Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
881001
  Котляр Л. "Остарбайтер" : проза: повесть / вступительная заметка П. Поляна // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 7-54. – ISSN 0321-1878
881002
  Гальчак Сергій Дмитрович "Остарбайтери" з Поділля (1942-947рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Гальчак С.Д.; Харків. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
881003
  Кахк Ю.Ю. "Остзейский путь" перехода от феодализма к капитализму. / Ю.Ю. Кахк. – Таллин, 1988. – 446с.
881004
  Болдырева Г.Н. "Осткунде" в буржуазной идеологии и школьном образовании ФРГ (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Болдырева Г. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 24л.
881005
  Михалков С.В. "Осторожно, листопад!" Восемь сцен из жизни / С.В. Михалков. – М., 1962. – 138с.
881006
  Карне Ж. "Острова одиночеств" : поэзия: стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 205-209. – ISSN 1130-6545
881007
  Сорокін О. "Острови юности" Ігоря Павлюка - спроба самоідентифікації особистости через дескрипцію власного мікрокосму // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С.60-82. – ISSN 0042-9422
881008
  Люблинский В.В. "Островки социализма" в океане рыночного хозяйства // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 102-108. – ISSN 0132-1625
881009
  Харченко О. "Острозький клуб". Друге видання / О. Харченко, О. Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 7


  У найдавнішому виші країни відновили ініціативу головного редактора "Дня", яка об"єднувала молодь різних регіонів.
881010
  Шамбір М. "Осучаснення пенсії не прив"язане до її виду, професії чи посади - лише до стажу та зарплати" / розмову вела Любомира Коваль // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 199). – С. 6-7
881011
   ... останови навеки жаркий луч [Електронний ресурс] : золотное шитье. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 58 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Более десяти столетий искусству русской золотной вышивки. Фильм "Остановив навеки яркий луч" подарит вам возможность разглядеть ...
881012
  Казандзакіс Н. [Остання спокуса / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 507 с. – Видання новогрецькою мовою
881013
   [Остапченко Людмила Іванівна] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 34. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
881014
  Ефталіотіс А. [Острівні історії / Ар"їріс Ефталіотіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 241, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 26]). – ISBN 960-211-043-0
881015
  Шервинский С.В. Ост-Индия / С.В. Шервинский. – М, 1991. – 302с.
881016
  Елхова О.И. Ост-концепция виртуальной реальности // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 20-22
881017
  Кримчук Г. Остання осінь великого лося : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 70-76. – ISSN 0208-0710
881018
  Гуменюк В.І. Остання п"єса Винниченка : Дослідження / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського; Віктор Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 16с. – ISBN 5-7780-0854-6


  Виявленні в багатьох творах В.Вінниченка роздуми про складність взаємовідносин між ідеальним і земним знайшли оригінальне мистецьке розв"язання в п"єсі "Пророк" (1829), яка ефектно підсумовує творчі пошуки автора в царині драматургії і своєю поетичною ...
881019
  Кисельов Л.В. Остання пісня / Л.В. Кисельов. – 2-е вид. – К, 1979. – 185с.
881020
  Виноградов О.О. Остання повірка / О.О. Виноградов. – Київ, 1981. – 159с.
881021
  Патриляк І. Остання подорож Кобзаря // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  До 150-річчя переховання праху Тараса Шевченка.
881022
  Патриляк І. Остання подорож Кобзаря // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 29-30. – ISSN 1814-5078


  Перевезення тіла такої неординарної постаті як Тарас Шевченко із Петербурга до Києва було помітною подією в житті української громади, а неймовірна популярність Кобзаря перетворила її в національну маніфестацію українства імперії Романових.
881023
  Вольвач П. Остання подорож Тараса Шевченка по Черкащині та його зустріч і листування з Платоном Симиренком, Кіндратом Яхненком та Олексієм Хропалем / П. Вольвач, Я. Вольвач // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 22-26
881024
  Шевченко Л.Я. Остання репетиція : детективні повісті / Лариса Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 317 с.
881025
  Ростовцев Е.І. Остання роль / Е.І. Ростовцев. – К, 1985. – 191с.
881026
  Себастьян М. Остання сенсація = Ultima ora : комедія на три дії (1945) / Михаїл Себастьян ; переклад [із румун.], передм. і прим. Лучканина Сергія Мирославовича. – Київ : Науковий світ, 2009. – 117, [1] с. – Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-609-4


  У пр. №1689637 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від перекладача й автора передмови. Київ, 9 вересня 2014 р.
881027
  Шольом Й. Остання спроба / Й. Шольом, Л. Сабо. – Ужгород, 1970. – 127с.
881028
  Отрощенко В.В. Остання стаття Олексія Івановича Тереножкіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 509-514. – ISSN 2227-4952
881029
  Санжаревський І.М. Остання сутичка / І.М. Санжаревський. – Київ, 1987. – 174 с.
881030
  Іваненко Н.Л. Остання теорема Ферма / Н.Л. Іваненко, В.С. Мазорчук // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1029-4171
881031
  Шлегель К. Остання територія Юрій Андрухович - лавреат Спеціальної премії ім. Ериха-Марії Ремарка // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 33-35


  Похвальне слово лавреатові Проф. Карла Шлегеля.
881032
  Муратов І.Л. Остання хмарина : драматична поема-памфлет / І.Л. Муратов. – Харків, 1959. – 184 с.
881033
  Руденко М.Д. Остання шабля : роман / М.Д. Руденко. – Київ : Молодь, 1967. – 543 с.
881034
  Атаманюк Ю. Остання штаб-квартира Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 10-16. – ISSN 0131-2685
881035
  Симакович В.О. Остання явка / В.О. Симакович. – Л, 1968. – 271с.
881036
  Цимбалюк Є. Останнього ОУНівця спинила лиш куля, присуджена замість 33 років ув"язнення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 7


  В історії Радянського Союзу мільйони людей потрапляли до таборів. І лише небагатьом вдалося звідти утекти. Одним з них був український політв"язень Антон Олійник.
881037
  Линдер И.Б. Останови оружие / И.Б. Линдер, И.В. Оранский. – М., 1991. – 78с.
881038
  Дубровский Э.А. Остановись, мгновение! / Э.А. Дубровский. – М, 1982. – 150с.
881039
  Поляновский М.Л. Остановись, мгновение... 36 фотоновелл. / М.Л. Поляновский. – М., 1968. – 176с.
881040
  Чайковский А.М. Остановись, мгновенье... / А.М. Чайковский. – М., 1968. – 87с.
881041
  Гроздьев В. Остановись, прохожий: Цезарь! : Повесть из античной истории / В. Гроздьев. – Киев : Нелинь, 1998. – 128с. – ISBN 966-7114-00-7
881042
  Аграновский В.А. Остановите Малахова! / В.А. Аграновский. – Москва, 1976. – 190с.
881043
  Марион Д. Остановите печать! / Д. Марион. – М., 1954. – 255с.
881044
  Севела Э. Остановите самолет - я слезу! / Э. Севела. – М., 1990. – 266с.
881045
  Писаренко Р. Остановитесь на мгновенье / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2015. – 607, XX, VIII с. : фот. – Библиогр.: с. 606
881046
  Филюшкин А. Остановить "тирана Васильевича"! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 59-63. – ISSN 0235-7089


  Пропагандистская война Европы против России.
881047
  Булгакова Н. Остановить или продлить? Ученым-мегагрантникам объяснили, как будут приниматься решения о продолжении финансирования работ их лабораторий. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 21


  В Минобрнауки прошла встреча ведущих ученых - руководителей проектов мегагрантов с членами Совета по грантам Правительства РФ. По нашей просьбе о том, какие вопросы на ней поднимались, рассказал один из членов совета, заведующий лабораторией Института ...
881048
  Жуховицкий Л.А. Остановиться, оглянуться... / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1969. – 335с.
881049
  Жуховицкий Л.А. Остановиться, оглянуться... : Роман / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советский писатель, 1973. – 335с.
881050
  Жуховицкий Л.А. Остановиться, оглянуться... / Л.А. Жуховицкий. – М., 1986. – 315с.
881051
  Уиннингтон Алан Остановка / Уиннингтон Алан. – М., 1979. – 207с.
881052
  Богуславская З.Б. Остановка / З.Б. Богуславская. – М., 1985. – 400с.
881053
  Шестаков П.А. Остановка / П.А. Шестаков. – М, 1987. – 336с.
881054
  Винт Т. Остановка в городе : повесть и рассказы / Т. Винт; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1981. – 191 с.
881055
  Сибиренко-Ставрояни Остановка в октябре : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 3-51. – ISSN 0131-8136
881056
  Кант Герман Остановка в пути : роман / Кант Герман. – Москва : Радуга, 1987. – 454 с.
881057
  Кант Герман. Остановка в пути: Роман. / Герман. Кант. – М., 1979. – 525с.
881058
  Никитин А.Л. Остановка в Чапоме / А.Л. Никитин. – М, 1990. – 458с.
881059
  Поволяев В.Д. Остановка на Большой земле / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 287с.
881060
  Уиннингтон Алан Остановка: Берлин / Уиннингтон Алан. – Москва : Прогресс, 1982. – 206с.
881061
  Храброва Н.С. Остановки в пути: очерки. / Н.С. Храброва. – М., 1981. – 48с.
881062
  Сапаров А.В. Остановки не будет / А.В. Сапаров. – М, 1966. – 96с.
881063
  Стельмах Валерия Дмитриевна Остановки отменяются : Программа "Чтение" - точка объединения книжного сообщества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  Сегодня проблема чтения выведена на общенациональный уровень - разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Фонд, бывший ее инициатором и стоящий у ее истоков, остается ее неизменным участником.
881064
  Стельмах Валерия Дмитриевна Остановки отменяются : Программа "Чтение" - точка объединения книжного сообщества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  Сегодня проблема чтения выведена на общенациональный уровень - разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Фонд, бывший ее инициатором и стоящий у ее истоков, остается ее неизменным участником.
881065
  Стельмах Валерия Дмитриевна Остановки отменяются : Программа "Чтение" - точка объединения книжного сообщества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  Сегодня проблема чтения выведена на общенациональный уровень - разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Фонд, бывший ее инициатором и стоящий у ее истоков, остается ее неизменным участником.
881066
  Веливис С.И. Остановление судом первой инстанции гражданского дела без рассмотрения. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Веливис С.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 22л.
881067
  Казанцев А.П. Остановленная волна. / А.П. Казанцев. – Москва : Знание, 1961. – 80 с.
881068
  Корнилов Л.В. Останутся в памяти / Л.В. Корнилов. – М., 1965. – 126с.
881069
  Богомолов В.М. Останутся навечно / В.М. Богомолов. – М., 1982. – 184с.
881070
   Останься живым. – М., 1973. – 79с.
881071
  Коваленко Д. Остап / Д. Коваленко. – Сталино, 1955. – 387с.
881072
  Ильф И. Остап Бендер - великий комбинатор / И. Ильф, Е. Петров. – Москва, 1944. – 64с.
881073
  Крашевский Ю.И. Остап Бондарчук / Ю.И. Крашевский. – М., 1961. – 110с.
881074
  Забіяка І. Остап Вересай - образ (символ) чи геній України? // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 345-347. – ISBN 978-966-1516-14-3
881075
  Бурлака Ф. Остап Вересай : повість / Ф. Бурлака. – Київ, 1947. – 190 с.
881076
  Бурлака Ф. Остап Вересай : повість / Ф. Бурлака. – Вид., переробл. і доп. – Київ, 1959. – 224 с.
881077
  Антипова Л.М. Остап Вишня - великий український оптиміст // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 32 (216). – С. 19-22
881078
  Піка А.В. Остап Вишня - гуморист "Розстріляного відродження" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С 110-116


  У статті йде мова про маловідомі сторінки з життя видатного українського гумориста Остапа Вишні. У центрі авторської уваги - непереможний дух особистості, що сміється в обличчя сильним світу цього
881079
  Дорошенко В.А. Остап Вишня - мастер сатирического фельетона и пародии (1919-1933 г.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Дорошенко В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
881080
  Дзеверін І.О. Остап Вишня / І.О. Дзеверін. – К., 1957. – 44с.
881081
   Остап Вишня : бібліографічний покажчик. – Харьков : Книжкова палата УРСР, 1959. – 228с.
881082
  Дузь І.М. Остап Вишня : Літературний портрет / І.М. Дузь. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 85с.
881083
  Дузь І.М. Остап Вишня : (життя і творчість) / І.М. Дузь. – Київ : Київський університет, 1965. – 250с.
881084
  Зуб І.В. Остап Вишня / І.В. Зуб. – К, 1989. – 237с.
881085
  Дузь І.М. Остап Вишня / І.М. Дузь. – К., 1989. – 184с.
881086
  Цеков Ю.І. Остап Вишня / Ю.І. Цеков. – К., 1989. – 47с.
881087
  Зуб І.В. Остап Вишня / І.В. Зуб. – К, 1991. – 169с.
881088
   Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 342. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
881089
  Сулима М.М. Остап Вишня в оцінці Олексія Полторацького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 157-165


  У запропонованій статті з позицій дискурсивного аналізу дорсліджуються особливості критичної рецепції творчості Остапа Вишні, зокрема у публіцистиці Ол. Полторацького
881090
  Дузь И.М. Остап Вишня и развитие украинской советской сатиры и юмора : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 642 / Дузь И.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 42 с.
881091
  Гречанюк Ю.А. Остап Вишня и современная украинская сатирико-юмористическая проза : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Гречанюк Ю. А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 24с.
881092
  Приймак А.В. Остап Вишня у літературно-критичних працях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 116-125
881093
  Вілісова І.Д. Остап Вишня. Засоби гумору в усмішці "Моя автобіографія" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 22/24 (350/352). – С. 19-25
881094
  Яровий О.С. Остап Вишня: ліричні ноти в арсеналі гумориста // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 199-206


  У статті аналізуються світоглядні та психологічні підвалини творчого доробку Остапа Вишні. Показано, що ліро-епічне начало, переплітаючись із гумористичним, зумовлює особливу емоційну тональність Вишневих малих прозових творів, завдяки чому вони ...
881095
  Семенюк Г.Ф. Остап Вишня: національний подвижник і митець // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 6-9


  У статті розглядається літературна постать Остапа Вишні не лише як митця, але й як національного подвижника
881096
  Векуа О.В. Остап Вишня: спроба повернення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 22-25


  У статті з філософських позицій інтерпретується творчість Остапа Вишні в контексті його світогляду
881097
  Муратов І.Л. Остап Горбань : поема / І.Л. Муратов. – Київ, 1938. – 79 с.
881098
  Прима Л. Остап Грицай : Бібліографічний покажчик / Любов Прима, Ярослав Лопушанський. – Дрогобич : Коло, 2002. – 48c. – ISBN 966-7996-20-4
881099
  Прима Л. Остап Грицай як дописувач на сторінках "Літературно-наукового вісника" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 259-269. – ISBN 978-966-2248-94-4
881100
  Прима Л.О. Остап Грицай як інтерпретатор шевченкового тексту (на матеріалі аналізу перекладу поеми "Кавказ" німецькою мовою) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 142-148
881101
  Коцарев О. Остап Луцький: від модернізму до кооперації // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 8


  Остап Луцький - український військовий, політичний і громадський діяч, кооператор, публіцист і поет. Літературний критик, псевдоніми: "О. Люнатик", "Немирич". Брат Мирона, батько Юрія Луцьких. Ад"ютант австрійського архикнязя з династії Габсбургів, ...
881102
  Колодій Я. Остап Нижанківський / Ярослава Колодій; Релкол.: В. Гаюк, М. Гуменний, В. Яремчук; Передм. Ю. Ясиновського. – Львів : ЛОГОС, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-4340-9
881103
   Остап Парасюк. Слава Української науки : пропам"ятна збірка / НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; [уклад. : Н. Вірченко, В. Козирський ; редкол. : А. Загородній, Н. Вірченко, В. Козирський]. – Київ : [Поліграфічна дільниця ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України], 2011. – 590 с., [32] с. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-02-6216-4
881104
  Ковальчук В.В. Остап Степанович Парасюк (1921-1999) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 192-196. – ISBN 978-966-194-005-4
881105
   Остап Степанович Парасюк (20.12.1921-22.11.2007) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.І. Герасименко, П.І. Голод, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
881106
  Коломієць Л.В. Остап Тарнавський як перекладач філософської поеми Т.С. Еліота "The Waste Land" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 93-102
881107
   Остап Терлецький : покажчик друкованих і рукописних матеріалів. – Львів, 1984. – 110 с.
881108
   Остап Ханко : біографічний і книгографічний покажчик: мислення, естетика, мистецтвознавство, націологія, керамологія, етнографія. – Київ : Видавець О. Ханко, 2006. – 88с. : іл. – ISBN 966-2922-03-2
881109
   Остап Ханко : біографічний і книгографічний покажчик: мислення, естетика, мистецтвознавство, націологія, керамологія, етнографія. – 2-е вид., доп. і виправл. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 76с., 4с. іл. – ISBN 978-966-2922-33-2
881110
  Чигрин П. Остапа Вересая називали підлабузником // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 36 (189). – С. 8-9
881111
  Воронова М. Остапенко Ніна Филимонівна : [спогади] / Мальвіна Воронова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 217-220. – ISBN 978-966-2726-03-9
881112
  Могильний Л.П. Остапенко Филимон Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 72-73 : фото
881113
   Остапчук Валерій Серафімович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 103. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
881114
  Власенко І.М. Остарбайтер : роман / І.М. Власенко, І.А. Зозуля. – Київ, 1980. – 304 с.
881115
  Власенко І.М. Остарбайтер : роман / І.М. Власенко, І.О. Зозуля. – Київ, 1989. – 297 с.
881116
  Абрамчук К. Остарбайтери Волині (1939-1944 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 48-50
881117
  Криштофович А.Н. Остатки oxycarpia в палеоценовом песчанике Челябинска / А.Н. Криштофович, 1934. – 1073-1078с. – Известия Академии Наук СССР
881118
  Ляскоронский В.Г. Остатки древнего городища в м.Снетине, Лубенского у., Полтавской губ. / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Типография Корчак-Новицкаго, 1896. – 10(1)с. – Отд.оттиск из журнала "Киевская старина"
881119
  Лашкарев П.А. Остатки древних зданий Киево-Печерской Лавры / П.А. Лашкарев. – Киев, 1883. – 12 с.
881120
  Ляскоронский В.Г. Остатки Лукомльского городища в м.Лукомье, Лубенского уезда, Полтавской губ. / В.Г. Ляскоронский. – Киев : Типография Корчак-Новицкаго, 1893. – 8(3)с. – Отд.оттиск из журнала "Киевская старина"
881121
  Данилевич В.Е. Остатки неолитической культуры на территории Херсонеса : (Из XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина) / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1911. – 17 с.
881122
   Остатки организмов и проблематика протерозойских образований Карелии. – Петрозаводск : Карельское книжное из-во, 1966. – 115с.
881123
  Майер-Боде Остатки пестицидов / Майер-Боде. – М, 1966. – 351с.
881124
  Прейс П.И. Остатки работ П.И. Прейса : (К истории Славяноведения) / П.И. Прейс. – С.-Петербург : Тип. князя В.П. Мещерского
Ч. 1 : (Отдельные оттиски из Журн. "ивая Старина", вып. III и IV, 1898 г.). – 1898. – 54 с.
881125
  Гильфердинг А.Ф. Остатки славян на южном берегу Балтийского моря / А.Ф. Гильфердинг. – 191 с.
881126
  Козловская В. Остатки Славянского городища и дюнная стоянка неолитической эпохи на озере Буромке / В. Козловская. – 17с.
881127
  Кондратенко Татьяна Остатки сладки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
881128
  Лебединцев П.Г. Остатки церквей на развалинах древнего Корсуня или Херсонеса, их открытие и значение / П.Г. Лебединцев. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1889. – 18 с. – Отд.оттиск из жур. : "Киевская старина"
881129
  Криштофович А. Остаток пальмы nipadites burtinii brongn из эоцена близ г. Вознесенска в Одесской губернии / А. Криштофович. – Ленинград, 1927. – 639-642с. – Отдельный оттиск из т. XLV Известий Геологического Комитета
881130
  Гуржій О.І. Остаточна ліквідація державних кордонів України в другій половині XVIII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 89-93. – ISBN 5-7702-0775-2
881131
  Гайнутдинов М.С. Остаточная вода в породах-коллекторах нефти и газа мезозойских отложений Западного Узбекистана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Гайнутдинов М.С.; Ин-т геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент, 1971. – 29л.
881132
  Виноградова Т.В. Остаточная окисляемость, некоторые метаболиты и ферменты углеводного обмена ликвора при черепно-мозговой травме, опухолевых и воспалительных заболеваниях головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Виноградова Т.В.; Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 19л.
881133
  Галака С. Остаточне знищення хімічної зброї?.. ОЗХЗ і Нобелівська премія миру // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 23 (356). – С. 24-25
881134
  Собко О. Остаточне рішення - за колективом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  Активісти домагаються присвоєння ДонНУ імені Василя Стуса... не обговоривши своєї пропозиції із представниками вишу.
881135
  Литвиненко И.С. Остаточно-элювиальный тип россыпей золота на Северо-Востоке России : (на примере россыпи Дальняя) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 861-875 : рис., табл. – Библиогр.: с. 874-875. – ISSN 0016-7886
881136
   Остаточные газы в электронных лампах. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 328 с.
881137
   Остаточные газы в электронных лампах. – Москва : Энергия, 1967. – 288 с.
881138
  Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве / Ю.М. Гусев. – К.-Донецк, 1980. – 86с.
881139
  Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве / Ю.М. Гусев. – Киев- Донецк : Вища школа, 1980. – 86с.
881140
  Биргер И.А. Остаточные напряжения / И.А. Биргер. – М., 1963. – 232с.
881141
  Козлов М.Л. Остаточные напряжения в покрытиях. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Козлов М.Л.; АН УССР. – Львов, 1979. – 24л.
881142
  Приходько Э.В. Остаточные напряжения в термически обработанных цельнокатаных колесах. : Автореф... канд. техн.наук: / Приходько Э.В.; Ин-т черной металлургии. – Днепропетровск, 1965. – 19л.
881143
   Остаточные напряжения после шлифования металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпинский О. Г,; Карпинский О. Г,; МВО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1957. – 8л.
881144
  Маслова Ф.Г. Остаточные члены в некоторых задачах спектральной теории дифференциальных операторов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Маслова Ф.Г.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 8л.
881145
  Садовский В.Д. Остаточный аустенит в закаленной стали / В.Д. Садовский, Е.А. Фокина. – Москва, 1986. – 112 с.
881146
  Ласкина А.Я. Остаться в памяти / А.Я. Ласкина. – М, 1991. – 237с.
881147
  Ластовський В. Остафій Дашкович - військовий і політичний діяч // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.57-65. – ISSN 0869-3595
881148
  Іваницька Л.В. Остафійчук Василь Фокич // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 74-75 : фото
881149
  Казьмирчук Г.Д. Остафійчук Василь Фокович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 267. – ISBN 96966-8060-04-0
881150
  Новиков В.И. Остафьево: литературные судьбы XIX века / В.И. Новиков. – М. : Знание, 1991. – 158 с.
881151
  Печерский М.Д. Остафьево: усадьба Вяземских / М.Д. Печерский. – М. : Московский рабочий, 1988. – 111 с.
881152
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 18320-1823. – 1899. – 371 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. деф., без обл.
881153
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1824-1836. – 1899. – 364 с. – Экз. деф., без обл.
881154
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1837-1845. – 1899. – 341 с.
881155
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Примечания. – 1901. – 373-667 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 484-667
881156
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1824-1836 (Примечания). – 1908. – 365-830 с.
881157
  Губерський Л.В. Осташ Ігор Іванович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 234-235. – ISBN 966-316-045-4
881158
  Сабило И.И. Остаюсь в заслоне / И.И. Сабило, И.Г. Чащин. – Л, 1982. – 139с.
881159
  Родин Н.А. Остаюсь в Ивакине: повести. / Н.А. Родин. – М., 1984. – 333с.
881160
  Агеев Н.Е. Остаюсь влюблённым / Н.Е. Агеев. – Москва, 1971. – 80с.
881161
  Чепуров А.Н. Остаюсь все тем же / А.Н. Чепуров. – М, 1977. – 209с.
881162
  Бачило Ф.А. Остаюсь жить / Ф.А. Бачило. – Минск, 1981. – 143с.
881163
  Симонов К.М. Остаюсь журналистом : путевые очерки , заметки, репортажи, письма. 1958-1967 / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1968. – 312с.
881164
  Бобылев Б.А. Остаюсь на земле / Б.А. Бобылев. – М, 1982. – 47с.
881165
  Кудусов Э. Остаюсь на зимовку. / Э. Кудусов. – М., 1977. – 175с.
881166
  Красильников Г.Д. Остаюсь с тобой / Г.Д. Красильников. – М., 1961. – 149с.
881167
  Красильников Г.Д. Остаюсь с тобой : повесть / Г.Д. Красильников. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 183 с.
881168
  Олиянчук В. Остаюсь с тобой / В. Олиянчук. – Ашхабад, 1971. – 140с.
881169
  Гаврилкин Л.И. Остаюсь с тобой : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 299 с.
881170
  Михалков-Кончаловский Остаюсь советским гражданином. / Михалков-Кончаловский, М.Ю. Дементьева. – М., 1989. – 56с.
881171
  Пушкарев Л.Е. Остаюсь у великанов. / Л.Е. Пушкарев. – Киров, 1963. – 279с.
881172
  Гладков Т.К. Остаюсь чекистом! / Т.К. Гладков. – М., 1987. – 124с.
881173
  Адельгейм Е.Г. Остаются стихи / Адельгейм Є.Г. – Москва, 1979. – 286 с.
881174
  Короткий В.А. Остен-Сакен Фабіан Вільгельмович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 42-43. – ISBN 966-06-0393-2
881175
  Мажуга П.М. Остеогенез и иммунологические основы его регулирования / П.М. Мажуга, И.Ф. Батюк. – К, 1967. – 115с.
881176
  Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
881177
  Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин In vitro : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; Академія мед. наук України ; ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака. – Донецьк, 2008. – 141л. + Додатки : л. 139-141. – Бібліогр. : л. 115-138
881178
  Борисяк А.А. Остеологія Epiacertherum turgaicum nov. sp. / А.А. Борисяк. – Птгр., 1918. – 84с.
881179
  Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропологического исследования / В.П. Алексеев. – Москва, 1966. – 252с.
881180
  Дяченко Н. Остеонімічна лексика в українських діалектах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 78-82
881181
  Бахманн Клаус Остеопороз : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 82-83 : Фото. – ISSN 1029-5828
881182
  Морозов О. Остер: звідки ця назва? // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.117-119
881183
  Горелов И.П. Остерегайтесь Мочалкина! / И.П. Горелов. – М, 1957. – 55с.
881184
  Аннинский Л. Остережение в катастрофе // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 11-19. – ISSN 0132-2036
881185
  Королев В.И. Остехонропатия тазобедренного сустава и ее комплексное лечение : Автореф... канд .мед.наук: / Королев В.И.; Крым. гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1967. – 20л.
881186
  Зутис Я. Остзейский вопрос в ХVIII веке / Я. Зутис. – Рига, 1946. – 649с.
881187
  Духанов М.М. Остзейцы: Политика остзейс. дворянства в 50-70-х гг. XIX в. и критика ее апологет. историографии / М.М. Духанов. – Рига, 1978. – 475с.
881188
   Остін (Austin) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 844-847. – ISBN 966-316-069-1
881189
  Онищенко К.М. Остінатна повторність у контексті історичної діалектики музичної культури ХХ століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 199-206
881190
  Онищенко К.М. Остінато та остінатність у системі процесів музичної діяльності ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 147-154
881191
  Чевычелов Д.И. Остов на карте не обозначен. / Д.И. Чевычелов. – Л., 1969. – 302с.
881192
  Сомин Н.И. Остовные вопросы рабочего и коммунистического движения в США после второй мировой войны / Н.И. Сомин. – М, 1961. – 48с.
881193
  Шупик Е.Г. Остовцы / Е.Г. Шупик. – Симферополь, 1961. – 212с.
881194
  Левушкин А.И. Остойчивость / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1978. – 128с.
881195
  Киселев Я.Е. Осторов Буян / Я.Е. Киселев. – М, 1987. – 255с.
881196
  Йильсетер С. Осторов за островом / С. Йильсетер. – Москва, 1974. – 239 с. : ил.
881197
  Чуковский Н.К. Осторов Сухо / Н.К. Чуковский. – М, 1951. – 88с.
881198
  Пшеничний М.І. Осторога : поезії / М.І. Пшеничний. – Киев, 1988. – 103с.
881199
  Мееров А.А. Осторожно -- чужие! / А.А. Мееров. – Донецк, 1979. – 279с.
881200
  Овчинникова И.Г. Осторожно - дети / И.Г. Овчинникова. – М., 1990. – 172с.
881201
  Пармузин Ю.П. Осторожно - пума! : Записки географа / Ю.П. Пармузин. – 2-е изд. переработ. и доп. – Москва : Мысль, 1976. – 189с.
881202
  Пармузин Ю.П. Осторожно -пума! : Записки географа / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1973. – 160с.
881203
  Адо В.А. Осторожно аллергия! / В.А. Адо. – Москва, 1980. – 128с.
881204
  Васильев С.А. Осторожно! Голуби! / С.А. Васильев. – Москва, 1959. – 58с.
881205
   Осторожно! Диверсия!. – Киев, 1983. – 167с.
881206
  Дунаев В.П. Осторожно, в джунглях засада! / В.П. Дунаев. – Москва : Наука, 1967. – 72с.
881207
  Соколова Н.В. Осторожно, волшебное ! / Н.В. Соколова. – М., 1986. – 460с.
881208
  Соколова Н.В. Осторожно, волшебное ! Сказка большого города. / Н.В. Соколова. – М., 1981. – 359с.
881209
  Штюренберг Михаэль Осторожно, гарпия! / Штюренберг Михаэль, Маркос Роза Жуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
881210
  Щеглов Е.Б. Осторожно, дети! / Е.Б. Щеглов. – Москва : Советский художник, 1978. – 46 с.
881211
  еглов Осторожно, дети! / еглов. – М, 1978. – 51с.
881212
  Горбунова Анастасия Осторожно, злая садако. Девочка возвращается : Тема номера // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 26-39 : Фото
881213
  Успенская Е.Б. Осторожно, любовь... / Е.Б. Успенская. – М., 1964. – 384с.
881214
  Немчинский А.Б. Осторожно, мины! / А.Б. Немчинский. – М., 1973. – 255с.
881215
  Ильф И.А. Осторожно, овеяно веками! / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Ташкент, 1963. – 167с.
881216
  Альтшулер Н. Осторожно, окрашено / Н. Альтшулер. – Рига, 1970. – 95с.
881217
  Сергеев Л. Осторожно, подхалимы! / Л. Сергеев, В. Чикул. – М., 1964. – 64с.
881218
  Виноградская Э.А. Осторожно, пожалуйста, осторожно! / Э.А. Виноградская. – Харків, 1990. – 150с.
881219
  Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение : науч.-публиц. заметки / Р.А. Борецкий ; под общ. ред. Я.Н. Засурского. – Москва : ИКАР, 2002. – 260 с. – ISBN 5-7974-0051-4
881220
  Маевская Л.Б. Осторожно, экстремизм! / Л.Б. Маевская; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 104с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-398-1
881221
  Ермоленко Алла Осторожно. С дерева падает манго! 50-летнее путешествие фарангов в Таиланде : резидент / Ермоленко Алла, Бердников Вадим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 20-23 : Фото
881222
  Острогорский В.М. Осторожно: "Немецкая волна": Истоки и история западногерм. иновещания / В.М. Острогорский. – М., 1985. – 254с.
881223
  Новиков Ю.Ф. Осторожно: terra! / Ю.Ф. Новиков. – М., 1972. – 223с.
881224
  Новиков Ю.Ф. Осторожно: terra! / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – М., 1976. – 223с.
881225
  Трипель Катя Осторожно: акулы! / Трипель Катя, Филиппон Ромен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 78-88 : фото. – ISSN 1029-5828
881226
  Михлин В.М. Осторожно: белая смерть! / В.М. Михлин, Е.А. Дюбин. – Кишинев, 1989. – 211с.
881227
  Хрусталева И. Осторожно: блондинка! : Роман / Ирина Хрусталева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05587-8
881228
   Осторожно: западня. – Кишинев, 1981. – 270с.
881229
  Болдырев А.И. Осторожно: перевод! (Язык и метафизика творчества) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 25-53. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
881230
  Розенберг Г. Осторожно: ремонт! Модернизировать ВАК нужно аккуратно. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 10-11


  Диссертационный скандал, разразившийся в Московском педагогическом государственном университете, дал старт широкой и, хочется верить, полезной дискуссии о возможных путях совершенствования системы аттестации научных кадров. О необходимости такого ...
881231
  Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! / Ю.С. Иванов. – Москва, 1969. – 175с.
881232
  Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! / Ю.С. Иванов. – 2-е изд. – М, 1970. – 203с.
881233
  Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! / Ю.С. Иванов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 206с.
881234
  Ромат Т. Осторожно: сравнительная рекелама ! // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 9 (169). – С. 54-59
881235
  Чернякова Н. Осторожно: таймшер! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.36-37. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки о Кипре.]
881236
  Дубчак Валерия Осторожно: эндемики! : оазис эндемиков / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 88-99 : Фото
881237
  Могилевская Г.Л. Осторожность и риск / Г.Л. Могилевская. – М., 1980. – 96с.
881238
  Мащенко С.О. Осторожные стратегии в играх с нечетким множеством игроков // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 24-32. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Для некооперативных игр с нечетким множеством игроков обобщается понятие осторожной стратегии. Для определения нечеткого множества ситуаций игры используется операция пересечения нечеткого множества четких множеств, построена функция принадлежности ...
881239
   Осторожный оптимизм на Ближнем Востоке // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Последние события на Ближнем Востоке.]
881240
  Зав"ялов Б. Осторонь бойових завдань // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 2


  Про серйозні недоліки в справі ідеологічного виховання студентів у Київському державному університеті вже не раз говорилось. Зокрема відзначилась погана робота багатотиражної газети "За радянські кадри". Чимало уваги газета повинна приділяти питанням ...
881241
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 1. – 1917. – 505, III с. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
881242
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 2, кн. 7. – 1917. – 552 с. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
881243
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 2, кн. 8-9. – 1917. – С. 225-416. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
881244
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 2, кн. 10. – 1917. – С. 417-552. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
881245
  Алексеев В.А. Осточертевшие мишени. Сатирические стихи / В.А. Алексеев. – Ленинград, 1969. – 160 с.
881246
  Слюсаренко А.Г. Остракізм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 276. – ISBN 966-642-073-2
881247
  Горак С.В. Остракоди деяких горизонтів середнього і верхнього карбону Донецького басейну та умови їх існування / С.В. Горак; АН УРСР; Інститут геологічних наук; Відп. ред. Бондарчук В.Г. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 92с., 6таблиц. – (Серія стратиграфії та палеонтології ; Вип.28)
881248
  Шорников Е.И. Остракоды Bythocytheridae дальневосточных морей / Е.И. Шорников. – М, 1981. – 200с.
881249
  Шорников Е.И. Остракоды Bythocytheridae раннего этапа развития / Е.И. Шорников, Е.Д. Михайлова; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1990. – 277с. – ISBN 5-02-004729-5
881250
  Сарв Л.И. Остракоды Craspedobolbinidae, Beyrichiidae и primitiopsidae силура Эстонии / Л.И. Сарв. – Таллин : Валгус, 1968. – 105с.
881251
  Степанов Л.А. Остракоды акчагыльских отложений Среднего Поволжья и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Степанов Л.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 18л.
881252
  Драпун Инна Евгеньевна Остракоды в планктонных сообществах южноатлантического антициклонального круговорота : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.18 / Драпун Инна Евгеньевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1988. – 22л.
881253
  Рождественская А.А. Остракоды верхнего девона Башкирии / А.А. Рождественская; Отв. ред. Тяжева А.П. – Москва : Наука, 1972. – 194с.
881254
  Шишкинская А.Ф. Остракоды живетских отложений Саратовского Поволжья / А.Ф. Шишкинская; АН СССР, И-т геологии и разработки горючих ископаемых; отв. ред. Королюк И.К. – Москва : АН СССР, 1959. – 68с. : табл.
881255
  Фараджов Г.Р. Остракоды Западного Побережья Среднего и Южного Каспия. : Автореф... канд. биол..наук: / Фараджов Г.Р.; АН АзССР. Отд. биол. наук. Объед. совет. – Баку, 1967. – 18л.
881256
  Люльев Ю.Б. Остракоды и стратиграфия миоценовых отложений Южной Украины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Люльев Ю.Б.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1967. – 20л.
881257
  Розыева Т.Р. Остракоды из отложений палеогена Туркменистана (и их стратиграфическое распространение) / Т.Р. Розыева; Под ред. Мандельштам М.И. – Ашхабад : АН Туркменской ССР, 1962. – 139с.
881258
  Векуа М.Л. Остракоды киммерийских и куяльницких отложений Абхазии : Автореф... канд. геол.-минералнаук: 128 / Векуа М.Л.; Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
881259
  Векуа М.Л. Остракоды киммерийских и куяльницких отложений Абхазии и их стратиграфическое значение : монография / М.Л. Векуа. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 138с.
881260
  Негадаев-Никонов Остракоды континентального антропогена Европейской части СССР / Негадаев-Никонов, С.Ф. Зубович, Н.И. Кочубей; Отв. ред. Давид А.И. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 264с.
881261
  Негадаев-Никонов Остракоды континентального плейстоцена юга Европейской части СССР : монография / Негадаев-Никонов; Под. ред. Шнейдер Г.Ф. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 216с.
881262
  Галеева Л.И. Остракоды меловых отложений Монгольской Народной Республики : монография / Л.И. Галеева; Ред.: Киреева Г.Д., Ковалева А.А., Трофимов А.В. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 98с.
881263
  Кузнецова З.В. Остракоды меловых отложений Северо-Восточного Азербайджана и их стратиграфическое значение / З.В. Кузнецова. – Баку, 1961. – 149с.
881264
  Поленова Е.Н. Остракоды нижнего девона Салаира : Томьчумышский горизонт / Е.Н. Поленова; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Москва : Наука, 1968. – 154с.
881265
  Каныгин А.В. Остракоды ордовика горной системы Черского / А.В. Каныгин; Отв. ред. Поленова Е.Н. – Москва : Наука, 1967. – 154с.
881266
  Каныгин А.В. Остракоды ордовика горной системы Черского и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каныгин А.В.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минералогич. наукам. – Новосибирск, 1965. – 24л.
881267
  Нецкая А.И. Остракоды ордовика северо-западной части Русской платформы и их стратиграфическое знанчеие : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нецкая А.И.; Всес. нефт. науч. исслед. геол. развед ин-т. – Л., 1954. – 23л.
881268
  Иванов В.К. Остракоды оренбургского и ассельского ярусов Днепровско-Донецкой впадины и Преддонецкого прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Иванов В.К. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
881269
  Шеремета В.Г. Остракоды палеогена Украины / В.Г. Шеремета; Отв. ред. Пастернак С.И. – Львов : Львовский университет, 1969. – 275с.
881270
  Кармишина Г.И. Остракоды плиоцена юга Европейской части СССР / Г.И. Кармишина; Под ред. Камышевой-Елпатьевской В.Г. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 375с.
881271
  Агаларова Д.А. Остракоды плиоценовых и постплиоценовых отложений Азербайджана / Д.А. Агаларова, З.К. Кадырова, С.А. Кулиева. – Баку : Азербайджанское государственное из-во, 1961. – 370с.
881272
   Остракоды плиоценовых и постплиоценовых отложений Туркменистана : справочник / М.И. Мандельштам, Л.П. Маркова, Т.Р. Розыева, Н.Е. Степанайтис. – Ашхабад : АН Туркменской ССР, 1962. – 291с.
881273
  Шейдаева-Кулиева Остракоды понтического яруса Восточного Азербайджана / Шейдаева-Кулиева; Отв. ред. Халилов Д.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 128с.
881274
  Шейдаева Х.М. Остракоды Понтического яруса Восточного Азербайджана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шейдаева Х. М.; АН АзССР, Ин-т геол. – Банку, 1954. – 13л.
881275
  Негадаев-Никонов Остракоды средне - и верхнеплейстоценовых отложений Молдавии / Негадаев-Никонов; Ред. Аксюк А. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1968. – 108с.
881276
  Кочеткова Н.М. Остракоды среднего карбона Южного Урала : монография / Н.М. Кочеткова; Отв. ред. Эйнор О.Л. – Москва : Наука, 1983. – 119с.
881277
  Зубович С.Ф. Остракоды среднеплейстоценовых отложений Булоруссии и юга Литвы / С.Ф. Зубович; Ред. Негадаев-Никонов К.Н. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 167с.
881278
  Сузин А.В. Остракоды третичных отложений Северного Предкавказья. / А.В. Сузин. – М., 1956. – 191с.
881279
  Ткачева И.Д. Остракоды Турнейского и Визейского ярусов западного склона южного и среднего Урала. : Автореф... канд. геол.-геогр.наук: 04.128, 04.00.09 / Ткачева И.Д.; Лен. горный ин-т. – Л., 1975. – 25л.
881280
  Бушмина Л.С. Остракоды угленосных отложений Карагандинского бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Бушмина Л.С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1955. – 20 с.
881281
  Егоров В.Г. Остракоды франского яруса Русской платформы / В.Г. Егоров; Ред. Меннер В.В. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат
Т. 1 : Kloedenellidae. – 1950. – 175с.
881282
  Егоров В.Г. Остракоды франского яруса Русской платформы / В.Г. Егоров; Ред. Меннер В.В. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат
Т. 2 : Bairdiidae, Hollinidae, Kirkbyidae. – 1953. – 133с.
881283
  Шорников Е.И. Остракоды Черного и Азовского морей. : Автореф... канд. биол.наук: / Шорников Е.И.; Лен. гос. пед.и н-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 21л.
881284
  Африканова Л.А. Острая лучевая травма / Л.А. Африканова. – Москва : Медицина, 1975. – 192с.
881285
  Булкин С.П. Острая Могила. / С.П. Булкин. – 3-е изд. – Донецк : Донбас, 1987. – 46,2с.
881286
  Таранов П.С. Острая философия : Выдающиеся сюжеты овладения неизвестным : [Кн. важнейших начал к объяснению всех пробл. мира] / П.С. Таранов. – Симферополь : Реноме, 1998. – 559 с. – ISBN 966-7198-13-8
881287
  Финк Л.А. Острее видеть добро и зло / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1967. – 203с.
881288
  Смольников И.Ф. Острее клинка / И.Ф. Смольников. – Л., 1973. – 206с.
881289
  Казанцев А.П. Острее шпаги. / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 302 с.
881290
  Зульфукаров З. Острие кинжала / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1978. – 191 с.
881291
  Шегельський Антон Острів - не скеля // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-51


  З історії острова Зміїного.
881292
  Мерль Р. Острів / Р. Мерль. – К., 1965. – 477с.
881293
  Мерль Р. Острів : Роман / Р. Мерль. – Київ : Дніпро, 1976. – 472с.
881294
  Мерль Р. Острів / Р. Мерль. – Львів, 1983. – 403с.
881295
  Лідман С. Острів / С. Лідман. – Київ, 1984. – 326 с.
881296
  Гуменюк Б. Острів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 15-58. – ISSN 0208-0710
881297
  Гуменюк Б. Острів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-95. – ISSN 0208-0710
881298
  Ламарш Кароліна Острів : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 170-174. – ISSN 0208-0710
881299
  Лігостова Оксана Острів Балі. Демони приходять із моря // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 88-92 : фото
881300
  Білодід О.П. Острів безсмерття / О.П. Білодід, М.Г. Коломієць. – К., 1959. – 38с.
881301
  Полтораков Олексій Острів Білорусь // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16
881302
  Майборода Наталія Острів Гозо. Вікно в країну Оз : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 68-72 : Фото
881303
  Лиховид О.М. Острів Джарилгач // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 38-39
881304
  Полонський Р.Ф. Острів диваків. / Р.Ф. Полонський. – К., 1978. – 296с.
881305
  Полонський Р.Ф. Острів диваків: Роман. / Р.Ф. Полонський. – К., 1982. – 479с.
881306
   Острів для закоханих : Маврикій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 62-63 : Фото
881307
  Бегоунек Ф. Острів драконів : [повісті] / Ф. Бегоунек; [З чеської переклав Ю.О. Авдєєв]. – Київ : Молодь, 1966. – 96 с.
881308
  Фонтана О.М. Острів Елефантина / О.М. Фонтана. – Х, 1928. – 102с.
881309
  Розумний О. Острів з тризубом на державному прапорі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 1814-5078
881310
  Мокрієв Ю.О. Острів Забутий / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1961. – 99 с.
881311
  Ненацький З. Острів злочинців / З. Ненацький. – Київ, 1967. – 182с.
881312
  Куракін Олександр Острів Зміїний. Затонулі скарби : Україна / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 16-19 : Фото
881313
  Костюченко Ю. Острів Зміїний. Історія ре-колонізації // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 54-57
881314
  Шевченко Ірина Острів Зміїний: екологічні проблеми : охорона довкілля // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 50-52 : Картосхема
881315
  Пащук В.В. Острів зорі багряної / В.В. Пащук. – Київ, 1986. – 126с.
881316
  Стівензон Р. Л. Острів із закопаними скарбами. – Накладом видавничого Т-ва "Українська ЛІтературна Скарбниця". – Львів : З друкарні "Діла", 1918. – 191 с. – (Українська літературна скарбниця ; Ч.1)
881317
  Нагибін Ю.М. Острів кохання : оповідання / Ю.М. Нагибін. – Київ, 1982. – 383 с.
881318
  Гасанова І. Острів кохання і краси // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.118.


  [Кіпр. Дорожні нариси. ]
881319
  Столяров Г.П. Острів Кріт // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 42-44 : фото
881320
  Іжик М. Острів Мадагаскар: порушення "географічної логіки" з погляду лексикостатистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 190-197. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  За допомогою методу лексикостатистики М. Сводеша вдалося встановити час розходження і ступінь спорідненості двох пар мов, що належать до малайсько-полінезійської підгрупи аустронезійської мовної родини: індонезійської-малагасійської (4500 років тому) ...
881321
  Петров Е.П. Острів миру / Е.П. Петров. – К., 1948. – 78с.
881322
  Біленко Василь Острів Мілос. Венеру не бачили? // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 54-57 : фото
881323
  Терещук В. Острів мороку : проза: пригодницька повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 85-113. – ISSN 0868-4790
881324
  Кідрук Максим Острів Пасхи: обличчям до людей : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 8-11 : Фото
881325
  Франс А. Острів пінгвінів / А. Франс. – К, 1955. – 252с.
881326
  Франс А. Острів пінгвінів = L"ile des pingouins / Анатоль Франс ; з фран. пер. Ю. Лісняк. – [ 2-ге вид. ]. – Київ : Основи, 2007. – 335 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-500-285-7
881327
  Франс А. Острів пінгвінів. Боги жадають. Повстання ангелів : Романи / А. Франс. – Київ : Дніпро, 1989. – 603с. – (Вершини світового письменства ; Т. 65)
881328
  Сологуб Дмитро Острів Порту-Санту: пляж і нічого більше : Португалія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 72-73 : Фото
881329
  Кукоба Л. Острів Ренея як складова делоського поліса у світлі античної традиції та епіграфіки (V–ІІI ст. до Р.Х.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 12-16. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена визначенню місця острова Ренеї у складі делоського поліса. Розглянуто процес приєднання частини острова до Делоса. При аналізі джерел встановлено відмінності у відображенні Ренеї у повідомленнях античних авторів та епіграфічних ...
881330
  Фідлер А. Острів Робінзона / А. Фідлер. – К., 1958. – 232с.
881331
  Ран Є.Л. Острів Рюген // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 38-39 : фото
881332
  Бурлачук В. Острів Сахалін і соціологічні етюди письменника Антона Павловича Чехова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С. 188-196. – ISSN 1563-3713
881333
  Бурлачук Віктор Острів Сахалін і соціологічні етюди письменника Антона Павловича Чехова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.188-196. – ISSN 1563-3713
881334
  Мікоян С.А. Острів Свободи / С.А. Мікоян. – К., 1976. – 118с.
881335
  Лис В.С. Острів Сильвестра : роман / Володимир Лис. – Харків : Фоліо, 2012. – 217, [3] с. – Гран-прі конкурсу романів, кіносценаріїв та п"єс "Коронація слова-2008". – (Література). – ISBN 978-966-97231-3-0
881336
  Стівенсон Р.Л. Острів скарбів / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1936. – 274 с.
881337
  Стівенсон Р.Л. Острів скарбів / Р.Л. Стівенсон. – К., 1957. – 204с.
881338
  Стівенсон Р.Л. Острів скарбів / Р.Л. Стівенсон; З англ. перекл. Ю. Корецький. – Київ : Молодь, 1974. – 191 с.
881339
  Делеган Ірина Острів скарбів! : подорож листоноші // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 146-147
881340
  Фукунага Т. Острів смерті / Т. Фукунага. – Київ, 1983. – 508с.
881341
  Огульчанський О.Я. Острів Сріблястих чайок : пригодницька повість / О.Я. Огульчанський. – Київ : Молодь, 1962. – 60 с.
881342
  Петрович Г. Острів та інші видіння / Горан Петрович. – Харків : Фоліо, 2007. – 315с. – Шифр. дубл. 809т Петр. (доп. карт. ст.). – (Література). – ISBN 978-966-03-3931-6
881343
  Марчевський М. Острів Тамбукту : Роман / М. Марчевський. – Київ : Молодь, 1960. – 450с. – (Пригоди. Подорожі. Наукова фантастика)
881344
  Зарудний М.Я. Острів твоєї мрії : драма / М.Я. Зарудний. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 100 с.
881345
  Зарудний М.Я. Острів твоєї мрії : п"єси / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1971. – 680 с.
881346
  Пашек М. Острів тисячі самоцвітів / М. Пашек. – Київ, 1967. – 387с.
881347
  Жулинський М. Острів у вічності був обіцяний Майстрові ще на землі (до 70-річчя Володимира Дрозда) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 3-10. – ISSN 0236-1477
881348
  Вільний В.М. Острів у степу : роман / В.М. Вільний. – Київ, 1980. – 440 с.
881349
  Мазур Андрій Острів Фараонів і Блакитна діра : Єгипет/хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 24-28 : фото
881350
  Горпенюк Максим Острів Фрейзер. Зустріч із Дінго // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 58-59 : фото
881351
  Чемерис В. Острів щастя в Україні та інші оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 74-93. – ISSN 0131-2561
881352
  Циховська Е.Д. Острів як втеча від дійсності у творчості Л. Стаффа і М. Коцюбинського: структура "Я-інший" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 408-415


  У статті розглядаються бінарні опозиції "дійсність-мрія" та "буденність-сон" на прикладі віршів "Capri", "Wyspa" Л Стаффа і новели "Сон" М. Коцюбинського, в яких зображується площина острова як втеча від реальності
881353
  Скуба В. Острів, де зустрічаються континенти : щоденна українська газета // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 76). – С. 12


  Як культурний спадок Стародавньої Еллади проявляється у житті сучасних кіпріотів. Із іменем киянина Василя Григоровича-Барського пов"язують найбільш детальні відомості про Кіпр XVIII.
881354
  Осипчук Н. Острівець знань на Прорізній


  Про спеціалізовану школу № 57 з поглибленим вивченням англійської мови. В статті згадується Колегія Павла Галагана - унікальний навчальний заклад, створенний за найкращими зразками англійських коледжів, який було відкрито 10 квітня 1871 року. ...
881355
  Осипчук Н. Острівець знань на Прорізній // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 5-8 : фото


  Про спеціалізовану школу № 57 з поглибленим вивченням англійської мови. В статті згадується Колегія Павла Галагана - унікальний навчальний заклад, створенний за найкращими зразками англійських коледжів, який було відкрито 10 квітня 1871 року. ...
881356
  Задорожний Микола Острівець культурної спадщини : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26
881357
  Семеняк В. Острівець у його житті насправді був океаном // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 9


  Український письменник Роман Лубківський.
881358
  Рибалко С.Б. Острівні мотиви в мистецтві Японії першої третини XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 50-57
881359
  Лондон Д. Острівні оповідання / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 199с.
881360
  Шумовський Петро Остріг = Ostrih : Історичний нарис / Шумовський Петро; Передмова В.Сенютовича-Бережного. – Maprer; Вінніпег : Інститтут дослідів Волині, 1964. – 128с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Праці Інституту дослідів Волині)
881361
  Бейтс М. Остро Ифалук. / М. Бейтс, Д. Эббот. – Пер. с англ. – Москва, 1967. – 255с.
881362
  Лебков Е.Д. Остров-Радица: стихи / Е.Д. Лебков. – М., 1978. – 111с.
881363
  Мерль Р. Остров / Р. Мерль. – М., 1963. – 430с.
881364
  Мерль Р. Остров / Р. Мерль. – 2-е изд. стереотип. – М., 1964. – 430с.
881365
  Елегечев И.З. Остров / И.З. Елегечев. – Москва, 1976. – 326с.
881366
  Мерль Р. Остров / Р. Мерль. – Кишинев, 1990. – 572с.
881367
  Кожевников П.В. Остров / П.В. Кожевников. – Л., 1991. – 413с.
881368
  Буало П. Остров / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1991. – 60с.
881369
  Бенчли П. Остров / П. Бенчли. – Минск, 1993. – 490с.
881370
  Ланин Г. Остров алмазов / Г. Ланин. – Хабаровск, 1963. – 176с.
881371
  Аникин Андрей Остров амазонок : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 90-95 : Фото
881372
  Густавсон Х. Остров Аэгна / Х. Густавсон. – Таллин : РААМАТ, 1978. – 54 с.
881373
  Демин Л.М. Остров Бали / Л.М. Демин. – М, 1964. – 304с.
881374
  Кратт И.Ф. Остров Баранова / И.Ф. Кратт. – Л., 1945. – 215с.
881375
  Лассвиц К. Остров блаженных / К. Лассвиц. – 32с.
881376
  Шагурин Н.Я. Остров больших молний / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1956. – 151 с.
881377
  Симония Н.А. Остров большой реки / Н.А. Симония. – М., 1962. – 158с.
881378
  Гор Г.С. Остров будет открыт / Г.С. Гор. – М.-Л., 1946. – 103 с.
881379
  Злобин С.П. Остров Буян / С.П. Злобин. – Л., 1948. – 587с.
881380
  Злобин С.П. Остров Буян / С.П. Злобин. – София : Народна култура, 1972. – 771 с.
881381
  Трубе Л.Л. Остров Буян: Пушкин и география. / Л.Л. Трубе. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во., 1987. – 237 с.
881382
  Вальднер У. Остров в войне. / У. Вальднер. – Москва, 1970. – 256с.
881383
  Риделанд Ф. Остров в Меланезии / Ф. Риделанд. – М, 1973. – 144с.
881384
  Хван Ген Остров в огне / Хван Ген. – М, 1960. – 96с.
881385
  Романюк С. Остров в центре Москвы // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 7


  Вулиця Балчуг у Москві
881386
   Остров Валаам. – Петрозаводск, 1966. – 1с.
881387
   Остров Валаам. – Петрозаводск, 1966. – 1с.
881388
  Богомазова И. Остров везения // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 37. – С. 82


  Подорож до Непалу
881389
  Негго А.Г. Остров великанов. / А.Г. Негго. – М., 1958. – 271с.
881390
  Негго А.Г. Остров великанов. / А.Г. Негго. – М., 1960. – 223с.
881391
  Гауптман Г. Остров великой материи или чудо / Г. Гауптман. – Л., 1925. – 304с.
881392
  Суровцева Т.Н. Остров веры. / Т.Н. Суровцева. – Иркутск, 1982. – 48с.
881393
  Санин В.М. Остров Веселых Робинзонов / В.М. Санин. – Москва, 1965. – 349 с.
881394
  Ефремов Ю.К. Остров вечного лета: Путешествие по Цейлону / Ю.К. Ефремов. – Москва : Географгиз, 1959. – 160с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
881395
  Аршинник Татьяна Остров вечной весны // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 76-81 : фото
881396
  Круглов Леонид Остров вне времени // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 64-71 : фото
881397
  Сахарнов С.В. Остров водолазов / С.В. Сахарнов. – Ленинград, 1972. – 255с.
881398
  Афлатуни Сухбат Остров Возрождения : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 82-91. – ISSN 0012-6756
881399
  Минеев А.И. Остров Врангеля / А.И. Минеев. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 432с.
881400
  Кузнецов В.Н. Остров времени. Книга новых стихов / В.Н. Кузнецов. – М., 1967. – 87с.
881401
  Борщаговский А.М. Остров всех надежд / А.М. Борщаговский. – М., 1960. – 163с.
881402
  Борщаговский А.М. Остров всех надежд / А.М. Борщаговский. – М., 1962. – 432с.
881403
  Кальницкий Я.И. Остров голубых песцов / Я.И. Кальницкий. – К., 1936. – 584 с.
881404
  Кальницкий Я.И. Остров голубых песцов / Я.И. Кальницкий. – К. : Молодь, 1957. – 411 с.
881405
  Лари Л. Остров голубых снов : сказки / Л. Лари; пер. с молд. С.Голубницкий. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 93 с.
881406
  Богомолов П.В. Остров далекий и близкий / П.В. Богомолов. – М, 1990. – 302с.
881407
  Кларк А.Ч. Остров дельфинов : [повести] / Артур Кларк ; [Пер. с англ. В.Я. Голанта]. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 134 с.
881408
  Кларк А.Ч. Остров Дельфинов : повести и рассказы / А.Ч. Кларк. – Одесса : Маяк, 1978. – 188с.
881409
  Кларк А.Ч. Остров Дельфинов / А.Ч. Кларк. – М, 1992. – 476с.
881410
  Воеводин Е.В. Остров доброй надежды / Е.В. Воеводин. – Москва; Ленинград, 1967. – 154с.
881411
  Ширяев А. Остров Доброй Надежды / А. Ширяев. – Саранск, 1969. – 88с.
881412
  Моисеев А.Н. Остров добрых услуг / А.Н. Моисеев, О.В. Егорова // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 98-100. – ISSN 044-748Х
881413
  Уэллс Г. Остров доктора Моро / Герберт Уэллс ; [пер. с англ. К. Морозовой] // [Избранное] : [пер. с англ.] / А. Азимов, Г. Уэллс. – Кишинев : Штиинца, 1983. – С. 549-638 : ил. – (Серия научной фантастики "Икар")
881414
  Уэллс Г. Остров доктора Моро = The Island of Dr.Moreau. Short Stories : Рассказы / Г. Уэллс; Герберт Уэлл. – Москва : Айрис-пресс, 2003. – 251с. – (Хрестоматия британской литературы). – ISBN 5-8112-0147-8
881415
  Шама О. Остров дорогой свободы // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 48 (129), 23 декабря 2016. – С. 62-65. – ISSN 2305-3364


  На содержание социалистической Кубы, ближайшего к США форпоста марксизма-ленинизма, СССР ежегодно выделял несколько миллиардов долларов.
881416
  Дараган В. Остров духовных сокровищ // Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2012. – № 6. – С. 34-36, 64. – ISSN 0130-7045


  В центре Москвы, на Таганке, ксть замечательный Музей русской иконы. Музей этот - частный, где есть 800 редких икон. При Музее есть богатая библиотека.
881417
  Гамзатов Р. Остров женщин / Р. Гамзатов. – М., 1982. – 320с.
881418
  Корочанцев В.А. Остров загадок и открытий / В.А. Корочанцев. – Москва : Мысль, 1982. – 206с.
881419
  Зафесов Г.Р. Остров зари багрянной: (Очерки). / Г.Р. Зафесов. – М., 1977. – 219с.
881420
   Остров зари багряной. – М., 1968. – 263с.
881421
  Купер П.Ф. Остров затерянных / П.Ф. Купер. – Ленинград, 1970. – 166 с.
881422
   Остров зеркального отражения. – М., 1973. – 320с.
881423
  Куракин Александр Остров Змеиный / Куракин Александр, Некрасов Андрей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 68-75 : Іл.
881424
  Штепко Е. Остров Змеиный на страницах периодической прессы второй половины XX - начала XXI вв.: к постановке проблемы // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 32-33
881425
  Рахманова Анастасия Остров изящных искусств : Столпы культуры / Рахманова Анастасия, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 94-108 : Іл.
881426
   Остров Кижи. – Петрозаводск, 1968. – 71 с.
881427
  Купченко В.П. Остров Коктебель / В.П. Купченко. – М, 1984. – 48с.
881428
  Рыбачук А.Ф. Остров Колгуев / А.Ф. Рыбачук. – М., 1967. – 128с.
881429
  Файбусович Є.Л. Остров Коломбов росских // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 1. – С. 55-59 : Карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
881430
  Супруненко Юрий Остров колосса Родос : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-68 : Фото
881431
  Быков Дмитрий Остров коммунизма : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 70-71 : Фото
881432
  Келер Г. Остров красавицы Си Мелю : мифы, легенды и сказки острова Сималур : собраны в этногр. экспедиции д-ром Г. Келером / Г. Келер; [пер. с нем. Г. Пермякова]. – Москва : Наука, 1964. – 167 с. : ил.
881433
  Аксенов В.П. Остров Крым / В.П. Аксенов. – Симферополь, 1992. – 350с.
881434
  Исмагилов Муса Исаевич Остров куланов. / Исмагилов Муса Исаевич. – Алма-Ата, 1973. – 121с.
881435
  Дарья Беленовская Остров лабиринтов : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 40-45 : Фото, схема


  Місто Великий Новгород, Росія
881436
  Плудра Бенно Остров лебедей: Повесть. / Плудра Бенно. – М., 1986. – 174с.
881437
  Телевной Игорь Остров лемура-мура // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 78-89 : фото
881438
  Гравина А.Д. Остров любви / А.Д. Гравина. – М, 1960. – 118с.
881439
  Воронин С.А. Остров любви / С.А. Воронин. – Ленинград, 1985. – 364с.
881440
  Нагибин Ю.М. Остров любви : повести, рассказы / Ю.М. Нагибин. – Кишинев, 1985. – 668с.
881441
  Нагибин Ю.М. Остров любви: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1977. – 720с.
881442
  Глуховский С.Д. Остров Людникова / С.Д. Глуховский. – М, 1961. – 108с.
881443
  Глуховский С.Д. Остров Людникова / С.Д. Глуховский. – М, 1963. – 110 с.
881444
  Ситняи Е. Остров Маргариты / Е. Ситняи. – Будапешт, 1959. – 51с.
881445
  Пахомов Ю.Н. Остров махаонов / Ю.Н. Пахомов. – М., 1976. – 255с.
881446
  Маклин А. Остров Медвежий / А. Маклин. – Калининград, 1991. – 431с.
881447
  Москвкин В.Ф. Остров меняет название / В.Ф. Москвкин. – Ярославль, 1957. – 70с.
881448
  Желязны Р. Остров мертвых / Р. Желязны. – Ростов -на-Дону, 1990. – 215с.
881449
  Ушаков Г.А. Остров метелей. / Г.А. Ушаков. – Л., 1972. – 176с.
881450
  Ушаков Г.А. Остров метелей. / Г.А. Ушаков. – Магадан, 1982. – 239с.
881451
  Ушаков Г.А. Остров метелей. По нехоженой земле / Г.А. Ушаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 574с.
881452
  Петров Е.П. Остров мира / Е.П. Петров. – М., 1947. – 64с.
881453
  Петров Е.П. Остров мира / Е.П. Петров. – М., 1948. – 56с.
881454
  Петров Е.П. Остров мира / Е.П. Петров. – М.-Л., 1948. – 112с.
881455
  Маликов Э. Остров моей юности : повесть / Э. Маликов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 128 с.
881456
  Лайвиня С.Х. Остров Морицсала / С.Х. Лайвиня. – Рига, 1987. – 190с.
881457
  Рослый С.Л. Остров морских львов / С.Л. Рослый. – Хабаровск, 1959. – 149с.
881458
  Радзиевская С.Б. Остров мужества / С.Б. Радзиевская. – Казань, 1969. – 184с.
881459
  Ларионова О.Н. Остров Мужества : роман : повесть : рассказы / Ольга Ларионова. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 288 с.
881460
  Шульц Роланд Остров мучений : общество / Шульц Роланд, Мунита Томас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 64-79 : Фото. – ISSN 1029-5828
881461
  Смит П.Д. Остров навек. / П.Д. Смит. – М, 1982. – 288с.
881462
  Рытхэу Ю.С. Остров надежды : роман / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Современник, 1987. – 302 с.
881463
  Первенцев А.А. Остров Надежды / А.А. Первенцев. – М, 1968. – 112с.
881464
  Первенцев А.А. Остров Надежды / А.А. Первенцев. – Москва, 1969. – 615с.
881465
  Первенцев А.А. Остров Надежды / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1988. – 299с.
881466
  Патрина Дарья Остров невезения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 28-29 : фото
881467
  Кларк Лэнард Остров невезения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 116 : фото
881468
  Ананьев Е.Г. Остров нефтяных робинзонов / Е.Г. Ананьев. – Свердловск, 1961. – 127с.
881469
  Тумаркин Д.Д. Остров Новая Россия ( из истории русской политики на Тихом океане) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 108-112. – ISSN 0869-1908
881470
  Исакина Юлия Остров оживших легенд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 46-51 : фото
881471
  Сизоненко А.И. Остров Пасха : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 17-18 : Фото
881472
  Шульце-Мезье Остров Пасхи / Шульце-Мезье. – М, 1931. – 174с.
881473
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – Л, 1927. – 256с.
881474
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – Рига, 1950. – 240 с.
881475
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – М.-Л., 1951. – 282с.
881476
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – М, 1956. – 283с.
881477
  Франс А. Остров пингвинов : Роман / А. Франс. – Москва : Художественная литература, 1974. – 255с.
881478
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – М, 1984. – 480с.
881479
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – Л, 1985. – 414с.
881480
  Франс А. Остров пингвинов / А. Франс. – Минск, 1987. – 429с.
881481
  Франс А. Остров пингвинов. Восстание ангелов : Романы / А. Франс. – Москва : Художественная литература, 1978. – 384с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
881482
  Тарасов К.С. Остров Пинос. / К.С. Тарасов. – М., 1975. – 85с.
881483
  Беляев А.Р. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – Воронеж, 1958. – 491с.
881484
  Беляев А.Р. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – Красноярск, 1986. – 476с.
881485
  Беляев А.Р. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – Минск, 1986. – 494с.
881486
  Беляев А.Р. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – Кемерово, 1988. – 270с.
881487
  Беляев А.Р. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – Петропавловск-Камчатский, 1989. – 207с.
881488
  Устинов Л.Е. Остров пополам и бочка меда. / Л.Е. Устинов. – М., 1969. – 128с.
881489
  Зуев-Ордынец Остров Потопленных Корблей / Зуев-Ордынец. – Алма-Ата, 1963. – 167с.
881490
  Силаков А.С. Остров Преображения / А.С. Силаков. – Л., 1982. – 125с.
881491
   Остров пурпурной ящерицы. – М., 1984. – 304с.
881492
  Берри П. Остров равенства. / П. Берри. – Пг., 1923. – 139с.
881493
  Лагин Л.И. Остров разочарования. / Л.И. Лагин. – М, 1953. – 368с.
881494
  Лагин Л.И. Остров разочарования. / Л.И. Лагин. – Новосибирск, 1958. – 426с.
881495
  Батхен Н. Остров рай // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 146-173. – ISSN 1728-8568
881496
  Малаховский К.В. Остров райских птиц / К.В. Малаховский. – М, 1976. – 191с.
881497
  Миронов А. Остров розовых скал / А. Миронов. – Архангельск, 1947. – 96с.
881498
  Лазарев А. Остров Садо // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-7
881499
   Остров Сахалин. – Хабаровск, 1971. – 130с.
881500
  Александров С.М. Остров Сахалин / С.М. Александров. – Москва, 1973. – 183 с.
881501
  Чехов А.П. Остров Сахалин / А.П. Чехов. – Москва, 1981. – 354 с.
881502
  Чехов А.П. Остров Сахалин / А.П. Чехов. – Москва, 1984. – 366 с.
881503
  Луцкий С.Л. Остров Сахалин. Популярный географич. очерк. / С.Л. Луцкий. – М.-Л., 1946. – 55с.
881504
   Остров Свободы Куба. – М., 1984. – 160с.
881505
  Медведев Владимир Остров Святого Ионы. Нерайский остров // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 98-107 : фото
881506
  Осипов И.З. Остров семи кораблей / И.З. Осипов. – М, 1951. – 48с.
881507
  Осипов И.З. Остров семи кораблей / И.З. Осипов. – М, 1952. – 167с.
881508
  Брандт Л.В. Остров Серафимы / Л.В. Брандт. – Л., 1959. – 298с.
881509
  Брандт Л.В. Остров Серафимы / Л.В. Брандт. – М.-Л., 1963. – 304с.
881510
  Маколей Р. Остров сирот / Р. Маколей. – М, 1927. – 234с.
881511
  Маколей Р. Остров сирот / Р. Маколей. – М, 1927. – 234с.
881512
  Зуев А.Н. Остров смерти / А.Н. Зуев. – М.-Л., 1937. – 48с.
881513
  Мейсон К. Остров соблазна = Lord of Devil Isle / Конни Мейсон ; [пер. с англ. Е. Горбатенко]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 320 с. – ISBN 978-966-14-2335-9
881514
  Нуньес Хименес Остров сокровищ - остров молодежи / Нуньес Хименес. – Москва : Мысль, 1983. – 190с.
881515
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Москва, 1935. – 239 с.
881516
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1936. – 324с.
881517
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Майкоп, 1950. – 212 с.
881518
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Чебоксары, 1954. – 152с.
881519
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Орджоникидзе, 1956. – 440с.
881520
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1957. – 455с.
881521
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Тула, 1958. – 215с.
881522
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1960. – 431с.
881523
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1974. – 207с.
881524
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Л., 1977. – 718с.
881525
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ // Всадник без головы / Рид, Майн. – Москва : Детская литература, 1978. – с. 366-606. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 39)
881526
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Волгоград, 1978. – 256с.
881527
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Одесса, 1979. – 200с.
881528
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Улан-Уде, 1979. – 206 с.
881529
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Ярославль, 1979. – 240с.
881530
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Грозный, 1980. – 165с.
881531
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Ижевск, 1980. – 268с.
881532
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1981. – 416с.
881533
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ : книга для чтения на английском языке в 8 классе средней школі / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Просвещение, 1981. – 143 с.
881534
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1981. – 415с.
881535
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1981. – 95с.
881536
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Москва, 1981. – 208 с.
881537
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Свердловск, 1984. – 383с.
881538
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Владивосток, 1985. – 304с.
881539
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Петрозаводск, 1985. – 360с.
881540
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Алма-Ата, 1985. – 398с.
881541
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Челябинск, 1986. – 188с.
881542
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Хабаровск, 1986. – 188с.
881543
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1987. – 480 с. – В изд. также: Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини
881544
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Москва, 1988. – 480 с.
881545
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Куйбышев, 1988. – 412с.
881546
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1988. – 508с.
881547
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1989. – 508с.
881548
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Чебоксары, 1990. – 365с.
881549
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Калининград, 1990. – 287с.
881550
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1991. – 368с.
881551
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Новосибрск, 1991. – 511 с.
881552
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1991. – 397с.
881553
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – Сыктывкар, 1991. – 164с.
881554
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1992. – 365с.
881555
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1992. – 284с.
881556
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – М., 1992. – 172с.
881557
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ : Адаптация, упражнения и словарь Татьяны Николенко / Под ред.Е.Л.Заниной; Роберт Льюис Стивенсон. – 3-е изд., исправл. – Москва : Рольф, 2001. – 224с. – (Английский клуб : Домашнее чтение). – ISBN 5-7836-0431-3
881558
   Остров сокровищ [Електронний ресурс] : продолжительность 86 мин. ; жанр приключения. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Экранизация" / Роберт Льис Стивенсон)


  Однажды в руки смелого юноши Джима, мечтающего о романтических захватывающих приключениях, попадает старинная морская карта. Она открывает путь к кладу легендарного пирата - капитана Флинта. Дополнительные материалы : эпизоды из фильма "Остров ...
881559
  Дергачева Ирина Остров сокровищ Средневековья : роза ветров / Дергачева Ирина, Никольская Ксения // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 1 (2820). – С. 148-157
881560
  Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ. Черная стрела / Р.Л. Стивенсон. – Ленинград : Химия, 1981. – 415с. – (Библиотека приключений в 12 томах)
881561
  Колесников Г.М. Остров состраданья. / Г.М. Колесников. – М., 1981. – 80с.
881562
   Остров стабильности и комфорта : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 72
881563
  Марчевский М. Остров Тамбукту. / М. Марчевский. – София, 1977. – 509с.
881564
  Зарудный М.Я. Остров твоей мечты / М.Я. Зарудный. – М, 1966. – 368с.
881565
  Пиларж Остров тетушки Каролины / Пиларж, , Франтишек. – Москва, 1957. – 330 с.
881566
  Сохин Влад Остров Токелау. Рай, в который никому нельзя. Остров везения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 62-67 : фото
881567
  Голубев А.Д. Остров традиций / А.Д. Голубев. – Москва, 1964. – 182 с.
881568
  Уваров А.Г. Остров тревог / А.Г. Уваров. – Одесса, 1989. – 52с.
881569
  Пак М. Остров тысячи освещений : проза: воспоминание // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 4 (675). – С. 55-57 : рисунки автора. – ISSN 0132-2036
881570
  Грек Александр Остров Ушакова. Последняя открытая суша / Грек Александр, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 122-133 : фото
881571
  Голсуорси Д. Остров фарисеев / Джон Голсуорси ; ер. с англ. Э.К. Пименовой ; под ред. А.Н. Горлина. – Ленинград : Красная газета, 1929. – 200 с. – ([Собрание сочинений. 2])
881572
  Голсуорси Д. Остров фарисеев / Джон Голсуорси. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 240 с.
881573
  Голсуорси Д. Остров фарисеев / Д. Голсуорси. – Свердловск : Кн. изд-во, 1958. – 196 с.
881574
  Голсуорси Д. Остров фарисеев : [роман] / Джон Голсуорси ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Художественная литература, 1978. – 316 с.
881575
  Варле Тео Остров Фереор / Тео Варле : Перев. с франц. А. Гатова. – Ленинград; Москва : Госиздат, тип. "Красный пролетарий" в Москве, 1928. – 179, [4] с.
881576
  Пришвин М.М. Остров Фугугельм / М.М. Пришвин. – М., 1933. – 48с.
881577
  Арманд Д.Л. Остров Хоккайдо : Физико-географическое описание / Д.Л. Арманд. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 147с. – (Научно-популярная)
881578
  Яворницкий Д.И. Остров Хортица на реке Днепр / Д.И. Яворницкий; Д.Н. Эварницкий, 1886
881579
  Яворницкий Д.И. Остров Хортица на реке Днепр / Д.И. Яворницкий; Д.Н. Эварницкий, 1886
881580
  Назаренко Михаил Остров Цейлон : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 6 (1010). – С. 66-98. – ISSN 0130-7673
881581
  Журавлев Остров четырех богатств / Журавлев, -Даманский. – Куйбышев, 1960. – 222с.
881582
   Остров Чехова. – М., 1990. – 318с.
881583
  Полонский Р.Ф. Остров чудаков: Роман, повести. / Р.Ф. Полонский. – М., 1983. – 432с.
881584
  Финн П. Остров чудес : сценарий / П. Финн, В. Фокин // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 5. – С. 123-171. – ISSN 0130-6405
881585
  Уэллс Г.Д. Остров эпиорниса / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1937. – 23 с.
881586
  Смольников Владимир Остров Юность : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 5. – С. 70-77. – ISSN 0321-1878
881587
  Усенко Таисия Остров, благословенный Афродитой : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 36-40 : Фото. – ISSN 1998-8044
881588
  Мошковский А.И. Остров, зовущий к себе / А.И. Мошковский. – М, 1974. – 350с.
881589
  Сапронов В.А. Остров, куда не вернулся мир / В.А. Сапронов. – М., 1981. – 150с.
881590
  Малаховский К.В. Остров, открытый Магелланом / К.В. Малаховский. – М, 1975. – 128с.
881591
  Блох Ханна Остров, полный загадок. Если бы камни могли говорить / Блох Ханна, Олсон Рэнди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 58-75 : фото
881592
  Нотебоом Сейс Острова - гимн одиночеству : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-46 : Фото. – ISSN 1029-5828
881593
  Окуджава Б.Ш. Острова / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1959. – 92с.
881594
  Мазницын В.И. Острова / В.И. Мазницын. – Ставрополь, 1965. – 143с.
881595
  Буравлев Е.С. Острова / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1967. – 132с.
881596
   Острова. – Л., 1983. – 455с.
881597
  Кларк А.Ч. Острова в небе. / А.Ч. Кларк. – М, 1973. – 111с.
881598
  Хемингуэй Э. Острова в океане : Роман / Э. Хемингуэй. – Москва : Прогресс, 1971. – 446с.
881599
  Хемингуэй Э. Острова в океане / Э. Хемингуэй. – Одесса, 1977. – 444с.
881600
  Хемингуэй Э. Острова в океане / Э. Хемингуэй. – Баку, 1986. – 413с.
881601
   Острова в океане : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 90-93 : Фото
881602
  Лундберг Острова в сердце Африки / Лундберг, , Улла-Лена. – М., 1987. – 319с.
881603
  Шестериков В.Г. Острова в степи / В.Г. Шестериков. – Алма-Ата, 1977. – 54с.
881604
  Воронин Вячеслав Острова везения : роза ветров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 166-173 : Фото, карта
881605
  Жуков Борис Острова Галапагос. Тише едешь - дольше будешь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 94-98 : фото
881606
  Босев К. Острова живых драконов / К. Босев. – М., 1982. – 240с.
881607
   Острова жизни. – М., 1988. – 208с.
881608
   Острова западной части Индийского океана. – М., 1982. – 200с.
881609
  Крапивин В.П. Острова и капитаны / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1989. – 495с.
881610
   Острова мечты : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 48-57 : Фото. – ISSN 1029-5828
881611
  Белоусов И.Е. Острова на горизонте / И.Е. Белоусов. – М, 1973. – 103с.
881612
  Иванов Ю.Н. Острова на горизонте / Ю.Н. Иванов. – Калининград, 1979. – 208с.
881613
  Иванов Ю.Н. Острова на горизонте / Ю.Н. Иванов. – Москва, 1984. – 208с.
881614
  Гигевич В. Острова на далеких озерах : повести / В. Гигевич; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1984. – 415 с.
881615
  Луцак Ханья Острова Надежды : тема номера / Луцак Ханья, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 82-101 : Фото. – ISSN 1029-5828
881616
  Тютюнник А.М. Острова напротив города : повести и рассказы / А.Н. Тютюнник. – Москва : Советский писатель, 1988. – 476 с.
881617
   Острова поющей листвы. – М., 1981. – 388с.
881618
  Иванов А.В. Острова преткновения // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена истории территориального спора между Россией и Японией в период с 1985 по 2010 г. и его влиянию на двусторонние отношения.
881619
  Сумленова Е.В. Острова сампагиты / Е.В. Сумленова. – Москва : Мысль, 1985. – 144с.
881620
   Острова сверху вниз : Карта/Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 134 : Фото.Карти. – ISSN 1029-5828
881621
   Острова свободи: Майорка. Канары. Маврикий = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 88-93 : Фото
881622
   Острова свободны. Хорватия : Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 100-101 : Фото
881623
  Шифрин Михаил Острова Северного океана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 172-173 : рис.
881624
  Есипов В.К. Острова Советской Артики / В.К. Есипов, Н.В. Пинегин. – Архангельск, 1933. – 150 с. – (Научно-популярна библиотека крайнего севера)
881625
  Шаинян Карен Острова сокровищ / Шаинян Карен, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 174-184 : фото
881626
  Богуславский Г.А. Острова Соловецкие : очерки / Г.А. Богуславский. – Архангельск, 1971. – 159с.
881627
  Богуславский Г.А. Острова Соловецкие / Г.А. Богуславский. – 3-е изд. – Архангельск, 1978. – 173с.
881628
  Шегрен Б. Острова среди ветров / Б. Шегрен. – Москва, 1967. – 287с.
881629
  Хаткевич Василий Острова тонут, острова рождаются... // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 3 : Іл.
881630
  Кантор Г.М. Острова Эгейского моря и провинция Азия // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 138-149. – ISSN 0321-0391
881631
  Серлин А. Острова, где дуют муссоны / А. Серлин. – М., 1965. – 181с.
881632
  Вайдья С. Острова, залитые солнцем / С. Вайдья; АН СССР. – Москва : Наука, 1968. – 158с.
881633
  Орлов В.К. Острова, затерянные во льдах / В.К. Орлов. – Москва : Мысль, 1979. – 190с.
881634
  Грин Л. Острова, не тронутые временем. / Л. Грин. – М., 1972. – 319с.
881635
  Воронецкий М.Г. Острова, плывущие в рассвет / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1968. – 153с.
881636
  Ялугин Э Острова. / Э Ялугин. – Минск, 1986. – 468с.
881637
   Острова. Самообразовательная экскурсия. – Л. – 21с.
881638
  Най Д. Острови американсько-китайського розбрату, або як уникнути конфлікту в Південно-Китайському морі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 98). – С. 8
881639
  Хемінгуей Е. Острови в океані : Роман / Е. Хемінгуей. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 384с.
881640
  Малишко В.А. Острови Доброти / В.А. Малишко. – Київ, 1983. – 152с.
881641
  Тютюнник А.М. Острови навпроти міста : повісті та оповідання / А.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 272 с.
881642
  Варда Я. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку / Яцек Варда, Войцех Клосовскі ; [пер. з пол. М.Р. Желяка ; редкол.: Васильченко Г.В. та ін.]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Молодь, 2005. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-299. – ISBN 966-7615-59-6


  Дарунок від М.Б. Завійської
881643
  Кідрук Максим Острови піщаного моря : Єгипет/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 8-12 : Фото
881644
  Тодоренко Галина Острови ручної роботи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 86-88 : фото
881645
  Малишева Ірина Острови Таїланду: кому "Пляж", а кому "Блакитна лагуна" / Малишева Ірина, Ташаєва Міла // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 122-126 : фото
881646
  Кузик Павло Острови Фіджі. Три сотні Баунті : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 104-108 : Фото
881647
  Павлюк І.З. Острови юності / І.З. Павлюк. – ЛЬвів, 1990. – 68с.
881648
  Замятин Евг. Островитяне / Евг. Замятин. – Берлин; Петербург; Москва, 1923. – 190с.
881649
  Кастро Островитяне / Кастро, , Л. Эрнесто. – М.-Л., 1961. – 291с.
881650
  Ошанин Л.И. Островитяне / Л.И. Ошанин. – М, 1972. – 111с.
881651
  Журавлева З.Е. Островитяне / З.Е. Журавлева. – Л., 1981. – 512с.
881652
  Рулев-Хачатурян Островитяне / Рулев-Хачатурян. – М., 1990. – 350с.
881653
  Зорин Л. Островитяне : футурологический этюд // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 38-66. – ISSN 0130-7673
881654
  Журавлева З.Е. Островитяне; Кувырок через голову / З.Е. Журавлева. – Л., 1986. – 428с.
881655
  Азаров С А. Островитянин / С А. Азаров, . – Москва : Военное издательство, 1981. – 176с.
881656
  Хотенко Татьяна Островитянка / Хотенко Татьяна, Авдеев Макс // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 68-79 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
881657
  Трусов Л.И. Островковые металлические пленки / Л.И. Трусов, В.А. Холмянский. – Москва : Металлургия, 1973. – 321с.
881658
  Скирюк Дмитрий Островная культура // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 98-99 : фото
881659
  Лымарев В.И. Островное природопользование: проблемы и перспективы / В.И. Лымарев. – М., 1991. – 46с.
881660
  Пащенко В.А. Островной украинский говор на территории Сибири. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Пащенко В.А.; Новосибирск.гос.ун-т.26-27. – Новосибирск, 1974. – 27л.
881661
  Маланьин А.Н. Островные боры Северного Казахстана: Почвы и лесорастит. условия / А.Н. Маланьин, Н.Г. Сметана. – Алма-Ата, 1989. – 214с.
881662
  Родников А.Г. Островные дуги западной части Тихого океана / А.Г. Родников. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
881663
  Сергеев Г.М. Островные лесостепи и подтайга приенисейской Сибири / Г.М. Сергеев. – Иркутск, 1971. – 264с.
881664
  Горбачева В. Островные люди. Айны // Вокруг света : Научно-популярный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.12-19. – ISSN 0321-0669


  [Айны - один из самых древних и загадочных народов Тихоокеанского побережья (Сахалин, Хоккайдо, Курильские острова).]
881665
  Андреев Ю.В. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы / Ю.В. Андреев. – Ленинград, 1989. – 228с.
881666
   Островные приключения пиратов : ежегодная летняя встреча партнеров Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 6-7 [прилож.] : фото
881667
   Островные шельфы тропической зоны океана. – Москва, 1975. – 216с.
881668
  Фокина О.А. Островок / О.А. Фокина. – М., 1969. – 63с.
881669
  Жилкина Е.В. Островок / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1969. – 64с.
881670
  Аронов А.Я. Островок безопасности / А.Я. Аронов. – Москва, 1987. – 124с.
881671
  Ниедре Я. Островок в бушующем океане : роман / Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1972. – 296 с.
881672
  Синельников Островок в океане / Синельников, И. – М., 1972. – 166с.
881673
  Пасенюк Л.М. Островок на тонкой ножке / Л.М. Пасенюк. – Москва, 1972. – 224с.
881674
   Островская Светлана Львовна. Выставка работ. Каталог.. – М., 1979. – 30с.
881675
  Лобанов М.П. Островский / М.П. Лобанов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 399 с.
881676
  Державин К.Н. Островский "Гроза" / К.Н. Державин. – Птгр., 1923. – 72 с.
881677
   Островский Аркадий: очерк жизни и творчества. – М., 1985. – 160с.
881678
  Незеленов А. Островский в его произведениях / А. Незеленов. – С-Пб., 1888. – 208с.
881679
  Дурылин С.Н. Островский на сцене Малого театра / С.Н. Дурылин. – Л.-М., 1938. – 96 с.
881680
   Островский. 1823-31 марта/13 апреля 1923. – Москва, 1923. – 74с.
881681
   Островский. Новые материалы.. – Л., 1924. – 460с.
881682
  Короткий В.А. Островський Олександр Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 208-209. – ISBN 966-06-0393-2
881683
  Стивънсън Робърт Луи Островът на съкровищата. Доктор Джекил и господин Хайд : Романи / Стивънсън Робърт Луи; Превела от англ. Евгения Паничерска-Камова. – София : Нардна култура, 1975. – 292с.
881684
  Покотильська І. Острог - ренесанс // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 1
881685
  Костюченко О. Острог: у тіні історії. Студенти На УОМА знімають неігровий художній фільм про місто та академію. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 28
881686
  Аметистов М. Острогожск / М. Аметистов. – Воронеж, 1949. – 48 с.
881687
  Халимонов А.Д. Острогожск. / А.Д. Халимонов. – Воронеж, 1978. – 175с.
881688
  Конфорович А.Г. Остроградський / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – К., 1980. – 215с.
881689
  Погребняк В.Ф. Остроградський Михайло // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 1 (72) : січень-лютий. – С. 84-89.
881690
  Короткий В.А. Остроградський Михайло Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 70-71. – ISBN 966-06-0393-2
881691
  Процветалова Т.Н. Острогская свита Кузнецкого каменноугольного бассейна и условия ее образования / Т.Н. Процветалова. – М., 1961. – 120с.
881692
  Петрова М.К. Острое нарушение нервного равновесия в сторону раздражительного процесса, у собаки возбудимого типа, приемом очень короткого (1/2" - 1") изолированного действия условных раздражителей / М.К. Петрова. – С. 93-121. – Отд. оттиск
881693
  Эггерс Ф.О. Остроении стебельчатых глаз Diopsidae. / Ф.О. Эггерс. – 48с.
881694
  Пархомей Олег Острожець уміє заробляти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 30-31


  Села Острожець і Залав"я, які утворюють територію однієї сільської ради, розташовані на Волинській височині. 1528 року містечко Острожець одержало магдебурзьке право від короля Речі Посполитої Сигізмунда. Цей рік і вважається роком заснування ...
881695
  Балабаев Г.В. Острожок на Саранке / Г.В. Балабаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саранск, 1988. – 239с.
881696
  Мусатов А.И. Острожская библия / А.И. Мусатов. – М., 1964. – 64с.
881697
   Острожская библия Ивана Федорова. – Москва : Гос. учреждение культуры г. Москвы "Б-ка укр. лит.", 2006. – 76 с. : ил.
881698
  Ковальский Н.П. Острожский инвентарь 1654 г. // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 32-40
881699
  Мыцко И.З. Острожский культурно-просветительный центр и его борьба против идеологической экспансии католицизма и унии на Украине : Автореф... канд. ист. наук: / Мыцко И.З.;. – Львов, 1983. – 24л.
881700
  Быков Н.П. Острожское Св. Кирилло-Мефодиевское православное церковное братство : очерк его возникновения и деятельности : материалы к истории Братства 1865-1910 гг. / сост. Н.П. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1910. – 243, [1] c. – На тит. л.: Состоящее под Высочайшим его Имп. Величества государя Императора покровительством
881701
  Каневська Л.В. Острозька акадеиія - центр духовної культури українського народу (16-17 ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 173-177. – ISBN 966-02-0598-8
881702
  Покотильська І. Острозька академія - уп"яте в Книзі рекордів України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 199)


  До ювілею у виші провели театралізований флешмоб і наймасовішу дегустацію меду.
881703
  Апанович О. Острозька академія // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 378-382. – ISBN 966-02-2067-7
881704
   Острозька академія XVI-XVII ст. : Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – 201с. – ISBN 966-95166-0-9
881705
   Острозька академія XVI-XVII ст. : енциклопедія / [Абросимова С. та ін. ; редкол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2010. – 511, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 966-95166-0-9
881706
  Кралюк П.М. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П.М. Кралюк, І.Д. Пасічник, М.М. Якубович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – 481, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 455-481 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2254-68-6
881707
  Пасічник І. Острозька академія святкує день народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 2


  Розмова з ректором Національного університету "Острозька академія" Ігорем Пасічником.
881708
  Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 3-13. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 18)
881709
  Кралюк П. Острозька академія та проблеми становлення української філософської традиції // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 172-206. – ISBN 978-966-2254-74-7
881710
  Коновець О.Ф. Острозька академія як осередок національної науки й освіти кін. XVI - поч. XVII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 32-41. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розкрито діяльність Острозької академії (колегії) як першого українського національного науково-освітнього центру (школа, друкарня, науково-літературний осередок), показано структуру її навчально-предметної системи, значення для поширення наукових, ...
881711
  Кушнір М. Острозька Біблія 1581 року в науковій спадщині Івана Огієнка // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 348-351. – ISBN 966-76-31-01-Х
881712
   Острозька Біблія в контексті української та європейських культур / П.М. Кралюк, Р. (отець Рафаїл) Торконяк, , І.Д. Пасічник; П.М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І.Д. Пасічник. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2006. – 124 с., [ 10 ] с. іл. : іл. – ISBN 966-7631-97-3
881713
   Острозька давнина : дослідження і матеріали. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – ISBN 5-7702-1006-0
1. – 1995. – 154, [2] с. : іл., фот., табл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст.
881714
  Бондарчук Я. Острозька слов"яно-греко-латинська академія – як осередок національного та духовного формування особистості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 44-50
881715
  Мицько І. Острозька слов"яно-греко-латинська академія // Острозька давнина : дослідження і матеріали / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України ; [відп. ред. І. Мицько ; ред. У. Боянівська ; фотоіл. В. Ольхом"як ]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 1995. – 1. – С. 13-23. – ISBN 5-7702-1006-0
881716
  Мицько І.З. Острозька слов"яно-греко-латинська академія (1576-1636) / І.З. Мицько. – Київ, 1990. – 190с.
881717
  Мельник Л.Г. Острозька угода 1670 р. та перспектива Гетьманщини в Правобережній Україні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-11. – (Історія ; Вип. 22)


  Розглядаються українсько-польські переговори 1670 р. між Польщею і гетьманом Михайлом Ханенком та підписання в їх результаті Острозького трактату. Проведений порівняльний аналіз текстів Острозьких і Глухівських статей. Розкрите їхнє історичне значення.
881718
  Харлампович К. Острозьке училище (діяльність Острозької академіїї) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 165-210.
881719
  Хведась А.О. Острозький державний історико-культурний заповідник / А.О. Хведась. – Львів, 1986. – 56с.
881720
  Петровський-Штерн Острозький екзорцизм 1733 року і поза ним: практична кабала, єврейська громада і релігійне прикордоння [додаток: переклад фрагменту рукопису Гілеля Баал Шема "Сефер га-хешек"] // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – С. 122-136. – ISSN 2305-4034
881721
  Капсамун І. Острозький клуб = "Ostroh Forum" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 8-9


  Вперше в Україні за пропозицією Острозької академії може бути відкрита нова спеціальність "Національна безпека". Учасниця форуму, студентка ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка І. Дасюк " переконана, що проект згуртовує та змушує знаходити нові шляхи до ...
881722
  Шевченко Т. Острозький колегіум єзуїтів (1626-1648) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С. 85-88
881723
   Острозький літописець (Із "Хроніки Бєльського потрібні речі вибрані) (1500-1636) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 93-109. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Марцін Бельський (пол. Marcin Bielski; *1494— †18 грудня 1575) — польський письменник та історіограф, автор низки поетичних і прозових творів, військовик.
881724
  Гуменюк С. Острозькі книжники як продовжувачі святоотцівської традиції // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 37-46. – ISSN 2227-1503
881725
   Острозькі просвітники XVI-XX ст.. – Острог, 2000. – 480с. і 24с. – ISBN 966-7631-05-2
881726
  Корытковская А.Г. Остролистник / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1965. – 188с.
881727
   Остромирова Євангелія 1056-1057. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 218, [2] с. : іл., табл. – На обкл. заголовок не зазнач. - Слов.: с. 205-218. – ISBN 966-8387-31-7
881728
  Солонська Н. Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-45.
881729
   Остромирово Евангелие, 1056-1057. – Ленинград, 1988. – 294с.
881730
  Есепкина Н.А. Остронаправленные зеркальные антенны с переменным профилем отражателя для радиотелескопов : Автореф... канд. техн.наук: / Есепкина Н.А.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинин. – Л., 1958. – 12л.
881731
  Маклин А. Остросюжетный детектив / А. Маклин. – Москва : Юридическая литература
Вып. 4. – 1990. – 704 с.
881732
  Чейз Д.Х. Остросюжетный детектив / Д.Х. Чейз. – Сухуми : Алашара, 1991. – 668с. – ISBN 5-8144-0317-9
881733
   Остросюжетный детектив. – М.
5. – 1991. – 254с.
881734
  Макдональд Р. Остросюжетный детектив / Р. Макдональд. – Москва : РИКЦ "Фемида-Ю", 1993. – 608с. – (Остросюжетный детектив ; Вып.11). – ISBN 5-86810-036-0
881735
   Остросюжетный детектив : [сборник]. – Харьков : Лианда. – ISBN 5-7664-0967-2
[Вып. 12] : Желтый пес. Цена головы. Негритянский квартал. Президент : романы. Неизвестные в доме: повесть / Жорж Сименон ; [пер. с фр. Е. Загорянского, Т. Лещенко-Сухомлиной, Н. Жаковой. – 1993. – 572, [4] с. : ил.
881736
  Белков Сергей Остроты природы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 78-81 : фото
881737
  Зворыкин Ю.Н. Остроумие в публичной лекции. / Ю.Н. Зворыкин. – М, 1980. – 48с.
881738
  Фрейд. З. Остроумие и его отношение к бессознательному / З. Фрейд. – М, 1925. – 318с.
881739
  Фрейд. З. Остроумие и его отношение к бессознательному / З. Фрейд. – Москва, 1997. – 318 с.
881740
  Фрейд Зигмунд Остроумие и его отношение к бессознательному = Der witz und seine beziehung zum unbewubten / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя СПб, 1998. – 310с. – ISBN 5-89329-035-6
881741
  Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / Зигмунд Фрейд ; [ перевод Я.М. Коган, М.В. Вульф ; науч. ред. перевода Л.В. Марищук ]. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 480 с. – ISBN 5-17-036052-5
881742
  Иванова Т.В. Остроумие и креативность // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.76-87. – ISSN 0042-8841
881743
  Левченко В. Остроумие и юмор: становление философских и эстетических концептов в эпоху Модерна // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 7-14. – ISSN 2410-2601


  У статті розглядаються гносеологічні та соціальні причини смислового переформатування концептів "дотепність" і "гумор" в епоху раннього Європейського Модерну. Дослідження здійснено на аналізі філософських і естетичних текстів французьких і англійських ...
881744
   Остроух Віталій Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 97-98
881745
   Остроух Віталій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 185-186 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
881746
   Остроух Віталій Іванович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 106. – ISBN 966-95774-3-5
881747
  Пинес Б.Я. Острофокусные рентгеновские трубки и прикладной рентгеноструктурный анализ / Б.Я. Пинес. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 268 с.
881748
  Гасанов Х.А. Острые алкогольные психозы / Х.А. Гасанов. – Баку, 1964. – 204с.
881749
  Королев В.И. Острые грани аренды / В.И. Королев. – М, 1991. – 63с.
881750
  Комиссаров В.С. Острые камни дорог : роман / В.С. Комиссаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 291с.
881751
   Острые кишечные инфекции, вызванные условно патогенными микроорганизмами. – Киев, 1984. – 152с.
881752
  Лужников Е.А. Острые отравления / Е.А. Лужников, Л.Г. Костомарова. – М., 1989. – 431с.
881753
  Даниленко В.С. Острые отравления растениями / В.С. Даниленко, П.В. Родионов. – 2-е испр. и доп. – К, 1982. – 102с.
881754
  Соколов М.И. Острые респираторные вирусные инфекции / М.И. Соколов. – Москва, 1968. – 260с.
881755
   Острые стрелы. Сатира и юмор. – Пенза, 1959. – 196с.
881756
  Крашенинников А.Д. Острые углы / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1973. – 218с.
881757
  Низова А.М. Острые углы в воспитании / А.М. Низова. – М., 1975. – 96с.
881758
   Острые углы воспитания. – Минск, 1990. – 102с.
881759
  Шмелев А.Г. Острые углы семейного круга : (психология обыденной жизни) / А.Г. Шмелев. – Москва : Знание, 1986. – 96с.
881760
  Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. / В.Т. Томин. – М., 1991. – 239с.
881761
   Острый аппендицит. – М., 1975. – 16с.
881762
  Кроум Р.Л. Острый аппендицит // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 48-54. – ISSN 2312-7104
881763
   Острый и хронический стресс. – Сыктывкар, 1986. – 116с.
881764
  Бердикулов С. Острый клинок : повесть / С. Бердикулов. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 165 с.
881765
  Владимиров В.Г. Острый панкреотит. / В.Г. Владимиров, В.И. Сергиенко. – Москва, 1986. – 240с.
881766
  Осипова Г.В. Острый период экспериментальной ишемии миокарда в условиях гипотермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Осипова Г.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
881767
  Свадковский Б.С. Острый пигментный нефроз и его судебно-медицинская оценка / Б.С. Свадковский ; [ред. В.В. Томилин ; худ. ред. О.Л. Лозовская]. – Москва : Медицина, 1974. – 150, [2] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 144-150
881768
  Суханова Н.А. Острый серп луны / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1974. – 192с.
881769
  Соснин А.С. Острый угол / А.С. Соснин. – Смоленск, 1960. – 196с.
881770
   Острый угол. – Рязань, 1961. – 158с.
881771
  Глазов Г.С. Острый угол / Г.С. Глазов. – М, 1963. – 107с.
881772
  Зенов И. Острый угол / И. Зенов. – Ереван, 1970. – 72с.
881773
   Острянін Данило Хомич // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 192-194. – ISBN 966-02-0537-6
881774
  Айхенвальд Ю.А. Остужев / Ю.А. Айхенвальд. – Москва, 1977. – 265с.
881775
  Умарова А. Остывшие гильзы : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 10. – С. 92-106. – ISSN 0321-1878
881776
  Горбовский Г.Я. Остывшие следы / Г.Я. Горбовский. – Л, 1991. – 382с.
881777
  Панченко Н.В. Остылый уголь: Стихи. / Н.В. Панченко. – М., 1981. – 143с.
881778
  Барабаш К. Осуд Лісістрати // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561
881779
  Кашуба М. Осуд юрби як споживацького суспільства у творах Григорія Сковороди / М. Кашуба, Ю. Грибкова // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 166-172. – ISBN 978-617-640-200-8


  Розглянуті думки Григорія Сковороди про юрбу як суспільство споживання, що є причиною страждань і нещастя людини.
881780
  Пришвин М.М. Осударева дорога / М.М. Пришвин. – М., 1958. – 238с.
881781
  Виноградов А.К. Осудження Паганіні : роман / А.К. Виноградов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 336 с.
881782
  Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) : монографія / В.М. Бурдін ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 780 с. – Бібліогр.: с. 720-774. – ISBN 978-966-613-788-6
881783
  Бурдін В.М. Осудність та неосудність у кримінальному праві України: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бурдін В.М. ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 25 назв
881784
  Бурдін В. Осудність та неосудність: порівняльно-правові аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 53-61
881785
  Лень В.В. Осудність у кримінальному праві і законодавстві : монографія / В.В. Лень; Мін-во внутрішніх справ України; Дніпропетровський державний ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. – 180с. – ISBN 978-966-383-139-8
881786
  Вознюк А.А. Осудність як ознака суб"єктів злочинів, передбачених ст. 255, 257, 2583, 260 КК України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 100-105. – ISSN 2524-0064
881787
  Чорней С.В. Осудність як передумова винності та кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 274-278. – ISSN 2219-5521
881788
  Кларк М. Осужден пожизненно : роман / Маркус Кларк ; Пер. с англ. И. Головня и Т. Сикорской. – Москва : Художественная литература, 1986. – 494 с. : іл.
881789
  Леонтьев Л. Осуждение / Л. Леонтьев. – К, 1928. – 211с.
881790
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини / А.К. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1938. – 363с.
881791
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини / А.К. Виноградов. – Москва, 1952. – 348с.
881792
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини / А.К. Виноградов. – Москва, 1955. – 352с.
881793
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини : Роман / А.К. Виноградов. – Київ : Художня література, 1958. – 344с.
881794
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини / А.К. Виноградов. – Ульяновск, 1962. – 351с.
881795
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини / А.К. Виноградов. – Київ, 1984. – 328с.
881796
  Виноградов А.К. Осуждение Паганини / А.К. Виноградов. – Махачкала, 1988. – 560с.
881797
  Фанкин Ю.А. Осуждение Сократа. / Ю.А. Фанкин. – М, 1986. – 204с.
881798
  Димов Д. Осужденные души / Д. Димов. – М., 1963. – 287с.
881799
  Логинов Д. Осужденные цветы // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 102-115


  Французский поэт Шарль-Пьер Бодлер
881800
  Гюго В. Осужденный на смертную казнь : [Повесть] / В. Гюго; Виктор ; Пер. с фр. Н.В. – Санкт-Петербург : Изд. книгопр. "Посредник" ; Тип. торг. дома А.П. Печковский, 1906. – 77 с. – Пер. также под загл.: Последний день осужденного, Последний день осужденного на смерть, Последний день приговоренного к смерти
881801
  Алієва-Барановська Осучаснення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 62-66
881802
  Пашко Л.А. Осучаснення управлінської культури як основа оновлення управлінських відносин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
881803
  Вусик Н. Осучаснення як принцип осмислення системи образів персонажів у "Книзі царя Давида" Ш. Гайма // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 75-81. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X
881804
  Кибальчич А.Д. Осушение болот / А.Д. Кибальчич. – М., 1926. – 52с.
881805
  Брудастов А.Д. Осушение болот и регулироваие водоприемников / А.Д. Брудастов. – Москва : Новый агроном, 1928. – 432с.
881806
   Осушение горных разработок и охрана окружающей среды: сб. ст.. – М., 1985. – 86с.
881807
  Крупнова Г.Ф. Осушение и освоение заболоченных земель / Г.Ф. Крупнова. – Л, 1957. – 32с.
881808
  Елпатьевский М.П. Осушение и освоение заболоченных лесных земель / М.П. Елпатьевский, М.М. Елпатьевский, В.к. Константинов; Под общ. ред. М.П. Елпатьевского. – Москва : Лесная промышленность, 1970. – 232с.
881809
   Осушение и освоение низинных болот Полесской зоны УССР. Сб. ст.. – К., 1965. – 275с.
881810
  Скоропанов С.Г. Осушение и сельскохозяйственное освоение болот в Белоруссии / С.Г. Скоропанов. – Москва, 1954. – 133с.
881811
  Брудастов А.Д. Осушение минеральных и болотных земель : Учебное пособие для ВТУЗов водного хозяйства / А.Д. Брудастов. – Изд. 3-е. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1933. – 736с.
881812
  Брудастов А.Д. Осушение минеральных и болотных земель / А.Д. Брудастов; Под ред. Шаумяна В.А. – Изд. 4-е. – Москва : Сельхозгиз, 1955. – 444с.
881813
  Шпетке Осушение почвы подземным дренажем / Шпетке. – М.-Л., 1926. – 95с.
881814
  Безкровний А.К. Осушений гектар / А.К. Безкровний. – К, 1973. – 48с.
881815
  Гаськевич В.Г. Осушені мінеральні грунті Малого Полісся / В.Г. Гаськевич, С.П. Позняк; МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 256 с. – ISBN 966-613-195-1
881816
  Каркуцієв Г.М. Осушення заболочених земель на Україні та його вплив на стік // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 72-77 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
881817
  Кончиц А.А. Осушествлении активних операций в коммерческих банках Республики Беларусь // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 193-195. – ISBN 978-617-7069-02-6
881818
   Осушительная мелиорация и охрана природных ресурсов Украинского Полесья. – К., 1988. – 178с.
881819
  Булдей В.Р. Осушительные мелиорации и охрана природы. / В.Р. Булдей, С.Т. Вознюк. – Львов : Высшая школа, 1987. – 157,1с.
881820
  Маневич Л.О. Осушка масла цеолитами и дегазация / Л.О. Маневич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 169 с.
881821
  Геренчук К.І. Осушувальні меліорації в ландшафтній інтерпретації / К.І. Геренчук, В.П. Муха // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 39-44. – Бібліогр.: 7 назв
881822
  Мольчак Я.О. Осушувальні меліорації на Волині і пов"язані з ними зміни дощового стоку та ерозії грунтів : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 22-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
881823
   Осуществеление правосудия по уголовным делам: межвуз. темат. сб.. – Калининград, 1987. – 100с.
881824
  Горбул А.Д. Осуществелние кадровой политики КПСС на Украине в 1945-1970-х годах: опыт, уроки : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Горбул А. Д.; КГУ. – К., 1989. – 48л.
881825
  Даниялов А.Д. Осуществение Ленинской национальной политики КПСС в Дагестане : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Даниялов А.Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Махачкала, 1969. – 37л.
881826
  Комаренко Елена Григорьевна Осуществление аграрной политики КПСС в Приморье в условиях развитого социализма (1959-1975 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.01 / Комаренко Елена Григорьевна ; АН СССР , Дальневосточный научный центр. – Владивосток, 1978. – 25 с.
881827
   Осуществление аграрной политики КПСС в Сибири и на Дальнем Востоке: сб. ст.. – Томск, 1986. – 175с.
881828
   Осуществление в СССР системы мониторинга загрязнения природной среды. – Л., 1978. – 117с.
881829
  Малыхин Л.В. Осуществление в условиях Дальнего Востока политики оживления Советов (1924-1925 гг.) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малыхин Л.В.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 14л.
881830
  Донченко Николай Тимофеевич Осуществление взаимосвязи в обучении физике и математике в средней школе (8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Донченко Николай Тимофеевич; НИИ педагогики УССР. – К., 1984. – 24л.
881831
  Мельниченко И.Н. Осуществление взаимосвязи украинского и русского языков в обучении орфографии русского языка / И.Н. Мельниченко. – К., 1966. – 134с.
881832
  Пак Осуществление всеобщего обязательного началльного обучения в СССР и КНДР. : Автореф... канд. пед.наук: / Пак Хын-Сен; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
881833
  Винокуров С.В. Осуществление всеобщего семилетнего обучения и перспективы перехода к всеобщему среднему образованию в Воронежской области. : Автореф... канд. пед.наук: / Винокуров С.В.; Акад. пед. наук РСФСР. – Воронеж, 1954. – 17л.
881834
  Цукерман М.И. Осуществление гражданми субъективных прав по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юр.наук: 712 / Цукерман М. И.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1968. – 18л.
881835
  Петровская И.Ф. Осуществление енинских идей электрификации в Молдавской ССР / И.Ф. Петровская. – Кишинев, 1970. – 204с.
881836
   Осуществление и защита гражданских и трудовых прав: сб. науч. тр.. – Краснодар, 1989. – 174с.
881837
  Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов ; [МГУ им. М.В. Ломоносова, Каф-ра гражд. права Юрид. фак-та]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Статут, 2001. – 414 с. – (Классика российской цивилистики). – ISBN 5-8354-0033-0
881838
   Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства: межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1991. – 172с.
881839
  Бардин Л.Н. Осуществление и защита прав соотечествинников на государственном и международном уровне как направление правового обеспечения приоритетных национальных проектов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1812-3910
881840
  Сафаров П. Осуществление идей В.И.Ленина о здоровье народа в Таджикистане / П. Сафаров. – Душанбе, 1970. – 68с.
881841
  Талапина С.В. Осуществление идей Великого Октября в Белоруссии. / С.В. Талапина. – Минск, 1978. – 71с.
881842
  Исаенкова О.В. Осуществление исполнения по Уставу гражданского судопроизводства 1864 года: сравнение с отдельными современными положениями исполнительного производства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-11. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе компаративистского анализа представлена характеристика устава гражданского судопроизводства 1864 г.
881843
  Горбул Александр Дмитриевич Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в 1945-1970 гг. : Дис... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Горбул Александр Дмитриевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко, Ин-т повышения квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1989. – 475л. – Бібліогр.:л.408-475
881844
  Аминова Р.Х. Осуществление коллективизации в Узбекистане (1929-1932 гг.) / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1977. – 312с.
881845
  Аминова Р.Х. Осуществление коллективизации в Узбекистане (1929-1932 гг.) / Р.Х. Аминова. – Ташкент, 1977. – 312с.
881846
  Романюк А.И. Осуществление Коммунистической партией комплексного подхода в воспитании труженикос сельского хозяйства в условиях совершенствования социализма (на матре. Укр.) : Автореф... канд. ис.наук: 07.00.01 / Романюк А. И.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1986. – 17л.
881847
  Родионов А.И. Осуществление Коммунистической партией ленинской национальной политики среди малых народностей Севера Сибири и Дальнего Востока (1917-1922) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Родионов А. И. ; МВССО РСФСР ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 20 с.
881848
  Хайрутдиов Р.Г. Осуществление коммунистической патией ленинской программы по национальному вопросу в 1917-20 гг. / Р.Г. Хайрутдиов. – Казань, 1976. – 246с.
881849
  Степанов Б.Н. Осуществление комплексной механизации -- важнешее условие превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального в период развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Степанов Б.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – М, 1972. – 24л.
881850
  Кошман И.М. Осуществление контроля при обучении английскому языку с интенсивным применением звукотехничесих средств на старшем этапе языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кошман И.М.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1975. – 20л.
881851
  Асадов А.А. Осуществление КПСС ленинских принципов интернационализма во взаимоотношениях между социалистическими странами (1956-1959 гг). : Автореф... наук: / Асадов А.А.; Ком.высш. и сред. спец. обр.Совета Министр. АзССР. Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 27л.
881852
  Ходубски Анджей Осуществление культурной революции в Азербайджане в период строительства социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Ходубски Анджей; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 24л.
881853
  Федоренко Л.Г. Осуществление культурной революции в Польской Народной Республике (1944-1956 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Федоренко Л.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 22 с.
881854
  Федоренко Л.Г. Осуществление культурной революции в Польской народной республике (1944-1956) : Дис... канд. ист.наук: / Федоренко Л.Г.; КГУ. – К., 1970. – 374л. – Бібліогр.:л.1-42
881855
  Мухаметкалиев К. Осуществление ленинских идей в развитии рабселькоровского движения в период создания экономического фундамента социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Мухаметкалиев К.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 24л.
881856
   Осуществление ленинских идей дружбы народов и пролетарского интернационализма в Казахстане: науч.-темат. сб.. – Алма-Ата, 1984. – 165с.
881857
   Осуществление ленинских идей о построении и упрочении социализма. Сб. ст.. – М., 1970. – 191с.
881858
  Докучаев Г.А. Осуществление ленинских идей развития производительных сил / Г.А. Докучаев, М.К. Козыбаев. – Алма-Ата, 1987. – 150с.
881859
  Литвиновский И.А. Осуществление ленинских идей электрификации в Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Литвиновский И.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 26л.
881860
  Романов Ю.И. Осуществление ленинских идей электрификации в Казахстане / Ю.И. Романов. – Алма-Ата, 1977. – 299с.
881861
  Петровская И.Ф. Осуществление ленинских идей электрификации в Молдавской ССР : Автореф... канд. историч.наук: / Петровская И.Ф.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 28л.
881862
  Оноре-Артынов Осуществление ленинских принципов массовости советской печати в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Оноре-Артынов М. М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 32 с.
881863
  Сковпен О.Д. Осуществление ленинских принципов подбора, расстановки и подготовки партийных кадров в начальный период социалистической реконструкции народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Сковпен О.Д.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 25л.
881864
  Алексеев Ю.П. Осуществление ленинских принципов продовольственной политики (октябрь 1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алексеев Ю. П.; Мос. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 20л.
881865
  Фоменко Владимир Васильевич Осуществление ленинских принципов пролетарского интернационализма и использование опыта КПСС в идеологической работе КПГ и СЕПГ (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фоменко Владимир Васильевич; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1973. – 31л.
881866
  Алещенко Н.М. Осуществление ленинских указаний в период становления Советской власти в Москве / Н.М. Алещенко. – Москва, 1968. – 85 с.
881867
  Грегораускас М.А. Осуществление ленинско-сталинского кооперативного плана в Советской Литве : Автореф... канд. эконом.наук: / Грегораускас М.А. – Вильнюс, 1950. – 40 с.
881868
  Ханин М.А. Осуществление ленинского Декрета о земле в 1917 -1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Ханин М.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
881869
  Филоненко А.С. Осуществление ленинского кооперативного плана - основа создания материально-технической базы коммунизма в деревне : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Филоненко А.С. ; ХГУ. Кафедра полит. экономии. – Х., 1965. – 24 с.
881870
  Крыхтин Е.И. Осуществление ленинского кооперативного плана в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Крыхтин Е.И.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Х., 1954. – 16л.
881871
  Левашев Ю.С. Осуществление Ленинского кооперативного плана на Алтае (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Левашев Ю. С.; Том.ГУ. – Томск, 1964. – 17л.
881872
  Иванов Б.В. Осуществление ленинского кооперативного плана на Дальнем Востоке (1922-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Б.В.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1961. – 14л. – Бібліогр.:с.14
881873
  Соболев Д.З. Осуществление ленинского плана электрификации страны / Д.З. Соболев. – М, 1965. – 79с.
881874
  Соболев Д.З. Осуществление ленинского плана электрификации страны в период развернутого строительства коммунизма. (1956-1964 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Соболев Д.З.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского о-ва. – М., 1965. – 16л.
881875
  Кротов Е.В. Осуществление ленинского принципа демократического централизма в партии большевиков в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кротов Е.В.; МГУ. Спец. учен. совет по истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
881876
  Цыбульский Валерий Иванович Осуществление ленинского принципа демократического централизма в партийных организациях Украины в период между XVI и XVII съездами ВКП(б) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Цыбульский Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 221л. – Бібліогр.:л.178-221
881877
  Цыбульский В.И. Осуществление ленинского принципа демократического централизма в партийных организациях Украины в пероиод между XVI и XVII съездами ВКП (б) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыбульский В. И.; КГУ. – К., 1987. – 23л.
881878
  Малюгин Александр Иванович Осуществление ленинского принципа демократического централизма в современной деятельности КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Малюгин Александр Иванович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1975. – 22л.
881879
  Филинюк Анатолий Григорьевич Осуществление ленинского принципа единства политической и хозяйственной работы партийными организациями Украины : Дис... канд. ист.наук: 07.0001 / Филинюк Анатолий Григорьевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 244л.
881880
  Филинюк Анатолий Григорьевич Осуществление ленинского принципа единства политической и хозяйственной работы партийными организациями Украины (1976-1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. историч. .наук : 07.00.01 / Филинюк Анатолий Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
881881
  Долот Татьяна Николаевна Осуществление ленинского принципа коллективности руководства в первичных партийных организациях Украины (1966 - 1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01. / Долот Татьяна Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 234л. – Бібліогр.:л.194
881882
  Коровяковский Д.З. Осуществление ленинского принципа материальной заинтерисованности в государственных заготовках сельсохозяйственной продукции колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Коровяковский Д. З.; МВиССО УССР, Хар.ГУ, Каф. полит. экон. – Х., 1960. – 19л.
881883
  Лях Р.Д. Осуществление ленинской аграрной политики на Украине (1917-1923 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.02 / Лях Р.Д.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 47л.
881884
  Тулепбаев Б.А. Осуществление ленинской аграрной политики партии в республиках Средней Азии. / Б.А. Тулепбаев. – М., 1967. – 326с.
881885
  Конюхов В.Н. Осуществление ленинской идеи индустриализации в автономных республиках РСФСР. / В.Н. Конюхов. – М, 1971. – 208с.
881886
  Алексеев В.Я. Осуществление ленинской идеи фактичного равенства народов в автономных республиках Приуралья и Среднего Поволжья / В.Я. Алексеев. – Уфа, 1981. – 95с.
881887
  Рехвиашвили И.И. Осуществление ленинской национальной политики в Горской республике (1920-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рехвиашвили И.И.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Орджоникидзе, 1967. – 23л.
881888
  Ержанов А.Е. Осуществление ленинской национальной политики в Казахстане в 1953-1958 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Ержанов А.Е.; Казах. гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1961. – 23л.
881889
  Курбанов А.А. Осуществление ленинской национальной политики в области народного образования в Советском Туркменистане. / А.А. Курбанов, О.Д. Кузьмин. – Ашхабад, 1976. – 228с.
881890
  Макарова Г.П. Осуществление ленинской национальной политики в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) / Г.П. Макарова. – Москва, 1969. – 269с.
881891
  Каушик Девендра Осуществление ленинской национальной политики в Средней Азии (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каушик Девендра; Ташк. гсо. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 24л.
881892
  Замлинский В.А. Осуществление ленинской национальной политики в СССР / В.А. Замлинский. – К., 1987. – 240с.
881893
  Еналеев Ш.М. Осуществление ленинской национальной политики в Татарии / Ш.М. Еналеев. – Казань, 1960. – 107с.
881894
  Макинян Г.Л. Осуществление ленинской национальной политики Коммунистической партии в Армении (1920-1936) : Автореф... канд. ист.наук: / Макинян Г. Л.; Ерев.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Ереван, 1965. – 28л.
881895
  Гадаев Х. Осуществление ленинской национальной политики на основе решений ХХ съезда КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Гадаев Х.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1962. – 19л.
881896
   Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Севера.. – М., 1971. – 344с.
881897
  Ермак Александр Петрович Осуществление ленинской политики ограничения и вытеснения капиталистических элементов города и села на Украине в 1927-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ермак Александр Петрович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1974. – 39л.
881898
  Абакумов А.А. Осуществление ленинской программы народного образования на Европейском севере России : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Абакумов А.А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 16с.
881899
   Осуществление ленинской программы строительства социализма в Восточной Сибири.. – Иркутск, 1971. – 323с.
881900
  Бамбанг Сугихарто Осуществление ленинской теории перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую на примере народно-демократической революции в Корее. : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Бамбанг Сугихарто; МГУ. – М., 1974. – 25л.
881901
  Кириллова Е.Ю. Осуществление личностного подхода в обучении : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кириллова Е.Ю.; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 28л.
881902
  Джурабаев М. Осуществление межпредметных связей в преподавании географии в узбексих школах. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Джурабаев М.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17
881903
  Погорелко Виктор Федорович Осуществление местными Советами народных депутатов функций Советского общенародного государства : Автореф... доктора юридическихнаук: 12.00.02 / Погорелко Виктор Федорович; АН УССР, Институт государства и права. – К., 1988. – 35л.
881904
  Ирошников М.П. Осуществление мечты / М.П. Ирошников. – Л, 1980. – 333с.
881905
  Машковский В.П. Осуществление научно-технической политики в угольной промышленности страны в 60-80-е годы: опыт и уроки / В.П. Машковский. – Томск, 1991. – 288с.
881906
  Шевчук И.О. Осуществление национальной программы партии в области культуры в 1961-1965 гг. (По матер. КП Эстон.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шевчук И. О.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПЭ -- филиал Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1968. – 23л.
881907
  Османов А.И. Осуществление новой экономической политики в Дагестане, 1921-1925 гг. / А.И. Османов. – М., 1978. – 214с.
881908
  Бакуменко А.П. Осуществление новой экономической политики на Украине (социально-политические аспекты проблемы). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бакуменко А.П.; Киев. гос. эконом. ун-т. – К., 1992. – 244л. – Бібліогр.:л.1-31
881909
  Давлетов Малс Ахметович Осуществление партийными организациями контроля за повышение качества промышленной продукции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.14 / Давлетов Малс Ахметович ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 24 с.
881910
  Муркелинский Гамзат Юсупович Осуществление политехнического обучения в курсе биологии с учетом зональных особенностей Дагестана : Автореф... канд. пед.наук: / Муркелинский Гамзат Юсупович; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1964. – 22л.
881911
  Шлегель О.А. Осуществление политики безопасности информационных ресурсов в сфере образования / О.А. Шлегель, М. Моласы // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 1 (21). – С. 145-152. – ISSN 1812-9463


  Рассмотрены элементы защиты информационных ресурсов в сфере образования, которые аккумулированы с использованием автоматизированных технологий и баз данных в научных библиотеках вузов, региональных центрах информации, региональных центрах новых ...
881912
  Микая Г.Н. Осуществление политики Коммунистической партии и правительтва СССР по обеспечению санаторно-курортного обслуживания трудящихся. : Автореф... Канд.ист.наук: / Микая Г.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 25л.
881913
  Баганова Галина Алексеевна Осуществление политики КПСС в облати повышения материального благосостояния рабочего класса в период развитого социализма (по материалам Татар. АССР 1959-1965 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Баганова Галина Алексеевна; Казан. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Казань, 1975. – 27л.
881914
  Комаров А.А. Осуществление правовой политики советского государства органами юстиции при проведении компании по реализации Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года в военной и послевоенный пери // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 72-79. – ISSN 1812-8696
881915
  Омельченко Г.Е. Осуществление правосудия в республике Куба / Г.Е. Омельченко. – 84 с.
881916
  Шишков Виктор Рангелов Осуществление принципа коллективности руководства в деятельности БКП на современном этапе. (С учетом опыта КПСС) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Шишков Виктор Рангелов; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1978. – 23л.
881917
  Берзин А.И. Осуществление принципа материальной заинтересованности в колхозах / А.И. Берзин. – М, 1959. – 94с.
881918
  Федченко П.Г. Осуществление принципа материальной заинтересованности в производственных связях колхозов с государством. : Автореф... канд. экон.наук: / Федченко П.Г.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1962. – 20л.
881919
  Рубцов А.Н. Осуществление принципа пролетарского интернационализм в отношениях СССР и европейских стран народной демократии : Автореф... канд. ист.наук: / Рубцов А.Н.; ЛГУ. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1955. – 16л.
881920
  Кашибадзе Пирдара Григорьевна Осуществление принципа связи школьного обучения с практикой социалистического строительства в общеобразовантельных школах Грузинской ССР (1921-1985 гг.) : Автореф... д-ра пед.наук: 13.00.01 / Кашибадзе Пирдара Григорьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1987. – 53л.
881921
   Осуществление принципов интернационализма в национальной политике КПСС.. – М., 1975. – 342с.
881922
   Осуществление принципов интернационализма в условиях развитого социализма. – Минск, 1979. – 270с.
881923
   Осуществление принципов пролетарского интернационализма в процессе социалистической революции.. – Свердловск, 1974. – 76с.
881924
  Гасилов В.Л. Осуществление программных движений управляемых систем при постоянно действующих возмущениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Гасилов В.Л.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
881925
  Косымбетов И. Осуществление программы Коммунистической партии в области культуры на Советском Востоке в 1926-1937 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Косымбетов И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Нукус, 1968. – 18л.
881926
  Канатов В.И. Осуществление реформы 1861 года в Симбирской губернии (по материалам уставных грамот, дарственных и выкупных сделок) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Канатов В.И.; МГУ. Ист. фак-т. – М., 1970. – 23л.
881927
  Титов Ю.П. Осуществление Советских социалистическим государством функции подавления сопротивления свергнутых эксплуататорских классов внутри страны в период перехода на мирную работу по восстановлению народног : Автореф... канд. юр.наук: / Титов Ю. П.; МГУ. – М., 1955. – 15л.
881928
  Кириенко Н.М. Осуществление социалистического принципа оплаты труда в колхозах Днепропетровской области в годы послевоенной Сталинской пятилетки : Автореф... канд. экономич.наук: / Кириенко Н.М.; МВО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. Каф-ра политэкономии. – Киев, 1951. – 16 с.
881929
  Енгоян П.И. Осуществление сталинской политики идустриализации в Армении в 1928-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Енгоян П.И.; Ерванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1952. – 22 с.
881930
  Дмитрик Н.А. Осуществление субьективных гражданских прав с использованием сети Интернет / Н.А. Дмитрик. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 200с. – ISBN 5-466-00173-2
881931
  Акбаров Т.Б. Осуществление Таджикской Советской Социалистической Республиой суверенных прав в области международных культурных связей : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Акбаров Т.Б. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1964. – 17с.
881932
  Станисловайтис Р. Осуществление функции подавления сопротивления свергнутых классов в Советской Литве в 1940-1951 гг. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.710 / Станисловайтис Р.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 23л.
881933
  Оптов Е.Л. Осуществление ЦКК-РКИ контроля в промышленности в годы создания фундамента социалистической экономики (1926-1932 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Оптов Е. Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1965. – 16л.
881934
  Сергеева А.С. Осуществление школьных курсов математики и физики на основе идеи вектора. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Сергеева А.С.; Калинин.гос.пед.ин-т. – Калинин, 1970. – 20л.
881935
  Голован В.Т. Осуществление экономической политики КПСС в развитии колхозного производства на современном этапе коммунистического строительства. (На опыте деятельности Компартии Белоруссии) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Голован В.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Минск, 1968. – 18л.
881936
  Рапопорт Ю.М. Осуществление экономической политики КПСС в условиях Европейского Севера РСФСР / Ю.М. Рапопорт. – Ленинград, 1984. – 217 с.
881937
  Алексеев С.В. Осуществление экономической политики КПСС трудовыми коллективами промышленных предприятий Украины : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алексеев С. В.; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1990. – 20с.
881938
  Алексеев С.В. Осуществление экономической политики КПСС трудовыми коллективами промышленных предприятий Украины в 80-е годы / Алексеев С.В. – Київ, 1990. – 216л.
881939
  Стеценко О.И. Осуществление энергетического перевооружения народного хозяйства УССР в годы первой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Стеценко О.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 24 с.
881940
  Воропанов В.А. Осуществление юрисдикционных функций в башкирском сословии в первой половине ХІХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 16. – С. 3-7. – ISSN 1812-3805
881941
  Борисов Ю.В. Осуществленная мечта маркизы Помпадур // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 147-178. – ISSN 0130-3864
881942
   Осуществляя творческий подход. – Л., 1988. – 284с.
881943
  Чобану Раду Осущестляется мечта / Чобану Раду. – Бухарест, 1978. – 48 с.
881944
  Димашко Ю.А. Осцеллятор в некоторых задачах квантовой теории. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Димашко Ю.А.; МВ и ССо УССР. – Донецк, 1979. – 19л.
881945
  Козирод И.Д. Осцилиополярография некоторых цветных металлов на стационарном ртутном электроде. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Козирод И.Д.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 19л.
881946
  Воронина Н.В. Осцилирующие функции и некоторые их приложения / Н.В. Воронина. – Пермь, 1983. – 61с.
881947
  Воронина Н.В. Осцилирующие функции и некоторые их приложения / Н.В. Воронина. – Свердловск, 1990. – 112с.
881948
  Войтковски Мачей Осциллирующие движения в динамических системах с некомпактным фазовым пространством : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Войтковски Мачей; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 11л.
881949
   Осциллирующие функции и некоторые их приложения: уч. пособие. – Пермь, 1975. – 229с.
881950
  Воронина Н.В. Осциллирующие функции и некоторые ихх приложения / Н.В. Воронина. – Пермь, 1977. – 60с.
881951
  Мельник С.И. Осциллирующие функции и принцип Сен-Венана. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Мельник С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
881952
  Букин А.Н. Осциллографирование колебаний сверхвысоких частот. / А.Н. Букин. – Ленинград, 1963. – 212с.
881953
  Глазер Ф.Ю. Осциллографирование процессов регулирования паровых турбин / Ф.Ю. Глазер. – М.-Л., 1964. – 20с.
881954
  Городецкий Ю.С. Осциллографическая полярография некоторых неорганических деполяризаторов на ртутных и твердых электродах : Автореф... канд. хим.наук: / Городецкий Ю. С.; Киш. ГУ. – Кишинев, 1967. – 20л.
881955
  Повхан М.Ф. Осциллографическая полярография с заданным переменным напряжением на амальгамированном серебряном электроде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Повхан М.Ф. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 13 с.
881956
  Михайлов В.А. Осциллографическая полярография с параллельной регистрацией катодных и анодных полярограмм. : Автореф... канд. техн.наук: 05.253 / Михайлов В.А.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1971. – 23л.
881957
  Соловов В.Я. Осциллографические измерения / В.Я. Соловов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 72 с.
881958
  Пароль Н.В. Осциллографические электронно-лучевые трубки / Н.В. Пароль, А.С. Бернштейн. – Москва : Радио и связь, 1982. – 48 с.
881959
  Пароль Н.В. Осциллографические электронно-лучевые трубки / Н.В. Пароль, А.С. Бернштейн. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 96 с.
881960
  Бондарко Л.В. Осциллографический анализ речи / Бондарко Л.В. – Ленинград : Изд. Ленинградского ун-та, 1965. – 47с.
881961
  Альбота Л.А. Осциллографический полярограф с импульсной синхронизацией и его применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Альбота Л.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1964. – 20л.
881962
  Чех И. Осциллографы в измерительной технике : Конструкция и применение современного электронно-лучевого осциллографа / И. Чех. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 783 с.
881963
  Пономарева Валентина Михайловна Осциллополярографические характеристики алюминия, сурьмы, висмута, олова, свинца и кадмия в присутствии глюконата кальция и использование их для анализа различных объектов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Пономарева Валентина Михайловна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.28-29
881964
  Черникова Э.Н. Осциллополярографические характеристики молибдена (VI) и молибдена (V) и определение его в присутствии вольфрама. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Черникова Э.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
881965
  Цыганков Е.М. Осциллополярографические характеристики некоторых РЗЭ и их использование в аналитической химии : Автореф... канд. хим.наук: / Цыганков Е. М.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 21л.
881966
  Урусова Сатаней Хатахшуковна Осциллополярографическое и гистологическое исследование влияния йодо-бромных вод на динамику йода в организме человека и экспериментальных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Урусова Сатаней Хатахшуковна; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1980. – 18л.
881967
  Ватаман И.И. Осциллополярографическое изучение комплексов Bi, Zn, Sb с некоторыми лигандами и использование этих комплексов в анализе : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Ватаман И.И.; Львововск. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 23л.
881968
  Мердян В.Т. Осциллополярографическое изучение комплексов металлов 4 и 5 групп с двухосновными карбоновыми кислотами и ферроном и их аналитическое применение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мердян В.Т.; Днепропетр.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 20л.
881969
  Костицына Осциллополярографическое исследование восстановления Eu(III) и Yb(III) в растворах галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов с целью разработки методов их определения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Костицына в. И.; Урал. политехн. ин-т. – Свердловск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
881970
  Дорофеева Валентина Федоровна Осциллополярографическое исследование поведения комплексов циркония (IV) и графния (IV) с гидроксисодержащими органическими реагентами в водных и смешанных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Дорофеева Валентина Федоровна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 18л.
881971
  Климова Л.И. Осциллополярографическое поведение серусодержащих органических соединений на ртутном микроэлектроде. : Автореф... канд. хим.наук: / Климова Л.И.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 14л.
881972
  Шаповал В.И. Осциллополярография с заданным током на амальгамированном серебрянном электроде. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаповал В.И.; Акад.наук УССР.Ин-т общей и неогран.химии. – К, 1961. – 16л.
881973
  Парфеньев Р.В. Осцилляции кинетических коэффициентов электронного антимонида индия в сильных магнитных молях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парфеньев Р.В.; АН СССР.Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
881974
  Сейсян Р.П. Осцилляции магнито-поглощения и экситоны в кристаллах германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Сейсян Р.П.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
881975
  Гантмахер Ф.Р. Осцилляционные матрицы и ядра и малые колебания механических систем / Ф.Р. Гантмахер, М.Г. Крейн. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград, 1950. – 360 с.
881976
  Солнцев Сергей Алексеевич Осцилляционные свойства взбешенных сумм независимых случайных величин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Солнцев Сергей Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
881977
  Солнцев С.А. Осцилляционные свойства взвешенных сумм независимых случайных величин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Солнцев С.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1985. – 15л.
881978
  Солнцев С.А. Осцилляционные свойства возвешенных сумм независимых случайных величин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Солнцев С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 15л.
881979
  Аксиев А.З. Осцилляционные свойства решений разностных уравнений / А.З. Аксиев. – Фрунзе, 1990. – 95с.
881980
   Осцилляция и устойчивость решений дифференциально-функциональных уравнений: сб. науч. тр.. – К., 1982. – 147с.
881981
  Шевело В.Н. Осцилляция решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. / В.Н. Шевело. – К, 1978. – 154с.
881982
  Быков Я.В. Осцилляция решений операторно-разностных уравнений с конечными разностями второго и высшего порядков / Я.В. Быков, Б.К. Темиров. – Фрунзе, 1990. – 124с.
881983
  Быков Я.В. Осцилляция решений операторно-разностных уравнений с конечными разностями первого порядка / Я.В. Быков. – Фрунзе, 1985. – 263с.
881984
  Гуменюк А.Ф. Осциляторна залежність в енергетичному спектрі центрів прилипання в кристалах А-АІ2О3 / А.Ф. Гуменюк, С.Ю. Кутовий, М.О. Гребенович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Методами термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) досліджено енергетичний спектр центрів прилипання (ЦП) у спеціально не легованих кристалах [альфа]-Al2O3, в інтервалі температур 80-500 К. Виявлено, що енергії термічної активації ЦП утворюють одну ...
881985
  Филиппов Г.Ф. Осциляторные функции и ядерная материя / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1969. – 19 с.
881986
  Цетлин М.Б. Осциляции критической температуры и энергетической щели сверхпроводящих тонкопленочных систем металл-неменатлл : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цетлин М. Б.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1981. – 17л.
881987
  Врублевская Т.Я. Осциоллополярогрфическаое изучение комплексообразования цинка и свинца с органическими и неорганическими лигандами в условиях ускониня и торможения разряда на трутном капельном электроде и использов : Дис... канд. хим.наук: / Врублевская Т. Я.; МВиССО УССР, Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1976. – 169л. – Бібліогр.:л.142-156
881988
  Нигматуллин Р.Ш. Осциолографический метод в применении к полярографии на твердых электродах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нигматуллин Р.Ш. ; Казан.ГУ. , каф. теплов. явлений. – Казань, 1953. – 8 с.
881989
  Земсков М.В. Осчновы общей микробиологии, вирусологии и имуннологии / М.В. Земсков, М.И. Соколов, В.М. Земсков. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва : Колос, 1977. – 312 с. : ил.
881990
   Осъвременяване на обученисто по математика. Сб. ст.. – София
ч. 1. – 1976. – 239с.
881991
  Димов Д. Осъдени души / Д. Димов. – София, 1960. – 324с.
881992
  Лютов А.Н. Осъществяване на социалистическия принцип на празпределение у нас / А.Н. Лютов. – София, 1955. – 76с.
881993
  Лелей А.С. Осы-немки. / А.С. Лелей. – Л., 1985. – 268с.
881994
  Фабр Ж.А. Осы / Ж.А. Фабр. – М - Л, 1927. – 112с.
881995
  Тинберген Нико Осы, птицы, люди / Тинберген Нико. – Москва : Мир, 1970. – 334с.
881996
  Мишев Г. Осымские рассказы. / Г. Мишев. – София, 1968. – 135с.
881997
  Черных С.Я. Осып Шабдар и его традиции. / С.Я. Черных. – Йошкар-Ола, 1975. – 175 с.
881998
  Цветаева М.И. Осыпались листья над вашей могилой... / М.И. Цветаева. – Казань, 1993. – с.
881999
  Дрогобицький Ігор Осяги науково-дослідної праці школярів Івано-Франківщини / Дрогобицький Ігор, Г. Слободян // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 189-190
882000
  Погрібний А.Г. Осягнення сутності: літ.-критич. нарис. / А.Г. Погрібний. – К., 1985. – 215с.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,