Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
884001
  Бушак С. "Наука не суперечить релігії..." : (Релігія в системі наукових та світоглядних поглядів академіка В.І. Вернадського) // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 205-224
884002
  Суворов А.В. "Наука побеждать" // Наука побеждать. – М, 1984. – С. 513-521
884003
  Малахов В.А. "Наука расставанья" / В.А. Малахов. – М., 1992. – 62с.
884004
  Купчик О.Р. "Наука розпочинається на кафедрі". (На прикладі кафедри історії для гуманітарних факультетів, початок 2000-них років) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 14-21. – ISBN 978-966-171-414-3
884005
  Ройко О.В. "Наука сумела выработать великолепный собственный язык ..." : Организация работы над научным стилем речи в 10 классе // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 16-20
884006
  Ніколаєнко С Наука- освіта- виробництво- основа розвитку нової України // Світ, 2005


  [Про це наголосив на прес-конф. міністр освіти і науки ]
884007
  Різун В. Наука -світло? : Фокус: журналістська освіта / В. Різун, С. Мамаєв, І. Куляс // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 3 (61). – С. 24-31.
884008
   Наука на службе жизни. – Бухарест, 1954. – 36с.
884009
  Сенчик Н.А. Наука на службе законности и правопорядка / Н.А. Сенчик. – Киев, 1982. – 48 с.
884010
  Савулеску Т. Наука на службе народа и построения социализма. / Т. Савулеску. – Бухарест, 1955. – 46с.
884011
  Голованов Л.В. Наука на службе общественного прогресса / Л.В. Голованов. – М., 1976. – 64с.
884012
  Каплун С.И. Наука на службе охраны труда / С.И. Каплун. – Москва : Гострудиздат, 1930. – 96 с.
884013
   Наука на службе социалистического животноводства. – М, 1947. – 31с.
884014
   Наука на службе социалистического земледелия. – М, 1947. – 18с.
884015
   Наука на службе тяжолой промышленности УССР. – Х, 1934. – 171с.
884016
   Наука на Украине : Библиогр. указ. – Киев : ЦНБ АН УССР, 1982. – 275с.
884017
   Наука на Украине. – Новосибирск
1981. – 1983
884018
   Наука на Украине. 1980. – Новосибирск, 1982
884019
   Наука на Україні. – К, 1963. – 28с.
884020
  Бабайлов В. Наука научности / В. Бабайлов, Е. Шершенюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (94). – С. 47-51. – ISSN 1562-529Х
884021
   Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / [М. Згуровський та ін. ; під заг. ред. М.Ю. Ільченка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 296, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Назва обкл. : Наука НТУУ "КПІ" - 2014 в дзеркалі преси. - До 80-річчя орг. НДЧ Київ. політехніки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-690-0
884022
  Загородній А. Наука не зважає на кордони / розмову вела Марія Призіглей // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 194). – С. 1, 5


  Про стан та перспективи міждержавної наукової діяльності розповів віце-президент НАНУ академік Анатолій Загородній.
884023
  Шолохов М.А. Наука ненависти / М.А. Шолохов. – М, 1943. – 32с.
884024
  Шолохов М.А. Наука ненависти / М.А. Шолохов. – М, 1945. – 22с.
884025
  Шолохов М.А. Наука ненависти / М.А. Шолохов. – М, 1971. – 315с.
884026
  Шолохов М.А. Наука ненависти / М.А. Шолохов. – М, 1973. – 260с.
884027
  Шолохов М.А. Наука ненависти / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 261с.
884028
  Лукьянець В.С. Наука нового века: смена оснований индустрии научного прогноза // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 11-18
884029
  Кассиль Г.Н. Наука о боли. / Г.Н. Кассиль. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 400с.
884030
  Гончарук В.В. Наука о воде = Science about water / В.В. Гончарук ; НАНУ ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2010. – 512 с., [24] с. илл. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – Библиогр.: с. 461-507. – ISBN 978-966-00-1041-3
884031
  Алексеев В.М. Наука о Востоке : статьи и документы : ст. и док. / В.М. Алексеев ; послесл.: Л.З. Эйдлина ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 535 с. : портр. – Библиогр.: с. 459-495
884032
  Гурев Г.А. Наука о вселенной и религия : космологические очерки / Г.А. Гурев. – Москва : ОГИЗ, 1934. – 331 с.
884033
  Колосов А.В. Наука о долголетии / А.В. Колосов, Е.А. Альтшулер. – М., 1974. – 96с.
884034
  Троицкий М. Наука о духе. Общие свойства и законы / М. Троицкий. – Москва : Издание Н.А. Абрикосова ; Тип. А. Гатцука
Т. 1. – 1882. – XXX, 344 с.
884035
  Троицкий М. Наука о духе. Общие свойства и законы / М. Троицкий. – Москва : Издание Н.А. Абрикосова ; Тип. А. Гатцука
Т. 2. – 1882. – XXXII, 321 с.
884036
  Медавар П. Наука о живом / П. Медавар, Д. Медавар; Пер. с англ. П.С. Гурова под ред. и с предисл. Б.М. Медникова. – Москва : Мир, 1983. – 207 с. – (В мире науки и техники)
884037
  Цузмер М.Я. Наука о животных и религия. / М.Я. Цузмер. – М., 1937. – 48с.
884038
  Цузмер М.Я. Наука о животных и религия. / М.Я. Цузмер. – М., 1937. – 48с.
884039
   Наука о жизни - древнеиндийская система медицины. – Кировоград, 1991. – 118с. – На обл.загл.: Аюрведа
884040
  Лункевич В. Наука о жизни : общедоступная физиология человека / В. Лункевич. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1894. – 220 с.
884041
  Аллен Р.Д. Наука о жизни : пособие для учителей / Роберт Дей Аллен ; пер. с англ. и предисл. Е.С. Платонова. – Москва : Просвещение, 1981. – 302 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою
884042
  Татьянина Наталья Наука о жизни : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 180-187 : Іл.
884043
  Райт Р.Х. Наука о запахах. / Р.Х. Райт. – М, 1966. – 224с.
884044
  Малинко В.В. Наука о земле и религии / В.В. Малинко. – М., 1938. – 16с.
884045
  Мигонь К. Наука о книге / К. Мигонь. – М, 1991. – 198с.
884046
  Кройт Г.Р. Наука о коллоидах / Г.Р. Кройт. – Москва : Иностранная литература
т. 1 : Необратимые системы. – 1955. – 538 с.
884047
  Оствальд В. Наука о коллоидах. Электротехника. Гетерогенный катализ / В. Оствальд. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 114 с.
884048
  Ковалев А.М. Наука о коммунизме / А.М. Ковалев. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 31, [3] с.
884049
  Филонова Л.Г. Наука о коммунизме / Л.Г. Филонова. – Москва, 1985. – 86 с.
884050
  Бейер В.А. Наука о крови / В.А. Бейер. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Биология и медицина)
884051
  Кассирский И.А. Наука о крови. Успехи и перспективы / И.А. Кассирский. – Москва : Медицина, 1968. – 88с.
884052
  Арманд Д.Л. Наука о ландшафте : (основы теории и логико-математические методы) / Д.Л. Арманд. – Москва : Мысль, 1975. – 287 с., [1] л. схем : ил. – Список лит.: с. 275-286
884053
  Ильин О.И. Наука о литературе / О.И. Ильин. – Саратов, 1969. – 76с.
884054
  Бушмин А.С. Наука о литературе : проблемы, суждения, споры / Алексей Бушмин. – Москва : Современник, 1980. – 334 с.
884055
  Маэно Н. Наука о льде / Н. Маэно. – М., 1988. – 229с.
884056
  Ятманова М.Г. Наука о международных отношениях: причины отсутствия точных теорий на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 65-71. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
884057
  Маслов П. Наука о народном хозяйстве. / П. Маслов. – 2-е изд. – М.-ПТ., 1923. – 703с.
884058
  Валентей Наука о народонаселени, ее методологические основы / Валентей, Ю. Козырев. – Москва, 1966. – 17с.
884059
   Наука о науке. – М, 1966. – 423с.
884060
  Добров Г.М. Наука о науке : ВВедение в общее наукознание / Г.М. Добров. – Киев : Наукова думка, 1966. – 272 с.
884061
  Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров. – 2-е, доп. и переработ. – Киев : Наукова думка, 1970. – 320с.
884062
  Добров Г.М. Наука о науке / Г.М. Добров. – 3-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1989. – 304с.
884063
  Мисюров Д. Наука о науке // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 3. – С. 82-85. – ISSN 0208-0621
884064
  Нелюбин Л.Л. Наука о переводе : история и теория с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни. – Москва : Флинта : МПСИ, 2006. – 416с. – Шифр. дубл. 401 Нелю. (доп. карт. ст.). – ISBN 5-89349-721-X
884065
  Нелюбин Л.Л. Наука о переводе : (история и теория с древнейших времен до наших дней) : учебное пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т. Хухуни ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 416с. – ISBN 978-5-89349-721-2
884066
  Беритов И.С. Наука о поведении как учение о рефлексах / И.С. Беритов ; [И.С. Бериташвили]. – Тифлис : [б. и.]. – С. 200-223
884067
  Глебов П.А. Наука о погоде / П.А. Глебов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 112 с.
884068
  Андреева Е. Наука о погоде на службе Родины / Е. Андреева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 141с.
884069
  Корф Анастасия Наука о прекрасных зернах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 104 : фото
884070
  Матевосов Ю.Д. Наука о производстве / Ю.Д. Матевосов. – Ереван, 1979. – 124с.
884071
  Столяров В.И. Наука о развитии / В.И. Столяров. – Москва, 1965. – 143с.
884072
   Наука о расах и расизм. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1938. – 193 с.
884073
  Всесвятский Б.В. Наука о растениях и религии / Б.В. Всесвятский. – Москва, 1937. – 48с.
884074
  Буало-Депрео Никола Наука о стихотворстве : Перевод стихами с французского языка, вместе с подлинником, графа Хвостова. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Плюшара, 1830. – XIV, 143 с. – Авт. в кн. не указан; установлен по 3-му изд. 1818 г. - С. V-XIV: Reflexions sur l"article de la Revue Encyclopedique, relatif a la traduction de l" Art Poetique de Boileau, par mr. le compte de Khwostoff (Revue Encycl. Decembre 1826). Destrem
884075
  Комаров В.Н. Наука о строении Вселенной / В.Н. Комаров. – Москва : Госкультпросветиздат, 1955. – 27 с.
884076
   Наука о театре. – Л, 1975. – 534с.
884077
  Ермаков Дмитрий Наука о туризме: теория и практика : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 55 : Фото
884078
  Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись / А.С. Зайцев. – М., 1986. – 159с.
884079
  Несмелов В. Наука о человеке / В. Несмелов. – 3-е изд. испр. и доп. – Казань
1. – 1905. – 438с.
884080
  Бушан Г. Наука о человеке : несколько глав из антропологии или естественной истории человека / Г. Бушан; под. ред. Д.Н. Анучина. – Москва : Книгоиздательство "Сфинсъ"
Т. 1. – 1911. – 341, [1] с.
884081
  Мюллер М. Наука о языке : Новый ряд чтений Макса Мюллера в Великобританском Королевском Институте в 1863 году / М. Мюллер; пер. с англ. Г. Кайзера. – Воронеж : В тип. В. Гольдштейна
Вып. 1. – 1868. – 282 с.
884082
  Мюллер М. Наука о языке : Ролевые игры и их мотивы / М. Мюллер. – Воронеж
Т.ІХ. – 1870. – 399 с.
884083
  Мюллер М. Наука о языке : Новый ряд чтений Макса Мюллера в Великобританском Королевском Институте в 1863 году / М. Мюллер; пер. с англ. Г. Кайзера. – Воронеж : В тип. В. Гольдштейна
Вып. 2. – 1870. – 399с.
884084
  Виноградов В.В. Наука о языке художественной литературы и ее задачи / В.В. Виноградов. – Москва, 1958. – 52с.
884085
  Андриевский И.Е. Наука об архивах : Лекции, чит. в С.-Пб. археол. ин-те проф. И.Е. Андреевским в 1885/6-1886/7 г. – [Санкт-Петербург] : Лит. Гробовой, 1887. – XX, 124 с. – Написано от руки. Литогр. – Библиогр. в введении
884086
   Наука об истинном пути : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 143 : Іл.
884087
   Наука об океане. – Москва : Прогресс, 1981. – 392с.
884088
  Ван-Кревелен Наука об угле. / Ван-Кревелен, Ж. Шуер. – Москва, 1960. – 304с.
884089
  Моррис У.Т. Наука об управлении. Байесовский подход / У.Т. Моррис. – Москва : Мир, 1971. – 304 с.
884090
   Наука об управлении. Сборник текстов на английском языке. – Москва : Наука, 1977. – 200 с.
884091
  Шулікін Д. Наука озброює і захищає // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Українським науковцям є що запропонувати вітчизняній "оборонці".
884092
  Войтов В.И. Наука опровергает вымысел. О Бермудском треугольнике и "Море дьявола" / В.И. Войтов. – Москва : Наука, 1988. – 138с. – ("Человек и окружающая среда")
884093
  Танчер В.К. Наука опровергает религиозные догматы / В.К. Танчер. – К, 1970. – 156с.
884094
  Клочек Г. Наука освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 12


  Настав новий етап у житті вищої школи, який вимагає створення принципово нової методологічно-методичної парадигми. Початок нинішнього навчального року у вишах України виявився складним і нервовим: реформа вищої освіти розпочалася з того, що викладачі, ...
884095
  Рос А. Наука открывает Бога : семь убедительных свидетельств в пользу Его существования / [Ариэль Рос ; пер. С.И. Корниенко]. – Заокский : Источник жизни, 2009. – 343 с. : ил., портр. – Авт. указан на обл. - Темат. указ.: с. 333-343. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 978-5-86847-667-9
884096
  Коханевич М. Наука открывает что есть Бог новое миропонимание понимание мира как живой и разумной сущности - Божества, детьми, которой мы являемся / М.Коханевич. – Черновцы : Митець, 2004. – 282с.
884097
  Коханевич М. Наука открывает что есть Творец - "Триединый Бог". Новое миропонимание. Понимание Мира - планеты Земля, как Живой и Разумной Сущности - "Божества", детьми которого мы являемся / М. Коханевич. – Черновцы, 2008. – 347с.
884098
  Коханевич М. Наука открывает что есть Триединый Бог. Новое миропонимание. Понимание Мира - планеты Земля, как Живой и Разумной Сущности - "Божества", детьми которого мы являемся / М. Коханевич. – Черновцы, 2008. – 176с.
884099
  Суржик Л. Наука очима молодих: бум інновацій і сайнс-арт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Science-Society-Personality ("Наука-суспільство-особистість") - у цій тріаді молоде покоління дослідників фокусує застосування своїм творчим здібностям. Як зменшити прірву між наукою, виробництвом та суспільством? Як посилити роль науки у вирішенні ...
884100
  Бондарчук В.Г. Наука пpо походження Землi / В.Г. Бондарчук; Комітет у справах культурно-освітних установ при Раді миністрів УРСР. Центральне лекційне бюро. – Київ : АH УРСР, 1951. – 17с.
884101
  Жилінська О. Наука пасує жінці // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Цьогоріч ушосте, починаючи з 2016 року, 11 лютого відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці (International Day of Women and Girls in Science), започаткований за рішенням ООН з метою «досягти повного і рівного доступу жінок і дівчат до ...
884102
  Мішура Ю. Наука пасує жінці! / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "Наука пасує жінці! У жінки краща і більш художня уява, жінка гнучкіша у поведінці, тому їй дуже пасує наука: краса плюс знання – це велика сила. Але наука під силу не кожній, оскільки потрібні ще й великі вольові зусилля, щоб стати до цієї діяльності ...
884103
  Барсуков В.Л. Наука первопроходцев / В.Л. Барсуков, М.С. Гусейнов. – Москва : Советская Россия, 1981. – 77 с.
884104
  Якименко О. Наука передусім повинна працювати на результат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 11


  Триває дискусія щодо перспектив наукової діяльності працівників і випускників вищих навчальних закладів та академічних установ.
884105
  Хорпестад Уле Тер"є Наука перемагати / розмову вела Мирослава Макаревич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 43 (172), 24 ноября 2017. – С. 38-39


  Розмова з послом Норвегії в Україні Уле Тер"є Хорпстадом. "Норвегія побудувала паркан на кордоні з Росією, а тепер вчиться протидіяти загрозам гібридних конфліктів, кібератак та тероризму, що здатні зашкодити благополуччю країни."
884106
  Суворов А.В. Наука побеждать / А.В. Суворов. – Москва, 1980. – 40 с.
884107
  Суворов А.В. Наука побеждать / Александр Васильевич Суворов ; [предисл. В. Чуйкова ; ил. О. Коровина]. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – 84 с. – Миниатюрное издание
884108
   Наука побеждать. – М, 1984. – 605 с. – В изд. также "Наука побеждать" / А.В. Суворов
884109
  Суворов А.В. Наука побеждать / А.В. Суворов. – М., 1987. – 37с.
884110
  Суворов А.В. Наука побеждать. / А.В. Суворов. – М., 1944. – 40с.
884111
  Чернюк В. Наука повинна заробляти / записала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Наукове товариство студентів та аспірантів КНУ імені Тараса Шевченка організувало зустріч молоді з генеральним Директором корпорації "Науковий парк "Київський університет імені Тараса Шевченка" В. Чернюком, який розповів, чим займається корпорація, ...
884112
  Мостова Т. Наука повинна мати випереджальний характер // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 квітня (№ 16). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
884113
  Миколюк О. Наука повинна подобатися. Бізнесу. У Києві створили нову платформу для залучення інвестицій в інноваційні проекти. На що чекати? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 листопада (№ 202/203). – С. 10
884114
  Якименко О. Наука повиннаа працювати на економіку // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Директор Департаменту наукової діяльності та ліцензування про роботу науково-навчальних центрів ВНЗ, які брали участь у виконанні Державної цільової програми "Наука в університетах".
884115
  Мережко А.А. Наука политики международного права: истоки и перспективы = Science of international-legal policy: sources and prospects / Александр Мережко. – Киев : Юстиниан, 2009. – 144 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – Библиогр.: с. 137-139. – ISBN 978-966-8257-53-7
884116
  Біленчук П. Наука поліцейського права в українському державотворенні / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 лютого (№ 7). – С. 14. – ISSN 1992-9277
884117
  Курко М.Н. Наука поліцейського права в Українському державотворенні: витоки, віхи, історіографія, сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку / М.Н. Курко, П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 17-22


  Висвітлюються історія становлення науки поліцейського права, розуміння її сучасної сутності світилами української, європейської та світової науки. Йдеться про розвиток поліцейського права в Університеті Св. Володимира.
884118
   Наука полюс фантазия. – М, 1978. – 111с.
884119
  Колдин В.Я. Наука помогает раскрывать преступления / В.Я. Колдин. – Москва : Знание, 1971. – 55 с.
884120
  Стріха М. Наука потрібна державі, і держава готова її підтримувати / розпитувала Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Січень (№ 3/4). – С. 1-2


  Розмова із заступником міністра освіти і науки М. Стріхою щодо перспектив української науки після засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технології.
884121
  Бондаренко А. Наука починається з підручника // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 9


  Про підручник для студентів вищих навчальних закладів "Лазерна фізика" (Григорук В.І., Коротков П.А., Хижняк А.І.– К.: МП "Леся", 1999 р., 2-е видання).
884122
   Наука працює на результат // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 19


  "Комерціалізація наукових досліджень вищих навчальних закладів нині є об"єктивною потребою".
884123
   Наука предлагает решение. – К, 1988. – 261с.
884124
  Юзуфович Г.К. Наука при социализме: политико-экономические проблемы / Г.К. Юзуфович. – Л., 1980. – 120с.
884125
  Левин В.И. Наука при тоталитаризме: Германия, 1933 - 1945 // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 71-75. – ISSN 0321-0383


  Недавно в статье «Ситуация в немецкой науке при нацистах» ее авторы уверяли, что в 1933–1945 годах «1) немецкая система образования обеспечивала подготовку научных кадров весьма высокого уровня; 2) успеху развития немецкой науки способствовала ...
884126
  Юзич М. Наука приймає виклик від бізнесу. П"ять особливостей п"ятого фестивалю студентських інноваційних проектів Sikorsky Challenge - 2016. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 187). – С. 8


  Минулого тижня в НТУУ "Київський політехнічний університет ім. І. Сікорського" пройшов п"ятий ювілейний фестиваль студентських інноваційних проектів Sikorsky Challenge-2016. Захід традиційно стає завершенням програми навчання у стартап-школі при ...
884127
  Прокопов Д.Є. Наука природного права та її елементи у дослідженнях Л.Цветаева // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 5-11. – ISSN 1563-3349


  Досліджується специфіка інтерпретації природного права у роботах Л. Цвєтаєва у контексті становлення юридичної науки Російської імперії на початку XIXстоліття. Висвітлюються основні елементи науки природного права та їх взаємозв"язок. Исследуется ...
884128
  Тимошик М.С. Наука про видавничу справу та редагування: тривожні тенденції термінотворення / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 20, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 1)
884129
  Циба В. Наука про вимірювання якості - кваліметрія // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 266-274
884130
  Штайн Альфред Наука про енергію / Льфреж Штайн. – пеpеклад з дpугого німецького видання. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"], 1919. – 133 с. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; [№] 5)
884131
  Андієвська Е. Наука про землю = The earthsciences / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1975. – 126 с.
884132
  Крапівіна К.О. Наука про йогу / К.О. Крапівіна; МОН України, Львівський нац.унів. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 120с. – ISBN 966-613-135-8
884133
  Проценко О.Ф. Наука про конфлікт у системі гуманітарної освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
884134
  Наєнко М. Наука про літературу в епоху реалізму і подальший розвиток історичної школи // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 75-108. – ISBN 966-580-009-4
884135
  Руда Н.В. Наука про мову в Давній Греції // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 14-20. – ISBN 978-966-439-983-5
884136
  Руда Н.В. Наука про мову в Давній Індії // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 10-12. – ISBN 978-966-439-983-5
884137
  Славич О.Д. Наука про націю Ольгерда Бочковського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
884138
  Чернишова Ю.А. Наука про переклад в Італії: головні постаті, характерні риси, місце у світовому перекладознавстві // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 196-209. – ISSN 2617-8923
884139
  Косуха П.І. Наука про походження релігії / П.І. Косуха. – Київ, 1976. – 54с.
884140
  Колот А.М. Наука про працю - теоретико-методологічне оновлення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 45-49
884141
  Огієнко І. Наука про рідномовні обов"язки / І. Огієнко. – Київ : Обереги, 1994. – 72 с. – ISBN 5-8104-0038-8
884142
  Огієнко І. Наука про рідномовні обов"язки / І. Огієнко. – Львів : Фенікс при сприянні фонду "Відродження", 1995. – 46 с. – ISBN 5873320144
884143
  Огієнко І. Наука про рідномовні обов"язки. Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 3-21
884144
   Наука про службу Божу. – К, 1993. – 54с.
884145
  Яцута І.С. Наука про удобрення грунтів / І.С. Яцута. – К.-Х., 1935. – 404с.
884146
  Салтовська Н. Наука про фольклор у Шевченковому університеті: від витоків до сьогодення // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 278-282


  Стаття присвячена світлій пам"яті вчителя - Лідії Францівні Дунаєвській. Про історію кафедри фольклористики Київського національного університету
884147
  Наєнко М. Наука про художнє слово повинна бути...науковою // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 117-126. – ISBN 978-966-2133-74-5
884148
  Грис Д. Наука программирования / Д. Грис. – Москва : Мир, 1984. – 416с.
884149
  Корнфорт М. Наука против идеализма / М. Корнфорт. – Москва, 1948. – 334 с.
884150
  Корнфорт М. Наука против идеализма / М. Корнфорт. – М, 1957. – 547 с.
884151
   Наука против религии. – М, 1967. – 507с.
884152
   Наука против религии. – М, 1973. – 352с.
884153
  Мезенцев В.А. Наука против суеверий / В.А. Мезенцев. – М, 1975. – 64с.
884154
  Соколов Н.Н. Наука радости / Н.Н. Соколов. – М., 1970. – 111с.
884155
  Каверин В.А. Наука расставания. / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1985. – 208 с.
884156
  Попов Г.Л. Наука русского гражданского права в первое столетие ее существования // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 53-120. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
884157
  Ковалів І. Наука рухає державу вперед. X Всеукраїнський фестиваль науки вкотре нагадав, наскільки необхідно підтримувати й розвивати важливу галузь // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 98). – С. 4
884158
  Шрила Прабхупада Наука самоосознания / Шрила Прабхупада. – Л., 1991. – 478с.
884159
  Шрила Прабхупада Наука самоосознания : [пер. с англ.] / Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведента Свами Прабхупада ачарья-основатель Международного обществава сознания Кришны. – Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2011. – 491, [3] с., [4] л. цв. ил. : портр. – ISBN 978-5-902284-17-8
884160
  Шрила Прабхупада Наука самоусвідомлення / Шрила Прабхупада. – Л., 1991. – 350с.
884161
   Наука сегодня. – М, 1969. – 270с.
884162
   Наука сегодня. – Москва
Вып. 10. – 1982
884163
  Данилина Л.Е. Наука сегодня и завтра / Л.Е. Данилина. – М, 1969. – 160с.
884164
   Наука сельскому хозяйству. – М, 1963. – 440с.
884165
  Заклецький О. Наука серед криги. Нарешті в Україні почали думати стратегічно // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 6 (609), 10 лютого 2022. – С. 18-19
884166
  Іртуганова Т. Наука складання проповіді і "Руно орошенноє" Дмитрія Туптала // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 117-119
884167
  Богданова Н.А. Наука советского государственного права / Н.А. Богданова. – М, 1989. – 135с.
884168
  Артамонов В.П. Наука советского исправительно-трудового права : учеб. пособие / В.П. Артамонов ; Акад. МВД СССР. – Москва : [б. и.], 1974. – 130 с.
884169
   Наука Советского Таджикистана. – Душанбе, 1974. – 271с.
884170
   Наука Советского Туркменистана за 60 лет. – Ашхабад, 1984. – 363с.
884171
   Наука Советской Молдавии. – Кишинев, 1982. – 199с.
884172
  Тарасов Олег Юрьевич Наука Советской Молдавии в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тарасов Олег Юрьевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
884173
  Овчаренко Ф.Д. Наука Советской Украины / Ф.Д. Овчаренко. – Киев, 1967. – 95с.
884174
  Овчаренко Ф.Д. Наука Советской Украины / Ф.Д. Овчаренко. – Киев, 1969. – 175с.
884175
   Наука Советской Украины. – Киев, 1970. – 56с.
884176
  Патон Б.Е. Наука Советской Украины / Б.Е. Патон. – К., 1984. – 63с.
884177
  Ткаченко А.А. Наука современной логики : Учебное пособие / А.А. Ткаченко, В.А. Толок. – Запорожье : Дикое поле, 1999. – 456с. – ISBN 966-7037-18-5
884178
  Билоткач В. Наука создавать // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 31 (112), 26 августа 2016. – С. 38-41. – ISSN 2305-3364
884179
   Наука Союза ССР. – Москва : Наука, 1972. – 428 с.
884180
  Танчер В.К. Наука спростовує релігійні догмати / В.К. Танчер. – К, 1967. – 152с.
884181
  Заветный С.А. Наука Средневековья: оковы развития и плоды усиления ее управляющего воздействия // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 134-140. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488
884182
   Наука стран социализма. – М, 1980. – 400с.
884183
  Юнусов М.З. Наука странствий : роман / Миргазия Юнусов ; с татар. пер. авт. – Москва : Советский писатель, 1986. – 396 с.
884184
  Понарина Е. Наука судить и рядить о прошлом. Психология и политика влияют на мнение историков // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 4


  В начале декабря в Киеве состоялась встреча директоров институтов истории стран СНГ. Как рассказал глава Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, разговор шел о плане совместных действий на ближайшие три года. - Прежде всего, решено ...
884185
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 1. – 1998
884186
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 2. – 1998
884187
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 3. – 1998
884188
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 4. – 1998
884189
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 5. – 1998
884190
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 6. – 1998
884191
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 7. – 1998
884192
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 8. – 1998
884193
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 9. – 1998
884194
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 10. – 1998
884195
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 11. – 1998
884196
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 12. – 1998
884197
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 13. – 1998
884198
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 14. – 1998
884199
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 15. – 1998
884200
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 16. – 1998
884201
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 17. – 1998
884202
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 18. – 1998
884203
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 19. – 1998
884204
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 20. – 1998
884205
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 21. – 1998
884206
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 22. – 1998
884207
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 23. – 1998
884208
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 24. – 1998
884209
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 25. – 1998
884210
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 26. – 1998
884211
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 27. – 1998
884212
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 28. – 1998
884213
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 29. – 1998
884214
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 30. – 1998
884215
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 31. – 1998
884216
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 32. – 1998
884217
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 33. – 1998
884218
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 34. – 1998
884219
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 35. – 1998
884220
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 36. – 1998
884221
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 37. – 1998
884222
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 38. – 1998
884223
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 39. – 1998
884224
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 40. – 1998
884225
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 41. – 1998
884226
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 42. – 1998
884227
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 43. – 1998
884228
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 44. – 1998
884229
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 45. – 1998
884230
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 46. – 1998
884231
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 47. – 1998
884232
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 48. – 1998
884233
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 49. – 1998
884234
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 50. – 1998
884235
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 51. – 1998
884236
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 1. – 1999
884237
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 2. – 1999
884238
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 3. – 1999
884239
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 4. – 1999
884240
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 5. – 1999
884241
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 6. – 1999
884242
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 7. – 1999
884243
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 8. – 1999
884244
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 9. – 1999
884245
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 10. – 1999
884246
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 11. – 1999
884247
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 12. – 1999
884248
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 13. – 1999
884249
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 14. – 1999
884250
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 15. – 1999
884251
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 16. – 1999
884252
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 17. – 1999
884253
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 18. – 1999
884254
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 19. – 1999
884255
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 20. – 1999
884256
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 21. – 1999
884257
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 22. – 1999
884258
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 23. – 1999
884259
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 24. – 1999
884260
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 25. – 1999
884261
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 26. – 1999
884262
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 27. – 1999
884263
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 28. – 1999
884264
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 29. – 1999
884265
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 30. – 1999
884266
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 31. – 1999
884267
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 32. – 1999
884268
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 33. – 1999
884269
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 34. – 1999
884270
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 35. – 1999
884271
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 36. – 1999
884272
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 37. – 1999
884273
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 38. – 1999
884274
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 39. – 1999
884275
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 40. – 1999
884276
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 41. – 1999
884277
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 42. – 1999
884278
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 43. – 1999
884279
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 44. – 1999
884280
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 45/46. – 1999
884281
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 47. – 1999
884282
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 48. – 1999
884283
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 49. – 1999
884284
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 50. – 1999
884285
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 51. – 1999
884286
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 52. – 1999
884287
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 1. – 2000
884288
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 2. – 2000
884289
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 3. – 2000
884290
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 4. – 2000
884291
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 5. – 2000
884292
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 6. – 2000
884293
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 7. – 2000
884294
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 8. – 2000
884295
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 9. – 2000
884296
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 10. – 2000
884297
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 11. – 2000
884298
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 12. – 2000
884299
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 13. – 2000
884300
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 14. – 2000
884301
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 15. – 2000
884302
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 16. – 2000
884303
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 17/18. – 2000
884304
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 19. – 2000
884305
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 20. – 2000
884306
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 21. – 2000
884307
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 22. – 2000
884308
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 23. – 2000
884309
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 24/25. – 2000
884310
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 26. – 2000
884311
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 27. – 2000
884312
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 28. – 2000
884313
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 29. – 2000
884314
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 30. – 2000
884315
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 31. – 2000
884316
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 32. – 2000
884317
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 33/34. – 2000
884318
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 36. – 2000
884319
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 37. – 2000
884320
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 38. – 2000
884321
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 39. – 2000
884322
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 40. – 2000
884323
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 41. – 2000
884324
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 42. – 2000
884325
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 43. – 2000
884326
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 44. – 2000
884327
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 45. – 2000
884328
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 46. – 2000
884329
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 47. – 2000
884330
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 48. – 2000
884331
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 49. – 2000
884332
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 50. – 2000
884333
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 51. – 2000
884334
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 52. – 2000
884335
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 1/2. – 2001
884336
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 3. – 2001
884337
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 4. – 2001
884338
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 5. – 2001
884339
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
884340
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
884341
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ
№ 8. – 2001
884342
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
884343
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 10/11. – 2001
884344
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
884345
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2001
884346
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2001
884347
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15. – 2001
884348
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 16/17. – 2001
884349
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 18. – 2001
884350
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 19. – 2001
884351
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2001
884352
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2001
884353
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22. – 2001
884354
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 23. – 2001
884355
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 24/25. – 2001
884356
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26. – 2001
884357
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 27. – 2001
884358
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2001
884359
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2001
884360
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2001
884361
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2001
884362
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2001
884363
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33/34. – 2001
884364
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 35. – 2001
884365
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2001
884366
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2001
884367
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2001
884368
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2001
884369
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2001
884370
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2001
884371
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2001
884372
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2001
884373
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2001
884374
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2001
884375
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2001
884376
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2001
884377
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2001
884378
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2001
884379
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 50. – 2001
884380
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 51. – 2001
884381
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2002
884382
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
884383
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
884384
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
884385
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
884386
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
884387
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
884388
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9/10. – 2002
884389
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
884390
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
884391
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2002
884392
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2002
884393
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15. – 2002
884394
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 16. – 2002
884395
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 17. – 2002
884396
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 18. – 2002
884397
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 19. – 2002
884398
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2002
884399
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2002
884400
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22. – 2002
884401
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 23/24. – 2002
884402
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 25. – 2002
884403
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26. – 2002
884404
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 27. – 2002
884405
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2002
884406
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2002
884407
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2002
884408
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2002
884409
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2002
884410
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33. – 2002
884411
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 34. – 2002
884412
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 35. – 2002
884413
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2002
884414
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2002
884415
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2002
884416
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2002
884417
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2002
884418
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2002
884419
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2002
884420
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2002
884421
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2002
884422
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2002
884423
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2002
884424
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2002
884425
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2002
884426
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2002
884427
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 50. – 2002
884428
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
884429
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
884430
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
884431
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
884432
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
884433
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
884434
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
884435
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
884436
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
884437
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
884438
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
884439
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
884440
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2003
884441
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2003
884442
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15. – 2003
884443
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 16. – 2003
884444
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 17. – 2003
884445
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 18. – 2003
884446
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 19. – 2003
884447
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2003
884448
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2003
884449
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22. – 2003
884450
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 23. – 2003
884451
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 24. – 2003
884452
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 25. – 2003
884453
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26. – 2003
884454
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 27. – 2003
884455
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2003
884456
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2003
884457
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2003
884458
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2003
884459
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2003
884460
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33. – 2003
884461
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 34. – 2003
884462
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 35. – 2003
884463
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2003
884464
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2003
884465
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2003
884466
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі наки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2003
884467
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2003
884468
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2003
884469
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2003
884470
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2003
884471
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2003
884472
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2003
884473
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2003
884474
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2003
884475
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2003
884476
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2003
884477
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
884478
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
884479
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
884480
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
884481
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
884482
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
884483
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
884484
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
884485
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
884486
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
884487
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
884488
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
884489
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2004
884490
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2004
884491
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15. – 2004
884492
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 16. – 2004
884493
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 17. – 2004
884494
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 18/19. – 2004
884495
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2004
884496
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2004
884497
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22. – 2004
884498
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 23. – 2004
884499
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 24. – 2004
884500
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 25. – 2004
884501
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26. – 2004
884502
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 27. – 2004
884503
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2004
884504
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2004
884505
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2004
884506
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2004
884507
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2004
884508
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33. – 2004
884509
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 34/35. – 2004
884510
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2004
884511
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2004
884512
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2004
884513
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2004
884514
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2004
884515
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2004
884516
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2004
884517
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2004
884518
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2004
884519
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2004
884520
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2004
884521
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2004
884522
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2004
884523
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2004
884524
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 50. – 2004
884525
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 51. – 2004
884526
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 52. – 2004
884527
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
884528
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
884529
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
884530
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
884531
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
884532
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
884533
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
884534
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
884535
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9/10. – 2005
884536
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
884537
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
884538
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2005
884539
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2005
884540
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15. – 2005
884541
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 16. – 2005
884542
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 17/18. – 2005
884543
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 19. – 2005
884544
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2005
884545
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2005
884546
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22. – 2005
884547
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 23. – 2005
884548
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 24/25. – 2005
884549
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26. – 2005
884550
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 27. – 2005
884551
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2005
884552
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2005
884553
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2005
884554
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2005
884555
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2005
884556
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33/34. – 2005
884557
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 35. – 2005
884558
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2005
884559
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2005
884560
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2005
884561
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2005
884562
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2005
884563
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2005
884564
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2005
884565
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2005
884566
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2005
884567
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2005
884568
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2005
884569
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2005
884570
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2005
884571
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2005
884572
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 50. – 2005
884573
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 51. – 2005
884574
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2006
884575
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
884576
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
884577
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
884578
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
884579
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
884580
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
884581
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
884582
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 10/11. – 2006
884583
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
884584
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2006
884585
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2006
884586
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15. – 2006
884587
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 16. – 2006
884588
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 17. – 2006
884589
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 18/19. – 2006
884590
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2006
884591
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2006
884592
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22. – 2006
884593
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 23. – 2006
884594
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 24/25. – 2006
884595
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26/27. – 2006
884596
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2006
884597
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2006
884598
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2006
884599
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2006
884600
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2006
884601
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33. – 2006
884602
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 34/35. – 2006
884603
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2006
884604
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2006
884605
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2006
884606
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2006
884607
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2006
884608
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2006
884609
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2006
884610
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2006
884611
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2006
884612
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2006
884613
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2006
884614
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2006
884615
   Наука сьогодні : Збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2006
884616
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2006
884617
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 50. – 2006
884618
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 51. – 2006
884619
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 52. – 2006
884620
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2007
884621
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
884622
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
884623
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
884624
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
884625
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
884626
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
884627
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007
884628
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 10/11. – 2007
884629
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
884630
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 13. – 2007
884631
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 14. – 2007
884632
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 15/16. – 2007
884633
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 17. – 2007
884634
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 18/19. – 2007
884635
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 20. – 2007
884636
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 21. – 2007
884637
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 22/23. – 2007
884638
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 24. – 2007
884639
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 25. – 2007
884640
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 26/27. – 2007
884641
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 28. – 2007
884642
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 29. – 2007
884643
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 30. – 2007
884644
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 31. – 2007
884645
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 32. – 2007
884646
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 33. – 2007
884647
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 34/35. – 2007
884648
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 36. – 2007
884649
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 37. – 2007
884650
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 38. – 2007
884651
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 39. – 2007
884652
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 40. – 2007
884653
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 41. – 2007
884654
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 42. – 2007
884655
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 43. – 2007
884656
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 44. – 2007
884657
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 45. – 2007
884658
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 46. – 2007
884659
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 47. – 2007
884660
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 48. – 2007
884661
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 49. – 2007
884662
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 50. – 2007
884663
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 51. – 2007
884664
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. – Київ, 1997-
№ 52. – 2007
884665
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2008
884666
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
884667
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
884668
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
884669
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
884670
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
884671
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
884672
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
884673
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
884674
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008
884675
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008
884676
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2008
884677
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2008
884678
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2008
884679
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2008
884680
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2008
884681
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 18/19. – 2008
884682
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2008
884683
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2008
884684
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2008
884685
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2008
884686
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2008
884687
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 25. – 2008
884688
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 26. – 2008
884689
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 27. – 2008
884690
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 28. – 2008
884691
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 29. – 2008
884692
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 30. – 2008
884693
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 31. – 2008
884694
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 32. – 2008
884695
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 33. – 2008
884696
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 34. – 2008
884697
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 35. – 2008
884698
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 36. – 2008
884699
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 37. – 2008
884700
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 38. – 2008
884701
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 39. – 2008
884702
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 40. – 2008
884703
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 41. – 2008
884704
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 42. – 2008
884705
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 43. – 2008
884706
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 44. – 2008
884707
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 45. – 2008
884708
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 46. – 2008
884709
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 47. – 2008
884710
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 48. – 2008
884711
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 49. – 2008
884712
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 50. – 2008
884713
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 51. – 2008
884714
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 52/53. – 2008
884715
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1/2 (565/566). – 2009
884716
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3 (557). – 2009
884717
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4 (568). – 2009
884718
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5 (569). – 2009
884719
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6 (570). – 2009
884720
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7 (571). – 2009
884721
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8 (572). – 2009
884722
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9 (573). – 2009
884723
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9 (603). – 2009
884724
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10 (574). – 2009
884725
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11 (575). – 2009
884726
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12 (576). – 2009
884727
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 13 (577). – 2009
884728
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 14 (578). – 2009
884729
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 15 (579). – 2009
884730
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 16 (580). – 2009
884731
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 17 (581). – 2009
884732
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 18/19 (582-583). – 2009
884733
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 20 (584). – 2009
884734
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 21 (585). – 2009
884735
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 22 (586). – 2009
884736
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 23 (587). – 2009
884737
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 24 (588). – 2009
884738
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 25 (589). – 2009
884739
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 26/27 (590-591). – 2009
884740
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 28 (592). – 2009
884741
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 29 (593). – 2009
884742
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 30 (594). – 2009
884743
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 31 (595). – 2009
884744
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 32 (596). – 2009
884745
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 33 (597). – 2009
884746
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 34/35 (598/599). – 2009
884747
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 36 (600). – 2009
884748
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 37 (601). – 2009
884749
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 38 (602). – 2009
884750
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 39 (603). – 2009
884751
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 40 (604). – 2009
884752
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 41 (605). – 2009
884753
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 42 (606). – 2009
884754
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 43 (607). – 2009
884755
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 44 (608). – 2009
884756
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 45 (609). – 2009
884757
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 46 (610). – 2009
884758
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 47 (611). – 2009
884759
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 48 (612). – 2009
884760
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 49 (613). – 2009
884761
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 50 (614). – 2009
884762
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 51/52 (615/616). – 2009
884763
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1/2 (617/618). – 2010
884764
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3 (619). – 2010
884765
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4 (620). – 2010
884766
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5 (621). – 2010
884767
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6 (622). – 2010
884768
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7 (623). – 2010
884769
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8 (624). – 2010
884770
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9 (625). – 2010
884771
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10 /11(626/627). – 2010
884772
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12 (628). – 2010
884773
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 13 (629). – 2010
884774
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 14/15 (630/631). – 2010
884775
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 16 (632). – 2010
884776
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 17 (633). – 2010
884777
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 18/19 (634/635). – 2010
884778
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 20 (636). – 2010
884779
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 21/22 (637/638). – 2010
884780
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 23 (639). – 2010
884781
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 24 (640). – 2010
884782
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 25 (641). – 2010
884783
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 26/27 (642/643). – 2010
884784
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 28 (644). – 2010
884785
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 29 (645). – 2010
884786
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 30 (646). – 2010
884787
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 31 (647). – 2010
884788
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 32 (648). – 2010
884789
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 33 (649). – 2010
884790
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 34/35 (650/651). – 2010
884791
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№36 (652). – 2010
884792
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 37 (653). – 2010
884793
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 38 (654). – 2010
884794
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 39 (655). – 2010
884795
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 40 (656). – 2010
884796
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 41 (657). – 2010
884797
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№42 (658). – 2010
884798
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№43 (659). – 2010
884799
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 44 (660). – 2010
884800
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 45 (661). – 2010
884801
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 46 (662). – 2010
884802
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 47 (663). – 2010
884803
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 48 (664). – 2010
884804
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 49 (665). – 2010
884805
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 50 (666). – 2010
884806
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 51 (667). – 2010
884807
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 52 (668). – 2010
884808
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1/2 (669/670). – 2011
884809
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3 (671). – 2011
884810
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4 (672). – 2011
884811
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5 (673). – 2011
884812
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6 (674). – 2011
884813
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7 (675). – 2011
884814
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8 (676). – 2011
884815
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9 (677). – 2011
884816
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10 /11 (678 /679 ). – 2011
884817
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12 (680). – 2011
884818
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 13 (681). – 2011
884819
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 14 (682). – 2011
884820
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 15 (683). – 2011
884821
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 16 (684). – 2011
884822
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 17/18 (684/685). – 2011
884823
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 19/20 (686/687). – 2011
884824
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 21 (688). – 2011
884825
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 22 (689). – 2011
884826
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 23/24 (690/691). – 2011
884827
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 25/26 (692/693). – 2011
884828
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 27/28 (695). – 2011
884829
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 29 (696). – 2011
884830
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 30 (697). – 2011
884831
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 31/32 (699). – 2011
884832
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 33/34 (700/701). – 2011
884833
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 35/36 (702/703). – 2011
884834
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 37/38 (704/705). – 2011
884835
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 39/40 (706/707). – 2011
884836
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 41/42 (708/709). – 2011
884837
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 43/44 (710/711). – 2011
884838
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 45/46 (712/713). – 2011
884839
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 47/48 (716/717). – 2011
884840
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ М-ва освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 49/50 (716/717). – 2011
884841
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1/2 (718/719). – 2012
884842
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3/4 (720/721). – 2012
884843
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (722/723). – 2012
884844
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7/8 (724/725). – 2012
884845
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (726/727). – 2012
884846
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11/12 (728/729). – 2012
884847
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 13/14 (730/731). – 2012
884848
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 15/16 (732/733). – 2012
884849
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 17/18 (734/735). – 2012
884850
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 19/20 (736/737). – 2012
884851
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 21/22 (738/739). – 2012
884852
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 23/24 (740/741). – 2012
884853
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 25/26 (742/743). – 2012
884854
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 27/28 (744/745). – 2012
884855
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 29/30 (746/747). – 2012
884856
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 31/32 (748/749). – 2012
884857
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 33/34 (750/751). – 2012
884858
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 35/36 (752/753). – 2012
884859
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 37/38 (754/755). – 2012
884860
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 39/40 (756/757). – 2012
884861
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 41/42 (758/759). – 2012
884862
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 43/44 (760/761). – 2012
884863
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 45/46 (763/764). – 2012
884864
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 47/48 (765/766). – 2012
884865
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1/2 (767/768). – 2013
884866
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3/4 (769/770). – 2013
884867
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (771/772). – 2013
884868
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7/8 (773/774). – 2013
884869
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (775/776). – 2013
884870
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11/12 (777/778). – 2013
884871
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 13/14 (779/780). – 2013
884872
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 15/16 (781/782). – 2013
884873
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 17/18 (783/784). – 2013
884874
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 19/20 (785/786). – 2013
884875
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 21/22 (787/788). – 2013
884876
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 23/24 (789/790). – 2013
884877
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 25/26 (791/792). – 2013
884878
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 27/28 (793/794). – 2013
884879
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 29/30 (795/796). – 2013
884880
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 31/32 (797/798). – 2013
884881
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 33/34 (799/800). – 2013
884882
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 35/36 (801/802). – 2013
884883
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 37/38 (803/804). – 2013
884884
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 39/40 (805/806). – 2013
884885
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 41/42 (807/808). – 2013
884886
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 43/44 (809/810). – 2013
884887
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 45/46 (811/812). – 2013
884888
   Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 47/48 (813/814). – 2013
884889
  Довгерт А.С. Наука та викладання міжнародного приватного права в Київському університеті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 64-84
884890
  Столяров Геннадій Наука та вища освіта в Німеччині // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 46
884891
  Федорова Н.Є. Наука та економіка: особливості взаємозв"язку // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 5-11


  На сучасному етапі розвитку цивілізації, що отримав назву інформаційного суспільства, значення і місце науки в економічній системі важко переоцінити. Тому важливо проаналізувати механізми та варіанти поєднання наукового та економічного секторів ...
884892
   Наука та інновації = Science and Innovation : Науково-практичний журнал. Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 1, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884893
   Наука та інновації = Science and Innovation : Науково-практичний журнал. Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 1, № 5. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884894
   Наука та інновації = Science and Innovation : Науково-практичний журнал. Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 1, № 6. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884895
   Наука та інновації = Science and Innovation : науково-практичний журнал. Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-
Т. 1, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884896
   Наука та інновації = Science and Innovation : науково-практичний журнал. Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-
Т. 1, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884897
   Наука та інновації = Science and Innovation : Науково-практичний журнал. Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-
Том 1, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884898
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 2, № 2. – 2006
884899
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 2, № 1. – 2006
884900
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 2, № 6. – 2006
884901
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 2, № 5. – 2006
884902
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 2, № 4. – 2006
884903
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Том 2, № 3. – 2006
884904
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 3, № 5. – 2007
884905
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 3, № 6. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
884906
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 3, № 3. – 2007
884907
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 3, № 4. – 2007
884908
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 3, № 2. – 2007
884909
   Наука та інновації = Science and Innovation : Український оглядовий журнал майбутнього. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 3, № 1. – 2007
884910
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 4, № 1. – 2008. – резюме англ. та рос. мовами
884911
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 4, № 3. – 2008. – резюме англ. та рос. мовами
884912
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 4, № 2. – 2008. – резюме англ.та рос. мовами
884913
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 4, № 6. – 2008. – резюме англ. та рос. мовами
884914
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 4, № 5. – 2008. – резюме англ. та рос. мовами
884915
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 4, № 4. – 2008. – резюме англ. та рос. мовами
884916
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 5, № 1. – 2009. – резюме англ. та рос. мовами
884917
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 5, № 2. – 2009. – резюме англ. та рос. мовами
884918
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 5, № 4. – 2009. – резюме англ. та рос. мовами
884919
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 5, № 5. – 2009. – резюме англ. та рос. мовами
884920
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 5, № 3. – 2009. – резюме англ. та рос. мовами
884921
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 5, № 6. – 2009. – резюме англ. та рос. мовами
884922
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 6, № 1. – 2010. – резюме англ. та рос. мовами
884923
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 6, № 3. – 2010. – резюме англ., укр. та рос. мовами
884924
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 6, № 2. – 2010. – резюме англ. та рос. мовами
884925
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 6, № 6. – 2010. – резюме англ., укр. та рос. мовами
884926
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 6, № 5. – 2010. – резюме англ., укр. та рос. мовами
884927
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 6, № 4. – 2010. – резюме англ., укр. та рос. мовами
884928
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 7, № 1. – 2011. – резюме англ. та рос. мовами
884929
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 7, № 6. – 2011. – резюме англ. та рос. мовами
884930
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 7, № 5. – 2011. – резюме англ. та рос. мовами
884931
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 7, № 4. – 2011. – резюме англ. та рос. мовами
884932
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 7, № 3. – 2011. – резюме англ. та рос. мовами
884933
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 7, № 2. – 2011. – резюме англ. та рос. мовами
884934
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 8, № 6. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
884935
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 8, № 5. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
884936
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 8, № 4. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
884937
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 8, № 1. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
884938
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 8, № 2. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
884939
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 8, № 3. – 2012. – резюме англ. та рос. мовами
884940
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 9, № 1. – 2013. – Резюме англ., рос. мовами
884941
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 9, № 3. – 2013. – Резюме англ., рос. мовами
884942
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 9, № 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884943
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 9, № 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884944
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 9, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884945
   Наука та інновації = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 9, № 2. – 2013. – Резюме англ., рос. мовами
884946
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 10, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884947
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 10, № 2. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884948
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 10, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884949
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 10, № 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884950
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 10, № 5. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884951
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 10, № 6. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884952
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 11, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884953
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 11, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884954
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 11, № 3. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884955
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 11, № 4. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884956
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 11, № 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884957
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 11, № 6. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884958
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 12, № 1. – 2016. – 85 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884959
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 12, № 2. – 2016. – 99 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884960
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 12, № 3. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884961
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 12, № 5. – 2016. – 78 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884962
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 12, № 6. – 2016. – 97 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884963
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 12, № 4. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884964
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Нац. акад. наук України, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 13, № 5. – 2017. – 86 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884965
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Нац. акад. наук України, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 13, № 6. – 2017. – 78 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884966
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 13, № 1. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884967
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 13, № 2. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884968
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Нац. акад. наук України, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 1-90. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884969
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Нац. акад. наук України, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 13, № 4. – 2017. – 78 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884970
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 16, № 4. – 2020. – 107, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884971
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 16, № 5. – 2020. – 121, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884972
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: В.П. Семиноженко, Я.С. Яцків, М.В. Стріха [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 16, № 6. – 2020. – 116 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884973
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 16, № 1. – 2020. – 107, [2] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884974
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 16, № 2. – 2020. – 111, [2] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884975
   Наука та інновації = Science and innovation : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2005-. – ISSN 1815-2066
Т. 16, № 3. – 2020. – 115, [2] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
884976
  Ільченко М.Ю. Наука та інновації в умовах форс-мажору / спілкувалася Н. Вдовенко // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 34-40. – ISBN 978-966-622-690-0


  Розмова з проректором з наукової роботи академіком НАН України М.Ю. Ільченком, про стан і перспективи університетської науки.
884977
  Гусєва П.Т. Наука та інновації класичного дослідницького Karazin-Uni / П.Т. Гусєва, Л.П. Кургут // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 71-75. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
884978
  Шульгіна І.В. Наука та інноваційні технології як джерело економічного розвитку (світовий досвід і можливості Росії) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0374-3896
884979
  Станіслав О.В. Наука та культура XX століття: спільність тенденцій розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 316-319. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Дане дослідження представляє точку зору на проблему зв’язку науки та культури у контексті тенденцій розвитку французького суспільства ХХ століття. У статті розглядається взаємозалежність, взаємообумовленість виникнення окремих наукових явищ та ...
884980
  Бугар А. Наука та мистецтво дипломатичного протоколу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 50-53. – (Політичні науки)


  Аналізується роль і місце дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах. Автор досліджує історію виникнення, розвитку і становлення протокольних правил, традицій та церемоніалу.
884981
  Кришталь О О. Наука та мистецтво: дві ноги для поступу : [лекції] / Олег Кришталь. – Київ : НаУКМА, 2017. – 22, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2410-93-8
884982
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 2. – 1995
884983
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3. – 1995
884984
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 4. – 1995
884985
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3. – 1996
884986
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 4. – 1996
884987
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 2. – 1998
884988
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 2 (60). – 2008
884989
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 1 (63). – 2009
884990
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3 (65). – 2009
884991
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 4 (66). – 2009
884992
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение=Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3 (69). – 2010
884993
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 1 (71). – 2011
884994
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3 ( 73). – 2011
884995
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 1 (75). – 2012
884996
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 2 (76). – 2012
884997
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3 (77). – 2012
884998
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 2 (100). – 2018. – 143 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
884999
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 3 (101). – 2018. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
885000
   Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1993-. – ISSN 0374-3896
№ 4 (102). – 2018. – 163, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,