Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
883001
  Кагамлик С. "...Муж ...словесен же і премудр в богословії..." // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 79-81


  Копистенський Захарія.
883002
  Резанов В.И. "Мудрость предвечная", киевская школьная драма 1703 года / Проф. В.И. Резанов. – Киев : Тип. АО "Петр Барский в Киеве", 1912. – [2], 82 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской духовной академии, 1912
883003
  Харламова Татьяна "Мудрые совы" - особый капитал МАТГР : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 32 : Фото
883004
  Кагамлик С. "Муж премудрый, столп благочестыя святого..." (до 320-річчя від дня смерті Інокентія Гізеля) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 172-175. – ISBN 966-530-115-2
883005
  Соколова Р.И. "Мужская" и "женская" цивилизации: теории и реальность // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 72-85. – ISSN 0235-1188
883006
  Рахимов Р.Р. "Мужские дома" в традиционной культуре таджиков / Р.Р. Рахимов. – Л, 1990. – 153с.
883007
  Ковалів Ю.І. "Музагет" (- журнал однойменного літературно-мистецького угруповання) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 22. – ISBN 978-966-621-693-2
883008
  Ройтбурд О. "Музеї в нашій країні існують, у кращому разі, у форматі столітньої давності" / бесіду вела М. Гудима // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 1, 17


  "Художник Олександр Ройтбурд розповів, яким бачить майбутнє Одеського художнього музею, чому себе не вважає “фаворитом” Мінкульту й адміністрації президента, а також поділився думками про “чорні списки” та інші заборони. У Дзеркалі тижня зазначають, що ...
883009
  Панькова С. "Музей на Паньківській моя нагорода..." // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 10 (194). – С. 2-15. – ISSN 0131-2685


  Нотатки директора Музею Михайла Грушевського.
883010
  Сірук М. "Музей під вивіскою..."Ялтинської стратегії? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 6


  Чому в будівництві меморіалу "Бабин Яр" потрібна державна участь, або Чим нас здивував лист Марека Сівеця.
883011
  Клюйко Г.С. "Музей покинутих секретів". Исторический и детективный нарративы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 328-332


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей історичного та детективного наративів та аналізу їх взаємодії у романі О. Забужко «Музей покинутих секретів».
883012
  Пучков А. "Музей с львами" и вице-председатель Юлиан Кулаковский // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 185-203. – ISSN 1992-5557
883013
  Комельков Ю. "Музейна колекція" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 4 (127) : Портрет художника. – С. 32-41. – ISSN 2222-436X


  Виставка Анатолія Криволапа «Музейна колекція".
883014
  Петленко В.П. Мудрость взаимности / В.П. Петленко. – Л, 1989. – 220с.
883015
  Орбелиани С.-С. Мудрость вымысла / С.-С. Орбелиани; Сулхан-Саба Огоберидзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 248 с.
883016
  Орбелиани С.-С. Мудрость вымысла / С.-С. Орбелиани; Сулхан-Саба Огоберидзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Москва : Художественная литература, 1975. – 255 с.
883017
  Забелин И.М. Мудрость географии : Книга для внеклассного чтения учащихся 10 классов / И.М. Забелин. – Москва : Просвіта, 1986. – 190с. – (Мир знаний)
883018
  Ян Цюн Мудрость глубокой древности : влияние Конфуция на развитие библиотечного дела Китая // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Учение Кун Цзы, по-западному Конфуция, жившего примерно в 551-479 годах до н.э., оказало большое влияние на развитие национального библиотечного дела.
883019
  Кокаре Э.Я. Мудрость двух народов / Э.Я. Кокаре. – Рига, 1967. – 296с.
883020
   Мудрость Дома Земля О мировоззрении ХХІ века : Экогеософский альманах. – Санкт-Петербург - Донецк. – ISBN 966-8248-06-6
Вып. 4-5. – 2003
883021
  Сайяр Мудрость дороги : рассказы, сказки, повести / Сайяр ; авториз. пер. с узб. Г.Немирко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 320 с.
883022
  Витенко И.С. Мудрость жизни / И.С. Витенко, Г.И. Теплицкий. – Київ, 1990. – 64с.
883023
  Рассел Бертран Мудрость Запада : Историческое исследование западн философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами / Рассел Бертран; Ред.англ.изд.Пол Фулкес;Пер.с англ.О.Н.Орнатской;Общ.ред.и предисл.В.А.Малинина. – Москва : Республика, 1998. – 479с. – ISBN 5-250-02648-6
883024
   Мудрость здоровой жизни = Афоризмы, пословицы, поговорки. – Москва : Медицина, 1986. – 110с.
883025
  Ларичев В.Е. Мудрость змеи: Первобытный человек, Луна и Солнце / В.Е. Ларичев. – Новосибирск : Наука, 1989. – 270 с.
883026
  Шах И. Мудрость идиотов. / И. Шах. – К., 1994. – 128с.
883027
  Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – Москва : Просвещение, 1981. – 192 с.
883028
  Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 255 с. : 32 л. ил.
883029
   Мудрость народная. – Москва
вып.1. – 1991. – 590 с.
883030
  Паламарь А.О. Мудрость общения / А.О. Паламарь. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 334с.
883031
   Мудрость против землетрясений : GEOскоп. Архитектура // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 252 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
883032
  Гершензон М.О. Мудрость Пушкина / М.О. Гершензон. – Москва : Книгоиздательство писателей в Москве, 1919. – 230с.
883033
  Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви / В.А. Сухомлинский. – М, 1988. – 304с.
883034
  Князева Е.Н. Мудрость среды: идеи Ф. де Соссюра, Ф.Гваттари, Р.Тома в контексте развития биосемиотики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 61-76. – ISSN 0235-1188
883035
  Пассар А.А. Мудрость тайги. / А.А. Пассар. – Хабаровск, 1974. – 86с.
883036
  Толстой Л.Н. Мудрость Талмуда / Л.Н. Толстой. – Одесса : Книгоиздат. М.С. Козмана ; Тип. Г.Н. Каранта, 1904. – 27 с. – На обл. портр. Л.Н. Толстого
883037
  Таранов П. Мудрость трех тысячилетий / П. Таранов. – Москва : АСТ, 1999. – 736 с. – (Звезды мировой философии). – ISBN 5-237-02222-7
883038
   Мудрость тысячелетий : Энциклопедия. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 848с. – ISBN 5-224-01773-4
883039
   Мудрость тысячелетий. – Киев, 2002. – 86с.
883040
   Мудрость тысячелетий : Энциклопедия. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС; Красный пролетарий, 2005. – 848с. – ISBN 5-224-00562-0; 5-85197-282-3
883041
  Метченко А.И. Мудрость художника / А.И. Метченко. – Москва : Современник, 1976. – 190 с.
883042
  Макаренко Ю.А. Мудрость чувства / Ю.А. Макаренко. – М, 1970. – 176с.
883043
  Фейхтвангер Л. Мудрость чудака, или Сметрь и преображение Жан-Жака Руссо / Л. Фейхтвангер. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 446с.
883044
   Мудрость эксперимента. – Саратов, 1983. – 151с.
883045
  Смагин Б.И. Мудрость эксперимента. / Б.И. Смагин. – Москва : Знание, 1976. – 125с.
883046
  Королев Д. Мудрость Ярослава Мудрого и архаизация сознания масс // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 28 июня - 4 июля (№ 26). – С. 12-13


  "К тысячелетию начала правления князя Ярослава Владимировича Когда в обществе торжествует политическая реакция, в нем пробуждается необычайный интерес и любовь к его древнейшей истории. На смену низвергнутым недавним героям на площадях устанавливаются ...
883047
  Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 157с.
883048
  Васильцова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики / З.П. Васильцова. – Хабаровск, 1989. – 141с.
883049
   Мудрые мысли о земледелии. – М., 1979. – 144с.
883050
   Мудрые мысли о земледелии / [сост. С. Скорняков ; худож. С. Ковалев]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1983. – 193 с. : ил. – Миниатюрное издание
883051
   Мудрые слова. – Нальчик, 1970. – 72с.
883052
  Хохлова Жанна Борисовна Мудрые советы Жар-птицы, или Сказка как доказательство единства культур // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 5-7. – ISSN 1727-4893


  Ежегодно население Москвы увеличивается за счёт иммигрантов. По данным префектуры САО за 2007 год на территории нашего округа поставлено на миграционный учёт по месту пребывания 75 тысяч иностранных граждан, тогда как за 2006 год их было 28 тысяч.
883053
  Хаткевич Василий Мудрый и справедливый Чингисхан? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 5
883054
  Загірня Марія Мудрый учытель [Мудрий учитель] : оповидання пpо Сокpата / [За людьми пеpеказала М. Загиpня [псевд.]]. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. Уч-ща Глухонемых, 1903. – 48 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 23)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
883055
  Йон Я. Мудрый Энгельберт / Я. Йон. – Л., 1990. – 382с.
883056
  Габрилович Е. Муж / Е. Габрилович. – Москва, 1939. – 48с.
883057
  Гуцало Е. Муж взаймы, или Хома неверный и лукавый : роман / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1989. – 282 с. : ил.
883058
  Раскопыт А.Г. Муж для княжны Волконской. / А.Г. Раскопыт. – М., 1992. – 48с.
883059
  Коллинз У. Муж и жена : роман / Уилки Коллинз ; Пер. с англ. М. Загота и М. Литвинова. – Москва : Художественная литература, 1990. – 524 с. : ил.
883060
  Шоу Б. Муж из двух времен // Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – С. 281-413
883061
  Сумцов Н.Ф. Муж на свадьбе своей жены / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 25, [2] с.
883062
  Ромма Ф.Д. Мужала молодость в боях : Записки секретаря подпольного обкома комсомола / Ф.Д. Ромма; [Лит. обраб. Н. Грицана]. – Минск : Беларусь, 1974. – 286 с., 12 л. ил. : ил.
883063
  Карпов В.В. Мужают не только в бою : (очерки, рассказы, повесть) / В.В. Карпов. – Москва : Советская Россия, 1981. – 327с.
883064
  Гребінь В.В. Мужева долина (- річка в Зінньківському районі Полтавської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 18. – ISBN 978-966-621-693-2
883065
  Рахмат А. Мужества не занимать : документальная повесть / А. Рахмат. – Ташкент : Изд.-во лит. и иск.-а им. Гафура Гуляма, 1975. – 191 с.
883066
  Коссовский А.М. Мужества полны / А.М. Коссовский. – 2-е изд. доп. – Минск, 1984. – 160с.
883067
  Шаумян Л.С. Мужественные борцы за коммунизм. / Л.С. Шаумян. – М., 1954. – 32с.
883068
  Тельканов С.А. Мужественные сердца / С.А. Тельканов. – Хабаровск, 1960. – 147с.
883069
  Цюпа И.А. Мужественный всадник : Роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. Н. Андриевской. – Москва : Советский писатель, 1979. – 408с.
883070
  Цюпа И.А. Мужественный всадник : Роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. Н. Андриевской. – Москва : Советский писатель, 1982. – 284с.
883071
  Пояркова Р.С. Мужество-храбрость и доброта! / Р.С. Пояркова. – М, 1984. – 80с.
883072
  Жаров А.М. Мужество / Александр Жаров. – Москва : Художественная литература, 1936. – 160 с.
883073
  Вогель Д. Мужество / Д. Вогель. – Москва, 1940. – 276с.
883074
  Капица П.О. Мужество / П.О. Капица. – Москва, 1942. – 40с.
883075
  ГольдбергА.Л Мужество / ГольдбергА.Л. – Челябинск, 1944. – 40с.
883076
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Москва, 1947. – 599с.
883077
  Березко Г.С. Мужество : пъеса в 4-х действиях, 12-ти картинах / Березко Г.С. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. – 166 с .
883078
  Селянкин О.К. Мужество / О.К. Селянкин. – Москва, 1952. – 68с.
883079
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Л., 1953. – 676с.
883080
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Челябинск, 1955. – 576 c.
883081
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Москва, 1957. – 687с.
883082
  Листов И.В. Мужество / И.В. Листов. – Омск, 1957. – 32с.
883083
   Мужество. – Смоленск, 1959. – 212с.
883084
  Линевский А.М. Мужество / А.М. Линевский. – Петрозаводск, 1960. – 216с.
883085
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Москва-Л., 1960. – 687с.
883086
  Львов М.Д. Мужество / М.Д. Львов. – Москва, 1961. – 122с.
883087
  Власов Н.К. Мужество / Н.К. Власов. – Донецк, 1962. – 200с.
883088
  Тихомолов Борис Ермилович Мужество / Тихомолов Борис Ермилович. – Краснодар : Кн.изд., 1963. – 168с.
883089
  Кетлинская В. Мужество / В. Кетлинская : Молодая гвардия, 1964. – 752 с.
883090
  Ирошников И.И. Мужество / И.И. Ирошников. – М, 1965. – 213с.
883091
  Лара Х. Мужество : пер. с испанского / Х. Лара. – Москва : Прогресс, 1966. – 305 с.
883092
  Лозовой Б.А. Мужество / Б.А. Лозовой. – М., 1968. – 79с.
883093
   Мужество. – Фрунзе, 1969. – 116 с.
883094
   Мужество : О полных кавалерах ордена Славы. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1969. – 356 с.
883095
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская, 1970. – 702с.
883096
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Ленинград, 1971. – 679с.
883097
  Ирошникова И.И. Мужество / И.И. Ирошникова. – М, 1971. – 191с.
883098
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Москва, 1972. – 688с.
883099
  Елков А.К. Мужество / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1972. – 80с.
883100
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Л., 1973. – 679с.
883101
  Моценок М.А. Мужество / М.А. Моценок. – Иркутск, 1973. – 320с.
883102
  Азаров В.Б. Мужество : стихи и поэма / Всеволод Азаров ; авт. вступ. ст. А. Елкин. – Мурманск : Книжное издательство, 1976. – 254 с. : ил. – (Подвиг)
883103
   Мужество. – Ташкент
Кн. 1. – 1976
883104
  Костенко Н.Ф. Мужество : стихи. / Н.Ф. Костенко. – Москва : Советский писатель, 1978. – 110 с.
883105
  Кузубов Л.Т. Мужество / Л.Т. Кузубов. – Воронеж, 1978. – 109с.
883106
  Канюка М.С. Мужество / М.С. Канюка. – Москва, 1979. – 79с.
883107
  Ломакин П.И. Мужество / П.И. Ломакин. – М., 1982. – 121с.
883108
   Мужество. – М., 1985. – 112с.
883109
  Братченко И.Г. Мужество : повесть / Иван Братченко ; худож. О.К. Тарасовец. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 135 с. : ил.
883110
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Москва, 1986. – 640с.
883111
  Борисова А. Мужество : стихи / А. Борисова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 96 с.
883112
  Куц С.П. Мужество / Куц С.П. – Львов, 1988. – 214 с.
883113
  Кетлинская В.К. Мужество / В.К. Кетлинская. – Москва, 1989. – 652с.
883114
   Мужество. – Новосибирск, 1991. – 301с.
883115
  Богатко И.А. Мужество века : пособие для учащихся / И.А. Богатко. – Москва : Просвещение, 1979. – 80 с. – (Актуальность современной советской прозы о войне)
883116
  Богатко И.А. Мужество века : актуальность современной советской прозы о войне : книга для учащихся / И.А. Богатко. – 2-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1986. – 112 с.
883117
  Книпович Е.Ф. Мужество выбора / Е.Ф. Книпович. – Москва, 1975. – 294с.
883118
  Губер А.А. Мужество Вьетнама / А.А. Губер ; АН СССР. – Москва : главн. ред. восточн. лит-ры ; Изд. "Наука", 1968. – 97 с.
883119
  Хорошайлов Н.Ф. Мужество Донбасса / Н.Ф. Хорошайлов. – Донецк, 1968. – 190с.
883120
  Яковлев А.С. Мужество женщин / А.С. Яковлев. – Тюмень, 1962. – 128с.
883121
  Доризо Н.К. Мужество жить / Н.К. Доризо. – Москва, 1988. – 255с.
883122
  Муковский И.Т. Мужество и боевое мастерство солдат Победы / И.Т. Муковский. – К., 1990. – 129с.
883123
   Мужество и братство. – М., 1982. – 240с.
883124
  Бакуменко Д.А. Мужество и крылья : стихи : авториз. пер. с укр. / Д.А. Бакуменко ; [ил. А.Я. Ляшенко]. – Москва : Воениздат, 1973. – 93 с.
883125
  Черевченко А.И. Мужество и мечта. / А.И. Черевченко. – К., 1963. – 35с.
883126
  Крышко А М. Мужество и нежность / А М. Крышко, . – Тула, 1974. – 64с.
883127
  Луговской В.А. Мужество и нетерпенье / В.А. Луговской. – Москва, 1958. – 143с.
883128
  Гаврилов А.Т. Мужество и человечность / А.Т. Гаврилов. – Москва, 1981. – 224с.
883129
  Борисов А.Б. Мужество Ивана Раскова : повесть / А.Б. Борисов, М.Л. Ингор ; [ил. Г.Г. Макаров]. – Москва : Советская Россия, 1968. – 143 с. : ил.
883130
  Хлебников Г.Н. Мужество Комсомольска : Хроника героич. стройки / Г.Н. Хлебников, Е.В. Дороднов. – [Хабаровск] : [Кн. изд-во], 1974. – 270 с., 12 л. ил. : ил. – (Адрес подвига - Дальний Восток ; Кн. 3)
883131
  Дьяков Б.А. Мужество любви / Б.А. Дьяков. – М, 1982. – 670с.
883132
  Мусрепов Г.М. Мужество матери : рассказы / Г.М. Мусрепов. – Алма-Ата, 1958. – 111 с.
883133
  Кюнг Н.Ф. Мужество непокоренных / Н.Ф. Кюнг. – Москва, 1964. – 39с.
883134
  Шленская Г.М. Мужество преодоления / Г.М. Шленская. – Красноярск, 1985. – 119с.
883135
  Бутько В.М. Мужество рождается в борьбе : О труд. подвиге комсомольцев и рабочей молодежи пром. предприятий Москвы в годы Великой Отеч. войны, 1941-1945 / В.М. Бутько. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 223 с. – Библиогр.: с. 214-222
883136
  Гайсанюк З. Мужество рождается в борьбе. О Н. Островском и его книгах / З. Гайсанюк. – Москва, 1979. – 61с.
883137
   Мужество таланта:(В.В. Быков) : Рек. библиогр. указ. – Москва, 1988. – 36с. – (Золотой фонд российской литературы - юношеству)
883138
  Лобанов М.П. Мужество человечности. / М.П. Лобанов. – Москва : Советская Россия, 1969. – 300 с.
883139
   Мужество юных. – М., 1965. – 286с.
883140
  Голсуорси Д. Мужество, и другие рассказы : (по Дж. Голсуорси) : кн. для чтения на англ. яз. в X классе ср. школы / Д. Голсуорси; адаптация, примеч. и словарь М.И. Фишкис и И.С. Шубик. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1972. – 80 с. – На обл. загл.: Courage, and other stories
883141
  Лобанов Л.Г. Мужество. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1959. – 184с.
883142
  Пиняев И.Д. Мужество. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1961. – 64с.
883143
  Крейтан Г. Мужество. Избранные стихи и поэмы. / Г. Крейтан. – Тбилиси, 1940. – 142с.
883144
  Шедвиговский И.Д. Мужеству нужны крылья : очерки и рассказы / И.Д. Шедвиговский. – Калуга : Кн. изд-во, 1962. – 68 с. : портр.
883145
  Касаткин И.М. Мужик / И.М. Касаткин. – Москва, 1991. – 381с.
883146
  Пошка Д. Мужик Жемайтии и Литвы / Д. Пошка. – Вильнюс, 1962. – 56с.
883147
  Ржига Б. Мужик. / Б. Ржига. – Москва
Ч.1. – 1962. – 446с.
883148
  Ржига Б. Мужик. / Б. Ржига. – Москва
Ч.2. – 1962. – 336с.
883149
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва, 1911. – 317 с.
883150
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва
4. – 1911. – 331с.
883151
  Бедный Д. Мужики / Д. Бедный. – Москва : ГИЗ, 1919. – 48с.
883152
  Федин К. Мужики / К. Федин. – Л., 1926. – 64с.
883153
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – М, 1928. – 65с.
883154
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – М, 1930. – 65с.
883155
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – М, 1934. – 235с.
883156
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Л.
1. – 1935. – 535с.
883157
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – 2-е изд. – Москва
I. – 1936. – 272 с.
883158
  Реймонт В. Мужики : Ч. 3 / В. Реймонт, 1950. – 524 с.
883159
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва
Т. 1. – 1950. – 448 с.
883160
  Реймонт В.С. Мужики / В.С. Реймонт. – Москва
Т. 2. – 1950. – 520 с.
883161
  Чехов А.П. Мужики / А.П. Чехов. – Рига, 1951. – 65с.
883162
  Реймонт В. Мужики : Роман в 2-х т. / В. Реймонт. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1954
883163
  Реймонт В. Мужики : Роман в 2-х т. / В. Реймонт. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1954. – 528с.
883164
  Чехов А.П. Мужики : Повести и Расказы / А.П. Чехов. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 256с.
883165
  Суетнов М.И. Мужики / М.И. Суетнов. – 3-е изд. – Горький, 1978. – 247с.
883166
  Реймонт В. Мужики / В. Реймонт. – Москва
Т. 1. – 1981. – 464 с.
883167
  Реймонт В. Мужики / В. Реймонт. – Москва
Т. 2. – 1981. – 520 с.
883168
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман / Можаев Б.А. – Москва : Современник
[Кн. 1]. – 1979. – 334 с.
883169
  Можаев Б.А. Мужики и бабы / Можаев Б.А. – Москва
Кн. 2. – 1987. – 457 с.
883170
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман / Можаев Б.А. ; [Худож. В. Алексеев]. – Москва : Современник, 1988. – 779 [2] с. – (Б-ка рос. романа). – ISBN 5-270-00097-0
883171
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман-хроника / Можаев Б.А. – Москва : Кн. палата
Кн. 2. – 1988. – 350 [1] с.
883172
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман / Можаев Б.А.; [Худож. Н. Тарасенко]. – Кишинев : Лумина, 1989. – 607 [1] с. – ISBN 5-372-00410-Х
883173
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман-хроника / Можаев Б.А.; [Предисл. В.А. Тихонова]. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044.. ; №6 (1108))
Кн. 2 (окончание). – 1989. – 80 с.
883174
  Можаев Б.А. Мужики и бабы : Роман-хроника / Можаев Б.А.; [Предисл. В.А. Тихонова]. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета, ISSN 0131-6044.. ; №5 (1107))
Кн. 2. – 1989. – 96 с.
883175
  Суетнов М.И. Мужики. / М.И. Суетнов. – Горький, 1958. – 259с.
883176
  Васильченко С.В. Мужицкая арифметика и другие рассказы / С.В. Васильченко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 80с.
883177
  Пасынков Л. Мужицкий памятник. / Л. Пасынков. – Ростов -на-Дону, 1925. – 70с.
883178
  Сейфуллина Л.Н. Мужицкий сказ о Ленине / Л.Н. Сейфуллина. – Челябинск, 1973. – 62с.
883179
  Васильченко С. Мужицька арифметика.Талант / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 71 с.
883180
  Васильченко С. Мужицька арихметика / С. Васильченко : ДВУ. – 15с.
883181
  Васильченко С.В. Мужицька арихметика / С. Васильченко. – [Київ] : [Вид. Т-во "Криниця" ; Друк. Д.І. Райціса], 1918. – 32 с.
883182
  Атаманюк В.І. Мужицька арихметика : сцена на 1 д. : інсценізація оповідання Ст. Васильченка / Василь Атаманюк. – Київ, 1927. – 14 с.
883183
  Васильченко С. Мужицька арихметика / С. Васильченко. – Москва : Укрвидав, 1943. – 12с.
883184
  Васильченко С. Мужицька арихметика / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1953. – 16с.
883185
  Алчевська Х.О. Мужицька дитина - Василь Стефаник / А-евська [псевд.]. – Б.м : б. в., 1911. – 16 с.


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
883186
  Васильченко Степан Мужицький ангел : Оповідання, повість, п"єси:Для середнього та старшого шкільного віку / Васильченко Степан; Упоряд.:Н.Шумило. – Київ : Веселка, 2000. – 287с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0155-4
883187
  Нефедов Н.Н. Мужички. / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1964. – 104с.
883188
  Хорунжий Ю. Мужі чину : історичні парсуни / Юрій Хорунжий. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2005. – 424 с. – ISBN 966-7601-53-6
883189
  Лупій О. Мужнє слово патріота // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 5
883190
  Кирилюк Є. Мужнє слово поетеси : До 100-ліття від дня народження Лесі Українки / Є. Кирилюк. – Київ : Знання, 1971. – 64 с.
883191
  Цюпа І.А. Мужній вершник : роман / Іван Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 377 с.
883192
  Цюпа І.А. Мужній вершник : роман / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – (Романи і повісті)
Кн. 1. – 1974. – 188 с.
883193
  Цюпа І.А. Мужній вершник : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро. – (Романи і повісті)
Кн. 2. – 1974. – 144с.
883194
  Цюпа І.А. Мужній вершник : роман / Іван Цюпа. – Київ : Дніпро. – (Романи і повісті)
Кн. 2. – 1974. – 144 с.
883195
  Забаштанський В.О. Мужністю завдячую тобі : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ, 1988. – 240 с.
883196
  Ванченко П. Мужність / П. Ванченко, 1928. – 187с.
883197
  Рибак Н.С. Мужність : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська література, 1934. – 170 с.
883198
  Майоров М.К. Мужність / М.К. Майоров, П. Грищенко. – Одеса : Маяк, 1951. – 100 с.
883199
  Шпорта Я.Г. Мужність / Я.Г. Шпорта. – К., 1951. – 128с.
883200
  Руденко М.Д. Мужність : поезії / М.Д. Руденко. – Київ, 1952. – 168 с.
883201
  Фенич В. Мужність / В. Фенич. – Ужгород, 1965. – 160с.
883202
  Збанацький Ю.О. Мужність : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1966. – 179с.
883203
  Хоменко Н.К. Мужність : оповідання / Н.К. Хоменко. – Харків : Прапор, 1973. – 104 с.
883204
  Мельник В.О. Мужність доброти / В.О. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 272 с.
883205
   Мужність і біль Чорнобиля : Повість-хроніка. Поеми. Вірші. [ Збірник ]. – Київ : Молодь, 1988. – 141 [2] с. : [ 16 ] с. фотогр.
883206
  Самченко В. Мужність інтелектуала. Іван Дзюба виступав проти русифікації України з часів шістдесятництва // Україна молода. – Київ, 2022. – 24 лютого (№ 8). – С. 20


  Ще минулоріч, у рік 90-ліття, не раз доводилося чути про не найкраще здоров’я знакового шістдесятника Івана Дзюби. Однак повідомлення про відхід у засвіти - це завжди несподівано і боляче.
883207
  Ємченко Г.Я. Мужність комуністів / Г.Я. Ємченко, І.О. Письменова. – Київ, 1967. – 84с.
883208
  Сюндюков І. Мужність переконаного чину. Перечитуючи публіцистику Олега Ольжича // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 600-606. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Перечитуючи публіцистику Олега Ольжича.
883209
  Латанський В. Мужність поета. До 90-річчя Миколи Гірника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 36). – С. 15
883210
  Неуважний Ф. Мужність сина Прометея (до десятиріччя смерті Василя Симоненка) // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 205-207
883211
  Малахута М.Д. Мужня доброта : поезії / М.Д. Малахута. – Київ, 1977. – 71 с.
883212
  Гримайло Я.В. Мужня юність : поезії / Я.В. Гримайло. – Харків ; Одеса, 1935. – 42 с.
883213
  Муберг В. Мужняя жена / В. Муберг ; [пер. со швед. Н. Беляковой] // У дороги / Г. Банг. – Москва : Правда, 1982. – с. – (Библиотека зарубежной классики)
883214
  Блок Ханна Мужская дружба : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 34 : Фото
883215
  Бахшиев Ф.М. Мужская любовь / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1974. – 79с.
883216
  Баева А.А. Мужская работа : стихи / А.А. Баева. – Москва : Книжное издательство, 1985. – 32с. – (Библиотека Огонек ; № 37)
883217
  Лиханов А.А. Мужская школа: Роман. / А.А. Лиханов. – М., 1996. – 96с.
883218
  Салынский Д А. Мужские беседы / Д А. Салынский, . – М, 1969. – 52с.
883219
  Салынский А.Д. Мужские беседы / А.Д. Салынский. – Москва, 1974. – 502с.
883220
  Кривицкий А.Ю. Мужские беседы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1985. – 294с.
883221
  Кривицкий А.Ю. Мужские беседы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1986. – 299с.
883222
  Рощин Б.А. Мужские будни. / Б.А. Рощин. – М, 1976. – 222с.
883223
  Глушкова Ирина Мужские знаки : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 64-70 : Фото
883224
  Федосеев Семен Мужские игрушки. Все забронировано // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 144-148 : фото
883225
  Белоногов Роман Мужские игрушки. Разрядить обстановку // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 156-160 : фото
883226
  Маринина А. Мужские игры : Роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо-пресс. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000420-6
Т. 1. – 1998. – 334с.
883227
   Мужские имена // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2013. – № 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – С. 13-53


  Крымскотатарские имена, их толкование.
883228
  Иванова А.П. Мужские образы в мифологических балладах белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 261-264
883229
  Васильев И.А. Мужские посиделки / И.А. Васильев. – Москва, 1991. – 285с.
883230
  Ермолова В.И. Мужские прогулки. В грозу на качелях : Повести / В.И. Ермолова. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 352с.
883231
  Ермолова В.И. Мужские прогулки. Планета Вода / В.И. Ермолова. – К., 1990. – 544с.
883232
  Иыэрюют С Я. Мужские танцы : повести, новеллы / Яак Иыэрюют ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1986. – 288 с.
883233
  Никольский Б.Н. Мужское воспитание. / Б.Н. Никольский. – Л, 1970. – 119с.
883234
  Талиев В.И. Мужское и женское в природе / В.И. Талиев. – Москва-Л., 1927. – 142с.
883235
  Абрамова Ю.В. Мужское и женское начало в британской паремии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 282-289. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
883236
  Шихов А.И. Мужское лето / А.И. Шихов. – Кишинев, 1988. – 277с.
883237
  Мильник И.А. Мужское слово / И.А. Мильник. – М., 1990. – 119с.
883238
  Петрович И.В. Мужской гаметофит амариллисовых, бобовых и злаковых растений / И.В. Петрович. – Кишинев, 1976. – 120с.
883239
  Валукин Е.П. Мужской классический танец / Е.П. Валукин. – Москва, 1987. – 101с.
883240
  Холодковский Н.А. Мужской половой аппарат чешуекрылых : сравнительно-анатомическое исследование : (с 5 табл. рис.): читано в заседании Физико-Математического Отделения 7 января 1886 г. : приложение к LII-му тому Записок импер. Академии наук № 4 / [соч.]. Н.А. Холодковского. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Девриена, 1912. – 130, [2] с., 5 л. ил. : ил. – Без ориг. обл. - Записки Императорской Академии. Санкт-Петербург: 1862-1895, т. LII
883241
  Ларин С.В. Мужской разговор / С.В. Ларин. – Ярославль, 1964. – 219с.
883242
  Васильев В.П. Мужской разговор / В.П. Васильев. – Москва, 1982. – 191с.
883243
  Романов А.В. Мужской разговор / А.В. Романов. – Л., 1984. – 56с.
883244
  Хазиахметов Ш.С. Мужской разговор : повесть и рассказы / Шамиль Хазиахметов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1985. – 256 с.
883245
  Нуйкин А.А. Мужской разговор / А.А. Нуйкин. – М., 1990. – 223с.
883246
  Пасховер Александр Мужской разговор // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 3 (391). – С. 46-48
883247
  Чекменев В.П. Мужской характер / В.П. Чекменев. – Саратов, 1982. – 176с.
883248
  Чекменев В.П. Мужской характер / В.П. Чекменев. – Москва : Современник, 1988. – 287с.
883249
  Штейнберг А.Г. Мужской характер женского менеджмента // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.77-83. – ISSN 0132-1625
883250
  Смолич Ю.К. Мужська розмова / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1953. – 24с.
883251
  Жемчужников В.Б. Мужчина в доме / В.Б. Жемчужников. – Иркутск, 1972. – 136с.
883252
  Меликадзе И.А. Мужчина в доме / И.А. Меликадзе. – М, 1975. – 252с.
883253
  Артеменко Л.П. Мужчина в доме : повесть : [для ст. школьного возроста] / Л.П. Артеменко ; ил.: М. Мамей. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1975. – 121 с. : ил.
883254
  Константайн Д. Мужчина в свой выходной : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 10 (1050). – С. 29-33. – ISSN 0130-7673
883255
  Скуинь З. Мужчина во цвете лет : мемуары молодого человека / Зигмуд Скуинь; пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 286 с.
883256
  Скуинь З. Мужчина во цвете лет : роман / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Советский писатель, 1991. – 558 с.
883257
  Кононенко Є. Мужчина за викликом : П"єса на одну дію // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 127-150. – ISSN 0130-1608
883258
   Мужчина и женщина. – Санкт-Петербург
3. – 1896. – 492 с.
883259
  Эллис Г. Мужчина и женщина, 1898
883260
   Мужчина и женщина
т. 1. – 1911
883261
  Янкова З.А. и др. Мужчина и женщина в семье / З.А. и др. Янкова. – М., 1983. – 80с.
883262
  Марьясис Е.Д. Мужчина и женщина. / Е.Д. Марьясис. – Ставрополь, 1989. – 286с.
883263
  Кочубей Б.И. Мужчина и ребенок / Б.И. Кочубей. – М, 1990. – 80 с.
883264
  Виткин Дж. Мужчина и стресс / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 224с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-88782-057-8
883265
  Фукс Г. Мужчина на всю жизнь / Г. Фукс. – М, 1981. – 223с.
883266
  Фукс Г. Мужчина на всю жизнь / Г. Фукс. – М, 1989. – 222с.
883267
  Карлов Л.И. Мужчина на кухне / Л.И. Карлов. – Челябинск, 1988. – 256с.
883268
  Саралиев П.Г. Мужчина на кухне / П.Г. Саралиев. – Белая Церковь, 1991. – 119с.
883269
  Рожнятовский Т. Мужчина после сорока / Т. Рожнятовский. – М, 1977. – 157с.
883270
  Рожнятовский Т. Мужчина после сорока / Т. Рожнятовский. – К, 1993. – 152с.
883271
   Мужчина у себя дома. – М., 1980. – 253с.
883272
  Маркуша А. Мужчинам до 16 лет / А. Маркуша. – М, 1966. – 318с.
883273
  Маркуша А.М. Мужчинам до 16 лет / А.М. Маркуша. – Челябинск, 1981. – 349с.
883274
  Маркуша А.М. Мужчинам до 16 лет / А.М. Маркуша. – Томск, 1991. – 315с.
883275
  Ермилов Н.И. Мужчинами не рождаются / Н.И. Ермилов. – М., 1991. – 173с.
883276
  Марков Г. Мужчини : роман / Г. Марков; Пер. з болг. – Київ : Художня література, 1964. – 285 с.
883277
   Мужчини, чиї гени ти успадкував : [родин. історії, разказані та зібрані для Сергія Клепікова його бабусею Ларисою Дешко] / [концепція і заг. ред. Т. Дешко ; тексти: Л. Дешко, Т. Дешко, Н. Дубровська, Ю. Дубровський, А. Клепіков]. – Київ : ArtHuss, 2020. – [192] с. : фотоіл. – Родинні історії, розказані та зібрані для Сергія Клепікова його бабусею Ларисою. – ISBN 978-617-7799-52-7
883278
  Сафонов Э.И. Мужчины / Э.И. Сафонов. – Рязань, 1962. – 96с.
883279
  Иоффе С.А. Мужчины / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1972. – 63с.
883280
  Чиркова З.К. Мужчины / З.К. Чиркова. – Кишинев, 1972. – 136с.
883281
  Сокольская Л.В. Мужчины в библиотечной профессии: поговорим серьезно // Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 11. – С. 28-39.
883282
  Фотьев Н.И. Мужчины в доме / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1971. – 189с.
883283
  Бабаев А.А. Мужчины жили мало : повести и рассказы / Ашкин Бабаев ; пер. с азерб. Е. Медведевой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 476, [2] с. : ил.
883284
  Шаров К.С. Мужчины и женщины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 38-51. – ISSN 0042-8744
883285
  Костюрин Д.Л. Мужчины не плачут / Д.Л. Костюрин. – М., 1982. – 95с.
883286
  Пантюшенко Т.А. Мужчины не плачут: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1986. – 326с.
883287
  Фрайс Й. Мужчины подземного континента / Й. Фрайс. – Донецк, 1986. – 512с.
883288
  Рожков Е.Ф. Мужчины, рожденные в январе / Е.Ф. Рожков. – Магадан, 1982. – 255с.
883289
  Боцманов Андрей Мужья - паразиты. Захребетники // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 58-61 : фото
883290
  Бильяр М. Мужья жены Наполеона. – Москва, 1912. – (Историческая библиотека ; № 2)
883291
  Нерубайська Л.Л. Муз жадана квітка : літературне свято // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-52
883292
  Опимах И. Муза Аристида Майоля : Творец и женщина // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 70-80


  Аристид Майоль (1861-1944) - французский скульптор и живописец каталанского происхождения.
883293
  Туровская Л. Муза Аркадия Райкина // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 2


  18 января (1915) - 105 лет со дня рождения Руфи Марковны Райкиной-Иоффе, советской актрисы.
883294
  Осетров Е.И. Муза в березовом перелеске = Стихи и дни Николая Рыленкова / Е.И. Осетров. – Москва : Советский писатель, 1974. – 264 с.
883295
   Муза в красной косынке. – Москва, 1968. – 366с.
883296
  Цвіліховський В. Муза в окупації. Культурне життя за нацистів у Києві // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 15


  "У ті важкі часи киянам ішлося про виживання. Проте й в умовах голоду і холоду, загроз бути розстріляним або відправленим на примусові роботи до Німеччини були люди, які не забували про культуру. То яким же було культурне життя за нацистської окупації? ...
883297
  Глинкин П.Е. Муза в походной шинели / П.Е. Глинкин. – Л, 1971. – 160с.
883298
   Муза в солдатской шинели. – Тбилиси, 1985. – 345с.
883299
   Муза в храме науки. – Москва, 1982. – 240с.
883300
   Муза в храме науки. – М., 1988. – 447с.
883301
  Дмитерко Л.Д. Муза в шинелі : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1967. – 223 с.
883302
  Паустовский К.Г. Муза дальних странствий / К.Г. Паустовский. – Москва, 1988. – 382 с.
883303
  Арбузова Н. Муза для будущего инженера. Библиографический обзор - традиционные методики с новыми элементами / Наталья Арбузова, Ирина Рахманова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (142). – С. 19-21. – ISSN 1727-4893


  Статья о библиографических обзорах как одной из самых интересных и популярных форм продвижения художественной литературы в научно-технической библиотеке Белгородского государственного технологического университета (Россия).
883304
  Синицына В. Муза и генерал / Варвара Синицына. – Москва : Вагриус, 2002. – 320с. – (Женский роман об армии). – ISBN 5-264-00770-5
883305
  Аникин А.В. Муза и мамона : соц.-экон. мотивы у Пушкина / А.В. Аникин. – Москва : Мысль, 1989. – 253, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 242-254
883306
  Яців Р. Муза і крила Олега Лесюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23-24 серпня (№ 152/153). – С. 28-29


  "Відомий діяч українського зарубіжжя постає в іпостасях скульптора, живописця, дизайнера, реставратора, педагога, організатора мистецького життя."
883307
  Качалуба М. Муза і стетоскоп = La muse et stethoscope : до 100-ліття з дня народження / Михайло Качалуба ; Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині, Асоц. україністів Словаччини ; Спілка укр. письменників Словаччини, Центр антропол. дослідж. ; [упоряд. та вступ. ст.: М. Мушинка]. – Пряшів : Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині [та ін.], 2008. – 318, [1] c. : іл., портр. – Резюме словац., англ. та фр. мовами. – ISBN 978-80-969634-7-8
883308
  Перхавко В. Муза Клио // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 86-99. – ISSN 1812-867Х


  Муза історії Кліо
883309
  Гордон О. Муза любові // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 177-181. – ISSN 0208-0710
883310
   Муза любові і боротьби. – К., 1995. – 170с.
883311
   Муза мандрів. – К., 1971. – 164с.
883312
   Муза мести и печали. – Ярославль, 1971. – 24 с.
883313
  Рубл Б.О. Муза міського шаленства : як перформативні мистецтва парадоксальним чином перетворюють охоплені конфліктами міста на центри культурних інновацій / Блер О. Рубл. – Київ : ArtHuss, 2021. – 559, [1] с. : іл., портр. – Покажчик імен: с. 549-559. – Бібліогр. в прим.: с. 491-548. – ISBN 978-617-8025-03-8


  У пр. №1742495 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з великою повагою до Alma mater Наталія Мусієнко. 17.11.2021. Київ
883314
  Махун С. Муза на службе золотому тельцу. Великие художники и граверы прошлого в нумизматике и бонистике // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 6 (83), июнь : Художественные средства - коммерческие цели. – С. 48-60 : фото. – ISSN 2222-436X
883315
  Яцків М.Ю. Муза на чорному коні : Оповідання і новели. Повісті. Спогади і статт / М.Ю. Яцків; Упоряд., автор передм. та приміт. М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 1989. – 842 с.
883316
  Мельник М. Муза не мовчить // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 3


  У Будинку кіно відбувся творчий вечір Станіслава Чернілевського.
883317
  Пушкин А.С. Муза пламенной сатиры / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 64с.
883318
   Муза пламенной сатиры. – Москва, 1974. – 223с.
883319
  Фролов В.В. Муза пламенной сатиры / В.В. Фролов. – Москва, 1988. – 406с.
883320
   Муза пламенной сатиры. – Москва, 1988. – 475с.
883321
   Муза пламенной сатиры. – Москва : Современник, 1988. – 540с. – ISBN 5-270-00116-0
883322
   Муза пламенной сатиры. – М., 1990. – 446с.
883323
  Сидельников О.В. Муза подземных странствий / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1978. – 367с.
883324
  Шевчук В.О. Муза Роксоланська : Українська література 13-18 століть. Конспект / Валерій Шевчук. – Київ, 1993. – 93с. – ISBN 5-7707-5218-1
883325
  Шевчук В.О. Муза Роксоланська : українська література 16-18 століть: у 2 кн. / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0354-1
Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко. – 2004. – 400 с.
883326
  Шевчук В.О. Муза Роксоланська : українська література 16-18 століть: у 2 кн. / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0355-Х
Кн. 2 : Розвинене бароко. Пізнє бароко. – 2005. – 728 с.
883327
  Д"Ор О.Л. Муза с барабаном : юмористические рассказы / О.Л. Д"ор. – Санкт-Петербург : Изд. Г.С. Цукермана ; Тип. М. Волковича, 1915. – IV, 180 с.
883328
  Автономов В. Муза синих лесов / В. Автономов. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1974. – 96 с.
883329
  Чернышев Н.М. Муза художника / Н.М. Чернышев. – Москва, 1975. – 30с.
883330
  Пінчук М. Муза чи Медуза? "Кассандра " Лесі Українки // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 75-84. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
883331
  Матусевич В.А. Муза чтения: рассказы об А.С. Пушкике - читателе, библиофиле / В.А. Матусевич. – М., 1991. – 190с.
883332
  Чехівський О.І. Муза Шевченка у боротьбі проти тоталітаризму (за "Щоденниками" академіка С. Єфремова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 40-43
883333
  Войтенко П. Муза Шевченка: без кордонів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 12


  Міжнародна зустріч письменників України та Росії, присвячена 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка у Москві.
883334
  Султанова Г.Д. Муза, открывающая миры / Г.Д. Султанова. – Баку, 1984. – 182с.
883335
  Сошніков А.О. Музеалізація як процес перетворення речі на музейний предмет // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 161-168. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
883336
   Музееведение. – Москва : Высшая школа, 1988. – 430с.
883337
   Музееведение. – М., 1989. – 224с.
883338
   Музееведение. – М., 1989. – 218с.
883339
   Музееведение. – М., 1989. – 168с.
883340
  Юренева Т.Ю. Музееведение : учеб. для студентов гуманитарных спец. вузов / Т.Ю. Юренева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2006. – 568, [2] с., [8] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 528-541. – (Gaudeamus ) ( Учебник для высшей школы). – ISBN 5-8291-0685-X
883341
  Игнатьева В.Н. Музееведение. Советские музеи. / В.Н. Игнатьева. – М., 1968. – 64с.
883342
  Мещеряков В.В. Музеефикация дворца Меншикова в Санкт-Петербурге // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 173-183. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
883343
  Зеленко С.М. Музеефикация памятников подводного культурного наследия на примере находок с кораблекрушений в Судакской бухте (АР Крым) // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 133-134. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
883344
  Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство / Г.Г. Мезенцева. – Київ : Вища школа, 1980. – 120с.
883345
  Рутинський М.Й. Музеєзнавство : навчальний посібник / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-346-325-4
883346
  Омельченко Ю.А. Музеєзнавство, музеологія / Ю. Омельченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 254-255. – ISBN 966-642-073-2
883347
  Черниш Н. Музеєзнавча діяльність І.С. Свєнціцького // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 236-239
883348
  Федусь Д.М. Музеєзнавча діяльність Петра Михайловича Добровольського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 383-385. – ISSN 2218-4805


  У статті зроблена спроба проаналізувати діяльність видатного історика та музеєзнавця, голови Чернігівської архівної комісії Петра Михайловича Добровольського (1871–1910).
883349
  Карпов В.В. Музеєзнавчий аналіз висвітлення культурної спадщини Т. Шевченка у Національному музеї Тараса Шевченка // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 6-10. – ISSN 2312-4679
883350
  Буцька К. Музеєфікація дійсності як риса постмодерного світогляду: образ музею в романі О. Токарчук "Бігуни" // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 106-110. – ISSN 2311-9896
883351
  Кепін Д. Музеєфікація об"єктів археологічної спадщини в Європі. На прикладі пам"яток первісної культури / Дмитро Кепін; Ред. О.М. Титова. – Київ, 2005. – 176с. – ISBN 966-89999-04-5
883352
  Салата С.А. Музеєфікація пам"яток історії та архітектури на прикладі астрономічної обсерваторії Київського національного університету / С.А. Салата, Л.В. Казанцева // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 328-337. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
883353
  Ликова О.Г. Музеєфікація приватної збірки родини Китришів як спосіб збереження гончарної спадщини майстра // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 432-434. – ISSN 2218-4805


  У статті порушено питання долі приватних колекцій кераміки в Україні. Зроблено огляд подібного зібрання видатного опішненського гончаря Михайла Китриша. Майстер спільно з дружиною Галиною Китриш упродовж багатьох років збирали власні глиняні вироби, що ...
883354
  Богданова Светлана Музеи-заповедники призваны защищать... : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 56-57 : Фото
883355
   Музеи Академии наук СССР и Академий наук союзных республик. – М., 1983. – 127с.
883356
   Музеи Академии наук СССР и Академий наук союзных республик. – М., 1989. – 158с.
883357
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1980. – 117с.
883358
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1981. – 148с.
883359
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1982. – 113с.
883360
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1984. – 120с.
883361
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1985. – 128с.
883362
   Музеи в атеистической пропаганде. – Л., 1988. – 148с.
883363
  Баранчеева И. Музеи Ватикана обновляют экспозицию античных ваз // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 98-103. – ISSN 1812-867Х
883364
   Музеи Ватикана. Рим : [альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 242 с. : ил. – (Музеи мира)
883365
   Музеи Верхневолжья. – М., 1981. – 305с.
883366
  Тихомирова Э.И. Музеи высших учебных заведений СССР / Э.И. Тихомирова. – Москва : МГУ. – 235с. – ISSN 1975
883367
  Ополовников А.В. Музеи деревянного зодчества / А.В. Ополовников. – Москва, 1968. – 120 с.
883368
   Музеи и архитектурные памятники Горьковской обл.. – Горький, 1968. – 336с.
883369
   Музеи и выставки. – Свердовск, 1981. – 159с.
883370
   Музеи и выставки г. Москвы и Подмосковья. – М., 1963. – 27с.
883371
  Малинский Д.Л. Музеи и выставки Москвы / Малинский Д. Л. – М. : Московский рабочий, 1947. – 534 с. : фотогр., ил.
883372
  Ковалев А.П. Музеи и выставки Москвы / А.П. Ковалев. – Москва, 1960. – 360с.
883373
   Музеи и выставки Москвы и Подмосковья. – М. : [Б. и.], 1947. – 128 с. : ил. + карта "Музеи Москвы"
883374
   Музеи и галереи мира. Swarovski Crystal Gallery // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 26-31 : Іл.
883375
  Вяткин Р.В. Музеи и достопримечательности Китая / Р.В. Вяткин; отв. ред.: Л.З. Эйдлин. – Москва : Восточная литература, 1962. – 175 с.
883376
  Лоренц С. Музеи и коллекции / С. Лоренц. – Варшава, 1956. – 133с.
883377
   Музеи и паметници в народна република България : Водач. – София : Наука и изкуство, 1959. – 655 с.
883378
   Музеи и памятники Ленинграда. – Ленинград, 1936. – 135 с.
883379
   Музеи и памятные места Тулы и Тульской обл.. – Тула, 1954. – 160с.
883380
  Гладкова Е.С. Музеи и парки в Пушкине / Е.С. Гладкова, А.В. Емина, В.В. Лемус. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 171 с.
883381
   Музеи и парки Пушкина. – 3-е испр. и доп. – Ленинград, 1969. – 190 с.
883382
   Музеи и парки Пушкина. – 4-е испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 136 с.
883383
   Музеи и парки Пушкина. – Ленинград, 1976. – 127 с.
883384
   Музеи и парки Пушкина. – 6-е испр. и доп. – Л., 1980. – 1980с.
883385
   Музеи истории и трудовй славы предприятий. – М., 1976. – 63с.
883386
  Ван Ча Лин Музеи Китая // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 76-85.
883387
   Музеи Костромской земли. – Ленинград, 1985. – 243с.
883388
   Музеи Крыма. – Симферополь, 1988. – 142с.
883389
   Музеи Л. Н. Толстого в Москве. – М., 1987. – 111с.
883390
  Карпович И.Д. Музеи Ленинграда : краткий справочник / Авт.-сост.: И.Д. Карпович. – 3-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 208 с.
883391
  Карпович И.Д. Музеи Ленинграда : краткий справочник / И.Д. Карпович. – 4-е испр. и доп. изд. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 168 с.
883392
   Музеи Ленинграда. – Л., 1982. – 128с.
883393
  Тихонов Лев Павлович. Музеи Ленинграда / Лев Павлович. Тихонов. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 236с.
883394
   Музеи Ленинграда и пригородов : Краткий указатель. – 2-е изд. испр. и доп. – Л : [Б. и.], 1956. – 156 с. : фото
883395
  Березин А.Д. Музеи литературы и искусства Москвы и Подмосковья / А.Д. Березин. – Москва : Издательство коммунального хозяйства РСФСР, 1963. – 285 с. : ил.
883396
  Касперавичюс Ю. Музеи Литовской ССР / Ю. Касперавичюс. – Вильнюс, 1973. – 129с.
883397
   Музеи мира. – Москва, 1976
883398
  Лысикова О.В. Музеи мира : учебное пособие к интегрированному курсу " Музеи мира" / О.В. Лысикова. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 128с., [ 8 ] л. илл. – ISBN 978-5-89349-184-5
883399
   Музеи народной архитектуры и быта,. – К., 1984. – 119с.
883400
  Петраш А.П. Музеи Николаева / А.П. Петраш. – Одесса, 1979. – 96с.
883401
  Лисаковский И.Н. Музеи Одессы / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1967. – 103с.
883402
  Калитина Н.Н. Музеи Парижа / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1967. – 224с.
883403
  Калитина Н.Н. Музеи Парижа / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1969. – 224с.
883404
  Калитина Н.Н. Музеи Парижа = Города и музеи мира / Н.Н. Калитина. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва : Искусство, 1986. – 239 с.
883405
  Девейкис М. Музеи Петербурга на страницах журнала "Русская старина" // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 9 (243). – С. 22-24. – ISSN 1727-4893
883406
  Шмелев В.Г. Музеи под открытым небом / В.Г. Шмелев. – Киев, 1983. – 119с.
883407
   Музеи Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. – Тирасполь : [б. и.], 2007. – 28 с. : фот.
883408
   Музеи прикладного искусства и быта России XVII в.. – М., 1987. – 17с.
883409
   Музеи Риги. – Рига, 1966. – 80с.
883410
   Музеи Рима. – Москва, 1971. – 166с.
883411
   Музеи Российской Федерации. – М., 1962. – 16с.
883412
  Муромцева Л.П. Музеи российской эмиграции // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 199-213. – ISSN 1726-5223
883413
  Розенберг И. Музеи Тарту / И. Розенберг. – Таллинн : Периодика, 1988. – 128 с.
883414
  Розенберг И. Музеи Тарту / И. Розенберг. – Таллинн, 1988. – 127 с.
883415
  Мезенцева Г.Г. Музеи Украины / Г.Г. Мезенцева. – Киев, 1959. – 177с.
883416
   Музеи университетов Евразийской ассоциации : Аннотированный справочник. – Москва : МГУ, 1999. – 134с. – ISBN 5-211-02546-6
883417
  Зограф Н.Ю. Музеи, станции и некоторые другие учреждения по теоретической и прикладной зоологии средней и западной Европы летом 1895 года : Отчет, читанный в годичном заседании Московского Музея Прикладных знаний, 30 ноября 1895 года, хранителем Прикладной Зоологии, экстраординарным профессором Московского университета / Н.Ю. Зограф, 1895. – 38 с. – Отд. оттиск
883418
  Райчев М. Музеи, страрини и паметнцици в България / М. Райчев. – София, 1981. – 344с.
883419
  Плєшакова Л. Музеї - інформаційні джерела: роль музеїв у суспільстві // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 112-120. – ISSN 2415-3567
883420
  Мельничук В.Г. Музеї бурштину у місті Рівне / В.Г. Мельничук, С.О. Волненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 44, № 2. – С. 69-72. – ISSN 2519-2396
883421
  Бєлофастова Т.Ю. Музеї в культурному просторі: еволюційний підхід // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 53-57
883422
  Федорак В. Музеї етнографічного і мистецького профілю Галицької Гуцульщини в етнотуристичній сфері: стан і перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 105-111. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
883423
   Музеї Європи - державні та приватні // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
883424
   Музеї Женеви // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 34-39 : фото
883425
  Муравська С.В. Музеї закладів вищої освіти Західної України у контексті історичного розвитку (XIX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 26.00.05 / Муравська Світлана Василівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства. – Київ, 2019. – 37 с. з обкл. – Бібліогр.: 44 назви
883426
   Музеї Західної України розширюють бізнес-можливості : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 116 : Іл.
883427
  Сікорський М.І. Музеї землі Переяславської / М.І. Сікорський. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 40с. – ISBN 966-340-025-0
883428
  Куріло О.Ю. Музеї історико-археологічного спрямування у навчальних закладах України // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 739-742. – ISBN 966-628-014-0
883429
  Босенко О.О. Музеї історичного профілю при вищих навчальних закладах Києва (XIX - початок XX століття): досвід реконструкції // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – C. 36-45. – ISSN 1992-5557


  З перших днів заснування Університет св. Володимира став центром виявлення, збирання, вивчення та охорони пам"яток археології. Цьому сприяла у першу чергу активна діяльність його першого ректора - М. О. Максимовича, за ініціативи якого та за участю ...
883430
   Музеї Канева. – Дніпропетровськ, 1977. – 87с.
883431
  Балацька Лідія Адріївна Музеї Києва : Бібліогр. покажчик до 1500-річчя міста / Балацька Лідія Адріївна; Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 28с.
883432
   Музеї Києва = Museums of Kyiv : Бібліогр. покажчик до 1500-річчя міста. – Київ, 2005. – 96с. – ISBN 966-8508-00-9
883433
  Яненко А.С. Музеї Київщини і Житомирщини та їх участь в археологічних дослідженнях регіону в 1945-1946 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 304-311. – ISSN 2218-4805


  За матеріалами архіву М.Я. Рудницького.
883434
  Соколов В. Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 20-24. – Бібліогр.: 15 назв.
883435
  Дубровський В.В. Музеї на Україні / В.В. Дубровський. – Харків, 1929. – 60 с.
883436
  Гудченко З.С. Музеї народної архітектури України / З.С. Гудченко. – Київ, 1981. – 118 с.
883437
   Музеї потребують допомоги // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
883438
  Павловська Т.С. Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти / Т.С. Павловська, М.А. Чабанчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 201-203
883439
  Казаков В.Л. Музеї промислової тематики в структурі індустріального туризму / В.Л. Казаков, Н.М. Товстоляк // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 348-353
883440
   Музеї села Тиманівки. – К, 1975. – 24с.
883441
  Шептицький А. Музеї сьогодні: європейські тенденції та наші виклики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
883442
  Кобзар В.В. Музеї та бібліотеки Російської імперії напередодні I Світової війни // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 14-16
883443
  Муравська С.В. Музеї та колекції вищих навчальних закладів на українських землях (кінець XVII – початок ХХ ст.) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 120-129. – ISSN 2078-0133


  Накопичення збірок, які використовувалися у навчальному та дослідницькому процесі, відбувалося вищими навчальними закладами паралельно з їхнім розвитком. Незважаючи на те, що окремі документально підтверджені колекції були сформовані у ...
883444
  Кононенко А. Музеї Тараса Шевченка як культурно-освітні осередки сучасного українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто сучасну різноманітну музейну спадщину Тараса Шевченка: перші музеї про Великого Кобзаря - урочисті пам"ять-зібрання, пересувні музеї - кінолекторії, музеї-книги, музеї-альбоми, звіти археологічних подорожей як музейна спадщина, ...
883445
  Гайдукевич Я.М. Музеї Тернопільщини / Я.М. Гайдукевич. – Львів, 1989. – 127 с.
883446
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
883447
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 : Музеї Чернігівщини. – 2004
883448
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4 : Каталог. Всі музеї України. – 2004
883449
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
883450
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
883451
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 : Козацькі та військові музеї України. – 2005
883452
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
883453
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
883454
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
883455
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
883456
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
883457
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
883458
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
883459
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
883460
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
883461
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
883462
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
883463
   Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5. – 2007
883464
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 6. – 2007
883465
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
883466
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
883467
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3/4. – 2008
883468
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 5/6 (29/30). – 2008
883469
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (31). – 2009
883470
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (32). – 2009
883471
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3 (33). – 2009
883472
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4 (34). – 2009
883473
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (35). – 2010
883474
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (36). – 2010
883475
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 3 (37). – 2010
883476
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 4 (38). – 2010
883477
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 1 (39). – 2011
883478
   Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
№ 2 (40). – 2011
883479
   Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2004-
№ 3 (41). – 2011
883480
   Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2004-
№ 4/5 (42/43). – 2011
883481
  Ткаченко Михайло Іванович Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Ткаченко Михайло Іванович; Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1996. – 223л. – Бібліогр.:л.206-223
883482
  Ткаченко М.І. Музеї України під час другої світової війни 91939-1945 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ткаченко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
883483
  Савчук В. Музеї України як центри краєзнавчої роботи в 20-х - 30-х рр. ХХ ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 216-222. – ISSN 2222-5250
883484
  Чупрій Л.В. Музеї як інститути пам"яті: сучасні реалії та перспективи модернізації // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 137-145
883485
  Дмитрієнко М. Музеї як скарбниці історичних пам"яток і унікальних знань: роздуми над їх значенням для дослідників. (Шляхами книги Сергія Білоконя "Музей України") // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 303-308
883486
  Маньковська Р. Музеї як складова історико-культурного туризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 35-47. – ISBN 978-617-7399-29-1
883487
   Музеї, музейні колекції = Museums, museum collections / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фот.: Жарій О.Ю.]. – Київ : Експрес-поліграф, 2014. – 22, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Текст парал. укр., англ.
883488
  Бондарець О. Музеї: збереження спадщини, осмислення минулого, формування ідентичності // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 106-112. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907
883489
   Музей- садиба Лесі Українки в Колодяжному. – 2-е вид. – ЛЬвів, 1976. – 44с.
883490
   Музей- садиба М.І.Пирогова. – К, 1981. – 96с.
883491
  Палієнко М.Г. Музей-архів визволення України (- архівна установа) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 65. – ISBN 978-966-621-693-2
883492
  Палієнко М.Г. Музей-архів ім. Д. Антоновича (- УВАН у США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 65-66. – ISBN 978-966-621-693-2
883493
  Верба І.В. Музей-архів переходової доби (- науково- дослідна установа і архівна установа, що діяла у Київі за часів нацистської окупації) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 66. – ISBN 978-966-621-693-2
883494
   Музей-дача А. С. Пушкина в доме Китаевой. – Л., 1959. – 20с.
883495
   Музей-заповденик А. С. Пушкина. – М., 1985. – 255с.
883496
   Музей-заповедник "Тарханы". – Пенза, 1990. – 109 с.
883497
  Чеснова В.Т. Музей-заповедник А. С.Пушкина в Болдине / В.Т. Чеснова, П.П. Маевская. – Горький, 1967. – 72 с.
883498
   Музей-заповедник А.В.Суворова. – Л, 1982. – 14с.
883499
  Бозырев В.С. Музей-заповедник А.С. Пушкина / В.С. Бозырев. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 240 с. : ил.
883500
  Мальшкина Л.М. Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" / Л.М. Мальшкина. – Горький, 1977. – 127с.
883501
  Задоркина Л.М. Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" / Л.М. Задоркина. – 3-е изд., с изм. – Горький, 1984. – 96с.
883502
   Музей-заповедник Абрамцево. – М., 1984. – 256с.
883503
   Музей-заповедник Абрамцево. – М., 1988. – 253с.
883504
   Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. – М., 1982. – 256с.
883505
  Куклес А.С. Музей-заповедник имени Андрея Рублева / А.С. Куклес, К.Г. Тихомирова // Спасо-Андроников монастырь. – Москва : Искусство, 1972. – С. 85-131
883506
  Свєшніков І.К. Музей-заповідник "Козацькі могили" : Путівник / І.К. Свєшніков. – Львів : Каменяр, 1990. – 92с.
883507
  Шульга В.І. Музей-заповідник А.С. Макаренка / В.І. Шульга, І.І. Панченко // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19
883508
   Музей-квартира А.М.Горького в Москве. – М : Советская Россия, 1979. – 62 с.
883509
   Музей-квартира А.М.Горького.Москва.ул.Качалова 6/2. – М, 1965. – 28 с.
883510
  Попова Н.И. Музей-квартира А.С. Пушкина / Н.И. Попова. – Л., 1979. – 78с.
883511
  Попова Н.И. Музей-квартира А.С. Пушкина / Н.И. Попова. – Л., 1980. – 196с.
883512
   Музей-квартира А.С.Пушкина. – М.Л., 1949. – 24с.
883513
   Музей-квартира А.С.Пушкина. – Л, 1951. – 36с.
883514
   Музей-квартира А.С.Пушкина. – Л, 1956. – 144с.
883515
   Музей-квартира А.С.Пушкина. – Л, 1962. – 14с.
883516
   Музей-квартира А.С.Пушкина. – Л, 1975. – 212с.
883517
  Баршева И.Н. Музей-квартира И.И. Бродского / сост. И.Н. Баршева. – Москва : [б. и.], 1985. – 16 с.
883518
  Лукина З.В. Музей-квартира И.И.Бродского / З.В. Лукина. – Л.-М., 1965. – 56с.
883519
   Музей-квартира И.И.Бродского. – Ленинград, 1989. – 272с.
883520
   Музей-квартира М.Н.Ермоловой. – М, 1972. – 15с.
883521
  Ломан О.В. Музей-квартира Н. А. Некрасова / О.В. Ломан. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1971. – 70 с.
883522
  Римская-Корсакова Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова в Ленинграде / Римская-Корсакова. – Ленинград : Музыка, 1976. – 72 с.
883523
   Музей-квартира Н.А.Островского Москва. – М, 1955. – 112с.
883524
   Музей-квартира Ф.М.Достоевского. – 2-е изд. – М : Советская Россия, 1959. – 72 с.
883525
  Багрова Лилия Сергеевна Музей-лаборатория "Я открываю мир книги" : ощутить аромат эпохи / Багрова Лилия Сергеевна, Молчанова Елена Владимировна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 11-13. – ISSN 1727-4893


  Создание Музея-лаборатории "Я открываю мир книги" было приурочено к юбилею. В 2008 году Центральной библиотеке №36 им. Н.А. Добролюбова исполняется 160 лет.
883526
  Багрова Лилия Сергеевна Музей-лаборатория "Я открываю мир книги" : ощутить аромат эпохи / Багрова Лилия Сергеевна, Молчанова Елена Владимировна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 11-13. – ISSN 1727-4893


  Создание Музея-лаборатории "Я открываю мир книги" было приурочено к юбилею. В 2008 году Центральной библиотеке №36 им. Н.А. Добролюбова исполняется 160 лет.
883527
  Триколенко С.Т. Музей-майстерня творчої династії Зноби-Голембієвських - творчий осередок на тлі печерських новобудов // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 401-406. – ISBN 978-966-136-493-5
883528
  Зайгер Я Н. Музей-мастерская скульптора Анны Семёновны Голубкиной / Я Н. Зайгер, . – М., 1983. – 47с.
883529
   Музей - панорама "Бородинская битва" : фотопутеводитель / "Бородинская битва 1812 г.", музей - панорама; [спец. фотосъемка Б.К. Грошникова ; сост. и авт. текста Л.И. Желаднова]. – Москва : Планета, 1986. – 89, [6] с. : ил.
883530
   Музей - садиба Ю.Федьковича сел.Путила. – Ужгород, 1976. – 63с.
883531
   Музей - усадьба В.Г.Белинского. – М, 1973. – 19с.
883532
   Музей - усадьба В.Г.Белинского. – М, 1977. – 20с.
883533
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – 4-е изд. – Тула, 1963. – 96 с.
883534
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – Москва, 1963. – 14 с.
883535
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – М, 1964. – 8с.
883536
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – Ленинград, 1964. – 267с.
883537
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – М, 1966. – 48с.
883538
   Музей - усадьба В.Д.Поленова. – 5-е изд. – Тула, 1970. – 89с.
883539
   Музей - усадьба И.Е.Репина. – Л, 1957. – 16с.
883540
   Музей - усадьба И.Е.Репина. – М, 1962. – 16с.
883541
   Музей - усадьба Л.Н.Толстого. – М, 1949. – 20с.
883542
   Музей - усадьба Л.Н.Толстого. – М, 1955. – 96с.
883543
   Музей - усадьба Леси Украинки в Колодяжном. – ЛЬвво, 1976. – 44с.
883544
   Музей - усадьба Н.А.Некрасова в с.Карабихе. – Ярославль, 1956. – 16 с.
883545
   Музей -квартира А.С.Пушкина. – Л, 1989. – 23с.
883546
   Музей -панорама "Бородинская битва". – М, 1973. – 49с.
883547
   Музей -панорама "Сталинградская битва". – Волгоград, 1984. – 208с.
883548
   Музей. – К., 1980. – 136с.
883549
   Музей. – Москва, 1980. – 215с.
883550
   Музей : художественные собрания СССР. – Москва
№ 1. – 1980
883551
   Музей : художественные сорания СССР. – Москва
№ 2. – 1981
883552
   Музей. – Москва
№ 3. – 1982
883553
   Музей. – Москва
№ 4. – 1983
883554
   Музей "Боярский быт XVII века". – Москва, 1938. – 16с.
883555
  Александрова Л.М. Музей "Газодинамическая лаборатория" : путеводитель / Л.М. Александрова, Л.А. Овчинников. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 78 с.
883556
   Музей "Домик Петра І". – Л., 1979. – 5с.
883557
  Павлюченко В.Ф. Музей "Дорога жизни" / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. – Л, 1978. – 80с.
883558
  Павлюченко В.Ф. Музей "Дорога жизни" / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. – 2-е изд. – Л, 1981. – 71с.
883559
  Павлюченко В.Ф. Музей "Дорога жизни" / В.Ф. Павлюченко, П.Л. Редькин. – 3-е изд. – Л, 1988. – 71с.
883560
  Бутиков Г.П. Музей "Иссакиевский собор" / Г.П. Бутиков. – Ленинград, 1991. – 221 с.
883561
  Овчинникова С.Т. и др. Музей "Квартира Пушкина на Арбате" / С.Т. и др. Овчинникова. – М., 1989. – 79с.
883562
   Музей "Марциальные воды". – Петрозаводск, 1966. – 28с.
883563
  Новицька Л.В. Музей "Мій край - Поділля" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 47-48 : фото
883564
   Музей "Молодая гвардия". – 2-е изд. – Донецк, 1972. – 81с.
883565
   Музей "Молодая гвардия" : путеводитель. – [3-е изд., доп.]. – Донецк : Донбас, 1973. – 63 с., 16 л. ил. : ил.
883566
   Музей "Молодая гвардия". – 4-е изд. – Донецк, 1976. – 48с.
883567
  Мацкова Л.П. Музей "Олеся" - скарбниця етнографії Полісся // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 6. – С. 6-13
883568
  Харламов Виктор Музей "под градусом" : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 16 : Фото
883569
  Бойко Надія Музей "Поштова станція" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-45. – ISSN 0868-9644
883570
  Васильев М.Е. Музей "Святогорский монастырь" / М.Е. Васильев. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1984. – 45с.
883571
  Солодова В.В. Музей "Старая Одеса" (1923-1938): история создания и значение // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2020. – № 18. – С. 58-65
883572
  Заброварний С. Музей "Стривігор" у Перемишлі // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 230-232
883573
  Сердюк О. Музей "Судацька фортеця" Національного заповідника "Софія Київська" / О. Сердюк, М. Тимошенко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 7 (205). – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
883574
  Малых А.Н. и др. Музей "Филини Этерия" : путеводитель / А.Н. и др. Малых. – Одесса, 1988. – 52с.
883575
   Музей "Філікі Етерія" : [ Історичні нариси - каталог ] / Грецький Фонд Культури (Одеса) ; [відп. за вид. Гіоргос Толяс ; переклад укр. мовою: Оксана Чубачівна, Михайло та Пері Колесникові, ред. укр. тексту: Наталія Майданюк ; фотографії: Іліаса Іліадіса ]. – [ 2-ге вид.]. – Одеса : Філія Грецького Фонду Культури, 2009. – 136 с. : 44 іл. – ISBN 966-8815-07-6
883576
  Колеснікова В.А. Музей (Кабінет) антропології та етнології імені проф. Хв. Вовка / В.А. Колеснікова, І.В. Черновол, А.С. Яненко ; НАН України, Ін-т археології ; Благодійний фонд сприяння розвитку бібл. та архів. справи ім. Федора Вовка. – Київ : Стародавний світ, 2012. – 87, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 84-87. – ISBN 978-966-2608-11-3
883577
  Стрельникова Р.К. Музей 26-ти бакинских комиссаров / Р.К. Стрельникова, А.И. Матирко. – Ашхабад, 1959. – 63с.
883578
   Музей А. М. Горького. – М., 1957. – с.
883579
   Музей А. М. Горького. – М. : Московский рабочий, 1972. – 24 с.
883580
   Музей А. М. Горького в Казани. – Казань, 1968. – 72 с.
883581
   Музей А.В.Суворова. – Л, 1954. – 144с.
883582
  Меерович Г.И. Музей А.В.Суворова. / Г.И. Меерович. – Л, 1981. – 152с.
883583
  Иокар Л.Н. Музей А.М.Горького. / Л.Н. Иокар. – М, 1981. – 143 с.
883584
  Левин Г.Д. Музей А.М.Горького. Краткий путеводитель. / Г.Д. Левин. – Москва : Советская Россия, 1957. – 56 с.
883585
  Кундиренко Г.П. Музей А.Н. Сергеева-Ценского в Алуште / Г.П. Кундиренко. – Симферополь, 1975. – 128с.
883586
   Музей А.С.Пушкина в Москве. – М, 1962. – 192с.
883587
   Музей А.С.Пушкина в Москве. – М, 1963. – 16с.
883588
   Музей А.С.Пушкина и П.И.ЧАйковского в Каменке. – К, 1986. – 43с.
883589
  Пахомов Н.П. Музей Абрамцево / Н.П. Пахомов. – М., 1968. – 94с.
883590
  Смирнов А.В. Музей Академии художеств / А.В. Смирнов, Г.Г. Гримм. – Ленинград, 1940. – 26 с.
883591
   Музей антропологии и этнографии. – Ленинград, 1925. – 28с.
883592
  Шафрановская Т.К. Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР : путевод. без экскурсовода / Т.К. Шафрановская ; под. ред. Т.В. Станюкович ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград : Наука, 1979. – 122, [2]с.
883593
   Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – М.-Л., 1964. – 55с.
883594
   Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. – Ленинград, 1973. – 150с.
883595
  Станюкович Т.В. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 1714-1964 / Т.В. Станюкович. – Москва : Наука, 1964. – 104 с.
883596
   Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. – Л., 1967. – 62с.
883597
   Музей археологии и этнографии. – Сыктывкар, 1988. – 23с.
883598
   Музей археологии Института истории,. – Алма-Ата, 1978. – 51с.
883599
  Овчинникова Е.С. Музей архитектуры и живописи XVII века / Е.С. Овчинникова. – М., 1965. – 11с.
883600
  Кайдаш В. Музей астрономії Каразінського університету: минуле та сьогодення науки про Всесвіт / В. Кайдаш, Л. Опанасенко // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (71). – С. 38-47. – ISSN 1811-2404
883601
  Юкало В. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 58-62. – ISSN 0130-5263
883602
  Юкало В. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 28-29
883603
  Пискун О.О. Музей Богдана Хмельницького в Чигирині: історія та сьогодення // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 14-17
883604
   Музей боевой и трудовой славы. – Новосибирск, 1969. – 23с.
883605
   Музей боевой славы гвардейцев-широнинцев. – Х., 1977. – 65с.
883606
  Шевченко А.И. Музей будущего (переориентация образования) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 76-78. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
883607
  Пепа В. Музей Булгакова як один із символів "русского міра" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 листопада (№ 23). – С. 17
883608
  Голубовский Анатолий Музей в Аликанте: живое из мертвого / Голубовский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 148-151 : фото
883609
   Музей в атеистической пропаганде. – Л., 1978. – 132с.
883610
   Музей в атеистической пропаганде. – Л., 1987. – 123с.
883611
  Кузнецова Т.В. Музей в библиотеке: история повседневности // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 8-17. – ISSN 1560-7968


  О музейной деятельности общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга и его окрестностей.
883612
  Балацкий В.Г. Музей в катакомбах / В.Г. Балацкий. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Одесса, 1976. – 40 с.
883613
  Дубровский А. Музей в музее = МГУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
883614
  Дятлова Г. Музей в отдельной комнате : уроки для руководителей / Галина Дятлова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915


  В конце XX в. в библиотечных сетях Беларуси начали создаваться музеи, что привело к расширению сферы деятельности: библиотеки превращаются в культурные центры, которые наряду с традиционными выполняют еще и музейные функции. На Могилевщине ...
883615
   Музей в Панеряй. – Вильнюс, 1966. – 22с.
883616
   Музей в Панеряй. – Вильнюс, 1970. – 21с.
883617
  Карпель Р.А. Музей в Петрищеве / Р.А. Карпель, И.В. Швецов. – Москва, 1976. – 120с.
883618
   Музей в помощь школе. – Саратов, 1963. – 8с.
883619
  Райхлина Е.Л. Музей в системе патриотического воспитания молодежи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 3. – С. 172-176. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматривается педагогический потенциал музея как компонента системы патриотического воспитания молодежи. Показаны возможности музеев разного профиля, а также музея в педагогическом университете, в решении задач патриотического воспитания.
883620
  Руденко С.Б. Музей в Україні: актуальний стан і перспективи інституційного розвитку (на основі досвіду церви) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 1. – С. 92-96. – ISSN 2226-3209
883621
  Кушнір В. Музей В"ячеслава Липинського на одвічнім шляху з Києва до Кракова // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 966-617-7381-44-9
883622
   Музей В. М. Васнецова. – М., 1968. – 16с.
883623
   Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени. – Москва, 1975. – 239 с.
883624
   Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени. – М, 1978. – 32с.
883625
   Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени. – Ленинград, 1987. – 216с.
883626
  Забнев Музей В.Г.Белинского / Забнев, ФА, . – Пенза, 1952. – 63с.
883627
  Забнев Ф.А. Музей В.Г.Белинского / Ф.А. Забнев. – Пенза, 1956. – 68с.
883628
   Музей В.Г.Короленка в Житомирі. – К, 1978. – 48 с.
883629
   Музей В.Г.Короленка в Полтаве. – Х, 1979. – 69с.
883630
  Великанова А.Я. Музей В.И. Ленина / А.Я. Великанова. – Ленинград, 1984. – 224с.
883631
   Музей В.И.Ленина. Киевский филиал. – Киев : Политиздат, 1968. – 27 с.
883632
   Музей В.И.Ленина. Ленинградский филиал. – Л, 1980. – 122с.
883633
   Музей В.И.Ленина. Ульяновский филиал. – Ульяновск, 1959. – 159с.
883634
   Музей В.І.Леніна : довідник. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 195 с.
883635
  Дудикевич Б.К. Музей В.І.Леніна / Б.К. Дудикевич, Д.П. Мінов. – Львів, 1968. – 108с.
883636
  Яринич С. Музей великого библиофила // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 75-80. – ISSN 2222-436X


  Библиотека и музей Дж. П. Моргана в Нью-Йорке является уникальным культурно-просветительским и научно-исследовательским центром, деятельность которого всецело посвящена истории письменности, и книгоиздания.
883637
  Романовский И.С. Музей великого города / И.С. Романовский. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 303с.
883638
   Музей Великого Кобзаря у форті Шевченка. – К., 1975. – 23с.
883639
   Музей Великого Октября. – Л., 1977. – 112с.
883640
  Терехова Н. Музей видатних діячів української культури [Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського та М. Старицького] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 10 (208). – С. 2-5. – ISSN 0131-2685


  "...Якщо на карті сучасного Києва окреслити район старої Паньківщини, то межі його проходитимуть приблизно між вулицями Л. Толстого і Тарасівською до річки Либідь. <...> Селилися тут переважно київська інтелігенція, професори та студенти університету ...
883641
  Палієнко М.Г. Музей визвольної боротьби України (- українська архівно-музейна установа в Празі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 31. – ISBN 978-966-621-693-2
883642
  Романів О. Музей визвольної боротьби України в Празі // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 36, липень - грудень. – С. 64-67
883643
  Палієнко М. Музей визвольної боротьби України у Празі (1925-1948): створення, діяльність, доля архівної колекції / М. Палієнко, І. Срібняк // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 35-47. – ISBN 966-625-009-8
883644
  Корнієнко О.М. Музей винахідника зварювання металів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
883645
  Іванченко Н. Музей вишивки і стародавнього одягу // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-29
883646
   Музей відкрив віртуальні двері // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У зоологічному музеї Львівського університету відбулася онлайн-екскурсія численними експозиціями, що зберігаються у корпусі біологічного факультету.
883647
  Ляпіна О. Музей війни і революції в Київському університеті // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 157-163. – ISBN 978-617-7399-06-2


  "Розуміючі епохальність змін, що відбулися протягом 1914-1918 рр., враховуючи природну схильність до збирання історичних артефактів, два співробітники Університету Св. Володимира вирішили створити Музей війни і революції. Дослідження і розвідки про ...
883648
   Музей війни народної : Збірник наукових статей. – Київ, 1999. – 60с. – ISBN 966-95663-0-4
883649
  Савчук Ю. Музей війни: літопис болю й боротьби / розмову провела Ганна Шерман // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2023. – № 1/2 (129) : Ізраїль - Україна: досвід збереження. – С. 76-87. – ISSN 2222-436X
883650
   Музей Вікентія Хвойки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 24-28 : фото. – ISSN 1998-8044
883651
   Музей военно-воздушных сил. – М., 1988. – 76с.
883652
  Новгородская Т. Музей военного костюма // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 50-51. – ISSN 0320-331Х


  Рік тому під Москвою відкрився музей військового костюма (Краснознаменськ)
883653
   Музей Волинської ікони = Museum of Volyn icon : [книга-альбом] / [В.С. Александрович, С.І. Василевська, А.П. Вигодник та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 399, [1] с. : кольор. іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-187-193-8
883654
  Задорожний М.П. Музей Волинської ікони // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 34
883655
   Музей Володимира Ілліча Леніна. Львівський філіал : путівник. – Львів : Каменяр, 1968. – 98 с.
883656
  Терновський В.О. Музей Володимира Сосюри / В.О. Терновський. – Донецьк, 1976. – 23с.
883657
  Николаева Н.С. Музей Восточных культур / Н.С. Николаева. – М, 1957. – 170с.
883658
  Іванко Д.В. Музей Г. Сковороди: незабутня історія розломлених стін // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 71-76. – ISSN 2520-6346


  Йдеться інформація про події 7 травня 2022 року, зокрема про обстріл Росією Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди та наслідки цих подій. Доводиться цінність пам"ятки для української культури. Акцентується увага на вважливості ...
883659
   Музей Г.Тукая в Кырлае. – Казань, 1984. – 15 с.
883660
  Задорожний М.П. Музей Г.Я. Сєдова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 11
883661
   Музей герїчної оборони і визволення Севастополя. – К., 1984. – 94с.
883662
   Музей героев культуры. – Кишинев, 1967. – 72с.
883663
   Музей героической обороны и освобождения Севастополя. – Симферополь, 1978. – 129с.
883664
   Музей героїчної оборони і визволення Севастополя. – К., 1975. – 92с.
883665
  Хольцхауэр Х. Музей Гете в Веймаре : Кратк. путев. / Х. Хольцхауэр. – Веймар, 1969. – 52 с.
883666
  Хольдхауэр Х. Музей Гете в Веймаре. Краткий путеводитель. / Х. Хольдхауэр. – 4-е изд. – Веймар, 1975. – 48с.
883667
  Ярова Г. Музей Гетьманства // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  "Будинок гетьмана Івана Мазепи" на Подолі
883668
  Симеонов Ц. Музей Главна квартира на руската армия 1877-1878 Пордим, Плевенско / Ц. Симеонов. – София, 1968. – 42с.
883669
  Столяров Геннадій Музей глобусів у Відні : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39 : Фото
883670
  Нетупахина Г.Д. Музей городской скульптуры. Городские памятники. Некрополь Александро-Невской Лавры. Литераторские мостики. / Г.Д. Нетупахина, Н.И. Удимова. – Л., 1963. – 252с.
883671
  Нетупахина Г.Д. Музей городской скульптуры. Краткий путеводитель. / Г.Д. Нетупахина, Н.И. Удимова. – Л., 1972. – 184с.
883672
  Синицына О. Музей Господа Нашего на чердаке // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2011. – № 8 (288). – С. 28-31. – ISSN 0869-8171


  Музей "Церковь Нашего Возлюбленного Господа На Чердаке" (Ons’ Lieve Heer op Solder) является одним из старейших в Амстердаме. Он представляет из себя городской дом 17 в. с церквью на чердаке. В 1661 г. купец Ян Хартман купил три смежных здания.
883673
  Задорожний М.П. Музей Гуцульщини та Покуття в Коломиї // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 40-42 : фото
883674
   Музей д"Орсе. – К., 1991. – 47с.
883675
  Васильев К.Г. Музей Д.К. Заболотного. / К.Г. Васильев. – Одесса, 1983. – 55с.
883676
  Никольский В.А. Музей декоративного искусства. / В.А. Никольский. – Птгр-М, 1923. – 33с.
883677
  Семиреченский И.И. Музей Демьяна Бедного в Губовке. / И.И. Семиреченский. – Днепропетровск, 1983. – 63с.
883678
  Кудряшов Е. Музей деревянного зодчества в Костроме / Е. Кудряшов. – Ярославль, 1971. – 46 с.
883679
  Орехова М. Музей деревянного зодчества под открытым небом / М. Орехова, Е. Кудряшов. – Москва, 1968. – 16 с.
883680
  Анісімова А. Музей Дзиндри: марсіанські хроніки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 12-13


  Новий музей модерної скульптури Михайла Дзиндри у Брюховичах (Львів)
883681
  Ломоносов М. Музей для пам"яті, а не з туги... У Ніжині створили аудиторію-музей радянської епохи Homosoveticus // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 11


  "У музейній сім’ї Гоголівського університету, що в Ніжині на Чернігівщині, незвичне, але актуальне нині поповнення - нещодавно відкрилася довгоочікувана аудиторія-музей радянської епохи під іронічною назвою Homosoveticus, за аналогією з однойменною ...
883682
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – М., 1965. – 22с.
883683
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – М., 1968. – 95с.
883684
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – Ленинград, 1981. – 264с.
883685
   Музей древнерусского искусства им. А. Рублева. – 2-е. – Ленинград, 1989. – 264с.
883686
  Евсеева Л.М. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва : путеводитель / Л.М. Евсеева, В.Н. Сергеев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 59 с.
883687
   Музей друзей : шаржи. Эпиграммы. – Москва : Советский писатель, 1962. – 64 с.
883688
  Борщевська Н. Музей друку : провідник / Н. Борщевська. – Вінниця : [Б. в.], 1930. – 52 с. – Бібліогр.: с. 52. – (Вінничина в екскурсіях / Вінницький вечірній робітничий університет ; за ред. Б. Таубе та Б. Фарбера ; Вип. 3)
883689
   Музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. – К., 1976. – 13с.
883690
  Булгакова Л. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України : путівник / [Л. Булгакова, Я. Грендиш, П. Дацун та ін.]. – Львів : Ін-тут народознавства НАН України, 1996. – 96 с. – ISBN 5-7702-0637-3
883691
  Голубець Г. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові - скарбниця народного та професійного мистецтва // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-21
883692
  Дрозд В.Г. Музей живого письменника, або моя довга дорога в ринок : автобіографічна повість / В.Г. Дрозд. – Київ, 1994. – 206 с.
883693
  Каськун С. Музей Жовківський замок // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 20-22
883694
  Забужко О. Музей заброшенных секретов : проза: роман (главы из книги) / окончание. Начало в № 7, 10, 2011 // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 32-85. – ISSN 0130-7673
883695
  Кухарєва Н. Музей Заповіту Т.Г. Шевченка в Переяславі : (до 195-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка) / Н. Кухарєва, О. Калінович // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 143-149
883696
   Музей зарубежного искусства. Рига. – РИга, 1974. – 22с.
883697
   Музей зарубежного искусства. Рига. Живопись Бельгии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Венгрии XIX-XX веков. – РИга, 1974. – 45 с.
883698
   Музей зарубежного искусства. Рига.Живопись Италии, Испании, Франции. – РИга, 1975. – 39с.
883699
   Музей зарубежного искусства. Рига.Живопись Нидерландов, Голландии, Фландрии. – РИга, 1973. – 53с.
883700
   Музей західного та східного мистецтва в Києві. – Київ, 1983. – 311с.
883701
  Сокунов І.В. Музей зброї та військової техніки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 20-21


  Історія створення та перспективи розвитку.
883702
  Сергеева И.А. Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества: к проблеме реконструкции документального собрания // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 288-320. – ISSN 2222-4203
883703
   Музей и власть. – М
1. – 1991. – 322с.
883704
   Музей и власть. – М
2. – 1991. – 188с.
883705
  Шнирельман В.А. Музей и конструирование социальной памяти: культурологический подход // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-26. – ISSN 0869-5415
883706
  Белов Г.Д. Музей и раскопки Херсонеса : путеводитель / Г.Д. Белов. – Крым : Госиздат Крым. Асср, 1936. – 96 с. : рис., 1 план. – (Гос. Херсонесский Археологический музей)
883707
  Прошин Г.Г. Музей и религия / Г.Г. Прошин. – М., 1987. – 219с.
883708
  Никифоров А. Музей и рукопись / А. Никифоров. – Казань, 1920. – 15с.
883709
   Музей и современность. – М, 1975. – 295с.
883710
   Музей и школа. – М, 1985. – 192с.
883711
  Громов В.А. Музей И.С. Тургенева / В.А. Громов. – Орел, 1958. – 92с.
883712
   Музей И.С.Тургенева в Орле Спасское-Лутовиново, 1970. – 24с.
883713
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Л, 1964. – 21с.
883714
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Ленинград, 1971. – 11 с.
883715
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Москва, 1975. – 11с.
883716
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. – Л, 1977. – 34с.
883717
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. Живопись. – Л, 1975. – 74с.
883718
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. Живопись, скульптура, прикалдное искусство. – Москва, 1956. – 17с.
883719
   Музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина.Античная скульптура. – 10с.
883720
   Музей изобразительных искусств Каракалпакской АССР. – Москва, 1976. – 2155с.
883721
   Музей изобразительных искусств Татарской АССР. – Ленинград, 1978. – 192с.
883722
   Музей изобразительных искусств Татарской АССР. [Изоиздание] : Русская живопись. – Москва : Моск. тип., 1982. – 14 л. : 14 цв. открытки + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
883723
   Музей изобразительных искусств Татарской АССР. [Изоиздание] : Советское искусство. – Москва : Моск. тип., 1982. – 14 л. : 14 цв. открытки + 1 обл.


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
883724
   Музей изобразительных искусств. Будапешт. – Москва, 1976. – 147с.
883725
   Музей изящных искусств и древностей Императорского Харьковского Университета : отделение гравюр. Коллекция гравюр А.Н. Алферова. Общий обзор, оценка коллекции и каталог ее. – Харьков : Типография и Литография М. Зильбельберг и С-вья, 1911. – 310 с.
883726
  Редин Е.К. Музей изящных искусств и древностей Императорского Харьковского Университета (1805-1905) : К истории Императорского Харьковского Университета. – Харьков : Паровая Тип. и Литогр. М.Зильберберг и С-вья, 1904. – 64 с. – Отд. оттиск из "Запис. Императ. Харьк. универс.", за 1904 г.
883727
  Струков Д. Музей имени великого князя Михаила Николаевича / Д. Струков. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1911. – 18 с., 8 л. ил. : портр.
883728
  Заболотский П.А. Музей имени Гоголя при Историко-филологическом институте кн. Безбородько в Нежине / П.А. Заболотский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского
Год 1-й. – 1910. – 9 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине. Т. 26
883729
  Кравцова Мария Музей имени себя // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 42 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
883730
   Музей искусств Социалистической Республики Румынии.Бухарест. – Москва, 1989. – 263с.
883731
   Музей истори города Донецка : Путеводитель. – Донецк : Донбас, 1972. – 27 с.
883732
   Музей истории войск Краснознаменского Прикарпатского военного округа. – ЛЬвов, 1980. – 77с.
883733
   Музей истории вуза - действенная форма воспитания. – Москва, 1975. – 52с.
883734
   Музей истории города Киева. – Киев, 1988. – 224 с.
883735
  Шевченко Т.К. Музей истории Запоржья : Путеводитель / Т.К. Шевченко, Т.М. Голубкова. – Днепропетровск : Промінь, 1985. – 40 с.
883736
  Романовский И.С. Музей истории и реконструкции Москвы / И.С. Романовский. – М., 1954. – 256с.
883737
   Музей истории и реконструкции Москвы. – М, 1957. – 32с.
883738
   Музей истории искусства.Вена. – Москва, 1986. – 246с.
883739
  Вирлич А.Э. Музей истории Каховки / А.Э. Вирлич, О.Г. Шульженко. – Симферополь, 1981. – 85с.
883740
  Ольшанецкий Я.Д. Музей истории киевгорстроя - полвека строительства столицы Украины // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 48-51
883741
   Музей истории Корсунь-Шевченковской битвы. – К, 1984. – 63с.
883742
   Музей истории литературы и искусства им.Я.Райниса и его филиалы. – Рига, 1981. – 39с.
883743
   Музей истории народов Узбекистана им. М.Т.Айбека. Ташкент. – Ташкент, 1974. – 83с.
883744
   Музей истории Полтавской битвы. – К, 1980. – 46с.
883745
  Шахнович М.М. Музей истории религии АН СССР и отечественное религиоведение (1932-1961) // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 150-157
883746
  Бутинова М.С. Музей истории религии и атеизма / М.С. Бутинова, Н.П. Красников. – Москва-Л., 1965. – 195с.
883747
   Музей истории религии и атеизма. – Л, 1981. – 144с.
883748
  Вежичанина О.С. Музей истории религии и атеизма / О.С. Вежичанина. – Днепропетровск, 1988. – 23с.
883749
   Музей истории СГУ. – Сыктывкар, 1987. – 24с.
883750
  Пелькина Л.А. Музей і школа / Л.А. Пелькина. – Київ, 1967. – 154с.
883751
  Видашенко М.Б. Музей І.Федорова у Львові / М.Б. Видашенко. – Львів, 1979. – 126 с.
883752
  Федорук Я. Музей Івана Виговського: велика ідея у маленькому селі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
883753
  Тригуб В. Музей Івана Козловського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 18-19


  Музей розташований в селі Мар"янівка Васильківського району
883754
   Музей Івана Франка у рідному селі. – ЛЬвів, 1970. – 96с.
883755
   Музей історичних коштовностей УРСР. – 2-е вид. – К, 1973. – 18с.
883756
   Музей історичних коштовностей УРСР. – К, 1984. – 143с.
883757
  Гаврилова Я. Музей історії автомобілів у моделях // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 34
883758
  Корсунь А.О. Музей історії Головної астрономічної обсерваторії НАН України // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 84-87
883759
  Ісаєва Т. Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху, як центр інтерактивної ґендерної освіти та виховання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 91-94. – ISBN 978-966-8428-52-4
883760
  Трофімова С.О. Музей історії запорізького козацтва на о. Хортиця: історіографічний аспект // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 214-220. – ISBN 978-966-8999-37-6
883761
  Люта Т. Музей історії Києва: доля і недоля // Антиквар : Часопис про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Г. Шерман. – Київ, 2017. – № 11/12 (105), листопад - грудень : Магдебургія по-київські. – С. 78-81. – ISSN 2222-436X
883762
  Круглова Л.Б. Музей історії Київського национального університету ім.Т.Шевченка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 42. – ISBN 978-966-621-693-2
883763
  Круглова Л. Музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та його внесок у розвиток екскурсійно-туристичної справи // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 138-143. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Чимало суттєвих перетворень у всіх сферах життя зазнало українське суспільство за роки незалежності. Докорінна зміна культурних та освітніх процесів об"єктивно зумовила перегляд прийнятних до того часу форм та напрямів музейної роботи. Особливо гостро ...
883764
   Музей історії Львівської політехніки = The Museum of History of Lviv Polytechnic : нарис-путівник / Національний ун-т "Львівська політехніка" ; за наук. ред. А. Кос. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Національний університет Львівська політехніка, 2009. – 48 с. – Текст укр., англ. мовами
883765
   Музей історії міста Дніпродзержинська. – Дніпропетровськ, 1968. – 80с.
883766
  Павлова В. Музей історії пенсій єдиний у світі // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 26-27


  Музей истории пенсий - музей, открытый в помещении отделения Пенсионного фонда России по Еврейской автономной области. Расположен в городе Биробиджан. Музей создан группой активистов Пенсионного фонда как общественный и открыт в апреле 2008 г. ...
883767
   Музей історії Полтавської битвы. – 2-е вид. – Х, 1977. – 47с.
883768
  Чоповський В. Музей історії та етнографії села Липовиця на Бойківщині / В. Чоповський, В. Андрейків // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 61-75
883769
  Ковтанюк Н. Музей історії України // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 237-238. – ISSN 0869-3587
883770
  Паур І. Музей історії університету як освітній простір // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 12. – С. 177-182
883771
   Музей К.Маркса и Ф.Энгельса. – М, 1970. – 48с.
883772
  Запускалова К.А. Музей как пространство культурной коммуникации // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 97-99
883773
  Срезневський І Б. Музей Київської метеорологічної обсерваторіі = Le musee de l"Observatoire meteorologique de Kiev / Б. Срезневський ; Українська академія наук. – У Київі (Київ), 1926. – 19 с. – Тит. арк. парал. укр та фр. мовами. Текст фр. мовою
883774
  Срезневський Б.І. Музей Київської метеорологічної обсерваторії // Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Центральна геофізична обсерваторія. – Київ, 2010. – Вип. 6 (20). – С. 104-106. – ISBN 978-966-501-075-3
883775
  Степанова А.К. Музей Кишиневской подпольной типографии ленинской газеты "Искрь" / А.К. Степанова. – Кишинев, 1969. – 32с.
883776
  Лосиевский И.Я. Музей книги в научной библиотеке: единый комплекс материальных и виртуальных экспозиций // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-69.
883777
   Музей книги и книгопечатания УРСР. – К, 1983. – 158с.
883778
  Тюнеева О. Музей книги Одеської державної Публічної бібліотеки. / О. Тюнеева. – К, 1927. – 17с.
883779
  Петрищева В.Н. Музей комсомольской славы / В.Н. Петрищева. – М, 1975. – 96с.
883780
  Задорожний Микола Музей космонавтики в Житомирі : географічне краєзнавство і туризм. // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 29 : Фото
883781
   Музей коштовного і декоративного каміння : Науково-популярне видання. – Володарськ-Волинський : Державний гемологічний центр України, 2001. – 100с.
883782
   Музей Краснознаменного Черноморского флота. – Симферополь, 1969. – 160с.
883783
  Макаров И.К. Музей Краснознаменного Черноморского флота / И.К. Макаров, Г.В. Парамонова. – Симферополь, 1973. – 152с.
883784
  Поліщук Т. Музей крізь призму часу // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 55-58. – ISSN 0130-6936
883785
  Ломтев К.Н. Музей Л.Н. Толстого в Москве / К.Н. Ломтев. – М, 1958. – 196с.
883786
   Музей Л.Н.Толстого на станции Лев Толстой. – М, 1985. – 32с.
883787
   Музей Латышских красных стрелков. – Рига, 1973. – 20с.
883788
   Музей Лесі Українки в Києві. – Київ, 1981. – 47 с.
883789
  Вісич О. Музей Лесі Українки в Ялті // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 582-583. – ISBN 978-966-600-487-4
883790
  Зязюн Л.І. Музей лінгвістичний міжфакультетський науково-навчальний Київського національного університету ім.Т.Шевченка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 48. – ISBN 978-966-621-693-2
883791
  Гринь Т. Музей любомудра на його батьківщині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 62-63. – ISSN 0130-5263


  Про музей Г.С. Сковороди у селищі Чорнухи
883792
  Коцюбинська К. Музей М. Коцюбинського / К. Коцюбинська. – Вінниця, 1930. – 48с.
883793
  Ченакал В.Л. Музей М.В. Ломоносова / В.Л. Ченакал. – Л, 1970. – 198с.
883794
   Музей М.В.Ломоносова в Ленинграде. – М.Л., 1964. – 75с.
883795
   Музей М.В.Ломоносова.Ленинград. – 2-е изд. – Л, 1967. – 75с.
883796
   Музей М.В.Ломоносова.Ленинград. – 3-е изд. – Л, 1972. – 71с.
883797
   Музей М.В.Ломоносова.с.Ломоносово (Архангельская область). – Архангельск, 1967. – 48с.
883798
   Музей М.І.Пирогова. – Одеса, 1969. – 64с.
883799
  Литвиненко Г.Т. Музей М.М. Коцюбинського у Вінниці / Г.Т. Литвиненко, Б.В. Хоменко. – Вид. 4-е, доп. і перероб. – Одеса, 1976. – 59с.
883800
  Литвиненко Г.Т. Музей М.М. Коцюбинського у Вінниці / Г.Т. Литвиненко, Б.В. Хоменко. – Вид. 5-е, доп. і перероб. – Одеса, 1981. – 80с.
883801
   Музей М.М.Коцюбинского в Чернигове. – К, 1978. – 95с.
883802
   Музей М.М.Коцюбинського в Вінниці. – Одеса, 1967. – 80с.
883803
   Музей М.М.Коцюбинського в Вінниці. – Одеса, 1972. – 96с.
883804
   Музей М.О.Щорса в місті Щорс. – К, 1976. – 46с.
883805
   Музей М.Т.Рильського в Києві. – К, 1975. – 23с.
883806
  Вырыпаев П.А. Музей М.Ю. Лермонтова / П.А. Вырыпаев, Г.П. Похвиснев. – Пенза, 1956. – 94 с.
883807
  Левицький В. Музей Марійки Підгірянки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 272-274. – ISSN 08-68-4790-03-04
883808
   Музей Мартироса Сарьяна. – М, 1973. – 38с.
883809
   Музей Мате Залки. – Харків, 1979. – 48с.
883810
  Покровська І. Музей Мевляни у місті Конья // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 162-165
883811
  Феноменов М.Я. Музей местного края / М.Я. Феноменов. – М, 1922. – 52с.
883812
   Музей местной природы. – М., 1925. – 112с.
883813
   Музей Метрополитен Нью-Йорк. – Москва, 1983. – 145 с.
883814
   Музей Метрополитен. Западноевропейская живопись. – Москва
2. – 1976. – 24с.
883815
  Макаренко М. Музей мистецтв б. ім. Б.І. та В.М. Ханенків Української Академії Наук : провідник / М. Макаренко. – Київ : Червоний шлях, 1924. – 143 с.
883816
  Ходак І. Музей мистецтв імені Б.І. та В.М. Ханенків Всеукраїнської академії наук: макаренківський період діяльності // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 97-116
883817
  Мариан Б. Музей моих друзей или Книга посвящений : оды, панегирики, эпиграммы, дифирамбы а также шаржи: дружеские и не очень / Борис Мариан. – Кишинев : [б. и.], 2015. – 136, 63 с. : фот. – Кн.- перевертыш на рус. и рум. языках
883818
  Зинько Ф.З. Музей моря / Ф.З. Зинько. – Одесса, 1968. – 57с.
883819
   Музей Московского Художественного академического театра Союза ССР им.М.Горького. – М, 1973. – 12 с.
883820
  Зятьєв С. Музей мужності і скорботи нашої. За час років існування національного музею "Чорнобиль" його відвідали понад мільйон громадян України та інших країн світу // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 3


  "26 квітня в музеї «Чорнобиль» працюватиме медіа-виставка до 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи.Унікальна виставка-екскурсія здивує використанням нових технологій, інсталяцій, медіа-арту і моушн-дизайну, яка перенесе відвідувачів у минуле і ...
883821
  Богословский Н.В. Музей муз : [сборник] / Н.В. Богословский ; [ил. А. Блох]. – Москва : Искусство, 1968. – 110 с. : ил.
883822
   Музей Н. Островского в Шепетовке. – К : Мистецтво, 1974. – 23 с.
883823
   Музей Н.В. Гоголя в Великих Сорочинцах = Le musee Gogol a Veliki Sorotchinsi : фоторассказ о музее великого русского писателя Н.В. Гоголя в селе Великие Сорочинцы Полтав. обл. / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: Г.С. Брайко, Н.О. Литвин ; фот.: А.М. Стернина и др. ]. – Киев : Мистецтво, 1975. – [24] с. : ил. – (Музеи Украины)
883824
   Музей Н.Островского. – Сочи, 1948. – 59 с.
883825
   Музей Н.Островского в Шепетовке. – Винница, 1963. – 72 с.
883826
   Музей Н.Островского в Шепетовке. – Львов, 1968. – 60 с.
883827
  Демская А.А. Музей на Волхонке / А.А. Демская, Л.М. Смирнова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 49 с.
883828
  Іщенко Лариса Музей на колесах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47. – ISSN 0868-9644
883829
  Римська В. Музей на малій батьківщині Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (707), листопад. – С. 78-80. – ISSN 0236-1477
883830
  Буцко Анастасия Музей на набережной : столпы куьтуры / Буцко Анастасия, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 88-97 : Фото
883831
  Буланый И.Т. Музей на общественных началах / И.Т. Буланый, И.Г. Явтушенко. – М., 1985. – 206с.
883832
  Лурье В.Г. Музей на предприятии / В.Г. Лурье. – Москва, 1982. – 103с.
883833
  Гранина А.Н. Музей над озером / А.Н. Гранина. – Иркутск, 1975. – 105 с.
883834
  Язикова Р. Музей народних ремесел та побуту Слобожанщини // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-17
883835
  Иванова Н.Н. Музей народного искусства / Н.Н. Иванова. – М, 1972. – 176с.
883836
  Кудряшов Г. Музей народної артистки України, героя України Раїси Кириченко // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15
883837
   Музей народної архітектури і побуту в Переяслові-Хмельницькому. – Київ, 1981. – 64 с.
883838
   Музей народної архітектури і побуту УРСР. – Київ, 1981. – 94 с.
883839
   Музей народної архітектури і побуту УРСР. [Ізовидання] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1978. – 20 л. : 20 листівок + 1 обкл.
883840
   Музей народної архітектури і побуту.Львів. – Львів, 1975. – 63 с.
883841
   Музей народної архітектури та побуту у Львові. – Львів, 1980. – 184 с.
883842
  Данилюк Г А. Рибак Музей народної архітектури та побуту у Львові / Г А. Рибак Данилюк. – Львів, 1988. – 39с.
883843
   Музей народной архитектуры и быта УРСР Киев. – Киев, 1985. – 191 с.
883844
   Музей науки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Перший музей науки мають відкрити в Києві восени 2018 року.
883845
  Василишин М. Музей науки МАН: нові підходи у музейній педагогіці України // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 1. – С. 51-57. – ISBN 978-617-7945-31-3
883846
   Музей наукового атеїзму в Ровно. – Львів, 1985. – 62с.
883847
  Кушнір В. Музей Наукового товариства ім. Шевченка (1892-1940 рр.) / Віталій Кушнір ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 191, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 187-191. – Бібліогр.: с. 174-186, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9722-7
883848
  Кушнір В. Музей Наукового товариства ім. Шевченка у Львові: від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 824-832. – ISSN 1028-5091
883849
  Білецький В.С. Музей нафтової і газової промисловості // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 51. – ISBN 978-966-621-693-2
883850
  Марченко І. Музей нашої пам"яті : комедія на 2 дії // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 7/8. – С. 116-163. – ISSN 0130-1608
883851
  Малин А.К. Музей не для друзей / А.К. Малин. – Симферополь, 1967. – 151с.
883852
  Памук О. Музей невинностi : роман / Орхан Памук ; [ пер. з турецької О.Б. Кульчинського та Г.В. Рог ]. – Харків : Фоліо, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-03-4708-3
883853
  Памук О. Музей невинностi / Орхан Памук ; [пер. з тур. О.Б. Кульчинського та Г В. Рог ; худож.-офрмлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2012. – 672 с. – Пер. вид. : Masumiyet Muzesi / Pamuk O. Istanbul, 2008. – ISBN 978-966-03-4708-3
883854
  Островская Р.П. Музей Николай Островского в Москве / Р.П. Островская, Д.Е. Соколова. – М. : Московский рабочий, 1960. – 120 с.
883855
   Музей новин очима студентів // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  Сюжети студентів Інституту журналістики визнані найкращими на конкурсі студентських відеоробіт про Музей новин – масштабний культурно-освітній проект, присвячений 20-річчю ТСН (медіахолдинг «1+1 Медіа»). Усі призові місця конкурсу – за студентами 3-го ...
883856
  Банах В. Музей НТШ у Львові (1912-1930): науково-фондова робота // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 21-26. – ISSN 2409-3408
883857
   Музей О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського у Камянці. – К, 1979. – 48с.
883858
   Музей обороны Брестской крепости. – 4-е изд. – Минск, 1986. – 126с.
883859
   Музей обороны Брестской крепости. Брест : путеводитель. – Минск : Беларусь, 1978. – 127 с., [4] л. ил.
883860
   Музей обороны Ленинграда. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1948. – 199 с. : ил.
883861
  Хмельков А. Музей обороны Царицына им. И.В. Сталина / А. Хмельков. – Сталинград : Сталинградская правда, 1941. – 130 с.
883862
  Шленский Дмитрий Музей одной улицы : Путеводитель / Шленский Дмитрий, Браславец Алексей. – Львов-Киев : Центр Європи, 2002. – 120с. – ISBN 966-7022-32-3
883863
  Задорожний М.П. Музей Олександра Довженка у Сосниці // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 27
883864
  Сидоренко Віктор Музей олімпійської столиці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 54-55 : фото
883865
  Шапкаров Г.В. Музей освобждението на Плевен 1877 / Г.В. Шапкаров. – София, 1966. – 52с.
883866
  Шапкаров Г.В. Музей освобождението на Плевен 1877 / Г.В. Шапкаров. – София, 1967. – 29с.
883867
  Козлов Л.Р. Музей остроумия / Л.Р. Козлов. – 2-е изд., доп. – Минск, 1986. – 239с.
883868
  Козлов Л.Р. Музей остроумия. / Л.Р. Козлов. – Минск, 1983. – 222с.
883869
  Козлов Л.Р. Музей остроумия. / Л.Р. Козлов. – 3-е изд., доп. – Минск, 1989. – 255с.
883870
  Лебедев Н.К. Музей П.А.Кропоткина / Н.К. Лебедев. – Л.-М., 1928. – 80с.
883871
   Музей палеографии. – Л, 1925. – 8с.
883872
  Гірник Галина Музей пам"яті жертв Голодомору 1932-1933 років // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С. 8-9
883873
  Клепиков В.Н. Музей памяти декабристов. / В.Н. Клепиков. – Свердловск, 1985. – 95с.
883874
  Колотов М.Г. Музей памятник Исаакиевский собор / М.Г. Колотов. – Ленинград, 1966. – 8 с.
883875
  Залашко А.Т. Музей Панаса Мирного / А.Т. Залашко. – Полтава, 1946. – 24с.
883876
   Музей партизанской славы : путеводитель по музею в городе Яремче. – Ужгород : Карпати, 1971. – 48 с.
883877
  Музыря М.Е. Музей партизанской славы в Яремче : путеводитель / М.Е. Музыря. – Ужгород : Карпати, 1979. – 51с.
883878
   Музей партизанской славы в Яремче : фоторассказ / Я.Ю. Дацюк (фото) ; М.Я. Музыря (авт. текста). – Киев : Мистецтво, 1980. – 23 с. – (Музеи Украины)
883879
   Музей партизанської слави : путівник помузею в місті Яремчі. – Ужгород : Карпати, 1971. – 48 с.
883880
   Музей Первого кадетского корпуса : [Ист. справка о помещении музея и прилегающих к нему б. покоев светлейшего кн. Меншикова] / Сост. А. Антонов. – [Санкт-Петербург] : Электр. типо-лит. Я. Рашкова, 1909. – 30, [2] с., 2 л. ил. – Без тит. л.
883881
  Задорожний М.П. Музей писанкового розпису в Коломиї // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 2-3 : фото
883882
  Сірук М. Музей під вивіскою..."Ялтинської стратегії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 48). – С. 3


  "Київ має запобігти тому, щоб російські гроші визначали зміст того, як буде висвітлюватись історія Бабиного Яру", - експерт.
883883
  Лесина Н.П. Музей планеризма / Н.П. Лесина, Л.П. Печерикина. – Симферополь, 1979. – 95с.
883884
  Парощук Таїса Музей по-президентськи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 30-33 : фото. – ISSN 1998-8044
883885
   Музей пограничных войск КГБ при Совете министров СССР : Путеводитель. – Москва : Военное издательство, 1974. – 141 с.
883886
   Музей подпольной типографии "Нина". – Баку, 1965. – 32с.
883887
  Забужко О. Музей покинутих секретів : Роздуми з нового роману // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2005. – № 7/8. – С. 18-53. – ISSN 0130-1608
883888
  Забужко Оксана Музей покинутих секретів : уривки з роману // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 5. – С. 19-124
883889
  Забужко О.С. Музей покинутих секретів / Оксана Забужко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Факт, 2010. – 829, [3] с. – Шифр. дубл. 8ут Забу. (доп. карп. по каб.). – ISBN 978-966-359-293-0
883890
  Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. – Вид. 5-те. – Київ : Комора, 2013. – 829, [3] с. – ISBN 978-966-97346-6-2
883891
  Карамаш С. Музей поштового зв"язку // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 258-259. – ISBN 966-7522-04-0
883892
   Музей Прадо. Мадрид. – Москва, 1971. – 10с.
883893
  Гачева А. Музей при библиотеке: традиции и перспективы / Анастасия Гачева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  В начале 2015 г. в Москве прошла международная научно-практическая конференция «Библиотеки, музеи: основные направления взаимодействия и сотрудничества», организованная ВГБИЛ им. М.И. Рудомино и Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» под ...
883894
   Музей прикладного искусства : путеводитель. – Таллин : Периодика, 1985. – 72 с.
883895
  Посохов С.І. Музей природи в системі музейно-виставкого комплексу Харківського національного університету імені Василя Каразіна: традиції та новації // Природнича музеологія / НАН України, Нац. наук.-природничий музей, Укр. нац. комітет Міжнар. ради музеїв ; [за ред. В. Гриценка, І. Ємельянова, І. Загороднюка та ін.]. – Київ : ЛОГОС, 2019. – 5 : Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку : (праці наук. конф. 7-8 жовт. 2019 р. в Києві) / [редкол.: З. Баркасі та ін.]. – С. 133-134. – ISBN 978-966-02-8998-7
883896
   Музей природи Канівського природного заповідника : путівник. – Канів, 1999. – 12 с. – ISBN 966-7459-41-1
883897
  Резніченко Л. Музей природи Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 14-18 : фото
883898
   Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – 510, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7548-12-5


  У пр. №1727628 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
883899
  Воробчак Т. Музей просто неба як простір міжкультурної комунікації / Т. Воробчак, О. Олексюк // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 80-84. – ISBN 978-617-7548-12-5
883900
   Музей радянсько-чехословацької дружби. – К, 1978. – 23с.
883901
   Музей революции Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 24с.
883902
   Музей революции СССР : Третий сборник статей. – Москва : Изд.Всесоюзного об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев
Третий сборник статей. – 1932. – 116 с.
883903
   Музей революции СССР. – М, 1933. – 148с.
883904
   Музей революции СССР. – М, 1967. – 12с.
883905
   Музей рідкісної книги у Ніжинському університеті [Ніжинський педагогічний університет ім. М. Гоголя] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (194). – С. 6. – ISSN 1682-2366
883906
   Музей російського мистецтва в Києві. – Київ, 1979. – 216с.
883907
   Музей російського мистецтва в Києві. – Київ : Мистецтво, 1979. – 31 с. + 95 репрод.
883908
   Музей С.М. Кирова : краткий путеводитель. – Ленинград : Лениздат, 1939. – 110 с. : ил., схем.
883909
   Музей С.М. Кирова. – Л, 1959. – 132с.
883910
  Вихров А.К. Музей С.М. Кирова / А.К. Вихров, С.Е. Никитин. – Ленинград, 1979. – 100 с.
883911
  Коваль Г.Ф. Музей С.С. Гулака-Артемовського у Городищі / Г.Ф. Коваль. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 30 с.
883912
  Переведенцева В. Музей светописи : музеи // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . сентябрь. – С. 56-61


  Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде - государственное учреждение культуры Нижегородской обл. В музее собрана обширная коллекция фототехники, фотолитературы, фотографий XIX-XX вв.
883913
  Фокши Г. Музей села в Бухаресте / Г. Фокши. – 2-е. – Бухарест, 1967. – 62с.
883914
  Янченко В.В. Музей середньовічних музичних інструментів у «Парку Київська Русь» . / В.В. Янченко, О.О. Махота // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 411-417. – ISSN 2218-4805
883915
  Туркевич В. Музей Скаржинської // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 372-373. – ISSN 0869-3587
883916
   Музей скульптуры С.Т.Каненкова . Смоленск. – Л, 1974. – 54с.
883917
  Кузнецов А. Музей Советской Армии / А. Кузнецов. – М., 1958. – 212с.
883918
  Карлова А.И. Музей современного искусства : история институализации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 38-42. – ISSN 2073-9702
883919
  Карлова А.И. Музей современного искусства в советской и российской культуре // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 131-137. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
883920
   Музей современной иностранной литературы. – Санкт-Петербург : В тип. Фишера
Т. 1, отделение 2 : Повести, новеллы, анекдоты и мелкие литературные статьи. – 1847. – [4], 266 с.
883921
  Герета І.П. Музей Соломії Крушельницької / І.П. Герета. – Львів, 1978. – 96с.
883922
   Музей становлення української нації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
883923
  Тарасенко О. Музей старожитностей Університету св. Володимира (до 170-річчя заснування) // Історія України. – Київ, 2007. – № 17 (513). – С. 1-5
883924
  Сторчай О. Музей старожитностей Університету Святого Володимира: завідувачі Яків Волошинський та Андрій Лінниченко // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 52-68
883925
  Заєва Л.І. Музей сучасного образотворчого мистецтва як елемент міської культурної інфраструктури (на прикладі діяльності одеських недержавних художніх галерей) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Заєва Любов Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
883926
  Тарахан-Береза З.П. Музей Т.Г. Шевченка у Каневі / З.П. Тарахан-Береза. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 181 с. : іл. – Тит. арк. парал. англ. та укр. мовами. - Мініатюрне видання
883927
   Музей Т.Г.Шевченко. – К, 1963. – 11с.
883928
  Капральський С. Музей табору Аушвіц-Біркенау як поліфонічний ландшафт пам"яті // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 75-123. – ISSN 1998-3883
883929
  Костенко А. Музей Тараса Шевченка в Києві / Анатолій Костенко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 96-98
883930
  Портянко В. Музей Тараса Шевченка святкує 85-річчя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 листопада (№ 46). – С. 24
883931
   Музей театра и музыки. Таллин. – Таллин, 1966. – 48 с.
883932
   Музей театра и музыки. Таллин. – 3-е изд. – Таллин, 1975. – 22с.
883933
   Музей театрального, музичного і кіномистецтва УРСР. – К, 1981. – 48с.
883934
   Музей театральных кукол. – Москва, 1957. – с.
883935
  Романько І.І. Музей у вищому навчальному закладі як осередок збереження та популяризації культурної спадщини краю (з досвіду Льотної академії НАУ) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 159-166. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
883936
  Маньковська Р. Музей у дослідженнях вчених Інституту історії України НАН України // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 499-518
883937
  Космолінська Наталя Музей у подарунок : Люди легенди / Космолінська Наталя, Шишака Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 133 : Іл.
883938
  Бєлофастова Т.Ю. Музей у системі сучасних комунікацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 36-39
883939
  Могилянский Н.М. Музей Украинских древностей В.В.Тарновского Черниговского Губернского Земства. – Петроград : Тип. В.Д.Смирнова, 1915. – С. 395-408. – Один экз. деф. : без обл. ; отд. оттиск : "Живая старина", год XXIII, 1914 г.
883940
   Музей Украинских древностей, пожертвованный Черниговскому Губернскому Земству В.В.Тарновским. – Чернигов : Тип. Губернского Земства, 1903. – 16 с.
883941
   Музей украинского изобразительного искусства . Киев. – К, 1981. – 127с.
883942
  Білокінь С.І. Музей України (Збірка П. Потоцького) : дослідж., матеріали / С.І. Білокінь ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, НАН України, Ін-т історії України, Центр культурол. студій. – [3-тє вид., доп.]. – Киев : [б. в.], 2006. – 474, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 443-474. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8939-10-7
883943
  Біляшівський М. Музей українських старожитностей Василя Тарновського-молодшого як явище української культури // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 116-124. – ISBN 966-530-115-2
883944
   Музей українського народного декоративного мистецтва = Museum of Ukrainian folk dekorative art : альбом / [ упоряд. Л.С. Білоус, І.І. Бекетова та ін. ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 352 с. – До 110-ї річниці заснування колекції Музею українського народного декоративного мистецтва. – ISBN 978-966-577-039-8
883945
   Музей українського народного декоративного мистецтва УРСР. – К, 1968. – 107с.
883946
   Музей українського народного декоративного мистецтва УРСР. – К, 1970. – 46с.
883947
   Музей українського образотворчого мистецтва УРСР. – Київ, 1976. – 187с.
883948
   Музей українського образотворчого мистецтва УРСР. – Київ, 1986. – 160 с.
883949
  Заїка Н. Музей українського рушника: минуле і сьогодення // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 239-248. – ISSN 2313-8505
883950
  Дідух Л. Музей української імміграції "Тисячоліття" м. Прудентополіс (Бразилія) / Л. Дідух, М. Бондаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 233-238
883951
  Дідух Л. Музей української імміграції "Тисячоліття" м. Прудентополіс (Бразилія) / Л. Дідух, М. Бондаренко // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 49-51
883952
  Амельченко Ю. Музей української книги в бібліотеці: інтеграція, прогрес, популярність // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 30-31. – ISSN 2518-7341
883953
  Новицька Л.В. Музей Української марки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 30-31 : схеми. – Бібліогр.: 14 назв.
883954
   Музей Ханенків - між Європою та Азією // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
883955
  Жам О. Музей хліба національного істориико-етнографічного заповідника "Переяслав": до 25-річчя створення та діяльності // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 135-142


  Музей хліба, хата
883956
   Музей художественных тканей. – М, 1983. – 332с.
883957
   Музей человека. – М, 1990. – 347с.
883958
   Музей Черноморского флота. – Симферополь, 1957. – 108с.
883959
  Сосенкова Марина Музей Чехова в годы войны // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 136-143. – ISSN 0131-8136
883960
  Дворжачек Я. Музей чешской литературы / Я. Дворжачек. – 3-е. доп. изд. – Прага, 1963. – 99с.
883961
  Марковський А.І. Музей Шевченка в Каневі як перехід від українського модерну до неоклассики // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 35. – С. 159-168. – ISSN 2077-3455
883962
  Мельник В. Музей Шевченкового "Заповіту" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 214-219. – ISSN 0130-321Х
883963
  Мельник Віра Музей Шевченкового "Заповіту" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 214-220. – ISSN 0869-3595
883964
  Ведмідь Л.А. Музей шістдесятництва // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 377-389. – ISBN 978-966-8809-89-7
883965
  Жуков Борис Музей эволюции, или Консервация прогресса : Столпы культуры / Жуков Борис, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 140-150 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
883966
  Адлер Б. Музей этнографии и антропологии имени Императора Великого при Императорской Академии Наук / Б. Адлер. – Москва, 1904. – 22 с. – Отд. оттиск
883967
   Музей этнографии народов СССР. Ленинград. – Л, 1974. – 351с.
883968
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1966. – 64с.
883969
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1971. – 56с.
883970
   Музей этнографии народов СССР.Ленинград. – Л, 1977. – 176с.
883971
   Музей Я.М. Свердлова. – Свердловск, 1957. – 68с.
883972
  Гажева Л.Д. Музей як "інститут пам"яті" народу в дослідженнях науковців // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 63-69. – ISBN 978-617-689-216-8
883973
  Запоточний Є.М. Музей як елемент суспільного простору міста. Актуальність розвитку комунікативної функції музею // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 4-6
883974
  Ковальчук І. Музей як інструмент збереження та популяризації культурної спадщини (досвід Естонії та Латвії) / І. Ковальчук, І. Ковальчук // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7548-12-5
883975
  Чулкова Т.М. Музей як культурно-мистецький центр організації дозвілля (з досвіду роботи Шевченківського національного заповідника) // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 164-168
883976
  Руденко С.Б. Музей як медіум // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 35-40. – ISSN 2312-4679


  "З’ясовано медійну (безвідносно до контенту) специфіку музею, що полягає у здатності цього інституту інтегрувати у своїй діяльності три світи, виділених Поппером: світ музейних предметів, світ обміну суб’єктивними судженнями та світ об’єктивованих ...
883977
  Мороз В. Музей як педагогічна система // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 47-50. – ISBN 978-617-7945-31-3
883978
  Караманов О.В. Музей як сучасний наративний простір // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 56-58. – ISBN 978-966-136-493-5
883979
  Левицький В.І. Музей Яновського у Нечаївці / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ, 1986. – 38с.
883980
   Музей, що розкриває інтелектуальний потенціал нації // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 41/42)
883981
  Костюк Б. Музей. XXI століття // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 47 (200). – С. 28-30
883982
   Музей: менеджмент і освітня діяльність / [упоряд.: Г. Аартс, З. Мазурик ; ред.: Н. Трохим ; пер. з нідерланд.: М. Ковальчук]. – Львів : Літопис, 2009. – 223, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-7007-75-1
883983
  Бондаренко А.А. Музей: от ритуала к социокультурному творчеству // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 217-225. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
883984
  Міхно О.П. Музейна андрагогіка як напрям співпраці педагогічного музею України та Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка / О.П. Міхно, О.Є. Матвійчук // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 139-147
883985
  Пудовкіна А. Музейна археологія Радянської України у 1920-х - першій половині 1930-х рр.: до постановки проблеми // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 206-214. – ISSN 2077-7280
883986
  Бонь О.І. Музейна діяльність академіка О. П. Новіцького // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 9. – С. 364-372. – ISBN 966-02-0598-8
883987
  Кепін Д. Музейна діяльність графа К.М. Штернберка (1761-1838): джерелознавче дослідження // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (309), квітень. – С. 43-48. – ISSN 2076-9326
883988
  Песоцька Ю. Музейна діяльність у контексті соціокультурного та освітнього простору // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 33-42. – ISSN 2618-0715


  У статті представлено результати анкетування, яке спрямоване на дослідження використання засобів музейної педагогіки під час організації освітнього процесу, надання послуг соціальної реабілітації особам з особливими освітніми потребами. Розкрито ...
883989
  Сополига М. Музейна документація та презентація культур національних меншин в Словаччині // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 71-75. – ISSN 0130-6936
883990
  Круглова Л. Музейна експозиція діяльності Кирило-Мефодіївського братства // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 2


  Про нову художньо-документальну виставку під назвою "І спізнаєте правду, і правда визволить вас", присвячена заснуванню та діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Виставка представлена в Музеї історії Київського національного університету імені ...
883991
  Редька А. Музейна збірка Івана Гончара // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 24-25


  Мистецтвознавчі дослідження творчості Івана Гончара дуже важливі на даному етапі розвитку сучасної культури незалежної України, оскільки вони розкривають історію, побут, звичаї, а також культуру українського суспільства. Іван Макарович Гончар ...
883992
   Музейна кімната історика Олекси Довбуша Володимира Грабовецького : довідник-путівник : наукові видання музею Олекси Довбуша : [до 310-річчя уродин Олекси Довбуша та 50-річчя видання книги "Як Довбуш карав панів"] / Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд. Ю. Крайчук ; наук. ред. А. Королько]. – Івано-Франківськ, 2010. – 80 с. : фотоіл.
883993
  Федорів Т. Музейна колекція Збаразького замку // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 16-18
883994
  Рябчикова Ф. Музейна колекція: відповідність правової дефініції у музеології // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 240-245. – ISSN 2222-5250
883995
  Денисюк Ж.З. Музейна комунікація в умовах цифровізації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 64-70. – ISSN 2409-9805
883996
  Нездоймінов С. Музейна мережа в контексті сучасних проблем екскурсології / С. Нездоймінов, С. Загорулько // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 6 (248). – С. 81-93. – ISSN 2409-9260
883997
  Руденко С.Б. Музейна пам"ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Руденко С.Б. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 22 назви
883998
  Вовк М. Музейна педагогіка в Україні: історія, теорія, практика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
883999
  Квас О. Музейна педагогіка як інструмент розширення освітнього простору / О. Квас, І. Земан // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 12-17. – ISSN 2308-4634
884000
  Удовиченко І.В. Музейна педагогіка: теорія та практика : наук.-метод. посібник / Ірина Удовиченко ; М-во культури України, Нац. музей історії України, Музей іст. коштовностей України. – Київ : Логос, 2017. – 64, [8] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 66-68. – ISBN 978-617-7442-40-9
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,