Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
887001
  Зуляк І. "Невідомі" сторінки підготовки Львівського собору 1946 р. (на основі архівних матеріалів) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 544-558. – ISBN 966-7379-92-11
887002
  Мельник Я. "Невідступні товариші" чи "тінь" святого письма: Іван Франко про генезу апокрифів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-10. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
887003
  Гайворонська Г. "Невільник той, хто душу не зберіг і став двоногою тюрмою" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)


  З вірша Миколи Руденка.
887004
  Трембіцький А. "Невільницькі пісні" українських "остарбайтерів" Другої світової війни в записах Тетяни Тримбіцької // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 486-494
887005
  Козлов Д.Ю. "Невозможно представить, что русские так просто сдали свои необычайно прочные позиции..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 9-12. – ISSN 0321-0626


  Балтийский флот в кампании 1917 года.
887006
  Островський В. "Невольницькі" дієвияви Зіновія Красівського в мемуарних та усноісторичних інтерпретаціях // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 29-39
887007
  Богданова Ю. "Невпопад..." : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 108-114. – ISSN 0131-8136
887008
  Сиделковский А.Л. "Неврологическое древо" кафедры неврологии " 1 КМАПО / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 4 (648). – С. 19
887009
  Харламова Татьяна "Невский" берег Черного моря : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67
887010
  Савенко А. "Невтомне колесо людської долі": "Еротокрит" - поема національного самопізнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 11


  Вихід у світ книжки Віцендзоса Корнароса "Еротокрит" у перекладі з грецької Василя Степаненка (Київ: Веселка, 2016).
887011
  Порус В.Н. "Негативная онтология" Н.А. Бердяева и А.Н. Чанышева: социально-эпистемологическая ретроспекция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 74-84. – ISSN 0042-8744
887012
  Порус В.Н. "Негативная онтология" Н.А. Бердяева и А.Н. Чанышева: социально-эпистемологическая ретроспекция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 106-117. – ISSN 0042-8744
887013
  Триліс Г.В. "Негуманний гуманізм" східної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
887014
  Коробка В. "Недаремно я люблю наше минуле: Поема "Торніке Еріставі" Акакія Церетелі у перекладі Любомира Дмитерка // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 151-157. – ISSN 0131-2561
887015
  Мержвинська Л. "Недаром звалась Пчілка - від Бога трудівниця"
887016
  Тюрин Ю.П. "Недаром помнит вся Россия..." / Ю.П. Тюрин. – М, 1988. – 125с.
887017
  Тюрин Ю.П. "Недаром помнит вся Россия..." / Ю.П. Тюрин. – Москва, 1988. – 128с.
887018
  Алексеев А. "Недаром помнит вся Россия..." // Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2010. – № 10


  Франко-російська війна (у російській історіографії звана Вітчизняною війною 1812 року, у наполеонознавстві також використовується термін «Російська кампанія 1812 року») — одна з кількох воєн, проведених Францією в період Консульства (1799-1804) і ...
887019
  Алексеев А. "Недаром помнит вся Россия..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 9
887020
  Прохоренко В. "Недитяче кохання" : оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 119-129
887021
  Романюк Я. "Недійсність" та "нікчемність" правочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 196-201. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
887022
  Смоляк О. "Недільне двокнижжя" Миколи Боровка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
887023
  Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 26 січня (№ 2)


  До 80-річчя від дня народження поета.
887024
  Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 9 лютого (№ 3)


  До 80-річчя від дня народження поета.
887025
  Тарнашинська Л. "Недобутий час" Василя Стуса: виміри прямостояння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 16-17


  До 80-річчя від дня народження поета.
887026
  Зарівна Т. "Недоліки знайомого пейзажу..." : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 105-112. – ISSN 0208-0710
887027
  Саввідіс Г.П. [Недовговічна сім"я : (1973-1978) : літературні статті, літературна критика, виступи з філології та образотворчого мистецтва, а також невідомі твори Паламаса, Кавафіса, Сефериіса та ін. / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Ерміс, 1978. – 316 с. – Видання новогрецькою мовою
887028
  Шишков Ю. «Невозможное триединство» в эпоху финансовой глобализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
887029
  Лісовий К.І. Невичерпне джерело економічного зротання / К.І. Лісовий. – Київ, 1975. – 88с.
887030
  Острянко М.М. Невичерпне джерело ідейного виховання молоді / М.М. Острянко. – Київ, 1970. – 26с.
887031
  Легкий З. Невичерпний дух одвічної стихії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 141-144. – ISSN 0868-4790


  Рецензія на роман Р. Коритко "Дух одвічної стихії" (2011)
887032
  Шевчук В. Невичерпні джерела фольклорної ономастики: топонімічні легенди та перекази Поділля // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С.93-102
887033
  Денисюк І.О. Невичерпність атома / І.О. Денисюк; Мин-во освіти і науки України. Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. Ін-тут франкознавства. – Львів, 2001. – 319с. – (Франкознавчі студії ; Вип.2). – ISBN 966-613-052-1
887034
   Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. – Київ : Український письменник, 1994. – 172с.
887035
  Брикун М.І. Невичерпність матерії / М.І. Брикун. – Львів, 1972. – 136с.
887036
  Сергійчук В. Невичерпність національної енергії // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 лютого (№ 5/6). – С. 6-7
887037
   Невичерпність національної енергії // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – С. 1


  Щодо авторитета професора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Івановича Сергійчука на сторінках тижневика "Освіта". "...починаючи з № 5-6 веде рубрику "Проти історичних фальшувань", висвітлюючі істиний родовід України від 11 до 16 століть".
887038
  Сердюк П.О. Невичерпність пізнання / П.О. Сердюк. – К., 1989. – 234с.
887039
  Литвин В. Невід"ємне від серця : Привітання Голови Верховної Ради України з нагоди відкриття першого Музею історії української мови // Українське слово, 2004. – 30 червня- 6 липня
887040
  Плахотник М.В. Невід"ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Плахотник М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 160л. – Бібліогр.: л.155-160
887041
  Плахотник М.В. Невід"ємні матриці в теорії кілець та теорії динамічних систем : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Плахотник М.В. ; НАНУ, Ін-т математики НАН України. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
887042
  Янович Ю.П. Невід"ємні особисті процесуальні права підозрюваного в кримінальному провадженні: обсяг і цільове призначення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 104-112. – ISSN 1999-5717
887043
  Лукеренко В.Л. Невід,ємні риси нашого способу життя. / В.Л. Лукеренко. – К., 1973. – 150с.
887044
  Казанський Д. Невідворотна санація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 35 ( 355 ). – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Радянщина, яка кістлявими пальцями все ще тримається за горло України, міцно вкорінилася в донецьких преріях. І можна стверджувати, що без ліквідації цього явища жодного руху вперед та врегулювання нинішньої ситуації не буде.
887045
  Бережко-Камінська Невідворотне / Юлія Бережко-Камінська. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 389, [11] с. : портр., іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-061-3
887046
  Єфімов Л.Ю. Невідворотність / Л.Ю. Єфімов. – К, 1989. – 237с.
887047
  Яцканин І. Невідворотність долі : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 4-28
887048
  Максимюк О.Д. Невідворотність та індивідуалізація юридичної відповідальності: системний зв"язок і взаємодія // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 30-34. – (Правознавство ; Вип.286)
887049
   Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів : навч.-метод. посібник / [Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 194, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-613-760-2
887050
   Невідкладна медична служба в Республіці Польща // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 133-140. – ISSN 2312-7104
887051
  Білоус О.В. Невідкладні випадки проникнення до житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – C. 40-46
887052
  Сліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 5-13. – ISSN 1682-2366
887053
  Криса Б. Невідкладні завдання української медієвістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 48-51. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
887054
  Кваша С.М. Невідкладні проблеми теорії управління в агробізнесі з позицій менеджменту ХХІ століття / С.М. Кваша, Г.М. Чорний, О.М. Павленко // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 100-106
887055
  Попович О.С. Невідкладність кардинальних заходів для відновлення кадрового потенціалу науки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (103). – С. 37-45. – ISSN 0374-3896
887056
  Кулиняк Д.І. Невідкриті острови / Д.І. Кулиняк. – К., 1985. – 103с.
887057
  Непомнящий А.А. Невідлмі джерела до біографії Арсенія Маркевича // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1998. – № 1/6 (241). – С. 121-127
887058
  Ярошевич І.А. Невідмінювані частини мови в "Граматиці" Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 84-89. – ISSN 1682-3540
887059
  Пахолко С. Невіднайдені українські фалеристичні пам"ятки, відомі з описів / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 7-9. – ISSN 1811-542X
887060
  Галаджий Олена Невідома відома Чехія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-50 : Фото
887061
  Чайковський А.С. Невідома війна : (Партиз. рух в України 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика). / А.С. Чайковський. – Київ : Україна, 1994. – 255с. – ISBN 5-319-01283-7
887062
  Ковальчук М. Невідома війна 1919 року : Українсько-білогвардійське збройне протистояння / Михайло Ковальчук. – Київ : Темпора, 2006. – 576с. – ISBN 966-8201-22-1
887063
  Зашкільняк Леонід Невідома війна: українсько-польські стосунки на Волині і в Східній Галичині в 1939-1944 рр. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
887064
  Дрига І.М. Невідома діалектологія: турецька мова на Кіпрі : рецензія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-207. – ISSN 1608-0599
887065
  Тимошенко Ю. Невідома епістолярна спадщина Івана Боберського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 47-54


  Вперше вводяться у науковий обіг невідомі раніше листи теоретика українського фізкультурного руху І. Боберського, у яких він постає, окрім іншого, ще і як національно свідомий інтелектуал. Розкрито бачення ним генези фізкультурного та сокільського ...
887066
  Горбань М. Невідома записка початку XIX віку "Об ищущих козачества" / М. Горбань. – [6] с. – Окр. відбиток
887067
  Заманський В. Невідома знаменитість : (Костін Ігор - увійшов до світової антології "Сто репортерів ХХ століття") // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 19-24
887068
  Голобородько Я. Невідома література...зі світовим іменем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 192). – С. 11


  Чому естетично вишукану прозу Нобелівської лауреатки канадської письменниці Еліс Манро не поспішають видавати в Україні ?
887069
  Клименко В. Невідома нам Академія Київська: що доводять малюнки Вестерфельда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 6-7


  Припущення,що "...в Києві у домонгольську добу діяв вищий навчальний заклад, який мав назву Академія Київська..."
887070
  Ульяновський В. Невідома перша історична праця В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 72-81. – ISBN 5-7702-0821-X
887071
  Ушкалов О. Невідома полемічна стаття Михайла Ялового (Юліана Шпола) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 231-237. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
887072
  Ткаченко В. Невідома праця 20-х років ХХ століття з історіографії писанкарства // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 298-319. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
887073
  Кавун М.Е. Невідома праця Д.І. Яворницького з історії Катеринослава (до питання про витоки авторської концепції урбогенезу) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.125-134. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано текст роботи Д.І. Яворницького з історії виникнення Катеринослава, опублікованої в 1915 р., але до сьогодні невідомої науковому загалу. Розглянуто питання про порівняння текстів 1915 р. та "Истории города Екатеринослав" 1937 р. з точки ...
887074
  Заславський Ісай Невідома праця про поезію Павла Тичини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
887075
  Заславський І.Я. Невідома праця про поезію Павла Тичини // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 173-181
887076
   Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди = Неизвестная разведка. Факты. события. Люди. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – С №2 см."Неизвестная разведка".
887077
  Горак Р. Невідома світлина Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 211-233. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Уперше оприлюднено досі невідомий факт про перебування Івана Франка в Збаражі восени 1911 року у відомого галицького пасічника Євгена Білинського з нагоди чого й була зроблена світлина, досі не зафіксована у франкознавстві. Простежено стосунки І. ...
887078
  Бініон М. Невідома складова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2017. – № 3 (479), 20-26.03.2017 р.


  Чого Європа очікує від президентства Дональда Трампа.
887079
  Іванчишен В. Невідома спадщина Андрія Ярошевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 5 (357), вересень - жовтень. – С. 86-88. – ISSN 0130-6936


  Український статистик і фахівець з економічної географії проф. А. Ярошевич був приват-доцентом кафедри політичної економії та статистики Київського університету (1919).
887080
  Сауляк Б. Невідома спадщина репресованого дослідника: стаття Якова Риженка "Українські скрині" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 72-73. – ISSN 0130-6936
887081
  Вернадський В.І. Невідома стаття академіка В.І. Вернадського // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 482


  Про К.Г. Воблого. - С. 482.
887082
  Федорук Я. Невідома стаття Івана Крип"якевича про українсько-турецькі взаємини 1648-1657 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 101-110. – (Нова серія ; вип. 10/11)
887083
  Федорук Я. Невідома стаття Івана Крип"якевича про українсько-турецькі взаємини 1648-1657 років // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 124-139. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
887084
  Коваленко О. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.144-150


  Історик, етнограф і видавець (1750-1810)
887085
  Крамар О. Невідома Східна Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 5 (222). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  У 1930-х роках загинули і русифікувалися мільйони українців Східної Слобожанщини і Північного Кавказу.
887086
  Коваль М.В. Невідома Україна: історія фортифікації XX ст. Міфи та реалії / Михайло Коваль. – Київ : Фенікс, 2013. – 367, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 365-367. – ISBN 978-966-136-102-6
887087
   Невідома Україна: Серіал науково-пізн. фільмів нац. кінематики.. – Київ, 1997. – 32 с.
887088
  Лаурен А.-Л. Невідома ціна свободи - демократичні революції у Грузії, Україні, Киргизії / Анна-Лєна Лаурен ; зі швед. пер. Наталя Іваничук. – Львів : Піраміда, 2013. – 146, [2] с. : іл. – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-287-9
887089
  Іващенко Микола Невідома Чехія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 50-52 : фото
887090
  Заболотна Н.В. Невідоме в бібліографії видання з фондів НБУВ - джерело до біографії власника книжки ХVІІІ ст. (опис видання та примірника) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 113-119. – ISSN 2222-4203
887091
  Зданевич Б.І. Невідоме видання Йоганна Гутенберга / Б.І. Зданевич. – Київ, 1941. – 58 с. – Шифр 002
887092
  Кіктенко В. Невідоме джерело для дослідження китаєзнавчої спадщини архімандрита Софронія [Грибовського] // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 146-155
887093
  Єгрешій О. Невідоме епістолярне першоджерело про повернення із заслання єпископа Івана (Лятишевського) у 1955 р. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 85-92. – ISSN 2523-4234
887094
  Мазаний В. Невідоме кохання Уласа Самчука // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 14-15
887095
   Невідоме лібрето Олександра Олеся з його еміграційного архіву // Українська культура : Київ, 2001
887096
  Шпак А. Невідоме майбутнє і незворотні зміни / спілкувалася Кася Комар-Мацинська // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 листопада (№ 44). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  "Розмова з Аліною Шпак - першою заступницею голови Українського інституту національної пам"яті під час Конгресу ініціатив Східної Європи 23-24 вересня 2019 року в Любліні."
887097
   Невідоме Розстріляне Відродження : антологія / уклад. Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.А. Гугалова]. – Харків : Факт, 2016. – 762, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-637-811-1


  У змісті авт.: П. Коломієць, М. Дика, Б. Тенета, П. Загоруйко, Ю. Михайлів, Г. Левченко, А. Падолист, А. Павлюк, П. Ванченко, Л. Могилянська, М. Мінько, В. Ярошенко, М. Скуба, В. Гудим, С. Бен, Я. Савченко, В. Вражливий, В. Атаманюк, В. Штангей, М. ...
887098
  Самара І. Невідоме тіло української жіночої прози // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 7/9. – С. 134-139. – ISSN 0130-321Х
887099
  Толстоухов А. Невідоме шевченкознавство // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 3-5. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
887100
  Коцюбинський М. Невідомий / М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 12с.
887101
  Сєдих В. Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено внесок видатного українського бібліотекознавця, представника харківської наукової школи бібліотечного каталогознавства А. Ашукіна в розвиток бібліотечної науки, освіти та практики.
887102
  Чернухін Є.К. Невідомий автограф Касандри Костан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 85-93. – ISSN 1608-0599


  "... наукові експедиції до місць проживання надазовських греків були поновлені влітку 1952 р. з ініціативи А. О. Білецького, на той час уже завідуючого кафедрою загального мовознавства і класичної філології Київського державного університетуім. Т.Г. ...
887103
  Ігнатенко В.Л. Невідомий автограф роману Квітки-Основ"яненка / В.Л. Ігнатенко. – [17] с. – Окрем. відб.: с. 213-229
887104
  Кіт Л. Невідомий академік Находкін // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  Ще за життя академіка М.Г. Находкіна його вихованці створили про нього біографічний фільм. Для презентації фільму про великого сподвижника української науки у день його народження на ф-ті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем зібралися його ...
887105
  Гунько О. Невідомий Анатолій Бахута : 2 січня 2014 рокеу талановитому поету виповнилося б 75 років // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 17
887106
  Глушко М. Невідомий Андрій Веретельник // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1019-1026. – ISSN 1028-5091


  У статті йдеться про невідомі сторінки життя і діяльності Андрія Веретельника - етнографа, фольклориста, прозаїка, драматурга, публіциста, редактора. Значну увагу зосереджено на його співпраці з Науковим товариством ім. Шевченка у Львові. Зокрема, ...
887107
  Ткаченко С.І. Невідомий Артюр Рембо / Сергій І. Ткаченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 462, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 451-453 та в підрядк. прим. – (Скарбниця світового письменства). – ISBN 978-966-922-146-9
887108
  Шалагінова О. Невідомий архівний документ Петра Антоновича Косача // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 475-484. – ISBN 978-966-600-487-4
887109
  Чуткий А.І. Невідомий аспект європейської співпраці України: праця громадян західноєвропейських держав в українських ВНЗ на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 101-106. – ISSN 2076-1554


  Згадується західноєвропейське походження низки науковців - М.І. Зібер, М.Х. Бунге та ін. Розглядається історія Київського комерційного інституту.
887110
  Березюк Н. Невідомий бібліограф академік І Срезневський // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 27-30
887111
  Віленський Ю. Невідомий Богомолець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 5


  Як академікові вдавалося визволяти колег зі сталінських катівень.
887112
  Мовчун А. Невідомий Борис Грінченко: з нових архівних досліджень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263


  "У статті подаються нововиявлені архівні документи, що доповнюють і уточнюють життєпис Б. Грінченка, розкривають його активну громадську діяльність. Уперше оприлюднюється автограф листа письменника до дружини із Санкт-Петербурга від 20 листопада 1905 ...
887113
  Катриченко Т. Невідомий Будапешт // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 42 (195). – С. 28-30
887114
  Почапська М. Невідомий В. Барвінський. Публікації композитора на сторінках львівської радянської преси (1939 - 1941 рр.): огляд, аналіз, спроба узагальнень // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 192-202. – ISSN 2310-0583
887115
  Марченко І. Невідомий Вайнштейн // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.38-39. – ISSN 0130-1799


  Художник Михайло Вайнштейн
887116
  Брюховецька Л. Невідомий Василь Радиш. Редактор, сценарист, режисер // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 7/8). – С. 20-21


  "Якби Василь Радиш написав би тільки сценарій "Тарас Трясило", то належне місце в історії українського кіно йому було б забезпечено."
887117
  Віленський Ю. Невідомий Віктор Некрасов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 14
887118
  Ткачук А. Невідомий вірш "Бабин Яр" Володимира Сосюри / А. Ткачук, М. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 396-402. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
887119
  Миронець Н. Невідомий вірш Володимира Винниченка в епістолярному контексті


  Стаття написана на основі листів В. Винниченка до Марії Ярмут, Катерини Голіцинської, Людмили Гольдмерштейн, у яких розкрита історія його нещасливого кохання до Марусі, а в одному з них уміщено присвячений їй вірш, який ніде не публікувався
887120
  Ковалець Т.Р. Невідомий гетьман Марко Ковтун: документи з історії української козаччини XVI–XVII ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 176-186. – ISSN 0320-9466
887121
  Гриневич Л. Невідомий голод 1928 - 1929 років // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 47. – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254
887122
  Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода / Назар Горбач. – Львів : Логос, 2002. – 152 с. – ISBN 966-7379-31-0
887123
  Матяш І.Б. Невідомий документ "архівної грушевськіани" // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 96-101
887124
  Терещук Н. Невідомий документ з історії партизанського руху в Криму // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 1/3. – 535-543. – ISSN 0320-9466
887125
  Ільницький В. Невідомий документ про порушення соціалістичної законності при утвердженні радянської адміністрації на західноукраїнських землях / В. Ільницький, Р. Михаць // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 186–203. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
887126
  Корпусова В.М. Невідомий документ: "Петров Віктор Платонович. Праці з філософії"" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
887127
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
887128
  Філоненко Світлана Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об"єктивності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73-76
887129
  Гундорова Т.І. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. – Київ : Либідь, 2006. – 360с. : іл. – ISBN 966-06-0435-1
887130
  Біленко Василь Невідомий Ізраїль. Як потрапити в Кабалу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 82-86 : Фото
887131
  Кушаков Ю.В. Невідомий Й.Г. Фіхте (типові помилки в розумінні фіхтевського вчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 69-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються типові помилки в дослідженнях філософії Й.Г. Фіхте. This article is about typical fallacies in researches of J.G. Fichte philosophy.
887132
  Кравченко Я. Невідомий Кароль Гіллер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 24


  Кароль Гіллер - польського живописець і графік, німець за походженням.
887133
  Регідайло Надія Невідомий класик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст.
887134
  Марценюк Р. Невідомий латиський слід у репресованій академічній історії: А.А. Небій (1899-1937) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  На підставі матеріалів ГДА СБУ проаналізовано життєвий і творчий шлях старшого наукового співробітника Інституту економіки АН УРСР, латиша Анса (Ганса) Андрійовича Небія (1899-1937). Матеріали архівної справи, як і постать досліджуваного, уведені до ...
887135
  Соловей О. Невідомий Леонід Лиман // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 117-127. – ISSN 2075-1222


  Стаття присвячена творчості Леоніда Лимана, українського письменника в еміграції, і акумулює доступні на сьогодні відомості з його творчої та людської біографії. На матеріалах спогадів сучасників і поодиноких статей про творчість письменника ...
887136
  Кравченко Я. Невідомий Лесь Лозовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 24


  Життя талановитого художника, учня Михайла Бойчука, трагічно обірвалося у 22 роки.
887137
  Мицик Ю.А. Невідомий лист Богдана Хмельницького періоду Визвольної війни українського народу 1648 - 1654 рр. // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1987. – № 4 (204), липень - серпень. – С. 62-63. – ISSN 0320-9466
887138
  Овчаренко Е. Невідомий лист Катерини Білокур // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 15
887139
  Астаф"єв О.Г. Невідомий лист Максима Рильського на захист Івана Чаплі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Уперше оприлюднено невідомий лист Максима Рильського до ректора Дніпропетровського університету з приводу звільнення з роботи відомого письменника та вченого Івана Чаплі. Розкрито його драматичну долю, подано коментар до листа і відповіді ...
887140
  Макух А. Невідомий лист Матвія Поповича до українців членів партії у Вінніпезі про відносини з Компартією Канади // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 272-276
887141
   Невідомий лист Миколи Аркаса до Василя Доманицького / Вступне слово і примітки Богдана Цимбала
887142
  Морозова А.В. Невідомий лист подвижника православ"я Кирила Зленка до єпископа Могильовського Іоасафа (Жевахова) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 189-197. – ISSN 0320-9466
887143
  Сидор-Гібелінда Олег Невідомий майстер з Оболоні // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-66. – ISSN 0130-5212
887144
  Трубай В. Невідомий Малишко. Перше кохання. Апокрифи // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 17-29
887145
  Стасюк О. Невідомий нарис підпільниці ОУН з Київщини Людмили Фої (М. Перелесник). // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 531-544. – (Нова серія ; вип. 16/17)
887146
  Мацько В. Невідомий Олександер Смотрич (Флоринський): листування з Віталієм Мацьком : 28 квітня - 90 років з дня народження письменника
887147
  Ленченко В. Невідомий палац гетьмана Івана Мазепи в Батурині // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 236-247. – ISBN 978-966-355-023-7
887148
   Невідомий переклад "Заповіту" Тараса Шевченка верхньолужицькою мовою // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 305-310. – ISSN 0203-9494
887149
  Дика Г. Невідомий переклад Василя Мисика одного з віршів Роберта Бернза // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 03 серпня (№ 16)
887150
  Стріха М. Невідомий переклад і навколо нього. До 125-річчя Максима Рильського // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 201-202. – ISSN 0320-8370


  "Про існування невідомого досі загалові перекладу Максима Рильського я довідався, коментуючи прецікаве листування визначного українського перекладача з понад 30 мов, незрівнянного ерудита Григорія Кочура (1908-1994) з поетовим сином Богданом ...
887151
  Андрушко В. Невідомий поет Іван Величковський: нові виміри традиційної української поетики / В. Андрушко, С. Гатальська // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 253-273


  "Про які «нові виміри» поетики Івана Величковського (? - І70І) йтиметься далі? Не будемо обмежуватися одними натяками на якісь таємниці, що про них, ніби по секрету, ми сподіваємося поділитися з широким читацьким загалом Цього не слід робити, тому що ...
887152
  Кушнеж Р. Невідомий польський документ про Великий голод в Україні: зі спогадів керівника радянського відділу східного департаменту МЗС II Речіпосполитої Станіслава Забелла. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 36-44. – ISSN 0130-5247


  Мета дослідження - оприлюднити та проаналізувати досі невідомий фрагмент спогадів польського дипломата про Великий голод в Україні 1932-1933 рр. Методологія полягає у застосуванні критичного аналізу до джерела, порівнянні його змісту з іншими ...
887153
  Кірсанов В. Невідомий Поплавський / В. Кірсанов. – Київ, 1999. – 176с. – ISBN 966-602-010-6
887154
  Шиленко Ю.А. Невідомий портрет князя Голіцина в колекції Національного музею Тараса Шевченка // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .302-307
887155
  Тельвак В. Невідомий портрет Михайла Грушевського // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 41. – ISSN 0131-2685
887156
  Кіпіані В. Невідомий президент Грузії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 44 (312). – С. 30-33. – ISSN 1996-1561


  Концентрацією всієї влади в руках політсили олігарха Бідзіни Іванішвілі.
887157
   Невідомий рисунок Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  У Національному музеї Тараса Шевченка напередодні Міжнародного дня музеїв – 2016 започатковано дослідницький проект «Dubia / Сумнівні». Експозицію побудовано на малодосліджених творах живопису й графіки 1830-х – 1860-х рр. із власної колекції ...
887158
  Непомнящий А. Невідомий рукопис Арсенія Маркевича: нові матеріали до біографії видатного краєзнавця // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 165-170
887159
  Принь О.В. Невідомий рукопис історика П.В. Клименка про проведення археологічних досліджень на території заводу "Азовсталь" біля м. Маріуполя у 1931 році // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 124-126. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Історія археологічних досліджень території північного Приазов’я у 1920–1930-х роках досить широко досліджена та відображена в наукових звітах та польових щоденниках археологів, які особисто брали участь в охоронних розкопках на новобудовах. Зокрема, ...
887160
  Ліміна П. Невідомий Сергій Якутович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 22-23


  Розмова з Поліною Ліміною, автором монографії про знаменитого графіка.
887161
  Липовецький С. Невідомий солдат із львівського Личакова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 46 (626), 15-21.11.2019. – С. 52-55. – ISSN 1966-1561


  Чому влада Другої Речі Посполитої обрала Невідомим солдатом добровольця, який загинув у Львові в польсько-українській війні 1918-1919 років.
887162
  Толочко О. Невідомий список літопису Мгарського монастиря // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 235-239
887163
  Бурлака Г. Невідомий спогад про Михайла Грушевського


  Публікація вводить у науковий ужиток, виявлений в архіві матеріал про знайомство й подальші взаємини Михайла Грушевського з Григорієм Коваленком-Коломацьким.
887164
  Гавриленко В. Невідомий універсал і найдавніша козацька печатка гетьмана Григорія Лободи з 1595 р. // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 219-222. – ISBN 978-966-02-7306-1
887165
  Дмитрієв В. Невідомий Чижевський: прозріння і відкриття // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 130-132. – ISSN 0235-7941
887166
  Каменьок Т.О. Невідомий Чичиков. Концепція особистості у другому томі "Мертвих душ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 85-89
887167
   Невідомий шедевр // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75. – ISSN 0130-5212
887168
  Папакін Г. Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр. // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 427-433. – ISSN 0320-9466
887169
  Карп"юк А. Невідомий Юрій Жилко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 8)


  До 120-річчя з дня народження.
887170
  Іванченко Н. Невідомий Яготин // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26


  Про Яготин і Яготинський держ. історичний музей
887171
  Ширяєв Т. Невідомі 1930-ті у творчості П. Альошина: реконструкція київських готелів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 36-51. – ISSN 0131-2685
887172
  Миронець Н. Невідомі автографи Євгена Маланюка
887173
  Мельниченко О.Г. Невідомі автографи Івана Франка / О.Г. Мельниченко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 80 с.
887174
  Мірошниченко Л. Невідомі автографи Лесі Українки
887175
  Булатова С.О. Невідомі автографи польських авторів у фонді 332 Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 152-167. – ISSN 2222-4203
887176
  Бондар Н.П. Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 35-47. – ISBN 966-02-4450-4
887177
  Бєльський М.Р. Невідомі архівні джерела про книговидавництво в Одесі на початку XX століття // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 3 (221), травень - червень. – С. 71-73. – ISSN 0320-9466
887178
  Мельничук О.П. Невідомі взаємини Дмитра Дорошенка з тижневиком "Нова зоря" в 1928 році, приховані за криптонімом "S. М." // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано належність невідомого криптоніму Д. Дорошенкові, його вживання в матеріалах, надісланих до газети "Нова зоря" в 1928 р., висвітлено тогочасне ставлення автора до деяких методів пропаганди ідеологічних засад гетьманського руху.
887179
  Чумаковька А. Невідомі відомі українці // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2020. – № 2 (116) : ЦДАМЛМ України: Архів людських доль. – С. 66-75. – ISSN 2222-436X


  "Іван Алчевський, Василь Верховинець, Павло Сениця, Володимир Загорцев... Чотири постаті, чотири долі, чотири історії... Їх розділяли роки й відстані, але єднала любов до музики та бажання нести це прекрасне мистецтво у світ. Про них писала закордонна ...
887180
  Савчук О. Невідомі вороги і друзі людини. / О. Савчук. – Одеса, 1947. – 32с.
887181
  Слюдикова Т.Б. Невідомі джерела до біографії декабриста М.Ф. Орлова // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 6 (224), листопад - грудень. – С. 24-30. – ISSN 0320-9466
887182
  Зайонц Є. Невідомі джерела історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 314-321. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Дана стаття являє собою внесок до історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові, яка у цьому місті функціонувала серед інших релігійних конфесій. Вони між собою мали тісні контакти, а також спільно діяли на благо суспільства, вкладаючи ...
887183
  Палієнко М. Невідомі джерела про долю архіної спадщини Вячеслава Липинського (за матеріалами листування о. Теофила Горникевича та Євгена Зиблікевича) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 149-171
887184
  Михальський І. Невідомі документи Революційної української партії – Статути Київського комітету РУП // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 138-152. – ISBN 966-625-040-3
887185
  Безручко О. Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 5/6 : Автограф української історії: 9-21 ст. Матер. до каталогу документальної виставки. – С. 49-69. – ISSN 0320-9466
887186
  Сінченко М. Невідомі епізоди 1918 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 13


  Українські січові стрільці найтриваліший період перебували в Центральній Україні.
887187
  Шамрай М. Невідомі записи Лазаря Барановича // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
887188
  Головко М. Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор олександр кияшко як автор оригінального підручника фізики для української школи // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 35-46. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
887189
  Попов П.М. Невідомі листи Г.Ф. Квітки-Основ`яненка / П.М. Попов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 52 с.
887190
  Пагіря О. Невідомі листи делегації уряду Карпатської України до уряду Угорщини // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 49-70. – ISBN 978-966-8919-85-5


  До 70-річчя Карпатської України.
887191
  Черченко Ю. Невідомі листи Зиновія Книша в Архіві ОУН у Києві // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 373-386
887192
  Дзюбан Р. Невідомі листи Івана Франка до Целестини Журавської-Зигмунтовської // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 161-186. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
887193
  Булатова С. Невідомі листи Казимежа Рейхмана до Кароля Болсуновського // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2005. – Том 5. – С. 250-256. – ISBN 966-625-040-3
887194
  Марченко М. Невідомі листи Катерини Білокур... як частина художньої історії України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 232). – С. 6
887195
  Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українсько народу 1648-1658 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.134-147. – ISSN 0130-5247
887196
  Власенко В. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 83-110
887197
  Овсієнко О.Ф. Невідомі листи М. Міхновського до М. Грушевського / О.Ф. Овсієнко, О.П. Сарнацький // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1/3. – С. 257-261. – ISSN 0320-9466
887198
   Невідомі листи М.І. Яворського до Д.І. Багалія // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 203-207. – ISBN 966-7077-60-8
887199
  Тарасенко І. Невідомі листи Михайла Гаврилка до Андрія Жука (1910-1912) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 770-786. – (Нова серія ; вип. 21/22)
887200
  Матяш І. Невідомі листи Михайла Грушевського з бібліотеки та архіву Канади // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 138-149
887201
  Заславський І.Я. Невідомі переклади Драй-Хмари з російської лірики // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 69-76
887202
  Михайлюк В.Г. Невідомі переклади новел М. Коцюбинського "Він іде!" та "Поєдинок" // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1980. – № 11 (239)
887203
  Рябченко С. Невідомі подробиці з історії Інституту фізики / С. Рябченко, В. Манжара, А. Негрійко // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 0372-6436
887204
  Мельничук О.П. Невідомі публікації Д.І. Дорошенка на сторінках катеринославського часопису "Дніпрові хвилі" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Історія ; вип. 42)


  Розглядаються виявлені в часописі "Дніпрові хвилі" публікації Д.І. Дорошенка, які раніше не були враховані бібліографією його друкованих праць
887205
  Первомайський Л.С. Невідомі солдати : трагема / Л.С. Первомайський. – Харків ; Київ : ЛіМ, 1931. – 111с.
887206
  Петров В. Невідомі статті // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 231-251


  Спогади визначного діяча української науки, члена Української Академії Наук.
887207
  Рева Л. Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 559-568. – ISSN 2224-9516


  У статті аналізується творчість В. М. Перетца. Він представлений як педагог- новатор, літературознавець, дослідник давньоруської писемності. Подається рецензія на його творчість з архівного фонду НБУВ його учня, професора Київського університету ...
887208
  Волощук М. Невідомі сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214-1232 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 29-39. – (Історія ; Вип. 16)


  Стаття присвячена досі не обговорюваним в історичній літературі перипетіям перебування Володислава Кормильчича в межах Угорського королівства впродож 1214 - 1232 рр. на основі залучення до процесу дослідження кількох угорських дипломів автором ...
887209
  Кульчицький С.В. Невідомі сторінки голоду 1921-1923 років в Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. – К., 1993. – 69с.
887210
  Лущій С. Невідомі сторінки еміграційної шевченкіани
887211
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського
887212
  Радько Антоніна Невідомі сторінки життя Бориса Якубського
887213
   Невідомі сторінки життя О.П. Оглоблина в архівних документах / О. Пшенніков, Д. Вєдєнєєв, І. Верба, Г. Смирнов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 260-315.
887214
  Стаднік О. Невідомі сторінки з життя Дмитра Ревуцького (за матеріалами Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – C. 169-177. – ISSN 2306-4250
887215
  Гоменюк В.М. Невідомі сторінки з життя Ю.В. Кисличенка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (44). – С. 48-51. – ISSN 2077-9496
887216
  Перелигіна Л.С. Невідомі сторінки з історії родини конструктора гвинтокрила М.І. Сорокіна // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 57-68
887217
  Шевчук Т.М. Невідомі сторінки з історії української гумапітаристики 1920-х pp.: Катерина Грушевська й Королівський антропологічний інститут Великобританії та Ірландії в міжнародному проекті з вивчення народного сонника // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 42-48. – ISSN 0130-5247
887218
  Барабан Леонід Невідомі сторінки з однієї біографії : Олексій Суходольський, його театральна трупа, праця і дні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
887219
  Садовий М. Невідомі сторінки із життя І.Є. Тамма / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 199-207. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
887220
  Карпенко О. Невідомі сторінки історії органів військової прокуратури. Бойовий досвід Афганістану не забувається та використовується в АТО // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 59-65
887221
  Кир"янова О.С. Невідомі сторінки світської творчості композиторської творчості П. Чеснокова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 106-108. – ISBN 978-966-8308-26-0
887222
  Мельник Олександр Невідомі сторінки творення пропам"ятної відзнаки Української Галицької Армії ( комбатський хрест УГА 1928 року ) / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 4 (40). – С. 17-21. – ISSN 1811-542X
887223
  Ігнатенко О. Невідомі сторінки творчих шляхів митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва в умовах компартійного диктату (1940-1960-ті рр.) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 342-360. – ISSN 2225-3246
887224
  Бєлокос О. Невідомі сторінки української дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 16-18


  Про деякі аспекти дипломатичної служби Надзвичайного і Повноважного Посла СРСР у Замбії та Ботсвані - Дмитра Захаровича Білоколоса. Д. З. Білоколос — дипломат радянської доби.
887225
  Батовська О.М. Невідомі сторінки хорової музики a cappellа Віталія Губаренка // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 96-101
887226
  Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва / М.О. Рибаков. – Київ : Кий, 1997. – 370с.
887227
  Рибаков М. Невідомі та маловідомі сторінки історії театрального життя Києва (70-і рр. 19 ст. - 1920-і рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54-88. – ISSN 0869-3595
887228
  Берзін П. Невідомі учні О.Ф. Кістяківського (Я.Я. Шостак, М.М. Ступін, М.Я. Могилянський) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті описуються різні фрагменти життя і наукової діяльності Я.Я. Шостака, М.М. Ступіна та М.Я. Могилянського як учнів О.Ф. Кістяківського та представників Київської школи кримінального права. Визначається їх внесок у становлення і розвиток цієї ...
887229
  Берзін П.С. Невідомі учні П.К. Скорделі (П. Д"яковський, А. Доманський) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 918-921. – ISBN 978-617-7020-05-8
887230
  Кушнеж Р. Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 57-68. – ISSN 0130-5247
887231
  Тарасенко М.О. Невідомі фотографії давньоєгипетського папірусу з бібліотеки О. Браницького (ІР НБУВ, ф. XXIV, № 2702) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 3-21. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
887232
  Колюх В. Невідповідальність і недоторканність як принципи конституційного статусу глави держави // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 17-19. – ISSN 2313-559X
887233
  Процишен М. Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 360-365. – ISSN 0132-1331
887234
  Палехова В. Невідповідність освіти запитам ринку праці (на прикладі торгівлі та суміжних сфер діяльності) // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3. – С. 117-126. – ISSN 2410-0919
887235
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов констянтин Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 189-212
887236
  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
887237
  Довгань А.К. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі: спроба визначення поняття // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 82-88. – ISSN 0201-7245
887238
  Ионникова І.А. Невідповідність працівника посаді, як підстава звільнення з ініціативи роботодавця // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.13-20
887239
  Шкарабан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
887240
  Шкарбан В. Невідповідність юридичних обов"язків і суб"єктивних прав як перешкода у реалізації рівності та рівноправності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 344-350. – ISSN 0132-1331
887241
  Карпенко М.І. Невідправлені листи : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 94 с.
887242
  Сивокінь П. Невідроджена співдружність // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 51 (204). – С. 20-22


  У Росії на зустрічі держав - учасниць СНД президенти погодилися відродити цю організацію.
887243
  Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле / Тетяна Кардиналовська; [передм. М. Жулинського]. – Харків : Майдан, 2005. – 174с. – ISBN 966-8646-27-4
887244
  Кардиналовська Т.М. Невідступне минуле : з продовж. написаним доньками Тетяни Асею і Мірталою "Від темряви до світла" / Тетяна Кардиналовська ; [ред.-упоряд. А. Гумецька, М. Пилипенко]. – Київ : Кіїв-Париж-Дакар, 2017. – 381, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-97236-3-5
887245
  Божок Є. Невійськова сфера НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-29


  Співробітництво України з НАТО в невійськовій сфері розпочалося у 1991 р.
887246
  Захарчук О.М. Невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Історія ; вип. 55)


  Висвітлюється малодосліджене питання про невійськові методи сили в зовнішньополітичній діяльності Наполеона Бонапарта.
887247
  Бедзик Д. Невільник : Драматичний етюд / Д. Бедзик. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1939. – 24с.
887248
  Стругацький Г. Невільники / Г. Стругацький. – К, 1929. – 135с.
887249
  Лара Х. Невільниця : роман ; переклад з іспанської / Х. Лара. – Київ : Дніпро, 1975. – 343 с.
887250
  Драгомір М. Невільні ЗМІ в Центральній та Східній Європі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 5


  Як місцеві олігархи заповнюють порожнечу, яка залишається після того, як регіон покинули іноземні медіаоператори.
887251
  Петренко І.М. Невінчані (громадянські) шлюби православного населення Гетьманщини в XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 168-177
887252
  Левицький О.І. Невінчані шлюби на Україні в XVI-XVII ст. / Студія Ореста Левицького. – Київ, 1909. – С. 97-107. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі. К., 1908, кн. 8, с. 98-107
887253
  Караславов Г. Невістка / Г. Караславов. – К, 1955. – 364с.
887254
  Котерлін І. Невладні суб’єкти господарювання як розпорядники інформації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 166-170. – ISSN 2663-5313
887255
  Андрущак О.В. Невласне-пряма мова в новелі "Вежа з чорного дерева" Дж. Фаулза: прагматичний аспект / О.В. Андрущак, І.А. Девлиш // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 1-3. – ISSN 2304-5809
887256
  Орищук Є.С. Невласне-пряме мовлення крізь призму новітніх філологічних дисциплін // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 20-28. – ISSN BIB-ID 83558
887257
   Невласні інтеграли. Інтеграли, залежні від параметра : збірник задач і вправ із математичного аналізу / КНУТШ ; [упоряд. : С.І. Ляшко, І.М. Александрович, О.І. Молодцов]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-356-7
887258
   Невловима сполука // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Науковцям КНУ імені Тараса Шевченка вдалося синтезувати нову форму заліза зі ступенем окиснення +4, яка досі вважалася нестійкою. Отримані у лабораторіях КНУ під орудою професора Ігоря Фрицького комплексні сполуки виявили дивовижну стійкість: їхні ...
887259
   Невловима сполука: відкриття місяця // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Лише одне повідомлення на день з’являється у стрічці новин авторитетного журналу Chemistry Views, який висвітлює наукові та технологічні досягнення у галузі хімії. Його обирають серед тисяч статей з усього світу. Наприкінці січня такою новиною стали ...
887260
  Харчук Б.М. Невловиме літо : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 344 с.
887261
  Чалова Ганна Невловимий "Бумбокс" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 18-22 : фото
887262
  Сюндюков І. Невловимий геній // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 8


  Про Гоголя без догм і стереотипів.
887263
  Всеволожський І. Невловимий монітор / І. Всеволожський. – Київ : Молодь, 1946. – 106 с.
887264
  Уїлкс Д. Невловимий Робін Гуд // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 20-31


  Робін Гуд: хто він і звідки родом? Можливо, славний розбійник насправді мав інше ім"я. Яке? Джоні Уїлкс перебрав архіви, аби розшукати того, чиї діяння так щиро оспівав народ у баладах. Розбійників знайшов чимало, та жоден з них не вирізнявся ...
887265
  Тихенко С.И. Невменяемость и вменяемость / С.И. Тихенко. – К : б/и, 1927. – 104с.
887266
  Орлов В.С. Невменяемость по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Орлов В.С. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
887267
  Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств / Н.А. Ушаков. – Москва, 1971. – 168 с.
887268
  Полушкіна Л.С. Невмируща драма. ("Камінний господар" Л.Українки). / Л.С. Полушкіна. – К., 1972. – 118с.
887269
  Данченко Л. Невмируще джерело. / Л. Данченко. – К., 1975. – 190с.
887270
  Чечель Л. Невмируще слово. У Новограді-Волинському три дні тривало міжнародне свято "Лесині джерела" // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 липня (№ 83). – С. 3
887271
   Невмирущий Кобзар.. – К., 1964. – 144с.
887272
  Бережна Г. Невмирущий талант Григорія Косинки // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 9-11
887273
   Невмирущий тероризм // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.20-21.


  [Події 11 вересня 2001 року в США.]
887274
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – Київ
1. – 1966. – 346с.
887275
  Лановенко П.К. Невмирущий хліб / П.К. Лановенко. – К., 1981. – 344с.
887276
  Чернишов А.Ф. Невмирущі / А.Ф. Чернишов. – Х., 1970. – 246с.
887277
  Стех М.Р. Невмирущі = Обламки епосу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 94-115
887278
   Невмирущі джерела : Збірник народної творчості в записах учнів ужгородської гімназії. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 76с. – (Біб-ка журналу "Віночок"). – ISBN 5-87116-071-9
887279
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1969. – 172с.
887280
  Утевська П.В. Невмирущі знаки. / П.В. Утевська. – К., 1976. – 264с.
887281
  Утевська П. Невмирущі знаки. / П. Утевська. – К., 1981. – 245с.
887282
   Невмирущі традиції.. – Київ, 1962. – 218с.
887283
  Іванов О. Невмирущість української душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 грудня (№ 49). – С. 8


  "Рабів на бал не запрошують" - нова книжка публіцистики Олега Чорногуза, що номінується на Національну премію імені Тараса Шевченка.
887284
  Крижко О.А. Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 139-151. – Бібліогр.: Літ.: с. 156
887285
  Файнберг А.А. Невод / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1986. – 325с.
887286
  Палит Ш.Р. Неводное титрование : Монография по кислотно-основному титрованию в органических растворителях / Ш.Р. Палит. – Москва : Госхимиздат, 1958. – 192с.
887287
  Одрит Л. Неводные растворители / Л. Одрит, Я. Клейнберг. – М., 1955. – 320с.
887288
  Гриншпан Д.Д. Неводные растворители целлюлозы / Д.Д. Гриншпан. – Минск, 1991. – 275с.
887289
   Неводные растворители.. – М., 1971. – 374с.
887290
   Неводные растворы в технике и технологии.. – М., 1991. – 231с.
887291
  Гудев П. Невоенные угрозы безопасности в Арктике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 2. – С. 72-82. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0131-2227
887292
  Шейдина И.Л. Невоенные факторы силы во внешней плитике США / И.Л. Шейдина. – М, 1984. – 351с.
887293
  Крашенинников Н.А. Невозвратное / Н.А. Крашенинников. – Уфа, 1987. – 174с.
887294
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 109-160с.
887295
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Москва, 1990. – 128с.
887296
  Кабаков А.А. Невозвращенец / А.А. Кабаков. – Ленинград, 1991. – 36с.
887297
  Фатенков А.Н. Невозвращенец: фигура субъекта в негативной диалектике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 159-169. – ISSN 0042-8744
887298
  Мазин Виктор Невозможная профессия как возможность психоанализа // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 1 (12). – С.30-56
887299
  Абдуллин Х.М. Невозможность диалога: переписка Б. Шпулера и О. Прицака с казанскими историками-тюркологами / Х.М. Абдуллин, И.Л. Измайлов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 5-26. – ISSN 1608-0599
887300
  Горбунов М.П. Невозможность исполнения обязательства (некоторые вопросы исполнения гражданских обязательств) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Горбунов М. П.; МВиССО Всесоюз. юр. заочн. ин-т. – М., 1972. – 22л.
887301
  Власов А.А. Невозможность катастрофически сильного сжатия массивного тела в релятивистской теории гравитации / А.А. Власов, А.А. Логунов. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 15 с.
887302
   Невозможные положения в математике.. – 22с.
887303
  Ковальчук О.М. Неволін К.О. - перший теоретик права Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-133. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
887304
  Короткий В.А. Неволін Костянтин Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 82. – ISBN 966-06-0393-2
887305
   Неволін Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 445. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
887306
   Неволін Костянтин Олексійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 64-71. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
887307
  Гриценко І.С. Неволін Костянтин Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 25. – ISBN 978-966-06-0557-2
887308
   Неволін Костянтин Олексійович (1806-1855) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 330-331. – ISBN 978-966-439-754-1
887309
   Неволін Костянтин Олексійович (1806-1855) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 51-52. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
887310
  Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1915. – 58 с. : іл. – Авт. вказ. на обкладинці. - На обкл. назва: Бусурманська неволя в українській народній поезії. – (Видання товариства "Просвіта" в Катеринославі ; № 6)
887311
  Виньи Альфред де Неволя и Величие солдата : [воен. повести] / Альфред де Виньи ; изд. подг. Б.Г. Реизов и др. – Ленинград : Наука, 1968. – 187 с.
887312
  Шевченко Т.Г. Невольник : поема Тараса Шевченка : (з потретом поета). – Чернівці : Вид. вид. від. Союз рус. хлібор. спілок на Буковині "Селянська Каса", 1911. – 32 с. : портр. на обкл. – (Народна бібліотека / одвічальний ред. Андрій Веретельник ; Рік 1, число 5)
887313
  Шевченко Т. Невольник, 1914
887314
  Шевченко Т. Невольник (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 711-712. – ISBN 978-966-500-300-7
887315
  Ковда В.В. Невольник жизни / В.В. Ковда. – Москва, 1989. – 318с.
887316
  Цовьянов В.И. Невольник чести / В.И. Цовьянов. – Тбилиси, 1937. – 78с.
887317
  Галкин А. Невольник чести // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670


  Пушкин великолепно знал свое лицо: в автопортретах схвачены самые разные оттенки его душевного состояния.
887318
  Амарасекара Г. Невольники судьбы : роман / Г. Амарасекара ; пер. с синг. А. Бельковича ; [предисл. А. Кириллова ; ил.: А. Ременник ]. – [Москва : Художественная литература, 1971. – 160 с. : ил.
887319
  Красівський З. Невольницькі палачі / Зіновій Красівський. – Торонто : Література і мистецтво, 1984. – 144 с. – Імен. покажч.: с. 139-141. - Борцям за волю України присвячую
887320
  Калинець І. Невольнича муза = Captive muse : вірші 1973-1981 років / Ігор Калинець ; вступ. ст.: Данило Гусар Струк. – Балтимор - Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1991. – 452 с. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 63). – ISBN 0-914834-65-7
887321
  Пехтерев А.С. Невольно к этим берегам... / А.С. Пехтерев. – Тула, 1983. – 238 с.
887322
  Грунский Н. Невольные разъяснения : (по поводу рецензии г. Булаховского на мой труд: "Очерки истории разработки синтаксиса славянских языков") : Тип. Императорской Академии Наук, 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из : Известий Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. 17, (1912 г.), кн. 4
887323
  Шевченко Т.Г. Невольнык.Тополя. Перебендя. [Невольник. Тополя. Перебендя] / Т.Г. Шевченко. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владиміра акц[ионеp.] о-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1902. – 28 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
887324
  Исибаси М. Невооруженный нейтралитет / М. Исибаси. – М, 1984. – 293с.
887325
  Шубин В.Г. Невоспетые герои. Советские военные и освобождение Юга Африки // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 13-20. – ISSN 0321-5075
887326
  Бешелев С.Д. Невосполнимый ресурс: О факторе времени в науке и технике. / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М., 1986. – 176с.
887327
  Максимов М.Д. Невостребованная любовь. Стихи / М.Д. Максимов. – Москва, 1967. – 160с.
887328
  Терехов С.В. Невостребованные научно-философские идеи А.Л. Чижевского как перспективные направления современных научных исследований // Философия и космология : научно-философский теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. – Полтава, 2009. – за 2009 г. – С. 288-299. – ISBN 978-966-192-045-2
887329
  Петренко Є. Невпевнена "Сила Сибіру" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 січня (№ 3). – С. 5


  "2 грудня минулого року розпочалися поставки російського газу у Китай газопроводом «Сила Сибіру», збудованого після підписання 21 травня 2014 р. 30-річного контракту між «Газпромом» і китайським концерном CNPC про поставку з Росії 38 мільярдів ...
887330
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 517-520. – ISBN 966-7890-03-1
887331
  Ярхо А.В. Невпевненість в англійському дискурсі як проблема міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
887332
  Лупій О.В. Невпинність / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1977. – 104 с.
887333
   Невпинно підносити якість роботи спеціальних шкіл.. – К., 1950. – 44с.
887334
  Женченко М. Невпинної енергії на довгі літа // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 151-152


  Про К.С. Серажим.
887335
  Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Наукова думка, 2006. – 224 с. – ISBN 966-00-0630-6
887336
  Соловей Е.С. Невпізнаний гість : доля і спадщина Володимира Свідзінського / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; худож. оформ. Є.І. Муштенка]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 237, [3] с., [12] арк. фот. : іл. – Імен. покажч.: с. 237-234. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1450-3


  Перший літературний портрет унікального українського поета-нонконформіста ХХ ст. В.Свідзінського, опертий на широке коло архівних і бібліологічних джерел, на сучасне наукове розуміння природи поетичної творчості, її глибокого звязку з фольклорною та ...
887337
  Андрухович Ю. Невпіймана королева // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 441-442. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Поезія Ліни Костенко.
887338
   Невпорядковані системи та квазікристали : навч. посібник / Боровий М.О., Каленик О.О.. Куницький Ю.А., Цареградська Т.Л. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 228, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-617-696-201-4
887339
  Телешевская М.Э. Неврастения / М.Э. Телешевская. – К., 1988. – 166с.
887340
  Белицкий Ю. Неврастения ее сущность, причины, симптомы, виды и лечение из клиники академика В.М. Бехтерева / Ю. Белицкий
887341
  Прутська О. Невраховані фактори українських реформ // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 8. – С.51-55. – ISSN 0131-775Х
887342
  Смутчак З.В. Неврегульовані міграційні потоки як чинник зниження трудового потенціалу України / З.В. Смутчак, О.Ю. Ситник // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 139-147. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
887343
  Каменична А.М. Неврегульовані питання фінансового забезпечення аграрного сектору еконмоіки держави // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 104-111. – ISSN 2221-1055
887344
  Волошенко І.О. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 82-89


  В статті проаналізовано роль, яку відіграє питання кордонів для безпеки пострадянських держав Центральної Азії. Проаналізовано історичну генезу питання, з"ясовані фактори, які вплинули на встановлення кордонів після розпаду Радянського Союзу. ...
887345
  Волошенко І.О. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 136-138
887346
  Волошенко І. Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 75-77
887347
  Єнін Є.В. Неврегульованість придністровського конфлікту: ризики та загрози для України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
887348
  Кіндратенко А. Неври Геродота. До питання про походження українців та деяких інших європейських народів // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 11-46. – ISBN 978-966-372-737-0
887349
  Панченко Е.Н. Неврогенные сосудистые синдромы. / Е.Н. Панченко. – К., 1982. – 152с.
887350
  Воловик О. Неврожаї як наслідки аномальних явищ природи в Російській імперії XVIII ст.: історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується стан наукового дослідження проблеми неврожаїв XVIII ст. в Російській імперії спричинених аномальними явищами природи. В статье анализируется состояние научного исследования проблемы неурожаев XVIII в. в Российской империи, ...
887351
  Пономарьова О.О. Невроз митця як концептуальне поняття естетики братів де Гонкурів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 148-156. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена творчості письменників Едмона та Жюля де Гонкурів - попередників естетики новітнього сенсуалізму. Досліджуються естетичні, психологічні та світоглядні засади митців, які "роблять відчуття предметом аналізу", прагнуть не лише пережити їх, а й ...
887352
  Рухманов А. Неврозов можно избежать / А. Рухманов. – М, 1980. – 97с.
887353
   Неврозы и сексуальные расстройства.. – Воронеж, 1985. – 159с.
887354
  Капустин А.А. Неврология / А.А. Капустин. – Москва, 1947. – 176с.
887355
  Васюта В.А. Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 2 (72). – C. 67-69. – ISSN 2224-0713
887356
  Логвіненко Г.В. Неврологічні аспекти синдрому хребтової артерії у пацієнтів молодого віку у залежності від патобіомеханічних змін хребта : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.15 / Логвіненко Ганна Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
887357
  Jорданоски J. Невролошката основа на говорот и jазикот : развиток и патологиjа на фонетската страна на исказот каj носителите на македонскиот стандарден jазик / Jордан Jорданоски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 240 с. : ил. – ISBN 9989-163-38-3
887358
  Бадалян Л.О. Невропатология : учебник для студ. дефектологич. фак-тов пед. ин-тов по спец. № 2111 "Дефектология" / Л.О. Бадалян. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 317 с. : ил.
887359
  Уманский К.Г. Невропатология для всех / К.Г. Уманский. – Москва : Знание, 1985. – 176с.
887360
  Уманский К.Г. Невропатология для всех / К.Г. Уманский. – Москва : Знание
Кн. 2. – 1985. – 192с.
887361
  Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественно-научные основы специальной педагогики. Учебник для дефектологических фак-тов педин-тов. / С.С. Ляпидевский. – 3-е изд., доп. – Москва, 1965. – 332с.
887362
  Фурст Дж. Невротик. Его среда и внутренний мир / Дж. Фурст. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 375 с.
887363
  Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни; Общ. ред. Г.В.Бурменской. – Москва : Прогресс-Универс, 1993. – 480с. – ISBN 5-01003803-Х
887364
  Москалець К. Невротична війна з репресивним стилем // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 26-27


  Книга Б. Парамонова "Конец стиля."
887365
  Павлик Н. Невротичний характер як фактор порушення соціалізації особистості в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
887366
   Неврученный букет.. – М., 1964. – 32с.
887367
  Дегтярев А.Я. Невская битва / А.Я. Дегтярев. – Ленинград, 1991. – 156с.
887368
  Курчавов И.Ф. Невская Дубравка / И.Ф. Курчавов. – М, 1987. – 382с.
887369
  Межиров А.П. Невская Дубровка. / А.П. Межиров. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 123 с.
887370
  Паялин Н.П. Невская застава. / Н.П. Паялин. – Л, 1938. – 256с.
887371
  Вересов А.И. Невская легенда / А.И. Вересов. – Ленинград, 1968. – 304с.
887372
  Лаврухин Д. Невская повесть. / Дм. Лаврухин [псевд.] ; Автолитографии Е. Кибрика. – Ленинград : Издательство писателей
Ч. 1. – 1934. – 158, [2] с., 11 л. ил. : ил.
887373
  Григорьев Н.Ф. Невская равнина / Н.Ф. Григорьев. – Л, 1981. – 207с.
887374
  Иванов А.М. Невские огни : из истории уличного освещения Петербурга - Ленинграда / А.М. Иванов. – Ленинград : Лениздат, 1969
887375
  Витязева В.А. Невские острова / В.А. Витязева. – Ленинград, 1985. – 171 с.
887376
   Невские просторы: Стихи.. – Л., 1986. – 333с.
887377
  Андреев И.Г. Невские прядильщики. Краткий очерк истории прядильно-ниточного комбината / Андреев И.Г. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 222, [5] с.
887378
  [Бобылев Н.] Невский альбом : Литературный сборник, издаваемый Николаем Бобылевым : [1-2]. – 1839-1840. – Санкт-Петербург : В тип. Штаба отдельного Корпуса Временной стражи
[1 : Год 1-й]. – 1839. – 363 с. : ил.


  Изд.: Бобылев Николай Иванович (1819-1865)
887379
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1970. – 64с.
887380
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1970. – 48с.
887381
  Кычаков И.С. Невский лед / И.С. Кычаков. – М., 1974. – 399с.
887382
   Невский проект. – Ленинград ; Москва, 1955. – 12 с.
887383
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 111с. – (1809-1852)
887384
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1934. – 56с. – (1809-1852)
887385
  Гоголь Н.В. Невский проспект / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 51с. – (1809-1852)
887386
  Сомина Р.А. Невский проспект / Р.А. Сомина. – Л, 1959. – 259с.
887387
  Чеснокова А.Н. Невский проспект / А.Н. Чеснокова. – Л, 1985. – 208с.
887388
   Невский проспект в 1834 году. : К юбилейной Пушкинской выставке В Эрмитаже. – Ленинград : Издательство государственного Эрмитажа, 1949. – 48 с.
887389
   Невский проспект в дни войны и мира. – Ленинград : Аврора, 1970. – 16с.
887390
   Невский проспект в изобразительном искусстве, XVIII - первая половина XIX века.. – Л., 1978. – 57с.
887391
  Рубановський Я.О. Невский проспект. / Я.О. Рубановський. – Л, 1944. – 36с.
887392
  Божерянов И.Н. Невский проспект. 1703-1903. Культурно-исторический очерк жизни С-Петербурга за два века XVIII и XIX : [Типография и фототипия А.И. Вильборга], 1902. – 674 с. : ил.
887393
  Белоголовцев А.Ф. Невский пятачок / А.Ф. Белоголовцев. – Л, 1970. – 144с.
887394
   Невский пятачок: Восп. участников боев под Невск. Дубровкой в 1941-1943 гг.. – Л., 1977. – 368с.
887395
   Невский район. – Ленинград, 1958. – 16 с.
887396
  Лунев В.С. Невский район / В.С. Лунев, В.В. Шилов. – Л., 1966. – 166с.
887397
  Воронов Н.В. Невский хрусталь / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1984. – 288 с.
887398
  Гордон М.И. Невский, 2 / М.И. Гордон. – Л, 1976. – 368с.
887399
  Илемницкий П. Невспаханное поле / П. Илемницкий. – Л., 1936. – 434с.
887400
  Таточенко В.І. Невстигання учнів у процесі навчання математики як соціальна та психолого - педагогічна проблема / В.І. Таточенко, А.Л. Шипко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 53-71. – ISSN 1998-6939
887401
  Райтаровська І.В. Невстигаючі студенти як психолого-педагогічна проблема // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 9. – С. 102-107
887402
  Гоголь М.В. Невський проспект / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 40с.
887403
  Чужинський С. Невтаємничений народ // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 7
887404
  Резніков В. Невтішна статистика // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 32-33 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
887405
  Ковалюк В.М. Невтолима спрага / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1986. – 294с.
887406
  Гірник М.А. Невтома : поезії / М.А. Гірник. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 103 с.
887407
  Осадчук П. Невтома (Оптимізм) : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С.100-106. – ISSN 0130-1608
887408
  Журавльов С. Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20-30-х років XX століття (Грушевська Катерина Михайлівна) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 64-75. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
887409
  Рихтік А. Невтомна служителька архітектури. До 100-річчя від дня народження Є. Маринченко (1916-1999) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 69-72. – ISSN 2306-3505


  Із 1943 року працює у Києві на відновленні та реконструкції зруйнованих війною будівель: Київського університету, Маріїнського палацу, будівлі колишнього банку на Хрещатику, актової зали КПІ.
887410
  Симоненко Людмила Невтомна трудівниця на лексикографічній і граматичній ниві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена внеску у становлення української лексикографії доктора філологічних наук Г.М. Гнатюк. Крізь призму наукової діяльності вченої автор інформує про основні віхи у розбудові термінографічної школи в Україні, про особливості праці ...
887411
  Святовець І. Невтомна трудівниця освітянської ниви // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Присвячено 60-літтю від дня народження К.С. Серажим, 4 грудня 2011 р. – С. 189-199


  Про К.С. Серажим.
887412
  Катренко А. Невтомна, натхненна і розмаїта діяльність в ім"я вільної, демократичної і соборної України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 291-305
887413
  Копиленко О. Невтомне життя / О. Копиленко. – Москва : Спилка радянських письменників України, 1945. – 148 с.
887414
  Карпіловська Є. Невтомне служіння науці (до 75-річчя від дня народження Н.Ф. Клименко) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 173-191. – ISSN 1682-3540
887415
   Невтомне служіння науці й істині / Колеги, співробітники, учні // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 5 : фото


  "...2 квітня відзначив своє 75-ліття Борис Олександрович Цудзевич - відомий біохімік, доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії ННЦ "Інститут біології".
887416
  Степаненко Н. Невтомний "робітник на українськім полі" Борис Грінченко // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 248-252. – ISSN 2075-1222
887417
  Мікульонок І.О. Невтомний "ударник" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
887418
  Гарасимів Т.З. Невтомний борець за права і свободи українського народу (до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка) / Т.З. Гарасимів, О.В. Ряшко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 468-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
887419
  Попов П.М. Невтомний борець за процвітання народної творчості : (Пам"яті Н.К. Крупської) / П.М. Попов, 1939. – С. 34-48
887420
  Кресіна І.О. Невтомний вчений і педагог (до ювілею П.А. Рудика) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 597-599. – ISSN 1563-3349
887421
  Царук А. Невтомний вчений із тайстрою за плечима // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 15


  До 80-ліття унікального фольклориста Івана Хланти.
887422
  Кобиринка Г. Невтомний дослідник рідного слова : до юбілею професора П.Ю. Гриценка / Г. Кобиринка, Л. Рябець
887423
  Мороз В. Невтомний збирач язичницьких таємниць // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 6-7


  Десятки виданих і перевиданих творів Степана Пушика - лише видима частина розмаїтого словосвіту письменника, науковця, етнографа, журналіста.
887424
  Дзюба І. Невтомний і невичерпний. Про нові "скрипти" Валерія Шевчука // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 302/303/304. – С. 177-206
887425
  Пуаєттон В. Невтомний мандрівник Богдан Гаврилишин = Bohda Hawrylyshyn l"infatigable passeur : біографія / Віржині Пуаєттон ; пер. з фр. Ірини Відлер. – Київ : Славутич-Дельфін, 2015. – 143, [1] с. : фот., карта. – Парал. тит .арк. ориг. вид. - Пер. вид.: Bohda Hawrylyshyn l"infatigable passeur / Une biographie par Virginie Poyetton. Geneve: editions Slatkine, 2013. – ISBN 978-966-2071-33-7
887426
  Клименко Н.Ф. Невтомний мандрівник у світі мов // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 3-8


  Статтю присвячено видатному українському мовознавцеві, енциклопедисту, поліглоту, перекладачеві, педагогові Андрію Білецькому.Проаналізовано його багатогранну наукову діяльність у різних галузях мовознавства, літературознавства, епіграфіки, ...
887427
  Мацибок-Стародуб Невтомний мрійник із КНУ // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  Про Валентина Фречку, активного винахідника і невтомного мрійника із Закарпаття, студента-бакалавра ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка, який навчається за спеціальністю «біотехнології та біоінженерія» та про винайдену ним ...
887428
  Головин Б. Невтомний плугар просвітницької ниви // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 133-140. – ISBN 966-7551-00-8


  Барвінський Олександр Григорович — український громадсько-політичний діяч Галичини, історик, педагог.
887429
  Корольов Б.І. Невтомний подвижник української ідеї : До 70-річчя від дня народження і 50-річчя лекційної діяльності професора Ярослава Степановича Калакури
887430
  Дубина М. Невтомний працівник


  Юрію Ярмишу - 75.
887431
  Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній "ниві": академік Дмитро Іванович Багалій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 59-63. – ISSN 2518-7341


  Розглядається історико-бібліографічний аспект наукової діяльності патріарха української історії Д.І. Багалія (26.10 (07.11) 1857 - 09.02.1932).
887432
  Марушкевич А.А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко : Педагогічний аспект / А.А. Марушкевич; МОУ; КУ. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 128с. – ISBN 5-7707-9765-7
887433
  Жданов С.М. Невтомний пропагандист діалектико-матеріалістичного світогляду // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 64-77. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
887434
   Невтомний робітник на рідній ниві: Василь Миколайович Доманицький : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. : (до 100-річчя від часу смерті) / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін. [та ін. ; уклад.: Л.Т. Демченко, Н.В. Адешелідзе ; авт. вступ. ст. та наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 59, [1] с. – Допоміж. покажч.: с. 54-58. – (Серія "Черкащини славетні імена")
887435
  О"Лір Невтомний садівник людської доброти: спогад про Всеволода Ткаченка // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 185-188. – ISSN 0320-8370
887436
  Фігурний Ю.С. Невтомний титан українського відродження. Чотири сутності Ярослава Калакури // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 15-34


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях д-ра істор. наук, відомого українознавця, історіографа, джерелознавця проф. КНУ імені Тараса Шевченка - Ярослава Степановича Калакури (до 75-річчя від дня народження). Автор переконаний, що, вивчаючи ...
887437
  Шпак В. Невтомний трудівник // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 115-119
887438
  Черниш Н. Невтомний трудівник на науковій і видавничій ниві // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 136-147. – ISBN 978-966-441-556-6


  Богдан Романенчук — український вчений-літературо- і мовознавець, редактор часопису "Українська книга", педагог, видавець, лексикоґраф, член АДУК — Асоціації діячів української культури.
887439
  Санцевич А.В. Невтомний трудівник на ниві історичної науки // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 3-10. – ISBN 5-7702-0775-2


  До 80-річчя від дня народження Ф.П. Шевченка.
887440
  Бондар Лариса Невтомний трудівник на освітній ниві // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 5-12
887441
  Коцур А. Невтомний трудівник на педагогічній ниві (до 80-річчя від дня народження Бориса Федоровича Білецького) / А. Коцур, В. Холодницький // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 170-174
887442
  Пультер С. Невтомний трудівник освітянської ниви. (До 100-річчя пам"яті Бориса Грінченка)
887443
  Коцюбинський І. Невтомний у вшануванні Михайла Коцюбинського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 листопада (№ 45). – С. 8


  145-річчя від дня народження Хоми Михайловича Коцюбинського і 80-річчя музею М. Коцюбинського в Чернігові.
887444
  Кулик Н. Невтомний українець [Олександр Барвінський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
887445
  Мікульонок І.О. Невтомні "круглі ноги" [велосипеди] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 17-21
887446
  Мазурмович Б.М. Невтомні шукачі / Б.М. Мазурмович. – Київ, 1975. – 119с.
887447
  Могилевич М.Ю. Невтомність / Михайло Могилевич ;. – Киев, 1985. – 95 с.
887448
  Ніколайчук Ірина Невторовані шляхи вітчизняної онкології / Ніколайчук Ірина, Чорний Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 5-10 : Фото
887449
  Ніколайчук Ірина Невторовані шляхи вітчизняної онкології / Ніколайчук Ірина, Чорний Євген // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 12 (149). – С. 18-19 : Фото
887450
  Таран А.В. Невтрачена мить : поезії / А.В. Таран. – Київ : Молодь, 1981. – 200 с.
887451
  Піскун В. Невтрачений образ України: українські політичні емігранти у відстоюванні й поширенні укранського у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 199-203. – ISBN 978-966-439-147-1
887452
  Коростаренко М.К. Невтручання - непорушний принцип міжнародних відносин / М.К. Коростаренко. – Київ, 1968. – 54с.
887453
  Слюсаренко Ю.А. Невтручання принцип / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 263. – ISBN 966-642-073-2
887454
  Романюк І. Невходження народного депутата України до складу депутатської фракції як підстава дострокового припинення повноважень парламентаря: проблемні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 177-179
887455
  Ларионов А.В. Невцы / А.В. Ларионов. – М., 1976. – 156с.
887456
  Дяченко В.і. Невчасний візит / В.і. Дяченко. – К., 1982. – 80с.
887457
  Михалків-Винник Невшанована пам"ять. Українські вояки в польській армії, інтерновані у Швайцарію // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 22 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "У ніч з 19 на 20 червня 1940 р. Друга піхотно-стрілецька дивізія Війська польського в кількості 15 863 солдатів під командуванням генерала Броніслава Пругара-Кетлінга разом із 45-м Французьким корпусом та кількома сотнями цивільних перейшли ...
887458
  Светина Б. Невъездные? Российским ученым отказано в американском гостеприимстве / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 15


  Министерство энергетики США (Department of Energy, DOE) ввело ограничения для российских ученых на работу в своих лабораториях. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда ряд специалистов получили соответствующее официальное уведомление. В ...
887459
  Гольдин А.М. Невыдуманная жизнь / А.М. Гольдин. – М., 1979. – 191с.
887460
  Гольдин А.М. Невыдуманная жизнь / А.М. Гольдин. – 3-е изд. доп. – М., 1984. – 239с.
887461
  Неменова Л.М. Невыдуманная повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1976. – 128с.
887462
  Ефимов Б.Е. Невыдуманные истории / Б.Е. Ефимов; ред.: Ю.В. Малькова. – Москва : Советский художник, 1976. – 233 с.
887463
  Курицын Б. Невыдуманные истории из жизни Леонида Варпаховского / Б. Курицын. – Москва, 2003. – 216 с.
887464
   Невыдуманные истории.. – Москва, 1957. – 39с.
887465
   Невыдуманные истории.. – М., 1968. – 240с.
887466
  Карпов В.К. Невыдуманные повести. -- Белые кресты. -- Простая судьба. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1964. – 116с.
887467
   Невыдуманные поэмы.. – М., 1969. – 510с.
887468
   Невыдуманные поэмы.. – М., 1970. – 480с.
887469
   Невыдуманные поэмы.. – Москва, 1975. – 271с.
887470
  Вершигора П.П. Невыдуманные приключения / П.П. Вершигора. – Кишинев, 1960. – 395с.
887471
  Никитин И.Ф. Невыдуманные рассказы / И.Ф. Никитин. – Улан-Удэ, 1967. – 48с.
887472
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Москва, 1968. – 640с.
887473
  Прилежаева М.П. Невыдуманные рассказы / М.П. Прилежаева. – Москва, 1969. – 112с.
887474
  Сизов Н.Т. Невыдуманные рассказы / Н.Т. Сизов. – М., 1972. – 382с.
887475
  Хажкасимов Х. Невыдуманные рассказы / Х. Хажкасимов. – Нальчик, 1978. – 223с.
887476
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы / В.В. Вересаев. – Тула, 1979. – 365с.
887477
  Иванов-Паймен Невыдуманные рассказы / Иванов-Паймен. – Куйбышев, 1989. – 204с.
887478
  Холопов Г.К. Невыдуманные рассказы о войне / Г.К. Холопов. – Л., 1968. – 288с.
887479
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва, 1941. – 48с.
887480
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Свердловск, 1963. – 403с.
887481
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва, 1984. – 574с.
887482
  Вересаев В.В. Невыдуманные рассказы о прошлом / В.В. Вересаев. – Москва : Современник, 1988. – 127с. – ISBN 5-270-00156-X
887483
  Храпченков В.К. Невыдуманные рассказы о прошлом спорта / В.К. Храпченков. – М, 1966. – 156с.
887484
  Юртаев Н.В. Невыдуманные рассказы. / Н.В. Юртаев. – Куйбышев, 1960. – 91с.
887485
   Невыдуманные рассказы.. – М., 1965. – 302с.
887486
  Ливанов В.Б. Невыдуманный Борис Пастернак : воспоминания и впечатления / Василий Ливанов. – Москва : Дрофа, 2002. – 112 с., [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7107-6959-2
887487
  Клинг О.А. Невыдуманный пейзаж / О.А. Клинг. – М., 1991. – 158с.
887488
  Местечкин М.С. Невыдуманный цирк. / М.С. Местечкин. – Москва : Искусство, 1978. – 37 с.
887489
  Белоножко В. Невынесенный приговор о Франце Кафке. Холодно и пристально : Главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 257-275. – ISSN 1130-6545
887490
  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : Роман / Пер. с чешского Н.Шульгиной; Милан Кундера. – Санкт-Петербург : Азбука-СПб, 2003. – 352с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00513-5
887491
  Кундера М. Невыносимая легкость бытия : роман / Милан Кундера ; [пер. с чеш. Н. Шульгиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 346, [6] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-02805-0
887492
  Лабковский Н.Д. Невыполнимые задания / Н.Д. Лабковский. – М., 1983. – 48с.
887493
  Куренной В. Невыразимое политически // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 14-17.
887494
  Куренной В. Невыразимое политически // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 15/16. – С. 14-17.
887495
  Еники А. Невысказанное завещание : повести и рассказы / Амирхан Еники ; пер. с татар. Р.Кутуй, С.Хозина. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1990. – 479 с.
887496
  Василец В. Невыученные уроки Henry Ford // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 7/8 (1215). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670
887497
  Садчикова Анастасия Невянская башня. Башенный крен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28 : Фото. – ISSN 1029-5828
887498
  Шакинко И.М. Невьянская башня / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1989. – 301с.
887499
  Сербенюк С. Нега-[thita]-представлення як узагальнення деяких знакопочережних представлень дійсних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-39. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті побудовано нега-[thita]-представлення дійсних чисел, яке є узагальненням представлення чисел знакопочережними рядами Кантора. Для моделювання нега [thita]-представлення використовується аналітичний та геометричний підходи. Недоліки та ...
887500
  Салова Е. Негайне звільнення особи з-під варти. Застосування правила № 39 // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 6
887501
   Негайно відновити в Харкові пропам"ятну дошку Юрію Шевельову // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 2-8 жовтня (№ 40). – С. 3


  Заява Секрітаріату Національної спілки письменників України.
887502
   Негайно відновити у Харкові пропам"ятну дошку Юрію Шевельову : Заява Секретаріату Національної спілки письменників України / Секретаріат НСПУ // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
887503
  Причард К.С. Негасимое пламя / К.С. Причард. – Москва, 1972. – 416с.
887504
  Оскоцкий В.Д. Негасимое пламя костра. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1977. – 128с.
887505
  Матюшина О.К. Негасимые искры / О.К. Матюшина. – Л., 1960. – 256с.
887506
  Эскович Н.Л. Негасимый декабрь / Н.Л. Эскович. – М, 1987. – 366с.
887507
  Маринов А.А. Негасимый огонь : очерки о воинских традициях / А.А. Маринов. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 192с.
887508
  Каландадзе Г.А. Негасимый очаг : стихи / Г.А. Каландадзе; пер. с груз. А.Патарая. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 92 с.
887509
  Рыбак С.А. Негасимый пламень души / С.А. Рыбак. – М, 1976. – 252с.
887510
  Назаренко Ю.И. Негаснущие звезды / Ю.И. Назаренко. – Киев, 1977. – 63с.
887511
  Долгополов Н.М. Негаснущие звезды Олимпиады / Н.М. Долгополов, Г.В. Швец. – М., 1981. – 64с.
887512
  Мусиенко М.Ф. Негаснущий свет рампы / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1965. – 48с.
887513
  Аксенов В. Негатив положительного героя : [рассказы] / Василий Аксенов. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 347, [3] с. – (Культ личности ; Культовая российская литература). – ISBN 5-699-18490-2
887514
  Вилков В.Ю. Негативистский подход к культурологическому определению нации П. Сорокина // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 13-15
887515
  Бондарчук І.А. Негативна діалектика як естетика. : Дис... докт. філос.наук: 09.00.04 / Бондарчук І.А.; МО України. КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1992. – 46л. – Бібліогр.:л.45-46
887516
  Луке Дуран Негативна конотація конструкції ser + un + прикметник / Луке Дуран, О.О. Курченко


  Розглянуто один з типово іспанських аспектів субстантивації: субстантивація прикметників на позначення негативних якостей людей, яка має місце при створенні класифікаційних речень за моделлю підмет + ser + un + субстантивований прикметник.
887517
  Цимбал А.В. Негативна методологія Карла Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
887518
  Ващук Б.Л. Негативна поведінка потерпілого та її вплив на розмір відшкодування шкоди у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 17-23. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
887519
  Сінча К.А. Негативна постманіфестна симптоматика депресивного спектру при шизофренії (клініко-психопатологічна характеристика, патогенетичні механізми, принципи корекції) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Сінча Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
887520
  Ревуцький С. Негативна практика щодо порушення та невиконання основних положень при реалізації законодавства про науково-технологічну та інноваційну діяльність в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 79-85.
887521
  Сташкова Д. Негативна роль українських медіа у сфері соціальних комунікацій // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 494-496. – ISBN 978-966-493-306-0
887522
  Соловьева Г.Г. Негативная диалектика / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1990. – 190с.
887523
  Литвин В. Негативне відлуння діяльності уряду. // Голос України, 2005. – 23 лютого


  [Лист Голови Верховної Ради України Прем"єр-міністрові України Ю.Тимошенко]
887524
  Ковальчук С. Негативний вплив діяльності ТНК на економіку України в умовах фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 164-166
887525
  Батіщева Валентина Негативний вплив електронних сигарет на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 6 : фото
887526
  Кравців А.І. Негативний вплив на водні об"єкти скидів забруднених поверхневих стічних вод // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 43-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
887527
  Титич В. Негативний вплив на економічні процеси в Україні недосконалих норм законодавство про неспроможність та банкрутство // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-48.
887528
  Шевчук В. Негативний вплив селів на функціонування природно-техногенних систем та оцінка селенебезпеки притоків різних порядків басейнів річок Мокрянка та Брустурянка / В. Шевчук, О. Іванік, О. Цибульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні види негативного впливу селевих потоків на функціонування природно-техногенних систем. Схарактеризовано геолого-геоморфологічну будову басейнів річок Мокрянка та Брустурянка з точки зору селенебезпеки. Наведено ...
887529
  Бутов Р.С. Негативний вплив соціальних мереж на здоров"я школярів / Р.С. Бутов, О.С. Лозінський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
887530
  Кривобок Я.В. Негативний вплив тіньової економіки на економічний розвиток України та її податкову політику // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 32-33
887531
  Колюбакін В. Негативний досвід - також досвід // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 239). – С. 3


  Приклад Литви показує, що урядовий законопроєкт про ринок землі не містить запобіжників проти спекуляцій і скуповування іноземцями.
887532
  Баб"як В.І. Негативний досвід впровадження притулків для мігрантів в ЄС, на прикладі Німеччини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 239-247. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-3455
887533
  Затонський Д. Негативний катехізес у дев"яти запитаннях і відповідях
887534
  Паточка Я. Негативний платонізм. Вічність та історичність. Єретичні есе про філософію історії / Ян Паточка ; пер. з чеської. – Київ : Основи, 2001. – 374 с. – ISBN 966-500-132-9
887535
  Трухан Мирослав Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі / Трухан Мирослав. – Мюнхен ; Львів : Троян, 1992. – 253 с.
887536
  Єрьоменко О.О. Негативні аспекти запровадження штрафу як заходу забезпечення трудової дисципліни // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-52-1
887537
  Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду / І. Єгоров, В. Чехун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні аспекти впливу патентів на технологічний та соціальний розвиток та запропоновано адаптувати потужний світовий досвід у даній сфері до українських реалій. Освещены основные аспекты влияния патентов на технологическое и социальное ...
887538
  Карпушова О.В. Негативні вимоги до кандидатів на посаду судді // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7625-74-1
887539
  Тесля Ю.М. Негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів / Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка, І.П. Частоколенко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 46-52. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412


  Досліджено негативні впливи динамічного оточення на програми інформатизації вищих навчальних закладів. Виділено особливості та розглянуто впливи динамічного оточення на характеристики проектів та програм інформатизації. Охарактеризовано результати ...
887540
  Марзєєва І.М. Негативні впливи еміграції населення на економіку України в період кризи 2013 - 2015 рр. // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 89-96. – ISSN 1729-7036
887541
  Сніжко О.В. Негативні ефекти фінансової відкритості країн з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 208-219. – Бібліогр.: на 21 пункт
887542
  Гужва А.М. Негативні зобов"язання у цивільному праві: постановка проблеми // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 50-59. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
887543
  Конах В.К. Негативні зовнішні інформаційно-психологічні впливи в Україні як загроза національній безпеці держави // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 517-523. – ISSN 2076-1554
887544
  Конах В.К. Негативні інформаційно-психологічні впливи Російської Федерації проти України та можливі засоби протидії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 23-30. – ISSN 2306-5664
887545
  Рябова К. Негативні наслідки використання деяких способів інвестування будівництва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.88-92
887546
  Манзюк О.О. Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 172-178. – (Економічні науки ; № 2 (15)). – ISSN 2074-5362
887547
  Кравцова О.М. Негативні наслідки закриття шахт // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 184-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
887548
  Додонова О. Негативні наслідки корупційних практик в системі освіти // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 244-249. – ISBN 978-617-7768-07-3
887549
  Іляш О. Негативні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів за умови формування в Україні зони вільної торгівлі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 50-59. – ISSN 1684-906Х
887550
  Долотов М.М. Негативні наслідки правової неврегульованості нових відносин на прикладі доменних спорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 85-88.
887551
  Стасюк О. Негативні наслідки репресивної політики радянської влади щодо українських селян в роки Голодомору // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 119-130. – ISBN 978-966-02-7872-1
887552
  Паровий В Негативні обставини у розслідуванні кримінальних справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.70- 72
887553
  Поліщук В. Негативні особистісні утворення у дітей молодшого шкільного віку // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.11-13
887554
  Бикова С.В. Негативні приклади лобіювання як чинники інформаційної загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 204-212.
887555
  Ющенко Л. Негативні результати у кусково-опуклому наближенні вищих порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що для кусково-q-опуклого, 3> q, наближення алгебраїчними многочленами, нерівності типу Джексона-Стєчкіна є невірними навіть з константою, яка залежить від функції, що наближують, якщо гладкість функції вище двох. We prove that for the ...
887556
  Левицька Н.В. Негативні та позитивні аспекти реалізації принципів Болонського процесу у системі професійної підготовки перекладачів у Німеччині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 143-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
887557
  Стойко Н.Є. Негативні тенденції сільськогосподарського землекористування в Україні / Н.Є. Стойко, Н.І. Кришеник // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2. – С. 62-69. – ISSN 2410-7468
887558
  Сердюк Т.В. Негативні чинники застосування групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 112-117. – ISSN 2304-4470
887559
  Німчин С.О. Негативність як "неантизуюча" здатність свідомості // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 31-41. – ISSN 2075-1443


  "У статті досліджується проблема уяви теоретичним підґрунтям якої постає вчення щодо негативності свідомості, найбільш адекватно та продуктивно втілене, насамперед, у художній творчості. Уяву досліджується та визначається шляхом сартрівського ...
887560
  Дырул А.М. Негативно-аффирмативные противопоставления / А.М. Дырул. – Кишинев, 1986. – 260с.
887561
  Навальна М. Негативно-оцінні лексеми на позначення операцій із грішми в українських масмедійних текстах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 309-320


  У статті проаналізовано найуживаніші дієслова економічної сфери, що означають дії та процеси, пов"язані з грішми, визначено функціонально-стилістичні характеристики цих дієслів у мові сучасної української періодики, простежено тенденції розширення ...
887562
  Борейко В.Е. Негативное влияние рубок леса и другой хозяйственной деятельности на краснокнижные и другие охраняемые растения / В.Е. Борейко., И.Ю. Парникоза, О.А. Ярова ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2020. – 51, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 48-51. – (Серія "Охорона дикої природи" ; вип. 87)
887563
  Белокриницкий В.С. Негативное действие мобильных телефонов и компьютеров на человека и средства защиты / В.С. Белокриницкий ; М-во здравоохранения Украины, Междунар. акад. биоэнерготехнологий, Укр. НИИ медицины трансп. – Одесса : Фотосинтетика, 2009. – 168, [2] с. : ил., табл. – Приложение № 1 с. 117-146 укр. мовою. – Библиогр.: с. 150-168. – ISBN 978-966-388-3007
887564
  Наумова Екатерина Негативность и несвобода свободных ассоциаций // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С.70-83
887565
  Васильев В.К. Негативные и позитивные фотоматиралы / В.К. Васильев. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1959. – 116с.
887566
  Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений / С.И. Медведев. – Волгоград, 1973. – 120с.
887567
  Сорокина В.В. Негативные переживания детей в начальной школе // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.43-53. – ISSN 0042-8841
887568
  Стрельцова Е.А. Негативные последствия грантозависимости современной науки // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 166-177. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Исследовательские гранты как особый механизм финансирования научных исследований и одна из современных форм научного капитала играют сегодня важную роль в жизни научных сообществ большинства стран. Экономическая и символическая ценность грантов служит ...
887569
  Гараева Галина Фаизовна Негативные явления в межнациональных отношениях и пути борьбы с ними в условиях социализма : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Гараева Галина Фаизовна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1989. – 24л.
887570
  Скрипник В. Негаторний позов як засіб захисту речових прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 122-129. – ISSN 1026-9932
887571
   Негатроны в вычислительной и измерительной технике. – Рига, 1973. – 253 с.
887572
  Омельченко В.Ю. Негація "суспільства споживання" та етика вчинку у контексті творчого доробку Т. Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 237-239
887573
   Негеосинклинальные вулкано-плутонические пояса континентального массива Восточной Сибири.. – М., 1981. – 223с.
887574
  Панин Б.Д. Негеострофические прогностические модели: Конспект лекц. / Б.Д. Панин. – Л., 1978. – 51с.
887575
  Романенко Олена Негероїчний герой: до проблеми персонажа у масовій літературі // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 93-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена выяснению эстетических оснований и особенностей образа человека в произведениях украинской, польской и зарубежной массовой литературы.
887576
  Волиняк П. Негідна спроба спекулювати на церкві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 230, березень : березень. – С. 3-8


  Асиміляційні процеси та українська церква в еміграції.
887577
   Негістонові білки хроматину / Н. Топчій, С. Демидов, С. Шкляр, К. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано основні властивості негістнових білків, зокрема HMG-білків, та їхню участь у різноманітних біологічних процесах. In given clause the characterized basic properties nonhistone DNA-binding proteins, in particular HMG-proteins and their ...
887578
  Кузнецов И.А. Неглагольные объектно-предикативные сочетания в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецов И.А.; 1-й Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
887579
   Негладкие задачи оптимизации и управления. – Ленинград, 1982. – 322с.
887580
   Негладкие задачи оптимизации и управления : Сб. науч. тр. – Свердловск, 1988. – 116 с.
887581
  Пименов Р.И. Негладкие и другие обобщения в теории пространства-времени и электричества : доклад / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1979. – 59 с.
887582
  Моклячук М.П. Негладкий аналіз та оптимізація : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-439-139-6
887583
  Роднина И.К. Негладкий лед / И.К. Роднина. – М., 1978. – 64с.
887584
  Паулет Е. Негласна практика Базель ІІІ: дані по банківській системі Канади та етичним банкам // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 3. – С. 85-92. – ISSN 1998-6068
887585
   Негласная карьера : Романы писателей ФРГ. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 447с.
887586
  Коваль К. Негласні зМіни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277


  Із виступу першого заступника голови Союзу юристів України, заслуженого юриста України, адвоката на Всеукраїнському форумі "Про стан національної правової системи"
887587
  Лук"янчиков Є. Негласні слідчі (розшукові) дії - засоби процесуального доказування / Є. Лук"янчиков, Б. Лук"янчиков // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 106-115. – ISSN 1026-9932
887588
   Негласні слідчі (розшукові) дії : навч.-наочний посібник / [Севрук Ю.Г. та ін. ; ред. Пономаренко З.В.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 109, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-617-7220-93-9
887589
  Нескоромний Д.А. Негласні слідчі (розшукові) дії за Кримінальним процесуальним кодексом України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 95-96
887590
  Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 2 (26). – С. 15-23
887591
  Цуцкірідзе М.С. Негласні слідчі (розшукові) дії за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2571-07-3
887592
  Лук"янчиков Є.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх класифікація / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 149-153. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (20)). – ISSN 2308-5053
887593
  Надточій Є. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: до проблеми співвідношення правової регламентації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 351-352. – ISBN 978-617-7069-14-9
887594
  Погорейький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення / М.А. Погорейький, Д.Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 137-141. – ISSN 1609-0462


  На підставі наукового аналізу положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. та чинної редакції Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" у статті розглядається співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та ...
887595
  Слінько Д.С. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні (теорія та практика) : монографія / Д.С. Слінько, В.І. Максимов. – Харків : НікаНова, 2015. – 178, [2] с. – Бібліогр.: с. 163-178 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-10-3
887596
  Сергєєва Д.Б. Негласні слідчі (розшукові) дії у проекті нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 101-103. – ISBN 978-966-2571-07-3
887597
  Погорецький М. Негласні слідчі (розшукові) дії як засоби отримання доказів: окремі проблемні питання / М. Погорецький, О. Старенький // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 85-106. – ISSN 1026-9932
887598
  Рогатюк І. Негласні слідчі (розшукові) дії як інструмент ефективного попередження, викриття та розслідування злочинів у бюджетній сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 52-55
887599
  Старенький О. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 490-492. – ISBN 978-617-7069-15-6
887600
  Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 3 (31). – С. 52-62
887601
  Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-38-6
Кн. 1 : Условный мир. – 2007. – 624 с. : илл.
887602
  Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-38-6
Кн. 2, т. 1 : Война. – 2007. – 643 с. : илл.
887603
  Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-30-0
Кн. 2, т. 2 : Война. – 2007. – 530 с. : илл.
887604
  Колесникова К.В. Негласные предпосылки мышления (о критическом проекте Ж. Делеза) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 28-29
887605
   Негматов Нуман Негматович. – Душанбе : Дониш, 1987. – 109с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 36)
887606
  Айвазовська О. Негнучкі лінії та вибори на Донбасі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 1, 3


  "Суддям доведеться особливо несолодко, адже на їхні плечі ляже тема амністію тих, хто жив під окупацією і не здійснював протиправних дій, або ж, у перспективі, засудження військових злочинців. Ефективна система оскарження виборчих спорів та перехідне ...
887607
  Володарський З.М. Негода / З.М. Володарський, В.О. Суходольський. – Київ, 1962. – 27 с.
887608
   Негода Борис Михайлович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 142-143. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Борис Михайлович Негода — український художник-графік.
887609
  Вале П. Негодяй из Сефле / П. Вале, М. Шевалл. – Москва, 1973. – 205с.
887610
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Москва, 1966. – 560с.
887611
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Одесса, 1992. – 512 с.
887612
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть / М. Дрюон. – Саратов, 1992. – 253с.
887613
  Дрюон М. Негоже лилиям прясть : [романы] / Морис Дрюон ; пер. с фр. Н. Жарковой. – Москва : Славянка, 1992. – 415, [1] с. : ил. – В кн. также: Французская волчица / пер. с фр. Ю. Дубинина. – (Проклятые короли = ист. серия ; кн. 4-5). – ISBN 5-7922-0010-6
887614
  Ликович Ірися Неголені ноги Персика // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 110. – ISSN 0130-5212
887615
  Лісняк В.С. Неголономна геометрія в її головних висновках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-79. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено узагальнене означення неголономного многовиду як поля геометричних об"єктів спеціального походження. Складено системи визначальних диференціальних рівнянь ряду неголономних многовидів і вказано їхні найважливіші інваріанти. З"ясовано головні ...
887616
  Лісняк В.С. Неголономна геометрія в її основних поняттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору, розподіли і загальніші неголономні многовиди як певні поля геометричних об"єктів. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Дано ...
887617
  Фрадлин Борис Наумович Неголономная механика и ее приложения в естествознании и технике. (Зарождение, развитие и современное состояние) : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Фрадлин Борис Наумович ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1965. – 38 с. – Бібліогр.:с.36-38
887618
  Бояджиев Т.Л. Неголономная механика типа Ценова-Долапчиева. : Дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.01 / Бояджиев Т.Л. ; Киевс. политех. ин-т, Кафедра вычислит. техники. – К., 1973. – 130 л. – Бібліогр.:л.117-130
887619
  Лісняк В.С. Неголономні комплекси прямих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 137-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено основні рівняння неголономного комплексу прямих у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано повну систему його диференціальних інваріантів. Для них всіх одержано зручні обчислювальні формули.
887620
  Лісняк В.С. Неголономні конгруенції евклідового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 129-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено основні рівняння неголономної конгруенції прямих у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано повну систему її диференціальних інваріантів. Для них всіх одержано зручні обчислювальні формули.
887621
  Полищук Р.Ф. Неголономные многообразия в общей теории относительности и алгебраическая классификация полей тяготения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Полищук Р.Ф. ; МГУ. – Москва, 1971. – 8 с.
887622
  Лобас Л.Г. Неголономные модели колесных экипажей. / Л.Г. Лобас. – Киев, 1986. – 231с.
887623
  Чадов Б.Ф. Негомологичное спаривание хромосом в оогенезе Drosophila Melenogaster. : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Чадов Б.Ф.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1971. – 19л.
887624
  Татарчук Т.Ф. Негормональна терапія клімактеричних розладів / Т.Ф. Татарчук, О.О. Єфименко, О.В. Занько // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (30). – С. 75-81. – ISSN 2309-4117
887625
  Деркач Ю.В. Негосударствененое пенсионное обеспечение в Украине: современное состояние и пути совершенствования // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 158-166
887626
  Болотин И. Негосударственное высшее образование в России: состояние и перспективы / И. Болотин, А. Михайлов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 71-76. – ISSN 0869-3617
887627
   Негосударственному образованию в России - 20 лет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 5. – С. 36-37. – ISSN 1726-667Х
887628
   Негосударственному образованию России – 20 лет // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 1726-6726
887629
  Мульфорд Джошуа Негосударственные акторы в российско-украинской войне // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 101-122. – ISSN 1812-1098
887630
  Кириллова Н.Б. Негосударственные вузы и проблема занятости студентов и выпускников в условиях кризиса // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 1561-2465


  В настоящее время на рынке труда конкурируют выпускники двух вузовских подсистем Российской Федерации: государственной и негосударственной. Пред- ставители второй подсистемы более активно и успешно ведут себя на рынке труда, особенно в условиях ...
887631
  Зернов В.А. Негосударственные вузы как движущая сила развития высшей школы / В.А. Зернов, Е.В. Лобанова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 3. – С. 2-8. – ISSN 1726-667Х


  Роль негосударственных вузов в повышении конкурентоспособности отечественной системы образования и экономики в целом. Даются сравнительный анализ финансирования государством вузов разных форм собственности и их наукометрические характеристики. ...
887632
  Зернов В.А. Негосударственные вузы России: современное состояние, тенденции и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования РФ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  В статье председателя Ассоциации негосударственных вузов России рассматривается современное состояние негосударственного сектора высшего образования, его структура и основные показатели. Анализируются главные проблемы функционирования негосударственных ...
887633
  Ключарев Г.А. Негосударственные вузы: на пути к предпринимательскому университету // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 10. – С. 46-63. – ISSN 1561-2465
887634
   Негосударственные образовательные учреждения г.Москвы на 1996/97 учебный год: справ. изд.. – М., 1996. – 220с.
887635
  Кабанов В. и др. Негосударственные пенсионные фонды: социально-экономический аспект // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2001. – № 11/12 : декабрь 2001- январь 2002. – С. 51-55


  Негосударственные пенсионные фонды
887636
  Добрянский И. Негосударственный сектор высшего образования в Украине // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 124-131. – ISSN 0869-3617
887637
  Зернов В. Негосударственный сектор: анализ,прогноз развития // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.52-58. – ISSN 0869-3617
887638
  Ясина Ирина Негоцианты от аграриев до глобалистов : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 106-115 : Іл.
887639
  Драйзер Т. Негр Джеф / Т. Драйзер. – Х., 1930. – 47с.
887640
  Драйзер Т. Негр Джеф / Т. Драйзер. – Киев, 1962. – 34с.
887641
   Негр, или черный, каких мало бывает белых. – Орёл : В Губернской типографии
Ч. 1. – 1820. – 263 с. – Авт. в изд. не указан. - Стр. с 1 по 14 обозначены римскими цифрами. - На корешке: Негр. 1


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра На стр. перед тит. л. надпись: Потоцкий
887642
  Казанцев А.М. Негравітаційний ефект та орієнтація осей обертання кілометрових астероїдів головного поясу / А.М. Казанцев, Л.В. Казанцев // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 3 (106). – С. 42-46. – ISSN 1561-8889
887643
  Панкевич О. Неграматичність форми перфекта метафоричних дієслів (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. Панкевич, О. Бєлих // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 109-113. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
887644
  Тишков В. Неграмотные голуби / В. Тишков. – Орджоникидзе : Сев.-Осет., 1965. – 88 с.
887645
  Успенский Н.М. Негранитные пегматиты / Н.М. Успенский. – Москва : Недра, 1965. – 336с.
887646
  Додэ А. Негритенок Маду и другие рассказы из жизни маленьких тружеников разных стран и народов / А. Додэ. – Москва, 1923. – 136с.
887647
  Орлова Т.В. Негритюд / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 263-264. – ISBN 966-642-073-2
887648
  Высоцкая Наталья Александровна Негритянская драматургия США 60-х - 70-х годов ХХ века (К проблеме конфликта : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Высоцкая Наталья Александровна; Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченки. – К., 1986. – 18л.
887649
   Негритянская поэзия США.. – М., 1971. – 222с.
887650
  Зотов А.А. Негритянская проблема в войне североамериканских колоний Великобритании за независимость (1775-1783 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Зотов А.А. ; АН СССР , Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1980. – 27 с.
887651
  Стрелко Л.Ш. Негритянская проблема романов У.Фолкнера. : Автореф... Канд.филол.наук: / Стрелко Л.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
887652
  Амо А. Негритянские рабочие в Соединённых Штатах / А. Амо. – Москва, 1933. – 120с.
887653
  Амо А. Негритянские рабочие в Соединённых Штатах / А. Амо. – Москва, 1933. – 120с.
887654
  Фостер У.З. Негритянский народ в истории Америки / У.З. Фостер. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 802 с.
887655
  Зорин В.С. Негритянский народ в наступлении / В.С. Зорин. – Москва, 1963. – 48с.
887656
  Максимчук С.С. Негритянский роман в литературе США послевоенного периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Максимчук С.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
887657
  Митрохин Л.Н. Негритянское движение в США: идеология и практика / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1974. – 199с.
887658
  Ильина Светлана Васильевна Негритянское освободительное движение и профсоюзы США (1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ильина Светлана Васильевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
887659
  Максимчук С.С. Негритянський роман в літературі США післявоєнного періоду : Дис... канд.філологічнхнаук: / Максимчук С.С.; КДУ. – К., 1970. – 405л. – Бібліогр.:л.293-405
887660
  Ленон О. Негромадянська війна // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 7/8). – С. 14-16


  Книга Пола Д"Аньєрі "Україна і Росія: від цивілізованого розлучення до негромадянської війни".
887661
  Магистрова Л.В. Негромкая тропа / Л.В. Магистрова. – Х., 1977. – 46с.
887662
  Иванов Е. Негромкий выстрел / Е. Иванов. – Москва
1. – 1977. – 335с.
887663
  Целюх Я.О. Негрошові стимули заохочення молоді до волонтерської діяльності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 119-120 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
887664
  Слівінська Н. Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 87-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
887665
  Перло В. Негры в сельском хозяйстве Юга США / В. Перло. – Москва, 1954. – 163с.
887666
  Нитобург Э.Л. Негры США XVII - начала XX в. / Э.Л. Нитобург. – М., 1979. – 926с.
887667
  Кузьменко Ю. Неда Неждана: "П"єса - це чути простір" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 19


  В мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка студенти-літтворці зустрілися з драматургом Недою Нежданою. Поговорили про театр загалом та найсвіжішу постанову Неди "Майдан інферно", що відбулася нещодавно у Франції. Після спілкування ...
887668
  Кузьменко Ю. Неда Неждана: "П"єса - це чути простір" (Нові твори читають другокурсники) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 31-35


  8 жовтня 2019 року в мистецькій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка студенти-літтворці зустрілися з драматургом Недою Нежданою. Поговорили про театр загалом і найсвіжішу постановку Неди "Майдан інферно", що відбулася нещодавно у Франції. ...
887669
  Винавер М.М. Недавнее : (Воспоминания и характеристики) / М.М. Винавер. – Петроград : [Якорь], 1917. – [6], 300 с.
887670
  Бражнин И.Я. Недавние были / И.Я. Бражнин. – Архангельск, 1972. – 224с.
887671
  Амфитеатров А.В. Недавние люди : [статьи] : с 6 портр. / А.В. Амфитеатров (Old Gentleman). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва худож. печ.", 1901. – [4], 305, [2] с., [6] л. портр. – В экз. отсутств. портр. Императора Алесандра II Николаевича
887672
  Панферов А.И. Недалеко от Праги: Повесть / А.И. Панферов. – М., 1976. – 254с.
887673
  Жего Марі Недалекоглядність Януковича - вирок для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 223). – С. 4
887674
  Герасимов Е.Н. Недалекое путешествие / Е.Н. Герасимов. – М., 1983. – 363с.
887675
  Зєлик М. Недалечко красне яєчко // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2002. – Ч. 1. – С.5-11..
887676
  Воскрекасенко С.І. Недарма крутиться земля : сатира і гумор / Сергій Воскрекасенко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 124 с.
887677
  Когинов Ю.И. Недаром вышел рано / Когинов Ю.И. – Москва, 1988. – 331 с.
887678
   Недаром помнит вся Россия.... – Калуга, 1962. – 71с.
887679
   Недаром помнит вся Россия.... – М., 1987. – 42с.
887680
  Черепашенец Михаил Недаром помнит вся Россия... : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 70-71 : Фото
887681
   Недбаєва Людмила Василівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 50
887682
   Недбайло Петро Омельянович [Ємельянович] (1907-1974) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 331. – ISBN 978-966-439-754-1
887683
   Недвижимость - аналитика : Недвижимость России // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 150-151. – ISSN 1029-5828
887684
  Чжоу Е. Недвижимость в Китае - стабильность и престиж // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 2. – С. 70-72. – ISSN 1990-9780
887685
  Жюрлис А. Недействительность брака по советскому семейному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Жюрлис А.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 24л.
887686
  Мазаев Р.И. Недействительность договора в международном договорном праве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 1812-3910
887687
  Кузнєцова Н.С. Недействительность сделок (к вопросу об антисоциальных сделках и последствиях их совершения) // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 375-395. – ISBN 978-966-2578-59-1
887688
  Хейфец Феликс Соломонович Недействительность сделок по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Хейфец Феликс Соломонович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1972. – 16л.
887689
  Ильин Ю.Ф. Недействительность трудового договора по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.713 / Ильин Ю.Ф.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 17л.
887690
  Сулейменов М.К. Недействительные сделки в гражданском праве: проблемы теории и практики // Актуальные проблемы гражданского права : сб. науч. трудов : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Каф. адвокатуры. – Минск, 2016. – № 1 (7). – С. 109-155. – ISSN 2306-255Х
887691
  Чашинский И.Д. Неделимые фонды и их значение в укреплении общественного хозяйства колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Чашинский И.Д.;. – Минск, 1958. – 22л.
887692
  Никулин И.П. Неделимые фонды и их роль в развитии колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Никулин И. П.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1963. – 17л.
887693
  Фролов А.Я. Неделимые фонды и их роль в развитии общественного хозяйства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Фролов А.Я.; МГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 23л.
887694
  Караев М.Д. Неделимые фонды и их роль в развитии общественного хозяйства колхозов Дагестнаа : Автореф... канд. экон.наук: / Караев М.Д.; Рост.ГУ. – Махачкала, 1966. – 32л.
887695
  Израильян Р.В. Неделимые фонды и их роль в росте и укреплении общественной собственности в колхозах : Автореф... экономич.наук: / Израильян Р.В.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1953. – 16л.
887696
  Захватин Н.Н. Неделимые фонды и их роль в укреплении общественного хозяйства колхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Захватин Н.Н. ; М-во высш. образования СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
887697
  Семин С.И. Неделимые фонды и пути сближения колхозно-кооперативной собственности с общенародной. / С.И. Семин. – М., 1961. – 182с.
887698
  Шеневидько А.К. Неделимые фонды и развите колхозной собственности в период стрительства коммунизма (на матер. колх. зав. обл УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шеневидько А. К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
887699
  Шеневидько Д.К. Неделимые фонды и развитие колхозной собственности в период строительства коммунизма. : Дис... канд. эконом.наук: / Шеневидько Д.К.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. Каф. полит. экономии. – К., 1965. – 246, XVIл. – Бібліогр.:л.I-XVI
887700
  Плеханов А. Неделимые фонды колхозов / А. Плеханов. – Ставрополь : Крайиздат, 1952. – 47 с.
887701
  Зуев С.Н. Неделимые фонды колхозов и их рост в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зуев С.Н. ; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 20 с.
887702
  Домрачев В.М. Неделимые фонды колхозов и некоторые вопросы их правильного использования. (По материалам Татар. АССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Домрачев В.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 19л.
887703
   Неделимые фонды колхозов., 1960. – с.
887704
  Куприянов Алексей Емельянович Неделимые фонды колхозов. (На материалах Мордов. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Куприянов Алексей Емельянович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра полит. экономии. – Горький, 1963. – 20л.
887705
  Пинчук П.М. Неделимые фонды колхозов. (По материалам Могилевской обл. Белорус. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Пинчук П.М.; Акад. наук БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1958. – 18л.
887706
  Толубко В.Ф. Неделин. / В.Ф. Толубко. – М., 1979. – 222с.
887707
  Либединский Ю.Н. Неделя / Ю.Н. Либединский. – Москва, 1957. – 127с.
887708
  Либединский Ю.Н. Неделя / Ю.Н. Либединский. – Москва, 1968. – 256с.
887709
  Либединский Ю.Н. Неделя / Ю.Н. Либединский. – Москва, 1968. – 256с.
887710
  Чичкина Светлана Неделя Австралии в Москве : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 70-71 : Фото
887711
  Носенков В.Р. Неделя в конце лета / В.Р. Носенков. – Л, 1987. – 222с.
887712
  Грошков Иван Неделя в краю ибадитов / Грошков Иван, Пустовалов Иван // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 64-76 : фото
887713
  Макарова Оксана Неделя в Лиссабоне : маршрут месяца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 42-49
887714
  Гребенюков А.В. Неделя в сенябре / А.В. Гребенюков. – Хабаровск, 1989. – 304с.
887715
  Неруда Я. Неделя в тихом доме, и другие рассказы. / Я. Неруда. – Москва, 1953. – 127с.
887716
  Вилкенс Катрин Неделя в Токио // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
887717
  Омельченко Н.М. Неделя до нового года / Н.М. Омельченко. – Киев, 1974. – 214 с.
887718
  Квятковский И.В. Неделя дождей / И.В. Квятковский. – Саратов, 1966. – 172с.
887719
   Неделя изобразительного искусства в Мосвке 1984 г.. – М., 1984. – 16с.
887720
   Неделя изобразительного искусства в Москве. – М., 1987. – 12с.
887721
   Неделя изобразительного искусства в Москве. – М., 1988. – 15с.
887722
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1981 год. – М., 1981. – 30с.
887723
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1982 год. – М., 1982. – 30с.
887724
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1983 год. – М., 1983. – 38с.
887725
   Неделя изобразительного искусства в Москве 1985 год. – М., 1985. – 38с.
887726
   Неделя изобразительного искусства в Москве: Посв. Междунар. году мира. – М., 1986. – 34с.
887727
   Неделя изобразительного искусства.. – М., 1989. – 24с.
887728
  Пелевин Алексей Неделя на Тенерифе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 74-75 : фото. – ISSN 1029-5828
887729
  Парфенов Л.И. Неделя приключений. / Л.И. Парфенов. – М., 1962. – 256с.
887730
  Вакарюк Л.А. Неделя русского языка и литературы / Л.А. Вакарюк, Л.М. Сипко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005. – № 1 : К 170-летию КНУ им.Т.Шевченко и 200-летию М.Максимовича - его первого ректора. – С. 71-81
887731
  Антропов Ю.В. Неделя ущербной луны : повести, рассказы / Юрий Антропов ; [худож. А. Окунь]. – Москва : Современник, 1979. – 430 с. : ил.
887732
  Амелькович Е.Л. Неделя экологии в школе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 57-58. – ISSN 0016-7207
887733
   Неделя, понедельник. – София : Профиздат, 1989. – 191 с.
887734
   Неделя: Двадцать пять лет спустя.. – М., 1985. – 269с.
887735
  Харитонова О.Г. Недемократические политические режимы // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2012. – № 3 : Политические режимы в ХХІ веке: Институциональная устойчивость и трансформации. – С. 9-30. – ISSN 1998-1775
887736
  Рябчук В.П. Недеревна продукція лісу : Підручник для студ. вузів, що навчаються за спеціальністю "Лісоінженерна справа" / В.П. Рябчук. – Львів : Світ, 1996. – 312 с. – ISBN 5-7773-0221-1
887737
  Огаренко В.М. Недержавна вища освіта в Україні: перше десятиліття : Історичний нарис / В.М. Огаренко. – Запоріжжя : Видавець, 2000. – 164с. – ISBN 966-565-089-0
887738
  Корж-Усенко Недержавна вища школа України: ретродосвід та сучасні виклики : монографія / Корж-Усенко Лариса Вікторівна, Сидоренко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – 159, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 133-153. – ISBN 978-966-698-298-1
887739
   Недержавна освіта в оцінці студентів / Л. Закс, Г. Зборовський, І. Кощєєва, О. Шукліна // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 81-89. – ISSN 1682-2366
887740
  Мельник Т. Недержавне пенсійне забезпечення : облік, оподаткування та контроль / Т. Мельник, М. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-41. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання обліку, оподаткування та контролю недержавного пенсійного забезпечення в Україні. This article discusses the actual problems of accounting, taxation and control of private pension securement in Ukraine.
887741
   Недержавне пенсійне забезпечення в контексті розвитку ринку фінансових послуг : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 січня 2003 р.). – Київ, 2003. – 162с. – ISBN 966-96320-0-5
887742
  Приймак І. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України / І. Приймак, Б. Вишивана // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 121-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
887743
  Рак Р.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / Р.В. Рак, К.В. Ковальська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-34. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто загальні принципи функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення та здійснено аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів. In article is considered general principles of the operating the system not state pension ...
887744
  Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / С.В. Науменкова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. : іл., табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 5/6 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-841-9
887745
   Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації : [звіт : липень 2019 р., Київ, Україна] / Проект USAID "Трансформація фінансового сектору". – Київ : [б. в.], 2019. – 56 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Трансформація фінансового сектору")
887746
  Малая В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: переваги та недоліки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 288-290. – ISBN 978-966-301-169-1
887747
  Носенко В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 40-45
887748
  Януль І. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, визначено види та характернi риси пенсійних виплат з недержавного пенсійного забезпечення, визначено проблеми та перспективи розвитну недержавного пенсіиного ...
887749
  Колодій А. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 71-77. – (Економіка АПК ; № 21(1))
887750
  Варналій З. Недержавне пенсійне забезпечення та проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1605-2005
887751
   Недержавне пенсійне забезпечення та фінансовий ринок: світовий досвід і Україна : Збірник нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичних матеріалів / Міжвідомча комісія з питань фінансової безпеки при РНБОУ; Укл. З.С. Варналій, В.В.Фещенко, О.О.Резнікова та ін. – Київ, 2002. – 250с.
887752
  Боніт Ю.С. Недержавне пенсійне забезпечення у країнах Західної Європи / Ю.С. Боніт, Г.І. Дворак // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 168-170
887753
  Конопліна Ю.С. Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С. 53-58.
887754
  Андріів В.М. Недержавне пенсійне забезпечення: досвід деяких країн світу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 121-134. – ISBN 978-617-7625-68-0
887755
  Демченко Н. Недержавне пенсійне забезпечення: переваги та недоліки // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-16.
887756
  Мединська Т.В. Недержавне пенсійне страхування в Україні:стан, перспективи розвитку і особливості оподаткування / Т.В. Мединська, І.Л. Боднарюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 2 (13). – С. 310-318


  У статті досліджено види пенсійного забезпечення в Україні, проаналізовано тенденції сучасного стану в умовах реформування податкового законодавства та роль системи оподаткування у подальшому розвитку недержавного пенсійного страхування.
887757
  Дем"янчук О. Недержавне пенсійне страхування: зарубіжний досвід та проблеми розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті автор визначає основні аспекти розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні як основної форми додаткового страхування пенсії. У ході дослідження автор визначає зміст та функції недержавного пенсійного забезпечення, окреслює ...
887758
  Кабачинська С. Недержавний інтерес? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 4


  "В Україні реформи так часто підмінюються розмовами про них, що інколи виникає роздратування. Бо складається враження, ніби ці розмови, за великим рахунком, ні на що не впливають. Однак, з іншого боку, ніхто потім не зможе сказати, що прийнято ...
887759
  Біловус Т. Недержавний пенсійний фонд як суб"єкт ринку цінних паперів // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 261-270. – ISSN 2411-5215


  "У статті досліджено особливості функціонування недержавних пенсійних фондів (НПФ) як суб’єктів ринку цінних паперів. Проаналізовано кількісну динаміку НПФ за останні десять років. Також у статті досліджено НПФ з найбільшою вартістю активів, КУА з ...
887760
  Федоренко А.В. Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 59-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
887761
  Дивнич В. Недержавний правопис державної мови // Критика. – Київ, 2002. – Березень, (число 3). – С. 10-11
887762
  Крегул Ю. Недержавний сектор безпеки підприємницької діяльності в Україні / Ю. Крегул, Р. Банк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 58-68. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
887763
  Крутое В.В. Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В.В. Крутое, Новицький, ГЛ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 180-187. – ISSN 1563-3349
887764
  Бут О.М. Недержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 р.р.) : монографія / О.М. Бут, В.С. Бондаренко, К.В. Нікітенко. – Донецк : Юго-Восток, 2008. – 353, [2] с. : фотоіл., іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-340 та в додатках: с. 344-353. – ISBN 978-966-374-296-0


  В пр. №1715866 напис: Бібліотеці від автора. Підпис.
887765
  Титов А.М. Недержавний статус захисників у кримінальних справах // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.172-187
887766
  Астахова В. Недержавних навчальних закладів в освіті бути не може (назустріч 20-річчу створення Асоціації приватних навчальних закладів в Україні) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 61-67. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
887767
  Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 219 л. – Бібліогр.: л.184-219
887768
  Примаченко Л.В. Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Примаченко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
887769
  Буяшенко В.В. Недержавні виші в темпоральному просторі реформування вищої освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 310-325. – ISBN 978-966-622-885-0
887770
  Клименко Н.Г. Недержавні інституції: їх види та класифікація // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 103-108. – ISSN 2306-6814
887771
  Кравченко О. Недержавні організації як суб"єкти соціального розвитку громад: досвід міжнародного благодійного фонду "небайдужі" / О. Кравченко, М. Кулик, М. Скочко // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 105-111. – ISSN 2618-0715
887772
  Лень В.В. Недержавні охоронні організації: питання їх функцій, вимог до співробітників та запобігання, злочинності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2222-5374
887773
  Андріів В.М. Недержавні пенсійні фонди // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 139-144. – ISBN 978-617-7625-68-0
887774
  Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Криклій Владислав Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 308 л. – Додатки: л. 227-308. – Бібліогр.: л. 199-226
887775
  Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Криклій Владислав Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
887776
  Моташко Т.П. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення України / Т.П. Моташко, В.О. Михайленко // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 42-48. – ISSN 2076-4561
887777
  Насібова О.В. Недержавні пенсійні фонди в системі соціального захисту населення України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 317-326. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості функціонування недержавних пенсійних фондів як складової системи соціального захисту громадян України. Здійснено аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів за 2005-2014 роки. Виявлено основні тенденції та перспективи ...
887778
  Кириленко О. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: світовий досвід та реалії України / О. Кириленко, А. Сидорчук // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 131-142. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
887779
  Левченко В. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку: сучасний стан та тенденції розвитку // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-28
887780
  Колодій А. Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 36-44. – ISSN 2313-3627
887781
   Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти фінансового ринку України / Є.В. Остропольська, Я.В. Ашиткова, В.Е. Черенкова, Я.П. Гоптар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
887782
  Горбачова О.О. Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти цивільного права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбачова Оксана Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
887783
  Горбачова О.О. Недержавні пенсійні фонди як суб"єкти цивільного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбачова Оксана Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 232 л. – Бібліогр.: л. 220-232
887784
  Хома І.Б. Недержавні пенсійні фонди як учасники інвестиційного ринку / І.Б. Хома, М.З. Лопадчак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 289-295. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
887785
  Макеєнко Н.Ю. Недержавні пенсійні фонди, як елемент системи пенсійного забезпечення України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 223-225
887786
  Козак Г.І. Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід та уроки для України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 5. – С. 24-28
887787
  Баланюк Н.Ю. Недержавні пенсійні фонди: інформаційно-правовий аспект // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 36-39
887788
  Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу : монографія / Ю.В. Вітка. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-97118-3-0
887789
  Версаль Н.І. Недержавні пенсійні фонди: становлення та перспективи розвитку є Україні / Н.І. Версаль, Ю.М. Мороз // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 132-140
887790
  Романова Т.В. Недержавні пенсійні фонди: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / Т.В. Романова, О.О. Пузаненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 59-63
887791
  Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 18-22.
887792
  Лузгіна Л. Недержавні пенсійні фонди: чи є майбутнє? // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 18-19
887793
  Головка А.А. Недержавні суб"єкти протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 117-120. – ISSN 2311-7249


  Практичне втілення завдань захисту інформаційного простору вимагає від усіх суб"єктів (як державних так і недержавних) активної співпраці та спільної координації зусиль, ресурсів і можливостей у протидії сучасним загрозам і викликам. За посередництва ...
887794
  Шах І.З. Недержавні фонди соціального страхування: проблеми та перспективи їх розвитку в Україні / І.З. Шах, М.Я. Яструбський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 262-267. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються актуальні питання реформування системи пенсійного забезпечення населення України. Розглянуті необхідність та стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
887795
  Захаренко М. Недержавні форми регулювання міжнародної торгівлі (Правила ІНКОТЕРМС) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 179-181. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
887796
   Недеструктивные ядерно-геофизические методы элементарного анализа твердых полезных ископаемых, применяемых в лабораторных и полевых условиях с целью поисков и разведки.. – М., 1985. – 164с.
887797
  Лиханов А.А. Недетские заботы Детского фонда. / А.А. Лиханов. – М., 1990. – 238с.
887798
   Недетские игры : сб. науч. фант. произведений. – Москва : Мир, 1986. – 503 с. – (Зарубежная фантастика)
887799
  Клочко Р. Недетские игры // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 42 (683), 23 октября 2015. – С. 46-49


  Дети 1930-х годов находились в постоянном информационном поле советской пропаганды. Участие в политической агитации и военной подготовке были неотъемлемой частью жизни молодого поколения.
887800
  Катеб Я. Неджма / Я. Катеб. – Москва, 1971. – 208 с.
887801
  Витанович І. Недивне диво // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 83-90
887802
  Вітович І. Недипломатичний дипломат. Міністра закордонних справ Іспанії офіційно номінували на посаду верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики // Україна молода. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 87). – С. 5


  "Держави ЄС в понеділок, 5 серпня, офіційно номінували Жозепа Борреля на посаду верховного представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики, інформує агенція dpa. Цю посаду наприкінці жовтня залишить Федеріка Могеріні. Європейська Рада формально ...
887803
  Николаев А.М. Недипломатичный разговор / А.М. Николаев. – М, 1960. – 86с.
887804
  Дурдыев Й. Недирбай Айтаков / Й. Дурдыев. – М.
1. – 1982. – 319с.
887805
  Бацевич Ф.С. Недиспозиційність і модальність як категорії одивненого художнього тексту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 3-14. – ISSN 0027-2833
887806
  Шеліхова І.Б. Недиференційний проекційний спосіб обвідної сім"ї і негладких кривих на площині : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Шеліхова І. Б.; МО Укр. Київ. держ. ун-т буд. і архіт. – К., 1995. – 19л.
887807
  Демьянов В.Ф. Недифференцируемая оптимизация / В.Ф. Демьянов, Л.В. Васильев. – Москва, 1981. – 384 с.
887808
  Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки : монографія / С. А. Подоляк ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2012. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-197. – ISBN 978-966-2609-40-0
887809
  Паустовська Л.Л. Недійсні правочини: актуальні проблеми сучасної практики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 419-427. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми визнання правочинів недійсними в сучасних умовах.
887810
  Подоляк С.А. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 426-431. – ISSN 1563-3349
887811
  Гусак М. Недійсність господарського зобов"язання за Господарським кодексом України / М. Гусак, В. Данішевська, Ю. Попов // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 45-49. – ISSN 0132-1331
887812
  Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 38-42
887813
  Крат В.І. Недійсність договору: законодавче регулювання та види // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – C. 8-16. – ISSN 2224-9281
887814
  Грузінов А.С. Недійсність окремих умов договорів про працю або трудового договору в цілому // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 46-48
887815
  Євтушенко Є.В. Недійсність правочину у цивільному судочинстві / Є.В. Євтушенко, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 116-121
887816
  Короєд С.О. Недійсність правочину щодо майнових прав дитини, вчиненого без дозволу органу опіки та піклування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 97-105. – ISSN 2413-1342
887817
  Наньєва М.І. Недійсність трудового договору або окремих його умов за проектом трудового кодексу України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 111-113. – ISBN 978-617-7069-63-7
887818
  Сімутіна Я.В. Недійсність трудового договору та окремих його умов // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 104-111


  У статті досліджуються підстави та порядок визнання трудового договору та окремих його умов недійсними за чинним законодавством про працю та проектом Трудового кодексу.
887819
  Фулей Г. Недійсність трудового договору: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-28-6
887820
  Мамай В.І. Недійсність трудового договору: теоретичний та практичний аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 38-43
887821
  Смолич Ю.К. Неділі і понеділки / Ю.К. Смолич. – Харків : ДВУ, 1927. – 137с.
887822
   Неділько Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 63. – ISBN 966-8352-11-4
887823
   Неділько Сергій Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 331. – ISBN 978-966-439-754-1
887824
   Неділько Сергій Андрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 206. – ISBN 978-966-439-757-2
887825
   Неділько Сергій Герасимович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 331-332. – ISBN 978-966-439-754-1
887826
   Неділько Сергій Герасимович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 50-51
887827
  Луньова Т. Недільна проповідь, рок-н-рол і супермаркет: короткі нотатки про молодість, або Враження одного дня в Клівленді : проза: есе-замальовка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 49-51. – ISSN 2075-1222
887828
  Кіс О. Недільне розкошування словом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 14-15


  Книга Миколи Боровка "Недільне двокнижжя".
887829
  Проць Л. Недільні небеса : поезії / Любов Проць ; [передм. В. Базилевський]. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 122, [6] с. : іл. – ISBN 978-617-605-029-2
887830
  Філіппович В. Недільні школи у просвітницькій діяльності громади Полтави // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 115-119. – ISSN 2075-1478


  Виделено головні педагогічні завдання, що ставили перед собою представники українських Громад; з"ясовано роль недільних шкіл у просвітницькій діяльності Громади у Полтаві.
887831
  Рижинашвили У.И. Недобиток : повести и рассказы / У.И. Рижинашвили. – Москва : Правда, 1987. – 46 с.
887832
  Штейнман З.Я. Недобитые темы / З.Я. Штейнман. – М - Л, 1966. – 135с.
887833
  Бережанский А. Недобор умов. Итоги вступительной кампании-2013 неутешительны: украинцы выбирают учебные заведения неосознано, а в стране работают десятки лишних вузов // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 32 (344). – С. 36-37. – ISSN 2075-7093
887834
  Мотрошилова Н.В. Недоброкачественные сегменты наукометрии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 134-146. – ISSN 0869-5873


  Как любое профессиональное сообщество, учёные заинтересованы в непредвзятой, по возможности точной оценке эффективности своей деятельности. В последние десятилетия довольно широкое распространение получили количественные наукометрические методы, на ...
887835
  Городецька Н. Недобросовісна конкуренція на ринку лікарських засобів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 33-39. – ISSN 2308-0361
887836
  Комберянова Ю.О. Недобросовісна конкуренція та методи боротьби з нею // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 63-65
887837
  Львов Б.Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об"єктів промислової власності: господарсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Львов Богдан Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 4-6, 169-187
887838
  Львов Б.Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об"єктів промислової власності: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Львов Богдан Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
887839
  Львов Б. Недобросовісна конкуренція як господарське правопорушення: підходи теорії та практики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 62-68
887840
  Заїкін Ю. Недобросовісна конкуренція як загроза платоспроможності страховиків України // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 36-37. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-7923
887841
  Гальчинський Д. Недобросовісна конкуренція: одні дії - дві кваліфікації? / Д. Гальчинський, Х. Сушкевич // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 24-25
887842
  Коваль В.Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 3. – С.178-186. – ISBN 966-7784-65-7
887843
  Сухоруков В. Недобросовісна конкуренція: порушення і покарання // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.22-25. – ISSN 1608-6422
887844
  Дикунський І. Недобросовісна конкуренція: як розпізнати порушення? / І. Дикунський, І. Дронов // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 10-11
887845
  Джуринський О. Недобросовісна конкуренця: еволюція поняття і ознаки за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 92-94
887846
  Богдан Ю.Л. Недобросовісна реєстрація об"єктів промислової власності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 116-127. – ISSN 2227-796X
887847
  Кіца М.О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца Мар"яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 213, [17] л. – Додатки: л. [17]. – Бібліогр.: л. 189-213
887848
  Кіца М.О. Недобросовісна реклама у газетних виданнях України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кіца Мар"яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
887849
  Коннова Т. Недобросовісна реклама у законодавчій практиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 183-184
887850
  Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов"язальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 20-24
887851
  Львов Б. Недобросовісне використання добре відомих торговельних марок та комерційних найменувань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  У статті, виходячи зі змісту Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Паризької конвенції про охорону промислової власності, визначаються ознаки недобросовісного використання добре відомих торговельних марок та випадки ...
887852
  Маличкович К. Недобросовісний підрядник: інструкція з використання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 18-19
887853
  Андрощук Г. Недобросовісність заявника: аналіз закордонної практики правозастосування // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 43/44). – С. 32-35
887854
  Харченко П.Г. Недобросовістна конкуренція в рекламній сфері // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.111-116. – Бібліогр.: 11 назв.
887855
   Недоброякісні обіди / Петрова, , Берлянд, , Мойсеєва, , Троков // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  В студентській їдальні нашого університету (зав. їдальні тов.Знаменська) часто виготовляють недоброякісну їжу. Відділ робітничого постачання університету дуже задоволений такою роботою студентської їдальні, бо, не зважаючи на такі обурливі факти, ...
887856
  Хант Айрин Недобрый ветер. / Хант Айрин. – М., 1978. – 128с.
887857
  Гарсиа Маркес Недобрый час / Гарсиа Маркес. – Москва, 1975. – 208с.
887858
  Гарсиа Маркес Недобрый час / Гарсиа Маркес. – Москва
1. – 1985. – 63с.
887859
  Гарсиа Маркес Недобрый час (окончание) / Гарсиа Маркес. – Москва
2. – 1985. – 64с.
887860
  Ламонова О. Недобудований Версаль і закоханий Журден // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 12 липня (№ 27/28). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  "У 1996 р. молода київська художниця Катерина Радько проілюструвала мольєрівського "Міщанина-шляхтича".
887861
  Красовська А. Недовгий вік деклараційного... / А. Красовська, Л. Глухівський // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.11-17. – ISSN 1608-6422


  Правова охорона винаходів
887862
  Лайкерт Й. Недовговічність = Pominutelnost : [поезії] / Йозеф Лайкерт. – Київ : Веселка, 2006. – 160 с. : іл. – ISBN 966-01-0421-9
887863
  Соловйова Л. Недоведеність участі обвинуваченого чи підозрюваного у вчиненні злочину як підстава закриття кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.119-122
887864
  Булатова О. Недовикористаний потенціал // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-28.
887865
  Крилова І.І. Недовіра до влади. правові наслідки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 74-78. – ISSN 2306-6814
887866
  Прозоров Ю. Недовіра як інституційна межа концентрації банківського капіталу в координатах простору - часу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-93. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
887867
  Шестакова О. Недовольные абитуриенты спамят и "тролят" центр тестирования и Минобразования // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 20 июня (№ 133). – С. 11. – ISSN 1997-1249
887868
  Тесля Е. Недогадливый клиент / Е. Тесля. – Фрунзе, 1970. – 82с.
887869
  Отраднова О.О. Недоговірні зобов"язання в цивільному праві України : навчальний посібник / О.О. Отраднова ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-667-367-4


  Висвітлено питання правового регулювання недоговірних зобов"язань в цивільному праві України. Аналізуються відповідні норми Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють данні відносини, судова практика , наукові праці
887870
  Боброва Д. Недоговірні зобов"язання у проекті Цивільного кодексу України 1996 р. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
887871
  Віхров О. Недоговірні організаційно-господарські зобов"язання та їх види // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
887872
  Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-44.
887873
  Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-67.
887874
  Терехов П. Недодуманные мысли : проза: рассказы // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 8 (679). – С. 74-80. – ISSN 0132-2036
887875
  Шитов А. Недозагрузка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
887876
  Дзюба Т. Недозволене палювання : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0130-1608
887877
  Стойко Н.Г. Недоказанность обстоятельств уголоввного дела / Н.Г. Стойко. – Красноярск, 1984. – 103с.
887878
  Правденко Сергій Недоколисані, або Що протиставити засліпленим жадобою приматам, які не розуміють основного виклику XXI століття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 12-15
887879
  Правденко Сергій Недоколисані, або Що протиставити засліпленим жадобою приматам, які не розуміють основного виклику XXI століття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 12-15
887880
  Луговський В.І. Недокопана криниця / В.І. Луговський. – К., 1984. – 253с.
887881
  Коберниченко А. Недокументированные возможности Windows NT / А. Коберниченко. – Москва : Нолидж, 1998. – 288с. – ISBN 5-89251-048-4
887882
  Клименко Р.А. Недокументированные и малоизвестные возможности Windows XP / Роман Клименко. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464с. + CD ROM. – (Библиотека пользователя). – ISBN 5-469-01562-9
887883
  Межиров А.П. Недолгая встреча / А.П. Межиров. – М, 1975. – 32с.
887884
  Харджиев Н.И. Недолгая жизнь Павла Федотова : повесть / Н.И. Харджиев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 240 с.
887885
  Бодренков И.М. Недолго до весны / И.М. Бодренков. – Архангельск, 1985. – 272с.
887886
  Ольхин Б.Е. Недолгое деревенское лето / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1971. – 111с.
887887
   Недолгое пребывание в камере пыток : повести и рассказы ; [сборник. – Москва : Правда, 1991. – 478 с. – (Библтотека журнала "Знамя")
887888
  Дидевар М. Недолгое чудо / М. Дидевар. – М., 1979. – 836с.
887889
  Пьянкова Е Т. Недолин дом / Е Т. Пьянкова. – Новосибирск, 1985. – 216с.
887890
  Дробінова І. Недоліки "лаконічного ГПК". Заміна заходу забезпечення позову в господарському процесуальному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 26-27
887891
  Шевчук Г.В. Недоліки адміністративних покарань у справах про правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 146-150
887892
  Самко Р. Недоліки бюджетного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 50-57
887893
  Поповичук С. Недоліки впровадження партиципаторного бюджетоутворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 172-173
887894
  Васильців Т.Г. Недоліки державної політики гарантування соціальної безпеки у сфері зайнятості населення / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 144-151
887895
  Сокуренко В.В. Недоліки деяких законодавчих актів в сфері оборони // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 139-145. – (Серія "Право" ; вип. 2)
887896
  Бойко А. Недоліки діяльності правоохоронних та судових органів щодо запобігання та протидії економічній злочинності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 216–224. – (Серія юридична ; Вип. 48)
887897
  Денега О. Недоліки досудового розслідування, що призвели до ухвалення виправдувальних вироків: аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 51-57
887898
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
887899
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
887900
  Хруслова Лариса Недоліки законодавчого визначення сутності кримінальної відповідальності та форми її реалізації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 41-49
887901
  Чернявська Б. Недоліки законодавчого регулювання права на об"єднання громадян в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 248-250
887902
  Короденко М. Недоліки закону чи спротив реформуванню? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В інформаційному агенстві УНІАН відбулася прес-конференція, під час якої академіки НАН України В. Семиноженко, А. Наумовець і О. Кришталь намагалися довести, що внесений урядом 7 липня 2015 року проект нового Закону "Про наукову та науково-технічну ...
887903
  Чубай В.М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 277-290. – ISSN 1993-6788
887904
  Юрасов С.М. Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення / С.М. Юрасов, С.О. Кур"янова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 125-133. – ISSN 2311-0902
887905
  Євчук М. Недоліки кримінально-процесуального статусу слідчого і проблематика його функцій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 365-366. – ISBN 978-617-7069-17-0
887906
  Марушева О.А. Недоліки маркетингових стратегій у будівельній галузі в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
887907
  Жильцова О.Л. Недоліки мовлення дітей і шлдяхи їх подолання / О.Л. Жильцова. – Київ, 1971. – 48с.
887908
  Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 8-23. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
887909
  Кіріяк О.В. Недоліки нормативно-правового регулювання примусового виконання судових рішень у цивільних справах, пов"язаних з корпоратизацією підприємств // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 127-130. – ISBN 978-966-8830-75-4
887910
  Журавель О. Недоліки одноінстанційного розгляду деяких категорій адміністративних справ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-617-7069-28-6
887911
  Ковбасенко О.Ю. Недоліки організації забезпечення населення якісною питною водою, причини їх виникнення. Можливі шляхи виходу з кризової ситуації, яка склалася в галузі водного господарства України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
887912
  Гайдаржийська О.М. Недоліки організації обліку виробничих запасів та напрями їх вдосконалення / О.М. Гайдаржийська, О.В. Попович, З.Л. Юрківська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 113-120
887913
  Одуденко В.В. Недоліки організаційно-управлінського характеру у системі детермінант злочинності неповнолітніх // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 113-117. – ISSN 2220-1394
887914
  Малиняк Б.С. Недоліки планування бюджетів об"єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 79-96 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
887915
  Чорноус А. Недоліки правового регулювання операцій з офшорами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 158-160. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
887916
  Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48.
887917
  Пожар В.Г. Недоліки правової регламентації інституту підсудності у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-300-6
887918
  Котляренко Л.Т. Недоліки правотворчості у сфері соціального захисту військовослужбовців - учасників бойових дій / Л.Т. Котляренко, О.П. Котляренко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 90-100. – ISSN 2227-796X


  The state of the rights and privileges of servicemen, participated in hostilities (members of the antiterrorist operation) is investigated. The current state of the law-making in the field of social protection of servicemen is considered. The legal ...
887919
  Циркаль В.В. Недоліки призначення окремих видів судових експертиз // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-108. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглянуто недоліки, які трапляються при призначенні експертиз у справах про порушення техніки безпеки праці та при організації проведення пожежно-технічних експертиз.
887920
  Вонсович О.С. Недоліки системи євроатлантичної безпеки у XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 25-35. – ISBN 978-966-02-7989-6
887921
  Бойко А. Недоліки системи правосуддя у структурі детермінації корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 318-322. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
887922
  Деркач О.В. Недоліки сучасного колективно-договірного регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-27.
887923
  Тимошик В.Ю. Недоліки та переваги навчання за допомогою іноземних грантів вітчизняних студентів вищих навчальних закладів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 124-130. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
887924
  Бушко С.Ю. Недоліки та перспективи оподаткування лізингу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 38-41. – ISSN 0321-0499
887925
  Ярошкевич В. Недоліки та реальні наслідки прийняття Закону України "Про розвиток тадержавну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 195-197. – ISBN 978-617-7069-14-9
887926
  Алєєксєєв В. Недоліки та слабкі сторони розрекламованих російських Су-35с та Су 30см // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 15). – С. 19
887927
  Максимова Н. Недоліки у законодавстві як перешкода у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянуто проблему вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності соціальних служб. Показано, що недоліки нормативно-правової бази гальмують реалізацію завдань соціального працівника. Наведено приклади негативного впливу законодавства на ...
887928
  Боєва О.С. Недоліки Цивільного процесуального кодексу України в аспекті судового захисту трудових прав // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 3 (183), березень. – С. 49-56. – ISSN 1726-3077
887929
  Чижук І. Недоліки шкільного виховання та їхня роль у процесі детермінації злочинності неповнолітніх в країнах європейського союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 288–295. – (Серія юридична ; Вип. 48)
887930
  Клімова С.М. Недоліки юридичної техніки викладення окремих норм Бюджетного кодексу України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 78-88. – ISSN 2224-9281
887931
  Омельчук Ю.М. Недолюдки / Ю.М. Омельчук. – Львів, 1963. – 134с.
887932
  Воробьев Л.И. Недометанный стог / Л.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 477с.
887933
  Карпович В.Н. Недоопределенность теоретического знания и эмпирические опосредования в дедуктивных системах с теоретическими понятиями // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 28-40. – ISSN 1560-7488
887934
  Сердюк В. Недоорканість та незмінюваність суддів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122.
887935
  Трусова Н.В. Недоотриманий капітал як загроза фінансування дефіциту бюджету України / Н.В. Трусова, В.О. Терновський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 145-152. – ISSN 2307-9878
887936
  Брегін М.Г. Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А.І. Ракітова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 141-149. – ISSN 2072-1692
887937
  Грабович Г. Недооцінений Костецький // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-29


  Ігор Костецький — український письменник, перекладач, критик, режисер, видавець. Справжнє ім"я письменника — Мерзляков Ігор В"ячеславович, псевдонім "Костецький" взято з дівочого прізвища матері письменника. Костецький належав до засновників і чільних ...
887938
  Грабовський С. Недооцінений Леонід Плющ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 17, 20


  Багато років у телевізійному просторі відтворюється деформована картина, в якій не знаходиться місця національними інтелектуалами.
887939
  Шмиговський К.А. Недопарка / К.А. Шмиговський. – Київ, 1939. – 3 с.
887940
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – Горький, 1962. – 235с.
887941
   Недопетая песня. – Мурманск, 1963. – 62 с.
887942
  Подстаницкий А. Недопетая песня / А. Подстаницкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1969. – 56 с.
887943
  Борзунов С.М. Недопетая песня / С.М. Борзунов. – Москва, 1973. – 128с.
887944
  Преображенский Сергей Недопетая песня : О романе А.А.Фадеева "Черная металлургия" / Преображенский Сергей. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
887945
  Дугин Г.К. Недопетая песня / Г.К. Дугин. – М, 1979. – 128с.
887946
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 224с.
887947
  Преображенский С.Н. Недопетая песня / С.Н. Преображенский. – Челябинск, 1981. – 296с.
887948
  Подстаницкий А.В. Недопетая песня / А.В. Подстаницкий. – Мурманск, 1981. – 63с.
887949
  Жупан И.В. Недопетая песня / И.В. Жупан. – Ужгород, 1986. – 172с.
887950
  Котов А Б. Недопетая песня. / А Б. Котов. – Сталино, 1960. – 206с.
887951
  Маринчик П.Ф. Недопетая песня. Необычайная жизнь П.И.Жемчуговой. / П.Ф. Маринчик. – Л.-М., 1965. – 147с.
887952
  Надсон С.Я. Недопетые песни : (Из посмертных бумаг) : с новым портретом поэта / С.Я. Надсон. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1902. – 164, IV с., 2 л. портр. (фронт.)


  На форзаце дарств. надпись (зачеркнута) 1902 г.
887953
  Веселовський А. Недопечена цеглина / А. Веселовський, Д. Єфремов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 5


  Сенс формату БРІКС фактично вичерпаний.
887954
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 304 с.
887955
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : Повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1976. – 342с.
887956
  Дроздовський Д. Недописаний лист... : (Прощальне слово про професора Івана Денисюка) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 190-202. – ISBN 978-966-8201-83-7
887957
  Овсієнко Василь Недописаний портрет : з приводу інтерв"ю Василя Овсієнка з Миколою Холодним / Овсієнко Василь, Малюта Іван; розпитував І. Малюта // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
887958
  Бразов Л.П. Недописані сторінки : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Дніпро, 1978. – 245 с.
887959
  Недопитанська Ю. Недопитанський Микола Іванович : [спогади] / Юлія Недопитанська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 208-209. – ISBN 978-966-2726-03-9
887960
  Кіцен Н. Недопустимість "повороту до гіршого" та перевірка вироків, ухвал, постанов, які не набрали законної сили // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 149-152
887961
  Кучинська О. Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти / О. Кучинська, А. Шаркова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 75-81. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються деякі проблемні аспекти недопустимості доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особливу увагу присвячено критеріям ...
887962
   Недопустимість зловживання правом при використанні приватноправового інструментарію всупереч його призначенню // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 261-266. – ISSN 1026-9932
887963
  Губар О.С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Губар Олексій Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
887964
  Денісова Г.В. Недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні як підстава для його самовідводу та відводу / Г.В. Денісова, В.П. Денісов // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 46-53. – ISSN 2413-1342
887965
  Кашка О.С. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при провадженні в суді апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 329-340. – (0). – ISSN 2078-9165
887966
  Введенский Е Н. Недопустимые электрические раздражения и один частный случай ошибок при их применении / Н. Введенский // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – С. 241-257
887967
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації осіб, що не досягли 14 років, у сфері праці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
887968
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
887969
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 188-222
887970
  Король О.Д. Недопущення зловживання процесуальними правами та стимулювання сторін до добросовісної поведінки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 117-127. – ISSN 2078-9165
887971
  Цингер В.Я. Недоразумения во взглядах на основании геометрии. – [Москва] : Тип. Э. Лисснера и Ю.Романа, 1894. – 11 с. – Отд.оттиск : Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.отд., т45, вып. 9, 1913 г.
887972
  Кулик Н. Недорепресований // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  150 років із дня народження талановитого українського історика і педагога Митрофана Бречкевича - професора-медієвіста Юр"ївського (тепер Тартуського), Казанського, Київського університетів та ряду інших навчальних закладів.
887973
   Недореформа высшей школы. Испытание свободой / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 16


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
887974
  Романовська Л.О. Недоречні терміни в олійножировій галузі харчової промисловості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 139-143


  Проаналізовано недоречне вживання терміносполучень “тваринне масло” та “рослинна олія” у технічних текстах та документах державного зразка. Виявлено недоречні терміни та визначення у деяких словниках української мови на позначення предметів і явищ, ...
887975
  Блинов В.А. Недорисованный портрет / В.А. Блинов. – Саранск, 1991. – 155с.
887976
   Недорисованный портрет: М.Горький, В.Маяковский, ДЖ.Рид, Н.Погодин, М.Шагинян о Ленине. – М., 1991. – 464с.
887977
  Гриневич Л.В. Недороди 1928-1929 рр. в Україні: причини, розміри, методика статистичних обрахувань // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 139-157
887978
  Самбикин М.М. Недороды на Украине, их районы , частота и размеры / М.М. Самбикин. – Х.К., 1931. – 112с.
887979
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1927. – 80с.
887980
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1933. – 72с.
887981
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1935. – 119с.
887982
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Х-Одесса, 1936. – 86с.
887983
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л, 1937. – 126с.
887984
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л-, 1949. – 115с.
887985
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1958. – 130с.
887986
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1965. – 95с.
887987
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Элиста, 1968. – 72с.
887988
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1971. – 358с.
887989
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1987. – 285с.
887990
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1989. – 175с.
887991
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-229, [6]. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
887992
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-220. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6036-5
887993
  Назаренко М. Недоросль Аленин : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 3-75. – ISSN 0131-8136
887994
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой / Ж. -Б. Мольер; Мещанин во дворянстве / Д. И. Фонвизин / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1975. – 352 с. – (Школьная библиотека)
887995
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой. Мещанин во дворянстве / Ж. -Б. Мольер. / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1972. – 358 с. – (Школьная библиотека мировой драматургии)


  Содержание: Грибоедов, А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов Пушкин, А. С. Маленькие трагедии / А. С. Пушкин Мольер, Жан-Батист. Скупой / Жан-Батист Мольер Мольер, Жан-Батист. Мещанин во дворянстве / Жан-Батист Мольер
887996
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / Грибоедов А.С.; Маленькие трагедии / Пушкин А.С.; Скупой. Мещанин во дворянстве / Мольер Ж.-Б.. : для 8 класса / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1969. – 462 с. – В одной кн. 4 произведения. – ((Школьная библиотека)
887997
  Васильченко С. Недоросток : (Побутова легенда) : Комедія в 4-х діях / С. Васильченко. – Київ : Криниця ; Друкрня А.І. Гросмана, 1913. – 63 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" у Київі ; № 8)
887998
  Васильченко С. Недоросток : Народна юмореска в 4-х діях / С. Васильченко. – Харків : Рух, 1925. – 61с. – (Театральна б-ка ; Ч. 52)
887999
  Тарасов Е.М. Недосказанная поэма : стихотворения / Е.М. Тарасов. – Москва : Советская Россия, 1985. – 144с.
888000
  Ющенко О. Недосконалість законодавства про референдум як один із основних чинників зловживання владою в процесі референдуму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 30-35.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,