Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
876001
  Маценка С. Особливості "літературного підприємництва" у сучасному мас-медійному суспільстві та "художній текст" як його продукт (на прикладі німецької літератури початку 21 ст. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С. 56-65
876002
  Воробей О. Особливості "поетизованих" п"єс Цао Юя як нової форми китайської драми 30-50-х років XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У 30-х роках ХХ ст. в китайській драматургії з"являється нове ім"я - Цао Юй, який під впливом західноєвропейських літературних течій (в першу чергу, реалізму) та на основі китайського літературного спадку створює нову драматичну форму - "поетизовані" ...
876003
  Гречана Т.В. Особливості автоматичного відшкодування податку на додану вартість згідно з нормами Податкового кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 348-352. – ISSN 1563-3349
876004
  Фрис І. Особливості авторської міфотворчості Т. Новака // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 145-150. – ISSN 0203-9494
876005
  Коротка Роксолана Особливості агентських правовідносин на ринку зерна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 20-23
876006
  Кравчук С.Л. Особливості агресивних проявів дитини залежно від міжособистісних стосунків з батьками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Статтю присвячено актуальній та недостатньо розробленій проблемі-залежності агресивних проявів дитини від міжособистісних стосунків з батьками. Наведено результати дослідження вираженості ставлення до батьків у агресивних і неагресивних дітей та ...
876007
  Мосаєв Ю.В. Особливості адаптації друкованих засобів масової інформації до електронного медіапростору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
876008
  Бохан Ю.В. Особливості адаптації педагогічної освіти у Кіровоградському державному педагогічному університеті до вимог Болонського процесу / Ю.В. Бохан, О.О. Шишкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблеми структурного реформування національної системи вищої педагогічної освіти в рамках Болонського процесу, особливості впровадження кредитно-модульної системи навчання, системи ECTS у практику вищих педагогічних закладів ...
876009
  Щербина Є. Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 303-309. – ISSN 0132-1331
876010
  Заблодська І.В. Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Гуджан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
876011
  Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 54-55. – ISSN 1728-6220
876012
  Кочетков В.М. Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи / В.М. Кочетков, А.О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 29-32
876013
  Васильченко Н.В. Особливості акціонування сільськогосподарських підприємств : економіка та управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 148-153 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
876014
  Рижков М.М. Особливості американської моделі демократичної постбіполярної доби // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 29-38


  У статті описані критичні проблеми головних демократичних цінностей у світі. Концепція "кінця історії" робить акцент на глобальній перемозі демократичних принципів, а також протистоїть точці зору вчених, які підтримують абсолютно інший підхід. Це ...
876015
  Помилуйко Є.О. Особливості амортизації в різних економічних системах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 54-56
876016
  Мохначук С. Особливості аналізу географічних структур / С. Мохначук, К. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-11. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку структурного аналізу краю (ландшафту, району) як географічного комплексу та географічного процесу. Охарактеризовано географічні закони стабільного складу елементів, необхідної різноманітності елементів краю та структурної ...
876017
  Вовк М. Особливості анатомо-морфологічної будови генеративної та вегетативної сфери Conophytum aequale L. Bolus (Aizoaceae, Ruschioideae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 168-170. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Анатомічно-морфологічне дослідження представника роду Conophytum aequale показало, що для нього властивий ряд пристосувань до посушливих умов як на рівні вегетативної, так і генеративної сфер. У вегетативній сфері ними є формування корпускули, виражена ...
876018
  Новіков А. Особливості анатомо-морфологічної організації стебла Aconitum * cammarum L. em. Fries (Ranunculaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 121-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты изучения анатомо-морфологической организации стебля Aconitum * cammarum. Характер опушения, присутствие гиподермального шара, а также плотное прилегание склеренхимы к проводящим пучкам рассматриваются как важные диагностические ...
876019
  Купріянова М.О. Особливості англо-французького мовного контакту на території Квебеку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 436-440. – Бібліогр.: Літ.: с. 440; 10 назв. – ISSN 1729-360Х
876020
  Василенко Г.В. Особливості англомовного перекладу заголовків українських поетичних творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 27-33. – Бібліогр.: С. 32-33 ; 20 назв;. – (Філологічні науки ; № 1)
876021
  Кузнецов О. Особливості антикризової програми "Групи двадцяти" // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 70-79. – ISSN 0131-775Х
876022
  Бабенко Л.Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 222-235. – ISSN 2075-1443
876023
  Сіренко Н.О. Особливості антропогенового грунтоутворення в районі Каховської зрошувальної системи / Н.О. Сіренко, Ж.М. Матвіїшина // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 93-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
876024
  Мільченко О. Особливості арбітражного розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 12. – С. 55-57. – ISSN 1608-6422
876025
  Ісаєва Н Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повісті Фан Фан "Краєвид") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-175. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено аналізу особливостей архітектоніки повісті сучасної китайської письменниці Фан Фан "Краєвид. Приділено увагу концептуальним засадам неореалізму, зокрема положенню про "повернення до первинних основ буття" та "нульовий ступінь письма". ...
876026
  Гамза В. Особливості архітектури церкви Успіння Пресвятої Богородиці в болгарській колонії Тернівка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 50-52
876027
  Помаз Ю.В. Особливості атеїстичної політикиі стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х - на початку 1970-х років в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 194-208. – ISSN 2075-1443
876028
  Шило Ю.М. Особливості аудиторської перевірки товарообмінних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто особливості здійснення аудиторської перевірки розрахунків підприємства шляхом товарообміну та програма її проведення.
876029
  Козьменко С. Особливості банківського менеджменту країн із перехідною економікою : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 16-18
876030
  Мартиненко В.П. Особливості банківської кризи в Україн / В.П. Мартиненко, Т.І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 10-13


  Розглядаються причини виникнення банківських криз, висвітлюється специфіка вітчизняної банківської кризи, визначається вплив на кредитування економіки, пропонуються шляхи виходу з кризи.
876031
  Романенко Л. Особливості банківської системи і маркетинговий клімат у Федеративній Республіці Німеччина : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 52-54. – ISSN 1605-2005
876032
  Щербаков Я. Особливості буддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 203-209. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто вплив буддизму на генезу Цзацзюй як жанру, на фабулу Юаньської драми, розглянуто символіку північного буддизму і її відображення в драмі Цзацзюй. Акцентовано увагу на проблемі конфлікту абсолютного та буденного, проілюстворано на прикладах ...
876033
  Дмитренко А.В. Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу спільних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 104-108


  Проаналізовано нормативні акти та праці вітчизняних науковців з обліку власного капіталу спільних підприємств, запропоновано порядок перерахунку внесків до статутного капіталу.
876034
  Скуляк М.В. Особливості бюджетного процесу в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 100-104
876035
  Рожков Г.С. Особливості бюджетного фінансування системи охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 193-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
876036
  Будкін В. Особливості бюджетної політики пострадянських держав // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 7-19. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
876037
  Пац Л. Особливості валентності складного синтаксичного цілого: внутрішньотекстові вияви // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 591-600. – Бібліогр.: Літ.: с.600; 13 назв. – ISSN 1728-9572
876038
  Лимар І.О. Особливості варіювання фонемної структури англійського слова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 112-116. – ISBN 966-581-373-0
876039
  Павленко Є. Особливості вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства в діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 54-57
876040
  Бондарчук О. Особливості вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 3-6
876041
  Коломієць Т. Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування дочірніх розеток у представників різних родів родини Bromeliaceae Juss., інтродукованих у Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Встановлено два способи пагоноутворення (моноподіальний та ...
876042
  Нікітіна В.В. Особливості вегетативного розмноження рослин роду Каланхое (Kalanchoe Adans.) у природі та культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Розглянуто особливості вегетативного розмноження рослин роду Каланхое в умовах природного зростання та досліджена можливість розмноження рослин даного роду листковими живцями в умовах захищеного грунту.
876043
  Дубняк С.С. Особливості великих рівнинних водосховищ як об"єкта екосистемних досліджень // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 8-17


  Стаття присвячена аналізу специфічних особливостей великих рівнинних водосховищ як об"єкта екосистемних досліджень у порівнянні з іншими водними екосистемами (річками, озерами, лиманами, ставками).
876044
  Пашко М.М. Особливості венчурного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 75-79
876045
  Дюгованнць О.М. Особливості венчурного інвестування в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
876046
  Фоміна С.Б. Особливості вербалізації концепту "простір" у фантастичному романі Г. Уеллса "The time machine" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 114-122. – ISSN 2075-2970
876047
  Бєссонова О.Л. Особливості вербалізації концепту зовнішність в англійській мові / О.Л. Бєссонова, А.Н. Кобзорева // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С.5-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 15-17; 24 поз. – ISSN 2075-4205
876048
  Соломін Є. Особливості верстки телевізійних новин на регіональному телебаченні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 61-70. – (Серія журналістика ; Вип. 34, ч. 2)


  У статі проаналізовано верстку телевізійних новин на прикладі випусків інформаційних програм обласних телеканалів Луганщини (ЛОТ, ЛКТ, ІРТА). Розглянуто механізм установлення порядку денного, що включає в себе порядок розташування тем за їх важливістю, ...
876049
  Водоп"янова Т.Д. Особливості вертикальної поясності рослинного покриву гірського Криму і роль фітоіндикаторів у їх виявленні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 116-122. – Бібліогр.: 14 назв
876050
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
876051
  Соболєва О.В. Особливості вживання графічних тропів у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 420-427. – Бібліогр.: Літ.: с.427; 18 п.
876052
  Ланге-Чала Особливості вживання конструкцій з неособовими формами дієслів в іспанських законодавчих текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 154-162. – ISBN 966-581-550-4
876053
  Данильченко Д.О. Особливості вживання пасива адресата у віртуальному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 119-125. – ISBN 978-966-171-013-8
876054
  Кобзєв М. Особливості вживання синтаксичного стилістичного повтору в англійській та українській мовах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 72-91. – ISSN 1728-9572
876055
  Луцишин Г. Особливості взаемодії політичної нації та громадянського суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 137-141
876056
  Спаська М.О. Особливості взаємовідносин страховика і страхувальника після настання стахового випадку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 214-219.
876057
  Вовк О. Особливості взаємовідносин та взаємовпливів українського села і міста (20-ті роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-54. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі взаємовідносин та взаємовпливів українського села і міста у 20-х роках ХХ століття. Автором висвітлені суперечності співіснування міст і сіл України, дискримінаційну політику влади щодо селянства. Article is devoted to a ...
876058
  Француз-Яковець Особливості взаємодії двопалатного парламенту з органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 27-33
876059
  Сливка Т.О. Особливості взаємодії держави з корпоративним сектором економіки в різних країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
876060
  Іпатов А. Особливості взаємодії державних інституцій і громадських організацій інвалідів в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 34-40
876061
  Венгер В. Особливості взаємодії економічної політики держави та ринкової економіки: історичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 71-83. – ISSN 1993-0259
876062
  Волосатих О. Особливості взаємодії суб"єктів політики зайнятості в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 8-13. – ISSN 1728-9343
876063
  Кадикало А. Особливості взаємодії філософії та релігії в контексті постмодерної парадигми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 48-53. – ISSN 0321-0499
876064
  Спиця Н.В. Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 152-165. – ISSN 2072-1692
876065
  Лавриненко Г.Я. Особливості взаємопереходу частин мови в німецькій та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 193-199. – Бібліогр.: Літ.: с. 198-199; 17 п. – ISSN 1729-360Х
876066
  Породко Ю.М. Особливості вибору інвестиційними фондами об"єктів розміщення капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 117-120
876067
  Мандрик Б.М. Особливості вивчення впливу розробки родовищ зернистих фосфоритів Волині методом свердловинного гідровидобутку на стан довкілля : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Б.М. Мандрик, О.І. Кошляков, І.С. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-36. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 18)


  Стосовно ерліфтно-моніторної схеми гідровидобутку зернистих фосфоритів запропоновано методику режимних спостережень за рівнем та якістю підземних вод, а також за станом масиву гірських порід та просідання поверхні землі на родовищі та навкодишніх ...
876068
  Задоєнко О. Особливості вивчення літератури рідного краю у школі // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 183-190. – ISSN 1728-9572
876069
  Легенченко М.О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-182
876070
  Ушеренко С.В. Особливості визначення визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 9-12
876071
  Онищук Н.Ю. Особливості визначення моменту виконання податкового обов"язку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 242-248. – ISSN 0201-7245
876072
  Харко Д.М. Особливості визначення поняття "виконавець (співвиконавець) злочину" за кримінальним законодавством країн пострадянського простору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
876073
  Трубін І.О. Особливості визначення поняття "електронні гроші" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 7-10
876074
  Жуков Б.Б. Особливості визначення соціально-економічних витрат у військових операціях : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 86-89. – Бібліогр.: 2 назви
876075
  Демянчук Ю. Особливості визначення статусу резидента для юридичних осіб з метою застосування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 126-132. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Розглянуто поняття та критерії статусу резидента - юридичної особи. Проаналізовано особливості визначення резидента на підставі міжнародних угод України та національного законодавства. Досліджено порядок отримання статусу резидента та підтвердження ...
876076
  Дем"яненко Н.Б. Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 31-36. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена вивченню особливостей викладання польських фразеологізмів в україномовній аудиторії
876077
  Ковальчук О.М. Особливості викладання теорії права у Київському університеті // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 13-39. – ISBN 978-966-667-385-8
876078
  Волосенко Т.А. Особливості виконання Державного бюджету України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 63-68
876079
  Товкун Л.В. Особливості виконання податкового обов"язку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 129-134. – ISSN 0201-7245
876080
  Беба Н.В. Особливості використання GPS-навігації для потреб туризму : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 28-33 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
876081
  Місяць Н.О. Особливості використання векселів у зовнішньоекономічній діяльності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 83-90. – ISSN 1562-0905


  Порушуються питання, пов"язані із застосуванням векселів при проведенні розрахунків у іноземній валюті українськими суб"єктами господарювання з нерезидентами за експорт та імпорт товарів, а також аналізуються фактори, дія яких перешкоджає поширенню ...
876082
   Особливості використання вітчизняних цифрових карт у сучасних географічних інформаційних системах / П.П. Кулябко, О.Г. Міхно, В.О. Осипа, В.М. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-179. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Описано підхід до вирішення проблеми конвертації вітчизняних цифрових картографічних продуктів у формати існуючих геоінформаційних систем.
876083
  Міхно О.Г. Особливості використання вітчизняної цифрової моделі місцевості в геоінформаційних системах іноземного виробництва / О.Г. Міхно, Р.В. Писаренко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 71-76. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
876084
  Дударець В.М. Особливості використання води і каміння в ландшафтному дизайні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 227-232
876085
  Тимуляк Л.М. Особливості використання данних дистанційного зондування для вивчення змін заплав : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 256-261 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
876086
  Юрченко Євген Особливості використання Інтернету у виборчій кампанії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
876087
  Проценко Т.Г. Особливості використання комп"ютерних засобів у школі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46 : фото, рис. – Бібліогр.: Бібіліогр. 3 назв.
876088
  Скляренко О.Б. Особливості використання порівнянь, як маркованого елемента жанрово-стилістичної домінанти оповідань Інгеборг Бахман // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 211-218. – Бібліогр.: Літ.: с. 218; 6 п.
876089
  Мазуренко В.П. Особливості використання реклами в мережі Іnternet / В.П. Мазуренко, О.М. Мазуренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-229. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто місце та роль реклами в Інтернеті як складової маркетингу. Визначено принципову відмінність Інтернет-реклами від традиційної реклами, розкрито її особливості використання та проаналізовано тенденції її розвитку в умовах національного ринку.
876090
  Кубарєва О.В. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов"язаних з реалізацією виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 116-121.
876091
  Левицька Т.В. Особливості використання сучасних інформаційних технологій і платіжних пластикових карток у банківський системі : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т.В. Левицька, О.М. Камець, В.В. Живко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 233-238. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
876092
  Шемет Т.С. Особливості вимірювання ступеня інтеграції фінансових ринків у контексті формування регіональних валютних союзов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 151-155. – Бібліогр.: 18 назв.


  Methods for measuring of degree of regional financial intergration and monitoring of its speed are examined in the article.t is marked that determination of level of financial cooperation of member countries of regional integration association is ...
876093
  Матусевич К.М. Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
876094
  Прийдун Л. Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 39-48. – ISSN 1818-5754
876095
  Бутирський А Особливості вирішення цивільних спорів у Польщі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
876096
  Кузьменко О.С. Особливості висвітлення проблеми ВІЛ/СНІДу в інтернет-виданнях України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 143-147


  Статтю присвячено дослідженню специфіки висвітлення проблеми ВІЛ/СНІДу в інтернет-виданнях України на прикладі таких провідних часописів, як "Кореспондент", "Українська правда", "Оглядач". Розглянуто тематику публікацій, жанрові особливості, а також ...
876097
  Ларкі Д. Особливості відновлення активності Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera, Thripidae) після дії низької температури / Д. Ларкі, П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 150-152. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поліморфізм особин Frankliniella occidentalis Pergande, що вижили після короткотривалої дії низької температури. Виявлено різноякісність особин популяції не лише за морфометричними ознаками, а й за тривалістю виходу із ...
876098
  Галькевич А. Особливості відображення в обліку винагороди, переданої покупцем при придбанні та об"єднанні підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 127-131. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто різні види винагороди, переданої покупцем у якості оплати за контроль над об"єктом придбання під час здійснення процесів придбання та об"єднання.
876099
  Щиголь І.В. Особливості відображення соціальної реальності в літературних творах (за матеріалами літературних дискусій в Україні в кінці XIX та у 80-х роках XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-90. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано літературні дискусії, одним з питань яких було відображення соціальної реальності в художніх творах. Ці дискусії відбувалися в Україні (кінець ХІХ ст. - 80-ті роки ХХ ст. і мали значний вплив на літературне та соціальне життя.
876100
  Гончарук О. Особливості відповідальності держави за дії посадових осіб: історико-концептуальний опис // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-79


  Стаття присвячена проблемі відповідальності держави за дії її посадових осіб та належності такої відповідальності до однієї з двох основних підсистем права: публічного права чи приватного права.
876101
  Плющ Б.О. Особливості відтворення в англомовних перекладах контрастності як провідної риси ідіостилю В. Винниченка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 65-70
876102
  Сосніна Т. Особливості відтворення стилістично маркованої оказіональної номінації в перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто оказіональні слова в англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою у творі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" з погляду стилістичної маркованості лексики. Зокрема, аналізується специфіка перекладу українською мовою ...
876103
  Бабенко А. Особливості відтворення трудового потенціалу в аграрному секторі України / А. Бабенко, О. Васильева // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
876104
  Єфіменко Н.А. Особливості відтворення якості основного капіталу як об"єкту управліня : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 110-117 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
876105
  Спіцина Л. Особливості відчуження земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 14-17
876106
  Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 340-342. – ISBN 978-966-306-020-4
876107
  Польова З.Є. Особливості військової конфронтації між українським націоналістичним підпіллям та радянськими структурами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 175-180. – ISSN 0321-0499
876108
  Шевченко А.І. Особливості віровчення шиїтів-імамітів / А.І. Шевченко, С.В. Ісмагілов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 262-267. – ISSN 1728-3671


  Імаміти, імамія - одна з основних гілок шиїтського ісламу, "помірковані" шиїти, що визнають дванадцять імамів із роду Алі ібн Абу Таліба. Імамія сьогодні є державною релігією в Ірані. Поширена також у Азербайджані, Іраку, Лівані, Бахрейні та ін. країнах
876109
  Чернишевська Л.В. Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 216-233. – ISSN 1682-671Х
876110
  Нечитайло В.А. Особливості внутрішньої структури виду природної флори (на прикладі характеру квітування одновікових сіянців-клонів Iris hyngarica Waldst. et Kit) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
876111
  Медвецька В.Б. Особливості водного режиму гирлових ділянок приток Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 143-148. – Бібліогр.: 11 назв
876112
   Особливості впливу водно - сольових витяжок із бруньок кизильників серії Microphylli на функціональну активність макрофагів і осмотичну резистентність еритроцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава, Л. Антонечко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серіі Microphylli на осмотичну резистентність еритроцитів і функціональну активність макрофагів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster Microphylli buds on macrophage ...
876113
  Погорська І.І. Особливості впливу економічного та політичного чинників глобальних взаємодій на формування стратегій державного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.48-55. – Бібліогр. в кінці ст.
876114
  Вінічук І.М. Особливості впливу інформаційно-культурної політики України на формування культурно-комунікативних потреб особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 208-212. – ISSN 2226-3209


  У сучасних непростих умовах взаємовідносин між країнами з різними ціннісними системами та рівнями соціального розвитку в умовах глобалізації необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких всі учасники комунікації не прагнуть до домінування. ...
876115
  Димицькап Н.О. Особливості впливу мовної політики фемінізму на сучасну англійську мову // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 108-112
876116
  Андрейко І.В. Особливості впливу освіти та культури на формування особистостей в контексті сучасних реалій глобалізації // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 15-18. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
876117
  Мар"яненко Л.В. Особливості впливу саморегулювання пізнавальної активності на розвиток розумових здібностей школярів-підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.38-47
876118
  Герасимчук В. Особливості впровадження CRM-системи в банківських установах / В. Герасимчук, С. Роговський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 21-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
876119
  Затонацька Т. Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 13-16. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані особливості розвитку державно-приватного партнерства та надані пропозиції щодо впровадження в Україні Проанализированы особенности развития государственно-частного партнерства и предоставлены предложения относительно внедрения в ...
876120
  Шершун К.П. Особливості впровадження інституту медітації: європейський досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 356-360
876121
  Антошко Т.Р. Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
876122
  Благодатний В. Особливості впровадження системи екологічного менеджменту в підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради / В. Благодатний, Н. Гурець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 34-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
876123
  Харабуга С.В. Особливості врахування компетентнісного підходу в освіті під час формування ринку праці вищої кваліфікації в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 51-54. – ISSN 1729-360Х
876124
  Лініченко Д.В. Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів в окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 595-601. – ISSN 1563-3349
876125
  Чирак М. Особливості входження у світову економіку країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (на прикладі Японії і Республіки Корея) / М. Чирак, В. Клімчик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 123-132. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
876126
  Гладкий О. Особливості галузевої і територіальної структури промислових агломерацій України як основи формування їх економічної ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості галузевої і територіальної структури промислових агломерацій України. Досліджено залежність економічної ефективності промислового виробництва від індексу галузевої спеціалізації, рівня галузевої різноманітності, просторового ...
876127
  Одинський І.П. Особливості галузевої структури і територіальної організації місцевої промисловості Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 77-85 : Табл. – Бібліогр. 1 назва
876128
  Тучкова О.О. Особливості гендерних характеристик персонажів у романі Жорж Санд "Elle et Lui" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 201-205.
876129
  Курилюк М.В. Особливості географії виробництва олійних культур на Поділлі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 89-99 : Табл.
876130
  Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
876131
  Ковальчук І. Особливості геоінформаційного моделювання катастрофічних паводків у басейні Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
876132
  Пігулевський П. Особливості геологічної будови верхнього шару земної кори Південно-Східної частини УЩ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-72. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Викладено деякі аспекти геологічної будови верхньої частини земної кори Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків південно-східної частини УЩ на зрізі -5 км. Окреслені поля розвитку гранулітів, гранітоїдів інгулецького, кіровоградського, ...
876133
  Цибульський С.І. Особливості геостратегії держав сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 121-128
876134
  Крив"юк І. Особливості геофізичних досліджень при визначенні стійкості зсувонебезпечних схилів на ділянках газопроводів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-36. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено та впроваджено комплексний підхід до розрахунку стійкості схилу з урахуванням геофізичних даних. Проаналізовано результати комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки на прикладі двох зсувних ділянок в районі газопроводів. The complex ...
876135
  Солдак А.Г. Особливості гідрогеологічного процесу в умовах зрошення / А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 57-62. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
876136
  Степаняк Ю.Д. Особливості гідрогеохімії мікроелементів Північного Причорномор"я та Рівнинного Криму / Ю.Д. Степаняк, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
876137
  Волович О.О. Особливості глобалізації в арабському світі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-48. – ISSN 1608-0599
876138
  Кругляк М.І. Особливості гносеологічно-методологічної концепції Поппера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
876139
  Глібко С.В. Особливості господарсько-правового регулювання споживчого кредитування банками // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 45-54. – ISSN 0201-7245
876140
  Ніколенко Л. Особливості господарського договору як підстави виникнення господарських зобов"язань / Л. Ніколенко, Г. Лагуткіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 36-39.
876141
  Матвіяс І. Особливості граматики С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто особливості підручника з граматики української мови початку XX ст. С. Смаль-Стоцького і Ф. Гартнера, який, представляючи загальноукраїнську літературну мову, відображає передусім її тодішній західноукраїнський варіант. The ...
876142
  Комлєв О.О. Особливості гранулометричного та речовинного складу ільменіту титанових розсипів Волині та реконструкції палеорельєфів басейнових морфолітосистем : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Аналізується гранулометрія і хімічний склад ільменіту, мінеральний склад вмісних, перекриваючих і підстеляючих відкладів титанових розсипів Волині, розглядаються можливості використання отриманих результатів з метою реконструкцій палеорельєфу та ...
876143
  Богдан Л.В. Особливості графічного оформлення лексичних одиниць в японській дитячій літературі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 17-25. – ISSN 1682-671Х
876144
  Швець Т. Особливості громадянської соціалізації старшокласників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 200-205
876145
  Лялецький О.В. Особливості дедуктивних побудувань у інформаційному середовищі алгоритму очевидності / О.В. Лялецький, М.К. Мороховець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описано підхід до автоматизованого пошуку доведень математичних теорем, особливістю якого є те, що пошук доведення здійснюється на базі цілісного математичного тексту, який записано формальною мовою першого порядку, близькою до мови ...
876146
  Дуденко О.В. Особливості декодування паремійних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 126-130. – ISBN 966-8188-07-1
876147
  Кушнір В. Особливості декорування традиційного житла українців Буго-Дністровського межиріччя і Буджака // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 9-13. – ISSN 0130-6936
876148
  Кобильник В.В. Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кобильник В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
876149
  Демченко Д.О. Особливості державного регулювання авіаційної галузі США: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 93-95. – Бібліогр.: 16 назв
876150
  Франчук І. Особливості державного регулювання енергетики в ринкових умовах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 91-97
876151
  Шостак С.В. Особливості державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
876152
  Василишина С.О. Особливості державного регулювання ринку праці молоді // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 91-94
876153
  Мерзляк А.В. Особливості державного управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки / А.В. Мерзляк, В.А. Боклаг // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 106-110
876154
  Стегней М.І. Особливості державного управління інвестиційною діяльністю // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 193-197. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
876155
  Яценко Н.М. Особливості державного фінансування АПК та галузі хмелярства : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 63-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
876156
  Печуляк В.П. Особливості держаного регулювання у сфері лісового господарства на сучасному етапі: порівняльно-правові аспекти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 114-119
876157
  Бойко А. Особливості детермінації економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 68-74
876158
  Слав"юк Н.Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов"язаннями країн світу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 170-175. – ISSN 1562-0905
876159
  Сенів Л.А. Особливості джерел доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 443-448. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано особливості основних джерел доходів населення України. Розглянуто особливості ддерел тіньових доходів в Україні.
876160
  Вітвіцька І.В. Особливості диграм арготизмів французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 18-23.
876161
  Левицький А.Е. Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 199-203.
876162
  Кушнір Б.С. Особливості дистанційної юридичної освіти в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 294-298. – ISSN 2218-5348
876163
  Калантаєвська Г.П. Особливості дитячого світосприймання в "малій" прозі С. Черкасенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 47-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про внесок письменника С. Черкасенка в українську дитячу літературу. Основна увага звертається на його спостереження морального та духовного світу малюків і підлітків.
876164
  Манн Р.В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку нерухомості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр.: 5 назв
876165
  Чорна Ж.Л. Особливості дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб за цивільним законодавством України, Росії, Білорусі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 60-64. – (0). – ISSN 2078-9165
876166
  Матковська М.В. Особливості дієслів із категоріальним значенням полілокутивності: когнітивний і функціональний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 14-18. – Бібліогр.: Літ.: С. 18; 12 поз.


  Стаття присвячена категоризації поліілокутивних дієслов в інституційній сфері. Знання їх семантики, а також правильне вживання як індикаторів лінгвістичної дії суб"єктів, сприяє адекватній поведінці комунікантів. Статья посвящена категоризации и ...
876167
  Павлов Г.Г. Особливості дії діабазів на вміщуючі гранітоїди (Коростенський плутон УЩ) : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / Г.Г. Павлов, О.В. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-19 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На прикладі двох об"єктів (дайка діабазів біля м. Малин та в районі с. Пугачівка) розглянуто ознаки плавлення гранітоїдів під впливом діабазів, що вкорінюються. Такими ознаками є оплавлений кварц, фельзитова та мікрогранофірова розкристалізація ...
876168
  Сомик А.В. Особливості дії каналу цін активів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в кризовий період // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 45-51
876169
  Кацан В.А. Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну / В.А. Кацан, А.І. Потопальський ; НАНУ ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ : Колобіг, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-8610-34-9
876170
  Мичак М.С. Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 41-44
876171
  Шевчук П.М. Особливості дії таурохолевої кислоти на спонтанну скорочувальну активність гладеньких м"язів шлунка щурів на фоні стимуляції рецепторів плазматичної мембрани // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У дослідах на ізольованих м"язових смужках шлунка щурів показано, що при активізації агоністами (пентагастрин, карбахол, гістамін, тидазин, ангіотензин) відповідних рецепторів плазматичної мембрани пригнічу вальна дія таурохолевої кислоти на спонтанну ...
876172
  Заєць О. Особливості діяльності аварійних комісарів та їх роль при з"ясуванні причин і обставин страхових виплат в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 98-100
876173
  Науменкова С.В. Особливості діяльності зі спільного інвестування в Україні / С.В. Науменкова, П.П. Перконос // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 119-127. – ISBN 966-614-021-7
876174
  Мамка Г. Особливості діяльності начальника слідчого відділу як суб"єкта доказування на досудовому слідстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 149-152
876175
  Зелінська А.Ю. Особливості діяльності страхових компаній у системі недержавного пенсійного забезпечення // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 12-17
876176
  Собовий О.М. Особливості діяльності судді у провадженні в справах про адміністративні проступки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 277-283. – ISSN 1563-3349
876177
  Бакалінська О.О. Особливості доведення антиконкурентних узгоджених дій (картельних зговорів) в країнах Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 94-99.
876178
  Горб В. Особливості догляду за кроною сортів бузку звичайного в зв"язку з їхньою довговічністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 81-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У бузку звичайного і всіх його сортів місце зрізу, діаметр якого перевершує 2,8 см, ніколи не заросте. Усвідомлюючи це, закладати крону і кущових, і штамбових рослин треба в 2-3-річному віці, а проріджувати - щорічно. Це уберігає стовбур і вісь товстих ...
876179
  Гнатів О. Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-196. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
876180
  Новікова В. Особливості договору дарування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 14-17.
876181
  Грищенко Андрій Особливості договору застави майнових авторських прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 67-74
876182
  Фаринник В. Особливості додеожання гарантії недоторканності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
876183
  Спориш Ю.О. Особливості дозвілевих практик середніх класів великого міста в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-53. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню специфіки дозвіллєвих практик представників середніх класів, які проживають у великих містах сучасної України. Як емпіричний матеріал використані дані соціологічного дослідження "Омнібус-2006", проведенного Інститутом ...
876184
  Долгополов А.М. Особливості доказування в кримінальному процесі Франції і США // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 165-168. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
876185
  Бобко В.Г. Особливості доказування у справах про фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 145-150.
876186
  Мустеца І.В. Особливості документування основних засобів на підприємствах готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 140-144
876187
  Грищенко Н.В. Особливості допиту підозрюваного за участю захисника // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 171-175. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
876188
  Гладких В.В. Особливості дослідження еволюції релігії як синкретичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей вивчення еволюції релігії як синкретичного процесу. Автор аналізує погляди широкого кола дослідників, зокрема західноєвропейських та американських, на процес виникнення, становлення та розповсюдження ...
876189
  Суржик І.О. Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Досліджується місце і роль міфологічного світогляду як історично першого феномену в пізнавальному процесі. Наведено визначення основних термінів і понять для проведення досліджень в даній сфері наукових інтересів. Обґрунтовано доцільність діалектичного ...
876190
  Лєсєв І. Особливості дослідження проблеми етногенезу українців у працях вітчизняних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Зроблено стислий екскурс з проблематики етногенезу українців у дослідженнях вітчизняних науковців, проведено порівняльний аналіз концепцій та проаналізовано методологічні засади дослідження даної тематики. In article the compressed digression on a ...
876191
  Ченцов Віктор Особливості еволюції управлінської структури Державної митної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 151-158
876192
  Онищук І.І. Особливості екогеофізичних досліджень при вивченні зсувонебезпечних територій : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 85-88. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Наведено задачі, етапи та методи геофізичних досліджень при вивченні зсувонебезпечних територій. Запропоновано раціональний комплекс геофізичних методів при вивченні та моніторингу зсувних процесів.
876193
  Прусак В.Ф. Особливості екологічного світогляду майбутнього дизайнера в системі неперервної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 83-87. – (Педагогіка ; № 2)
876194
  Клоченко П.Д. Особливості екологічного стану Китаївських ставків (Голосієво, м. Київ) / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Г.В. Харченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 165-170. – Бібліогр.: 5 назв
876195
  Огняник М.С. Особливості еколого-геологічного обстеження територій, забруднених легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 146-149. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
876196
  Двойних К.Є. Особливості економічного світогляду дипломатів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 76-80. – ISBN 966-7196-06-2
876197
  Білько Д.І. Особливості експресії ядерних і TOLL- подібних рецепторів та їх функціональних зв"язків у пухлинних клітинах різного походження : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Білько Д.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – 170 л. – Бібліогр. : л.145-170
876198
  Білько Д.І. Особливості експресії ядерних і TOLL- подібних рецепторів та їх функціональніх зв"язків у пухлинних клітинах різного походження : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.11 / Білько Д.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
876199
  Недєлько С.Г. Особливості електронно-коливальних взаємодій в молекулярних S2-центрах люмінесценції кристалів сульфатів лужних металів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 397-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено структуру фононних крил в спектрах молекулярних S[нижній індекс 2]-центрів фотолюмінесценції в кристалах сульфатів лужних металів. Зроблено висновок про важливість взаємодії електронного переходу з низькочастотними псевдолокальними ...
876200
  Секрет І.В. Особливості електронного навчання у Швейцарії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 209-215. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
876201
   Особливості електропровідності дисперсної системи вологого грунту / О.І. Єлізаров, М.О. Єлізаров, В.В. Журав, О.П. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 426-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджено електропровідність дисперсного середовища грунту на прикладі модельного піщаного грунту в залежності від його зволоженості та зовнішнього тиску. Виявлено розмірний ефект зменшення провідності у тонких шарах грунту, що може бути ...
876202
  Кравчук І.С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 263-271 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
876203
  Маламура О.О. Особливості естетичної концепції Оскара Уайльда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
876204
  Семенюченко Олексій Валерійович Особливості етимологічного методу в герменевтиці // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 43-49. – Бібліогр.: Літ. : с. 48-49; 18 п.


  Дослідження особливостей етимологічного методу в герменевтиці. Розкрито одну з передумов герменевтичного процесу. The article is the devoted to the research of the etymological metod in hermeneutics and their pecularitty. Descoveder one of the ...
876205
  Полівода К.І. Особливості європейської інтеграції Чеської республіки в галузі оборони і безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 66-72


  В статті аналізується досвід Чеської республіки в сфері реформування оборони і безпеки, досліджується можливість використання цього досвіду Україною в контексті вступу до європейських та євроатлантичних структур.
876206
  Мінгазутдінов І.О. Особливості європейської політики уряду Г. Коля після об"єднання Німеччини (1990-1998) / І.О. Мінгазутдінов, С.В. Кондратюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-24. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Наведено огляд трансформаційних перетворень у зовнішній і, зокрема, європейській політиці ФРН після 1990 року. Зроблено спробу аналізу внутрішніх та зовнішніх чинників, що обумовили появу нових тенденцій у даній сфері.
876207
  Кушнірова Т. Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 18-25. – ISSN 2075-1486
876208
  Кушнірова Т. Особливості жанру роману Д.С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 7-13. – ISSN 2075-1486
876209
  Яструбецька Л. Особливості забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання в умовах кризи / Л. Яструбецька, О. Підхомний // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 464-468. – ISSN 0201-758Х
876210
  Штепа О.С. Особливості загальної компетентності та її діагностики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 39-49
876211
  Крупко О.І. Особливості заголовка як компонента газетного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 124-130. – ISBN 966-581-623-3
876212
  Бородін Є. Особливості законодавчого забезпечення державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій в Україні та Російській Федерації / Є. Бородін, Ю. Молоканов // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 4 (34). – С. 126-136.
876213
  Вербицька Г.Л. Особливості залучення і використання іноземних інвестицій / Г.Л. Вербицька, С.П. Чапран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 169-174. – ISSN 0321-0499
876214
  Левківський І.І. Особливості залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталу в рамках програми випуску середньострокових нот // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 20-27
876215
  Мостепанюк Л.О. Особливості заміни окремих видів покарань в процесі іх відбування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 467-472. – ISSN 1563-3349
876216
  Іліка Н. Особливості заочного розгляду справ в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 455-456
876217
  Назарок П.А. Особливості запобігання національному шахрайству // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 76-83
876218
  Фещенко В. Особливості засвоєння лексики на основному етапі навчання іноземних студентів української мови / В. Фещенко, Л. Трифонова // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С.150-158. – ISBN 966-95452-4-7
876219
  Маленька Т.Ф. Особливості засвоєння перської класичної поезії, філософії та мистецтва українською поезією ХІХ - ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-78. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості рецепції перської класичної і сучасної поезії, філософії та мистецтва українською літературою ХІХ - ХХ ст., зокрема у творчості А. Кримського, І. Франка, К. Білиловського, П. Лозієва, В. Мисика, Д. Павличка, І. Маленького, К. ...
876220
  Твардієвич Т. Особливості застосування віндикації як способу захисту права комунальної власності територіальних громад / Т. Твардієвич, М. Легенченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 101-107
876221
  Фаринник В. Особливості застосування деяких заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
876222
  Тютюгін В.І. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 7 (143). – С. 41-47
876223
  Кочубей А.В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 129-135. – (Педагогіка ; № 3)
876224
  Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
876225
  Фоміних Н. Особливості застосування ІКТ у процесі викладання філологічних дисциплін // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2010. – № 4 (28). – С. 73-77
876226
  Король В.А. Особливості застосування категорій "платоспроможність" і "ліквідність" у фінансовому аналізі // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 153-160. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
876227
  Машаро О.В. Особливості застосування метода нарахувань при обліку страхових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено категорію "дата виникнення доходу" страховика та питання, пов"язане з обліком страхових платежів за договорами, іншими, ніж страхування життя. Исследована категория "дата возникновения дохода" страховщика и вопрос, связанный с учетом ...
876228
  Руденко О.О. Особливості застосування методу економіко-правового аналізу при виявленні злочинів, пов"язаних з незаконною господарською діяльністю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 134-141.
876229
  Лозовий В.І. Особливості застосування методу електроопору при дослідженні дифузії домішок в розплавах In I Sn / В.І. Лозовий, Пан Мінхіань Лі Шанпу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розроблена методика визначення коефіцієнтів дифузії малої домішки в рідкому металі шляхом вимірювання спаду напруги на Малій ділянці капілярної комірки в процесі дифузійного відпалу. Особливостями методики є її чутливість до впливу сторонніх газових ...
876230
  Снігурська Л. Особливості застосування методу ефективної процентної ставки за фінансовими інструментами з плаваючою номінальною процентною ставкою : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
876231
  Сидоров В М. Особливості застосування новітніх інформаційних технологій у процесі викладання соціальних дисциплін / В М. Сидоров, М.А. Нахабич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі особливості застосування інформаційних технологій навчання студентів для розв"язання проблеми індивідуалізації освіти та науково-освітнього спілкування викладача зі студентами. Наведено можливі шляхи їх вирішення.
876232
  Андрусяк О.І. Особливості застосування основних інструментів бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 3-7
876233
  Гусак О.Ю. Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 26-31
876234
  Сидор А. Особливості застосування права СОТ у праві ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 179-184. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
876235
  Доротюк О.Г. Особливості застосування правових норм у працях П.О. Недбайла // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 50-57


  В роботі аналізуються погляди П.О. Недбайла на зміст, значення, формальні ознаки норм права; співвідношення з нормами моралі, особливості реалізації та структури. Особлива увага приділена можливостям практичного застосування ідей вченого.
876236
  Москалюк О. Особливості застосування принципів права при визначенні напряму дії закону в часі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується теза щодо необхідності використання принципу правової визначеності як критерію вибору правової норми при встановленні напряму дії закону в часі. В статье обосновывается тезис о необходимости использования принципа правовой ...
876237
  Бабін Б.В. Особливості застосування програмно-цільового підходу в міжнародному й національному праві. Співвідношення міжнародних та національних програмних актів // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 205-207.
876238
  Кулян В.Р. Особливості застосування частотного методу при розв"язанні задачі параметричної ідентифікації // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 118-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі досліджуються особливості використання частотного методу при розв"язанні задачі параметричної ідентифікації складних динамічних об"єктів. Запропоновано підхід, що використовує мінімаксний алгоритм пошуку гарантованих розв"язків.
876239
  Еннан Р. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 1608-6422
876240
  Ясинок М.М. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 64-69
876241
  Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 93-103. – ISSN 0130-5247
876242
  Бірюкова А.Г. Особливості звичаєвої норми в цивільних правовідносинах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 97-100. – ISSN 0201-7245
876243
  Мошкова М.М. Особливості звичайних іпотечних облігацій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 44-46
876244
  Яцкін Р.О. Особливості здійснення бюджетного контролю в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 88-93
876245
  Апаров А.М. Особливості здійснення державою контрольної функції в адміністративному процесі // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 23-27
876246
  Шморгун Ю. Особливості здійснення проектного фінансування банківським сектором України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
876247
  Василишина С.О. Особливості здійснення соціальної роботи з молоддю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 42-47. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
876248
  Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 234-237.
876249
  Сидельникова Л.В. Особливості змісту та значення мовного знака в системі знаків // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 178-187. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
876250
  Кобернік Сергій Особливості змісту та структури навчальних посібників з географії для учнів основної школи : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
876251
  Даниленко О. Особливості зовнішньої торгівлі УСРР 1920-х років XX ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – C. 201-213. – ISSN 0869-3595
876252
  Гусєв О.П. Особливості зовнішньополітичної пропаганди в світлі рішень XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу ( З досвіду Українського радіомовлення на зарубіжні країни 1971-1974 рр.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Гусєв О.П. ; М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра історії партійно-радянської преси. – Київ, 1975. – 204 л., табл. – Библиогр.: л. 184-204
876253
  Кармазиненко С.П. Особливості зональних змін верхньоплейстоценових грунтув басейну Дніпра на території України : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-24 : Рис. – Бібліогр.: 28 назви. – ISSN 1561-4980
876254
   Особливості зсувонебезпечних територій м. Полтави / М.Л. Зоценко, Ю.Й. Великодний, С.В. Біда, В.А. Титаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
876255
  Циба Т.Є. Особливості і механізм стратегічного планування : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 159-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
876256
  Сьоміна С .С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 194-197. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
876257
  Атрашкевич Є. Особливості і проблеми захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 72-85. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
876258
  Волосович С. Особливості і теенденції формування системи іпотечного страхування в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 19-24
876259
  Ферков О.В. Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контесті реформ короля Бейли IV // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 238-243. – (Історія ; Вип. 27)
876260
  Рудоміно-Дусятська Особливості ідентифікації людини з природою / Рудоміно-Дусятська, М.М. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати дослідження ідентифікації дітей з об"єктами живої природи. Встановлено особливості цього процесу відносно соціальної ідентифікації, вивчено його вікову динаміку. Отримані дані стануть у нагоді для визначення нових, психологічно ...
876261
  Рудько Л.П. Особливості ідивідуально-художнього мовлення в п"єсі Б. Шоу "Пігмаліон" (звертання як маркер) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 156-162.
876262
  Верзун Л.В. Особливості ідіолекту Соломії Павличко і Дарії Радієнко (на матеріалі роману Девіда Г. Лоуренса "Коханець леді Чатерлей") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 53-57. – ISBN 978-966-581-958-5
876263
  Попова Н.М. Особливості ідіостилю Голови Уряду Іспанії Родрігеса Сапатеро // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 107-111. – ISBN 966-8188-07-1
876264
  Свинцова І. Особливості ідіостилю поетичних структур Джорджа Байрона // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 405-411. – ISBN 978-966-1516-14-3
876265
  Нагорний П.Г. Особливості ізоморфного заміщення Сu на Zn, Co, Ni, Mg, Mn у структурі Cu2(OH)PO4*xH2O (x=0,1-0,2) / П.Г. Нагорний, В.М. Вітер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-33. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості ізоморфного заміщення Cu на Zn, Co, Ni, Mg, Mn у структурі Cu2(ОН)РО4*хН2О (х=0,1-0,2). Синтезовано нові тверді розчини (Cu1-yCoy)2(ОН)РО4*хН2О (0 [< або =] Y [< або =] 0,10; х=0,1-0,2), (Cu1-yNiy)2(ОН)РО4*хН2О (0 [< або =] Y [< або ...
876266
  Білорицький Г.О. Особливості Ізраїльської правової доктрини в галузі застосування міжнародних стандартів прав людини під час збройних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 535-539. – ISSN 1563-3349
876267
  Коваль О.М. Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 78-82
876268
  Пурій Г.М. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 21-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
876269
  Кравченко К .В. Особливості інвестиційної діяльності підприємств добувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 61-66
876270
  Легка Я. Особливості інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості інвестиційного процесу, його сутність та зміст. Запропоновано власний погляд на виокремлення етапів інвестиційного процесу на фондовому ринку. Рассмотрены особенности инвестиционного процесса, его сущность и содержание. ...
876271
  Притула Н.М. Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 211-216. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
876272
  Бондарчук І.В. Особливості інвестиційної стратегії нерезидентів в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв
876273
  Кужель В.М. Особливості інвестування вітчизняних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 87-92
876274
  Давидова О.Г. Особливості інноваційних процесів у сфері рекреаційних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 92-95
876275
  Деделюк К.Ю. Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 63-68
876276
  Спіцин М.М. Особливості інноваційної діяльності як економічної категорії / М.М. Спіцин, І.В. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 99-102. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Визначено суть інноваційної діяльності держави. Розкрито роль інноваційного процесу у розвитку економічної системи. Теоретично обгрунтовано стадії формування інноваційного продукту. Ключові слова: інноваційна політика, інноваційний потенціал, ...
876277
  Олександренко І.В. Особливості іноземного інвестування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 117-122. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
876278
  Кукурудз Р.О. Особливості інституту апеляції в адміністративно-деліктному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 236-243. – ISSN 1563-3349
876279
  Чемерис І.В. Особливості інституту відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційного правопорушення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 305-310. – ISSN 1563-3349
876280
  Алєксєєнко І.В. Особливості інституту громадянського суспільства в епоху глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 638-643. – ISSN 1563-3349
876281
  Сухоруков А.І. Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні / А.І. Сухоруков, В.В. Матюха, М.Т. Мовчан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 151-158
876282
  Білоусова С.В. Особливості інституціонального рпозвитку АПК як бази для поглиблення інтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 124-130
876283
  Бабій В. Особливості інтегрального розподілу діаметрів сонячних плям у 20 та 21 циклах сонячної активності / В. Бабій, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-46. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Виявлена відмінність інтегральних розподілів діаметрів сонячних плям у 20, 21, 22 та 23 циклах сонячної активності. У діапазоні діаметрів 50-90 Мм апроксимуючі показники розподілу дорівнюють 7.0 ± 0.3, 6.0 ± 0.1, 5.0 ± 0.2 та 6.1 ± 0.2 для циклів 20, ...
876284
  Груздєв Г.В. Особливості інтерпретації технічного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
876285
  Василенко М.А. Особливості інфляційних процесів в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 42-46
876286
  Василів В. Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 39-49 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
876287
  Іванеско Д. Особливості інформаційного мовлення на національних каналах телебачення України в передвиборчий період // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 92-101. – ISBN 978-966-349-110-3
876288
  Стецків М. Особливості інфотейнменту на закарпацькому телебаченні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 241-244. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядаються основні принципи подачі матеріалів на закарпатському регіональному телебаченні. Аналізується використання принципів інфотейнменту, роз"яснюється специфіка творення сюжетів на телеканалах регіонального рівня.
876289
  Черпіта Т.М. Особливості ісламської етики та історичні чинники її формування // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 54-59
876290
  Мишко С.А. Особливості історії розвитку тестування в США в кінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 137-141. – (Історія ; Вип. 26)


  В статті розглядається історія розвитку педагогічних та інтелектуальних тестів. Автор підкреслює, що, незважаючи на спроби ввести тестування в навчальних закладах США, розвивалася, в основному, теорія тестування. Практичне застосування тестів значно ...
876291
  Антонюк В.С. Особливості й завдання великомасштабного картографування населених пунктів : картографія / В.С. Антонюк, О.Ф. Ладан, В.Л. Ношкалюк // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33-35 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
876292
  Працовнік Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 30-33.
876293
  Мельник І.М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 81-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
876294
  Тимошенко О.П. Особливості капіталізації банківської системи в умовах трансформаційної економіки : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 167-172 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
876295
   Особливості картографування похованого рельєфу / О.О. Комлєв, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулій, Т.І. Єдаменко, Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 225-227. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
876296
  Колодько М. Особливості категорії ввічливості як граматичної категорії японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 311-317. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
876297
  Кузьмін О. Особливості керівництва інноваційною діяльністю: хронологія теорії, сучасність та перспективи / О. Кузьмін, Н. Колінко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 43-49. – ISSN 1728-9343
876298
  Дориченко Т.В. Особливості києво-руських книжників в контексті сучасних проблем національно-духовного відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  З"ясовується значущість християнства для формування специфічної духовної традиції Київської Русі. Доводиться зв"язок сучасного національного відродження в Україні з творчими здобутками києво-руських книжників.
876299
  Калугіна О.А. Особливості кінетичної характеристики у творах авторів ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено розкриттю особливостей використання засобів невербальної поведінки у художніх творах авторів ХХ ст. Кінетична лексика виступає важливою складовою частиною художніх систем цих творів та бере активну участь у створенні комунікативності ...
876300
  Кузьменко Анатолій Особливості класифікації комп"ютерних злочинів і "комп"ютерної інформації" як об"єкта протиправних посягань // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 54-57.
876301
  Наконечний М.В. Особливості класичного та сучасного витлумачення поняття "імперія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості класичного та сучасного витлумачення поняття "імперія". Значна увага приділяється "позитивному дискурсу імперії", що є характерним для американської політичної думки початку ХХІ століття. В статье рассматриваются ...
876302
  Висоцький М.В. Особливості когерентних та нелінійних процесів при взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середовищами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Висоцький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
876303
  Васильєва А.В. Особливості когнітивних функцій хворих на шизофренію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-130. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему когнітивних функцій при шизофренії у зв2язку з можливостями сучасної психофармакології для поліпшення стану когнітивних функцій у ході лікування. Наведено результати дослідження особливостей когнітивного дефіциту та ступені його ...
876304
  Пушак Ю. Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991-2008) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 233-240. – Бібліогр.: Літ.: С. 239-240; 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X


  Авторка вивчає компетентне сприйняття творчості Достоєвського в сучасній Україні, про яке рефлексує на основі аналізу окремих публікацій і авторефератів дисертацій. Щоб дослідити суб"єктивне та індивідуальне у компетентному читанні Достоєвського, ...
876305
  Онопчук І. Особливості компетенції й організаційної структури Міністерства юстиції Японії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 15-19
876306
  Забуранна Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму : економіка та управління підприємствами / Л.В. Забуранна, К.В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 58-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
876307
  Гейко В.І. Особливості комплектування збройних сил на прикладі зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 138-142. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
876308
  Давиденко Г.В. Особливості компонентів наративної схеми дискурсу німецької народної казки (Volrsmarchen) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – C. 228-234
876309
  Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Бахметьєва А. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
876310
  Кравченко А. Особливості комунікативної взаємодії курсантів на етапі первинної професійної підготовки // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 82-85. – ISSN 2075-1478


  Розглянуто сутність та специфіку комунікативної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів, обгрунтовано важливість і значення її формування в період первинної професійної підготовки.
876311
  Коломієць Н.В. Особливості комунікації в Інтернеті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 150-156. – ISBN 966-638-08406
876312
  Нота М. Особливості конкуренційного законодавства в трансакціях у сфері корпоративних фінансів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Аналіз практики та законодавства".
876313
  Лозовицький О. Особливості конституцій країн Арабського Сходу: їх зміст, сутність і види // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-35
876314
  Присяжнюк Л.Ф. Особливості контекстної реалізації дихотомії свій/чужій в образній системі романів Г. Гріна // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 143-148.
876315
  Татар М.С. Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-64 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
876316
  Шпакович О. Особливості концепцій європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі проблемі інтеграції приділяється багато уваги. З розвитком європейських інтеграційних процесів, їх поширенням на нові сфери суспільного життя, появою нових, складніших інтеграційних завдань, пов"язаних як з поглибленням інтеграції, ...
876317
  Соболь В. Особливості креаціонізму мотивів давньоруської літератури в "староруських оповіданнях" Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 17-24. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Проаналізовано цикл "Староруських оповідань" Івана Франка, виявлено особливості їх створення та зв"язки стародавнього населення українських земель з різними державами та народами, виділено традиційну історичну та народну основу творів, відзначено їх ...
876318
  Циганов С.С. Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 213-220


  Розглянуто проблеми формування ефективної кредитно-інвестиційної політики в країнах із трансформаційною економікою в умовах нестабільності фінансових ринків. Аналізується сучасний стан кредитно-інвестиційної діяльності банків в Україні.
876319
  Олексієнко С.М. Особливості кредитування за поточними рахунками : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 116-122 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
876320
  Жукова Н. Особливості кредитування комерційними банками суб"єктів господарювання в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
876321
  Слізкова Г.В. Особливості кризових явищ та антикризового управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 66-72
876322
  Яцун О. Особливості кримінального покарання неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 165-169.
876323
  Савченко А.В. Особливості кримінального права держав далекого Сходу // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 9-13.
876324
  Дударець В.М. Особливості ландшафтного дизайну листяних садів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 331-337
876325
  Фрадинський О.А. Особливості легалізації тіньових капіталів у країнах з перехідною економікою / О.А. Фрадинський, В.С. Яворський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються актуальні проблеми боротьби з легалізацією "брудних" коштів. Акцентується увага на міжнародному співробітництві, характеризуються міжнародні організації, що ведуть боротьбу з "відмиванням" тіньових капіталів.
876326
  Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 244 л. – Бібліогр.: л. 201-244
876327
  Степуріна Л.Л. Особливості легітимізації політичної влади в процесах українського державотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Виявляється природа феномену легітимності влади, розглядаються два основні підходи до її визначення: нормативний і функціональний. Аналізуються процеси легітимації і де легітимації в історії українського суспільства.
876328
  Кондратюк С.Я. Особливості лишайникового покриву Канівського заповідника та прилеглих територій / С.Я. Кондратюк, В.М. Соломахіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 101-105. – (Біологія ; Вип. 25)


  Показано, що покрив епіфітних лишайників грабових, дубових, соснових та березових лісів відрізняється поширеністю окремих сланей чи суцільних лишайникових покривів, а також їх наявністю чи при основі чи на стовбурі форофіта. Відзначена відсутність ...
876329
  Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
876330
  Савчук Р.І. Особливості лінгвонаративної організації єкстрагетеродієгеетичної оповіді (на матеріалі роману Ф. Саган "Aimez-vous Brahms?") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 373-381. – Bibliogr.: Літ.: с. 381; 10 п.
876331
  Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
876332
  Вернигора Н. Особливості літературного редагування творів для дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про особливості редакторського опрацювання творів для дітей різних вікових груп. The article is about the peculiarities of editing of the works for children of different age groups.
876333
  Пальчук П.М. Особливості ліцензування обігу алкогольної продукції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 151-156
876334
  Рим Т.Я. Особливості майнової відповідальності суб"єктів підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рим Т.Я. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
876335
  Сардак О. Особливості макроклімату ринку праці в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 280-286. – ISSN 1993-0259
876336
  Швець М.О. Особливості малих міст Донбасу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 33-41 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
876337
  Колісніченко К.С. Особливості мандатної системи Ліги Націй в умовах yнiвepcaльнoгo міжнародного правопорядку y період між двома cвiтoвими війнами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 578-583. – ISSN 1563-3349
876338
  Радкович І.М. Особливості маніпулятивних впливів у військовій сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 125-129. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються особливості маніпулятивних впливів у військовій сфері, зазначається актуальність формування антиманіпуляційних психологічних настанов у майбутніх офіцерів у контексті головних аспектів теорії впливу. Ключові слова: маніпуляція, ...
876339
  Подолей Л. Особливості мариністичної поезії Івана Франка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 57-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
876340
  Ніколаєнко А. Особливості маркетингової діяльності банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-39 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
876341
  Зозульов Олександр Особливості маркетингової діяльності підприємства залежно від етапу життєвого циклу його галузевого ринку / Зозульов Олександр, Ставська Світлана // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 47-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Пропонуються елементи прогнозування поведінки операторів ринку "інтелектуальної нерухомості" залежно від етапів його життєвого циклу.
876342
  Расшивалов Д.П. Особливості маркетингової діяльності українських підприємств на зовнішньому ринку (за матеріалами обстеження підприємств м. Черкаси) / Д.П. Расшивалов, О.П. Скрипніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 176-182. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
876343
  Окландер М. Особливості маркетингової системи підприємства залізничого транспорту / М. Окландер, І. Жарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
876344
  Пелішенко В. Особливості маркетингу банківських послуг : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 3-7. – Бібліогр.: 9 назв
876345
  Прочан А.О. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складової сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
876346
  Мазуркевич Людмила Особливості математичних методів вирішення економічних завдань у курсі "Основи економіки", 10-11 класи : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр.: 4 назви
876347
  Кошляков О.Є. Особливості математичного моделювання потоків грунтових вод в долинах малих річок м. Києва / О.Є. Кошляков, О.В. Диняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-112. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати математичного моделювання потоків грунтових вод в долині р. Либідь, визначені гідродинамічні складові формування потоку. На цій основі розроблений новий методичний підхід до математичного моделювання потоків грунтових вод в долинах ...
876348
  Мамчур Л.В. Особливості медіації в країнах англо-американської системи права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 431-436. – ISSN 1563-3349
876349
  Моргоч О.В. Особливості мезомасштабних проявів атмосферних процесів в межах гірських країн (на прикладі Українських Карпат) / О.В. Моргоч, В.Г. Явкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 807-817. – ISBN 966-521-129-3
876350
  Ревта Н.Ю. Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 188-193. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
876351
  Копач Л.П. Особливості метамовного коментування під час перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 87-90. – Бібліогр.: Літ.: 90; 6 п. – ISSN 1729-360Х
876352
  Пістун М.Д. Особливості методики викладання географії АПК / М.Д. Пістун, В.О. Гуцал, Н.І. Мезенцева // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 9-13. – ISBN 966-95774-3-8
876353
  Гуцал Л.А. Особливості методики викладання дисциплін природничого циклу українськими педагогами початку XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 37-43. – (Педагогіка ; № 2)
876354
  Прозорова Н.С. Особливості методики викладання історії політичних вчень у вищих юридичних учбових закладах // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 108-114
876355
  Акульшина Н. Особливості методики викладання східних мов / Н. Акульшина, Л. Хіценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 68-73. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
876356
  Тимуляк Л.М. Особливості методики дослідження передгірських урбанізованих ландшафтів : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 24-29 : Рис. – Бібліогр.: 21 назви. – ISSN 1561-4980
876357
  Юсипів М.В. Особливості методики магнітного моделювання пізньопротерозойської трапової формації Волино-Поділля // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
876358
  Шевчук О.А. Особливості методики обліку безготівкових розрахунків за допомогою векселів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-57. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми бухгалтерського обліку та механізму оподаткування безготівкових розрахунків за допомогою векселів в умовах трансформації бухгалтерського обліку в Україні. Зроблений аналіз та надані пропозиції з удосконалення обліку розрахунків за ...
876359
  Мисака Г.В. Особливості методики обліку витрат обігу за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 44)


  Розглянуто вплив національних стандартів і нового плану рахунків на методику обліку витрат обігу. Дано оцінку якісно нових аспектів процесу формування витрат торговельних підприємств.
876360
  Шапуров О.О. Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ машинобудівних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 24-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
876361
  Остапенко Н. Особливості методики проведення нетрадиційних уроків рідної мови в загальноосвітній школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7 (93). – С. 5-8
876362
  Лисюк В.С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 79-85 : .абл. – Бібліогр.: 13 назв
876363
  Хоменко Р. Особливості методики ультрадетальних магнітометричних досліджень археологічних пам"яток на прикладі зольних насипів Західного Більського городища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлено результати використання основних методичних прийомів проведення ультрадетальних магнітометричних досліджень для об"єктів археологічного генезису на прикладі слабомагнітних утворень - зольних насипів Західного Більського ...
876364
  Ткач О. Особливості методології дослідження політичного дискурсу як засобу політичної комунікації / О. Ткач, О. Шавардова, О. Харченко // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 94-101. – ISBN 978-966-349-201-8


  Стаття присвячена характеристиці методологічного дослідження політичного дискурсу . Мета статті - дослідити основні підходи і виявити головні особливості політичної комунікації.Крім того, у статті розглянуто основні причини і наслідки ризиків ...
876365
  Форкош С.М. Особливості методологічних структур науки доби глобалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 107-111. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізуються особливості методологічних структур науки доби глобалізації. Дається визначення конструктів у гноселогічному та методологічному аспектах. Визначається роль та місце конструктів у подальшому розвитку сучасної науки.
876366
  Братасюк В.М. Особливості методологічного аналізу правової реальності / В.М. Братасюк, М.Г. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7-17.


  Розглянуто особливості методологічного аналізу правової реальності. In the article it is said about peculiarities of methodology of legal reality research. It in accented on the idea of pluralistic to the law. Large amount of space is devoted to the ...
876367
   Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3+1 із систем суміснозакристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 5/6. – C. 11-17. – ISSN 0041-6045


  Визначено особливості багатостадійних механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnScO4 та (Ln = Nd, Eu) із систем суміснозакристалізованих нітратів, які включають стадії утворення, твердофазної взаємодії або структурної перебудови проміжних ...
876368
   Особливості механізму впливу електричного поля на властивості металевопористих емітерів / І.І. Бех, О.В. Вербицька, В.В. Ільченко, О.Є. Лушкін, П.О. Нагула // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 211-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена теоретичному вивченню впливу електричного поля на фізико-хімічні та емісійні властивості металевопористих емітерів. Результати проведених числових оцінок демонструють різний ступінь якісного та кількісного узгодження із ...
876369
  Канчій А.В. Особливості механізму економічної дипломатії України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 10-16
876370
  Божко В.М. Особливості механізму правового регулювання оплати праці на території сучасної України 1919-1920 рр // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 5-11. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Досліджується механізм правового регулювання оплати праці впродовж 1919-1920 років на території сучасної України та матеріали правозастосовної практики винагороди за працю.
876371
  Марцин В.С. Особливості механізму регулювання фінансово-кредитної діяльності банків на базі капіталізації : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 87-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
876372
  Близнюк С.В. Особливості механізму управління регіональним споживчим ринком : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр.: 10 назв
876373
  Ковальчук М.С. Особливості міграції золота в еволюційно-генетичному ряду залишкових кір вивітрювання і золотоносних розсипів // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр.: 16 назв
876374
  Джаман В.О. Особливості міграції населення західного регіону України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 58-65. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-521-126-9
876375
  Линник П.М. Особливості міграції різних форм металів з донних відкладів за дії деяких чинників середовища / П.М. Линник, О.В. Зубко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 122-129 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
876376
  Шабалін Б.Г. Особливості міграції техногенних актиноїдів у геологічному середовищі при захороненні відпрацьованого ядерного палива / Б.Г. Шабалін, В.П. Бухарєв // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-79. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
876377
  Марчук А. Особливості міграційних процесів за умов глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 66-69. – ISSN 1818-2682
876378
  Толочко О. Особливості міжнародно-правового регулювання внутрішніх збройних конфліктів (російською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 45-51. – ISSN 1814-3385
876379
  Цірат Г. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті приклади міжнародно-правової уніфікації процедур отримання доказів за кордоном в цивільних та комерційних справах на прикладі Гаазьких конвенцій 1954 і 1970 років, конвенцій СНД, ОАД, Регламенту ЄС та основні способи отримання ...
876380
  Мельничук О.І. Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 131-145. – ISSN 2222-5374
876381
  Бережна Г.В. Особливості міжнародного бізнесу в Китаї перспективи для українських компаній // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 16-20. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
876382
  Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
876383
  Яковенко Р.В. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
876384
  Камінська Т.В. Особливості міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 122-126. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
876385
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 178-217. – Бібліогр.: л. 161-177
876386
  Бутенко Н. Особливості міжфірмових взаємовідносин суб"єктів промислового ринку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
876387
  Колісник П.І. Особливості мікроклімату зрошуваних угідь степових районів України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 90-99 : Рис., табл. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
876388
  Дубіс Л.Ф. Особливості мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 293-299
876389
  Дев"ятко Н.В. Особливості міфічних структур // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
876390
  Мацапура В. Особливості міфологізації козацького минулого в "українських" повістях Миколи Гоголя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 83-91. – ISSN 2075-1222
876391
  Кулініч О. Особливості мовлення регіонального телебачення (на матеріалах телеканалів Луганської області) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 182-187
876392
   Особливості моделювання лісових пожеж на кластерах в Grid / М.В. Кононов, О.О. Судаков, В.В. Храмов, В.С. Скоропісов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 185-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано методологічні аспекти застосування сучасних комп"ютерних технологій для обрахунку складних екологічних моделей на прикладі відомих підходів до моделювання лісових пожеж. Експериментально доведено, що застосування GRID-систем є дійсно ...
876393
  Анісімова Л. Особливості моделювання ринкових економічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-93. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій в моделюванні ринкових економічних процесів, даються висновки щодо перспективності даного напрямку моделювання на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the ...
876394
  Драган Н. Особливості морфогенезу у Pinus uncinata Mill. ex Mirb. в техногенних екотопах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 62-63. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Подаються результати вивчення морфогенезу P. uncinata в техногенно змінених екотопах. Наведено основні порушення розвитку вегетативних пагонів. Описано генезис і морфологічну структуру модифікованих пагонів та інтенсифікацію брунькоутворення у ...
876395
  Бортник С.Ю. Особливості морфологічної структури земної поверхні межиріччя Тясмину та Великої Висі / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 191-198. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
876396
  Полозенко О.В. Особливості мотивації науково-педагогичних працівників та її роль у педагогічній діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С.136-144. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
876397
  Штанова Л.Я. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту в дуоденектомованих собак / Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Б.С. Олінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 6)


  У хронічних експериментах на собаках з фістулами фундального відділу шлунка та порожньої кишки досліджували вплив екстирпації двадцятипалої кишки на періодичну та харчову моторику шлунково-кишкового тракту і швидкість евакуації їжі вуглеводного складу ...
876398
  Ущапівська Л.В. Особливості набуття права власності об"єднаннями громадян України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 276-281. – ISSN 1563-3349
876399
  Лютенко К. Особливості набуття та припинення повноважень Верховною Радою України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 114-120
876400
  Басай Н. Особливості навчання німецької мови учнів старшої школи за новим навчально-методичним комплектом "GUTEN TAG! 11" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (51). – С. 75-87
876401
  Повхан К. Особливості навчання української грамоти учнів-угорців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 8 (78). – С. 43-45
876402
  Самойленко Н.Б. Особливості навчання учнів, що виявляють розвинені інтелектуальні здібності // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 102-107. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (15))
876403
  Асадчих О.В. Особливості навчання фонетики та письма на матеріалі японської мови студентів мовних спеціальностей на початковому етапі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 24-28
876404
  Гриценко Р. Особливості нагляду за філіями іноземних банків у США // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14


  У разі значного зростання філій іноземних банків на території України доцільно було б запровадити таку модель банківського нагляду, яка б давала змогу оптимізувати використання наглядових ресурсів із урахуванням ризиків у діяльності філій та їх ...
876405
  Гуцул Л.І. Особливості наголошення українських катойконімів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 48-55. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
876406
  Рижкова Особливості надання кредитних ресурсів на фінансування проектів з енергоефєктивності / Рижкова, Ґ.В. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 57-61


  Розглянуто основні фінансові, юридичні, інституційні перешкоди у процесі отримання кредитних ресурсів для фінансування проектів з енергоефективності в Україні.
876407
  Галайденко Т.В. Особливості надання соціальних послуг Державною службою зайнятості особам з обмеженими можливостями // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-41. – ISBN 966-614-021-7
876408
  Кравченко Л.Ю. Особливості надплинності у двокомпонентних атомарних та екситонних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кравченко Л.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 20 назв.
876409
  Русько О.О. Особливості надходження та накопичення деяких мікроелементів у різних органах яблуні під дією молібдену : біологія / О.О. Русько, С.А. Щумік, А.М. Косян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
876410
  Марченко М.О. Особливості назви ліричних творів Г.М. Енценсбергера // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 210-217. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
876411
  Пясецька С.І. Особливості накопичення вологи у грунті протягом холодного періоду року в західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 246-253 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
876412
  Забєліна І.Ю. Особливості нарахування амортизації основних засобів у ФРН : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 47-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
876413
  Хорін Л. Особливості нарахування експлуатаційних витрат // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 102-104.
876414
  Городянська Л.В. Особливості нарахування і використання амортизації в обліково-аналітичній та податковій системах : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
876415
  АКсьонова Особливості народжуваності у жінок середнього віку // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 28-38. – ISSN 2072-9480
876416
  Жукова Н.В. Особливості наукового ідеалізму Б.Кістяківського // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 165-168. – (Філософія ; Вип. 148/149)
876417
  Гречка А.Б. Особливості національно-освітнього руху на Лівобережній Україні за роки Першої світової війни // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-29. – ISBN 966-614-021-7
876418
  Бездітний В. Особливості національного рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Обговорення наболілих проблем ".
876419
  Яріко М.О. Особливості негативного сприйняття ісламу в самосвідомості заходу // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 186-195
876420
  Маськів Г.В. Особливості недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Г.В. Маськів, Н.В. Шевченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 225-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
876421
  Железняк О.О. Особливості нелінійних економіко-математичних моделей виробничої функції підприємств пасажирського автотранспорту : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.О. Железняк, О.А. Рожок, І.М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
876422
  Бондаренко М.К. Особливості німецькомовної реклами в Інтернеті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 76-78
876423
  Вільчинська Т.П. Особливості номінування концепту "БОГ" у поетичній картині світу Т.Г.Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 121-126
876424
  Скворцова Т.Г. Особливості нормативних девіацій у нормальному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
876425
  Леміш Н. Особливості нормативно-правового забезпечення організації діловодства органів державної влади Російської імперії в першій половині XIX ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 130-139


  У статті проаналізовано нормативні акти щодо забезпечення організації діловодства в адміністративних установах Чернігівської губернії першої половини XIX ст. Визначено низку законодавчих ініціатив, відкоригованих для територій з "особливим статусом", ...
876426
  Биков О Особливості нормативно-правового регулювання релігійних відносин у період християнізації Київської Русі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 5-8. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
876427
  Рибачок В. Особливості нотаріального провадження посвідчення договорів іпотеки в радянській Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 53-55
876428
   Особливості нотаріальної і реєстраційної системи США // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 76-80
876429
  Ганжа Б.Л. Особливості нюхових і слухових умовних рефлексів у щурів з різною чутливістю нюхового аналізатора / Б.Л. Ганжа, Н.Б. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-59. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У дослідах на білих щурах показано, що формування "човникового" умовного больового рефлексу на запаховий подразник є більш складною задачею, ніж рефлексу на звуковий сигнал. У щурів з високою нюховою чутливістю (10[у мінус четвертому ступені] … 10[у ...
876430
  Циба Є.В. Особливості об"єкта адміністративних проступків у сфері надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 79-84
876431
  Мамрош Т.В. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об"єктів соціальної сфери регіону / Т.В. Мамрош, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 186-189
876432
  Фаренюк Н.В. Особливості обліку корпоративних цінних паперів документарної форми випуску / Н.В. Фаренюк, Д.П. Расшивалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 296-299. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Детально висвітлено сучасний стан інфраструктури ринку цінних паперів в Україні.
876433
  Хома С. Особливості обліку необоротних активів, утриманих для продажу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24
876434
  Гончаренко О.О. Особливості обліку операцій з давальницькою сировиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто особливості обліку операцій з давальницькою сировиною як на території України, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Проведений аналіз неврегульованих методологічних аспектів обліку зазначених операцій.
876435
  Омеляненко Т. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-23
876436
  Гоголь Т.А. Особливості обліку, оподаткування і звітності підприємств малого бізнесу в Англії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 118-125
876437
  Мікуліна М.М. Особливості обмеження особистих немайнових прав фізичної особи зняттям інформації з каналів зв"язку та застосуванням інших технічних засобів отримання інформації, контролем за телефонними розмовами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 284-287. – ISSN 1563-3349
876438
  Федотов О.А. Особливості огляду місця події за злочинами у сфері комп"ютерних технологій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-39
876439
  Терент"єва А.В. Особливості оперативного управління за умов надзвичайної ситуації : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 83-84. – Бібліогр.: 4 назви
876440
  Федькевич Н.В. Особливості оподаткування експорту послуг типу "інжиніринг" // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 247-250. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
876441
  Іваненко О. Особливості оподаткування кредитних спілок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню найбільш суттєвих питань особливостей оподаткування кредитних спілок. Розглядаються нормативні і законодавчі акти стосовно організації податкового обліку, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку ...
876442
  Мельник О.Я. Особливості оподаткування майна у країнах Європейського Cоюзу: досвід для України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 99-102
876443
  Михайдюк Г.В. Особливості опрацювання граматичних структур модальності японської мови у процесі читання при роботі із студентами вищих мовних навчальних закладів України. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 136-141. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 11). – ISBN 966-7631-15-Х
876444
  Музичук О.М. Особливості органів внутрішніх справ як об"єкта контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Визначаються загальні та спеціальні ознаки органів внутрішніх справ як об"єкта контролю. Надаються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
876445
  Іваненко А.М. Особливості організації архівної справи в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 38)


  На основі теоретичних положень українського архівознавства розглядаються організаційні та практичні питання роботи архіву Київського університету імені Тараса Шевченка
876446
  Матвієнко Т.О. Особливості організації аудиту зобов"язань за податками і зборами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 109-113
876447
  Євдокимов В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку в корпораціях / В.В. Євдокимов, Ю.Д. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 123-129
876448
  Євдокимов В.В. Особливості організації бухгалтерського обліку при забезпеченні економічної безпеки підприємства / В.В. Євдокимов, А.П. Дикий // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 255-264
876449
  Румянцева Н.С. Особливості організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються основні напрями організації зовнішньоекономічних зв"язків підприємств України.
876450
  Сталінська Г.О. Особливості організації мережевих та віртуальних компаній в порівнянні з традиційними транснаціональними корпораціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-41. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено організаційні особливості ТНК. Проведено порівняльний аналіз мережевих та традиційних ТНК. Виявлено схожі та відмінні риси в організації корпорацій. Класифіковано корпорації на новітні адаптивні та класичні індустріальні. Multinational ...
876451
  Бондар Л.С. Особливості організації навчального процесу в державних гімназіях і реальних училищах (кінец Х1Х - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 131-142
876452
  Тітяев В.М. Особливості організації освітнього процесу у вищому військово-морському навчальному закладі на гуманістичних засадах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-162. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити деякі проблеми у системі вищої освіти на прикладі Севастопольського військово-морського інституту (ВМІ) ім. П. С. Нахімова. Проаналізовано причини їх виникнення. Запропоновано засоби з покращення стану в даній сфері та ...
876453
  Осауленко С. Особливості організації процесу навчання японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 348-356. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
876454
  Давиденко Т.В. Особливості організації процесу формування бажання і вміння навчитись читати в молодших школярів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 137-141. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
876455
   Особливості організації роботи гарячої лінії "Слухаю вас..." / М.В. Євсюкова, Т.В. Митюра, І.І. Огороднійчук, О.А. Калашник // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-33
876456
  Растригіна А.М. Особливості організації сучасної мистецької освіти в освітньому просторі США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 332-336
876457
  Кофанов А. Особливості організації та проведення комплексних і комісійних експертиз при розкритті та розслідуванні особливо небезпечних злочинів, учинених із застосуванням зброї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 153-156
876458
  Невідома М.В. Особливості організаційних трансформацій на підприємствах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-81 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
876459
  Бауліна Т.В. Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 120-123 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
876460
  Романюк Наталія Особливості організаційної структури єврорегіонів за участю України та Польщі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 3-13. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
876461
  Андрущенко Т. Особливості освітніх вимірювань у гуманітарних науках // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 64-67. – ISSN 2078-1016
876462
  Кривошеїн В.В. Особливості осмислення впливу мас-медіа на громадську думку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 90-93. – ISSN 2077-1800
876463
  Мовчан Р. Особливості осмислення українського модернізму 1920-х рр. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 48-54. – ISSN 0130-5263
876464
  Фальова О.Є. Особливості особистості студентів ВНЗ: дінаміка від курсу до курсу та зв"язок зі спеціальністю / О.Є. Фальова, Є.В. Заїка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 6 (147). – С. 69-76
876465
  Семчик В.І. Особливості оформлення договорів оренди земельних ділянок / В.І. Семчик, К.О. Настечко // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 68-75. – ISSN 0201-7245
876466
  Катерина Настечко Особливості оформлення прав на земельні ділянки залежно від їх цільового призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 165-171.
876467
  Колеснікова Я. Особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
876468
  Мамонтова Н.А. Особливості оцінки вартості компаній в умовах переходу до постіндустріальної економіки : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
876469
  Кірей О. Особливості оцінки необоротних активів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 419-423. – ISSN 1993-0259
876470
  Козуля Т.В. Особливості оцінки якості навколишнього середовища і управління екологічною безпекою з позицій сталого розвитку : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Козуля Тетяна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України". – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 74 назви
876471
  Дзюблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 8-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
876472
  Варфоломєєв С. Особливості оцінювання облігацій з хеджованою валютною дохідністю : ринок капіталів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 57-59 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
876473
  Соколовська О. Особливості парламентського контролю за діяльністю міліції України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 24-26
876474
  Безкровна Н.В. Особливості пейзажного творення у романі І. Білика "Дикі білі коні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 29-35


  У статті розглядаються роль та художні функції пейзажу в історичному романі І. Білика "Дикі білі коні", аналізуються типи пейзажних замальовок та образні засоби їх створення
876475
  Дейнека Ю. Особливості первинного розміщення акцій (ІРО) на ринку злиттів і поглинань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 113-117. – ISSN 1993-0259
876476
  Демський Е. Особливості перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 20-24.
876477
  Бездітий В. Особливості передачі житлового комплексу в управління невідомій компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Нормативно-правове регулювання та практика".
876478
  Забіяка І. Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ранню творчість чеського авангардного поета Я. Сайферта та, зокрема, ті її особливості, на які варто звернути увагу перекладачеві. На матеріалі поезії "Вірш найпокірніший" проаналізовано формальні та змістові складники, що витворюють ...
876479
  Крисанова Т.А. Особливості передачі фразеологізмів із метереологічним компонентом у процесі перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 312-315. – ISSN 1729-360Х
876480
  Кащишин Н. Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 240-245. – ISSN 2078-340X
876481
  Калениченко М.М. Особливості перекладу безособових конструкцій на -но, -то (на матеріалі сучасних чеської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто безособовість як синтаксичне явище, яке у слов"янських мовах має свою типологію, специфіку, пов"язану з категоріями онтологічної імперсональності та метафоричності й особливості їх перекладу українською і чеською мовами.
876482
  Янчук С.Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 277 л. + Додатки: л. 236-277. – Бібліогр.: л. 198-235
876483
  Єфіменко В.А. Особливості перекладу етноспецифічних концептів в оповіданнях Джеймса Джойса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 261-264
876484
  Копильна О.М. Особливості перекладу інтермедійних алюзій у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 103-108. – Бібліогр.: Літ.: с. 108; 20 поз.
876485
  Ткач М.А. Особливості перекладу іспанського та італійського молодіжного сленгу українською мовою (на матеріалі інтернет форумів та блогів) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 302-307. – (Бібліотека Інституту філології)
876486
  Поворознюк Р.В. Особливості перекладу маркерів дипломатичного дискурсу (на матеріалі протокольних промов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 268-271. – ISBN 966-638-08406
876487
  Довганчина Р.Г. Особливості перекладу ономатопеїчної лексики Е. Хемінгуея // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 188-195. – ISBN 978-966-171-092-3
876488
  Литвиненко В.В. Особливості перекладу простих речень української й корейської мов у публіцистичних текстах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-62. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Уперше в Україні розглядаються особливості перекладу публіцистичних матеріалів з корейської та української мов. Подаються чотири основні граматичні перекладацькі трансформації, необхідні для збереження комунікативної цілісності тексту.
876489
  Мацько Д.С. Особливості перекладу публіцистичних текстів (на прикладі матеріалів преси США та ФНР) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 420-423. – Бібліогр.: Літ.: с. 423; 10 назв. – ISSN 1729-360Х
876490
  Хан О. Особливості перекладу реалій у контексті детективної оповіді // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 105-109
876491
  Василишин М. Особливості перекладу творів Драгослава Михаїловича // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво. – Київ, 2008. – Вип. 1 (3). – С. 65-70.
876492
  Дюканова Н.М. Особливості перекладу текстів, пов"язаних із торгово-посередницькою діяльністю на зовнішніх ринках // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 90-93. – ISSN 1729-360Х
876493
  Мовчун Є.С. Особливості перекладу українською мовою німецького комерційного інтернет-дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. / Мовчун Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
876494
  Медведів А.Р. Особливості перекладу японських науково-технічних текстів українською мовою : навч. посібник / Андрій Медведів ; КНУТШ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 220, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 214-217. – ISBN 978-966-489-150-6
876495
  Сліпушенко С.В. Особливості перемежаємості у фізичних системах зі слабкою хаотичністю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сліпушенко С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
876496
  Стецько Я. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 149-156. – ISSN 0130-528Х
876497
  Мартиненко С.М. Особливості підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 11 (140). – С. 57-68
876498
  Нінова Т. Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук / Т. Нінова, В. Осипенко, О. Верещагина // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 34-38. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено операційно-процесуальні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі біології, хімії, екології, якості, стандартізації та сертифікації у ННІ прородничих наук. Окремими аспектами представлені історія інституту, науково-дослідна, ...
876499
  Кучай Т. Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 68-73. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються навчальні плани університетів Великої Британії та України, порівнюються їх структура і обсяг годин, відведених на вивчення окремих груп навчальних предметів, розкриваються особливості підготовки вчителів до екологічного виховання.
876500
  Давидюк С.Г. Особливості підготовки студентів-психологів до роботи з обдарованими дітьми / С.Г. Давидюк, В.В. Бут // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С. 77-79
876501
  Кондрацька Г.Д. Особливості підготовки студентів до викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
876502
  Кльоба Л. Особливості підготовки та реалізації інвестиційних проектів : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 23
876503
  Романовський О.О. Особливості підприємницьких університетів США // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-21
876504
  Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
876505
  Марцин В.С. Особливості планової роботи в ринковій економіці в період виходу з кризи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-14
876506
  Слабоспицька О. Особливості планування стратегії в зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 109-114. – ISSN 1818-2682
876507
  Кустовська А.В. Особливості плодоношення видів родини Cornaceae (Dumort.) Dumort. в умовах лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Представлено результати вивчення термінів та особливостей плодоношення 12 інтродукованих та аборигенних видів родини Cornaceae в умовах Лісостепу України.
876508
  Кириленко В. Особливості побудови аналітичних рахунків в Ощадному банку України : слово практикам / В. Кириленко, Л. Стрельченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 47-48
876509
  Городянська Л.В. Особливості побудови інформаційної системи обліку та аналізу відтворюваних економічних ресурсів : бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 118-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
876510
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів. Проведено аналіз завдань та проблем графемного та лексемного аналізів текстів. Представлено реалізаційні аспекти ...
876511
  Даньків М. Особливості побудови номінативного поля емоційного концепту страха (на матеріалі перської та української мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 87-92. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
876512
  Терещенко В.М. Особливості побудови опуклої оболонки в тривимірному просторі / В.М. Терещенко, О.В. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 139-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано модифікацію методів "розподіляй та володарюй" та "загортання подарунку" побудови опуклої оболонки в тривимірному просторі для випадку не симпліціальності результуючого політопа. Ключові слова: опукла оболонка, політоп, симплекс, ...
876513
  ТеліженкоЛ.В Особливості побудови постнекласичної моделі цілісної людини як методу її пізнання // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 99-111. – ISSN 2077-8309
876514
   Особливості поведінки води у плазмохімічному реакторі з "рідким" електродом / В.Я. Черняк, В.А. Зражевський, В.В. Юхименко, І.Л. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 307-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати досліджень поведінки дистиляту в плазмохімічному реакторі з несамостійним розрядом з "рідким" електродом, що підтримується фіксованою в просторі дугою в поперечному потоці плазмоутворюючого газу або ковзаючою дугою.
876515
  Мартиш Є.В. Особливості поверхневих хвиль в лівих середовищах / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені поверхневі ТМ- і ТЕ- стаціонарні хвилі, що поширюються уздовж кордону поділу між лівим мета-матеріалом з традиційними матеріалами. Визначені обмеження для існування поверхневих хвиль. Показано, що частотні області існування для ТМ- і ТЕ- мод ...
876516
  Задвернюк Г. Особливості поглинання неполярних вуглеводнів шаруватими силікатами у присутності води / Г. Задвернюк, В. Кадошніков, Б. Злобенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 72-74. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості поглинання неполярних вуглеводнів дисперсними шаруватими силікатами у присутності води. Показано, що основними факторами, які визначають поглинання неполярних вуглеводнів є розмір частинок глинистих мінералів і їх природа. ...
876517
  Івченко В.В. Особливості поглинання ультразвуку у вироджених напівпровідниках з симетрією Cn[ню] / В.В. Івченко, В.С. Єльнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 385-390. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично досліджено аномалії кутової залежності коефіцієнта поглинання ультразвуку у вироджених напівпровідниках з симетрією С[нижній індекс n[ню]], обумовлені особливостями локальної геометрії поверхонь Фермі. Показано, що експериментальне виявлення ...
876518
  Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентарізаційних надлишків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
876519
  Журко Т.О. Особливості податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Визначено загальнодержавне значення стимулювання інноваційної діяльності. Наведено динаміка і аналіз основних показників інноваційної діяльності і обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за рахунок власних коштів підприємств. ...
876520
  Атаманюк Р. Особливості подолання кризових явищ пенсійного забезпечення в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 89-92. – ISSN 1818-2682
876521
  Москалюк О. Особливості подолання темпоральних колізій шляхом використання принципу "більш пізнього акту" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 79-81. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню подолання темпоральних колізій в законодавстві України: встановлено правову природу колізійного принципу "кожний наступний скасовує дію попереднього", проаналізовано існуючу судову практику застосування даного колізійного ...
876522
  Бойко Л.П. Особливості поетики драматичної поеми І. Кочерги "Ярослав Мудрий" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядається важлива проблема взаємовідносин політика і народу в героїчній драмі І. Кочерги "Ярослав Мудрий", ролі Києва як центру об"єднання слов"янських народів, державотворення та єдності Давньоруської держави як символу добра і справедливості.
876523
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91


  У статті досліджується лірика М. Рішка, яка за своїми ідейно-стильовими ознаками вписується в контекст празької школи. Предметом аналізу є поезії в яких найбільш яскраво відображені настрої національного відродження Карпатської України
876524
  Василина К.М. Особливості поетики поезії "Шлях до ночліжки" (1535-36) Р. Копленда // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 18-22. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
876525
  Василина К.М. Особливості поетики роману Д. Дефо "Роксана" у контексті пікарескної традиції // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 29-34. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
876526
  Борисенко Г.С. Особливості поетичних метафоричних відповідників в англійській та українській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-118. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто основні способи відтворення англійських і українських поетичних метафор у перекладі. Внаслідок аналізу близько 450 метафоричних одиниць виявлено чотири основних типи відповідників.
876527
  Бескурнікова Ю.Г. Особливості поєднання процесів формування студентів як спеціалістів та особистостей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
876528
  Ковальова Я. Особливості поєтики авторського міту Е. Канетті // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 112-116
876529
  Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
876530
  Скороход Ю.С. Особливості політики Росії на Близькому Сході в XXI столітті / Ю.С. Скороход, Л.І. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 50-56
876531
  Андрєєва О.М. Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 113-121


  Стаття присвячена основним рисам політики формування національної ідентичності мультикультурних держав та їх відмінностям в Західній Європі. Розглянуто кризу національної ідентичності в Україні та шляхи її подолання. The article is accented to the ...
876532
  Ткач О.І. Особливості політики як публічного процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості політики як публічного процесу. Considered the problems of policy above social and public process.
876533
  Постригань Г.Ф. Особливості політичного маркетингу та менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йдеться про визначення понять "політичний маркетинг" та "політичний менеджмент".
876534
  Шелестов О.М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 162-183
876535
  Шелестов О.М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
876536
  Береза С.В. Особливості політичної культури як частина загальної культури суспільства: сучасні виміри // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-19.
876537
  Нахлік О. Особливості польсько-українського культурного діалогу другої половини XX - початку XXI ст. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 394-403
876538
  Потапчук Є.М. Особливості попередження та подолання мобінгу у колективі / Є.М. Потапчук, О.В. Адамчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості запобігання і подолання мобінга в колективі. Визначена роль в цьому процесі командира підрозділу, а також розкрита програма його дій. Ключові слова: подолання мобінг, підрозділ, командир, програма дії. In the ...
876539
  Карпенко М.О. Особливості попереднього розгляду суддею справ про злочини неповнолітніх // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 281-285. – (Право. Економіка. Управління)
876540
  Поліщук М. Особливості порівняльного аналізу президентської форми правління в країнах Латинської Америки / М. Поліщук, Б. Юрдига // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 81-86. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
876541
  Німак М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 200-207. – ISSN 0132-1331
876542
  Медвідь А. Особливості порядку обрання голови та заступника голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 131-133
876543
  Павельчук І.А. Особливості постімпресіоністичного досвіду в практиці К. Малевича:1903-1910 рр. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-148


  У статті розглядається період творчості К. Малевича 1903-1910-х років – часу експериментів у галузі імпресіонізму та постімпресіонізму.
876544
  Огурцова Т.В. Особливості посткомуністичної трансформації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
876545
  Мельник В.П. Особливості пострадянських соціально-економічних перетворень в Україні: історико-економічний аналіз // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 33-50. – ISSN 0320-4421
876546
  Коваль О.П. Особливості початкового етапу запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи : пенсійна реформа // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 73-83 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
876547
  Шнирков О.І. Особливості початкового етапу розвитку конкуренції у взаємному капіталообміні країн Східної Європи / О.І. Шнирков, Р.О. Заблоцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 134-144. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
876548
  Антощук А.О. Особливості початку досудового розслідування в кримінальній справі за фактором убивства матір"ю новонародженої дитини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 93-99
876549
  Загнітко А. Особливості пошукових моделей у системі дистанційного навчання мови / А. Загнітко, І. Кононко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 80-86. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
876550
  Процевський О.І. Особливості правових норм що регулюють трудові відносини робітників та службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 17
876551
  Семенков Є.О. Особливості правового механізму відводу перекладача в кримінальному процесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-131. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
876552
  Сопілко І.М. Особливості правового регулювання зарубіжного досвіду отримання інформації органами державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 84-89
876553
  Андрущенко І.Г. Особливості правового регулювання злиття і поглинання фінансових установ в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
876554
  Козачук Ю.С. Особливості правового регулювання інститутів гарантії та авалю у Конвенції ООН 1988 року про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 304-307. – ISSN 1563-3349


  Стаття присвячена аналізу особливостей правового регулювання інститутів гарантії та авалю в Конвенції ООН 1988 року про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі.
876555
  Маліченко О.М. Особливості правового регулювання ліцензування господарської діяльності у сфері обігу дорогоцінного каміння // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 680-686. – ISSN 1563-3349
876556
  Оніщик Ю.В. Особливості правового регулювання митних відносин у країнах Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
876557
  Серьогін О. Особливості правового регулювання міжнародних туристичних відносин між державами // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 47-52


  Незважаючи на існуючі проблеми, правове регулювання міжнародних туристичних відносин залишається надзвичайно цікавою сферою для діяльності юристів. За умови постійного піклування держав про наповнення бюджету має місце дивне та незрозуміле ставлення до ...
876558
  Валецька О.В. Особливості правового регулювання оплати праці та пенсійного забезпечення у дорадянський період // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
876559
  Івашова І.П. Особливості правового регулювання оренди житла з викупом // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
876560
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 195 л. – Додаток: л. 167-175. – Бібліогр.: л. 176-195
876561
  Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 27-31
876562
  Биков О. Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 91-95
876563
  Лісова Т.В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері землеустрою // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 76-82. – ISSN 0201-7245
876564
  Анікіна Г. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 68-75
876565
  Васильченко Т. Особливості правового режиму використання та комерціалізації ноу-хау в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 135-137
876566
  Кукшинова О.О. Особливості правового режиму доступу до відкритої інформації // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 72-77
876567
  Розгон О. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 21-29.
876568
  Лисанець О.С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 106-112. – ISSN 0201-7245
876569
  Ільков В.В. Особливості правового режиму інвестицій в Україні : монографія / Василь Васильович. – Київ : ЮНЕСКО-Соціо, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7251-17-9
876570
  Пузанова Г.Й. Особливості правового режиму іноземного інвестування в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 3 (81). – С. 101-107
876571
  Бевз О.В. Особливості правового режиму історичних ареалів населених місць в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 9-15. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Дослідження особливостей правового режиму земель.
876572
  Бартошко О. Особливості правового режиму майна подружжя: порівняльно-правовий аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-82
876573
  Мамчур Л. Особливості правового статусу автора рекламного твору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 32-38
876574
  Горб Н.О. Особливості правового статусу жінок-комбатантів у міжнародних збройних конфліктах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 107-111. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
876575
  Черненко О. Особливості правового статусу корпоративних державних підприємств за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 109-113
876576
  Гафинець О. Особливості правового статусу специфічних суб"єктів міжнародного економічного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 54-59
876577
  Немеш П.Ф. Особливості правової охорони торговельних марок в Білорусі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
876578
  Фальченко С. Особливості правової підготовки в Національній академіі СБ України (на прикладі кримінального права) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 90-95. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
876579
  Пендяга Г. Особливості правової природи та застосування спеціальних деліктів у Цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 57-60
876580
  Медвідь А. Особливості правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту у конституційних актах Української Радянської Соціалістичної Республіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 22-25
876581
  Анцут Е. Особливості правової характеристики суб"єктів антиконкурентних правопорушень за статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Теорія та практичне застосування".
876582
  Шимон С.І. Особливості правочину як юридичного факту в цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 315-321. – ISSN 1563-3349
876583
  Ребенко М.Ю. Особливості прагматичної деформації на рівні категорії ткстової модальності під час перекладу англомовних художніх творів українською та російською мовами // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: С. 93; 10 назв;
876584
  Діордіца І.В. Особливості практики розгляду адміністративних спорів, пов"язаних із порушенням виборчими комісіями з місцевих виборів процедури прийняття, реєстрації та розгляду заяв і скарг // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 86-92
876585
  Фастовець А. Особливості преюдиціальної процедури Суду ЄС // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 51-54
876586
  Лейба Л.В. Особливості приватизації земельної ділянки, на якій розташований будинок, що знаходиться у спільній власності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 69-73. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізуються існуючі наукові погляди вчених, а також вітчизняне законодавство (земельне і цивільне) стосовно приватизації земельної ділянки, яка знаходиться під житловим будинком, що знаходиться у спільній власності.
876587
  Дякур М.Д. Особливості призначення покарання за вчинення замаху на злочин: проблеми теорії та практики // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 120-122. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Підстави призначення покарання за вчинення замаху на злочин.
876588
  Радзівілл А. Особливості призначення примусового лікування обмежено осудній особі, що позбавлена волі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 85-88
876589
  Легка Я.І. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянута система управління інвестиційним ризиком в призмі блоку прийняття рішень. Визначена сутність та види проблем, які виникають під час управління інвестиційним ризиком на фондовому ринку. В данной статье рассмотрена система ...
876590
  Пархоменко М.О. Особливості принципів забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні земель промисловості // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 233-240. – ISSN 0201-7245
876591
  Кузьменко А.М. Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 317-321
876592
  Топорецька З.М. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні зайняття гральним бізнесом // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 1 червня 2012 р. – Тернопіль : [ФО-П Шпак В.Б.], 2012. – С. 82-84. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками)
876593
  Стоматов Е.Г. Особливості прогнозування індивідуальної злочинної поведінки засуджених - членів групи негативної спрямованості в місцях позбавлення волі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 112-120. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
876594
  Маліков А.В. Особливості прогнозування розподілу населення України за доходами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
876595
  Ворона П.В. Особливості програми технологічних інкубаторів Ізраїлю як державної підтримки бізнесових проектів та ініціатив на сучасному етапі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 75-77 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
876596
  Проненко В.О. Особливості проектування індивідуальних магнітометрів / В.О. Проненко, В.Є. Корепанов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 127-133 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
876597
  Горєлов О. Особливості проростання насіння видів та форм роду вільха (Alnus Mill.) залежно від умов стратифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 82-83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню впливу різної температури під час передпосівної підготовки на проростання насіння деяких видів роду Alnus. The article is dedicated to the question of different temperature influence on the seed growth of some Alnus species.
876598
  Задоріжна Н. Особливості просодичного оформлення англійських радіорекламних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-25. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено супрасегментні характеристики звукового сигналу в межах англійського радіорекламного дискурсу; особливу увагу приділено розгляду особливостей акторських та дикторських актуалізацій радіорекламних текстів та аналізу гендерної варіативності ...
876599
  Алексіенко М.В. Особливості просторового розподілу молоді риб верхньої частини Кременчуцького водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали 1999-2001 pp. досліджень просторового розподілу й основних напрямків переміщення молоді риб. На основі нової методики комплексного збору зоопланктону та молоді риб [5] досліджено дві станції верхньої частини Кременчуцького водосховища: ...
876600
  Кушнірова Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
876601
  Поліщук Ю.Й. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з підлітками делінквентної поведінки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 313-318
876602
  Овдін Олександр Особливості процесів міграції та натуралізації в Європейському Союзі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 51-59
876603
  Покатаєва О.В. Особливості процесів реформування власності торговельних підприємств в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 28-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
876604
  Сардак О. Особливості процесу антикризового управління персоналом в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 164-166. – ISSN 1993-0259
876605
  Девтеров І.В. Особливості процесу кіберсоціалізації людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 14-21


  У статті розглядається процес кіберсоціалізації людини та пов"язані з цим основні зміни у комунікативній поведінці, особливості засвоєння цінностей та норм кіберпростору. Підкреслюється специфічність віртуального соціуму та його вплив на формування ...
876606
  Харченко Г.Г. Особливості процесу наукового дослідження речового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 276-280. – ISSN 1563-3349
876607
  Свірський В. Особливості процесу трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 104-110. – ISSN 1818-5754
876608
  Дячкова М.О. Особливості процесу формування системи управління знаннями системи споживчої кооперації України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 31)
876609
  Галабурда Надія Особливості процесуального порядку застосування тимчасового затримання транпортних засобів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 30-34
876610
  Кравчук С.Л. Особливості проявів вербальної агресії залежно від статевих характеристик суб"єкта та об"єкта агресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - агресивність особистості. Наведено результати дослідження статевих відмінностей в особливостях агресивних способів реагування на провокацію агресії, а також показано вплив ситуаційних змінних на ...
876611
  Морозов С.М. Особливості психічного стану хворих з ускладненнями перебігу вагітності під час санаторно-курортного лікування / С.М. Морозов, О.А. Владимиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 62-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проведено обстеження та оцінку психічного стану й емоційно-вольової сфери вагітних, що надійшли на санаторно-курортне лікування, за допомогою Міннесотського багатофакторного дослідження особистості й опитувальника Бехтеревського інституту до і по ...
876612
  Ведмідь І. Особливості психологізму малої прози Володимира Винниченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263
876613
  Радкович І.М. Особливості психологічного захисту від маніпулятивних впливів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-68. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються особливості психологічного захисту від маніпулятивних впливів у військовій сфері, зазначається актуальність формування антиманіпулятивних психологічних настанов у майбутніх офіцерів у контексті головних аспектів теорії впливу. Ключові ...
876614
  Полякова О.Б. Особливості психологічного захисту при спілкуванні і способів реагування в конфліктних ситуаціях психологів і педагогів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 43-46
876615
  Шаюк О. Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 28-65. – ISSN 1810-2131
876616
  Шарафі Реза Ханморад Особливості психофізіологічних реакцій людини при впливах метеорологічних факторів середовища : автореф. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Шарафі Реза Ханморад; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
876617
  Воєводкіна Г. Особливості пунктуації в японській газеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 269-273. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
876618
  Боровий М.О. Особливості радіаційного К-ММ Оже-ефекту в 3d-металах Cr, Fe, Co, Ni та Сu / М.О. Боровий, Р.М. Іщенко, М.Б. Степаніщев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 369-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено рентгенівські спектри радіаційного К-ММ Оже-ефекту (РОЕ) в атомах Cr, Fe, Co, Ni та Cu. Спектри отримано при електронному збудженні за допомогою брегівського спектрометра з плоским монокристалом кварцу. Експериментально ...
876619
  Гнатюк В. Особливості радіонуклідного забруднення в рекреаційній зоні НПП "Подільські Товтри" / В. Гнатюк, М. Мусієнко, В. Гаврилюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  У статті подано особливості забруднення радіонуклідами рекреаційної зони НПП "Подільські Товтри". Також подано картосхему розміщення контрольних стаціонарних майданчиків спостереження за станом радіоактивного забруднення ґрунтів та рослин на території ...
876620
  Стадник М.М. Особливості ранньохристиянського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Розкриваються основи ранньохристиянського пізнання. Виявляється його зв"язок з різними філософськими способами мислення.
876621
  Дзюблюк О. Особливості реалізації валютної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 55-64. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
876622
  Довганюк І. Особливості реалізації виправдання в сучасному німецькому політичному дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 71-77. – ISSN 2078-340X
876623
  Кравченко М. Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу, з позиції теорії права, особливостей реалізації законів в Україні. Статья посвящена анализу, с позиции теории права, особенностей реализации законов в Украине. Article is devoted the analysis from a position of the theory ...
876624
  Михайленко В. Особливості реалізації земельних прав // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Щодо деяких аспектів застосування принципу мовчазної згоди при відведенні земельної ділянки".
876625
  Підлубна О.В. Особливості реалізації норм цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 64-70. – (Правознавство ; Вип. 478)
876626
  Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-109. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поняття та ознаки реалізації права власності громадян на земельні ділянки в Україні. The concept and features of the realization of citizens" right of ownership of land are dealt with.
876627
  Науменкова С. Особливості реалізації стратегії перебудови та модернізації ринків капіталу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями реалізації стратегії модернізації ринків капіталу в Україні, внесено пропозиції щодо підвищення конкурентоздатності ринків капіталу на основі правового, інституційного та технологічного реформування. The article describes ...
876628
  Юшковець І.А. Особливості реалізації стратегії позитивної самопрезентації в політичному дискурсі канцлеров ФРН // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 62-75. – Бібліогр.: Літ.: С. 71-74; 37 поз. – ISSN 2075-4205
876629
  Пац Л.І. Особливості реалізації членованих конструкцій у межах текстових величин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 96-99. – Бібліогр.: Літ.: С. 99; 4 поз. – ISBN 966-8188-07-1
876630
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 190-195
876631
  Бабич Андрій Особливості регіонального управління в Україні в контексті сучасної кризи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 158-164.
876632
  Шевченко О.О. Особливості регіональної політики продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С.104-106. – Бібліогр.: 6 назв
876633
  Акімова Т.В. Особливості регулювання недобросовісної конкуренції в економіці держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
876634
  Тимошик М.С. Особливості редагування текстів для газет, журналів, рекламних та інформаційних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 29-35


  У лекції йдеться про набуття журналістом та редактором умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, призначеними для публікації в газетах, журналах, рекламних та інформаційних виданнях. The lecture deal with the by a journalist and editor ...
876635
   Особливості режиму опадів на території України в умовах сучасного клімату / М.Б. Барабаш, О.Г. Татарчук, Н.П. Гребенюк, Т.В. Корж // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 53-57 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
876636
  Кирилюк В.А. Особливості режиму тримання осіб у слідчих ізоляторах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 137-142
876637
  Ільчук О.О. Особливості реінжинірингу трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання / О.О. Ільчук, Н.Р. Тимошенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 171-174. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
876638
  Альохін О.Д. Особливості релаксацій різних характеристик неоднорідних рідин поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Т.В. Безродна, .Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-7. – (Фізика ; Вип. 1)


  Рефрактометричним методом вивчена кінетика встановлення рівноваги в просторово неоднорідній речовині - н-пектані в гравітаційному полі поблизу критичної точки рідина-пара. Досліджена поведінка часів релаксації густини неоднорідного н-пентану p(z,t), ...
876639
  Кондрат"єва І.В. Особливості релігійно-філософської думки Київської Русі / І.В. Кондрат"єва, Г.Г. Олефіренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 10-17. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
876640
  Каліон В.А. Особливості реологічної поведінки і течії крові в капілярах та мікроциркуляторних одиницях / В.А. Каліон, Ю.І. Шмаков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Нинішня робота є оглядом досліджень, які проведені у Київському університеті, щодо вивчення особливостей математичного моделювання реологічної поведінки і течії крові в судинах мікроциркуляторного цикла. У роботі в числі актуальних завдань реології ...
876641
  Шмаков Ю.І. Особливості реологічної поведінки й течії крові в судинах малого діаметра / Ю.І. Шмаков, В.А. Каліон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Серед актуальних проблем реології крові розглядаються реологічна поведінка крові в різних системах кровообігу та результати експериментальних досліджень реологічних характеристик крові, що проводилися в Київському університеті разом із медичними ...
876642
  Федоровська Я. Особливості репродуктивної біології деяких видів роду Allium L. в умовах Ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-67. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Отримано дані про насіннєве та вегетативне розмноження деяких видів роду Allium L. в умовах культури. Виявлено, що в умовах ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка досліджувані види мають високу репродуктивну здатність, що дає змогу забезпечити їх ...
876643
  Терещенко Г.М. Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечного кредитування / Г.М. Терещенко, М.М. Мошкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 90-100
876644
  Паславська Р. Особливості реформування податкової системи України в контексті євроінтеграції / Р. Паславська, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 323-327. – ISSN 0201-758Х
876645
  Макуцький Р.Т. Особливості реформування процедури казначейського обслуговування держбюджету : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
876646
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
876647
  Шехунова С.Б. Особливості речовинного складу кам"яної солі верхньофранської соленосної формації в межах Глинсько-Розбишівської структури Дніпровсько-Донецької западини // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
876648
  Кудряшова О. Особливості рими у поезії Грицька Чупринки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 211-218
876649
  Губар О. Особливості ринку добровільного медичного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 75-77. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тенденції розвитку державного медичного страхування, виявлено ступінь впливу різних факторів на результативність просування державного медичного страхування на ринок. Tendencies of state medical insurance are observed. Influence of various ...
876650
  Яровой Л. Особливості роботи лазерного допплерівського віброметра з трихвилевим фотозмішуваням в нанометровому діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Досліджується можливість значного підвищення чутливості до слабких акустичних сигналів в лазерному допплерівському віброметрі (ЛДВ) шляхом залучення в процес фотодетектування третьої когерентної хвиля, в доданок до опорної та зондувальної хвиль. ...
876651
  Сізова К.Л. Особливості роботи редактора над навчальними виданнями. / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 175-178.
876652
  Рябенко Є.М. Особливості розбудови соціальної держави в Україні засобами освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 40. – С. 146-154. – ISSN 2072-1692
876653
  Ромушкевич В.І. Особливості розвитку атмосферних процесів на Україні в період пилових бур зимою 1969 р. / В.І. Ромушкевич, М.Ю. Кулаковська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 31-42 : Табл., карти. – Бібліогр.: 7 назв
876654
  Костенко М.О. Особливості розвитку банківського сектору України в умовах міжнародної фінансової кризи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 57-67
876655
  Заруба Ю. Особливості розвитку банківської конкуренції в Україні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 23-29 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
876656
  Литвин А.Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 300-307 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
876657
  Філоненко Ю.М. Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов / Ю.М. Філоненко, О.В. Світлична, О.О. Комлєв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 192-195
876658
  Варавкіна О.П. Особливості розвитку діяльності суб"єктів регіонального фінансового ринку (на прикладі АР Крим) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджуються особливості діяльності суб"єктів фінансового ринку Криму в умовах ринкової економіки.
876659
  Балак І.О. Особливості розвитку електроенергетики Чеської Республіки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С.249-253. – ISSN 1729-360Х
876660
  Демчишин М.Г. Особливості розвитку ерозійно-гравітаційних деформацій на ділянці схилу. прилеглій до Парку Вічної Слави в м. Київ / М.Г. Демчишин, О.М. Анацький // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 133-139 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
876661
  Москалик Н.Г. Особливості розвитку законодавства про строкові трудові відносини у період незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 202-206.
876662
  Буша Н. Особливості розвитку звичаєвого права в українських землях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 130-132
876663
  Чернюк Л.Г. Особливості розвитку і шляхи підвищення ефективності машинобудування Південно-Західного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 56-61 : Табл.
876664
  Ставицький О.В. Особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 41-43
876665
  Стельмащук Л.С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 125-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
876666
  Рибачок В. Особливості розвитку іпотечних правовідносин і роль нотаріуса при їх оформленні в дореволюційний період // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 44-48
876667
  Іванов Б.М. Особливості розвитку карсту в південній частині Подільсько-Буковинської карстової області / Б.М. Іванов, Ю.І. Шутов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 48-59 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
876668
  Бовсунівська І.В. Особливості розвитку комунальної власності в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бовсунівська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
876669
  Позняк О.В. Особливості розвитку міграційних процесів у регіонах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 141-147. – ISSN 1562-0905
876670
  Архірейська Н.В. Особливості розвитку міжбюджетних відносин у контексті зміцнення фінансової бази регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 16-19. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
876671
  Балабанов К.В. Особливості розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ України (досвід Маріупольського державного гуманітарного університету) / К.В. Балабанов, О.В. Булатова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано особливості, напрями та форми міжнародного співробітництва Маріупольського державного гуманітарного університету, проаналізовано основні результати моделі міжнародної діяльності, розробленої в університеті. Ключові слова: ...
876672
  Коваленко Г.М. Особливості розвитку міських поселень-супутників Києва - супутників "першого кола" // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 55-60
876673
  Круглова Л.Б. Особливості розвитку музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 176-193. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
876674
  Гусак О.Ю. Особливості розвитку податкових відносин в Європейському Союзі під впливом податкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 74-78
876675
  Нестеренко Н.В. Особливості розвитку податкової системи в Україні і країн-членів Європейського Союзу / Н.В. Нестеренко, Л.В. Боркун // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 67-71
876676
  Бондар В.В. Особливості розвитку процесів децентралізації функцій столичного міста / В.В. Бондар // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 35-39 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
876677
   Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну латориці / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Розлач, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 43-55


  Багатопланове використання ресурсів річки Дніпро вимагає сучасного наукового обгрунтування при складанні прогнозів водності та встановленні режимів роботи дніпровських водосховищ, а також при оцінюванні впливу вибранних режимів на заплавні території ...
876678
  Давидова О.Г. Особливості розвитку рекреаційної індустрії в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 152-164
876679
  Безпала О.В. Особливості розвитку ринку праці столичного суспільно-географічного району : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Безпала О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
876680
  Корбозерова Н.М. Особливості розвитку розмірів складнопідрядного речення в старо- та середьоіспанській періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 90-94. – ISBN 966-581-373-0
876681
  Сачовський І. Особливості розвитку сільськогосподарських підприємств Львівщини : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
876682
  Онопрієнко Є. Особливості розвитку страхового ринку України на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 305-309. – ISSN 1993-0259
876683
  Шебеліст С.В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шебеліст С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 13 назв.
876684
  Присяжнюк Ю.І. Особливості розвитку та перспективи торгівельних оборотів України й Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 208-212


  Розглянуто проблеми прикордонних регіонів, транскордонної комунікації, міжнародної транскордонної співпраці. The article deals with the probleems of close-boarder regions, transboarder communication, international transboarder cooperaration.
876685
  Бендасюк О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 172-177. – ISSN 1562-0905
876686
  Снитіна В.О. Особливості розвитку українського церковного співу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 181-185
876687
  Белей Н.П. Особливості розвитку фермерського підприємництва в областях Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 19-23. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
876688
  Ігнатюк А.О. Особливості розвитку фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-48. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні тенденції та особливості розвитку фінансової системи України. Досліджено основні недоліки та досягнення фінансових установ за період незалежності країни. Проанализировано основные тенденции развития финансовой системы Украины. ...
876689
  Плотницька Н.М. Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Phytophthora infestans (Mont) de Bary) та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Плотницька Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
876690
  Бєлан Г. Особливості розгляду педагогічної персоналії у радянському дискурсі // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 16-19.
876691
  Гордєєв В. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації засобами фото- і кінозйомки. відеозапису // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 143-148. – ISSN 0132-1331
876692
  Скітченко А. Особливості розгляду справ про позбавлення батьківських прав в порядку цивільного судочинства // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 435-440
876693
  Паліюк В.П. Особливості розкриття банківської таємниці судами / Паліюк В.П. ; Акад. суддів України. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Київ : Юстініан, 2009. – 384 с. + Додаток: с. 175-382. – Бібліогр.: с. 164-174. – ISBN 978-966-8257-60-5
876694
  Галайденко Т.В. Особливості розмежування категорій "принцип незалежності суддів" і "гарантії незалежності суддів" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 22-33
876695
  Мяловицька Н. Особливості розмежування компетенції між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 60-62
876696
  Охріменко І.М. Особливості розмежування окремих типів злочинців як об"єктів оперативно-розшукової психології // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
876697
  Михальський С.А. Особливості розмірного розподілення клітин тимусу залежно від методу цитометричного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-35. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведене порівняльне дослідження характеристик розмірних розподілень популяції клітин тимусу щура, одержаних за допомогою різних методів цитометрії на препаратах типу суспензія, мазок, зріз. Статистичний аналіз даних показав, що як метод проведення ...
876698
  Бардік В.Ю. Особливості розповсюдження звуку у розбавлених водних розчинах спиртів в околі їх особливих точок / В.Ю. Бардік, О.Л. Слинчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Аналізуються особливості розповсюдження звуку у водному розчині у-піколіну в околі його особливої точки. Враховується, що специфіка температурної залежності звуку обумовлена процесами кластеризації у розчині. Показано, що високочастотна швидкість ...
876699
  Зінченко Особливості розподілу акцесорного цирконію у кристалічних породах району Сущано-Пержанської тектонічної зони (Волинь) / Зінченко, Л.С. Галецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 17-25 : Рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геології ; № 13)
876700
  Камінський А. Особливості розподілу дохідностей на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 51-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
876701
  Зінченко О.В. Особливості розподілу лужних елементів у гранітоїдах Осницького комплексу Волині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 7)
876702
  Подвігіна В.І. Особливості розрахунку амортизаційних відрахувань у разі переоцінки основних засобів / В.І. Подвігіна, О.В. Клименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 22-29
876703
  Тодоряк О.Г. Особливості розробки інвестиційної політики підприємства в умовах фінансово-економічної кризи : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 73-77 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
876704
  Оніщенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 42-45 : Табл.
876705
  Любунь О. Особливості розробки стратегічного плану діяльності банківської установи в умовах трансформації економіки : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-46 : Рис. – ISSN 1605-2005
876706
  Кльоба Л.Г. Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
876707
  Юрковський В.М. Особливості розселення зайнятих у галузях обслуговування міста Києва / В.М. Юрковський, Л.І. Лучко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 56-61. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 24)
876708
  Дубчак Є І. . Особливості російськомовної номінації у сфері спорту (на матеріалі термінології фігурного катання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 123-126. – ISBN 966-8188-07-1
876709
  Григор"єва О. Особливості росту і розвитку представників роду Diospyros L. в Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень особливостей росту і розвитку видів роду Diospyros L. (D. kaki Thunb., D. lotus L., D. virginiana L.), інтродукованих до Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Growth and development features of ...
876710
  Борисенко І.Л. Особливості самозахисту прав інтелектуальної власності в глобальній мережі Інтернет // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 197-201
876711
  Черняк А.І. Особливості саморегуляції психічної стійкості на етапі адаптації військових керівників / А.І. Черняк, О.М. Грицина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-110. – Бібліогр.: С.110. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості саморегуляції психічної стійкості військових керівників на етапі їх адаптації. Автор зазначає, що для підвищення ефективності саморегуляціїі психічної стійкості керівників на етапі їхньої професійної адаптації важливо ...
876712
  Козоріз О. Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто" / О. Козоріз, М. Завістовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості сатиричного змалювання художньої дійсності та літературні прийоми, які Лао Ше використовує у своєму романі "Записки про Котяче місто". Також розглядається вплив європейської літератури на формування творчої манери ...
876713
  Тимчак М.В. Особливості світового досвіду державного регулювання страхового ринку в умовах розвитку вітчизняного ринку страхування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 203-208. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
876714
  Побоча К.П. Особливості сек"ютиризації у банках України в умовах фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 140-143
876715
  Дем"яненко Н. Особливості семантичного співвідношення розуму і почуттів у польській фразеології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано групу фразеологізмів польської мови в руслі проблематики картини світу, досліджено особливості семантичного співвіднесення розуму і почуттів, представлених у польській фразеології. The article analyzes a number of Polish idioms within ...
876716
  Труб В.М. Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти) : монографія / Труб В.М. ; [відп. ред.: Л.О. Ставицька ; Ін-т укр. мови НАН України]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 302-318. – ISBN 966-02-4089-9
876717
  Кокоріна Л.В. Особливості середньої освіти в Іспанії на сучасному етапі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 210-212
876718
  Жидкова О.О. Особливості синергетичного світорозуміння у становленні сучасної концепції розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  В даній статті розглядаються особливості синергетичного світорозуміння, які знаходять своє визнання в розробці нової наукової картини світу.
876719
   Особливості синоптичних процесів, що зумовлюють дуже сильні дощі на сході Украні / В.О. Балабух, О.М. Лавриненко, Т.Л. Сотник, Н.Д. Талерко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 196-203 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
876720
  Круківська О.В. Особливості синтаксису дефініцій законодавчого дискурсу (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 170-185. – Бібліогр.: Літ.: с.185; 29 п.


  Синтаксис законодавчих дефініцій законодавчого дискурсу (ЗД) підпорядковується звичайному синтаксису французької мови. Проте, як і в інших підмовах для для спеціальних цілей, він, дійсно, є складним. ЗД представлені різними синтаксичними ...
876721
  Зенькович О. Особливості синтезу Ві - вмісних ВТНП сполук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-35. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз літературних даних по синтезу оксидних надпровідних матеріалів, зокрема Ві-вмісних надпровідних купратів. Показано, що в залежності від конкретного продукту ВТНП і галузей його застосування оптимальними можуть виявитися ...
876722
  Гапотченко Н.Є. Особливості системи вищої освіти Франції у 70-х - 90-х роках двадцятьго сторіччя // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 263-272. – ISSN 2077-1827


  У статті йдеться про основні чинники, які сприяли ефектному функціонуванню системи вищої освіти Франції в останні десятиліття двадцятого століччя в умовах інтернаціоналізації та глобалізації,що стали підгрунтям для розвитку вищої освіти Франції у наш ...
876723
  Пономаренко В.П. Особливості системи засобів звертання у сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 148-155.
876724
  Журавльова Н.М. Особливості сільського мовленнєвого етикету у творах Григора Тютюнника // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 60-68. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
876725
  Фещенко Є.А. Особливості складання кошторису у 2001 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто нові підході щодо складання кошторису бюджетними організаціями відповідно до законодавчих актів станом на початок 2001 року та вимог національних стандартів.
876726
  Лобко Н. Особливості складання родоводу за допомогою метричних книг (методика дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-24. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розкривається методика генеалогічного дослідження за допомогою метричних книг.
876727
  Буга Т. Особливості складу й динаміки українсько-кавказького іменника центральної Донеччини в порівнянні з українським // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 7-15. – ISSN 1728-9572
876728
  Галецький Л. Особливості складу основних порід Коростенського комплексу і походження корінних титанових руд / Л. Галецький, М. Комський, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються геохімічні особливості титаноносних габроїдних масивів Коростенського плутону. На основі статистичної обробки даних хімічних аналізів порід та мінералів було виконано розрахунки нормативного мінерального складу, отримано формули ...
876729
  Пономаренко Л.Г. Особливості слів-амеб та моральних симулякрів у сучасному мас-медійному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 84-88. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
876730
  Сенчик М.О. Особливості слідчого огляду в справах про обкрадання покупців // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 42-46. – (Серія права ; № 7)


  При расследовании по делам об обворовывании покупателей обычно осматриваются товары, помещения торговых организаций, документы, весы и измерительные приборы. Если в ходе осмотра товара возникает необходимость отобрать его образец (пробу), пользуются ...
876731
  Матвіяс І.Г. Особливості словозміни в західноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 11-14. – ISSN 0027-2833
876732
  Гончаренко О.М. Особливості словотвору та семантики китайських термінологічних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Розглядаються системні та семасіологічні характеристики, а також особливості словотвору підсистеми китайських термінів.
876733
  Смайлова С.О. Особливості смислової сфери при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Смайлова С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 241 л. + Додатки : л. 213-221. – Бібліогр.: л. 222-241
876734
  Лашук В. Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 104-109. – ISSN 1810-2131
876735
  Молодиченко В. Особливості соціальних уявлень молоді щодо сімейно-шлюбних відносин: гендерний аналіз // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 142-145. – ISBN 978-966-8428-52-4
876736
  Вязова Р.В. Особливості соціально-філософського аналізу етнічності в міжкультурній комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 103-106. – ISSN 2077-1800
876737
  Іщенко О.М. Особливості соціального конфлікту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 154-155. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
876738
  Комаренко О. Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії ІІ половини ХІХ - початку ХХ століття (за картками особового обліку) / О. Комаренко, С. Чолій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-21. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття має на меті показати новий підхід до вивчення соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії. The goal of the article is to show new method of approach to the investigation of the social portrait of the serviceman of the ...
876739
  Боднарчук Ю.Ю. Особливості соціальної диференціації у середовищі українського населення на Закерзонні станом на 1944-1946 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – с. 164-169. – (Історія ; Вип. 25)
876740
  Цебрій І.В. Особливості соціокультурного розвитку чеських земель в добу раннього та класичного Середньовіччя // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 177-184
876741
  Гаврилюх Н.Р. Особливості соціокультурної комунікації у філософії культури Ю. Габермаса // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 127-130. – ISSN 1729-360Х
876742
  Кухарєв О. Особливості спадкування за заповітом з умовою // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 184-191. – ISSN 1026-9932
876743
  Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 109-120
876744
  Первак Ю.О. Особливості спектральних характеристик багатошарових структур з трьома півхвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 201-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чвертьхвильових інтерференційних фільтрів з трьома півхвильвими прошарками. Фільтри складаються з шарів оксиду кремнію (SiO2) та оксиду титану (ТiO2). Визначено параметри багатошарових структур з контрастними смугами ...
876745
  Шлапак Г.О. Особливості співпраці МВФ і Світового банку та країн з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-154. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  В останні роки Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, співпрацюючи з трансформаційними економіками, припустились ряду серйозних помилок. Це поставило питання про перегляд їх політики щодо країн з перехідною економікою в контексті загальної реформи ...
876746
  Новиков Е.Б. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 90-95. – Бібліогр.: 18 назв
876747
  Іщенко С Особливості сприймання незнайомої людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Сприймання є першою стадією пізнання особи. Тому адекватність і точність цього процесу вливає на формування подальшої лінії поведінки. Вирішення проблеми часто залежить від певних особливостей поведінки, стереотипів і сформованих протягом життя ...
876748
  Снісаренко С.Г. Особливості сприйняття європейських концепцій господарювання в умовах вітчизняних реалій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 83-87. – Бібліогр.: 13 назв
876749
  Ткач О. Особливості стабілізаційних заходів щодо вирівнювання платіжного балансу в умовах фінансово-економічних кризових процесів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 357-359. – ISSN 1993-0259
876750
  Костюк Н.П. Особливості стадій правозастосування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 70-76. – ISSN 1563-3349
876751
  Омецінська М.В. Особливості становлення вітчизняного меценатства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 191-197


  У статті розглядаються базові чинники та тенденції розвитку меценатства в Україні. Досліджуються теоретико-методологічні та соціокультурні особливості становлення меценатства в контексті пошуку дієвих механізмів фінансування культурного життя. ...
876752
  Черняков Б.І. Особливості становлення журнальної періодики учнівської молоді в Російській імперії: типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 111-117


  У статті розглянуто еволюцію одного з основних різновидів молодіжної преси Росії кінця XVII - XX століття.
876753
  Курило Л.Ф. Особливості становлення і розвитку університетської педагогічної освіти в Україні (XIX - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Аналізуються особливості розвитку університетської педагогічної освіти в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст. Висвітлюються також основні форми педагогічного процесу в університетах України.
876754
  Пацюк В. Особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-49. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України у територіальному та галузевому аспектах. Акцентовано увагу на проблемах та перспективах даного виду туризму. Окреслено шляхи вирішення наявних проблем. The ...
876755
  Мазур І.І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 23-28
876756
  Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Рихлік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 182 л. – Бібліогр.: л. 164-182
876757
  Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
876758
  Поліщук Т.В. Особливості становлення та розвитку українських брендів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 153-162. – ISSN 0320-4421
876759
  Тимонькіна К.В. Особливості становлення та розвитку фондового ринку в країнах з перехідною економікою Центральної і Східної Європи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 249-256 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
876760
  Ружицький А.В. Особливості стану взаєморозрахунків енергогенеруючих компаній України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 121-126
876761
  Пацюк В.С. Особливості створення індустріально-туристичних маршрутів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 176-182 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
876762
  Губенко Р.Г. Особливості створення соціалістичної правової системи в соціалістичних країнах Європи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 73-76. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассматривается вопрос об особенностях становления социалистической системы права в социалистических странах Европы. Показано, что народная власть после народно-демократической революции наряду с изданием новых законов некоторое время ...
876763
  Федорак Н. Особливості стилю Галицько-Волинського літопису // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 152-160. – ISBN 978-966-02-4721-5
876764
  Качур Р. Особливості стимулювання інвестиційних процесів у вітчизняній економіці // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 270-274. – ISSN 0201-758Х
876765
  Федішин О.Я. Особливості стратегічного маркетингового планування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-222. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми стратегічного планування у сфері ЗЕД підприємства.
876766
  Горбань Г.П. Особливості стратегічного маркетингу у сфері туризму: світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається проблема формування стратегії маркетингу у сфері туристичних послуг.
876767
  Аніщенко В.О. Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості : економіка та управління підприємствами / В.О. Аніщенко, В.Г. Маргасова, Н.В. Ткаленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 67-75 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
876768
  Галаган О.В. Особливості стратегічного управління експортною діяльністю підприємств АПК // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
876769
  Мізюк М Б. Особливості стратегічного управління підприємствами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 31-36 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
876770
  Педченко Н.С. Особливості стратегічного управління потенціалом розвитку підприємства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 95-99. – (Економічні науки)
876771
  Сіренко Н. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. Сіренко, І. Баришевська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 17-18 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
876772
  Підгірний В.В. Особливості стратегічного управління соціально-економічною трансформацією: місце й роль регіонального напряму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 151-159. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
876773
  Лашко С.П. Особливості стратиграфії інгуло-інгулецької серії Правобережного району (Український шит) : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Розглянуто уточнений стратиграфічний розріз інгуло-інгулецької серії Правобережного району Українського щита з деталізацією особливостей площового поширення окремих горизонтів.
876774
  Сліпко К.О. Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
876775
  Баранов А. Особливості страхування як сфери підприємницької діяльності / А. Баранов, О. Баранова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 97-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
876776
  Внукова Н.М. Особливості стрес-тестування страхових компаній / Н.М. Внукова, В.А. Смоляк, С.А. Ачкасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-60. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність та особливості проведення стрес-тестування страховиків. Охарактеризовано види стрес-тестів та ризики страхових компаній, які слід враховувати при стрес-тестуванні, а також досліджено основні технології моделювання проведення ...
876777
  Чорна О.М. Особливості стрімких інновацій компанії / О.М. Чорна, М.А. Кравченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 69-73
876778
  Гладких Д. Особливості структури балансу банків України за підсумками діяльності у 2006 році : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 10-19 : Табл., рис.
876779
  Лисенко О. Особливості структури дихальної реакції кваліфікованих спортсменів за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей змін основних характеристик дихальної реакції у кваліфікованих спортсменів в залежності від інтенсивності фізичних навантажень та співвідношенням аеробних та анаеробних процесів в їх ...
876780
  Хлібороб Н. Особливості структури публічно-правових відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 155-161. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено проблеми з"ясування правової природи публічно-правових відносин як сфери функціонування адміністративного судочинства в Україні. Визначено поняття публічно-правових відносин та здійснено їх класифікаційну характеристику. Особливу увагу ...
876781
  Павлішина Л.Ф. Особливості структури та повноважень Імператорського парламенту Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С !08-116. – ISSN 1608-0599
876782
  Шитко О. Особливості структури фінансових активів. Досвід США, ЄС та України : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-41 : Табл.рис. – Бібліогр.: 19 назв
876783
  Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – 293 л. + Додаток: л. 188-274. – Бібліогр.: л. 275-290
876784
  Свінцов О.М. Особливості структурних зрушень в економіці сучасної України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 124-130. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
876785
  Поперенко Л.В. Особливості структурних перетворень в приповерхневих шарах стрічок металевих аморфних сплавів при в"язко-крихкому переході / Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Оптичним методом досліджено в"язко-крихкий перехід в аморфних сплавах Fe-Co-Ni-B, Fe-Ni-Si-B, Co-Ni-Fe-Si-B. Отримана залежність головного кута падіння світла [фі з нижнім індексом 0] від температури відпалів Т[нижній індекс альфа] та від глибини ...
876786
  Сингаївська Г.В. Особливості структурно-семантичної організації фразеологізмів з тваринним компонентом в іспанській мові / Г.В. Сингаївська, О.В. Яцинова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 271-275. – (Бібліотека Інституту філології)
876787
  Панькова Т.В. Особливості структурно-семантичної побудови та рівнів членування поліпредикативних складнопідрядних речень // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 329-334
876788
  Копилян В. Особливості суб"єкта злочину передбаченого статею 299 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 98-101.
876789
  Ватрас В. Особливості суб"єктного складу подружніх і прирівняних до них правовідносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 24-28.
876790
  Шевченко Н.І. Особливості судового оскарження реорганізації господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 190-196
876791
  Ясинюк М.М. Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 90-93. – (Право. Економіка. Управління)
876792
  Шевчук О.М. Особливості судової практики вирішення справ шодо дискримінації у сфері державних закупівель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 211-217.
876793
  Назарчук Т. Особливості суспільно-політичного, наукового та культурного розвитку Кримської АСРР // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 64-71
876794
  Кравченко О.І. Особливості сучасних автоматизованих систем навчання / О.І. Кравченко, О.В. Сілко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 115-120


  У статті розглянуті підходи для вирішення задач удосконалення начального процесу на основі застосування автоматизованих систем навчання та створення науково обґрунтованих засобів контролю якості вищої освіти, запропоновані основні принципи побудови ...
876795
  Бурлачков В. Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 16-21. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0131-775Х
876796
  Гусарєв С.Д. Особливості сучасних інтерпретацій змісту категорії "функція держави" / С.Д. Гусарєв, І.І. Мотиль // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 18-26.
876797
  Денисенко О.І. Особливості сучасних концепцій лобізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
876798
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
876799
  Бацман О.Л. Особливості сучасного діалогу між пресою та владою // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 39-42.


  Проблему можна розглядати у поєднанні планів змістово-ідеологічного журналістикознавчого дискурсу, що забезпечує певну теоретичну проекцію концептуальних понять сучасного соціального та мас-медійного життя в парадигму гуманітарного знання. З точки зору ...
876800
  Остапчук Ю. Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотек вищого навчального закладу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 9-14. – ISSN 2076-9326
876801
  Гнатенко Наталія Особливості сучасного етапу законодавчого пошуку засад боротьби з корупцією та регулювання лобістської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 216-224.
876802
  Вільський Г. Особливості сучасного етапу розвитку вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-62. – ISSN 1682-2366


  Розглядається вітчизняна структура підготовки фахівців, називаються основні її недоліки. Визначається необхідність запровадження нової моделі освітньо-прфесійного стандарту вищої освіти.
876803
  Ювсечко Я. Особливості сучасного неорелігійного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
876804
  Дяковський Д.А. Особливості сучасного правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 8-12
876805
  Махсма М. Особливості сучасного ринку праці в аграрному секторі України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 59-68. – ISSN 0131-775Х
876806
  Сизоненко В.О. Особливості сучасного розвитку ринку банківських послуг / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 41-52
876807
  Ісакова Д. Особливості сучасного розвитку термінології бізнесу в ділових україномовних періодичних виданнях журнального формату // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 225-230. – Бібліогр.: Літ.: с. 230; 8 п.
876808
  Уваркіна О. Особливості сучасного розвитку української національної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 20-24. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються особливості, обставини та головні напрями розвитку української освіти кінця XX - початку XXI століття. Наголошується, що в сучасному суспільстві нація і держава вважаються цивілізованими і конкурентними на високотехнологічних світових ...
876809
  Ревенко С.О. Особливості сучасного розвитку форм власності та їх поєднання в сфері АПК України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 91-97
876810
  Д”яконова І.І. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності / І.І. Д”яконова, Є.Ю. Мордань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 45-54
876811
  Драгунова Т. Особливості сучасного формування і розвитку наукового потенціалу України в регіональному вимірі / Т. Драгунова, І. Майданік // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Нові видання
876812
  Борисова М. Особливості сучасної зарубіжної освіти: досвід університетів Канади. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 102-109. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
876813
  Мінченко О.В. Особливості сучасної інтерпретації категорії "законність" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 45-48. – ISSN 1563-3349
876814
  Мандибура В. Особливості сучасної трансформації класової структури населення України / В. Мандибура, С. Батажок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-12. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблемні питання соціально-класового структурування населення України, зокрема причини та проблеми, що пов"язані із масштабною маргіналізацією населення України. Розкриваються проблеми вдосконалення методологічних підходів щодо ...
876815
  Смірнов А. Особливості сучасної утопії як соціально-політичного феномену // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-45
876816
  Безуглий С.В. Особливості сучасної християнської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
876817
  Ворона Петро Особливості та механізм формування органів місцевого самоврядування Ізраїлю: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 288-295
876818
  Губський С.І. Особливості та наслідки Української національної революції 1917-1920 рр.: огляд праць англомовної історіографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 278-299
876819
  Фаріон М. Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / М. Фаріон, Т. Вергелес // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 370-374. – ISSN 1993-0259
876820
  Міщенко В. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (е-комерції) в банківському бізнесі : теорія і практика / В. Міщенко, А. Шаповалов, Г. Юрчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 18-27. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
876821
  Козловська О.С. Особливості та перспективи розвитку туризму до Чорнобильської зони // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 86-89 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
876822
  Чубарь О.Г. Особливості та проблеми європейської інтеграції української вищої освіти / О.Г. Чубарь, С.В. Сембер // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 244-250. – (Економіка ; Вип. 31)


  На основі опрацювання наукової літератури, періодичних видань, законодавчої та нормативної бази МОН України, а також власного педагогічного досвіду авторів у статті здійснено узагальнення особливостей і проблем розвитку вищої освіти в країні, зокрема, ...
876823
  Єрмолаєва В.В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 275-280. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
876824
  Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
876825
  Пітюренко Ю.І. Особливості та проблеми розвитку міських поселень - центрів гірничорудної промисловості Донецько- Придніпровського економічного району СРСР / Ю.І. Пітюренко, Л.О. Ганечко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 30-39 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
876826
  Гамбург Л.С. Особливості та проблеми унітаризму України (у зв"язку з політико-правовим статусом Автономної Республіки Крим) / Л.С. Гамбург, П.Г. Назаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 5-12. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
876827
  Садовенко С.М. Особливості та провідні суперечності сучасного культурного процесу в Україні XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 2226-3209
876828
  Третьякова Г. Особливості та процедури страхування життя в Україні // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 11-16
876829
  Святовець Віталій Особливості та специфіка аналізу художнього твору // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С.201-230. – ISBN 966-95452-4-7
876830
  Савчук Н.В. Особливості та суперечності розвитку ринку Інтернет-послуг в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 76-80. – ISBN 966-614-021-7
876831
  Якимчук Б. Особливості тактики затримання іноземців // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 29-32
876832
  Коломієць Н.В. Особливості танського вугу у творчості Лі Бо та Ду Фу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-70. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Досліджується танський п"ятистопний вірш "старого стилю" вугу. Аналізуючи творчість поетів Ду Фу та Лі Бо, автор приходить до висновку, що, хоча танські поети перейняли все найкраще з поезій попередніх епох, але разом із тим створили багато нового, ...
876833
  Марченко Н.В. Особливості творення гібридних топонімів слов"янського походження на півночі Німеччини, які утворені шляхом словоскладання // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 129-133. – ISBN 966-581-373-0
876834
  Коврігіна Л. Особливості творення жіночих образів у романі Зінаїди Тулуб "Людолови" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 8 (78). – С. 46-51
876835
  Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe- Co : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
876836
  Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe-Co : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 139с. – Бібліогр.: л. 122-139
876837
  Додін Є.В. Особливості термінології, яка використувується в організації боротьби з контрабандою та порушенням митних правил // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 5 (71). – С. 6-11
876838
  Гуманренко О.О. Особливості типологічної хпрпктеристики рецензій на наукові твори // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 119-126. – ISSN 1998-6912


  Аналізується типологія рецензій, робиться спроба класифікації наукових рецензій. Значна увага приділяється специфіці наукового резензування. Характеризується різновиди наукових рецензій.
876839
  Коломієць Т.О. Особливості тлумачення адміністративного законодавства в умовах сучасних трансформаційних процесів у вітчизняному правотворенні / Т.О. Коломієць, С П. Лютіков // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 43-49
876840
  Шакун Н.В. Особливості тлумачення історії філософії в контексті синергетичної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
876841
  Подорожна Т.С. Особливості тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 13-17. – (0). – ISSN 2078-9165
876842
  Яковлєв А.А. Особливості тлумачення поняття "майно" Європейським Судом з прав людини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-45. – ISBN 966-614-021-7
876843
  Приходько І. Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
876844
  Шевченко М.І. Особливості традиційної побутової культури українців (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шевченко М.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
876845
  Кожекіна Л.Ю. Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 98-101. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості тлумачення поняття "соціалізація" з точки зору соціології, філософії та соціальної психології. Підкреслюється міждисциплінарність даного поняття. Робиться висновок, що суть соціалізації можна зрозуміти лише за умови, коли ...
876846
  Бестанчук О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-26. – ISSN 1993-0259
876847
  Подра О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-26. – ISSN 1993-0259
876848
  Рясна К.В. Особливості трансформації структури агропромислового комплексу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Економіка ; Вип. 44)


  Досліджуються проблеми кількісної та якісної трансформації структури агропромислового комплексу та вплив цього процесу на суспільну ефективність.
876849
  Сундук А.М. Особливості трансформацій національного господарства в контексті світового розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 36-38
876850
  Лікарчук Д.С. Особливості трансформаційного розвитку України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 150-157
876851
  Козуб І. Особливості трудової дієздатності осіб зі зниженою працездатністю // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 275-280. – ISSN 0132-1331
876852
  Чорний М.Г. Особливості українських заповідників та проблеми підтримання біорізноманіття в заповідних екосистемах // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 1. – С. 2-6. – ISSN 1729-7184
876853
  Лакішик Д.М. Особливості українсько-американських відносин : до аналізу проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 149-153. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано еволюцію, стан і перспективи розвитку двохсторонніх відносин між Україною і США. The article analyses evolution, state and perspectives of bilateral relations development between Ukraine and the USA.
876854
  Подгурська С.С. Особливості українського герботворення періоду Козацької доби. Герб Пилипа Орлика // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 321-327. – ISSN 2226-2180
876855
  Гончаренко Б. Особливості українського позитивізму другої половини ХІХ століття у контексті творчості Івана Нечуя-Левицького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 205-214
876856
  Моргоч О.В. Особливості умов зволоження території Передкарпаття // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 166-168. – ISBN 966-521-109-9
876857
  Вівчар О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення / О.Й. Вівчар, М.Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 371-375. – ISSN 0321-0499


  Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз.
876858
  Бондаренко Н.В. Особливості управління державним сектором економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 21-27. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
876859
  Круглов В.В. Особливості управління державною власністю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
876860
  Живко М.О. Особливості управління захистом інформації в процесі експертно-криміналістичних досліджень : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.О. Живко, Х.З. Босак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 184-190. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
876861
   Особливості управління інноваційним процесом в сучасних умовах / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця, Ю. Кіндзерський // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 74-82.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
876862
  Бондарук Т.Г. Особливості управління місцевими фінансами в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 198-202
876863
   Особливості управління об"єктами державної власності / Н.І. Омельянчик, Т.Г. Нецора, О.Ю. Рудченко, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 197-201
876864
  Райська Т.О. Особливості управління окремими видами оборотних активів // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 219-224
876865
  Білоус С. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
876866
  Бажеріна К.В. Особливості управління торговими марками на українському споживчому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто найважливіші чинники, що визначають специфіку формування й управління торговими марками. Проаналізовано основні групи торгових марок у більшості товарних категорій на українському споживчому ринку.
876867
  Застровський О.А. Особливості усного та письмового перекладу з німецької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 304-308. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-360Х
876868
  Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іваненко В. І.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 141 л. – Бібліогр.: л. 114-141
876869
  Коваленко І.А. Особливості участі обвинуваченого (підсудного) в доказуванні обставин цивільного позову в кримінальній справі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 473-477. – ISSN 1563-3349
876870
  Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 105-107. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливостям участі суду або судді в цивільних процесуальних відносинах, зокрема в справах, де суд або суддя може виступати особою, яка бере участь у справі. Статья посвящена особенностям участия суда в гражданских процессуальных ...
876871
  Гринкевич С.С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 16-23. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні групи ризиків впливу лімітуючих та стимулюючих факторів зі встановленням чутливості складових трудового потенціалу.
876872
  Дзьобань О.П. Особливості філософського осмислення процесуально-функціонального виміру релігії / О.П. Дзьобань, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.60-65
876873
  Цалько Ю.В. Особливості фінансових відносин приватних вищих навчальних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 81-83
876874
  Балануца Олександр Особливості фінансово-економічного регулювання іноземних інвестицій в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 54-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються особливості державної політики залучення іноземних інвестицій в Україні, економічні важелі, які застосовуються в реальному управлінні.
876875
  Деревчук О. Особливості фінансово-правового статусу Міністерства внутрішніх справ України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 58-61.
876876
  Євтушевський В.А. Особливості фінансового посередництва в корпоративному секторі України / В.А. Євтушевський, О.В. Євтушевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються особливості фінансового посередництва в сучасному корпоративному секторі України. Розкривається роль інвестиційних компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та специфіка їх функціонування в сучасній економіці. Peculiarities of ...
876877
  Макаренко Є. Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості проведення фінансової політики в Україні, досліджено галузі пріоритетного бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту в механізмі реалізації фінансової політики ...
876878
  Правдюк О.Л. Особливості фінансової політики для аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 84-88
876879
  Пілецька С.Т. Особливості фінансування економічного розвитку промислових підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 22-29
876880
  Третяк Д Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-55
876881
  Норд Г.Л. Особливості фінансування та казначейського обслуговування бюджетних установ на прикладі ВНЗ / Г.Л. Норд, Н.О. Руденко // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 62-67. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
876882
  Колодко С.А. Особливості фонетичних запозичень у китайській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-10. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Розглядаються причини обмеженості фонетичних запозичень у китайській мові.
876883
  Матвіяс І.Г. Особливості фонетичної системи в західноукраїнському варіанті літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-21. – ISSN 0027-2833
876884
  Дударець В.М. Особливості формування архітектури і дизайну Японії XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 248-255. – ISSN 2225-7586
876885
  Гевель В.В. Особливості формування банківських ризиків на ринку регіональних активів в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-14. – Бібліогр.: 4 назви
876886
  Комарова О.А. Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 57-60. – ISSN 1728-6220
876887
  Ромась М.І. Особливості формування гідрохімічного балансу водоймищ-охолоджувачів АЕС різного типу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 54-60 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
876888
  Бойко І. Особливості формування джерел права у Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 215. – ISSN 0132-1331
876889
  Воронецька І. Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 23-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
876890
  Бережна І.В. Особливості формування еколого-економічної концепції розвитку регіональної суспільної системи / І.В. Бережна, Н.В. Мельникова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 180-184
876891
  Биркович Т.І. Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 9 назв
876892
  Яцишин Н. Особливості формування звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 12. – С. 3-11
876893
  Ганудельова Н.Г. Особливості формування звукоідеалу в Закарпатській інструментальній культурі пастушої традиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 124-131. – ISSN 2226-2180
876894
  Макаренко Н. Особливості формування і вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 190-200. – ISBN 978-966-02-5496-1
876895
  Чернюк Л.Г. Особливості формування і розвитку промислово-територіальних комплексів на території Вінницької області : територіально-виробничі комплекси / Л.Г. Чернюк, Л.К. Легкодух // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 106-112
876896
  Галько О.Ю. Особливості формування ідентичності та життєво важливих стратегій в українців східної діаспори (на прикладі Росії, Вірменії та Казахстану) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 432-450
876897
  Рак Р. Особливості формування інвестиційних ресурсів в межах промислово-фінансової групи / Р. Рак, Ю. Нетесаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджено особливості формування джерел інвестиційних ресурсів та планування інвестиційних проектів промислово-фінансовими групами. This article deals the particularity of the shaping the sources investment resource and planning ...
876898
  Кириленко В.І. Особливості формування інвестиційних ресурсів перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 36-38. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розкрито особливості процесу формування інвестиційних ресурсів як складової системи економічної безпеки трансформаційної економіки.
876899
  Єрмілов С.Ф. Особливості формування інституту державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 92-95. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
876900
  Вишняков В.М. Особливості формування інтеграційної стратегії України в епоху глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
876901
  Ганущак-Єфіменко Особливості формування інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко, І.В. Коберник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 154-160. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
876902
  Биркович Т.І. Особливості формування кадрового резерву дипломатичної служби України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 65-69. – Бібліогр.: 9 назв
876903
  Полюк І.С. Особливості формування компетенції у читанні іноземною мовою у студентів немовних факультетів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 188-191. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
876904
  Озем Г. Особливості формування конфесійної структури Гродненської області Республіки Білорусь / Г. Озем, А. Шавель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-60. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості формування конфесійної структури Гродненської області. Розглянуто територіальну організацію релігійного простору області, виявлено основні закономірності у поширенні релігійних громад в регіоні. The features of ...
876905
  Прудніков А.О. Особливості формування кредитної політики кредитними спілками України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 88-92
876906
  Кот Л.Л. Особливості формування кредитної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-26. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто особливості формування кредитної системи, основні етапи розвитку банківської системи України.
876907
  Звєряков М. Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес - середовища / М. Звєряков, А. Ковальов, Т. Кублікова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С.23-33. – ISSN 1682-2366
876908
  Коваленко Т. Особливості формування механізму матеріального стимулювання трудової діяльності персоналу в системі загального управління якістю // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 213-218. – ISSN 1993-0259
876909
  Легкоступ І.І. Особливості формування місцевих бюджетів України та шляхи зміцнення їх доходної бази // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 165-170
876910
  Троценко В. Особливості формування місцевих органів влади на Волині наприкінці XX - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 45-48
876911
  Ярошевич Н.Б. Особливості формування надходжень Пенсійного Фонду України в контексті проблем солідарної пенсійної системи / Н.Б. Ярошевич, І.В. Макалюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 322-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
876912
  Мельничук Н.Б. Особливості формування образу політичного лідера в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 140-143


  Мета статті - дослідити особливості форимування образу політичного лідера в масовій свідомості в умовах функціонування політичної сфери сучасного суспільства із врахуванням макросоціальних факторів впливу на політичну свідомість громадянина.
876913
  Дзьоба О.Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 129-134
876914
  Сопілко Ірина Особливості формування основних понять і категорій інформаційного права щодо отримання органами державної влади інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 76-79
876915
  Будз М.Д. Особливості формування паводків в умовах глобального потепління та антропогенного навантаження // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 48-53. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
876916
  Натрошвілі Р.Н. Особливості формування перехідної економіки в Грузії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто проблеми формування перехідної економіки Грузії в умовах глобальної трансформації, проаналізовано деякі проблеми структурної перебудови економічного розвитку, шляхи та перспективи подолання кризових явищ. Особливу увагу приділено розробці ...
876917
  Дідур К.М. Особливості формування персоналу аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 82-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
876918
  Мандрик Б.М. Особливості формування підземних вод під впливом техногенного фактора на промислових територіях : гідрогеологія та інженерна геологія / Б.М. Мандрик, В.І. Мокієнко, А.М. Мандрик // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 78-81. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 15)


  Методами математичного моделювання вивчено гідродинамічні умови промплощадки Нікопольського заводу феросплавів та навколишніх територій. Визначені величини техногенного інфільтраційного живлення підземних вод диференційовано по площі залежно від ...
876919
  Руденко Л.С. Особливості формування попиту на страхові послуги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджуються питання формування попиту на страхові послуги.
876920
  Васильєва М.О. Особливості формування професійної рефлексії майбутніх соціальних працівників у класичному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 161-164
876921
  Булатевич Н. Особливості формування сенсорного досвіду в пренатальний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячення дослідженню особливостей набуття сенсорного досвіду в пренатальний період розвитку людини. Аналізуються механізми виникнення та функціонування слухових, смакових, шкірних та інших відчуттів до народження. Робляться припущення щодо ...
876922
  Тишковець О.К. Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 179 - 190. – ISBN 978-966-529-203-6
876923
  Слівчук С.В. Особливості формування системи екологічної освіти та виховання в закладах освіти сільської місцевості // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-41
876924
  Іванова З.О. Особливості формування системи контролінгу на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
876925
  Момотюк Л.Є. Особливості формування соціальних гарантій у ринковій економіці : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 84-89. – Бібліогр.: 2 назви
876926
  Шинкаренко Є О. Особливості формування соціально­статусної моделі електоральної поведінки людей за умов перехідного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 138-140. – ISSN 2077-1800
876927
  Коротун Л.К. Особливості формування структури льонопереробного комплексу Ровенської області УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 99-107 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви
876928
  Кахович О.О. Особливості формування структурно-інвестиційної політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 178-180
876929
  Мхитарян Н.І. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 177-182
876930
  Лазько О.М. Особливості формування сучасної теорії доказування у цивільному процесуальному праві України: історико-правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 1( 63). – С. 53-58.
876931
  Дорош Й. Особливості формування та встановлення обмежень (обтяжень) у використанні земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 9. – С. 39-43
876932
  Грищенко Л.Л. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії промислових підприємств / Л.Л. Грищенко, А.В. Височина // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 16-22
876933
  Головкова Л.С. Особливості формування та розвитку корпоративних структур в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 60-68. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
876934
  Пилипенко Б. Особливості формування та розвитку ринку венчурного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сучасні підходи до визначення сутності ринку венчурного капіталу та венчурного фінансування, охарактеризовано його особливості та специфічні риси, обгрунтовано необхідність формування інфраструктури ринку венчурного капіталу на ...
876935
  Баліцька В.В. Особливості формування та руху ПДВ державному бюджеті та господарському обороті підприємств / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
876936
  Голубка С.М. Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини (середина XVII - перша половина XVIII ст.) // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С.148-155
876937
  Горбатюк С. Особливості формування та шляхи вдосконалення механізмів державного регулювання соціальної роботи в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 238-247
876938
  Кицюк І.В. Особливості формування транскордонних ринків в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-132. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
876939
  Ємець О. Особливості формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати мінералогічних досліджень Новокостянтинівського родовища урану. Послідовність процесів, які відображені закономірною зміною (заміщенням) мінеральних парагенезисів з часом, відповідає трьом типам метасоматичних змін, а саме (від ...
876940
  Алаторських М.Ю. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 135-139
876941
  Малащук Ю.С. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 60-65
876942
  Берьозкіна Н. Особливості формування фондів наукових бібліотек (на прикладі ЦНБ НАН Білорусі) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 308-312. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
876943
  Осадча Н.М. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000р. / Н.М. Осадча, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 379-388 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
876944
  Григор"єва О. Особливості фотолюмінесценції водоростей відділів Chlorophyta та Xanthophyta / О. Григор"єва, О. Даценко, М. Березовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-23. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються результати дослідження фотолюмінесценції грунтових водоростей відділів Chlorophyta та Xanthophyta. Проводиться порівняльний аналіз основних спектральних характеристик водоростей. Розглядається спроба їх використання для ...
876945
  Науменко І.Е. Особливості французько-українського перекладу термінологічних одиниць у галузі килимарства, ткацтва та вишивки // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-199. – (Бібліотека Інституту філології)
876946
  Портнов А.В. Особливості французької моделі конституційної юстиції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 8-11


  В статті здійснено комплексний аналіз французької моделі конституційної юстиції. Встановлені переваги і недоліки цієї моделі.
876947
  Чернова Г.В. Особливості функціонально-компонентної структури територіально-рекреаційного комплексу Вінницької області в умовах ринкової економіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 141-150
876948
  Аріон О.В. Особливості функціонально-планувальної організації приморських рекреаційних районів / О.В. Аріон, К.В. Федорова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 98-106. – Бібліогр.: 4 назви
876949
  Мохначук С.С. Особливості функціонального аналізу географічних систем / С.С. Мохначук, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 19-26
876950
  Гладкова Г.П. Особливості функціонування абстрактних іменників із суфіксом - ness у тексті роману Джейн Остін "Pride and prejudece" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 180-186
876951
  Карчева Г.Т. Особливості функціонування банківської системи України в посткризовий період // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 58-64
876952
  Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 10-16
876953
  Могилко Л.В. Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 201-207 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
876954
  Ульянова К. Особливості функціонування газетних заголовків періодичної преси Луганщини 20–30-х рр. ХХ ст. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 97-102
876955
  Салтовська Н.В. Особливості функціонування загадки в процесі її історичного розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Досліджується історичний розвиток загадок як форми усної народної творчості, розглядається питання її функцій у житті суспільства.
876956
  Породко Ю.М. Особливості функціонування інвестиційних фондів та економічний зміст їх діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 92-97
876957
  Бондаренко В.В. Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 25-32.
876958
  Осадча Ю.Б. Особливості функціонування й сутнісні характеристики арабської медичної термінології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 361-368. – Бібліогр.: Літ. : с. 368; 14 + 2 + 3 поз.
876959
  Антощишина Н.І. Особливості функціонування малобюджетних авіакомпаній в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 53-57. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
876960
  Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма "Воскресіння" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 249-257. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
876961
  Голяк Л.В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів Республіки Польща та Російської Федерації: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 151-155. – ISSN 1563-3349
876962
  Мариненко П.І. Особливості функціонування неологізмів іспанської мови в науково-популярних текстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 183-189. – ISBN 966-581-476-1
876963
  Лабенко О.А. Особливості функціонування омофонів у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 186-190.
876964
  Кравченко Т.А. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в Україні як інституту публічної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 49-53. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
876965
  Вронська О.М. Особливості функціонування особового інфінітиву в давній та сучасній португальській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-74. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто питання походження, природи та функціонування форм особового інфінітиву в давній португальській, давній галісійський та в сучасній португальській мовах.
876966
  Антонова М.Ю. Особливості функціонування перелічення в економічному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – ISBN 978-966-171-165-4
876967
  Кельдер Т.Л. Особливості функціонування ринку послуг у Китаї в контексті співпраці з Україною / Т.Л. Кельдер, Ю.О. Шевченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 18-23. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
876968
  Осіпчук С.Г. Особливості функціонування системи забезпечення економічної безпеки в Україні на сучасному етапі державотворення = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 98-100. – Бібліогр.: 9 назв
876969
   Особливості функціонування системи захисту населення від надзвичайних ситуацій у 2005 році // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-12 : фото, табл., рис.
876970
  Януль І. Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до нового законодавства в Україні, досліджено порядок формування та використання активів Накопичульного пенсійного фонду. Изучены особенности ...
876971
  Рябоштан Є.В. Особливості функціонування системи СЗПБ ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 177-181
876972
  Ляшина А.Г. Особливості функціонування системи суфіксації в сучасній англійській мові / А.Г. Ляшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-119. – ISBN 978-966-2075-27-4
876973
  Рубіш М.А. Особливості функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та проблеми їх розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 171-173. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
876974
  Ткаченко Є. Особливості функціонування топонімічних поетонімів у поемі Т.Г. Шевчнка "Гайдамаки" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 20-26. – ISSN 1728-9572


  У статті розглядаються деякі питання функціонування топонімічних поетонімів на матеріалі поеми видатного українського поета Т.Г. Шевченка
876975
  Сич Є. Особливості функціонування транспортної системи прикордонного регіону / Є. Сич, О. Мініна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
876976
  Розинка О. Особливості функціонування фіктивного капіталу на сучасному етапі розвитку корпоративного сетору України : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-79 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
876977
  Ткачик Ф.П. Особливості функціонування фінансового сектора Київської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103
876978
  Коновець С.П. Особливості функціонування фразеологізмів у мові іспанської газети "EL Pais" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-45. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Аналізуються функції фразеологізмів у жанрових варіантах газетної публіцистики. Окрему увагу приділено прагматично-стилістичним властивостям ФО в текстах газети "EL Pais", а також явищам фразеологічної синонімії та антонімії.
876979
  Швець О.Ю. Особливості хаотичної динаміки однієї маятникової системи при неідеальному збудженні / О.Ю. Швець, В.А. Печерний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджується динамічна система, утворена сферичним маятником, коливання якого збуджуються електродвигуном обмеженої потужності. Для даної системи побудована карта динамічних режимів. Встановлені основні сценарії переходу від регулярних режимів ...
876980
  Некрашевич А.В. Особливості характеру семантичних кореляцій у поезії Війона // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 151-155. – ISBN 966-581-373-0
876981
  Аксьом С.Д. Особливості хімічного складу природних вод районів розвитку сульфатного карсту західних областей України / С.Д. Аксьом, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 60-63 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
876982
  Киналь О.В. Особливості ходу опадів упродовж теплого періоду в Чернівцях (2000-2010) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 172-182
876983
  Омельченко О.В. Особливості хронотопу в новелістиці Марселя Єме // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  На основі трьох новел відомого французького письменника проведено аналіз різних концепцій часу й особливостей побудови хронотопу.
876984
  Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
876985
  Чирва Ю. Особливості художнтого часопростору в романі Трумена Капоте "З холодним серцем" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 286-291. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
876986
  Осьмак Н. Особливості художньої трансформації образу пісні в поезії Олександра Олеся та Грицька Чупринки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
876987
  Опадчий І.М. Особливості цесії в міжнародному приватному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 145-150
876988
  Климовська І. Особливості цивільно-правової відповідальності комерційного представника // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 52-57.
876989
  Оверковська Т. Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 68-71.
876990
  Гетманцев О.В. Особливості цивільного судочинства на території України в період дії Литовських статутів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 22-26. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Науковий аналіз історії виникнення і розвитку цивільних процесуальних норм, які регулювали порядок судового провадження для розв"язання життєвих конфліктів на ранніх етапах становлення української державності.
876991
  Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб"єктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 217-234. – ISSN 0132-1331
876992
  Глотов В.М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції "Академік Вернадський" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25 : табл., мал. – Бібліогр.: 8 назв
876993
  Дегтярев А.В. Особливості ціноутворення на продукцію і послуги ракетно-космічної галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 194-197. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто особливості ціноутворення на продукцію і послуги ракетно-космічного комплексу, визначено основні напрями підвищення конкурентноздатності науково-технічної продукції на зовнішніх ринках.
876994
  Штефанич Д.А. Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг / Д.А. Штефанич, С.Б. Семенюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 29-33. – ISSN 1729-360Х
876995
  Чернеженко О.М. Особливості швейцарского федералізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 115-123
876996
  Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в дяльності органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 3-6
876997
  Малахова Ю. Особливості японських топонімів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено японські топоніми, що були запозичені в російську та українську мови. Також розглянуто проблему класифікації топонімів. В статье исследованы японские топонимы, которые были заимствованы в русский и украинский языки. Также ...
876998
  Нарумі Хіросі Особливості японської моди // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 40-44. – ISSN 0130-6936
876999
  Комарницька Т.К. Особливості японської юридичної термінології (на прикладі перекладів творів М.В. Гоголя японською мовою) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 117-122
877000
  Овчаранко Н.Л. Особливості, стан, тенденції світового ринку реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 114. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Проаналізовано сучасні тенденції розвитку та впливу рекламних заходів на процес збуту товарів на світовому ринку.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,