Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
878001
   "Народний лікар" Мар"ян Панчишин : (до 135-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.В. Магльований, М.С. Надрага, С.В. Васільєва та ін. ; наук. ред. А.В. Магльований]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2017. – 171, [1] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажчик: с. 164-171
878002
  Кудрявцев Л. "Народний паяц республіки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 6


  Український актор Микола Яковченко.
878003
  Хотин Р. "Народний рух наближав незалежність України" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.
878004
  Луцишина М. "Народні варіанти" листування у дослідженнях Г.Нудьги // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 127-131. – Бібліогр.: С. 131
878005
  Грабовський С. "Народні месники": міфи та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)


  Чи знають українські розвідники хоча б щось про радянських партизанів?
878006
  Зубрихіна О.О. "Народні оповідання" Марка Вовчка в перекладі Івана Тургенєва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 16-20. – ISSN 1996-9872
878007
  Цимбал Б. "Народні оповідання" Марка Вовчка: втрати, пошуки, знахідки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено історію автографа "Народних оповідань" Марка Вовчка, який складався з двадцяти творів.
878008
  Руденко В.Н. "Народное вето" как институт непосредственной демократии // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 3. – С.16-23. – ISSN 0132-0769
878009
  Бондаренко А.Ф. "Народное целительство": психологический анализ феномена // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.167-181
878010
   [Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  "... Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка" відсвяткував цього року піввіковий ювілей. А нещодавно на Міжнародному фольклорному фестивалі у Космачі йому було вручено Гран-прі і визнано найкращим колективом".
878011
   Народний календар. – Київ, 1962. – 255с.
878012
   Народний календар. – Київ, 1963. – 207с.
878013
   Народний календар. – Пряшів, 1963. – 192с.
878014
   Народний календар. – Київ, 1964. – 208с.
878015
  Чебанюк Олена Народний календар у традиційній картині світу українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
878016
  Гримич М. Народний календар українців Бразилії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 16-21


  В статті йдеться про народний календар українців Бразилії. Він і досі зберіг традиційну структуру, особливо це стосується сільських поселень. Разом з тим, за 100 років у ньому з"явилися нові локальні риси. Не оминув його руйнівний вплив глобалізаційних ...
878017
   Народний календар.. – Пряшів, 1971. – 160с.
878018
  Кожолянко Г. Народний карнавал "Маланка" на Буковині / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 6-17. – ISSN 2313-8505
878019
  Дзюба М.Ю. Народний контроль / М.Ю. Дзюба. – Киев, 1963. – 40с.
878020
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ : Обласне кн.-газ. в-во, 1964. – 75с.


  Про зміни, що сталися в житті радянського народу і держави за останні десятиріччя після викриття культу особи, про роботу органів партійно-державного контролю Київської промислової зони в нових умовах.
878021
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ, 1964. – 74с.
878022
  Журавльова А. Народний костюм в малярській творчості Т.Г. Шевченка // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 61-62
878023
  Коцан В.В. Народний костюм румунського населення Закарпаття кінця XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 144-154. – (Історія ; Вип. 21)
878024
   Народний лемківський календар 1994. Бібліотека Лемківщини 10. – Львів : Край, 1994
878025
  Осипчук Н. Народний лікар. Забуте ім"я: історія народного лікаря Мар"яна Панчишина // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 117). – С. 9


  "Знання і досвід - в ім’я збереження здоров’я українців. Таке життєве кредо мав лікар Мар’ян Панчишин. Недаремно ще за життя його називали народним лікарем, який не шкодував ані власного часу, ані сил, щоб допомогти незаможним українцям. Будинок, у ...
878026
  Куліш М. Народний Малахій. Мина Мазайло / М. Куліш. – Київ : Альтерпрес, 1998. – 157с. – (Нова шкільна бібліотека). – ISBN 966-542-041-0, 966-542-046-1
878027
  Рильський М. Народний мистець / М. Рильський, М. Гордійчук // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 23-25


  До 70-річчя з дня народження Л.М. Ревуцького.
878028
  Патриляк І. Народний музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 134-139. – ISBN 96966-8060-04-0
878029
  Короткий В. Народний музей історії Київського університету // Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка) / М.А. Ляшенко. – Київ : Київський університет, 1993. – С. 126
878030
  Щибря В. Народний одяг Буковини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 70-71. – ISSN 0130-6936
878031
  Кульчицька О.Л. Народний одяг Західних областей УРСР / О.Л. Кульчицька. – 15с.
878032
  Пономар Л. Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 35-40. – ISSN 2313-8505
878033
  Коцан В.В. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 118-127. – (Історія ; Вип. 19)
878034
  Чайковська Л. Народний одяг українців Холмщини в музейних збірках та приватних колекціях Західної України // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 111-115
878035
  Мицик С. Народний осінньо-зимовий календар у святковій культурі Миколаївщини кінця XIX – початку XX ст. (з етнографічних досліджень В. Дрізо-Омеляненко) : національна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 163-167


  У статті автор розкриває традиції, свята, звичаї та обряди народного осінньо-зимового календаря Миколаївщини в контексті святкової культури кінця ХІХ - поч/ ХХ ст. Матеріал статті базується на етнографічних польових дослідженнях миколаїв. етнографа та ...
878036
  Бурляй Ю.С. Народний письменник / Ю.С. Бурляй, 1957. – 99-123с.
878037
  Руденченко А.А. Народний розпис. Традиції і сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-101
878038
  Макаренко Н.Ю. Народний рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаренко Н. Ю.; КУ, Іст. факт. – К., 1995. – 18л.
878039
  Жовніренко М. Народний Рух у Донецьку // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 38-40. – ISSN 1728-9343
878040
  Тиский М.Г. Народний рух України : становлення Волин. регіон. орг. : монографія / Михайло Тиский ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 210, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 144-159 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-611-517-017-3
878041
   Народний Рух України : документи і матеріали. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Руху ; Софія, 1993. – 64 с. – ISBN 5-7707-4196-1
878042
  Удод М. Народний Рух України в контексті становлення громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 35-37. – ISSN 1728-9343
878043
  Гончарук Г.І. Народний рух України на сторінках наукового збірника "Інтелігенція і влада" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 20-30. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
878044
  Гончарук Г.І. Народний рух України у дисертаційних дослідженнях одеситів // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 45-54. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
878045
  Кожанов А. Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект / А. Кожанов, О. Шипотілова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 73-77. – ISSN 1998-4634
878046
  Піпаш В.В. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років 20 століття: закарпатський регіональний аспект : монографія / Володимир Піпаш. – Ужгород : Гражда, 2008. – 216с. : фот. – ISBN 978-966-8924-69-9
878047
  Бойко О. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової опозиційної организації до створення її програми // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-34
878048
  Чайка С. Народний рух України: віха державотворення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 1, 3
878049
   Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали X Всеукр. наук. конф., присвяч. 30-річчю НРУ : 9-10 верес. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т, Каф. історії та етнографії України ; [редкол.: Г.І. Гончарук (голова) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 143, [1] с. – На тит. арк. також: За сприяння політичної партії Народний Рух України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-546-2
878050
  Коваленко Р.Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 204-213. – ISSN 0320-9466
878051
  Лоцман Р.О. Народний спів України: від витоків до сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554


  М. Драгоманов зазначав, що в період розквіту кобзарства за часів козаччини "виринає питання про спеціалізацію, функції співаків, котре мусило наступити в звісну добу епічної творчості" С. 108.
878052
  Лавров Ф.І. Народний співець - кобзар Єгор Мовчан. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1968. – 33с.
878053
  Пільгук І.І. Народний співець Буковини Юрій Федькович / І.І. Пільгук. – К. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 26с.
878054
  Карбан А.А. Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О.Г. / А.А. Карбан, Т.В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7185-03-0
878055
  Семикрас В.В. Народний суверенітет-основа організації державної влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
878056
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 473 л. – Бібліогр.: л. 406-473
878057
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
878058
  Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
878059
  Волинська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Волинська Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 229 л. – Бібліогр.: л.207-229
878060
  Волянская Галина Миколаівна Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Волянская Галина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
878061
  Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 101-104
878062
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа : монографія / О.В. Щербанюк ; за заг. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-625-3
Кн. 1. – 2013. – 180, [3] с. – Бібліогр.: с. 161-180
878063
  Пещанський Д. Народний суд в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. / Д. Пещанський. – Київ, 1924. – 55 с.
878064
  Шкоріненко В.О. Народний танець як складова української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90.
878065
  Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
878066
  Деніз Юнвер Народний танець: регіональна специфіка, сучасний функціональний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 77-84
878067
   Народний театр : збірник багатоактних п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 276 с.
878068
  Казимиров О.А. Народний театр політичної агітації / О.А. Казимиров. – К., 1977. – 88с.
878069
  Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам"ять століть. – Київ, 1999. – № 1. – С. 60-65
878070
  Танчер В.К. Народний університет атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1962. – 40с.
878071
  Суріна Є.П. Народний університет культури / Є.П. Суріна. – Х., 1960. – 24с.
878072
   Народний учитель Микола Миколайович Палтишев // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 36/38)
878073
   Народний учитель.. – К, 1970. – 295с.
878074
  Тисяченко Гр. Народний філософ-учитель Г.С. Сковорода : Його життя та діла (1722-1794) / Гр. Тисяченко. – Лохвиця : б.в., 1922. – 88 с.
878075
  Димитров Г.М. Народний фронт / Г.М. Димитров. – Київ : Політвидав України, 1972. – 309 с.
878076
  Воротняк Т. Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається народний християнський часопис "Слово істини", який видавав митрополит Іларіон (Іван Огієнко) в Канаді. Аналізуються матеріали рубрик часопису "Митрополитальний комітет опіки над скитальниками", "Скитальниче життя", що ...
878077
   Народний художник України Віктор Пузирков : Каталог виставки. – Київ : [б.в.], 1999. – Паг. не зазнач. – (Видатні українські художники ХХ століття). – ISBN 966-95528-4-2
878078
   Народний художник України Наталя Вергун : живопис, малюнок : альбом / Харк. худож. музей ; Харк. організація Нац. спілки художників України ; [заг. ред.: В.В. Мизгіна]. – Харків, 2008. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Наталя Вергун. Живопис, малюнок
878079
  Фролова Т. Народний художних Фотій Красицький // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 136-143. – ISSN 0130-321Х
878080
  Трофимов Н.Г. Народник Василий Ивановский / Н.Г. Трофимов. – Тула, 1980. – 105с.
878081
  Лавров П.Л. Народники-Пропагандисты / П.Л. Лавров. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1925. – 287с.
878082
  Кутищев Ф.Д. Народники в литературе 70-80-х годов XIX века и роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутищев Ф.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
878083
  Дергачев А.Ф. Народники Пензенского края / А.Ф. Дергачев. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1979. – 127 с., [3] л. ил.
878084
  Лавров П.Л. Народники пропагандисты 1873-78 годов / П.Л. Лавров (П. Миртов). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Андерсона и Лойцянского", 1907. – 318 с.


  На тит. л.: В. Міяков[ский]
878085
  Ганев С. Народните читалища в етапа на изграждане на развито социалистическо общество / С. Ганев. – София, 1983. – 174с.
878086
  Пивовар С.Ф. Народництво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256-257. – ISBN 966-642-073-2
878087
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття : теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7065-95-3
878088
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80 рр. ХІХ ст. : аналіз публікацій документальних джерел / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського держ. ун-ту, 1995. – 237 с.
878089
  Гирич І. Народницький національно-демократичний напрям: В. Антонович та О. Кониський // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 201-247. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
878090
  Світленко С.І. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років : аналіз джерел архівних фондів Росії : навчальний посібник / С.І. Світленко; Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. ун-т, 1996. – 127 с.
878091
  Макареко Наталія Юріївна Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Дис... канд.істнаук: 07.00.02 / Макареко Наталія Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
878092
  Фесенко А. Народницький рух на Миргородщині // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-81. – ISSN 0869-3595
878093
  Кліценко С.В. Народницькі концепції розвитку української культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 162-169
878094
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 202-205
878095
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 163-165
878096
  Данюк І. Народницькі та державницькі аспекти історичної концепції Михайла Грушевського в ракурсі історіографічних дискусій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядаються народницькі та державницькі елементи в історичній концепції видатного українського історика Михайла Грушевського. У зв"язку із визначенням домінанти в концепції вченого виникли гострі дискусії, які носили не стільки науковий, скільки ...
878097
  Коломієць О. Народницько-лінгвістична, етноантропологічна концепція Ф. Вовка / О. Коломієць, Г. Бондаренко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 113-134. – ISSN 2518-7600


  "Зусиллями С. Сегеди, <...> В. Наулка та ін., ім"я вченого зайняло належне місце в історії української науки". - С. 119.
878098
  Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм / В.Г. Хорос. – М, 1972. – 176с.
878099
  Коновалов В.Н. Народническая литературная критика / В.Н. Коновалов. – Казань, 1975. – 106 с.
878100
   Народническая экономическая литература.. – М, 1958. – 680с.
878101
  Жукоцкий В.Д. Народнические корни ленинизма: "хитрость разума" или "ирония истории"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.51-66. – ISSN 0042-8744
878102
  Хорос В.Г. Народнические социалистические теории конца XIX века в России и их отношение к марксизму. (По материалам легальной печати) : Автореф... канд. ист.наук: / Хорос В.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1968. – 23л.
878103
  Бердзнишвили Илья Захарьевич Народническое движение в Грузии и общественнно-политические взгляды Нико Ломоури : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Бердзнишвили Илья Захарьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 18л.
878104
  Гинев В.Н. Народническое движение в Среднем Поволжье 70-е годы XIX века / В.Н. Гинев. – Москва-Ленинград, 1966. – 155с.
878105
  Абызова Л.В. Народничество - национализм - демократия: современный политический контекст // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 94-96
878106
  Бельчиков Н. Народничество в литературе и критике / Н. Бельчиков. – Москва : Советская литература, 1934. – 244 с.
878107
  Крайнева Н.Я. Народничество в работах советских исследователей за 1953-1970 гг. : указатель литературы / Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР ; сост.: Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина ; [под ред. Б.С. Итенберга]. – Москва : [Б. и.], 1971. – 232 с.
878108
  Алексеева Г.Д. Народничество в России в ХХв. / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1990. – 245с.
878109
  Даниелян С.О. Народничество и армянская литература народнического направления : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Даниелян С.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 59л.
878110
  Кімакович І. Народні анекдоти про Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 82-88. – ISBN 978-966-02-7587-4
878111
  Гнатюк В.М. Народні байки / [Уклад. та авт. пеpедм.] Володимиp Гнатюк З обpазками Микити Вихоpа. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка, 1918. – 280 с. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ; № 148])
878112
  Semeniuk Larysa Народні балади Волині й Західного Полісся в записах Лесі Українки та членів її родини: українсько-польські паралелі / Semeniuk Larysa, Danyliuk-Tereshchuk Tetiana // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 39-57. – ISSN 2353-5644
878113
   Народні балади Закарпаття. – Ужгород, 1959. – 144с.
878114
  Лінтур П.В. Народні баллади Закарпаття / П.В. Лінтур. – Львів, 1966. – 284с.
878115
  Макаренко А. Народні вислови в стилістиці журналістського твору // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 75--77
878116
  Овчаренко Л. Народні виставки картин В"ячеслава Розвадовського (1904–1906) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 52-59. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано подвижницьку діяльність В"ячеслава Розвадовського, спрямовану на початку ХХ століття на організацію та проведення на території підросійських українських губерній пересувних Народних виставок картин, вказано на значення цих ...
878117
  Яковлєва О. Народні вірування про долю в поезіях Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 244-252. – ISBN 978-966-02-7587-4
878118
  Фененко О. Народні вірування у поезії Тараса Шевченко // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 261-263
878119
  Граціанська Л.М. Народні геометричні знання на Україні // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 148-155
878120
  Пастух Р. Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7235-56-8
878121
  Грабовецький В. Народні герої Іван Пискливий і Степан Пинтя : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 40с.
878122
   Народні говори Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1969. – 144 с.
878123
   Народні депутати України першого скликання (1990-1994) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 81)
878124
  Трубчанинов М. Народні деревообробні промисли в Російській імперії у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 42-45
878125
  Шелест Г. Народні джерела в ранній творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 236-243. – ISBN 978-966-02-7587-4
878126
  Миронюк В. Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
878127
  Вертій О.І. Народні джерела творчості Івана Франка / О.І. Вертій; Терноп.ОР;Укр.тов-во охорони пам"яток історі та культури. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 255с. : іл. – (Сер.:Некрополі України(Тернопільська область)). – ISBN 966-562-178-5
878128
  Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. / Б.В. Хоменко. – Київ, 1977. – 175с.
878129
  Могила О.А. Народні джерела творчості Степана Васильченка : до питання жанрово-стильових особливостей художнього самовираження : посібник / Ю.А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 66. – ISBN 978-617-7748-38-9
878130
  Закалюк А.П. Народні дружини / А.П. Закалюк, З.І. Сущук. – Київ, 1986. – 109с.
878131
   Народні думи і балади // Повість врем"яних літ / Переказ В.Близнеця. – Харків : Фоліо, 2005. – с.191-315. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
878132
   Народні думи, пісні, балади. – Київ : Молодь, 1970. – 329 с.
878133
   Народні думи.. – К, 1986. – 173с.
878134
  Непийвода В.Л. Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 297-299. – ISBN 978-966-419-299-3
878135
  Чорпіта Д.І. Народні засідателі у радянському суді. / Д.І. Чорпіта. – К., 1957. – 23с.
878136
  Войцьо М.В. Народні засоби для профілактики грипу та застуди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
878137
  Владимиров А.О. Народні Збори в античних державах Північно-Західного Причорномор"я в перших століттях нової ери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Історія ; вип. 46)


  Розглядаються питання структури та складу Народних зборів Ольвії, Тири та Херсонеса Таврійського в перших століттях нової ери.
878138
  Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках Слобідської України // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 84-85. – ISSN 0130-6936
878139
  Лавренюк А. Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 90–97. – ISSN 2309-9356
878140
  Кожолянко Г. Народні знання на народні методи лікування українців (до питання про історичні джерела) // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 162-171. – ISBN 978-617-689-163-5
878141
  Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 33-45. – ISSN 0130-6936
878142
  Шулькевич Григорій Народні знання: учора й сьогодні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 18
878143
  Маліневська Н.П. Народні і світські пісні як джерело розвитку української літературної мови (на матеріалі рукописних збірників) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 132-141
878144
  Матейко К. Народні іграшки Західних областей УРСР : на основі Етнографічного музею АН УРСР у Львові / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 618-623. – ISSN 1028-5091
878145
  Дем"яненко Н.Д. Народні іграшки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 444-448. – ISSN 2218-4805


  У статті проаналізовано народні іграшки з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Описано їх види, матеріали виготовлення. Висвітлено польові матеріали автора народних іграшок дітей Переяславщини.
878146
  Чебанюк О. Народні ігри в системі календарно-обрядових свят українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 9
878147
  Козловський В. Народні історичні пісні про татарські напади на Україну (проблема хронотопу) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 127-132. – ISSN 1028-5091
878148
   Народні казки. – 2-ге вид. поправне. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 58)
Ч. 1. – 1906. – 52 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
878149
   Народні казки. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 68)
Ч. 2. – 1906. – 48 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
878150
  Гнатюк В.М. Народні казки / / [Уклад. та авт. передм.] Володимир Гнатюк; З образками Володимира Кобринського. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – IX, 168 с. : іл. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ка [Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; Сер. 1; ч. 136)


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
878151
  Рудченко І.Я. Народні казки (із збіpника Рудченка) / [Уклад. І.Я. Рудченко]. – [Катеринослав] : Укp. Вид-во ; Друк. Медведовського, 1917. – 118, [1] c. – (Українське видавництво в Катеринославі ; № 30)


  Зміст: Рись-мати; Брат і сестра в лісі; Попович Ясат; Летючий корабель; Царівна-жаба; Про царенка Йвана та чортову дочку; Убогий та багатий і дівка-чорнявка; Безщасний Данило й розумна жінка; Правда та Неправда; Гордий царь
878152
   Народні казки Закарпаття : у записах Петра Лінтура. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232с. : іл. – ISBN 978-966-671-161-1
878153
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; пер. з англ. А. Кpимського ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. Василюк О.Д.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 153, [5] с. – До 90-річчя НАН України. - В кн. також стаття: По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера. - Текст укр. та рос. – Бібліогр. в прим.: с.121-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-025-3


  В кн. також: Арабська повість про Антара / В. Клоустон ; Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів, вступна увага / Ж. Маспеpо; пеp. І.Я. Фpанка; Казка пpо двох бpатів / пеp. І.Я. Фpанка ; Уваги до казки пpо двох бpатів / Ем. Коскен ; пеp. І.Я. Фpанка ...
878154
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, йіх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; З англійської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : Коштом К. Фpейтага ; З дpук. В. Манецкого, під заpядом В. Годака, 1896. – 183 с. – Покажчик писателів та заголовків / Уклад. А.Ю. Кpимський: с. 170-183. – (Літературно-наукова бібліотека ; Сеp. 2 ; Кн. 6)


  В кн. також: Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів [розвідка] / Ж. Маспеpо; Пеp. І.Я. Фpанка. Казка пpо двох бpатів / Пеp. І.Я. Фpанка. Уваги до казки пpо двох бpатів [розвідка] / Ем. Коскен; Пеp. І.Я. Фpанка. Попpавки й Додатки / А.Ю. Кpимський; ...
878155
   Народні казки, зібрані Петром Івановим. – Київ : ЕксОб, 2003. – 512с. – ISBN 966-7769-25-9
878156
  Музика Т. Народні казки. "Про правду і кривду" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
878157
  Музика Тетяна Народні казки. "Про правду і кривду" : урок у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
878158
  Кузенко Петро Ярославович Народні кам"яні надмогильні хрести українських Карпат середини 18 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Кузенко П.Я.; Державна акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
878159
  Горблянський Ю. Народні криптадії - мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 120-136. – ISSN 2225-5095
878160
  Лівенцов В.О. Народні маси-будівники комунізму / В.О. Лівенцов, Ю.И. Ширяєв. – Київ, 1961. – 84с.
878161
  Передерій В.Ф. Народні маси - вирішальна сила суспільного прогресу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1956. – 40с.
878162
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 1. – 1917. – 128 с. : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
878163
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 2. – 1918. – С. 129-229 : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
878164
  Кизя Л.Є. Народні месники / Л.Є. Кизя. – Львів, 1960. – 172с.
878165
  Кейда Ф.Ф. Народні месники України у фольклорі / Федір Кейда, Степан Мишанич ; М-во освіти України, Донецький держ. ун-т. – Донецьк : Кассіопея, 1998. – 113 с. – ISBN 966-7418-07-3
878166
  Васянович О. Народні метеорологічні знання українців в електронних та друкованих засобах масової інформації (аналіз джерельної бази) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 69-75. – ISSN 0130-6936
878167
  Гриченко І.Т. Народні музеї Сумщини / І.Т. Гриченко, Л.П. Сапухіна. – Х., 1970. – 96с.
878168
   Народні музеї.. – К, 1964. – 52с.
878169
  Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні / М.В. Лисенко. – Київ, 1955. – 63с.
878170
  Потапчук І.М. Народні назви гідрографічних об"єктів у Західно-подільських говірках // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 40-41
878171
  Пошивайло С. Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 580-583. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
878172
  Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 99-105. – ISSN 1727-0200
878173
  Потапчук І.М. Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 109-117. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
878174
  Давидюк Л. Народні наративи в "Спогадах" Юзефа Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 12-16. – ISSN 2306-028X
878175
  Костюклу Н. Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової війни на теренах України та Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 275-285


  Відомо, що під час Першої світової війни на фронтах Галіції, Румунії та Кавказу, де протистояння відбувалося між російськими та турецькими військами, обома сторонами було взято багато військовополонених. За різними підрахунками кількість турецьких ...
878176
  Давидюк Л. Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви" Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 216-224. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядаються народні оповідання, записані Юзефом Ігнацієм Крашевським під час перебування на Західному Поліссі. Особлива увага приділяється аналізу жанрових особливостей народних наративів, їх регіонального побутування. В ході дослідження ...
878177
  Гнатюк В.М. Народні новели / Володимиp Гнатюк З обpазками Володимира Кобринського. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка], 1918. – 184 с. – Прим. дефектний, вилуч. пеpедм. с. V-XI
878178
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург : Вид. Куліш, 1858. – 189с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878179
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург
Т. 2 : Два сини. Не до пари та ін. – 1862. – 207с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878180
  Вовчок Марко Народні оповідання : Козачка. Два сини / Марко Вовчок. – Біла на Підляшшу : Пpосвіт.-Видавн. Т-во "Рідне Слово". [З дpук. Пpосвіт.-Видавн. Т-ва "Рідне Слово"], 1918. – 32 с.
878181
  Толстой Л.Н. Народні оповідання / Л. Толстой. – Київ : Друк. Л.В. Хміліовського, 1919. – 47 с.
878182
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 136с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878183
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1977. – 293с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878184
   Народні оповідання. – К. : Наукова думка, 1983. – 504 с.
878185
  Вовчок Марко Народні оповідання : повісті та оповідання : для серед. шк віку / Марко Вовчок ; худож. В. Ульянова. – Київ : Веселка, 1983. – 276 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878186
   Народні оповідання. – Київ, 1986. – 336 с.
878187
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1986. – 332с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка української класики "Дніпро")
878188
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1989. – 270с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-308-00477-3
878189
   Народні оповідання / [ упоряд. С.В. Мишанич ]. – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-029-1
878190
  Вовчок М. Народні оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Vivat, 2018. – 175, [1] с. : портр., іл. – Справжнє ім"я авт.: Марія Вілінська. - Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-278-1
878191
  Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 250 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0675-6
878192
   Народні оповідки про Пушкіна і Міцкевича = Opowiastki ludowe o Puszkinie i Mickiewiczu. – Київ; Люблін : Wojewodzki osrodek kultury w Lublinie, 2007. – 43c. – Тит. аркуш парал. українською та польською мовами. – ISBN 83-89464-08-X
878193
  Герасименко Л.С. Народні ополченці Києва під час першої спроби німців прорватись у місто (липень 1941 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль київських ополченців у відбитті першої спроби німців захопити Київ у Центральному секторі оборони міста в липні 1941 р. The article deals with the role of Kyiv emergency volunteer corps during the first attempt of German to capture the ...
878194
  Камінський С. Народні панцерники в гібридній війні на Донбасі : [військ.-іст. іл. видання] / Сергій Камінський. – Київ : ДрімАрт, 2021. – 223, [1] с. : іл. – На обкл. також: 75 шушпанцерів у деталях. – ISBN 978-966-97210-2-0


  У пр. № 1739910 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка від автора на пам"ять з найкращими побажаннями. Підпис. 16.08.2021 р.
878195
  Зінченко Н. Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького / Н. Зінченко, А. Шкарупа // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 5--6
878196
  Хоменко Я. Народні перекази та легенди про шевченкову могилу. / Я. Хоменко, 1929. – 20с.
878197
   Народні перлини : укр. нар. пісні / [упорядкував Михайло Стельмах]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 214 с. – Мініатюрне видання
878198
   Народні перлини. – Київ : Дніпро, 1971. – 391 с. – (Українські народні пісні)
878199
   Народні пісні : Записи Людмили Єфремової. – Київ : Наукова думка, 2006. – 575с. – ISBN 966-00-0437-0
878200
  Іваницький А. Народні пісні Берестейщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 34-56. – ISSN 0130-6936
878201
   Народні пісні братніх республік СРСР,. – К, 1987. – 28с.
878202
   Народні пісні братніх республік СРСР.. – Київ : Музична Україна, 1982. – 169 с.
878203
  Федькович Ю.А. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / Ю.А. Федькович. – Київ : Музична Україна, 1968. – 222с.
878204
  Верьовка Г. Народні пісні в записах Григорій Верьовки / Г. Верьовка. – Київ : Музична Україна, 1974. – 176с.
878205
  Вагилевич І. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / І. Вагилевич. – Київ : Музична Україна, 1983. – 160 с.
878206
  Манжура І.І. Народні пісні в записах Івана Манжури / І.І. Манжура. – Київ : Музична Україна, 1974. – 351с.
878207
  Нечуй-Левицький Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / Нечуй-Левицький. – Київ : Музична Україна, 1985. – 103 с.
878208
  Франко І.Я. Народні пісні в записах Івана Франка / І.Я. Франко; [упорядкув., передмова та прим. О.І. Дея]. – Львів : Каменяр, 1966. – 427 с.
878209
  Вовчок Марко Народні пісні в записах Марка Вовчка : Двісті українських пісень: Реставрація за рукописними та друкованими джерелами упорядкування / Вовчок Марко. – Київ : Музична Україна, 1979. – 216с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878210
  Шашкевич М.С. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / М.С. Шашкевич; [упорядкув., вступ. ст. і прим. М.Й. Шалати]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 112 с.
878211
   Народні пісні в записах Миколи Гоголя. – Київ : Музична Україна, 1985. – 208с.
878212
  Павлик М. Народні пісні в записах Михайла Павлика / М. Павлик; упорядкув. і примітки О.І. Дей, В.А. Качкан. – Київ : Музична Україна, 1974. – 320 с.
878213
  Маковей Народні пісні в записах Осипа Маковея / Маковей. – Київ : Музична Україна
2. – 1981. – 99с.
878214
  Тичина П.Г. Народні пісні в записах Павла Тичини / Павло Тичина. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с., [1] арк. портр.
878215
  Мирний П. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Музична Україна, 1977. – 198с.
878216
  Козланюк П.С. Народні пісні в записах Петра Козланюка / П.С. Козланюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 112с.
878217
  Руданський С.В. Народні пісні в записах Степана Руданського / С.В. Руданський. – Київ : Музична Україна, 1972. – 291 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
878218
  Романченко Т. Народні пісні в записах Трохима Романченка / Т. Романченко. – Київ : Музична Україна, 1980. – 104с.
878219
  Цимбора Ю. Народні пісні для мішаного і жіночого хору. / Ю. Цимбора, 1956. – 79с.
878220
  Ярошинська Є.І. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / Є.І. Ярошинська. – Київ : Музична Україна, 1972. – 322 с.
878221
  Дніпрова Чайка Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Л.О. Дніпрова Чайка (Василевська) ; упоряд., вступ. ст. і прим. О. І. Дей, В.Г. Пінчук. – Київ : Музична Україна, 1974. – 215 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
878222
   Народні пісні з голосу Параски Павлюк / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрав і упорядкував В. Сокіл ; [наук. ред. Г. Дем"ян ; вступ. слово С.П. Павлюк.]. – Львів : Афіша, 2009. – 203, [5] с. : фотоіл., ноти. – ISBN 978-966-02-4989-9
878223
   Народні пісні на слова Тараса Шевченко.. – К, 1961. – 240с.
878224
   Народні пісні сучасної Дніпропетровщини / М-во освіти і науки України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-794-9
Вип. 1 : Томаківський район / [упоряд.: Г. Пшенічкіна, А. Любимова]. – 2016. – 55, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
878225
  Малинська Н. Народні пісні та думи в оцінці С. Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 199-202. – ISBN 966-594-298-0
878226
   Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна : [збірник. – Чернігів : Управління у справах преси та інформації, 2001. – 364 с. : портр. – ISBN 966-533-141-8
878227
  Денис Народні повір"я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі / Денис, (Ханас) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 48-60. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
878228
  Мушкетик Л. Народні погляди на війну та вояччину в українській фольклорній традиції // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 42-60. – ISSN 2522-9834
878229
  Жарков С.Н. Народні прикмети і завбачення погоди : На допомогу вчителеві при проведенні з учнями спостережень погоди / С.Н. Жарков; Пер. з видання Учпедгізу РРФСР. – Київ : Радянська школа, 1956. – 160с.
878230
  Маштакова Н.В. Народні прикмети як елемент мовної картини світу російської та німецької культур // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 322-329. – ISBN 978-966-2303-00-1
878231
  Зимомря М. Народні промисли Закарпаття у контексті фольклорних традицій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-206
878232
   Народні промисли Закарпаття.. – Ужгород, 1969. – 96с.
878233
  Ющенко Оксана Народні промисли та ремесла Поділля: історико-етнографічні дослідження краю XIX-XX ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 92-98. – ISSN 0130-6936
878234
  Сауляк Б. Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 95-100. – ISSN 2664-4282
878235
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 6-10. – Бібліогр. 8 назв
878236
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 6-8
878237
  Тихонова Євгенія Анатолівна Народні Ради депутатів трудящих Болгарії у боротьбі за соціалізм / Тихонова Євгенія Анатолівна. – Київ : АН УРСР, 1954. – 164с.
878238
  Коцур Ю. Народні ремесла та промисли Роменщини у 20-30-х роках XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 70-77. – ISSN 0130-6936
878239
  Юрченко В. Народні розваги на українському ярмарку (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 49-55
878240
  Стецюк К.І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х роках 17 ст. / К.І. Стецюк. – Київ, 1960. – 364с.
878241
   Народні самодіяльні.. – Київ, 1982. – 172с.
878242
  Пригорницький В.В. Народні свята / В.В. Пригорницький. – Ужгород, 1989. – 146 с.
878243
  Закович М.М. Народні свята Радянського Прикарпаття / М.М. Закович. – Ужгород, 1971. – 80с.
878244
  Сенько С. Народні символи у фольклорі та металевих малих формах архітектури Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 83-86. – (Філологія ; Вип. 19)
878245
  Кирдан Б.П. Народні співці-музиканти на Україні / Б.П. Кирдан, А.Ф. Омельченко. – Київ, 1980. – 180с.
878246
   Народні співці радянської Украъни. – Київ, 1955. – 288 с.
878247
  Войтович Н. Народні способи захисту від шкідливих дій "нечистих" мерців (на польових матеріалах з Бойківщини) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 61-66. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
878248
  Жарков С.Н. Народні та наукові приміти про погоду / С.Н. Жарков. – Изд. 2-е. – Харків, 1929. – 96с.
878249
  Корнієнко І.С. Народні таланти / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 102с.
878250
  Соолмченко О.Г. Народні таланти Прикарпаття / О.Г. Соолмченко. – К., 1969. – 160с.
878251
   Народні твори про голодомор 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці XX - на початку XXI ст. : [збірник фольклорних творів про голодомор] / [вступ. стаття, упорядкування та прим. О.М. Гончаренко]. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2011. – 240 с. : фотогр. – Пам"яті жертв голодоморів в Україні присвячується. – Бібліогр.: с. 214-226. – ISBN 978-966-2311-66-2
878252
  Руденко Л. Народні традиції в екологічному вихованні учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.38-40. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
878253
  Сакович І.В. Народні традиції в українській художній промисловості. / І.В. Сакович. – К., 1975. – 183с.
878254
  Зюбровський А.В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX - на початку XXI століття : (за матеріалами Південно-Західного іст.-етногр. регіону) / Андрій Зюбровський ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Покажч. геогр. назв: с. 188-190. – Бібліогр.: с. 140-158. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1646-0
878255
  Малець Н.Б. Народні традиції та звичаї в обрядовій культурі Українських Карпат кінця XIX-XX ст. / Н.Б. Малець, О.О. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 108-111. – ISSN 2520-6419


  "У статті автори розглядають народні традиції дерев.яного житлового будівництва; людину в народній казці; проблеми походження феномену писанкарства; роль води в традиційній обрядовості українців Карпат другої половини ХІХ–ХХ ст. Досліджують традиції та ...
878256
  Воробєй О. Народні традиції та методи виготовлення барвників та побутових засобів догляду за одягом на Поділлі в 20-ті - 60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 557-559. – ISBN 978-966-171-795-3


  За матеріалами польових досліджень.
878257
  Гуменюк П. Народні традиції та фольклор очима дитини (за творами О. Довженка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 304-310.
878258
  Король Н. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: мистецька вартість стилістичних інтерпретацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 234-240. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано інтерпретації народних традицій у дитячому одязі, який виготовляють на промислових підприємствах сучасної України. Зокрема, звенуто увагу на особливості стилізації кроїв, форм та декору народного костюма в сучасному одязі для дітей ...
878259
  Мухіна В.В. Народні традиції як елемент формування духовно-етичного та соціального розвитку особистості студента ВНЗ // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 152-159. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено питанням формування духовного, етичного та соціального розвитку особистості студента вищого навчального закладу. Виділено й описано характерні особливості студентського віку. Визначені шляхи залучення студентської молоді до народної ...
878260
  Кедрова М.В. Народні університети культури / М.В. Кедрова. – Львів, 1959. – 16 с.
878261
  Шевченко Л.А. Народні університети на Україні / Л.А. Шевченко. – К, 1963. – 30с.
878262
   Народні університети.. – К, 1962. – 120с.
878263
   Народні усмішки. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 64 с.
878264
   Народні усмішки / [упорядник Ф.Ю. Маківчук ; худож. Л.Б. Каплан ; грав. на дереві В.К. Стеценка]. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 125 с. : іл. – Мініатюрне видання
878265
   Народні усмішки. – Киев : Дніпро, 1966. – 126 с. : іл. – Мініатюрне видання
878266
   Народні усмішки. – Київ : Дніпро, 1969. – 190 с. : іл. – Мініатюрне видання
878267
   Народні усмішки : українські анекдоти, жарти, дотепи. – Київ : Дніпро, 1974. – 206 с. : іл. – Мініатюрне видання
878268
   Народні усмішки. – К, 1986. – 310с.
878269
  Зюбровський А. Народні уявлення про забутий у печі хліб українського населення історико-етнографічної Волині кінця ХІХ – початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 5-14. – ISSN 2309-9356


  У запропонованій статті досліджується локальна специфіка, семантика та генеза народних світоглядних уявлень про властивості та функції, поведінкові стереотипи, табу та приписи, пов"язані із забутим у печі хлібом в українського населення ...
878270
  Павленко І. Народні уявлення про смерть (на матеріалі українських та російських паремій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 36-41
878271
  Малаш О.В. Народні флорономени у болгарській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Малаш Олександра Василівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
878272
   Народні хинські оповідання.. – 47с.
878273
  Ладний А. Народні хорові колективи: сучасний український контекст // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 216-222. – ISSN 2413-4767
878274
  Гафурова О.В. Народні художні промисли в Україні: проблеми правового регулювання / О.В. Гафурова, М.А. Дейнега // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 2226-3209
878275
  Габчак Н.Ф. Народні художні промисли та сувенірні бренди Закарпаття, пов"язаних з виготовленням сувенірної продукції, їх збереження та відродження в межах адміністративно-територіальних одиниць досліджуваної території // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 289-292
878276
   Народні художні промисли України. – Київ, 1979. – 99с.
878277
   Народні художні промисли УРСР. – Київ, 1986. – 142с.
878278
  Драгоманов М.П. Народні школи на Украйіні серед житьтьа і письменства в Россійі М. Драгоманова [Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії М. Драгоманова]. – Geneve ; Bale ; Lyon : Вид. "Гpомада" ; H. Georg, 1877. – 152 с. – (Les Ecoles Populaires en Ukraine par M. Dragomanow)
878279
  Шульгина Л. Народній Календар / Л. Шульгина. – Київ : Друкарня К.Ф. Книгоспілки
Ч. 3 : Великдень. – 1925. – 32 с.
878280
  Куліш М. Народній Малахій : трагедійне / Микола Куліш. – Філядельфія : Київ, 1952. – 67 с. – Шифр. дубл. 8ут Кулі.
878281
  Гусєв В.І. Народність / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 257. – ISBN 966-642-073-2
878282
  Сушицький Ф.П. Народність в творах Шевченка.. – Київ : Видав. педагогічного журналу "Вільна українська школа", 1918. – 13с.


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
878283
  Скупейко Л. Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в українській критиці 30-40-х років ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 16-31. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано зміст і функції понять "народність" і "народний характер" у контексті формування новочасного художнього мислення та усвідомлення національної своєрідності української літератури. Зазначено, що в літературно-критичній думці ...
878284
  Ляшенко І.Ф. Народність і національна характерність музики / І.Ф. Ляшенко. – К., 1957. – 92с.
878285
  Мудрик В.Г. Народність церковнопарафіяльної школи в Україні XVIII – XIX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 169-177
878286
  Кирилюк Е.П. Народність Шевченка. / Е.П. Кирилюк, 1949. – 9-24с.
878287
   Народність шкільних підручників Августина Волошина // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 189-206. – ISBN 978-966-671-338-7
878288
  Гамшеєва В.М. Народність як основа творчого методу Арама Хачатуряна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 133-135
878289
  Рева Л.В. Народність: ідейно-тематичні критерії українця і росіянина (на матеріалі творів "На пристані" В. Винниченка та "Вовчий перекат" І. Шмельова) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 226-229. – ISBN 978-966-171-217-0
878290
  Вовчок Марко Народнї оповіданя [Народні оповідання] / Марко Вовчок ; Переклав Василь Доманцький. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки
Т. 3. – 1904. – 335 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
878291
  Латухина Н.А. Народно-героическая эпопея В. Я. Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Латухина Н. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 17л.
878292
  Бычков С.П. Народно-героическая эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / С.П. Бычков. – Москва, 1949. – 40с.
878293
   Народно-господарський план Харківської області на 1935 рік. – Харків, 1935. – 407 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
878294
   Народно-господарчий план Києва на 1935 рік. – Київ : Видання Міськплану, 1935. – 216 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
878295
  Бартошевич А.В. Народно-гуманистические основы комедии Шекспира. (Вопросы поэтики). : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Бартошевич А.В.; Гос. ин-т театрального искусства им. А.В.Луначарского. Кафедра истории зарубежного театра. – М., 1965. – 20л.
878296
  Комиренко И.Д. Народно-демократическая партия Афганистана на новом этапе революционных преобразований / И.Д. Комиренко, И.Г. Майдан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 16-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
878297
  Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978-1979 гг.) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования Украины, Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь : Симферопольский государственный университет, 1999. – 359, [1] с. – Имен. указ.: с. 340-353. – Библиогр.: с. 322-339. – ISBN 966-7404-16-1
878298
  Манусевич А.Я. Народно-демократическая Польша на пути к социализму : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории О-ва в Москве / А.Я. Манусевич, канд. ист. наук ; Всесоюзное О-во по распространению политических и научных знаний. – Москва : [Правда], 1950. – 39 с.
878299
   Народно-демократическая Польша. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 88с.
878300
  Макогон С.Е. Народно-Демократическая Республика Чехословакия / С.Е. Макогон. – М, 1954. – 100с.
878301
  Лаврухин И.М. Народно-демократическая Чехословакия на пути к социализму : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Всесоюзн. общ. по распростран. полит. и науч. знаний ; [действит. чл. общ. И.М. Лаврухин]. – Москва, 1950. – 32 с.
878302
   Народно-демократическая Чехословакия. : Рекомендательный указатель лит-ры. – Ленинград, 1950. – 30с.
878303
  Манусевич А.Я. Народно-демократические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: К 40-летию / А.Я. Манусевич. – Москва, 1984. – 64с.
878304
  Гонюкова Л. Народно-демократична опозиція та її місце в трансформаційних політичних процесах в Україні в другій половині 80-х років ХХ століття / Л. Гонюкова, В. Морозов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 163-172.
878305
  Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 174 с.
878306
  Радчук-Павленко Народно-исторические основы развития древнерусской литературы 14-15 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радчук-Павленко С.Т. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 23 с.
878307
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Півдня України (XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шеремет Віта Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
878308
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 282-291. – ISSN 2225-7586
878309
  Штундер З.К. Народно-ладовые основы гармонии Н.В.Лысенко. : Автореф... канд. искусствовед..наук: / Штундер З.К.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского.. – К., 1965. – 19л.
878310
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе / П.П. Белов ; Ростов на Дону пед. ин-т. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1962. – 218 с.
878311
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
878312
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
878313
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
878314
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
878315
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
878316
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
878317
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
878318
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
878319
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
878320
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
878321
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
878322
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
878323
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
878324
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
878325
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
878326
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
878327
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
878328
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
878329
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
878330
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
878331
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
878332
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
878333
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
878334
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
878335
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
878336
  Дяків В.М. Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20-30-ті роки XX ст. / Володимир Дяків ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2019. – 197, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажчик: с. 191-198. – Бібліогр.: с. 176-190 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1701-6
878337
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
878338
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
878339
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
878340
  Гринчук М. Народно просвітницька діяльність Володимира Антоновича // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 404-405. – ISBN 978-966-683-402-0
878341
   Народногосподарське використання малих річок УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 140 с.
878342
   Народногосподарський план м. Киева на 1936 рік : додаток: статистично-економічний довідник за 1929-1935 р.р. – Київ : Видання Міськплану, 1936. – 295 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
878343
   Народногосподарський план УСРР на 1935 рік. – Київ : Держвидав "Народне господарство та облік", 1935. – 256 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
878344
  Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. / В.С. Румянцева. – М., 1986. – 262с.
878345
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество / В.П. Самойлович. – Киев, 1977. – 232 с.
878346
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П. Самойлович. – Киев, 1989. – 342 с.
878347
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
878348
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
878349
  Добровольскас А.В. Народное благосостояние : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добровольскас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1979. – 24л.
878350
   Народное благосостояние : Методология и методика исследования. – Москва : Наука, 1988. – 302, [2] с.
878351
  Саркисян Г.С. Народное благосостояние в СССР / Г.С. Саркисян. – М., 1983. – 279с.
878352
   Народное благосостояние.. – М, 1991. – 253с.
878353
   Народное войско польское 1943-1963. – Варшава : Издательство ПАП, 1963. – 32 с.
878354
  Юрлова Т.Ф. Народное восстание 1857-1959 гг. в Индии и английское общество / Т.Ф. Юрлова. – М., 1991. – 140с.
878355
  Петченко Ю.В. Народное восстание 1857-59 годов в Индии против английского колониального владычества : Автореф... канд. ист.наук: / Петченко Ю.В.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
878356
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 г. в Корее / Ф.И. Шабшина. – М., 1952. – 278с.
878357
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 года в Корее / Ф.И. Шабшина. – 2-е изд., перераб. – М., 1958. – 214с.
878358
   Народное восстание в Индии в 1857-1859. – Москва, 1957. – 327с.
878359
  Соатов С.С. Народное восстание в Кокандском ханстве в 1873 - 1876 гг. / С.С. Соатов. – Фергана, 1949. – 22с.
878360
   Народное гончарство России.. – М, 1987. – 168с.
878361
  Бекмухамедов Х.Ю. Народное движение в Бухаре 1910 года : Автореф... канд. ист. наук: / Х.Ю. Бекмухамедов. – Ташкент : [б. и.], 1949. – 12 с.
878362
  Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. / М.В. Чураков. – М., 1990. – 205с.
878363
  Фирсов Н.Н. Народное движение в России до ХІХ в. / Н.Н. Фирсов. – Москва, 1924. – 200с.
878364
  Станишевский В.П. Народное движение в смутное время. / В.П. Станишевский. – М., 1919. – 20с.
878365
  Захарова М.Н. Народное движение в США против рабства 1831-1860. / М.Н. Захарова. – М., 1965. – 452с.
878366
  Лесохина Э.И. Народное движение во Франции при Генрихе IV (1589-1610 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесохина Э.И. – Москва, 1950. – 11 с..
878367
  Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной степи Казахстана в годы третьей Сталинской пятилетки (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шерстобитов В. П.; Моск. ист. архивн. ин-т М-ва культ СССР, Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 20 с.
878368
  Костяева А.С. Народное движение накануне революции 1911 г. в Китае : Автореф... канд .ист.наук: / Костяева А. С.; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М., 1966. – 16л.
878369
  Мыльцев П.А. Народное движение против французского колониального захвата на Мадагаскаре / П.А. Мыльцев. – Саратов, 1985. – 36с.
878370
  Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л.Д. Рондели. – М, 1984. – 143с.
878371
  Оразбаев Н.А. Народное декоративно-прикладное искусство казахов. / Н.А. Оразбаев. – Л, 1970. – 208с.
878372
   Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. – Москва, 1968. – 147с.
878373
  Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока / Н.И. Каплан. – М., 1980. – 125с.
878374
  Сычева Н.С. Народное декоративно-прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Н.С. Сычева. – М., 1980. – 35с.
878375
  Арбат Ю. Народное декоративное искусство / Ю. Арбат. – Москва : Советский художник, 1963. – 47, [1] с.
878376
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Закавказья и его мастера = Декоративное искусство народов СССР / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственное архитектурное издательство, 1948. – 176 с. – Библиогр.: с. 169-174
878377
  Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство казанских татар, его развитие, истоки : Автореф. дис. ... д-ра искусствовед. наук : 17.00.05 / Валеев Ф.Х. ; Акад. художеств СССР. – Москва, 1980. – 50 с.
878378
  Зеленчук В.С. Народное декоративное искусство Молдавии / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1968. – 127с.
878379
   Народное декоративное искусство РСФСР.. – М, 1957. – 378с.
878380
   Народное декоративное искусство Советского Узбекистана.. – Ташкент, 1954. – 189с.
878381
   Народное декоративное искусство СССР. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 164 с.
878382
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Украины и его мастера / М.В. Бабенчиков. – Москва : Гос. Архитектурн. изд-во, 1945. – 88 с. : ил., портр.
878383
  Захарчук-Чучай Народное декоративное искусство Яворивщины : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Захарчук-Чучай Р.В.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
878384
  Бакунин М.А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель / М.А. Бакунин ; под ред. и с предисл. Н.Ф. Мельниковой. – Москва : [б. и.], 1917. – 47 с. – Тип. "Печатный труд"
878385
  Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран / В.Л. Воронина. – Москва, 1972. – 141 с.
878386
  Приходько Н.П. Народное жилище рабочих Донбасса. (Ист.-этногр. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: / Приходько Н.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – К., 1960. – 19л.
878387
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – X, 125 с.
878388
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип.Альтшулера, 1906. – VI, 955 с. – (Всеобщая библиотека Г.В. Львовича)
878389
  Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология / Б.Я. Смулевич. – Москва, 1965. – 232с.
878390
  Ализаде Г.М. Народное зодчество Азербайджана и его прогрессивные традиции / Ализаде Г.М. ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Акад. наук АзССР, 1963. – 228 с. – Библиогр.: с. 109-112
878391
  Аршакуни О.К. Народное зодчество Пскова = The folk architecture of Pskov. The architectural heritage of P. Spegalsku : архитектурное наследие Ю.П. Спегальского ; [предисл. Ю.С. Ушакова] / О.К. Аршакуни. – Москва : Стройиздат, 1987. – 197 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 82-85
878392
  Прибега Л.В. Народное зодчество Украины / Л.В. Прибега. – Киев, 1987. – 100 с.
878393
  Тихазе К.И. Народное зодчество Эстонии / К.И. Тихазе. – Ленинград : Изд-во лит-ры по строит., 1964. – 164 с.
878394
  Папухян Н.Ц. Народное зодчество юго-восточных районов Армянской ССР : Автореф... Канд.архитектуры.наук: / Папухян Н.Ц.; Ереван.политехн.ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
878395
  Ерлашова А.С. Народное и прикладное искусство Кавказа и Закавказьяё / А.С. Ерлашова. – М., 1970. – 16с.
878396
  Ставиский Б. Народное и прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Б. Ставиский, . – М., 1970. – 11с.
878397
  Малия Е.М. Народное изобразительное искусство абхазов : Автореф... канд. ист.наук: / Малия Е.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Сухуми, 1965. – 19л.
878398
  Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов / А.П. Косменко. – Л., 1984. – 200с.
878399
  Василенко В.М. Народное искусство / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 294с.
878400
   Народное искусство [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
878401
   Народное искусство башкир. – Ленинград, 1968. – 110с.
878402
   Народное искусство в Албании. – Тирана, 1959. – 11с.
878403
   Народное искусство в изданиях Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества 1922-1927 / сост. под. рук. и наблюдением Марка Азадовского. – [Иркутск : Власть труда], 1927. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
878404
   Народное искусство Галиции и Буковины и земский союз в 1916-1917 гг.. – К, 1919. – 67с.
878405
  Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. / Т.С. Семенова. – Москва, 1977. – 246с.
878406
  Банников В.Н. Народное искусство как образовательная парадигма этнопедагогичес-кого образования (культурологическая, психологическая и воспита-тельная составляющие) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
878407
  Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М, 1983. – 343с.
878408
   Народное искусство Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 56 с.
878409
   Народное искусство Киргизии с древнейших времен и до наших дней : выставка : [каталог]. – Москва : Советский художник, 1975. – [31] с. : ил.
878410
   Народное искусство Ленинградской области. – Ленинград, 1985. – 125с.
878411
  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 192с.
878412
  Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев / А. Зарембский. – Ленинград : Издание государственного русского музея, 1928. – 47 с.
878413
  Ганцкая О.А. Народное искусство Польши / О.А. Ганцкая. – М, 1970. – 184с.
878414
  Некрасова М.А. Народное искусство России / М.А. Некрасова. – Москва, 1983. – 220с.
878415
   Народное искусство Российской Федерации. – Ленинград, 1981. – 204с.
878416
   Народное искусство РСФСР. – Москва, 1962. – 11с.
878417
  Опреску Г. Народное искусство Румынии. / Г. Опреску. – М, 1960. – 80с.
878418
  Ильина-Охрименко Народное искусство семейских Забайкалья XIX-XX веков : резьба и роспись / Г.И. Ильина-Охрименко. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1972. – 88 с.
878419
   Народное искусство СССР.. – М, 1972. – 11с.
878420
   Народное искусство Тверского края.. – Калинин, 1971. – 100с.
878421
  Лукин М.П. Народное искусство устюжан. / М.П. Лукин, Н.М. Давыдова. – Вологда, 1971. – 64с.
878422
   Народное искусство Чукотки : резьба по кости; каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 39 с.
878423
   Народное искусство Якутии. – Ленинград, 1981. – 144с.
878424
   Народное искусство.. – Вологда, 1966. – 56с.
878425
  Канцедикас А.С. Народное искусство. / А.С. Канцедикас. – М., 1975. – 55с.
878426
   Народное искусство.. – М-Львов-Херсон, 1989. – 40с.
878427
  Шимон А.А. Народное кинотворчество / А.А. Шимон. – Киев, 1985. – 216с.
878428
   Народное красное слово.. – Пенза, 1959. – 158с.
878429
  Ювченко Надежда Народное музыкальное творчество Беларуси : аутентика и модификации на современной театральной сцене // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 75-79. – ISSN 0130-6936
878430
  Белоконский И.П. Народное начальное образование в Курской губернии : с диаграммами и картограммою / Сост. зав. Стат. бюро И.П. Белоконский. – 2-е изд., испр. и доп. – Курск : Изд. Курского губернского земства ; тип. Губ. земства, 1897. – [2], 6, IV, 489 с., 9 л. диагр.


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
878431
  Иванова Е. Народное обазование в СССР / Е. Иванова, 1964. – 70с.
878432
  Данев А.М. Народное образование / А.М. Данев. – М, 1948. – 478с.
878433
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1995
878434
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1995
878435
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1995
878436
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1995
878437
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1995
878438
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1995
878439
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1995
878440
   Народное образование. – Москва
№ 8/9. – 1995
878441
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1995
878442
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1996
878443
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1996
878444
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1996
878445
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1996
878446
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1996
878447
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1996
878448
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1996
878449
   Народное образование. – Москва
№ 8. – 1996
878450
   Народное образование. – Москва
№ 9. – 1996
878451
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1996
878452
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1997
878453
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1997
878454
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1997
878455
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1997
878456
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1997
878457
  Саевич П. Народное образование БССР за 30 лет / П. Саевич. – Минск, 1948. – 48 с.
878458
   Народное образование Бурятской АССР за 40 лет.. – Улан-Удэ, 1964. – 255с.
878459
  Саевич П.В. Народное образование в БССР. / П.В. Саевич. – 2-е изд., доп. – Минск, 1950. – 39с.
878460
   Народное образование в Венгерской Народноей Республике.. – Будапешт, 1968. – 203с.
878461
  Гомоннай В.В. Народное образование в Венгрии / В.В. Гомоннай. – Москва, 1972. – 224с.
878462
  Дадаев К.Д. Народное образование в Ворошиловградской области к 40-летию Великого Октября / Доц. К.Д. Дадаев, А.В. Колот ; Ворошиловгр. обл. отд. нар. образования. Ин-т усовершенствования учителей. – Ворошиловград : [Б. и.], 1957. – 46 с. : ил.
878463
   Народное образование в ГДР. – М, 1983. – 185с.
878464
  Лашкарашвили Т.В. Народное образование в Грузинской ССР за 50 лет / Т.В. Лашкарашвили. – Тбилиси, 1967. – 54с.
878465
  Хасбулатов Ш.Д. Народное образование в Дагестане : (К 40-летию Великой Октябрьской соц. революции) / Ш.Д. Хасбулатов ; М-во просвещения Дагест. АССР. Дагест. науч.-исслед. ин-т школ. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1958. – 77 с. – Библиогр. в примеч.
878466
  Гомоннай В.В. Народное образование в европейских странах социалистического содружества / В.В. Гомоннай. – К., 1978. – 127с.
878467
   Народное образование в Елисаветградском уезде Херсонской губернии, в 1912 году / Сост. Шк. бюро Елисаветград. уезд. зем. управы. – Елисаветград : Тип. Елисаветградского уезд. земства, 1913. – VIII, 338, 76, 40 с.
878468
  Бурмистров С.Д. Народное образование в Западно-Казахстанской области в первые годы советской власти (1919-1921 гг.) / С.Д. Бурмистров. – Уральск, 1958. – 105-112с.
878469
  Боброский А.Г. Народное образование в Западной Африке (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне и Гамбия) : Автореф... канд. пед.наук: / Боброский А. Г.; Моск. обл. пед. ин-т. им. Крупской. – М., 1966. – 26л.
878470
  Нусенбаум А.А. Народное образование в Индии. / А.А. Нусенбаум. – М., 1958. – 152с.
878471
  Серебренников В.М. Народное образование в Камбодже в колониальный период и в период независимого развития (до 1967 года). : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Серебренников В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 20л.
878472
   Народное образование в КНДР,. – Пхеньян, 1959. – 48с.
878473
   Народное образование в Курганской области за 50 лет Советской власти.. – Курган, 1967. – 199с.
878474
   Народное образование в Могилевской губернии за 1912-1913 уч. год.. – Могилев. – 227с.
878475
  Чхиквадзе Акакий Ермолаевич Народное образование в развивающихся странах бассейна Карибского моря (Гайана) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Чхиквадзе Акакий Ермолаевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 43с.
878476
  Белозерцев Е.П. Народное образование в Республике Афганистан / Е.П. Белозерцев. – Москва : Педагогика, 1988. – 125, [2] с. – Библиогр.: с. 125-126 (45 назв.). – (Зарубежная школа и педагогика). – ISBN 5-7155-0176-8
878477
  Руссофил П. Народное образование в России / П. Руссофил. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1900. – [2], II, 164 с.
878478
  Козырев А.В. Народное образование в России во второй половине ХІХ века / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 14 с.
878479
  Петко Л.П. Народное образование в России и борьба партии большевиков за его демократизацию (на материалах Украины 1910-1917 гг.) : Дис... канд. пед.наук: / Петко Л. П.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 203л. – Бібліогр.:л.190-203
878480
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1967. – 23с.
878481
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1970. – 352с.
878482
  Лукинский Ф.А. Народное образование в Сибири (1928-1941 гг.) / Ф.А. Лукинский. – Новосибирск, 1982. – 223с.
878483
  Кучепатов Н.Г. Народное образование в Советской Карелии / Н.Г. Кучепатов. – Петрозаводск, 1958. – 88с.
878484
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1962. – 71с.
878485
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1963. – 96с.
878486
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1965. – 51с.
878487
  Димов В.М. Народное образование в социальной политике развитого социалистического общества / В.М. Димов. – Москва, 1981. – 174 с.
878488
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1947. – 263с.
878489
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1952. – 259 с.
878490
  Калинин А.Д. Народное образование в СССР / А.Д. Калинин. – М., 1972. – 143с.
878491
   Народное образование в СССР. – М, 1974. – 559с.
878492
   Народное образование в СССР. – М, 1987. – 334с.
878493
   Народное образование в СССР 1971-1973 гг.. – М, 1973. – 51с.
878494
   Народное образование в СССР.. – М, 1957. – 783с.
878495
   Народное образование в СССР.. – М, 1967. – 544с.
878496
   Народное образование в СССР.. – М, 1985. – 448с.
878497
  Зенченко Н.С. Народное образование в странах социализма / Н.С. Зенченко. – Л., 1968. – 24 с.
878498
  Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане, 1924-1932 гг. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1986. – 154с.
878499
  Шамахов Ф.Ф. и др. Народное образование в Томской обл. за 40 лет Советской власти / Ф.Ф. и др. Шамахов. – Томск, 1957. – 68с.
878500
  Рачинская Е.В. Народное образование в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны. / Е.В. Рачинская. – Ташкент, 1963. – 108с.
878501
   Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент, 1949. – 121 с.
878502
   Народное образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент, 1954. – 128 с.
878503
   Народное образование в УзССР за 15 лет (1924-1939). – Ташкент, 1939. – 207 с.
878504
   Народное образование в Херсонской губернии за 1893 год. – Херсон : Тип. О.Д. Ходушиной (б. Ващенко), 1895. – [3], 68 с.
878505
  Куксин В.П. Народное образование в Чечено-Ингушской АССР в годы семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Куксин В.П.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1968. – 25л.
878506
  Позднеев Д.М. Народное образование в Швейцарии / Димитрий Позднеев. – Санкт-Петербург : Госиздат, 1905. – 65 с. : табл. – Библиогр.: с. 65
878507
  Субботина К.И. Народное образование и бюджет. / К.И. Субботина. – М., 1965. – 144с.
878508
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – М.-Пг., 1919. – 132с.
878509
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – Москва-л, 1930. – 160с.
878510
  Луначарский А.В. Народное образование и женщина-общественница / А.В. Луначарский. – М, 1928. – 78с.
878511
   Народное образование и культура в СССР.. – М, 1989. – 432с.
878512
  Борисенков В.П. Народное образование и педагогическая мысль в освободившихся странах Африки / В.П. Борисенков. – М., 1987. – 140с.
878513
  Козырев А.В. Народное образование и школа на Украине и Белоруссии в XVI-XVIII веках / А.В. Козырев. – Ставрополь. – с.
878514
  Штымов С.Т. Народное образование как фактор, влияющий на развитие экономики СССР / С.Т. Штымов. – Челябинск, 1966. – 88с.
878515
  Савин Г. Народное образование на Дону. / Г. Савин. – Ростов н/Д, 1947. – 48с.
878516
  Генкель Г.Г. Народное образование на Западе и у нас / Г. Генкель. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1906. – (Библиотека самообразования / Под ред.: проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)
878517
  Родин Р.И. Народное образование на Правобережной Украине в 70-80-е годы ХІХ века / Р.И. Родин. – Киев, 1969. – 64с.
878518
   Народное образование на Северном Кавказе.. – Ставрополь, 1975. – 149с.
878519
  Аннакурдов М.Д. Народное образование Туркменистана в годы построения и упрочения социалистического общества : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; М-во высш. исред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Метод. кабинет Минвуза ТССР, 1986. – 120 с.
878520
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1971. – 403с.
878521
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1977. – 448с.
878522
   Народное образование.Педагогические науки : Аннот. указ. отеч. библиогр. пособий на рус. яз., публ. с середины 19-го в. по 1978 г. – Москва, 1981. – 220с.
878523
  Виноградова А.А. Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова А.А.; Одес гос ун-т. – Одесса, 1951. – 15 с.
878524
  Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии / Н.К. Андрющенко ; науч. ред. П.П. Липило ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и техника, 1980. – 126 с., [6] л. ил. : ил.
878525
  Десенко Л.И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь-октябрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Десенко Л. И.; АН УССР, Ин-т ист. Украины. – Киев, 1952. – 16 с.
878526
  Добров Петр Васильевич Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03. / Добров Петр Васильевич; Донецкий Госуниверситет. – Донецк, 1994. – 444л. – Бібліогр.:л.419-443
878527
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
1. – 1994. – 150с.
878528
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
2. – 1994. – 452с.
878529
  Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года / В.И. Бабкин. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 212 с. : ил., 5 л. ил. и карт
878530
   Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.. – М, 1962. – 548с.
878531
  Колесник А.Д. Народное ополчение городов-героев. / А.Д. Колесник. – Москва, 1974. – 367с.
878532
   Народное ополчение защищае Родину.. – М, 1990. – 379с.
878533
  Добров П.В. Народное ополчення в роки Великої Вітчизняної війни. : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.03 / Добров П.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 29л.
878534
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 105с.
878535
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 110с.
878536
  Яковлев М.А. Народное песнотворчество об атамане Степане Разине / М.А. Яковлев. – Л, 1924. – 168с.
878537
  Биншток В.И. Народное питание и народное здравие / В.И. Биншток, Л.С. Каминский. – Москва-Ленинград, 1929. – 92с.
878538
  Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лихтенштейн Р.Н.; М-во высш. и сред.спец.образование РСФСР. – Свердловск, 1961. – 15л.
878539
  Москвин А.И. Народное потребление в условиях развитого социализма / А.И. Москвин. – К, 1984. – 224с.
878540
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе : Дис... канд. эконом.наук: / Трасковский В.У.; КГУ. Каф. полит. экономии гуман. ф-тов. – Киев, 1973. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
878541
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трасковский В.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
878542
  Разма Л.С. Народное потребление и основные черты его развития в Советской Литве : Автореф... канд.экон.наук: / Разма Л.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
878543
  Грицай Михаил Семенович Народное поэтическое творчество и развитие жанров древней украинской литературы (XVII-XVII ст.) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.648 / Грицай Михаил Семенович; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
878544
  Каргаполов Н.А. Народное поэтическое творчество послевоенного периода / Н.А. Каргаполов. – Новосибирск
вып. 35. – 1960. – 32 с.
878545
  Кузьмина Л.П. Народное поэтическое творчество рабочих Сибири / Л.П. Кузьмина. – Улан-Удэ, 1977. – 296с.
878546
  Александровский Б.И. Народное правление Древней Руси (Новгород Великий в XII—XIII вв.) / Б.И. Александровский. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Вильде], 1906. – 88 с.
878547
  Качоровский К. Народное право : [Историко-юрид. исследование] / К. Качоровский. – Москва : Книгоиздат "Молодая Россия" ; [Тип. Г. Лисснера, Д. Собко], 1906. – IV, 253 с. – Экз. в разных тип. переплетах
878548
  Мужайлова Е.А. Народное православие: от Ф.М. Достоевского к М.А. Осоргину (на примере анализа образов просветленных людей - старца Зосимы и денщика Григория // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 105-111. – ISSN 1562-1391
878549
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. - февр. 1918 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев Ю.С.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1963. – 15л.
878550
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) / Ю.С. Токарев; АН СССР, Ленигр. отд. ин-та истории. – Москва ; Ленинград : Наука [Ленингр. отд.], 1965. – 186 с. + 2л. табл.
878551
  Мускатблит Ф. Народное представительство / Ф. Мускатблит ; С предисл. А.С. Изгоева. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1905. – 40 с.
878552
  Куцова Э.Ф. Народное представительство в правосудии / Э.Ф. Куцова. – М., 1990. – 48с.
878553
  Ким А.И. Народное представительство в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – Томск : [б. и.], 1982. – 89 с.
878554
  Минералова И.Г. Народное представление о подлинном и мнимом, о достойном и греховном. Духовное сокровище сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 22-25
878555
   Народное прикладное искусство. – Рига, 1989. – 262с.
878556
  Бабилодзе А Г. Народное просвещение в Аджарской АССР (1921-1957 гг) : Автореф... канд. педнаук: / Бабилодзе Г.А; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1959. – 30л.
878557
   Народное просвещение в Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
878558
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; МВ и ССО Азер.ССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
878559
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1977. – 27л.
878560
  Ажнюк Н.А. Народное пртребление и изменения в его структуре на современном этапе развития социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ажнюк Николай Александрович ; МИНВУЗ УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
878561
   Народное слово на дорогах войны.. – Челябинск, 1976. – 135с.
878562
  Баженов Н.Д. Народное средство / Н.Д. Баженов ; ил. А. Баженова. – Москва : Правда, 1956. – 56 с. – (Библиотека "Крокодил" ; 147)
878563
  Аравин П.В. Народное творчество - основа реалистической музыки / П.В. Аравин, Н. Лапченков. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 30 с. – (Материалы для лекций / М-во культуры КазССР, Республиканский метод. кабинет культпросветработы)
878564
   Народное творчество башкир.. – Уфа, 1976. – 168с.
878565
  Самойлович Виктор Петрович Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: 823 / Самойлович Виктор Петрович; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского. – Киев, 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.43
878566
   Народное творчество в культуре развитого социалистического общества.. – М, 1984. – 161с.
878567
  Габуния А. Народное творчество Грузии / А. Габуния. – Тбилиси, 1958. – 88с.
878568
   Народное творчество Дона.. – Ростов -на-Дону
Кн. 1. – 1952. – 292 с.
878569
  Кравченко И. Народное творчество Калмыкии / И. Кравченко. – Сталинград, 1940. – 316с.
878570
  Чистов В. Народное творчество Карело-Финской ССР / В. Чистов. – Петрозаводск, 1940. – 211с.
878571
   Народное творчество Ленинграда.. – Ленинград, 1956. – 74 с.
878572
  Александрова Е.А. Народное творчество о крестьянском восстании Степана Разина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александрова Е. А. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н. Крупской. – Москва, 1962. – 23 с.
878573
   Народное творчество Северной Двины.. – Архангельск, 1966. – 172с.
878574
  Маркин М.С. Народное хозяйство / М.С. Маркин. – Київ, 1967. – 31с.
878575
   Народное хозяйство. – Киев
№ 1. – 1983
878576
   Народное хозяйство. – Новосибирск
№№ 3,2. – 1983
878577
   Народное хозяйство Абхазской АССР.. – Сухуми, 1957. – 118с.
878578
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1975 году.. – Баку, 1976. – 459с.
878579
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1980 году. – Баку, 1981
878580
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 году.. – Баку, 1984. – 260с.
878581
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет.. – Баку, 1980. – 375с.
878582
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию Великого Октября.. – Баку, 1977. – 377с.
878583
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию образования СССР. – Баку, 1982. – 354с.
878584
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1972. – 282с.
878585
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1978. – 288с.
878586
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1981. – 291с.
878587
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1987. – 313с.
878588
   Народное хозяйство Алтайского края в 1971-1975 гг.. – Барнаул, 1976. – 104с.
878589
   Народное хозяйство Армянской ССР : статистический сборник. – Ереван : Госстатиздат, 1957. – 180 с.
878590
   Народное хозяйство Архангельской области в цифрах., 1976. – 223с.
878591
   Народное хозяйство Архангельсколй области.. – Архангельск, 1957. – 148с.
878592
   Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет.. – Уфа, 1989. – 274с.
878593
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1979. – 271с.
878594
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1981. – 335с.
878595
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1982. – 256с.
878596
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 230с.
878597
   Народное хозяйство Белорусской ССР в 1987 г.. – Минск, 1988. – 296с.
878598
   Народное хозяйство Белорусской ССР за 40 лет.. – Минск, 1957. – 288с.
878599
   Народное хозяйство Белорусской ССР. : статистический сборник. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 319 с.
878600
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1975. – 334с.
878601
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 269с.
878602
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1977. – 253с.
878603
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1978. – 302с.
878604
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1980. – 295с.
878605
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 275с.
878606
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 263с.
878607
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1984. – 247с.
878608
   Народное хозяйство БССР. 1984. – Минск, 1985. – 240с.
878609
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1919. – 86с.
878610
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1920. – 85с.
878611
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1921. – 107с.
878612
   Народное хозяйство в 1920 г. и первую половину 1921 г.. – М, 1921. – 86с.
878613
   Народное хозяйство в 3-ю четверть 1921 года.. – М, 1922. – 262с.
878614
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 111с.
878615
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 81с.
878616
   Народное хозяйство Великолукской области. – Великие Луки, 1957. – 128с.
878617
   Народное хозяйство Владимирской области в девятой пятилетке.. – Ярославль, 1976. – 183с.
878618
   Народное хозяйство Волгоградской области за 50 лет.. – Волгоград, 1967. – 264с.
878619
   Народное хозяйство Вологородской области в девятой пятилетке.. – Вологда, 1976. – 215с.
878620
   Народное хозяйство ГДР.. – М, 1961. – 510с.
878621
  Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в ХІХ и в начале ХХ века. / В. Зомбарт. – Москва, 1924. – 264с.
878622
   Народное хозяйство города Ленинграда.. – М, 1957. – 163с.
878623
   Народное хозяйство Грузинской ССР в1967 году.. – Тбилиси, 1968. – 378с.
878624
   Народное хозяйство Грузинской ССР за 60 лет.. – Тбилиси, 1980. – 304с.
878625
   Народное хозяйство Грузинской ССР.. – Тбилиси, 1957. – 304с.
878626
   Народное хозяйство дагестанской АССР в девятой пятилетке.. – Махачкала, 1977. – 119с.
878627
   Народное хозяйство Донецкой области : cтат. сборник. – Донецк : Статистика, 1966. – 196 с. : схем.
878628
   Народное хозяйство Донецкой области в первом полугодии 1936 года. – Сталино : Изд-е Донецкой областной плановой комиссии, 1936. – 135 с.
878629
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1922. – 103с.
878630
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1923. – 195с.
878631
   Народное хозяйство Закавказья в цифрах. – Тифлис, 1927. – 697с.
878632
   Народное хозяйство Запорожья. – Запорожье, 1926. – 140с.
878633
   Народное хозяйство Запсибкрая. – Новосибирск, 1936. – 424 с.
878634
  Фрумкин М.И. Народное хозяйство и внешняя торговля СССР / М.И. Фрумкин. – Москва -Ленинград, 1926. – 72с.
878635
  Пичикиан Г. Народное хозяйство и кооперация Армении / Г. Пичикиан. – Тифлис, 1927. – 216с.
878636
  Королев Ф.Ф. Народное хозяйство и народное образование в СССР / Ф.Ф. Королев. – М, 1961. – 48с.
878637
  Шелудько Л.Г. Народное хозяйство и система образования / Л.Г. Шелудько. – Киев, 1991. – 43с.
878638
   Народное хозяйство Иркутской области. – Иркутск, 1981. – 128с.
878639
   Народное хозяйство Иркутской области.. – Иркутск, 1976. – 112с.
878640
   Народное хозяйство к 40-летию автономии Северной Осетии.. – Ростов-на-Дону, 1964. – 224с.
878641
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1957. – 115с.
878642
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1964. – 212с.
878643
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
878644
  Колдобская Р.В. Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата, 1976. – 520с.
878645
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1979. – 371с.
878646
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1982. – 316с.
878647
   Народное хозяйство Казахстана : Библиографический указатель. – Алма-Ата, 1985. – 258с.
878648
   Народное хозяйство Казахстана 1980-1982 гг. : Библиогр. указатель. – Алма-Ата, 1987. – 372с.
878649
   Народное хозяйство Казахстана в 1973 г.. – Алма-Ата, 1975. – 271с.
878650
   Народное хозяйство Казахстана в 1974 г.. – Алма-Ата, 1975. – 319с.
878651
   Народное хозяйство Казахстана в 1976 г.. – Алма-Ата, 1977. – 264с.
878652
   Народное хозяйство Казахстана в 1977 году. – Алма-Ата, 1978. – 247с.
878653
  Антонов П.И. Народное хозяйство Казахстана в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Антонов П.И. ; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
878654
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
878655
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1981. – 330с.
878656
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1984. – 287с.
878657
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1986. – 319с.
878658
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1989. – 391с.
878659
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1990. – 391с.
878660
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1983. – 272с.
878661
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1985. – 314с.
878662
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1988. – 383с.
878663
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
878664
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
878665
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
878666
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
878667
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1961. – 245 с.
878668
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1981. – 300 с.
878669
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1982. – 263с.
878670
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
878671
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
878672
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1986. – 272с.
878673
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
878674
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
878675
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1979 году : Стат. ежегодник. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 256 с.
878676
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
878677
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
878678
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
878679
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
878680
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
878681
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
878682
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
878683
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
878684
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
878685
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
878686
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
878687
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
878688
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
878689
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
878690
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
878691
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
878692
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
878693
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
878694
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
878695
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
878696
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
878697
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
878698
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
878699
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
878700
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
878701
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
878702
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
878703
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
878704
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
878705
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 303с.
878706
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – 283с.
878707
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1982. – 274с.
878708
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
878709
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
878710
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
878711
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
878712
   Народное хозяйство Московской области. – М, 1981. – 254с.
878713
   Народное хозяйство Московской области,1981-1985.. – М, 1986. – 270с.
878714
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
878715
   Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток.. – Одесса, 1977. – 128с.
878716
   Народное хозяйство Новгородской области : статистический сборник. – Новгород : Лениздат ; Новгородское отделение, 1976. – 91 с.
878717
   Народное хозяйство Новосибирской области и города Новосибирска.. – Новосибирск, 1957. – 192с.
878718
   Народное хозяйство Новосибирской области.. – Новосибирск, 1961. – 335с.
878719
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1960. – 335с.
878720
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1969. – 220с.
878721
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1973. – 238с.
878722
   Народное хозяйство Орловской области.. – Орел, 1957. – 136с.
878723
   Народное хозяйство Пензенской области. – Пенза, 1957. – 23с.
878724
   Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти.. – Пермь, 1977. – 136с.
878725
   Народное хозяйство Пскова и Псковской области в девятой пятилетке. – Л, 1976. – 124с.
878726
  Безобразов В.П. Народное хозяйство России : Московская (Центральная) промышленная область. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1882. – 363 с.
878727
  Чунтулов В.Т. Народное хозяйство России во время первой мировой войны и февральской революции 1917 года. / В.Т. Чунтулов. – К., 1961. – 16с.
878728
   Народное хозяйство России за 1921 г.. – Берлин, 1922. – 319с.
878729
   Народное хозяйство Ростовской области в 1959 году.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 40с.
878730
   Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. – Москва : Гос. статистическое из-во, 1957. – 372 с.
878731
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1969. – 463с.
878732
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1974. – 528с.
878733
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1981. – 406с.
878734
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1982. – 350с.
878735
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1983. – 303с.
878736
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1984. – 407с.
878737
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 471с.
878738
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1988. – 687с.
878739
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1989
878740
   Народное хозяйство РСФСР : стат. ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 691с.
878741
   Народное хозяйство РСФСР в 1958 году.. – М, 1959. – 508с.
878742
   Народное хозяйство РСФСР в 1967 году.. – М, 1968. – 648с.
878743
   Народное хозяйство РСФСР в 1975 году.. – М, 1976. – 520с.
878744
   Народное хозяйство РСФСР в 1983 году : стат. ежегодник. – Москва, 1984. – 384с.
878745
   Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. – М, 1986. – 397с.
878746
   Народное хозяйство РСФСР в1924-25 г. : (сборник обзоров по важнейшим отраслям народного хозяйства РСФСР в 1924-25 г.). – Москва : Финиздат НКФ СССР, 1926. – 136 с.
878747
   Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 367с.
878748
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1961. – 572с.
878749
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1962. – 624с.
878750
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1963. – 608с.
878751
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 600с.
878752
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 576с.
878753
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1966. – 616с.
878754
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1970. – 468с.
878755
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1972. – 459с.
878756
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1973. – 511с.
878757
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1978. – 343с.
878758
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1979. – 343с.
878759
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1980. – 391с.
878760
   Народное хозяйство РСФСР.... – М, 1975. – 543с.
878761
   Народное хозяйство Саратовской области за 60 лет.. – Саратов, 1977. – 127с.
878762
   Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска : статистический сборник. – Свердловск : Гос. статистическое из-во, 1956. – 151 с.
878763
   Народное хозяйство Северо-Кавказского края в диаграммах.. – Ростов-на-Дону, 1932. – 107с.
878764
   Народное хозяйство Северо-Казахстанской области.. – Петропавловск, 1962. – 208с.
878765
  Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири : эпизодический курс лекций, прочитанных на кооперативных курсах для служащих и рабочих кооперативных организаций гор. Омска, в феврале -марте 1920 года / Н.П. Огановский. – Омск : Изд-е Сиботделения Всероссийского Центрального Союза Потреб. Об-в., 1921. – 175 с. + с 12-ю диаграммами и картограммами
878766
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1980
878767
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1982
878768
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
878769
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1982
878770
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1982
878771
   Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926-1927 г.г.. – Новосибирск : Изд. Сибкрайплана, 1926. – 146 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
878772
   Народное хозяйство Смоленской области.. – Смоленск, 1956. – 107с.
878773
  Козловская Л.И. Народное хозяйство Советского Закарпатья в годы послевоенной Сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козловская Л.И.; М-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 21 с.
878774
   Народное хозяйство социаистических стран в 1968 году. – Москва, 1969. – 187с.
878775
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1980. – 182с.
878776
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1982. – 165с.
878777
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1983. – 184с.
878778
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1985. – 192с.
878779
   Народное хозяйство социалистических стран в 1963 году.. – М, 1964. – 191с.
878780
   Народное хозяйство социалистических стран в 1964 году.. – М, 1965. – 256с.
878781
   Народное хозяйство социалистических стран в 1966 году.. – М, 1967. – 168с.
878782
   Народное хозяйство социалистических стран в 1967 году.. – М, 1968. – 140с.
878783
   Народное хозяйство социалистических стран в 1970году.. – М, 1971. – 199с.
878784
   Народное хозяйство социалистических стран в 1978 году. – М, 1979. – 144 с.
878785
   Народное хозяйство социалистических стран в 1980 году. – М, 1981. – 142с.
878786
   Народное хозяйство социалистических стран в 1983 году.. – М, 1984. – 183с.
878787
   Народное хозяйство социалистических стран в 1986 году. – М, 1987. – 157с.
878788
   Народное хозяйство социалистических стран в 1987году.. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – с.
878789
   Народное хозяйство социалистических стран в 1988 году.. – Москва : Финансы и статистика, 1989
878790
   Народное хозяйство социалистических стран в1962 году.. – М, 1963. – 206с.
878791
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1962. – 187с.
878792
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1972. – 176с.
878793
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 166с.
878794
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 174с.
878795
   Народное хозяйство Средней Азии в 1963 году.. – Ташкент., 1964. – 372с.
878796
   Народное хозяйство СССР. – Москва, 1974. – 862с.
878797
   Народное хозяйство СССР в 1-ом полугодии 1924-25 года.. – М-Л, 1925. – 416с.
878798
   Народное хозяйство СССР в 1917-1920 гг.. – М, 1967. – 620с.
878799
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва, 1980. – 337с. – (Народное хозяйство СССР)
878800
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Нар. хоз. СССР)
Ч. 1, кн. 1 : Новая экономическая политика. – 1980. – 270с.
878801
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 2 : Управление народным хозяйством. 1980. – 1980. – 270с.
878802
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. в 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 1 : Кооперация. – 1980. – 256с.
878803
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 2 : Кооперация. – 1980. – 179с.
878804
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва, 1981. – 142с. – (Народное хозяйство СССР)
878805
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 1 : Промышленность и строительство. – 1983. – 350с.
878806
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 2 : Промышленность и строительство. – 1984. – 344с.
878807
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы в 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 6, вып. 1 : Сельское хозяйство. – 1985. – 284 с.
878808
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва
Ч. 6, вып. 1. – 1986. – 284 с.
878809
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1980 гг.: Пром-сть и строительство. Сел. хоз-во.: Алф. указ. авт. и загл. работ, опис. не на авт. – Москва, 1988. – 151с. – (Народное хозяйство СССР)
878810
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указатель сов. лит-ры 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР ; Вып. 3)
Ч. 6 : Сельское хозяйство. – 1988. – 307с.
878811
   Народное хозяйство СССР в 1923-24 гг.. – М, 1925. – 509с.
878812
   Народное хозяйство СССР в 1924-25 гг.. – М, 1926. – 231с.
878813
   Народное хозяйство СССР в 1956 г.. – М, 1957. – 296с.
878814
   Народное хозяйство СССР в 1958 году.. – М, 1959. – 959с.
878815
   Народное хозяйство СССР в 1959 году. – М, 1960. – 896с.
878816
   Народное хозяйство СССР в 1961 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 861 с.
878817
   Народное хозяйство СССР в 1962 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 736 с.
878818
   Народное хозяйство СССР в 1963 г.. – М, 1964
878819
   Народное хозяйство СССР в 1964 г.. – М, 1965. – 888с.
878820
   Народное хозяйство СССР в 1965 г.. – М, 1966. – 910с.
878821
   Народное хозяйство СССР в 1967 г.. – М, 1968. – 1008с.
878822
   Народное хозяйство СССР в 1968 г. – Москва, 1969. – 832с.
878823
   Народное хозяйство СССР в 1969 г.. – Москва : Статистика, 1970. – 864 с.
878824
   Народное хозяйство СССР в 1970 г.. – М, 1971. – 824с.
878825
   Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 616 с.
878826
   Народное хозяйство СССР в 1973 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1974. – 880с.
878827
   Народное хозяйство СССР в 1974 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1975. – 862с.
878828
   Народное хозяйство СССР в 1977 г.. – М, 1978. – 655с.
878829
   Народное хозяйство СССР в 1978 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 631с.
878830
   Народное хозяйство СССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1980. – 615с
878831
   Народное хозяйство СССР в 1982 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 574с.
878832
   Народное хозяйство СССР в 1983 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 607с.
878833
   Народное хозяйство СССР в 1984 г. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 632с.
878834
   Народное хозяйство СССР в 1985 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 656с.
878835
   Народное хозяйство СССР в 1987 г. : статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. – ISBN 5-279-00125-2
878836
   Народное хозяйство СССР в 1988 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 765с.
878837
   Народное хозяйство СССР в 1989 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 768 с.
878838
   Народное хозяйство СССР в 1990 году. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 752с.
878839
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – Москва, 1973. – 63с.
878840
  Марголина Е.Б. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.). Библиографич. указатель книжной и журнальной литературы на русском языке (1941-1968 гг.) / Е.Б. Марголина. – Москва, 1941. – 460с.
878841
  Добрынин А.И. Народное хозяйство СССР в двенадцатой пятилетке / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1987. – 31 с.
878842
  Емельянов А.С. Народное хозяйство СССР в десятой пятилетке: задачи, проблемы, перспективы. / А.С. Емельянов. – К., 1976. – 40с.
878843
   Народное хозяйство СССР в переходный период /1917-1937 гг./. – М, 1982. – 320с.
878844
  Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны / Г.И. Шигалин. – Москва, 1960. – 278с.
878845
  Мотылев В.Е. Народное хозяйство СССР в период осущетсвления четвертого и пятого пятилетних планов / В.Е. Мотылев. – М, 1959. – 48с.
878846
  Огановский Н.П. Народное хозяйство СССР в связи мировым / Н.П. Огановский. – Москва
1. – 1925. – 124с.
878847
   Народное хозяйство СССР в1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 4 : Труд. – 1981. – 227с.
878848
   Народное хозяйство СССР в1980 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 584с.
878849
   Народное хозяйство СССР за 1922-1923 гг.. – М-Л, 1924. – 662с.
878850
   Народное хозяйство СССР за 1923-24 гг.. – М. – 837с.
878851
   Народное хозяйство СССР за 60 лет. : Юбилейный статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 710с.
878852
   Народное хозяйство СССР за 70 лет. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 766с.
878853
   Народное хозяйство СССР на пороге третьего года пятилетки и контрольные цифры на1931 год.. – М-Л, 1931. – 288с.
878854
   Народное хозяйство СССР.. – М-Л, 1932. – 670с.
878855
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1948. – 514с.
878856
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1950. – 448с.
878857
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1951. – 428с.
878858
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1956. – 262с.
878859
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 765с.
878860
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 750с.
878861
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 766с.
878862
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1961. – 943с.
878863
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1965. – 760с.
878864
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1972. – 848с.
878865
   Народное хозяйство СССР.. – Москва, 1973. – 824с.
878866
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1984. – 607с.
878867
   Народное хозяйство СССР. 1922-1982. – М, 1982. – 623с.
878868
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
878869
   Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.. – Душанбе, 1980. – 171с.
878870
   Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок развитого социализма.. – Душанбе, 1985. – 347с.
878871
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
878872
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
878873
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
878874
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
878875
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
878876
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
878877
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
878878
   Народное хозяйство Тульской области. – Тула, 1977. – 184с.
878879
   Народное хозяйство Туркменской ССР в1976 году.. – Ашхабад, 1977. – 208с.
878880
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1978. – 360с.
878881
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1979. – 336 с.
878882
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1981. – 348с.
878883
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1983. – 311с.
878884
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 283с.
878885
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 г.. – Ташкент, 1985. – 364с.
878886
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
878887
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
878888
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти.. – Ташкент, 1977. – 341с.
878889
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. – Ташкент, 1987. – 333с.
878890
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1976. – 455с.
878891
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1980. – 286с.
878892
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1989. – 349с.
878893
   Народное хозяйство Украинской СС в 1985 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1986. – 399с.
878894
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1975. – 539с.
878895
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Киев, 1977. – 464 с.
878896
   Народное хозяйство Украинской ССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1978. – 456 с.
878897
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Київ : Техніка, 1982. – 382с.
878898
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1988. – 462с.
878899
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1973 году, Стат. ежегодник.. – Киев, 1974. – 584 c.
878900
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1974 году. – Киев : Техніка, 1975. – 600с.
878901
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1980. – 386с.
878902
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1980 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1981. – 384с.
878903
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1982 году. – Киев : Техніка, 1983. – 384с.
878904
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1983 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1984. – 384с.
878905
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1984 году : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1985. – 408с.
878906
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году. : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1989. – 472с.
878907
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1989 году.. – Киев : Техніка, 1990. – с.
878908
   Народное хозяйство Украинской ССР к 60-летию образования СССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1982. – 384с.
878909
   Народное хозяйство Украинской ССР.. – К, 1979. – 367с.
878910
   Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейный статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1987. – с.
878911
   Народное хозяйство Украины в 1921-22 году. – Харьков, 1923. – 144с.
878912
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1957. – 273 с.
878913
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск, 1961. – 272 с.
878914
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
878915
   Народное хозяйство Федеративной Народной Республики Югославии.. – М, 1957. – 228с.
878916
   Народное хозяйство Хабаровского края.. – Хабаровск, 1957. – 128с.
878917
   Народное хозяйство Херсонской области.. – Одесса, 1969. – 201с.
878918
   Народное хозяйство Челябинской области и города Челябинска : статистический сборник. – Челябинск : Госстатиздат, 1957. – 167 с.
878919
   Народное хозяйство Читинской области.. – Иркутск, 1976. – 111с.
878920
   Народное хозяйство Чкаловской области : статистический сборник. – Чкалов : Чкаловское книжное из-во, 1957. – 139 с.
878921
   Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки. – Чебоксары, 1976. – 171с.
878922
   Народное хозяйство Юго-Осетинской автономной области.. – Сталинир, 1959. – 36с.
878923
   Народное хозяйство Ярославской области.. – Ярославль, 1976. – 136с.
878924
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
878925
  Ширяев С.Д. Народное хозяйство. / С.Д. Ширяев. – Грозный, 1952. – 64с.
878926
   Народное хозяйство.. – М, 1972. – 42с.
878927
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 40с.
878928
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 56с.
878929
  Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири / М.Я. Жорницкая. – М, 1983. – 152с.
878930
  Гуменюк А.И. Народное хореографическое искусство Украины. : Автореф... Доктора искуствовед.наук: 821 / Гуменюк А.И.; АН УССР. – К, 1968. – 50л.
878931
  Кузнецова Т.В. Народное художественное творчество / Т.В. Кузнецова. – М, 1985. – 63с.
878932
  Хакимова Р.Н. Народное художественное творчество как средство эстетического воспитания старшеклассников в процессе внекалссной работы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Хакимова Р.Н.; АН пед.СССР.Научно-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1980. – 22л.
878933
  Ким Н.С. Народное художественное творчество Советского Востока / Н.С. Ким. – М, 1985. – 197с.
878934
  Федун І.Й. Народноінструментальна ансамблева культура українських Карпат і Західного Полісся як вияв традиційного професіоналізму (XX – перші десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Федун Ірина Йосипівна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
878935
  Чернейко Г.А. Народной Болгарии - 30 лет / Г.А. Чернейко. – М., 1974. – 64с.
878936
  Зудинов Ю.Ф. Народной Болгарии - 40 лет / Ю.Ф. Зудинов. – М., 1984. – 64с.
878937
   Народной инициативе - широкую дорогу. : Из практики работы общественных самодеятельных организаций Псковской области. – Псков : Издательство газеты "Псковская правда", 1962. – 54, [2] с.
878938
  Тригубенко М.Е. Народной Корее - 30 лет / М.Е. Тригубенко. – М., 1975. – 64с.
878939
  Донская Г.К. Народной хозяйство СССР и экономические законы социализма / Г.К. Донская. – Москва, 1972. – 96с.
878940
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
878941
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
878942
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
878943
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – Москва, 1982. – 95с.
878944
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
878945
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
878946
  Олексюк О. Народному художникові України Володимиру Чуприні - 80 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 9. – ISSN 2519-4429
878947
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
878948
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
878949
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
878950
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
878951
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
878952
  Задорожний В. Народнопісенна творчість як джерело для вивчення сучасної української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
878953
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
878954
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
878955
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
878956
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 518-533. – ISSN 1028-5091
878957
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 289-307. – ISSN 1028-5091
878958
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
878959
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
878960
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
878961
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
878962
  Данилюк Н.О. Народнопісенні засоби "дитячих" поезій Лесі Українки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 104-111
878963
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
878964
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
878965
  Юрійчук М. Народнопісенні мотиви у ранніх оповіданнях Юрія Федьковича // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 268-271
878966
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
878967
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-17


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
878968
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
878969
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
878970
  Рудакова Н. Народнопоетична основа поеми "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 188-193
878971
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
878972
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
878973
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
878974
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
878975
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
878976
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
878977
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
878978
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
878979
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
878980
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
878981
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
878982
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
878983
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
878984
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
878985
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
878986
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 26-35. – ISSN 1682-3540
878987
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
878988
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
878989
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
878990
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
878991
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
878992
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
878993
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
878994
  Острой О.С. Народность -- основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
878995
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
878996
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
878997
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
878998
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. : (Достоевский, Л. Толстой, Блок, Есенин) / Л.В. Бакус ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТГУ, 1991. – 99, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 95-100
878999
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
879000
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,