Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
879001
  Чугунов І.Я. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 42-52
879002
  Безотосній В. "Незнаменитые войны России и "позор" Тильзита // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 64-71. – ISSN 0130-1640
879003
  Мукан А. "Незнаний Шевченко": погляд дослідників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 7


  "... До 200-річного ювілею від дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з ...
879004
  Качак Т. "Незрозумілі" - нова книжка Сергія Гридіна // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (199), грудень 2019. – С. 51
879005
  Адаменко М. "Незручні" маргіналізовані відвідувачі в бібліотеці: чи готові ми до комунікації? (за матеріалами зарубіжних інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 17-20


  Бібліотекарі можуть сприяти підтримці бездомних людей та їх інтеграції у життя суспільства
879006
  Коцарев О. "Незручні" мемуари Валерія Шевчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 31
879007
  Скірська Г. "Незряча Марія" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 127-136. – ISSN 08-68-4790-1
879008
  Алпеев О.Е. "Неизвестная война": англо-американская историография Восточного (русского) фронта Первой мировой войны / О.Е. Алпеев, Д.Ю. Козлов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 66-71. – ISSN 0321-0626
879009
  Такала И.Р. "Неизвестная война"? Два века российской историогорафии русско-шведской войны 1808-1809 годов / И.Р. Такала, И.М. Соломещ // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66-72. – ISSN 0869-5687
879010
   "Неизвестные и забытые портретисты 18-го - первой половины 19-го века", выставка. Москва 1975 г.. – Москва, 1975. – 191с.
879011
  Триоле Э. "Неизвестный" и другие рассказы / Э. Триоле. – Москва, 1956. – 446с.
879012
  Александрова А.В. "Неиное" Николая Кузанского и его теоретический потенциал для истории философии. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 10-14. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
879013
  Журба О.І. "Неісторіографічне" в формуванні регіональної історіографії Слобожанщини // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 142-154
879014
  Малишева К. "Нейро-психоаналіз": поєднання парадигм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба інтерпретації деяких даних, встановлених в неврологічних дослідженнях, у термінах психоаналітичної теорії особистості. Зокрема, розглядаються можливі мозкові механізми, що опосередковують такі явища, як витіснення, лібідо, ...
879015
  Гершов З.М. "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны / З.М. Гершов. – Москва, 1962. – 244с.
879016
  Сюндюков І. "Неканонічний" Скоропадський: звільняємося від міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 5
879017
  Бондаренко О.В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 170-182
879018
  Неживий О. "Некласне" видання творів Григора Тютюнника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 13
879019
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0269-8
Т. 1 : Клуб : роман. – 1997. – 315 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
879020
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0324-4
Т. 2 : Аріагні : роман. – 1997. – 338 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
879021
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 28-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0270-1
Т. 3 : Кажан : роман. – 1997. – 422 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
879022
  Білецький М.С. Незламаність : повісті / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 226 с.
879023
  Малюта І. Незламна Алла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 47). – С. 5


  Алла Олександрівна Горська (1929 - 1970) - авторитетно-знакова постать з-поміж очільників дисидентського руху в Україні.
879024
   Незламна єдність. – К., 1985. – 231с.
879025
  Капелюшний В.П. Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917-1921 років. Історіографічний нарис : до 100-річчя проголошення незалежності УНР / Валерій Капелюшний, Олена Коваль. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-268, 350-478 та в підрядк. прим.
879026
  Черемшинська Р. Незламна патріотка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С. 11


  До 135-річчя від дня народження О.В. Дучимінської (1883 - 1988).
879027
  Кулик Н. Незламний // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 липня (№ 29)
879028
  Громенко С. Незламний "Явір": життя і доля Леоніда Ларжевського / С. Громенко, Я. Антонюк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 15


  Одне з найбільш хибних уявлень про історію та сучасний стан українського національно-визвольного руху полягає в тому, що нібито борці за волю і долю України - це виключно україномовні "западенці", які ненавидять усе російське... А тим часом патріоти ...
879029
  Усенко П. Незламний герой журнальної праці // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 10


  185 літ од дня народження Миколи Чернишевського - самовідданого провідника нескоренності друкованого слова.
879030
  Тинченко Я. Незламний герой Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 56-58. – ISSN 1996-1561


  Історія старшини Армії УНР Семена Могили, який пожертував життям, обравши свободу.
879031
  Лю Цінь Незламний мур / Лю Цінь. – К., 1956. – 248с.
879032
  Сергійчук В.І. Незламний патріарх // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 37-44. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого.
879033
  Бондаренко І.М. Незламний союз побітників і селян / І.М. Бондаренко. – Київ, 1976. – 253с.
879034
  Чирко В.А. Незламний союз республік радянських / В.А. Чирко, Н.В. Пода. – Київ, 1981. – 264с.
879035
  Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Книга Пам"яті України, 2002. – 352с. – ISBN 966-7605-06-4
879036
  Тарнашинська Л. Незламні крила "синього птаха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 24


  До 85-річчя відомої керамістки і шістдесятниці Галини Севрук.
879037
  Завальнюк К. Незламні. Ямпільці в обороні державності: 1917-1925 / Костянтин Завальнюк, Сергій Борсуковський ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Подільському державному ун-ті та ін. – Вінниця : Книга-Вега, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-621-403-7
879038
  Гірний Ю. Незламність Бандери актуальна сьогодні // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – С. 6


  Звернення до пана президента Республіки Польща Леха Качинського.
879039
  Крупа М. Незмінний охоронець історичних здобутків та культурних скарбів Лемківщини // Наше слово. – Варшава, 2012. – 18 листопада (№ 47). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 85-річчя народження Івана Красовського.
879040
  Безвершук Ж. Незмінний чинник розвитку інтелекту, ябо чому і як треба вивчати культурологію // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 71-79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність вивчення студентами вищих навчальних закладів курсу "Культурологія". Висвітлюється структура сучасного навчального посібника з культурології та зміст найважливіших тем.
879041
  Аркушин Г. Незмінні західнополіські іменні лексеми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 40-48. – ISSN 1682-3540
879042
  Панько Ю. Незмінні частини мови. Додадок до української мови для 7 кл. основної дев"ятирічної школи. / Ю. Панько, 1964. – 36с.
879043
  Крикунов О. Незмінність прокурора у кримінальному провадженні / О. Крикунов, Г. Денісова // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 95-101. – ISSN 2409-4544
879044
  Прилуцький С.В. Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 73-82. – ISSN 2306-9082
879045
  Анастасьев Алексей Незнайка в Новом Свете // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 102-111. – ISSN 0130-6405


  Саша Барон Коэн (1971) - британ. комедийный актёр, известный благодаря своим вымышленным персонажам : Али Джи (анг. джанглист и кокни), Борат Сагдиев (казахс. репортер) и Бруно (австр. гомосексуалист — ведущий программы мод)
879046
  Носов Н.Н. Незнайка в Солнечном городе / Н.Н. Носов. – Кишинев, 1989. – с.
879047
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне : роман-сказка в 4-х частях / Н.Н. Носов. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 479 с. – ISBN 5-301-00319-4
879048
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне / Н.Н. Носов. – Минск, 1990. – 494с.
879049
  Носов М.М. Незнайко на місяці / М.М. Носов. – Київ, 1993. – 450с.
879050
  Носов М.М. Незнайко на Місяці / М.М. Носов. – Київ, 1980. – 382с.
879051
  Поляков Б. Незнайко на Місяці, або чому відмінникам не місце у вищій освіті // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 13-19 лютого (№ 7)


  Передноворічний наказ Міністерства освіти інауки привніс чергову інновацію в освітній процес у вигляді позбавлення студентів права на диплом з відзнакою. Таке нововведення має всі ризики знизити якість вищої освіти, що неминуче негативно позначиться на ...
879052
  Кочевих Олег Незнайко родом із Києва // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0130-5212
879053
  Русина О. Незнайома Кліо : Українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття / О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб; НАНУ. Ін-т історії України; Наук. ред. В.Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – 312с. – ISBN 966-00-0804-Х
879054
  Горобець В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / НАНУ; Інститут історії України; Віктор Горобець, Тарас Чухліб; Наук. ред. В. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2004. – 312с. – Перевидання нарисів В. Горобця, Т. Чухліба з книги О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб "Незнайома Кліо: українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття". – ISBN 966-00-0152-5
879055
  Галета О. Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Габора // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 234-266. – ISBN 978-966-02-6024-5
879056
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1966. – 167с.
879057
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1977. – 143с.
879058
  Грабовський С. Незнайомий знайомець Климент Квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 21
879059
  Стриж В. Незнайомий предтеча : Український конституціоналізм ХІХ століття: розвій думки в добу бездержавності // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1812--514Х
879060
  Ибрагимбеков М. Незнакомая песня : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 271 с.
879061
  Шатберашвили Г.И. Незнакомая спутница : пьеса в 4-х д. / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1958. – 83 с.
879062
  Зорин Л.Г. Незнакомец / Л.Г. Зорин. – М., 1978. – 63с.
879063
  Мирнев В.Н. Незнакомец / В.Н. Мирнев. – М., 1990. – 302с.
879064
  Шелдон С. Незнакомец в зеркале. Конец света : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. – Москва : АСТ, 1997. – 540с. – ISBN 5150002798
879065
  Моэм В.С. Незнакомец в Париже / В.С. Моэм. – М, 1992. – 324с.
879066
  Колосов Л.С. Незнакомец в черной сутане / Л.С. Колосов. – М., 1972. – 111с.
879067
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры : Повести // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 409-568. – (Б-ка пионера)
879068
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры , или Похитители ищут потерпевшего... / В.З. Нестайко. – М., 1971. – 144с.
879069
  Фульга Л. Незнакомка / Л. Фульга. – Бухарест, 1969. – 64с.
879070
  Кашежева И.И. Незнакомое время / И.И. Кашежева. – М., 1980. – 120с.
879071
  Логан Лиандра Незнакомцы в ночи // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 161-246. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
879072
  Хайсмит П. Незнакомцы в поезде / Патриция Хайсмит // Незнакомцы в поезде : [романы : сборник] / [пер. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 5-270. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
879073
   Незнакомцы в поезде : [романы : сборник]. – Киев : Akonit, 1994. – 446, [2] с. : ил. – В содерж.: Незнакомцы в поезде / Хайсмит П. ; Ловушка для распутниц / Квентин П. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
879074
  Донован Д. Незнакомцы на мосту / Д. Донован. – М., 1992. – 345с.
879075
  Долгополов И.В. Незнакомый Домье / И.В. Долгополов. – М., 1965. – 63с.
879076
  Зимин А.М. Незнакомый знакомый лес / А.М. Зимин. – Л, 1987. – 175с.
879077
  Кондратьев А.Н. Незнакомый человек / А.Н. Кондратьев. – М, 1968. – 100с.
879078
  Глазков Н.И. Незнамые реки / Н.И. Глазков. – М, 1975. – 95с.
879079
  Леонтович О. Незнана гордість України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 7


  Слово про українську художницю Надію Сомко.
879080
  Ульяновський В.І. Незнана рання праця М.С. Грушевського з русистики та джерелознавства // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 263-279. – (Нова серія ; вип. 2)
879081
  Тельвак В.В. Незнана рецензія Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 198-202. – ISSN 0320-9466


  Йдеться про рецензію на працю К. Студинського, що зберігається у фондах Державного архіву Львіської області.
879082
  Леонтович О. Незнана. Слово про Надію Сомко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 9. – ISSN 2519-4429


  До 105-ї річниці від дня народження видатної української художниці Надії Сомко.
879083
  Грабовський С. Незнаний "Капітал", або Ще раз - про Маркса проти Маркса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 21
879084
  Вольвач П. Незнаний в Україні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 12


  До 85-ліття від дня народження визнаного ученого-соціолога, професора Олекси Симиренка.
879085
  Вольвач П. Незнаний в Україні, або Симиренки проти Сталіна з Мічуріним // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 4 травня (№ 18/19). – С. 7, 11
879086
  Вольвач П. Незнаний в Україні... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 13


  У 2016 році виповнилося 85 років від дня народження визначного українсько-американського вченого-соціолога, професора Олекси Симиренка.
879087
  Ольжич О. Незнаний вояк = Безвестный воин / Олег Ольжич ; пер. с укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-378-059-7
879088
  Чорнієвич М. Незнаний Грушевський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 165). – С. 2


  У "Львівській політехніці" відбудеться міжнародний симпозіум, присвячений великому українцю.
879089
  Сологуб Н. Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 15-19. – ISSN 0201-419
879090
  Гуменюк О. Незнаний корифей // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 10 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  140 років від дня народження відомого харківського, однак малознаного для широкого українського загалу актора, театрального режисера, педагога - Івана Петлішенка (сценічний псевдонім - Мар"яненко).
879091
   Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. / публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 165-167. – ISSN 0130-5247
879092
  Мицик Ю. Незнаний лист Івана Мазепи / Ю. Мицик, О. Циганок // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 19-22. – ISSN 2306-4250


  Вперше публікується оригінальний текст та український переклад листа гетьмана І. Мазепи, в якому він характеризує постать ватажка антипольського повстання 1703 р. фастівського полковника С. Палія.
879093
  Телячий Ю. Незнаний Петро Холодний старший // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22. – ISSN 0130-1799
879094
  Мицик Ю. Незнані документи до біографії Григорія Граб"янки // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 733-745. – (Нова серія ; вип. 21/22)
879095
  Салтовська Н. Незнані і забуті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 244-250


  У статті зроблено спробу систематизувати науково-дослідницький доробок кафедри фольклористики з історії фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В статье сделано попытку систематизировать ...
879096
  Щестюк Т. Незнані листи Василя Дубровського до Михайла Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 216-218
879097
  Тимошик М. Незнані раритети про свободу преси в СРСР та про історію української студентської преси // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 170-192. – ISSN 2616-7948


  Упродовж усіх років від часу створення СРСР комуно-більшовицька кліка Сталіна брехала світові про так звані успіхи комуністичного будівництва в країні нібито найсправедливішого на земній кулі суспільства. У 20–30-х роках знакових представників першої ...
879098
  Скрипник О. Незнання законів не звільняє від реформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 13


  "Коли держава виділятиме на охорону здоров"я 9% від ВВП, тоді й в Україні буде якісна і доступна медична допомога. Такого висновку дійшла група фахівців, які добре обізнані в практичній медицині. Вони проаналізували медстатистику за кілька років, узяли ...
879099
  Кралюк П. Незнання свого багатого спадку веде до комплексу неповноцінності : Інтерв"ю / Петро Кралюк [інтерв"ю взяв] Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)
879100
  Капсамун І. Незнання своєї історії як загроза... національним інтересам, або Чому депутатів не лякають репутаційні втрати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 4-5


  Як трапилося так, що правляча партія у Польщі виступає проти визнання події Волинської трагедії "геноцидом" польського народу, а правляча партія в Україні - за таке формулювання? Коментарі експертів.
879101
  Ольжич О.О. Незнаному Воякові : Заповідане живим / О.О. Ольжич. – Київ : Фундація імені О. Ольжича, 1994. – 432с.
879102
  Кукушкина О.В. Незначимые компоненты в структуре русского слова: взгляд с позиции морфонологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
879103
  Крижанівська Тетяна Незнищена пам"ять: до 140-річчя від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 37-38. – Бібліогр. в кінці ст.
879104
  Стефак В. Незнищенні луни : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 30-46. – ISSN 0868-4790
879105
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; [Передм. А. Матвієнка, Відп. за вип. О. Ткачук]. – Київ : Діокор, 2003. – 93с. – (Б-ка українського патріота). – ISBN 966-96038-6-2
879106
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 88с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-422-8
879107
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко. – Вид. 3-є, доп. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 80 с. – ISBN 966-608-422-8
879108
  Вертій О. Незнищенність духа. Іван Франко в національній свідомості українців // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 125-141. – ISSN 0868-4790
879109
  Панченко В. Незнищенність української бандури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 13


  Минає 110 років від дня народження Григорія Бажула - бандуриста, сновоположник кобзарських колективів в Австралії.
879110
  Качкан В. Незнищенність франкового духу: парадигма сучасності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 2, 14-15
879111
  Мицик В.Ф. Незнищимість : публіцистика / Вадим Мицик ; [упоряд. В.П. Мовчана]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 106, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-697-044-6


  В пр. №1704813 напис: Науковій бібліотеці Київського університету - Людина смертна, Народ вічний, а Дух незнищимий! Щиро Вадим Мицик; студент журналіст 1965-1966 років. 28.04.2016 р.
879112
  Зайцев И. Незнокомка : Роман / И. Зайцев. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 352с. – ISBN 966-7276-48-1
879113
  Ілемницький П. Незорана нива / П. Ілемницький. – Ужгород, 1955. – 338с.
879114
  Рубан Л.Д. Незраджена любов / Л.Д. Рубан. – Дніпропетровськ, 1981. – 48с.
879115
  Гринів О. Незрадливий поклик рідної землі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 21


  До 80-ліття Василя Василашка.
879116
  Горбань Юрій Незрадливі капці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 65-66


  Спогади про Вячеслава Чорновола.
879117
  Бочаров Ю. Незрелое яблоко соблазна // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.192-206. – ISSN 1560-4233
879118
  Гунчик І. Незрима війна, або На що здатна Москва, аби знищити автокефалію української церкви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 5
879119
  Матат Д. Незрима допомога. Фахівці Львівської політехніки презентують українську модель інклюзивної освіти незрячих дітей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
879120
  Олійник М.Я. Незрима нить : есе / М.Я. Олійник. – Київ, 1983. – 302 с.
879121
  Гусейнов Гасан Незримая античность : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 34-48 : Фото, карта
879122
  Новорусский М.В. Незримая жизнь почвы : очерк М.Н. Новорусского : с 20 рис. в тексте. – Петроград : П.П. Сойкин, 1917. – 24 с. – Без тит. л. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; № 12)
879123
  Аннин А. Незримая коллекция // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 42-59


  Про білоруського і французького художника-сюрреаліста і графіка єврейського походження Марка Шагала.
879124
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 371 с.
879125
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1976. – 218 с.
879126
  Постников М.П. Незримі межі. / М.П. Постников. – Львів, 1969. – 79с.
879127
  Саква О. Незримі промені здоров"я. Державній установі "Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" - 100 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 листопада (№ 215). – С. 8-9
879128
  Пастух Б. Незримі субстанції Миколи Ільницького // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 144-147. – ISSN 0868-4790
879129
  Осадчий О.М. Незримо среди нас... / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1969. – 112с.
879130
  Бугреев А.Н. Незримое оружие. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1974. – 159с.
879131
  Мочалов Л.В. Незримое пламя / Л.В. Мочалов. – Л, 1975. – 94с.
879132
   Незримое сражение. – Львов, 1976. – 212с.
879133
  Жестев М. Незримые корни / М. Жестев. – Л, 1971. – 231с.
879134
  Носов В. Незримые крылья / В. Носов. – Махачкала, 1974. – 95с.
879135
  Постников Н.А. Незримые межи. / Н.А. Постников. – К., 1989. – 110с.
879136
   Незримые нити. – М., 1968. – 32с.
879137
   Незримые нити. – М., 1978. – 80с.
879138
   Незримые поединки. – Воронеж, 1985. – 303с.
879139
  Немцов В.И. Незримые пути / В.И. Немцов. – М., 1953. – 264с.
879140
  Головченко И. Незримый бастион / И. Головченко, А. Мусиенко. – Москва, 1968. – 360с.
879141
   Незримый бой. – Магадан, 1976. – 168с.
879142
   Незримый бой. – Пермь, 1981. – 118с.
879143
  Стратановский С. Незримый крест // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-94. – ISSN 0130-7673
879144
   Незримый мост. – Л., 1976. – 464с.
879145
  Флоренцев В.А. Незримый поединок / В.А. Флоренцев. – Ташкент, 1966. – 140с.
879146
  Акперов А Незримый поединок / Акперов А. – Баку : Азернешр, 1966. – 134 с.
879147
  Шварц А.Л. Незримый поиск. / А.Л. Шварц. – Москва, 1965. – 223с.
879148
  Самченко В. Незрівнянна Ада і її провини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 14


  "Коли актриса Ада Миколаївна Роговцева погоджувалася записати для книжки «Прості речі» серію інтерв’ю, поставила єдину умову: «Ви маєте запитати мене, як народна артистка Радянського Союзу стала українською націоналісткою». Й автори її виконали. Книжка ...
879149
  Береза Р. Незрівнянна: харизма сопрано Євгенії Мірошниченко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 53). – С. 12-13


  "Її голос порівнювали зі звучанням найніжнішої у світі флейти. Її вроджена жіноча краса набула статусу артистичної еталонності, рівнятись на яку прагнуло не одне покоління артисток. Дивовижний талант неперевершеної оперної діви Євгенії Мірошниченко ...
879150
  Зятьєв С. Незручна правда про Чорнобиль, або Те, що сталося в ніч із 25 на 26 квітня 1986-го, не могло не статися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 квітня (№ 76). – С. 3
879151
  Підоричева І. Незручна правда. Які бар"єри дійсно стоять на шляху інноваційного оновлення економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 6


  "Діючий уряд анонсував значну кількість ініціатив з підтримки інновацій - розробку Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 р., прийняття пакета "інноваційних" законопроектів. При уряді утворено консультативно-дорадчий орган - ...
879152
  Водзінський М. Незручний народ // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  У планах польських просвітників Україні було відведено роль Землі Обітованої для "своїх" євреїв. Допомогти втіленню ідеї мали російські царі.
879153
  Баганець О.В. Незручний прокурор / Олексій Баганець. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 316, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-667-477-0
879154
  Черкаська Г. Незручні французькі українці // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 56-57


  Григорій Миколайович Ге — український і російський культурний і громадський діяч, історик-краєзнавець, прозаїк, публіцист і драматург; брат художника-передвижника Миколи Ге.
879155
   Незрячие деятели науки и культуры. – М.
2. – 1973. – 284с.
879156
   Незрячие деятели науки и культуры : Биобиблиографический указатель. – Москва
Т. 4 : Незрячие ученые. Изобретатели (Физико-математических и технических наук). – 1981. – 407с.
879157
  Семенов В.Г. Незыблемость миролюбивой политики Коммунистической партии и Советского государства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 20 с.
879158
  Борисов А.Ю. Незыблемые договоренности / А.Ю. Борисов. – Москва, 1985. – 64с.
879159
  Кулик П.П. Неидеальная плазма / П.П. Кулик, В.А. Рябый, Н.В. Ермохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 200 с. – Библиогр.: с. 188-197 (297 назв.)
879160
   Неидеальные гетеропереходы для сенсоров изображения : монография / Смынтына В.А. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2014. – 178, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 176-178. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-689-068-3
879161
  Олещук Ф.Н. Неизбежна ли война / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1956. – 64с.
879162
  Мейер Гершл Неизбежна ли гибель Америки? / Мейер Гершл. – М., 1950. – 216с.
879163
   Неизбежно. неминуемо.... – М., 1967. – 287с.
879164
  Коллоэн И.С. Неизбежное крушение? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 221-230. – ISSN 1130-6545
879165
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Неизбежность : повесть / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Политиздат, 1981. – 319 с.
879166
  Смирнов О.П. Неизбежность / О.П. Смирнов. – Москва, 1984. – 400с.
879167
  Смирнов О.П. Неизбежность : роман / О.П. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1986. – 400с.
879168
  Семенов В.В. Неизбежность доброго мира / В.В. Семенов. – Воронеж, 1981. – 158с.
879169
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915


  Представляем вашему вниманию авторский цикл по правовому обеспечению деятельности библиотек и их модернизации. Предлагаемая статья, как и последующие, основана на действующих правовых нормах с учетом современных экономических требований по оптимизации ...
879170
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 0869-4915


  Продолжаем разговор о правовом обеспечении и модернизации библиотек, начатый в № 2 (2013) журнала.
879171
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 61-67. – ISSN 0869-4915


  Почему профессия библиотекаря в Российской Федерации не интересна и не престижна, как, например, в Соединенных Штатах Америки или во многих европейских странах? Однозначного ответа никто не даст. Автор статьи предлагает свое видение данной проблемы, а ...
879172
  Данин Д.С. Неизбежность странного мира / Д.С. Данин. – Москва, 1961. – 359 с.
879173
  Зинкэ Х. Неизбежный финал / Х. Зинкэ. – Москва, 1988. – 430 с.
879174
  Богданов И. Неизбледняващи спомени: Срещи и разговори с български писатели и учени / И. Богданов. – София, 1981. – 374с.
879175
  Федоров Николай Неизбранный президент. 8 правителей, шедших к власти в обход. Исключительные личности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 92-96 : фото
879176
   Неизведанными путями. – Л., 1967. – 440с.
879177
  Алексанов В.П. Неизведанными тропами / В.П. Алексанов, А.Ф. Панов. – Челябинск : Южно-Уральское книжное изд-во, 1976. – 105 с.
879178
  Рыжиков И.В. Неизвесный рядовой. / И.В. Рыжиков. – Смоленск, 1963. – 180с.
879179
  Миров С. Неизвестеая Алина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 131-136. – ISSN 0131-8136
879180
   Неизвестная Австралия : Иммиграция. Крикет. Через континент. Опалы. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-130 : Іл., карты. – ISSN 1029-5828
879181
  Тихонов А. Неизвестная война за интеллектуальную собственность. Из истории музыкального пиратства в Р оссии (1998-1917 гг.) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-67. – ISSN 0201-7059
879182
  Розен А.Г. Неизвестная девушка. / А.Г. Розен. – Л, 1954. – 244с.
879183
  Попов П.Н. Неизвестная драма Петровской эпохи "Иудифь" / П.Н. Попов. – М.-Л., 1936. – 195-253с.
879184
  Щеглова С.А. Неизвестная драма Петровской эпохи о царице и львице / Щеглова С.А. – [Ленинград], 1932. – С. 153-229. – Отд. оттиск из Трудов комиссии по древнерусской лит-ре АН 1


  Академия наук СССР. Комиссия по древнерусской литературе. Труды…– Т.1. – Ленинград, 1932. – 246 с. – (Труды Комиссии по древне-русской литературе АН СССР). Т.1 / [ред. Н.К. Никольский]. – 1932. – 245 с.
879185
  Морозов А.Д. Неизвестная земля / А.Д. Морозов, П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1991. – 174с.
879186
  Томан Н.В. Неизвестная земля. / Н.В. Томан. – М., 1966. – 237с.
879187
  Кремо М. Неизвестная история человечества / Майкл Кремо, Ричард Томпсон ; [пер. с англ. В. Филипенко]. – Полн. изд. – Москва : Филос. кн., 1999. – 494 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 468-494. – ISBN 5-8205-0010-5
879188
   Неизвестная Ливия // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 52-55 : фото
879189
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879190
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879191
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879192
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879193
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879194
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879195
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879196
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879197
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 4. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879198
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879199
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879200
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 9. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879201
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 10/11. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879202
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
879203
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2007. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"Наступн.№ - у 2008р.
879204
  Куин Э. Неизвестная рукопись доктора Уотсона. / Э. Куин. – М, 1991. – 96с.
879205
  Ермишин О.Т. Неизвестная статья Г.В. Флоровского в контексте современной "философской теологии" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 93-99. – ISSN 0235-1188
879206
  Драненко Т. Неизвестная судьба известного скульптора // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 18-23.


  Опекушин А.М.
879207
  Влайков Т. Неизвестни писма на Т.Г. Влайков / Т. Влайков. – София, 1991. – 197с.
879208
  Василяускене А.В. Неизвестній список Второго Литовского Статута // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 12-19
879209
  Хаджийски И. Неизвестно от него, неизвестно за него / И. Хаджийски. – София, 1989. – 500 с.
879210
  Этерлей Неизвестное в известном / Этерлей, О.Д. Кузнецова. – Л, 1979. – 149с.
879211
  Егоров С.Ф. Неизвестное в известном // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
879212
  Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары, документы, письма / М.В. Фрунзе. – М., 1991. – 271с.
879213
   Неизвестное об известном. – Донецк, 1978. – 181с.
879214
  Дивочкин А.А. Неизвестное об известном / А.А. Дивочкин. – М., 1990. – 63с.
879215
  Романовский О.В. Неизвестное об известном // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 9 (117). – С. 32-59. – ISSN 1606-0219


  Руднєв Семен Васильович - генерал-майор, Герой Радянського Союзу (1943, посм.). Під час ВВВ — один з організаторів партизан. Руху на Україні, комісар партизан. з`єднання С. А. Ковпака.
879216
  Езова С. Неизвестное об известном : о подкреплении как способе управления своим поведением по-прайору и комментарии автора статьи / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-22. – ISSN 0869-4915


  Существуют различные технологии, способствующие оптимизации межличностного поведения людей. Статья знакомит читателя с таким способом управления поведением, как подкрепление.
879217
  Белостоцкий И.А. Неизвестное об известном // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 41-43
879218
  Романовский О.В. Неизвестное об известном... // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 90-117. – ISSN 1606-0219
879219
  Седова Г.М. Неизвестное письмо о дуэли и смерти Пушкина // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
879220
  Панкеев И.А. Неизвестное поколение? / И.А. Панкеев. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 232 с.
879221
  Голубев С.Т. Неизвестное полемическое сочинение против папских притязаний в Юго-Западной России (1633 года) / С. Голубев. – Киев : Типю Имп. У-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 42 с. – Отд. отт.: Труды Киевской духовной академии. 1899 г., № 1, с. 300 – 345; ЧИОНЛ, 1899 г., т. 13, отд. 1, с. 154 – 156.
879222
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение Абу Бакра ар-Рази (ум в 925 г.) "Книга тайны тайн" в свете других его трудов по химии : Автореф... канд. филол.наук: / Каримов У. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
879223
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази "Книга тайны тайн" : [исследование, текст, перевод и коммент.] / Каримов У.И. ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1957. – 192 с., [36] л. факс. – Библиогр.: с. 189-191
879224
  Заборова Р. Неизвестное стихотворение Лермонтова и В.А. Соллогуба // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 369-372
879225
  Скульская Е.Г. Неизвестному художнику / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1980. – 68с.
879226
  Малкин В.М. Неизвестные - известны / В.М. Малкин. – М., 1983. – 236с.
879227
  Шилов А.В. Неизвестные авторы известных песен. / А.В. Шилов. – М., 1961. – 112с.
879228
  Ухов П.Д. Неизвестные атериалы из собрания П.В.Киреевского / П.Д. Ухов. – М, 1958. – 24с.
879229
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 237с.
879230
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Минск, 1991. – 506с.
879231
  Жукова И. Неизвестные воспоминания А.П. Боголюбова о Марии Башкирцевой // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 147-153. – ISSN 0234-1395
879232
  Гончаров И.А. Неизвестные главы "Обрыва" / И.А. Гончаров. – М, 1926. – 64с.
879233
  Кантор Ю.З. Неизвестные документы о "Деле военных" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1812-3805
879234
  Фирсов А.В. Неизвестные и малоизвестные факты из жизни и деятельности инженера Б.Г. Луцкого: к 150-летию со дня рождения // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 63-79. – ISSN 2079-2999


  На основании литературных и архивных источников установлены достоверные факты из биографии гениального конструктора Б. Г. Луцкого.
879235
   Неизвестные и предполагаемые постройки В.И. Баженова. – Москва, 1951. – 292 с.
879236
  Афанасьев И.Б. Неизвестные корабли : (из истории сов. космонавтики) / И.Б. Афанасьев. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 12 / 1991 : Подписная научно-популярная серия "Космонавтика, астрономия"). – ISBN 5-07-002194-Х
879237
  Дербенев К.М. Неизвестные лица. - Ошибочный адрес. - Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1965. – 435с.
879238
  Федоров В.Д. Неизвестные позывные / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 48с.
879239
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 32-47. – ISSN 1812-867Х
879240
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
879241
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ
879242
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-92. – ISSN 1608-0599
879243
  Глускина Г.М. Неизвестные рукописи сочинения Алхаризи "Тахкемони" в Государственной публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде : Автореф... канд. филол.наук: 676 / Глускина Г.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
879244
  Газизова А.А. Неизвестные солдаты в рассказах И.С. Шмелева 1914 - 1918 гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 246-256. – ISSN 2313-1993
879245
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1962. – 880с.
879246
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 490с.
879247
  Волощук М.М. Неизвестные страницы биографии галицкого боярина Володислава Кормильчича (1214-1232 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 17-26. – ISSN 2071-9574
879248
  Христофоров В.С. Неизвестные страницы Варшавского восстания 1944 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 38-42. – ISSN 0321-0626
879249
  Мяновская Иоанна Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиграции = Nieznane stronice literatury trzeciej fali emigracji rosyjskiej: Aleksander Minczin: proza zycia / Мяновская Иоанна; Александр Минчин: проза жизни. – Быдгощ : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 161с. – ISBN 83-7096-389-7
879250
  Балышева Е.В. Неизвестные страницы об известном человеке В канун 150 - летия академика А.Н. Бекетова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 57-85


  Планируется издать " Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А.Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бектовых, 1885-1941 гг."
879251
  Воробьев В. Неизвестные страницы пограничных переговоров с Китаем // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 56-61. – ISSN 0130-9625
879252
  Зегерс А. Неизвестные страницы. / А. Зегерс. – Москва, 1987. – 157с.
879253
  Киселев Н.П. Неизвестные фрагменты древнейших памятников печати Германии и Голландии / Н.П. Киселев. – Москва, 1961. – 73с.
879254
  Найдич Э. Неизвестные эпиграммы Лермонтова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 359-368


  "В Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде среди бумаг Е.П. Ростопчиной нам удалось обнаружить автограф четырех неизвестных эпиграмм Лермонтова, написанных на двух сторонах небольшого листка бумаги: ...
879255
  Смирнов С.В. Неизвестный - известен. - (Озаренье. - Вечный провидец) / С.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 127с.
879256
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1964. – 315с.
879257
  Триоле Э. Неизвестный / Э. Триоле. – К., 1994. – 416с.
879258
  Массов А.Я. Неизвестный автограф Н.Н. Миклухо-Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 111-117. – ISSN 0869-5415
879259
   Неизвестный богатырь. – М., 1961. – 199с.
879260
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-001-6
Кн.1 : А.А.Богданов (Малиновский). Статьи, доклады, письма и воспоминания. (1901-1928 гг.). – 1995. – 252с.
879261
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-007-5
Кн.2 : А.А.Богданов и группа РСДРП "Вперед" (1908-1914 гг.). – 1995. – 283с.
879262
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-008-3
Кн.3 : А.А.Богданов.Десятилетие отлучения от марксизма. Юбилейный сборник. (1904-1914). – 1995. – 244с.
879263
  Холопов Г.К. Неизвестный боец / Г.К. Холопов. – М., 1955. – 48с.
879264
  Березюк Н.М. Неизвестный В.Я. Джунковский : ректор Харьковского университета 1821-1826 гг. / Березюк Н.М. ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка. – Харьков : Тимченко А.Н., 2008. – 312 с. : илл. – ISBN 978-966-8661-27-3
879265
  Аксентьев С. Неизвестный Верещагин = Зигзаги славы. Часть II / окончание // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 2 (69 ) февраль. – С. 21-25


  Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.
879266
  Савина Г.А. Неизвестный Виноградский : по страницам документов и воспоминаний // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 88-104. – ISSN 0205-9606
879267
  Шварцбург А. Неизвестный Гарвард // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
879268
  Эйзелин М. Неизвестный Гиндукуш / М. Эйзелин. – Москва : Мысль, 1967. – 166с. – (Рассказы о природе)
879269
  Иванов А. Неизвестный Дзержинский / А. Иванов. – Минск, 1994. – 544с.
879270
  Каверин В.А. Неизвестный друг. / В.А. Каверин. – Москва, 1960. – 248с.
879271
  Соколов Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи / Борис Соколов. – Минск : Родиола-плюс, 2000. – 608с. – (Мир в войнах). – ISBN 985-448-036-4
879272
  Лелека О. Неизвестный Ильинский. Превратности судьбы знаменитого актера // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 8-9
879273
  Непомнящий А.А. Неизвестный источник по истории крымоведения 20-х годов ХХ века // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 199–206. – ISSN 2309-6608
879274
  Степанов В. Неизвестный комдив Московской битвы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 73-86. – ISSN 1606-0219
879275
  Рыбаков М. Неизвестный Михаил Кольцов // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 6. – С.154-164. – ISSN 0131-8136
879276
  Катасонова Е.Л. Неизвестный Нагиса Осима // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 64-70. – ISSN 0321-5075


  Нагиса Осима – один из самых ярких, будоражащих и темпераментных авторов японского киноискусства. Лидер "японской новой волны", никогда не устававший экспериментировать, он сам себя никогда не причислял ни к одному направлению или стилю. С начала 60-х ...
879277
  Верховский Ю.Н. Неизвестный Огарев / Ю.Н. Верховский. – Москва, 1928. – 56 с.
879278
   Неизвестный памятник книжного искусства. – М-Л, 1963. – 96с.
879279
  Еремин И.П. Неизвестный памятник украинской публицистики конца XVI века / И.П. Еремин. – [Ленинград], 1934. – [10] с. – Отд. оттиск кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Изд. АН СССР, Л., 1934. стр. 83-92 (ИРЛИ)


  В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С.
879280
  Черный Д. Неизвестный поэт-диссидент // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 0131-2332
879281
  Азадовский М.К. Неизвестный поэт-сибиряк (Е.Милькеев) / М.К. Азадовский. – Чита : Ист.-лит. кружок при Гос. ин-те нар. образ. в г. Чите, 1922. – 35 с.
879282
  Белянинов К. Неизвестный президент // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 29. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097


  Юні роки Барака Обами, 44-го президента США
879283
  Московкин В.М. Неизвестный Семен Кузнец : учеба в Харькове // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 52-65.
879284
  Рыбаков А.Н. Неизвестный солдат / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 191 с.
879285
   Неизвестный солдат. – Кишинев, 1985. – 192с.
879286
  Рыбаков А.Н. Неизвестный солдат // Обелиск : повести / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – С. 77-225
879287
  Линна В. Неизвестный солдат / В. Линна. – М., 1991. – 415с.
879288
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 64-73 : Фото
879289
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 40-49 : Фото
879290
  Гарин И.И. Неизвестный Толстой / И.И. Гарин. – Харьков : Фолио, 1993. – 238с. – ISBN 5-7150-0074-7
879291
  Григорьев А. Неизвестный Экзюпери на страницах "Эха" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
879292
  Непомнящий А.А. Неизвестный энциклопедический крымоведческий проект // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 95-104. – ISBN 978-966-8999-37-6


  На підставі маловідомого архівного корпусу джерел із Санкт-Петербурга відновлено історію створення кримськими краєзнавцями на чолі з М.Л. Ернстом "Кримської радянської екнциклопедії", яку пізніше перейменували на "Повний опис Криму".
879293
  Васильев В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 0042-8744
879294
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный. Час сенокоса. Громовый гул / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1979. – 510с.
879295
  Горзий Т.А. Неизгибаемость выпуклых гиперповерхностей в пространствах постоянной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Горзий Т. А.; Харьк.ГУ. – Х., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
879296
  Боткин В.П. Неизданная переписка. 1851-1869 гг. / В.П. Боткин, И.С. Тургенев. – М.-Л., 1930. – 351с.
879297
  Брюсов В. Неизданная проза / В. Брюсов. – М.-Л., 1934. – 215с.
879298
  Капиев Э Неизданное / Э Капиев. – Махачкала, 1959. – 169с.
879299
  Погодин Н.Ф. Неизданное / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1969. – 384с.
879300
  Погодин Н.Ф. Неизданное / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1969. – 376 с.
879301
   Неизданное письмо Н.В. Гоголя (К княгине В.Н. Репниной) // Материалы по истории русской литературы и культуры : [письма]. – [Москва]. – С. 146-153
879302
   Неизданное письмо Н.В. Гоголя к гр. М.Ю. Вьельгорскому : ". Крестьянский бунт в с. Бездне Спасского уезда Казанской губ. в апреле 1861 г. по письмам современников; 3. К биографии Л.Н. Толстого // Материалы по истории русской литературы и культуры : [письма]. – [Москва]. – С. 102-110
879303
  Цветаева Марина Неизданное. Сводные тетради / Цветаева Марина; Подг.текста,предисл.и примеч.Е.Б.Коркиной и И.Д.Шевеленко;Рос.гос.архив лит.и искусства. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 640с. – ISBN 5-88889-001-4
879304
  Марков А.К. Неизданные Арсакидские монеты / А.К. Марков. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1892. – [2], 40 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск из: "Записки Восточн. отдел. Имп. русск. археолог. общ.", Т. 6, с.265-304
879305
  Владимирский-Буданов М.Ф. Неизданные законы Юго-Западных славян / [М. Владимирский-Буданов]. – С. 93-138. – Ксерокс книги.- Отд. оттиск: Журнал Министерсва народного просвещения. 1881, № 3-4
879306
  Прутков К. Неизданные и забытые произведения / К. Прутков. – 197-226с.
879307
  Иверсен Ю.Б. Неизданные и редкие русские медали / Напечатано по распоряжению Императорского Русского Археологического Общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1874. – 26 с., 6 л. ил. : ил.
879308
  Алмазов А.И. Неизданные канонические ответы Константинопольского патриарха Луки Хризоверга и митрополита Родосского Нила / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – [2], 84 с.
879309
  Чехов А.П. Неизданные письма / А.П. Чехов. – М, 1930. – 235с.
879310
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского : (С примечаниями И.А. Бычкова). – [50] c. – Отд. оттиск


  Авт. пред.: Бычков, Иван Афанасьевич (1858-1944) Елагина, Авдотья Петровна (1789-1877) Зонтаг, Анна Петровна (1785-1864)
879311
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П. Елагиной и А.П. Зонтаг : [перед загл. публикатор и авт. вступ. статьи: И.А. Бычков]. – Санкт-Петербург : [Тип. Сириус], 1912. – 45 с. , ил. – Отд. оттиск из журн.: Русский библиофил.1912, нояб.-дек. - Экз. деф., без обл.


  Авт. пред.: Бычков, Иван Афанасьевич (1858-1944) Елагина, Авдотья Петровна (1789-1877) Зонтаг, Анна Петровна (1785-1864)
879312
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П.Елагиной и А.П.Зонтаг / В.А. Жуковский. – 45с.
879313
  Тургенев И.С. Неизданные письма И.С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям: Густаву Флоберу и г-же Комманвиль, к г-же Жорж-Занд (и др ... продолж. в анот.). (1864-1882) / [Предисл., введ. и послесл.: Гальперин-Каминский]. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Т-ва Владимир Чичерин в Москве], 1900. – 10, XIV, 361, [6] с..


  Эмилю Зола, Гюи де-Мопассану, Сент-Беву, Теофилю Готье, Шарлю Эдмонду, Ипполиту Тэну, Эрнесту Ренану, Амбруазу Тома, Жюлю Кларси, Андре Терье, Филиппу Бюрти, Жозефу Рейнаку, Дюрану-Гревилю и графине де-Губернатис, (собранные и изданные г. ...
879314
   Неизданные письма иностранных писателей ХУШ-Х1Х вв. из Ленинградский рукописных собраний. – М-Л : Издательство АН СССР, 1960. – 380 с.
879315
  Островский А.Н. Неизданные письма к А.Н.Островскому. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1932. – 743 с.
879316
  Ланской Л. Неизданные письма к Гоголю: Письма К.С. и С.Т. Аксаковых, А.А. Иванова, И.Т. Лисенкова, Ф.А. Моллера, М.П. Погодина и С.П. Шевырева / Л. Ланской, С. Машинский // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 797-836


  "Письма разных корреспондентов к Гоголю, начавшие появляться в печати сразу же после смерти великого писателя, продолжали публиковаться в течение целого столетия. Печатаемые ниже письма разных лиц к Гоголю являются, вероятно, одной из завершающих ...
879317
  Ерофеев В. Неизданные письма к Пушкину: Письма П.А. Вяземского, К.Ф. Калайдовича, А.А. Краевского, В.Ф. Одоевского / В. Ерофеев, Ю. Оксман, Ф. Прийма // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 287-296
879318
   Неизданные письма Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова, Н,А.Некрасова. Ф.М.Достоевского, А.Ф.Писемского и др. к А.Н.Островскому. – М-Л, 1932. – 743с.
879319
  Салтыков-Щедрин Неизданные письма. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1932. – 436с.
879320
  Некрасов Н.А. Неизданные произведения Н.А. Некрасова : с объясненительными статьями и примечаниями К.И. Чуковского : Повесть о Достоевском, Тургеневе, Белинском: Драматическая поэма; Стихотворение "Мать" ; Из записной книжки. – Санкт-Петербург : К-во "Петербург", 1918. – 94 с. – (Памятники русс кой культуры / Под ред. К.и. Чуковского ; I)
879321
  Серафимович А.С. Неизданные рукописи. / А.С. Серафимович. – Москва-Л., 1950. – 279-287с.
879322
  Щербатов М.М. Неизданные сочинения / М.М. Щербатов. – Москва, 1935. – 215с.
879323
  Гулак-Артемовский П.П. Неизданные сочинения Гулака-Артемовского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1897. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1897, кн. 3. - Изд.на рус.и франц. яз.; Тесты песен на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. - В кн. стихи и письма к А.А. Вагнеpу, М.М. Лонгинову
879324
  Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1862. – 240 с.
879325
  Брюсов В. Неизданные стихи / В. Брюсов. – М.-Л., 1928. – 167с.
879326
  Гумилев Н.С. Неизданные стихи и письма / Н.С. Гумилев. – Paris : YMCA, 1980. – 225, [1] с.
879327
  Дельвиг А.А. Неизданные стихотворения / А.А. Дельвиг. – Петербург, 1922. – 149с.
879328
  Брюсов В. Неизданные стихотворения / В. Брюсов. – М., 1935. – 542с.
879329
  Эдельштейн А.В. Неизданные труды / А.В. Эдельштейн. – Ленинград : Недра, 1970. – 285с.
879330
  Эдельштейн Я.С. Неизданные труды. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1970. – 287с.
879331
  Толстой Л.Н. Неизданные художественные произведения / Л.Н. Толстой. – Москва, 1928. – 342с.
879332
  Жолковский А. Неизданный Вознесенский // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 111-115. – ISSN 0130-7673
879333
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1922. – 315с.
879334
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1923. – 315с.
879335
  Салтыков-Щедрин Неизданный Щедрин. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1931. – 328с.
879336
  Кан Енсук Неизлечимость : рассказ // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 2 : Чечжу-до: камни, мифы и традиции. – С. 70-79. – ISSN 1738-8252
879337
  Аверченко А. Неизлечимые / А. Аверченко. – цена 35 коп. – Москва : Вся Москва, 1989. – 15 с.
879338
  Соболев Л.С. Неизменному другу : дневники, статьи, письма / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1986. – 427с. – (Библиотека "О времени и о себе")
879339
  Лурье С.Я. Неизменяемые слова в функции сказуемого в индоевропейских языках. / С.Я. Лурье. – Львов, 1955. – 72с.
879340
  Абраамян С.Г. Неизменяемые части речи и соотношение их лексческих и грамматических признаков в современном армянском языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Абраамян С.Г. ; Ан Арм. ССР ин-т. языка. – Ереван, 1966. – 84 с.
879341
  Раппопорт С.Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве / С.Х. Раппопорт. – Москва : Советский художник, 1968. – 271 с.
879342
  Богатырев А.Ф. Неизотермическая диффузия в газах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богатырев А. Ф.; МГУ, физ.фак. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.15
879343
  Фиалко М.Б. Неизотермическая кинетика в термическом анализе / М.Б. Фиалко. – Томск, 1981. – 110с.
879344
   Неизотермические течения вязкой жидкости. – Свердловск : АН СССР УНЦ, 1985. – 72 с.
879345
  Федосеев С.Д. Неизотермичность гетерогенных реакций и проблема газификации твердого топлива. : Автореф... доктор техн.наук: / Федосеев С.Д.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.32
879346
  Нгуен-Тхе-Зан Неизотермичность реакций восстановления двуокиси углерода и водяного пара углеродом : Автореф... кандидата техн.наук: / Нгуен-Тхе-Зан; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
879347
  Будницкий О. Неизученная война // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 12 (1014). – С. 49-57. – ISSN 0130-1640


  "Социальна история Великой Отечественной войны еще не написана," - утверждает доктор исторических наук Олег Будницкий.
879348
  Глибицкая С. Неизученное наследие Григория Чирикова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 59-64. – ISSN 1029-7200


  Публікація розкриває життєвий шлях, недосліджену творчу спадщину відомого харківського бібліографа другої половини ХІХ ст. Григорія Сергійовича Чирикова (1835-1881).
879349
   Неизученные страницы европейского романтизма. – М., 1975. – 351с.
879350
  Мережников Н.Я. Неименность. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1974. – 159с.
879351
  Волчинский Виктор Корнеевич Неимущесвтенные права хозяйственных организаций : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Волчинский Виктор Корнеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1973. – 26л.
879352
  Гриб А.А. Неинвариантность вакуума и рождение пар во снешних электромагнитных и гравитационных полях : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гриб А. А.; МГУ. – М., 1979. – 12л.
879353
  Урнов М.Ю. Неинституциональные факторы социальной динамики - подходы к моделированию // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 59-70. – ISSN 0869-0499
879354
   НЕинтеллектуальная система "Антиплагиат" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  В последнее время на фоне модернизации ВАК, реформирования диссоветов, скандалов в отношении неправомерных заимствований в диссертациях всё чаще говорят об использовании системы «Антиплагиат». Основная тема дискуссий – может ли система подобного типа с ...
879355
  Чечот Д.М. Неисковые производства / Д.М. Чечот. – М, 1973. – 166с.
879356
  Хенли В. Неискушенные сердца : [роман] / Вирджиния Хенли ; [пер. с англ.: В.В. Копейко, Н.К. Рамазанова]. – Москва : АСТ, 1997. – 478, [1] c. – Сер. осн. в 1997 г. - Пер. изд.: Wild hearts / Virginia Henley, 1985. – (Откровение). – ISBN 5-15-000164-3
879357
  Трембовецкая Т.П. Неиспользование товарного знака в Украине как основание для прекращения права // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-60
879358
   Неиспользованный билет - больше не проблема! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 6 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
879359
  Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс : полтора года в правительстве / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
879360
  Соснов А. Неисправим! Петербуржцы отвергли скандальный законопроект // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 4


  С докладом о роли Российской академии наук выступил вице-президент РАН, глава СПбНЦ Жорес Алфёров.. Потратив отпуск на изучение злополучного законопроекта, Алфёров, по его словам, пришел к непреложному выводу о том, что даже при дальнейшей доработке он ...
879361
  Парыгина Н.Д. Неисправимые. Рассказы лейтенанта милиции / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1960. – 184с.
879362
  Парыгина Н.Д. Неисправимые. Рассказы лейтенанта милиции / Н.Д. Парыгина. – Изд. 2-е. – Тула, 1962. – 184с.
879363
  Ванбру Д. Неисправимый, или Добродетель в опасности. / Д. Ванбру. – Москва, 1975. – 175с.
879364
  Кузинец Л.М. Неисправности в телевизорах / Л.М. Кузинец. – Москва-Ленинград, 1963. – 80 с.
879365
  Ельяшкевич С.А. Неисправности и настройка цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 231 с.
879366
  Эстеркин М.С. Неисправности радиоизмерительной аппаратуры : справочное пособие / М.С. Эстеркин. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
879367
  Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин / Р.Г. Гемке. – 6-е изд. – Москва-Ленинград, 1963. – 247 с.
879368
  Поликарпов С.И. Неиссушимая криница / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 127 с.
879369
  Байтанаев А. Неиссякаемый родник : романы / А. Байтанаев ; [пер. з казах. Э.С. Мороз]. – Алма-ата : Жазушы, 1971. – 360 с.
879370
  Бегак Б.А. Неиссякаемый родник : (детская литература и народное творчество) / Б.А. Бегак. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
879371
  Нарликар Дж. Неистовая Вселенная : пер. с англ. / Дж. Нарликар. – Москва : Мир, 1985. – 256 с.
879372
  Шешуков С. Неистовые ревнители / С. Шешуков. – М., 1970. – 352с.
879373
  Шешуков С.И. Неистовые ревнители / С.И. Шешуков. – 2-е изд. – М., 1984. – 352с.
879374
  Алексеев Александр Неистовые ревнители. Московская Русь в XVII веке // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
879375
  Славин Л.И. Неистовый / Л.И. Славин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 479с.
879376
  Коновалов Д.П. Неистовый Андрей / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1969. – 88с.
879377
  Козаков М.Э. Неистовый Виссарион. Пьеса в 4-х актах (7 картинах). / М.Э. Козаков. – Москва-Л., 1948. – 110с.
879378
  Лиземейер Дирк Неистовый внук Карла Y : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 148-150 : Фото. – ISSN 1029-5828
879379
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 68-97. – ISSN 1812-867Х
879380
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 52-85. – ISSN 1812-867Х
879381
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 1 (97). – С. 22-45. – ISSN 1812-867Х
879382
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
879383
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
879384
  Раковский Л.И. Неистовый комдив / Л.И. Раковский. – Л, 1973. – 223с.
879385
  Киш Э. Неистовый репортер / Э. Киш. – М.Л., 1926. – 126с.
879386
  Ариосто Лудовико Неистовый Роланд = (Orlando Furioso) : С портретом Ариоста и 20 гравюрами лучших французских художников / Ариост ; Пер. под ред. В.Р. Зотова, со ст. его о значении этого творения. – Санкт-Петербург : Изд. Н.А. Шигина ; [Тип. Высоч. утв. Т-ва "Обществ. польза"], 1892. – [4], XX, 542 с., 1 л. фронт. (портр.), 20 л. ил.
879387
  Ариосто Лудовико Неистовый Роланд = (Orlando Furioso) : Поэма в 46 песнях в переводах русских писателей : Содержание поэмы Боярдо "Влюбленный Роланд". Текст 17 песен Ариосто и изложение содержания остальных, с приведением лучших отрывков. Объяснительные статьи / Людовико Ариосто (1474-1533). – Санкт-Петербург : Тип. И. Глазунова, 1898. – [2], VI, 303 с., 1 л. фронт. (ил.). – [Людовико Ариосто : (Биогр. очерк) / Марк-Моннье ; [Пер. А.Ч.]. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакцией А.Н. Чудинова : Сер. 2, Классические произведения иностранных литератур в переводе русских писателей ; Вып. 10)
879388
  Белинский Я.Л. Неистовый саксофонист / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 238 с.
879389
  Стоун И. Неистовый странник / И. Стоун. – Москва, 1986. – 383с.
879390
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1984. – 302с.
879391
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1988. – 476с.
879392
  Урнов Д.м. Неистовый Том, или Потерянный прах / Д.м. Урнов. – М., 1989. – 380с.
879393
  Воронкова Л.Ф. Неистовый Хамза / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1978. – 253 с.
879394
   Неистовый царь Камюинз. – 40с.
879395
   Неисторийске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 150 с.
879396
  Михайлова Л. Неистребимые / Л. Михайлова. – М., 1988. – 286с.
879397
  Жуков Борис Неистребимый : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 102-109 : Фото
879398
  Исаков И.С. Неистребимый майор / И.С. Исаков. – М, 1966. – 240с.
879399
  Зигель Ф.Ю. Неисчерпаемость бесконечности / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с.
879400
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание / В.Н. Комаров. – Москва : Знание, 1972. – 46 с.
879401
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание. / В.Н. Комаров. – Москва, 1972. – 48с.
879402
  Метелкин Николай Неисчерпаемые клады Кесарии : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 2
879403
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – М., 1983. – 321с.
879404
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1991. – 399с.
879405
   Неисчерпаемый. – М., 1959. – 152с.
879406
  Каландадзе А. Неишневская клятва : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 565 с.
879407
  Мельничук Юрій Неіграшкові ляльки : Всім сувенірам-сувенір / Мельничук Юрій, Міщенко Катерина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-111 : Фото
879408
   Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого / В.В. Біла, В.М. Тишкевич, Н.П. Бондаренко, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 77-80. – ISSN 2226-1230
879409
  Оганесян С.А. Нейдействительность сделок по статьям 32 и 33 гражданского кодекса : Автореф... канд. юр.наук: / Оганесян С.А.; МВО СССР,Ер.ГУ. – Ереван, 1955. – 22л.
879410
  Гончар Б.М. Нейїський мирний договір 1919 // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 311
879411
  Левінець Р.П. Нейкірх Іван Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 261. – ISBN 96966-8060-04-0
879412
   Нейкірх Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 364. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
879413
   Нейкірх Іван Якович (1805-1837) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 192. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
879414
  Винниченко І. Нейкірх Йоганн Генріх (Іван Якович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 339-345. – ISBN 978-966-7863-77-7
879415
   Нейкірх Йоганн Генріх, Нейкірх Іван Якович (1803-1870) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 352. – ISBN 978-966-439-754-1
879416
   Нейкова Лідія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 332-333. – ISBN 978-966-439-754-1
879417
   Нейкова Лідія Іванівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-757-2
879418
  Шатров С.М. Нейлоновая шубка. / С.М. Шатров. – М., 1962. – 180с.
879419
  Блажкова Я. Нейлоновий місяць : повість / Я. Блажкова. – Пер. з слов. В. Пасічна. – Київ : Молодь, 1968. – 114 с.
879420
   Нейлоновые куртки / С Бондарчик, С, , . – М, 1975. – 255с.
879421
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – Москва, 1960. – 374 с.
879422
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – К., 1994. – 361с.
879423
  Гайна Г.А. Нейлоровська експертна система для оцінки якості складних об"єктів // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 155-156
879424
  Смирнов І.Г. Неймінг в туризмі: український та світовий досвід / І.Г. Смирнов, Б Т. Гнатів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 165-173
879425
  Бех А. Неймінг як важливий елемент системи просування продукції // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 146-149
879426
  Загребельний П.А. Неймовiрнi оповiдання / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4490-7
879427
  Грінченко Б.Д. Неймовирный або чоловик та жинка без виры не спилка [Неймовірний або чоловік та жінка віри не спілка ] : дpама на пъять дій / напысав Б. Гринченко. – [У Чернігові (Чернігів)] : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1896. – 72 с.
879428
  Енджелоу М. Неймовірна жінка / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 46-47. – ISSN 0320-8370
879429
  Шаповал М.Т. Неймовірна правда : повісті / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1972. – 202 с.
879430
  Маркес Г.Г. Неймовірна та сумна історія про невинну Ерендіру і її бездушну бабуню : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
879431
  Кінсела П. Неймовірна, велика і жахлива подорож Магеллана // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 42-49


  Магелланова дорога на схід. Якби все було гладко в долі Фернао де Магальянша, умілого мореплавця і відважного воїна, навряд чи він здійснив би те, що здійснив. Його ім"я, імовірно, загубилося б у вихорі боїв, походів, торгових воєн, загарбницьких ...
879432
  Гриценко Л.М. Неймовірний геній / Л.М. Гриценко, А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
879433
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 17


  Про книгу "Замість щоденника".
879434
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 2519-4429
879435
  Нестайко В.З. Неймовірні детективи / В.З. Нестайко. – К., 1995. – 163с.
879436
  Малик Г. Неймовірні історії : вибране / Галина Малик. – Ужгород : Карпати, 2011. – 465, [1] с. : фотоіл. – Справжнє ім"я автора: Курій Галина Миколаївна. – ISBN 978-966-671-308-0
879437
  Кононенко П. Неймовірні історії кохання генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 12


  Трилогія Антоніни Цвід "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
879438
  Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [Б.в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
879439
  Загребельний П.А. Неймовірні оповідання : Оповідання, повість / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 365с.
879440
  Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 17-22
879441
  Завадська О.В. Нейоративний аспект політкоректності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 350-356
879442
  Симония А. Нейпьидо - новая столица Мьянмы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
879443
  Вайткиене В.В. Нейраминидаза вирусов гриппа типа А и ее иммунологическая характеристика. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.06 / Вайткиене В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Л, 1973. – 18л.
879444
  Стафеев В.И. Нейристорные и другие функциональные схемы с объемной связью / В.И. Стафеев, К.Ф. Комаровских, Г.И. Фурсин. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с.
879445
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Янчук Петро Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 380 л. – Бібліогр.: л. 332-380
879446
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Янчук П.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
879447
  Баклыкова Н.М. Нейро-гуморальные механизмы орможения моторной деятельности тонкой кишки и их значение при алеусе и перитоните. : Автореф... кандидата мед.наук: / Баклыкова Н.М.; АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
879448
  Фролов Е.П. Нейро-гуморальные механизмы регуляции иммунологических процессов / Е.П. Фролов. – Москва, 1974. – 264с.
879449
  Громаковская М.М. Нейро-гуморальные механизмы регуляции мышечной деятельности / М.М. Громаковская. – М, 1965. – 235с.
879450
  Цахаев Г.А. Нейро-гуморальные механизмы регуляции секреции молока : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Цахаев Г. А. ; Каунск. мед. ин-т. – Вильнюс, 1964. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
879451
  Ильюченок Р.Ю. Нейро-гуморальные механизмы ретикулярной формации ствола мозга / Р.Ю. Ильюченок. – Москва, 1965. – 259с.
879452
  Гальперин С.И. Нейро-гуморальные регуляции позвоночных животных / С.И. Гальперин. – М, 1960. – 344с.
879453
  Росин Я.А. Нейро-гуморпльная регуляция и гемато-энцифалический барьер / Я.А. Росин. – М., 1961. – 262с.
879454
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
879455
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
879456
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 4. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
879457
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 5. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
879458
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
879459
  Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
879460
   Нейроанатомія : Навчальний посібник для студ. мед. вузів та біолог. ф-тів вищ. навч. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.С. Пикалюк, В.О. Гринчук, В.Х. Велемець, Т.Я. Шевчук; За заг. ред. В.С. Пикалюка. – Луцьк : Вежа, 2004. – 354с. – ISBN 966-600-116-0
879461
  Харина Александра Нейробиолог Дэниел Левитин и его музыка // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 19-29


  Проф. Дэниел Левитин (1957), Сан-Франциско) - амер. ученый, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный продюсер; проф. ун-та Макгилла в Монреале, Канада
879462
  Вартанян Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. / Г.А. Вартанян, А.А. Пирогов. – Ленинград, 1991. – 167с.
879463
  Котляр Б.И. Нейробиологические основы обучения / Б.И. Котляр. – Москва, 1989. – 238с.
879464
  Гладкова Л.В. Нейробиологические особенности формирования эмоционального стресса у потомков крыс, отягощенных эмоциональным стрессом родителей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,13 / Гладкова Л.В.; ХГУ. – Харьков, 1992. – 20л.
879465
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 1. – 1987. – 454с.
879466
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 2. – 1987. – 368с.
879467
  Раквиашвили А. Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 124-137. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0042-8736
879468
  Баев К.В. Нейробиология локомоции / К.В. Баев ; отв. ред. П.Г. Костюк ; АН СССР Ин-т высш. нерв. деятельности и нейрофизиологии. – Москва : Наука, 1991. – 199 с. – Библиогр.: с. 180-197
879469
   Нейробиология обучения и памяти. – М., 1990. – 191с.
879470
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1978. – 84с.
879471
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1979. – 91с.
879472
   Нейробионика и проблемы биоэлектрического управлеия. – М., 1975. – 93с.
879473
  Соколов Е.Н. Нейробионика. Орг. нейроподоб. элементов и систем. / Е.Н. Соколов, Л.А. Шмелев. – М., 1983. – 279с.
879474
   Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Костюк, Л.В. Ніконова, О.В. Барановська, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 76-80. – ISSN 2226-1230
879475
  Васильева О.А. Нейровирусные вакцины / О.А. Васильева. – Томск, 1977. – 207с.
879476
  Козерецька І.А. Нейрогенний локус та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila viritis. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.15 / Козерецька І.А.; НАН Укр.Ін-т.клітинної біології генетичної інженеріх. – К, 2000. – 19л.
879477
  Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 85-95. – Библиогр.: с. 94-95. – ISSN 2410-1249
879478
  Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев; АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – Киев : Коваль, 2005. – 596с. – ISBN 966-96502-0-2
879479
  Папсуевич О.С. Нейрогипофизарные гормоны / О.С. Папсуевич. – Рига, 1986. – 279с.
879480
  Баранов Н.Н. Нейрогормональные механизмы тренированности / Н.Н. Баранов, М.С. Кахана. – Кишинев, 1979. – 119с.
879481
  Закиров Д.З. Нейрогормональные механизмы у зимоспящих / Д.З. Закиров, Л.В. Кудрявцева. – Фрунзе, 1987. – 97с.
879482
  Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки : монографія / П.І. Янчук. – Київ : [б. в.], 2014. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-302. – ISBN 978-617-7185-04-7


  У пр. № 1722490 напис: Моєму дорогому другу Валентину Володимировичу на знак глибокої поваги і з вдячністю за щиру дружбу і взаєморозуміння, співпрацю та на добру згадку від автора. Підпис, м. Київ, 2018 р.
879483
  Войтенко Н.Н. Нейрогуморальная активность у кольчатого, непарного и ивового шелкопрядов при отравлении их некоторыми инсектицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко Н.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
879484
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
879485
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
879486
   Нейрогуморальная регуляция пищеварения. – М., 1983. – 288с.
879487
   Нейрогуморальные механизмы артериальной гипертонии. – Новосибирск, 1978. – 272с.
879488
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Птица А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
879489
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Птица А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1968. – 16л.
879490
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии у птиц : Дис... канд. биолог.наук: / Птица А.Н.; КГУ. – Київ, 1968. – 221л.
879491
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии эндокринных желез. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Птица А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1982. – 41л.
879492
   Нейрогуморальные основы биологических мотиваций. – Воронеж, 1987. – 144с.
879493
  Гольдбурт С.Н. Нейродинамика слуховой системы человека / С.Н. Гольдбурт. – Л., 1964. – 212с.
879494
  Пирогов А.А. Нейродинамика смены энграмм. / А.А. Пирогов. – СПб., 1991. – 148с.
879495
  Климович А.М. Нейродинамические сдвиги в зрительном анализаторе по данным адекватной оптической хронаксии при некоторых заболеваниях центральной нервной системы. : Автореф... канд. мед.наук: / Климович А.М.; Ин-тут физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 22л.
879496
  Великая И.А. Нейродинамические характеристики слуха при отосклерозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Великая И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
879497
  Федорчук С. Нейродинамічні властивості та психологічні характеристики спортсменок високої кваліфікації з різним стажем спортивного тренування / С. Федорчук, О. Лисенко, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було порівняння нейродинамічних і індивідуально-типологічних властивостей темпераменту у спортсменок високого класу з різним стажем спортивного тренування, що спеціалізувалися у веслуванні на байдарках і каное. Для визначення ...
879498
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
879499
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Петренко Ю.О.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 171 л. + Додатки: л. 150-171. – Бібліогр.: л. 126-150
879500
  Федорчук С. Нейродинамічніі психологічні властивості спортсменів-велосипедистів з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт / С. Федорчук, О. Лисенко, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було визначення нейродинамічних і психологічних властивостей у спортсменів високого класу у зв"язку з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт. Для визначення нейродинамічних властивостей спортсменів використовували ...
879501
  Наумік-Гладка Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності / Наумік-Гладка, К.М. Вовк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
879502
  Дзержинський Микола Едуардович Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідної системи : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Дзержинський Микола Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 299л. – Бібліогр.:л.230-299
879503
  Дзержинский М.Е. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпотплпмо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.11 / Дзержинский М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 50л.
879504
  Чуян Елена Николаевна Нейроиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты : Дис. ... доктора биолог. наук: 03.00.13 / Чуян Е.Н.; Мин-во образов. и науки Украины. Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2004. – 418л. – Библиогр.: л.350-418
879505
  Соколов Е.Н. Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру / Е.Н. Соколов, Г.Г. Вайткявичюс. – Москва : Наука, 1989. – 236 с.
879506
  Иваницкий Г.Р. Нейроинформатика и мозг / Г.Р. Иваницкий. – М., 1991. – 63с.
879507
  Чуян Олена Миколаївна Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Чуян О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 65 назв.
879508
  Дзержинський М.Е. Нейроімуноендокринні міжсистемні взаємодії у птахів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 85-97.
879509
   Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 1 (207). – С. 16-23. – ISSN 1997-9894
879510
   Нейроімунологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 978-3-659-14465-4
879511
  Брайнес С.Н. Нейрокибернетика / С.Н. Брайнес. – М., 1962. – 172с.
879512
   Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. – Киев : Наукова думка, 1991. – 271с.
879513
  Бугрим В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-95. – (Журналістика ; Вип. 2)
879514
  Пилин Ю.Г. Нейроконы / Ю.Г. Пилин. – Саратов, 1983. – 80 с.
879515
  Засєкін С. Нейролінгвістика сьогодення: теорія і практика // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 257-259. – ISBN 978-966-553-924-7


  "Нейролінгвістика як наукова дисципліна виникла в руслі натуралістичного (біологічного) мовознавства на стику нейрофізіології та психолінгвістики. Вона вивчає систему мови у співвідношенні з мозковим субстратом мовної поведінки. Нейронаука намагається ...
879516
  Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 166-173. – ISBN 978-617-7041-71-8
879517
  Палихата Е.Я. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 109-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
879518
  Зубарєв О.В. Нейролінгвістичне програмування у сфері сучасної української політичної комунікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 171-174. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
879519
  Засєкін С.В. Нейролінгвістичні закономірності мовленнєво-мислннєвої діяльності перекладача // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 390-394. – Бібліогр.: Літ.: с. 393-394; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
879520
  Шнуровська Л.В. Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 150-157. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
879521
  Ильченко К. Нейромаркетинг - не хайп, а полезный инструмент для грамотного маркетолога // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (124), січень - лютий. – С. 60-64. – ISSN 1606-3732


  Нейромаркетинг сейчас находится в интересной ситуации – многие слышали, мало кто точно понимает, что это такое. С одной стороны, конечно, направление молодое. Формально нейромаркетинг появился в 2002-2004: наделавшее шума исследование McClure о ...
879522
  Стельмашов А.К. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
879523
  Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж. Залтмана у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
879524
  Хайдарлиу С.Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации / С.Х. Хайдарлиу. – Кишинев, 1989. – 177с.
879525
   Нейромедиаторные механизмы памяти и обучения. – Пущино, 1984. – 155с.
879526
  Пендерецький О.В. Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
879527
  Лавриненко Костянтин Анатолійович Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об"єктів багатошарового персептрону : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Лавриненко К.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
879528
  Приймак В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
879529
  Герасименко О.О. Нейромережеве моделювання в задачі локалізації джерел землетрусів території України / О.О. Герасименко, Л.О. Шумлянська, Л.І. Надежка // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 86-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с.96-98. – ISSN 0203-3100
879530
   Нейромережеве оцінювання параметрів локалізації і магнітуди джерел землетрусів за початковими ділянками запису сейсмічного сигналу / М.А. Лазаренко, О.О. Герасименко, Н.М. Остапчук, Н.А. Шипко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 200-214 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISSN 0203-3100
879531
  Тазетдінов В.А. Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
879532
  Нікітчук В.О. Нейромережеве розпізнавання символів з використанням ознак лінійних сенсорів / В.О. Нікітчук, О.К. Колесницький // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 200-201
879533
  Бенамеур Лиес Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бенамеур Л.; НАНУ ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2002. – 20с.
879534
  Турченко Володимир Олександрович Нейромережеві методи і засоби підвищення ефективності дистрибутивних мереж збору та обробки сенсорних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Турченко В.О.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
879535
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
879536
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
879537
  Ткаченко М.В. Нейромережеві методи розпізнавання зображень // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 44-45
879538
  Самра Муравія Хассан Хамо Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Самра Муравія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
879539
  Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
879540
  Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування нейронної мережі для ідентифікації властивостей тонкостінної системи за результатами спостережень. Обґрунтовано можливість апроксимації залежності між результатами спостережень і невідомими функціями оберненої задачі за ...
879541
  Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв
879542
  Погорелов В.В. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання ком"ютерних вірусів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Погорелов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
879543
  Терейковський І.А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
879544
  Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
879545
  Коцовський В.М. Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 147-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейромережі з комплексними вагами. Наведений алгоритм навчання цих нейромереж, який базується на методі зворотного поширення похибки. Ключові слова: нейрон, нейромережа алгоритми навчання, алгоритм зворотного поширення. Neural ...
879546
  Медзатий Д.М. Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий; Терноп. держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв
879547
  Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
879548
  Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
879549
  Ткаченко П.Р. Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів соціально-економічних та технологічних систем : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Павло Романович Ткаченко;Держ. департамент з питань зв"язку та інформатиз. України; НАНУ, Держ. н.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
879550
  Девятисильный А.С. Нейроморфная система оценки параметров вращения геодезической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
879551
  Девятисильный А.С. Нейроморфное оценивание параметров движения геодезической платформы с безъядерным механизмом настройки синаптических коэффициентов / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 8-12 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
879552
  Евтушенко С.К. Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения) / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 13-31. – ISSN 2224-0713
879553
  Мачаришвили Даля Николаевна Нейрон-нейроглиальные взаимоотношения в структурах эрительной системы при односторонней энуклиации у крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Мачаришвили Даля Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1985. – 23л.
879554
   Нейрон и межнейронная интеграция. – Л., 1983. – 216с.
879555
  Мандельштам Ю.Е. Нейрон и мышца насекомого / Ю.Е. Мандельштам. – Л., 1983. – 169с.
879556
  Кондратьева И.Н. Нейрон отвечает на сигнал / И.Н. Кондратьева. – М, 1967. – 59с.
879557
  Скок В.И. Нейрональные холинорецепторы / В.И. Скок. – М., 1987. – 342с.
879558
  Асланова Мушвига Али кызы Нейрональный анализ развития афферентной функции лимбической коры мозга у животных в раннем онтогенезе. : Автореф... наук: 03.00.013 / Асланова Мушвига Али кызы; АН АзССР. Инст. физиологии им.А.И.Караева. – Баку, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
879559
  Сулима Т.Н. Нейрональный анализ участия эмоциогенных механизмов вентролатерального и вентромедиального ядер гипоталамуса в формировании зависимости от алкоголя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Сулима Т.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
879560
  Шандра Р. Нейронаука і право: вектори взаємовпливу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 240-242
879561
  Машевська М.В. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових будинках : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 / Машевська Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
879562
  Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – Київ : Корнійчук, 2008. – 453, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-7599-50
879563
  Безсонов О.О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Безсонов О.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 26 назв
879564
  Бойко В.П. Нейронная организация вестибулярных ядер продолговатого мозга голубя : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. П.; АН СССР, Ин-т эвол. морфологии и экологии животн. – М., 1970. – 20л.
879565
  Баклаваджян О.Г. Нейронная организация гипоталамовисцеральной рефлекторной дуги : доклад на VI Всесоюзной конф. по вегетативной нервной системе, 20 окт. 1986 г. / О.Г. Баклаваджян ; АН СССР, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии ; АН АрмССР [и др.]. – Ленинград : Наука, 1988. – 84 с.
879566
  Джессуп Касерес Марджи Ноеми Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13. / Джессуп Касерес Марджи Ноеми; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
879567
  Джессуп К.М. Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Джессуп К. М. Н.; МВиССО УССР КГУ. – К, 1984. – 19л.
879568
  Василенко Д.А. Нейронная организация спинального отдела пирамидной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко Д.А.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К, 1966. – 24л.
879569
   Нейронная организация условнорефлекторного поведения. – М., 1983. – 177с.
879570
  Фанарджян В.В. Нейронная организация ядра лицевого нерва. / В.В. Фанарджян, Л.Р. Манвелян. – СПб., 1992. – 240с.
879571
  Слисенко Василий Иванович Нейронная спектроскопия низкоэнергетических возбуждений конденсированного состояния : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Слисенко Василий Иванович; НАН Украины, Ин-т ядерных исследований. – К., 1995. – 310л. – Бібліогр.:л.272-310
879572
  Кутуза Н.В. Нейронні асоціативні активатори рекламного впливу: формула виявлення ступеня інтенсивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 91-99. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
879573
  Коцовський В.М. Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейронні елементи з комплексними вагами. Наведені алгоритми навчання цих нейроннів для деяких видів функцій активації. Ключові слова: нейронный елемент, нейромережа, порогова логіка. Neural elements with complex weights have ...
879574
  Байдик Тетяна Миколаївна Нейронні комплекси в нейроподібних сітках, орієнтованих на вирішення задач штучного інтелекту : Автореф... д-ра техн. наук: 051309 / Байдик Тетяна Миколаївна ; Ін-т кібернетики ім. В. Глушкова. – Киев, 1994. – 33 с.
879575
  Буц М. Нейронні мережі в дослідженнях академіка В.І. Скока // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISSN 2518-7732
879576
  Галкін О.В. Нейронні мережі в економічному моделюванні // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 69-74


  Розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж
879577
  Сліпченко Олександр Миколайович Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Сліпченко О.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
879578
  Ткаченко Р.О. Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ткаченко Р.О.; Держ. ком. зв"язку та інф. України. НАН України. Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2000. – 32л.
879579
  Решетнікова Г. Нейронні мережі як засіб аналізу і моделювання поведінки споживача / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
879580
   Нейронные механизмы бодрствующего мозга обезьян. – Ленинград, 1988. – 238с.
879581
  Аракелов Г.Г. Нейронные механизмы движений : учеб. пособие для студентов каф. психофизиологии психол. фак. / Г.Г. Аракелов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 112 с. : рис. – Библиогр.: с. 110
879582
  Преображенский Н.Н. Нейронные механизмы защитных висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Преображенский Н.Н.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1982. – 37л.
879583
  Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. – Киев, 1986. – 263с.
879584
   Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. – Москва, 1970. – 432с.
879585
  Греченко Т.Н. Нейронные механизмы памяти в работах Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-78. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
879586
  Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения / Е.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 141с.
879587
  Максимова О.А. Нейронные механизмы пластичности поведения / О.А. Максимова, П.М. Балабан. – Москва, 1983. – 126с.
879588
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва, 1978. – 258с.
879589
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
879590
  Фролов А.А. Нейронные модели ассоциативной памяти / А.А. Фролов, И.П. Муравьев. – Москва, 1987. – 158с.
879591
  Байдык Т.Н. Нейронные сети и задачи искусственного интеллекта / Т.Н. Байдык ; Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины ; Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2001. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 242-255. – ISBN 966-00-0656-X
879592
  Четаев А.Н. Нейронные сети и цепи Маркова / А.Н. Четаев. – Москва : Наука, 1985. – 126с.
879593
  Чораян О.Г. Нейронный ансамбль / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1990. – 85с.
879594
  Васильев Э.А. Нейронографическое исследование структуры и свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Васильев Э.А.; Учен. совет по физике. – Минск, 1968. – 21л.
879595
   Нейроны в поведении. Системные аспекты. – М., 1986. – 287с.
879596
  Шевелев И.А. Нейроны зрительной коры / И.А. Шевелев. – М, 1984. – 232с.
879597
  Школьник-Яррос Нейроны и межнейронные связи / Школьник-Яррос. – Л., 1965. – 228с.
879598
  Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети / С.О. Мкртчян. – М, 1971. – 232с.
879599
  Фадеев Ю.А. Нейроны коры головного мозга в системной организации поведения / Ю.А. Фадеев. – М, 1988. – 173с.
879600
  Розуменко В.Д. Нейроонкологія. Сучасний стан та проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
879601
   Нейроонтогенез. – М., 1985. – 270с.
879602
  Громов Л.А. Нейропептиды / Л.А. Громов. – Киев : Здоров"я, 1992. – 248с. – ISBN 5-311-02691-X
879603
   Нейропептиды и терморегуляция. – Минск, 1990. – 123с.
879604
  Ященко Віталій Олександрович Нейроподібні мережі, що ростуть - нова технологія обробки інформації : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Ященко Віталій Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – К., 1998. – 32л.
879605
  Шаді М С Хіллес Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Шаді М С Хіллес.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
879606
  Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
879607
  Шевченко А.И. Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика / А.И. Шевченко, В.А. Ященко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 634-643. – ISSN 1561-5359
879608
   Нейроподобные сети в робототехнике. – К., 1979. – 85с.
879609
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1990. – 80с. – ISBN 5-7702-0049-9
879610
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1991. – 78с. – ISBN 5-7702-0178-9
879611
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1992. – 79с.
879612
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1993. – 84с.
879613
   Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами / С. Максименко, Б. Ткач, Л. Литвинчук, Л. Онуфрієва // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 246-264. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
879614
  Акімова Н.В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 184-192. – ISSN 2309-1797
879615
  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л.С. Цветкова. – Москва, 1985. – 328с.
879616
   Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. – М., 1986. – 208с.
879617
  Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ решения задач / А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. – Москва, 1966. – 292 с.
879618
  Глозман Жанна Марковна Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии : Автореф. дис.... канд. психол. наук : 19.00.04 / Глозман Жанна Марковна ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 24 с.
879619
   Нейропсихология. – М., 1984. – 192с.
879620
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник / Е.Д. Хомская. – Москва : Московский университет, 1987. – 288с.
879621
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник для студ., обучающихся по направлению и специальн. "Психология" / Е.Д. Хомская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – М.; Санкт-Петербург; Нижний-Новгород : Питер, 2007. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-469-00620-6
879622
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : учебник для студ., обучающихся по направл. "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е.Д. Хомская ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с., [12] с. ил. : табл., ил. + CD. – Библиогр.: с. 473-496. – (Классический университетский учебник : посвящена 250-летию Московского университета / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 978-5-459-00730-5


  4-е изд. В настоящем издании более подробно рассмотрены основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов
879623
  Цветкова Л.С. Нейропсихология и восстановление высших прихических функций / Л.С. Цветкова. – М., 1990. – 70с.
879624
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 1 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1974. – 311 с.
879625
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 2 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1976. – 191 с.
879626
   Нейропсихология сегодня. – Москва : Московский университет, 1995. – 232с. – ISBN 5-211-03463-5
879627
  Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С50-62. – ISSN 0042-8841
879628
  Ткач Б. Нейропсихологічний підхід до проблеми людської агресії в умовах сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 124-128. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проявів людської агресії з позиції нейропсихологічного підходу. Автором зроблено спробу директивної кластеризації проявів людської агресії з урахуванням антропологічних, соціологічних та психологічних аспектів, що дозволяє ...
879629
  Наумік-Гладка Нейропсихологічний підхід до розвитку менеджменту та маркетингу ділових комунікацій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
879630
  Панфіленко В. Нейропсихологічні механізми опанування артикуляційним праксисом в онтогенезі // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 168-173. – ISBN 978-617-7090-39-6


  "Hayкoвi дocлiджeння в гaлyзi лoгoпeдiї (Н. Кабельнікова, Ю. Коломієць, О. Корнєв, M. Caвчeнкo, Є. Coбoтoвич, В.Тарасун, М. Шеремет тa iнших), нeйрoпсиxoлoгiї (Т. Ахутіна, O. Лyрiя, А. Семенович, A. Сирoтюк, Є. Хoмськa тa ін.) засвідчують, щo y ...
879631
  Литвин С.В. Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з психічною травмою : дис. ... д-ра філософії, PhD : 053 ; 05 / Литвин Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-193
879632
  Чаварга Я.М. Нейропсихофізіологічні основи полісемії // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 108-113. – ISBN 966-7400-33-5
879633
  Сурков Д.М. Нейроресусцитація та нейропротекція при тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених новонароджених : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Сурков Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпрпетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
879634
  Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата / С.А. Дамбинова. – Л, 1989. – 143с.
879635
  Буданцев А.Ю. Нейросекреторное вещество и катехоламины переднего гипоталамуса в зародышевом развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Буданцев А. Ю.; АН СССР. – М., 1968. – 27л.
879636
   Нейросекреторные элементы и их значение в организме. – М-Л, 1964. – 240с.
879637
  Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – Ленинград, 1967. – 368с.
879638
  Тараканов Е.И. Нейросекреция в норме и патологии. / Е.И. Тараканов. – М., 1968. – 220с.
879639
  Девятисильный А.С. Нейросетевая коррекция векторной гравиинерциальной системы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
879640
  Лазаренко М.А. Нейросетевая модель поля времен первых вступлений сейсмических волн в Украине / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 97-103 : рис. – Библиогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
879641
  Лазаренко М. Нейросетевое моделирование в задаче инверсии Герглотца - Вихерта многопараметрических годографов сейсмических волн / М. Лазаренко, О. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: с. 13-14. – ISSN 0203-3100
879642
  Лазаренко М.А. Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн : научные сообщения / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 126-141 : Рис. – Список літ.: с.140-141. – ISSN 0203-3100
879643
  Никитенко П.Г. Нейросетевое моделирование конкурентоспособности предприятия / Никитенко П.Г., Платонова Л.А., Леонов А.В.; НАН Беларуси, Ин-т экономики, Белорус. республиканский фонд фундамент. исследований. – Минск : Право и экономика, 2004. – 226с. – (Экономика). – ISBN 985-442-115-5
879644
  Мирошник А.А. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 180-198 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
879645
  Лазаренко М.А. Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 157-160 : Схема, рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
879646
   Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры. – Киев, 1994. – 80с.
879647
  Сыроватская Л.П. Нейроспецифический белок СР: физико-химические и иммунологические свойства, особенности распределения в нервной системе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сыроватская Л.П.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 24л.
879648
  Свечников С.В. Нейротехнические системы обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1983. – 222с.
879649
  Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейрокомп"ютерні системи : підруч. для студентів, які навч. за спец. "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" / Л.С. Ямпольський, О.І. Лісовиченко, В.В. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Дорадо-Друк, 2016. – 571, [5] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 552-564. – Бібліогр.: с. 537-551. – ISBN 978-966-2077-69-8
879650
  Василенко С.В. Нейротоксин апамин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Василенко С.В.; Ин-т биохимии. – К, 1984. – 19л.
879651
  Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе. / Г.А. Бузников. – Москва, 1987. – с.
879652
   Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканин / С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко; МОНУ; ДНУ ім. І. Франка; С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 233с. – ISBN 966-613-318-0
879653
   Нейротропна активність нової похідної ізофлавон - 7- [2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 2. – С. 153-164. – ISSN 0869-1703
879654
  Карепов В.Г. Нейротропные лекарственные средства в неврологии / В.Г. Карепов. – Киев, 1990. – 159с.
879655
  Аничков С.В. Нейрофармакология : руководство / С.В. Аничков ; АМН СССР. – Ленинград : Медицина ; Ленинградское отделение, 1982. – 384 с.
879656
  Волынкина Г.Ю. Нейрофизиологическая структура эмоциональных состояний человека. / Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов. – Ленинград, 1981. – 160с.
879657
  Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. Бехтерева. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Л., 1974. – 151с.
879658
  Рубцова Валентина Владимировна Нейрофизиологические и гуморальные механизмы функциональной организации пищевого поведения у голубей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубцова Валентина Владимировна; Азерб. ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 26л.
879659
  Крейн С. Нейрофизиологические исследования в культуре ткани. / С. Крейн. – М., 1980. – 336с.
879660
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Хрестоматия. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
879661
   Нейрофизиологические механизмы двигательной активности ракообразных. – Л., 1983. – 133с.
879662
  Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия / Т.Г. Бетелева. – М., 1983. – 175с.
879663
   Нейрофизиологические механизмы координации движений. – Л., 1972. – 140с.
879664
   Нейрофизиологические механизмы мышления. – Л., 1985. – 272с.
879665
  Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти / Т.Н. Греченко. – Москва, 1979. – 165с.
879666
   Нейрофизиологические механизмы поведения. – М., 1982. – 535с.
879667
   Нейрофизиологические механизмы поведенияч. – М., 1982. – 534с.
879668
   Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека. – Ленинград, 1974. – 248 с.
879669
  Черниговский В.Н. Нейрофизиологический анализ кортиковисцеральной рефлекторной дуги (представительство внутренних органов в коре головного мозга) / В.Н. Черниговский. – Л., 1967. – 111с.
879670
  Цитоловский Л.Е. Нейрофизиологический анализ механизмов переработки информации в обнятельном нерве и обонятельной луковице лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитоловский Л. Е.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
879671
  Энговатов В.В. Нейрофизиологический анализ ритмической активности обонятельной луковицы люгушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 108 / Энговатов В.В.; МГУ. – М, 1971. – 23л.
879672
   Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. – М., 1976. – 160с.
879673
  Швырков В.Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения / В.Б. Швырков. – Москва, 1978. – 240с.
879674
  Петрова Людмила Павловна Нейрофизиологическое исследование механизмов зрительной ориентации птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Петрова Людмила Павловна; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
879675
  Осипов Б.С. Нейрофизиология беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1982. – 82с.
879676
  Кульчицкий В.А. Нейрофизиология защитных рефлексов / В.А. Кульчицкий. – Минск : Полибиг, 1998. – 142с. – ISBN 985-6178-18-5
879677
  Сунин А.Я. Нейрофизиология зрения млекопитающих / А.Я. Сунин. – М., 1981. – 252с.
879678
  Демин Н.Н. Нейрофизиология и нейрохимия сна / Н.Н. Демин. – Ленинград, 1978. – 190с.
879679
   Нейрофизиология и проблема восстановления зрения. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144 с.
879680
  Кратин Ю.Г. Нейрофизиология и теория отражения / Ю.Г. Кратин. – Л., 1982. – 83с.
879681
  Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга: Модульный принцип организации : модульный принцип организации / А.С. Батуев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1984. – 214 с.
879682
  Шуранова Ж.П. Нейрофизиология речного рака. / Ж.П. Шуранова, Ю.М. Бурмистров. – М, 1988. – 205с.
879683
  Илюхина В.А. Нейрофизиология функциональных состояний человека / В.А. Илюхина. – Л., 1986. – 171с.
879684
  Иванов-Муромський Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика / Иванов-Муромський. – Киев, 1985. – 240с.
879685
  Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
879686
  Клименко Л.О. Нейрофізіологічні дослідження П.Г. Костюка та його школи // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 130-141. – ISBN 978-966-306-190-8
879687
   Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, О.В. Залевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1023-2427
879688
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 138-174
879689
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
879690
   Нейрофізіологічні механізми реалізації асоціативної пам"яті у ветеранів АТО/ООС, які зазнали черепно-мозкової травми / С. Корж, Н. Філімонова, М. Макарчук, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-35. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Тестування стану асоціативної пам"яті методом парних асоціацій виявило значуще зниження ефективності асоціативного запам"ятовування у ветеранів Антитерористичної операції (АТО) / операції Об"єднаних сил (ООС) із черепно-мозковими травмами, про що ...
879691
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
879692
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 117-144
879693
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 474, [210] арк. – Додатки: [210] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 398-474
879694
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 82 назви
879695
  Шварц Л.О. Нейрофізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Шварц Л.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 21 с.
879696
  Кожемяко Т.В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
879697
  Товажнянська О.Л. Нейрофізіологічні та імунологічні показники у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса / О.Л. Товажнянська, Г.П. Самойлова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 59-62. – ISSN 2524-0412
879698
  Мариньчак С.Ю. Нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні основи особистості і процес навчання // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 71-71
879699
   Нейрохимические основы обучения и памяти. – М., 1989. – 154с.
879700
  Бабийчук Г.А. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии / Г.А. Бабийчук, М.И. Шифман ; АН УССР, Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Киев : Наук. думка, 1989. – 150, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 136-151 (346 назв.)
879701
  Белый Вадим Петрович Нейрохимический анализ реакций нейронов амигдалы при возбуждении мозговых структур "положительного" и "отрицательного" подкреплений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Белый Вадим Петрович; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 25л.
879702
  Панкова Т.М. Нейрохимическое исследование гиппокамта на разных стадиях раннего постнатального отногенеза и в процессе развития длительной посттенанической потенции. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Панкова Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 16л.
879703
  Дерий Л.В. Нейрохимическое исследование физиологических состояний зимнеспящих млекопитающих : Автореф... наук: 03.00.13 / Дерий Л. В.; МГУ. – М., 1984. – 17л.
879704
   Нейрохимия. – Л., 1979. – 217с.
879705
  Белик Я.В. Нейрохимия : Библиогр. указ., 1953-1962 гг. / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 404с.
879706
   Нейрохимия : Библиогр. указ. (1963-1967 гг.) / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 524с.
879707
  Хухо Ф. Нейрохимия / Ф. Хухо. – М, 1990. – 383с.
879708
  Демин Н.Н. Нейрохимия зимней спячки млекопитающих / Н.Н. Демин. – Л, 1988. – 135с.
879709
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03 00.13 - фізіологія людини і тварини / Попова Л. Д.; МОЗ України; Харківський держ. мед.ун-т. – Харків, 2007. – 292л. – Бібліограф.: л. 252 - 292
879710
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.13 / Попова Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 53 назви
879711
  Педаченко Є.Г. Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)


  До 25-річчя Національної Академії медичних наук України.
879712
  Иванов-Муромский Нейроэлектроника, мозг, организм / Иванов-Муромский. – Киев, 1983. – 174с.
879713
  Угрюмов М.В. Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе / М.В. Угрюмов. – М, 1989. – 246с.
879714
  Раушенбах И.Ю. Нейроэндокринная регуляция развития насекомых в условиях стресса / И.Ю. Раушенбах; Сиб.отд. АН СССР; Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1990. – 159с. – ISBN 5-02-129575-2
879715
   Нейроэндокринные корреляты стресса и адаптации. – Кишинев, 1985. – 144с.
879716
   Нейроэндокринные механизмы адаптации. – Ставрополь, 1980. – 111с.
879717
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Автореф... канд. биол.наук: 01.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ. – К., 1980. – 24л.
879718
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 153л. – Бібліогр.:л.123-153
879719
  Дзержинский Николай Эдуардович Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Дзержинский Николай Эдуардович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 126л.
879720
  Дзержинский Н.Э. Нейроэндокринные механизмы фоторефректерности репродуктивной системы у птиц : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Дзержинский Н.Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
879721
  Кондратюк Елена Архиповна Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Кондратюк Елена Архиповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
879722
  Кондратюк Е.А. Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Кондратюк Е.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.132-171
879723
  Швагерль Кристиан Нейроюстиция. Место преступления: мозг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1029-5828
879724
  Свищев В.С. Нейтрализатор сильоточного инжектора Огры-II : Автореф... канд. техн.наук: / Свищев В. С.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
879725
  Казарян П.Е. Нейтрализация кислых почв / П.Е. Казарян. – М., 1968. – 32с.
879726
  Попова Э.М. Нейтрализация семантических противопоставлений в системе способов глаголльного действия.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Попова Э.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 28л.
879727
  Стрельников И.Д. Нейтрализация сперматоксинов экстрактами из органов / И.Д. Стрельников. – 4с.
879728
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки / О.Н. Меликян. – Москва, 1966. – 148с.
879729
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян О.Н.; Ин-т Африки АН СССР. – Москва, 1966. – 24л.
879730
  Этингер Нейтрализм и мир / Этингер, О.Н. Меликян. – М, 1964. – 119с.
879731
  Слюсаренко Ю.А. Нейтралитет / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 264. – ISBN 966-642-073-2
879732
   Нейтралитет Бельгии : [Сборник материалов]. – Петроград : Официальное изд. Бельгийского правительства ; Изд. "Библиотека Великой войны", 1915. – XXIX, 197 с.
879733
  Мохаммед М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохаммед М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
879734
  Прусаков Ю.М. Нейтралитет в современном международном праве / Ю.М. Прусаков. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
879735
  Ганюшкин Б.В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. – М, 1965. – 232с.
879736
  Новикова И.Н. Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 176-192. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
879737
  Наджафов Д.Г. оглы Нейтралитет США, 1935-1941 гг. / Д.Г. оглы Наджафов. – М., 1990. – 212с.
879738
  Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Ґрунтуючись на теорії ефективності, системному пюхоиі та кваліметрії, дано визначення категорії "системна ефективність". Показано, що системна ефективність залежить від міри функціональної організованості процесу довгострокового стійкого відтворення ...
879739
  Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 80-89
879740
   Нейтралізація нафтових забруднень глауконітом / В.М. Бенько, В.Г. Маслюченко, С.В. Чопань, Р.В. Сабат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
879741
  Нагірний О. Нейтралізація ризиків комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
879742
  Орлова І.С. Нейтралізація у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 217-225


  У статті пропонується розгляд проблем перекладу з точки зору теорії полісистеми, запропонованої І. Івеном-Зогаром та Г. Турі. У межах цієї теорії розглянуто поняття перекладацьких універсалій, а саме нейтралізації та нормалізації в переводе. Ці ...
879743
  Комарова Т.І. Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя в іспанському перекладі повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 267-274


  У статті розглянуто нейтралізацію як спосіб перекладу просторіччя на іспанську мову та її наслідки для перекладу. Порушується проблема відтворення конотації та зниженої експресіїдисфемізмів, пропонуються шляхи розв"язання деяких проблем перекладу ...
879744
   Нейтралізуюча активність антитіл до рослинного рабдовірусу кучерявої карликовості картоплі, щодо зоорабдовірусної інфекції на моделі вірусу везикулярного стоматиту в умовах іn vitro / Т.Ю. Мандріка, Н.М. Жолобак, З.М. Олевинська, Л.Ф. Діденко, Н.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано здатність імуноглобулінів до рослинного рабдовірусу ВККК нейтралізувати інфекційну активність зоорабдовірусу везикулярного стоматиту (BBC) у перевивній культурі тваринних клітин, що випливає з показників індексу нейтралізації та ефективності ...
879745
  Ігошкін Г.С. Нейтралітет - можливості і перспективи / Г.С. Ігошкін. – К., 1968. – 49с.
879746
  Ветчинов І.А. Нейтралітет в сучасних умовах / І.А. Ветчинов. – Київ, 1964. – 47с.
879747
  Потєхін О. Нейтралітет і позаблоковість : Про альтернативи військово-політичному союзу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-16
879748
  Потєхін О.В. Нейтралітет і позаблоковість держави: політологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепцій політичних практик позаблоковості, нейтралітету та тимчасових союзів держав, їх зв"язок з позаблоковим статусом. Статья посвячена анализу концепций политических практик внеблоковости, нейтралитета и временных союзов ...
879749
  Манжола В.А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : монографія / В.А. Манжола, В.М. Вдовенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 167с. – ISBN 966-594-924-1
879750
  Гайдуков Леонід Нейтралітет у політичній історії країн Європи / Гайдуков Леонід, Божко Сергій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 34-42
879751
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2220-1394
879752
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2220-1394
879753
  Дяченко Ф.Т. Нейтральна смуга / Ф.Т. Дяченко. – К., 1977. – 190с.
879754
  Кокотюха Андрій Нейтральна територія : Роман / Кокотюха Андрій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-049-4; 966-663-034-6
879755
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1982. – 239с.
879756
  Морозов А.В. Нейтральная полоса / А.В. Морозов. – Владивосток, 1983. – 183с.
879757
  Павлов М.Я. Нейтральная полоса. / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1972. – 174с.
879758
  Райхель Ю. Нейтральність за 1 млн. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 8


  Тактика білоруського лідера приносить йому успіх.
879759
   Нейтрально-активационный и рентгенорадиометрический анализ в геологии. – Новосибирск, 1988. – 120с.
879760
  Шицман М.Е. Нейтрально-кислородный режим на энергоблоках / М.Е. Шицман. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.
879761
  Леваковская Е.В. Нейтральной полосы нет: роман / Е.В. Леваковская. – Москва, 1979. – 543с.
879762
  Лубочкова Г.А. Нейтральные дефекты в Cdx Hg1-xTe. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лубочкова Г.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 17л.
879763
  Ивановская И.А. Нейтральные моды распада п-мезона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ивановская И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6079. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
879764
  Рекало М.П. Нейтральные слабые токи / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 328 с.
879765
  Давыденко В.М. Нейтральных нет / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1981. – 167с.
879766
  Березинский А.С. Нейтринная астрофизика / А.С. Березинский, Г.Т. Зацепин. – М, 1975. – 64с.
879767
   Нейтринная астрофизика : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 197 с.
879768
   Нейтринная физика : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1978. – 126 с.
879769
  Фаулер У. Нейтринные процессы и образование пар в массивных звездах и Сверхновых : пер. с англ. / У. Фаулер, Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1967. – 191 с.
879770
  Боровой А.А. Нейтринные эксперименты на ядерных реакторах / А.А. Боровой, С.Х. Хакимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.
879771
  Безруков Леонид Борисович Нейтринный телескоп на озере Байкал (возможность реализации) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Безруков Леонид Борисович; РАН. Ин-т ядерн. исследован. – М., 1993. – 27л.
879772
  Левицький С.М. Нейтрино - підпоручик Кіже у світі елементарних частинок // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
879773
  Азимов А. Нейтрино - призрачная частица атома : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ.: Л.А. Музеус, И.М. Павличенкова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 143 с.
879774
  Аллен Д.С. Нейтрино : Пер.с англ. / Джеймс Аллен ; пер. с англ. В.Н. Андреева и А.В. Давыдова ; под ред. и с доп. В.В. Владимирского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Проблемы физики)
879775
  Марков М.А. Нейтрино / М.А. Марков. – Москва : Наука, 1964. – 163 с.
879776
   Нейтрино : Сб.статей/ Пер. с англ. – Москва : Наука, 1970. – 360с.
879777
  Рекало М.П. Нейтрино / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173 с.
879778
  Царев В.А. Нейтрино для геофизики / В.А. Царев, В.А. Чечин. – М, 1985. – 64с.
879779
  Зацепин Г.Т. Нейтрино и нейтринная астрофизика / Г.Т. Зацепин, А.Ю. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Нейтрино. – 1984. – 235 с.
879780
  Балагуров Анатолий Михайлович Нейтрографические исследования структуры монокристаллов методом времени пролета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Балагуров Анатолий Михайлович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
879781
  Филиппов Е.М. Нейтрон-нейтронный и нейтронный гамма-методы в рудной геофизике : ( Использование эффектов рассеяния, поглощения и радиационного захвата нейтронов) / Е.М. Филиппов, Б.С. Вахтин, А.В. Новоселов. – Новосибрск : Наука, 1972. – 347с.
879782
  Афанасьев Г.Н. Нейтрон-протонные корреляции и коллективные движения в ядрах. 4-5115 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Афанасьев Г.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
879783
  Лукирский П.И. Нейтрон / П.И. Лукирский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 92 с.
879784
  Бак М. Нейтрон / Бак М., Романов Ю. – Москва : Атомиздат, 1960. – 82 с. : черт.
879785
   Нейтрон. К пятидесятилетию открытия. – Москва : Наука, 1983. – 360 с.
879786
   Нейтрон: предыстория, открытие, последствия. – Москва : Наука, 1975. – 173 с.
879787
  Мирон Николай Федорович Нейтрондифракционное исследование структур и фазовых переходов в некоторых гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мирон Николай Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
879788
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини : монографія / Л.А. Булавін ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-524 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6196-9
879789
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика розчинів фулеренів : монографія / Л.А. Булавін, О.А. Кизима, А.В. Носовський ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, 2019. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8922-2
879790
  Булавін Л.А. Нейтронна оптика мезомасштабних рідин / Л.А. Булавін, К.О. Чалий. – Київ : Наукова думка, 2006. – 212 с. – ISBN 966-00-0487-4
879791
   Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання / М.Л. Карпець, Т.В. Тропін, Л.А. Булавін, Ю.В. Шмельцер // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 4. – С. 376-382. – ISSN 1818-331Х
879792
   Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / НАНУ; МОНУ; КНУТШ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАНУ; Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. – Київ : Академперіодика, 2005. – 640с. – ISBN 966-360-009-8
879793
  Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія низькоенергетичних збуджень концесованого стану : Автореф... д-ра фіз-мат.наук: 01.04.14 / Слісенко В.І.; НАН Укр.Ін-т ядерних досліджень. – К, 1995. – 35л.
879794
  Булавін Л.А. Нейтронна спектроскопія рідини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 6-7
879795
  Юз Д. Нейтронная оптика : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 156с.
879796
  Алексева Н.А. Нейтронная организация процессов переработки информации в зрительной системе речного рака : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Н. А.; Рост. гос. ун.-т. – Ростов н/Д., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
879797
  Чораян О.Г. Нейтронная организация центрального отдела зрительного анализатора лягушки / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1969. – 195с.
879798
  Изюмов Ю.А. Нейтронная спектроскопия / Ю.А. Изюмов, Н.А. Черноплеков // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1983. – Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – С. 1-328
879799
   Нейтронная физика : Сб.статей. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1961. – 371с.
879800
  Бекурц К. Нейтронная физика / К. Бекурц, К. Виртц; Пер. с англ. И.Л.Чихладзе; Под ред. Л.А. Микаэляна. – Москва, 1968. – 456с. – ISBN 5-03-001121-8
879801
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 1. – 1977. – 303 с.
879802
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 336с.
879803
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 300с.
879804
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 4. – 1977. – 347 с.
879805
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 1. – 1980. – 336 с.
879806
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 3. – 1980. – 342 с.
879807
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 4. – 1980. – 367 с.
879808
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 1. – 1984. – 403 с.
879809
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 2. – 1984. – 398 с.
879810
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 3. – 1984. – 460 с.
879811
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 4. – 1984. – 419 с.
879812
  Пасечник М.В. Нейтронная физика (средние энергии) / М.В. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1969. – 306с.
879813
  Комарова Л.О. Нейтронний метод дослідження впливу наносистем на фізичні властивості рідин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 35-39


  Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень
879814
   Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару / Д.В. Соловйов, Л.А. Булавін, В.І. Горделій, Ю.Є. Горшкова, О.І. Іваньков, Ю.С. Ковальов, А.І. Куклін, Т.Ю. Ніколаєнко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 1. – С. 83-88. – ISSN 1818-331Х
879815
  Соловйов Д.В. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Д.В. Соловйов, О.І. Іваньков, О.І. Куклін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
879816
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N + D2О / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин-важка вода при наявності іонів Na[верхній індекс +], K[верхній індекс +] та Cl[верхній індекс -]. Додавання 0.08 вагових % солі ...
879817
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N+D20 / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету,1996, 1996. – Вип.2
879818
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на трансляційну рухливість молекул води у водних розчинах електролітів / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. наук, 1994. – Вип.35
879819
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 140, [1] л. – Додатки: л. 141. – Бібліогр.: л. 124-140
879820
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
879821
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Петренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 122л. – Бібліогр.: л.110-122
879822
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Петренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
879823
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження самодифузії спирту у спиртових розчинах електролітів. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Н. Вербінська // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
879824
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 117л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.105-117
879825
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
879826
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. – Бібліогр.: л. 114-123
879827
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
879828
   Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран : монографія / Л.А. Булавін, О.І. Куклін, А.В. Носовський. Д.В. Соловйов ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 157, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-9434-9
879829
  Ваганов П.А. Нейтронно-активационное исследование геохимических ассоциаций редких элементов / П.А. Ваганов. – Москва, 1981. – 112с.
879830
  Рыбнов В.В. Нейтронно-активационное определение некоторых микропримесей в осмии, палладии и платине. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбнов В.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 19л.
879831
  Мирзаев М.Р. Нейтронно-активационные методы исследования природных алмазов и каменных метеоритов : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Мирзаев М.Р.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по физике Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
879832
  Рамазанов Р.Ш. Нейтронно-активационные методы определения сопутствующих элементов дв рудах золотоносного месторождения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Рамазанов Р.Ш.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
879833
   Нейтронно-активационный анализ. – Ташкент, 1971. – 192с.
879834
  Зайцев Е.И. Нейтронно-активационный анализ горных пород на редкие элементы / Е.И. Зайцев. – М., 1978. – 102с.
879835
   Нейтронно-активационный анализ и его применение в народном хозяйстве. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 2. – 1987. – 105, [2] с.
879836
  Миранский И.А. Нейтронно-активационный метод определения золота в рудах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Миранский И.А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
879837
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: методика досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику досліджень речових доказів за допомогою нейтронно-активаційного аналізу. Проведено дві серії вимірів гама-спектрів на спектрометрі. The article deals with research methods of material evidence using neutron activation analysis. We ...
879838
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: можливості застосування в наукових криміналістичних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-51. – Бібліогр.: С. 51, Літ.:8 назв. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються фізичні основи нейтронно-активаційного аналізу, можливості його застосування для визначення слідів елементів при дослідженні речових доказів, для вирішення завдань ідентифікації, охорони навколишнього середовища, у судовій токсикології, ...
879839
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: фізичні основи та можливості застосування при дослідженні окремих видів речових доказів // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 202-207. – (Юридичні науки ; № 1)
879840
  Козачок И.А. Нейтронно-замедляющие характеристики пород-коллекторов на больших глубинах / И.А. Козачок. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
879841
  Макара В. Нейтронно-поглинаючі матеріали на основі системи гафній-бор / В. Макара, С. Чорнобук, І. Прищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто металокерамічний матеріал на основі cистеми гафній-бор, як перспективний нейтронно-поглинаючий композит для використання в якості регулюючих стержнів ядерних реампорів. Синтезовано зразки різних складів. Проведено рентгеноструктурний, ...
879842
   Нейтронно-радиационный анализ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 65 с.
879843
  Зайнабидинов С.З. Нейтронно-трансмутационное легирование кремния / С.З. Зайнабидинов, Э.Э. Рубинова. – Ташкент, 1983. – 93 с.
879844
  Майоров Л.В. Нейтронно-физические константы в расчетах реакторов на тепловых нейтронах / Л.В. Майоров, М.С. Юдкевич. – М, 1988. – 136с.
879845
   Нейтронно-энергетические проблемы термоядерных установок. – М., 1989. – 245с.
879846
  Гильберт Э.Н. Нейтронноактивационное определение микропримесей в метилтрихлорсилне и арсениде галлия с экстрационным разделением элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильберт Э.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 23л.
879847
  Пинаев В.С. Нейтронное излучение энергии при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пинаев В.С.;, 1964. – 10л.
879848
  Максимов М.Т. Нейтронное оружие и защита от него / М.Т. Максимов. – Москва : ДОССАФ, 1989. – 55с. : ил.
879849
  Мухина Ю.К. Нейтронное строение и синапсоарзитектоника ядер миндалевидного комплекса хищных. : Автореф... Канд.биол.наук: 011 / Мухина Ю.К.; АН СССР.Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М, 1973. – 24л.
879850
   Нейтронное трансмутационное легирование полупроводников. – Москва, 1982. – 264 с.
879851
  Попов А.Б. Нейтронноспектрометрические исследования изотопов редкоземельных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.Б.; ОИЯИ. Лаборатория нейтронной физики.. – Дубна, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
879852
  Саламатин И.М. Нейтронноспектроскопические исследования ядер в области массовых чисел 70-:90. 3-4964 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Саламатин И.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
879853
  Шакура Н.И. Нейтронные звезды и "черные дыры" в двойных звездных системах / Н.И. Шакура. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
879854
  Дайсон Ф. Нейтронные звезды и пульсары : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Хаар Д. тер. – Москва : Мир, 1973. – 192 с.
879855
  Ярицына И.А. и др. Нейтронные измерения / И.А. и др. Ярицына. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 200с.
879856
  Дмитриев А.Б. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники / А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1975. – 94 с.
879857
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования динамики жидкостей / Л.А. Булавин. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 27 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879858
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования концентрации СН в бинарном растворе СО-СН / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Материалы Всесоюзной конференции "Термодинамика необратимых процессов и их применение", 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879859
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования критических явлений в жидкостях. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879860
  Юз Д. Нейтронные исследования на ядерных котлах : пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 480 с.
879861
   Нейтронные исследования пропускания этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, А.Н. Майстренко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Укр. физ. журн., 1978. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879862
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования равновесных и кинетических свойств жидкостей : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.16 / Булавин Л. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 360л. – Бібліогр.:л.280-360
879863
  Слисенко В.И. Нейтронные исследования редкоземельных интерметаллических соединений гразеодима и лантана с алюминием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Слисенко В.И.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1988. – 12л.
879864
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физической химии, 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879865
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов. / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физ. хим., 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879866
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования теплофизических свойств жидкостей. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
879867
   Нейтронные исследования феррожидкостей / М.В. Авдеев, В.И. Петренко, А.В. Феоктистов, И.В. Гапон, В.Л. Аксенов, Л. Векаш, П. Копчанский
879868
  Щепкин Ю.Г. Нейтронные исследования ядер в области минимума о -- силовой функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Щепкин Ю.Г.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 20л.
879869
  Бак М.А. Нейтронные источники / Бак М.А., Шиманская Н.С. – Москва : Атомиздат, 1969. – 168 с.
879870
  Жумаев Н. Нейтронные методы исследования распределения бора в полупроводниковых материалах : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.16 / Жумаев Н.; АН Уз.ССР, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1983. – 17л.
879871
   Нейтронные методы каротажа на ртутных месторождениях. – Л., 1983. – 95с.
879872
  Карташев Е.Р. Нейтронные методы непрерывного анализа состава вещества / Е.Р. Карташев, А.С. Штань. – Москва : Атомиздат, 1978. – 158 с.
879873
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
879874
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1973. – 56 с. : табл. – . – Библиогр. в конце каждого раздела
879875
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
879876
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 40 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
879877
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1974. – 68 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
879878
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1974. – 40 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
879879
  Столярова Е.Л. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах / Е.Л. Столярова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
879880
   Нейтронные стандарты. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 60 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр. в конце каждого раздела
879881
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.2. – 1973. – 76 с.
879882
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.3. – 1974. – 47 с.
879883
   Нейтронные стандарты : [информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1974. – 36 с.
879884
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
879885
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 220с.
879886
  Юз Д. Нейтронные эффективные сечения : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 260с.
879887
  Гольдсмит Г. Нейтронные эффективные сечения элементов / Г. Гольдсмит. – Москва, 1948. – 127 с.
879888
   Нейтронные эффективные сечения элементов. – Москва, 1951. – 176 с.
879889
  Мосулишвили Л.М. Нейтронный активационный анализ следовых количеств металлов и его применение в биологии и медицине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мосулишвили Л.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
879890
  Зверев Б.П. Нейтронный метод определения микроколичеств бора в чисом кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев Б.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л.
879891
  Мамдух Адиб Нейтронный прерыватель с двумя синхронно вращающимися роторами, подвешенными в магнитном поле. Измерение спектра тяжеловодного реактора ИТЭФ и полного нейтр. сечения радия-226 в области энергий до 3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мамдух Адиб; МГУ. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 26л.
879892
  Пекарский Г.Ш. Нейтронный радиометрический контроль материалов и изделий / Г.Ш. Пекарский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119 с.
879893
  Калинин А.И. Нейтроноактивационное определение микропримесей в кремнии и его соединениях с применением ионообменной хроматографии : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинин А.И.; АН СССР. Ин-т химии силикатов им. И.В.Гребенщикова. – Л., 1965. – 13л.
879894
  Киселев С.В. Нейтронографическое исследование атомного и магнитного упорядочения в соединениях со структурой типа перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Киселев С.В.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л.
879895
  Колонцов В.Ю. Нейтронографическое исследование атомноструктурного механизма старения сплавов железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Колонцов В.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
879896
  Файзуллаев Ф. Нейтронографическое исследование карбидов, карбонитридов и карбогидридов ванадия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Файзуллаев Ф.; АН УзССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1983. – 16л.
879897
  Архипов В.Е. Нейтронографическое исследование магнитной структуры железо-никелевых сплавов. : Автореф... наук: 04.07 / Архипов В.Е.; Уральск. гос. унив. им.А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.13-14
879898
  Кучин В.М. Нейтронографическое исследование магнитной структуры некоторых переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кучин В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 20л.
879899
  Эм В.Т. Нейтронографическое исследование некоторых карбидов, карбонитридов и карбогидридов титана и циркония. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эм В.Т.; АН Узбек.ССР.Объед.учен.совет.по физ.отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1975. – 20л.
879900
  Петрунин В.Ф. Нейтронографическое исследование распада и упорядочения в системах Nb-D и TA-D : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 43 / Петрунин В.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
879901
  Нечай Е.Ф. Нейтронографическое исследование распределения катионов в магний -- цинковых ферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечай Е. Ф.; АН БССР, Уч. сов по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 17л.
879902
  Нозик Ю.З. Нейтронографическое исследование системы марганцевых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нозик Ю.З.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1962. – 14л.
879903
  Говор Г.А. Нейтронографическое исследование фазовых превращений в соединениях MnAs, MnSb, MnBi и MnTe : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Говор Г.А.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 17л.
879904
  Кузьминов Ю.С. Нейтронографическое исследование ферритов-гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьминов Ю.С. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
879905
  Изюмов Ю.А. Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1981. – Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – С. 1-311
879906
   Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС,, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7531-7
879907
  Кожевников С.В. Нейтронооптические методы характеризации планарных магнитных наноструктур : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Кожевников Сергей Васильевич ; Объединен. ин-т ядер. исслед., Лаб. нейтрон. физики им. И.М. Франка. – Дубна, 2020. – 30, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: 54 назв.
879908
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 427 с.
879909
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва, 1971
879910
  Ямпольский П.А. Нейтроны атомного взрыва / П.А. Ямпольский. – Москва, 1961. – 132 с.
879911
  Исаев Б.М. Нейтроны в радиобиологическом эксперименте / Б.М. Исаев, Ю.И. Брегадзе. – Москва, 1967. – 292с.
879912
  Драпчинский Л.В. Нейтроны и y-кванты тройного деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Драпчинский Л.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
879913
  Ваганов П.А. Нейтроны и криминалистика / П.А. Ваганов. – Ленинград, 1981. – 192с.
879914
  Нозик Ю.З. Нейтроны и кристаллы / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
879915
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – 1979. – 344с.
879916
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – 1981. – 311с. – Библиогр.: с. 297-304 (224 назв.)
879917
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – 1983. – 328с. – Библиогр.: с. 315-325 (370 назв.)
879918
  Граевский А.П. Нейтроны тройного деления 252 ef : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Граевский А. П.; АН СССР, Лен. ин-т ядерн. физики. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21
879919
  Бережная Н.М. Нейтрофилы и иммунологический гомеостаз / Н.М. Бережная. – К, 1988. – 187с.
879920
  Іванов М. Некалендарний поет Василь Симоненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 5, 12
879921
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
879922
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-28. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
879923
  Вишневська І. Неканонічна стратегія : Частина 3. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 54-59. – (Історичні науки)
879924
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития / Т.А. Якимова. – М, 1964. – 32с.
879925
  Волянский В.Ф. Некапиталистический путь развития / В.Ф. Волянский. – Москва, 1983. – 129с.
879926
  Караханов М.К. Некапиталистический путь развития / М.К. Караханов. – Ташкент, 1983. – 238с.
879927
  Проничев И.К. Некапиталистический путь развития и его место в историческом процессе. : Автореф... канд. экон.наук: 605 / Проничев И.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
879928
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Дис... канд. экон.наук: / Иванкив М.Г.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 192, XXIIл. – Бібліогр.:л.I-XXII
879929
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Иванкив М.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 19 с.
879930
   Некапиталистический путь развития и опыт Монгольской Народной Республики. – М., 1971. – 304с.
879931
  Караханова М. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения (Соц.-экон. анализ опыта республик Средней Азии в решении проблем народонаселения) : Автореф... докт. экон.наук: / Караханова М.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1979. – 58л.
879932
  Давранов А.И. Некапиталистический путь развития и Узбекское советское социалистическое государство / А.И. Давранов. – Ташкент, 1965. – 80с.
879933
  Мамедов Д. Некапиталистический путь развития как формационный процесс / Д. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 114с.
879934
  Бе Вьет Данг Некапиталистический путь развития малых народов Северного Вьетнама : Автореф... канд. ист.наук: / Бе Вьет Данг; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра этнографии. – М., 1964. – 15л.
879935
  Крянева О.А. Некапиталистический путь развития молодых национальных государств / О.А. Крянева. – Л., 1974. – 26с.
879936
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития ранее отсталых стран / Т.А. Якимова. – М, 1968. – 100с.
879937
   Некапиталистический путь развития стран Африки. – Москва, 1967. – 39с.
879938
  Попкова В.П. Некапиталистический путь развития. / В.П. Попкова, Г.В. Устинова. – Одесса, 1969. – 12с.
879939
  Андреев И.Л. Некапиталистический путь развития. (Опыт филос.-социол. анализа) / Андреев И.Л. ; под ред. Р.А. Ульяновского. – Москва : Политиздат, 1974. – 192 с. – (Актуальные проблемы ист. материализма)
879940
  Иванов А.А. Некапиталистический путь развития. Методические указания к материалам спецкурса. / А.А. Иванов, Ю.В. Ирхин. – М., 1977. – 46с.
879941
   Некапиталистический путь развития: теория, практика, критика немарксистских концепций. – М., 1987. – 314с.
879942
  Ирхин Ю.В. Некапиталистическое развитие / Ю.В. Ирхин, В.Е. Сауляк. – Москва, 1988. – 109с.
879943
  Вейнгольд Ю.Ю. Некапиталистическое развитие и социальная воля / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1970
879944
  Вайндорф М.С. Некапиталистическое развитие к социализму -- путь ускоренного общественного прогресса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Вайндорф М.С.; Ан СССР. – М, 1964. – 18л.
879945
  Климко Г.Н. Некапіталістичний шлях розвитку країн, які визволяються від колоніального гніту / Г.Н. Климко. – Київ, 1970. – 204с.
879946
  Соляников В.М. Некаталитическое и катализированное ионами окисление изопропиленового спирта кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Соляников В.М.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 24л.
879947
  Цікоцкі М.Я. Некаторыя выпадкі стылістычнага выкарыстання сінтаксічных сродкау беларускай мовы. / М.Я. Цікоцкі. – Мінськ, 1958. – 79с.
879948
  Кириллова Е.Н. Неквалифицированный труд в мануфактурную эпоху // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе введенных К. Марксом понятий "частичного" и "совокупного" рабочего и в сопоставлении со средневековым ремеслом рассмотрено изменение роли и значения неквалифицированного труда в мануфактурную эпоху.
879949
  Тонг Д. Неквантовый квант // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 38-42. – ISSN 0208-0621


  Физики занимающиеся квантовой теорией, часто рассматривают мир на атомном и субатомном уровне как состоящий из точечных объектов. Однако более пристальный взгляд на законы природы дает основание пологать, что на самом деле физический мир - в большей ...
879950
  Личковах В.А. Некласична естетика в культурному просторі XX - поч. XXI століть : монографія / Володимир Личковах ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-452-067-3
879951
  Титаренко В.А. Некласична історико-філософська теорія: сучасний стан та дослідницькі перспективи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 188-189
879952
  Шенгерій Л.М. Некласична логіка в контексті некласичної раціональності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 136-145. – ISSN 2075-1443
879953
  Безп"ятчук Ж. Некласична людина : п"єса // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-51. – ISSN 0130-321Х
879954
  Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми некласичної раціональності. Автор підкреслює необхідність побудови нового ідеалу раціональності для сучасної науки.
879955
  Ігнатьєв В.А. Некласична філософська антропологія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Автор статті стверджує, що в процесі деконструкції класичної філософської парадигми формувались різні дискурси некласичних методологій навколо ядра з антропологічним топосом. Доведено, що попри різні і навіть суперечливі підходи в процесі ...
879956
  Мельник А.І. Некласичне бачення історії: альтернативи філософсько-історичного пізнання / А.І. Мельник, О.Є. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 17-29
879957
  Костєв В.М. Некласичне євразійство на порозі нового тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
879958
  Мелков Ю.О. Некласичне розуміння факту в науці та філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розглядаються проблеми філософського вивчення феномена фактичного знання у ХХ ст. Досліджується взаємодія та взаємовплив наукового факту і наукової теорії. Особлива увага приділяється вивченню аксіологічного виміру факту.
879959
  Партико З.В. Некласичні види композиції повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
879960
  Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів / М.Г. Тур. – Київ : ПАРАПАН, 2006. – 395, [1] c. – Бібліогр.: с. 375-394 та в прим. – ISBN 966-8210-45-X


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою і вдячністю. Підпис. 26.02.07 р.
879961
  Тур М. Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 138-155
879962
   Неклассическая логика. – М., 1970. – 384с.
879963
  Демуцкий В.П. Неклассическая магнитная гидродинамика / В.П. Демуцкий, Р.В. Половин. – Х., 1992. – 76 с.
879964
  Евлампиев И.И. Неклассическая метафизика или конец метафизики? Европейская философия на распутье // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С159-171. – ISSN 0042-8744
879965
  Гуляев В.И. Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач / В.И. Гуляев. – Львов, 1978. – 190 с.
879966
  Джунь И.В. Неклассическая теория погрешностей измерений / И.В. Джунь. – Ровно : Эстеро, 2014. – 167, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-138. – ISBN 978-966-7359-76-8
879967
   Неклассическая философия права: вопросы и ответы : [коллектив. монография] / [Максимов С.И. и др. ; вступ. сл., ред. А.В. Стовба ; предисл. П.М. Рабинович]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 271, [1] с. : табл. – Авт. указ. в содерж. - Рез. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека международного журнала "Проблемы философии права")


  Содержание: Концепция правовой реальности / С.И. Максимов. Основания права / Ю.Е. Пермяков. Коммуникативно-феноменологическая концепция права / А.В. Поляков. Темпоральная онтология права / А. В. Стовба. Диалогическая концепция права / ...
879968
   Неклассические дифференциальные уравнения в частных производных. – Новосибирск, 1988. – 194с.
879969
  Атаманов Э.Р. Неклассические задачи для псевдопараболитических уравнений / Э.Р. Атаманов, М.Ш. Мамаюсупов ; АН КиргССР, Ин-т математики. – Фрунзе : Илим, 1990. – 100 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-99 (114 назв.)
879970
   Неклассические задачи математической физики. – Ташкент, 1985. – 234с.
879971
  Пухначев В.В. Неклассические задачи теории пограничного слова : Учеб. пособ. / В.В. Пухначев. – Новосибирск, 1979. – 74 с.
879972
   Неклассические задачи уравнений математической физики. – Новосибирск, 1982. – 188 с.
879973
  Бархаш В.А. Неклассические карбокатионы / В.А. Бархаш ; отв. ред. В.А. Коптюг ; АН СССР. – Новосибирск : Наука, 1984. – 296 с. – Библиогр.: с. 278-295
879974
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
879975
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ. – К., 1988. – 15л.
879976
   Неклассические логики. – М., 1985. – 127с.
879977
   Неклассические методы в геофизике. – Новосибирск, 1977. – 164с.
879978
  Рвачев В.Л. Неклассические методы теории приближений в краевых задачах / В.Л. Рвачев, В.А. Рвачев. – Киев, 1979. – 196с.
879979
  Федотова В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-21. – ISSN 0042-8744
879980
   Неклассические проблемы механики композиционных материалов и конструкций из них. – К., 1984. – 90с.
879981
  Каминский А.А. Неклассические проблемы механики разрушения / А.А. Каминский. – Киев : Наукова думка
1. – 1990. – 309 с.
879982
  Ворович И.И. Неклассические смешанные задачи теории упругости. / И.И. Ворович. – Москва, 1974. – 455с.
879983
  Минкин В.И. Неклассические структуры органических соединений. / В.И. Минкин, Р.М. Миняев; Клецкий М.Е. – Ростов-на-Дону, 1985. – 164с.
879984
   Неклассические уравнения и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1990. – 260 с.
879985
   Неклассические уравнения математической физики. – Новосибирск, 1986. – 223 с.
879986
   Неклассические уравнения математической физики и задачи теории ветвления. – Ташкент, 1988. – 192 с.
879987
  Кузьмин А.Г. Неклассические уравнения смешанного типа и их приложения к газодинамике / А.Г. Кузьмин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 208 с.
879988
   Неклассические уравненияя и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1983. – 156 с.
879989
  Якубович М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2012. – № 6, январь 2012 г. (1433/1434). – С. 34-36
879990
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – Кишинев, 1985. – 198с.
879991
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – 2-е изд. с изменен. – Кишинев, 1988. – 216с.
879992
  Короткий В.А. Неклюдов Микола Андріанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 223. – ISBN 966-06-0393-2
879993
   Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу : Вибрані розділи спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії в аналізі" (Оптичні методи аналізу) для студ. 4 курсу хім. фак-ту спеціалізацій - Аналітична хімія і Хімічний контроль навколишнього серед. – Київ, 2003. – 60с.
879994
  Мурза Леонид Петрович Некогерентное различие шумоподобных векторных сигналов и оценка их поляризационных параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мурза Леонид Петрович; АН АрмССР. Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
879995
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Москва : Мир, 1965. – 208с.
879996
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Апатиты, 1980. – 167 с.
879997
   Некогерентное рассеяние радиоволн в высокоширотной ионосфере. – Апатиты, 1989. – 182 с.
879998
  Чухим Наталья Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Чухим Наталья Дмитриевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
879999
  Чухим Наталия Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Чухим Наталия Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.122-143
880000
  Насонова Т.І. Некогнітивні нервово-психічні розлади при когнітивних порушеннях у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 8-18
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,