Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
881001
  Наєнко М. "Московська блекота" і російські мотиви в поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 54-63


  Йдеться про теоретичне й історико-літературне значення мотиву як рушійної сили будь-якого художнього твору. А також - про осмислення суто російських мотивів в поезії Тараса Шевченка. Автор аналізує найвідоміші твори поета, в яких російські мотиви ...
881002
   "Московський імперіалізм п"яніє від крові замучених, кінець його недалекий". У День Героїв українці згадують усіх, хто боровся за самостійність // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 17). – С. 18


  “Більшовицька гієна Сталін і його імперіалістична шайка докладають усіх зусиль, щоби повністю здушити прагнення народу до самостійного життя, але їхні плани провалюються. Лави незламних борців-революціо­нерів сміло прямують тернистим шляхом до ...
881003
  Преловська І. "Московський конкордат" 1943 р. та його наслідки для церковного життя в Україні та за кордоном // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 544-550. – ISBN 966-7379-70-1
881004
   "Московський університет повинен мати добру газету" // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  Газета "Комсомольская правда" № 226, від 27 вересня 1946 року показує недоліки, критикуючи газету "Московский университет".
881005
  Наєнко М. "Московською блекотою... заглушені". Російсько-імператорські мотиви в поезії Тараса Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7625-59-8
881006
  Наєнко М. "Московською блекотою...заглушені" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 9). – С. 1, 3


  Російсько-імперські мотиви в поезії Тараса Шевченка.
881007
  Дайчман И. "Моссад". История лучшей в мире разведки / Иосиф Дайчман. – Смоленск : Русич, 2001. – 459, [3] с. – Сер. осн. в 1999 г. – (Тайны ХХ века). – ISBN 5-8138-0223-1
881008
   "Мосфильм". – М, 1959. – 391с.
881009
  Добробабина О.Ю. "Мотив просветления" в повести Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 164-169
881010
  Прищепа Т.В. "Мотив творчості у постмодерністській інтерпретації міфу про Франкенштейна (Пітер Акройд "журнал Віктора Франкенштейна") // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 198-203. – ISSN 2313-500Х
881011
  Ковальов П. "Мотор" революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 21). – С. 4


  Остання геополітина битва на теренах СНД відбувається зараз на Майдані. Чим є авангард цієї битви - покоління незалежної України?
881012
  Брагин В.А. Московское время : стихи / В.А. Брагин. – Волгоград : Книжное издательство, 1962. – 32 с.
881013
  Успенская К.В. Московской консерватории - 100 лет / К.В. Успенская, Ю.А. Розанова. – М., 1966. – 32с.
881014
  Клапиюк В.Т. Московскому государственному университету культуры и исскуств - 80 лет: страницы истории и перспективы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 102-107. – ISSN 0869-608Х
881015
   Московскому педагогическому государственному университету - 140 лет. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 1726-667Х
881016
   Московскому университету - 225 лет. – Москва, 1979. – 342с.
881017
  Снегирев В.Л. Московсое зодчество / В.Л. Снегирев. – Москва, 1948. – 292 с.
881018
  Штепа П. Московство: его происхождение, содержание, формы и историческое развитие / Павло Штепа; Пер. с укр. Владимир Молчанов. – Киев; Ровно, 2005. – 382с. – ISBN 966-8851-00-5
881019
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / П. Штепа; ред.Володимир Ковтун. – Видання скорочене. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 335 с. – ISBN 5-7707-8800-3
881020
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість : його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа ; [ред. В. Ковтуна]. – 3-тє вид. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 350, [2] с. – Бібліогр. у прим.: с. 334-350. – ISBN 966-538-054-0
881021
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа; Ред. Володимир Ковтун. – 5-те вид. – Дрогобич : Відродження, 2005. – 412с. – ISBN 966-538-168-7
881022
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа. – Вид. 6-те. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 412 с. – ISBN 978-966-538-189-1
881023
  Бедь В. Московська анафема Гетьману України Івану Мазепі була не чинною та не відповідала церковним канонам з моменту її ганебного проголошення (з архіву за 2009 та 2013 роки) // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 вересня (№ 20). – С. 12-13
881024
  Петлюра С. Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Париж : Бібліотека ім. С. Петлюри : Націоналістичне вид-во в Європі, 1966. – 100, [ 1 ] c.
881025
  Петлюра С. Московська воша / С. Петлюра. – Киев : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3847-2
881026
  Петлюра С.В. Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Київ : Просвіта, 2016. – 101, [1] с. : портр. – Сер. засн. 2015 р. - На тит. арк.: Дарунок Інституту національної пам"яті. – (Бібліотека Українського Воїна). – ISBN 978-617-7201-39-6
881027
  Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року = Muskovite expansion and Pereiaslav Rada 1654 / Віктор Брехуненко ; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Відп. ред. Ю. Мицик. – Київ : [б. в.], 2005. – 368 с. – ISBN 966-02-3420-1
881028
  Гнатюк В. Московська інвазія і виклики для української діаспори // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 171-176. – ISBN 978-966-428-398-1
881029
  Лосієвський І. Московська конференція за участю ЮНЕСКО // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 36 - 37


  Міжнародна конференція "Збереження електронної інформації в інформаційному суспільстві: проблеми та перспективи", жовтень 2011 р., м. Москва (Росія)
881030
  Донець Г. Московська література як дзеркало "русского міра" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Червень (№ 6)


  У час збройного і цивілізаційного протистояння з ерефією, здається, вже всі притомні українці зрозуміли, що і спорт, і культура, і релігія - не за політикою, що не "какая разніца",якою мовою послуговуватися, до якої партії належати, до якої церкви ...
881031
  Донцов Д. Московська отрута = Muscovite poison / Д. Донцов. – Торонто; Монтреаль : Спілка визволення України, 1955. – 296с. – ISBN 5-699-02504-9
881032
  Гринів О. Московська пандемія україноненависництва, а не лише путінський ексгібіціонізм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 35). – С. 6-7


  "Ставлення російських діячів до українства не змінювалося ніколи, а вони відтворювали настрої свого населення. Українофобство перетворилося в хронічну панднмію..."
881033
  Житарюк М. Московська редисура голокосту: Слов"янська любов чи азійська ненависть? / М. Житарюк. – Львів, 1997. – 54 с.
881034
  Шульга М. Московська суть / М. Шульга. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 96, [2] с. – Бібліогр.: с. 97. – ISBN 978-611-01-1544-5
881035
   Московська церква в Україні. допоки? / записав Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 6-7


  ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка провела конференцію. Пропонуємо головне з виступів її учасників.
881036
  Люта Т. Московський "Часовник" Івана Федорова та Петра Мстиславця 1565 року із зібрання Музею історії міста Києва // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 929-932. – (Нова серія ; вип. 21/22)
881037
  Орлов Денис Московський Renault: старт дан! : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 67 : Іл.
881038
  Степовик Д. Московський акцент у паризьких подіях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 220-226. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333


  Рец.: Паризький процес: причини, наслідки, реалії, перспективи. Документи та матеріали (1917-2017 рр.); у 4-х ч. / Упор., за ред. Л. Рябошапко та ін. Л.: Простір-М, 2018. 2374 с.
881039
  Литвиненко О.М. Московський вплив на Києво-Печерське друкарство // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 54-60. – ISSN 2311-4258
881040
  Воротняк Т. Московський гість про логіку співпраці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На філософському факультеті в рамках угоди про співробітництво між філософськими факультетами МДУ та КНУТШ відбувся семінар "Метатеоретичні властивості логічних теорій" , який провів викладач кафедри логіки МДУ ім. М. Ломоносова Д.В. Зайцев. Він, ...
881041
  Шаповалов Л. Московський державний академічний Малий театр / Л. Шаповалов. – К., 1950. – 68с.
881042
  Бездрабко Валентина Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 - 1960-і рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается место, роль и значение Московского государственного историко-архивного института в процессе институционализации документоведения; устанавливается его особенная роль в становлении классического документоведения.
881043
  Чорна С. московський патріарх у російській війні проти України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 27 грудня (№ 262)
881044
  Зінченко Арсен Московський період життя й діяльності єпископа Парфенія Левицького // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
881045
  Голота Л. Московський попихач // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 1


  17 черв. 2015 р. головна рада ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка ухвалила рішення заснувати Всеукраїнську Антипремію “Московський попихач”, що присуджуватиметься тим високопосадовцям, які публічно ігнорують вимогу 10-ї статті Конституції про ...
881046
  Ребенок В. Московський похід гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного 1618 р.: історіографія проблеми // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 80-83. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
881047
  Тереверко О. Московський похід Петра Сагайдачного. 400 років тому відбувся славний похід запорозьких козаків землями московитів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 29)
881048
  Софронов А.В. Московський характер / А.В. Софронов. – К., 1949. – 100с.
881049
   Московські вбивці Бондери перед судом. – Дорогобич, 1992. – 695с.
881050
  Нікулін Л. Московські зорі. / Л. Нікулін. – К, 1957. – 616с.
881051
  Овсій І.О. Московські переговори дипломатичної місії Директорії УНР з урядовою делегацією РСФРР в січні - лютому 1919 року / І.О. Овсій, С.В. Варгатюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
881052
  Петрунь Ф.О. Московські переробки західно-європейських мап. / Ф.О. Петрунь. – 625-635с.
881053
  Соколов Б. Московські протести: руйнування правового простору в часі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 139). – С. 3
881054
  Мельниченко В. Московські спалахи Шевченкового генія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 113-120. – ISSN 0236-1477
881055
  Яковлева Т. Московські статті гетьмана Івана Мазепи // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 450-457. – (Нова серія ; вип. 10/11)
881056
  Ляшев О. Московсько-радянські репресії на Чернігівщині: село Роїще / Олександр Ляшев ; Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Десна, 2019. – 75, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-612-9
881057
  Хведорів М.М. Московсько-українська термінологія елементарної математики / М.М. Хведорів. – Кам"янець-Подільський, 1919. – 37с.
881058
  Дубровський В.Г. Московсько-українська фразеологія / В. Дубровський. – вид. 6-те. – Київ : [Друк. б[увш.] Київ. Друк. Спілки], 1917. – [2], II, 147 c. – (6 перевидань)


  На тит. стор. прим. № 396831 автограф : В. Шугаевського 13 жовтня 1929
881059
  Дубровський В.Г. Московсько-українська фразеольогія : словник стійких сполук / В. Дубровський ; [вид. підгот.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – 125, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Лексикографічна спадщина України). – ISBN 978-966-1673-38-9
881060
   Московсько-український словник / передмова вид-ва. – Київ : Т-во " Час" ; [Акц. т-ва "Петра Барського"], 1918. – 235 [4] с. – В кінці кн. Словничок імен: чоловічих та жіночих с.229-235. – (Товариство "Час")
881061
  Вудка Ю.А. Московщина : (мемуарний есей) / Юрій А. Вудка ; пер. на укр. мову: Вячеслав Давиденко ; мистец. оформлення: Ростислав Глувко. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1978. – 298 с. – На звороті тит. арк. дані англ. ориг.: Yuriy A. Vudka. Muscovy. Memoiristic essay. - Дар Канадського Товариства Розбудови України, осередок в Оттаві, 1995 р.
881062
  Вудка Ю. Московщина / Юрій Вудка. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 298, [1] с. – ISBN 978-611-01-1757-9
881063
   Москосвкие монументалисты. – М, 1985. – 239с.
881064
  Бабенкова Наталия Ивановна Мосовская парийная организация в борьбе за идейно-политическое воспитание студенчества в период восстановления народного хояйства (1921-1925 гг) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Бабенкова Наталия Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 22л.
881065
  Каменский З.А. Мосовский кружок любомудров / З.А. Каменский. – М., 1980. – 327с.
881066
  Островський В. Моссад // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 5/8. – С. 77-79


  Екс-агент розкриває акції і методи ізраїльської таємної служби
881067
  Айзенберг Д. Моссад. Секретная разведывательная служба Израиля = Mossad. Israel"s Secret Intelligence Service / Деннис Айзенберг, Ури Дан, Эли Ландау ; [пер. с англ. Ю.Н. Сергеева]. – Москва : Международные отношения ; Улисс, 1993. – 270, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Mossad / Dennis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau. Paddington press, 1993. – (Секретные миссии). – ISBN 5-7133-0566-X
881068
  Млечин Л.М. Моссад. Тайная война / Леонид Млечин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 510, [2] с., [8] л. ил. : ил. – ISBN 5-9524-1115-0
881069
  Росоховатский И.М. Мост / И.М. Росоховатский. – Киев, 1954. – 47с.
881070
  Скурлаев Д.Н. Мост / Д.Н. Скурлаев. – Махачкала, 1961. – 64с.
881071
  Азарова Л.Т. Мост : стихи / Л.Т. Азарова. – Рига : Латгиз, 1961. – 56 с.
881072
  Грегор М. Мост / М. Грегор. – М., 1962. – 199с.
881073
   Мост. – М, 1963. – 31с.
881074
  Гольд А. Мост / А. Гольд. – Свердловск, 1969. – 55 с.
881075
  Дракохруст А.А. Мост / А.А. Дракохруст. – Минск : Беларусь, 1972. – 143 с.
881076
  Носов Е.И. Мост / Е.И. Носов. – М, 1974. – 188с.
881077
  Чхаидзе А.В. Мост : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1974. – 49 с.
881078
  Иванов-Паймен Мост / Иванов-Паймен. – Куйбышев : Куйбышевское кн. изд-во, 1975. – 351с.
881079
  Аникеев В.В. Мост : док. повесть о строительстве самого большого моста БАМа через Амур у г. Комсомольска / В.В. Аникеев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1976. – 256 с. : ил. – (Адрес подвига-Дальний Восток)
881080
  Бородкин П.А. Мост : повесть / П.А. Бородкин; [худож. Б. Лупачев]. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1980. – 135 с.
881081
  Иванов-Паймен Мост : роман / Влас Иванов-Паймен ;. – Чебоксары, 1981. – 440 с.
881082
  Коротич В.О. Мост : Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями / В.О. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1981. – 221с.
881083
  Коротич В.О. Мост : Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями ; Кубатура яйца: Размышление о пребывании в Америке / В.О. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368 с.
881084
  Черкасский Ю.А. Мост / Ю.А. Черкасский. – Донецк, 1982. – 48с.
881085
  Мустафин Я.М. Мост : повесть / Я.М. Мустафин. – Москва : Профиздат, 1983. – 272 с.
881086
  Хакимов А.Х. Мост : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Советская Россия, 1983. – 283 с.
881087
  Терещенко Г.М. Мост / Г.М. Терещенко, Л.И. Евселевский. – Х., 1983. – 87с.
881088
  Орагвелидзе М.Ф. Мост братства : очерки / М.Ф. Орагвелидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Собчота Сакартвело, 1972. – 310 с.
881089
  Мери Л. Мост в белое безмолвие / Леннарт Мери ; пер. с эст. Веры Рубер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 360 с.
881090
  Мери Л. Мост в белое безмолвие / Леннарт Мери ; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с.
881091
  Комраков Г.Б. Мост в бесконечность : повесть о Федоре Афанасьеве / Г.Б. Комраков. – Москва : Политиздат, 1981. – 383с. – (Пламенные революуионеры)
881092
  Комраков Г.Б. Мост в бесконечность / Г.Б. Комраков. – М., 1985. – 383с.
881093
  Самулявичюс Р. Мост в далекую ночь / Р. Самулявичюс. – Москва, 1970. – 48 с.
881094
  Мартинович А.Н. Мост в конце дороги : повести / Аркадий Мартинович ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 352 с.
881095
   Мост в космос. – Москва : Известия, 1971. – 623с.
881096
   Мост в космос. – М, 1976. – 720с.
881097
  Ганжа В.Л. Мост в энергетическое Эльдорадо / В.Л. Ганжа. – Минск, 1987. – 206с.
881098
  Морозова В.А. Мост вздохов / В.А. Морозова. – М., 1972. – 256с.
881099
  Морозова В.А. Мост вздохов / В.А. Морозова. – М., 1976. – 272с.
881100
  Чурбанов В.Б. Мост во Вселенную / В.Б. Чурбанов. – М, 1976. – 64с.
881101
   Мост возвращения. – М, 1978. – 32с.
881102
  Казанцев А.П. Мост дружбы / А.П. Казанцев. – Москва, 1985. – 526с.
881103
  Гай Д. Мост жизни : пьеса в 3-х действиях, 7-ми картинах / Дбюла Гай ; [Пер. с венгер. и вступит. статья А. Гершковича]. – Москва : Искусство, 1954. – 108 с.
881104
  Голованивский С.Е. Мост к людям / С.Е. Голованивский. – М., 1985. – 351с.
881105
  Орозбаев О. Мост как волосок : повесть / О. Орозбаев; авториз. пер. с кирг. С.Шепелева. – Москва : Советский писатель, 1979. – 191 с.
881106
  Алимжанов А. Мост Карасункара : повесть / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 80 с. : ил.
881107
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – М, 1977. – 496с.
881108
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого : кн. для чтения / Т. Уайлдер. – Москва : Просвещение, 1982. – 95 с.
881109
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – М, 1983. – 704с.
881110
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – Кишинев, 1990. – 671с.
881111
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого ; Мартовские иды ; День восьмой / Т. Уайлдер. – М, 1982. – 704с.
881112
  Карельская Л.П. Мост между науками (на примере изучения этногенеза Л.М.Гумилевым) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 41-42
881113
  Позельская А. Мост между прошлым и будущим. Национальная библиотека Уэльса / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-35
881114
  Лойченко Елена Афанансьевна Мост между Японией и Россией : "После нас будет жить наш труд, и только в нем мы бессмертны..." // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Приближается знаменательная дата - 110-летие Дальневосточного государственного университета. В ряду этих тех людей, которые заложили основы высшего образования на Дальнем Востоке, одно из первых мест занимает Евгений Генрихович Спальвин.
881115
  Андрич И. Мост на Дрине : Вышеградская хроника / Андрич И. ; пер. с серб.-хорв. Н.Н. Соколова ; предисл. Л.С. Соболева ; ред. О.В. Волков. – Москва : Издание иностранной литературы, 1956. – 343 с.
881116
  Андрич Иво Мост на Дрине / Иво Андрич ; Перевод с сербскохорват. Т. Вирты. – Белград : Просвета, 1976. – 455, [4] с.
881117
  Андрич И. Мост на Дрине : повести и рассказы : [пер. с серб.-хорв.] / Иво Андрич ; сост., послесл., примеч. А.Д. Романенко. – Москва : Правда, 1985. – 477 с.
881118
   Мост на Миссури и другие рассказы. – Москва-Л, 1925. – 71с.
881119
  Варненска М. Мост на реке Бенхай / М. Варненска. – Москва, 1967. – 215с.
881120
   Мост на шарнирах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 28 : рис. – ISSN 1029-5828
881121
  Флешарова-Мускат Мост над бурной рекой / Флешарова-Мускат. – Москва : Радуга, 1991. – 471с.
881122
  Нурме М. Мост над потоком дней : стих / Минни Нурме ; пер. с ест. С.Семененко и Э.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1977. – 174 с.
881123
   Мост над рекой времени. – М, 1989. – 474с.
881124
   Мост нового хозяина. – М, 1953. – 48с.
881125
  Трифонов Г.А. Мост разводится в полночь / Г.А. Трифонов. – М, 1962. – 18с.
881126
  Васильев А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – Москва, 1979. – 256с.
881127
  Васильев А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 302с.
881128
   Мост через века = Мост през вековете. – М, 1987. – 142с.
881129
  Чутко И.Э. Мост через время / И.Э. Чутко. – М, 1989. – 333с.
881130
  Татаренко Л.С. Мост через Дунай / Л.С. Татаренко. – Киев, 1977. – 238с.
881131
  Апутис Ю.Ю. Мост через Жальпе : новеллы и повести / Юозас Апутис ; пер. с лит. В. Чепайтиса. – Вильнюс : Vaga, 1989. – 437, [2] с. – (Литовская проза)
881132
  Корпачев Э.М. Мост через овраг / Э.М. Корпачев. – М., 1989. – 125с.
881133
  Никонов В.Г. Мост через Олекму. / В.Г. Никонов. – М, 1976. – 190с.
881134
  Тарасов Н.А. Мост через Раздан. / Н.А. Тарасов. – Ереван, 1972. – 115с.
881135
  Бирюков Н.С. Мост через Рейн? / Н.С. Бирюков. – Москва : Международные отношения, 1968. – 199 с.
881136
  Зюзюкин И.И. Мост через речку детства / И.И. Зюзюкин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 256с.
881137
  Малишевский И.Ю. Мост через три жизни / И.Ю. Малишевский. – М., 1987. – 331с.
881138
  Белинский А.И. Мост через фонтанку : повесть и рассказы / Белинский А.И. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 228 с. : ил.
881139
  Мясников В.Н. Мост. / В.Н. Мясников. – М., 1972. – 96с.
881140
  Иванов-Паймен Мост. / Иванов-Паймен. – Москва, 1976. – 432 с.
881141
  Лыкосова Р.И. Мост: Повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1978. – 205с.
881142
  Бурчак Л.А. Мостерство Бориса Горбатова (Роман "Донбасс") : Автореф... канд. филол.наук: / Бурчак Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 15л.
881143
  Рильський М.Т. Мости : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 120 с.
881144
  Михайленко А.Г. Мости : нариси / А.Г. Михайленко. – Київ : Молодь, 1977. – 142 с.
881145
   Мости братерства. – Донецьк, 1979. – 152с.
881146
  Синенко Мости в прийдешнє / Синенко, І. – К., 1981. – 272с.
881147
  Бажинов І.Д. Мости дружби / І.Д. Бажинов ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179с.
881148
   Мости дружби. Україна - Литва = Ukraina - Lietuva : міжнародний видавничий проект. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 82 с. : іл. – ISBN 966-8189-28-0
881149
  Саган Г.В. Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918-1939 рр.) / Г.В. Саган; НАНУ, Ін-т української та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 1999. – 95 с. – ISBN 966-02-1207-0
881150
  Ємельянов В. Мости єднання: (Міжнародна конференція "Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності") / В. Ємельянов, Л. Шевченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 0372-6436
881151
  Поліщук Я.О. Мости і мілини : [думки] / Ярослав Поліщук. – Черкаси : Брама : Вовчок О.Ю., 2004. – 87, [1] с. : іл. – На авантит. арк. дарчий напис від авт. – ISBN 966-8021-86-X


  У пр. №1746862 на авантит. арк. дарчий напис від авт.
881152
   Мости культури об"єднують // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  В університеті пройшов культурно-просвітницький захід "Мости культури об"єднують", організаторами якого виступили посольства Азербайджану та Туркменістану в Україні та наш університет. Із вступним словом виступив проректор університету П.Бех, який від ...
881153
  Руда С. Мости між двома світами (до 110-річчя від дня народження мікробіолога Льва Рубенчика) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 232-233. – ISBN 966-7060-98-5
881154
  Лобур Н.В. Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов"янської філології Франкового університету / Н.В. Лобур, В.А. Моторний, А.Л. Татаренко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 323-331. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено огляд становлення, традиції та основних напрямків перекладацької діяльності кафедри слов"янської фіпологї Франкового університету. Продовжуючи практичні і теоретичні перекладацькі напрацювання Івана Франка, викладачі кафедри збагатили ...
881155
  Волошко Н.М. Мости над безоднею часу... : поезії / Наталя Волошко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 101, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-574-1


  Зміст: Невиплакані зорі... ; Стернею часу... ; Рубці на серці... ; Ялинки жіноча доля... ; Обережно: двері зачиняються!..
881156
  Вишневський В. Мости над Дніпром // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078
881157
  Тарновський М.М. Мости над океанами : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1967. – 151 с.
881158
  Пастух Т. Мости Олега Лишеги : Фрагменти з книжки "Мости Олега Лишеги" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 22 жовтня (№ 21). – С. 18-19
881159
  Пастух Т. Мости Олега Лишеги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
881160
  Халанчук В. Мости сполучень і розлучень. Центральна Азія у хитросплетінні власних амбіцій та зовнішніх інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Вересень засвідчив підвищену увагу ЄС до Центральної Азії у площині транспортного і газового сполучення. 19 вересня Федеріка Могеріні представила бачення сполучення Європи й Азії. Примітною стала активізація навколо будівництва Транскаспійського ...
881161
  Пильо К.П. Мости у Вересень / К.П. Пильо. – Львів : Каменяр, 1988. – 78 с.
881162
   Мостиський літопис (1648 - 1653) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7023-51-6
881163
  Зорин В.Г. Мостов перестуки / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1980. – 110с.
881164
  Sengbusch G. Мостови помеѓу природните науки и ликовната уметност // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 243-256. – ISBN 978-608-203-077-7


  Мости між наукою і образотворчим мистецтвом.
881165
  Кендзера О.В. Мостовий Сергій Васильович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 665. – ISBN 978-966-02-9001-3
881166
   Мостовой Володимир Йосипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 322 : фото
881167
  Мухопад Ю.Ф. Мостовые вычислительные и управляющие устройства / Ю.Ф. Мухопад, Б.В. Сажин. – Иркутск, 1984. – 178с.
881168
  Смолов В.Б. Мостовые вычислительные устройства / В.Б. Смолов, К.Л. Кантор. – Л., 1971. – 176с.
881169
  Димитраки П.Н. Мостовые импульсные устройства с полевыми транзисторами / П.Н. Димитраки. – Кишинев, 1981. – 143 с.
881170
  Карандеев К.Б. Мостовые методы измерений : Теория и расчет электроизмерительных мостовых схем / К.Б. Карандеев. – Киев : Государственное издательство технической литературы Украинской ССР, 1953. – 246 с.
881171
  Обухов В.И. Мостовые схемы в системах автоматики / В.И. Обухов. – Минск, 1966. – 116с.
881172
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием / Г.И. Передельский. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
881173
  Здір О. Мостом слова : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 202-211. – ISSN 08-68-4790-1


  Міні-антологія латиноамериканської поезії в перекладах з іспанської Ольги Здір.
881174
  Чобану И.К. Мосты : роман / Ион Чобану ;. – Москва : Известия, 1971. – 303 с.
881175
  Милавин Б.В. Мосты / Б.В. Милавин. – Саратов, 1972. – 15с.
881176
  Кадрия Мосты : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
881177
  Мусаханов В.Я. Мосты / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 464с.
881178
  Чобану И.К. Мосты : роман / И.К. Чобану; Ион Чокану ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 541 с.
881179
  Калинин Н.Е. Мосты / Н.Е. Калинин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1988. – 176 с.
881180
  Мусаханов В.Я. Мосты / В.Я. Мусаханов. – Москва, 1988
881181
  Чобану И. Мосты / И. Чобану. – Москва, 1989. – С. 257-528
881182
  Махов А. Мосты // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 8-11
881183
  Былинов А.И. Мосты возводятся вновь / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1959. – 325с.
881184
  Былинов А.И. Мосты возводятся вновь / А.И. Былинов. – Киев, 1969. – 464с.
881185
  Гриневич Ф.Б. Мосты для измерения абсолютного и относительного параметров комплексной проводимости с большими потерями / Ф.Б. Гриневич. – К., 1975. – 22с.
881186
   Мосты дружбы. – М, 1983. – 31 с.
881187
   Мосты дружбы. Украина - Азербайджан. – ISBN 966-7953-43-2
Кн.1. – 2004. – 176с. – Международный проект
881188
   Мосты дружбы. Украина - Азербайджан = Dostluq korpuleri. Ukrayna - Azerbaycan : международный проект. – Киев : Полиграфкнига. – ISBN 966-8189-07-8
Вып. 2. – 2005. – 184 с. : ил.
881189
  Щусев П.В. Мосты и их архитектура / П.В. Щусев. – Москва, 1953. – 360 с.
881190
   Мосты и набережные Ленинграда. – Ленинград, 1991. – 318 с.
881191
  Ткаченко И.В. Мосты и набережные. / И.В. Ткаченко. – М., 1949. – 40с.
881192
  Хренов А.Ф. Мосты к Победе / А.Ф. Хренов. – Москва, 1982. – 354 с.
881193
  Бунин М.С. Мосты Ленинграда / М.С. Бунин. – Ленинград, 1986. – 278 с.
881194
  Надежин Б.М. Мосты Москвы / Б.М. Надежин. – Москва, 1979. – 191 с.
881195
  Костиков В.В. Мосты на левый берег: повести / В.В. Костиков. – М., 1988. – 383с.
881196
  Михайлов Б.П. Мосты новой Москвы / Б.П. Михайлов. – Москва, 1939. – 136 с.
881197
  Полякова Н.М. Мосты памяти: стихи / Н.М. Полякова. – Москва, 1981. – 142с.
881198
  Нижний С.М. Мосты переменного тока / С.М. Нижний. – Москва-Ленинград, 1966. – 128 с.
881199
   Мосты повисли над водами.... – Ленинград, 1975. – 41 с.
881200
   Мосты повисли под водами.... – Ленинград, 1977. – 144 с.
881201
  Волохова В.А. Мосты постоянного и переменного тока / В.А. Волохова, И.Н. Ошер. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 168 с.
881202
  Ребров М.Ф. Мосты сквозь время: об атоме и Вселенной. / М.Ф. Ребров. – М., 1989. – 167с.
881203
   Мосты социалистической дружбы. – Львов, 1981. – 188 с.
881204
  Пин А.Л. Мосты через века / А.Л. Пин. – М, 1985. – 224с.
881205
  Бакшеева Г.З. Мосты, через которые они шли : [очерки] / Г.З. Бакшеева. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 93 с., 6 л. ил.
881206
  Хамис Файяд Мосты. / Хамис Файяд. – М., 1971. – 163с.
881207
  Дудин М.А. Мосты. Стихи из Европы / М.А. Дудин. – Л., 1958. – 63с.
881208
   Мосфильм. – М, 1961. – 340 с.
881209
   Мосфильм. – М, 1964. – 243 с.
881210
  Олійник В. Мосьє Гільйотен і його "філантропічний інструмент" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Минуло 225 років відтоді, як в Парижі на Гревській площі вперше застосували машину для обезголовлення людей. Ішла Велика французька революція. 10 жовтня 1789 року на засіданні Установчих зборів (революційний законодавчий орган) професор анатомії, ...
881211
  Ольденбург-Свинцов Мот Нэ = По повести Инги Оболдиной : сценарий / Ольденбург-Свинцов, Д. Лемешев, А. Арышева // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 145-170. – ISSN 0130-6405
881212
  Бицуев А.М. Мотив : стихотворения. баллады, поэма / А.М. Бицуев ; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1984. – 95 с.
881213
  Ермаков В.Н. Мотив / В.Н. Ермаков. – М., 1988. – 270с.
881214
  Онопрієнко А.Д. Мотив "ennui de vivre" у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 84-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
881215
  Гаджилова Г. Мотив "безталання" в українській драматургії перцої половини 60-х років ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 18-21
881216
  Горобець Мотив "болю душі" у відтворенні психології чоловіків у текстах "Повість без назви" В. Підмогильного та "Детектор" М. Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 96-107. – ISBN 978-966-551-315-5
881217
  Івашків Г. Мотив "винограду" в українській народній кераміці // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 126-136
881218
  Подденежная Е.В. Мотив "вхождения в зеркало" в новеллах В. Брюсова // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 177-182. – ISBN 966-581-590-3
881219
  Прабово Х. Мотив "женского начала" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 249-256
881220
  Прабово Химаван Мотив "женского начала" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 309-316
881221
  Гноєва Н.І. Мотив "межової ситуації" в романі "Жовтий князь" Василя Барки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 148-152. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
881222
  Шестопал О.Г. Мотив "переслідування" минулим у романі "Чарівне сяйво" Фернандо Маріаса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 232-243


  Присвячено проблемі художньої реконструкції пам"яті в іспанській літературі доби постфранкізму на матеріалі роману "Чарівне сяйво" (1991) Фернандо Маріаса. Основну увагу приділено аналізу мотиву "переслідування" історичним минулим у контексті естетики ...
881223
  Люблинская Н.А. Мотив "прексрасной" книги в романе И. Бахман "Малина": интертекстуальный аспект // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 129-137. – ISBN 966-72-77-79-8
881224
  Вечірко О. Мотив "роздвоєності" у творчості М. Хвильового (на матеріалі оповідання "Я (Романтика)" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 50-54. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
881225
  Баранова Е.П. Мотив "Ройя-Антирройя" в поемном триптихе Вяч. Иванова "Сфинкс", "Врата", "Миры возможного" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 289-292. – ISSN 1606-951Х
881226
  Косяченко В. Мотив "Святої правди" і "Своєї землі" в поезії Тараса Шевченка // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 115-121. – ISBN 966-568-637-2
881227
  Онопрієнко А.Д. Мотив "Туги життя" ("Ennui de VIivre") у поезії Ш. Бодлера та Ф. Сологуба // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 94-99
881228
  Онопрієнко А.Д. Мотив "туги життя" ("L"ennui de vivre") у поезії французького та російського символізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Онопрієнко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
881229
  Авдєєнко В.О. Мотив "упізнання" (Аристотель) як основний у сюжетній канві творів Тефі "Авантюрний роман" і Гео Шкурупія "Жанна-батальонерка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 473-479. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
881230
  Афинская З.Н. Мотив "французская кухня" в русской картине мира // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 47-54. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
881231
  Юсова Н. Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 148-150. – ISBN 966-7321-42-8
881232
  Юсова Н. Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 137-140
881233
  Салевич П. Мотив "чудесного одягання" в "Слові о полку Ігорєвім" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 205-214. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
881234
  Федіна К. Мотив vanitas у ліриці Андреаса Гріфіуса (на прикладі сонету "Vanitas vanitatum, et omnia vanitas") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 137-144. – ISSN 2520-6346


  Німецька поезія XVII ст. - одна з яскравих і мало відомих у нас сторінок європейської і світової лірики. Такі значні поети, як Андреас Гріфіус, Мартін Опіц, Пауль Флемінг і багато які інші, блискуче відобразили свій трагічний і бурхливий вік і заклали ...
881235
  Трошина С. Мотив Абсурду в творах В. Винниченка таВ. Шевчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-246-8
881236
  Конєва Я. Мотив акції "Вісла" як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 167-174. – ISSN 2313-8505
881237
  Маряничева Т.А. Мотив алкогольного опьянения в творчестве В.С. Высоцкого // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 168-178. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
881238
  Вакулик І.І. Мотив афіліації та його вияви у студентському середовищі XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 156-159


  У статті йдеться про комунікативну поведінку студентства середньовічних університетів та маркованість психологічних емоцій. В статье рассматриваются вопросы коммуникативного поведения студенчества средневековых университетов, а также маркированость ...
881239
  Дубина О. Мотив безсмертя роду в героїчному епосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 159-165. – Бібліогр.: С. 165
881240
  Морева Т. Мотив безумия в произведениях А.С. Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 169-176
881241
  Чишинська О. Мотив бібліотеки у циклі есе “Подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – C. 208-214. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
881242
  Біла І. Мотив блудного сина у творах Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 46-50. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто специфіку інтерпретації євангельської притчі про блудного сина в романах, повістях та оповіданнях Г. Пагутяк. Визначено концептуальність та функціональність її дефініцій у структуруванні метароманної природи творів письменниці.
881243
  Масенко Л.Т. Мотив боротьби у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Мотив боротьби в художній творчості Лесі Українки досліджено в контексті теми неволі. Розглянуто протиставлення героїв за ознакою нескореність - пристосуванство. В системі лейтмотивів виділено мотив добровільного рабства і мотив несамостійного ...
881244
  Ткаченко О.П. Мотив братовбивства в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазові" (зіставний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 391-397


  У статті доводиться думка про те, що в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" подано художню модифікацію т. зв. "близнючного" міфу, в якому брати поста.ть як пара протилежностей у взаєминах конфлікту та ворожнечі. У взаємини братнього суперництва ...
881245
  Трофименко К. Мотив весни у світовій поезії ХVІІІ-ХІХ століть (Бйорнс, Пушкін, Лєрмонтов, Тютчев, Леся Українка) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 268-273.
881246
  Сириця С. Мотив відьомства як вияв зраненої жіночності у творах Романа Федорова // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 572-582. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
881247
  Худякова О.В. Мотив возвращения в Рим (к осмыслению концепта "Рим" в русской культуре) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 83-88. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
881248
  Шевченко Л.И. Мотив воплощения/внедрения в чужое тело в книге В. Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 101-114. – ISBN 978-966-171-476-1
881249
  Нахлік Є. Мотив воскресіння з могили в поезії Тараса Шевченка та Івана Франка (індоєвропейський міфологічно-фольклорний і літературний контекст) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 459-465. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
881250
  Казаков И. Мотив времени и образ часов в пьесе А. Введенского "Елка у Ивановых" / И. Казаков, Л. Аверина // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 302-308. – ISSN 2411-6548
881251
  Волошко А.В. Мотив встречи с мистическими персонажами в балладах В.А. Жуковского // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 26-36. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
881252
  Поліщук О. Мотив втраченого кохання і трансформація теорії "децентрованого суб"єкта" в українській постмодерній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 80-85
881253
  Коваль-Фучило Мотив втраченого раю в оповідях про примусове переселення // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 87-97. – ISSN 2664-4282


  У спогадах про примусові переселення, спричинені різними факторами, типовим мотивом є опис місця, яке довелося покинути не з власної волі. Це місце у розповідях набуває ідеальних рис, образу втраченого раю. Ідеалізація найчастіше виявляється в описах ...
881254
  Кирильчук Л.В. Мотив героїчного в топонімічній прозі Південного Побужжя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 244-248


  Розглядаються деякі особливості топонімічної прози Миколаївщини. Пояснюються й з"ясовуються походження міст, сіл, річок та ін. Рассматриваются некоторые особенности топонимической прозы Нико- лаевщины. Объясняется происхождение названий городов, ...
881255
  Малій А.С. Мотив гри в драматургії Гарольда Пінтера 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено дві п"єси сучасного англійського драматурга Гарольда Пінтера: "Колекція" (1961) й "Коханець" (1965), центральним предметом зображення яких є гра, як форма людських стосунків.
881256
  Борецька А.В. Мотив гріхопадіння у творчості Ганса Бальдунга Гріна // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 212-218. – ISSN 2226-2180
881257
  Казаков И. Мотив движения в повести В.О. Пелевина "Желтая стрела" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 221-234. – ISSN 2411-6548
881258
  Левченко Г. Мотив двійництва в прозі Івана Франка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 82-89. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
881259
  Гонсалєс-Муніс Мотив двійництва у поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 94-101. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто специфіку художнього зображення мотиву двійництва у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат та Едріенн Річ, проаналізовано спільні риси та відмінності розвитку цього мотиву у їхній творчості, визначено взаємозв"язок мотиву двійництва з ін. ...
881260
   Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 45-57. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджуються особливості реалізації мотиву дзеркального двійника у текстах різних семіотичних систем: літературного твору та кіномистецтва. На матеріалі англійського письменника Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму німецького ...
881261
  Кузнецова О.С. Мотив дитячої самотності в творчості В.С. Близнеця // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 100-113. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
881262
  Салова О. Мотив долання геокультурних бар"єрів героями романів Олеся Досвітнього "Американці" та Бориса Пильняка "Корені японського сонця" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-121. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
881263
  Покидько Г. Мотив дому в романістиці Енн Тайлер ("Якщо колись настане ранок",1964;"Бляшанкове дерево",1965) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 238-244
881264
  Борисюк І. Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 47-51. – ISSN 0236-1477
881265
  Наріжна Л.Г. Мотив дороги в романі "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 210-215. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
881266
  Ковальчук К. Мотив дороги у "Житії і ходінні Данила, Руської землі ігумена" Данила Паломника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 24-30


  У статті досліджуються особливості репрезентації мотиву дoрoги в середньовічному творі Данила Паломника "Житіє i ходіння Дaнилa, Руської землі ігумена", висвітлюється питання про те, як саме у жанрі подорожі автор виразив свої думки і почуття про ...
881267
  Малыгина Н.М. Мотив единства мира и человека в творчестве Мандельштама и Платонова // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 139-147. – ISBN 978-5-243-00283-7
881268
  Канчура С. Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі (на матеріалі романів Т. Претчетта) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-127. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
881269
  Шептицька Т. Мотив єдності як прояв культурно-свідомісної традиційності в українській літературі // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 155-166. – ISBN 966-7317-93-5
881270
  Бистрова О. Мотив згубності гри у романі Ф.Достоєвського "Гравець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 10. – С. 19-23


  Стаття присвячена аналізу особливостей поетики твору крізь призму сприйняття творчості Ф.Достоєвського представниками української культури. Особливу увагу приділено дослідженню психологізму твору, аналізу ієрархічності людського буття, мотиву гри. ...
881271
  Косолапова Т.Н. Мотив зеркала в поэзии А. Белого и Х.Л. Борхеса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
881272
  Нікольчук І. Мотив злочину як складова звичаєвого права у баладній творчості Київщини // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 56-60. – ISSN 2225-5095
881273
  Куліш О.А. Мотив змієборства у релігійно-міфологічній системі первісної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 162-167. – ISSN 2226-3209
881274
  Славіца Г. Мотив зміїнареченого в сербській усній поезії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 50-54. – ISSN 0130-6936
881275
  Виноградов О.М. Мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 169-174


  У статті розглядається мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека, що з"являється у низці творів письменника, зокрема у незавершеному тексті "Місця", есе "Просто простори" та романі "Життя спосіб використання". Аналізується біографічний матеріал, ...
881276
  Предибайло Є. Мотив зустрічі з людиною похилого віку як залишок обряду ініціації у чарівних казках Китаю та України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 461-466
881277
  Горостоватова Ю. Мотив зустрічі у детективних романах Володимира Винниченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 292-298. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті розглядається хронотоп зустрічі як важливий елемент художньої структури детективних романів Володимира Винниченка, простежуються його особливості, зв"язок з жанрово-стильовою манерою письменника. В статье рассматривается хронотоп встречи как ...
881278
  Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений / Б.С. Волков. – Казань, 1968. – 167с.
881279
  Исаева Т.Б. Мотив и цель в террористических преступлениях крестьянских социалистов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805
881280
  Гармаш Л.В. Мотив игры в романах Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" и "Мелкий бес" (танатологический аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 206-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
881281
  Ляцу А.Д. Мотив идеального города в творчестве Константиноса Кавафиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 166-170. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
881282
  Король Е.А. Мотив избранничества в романе Т.Манна "Лотта в Веймаре" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 146-156. – ISBN 966-72-77-79-8
881283
  Громова М.В. Мотив Италии в повести И.С. Тургенева "Вешние воды" / М.В. Громова, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 69-72
881284
  Ткаченко О. Мотив і спосіб Каїнового злочину в художніх обробках українських та зарубіжних письменників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-305


  Стаття присвячена компаративному аналізу біблійних образів Каїна і Авеля в українській та зарубіжній літературах. The article is dedicated to the comparison and study of Bible’s images of Cain and Abel in the Ukrainian and Foreign literature.
881285
  Малій А.С. Мотив катастрофізму в поетиці романів Айріс Мердок // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-32


  У статті аналізується функція мотиву катастрофізму в творчості видатної англійської письменниці Айріс Мердок. Виділено три основних типи цього мотиву в художній літературі: локальну, глобальну та внутрішню катастрофу. Показано, що для поетики романів ...
881286
  Головко Л.Г. Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 176-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано мотив колискової пісні в романі "Дикий мед" Л. Первомайського. Художній простір роману утворюють два різнорідні простори - "всеча-совий" або "міжчасовий" простір Всесвіту (у тому числі індивід. простір) та історично маркований ...
881287
  Тиховська О. Мотив кохання й пізнання внітрішньої фемінності в поемі Максима Рильського "Царівна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
881288
  Блошко В.Ю. Мотив кохання у творі Філіпа Ларкіна "An Arundel Tomb"
881289
  Вапнярчук В.В. Мотив кримінального процесуального доказування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 81-87. – ISSN 2224-9281
881290
  Ніколова О. Мотив крос-гендерної травестії в українській літературі І половини ХІХ ст. на тлі європейської традиції // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 31-42. – ISSN 2312-6809
881291
  Рубан А. Мотив круга в структуре романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 296-302. – ISSN 2411-6548
881292
  Циганенко В.Л. Мотив культурних зв"язків Константинополя та Київської митрополії в історичній перспективі Захарії Копистенського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 159-165. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізується тема культурних зв"язків між Константинополем і Київською митрополією від часів поширення християнства на Русі й до кінця XVI ст., яка відображена в третій частині полемічного трактату Захарії Копистенського "Палінодія". Автор ...
881293
  Кучер З. Мотив лабіринту в повісті Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 367-374. – ISBN 978-966-1516-14-3


  В пропонованій статті аналізується повість Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті", яка є художнім втіленням його філософської концепції "драматизму лабіринту". Мотив лабіринту розглядається не лише як домінуюча метафора твору, а й як один з основних ...
881294
  Рега Д. Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
881295
  Павлюк Н.Р. Мотив любовного свидания/встречи в рассказе "Ривьера" Ивана Бунина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 267-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
881296
  Шаф О.В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-98. – ISBN 978-966-551-315-5
881297
  Сирота Ю. Мотив маскараду в російськомовній прозі Є.П. Гребінки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 108-111
881298
  Довгаленко Вікторія Мотив маски в кінематографі у контексті теоретичних розвідок (20-ті роки ХХ століття) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 157-164. – ISSN 1997-4264
881299
  Гладкова М.В. Мотив маски в повісті "Ирій" В. Дрозда / М.В. Гладкова, Л.Г. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
881300
  Фрасинюк Є. Мотив могили у творах Шевченка "Розрита могила" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 344-352. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Геніями називає людство особистостей, котрі зуміли знайти геніальні від-повіді на кардинальні запитання, а це означає, що відповіді спроможні освітлити життєвий шлях не тільки окремої людини, а й цілого народу, людства взагалі. Греки назвали їх ...
881301
  Ткаченко Р. Мотив надії у творчості Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 26-32. – ISSN 0236-1477
881302
  Пак А. Мотив насилия в современной корейской литературе на примере рассказа Ли Мунёль "Наш испорченный герой" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 149-151. – ISSN 2304-5809
881303
  Гноєва Н.І. Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі "Берестечко" Ліни Костенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 119-122. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
881304
  Сеник Л. Мотив небезпеки (загрози) в екзистенційному вимірі ліричного героя та його еволюція в літературі ХХ соліття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 82-90
881305
  Гуцул О. Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 85-92. – ISBN 966-594-246-8
881306
  Кушнірова Т. Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 62-66. – ISSN 2075-1486
881307
  Тептюк П.С. Мотив обманной свадьбы в средневековых арабских макамах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 108-112. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
881308
  Маляр Д. Мотив очікування в китайській та англійській драмі абсурду (на матеріалі п"єс "Автобусна зупинка" Гао Сінцзяна та "Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 101-110


  У статті досліджено особливості драми абсурду у канонічному її варіанті ("Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) та китайському зокрема ("Автобусна зупинка" Ґао Сінцзяня). Висвітлюються характерні ознаки сюжетних рівнів п"єс через мотив очікування як ...
881309
  Кондратенко К.О. Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60 років XIX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 334-337
881310
  Атаманчук В.П. Мотив перевтілення у новелах Х.Л. Борхеса зі збірки "Творець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
881311
  Заверталюк Н.І. Мотив повернення на батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю. Яновського // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 30-40. – ISBN 978-966-551-315-5
881312
  Онуфрієнко О.Б. Мотив подорожі в романі О. Гончара "Твоя зоря" / О.Б. Онуфрієнко, Л.І. Яшина // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 193-197. – ISBN 978-966-551-315-5
881313
  Яшина Л.І. Мотив подорожі в художньому просторі О. Гончара та В. Дрозда // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 192-200
881314
  Хащина М.С. Мотив покликання як фатуму у драматичній поемі В. Барки "Кавказ" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 279-285. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
881315
  Горобченко І. Мотив польоту і крил у творчості письменників від античності до сучасності // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 46-56
881316
  Родионова Н.Г. Мотив постмодернистской игры в романах Анджелы Картер // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-47. – ISSN 0130-9730


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
881317
  Яремкович М. Мотив пошуку "ідеальної жінки" в новелістиці Гната Михайличенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 34-35. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
881318
  Максимчук О. Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-617-7009-24-4
881319
  Цимбал Н. Мотив предательства в повести Л. Андреева "Иуда искариот" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 250-255. – ISBN 978-617-689-129-1
881320
  Чубинский М.П. Мотив преступной деятельности и его значение в уголовном праве / [соч.] М.П. Чубинского, прив.-доц. Демидовского юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Э.Г. Фальк, 1900. – [2], XX, 351 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1900, кн. 79-80
881321
  Черніченко А.О. Мотив пригадування в автобіографічному романі Нікоса Казандзакіса "Посвята Ель Греко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 147-151
881322
  Самитова Е.Т. Мотив природной стихии в романах Ж. Роденбаха (поэтика воды) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 52-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
881323
  Михеева Ю.А. Мотив разрушения в романе Э. Юнгера "На мраморных утесах" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 290-295
881324
  Нейман Б.В. Мотив раскаяния в творчетве Лермонтова / Б.В. Нейман. – 115-140с.
881325
  Дорош В. Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров"я особи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 163-173. – ISSN 0201-7245
881326
  Чужа Т.В. Мотив раю у фантастиці Генрі Лайона Олді та Яцека Дукая // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 347-354. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується мотив раю у науково-фантастичних оповіданнях "Де батько твій, Адаме?" українського письменницького дуету Генрі Лайона Олді і "Земля Христа" польського автора Яцека Дукая. Вивчається структура мотиву, його інтертекст, ...
881327
  Старова О. Мотив реінкарнації в поезії Володимира Свідзінського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 47-51. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
881328
  Букіна Н. Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка "Шестиднев, або корона дому Острозьких" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 80-85


  У статті досліджуються прийоми та образи ґотичної поетики, пов’язані з мотивом родинного прокляття, та специфіка їх застосування у сучасній прозі на прикладі роману Петра Кралюка "Шестиднев, або Корона дому Острозьких". В статье исследуются приемы ...
881329
  Реутов Є.А. Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі "Падмават" // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 151-159. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 32). – ISSN 2411-5991
881330
  Довбня К.В. Мотив розлуки та зустрічі з "божественним" коханим у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 144-148


  Розглянуто поширений у середньовічній літературі гінді течії бгакті мотив розлуки тазустрічі з божественним коханим на прикладі творів поетеси-містика Міри Баї
881331
  Шаф О. Мотив руйнації родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка в гендерному ракурсі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 103-109


  У статті розглядається художня специфіка моделі родини та мотиву її руйнації в поезії Тараса Шевченка крізь призму гендеру
881332
  Козак М. Мотив самотності в ліриці Михайла Ореста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 51-54. – (Філологія ; Вип. 19)
881333
  Токмань Г. Мотив самотності в поезії Тодося Осьмачки: екзистенціально-діалогічна інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 75-95. – ISSN 0236-1477
881334
  Коломієць І.В. Мотив самотності у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 37-45


  У даній статті розглянуто мотиви самотності у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано творчість поета у контексті його біографії. Досліджується особиста самотність Тараса Шевченка, яка вплинула на його творчий шлях. Розкриваються основні причини ...
881335
  Иванова Н.П. Мотив света в повестях И.С. Тургенева // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 16-21
881336
  Иванова Н.П. Мотив света в повестях И.С.Тургенева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – 16-21. – ISSN 0236-2007
881337
  Кобута С.С. Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 149-151. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
881338
  Шкрабалюк А.О. Мотив свободи волі в ліро-епічній спащині Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 48-50
881339
  Атаманюк З.М. Мотив свободи у філософії Григорія Сковороди // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 22-28. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
881340
  Скупейко Л. Мотив свободи через страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 16-20. – ISSN 0236-1477
881341
  Черниш А.Є. Мотив свободи як акт подолання тоталітарної заблокованості у творах М. Слабошпицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 264-268. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
881342
  Дзюба І. Мотив слави в Шевченковій поезії // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 30-57. – ISBN 966-95452-3-8


  Універсальні мотиви Шевченкової поезії, закодовані в семантиці поетового слова, досліджені в статті. Серед основних загальнолюдських духовних і моральних понять автор приділяє особливу увагу інтерпретації мотиву слави у творчості Т. Ше вченка, яка не ...
881343
  Жиленко И.Р. Мотив смерти в романе Михаила Арцыбашева "Санин" / И.Р. Жиленко, А.Д. Емельянова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – C. 5-10. – ISSN 2077-804X
881344
  Стрельцова Е. Мотив смерти и воскресения в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 235-239. – ISBN 978-617-689-129-1
881345
  Іванек М. Мотив смерті в поезії українського барокко. Шляхи мотиву смерті в українську літературу // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 97-109
881346
  Любарець Н.О. Мотив смерті в романі Вірджинії Вулф "Хвилі" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 322-326. – ISBN 966-581-388-9
881347
  Бойніцька О.С. Мотив смерті в творчості Івліна Во // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 182-192. – ISBN 966-581-102-9
881348
  Токмаль Г. Мотив смерті коханої людини в поезії Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Свідзинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 29-37. – ISSN 0130-5263
881349
  Тарасюк Я. Мотив смерті у романі Франсуа Моріака "Плоть і кров" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 167-175. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено функціонування мотиву смерті в романі Ф. Моріака "Плоть і кров", його переплітання з ін. мотивами роману, перетікання у мотив пошуку смислу і відчуття його відсутності, своєрідне його звучання і трансформація у просторі релігійної ...
881350
  Наконечна Л.Б. Мотив смерті у структурі тексту Василя Стефаника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 218-224
881351
  Бойніцька О.С. Мотив смерті, тема кохання та проблема віри в романі Івліна Во "Повернення до Брайдсхеду" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 137-145. – (Іноземна філологія)


  Пропонується аналіз художніх особливостей роману Івліна Во "Повернення до Брайдсхеду". Для детального розгляду виокремлюються ключові аспекти твору: мотив смерті, тема кохання та проблема віри.
881352
  Мацапура В. Мотив сна и поэтика сновидений в творчестве А. Пушкина // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 85-91. – ISBN 966-638-152-4
881353
  Карацуба М.Ю. Мотив сну в народних баладах південних слов"ян // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 134-147. – ISSN 2522-9834
881354
  Цуркан І.М. Мотив солнцепоклонництва у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 22-25
881355
  Чик Д. Мотив соціальної помсти у прозі Т. Шевченка та Е. Гаскелл // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 13-25. – ISSN 0236-1477
881356
  Шевель Т. Мотив страждання і концепція трагічного у творчості Миколи Вороного // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 124-128
881357
  Базина Е.С. Мотив страха в раннем рассказе С.Н. Сергеева-Ценского "Взмах крыльев" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 304-308
881358
  Галкина Я.В. Мотив судьбы в рассках А. Грина о Первой мировой войне // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 257-264. – ISSN 2313-1993
881359
  Бодаєвський В.П. Мотив та мета як необхідні ознаки суб"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
881360
  Мафтин Н.В. Мотив таємниці в структурі детективної повісті Анатоля Курдидика "Три королі і дама" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 114-122. – (Слово). – ISSN 2304-7402
881361
  Постовая Н.С. Мотив театра в романе Альфреда де Виньи "Сен-Мар, или заговор времен Людовика XIII" (1826) // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 150-159. – ISBN 966-72-77-79-8
881362
  Михеичева Е.А. Мотив террора в творчестве Леонида Андреева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 125-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
881363
  Кирилов Т. Мотив травми в сучасній прозі німецьких письменників // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 62-68. – ISSN 2307-2261
881364
  Романенкова Ю.В. Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису ХV - ХVII ст. / Ю.В. Романенкова, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-64
881365
  Шарбенко Т.В. Мотив чортівні у сатиричних повістях М. Гоголя та М. Булгакова ("Невский проспект" і "Дьяволиада") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 235-238
881366
  Гудзь Л. Мотив чуда в художньому вимірі українського бароко на прикладі поеми "Богородице Дьо, радуйся" Іоана Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 155-164


  Розкриваються особливості мотиву чуда в українській поезії доби Бароко, зокрема в поемі Іоана Максимовича "Богородице Д?во, радуйся" (1707). Предметом аналізу стали вірші на честь Діви Марії та Її ікони Іллінської. Іоан Максимович пропонує повчальні ...
881367
  Чорний Ю.В. Мотив як елемент оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 149-150
881368
  Урись Т. Мотив як маркер модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 253-256. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
881369
  Фролова І.Є. Мотив як мета у комунікативній ситуації конфлікту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 33-38
881370
  Скрипник Я.А. Мотив як об"єкт криміналістичного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглянуто питання встановлення мотиву вчинення злочину в кримінальному судочинстві України. Розкрито теоретичне і практичне значення мотиву для встановлення вини і кваліфікації злочину, призначення покарання. Звернено увагу на роль мотиву при ...
881371
  Туркот М. Мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46.
881372
  Карпінський Б.А. Мотив як управлінська основа державотворчого патріотизму нації з позиції стратегіології розвитку держави / Б.А. Карпінський, О.Б. Карпінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 6-15. – ISSN 2222-4459
881373
  Тапалова О. Мотивационная направленность профессиональной социализации студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 105-107. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье рассматривается мотивационная направленность профессиональной социализации студентов. Мотивационные факторы, основанные на интересе к будущей профессии, мотивы самоактуализации личности и учебно-познавательные мотивы положительно ...
881374
  Файзуллаев А.А. Мотивационная саморегуляция личности / А.А. Файзуллаев. – М, 1987. – 134с.
881375
  Назарова О.В. Мотивационная сфера преподавателя вуза с позиции менеджмента организаций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 101-106. – ISSN 0869-3617


  Анализируются подходы к развитию мотивации преподавателей и студентов вузов в процессе их совместной деятельности. В статье проанализированы принципы разработки когерентных и эффективных систем вознаграждения сотрудников образовательных ...
881376
  Коржева Лидия Борисовна Мотивационная типология производного слова (на материале суффиксальных новообразований английского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Коржева Лидия Борисовна; Москов. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 23л.
881377
  Сергеева И.Н. Мотивационная типология сложных существительных английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сергеева И.Н.; Моск.гос.ин-т иностр.язю. – М, 1989. – 22л.
881378
  Каширский Д.В. Мотивационно-потребностная сфера подростков с психологическими проблемами // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.26-37. – ISSN 0042-8841
881379
  Ящун Т.В. Мотивационное обучение Web-программированию / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 210-219. – ISSN 2074-8922
881380
  Таран С. Мотивационное письмо - это не только про учебу // КП в Украине. – Київ, 2020. – 5 февраля (№ 16). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "Мотивационное письмо - это эссе, в котором кандидат на обучение рассказывает о том, почему он хочет учиться в конкретном университете по конкретной специальности. Задача - убедить приемную комиссию выбрать именно вас среди других кандидатов. В ...
881381
  Перехейда В.В. Мотивационные аспекты коммуникаций во внутреннем туризме в Украине // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров.. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Ю.О. Шепель, О.І. Панченко, В.В. Зірка [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 12, ч. 1. – С. 71-84. – ISSN 2409-3238
881382
   Мотивационные аспекты профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1989. – 181с.
881383
  Шутенко Е.Н. Мотивационные и жизненно-смысловые аспекты самореализации студентов в процессе вузовской подготовки / Е.Н. Шутенко, Е.П. Акулова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 25-30. – ISSN 1026-955X


  Поставлена проблема эффективной вузовской подготовки, решение которой должно способствовать полноценной самореализации студентов в образовательной и социокультурной системе вуза, стимулировать рост их сущностных сил в процессе учебной подготовки и ...
881384
  Соколова Е.Т. Мотивационные источники и регуляторные функции манипуляции / Е.Т. Соколова, Г.А. Иванищук // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 87-102. – ISSN 0042-8841
881385
  Старинская Н. Мотивационные механизмы адаптации студентов к учебному процессу в вузе // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 220-224
881386
  Зеленский О.А. Мотивационный аргумент Юма: трудности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 102-110. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
881387
   Мотивационный диалектный словарь. – Томск
1. – 1982. – 266с.
881388
   Мотивационный диалектный словарь. – Томск
2. – 1983. – 371с.
881389
  Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент / Э.А. Уткин; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1999. – 256 с. – ISBN 5-88124-032-2
881390
  Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент : Курс лекций / В.П. Сладкевич; МАУП. – Киев : МАУП, 2001. – 168с. – ISBN 966-608-083-4


  Основные проблемы мотивационного менеджмента, обосновано место мотивации в системе управления. Для студентов управленческих специальностей, преподавателей, менеджеров, предпринимателей
881391
  Терпило Ирина Валентиновна Мотивационный механизм хозяйственной деятельности производственного предприятия. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Терпило Ирина Валентиновна; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
881392
  Еськов А.Л. Мотивация в корпоративной системе управления персоналом / А.Л. Еськов, И.И. Симакова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 64-68. – Бібліогр.: на 5 пунктів
881393
  Пастухова О.В. Мотивация в управлении: от классических моделей до современных интерпретаций // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 28-37. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
881394
  Мелентьева Т.М. Мотивация в учебной деятельности студентов вуза // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 394-397
881395
  Синенко Е. Мотивация выбора наименования для объектов культового назначения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 100-104
881396
  Ярошенко Валентина Владимировна Мотивация выбора профессии и особенности ее развития у учащихся VI-X классов общеобразовательной школы : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Ярошенко Валентина Владимировна; НИИ Пед. УССР. – К., 1975. – 24л.
881397
  Тапалова О.Б. Мотивация достижения в норме и патологии : монография / О.Б. Тапалова. – Киев : АДЕФ-Украина, 2015. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248-264. – ISBN 978-617-7156-59-7
881398
  Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии / Е.Т. Соколова. – М., 1976. – 128с.
881399
  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. / Х. Хекхаузен. – Москва : Педагогика
Т.1. – 1986. – 407с.
881400
  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. / Х. Хекхаузен. – Москва : Педагогика
Т.2. – 1986. – 392с.
881401
  Озерникова Т.Г. Мотивация и конкурентоспособность работников: проблемы взаимосвязи // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 71-75. – ISSN 1993-3541
881402
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А. Васильев, Магомед-Эминов. – Москва, 1991. – 143с.
881403
  Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and personality / Абрахам Маслоу; [пер. с англ.: Т. Гутман, Н. Мухина]. – 3-е изд. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00616-7
881404
  Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and personality / Абрахам Маслоу; [ пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина ]. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-91180-439-8
881405
  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Предм. указ.: с. 502-508. – Библиогр.: с. 481-501 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00028-5
881406
  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы : Учебное пособие / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2006. – 512с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00028-5
881407
  Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Дмитренко, Е.А. Шарапатова, Т.М. Максименко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 248с. – ISBN 966-608-143-1
881408
  Рознатовский И.В. Мотивация и роль женщин в деятельности террористических организаций (век XX - начало XXI) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 65-68. – ISSN 2077-1800
881409
  Гайдаш Е.В. Мотивация и стимулирование в современных организациях: особенности применения // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 185-191. – ISSN 1993-5560
881410
  Сумец А.М. Мотивация и стимулирование работы водителей - экспедиторов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 60-67 : табл., фото. – Библиогр.: 2 назв.
881411
  Макаренко Т.С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала библиотеки // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 2 (18). – С. 107-139
881412
  Херцберг Ф. Мотивация к работе = The motivation to work / Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидерман ; пер. с англ. Д.А. Куликова ; под общ. ред. Е.А. Борисовой. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 238, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New Brunswick etc.: Transaction Publ., 1993. - Алф. указ.: с. 237-238. – Библиогр: с. 234-236. – ISBN 5-9626-0259-5
881413
  Пугачев В.П. Мотивация к учебе студентов управленческого факультета в свете общих проблем российской высшей школы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 19-41. – (Управление (государство и общество) ; № 1)
881414
  Стрелкова И.Б. Мотивация как необходимый фактор профессиональной успешности библиотечного специалиста // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 63-74. – ISSN 0130-9765
881415
  Никола С.О. Мотивация как основа экономико-экологического механизма природопользования. // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 168-175
881416
  Видеркер Л.И. Мотивация как фактор повышения инновационнойц активности студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 137-144. – ISSN 1811-0916
881417
  Суслова И.М. Мотивация как фактор совершенствования управления персоналом // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 5-12. – ISSN 0130-9765


  В свете достижений кадрового менеджмента рассмотрены важнейшая управленческая функция мотивации и направления ее реализации в библиотеке.
881418
  Великанов В.М. Мотивация личности и социальная среда / Виктор Великанов. – Киев : [Типография "Ризоград"], 2012. – 196 с. – ISBN 5-94748-353-9
881419
  Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов : учеб. пособие / И. Тимошенко, А. Соснин ; Европ. ун-т. – Киев : Издательство европейского университета, 2004. – 575, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 566-573. – ISBN 966-7942-80-5
881420
  Чаусова Т. Мотивация навчальної діяльності як технологія навчанняв системі післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 83-87
881421
   Мотивация научного творчества. – М, 1980. – 25с.
881422
  Темнова Л.В. Мотивация научной деятельности современных ученых разных поколений / Л.В. Темнова, О.А. Шевченко // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 4. – С. 73-85. – ISSN 1561-2465


  Анализируются факторы «старения» кадрового состава российской науки, дифференциации мотивационной структуры современных ученых, в первую очередь занятых преподавательской деятельностью. На основе проведенного исследования выявлены общие черты мотивации ...
881423
  Колмачихин Ю. Мотивация отдела логистики по методу " Управление по целям" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 36-39
881424
  Мерманн Э. Мотивация персонала = Mitarbeiter fordern : инструменты мотивации для успеха организации : пер. с нем. / Элизабет Мерманн. – Харьков : Гуманитарный центр, 2007. – 182, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Пер. изд.: Mitarbeiter fordern. Motivattionsinstrumente fur den Unternehmenserffolg / Elisabeth Mehrmann. Bildung und Wissen Verlag, 2002. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-8324-37-6
881425
  Орехов Е. Мотивация персонала в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 11. – С. 30-34.
881426
  Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеев. – Москва : Мысль, 1976. – 160 с.
881427
  Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты / Роберт Фрэнкин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 651с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-94723-052-6


  Книга знакомит с теориями мотивации, которые рассматриваются с точки зрения биологических и психологических факторов, лежащих в основе поведения человека
881428
   Мотивация познавательной деятельности. – Л, 1972. – 117с.
881429
  Михайлева Е.Г. Мотивация получения высшего военного образования в современной Украине / Е.Г. Михайлева, Д.А. Медведева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 92-98. – ISSN 2077-1800


  На основании проведенных авторских исследований качественными и количественными стратегиями выявлено, что на первом этапе основными факторами выбора профессии военнослужащего выступают престиж профессии, гарантия трудоустройства. Опреде-ленное влияние ...
881430
  Сорока И.В. Мотивация предпринимательства как экономико-философский феномен: сущность, эволюция, современные проблемы : Монография / И.В. Сорока; МОУ. ДонГУ экономики и торговли. – Донецьк, 1999. – 457с. – Библиогр.: с.440-456
881431
  Джекебаев У.С. Мотивация преступления и уголовная ответственность. / У.С. Джекебаев. – Алма-Ата, 1987. – 189с.
881432
  Ониси Ю. Мотивация при обучении японскому языку в украинских университетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття висвітлює проблеми мотивації у вивченні японської мови українськими студентами. Попри те, що Україна має дуже малий обсяг культурного та економічного обміну з Японією, японська мова є вельми популярною як спеціальність у ВНЗ. Вважається, що ...
881433
  Коченов М.М. Мотивация при шизофрении / М.М. Коченов, В.В. Николаева. – М, 1978. – 88с.
881434
  Тузов А.П. Мотивация противоправного поведения несовершеннолетних / А.П. Тузов. – Киев, 1982. – 181с.
881435
  Баженова Л.В. Мотивация профессионального самосовершенствования учителя. Программа личностного ориентированного тренинга // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 36-38
881436
  Эралиева А.Э. Мотивация профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений как фактор повышения качества образования / А.Э. Эралиева, О.А. Яновская // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 351-360. – ISSN 1993-6788
881437
  Разгуляев В. Мотивация руководителей логистических подразделений // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 4 (41). – С. 58-65
881438
   Мотивация труда работников в условиях современного производства. – Москва, 1989. – 109 с.
881439
  Каз М. Мотивация труда: трансформация структуры теоретико-методологического знания и когнитивно-ценностный подход // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-95. – ISSN 0042-8736
881440
  Чирков В.И. Мотивация трудовой деятельности / В.И. Чирков. – Ярославль, 1985. – 90с.
881441
  Балакирева А.В. Мотивация трудовой деятельности персонала предприятия // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 229-236


  В статье рассмотрены теоретические аспекты влияния мотивации трудовой деятельности персонала на развитие предприятия, а также обобщен практический опыт ЗАО "Тиротекс" в сфере формирования зффективной системы стимулирования труда. The theoretical ...
881442
  Балиоз В.И. Мотивация трудовой деятельности сотрудников библиотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 63-71
881443
  Чирков В.И. Мотивация учебной деятельности / В.И. Чирков. – Ярославль, 1991. – 51с.
881444
  Богуславский В.В. Мотивация учебной деятельности курсантов / В.В. Богуславский, М.В. Гирская // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 217-221. – ISSN 2073-8536


  В статье анализируется современное состояние проблемы формирования и развития мотивации учебной деятельности обучающихся в вузах. Формирование и развитие мотивации учебной деятельности курсантов рассматривается как важное направление деятельности ...
881445
  Григорян Самсон Товмасович Мотивация учебной деятельности учащихся 5-7 классов при изучении иноязычной лексики : Автореф... канд. психол.наук: 10.00.07 / Григорян Самсон Товмасович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
881446
  Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А.К. Маркова. – М, 1983. – 65с.
881447
  Пашковская И. Мотивация энергетической политики ЕС в отношении России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 0131-2227
881448
  Москвичев С.Г. Мотивация, деятельность и управление / С. Г. Москвичев. – Киев; Сан-Франциско : Light press, 2003. – 492 с. – ISBN 966-96038-0-X
881449
  Слиньков В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда : практические рекомендации / В.Н. Слиньков. – Киев : Дакор : КНТ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-8379-29-1
881450
  Сірий А.В. Мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, її психологічна структура та методика дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються результати дослідження мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, на основі певних діагностичних методик визначені їх типи і рівні. В статье анализируются результаты исследования мотивации ...
881451
  Ямаш Ю. Мотивації живописного циклу "З життя пнів" Івана Труша // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 93-96. – ISSN 2520-6419
881452
  Савчук Р.М. Мотивації праці робітників спільних підприємств : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Савчук Р. М.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1996. – 21л.
881453
  Рокоча В. Мотивації та моделі мультинаціонального економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано вибір пріоритетів інтеграційної політики країни на основі аналізу інтеграційних устремлінь країн, що об"єднуються. Дана кількісна та якісна оцінка моделі мультирегіональної торгівлі для європейського та латиноамериканського регіонів. The ...
881454
  Галай О. Мотиваційна база новітнього урбанонімікону міста Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 84-88. – (Філологія ; Вип. 16)
881455
  Пілевич О. Мотиваційна готовність викладачів фахового коледжу до інноваційної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2 (110). – С. 65-70. – ISSN 1562-529Х
881456
   Мотиваційна готовність здобувачів вищої освіти до майбутньої професії психолога / О. Столярова, О. Сафін, С. Діхтяренко, Т. Рабодзей // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2021. – № 6 (64). – С. 105-109. – ISSN 2617-6858
881457
  Маслій О. Мотиваційна готовність майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння як чинник їх професійного становлення // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 109-123. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
881458
  Садовий М.І. Мотиваційна діяльність викладача фізики у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на засадах індивідуального підходу / М.І. Садовий, А.В. Бевз // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 174-177. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
881459
  Онищенко І. Мотиваційна компетентність як передумова формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 118-126. – ISSN 2307-4914
881460
  Матвієнко О.В. Мотиваційна компонента у педагогічній підготовці магістрантів непедагогічних спеціальностей / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 168-174. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
881461
  Антонюк Н.А. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи / Н.А. Антонюк, Н.С. Пушкар // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
881462
   Мотиваційна лекція Йоганнеса Ремі // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 3


  Лауреат 2018 року професор Гельсінського університету Йоганнес Ремі виступив перед студентами КНУ. Він отримав премію за роботу "Брати чи вороги: український національний рух та Росія. Із 1840-х до 1870-х років". Дослідження професора Ремі розглядає ...
881463
  Жула В.П. Мотиваційна модель професійного волейболіста // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 163-165. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
881464
  Дусавицький Олександр Мотиваційна модель уроку у системі розвивального навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.160-166. – ISSN 1810-2131
881465
  Лобко К.А. Мотиваційна основа корупційних діянь / К.А. Лобко, А.В. Баранова // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 122-125
881466
  Макарова О.С. Мотиваційна основа лексичних інновацій в публіцистичному дискурсі італійської та української мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 216-222. – ISBN 978-617-7132-02-07
881467
  Сердюк А.М. Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сердюк Алла Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
881468
  Сердюк Алла Михайлівна Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Сердюк Алла Михайлівна; Бердянський держ. педагог. ін-тут ім. П.Д. Осипенко. – Бердянськ, 2001. – 377 л. + Додатки: л. 223 - 377. – Бібліогр.: л. 205 - 221
881469
  Шилова В.І. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-100. – Бібліогр.: 3 назви
881470
  Шилова В.І. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 190-192. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
881471
  Смірнова В.О. Мотиваційна парадигма дослідження політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 213-221
881472
  Красницька О. Мотиваційна промова командира як засіб формування психічної стійкості військовослужбовців та спонуки до дії // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 123-135. – ISSN 2617-1775
881473
  Гордєєва А.Й. Мотиваційна роль ділової гри у формуванні навичок англомовного професійного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 207-212


  У статті аналізуються способи мотивації англомовної професійно орієнтованої комунікативної діяльності майбутніх психологів. Особливу увагу приділено діловій грі. Подаються рекомендації щодо її використання у процесі формування компетентності в ...
881474
  Кравченко О.М. Мотиваційна складова впливу на ефективність державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 100-102 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
881475
  Рамський А.Ю. Мотиваційна складова інвестуваннядомогосподарств та реалізація в інвестиційних програмах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
881476
  Діхтяренко С.Ю. Мотиваційна складова навчального менеджменту у вищій школі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 66-71
881477
  Довгань Н. Мотиваційна складова соціально-психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 124-130
881478
  Єфремова Н.Ф. Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н.Ф. Єфремова, О.В. Золотарьова, В.І. Роєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 42-45. – ISSN 2306-6806
881479
  Жерж Н.А. Мотиваційна спрямованість вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 21-22
881480
  Дідур Ю.І. Мотиваційна структура ергонімікону // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 51-59
881481
  Алексєєва Н.М. Мотиваційна структура офіційного гіппонімікону англійської мови // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 5-19. – ISSN 2410-3373
881482
  Чемелюх М.А. Мотиваційна сфера "смерті" в давньогрецькій і латинській епіграмах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 107-115. – ISSN 2077-804X
881483
  Яковенко Т.В. Мотиваційна сфера як основа креативної діяльності майбутнього педагога професійного навчання // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 141-145
881484
  Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.48-57. – ISBN 966-7411-88-5
881485
  Куліков О. Мотиваційна технологія створення додаткової цінності товару на міжнародних ринках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-101. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Автор розкриває способи використання мотиваційних технологій, що створюють додаткову цінність товару. Описує технологію додаткових можливостей товару без залучення високо затратних інноваційних досліджень. The author shows ways of using motivation ...
881486
  Тарабукін О.Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 296-299
881487
  Богуславець А.В. Мотиваційне забезпечення військової діяльності молодших офіцерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-118. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мотивація військово-професійної діяльності молодших офіцерів. Розглянуто такі психологічні категорії, як мотивація, професійна діяльність. Наведено емпіричні показники дослідження мотиваційної сфери офіцерів Збройних сил України.
881488
  Цимбал Н.А. Мотиваційний аспект вивчення професійної лексики (на матеріалі художньої прози Івана Франка) // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 172-181. – ISSN 2221-8807
881489
  Гончарук В.М. Мотиваційний аспект дослідження української лексики мисливства // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 147-148. – ISBN 978-966-96911-8-7
881490
  Лісова Т.В. Мотиваційний аспект професійної соціалізації майбутніх фахівів-психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 134-140
881491
  Березюк Т.П. Мотиваційний аспект розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищого закладу освіти // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 57-60. – ISSN 2304-5809
881492
  Андріанова Н.С. Мотиваційний етап виокремлення віртуальної жанрології в самостійну науку // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7132-02-07
881493
  Хомінський С.Й. Мотиваційний заголовок на прикладі газети "Україна молода" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 127- 130
881494
  Кичко І. Мотиваційний імператив реалізації управлінських компетенцій та збалансування ринку праці в Україні / І. Кичко, А. Холодницька // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
881495
  Корницька Ю.А. Мотиваційний компонент процесу навчання англійської мови у студентів вищого навчального закладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 102-105
881496
  Кобернік Сергій Мотиваційний компонент сучасного уроку географії в основній школі : реформа шкільної освіти // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 2-8. – Бібліогр.: 10 назв
881497
  Колот А.М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 479, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-818-1
881498
  Демидова М.М. Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 91-95
881499
  Шостак А.В. Мотиваційний менеджмент: роль внутрішньо-університетських рейтингів. / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 327-333. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
881500
  Замятіна Н.В. Мотиваційний механізм активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 186-190. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
881501
  Лаврук О.В. Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 182-190 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
881502
  Куліков Ю. Мотиваційний механізм захисту зайнятого населення у системі ринкових відносин в Україні / Ю. Куліков, О. Сташевська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-33
881503
  Назаров Н.К. Мотиваційний механізм інтелектуальної праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 136-145


  Розроблено мотиваційний процес в області якості творчої праці який дозволятиме ефективно управляти діяльністю працівників інтелектуальної праці. Проаналізовано шляхи удосконалення мотивації праці на основі трьохкомпонентного підходу. Обґрунтовано ...
881504
  Бойко І.Б. Мотиваційний механізм раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів на газотранспортних підприємствах / І.Б. Бойко, Г.О. Зелінська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 145-149
881505
  Мица В.П. Мотиваційний механізм розвитку будівельного холдингу : економіка та управління підприємствами / В.П. Мица, Є.В. Мица // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 109-117 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
881506
  Іванов Ю. Мотиваційний механізм сучасного підприємства : теорія і практика розбудови : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 94-95. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
881507
  Гончаров Геннадій Олександрович Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гончаров Геннадій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 192л. – Бібліогр.:л.161-166
881508
  Гончаров Геннадій Олександрович Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гончаров Геннадій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
881509
  Козарь Т.П. Мотиваційний механізм у державному регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-101. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
881510
  Стрельчук Євген Миколайович Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Стрельчук Євген Миколайович, Коваленко Тетяна Леонідівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
881511
  Стрельчук Є.М. Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Є.М. Стрельчук, Т.Л. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
881512
  Стрельчук Євген Миколайович Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Стрельчук Євген Миколайович, Коваленко Тетяна Леонідівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
881513
  Паладій М. Мотиваційний моніторинг у комерційному банку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 11-16 : Рис. – ISSN 1605-2005
881514
  Пальчевська О.С. Мотиваційний потенціал образних номінативних одиниць з компонентами міфологемами чорт\диявол // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 203-210


  У статті розглядаються основні типи мотивації образних номінативних одиниць із компонентами-міфологемами "чорт/диявол". Автор виокремлює та аналізує декілька типів мотивації фразеологічних одиниць: індексальну, семантичну, стереотипну, прагматичну. В ...
881515
  Ільіна Н.А. Мотиваційний потенціал персоналу в контексті вимог міжнародного стандарту управління якістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 60-64. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
881516
  Ковальчук О.А. Мотиваційний процес персоналу / О.А. Ковальчук, О.Д. Ситнік // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 32-36. – ISSN 2313-4569
881517
  Татомир І.Л. Мотиваційний процес у сфері матеріального виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 129-131
881518
  Занюк С.С. Мотиваційний тренінг (Як учитися спонукати себе та інших до ефективної діяльності) : Спецпрактикум з психології мотивації / С.С. Занюк; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 124с. – ISBN 966-7294-37-4


  Розглядається широке коло проблем, пов"язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, психічні механізми її розвитку тощо. У практичній частині міститься опис ...
881519
  Занюк С.С. Мотиваційний тренінг: формування мотивації учбової діяльності у студентів та старшокласників // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 8. – С.31-43
881520
  Уніят Л. Мотиваційні аспекти активізації використання сонячної енергії у агропромисловому бізнесі // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 119-127. – ISSN 2410-0919


  " Нагальні потреби підвищення економічної ефективності агропромислового бізнесу та конкурентоспроможності його продукції обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку шляхів зменшення її собівартості, інноваційних методів використання ресурсів ...
881521
  Жмуркова І.В. Мотиваційні аспекти активізації процесу вивчення хімічних дисциплін засобами інформаційних і мультимедійних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 107-110. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
881522
  Матяш М.Н. Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу / М.Н. Матяш, Л.І. Худенко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1992-7894
881523
  Чолій С.М. Мотиваційні аспекти вибору молоддю ролі в громадській організації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 106-115. – ISBN 978-966-8063-99-46
881524
  Романова Г.М. Мотиваційні аспекти викладання у вищій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 150-155. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
881525
  Алексеева М.І. Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самосвідомості особистості у підлітковому віці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-61. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається мотиваційний аспект формування громадської свідомості та самосвідомості особистості у підлітковому віці. Показано ієрархічність будови і багаторівневість функціонування мотиваційної сфери громадської поведінки підлітків, запропоновано ...
881526
  Буковинська М.П. Мотиваційні аспекти корпоративного регулювання соціально орієнтованої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 164-167
881527
  Повідайчик О.С. Мотиваційні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів закладів вищої освіти / О.С. Повідайчик, М.М. Попик, А.М. Реблян // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 219-222. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
881528
  Амосов О. Мотиваційні аспекти прийняття та реалізації державно - управлінських рішень / О. Амосов, А. Дєгтяр // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.28-34
881529
  Гуменюк Н.В. Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій працівників в умовах формування системи гідної праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
881530
  Петрович Й.М. Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу підприємства / Й.М. Петрович, Л.В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 339-345. – ISSN 0321-0499
881531
  Горобець Н.М. Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладача в процесі підготовки менеджерів / Н.М. Горобець, С.М. Лемішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 49-52
881532
  Павлюк А. Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов / А. Павлюк, О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 111-115. – ISSN 2410-0927
881533
  Азарова Л.Є. Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах / Л.Є. Азарова, Л.А. Радомська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 7-12. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
881534
  Климчук В.О. Мотиваційні дискурси сучасності: від метафори "відповідальність" до метафори "становлення" // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 137-148. – ISSN 2227-1376
881535
  Чернушкіна О.О. Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 85-90. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
881536
  Довгорук Л.П. Мотиваційні засоби навчання та їх використання на заняттях з іноземної мови // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 2 (20). – С. 62-68
881537
  Батрин Н.В. Мотиваційні зв"язки лексичних одиниць семантичного поля // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 15-20. – ISBN 978-966-171-013-8
881538
  Климчук В.О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 17-21
881539
  Валенкевич Л.П. Мотиваційні методи управління персоналом як чинник підвищення ефективності роботи вищого навчального закладу (на прикладі СумДУ) / Л.П. Валенкевич, Л.С. Кравченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 132-136. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
881540
  Пилипенко Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.78-84. – ISSN 1810-2131
881541
  Толстова О.Л. Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного cленгу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – C. 308-315


  У статті досліджуються фразеологізми іспанського молодіжного сленгу з позицій когнітивної теорії мотивації. В статье исследуются фразеологизмы испанского молодежного сленга на основе когнитивной теории мотивации. The article deals with the ...
881542
  Шоріна Т. Мотиваційні мутації сучасної суб’єктивності (на прикладі шоу-ігор) // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 4 : Медіосвіта а Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – С. 52-64. – ISBN 278-966-1648-15-8
881543
  Звонко Г. Мотиваційні ознаки концепту перетворення в українській мові / Ганна Звонко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 118-123. – ISSN 0320-3077
881544
  Тужилкіна О.В. Мотиваційні основи стимулювання інноваційної діяльності у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 111-115. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
881545
  Шевченко Л Л. Мотиваційні основи та базові моделі семантичного процесу термінологізації (на матеріалі словника української мови в 20-ти томах) / Л Л. Шевченко, Л.М. Тлміленко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С.76-85. – Бібліогр.: Літ. в приміт. – ISSN 0027-2833
881546
  Глівенко С.В. Мотиваційні особливості поведінки української бізнес-еліти в період соціально-політичних трансформацій суспільства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
881547
  Глова І.В. Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби / І.В. Глова, Л.Я. Малімон // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 48-57


  В статье рассма-тривается проблема взаимосвязи эффективности системы государственного управления и профессиональной мотивации работников государственной служ-бы. Анализ проблемы осуществляется с помощью диагностики мотивационной сферы личности ...
881548
  Антоненко О.Л. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві / О.Л. Антоненко, З.І. Козар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 207-214. – ISSN 0321-0499
881549
  Драпак О.З. Мотиваційні передумови оновлення словникового складу української лексичної системи 90-х років XX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 379-384
881550
  Швабл Ю. Мотиваційні підстави життєдіяльності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
881551
  Жуйкова М.В. Мотиваційні поля в лексичній підсистемі мови / М.В. Жуйкова, А.В. Євпак // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 232-238


  У статті розглядається поняття мотиваційного поля як компонента полевої організації лексикона; показано відмінність мотиваційного поля від словотвірного та етимологічного гнізда. Запропоновано поняття комплексного мотиваційного поля (КМП), яке являє ...
881552
  Заруба Віктор Яковлевич Мотиваційні процедури розподілення ресурсів та проведення торгів : Автореф... д-ра екон.наук: 08.00.13 / Заруба Віктор Яковлевич; Харк. держ. інж.-екон. ін-тут. – Х., 1994. – 32л.
881553
  Розінкевич Н. Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно-ономасіологічному аспекті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
881554
  Дубровинський Г.Р. Мотиваційні установки як предиктори емоційного інтелекту військового психолога / Г.Р. Дубровинський, А.Ю. Ділай // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 3 (73). – С. 65-72. – ISSN 2617-6858
881555
  Ільченко С. Мотиваційні фактори навчання студентів під час занять фізичною культурою / С. Ільченко, Т. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 59-67. – ISSN 2307-4906
881556
  Петюх В.М. Мотиваційні фактори спонукання випускників ВНЗ до професійної діяльності / В.М. Петюх, О.С. Царенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 53-58
881557
  Гуцал І. Мотиваційні фактори у забезпеченні ефективності кредитування : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1605-2005
881558
  Коваленко Т.Л. Мотиваційні фактори, що впливають на задоволеність працею персоналу на підприємствах зв"язку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 393-396. – (Право. Економіка. Управління)
881559
  Золотарьова О. Мотиваційні характеристики елементів власності на робочу силу та їх вплив на економічну діяльність найманних працівників // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 162-166. – ISSN 1993-0259
881560
  Русалкіна Л. Мотиваційні чинники англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 120-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
881561
  Янкевич С. Мотиваційні чинники готовності фахівців освітньої сфери до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-67. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано роль мотиваційних чинників у структурі психологічної готовності фахівця освітньої сфери до професійної діяльності. Визначено готовність як інтегральне утворення особистості. Виділено мотиваційні компоненти готовності до ...
881562
  Черненко А.В. Мотиваційні чинники економічного розвитку // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 137-140
881563
  Ніколаєць К.М. Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населення України / К.М. Ніколаєць, Ю.І. Ясько, О.Ю. Ніколаєць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 34-38. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
881564
  Гайдуцький А.П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних процесів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 50-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
881565
  Любашенко О. Мотиваційні чинники навчання старшокласників редагування українського тексту / О. Любашенко, О. Зайцева // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 10 (2-2022). – С. 4-17. – ISSN 2663-029X


  Стаття репрезентує результати дослідження мотиваційних чинників розвитку компетентності редагування українських висловлювань і текстів у процесі вивчення української мови в старшій школі. В основу дослідження покладено метод опитування та ...
881566
  Підгаєць С. Мотиваційні чинники розвитку державно-приватного партнерства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 76-81. – ISSN 1818-2682


  Проведено аналіз складових економічних інтересів державного і підприємницького секторів економіки.
881567
  Чигирин Т.О. Мотиваційні чинники самопрезентації особистості студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 426-430. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
881568
  Шило К.М. Мотиваційні чинники у формуванні трудового потенціалу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 238-245
881569
  Синоверський Р. Мотиваційність мікрокредитування як запорука розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 237-241. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
881570
  Гайдуцький А.П. Мотиваційнічинники міжнародних інвестиційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 49, ч. 2. – С. 139-143. – Бібліогр.: на 6 пунктів
881571
  Ліщинська О.А. Мотиваційно-динамічний каркас особливості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 1-5. – ISSN 2307-5880
881572
  Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Божко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
881573
  Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Юлія Петрівна Божко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2017. – 252 арк. – Додатки: арк. 223-252. – Бібліогр.: арк. 188-222
881574
  Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога / Ж.П. Вірна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 320 с. – ISBN 966-600-126-8
881575
  Становських З.Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : посібник / Становських З.Л. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-331-2
881576
  Буровська І.О. Мотиваційно-смислові орієнтації хворих на цукровий діабет : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Буровська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 212 арк. – Додатки: арк. 207-212. – Бібліогр.: арк. 182-206
881577
  Бохан А.В. Мотиваційно-стимулювальний механізм екологізації підприємництва : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-34 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
881578
  Бугаєвська Ю.В. Мотиваційно-установчий етап технології формування корпоративної культури майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 64-74. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
881579
  Савицька О.В. Мотиваційно-цільові особливості навчально-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 126-127
881580
  Стафеєва Т.О. Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів до попередження освітньої депривації старшокласників // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 67-78. – ISSN 2227-2747
881581
  Савчук Н.М. Мотиваційно зв"язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю автора (на матеріалі поетичних текстів Лесі Українки) // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 242-254. – ISSN 2524-0013


  Розглянуто ключову мотиваційну тріаду, запропоновану І.О. Бліновою: вмотивованість – мотиваційно зв’язані слова – внутрішня форма слова; надано визначення поняттям “поетичний текст”, “індивідуальний стиль автора” в сучасному мовознавстві; простежено ...
881582
  Курок В.П. Мотиваційноціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В.П. Курок, Б.О. Шевель, С.С. Медвідь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 292-298. – ISSN 2312-5993


  Наведено результати анкетування викладачів ВНЗ та студентів з метою визначення частоти використання ними історичного досвіду в навчальному процесі. Обгрунтовано доцільність упровадження спецкурсу «Історія інженерно-педагогічної освіти України» в ...
881583
  Турейчук А.М. Мотивація - важливий елемент системи управління персоналом / А.М. Турейчук, В.А. Баранець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 202-206
881584
  Герасимчук З. Мотивація активізації транскордонного співробітництва регіонів / З. Герасимчук, Л. Шилік // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 126-136. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
881585
  Диба М. Мотивація банківського персоналу та її значення для ефективної діяльності банку / М. Диба, В. Білошапка, Є. Данилюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 13-22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
881586
  Ашкіназі Л.О. Мотивація банківського персоналу: зарубіжний досвід та можливості його використання в умовах перехідної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-179
881587
  Шестаков Є.А. Мотивація безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-10. – Бібліогр.: 4 назв.
881588
  Артюшина О.А. Мотивація в системі управлінської діяльності персоналом акціонерних товариств торгівлі : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 100-103 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
881589
  Крупа К.В. Мотивація в удосконаленні методології оцінювання знань : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 331-340 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
881590
  Ревтюк Є.А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 25-29. – ISSN 2306-6814
881591
  Моторин Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 32-50. – ISSN 1682-2366
881592
  Грод І. Мотивація використання дослідницьких стандартних програм в навчальному процесі / І. Грод, О. Карабін // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 46-49. – ISSN 2308-4634
881593
  Кочерга Г.В. Мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 103-108. – (Серія "Філологічні науки")
881594
  Красильников І.О. Мотивація гордості в контексті внутрішніх конфліктів: парадигма соціального психоаналізу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 82-91. – ISSN 2309-8287
881595
  Коломоєць Т.О. Мотивація державного службовця за допомогою присяги / Т.О. Коломоєць, М.В. Шевченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 77-84. – (Юридичні науки ; № 1)
881596
  Романовська Ю.А. Мотивація дистанційного навчання здобувачів вищої освіти // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 65-66
881597
  Горобець Д.В. Мотивація діяльності викладачів як рушійна сила розвитку навчального закладу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 5 (15))
881598
  Занюк С.С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх / С.С. Занюк; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 124с. – ISBN 966-7294-31-5


  Розглядається широке коло проблем, пов"язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, психічні механізми її розвитку тощо. У практичній частині міститься опис ...
881599
  Перегудова Т.В. Мотивація до ефективної трудової діяльності працівників промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 117-123.
881600
  Хлонь О. Мотивація до здорового способу життя студентів та викладачів вищих навчальних закладів України в контексті історичних традицій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 145-151. – ISSN 2617-6858


  "В статті розглядаються основні питання формування належної мотивації до здорового способу життя та визначаються конкретні пропозиції щодо сприяння керівному, виховному та професорсько-викладацькому складу у відповідному питанні відносно студентів та ...
881601
  Хомерікі О.А. Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 88-92. – ISSN 2077-1800
881602
  Зіньковський Ю. Мотивація до навчання у професійній школі / Ю. Зіньковський, Ю Адаменко, // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
881603
  Макаренко В.А. Мотивація до навчання як соціальна та наукова проблема // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 34-36. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
881604
  Бєлова Л. Мотивація до навчання як фактор ризику вищої освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 7-12. – ISSN 1562-529Х
881605
  Бєлова Л.О. Мотивація до навчання як фактор ризику якості вищої освіти // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 53-57. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
881606
  Пухно С.В. Мотивація до навчання як фактор успішності адаптації першокурсників закладів вищої освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
881607
  Куліков Г.Т. Мотивація до отримання робітничих професій для потреб регіонального ринку праці // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 44-49
881608
  Шляхетко В.В. Мотивація до праці як джерело господарського поступу держави / В.В. Шляхетко, А.М. Штангрет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 141-144.
881609
  Приступа М. Мотивація до роботи: емпірична типологія та перспективи диференціації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Бєлова Л.О., Гаспаріні А., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 19/20, № 1/2. – С. 84-93. – ISSN 2077-5105
881610
   Мотивація досягнення як важливий чинник успішного професійного становлення студентів-медиків / О.П. Венгер, Т.П. Гусєва, Ю.І. Мисула, М Л. Сас, Є О. Смашна, С В. Білоус, О.О. Люта, Я.М. Несторович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751
881611
  Борисова В.Г. Мотивація досягнення як чинник становлення студента - майбутнього суб"єкта професійної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 29-40. – ISSN 2309-1797
881612
  Помиткін Е.О. Мотивація духовного розвитку особистості як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 9-12
881613
  Коломицева О. Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі / О. Коломицева, А. Боковня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 104-111. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
881614
  Семикіна М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії : монографія / Семикіна М.В., Іщенко Н.А., Радіонова М.О. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200 с. – Присвячується 80-річчю Кіровоградського національного технічного університету. – ISBN 978-966-1508-11-7
881615
  Ларук Н.А. Мотивація ефективної праці жінок // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 109-115. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
881616
  Лаврук О.В. Мотивація забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств / О.В. Лаврук, Н.В. Коваль, Н.В. Лаврук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
881617
  Лаврук Н.А. Мотивація зайнятості і конкурентоспроможність жінок на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 463-475


  У статті відмічається, що сучасні ринкові відносини, організаційна перебудова сільськогосподарського виробництва і скорочення його розмірів впливають на мотивацію зайнятості та використання праці жінок. Встановлено, що зайнятість і трудова діяльність ...
881618
  Семенюк О.Г. Мотивація злочинів у сфері охорони державної таємниці та її детермінанти // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 54-62. – ISSN 2413-1342
881619
  Чорна В.В. Мотивація і працездатність медичних працівників сфери охорони психічного здоров"я як предиктор їхнього психологічного благополуччя // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 53-62 : табл., фото. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-7477
881620
  Курмишева Н. Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів : тотожність чи розбіжності? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366


  Чи відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринка
881621
  Курмишева Ніна Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів: тотожність чи розбіжності? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-81. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISSN 1682-2366


  Автор виділяє ставлення студентів до професійної підготовки як один із критеріїв ставлення до управлінської діяльності, що дає можливість виявити, чи відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринку.
881622
  Куля І. Мотивація і стимулювання працівників в організації / І. Куля, Т. Станєва // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 201-211. – ISBN 978-617-7768-14-1
881623
  Дерев"янчук А.Й. Мотивація і стимулювання студентів кафедр військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням / А.Й. Дерев"янчук, О.Ф. Супрун // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 24-27. – ISSN 2221-6316
881624
  Пятковская К.Р. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 77-83. – ISSN 1993-5560


  "У статті розглядаються такі категорії в управлінні персоналом, як "мотивація" і "стимулювання трудової діяльності". Наведено поняття, основні концепції, обгрунтовується мета діяльності по мотивації і стимулюванню, механізми формування мотивації, типи ...
881625
  Костюк Т.П. Мотивація інноваційної діяльності в сучасних умовах господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 175-178. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
881626
  Колот А.М. Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління : економічна наука / А.М. Колот, А.Є. Никифоров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
881627
  Комова М.В. Мотивація інтерпретації соціально-політичних фактів у ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 22-26. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
881628
  Гальків Л.І. Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень / Л.І. Гальків, Л.В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 49-56. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
881629
  Бабенко Т. Мотивація комунікативної діяльності студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 35-37. – ISBN 966-7825-79-5
881630
  Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 247-256. – ISSN 1993-0909
881631
  Полієнко Г.О. Мотивація корпоративизму і соціалізації праці в соціологічних дослідженнях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 75-79. – (Серія : Психологічні науки)
881632
  Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія / Ястремська О.М., Бардадим О.І. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-163. – ISBN 978-966-676-582-9
881633
  Колісник О.Л. Мотивація лідерської спрямованності майбутнього офіцера Збройних сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 210-214


  У статті розглядаються деякі аспекти створення мотивації формування лідерсько спрямованості у майбутніх офіцерів під час навчання в університеті Дослідження проблемиХ мотивації лідерської спрямованості проводиться у двох провідних напрямах: 1. аналау ...
881634
  Малюга Н. Мотивація літературно-художніх антропонімів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 389-392
881635
  Кір"ян Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці / Т.М. Кір"ян ; Науково-дослідний ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва праці та соціальної політики України і НАНУ. – Київ : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-457-043-2
881636
  Скригонюк М. Мотивація масових заворушень з позиції плебсопатології // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-109
881637
  Тарасова Т.Б. Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх педагогів / Т.Б. Тарасова, Н.А. Ярош // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 166-168. – ISBN 978-966-698-290-5
881638
  Староста В.І. Мотивація навчальної діяльності студентів-першокурсників у процесі їх адаптації в умовах класичного університету / В.І. Староста, О.О. Попадич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 173-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
881639
  Поляк О. Мотивація навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти / О. Поляк, Ж. Довбик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-59. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
881640
  Люлька В.С. Мотивація навчальної діяльності студентів у системі багаторівневої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С.127-129. – (Педагогічні науки)


  В статті розглядаються проблеми мотивації навчальної діяльності студентів.
881641
  Бондар Л.В. Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців / Л.В. Бондар, Н.Б. Литвинчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 67-71. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
881642
  Подворна Л.А. Мотивація навчальної діяльності у дистанційному навчанні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 48-49
881643
  Клименко В.М. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 19-20. – Бібліогр.: 4 назв.
881644
  Гриценок Л.І. Мотивація навчання студентів-правознавців // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 179-187


  Присвячено питанням навчальної мотивації студентів, які навчаються за юридичними спеціальностями. Розглянуто особливості актуальних навчальних мотивів студентів-правознавців і психологів за результатами пілотного дослідження.
881645
  Макеєва Ірина Мотивація навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті визначаються мотиви підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи. Автором аналізується мотивація навчання майбутніх бібліотекарів.
881646
   Мотивація навчатись / за матеріалами УЦОЯО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 8. – ISSN 2219-5793
881647
  Зосімова О.В. Мотивація назв британських телевізійних програм / О.В. Зосімова, О.І. Лісна // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 12-21. – ISSN 2312-0665
881648
  Кравченко О.М. Мотивація наповнення Пенсійного фонду України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
881649
  Мельник С. Мотивація населення України до міждержавної трудової міграції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-46


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
881650
  Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0132-1331
881651
  Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
881652
  Артеменко О. Мотивація науково-дослідницької діяльності студентів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 129-132
881653
  Котвіцька А.А. Мотивація отримання вищої фармацевтичної освіти студентів Національного фармацевтичного університету / А.А. Котвіцька, Н.В. Живора, О.С. Овакімян // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2, січень - квітень. – С. 41-50. – ISSN 0367-3057


  "Визначено домінуючі мотиви отримання освіти, вибору навчального закладу та майбутньої професії, основні канали отримання інформації про НФаУ і спеціальність, щодо визначення установок на розвиток інноваційності в професії. Встановлено, що вища освіта ...
881654
  Усик Світлана Мотивація педагогічного колективу до професійного вдосконалення / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 9
881655
  Колот А.М. Мотивація персоналу : Підручник / А.М. Колот; МОіНУ. Київ. нац. екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 337с. – ISBN 966-574-412-7
881656
  Швєдова К. Мотивація персоналу в медичному закладі: очікування та реальність / К. Швєдова, Г. Вишегородських // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 78-85. – ISBN 978-617-7768-17-2
881657
  Юрчук Н.П. Мотивація персоналу в системі управління банку / Н.П. Юрчук, Д.В. Захарчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 64-70 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
881658
  Ковальська К.В. Мотивація персоналу в стратегічному управлінні акціонерним товариством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 348-354. – ISBN 966-7958-13-2
881659
  Одегова С.М. Мотивація персоналу до діяльності в правоохоронних органах та її вплив на прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 160-164. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
881660
  Попрозман О.І. Мотивація персоналу на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 139-142.
881661
  Бабецька М.М. Мотивація персоналу на підприємствах в галузі туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 286-288. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
881662
  Труш Ю.Л. Мотивація персоналу на підприємствах у сучасних умовах господарювання / Ю.Л. Труш, А.О. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 98-101
881663
  Климко С.Г. Мотивація персоналу підприємства як чинник створення умов для економічної безпеки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 300-303
881664
   Мотивація персоналу при формуванні та розвитку кадрового потенціалу закладів охорони здоров"я України / Т.П. Остапчук, С.Ю. Бірюченко, Л.Є. Лебединець, О.В. Палій, Н.В. Случич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 439-446. – ISSN 2222-4459
881665
  Сліпа О.З. Мотивація персоналу та її роль у забезпеченні кадрової безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 351-361. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Висвітлено актуальні проблеми мотивації праці персоналу, проаналізовано методи, способи та види мотивації праці працівників підприємств різних сфер діяльності, розкрито значення мотивації персоналу у забезпеченні кадрової безпеки підприємства, ...
881666
  Прийма Л.Р. Мотивація персоналу у ринкових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 232-237. – ISSN 0321-0499
881667
  Продіус О. Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / О. Продіус, М. Олексієв // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 188-200. – ISSN 2409-9260
881668
  Кім А.С. Мотивація персоналу як складова соціально-трудових відносин // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7801-10-7
881669
  Захожай В.Б. Мотивація персоналу як чинник зростання інноваційного потенціалу корпорацій / В.Б. Захожай, М.В. Грідчіна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 76-79
881670
  Гриненко А.М. Мотивація персоналу: соціально-економічний аспект // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 99-106. – ISSN 2410-4752
881671
  Редька Л.М. Мотивація підприємництва // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.139-144. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
881672
  Сизоненко В.О. Мотивація підприємства: синергетичний підхід // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 13-17.
881673
  Білаш С.М. Мотивація пізнавальної діяльності інтерактивними методами і формами та її значення в професійній підготовці майбутніх лікарів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 39-43. – ISSN 2077-4214
881674
  Сидоркіна М.Ю. Мотивація політичної взаємодії: спроба типологізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 229-241
881675
  Тимошенко В.І. Мотивація правової поведінки // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 8-16. – ISSN 1563-3349
881676
  Шульга А.М. Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 10-14. – ISSN 1727-1584
881677
  Червінська Л. Мотивація праці в контексті формування конкурентного середовища в АПК // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 39-43
881678
  Купалова Г.І. Мотивація праці в реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах: аналі та шляхи підвищення / Г.І. Купалова, О.О. Клокар // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 115-124.
881679
  Максимець Ю.В. Мотивація праці в системі трудових відносин у сучасних умовах економічного розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 185-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
881680
  Кулик І. Мотивація праці в Україні та за кордоном // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 62-66.
881681
  Киш Л.М. Мотивація праці на підприємствах України / Л.М. Киш, О.О. Гичак // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
881682
  Грінько І.М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І. М. Грінько ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218–237. – ISBN 978-966-622-749-5
881683
  Гірняк О.М. Мотивація праці у спадщині М. Тугана-Барановського, її сучасний розвиток і практичне застосування // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 198-204. – ISSN 1998-6912
881684
  Кельдер Т.Л. Мотивація праці як засіб підвищення ефективності управління на корпоратизованих підприємствах / Т.Л. Кельдер, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 256-261. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
881685
  Шамілєва Е. Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 72-73 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
881686
  Крушельницька О.В. та інш. Мотивація праці як складова ринкових відносин // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.209-213. – (Технічні науки ; № 17)
881687
  Байда О. Мотивація праці як складова успіху організації / О. Байда, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.55-57
881688
  Глушенко О. Мотивація праці як фактор підвищення її продуктивності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 126-137
881689
  Гришина Л.О. Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 395-400. – (Право. Економіка. Управління)
881690
  Федоришина Л.М. Мотивація праці: підходи до трактування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 90-95. – ISSN 2308-1988
881691
  Павлик В.П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 81-88. – ISSN 2221-1055
881692
  Іншин М.І. Мотивація працівників у зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 140-143. – ISSN 2219-5521
881693
  Мендес Ф Л.А. Мотивація прийняття ISO 9000, проблеми на ранніх стадіях впровадження та отримані переваги в секторі виробничого середнього та малого бізнесу: на прикладі Португалії : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 262-281 : Табл. – Бібліогр.: 57 назв. – ISSN 1993-6788
881694
  Зосімова О.В. Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів / О.В. Зосімова, Т.О. Очнєва // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 3-16. – ISSN 2312-0665
881695
  Донцова А.Ю. Мотивація професійного розвитку працівників та її складові // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 113-117
881696
  Лісогор Л.С. Мотивація професійного розвитку працівників як чинник підвищення їх конкурентоспроможності / Л.С. Лісогор, // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 121-127. – ISSN 2308-1988


  Дослідження мотиваційних чинників впливу на професійний розвиток працівників у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності, визначення основних напрямів стимулювання підвищення професійної мобільності в умовах інноваційних змін. Для досягнення ...
881697
  Грищенко С.В. Мотивація професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів як умова формування готовності до викладацької діяльності / С.В. Грищенко, О.М. Маковська // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 67-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
881698
  Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 89-104. – ISSN 1682-2366
881699
  Шевченко В. Мотивація професійної діяльності майбутнього психолога / В. Шевченко, Д. Джоган // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 203-206. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
881700
  Староста В.І. Мотивація професійної діяльності педагогів дошкільної та початкової освіти / В.І. Староста, Г.М. Шикітка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 208-214. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
881701
  Матеюк О.А. Мотивація професійної діяльності підлеглих у сучасних умовах як об"єкт психологічного впливу військових керівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Результати аналізу емпіричних даних дозволяють класифікувати мотивацію професійної діяльності військовослужбовців по типам. Основою поділу виступає критерій вмісту особистісного змісту, який складає для військовослужбовця професійна діяльність. ...
881702
  Іщенко І.В. Мотивація професійної діяльності публічних службовців в Україні // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 82-85. – ISBN 978-617-7274-42-0
881703
  Піскун В. Мотивація розбудови мережі наукових установ українською політичною еміграцією у 20-х р.р. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 51-64. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
881704
  Шпак Г.М. Мотивація розвитку органічного виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 58-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
881705
  Полюк М.І. Мотивація розвитку персоналу на сільськогосподарських підприємствах: сучасні тенденції та перспективи удосконалення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
881706
  Сурмяк Ю.Р. Мотивація самовиховання особистості у вищих навчальних закладах / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 119-129. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
881707
  Алєксєєнко Т.Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
881708
  Кочкіна Н. Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування / Н. Кочкіна, А. Румянцева // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 58-62. – ISSN 1606-3732
881709
  Куліков Г. Мотивація створення нових робочих місць як чинник підвищення ефективної зайнятості населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
881710
  Рубан Л.М. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 187-190. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
881711
  Деркач С.П. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови у дистанційному просторі // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 13
881712
  Демида С.М. Мотивація студентів до волонтерської діяльності / С.М. Демида, М.С. Носок // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 168-174 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
881713
  Стрілкова Т. Мотивація студентів до отримання технічної та фізико-математичної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 7-11. – ISSN 1562-529Х
881714
   Мотивація студентів як запорука успішного професійного розвитку / Н.П. Коваленко, Н.О. Боброва, О.В. Ганчо, С.В. Зачепило // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 43-48. – ISSN 1681-2751
881715
  Чорна-Климовець Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 109-119. – ISSN 2312-5993
881716
  Євтушевська О.В. Мотивація суб"єктів господарської діяльності в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – C. 36-38. – ISSN 2306-6814
881717
  Мазур І.І. Мотивація суб"єктів тіньової економічної діяльності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-53. – ISSN 1811-3141
881718
  Шестакова С. Мотивація сучасних українських фітонімів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: Літ.: с.49; 12 назв. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано лексику публіцистичного стилю початку 20 століття у зв"язку з проблемою формування літературного словника української мови.
881719
  Поплавська О.М. Мотивація та задоволеність працівників: аналіз, ризики, шляхи вдосконалення / О.М. Поплавська, Т.С. Кононенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 378-384. – ISSN 2222-4459
881720
  Калініченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 417-420. – ISSN 2075-4892
881721
  Понікарьова В.Г. Мотивація та ставлення студентів до фізичної культури і здорового способу життя // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 34-38. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
881722
  Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-51.
881723
  Порохняк Н.О. Мотивація та стимулювання як складові оптимізації системи управління персоналом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 218-220. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
881724
  Мягкова О.В. Мотивація та форми інтеграційних процесів підприємств в економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 179-184. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
881725
  Ігнатович Н. Мотивація творчої активності у парадигмі філософії господарства / Н. Ігнатович, В. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-33. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості творчої активності людини як джерела потужної енергії для господарського розвитку. Показано зосередженість філософії господарства саме на розкритті смислоутворюючих ціннісних установок та моральних принципів людини, які ...
881726
  Цюпко І.В. Мотивація творчої інтелектуальної праці у контексті забезпечення конкурентних переваг для виготовлення інноваційної продукції // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 340-344. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
881727
  Кендюхов О. Мотивація творчої інтелектуальної праці: дослідження основних підходів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-56. – Бібліогр. 30 назв. – ISSN 0131-775Х
881728
  Лук"яненко Д. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д. Лук"яненко, О. Мозговий, М. Бурмака // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 5-28. – ISSN 1811-9824
881729
  Кулинич Т. Мотивація трудового колективу підприємства в сучасних умовах // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 191-195. – ISBN 966-654-126-2
881730
  Яшник С.В. Мотивація трудової діяльності в системі управління як наукова категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С. 128-134
881731
  Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці і заробітної плати // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 129-135. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
881732
  Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці та заробітної плати // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 7-9. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
881733
  Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 303-311. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
881734
  Швець А.П. Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 79-84. – ISSN 2308-1988
881735
  Карасьова Ю.М. Мотивація трудової діяльності: інституціональний підхід // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 180-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
881736
  Ларін Д.І. Мотивація у здобутті вищої освіти студентів-практичних психологів, що навчаються за контрактом або як поєднати роботу з навчанням // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-613-8-33760-7
881737
  Ржевська-Штефан Мотивація учбової діяльності студентів першого курсу педагогічного університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3 (184). – С. 79-84. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
881738
  Малихіна О.В. Мотивація учіння молодших школярів / О.В. Малихіна. – Київ : Навчальна книга, 2002. – 304с. – ISBN 966-7943-13-5
881739
  Сердюк Л. Мотивація учіння особистості як детермінований та самодетермінований феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 93-102. – ISSN 2312-1246
881740
  Іванова Н. Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз поняття мотивації особистості у психологічній науці. На основі проведеного теоретичного аналізу обґрунтовано зміст, структуру та функції мотивації фахівця до професійної діяльності. В предложенной статье проведен анализ ...
881741
  Мулик К.В. Мотивація школярів та студентів до спортивно-оздоровчих занять з туризму / К.В. Мулик, В.В. Мулик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 33-38. – ISSN 1818-9172
881742
  Мосійчук І.В. Мотивація як дієвий механізм в системі управління персоналом підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 84-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
881743
  Єфіменкова О. Мотивація як елемент управління персоналом / О. Єфіменкова, Р.О. Язініна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 118-121
881744
   Мотивація як елемент формування науково-дослідницької компетентності курсантів / М. Івасюк, І. Горчинський, І. Мартинюк, О. Стаднічук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
881745
  Бабчинська О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 133-136. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
881746
  Здирко Н.Г. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями / Н.Г. Здирко, А.Ю. Козаченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 156-161 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
881747
  Алфьоров О.В. Мотивація як обов"язкова умова виникнення вольової поведінки військовослужбовця // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 175
881748
  Хориняк В. Мотивація як один з чинників забезпечення розвитку персоналу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 6 назв.
881749
  Мошек Г.Є. Мотивація як основний інструмент сучасного менеджменту // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 7-9. – ISBN 966-79-75-57-7
881750
  Слоньовський М.В. Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 56-61
881751
  Кропивко М.М. Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 29-36. – ISSN 2221-1055


  Виявлено ключові характеристики та науково обгрунтовано сучасні форми господарств населення України. На основі адаптації методологічних підходів теорії людської мотивації А.Х. Маслоу запропоновано класифікувати господарства населення за п"ятьма групами.
881752
  Аверіна К. Мотивація як педагогічний чинник розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій в навчальній і позанавчальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 236-247. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
881753
  Слабко С.М. Мотивація як правова категорія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-19. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
881754
  Святоха Н.А. Мотивація як складова управлінської діяльності керівника вищогонавчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 281-284. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
881755
  Ященко І.В. Мотивація як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 316-317. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
881756
  Ромащенко І. Мотивація як умова формування навичок дослідницької діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 67-70. – ISSN 2308-4634


  Розглядається проблема мотивації науково-дослідницької діяльності студентів як передумови саморозвитку майбутнього фахівця.
881757
  Костюк М.В. Мотивація як фактор забезпечення конкурентоспроможності працівників (концептуальні аспекти) // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 237-243. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
881758
  Матвієнко П.В. Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-88.
881759
  Маринич І.А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І.А. Маринич, Я.Р. Ільницька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 376-380. – ISBN 5-7763-2435-1
881760
  Ткаченко Ніна Володимирівна Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників / Ткаченко Ніна Володимирівна, Каракаш Юліана Володимирівна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.:19 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
881761
  Зеленько Г.І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства / Г.І. Зеленько, Л.Ю. Ганжурова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
881762
  Фрадинська А.П. Мотивація як чинник формування професійних очікувань майбутніх фахівців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 270-278


  У статті проаналізовано теоретичні погляди на проблему мотивації як основу детермінанту формування професійних очікувань майбутніх фахівців. Визначено соціально-психологічні особливості впливу мотивації на професійні очікування майбутніх фахівців.
881763
  Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : Навч. посібник / А.М. Колот; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 224с. – ISBN 966-574-041-5
881764
  Глущак А.С. Мотиви / А.С. Глущак. – Одеса, 1972. – 88с.
881765
  Смаковська О.В. Мотиви "втраченого покоління" у творчості Джека Керуака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 317-319. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
881766
  Перещ В. Мотиви "партійного тотемізму" в мінойському мистецтві (до питання про "мінозойський матріархат") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі археологічних джерел досліджено сутність суспільно-політичного устрою мінойського Криту. Проаналізовано зародження та розвиток так званого "мінойського матріархату". Простежено зв"язок між статевим та "партійним" тотемізмом. Analysing the ...
881767
  Бетко І. Мотиви "утихомирення бурі" і "співрозп"яття з Христом" у Сковороди і в поетів нової доби
881768
  Ярмоленко Н. Мотиви билин Київської Русі у козацькому та баладному епосі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 115-126. – (Філологічні науки)
881769
  Наумовська О. Мотиви блаженного чи пекельного царства мертвих у міфологічних системах різних народів світу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 89-97


  Статтю присвячено оглядові давніх міфологічних вірувань різних народів, по"’язаних із уявленнями про продовження життя після смерті, посмертний суд та розмежування потойбіччя на блаженне та пекельне місце останнього притулку душ, а також розглянуто ...
881770
  Буряківець Ю. Мотиви в малярстві Ірини Банах-Твердохліб // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27
881771
  Кривенко С. Мотиви вбивства та самовбивства в творчості М.М. Могилянського // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 5-7763-2385-1
881772
  Шоля І. Мотиви вибору особових імен ужгородців у другій половині XX століття (жіночі імена) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 29-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
881773
  Макарова Т. Мотиви вибору партнерів у художньому світі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 199-203. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
881774
  Карабович Т. Мотиви вигнання в поетичній творчості Віри Вовк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 42-47. – ISSN 0236-1477
881775
  Науменко Н.В. Мотиви винограду та вина у слов"янській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 280-286. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізується розвиток образів винограду та вина як чільних символічних концептів слов"янського побуту, світогляду, книжної поезії. Еволюцію цих образів у сучасній українській та болгарській літературі показано на матеріалі творчості Максима ...
881776
  Гайдуцький І. Мотиви виходу ТНК на ринки нових країн // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1605-2005
881777
  Котляр Ю.В. Мотиви вступу до вишів та задоволеність навчанням курсантів поліції / Ю.В. Котляр, А.А. Бова // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (49). – С. 260-269. – ISSN 2072-8670
881778
  Висоцький А. Мотиви входження прислівників до структури речення з його валентністю // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 87-96. – Бібліогр.: с.95-9 (30 назв). – ISBN 966-7653-03-5
881779
  Коваленко О Н. Мотиви вчинення злочинів, передбачених ст.297 КК України особами з психічними аномаліями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.236-244


  Викрадення речей з місць поховань
881780
  Плутицька К.М. Мотиви вчинення примушування до вступу в статевий зв"язок // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 146-150
881781
  Шингоф І. Мотиви героїзму, мужності у творчості Олега Ольжича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 153-161. – ISSN 1728-9572
881782
  Будугай О. Мотиви гріха і каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
881783
  Будугай О. Мотиви гріха й каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
881784
  Гоберман Д.Н. Мотиви гуцульського керамічного розпису = Мотивы гуцульской гончарной росписи = Motives of the Hutsul pottery painting / Д. Гоберман. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 164, [17] с. : іл. – Текст парал. укр., рос., англ. – ISBN 966-7888-88-6
881785
  Ісаєва Н.С. Мотиви даоської утопії в середньовічній китайській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 163-168
881786
  Діхтяренко С.Ю. Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач у навчальній діяльності студентів-психологів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 32-37
881787
  Осадчий М.Г. Мотиви екзистенціалізму і абсурду у творчості українських дисидентів 60-х рр. // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 194-199
881788
  Гуменюк О.М. Мотиви еміграції та рекрутчини в кримськотатарській народній пісні "Ешиль ада" – ("Зелений край") // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 200-211. – ISBN 966-02-2984-4
881789
  Дереза Л. Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 22-27. – ISSN 2075-1486
881790
  Липинський В. Мотиви заключення унії і співвідношення в Берестейському процесі консервативних і радикальних впливів // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 150-165. – ISSN 2306-3548
881791
  Поліщук В. Мотиви збірки Івана Дробного "Добридень, люди" // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 301-310. – ISBN 978-966-2980-81-3
881792
  Канівець Т.М. Мотиви здійснення майбутньої професійної кар"єри студентами вищих навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-35
881793
  Горобець О.В. Мотиви злочину і кари, гріха і спокути, артикульованих у знакові смерті окремої людини і мітові кінця світу в тексті "Армагедон уже відбувся" Марії Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 272-281. – ISBN 978-966-551-315-5
881794
  Черноіваненко В.В. Мотиви і сюжети нетрадиційного еротизму в єврейській Бібілії: питання інтерпретації // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 108-121. – ISSN 1682-671Х
881795
  Ніколаєнко К. Мотиви інвестування та структура німецьких прямих капіталовкладень за кордон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 220-222
881796
  Ковалів Ю.І. Мотиви інфернальності та "золотого віку" у ліриці Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 52-57.
881797
  Багратіон К. Мотиви іронічного світогляду у творчості Р. Бернса, фольклору та історії для відображення деяких соціально-історичних та політичних реалій у пострадянському медія просторі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 21-30
881798
  Скобіна О. Мотиви історичного минулого в поезії Ліни Костенко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 26. – С. 89-98. – ISBN 978-966-920-255-0
881799
  Коваль-Фучило Мотиви й образи протесту в оповідях про примусове переселення із зон затоплення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
881800
  Яринчина О. Мотиви й образи рекрутьских і солдатських пісень в українських народних баладах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 55-59. – ISSN 0130-6936
881801
  Луцко О. Мотиви й поетика українських народних пісень про еміграцію в Канаду // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 438-448. – ISSN 1028-5091
881802
  Ференс Н.О. Мотиви кельтських міфів у ранній поезії В.Б. Єйтса та їх передача при перекладі українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.321-325
881803
  Яцинова О. Мотиви класичної музики в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 415-425


  У статті розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" на основі музичних імплікацій опери симфоній Людвіга Ван Бетховена в літературний текст. Також увагу було приділено аналізу архітектурного складника в контексті ...
881804
  Тіпер І.В. Мотиви кохання та материнства як презентатори притулку в прозі Галини Пагутяк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 147-154. – ISSN 2313-1802
881805
  Катаока Х. Мотиви культу предків у японському фольклорі й українській обрядовості новорічного циклу (порівняльний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-60. – Бібліогр.: с. 60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мотиви культу предків у новорічній і різдвяній обрядовості, фольклорі українців та японців, акцентовано увагу на звичаях відзначати культ хліба, сонцестояння і приходу гостей як провісника іншого світу.
881806
  Коваленко О.В. Мотиви лороги (рух і процесуальність) у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник") / патологічна проблема дороги у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки ("Цитатник") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 90-93
881807
  Климентова О. Мотиви любові до Батьківщини в поезії Олени Теліги // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 65-66
881808
  Свербілова Т.Г. Мотиви месіанства, оновлення людини та перемоги над часом в українській та російській експресіоністичній драмі (порівняльний аспект) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 94-106. – ISBN 966-8474-40-6
881809
  Гросс В.І. Мотиви мовчання / В.І. Гросс. – К., 1984. – 239с.
881810
  Шульга Я. Мотиви паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-795-3
881811
  Сахно Т. Мотиви пейзажної та інтимної лірики Миколи Побеляна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
881812
  Басіна К. Мотиви персня в романі Едит Несбіт "Зачарований замок" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 86-92
881813
  Гуменюк О. Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 141-143. – ISBN 978-96602-6551-6


  Переживання літньої людини, яка не зазнала особистого щастя в житті, але й за крок до могили лишається небайдужою до жіночих чарів, вишукано поетизуються у багатій та інтонаційні відтінки пісні "Умер оджа", котра належить до характерних зразків ...
881814
  Покатаєва О.В. Мотиви підприємницької діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.243-248. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
881815
  Бетко І. Мотиви Пісні Пісень у Молінні Данила Заточника. Переклад XV ст. Підсумування сакрально-символічного прочитання Пісні Пісень у творчості Сковороди
881816
  Загул Д. Мотиви поезій / Д. Загул. – Київ, 1927. – 182с.
881817
  Бабенко Л. Мотиви політичних переслідувань та репресивних заходів щодо Української автокефальної православної церкви в Радянській Україні (1920-ті рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 384-394
881818
  Куницький М.П. Мотиви політичної участі як предмет вивчення сучасної науки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 187-200. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
881819
  Колодний А. Мотиви прийняття Україною християнства із Візантії // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 85-97. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
881820
  Сьеміонтковскі П. Мотиви припливу прямих іноземних інвестицій в Польщу - результати досліджень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 289-294
881821
  Терехова А.Ю. Мотиви професійної діяльності політичних лідерів/керівників / А.Ю. Терехова, Т.М. Траверсе // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 3 (73). – С. 149-157. – ISSN 2617-6858
881822
  Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 237, [4] л. – Додатки: [4] л. – Бібліогр.: л. 214-237
881823
  Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
881824
  Кайстренко Ю. Мотиви рекламних повідомлень // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 188-192


  Досліджуються типи мотивів у рекламних повідомленнях, зокрема раціональні, емоційні, моральні. Український медіа-простір демонструє безліч прикладів рекламних повідомлень, у яких можна знайти кожен із мотивів. Проте для досягнення кращого ефекту ...
881825
  Шуляк С.В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 485-488. – ISSN 2076-1554
881826
  Кір"янова О.В. Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 172-175. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
881827
  Крайняк Л. Мотиви самостійного вдосконалення студентами перекладацької компетентності / Л. Крайняк, О. Дуда, С. Рибачок // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 3 (188). – С. 46-58. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
881828
  Федотова Т. Мотиви сонця і вогню як вияв духовного світу української людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Українознавство ; вип. 4)


  Висвітлюється питання духовного світу людини у прадавні часи. Особлива увага приділяється образам Сонця і Вогню, які є провідними у світосприйнятті людини давнього часу та свідчать про те, що сонцепоклоніння є вагомою частиною українського світу.
881829
  Довбня К.В. Мотиви соціально-релігійного протесту в творах Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 39-43. – ISSN 2520-6346
881830
  Малецький В.Г. Мотиви соціально-філософьської антропології в працях Степана Балея : монографія / Віктор Малецький ; Львів. філософське т-во ім. Казимєжа Твардовського. – Одеса : Астропринт, 2020. – 221, [2] с. : іл. – Абетковий покажч.: с. 212-221. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-652-0
881831
  Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 88-106. – ISSN 1728-6875
881832
  Євдокимов М.О. Мотиви створення і проблематика першого подорожнього нарису Володимира Даля // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 48-56


  У статті підкреслені особливості творчої індивідуальності В. Даля як публіциста, розкрито зміст "Дневного журнала", веденого на бризі "Фенікс", - першого нарису письменника і лексикографа. Peculiarities of creative individuality of V. Dal as a ...
881833
  Матушек О. Мотиви стихійних лих і катастроф у давній літературі як тема наукової конференції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (721). – С. 119-120. – ISSN 0236-1477


  15-16 жовтня 2021 р. в Харкові проходила міжнародна наукова конференція "Мотиви стихійних лих і катастроф в онтології українських книжників XI-XVIII ст.". Організатори - Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Колегія Патріярха Мстислава й ...
881834
  Прісовський Є. Мотиви сумніву, віри й пророцтва в ліриці Лесі Українки // Дороговказ на віки : літ.-крит. статті / Є.М. Прісовський. – Одеса : Друкарський дім, 2006. – С. 103-106. – ISBN 966-389-037-1
881835
  Онищук О. Мотиви та головні етапи набуття членства у Європейському Союзі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 125-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
881836
  Абакуменко О.В. Мотиви та наслідки процесів корпоративної консолідації в масштабах національної економіки / О.В. Абакуменко, М.В. Литовченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 21-34. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
881837
  Новик О. Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 115-121. – ISSN 0236-1477
881838
  Головецька Н. Мотиви та поетика українського політичного анекдоту 90-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 64-72


  У статті розкрито поетику та мотиви українського політичного анекдоту 90-х років ХХ ст. як жанрового різновиду новітнього фольклору. Авторка стверджує, що за сюжетом, ідейно-тематичним змістом взірців, політичний анекдот зазначеного періоду тяжіє до ...
881839
  Коломійцева О.В. Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 142-149. – ISSN 1993-6788


  Досліджено різноманітність наукових точок зору на мотиви й причини процесів злиття та поглинання, здійснено їх узагальнення та запропоновано нові класифікаційні ознаки цих процесів.
881840
  Чайковський В. Мотиви творчості Григорія Сковороди в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 12. – С. 5-7
881841
  Кривенко С.О. Мотиви трагічності та комічності в сучасному політичному дискурсі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 108-113. – ISSN 2519-2949
881842
  Тихонович Всеволод Олександрович Мотиви трудової активності особи / Тихонович Всеволод Олександрович. – Київ : Наукова думка, 1972. – 152с.
881843
  Невірова К. Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя : з філольогічного семенара проф. П. Перетца / К. Невірової // Корифеї російської критики і українське письменство / І.І. Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки, 1911. – [Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 36 с.
881844
  Невірова К Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя : з філольогічного семенара проф. П. Перетца / К. Невірової. – Київ : Друк. 1- ої Київ. друк. спілки, 1909. – 36 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі,. Київ, 1909, т. 5, с. 27-60
881845
  Марина Д.О. Мотиви фантастики у творчості Мірча Єліадє // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 579-583
881846
  Дуб А.Р. Мотиви фінансових рішень мігрантів про здійснення міжнародних грошових переказів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 54-63. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
881847
  Стрілько В. Мотиви християнської моралі в творчості Григорія Сковороди чи передумови формування засад українського національного виховання. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті аналізується наукова, філософська та педагогічна творчість Г.Сковороди з метою виявлення в ній мотивів християнського виховання. Досліджується теорія педагогічної діяльності Г.Ващенка та С.Русової як фундаторів українського національного ...
881848
  Ягушкіна В. Мотиви чарування у баладах М. Костомарова // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
881849
  Якубовський В. Мотиви, образи українського вертепу: їх біблійні джерела // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 459-465


  У статті розглянуто мотиви, образи українського вертепу, зокрема його релігійної частини. У результаті комплексного аналізу, ознайомленням і залученням необхідних джерел, було відстежено та представлено зразки вертепних вистав релігійної частини, ...
881850
  Мухамбетов Т.И. Мотивизационный механизм управления трудом / Т.И. Мухамбетов. – Алма-Ата, 1991. – 128с.
881851
  Крутоус В.П. Мотивированность в искусстве как эстетическая проблема : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Крутоус В.П. ; МГУ. – Москва, 1971. – 21 с.
881852
  Кияк Т.Р. Мотивированность лексических единиц : (количественные и качественные характеристики) / Т.Р. Кияк. – Львов : Вища школа при Львовском гос. ун-те, 1988. – 160, [4] с. – ISBN 5-II-000556-7
881853
  Грязнова В.М. Мотивированные локативные существительные русского языка в категориальном аспекте / В.М. Грязнова, О.Я. Иванова // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 32-38. – (Філологія)
881854
  Виноградова Е.Н. Мотивированные предлоги и аналоги предлогов: пути грамматикализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 138-163. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
881855
  Симонов П.В. Мотивированный мозг / П.В. Симонов. – Москва, 1987. – 240с.
881856
  Коротеев К. Мотивировки решений конституционных судов о смертной казни // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 135-146. – ISSN 1812-7126
881857
  Гноєва Н.І. Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 293-297. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
881858
  Заоборна М.С. Мотивна структура тексту як лінгвістична проблема // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 187-203. – ISSN 2312-0665


  Осмислено феномен мотивної структури як спосіб втілення в тексті семантико-прагматичної категорії мотиву, сутність якої пов’язана з усвідомленими чи неусвідомленими внутрішніми станами, що спонукають до діяльності, забезпечуючи реалізацію в ній ...
881859
  Чубукина О. Мотивная идея самовоспитания в сюжетосложении Ф.А.Эмина (На материале романа "Непостоянная фортуна, или Необычайное похождение Мирамонда") // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 108-119. – ISBN 966-72-77-79-8


  Характерной фигурой, выражавшей идеологический тип русского буржуа середины 18 ст. в литературе, был Федор Эмин, автор романов авантюрных и философических. Эмин промелькнул в русской литературе с необычайным эффектом и оставил в ней заметный след. Он ...
881860
  Люлька В Мотивная организация романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 56-69. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У даній статті показано взаємодію романтизму і реалізму в мотивній організації роману у віршах "Євгеній Онєгін" О.С. Пушкіна. Вирішені такі завдання, як виявлення кола тем і мотивів у романі "Євгеній Онєгін", визначення їх генезису, специфіки ...
881861
  Козакова Л. Мотивний аналіз наративного дискурсу малої прози Олеся Гончара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Реконструюється наративний дискурс новел Олеся Гончара крізь призму мотивів. Авторка по групувала мотиви малої прози письменника, виділила декілька концептуальних мотивів, які об"єднують твори митця в цикли.
881862
  Виниченко В. Мотивний комплекс часу в прозі М.В. Баршева // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 161-172. – ISSN 2312-6809
881863
  Каспіч Г. Мотивні коди митця та мистецтва у драматичних творах Валерія Герасимчука // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 257-263. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
881864
  Мегела І.П. Мотивно-наратологічний аналіз повісті Германа Гессе "Кнульп" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 27-37
881865
  Ракітіна М.І. Мотивно-образна парадигма народних пісень "Шицзіну" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 429-435


  Статтю присвячено функціонуванню мотивів, образів та символів у китайських народних піснях антології "Шицзін". Виокремлено базові для народних пісень "Шицзіну" теми соціальної нерівності населення, кохання, воєн, туги за Батьківщиною. Описано ...
881866
  Линник Т.Г. Мотивованість мовного знака в ранньому онтогенезі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.57-66. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0027-2833
881867
  Щербина М.Б. Мотивувальна диференціація формування компетентності в англійському діалогічному мовленні:теоретичне обгрунтування й засоби реалізації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 48-55. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
881868
  Нікіфорова Л.О. Мотивування економічних суб"єктів під час створення та функціонування ендаументу для вищих навчальних закладів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 427-432. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано, що в умовах України вже сьогодні створено умови для формування ендаументу для ВНЗ, при цьому доведено, що надавачі ендаументу - власники підприємств, управлінці вищого рівня, благодійні та громадські організації тощо - мають для надання ...
881869
  Жуковська Тетяна Олегівна Мотивування кадрів у системі управління корпораціями в машинобудуванні України / Жуковська Тетяна Олегівна, Кудря Ярослав Валерійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 107-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено наукове обумовленим однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні - мотивування учасників акціонерних відносин на прикладі кадрів у системі управління корпораціями ...
881870
   Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Бодарецька О.М., Жежуха В.Й. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-617-7809-44-8
881871
  Котюк Андрій Богданович Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 155-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведена загальну схему розробки системи мотивації працівників автомобілебудівного підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки, подано рекомендації із формування системи оплати праці, виділено основні чинники, які призводять до зміну ...
881872
  Котюк Андрій Богданович Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 155-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведена загальну схему розробки системи мотивації працівників автомобілебудівного підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки, подано рекомендації із формування системи оплати праці, виділено основні чинники, які призводять до зміну ...
881873
  Чабан Г.В. Мотивування працівників апарату управління на підвищення інноваційної діяльності підприємства / Г.В. Чабан, В.Г. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 55. – C. 17-23. – ISSN 2306-546X
881874
  Жуковська Тетяна Олегівна Мотивування при формуванні корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах машинобудування України / Жуковська Тетяна Олегівна, Кудря Ярослав Валерійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 77-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено наукове обумовлений однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні, а саме - мотивування формування корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах (корпораціях) ...
881875
  Назарова Г.В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Назарова Г.В., Степанова Е.Р. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-150. – ISBN 978-966-676-569-0
881876
  Данюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки / В. Данюк, О. Чернушкіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33, 35
881877
  Дембицька Н.М. Мотивуючі практики для батьків як агентів економічної соціалізації школярів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
881878
  Ворфоломеев М.А. Мотивы : пьеса в 2-х действиях. С Новым Годом% комедия / М.А. Ворфоломеев. – Москва : Искусство, 1985. – 129с. – (Сегодня на сцене)
881879
  Рахимнулов М.Г. Мотивы башкирского фольклора в русской литературе XIX - начала ХХ вв. (К проблеме рус.-башк. лит.-фольклорных связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Рахимнулов М.Г.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
881880
  Мухарямов Н.М. Мотивы безопасности человека в дискурсах о языковой политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 36-40. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
881881
  Калоев Г.З. Мотивы богоборчества в осетинском эпосе : Автореф... канд. филол.наук: / Калоев Г.З.; Акад. наук Грузинской ССР. – Дзауджикау, 1952. – 20 с.
881882
  Сеидов Н.Х. Мотивы борьбы против социальной несправедливости в азербайджанских сказках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Н.Х.; Акад наук Азерб.ССР.Ин-т литерат.и языка. – Баку, 1955. – 18л.
881883
  Шарабарина Т.Г. Мотивы воды и огня в традиционных русских свадебных песнях : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 118-129


  Теми води і вогню в традиційних російських весільних піснях
881884
  Сорокина Е.Р. Мотивы гордости и смирения в поэзии Н. Гумилева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 195-199
881885
  Кондакова Д.Ю. Мотивы декаданса в поэзии Есенина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 184-188
881886
  Банщикова А.А. Мотивы древнеегипетского фольклора в рассказе Ибн Абд ал-Хакама о царице Далуке // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-43. – ISSN 0869-1908
881887
  Кусков В.В. Мотивы древнерусской литературы в русской романтической поэзии первой четверти 19 века / В.В. Кусков. – Москва, 1973. – 29с.
881888
  Ишханов В.С. Мотивы дружбы народов в Грузинской сов. литературе / В.С. Ишханов. – Тбилиси, 1967. – 92с.
881889
  Гороховская Л. Мотивы жизни и смерти в романе Гайто Газданова "Вечер у Клэр" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 123-126
881890
  Скоробагатько А.В. Мотивы и цели дифференциации правового регулирования пенсионного обеспечения // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 79-86. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
881891
  Острогорский В. Мотивы Лермонтовской поэзии, 1891. – 62 с. – Отд. оттиск
881892
  Дуплий С. Мотивы лет : Избранные стихотворения 1986-1995 / С. Дуплий. – [Б. м.] : Kaiserslautern university press, 1995. – 272 c. : илл.
881893
  Мусий В. Мотивы лирики Ф.И. Тютчева в рассказе А.С. Грина "Искатель приключений" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 19-26
881894
  Делекторская И.Б. Мотивы памятника и карнавала в прозе С.Д. Кржижановского // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 28-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
881895
  Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. / Д.П. Котов. – Воронеж, 1975. – 152с.
881896
  Волков Б.С. Мотивы преступления (уголовно-правовое и социально-психологическое исследование) / Б.С. Волков. – Казань, 1982. – 152с.
881897
  Соколов Н.Я. Мотивы профессианального поведения и деятельности юристов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
881898
   Мотивы русской архитектуры [Изоматериал] : [Отдельные листы иллюстраций из журнала].]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Рейнбот ; Лит. Я. Рашкова, 1875. – 49 л. цв. и черно-бел. ил. – Без тит. л. - На обл. № 9
881899
  Довнар-Запольский Мотивы свадебных песен пинчуков : Этографический этюд М. Довнара-Запольского // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 69 с.
881900
  Дмитренко Е.В. Мотивы трагического одиночества и психологизм творческой личности в новеллах В.Ф. Одоевского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 226-230. – ISSN 2522-493Х
881901
  Бельгер Г. Мотивы трёх струн : лит.-критич. ст., портр., эссе / Герольд Бельгер. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 301, [2] с. : портр.
881902
  Наумов А.В. Мотивы убийств / А.В. Наумов. – М, 1969. – 123с.
881903
   Мотивы украинского орнамента. – Х. – с.
881904
  Гросс В. Мотивы умолчания / В. Гросс. – М., 1980. – 255с.
881905
  Дусавицкий А.К. Мотивы учебной деятельности студентов / А.К. Дусавицкий. – Харьков, 1987. – 53с.
881906
  Щербакова Н.А. Мотивы чтения современной молодежи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 5. – С. 190-195. – ISSN 1997-0803


  В статье отражена проблема восприятия художественного текста современными читателями. Экспериментально описаны мотивы восприятия художественного произведения студентами-психологами. Предпринята попытка выявить и описать механизмы особенностей ...
881907
  Чолакова А.Д. Мотивы экзистенции в сонетах Ростислава Кедра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 183-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
881908
  Асадов Ю.А. Мотивы южного города : стихи / Юрий Асадов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 40 с.
881909
  Адамян О.А. Мотканско-сасунский диалект : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.661 / Адамян О.А. ; Ереванский заоч. пед. ин-т, АН. Арм. ССР, Ин-т им. Р. Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24 с.
881910
   Мотоблок МТЗ-05. – М, 1987. – 80с.
881911
   Мотовилиха. – Пермь, 1977. – 62с.
881912
  Зырянов А.П. Мотовилиха : альбом гравюр / А.П. Зырянов; Авт. текста: А.Д. Крашенинников. – 2-е изд. – Пермь : Пермское книжное, 1978. – 64 с.
881913
   Мотовилихинский рабочий : материалы документальной пьесы. Фрагменты / Михаил и Вячеслав Дурненковы, , Клавдиев Юрий, Родионов Александр // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 99-116
881914
  Рудницький Ю. Мотовилівка. Початок кінця... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 15


  Бій під Мотовилівкою 18 листопада 1918 року поклав край існуванню Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським.
881915
  Коваль Р. Мотовилівський отаман Бурлака // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Гончар Овсій Іванович (Отаман Бурлака) — відомий громадський і військовий діяч на Київщині у 1917—1921 роках — періоду Української національно-визвольної революції.
881916
  Карнеев В.И. Мотогонки по льду. / В.И. Карнеев. – М., 1971. – 87с.
881917
  Карнеев В.И. Мотогонщик. / В.И. Карнеев. – М., 1953. – 78с.
881918
  Гаврюшенко Д. Мотод Боголюбова в теорії багатокомпонентних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 8-10. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку термодинамічних характеристик i аналізу структурних властивостей багатокомпонентних систем необхідно знати кореляційні функції відповідного порядку таких систем. Ланцюжок рівнянь ББГКІ може бути побудований i для таких систем. В роботі ...
881919
  Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага:Жизнь и творчество / Ю.Д. Михайлова. – Москва : Наука, 1988. – 185с. – (Из истории обществ.мысли Японии ХVІІІ в.)
881920
  Щур Едуард Мотори просять "Зеленого змія" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 10 : Фото
881921
  Фрейман С. Моторизаційні захоплення в системі інтересів учнів гімназій Польші / С. Фрейман, П. Ольхувка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 239-243. – (Педагогіка ; № 2)
881922
  Тархов В. Моторизація і механізація сучасних армій / В. Тархов. – Харків-Дніпропетровськ, 1930. – 154с.
881923
  Юрчук О. Моторизовані війська : історія зародження та розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 85-89. – ISSN 1728-9343
881924
  Пегель В.В. Моторика желчевыделительного аппарата печени при раздражениях механорецепторов мочевого пузыря. : Автореф... Канд.мед.наук: / Пегель В.В.; Объед.межвуз.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Томск, 1963. – 13л.
881925
   Моторна Оксана Віталіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 322 : фото
881926
   Моторна функція шлунка у щурів після тривалого введення омепразолу та її корекція мультипробіотиком / С.В. Пилипенко, О.В. Шелюк, Ю.В. Цейслер, Н.Є. Нурищенко, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 162-166. – ISSN 2077-4214


  Дослідження моторної активності та функціонального стану актоміозину гладеньких м"язів щлунка за умов тривалого введення омепразолу та корекції виявлених змін мультипробіотиком "Симбітер ацидофільний" концентрований.
881927
  Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 355 л. – Бібліогр.: 269-355
881928
  Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
881929
  Мотузный Василий Аврамович Моторная деятельность толстой кишки голодных и накормленных животных и некоторые центральные механизмы ее регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Мотузный Василий Аврамович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 17 с.
881930
  Мотузный Василий Аврамович Моторная деятельность толстой кишки голодных и накормленных животных и некоторые центральные механизмы ее регуляции : Дис... канд. биол.наук: / Мотузный Василий Аврамович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 192л.
881931
  Клюбина Т.С. Моторная деятельность тонкого кишечника у мелких жвачных животных и механизмы ее нервной регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Клюбина Т.С. ; КГУим. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
881932
  Клюбина Т.С. Моторная деятельность тонкого кишечника у мелких жвачных животных и механизмы её нервной регуляции : Дис... канд. биолог.наук: / Клюбина Т.С.; КГУ. – К, 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.190-225
881933
  Губкин В.А. Моторная и эвакуаторная функции желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Губкин В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
881934
  Губкина В.А. Моторная и эвакуаторная функция желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Губкина В.А.; КГУ. Науч.-иссл. ин-т физиологии. Отд. физиологии пищеварения и кровообращения. – К., 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.236-265
881935
  Романенко Л.Л. Моторная лодка / Л.Л. Романенко, Л.С. Щербаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 340с.
881936
   Моторная функция желудочно-кишечного тракта. – Киев, 1965. – 168с.
881937
  Богач П.Г. Моторная функция желудочно-кишечного тракта и витамин В1 : Дис... канд. биолог.наук: / БОгач П.Г.; КГУ им. Т.ШЕвченко. Кафедра физиологии человека и животн. Инст. физиологии животных. – Киев, 1951. – 260 л.
881938
  Богач П.Г. Моторная функция желудочно-кишечного тракта и витамин В1 : автореф. дис. ... канл. биол. наук / Богач П.Г. ; МВО СССР, КГУ, Каф. физиол. человека и Ин-т физиолог. животн. – Киев, 1952. – 14 с.
881939
  Селицкий Е.П. Моторная функция желчевыводящих путей печени при искуссвенном пневмотораксе. : Автореф... канд.мед.наук: / Селицкий Е.П.; Объедин.межвуз.Совет.по биол.и мед.наукам. – Томск-Новокузнецк, 1965. – 15л.
881940
   Моторно-висцеральные взаимоотношения при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1987. – 171с.
881941
  Мерабишвили М Г. Моторное действие и установка. : Автореф... Канд.психол.наук: 963 / Мерабишвили Г.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
881942
  Базылевич Т.Ф. Моторные вызванные потенциалы в дифференциальной психофизиологии / Т.Ф. Базылевич ; [АН СССР, Ин-т экономики]. – Москва : Наука, 1983. – 143 с. : ил., 1 л. табл.
881943
   Моторные компоненты зрения. – М, 1975. – 236с.
881944
  Терентьев Г.А. и др. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов / Г.А. и др. Терентьев. – М., 1989. – 270с.
881945
  Галан А. Моторошна дійсність // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 11-13


  Збірка оповідань "Дім над кручею" Ігоря Качуровського.
881946
  Белых В.Т. Моторы заглушили на Эльбе : [о 1205-м самоход. арт. полке] / В.Т. Белых. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 222, [2] с. : ил.; [8] л. ил.
881947
   Мотоспорт. – М, 1975. – 277с.
881948
  Моисеенко Н.П. Мотострелковая (танковая) рота в бою / Н.П. Моисеенко. – Москва : Военное издательство, 1988. – 288 с.
881949
  Вещунов С.С. Мотострелковое отделение в разведке / С.С. Вещунов. – Москва, 1977. – 93с.
881950
   Мотострелковый (танковый) батальон в бою. – М, 1986. – 304с.
881951
  Гарбуз Г.И. Мотострелковый батальон в бою / Г.И. Гарбуз, Д.Ф. Лоза, И.Ф. Сазонов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1972. – 376 с.
881952
  Лоза Д.Ф. Мотострелковый батальон в современном бою / Д.Ф. Лоза. – М., 1965. – 333с.
881953
  Лютов И.С. Мотострелковый батальон в тактическом воздушном десанте / И.С. Лютов, П.Т. Сагайдак. – М., 1969. – 174с.
881954
   Мотострелковый взвод в бою. – М, 1966. – 212с.
881955
  Андрусенко И.М. Мотострелковый взвод в бою : [учеб. пособие для командиров подразделений сухопут. войск и курсантов воен. уч-щ] / И.М. Андрусенко, Р.Г. Дуков, Ю.П. Фомин ; под ред. С.И. Вариченко. – Москва : Воениздат, 1989. – 336 с.
881956
  Дуков Р.Г. Мотострельковое отделение в бою / Р.Г. Дуков. – М., 1973. – 107с.
881957
  Дуков Р.Г. Мотострельковое отделение в наступлении / Р.Г. Дуков. – М., 1977. – 78с.
881958
  Григорьев И.М. Мотоцикл без секретов. / И.М. Григорьев. – Москва, 1973. – 176с.
881959
  Зотов И.Г. Мотоциклетные гонки по ипподрому / И.Г. Зотов. – М., 1955. – 64с.
881960
  Карнеев В.И. Мотоциклетные гонки по шоссе. / В.И. Карнеев. – М., 1954. – 104с.
881961
  Афремов Г.М. Мотоциклетные кроссы : (организация и судейство) / Афремов Г.М., Виноградов А.А. – Москва : Идз-во ДОСААФ, 1962. – 128 с. : ил.
881962
  Силкин А.Н. Мотоциклетные соревнования / А.Н. Силкин. – М., 1951. – 120с.
881963
  Швайковский В.В. Мотоциклетные соревнования. / В.В. Швайковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 124с.
881964
   Мотоциклетный спорт. – М, 1951. – 16с.
881965
  Зотов И.Г. Мотоциклетный спорт / И.Г. Зотов. – М., 1951. – 208с.
881966
   Мотоциклетный спорт. – М, 1956. – 44с.
881967
  Кукушкин Г.И. Мотоциклетный спорт. / Г.И. Кукушкин. – М., 1954. – 478с.
881968
  Кашаускас Р. Мотоциклисты : повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1976. – 232 с.
881969
  Будько Євген Мотоциклом до східної мрії : Троянда вітрів / Будько Євген, Білик Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 70-74 : Фото
881970
  Будько Євген Мотоциклом на схід сонця : троянда вітрів / Будько Євген, Карпенко Валентин, Карпенко Ярослав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 76-79 : Фото, карта
881971
   Мотренко Тимофій Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 21-22
881972
   Мотренко Тимофій Валентинович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 94. – ISBN 978-966-644-090-0
881973
   Мотренко Тимофій Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
881974
   Мотренко Тимофій Валентинович // Почесні імена України : еліта держави / [авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; кер. проєкту Л. Білейчук ; ред.: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – Київ : Логос Україна, 2017. – [Т. 4 : / авт.-упоряд. Ярослав Білейчук ; редактори: Л. Гуторова, А. Гула ; вступ. сл.: І. Юхновський, І. Дзюба]. – С. 286-287. – ISBN 978-966-2457-18-6


  Мотренко Тимофій Валентинович (н. 1948) (КУ) - начальник Головного управління державної служби України (2003–2011 рр.); доктор філософських наук, професор; до 2011 р. — голова редакційної колегії журналу «Вісник державної служби України», голова ...
881975
  Бессонова С.С. Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам раскопок 1988-1996 гг.) / С.С. Бессонова, С.А. Скорый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; Ягеллон. ун-т, Ин-т археологии. – Киев ; Краков : [б. и.], 2001. – 157 с, [43] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 145-155. – ISBN 966-02-2120-7


  В пр. №1717333 напис : Глубокоуважаемой Светлане Петровне Пачковой - с добрыми пожеланиями авторы / Подписи / 16.09.2004 г.
881976
  Оссовський Г. Мотруня : Опеpетка в 1-м действии на малоpоссийском языке, подpажение фpанцузскому Michel et Christinne / Cочинение Готфpеда Оссовскаго ; С музыкою Станиславы Шаєpович. – Житомир : Изд. H. Ческиса ; [Типо-Литогp. И.H. Санкевича], 1867. – 87 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
881977
  Лепкий Б.С. Мотря : історична повість : у 2-х т. / Богдан Лепкий. – Київ ; Ляйпціг : [Українська накладня ; Друковано в друк. К.Г. Редера]
Т. 2. – 1926. – 307 с.
881978
  Лепкий Б.С. Мотря : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Дніпро, 1992. – 463 с. – ISBN 5-308-01407-8
881979
  Лепкий Б. Мотря / Богдан Лепкий ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 479, [1] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-760-5
881980
   Мотузенко Олена Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 84-85
881981
   Мотузенко Олена Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 163-164 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
881982
   Мотузенко Олена Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 171-172. – ISBN 978-966-439-961-3
881983
   Мотузенко Олена Олександрівна (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 93. – ISBN 966-95774-3-5
881984
  Щепанский Я.Ю. Мотылек / Я.Ю. Щепанский. – Москва, 1967. – 288с.
881985
   Мотыль Chironomus plumosus L. Систематика, морфология, экология, продукция. – Москва : Наука, 1983. – 309с.
881986
  Серебряков И.Г. Мофлогия вегетативных органов высших растений. / И.Г. Серебряков. – Москва : Советская наука, 1952. – 392с.
881987
  Семенов К.И. Мофологические и биологические черты развития личинок днепровского осетра в различных условиях существования. : Автореф... канд.биол.наук: / Семенов К.И.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1958. – 16л.
881988
  Щиров В.Т. Мофология, вещетсвенный состав и генезис основных угольных пластов свиты С4/2 северо-восточной частиДонбасса. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 135 / Щиров В.Т.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
881989
  Горішний П. Мофологічний аналіз рельєфу Бережанського Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
881990
  Седловский А.И. Мофофизиологическое исследование сортов огурца разных половых типов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Седловский А.И.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
881991
  Костоглодова М.Н. Мох на камне / М.Н. Костоглодова. – Ростов н/Д, 1979. – 161с.
881992
  Дорри Д.Х. Мохаммад Али Джамаль-заде / Д.Х. Дорри. – М, 1983. – 216с.
881993
  Сочивець І.Й. Мохерова особа : гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 302 с.
881994
   Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) = Mosses from the collection of Rudolf Wilczek in the Herbarium of the Ivan Franko National University of Lviv (LW) : каталог / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [укладачі : З.І. Мамчур, Т.С. Хміль, О.О. Жук, М.Б. Сеник]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 176 c., [2] с. іл. + Додатки: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-613-810-4
881995
   Мохито по-рижски : Трофей. Бальзам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 108 : Іл.
881996
  Лозовский А. Мохнатые слоны : проза: роман / окончание. Начало в № 7/8, 2012 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 3-101. – ISSN 0131-8136
881997
  Соколов-Митрич Дмитрий Мохнатый интернат : Животные / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 140-149 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
881998
   Мохначук Степан Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85
881999
   Мохначук Степан Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-165 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
882000
   Мохначук Степан Степанович (1931) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 93-94. – ISBN 966-95774-3-5
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,