
  Васенев Н.Ф. На берегах Вятки : записки журналиста / Н.Ф. Васенев. – Киров : Кировское отделение Волго-Вятского книжного издательства, 1971. – 223, [1] с.
888090
  Абашидзе И.В. На берегах Ганга : пер. с груз. / Ираклий Абашидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 82 с. : ил.
888091
  Струтинский Н.В. На берегах Горыни и Случи / Н.В. Струтинский. – Львов, 1966. – 175с.
888092
  Кадытис-грозный А. На берегах Даугавы / А. Кадытис-грозный. – Л, 1934. – 191с.
888093
   На берегах Даугавы. Рассказы латыш. советских писателей.. – Рига, 1955. – 668с.
888094
  Вільховий Я П. На берегах двох рік / Я П. Вільховий. – Київ, 1956. – 400 с.
888095
  Вільховий П.Я. На берегах двох рік / П.Я. Вільховий. – Київ, 1972. – 456 с.
888096
  Беляев В.П. На берегах Днестра : [2-я часть трилогии "Старая крепость"] / В.П. Беляев. – Барнаул : Алткрайиздат, 1952. – 200 с.
888097
  Баш Я.В. На берегах Дніпрових : Нариси / Я.В. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 61с.
888098
  Баш Я.В. На берегах Дніпрових / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1965. – 649с.
888099
  Бєляєв В.П. На берегах Дністра / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 271 с.
888100
  Чорновіл В. На берегах до повноцінности / розмову вів Роман Галан // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – С. 16-20
888101
  Маркин И.И. На берегах Дуная / И.И. Маркин. – М., 1954. – 511с.
888102
  Маркин И.И. На берегах Дуная / И.И. Маркин. – Новосибирск, 1956. – 488с.
888103
  Чабанивский М.И. На берегах Дуная : роман / Михайло Чабанивский ; авт. пер. с укр. Б. Яковлева. – Москва : Советский писатель, 1960. – 520 с.
888104
  Петрухин В.С. На берегах Дуная / В.С. Петрухин. – М., 1974. – 128с.
888105
  Флиттнер Д Н. На берегах Ефратаи и Тигра / Д Н. Флиттнер, . – Ленинград, 1938. – 164 с.
888106
  Бондарин С.А. На берегах и в море : повести, рассказы, записки / Сергей Бондарин ; худож. Д. Громан. – Москва : Советский писатель, 1981. – 591 с. : ил.
888107
  Власов Я.П. На берегах Исети / Я.П. Власов. – Курган, 1952. – 300с.
888108
  Власов Я.П. На берегах Исети : повесть / Я.П. Власов. – Москва : Военное издательство, 1958. – 395, [3] с.
888109
  Баялинов К. На берегах Иссык-Куля : повесть / К. Баялинов. – Москва : Советский писатель, 1951. – 311 с.
888110
  Баялинов К. На берегах Иссык-Куля : повесть / К. Баялинов. – Фрунзе : Киргизгоиздат, 1956. – 312 с.
888111
  Соколов В.В. На берегах Ишима. / В.В. Соколов. – Москва, 1960. – 86с.
888112
  Соколов В.В. На берегах Ішиму. / В.В. Соколов. – Сталіно, 1955. – 88с.
888113
  Мельник Я. На берегах книжки Євгена Нахліка: короткі рефлексії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 104-107. – ISSN 0236-1477


  Рец.: Нахлік Є. Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література / Національна академія наук України, Інститут Івана Франка. Київ: Наукова думка, 2019. 638 (1) с.: 16 с. іл
888114
  Чудин Н.А. На берегах Кумы / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1949. – 192 с.
888115
  Гродненский П.В. На берегах Кухвы / П.В. Гродненский. – Рига, 1978. – 133с.
888116
  Котовський А.Х. На берегах Ла-Плати / А.Х. Котовський. – Львів, 1988. – 167с.
888117
  Сергійчук В. На берегах Лаби і Дунаю // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 100-річчя від дня заснування Української господарської академії на чужині.
888118
  Родимцев А.И. На берегах Мансанареса и Волги. / А.И. Родимцев. – Петрозаводск, 1966. – 276с.
888119
  Палкевич Яцек На берегах Меконга : Труды и дни Меконга // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 126-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
888120
  Кузнецов А.А. На берегах Меконга и Красной / А.А. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1988. – 127с.
888121
  Давыдов В.Т. На берегах Мечигмена / В.Т. Давыдов. – М., 1971. – 208с.
888122
  Гусаров С А. На берегах Назыма / С А. Гусаров, . – Тюмень, 1954. – 90с.
888123
  Кноблох В.В. На берегах Неви / В.В. Кноблох. – Київ, 1970. – 231с.
888124
  Лифшиц В.А. На берегах Невы / В.А. Лифшиц. – Москва- Ленинград, 1946. – 35с.
888125
  Басина Марианна Яковлевна На берегах Невы : Докум. повесть о Пушкине: Для сред. и ст. возраста / Басина Марианна Яковлевна. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература (Ленингр.отд.), 1976. – 255с. : ил. – (По дорогим местам)
888126
  Одоевцева И.В. На берегах Невы / Одоевцева И.В. – Москва : Художественная литература, 1988. – 334 с. – ISBN 5-280-00873-7
888127
  Корнилович К.В. На берегах Невы. Книга о русской архитектуре и искусстве первой четверти XVIII века / К.В. Корнилович. – Ленинград ; Москва, 1964. – 152 с.
888128
  Кондрашов С.Н. На берегах Нила : Записки журналиста / С.Н. Кондрашов. – Москва : Известия, 1958. – 128с.
888129
  Левушкин А. На берегах Оки : стихи / А. Левушкин. – Рязань, 1947. – 48 с.
888130
  Разумовский Ф.В. На берегах Оки / Ф.В. Разумовский. – Москва, 1988. – 213 с.
888131
   На берегах Оки. Лит.-худож. сб. (Посвящается 600-летию Калуги. 1371-1971).. – Тула, 1971. – 285с.
888132
  Лукашевич В.П. На берегах Пахры / В.П. Лукашевич. – Москва, 1953. – 80с.
888133
  Иванов В.Н. На берегах Подкаменной Тунгуски / В.Н. Иванов. – Красноярск, 1959. – 95с.
888134
  Болдырев В.Н. На берегах полярного океана : [записки натуралиста : для старш. возраста] / В.Н. Болдырев ; рис. В. Давыдова. – Москва : Детгиз, 1956. – 182 с. : ил.
888135
  Росовецький С. На берегах праці О. Бороня про Шевченкові повісті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 1 (685), січень. – С. 56-66. – ISSN 0236-1477


  "...Стаття являє собою нотатки на берегах фундаментальної монографії Олександра Бороня (КУ) про російські повісті Тараса Шевченка."
888136
  Зверев О.Е. На берегах Протвы / О.Е. Зверев. – М., 1980. – 192с.
888137
  Савелин З.С. На берегах Рейна / З.С. Савелин. – М., 1952. – 111с.
888138
  Корніюк В. На берегах річки Геракліта пляжів немає // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 70
888139
  Лондон Д. На берегах Сакраменто / Д. Лондон. – К, 1964. – 142с.
888140
  Товкайло М.Т. На берегах священної ріки Богу : іст.-археол. дослідження / М. Товкайло. – Миколаїв : Яслав, 2018. – 59, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-36. – ISBN 978-966-8611-44-5
888141
  Одоевцева И.В. На берегах Сены / И.В. Одоевцева. – Москва : Художественная литература, 1989. – 333 с. – ISBN 5-280-01310-2
888142
  Тарасов Савва На берегах Синэ : стихи / Савва Тарасов ; пер. с якут. – Москва : Современник, 1984. – 77 с.
888143
  Баш Я. На берегах Славути : Роман / Я. Баш. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 321с.
888144
  Азаров В.Б. На берегах Сороти : докум. повесть / В.Б. Азаров. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 79 с. : ил.
888145
  Пастухов П. На берегах Сороти. Заметки о пушкинских местах. / П. Пастухов. – М., 1949. – 32с.
888146
  Граубин Г.Р. На берегах таинственной Силькари / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1974. – 303с.
888147
  Джатиев Т. На берегах Терека : рассказы / Т. Джатиев. – Дзауджикау : Гос. изд. Сев.-Осет. АССР, 1952. – 212 с.
888148
  Курочкин Г.Д. На берегах Улуг-Хема / Г.Д. Курочкин. – М, 1955. – 136 с.
888149
  Евграфов На берегах Шлині / Евграфов, М.И. Артеменко. – Калинин, 1959. – 140с.
888150
  Медведев Д. На берегах южного буга / Д. Медведев : Молодая гвардия, 1957. – 496 с.
888151
  Медведев Д.Н. На берегах Южного Буга / Д.Н. Медведев. – М, 1961. – 408с.
888152
  Медведев Д.Н. На берегах Южного Буга / Д.Н. Медведев. – К, 1962. – 408с.
888153
  Медведев Д.Н. На берегах Южного Буга / Д.Н. Медведев. – К, 1987. – 380с.
888154
  Медведев Д.Н. На берегах Южного Буга / Д.Н. Медведев. – Одесса, 1988. – 387с.
888155
   На берегах юності // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 2


  Університет відвідали його випускники, представники країн Латинської Америки, які нині проживають у різних куточках планети - у США, Домініканській республіці, Перу, Швеції, Угорщині, Іспанії та Україні. Зустріч відбулася за сприяння Відділу ...
888156
  Мусаев Г. На берегу : рассказы / Г. Мусаев. – Москва : Детгиз, 1957. – 48 с.
888157
  Волков К.П. На берегу / К.П. Волков. – Ташкент, 1966. – 80с.
888158
  Морару Н. На берегу / Н. Морару. – Бухарест, 1973. – 48с.
888159
  Абдулжалилов Ф.А. На берегу Аксу : повесть : пер. с ногайск. / Ф.А. Абдулжалилов. – Черкесск : Карачаево-Черкесское кн. изд-во, 1962. – 88 с. : ил.
888160
  Жапаков Н. На берегу Аму : стихи / Науруз Жапаков; авториз. пер. с каракалп. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 78 с.
888161
  Бугаенко Е.И. На берегу Амура. / Е.И. Бугаенко. – М., 1984. – 72с.
888162
  Петунин П.И. На берегу Быстрянки. / П.И. Петунин, 1950. – 196с.
888163
  Меньков А.Т. На берегу Весны / А.Т. Меньков. – Тула, 1977. – 110с.
888164
  Галактион Г. На берегу Водиславы / Г. Галактион. – Бухерест, 1979. – 49с.
888165
  Островер Л.И. На берегу Двины / Л.И. Островер. – Москва, 1950. – 200с
888166
  Гаврутто П П. На берегу Днепра / П П. Гаврутто, . – М., 1956. – 175с.
888167
  Гаврутто П П. На берегу Днепра / П П. Гаврутто, . – М., 1959. – 180с.
888168
  Гаврутто П П. На берегу Днепра / П П. Гаврутто, . – М., 1960. – 192с.
888169
  Гаврутто П П. На берегу Днепра / П П. Гаврутто, . – М., 1967. – 192с.
888170
  Пришвин А.С. На берегу Зеи / А.С. Пришвин. – Москва, 1950. – 212с.
888171
  Пришвин А.С. На берегу Зеи / А.С. Пришвин. – Москва, 1951. – 208с.
888172
  Ломидзе А. На берегу и в море : новеллы и рассказы / А. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 197 с.
888173
  Калнинь В.В. На берегу и в открытом море / В.В. Калнинь. – М. : Известия, 1975. – 255 с.
888174
  Назаров А. На берегу Кафирингана : поэма / Аширмат Назаров; пер. с узбек. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 32 с.
888175
  Васильев В. На берегу Каховского моря / В. Васильев. – Москва, 1956. – 88с.
888176
  Чхеидзе Б.И. На берегу Лиахви : роман / Борис Чхеидзе ; авториз. пер. с груз. Д.Кумсишвили и Б.Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1953. – 248 с.
888177
  Чхеидзе Б.И. На берегу Лиахви : роман / Борис Чхеидзе ; авториз. пер. с груз. Д.Кумсишвили и Б.Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 251 с.
888178
  Миклухо-Маклай На берегу Маклая / Миклухо-Маклай. – Москва : АН СССР, 1961. – 331с.
888179
   На берегу Маклая.. – Москва : Наука, 1975. – 327с.
888180
   На Берегу Маклая. Этногр. очерки.. – М., 1975. – 327с.
888181
  Вахрушева М.П. На берегу Малой Юконды : повесть / М.П. Вахрушева; пер. с мансийск. Г.Гора и А.Баландина. – Тюмень : Тюменское кн. изд-во, 1963. – 43 с.
888182
  Вырыпаев П.А. На берегу Милорайки / П.А. Вырыпаев. – Саратов, 1967. – 108 с.
888183
  Льюис Г.Г. На берегу моря : Зоологические этюды в Ильфракомбе, Тенби, на Сциллийс. о-вах и на Джерзи / [соч.] Георга Генри Льюиса авт. "Физиологии обыденной жизни" и "Жизни Гете"; Пер. с англ. 2-го изд. Андрей Мин. – Москва : Изд. книгопрод. А.И. Глазунова, 1862. – X, 345 с., 1 л. ил (фронт), 6 л. ил. : ил.
888184
  Цвелев В.А. На берегу Москвы / В.А. Цвелев. – М., 1964. – 81с.
888185
  Мухтаров Г.М. На берегу Мургаба : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1953. – 119 с.
888186
  Дробышевский Л.Г. На берегу Нары / Л.Г. Дробышевский. – Москва, 1969. – 136 с.
888187
  Дробышевский Л.Г. На берегу Нары / Л.Г. Дробышевский. – Изд. 2-е доп. – Москва, 1975. – 151 с.
888188
  Тренев К.А. На берегу Невы / К.А. Тренев. – Москва, 1938. – 93с.
888189
  Куренев Г.С. На берегу Полоты. / Г.С. Куренев. – М., 1964. – 71с.
888190
  Шомахов А. На берегу Псыгеха / А. Шомахов. – Нальчик, 1960. – 144с.
888191
  Тур П.А. На берегу реки Бекаси / П.А. Тур. – Москва : Художественная литература, 1965. – 208 с.
888192
  Коэльо П. На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала / Пауло Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановского. – Киев : София, 2003. – 206, [2] с. – ISBN 966-8075-03-X ; 966-8035-33-X


  Несчастен тот, кто страшится идти на риск. Вероятно, он не ведает разочарований и не страдает - в отличие от тех, кто мечтает и стремится претворить мечту в явь
888193
  Коэльо П. На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала / Пер. с португальского А.Богдановского; Пауло Коэльо. – Киев : София, 2003. – 224 с. – ISBN 966-7319-90-3


  Несчастен тот, кто страшится идти на риск. Вероятно, он не ведает разочарований и не страдает - в отличие от тех, кто мечтает и стремится претворить мечту в явь
888194
  Ананян В.С. На берегу Севана : повесть из жизни юных натуралистов / Вахтанг Ананян; пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Москва ; Ленинград : Лениздат, 1951. – 408 с.
888195
  Ананян В.С. На берегу Севана : повесть из жизни юных натуралистов / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянц. – Ленинград : Детгиз, 1953. – 382 с.
888196
  Ананян В.С. На берегу Севана : повесть из жизни юных натуралистов / Вахтанг Ананян; авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянца. – Москва : Детская литература, 1965. – 316 с.
888197
  Ананян В.С. На берегу Севана : повесть из жизни юных натуралистов : [для сред. и ст. возраста] / Вахтанг Ананян ; [авториз. пер. с арм. А.Гюль-Назарянца ; ис. А. Лурье]. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1976. – 320 с.
888198
  Мелентьев М.И. На берегу Сямозера / М.И. Мелентьев. – Петрозаводск, 1975. – 151с.
888199
  Элксне А. На берегу тишины : стихи / Ария Элксне ; пер. с латыш. Л.Романенко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 150 с.
888200
  Коронатова Е.И. На берегу Черемушки / Е.И. Коронатова. – Новосибирск, 1953. – 112с.
888201
  Коронатова Е.И. На берегу Черемушки / Е.И. Коронатова. – М, 1954. – 199с.
888202
  Вутлан Иван На берегу чужом : роман / Вутлан Иван; авториз. пер. с чуваш. Л.Ханбекова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 222 с.
888203
  Кончиц А.А. На берегу. / А.А. Кончиц. – М., 1977. – 319с.
888204
  Штанько Н. На березе калачи / Н. Штанько. – М., 1969. – 272с.
888205
  Коцарев О. На березі висушеного озера пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 31


  Одним із найочікуваніших українських романів 2020 року слід назвати книжку "Амадока" Софії Андрухович".
888206
  Мафтин Наталя На березі вічності: модель художнього світу Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається прозова спадщина Б.-І. Антонича, зокрема його незавершений роман "На другому березі", до структури якого ввійшла однойменна повість, а також новела "Три мандоліни". Авторка статті зробила спробу "прочитати" ці тексти під кутом ...
888207
  Мафтин Н. На березі вічності: модель художнього світу Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 51-56. – ISSN 0236-1477
888208
  Полевой Б.Н. На березі дикім... / Б.Н. Полевой. – Київ, 1964. – 561с.
888209
  Полевой Б.Н. На березі дикім... / Б.Н. Полевой. – Київ, 1971. – 520с.
888210
  Астаф"єв О.Г. На березі неба : вірші / Олександр Астаф"єв. – Київ : Преса України, 2013. – 159, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-147-6
888211
  Треньов К.А. На березі Неви / К.А. Треньов. – Київ, 1957. – 128с.
888212
  Перепеляк І.М. На березі світання : поезії / І.М. Перепеляк. – Харків : Прапор, 1976. – 23 с.
888213
  Ананян В.С. На березі Севану : повість / Ананян В.С. – Київ : Молодь, 1952. – 304 с.
888214
  Ананян В.С. На березі Севану : пригодницька повість із життя юних натуралістів / Ананян В.С. – Київ : Молодь, 1955. – 374 с.
888215
  Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-74. – ISSN 0208-0710
888216
  Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 18-50. – ISSN 0208-0710
888217
  Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 67-87. – ISSN 0208-0710
888218
  Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-44. – ISSN 0208-0710
888219
  Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Хата і рід : Автобіографічна повість-есе // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 9. – С. 88-120. – ISSN 0130-1608
888220
  Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Хата і рід // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 51-94. – ISSN 0130-1608
888221
  Шевчук В. На березі часу. Мій Київ. Входини : автобіографічна оповідь-есе / Валерій Шевчук // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 6. – С. 32-120. – ISSN 0208-0710
888222
  Шевчук В. На березі часу. Мій Київ. Входини : автобіографічна оповідь-есе / Валерій Шевчук. – Київ : Темпора, 2002. – 272 с. – ISBN 966-95991-2-1
888223
  Шевчук В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – 575, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 558-575. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0729-3


  Видання є продовженням циклу унікальних за змістом і формою спогадів нашого сучасника, класика української літератури В. Шевчука. У цій книзі автор згадує про вчених та митців, з якими перебував у дружніх взаєминах або ділових стосунках. Оповідь ...
888224
  Шевчук В.О. На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про сучасників / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – 575, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-06-0697-5


  В книзі автор докладно описує літературне середовище 1960-1980-х років. У першій частині йдеться про письменників-передшістдесятників (П. Тичина, М. Лукаш, Б. Антоненко-Давидович, П. Загребельний та ін.), у другій - про літераторів покоління, до якого ...
888225
  Гринченко Б.Д. На беспросветном пути : об украинской школе / Б. Грнченко. – Москва : Тип. Н.А. Гирич, 1906. – 83 с.
888226
  Гандзій О. На Бессарабський ринок не впускали всіх охочих. Під торговельним залом обладнали перші в Києві холодильні камери // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 14 липня (№ 28)


  Коли заходив усередину, то у вуха тобі тисячопудовим молотом бив гамір сотень голосів. Тут збиралися тисячі. І кожне галасувало, допитувалося, намагалося дістати ласіший і дешевший шмат", - так описав Бессарабський ринок письменник Павло Загребельний у ...
888227
  Смолякин В.А. На бессмерной вахте / В.А. Смолякин, Н.Н. Тороповский. – Львов, 1983. – 88 с.
888228
  Мигаль Т.С. На бистрині / Т.С. Мигаль. – Львів, 1960. – 136с.
888229
  Тютюнник Ф.Г. На бистрині : документальна повість / Ф.Г. Тютюнник. – Харків : Прапор, 1978. – 159с.
888230
  Хундадзе Н.Т. На бистрині : роман та оповідання / Н.Т. Хундадзе. – Київ : Молодь, 1985. – 303 с.
888231
  Мигаль Т.С. На бистрині / Т.С. Мигаль. – Львів, 1986. – 111с.
888232
  Горецький П.Г. На бистрині / П.Г. Горецький. – Київ, 1989. – 121 с.
888233
  Лабінський Микола На бистрині життя : (Олесь Гончар) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 0869-3595
888234
   На бистрині життя. (До 60-річчя Миколи Миколайовича Слюсаревського ) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.173-175. – ISSN 1810-2131
888235
  Стогнут О.С. На бистрині сучасності / О.С. Стогнут. – Київ, 1973. – 47 с.
888236
  Глушко О.К. На бистрині часу / О.К. Глушко. – Київ, 1980. – 180с.
888237
  Власенко В.О. На бистрині часу / В.О. Власенко, К.М. Логвиненко. – Київ, 1983. – 32 с.
888238
  Тростянецький А.А. На бистрині часу / А.А. Тростянецький. – К, 1985. – 270с.
888239
  Фішбейн Мойсей На бистрині часу : вірші // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 238-240


  Виступ на І конгресі укр. інтелігенції та публікації
888240
  Бриль Я. На Бистрянці / Я. Бриль. – Київ, 1957. – 156 с.
888241
  Данилевич Т. На бібліотечній платформі "Кварталу МироТворчості" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341


  Представлено проектну діяльність Житомирської обласної бібліотеки для дітей в розвитку комунікації і взаємодії з різними культурними, громадськими, гуманітарними інституціями задля розвитку соціального партнерства.
888242
   На бій за волю. Перемога через поразки : Україна у війнах і революціях 1914-1921 років / [А. Руккас, М. Ковальчук, А. Папакін та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-1492-7
888243
  Костюченко В. На білих і не білих островах // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 18-19


  "Радянська влада сорок років клеїла жупел буржуазного націоналіста М. Рильському... Професор Київського університету Єневич у публіаціях нищівно викривав буржуазного націоналіста М. Рильського, писав листи-доноси у ЦК партії."
888244
  Мардус Оксана На білих кахлях / Мардус Оксана. – Київ : Смолоскип, 2002. – 128с. – ISBN 966-7332-65-9
888245
  Гальперін Ф.Я. На білих олімпіадах / Ф.Я. Гальперін. – К, 1980. – 144с.
888246
  Рильський М.Т. На білих островах : лірика / Максим Рильський. – Київ : [Життя й Мистецтво] ; Друк. Акц[іонер]. Т-ва "П. Барський", 1910. – 64 с. – На с. 3 епіграф з твору П.О. Куліша. - В кн. також пер. вірша Г. Гейне. – (Видавництво "Життя й Мистецтво" ; [Кн. 6])
888247
  Рильський М.Т. На білих островах : лірика : [до 100-річчя першої збірки М.Т. Рильського.] / Максим Рильський. – Репр. відтворення вид. 1910 р. – Київ : [редакція газети "Голос України"], 2010. – 64 с. – (В-во "Життя й Мистецтво")
888248
  Франс Анатоль На білих скалах / Анатоль Франс ; Пеpеклав Ів. Галущинський. – Коломия : Галицька Hакладня Якова Оpенштайна, 1912. – 226 с.


  Франс А. - З французької Академії; Лауреат Нобелівської премії по літ. за 1921 рік.
888249
  Людкевич М.Й. На Білій горі / М.Й. Людкевич. – Львів, 1990. – 142с.
888250
  Немирович І.О. На білому коні : роман / І.О. Немирович. – Київ, 1979. – 287 с.
888251
  Самчук Улас На білому коні = On a white horse : Спомини і враження / Самчук Улас; Інститут дослідів Волині. – 3е вид. – Вінніпег : Товариство "Волинь", 1980. – 249 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами
888252
  Красуцький М. На білому коні світання : повсть про розстріляну пісню // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-26. – ISSN 0130-321Х
888253
  Самчук У.О. На білому коні. На коні вороному : спомини і враження : у двох частинах / Улас Самчук. – Острог ; Луцьк : Національний ун-т "Острозька академія" ; Твердиня, 2007. – 424 с. – ISBN 978-966-7631-83-4; 978-966-8770-66-1
888254
  Самчук У. На білому коні. На коні вороному / Улас Самчук ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-група, 2012. – 71, [1] с. – Кн. опис. за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-32-0
888255
  Зарудний М.Я. На білому світі : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 422 с.
888256
  Зарудний М.Я. На білому світі : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1975. – 752 с.
888257
   На благо всего человечества.. – Москва, 1978. – 303 с.
888258
  Шмидт Г. На благо Германии / Г. Шмидт. – М., 1995. – 287с.
888259
   На благо и счастье народа. Сб. документов.. – М., 1961. – 399с.
888260
  Смурова Е.Н. На благо народа / Е.Н. Смурова, П.Д. Васильев. – Иваново, 1954. – 52с.
888261
  Град Н.Е. На благо народа / Н.Е. Град. – Киев, 1976. – 54с.
888262
  Глушкин Б О. На благо российского флота / Б О. Глушкин, . – Калининград, 1984. – 302с.
888263
  Пиковский Г.И. На благо советского человека / Г.И. Пиковский, З.Н. Мандрусов. – М, 1954. – 60с.
888264
  Саркисян Г.С. На благо советского человека / Г.С. Саркисян. – М., 1985. – 64с.
888265
  Гончаренко А. На благо сподівайся. Як звичайні люді допомагають стражденним. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Дві студентки Інституту журналістики Київського національного університета ім. Т.Шевченка Євгенія Вятчанінова та Єлизовета Олійник в 2009 році взяли участь у конкурсі "Ініціатива року", який проводили в університети.На конкурс вони висунули проект ...
888266
  Зыскин Г.С. На благо трудящихся / Г.С. Зыскин. – Куйбышев, 1954. – 75с.
888267
  Гандзій О. На благословення священника: "Маєш поважати свого чоловіка й підкорятися йому" зціпила зуби й відповіла: "Я нікому нічого не винна" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 31 (584), 12 серпня 2021. – С. 47-50


  Олена Блаватська - філософиня, письменниця, мандрівниця, теософка. Одна з засновників Теософічного товариства.
888268
  Герасимов О.Г. На ближневосточных перекрестках / О.Г. Герасимов. – Москва : Наука, 1979. – 502с.
888269
  Герасимов О.Г. На ближневосточных перекрестках / О.Г. Герасимов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Наука, 1983. – 480с.
888270
  Корявин Л.А. На Ближнем Востоке / Л.А. Корявин. – Москва, 1982. – 128с.
888271
  Зеленин Д. На Ближнем Востоке без перемен, "сирийское цунами" не случилось // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 14. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670


  Дамаск - одне із старих міст світу. Вважається найстаршою з постійно населених столиць
888272
  Софронов А.В. На ближнем и дальнем Западе / А.В. Софронов. – Москва, 1968. – 495с.
888273
  Ратиани Г. На Ближнем и Дальнем Западе / Г. Ратиани. – Москва, 1968. – 264 с.
888274
  Кузнецов И.В. На ближнем рубеже / И.В. Кузнецов. – Москва, 1964. – 192с.
888275
   На ближних подступах к Ленинграду: Гатчина (Красногвардейск) в годы Великой Отеч. войны: Сб.. – Л., 1986. – 300с.
888276
  Второв Н.В. На ближних подступах. / Н.В. Второв, С.А. Любовицкий. – Москва, 1965. – 207с.
888277
  Чачко М.И. На блуждающем острове / М.И. Чачко. – М., 1956. – 141с.
888278
  Масаренко Алесь На бобровых тонях : повесть / Алесь Масаренко ;. – Москва : Детская литература, 1977
888279
  Гусев Г.В. На боевом дежурстве в морском походе / Г.В. Гусев, И.Н. Петров. – М, 1980. – 64с.
888280
  Аверкин С. На боевом корабле : рассказы / С. Аверкин ; [ил.: В.Г. Зденко и Л.Г. Белов]. – Рассказы. – Хабаровск : Дальневост. гос. изд-во, 1952. – 120 с. : ил.
888281
  Дырин Е.Ф. На боевом курсе / Е.Ф. Дырин. – М, 1951. – 128с.
888282
  Воронин К.И. На боевом курсе / К.И. Воронин. – Симферополь, 1970. – 272с.
888283
  Болдырихин Ф.З. На боевом курсе : [о 1-й гвард. Сталингр. штурмовой авиац. дивизии] : мемуары / Ф.З. Болдырихин, В.Ф. Анисов, Н.И. Мартьянов. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 199 с., [8] л. ил. : ил.
888284
  Пстыго И.И. На боевом курсе / И.И. Пстыго. – М., 1989. – 205с.
888285
  Стариков В. На боевом курсе. / В. Стариков, 1952. – 176с.
888286
   На боевом посту. Книга о воинах Группы сов. войск в Германии. Сб.. – М., 1975. – 383с.
888287
   На боевом посту. Лит. сборник.. – Минск, 1974. – 253с.
888288
   На боевом посту. Сб. ст.. – Мурманск, 1956. – 61с.
888289
   На боевом посту. Эстрадный оборонный сборник.. – М.-Л., 1939. – 195с.
888290
  Соколов В.В. На боевых постах дипломатического фронта : жизнь и деят. Л.М.Карахана / В.В. Соколов. – Москва : Политиздат, 1983. – 190 с. : ил.
888291
  Раскольников Ф.Ф. На боевых постах. / Ф.Ф. Раскольников. – М., 1964. – 351с.
888292
  Уманский Р.Г. На боевых рубежах. / Р.Г. Уманский. – Москва, 1960. – 287с.
888293
  Островский А.Н. На бойком месте / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 72 с.
888294
  Гуреїв О.І. На бойових дорогах / О.І. Гуреїв. – Київ : Українське державне видавництво, 1944. – 87 с.
888295
  Селедцов О. На болоте, на снегу укусил комар блоху : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 160-164. – ISSN 0012-6756
888296
  Матушкин В.С. На большаке. / В.С. Матушкин. – Рязань, 1963. – 112с.
888297
  Полунин Н.Ф. На большаке. / Н.Ф. Полунин. – Тула, 1968. – 45с.
888298
  Владимирова И.Ф. На больших скоростях / И.Ф. Владимирова, А.А. Лаврентьев. – Москва, 1955. – 104с.
888299
  Островер Л.И. На большой волне / Л.И. Островер. – Москва, 1954. – 228 с.
888300
  Засодимский П.В. На большой дороге. -- Перед потухшим камельком. / П.В. Засодимский. – Москва, 1960. – 78с.
888301
  Бондарев Ю.В. На большой реке : рассказы / Ю.В. Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1953. – 240 с.
888302
  Югов А.К. На большой реке / А.К. Югов. – Москва, 1960. – 574 с.
888303
  Мухтар А. На большом пути : поэма / Аскад Мухтар ; пер. Я.Хмелемский. – Ташкент : Гос. изд. УзССР, 1951. – 56 с.
888304
  Ипполитова Н. На большом пути / Н. Ипполитова. – Элиста, 1967. – 92с.
888305
  Успенский В.Д. На большом пути. / В.Д. Успенский. – М, 1981. – 335с.
888306
  Успенский В.Д. На большом пути. / В.Д. Успенский. – 2-е изд. – М, 1987. – 332с.
888307
  Макшанихин П.В. На большом тракте / П.В. Макшанихин. – Свердловск, 1954. – 172с.
888308
  Залыгин С.П. На Большую землю : рассказы / С.П. Залыгин. – Москва : Правда, 1951. – 40с. – (Библиотека "Огонек" ; №35)
888309
  Залыгин С.П. На Большую землю / С.П. Залыгин. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 208 с.
888310
  Залыгин С.П. На Большую землю / С.П. Залыгин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1953. – 208с.
888311
  Залыгин С.П. На Большую землю / С.П. Залыгин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1985. – 495с.
888312
  Лозовий В. На боржавських полонинах : оповідання / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1954. – 132 с.
888313
  Иванов В. На Бородинском поле. Рассказы. 1939-1943 гг. / В. Иванов. – Москва, 1944. – 204с.
888314
   На боротьбу за політехнічну школу. Резолюції І Всеукраїнського політехничного з"їзду.. – Х., 1931. – 79с.
888315
  Гагарин И.И. На борту-порядок! / И.И. Гагарин. – Мурманск, 1964. – 95с.
888316
  Юнга Е. На борту / Е. Юнга. – Москва, 1934. – 124с.
888317
  Щедрин Г.И. На борту "С-56" / Г.И. Щедрин. – Москва, 1959. – 214с.
888318
  Баковиков А.В. На борту "Урагана" : рассказы / А.В. Баковиков. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1945. – 110 с.
888319
  Ядин В.И. На борту останутся трое / В.И. Ядин. – Рига, 1966. – 366с.
888320
  Борисов И.Б. На борцовском ковре / И.Б. Борисов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 94 с. : ил.
888321
  Новиков А.А. На борцовском ковре. (Сборник очерков и рассказов). / А.А. Новиков. – Москва, 1966. – 181 с.
888322
   На борьбу за материалисттическую диалектику в математике. Сборник статей по методологии, истории и методике математических наук.. – М.-Л., 1931. – 342с.
888323
  Ожиганов И. На борьбу с вредителями садов и огородов / И. Ожиганов. – Х., 1925. – 63 с.
888324
  Денисьевский Б.С. На борьбу с вредителями сахарной свёклы / Б.С. Денисьевский. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Бийск, 1935. – 24 с. – (2 ; 1)
888325
   На борьбу с разрухой: (Тул. губерния в период восстановления нар. хоз-ва, 1921-1925 гг.) Сб. документов и материалов.. – Тула, 1980. – 190с.
888326
  Худяков С. На борьбу с религией / С. Худяков. – Москва : Госиздат, 1930. – 60 с.
888327
  Бекірова Г. На боці вермахту воювали до півтора мільйона громадян СРСР. Дві третини з них - росіяни / текст Галини Остаповець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 19 (222). – С. 52-58


  Сталін готувався до війни з Туреччиною, і всі тюркські народи вважав її потенційними союзниками. Кримських татар депортували з батьківщини за три дні.
888328
  Примаченко Я.. На боці держав Осі / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 330-333. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Протягом 1939 - 1945 рр. близько 250 тис. українців воювали на боці Третього рейху.
888329
  Сорока В. На боці дорослого, якого ще немає // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 15. – ISSN 2219-5793
888330
  Примаченко Я. На боці Об"днаних Націй / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 333-335. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
888331
  Соловей О. На боці світла і добра (декілька слів про Олеся Ульяненка) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 147-152. – ISSN 2075-1222
888332
  Мушкетик Ю.М. На брата брат : [іст. роман] / Юрій Мушкетик ; [ред. Т. Люта]. – Київ : Рада, 1996. – 318, [2] с. : портр. – ISBN 5-7707-6494-5
888333
  Мушкетик Ю.М. На брата брат / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. А.В. Хмель]. – Харків : Фоліо, 2007. – 316, [4] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-3747-3
888334
  Сахновський-Панкєєв На братній сцені : Українська п"єса в театрах народів СРСР / Сахновський-Панкєєв. – Київ : Мистецтво, 1972. – 172 с.
888335
  Кирьянов С. На братской перекличке. / С. Кирьянов. – Баку, 1969. – 196с.
888336
  Татаренко Л.С. На братском поле / Л.С. Татаренко. – Киев, 1974. – 107с.
888337
  Басина М.Я. На брегах Невы / М.Я. Басина ; науч. ред. А.М. Гордин. – Ленинград : Детская литература ; Ленинградское отд-ние, 1969. – 256 с. : ил. – (По дорогим местам)
888338
  Басина М.Я. На брегах Невы : докум. повесть [о Пушкине : для сред. и ст. возраста] / М.Я. Басина. – 2-е изд. – Ленинград : Детская литература ; Ленинградское отд-ние, 1976. – 255 с. : ил. – (По дорогим местам)
888339
  Трощук А.П. На брезе быстрой Каялы // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 12. – С. 6-8


  Події весни 1185 року: Ігор Святославич проти половців.
888340
  Ефимов Г.В. На Британских островах / Г.В. Ефимов. – Л, 1967. – 190с.
888341
  Агеев Н.Е. На бруствере : стихотворения и поэмы / Н.Е. Агеев ; худож. Ю. Космынин. – Москва : Современник, 1983. – 174 с., ил.
888342
  Биссенек Н.Я. На Брюссельской выставке / Н.Я. Биссенек. – Рига, 1959. – 151с.
888343
  Скалон А.В. На бугре: рассказ, повесть, роман. / А.В. Скалон. – Москва, 1978. – 348с.
888344
  Потебенько М. На будь - якій посаді необхідно віддаватися роботі та чксно виконувати свій обов"язок" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-8.


  Прес - конференція Генерального прокурора України Михайла Потебенька, березень 2002р.
888345
  Талвир А.Ф. На Буинском тракте : повесть / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. М.Никитина. – Москва : Советский писатель, 1956. – 229 с.
888346
  Талвір О. На Буїнському тракті : повість / О. Талвір; з чуваської. – Київ : Художня література, 1957. – 216с.
888347
  Бабух Василь На Буковині буком проросту // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 21-28. – ISSN 0868-4790
888348
  Джулай Д. На Буковині вшанували Юрія Федьковича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 2
888349
  Шаєвич Х. На буксирі / Х. Шаєвич, 1932. – 112 с.
888350
  Топчій А. На Булгаківському балу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)
888351
  Цуприк Н.В. На бывшей жандармской. / Н.В. Цуприк. – Челябинск, 1971. – 175с.
888352
  Аксанов С.О. На былой окраине : [Сталинский район г. Москвы] / С. Аксанов. – [Москва] : Московский рабочий, 1947. – 56 с.
888353
  Файбисович Б.А. На быстрине / Б.А. Файбисович. – М, 1961. – 49с.
888354
  Горбунов П.М. На быстрине / П.М. Горбунов. – Свердловск, 1964. – 103с.
888355
  Клейменов Ф. На быстрине / Ф. Клейменов. – Улан-Уде, 1964. – 128 с.
888356
  Годлевский П.Л. На быстрине / П.Л. Годлевский. – Волгоград, 1974. – 208с.
888357
  Годлевский П.Л. На быстрине / П.Л. Годлевский. – Волгоград, 1975. – 207с.
888358
  Бычков А.С. На быстрине / А.С. Бычков. – Ставрополь, 1986. – 141с.
888359
  Радов Г.Г. На быстрине и бережком / Г.Г. Радов. – М., 1955. – 64с.
888360
  Радов Г.Г. На быстрине и бережком / Г.Г. Радов. – М., 1974. – 411с.
888361
  Полторацкий В.В. На быстрине: Стихи. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1982. – 32с.
888362
  Брыль Я. На Быстрянке : повесть и рассказы / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А. Островского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 198 с.
888363
  Яковишина А. На бюджет пройшли 60 928 студентів // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 4 серпня (№ 62). – С. 1, 12


  Найпопулярніші вузи серед абітурієнтів: 1 місце - КНУ імені Тараса Шевченка (58 574 заяв); 2 місце - ЛНУ ім. І. Франка (48 878 заяв) ; 3 місце - "Львівська політехніка" (47 348 заяв).
888364
   На бюджеті - у приватному ЗВО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 9 серпня (№ 30/31). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Цього року вперше закладам вищої освіти приватної форми власності було надано можливість брати участь у розподілі місць державного замовлення. 43 вступники, які отримали рекомендації на бюджет, зможуть навчатися у приватних закладах вищої освіти.
888365
  Лейбошиц Л.М. На Валаам / Л.М. Лейбошиц. – Петрозаводск, 1966. – 52 с.
888366
  Гуторова Світлана На вареники до Словаччини : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 80-81 : Фото
888367
  Дубков Ю. На варті / Ю. Дубков, 1928. – 41с.
888368
  Тронько Петро Тимофійович На варті вічних цінностей : [інтерв"ю з головою Національної спілки краєзнавців, академіком П.Т. Троньком] / Тронько Петро Тимофійович, Клепак Григорій; спілкувався Г. Клепак // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644


  IV з"зд Нац. спілки краєзнавців України. Інтерв"ю з головою Нац. спілки акад. Героєм України Петром Троньком
888369
  Будько Євген На варті гостинності : мандрівничий ряд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 146-149 : Фото
888370
  Мукан А. На варті демократії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5 березня - 12 березня (№ 10). – С. 7


  11 березня в Інститут філології КНУ імені Шевченка відбулося урочисте пленарне засідання і три круглі столи, присвячені феномену Тараса Шевченка в українській літературі, рецепції та перекладам спадщини Кобзаря та дослідженням молодих науковців у ...
888371
  Коваленко О. На варті духовних скарбів України: архівісти Чернігівщини 20-30-х рр. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С.106-112
888372
  Грищенко Т.Р. На варті збереження історії аграрної науки / Т.Р. Грищенко, Т.О. Таранцова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 612-615
888373
  Кіслова Вікторія На варті здоров"я киян (Інтерв"ю з керівником відділення № 17 Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф м.Києва Г.В.Зубковським) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Найденко Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 40
888374
   На варті здоров"я людини. – (Худож.-докум. нариси про визначних медиків Радянської України). – К., 1971. – 195с.
888375
   На варті здоров"я людини.. – Київ, 1974. – 200с.
888376
  Тептюк Л.М. На варті ідеалів правди і справедливості: нарис про життя та діяльність Миколи Скиби / Л.М. Тептюк, О.С. Худолей // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 122-128. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
888377
  Піщанська О. На варті конкуренції: топ-справи АМКУ-2020 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 1, 10-12
888378
  Брежнєв Л.І. На варті миру і соціалізму / Л.І. Брежнєв. – Москва : Політвидав України, 1979. – 528 с.
888379
   На варті миру. Про молодь НДР.. – К., 1962. – 44с.
888380
  Шевченко І.Й. На варті мистецтва театру // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 500, жовтень : жовтень. – С. 24


  Валер"ян Дмитрович Ревуцький — український театрознавець, педагог і театральний критик. Іноземний дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України (2001), заслужений діяч мистецтв України (2002), лауреат літературно-мистецької премії ім. ...
888381
  Карпачова Н. На варті прав і свободи людини // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-34.
888382
  Киркач Ю. На варті Придніпров"я (Антоненко Віктор Єгорович) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 39). – С. 11


  Про 80-річчя українського краєзнавця: Антоненко Віктор Єгорович заступник начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Антоненко В.Є. народився 8 вересня 1943 році у м.Слов’янську, живе і працює у рідному місті. З 1961 по ...
888383
  Стоєцький В.Ф. На варті рятувальники Деснянського району // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 31-32 : фото
888384
  Одрехівська І. На варті слова та історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 7
888385
  Полонський Л.Я. На варті спокою. / Л.Я. Полонський, І.Д. Летічева. – Х., 1965. – 88с.
888386
  Шеченко О. На варті читання, або Читання - броня від усіх бід // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 39-40. – ISSN 2518-7341
888387
  Щербина І. НА варті. / І. Щербина. – Харків, 1934. – 95с.
888388
   На варті. Вірші та оповідання.. – К., 1978. – 40с.
888389
  Вайнгауз Н. На варце / Н. Вайнгауз. – Минск, 1932. – 92 с.
888390
  Стрельбицкий И.С. На Варшавском шоссе / И.С. Стрельбицкий. – Москва, 1979. – 118с.
888391
  Минаев А.А. На Васильевской улице. / А.А. Минаев. – Тула, 1967. – 46с.
888392
  Трусов Ю. На вахте / Ю. Трусов. – Одесса, 1948. – 32 с.
888393
   На вахте мира.. – М., 1950. – 206с.
888394
  Липко В.А. На вахте мира. / В.А. Липко. – Ташкент, 1951. – 83с.
888395
   На вахте мира. Сборник стихов.. – Москва, 1951. – 63с.
888396
  Маяковський В.В. На ввесь голос : Вибрані поеми / В.В. Маяковський. – Київ, 1930. – 32 с.
888397
  Усик Світлана На великдень обережно поводьтеся з вогнем / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 13 : фото
888398
  Богданович Лілія На Великдень поводьтеся з вогнем обережно / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 23 : фото
888399
   На великих стройках коммунизма. – Москва : Госиздат Культурно-Просвет. литературы, 1952. – 248 с., 1 л. карт., 2. л. ил. портр. : карт., ил., портр.
888400
   На великих стройках коммунизма.. – Саратов, 1951. – 124с.
888401
   На великих стройках.. – Москва, 1952. – 173с.
888402
  Кожевников А.В. На великой лётной тропе / А.В. Кожевников. – Москва, 1980. – 320с.
888403
  Кожевников А.В. На великой лётной тропе / А.В. Кожевников. – Уфа, 1987. – 316с.
888404
  Андрианов Б.В. На великой Русской равнине : книга для чтения с комментарием на испанском языке / Андрианов Б.В. – Москва : Русский язык, 1981. – 208 с. : ил. – (Рассказы о народах СССР)
888405
   На великом острове идут бои // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С.2. – ISSN 0234-1670


  [Политический кризис в Мадагаскаре.]
888406
  Микоян А.И. На великом подъеме / А.И. Микоян. – Москва, 1935. – 23с.
888407
  Алешин Н.П. На великом стоянии : повести и рассказы / Н.П. Алешин. – Москва : Современник, 1980. – 304 с.
888408
  Підлуцький Г.І. На великому прикладі / Г.І. Підлуцький. – Київ, 1977. – 46с.
888409
  Харламова Татьяна На велосипедах вдоль Рейна : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-43 : Фото
888410
  Сердюк Олексій На велосипеді до океану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 52-56 : фото
888411
  Макаров А.П. На Венце / А.П. Макаров. – Саратов, 1968. – 28с.
888412
  Синклинер А.А. На Вермане "бои местного значения" / А.А. Синклинер. – Мурманск, 1981. – 172с.
888413
  Зонин А.И. На верном курсе / А.И. Зонин. – М., 1960. – 274с.
888414
  Зонин А.И. На верном курсе : роман / А.И. Зонин. – Москва, 1962. – 304с.
888415
  Розина Ф.Б. На верном пути / Ф.Б. Розина. – М, 1956. – 95с.
888416
  Тарасов А. На верном пути / А. Тарасов, А. Толченкин. – Рязань, 1959. – 64с.
888417
   На верном пути. Сб.. – Ульяновск, 1959. – 160с.
888418
   На верном пути: Сб. ст. о театре ГДР.. – Москва, 1979. – 328с.
888419
  Филатов В.И. На вертикалях : повести / В.И. Филатов. – Москва, 1978. – 272с.
888420
  Голубев Г.Г. На вертикалях / Г.Г. Голубев. – Х., 1989. – 204с.
888421
  Келменді Є. На верхів"ї часу : поезія / Єтон Келменді ; [упоряд. Анна Багряна ; пер. з албан. Анни Багряної]. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 38, [2] с. : іл. – Серія засн. в 2011 р. – (Серія "Сучасна балканська поезія"). – ISBN 978-617-517-124-0
888422
  Романівська М.М. На верхів"ях холоду : повість / М.М. Романівська. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1960. – 287 с.
888423
  Романівська М.М. На верхів"ях холоду : повість / М.М. Романівська. – Харків : Прапор, 1971. – 286 с.
888424
  Красовська Ольга На верхівці бурштинової мрії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 3


  Національний художній музей експонує твори Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса (1875-1911) та його сучасників. Виставку патронує президент Литовської Республіки Валдас Адамкус, який, до речі, відкривав її власною персоною.
888425
  Мазурин Н.И. На верхней Волге / Н.И. Мазурин. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 240с.
888426
   На Верхней Волге: Памят. места Калинин. обл.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 231с.
888427
  Речмедін В.О. На Верховині : повість / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 247 с.
888428
  Ткачук І.В. На Верховині / І.В. Ткачук. – Львів, 1955. – 36с.
888429
  Волощак А.В. На Верховині : поезії / А.В. Волощак. – Львів, 1957. – 132 с.
888430
  Ткачук І.В. На Верховині / І.В. Ткачук. – Львів, 1962. – 108с.
888431
  Ткачук І.В. На Верховині / І.В. Ткачук. – 2-е вид. – Львів, 1968. – 108с.
888432
   На Верховині : збірник творів письменників дорадянського Закарпаття. – Ужгород : Карпати, 1984. – 519 с.
888433
   На Верховині: Зб. творів письменників дорад. Закарпаття.. – Ужгород, 1984. – 527с.
888434
  Смоляк О. На верховіттях ронделіани Миколи Боровка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 15
888435
  Сулейманов М.Ф. На вершинах : роман / Манаф Сулейманов ;. – Москва : Советский писатель, 1976. – 294 с.
888436
  Сидоров В.М. На вершинах / В.М. Сидоров. – Москва, 1977. – 176с.
888437
  Сидоров В.М. На вершинах / В.М. Сидоров. – 2- изд. доп. – М, 1983. – 244с.
888438
  Сидоров В.М. На вершинах / Сидоров В.М. – Москва : Советский писатель, 1988. – 416 с.
888439
  Сидоренко Г.К. На вершинах майстерності // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 506-517
888440
  Штейн А.Л. На вершинах мировой литературы : [оч.] / А. Штейн. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
888441
  Штейн А.Л. На вершинах мировой литературы : [оч.] / А. Штейн. – Москва : Художественная литература, 1988. – 318 с.
888442
  Бродяга-Бродецкий На вершине : поэзии / А. Бродяга-Бродецкий. – Запорожье : Полиграф, 2004. – 140 с. – ISBN 966-8268-65-2
888443
  Воробьева Мария На вершине : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
888444
  Бронтман Л. На вершине мира / Л. Бронтман. – Москва : Художественная литература, 1938. – 231с.
888445
  Фризе Кай На вершине мира. Ладакх. Покой на вершине мира / Фризе Кай, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 104-120 : фото. – ISSN 1029-5828
888446
  Яворская Н. На вершине чувства. / Н. Яворская. – Москва, 1972. – 94с.
888447
  Бархаш Л. На вершине Эльбруса / Бархаш Л. – Москва : Огонек, 1928. – 48 с. – (Библиотека Огонек ; 355)
888448
  Лис Ю. На вершині педагогічного олімпу : ювілеї / Ю. Лис, Т. Сокол // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 36 : Фото
888449
  Захарчук О. На вершині світової слави. До 145-річчя від дня народження Соломії Крушельницької // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 120-126. – ISSN 2224-0926
888450
  Дем"янишин В. На вершині фінансової науки // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 189-196. – ISSN 1818-5754
888451
  Возняк М. На вершку. Кілька хвиль з життя людей "нічо не заробивших" // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 251-252
888452
  Франко І. На вершку. Кілька хвиль з життя людей "нічо не заробивших" // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 252-272
888453
  Белов Денис На вес золота // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 162-163 : фото
888454
  Бондаренко В.Д. На весах жизненной правды : очерк о практике и пробл. атеист. воспитания молодежи / В.Д. Бондаренко, В.Е. Елесеев ; под ред. А.Д. Коваля. – Донецк : Донбас, 1987. – 93, [2] с.
888455
  Борисенко А. На весах невесомости. Наша система образования надежнее американской, считает космонавт-испытатель Андрей Борисенко // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Андрей БОРИСЕНКО - борт-инженер космического корабля “Союз ТМА-21” и командир 28-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). По окончании вуза был младшим научным сотрудником войсковой части ВМФ в Ленинграде, затем работал в ...
888456
  Рафалович С.Л. На весах справедливости : (комментарии к роману) / Сергей Рафалович. – Санкт-Петербург : Изд. "Шиповник", 1909. – 256 с.
888457
  Кузнецов А.С. На весах судьбы / А.С. Кузнецов. – М., 1990. – 334с.
888458
  Корицкая Л. На весах Ф емиды : граждане и власть // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 9/10. – С.58-61
888459
  Крылов Н.Б. На весах Фемиды / Н.Б. Крылов. – М., 1986. – 222с.
888460
  Мироненко Б.М. На веселий лад / Б.М. Мироненко. – К., 1983. – 71с.
888461
  Мироненко Б.М. На веселій орбіті / Б.М. Мироненко. – Львів, 1980. – 72с.
888462
  Гриценко С.П. На веселій хвилі / С.П. Гриценко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 59с.
888463
   На веселім перехресті: Гумор та сатира: Зб. творів укр. рад. письменників.. – К., 1987. – 253с.
888464
  Чабанрук І. На весело / І. Чабанрук. – Торонто : Слово, 1991. – 59 с.
888465
   На веселой волне. Эстрадный сборник.. – М., 1965. – 156с.
888466
  Черепанов Ю.А. На веселой орбите / Ю.А. Черепанов. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 78 с.
888467
  Алехин В. На весенней экскурсии в Кунцеве по Москвой / В. Алехин. – Москва, 1923. – 96с.
888468
  Антонова Є.І. На весілля з рушниками : (традиції і сучасність) / Є.І. Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – 119, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISBN 978-966-1615-20-4
888469
   На веслах.. – М., 1967. – 144с.
888470
  Кононенко Д.А. На весняному березі / Д.А. Кононенко. – Сімферополь, 1979. – 81с.
888471
  Маяковський В.В. На весь голос. Вірші та поеми. / В.В. Маяковський. – Київ, 1969. – 287с.
888472
  Юшин Е.Ю. На весь далекий путь / Е.Ю. Юшин. – Москва, 1983. – 47 с.
888473
  Султанов О. На ветрас Иссык-Куля : стихи и поэмы / Омор Султанов ; пер. с кирг. И.Фоняков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 111 с.
888474
  Акимов В.М. На ветрах времени : размышления о книге : [для ст. шк. возраста] / В.Акимов. – [перераб. и доп. переизд.]. – Ленинград : Детская литература, Ленинградское отделение, 1991. – 284, [2] с. : ил.
888475
  Куницын Г.Л. На ветрах всех широт / Г.Л. Куницын. – Ленинград, 1974. – 184 с.
888476
  Грант Я.А. На ветру / Я.А. Грант. – Рига, 1971. – 347 с.
888477
  Рассохин В.В. На ветру. / В.В. Рассохин. – Тула, 1977. – 112 с.
888478
  Потанин В.Ф. На вечерней заре / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1984. – 288с.
888479
  Полторацкий В.В. На вечерней заре. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1978. – 204с.
888480
  Кашин В.Л. На вечірнім прузі : роман / В.Л. Кашин. – Київ, 1962. – 299 с.
888481
  Мельничук Я.Б. На вечірньому прузі : Ольга Кобилянська в останній період творчості (від 1914 р.) / Ярослав Мельничук ; [наук. ред. Б. Мельничук]. – Чернівці : Букрек, 2006. – 214, [2] с., [8] арк. фот. : іл., фот. – Покажчики: с. 200-214. – Бібліогр.: с. 181-198. – ISBN 966-399-024-4


  У пр. № 1746426 напис: Вельмишановному в родині Мельничуків Михайлові Кузьмовичу Наєнку з буковинськими звичаями гарного Великодня, міцного здоров", надхненної творчості й родинної злагоди! Хай весна спонукає до нових звершень! Щиро - Ярослава. Підпис. ...
888482
  Кацнельсон А.І. На вечірньому прузі. / А.І. Кацнельсон. – К, 1992. – 94с.
888483
  Сабиров С. На вечной реке : повесть / Сафа Сабиров ; авториз. пер. с татар. В.Законова. – Казань : Татарское кн. изд., 1970. – 140 с.
888484
  Мущинский П.Д. На вечном посту / П.Д. Мущинский. – Одесса, 1974. – 48с.
888485
   На вечные времена. – 2-е изд., исправл. и доп. – М., 1985. – 356с.
888486
   На вечные времена.. – М., 1970. – 351с.
888487
  Лозован Михайло На вечорницях в Івана Семеновича Козловського : (ескізні обриси) / Лозован Михайло, Науменко Лідія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 112-114
888488
  Андриасов М.А. На вешенской волне / Андриасов М.А. – Москва : Правда, 1969. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 51)
888489
   На вёшенской земле: О родном крае М.А.Шолохова. – Ростов-на-Дону, 1983. – 88с.
888490
   На вешних ветрах : латыш. классич. поэзия. – Москва : Художественная литература, 1988. – 381, [2] с.
888491
  Капелинский Ю.Н. На взаимовыгодной основе / Ю.Н. Капелинский. – М., 1975. – 224с.
888492
  Бутов А.Ф. На взаимовыгодных началах / А.Ф. Бутов. – М., 1978. – 126с.
888493
  Смирнов Б.М. На взгляд репортера / Б.М. Смирнов. – Москва, 1985. – 48с.
888494
  Протопопова А.Н. На взгорье. / А.Н. Протопопова. – М., 1954. – 359с.
888495
  Лапузин Б.В. На взлете дня / Б.В. Лапузин. – Владивосток, 1972. – 112 с.
888496
  Ваганов В.И. На взлетной полосе : рассказы / Валерий Ваганов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 319 с. – В изд. также: Свет мой : рассказы / К. Макаров ; Дальняя пристань : повесть, рассказ / С. Сиротин. – ISBN 5-7688-0260-6
888497
  Шемшученко В. На взыскующей памяти трав : поэзия: стихи // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0131-2332
888498
  Яковенко І. На виборах до Держдуми РФ лідирує Дональд Трамп // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 27
888499
  Гітліц Р. На виборчій дільниці : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Агітколектив історичного факультету з самого початку навчального року відновив роботу серед населення виборчої дільниці. Кращій агітатор тов. В.З.Сердюк затверджена членом Окружної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради УРСР.
888500
  Новіков-Прибой На вибоях / Новіков-Прибой. – Х.-К., 1930. – 76с.
888501
  Авербух О.К. На виднокрузі - таємниці!.. : розповідь про "білі плями" в науці з прологом та епілогом : для серед. й старш. шк. віку / О.К. Авербух ; іл. В. Безп"ятова і Г. Філатова. – Київ : Веселка, 1970. – 174 с. : іл.
888502
  Грачев Ю.М. На видном месте / Ю.М. Грачев. – М., 1978. – 319с.
888503
  Беляева С. На видном месте. В Web of Science появятся около 1000 российских научных журналов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 3 октября (№ 40). – С. 14


  Компания Thomson Reuters и Научная электронная библиотека eLibrary объявили о старте проекта по размещению коллекции лучших отечественных журналов базы данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) на платформе WoS - ведущей мировой поисковой ...
888504
  Стрельник Л.П. На видноті. / Л.П. Стрельник. – Донецьк, 1977. – 31с.
888505
  Журахович С.М. На визволеній землі / С.М. Журахович. – К., 1940. – 104с.
888506
  Ходченко П. На визволеній землі : повість / П. Ходченко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 131 с.
888507
  Дейчаківський М. На визвольних стежках Європи : віч-на-віч з парадоксами / М. Дейчаківський; Пер. з англ. – Київ : Юніверс, 1997. – 127 с. – ISBN 966-7305-03-1
888508
   На вилы : (Художники Хэнэка). – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 40 с.
888509
  Гайовий Г. На вимогу часу, або гримаси "ліберальної" маси : (політичні етюди) / Гриць Гайовий ; [ред. Б. Горинь]. – Київ : [Народний рух України], 2012. – 20 с. : іл. – На тит. арк. : Пером сатирика
888510
  Гресь Я. На Винграновском языке // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2013. – № 3 (70). – C. 98-101. – ISSN 1818-3948
888511
  Серпуховитина С.Ф. На виноградниках Кубани. / С.Ф. Серпуховитина. – Краснодар, 1950. – 52с.
888512
  Беррнштейн Л. На вирішальних ділянках виробництва / Л. Беррнштейн, І. Пшук. – Вінниця, 1963. – 56с.
888513
  Ківалов С. На вирішальному етапі: реформування судоустрою, судочинства і прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 3-8.
888514
  Шевчук В.П. На вирішальному напрямі / В.П. Шевчук. – Київ : Київський університет, 1970. – 231с.
888515
  Вознесенский А. На виртуальном ветру / А. Вознесенский. – Москва : Вагриус, 1998. – 480с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-7027-0655-2
888516
  Вознесенский А. На виртуальном ветру / Андрей Вознесенский. – Москва : Вагриус, 2006. – 480с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0319-2
888517
  Анастасьев Николай На виртуальном плоту : Большое путешествие / Анастасьев Николай, Грицюк Виктор // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 50-70 : Фото, карта
888518
  Астаф"єв О. На високих духовних орбітах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 13


  Про трагічну долю критика і літературознавця Івана Миронця.
888519
  Довгий Я. На високих орбітах фізики твердого тіла // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 624-638. – ISSN 1563-3969


  Стаття присвячена 100-річчю від дня народження двічі Нобелівського лауреата Джона Бардіна та його учня і друга професора Миколу Головняка .
888520
  Федорович Ю. На високих шпилях. / Ю. Федорович. – Мюнхен, 1958. – 33с.
888521
  Станкович Є. На високій ноті / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 59). – С. 6


  Український композитор Євген Станкович поділився з читачами "Дня" враженнями від турне по США.
888522
  Бірюков М. На високій полонині : драма на 3 дії / М. Бірюков. – Київ : Дніпро, 1965. – 83 с.
888523
  Баранов В. На високогір"ї віку: до 90-річчя Анатолія Дімарова // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 105-109. – ISBN 978-966-136-357-0
888524
  Слабошпицький М. На високому творчому злеті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 2). – С. 15


  На сорок днів відходу в засвіти Івана Корсака.
888525
  Барановська К. На висоти людської душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 12


  Поету Петрові Засенку - 80!
888526
  Барановська К. На висоти людської душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 11


  Поету Петрові Засенку - 80!
888527
  Алієва Заміна На висоті - більше сонця (до проблеми етнічних взаємин) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 3-7


  Наведено спостереження двох російськопідданих вчених росіян за станом освіти і культури на межі двох світів - поневоленого російськими загарбниками Закавказзя і вільного мусульманського світу-іранського Мешхеда, щоб краще збагнути втрачені древні ...
888528
  Кулик Н. На висоті гуманістичних ідеалів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У березні минуло 180 років із дня народження Віри Ващенко-Захарченко - видатного педагога й освітньої діячки минулого, засновниці найпершої приватної гімназії для дівчат, яка дала путівку в життя багатьом представницям українського жіноцтва. В статті ...
888529
  Федоренко Тетяна На висоті серця // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-36. – ISSN 0130-5212
888530
  Сварог В. На висхідній дорозі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 3-6


  О. Гай-Головко, поетичні твори в трьох томах.
888531
  Овдієнко А. На витоках реформи системи примусового виконання рішень. Чи є шанс отримати гнучку та ефективну систему? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 22-23
888532
  Попіль Д. На вихідні - до Львова // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 16 липня (№ 29). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
888533
   На вичну [вічну] пам"ять Котляревському : литературный збирнык [літературний збірник] / [Мал. Ф.С. Кpасицького, О.Г. Сластіона, В.О. Коpнієнка, Л.В. Позена, Т.Г. Шевченка]. – У Кыиви [Київ] : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1904. – 510, X c. : мал., поpтp., фот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Додатки: Малюнки [список іл. з поясн.]: с. III-X. - В кн. поpтp. І.П. Котляpевського. - Библіогpафичный покажчык выдань Котляpевського, твоpив та пысань пpо його / Упоpядкував [з пеpедм.] М. Комаpов: с. 467-494. - Додаток до "Библіогpафичного ...
888534
  Мартич Ю.М. На вишиваних рушниках : Біографічні повісті і нариси / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 311с.
888535
  Грабовецький В. На вівтар історії України : Спомини про незабутніх; Колеги і учні про свого побратима; Увіковічення пам"яті Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький; Ужгород. нац. ун-т; Науково-дослідний ін-т Карпатознавства; Авт.передм. і упоряд. Вегеш М.М. – Ужгород, 2003. – 120с.


  Зміст: Спомини про незабутніх. Увіковічення пам"яті Олекси Довбуша/ В. Грабовецький; Колеги і учні про свого побратима
888536
   На вівтар історії України : ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, професора В.В. Грабовецького / МОНУ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника; Ін-т історії і політології; [ редкол.: Кугутяк М.В., Райківський І.Я., Галицька-Дідух Т.В. та ін. ]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008. – 564с., 28с. іл. – ISBN 978-966-640-233-5
888537
  Продан І. На вівтар народу // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 42


  Іван Богун.
888538
  Махінчук Микола На вівтар Покрови // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 190-192. – ISSN 0869-3595
888539
  Грабовський В. На вівтар української культури. До 80-річчя від дня народження Івана Лисенка // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 2 (28). – С. 135-140. – ISSN 2224-0926
888540
  Евграфов А. На відбудові Дніпрогесу / А. Евграфов. – К., 1951. – 36с.
888541
   На відділах факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 105-107. – (Серія права ; № 10)


  Короткий звіт про навчальну та наукову роботу юридичного факультету КДУ за 1968 р.
888542
   На відділах факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 97. – (Серія права ; № 11)
888543
   На відповідальній ділянці фінансового фронту.. – Х., 1933. – 47с.
888544
  Горлач Л.Н. На відстані душі : вибране : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ : Молодь, 1991. – 340 с. – ISBN 5-7720-0546-6
888545
  Чумак І. На відстані пам"яті : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 6-47. – ISSN 0130-321Х
888546
  Чумак І.В. На відстані пам"яті / Іван Чумак. – Київ : Преса України, 2013. – 302, [2] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-154-4
888547
  Коломієць В.Р. На відстані серця : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Молодь, 1978. – 207 с.
888548
  Моренець В.В. На відстані серця: Літ.-критич. ст., нариси, есе. / В.В. Моренець. – К., 1986. – 240с.
888549
  Хоменко Т. На відстані слова : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 98-101. – ISSN 08-68-4790-12
888550
  Качуровський І. На відхід старого колеги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 7/8. – С. 125-134. – ISSN 0130-1608
888551
  Білкун М.В. На війні і вдома : повісті, оповідання / М.В. Білкун. – Київ : Дніпро, 1984. – 412 с.
888552
   На Вінниччині затримали посадовця військкомату // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
888553
  Вовченко Н. На Вінниччині оголосили рішучий бій пиятству // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 24-25
888554
  Лиховид І. На віражах "справи ЗНО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 березня (№ 49)


  Суд визнав безпідставними звинувачення Генпрокуратури у підробці результатів тестування. Але крапку в історії не поставлено.
888555
   На вірність Українському народові: у Донецькому юридичному інституті першокурсники урочисто склали присягу працівника Національної поліції / група зв"зків з громадськістю ДЮІ МВС України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 204). – С. 20
888556
  Моторнюк М.М. На вірному шляху / М.М. Моторнюк. – Київ, 1959. – 56 с.
888557
  Вежель Л.М. На вістрі алебарди атеїзму // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 17-23.
888558
  Бойко І.Н. На вістрі атак : спогади про бойові подвиги рад. танкістів в роки Великої Вітчизняної війни / І.Н. Бойко ; [літ. запис. А.З. Бондарчука]. – Київ : Політвидав України, 1974. – 118 с., [4] л. іл. : іл.
888559
  Патриляк І. На вістрі змін // Українська історіографія на переломі від методологічного монізму до європейських орієнтирів : монографія / Я.С. Калакура. – Київ : Київський університет, 2022. – С. 7-12. – ISBN 978-966-933-191-5
888560
   На вістрі науки та соціальних проблем // Світ. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 3


  "У передостанній день січня під головуванням президента НАН України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії Академії".
888561
  Качкан В.А. На вістрі пера / В.А. Качкан. – К., 1984. – 47с.
888562
  Гриньків Д. На вістрі перемін : документально-публіцист. вид. / Дмитро Гриньків. – Коломия : Вік, 2006. – 121, [3] с. : іл. – ISBN 978-550-054-6
888563
  Пашко А. На вістрі свічки = On hte cutting edge of a candle / Атена Пашко. – Балтимор - Львів ; Торонто : Смолоскип, 1991. – 76 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 61). – ISBN 0-914834-67-3
888564
  Ільницький М.М. На вістрі серця і пера / М.М. Ільницький. – К., 1980. – 263с.
888565
  Кохмат С. На вістрі смутку : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 13-18. – ISSN 0868-4790
888566
  Нипорко О. На вістрі сучасної біології / розмову вела Аліна Волик // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 33/34). – С. 1, 2


  Інтерв"ю завідувача кафедри біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидата біологічних наук, доцента Олексія Нипорка - керівника проєкту "Раціональний дизайн ...
888567
  Бойко Ю. На вістрі технологій // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 5


  Інформаційно-обчислювальному центру КНУ імені Тараса Шевченка святкує своє 65-річчя.
888568
  Гущак Іван На вістрі тривоги / Гущак Іван. – Київ : Український письменник, 1998. – 182с. – ISBN 5-333-01488-4
888569
  Вітковський В.М. На вістрі часу : Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917-2006 рр. / Вадим Вітковський. – Вінниця : Континент-Прим, 2007. – 536с. : іл. – ISBN 978-966-516-268-1
888570
  Іваницька Л. На вістрі часу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  У розквіті світлої весняної пори відзначає свій ювілей чудова жінка, історик, науковець, педагог, невтомний пошуковець Галина Мефодіївна Кривошея, наукова та педагогічна діяльність якої нерозривно пов’язана з Київським університетом. Біографічна довідка
888571
   На вічні теми... Добірка переспівів і перекладів світової поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 16-29. – ISSN 0320-8370


  За Олександром Чавчавадзе (1786-1846), за Григором Орбеліані (1804-1883), за Ніколозом Бараташвілі (1817-1845), за Вахтангом Орбеліані (1812-1890), за Рабіндранатом Тагором (1861-1941), за Рамсулом Гамзатовим (1923-2003), за Робертом Сільвербергом ...
888572
  Литвин С. На вічному коромислі усе... Поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С.54-57. – ISSN 0130-321Х
888573
  Шевченко Оксана На вічному перехресті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91. – ISSN 0130-5212
888574
  Шевченко О. На вічному перехресті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-90. – ISSN 0130-5212


  Хрест як символ
888575
  Матвієнко А. На вічному шляху до Тараса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 10). – С. 1


  Інформація про відкриття виставки архівних документів і фотоматеріалів "На вічному шляху до Тараса (1814-1861)" з нагоди 200-річчя від дня народження Кобзаря у виставковій залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва.
888576
  Соколовська Л.М. На вічному шляху до Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 1
888577
  Конончук Т. На вічну пам"ять жертвам голодомору 30-х років // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 153-156. – ISBN 966-530-115-2
888578
   На вічну пам"ять Котляревському, 1904
888579
   На вічну пам"ять Котляревському, 1904
888580
  Чернов А. На вічну пам"ять Котляревському : До 110-річчя встановлення пам"ятника письменникові на батьківщині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 22 серпня (№ 32). – С. 1, 3
888581
   На вічну пам"ять Олександру Пономареву / Колектив Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 4
888582
  Кислиця Д. На вічну пам"ять П.К. Волинякові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 257, червень : червень. – С. 20
888583
  Тарасенко І. На Вкраини [На Вкраїні] : Виpши, писни и пеpеспивы Ивана Таpасенка (А.А. Савич), 1889 pоку. – Киев : Изд. Южно-Рус. книгоизд-ва Ф.А. Іогансона ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1889. – 79, IV с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
888584
  Нехода І.І. На Вкраїні милій : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Молодь, 1961. – 40с.
888585
  Молчанова А.С. На вкус, на цвет... / А.С. Молчанова. – М., 1966. – 199с.
888586
  Гончарова Є. На власний розсуд // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 19-20. – ISSN 1996-1561
888587
  Панфьоров Ф.І. На власні очі / Ф.І. Панфьоров. – Москва-Харків, 1944. – 80с.
888588
  Приходько Н.А. На власні очі / Н.А. Приходько. – К., 1971. – 110с.
888589
  Краснов П.Н. На внутреннем фронте / П.Н. Краснов ; с предисл. и пояснит. примеч. С. Пионтковского. – Ленинград : Раб. изд. "Прибой", 1925. – 128 с.


  Авт. предисл.: Пионтковский Сергей Андреевич (1891-1937)
888590
  Маркович Д.В. На вовчому хуторі / Д.В. Маркович. – Киев, 1927. – 32 с.
888591
  Маховський Олег На вогнеборцеві шолом не горить // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 89. – ISSN 0130-5212
888592
   На вогневому рубежі : Зб. худож. нарисів про укр. спортсменів-учасників Великої Вітчизн. війни. – Київ, 1975. – 279 с.
888593
   На вогневому рубежі : [Зб. худож. нарисів про укр. спортсменів-учасників Великої Вітчизн. війни]. – 2-ге дороб. вид. – [Київ] : [Здоров"я], 1977. – 279 с.
888594
  Неїжмак В. На вогник бібліотеки збираються понад півтора століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 січня (№ 7). – С. 9


  У місті Гадяч Полтавської області відзначили 155-річчя Центральної районної бібліотеки ім. Лесі Українки. З цієї нагоди тут влаштували круглий стіл за участю господарів, читачів і гостей, які обговорювали історію книгозбірні крізь три століття. Її ...
888595
  Івжиченко П.А. На вогник клубу. (Про роботу з молоддю у клубах Таращанського району Київської обл.) / П.А. Івжиченко. – К., 1964. – 48с.
888596
   На военной дороге.. – Москва, 1954. – 48с.
888597
  Беляев В.П. На военных дорогах / В.П. Беляев. – Львов : Кн.-журн. изд., 1956. – 183 с. : ил.
888598
  Шабрин А.П. На воздушной линии / А.П. Шабрин. – Молотов, 1951. – 50с.
888599
  Гильберг Л.А. На воздушной подушке / Л.А. Гильберг. – М., 1963. – 38с.
888600
  Винер Ю. На воздушном шаре - туда и обратно : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 69-112. – ISSN 0130-7673
888601
  Ященко А.І. На возз"єднаній землі / А.І. Ященко. – Львів, 1954. – 124с.
888602
  Смирнов С.С. На войне / С.С. Смирнов. – Москва, 1961. – 678с.
888603
  Замфиреску Д. На войне / Д. Замфиреску. – Бухарест, 1977. – 48с.
888604
  Цаллагов М.А. На войне Дунайской / М.А. Цаллагов. – 2-е изд. – Орджоникидзе, 1970. – 156с.
888605
  Цаллагов М.А. На войне Дунайской. / М.А. Цаллагов. – Орджоникидзе, 1967. – 151с.
888606
  Росин В.Е. На войне и без войны / В.Е. Росин. – К., 1977. – 164с.
888607
  Росин В.Е. На войне и без войны / В.Е. Росин. – К., 1982. – 496с.
888608
  Пляхин А.М. На войне и дома : стихи и поэма / А.М. Пляхин. – М., 1986. – 79с.
888609
  Цветнов А.И. На войне и после войны / А.И. Цветнов. – Горький, 1980. – 303с.
888610
   На войне и после войны: Сб. докум. повестей о ставропольцах -- участниках Великой Отеч. войны.. – Ставрополь, 1991. – 270с.
888611
  Померанцев В.М. На войне и после нее / В.М. Померанцев. – М., 1987. – 429с.
888612
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – Л, 1970. – 296с.
888613
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – Л, 1975. – 288с.
888614
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – М, 1979. – 352с.
888615
  Курочкин В.А. На войне как на войне : повесть : [для сред. и ст. возраста] / Виктор Курочкин ; [рис. Н. Ломакина]. – 6-е изд. – Ленинград : Дет. лит, Ленингр. отд-ние, 1980. – 159 с.
888616
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – Л, 1984. – 357с.
888617
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – М, 1984. – 94с.
888618
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – М, 1990. – 477с.
888619
  Курочкин В.А. На войне как на войне / В.А. Курочкин. – М, 1990. – 302с.
888620
  Курочкин В.А. На войне как на войне. Железный дождь. Наденька из Апалева. Последняя весна. Урод / В.А. Курочкин. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 464 с.
888621
   На войне как на войне: Повести.. – Воронеж, 1987. – 302с.
888622
   На войне как на войне: Повести. Рассказы. Очерки. Сб.. – Архангельск, 1979. – 512с.
888623
   На войне как на войне: Повести. Сб.. – Москва, 1981. – 368с.
888624
  Софронов Л.С. На войне я не был в сорок первом / Л.С. Софронов. – М., 1965. – 165с.
888625
  Немирович-Данченко В.И. На войну (От Петебурга до Порт-Артура) : из писем с дороги / В.И.. Немирович-Данченко. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1904. – 167 с., 1 л. портр. : ил.
888626
  [Новиков М.П.] На войну : (Из записок запасного солдата) / В конце текста авт. М. Н. : Партия социал.-рев., 1904. – 32 с.
888627
  Янсон А. На войну уходил я : роман / Альберт Янсон ; пер. с лат. – Москва : Советский писатель, 1973. – 431 с.
888628
  Баныкин В.И. На Волге / В.И. Баныкин. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1948. – 176 с.
888629
  Гроссман В.С. На Волге / В.С. Гроссман. – Москва, 1949. – 120с.
888630
  Магдалинский А.В. На Волге / А.В. Магдалинский. – Ярославль
1. – 1953. – 116с.
888631
  Бритвин В. На Волге : (из жизни рыболовного инспектора) / В. Бритвин. – Москва : Советский писатель, 1966. – 263 с. : ил.
888632
  Белов К.М. На Волге : рассказы / Константин Белов. – 2-е изд. – Москва : [б. и.], 1990. – 162, [2] с. : ил.
888633
  Верховская П Н. На Волге широкой / П Н. Верховская. – Горький, 1954. – 188с.
888634
  Ильин В.А. На Волге широкой / В.А. Ильин. – Москва : Профиздат, 1976. – 96 с.
888635
   На Волге широкой.. – Астрахань, 1956. – 242с.
888636
   На Волге широкой. Лит.-худож. сб.. – Ярославль, 1972. – 255с.
888637
   На Волге широкой. Сб. произведений молодых литераторов Саратова.. – Саратов, 1960. – 117с.
888638
   На Волге, на Идели: Повести татарских писателей.. – М., 1983. – 270с.
888639
   На Волгу! Петеводитель по Волге, Каме, Оке, Дону.. – М., 1960. – 416с.
888640
   На волжской волне : Лит.-худож. сб. – Ярославль, 1974. – 191с.
888641
  Малімон Н. На Волині викладатимуть європеїстику // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 10


  Випускники Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вперше отримали подвійні дипломи: перші дев"ять випускників паралельно навчалися у двох вишах: у Східноєвропейському національному та у Вищій школі економіки та інновацій у ...
888642
   На Волині відбувся конкурс "Створюємо інтерактивний простір безпеки" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 11-12 : фото
888643
  Дімаров А.А. На волинській землі / А.А. Дімаров. – Львів, 1951. – 160 с.
888644
  Серафімовіч А. На волі. / А. Серафімовіч. – Харків, 1930. – 141с.
888645
  Оршанский На волнах / Оршанский. – М, 1924. – 83с.
888646
  Пономарев В.Г. На волнах жизни. / В.Г. Пономарев. – Минск, 1961. – 274с.
888647
  Крепс В.М. На волне Знаменитых Капитанов: сб. радиопьес из цикла "Клуб знам. кап." / В.М. Крепс. – 3-е изд. – М., 1977. – 399с.
888648
  Веторова Т.Н. На волне испанского кино = 33-й Московский международный кинофестиваль // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 81-93. – ISSN 044-748Х
888649
  Усьва Владимир На волне любви : Стихи (лирика, избранное) / Усьва Владимир. – Одесса, 2002. – 64с. – Справжнє прізвище автора: Жуланов Володимир Миколаєвич, вказ.у вип. даних. – ISBN 5-7707-9399-6
888650
  Орлова И.В. На волне научно-технического прогресса / И.В. Орлова. – М., 1989. – 44с.
888651
   На Волховском фронте, 1941-1944 гг.. – Москва, 1982. – 398с.
888652
   На Волховском фронте: Воспоминания ветеранов.. – Л., 1978. – 343с.
888653
  Плещенко Е.Ф. На волчьих тропах / Е.Ф. Плещенко. – Тула, 1958. – 63с.
888654
  Бедзик Д.І. На волю : одноактні п"єси / Дмитро Бедзик. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 24 с. – (Для дитячих драматичних гуртків)
888655
   На вольном просторе: Стихи рус. поэтов о море.. – Калининград, 1981. – 427с.
888656
  Глухов Ю.Д. На вопросы отвечает уролог / Ю.Д. Глухов. – М, 1986. – 92с.
888657
  Саломаткин А На вопросы отвечает юрист / А Саломаткин. – Челябинск, 1991. – 79с.
888658
   На Воронежском направлении. Статьи, очерки, воспоминания.. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 1973. – 238с.
888659
  Ионов А.В. На вороных. / А.В. Ионов. – Сталино, 1953. – 163с.
888660
  Хамза Хакимзаде Ниязи На Восток пришла весна : стихи / Хамза Хакимзаде Ниязи; пер. с узб. – Ташкент : Радуга, 1987. – с.
888661
  Федюнинский И.И. На Востоке / И.И. Федюнинский. – М, 1985. – 224с.
888662
  Максимов С. На Востоке. Поездка на Амур : дорожные заметки и воспоминания / С. Максимов. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография К. Вульфа, 1871. – 594 с.
888663
  Павленко П. На Востоке. Роман / П. Павленко. – Москва, 1937. – 441с.
888664
  Павленко П. На Востоке. Роман / П. Павленко. – Орел, 1939. – 376с.
888665
  Дубянский В.В. На восточной вершине Эльбруса / В.В. Дубянский, 1912. – С. 65-73. – Оттиск Изв. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ., т. XXI (1911-1912, № 1)
888666
  Миронов М.В. На восточной границе / М.В. Миронов. – М.-Л., 1953. – 232с.
888667
  Бабиков М.А. На восточном берегу / М.А. Бабиков. – Москва : Сов. Россия, 1969. – 238 с., [12] л. ил. : ил. – (Рассказы бывалых людей)
888668
  Косой А.И. На восточном побережье Таймырского полуострова / А.И. Косой. – Москва, 1944. – 158с.
888669
  Смирнов О.П. На восточном рубеже / О.П. Смирнов. – Чита, 1953. – 64с.
888670
  Брыкин Н.А. На Восточном фронте перемены : роман / Н.А. Брыкин ; [ил. А.П. Гасников]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1975. – 462 с. : ил.
888671
  Брыкин Н.А. На Восточном фронте перемены : роман / Николай Брыкин ; [худож. А.П. Гасников]. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградсекое отделение, 1977. – 470 с. : ил.
888672
  Маяков Ю.В. На восточных рубежах. / Ю.В. Маяков. – Иркутск, 1966. – 205с.
888673
   На восточных рубежах: очерки, публицистика. – Москва, 1979. – 64 с.
888674
  Елков А.К. На восходе / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1962. – 86с.
888675
  Сомова С.А. На восходе Луны / С.А. Сомова. – М., 1984. – 112с.
888676
  Тупицын Ю.Г. На восходе солнца / Ю.Г. Тупицын. – Волгоград : Молодая гвардия, 1977. – 144с.
888677
  Правдин Л.Н. На восходе солнца. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1958. – 35с.
888678
  Рогаль Н.М. На восходе солнца: роман / Н.М. Рогаль. – М., 1960. – 611с.
888679
  Рогаль Н.М. На восходе солнца: роман / Н.М. Рогаль. – Хабаровск, 1963. – 536с.
888680
  Рогаль Н.М. На восходе солнца: роман / Н.М. Рогаль. – Хабаровск, 1966. – 557с.
888681
  Рогаль Н.М. На восходе солнца: роман. / Н.М. Рогаль. – Хабаровск, 1985. – 528с.
888682
  Трояновский П.И. На восьми фронтах / П.И. Трояновский. – Москва, 1982. – 256с.
888683
   На Врангеля. Повесть о перекопских боях.. – М., 1932. – 50с.
888684
  Парцей М. На вранішніх вокзалах : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 17-22. – ISSN 0868-4790
888685
  Краско В.Л. На все времена / В.Л. Краско. – М., 1990. – 124с.
888686
  Исаков Л.Д. На все времена, для всех народов : очерки по истории метрической системы / Л.Д. Исаков. – Петроград : Издание главной палаты мер и весов, 1923. – 92 с.
888687
   На все времена: Сб.. – М., 1986. – 207с.
888688
  Радіщев Л.М. На все життя / Л.М. Радіщев. – Київ : Молодь, 1969. – 164 с.
888689
  Панченко В.Ф. На все життя. / В.Ф. Панченко. – Ужгород, 1965. – 88с.
888690
   На все життя. Оповідання.. – К., 1970. – 151с.
888691
  Дузь І.М. На все життя: Фронт. бувальщини / І.М. Дузь. – Одеса, 1986. – 118с.
888692
  Бастюк Б. На все пора // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 107-110. – ISSN 0208-0710
888693
  Миллионщикова Т. На все руки академик. Коллег и близких поражал диапазон его таланта [Миллионщиков М.Д.] / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 6


  Удивление и восхищение - первая реакция на знакомство даже с краткой биографической справкой о жизни и деятельности академика Михаила Дмитриевича ­Миллионщикова, столетие со дня рождения которого отмечает научная общественность страны. Как один человек ...
888694
  Кошарновський П. На все свій час : Дрібничка з дійсного життя на селі на I дію / П. Кошарновський. – Мелітополь : Дpук. Казинеца и Вайнеpа, 1916. – 13 с.
888695
  Пермяк Е.А. На все цвета радуги / Е.А. Пермяк. – Москва, 1987. – 494с.
888696
  Шевцов А.С. На все четыре ветра. / А.С. Шевцов. – Мурманск, 1961. – 320с.
888697
  Гнеушев В.Г. На все четыре стороны / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1963. – 222с.
888698
  Волиняк П. На всеканадському боєвищі... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 167, грудень : грудень. – С. 18-20


  Щодо створення Королівської Комісії для врегулювання конфлікту між англосакською та французькою етнічними групами в Канаді.
888699
   На Всемирной выставке в Брюсселе.. – Новосибирск, 1958. – 52с.
888700
  Бєлогуров М. На всесвітній виставці / М. Бєлогуров. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 48 с. : іл.
888701
  Большаков И.Г. На всех континентах мира. / И.Г. Большаков. – М, 1963. – 150с.
888702
  Сазонов А.А. На всех одно солнце / А.А. Сазонов. – Саратов, 1982. – 119 с.
888703
   На всех фронтах : Сб. – Москва, 1985. – 288 с.
888704
   На всех широтах. Записки советских моряков.. – Одесса, 1953. – 196с.
888705
  Омельченко В.І. На всі літа / В.І. Омельченко. – Київ, 1963. – 82с.
888706
   На всіх язиках усі заговорять? // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  ОБСЄ переконана, що мета законопроекту про мови не має нічого спільного з мовним лібералізмом та захистом прав меншин. Ідеться про утвердження російської мови як де-факто державної
888707
   На встрече молодых географов. (Материалы V науч. конф. молодых географов Сибири и Дальнего Востока).. – Иркутск, 1972. – 361с.
888708
  Сазонов М.Л. На встречном ветру / М.Л. Сазонов. – Ленинград, 1988. – 111 с.
888709
  Блинов Б.Н. На встречных курсах : рассказы / Б.Н. Блинов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 192 с. – (Молодые писатели)
888710
  Калюжный Г.П. На встречных курсах / Г.П. Калюжный. – М., 1986. – 124с.
888711
  Вавжак Е. На встречу дня / Е. Вавжак. – Москва, 1977. – 198с.
888712
  Ашплатов А.И. На встречу с читателем: Размышления о современной прозе и поэзии / А.И. Ашплатов. – Москва : Современник, 1987. – 189 с.
888713
  Давидан И.Н. На встречу со штормами / И.Н. Давидан, Л.И. Лопатухин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 136 с.
888714
  Шевчук В. На вступі до храму : Моя рання проза // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 141-167
888715
  Біденко М.М. На всю глибину іншости : верлібри / Микола Біденко ; [упоряд., передм. Р.П. Талалай]. – Київ : Щек, 2018. – 423, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7139-73-5
888716
  Глушко М.В. На всю жизнь / М.В. Глушко. – Симферополь, 1953. – 399с.
888717
  Глушко М. На всю жизнь / М. Глушко. – Симферополь : Крымиздат, 1956. – 262 с
888718
  Добровольский В.А. На всю жизнь / В.А. Добровольский. – Х, 1957. – 330с.
888719
  Шестериков П.П. На всю жизнь / П.П. Шестериков. – Минск, 1962. – 95с.
888720
  Радищев Л.Н. На всю жизнь / Л.Н. Радищев. – Л., 1964. – 140с.
888721
  Радищев Л.Н. На всю жизнь / Л.Н. Радищев. – Ленинград, 1967. – 208с.
888722
  Родионов М.А. На всю жизнь / М.А. Родионов. – Москва, 1968. – 127с.
888723
  Щелоков А.А. На всю жизнь : Рассказы / А.А. Щелоков. – Москва : Воеиздат, 1972. – 152с.
888724
  Яхьяев М.-С.Я. На всю жизнь / Магомед- Султан Яхьяевич ;. – Москва, 1978. – 423 с.
888725
  Стрехнин Ю.Ф. На всю жизнь / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1979. – 394с.
888726
  Репин Б.П. На всю жизнь / Б.П. Репин. – М., 1980. – 127с.
888727
  Суичмезов А.М. На всю жизнь / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1981. – 239с.
888728
  Байсеитов К. На всю жизнь : автобиогр. повесть / К. Байсеитов. – Алма-Ата : Жазушы, 1981. – 286 с.
888729
  Подобед А.И. На всю жизнь / А.И. Подобед. – М, 1983. – 208с.
888730
  Подзимек В.Ф. На всю жизнь / В.Ф. Подзимек. – М, 1989. – 422с.
888731
  Гарипов А.К. На всю твою жизнь : повести / А.К. Гарипов; худож. В. Г. Алексеев. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1991. – 240 с. : ил. – ISBN 5-76330229-X
888732
  Черепанова Н.М. На всякий случай / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1957. – 103с.
888733
  Праг Э.И. На всякий случай... / Э.И. Праг, М.М. Ронкин. – Фрунзе, 1966. – 96с.
888734
   На всякий случай... Любителям мастерить.. – К., 1992. – 92с.
888735
   На всякий случай... Полезные советы.. – К., 1992. – 80с.
888736
  Островский А.Н. На всякого мудреца довольно простоты. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 122с.
888737
  Островский А.Н. На всякого мудреца довольно простоты. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1936. – 156с.
888738
  Островський О.М. На всякого мудреця доволі простоти. / О.М. Островський. – Київ, 1955. – 111с.
888739
  Чахкиев Саид На второй день, утром : роман / Саид Чахкиев ; авториз. пер. с ингуш. Ю.Сенчурова. – Москва : Советская Россия, 1982. – 175 с.
888740
  Тименко Г.Г. На вулиці мертвого сонця : поезії / Григорій Тименко. – Чернівці : Букрек, 2015. – 178, [2] с. : портр. – (Серія "Третє тисячоліття: українська поезія" / [редкол.: І. Дзюба (голова) та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-399-677-6
888741
  Печеніжський М.І. На вулиці Широкій... : комедія / М.І. Печеніжський. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 131 с.
888742
  Принцев Ю.Я. На вулиці Щасливій. / Ю.Я. Принцев. – К., 1958. – 111с.
888743
  Тазиев Г. На вулканах / Г. Тазиев. – Москва : Мир, 1987. – 263 с.
888744
  Вусик О.С. На вус намотане / О.С. Вусик. – Дніпропетровськ, 1967. – 83 с.
888745
   На Выборг!. – М., 1941. – 87с.
888746
  Золотарева Анна На выпуск стрижа : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 69-72. – ISSN 0130-7673
888747
  Рохлин Александр На высоких берегах Амура. Часть 1 : Россия / Рохлин Александр, Гронский Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 167-178 : Іл., карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
888748
  Рохлин Александр На высоких берегах Амура. Часть 2 : Китай / Рохлин Александр, Гронский Александр // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 154-166 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
888749
   На высоких широтах.. – Петропавловск-Камчатский, 1968. – 163с.
888750
  Коваленков А. На высокой волне : Поэма / А. Коваленков, 1943. – 11 с.
888751
  Ковальчук Г. На Высокой горке // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 22-23. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
888752
  Самсонова М.Б. На высокой полонине / М.Б. Самсонова. – Москва, 1957. – 101 с.
888753
  Чак А. На высоком берегу : стихотворения / Александр Чак; пер. с латыш. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1949. – 116 с .
888754
  Бурьян Б.И. На высоком взлёте / Б.И. Бурьян, И.Е. Лисневский. – Минск, 1962. – 51 с.
888755
  Макаров А.П. На высоком градусе / А.П. Макаров. – Саратов, 1947. – с.
888756
  Мыльников Н.Н. На высоком посту / Н.Н. Мыльников. – Свердловск, 1975. – 216с.
888757
  Иванов Г.В. На высоком холме / Г.В. Иванов. – Москва, 1981. – 79с.
888758
  Сагиян А. На высотах : стихи / Амо Сагиян ;. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 123 с.
888759
  Вересаев В.В. На высоте / В.В. Вересаев. – Москва, 1987. – 429с.
888760
  Абалаков Е.М. На высочайших вершинах Советского Союза / Е.М. Абалаков ; [вступит. ст. : Н. Тихонова, А. Летавет]. – Москва : Акад. наук СССР, 1963. – 490 с.
888761
  Абалаков Е.М. На высочайших вершинах Советского Союза / Е.М. Абалаков ; [вступит. ст. В. Рюмина и др.]. – Красноярск : Кн. изд-во, 1989. – 445 с., [8] л. ил.
888762
  Род Э. На высях гор.
ч. 1. – 1897. – 218с.
888763
  Степашин С. На выходе из кризиса / С. Степашин, В. Горегляд // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 5-12. – ISSN 0869-44435


  Формируется представление о кризисе как о реальном шансе выйти на более высокий уровень развития через обновление промышленного и технологического потенциала национальных экономик.
888764
  Чуб Д. На гадючому острові : з австрал. пригод / Дмитро Чуб ; мистец. оформ. П. Вакуленка. – Вид. 2-ге. – Мелборн ; Аделаїда : Ластівка, 1958. – 24 с. : іл.
888765
  Озеров А. На Галичской земле / А. Озеров. – Кострома, 1948. – 56с.
888766
  Зятьков И.И. На Ганальском перевале / И.И. Зятьков. – Благовещенск, 1951. – 24с.
888767
  Пустынников Н.А. На гаревах цветы : стихи / Н.А. Пустынников. – Фрунзе : Киргизстан, 1980. – 66 с.
888768
  Бобровский Б.Б. На гари : повесть / Б.Б. Бобровский. – Красноярск : Книжное издательство, 1966. – 222 с. : ил.
888769
  Рахвалов А.С. На гарях / А.С. Рахвалов. – М, 1990. – 367с.
888770
  Роснянський С. На гарячому : п"єса на 3 картини / С. Роснянський. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 40 с. – (Театральна бібліотека)
888771
  Мала Юлія На гачку Фінляндії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 30-35 : фото
888772
  Герлі Ф. На гідроплані до людей кам"яного віку. Подорож у Нову Гвінею / Ф. Герлі. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 128с.
888773
  Федор О.Т. На гірськолижному курорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 25-26
888774
  Грыб М. На Гістарычным скрыжаванні / Мечаслау Грыб. – Мінськ : Незалежная выдавецкая кампанія "Тэхналогія", 1996. – 159с. – ISBN 985-6234-04-2
888775
  Соболев Л.С. На главном курсе / Л.С. Соболев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 604с.
888776
  Падерин И.Г. На главном направлении / И.Г. Падерин. – М, 1950. – 216с.
888777
  Падерин И.Г. На главном направлении / И.Г. Падерин. – М, 1950. – 232с.
888778
  Падерин И.Г. На главном направлении / И.Г. Падерин. – М, 1954. – 240с.
888779
  Литвинов В.М. На главном направлении / В.М. Литвинов. – Краснодар, 1954. – 47с.
888780
  Падерин И. На главном направлении / И. Падерин : Молодая гвардия, 1959. – 336 с.
888781
  Кулешов В.У. На главном направлении / В.У. Кулешов, Н.А. Кокарев. – М., 1965. – 95с.
888782
  Падерин И.Г. На главном направлении / И.Г. Падерин. – Новосибирск, 1970. – 295с.
888783
  Антипенко Н.А. На главном направлении / Н.А. Антипенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1971. – 391с.
888784
  Гоц Г.С. На главном направлении / Г.С. Гоц. – М, 1978. – 231с.
888785
  Падерин И.Г. На главном направлении / И.Г. Падерин. – М, 1978. – 719с.
888786
  Падерин И.Г. На главном направлении / И.Г. Падерин. – Волгоград, 1984. – 432с.
888787
   На главном направлении.. – Пермь, 1959. – 32с.
888788
  Лобанов М.Ф. На главном направлении. / М.Ф. Лобанов. – Тула, 1960. – 112с.
888789
  Цилевич Л.М. На главном направлении. / Л.М. Цилевич. – М-Л, 1964. – 334с.
888790
  Кореневский М.С. На главном направлении. / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – М., 1974. – 80с.
888791
  Попоп В.П. На главном направлении. / В.П. Попоп. – М, 1984. – 144с.
888792
   На главном направлении. Первичные партийные организации Луганщины в борьбе за выполнение решений XXII съезда КПСС.. – Луганск, 1965. – 60с.
888793
   На главном направлении. Сб. ст.. – Москва, 1965. – 79с.
888794
  Баранов М.А. На главном пути : из опіта работі Московской организации КПСС по техническому перевооружению промішленности в 1959-1978 гг. / М.А. Баранов, С.И. Сидоров ; Ин-т истории партии МГУ и МК КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПРС. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 264 с.
888795
  Ленчевский В.Е. На главном рубеже / В.Е. Ленчевский. – Омск : Омское областное книжное издательство, 1957. – 76 с.
888796
  Гридчин А.Ф. На главных направлениях / А.Ф. Гридчин. – Москва, 1967. – 78с.
888797
  Бойков П.М. На главных направлениях : боевой путь 10-й гвард. истреб. авиац. сталингр. Краснознам. ордена Суворова II степ. дивизии / П.М. Бойков. – Москва : Воениздат, 1984. – 172 с. : ил.
888798
   На главных направлениях : Свердлов. обл. оргр. КПСС в борьбе за ускор. развитие экономики и повышение творч. активности турдящихся Сред. Урала (1960-1985) : Документы и материалы. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1986. – 240 с. : ил.
888799
  Анастасенко Ф.И. На главных путях строительства коммунизма / Анастасенко Ф. И. ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг. – Ленинград : [б. и.], 1965. – 40 с.
888800
  Кросс Я. На глазах у Клио / Яан Кросс; пер. с эст. О.Самма. – Таллин : Ээсти раамат, 1973. – 238 с.
888801
  Кустенко О.М. На глибинах / О.М. Кустенко. – Сталіно-Донбас, 1961. – 320с.
888802
  Соснін Олександр На глибинах і мілинах інформаційної повені // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 4-6
888803
  Бирзниек-Упит На глиняной горе : рассказы / Э.Т. Бирзниек-Упит ; пер. с латыш. [предисл. П. Зирнитиса ; ил. Б. Свешников]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 206 с. : ил.
888804
  Гусятинский Евгений На глубине // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 53-58


  Єжи Сколимовський (нар. 1938 р.) — польський кінорежисер, кіносценарист, кіноактор
888805
  Зив О.М. На глубоких горизонтах / О.М. Зив. – М, 1948. – 255с.
888806
  Хвильовий М. На глухім шляху / М. Хвильовий. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 15с.
888807
  Брылева О.А. На Говерлу : буклет-путеводитель / текст. О.А. Брылева, Р.П. Красия ; фото О.И. Безъязычного и др. – Ужгород : Карпаты, 1968. – 121 с., [12] л. ил.
888808
  Гафияк Н.И. На Говерлу : путеводитель / Н.И. Гафияк, Р.П. Красий. – Ужгород : Карпати, 1980. – 46с.
888809
  Іларіон На голготі : поема / Митрополит Іларіон. – Париж : Наша культура, 1947. – 90, [3] c. – (Видавництво "Наша культура" ; ч. 3)
888810
  Чорна С. На Голгофу - через Катівні і ГУЛАГ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 81)


  До Дня пам"яті жертв політичних репресій: Трагічна історія родини Адамчиків. "На очах матері, Ірини Несторівни Адамчик (Мілевської) одного за одним заарештовували її дітей. Після розстрілу старших на світлинах, зроблених у фотостудії П. Шафрановського ...
888811
  Битяк Ю. На головних напрямах державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.370-384


  Діяльність Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України
888812
  Збанацький Ю.О. На головній вулиці : Нариси, статті, публіцистика / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 387с.
888813
  Ляшко О.П. На головному напрямі / О.П. Ляшко. – Київ, 1962. – 62 с.
888814
  Дорошенко І На головному напрямку / І Дорошенко. – К, 1979. – 216с.
888815
   На голову НТШ в Канаді переобрано д-р Дарію Даревич // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 27 травня (число 21). – С. 11
888816
  Гуськов С.В. На голос друга / С.В. Гуськов. – Воронеж, 1983. – 384с.
888817
  Кочерга Ю.Т. На голубій межі під Волопасом / Ю.Т. Кочерга. – К, 1980. – 206с.
888818
  Кагиева Н.М. На голубой ладони зари / Н.М. Кагиева. – М, 1982. – 64с.
888819
  Пушков В.Д. На Голубой реке / В.Д. Пушков. – М, 1953. – 96с.
888820
  Сергиевич Д.Г. На голубом Дунае / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1955. – 204с.
888821
  Александров Л.А. На голубом рубеже : повесть / Александров Л.А. ; [худож. А.В. Гета]. – Киев : Рад. письменник, 1978. – 175 с.
888822
   На голубых дорожках.. – М., 1968. – 152с.
888823
   На голубых дорожках. Сб. ст.. – М., 1966. – 182с.
888824
   На голубых порожках.. – М., 1968. – 152с.
888825
  Бодуэн Л. На гонках в Ле-Мане : повесть / Луи Бодуэн ; пер. с фр. Н.А. Нолле. – Москва : Физкультура и спорт, 1979. – 143 с. – (Библиотечна серия)
888826
  Беличенко Ю.Н. На гончарном круге : кн. стихов / Юрий Беличенко. – Москва : Современник, 1986. – 91, [1] с. – (Новинки "Современника")
888827
  Сафонов В. На горах - свобода! / В. Сафонов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 648 с.
888828
  Мельников П.И. На горах / П.И. Мельников. – 492с.
888829
  Мельников П.И. На горах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1956. – 644с.
888830
  Мельников П.И. На горах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1956. – 528с.
888831
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
1. – 1978. – 576с.
888832
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
1. – 1979. – 605с.
888833
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
2. – 1979. – 509с.
888834
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
2. – 1979. – 494с.
888835
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
1. – 1985. – 503с.
888836
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
2. – 1985. – 422с.
888837
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
1. – 1986. – 587с.
888838
  Мельников И П. На горах / И П. Мельников. – Москва
2. – 1986. – 494с.
888839
  Мельников П.И. На горах / П.И. Мельников. – Минск
1. – 1987. – 589с.
888840
  Мельников П.И. На горах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1987. – 494с.
888841
  Мельников П. На горах : [роман] / Павел Мельников (Андрей Печерский). – Москва : Эксмо, 2007. – 942, [2] с. – ISBN 5-699-00516-1
888842
  Мокрієв Ю. На горах київських... : роман / Ю. Мокрієв, В. Рогозинський. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 326 с.
888843
  Жебеляну Эуджен На горе ветров / Жебеляну Эуджен. – М, 1968. – 86с.
888844
  Бернотас А.А. На горе ветров : стихи / Альбинас Бернотас ; пер. с литов. Ю. Ряшенцева ; [худож. Э.Н. Рогов]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 127 с. : ил.
888845
  Килиевич С.Р. На горе Старокиевской / С.Р. Килиевич. – Київ : Наукова думка, 1982. – 79 с.
888846
  Смирнов В.И. На горе Цхра-Цхаро : (В мире сказочной действительности). – [Одесса], 1915. – 9 с. – Отд. оттиск из : Юбилейного сборника
888847
  Синеокая Ю.В. На горизонте бесконечного (Тема бессмертия в философии Соловьева и Ницше) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 6. – С. 50-62. – ISSN 0235-1188
888848
  Озеров А.Н. На горизонте весна / А.Н. Озеров. – Симферополь, 1961. – 31с.
888849
  Кассис В.Б. На горизонте Мальта / В.Б. Кассис, К.А. Перевощиков. – М., 1962. – 31 с.
888850
  Суржик Л. На горизонті туман // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 червня (№ 20). – С. 1, 12


  Підписання Угоди про участь України у Програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт-2020", що відбулося 20 березня 2015 р., викликало в політичних і наукових колах певну ейфорію. Щоправда, вона швидко розвіялася в тих, хто кинувся подавати грантову ...
888851
  Савчук М. На горі народжена : коломиєзнавчі тексти / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2017. – 102, [3] с., XXII c. фотоіл. : фотоіл. – (Коломийська бібліотека / [засн. сер. В. Ковтун] ; вип. 28). – ISBN 966-550-094-5


  В пр. №1715929 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. М. Максимовича - дарунок від автора. Підпис. 20.12.2017 р., м. Коломия
888852
  Кондратюк А. На горі сосна золоторясна / А. Кондратюк. – Київ : Дніпро, 1995. – 164 с. – ISBN 5-308-01631-3
888853
  Свешников Ф.М. На горной тропе / Ф.М. Свешников. – Москва, 1966. – 94с.
888854
  Мальсагов А.П. На горной тропе. / А.П. Мальсагов. – Грозный, 1966. – 88с.
888855
  Тетмайер К. На горных уступах / Казимиир Тетмайер, 1908. – 178 с. – Экз. дефектный, отсутст. часть тит. л., изд. и место неизвестно
888856
  Черченко Н. На городі Бузина, а в Києві гламур // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 158-159. – ISSN 0131-2561
888857
  Іванович В.І. На городі бузина, а за морем сатана : гумор і сатира / В.І. Іванович. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 91 с.
888858
  Струкевич О. На городі бузина... // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 4/5 (28). – С. 60-63


  Відповідь на писане Бузиною у газеті "Сегодня" від 19/20 вересня про підручники "Історія України. 8 клас", "Історія України. 9 клас", видані київським видавництвом "Грамота".
888859
  Роблес Э. На городских холмах. / Э. Роблес. – Москва, 1963. – 172с.
888860
  Саксе А. На гору : роман / Анна Саксе ;. – Киев : Радянська Україна. – 152 с.
888861
  Саксе А.О. На гору : роман / Анна Саксе ;. – Киев : Радянська Україна
2. – 1950. – 157 с.
888862
  Саксе А.О. На гору : роман / Анна Саксе ;. – Киев : Радянська Україна
3. – 1950. – 148 с.
888863
  Борзенко С.А. На горячих точках планеты : очерки, рассказы, повесть / Сергей Борзенко. – Москва : Воениздат, 1982. – 302 с. : 1 л. портр.
888864
  Конечна О. На гостинах у студентів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 2


  Зустріч Юрія Щербака зі студентами та викладачами Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Презентація дилогії "Час смертохристів. Міражі 2077 року" і "Час великої гри. Фантоми 2079 року".
888865
  Дубовик Ольга На гостини до Івана : люди-пам"ятки / Дубовик Ольга, Горобець Олександр, Марченко Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 152-157 : Фото
888866
  Ямборко О. На гостини до Івана: "Така пізня, така тепла осінь" у творчості Миколайчука // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5 (169). – С. 40-42. – ISSN 1562-3238
888867
  Самченко В. На гостини до Куліша. 201-ша річниця автора "Чорної ради" і перекладача Біблії // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 серпня (№ 73). – С. 12


  "У музейному комплексі «Ганнина Пустинь» (поблизу села Оленівка на хуторі Мотронівка) на Чернігівщині у 201-й день народження вшановували Пантелеймона Куліша - автора історичного роману «Чорна рада», укладача абетки українського правопису, перекладача ...
888868
  Вижва С.А. На гостини до хазяйки мідної гори // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Геологічний факультет.
888869
  Світланова Вікторія На гостину до Євгена Товстухи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 3 с. обкл.


  Учений, лікар, письменник, поет, народознавець, художник - іпостасі, в яких Євген Товстуха сповна виражає особистісну творчу сутність. А в основі - любов до людей, землі, природи, сприйняття усього сущого як живого організму, живої сили.
888870
  Тримбач С. На гостину до Івана Миколайчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 107). – С. 9
888871
  Загнітко Анатолій На граматичних вершинах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 132-142. – ISSN 1682-3540
888872
  Краснов П.Н. На грани / П.Н. Краснов. – М., 1988. – 368с.
888873
  Упит А.М. На грани веков : ист. роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Ю.Абызова и В.Лиесма. – Рига : Латгостиздат, 1955. – 639 с.
888874
  Упит А.М. На грани веков : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Ю.Абызова и В.Лиесма. – Москва : Известия
1-2. – 1962. – 503 с.
888875
  Упит А.М. На грани веков : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. Ю.Абызова и В.Лиесма. – Москва : Известия
3-4. – 1962. – 583 с.
888876
  Упит А.М. На грани веков : исторический роман : в 4 т. / Андрей Упит ;. – Рига : Зинатне
1. – 1988. – 462 с.
888877
  Упит А.М. На грани веков : исторический роман : в 4 т. / А.М. Упит. – Рига : Зинатне
2, ч.3-4. – 1988. – 542 с.
888878
  Букин В.Р. На грани веры и неверия. / В.Р. Букин, Б.А. Ерунов. – Ленинград, 1974. – 164с.
888879
  Терин В.П. На грани видимого. Социология. Эзотерическое и оккультное // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 245-265. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
888880
  Охотников На грани возможного / Охотников, Д. – М., 1947. – 88с.
888881
   На грани возможного. – Горький, 1950. – 344с.
888882
  Давыдкин И.Х. На грани возможного / И.Х. Давыдкин. – Симферополь, 1983. – 238с.
888883
   На грани возможного : Сборник. Легендарные подвиги советских воинов. – Москва : Знание, 1990. – 368с.
888884
  Корнилова О.В. На грани войны: американско-мексиканские отношения и соглашение Морроу - Кальеса (1925-1927) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 66-77. – ISSN 044-748Х


  В середине 1920-х годов между США и Мексикой сложились напряженные отношения, обусловленные конфискационной политикой мексиканского правительства в отношении иностранной собственности. Региональному конфликту был положен конец тольео после заключения ...
888885
  Дмитривеский В.А. На грани двух веков / В.А. Дмитривеский, И.Т. Шишов. – Москва, 1969. – 48с.
888886
  Акулова К. На грани двух миров : драма в 4 д. и 5 карт. / [соч.] Акулова. – [Санкт-Петербург] : Типо-лит. Спб. тюрьмы, 1910. – 31 с. – Экз. деф., без обл.
888887
  Евстафьев Н.Ф. На грани двух миров : поэма / Николай Евстафьев ;. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 95 с.
888888
  Ильин В.А. На грани двух стихий. / В.А. Ильин. – М., 1964. – 141с.
888889
  Фирлингер З. На грани двух эпох / З. Фирлингер. – М, 1963. – 428с.
888890
  Мицкевич С.И. На грани двух эпох. От народничества к марксизму. Мемуарная запись. / С.И. Мицкевич. – М., 1937. – 254с.
888891
  Кондратьев К.Н. На грани живого : (фаги- вирусы микробов) / К.Н. Кондратьев. – Москва : Знание, 1961. – 46 с. : табл., ил. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология и медицина ; № 7)
888892
  Товарницкий В. На грани жизни : Повесть о вирусах / В. Товарницкий. – Москва : Советская Россия, 1961. – 196с.
888893
  Денков В. На грани жизни / В. Денков. – Москва : Знание, 1988. – 192 с. – ISBN 5-07-000012-8
888894
  Бенедиктов И.И. На грани жизни : [воспоминания б. воен. хирурга] / И.И. Бенедиктов. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 207, [2] с.
888895
  Поповский А.Д. На грани жизни и смерти. / А.Д. Поповский. – Москва, 1951. – 56с.
888896
  Паниев Н.А. На грани жизни и смерти. / Н.А. Паниев. – М., 1981. – 208с.
888897
  Стариков В.Г. На грани жизни и смерти. / В.Г. Стариков. – Устинов, 1985. – 258с.
888898
   На грани жизни и смерти: Крат. очерк современ. биоэтики в США.. – Москва, 1989. – 61с.
888899
  Палецкий М.В. На грани кристалла : сборник / Михаил Палецкий. – Москва : Интернациональный Союз писателей, 2020. – 153, [1] с. : портр. – (Лондонская премия представляет писателя). – ISBN 978-5-907306-30-1
888900
  Якобсон А. На грани ночи и дня : драм. повесть / Аугуст Якобсон; пер. с эст. Л.Тоом и Б.Лавренев. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1951. – 116 с.
888901
  Волович В.Г. На грани риска / В.Г. Волович. – Москва : Мысль, 1986. – 208с.
888902
  Возовикова Т. На грани рисков. “Закручивание гаек” может отпугнуть ученых от работы в диссоветах. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 5


  Минобрнауки РФ вынесло на общественное обсуждение проект Концепции модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации в Российской Федерации, разместив его на своем сайте.В числе базовых положений концепции - совершенствование правовой ...
888903
  Клугер Д. На грани света и тьмы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 169-175. – ISSN 1728-8568
888904
  Цымбал В.С. На грани смерти. / В.С. Цымбал. – Днепропетровск, 1969. – 311с.
888905
  Струтинский Н.В. На грани смерти: докум. повесть. / Н.В. Струтинский. – Львов, 1981. – 136с.
888906
  Афа-Насенко На грани фантастики : сатира и юмор / Л.Д. Афа-Насенко ; [худож. М. А. Бочаров]. – Донецк : Донбас, 1977. – 55 с. : ил. – (Первая книга прозаика)


  Наука и жизнь; Отцы и дети
888907
  Потиевский В.А. На грани. Стихи. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1965. – 103с.
888908
  Резник Ю.М. На грани: гуманитарная наука под прессом бюрократии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 8-27. – ISSN 1606-951Х
888909
  Логофет Д.Н. На границах Средней Азии : путевые очерки. В 3-х книгах / Д.Н. Логофет. – С.-Петербург : Русская Скоропечатня
Кн. 1, 2, 3 : Кн. 1. Персидская граница. Кн. 2. Русско-Афганская граница. Кн. 3. Бухарско-Афганская граница. – 1909. – 245, 208, 208 с.
888910
  Логлфет Д.Н. На границах Средней Азии : путевые очерки. В 3-х книгах / Д.Н. Логлфет; Д.Н. Логофет. – С.-Петербург : Русская Скоропечатня
Кн. 2 : Русско-Афганская граница. – 1909. – 208 с.
888911
  Дальний Б.Д. На границе / Б.Д. Дальний. – Воронеж, 1962. – 64с.
888912
  Лашков И.В. На границе / И.В. Лашков. – М, 1966. – 64с.
888913
  Шарох З. На границе : Повесть / З. Шарох. – Москва : Воениздат, 1974. – 150с.
888914
  Шмидт П.Ю. На границе жизни и смерти : популярное введение в биологию / П.Ю. Шмидт, прив.-доц. Имп. Петрогр. ун-та, зоолог Имп. Акад. наук. – Петроград ; Москва : Изд. А.С. Панафидиной, 1916. – [4], 58 с. : портр., ил., черт. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
888915
  Юферева Ирина Викторовна На границе жизни и смерти : о духовном подвиге и жестоких уроках войны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893
888916
  Юферева Ирина Викторовна На границе жизни и смерти : о духовном подвиге и жестоких уроках войны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 15-17. – ISSN 1727-4893
888917
  Туровская М.И. На границе искусств: Брехт и кино / М.И. Туровская. – Москва : Искусство, 1985. – 255 с.
888918
  Осокин Г.М. На границе Монголии : очерки и материалы к этнографии Юго-Западного Забайкалья / Г.М. Осокин. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – [6], 304 с.
888919
   На границе.. – М., 1969. – 256с.
888920
  Скунць П.М. На границі епох / П.М. Скунць. – Ужгород, 1968. – 87с.
888921
  Корнійчук О.Є. На грані : П"єса на 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 64с.
888922
  Чистяков О. На грані // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 10-12 : фото
888923
  Осадчий Т.І. На грані XX століття : (Роман з життя інтелігенції) / Т. Осадчій. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 148 с. – На обкл. назва: На грані ХХ століття: (!)Роман-бувальщина: (З життя селянської інтелігенції). - Прим. № 35252 дефектний, без обклад


  На тит. стор. Прим. № 35251 дарчий надпис; Дорогому і шановном..... на память. автор.9.03.1911. автор
888924
  Осадчий Т.І. На грані XX століття : (Роман з життя інтелігенції) / Т. Осадчій. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 148 с. – На обкл. назва: На грані ХХ століття: (!)Роман-бувальщина: (З життя селянської інтелігенції). - Конволют, переплетено з: На грані XX столыття / Т. Осадчук. Т. 2, 1912


  На тит. стор. Прим. № 35251 дарчий надпис; Дорогому і шановном..... на память. автор.9.03.1911. автор
888925
  Осадчий Т.І. На грані XX століття. Т. 2 : Хроніка з життя селянської інтелігенції / Т. Осадчій // На грані XX століття : (Роман з життя інтелігенції) / Т.І. Осадчий. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1911. – 200 с.
888926
  Цуканова Марія На грані двох світів : (Поезії) / Цуканова Марія. – Буенос-Айрес : Ю.Середяка, 1968. – 260с.
888927
  Василенко А.А. На грані живого і мертвого : наук.-фантаст. роман, оповідання / Андрій Василенко. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 133, [1] с. – ISBN 978-966-2575-33-0
888928
  Світлик О. На грані неможливого! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 квітня (№ 15). – С. 11


  Кілька принагідних зауваг щодо феноменального прозового доробку Левка Різника.
888929
  Якобсон А.М. На грані ночі і дня : повість / А.М. Якобсон. – Київ, 1952. – 108 с.
888930
   На грані реалізму і модернізму. До 130-річчя від дня народження Михайла Яцківа // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 188-192
888931
  Чумак Т. На грані світла й любові // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 5


  Роздуми над збіркою Станіслава Шевченка "Незрима грань".
888932
  Степанюк Б.П. На грані часу : поезії / Борислав Степанюк. – Київ : Український письменник, 1994. – 184, [8] с. : іл., портр. – ISBN 5-333-01372-1


  У пр. № 1741619 напис: Дорогому Дмитрові Міщенку, доброму і щирому другові, епічному лицарю української долі, з любов"ю. 16.11.94. Підпис.
888933
  Ле І. На гранях безодні : оповідання / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 132 с.
888934
  Гайдар А.П. На графских развалинах / А.П. Гайдар. – Чебоксары, 1989. – 190с.
888935
  Деревянко Василий На графских развалинах : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 48-55 : Фото
888936
  Деревінський В. На гребені боротьби. Діяльність В"ячеслава Чорновола у другій половині 1980-х рр. : монографія / Василь Деревінський. – Київ : Українська видавнича спілка, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-1513-11-1
888937
  Ковальчук О.В. На гребені війни : оповідання / О.В. Ковальчук. – Київ : Веселка, 1971. – 170 с.
888938
  Пауер С. На гребені полум"я : відчайдушна спроба одного чоловіка врятувати світ / Саманта Пауер ; пер. з англ. Ю. Григоренко, Г. Лелів, Г. Сташків. – Львів : Літопис, 2014. – 631, [1] с. – Пер. за вид.: Chasing the flame / S. Power, 2008. - Імен. покажч.: с. 621-631. – Бібліогр. в прим.: с. 559-615. – ISBN 978-966-8853-51-7
888939
  Попович Олена На гребені хвилі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32
888940
  Гнатюк Б.А. На гребне cкорпиона / Богдан Гнатюк. – Киев : Кий, 2012. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-8825-35-4
888941
  Гончаревич И.Ф. На гребне волны / И.Ф. Гончаревич. – Москва, 1989. – 223с.
888942
  Белоголовцев Никита На гребне волны : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
888943
  Суша С.М. На гребне времени / С.М. Суша. – М., 1979. – 110с.
888944
  Корнилович Э.А. На гребне истории / Э.А. Корнилович. – Минск, 1989. – 239с.
888945
  Ермаков Дмитрий На гребне речной волны. Лучшее от лидеров рынка : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 40
888946
  Ставский В.П. На гребне. / В.П. Ставский. – Москва, 1934. – 312с.
888947
  Ставский В.П. На гребне. / В.П. Ставский. – Москва, 1935. – 301с.
888948
  Ставський В.П. На гребні. / В.П. Ставський. – ХарківКиїв, 1934. – 295с.
888949
  Ленч Л.С. На грешной земле / Л.С. Ленч. – М, 1962. – 224с.
888950
  Федотюк П.К. На грішній землі / П.К. Федотюк. – Київ, 1989. – 197 с.
888951
  Грінченко Б.Д. На громадський роботі : драма на 5 дій / Б. Грінченко. – 4-е вид. – У Київі (Киів) : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 80 с.
888952
  Гіржанов В.М. На громадських засадах / В.М. Гіржанов. – Х., 1966. – 38с.
888953
  Раніш І.Ю. На громадських началах. / І.Ю. Раніш. – К, 1964. – 29с.
888954
  Михайлович П. На громадські теми : [збірка віршів] / П. Михайлович [псевд.]. – Київ : Нове Життя ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 32 с. – (Видавництво "Нове життя" ; № 1)


  Зміст: Прославивсь. Фінал. Доля літератора. Про все потроху. Українець. Українська вдача. Сон земської учительки. "Тореадор. "Моя звичка". Мелодрама. Торг. Горе фельєтониста.
888955
  Дубянский В.В. На груди седого великана : (Восхождение на г. Казбек) / В.В. Дубянский : Типогр. Терск. Областн. Правл., 1905. – 55 с.
888956
  Качкан В.А. На грунті філософського стоїцизму (Із малознаного про Євгена Маланюка) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 233-239. – ISBN 5-325-00565-0
888957
  Коржиков В.Т. На гулкой палубе земной: Стихотв. и поэма. / В.Т. Коржиков. – Москва, 1985. – 126с.
888958
   На далеких аласах. Рассказы якут. писателей.. – М., 1963. – 112с.
888959
  Касумов І. На далеких берегах : повість / І. Касумов, Г. Сеідбейлі. – Київ, 1959. – 290 с.
888960
   На далеких берегах : повість / Касумов, , Імран Ашум огли, Г. Сеідбейлі. – Київ, 1965. – 350 с.
888961
  Гребенюк І.Ф. На далеких рубежах / І.Ф. Гребенюк. – Київ, 1963. – 331с.
888962
  Гребенюк И.Ф. На далеких рубежах / И.Ф. Гребенюк. – М., 1964. – 497с.
888963
  Гребенюк І.Ф. На далеких рубежах / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1970. – 491с.
888964
  Гребенюк І.Ф. На далеких рубежах : роман / І.Ф. Гребенюк. – Київ : Дніпро, 1972. – 424 с.
888965
  Щербак А.І. На далекі зорі. / А.І. Щербак. – К., 1961. – 27с.
888966
  Гємс-Сельмер А. На далекій Півночи : Оповіданє для молодїжи / З норвегского Агот Гємс-Сельмер переклала К.М. [К.І. Малицька]. – У Львові [Львів] : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1909. – 135 с. – (Виданє Руского товариства педагогічного ; Ч. 147)
888967
  Денисенко В. На далекій Півночі / В. Денисенко. – К., 1953. – 284с.
888968
  Денисенко В. На далекій Півночі / В. Денисенко. – К., 1957. – 335с.
888969
  Кармен А.Р. На далекой Амазонке // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 91-101. – ISSN 044-748Х


  Подорож вздовж річки Амазонки
888970
  Уоллэс Скотт На далекой Амазонке. Чудеса на продажу / Уоллэс Скотт, Ламман Тим, Кашински Иван // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 82-115 : фото, карта
888971
  Цодикова Г.И. На далекой заставе. / Г.И. Цодикова. – Ташкент, 1968. – 319с.
888972
   На далекой заставе. Рассказы и очерки о пограничниках.. – Петрозаводск, 1961. – 184с.
888973
   На далекой заставе. Рассказы и очерки о пограничниках.. – Петрозаводск, 1964. – 184с.
888974
  Миронов М.В. На далекой реке / М.В. Миронов. – М.-Л., 1950. – 272с.
888975
  Миронов М.В. На далекой реке / М.В. Миронов. – Хабаровск, 1969. – 266с.
888976
  Шереметьева Е.М. На далекой реке. / Е.М. Шереметьева. – Москва, 1953. – 195с.
888977
  Астафьев В.П. На далекой северной вершине : повести, рассказы / Виктор Астафьев. – Красноярск : Книжное издательство, 1984. – 455 с.
888978
  Максимов А.Я. На Далеком Востоке : Полное собрание сочинений / А.Я. Максимов. – 1898-1902. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Максимовой ; Типо-литография К.Л. Пентковского
Кн. 4. – 1899. – [1], 243 с., 6 л. ил. : ил.


  Содержание: Два миссионера; Полсуток на дереве; За драгоценным корнем; Пикник; Товарищеская услуга; Жертвы моря : (Рассказ из жизни богоносцев Далекого Востока) : (Случайная встреча с тигром) : (Из жизни китайских таежников) : (Рассказы о ...
888979
  Кузнецов Н.Г. На далеком меридиане / Н.Г. Кузнецов. – Москва, 1988. – 245с.
888980
  Панов И.С. На далеком севере. / И.С. Панов. – Свердловск, 1953. – 152с.
888981
  Кошовий Т. На далянах / Т. Кошовий. – Бухарест, 1952. – 66 с.
888982
  Медведенко Д.Г. На дальднем отгоне / Д.Г. Медведенко. – М, 1964. – 22с.
888983
  Березов П.И. На дальдних подступах : о Ф.А. Афанасьеве / П.И. Березов. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 238-242
888984
  Немирович-Данченко В.И. На дальлеком Севере : [очерки и рассказы] / Вас. Ив. Немирович-Данченко. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1903. – 189, [2] с. – Бесплатное прилож. к журн.: Природа и люди. – (Сочинения Вас. Ив. Немировича-Данченко ; [Кн. 10])
888985
   На дальневосточных рубежах. Очерки.. – Хабаровск, 1958. – 111с.
888986
  Губанов Г.А. На дальней "точке" / Г.А. Губанов. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 142с.
888987
  Паушкин Г.А. На дальней заставе / Г.А. Паушкин. – Казань, 1952. – 80с.
888988
   На дальней заставе. Очерки.. – Алма-Ата, 1965. – 312с.
888989
  Лазарев А. На дальней окраине столицы // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 11. – С. 8-13


  Японія.
888990
  Лазарев А. На дальней окраине столицы // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 12. – С. 4-9


  Острів Огасавара.
888991
  Носов Е.И. На дальней станции сойду... / Е.И. Носов. – М, 1986. – 46с.
888992
  Носов Е.И. На дальней станции сойду... / Е.И. Носов. – М, 1987. – 269с.
888993
  Штепенко А.П. На дальнем бомбардировщике / А.П. Штепенко. – М, 1945. – 144с.
888994
  Иванов А.В. На Дальнем Востоке / А.В. Иванов. – Минск, 1986. – 255с.
888995
   На Дальнем Востоке. Очерки и рассказы.. – М., 1959. – 477с.
888996
  Блок А.А. На дальнем горизонте : стихи и драмы зарубежных поэтов в переводе Александра Блока / Александр Блок. – Москва : Прогресс, 1970. – 288 с. – (Мастера поэтического перевода / под ред. П. Антакольского [и др.] ; вып. 12)
888997
  Дейниченко Г.В. На дальнем Западе Европы / Г.В. Дейниченко. – М, 1981. – 94с.
888998
  Еричев Ф.А. На дальнем перегоне / Ф.А. Еричев. – Сталино, 1959. – 94с.
888999
  Киселев Я.Е. На дальнем плесе / Я.Е. Киселев. – Москва, 1977. – 159с.
889000
   На дальнем пограничье : Худож.-публицист. сб. о дальневост. границе. – Хабаровск, 1988. – 254с.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,