Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
876001
  Федака Д. "... мушу зберегти своє коріння, пам"ять і обличчя...". До 75-річчя від дня народження Степана Гостиняка // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 10-14. – ISSN 0419-8131
876002
  Даниленко С.І. "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам / С.І. Даниленко, М.І. Соботюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 245-248. – ISSN 2076-1554
876003
   "Мураново", музей-усадьба им.Ф.И.Тютчева. – М. : Московский рабочий, 1963. – 68 с.
876004
  Конашевич С. "Мурашник" на березі Керченської протоки; античне місто Мірмекій // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 6
876005
  Смолій Я. "Мусимо взяти під контроль інфляцію, інакше жоден стратегічний інвестор сюди не прийде" / вів бесіду Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Наше спілкування з Головою Національного банку України Яковом Смолієм відбулося в кулуарах конференції "Взаємодія фіскальної та монетарної політики", організованої НБУ спільно з Національним банком Польщі. І хоча головна тема нашої розмови якраз і ...
876006
  Гошуляк І. "Мусимо йти, бо спинити походу не можна" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 87/88). – С. 20


  Історичне значення та уроки української революції 1917 - 1921 років.
876007
  Гошуляк І. "Мусимо йти, бо спинити походу не можна" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 20


  Історичне значення та уроки української революції 1917 - 1921 років.
876008
  Гошуляк І. "Мусимо йти, бо спинити походу не можна" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 20


  Історичне значення та уроки української революції 1917 - 1921 років.
876009
  Гуменюк О. "Мусить скінчитися роздор!" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 1 вересня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  150-річчя від дня народження головнокомандувача Української Галицької армії Мирона Тарнавського.
876010
  Завьялова Е.Е. "Мусорная парадигма" в "Мертвых душах" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С 16-25. – ISSN 0130-9730
876011
  Уразманова Р.К. "Мусульманские" обряды в быту татар // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 13-26. – ISSN 0869-5415
876012
  Котюкова Т.В. "Мусульманский вопрос" в Туркестане в начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 97-112. – ISSN 0042-8779
876013
  Ионова А.И. "Мусульманский национализм" в современной Индонезии. / А.И. Ионова. – М., 1972. – 283с.
876014
  Бочковская А.В. "Мусульманский след" в современном индийском Панджабе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 45-58. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
876015
  Ващенко В.В. "Мутація імені": деякі аспекти життя Д.І. Яворницького з перспектив психобіографічної та соціологічної парадигм // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 32-44
876016
  Майовець А. "Муха-цокотуха тараканище" (за казкою К. Чуковського) у творчій інтерпретації Юрія Чаришнікова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1223-1226. – ISSN 1028-5091
876017
  Золя Е. "Мушлі пана Шабра" : новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 72-96. – ISSN 0320-8370
876018
  Дем"яненко С. "Мушу випити келих до краю ..." (Вивчаємо життя і творчість Євгена Маланюка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 27-32. – ISSN 0130-5263
876019
  Дем"яненко С. "Мушу випити келих до краю... " // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 14-24. – ISSN 0130-5263


  Автор з"ясовує причини другої хвилі еміграції українців, щоб поглибити знання студентів про поняття "література української діаспори", "празька школа"; знайомить із життєвим шляхом і творчим доробком видатного поета-емігранта, борця і патріота Євгена ...
876020
  Хруцкий Э.А. "МЧК сообщает..." / Э.А. Хруцкий. – Москва, 1988. – 98с.
876021
   [Мурашині ГеннадіюОлександровичу - 85] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 244-245. – ISSN 1993-0909


  Юридична громадськість сердечно вітає з 85-річним ювілеєм вченого України в галузі конституційного права та проблем організації і діяльності правоохоронних органів, суду і прокуратури, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, ...
876022
  Филиппов В. “Мурзилки” - под запрет. Перечень журналов ВАК переформируют / подготовила материал Н.Шаталова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 5


  В ближайших планах - представление новой методики оценки качества деятельности диссоветов, обновление составов экспертных советов ВАК и выбор их председателей, ввод в действие новых критериев к так называемому перечню журналов ВАК, проведение ...
876023
  Пришляк О.О. М-функцiї на неорiєнтованих поверхнях / О.О. Пришляк, К.О. Пришляк, Лукова-Чуйко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 176-185. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Дослiджуються топологiчнi властивостi простих m-функцiй на компактних неорiєнтованих двовимiрних многовидах з краєм. Описано всi неорiєнтованi атоми. Показано, що подвiйний граф Рiба, у якого ребра розфарбованi в два кольори, є їх повним топологiчним ...
876024
  Горошкова Р.Р. Музыкальные аспекты стиля "Рождественской песни в прозе" Ч. Диккенса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 42-46. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
876025
  Левашева Г.Я. Музыкальные вечера. / Г.Я. Левашева. – Л., 1963. – 156с.
876026
  Цуккерман В.С. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В.С. Цуккерман. – Москва : Музыка, 1964. – 160 с.
876027
  Очаковская О.О. Музыкальные издания : Для общеобразовательной школы: Библиография / О.О. Очаковская. – Москва : Советский композитор
Вып. 3 : Пособие для муз. работников дет. садов, учителей пения, дирежеров детских и юношеских хоров, пионервожатых, родителей, любителей музыки. – 1976. – 167с.
876028
  Очаковская О.О. Музыкальные издания для общеобразовательной школы / О.О. Очаковская. – М.
2. – 1972. – 247с.
876029
  Очаковская Ольга Осиповна Музыкальные издания для общеобразовательной школы : Библиография: Пособие для муз. работников дет. садов, учителей пения, дирежеров дет. и юнош. хоров, пионервожатых. любителей музыки / Очаковская Ольга Осиповна. – Москва : Советский композитор
Вып. 4. – 1980. – 109с.
876030
  Илешин Б.И. Музыкальные тропинки отчего края / Б.И. Илешин. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
876031
   Музыкальные фестивали. Топ-7 лучших музыкальных фестивалей Европы, которые вы все еще можете посетить в 2018 году // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 12-17 : фото
876032
   Музыкальный альманах / ред. Г. Ангерт, Е. Шор. – Москва : Изд. "Бетховенской студии", 1901. – 197 с.


  Польгейм Мария Анна
876033
   Музыкальный календарь. – М., 1964. – 327с.
876034
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 315с.
876035
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 296с.
876036
   Музыкальный календарь на 1959. – М., 1958. – с.
876037
   Музыкальный календарь на 1961. – Москва : Музгиз, 1960. – 220 с.
876038
   Музыкальный календарь на 1966. – Москва : Музыка, 1965. – 358 с.
876039
   Музыкальный календарь школьника. – Калинин, 1964. – 108с.
876040
   Музыкальный календарь школьника. – М., 1965. – 108с.
876041
   Музыкальный Ленинград. – Л., 1958. – 528с.
876042
   Музыкальный магазин. – М., 1976. – 47с.
876043
   Музыкальный мир Георгия Свиридова. – Москва : Советский композитор, 1990. – 224 с.
876044
  Капишников Н.А. Музыкальный момент / Н.А. Капишников. – М., 1991. – 176с.
876045
  Островский А.Л. Музыкальный словарь. / А.Л. Островский. – Л.-М., 1949. – 214с.
876046
   Музыкальный современник. – М., 1973. – 344с.
876047
   Музыкальный современник. – М.
вып. 3. – 1979. – 306с.
876048
  Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр / М.Н. Лобанова. – Москва, 1990. – 221с.
876049
   Музыкальный театр. – Москва, 1990. – 285 с.
876050
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 108с.
876051
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 98с.
876052
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 104с.
876053
   Музыкальный театр казахского народа. – Алма-Ата, 1961. – 139с.
876054
   Музыкальный театр: драма. – М., 1983. – 173с.
876055
  Крупинин И.Т. Музыкальный центр "Мелодия-106-стерео" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1984. – 63 с.
876056
   Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671с.
876057
  Ионов А.В. Музыкальный ящик. / А.В. Ионов. – Сталино, 1952. – 112с.
876058
  Капустин В Ю. Музыкант-исполнитель и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1985. – 160с.
876059
  Шевченко Т.Г. Музыкант / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 71с.
876060
   Музыкант и его встречи в искусстве,. – М., 1978. – 64с.
876061
  Капустин В Ю. Музыкант и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1976. – 40с.
876062
  Черный О.Е. Музыканты / О.Е. Черный. – Л, 1948. – 533с.
876063
   Музыканты Великой Отечественной. – Воронеж, 1980. – 159с.
876064
   Музыканты одного оркестра. – М., 1987. – 46с.
876065
  Муха А.И. Музыканты смеются / А.И. Муха. – 2-е изд,. доп. – К., 1969. – 304с.
876066
  Муха А.В. Музыканты смеются / А.В. Муха. – Киев : Музична Україна, 1970. – 303с.
876067
  Яковлев Музыканты соревнуются / Яковлев, В. Лев. – М, 1975. – 333с.
876068
  Нагибин Ю.М. Музыканты. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1986. – 301с.
876069
   Музыковедение и музыкальная критика в республиках Закавказья. – М., 1956. – 515с.
876070
   Музыковедческая подготовка школьного учителя. – М., 1984. – 114с.
876071
   Музыкознание. – Л., 1928. – 168с.
876072
  Созина С.А. Муиски / С.А. Созина. – М, 1969. – 201с.
876073
  Якубов А. Мукаддас : повесть / Адыл Якубов; пер. с узб. Н.Ивашева. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 85 с.
876074
  Алимджан Х. Муканна : ист. драма в 4-х д., 8-ми карт. / Хамид Алимджан ; пер. с узб. В. Державина ; предисл. К. Яшена. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 150 с.
876075
   Мукаржовський (Mukarovsky) Ян // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828-829. – ISBN 966-316-069-1
876076
  Бурма Д.І. Мукачеве : Путівник / Д.І. Бурма, О.М. Горшков. – Ужгород : Карпати, 1967. – 167с.
876077
  Герасименко Арсеній Мукачеве. Секрети замку Паланок / Герасименко Арсеній, Грабовчак Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 112-118 : фото
876078
  Панькевич И. Мукачевские пергаминные отрывки. : Из наследия проф. Д-ра А. Колессы / И. Панькевич. – Прага. – [11] с.
876079
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1977. – 64с.
876080
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1982. – 55с.
876081
  Кічера В. Мукачевський ігумен Анатолій Кралицький (1834-1894) як історик ЧСВВ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-7379-92-11
876082
  Майороші М.А. Мукачівська єпархія та Галицька митрополія: інституційні та особистісні взаємини між греко-католицькими провінціями та їхнім кліром (1919-1991) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Майороші Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
876083
  Мороз В.Р. Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях Острозьких і Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 10-21. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
876084
  Сова П.П. Мукачівський замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
876085
   Мукашева Роза, Голуб Юрка, Герасимов Петр, Турбал Нина, Карим-Заде Джамолиддин. – М., 1989. – 320с.
876086
  Тамбовский А.М. Мукден (Шеньян) / А.М. Тамбовский. – Москва, 1954. – 56с.
876087
  Бадмаев А. Мукебэн : роман / Алексей Бадмаев ; пер. с калм. О.Мирошниченко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 318 с.
876088
  Беба Ю. Муки "абітури". Єдиним удосконаленням цьогорічної кампанії стала система "Електронний вступ", утім випускники і далі годинами стоять у чергах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 99). – С. 7


  Лідерами рейтингу за підрахунками МОН України, стали КНУ імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет "КПІ" та Національний авіаційний університет. Відповідальний секретар приймальної комісії В. Крижанівський розповів, як здійснюється ...
876089
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
876090
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
876091
  Буковецька В. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 17-13. – ISSN 1992-9277
876092
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльнсті та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
876093
  Гордієнко Є. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо удосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
876094
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – Москва : Книга, 1972. – 157 с. : ил.
876095
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книга, 1981. – 111 с.
876096
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1971. – 759с.
876097
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Кишинев, 1975. – 959с.
876098
  Стоун И. Муки и радости : Роман о Микеланджело / И. Стоун ; пер. с англ.Н.Банникова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 767 с.
876099
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1985. – 766с.
876100
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
1. – 1990. – 378с.
876101
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
2. – 1990. – 414с.
876102
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
1. – 1997. – 512с.
876103
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
2. – 1997. – 544с.
876104
  Мирзоев Г. Муки любви : повести / Гаффар Мирзоев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 268 с.
876105
  Гудмэн Джо Муки обольщения / Гудмэн Джо. – Москва : АСТ, 1997. – 544 с. – ISBN 5-15-000385-7
876106
  Флорин С. Муки переводческие : практика перевода / Сидер Флорин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 184 с.
876107
  Яковлев А.Н. Муки прочтения бытия / А.Н. Яковлев. – М., 1991. – 364с.
876108
  Стоун И. Муки радости : Роман / И. Стоун. – Москва : Правда, 1991. – 768с.
876109
  Фарман Г.Т. Муки рождения / Г.Т. Фарман. – Москва, 1981. – 223 с.
876110
  Горнфельд А.Г. Муки слова : [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Светоч ; Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – 47 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией С.А. Венгерова, № 15 : Серия "История и теория литературы" ; № 2)
876111
  Горнфельд А.Г. Муки слова : статьи о художественном слове ; [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 224 с.
876112
  Шамыев К. Муки совести / К. Шамыев. – Москва, 1984. – 224 с.
876113
  Белов Л.Г. Муки Тамталова : комич. роман / Л.Г. Белов. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 199 с. : ил.
876114
  Мухаммед Ю.М. Мукима-ханская история / Ю.М. Мухаммед. – Ташкент, 1956. – 304с.
876115
  Абдулла С. Мукими : пьеса в 4 актах, 7 карт. / Сабир Абдулла; пер. с узбек. Э. Миндлина]. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 96 с.
876116
  Абдулла С. Мукими : роман / Сабир Абдулла; пер. с узб. С. Паластрова ; худож. А. Мамеджанов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1988. – 382, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Б-ка узб. сов. прозы)
876117
   Муковісцидоз // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 5 (211). – С. 4-10. – ISSN 1997-9894
876118
   Муковський Іван Тимофійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
876119
  Воронюк Л. Мукомел : проза : оповідання // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 213-220. – ISSN 0869-3595
876120
  Сидоренко Н. Мукомела Олександр Гнатович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 196-200. – ISBN 978-966-2726-03-9
876121
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85-86
876122
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 69. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
876123
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 165-166 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
876124
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 178-174. – ISBN 978-966-439-961-3
876125
   Мукомель Ізраїль Феліксович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 94-95. – ISBN 966-95774-3-5
876126
   Мукомель Ізраїль Феліксович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-966-439-754-1
876127
  Михайлов С. Мукоморье : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 119-125. – ISSN 0130-7673
876128
  Павлюк И.М. Мукополисахариды рубца крупного рогатого скота. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлюк И.М.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
876129
  Кольчинская Т.А. Мукополисахариды щитовидной железы при изменении тиреоидной функции : Автореф... канд. биол.наук: / Кольчинская Т.А.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 24л.
876130
  Маслова О.А. Муктэйский горизонт ордовика Сибирской платформы: палеонтологическое обоснование, распространение, корреляция разрезов / О.А. Маслова, А.Г. Ядренкина, А.В. Каныгин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1247-1262 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1261-1262. – ISSN 0016-7886
876131
  Пайен Мул без узды / Пайен, из Мезьера. – Москва-Ленинград, 1934. – 95 с.
876132
  Азеведо А. Мулат / А. Азеведо ; пер. с португ. Е. Голубевой ; предисл. И. Тертерян ; ил. А. Зефиров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 299 с. : ил.
876133
  Гамзатов Р. Мулатка : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева и Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 135 с.
876134
   Муленко Сергій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
876135
  Рищенко О.С. Мулітокорундові вогнетриви на основі системи CaO - FeO - Al2O3 - SiO2 для позапічної обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рищенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
876136
  Тупикова Ю.Е. Мулк Радж Ананд / Ю.Е. Тупикова. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
876137
  Калинникова Е.Я. Мулк Радж Ананд / Е.Я. Калинникова. – М, 1986. – 197с.
876138
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов : героическая драма в 4-х д. / Наки Исанбет ; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1950. – 88 с.
876139
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов : героическая драма в 5-ти д. / Н. Исанбет; Наки Исанбе т; пер. с татар. Я.Апушкина. – Москва : Искусство, 1957. – 110 с.
876140
   Мулланур Вахитов: Жизнь и деятельность плам. революционера-ленинца. – Казань, 1985. – 269с.
876141
  Шатенштейн Л.С. Мултанское дело / Л.С. Шатенштейн. – Ижевск, 1960. – 72с.
876142
  Вербовий О.В. Мултих Георгій Минович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 257. – ISBN 96966-8060-04-0
876143
  Янковська О. Мултих Георгій Минович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 154. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
876144
  Могильний Л.П. Мултих Георгій Минович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 65 : фото
876145
   Мултих Георгій Минович (1918-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 321. – ISBN 978-966-439-754-1
876146
  Франко І.Я. Муляр : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 8с.
876147
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час. – 23с. – (Б-ка "Хата-читальня")
876148
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1927. – 20с. – (Б-ка "Хата-читальня")
876149
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / Ів. Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 20 с.
876150
  Карінті Ф. Муляри / Ф. Карінті. – К, 1955. – 268с.
876151
  Колесник Н.А. Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям / Н.А. Колесник, Г.И. Козловский, А.С. Мухина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 191-200 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
876152
   Мульк Радж Ананд : био-библиографический указатель. – Москва : [б. и.], 1953. – 24 с., 1 протр. – (Писатели зарубежных стран)
876153
  Ошис В.В. Мультатули / В.В. Ошис. – М, 1971. – 40с.
876154
   Мультатули и его произведения : критико-биографический очерк, сост. М. Г. К. под ред. и с предисл. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера, 1903. – 80 с. – 3-е беспл. прил. к № 1 "Вестника знания" 1903 г. – (Читальня "Вестника знания")


  Нидерландский пис.: Эдуард Доувес Деккер (нидерл. Eduard Douwes Dekker (1820-1887) - Мультатули псевд. Авт. предисл., ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
876155
  Лисак Н.В. Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лисак Н.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
876156
  Крищук А.Ф. Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крищук Андрій Федорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
876157
  Коваленко О.Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
876158
  Діденко Д.Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного моделювання OPENGPSS : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Діденко Д.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
876159
  Лабжинський В.А. Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу) : автореф. дис. ... кант. техн. наук : 05.13.06 / Лабжинський В.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
876160
  Яловець А.Л. Мультиагентне моделювання переслідування на площині : від теорії до програмної реалізації / А.Л. Яловець ; НАН України, Ін-т програм. систем. – Київ : Наукова думка, 2019. – 164, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-161. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1693-4
876161
  Примостка А.О. Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 274-280. – ISSN 2222-4459
876162
  Омельяненко О.А. Мультиагентний підхід до розробки інтелектуальних систем управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
876163
  Красовська К.К. Мультиагентний підхід при дослідженні загроз інформаційної безпеки та оцінці очікуваних збитків банку : дис. ... д-ра філософії : 124 / Красовська Катерина Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 161 арк. – Додатки: арк. 156-161. – Бібліогр.: арк. 136-155
876164
  Парасюк І.М. Мультиагентні системи на основі нечітких моделей: архітектура, координація та трансформації / І.М. Парасюк, С.В. Єршов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 179-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нечіткі архітектурні моделі мультиагентных систем для розподіленого середовища, що мають властивості реактивності і мотивованості Запропоновані засоби опису поведінки нечітких агентів на основі трансформацій нечітких графів, способи їх ...
876165
  Мыснык Б.В. Мультиагентные технологии анализа и оптимизации функционирования предприятий отрасли / Б.В. Мыснык, В.Е. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1028-9763


  Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запропоновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, ...
876166
   Мультибіосенсорна система на основі рН-чутливих польових транзисторів для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини / О.О. Солдаткін, С.В. Марченко, О.Л. Кукла, О.С. Павлюченко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 54-66. – ISSN 1815-7459
876167
  Королюк Д.В. Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 71-78. – ISSN 0868-6904
876168
  Марценюк В.П. Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень / В.П. Марценюк, З.О. Майхрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 145-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
876169
  П"ятницька Г. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку / Г. П"ятницька, В. Найдюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 22-36. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
876170
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 2. – 1998
876171
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 3. – 1999
876172
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 4. – 1999
876173
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 5. – 1999
876174
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 6. – 1999
876175
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 7. – 1999
876176
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 8. – 1999
876177
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 9. – 1999
876178
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 10. – 2000
876179
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 11. – 2000
876180
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 12. – 2000
876181
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 13. – 2000
876182
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 14. – 2000
876183
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 15. – 2000
876184
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 17. – 2000
876185
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 18. – 2000
876186
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-003-5
№ 19. – 2001
876187
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-006-Х
№ 20. – 2001
876188
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-009-4
№ 21. – 2001
876189
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-013-2
№ 22. – 2001
876190
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-019-1
№ 23. – 2001
876191
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-027-2
№ 24. – 2001
876192
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-035-3
№ 26. – 2001
876193
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-038-8
№ 27. – 2002
876194
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-044-2
№ 28. – 2002
876195
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-050-7
№ 29. – 2002
876196
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-054-Х
№ 30. – 2002
876197
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-057-4
№ 31. – 2002
876198
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-063-9
№ 32. – 2003
876199
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-069-8
№ 33. – 2003
876200
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-076-0
№ 34. – 2003
876201
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-080-9
№ 35. – 2003
876202
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-084-1
№ 36. – 2003
876203
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-085-Х
№ 37. – 2003
876204
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-090-6
№ 38. – 2003
876205
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-095-7
№ 39. – 2004
876206
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-097-3
№ 40. – 2004
876207
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-106-6
№ 42. – 2004
876208
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-110-4
№ 43. – 2004
876209
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-116-3
№ 44. – 2004
876210
  Добронравова І. Мультиверсум: філософська рефлексія над теоретичними ідеями та емпіричними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-13. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Космологічну концепцію мультиверсуму було сформульовано на основі нел і н ійних унітарних калібрувальних теорій (єдиних теорій фундаментальних фізичних взаємодій) у галузі фізики високих енергій. Теоретично передбачувані квантові флуктуації вихідного ...
876211
  Шпота С.Д. Мультивибраторы с динамическим насыщением транзисторов / С.Д. Шпота. – Минск : Наука и техника, 1977. – 190 с.
876212
  Пашко М.О. Мультиграмовий синтез C4/C5 3,3-дифторо-циклобутилзаміщених будівельних блоків / М.О. Пашко, К.П. Мельников // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88
876213
  Бойчук В.М. Мультидисциплінарний підхід до викладання гуманітарних дисциплін у закладах освіти / В.М. Бойчук, О.Ю. Бойчук // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 6-9. – ISSN 2304-5809
876214
  Жангожа А.Р. Мультидисциплінарні дослідження аргументації: сучасні аспекти та перспективи // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 23-26. – ISSN 2414-5823


  Тенденції та здобутки теорії аргументації та логіки в останні десятиріччя, досягнення у сферах когнітивних наук, програмуванні змушують переосмислити фундаментальні поняття науки, процес отримання знання, інструменти верифікації істини та саму її ...
876215
  Вижкевич-Максимов Мультиетнічні суспільства з перспективи об"єднаної Європи (на прикладі українців у Польщі та Сербії) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 106-112. – ISSN 0203-9494
876216
  Стовпова А.С. Мультикласова модель обліку криптовалют як основа достовірного (правдивого) розкриття інформації про них у фінансовій звітності суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 83-88. – ISSN 2306-6814
876217
  Рыжих Г.Г. Мультикластерная динамическая модель с антисимметризацией. Характеристики шестинуклонной системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рыжих Г.Г.; Российская АН, Ин-т ядерных исследований. – Москва, 1992. – 13л.
876218
  Вахрушев М.В. Мультикомпетентность как фактор личностного развития школьников // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматриваются теоретические проблемы мультикомпетентности: определение, признаки, составные части.
876219
  Мельничук Т.В. Мультикритеріальна таксономія кримінологічних знань // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 131-142. – ISSN 2304-4556
876220
  Буник Ю.О. Мультикритеріальний аналіз альтернативних інструментів боргової політики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-02-6
876221
  Піняжко О.Б. Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров"я: наукове обгрунтування вибору критеріїв в Україні / О.Б. Піняжко, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 5/6, вересень - грудень. – C. 24-31. – ISSN 0367-3057
876222
  Стеценко М. Мультикультурализм в Азербайджане // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 100-105
876223
  Халилов В.М. Мультикультурализм в американском кино / В.М. Халилов, Е.В. Хилькевич // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 91-106. – ISSN 0321-2068
876224
  Сахарова В.В. Мультикультурализм и проблемы интеграции иммигрантов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
876225
  Вербицкая Д. Мультикультурализм и фешн-индустрия в Азербайджане // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 116-121
876226
  Нестеров Г. Мультикультурализм как угроза: миф и реальность // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 428-433. – ISBN 978-9952-404-72-2
876227
  Тэвдой-Бурмули Мультикультурализм: между панацеей и проклятием // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 14-34. – ISSN 0235-5620


  Мультикультурализм - политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
876228
  Майборода О. Мультикультуралізм - рецепт від фобій чи їх джерело? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7


  Наплив сирійських біженців у Європу загострив так звану кризу мультикультуралізму.
876229
  Тейлор Ч. Мультикультуралізм і "Політика визнання" = Multiculturalism and "the politics of recognition" : есей Чарльза Тейлора з коментарями / Ч. Тейлор; пер. з англ.: [Р.Й. Димерець ; коментарі]: Емі Гутман (ред.), Сьюзан Волф, Стівена Рокфелера, Майкла Волцера. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 171, [1] с. – Пер. за вид.: Multiculturalism and "the politics of recognition" / Charles Tailor. Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1992. - Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. та імен. покажч.: с. 166-171. – Бібліогр.: с. 139-165 та в підрядк. прим. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-253-7
876230
  Логвиненко Б. Мультикультуралізм і одноденність Індонезії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 1/2 (425/426) 15 -21.01.2016 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561


  Чому в 250-мільйонній країні не виникає суперечок про "правильні" дати свят.
876231
  Радіонова І.О. Мультикультуралізм на межі століть: практики та стратегії // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 143-152
876232
  Кіндратець О.М. Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 46-51. – ISSN 2072-1692
876233
  Дякун О.М. Мультикультуралізм у М.А. Астуріаса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 126-130. – ISBN 966-594-420-7
876234
  Балога Е.І. Мультикультуралізм у Німеччині: особливості німецького наукового та політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 13-20


  Визначені історичні причини перетворення Німеччини на "країну імміграції". Охарактеризовані основні підходи у дослідженнях проблеми становлення мультикультуралізму в Німеччині.
876235
  Воропай Т.С. Мультикультуралізм у сучасній українській літературі = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Т.С. Воропай, К.О. Тягло; Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 319-322. – ISSN 1727-1584
876236
  Голуб Л. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства в Австралії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 44-52. – ISBN 978-966-2633-02-3
876237
  Ошитко О. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства: досвід Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 133-135. – бібліогр. в кінці ст.


  By analyzing discourse of multiculturalism in today"s Germany, the author exposes the reasons for the appearance of the critical attitude towards it, reveals the necessity to reconsider certain principles of multiculturalism, taking globalization into ...
876238
  Свириденко Д.Б. Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 2226-3209
876239
  Супруненко А.П. Мультикультуралізм як принцип політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-174. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
876240
  Підскальна О. Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
876241
  Саух П.Ю. Мультикультуралізм: оптимізм теорії і неспроможність практики вирішення проблем полікультурного суспільства / П.Ю. Саух, Ю.П. Саух // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 43-48


  У статті, на основі аналізу сучасних турболентних процесів міжкультурної взаємодії, обгрунтовується ідея так званої культурної глобалізації, яка заперечує можливість повного подолання культурної різноманітності.
876242
  Ященко В.Л. Мультикультуралізм: панацея чи шлях в нікуди? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 52-54
876243
  Бідзюра І.П. Мультикультуралізм: сутність явища та основні проблеми / І.П. Бідзюра, Т.Ю. Абдулкеримов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 5-11
876244
  Солдатська Т.І. Мультикультуралістичний дискурс сьогодні – основні виклики та загрози // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 46-47
876245
  Марусик Ю. Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 228-235. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано становлення мультикультуралізму й електоральні особливості його практичної реалізації в так званих країнах мігрантів і відмінності цих процесів із впровадженням подібних ідей у Європі. Висвітлено чинники, що сприяють критичнішому ...
876246
  Сав"юк А.М. Мультикультуральність художнього світу Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Сав"юк Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
876247
  Глазов Д. Мультикультурна Європа в умовах міграційної кризи 2015 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634
876248
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада в критичних рефлексіях XX століття: pro et cntra // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 89-94. – ISBN 978-966-330-308-6
876249
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри : монографія / Олена Ткачук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2018. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 365-456. – ISBN 978-617-7685-37-0
876250
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Ткачук Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
876251
  Полякова Я. Мультикультурна освіта вчителів у Словеччині // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-27. – ISSN 2077-1827
876252
  Гриценко Т.В. Мультикультурна освіта: досвід США // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 4-6
876253
  Глюдзик Ю.В. Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу "The Cyronicles of Narnia" К.С. Льюїса // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7132-18-8


  На прикладі антропоетонімів.
876254
  Євтух В. Мультикультурна/міжкультурна освіта: зарубіжний досвід та перспективи для України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 13-33. – ISSN 2078-1016
876255
  Воробьев Н.Е. Мультикультурная подготовка учителя в США / Н.Е. Воробьев, И.С. Бессарабова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
876256
  Добрынина Н.Е. Мультикультурная работа библиотеки: новое и традиционное // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 28-30
876257
  Бондарук С.О. Мультикультурне майбутнє: pro et contra // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 11-17. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
876258
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 216 л. – Додатки: л. 206-216. – Бібліогр.: л. 184-205
876259
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
876260
  Солошенко В.В. Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 24-26. – ISSN 0868-8117
876261
  Рог Г.В. Мультикультурні виміри турецької літератури: координати канону // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 120-129. – ISSN 1682-671Х
876262
  Гриценко Т. Мультикультурні практики у вищій освіті США: досвід теоретичного та практичного осягнення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 210-219
876263
  Танчер В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 183-191


  У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури. Репрезентовано також дослідження таких соціально-культурних явищ, як мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гібридизація тощо. The article suggests an analysis of the ...
876264
  Рибачок О. Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 274-291. – ISSN 2224-9516


  "...Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів."
876265
  Ткачук О.П. Мультикультурність Конрада-емігранта // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 376-380. – ISSN 2520-2103
876266
  Борисенко В. Мультикультурність: усьому свій час і своя пора... (з публіцистики Василя Ткаченка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 31-38. – ISSN 0130-6936
876267
  Сергеева И.В. Мультикультурное воспитание студентов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема мультикультурного воспитания студентов педагогического вуза. Показывается, что для формирования мультикультурного сознания личности студента большим педагогическим потенциалом обладает дисциплина «Иностранный язык», что требует ...
876268
  Жовква О. Мультикультурные комплексы. Архитектурно-планировочный особенности // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 474-490. – ISSN 2076-815X


  Вопрос нахождения механизмов взаимодействия различных культур и религий сегодня актуальный для многих стран мира. В условиях глобализации, налаживание межкультурных связей является чрезвычайно важным процессом. Несмотря на это, вопрос формирования ...
876269
  Пахомов С.А. Мультикультурные процессы в современной России: плюрализация малых сообществ // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 124-137. – ISSN 1606-951Х
876270
  Батаева Т.Н. Мультикультурные соощества: ноые роли библиотек // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 80-88. – ISSN 2072-3849


  О проблемах обслуживания мультикультурного населения и новой роли библиотек во свем мире.
876271
  Кривонос Р.А. Мультилатералізм як зовнішньополітична стратегія ФРН у європейській системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 34-50. – ISSN 2308-6912


  Актуальність дослідження підходів Федеративної Республіки Німеччина в європейській субрегіональній підсистемі міжнародних відносин визначається необхідністю наукового обґрунтування розбудови українсько-німецької співпраці в складних умовах ...
876272
  Головатенко Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 146-151. – ISSN 2078-1687
876273
  Большак В.І. Мультилінгвальні компоненти англомовного політичного дискурсу (на матерілі промов канадського політика Томаса Маклера) / В.І. Большак, О.І. Станкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7109-99-9
876274
   Мультилінгвізм та білінгвізм: проблеми та підходи до вивчення : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-768-0
876275
  Ніка О. Мультилінгвізм як визначник багатовимірності українського світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (73). – С. 147-151. – ISSN 2520-6397


  Рецензія на книжкове видання: Броджі Джованна. Культурний поліморфізм українського світу.
876276
  Кондря М.С. Мультимасштабне моделювання кінетики точкових дефектів в реакторних металах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кондря Маріанна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – [24] с. – Бібліогр.: 38 назв
876277
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 1998
876278
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 2000
876279
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows : Руководство для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 284с. – (Библиотека системного программиста ; Том 15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
876280
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows / А.В. Фролов, Г.В. Фролов; Руководство для программиста. – 2-е изд., стер. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 284с. – (Библиотека системного программиста; Т.15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
876281
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 284с. – (Библитотека системного программиста Т.15)
876282
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM / Э. Ратбон. – К, 1995. – 276с.
876283
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM для "чайников" / Э. Ратбон. – 2-е изд. – Киев : Диалектика, 1996. – 276 с.
876284
  Девятисильный А.С. Мультимедийная система нейроподобного оценивания параметров вращения геофизической технологической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
876285
  Петрова Е.А. Мультимедийное учебное пособие // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются варианты поддержки очной формы обучения студентов в вузе. Рассмотрены особенности применения электронных и мультимедийных учебных пособий, системы тестирования, виртуальных химических лабораторий и образовательного портала в ...
876286
  Тен Е.П. Мультимедийные лекции как перспектива обновления методов обучения в современном профессиональном образовании // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 138-142


  В статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки эффективности использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная педагогика".
876287
  Меркулов В. Мультимедийные решения на "IFA-2005" // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
876288
  Сословский В. Мультимедийные технологии в университетах Европы, США, России и Украины / В. Сословский, Г. Тохтарь, А. Фонарев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 8-15. – ISSN 1562-529Х
876289
  Седых Л.В. Мультимедийные технологии для обучения инженерным специальностям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 61-63. – ISSN 1026-955X


  Статья посвящена опыту преподавания курса «Детали машин» для студентов инженерных специальностей с использованием мультимедийных технологий. The article deals with some experience for students training in Machine elements course, using multimedia ...
876290
  Березная Т.И. Мультимедийные уроки по работе с САБ ИРБИС / Т.И. Березная, Е.В. Пекур // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0130-9765
876291
  Нурмухамедов Г.М. Мультимедийный учебник - универсальное педагогическое средство обучения в современном образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 29-47. – ISSN 0234-0453
876292
  Нурмухамедов Г. Мультимедийный учебник нового поколения // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 10. – С. 41-43. – ISSN 0234-0453
876293
  Карпова К. Мультимедіа англомовного кулінарного блога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується візуальний аспект подання інформації у сучасних англомовних блогах на кулінарну тематику. Зокрема, розглядаються невербальні особливості (загальний тон фотографії, кольоропозначення, використання спрямованого штучного світла та ...
876294
  Рябічев В.Л. Мультимедіа в інтернет-журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 67-70


  Розглянуто основні мультимедійні мережеві формати - їх процес становлення, переваги та недоліки. Вироблено рекомендації для застосування їх в Інтернет-журналістиці. The main multimedia formats, their evolution, advantages and disadvantages are ...
876295
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 71-74. – ISSN 2078-1016
876296
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 363-365. – ISSN 2076-1554
876297
  Боровик Т.М. Мультимедіа та мультимедійна (цифрова) культура: синергетичний ефект застосування в освіті / Т.М. Боровик, УстиченкоС.В, О.А. Григораш // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 95-100. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
876298
  Люта Ю.А. Мультимедіа як фактор ефективності освіти в ВНЗ // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 35
876299
  Черепаха В.М. Мультимедіа: новий рівень навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-3 : фото
876300
  Жорнова О.І. Мультимедійна компетентність особистості як соціально-психологічний базис одночасного зростання її соціальності та індивідуальності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 87-97
876301
  Денисенко С.М. Мультимедійна лекція як компонент освітнього середовища ВНЗ (на прикладі підготовки фахівців видавництва та поліграфії) // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 46-54. – ISSN 1998-6939
876302
  Бугрим В.В. Мультимедійна полівимірна реклама та її контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 133-137


  У статті вперше в українській медіалогії розглянуто контент і форми мультимедійної полівимірної рек-лами в пресі та іншій медіапродукції як інноваційних платформ, що досліджено на вітчизняних і закордонних прикладах. З"ясовано їхню та інших ...
876303
  Назаренко О.І. Мультимедійна презентація як ефективний спосіб інтегрування чотирьох мовленнєвих умінь у навчанні англійської мови для професійного спілкування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 163-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
876304
  Чорноус О.В. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 264-267. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
876305
  Шкепу М. Мультимедійна утопія Оксани Чепели // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 362-368
876306
  Щепанський А.З. Мультимедійне декстопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів / А.З. Щепанський, Т.О. Коротєєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
876307
  Гонзуль К. Мультимедійний експеримент - досвід журналістів // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  В інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в межах курсу "Мультимедійний контент" зі студентами поділився досвідом відомий український журналіст, блогер, медіаконсультант Олександр Піддубний.
876308
  Шевченко В.Е. Мультимедійний контент : навч. посібник / В.Е. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 234-239. – ISBN 978-966-439-948-4
876309
  Бєлова А.Д. Мультимедійний курс Globetrotting : підручник для вищ. навч. закл. / А.Д. Бєлова ; КНУТШ ; Ін-т філології, Кафедра англ. філології. – Київ : [б. в.], 2003. – 56 с. – ISBN 966-581-436-2


  Підручник виданий з метою апробації нових розмовних тем, матеріалів і вправ
876310
  Семеняко І. Мультимедійний підхід у викладанні воєнно-дипломатичного курсу англійської мови // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 204-213. – ISSN 2617-1775
876311
  Чепелик О. Мультимедійний проект "Генезис" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 93-101. – ISBN 978-966-8917-14-1
876312
   Мультимедійний редактор віртуальної фізичної лабораторії в системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет" / Г.М. Кравцов, А.С. Баєв, О.І. Лемещук, В.В. Орлов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 69-79. – ISSN 1998-6939
876313
  Желанова В.В. Мультимедійний супровід інноваційних аспектів сучасної вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 50-53. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
876314
  Сафронова С. Мультимедійний центр "Грайлик" - через гру до знань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 27-28. – ISSN 2518-7341


  9 червня 2016 року в Дружківській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки Донецької області відбулася значна подія не лише для бібліотечного середовища, але й для всієї громади міста - свої двері для дітей відкрив мультимедійний центр ...
876315
  Малиновський О.Б. Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Малиновський Остап Богданович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
876316
  Пушкар О.І. Мультимедійні видання : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Пушкар О.І., Климнюк В.Є., Браткевич В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISBN 978-966-676-486-0
876317
  Плотніков Є.О. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 1817-8510
876318
  Єрмолаєва Г.А. Мультимедійні засоби в профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами сфери інформаційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 144-148. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
876319
  Медведєва В. Мультимедійні інформаційні технології в інформаційно-бібліотечному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти застосування інформаційних мультимедійних технологій у бібліотечному середовищі. Проаналізовано особливості створення електронних ресурсів для якнайповнішого забезпечення інформаційних потреб сучасних користувачів. Обгрунтовано ...
876320
  Воронова Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців культурології // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 51-67. – ISSN 2077-1827
876321
  Пішванова Валерія Мультимедійні ресурси бібліотеки у вивченні майбутніми спеціалістами іноземних мов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкриваються особливості використання мультимедійних ресурсів бібліотек у вивченні іноземної мови майбутніми спеціалістами заочних факультетів немовних вищих навчальних закладів.
876322
   Мультимедійні ресурси в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек / О.Б. Малиновський, А.В. Ржеуський, Н.В. Веретеннікова, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-44. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто засоби мультимедіа як універсальний канал надання доступу до інформації. Охарактеризовано мультимедійний продукт, його складові та формати представлення. Наведено приклади використання мультимедійних продуктів у бібліотеці вищого навчального ...
876323
  Іспас С. Мультимедійні рукописні архіви. Архів Бухарестського інституту етнографії та фольклору імені К. Бреїлою // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 27-32. – ISSN 0130-6936
876324
  Винничук С.П. Мультимедійні системи як засіб інтерактивного навчання при підготовці майбутніх аграріїв / С.П. Винничук, Р.Г. Кара // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 20-24
876325
  Білецька І.О. Мультимедійні та інтернет-технології в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови в США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 39-48. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано різні підходи американських дослідників до трактування поняття "педагогічна технологія", акцентуючи основну увагу на мультимедійних та Інтернет-технологіях, які набувають пріоритетного значення в мовній професійній підготовці майбутніх ...
876326
  Гах І. Мультимедійні технології в бібліотечних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 536-559. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням ...
876327
  Малиновський О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200
876328
  Найденов М.І. Мультимедійні технології в дослідженні громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 237-251
876329
  Гуменчук В. Мультимедійні технології в інформаційно- бібліотечному обслуговуванні користувачів із вадами зору: методологія дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 244-260. – ISSN 2224-9516
876330
  Кунанець Н.Е. Мультимедійні технології в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-966-285-103-8
876331
  Близнюк М.М. Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 66-77 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
876332
  Крамаренко Н. Мультимедійні технології в освіті / Н. Крамаренко, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 152-156. – ISBN 978-966-2466-54-6
876333
  Черкашина Ж. Мультимедійні технології в процесі підготовки іноземних студентів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 74-78. – ISSN 2075-1478
876334
  Литвинська С. Мультимедійні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 117-136. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
876335
  Дацюк Н. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 62-66
876336
  Зуляк І.С. Мультимедійні технології навчання як важливий чинник сучасного навчально-виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 82-86
876337
  Кунанець Н. Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика "Бібліотечна справа на західноукраїнських землях") // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  5 жовтня 2011 р. в рамках міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" пройшло засідання круглого столу "Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів" у ...
876338
  Малик І.М. Мультимедійні технології при викладанні навчальних дисциплін / І.М. Малик, П.В. Іванов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 89-96. – ISSN 2521-6449
876339
  Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
876340
  Гах І. Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 478-490. – ISSN 2224-9516
876341
  Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни "іноземна мова" у технічних вищих навчальних закладах / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 134-138. – (Педагогіка ; № 4)
876342
  Шпрінгвальд Т. Мультимедійні утворення у публіцистиці Світлани Пиркало (на матеріалі інтернет-колонки "Кухня егоїста" та блогу "Мій світ" Світлани Пиркало) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-47
876343
  Данилова О. Мультимедія власноруч : Текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако; Ольга Данілова, Володимир Манако, Дмитро Монако. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 120с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Інформатика. Бібліотека). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-011-5; 966-356-049-5
876344
   Мультимидійна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  На факультеті іноземної філології Запорізького національного університету презентували сучасну мультимедійну лабораторію. Вона має стати майданчиком для занять зі студентами, проведення тренінгів та дискусій серед зацікавлених стейкхолдерів. Відкриття ...
876345
   Мультимикропроцессорная система для моделирования эволюционных процессов. – Минск, 1994. – 132 с.
876346
   Мультимикропроцессорные информационно-управляющие системы. – М, 1988. – 159с.
876347
  Скорик В.Н. Мультимикропроцессорные системы. / В.Н. Скорик. – Киев : Тэхника, 1989. – 189с.
876348
  Буй Д.Б. Мультимножества / Д.Б. Буй, Ю.А. Богатырёва // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 149. – ISBN 978-966-188-165-4
876349
  Буй Д.Б. Мультимножественная табличная алгебра: дополнительные операции / Д.Б. Буй, И.Н. Глушко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 24-36. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
876350
  Бондар В.С. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень. / В.С. Бондар, М.В. Яковлєв // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
876351
  Волошин В.М. Мультимодальна і міждисциплінарна модель реабілітації // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 33-34
876352
  Верменич Я. Мультимодальна метафора в англомовних документальних фільмах з екологічної проблематики // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 42-48. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мультимодальну концептуальну метафору, середовищем функціонування якої є англомовні документальні фільми з екологічної проблематики, сукупність яких витлумачено як жанр екологічного кінодискурсу. Наведено огляд поля дослідження ...
876353
  Єфименко В.А. Мультимодальний аналіз кінофільму з казковим сюжетом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 133-138


  У статті розглядається такий вид мультимодального дискурсу, як кінофільм. Пропонується аналіз фрагмента кінофільму "Синя Борода" К. Брейа із встановленням синтагматичних і парадигматичних відношень між складовими фільму та виявленням когезивних ...
876354
  Івасишин М.Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний і екстралінгвальний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Івасишин Маріанна Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
876355
  Чекштуріна В.М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В.М. Чекштуріна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Індустрія, 2015. – 314, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-314. – ISBN 978-966-2160-64-2
876356
   Мультипанорама. – Київ, 1979. – 1387 с.
876357
   Мультипанорама. – К, 1984. – 136с.
876358
  Карпов А.О. Мультипарадигмальная теория образования эпохи постмодерна // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 17-32. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена выявлению парадигмального устройства современного образования в контексте ключевой задачи становления общества, «работающего» на знаниях, а именно задачи устроения образования, способного обеспечить его культурный и материальный рост. ...
876359
  Степанов А. Мультипарадигмальний підхід до аналізу феномену нігілізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1728-3671
876360
  Гайдукова Н.В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
876361
  Рябічев В.Л. Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті аналізується використання мультиплатформного підходу в сучасній журналістиці, тенденції розвитку нових медіа, можливості застосування хмарних технологій у роботі репортера. In the given article we analyze the use of multiplatform approach in ...
876362
  Сороко Л.М. Мультиплексные системы измерений в физике / Л.М. Сороко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 120 с.
876363
  Уткин В.И. Мультиплексоры и процессоры телеобработки данных ЕС ЭВМ / В.И. Уткин. – Москва, 1987. – 231с.
876364
   Мультиплексоры передачи данных. – М, 1980. – 160с.
876365
  Лемешко Г.Ф. Мультиплетная структура рентгеновских Kz,2 - nKB,B - спектров элементов с незаполненной 3d-оболочкой : Автореф... наук: / Лемешко Г.Ф.; Ростовский гос. ун-т. – 18л.
876366
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – Москва : Московский универитет
1. – 1963. – 104с.
876367
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – Москва : Московский университет
2. – 1964. – 244с.
876368
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – Москва : Московский университет
3. – 1970. – 476с.
876369
  Явна Светлана Александровна Мультиплетные эффекты в рентгеновских и рентгеноэлектронных спектрах соединений и простых кластеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Явна Светлана Александровна; АН СССР. Ин-т физики. – К., 1983. – 24л.
876370
  Гришин Александр Владимирович Мультипликативная группа счетного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гришин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
876371
  Герловин Э.Л. Мультипликативная группа циклического р-расширения иррегулярного локального поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Герловин Э.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
876372
  Сергеев А.Г. Мультипликативная теория гиперфункций и ее приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Сергеев А.Г.; МГУ. – М, 1974. – 8л.
876373
  Дэвенпорт Г. Мультипликативная теория чисел / Г. Дэвенпорт. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
876374
  Горячко М.Д. Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду (на примере Дальнего Востока России) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 121-128 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
876375
  Бредихин Дмитрий Александрович Мультипликативные алгебры соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бредихин Дмитрий Александрович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
876376
  Гинзбург Ю.П. Мультипликативные представления аналитических оператор-функций : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук : 002 / Гинзбург Ю.П. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 25 с.
876377
  Могилевская Р.Л. Мультипликативные представления оператор-функций и некоторые приложения к теории несамосопряженных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Могилевская Р.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 21л.
876378
   Мультипликативные системы функции и гармонический анализ на нуль-мерных группах. – Баку, 1981. – 180с.
876379
  Тетерина Н.И. Мультипликативные стохастические интегралы и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Тетерина Н. И.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 8л.
876380
  Миронов Олег Константинович Мультипликативные структуры в теориях кобордизмов с особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Миронов Олег Константинович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 11л.
876381
  Чернявский И.Я. Мультипликативный интеграл в топологической группе и группе Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявский И.Я.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 6л.
876382
  Нагодкина З.И. Мультипликатиные представления решений стохастических уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Нагодкина З.И.; Ан УССР.Ин-т математики. – Киев, 1980. – 18л.
876383
  Мазья В.Г. Мультипликаторы в пространствах дифференцируемых функций / В.Г. Мазья, Т.О. Шапошникова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 402 с.
876384
  Сикк Я.Р. Мультипликаторы в случае суммируемости со скоростью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сикк Я.Р.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 12л.
876385
  Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность / Н. Стефанов. – М, 1980. – 208с.
876386
  Волков А.А. Мультипликационный фильм / А.А. Волков. – Москва, 1974. – 40с.
876387
  Костикова Лидия Петровна Мультиплицитное видение культуры как тенденция развития образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
876388
  Литвиненко К.О. Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 41-45. – ISSN 2306-6814
876389
  Пархомець А.Д. Мультиплікативна та адитивна теорії оцінювання реалізації відношення переваги // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 66-67
876390
  Іванова Т.В. Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-151
876391
  Гладун Ю.Я. Мультиплікація досвіду впровадження нових практик у роботі поліції на регіональному рівні / Ю.Я. Гладун, К.В. Бушуєв, А.В. Ліпенцев // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 13-22
876392
   Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів / С.А. Бугайчук, В.О. Гнатовський, А.М. Негрійко, І.І. Прядко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
876393
  Кудря Ю. Мультипольний аналіз поля швидкостей галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  З використанням опублікованих раніше (VizieR On-line Data Catalog: J/other/Ap/49.450, 03/2011) пекулярних швидкостей та відстаней для 2724 галактик з каталогу 2MFGC, проведено мультипольний аналіз поля швидкостей на основі релятивістської геодезичної ...
876394
   Мультипольные формфакторы упругого рассеяния на ядрах Al 27, K 29, Co 59. – Х, 1973. – 28с.
876395
  Дубовик Владимир Михайлович Мультипольный анализ и кварковые механизмы несохранения четности в нуклон-нуклонных и ядерных реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дубовик Владимир Михайлович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 16л.
876396
  Прихно Ю.Є. Мультипроектне управління розвитком судноплавних компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Прихно Юлія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
876397
   Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления. – М, 1976. – 384с.
876398
  Квасников К.Г. Мультисервисная сеть передачи данных университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 27-28. – ISSN 0321-0383
876399
  Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – Москва : Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2003. – 425, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7038-2133-9
876400
  Гомза І.А. Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17. – ISSN 1996-5931
876401
  Пасічник Н.А. Мультиспектральна листкова діагностика стресів технологічного характеру на посівах ріпаку озимого / Н.А. Пасічник, В.П. Лисенко, О.О. Опришко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 145-151 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4678
876402
   Мультиспектральний іміджер-поляриметр космічного проекту "Аерозоль-Ua" / І.І. Синявський, Ю.С. Іванов, Г. Сосонкін, Г.П. Міліневський, Г.В. Кошман // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 23-32. – ISSN 1561-8889
876403
  Мансуров М. Мультиструктурный контроль оруденения (на прим. Курамино-Ферганского Срединного массива) / М. Мансуров, Р.А. Мусин. – Ташкент, 1982. – 101с.
876404
  Журавлев Ю.П. Мультитаймеры / Ю.П. Журавлев, В.Н. Забубенов. – Л., 1979. – 64с.
876405
  Белоус А.Г. Мультиферроики: синтез, структура, свойства / А.Г. Белоус, О.И. Вьюнов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 3-31. – ISSN 0041-6045


  Рассмотрен класс твердых тел (мультиферроики), в которых одновременно существуют хотя бы два из трех типов упорядочения - магнитное, электрическое и механическое. Показано, что в однофазных материалах взаимодействие между подсистемами с различным ...
876406
  Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике = Multiphysics modeling in electrical engineering / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 304, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 273-304. – ISBN 978-966-02-7671-0
876407
  Ляшенко О.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів США / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6814
876408
  Крицун К.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових ринків Європи: DAX and FTSE // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 40-44. – ISSN 2309-1533
876409
   Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації / А.В. Хижняк, О.В. Томченко, Т.М. Дьяченко, О.Д. Федоровський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 124-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
876410
  Глушков А.В. Мультифрактальный подход в задачах моделирования стока и краткосрочном гидрологическом прогнозе (на примере р. Дунай) : гідрологія і океанологія / А.В. Глушков, А.К. Балан // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 392-396 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
876411
  Самойлік М.С. Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 348-356 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
876412
  Парновський С. Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-23. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто функцію світності вибірки 800 галактик з активним зореутворенням у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому діапазоні. Проаналізовано вплив на функцію світності точностi у вимірюванні потоків ...
876413
  Шляхов В.В. Мультіалгебраїчні системи в моделюванні процесів факторизації : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Шляхов В.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв.
876414
  Калиниченко М. Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати дослідження предмету маркетингу як об"єкту наукового пізнання. У ході дослідження було проведено систематизацію визначень предмета маркетингу в спеціалізованій літературі, встановлено та розкрито сутність основних ...
876415
  Красный Ю.Е. Мультфильмы руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – Москва : Просвещение, 1990. – 176 с.
876416
   Мульчирование почвы. – М., 1935. – 120 с.
876417
  Ломакин М.М. Мульчирующая обработка почвы на склонах / М.М. Ломакин. – М., 1988. – 184с.
876418
  Телевной Игорь Мумбай. Бомбей. Пряности и страсти // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 52-58 : фото
876419
  Наумов И. Мумбачья площадка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 115-126. – ISSN 1728-8568
876420
  Янссон Туве Муми-тролль и комета / Янссон Туве. – Новосибирск, 1992. – 298с.
876421
  Нуралиев Ю.Н. Мумие и его лечебные свойства / Ю.Н. Нуралиев, П.П. Денисенко. – Душанбе, 1976. – 112с.
876422
  Бадж У Э.А. Мумия : материалы археол. исслед. египет. гробниц / Э.А.У. Бадж ; [пер. с англ. С.В. Архиповой]. – Москва : Алетейа, 2001. – 524, [4] с. : ил. – Указ.: имен, предм., этнонимов и геогр. названий: с. 499-523. – Библиогр. в примеч.: с. 375-416. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-89321-086-7
876423
  Мочульський М. Мумія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 161-168
876424
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – С-Пб., 1911. – 44с.
876425
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 15-е. – Птрг., 1917. – 44с.
876426
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1931. – 45с.
876427
  Тургенєв І.С. Муму / І.С. Тургенєв. – Харків - Одеса, 1934. – 38с.
876428
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Л., 1937. – 48с.
876429
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – М., 1957. – 47с.
876430
  Тургенев Иван Сергеевич Муму / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1981. – 39с.
876431
  Тургенев Иван Сергеевич Муму : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / И.С. Тургенев. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 87 с.
876432
  Тургенев Иван Сергеевич Муму (для говорящих на сербскохорватском языке) / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 80с.
876433
  Донцова Д.А. Муму с аквалангом : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-30984-9
876434
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Для говорящих на англ. яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1974. – 78с.
876435
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Рассказ. Для говорящих на нем яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1975. – 88с.
876436
  Тургенев И. Муму. Бежин луг / И. Тургенев. – Горький, 1944. – 47с.
876437
  Тургенев И.С. Муму. Первая любовь. Пунин и Бабурин / И.С. Тургенев. – М., 1968. – 248с.
876438
  Тургенев Иван Сергеевич Муму: Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Русский язык, 1978. – 96с.
876439
  Вязов Е.И. Мунго Парк.Путешествие к берегам Нигера / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1958. – 45с. – (Земечательніе географі и путешественники)
876440
   Мундиаль 2006 в Германии = ЧМ - 2006: откройте нам ворота : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 8-10 : Іл.
876441
  Чунижеков Ч.А. Мундузак : повесть / Чалчик Чунижеков ; авториз. пер. с алт. А.Китайника. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1974. – 199 с.
876442
  Химмельрайх А. Муниципалитет как гарант жизнеобеспечения населения и учасник рынка в соответствии с законодательством Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 44-63. – ISSN 1812-7126
876443
  Адиб М. Муниципалитет, доктор и Соломоград : рассказы / Мирза Адиб ; пер. с урду, сост. и предисл. А. Сухочева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1967. – 104 с.
876444
  Климаков Ю.В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат : Учебно-методическое пособие / Ю.В. Климаков. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 29). – ISBN 5-85129-175-3
876445
  Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине / Баймуратов М.А., Григорьев В.А. ; МОиНУ, Одес. нац. юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2003. – 248 с. – ISBN 966-8104-05-6
876446
  Батанов А.В. Муниципальная власть: понятийная и функциональная характеристика // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-27. – ISSN 1812-8696
876447
  Марченко Л.М. Муниципальная модель адаптивного управления качеством образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассматривается муниципальная модель адаптивного управления качеством образования, которая представляет собой совокупность концептуальных идей, описывающих принципиальные подходы к определению, измерению и управлению качеством образования на ...
876448
  Поздеева Н. Муниципальная научная библиотека - парадокс или необходимость? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 19-25. – ISSN 1727-4893
876449
  Арановский К.В. Муниципальная реформа в России: развитие местного самоуправления или децентрализация государственной администрации? / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
876450
  Немчинов А.А. Муниципальная служба : Справочное пособие / А.А. Немчинов, А.М. Володин. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 384с. – ISBN 20025-8018-0134-0
876451
  Москалев А.В. Муниципальная служба: понятие, признаки, принципы // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 2 (16). – С. 64-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
876452
  Постовой Н.В. Муниципальное право : Учебник / Н.В. Постовой. – Москва : Новый юрист, 1998. – 352с. – ISBN 5-7969-0046-3
876453
  Костюков А.Н. Муниципальное право в системе российского права: стагнация, развитие или новая роль? // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.10-17. – ISSN 0132-0769
876454
  Выдрин И.В. Муниципальное право России : Учебник для вузов / И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 368с. – ISBN 5-89123-358-4; 5-86225-520-6
876455
   Муниципальное право России : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 030501 " Юриспруденция", 080504 " Государственное и муниципальное управление" / С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В. Глазунова, М.Ю. Дитятковский, А.И. и др. Казанник; С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В.Глазунова, М.Ю.Дитятковский и др. ; под. ред. А.Н. Костюкова. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-238-01231-5
876456
   Муниципальное право Российской Федерации : Хрестоматия. – Москва : Юристъ, 1999. – 544с. – ISBN 5-7975-0261-5
876457
  Росс К. Муниципальные выборы и электоральный авторитаризм в России // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 3 : Локальная политика, местное самоуправление: российский и зарубежный опыт. – С. 111-125.
876458
  Воробьёва Т.А. Муниципальные ГИС в целях оптимизации природопользования и решения экологических проблем / Т.А. Воробьёва, И.Л. Марголина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 28-35 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
876459
  Петров М. Муниципальные задачи социализма / М. Петров. – Петроград, 1918. – 240с.
876460
  Баринов В.Т. Муниципальные облигации. Выпуски размещение : Практическое пособие / В.Т. Баринов. – Москва : РДЛ, 1997. – 154с. – ISBN 5-89247-013-Х
876461
  Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства (США, Великобритания) / Г.В. Барабашев. – М, 1971. – 280с.
876462
   Муниципальные программы и проекты (в алфавите муниципальных образований) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 262-269
876463
   Муниципальный менеджмент. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 263с. – ISBN 5-85173-114-1
876464
  Урекян С.А. Муниципальный менеджмент в крупном городе / С.А. Урекян ; под ред. Е.И. Хрищева ; Молдавская экономическая академия. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2002. – 116 с. – ISBN 9975-75-153-9
876465
  Бухтоярова Ю.С. Муніпулятивні можливості ЗМІ на прикладі американських та українських видань // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 493-494
876466
   Муніципалізація землекористування в умовах децентралізації влади в Україні / Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська, О.О. Бредіхін, М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
876467
  Батанов О.В. Муніципалізм як категорія сучасного муніципального права: постановка проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-108.
876468
  Даниленко Д. Муніципальна відповідальність: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7069-17-0
876469
  Батанов О.В. Муніципальна влада в контексті теорії політичної легітимності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
876470
  Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики / О.В. Батанов ; НАН України, Ін-т держави і права ім В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 653, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-76-4
876471
  Батанов О.В. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у місцевому самоврядуванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-10
876472
  Новак О.М. Муніципальна влада у контексті реалізації виборчих прав громадян // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 73-81. – ISSN 2224-9281
876473
  Батанов О. Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 16-22. – ISSN 1561-4999
876474
  Батанов О.В. Муніципальна влада як категорія сучасного конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-8
876475
  Ленгер Я.І. Муніципальна дискреція як необхідний елемент повноти та самостійності влад // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 74-78. – ISBN 978-617-7404-86-5
876476
  Лещенко Оксана Муніципальна майстерня : майстер-клас міського голови Коростеня Володимира Москаленка / підгот. О. Лещенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 43-44
876477
  Пастернак М. Муніципальна позика у країнах, що трансформуються, формування нових методологічних рідходів // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.127-132
876478
  Солнцева Х.В. Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні / Х.В. Солнцева, І.Е. Щеглаков // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 39-44. – ISSN 2311-4894
876479
  Шаповал Н. Муніципальна реформа в сучасній Україні: визначення поняття // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 548-551
876480
  Шаповал Н.В. Муніципальна реформа в сучасній Україні: конституційно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шаповал Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
876481
  Соляннік К.Є. Муніципальна реформа в Україні як вимога часу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 80-84
876482
  Магновський І.Й. Муніципальна реформа у контексті державотворення в Україні: конституційно-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 116-124. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
876483
  Утвенко В.В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посібник / В.В. Утвенко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 138, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-02-0073-0
876484
  Іванова Т.В. Муніципальне діловодство : Навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312с. – ISBN 966-06-0303-7


  Для студентів вищих навчальних закладів
876485
  Кіяшко А. Муніципальне медичне страхування в контексті децентралізації - стратегія міцної влади // Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (81). – С. 12-13
876486
  Левчук В. Муніципальне партнерство Одеси у 1940-2000 рр.: з практики культурної дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 44-49. – (Політичні науки)
876487
  Любченко П.М. Муніципальне право : підручник / П.М. Любченко ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2019. – 510, [2] с. – Бібліогр.: с. 498-506 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-779-1
876488
  Батанов О.В. Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.В. Батанов, В.М. Кампо; МОНУ; Акад. муніципального управління (м. Київ); Акад. правових наук України. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-092-6
Ч.1. – 2005. – 148с.
876489
   Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; Акад. муніципального управління; За ред. П.Ф. Мартиненка; Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-100-0
Ч.2. – 2006. – 120с.
876490
   Муніципальне право України : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-667-007-0
876491
   Муніципальне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-70-3
876492
  Кравченко В.В. Муніципальне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик; Асоціація міст України; Ін-тут економіки та права "КРОК". – Київ : Атіка, 2003. – 672с. – ISBN 966-8074-50-5
876493
   Муніципальне право України : Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов, М.І. Корнієнко, Б.А. Пережняк, Н.К. Ісаєва, О.В. Батанов; МОНУ; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького; Авт.: В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 592с. – Шифр дубл.34 Муні.доп. карт всем каб. – ISBN 966-667-191-3
876494
   Муніципальне право України : підручник / Погорілко В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. М.О. Баймуратова ; МОН України ; Представництво організації європейського права в Україні. – 2-ге вид.. доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 720 с. – ISBN 978-966-2183-47-4


  Для науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, посадових осіб і керівників органів влади та місцевого самоврядування
876495
   Муніципальне право України : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 978-611-01-0526-2
876496
  Лялюк О.Ю. Муніципальне право України як галузь права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 37-46. – ISSN 0201-7245
876497
  Батанов О.В. Муніципальне право як галузь національного права України: дискусійні питання становлення та розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-89.
876498
   Муніципальне статутне право : Навчальний посібник. – 2-ге, доп. і випр. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 132с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-8104-92-7
876499
  Куйбіда В. Муніципальне управління. Територіальні та правові чинники інформатизації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.427-443. – ISBN 966-73-53-51-Х
876500
  Карпінець В.Й. Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 178-181. – ISSN 2221-755X
876501
  Гірняк Г.З. Муніципальний вектор реформування системи місцевого самоврядування в Україні (з історичного досвіду львівського магістрату) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 92-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
876502
  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент : Навчальний посібник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; За ред. А.Ф. Мельника. – Київ : Знання, 2006. – 420с. – На контртитулі: Тернопільському державному економічному університету - 40 років. – ISBN 966-346-140-3
876503
  Шаров Ю. Муніципальний менеджмент: вимоги і готовність до їх реалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.223-231. – ISBN 966-73-53-51-Х
876504
  Дуцяк І. Муніципальний менеджмент: ставка на інновації // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-71. – ISSN 0372-6436
876505
  Батанов О.В. Муніципальний омбудсман як елемент локальної системи захисту прав людини: інституційні та функціональні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 65-70. – ISSN 2219-5521
876506
  Рабінович С.П. Муніципальний розсуд та його юридичні межі // Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасні тендеції та виклики : матеріали круглого столу : 18 трав. 2018 р., м. Львів / Львів. облрада ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка (юрид. ф-т) ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 69-73. – ISBN 978-617-644-044-4
876507
  Монастирський Г.Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 9-12
876508
  Гайовий В.І. Муніципальні відзнаки: проблеми законодавчого регулювання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 247-252. – ISSN 1563-3349
876509
  Рубан Д. Муніципальні відкриті громадські простори (хаби) як інноваційні інструменти розвитку місцевої демократії (на прикладі міста Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 33-36. – (Державне управління ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання виникнення та розвитку відкритих публічних просторів, їхня роль у розвитку світової демократії та процес їх трансформації в сучасні багатофункціональні майданчики для розвитку громадянського суспіль- ства та комунікацій. ...
876510
  Кореняко М.Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються джерела фінансування місцевої інфраструктури та обґрунтовується використання муніципальних облігацій як альтернативи банківському та бюджетному фінансуванню. Проведено огляд поточної ситуації на ринку муніципальних запозичень в Україні. ...
876511
  Федоренко А.В. Муніципальні недержавні пенсійні фонди та регіональна інвестиційна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 55-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв.
876512
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.75-80.
876513
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
876514
  Бухтіяров О. Муніципальні поліцейські органи деяких зарубіжних країн: повноваження та порядок фінансування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 41-45.
876515
  Баймуратов М. Муніципальні права людини як нова константа національного муніципального та конституційного права / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 63-80. – ISSN 1026-9932
876516
  Баймуратов М. Муніципальні права людини: теоретико-аксіологічні підходи до визначення та розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 76-83
876517
  Танаджи Г. Муніципальні права людини: теоретичні та аксіологічні підходи до поняття та визначення // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 131-136.
876518
  Серьогіна С.Г. Муніципальні права особи: місцеве самоврядування в аспекті прав людини // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 3-20. – ISSN 1993-0941
876519
  Єгоров О.Є. Муніципальні права особистості як об"єкт прокурорського нагляду: гносеологічні та аксіологічні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 185-192. – ISSN 1563-3349
876520
  Стрільчук В. Муніципальні права особистості: аналіз крізь призму глобалізаційних та інтеграційних процесів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 81-96. – ISSN 1026-9932
876521
  Батанов О.В. Муніципальні правові установки: роль та значення у процесі формування сучасного муніципалізму в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-94
876522
  Сидорович М.Я. Муніципальні фінанси : навч. посібник для студентів ВНЗ / Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2021. – 66, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2017 р. – Бібліогр.: с. 60-66. – (Могилянський підручник). – ISBN 978-617-7668-26-7
876523
  Галіахметов І. Муніципально-правова інтеграція до Європейського Союзу // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 201-204. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Інтеграція України в правову (комунітарну) систему Європейського Союзу та в умовах участі в діяльності Ради Європи уявляє собою розповсюджений і об"єктивно обумовлений процес із функціонування сучасного європейського правопорядку. Правова інтеграція ...
876524
  Батанов О.В. Муніципально-правові аспекти реалізації принципи верховенства права в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 62-67. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
876525
  Любченко П. Муніципально-правові відносини: поняття, сутність, види // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 49-62. – ISSN 1026-9932
876526
  Батанов О.В. Муніципально-правові проблеми реалізації та захисту прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 18-24. – ISSN 2311-6420
876527
  Саханенко С Муніципально - територіальний процес та проблеми його вдосконалення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.257-263
876528
   Муніч Нела Володимирівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 174-175. – ISBN 978-966-439-961-3
876529
   Муніч Нелла Володимирівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 166-167 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
876530
   Муніч Неллі Володимирівні - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  27 червня 2018 р. виповнилося 60 років із дня народження Муніч Неллі Володимирівни – відомого географа, заслуженого вчителя України, кандидата географічних наук, доцента кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса ...
876531
  Мінгальов О. Мунк : містерія-драма у чотирьох діях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 111-134. – ISSN 0130-1608
876532
   Мунк, Эдвард. Выставка произведений. Ленинград. 1982. – Л., 1982. – 21с.
876533
   Мунтян Василь Лук"янович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 61. – ISBN 966-8352-11-4
876534
   Мунтян Василь Лук"янович // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 3-6. – ISBN 978-966-7957-20-9
876535
   Мунтян Василь Лук"янович (1922-2015) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 321. – ISBN 978-966-439-754-1
876536
   Мунтян, Юрий Афанасьевич. Выставка произведений. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 15с.
876537
   Мунхалов, Афанасий Петрович. Выставка графики. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 8с.
876538
   Мунье (Mounier) Емманюель // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 829-831. – ISBN 966-316-069-1
876539
  Дмитриченко Ігор МУПО (реформування механізму ООН у сфері прав людини - у дії) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 53-54
876540
  Ільницький М. МУР // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 5-38. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні МУР (Мистецький український рух).
876541
   Мур (Moore) Джордж Едвард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 831-832. – ISBN 966-316-069-1
876542
  Епишкин Олег Муравей : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 81-87. – ISSN 0131-8136
876543
  Крома М. Муравей в муравейнике / М. Крома. – Рига, 1984. – 78с.
876544
  Захаров А.А. Муравей, семья, колония / А.А. Захаров. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
876545
  Гусев О.К. Муравейники Ушканьих островов / О.К. Гусев, 1959. – С. 105-106
876546
   Муравин, Лев Давидович. Выставка произведений. Москва. 1978. – М., 1978. – 51с.
876547
  Короткий В.А. Муравйов-Карський Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 56. – ISBN 966-06-0393-2
876548
   Муравйов Віктор Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 321-322. – ISBN 978-966-439-754-1
876549
  Короткий В.А. Муравйов Михайло Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 79. – ISBN 966-06-0393-2
876550
  Костыря И.С. Муравский шлях. Рассказы / И.С. Костыря. – Донецк, 1971. – 118с.
876551
  Гайворонський П. Муравський шлях : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 169-176
876552
  Макаров В.Г. Муравьев В.Н.: Очеловеченное время // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.100-128. – ISSN 0042-8744
876553
  О`Нил Том Муравьи атакуют : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 26 : Фото
876554
  Жигульская З.А. Муравьи горностепных ландшафтов Тувы и Южной Хакасии : Автореф... канд. биол.наук: / Жигульская З. А.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 28л.
876555
  Рузский М. Муравьи Джунгарского Алатау : (По материалам проф. В.В.Сапожникова, собранным им во время экспедиции в Семиреченскую обл в 1902 году), 1906. – 6 с. – Отд. оттиск
876556
   Муравьи и защита леса. – Тарту : АН Эстонской ССР, 1979. – 178с.
876557
   Муравьи и защита леса. – Новосибирск, 1987. – 230с.
876558
  Стрельников И.Д. Муравьи и растения / И.Д. Стрельников. – 49-57с.
876559
  Мордвилко А.К. Муравьи и тли / А.К. Мордвилко, д-ра // Компакт - 252318 / А.К. Мордвилко. – С. 44-53
876560
  Рузский М. Муравьи из Забайкальской области, 1903. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 3-4, 1903 г.
876561
  Тарбинский Ю.С. Муравьи Киргизии : (Hymenoptera, Formicida) / Тарбинский Ю.С. ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1976. – 219 с. – Библиогр.: с. 212-217
876562
  Тарбинский Ю.С. Муравьи Киргизии : (Hymenoptera, Formicida) / Тарбинский Ю.С. ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1976. – 218 с.
876563
  Рузский М. Муравьи окрестностей Аральского моря. – Ташкент : Тип. Окружного Штаба, 1902. – 24 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 3-4, 1903 г.
876564
  Рузский М.Д. Муравьи острова Челекеня : (Из Зоолог. кабинета Томск. ун-та, № 22) / М. Рузский, проф. : Зоологический кабинет Томского ун-та // Компакт - 252343 / М.Д. Рузский. – 6 с., 1 л. ил. : ил.


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
876565
  Длусский Г.М. Муравьи пустынь / Г.М. Длусский. – Москва : Наука, 1981. – 230с.
876566
  Мариковский П.И. Муравьи пустынь Семиречья / П.И. Мариковский. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 263с.
876567
  Никифоров П.М. Муравьи революции : Записки старого большевика / П. Никифоров. – 2-е изд. – Москва : Старый большевик, 1934. – 401, [5] с. : ил.
876568
  Длусский Г.М. Муравьи рода Формика / Г.М. Длусский. – Москва : Наука, 1967. – 236с.
876569
  Рузский М.Д. Муравьи Сургутского уезда Тобольской губернии / М.Д. Рузский, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр, т. 14, № 1, 1914 г.
876570
  Дмитриенко В.К. Муравьи таежных биоценозов Сибири / В.К. Дмитриенко, Е.С. Петренко. – Новосибирск, 1976. – 220с.
876571
  Нефедов Н.И. Муравьи Троицкого Лесо-Степного Заповедника и их распределение по элементам ландшафта / Н.И. Нефедов ; (Троицкий Заповедник Института и Зоологический кабинет Пермского университета). – [Пермь], 1929. – С. 259-291, 4 л. схем : схем. – Библиогр.: Литература с. 289 (10 назв.)
876572
  Леббок Д. Муравьи, пчелы и осы : Наблюдения над нравами общежительных перепончатокрылых : С прил. ст. переводчика "Муравьиные следы" : со многими рис. в тексте и 5-ю хромо-литографированными табл. / [соч.] сэр-Джона Лёббока, баронета, чл. парл., чл. К.О., D-r., президента Британской Ассоциации, президента Линеева О-ва и т.д. ; перевод с 5-го анг. изд. Д.В. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1884. – XVI, 491 с., 7 л. ил. : ил. – Библиогр.: "Список главнейших сочинений и статей, на кои сделаны ссылки" (с. XIV-XVI)


  Пер.: Аверкиев, Дмитрий Васильевич (1836-1905)
876573
  Леббок Д. Муравьи, пчелы и осы : Наблюдения над нравами общежительных перепончатокрылых : с рис. и 5-ю табл. / Джон Лёббок ; перевод с анг. Л.П. Никифорова. – Москва : Изд. М.В. Клюкина ; Тип. Елизаветы Гербек, 1898. – 424 с., 7 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 407-414. – (Общеполезная библиотека для самообразования ; № 15, 16, 17, 18)
876574
  Кнауер Ф. Муравьи. / Ф. Кнауер. – С.-Пб., 1905. – 189с.
876575
  Халифман И.А. Муравьи. / И.А. Халифман. – Москва, 1963. – 303с.
876576
  Доценко С. Муравьиные алгоритмы в NP-трудніх сетевых задачах // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 149-150. – ISBN 978-966-8725-10-4
876577
  Тимчук О.С. Муравьиный алгоритм разработки адаптивного расписания проекта / О.С. Тимчук, Я.А. Проценко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 106-119 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2222-8810
876578
  Секора О. Муравья на сдаются. / О. Секора. – Л, 1981. – 64с.
876579
  Батенко А.О. Мурал-арт як складова культурного простору міста // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 65-68. – ISSN 2616-9967
876580
  Гаврилаш І.С. Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 235-244. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
876581
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1948. – 152 с.
876582
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1957. – 164 с.
876583
  Пигарев К.В. Мураново / К.В. Пигарев. – М. : Московский рабочий, 1970. – 160 с.
876584
   Мураново. – М., 1972. – 18 с.
876585
   Мураново. – М., 1977. – 35с.
876586
   Мураново. – М., 1986. – 66 с.
876587
   Мурановский сборник. – Мураново
1. – 1928. – 126с.
876588
  Брудный Д.Л. Муратбек Рыскулов / Д.Л. Брудный. – М, 1971. – 143с.
876589
   Муратов Олександр Олександрович (1851-1918) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 322. – ISBN 978-966-439-754-1
876590
  Білостоцький І. Мураха - розумна істота // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 27-29. – ISSN 2518-7104
876591
  Жарікова Л. Мураха Йоганна Себастьяна : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 220-228
876592
  Караваєв В. Мурашки з Індо-Австралійського краю = Ameisen aus dem Indo-Australischen Gebiet / В. Караваєв; Всеукраїнська АН. Труди Фізико-математичного Відділу. Т.VI, в.1. – Київ : Всеукракраїнська АН, 1928. – C.129-150(7). – Окремий відбиток
876593
  Караваєв В. Мурашки з Індо-Австраліського краю / В. Караваєв, 1927. – С. 3-52. – Окр. відбиток
876594
  Караваєв В. Мурашки з палеарктичного краю / В. Караваєв, 1927. – С. 89-104. – Окр. відбиток
876595
  Джурови Д. и Мургаш. / Д. и Джурови. – 3-то изд. – София, 1976. – 792с.
876596
  Джуров Д. Мургаш. Воспоминания. / Д. Джуров, Е. Джурова. – М., 1968. – 421с.
876597
  Юшкин В.Ю. Мурза Акайка. / В.Ю. Юшкин. – Саранск, 1971. – 72с.
876598
   Мурзаев Э.М.Список печатных работ. 1930-1960. – М., 1961. – 77с.
876599
  Голованов В. Мурзилка : Повесть // Новый Акрополь. – Москва, 2004. – № 1. – С. 53-80.
876600
  Грибовський В. Мурзин у дворянстві. Як ногайський мурза Баязет намагався стати російським аристократом і створити самовладне князівство в українському Приазов"ї // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 40 (724) , 08-14.10.2021. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561


  Восени 1783 року ногайці, що кочували на правобережжі Кубані, зазнали страшного лиха. Під час ліквідації Кримського ханства їх змусили прийняти російське підданство й переселятися в приуральські степи. Вони взялися за зброю й наразилися на карні ...
876601
  Шмидт Д.А. Мурильо / Д.А. Шмидт. – Л., 1926. – 32с.
876602
  Ваганова Е.О. Мурильо и его время / Е.О. Ваганова. – Москва, 1988. – 224с.
876603
   Мурильо и художники Андалусии XVII века в собрании Эрмитажа. – Л., 1984. – 74с.
876604
  Ковалів Ю. Мурівські узвози, або у пошуках літературної ідентичності // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8, 9/10 (1099/1102). – С. 159-173. – ISSN 0320-8370
876605
  Ковалів Ю. Мурівські узвози, або у пошуках літературної іманентності // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (1103/1104). – С. 280-299. – ISSN 0320-8370
876606
  Лиходеев Л.И. Мурло мещанина. Фельетоны. / Л.И. Лиходеев. – М., 1962. – 112с.
876607
   Мурман - край российский. – М., 1985. – 479с.
876608
  Киселев А.А. Мурман в дни революции и гражданской войны / А.А. Киселев, Ю.Н. Климов. – Мурманск, 1977. – 223с.
876609
  Кушелев В.Л. Мурман и его промысла / [соч.] В.Л. Кушелева. – Санкт-Петербург : Тип. Рус. скоропеч. (Э. Корево), 1885. – [4], IV, 255 с.
876610
   Мурман. Природные ресурсы. Горное дело. Рыбные промыслы. Транспорт. Энергетика. Лесное хозяйство. Сельское хозяйство : материалы ленинградской областной плановой комиссии. – Москва ; Ленинград : Госиздат экономической лит-ры. – (Перспективы второй пятилетки)
Основные проблемы хозяйственного строительства Мурмана во 2-й пятилетке (производственные отрасли хозяйства). – 1932. – 136 с.
876611
  Дащинский С.Н. Мурманск - город-герой / С.Н. Дащинский. – М., 1986. – 62с.
876612
   Мурманск. – Мурманск, 1961. – 64с.
876613
   Мурманск. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1989. – 127с.
876614
   Мурманск в цифрах и фактах : (справочный материал для агитаторов). – Мурманск : "Полярная Правда", 1947. – 27с.
876615
  Педашенко Д. Мурманская биологическая станция / Печатано по распоряжению Имп. Спб. Общ. Естествоиспытателей. – Санкт-Петербург : Тип. М.Меркушева. – 8 с. – Отдельный оттиск из: Труды Императорского С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 32, вып. 1
876616
  Линко А.К. Мурманская биологическая станция С.-Петербургского общества естествоиспытателей : Отчет лаборанта за лето 1900, 1901 и 1902 гг. : Доложено в засед. Отд. Зоолог. и физиол. 24 окт. 1902 г. / А.Линко. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М. Меркушева], 1902. – 28 с., 3 л. ил.
876617
  Дерюгинъ К.М. Мурманская біологическая станція 1899-1905 = Murmansche Biologische Station 1899-1905 / K.M. Derjugin : (Отдельный оттиск из "Трудов И. СПБ. Общ. Естествоисп.", Т. 37, в. 4) / К.М. Дерюгинъ. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня, 1906. – 227 с. : с 10 табл., 6 рис. в тексте, 5 картами и 4 чертежами
876618
  Смирнов С.А. Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / С.А. Смирнов. – Мурманск, 1959. – 120с.
876619
  Меркурьев И.С. Мурманский говор / И.С. Меркурьев. – Мурманск, 1960. – 35с.
876620
  Мусаев В.И. Мурманский легион в 1918-1920 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 18-23. – ISSN 0321-0626
876621
  Симонов К.М. Мурманское направление : сборник / К.М. Симонов. – Мурманск : Мурманское книжное изд-во, 1972. – 350с.
876622
  Елисова Н.Н. Мурмаский край: история его освоения и изучения // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 99-103
876623
  Монгайт А. Муром / А. Монгайт. – Москва, 1947. – 33 с.
876624
   Муром. – Москва, 1970. – 19 с.
876625
  Масленицын С.И. Муром / С.И. Масленицын. – Москва, 1971. – 164 с.
876626
  Пудков Д.П. Муром / Д.П. Пудков. – Ярославль, 1979. – 207с.
876627
  Беспалов Н.А. Муром. Памятники искусства XVI - начала XiX века : очерк / Н.А. Беспалов. – [Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 126-127
876628
  Светозаров В.А. Муромские сказки / В.А. Светозаров. – Владимир, 1962. – 120с.
876629
  Грачева Ирина Муромский Спас на Бору // Свет : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2009. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 0868-488Х


  Монастирі Мурома в Росії
876630
  Зорькин В.Д. Муромцев / В.Д. Зорькин. – Москва, 1980. – 127с.
876631
  Тейлор Бернард Мурстоунское наваждение. / Тейлор Бернард. – Москва, 1992. – 192с.
876632
  Шляхова Валерія Мурундава. Останній гай : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 32-35 : Фото
876633
  Пчелинцев В.Ф. Мурчисониата мезозоя Горного Крыма / В.Ф. Пчелинцев; Отв. ред. Мартинсон Г.Г.; Отдел монографических коллекций им. А.П. Карпинского. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 216с.
876634
  Маннур Ш. Муса : роман / Шайхи Маннур ; пер. с тат. В.Шульжика. – Москва : Современник, 1983. – 319 с.
876635
  Хамматов Ш.Х. Муса Джалиль - солдат партии / Ш.Х. Хамматов. – Казань, 1984. – 168с.
876636
  Габидуллин Р.М. Муса Джалиль / Р.М. Габидуллин, А.П. Лоцманова. – Москва, 1956. – 30с.
876637
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : критико-биогр. очерк / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 159 с., [1] л. портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 157-158
876638
  Каримуллин А.Г. Муса Джалиль / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1961. – 77с.
876639
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : очерк творчества / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 323 с., [6] л. ил. : ил.
876640
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советская Россия, 1966. – 133 с. – (Писатели Советской России)
876641
   Муса Джалиль : к 60-летию рождения поэта-героя. – Казань : Газ.-журн. изд., 1966. – 43 с. – кратк. библиогр. произв. М. Джалиля и лит-ры о нем: с. 39-42. – (Союз писателей Татарии)
876642
  Барская К.А. Муса Джалиль / К.А. Барская. – Ленинград : Просвещение : Ленинградское отд., 1968. – 96 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 94. – (Библиотека словесника)
876643
  Ахметзянова Н.А. Муса Джалиль : Библиогр. указ. / Н.А. Ахметзянова. – Казань, 1976. – 223с.
876644
  Мустафин Р.А. Муса Джалиль : очерк о детстве и юности поэта ; [Для ст. возраста] / Рафаэль Мустафин. – Москва : Детская литература, 1977. – 191 с.
876645
   Муса Джалиль : материалы Всес. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения поэта-героя [11-12 февраля 1976 г.]. – Казань : ИЯЛИ, 1978. – 196с.
876646
   Муса Джалиль. – Казань, 1986. – 220 с.
876647
  Мустафин Р.А. Муса Джалиль : жизнь и творчество: Довоенный период / Р.А. Мустафин. – Казань : Татар. кн. изд., 1986. – 381 с.
876648
   Муса Джалиль : Указ. лит., 1974-1984 гг. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 127с.
876649
  Бикмухаметов Р.Г. Муса Джалиль : личность, творчество, жизнь / Р. Бикмухаметов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 285 с. – ISBN 5-280-00404-9
876650
   Муса Джалиль (Залилов) : каталог материалов в фондах музея. – Казань, 1959. – 23 с. : ил.
876651
  Забиров И.Х. Муса Джалиль и моабитская группа татарских поэтов : Автореф... канд. филол. наук / Забиров И.Х. – Москва, 1971. – 29 с.
876652
   Муса Джалиль. : (1906-1966) ; Фотоальбом. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 192 с. – Тескт парал. на рус., татар. и нем. яз.
876653
   Мусатенко Юрій Сергійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
876654
   Мусатенко Юрій Сергійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 203. – ISBN 978-966-439-757-2
876655
  Белонович Э. Мусатовские натурщицы. Знакомые незнакомки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журнала "Мир музея". – Москва, 2011. – № 7 (287). – С. 28-32. – ISSN 0869-8171


  Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник, живописец, мастер символических изображений "дворянских гнёзд".
876656
  Огризко В. Мусимо відрізати все, що пов"язує нас із комуністичним минулим // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 11/12 (205/206). – С. 29-33
876657
  Лизанчук В. Мусимо навчитися чути себе українцями. Засади української національної ідентичності в концепції Івана Франка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 8 (874). – С. 166-177. – ISSN 0868-4790
876658
  Фурса Анастасія Мусимо пам"ятати уроки історії: іспанська інквізиція // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 9/10 (60)
876659
  Ведмідь Л.А. Мусієнко Володимир Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 258. – ISBN 96966-8060-04-0
876660
  Могильний Л.П. Мусієнко Володимир Васильович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 66 : фото
876661
   Мусієнко Микола Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 181
876662
   Мусієнко Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 198. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
876663
   Мусієнко Микола Миколайович : заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2008 роки / УААН ; ДНСГБ ; КНУТШ ; [ укладачі: В.А. Вергунов, Т.Ф. Терлеменко та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступної статті : М.В. Зубець, Л.В. Губерський ]. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 188 с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-255-8
876664
   Мусієнко Микола Миколайович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 204-205. – ISBN 978-966-439-757-2
876665
   Мусієнко Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 322-323. – ISBN 978-966-439-754-1
876666
   Мусієнко Микола Миколайович (до 80-річчя вченого) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 6-7. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
876667
   Мусієнко Оксана Станіславівна : матеріали до біографії / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [авт.-упоряд. Н. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н. Казакова ; авт. вступ. ст.: В. Скуратівський та ін.]. – Київ : Логос ; ІПСМ НАМ України, 2014. – 217, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 182-218. – ISBN 978-966-171-825-7


  У прим. № 1693631 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка від вдячних випускниць філософського факультету із найкращими побажаннями. Наталія Мусієнко. Оксана Мусієнко. 25. XII. 2014.
876668
  Мельниченко В. Мусій Кононенко: "Москву покинем...Кожен буде на рідній мові говорити..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 9-15 червня (№ 20/21). – С. 12-13


  Автор розповідає про великого українця, письменника, педагога і громадського діяча Мусія Кононенка, який усе життя присвятив Україні, розкриває його ставлення до гетьмана Івана Мазепи, показує спасенну роль Кобзаря в історичній боротьбі з Московщиною. ...
876669
  Костенко І. Мусіни-Пушкіни - почесні попечителі Ніжинської вищої школи / І. Костенко, В. Симоненко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.67-69
876670
  Осипова Ю.М. Мускардина тутового шелкопряда и борьба с ней. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Осипова Ю.М.; М-во высш. образования СССР.Ташк.с-х.ин-т. – Ташкент, 1954. – 18л.
876671
  Зеймаль В Э. Мускариновые холинорецепторы / В Э. Зеймаль, С.А. Шелковников. – Ленинград : Наука, 1989. – 287с.
876672
  Савельева Э.Г. Мусковит - чудесный камень. / Э.Г. Савельева. – Петрозаводск, 1969. – 60с.
876673
  Родионов Г.Г. Мусковит / Г.Г. Родионов. – Москва, 1974. – 65 с.
876674
  Алехин Ю.А. Мусковит горных пород как сырье для производства молотой слюды / Ю.А. Алехин, Н.Н. Рева, Р.Л. Шустер ; М-во геологии СССР, Каз. науч.-исслед. ин-т минер. сырья. – Москва : Недра, 1975. – 55 с. – Библиогр.: с. 51-54
876675
  Шмакин Б.М. Мусковитовые и редкометально-мусковитовые пегматиты / Б.М. Шмакин. – Новосибирск, 1976. – 367с.
876676
   Мусковитовые пегматиты СССР. – Ленинград : Наука, 1975. – 278с.
876677
  Поповский И.С. Мускулатура лица у Corcocebus и отношении к ней лицевого нерва / [И. Поповский]. – [Киев], 1890. – С. 79-118
876678
  Касимов К.А. Муслим Магомаев / К.А. Касимов. – Баку, 1948. – 72 с.
876679
  Ливанова Муслим Магомаев: достояние южной республики // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
876680
  Доля В.Д. Мусони, як частина глобальної циркуляції атмосфери землі, геофізична природа явища // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 93-94
876681
  Морозовы Н.А. и Мусор / Н.А. и Морозовы. – М., 1963. – 23с.
876682
  Сашина А. Мусор как драйвер. Премьер нашел способ повысить спрос на инновации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 3


  Вопросы инновационного развития в сфере экологической безопасности и рационального природопользования стали главной темой выездного расширенного заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному ...
876683
  Муртазов Андрей Мусор, который летает сам по себе : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
876684
  Лобаде Йурс Мусор. Техника на грани. Вторая жизнь электромусора / Лобаде Йурс, Леффельбайн Кай // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 106-114 : фото. – ISSN 1029-5828
876685
  Глебов И. Мусоргский : опыт характеристики / Игорь Глебов. – Москва : ГИЗ, 1923. – 69 с.
876686
  Слетов П. Мусоргский / П. Слетов. – Москва, 1934. – 240 с.
876687
  Абрамова А.А. Мусоргский : киносценарий / А.А. Абрамова, Г.Л. Рошаль. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 103 с. – (Библиотека кинодраматургии)
876688
  Маневич И. Мусоргский / И. Маневич. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 38 с.
876689
  Попова Т.В. Мусоргский / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1955. – 272 с.
876690
  Мартынов И.И. Мусоргский / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1960. – 79 с.
876691
  Попова Т.В. Мусоргский / Т.В. Попова. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Музыка, 1967. – 212 с.
876692
  Хубов Г.Н. Мусоргский / Г.Н. Хубов. – Москва : Музыка, 1969. – 803 с.
876693
   Мусоргский 1881-1931. – 352 с.
876694
  Орлова А.А. Мусоргский в Петербурге / А.А. Орлова. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 239 с.
876695
  Черный О.Е. Мусоргский. / О.Е. Черный. – М, 1956. – 317с.
876696
  Сокольский М.М. Мусоргский. Шостакович / М.М. Сокольский. – М., 1983. – 143с.
876697
  Шлифштейн С.И. Мусоргский: Художник. Время. Судьба / С.И. Шлифштейн. – Москва : Музыка, 1975. – 335 с.
876698
  Константинов А. Мусорщик : [роман] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева ; ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 447 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7654-1366-8
876699
  Роша Д. Муссолини и вооруженные силы // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 8 : Материалы Парижского симпозиума 1969 г. "Война на Средиземном море 1939-1945 г.г.". – С. 17-34
876700
  Смит Д. Муссолини. / Д. Смит. – М, 1995. – 384с.
876701
  Педелаборд П. Муссоны / П. Педелаборд. – Москва : Иностранная л-ра, 1963. – 195с.
876702
  Букин Н.И. Муста-Тунтури : очерки / Н.И. Букин. – Москва : ДОСААФ СССР, 1982. – 96 с.
876703
  Хренков Д. Мустай Карим / Д. Хренков. – М, 1969. – 109с.
876704
  Ломунова М.Н. Мустай Карим / М.Н. Ломунова. – М, 1988. – 206с.
876705
  Мусаева С. Мустафа Джемилев. Несгибаемый / Севгиль Мусаева, Алим Алиев. – Харьков : Vivat, 2017. – 267, [3] с., [1] л. портр. : ил., портр. – Сер. основана в 2015 г. – (Гордість нації). – ISBN 978-617-690-724-4
876706
  Мусаєва С. Мустафа Джемілєв. Незламний / Севгіль Мусаєва, Алім Алієв. – Харків : Віват, 2017. – 252, [2] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2015 р. – (Серія "Гордість нації"). – ISBN 978-617-690-411-3
876707
  Шестаков Н.Р. Мустафа Кемаль Ататюрк - военный аташе Турции в Болгарии (1913-1915) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 71-89. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
876708
  Черніков І.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк - засновник і будівничий республіканської Туреччини / І.Ф. Черніков ; [відп. ред. Д.А. Радівілов]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54, [2] с. : іл., портр. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 35-39 та в підрядк. прим.
876709
  Иванов Сергей Мустафа Кемаль Ататюрк : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 38-40 : Фото
876710
  Черніков І.Ф. Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1922) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 161-165. – ISSN 1608-0599
876711
  Підлуцький О. Мустафа Кемаль Ататюрк: демократ-диктатор // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 11


  Під час останніх сутичок на площі Таксим у Стамбулі багато хто з учасників запеклих антивладних протестів, які, так само як і в Україні, вимагають, за великим рахунком, перезавантаження всієї системи влади, гордо називав себе "солдатами Ататюрка". В ...
876712
  Підлуцький О. Мустафа Кемаль Ататюрк: демократ-диктатор // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 7-23. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
876713
  Дубинянский М. Мустафа Кемаль Ататюрк: Турция без фески // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268
876714
  Дерменджі Омер Мустафа Кутлу - повернення до традиції в сучасній турецькій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 59-62. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)


  Розглядаються особливості творчої манери Мустафи Кутлу в жанрі hikaye.
876715
  Миллер А.Ф. Мустафа Паша Байрактар. Оттоманская империя в начале XIX века. / А.Ф. Миллер. – Москва-Л., 1947. – 507с.
876716
  Деревянко А.П. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова) / А.П. Деревянко, С.В. Маркин. – Новосибирск, 1992. – 223с.
876717
  Джафаров А.К. Мустьерская культура Азербайджана. / А.К. Джафаров. – Баку, 1983. – 99с.
876718
  Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа / В.П. Любин. – Л., 1977. – 223с.
876719
  Кулаковская Л.В. Мустьерские культуры Карпатского бассейна. / Л.В. Кулаковская. – Киев, 1989. – 124с.
876720
  Шуньков М.В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая / М.В. Шуньков. – Новосибирск, 1990. – 158с.
876721
  Смирнов Ю.А. Мустьерские погребания Евразии / Ю.А. Смирнов. – М., 1991. – 337с.
876722
  Колосов Ю.Г. Мустьерские стоянки района Белогорска / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1983. – 208с.
876723
  Климович Л.И. Мусульманам дают халифа / Л.И. Климович. – Москва, 1932. – 96с.
876724
  Ланда Р.Г. Мусульмане Арагона и Кастилии в XI-XV вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 132-141. – ISSN 0042-8779
876725
  Кондратьева Т.С. Мусульмане в Великобритании: социализация или обособление? // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 61-95. – ISSN 0235-5620
876726
  Погорельская С.В. Мусульмане в Германии: специфика интеграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 146-176. – ISSN 0235-5620
876727
   Мусульмане в ЕС и в России. Круглый стол // Вестник Европы : журнал европейской культуры. – Москва, 2008. – Т. 22/23. – С. 39-55. – ISSN 1609-5359
876728
  Хенкин С.М. Мусульмане в Испании: метаморфозы исторического бытия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 50-64. – ISSN 0130-3864
876729
  Хенкин Сергей Маркович Мусульмане в Испании: проблемы адаптации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-58. – Бібліогр.: с. 48-58. – ISSN 0131-2227
876730
  Хенкин С. Мусульмане в Испании: проблемы адаптации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 48-58. – ISSN 0131-2227
876731
  Хенкин С.М. Мусульмане в испанском социуме // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 96-129. – ISSN 0235-5620
876732
  Кирюшко Н.И. Мусульмане в украинском обществе: социологическое исследование / Н.И. Кирюшко; Межобл. Ассоциация обществен. организ. "Арраид"; Исламский обществен. культур. центр г.Киева. – Киев : Ансар Фаундешн, 2005. – 46 с. – ISBN 966-7927-28-8
876733
  Плещунов Ф. Мусульмане Великобритании : поиск новой идентичности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-21. – ISSN 0321-5075
876734
  Тузов К.К. Мусульмане Европы: настоящее и будущее // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 0869-1908
876735
  Трофимова О. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
876736
  Сипко Б. Мусульмани в урядах Франсуа Фійона // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 209-219. – ISSN 1998-4634
876737
  Радівілов Д.А. Мусульмани України в політико-правових реаліях світської держави // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – C. 115-140. – ISSN 1682-671Х
876738
  Ісмагілов С. Мусульмани України: історія солідарності-2 / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 226). – С. 5


  Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Шейх Саід Ісмагілов: "За часів СРСР держава не визнавала існування ісламу в УРСР".
876739
  Ісмагілов Ш.С. Мусульмани України: історія солідарності / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 грудня (№ 222/223). – С. 22


  Розмова з муфтієм Духовного управління мусульман України "Умма" Шейхом Саідом Ісмагіловим.
876740
  Фахрутдинова Н. Мусульманки в жизни и политике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 54-58. – ISSN 0321-5075


  Жінка в мусульманських країнах
876741
  Кисельов О. Мусульмано-християнські відносини України у світлі соціологічних досліджень // Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ, 2010. – Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – С. 92-100
876742
  Долгов Б. Мусульманская диаспора во Франции: Светская демократия и исламская идентификация // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 4 (238). – С. 156-172. – ISSN 1998-1813
876743
  Наумкин В. Мусульманская диаспора на Западе: дифференциация, конвергенция, гибридизация? // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 4-14. – ISSN 1728-2756
876744
  Уотт У.М. Мусульманская Испания / У.М. Уотт, П. Какиа. – Москва, 1976. – 216 с.
876745
  Суслова М.Н. Мусульманская община в США: проблемы адаптации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-142. – ISSN 0869-0499
876746
  Сюкияйнен Л. Мусульманская правовая культура, духовный потенциал и национальная безопасность России // Вестник Евразии : независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-30. – ISSN 1727-1770
876747
  Аширов Н. Мусульманская проповедь / Нугман Аширов. – Москва : Политиздат, 1978. – 80 с. – (Библиотека атеиста)
876748
  Кирабаев Н. Мусульманская цивилизация : вызовы глобализации // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 141-154. – ISSN 0869-44435
876749
  Юсеф Н.Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения : ... учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Юсеф ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2012. – 270, [2] с. – Библиогр.: с. 265-271 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-02-0086-0
876750
  Босворт К.Э. Мусульманские династии / К.Э. Босворт. – М., 1971. – 324с.
876751
  Орбели И.А. Мусульманские изразцы. / И.А. Орбели. – Пб., 1923. – 28с.
876752
  Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политеке / М.Т. Степанянц. – Москва, 1982. – 248с.
876753
  Пруссакова Н.Г. Мусульманские меньшинства в политической жизни стран Востока / Н.Г. Пруссакова. – М., 1990. – 143с.
876754
  Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии / В. Хинц, Е.А. Давидович; Пер. с нем. Ю.Є. Брегеля. – Москва : Наука, 1970. – 148с.
876755
  Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Волжской Булгарии Х начала XIII в. / Е.А. Халикова. – Казань, 1986. – 159с.
876756
  Ломакин Д.А. Мусульманские памятники Старого Крыма XIII - XV века: современное состояние // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 30-50. – ISSN 2078-0133
876757
   Мусульманские праздники и традиционная восточная кухня. – М., 1990. – 64с.
876758
   Мусульманские страны, Религия и политика (70-80 гг.). – М., 1991. – 181с.
876759
  Гордон-Полонская Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана / Гордон-Полонская. – М, 1963. – 327с.
876760
  Плещунов Ф.О. Мусульманские школы Великобритании: борьба за государственное финансирование // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-82. – ISSN 0869-1908
876761
  Тауфик Ибрагим Мусульманский атомизм как строгий финитизм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 142-153. – ISSN 0042-8744
876762
   Мусульманский календарь // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 45-59.
876763
  Балтанова Гульнар Равильевна Мусульманский кластер в структуре студенческой молодежи / Балтанова Гульнар Равильевна, Хакимзянова Алсу Саетзяновна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х
876764
   Мусульманский коммунализм в Индии: возникновение, идеология и политика. – М., 1988. – 63с.
876765
  Бартольд В.В. Мусульманский мир / В.В. Бартольд. – Петербург : Наука и школа, 1922. – 93 с. – (Введение в науку : История / под ред. С.А. Жебелева, Л.П. Карсавина, М.Д. Приселкова ; Вып. 22)
876766
   Мусульманский мир, 950-1150. – М., 1981. – 312с.
876767
  Мец Адам Мусульманский Ренессанс / Мец Адам; Пер с нем., предисл. Д.Е. Бертельса. – Москва : Наука, 1966. – 457с. – Библиогр. и указ.: с.399-457
876768
  Мец Адам Мусульманский Ренессанс / Мец Адам; Пер. с нем. и пред. Д.Е. Бертельса; АН СССР. Инст. востоковедения. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1973. – 473 с. : карт.
876769
  Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Военно-исторический архив : Научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 1606-0219
876770
  Кобзев А.В. Мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-158. – ISSN 0042-8779
876771
  Гасанов М.М. Мусульманское духовенство во внешней политике Советского государства. 1945-1980-е гг. / М.М. Гасанов, И.Х. Сулаев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 0042-8779
876772
  Мироенова В. Мусульманское лицо "христианской" Эфиопии // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 65-68. – ISSN 0321-5075
876773
   Мусульманское образование в Крыму (1917 - 1939 гг.) / А. Богомолов, О. Бубенок, С. Данилов, Д. Радивилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 89-103. – ISSN 1608-0599
876774
   Мусульманское образование в Украине (1918-1927 гг.) : политико-правовые и организационно-институциональные аспекты / А.В. Богомолов, О.Б. Бубенок, С.И. Данилов, Д.А. Радивилов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 27-38. – ISSN 1608-0599
876775
  Нефляшева Н.А. Мусульманское образование на Северо-Западном Кавказе (вторая половина XIX - начало ХХ в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 72-92. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
876776
  Шарль Р Мусульманское право / Р Шарль; Под ред. и с предисл. Е.А. Беляева. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 143 с.
876777
  Козлихин И.Ю. Мусульманское право // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 231-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
876778
  Самиге А. Мусульманское право в мире и в России // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.144-149. – ISSN 1811-9018
876779
  Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право: Вопросы теории и практики. / Л.Р. Сюкияйнен. – Москва, 1986. – 256 с.
876780
  Беляев Е.А. Мусульманское сектантство : ист. очерки / Е.А. Беляев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточной лит-ры, 1957. – 100 с.
876781
  Сыпко Б.В. Мусульманское сообщество в жизни Французской республики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 88-100. – ISSN 0201-7083
876782
  Чувпило О.О. Мусульманська ліга та Індійський національний конгрес: аналіз взаємовідносин (1907-1927 рр.) // Методичний вісник історичного факультету Харківського університету : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків, 2008. – № 7. – С. 68-78
876783
  Люлька В. Мусульманська міграція: теоретичні основи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  У зв"язку зі збільшенням кількості мусульман загалом у світі та зацікавленням темою ісламу в науковому співтоваристві, у статті йде мова про дискусійні питання, пов"язані з теоретичними аспектами мусульманської імміграції в країни, у яких іслам не є ...
876784
  Клименко О.Ю. Мусульманська релігійна меншість в Україні: збереження культурних традицій чи політична боротьба // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 116-123. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
876785
   Мусульманська трудова етика та її вплив на ефективність бізнесу / Абдус Саттар Аббасі, Кашіф, ур Реман, , Амна Бібі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 312-322 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
876786
  Арістова А. Мусульманська умма України: внутрішньоінституційні процеси і проблеми діалогу / А. Арістова, А. Колодний, Д. Шестопалець // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 168-181. – ISBN 966-7379-70-1
876787
  Колодний А. Мусульманська умма України: проблеми міжінституційного діалогу / А. Колодний, Д. Шестопалець // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 195-208. – ISBN 978-966-02-8853-9
876788
  Кралюк П. Мусульманська філософія на теренах Криму. Суфізм // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 541-542. – ISBN 978-966-2254-74-7
876789
  Кралюк П.М. Мусульманська філософія на теренах Криму. Суфізм // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 541-542. – ISBN 978-966-373-777-5
876790
  Аєлет Еттінгер Мусульманське весілля в Ізраїлі - фольклор і традиції // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 103-113. – ISSN 0130-6936
876791
  Бубенок О.Б. Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-48. – ISSN 1608-0599
876792
  Лубський В.І. Мусульманське право : Курс лекцій / В.І. Лубський, В.Д. Борис; За ред. В.І.Лубського. – Київ : Вілбор, 1997. – 256с. – ISBN 966-7247-05-8
876793
  Лубська М. Мусульманське право : сутність, джерела, структура : монографія / Марія Лубська. – Київ : Академвидав, 2009. – 256с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-78-6
876794
  Лубська М.В. Мусульманське право в контексті сучасного цивілізаційного процесу // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 154-158.
876795
  Шестопалець Д.В. Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 52. – С. 175-201. – ISSN 1682-671Х
876796
  Лубська М.В. Мусульманське право як визначальна складова інституалізації ісламу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  У розумінні шаріату переважає погляд, згідно з яким основними части- нами його є релігійна догматика, ісламська етика і практичні норми (культові приписи, які встановлюють порядок виконання релігійних обов"язків; норми, що регулюють всю іншу поведінку ...
876797
  Лубська М.В. Мусульманське право як визначальна складова процесу інституалізації ісламу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
876798
  Лубська М.В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філос. наук : спец. 09.00.11 - Релігієзнавство / Лубська М. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 35 с. – Бібліогр.: 55 назв
876799
  Лубська М.В. Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Лубська М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 431л. – Бібліогр.: л.382-431
876800
  Штурмак Н. Мусульманське праворозуміння та ісламська доктрина в сучасних країнах: їх диференціація // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0132-1331
876801
  Галюк С.Є. Мусульманське та міжнародне право: теоретичні та порівняльно-правові аспекти // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 17-23.
876802
  Дирда А.О. Мусульманський фактор як елемент формування зовнішньополітичного іміджу Швейцарії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С.438-446
876803
  Кралюк П. Мусульманські впливи в Київській Русі // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 537-539. – ISBN 978-966-2254-74-7
876804
  Кралюк П.М. Мусульманські впливи в Київській Русі // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 537-539. – ISBN 978-966-373-777-5
876805
  Якубович М. Мусульманські вчені з українського степу // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 27, жовтень. – С. 6


  Певно, в жодному українському підручнику з історії чи філософії читач не знайде згадки про те, що на теренах сучасної Одещини, Миколаївщини та Херсонщини існував паралельний слов’янсько-християнському культурний світ. Цей світ належав до ...
876806
  Стець М. Мусульманські громади в країнах Західної Європи: особливості формування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 66-76. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
876807
  Ляшенко Т. Мусульманські держави і питання глобалізації (на прикладі країн Центральної Азії) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 245-256


  Система міжнародних відносин країн Центральної Азії з 2010 р. інституційно оформила ще один напрям: у Стамбулі було прийнято рішення про створення нової міжнародної організації - Ради співробітництва тюркомовних країн (РСТК), до якої увійшли ...
876808
   Мусульманські оселі Галичини: що ми призабули з історії // Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ, 2015. – № 26, вересень. – С. 7
876809
  Соболєва О. Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 33-41
876810
  Соболєва О. Мусульманські святині Криму: типологія та обрядові практики // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 1. – С. 85-95. – ISBN 966-7379-70-1
876811
  Нестерова Г.Ф. Мутабильность Н-ген фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Нестерова Г. Ф.; АМН СССР, Ин-т эпидемиол. и микробиол. – М., 1966. – 31л.
876812
  Лишенко И.Д. Мутабильность полиплоидного ряда яровых пшениц при воздействии химическими мутагенами : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Лишенко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 21л.
876813
  Лишенко И.Д. Мутабильность полиплоидного ряда яровых пшениц при воздействии химическими мутагенами : Дис... Канд. биол. наук.: / Лишенко И.Д.; Белоцерковский сельскохоз. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 189л. – Бібліогр.:л.156-183
876814
  Маслов А.Б. Мутагенез в селекционно-генетических исследованиях отдаленных гибридов и полиплоидов / А.Б. Маслов. – Москва, 1983. – 128 с.
876815
  Засухина Г.Д. Мутагенез вирусов человека и животных / Г.Д. Засухина. – Москва : Медицина, 1971. – 180 с.
876816
   Мутагенез и гибридизация в селекции растений. – Воронеж, 1984. – 116с.
876817
  Ковалева Т.А. Мутагенез и клеточная селекция в культуре ткани раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina benth) продуцента лекарственных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 13.101 / Ковалева Т.А.; Кишинев. гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 26л.
876818
  Дубинин Н.П. Мутагенез и окружающая среда / Н.П. Дубинин, Ю.В. Пашин. – Москва : Наука, 1978. – 130 с. : табл.
876819
   Мутагенез и репарация в системе вирус-клетка. – Москва : Наука, 1983. – 231с.
876820
   Мутагенез при действии физических факторов / Дубинин Н.П. – Москва : Наука, 1980. – 224с.
876821
   Мутагенез сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1968. – 228с.
876822
  Мамедов К.М. Мутагенная активность пестицидов и окружающая среда / К.М. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 173с.
876823
  Панченко В.К. Мутагенная активность родственных азотистых ипритов и производных этиленимина на aspergillus nidulans : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.103 / Панченко В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
876824
  Олешко Л.Д. Мутагенні фактори навколишнього середовища та їхній вплив на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 3-4. – Бібліогр..: 5 назв.
876825
  Лушина Л.И. Мутагенное действие алкилирующих соединений на растениях. (Горох, пшеница) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Лушина Л.И.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – Москва, 1973. – 26л.
876826
  Чубуков В.Ф. Мутагенное действие гидроксиламина и его аналога - О-метилгидроксиламина на внеклеточных бактериофаг Т-2 : Автореф... канд. биол.наук: / Чубуков В.Ф.; АМН СССР. Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. – М., 1965. – 14л.
876827
  Красавин Е.А. Мутагенное действие излучений с разной ЛПЭ / Е.А. Красавин, С. Козубек. – Москва : Єнергоатомиздат, 1991. – 184 с. : табл. – ISBN 5-283-03058-X
876828
  Малюта С.С. Мутагенное действие некоторых вирусов на дрозофилу : Дис... канд.биолог.наук: / Малюта С.С.; Сектор молекулярной биологии игенетики института микробиологии и вирусологии АН УССР. – К., 1969. – 142л. – Бібліогр.:л.120-142
876829
   Мутагенное действие природных и синтетических полинуклеотидов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 123с.
876830
  Андрюшкявичене И.С. Мутагенное действие этиленимина на некоторые сорта ярового ячменя : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Андрюшкявичене И.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 25л.
876831
  Подпольская Светлана Владимировна Мутагенность аденовируса человека типа 1 для соматических и половых клеток мышей : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.15 / Подпольская Светлана Владимировна; Ин-т молекулярной биологии и генетики АН УССР. – К., 1983. – 19л.
876832
  Стрижельчик Н.Г. Мутагенные и антимутагенные свойства пищевых добавок / Н.Г. Стрижельчик, И.Р. Бариляк. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 158, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-154. – ISBN 978-966-623-565-0
876833
   Мутагенные факторы и создание селекционного материала. – Вильнюс, 1980. – 85с.
876834
  Дубинин Н.П. Мутагены окружающей среды / Н.П. Дубинин. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 5)
876835
  Андієвська Е. Мутанти = Mutates : сонети / Емма Андієвська. – Київ : Всесвіт, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-8439-23-0


  Емма Андієвська – українська письменниця, поетеса та художниця, яка працює у стилі сюрреалізму та герметизму. Її книжка «Мутанти» продовжує розвиток експериментально-інтелектуального напряму, властивого попереднім збіркам її віршів та прозовим творам
876836
  Игнатова Татьяна Николаевна Мутанты и гибриды в изучении генотипической изменчивости трансформированных клеток в культуре : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Игнатова Татьяна Николаевна;. – Л., 1983. – 35л.
876837
  Заринь Д.Г. Мутанты микроорганизмов - продуценты аминокислот и их культивирование : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Заринь Д.Г. ; Ин-т микробиологии. – Рига, 1966. – 32 с.
876838
  Гершензон С.М. Мутации / С.М. Гершензон. – Киев : Наукова думка, 1991. – 112с. – ISBN 5-12-003291-8
876839
  Щербаков В.К. Мутации в эволюции и селекции растений / В.К. Щербаков. – Москва : Колос, 1982. – 328с.
876840
   Мутации генов LRRK2, GBA и SNCA, ассоциированных с болезнью Паркинсона у жителей Украины / А.К. Коляда, А.С. Соседко, М.А. Чивликлий, А.М. Вайсерман, И.Н. Карабань // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 1. – С. 14-20. – ISSN 0869-1703


  Проведено генотипирование мутаций генов LRRK2, GBA и SNCA 216 пациентов 54-79 лет с болезнью Паркинсона (БП) и 300 неврологически здоровых людей 50-83 лет (контрольная группа), проживающих в разных регионах Украины. У больных БП частота встречаемости ...
876841
  Рыжков В.Л. Мутации и болезни хлорфиллового зерна. / В.Л. Рыжков. – М-Л, 1933. – 192с.
876842
  Фрис Гуго де Мутации и периоды мутаций при происхождении видов / Гуго де-Фрис, проф. ботаники в Амстердаме ; Пер. с нем.: А. Педашенко и В. Констанса. – Петербург : Изд. М.И. Семенова, 1912. – 45 с. – Без обл.


  Ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
876843
  Скавронская А.Г. Мутации у бактерий / А.Г. Скавронская. – Москва, 1967. – 234с.
876844
  Изергина Э.А. Мутации фактора фертильности, индуцированные азотистым ипритом, у бактерий E.coli K-12 : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Изергина Э.А.; БГУ. – Минск, 1970. – 22л.
876845
  Солодюк Н.В. Мутационная и модификационная изменчивость белого люпина под влиянием физических и химических мутагенных факторов : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 06.534 / Солодюк Н.В. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 25 с.
876846
  Кулиев Рауф Алекпер оглы Мутационная изменчивость хлопчатнка, индуцированная у гибридов и повторно обработанных мутантов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Кулиев Рауф Алекпер оглы; Акад. сельхоз. наук им. В.И.Ленина. Южн. отд-ние, УНИИ растениеводства, селекции и генетики им. – Х., 1987. – 44л.
876847
   Мутационная селекция. – Москва, 1968. – 310с.
876848
  Моргун В.В. Мутационная селекция пшеницы / В.В. Моргун, В.Ф. Логвивненко. – Киев, 1995. – 632 с.
876849
  Брыченко Г.М. Мутационный процес индуцированный метилметансульфонатом в сперматогенезе и соматических клетках : Автореф... канд. биол.наук: / Брыченко Г. М.; АН СССР, Ин-т биологии развития. – М., 1969. – 29л.
876850
   Мутационный процесс у грибов. – Ленинград, 1980. – 287с.
876851
  Жлуктенко В. Мутация "тюльпанов" // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 16 (134). – С. 40-43


  "Революції тюдьпанів" 2005 та 2010 років у Киргизії.
876852
   Мутації в генах BRCA 1/2 у чоловіків України / Э.В. Городецька, С.В. Серга, А.С. Демидова, Е.О. Стаховський, О.А. Кононенко, О.Е. Стаховський, М.В. Пікуль, І.А. Козерецька // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 13-18. – ISSN 2313-1780
876853
  Рижков В.Л. Мутації й хвороби хлорофілової зернини / В.Л. Рижков. – Київ : Держмедвидав, 1935. – 367с.
876854
  Вербицька Т. Мутації небезпеки, або Радіаційні загрози окупованих територій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 9


  "14 квітня 2018 р. на неконтрольованій Україною шахті "Юний комунар", у якій ще 1979-го був проведений дослідницький ядерний вибух, було повністю припинено водовідведення. Об"єкт переведено із "сухої" у стан "мокрої" консервації. Без згоди МАГАТЕ, ...
876855
   Мутація 5382insC в гені BRCA1 у жінок, хворих на рак молочної залози / Т.І. Лагута, Є.В. Городецька, С.В. Серга, С.В. Демидов, Н.М. Левкович, М.Ф. Анікусько, Ю.О. Тимовська, В.Є. Чешук, І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, С.Е. Поленков, О.І. Бойченко, І.А. Козерецька // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 190. – ISSN 1562-1774
876856
  Саидова Саяра Рахматовна Мутность воды и вынос мелкозема в горной части бассейна Чирчика : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Саидова Саяра Рахматовна; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.26
876857
   Мутный поток : последние дни венг. фашизма : сокр. пер. с венг. – Ніжин : Прогресс, 1981. – 208 с.
876858
   Мутный поток бакалавров // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 17
876859
  Галяу М. Муть : романы / М. Галяу; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1959. – 456 с.
876860
  Рауд Е.М. Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько / Е.М. Рауд. – Київ, 1979. – 72 с.
876861
  Рауд Е.М. Муфтик, Півчеревичок і Мохобородько / Е.М. Рауд. – Київ, 1983. – 128 с.
876862
  Иванов Е.А. Муфты для приводов / Е.А. Иванов. – Москва, 1957. – 191с.
876863
  Иванов Е.А. Муфты для приводов / Е.А. Иванов. – Москва, 1964. – 108с.
876864
  Шварцман Л.Г. Муфты маслонаполненых кабелей на напряжение 110-500 кв. / Л.Г. Шварцман. – М., 1963. – 100с.
876865
  Шварцман Л.Г. Муфты силовых кабелей высокого напряжения / Л.Г. Шварцман. – Москва : Энергия, 1977. – 175 с.
876866
  Поляков В.С. Муфты. Конструкции и расчет. / В.С. Поляков, И.Д. Барбаш. – 3-е изд., испр. – Москва-Л., 1964. – 363с.
876867
  Чуковский К.И. Муха-Цокотуха / К.И. Чуковский. – Київ, 1988. – 16с.
876868
  Гаврилів Тимофій Муха = оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 34-41. – ISSN 0130-1608
876869
  Дутли Р. Муха в янтаре : перевод как магический акт. Заметки о поэтике перевода // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 86-108. – ISSN 0042-8795
876870
  Кухарук Р. Муха з цукром / Р. Кухарук. – Київ : Український клуб, 2003. – 296с. – ISBN 966-96376-0-0; 966-96376-1-9
876871
  Панч П. Муха Макар / П. Панч. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 55с.
876872
  Панч П. Муха Макар / П. Панч : Радянська література, 1934. – 29с. – (Б-ка ра. літератури ; №22)
876873
  Панч П. Муха Макар : Оповідання / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1937. – 39с. – (Б-ка малописьменного)
876874
  Ракитин В.Г. Муха на высоте. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1961. – 63с.
876875
  Ключина П.Ю. Муха на пасіці : вірші, байки, пародії, епіграми / П.Ю. Ключина. – Київ : Дніпро, 1965. – 194 с.
876876
  Хорезми Мухаббат-Наме / Хорезми. – Москва, 1961. – 224с.
876877
  Усманов А Мухакамат ал-Лугатайн Алишер. / А Усманов, . – Ташкент, 1948. – 128 с.
876878
  Пикунова Г. Мухамед Арсланов / Г. Пикунова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 98 с.
876879
   Мухамед Десоку: Кількість українських туристів у Єгипті зросла на третину // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (83). – С. 16 : фото
876880
  Магомедов М. Мухамед из Индираха / Муса Магомедов ;. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 368 с.
876881
  Аш-Шиха бин Мухаммад - посланник Аллаха / Абдуррахман бин Абдулькарим Аш-Шиха ; Офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва. – Эр-Рияд : [б. и.]. – 63, [1] с.
876882
  Булгаков П.Г. Мухаммад ал-Хорезми / П.Г. Булгаков. – Москва, 1983. – 239с.
876883
  Кулида С. Мухаммад Асад из Львова // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 13-19 января (№ 3). – С. 6


  Мухаммад Асад (Леопольд Вейсс) — видатний львів"янин та ісламский діяч. Письменник, мислитель, мандрівник, талановитий журналіст, поліглот, політичний та громадський діяч.
876884
   Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми: к 1200-летию со дня рождения. : К 1200-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1983. – 264с.
876885
  Нурмухамедов А.-К. Мухаммад Икбал - великий пакистанский поэт // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2008. – № 2, ноябрь (1429). – С. 46-48


  Аллама Мухаммад Икбал (1877–1938) - поэт, философ и общественный деятель Британской Индии, мыслитель, считающийся духовным отцом Пакистана, провозвестником создания этой страны.
876886
  Беков К. Мухаммад Шахристани - историк философии / Комилджон Беков ; отв. ред. Г.А. Ашуров ; АН ТаджССР, Отд. философии. – Душанбе : [б. и.], 1987. – 120 с.
876887
  Салахи А. Мухаммад. Человек и Пророк : подробное изучение жизни Пророка Ислама / Адиль Салахи ; [пер. с англ. А. Нурмухамедов, С. Яворская]. – Киев : Ансар Фаундейши, 2012. – 734, [1] с. – ISBN 966-7927-33-4
876888
   Мухаммаджан Шарипович Шукурув. – Душанбе, 1986. – 128с.
876889
   Мухаммед : Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы; суры из Корана; словарь ислама. – 3-е изд. – Минск : Современное слово, 2004. – 320с. – ISBN 985-443-431-1
876890
  Рзаев К А. Мухаммед Али М. Казем-Бек. / К А. Рзаев. – М., 1989. – 197с.
876891
  Рзаев А.К. Мухаммед Али Мирза Казем-Бек: Жизнь, мировоззрение и науч. деятельность. / А.К. Рзаев. – Баку, 1981. – 217с.
876892
  Борділовська О.А. Мухаммед Алі Джина - фундатор Пакистану // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 94-. – ISSN 1608-0599
876893
  Раджабова И.С. Мухаммед Диб / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1966. – 219с.
876894
  Максудов Ф.Г. оглы Мухаммед Насирэддин Туси / Ф.Г. оглы Максудов, Г.Д. оглы Мамедбейли. – Баку, 1981. – 102с.
876895
  Нурджанов Н. Мухаммеджан Касымов / Н. Нурджанов. – М., 1955. – 92с.
876896
  Синьковская А.С. Мухаммедкул Нарзикулович Нарзикулов / А.С. Синьковская. – Душанбе, 1964. – 60с.
876897
   Мухаммедкул Нарзикулович Нарзикулов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Душанбе : Дониш, 1984. – 160с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана / АН ТаджССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 25)
876898
   Мухарам Расулова. – Душанбе : Дониш, 1986. – 52с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана ; Вып. 31)
876899
  Досжанов Г.Н. Мухи-жигалки Казахстана / Г.Н. Досжанов, Н.Н. Бусалаева. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 62с.
876900
  Досжанов Т.Н. Мухи-кровососки Казахстана / Т.Н. Досжанов. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 208с.
876901
  Корнеев Валерий Алексеевич Мухи-пестрокрылки (Diptera Tephnitidae) Среднего Приднепровья (С обзором системы семейства в целом) : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.09 / Корнеев Валерий Алексеевич; АН УССР, Ин-т Зоологии им. И.И.Шмальгаузена. – К., 1985. – 19л.
876902
   Мухи : Матеріали експедиції. – Київ : Держмедвидав, 1937. – 102с.
876903
  Чарыкулиев Д. Мухи Sarcophagidae (Diptera) Юго-Восточной Туркмении. : Автореф... канд. биол.наук: / Чарыкулиев Д.; АН ТаджССР. Отд. биол. наук. – Ашхабад, 1965. – 22л.
876904
  Варкалис К. Мухи фивотноводческих помещений, их биология, экология, распространение в Литовской ССР и меры борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Варкалис К.; Вильюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 22л.
876905
  Павловский Е.Н. Мухи. Строение, жизнь, распространение ими заразных болезней , паразитирование у человека и борьба с ними / Е.Н. Павловский, 1921. – 48с.
876906
   Мухин Александр Андреевич. Выставка живописи. – М., 1980. – 22с.
876907
   Мухин Борис Александрович. Выставка произведений. – М., 1983. – 19с.
876908
   Мухина : литературное-критическое наследие. – Москва : Искусство
Т.1. – 1960. – 227 с.
876909
  Кузнецов Э.Д. Мухина В.И. / Э.Д. Кузнецов. – Л., 1966. – 60с.
876910
  Зотов А.И. Мухина Вера Игнатьевна - народный художник СССР / А.И. Зотов. – Москва-Л., 1944. – 14с.
876911
  Голышкин В.С. Мухины и Немухины / В.С. Голышкин. – М., 1991. – 327с.
876912
  Пидоренко И.В. Мухобой / И.В. Пидоренко. – Ставрополь, 1989. – 221с.
876913
  Пекло А.М. Мухоловки фауны СССР / А.М. Пекло. – Киев : Наукова думка, 1987. – 178с.
876914
  Пекло А.М. Мухоловки фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Пекло А.М.; Ан УССР.Ин-т зоологии. – К, 1981. – 27л.
876915
  Гусейнов А.А. Мухсил Эртугрул в театре и кино / А.А. Гусейнов. – М, 1990. – 94с.
876916
  Меттер И.М. Мухтар / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 432с.
876917
  Меттер И.М. Мухтар / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 95с.
876918
   Мухтар Ауэзов - классик советской литературы : материалы юбил. торжеств, посвящ. 80-летию со дня рождения М.О. Ауэзова : [сборник]. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 187 с. : ил.
876919
  Кедрина З.С. Мухтар Ауэзов : критико-биографический очерк / З.С. Кедрина. – Москва : Советский писатель, 1951. – 124 с.
876920
  Лизунова Е. Мухтар Ауэзов : к 60-летию / Е. Лизунова, И.Т. Дюсенбаев. – Алма-Ата, 1957. – 71 с.
876921
  Нуркатов А. Мухтар Ауэзов / Айкин Нуркатов. – Алма-Ата, 1958. – 131 с.
876922
  Нуркатов А. Мухтар Ауэзов / Айкин Нуркатов. – Москва, 1960. – 31 с.
876923
  Каратаев М. Мухтар Ауэзов / М. Каратаев. – Алма-Ата, 1967. – 88 с.
876924
  Ауэзова Л.М. Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников : сборник / Л.М. Ауэзова; [сост., вступ. ст. и коммент. Л.М. Ауэзовой]. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 359 с. : ил


  Казахская советская литература - Воспоминания и записки
876925
  Бархударян Р.М. Мухтар из Карадаша : повесть / Р.М. Бархударян. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 214 с.
876926
   Мухтар Омарханович Ауэзов. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 107с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Казахстана)
876927
  Гжицький В.З. Муца / В.З. Гжицький. – Х., 1928. – 158с.
876928
  Гжицький В.З. Муца / В.З. Гжицький, 1929. – 151с.
876929
  Покровский Г.А. Мученик богоискательства (Ф. Достоевский и религия) / Г.А. Покровский. – [Москва] : Атеист ; [Гос. тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград], 1929. – 102, [2] с. – Библиография: "Список главнейшей использованной литературы" (на 1 странице)
876930
  Левківський П.Т. Мученик науки / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)


  Астрономічні відкриття. Галілео Галілей, Іоган Кеплер.
876931
  Левківський П.Т. Мученик науки [Галілео Галілей (1564-1642)] / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
876932
  Бавильский Д. Мученик светотени : Из цикла "Праздные люди" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 73-90. – ISSN 0130-7673
876933
  Туфанова О.А. Мученики в произведениях протопопа Аввакума // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 101-109. – ISSN 0130-9730
876934
  Тісандье Гастон Мученики науки / Тісандье Гастон. – К. : ДВУ, 1923. – 232с.
876935
  Тісандьє Г. Мученики науки. – Київ : Держвидав України, 1923
876936
  Лейкин Н.А. Мученики охоты : юморитические рассказы / Н.А. Лейкин. – Санкт-Петербург : Тип. д-ра М.А. Хана, 1880. – [4], 263 с.
876937
  Сергійчук В. Мученики совісті і честі за усіх нас // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 254-259. – ISBN 978-966-397-158-5
876938
  Процюк С. Мучеництво // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 31


  Пам"яті Тодося Осьмачки.
876939
  Портнов А. Мученицька смерть мільйонів і перспективи теоретичної рефлексії // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 36-37


  Timothy Snyder, Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin, New York: Basic Books, 2010. " Книжка Тимоті Снайдера оповідає історію зумисного вбивства чотирнадцятьох мільйонів людей у серці Европи, вчиненого нацистським і совєтським режимами. Назва ...
876940
  Ісіченко І. Мученицький архетип у житійному просторі Руїни // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 233-239. – ISBN 978-966-3888-379-3
876941
  Пантелеев А.Д. Мученичество и распространение христианства в Римской империи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 33-43. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
876942
  Цуртавели Иаков Мученичество Шушаник / Цуртавели Иаков. – Тбилиси, 1978. – 78с.
876943
  Сафир Мучения обедавшего за Табль-Д"Отом и другие рассказы : пер. с нем. – Санкт-Петербург : Изд. М.Г.Корнфельда, 1911. – 61 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 20)
876944
  Матвеева В.К. Мучнистая роса дуба и меры борьбы с ней в горах и предгорьях Заилийского Ала-Тау Алма-Атинской области : Автореф... канд. с/хнаук: / Матвеева В.К.; Казахск. гос. с/х ин-т. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
876945
  Минаева Т.И. Мучнистая роса и бактериоз огурцов в условиях Саратовской области и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Минаева Т.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1967. – 21л.
876946
  Жукова Л.М. Мучнистая роса сахарной свеклы на юге Украны и меры борьбы с ней. : Автореф... канд. биол.наук: / Жукова Л. М.; Укр. с. х. акад. – К., 1967. – 18л.
876947
  Горленко М.В. Мучнисто-росяные грибы Московской области : семейство Erysiphaceae / М.В. Горленко. – Москва : Издательство Новосибирского университета, 1983. – 72 с. : ил. 19, библиогр. 45 назв.
876948
  Головин П.Н. Мучнисто-росяные грибы, паразитирующие на культурных и полезных диких растениях / П.Н. Головин. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1960. – 262с.
876949
  Гелюта В.П. Мучнисто-росяные грибы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гелюта В.П.; АН УССР. – К, 1980. – 24л.
876950
  Блейк В. Мушеня; Лондон : переклад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 321--322
876951
   Мушкало Лука Корнійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 409. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
876952
   Мушкало Лука Корнійович (1907-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 323. – ISBN 978-966-439-754-1
876953
  Силка О. Мушкет Леонід Павлович: погляд із сімейної хроніки / О. Силка, Л. Синявська // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 84-90. – ISSN 0869-3595


  В історії національно-визвольної боротьби українців 1917-1923 рр. ім"я Леоніда Мушкета стоїть поряд із іменами 38 українських патріотів, яких в результат зради було зарештовано чекістами, відпралено до Лук"янівської в"язниці і розстріляно. Серед них ...
876954
  Крапивин В.П. Мушкетёр и фея / В.П. Крапивин. – М., 1979. – 239с.
876955
  Річ В.І. Мушкетери / В.І. Річ, М.Б. Черненко. – К, 1967. – 246с.
876956
  Рич В.И. Мушкетеры / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1964. – 174с.
876957
  Финкель Евгений Мушкетеры Суэца : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 142-151 : Іл., карта
876958
  Значков Борис Мушкитеры подводного царства : зоосфера / Значков Борис, Блэз Оливье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 78-85
876959
   Мушкудіані Олександр Несторович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 323. – ISBN 978-966-439-754-1
876960
  Балашов І.О. Мушлі молюсків з Мотронинського городища / І.О. Балашов, О.Д. Могилов // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 255-258. – ISSN 2227-4952
876961
  Аксьонов В.С. Мушлі як елемент вбрання населення салтівської культури (за матеріалами біритуального могильника Червона Гірка) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 101-113. – ISSN 0235-3490
876962
  Свято Роксоляна Мушля вишуканої поезії від Володимира Свідзінського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 2. – ISSN 1562-3238
876963
  Ахроров З. Мушфики и его творчество : Автореф... канд. филол.наук: / Ахроров З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 18л.
876964
  Анастасьев А.Н. МХАТ в борьбе с формализмом / Анастасьев А.Н. – Москва : Искусство, 1953. – 244 с.
876965
   МХАТ і українська театральна культура. – Київ, 1949. – 249 с.
876966
   Мхи-папоротники. – Петрозаводск : Карелия, 1979. – 81с.
876967
  Сапегин А.А. Мхи горного Крыма = Laubmoose des Krimgerbiges in der ecologischen, geographischen und floristischen Hincht : (экология, география, флора). – Одесса : [б. и.] ; [Коммерческая типография Б. И. Сапожникова], 1910. – 257 с., 2 к., 2 табл.
876968
  Бобораджабов Б. Мхи западного памира. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Бобораджабов Б.; АН УССР. – К, 1979. – 21л.
876969
  Пипинис И.А. Мхи лугов и низинных болот восточной части Литовской ССР и их значение для типологии лугов : Автореф... канд. биол.наук: / Пипинис И.А.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т биологии. – Вильнюс, 1956. – 19л.
876970
  Косачева Л .А. Мхи Среднего Приобья и их биологическая продуктивность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Косачева Л .А.; АН СССР, Дальневост. науч. центр биол.почв. ин-т. – Владивосток, 1977. – 20л.
876971
  Кцоян А.С. Мхитар Гераци. / А.С. Кцоян. – Ереван, 1968. – 84с.
876972
  Ханзадян С.Н. Мхитар спарапет : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. О.Безухов. – Москва : Известия, 1973. – 749 с.
876973
  Макашов А.И. Мценск / А.И. Макашов, Г.Ф. Соловьев. – Орел, 1959. – 115с.
876974
  Макашов А.И. Мценск / А.И. Макашов. – Тула, 1980. – 192с.
876975
  Лермонтов М.Ю. Мцири / М.Ю. Лермонтов. – Киев : КОПРОД, 1920. – 32с.
876976
  Лермонтов М.Ю. Мцирі / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 28с.
876977
  Лермонтов М.Ю. Мцирі. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1952. – 64с.
876978
  Северов Н. Мцхета / Н. Северов, Г. Чубинашвили. – Москва, 1946. – 43 с.
876979
  Гвердцители Р. Мцхета / Р. Гвердцители. – Тбилиси, 1962. – 18с.
876980
   Мцхета. – Тбилиси
3. – 1980. – 247с.
876981
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Горький : Горькоблгиз, 1944. – 32с.
876982
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Изд. Гос. музея "Домик Лермонтова", 1948. – 63с.
876983
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 62с.
876984
  Лермонтов М.Ю. Мцыри : Поэма / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 32с.
876985
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; [худож. Ф. Константинов]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 78 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
876986
  Лермонтов М.Ю. Мцыри / М.Ю. Лермонтов ; [вступ. ст. (с. 5-72), коммент., библиогр. А. Немзера ; ил. Ю. Чарышникова]. – Москва : Книга, 1989. – 197, [1] с. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00155-2
876987
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Беглец / М.Ю. Лермонтов. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1977. – 32 с. – (Школьная б-ка)
876988
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1946. – 63с.
876989
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Демон / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 64с.
876990
  Лермонтов М.Ю. Мцыри. Поэмы и стихотворения [Електронний ресурс] / М. Ю. Лермонтов ; читают М. Козаков, В. Левашев ; реж. А. Валенский ; комп. И. Кашинский ; ООО "Вимбо" ; ООО "1 С - Паблишинг". – Москва : 1 С, 2007. – 1 СD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звуков. карта, аудиосистемы : муз. центр, CD-плеер. - Заглавие с этикетки диска. – (Классика). – ISBN 978-5-9677-0650-9


  Окончательный вариант "Мцыри" появился лишь в 1839 году. Устами своего героя М. Лермонтов говорит о величии природы, жажде своды, тоске по отчему дому. В сборник также вошли другие стихотворные произведения М. Ю. Лермонтова
876991
  Логвин Ю.Г. Мчали коні : повісті, опровідання / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 326 с.
876992
  Аленкин Б.Р. Мчащаяся по тундре : докум. повесть о А.Д. Нутэтэгрынэ / Б.Р. Аленкин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 64 с. – (Рассказы о красоте душевной)
876993
  Янчик О.І. Мчиться мій вороний : поезії / О.І. Янчик. – Ужгород : Карпати, 1981. – 176 с.
876994
  Якубовский А.П. Мшава / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1969. – 240с.
876995
  Абрикосов Г.Г. Мшанки - Bryozoa / Г.Г. Абрикосов. – Ленинград : Академия наук, 1936. – С. 377-381
876996
  Модзалевская Е.А. Мшанки Trepostomata ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Модзалевская Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 18 с.
876997
  Вискова Л.А. Мшанки подотрядов Cancellata и Salpingina из верхнемеловыъх отложений Поволжья и Крыма. : Автореф... канд. биол.наук: / Вискова Л.А.; АН СССР. Пантеолог. ин-т. – М., 1967. – 25л.
876998
  Андросова Е.И. Мшанки северо-западной части Тихого океана / Андросова Е.И. ; Комисия по рыб.-хоз.исследованию западной части Тихого океана ; Конф. по совместным исследованиям фауны и фллоры. – Ленинград : Зоологический институт АН СССР, 1962. – 6 с.
876999
   Мшанки, моллюски, членистоногие. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 301с.
877000
  Абрикосов Г.Г. Мшанки, собранные Олонецкой научной экспедицией / Г.Г. Абрикосов. – Ленинград, 1926. – С. 39-45 : ил.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,