Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
878001
  Мірошниченко А. "Мораторій на продаж сільгоспугідь - щонайменше неконституційний і аморальний" / розмову вів Валерій Ясинський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 9-12


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка А. Мірошниченко щодо мораторію на продаж землі.
878002
  Чистяк Д. "Море у камені" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 73-79. – ISBN 966-7109-34-8


  Чистяк Дмитро Олександрович; опубл. поезії: "Горнє", "Ніч у Венеції", "Надосінний благовіст".
878003
  Надеждина Н.А. "Моревизор" уходит в плавание. / Н.А. Надеждина. – М., 1986. – 479с.
878004
  Панченко В. "Морем Чорним воєвати Констянтинополя..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14


  Походи князя Оскольда на Візантію 860 - 874 рр.
878005
   "Мореходка" из Одессы научит продавать круизы! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
878006
  Гончаров Владимир "Мореходка": триумф в Украине! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
878007
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
878008
  Бродзка О. "Морозко" - самый странный фильм в истории кино? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  В этом году сказке Александра Артуровича Роу "Морозко" испольнилось пятьдесят шесть лет. Кто бы мог подумать, что этот фильм, который мы любим с детства и до сих пор с удовольствием смотрим, стал одним из самых противоречивых в истории советского ...
878009
  Локвуд Ч.А. "Морские дьяволы" / Ч.А. Локвуд, Г.Х. Адамсон. – М., 1958. – 319с.
878010
  Стил Дж.П. "Морской дракон" : На Северо-Запад подо льдом / Дж.П. Стил. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 271с.
878011
  Показаньев А.А. "Морской закон". / А.А. Показаньев. – Свердловск, 1964. – 58с.
878012
  Днепров Э.Д. "Морской сборник" в общественном движении периода первой революционной ситуации в России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Днепров Э.Д.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1966. – 27л.
878013
  Шевченко С. "Морський вузол" В"ячеслава Савченка "на колегії СБУ" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 23/24). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  В"ячеслав Савченко, автор роману "Морський вузол", презентував свій перший великий прозовий твір.
878014
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
878015
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
878016
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
878017
  Чуриліна Людмила Миколаївна Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чуриліна Людмила Миколаївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1995. – 23л.
878018
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ващенко Л.М.; КУ. – К, 1993. – 13л.
878019
  Залужна А.Є. Морально-естетичні засади життєвого світу людини : монографія / А.Є. Залужна ; М-Вво освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-327-203-0
878020
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ : Видав об"єднання "Вища школа". Вид. при КДУ, 1974. – 192 с.
878021
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
878022
  Білоус А. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
878023
  Левко О. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто способи передачі семантики ключових понять новозавітної етики українською та англійською мовами, проведено зіставний аналіз лексем-відповідників грецьких слів [грецьке слово] та [грецьке слово] / [грецьке слово] в шести українських ...
878024
  Безпала Н.В. Морально-етична лексика української мови XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Безпала Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
878025
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
878026
  Сулима М. Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 117-121. – ISBN 966-8547-39-X
878027
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
878028
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
878029
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
878030
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 173-195
878031
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
878032
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
878033
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
878034
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
878035
  Кравченко О. Морально-етичний вимір людських чеснот у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 173-178. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується етико-антропологічне вчення Г. Сковороди в контексті формування культури бароко в Україні. Зокрема, визначено специфіку інтерпретації філософом морально-етичного виміру людських чеснот. Розглянуто два види чеснот за вченням Г. ...
878036
  Гудима А.О. Морально-етичний ідеал у вченні Г. Сковороди // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 63-70. – ISSN 2520-6346


  Морально-етичний ідеал у вченні Г. Сковороди неодмінно пов"язується з життям у Христі, сповідування його заповідей. Душа, згідно з мислителем, не здатна насититися тілесним, тому метою людини є відмовитися від мирського шляху і взоруватися на небесне. ...
878037
  Мендель Ю.В. Морально-етичний концепт зради в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 56-61


  Розглядається повість М. Гоголя "Тарас Бульба" . Досліджувана повість має дві редакції, різниця між якими - сім років - залишає помітний результат у правках другої, які безпосередньо стосуються роботи. Аналіз твору базується на основі порівняння ...
878038
  Мізін К.І. Морально-етичний параметр концепту "щедрість" у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0027-2833
878039
  Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36


  У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника: проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти
878040
  Нєсвєтова С.В. Морально-етичні аспекти використання ресурсів довкілля / С.В. Нєсвєтова, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1726-5428
878041
  Курчина Т.О. Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 87-95
878042
  Берегова Г.Д. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості студента ( майбутнього фахівця ) засобами гуманітарних наук // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.168-172. – ISSN 1728-3671
878043
  Литвиненко Г.М. Морально-етичні бесіди на уроках літератури / Г.М. Литвиненко. – К., 1966. – 143с.
878044
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
878045
  Грицюта Н.М. Морально-етичні дисонанси порівняльної реклами як вияв маркетингової конкуренції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 37-44


  Аналізуються етичні аспекти порівняльної реклами як різновиду соціальної комунікації. Увага акцентується на проблемах використання її позитивних і негативних стратегій, що однаково призводять до недобросовісної конкуренції, а тому повинні регулюватися, ...
878046
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
878047
  Петренко О. Морально-етичні засади формування інституту публічної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 237-244.
878048
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
878049
  Маляр Л.В. Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 163-167. – Бібліогр.: с. 166. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
878050
  Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається морально-етичний аспект сутності людини у системі релігійно-філософського вчення І. Гізеля. This article is about moral and ethical aspect of human essence in the system of I. Gizel"s religious-philosophical doctrine.
878051
  Вільна Я.В. Морально-етичні максими світогляду Г.Квітки-Основ"яненка і Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 20-24.
878052
  Гринькова А.К. Морально-етичні норми у діяльності слідчого // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 121-124. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
878053
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
878054
  Невмержицький Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-83.
878055
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
878056
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
878057
  Денисенко В. Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 42-51. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
878058
  Скомороха Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 281-292. – ISSN 1026-9932
878059
  Грубінко А. Морально-етичні стандарти в юридичній практиці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (33). – C. 6-11. – ISSN 2524-0129
878060
  Ленська С. Морально-етичні та художні пошуки у малій прозі Григора Тютюнника і Василя Шукшина // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 160-173


  Зв"язки між художніми світами В. Шукшина та Гр. Тютюнника у різних аспектах.
878061
  Семеног О.М. Морально-етичні цінності дослідника // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 150-152. – ISBN 978-966-698-318-6
878062
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
878063
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
878064
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
878065
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
878066
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
878067
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
878068
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
878069
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 с.
878070
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
878071
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
878072
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – Москва, 1945. – 42 с.
878073
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
878074
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
878075
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
878076
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 442-447. – ISSN 2076-1554
878077
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
878078
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
878079
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
878080
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
878081
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
878082
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
878083
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
878084
  Льова О.Л. Морально-правові засади біоєтики у контексті прав людини: правова теорія і міжнародна практика / О.Л. Льова, І.Р. Іванів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 327-333. – ISSN 2524-017X
878085
  Чернега В. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 89-91
878086
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
878087
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
878088
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
878089
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
878090
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
878091
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
878092
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
878093
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
878094
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 94, [2] с. – (Библиотечка секретаря парторганизации)
878095
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
878096
  Козій Є.В. Морально-психологічна і бойова підготовка військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
878097
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
878098
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
878099
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
878100
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
878101
  Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 2618-1614
878102
  Алещенко В. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави: педагогічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної складової формування су тності розвитку морально - психологічного забезпечення сил оборони держави на сучасному етапі. Як показує досвід, знижують ефективність системи МПЗ, стримують її подальший розвиток ...
878103
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
878104
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917-1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
878105
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
878106
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
878107
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
878108
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
878109
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
878110
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
878111
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
878112
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
878113
  Калініна А.В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 132-141. – ISSN 2224-9281
878114
  Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-210. – ISSN 2078-5860


  Визначено морально-психологічні чинники бідності та розглянуто форм її прояву. Проаналізовано макроекономічні показники формування доходів населення України протягом 2000-2015 років, окреслено шляхи подолання бідності в Україні.
878115
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
878116
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
878117
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
878118
  Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 1, 10-11


  Про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди розповідає ініціатор і автор концепції навчань культурософ Олександр Шокало.
878119
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
878120
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
878121
  Дорожко І.І. Морально-ціннісні норми особистості у площині родинного виховання (філософський дискурс) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 83-91


  Розкриваються актуальні питання, що постають у площині родинного виховання. Визнання цінності особистості на рівні сім"ї, захист її гідності є життєво необхідним пріоритетом сьогодення. Ключові слова: глобалізація, сім"я, морально-ціннісні ...
878122
  Лавренко О.В. Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 45-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
878123
  Потапчук Т. Морально-ціннісні орієнтації молоді: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 59-64. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються наукові праці М. Костомарова , М. Драгоманова, М. Грушевського та ін.
878124
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
878125
   Морально-эстетические проблемы творчества. – Киев : Вища школа : Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183 (178 назв.)
878126
  Бельченко Валентина Филипповна Морально-этическая проблематика в творчестве О.Ю.Кобылянской (дооктябрьский период) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Бельченко Валентина Филипповна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
878127
  Коренькова Т.В. Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 264-267
878128
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
878129
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
878130
  Зарембо Людмила Иванован Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаенка 50-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Зарембо Людмила Иванован; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
878131
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
878132
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
878133
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
878134
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
878135
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
878136
  Аббасов С. Моральные догмы ислама и их социальный смысл : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Аббасов С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 16 с.
878137
  Симонова С.А. Моральные коллизии Льва Толстого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 68-71
878138
  Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1974. – 64с.
878139
  Даниленко И.М. Моральные критерии социальной зрелости личности / И.М. Даниленко. – М, 1980. – 64с.
878140
   Моральные ориентации молодежи. – М., 1985. – 147с.
878141
  Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура / Н.В. Рыбакова. – Ленинград, 1974. – 120с.
878142
  Дедюлина М.А. Моральные постредники в философии технологий Л. Маньяни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 25-27
878143
  Овчинников И. Моральные права автора в праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2014. – № 1. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
878144
  Казарян Д.А. Моральные принципы в народном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Казарян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 25л.
878145
  Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 195-222. – ISBN 966-378-031-2
878146
  Бакшутов В.К. Моральные стимулы в жизни человека / В.К. Бакшутов. – Свердловск : Кн. изд-во, 1961. – 64 с.
878147
  Щербак Ф.Н. Моральные стимулы в труде / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1973. – 184с.
878148
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1973. – 64с.
878149
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1974. – 63с.
878150
  Бакщевичене Р. Моральные установки и законодательство: теория и практика Литовской Республики / Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 90-101. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
878151
  Артемов Г.П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
878152
  Щербак Ф.Н. Моральные факторы развития социалистического производства / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 64с.
878153
  Котов Л.И. Моральные факторы ускорения. / Л.И. Котов. – М., 1988. – 64с.
878154
  Харланов Е.И. Моральные ценности в деятельности К.А.Тимирязева и его этическое наследие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Харланов Е.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
878155
   Моральные ценности и личность. – М., 1994. – 176с.
878156
   Моральные ценности советского человека. – Л., 1968. – 192с.
878157
   Моральные чувства нашего современника. – Л., 1966. – 238с.
878158
  Семенов М.Н. Моральный авторитет и его роль в воспитании нового человека. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов М.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
878159
  Батдалов Т.Д. Моральный аспект принятия политических решений в учении Н. Макиавелли // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0235-1188
878160
   Моральный выбор. – Москва, 1980. – 344с.
878161
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 200 с. – Список лит.: с. 190-200 (306 назв.)
878162
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В.И. Бакштановский. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : ил. – (Личность. Мораль. Воспитание. Сер. худож.-публ. и науч.-попул. изданий)
878163
  Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты. : Автореф... Канд.философ.наук: 624 / Вавилова И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
878164
  Гапоненко А.Л. Моральный износ и обновление орудий труда / А.Л. Гапоненко. – Москва, 1980. – 155с.
878165
  Захаров В.Г. Моральный износ машин и оборудования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Захаров В.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1963. – 18л.
878166
  Мягков А.И. Моральный износ машин и эффективность социалистическогод общественного производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мягков А.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1978. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
878167
  Мягков А.И. Моральный износ машин при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мягков А.И.; М-во высш.образования и сред.спец.образования. – М, 1960. – 18л.
878168
  Гольдин М.М. Моральный износ основных фондов предприятий в условиях НТР / М.М. Гольдин, Л.Н. Сухинина. – М., 1986. – 161с.
878169
  Сусак Петр Дмитриевич Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак Петр Дмитриевич; Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.164-188
878170
  Сусак П.Д. Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак П.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
878171
  Миловидов А.С. Моральный кодекс и нравственное воспитание воина / А.С. Миловидов. – М., 1964. – 85с.
878172
  Уткин С.С. Моральный кодекс и профессиональная специфика морали. / С.С. Уткин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 136с.
878173
   Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-педагогической деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-62. – ISSN 0869-3617


  25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журналов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему «Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный кодекс ученого и преподавателя ...
878174
  Богданова Светлана Моральный кодекс строителей капитализма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-28 : Фото
878175
  Чеботарев Э.П. Моральный кодекс строителей коммунизма. / Э.П. Чеботарев, Л.М. Чеботарев. – Иваново, 1962. – 60с.
878176
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Омск, 1962. – 16с.
878177
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Кишинев, 1963. – 40с.
878178
   Моральный кодекс строителя коммунизма : Рекомендательный указатель литературы. – Рига, 1963. – 84 с.
878179
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – 2-е изд. – М., 1965. – 176с.
878180
  Сытенко Л.Т. Моральный кодекс строителя коммунизма и критика религиозной нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сытенко Л.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
878181
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
878182
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравственные поучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
878183
  Соловьев Г.И. Моральный коэффициент / Г.И. Соловьев. – Москва, 1944. – 128с.
878184
   Моральный облик советского воина. – М., 1950. – 44с.
878185
   Моральный облик советского рабочего. – М., 1966. – 312с.
878186
  Пятунин М.М. Моральный облик советского человека / М.М. Пятунин. – Свердловск, 1955. – 64с.
878187
  Ефимов В.Т. Моральный облик строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
878188
   Моральный облик строителя коммунизма. – М., 1964. – 248с.
878189
  Мелещенко Л.П. Моральный образ вченого в творчості В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 78-81. – ISSN 0374-3896


  Показано розуміння В.І. Вернадським етики і цінностеей науки, відповідальності вченого перед суспільством.
878190
  Скирдо М.П. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. / М.П. Скирдо. – М, 1959. – 136с.
878191
  Ильин С.К. Моральный фактор в современной войне / С.К. Ильин. – 2-е доп. изд. – М., 1969. – 175с.
878192
  Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах / С.К. Ильин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 223с.
878193
  Селютин А. Мораторий остается! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Относительно купли-продажи земельных участков с/г назначений".
878194
  Герасимова Е. Мораторий преткновения. Отечественные финансисты оспаривают Мораторий на принудительную реализацию имущества в Конституционном Суде // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.19-21
878195
   Мораторій - заради порятунку села / Я. Краснопольський, В. Жук, Л. Спіцина,О. Ковалів, Л. Молдован, П. Каленич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 6-8
878196
   Мораторій гальмує розвиток земельних реформ і породжує тіньовий ринок // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-7.


  Прес-конференція
878197
  Січко Н.П. Мораторій на відкриття проваджень щодо банкрутства під час воєнного стану / Н.П. Січко, С.В. Дяченко // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 185-188. – ISBN 978-617-8037-75-8
878198
  Марусенко Р. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: втрачений сенс // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 288-292. – ISBN 978-966-7957-24-7
878199
  Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-52.
878200
  Гиляка І.С. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: поняття, особливості застосування, перспективи // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 104-106. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
878201
  Кулинич П.Ф. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: правові та соціально-економічні проблеми // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43.
878202
  Бобицький Н. Мораторій на експорт лісу. Ендшпіль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 5


  "15 січня 2019 р. Європейська Комісія передала Києву запит на проведення спеціальних консультацій як першого етапу процедури врегулювання спору між Європейським Союзом та Україною в рамках Угоди про асоціацію".
878203
  Бутирський А.А. Мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства (порівняльно-правовий аналіз) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 573-576. – ISBN 966-660-151-6
878204
  Зінковська О. Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 12-15
878205
  Рибалко У. Мораторій на землі сільськогосподарського призначення: перепона чи необхідність // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 118-119
878206
  Мірошниченко А. Мораторій на землю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 1992-9277


  Чи повинна бути збережена заборона на відчуження земель сільскогосподарського призначення, і що буде в разі його можливого скасування?
878207
  Зубрицький О.В. Мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-18-6
878208
  Вайда О. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 122-123
878209
  Куманська О. Мораторій на продаж землі: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 1, 38-41
878210
  Левчук Н. Мораторій: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 14-15


  Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачений п. 14, 15 Перехідних положень Земельного кодексу України та діє з дати його прийняття.
878211
  Васильєва Т.О. Морбіальна метафора в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 30-47. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню функціонування морбіальної метафори в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ. Матеріалом наукових розвідок є статті економічної тематики, опубліковані в розділі "Економіка" іспаномовних періодичних ...
878212
  Добош О.С. Морбіальні метафори Брекзиту / О.С. Добош, О.В. Сабан, С.М. Альбота // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 160-166. – ISSN 2304-5809
878213
  Жадько В. Моргаєнко Петро Давидович (- критик. літературознавець, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 606. – ISBN 978-966-8567-14-8
878214
   Моргуліс Наум Давидович - засновник Київської наукової школи фізичної електроніки (1904-1976) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 64-65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
878215
   Моргуліс Наум Давидович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 181-182. – ISBN 966-02-0537-6
878216
   Моргуліс Наум Давидович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 292. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
878217
   Моргуліс Наум Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320-321 : фото
878218
   Моргуліс Наум Давидович (1904-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317. – ISBN 978-966-439-754-1
878219
  Нагайко Т. Моргунов Ю.Ю. - дослідник Переяславської землі // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 106-115. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
878220
   Мордва-каратаи: язык и фольклор. – Казань, 1991. – 152с.
878221
  Маркелов М. Мордва / М. Маркелов. – Москва, 1928. – 12 с.
878222
  Шереметев С.Д. Мордвиновы : [очерк] / [Сергей Шереметев]. – Москва : Типо-лит. Н.И. Куманина, 1900. – 16 с. – Автор указан в конце текста
878223
  Казьмирчук М.Г. Мордвінцев В"ячеслав Михайлович / М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 256. – ISBN 96966-8060-04-0
878224
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 60. – ISBN 966-8352-11-4
878225
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317-318. – ISBN 978-966-439-754-1
878226
  Кадакин В.В. МордГПИ им.М.Е.Евсевьева: история и современность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и воспитательной работы. ...
878227
  Білецький В.С. Морденіт (- рідкісний мінерал, водний алюмосилікат натрію, калію та кальцію каркасної будови, групи цеолітів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 540. – ISBN 978-966-02-9001-3
878228
  Курас І. Мордовець (Мардовцев) Данило Лукич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 273-275. – ISBN 966-642-207-7
878229
   Мордовия. – Саранск, 1985. – 143с.
878230
   Мордовия в годы Великой Отечественной войны. – Саранск, 1962. – 568с.
878231
  Ефимов И.А. Мордовия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 - лето 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 20л.
878232
  Корсаков И.М. Мордовия в период разложения крепостного строя (1800-1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корсаков И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
878233
   Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. – Саранск, 1959. – 424с.
878234
  Дорожкин М.В. Мордовия накануне Великой Октябрьской социалистической революции / М.В. Дорожкин, И.И. Фирстов. – Саранск, 1958. – 72с.
878235
  Горький М. Мордовка / М. Горький. – Саранск, 1983. – 200с.
878236
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Самошкин С.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 27л.
878237
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература / С.А. Самошкин. – Саранск, 1970. – 184 с.
878238
  Самородов К.Т. Мордовская литература и критика. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1964. – 208с.
878239
   Мордовская народная вышивка. – Саранск, 1991. – 114с.
878240
  Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. / А.И. Маскаев. – Саранск, 1964. – 440с.
878241
  Самородов К.Т. Мордовская обрядовая поэзия. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1980. – 168с.
878242
   Мордовская республиканская картинная галерея. – Саранск, 1970. – 68с.
878243
  Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. / М.Е. Евсевьев. – 2-е изд. – Саранск, 1959. – 273с.
878244
  Горбунов В.В. Мордовская советская литература - детище Великого Октября / В.В. Горбунов, В.Е. Кирюшин. – Саранск, 1957. – 35с.
878245
  Ватанина М.Ф. Мордовские исторические песни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ватанина М.Ф. ; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 24 с.
878246
   Мордовские народные песни. – Саранск, 1955. – 88с.
878247
   Мордовские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1957. – 271 с.
878248
  Фетисов М.И. Мордовские народные сказательницы. / М.И. Фетисов. – Саранск, 1953. – 196с.
878249
   Мордовские народные сказки.. – Саранск : Мордовское книжное из-во, 1954. – 86 с.
878250
   Мордовские народные сказки.. – Саранск, 1971. – 414с.
878251
   Мордовские народные сказки.. – 2-е изд. – Саранск, 1978. – 414с.
878252
   Мордовские народные сказки: Собрал и обработал К.Т.Самородов.. – Саранск, 1985. – 400с.
878253
   Мордовские поэты.. – М., 1940. – 112с.
878254
   Мордовские рассказы.. – Саранск, 1954. – 208с.
878255
   Мордовские рассказы.. – М., 1958. – 216с.
878256
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 116с.
878257
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 112с.
878258
  Таракина Э.Н. Мордовский детский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Таракина Э.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 23л.
878259
   Мордовский областной комитет КПСС. Верховный Совет Мордовской АССР.. – Саранск, 1990. – 117с.
878260
  Кирюшкин Б.Е. Мордовский советский роман / Б.Е. Кирюшкин. – Саранск, 1965. – 184с.
878261
   Мордовский университет им. Н.П.Огарева. Саранск. Конференция молодых ученых. 1974. – Саранск, 1974. – 120с.
878262
   Мордовский университет. Труды Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева (1957-19670). Библиографический указатель. – Саранск, 1971. – 135с.
878263
  Мосин М.В. Мордовско-эстонские лексические отношения : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Мосин М.В.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
878264
  Вавилин В.Ф. Мордовское народное зодчество / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1980. – 98 с.
878265
   Мордовское устное народное творчество : учеб. пособие. – Саранск, 1987. – 287с.
878266
  Александровский В.Н. Море-счастье мое : повесть : для сред. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.Г. Зуенко. – Хабаровск : : Хабаровское книжное издательство, 1963. – 64 с. : ил.
878267
  Митрофанов Л.И. Море - отважным! Драма / Л.И. Митрофанов. – М., 1960. – 79с.
878268
  Коваленко Г.О. Море / Грицько Коваленко ; Накладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1913. – 22 с.
878269
  Руммер А. Море / А. Руммер. – Краснодар, 1951. – 384с.
878270
  Никандров Н.Н. Море / Н.Н. Никандров. – М., 1952. – 212с.
878271
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 382 с.
878272
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 331 с.
878273
   Море : Сборник. – Пер. с франц. – Москва, 1960. – 620с.
878274
  Келлерман Б. Море / Б. Келлерман. – Симферополь, 1991. – 415с.
878275
  Іваничук Р. Море : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
878276
  Бэнвилл Д. Море : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
878277
  Данилюк І. Море : радіоетюд / І. Данилюк, І. Немирована // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 286-289
878278
  Зоненко И.Т. Море Азовское / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1960. – 56с.
878279
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рига, 1969. – 278с.
878280
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рязань, 1985. – 336с.
878281
  Павлов И. Море бесправия - Америка: капитализм США и дискриминация личности. / И. Павлов. – М., 1981. – 191с.
878282
  Бать Л.Г. Море бушует : повесть о писателе А.С. Прибое : [для сред. и старш. возраста] / Бать Л.Г. – Москва : Детская литература, 1967. – 191 с., [1] л. портр. : ил.
878283
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1963. – 304 с.
878284
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1972. – 384с.
878285
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул, 1964. – 304с.
878286
  Устинов А.А. Море в капле : Жизнь - литература - критика. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
878287
  Попов В.Л. Море в капле. / В.Л. Попов. – Л, 1969. – 104с.
878288
  Кукуев Л.А. Море в ладонях. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1969. – 427с.
878289
  Скалозуб Ю.Г. Море в огне: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1986. – 277с.
878290
   Море в русской поэзии. – Москва-Ленинград, 1945. – 166с.
878291
  Дмитренко В.М. Море в теплих долонях / В.М. Дмитренко. – К., 1989. – 293с.
878292
  Беднарский Владимир Море внутри : destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 77-83 : Фото
878293
   Море возможностей с "Ривьерой-Сочи" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40 : Фото
878294
  Мисько П.А. Море Геродота : роман / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 423 с.
878295
  Осадчий О.М. Море голубое / О.М. Осадчий. – М, 1976. – 240с.
878296
  Емцев М.Т. Море Дирака / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1967. – 460 с.
878297
  Маняк В.А. Море Дірака : оповідання, повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 335 с.
878298
  Изюмский Б.В. Море для смелых / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 328с.
878299
  Ізюмський В Б. Море для сміливих / В Б. Ізюмський, . – К., 1964. – 331с.
878300
  Халваши Ф. Море доброй надежды : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз. М.Тарасовой и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
878301
  Бээкман В.Э. Море дождя и солнца : стихотворения и поэмы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1974. – 176 с.
878302
   Море дружбы. Сборник стихотворений.. – Калининград, 1972. – 127с.
878303
  Сальников А.А. Море друужбы / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1973. – 168с.
878304
  Голованов К.П. Море дышит велико / К.П. Голованов. – Л., 1983. – 287с.
878305
  Тарасов Н.И. Море живет / Н.И. Тарасов. – Москва, 1949. – 288с.
878306
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская наука, 1956. – 376с.
878307
  Василева О. Море житейськеє = The sea of troubles / Олена Василева ; [передм. Б. Кравцева]. – Нью-Йорк : Життя, 1962. – 70, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
878308
  Корнеев А.Н. Море за околицей. / А.Н. Корнеев. – П., 1975. – 334с.
878309
  Сизоненко А.А. Море замерзает у берегов / А.А. Сизоненко. – М., 1961. – 262с.
878310
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Москва : Из-во лит-ры на иностр.языках. – 549 с. – На языке хинди
878311
  Пунченок А.Е. Море зовет / А.Е. Пунченок. – М, 1943. – 53с.
878312
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Симферополь, 1965. – 476с.
878313
  Дыгало В.А. Море зовет / В.А. Дыгало. – М, 1989. – 127с.
878314
  Богданова Светлана Море зовет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-68 : Фото
878315
  Щербановский О.С. Море зовет отважных. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 120с.
878316
  Ойслендер А.Е. Море и берег / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1960. – 200 с.
878317
  Басистый Н.Е. Море и берег : [лит. запись А.М. Крысова] / Н.Е. Басистый. – Москва : Воениздат, 1970. – 212 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
878318
  Войскунский Е.Л. Море и берег / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1975. – 304с.
878319
  Соловьев А.И. Море и берег / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1987. – 86с.
878320
  Гартвиг Море и его жизнь / Гартвиг. – 2-е изд. – Москва : В типографии Ньюман и Глушкова, 1867. – 441, XI с.
878321
  Вальтер И. Море и его жизнь / И. Вальтер. – С.-Петербург : Тип. Т-ва Народная Польза
Т. 1, 2. – 1905. – 128, 108, [1] с.
878322
  Флеров Н.Г. Море и жизнь / Н.Г. Флеров. – М, 1977. – 252с.
878323
  Бирюлин Г.М. Море и звезды : фантастич. роман / Г.М. Бирюлин ; [ил. С. Ясенков]. – Владивосток : Приморское книжное издательство, 1962. – 210 с. : ил.
878324
  Бирюлин Г.М. Море и звезды : фантастич. роман / Г.М. Бирюлин ; [ил. Н. Горбунов]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1968. – 187 с. : ил.
878325
  Джангулашвили Т. Море и лето : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря востока, 1960. – 98 с.
878326
  Гук Г.Г. Море и люди / Г.Г. Гук. – Владивосток, 1957. – 192с.
878327
  Флеров Н.Г. Море и люди / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 141с.
878328
  Иноземцев Иван Владимирович Море и люди : Книги будущему аквалангисту: [Обзор литературы] / Иноземцев Иван Владимирович. – Москва : Книга, 1977. – 46с.
878329
  Фишгойт М.Г. Море и мы / М.Г. Фишгойт. – Симферополь, 1966. – 109с.
878330
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1961. – 96с.
878331
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1977. – 71с.
878332
  Эндо Сюсаку Море и яд / Эндо Сюсаку. – М, 1964. – 126с.
878333
   Море исчезающих времен: Повести и рассказы латиноамер. писателей.. – Москва, 1981. – 367с.
878334
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
878335
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
878336
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
878337
  Малєй Антоніна Море й маги Криму : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-41 : Фото
878338
  Даненбург В.И. Море кипит / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1975. – 141с.
878339
  Карелин Д.Б. Море Лаптевых : Научно-популярный физико-географический очерк / Д.Б. Карелин. – Москва: Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 200с.
878340
  Тарбеев Д. Море Лаптевых и его побережье / Д. Тарбеев. – Ленинград-Москва, 1940. – 78с.
878341
  Євменова Анастасія Море лікує, або Таласотерапія по-грецькому : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 20-23 : Фото
878342
  Алехнович В.И. Море мечты / Алехнович В.И. – Минск : Беларусь, 1968. – 88 с. – (Первая книга поэта)
878343
  Алеханов В.П. Море мечты / В.П. Алеханов. – Минск, 1968. – 88с.
878344
   Море мови : зб. конкурсних матеріалів / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, Т. Фонарюк]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в конці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-35-5
878345
  Годенко М.М. Море мое / М.М. Годенко. – Москва, 1956. – 141с.
878346
  Демерджі Д.Л. Море моє / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1959. – 86с.
878347
  Красовский А.С. Море молодое / А.С. Красовский. – Киев : Молодь, 1965. – 103 с.
878348
  Хасин А.И. Море на вкус соленое / А.И. Хасин. – Москва, 1984. – 224 с.
878349
  Пальчевский А.О. Море на камне / А.О. Пальчевский. – М, 1976. – 424с.
878350
  Пушкин В.М. Море над землей / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1965. – 56с.
878351
  Халваши Ф. Море начинается в Батуми : роман / Фридон Халваши. – Москва : Советский писатель, 1990. – 265 с.
878352
  Снегов С.А. Море начинается с берега / С.А. Снегов. – Калининград, 1964. – 231с.
878353
  Хазри Н. Море начинается с вершин : стихи и поэмы / Н. Хазри; перевод с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208 с.
878354
  Кассис В.Б. Море начинается с гор / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 128с.
878355
  Руденко М. Море не помиляється : проза: п"єса на 3 дії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 56-74
878356
  Эдидович М.Д. Море пахнет льдом. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1975. – 94с.
878357
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.1. – 1969. – 608с.
878358
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.2. – 1969. – 272с.
878359
  Міліневський Г.П. Море Росса-надія П"ятого океану // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
878360
  Мойланен Таня Море Росса - Эдемский сад / Мойланен Таня, Траутман Кельвин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 64-69 : фото
878361
  Гургула І. Море Росса : роман // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 113-128. – ISSN 0208-0710
878362
  Абромайт Ларс Море Росса. Южный океан. Кипение жизни в холодной воде / Абромайт Ларс, Веллер Джон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
878363
  Кларети Жюль Море свободы. Паяц / Жюль Кларети ; пер. с фр. А. Башиловой. – Санкт-Петербург : Т-во печ. и изд. дела "Труд", 1909. – (Художественная библиотека ; № 4)
878364
   Море синее не потому, что в нем отражается небо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
878365
  Калимуллин И. Море синее, пой! / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1972. – 56 с.
878366
  Хитон П. Море синеет / П. Хитон. – Л., 1974. – 192с.
878367
  Златогоров М.Л. Море слабых не любит / М.Л. Златогоров. – Москва, 1956. – 205 с.
878368
  Еременко А.К. Море следов не хранит / А.К. Еременко. – Краснодар, 1987. – 122с.
878369
  Замотина Марина Море смывает все беды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-51 : Фото
878370
  Хазри Н. Море со мной : стихи / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
878371
  Рыбин В.Ф. Море согласия / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад
2. – 1971. – 328с.
878372
  Букин Н.И. Море создано для смелых / Н.И. Букин. – Москва, 1971. – 78с.
878373
  Чурбанов А.А. Море соленое / А.А. Чурбанов. – Архангельск, 1970. – 95с.
878374
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
1. – 1980. – 239с.
878375
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
2. – 1982. – 288с.
878376
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
3. – 1990. – 205с.
878377
  Червоткіна І. Море стонет чайками. Повія. Ночь - это вкусно, быстро, полезно. Выстрел. Як філософію Ніцше : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 64-66
878378
  Махмуд Море тайн относительно доблестей благородных (география) / Махмуд, ибн. – Ташкент, 1977. – 167с.
878379
  Белов Р.П. Море тебя полюбит / Р.П. Белов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1965. – 42 с. – (Рассказы о советских людях)
878380
  Синельников Л.И. Море Цимлянское / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 18с.
878381
  Овчаренко Ф.Е. Море штормит / Ф.Е. Овчаренко. – Свердловск, 1978. – 175с.
878382
  Холендро Д.М. Море шумит / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1951. – 72с.
878383
  Беляев А.А. Море шумит : рассказы / А.А. Беляев. – Мурманск : Книжное изд-во, 1961. – 104 с. : ил.
878384
  Лисин М.Д. Море шумит / М.Д. Лисин. – Горький, 1962. – 195с.
878385
  Красовский А.С. Море шумит : стихи и песни / А.С. Красовский. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 55с.
878386
   Море юности: Писатели 30-х голов о молодежи: Повести, рассказы.. – М., 1990. – 410с.
878387
  Подолей Л. Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 240-243
878388
  Кессених В.А. Море Ясности / В.А. Кессених. – Архангельск, 1966. – 53с.
878389
  Правдин Л.Н. Море Ясности. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1962. – 304с.
878390
  Боровський О. Море, гори... і немає чим дихати. Катастрофічний звіт ООН про забруднення повітря на Західних Балканах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 8


  "За даними оприлюдненого 3 червня звіту ООН, у всіх великих містах Західних Балкан забруднення повітря є настільки катастрофічним, що скорочує середню тривалість життя мешканців регіону більш як на один рік. Головна причина в тому, що весь цей регіон ...
878391
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 391с.
878392
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты : Роман / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 416с.
878393
  Ковалев Д.М. Море, море / Д.М. Ковалев. – М, 1976. – 158с.
878394
  Краснов А.М. Море, небо и любовь / А.М. Краснов. – Калининград, 1982. – 159с.
878395
  Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1990. – 159с.
878396
  Кабанова Е.В. Море, солнце и любовь : стихотворения / Елена Кабанова. – Одесса : Астропринт, 2019. – 38, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-927-576-9
878397
   Море. Развитие идей и наблюдений, связанных с изучением морей.. – М., 1965. – 464с.
878398
  Угаров Михаил Море. Сосны : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 92-135. – ISSN 0130-7673
878399
  Байцуров П.А. Море...Море... : повесть / Павел Байцуров. – Ленинград : Сов. писатель, 1979. – 222 с. : ил.
878400
   Море: Сборник.. – М., 1987. – 404с.
878401
  Заика В.Е. Мореведы с большим кругозором // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1684-1557


  До 150-річчя від дня народження почесного академіка Інституту біології південних морів НАН України Миколи Михайловича Книповича (1862-1939).
878402
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; Херсонський держ. ун-тет. – Херсон, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-198; Дод.: л. 198-209
878403
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
878404
  Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / Пилипенко І.О. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 178с. – ISBN 966-8912-04-7
878405
  Чесноков И.Н. Морем живы / И.Н. Чесноков. – Мурманск, 1983. – 157с.
878406
  Рупинский Ю Морем закаленные. / Ю Рупинский. – Мурманск, 1965. – 64с.
878407
  Гільєн Н. Морем Карібським кораблик пливе... / Н. Гільєн. – К., 1984. – 32с.
878408
  Виита Л. Морена : Роман / Лаури Виита // Прекрасная свинарка : роман, рассказы / М. Ларни. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 233-375. – (Библиотека финской литературы)
878409
  Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
878410
   Морены-источник гляциологической информации. – Москва : Наука, 1989. – 234 с.
878411
   Морены -- источник гляциологической информации.. – М., 1989. – 235с.
878412
  Нойирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня / Г. Нойирхен. – Ленинград, 1977. – 183с.
878413
  Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии / Т.Н. Берадзе ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 286, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 256-287 (599 назв.)
878414
  Те Ранги Хироа Мореплаватели солнечного восхода / Те Ранги Хироа. – М., 1950. – 264с.
878415
  Те Ранги Хироа (П. Бак) Мореплаватели солнечного сосхода : Пер. с англ. Витова М.П., Сапгир Л.М. Под. ред. Токарева С.А. / Ранги Хироа (П. Бак) Те. – Москва, 1959. – 253с.
878416
  Базунов О.В. Мореплаватель : повести и рассказы / Олег Базунов ; [худож. В. Мишин]. – Ленинград : Сов. писатель. Ленингр. отд-ни, 1990. – 397 с. : ил.
878417
  Свет Я.М. Мореплаватель туманного Альбиона : "Джемс Кук" / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1963. – 80с.
878418
   Мореходка набирает менеджеров / Дементьев Сергей, Милитицкий Илья, Фельдман Михаил, Карманова Елена, Килимник Ольга // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 64-69 : фото, рис.
878419
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – Москва, Ленинград : Военмориздат, 1939. – 380 с.
878420
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1949. – 52с.
878421
  Белобров А.П. Мореходная астрономия : [учебник для гос. ун-тов и гидрометеорол. ин-тов] / А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 314 с., [2] л. карт. : ил.
878422
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1991. – 348 с.
878423
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 322 с.
878424
  Рытхэу Ю.С. Морж раздора : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Правда, 1964. – 62 с.
878425
  Сакерина Юлия Морж: со льда - на сушу. День моржа // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 46 : фото
878426
  Сидоренко Віктор Морзин - Аворіаз. У Воротях Сонця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 68-71 : фото
878427
  Иванова Г.Д. Мори Огай / Г.Д. Иванова. – М, 1982. – 246с.
878428
  Самойленко А. Моринська криниця : лірика, поеми, гумор / Антолій Самойленко. – Київ : Рада, 1998. – 128 с. – ISBN 966-7087-12-3
878429
  Кузьменко-Волошина Моринські барвінки / Кузьменко-Волошина. – К, 1987. – 126с.
878430
  Грабовецький В.В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Каф-ра історії України ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 344 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи). – ISBN 966-8265-71-8
878431
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
1. – 1990. – 446с.
878432
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
3. – 1991. – 783 с.
878433
  Маслова С. Морис Метерлинк. Под маской синей птицы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 56-65
878434
  Цыпин Г.М. Морис Равель / Г.М. Цыпин. – Москва : Музгиз, 1959. – 135 с.
878435
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
878436
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1975. – 152 с.
878437
  Смирнов В.В. Морис Равель / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1989. – 60 с.
878438
  Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1981. – 222 с.
878439
  Коньо Ж. Морис Торез - человек, борец. / Ж. Коньо, В. Жоанес. – Москва, 1975. – 160с.
878440
  Фревиль Ж. Морис Торез / Жан Фревиль. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 115 с.
878441
  Касаткина Г.П. Морис Торез / Г.П. Касаткина. – Москва, 1975. – 316с.
878442
  Панько М.А. Морис Торез в борьбе за коммунистическую партийность французской литературы : Автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.644 / Панько М.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
878443
   Морис Утрилло. – М., 1988. – 193с.
878444
  Залка Матэ Морислав воює / Залка Матэ. – К, 1936. – 207с.
878445
  Короткий В.А. Морі Меттью Фонтейн / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 92-93. – ISBN 966-06-0393-2
878446
  Білецький В.С. Моріон (- мінерал класу силікатів, різновид раухтопазу) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 550. – ISBN 978-966-02-9001-3
878447
  Лорті С. Моріс Дюплессі і провінція Квебек / С. Лорті. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 233с. – ISBN 966-96099-4-1
878448
  Ролан Моріс Равель (1875-1937) / Ролан, Манюель -. – Київ : Музична Україна, 1975. – 144 с.
878449
  Джеджула А.О. Моріс Торез / А.О. Джеджула, К.О. Джеджула. – Київ : Політвидав України, 1974. – 221с.
878450
  Доценко С.І. Моріц Ешер - ...Математики використовують мої малюнки для ілюстрацій своїх книг // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 18-22. – ISSN 2518-7104
878451
  Мушкетик Л.Г. Моріц Жигмонд (- угорський письменник, журналіст, видавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 550. – ISBN 978-966-02-9001-3
878452
   Морія : Альманах .Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-16-4
№ 1. – 2004
878453
   Морія : Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-50-4
№ 2. – 2004
878454
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-93-8
№ 3. – 2005
878455
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-389-034-7
№ 4. – 2005
878456
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
878457
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
878458
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
878459
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
878460
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
878461
  Семпева Т.О. Мормони в межрелігійному діалозі про інститут традиційної сім"ї : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 72
878462
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
878463
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
878464
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки : (десять месяцев одного детства) : повесть : для сред. и старш. школьного возраста / В.А. Белокрылов ; ил. В.Т. Лосев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. – 96 с. : ил.
878465
  Наєнко М.К. Мороз-Стрілець Тамара Михайлівна (- письменниця, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 590. – ISBN 978-966-02-9001-3
878466
  Некрасов Н.А. Мороз - Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1936. – 47с.
878467
  Проценко Л. Мороз Захар Петрович (12.XI.1904-29.VI.1958) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 171-172. – ISBN 5-333-00673-3
878468
  Проценко Л. Мороз Захар Петрович [12.XI.1904-29.VI.1958] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 171-172. – ISBN 978-611-01-1405-9
878469
  Застрожный В.К. Мороз и девчонки / В.К. Застрожный. – Воронеж, 1964. – 102с.
878470
  Вяхирев И.А. Мороз и солнце / И.А. Вяхирев. – Москва, 1961. – 87с.
878471
  Бараз М.У. Мороз и солнце : повесть / М.У. Бараз. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 167 с. : ил.
878472
   Мороз и солнце. – М., 1988. – 172с.
878473
  Чичибабин Б.А. Мороз и солнце. / Б.А. Чичибабин. – Харьков, 1963. – 86с.
878474
  Куранов Ю.Н. Мороз и солнце: Лирич. миниат. и повести. / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1981. – 96 с.
878475
  Одоевский А.И. Мороз Иванович / А.И. Одоевский. – М.-Л., 1944. – 16с.
878476
  Сидоренко Віктор Мороз і сонце : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Каминіна Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 50-53 : Фото
878477
  Одоєвський В.Ф. Мороз Іванович / В.Ф. Одоєвський. – К., 1982. – 16с.
878478
  Геник С. Мороз Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 159-160 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
878479
  Губерський Л.В. Мороз Олександр Олександрович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 128-129. – ISBN 966-316-045-4
878480
   Мороз Олексій Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 251. – ISBN 978-966-644-090-0
878481
   Мороз Сергій Амвросієвич (1937-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318. – ISBN 978-966-439-754-1
878482
  Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / З. Млынарж. – М, 1992. – 287с.
878483
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1946. – 127с.
878484
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Хабаровск, 1948. – 72с.
878485
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 104с.
878486
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 76с.
878487
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1950. – 104с.
878488
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1958. – 39с.
878489
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1967. – 128с.
878490
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1987. – 63с.
878491
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос. Русские женщины / Н.А. Некрасов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 160 с.
878492
  Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос. Русские женщины. Дедушка / Н.А. Некрасов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 127 с. – Миниатюрное издание. - Обл. из дерева.
878493
  Білецький В.С. Морозевич Юзеф (- польський мінералог, геолог, петрограф) / В.С. Білецький, Л.В. Шпильовий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 568. – ISBN 978-966-02-9001-3
878494
  Мирний П. Морозенко : Повість. – Львів : Видавнича спілка, 1900. – 43с.
878495
  Мирний П. Морозенко : Оповидання / Панас Мырный. – У Кыиви(Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Выдавныцтво "Вик" ; № 40)
878496
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Львів : Просвіта, 1918. – 32с. – (Посвітні листки ; Ч. 57. 1928 р.)
878497
  Мирний П. Морозенко : Оповідання П. Мирного. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 23 с. – (Мати : Книжка для читання в школі ; Кн. 4)
878498
  Мирний П. Морозенко : Оповідання / П. Мирний. – Київ : Сяйво, 1927. – 47с. – (Дешева б-ка красного письменства)
878499
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 34с. – (Б-ка "Хата-читальня")
878500
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 59с. – (Масова худ. б-ка)
878501
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1965. – 200с. – (Шкільна б-ка)
878502
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176с. – (Шкільна б-ка)
878503
  Славинський М. Морозиво з ожиною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Остання поїздка Лесі Українки до Грузії
878504
  Мирный П. Морозко : Рассказы / П. Мирный; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 90с.
878505
   Морозко. – Москва, 1987. – 48 с.
878506
  Деменчук Г.С. Морозная родина / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1961. – 36с.
878507
  Злотников Н.М. Морозное облако / Н.М. Злотников. – Москва, 1977. – 175с.
878508
  Орлов В.О. Морозное пучение грунтов в расчетах оснований сооружений / В.О. Орлов. – Новосибирск, 1987. – 136с.
878509
  Ян Т.Г. Морозное солнце. / Т.Г. Ян. – Кемерово, 1963. – 80с.
878510
  Садовской Б. Морозные узоры / Б. Садовской. – Пб., 1922. – 79с.
878511
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 4)
878512
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор істор. наук., професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця, О.З. Силка ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: В.М. Мельниченко, С.В. Корновенко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 68, [2] с. : фот. – Імен. покажч.: с. 66. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 7)
878513
   Морозов Василь Анрійович (1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318. – ISBN 978-966-439-754-1
878514
  Ступак Ф.Я. Морозов Павло Іванович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
878515
   Морозов Павло Іванович (1846-1927) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-966-439-754-1
878516
   Морозов Павло Іванович (1846 - 1927) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 251. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
878517
  Павленко І.Я. Морозов Петро Осипович (- російський історик літератури, театрознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 582. – ISBN 978-966-02-9001-3
878518
  Кисельов М.М. Морозова Людмила Петрівна (- філософ) / М.М. Кисельов, В.І. Ярошовець // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 586-587. – ISBN 978-966-02-9001-3
878519
  Моложавенко В.С. Морозовск / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94 с.
878520
  Бахревский В.А. Морозовская стачка : ист. повесть : [для ст. возраста] / Владислав Бахревский ; худож. И. Незнайкина. – Москва : Детская литература, 1976. – 176 с. : ил.
878521
  Бахревский В.А. Морозовская стачка : [сборник] / Владислав Бахревский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192 с. : ил.
878522
   Морозовская стачка 1885. – М., 1925. – 19-264с.
878523
  Ерман Р.К. Морозовская стачка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
878524
  Кабанов П.И. Морозовская стачка 1885 года / П.И. Кабанов, Р.К. Ерман. – Москва, 1963. – 115 с.
878525
   Морозовская стачка 7-13 (19-25) января 1885 г.. – М., 1923. – 77с.
878526
   Морозовская стачка. 1885-1935. – М., 1935. – 104с.
878527
  Ерман Р.К. Морозовская стычка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
878528
  Бахревський В.А. Морозовський страйк : іст. повість для ст. шк. віку / Владислав Бахревський ; пер. з рос. В. Конашевича ; худож. О. Литвинова. – Київ : Веселка, 1985. – 183 с. : іл. – (Іст.-рев. б-ка)
878529
  Бестужева-Лада Морозовы. Символ русского предпринимательства // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 4-17


  Фамилия Морозовых со временем стала почти что нарицательной - такой огромный вклад внесли представители этой династии в развитие промышленности, финансовой сферы, науки, образования, культуры, здравоохранения и духовного потенциала России. Хотя сам ...
878530
  Шамрай Т.Ф. Морозом намальована весна : поезії / Т.Ф. Шамрай. – Харків : Прапор, 1991. – 113 с.
878531
   Морозоопасные грунты как основания сооружений. – Новосибирск, 1992. – 165с.
878532
  Опалко О. Морозостійкість пагонів Amelanchier spicata (lam.) С. Roch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів Amelanchier spicata (Lam.) С. Roch у першій декаді січня при температурах-5C і -35С а також у першій декаді березня при температурах -20С i -25C. The results of freezing of shoots of Amelanchier spicata ...
878533
  Капля А.В. Морозостійкість різних частин кореневої системи плодових культур / А.В. Капля, 1961. – 46-55с.
878534
  Поліщук Л.К. Морозостійкість рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1962. – 47с.
878535
   Морозостійкість тканин пагонів листопадних магнолій / Р.М. Палагеча, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв, С.В. Фомічова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування однорічних пагонів, контрастних за морозостійкістю листопадних магнолій. Визначено рівень пошкодження кожної із тканин (кора, камбій, деревина, серцевина) на морфометрично різних сегментах пагону. The results of ...
878536
  Мининберг С.Я. Морозостойкость и особенности обмена веществ винограда при различных условиях питания. / С.Я. Мининберг. – К. – 327-330с.
878537
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях г. Киева : дис. ... канд. биол. наук / М.Б. Бертуш ; Киев. лесохозяйственный ин-т. – Киев : Киевский лесохозяйственный институт, 1951. – 231 л. – Бібліогр.: л. 220-231
878538
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях города Киева : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бертуш М.Б. ; Киев. лесохозяйтвен. ин-т. – Киев, 1952. – 16 с.
878539
  Мининберг С.Я. Морозостойкость некоторых сортов винограда / С.Я. Мининберг. – Киев, 1948. – 72с.
878540
  Бочкарева Эмма Борисовна Морозостойкость озимых масличных крестоцветных культур и методы ее определения для целей селекции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Бочкарева Эмма Борисовна; Всесоюз. академия сельскогохозяйственных наук. Всесоюзн. науч.-иссл. ин-т растениеводства. – Л., 1979. – 20л.
878541
  Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 392с.
878542
  Сидорович Е.А. Морозостойкость роз в условиях Белоруссии: Экол.-физиол. аспекты / Е.А. Сидорович, И.К. Володько. – Минск, 1989. – 95с.
878543
  Самсонова А.Е. Морозоустойчивость корневых систем сеянцев дуба и шелковицы в различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Самсонова А.Е.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 22л.
878544
  Вовкун В.В. Морозяне щастя : повість ; оповідання / Василь Вовкун. – Київ : Молодь, 1991. – 204с. – У кн. також: Весною на плоту зими / О.Б. Жилін. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0523-5
878545
  Мушкетик Юрій Морок : Роман / Мушкетик Юрій. – Київ : Український письменник, 2001. – 214с. – (Сер "Сучасна українська література"). – ISBN 966-579-088-9
878546
  Мушкетик Ю. Морок: [Роман] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.85-112. – ISSN 0208-0710
878547
  Гриценко О. Морока з мультикультуралізмом // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 23-27
878548
  Туранли Ф.Г. Мороховець Валерій Євгенович (- архитектор, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 591. – ISBN 978-966-02-9001-3
878549
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 83-84
878550
   Мороховський Микола Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 162-163 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
878551
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 170-171. – ISBN 978-966-439-961-3
878552
   Мороховський Микола Олександрович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 92-93. – ISBN 966-95774-3-5
878553
   Морочковський Семен Філімонович (1897-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 319. – ISBN 978-966-439-754-1
878554
  Сергієнко А.Є. Морошка для Оксани // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 240-342. – (Перша книга прозаїка)
878555
  Ушаков Д.А. Морошка. / Д.А. Ушаков. – М., 1968. – 79с.
878556
  Тарханов А.С. Морошковое лето / А.С. Тарханов. – М., 1985. – 95с.
878557
   Морская аквакультура. – М., 1985. – 254с.
878558
   Морская аквакультура: экономика, организация, планирование, управление. – К., 1992. – 255с.
878559
   Морская биоакустика. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 424с.
878560
   Морская биогеография: Предмет, методы, принципы районирования. – Москва, 1982. – 309с.
878561
  Трусов Ю. Морская былина / Ю. Трусов. – Одесса, 1976. – 80 с.
878562
  Костылев В.И. Морская быль. / В.И. Костылев. – Москва-Л., 1945. – 356с.
878563
  Попов Н.И. Морская вода : Справочное руководство / Н.И. Попов, К.Н. Федоров, В.М. Орлов. – Москва : Наука, 1979. – 327 с.
878564
  Томази А. Морская война на Адриатическом море. / А. Томази. – М.-Л., 1940. – 164с.
878565
  Купер Д.Ф. Морская волшебница : роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1982. – 375 с. – (Морская библилтека ; Кн. 27)
878566
  Костоглодов В.В. Морская гамма-спектрометрическая съемка / В.В. Костоглодов. – М., 1979. – 148с.
878567
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – Ленинград : Недра, 1969. – 462с.
878568
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – 3-е изд. – Ленинград : Недра, 1976. – 488с.
878569
  Логвиненко Н.В. Морская геология : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Недра, 1980. – 343с.
878570
  Хосино М. Морская геология / М. Хосино. – Москва : Недра, 1986. – 432с.
878571
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 1. – 1987. – 384с.
878572
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 2. – 1987. – 384с.
878573
  Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана) / О.К. Леонтьев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 344с.
878574
   Морская геология и геофизика. – Рига
Вып. 5. – 1976
878575
  Спрингис К.Я. Морская геология и проблемы минерального сырья / К.Я. Спрингис. – Москва : Знание, 1971. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Науки о Земле" ; 9)
878576
   Морская геология, седиментология, осадочная петрография и геология океана. – Л., 1980. – 255с.
878577
   Морская геоморфология : Терминологический справочник. – Москва : Мысль, 1980. – 280с.
878578
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103с.
878579
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И, Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 100-102 (64 назв.)
878580
  Осадчий В.Г. Морская геотермосъемка / В.Г. Осадчий, Г.А. Куксов, В.В. Ковалик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 102с.
878581
  Шапировский Н.И. Морская геофизическая разведка / Н.И. Шапировский, Р.М. Гаджиев. – Баку, 1962. – 156с.
878582
  Гордиенко В.И. Морская геофизическая разведка (элементы теории электромагнитных методов) / В.И. Гордиенко ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164 с. – Библиогр.: с. 155-161 (132 назв.)
878583
  Дерюгин К.К. Морская гидрометрия / К.К. Дерюгин, И.А. Степанюк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 392с.
878584
  Остроухов А.В. Морская гидрометрия / А.В. Остроухов, Ю.И. Шамраев. – Л., 1981. – 447с.
878585
  Коровин В.П. Морская гидрометрия : Учебник для вузов / В.П. Коровин, Е.И. Чверткин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 262с. – ISBN 5-286-00013-4
878586
  Истошин Ю.В. Морская гидрометрия. / Ю.В. Истошин. – Л., 1967. – 408с.
878587
  Ланге В. Морская гравиметрия / В. Ланге. – Москва : Недра, 1965. – 96с.
878588
  Делинджер П. Морская гравиметрия / П. Делинджер. – М, 1982. – 312с.
878589
  Гайнанов А.Г. Морская гравиразведка : Учебное пособие для вузов / А.Г. Гайнанов, В.Л. Пантелеев. – Москва : Недра, 1991. – 213с.
878590
   Морская держава. – Москва, 1947. – 127с.
878591
  Синецкий Валентин Петрович Морская деятельность: теоретический аспект // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 49-50, 52-53, 55. – ISSN 0131-2227
878592
  Черемисинова Е.А. Морская диатомовая флора межледниковых отложений в долине рр. Мги и Вытегры и в котловине Ладожского озера. : Автореф... канд. биол.наук: / Черемисинова Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
878593
  Поликарпов Г.Г. Морская динамическая радиохемоэкология / Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 175 с. – Библиогр. : С. 166-174
878594
  Амбаров К.М. Морская доблесть и слава : (Очерки о традициях ВМФ) / К.М. Амбаров, Н.В. Усенко. – Москва : Знание, 1989. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества ; 7/1989)
878595
   Морская доблесть: сборник. – Москва, 1982. – 208с.
878596
  Вагнер Н. Морская дружба / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1950. – 96с.
878597
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – 2-е изд. – М, 1943. – 376с.
878598
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1943. – 55с.
878599
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 40с.
878600
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М-Л, 1945. – 87с.
878601
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 432с.
878602
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 512с.
878603
  Соболев Л.С. Морская душа : Рассказы / Л.С. Соболев. – Одесса : Маяк, 1973. – 475с. – (Морская библиотека)
878604
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1975. – 494с.
878605
  Соболев Л.С. Морская душа : повесть, рассказы, очерки / Л.С. Соболев. – Москва : Военное издательство, 1977. – 368с.
878606
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1979. – 161-629с.
878607
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1984. – 107с.
878608
  Соболев Л.С. Морская душа : повесть, рассказы, очерки / Л.С. Соболев. – Москва : Военное издательство, 1985. – 333с.
878609
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Киев, 1988. – 444с.
878610
  Соболев Л.С. Морская душа Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1958. – 799с.
878611
  Смектин Г. Морская душа композитора // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып .8. – С. 38-46


  О композиторе, народном артисте РСФСР (1981) Евгении Эммануиловиче Жарковском (1906-1985)
878612
  Соболев Л.С. Морская душа. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Мурманск, 1974. – 301с.
878613
   Морская жемчужина Мармарис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 54-55 : фото
878614
  Чернов Ю.И. Морская жилка / Ю.И. Чернов. – Москва, 1962. – 48с.
878615
  Скребицкий А.И. Морская Зоологическая станция в Неаполе / А.И. Скребицкий. – Москва : Типо-лит. Высоч. утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1890. – 44 с. – Отд. оттиск: Русская мысль. 1890, № 9


  На обратной стор. обложки дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
878616
   Морская инженерная геология : сб. науч. тр. – Рига, 1990. – 99с.
878617
   Морская инженерная геология и гидрогелогия: сб. ст.. – Рига, 1980. – 106с.
878618
   Морская инженерная геофизика : сборник научных трудов. – Рига : ВНИИморгео, 1988. – 107 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
878619
  Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. Справочник. / Б.Г. Масленников. – М., 1973. – 366с.
878620
  Павлова А.В. Морская картография (Составление геогр. карт океанов и морей). : Автореф... канд. географ.наук: 502 / Павлова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л.
878621
  Гордеев А.Ю. Морская картография в Украине (историко-организационный аспект) / А.Ю. Гордеев, О.Г. Марченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 97-100. – Бібліогр.: 2 назви
878622
  Котляров Б.И. Морская книга. / Б.И. Котляров. – К, 1977. – 167с.
878623
  Лебедев А.А. Морская купель / А.А. Лебедев. – Ярославль, 1974. – 176с.
878624
  Гордин В.М. Морская магнитометрия / В.М. Гордин, Е.Н. Розе, Б.Д. Углов. – Москва : Недра, 1986. – 231с.
878625
  Крисс А.Е. Морская микробиология : (глубоководная) / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Изд-во АН ССР, 1959. – 456 с. : табл.
878626
   Морская микропалеонтология (диатомеи, радиолярии, силикофлягелляты, фораминиферы и известковый наннопланктон) : сборник. – Москва : Наука, 1978. – 254с.
878627
  Горшков С.Г. Морская мощь государства / С.Г. Горшков. – М., 1976. – 463с.
878628
  Зайцев П Ю. Морская нейстонология / П Ю. Зайцев. – К., 1970. – 264с.
878629
  Казьмин В.Д. Морская нива. / В.Д. Казьмин. – Владивосток, 1989. – 133с.
878630
  Дмитрук А.В. Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – 344 с. – В кн. также: Земля необетованна / В.А. Заяц ; Передай другому / Л.П. Козинец
878631
  Мельников П.Е. Морская пехота / П.Е. Мельников. – М., 1982. – 96с.
878632
  Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. / Х.Х. Камалов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 221с.
878633
  Овлащенко А.В. Морская политика Европейского Союза в свете интеграционных теорий // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 139-146. – ISSN 0321-2017
878634
  Иванов Л. Морская политика и дипломатия империалистических держав. / Л. Иванов. – М., 1964. – 444с.
878635
  Пантюхов И.М. Морская почка. / И.М. Пантюхов. – Калининград, 1972. – 96с.
878636
  Токарева А.Е. Морская проблема Боливии: есть ли выход из тупика? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
878637
  Левасту Т. Морская промысловая экосистема: Колич. оценка параметров и регулирование рыбловства / Т. Левасту, Г. Ларкинз; Пер. с англ. Н.К. Прусовой ; Под ред. Ю.Н. Ефимова. – Москва, 1987. – 165 с .
878638
  Шацов А.Н. Морская радиометрия / А.Н. Шацов. – Москва : Недра, 1969. – 104с.
878639
   Морская радиохемоэкология и проблема загрязнений. – Киев : Наукова думка, 1984. – 182с.
878640
   Морская радиоэкология.. – Киев : Наукова думка, 1970. – 276с.
878641
  Куадра Х. Морская раковина : рассказы / Х. Куадра; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1963. – 167 с.
878642
  Брамсон М.А. Морская рефрактометрия / М.А. Брамсон, Э.И. Красовский, Б.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 246, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 237-243 (150 назв.)
878643
  Божаткин М.И. Морская романтика : [рассказы] / М.И. Божаткин ; [ил. А.С. Карякин]. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 111 с. : ил.
878644
  Мотузенко Евгений Михайлович Морская рыболовецкая терминология северо-западного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мотузенко Евгений Михайлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
878645
  Алезэ А.. Морская свинка / Алезэ Г. ; Российск. об-во сельсько-хоз. птицеводства. – Москва : Изд. Комис. кролиководства. – (Издание Комиссии кролиководства императорского Российского общества сельскохозяйственного птицеводства ; № 1. № 14 ; Морская свинка)
Ч. 1 : Анатомия. Etude anatomicus sur le cobaye, par Henri Alezais : с 21 рис. / пер. я фр. В. Гончаров. – 1911. – IV, 85 с. : ил.


  Пер.: Гончаров, Василий Петрович
878646
  Лельов П. Морская свинка / П. Лельов, Д. Радченко, 1951. – 24с.
878647
   Морская сейсморазведка методом преломленных волн. – М., 1984. – 174с.
878648
  Лебедев А.А. Морская сила / А.А. Лебедев. – Иваново, 1945. – 127с.
878649
  Савичев Г.А. Морская симфония. / Г.А. Савичев. – М., 1963. – 48с.
878650
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – М., 1954. – 647с.
878651
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – 4-е изд. – Саратов, 1965. – 627с.
878652
  Жданов Н.Г. Морская соль / Н.Г. Жданов. – М, 1952. – 152с.
878653
   Морская стойкость. – Москва, 1943. – 55с.
878654
  Бершадский В.А. Морская столица : поэма и стихи / В.А. Бершадский. – Одесса : Маяк, 1971. – 87 с. : ил.
878655
   Морская стратиграфия и микропалеонтология : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 182с.
878656
  Кэгл М. Морская фойна в Корее. / М. Кэгл, Ф. Мэнсон. – М., 1962. – 384с.
878657
  Хорн. Р. Морская химия : (структура воды и химия гидросферы) / Р. Хорн. – Москва : Мир, 1972. – 399с.
878658
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
878659
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
878660
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
878661
  Кушинг Д.Х. Морская экология и рыболовство / Д.Х. Кушинг; Под ред. канд. биол. наук. В.П. Серебрякова. – Москва : Пищевая промышленность, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр. : 436 назв.
878662
  Крыжановский Р.А. Морская экономика: сегодня и завтра / Р.А. Крыжановский. – М., 1991. – 159с.
878663
   Морские "светлячки" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
878664
  Гурьянова Е.Ф. Морские арктические равноногие раки (Isopoda) // Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим музеем АН СССР / АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. – 4 : Морские арктические равноногие раки (Isopoda) / Е.Ф. Гурьянова ; [Ред. изд. В. А. Линдгольм]. – с.1-181
878665
  Кретов Г.М. Морские байки : рассказы / Г.М. Кретов, А.А. Карпенко, Г.Х. Михальченко. – Одесса : Астропринт, 2017. – 47, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-228-7
878666
  Кириллов Н.И. Морские басни. / Н.И. Кириллов. – Киев, 1957. – 63с.
878667
  Лымарев В.И. Морские берега и человек / В.И. Лымарев; Отв.ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Наука, 1986. – 159с.
878668
   Морские биологические исследования прикамчатских вод 1755-1983 гг. : Библиографический указатель. – Владивосток, 1985. – 232с.
878669
  Артюхин Юрий Морские бобры, или каланы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 32-36 : фото
878670
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Киев, 1954. – 343с.
878671
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Изд. 3-е. – Киев : Молодь, 1972. – 372с.
878672
   Морские были. – Москва : Правда, 1990. – 464с.
878673
  Бигелоу Г.Б. Морские ветровые волны и прибой / Г.Б. Бигелоу, В.Т. Эдмондсон ; пер. с англ. Е.В. Александровой и А.Д. Ямпольского ; под ред. и с предисл. В.Б. Штокмана. – Пер.с англ.. Под ред.В.Б.штокмана. – Москва : Иноиздат, 1951. – 212 с. – Библиогр.: с. 209-210
878674
  Чэпмен В. Морские водоросли и их использование / В. Чэпмен. – Москва, 1953. – 248с.
878675
  Зубов Н.Н. Морские воды и льды / Н.Н. Зубов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1938. – 453с.
878676
  Макграт Сьюзан Морские волки / Макграт Сьюзан, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 94-107 : фото
878677
  Сиротов К.М. Морские волны / К.М. Сиротов. – Владивосток, 1972. – 83с.
878678
  Зигмонте Д.А. Морские ворота : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1966. – 234 с.
878679
  Штернштейн Я.М. Морские ворота Украины / Я.М. Штернштейн. – Одесса, 1958. – 246с.
878680
  Северов П.Ф. Морские встречи / П.Ф. Северов. – Москва, 1986. – 478с.
878681
  Пояркова З.Н. Морские гастроподы мела окраин Азии / З.Н. Пояркова, М.Р. Джалилов; АН СССР, Дальневосточн. научн. центр, Дальневосточн. геологич. ин-т; отв. ред. Найдин Д.П. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 168с.
878682
   Морские геолого-геофизические исследования на нефть и газ: некоторые проблемы и результаты: сб. науч. тр.. – Рига, 1990. – 79с.
878683
   Морские геомагнитные исследования на НИС "Заря". – М., 1986. – 183с.
878684
   Морские геофизические исследования. – Москва : Недра, 1977. – 375с.
878685
  Абузяров З.К. Морские гидрологические информации и прогнозы : [учебник для гидрометеорол. техникумов] / З.К. Абузяров, Ю.И. Шамраев Ю.И. ; под ред. М.Г. Глаголевой. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 219 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 214-216
878686
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебное пособие для вузов / К.И. Кудрявая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 276с.
878687
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебник для вузов / К.И. Кудрявая, Е.И. Серяков, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 310с.
878688
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Уч. пос. для техникумов / Н.А. Белинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 166 с.
878689
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : учеб. пособие для гидромет. техникумов / Н.А. Белинский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255 с. : рис.
878690
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1974
878691
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2. – 1974
878692
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3 (66). – 1974
878693
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4. – 1974
878694
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1975
878695
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2. – 1975
878696
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3. – 1975
878697
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4. – 1975
878698
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1976
878699
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2 (73). – 1976
878700
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3. – 1976
878701
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4. – 1976
878702
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1977
878703
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1 (80). – 1978
878704
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2 (81). – 1978
878705
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2 (85). – 1978
878706
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3 (82). – 1978
878707
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4 (83). – 1978
878708
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1 (84). – 1979
878709
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3 (86). – 1979
878710
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4 (87). – 1979
878711
   Морские глаза Эстонии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-48. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
878712
   Морские гравиметрические исследования. – М., 1984. – 135с.
878713
  Щербаков Владимир Морские громовержцы : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 102-110 : Фото
878714
  Китаевич Б.Е. Морские грузовые операции / Б.Е. Китаевич. – М, 1991. – 160с.
878715
  Юнга Е.С. Морские дороги / Е.С. Юнга. – Москва, 1953. – 312с.
878716
  Строганов И.Н. Морские дороги / И.Н. Строганов. – Москва, 1958. – 102 с.
878717
  Баранов Ю.А. Морские дороги : [повести и рассказы] / Юрий Баранов ; худож. Н.А. Абакумов. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с. : ил.
878718
  Хаткевич Василий Морские ежи - долгожители : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
878719
  Федоренко Н.Т. Морские записи / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 223с.
878720
  Пилия Морские записки / Пилия, , Шамиль. – Сухуми, 1984. – 322 с.
878721
  Дьяконов А.М. Морские звезды морей СССР / А.М. Дьяконов. – М-Л, 1950. – 204с.
878722
  Чапский К. Морские звери Советской Арктики. / К. Чапский. – Л.М., 1941. – 188с.
878723
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Ленинград : Наука, 1979. – 471с.
878724
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Ленинград : Наука
3. – 1988. – 501с.
878725
  Кусакин О.Г. Морские и солооватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Луганск : Наука, 1982. – 462с.
878726
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков, 1946. – 159с.
878727
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Челябинск, 1958. – 148ёс.
878728
  Исаков И.С. Морские истории / И.С. Исаков. – М, 1970. – 254с.
878729
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Одесса, 1973. – 268с.
878730
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – М., 1984. – 46с.
878731
  Карпенко А.А. Морские истории / Анатолий Карпенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 139, [1] с. : ил., фотоил. – ISBN 978-966-927-208-9
878732
  Житков Б.С. Морские истории. - Что бывало. - Рассказы о животных / Б.С. Житков. – Куйбышев, 1967. – 496с.
878733
   Морские истории: повести и рассказы. – Калининград, 1984. – 352с.
878734
   Морские истории: сборник. – Москва : Вокруг света, 1991. – 364с. – ISBN 5-87260-001-1
878735
  Бирюлин Г.М. Морские каникулы : повесть : для детей / Г.М. Бирюлин ; [ил. В. Шиворотов, М. Балабанов]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1973. – 110 с. : ил.
878736
  Волошинов Н.А. Морские котики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [Ген. штаба подполк.Волошинов]. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих
Ч. 1. – 1889. – [2], 23 с.
878737
  Волошинов Н.А. Морские котики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [Ген. штаба подполк.Волошинов]. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих
Ч. 2. – 1889. – [2], 24 с.
878738
  Дорохов А.П. Морские летчики в обороне Одессы / А.П. Дорохов. – Одесса, 1982. – 168с.
878739
  Туютянь Ю.а. Морские лилии верхнего ордовика Центрального и Южного Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Туютянь Ю.а.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1970. – 17л.
878740
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона и нижнего карбона Дальнего Востока / Ю.А. Дубатолова, Р.С. Елтышева, Е.А. Модзалевская; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1967. – 73с.
878741
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона Кузбасса / Ю.А. Дубатолова; Отв. ред. Елтышева Р.С., Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1964. – 126с.
878742
  Мужчинкин В.Ф. Морские львы и котики / В.Ф. Мужчинкин. – Москва : Наука, 1987. – 172с.
878743
  Бурке А. Морские льды / А. Бурке. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 96с.
878744
  Кан И С. Морские льды / И С. Кан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 124с.
878745
  Буйницкий В.Х. Морские льды и айсберги Антарктики. / В.Х. Буйницкий. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 255с.
878746
  Ивашин М.В. Морские млекопитающие / М.В. Ивашин. – Москва : Пищевая промышленность, 1972. – 303с.
878747
   Морские млекопитающие. – Киев : Наукова думка
ч. 1. – 1975. – 223с.
878748
   Морские млекопитающие. – Киев : Наукова думка
ч. 2. – 1975. – 202с.
878749
  Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек / Ф.Г. Вуд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 263с.
878750
   Морские млекопитающие.. – М., 1965. – 320с.
878751
   Морские млекопитающие: Результаты и методы исследований. – Москва : Наука, 1978. – 263с.
878752
   Морские млекопитающие: сб. ст.. – Москва : Наука, 1984. – 312с.
878753
  Бадзошвили Ц.И. Морские моллюски мэотиса Западной Грузии и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 128 / Бадзошвили Ц.И.; АН ГРузССР Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 29л.
878754
  Павлова А.В. Морские навигационные карты / А.В. Павлова. – Ленинград : Университетское, 1961. – 180 с.
878755
  Сарсенбаев А. Морские напевы : роман / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата, 1977. – 267 с.
878756
  Долгопольская М.А. Морские невидимки / М.А. Долгопольская, Е.В. Павлова. – Киев, 1968. – 91с.
878757
  Бычков В.С. Морские нерегулярные волны / В.С. Бычков, С.С. Стрекалов. – Москва : Наука, 1971. – 132с.
878758
   Морские нефтегазопромысловые сооружения : сб. науч. тр. – Рига, 1989. – 139с.
878759
  Феличе А. Морские нищие / А. Феличе. – М., 1959. – 344с.
878760
  Вильсон Х. Морские операции в мировой войне 1914-1918 гг. / Х. Вильсон. – Москва, 1935. – 340с.
878761
  Капица П.О. Морские охотники / П.О. Капица. – Л., 1954. – 183с.
878762
  Аммон А Г. Морские памятные даты / Г.А. Аммон. – Москва : Воениздат, 1987. – 397, [1] с. : ил.
878763
  Евсеев В.М. Морские перевозки в интересах вооруженных сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 10-16. – ISSN 0321-0626
878764
  Смуул Ю.Ю. Морские песни : стихи и поэмы / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 149 с.
878765
  Баранник З.Ф. Морские пищевые ресурсы и продовольственная проблема развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Баранник З.Ф.; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1971. – 26л.
878766
  Лобач-Жученко Морские плавания на парусных яхтах. / Лобач-Жученко. – Москва, 1956. – 176с.
878767
  Тращук Н.Н. Морские плейстоценовые отложения Причерноморья Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Тращук Н.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
878768
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Москва, 1954. – 431с.
878769
  Вадецкий Б.А. Морские повести / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1958. – 522 с.
878770
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Мурманск, 1964. – 414с.
878771
  Северов П.Ф. Морские повести / П.Ф. Северов. – К., 1970. – 464с.
878772
  Конецкий В.В. Морские повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 654 с.
878773
  Халилецкий Г.Г. Морские повести. / Г.Г. Халилецкий. – М., 1981. – 448с.
878774
   Морские подводные исследования.. – М., 1969. – 380с.
878775
  Хард Арчибальд Морские порты Азии и Африки. / Хард Арчибальд. – М., 1957. – 417с.
878776
  Хард Арчибальд Морские порты капиталистических стран. / Хард Арчибальд; Под ред.Бакаева В.Г. – Пер.с англ. – Москва, 1951. – 604с.
878777
  Соул Г. Морские приключения / Г. Соул. – Л., 1971. – 247с.
878778
   Морские прогнозы : Учебник для вузов по спец. "Океанология". – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с. – ISBN 5-286-00011-8
878779
  Жилинский А.А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана / А.А. Жилинский ; Управление постройки Мурманской железнй дороги. – Петроград : Тип. Т-ва А.Ф. Маркс, 1917. – 148 с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. 143-148)
878780
  Никандров Н.Н. Морские просторы / Н.Н. Никандров. – М., 1935. – 248с.
878781
   Морские птицы Дальнего Востока. – Владивосток : Издательство АН СССР, 1986. – 160с.
878782
  Итин В.А. Морские пути Советской Арктики / В.А. Итин. – Москва, 1933. – 110с.
878783
  Щеголев Е.Я. Морские радионавигационные устройства / Е.Я. Щеголев. – Ленинград : Водтрансиздат, 1954. – 228 с.
878784
  Михеев Вадим Морские разведчики : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 152-159 : Іл.
878785
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1940. – 48с.
878786
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва
5. – 1944. – 406с.
878787
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва-Л.
7. – 1944. – 463с.
878788
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Иваново, 1946. – 116с.
878789
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – Л., 1947. – 135с.
878790
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ленинград : Лениздат, 1947. – 70 с.
878791
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ростов на Дону, 1948. – 46с.
878792
   Морские рассказы. – Москва, 1949. – 64с.
878793
   Морские рассказы. – Москва, 1950. – 176с.
878794
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Краснодар, 1950. – 364 с.
878795
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Куйбышев, 1950. – 212с.
878796
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1950. – 232с.
878797
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1951. – 324с.
878798
  Новиков-Прибой Морские рассказы / Новиков-Прибой. – Курск, 1951. – 128с.
878799
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1952. – 192с.
878800
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва
1. – 1952. – 464с.
878801
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Молотов, 1955. – 216с.
878802
  Дойль А.К. Морские рассказы : пер. с англ. / А.К. Дойль; Конан-Дойл. – Москва : Художественная литература, 1957. – 144 с.
878803
  Дубровский В.Г. Морские рассказы / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1960. – 86с.
878804
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – М., 1960. – 93с.
878805
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1970. – 256с.
878806
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Одесса, 1972. – 416с.
878807
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1973. – 463с.
878808
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1986. – 477с. – (Классики и современники ; Русская классическая литература)
878809
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1987. – 541с.
878810
  Войтов В.И. Морские робинзоны / В.И. Войтов. – Москва : Мысль, 1971. – 159с.
878811
  Жамиак И. Морские свинки / И. Жамиак. – М., 1963. – 115с.
878812
  Шагурин Н.Я. Морские сказки. / Н.Я. Шагурин. – Красноярск, 1981. – 142с.
878813
  Конецкий В.В. Морские сны / Виктор Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 344 с.
878814
   Морские сокровища // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 42-43 : фото
878815
  Красовский А.С. Морские сонеты / А.С. Красовский. – Симферополь, 1986. – 91с.
878816
  Писаревский Н.П. Морские суда Древней Греции и Рима в современной зарубежной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 162-173. – ISSN 0042-8779
878817
  Голубев Г.Н. Морские тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1981. – 223с.
878818
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 108с.
878819
  Евгенов Н.И. Морские течения / Н.И. Евгенов. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 112с.
878820
  Истошин Ю.В. Морские течения / Ю.В. Истошин. – Владивосток, 1975. – 87с.
878821
  Ригос Александр Морские течения : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 60-74 : фото. – ISSN 1029-5828
878822
  Васильев Б.И. Морские улицы / Б.И. Васильев. – Ленинград, 1969. – 51с.
878823
   Морские фермы станут подводными садами. Американский рыбак придумал как оздоровить экосистему Мирового океана // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 29 : фото. – ISSN 1029-5828
878824
  Кривко В.А. Морские флаги Отечества / В.А. Кривко. – М., 1984. – 48с.
878825
  Мурина В.В. Морские черви сипункулиды арктических и бореальных вод Евразии / В.В. Мурина. – Ленинград, 1977. – 283с.
878826
  Лондон Д. Морский волк / Д. Лондон. – Калининград, 1977. – 408с.
878827
  Чуковский Н.К. Морский охотник / Н.К. Чуковский. – Барнаул, 1967. – 92с.
878828
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – Л., 1946. – 232с.
878829
  Зонин А.И. Морское братство / А.И. Зонин. – М., 1957. – 384с.
878830
  Зонин А.И. Морское братство: повесть и дневник / А.И. Зонин. – М., 1975. – 363с.
878831
  Архангельский И.В. Морское бурение инженерно-геологических скважин / Архангельский И.В. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1980. – 264 с. – Список лит.: 258-261
878832
  Абузяров З.К. Морское волнение и его прогнозирование / З.К. Абузяров ; под ред. А.И. Дуванина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-165
878833
  Павлов В.П. Морское дно : с 43 рис. в тексте и 2 раскрашенными картинками / А.П. Павлов, проф. // Ueber riesentopfe und ihre allgemeine Verbreitung in Nord-Deutschland / G.H. Berendt, 1880. – [2], 70 с. : 43 ил., 2 л. цв. ил.


  Содержание: Жизнь в море; Осадки на дне открытого моря; Коралловые острова; Осадки прибрежной полосы моря; Берега моря; Участия моря в создании материков и геологические напластования
878834
  Зенкович В.П. Морское дно / В.П. Зенкович. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 55с.
878835
  Калинкин Г.Ф. Морское дно / Г.Ф. Калинкин, Я.А. Островский. – Москва, 1970. – 176с.
878836
  Павлов А.П. Морское дно и созданные морем геологические напластования / А.П. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1922. – 71с.
878837
  Павлов П А. Морское дно и созданные морем геологические напластования / П А. Павлов. – 3-е изд. – Москва-Л., 1935. – 70с.
878838
  Волков А.А. Морское и рыболовное право : учебник / А.А. Волков, К.А. Бекяшев. – Москва : Пищевая промышленность, 1980. – 456 с.
878839
  Симаков В.И. Морское многоборье / В.И. Симаков. – М, 1962. – 68с.
878840
  Маричев Игорь Васильевич Морское образование как компонент единого мирового образовательного пространства // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-53. – ISSN 1726-667Х
878841
  Новаковска-Кристман Анета Морское пиратство как форма организованной преступности: подход стратегического менеджмента // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 45-58. – ISSN 1812-1098
878842
  Федоров А.Ф. Морское право / [соч.] проф. Новорос. ун-та А.Ф. Федорова. – Одесса : Тип. "Техник", 1913. – [10], 343 с. – (Записки Новороссийского университета. Юридический факультет / Изд. под ред. и. д. орд. проф. А.П. Доброклонского ; Вып. 10)
878843
  Джавад Ю.Х. Морское право / Ю.Х. Джавад. – Москва, 1964. – 318с.
878844
  Волков А.А. Морское право : учебник / А.А. Волков. – Москва : Пищевая промышленность, 1969. – 248с.
878845
  Жудро А.К. Морское право / А.К. Жудро, Ю.Х. Джавад. – М ., 1974. – 384с.
878846
   Морское право и международное торговое мореплавание: сб. науч. тр.. – М., 1987. – 128с.
878847
  Федоров А.Ф. Морское право профессора Императорского Новороссийского Университета А.Ф. Федорова / А.Ф. Федоров ; [вступ. сл. С.В. Кивалова ; сост. : Т.В. Аверочкина. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов]. – Одесса : Фенікс, 2008. – 329, [3] с. – Адаптация текста учеб. "Морское право", изд. в 1913 г. – ISBN 978-966-438-123-6
878848
  Авсов Ю.А. Морское право СССР / Ю.А. Авсов, В.В. Егорьев, А.Д. Кейлин ; под ред. Э.Ф. Розенталя ; Всес. торг. палата, Комиссия торг. мореплавания и морского права. – Ленинград : Внешторгиздат, 1932. – 143 с.
878849
   Морское право: Официальный текст Конвенции ООН по морскому праву с приложениями и предметным указателем : Заключительный акт третьей Конференции ООН по морскому праву: Вводная часть, относящаяся к Конвенции и Конференции. – Нью Йорк : ООН, 1984. – 49,316с.
878850
  Глушкин Б О. Морское притяжение / Б О. Глушкин, . – М, 1983. – 206с.
878851
  Исаков И.С. Морское притяжение / И.С. Исаков. – М, 1984. – 286с.
878852
  Блескин Л.Л. Морское притяжение : [очерки о Краснознам. Черномор. флоте] / Л.Л. Блескин. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 140, [2] с., [4] л. ил. – (Присягаем отечеству). – ISBN 5-319-00490-7
878853
  Роблес Э. Морское путешествие : кн. для чтения на фр. яз. для студ. / Э. Роблес. – М., 1982. – 144с.
878854
  Черкашин Н.А. Морское солнце / Н.А. Черкашин. – М, 1988. – 382с.
878855
  Иванов Л. Морское соперничество империалистических держав. / Л. Иванов; Академия наук СССР, Ин-т мирового хозяйства и мировой политики. – Москва ; Ленинград : Государственное социально-єкономическое издательство, 1936. – 291 с.
878856
  Волкомирская Л.Б. Морское электромагнитное зондирование с учетом свойств источника вариации применительно к Северному Ледовитому океану : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Волкомирская Л.Б.;. – М., 1978. – л.
878857
  Набатов А. Морской аквариум в комнате, его устройство и уход за ним : с 144 рис. в тексте / А. Набатов. – 2-е изд. – Петроград : Типо-литогр. Я.С. Рашкова, 1915. – [4], 262 с.


  Андрей Андреевич Набатов - известный аквариумист, возглавлявший возникшее в 1870 г. Санкт-Петербургское общество любителей комнатных растений и аквариумов. В 1905 г. отделение Общества открылось и в Киеве.
878858
  Таубе А.М. Морской англо-русский словарь / А.М. Таубе, В.А. Шмид. – Москва, 1943. – 480с.
878859
  Егоров Л.М. Морской арбитраж в Англии / Л.М. Егоров. – М., 1963. – 84с.
878860
   Морской астрономический календарь на 1923 г.. – Одесса : MATHEIS, 1922. – 52 с.
878861
   Морской атлас. – [Ленинград] : Изд. Гл. Штаба ВМФ СССР
Т. 1 : Навигационно-географический. – 1950. – 16 с.
878862
   Морской атлас
Т. 3, ч. 1 : Военно-исторический. – 1958. – 45 с.
878863
  Зенкович В.П. Морской берег / В.П. Зенкович. – Москва; Ленинград, 1952. – 72с. – (Научно-популярная библиотека ; Вип. 41)
878864
  Виноградов А.К. Морской биолог Константин Александрович Виноградов / А.К. Винограадов ; НАН України ; Карадагский природный заповедник. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 105 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 978-966-02-5281-3
878865
  Бикчентаев А.Г. Морской бог : рассказы / А.Г. Бикчентаев. – Москва : Правда, 1966. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; 10)
878866
  Алексеев В.П. Морской бой : скрытность и внезапность / В.П. Алексеев. – Москва : Воениздат, 1991. – 192 с. : ил.
878867
   Морской бой. (Морские рассказы на англ. яз.). – М., 1967. – 108с.
878868
  Иоселиани Я.К. Морской ветер / Я.К. Иоселиани; . – Москва, 1970. – 176с.
878869
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Ташкент, 1956. – 276с.
878870
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1982. – 408с.
878871
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Одесса, 1983. – 248с.
878872
  Лондон Д. Морской волк / Д. Лондон. – Алма-Ата, 1984. – 413с.
878873
  Рид Морской волчонок / Рид, Майн. – Калининград, 1989. – 430с.
878874
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878875
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878876
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878877
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878878
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878879
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878880
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878881
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878882
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878883
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 1, январь - февраль. – 2013. – 78 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878884
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т ; редкол.: В.А. Иванов, С.Ф. Доценко, И.Е. Тимченко [и др.]. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 2, март - апрель. – 2013. – 82 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878885
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 3, май - июнь. – 2013. – 80 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878886
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 4, июль - август. – 2013. – 82 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878887
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2013. – 96 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878888
   Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Морской гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1985-. – ISSN 0233-7584
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013. – 76 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
878889
  Инфантьев В.Н. Морской горизонт / В.Н. Инфантьев. – Л., 1971. – 208с.
878890
  Истошин С.Ю. Морской горный промысел / С.Ю. Истошин. – М., 1981. – 167с.
878891
  Капица П.И. Морской десант / П.И. Капица. – Л., 1970. – 208с.
878892
  Джатиев Т. Морской джигит. / Т. Джатиев, И. Всеволожский. – 2-е изд., испр. – Дзауджикау, 1948. – 152 с.
878893
   Морской Змей Горыныч : Морская звезда. Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 108 : Іл.
878894
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 196с.
878895
  Марфенкова М.М. Морской карбон Казахстана. / М.М. Марфенкова. – Алма-Ата, 1991. – 150с.
878896
  Кокорев П.Б. Морской контроль в России: историко-правовой аспект // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 38-42. – ISSN 1812-3805
878897
  Доронин Ю.П. Морской лёд / Ю.П. Доронин, Д.Е. Хейсин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 318с.
878898
  Савронь Э.Б. Морской неоген окрина Днецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук : 04.00.09 / Савронь Э.Б. ; КГУ. – Киев, 1972. – 28 с.
878899
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Москва, 1981. – 303с.
878900
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Калининград, 1985. – 351с.
878901
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Ленинград, 1987. – 208с.
878902
  Олдридж Д. Морской орел / Д. Олдридж. – Минск, 1989. – 236с.
878903
  Мисюк Б.С. Морской отпуск / Б.С. Мисюк. – Одесса, 1971. – 126с.
878904
  Марриет Ф. Морской офицер Франк Мильдмей / Ф. Марриет. – М, 1992. – 476с.
878905
  Ясуока Сетара Морской пейзаж / Ясуока Сетара. – Москва, 1983. – 214 с.
878906
  Ясуока Сетара Морской пейзаж. / Ясуока Сетара. – М., 1983. – 127с.
878907
  Бирман И.Б. Морской период жизни и вопросы динамики стада тихоокеанских лососей / И.Б. Бирман. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-207 (342 назв.)
878908
  Мамаладзе Д.И. Морской плейстоцен Колхиды / Д.И. Мамаладзе. – Тбилиси, 1975. – 207с.
878909
  Сидоренко А.В. Морской протест / А.В. Сидоренко, Л.А. Короткова. – Москва, 1974. – 56с.
878910
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – Москва, 1982. – 240с.
878911
  Князев Л.Н. Морской протест / Л.Н. Князев. – Москва, 1984. – 64с.
878912
  Харт Г. Морской путь в Индию : Рассказ о плаваниях и подвигах португальских мореходов, а также о жизни и времени Донаа Васко Да Гамы... / Г. Харт; Пер. с англ. Ванникова Н.В. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 331с.
878913
  Харт Г. Морской путь в Индию / Г. Харт. – Москва, 1959. – 349с.
878914
  Высоцкий А.Ф. Морской регионализм / А.Ф. Высоцкий. – Київ, 1986. – 193с.
878915
  Овлащенко А.В. Морской регионализм: международно-правовые аспекты институционализации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 25-30. – ISSN 1812-3910


  В статье проанализированы международно-правовые и политологические вопросы предпосылок возникновения и современной фазы морского регионализма. Отмечена сложность и противоречивость этого процесса. Обращено особое внимание на ряд негативных факторов в ...
878916
  Самойлов К.И. Морской словарь. / К.И. Самойлов. – М-Л, 1939. – 654с.
878917
  Борисов Т.М. Морской старик : повесть / Т.М. Борисов. – Хабаровск : Дальгиз, 1950. – 104 с.
878918
  Штибликов Д.А. Морской терроризм как составляющая современного терроризма. Современные угрозы и вызывы // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-54. – (Політичні та юридичні науки)
878919
  Коновалов Юрий Петрович Морской торговый флот России в период промышленного капитализма. 60-е - середина 90-х гг. XIX в. (На материалах Черноморско-Азовского бассейна) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коновалов Юрий Петрович; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 25л.
878920
  Паршин В.Г. Морской транспорт капиталистических стран / В.Г. Паршин. – М., 1983. – 260с.
878921
  Латышева Н.Н. Морской транспорт современной Японии / Н.Н. Латышева. – М, 1985. – 112с.
878922
  Сергеев В.Н. Морской транспорт Швеции. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Сергеев В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 14л.
878923
  Эдлинский С.Ф. Морской транспортный флот в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эдлинский С.Ф.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 79л.
878924
  Золототрубов А.М. Морской узел / А.М. Золототрубов. – М., 1964. – 48с.
878925
  Граевский А.М. Морской узел / А.М. Граевский. – Пермь, 1966. – 74с.
878926
  Григорьев Т С. Морской узелок / Т С. Григорьев. – М, 1959. – 304с.
878927
  Григорьев С.Т. Морской узелок / С.Т. Григорьев. – М, 1969. – 304с.
878928
  Григорьев С.Т. Морской узелок / С.Т. Григорьев. – М, 1976. – 304с.
878929
  Беренс Б.А. Морской флот и требования войны : сокращен. пер. с анго / Б.А. Беренс. – Москва : Воениздат, 1964. – 336 с.
878930
  Бережинский В. Морской флот Османской империи начала XVIII в. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 314-319. – ISSN 2078-0850


  По описанию П.А. Толстого.
878931
   Морской флот СССР. [Изоиздание] : [комплект из 16 цветных открыток]. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
878932
  Пантелеев Ю.А. Морской фронт / Ю.А. Пантелеев. – Москва, 1965. – 317 с.
878933
   Морской энциклопедический словарь: в 3 т.. – Л.
1. – 1991. – 503с.
878934
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.1 : А-Н. – 1986. – 508с.
878935
   Морской энциклопедический справочник: в 2 т. : В 2-х томах. – Ленинград : Судостроение
Т.2 : О-Я. – 1986. – 520с.
878936
  Демиденко Н.П. Морська англійська термінологія: деякі аспекти розробки навчальних матеріалів для студентів факультету судноводіння // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 37-41 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
878937
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 66-68
878938
  Береза О. Морська безпека України: організаційно-правові засади (частина І) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 90-93
878939
  Сороцинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 9 (154), вересень. – С. 42-45
878940
  Сорочинський О. Морська блокада Німеччини на початку Другої світової війни // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 7/8 (156), липень-серпень. – С. 24-29
878941
  Гриневецький С. Морська галузь: Чи пройшла Україна точку неповерненя? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
878942
  Кузнецов С.О. Морська гегемонія Афін: історико-правове дослідження (VII - V ст. до н.е.) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 46-50.
878943
  Ємельянов В.О. Морська геоекологія та теоретико-методологічні основи диференціації морських геоекосистем // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
878944
  Митропольський О.Ю. Морська геологія : підручник / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-446 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-742-8
878945
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4. – 2004
878946
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2004
878947
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2004
878948
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1. – 2005
878949
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 2. – 2005
878950
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2005
878951
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4. – 2005
878952
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 5. – 2005
878953
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2005
878954
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 1/2. – 2006
878955
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 3. – 2006
878956
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 4/5. – 2006
878957
   Морська держава : Громадсько-політичний, науковий, літературно-художній журнал. – Севастополь, 2002-
№ 6. – 2006
878958
  Соболев Л.С. Морська душа / Л.С. Соболев. – К, 1946. – 216с.
878959
  Соболєв Л.С. Морська душа : оповідання / Л.С. Соболєв. – Київ : Художня література, 1954. – 424 с.
878960
  Кудрицька Н.В. Морська інфраструктура України у рейтингу країн світу: сучасний стан та перспективи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 151-157. – ISSN 2306-546X
878961
  Котлярчук Андрій Морська опера // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 44-50 : фото
878962
  Ляшкевич А. Морська освіта в кадетських корпусах: історія та перспективи (XIX - початок XX століття) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 166-178. – ISSN 2077-1827


  "У статті даються історичні відомості про організацію російських кадетських корпусів, а також про внесок відомих особистостей, які були засновниками та керівниками морських навчальних закладів, у розвиток морської освіти у XIX та на початку XX століття".
878963
  Завтонов Д. Морська піхота в карпатських горах // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 37). – С. 19


  Традиції українських захисників моря та суходолу було закладено ще 100 років тому, коли офіцери й матроси севастопольського флотського півекіпажу сформували Окремий морський курінь імені Петра Сагайдачного.
878964
  Вановська І. Морська складова історії українського козацтва // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (207), листопад 2018. – С. 25-32
878965
  Мишанич Я. Морська тематика в українському літописанні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 75-79. – ISSN 0236-1477
878966
   Морська торгівля в Північному Причорномор"ї = Sea trade in north black sea region : Збірка наукових статей. – Киев, 2001. – 240с. – Статті українською та російською мовами. – (Бібліотека Vita antioua). – ISBN 966-95597-3-1
878967
  Чекаловець В. Морська транспортна система США: досвід розвитку та можливості його використання в Україні / В. Чекаловець, С. Крижановський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 50-54. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
878968
  Збанацький Ю.О. Морська чайка : Повість та оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1959. – 254с.
878969
  Збанацький Ю.О. Морська чайка : Повісь: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1967. – 191с.
878970
  Рід Морське вовченя , або Подорож у темряві / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1989. – 132с.
878971
  Рід Морське вовченя, або Подорож в темряві / Майн Рід. – Київ : Дитвидав, 1958. – 212с. – (У світі пригод)
878972
  Білецький В.С. Морське газове родовище (- поклади газу) / В.С. Білецький, В.С. Бойко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 602. – ISBN 978-966-02-9001-3
878973
   Морське здоров"я від "Альдемар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 68-71 : фото
878974
  Романюк Н.І. Морське піратство як загроза міжнародній безпеці / Н.І. Романюк, Я.В. Калініна // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 97-103. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
878975
  Желіховський С. Морське піратство як загроза міжнародній безпеці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 54-57. – (Політичні науки)
878976
  Шамара О. Морське піратство як загроза сучасному судноплавству: методи боротьби // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 3 (29). – С. 83-85.
878977
  Потапчук Г.В. Морське піратство: до актуалізації проблеми протидії та її міжнародно-правової регламентації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 527-530. – ISSN 1563-3349
878978
  Пурінова К.В. Морське піратство: до визначення поняття // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 129-133. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
878979
   Морське право: актуальні питання теорії та практики = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
Вип. 7. – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878980
   Морське право: актуальні питання теорії та практики = Maritime law: actual aspects of theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса : Фенікс
Вип. 8. – 2014. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878981
  Рижева Н.О. Морське суднобудування в Україні (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 31 пункт
878982
  Величко Л. Морське суперництво / Л. Величко. – Харків, 1930. – 92с.
878983
  Мінченко Д. Морський арбітраж "по-лондонські" // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 24-25
878984
  Сліпачук Т. Морський арбітраж в Англії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 120-122
878985
  Волков А. Морський бізнес під час війни: тренди та виклики // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 87
878986
  Павленко А. Морський бій // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 6 (374), 17 лютого 2022. – С. 38-43
878987
  Бласко Ібаньєс В. Морський гайдамака : новела з іспанського життя / Ібаньєс В. Бласко ; переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавництво "Зоря" ; № 7)
878988
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878989
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878990
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878991
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 9, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878992
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 10, № 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878993
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 10, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878994
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878995
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878996
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878997
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal = Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 11, № 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878998
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
878999
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
879000
   Морський екологічний журнал = Marine ecological journal= Морской экологический журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2002-. – ISSN 1684-1557
Т. 12, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,