Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
876001
  Герасим"юк В. "...Нарешті я вдома" // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 178-184. – ISSN 0208-0710


  Нотатки про книжку поезій Бориса Руденка "Оселі" (2014).
876002
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." : Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНи України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
876003
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." Ювілейна Вчена рада Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
876004
  Котельников Б.Б. "Нарвите подснежников..." / Б.Б. Котельников. – М, 1981. – 174с.
876005
   "Наргизовани", 1936. – 47с.
876006
  Красильников Г.Д. "Наречена" : оповідання / Г.Д. Красильников; з удмурт. [пер. Богдан Попель]. – Київ : Дніпро, 1969. – 60 с.
876007
  Довбищенко М. "Нарешті колись і на Сході встане жадане сонце свободи та благочестя" (до 320-річчя від дня смерті Якова Суші) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 171-175. – ISBN 966-7060-92-6
876008
  Черемська О.С. "Нарис української стилістики" Бориса Ткаченка в історії Харківської філологічної школи // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 116-131. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
876009
  Ільків М.В. "Нариси Дністра" О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 65-74. – ISSN 2078-1849
876010
  Микитка О.Б. "Нариси з історіі українського перекладу" М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 172-176. – Бібліогр.: С. 176; 6 поз.


  У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опубліковного у журналі "Всесвіт" 1993-2006 рр. Проаналізовано науково-освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно-змістові точки, обгрунтовано вагомість і непересічну ...
876011
  Забокрицька М.Р. "Нариси історії гідрохімії в Україні" (2020 р.) - перша монографія про історію гідрохімічних досліджень в Україні. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 112-121. – ISSN 2306-5680
876012
  Штонь Г. "Нариси історії культури України". Телеверсія Мирослава Поповича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 18-19
876013
  Александрова Г. "Нариси історії української літератури" Миколи Петрова і питання компаративістики другої половини ХІХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 5-11.
876014
  Звонська Л. "Нариси пірронізму" Секста Емпірика: парадигма термінів і перекладацькі інтенції // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 2. – С. 92-103. – ISSN 2075-6461
876015
  Білоус Д. "Народ - зодчий мови, мова - зодчий народу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 166. – ISSN 0208-0710
876016
  Махиянова Е.Б. "Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём". К 200-летию со дня рождения академика И.И. Срезневского // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 6. – С. 565-569. – ISSN 0869-5873
876017
  Емельянова Н. "Народ джихада стрелял из пушек..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089


  Кабарда и Осетия в планах имама Шамиля.
876018
  Жила С. "Народ маліє тоді, коли втрачає духовність...". Діалог історії й сучасності : до проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іваничука у ВНЗ // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-17. – Бібліогр.в кінці ст.
876019
  Топчій А. "Народ мій є народ мій, завжди буде" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 8


  Пам"яті Василя Симоненка.
876020
  Савчук Н. "Народ мій є! Народ мій завжди буде!": методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (96). – С. 27-31
876021
  Борисенко Валентина "Народ мій завжди буде!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-235
876022
  Ерусалимский К. "Народ московский" : Московиты-эмигранты в Речи Посполитой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089
876023
   "Народ" 1890-1895. Систематичний показчик змісту.. – Львів, 1970. – 135с.
876024
  Терлецький В. "Народ, який за вірою і місцем проживання належав Європі" : З нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 130-140. – ISSN 0131-2561
876025
  Михайлова Ирина "Народ... восклицал : осанна!" = Православные праздники в Московской Руси XVI - XVII веков // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
876026
  Кадоб"янська Н. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (Василь Стус) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 153-158.


  Роздуми до прем"єри вистави "Іду за край..." про життя і долю Василя Стуса на сцені "Під дахом" у театрі імені Лесі Українки
876027
  Розумний Я. "Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу". // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 8-10. – ISSN 0236-1477
876028
  Трубенко А.І. "Народження трагедії з духу музики" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 620-621. – ISBN 966-316-069-1
876029
  Лютий Т.В. "Народження трагедії"" Ніцше: контексти, ідеї, впливи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 51-60. – ISSN 1996-5931
876030
  Букчин С. ... Народ, издревле нам родной / С. Букчин. – Минск, 1984. – 335с.
876031
  Сеферіс Й. [Нариси : (1936-1947) / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-21-2
Т. 1. – 1992. – 522 с. – Видання новогрецькою мовою
876032
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : (1948-1971). – 1992. – 447 с. – Видання новогрецькою мовою
876033
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : Невидане (1932-1971). – 1993. – 419 с. – Видання новогрецькою мовою
876034
   Наращивание и эффективное использование экономического потенциала. – М., 1989. – 156с.
876035
   Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки. – Москва : Политиздат, 1989. – 46 с.
876036
  Горбачев М.С. Наращивать продовольственные ресурсы / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
876037
   Нарбут // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 104 : Нарбут
876038
   Нарбут. Студії. Спогади. Листи [реконструкція знищеного 1933 р. "Нарбутівського Збірника"] / Сергій Білоконь, упоряд. та вступ. ст. ; Анастасія Білоусова та Богдан Завітій, заг. ред. ; [пер.: М. Панченко, Т. Ватажишина, А. Палагнюк ; фот.: М. Андрєєв та ін. ; голов. ред. Л. Лихач]. – Київ : Родовід, 2020. – 407, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
876039
  Нікітенко Л. Нарбутівка, з характером бунтаря // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9). – С. 14


  До 100-річчя народного художника України Данила Нарбута.
876040
  Кривошеев Е.П. Нарва-Йыэсуу / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд, доп. и испр. – Таллин, 1978. – 143с.
876041
  Косточкин В.В. Нарва / В.В. Косточкин. – Москва, 1948. – 48 с.
876042
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – Таллин, 1967. – 110с.
876043
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – 2-е изд, доп. – Таллин, 1968. – 112с.
876044
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 2-е изд, переработ. – Таллин, 1983. – 71с.
876045
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд,. доп. – Таллин, 1987. – 71с.
876046
  Погосский А.Ф. Нарва и Полтава / А. Погоский. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. В. Березовский, 1899. – 63 с.
876047
  Кривошеев Е.П. Нарва, Путеводитель / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михйлов. – 3-е изд, доп. – Таллин, 1971. – 138с.
876048
  Канн П.Я. Нарва: Страницы истории города. / П.Я. Канн. – Таллин, 1979. – 266с.
876049
  Бээкман В.Э. Нарвиский водопад : роман / В.Э. Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1988. – 265 с.
876050
  Сазонов М. Нарвская застава / М. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
876051
  Сазонов М.Л. Нарвская застава. / М.Л. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
876052
   Нарвский гор. музей. – Нарва, 1960. – 56с.
876053
  Врублевский В. Нардепка : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-104. – ISSN 0208-0710
876054
  Доценко С.І. Нарди та маленькі хитрощі арифметичних обчислень // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 15-18. – ISSN 2518-7104
876055
  Имайкина М.Д. Нарейчийно-изобразительные слова в мордовских языках. : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Имайкина М.Д.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
876056
  Кашин В.П. Нарендра Моди - восходящая "звезда" индийской политики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 53-57. – ISSN 0321-5075


  Нарендра Дамодардас Моді - індійський політичний і державний діяч, головний міністр штату Гуджарат (з 2001 року), один з видних діячів Бхаратія джаната парті (БДП).
876057
  Дмитерко Л. Наречена : повісті та новели / Л. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1959. – 250 с.
876058
  Кассола К. Наречена Бубе / К. Кассола. – К., 1966. – 199с.
876059
  Іванченко Н. Наречена гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 34-35
876060
  Татишвілі Й. Наречена двох ворогів / Й. Татишвілі. – Харків-Київ, 1931. – 76с.
876061
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Дослідження Антонії Цвід, авторки відомого роману-трилогії "Возлюблених муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
876062
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)


  "Седнівська наречена" Тараса Шевченка.
876063
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 27 липня (№ 15). – С. 6-7
876064
  Гордасевич Г.Л. Наречена сонця / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1976. – 63 с.
876065
  Бесков Е. Наречений Беати-Софії : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0208-0710
876066
  Севедж Р. Нареченная и обреченная зауряд супруга : Антолог. роман / Сев"дж Ричард Генри ; Пер. Г.Э. Вуттко. – Москва : Т-во тип. Д.И. Мамонтова, 1912. – [2], 223 с.
876067
  Яременко М.В. Наречення імені та пошанування східнослов"янських святих в українсько- російських контактних зонах наприкінці XVIII ст. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 87-102. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
876068
  Амичба В.А. Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Амичба В.А.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 24л.
876069
  Арутюнян М.Л. Наречие в ангаро-ленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян М.Л.;. – Иркутск, 1968. – 25л.
876070
  Шаламберидзе Г.Е. Наречие в древнегрузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шаламберидзе Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
876071
  Янович Е.И. Наречие в истории русского языка / Е.И. Янович. – Минск, 1978. – 143с.
876072
  Гочияева С.А. Наречие в карачаево-балкарском языке / С.А. Гочияева. – Черкесск, 1973. – 119с.
876073
  Качарава Г.Н. Наречие в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Качарава Г.Н.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра кавказских языков. – Тбилиси, 1955. – 12л.
876074
  Гиясбейли М.Н. Наречие в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 665 / Гиясбейли М.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 19л.
876075
  Давлетов С.А. Наречие в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Давлетов С.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1956. – 15л.
876076
  Джамалдинов О. Наречие в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джамалдинов О.; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языковед. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
876077
  Мамедова Р.Г. Наречие как лексико-грамматический класс слов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мамедова Р.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 16л.
876078
  Виллуп Астрид Наречие образа действия и его развитие в эстонском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Виллуп Астрид; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 32л.
876079
  Иорданская Л.Н. Наречие однажды: неопределенный временнoй спецификатор / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 22-37. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
876080
  Рослякова Э Наречие среднеанглийского периода и его грамматическая валентность / Э Рослякова. – Л., 1971. – 20с.
876081
  Рослякова Э.М. Наречие среднеанглийского перода и его грамматическая валентность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рослякова Э.М. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 23 с.
876082
  Зверева Е.Н. Наречие. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1959. – 16с.
876083
  Белова Н.М. Наречие. Числительное : пособ. по рус. яз. для студ.-иностр., владеющих англ. яз. / Н.М. Белова, Н.Н. Холина ; Ленинградский политехнический ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1964. – 32 с.
876084
  Попов И.А. Наречия в говорах западной части северновеликорусского наречия русского языка (словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов И.А.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1956. – 20л.
876085
  Рзаева А.А. Наречия в современном персидском литературном языке (Морфол. особ.) : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаева А. А.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 19л.
876086
  Инэнликэй П.И. Наречия в чукотском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Инэнликэй П.И. ; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
876087
  Ширинкина Г.Н. Наречия на -tim в латинском языке. (На материале письм. памятников в II-VIII вв. н. э.) : Автореф... канд. филол.наук: 673 / Ширинкина Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
876088
  Арутюнян А.С. Наречия отсубстального образования : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян А.С.;. – Алма-Ата, 1968. – 28 л.
876089
  Кочинева О.К. Наречия с префиксом по-и суффиксом -ому, (-ему) в современном русском литературном языке / Кочинева О К. ; М-во просвищения РСФСР ; Мурманский гос. пед. ин-т. – Мурманск, 1962. – 20 с. – Библиогр.: с. 19
876090
  Джогера Н. Наречия, образованные от существительных, в тексте "Архангельского Евангелия 1092" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 31-36. – ISBN 978-617-689-129-1
876091
  Зенкова Т.К. Наречное сказуемое в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Зенкова Т.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 16л.
876092
  Рубинштейн Г.А. Наречные слова при глаголе to be в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубинштейн Г.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 17л.
876093
  Кутьина К.И. Наречные словосочетания в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кутьина К.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
876094
  Мизяева Л.А. Наречные фразеологические единицы степени в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Мизяева Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
876095
  Сургаков А.К. Нарешающем рубеже / А.К. Сургаков. – Калуга, 1961. – 122с.
876096
  Шашкова Ю. Нарешті дозволений / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  В Києві відбулася прем"єра фільму "Ульяненко без цензури".
876097
  Гончарук П.С. Нарешті разом // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 149-152. – ISBN 978-966-452-148-9
876098
  Липківський К. Нарешті розставлено всі крапки над " і "... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Митрополит Василь Липківський, якого академік Агатангел Кримський назвав "Апостолом національно-релігійного відроджння України".
876099
  Різникова Я. Нарешті! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 24


  Найстаріше козацьке кладовище Одеси - в Державному реєстрі нерухомих пам"яток.
876100
  Гасанзаде Н.А. Нариман / Н.А. Гасанзаде. – М., 1973. – 110с.
876101
  Казиев М.А. Нариман Нариманов / М.А. Казиев. – Баку, 1970. – 187с.
876102
   Нариманбеков Т.. – М., 1967. – 18с.
876103
  Дубинский-Мухадзе Нариманов / Дубинский-Мухадзе. – М, 1978. – 239с.
876104
  Заремський М.Й. Нарис "Філософія у чехів" Густава Заби: сучасне прочитання // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 38-47. – ISSN 2663-0265
876105
  Бочаров В.В. Нарис аграрного розвитку України на початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
876106
  Брайко О. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг: рецепція теми та ії індивідуальні стильові модифікації в контексті доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 16-30. – ISSN 0236-1477
876107
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 6-е вид. – Київ, 1926. – 180с.
876108
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 8-е вид. – Харків : Держвидав України, 1928. – 160с.
876109
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 9-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 160с.
876110
  Сімович В. Нарис граматики староболгарської (староцерковнославянської) мови / В. Сімович. – 385с.
876111
  Махов Г.Г. Нарис грунтів дарницької лісової досвідної дачі. / Г.Г. Махов. – К., 1928. – 31с.
876112
  Таранець Т. Нарис грунтів Понадсивашьскої смуги України. / Т. Таранець. – Х., 1929. – 122с.
876113
  Леонов М.А. Нарис діалектичного матеріалізму / М.А. Леонов ; АН СРСР. Ін-т філософії. – Київ : Держвидавліт УРСР, 1950. – 586 с.
876114
  Інкін В.Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті / В.Ф. Інкін. – Львів, 1959. – 91с.
876115
  Жлуктенко Н.Ю. Нарис естетичної історії західноєвропейської літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-57. – ISSN 0205-471Х


  Рец .на кн.: Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. - К., 2004.
876116
  Тептюк Л.М. Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 175-181. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)


  Згадуються наукові дослідження В.С. Іконникова, присвячені епосі Петра I. - С. 178-179.
876117
  Реєнт О. Нарис життя і науково-педагогічної діяльності Богдана Андрусишина // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 51-57. – ISSN 2222-5250
876118
  Сорока П. Нарис життя і творчості Василя Дідюка / Петро Сорока. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 177, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-178 та в підрядк. прим.
876119
  Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 141-147. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
876120
  Сігал А.В. Нарис з історії зародження теорії ігор у найстислішому викладі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
876121
  Щербаков В. Нарис з історії і соціал-демократії на Чернігівщині / В. Щербаков. – Х. – 222с.
876122
  Самойленко А.М. Нарис з історії Інституту математики Національної академіїї наук України (1958-1988) / А.М. Самойленко, В.В. Строк, В.І. Сукретний // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 9-26.


  Присвячується Юрію Олексійовичу Митропольському.
876123
  Курач Т.М. Нарис з історії класифікування карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 12 назв
876124
  Сисоєва О С. Нарис з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. – ISBN 996-8253-24-8
876125
  Ткаченко М. Нарис з історії селян на Лівобережній Україні в XVII-XVIII вв / М. Ткаченко. – К
1 ; в.1. – 1931. – 149с.
876126
  Різун В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / Володимир Різун, Тетяна Трачук; КНУТШ. – Київ : Поділля, 2005. – 232с. – ISBN 966-594-171-2
876127
  Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII - перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 18-177. – ISBN 978-966-579-271-0
876128
  Кіктенко Віктор Олексійович Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / Кіктенко Віктор Олексійович; Нац.академія наук України; Ін-тут сходознавства ім. А.Кримського; Від. ред. О.Д.Огнєва. – Київ, 2002. – 194с. – ISBN 966-02-2570-9
876129
  Дмитрук В.Т. Нарис з історії української журналістики XIX ст. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1969. – 145с.
876130
  Михайлин І.Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевськая старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 18-22


  У статті розглядається проблема історіографії журналістикознавства, порушується динаміка розвитку даної науки.
876131
  Франковський В.А. Нарис з методики урока фізики / В.А. Франковський. – Київ ; Харків, 1936. – 87 с.
876132
  Квасниця В.М. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 15-24. – ISSN 0204-3548
876133
  Юзефович В. Нарис з студентського життя // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 35-68. – ISBN 5-7707-1062-4
876134
  Марковський Ю. Нарис зоопланктону р.Інгульця / Ю. Марковський, 1928. – С.41-84. – Окремий відбиток
876135
  Томілович Л.В. Нарис історико-економічного розвитку Поросся із середини ХІІІ до середини XIV століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 43)


  Після монгольського нашестя на Пороссі відбулися серйозні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах: торгівля опинилася в руках іноземних купців, зменшилася кількість міст, знать масово емігрувала в більш північні райони (Полісся), княжа ...
876136
   Нарис історії "Просвіти" / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с. – Авт. вказ. на звороті тит. арк. – (Популярна енциклопедія "Просвіти" / за ред. І. Мельника ; Ч. 1). – ISBN 5-7707-0643-0
876137
  Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 2 (34). – С. 48-55. – ISSN 2077-9496


  Розглядається перший етап життя та діяльності Віктора Івановича Гошкевича (1860-1928) – визначного дослідника археологічних пам’яток Півдня України. Обґрунтовується положення про визначальну роль В. І. Гошкевича у започаткуванні та розвитку ...
876138
  Пучков А.О. Нарис історії архітектурознавства / Андрій Пучков ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 194, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 171-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-112-5
876139
  Пісарєв С. Нарис історії вивчення гідромалакофауни басейну річки Сіверський Донець. 1920-1950-і роки // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 94-97
876140
  Попов М.М. Нарис історії ВКП(б) / М.М. Попов. – Київ, 1933. – 303с.
876141
  Туркало Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325-787) = Historie des Conciles Oecumeniques (325-787 )=Conciliengeschichte (325-787) =History of Ecumenical Councils (325-787) / Я.К.Туркало. – Брюссель : Літературно-наукове видавництво, 1974. – 320с.
876142
  Попов Н. Нарис історії Всесоюзної Комуністичної партії / Н. Попов. – вип. 1. – Київ, 1932. – 332с.
876143
   Нарис історії географічної освіти у Полтаському національнолму педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / П.А. Кравченко, Л.М. Булава, С.М. Шевчук, О.М. Мащенко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 95-99. – ISBN 978-966-182-397-5
876144
  Будько О.С. Нарис історії геоморфологічного вивчення Волинського та Житомирського Полісся : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 220-227. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
876145
  Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б.Є. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – ISBN 966-03-1982-7
876146
  Ковальчук І.В. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович ; [наук. ред. С.І. Кот] ; Фундація ім. О. Ольжича, Ін-т Нації і Держави. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2014. – 185, [3] с. – Книга видана за сприяння Б. Розенблата. - Імен. покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 169-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-078-1
876147
  Фуре Е. Нарис історії елементарної геометрії / Е. Фуре. – Вінниця, 1919. – 44 с.
876148
  Кагаров Є. Нарис історії етнографії / Є. Кагаров. – Київ : З друкарні Української Академії Наук
Ч. 1. – 1926. – 42 с.
876149
  Тоді Філіп Нарис історії Європейського Союзу = An historical introduction to the European Union / Тоді Філіп; Пер. з англ. М.Марченко. – Київ : "АНОД"; "К.І.С.", 2001. – 142с. – ISBN 966-7048-39-Х
876150
  Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917 / І.Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-8536-41-0
876151
  Дарованець О. Нарис історії загону УПА "Прилуцький" // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 152-182
876152
  Стороженко М.І. Нарис історії західно-української літератури до кінця XVIII віку / Микола Стороженко ; з pос. пеpеклали С. Петлюpа, H. Романович-[Ткаченко]; Під pед[акцією та з пеpедм.] Івана Фpанка. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1905. – 381, [3] с.
876153
  Павленко Ю.В. Нарис історії Києва / Ю.В. Павленко ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіт. досліджень Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 2003. – 480 с. – Бібліогр.: с. 474-476. – ISBN 966-651-119-3
876154
  Калюжний Р. Нарис історії Київського правничого (юридичного) товариства : [історія Київського університету] / Р. Калюжний, Ю. Дорошенко // Український правничий альманах : Щорічник / Українське правниче товариство. Київський університет права. НА внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – за 2002 р. : До 125-річчя з дня заснування Київського правничого (юридичного) товариства. – C. 224-243. – ISBN 966-96132-0-5
876155
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / Михайло Грушевський ; АН УРСР, Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 560 с. – Репринте видання. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002670-2
876156
  Рубінштейн М.Л. Нарис історії Київської Русі / М.Л. Рубінштейн. – Харків-Одеса, 1930. – 72с.
876157
  Івасюта М.К. Нарис історії колективізації на Тернопільщині / М.К. Івасюта. – Київ, 1958. – 116с.
876158
  Андріяшев О.М. Нарис історії колонізації Київської землі до кінця XV віку / О.М. Андріяшев. – [Київ], 1926. – 79 с. : 2 карти. – Окрем. відбиток з збірника: Київ та його околиця в історії і пам"ятках. К. 1926
876159
   Нарис історії конгресу Українців Канади в Торонті = A Historical Outline of the Ukrainian Canadian Congress Toronto-Branch : у тисячоліття християнства в Україні, століття поселення українців в Канаді, п"ятдесятиріччя відділу КУК в Торонті. – Торонто : Видано заходами управи віділу Конгресу Українців Канади в Торонті, 1991. – 589 с., 1 арк. кольор. портр. : іл., портр. – Текст укр., англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 571-579. - Вих. дані з контртитулу. – ISBN 0-9695366-0-7
876160
  Ткаченко Микола Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // З приводу нової розвідки з історії української торгівлі за першої половини ХІХ ст / М. Ткаченко. – С. 55-78
876161
  Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П.Л. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 124с. – ISBN 966-326-096-3
876162
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – Київ, 1998. – 727 с.
876163
  Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 727 с. – ISBN 966-505-021-4
876164
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – 2-ге вид., випр. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 с. – ISBN 966-505-226-8
876165
  Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1949) / Володимир Кубійович ; Наук. т-во імені Т. Шевченка у Львові. – Львів : [б. в.], 1991. – 52, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Науково-популярна бібліотека НТШ ; число 1)
876166
  Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / Аркадій Жуковський. – Львів; Париж, 2000. – 139с.,14л. іл. : іл. – ISBN 966-7155-52-8
876167
   Нарис історії нідерландської літератури : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Юніверс, 2002. – 192с. – 809Нари Шифр дубл. – ISBN 966-7305-69-4
876168
  Бойко О. Нарис історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, культури і мови (20-30-ті рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 120-127.
876169
  Мірчук Петро Нарис історії Організації українських націоналістів / Мірчук Петро. – Львів
Т.1 : 1920-1939 /За ред. С.Ленкавського. – 2003. – 642 с. – Перевидано у Львові 2003 року коштом Дмитра і Марії Гулей. Вихідні дані ориг.: Мюнхен та ін.: Українське видавництво, 1968; На обкл.: Нарис історії ОУН
876170
  Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів = Outlines of the history of the Organization of the Ukrainian Nationalists / П. Мірчук; за ред. С. Ленкавського. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк : Українське вид-во
Т.1 : 1920 - 1939. – 1968. – 639 с. : фото
876171
  Веклич М.Ф. Нарис історії палеогеографічних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 71-87 : Рис. – Бібліогр.: 87 назв
876172
  Радишевський Р.П. Нарис історії польської літератури : підручник : у 2 кн. / Ростислав Радишевський ; [редкол.: Л. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Талком. – (Київські полоністичні студії / відп. ред. Р. Радишевський ; т. 34). – ISBN 978-617-7685-49-3
Кн. 1. – 2019. – 511, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 477-509
876173
  Радишевський Р. Нарис історії польської літератури : підручник : у 2 кн. / Ростислав Радишевський ; [редкол.: Л. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Талком. – (Київські полоністичні студії / відп. ред. Р. Радишевський ; т. 34). – ISBN 978-617-7685-50-9
Кн. 2. – 2019. – 543, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 514-541. – Бібліогр.: с. 498-513
876174
  Моргун О. Нарис історії промилової кооперації України / О. Моргун. – Мюнхен, 1966. – 272с.
876175
  Пахомов А.Г. Нарис історії робітничого руху та революції 1905 року на Криворіжжі / А.Г. Пахомов. – Х., 1932. – 79с.
876176
  Данилевский В В. Нарис історії розвитку продуктивних органів суспільної людини / В В. Данилевский. – Х, 1929. – 569с.
876177
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики. – 2-ге вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2005. – 584с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-73-X
876178
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – 3-тє вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. An outline history of medieval and early Modern Ukraine. – ISBN 966-7679-82-9
876179
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України = An outline history of medieval and early modern Ukraine / Наталя Яковенко. – 4-те вид. – Київ : Критика, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8978-31-9
876180
  Терлецький М. Нарис історії середньовіччя / Маркіян Терлецький. – [Київ] : Вернигора, 1947. – 120 с.
876181
  Салата С.А. Нарис історії створення і розвитку університестьких обсерваторій України // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті стисло висвітлено історію будівництва та розвитку наукової діяльності астрономічних обсерваторій при університетах України до сьогодення. Однією з настарійших при університетах України є астрономічна обсерваторія при Київському національному ...
876182
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1991. – 230 с. – (Українознавча б-ка НТШ). – ISBN 5-7707-1363-1
876183
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко ; передмова І.О. Денисюка. – Львів : Світ. – (Пам"ятки історичної думки України)
Т. 1. – 1991. – 576 с.
876184
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 2-ге видання. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1419-0; 5-7707-1694-0
Т. 1 : До половини XVII століття. – 1991. – 238 с.
876185
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1420-4; 5-7707-1694-0
Т. 2 : Від половини XVII століття. – 1991. – 349 с.
876186
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1992. – 230 с. – (Українознавча бібліотека НТШ, Число 1). – ISBN 5-7707-1368-2
876187
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Д.І. Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Т. 1 : до половини XVII століття. – 1992. – 232 с.
876188
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Т. 2 : від половини XVII століття. – 1992. – 350 с.
876189
  Жуковський А. Нарис історії України : Hаціональна економіка Укра ни / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1993. – 230 с. – ISBN 5-7707-1368-3
876190
   Нарис історії України 20 століття : Навчальний посібник. – Київ : Генеза, 2002. – 472с. – ISBN 966-504-212-2
876191
  Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття : Навч. посібник / Н.М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 312с. – ISBN 966-504-021-9
876192
  Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті / Д.І. Багалій ; Українська академія наук. – Харків : Держвидав України. – (;Українська Академія наук : Збірник ; № 72)
Т. 1 : Історіографічний вступ і доба натурального господарства. – 1928. – 389 с.


  На тит. л. № 1314198 надпись: В. Шугаєвський 1934 р. На тит. л. прим. № 1314199 дарчий надпис: Нат. Дмитровні Полонський-Василенко і Миколі Прокоповичу Василенку в ознаку великої і постійної пошани автор Київ, 18 V. 1929
876193
  Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX століття : навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. історичних факультетів вищ. учбових закладів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2000. – 358 с. – Шифр. дубл. 9у Гриц (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-504-150-9
876194
   Нарис історії українскьої літератури. – К, 1945. – 280с.
876195
   Нарис історії українскьої радянської літератури. – К, 1954. – 459с.
876196
  Москаленко А.А. Нарис історії українського алфавіту і правопису. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 42с.
876197
  Коптілов В.В. Нарис історії українського поетичного перекладу (дожовтневий період ) : Дис... канд.філол.наук: / Коптілов В.В.; КДУ. – Київ, 1962. – 362л. – Бібліогр.:л.348-361
876198
  Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с. – ISBN 5-12-002288-Х
876199
  Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. / С. Чарнецький. – Львів, 1934. – 253с.
876200
  Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології / Н.А. Москаленко. – К., 1959. – 224с.
876201
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1961. – 48с.
876202
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. (Рад. період.) / А.А. Москаленко. – Одеса, 1962. – 126с.
876203
  Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії / А.А. Москаленко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 163с.
876204
  Коряк В.Д. Нарис історії української літератури / В. Коряк. – [Харків] : Держвидав України
Т. 2 : Буржуазне письменство. – 1929. – 620 с., іл.
876205
  Радзикевич В. Нарис історії української літератури / В. Радзикевич. – Львів, 1941. – 220с.
876206
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – Львів, 1958. – 152с.
876207
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1963. – 164с.
876208
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 256с.
876209
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 96с.
876210
  Софрон Мудрий С. Нарис історії української папської колегії св.Йосафата в Римі = Storia del pontificio collegio Ucraino di san Giosafat a Roma / Мудрий С. Софрон, отец; Укр. папська колегія св.Йосаафата в Зимі. – Roma, 1984. – 197s.
876211
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-7017-04-4 (т.1)
Т. 1. – 1998. – 396с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк, 1956. - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
876212
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0111-5 (т.2)
Т. 2 : 17 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг. : Нью Йорк, 1956
876213
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0112-3 (т.3)
Т. 3 : 18-20 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1957
876214
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0114-X
Том 4, ч. 2 : 20 ст. – 1998. – 400с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1966
876215
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3, 966-06-0113-1
Том 4, ч. 1 : 20 ст. – 1998. – 368с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк,1961
876216
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4 т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-08-7 (т.4, кн.2)
Т. 4, ч. 2. – 1998. – 416с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1966/ - Присвяч. 2000 літтю Різдва Христового
876217
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-07-9 (т.4, кн.1)
Т. 4, ч. 1. – 1998. – 384с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1961, - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
876218
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви. : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0110-7 (т.1)
Т. 1 : 10-17 ст. – 1998. – 294с. – Вих. даню ориг.: Нью Йорк, 1955
876219
  Яримович В. Нарис історії Української Студентської Громади та українських поселень в Еспанії (1946-1996) / Володимир Яримович, Олександр Білик, Микола Волинський. – Філядельфія ; Мадрид : Українські технології, 1997. – 196, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Дод. тит. арк. ісп. - Текст укр., ісп. – Бібліогр.: с. 174-179 та в підрядк. прим.
876220
   Нарис історії філософії на Україні. – Київ : Наукова думка, 1966. – 654с.
876221
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands/Pasternak E. : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – Вінніпег : Trident Press, 1968. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 : Волиніяна)
876222
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – 2е вид. – Вінніпег; Торонто, 1989. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 ; Волиніяна)
876223
  Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студенства / М. Антонович ; Укр. вст. т-во. – Мюнхен ; Нью-Йорк ; Торонто, 1976. – 58 с. – (Серія "Монографія" ; ч. 4)
876224
  Софрон Мудрий Нарис історії Церкви в Україні / Владика Софрон Мудрий, ЧСВВ ; [ред. Р. Безпалько ; гравюри В. Лопати]. – Вид. 4-те. – Жовква : Місіонер, 2010. – 544 с. : іл. – ISBN 978-966-658-209-9
876225
  Базилевич І.В. Нарис клінічної ферментології : нариси / І.В. Базилевич ; АН УРСР, Ін-т клінічної фізіології. – Київ : АН України, 1936. – 312 с. – Бібліогр.: с. 259-311
876226
  Житецький П. Нарис літературної історії української мови в ХVII віці / П. Житецький. – Львів, 1941. – 203с.
876227
  Балей С. Нарис логіки / С. Балей. – Львів : Друк. наук.Тов-ва ім. Шевченка, 1923. – 52 с.
876228
  Ярема Я. Нарис Масарикової філософії // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 228-235. – ISBN 978-617-7593-44-6
876229
  Нестелєєв М. Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 49-55. – ISSN 0236-1477
876230
  Фреїшин-Чировський Нарис політичної історії України / Фреїшин-Чировський. – Львів, 1997. – 248с.
876231
  Сергєєв О.Д. Нарис прадавньої історії Причорноморської передової западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 15-22. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 11)
876232
  Кліменко В. Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 76-80. – ISSN 1682-2366
876233
  Панова Л.В. Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 279-284. – ISBN 978-966-927-142-6
876234
  Приймак В. Нарис про життєвий і творчий шлях професора Володимира Юринця / В. Приймак, М. Жовтанецький, Б. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-8. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
876235
  Чумаченко В. Нарис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, українського фольклориста і кубанського козачого письменника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 79-88. – ISBN 966-7804-53-4
876236
  Мішалов В.Д. Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2014. – № 2. – C. 74-79. – ISSN 2218-838X
876237
  Квєчень С. Нарис проблематики книги, бібліотеки, преси в "Житті безкоштовному науково-популярному ілюстрованому недільному додатку" до "Голосу нації" (1928-1933) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 103-119. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
876238
  Лоський К. Нарис римської історії. – Гельсінгфорс : Гельсінгфоp. центральна друкарня., 1919. – 144с. – Бібліогp.: Літ. по pим. істоpії: С. 131-136.


  Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята дpужині Ївзі
876239
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче ; переклав М. Нестерович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 196, [4] с.
876240
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче. – Харків, 1932. – 248 с.
876241
  Рослий І.М. Нарис розвитку комплексного картографування // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 136-143
876242
  Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років Радянської влади / Й.З. Штокало. – К, 1958. – 84с.
876243
  Матвєєв Г.К. Нарис розвитку сімейного права Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
876244
   Нарис розвитку степового сільского господарства України за п"ятиріччя. – Харків, 1929. – 52с.
876245
  Радзівілл А. Нарис розвитку судової психології // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
876246
  Владимиров П. Нарис розвитку творчості Гоголя : (із промови на урочистому акті університету Св. Володимира 16 січня 1891 р.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 113-114. – ISBN 5-7707-1061-6
876247
  Левинський В.П. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині : з передмовою Льва Юркевича / В. Левинський. – Київ : Дзвін ; [Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі],, 1914. – XII, 115 с. – Віб. з журн. "Дзвін (1913, кн. 6-12 і 1914 кн.1)"
876248
  Левинський В.П. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині / В. Левинський ; Всеукраїнська АН. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 94 с.
876249
  Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області УРСР. / М.І. Косець, 1959. – С. 42-57
876250
  Мерков А. Нарис санітарного стану сучасного Поділля / А. Мерков. – Вінниця : Віндерждрук ім. Леніна, 1929. – 45 с.
876251
  Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. / Л.Л. Гумецька; Відп. ред. І.М. Керницький. – К., 1958. – 300с.
876252
   Нарис тектонічної будови південно-західної частини Джезказганської западини (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 13-21 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
876253
  Хоменко О.Б. Нарис у газеті / Хоменко О.Б. – Київ : Політвидав України, 1966. – 108 с. – (Бібліотечка робсількора)
876254
  Загородний М.Г. Нарис у місцевій пресі / М.Г. Загородний. – Х., 1958. – 36с.
876255
  Миронюк В.М. Нарис у творчості письменників "Покутської трійки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-130. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
876256
  Симоненко О.В. Нарис українського сарматознавства // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 171-182. – ISSN 2227-4952
876257
  Багалій Д.І. Нарис української історіографії : збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук № 1. – Київ : Друкарня Всеукраїнська Академія наук. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)
Т. 1, Вип. 1 : Літописи. – 1923. – 138 c.
876258
  Янів В. Нарис української культури / Д-р Володимир Янів ; Укр. Конгресовий Комітет Америки, Шк. Рада. – 2-ге, скороч. вид. – Ню Йорк : Видання Шкільної Ради, 1961. – 93, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
876259
  Драгоманов М. П. Нарис української соціалистичної програми : (переднє слово до "Громади") : з нагоди сорокових роковин української соціалістичної журналістики (1878-1918) / Михайло Драгоманів. – 2-ге вид. – Київ : Серп і молот ; [Дpук. Укp. Центp. Ради], 1918. – 101, [3] с. – [пеpедм. Ю.О[хримовича]]. Прим. дефектний без обладанки. – ([Сеp. суспільно-політична] ; [№ 11])
876260
  Вандек В. Нарис філософії Б. Спінози / В. Вандек, В. Тімоско, 1932. – 72 с.
876261
  Ляшев О. Нарис церковної історії села Роїща / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2015. – 124, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-123 та в підрядк. прим. – ISBN 9789665025641
876262
  Шпиталь М.І. Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984-1961) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 247-252. – ISSN 2072-9480
876263
  Першин П.Н. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму / П.Н. Першин. – К, 1973. – 339с.
876264
  Першин П.Н. Нариси аграрної революції в Росії / П.Н. Першин. – Київ, 1959. – 420с.
876265
  Кліменко В. Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 72-79. – Бібліогр.: Бібілогр: 8 назв. – ISSN 1682-2366
876266
   Нариси білорусько-українських літературних зв"язків : Культурно-історичні та літературознавчі аспекти проблеми. – Київ, 2003. – 413 с. – Парал. тит. лист. на білорус. мові. – ISBN 966-522-103-5
876267
  Помяловський Н.Г. Нариси бурси / Н.Г. Помяловський. – Київ-Одеса, 1935. – 208с.
876268
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – Київ : Художня література, 1950. – 172 с.
876269
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – К., 1983. – 175с.
876270
  Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / Олег Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с., [ 6 ] с. іл. : іл. – Пам"яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936-1997). – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-14-9
876271
   Нариси державно-політичного розвитку африканських країн. – К.
1. – 1967. – 260с.
876272
   Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса ; за ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої ; [редкол.: В.І. Борисов (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 188, [2] с., [1] арк. фот. – Присвяч. 20-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-855-0
876273
   Нариси до історії українського народного танцю : Практичний матеріал для вчителів загальноосвітніх шкіл,шкіл нового типу та керівників гуртків позашкільних закладів. – Київ, 1997. – 64с.
876274
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів ; [ упоряд. М. Шафовал ]. – 3-те вид. стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – (Підручники / Український вільний університет ; 13). – ISBN 966-346-056-3
876275
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів; Упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – ISBN 966-346-218-3
876276
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 331-338. – ISBN 978-966-668-480-9
876277
  Гарасим Я.І. Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філологічний фак-т. – Київ : Знання, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-346-596-8


  У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. грушевського, Ф. Колесси та І. ...
876278
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 1. – 1996. – 324с.
876279
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 2. – 1996. – 320с.
876280
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. – Горлівка : ГДППМ, 1997. – 418с.Вип.3
876281
  Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / П. Цьомпа; Пер. з нім. Я.Гончарук, та ін. – Львів : Каменяр, 2001. – 223с. – ISBN 5-7745-0840-4
876282
  Островітянов К.В. Нариси економіки докапіталістичних формацій / К.В. Островітянов. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 144 с.
876283
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич. – К., 1927. – 144с.
876284
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич, 1928. – 217с.
876285
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 536с.
876286
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 2. – 1952. – 567с.
876287
   Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 344-346 та в кінці ст. – ISBN 978-617-573-038-6
876288
  Радул В.В. Нариси з актуальних проблем соціальної педагогіки : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.В. Радул ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. у тексті
876289
  Романовський В.О. Нариси з архівознавства : Історія Архівної справи на Україні та принципи порядкування в архівах / Віктор Романовський, зав. Архіву давніх актів у Київі. – Харків : Вид Центр. Архівного управління УСРР, 1927. – 168, [2] с.
876290
   Нариси з воєнної історії Давньої України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 356с.
876291
  Гладун О.М. Нариси з демографічної історії України XX століття : монографія / О.М. Гладун ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2018. – 222, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 216-219. – Бібліогр.: с. 219 та в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8439-5
876292
  Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я.В. Закревська. – Київ, 1976. – 163с.
876293
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1955. – 316с.
876294
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Вид. 2-е, перероб. – Київ, 1966. – 307с.
876295
  Матвієнко-Гарнага Нариси з економічної географії України : підручник для вищих шкіл / Ф.Т. Матвієнко-Гарнага. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 200 с.
876296
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих; МОіНУ. Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8253-47-7
876297
  Теличук П.П. Нариси з економічної теорії / П.П. Теличук, В.О. Паламарчук. – К., 1994. – 171с.
876298
  Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / Олекса Пінчук, Петро Червяк. – Київ : Просвіта, 2005. – 152с. – ISBN 966-8547-34-9
876299
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 348 с.
876300
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – 2-е вид., випр. та доп. – К., 1959. – 308с.
876301
  Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. / І.Г. Чередниченко. – К., 1962. – 495с.
876302
  Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови : посібник для фак-тів мови і літ-ри пед. ін-тів / О.П. Безпалько. – Київ : Радянська школа, 1960. – 236 с.
876303
  Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1983. – 239 с.
876304
  Бевзенко С.П. Нариси з історичної граматики української мови / С.П. Бевзенко. – К, 1953. – 199с.
876305
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
1. – 1964. – 234с.
876306
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
2. – 1970. – 190с.
876307
  Довженко В.Д. Нариси з історіі української радянської музики / В.Д. Довженко. – Київ, 1957. – 240с.
876308
  Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
876309
  Дельєж Р. Нариси з історії антропології = Une histoire de l"anthropologie. Ecoles. Auteurs. Theories : Школи. Автори. Теорії / Робер Дельєж ; переклад з французської Є. Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-518-449-2
876310
   Нариси з історії архитектури Української РСР. – Київ, 1957. – 560с.
876311
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-47-0
Вип. 4 (об"єднаний). – 2005. – 415, [1] с., XXII c. : іл., табл., портр., фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст.
876312
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-57-8
Вип. 5 : Бериславщина: рік 1905. – 2005. – 43, [1] с. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1904
876313
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-63-2
Вип. 6 : Бериславщина: рік 1903. – 2006. – 79, [1] с. : іл., табл., портр. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1903
876314
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-79-9
Вип. 7 : Документи і матеріали. – 2006. – 99, [1] с. : іл., табл., портр.
876315
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-77-2
Вип. 8 : Бериславщина: рік 1904. – 2007. – 59, [1] с. : іл., табл., портр. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1904
876316
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-80-2
Вип. 9. – 2007. – 91, [1] с. : іл., табл., портр.
876317
  Свенцицький І. Нариси з історії болгарської літератури / І. Свенцицький. – ЛЬвів, 1957. – 151с.
876318
  Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Лариса Кочубей ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-226-3


  На тит. сторінці екз. № 1631101 дарчий надпис: Шановному Леоніду Васильовичу Губерському З найкращими побажаннями та вдячність 2.12.2019 Автор
876319
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ, 1939. – 210с.
876320
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352 с.
876321
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12


  Перебування українського композитора Дениса Січинського у Вікторові.
876322
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 11
876323
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К., 1952. – 256с.
876324
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
1. – 1955. – 260с.
876325
   Нариси з історії вітчизняної психології. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1955. – 259с.
876326
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
2. – 1955. – 148с.
876327
   Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.) : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1952. – 255с.
876328
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця 19 і початку 20 століття. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
876329
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця XIX і початку XX ст. : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
876330
  Ярославський Є. Нариси з історії ВКП (б) / Є. Ярославський. – К
1. – 1937. – 400с.
876331
  Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : НАНУ, Інститут сходознавства / Леся Матвєєва. – Київ : Стилос, 2003. – 296 с. – До 85-річчя НАН України. – ISBN 966-8518-01-2
876332
   Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті = Essays about the history of the geological investigations at the Kiev University. – Київ : Рада, 1999. – 328 с. – Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 966-7087-28-Х
876333
  Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI - XVII століть / І. Лильо; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 190с. – ISBN 966-533-244-8
876334
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжені (XVII-XVIII ст.) / К.В. Харлампович. – 97с.
876335
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5


  До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в ...
876336
   Нариси з історії давнього Переяслава : (До 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. Бузян, Л. Набок, М. Роздобудько, Д. Тетеря; Галина Бузян, Людмила Набок, Михайло Роздобудько, Дмитро Тетеря; Націон. історико-етнографічний заповідник"Переяслав"; Переяслав - Хмельницька Міська Рада. – Київ : Міленіум, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-8063-67-1
876337
  Ткач А.П. Нариси з історії держави і права Української РСР / А.П. Ткач. – Київ
1. – 1961. – 75с.
876338
   Нариси з історії дипломатії України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 736с. – ISBN 966-7217-55-8
876339
  Швайка М.А. Нариси з історії економічних поглядів / М.А. Швайка; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Міжнародний університет, 2006. – 222с.
876340
   Нариси з історії економічної думки на Україні. – Київ, 1956. – 388с.
876341
  Кузнєцов Б.Г. Нариси з історії електротехніки / Б.Г. Кузнєцов. – Харків, 1937. – 84 с.
876342
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейскої літератури / П.С. Коган. – Харків
Т. 1. – 1935. – 304 с.
876343
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейської літератури / П.С. Коган. – Х.
2. – 1936. – 328 с.
876344
  Зуб Дарія Нариси з історії золотарства Галичини / Дарія Зуб. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 360с. – ISBN 966-613-277-Х
876345
  Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
876346
  Чувпило О.О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки ХХ ст.) / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України, Харківський держ.ун-т. – Харків, 1999. – 200с. – ISBN 966-623-030-5
876347
   Нариси з історії інститутів відділу технічних наук. – К., 1961. – 168с.
876348
  Кальницький М. Нариси з історії Києва : навчальний посібник для середніх загальноосвітних навчальних закладів / Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова ; ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. – Київ : Генеза, 2002. – 383 с. – ISBN 966-504-345-5
876349
  Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
876350
   Нариси з історії кіномистецтва України. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 862 с. : іл. – Бібліогр.: с. 861-862 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96714-9-3


  Представлена праця є колективним системним дослідженням, яке ставить за мету осягнення складного процесу становлення і розвитку вітчизняного кінематографу протягом ХХ ст. Головною ідеєю видання є поглиблення та систематизація знань на вищевказану тему. ...
876351
  Лучканин С.М. Нариси з історії класичної філології : Навчальний посібник для магістрантів і студентів відділення класичної філології / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Науковий світ, 2004. – 204с. – ISBN 966-675-271-9
876352
  Чорний Г.П. Нариси з історії конструкторського бюро / Георгий Чорний. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-248-7
Ч. 1. – 2011. – 182 с. : фотоіл.
876353
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів : у 2 ч. / К.К. Стамеров. – Київ : Мистецтво
Ч. 1. – 1978
876354
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів : у 2 ч. / К.К. Стамеров. – Київ : Мистецтво
Ч. 2. – 1978
876355
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров; [ худож. М.Н. Грох ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432с. : іл. – резюме і текстівки англійською та російською мовами. – ISBN 978-966-577-118-0
876356
  Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР / П.П. Михайленко. – Київ
ч. 1. – 1959. – 440с.
876357
  Вакулюк П.Г. Нариси з історії лісів України / П.Г. Вакулюк. – Фастів : Поліфаст, 2000. – 624 с. : табл. – Бібліогр.: с. 622. – ISBN 966-95514-8-X


  У пр. № 1725318 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Сергійчуку від автора. 4.02.2001 р. Підпис
876358
  Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 180 с. – (Серія "Посібники та підручничи ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-504-8
876359
  Граб С. Нариси з історії Любеча / С. Граб. – К, 1997. – 60с.
876360
  Вакула Н.С. Нариси з історії медицини Закарпаття : з давніх часів до 40-х років 20 століття / Наталія Вакула ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 156с. : іл. – ISBN 966-8764-26-9
876361
  Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1961. – 376с.
876362
  Боголюбов О.М. Нариси з історії механіки / О.М. Боголюбов. – Київ, 1974. – 192с.
876363
   Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси / П.М. Дідусенко, Т.С. Мавродій, С.А. Пахневський, О.В. Лисицький, В.П. Костюк; Дідусенко П.М., Мавродій Т.С., Пахневський С.А., Лисицький О.В., Костюк В.П.; Під ред. П.М. Дідусенко. – Київ : Софія А, 2005. – 634с. – ISBN 966-8684-22-2
876364
  Плекан Ю.В. Нариси з історії москвофільства на Галичині : (середина ХІХ - початок ХХ століть) / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : НАІР, 2020. – 106, [2] с. : іл. – Анотація парал. укр., англ. - Імен. покажч.: с. 100-103. Геогр. покажч.: с. 104-106. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8011-00-0
876365
  Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в України (друга половина ХІХ -початок ХХ ст,) / О.В. Михайличенко; Київськ.держ.лінгвіст.ун-т. – Київ : КДЛУ, 1999. – 238с. – ISBN 966-7443-63-9
876366
  Ємельянов І.Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 3-12. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
876367
  Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992. – 78с.
876368
   Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку 20 ст.). – Київ; Нікополь; Запоріжжя : Тандем-У, 2002. – 418с. – ISBN 966-7089-81-9
876369
  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії нового часу : Навчальний посібник / Ю.В.Кушаков ; МОН України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 572с. – ISBN 966-364-190-8
876370
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : в 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 1. – 2006. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 539-543 та в підрядк. прим.


  Представлена праця є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва ХХ та перших років ХХІ століть. Видання складається з двох книг. У першій книзі аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х рр. ...
876371
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : у 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 2. – 2006. – 656 с. : іл. – Бібліогр.: с. 647-654 та в підрядк. прим.
876372
  Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – Київ : Вісник з історії оподаткування, 2002. – 144с. – ISBN 966-96110-1-6
876373
  Ботушанський В.М. Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) = Essays on History of Education in Bukovynz (19th-early 20th century) / Василь Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-96-1
876374
   Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст. : колект. монографія / [П. Бойко та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : К.І.С., 2020. – 285, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-259-0
876375
   Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
876376
  Косвен М.О. Нариси з історії первісної культури / М.О. Косвен ; АН СРСР. – Київ : Радянська школа, 1955. – 199с. – (Науково-популяна серія)
876377
   Нариси з історії Північної Буковини. – К,, 1980. – 339с.
876378
  Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля / Є. Сіцінський. – Вінниця, 1927. – 73с.
876379
  Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні : остання третина ХІХ - перша третина ХХ ст. / Л.П. Горкіна. – Київ : Наукова думка, 1994. – 245с. – ISBN 5-12-004349-6
876380
  Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі / О.Я. Манусевич. – Київ : Радянська школа, 1954. – 452 с. – (Бібліотека учителя)
876381
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 13. – 1971. – 128 с.
876382
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 16. – 1972. – 103 с.
876383
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 19. – 1974. – 136 с.
876384
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 20. – 1975. – 100 с.
876385
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 24. – 1978. – 120 с.
876386
   Нариси з історії природознавства і техніки : збірник наукових праць. – Київ, 1960-
Вип. 28. – 1982
876387
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 29. – 1983
876388
  Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / Осип Гермайзе. – [Київ] : Киигоспілка
Т. 1 : Революційна українська партія (РУП). – 1926. – 388 с..
876389
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітнії початкових і середніх школах Української РСР / В.І. Масальський, 1962. – 204с.
876390
  Масальський В.і. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітній початкових і середніх школах Української РСР. Т.2. 1958-1960 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.і.; КДУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1963. – 599-1024л. – Бібліогр.:л.1021
876391
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх шкоалах УРСР. Т.1. 1917-1957 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.І.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1963. – 599л.
876392
   Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська [та ін.] ; [за ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила] ; Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки ; Державний заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 444 с. : фото. – Бібліогр.: с. 434-435. – ISBN 978-966-617-234-4
876393
  Змерзлий Б.В. Нариси з історії розвитку системи освіти кримських татар у Кримській АРСР (1921-1941 рр.) / Змерзлий Б.В.; Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України. – Сімферополь : Атлас-Компакт, 2006. – 280с. – ISBN 966-8584-86-4
876394
   Нариси з історії розвідки суб"єктів державотворення на теренах України / [В.В. Цибулькін та ін. ; автор ідеї, заг. ред., вступ, заключне слово П.Д. Морозов] ] ; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України. – Київ : Преса України, 2011. – 536 с. : іл. фото. – Бібліогр.: с. 502-532. – ISBN 978-966-472-099-8
876395
  Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
876396
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літератури. / К.К. Трофимович, В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 95с.
876397
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літературної мови / К.К. Трофимович. – Львів, 1970. – 49с.
876398
  Лукінова Т.Б. Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 757, [2] с. – Бібліогр.: с. 750-756 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1653-8
876399
   Нариси з історії СРСР. – К., 1954. – 332с.
876400
   Нариси з історії СРСР. – Київ, 1957. – 316 с.
876401
  Мавродін В.В. Нариси з історії СРСР / В.В. Мавродін. – К., 1958. – 260с.
876402
   Нариси з історії СРСР. – К., 1973. – 370с.
876403
  Копанєв О.І. Нариси з історії СРСР. / О.І. Копанєв. – К., 1959. – 256с.
876404
  Дядиченко В.А. Нариси з історії СРСР. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1971. – 240с.
876405
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Друга чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1959. – 415с.
876406
  Лось Ф.Є. Нариси з історії СРСР. Епоха капіталізму / Ф.Є. Лось. – Київ, 1972. – 280с.
876407
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Кінець XVIII - перша чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1957. – 396 с.
876408
  Коган П.С. Нариси з історії стародавніх літератур / П.С. Коган. – К.-Х., 1938. – 192с.
876409
  Сергєєв В.С. Нариси з історії стародавнього Рима / В.С. Сергєєв. – Київ
Ч.1. – 1940. – 316 с.
876410
  Ковальов С.І. Нариси з історії стародавнього Риму / С.І. Ковальов, О.М. Штаєрман. – К, 1957. – 311с.
876411
  Мірза-Авак"янц Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття / Мірза-Авак"янц. – [13] с. – Окр.відб.
876412
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (19 - 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2003. – 296с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
876413
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX - XX ст.) : навчальний посібник / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; за заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 294 с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
876414
  Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. / А.К. Волощенко. – Київ, 1974. – 222с.
876415
  Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму / В.С. Дмитриченко. – Київ, 1961. – 160с.
876416
  Матвєєва Л.В. Нариси з історії сходознавства / Леся Матвєєва ; [відп. ред. Бубенок О.Б.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2008. – 398, [2] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – До 90-річчя акад. наук України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-004-8
876417
   Нариси з історії та культури євреїв України. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 440с. : іл. – (Бібліотека інституту юдаїки). – ISBN 066-378-000-2
876418
   Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Г.І. Веселовська, І.В. Волицька, М.О. Гринишина, Н.П. Єрмакова, В.І. [та ін.] Заболотна; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; [Веселовська Г.І. та ін. ; редкол. : Сидоренко В.Д. (гол.), І. Безгін, Г. Веселовська та ін.]. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 1054с. : іл. – ISBN 978-966-96839-5-3


  Представлене видання є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ ст. У праці систематизуються факти та явища театрального процесу, подаються та обґрунтовуються основні моделі ...
876419
   Нариси з історії техніки. – К.
2. – 1955. – 123с.
876420
   Нариси з історії техніки. – К.
5. – 1959. – 173с.
876421
   Нариси з історії техніки і природознавства. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР
Вип. 1. – 1962. – 169, [3] с.
876422
   Нариси з історії техніки і природознавства. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР
Вип. 4. – 1963. – 171, [1] с.
876423
   Нариси з історії техніки і природознавства : респуб. міжвід. зб. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР
Вип. 6. – 1965. – 110, [2] с.
876424
   Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. – Житомир, 1997. – 94с.
876425
  Васильчук В.М. Нариси з історії Товариства Червоного Хреста / В.М. Васильчук, Г.М. Васильчук, В.О. Ореховський ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 249, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-221. – ISBN 978-966-599-555-5
876426
  Невидайло М.Г. Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика : вибр. твори / Микола Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 149, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-08-7
876427
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1937. – 205 с.
876428
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1939. – 205 с.
876429
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 2. – 1939. – 194 с.
876430
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 4 : Визвольна война українського народу проти гніту шляхтецької Польші і приеднання України до Росії /1643-1654/. – 1939. – 263 с.
876431
  Сергійчук В.І. Нариси з історії України / Володимир Сергійчук ; [художнє оформ. М. Черненко]. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – 660 с. : іл. – Бібліогр.: с. 656-657. – ISBN 978-617-7837-19-9
876432
  Верига В Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.) / Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с. – ISBN 5-7773-0359-5
876433
   Нариси з історії України Україна в першый половині XIX століття. – Київ, 1939. – 274 с.
876434
   Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхтецької Польші в другої половині XVI і в першої половині XVII століття.. – К., 1941. – 187с.
876435
   Нариси з історії України. Україна в роки столипінської реакції.. – Київ, 1944. – 139с.
876436
   Нариси з історії України: новий погляд : (з найдавніших часів до кінця ХУШ ст.). – Київ : Вирій
Частина 1. – 1996. – 144 с.
876437
  Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) / Остап Нагірняк. – Київ, 2007. – 652с. – ISBN 978-966-2911-09-1
876438
   Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва.. – Львів, 1969. – 192с.
876439
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський. – Київ : Генеза, 1995. – 600 с.
876440
   Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-037-1


  Збірник містить наукові статті, в яких висвітлено різнобічні питання природи, сутності, морфології, художніх функцій та історії становлення українського дизайну в Україні ХХ століття.
876441
   Нариси з історії українського мистецтва.. – К., 1966. – 670с.
876442
  Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. 5. // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.192-206. – ISSN 0320 - 8370
876443
  Бодрухин В.М. Нариси з історії української державності (20 століття) / Бодрухин В.М., Довжук І.В., Литвиненко В.Ф. та ін.; МОНУ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140с. – ISBN 966-590-305-5
876444
  Бодрухин В.М. Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко; МОНУ; Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2000. – 135с. – ISBN 966-590-244-Х
876445
  Черниш Н.І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2018. – 347, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці нарисів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-501-6
876446
  Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв"язків / В.Ф. Горленко; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; [відп. ред. К.Г. Гуслистий]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 247, [3] с.
876447
  Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років / В.К. Борисенко; Центр українознавства. КНУТШ. – Київ, 2002. – 92с. – ISBN 966-95788-4-1
876448
  Плющ П.П. Нариси з історії української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1958. – 292 с.
876449
  Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. / Г.А. Левченко ; за ред. проф. М. Грунського, засл. дыяча науки УРСР. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 144 с.
876450
  Свєнціцький І.С. Нариси з історії української мови / І. Свєнціцкий. – Львів : З друкарні "Діла", 1920. – 100 с. : табл.


  В кн. також. уpив. записів І.І. Сpезневського pос. - Показчик гpаматичний; Показчик слів з деяким матеpіалом для істоpично-етимологичного словаpя укpаїнської мови: с. 90-99
876451
  Огієнко І.І. Нариси з історії української мови : система українського правопису : популярно-науковий курс з історичним освітленням / Іван Огієнко. – Варшава, 1927. – 216 с. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. 2)
876452
  Свєнціцький І. Нариси з історії української мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 120-136. – ISBN 5-325-00794-7
876453
  Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини XI-XVIII вв. / акад. Ол. Шахматов, акад. Аг. Кримський. – Львів : Видавн. Т-во "Дpукаp" ; [Дpук. Всеукp. Акад. Hаук], 1922. – 182, II с.


  Зміст: Коpоткий наpис істоpії укpаїнської мови / О. Шахматов; З pосійської мови пеpеклав В. Дем"янчук. Укpаїнська мова, звідкіля вона взялася і як pозвивалася; Хpестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини ХI-ХVIII в.в. / А. Кpимський. - В ...
876454
   Нариси з історії Університету Святого Володимира / [Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Могильний Л.П. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-439-232-4
876455
   Нариси з історії фізики в Росії : посібник для студентів і вчителів. – Київ : Радянська школа, 1951. – 446 с.
876456
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ, 1959. – 256с.
876457
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ : АН УРСР, 1959. – 256с.


  В монографії узагальнено численні матеріали, що характеризують історичний розвиток фізіології тварин і людини в основних наукових центрах України (Київ, Харків,Одеса) в дореволюційний період (починаючи з першої чверті ХҐХ ст.) і після Великої Жовтневої ...
876458
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський; Виправлене вид. – Київ : Орій, 1992. – 229с. – ISBN 5-87274-004-2
876459
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 488-498. – ISBN 966-524-093-5
876460
  Гусєв В.І. Нариси з історії філософії Нового часу / Гусєв В.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2020. – 343, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7668-20-5
876461
  Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків : навчальний підручник / Андрій Пашук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 648 с. – ISBN 978-966-613-517-2
876462
  Горський С В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / С В. Горський, . – К., 1993. – 163с.
876463
  Дубровський В.В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст. / В. Дубровський. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 65 с.
876464
  Шульга І.К. Нариси з історії шкільного природознавства в Росії / І.К. Шульга. – Київ, 1955. – 292 с.
876465
  Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко. – Київ, 1966. – 260с.
876466
  Дель Г.С. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посібник / Дель Гаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., італ. – Бібліогр.: с. 203-211 та в кінці ст. – ISBN 978-966-489-233-6


  Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис. 10.1.2014
876467
  Овечкін В. Нариси з колгоспного життя / В. Овечкін. – Київ, 1955. – 331с.
876468
  Пещак М.М. Нариси з комп"ютерної лінгвістики / М.М. Пещак; Національна академія наук. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 200с. – ISBN 5-87116-070-0
876469
  Бацевич Флорій Нариси з комунікативної лінгвистики / Бацевич Флорій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 281с. – ISBN 966-613-169-2
876470
  Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права / Юрій Барабаш. – Харків : Право, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-317-3


  В пр. №1710980 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з повагою від автора. Підпис.
876471
   Нариси з контрастивної лінгвистики : збірник наукових праць. – Київ, 1979. – 196с.
876472
  Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість : [монографія] / Т.В. Радзієвська ; [відп. ред. Бріцин В.М.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 492 с. – Бібліогр.: с. 462-479. – ISBN 978-617-571-013-5
876473
  Малишева Н.Р. Нариси з космічного права = Очерки по космическому праву = Essays on spaсe law / Н.Р. Малишева. – Київ : Алерта, 2010. – 295, [1] с. – Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-021-8
876474
  Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
876475
  Поданчук В.Д. Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ, 1954. – 160с.
876476
   Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-е вид. – Київ, 1953. – 255 с.
876477
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Механіка. – 1952. – 320 с.
876478
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Молекулярна фізика і теплота. – 1954. – 215 с. : рис.
876479
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X ксали середн. школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Від. 2-е, переробл. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Механіка. – 1955. – 328 с.
876480
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Молекулярна фізика і теплота. – 1956. – 252 с.
876481
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Київ : Радянська школа
Ч. 3 : Електрика. – 1958. – 384 с.
876482
  Пяртлі К.П. Нариси з методики економічної географії капіталістичних країн / К.П. Пяртлі. – Київ
1. – 1941. – 55с.
876483
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-268-7
Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – 2014. – 323, [1] с. – Авт. вип. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим.
876484
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-401-8
Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – 2016. – 199, [1] с. – Авт. вип. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
876485
  Бесчастний В.М. Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального забезпечення : монографія / В.М. Бесчастний, М.М. Клемпарський, О.В. Назимко ; за заг. ред. В.М. Бесчастного ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Право, 2017. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 164-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-254-3
876486
  Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 164, [2] с. : іл., табл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-617-10-0368-2
876487
  Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 14-32. – ISSN 0042-9422
876488
  Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України / Л.М. Граціанська. – Київ, 1968. – 100 с.
876489
  Нікольников Г.Л. Нариси з новітньої історії / Г.Л. Нікольников. – Київ : Радянська школа, 1970. – 296с.
876490
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії, США й Японії (1918 - 1923 рр.) / К.В. Гербов; Комітете в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
В. 1. – 1948. – 104 с.
876491
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 355, [2] с. – Імен. покажч.: с. 337-348. – Бібліогр.: с. 349-355 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
876492
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бойко О.Д. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
876493
  Єфімов Г.В. Нариси з нової і новітньої історії Китаю / Г.В. Єфімов. – К, 1954. – 535с.
876494
   Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри : (маловідомі праці з укр. літературознавства Михайла Роздольського, Святослава Гординського, Володимира Державина) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. осередок НТШ ; [упоряд., літ. ред., прим.: С. Хороб ; передм.: С. Хороб, С. Луцак]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 185, [2] с. – Імен. покажч.: с. 178-184. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1521-12-3
876495
  Алєксєєв А.Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 451, [1] с. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва: Нариси з контрастивної стилістики французької мови. – Бібліогр.: с. 448-451. – ISBN 978-966-382-293-8
876496
  Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
Ч. 1. – 2008. – 413, [1] с. : Бібліогр.: с. 323-379 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
876497
  Тутковський П. Нариси з природи України / П. Тутковський. – Київ
Вип. 1. – 1920. – 189 с.
876498
  Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої людини. / Н.М. Стадненко. – К., 1967. – 115с.
876499
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії - II = Semasiology and lexicography - II / Косолапов Вадим Іванович. – Рівне : Червінко А.В., 2017. – 280 с. – Назва парал. укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7086-16-0
876500
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
876501
   Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду.. – К., 1963. – 168с.
876502
  Фріче В.М. Нариси з соціальної історії мистецтва / В.М. Фріче. – Харків; Київ, 1931. – 208с.
876503
  Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-243. – ISBN 987-966-518-537-6
876504
  Сайтарли І.А. Нариси з сучасної філософії : навч. посібник для магістрів та здобувачів ступеня д-ра філософії / Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 369, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-32-5
876505
  Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3


  Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
876506
  Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків, 1928. – 95 с.
876507
  Марчук В.М. Нариси з теорії права : Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ : Істина, 2004. – 302с. – ISBN 966-7613-43-7


  Особлива увага приділена розумінню права як триєдиного соціального явища, що включає право в загальносоціальному аспекті та власне спеціально-юридичні категорії об"єктивного та суб"єктивного права
876508
  Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / Віктор Мельник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин
876509
  Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
876510
  Бацевич Ф.С. Нариси з теорії тексту : монографія / Флорій Бацевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 279, [1] с. – Імен. покажчик: с. 275-279. – Бібліогр.: с. 248-274. – ISBN 978-617-10-0533-4
876511
  Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису. / С. Смеречинський. – Х., 1932. – с.
876512
  Медведєв Ф.П. Нариси з української історичної гаматики / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1964. – 247 с.
876513
  Горбань М. Нариси з української історіографії. – Харьків : Рух
Ч. 1 : Новвий список літопису "Краткое описание Малороссии". – 1923. – 22 с.


  На тит. арк. примірнка № 42177 надпис: Першу спробу на пам"ять М.М. Ткаченкові. М. Горбань. 1929 грудня 12.
876514
  Баканідзе Нариси з української літератури / Отар Баканідзе. – Тбілісі : Тбіліський університет, 1965. – 289 с.
876515
  Мироненко М. Нариси з української мови / М. Мироненко. – [Харків] : Вид. ВУРПС "" Український робітник, 1929. – 93 с.
876516
  Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991) / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с.
876517
  Смеречинський С. Нариси з української синтакси (у зв"язку з фразеологією та стилістикою) / Сергій Смеречинський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; передм.: П.Ю. Гриценко, В.М. Бріцин] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. з видання 1932 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – XXIV, 282, [1] с. – Бібліогр.: с. 263-277 та в підрядк. прим. – (Серія "Українська граматична класика"). – ISBN 978-966-489-555-9
876518
  Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко ; Ін-т української мови НАНУ ; Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1999. – 431 с. – ISBN 966-507-077-0
876519
  Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології / І.Г. Чередниченко. – К. : Радянська школа
Ч. 1 : Прийменникові конструкції. – 1952. – 144 с.
876520
  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
876521
  Аглінцев К.К. Нариси з фізики атомного ядра / К.К. Аглінцев. – Київ ; Львів, 1948. – 64 с.
876522
  Мітін М.Б. Нариси з філософії Гегеля / М. Мітін; [ред. М. Замша]. – Київ : Держсоцеквидав України, 1936. – 132 с.
876523
  Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л.В. Ушкалов, О.В. Марченко. – Харьків : Основа, 1993. – 152с.
876524
  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець; Відп.ред. К.Г.Городенська. – Київ : Наукова думка, 1992. – 220с.
876525
  Черниш Т.О. Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології : навчальний посібник / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-439-289-8
876526
  Черемська О.С. Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 - початку 30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
876527
  Драйзер Т. Нариси і оповідання / Т. Драйзер. – Київ, 1950. – 216 с.
876528
  Ємельянов І.Г. Нариси із загальної екології / І.Г. Ємельянов ; НАН України, Нац. наук.-природничий музей. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-02-8700-6
Кн. 1 : Аутекологія. – 2018. – 199, [1] c. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-197
876529
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; Ред. Л.Л. Ткач; Українська академія аграрних наук; Держ. наук. сільськогосподарська бібліотека. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"). – ISBN 966-540-202-1
Кн.12. – 2006. – 492с. – До 75-річчя створення Української академії аграрних наук
876530
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов ; Українська АН аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 24). – ISBN 978-966-540-250-3
Ч. 2. – 2008. – 568с.
876531
   Нариси історії архівної справи в Україні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Київ : Академія, 2002. – 612 с. – ISBN 966-625-057-8; 966-518-079-7;
876532
   Нариси історії біологічного факультету / В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. та ін. Мірошниченко; В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. Мірошниченко та ін. ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276 с. – ISBN 966-306-070-1
876533
  Бабко Ю.В. Нариси історії Вінницької обласної партійної організації / Ю.В. Бабко ; В.М. Таратута. – Одеса, 1980. – 343 с.
876534
   Нариси історії Вінницької областної партийної організації.. – Одеса, 1972. – 328с.
876535
  Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939) / Р. Оксенюк. – Львів, 1970. – 276с.
876536
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – Київ, 1968. – 254с.
876537
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1981. – 252с.
876538
  Хільчевський В.К. Нариси історії гідрохімії в Україні : монографія / В.К. Хільчевський. – Київ : ДІА, 2020. – 136 с. : іл., фот., табл. – Вих. дані англ.: Essays on the History of Hydrochemistry in Ukraine / Khilchevskyi V.K. Kyiv: DIA, 2020. – Бібліогр.: с. 83-135. – ISBN 978-617-7785-07-0
876539
  Тхоржевський Роберт Нариси історії грошей в Україні (з давніх часів до сучасності) : Навч. посібник для екон. та істор. ф-тів вузів України / Тхоржевський Роберт; Мін-во освіти України.Тернопільська академія народного господарства.Науково-дослідницький центр істо. – Тернопіль : Карп`юка, 1999. – 238с. – Бібліогр.: с.230-237
876540
  Буров Г.М. Нариси історії Гуляйпільщини : (з найдавніших часів до кінця 19 ст.) / Г.М. Буров. – Сімферополь : Симферопольська міська друкарня, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-174-079-1
876541
  Іващенко О.М. Нариси історії Житомирської обласної комсомольської організації / О.М. Іващенко. – К, 1986. – 262с.
876542
   Нариси історії Житомирської обласної партийної організації.. – Київ, 1980. – 315с.
876543
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород
1. – 1968. – 336с.
876544
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1980. – 320с.
876545
   Нариси історії Запорізької обласної партийної організації.. – Київ, 1968. – 356с.
876546
  Дахній А.Й. Нариси історії західної філософії XIX-XX ст. : навч. посібник / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 486, [2] с. – Предм. покажч.: с. 476-479. - Імен. покажч.: с. 480-486. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0176-3
876547
  Тищенко Микола Нариси історії зовнішньої торговлі Стародубщини в 18в. : Вирізка / Тищенко Микола. – с.315-367
876548
   Нариси історії Івано-Франківської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1979. – 311с.
876549
  Галушко Є.М. Нариси історії ідеологічної та організаційної діяльності КПЗУ в 1919-1928 рр. / Галушко Є.М. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – 262 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
876550
   Нариси історії Київських міської та обласної комсомольських організації. – К., 1986. – 525с.
876551
  Різун В.В. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / [В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський [та ін.] ; передм. В.В. Скопенка]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 440 с. : іл. – ISBN 966-7821-24-2
876552
   Нариси історії Київської обласної партійної організації.. – Київ, 1967. – 651с.
876553
  Івасюта М.К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М.К. Івасюта. – Київ, 1962. – 316с.
876554
  Загорський П.С. Нариси історії комітетів незаможних селян / П.С. Загорський, П.К. Стоян. – Київ, 1960. – 164с.
876555
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 3-є вид., доп. – Київ, 1971. – 675с.
876556
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 4-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1977. – 764с.
876557
   Нариси історії Комуністичної партії України.. – Київ, 1961. – 616с.
876558
   Нариси історії КПРС. – 3-є вид. – Київ, 1969. – 393с.
876559
   Нариси історії КПРС.. – Київ, 1966. – 445с.
876560
   Нариси історії КПРС.. – 2-е вид. – Київ, 1967. – 394с.
876561
   Нариси історії КПРС.. – 4-е вид. – Київ, 1970. – 411с.
876562
  Довжук І.В. Нариси історії культури України (до кінця 20 ст.) : навчальний посібник / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 508с. – ISBN 978-966-590-654-4
876563
  Афанасьєв В.В. Нариси історії культурно-освітньої роботи на Україні (1917-1941 рр.) : учбов. посіб. / В.В. Афанасьєв, В.О. Вєтров, С.А. Канавенко ; Харківський держ. ін-т культури. – Харків, 1968. – 179 с.
876564
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 1969. – 443с.
876565
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 3-є вид., випр. і доп. – Львів, 1980. – 386с.
876566
   Нариси історії Львова. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1956. – 440с.
876567
  Грабовецький В. Нариси історії містечок Львівщини : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 44с.
876568
  Черевичний Г.С. Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний ; КНУТШ. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 279 с. – ISBN 966-7773-39-6
876569
  Котляр Ф М. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні 14-18 ст. / Ф М. Котляр. – Київ, 1981. – 240 с.
876570
  Тхоржевський Роберт Нариси історії паперових грошей на Тернопільщині ХХ ст. : (з каталогом) / Тхоржевський Роберт. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 88с. – ISBN 966-562-352-4
876571
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Харків, 1970. – 452с.
876572
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 324с.
876573
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
1. – 1992. – 207с.
876574
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
4. – 1994. – 188с.
876575
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
5. – 1994. – 167с.
876576
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
8. – 1995. – 220с.
876577
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття : XVI-перша половина XVII ст / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
2. – 1993. – 207с.
876578
   Нариси історії професійних спілок України. – Київ, 2002. – 732c. – ISBN 966-614-039-X
876579
  Скляренко Є.М. Нариси історії профспілкового руху на Україні. / Є.М. Скляренко. – К, 1974. – 191с.
876580
  Баран О. Нариси історії Пряшівщини = Survey if the history of the Priashiv region / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 1990. – 149 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
876581
   Нариси історії революційного руху : епоха промислового капіталізму, 1934. – 412 с.
876582
  Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках / Б.І. Співак. – Львів, 1963. – 381 с.
876583
   Нариси історії Ровенської обласної партійної організації.. – Львів, 1981. – 264с.
876584
   Нариси історії розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру в країнах різних континентів : монографія / [В.А. Іванишин, О.О. Волкова, Г.М. Горлова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 235, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 233-234 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-60-4
876585
   Нариси історії Росії = Очерки истории России / Б.В. Ананьїч, І.Л. Андреєв, Є.В. Анісімов, І.М. Данилевський, В.Д. та ін. Назаров; РАН; Ін-т всесвітньої історії; за заг. ред. О.О. Чубар"яна; [Ананьїч Б.В., Андреєв І.Л., Анісімов Є.В., Данилевський І.М., Назаров В.Д. та ін.; пер. з англ.: Блануца А.В., Ващук Д.П., Єфіменко Г.Г.]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-521-466-3
876586
   Нариси історії стародавнього Сходу.. – К., 1957. – 264с.
876587
  Колобова О.М. Нариси історії стародавньої Греції / О.М. Колобова, Л.М. Глускіна. – К., 1961. – 348с.
876588
   Нариси історії Сумської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 297с.
876589
   Нариси історії Тернопільської обласної партійної організації.. – Львів, 1980. – 288с.
876590
  Борисенко В.Й. Нариси історії України : [навчальний посібник] / В.Й. Борисенко; Мін-во освіти України; Київський держ. пед. ін-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КДПІ. – ISBN 5-8238-0155-6
Вип.1 : (До середини 17 ст.). – 1993. – 116с.
876591
  Косик В.М. Нариси історії України та українців / Володимир Косик; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Український вільний ун-т (Мюнхен). – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 174с. – ISBN 966-668-001-7
876592
  Франко І.Я. Нариси історії українсько-руської літератури до 1890 р. / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1910. – V, 444 с., 1 арк. портр. : З портр. автора. – Додатки: с. 376-386. - Показчик імен і речий: с. 387-444. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 1)
876593
   Нариси історії українського шкільництва /1905-1933 рр./.. – Київ, 1996. – 304с.
876594
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1145-8
Кн. 1. – 2011. – 386, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 372-387 та в підрядк. прим.
876595
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0000-0
Кн. 2. – 2012. – 460, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
876596
  Брагінець А.С. Нариси історії філософії / А.С. Брагінець. – Львів, 1967. – 268с.
876597
   Нариси історії філософської думки на Україні.. – К., 1991. – 140с.
876598
   Нариси історії Харківської обласної партійної організації.. – Харків, 1970. – 803с.
876599
   Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації.. – Львів, 1972. – 372с.
876600
   Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації.. – 2-е вид., перероб. – Львів : Каменяр, 1982. – 271 с.
876601
  Пекар Атанасій Нариси історії церкви Закарпаття / Пекар Атанасій. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т. 22 ; Секція 1 : Праці)
Т.1 : Єрархічне оформлення. – 1967. – 241с.
876602
   Нариси історії Черкаської обласної партійної організації.. – Дніпропетровськ, 1981. – 255с.
876603
   Нариси історії Чернівецької обласної партійної організації. – Ужгород, 1980. – 296 с.
876604
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – Київ, 1970. – 414с.
876605
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – Ужгород, 1980. – 296с.
876606
   Нариси історії Чехії : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юрій Зінько, Сергій Калитко, Олександр Кравчук, Іван Поп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 463, [1] с. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 369-444. – ISBN 978-966-924-557-1
876607
  Барвінський П.Я. Нариси й оповідання / Павло Барвінський (Ізраільтенко) [псевд.]. – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера
Т. 1. – 1907. – 228 с. : портр.


  Зміст 1-го тому: Титаpь; Мазепа; Аблакат Маpенич; Співачка Ваpька; Гастpольоpи; В вагоні; Амеpиканці; Hа занехаяній ниві; Hезвичайна метамоpфоза; В лісі; Що снилося Абасу; Пpо що pозповідало моpе.
876608
  Яковенко Н. Нариси кризової історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-27
876609
   Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 600с. – (Краєзнавча б-ка Волині). – ISBN 966-361-150-2
876610
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович ; Україн. акад. наук. – Київ : [б. в.], 1926. – 90 с.
876611
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович ; ВУАН, Наук.-досл. каф. історії України під головуванням акд. М. Грушевського. – Окр. відб. з "Студій з історії України". – Київ : [б. в.]
3. – 1930. – С. 61-116
876612
  Карцов В.Г. Нариси методики навчання історії СРСР в VIII-X кл. / В.Г. Карцов. – Київ, 1952. – 164с.
876613
  Бондар М.М. Нариси музейної спpави / М.М. Бондар, Г.Г. Мезенцева, Л.М. Славін; Бондаp М.М., Мезенцева Г.Г., Славін Л.М. – Київ : Київський університет, 1959. – 200 с.


  Учбовий посiбник в якому викладенi основнi питання музейної спpави: iстоpiя музейного будiвництва, збиpання, облiк та збеpiгання музейних колекцiй, висвiтлена охоpона пам`яток культуpи в нашiй кpаїни.
876614
  Кіндратюк Б.Д. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Ін-тут українознавства ім. І. Крип"якевича; НАНУ; Богдан Кіндратюк. – Львів; Івано-Франківськ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2001. – 144с. – (Історія української музики ; Вип.9: Дослідження). – ISBN 966-668-004-1
876615
  Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега. – Київ : Наукова думка, 1974. – 160 с.
876616
  Стариков Г. Нариси Наталії Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 77-112. – (Нова серія ; вип. 19/20)
876617
  Эренбург Г.Б. Нариси національно-визвольної боротьби китайського народу в новітній час / Г.Б. Эренбург. – К, 1953. – 228с.
876618
  Юдкін І.М. Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ ст. / І.М. Юдкін; HАHУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильского. – Київ : Наукова думка, 1994. – 184с. – ISBN 512003814Х
876619
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-33-2
Кн. 1. – 2017. – 475, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим. в кінці підрозд.
876620
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-57-8
Кн. 2. – 2017. – 714, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 665–714. – Бібліогр. у прим.: с. 582–664
876621
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-69-1
Кн. 3. – 2017. – 625, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 582–625. – Бібліогр. у прим.в кінці розд.
876622
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-84-4
Кн. 4. – 2017. – 537, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 488–537. – Бібліогр. у прим.: с. 435-487
876623
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Кн. 5. – 2017. – 619, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 446–474. – Бібліогр. у прим. в кінці розд.
876624
  Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини / Іван Ванат. – 2-е вид. – Братіслава ; Пряшів : Словацьке пед. вид-во : Відділ укр. л-ри. – ISBN 80-08-00436-3
1 : (1918-1938). – 1990. – 339, [ 2 ], [ 59 ] с. фотогр.
876625
  Погребна О. Нариси післявоєнного відновлення діяльності історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 2. – С. 75-77
876626
  Молок А.І. Нариси побуту й культури Паризької Комуни 1871 року / А.І. Молок. – Х., 1925. – 96с.
876627
  Желєзнов В. Нариси політичної економії. Лекція шоста : уривки // Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – С. 184-196. – ISBN 978-966-02-7368-9
876628
  Мурат Хатіпоглу М. Нариси поширення пропагандистських гасел серед гагаузів Греції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 280-287
876629
  Денисова Т.Н. Нариси про американську компаративістику // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 27-48. – ISBN 966-8474-40-6
876630
  Чуканова С. Нариси про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 49-53. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи найбільших американських бібліотек та враження щодо технічних можливостей книгозбірень з обслуговування користувачів.
876631
  Стасюк О. Нариси про Голодомор : або навіщо нам знати всю правду про геноцид українців / Олеся Стасюк. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2019. – 215, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 206-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-09-7
876632
  Попова Т.Д. Нариси про гомеопатію / Т.Д. Попова. – Київ, 1989. – 170с.
876633
  Залізняк М. Нариси про національне питання : [Статті] / Микола Залізняк. – Київ : Вид. "Серп і молот" ; [Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 144 с.


  Зміст: Hаціональне питання в Австpо-Угоpщині; Hаціональне питання в пpацях останнього інтеpнаціонального соціольогічного конгpесу
876634
  Опольський А.Ф. Нариси про невидимок / А.Ф. Опольський. – К., 1973. – 58с.
876635
  Кухарський В.П. Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів : кн. присвяч. Ганні Шовкопляс та Ю. Паскевичу / Володимир Кухарський ; [фот. В. Кухарського, А. Кондратьєва, А. Левченка та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 215, [1] с. : іл., фот., портр. – В кн. використані роботи художників: А. Волненка, П. Андрусіва, В. Павлова, С. Світославського, Т. Шевченка, І. Труша, Я. Станіславського, І. Савенка, В. Одайника, В. Титуленка, Д. Сироватки, Ю. Савінського, М. Химича, Ф. Солнцева. – Бібліогр.: с. 210-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-586-4
876636
   Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. – Київ : Київський університет, 1955. – 531с.
876637
  Возняк М.С. Нариси про світогляд Івана Франка / М.С. Возняк. – Львов : Вид-во Львів. ун-ту, 1955. – 195 с.
876638
  Пелькина Л.А. Нариси про твори радянських митців. / Л.А. Пелькина. – К, 1968. – 80с.
876639
  Різун В.В. Нариси про текст : теоретичні питання комунікації і тексту / В.В. Різун, А.І. Мамалига, М.Д. Феллер. – Київ : Київський університет, 1998. – 336 с. – ISBN 966-594-054-6
876640
  Шаян Л. Нариси про українське управління / Леоніід Шаян. – Київ : Динаміка, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1582-01-8
876641
  Сабодаш Р.Б. Нариси про юридичних осіб публічного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-130


  У статті аналізуються існуючі теорії сутності юридичних осіб та здійснюються їх зіставлення на відповідність юридичним особам публічного права. Автором пропонується власне пояснення сутності юридичних осіб публічного права як простої фікції.
876642
  Кравець М.М. Нариси робітничого руху в західній Україні в 1921-1939 рр. / М.М. Кравець. – Київ, 1959. – 236с.
876643
  Куріло О.Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати / Куріло О.Ю. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Стилос, 2002. – 262, [2] с. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-82-7
876644
   Нариси розвитку народного господарства Української РСР.. – К., 1949. – 579с.
876645
  Матійко М.М. Нариси розвитку прикладної електротехніки в СРСР / М.М. Матійко. – К., 1957. – 399с.
876646
  Штефан М.Й. Нариси розвитку радянської теорії цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 54-67. – (Серія права ; № 8)


  В статье подвергнуты исследованию вопросы развития советской теории гражданских процессуальных отношений. Исходя из марксистско-ленинского учения о праве, автор анализирует спорные положения, имеющиеся в науке о понятии и структуре гражданских ...
876647
  Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України / Л.Л. Залізняк. – Київ : Абрис, 1994. – 254с. – ISBN 5-86828-018-0
876648
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1957. – 632с.
876649
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1959. – 630с.
876650
  Шимановський О.В. Нариси стосовно проблем позакласних мостів / О.В. Шимановський. – Київ : Сталь, 2020. – 190, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-186. – ISBN 978-617-676-160-0
876651
  Грживо-Домбровський Нариси судової медицини. З атласом : з атласом / Грживо-Домбровський; переклад з польської мови асист. ОДМІ Б.Й. Кардасевича, за ред. та потр. додат. Ф.М. Жмайловича. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 288 с.
876652
  Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVI - початку XVII ст. / В.А. Дядиченко, 1959
876653
  Серебряков В. Нариси сучасної капіталістичної конкуренції / В. Серебряков. – Б.м. : Б.и., 1932. – 188с.
876654
  Телегін Д.Я. Нариси та замітки з археології: вибранні статті за останні 60 років : вибр. ст. за останні 60 років / Д.Я. Телегін ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 279, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 247-273. – ISBN 978-966-651-522-6
876655
  Апатський В.М. Нариси творчої діяльності професора Романа Вовка // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – C. 7-15. – ISBN 978-966-416-489-1
876656
  Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів 19 - 20 ст. / К. Шахова. – Київ : Вища школа, вид. при Київському державному університеті, 1975. – 199 с.
876657
  Віхляєв А П. Нариси теоретичної статистики. / А П. Віхляєв. – Київ, 1927. – 211с.
876658
  Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови / Костянтин Попович ; Інститут Культурної Спадщини АН Молдавської Республики. – Кишинів : Бизнес-Элита, 2007. – 609 с. – ISBN 978-9975-9606-7-0
876659
  Санцевич А. Нариси української історіографії (20-ті - перша половина 50-х рр. XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 298-322. – ISBN 966-02-2067-7
876660
  Немчинов І. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис перший. Витоки. // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-60. – ISSN 1609-5499
876661
   Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – 760 с. – ISBN 9669539404
876662
  Кузякина Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякина. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1 : (1917-1934). – 1958. – 240с.
876663
  Кузякіна Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1963. – 232с.
876664
  Барабаш-Никифоров Нариси фавни степової Наддніпрянщини : (колишньої Катеринославщини) / Барабаш-Никифоров. – Дніпропетровськ : Державне вид-во України
Ч. 1. Ч. 2 : 1. Загальний огляд природи. 2. Фавна краю - 1. Ссавці. – 1928. – 137 с.
876665
  Нікітюк М. Нариси. Куба : проза: нариси // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 45-52
876666
  Сокович Е.О. Нарисна геометрія / Е.О. Сокович. – Подебради : Вид. Т-ва при Укр.Госп.Ак.
№ 10. – 1923. – 464 с.
876667
  Буймола Г.Л. Нарисна геометрія / Г.Л. Буймола. – Львов, 1959. – 187с.
876668
  Лепський М.М. Нарисна геометрія / М.М. Лепський. – Київ, 1961. – 118с.
876669
   Нарисна геометрія : Програмований підручник. – Київ, 1967. – 175с.
876670
  Лісняк В.С. Нарисна геометрія : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 136 с. – Бібл.: с.132-133
876671
   Нарисна геометрія : Практикум: Навч. посібник для студ. педагог. спеціальн. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2004. – 528с. – ISBN 966-603-177-9


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
876672
  Стовбенко М.Є. Нарисна геометрія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Є. Стовбенко ; М-во освіти і науки, молобі та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 175 с. : іл., табл. – Додаток: с. 146-175. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-9660694-137-7
876673
  Ковбашин В.І. Нарисна геометрія : навч. посібник для загальноосвіт. техн. закл. нового типу, а також студентів усіх спец. усіх форм навчання / Ковбашин В.І., Пік А.І. ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198. – ISBN 978-966-305-107-9
876674
  Крівцов В.В. Нарисна геометрія (базовий курс) : навч. посібник / В.В. Крівцов, М.М. Козяр ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-234. – ISBN 978-966-327-405-8
876675
  Вакс И.Я. Нарисовал художник марку... / И.Я. Вакс. – Москва, 1978. – 96с.
876676
  Куринский В.А. Нарисовать мелодию строки... : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Київ : Саміт-Книга. – (ПостПсихология ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-04-2
[6]. – 2018. – 176 с.
876677
  Богачук В.В. Нарицательніе наименования населения пунктов и их частей в памятниках русской народности XIV-XV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богачук В. В.; КГПИ им. Горького. – К., 1972. – 40л.
876678
  Стоянов А. Наричайти ме вечност иаи миг. / А. Стоянов. – София, 1966. – 124с.
876679
  Лебединский В.В. Наришения движений и действий у больных с поражением лобных долей мозга (К нейропсихол. анализу двительных персевераций и эхопраксий) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебединский В.В.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1967. – 17л.
876680
  Донцов Д. Нарід-бастард // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 205-215
876681
  Віхров М. Нарід чи чернь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561
876682
  Самчук У. Нарід чи чернь? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.49


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
876683
  Целевич В. Нарід, нація, держава / В. Целевич. – Вінниця, 1993. – 111с.
876684
  Різник Л.Й. Наріжний камінь : повість / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1977. – 153 с.
876685
  Безхлібна Н. Наріжний камінь медіації. Чому законодавець не може визначитися з профільним законом? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 18-19
876686
  Белей Л. Наріжний камінь спотикання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Український вимір старослов"янської писемності.
876687
  Мельничук В. Наріжний камінь української державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Як виборювали суверенітет в передостанній рік існування СРСР.
876688
  Капустін А. Наріжні камені ізраїльського успіху як предмет вивчення для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 3


  "Поза всякими сумнівами, 15 квітня 2019 року увійде в історію як день грандіозного прориву у світовій медицині. Саме цього дня було оголошено, що ізраїльські вчені з Тель-Авівського університету зуміли надрукувати на 3D-принтері... живе серце. Клітини ...
876689
  Острійчук О. Наріжні камені реформування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Про деякі проблеми забезпечення таємниці нарадчої кімнати в кримінальному судочинстві".
876690
  Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнології та медицини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 152-158. – ISSN 0132-1331
876691
  Шилов Ю. Наріжні проблеми українознавства // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 167-181
876692
  Таран Л. Нарізати води і соли : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 159-165.
876693
  Мельник Т. Нарікаю іменем : Поезії / Т.Мельник. – Київ, 2006. – 118с. – ISBN 966-8540-13-1
876694
  Дубинський-Мухадзе Наріман Наріманов / Дубинський-Мухадзе. – К, 1985. – 230с.
876695
  Щенин Р. Наркобизнес-глобальная проблема ХХI века / Р. Щенин, Г. Сулейманова // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
876696
  Терина В. Наркобизнес: новое лицо афганской трагедии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 99-106. – ISSN 0131-2227
876697
  Тимошенко В. Наркобізнес і тероризм-небезпека транснаціональна // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-52.
876698
  Тимошенко В. Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення / В. Тимошенко, А. Шаповал // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 23-25
876699
   Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання : Науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком, 2006. – 296с. – ISBN 966-667-221-9
876700
  Муляр О. Наркокорупція в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 53-57.
876701
  Глушков В.О. Наркокорупція: причини, прояви та можливості протидії / В.О. Глушков, І.М. Гриненко, В.Є. Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 153-166. – ISSN 1609-0462
876702
  Северикова Н.М. Нарком Луначарский. Краткий очерк жизни и деятельности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 105-119. – ISSN 0235-1188
876703
  Гальцев В.С. Нарком Терской республики / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1967. – 48с.
876704
  Даниленко О. Нарком фінансів УСРР М.Полоз: політико-економічні пріоритети діяльності (1920-ті рр.) / О. Даниленко, С. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 170-181. – ISSN 0130-5247
876705
  Сівасанькарі Наркомани Сівасанькарі . Листя на гілці : / Сівасанькарі. – К., 1989. – 293с.
876706
  Дунаевский В.В. Наркомании и токсикомании / В.В. Дунаевский, В.Д. Стяжкин. – Л., 1990. – 208с.
876707
   Наркомании у подростков. / В.С. Битенский, Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк, В.А. Глушков; Битецкий В.С. и др. – Киев : Здоровья, 1989. – 215с.
876708
  Болотовский И.С. Наркомании. Токсикомании / И.С. Болотовский. – Казань, 1989. – 91с.
876709
  Зайцев С.В. Наркомания : нейропептид-морфиновые рецепторы / С.В. Зайцев, К.Н. Ярыгин, С.Д. Варфоломеев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-255. – ISBN 5-211-02349-8
876710
  Боев Б. Наркомания в Россиии: анализ и прогноз демографических последствий. Введение. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С26-31. – ISSN 0321-0383
876711
  Левин Б.М. Наркомания и наркоманы: Кн. для учителя / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1991. – 159с.
876712
  Макарь И.М. Наркомания под запретом закона / И.М. Макарь. – Кишинев, 1990. – 132с.
876713
  Генайло С.П. Наркомания. / С.П. Генайло. – Владивосток, 1988. – 190с.
876714
  Смирнов В.Е. Наркомания: знак беды. / В.Е. Смирнов. – Москва, 1988. – 60с.
876715
   Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы. – Москва : Институт социологии РАН, 1999. – 88с. – ISBN 5-89697-039-0
876716
  Дидковская С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы / С.П. Дидковская, Е.В. Фесенко, С.П. Гарницкий. – Киев : Выща школа при КГУ, 1989. – 155 с. – ISBN 5-11-000435-8
876717
  Мельник А.М. Наркоманія - не порок, а хвороба! Або що потрібно знати про наркотики дорослим // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-37 : фото
876718
  Рощина І.О. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею (сучасна парадигма) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 175-180
876719
   Наркомафия : Производство и распространение наркотиков. – Минск : Современный литератор, 1998. – 544с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-6524-06-7
876720
  Бандурка С.А. Наркомафия уголовно- правовые средства борьбы : Учебное пособие / С.А. Бандурка, С.В. Слинько. – Харків : Арсис,ЛТД, 2001. – 320с. – ISBN 966-7299-35-Х
876721
  Волжина Т.А. Наркомнац и национально-государственное строительство РСФСР в 1920 г. / Т.А. Волжина. – Москва, 1949. – 16 с.
876722
  Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 1917-1924 гг. / В.Г. Чеботарева; Общественная акад. наук российских немцев. – Москва, 2003. – 852с. – ISBN 5-93227-009-8
876723
  Зархий С.Н. Наркомпуть Дзержинский / С.Н. Зархий. – М, 1977. – 288с.
876724
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1/2. – 2004
876725
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2004
876726
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4/5. – 2004
876727
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2004
876728
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2005
876729
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2005
876730
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2005
876731
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2005
876732
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5/6. – 2005
876733
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2006
876734
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2006
876735
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2006
876736
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2006
876737
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5. – 2006
876738
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2006
876739
  Шереги Ф.Э. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, профилактика = Narcotization in the youyh environment; structure, tendenciies, preventive measures : Социологический анализ / Ф.Э. Шереги, А.Л. Арефьев; Мин-во образования РФ. – Москва : ЦСП, 2003. – 600с. – ISBN 5-98201-002-2
876740
  Григорьев С.И. Наркотики в Гватемале. Некоторые аспекты проблемы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 53-61. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются деятельность наркокартелей на территории Гватемалы и усилия гватемальских сил правопорядка и армии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
876741
  Андреева Н. Наркотики на весах правосудия. Проблемы в законодательстве и судебно-следственной практике // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-99. – ISSN 0132-0831
876742
  Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим : междунар.-правовые и внутригос. проблемы регулирования производства, применения и распространения наркот. и психотропных веществ / Л.Н. Анисимов ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 144 с.
876743
  Бондарь М. Наркотические аналгетики (лекция в стихах) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 143-144. – ISSN 2224-0586
876744
  Сімонова В.Ю. Наркотична залежність серед молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 25 : фото
876745
  Наумов А.О. Наркоугроза как вызов для системы глобального управления в начале XXI века // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-102. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385
876746
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с. – Конволют. - Перепл.: Деловая Англия / / С. Рапопорт
876747
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С.И. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с.
876748
  Каргалов В.В. Народ-Богатырь / В.В. Каргалов. – Москва, 1971. – 199с.
876749
   Народ-богатырь. IX-XIII вв., 1948. – 100с.
876750
   Народ-герой русской литературы. Сборник статей.. – Казань, 1966. – 156 с.
876751
  Мануильский Народ-герой, народ-воин. / Мануильский, Д..З. – Москва, 1944. – 14с.
876752
  Бойко А.И. Народ - власть - уголовно-правовая наука // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 87-93. – ISBN 978-966-458-403-3
876753
  Литвин С.Х. Народ - головна рушійна сила суспільного розвитку української історичної думки // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 7-12
876754
  Бражников В.Є. Народ - господар своєї країни / В.Є. Бражников. – Київ, 1976. – 47с.
876755
  Горовський Ф.Я. Народ - інтернаціоналіст / Ф.Я. Горовський, Г.Л. Колько. – К, 1979. – 111 с.
876756
  Клочко В.Ф. Народ - себе. Культура новой Чехословакии. / В.Ф. Клочко. – М., 1963. – 127с.
876757
  Каммари М.Д. Народ - творец истории / М.Д. Каммари. – М., 1954. – 56с.
876758
  Гудок В.С. Народ - творец истории в романе-эпопее А.М.Горького "жизнь Клима Самгина (Сорок лет)" : Автореф... канд. филол.наук: / Гудок В.С.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1960. – 26л.
876759
   Народ - творец истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1954. – 44с.
876760
  Шакир-Заде Народ - творец культуры коммунизма / Шакир-Заде. – Баку, 1965. – 303 с.
876761
  Шаров А.Д. Народ - творец социалистической культуры / А.Д. Шаров. – Киров, 1958. – 128с.
876762
  Рукавицын М.М. Народ - творец художественных ценностей / М.М. Рукавицын. – М, 1983. – 112с.
876763
  Мінькович І.Г. Народ - творець комунізму / І.Г. Мінькович. – Київ, 1963. – 54с.
876764
  Данилевский В В. Народ - технік / В В. Данилевский. – К, 1948. – 36с.
876765
  Рощин И.И. Народ - фронту / И.И. Рощин. – Москва, 1975. – 126с.
876766
  Ящук Т.І. Народ / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256. – ISBN 966-642-073-2
876767
  Рахно К. Народ "золотої людини" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Розселені на великих просторах євразійських степів, сакські племена протягом усієї своєї історії були нерозривно пов"язані з населенням Північного Причорномор"я.
876768
  Ткаченко Д. Народ us народний депутат України: хто має відповідати за результати роботи парламенту? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 54-61
876769
  Шляхов О.Б. Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 11-20. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено причини та прояви розколу в українському соціумі, що стало результатом незавершеності й половинчатості реформ у Російській імперії другої половини ХІХ ст.
876770
  Ющук І. Народ без власної мови - не народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 1, 7
876771
  Лободовський Юзеф Народ безсмертний : Юзеф Лободовський про українців і поляків / Лободовський Юзеф; Матеріали, спомини й інтерв"ю Барбари Трухан; Передмова та примітки С.Стемпєня; Переклад І.Сварника; Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. – Перемишль; Львів, 1999. – 120с. : портр. – ISBN 8390922908
876772
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1942. – 128с.
876773
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1943. – 192с.
876774
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – К., 1945. – 153с.
876775
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1945. – 175с.
876776
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Сочи, 1945. – 136с.
876777
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Ставрополь, 1946. – 130с.
876778
  Доронченков А.И. Народ Болгарии в борьбе за социализм / А.И. Доронченков. – М., 1965. – 40с.
876779
  Гошал К Народ в колониях / Кумар Гошал ; Пер. с англ. Л. Зактрегер и И. Тихомировой ; Вступит. статья И. Потехина. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 343 с. – На обороте тит. л. : Kumar Goshal. People in colonies. New Jork, 1948
876780
  Мамаев А.А. Народ в поэзии Н.А.Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Мамаев А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 л.
876781
  Грицаєнко З.М. Народ в творчості Тараса Григоровича Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 30-35
876782
  Сандюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / Ігор Сандюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 287-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
876783
   Народ выбирает. Лит.-худож. сборник.. – Челябинск, 1946. – 1-32с.
876784
  Зеленцов В.А. Народ Вьетнама победит / В.А. Зеленцов. – Москва, 1966. – 63с.
876785
   Народ Гватемалы и "Юнайтед фрут компани".. – М., 1954. – 52с.
876786
  Гордин Г.Л. Народ доверил, закон дал право / Г.Л. Гордин. – М, 1981. – 175с.
876787
  Сюндюков І. Народ Дракона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 11


  Як і чому відростають нові "голови" у тиранії: погляд Євгена Шварца.
876788
  Білак С.М. Народ за ними не пішов. / С.М. Білак. – Ужгород, 1981. – 216с.
876789
  Любар І.Г. Народ завбачує погоду / І.Г. Любар. – Київ : Знання, 1990. – 31с.
876790
  Масуд Афаг Народ захотів дихати вільно / бесіду вела Марина Гончарук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 9


  Розмова з азербайджанською письменницею Афаг Масуд.
876791
  Русначенко А.М. Народ збурений : нац.-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : Пульсари, 2002. – 518, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 508-518. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7671-41-0
876792
  Ксенофонтова Н.А. Народ Зимбабве / Н.А. Ксенофонтова. – М., 1974. – 200с.
876793
   Народ и армия - единая семья. (Сборник статей).. – М., 1961. – 160с.
876794
  Малинин В.И. Народ и армия - едины / В.И. Малинин. – М., 1974. – 64с.
876795
   Народ и армия - едины!. – Москва, 1979. – 143с.
876796
  Коваль А.В. Народ и армия / А.В. Коваль. – К, 1987. – 47с.
876797
  Крейнин В.А. Народ и армия едины / В.А. Крейнин. – Л., 1983. – 71с.
876798
   Народ и армия едины. (Сборник).. – М., 1959. – 608с.
876799
  Бурлацкий Ф.М. Народ и власть / Ф.М. Бурлацкий, В.О. Мушинский. – Москва, 1986. – 254с.
876800
  Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве : опыт историко-догматического исследования / В.М. Грибовский. – Санкт-Петербург, 1897. – 413 с.
876801
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / И.А. Малиновский. – Киев : Изд. газ. "Киев. отклики" ; 1-ая Киев. артель печ. дела, 1905. – 68 с.


  На обл. № 118644/45 - Печать биб-ки Василенко; № 47683 - инициалы и 1905 г.
876802
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / Проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 91, [1] с. – 2-ой тит. лист репринт. - Вых. дан. ориг.: Киев: Изд. газеты "Киевские отклики" ; Первая Артель Печатного Дела, 1905. – (Антология правовой мысли)
876803
  Бабкин В.Д. Народ и власть. Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина / В.Д. Бабкин, Селиванов Владимир Николаевич. – Киев : Манускрипт, 1996. – 447с. – В надзаг.:Акад.правовых наук Украины;Инст.частного пра-ва и предпринимательства. – ISBN 5-12-003536-1
876804
  Ворона В. Народ и власть: конфликт интересов / В. Ворона, И. Буров, К. Грищенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.117-124. – ISSN 0207-3676
876805
  Тычина М. Народ и война / М. Тычина. – Минск, 1985. – 328с.
876806
  Керимов А Д. Народ и государство / А Д. Керимов. – Л., 1963. – 56с.
876807
  Прокшин В.Г. Народ и его герои в изображении русских демократов 60-х годов 19 в. / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1967. – 280 с.
876808
  Сонин А.В. Народ и его герои в советской драматургии / А.В. Сонин. – Л., 1956. – 48с.
876809
  Блок А. Народ и интеллигенция // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 8 (101). – С. 14-15
876810
  Бацетич Ф. Народ и княжеская власть в Сербии : из записок / Ф. Бацетич. – Москва : Типография Е.И. Погодиной, 1882. – 274 с.
876811
  Чхиквишвили Д.И. Народ и культура / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси, 1974. – 209с.
876812
   Народ и личность в истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1956. – 32с.
876813
  Яковлев Н.Н. Народ и партия в первой русской революции / Н.Н. Яковлев. – М, 1965. – 392с.
876814
  Перфильев М.Н. Народ и партия едины / М.Н. Перфильев. – Москва, 1971. – 48с.
876815
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 64с.
876816
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 496с.
876817
  Шаблиовский Е.С. Народ и поэзия Шевченко / Е.С. Шаблиовский. – Москва, 1964. – 511с.
876818
   Народ и революция в литературе и устном творчестве.. – Уфа, 1967. – 282с.
876819
  Славина Л.Л. Народ и Советское государство. / Л.Л. Славина. – Алма-Ата, 1980. – 35с.
876820
  Шамир М. Народ Израиля и страна Израиля / М. Шамир. – Тель-Авив, 1993. – 127 с.
876821
  Лонго Л. Народ Италии в борьбе / Л. Лонго. – Москва, 1951. – 396 с.
876822
   Народ і влада в Україні : всеукраїнський суспільно-політичний вісник / Одеський благодійний фонд юристів України; Громадська організація "Комітет конституційно-правового контролю України". – Київ
№ 2 (05). – 2008
876823
  Рильський М.Т. Народ і краса : збірник / М.Т. Рильський. – Київ : Мистецтво, 1985. – 382 с.
876824
  Чорнобель Олексій Народ і мова - вічні і єдині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3. – ISSN 0130-5263
876825
  Кондратик О.В. Народ і нація у спадщині Ольгерда Бочковського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 1729-360Х
876826
  Черненко К.У. Народ і партія єдині / К.У. Черненко. – К., 1984. – 29с.
876827
  Шабліовський Є.С. Народ і слово Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 535с.
876828
   Народ і Шевченко : легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря. – Київ, 1963. – 366 с.
876829
  Галушко К. Народ із найдовшою назвою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Як Україна зникла з мапи і знову на неї повернулася.
876830
  Бак Т. Народ Канады против монополий : за новую экономическую политику Канады / Т. Бак. – Москва : Прогресс, 1966. – 95 с.
876831
  Петренко С. Народ Киргизстану - колишньому президенту: йдучи, йди! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 5


  "31 березня 2018 року відбувся багатостраждальний з’їзд соціал-демократичної партії в Киргизстані. Незважаючи на те, що дата часто переносилася - це сталося! Порядок денний - визначення політичної долі президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва".
876832
  Бердичевский Я. Народ книги : (к истории еврейского библиофильства в России) / Яков Бердичевский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 489, [7] с. : ил. – Указатели: с. 448-477. – Библиогр.: с. 480-486 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-132-7
876833
  Рус А. Народ майя. / А. Рус. – М., 1986. – 254с.
876834
  Силин О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин; Упоряд. С.А.Бакута. – Київ : Кобза, 2003. – 464с. – Книгу видано за сприяння Міжнар. Фонду "Україна-3000" (Фонд В.Ющенка). – ISBN 966-8024-34-6
876835
  Симоненко В.А. Народ мій завжди буде : Вірші та казки: Для середн. шк. віку / В.А. Симоненко. – Київ : Веселка, 1990. – 156с.
876836
  Зінченко Н. Народ може перемогти владу: З виступу нар. депутата України. // Сільські вісті, 2004


  [На сесії Верховної Ради України щодо фальсифікації результатів 1-го туру президент. виборів 31 жовт. 2004 р.]
876837
  Ксюнин А.И. Народ на войне : (Из запи со военного корреспондента) / Алексей Ксюнин. – Петроград : Биб-ка "Вечернего времени", Изд. Б.А. Суворина, 1916. – VIII, 242 с. – (Библиотека "Вечернего времени")
876838
  Федорченко С.З. Народ на войне : фронтовые записи / С. Федорченко. – Киев : Изд. издательского подотдела Комитета Юго-Зап. фронта Всерос. земск. союза, 1917. – 140 с.
876839
  Федорченко С.З. Народ на войне / С.З. Федорченко. – Москва-Л., 1925. – 127с.
876840
  Жуков Ю.А. Народ на войне / Ю.А. Жуков, В.В. Шарапов. – Москва, 1972. – 359с.
876841
  Федорченко С.З. Народ на войне / С.З. Федорченко. – Москва, 1990. – 399с.
876842
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Москва, 1946. – 175с.
876843
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Ижевск, 1947. – 170с.
876844
  Преображенский А.А. Народ не безмолствовал / А.А. Преображенский. – М., 1990. – 43с.
876845
   Народ не забуде, не простить. Вірші, оповідання, памфлети.. – К., 1976. – 223с.
876846
  Магочій П.Р. Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / Павло Роберт Магочій; пер. з англ. С. Біленький та Н. Кушко; сюжетні комент. до ілюстрацій В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 120с. : іл. – ISBN 966-7838-97-8
876847
   Народ о религии.. – М., 1961. – 312с.
876848
   Народ обирає : літературно-естрадний збірник. – Харків, 1939. – 71 с.
876849
  Корвалан Луис Народ одержит победу / Корвалан Луис. – М., 1987. – 295с.
876850
   Народ победить нельзя! : (Фотоальбом).. – М., 1983. – 48с.
876851
   Народ про Довбуша. Збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1965. – 303 с.
876852
   Народ про Кармалюка : збірник фольклорних творів. – Київ, 1961. – 276 с.
876853
   Народ про Кобилицю : збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179 с.
876854
   Народ про релігію : укр. нар. антиреліг. творчість. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1984. – 254с.
876855
   Народ про релігію : Збірник фольклорних творів.. – К., 1958. – 392с.
876856
   Народ про релігію : Укр. нар. антиреліг. творчість.. – К., 1980. – 207с.
876857
  Тищенко В.І. Народ про свого героя : Образ Олекси Довбуша в народній творчості / В.І. Тищенко. – Ужгород : Закрпатск. обл. вид-во, 1959. – 52 с.
876858
   Народ про Шевченка.. – К., 1961. – 88с.
876859
  Скидан В.И. Народ против пьянства. / В.И. Скидан. – Минск, 1988. – 77с.
876860
   Народ против фашизма, 1939-1945.. – М., 1986. – 368с.
876861
  Домогацких М.Г. Народ раздвигает горы / М.Г. Домогацких. – Москва, 1959. – 236 с.
876862
  Пацера М. Народ скаже - як зав"яже // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 129). – С. 13


  В унікальному словнику говірку рідного села Шендерівка журналіст Дмитро Крохмалюк не лише рятує від забуття колоритні подільські діалекти, а й зберігає для земляків історичну пам"ять.
876863
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1973. – 229с.
876864
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1985. – 173с.
876865
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки.. – К., 1971. – 229с.
876866
   Народ скаже - як зав"яже.. – Братислава, 1964. – 298с.
876867
  Гайдар Т. Народ скаже, як зав"яже. Потенціал українського фольклору в процесі викладання української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 44-46
876868
   Народ славить Жовтень. Збірка фольклорних творів.. – К., 1957. – 244с.
876869
   Народ славить Ілліча : збірник творів укр. нар. творчості : до 100-річчя від дня народження Леніна / [упор. текстів В.Г. Хоменко ; підбір іл. В.Г. Нагая]. – Київ : Мистецтво, 1969. – 143 с. : іл. – Мініатюрне видання
876870
   Народ славить Леніна і партію.. – К., 1968. – 384с.
876871
  Ткаченко Ф. Народ сміється / Ф. Ткаченко. – К, 1964. – 576809с.
876872
   Народ сміється : гуморески, анекдоти, прислів"я, приказки / Упор. Ф.Ткаченко. – Київ : Веселка, 1964. – 112 с.
876873
  Бача Ю. Народ собі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 23-26


  Роздуми про народну культуру українського населення Чехо-Словаччини.
876874
  Наджафов Д.Г. Народ США - против войны и фашизма / Д.Г. Наджафов. – Москва, 1969. – 472 с.
876875
  Михайленко С. Народ у вітчизяній історіографії другої половини 19 - початку 20 століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 27-39. – ISSN 0869-3595


  Розглядається наукова спадщина М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського.
876876
  Равлюк М. Народ у творчості Олеся Гончара / М. Равлюк. – Київ, 1960. – 40с.
876877
  Сорокин В.Д. Народ управляет государством / В.Д. Сорокин. – Л., 1972. – 96с.
876878
  Колосков И.А. Народ Франции в борьбе против фашизма. (Из истории освободительного движения во Франции в 1939-1944 гг.) / И.А. Колосков, Н.Г. Цырульников. – М., 1960. – 406с.
876879
  Бэрчетт У. Народ Южного Вьетнама победит / У. Бэрчетт. – М, 1969. – 232с.
876880
  Кресіна І.О. Народ як суб"єкт міжнародного права / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 182-195. – ISSN 0869-2491
876881
  Скирдо М.П. Народ, армия, полководец. / М.П. Скирдо. – М, 1970. – 207с.
876882
  Найдаков В.Ц. Народ, время, писатель / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1964. – 128с.
876883
   Народ, государство, регионы: стабильность развития. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 560 с. – ISBN 5-235-02502-4
876884
   Народ, да! : Из амер. фольклора.. – М., 1983. – 479с.
876885
  Семенюк Г.Ф. Народ, зігрітий серцем поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-4.
876886
  Капась В. Народ, люди, громада у поемі Івана Франка "Панські жарти" : компонентний аналіз лексем // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 321-327. – ISBN 966-7053-09-1
876887
  Борзенко С.А. Народ, отстоявший свободу / С.А. Борзенко. – Москва, 1954. – 344с.
876888
  Письменний Г.Г. Народ, партия, армия / Г.Г. Письменний. – Киев, 1969. – 253с.
876889
  Ходченко О.Є. Народ, який шукав свій шлях // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 72-86. – ISBN 978-966-551-322-3


  Історичний шлях менонітів.
876890
  Мишле Ж. Народ. / Ж. Мишле. – М., 1965. – 207с.
876891
  Кантор П.М. Народа верные сыны. / П.М. Кантор. – Л., 1968. – 20с.
876892
  Канашкин В.А. Народа душа родниковая. / В.А. Канашкин. – Краснодар, 1976. – 144 с.
876893
  Ахмад Мирза Тахир Народам СССР - с любовью : Послание главы Ахмадийского движения в Исламе Мирзы Тахира Ахмада / Ахмад Мирза Тахир. – Islamabad : Islam intern. publ., 1992. – 50 с., [1] л. портр.
876894
  Франко І.Я. Народе мій : Пролог до поеми "Мойсей": Мовами народів світу / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1989. – 150с. – ISBN 5-7745-0164-7
876895
  Кир"ян Н. Народе мій! До тебе я ще верну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 8


  У музеї шістдесятництва відбулося відкриття виставки "я з вами", присвяченої 30-м роковинам від дня загибелі у тюремному карцері видатного поета, правозахисника, політв"язня Василя Стуса.
876896
  Никорак Ю. Народе мій, до тебе я ще верну... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  Поетові й Героєві України Василеві Стусу виповнилося б 80...
876897
  Петлюра Л. Народе мій, улюблений... / Леся Петлюра ; [підготув. до вид., переднє сл., упорядкував, життєпис та комент. Т. Ківшар] ; ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-02-5223-3
876898
  Петлюра С.В. Народе Український : вибрані статті, листи, документи / Симон Петлюра. – Харків : Лівий берег, 1992. – 152с. : іл. – (Першоджерела історії). – ISBN 5-7707-244-7
876899
  Каралийчев А. Народен закрилник / А. Каралийчев. – София, 1954. – 224с.
876900
  Чашуле Коле Народен хероJ Страшо Пинцур. / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1951. – 98с.
876901
  Палій О. Народжена бути єдиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 4


  94 - річниця возз"єднання українських земель. День Соборності України.
876902
  Голота Л.В. Народжена в степах : поезії / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 55 с.
876903
  Фурса С.Я. Народжена в Україні дитина та її проблеми, пов"язані з землею // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
876904
   Народжена війною. Як змінилася армія України за роки російської агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4
876905
  Деркачук В.А. Народжена під крилами небес : вірші 2014-2017 / Віра Деркачук. – Одеса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. – ISBN 978-966-927-341-3
876906
  Давидовська Н.В. Народжена у грудні / Н.В. Давидовська. – К., 1990. – 76с.
876907
  Стрілько В. Народжена Українською революцією // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 10


  Виникнення та становлення Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського, безперечно, слід розглядати лише в контексті історії Української революції 1917—1921 років.
876908
   Народжене новим часом : (Збірник). – Ужгород, 1974. – 136с.
876909
  Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 3


  Відзначення 140-річчя від дня народження видатного українського письменника Марка Черемшини на Івано-Франківщині.
876910
  Базилевський В. Народжений для бою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 11


  Іван Багряний - український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
876911
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 31


  Український письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський.
876912
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни. 10 серпня могло б виповнитися 75 років письменнику, державному і громадському діячеві Роману Лубківському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 13
876913
  Марухняк Й. Народжений на гастролях... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 12


  Мистецький музей Леся Курбаса у місті Самбір на Львівщині зберігає пам"ять про великого театрала.
876914
  Юхимович В. Народжений на другий день різдва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
876915
  Голиш Г. Народжений переможцем // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 7
876916
  Зайцева Ю. Народжений українцем-манкуртом не стане / Ю. Зайцева, В. Школьняк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 11


  Про українського філософа, правознавця і політолога, доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Академії правових наук України, академіка Міжнародної академії інформатики.
876917
  Шендеровський В. Народжений Чернігівщиною (до 85-річчя від дня народження академіка Олексія Ситенка) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 56-60. – ISSN 1819-7329


  Видатний фізик-теоретик О.С. Ситенко розпочав свою педагогічну діяльність в Харкові, продовжував у Київському ун-ті ім. Т. Шевченка і в Києві створів наукові школи у галузі ядерної фізики і фізики плазми.
876918
  Смольницька Ольга Народженим в храмі = Молода муза : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 23-27. – ISSN 0868-4790
876919
  Шматько О.О. Народжені "відлигою". Презентація літературної спадщини шістдесятників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 10-16
876920
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1937. – 279с.
876921
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1940. – 176с.
876922
  Федорук О.К. Народжені в Елладі : оповідання ; для сер. та ст. шк. віку / Олександр Федорук. – Київ : Веселка, 1984. – 200 с.
876923
  Ійєш Д. Народжені в пустах / Д. Ійєш. – Ужгород, 1958. – 252с.
876924
  Сигалов А. Народжені в україні. Наша земля дала світові блискучу плеяду нобелівських лауреатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 5). – С. 8-9
876925
  Костенко М.П. Народжені для щастя. (Про трудівників Зах. України та соц. Болгарії. Нариси). / М.П. Костенко. – Львів, 1966. – 190с.
876926
  Вартанов Г.І. Народжені життям. / Г.І. Вартанов. – Київ, 1965. – 102с.
876927
   Народжені життям. (Комсомольський щорічник).. – Київ, 1964. – 64с.
876928
   Народжені життям. (Про досвід роботи комсомольських організацій України).. – Київ, 1962. – 331с.
876929
  Агеєва Н.Є. Народжені літаки. Птахи в живописі національного музею "Київська картинна галерея" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 43-46. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
876930
  Свентах А. Народжені революцією... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – C. 20


  Espreso. tv, "112 Україн" та Hromadske. tv - як онлайн-транслятори Євромайдану.
876931
  Данилець О. Народжені рідною землею. Полтавщина відзначає 90-річчя народного художника, одного з творців феноменального решетилівського рослинного килима Леоніда Товстухи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 7 листопада (№ 217)


  Навіть якби Леонід Товстуха (17.10.1930-7. 03. 2010) за своє творче життя долучився до створення тільки одного килима «Народжені рідною землею», оригінал якого прикрашає інтер’єр Ради Європи у Страсбурзі (Франція), його ім’я було б золотими літерами ...
876932
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
Т. 1 : А-К. – 2002. – 894 с.
876933
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-25-0
Т. 2 : Л-Я. – 2002. – 896 с.
876934
  Циганенко В.О. Народжені українською землею // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 54-56


  Нобелівські лауреати з України.
876935
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Одеса, 1929. – 179 с.
876936
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 247 с.
876937
  Сікорський Я. Народження / Я. Сікорський. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1957. – 131с.
876938
  Ваш І.М. Народження / І.М. Ваш. – Ужгород, 1965. – 93с.
876939
  Мухтар А. Народження / Аскад Мухтар ;. – Київ : Дніпро, 1965. – 251 с.
876940
   Народження "Європейського Словника філософій" і відкриття Барбари Касен / К. Сігов, А. Кхелуфі, Д.-А. Коломієць, О. Сімороз, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 153-171. – ISSN 2075-6461
876941
  Лихолат І.П. Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 20-28. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
876942
  Барабаш О.В. Народження S-бозона в реакції кулонівського розсіяння ядра на протоні або електроні / О.В. Барабаш, В.С. Ковтонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 86-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
876943
  Ясь О.В. Народження Академії. Коротка хроніка 1918 року, або як це було... // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 5-17. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено передумови та обставини заснування Української Академії наук. Розглянуто основні хронологічні віхи конституювання Академії протягом 1918 р. Проаналізовано створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та головні ...
876944
  Потер М. Народження аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 47-68. – ISSN 0235-7941
876945
  Речмедін В.О. Народження Афродіти : повість / В.О. Речмедін. – Київ, 1974. – 176 с.
876946
  Плоткін Г.Д. Народження весни : лірика / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1936. – 86 с.
876947
  Бушанськии В.В. Народження влади Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 653-659. – ISSN 1563-3349
876948
  Бугианський В.В. Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
876949
  Ландо А.І. Народження газетного рядка / А.І. Ландо. – К., 1983. – 88с.
876950
  Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О. Сухомлинський. – К, 1970. – 288с.
876951
  Марцишина І. Народження друкованого слова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
876952
  Віднянський С.В. Народження Європейського Союзу. Жак Делор / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 213-228. – ISBN 978-966-02-5494-7
876953
  Прокопенко П. Народження єдиної Європи // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18


  На шляху до Європи: історія створення ЄС
876954
  Авакян А.Х. Народження зірки : поезії : пер. з вірм. / Аревшат Авакян. – Київ : Радянский письменник, 1991. – 108 с. : іл., портр. – (Бібліотека "Братерство"). – ISBN 5-333-00773-Х
876955
  Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В.Д. Ужченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 278, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-330-00392-X
876956
  Кульчицький С. Народження і крах "Республіки Крим" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як Росія намагалася, але не змогла анексувати півострів у 1990-х.
876957
  Тома Л.В. Народження істини. / Л.В. Тома. – Х., 1988. – 68с.
876958
  Гай-Нижник Народження карбованця // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 59-80. – ISSN 0869-3595
876959
  Ніселевич Л. Народження кінофільму. / Л. Ніселевич, І. Вязовський. – Харків-Одеса, 1932. – 56с.
876960
  Мануйлов В. Народження колективу / В. Мануйлов. – К., 1958. – 111с.
876961
  Савич І.С. Народження колоска : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
876962
   Народження конституцій: роль держави та громадянського суспільства / К. Гульман, М. Козюбра, М. Оніщук, А. Селіванов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 92-100.


  Міжнародна конференція "Конституційний лад і консолідація демократії"
876963
   Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-348 та в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
876964
  Воронько П.М. Народження легенди : Поема / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 47с.
876965
  Іларіон Народження людини : Філософська містерія: В п"яти діях / Іларіон; Митрополитальний собор у Вінніпегу. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с.
876966
  Серпілін Л.С. Народження людини : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1963. – 177 с.
876967
  Павленко Ю. Народження Мнемозини зі сну // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: с. 115; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
876968
  Лабащук О. Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 502-507. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
876969
  Кульчицький С.В. Народження Народного руху України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 8-22. – ISSN 0130-5247
876970
  Лук"яненко Л.Г. Народження нової ери : [зб. статей] / Левко Лук"яненко. – Київ : Універсальна газета, 1997. – 168, [2] с. – ISBN 5-7707-0293-1
876971
  Лук"яненко Л. Народження нової ери : збірник статей / Левко Лук"яненко ; Ін-т суспільних досліджень. – Вид 3-тє, випр. та доп. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-348-155-5
876972
  Худобець О. Народження нової церкви. Мартін Лютер // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
876973
  Шахлін Б.А. Народження перемог / Б.А. Шахлін. – К, 1962. – 124с.
876974
   Народження пісні. (Збірка віршів).. – К., 1964. – 123с.
876975
  Дрозденко В.І. Народження подвигу / В.І. Дрозденко. – Київ, 1970. – 290с.
876976
  Дрозденко В.І. Народження подвигу. / В.І. Дрозденко. – К., 1959. – 260с.
876977
  Баранов В.Ф. Народження полум"я : поезії / В.Ф. Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 63 с. : портр.
876978
  Ігнат В.І. Народження полум"я / В.І. Ігнат. – Ужгород, 1983. – 63с.
876979
  Нейметі М.І. Народження проліска / М.І. Нейметі. – Ужгород, 1984. – 46с.
876980
  Кульчицький С.В. Народження радянського комуносоціалізму в Російській революції 1917 р. (десять коротких тез) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 73-83. – ISSN 0130-5247
876981
  Сватко Ю.І. Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15


  У статті в трьох аспектах («життя», «знання», «знак») досліджено феномен народження риторики з духу філософії за доби старших софістів. Розглянуто передумови застосування риторичних навичок і вмінь, викладені у так званій «аксіоматиці Арістотеля», і ...
876982
  Малишко А. Народження синів : поезії / А. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 199 с.
876983
  Іванисенко В.П. Народження стилю / В.П. Іванисенко. – Київ, 1964. – 299с.
876984
  Рачада І.Д. Народження таланту : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ : Дніпро, 1964. – 79 с.
876985
  Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 172-181. – ISSN 0320 - 8370


  Про специфіку сучасної новозеландської поезії
876986
  Мироненко О. Народження української юридичної науки і перші вітчизняні доктрини судової конституційної юстиції (друга половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-111
876987
  Вільчинський Ю. Народження філософії із духу епохи: культурологічний зріз // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – C. 7-36. – ISSN 2227-1503
876988
  Черняков Б.І. Народження фотожурналістики / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 72с.
876989
  Копинець К. Народження хліба / К. Копинець. – Ужгород, 1984. – 80 с.
876990
  Владленова І.В. Народження Четвертої хвилі : нанотехнологічне суспільство // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.14-18
876991
  Костенко Олег Народжуваність в Україні майже на рівні Європи : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 13
876992
  Курило І.О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів / І.О. Курило, Н.О. Рингач // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
876993
  Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 292-298. – (Серія географічна ; Вип. 35)
876994
  Курило І.О. Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 65-79. – ISSN 2072-9480
876995
  Чернявський М.А. Народжується день : лірика, драматична поема / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1972. – 127 с.
876996
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 204 с.
876997
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 156 с.
876998
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ, 1956. – 204 с.
876999
  Копиленко О.І. Народжується місто : роман / О.І. Копиленко. – Харків : Прапор, 1980. – 175 с. – (Заграва)
877000
  Селігей П.О. Народжується текст... // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0027-2833
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,