Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
878001
  Абу Кадум "Незамінних нема, але є незабутні" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 153-158. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Незамінних нема, але є незабутні; "Вже сьоме літо війна приносить..."; "Давай пригадаєм сьогодні з тобою..."; Нам супостатами вже радість знищено...; "Світлої пам"яті Олександра Маланчука і усіх полеглих Синів..."; "Я не хочу писати про смерть, ...
878002
  Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." : філософія в мистецтві Тараса Шевченка : лекції, студії / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 361, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-07-0
878003
  Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." : філософія в мистецтві Тараса Шевченка / Ігор Мойсеїв ; [передм.: В. Скуратівський]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : УкрСІЧ, 2019. – 421, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 421. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-63-6
878004
  Шишаков В.А. "Незвичайні " небесні явища : Стенограма публічної лекції / В.А. Шишаков; Товариство поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1953. – 28с.
878005
  Новікова Н.Г. "Незвичайні" небесні явища : пер. з рос. / Н.Г. Новікова. – Львів : Книжково-журн. видавництво, 1954. – 60 с.
878006
  Новікова Н.Г. "Незвичайні" небесні явища : пер. з рос. / Н.Г. Новікова. – 2-ге вид. – Львів : Книжково-журн. видавництво, 1957. – 56 с.
878007
  Пилипчук С. "Незвичайно енергійний та симпатичний чоловік...": Митрофан Дикарів у рецепції Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 193-198. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано Франкову рецепцію наукового доробку українського фольклориста, етнографа та лінгвіста Митрофана Дикаріва. Згадується професор КУ - Грушевський М.
878008
  Безотосній В. "Незнаменитые войны России и "позор" Тильзита // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 64-71. – ISSN 0130-1640
878009
  Мукан А. "Незнаний Шевченко": погляд дослідників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 7


  "... До 200-річного ювілею від дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з ...
878010
  Качак Т. "Незрозумілі" - нова книжка Сергія Гридіна // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (199), грудень 2019. – С. 51
878011
  Адаменко М. "Незручні" маргіналізовані відвідувачі в бібліотеці: чи готові ми до комунікації? (за матеріалами зарубіжних інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 17-20


  Бібліотекарі можуть сприяти підтримці бездомних людей та їх інтеграції у життя суспільства
878012
  Коцарев О. "Незручні" мемуари Валерія Шевчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 31
878013
  Скірська Г. "Незряча Марія" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 127-136. – ISSN 08-68-4790-1
878014
  Алпеев О.Е. "Неизвестная война": англо-американская историография Восточного (русского) фронта Первой мировой войны / О.Е. Алпеев, Д.Ю. Козлов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 66-71. – ISSN 0321-0626
878015
  Такала И.Р. "Неизвестная война"? Два века российской историогорафии русско-шведской войны 1808-1809 годов / И.Р. Такала, И.М. Соломещ // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66-72. – ISSN 0869-5687
878016
   "Неизвестные и забытые портретисты 18-го - первой половины 19-го века", выставка. Москва 1975 г.. – Москва, 1975. – 191с.
878017
  Триоле Э. "Неизвестный" и другие рассказы / Э. Триоле. – Москва, 1956. – 446с.
878018
  Александрова А.В. "Неиное" Николая Кузанского и его теоретический потенциал для истории философии. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 10-14. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
878019
  Журба О.І. "Неісторіографічне" в формуванні регіональної історіографії Слобожанщини // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 142-154
878020
  Малишева К. "Нейро-психоаналіз": поєднання парадигм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба інтерпретації деяких даних, встановлених в неврологічних дослідженнях, у термінах психоаналітичної теорії особистості. Зокрема, розглядаються можливі мозкові механізми, що опосередковують такі явища, як витіснення, лібідо, ...
878021
  Гершов З.М. "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны / З.М. Гершов. – Москва, 1962. – 244с.
878022
  Лескин С.Ф. Незаметная должность / С.Ф. Лескин. – М., 1964. – 164с.
878023
  Захаров Владимир Незаметная правда : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 56-61. – ISSN 0130-7673
878024
  Картер У. Незаметная служба / У. Картер, Э. Дюваль. – М., 1963. – 320с.
878025
  Турсун-Ходжаев Незаметный подвиг. [Добрые соседи] : рассказы / Марат Турсун-Ходжаев. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1967. – 48 с. – На обл. загл.: Новые рассказы
878026
  Пармузин Б.С. Незаметный человек / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1958. – 111с.
878027
  Полищук О. Незаметный этноцид. В России исчезающим видом стали русские // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 20 февраля (№ 8). – С. 20-21


  Если за четверть века существования в РФ в ее тюркских республиках этнические русские выдавливались титульными нациями постепенно, то на Северном Кавказе эти процессы произошли стремительно.
878028
  Кудрявцев П.П. Незамеченная смерть : памяти М.А. Протопопова // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 8 с.
878029
  Варшавский В.С. Незамеченное поколение / В.С. Варшавский. – Москва, 1992. – 387с.
878030
  Юлевич О.І. Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 126-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
878031
  Мікульонок І.О. Незамінні помічники інженера недавнього минулого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 17-21
878032
  Скляренко Г. Незамкнене коло українського бароко // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 128-129. – ISSN 0130-1799
878033
  Прушковська І.В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії : монографія / Ірина Прушковська. – Київ : Український письменник, 2015. – 388, [2] с. – Імен. та предм. покажч.: с. 379-387. – Бібліогр.: с. 342-378. – ISBN 978-966-579-471-4
878034
  Годованець М.П. Незаможник Клим. / М.П. Годованець. – Вінниця, 1927. – 32с.
878035
  Соболенко Р.К. Незамужняя вдова / Р.К. Соболенко. – Москва, 1965. – 282 с.
878036
  Соболенко Р.К. Незамужняя вдова : повесть / Роман Соболенко; пер. с белорус. А.Чесноковой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 223 с.
878037
  Махінчук М.Г. Незамулимі джерела : поезії / Микола Махінчук. – Київ : Український письменник, 2016. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-579-502-5
878038
  Култыгин В.П. Незападные концепции глобализации // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.80-103. – ISSN 1606-951Х
878039
  Маринина А. Незапертая дверь / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-008932-5
878040
  Аграфов А.П. Незаписанные в Евангелии изречения Христа Спасителя и новооткрытые изречения его / Аграфов А.П. – Санкт-Петербург : Лопухина, 1897. – 20 с. – С фотограф. снимком с новооткрытого памятника древней письменности
878041
  Супранова Е. Незапланированная жизнь // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 0321-1878
878042
  Виханський Б. Незаплямована честь дивізійників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 12-13


  До 70-річчя створення дивізії "Галичина".
878043
  Селезньов М. Незареєстрована нерухомість: умови примусового продажу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 22-23
878044
  Капіца Ю. Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав у Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 60-71. – ISSN 2308-0361
878045
  Грицюк В. Незасвоєний урок історії? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 46-50


  З нагоди 75-ї річниці початку Другої світової війни.
878046
  Потєхін О.В. Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 132-152
878047
  Хайкин С.Э. Незатухающие колебания / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1953. – 127с.
878048
  Никаноров А.В. Незатянувшаяся петля / А.В. Никаноров. – М, 1963. – 108с.
878049
  Буткевич В.Г. Незаурядный организатор и выдающийся исследователь современного международного права (введение к изучению вклада в науку международного права проф. В.Н. Денисова) // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 92-161. – ISBN 978-966-438-738-2
878050
  Бояров В. Незахищений свідок // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.24-27. – ISSN 1726-3077
878051
  Цушко В.В. Незахищеність прав власності та боротьба за ренту в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 73-81. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
878052
  Кажукало Ю. Незахищеність статусу набувача за договором довічного утримання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 35-36
878053
  Кажукало Ю. Незахищеність статусу набувача за договором довічного утримання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 35-36
878054
  Кашежева И.И. Незаходящее солцне / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1965. – 148с.
878055
  Пахаренко В. Незбагнений апостол : Світобачення Шевченка / В. Пахаренко. – 2-ге вид-ня. – Черкаси : Брама-Ісуеп, 1999. – 296 с. – ISBN 966-95675-0-5
878056
  Кіт Л. Незбагненна ефективність математики // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Щороку публічні лекції Філдсівського лауреата Юхима Зельманова збирають в університетських аудиторіях сотні слухачів. Нинішня була особливо велелюдною, адже її тема – «Математика – наука чи мистецтво?» – здатна зацікавити будь-кого".
878057
  Ющук І. Незбагненна річ із правописом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 1,4


  "Дивує поведінка дорослих людей у цьому питанні - зокрема Окружного адміністративного суду Києва, який на вимогу семикласниці, ні сіло ні впало, 28 січня 2021 року скасовує постанову Кабінету Міністрів і перекреслює тривалу працю Української ...
878058
  Сирохман М. Незбагненна ясність буття // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 15-18. – ISSN 2520-6419


  Пономаренко Надія Степанівна, український художник-графік, живописець, заслужений художник України.
878059
  Шимборська Віслава Незбагненне життя : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 201-213
878060
  Вільде І. Незбагненне серце / І. Вільде. – Львів, 1990. – 255с.
878061
  Кістерський Л.Л. Незбагненні шляхи Європи: в пошуках гармонії / Л.Л. Кістерський, О.А. Романенко, Т.В. Липова // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 14 назв
878062
  Мірошниченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л. Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
878063
  Мірошніченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л.Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
878064
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2016. – 4 с.
878065
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Січень (число 1). – 2017. – 4 с.
878066
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Лютий (число 2). – 2017. – 4 с.
878067
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2017. – 4 с.
878068
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Липень (число 7). – 2017. – 4 с.
878069
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2017. – 4 с.
878070
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2017. – 4 с.
878071
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2017. – 4 с.
878072
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2017. – 4 с.
878073
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2020. – 4 с.
878074
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Вересень (число 9). – 2020. – 4 с.
878075
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2020. – 4 с.
878076
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2020. – 4 с.
878077
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2020. – 4 с.
878078
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Січень (число 1). – 2021. – 4 с.
878079
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Лютий (число 2). – 2021. – 4 с.
878080
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Березень (число 3). – 2021. – 4 с.
878081
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Квітень (число 4). – 2021. – 4 с.
878082
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2021. – 4 с.
878083
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Червень (число 6). – 2021. – 4 с.
878084
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Червень (число 7). – 2021. – 4 с.
878085
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2021. – 4 с.
878086
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Вересень (число 9). – 2021. – 4 с.
878087
  Савич І.С. Незборима пам"ять : художньо-мемуарні оповіді / І.С. Савич. – Київ : Молодь, 1980. – 120 с.
878088
   Незборима сила ідей Жовтня. – К., 1967. – 184с.
878089
  Руденко М.Д. Незбориме плем"я : поезії / М.Д. Руденко. – Ужгород, 1948. – 136 с.
878090
  Надуваний П. Незборимі: Дружба Івана Франка з Михайлом Коцюбинським // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 14
878091
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – Рязань, 1960. – 375 с.
878092
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – К., 1994. – 352с.
878093
  Жаден Ю.А. Незваный гость хуже...? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 39-41


  История поговорки "Незваный гость хуже татарина"
878094
  Махній М. Незвичайна антропологія = Extraordinary antropology : [науково-популярний курс] / Микола Махній ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім.Т.Г. Шевченка, 2011. – 188 с. : іл.
878095
  Чжоу Лі-бо Незвичайна весна / Чжоу Лі-бо. – К., 1962. – 411с.
878096
  Бризгун-Соколик Незвичайна жінка - незвичайна книжка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 19 серпня (число 31/32). – С. 12


  "Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний аспект" Оксани Сапеляк.
878097
  Гринько Д.Г. Незвичайна історія / Д.Г. Гринько. – К., 1974. – 176с.
878098
  Керекеш Ю.Ю. Незвичайна любов / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1972. – 214с.
878099
  Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика!... / Б. Еренгросс. – Київ, 1982. – 192с.
878100
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Умека / Веддінг Алекс. – Київ, 1956. – 307с.
878101
  Веддинг А. Незвичайна пригода Каспара Умека / А. Веддинг. – Київ, 1982. – 280с.
878102
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Шмека / Веддінг Алекс. – Київ, 1982. – 280с.
878103
  Виговський В. Незвичайна розвідка : оповідання / В. Виговський. – Київ, 1976. – 56 с.
878104
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
878105
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля (до 135-річчя від дня народження Богдана Лепкого) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
878106
  Колесников В.П. Незвичайна фотографія. / В.П. Колесников. – Київ, 1980. – 148 с.
878107
  Білоусов А. Незвичайне зібрання клубу імені академіка Фролькіса / А. Білоусов, І. Тарабан // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 28-33. – ISSN 1819-7329


  Клуб творчої інтелігенції імені академіка В.В. Фролькіса - один із шановних інтелектуальних форумів Києва.
878108
  Муранов О.П. Незвичайне і грізне в природі / О.П. Муранов. – К., 1976. – 351с.
878109
  Федін К. Незвичайне літо. / К. Федін. – К, 1954. – 652с.
878110
  Грищенко В.М. Незвичайний заліт рожевих пеліканів (Pelecanus onocrotalus) на Канівщину // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 56-57. – ISSN 1727-0200


  Seven young birds were observed on a bank of the Dnieper in the town of Kaniv (49.45 N, 31.29 E) early morning on 25.11.2014. They rested on sand near the water. A weakened young White Pelican was found on a field near the village of Liplyave in Kaniv ...
878111
  Кохан В.І. Незвичайний злочин / В.І. Кохан. – Ужгород, 1984. – 400с.
878112
  Прилежаєва М.П. Незвичайний рік / М.П. Прилежаєва. – К, 1986. – 336с.
878113
   Незвичайні будівлі України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 47-50
878114
  Копельський А. Незвичайні лекції в незвичайному музеї // Столиця. – Київ, 2000. – 1 квітня (№ 36). – С. 12


  Про Лінгвістичний навчальний музей КНУ імені Тараса Шевченка.
878115
  Стоєцький Валентин Незвичайні надзвичайні пригоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 26
878116
  Теряєва М.С. Незвичайні небесні явища / М.С. Теряєва. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 42 с.
878117
  Пясковський Д.В. Незвичайні небесні явища. / Д.В. Пясковський. – К., 1946. – 24с.
878118
  Самойленко А. Незвичайні пам"ятники сучасного Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 371-374. – ISBN 978-966-95419-8-7
878119
  Задорожний М.П. Незвичайні пляжі світу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 45-47 : фото
878120
  Мельниченко В. Незвичайні подробиці Шевченкового Щоденника. 10 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 12-13
878121
  Гоменюк І. Незвичайні пригоди італійців у Криму // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 16-20
878122
  Ларрі Я.Л. Незвичайні пригоди Карика та Валі / Я.Л. Ларрі. – Київ, 1985. – 255с.
878123
  Мейнк В. Незвичайні пригоди Марко Поло / В. Мейнк. – Львів, 1959. – 508с.
878124
  Верн Ю. Незвичайні пригоди Матія Сандорфа [Матіас Шандор] : Повість / Ю. Верн. – Б.м. : Накл. Укр. вид. спілки "Українського голосу". – 749с.
878125
  Ганцер К. Незвичайні пригоди пана Бартова в країні... // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 290-295. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Книжка О. Бартова про культуру пам"яті в Східній Галичині.
878126
  Алексін А.Г. Незвичайні пригоди Сєви Котлова : повісті : для серед. шк. віку / А.Г. Алексін ; пер. з рос. В. Бєлова ; іл. Л. Токмаков. – Київ : Веселка, 1965. – 227 с. : іл.
878127
  Сомадева Незвичайні пригоди царевича Нараваханадатти / Сомадева. – Київ : Дніпро, 1984. – 606 с.
878128
  Афонін Олег Незвична подорож Черкащиною // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С.33-38. – ISSN 0869-3595
878129
  Сусь Б.А. Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики : науково-методичне видання : (книга для дискусій) / Сусь Б.А., Сусь Б.Б. – Київ : Просвіта, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-2133-14-1
878130
  Соломко О. Незвичний підхід. Чи може юридична особа реалізувати свої повноваження у виконавчому провадженні? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 22-23
878131
  Павліченко Н.В. Незвичні виставкові проекти Києва початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 81-84. – ISSN 1996-5931


  У статті описано експериментальні виставкові проекти та оригінальні культурні заклади в період становлення виставкової діяльності Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ століть.
878132
  Петрашик О. Незвідані світи Володимира Будникова // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-21. – ISSN 0130-1799
878133
  Назарчук В.В. Незвідні системи твірних групи періодично визначених підстановок з 2-адичним періодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано незвідну систему твірних груп, що є індуктивною границею симетричних груп з степенями 2[верхній індекс n], n[належить]N, з діагональним зануренням, яка природним чином діє на множині натуральних чисел.
878134
  Назарчук В.В. Незвідні системи твірних і генетичний код однорідно симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено умови, при виконанні яких множина [ксі]-транспозицій буде системою твірних однорідно симетричної групи, степінь якої є заданим супернатуральним числом [ксі]. Побудовано генетичний код однорідно симетричної групи степеня 2[верхній індекс ...
878135
  Мортіков В.В. Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-41. – Бібліогр.: с. 35-36, 39, 41


  Розвивається теорія незворотних витрат. Проводиться аналіз незворотних витрат на рівнях: підприємства, домогосподарства, національному, міжнародному. Виявляються відмінності у ставленні різних економічних суб"єктів до незворотних витрат.
878136
   Незворотні процеси в електрохімічних системах. – Чернівці, 1996. – 35с.
878137
  Мортіков В. Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
878138
  Остролуцька Л. Незворотність реформ в країні гарантує реформа освіти // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 1, 2
878139
  Наєнко М. Незворушна у вогнях // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 318-320


  Про М. Капніст.
878140
  Теліга О. Незгасаючий смолоскип (Олена Теліга) : інтерв"ю з поетесою; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 229-237. – ISBN 966-7379-16-7
878141
  Гриньова М.В. Незгасимий вогонь : життєвий та творчий шлях Миколи Миколайовича Боголюбова / Гриньова М.В., Ворона Л.І. ; [наук. ред.: Шульга Л.І.]. – Полтава : Шевченко Р.В., 2012. – 123, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 118-122. – ISBN 978-966-8798-74-0
878142
  Лісовська М.П. Незгасимі зоряниці / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1978. – 27с.
878143
  Бурнашов Г.В. Незгасна ватра / Г.В. Бурнашов. – Ужгород, 1988. – 109с.
878144
  Баш Я.В. Незгасна віра : Романи / Я.В. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 512с.
878145
  Славинський Микола Незгасна зоря генія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 13 : Фото
878146
  Семен Г. Незгасна зоря професора Огуя О.Д. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 128-131. – ISSN 2077-804X
878147
   Незгасна пам"ять : [публіцистика воєн. періоду, уривки з щоденників та записників О. Довженка : фотоальбом] : 50-річчю великої Перемоги присвячується. – Київ : Мистецтво, 1995. – [176] с. : фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 5-7715-0703-2
878148
  Сова В. Незгасна свіча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 13


  Життя видатного українського поета, літературознавця, правозахисника політв"язня радянських концтаборів, лауреата Національної премії імені Т.Шевченка (посмертно), Героя України (посмертно) Василя Стуса пов"язане з Лубенщиною, що на Полтавщині.
878149
  Кашпрук М. Незгасна свіча Валер"яна Поліщука // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 181-187
878150
  Дзюбенко-Мейс Незгасна свіча Джеймса Мейса / спілкувалася Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 43)
878151
  Камінська Ю. Незгасна свіча Михайла Гориня // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 28 червня (№ 26). – С. 9. – ISSN 0027-8254
878152
  П"ятишкін П.С. Незгасне полум"я / П.С. П"ятишкін. – Київ, 1974. – 148 с.
878153
  Карпенко В. Незгасне світло маяків // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 24-27
878154
  Атаманчук М. Незгасний світоч України // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 1 (68). – С. 68-74


  Упродовж багатьох десятиліть в Україні ім"я одного з іі найвидатніших синів, титанів думки і духу такого рівня, як Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Грушевський, перебувало під забороною, замовчувалася його безприкладна подвижницька діяльність ...
878155
   Незгасний свыточ : українвькі радянські письменники про Миколу Гавриловича Чернишевського. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 425 с.
878156
  Гранчак І.М. Незгасний факел ленінізму. (Ленін і Угорщина). / І.М. Гранчак, М.Ф. Лебович. – Ужгород, 1970. – 143с.
878157
   Незгасний юності вогонь. – Ужгород, 1968. – 223с.
878158
  Велинский Ю. Незгладимый след в клинической онкологии: Валентин Ганул // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 4 (533). – С. 27
878159
  Мельничук А. Незгласна зоря Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 6 : фото
878160
  Горіславець В. Незглибимі таємниці буття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С. 5


  Творчий портрет українського прозаїка Бориса Фінкельштейна
878161
  Горбач С.С. Незгода як фактор обмеження інтенції // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 73-76. – ISSN 1729-360Х
878162
  Воронцова Н.Г. Незгода як фактор обмеження інтенції // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 76-82. – ISSN 1729-360Х
878163
  Гриць-Дуда Незгоди / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1967. – 122с.
878164
  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. / Г. Касьянов. – Київ : Либідь, 1995. – 224 с. – ISBN 5-325-00704-1
878165
  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років / Георгій Касьянов. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Кліо, 2019. – 245, [3] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Покажчик імен: с. 239-246. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-82-0
878166
  Рябий В. Незгоряючий манускрипт // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 19


  Пам"яті Романа Іваничука.
878167
  Кузмин М. Нездешние вечера. – Петербург, 1921. – 113 с.
878168
  Мокроусова О. Нездійснена мрія: до історії пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 48-77. – ISSN 0131-2685
878169
  Мокроусова О. Нездійснена мрія: до історії пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.
878170
  Федорук О. Нездійснена передмова Куліша до роману "Черная рада" // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 263-266. – ISBN 978-966-2449-92-1
878171
  Коваль О. Нездійснена революція. Чому в Киргизстані заарештували колишнього президента // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 5


  "Свідченням цього можуть бути вже дві революції (перша цілком мирна - "тюльпанова" - 2005-го і друга, що супроводжувалася насильством, у квітні 2010-го), які знесли з політичного Олімпу двох президентів - Аскара Акаєва і Курманбека Бакієва. Киргизи й ...
878172
  Федорук Я. Нездійснений проект перевидання "Українських народних дум" Катерини Грушевської у "Гарвардській серії українознавства" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 128-142. – (Нова серія ; вип. 18)
878173
  Швидько Г.К. Нездійснений проект перенесення Запорозької Січі // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 212-217. – ISBN 966-551-159-9
878174
  Селігей П.О. Нездійснені мовні прогнози: уроки дає історія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 3-23. – ISSN 0027-2803
878175
  Довбищенко М. Нездійсненне партнерство: Унійна Церква та гетьманський уряд козацької України 1657-1670 рр. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 90-102. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено малодослідженій та дискусійній проблемі – ролі Унійної Церкви в процесах українського державотворення середини – другої половини XVII ст. На основі опублікованих джерел автор досліджує переговорний процес між Холмським єпископом ...
878176
  Ільницька Л. Нездійсненний видавничий прект Івана Калиновича (до взаемин І. Калиновича з М. Грушевським) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 253-259. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
878177
  Сергійчук В. Нездійсненний проект папи Григорія XIV // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 105-111. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 100-річчя спроби закарпатських уніатів підпорядкуватися Митрополиту Андрею Шептицькому.
878178
  Сергійчук В.І. Нездійсненні проекти українця // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 141-144. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 95-річчя від дня народження Володимира Челомея.
878179
  Танчер В.К. Нездолана сила пролетарського атеїзму : (На допомогу лектору) / Танчер В.К.; Київськ. міський кабінет атеїзму. – Київ, 1960. – 27с.
878180
  Сюндюков І. Нездоланна воля націй // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 20


  Уїнстон Черчилль про фактори Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
878181
  Корнілова В.О. Нездоланна сила сучасності / В.О. Корнілова. – К, 1979. – 137 с.
878182
  Буряківець Ю. Нездоланні : роман / Юрій Буряківець. – Трентон : [б. в.]
Кн. 2. – 1960. – 328 с.
878183
  Буряківець Ю. Нездоланні = The invincibles : роман / Ю. Буряківець. – Вид. 2-ге. – Нью Йорк : Вільна думка, 1991. – 661 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
878184
  Горбатов Б.Л. Нездоланні. (Сім"я Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Київ, 1945. – 109с.
878185
  Горбатов Б.Л. Нездоланні. (Сім"я Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Вид. 3-є. – Сталіно, 1952. – 132с.
878186
  Литвин С.М. Нездоланність любові / С.М. Литвин. – К., 1976. – 111с.
878187
  Бжиська Ю. Нездорові діти США: шляхи розв"язання проблеми // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 20-22.
878188
  Мельник В. Неземна дорога : Поезія / Літературний форум; Володимир Мельник. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-8387-02-3
878189
  Озеров Л.А. Неземное тяготение / Л.А. Озеров. – М., 1969. – 231с.
878190
  Реймерс Г.К. Неземной талисман. / Г.К. Реймерс. – Брянск, 1964. – 240с.
878191
  Васильев Антон Неземные горизонты Босха // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-52. – ISSN 0130-7045
878192
  Кириленко А.А. Незеркальное отражение волн периодическими дифракционными решетками / А.А. Кириленко, А.П. Кусайкин, Ю.К. Сиренко. – Харьков, 1983. – 33с.
878193
  Васильченко С. Незібрані твори / С. Васильченко. – Київ, 1941. – 239 с.
878194
  Білецький М.С. Незламаність : повісті / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 226 с.
878195
  Малюта І. Незламна Алла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 47). – С. 5


  Алла Олександрівна Горська (1929 - 1970) - авторитетно-знакова постать з-поміж очільників дисидентського руху в Україні.
878196
   Незламна єдність. – К., 1985. – 231с.
878197
  Капелюшний В.П. Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917-1921 років. Історіографічний нарис : до 100-річчя проголошення незалежності УНР / Валерій Капелюшний, Олена Коваль. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 479, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-268, 350-478 та в підрядк. прим.
878198
  Черемшинська Р. Незламна патріотка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С. 11


  До 135-річчя від дня народження О.В. Дучимінської (1883 - 1988).
878199
  Кулик Н. Незламний // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 липня (№ 29)
878200
  Громенко С. Незламний "Явір": життя і доля Леоніда Ларжевського / С. Громенко, Я. Антонюк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 15


  Одне з найбільш хибних уявлень про історію та сучасний стан українського національно-визвольного руху полягає в тому, що нібито борці за волю і долю України - це виключно україномовні "западенці", які ненавидять усе російське... А тим часом патріоти ...
878201
  Усенко П. Незламний герой журнальної праці // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 10


  185 літ од дня народження Миколи Чернишевського - самовідданого провідника нескоренності друкованого слова.
878202
  Тинченко Я. Незламний герой Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 56-58. – ISSN 1996-1561


  Історія старшини Армії УНР Семена Могили, який пожертував життям, обравши свободу.
878203
  Лю Цінь Незламний мур / Лю Цінь. – К., 1956. – 248с.
878204
  Сергійчук В.І. Незламний патріарх // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 37-44. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 125-річчя від дня народження Йосифа Сліпого.
878205
  Бондаренко І.М. Незламний союз побітників і селян / І.М. Бондаренко. – Київ, 1976. – 253с.
878206
  Чирко В.А. Незламний союз республік радянських / В.А. Чирко, Н.В. Пода. – Київ, 1981. – 264с.
878207
  Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Книга Пам"яті України, 2002. – 352с. – ISBN 966-7605-06-4
878208
  Тарнашинська Л. Незламні крила "синього птаха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 24


  До 85-річчя відомої керамістки і шістдесятниці Галини Севрук.
878209
  Завальнюк К. Незламні. Ямпільці в обороні державності: 1917-1925 / Костянтин Завальнюк, Сергій Борсуковський ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Подільському державному ун-ті та ін. – Вінниця : Книга-Вега, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-621-403-7
878210
  Гірний Ю. Незламність Бандери актуальна сьогодні // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – С. 6


  Звернення до пана президента Республіки Польща Леха Качинського.
878211
  Крупа М. Незмінний охоронець історичних здобутків та культурних скарбів Лемківщини // Наше слово. – Варшава, 2012. – 18 листопада (№ 47). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 85-річчя народження Івана Красовського.
878212
  Безвершук Ж. Незмінний чинник розвитку інтелекту, ябо чому і як треба вивчати культурологію // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 71-79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність вивчення студентами вищих навчальних закладів курсу "Культурологія". Висвітлюється структура сучасного навчального посібника з культурології та зміст найважливіших тем.
878213
  Аркушин Г. Незмінні західнополіські іменні лексеми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 40-48. – ISSN 1682-3540
878214
  Панько Ю. Незмінні частини мови. Додадок до української мови для 7 кл. основної дев"ятирічної школи. / Ю. Панько, 1964. – 36с.
878215
  Крикунов О. Незмінність прокурора у кримінальному провадженні / О. Крикунов, Г. Денісова // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 95-101. – ISSN 2409-4544
878216
  Прилуцький С.В. Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 73-82. – ISSN 2306-9082
878217
  Анастасьев Алексей Незнайка в Новом Свете // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 102-111. – ISSN 0130-6405


  Саша Барон Коэн (1971) - британ. комедийный актёр, известный благодаря своим вымышленным персонажам : Али Джи (анг. джанглист и кокни), Борат Сагдиев (казахс. репортер) и Бруно (австр. гомосексуалист — ведущий программы мод)
878218
  Носов Н.Н. Незнайка в Солнечном городе / Н.Н. Носов. – Кишинев, 1989. – с.
878219
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне : роман-сказка в 4-х частях / Н.Н. Носов. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 479 с. – ISBN 5-301-00319-4
878220
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне / Н.Н. Носов. – Минск, 1990. – 494с.
878221
  Носов М.М. Незнайко на місяці / М.М. Носов. – Київ, 1993. – 450с.
878222
  Носов М.М. Незнайко на Місяці / М.М. Носов. – Київ, 1980. – 382с.
878223
  Поляков Б. Незнайко на Місяці, або чому відмінникам не місце у вищій освіті // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 13-19 лютого (№ 7)


  Передноворічний наказ Міністерства освіти інауки привніс чергову інновацію в освітній процес у вигляді позбавлення студентів права на диплом з відзнакою. Таке нововведення має всі ризики знизити якість вищої освіти, що неминуче негативно позначиться на ...
878224
  Кочевих Олег Незнайко родом із Києва // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0130-5212
878225
  Русина О. Незнайома Кліо : Українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття / О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб; НАНУ. Ін-т історії України; Наук. ред. В.Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – 312с. – ISBN 966-00-0804-Х
878226
  Горобець В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / НАНУ; Інститут історії України; Віктор Горобець, Тарас Чухліб; Наук. ред. В. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2004. – 312с. – Перевидання нарисів В. Горобця, Т. Чухліба з книги О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб "Незнайома Кліо: українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття". – ISBN 966-00-0152-5
878227
  Галета О. Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Габора // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 234-266. – ISBN 978-966-02-6024-5
878228
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1966. – 167с.
878229
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1977. – 143с.
878230
  Грабовський С. Незнайомий знайомець Климент Квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 21
878231
  Стриж В. Незнайомий предтеча : Український конституціоналізм ХІХ століття: розвій думки в добу бездержавності // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1812--514Х
878232
  Ибрагимбеков М. Незнакомая песня : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 271 с.
878233
  Шатберашвили Г.И. Незнакомая спутница : пьеса в 4-х д. / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1958. – 83 с.
878234
  Зорин Л.Г. Незнакомец / Л.Г. Зорин. – М., 1978. – 63с.
878235
  Мирнев В.Н. Незнакомец / В.Н. Мирнев. – М., 1990. – 302с.
878236
  Шелдон С. Незнакомец в зеркале. Конец света : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. – Москва : АСТ, 1997. – 540с. – ISBN 5150002798
878237
  Моэм В.С. Незнакомец в Париже / В.С. Моэм. – М, 1992. – 324с.
878238
  Колосов Л.С. Незнакомец в черной сутане / Л.С. Колосов. – М., 1972. – 111с.
878239
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры : Повести // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 409-568. – (Б-ка пионера)
878240
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры , или Похитители ищут потерпевшего... / В.З. Нестайко. – М., 1971. – 144с.
878241
  Фульга Л. Незнакомка / Л. Фульга. – Бухарест, 1969. – 64с.
878242
  Кашежева И.И. Незнакомое время / И.И. Кашежева. – М., 1980. – 120с.
878243
  Логан Лиандра Незнакомцы в ночи // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 161-246. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
878244
  Хайсмит П. Незнакомцы в поезде / Патриция Хайсмит // Незнакомцы в поезде : [романы : сборник] / [пер. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 5-270. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
878245
   Незнакомцы в поезде : [романы : сборник]. – Киев : Akonit, 1994. – 446, [2] с. : ил. – В содерж.: Незнакомцы в поезде / Хайсмит П. ; Ловушка для распутниц / Квентин П. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
878246
  Донован Д. Незнакомцы на мосту / Д. Донован. – М., 1992. – 345с.
878247
  Долгополов И.В. Незнакомый Домье / И.В. Долгополов. – М., 1965. – 63с.
878248
  Зимин А.М. Незнакомый знакомый лес / А.М. Зимин. – Л, 1987. – 175с.
878249
  Кондратьев А.Н. Незнакомый человек / А.Н. Кондратьев. – М, 1968. – 100с.
878250
  Глазков Н.И. Незнамые реки / Н.И. Глазков. – М, 1975. – 95с.
878251
  Леонтович О. Незнана гордість України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 7


  Слово про українську художницю Надію Сомко.
878252
  Ульяновський В.І. Незнана рання праця М.С. Грушевського з русистики та джерелознавства // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 263-279. – (Нова серія ; вип. 2)
878253
  Тельвак В.В. Незнана рецензія Михайла Грушевського / В.В. Тельвак, О.А. Радченко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 198-202. – ISSN 0320-9466


  Йдеться про рецензію на працю К. Студинського, що зберігається у фондах Державного архіву Львіської області.
878254
  Леонтович О. Незнана. Слово про Надію Сомко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 9. – ISSN 2519-4429


  До 105-ї річниці від дня народження видатної української художниці Надії Сомко.
878255
  Грабовський С. Незнаний "Капітал", або Ще раз - про Маркса проти Маркса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 21
878256
  Вольвач П. Незнаний в Україні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 12


  До 85-ліття від дня народження визнаного ученого-соціолога, професора Олекси Симиренка.
878257
  Вольвач П. Незнаний в Україні, або Симиренки проти Сталіна з Мічуріним // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 4 травня (№ 18/19). – С. 7, 11
878258
  Вольвач П. Незнаний в Україні... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 13


  У 2016 році виповнилося 85 років від дня народження визначного українсько-американського вченого-соціолога, професора Олекси Симиренка.
878259
  Ольжич О. Незнаний вояк = Безвестный воин / Олег Ольжич ; пер. с укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-378-059-7
878260
  Чорнієвич М. Незнаний Грушевський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 165). – С. 2


  У "Львівській політехніці" відбудеться міжнародний симпозіум, присвячений великому українцю.
878261
  Сологуб Н. Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 15-19. – ISSN 0201-419
878262
  Гуменюк О. Незнаний корифей // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 10 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  140 років від дня народження відомого харківського, однак малознаного для широкого українського загалу актора, театрального режисера, педагога - Івана Петлішенка (сценічний псевдонім - Мар"яненко).
878263
   Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. / публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 165-167. – ISSN 0130-5247
878264
  Мицик Ю. Незнаний лист Івана Мазепи / Ю. Мицик, О. Циганок // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 19-22. – ISSN 2306-4250


  Вперше публікується оригінальний текст та український переклад листа гетьмана І. Мазепи, в якому він характеризує постать ватажка антипольського повстання 1703 р. фастівського полковника С. Палія.
878265
  Телячий Ю. Незнаний Петро Холодний старший // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22. – ISSN 0130-1799
878266
  Мицик Ю. Незнані документи до біографії Григорія Граб"янки // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 733-745. – (Нова серія ; вип. 21/22)
878267
  Салтовська Н. Незнані і забуті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 244-250


  У статті зроблено спробу систематизувати науково-дослідницький доробок кафедри фольклористики з історії фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В статье сделано попытку систематизировать ...
878268
  Щестюк Т. Незнані листи Василя Дубровського до Михайла Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 216-218
878269
  Тимошик М. Незнані раритети про свободу преси в СРСР та про історію української студентської преси // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 170-192. – ISSN 2616-7948


  Упродовж усіх років від часу створення СРСР комуно-більшовицька кліка Сталіна брехала світові про так звані успіхи комуністичного будівництва в країні нібито найсправедливішого на земній кулі суспільства. У 20–30-х роках знакових представників першої ...
878270
  Скрипник О. Незнання законів не звільняє від реформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 13


  "Коли держава виділятиме на охорону здоров"я 9% від ВВП, тоді й в Україні буде якісна і доступна медична допомога. Такого висновку дійшла група фахівців, які добре обізнані в практичній медицині. Вони проаналізували медстатистику за кілька років, узяли ...
878271
  Кралюк П. Незнання свого багатого спадку веде до комплексу неповноцінності : Інтерв"ю / Петро Кралюк [інтерв"ю взяв] Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)
878272
  Капсамун І. Незнання своєї історії як загроза... національним інтересам, або Чому депутатів не лякають репутаційні втрати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 4-5


  Як трапилося так, що правляча партія у Польщі виступає проти визнання події Волинської трагедії "геноцидом" польського народу, а правляча партія в Україні - за таке формулювання? Коментарі експертів.
878273
  Ольжич О.О. Незнаному Воякові : Заповідане живим / О.О. Ольжич. – Київ : Фундація імені О. Ольжича, 1994. – 432с.
878274
  Кукушкина О.В. Незначимые компоненты в структуре русского слова: взгляд с позиции морфонологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
878275
  Крижанівська Тетяна Незнищена пам"ять: до 140-річчя від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 37-38. – Бібліогр. в кінці ст.
878276
  Стефак В. Незнищенні луни : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 30-46. – ISSN 0868-4790
878277
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; [Передм. А. Матвієнка, Відп. за вип. О. Ткачук]. – Київ : Діокор, 2003. – 93с. – (Б-ка українського патріота). – ISBN 966-96038-6-2
878278
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 88с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-422-8
878279
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко. – Вид. 3-є, доп. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 80 с. – ISBN 966-608-422-8
878280
  Вертій О. Незнищенність духа. Іван Франко в національній свідомості українців // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 125-141. – ISSN 0868-4790
878281
  Панченко В. Незнищенність української бандури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 13


  Минає 110 років від дня народження Григорія Бажула - бандуриста, сновоположник кобзарських колективів в Австралії.
878282
  Качкан В. Незнищенність франкового духу: парадигма сучасності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 2, 14-15
878283
  Мицик В.Ф. Незнищимість : публіцистика / Вадим Мицик ; [упоряд. В.П. Мовчана]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 106, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-697-044-6


  В пр. №1704813 напис: Науковій бібліотеці Київського університету - Людина смертна, Народ вічний, а Дух незнищимий! Щиро Вадим Мицик; студент журналіст 1965-1966 років. 28.04.2016 р.
878284
  Зайцев И. Незнокомка : Роман / И. Зайцев. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 352с. – ISBN 966-7276-48-1
878285
  Ілемницький П. Незорана нива / П. Ілемницький. – Ужгород, 1955. – 338с.
878286
  Рубан Л.Д. Незраджена любов / Л.Д. Рубан. – Дніпропетровськ, 1981. – 48с.
878287
  Гринів О. Незрадливий поклик рідної землі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 22 червня (№ 23/24). – С. 21


  До 80-ліття Василя Василашка.
878288
  Горбань Юрій Незрадливі капці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 65-66


  Спогади про Вячеслава Чорновола.
878289
  Бочаров Ю. Незрелое яблоко соблазна // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.192-206. – ISSN 1560-4233
878290
  Гунчик І. Незрима війна, або На що здатна Москва, аби знищити автокефалію української церкви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 5
878291
  Матат Д. Незрима допомога. Фахівці Львівської політехніки презентують українську модель інклюзивної освіти незрячих дітей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
878292
  Олійник М.Я. Незрима нить : есе / М.Я. Олійник. – Київ, 1983. – 302 с.
878293
  Гусейнов Гасан Незримая античность : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 34-48 : Фото, карта
878294
  Новорусский М.В. Незримая жизнь почвы : очерк М.Н. Новорусского : с 20 рис. в тексте. – Петроград : П.П. Сойкин, 1917. – 24 с. – Без тит. л. – (Знание для всех : Общедоступный журнал для самообразования ; № 12)
878295
  Аннин А. Незримая коллекция // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 42-59


  Про білоруського і французького художника-сюрреаліста і графіка єврейського походження Марка Шагала.
878296
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 371 с.
878297
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1976. – 218 с.
878298
  Постников М.П. Незримі межі. / М.П. Постников. – Львів, 1969. – 79с.
878299
  Саква О. Незримі промені здоров"я. Державній установі "Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор"єва НАМН України" - 100 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 20 листопада (№ 215). – С. 8-9
878300
  Пастух Б. Незримі субстанції Миколи Ільницького // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 144-147. – ISSN 0868-4790
878301
  Осадчий О.М. Незримо среди нас... / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1969. – 112с.
878302
  Бугреев А.Н. Незримое оружие. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1974. – 159с.
878303
  Мочалов Л.В. Незримое пламя / Л.В. Мочалов. – Л, 1975. – 94с.
878304
   Незримое сражение. – Львов, 1976. – 212с.
878305
  Жестев М. Незримые корни / М. Жестев. – Л, 1971. – 231с.
878306
  Носов В. Незримые крылья / В. Носов. – Махачкала, 1974. – 95с.
878307
  Постников Н.А. Незримые межи. / Н.А. Постников. – К., 1989. – 110с.
878308
   Незримые нити. – М., 1968. – 32с.
878309
   Незримые нити. – М., 1978. – 80с.
878310
   Незримые поединки. – Воронеж, 1985. – 303с.
878311
  Немцов В.И. Незримые пути / В.И. Немцов. – М., 1953. – 264с.
878312
  Головченко И. Незримый бастион / И. Головченко, А. Мусиенко. – Москва, 1968. – 360с.
878313
   Незримый бой. – Магадан, 1976. – 168с.
878314
   Незримый бой. – Пермь, 1981. – 118с.
878315
  Стратановский С. Незримый крест // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-94. – ISSN 0130-7673
878316
   Незримый мост. – Л., 1976. – 464с.
878317
  Флоренцев В.А. Незримый поединок / В.А. Флоренцев. – Ташкент, 1966. – 140с.
878318
  Акперов А Незримый поединок / Акперов А. – Баку : Азернешр, 1966. – 134 с.
878319
  Шварц А.Л. Незримый поиск. / А.Л. Шварц. – Москва, 1965. – 223с.
878320
  Самченко В. Незрівнянна Ада і її провини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 14


  "Коли актриса Ада Миколаївна Роговцева погоджувалася записати для книжки «Прості речі» серію інтерв’ю, поставила єдину умову: «Ви маєте запитати мене, як народна артистка Радянського Союзу стала українською націоналісткою». Й автори її виконали. Книжка ...
878321
  Береза Р. Незрівнянна: харизма сопрано Євгенії Мірошниченко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15 травня (№ 53). – С. 12-13


  "Її голос порівнювали зі звучанням найніжнішої у світі флейти. Її вроджена жіноча краса набула статусу артистичної еталонності, рівнятись на яку прагнуло не одне покоління артисток. Дивовижний талант неперевершеної оперної діви Євгенії Мірошниченко ...
878322
  Зятьєв С. Незручна правда про Чорнобиль, або Те, що сталося в ніч із 25 на 26 квітня 1986-го, не могло не статися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 квітня (№ 76). – С. 3
878323
  Підоричева І. Незручна правда. Які бар"єри дійсно стоять на шляху інноваційного оновлення економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 6


  "Діючий уряд анонсував значну кількість ініціатив з підтримки інновацій - розробку Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 р., прийняття пакета "інноваційних" законопроектів. При уряді утворено консультативно-дорадчий орган - ...
878324
  Водзінський М. Незручний народ // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  У планах польських просвітників Україні було відведено роль Землі Обітованої для "своїх" євреїв. Допомогти втіленню ідеї мали російські царі.
878325
  Баганець О.В. Незручний прокурор / Олексій Баганець. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 316, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-667-477-0
878326
  Черкаська Г. Незручні французькі українці // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 56-57


  Григорій Миколайович Ге — український і російський культурний і громадський діяч, історик-краєзнавець, прозаїк, публіцист і драматург; брат художника-передвижника Миколи Ге.
878327
   Незрячие деятели науки и культуры. – М.
2. – 1973. – 284с.
878328
   Незрячие деятели науки и культуры : Биобиблиографический указатель. – Москва
Т. 4 : Незрячие ученые. Изобретатели (Физико-математических и технических наук). – 1981. – 407с.
878329
  Семенов В.Г. Незыблемость миролюбивой политики Коммунистической партии и Советского государства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 20 с.
878330
  Борисов А.Ю. Незыблемые договоренности / А.Ю. Борисов. – Москва, 1985. – 64с.
878331
  Кулик П.П. Неидеальная плазма / П.П. Кулик, В.А. Рябый, Н.В. Ермохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 200 с. – Библиогр.: с. 188-197 (297 назв.)
878332
   Неидеальные гетеропереходы для сенсоров изображения : монография / Смынтына В.А. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2014. – 178, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 176-178. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-689-068-3
878333
  Олещук Ф.Н. Неизбежна ли война / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1956. – 64с.
878334
  Мейер Гершл Неизбежна ли гибель Америки? / Мейер Гершл. – М., 1950. – 216с.
878335
   Неизбежно. неминуемо.... – М., 1967. – 287с.
878336
  Коллоэн И.С. Неизбежное крушение? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 221-230. – ISSN 1130-6545
878337
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Неизбежность : повесть / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Политиздат, 1981. – 319 с.
878338
  Смирнов О.П. Неизбежность / О.П. Смирнов. – Москва, 1984. – 400с.
878339
  Смирнов О.П. Неизбежность : роман / О.П. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1986. – 400с.
878340
  Семенов В.В. Неизбежность доброго мира / В.В. Семенов. – Воронеж, 1981. – 158с.
878341
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915


  Представляем вашему вниманию авторский цикл по правовому обеспечению деятельности библиотек и их модернизации. Предлагаемая статья, как и последующие, основана на действующих правовых нормах с учетом современных экономических требований по оптимизации ...
878342
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 0869-4915


  Продолжаем разговор о правовом обеспечении и модернизации библиотек, начатый в № 2 (2013) журнала.
878343
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 61-67. – ISSN 0869-4915


  Почему профессия библиотекаря в Российской Федерации не интересна и не престижна, как, например, в Соединенных Штатах Америки или во многих европейских странах? Однозначного ответа никто не даст. Автор статьи предлагает свое видение данной проблемы, а ...
878344
  Данин Д.С. Неизбежность странного мира / Д.С. Данин. – Москва, 1961. – 359 с.
878345
  Зинкэ Х. Неизбежный финал / Х. Зинкэ. – Москва, 1988. – 430 с.
878346
  Богданов И. Неизбледняващи спомени: Срещи и разговори с български писатели и учени / И. Богданов. – София, 1981. – 374с.
878347
  Федоров Николай Неизбранный президент. 8 правителей, шедших к власти в обход. Исключительные личности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 92-96 : фото
878348
   Неизведанными путями. – Л., 1967. – 440с.
878349
  Алексанов В.П. Неизведанными тропами / В.П. Алексанов, А.Ф. Панов. – Челябинск : Южно-Уральское книжное изд-во, 1976. – 105 с.
878350
  Рыжиков И.В. Неизвесный рядовой. / И.В. Рыжиков. – Смоленск, 1963. – 180с.
878351
  Миров С. Неизвестеая Алина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 131-136. – ISSN 0131-8136
878352
   Неизвестная Австралия : Иммиграция. Крикет. Через континент. Опалы. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-130 : Іл., карты. – ISSN 1029-5828
878353
  Тихонов А. Неизвестная война за интеллектуальную собственность. Из истории музыкального пиратства в Р оссии (1998-1917 гг.) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-67. – ISSN 0201-7059
878354
  Розен А.Г. Неизвестная девушка. / А.Г. Розен. – Л, 1954. – 244с.
878355
  Попов П.Н. Неизвестная драма Петровской эпохи "Иудифь" / П.Н. Попов. – М.-Л., 1936. – 195-253с.
878356
  Щеглова С.А. Неизвестная драма Петровской эпохи о царице и львице / Щеглова С.А. – [Ленинград], 1932. – С. 153-229. – Отд. оттиск из Трудов комиссии по древнерусской лит-ре АН 1


  Академия наук СССР. Комиссия по древнерусской литературе. Труды…– Т.1. – Ленинград, 1932. – 246 с. – (Труды Комиссии по древне-русской литературе АН СССР). Т.1 / [ред. Н.К. Никольский]. – 1932. – 245 с.
878357
  Морозов А.Д. Неизвестная земля / А.Д. Морозов, П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1991. – 174с.
878358
  Томан Н.В. Неизвестная земля. / Н.В. Томан. – М., 1966. – 237с.
878359
  Кремо М. Неизвестная история человечества / Майкл Кремо, Ричард Томпсон ; [пер. с англ. В. Филипенко]. – Полн. изд. – Москва : Филос. кн., 1999. – 494 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 468-494. – ISBN 5-8205-0010-5
878360
   Неизвестная Ливия // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 52-55 : фото
878361
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878362
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878363
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878364
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878365
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878366
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878367
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878368
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878369
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 4. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878370
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878371
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878372
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 9. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878373
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 10/11. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878374
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
878375
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2007. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"Наступн.№ - у 2008р.
878376
  Куин Э. Неизвестная рукопись доктора Уотсона. / Э. Куин. – М, 1991. – 96с.
878377
  Ермишин О.Т. Неизвестная статья Г.В. Флоровского в контексте современной "философской теологии" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 93-99. – ISSN 0235-1188
878378
  Драненко Т. Неизвестная судьба известного скульптора // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 18-23.


  Опекушин А.М.
878379
  Влайков Т. Неизвестни писма на Т.Г. Влайков / Т. Влайков. – София, 1991. – 197с.
878380
  Василяускене А.В. Неизвестній список Второго Литовского Статута // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 12-19
878381
  Хаджийски И. Неизвестно от него, неизвестно за него / И. Хаджийски. – София, 1989. – 500 с.
878382
  Этерлей Неизвестное в известном / Этерлей, О.Д. Кузнецова. – Л, 1979. – 149с.
878383
  Егоров С.Ф. Неизвестное в известном // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
878384
  Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары, документы, письма / М.В. Фрунзе. – М., 1991. – 271с.
878385
   Неизвестное об известном. – Донецк, 1978. – 181с.
878386
  Дивочкин А.А. Неизвестное об известном / А.А. Дивочкин. – М., 1990. – 63с.
878387
  Романовский О.В. Неизвестное об известном // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 9 (117). – С. 32-59. – ISSN 1606-0219


  Руднєв Семен Васильович - генерал-майор, Герой Радянського Союзу (1943, посм.). Під час ВВВ — один з організаторів партизан. Руху на Україні, комісар партизан. з`єднання С. А. Ковпака.
878388
  Езова С. Неизвестное об известном : о подкреплении как способе управления своим поведением по-прайору и комментарии автора статьи / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-22. – ISSN 0869-4915


  Существуют различные технологии, способствующие оптимизации межличностного поведения людей. Статья знакомит читателя с таким способом управления поведением, как подкрепление.
878389
  Белостоцкий И.А. Неизвестное об известном // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 41-43
878390
  Романовский О.В. Неизвестное об известном... // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 90-117. – ISSN 1606-0219
878391
  Седова Г.М. Неизвестное письмо о дуэли и смерти Пушкина // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
878392
  Панкеев И.А. Неизвестное поколение? / И.А. Панкеев. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 232 с.
878393
  Голубев С.Т. Неизвестное полемическое сочинение против папских притязаний в Юго-Западной России (1633 года) / С. Голубев. – Киев : Типю Имп. У-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 42 с. – Отд. отт.: Труды Киевской духовной академии. 1899 г., № 1, с. 300 – 345; ЧИОНЛ, 1899 г., т. 13, отд. 1, с. 154 – 156.
878394
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение Абу Бакра ар-Рази (ум в 925 г.) "Книга тайны тайн" в свете других его трудов по химии : Автореф... канд. филол.наук: / Каримов У. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
878395
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази "Книга тайны тайн" : [исследование, текст, перевод и коммент.] / Каримов У.И. ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1957. – 192 с., [36] л. факс. – Библиогр.: с. 189-191
878396
  Заборова Р. Неизвестное стихотворение Лермонтова и В.А. Соллогуба // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 369-372
878397
  Скульская Е.Г. Неизвестному художнику / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1980. – 68с.
878398
  Малкин В.М. Неизвестные - известны / В.М. Малкин. – М., 1983. – 236с.
878399
  Шилов А.В. Неизвестные авторы известных песен. / А.В. Шилов. – М., 1961. – 112с.
878400
  Ухов П.Д. Неизвестные атериалы из собрания П.В.Киреевского / П.Д. Ухов. – М, 1958. – 24с.
878401
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Москва, 1990. – 237с.
878402
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Минск, 1991. – 506с.
878403
  Жукова И. Неизвестные воспоминания А.П. Боголюбова о Марии Башкирцевой // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 147-153. – ISSN 0234-1395
878404
  Гончаров И.А. Неизвестные главы "Обрыва" / И.А. Гончаров. – М, 1926. – 64с.
878405
  Кантор Ю.З. Неизвестные документы о "Деле военных" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1812-3805
878406
  Фирсов А.В. Неизвестные и малоизвестные факты из жизни и деятельности инженера Б.Г. Луцкого: к 150-летию со дня рождения // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 63-79. – ISSN 2079-2999


  На основании литературных и архивных источников установлены достоверные факты из биографии гениального конструктора Б. Г. Луцкого.
878407
   Неизвестные и предполагаемые постройки В.И. Баженова. – Москва, 1951. – 292 с.
878408
  Афанасьев И.Б. Неизвестные корабли : (из истории сов. космонавтики) / И.Б. Афанасьев. – Москва : Знание, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 12 / 1991 : Подписная научно-популярная серия "Космонавтика, астрономия"). – ISBN 5-07-002194-Х
878409
  Дербенев К.М. Неизвестные лица. - Ошибочный адрес. - Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1965. – 435с.
878410
  Федоров В.Д. Неизвестные позывные / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 48с.
878411
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 32-47. – ISSN 1812-867Х
878412
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
878413
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ
878414
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-92. – ISSN 1608-0599
878415
  Глускина Г.М. Неизвестные рукописи сочинения Алхаризи "Тахкемони" в Государственной публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде : Автореф... канд. филол.наук: 676 / Глускина Г.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
878416
  Газизова А.А. Неизвестные солдаты в рассказах И.С. Шмелева 1914 - 1918 гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 246-256. – ISSN 2313-1993
878417
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1962. – 880с.
878418
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 490с.
878419
  Волощук М.М. Неизвестные страницы биографии галицкого боярина Володислава Кормильчича (1214-1232 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 17-26. – ISSN 2071-9574
878420
  Христофоров В.С. Неизвестные страницы Варшавского восстания 1944 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 38-42. – ISSN 0321-0626
878421
  Мяновская Иоанна Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиграции = Nieznane stronice literatury trzeciej fali emigracji rosyjskiej: Aleksander Minczin: proza zycia / Мяновская Иоанна; Александр Минчин: проза жизни. – Быдгощ : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 161с. – ISBN 83-7096-389-7
878422
  Балышева Е.В. Неизвестные страницы об известном человеке В канун 150 - летия академика А.Н. Бекетова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 57-85


  Планируется издать " Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А.Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бектовых, 1885-1941 гг."
878423
  Воробьев В. Неизвестные страницы пограничных переговоров с Китаем // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 56-61. – ISSN 0130-9625
878424
  Зегерс А. Неизвестные страницы. / А. Зегерс. – Москва, 1987. – 157с.
878425
  Киселев Н.П. Неизвестные фрагменты древнейших памятников печати Германии и Голландии / Н.П. Киселев. – Москва, 1961. – 73с.
878426
  Найдич Э. Неизвестные эпиграммы Лермонтова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 359-368


  "В Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде среди бумаг Е.П. Ростопчиной нам удалось обнаружить автограф четырех неизвестных эпиграмм Лермонтова, написанных на двух сторонах небольшого листка бумаги: ...
878427
  Смирнов С.В. Неизвестный - известен. - (Озаренье. - Вечный провидец) / С.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 127с.
878428
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1964. – 315с.
878429
  Триоле Э. Неизвестный / Э. Триоле. – К., 1994. – 416с.
878430
  Массов А.Я. Неизвестный автограф Н.Н. Миклухо-Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 111-117. – ISSN 0869-5415
878431
   Неизвестный богатырь. – М., 1961. – 199с.
878432
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-001-6
Кн.1 : А.А.Богданов (Малиновский). Статьи, доклады, письма и воспоминания. (1901-1928 гг.). – 1995. – 252с.
878433
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-007-5
Кн.2 : А.А.Богданов и группа РСДРП "Вперед" (1908-1914 гг.). – 1995. – 283с.
878434
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-008-3
Кн.3 : А.А.Богданов.Десятилетие отлучения от марксизма. Юбилейный сборник. (1904-1914). – 1995. – 244с.
878435
  Холопов Г.К. Неизвестный боец / Г.К. Холопов. – М., 1955. – 48с.
878436
  Березюк Н.М. Неизвестный В.Я. Джунковский : ректор Харьковского университета 1821-1826 гг. / Березюк Н.М. ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка. – Харьков : Тимченко А.Н., 2008. – 312 с. : илл. – ISBN 978-966-8661-27-3
878437
  Аксентьев С. Неизвестный Верещагин = Зигзаги славы. Часть II / окончание // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 2 (69 ) февраль. – С. 21-25


  Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.
878438
  Савина Г.А. Неизвестный Виноградский : по страницам документов и воспоминаний // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 88-104. – ISSN 0205-9606
878439
  Шварцбург А. Неизвестный Гарвард // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
878440
  Эйзелин М. Неизвестный Гиндукуш / М. Эйзелин. – Москва : Мысль, 1967. – 166с. – (Рассказы о природе)
878441
  Иванов А. Неизвестный Дзержинский / А. Иванов. – Минск, 1994. – 544с.
878442
  Каверин В.А. Неизвестный друг. / В.А. Каверин. – Москва, 1960. – 248с.
878443
  Соколов Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи / Борис Соколов. – Минск : Родиола-плюс, 2000. – 608с. – (Мир в войнах). – ISBN 985-448-036-4
878444
  Лелека О. Неизвестный Ильинский. Превратности судьбы знаменитого актера // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 1/2. – С. 8-9
878445
  Непомнящий А.А. Неизвестный источник по истории крымоведения 20-х годов ХХ века // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 199–206. – ISSN 2309-6608
878446
  Степанов В. Неизвестный комдив Московской битвы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 73-86. – ISSN 1606-0219
878447
  Рыбаков М. Неизвестный Михаил Кольцов // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 6. – С.154-164. – ISSN 0131-8136
878448
  Катасонова Е.Л. Неизвестный Нагиса Осима // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 64-70. – ISSN 0321-5075


  Нагиса Осима – один из самых ярких, будоражащих и темпераментных авторов японского киноискусства. Лидер "японской новой волны", никогда не устававший экспериментировать, он сам себя никогда не причислял ни к одному направлению или стилю. С начала 60-х ...
878449
  Верховский Ю.Н. Неизвестный Огарев / Ю.Н. Верховский. – Москва, 1928. – 56 с.
878450
   Неизвестный памятник книжного искусства. – М-Л, 1963. – 96с.
878451
  Еремин И.П. Неизвестный памятник украинской публицистики конца XVI века / И.П. Еремин. – [Ленинград], 1934. – [10] с. – Отд. оттиск кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Изд. АН СССР, Л., 1934. стр. 83-92 (ИРЛИ)


  В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С.
878452
  Черный Д. Неизвестный поэт-диссидент // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 0131-2332
878453
  Азадовский М.К. Неизвестный поэт-сибиряк (Е.Милькеев) / М.К. Азадовский. – Чита : Ист.-лит. кружок при Гос. ин-те нар. образ. в г. Чите, 1922. – 35 с.
878454
  Белянинов К. Неизвестный президент // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 29. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097


  Юні роки Барака Обами, 44-го президента США
878455
  Московкин В.М. Неизвестный Семен Кузнец : учеба в Харькове // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 52-65.
878456
  Рыбаков А.Н. Неизвестный солдат / А.Н. Рыбаков. – М, 1971. – 191 с.
878457
   Неизвестный солдат. – Кишинев, 1985. – 192с.
878458
  Рыбаков А.Н. Неизвестный солдат // Обелиск : повести / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – С. 77-225
878459
  Линна В. Неизвестный солдат / В. Линна. – М., 1991. – 415с.
878460
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 64-73 : Фото
878461
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 40-49 : Фото
878462
  Гарин И.И. Неизвестный Толстой / И.И. Гарин. – Харьков : Фолио, 1993. – 238с. – ISBN 5-7150-0074-7
878463
  Григорьев А. Неизвестный Экзюпери на страницах "Эха" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
878464
  Непомнящий А.А. Неизвестный энциклопедический крымоведческий проект // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 95-104. – ISBN 978-966-8999-37-6


  На підставі маловідомого архівного корпусу джерел із Санкт-Петербурга відновлено історію створення кримськими краєзнавцями на чолі з М.Л. Ернстом "Кримської радянської екнциклопедії", яку пізніше перейменували на "Повний опис Криму".
878465
  Васильев В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 0042-8744
878466
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный. Час сенокоса. Громовый гул / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1979. – 510с.
878467
  Горзий Т.А. Неизгибаемость выпуклых гиперповерхностей в пространствах постоянной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Горзий Т. А.; Харьк.ГУ. – Х., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
878468
  Боткин В.П. Неизданная переписка. 1851-1869 гг. / В.П. Боткин, И.С. Тургенев. – М.-Л., 1930. – 351с.
878469
  Брюсов В. Неизданная проза / В. Брюсов. – М.-Л., 1934. – 215с.
878470
  Капиев Э Неизданное / Э Капиев. – Махачкала, 1959. – 169с.
878471
  Погодин Н.Ф. Неизданное / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1969. – 384с.
878472
  Погодин Н.Ф. Неизданное / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1969. – 376 с.
878473
   Неизданное письмо Н.В. Гоголя (К княгине В.Н. Репниной) // Материалы по истории русской литературы и культуры : [письма]. – [Москва]. – С. 146-153
878474
   Неизданное письмо Н.В. Гоголя к гр. М.Ю. Вьельгорскому : ". Крестьянский бунт в с. Бездне Спасского уезда Казанской губ. в апреле 1861 г. по письмам современников; 3. К биографии Л.Н. Толстого // Материалы по истории русской литературы и культуры : [письма]. – [Москва]. – С. 102-110
878475
  Цветаева Марина Неизданное. Сводные тетради / Цветаева Марина; Подг.текста,предисл.и примеч.Е.Б.Коркиной и И.Д.Шевеленко;Рос.гос.архив лит.и искусства. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 640с. – ISBN 5-88889-001-4
878476
  Марков А.К. Неизданные Арсакидские монеты / А.К. Марков. – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1892. – [2], 40 с., 2 л. ил. – Отд. оттиск из: "Записки Восточн. отдел. Имп. русск. археолог. общ.", Т. 6, с.265-304
878477
  Владимирский-Буданов М.Ф. Неизданные законы Юго-Западных славян / [М. Владимирский-Буданов]. – С. 93-138. – Ксерокс книги.- Отд. оттиск: Журнал Министерсва народного просвещения. 1881, № 3-4
878478
  Прутков К. Неизданные и забытые произведения / К. Прутков. – 197-226с.
878479
  Иверсен Ю.Б. Неизданные и редкие русские медали / Напечатано по распоряжению Императорского Русского Археологического Общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1874. – 26 с., 6 л. ил. : ил.
878480
  Алмазов А.И. Неизданные канонические ответы Константинопольского патриарха Луки Хризоверга и митрополита Родосского Нила / А.И. Алмазов. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – [2], 84 с.
878481
  Чехов А.П. Неизданные письма / А.П. Чехов. – М, 1930. – 235с.
878482
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского : (С примечаниями И.А. Бычкова). – [50] c. – Отд. оттиск


  Авт. пред.: Бычков, Иван Афанасьевич (1858-1944) Елагина, Авдотья Петровна (1789-1877) Зонтаг, Анна Петровна (1785-1864)
878483
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П. Елагиной и А.П. Зонтаг : [перед загл. публикатор и авт. вступ. статьи: И.А. Бычков]. – Санкт-Петербург : [Тип. Сириус], 1912. – 45 с. , ил. – Отд. оттиск из журн.: Русский библиофил.1912, нояб.-дек. - Экз. деф., без обл.


  Авт. пред.: Бычков, Иван Афанасьевич (1858-1944) Елагина, Авдотья Петровна (1789-1877) Зонтаг, Анна Петровна (1785-1864)
878484
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П.Елагиной и А.П.Зонтаг / В.А. Жуковский. – 45с.
878485
  Тургенев И.С. Неизданные письма И.С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям: Густаву Флоберу и г-же Комманвиль, к г-же Жорж-Занд (и др ... продолж. в анот.). (1864-1882) / [Предисл., введ. и послесл.: Гальперин-Каминский]. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Т-ва Владимир Чичерин в Москве], 1900. – 10, XIV, 361, [6] с..


  Эмилю Зола, Гюи де-Мопассану, Сент-Беву, Теофилю Готье, Шарлю Эдмонду, Ипполиту Тэну, Эрнесту Ренану, Амбруазу Тома, Жюлю Кларси, Андре Терье, Филиппу Бюрти, Жозефу Рейнаку, Дюрану-Гревилю и графине де-Губернатис, (собранные и изданные г. ...
878486
   Неизданные письма иностранных писателей ХУШ-Х1Х вв. из Ленинградский рукописных собраний. – М-Л : Издательство АН СССР, 1960. – 380 с.
878487
  Островский А.Н. Неизданные письма к А.Н.Островскому. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1932. – 743 с.
878488
  Ланской Л. Неизданные письма к Гоголю: Письма К.С. и С.Т. Аксаковых, А.А. Иванова, И.Т. Лисенкова, Ф.А. Моллера, М.П. Погодина и С.П. Шевырева / Л. Ланской, С. Машинский // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 797-836


  "Письма разных корреспондентов к Гоголю, начавшие появляться в печати сразу же после смерти великого писателя, продолжали публиковаться в течение целого столетия. Печатаемые ниже письма разных лиц к Гоголю являются, вероятно, одной из завершающих ...
878489
  Ерофеев В. Неизданные письма к Пушкину: Письма П.А. Вяземского, К.Ф. Калайдовича, А.А. Краевского, В.Ф. Одоевского / В. Ерофеев, Ю. Оксман, Ф. Прийма // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 287-296
878490
   Неизданные письма Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова, Н,А.Некрасова. Ф.М.Достоевского, А.Ф.Писемского и др. к А.Н.Островскому. – М-Л, 1932. – 743с.
878491
  Салтыков-Щедрин Неизданные письма. / Салтыков-Щедрин. – МоскваЛ., 1932. – 436с.
878492
  Некрасов Н.А. Неизданные произведения Н.А. Некрасова : с объясненительными статьями и примечаниями К.И. Чуковского : Повесть о Достоевском, Тургеневе, Белинском: Драматическая поэма; Стихотворение "Мать" ; Из записной книжки. – Санкт-Петербург : К-во "Петербург", 1918. – 94 с. – (Памятники русс кой культуры / Под ред. К.и. Чуковского ; I)
878493
  Серафимович А.С. Неизданные рукописи. / А.С. Серафимович. – Москва-Л., 1950. – 279-287с.
878494
  Щербатов М.М. Неизданные сочинения / М.М. Щербатов. – Москва, 1935. – 215с.
878495
  Гулак-Артемовский П.П. Неизданные сочинения Гулака-Артемовского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1897. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1897, кн. 3. - Изд.на рус.и франц. яз.; Тесты песен на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. - В кн. стихи и письма к А.А. Вагнеpу, М.М. Лонгинову
878496
  Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1862. – 240 с.
878497
  Брюсов В. Неизданные стихи / В. Брюсов. – М.-Л., 1928. – 167с.
878498
  Гумилев Н.С. Неизданные стихи и письма / Н.С. Гумилев. – Paris : YMCA, 1980. – 225, [1] с.
878499
  Дельвиг А.А. Неизданные стихотворения / А.А. Дельвиг. – Петербург, 1922. – 149с.
878500
  Брюсов В. Неизданные стихотворения / В. Брюсов. – М., 1935. – 542с.
878501
  Эдельштейн А.В. Неизданные труды / А.В. Эдельштейн. – Ленинград : Недра, 1970. – 285с.
878502
  Эдельштейн Я.С. Неизданные труды. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1970. – 287с.
878503
  Толстой Л.Н. Неизданные художественные произведения / Л.Н. Толстой. – Москва, 1928. – 342с.
878504
  Жолковский А. Неизданный Вознесенский // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 111-115. – ISSN 0130-7673
878505
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1922. – 315с.
878506
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1923. – 315с.
878507
  Салтыков-Щедрин Неизданный Щедрин. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1931. – 328с.
878508
  Кан Енсук Неизлечимость : рассказ // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 2 : Чечжу-до: камни, мифы и традиции. – С. 70-79. – ISSN 1738-8252
878509
  Аверченко А. Неизлечимые / А. Аверченко. – цена 35 коп. – Москва : Вся Москва, 1989. – 15 с.
878510
  Соболев Л.С. Неизменному другу : дневники, статьи, письма / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1986. – 427с. – (Библиотека "О времени и о себе")
878511
  Лурье С.Я. Неизменяемые слова в функции сказуемого в индоевропейских языках. / С.Я. Лурье. – Львов, 1955. – 72с.
878512
  Абраамян С.Г. Неизменяемые части речи и соотношение их лексческих и грамматических признаков в современном армянском языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Абраамян С.Г. ; Ан Арм. ССР ин-т. языка. – Ереван, 1966. – 84 с.
878513
  Раппопорт С.Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве / С.Х. Раппопорт. – Москва : Советский художник, 1968. – 271 с.
878514
  Богатырев А.Ф. Неизотермическая диффузия в газах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богатырев А. Ф.; МГУ, физ.фак. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.15
878515
  Фиалко М.Б. Неизотермическая кинетика в термическом анализе / М.Б. Фиалко. – Томск, 1981. – 110с.
878516
   Неизотермические течения вязкой жидкости. – Свердловск : АН СССР УНЦ, 1985. – 72 с.
878517
  Федосеев С.Д. Неизотермичность гетерогенных реакций и проблема газификации твердого топлива. : Автореф... доктор техн.наук: / Федосеев С.Д.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.32
878518
  Нгуен-Тхе-Зан Неизотермичность реакций восстановления двуокиси углерода и водяного пара углеродом : Автореф... кандидата техн.наук: / Нгуен-Тхе-Зан; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
878519
  Будницкий О. Неизученная война // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 12 (1014). – С. 49-57. – ISSN 0130-1640


  "Социальна история Великой Отечественной войны еще не написана," - утверждает доктор исторических наук Олег Будницкий.
878520
  Глибицкая С. Неизученное наследие Григория Чирикова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 59-64. – ISSN 1029-7200


  Публікація розкриває життєвий шлях, недосліджену творчу спадщину відомого харківського бібліографа другої половини ХІХ ст. Григорія Сергійовича Чирикова (1835-1881).
878521
   Неизученные страницы европейского романтизма. – М., 1975. – 351с.
878522
  Мережников Н.Я. Неименность. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1974. – 159с.
878523
  Волчинский Виктор Корнеевич Неимущесвтенные права хозяйственных организаций : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Волчинский Виктор Корнеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1973. – 26л.
878524
  Гриб А.А. Неинвариантность вакуума и рождение пар во снешних электромагнитных и гравитационных полях : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гриб А. А.; МГУ. – М., 1979. – 12л.
878525
  Урнов М.Ю. Неинституциональные факторы социальной динамики - подходы к моделированию // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 59-70. – ISSN 0869-0499
878526
   НЕинтеллектуальная система "Антиплагиат" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  В последнее время на фоне модернизации ВАК, реформирования диссоветов, скандалов в отношении неправомерных заимствований в диссертациях всё чаще говорят об использовании системы «Антиплагиат». Основная тема дискуссий – может ли система подобного типа с ...
878527
  Чечот Д.М. Неисковые производства / Д.М. Чечот. – М, 1973. – 166с.
878528
  Хенли В. Неискушенные сердца : [роман] / Вирджиния Хенли ; [пер. с англ.: В.В. Копейко, Н.К. Рамазанова]. – Москва : АСТ, 1997. – 478, [1] c. – Сер. осн. в 1997 г. - Пер. изд.: Wild hearts / Virginia Henley, 1985. – (Откровение). – ISBN 5-15-000164-3
878529
  Трембовецкая Т.П. Неиспользование товарного знака в Украине как основание для прекращения права // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-60
878530
   Неиспользованный билет - больше не проблема! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 6 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
878531
  Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс : полтора года в правительстве / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
878532
  Соснов А. Неисправим! Петербуржцы отвергли скандальный законопроект // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 4


  С докладом о роли Российской академии наук выступил вице-президент РАН, глава СПбНЦ Жорес Алфёров.. Потратив отпуск на изучение злополучного законопроекта, Алфёров, по его словам, пришел к непреложному выводу о том, что даже при дальнейшей доработке он ...
878533
  Парыгина Н.Д. Неисправимые. Рассказы лейтенанта милиции / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1960. – 184с.
878534
  Парыгина Н.Д. Неисправимые. Рассказы лейтенанта милиции / Н.Д. Парыгина. – Изд. 2-е. – Тула, 1962. – 184с.
878535
  Ванбру Д. Неисправимый, или Добродетель в опасности. / Д. Ванбру. – Москва, 1975. – 175с.
878536
  Кузинец Л.М. Неисправности в телевизорах / Л.М. Кузинец. – Москва-Ленинград, 1963. – 80 с.
878537
  Ельяшкевич С.А. Неисправности и настройка цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 231 с.
878538
  Эстеркин М.С. Неисправности радиоизмерительной аппаратуры : справочное пособие / М.С. Эстеркин. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
878539
  Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин / Р.Г. Гемке. – 6-е изд. – Москва-Ленинград, 1963. – 247 с.
878540
  Поликарпов С.И. Неиссушимая криница / С.И. Поликарпов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 127 с.
878541
  Байтанаев А. Неиссякаемый родник : романы / А. Байтанаев ; [пер. з казах. Э.С. Мороз]. – Алма-ата : Жазушы, 1971. – 360 с.
878542
  Бегак Б.А. Неиссякаемый родник : (детская литература и народное творчество) / Б.А. Бегак. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
878543
  Нарликар Дж. Неистовая Вселенная : пер. с англ. / Дж. Нарликар. – Москва : Мир, 1985. – 256 с.
878544
  Шешуков С. Неистовые ревнители / С. Шешуков. – М., 1970. – 352с.
878545
  Шешуков С.И. Неистовые ревнители / С.И. Шешуков. – 2-е изд. – М., 1984. – 352с.
878546
  Алексеев Александр Неистовые ревнители. Московская Русь в XVII веке // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
878547
  Славин Л.И. Неистовый / Л.И. Славин. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 479с.
878548
  Коновалов Д.П. Неистовый Андрей / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1969. – 88с.
878549
  Козаков М.Э. Неистовый Виссарион. Пьеса в 4-х актах (7 картинах). / М.Э. Козаков. – Москва-Л., 1948. – 110с.
878550
  Лиземейер Дирк Неистовый внук Карла Y : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 148-150 : Фото. – ISSN 1029-5828
878551
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 68-97. – ISSN 1812-867Х
878552
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 52-85. – ISSN 1812-867Х
878553
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 1 (97). – С. 22-45. – ISSN 1812-867Х
878554
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
878555
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
878556
  Раковский Л.И. Неистовый комдив / Л.И. Раковский. – Л, 1973. – 223с.
878557
  Киш Э. Неистовый репортер / Э. Киш. – М.Л., 1926. – 126с.
878558
  Ариосто Лудовико Неистовый Роланд = (Orlando Furioso) : С портретом Ариоста и 20 гравюрами лучших французских художников / Ариост ; Пер. под ред. В.Р. Зотова, со ст. его о значении этого творения. – Санкт-Петербург : Изд. Н.А. Шигина ; [Тип. Высоч. утв. Т-ва "Обществ. польза"], 1892. – [4], XX, 542 с., 1 л. фронт. (портр.), 20 л. ил.
878559
  Ариосто Лудовико Неистовый Роланд = (Orlando Furioso) : Поэма в 46 песнях в переводах русских писателей : Содержание поэмы Боярдо "Влюбленный Роланд". Текст 17 песен Ариосто и изложение содержания остальных, с приведением лучших отрывков. Объяснительные статьи / Людовико Ариосто (1474-1533). – Санкт-Петербург : Тип. И. Глазунова, 1898. – [2], VI, 303 с., 1 л. фронт. (ил.). – [Людовико Ариосто : (Биогр. очерк) / Марк-Моннье ; [Пер. А.Ч.]. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакцией А.Н. Чудинова : Сер. 2, Классические произведения иностранных литератур в переводе русских писателей ; Вып. 10)
878560
  Белинский Я.Л. Неистовый саксофонист / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 238 с.
878561
  Стоун И. Неистовый странник / И. Стоун. – Москва, 1986. – 383с.
878562
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1984. – 302с.
878563
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1988. – 476с.
878564
  Урнов Д.м. Неистовый Том, или Потерянный прах / Д.м. Урнов. – М., 1989. – 380с.
878565
  Воронкова Л.Ф. Неистовый Хамза / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1978. – 253 с.
878566
   Неистовый царь Камюинз. – 40с.
878567
   Неисторийске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 150 с.
878568
  Михайлова Л. Неистребимые / Л. Михайлова. – М., 1988. – 286с.
878569
  Жуков Борис Неистребимый : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 102-109 : Фото
878570
  Исаков И.С. Неистребимый майор / И.С. Исаков. – М, 1966. – 240с.
878571
  Зигель Ф.Ю. Неисчерпаемость бесконечности / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с.
878572
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание / В.Н. Комаров. – Москва : Знание, 1972. – 46 с.
878573
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание. / В.Н. Комаров. – Москва, 1972. – 48с.
878574
  Метелкин Николай Неисчерпаемые клады Кесарии : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 2
878575
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – М., 1983. – 321с.
878576
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1991. – 399с.
878577
   Неисчерпаемый. – М., 1959. – 152с.
878578
  Каландадзе А. Неишневская клятва : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 565 с.
878579
  Мельничук Юрій Неіграшкові ляльки : Всім сувенірам-сувенір / Мельничук Юрій, Міщенко Катерина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-111 : Фото
878580
   Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого / В.В. Біла, В.М. Тишкевич, Н.П. Бондаренко, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 77-80. – ISSN 2226-1230
878581
  Оганесян С.А. Нейдействительность сделок по статьям 32 и 33 гражданского кодекса : Автореф... канд. юр.наук: / Оганесян С.А.; МВО СССР,Ер.ГУ. – Ереван, 1955. – 22л.
878582
  Гончар Б.М. Нейїський мирний договір 1919 // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 311
878583
  Левінець Р.П. Нейкірх Іван Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 261. – ISBN 96966-8060-04-0
878584
   Нейкірх Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 364. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
878585
   Нейкірх Іван Якович (1805-1837) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 192. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
878586
  Винниченко І. Нейкірх Йоганн Генріх (Іван Якович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 339-345. – ISBN 978-966-7863-77-7
878587
   Нейкірх Йоганн Генріх, Нейкірх Іван Якович (1803-1870) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 352. – ISBN 978-966-439-754-1
878588
   Нейкова Лідія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 332-333. – ISBN 978-966-439-754-1
878589
   Нейкова Лідія Іванівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-757-2
878590
  Шатров С.М. Нейлоновая шубка. / С.М. Шатров. – М., 1962. – 180с.
878591
  Блажкова Я. Нейлоновий місяць : повість / Я. Блажкова. – Пер. з слов. В. Пасічна. – Київ : Молодь, 1968. – 114 с.
878592
   Нейлоновые куртки / С Бондарчик, С, , . – М, 1975. – 255с.
878593
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – Москва, 1960. – 374 с.
878594
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – К., 1994. – 361с.
878595
  Гайна Г.А. Нейлоровська експертна система для оцінки якості складних об"єктів // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 155-156
878596
  Смирнов І.Г. Неймінг в туризмі: український та світовий досвід / І.Г. Смирнов, Б Т. Гнатів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 165-173
878597
  Бех А. Неймінг як важливий елемент системи просування продукції // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 146-149
878598
  Загребельний П.А. Неймовiрнi оповiдання / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4490-7
878599
  Грінченко Б.Д. Неймовирный або чоловик та жинка без виры не спилка [Неймовірний або чоловік та жінка віри не спілка ] : дpама на пъять дій / напысав Б. Гринченко. – [У Чернігові (Чернігів)] : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1896. – 72 с.
878600
  Енджелоу М. Неймовірна жінка / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 46-47. – ISSN 0320-8370
878601
  Шаповал М.Т. Неймовірна правда : повісті / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1972. – 202 с.
878602
  Маркес Г.Г. Неймовірна та сумна історія про невинну Ерендіру і її бездушну бабуню : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
878603
  Кінсела П. Неймовірна, велика і жахлива подорож Магеллана // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 42-49


  Магелланова дорога на схід. Якби все було гладко в долі Фернао де Магальянша, умілого мореплавця і відважного воїна, навряд чи він здійснив би те, що здійснив. Його ім"я, імовірно, загубилося б у вихорі боїв, походів, торгових воєн, загарбницьких ...
878604
  Гриценко Л.М. Неймовірний геній / Л.М. Гриценко, А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
878605
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 17


  Про книгу "Замість щоденника".
878606
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 2519-4429
878607
  Нестайко В.З. Неймовірні детективи / В.З. Нестайко. – К., 1995. – 163с.
878608
  Малик Г. Неймовірні історії : вибране / Галина Малик. – Ужгород : Карпати, 2011. – 465, [1] с. : фотоіл. – Справжнє ім"я автора: Курій Галина Миколаївна. – ISBN 978-966-671-308-0
878609
  Кононенко П. Неймовірні історії кохання генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 12


  Трилогія Антоніни Цвід "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
878610
  Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [Б.в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
878611
  Загребельний П.А. Неймовірні оповідання : Оповідання, повість / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 365с.
878612
  Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 17-22
878613
  Завадська О.В. Нейоративний аспект політкоректності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 350-356
878614
  Симония А. Нейпьидо - новая столица Мьянмы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
878615
  Вайткиене В.В. Нейраминидаза вирусов гриппа типа А и ее иммунологическая характеристика. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.06 / Вайткиене В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Л, 1973. – 18л.
878616
  Стафеев В.И. Нейристорные и другие функциональные схемы с объемной связью / В.И. Стафеев, К.Ф. Комаровских, Г.И. Фурсин. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с.
878617
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Янчук Петро Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 380 л. – Бібліогр.: л. 332-380
878618
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Янчук П.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
878619
  Баклыкова Н.М. Нейро-гуморальные механизмы орможения моторной деятельности тонкой кишки и их значение при алеусе и перитоните. : Автореф... кандидата мед.наук: / Баклыкова Н.М.; АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
878620
  Фролов Е.П. Нейро-гуморальные механизмы регуляции иммунологических процессов / Е.П. Фролов. – Москва, 1974. – 264с.
878621
  Громаковская М.М. Нейро-гуморальные механизмы регуляции мышечной деятельности / М.М. Громаковская. – М, 1965. – 235с.
878622
  Цахаев Г.А. Нейро-гуморальные механизмы регуляции секреции молока : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Цахаев Г. А. ; Каунск. мед. ин-т. – Вильнюс, 1964. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
878623
  Ильюченок Р.Ю. Нейро-гуморальные механизмы ретикулярной формации ствола мозга / Р.Ю. Ильюченок. – Москва, 1965. – 259с.
878624
  Гальперин С.И. Нейро-гуморальные регуляции позвоночных животных / С.И. Гальперин. – М, 1960. – 344с.
878625
  Росин Я.А. Нейро-гуморпльная регуляция и гемато-энцифалический барьер / Я.А. Росин. – М., 1961. – 262с.
878626
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878627
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878628
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 4. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878629
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 5. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878630
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878631
  Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
878632
   Нейроанатомія : Навчальний посібник для студ. мед. вузів та біолог. ф-тів вищ. навч. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.С. Пикалюк, В.О. Гринчук, В.Х. Велемець, Т.Я. Шевчук; За заг. ред. В.С. Пикалюка. – Луцьк : Вежа, 2004. – 354с. – ISBN 966-600-116-0
878633
  Харина Александра Нейробиолог Дэниел Левитин и его музыка // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 19-29


  Проф. Дэниел Левитин (1957), Сан-Франциско) - амер. ученый, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный продюсер; проф. ун-та Макгилла в Монреале, Канада
878634
  Вартанян Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. / Г.А. Вартанян, А.А. Пирогов. – Ленинград, 1991. – 167с.
878635
  Котляр Б.И. Нейробиологические основы обучения / Б.И. Котляр. – Москва, 1989. – 238с.
878636
  Гладкова Л.В. Нейробиологические особенности формирования эмоционального стресса у потомков крыс, отягощенных эмоциональным стрессом родителей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,13 / Гладкова Л.В.; ХГУ. – Харьков, 1992. – 20л.
878637
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 1. – 1987. – 454с.
878638
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 2. – 1987. – 368с.
878639
  Раквиашвили А. Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 124-137. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0042-8736
878640
  Баев К.В. Нейробиология локомоции / К.В. Баев ; отв. ред. П.Г. Костюк ; АН СССР Ин-т высш. нерв. деятельности и нейрофизиологии. – Москва : Наука, 1991. – 199 с. – Библиогр.: с. 180-197
878641
   Нейробиология обучения и памяти. – М., 1990. – 191с.
878642
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1978. – 84с.
878643
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1979. – 91с.
878644
   Нейробионика и проблемы биоэлектрического управлеия. – М., 1975. – 93с.
878645
  Соколов Е.Н. Нейробионика. Орг. нейроподоб. элементов и систем. / Е.Н. Соколов, Л.А. Шмелев. – М., 1983. – 279с.
878646
   Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Костюк, Л.В. Ніконова, О.В. Барановська, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 76-80. – ISSN 2226-1230
878647
  Васильева О.А. Нейровирусные вакцины / О.А. Васильева. – Томск, 1977. – 207с.
878648
  Козерецька І.А. Нейрогенний локус та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila viritis. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.15 / Козерецька І.А.; НАН Укр.Ін-т.клітинної біології генетичної інженеріх. – К, 2000. – 19л.
878649
  Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 85-95. – Библиогр.: с. 94-95. – ISSN 2410-1249
878650
  Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев; АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – Киев : Коваль, 2005. – 596с. – ISBN 966-96502-0-2
878651
  Папсуевич О.С. Нейрогипофизарные гормоны / О.С. Папсуевич. – Рига, 1986. – 279с.
878652
  Баранов Н.Н. Нейрогормональные механизмы тренированности / Н.Н. Баранов, М.С. Кахана. – Кишинев, 1979. – 119с.
878653
  Закиров Д.З. Нейрогормональные механизмы у зимоспящих / Д.З. Закиров, Л.В. Кудрявцева. – Фрунзе, 1987. – 97с.
878654
  Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки : монографія / П.І. Янчук. – Київ : [б. в.], 2014. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-302. – ISBN 978-617-7185-04-7


  У пр. № 1722490 напис: Моєму дорогому другу Валентину Володимировичу на знак глибокої поваги і з вдячністю за щиру дружбу і взаєморозуміння, співпрацю та на добру згадку від автора. Підпис, м. Київ, 2018 р.
878655
  Войтенко Н.Н. Нейрогуморальная активность у кольчатого, непарного и ивового шелкопрядов при отравлении их некоторыми инсектицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко Н.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
878656
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
878657
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
878658
   Нейрогуморальная регуляция пищеварения. – М., 1983. – 288с.
878659
   Нейрогуморальные механизмы артериальной гипертонии. – Новосибирск, 1978. – 272с.
878660
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Птица А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
878661
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Птица А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1968. – 16л.
878662
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии у птиц : Дис... канд. биолог.наук: / Птица А.Н.; КГУ. – Київ, 1968. – 221л.
878663
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии эндокринных желез. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Птица А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1982. – 41л.
878664
   Нейрогуморальные основы биологических мотиваций. – Воронеж, 1987. – 144с.
878665
  Гольдбурт С.Н. Нейродинамика слуховой системы человека / С.Н. Гольдбурт. – Л., 1964. – 212с.
878666
  Пирогов А.А. Нейродинамика смены энграмм. / А.А. Пирогов. – СПб., 1991. – 148с.
878667
  Климович А.М. Нейродинамические сдвиги в зрительном анализаторе по данным адекватной оптической хронаксии при некоторых заболеваниях центральной нервной системы. : Автореф... канд. мед.наук: / Климович А.М.; Ин-тут физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 22л.
878668
  Великая И.А. Нейродинамические характеристики слуха при отосклерозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Великая И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
878669
  Федорчук С. Нейродинамічні властивості та психологічні характеристики спортсменок високої кваліфікації з різним стажем спортивного тренування / С. Федорчук, О. Лисенко, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було порівняння нейродинамічних і індивідуально-типологічних властивостей темпераменту у спортсменок високого класу з різним стажем спортивного тренування, що спеціалізувалися у веслуванні на байдарках і каное. Для визначення ...
878670
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
878671
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Петренко Ю.О.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 171 л. + Додатки: л. 150-171. – Бібліогр.: л. 126-150
878672
  Федорчук С. Нейродинамічніі психологічні властивості спортсменів-велосипедистів з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт / С. Федорчук, О. Лисенко, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було визначення нейродинамічних і психологічних властивостей у спортсменів високого класу у зв"язку з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт. Для визначення нейродинамічних властивостей спортсменів використовували ...
878673
  Наумік-Гладка Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності / Наумік-Гладка, К.М. Вовк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
878674
  Дзержинський Микола Едуардович Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідної системи : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Дзержинський Микола Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 299л. – Бібліогр.:л.230-299
878675
  Дзержинский М.Е. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпотплпмо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.11 / Дзержинский М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 50л.
878676
  Чуян Елена Николаевна Нейроиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты : Дис. ... доктора биолог. наук: 03.00.13 / Чуян Е.Н.; Мин-во образов. и науки Украины. Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2004. – 418л. – Библиогр.: л.350-418
878677
  Соколов Е.Н. Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру / Е.Н. Соколов, Г.Г. Вайткявичюс. – Москва : Наука, 1989. – 236 с.
878678
  Иваницкий Г.Р. Нейроинформатика и мозг / Г.Р. Иваницкий. – М., 1991. – 63с.
878679
  Чуян Олена Миколаївна Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Чуян О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 65 назв.
878680
  Дзержинський М.Е. Нейроімуноендокринні міжсистемні взаємодії у птахів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 85-97.
878681
   Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 1 (207). – С. 16-23. – ISSN 1997-9894
878682
   Нейроімунологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 978-3-659-14465-4
878683
  Брайнес С.Н. Нейрокибернетика / С.Н. Брайнес. – М., 1962. – 172с.
878684
   Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. – Киев : Наукова думка, 1991. – 271с.
878685
  Бугрим В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-95. – (Журналістика ; Вип. 2)
878686
  Пилин Ю.Г. Нейроконы / Ю.Г. Пилин. – Саратов, 1983. – 80 с.
878687
  Засєкін С. Нейролінгвістика сьогодення: теорія і практика // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 257-259. – ISBN 978-966-553-924-7


  "Нейролінгвістика як наукова дисципліна виникла в руслі натуралістичного (біологічного) мовознавства на стику нейрофізіології та психолінгвістики. Вона вивчає систему мови у співвідношенні з мозковим субстратом мовної поведінки. Нейронаука намагається ...
878688
  Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 166-173. – ISBN 978-617-7041-71-8
878689
  Палихата Е.Я. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 109-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
878690
  Зубарєв О.В. Нейролінгвістичне програмування у сфері сучасної української політичної комунікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 171-174. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
878691
  Засєкін С.В. Нейролінгвістичні закономірності мовленнєво-мислннєвої діяльності перекладача // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 390-394. – Бібліогр.: Літ.: с. 393-394; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
878692
  Шнуровська Л.В. Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 150-157. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
878693
  Ильченко К. Нейромаркетинг - не хайп, а полезный инструмент для грамотного маркетолога // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (124), січень - лютий. – С. 60-64. – ISSN 1606-3732


  Нейромаркетинг сейчас находится в интересной ситуации – многие слышали, мало кто точно понимает, что это такое. С одной стороны, конечно, направление молодое. Формально нейромаркетинг появился в 2002-2004: наделавшее шума исследование McClure о ...
878694
  Стельмашов А.К. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
878695
  Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж. Залтмана у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
878696
  Хайдарлиу С.Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации / С.Х. Хайдарлиу. – Кишинев, 1989. – 177с.
878697
   Нейромедиаторные механизмы памяти и обучения. – Пущино, 1984. – 155с.
878698
  Пендерецький О.В. Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
878699
  Лавриненко Костянтин Анатолійович Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об"єктів багатошарового персептрону : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Лавриненко К.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
878700
  Приймак В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
878701
  Герасименко О.О. Нейромережеве моделювання в задачі локалізації джерел землетрусів території України / О.О. Герасименко, Л.О. Шумлянська, Л.І. Надежка // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 86-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с.96-98. – ISSN 0203-3100
878702
   Нейромережеве оцінювання параметрів локалізації і магнітуди джерел землетрусів за початковими ділянками запису сейсмічного сигналу / М.А. Лазаренко, О.О. Герасименко, Н.М. Остапчук, Н.А. Шипко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 200-214 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISSN 0203-3100
878703
  Тазетдінов В.А. Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
878704
  Нікітчук В.О. Нейромережеве розпізнавання символів з використанням ознак лінійних сенсорів / В.О. Нікітчук, О.К. Колесницький // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 200-201
878705
  Бенамеур Лиес Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бенамеур Л.; НАНУ ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2002. – 20с.
878706
  Турченко Володимир Олександрович Нейромережеві методи і засоби підвищення ефективності дистрибутивних мереж збору та обробки сенсорних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Турченко В.О.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
878707
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
878708
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
878709
  Ткаченко М.В. Нейромережеві методи розпізнавання зображень // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 44-45
878710
  Самра Муравія Хассан Хамо Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Самра Муравія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
878711
  Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
878712
  Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування нейронної мережі для ідентифікації властивостей тонкостінної системи за результатами спостережень. Обґрунтовано можливість апроксимації залежності між результатами спостережень і невідомими функціями оберненої задачі за ...
878713
  Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв
878714
  Погорелов В.В. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання ком"ютерних вірусів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Погорелов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
878715
  Терейковський І.А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
878716
  Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
878717
  Коцовський В.М. Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 147-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейромережі з комплексними вагами. Наведений алгоритм навчання цих нейромереж, який базується на методі зворотного поширення похибки. Ключові слова: нейрон, нейромережа алгоритми навчання, алгоритм зворотного поширення. Neural ...
878718
  Медзатий Д.М. Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий; Терноп. держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв
878719
  Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
878720
  Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
878721
  Ткаченко П.Р. Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів соціально-економічних та технологічних систем : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Павло Романович Ткаченко;Держ. департамент з питань зв"язку та інформатиз. України; НАНУ, Держ. н.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
878722
  Девятисильный А.С. Нейроморфная система оценки параметров вращения геодезической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
878723
  Девятисильный А.С. Нейроморфное оценивание параметров движения геодезической платформы с безъядерным механизмом настройки синаптических коэффициентов / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 8-12 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
878724
  Евтушенко С.К. Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения) / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 13-31. – ISSN 2224-0713
878725
  Мачаришвили Даля Николаевна Нейрон-нейроглиальные взаимоотношения в структурах эрительной системы при односторонней энуклиации у крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Мачаришвили Даля Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1985. – 23л.
878726
   Нейрон и межнейронная интеграция. – Л., 1983. – 216с.
878727
  Мандельштам Ю.Е. Нейрон и мышца насекомого / Ю.Е. Мандельштам. – Л., 1983. – 169с.
878728
  Кондратьева И.Н. Нейрон отвечает на сигнал / И.Н. Кондратьева. – М, 1967. – 59с.
878729
  Скок В.И. Нейрональные холинорецепторы / В.И. Скок. – М., 1987. – 342с.
878730
  Асланова Мушвига Али кызы Нейрональный анализ развития афферентной функции лимбической коры мозга у животных в раннем онтогенезе. : Автореф... наук: 03.00.013 / Асланова Мушвига Али кызы; АН АзССР. Инст. физиологии им.А.И.Караева. – Баку, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
878731
  Сулима Т.Н. Нейрональный анализ участия эмоциогенных механизмов вентролатерального и вентромедиального ядер гипоталамуса в формировании зависимости от алкоголя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Сулима Т.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
878732
  Шандра Р. Нейронаука і право: вектори взаємовпливу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 240-242
878733
  Машевська М.В. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових будинках : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 / Машевська Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
878734
  Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – Київ : Корнійчук, 2008. – 453, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-7599-50
878735
  Безсонов О.О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Безсонов О.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 26 назв
878736
  Бойко В.П. Нейронная организация вестибулярных ядер продолговатого мозга голубя : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. П.; АН СССР, Ин-т эвол. морфологии и экологии животн. – М., 1970. – 20л.
878737
  Баклаваджян О.Г. Нейронная организация гипоталамовисцеральной рефлекторной дуги : доклад на VI Всесоюзной конф. по вегетативной нервной системе, 20 окт. 1986 г. / О.Г. Баклаваджян ; АН СССР, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии ; АН АрмССР [и др.]. – Ленинград : Наука, 1988. – 84 с.
878738
  Джессуп К.М. Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Джессуп К. М. Н.; МВиССО УССР КГУ. – К, 1984. – 19л.
878739
  Джессуп Касерес Марджи Ноеми Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13. / Джессуп Касерес Марджи Ноеми; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
878740
  Василенко Д.А. Нейронная организация спинального отдела пирамидной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко Д.А.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К, 1966. – 24л.
878741
   Нейронная организация условнорефлекторного поведения. – М., 1983. – 177с.
878742
  Фанарджян В.В. Нейронная организация ядра лицевого нерва. / В.В. Фанарджян, Л.Р. Манвелян. – СПб., 1992. – 240с.
878743
  Слисенко Василий Иванович Нейронная спектроскопия низкоэнергетических возбуждений конденсированного состояния : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Слисенко Василий Иванович; НАН Украины, Ин-т ядерных исследований. – К., 1995. – 310л. – Бібліогр.:л.272-310
878744
  Кутуза Н.В. Нейронні асоціативні активатори рекламного впливу: формула виявлення ступеня інтенсивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 91-99. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
878745
  Коцовський В.М. Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейронні елементи з комплексними вагами. Наведені алгоритми навчання цих нейроннів для деяких видів функцій активації. Ключові слова: нейронный елемент, нейромережа, порогова логіка. Neural elements with complex weights have ...
878746
  Байдик Тетяна Миколаївна Нейронні комплекси в нейроподібних сітках, орієнтованих на вирішення задач штучного інтелекту : Автореф... д-ра техн. наук: 051309 / Байдик Тетяна Миколаївна ; Ін-т кібернетики ім. В. Глушкова. – Киев, 1994. – 33 с.
878747
  Буц М. Нейронні мережі в дослідженнях академіка В.І. Скока // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISSN 2518-7732
878748
  Галкін О.В. Нейронні мережі в економічному моделюванні // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 69-74


  Розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж
878749
  Сліпченко Олександр Миколайович Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Сліпченко О.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
878750
  Ткаченко Р.О. Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ткаченко Р.О.; Держ. ком. зв"язку та інф. України. НАН України. Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2000. – 32л.
878751
  Решетнікова Г. Нейронні мережі як засіб аналізу і моделювання поведінки споживача / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
878752
   Нейронные механизмы бодрствующего мозга обезьян. – Ленинград, 1988. – 238с.
878753
  Аракелов Г.Г. Нейронные механизмы движений : учеб. пособие для студентов каф. психофизиологии психол. фак. / Г.Г. Аракелов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 112 с. : рис. – Библиогр.: с. 110
878754
  Преображенский Н.Н. Нейронные механизмы защитных висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Преображенский Н.Н.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1982. – 37л.
878755
  Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. – Киев, 1986. – 263с.
878756
   Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. – Москва, 1970. – 432с.
878757
  Греченко Т.Н. Нейронные механизмы памяти в работах Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-78. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
878758
  Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения / Е.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 141с.
878759
  Максимова О.А. Нейронные механизмы пластичности поведения / О.А. Максимова, П.М. Балабан. – Москва, 1983. – 126с.
878760
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва, 1978. – 258с.
878761
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
878762
  Фролов А.А. Нейронные модели ассоциативной памяти / А.А. Фролов, И.П. Муравьев. – Москва, 1987. – 158с.
878763
  Байдык Т.Н. Нейронные сети и задачи искусственного интеллекта / Т.Н. Байдык ; Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины ; Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2001. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 242-255. – ISBN 966-00-0656-X
878764
  Четаев А.Н. Нейронные сети и цепи Маркова / А.Н. Четаев. – Москва : Наука, 1985. – 126с.
878765
  Чораян О.Г. Нейронный ансамбль / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1990. – 85с.
878766
  Васильев Э.А. Нейронографическое исследование структуры и свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Васильев Э.А.; Учен. совет по физике. – Минск, 1968. – 21л.
878767
   Нейроны в поведении. Системные аспекты. – М., 1986. – 287с.
878768
  Шевелев И.А. Нейроны зрительной коры / И.А. Шевелев. – М, 1984. – 232с.
878769
  Школьник-Яррос Нейроны и межнейронные связи / Школьник-Яррос. – Л., 1965. – 228с.
878770
  Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети / С.О. Мкртчян. – М, 1971. – 232с.
878771
  Фадеев Ю.А. Нейроны коры головного мозга в системной организации поведения / Ю.А. Фадеев. – М, 1988. – 173с.
878772
  Розуменко В.Д. Нейроонкологія. Сучасний стан та проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
878773
   Нейроонтогенез. – М., 1985. – 270с.
878774
  Громов Л.А. Нейропептиды / Л.А. Громов. – Киев : Здоров"я, 1992. – 248с. – ISBN 5-311-02691-X
878775
   Нейропептиды и терморегуляция. – Минск, 1990. – 123с.
878776
  Ященко Віталій Олександрович Нейроподібні мережі, що ростуть - нова технологія обробки інформації : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Ященко Віталій Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – К., 1998. – 32л.
878777
  Шаді М С Хіллес Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Шаді М С Хіллес.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
878778
  Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
878779
  Шевченко А.И. Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика / А.И. Шевченко, В.А. Ященко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 634-643. – ISSN 1561-5359
878780
   Нейроподобные сети в робототехнике. – К., 1979. – 85с.
878781
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1990. – 80с. – ISBN 5-7702-0049-9
878782
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1991. – 78с. – ISBN 5-7702-0178-9
878783
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1992. – 79с.
878784
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1993. – 84с.
878785
   Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами / С. Максименко, Б. Ткач, Л. Литвинчук, Л. Онуфрієва // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 246-264. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
878786
  Акімова Н.В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 184-192. – ISSN 2309-1797
878787
  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л.С. Цветкова. – Москва, 1985. – 328с.
878788
   Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. – М., 1986. – 208с.
878789
  Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ решения задач / А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. – Москва, 1966. – 292 с.
878790
  Глозман Жанна Марковна Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии : Автореф. дис.... канд. психол. наук : 19.00.04 / Глозман Жанна Марковна ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 24 с.
878791
   Нейропсихология. – М., 1984. – 192с.
878792
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник / Е.Д. Хомская. – Москва : Московский университет, 1987. – 288с.
878793
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник для студ., обучающихся по направлению и специальн. "Психология" / Е.Д. Хомская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – М.; Санкт-Петербург; Нижний-Новгород : Питер, 2007. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-469-00620-6
878794
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : учебник для студ., обучающихся по направл. "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е.Д. Хомская ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с., [12] с. ил. : табл., ил. + CD. – Библиогр.: с. 473-496. – (Классический университетский учебник : посвящена 250-летию Московского университета / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 978-5-459-00730-5


  4-е изд. В настоящем издании более подробно рассмотрены основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов
878795
  Цветкова Л.С. Нейропсихология и восстановление высших прихических функций / Л.С. Цветкова. – М., 1990. – 70с.
878796
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 1 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1974. – 311 с.
878797
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 2 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1976. – 191 с.
878798
   Нейропсихология сегодня. – Москва : Московский университет, 1995. – 232с. – ISBN 5-211-03463-5
878799
  Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С50-62. – ISSN 0042-8841
878800
  Ткач Б. Нейропсихологічний підхід до проблеми людської агресії в умовах сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 124-128. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проявів людської агресії з позиції нейропсихологічного підходу. Автором зроблено спробу директивної кластеризації проявів людської агресії з урахуванням антропологічних, соціологічних та психологічних аспектів, що дозволяє ...
878801
  Наумік-Гладка Нейропсихологічний підхід до розвитку менеджменту та маркетингу ділових комунікацій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
878802
  Панфіленко В. Нейропсихологічні механізми опанування артикуляційним праксисом в онтогенезі // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 168-173. – ISBN 978-617-7090-39-6


  "Hayкoвi дocлiджeння в гaлyзi лoгoпeдiї (Н. Кабельнікова, Ю. Коломієць, О. Корнєв, M. Caвчeнкo, Є. Coбoтoвич, В.Тарасун, М. Шеремет тa iнших), нeйрoпсиxoлoгiї (Т. Ахутіна, O. Лyрiя, А. Семенович, A. Сирoтюк, Є. Хoмськa тa ін.) засвідчують, щo y ...
878803
  Литвин С.В. Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з психічною травмою : дис. ... д-ра філософії, PhD : 053 ; 05 / Литвин Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-193
878804
  Чаварга Я.М. Нейропсихофізіологічні основи полісемії // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 108-113. – ISBN 966-7400-33-5
878805
  Сурков Д.М. Нейроресусцитація та нейропротекція при тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених новонароджених : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Сурков Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпрпетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
878806
  Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата / С.А. Дамбинова. – Л, 1989. – 143с.
878807
  Буданцев А.Ю. Нейросекреторное вещество и катехоламины переднего гипоталамуса в зародышевом развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Буданцев А. Ю.; АН СССР. – М., 1968. – 27л.
878808
   Нейросекреторные элементы и их значение в организме. – М-Л, 1964. – 240с.
878809
  Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – Ленинград, 1967. – 368с.
878810
  Тараканов Е.И. Нейросекреция в норме и патологии. / Е.И. Тараканов. – М., 1968. – 220с.
878811
  Девятисильный А.С. Нейросетевая коррекция векторной гравиинерциальной системы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
878812
  Лазаренко М.А. Нейросетевая модель поля времен первых вступлений сейсмических волн в Украине / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 97-103 : рис. – Библиогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
878813
  Лазаренко М. Нейросетевое моделирование в задаче инверсии Герглотца - Вихерта многопараметрических годографов сейсмических волн / М. Лазаренко, О. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: с. 13-14. – ISSN 0203-3100
878814
  Лазаренко М.А. Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн : научные сообщения / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 126-141 : Рис. – Список літ.: с.140-141. – ISSN 0203-3100
878815
  Никитенко П.Г. Нейросетевое моделирование конкурентоспособности предприятия / Никитенко П.Г., Платонова Л.А., Леонов А.В.; НАН Беларуси, Ин-т экономики, Белорус. республиканский фонд фундамент. исследований. – Минск : Право и экономика, 2004. – 226с. – (Экономика). – ISBN 985-442-115-5
878816
  Мирошник А.А. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 180-198 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
878817
  Лазаренко М.А. Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 157-160 : Схема, рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
878818
   Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры. – Киев, 1994. – 80с.
878819
  Сыроватская Л.П. Нейроспецифический белок СР: физико-химические и иммунологические свойства, особенности распределения в нервной системе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сыроватская Л.П.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 24л.
878820
  Свечников С.В. Нейротехнические системы обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1983. – 222с.
878821
  Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейрокомп"ютерні системи : підруч. для студентів, які навч. за спец. "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" / Л.С. Ямпольський, О.І. Лісовиченко, В.В. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Дорадо-Друк, 2016. – 571, [5] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 552-564. – Бібліогр.: с. 537-551. – ISBN 978-966-2077-69-8
878822
  Василенко С.В. Нейротоксин апамин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Василенко С.В.; Ин-т биохимии. – К, 1984. – 19л.
878823
  Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе. / Г.А. Бузников. – Москва, 1987. – с.
878824
   Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканин / С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко; МОНУ; ДНУ ім. І. Франка; С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 233с. – ISBN 966-613-318-0
878825
   Нейротропна активність нової похідної ізофлавон - 7- [2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 2. – С. 153-164. – ISSN 0869-1703
878826
  Карепов В.Г. Нейротропные лекарственные средства в неврологии / В.Г. Карепов. – Киев, 1990. – 159с.
878827
  Аничков С.В. Нейрофармакология : руководство / С.В. Аничков ; АМН СССР. – Ленинград : Медицина ; Ленинградское отделение, 1982. – 384 с.
878828
  Волынкина Г.Ю. Нейрофизиологическая структура эмоциональных состояний человека. / Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов. – Ленинград, 1981. – 160с.
878829
  Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. Бехтерева. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Л., 1974. – 151с.
878830
  Рубцова Валентина Владимировна Нейрофизиологические и гуморальные механизмы функциональной организации пищевого поведения у голубей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубцова Валентина Владимировна; Азерб. ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 26л.
878831
  Крейн С. Нейрофизиологические исследования в культуре ткани. / С. Крейн. – М., 1980. – 336с.
878832
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Хрестоматия. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
878833
   Нейрофизиологические механизмы двигательной активности ракообразных. – Л., 1983. – 133с.
878834
  Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия / Т.Г. Бетелева. – М., 1983. – 175с.
878835
   Нейрофизиологические механизмы координации движений. – Л., 1972. – 140с.
878836
   Нейрофизиологические механизмы мышления. – Л., 1985. – 272с.
878837
  Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти / Т.Н. Греченко. – Москва, 1979. – 165с.
878838
   Нейрофизиологические механизмы поведения. – М., 1982. – 535с.
878839
   Нейрофизиологические механизмы поведенияч. – М., 1982. – 534с.
878840
   Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека. – Ленинград, 1974. – 248 с.
878841
  Черниговский В.Н. Нейрофизиологический анализ кортиковисцеральной рефлекторной дуги (представительство внутренних органов в коре головного мозга) / В.Н. Черниговский. – Л., 1967. – 111с.
878842
  Цитоловский Л.Е. Нейрофизиологический анализ механизмов переработки информации в обнятельном нерве и обонятельной луковице лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитоловский Л. Е.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
878843
  Энговатов В.В. Нейрофизиологический анализ ритмической активности обонятельной луковицы люгушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 108 / Энговатов В.В.; МГУ. – М, 1971. – 23л.
878844
   Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. – М., 1976. – 160с.
878845
  Швырков В.Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения / В.Б. Швырков. – Москва, 1978. – 240с.
878846
  Петрова Людмила Павловна Нейрофизиологическое исследование механизмов зрительной ориентации птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Петрова Людмила Павловна; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
878847
  Осипов Б.С. Нейрофизиология беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1982. – 82с.
878848
  Кульчицкий В.А. Нейрофизиология защитных рефлексов / В.А. Кульчицкий. – Минск : Полибиг, 1998. – 142с. – ISBN 985-6178-18-5
878849
  Сунин А.Я. Нейрофизиология зрения млекопитающих / А.Я. Сунин. – М., 1981. – 252с.
878850
  Демин Н.Н. Нейрофизиология и нейрохимия сна / Н.Н. Демин. – Ленинград, 1978. – 190с.
878851
   Нейрофизиология и проблема восстановления зрения. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144 с.
878852
  Кратин Ю.Г. Нейрофизиология и теория отражения / Ю.Г. Кратин. – Л., 1982. – 83с.
878853
  Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга: Модульный принцип организации : модульный принцип организации / А.С. Батуев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1984. – 214 с.
878854
  Шуранова Ж.П. Нейрофизиология речного рака. / Ж.П. Шуранова, Ю.М. Бурмистров. – М, 1988. – 205с.
878855
  Илюхина В.А. Нейрофизиология функциональных состояний человека / В.А. Илюхина. – Л., 1986. – 171с.
878856
  Иванов-Муромський Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика / Иванов-Муромський. – Киев, 1985. – 240с.
878857
  Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
878858
  Клименко Л.О. Нейрофізіологічні дослідження П.Г. Костюка та його школи // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 130-141. – ISBN 978-966-306-190-8
878859
   Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, О.В. Залевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1023-2427
878860
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 138-174
878861
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
878862
   Нейрофізіологічні механізми реалізації асоціативної пам"яті у ветеранів АТО/ООС, які зазнали черепно-мозкової травми / С. Корж, Н. Філімонова, М. Макарчук, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-35. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Тестування стану асоціативної пам"яті методом парних асоціацій виявило значуще зниження ефективності асоціативного запам"ятовування у ветеранів Антитерористичної операції (АТО) / операції Об"єднаних сил (ООС) із черепно-мозковими травмами, про що ...
878863
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 117-144
878864
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
878865
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 474, [210] арк. – Додатки: [210] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 398-474
878866
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 82 назви
878867
  Шварц Л.О. Нейрофізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Шварц Л.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 21 с.
878868
  Кожемяко Т.В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
878869
  Товажнянська О.Л. Нейрофізіологічні та імунологічні показники у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса / О.Л. Товажнянська, Г.П. Самойлова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 59-62. – ISSN 2524-0412
878870
  Мариньчак С.Ю. Нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні основи особистості і процес навчання // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 71-71
878871
   Нейрохимические основы обучения и памяти. – М., 1989. – 154с.
878872
  Бабийчук Г.А. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии / Г.А. Бабийчук, М.И. Шифман ; АН УССР, Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Киев : Наук. думка, 1989. – 150, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 136-151 (346 назв.)
878873
  Белый Вадим Петрович Нейрохимический анализ реакций нейронов амигдалы при возбуждении мозговых структур "положительного" и "отрицательного" подкреплений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Белый Вадим Петрович; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 25л.
878874
  Панкова Т.М. Нейрохимическое исследование гиппокамта на разных стадиях раннего постнатального отногенеза и в процессе развития длительной посттенанической потенции. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Панкова Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 16л.
878875
  Дерий Л.В. Нейрохимическое исследование физиологических состояний зимнеспящих млекопитающих : Автореф... наук: 03.00.13 / Дерий Л. В.; МГУ. – М., 1984. – 17л.
878876
   Нейрохимия. – Л., 1979. – 217с.
878877
  Белик Я.В. Нейрохимия : Библиогр. указ., 1953-1962 гг. / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 404с.
878878
   Нейрохимия : Библиогр. указ. (1963-1967 гг.) / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 524с.
878879
  Хухо Ф. Нейрохимия / Ф. Хухо. – М, 1990. – 383с.
878880
  Демин Н.Н. Нейрохимия зимней спячки млекопитающих / Н.Н. Демин. – Л, 1988. – 135с.
878881
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03 00.13 - фізіологія людини і тварини / Попова Л. Д.; МОЗ України; Харківський держ. мед.ун-т. – Харків, 2007. – 292л. – Бібліограф.: л. 252 - 292
878882
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.13 / Попова Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 53 назви
878883
  Педаченко Є.Г. Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)


  До 25-річчя Національної Академії медичних наук України.
878884
  Иванов-Муромский Нейроэлектроника, мозг, организм / Иванов-Муромский. – Киев, 1983. – 174с.
878885
  Угрюмов М.В. Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе / М.В. Угрюмов. – М, 1989. – 246с.
878886
  Раушенбах И.Ю. Нейроэндокринная регуляция развития насекомых в условиях стресса / И.Ю. Раушенбах; Сиб.отд. АН СССР; Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1990. – 159с. – ISBN 5-02-129575-2
878887
   Нейроэндокринные корреляты стресса и адаптации. – Кишинев, 1985. – 144с.
878888
   Нейроэндокринные механизмы адаптации. – Ставрополь, 1980. – 111с.
878889
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Автореф... канд. биол.наук: 01.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ. – К., 1980. – 24л.
878890
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 153л. – Бібліогр.:л.123-153
878891
  Дзержинский Николай Эдуардович Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Дзержинский Николай Эдуардович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 126л.
878892
  Дзержинский Н.Э. Нейроэндокринные механизмы фоторефректерности репродуктивной системы у птиц : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Дзержинский Н.Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
878893
  Кондратюк Елена Архиповна Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Кондратюк Елена Архиповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
878894
  Кондратюк Е.А. Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Кондратюк Е.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.132-171
878895
  Швагерль Кристиан Нейроюстиция. Место преступления: мозг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1029-5828
878896
  Свищев В.С. Нейтрализатор сильоточного инжектора Огры-II : Автореф... канд. техн.наук: / Свищев В. С.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
878897
  Казарян П.Е. Нейтрализация кислых почв / П.Е. Казарян. – М., 1968. – 32с.
878898
  Попова Э.М. Нейтрализация семантических противопоставлений в системе способов глаголльного действия.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Попова Э.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 28л.
878899
  Стрельников И.Д. Нейтрализация сперматоксинов экстрактами из органов / И.Д. Стрельников. – 4с.
878900
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки / О.Н. Меликян. – Москва, 1966. – 148с.
878901
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян О.Н.; Ин-т Африки АН СССР. – Москва, 1966. – 24л.
878902
  Этингер Нейтрализм и мир / Этингер, О.Н. Меликян. – М, 1964. – 119с.
878903
  Слюсаренко Ю.А. Нейтралитет / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 264. – ISBN 966-642-073-2
878904
   Нейтралитет Бельгии : [Сборник материалов]. – Петроград : Официальное изд. Бельгийского правительства ; Изд. "Библиотека Великой войны", 1915. – XXIX, 197 с.
878905
  Мохаммед М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохаммед М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
878906
  Прусаков Ю.М. Нейтралитет в современном международном праве / Ю.М. Прусаков. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
878907
  Ганюшкин Б.В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. – М, 1965. – 232с.
878908
  Новикова И.Н. Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 176-192. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
878909
  Наджафов Д.Г. оглы Нейтралитет США, 1935-1941 гг. / Д.Г. оглы Наджафов. – М., 1990. – 212с.
878910
  Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Ґрунтуючись на теорії ефективності, системному пюхоиі та кваліметрії, дано визначення категорії "системна ефективність". Показано, що системна ефективність залежить від міри функціональної організованості процесу довгострокового стійкого відтворення ...
878911
  Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 80-89
878912
   Нейтралізація нафтових забруднень глауконітом / В.М. Бенько, В.Г. Маслюченко, С.В. Чопань, Р.В. Сабат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
878913
  Нагірний О. Нейтралізація ризиків комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
878914
  Орлова І.С. Нейтралізація у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 217-225


  У статті пропонується розгляд проблем перекладу з точки зору теорії полісистеми, запропонованої І. Івеном-Зогаром та Г. Турі. У межах цієї теорії розглянуто поняття перекладацьких універсалій, а саме нейтралізації та нормалізації в переводе. Ці ...
878915
  Комарова Т.І. Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя в іспанському перекладі повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 267-274


  У статті розглянуто нейтралізацію як спосіб перекладу просторіччя на іспанську мову та її наслідки для перекладу. Порушується проблема відтворення конотації та зниженої експресіїдисфемізмів, пропонуються шляхи розв"язання деяких проблем перекладу ...
878916
   Нейтралізуюча активність антитіл до рослинного рабдовірусу кучерявої карликовості картоплі, щодо зоорабдовірусної інфекції на моделі вірусу везикулярного стоматиту в умовах іn vitro / Т.Ю. Мандріка, Н.М. Жолобак, З.М. Олевинська, Л.Ф. Діденко, Н.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано здатність імуноглобулінів до рослинного рабдовірусу ВККК нейтралізувати інфекційну активність зоорабдовірусу везикулярного стоматиту (BBC) у перевивній культурі тваринних клітин, що випливає з показників індексу нейтралізації та ефективності ...
878917
  Ігошкін Г.С. Нейтралітет - можливості і перспективи / Г.С. Ігошкін. – К., 1968. – 49с.
878918
  Ветчинов І.А. Нейтралітет в сучасних умовах / І.А. Ветчинов. – Київ, 1964. – 47с.
878919
  Потєхін О. Нейтралітет і позаблоковість : Про альтернативи військово-політичному союзу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-16
878920
  Потєхін О.В. Нейтралітет і позаблоковість держави: політологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепцій політичних практик позаблоковості, нейтралітету та тимчасових союзів держав, їх зв"язок з позаблоковим статусом. Статья посвячена анализу концепций политических практик внеблоковости, нейтралитета и временных союзов ...
878921
  Манжола В.А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : монографія / В.А. Манжола, В.М. Вдовенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 167с. – ISBN 966-594-924-1
878922
  Гайдуков Леонід Нейтралітет у політичній історії країн Європи / Гайдуков Леонід, Божко Сергій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 34-42
878923
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2220-1394
878924
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2220-1394
878925
  Дяченко Ф.Т. Нейтральна смуга / Ф.Т. Дяченко. – К., 1977. – 190с.
878926
  Кокотюха Андрій Нейтральна територія : Роман / Кокотюха Андрій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-049-4; 966-663-034-6
878927
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1982. – 239с.
878928
  Морозов А.В. Нейтральная полоса / А.В. Морозов. – Владивосток, 1983. – 183с.
878929
  Павлов М.Я. Нейтральная полоса. / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1972. – 174с.
878930
  Райхель Ю. Нейтральність за 1 млн. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 8


  Тактика білоруського лідера приносить йому успіх.
878931
   Нейтрально-активационный и рентгенорадиометрический анализ в геологии. – Новосибирск, 1988. – 120с.
878932
  Шицман М.Е. Нейтрально-кислородный режим на энергоблоках / М.Е. Шицман. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.
878933
  Леваковская Е.В. Нейтральной полосы нет: роман / Е.В. Леваковская. – Москва, 1979. – 543с.
878934
  Лубочкова Г.А. Нейтральные дефекты в Cdx Hg1-xTe. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лубочкова Г.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 17л.
878935
  Ивановская И.А. Нейтральные моды распада п-мезона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ивановская И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6079. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
878936
  Рекало М.П. Нейтральные слабые токи / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 328 с.
878937
  Давыденко В.М. Нейтральных нет / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1981. – 167с.
878938
  Березинский А.С. Нейтринная астрофизика / А.С. Березинский, Г.Т. Зацепин. – М, 1975. – 64с.
878939
   Нейтринная астрофизика : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 197 с.
878940
   Нейтринная физика : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1978. – 126 с.
878941
  Фаулер У. Нейтринные процессы и образование пар в массивных звездах и Сверхновых : пер. с англ. / У. Фаулер, Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1967. – 191 с.
878942
  Боровой А.А. Нейтринные эксперименты на ядерных реакторах / А.А. Боровой, С.Х. Хакимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.
878943
  Безруков Леонид Борисович Нейтринный телескоп на озере Байкал (возможность реализации) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Безруков Леонид Борисович; РАН. Ин-т ядерн. исследован. – М., 1993. – 27л.
878944
  Левицький С.М. Нейтрино - підпоручик Кіже у світі елементарних частинок // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
878945
  Азимов А. Нейтрино - призрачная частица атома : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ.: Л.А. Музеус, И.М. Павличенкова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 143 с.
878946
  Аллен Д.С. Нейтрино : Пер.с англ. / Джеймс Аллен ; пер. с англ. В.Н. Андреева и А.В. Давыдова ; под ред. и с доп. В.В. Владимирского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Проблемы физики)
878947
  Марков М.А. Нейтрино / М.А. Марков. – Москва : Наука, 1964. – 163 с.
878948
   Нейтрино : Сб.статей/ Пер. с англ. – Москва : Наука, 1970. – 360с.
878949
  Рекало М.П. Нейтрино / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173 с.
878950
  Царев В.А. Нейтрино для геофизики / В.А. Царев, В.А. Чечин. – М, 1985. – 64с.
878951
  Зацепин Г.Т. Нейтрино и нейтринная астрофизика / Г.Т. Зацепин, А.Ю. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Нейтрино. – 1984. – 235 с.
878952
  Балагуров Анатолий Михайлович Нейтрографические исследования структуры монокристаллов методом времени пролета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Балагуров Анатолий Михайлович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
878953
  Филиппов Е.М. Нейтрон-нейтронный и нейтронный гамма-методы в рудной геофизике : ( Использование эффектов рассеяния, поглощения и радиационного захвата нейтронов) / Е.М. Филиппов, Б.С. Вахтин, А.В. Новоселов. – Новосибрск : Наука, 1972. – 347с.
878954
  Лукирский П.И. Нейтрон / П.И. Лукирский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 92 с.
878955
  Бак М. Нейтрон / Бак М., Романов Ю. – Москва : Атомиздат, 1960. – 82 с. : черт.
878956
   Нейтрон. К пятидесятилетию открытия. – Москва : Наука, 1983. – 360 с.
878957
   Нейтрон: предыстория, открытие, последствия. – Москва : Наука, 1975. – 173 с.
878958
  Мирон Николай Федорович Нейтрондифракционное исследование структур и фазовых переходов в некоторых гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мирон Николай Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
878959
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини : монографія / Л.А. Булавін ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-524 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6196-9
878960
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика розчинів фулеренів : монографія / Л.А. Булавін, О.А. Кизима, А.В. Носовський ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, 2019. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8922-2
878961
  Булавін Л.А. Нейтронна оптика мезомасштабних рідин / Л.А. Булавін, К.О. Чалий. – Київ : Наукова думка, 2006. – 212 с. – ISBN 966-00-0487-4
878962
   Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання / М.Л. Карпець, Т.В. Тропін, Л.А. Булавін, Ю.В. Шмельцер // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 4. – С. 376-382. – ISSN 1818-331Х
878963
   Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / НАНУ; МОНУ; КНУТШ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАНУ; Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. – Київ : Академперіодика, 2005. – 640с. – ISBN 966-360-009-8
878964
  Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія низькоенергетичних збуджень концесованого стану : Автореф... д-ра фіз-мат.наук: 01.04.14 / Слісенко В.І.; НАН Укр.Ін-т ядерних досліджень. – К, 1995. – 35л.
878965
  Булавін Л.А. Нейтронна спектроскопія рідини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 6-7
878966
  Юз Д. Нейтронная оптика : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 156с.
878967
  Алексева Н.А. Нейтронная организация процессов переработки информации в зрительной системе речного рака : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Н. А.; Рост. гос. ун.-т. – Ростов н/Д., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
878968
  Чораян О.Г. Нейтронная организация центрального отдела зрительного анализатора лягушки / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1969. – 195с.
878969
  Изюмов Ю.А. Нейтронная спектроскопия / Ю.А. Изюмов, Н.А. Черноплеков // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1983. – Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – С. 1-328
878970
   Нейтронная физика : Сб.статей. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1961. – 371с.
878971
  Бекурц К. Нейтронная физика / К. Бекурц, К. Виртц; Пер. с англ. И.Л.Чихладзе; Под ред. Л.А. Микаэляна. – Москва, 1968. – 456с. – ISBN 5-03-001121-8
878972
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 1. – 1977. – 303 с.
878973
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 336с.
878974
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 300с.
878975
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 4. – 1977. – 347 с.
878976
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 1. – 1980. – 336 с.
878977
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 3. – 1980. – 342 с.
878978
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 4. – 1980. – 367 с.
878979
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 1. – 1984. – 403 с.
878980
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 2. – 1984. – 398 с.
878981
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 3. – 1984. – 460 с.
878982
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 4. – 1984. – 419 с.
878983
  Пасечник М.В. Нейтронная физика (средние энергии) / М.В. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1969. – 306с.
878984
  Комарова Л.О. Нейтронний метод дослідження впливу наносистем на фізичні властивості рідин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 35-39


  Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень
878985
   Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару / Д.В. Соловйов, Л.А. Булавін, В.І. Горделій, Ю.Є. Горшкова, О.І. Іваньков, Ю.С. Ковальов, А.І. Куклін, Т.Ю. Ніколаєнко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 1. – С. 83-88. – ISSN 1818-331Х
878986
  Соловйов Д.В. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Д.В. Соловйов, О.І. Іваньков, О.І. Куклін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
878987
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N + D2О / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин-важка вода при наявності іонів Na[верхній індекс +], K[верхній індекс +] та Cl[верхній індекс -]. Додавання 0.08 вагових % солі ...
878988
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N+D20 / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету,1996, 1996. – Вип.2
878989
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на трансляційну рухливість молекул води у водних розчинах електролітів / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. наук, 1994. – Вип.35
878990
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 140, [1] л. – Додатки: л. 141. – Бібліогр.: л. 124-140
878991
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
878992
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Петренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 122л. – Бібліогр.: л.110-122
878993
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Петренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
878994
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження самодифузії спирту у спиртових розчинах електролітів. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Н. Вербінська // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
878995
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 117л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.105-117
878996
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
878997
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. – Бібліогр.: л. 114-123
878998
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
878999
   Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран : монографія / Л.А. Булавін, О.І. Куклін, А.В. Носовський. Д.В. Соловйов ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 157, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-9434-9
879000
  Макара В. Нейтронно-поглинаючі матеріали на основі системи гафній-бор / В. Макара, С. Чорнобук, І. Прищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто металокерамічний матеріал на основі cистеми гафній-бор, як перспективний нейтронно-поглинаючий композит для використання в якості регулюючих стержнів ядерних реампорів. Синтезовано зразки різних складів. Проведено рентгеноструктурний, ...
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,