Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
874001
  Хоменко О. "Молитва до хати білої..." // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7/8. – С. 26-36. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
874002
  Маркосян Р. "Молитва Стуса вірменською мовою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 10-11


  Тюремний товариш поета Размік Маркосян - про унікальну збірку віршів українського дисидента і про дружбу з ним.
874003
  Пантелеев А.Д. "Молниеносный легион": христианская легенда и реальность. Марк Аврелий и христиане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 143-149. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
874004
  Сахончик С.Д. "Молниеносный Перун Севера".Истоки историографии полководческой деятельности М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 63-67. – ISSN 0321-0626
874005
  Козаченко В.П. "Молния" : повести / В.П. Козаченко. – Москва : Художественная литература, 1978. – 687 с.
874006
  Дорохов М. "Молода гвардія": Міф чи реальність? // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 534-537. – ISBN 978-966-97201-1-5
874007
  Прокоф"єв І. "Молода Марі-Хуана", або Штрихи до творчого портрета Раїси Харитонової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)
874008
  Ковалів Ю.І. "Молода Польша" (- загальна назва літературно-естетичного руху в Польщі кінця 19- початку 20 століття) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 419. – ISBN 978-966-02-9001-3
874009
  Краснікова Ю. "Молода Україна" - "промінь надії" Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 109-114


  Досліджується діяльність Олени Пчілки як редакторки та видавця першого в Східній Україні дитячого журналу "Молода Україна"". Особлива увага звертається на авторський колектив, ситуацію з передплатою цього унікального видання. The activity of Olena ...
874010
  Гуревич З. "Молода Україна" : до восьмидесятих роковин Кирило-Мефодіївсьеого братства / З. Гуревич ; за ред. М. Яворського. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 120 с. – (Український інститут марксизму : Історичний відділ ; Рік 1, вип. 2)
874011
  Ковалів Ю.І. "Молода Україна" (- культурно-просвітницький, згодом громадсько-політичний рух Галичини та Наддніпрянщини 1870-90-х років ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 420. – ISBN 978-966-02-9001-3
874012
  Ковальчук В. "Молода" історична школа та соціальний напрям в економічній теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
874013
  Ковалев Ю.В. "Молодая Америка" / Ю.В. Ковалев. – Л, 1971. – 120с.
874014
   "Молодая гвардия Страны Советов". Каталог. – М., 1978. – 96с.
874015
   "Молодая гвардия". – Москва, 1943. – 48с.
874016
   "Молодая гвардия" : Список рекоменд. лит-ры о Краснодонской подпольной комсомольской орг-ии. – Луганск, 1959. – 40 с.
874017
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Донецк : Донбас, 1972. – 200 с.
874018
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1974. – 223с.
874019
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Донецк, 1982. – 159с.
874020
   "Молодая гвардия" в поэзии / Зайцев Н,И. – 4-е изд., перераб. – Донецк : Донбас, 1985. – 148с.
874021
  Охлопков Н.П. "Молодая гвардия" по роману А.Фадеева / Н.П. Охлопков. – Тамбов, 1947. – 61с.
874022
  Полякова Л.В. "Молодая гвардия" Ю. Мейтуса / Л.В. Полякова. – Москва : Музгиз, 1954. – 76 с.
874023
  Данилевский Р.Ю. "Молодая Германия" и русская литература / Р.Ю. Данилевский. – Ленинград, 1969. – 168с.
874024
  Данилевский Р.Ю. "Молодая Германия" и русская литература (Из истории русско-немецких литературных отношений первой половины XIX века) : Автореф... канд. фило.наук: / Данилевский Р.Ю.; АН СССР Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1965. – 21л.
874025
  Улюра А. "Молодая проза": конструкт, концепт, проект // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 96-106. – ISSN 0131-8136
874026
  Куликов Ю.В. "Молодая Россия". Некоторые вопросы рев. тактики периода первой рев. ситуации в России 1859-1861 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов Ю.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1954. – 15л.
874027
   "Молоде обличчя України" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Інформація про всеукраїнський фотоконкурс "Молоде обличчя України", який проведено з метою підтримки талановитої молоді. Фіналісткою його стала студентка ННЦ "Інститут біології" Олеся Табунець.
874028
   "Молодий вчений року" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулося засідання Спілки Рад молодих вчених. Обговорювали, як стати номінантом щорічного Всеукраїнського конкурсу "Молодий вчений року".
874029
  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Метою проведених робіт було встановлення просторових і генетичних зв"язків вуглеводневих концентрацій з системами мантійних розломів і зон сучасних та древніх рифтів. При дослідженнях використовувались геодинамічні моделі формування основних ...
874030
  Різун В.В. "Молодий журналіст" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.5
874031
  Гуменюк С. "Молодий я, молодий..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-45. – ISSN 0130-5263


  Літературна композиція, присвячена 110-й річниці з дня народження Павла Тичини
874032
  Яблонська Галина "Молоді - молодим" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142
874033
   "Молоді науковці - географічній науці" : Тези Міжнародної конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею КНУШТ (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128с.
874034
   "Молоді науковці - географічній науці" : матеріали наукової конференції, (Київ, 24-25 жовтня 2007 р.). – Київ : Обрії, 2007. – 188с.
874035
  Цибін С.Г. "Молодіжна політика" як предмет наукового осягнення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 91. – С. 147-155
874036
   Молекулярна структура води у вуглецевих нанотрубках / І.І. Адаменко, В.Ф. Королович, С.О. Архипов, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 241-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Огляд молекулярної структури води у вуглецевих нанотрубах базується на дослідженнях проведених методом молекулярної динаміки і даний в термінах радіального розподілу атомів, динаміки водневих зв"язків та калоричних властивостей системи. It is reviewed ...
874037
  Голик О.З. Молекулярна структура й фізичні властивості деяких поліксилоксанів / О.З. Голик, П.П. Чолпан. – Київ : АН УРСР
2 : Структура й фізичні властивості ізов"язкісних полісилоксанів. – 1960. – С. 843-849. – Окремий відб.: АН УРСР. Відділ фізико-математичних наук. Українсикй фізичний журнал, Т.5, №6, листопад- грудень. – Бібліогр.: Література: с. 148


  На обкл. дарчий надпис: Дар Научной библиотеке КГУ от А. Голик
874038
  Голик О.З. Молекулярна структура й фізичні властивості деяких поліксилоксанів / О.З. Голик, П.П. Чолпан. – Київ : АН УРСР
3. : В"язкість, стисливість і структура рідких циклічних полісилоксанів. – 1960. – С. 850-856 : Бібліогр.: Література: с. 855. – Окремий відб.: АН УРСР. Відділ фізико-математичних наук. Український фізичний журнал Т.5, №6, листопад-грудень


  На обкл. дарчий надпис: Дар Научной библиотеке КГУ от А. Голик
874039
  Дутчак Я.Й. Молекулярна фізика : Навч.пос. / Я.Й. Дутчак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1973. – 264с.
874040
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика і буряківництво / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.В. Волянський // Цукрові буряки, 1999. – №6(12)
874041
  Булавін Л.А. Молекулярна фізика і буряківництво / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.В. Волянський // Цукрові буряки, 2000. – № 1 (13)
874042
   Молекулярная биология. – Москва, 1964. – 344с.
874043
  Спирин А.С. Молекулярная биология : Структура рибосомы и биосинтез белка : учебник для студ. биол. спец. вузов / А.С. Спирин. – Москва : Высшая школа, 1986. – 302 с. : ил.
874044
  Агол В.И. Молекулярная биология : структура и биосинтез нуклеиновых кислот: Учеб. для биол. спец вузов : учебник для студ. биол. спец. вузов / В.И. Агол, А.А. Богданов, В.А. и др. Гвоздев; под ред. Спирина А.С. – Москва : Высшая школа, 1990. – 351с.
874045
   Молекулярная биология. – Москва : Наука. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 1. – 2002
874046
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 36, № 2. – 2002
874047
  Мушкамбаров Н.Н. Молекулярная биология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Мед. информ. агентство, 2007. – 535, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-89481-618-1
874048
   Молекулярная биология. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0026-8984
Т. 45, № 3. – 2011
874049
  Прангишвили Д.А. Молекулярная биология архебактерий / Д.А. Прангишвили. – Тбилиси, 1989. – 170с.
874050
   Молекулярная биология вирусов. – Москва : Наука, 1971. – 496с.
874051
  Уотсон Д.Д. Молекулярная биология гена / Д.Д. Уотсон. – Москва : Мир, 1967. – 463с.
874052
  Уотсон Д.Д. Молекулярная биология гена / Д.Д. Уотсон. – Москва : Мир, 1978. – 720с.
874053
  Соколовская Б.Х. Молекулярная биология и генетика в 10 классе : Из опыта работы учителя / Б.Х. Соколовская. – Москва : Просвещение, 1970. – 176с.
874054
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – Москва
Т. 1. – 1986. – 223с.
874055
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – Москва
Т. 2. – 1986. – 312с.
874056
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – Москва
Т. 3. – 1987. – 296с.
874057
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – Москва : Мир
Т. 4. – 1987. – 197с.
874058
   Молекулярная биология клетки : в 5 томах. – Москва
Т. 5. – 1987. – 231с.
874059
  Бучацкий Л.П. Молекулярная биология парвовирусов : учебное пособие / Л.П. Бучацкий. – Киев : КГУ, 1982. – 82 с. : табл.
874060
  Нейфах А.А. Молекулярная биология процессов развития / А.А. Нейфах. – Москва, 1977. – 312с.
874061
   Молекулярная биология старения. – Киев : Наукова думка, 1969. – 196с.
874062
   Молекулярная биофизика. – Москва : Наука, 1965. – 252с.
874063
   Молекулярная газовая динамика и динамика разреженого газа. – М.
1. – 1985. – 278с.
874064
   Молекулярная газовая динамика и динамика разреженого газа. – М.
2. – 1985. – 279-532с.
874065
   Молекулярная газодинамика. – М., 1982. – 239с.
874066
   Молекулярная газодинамика и механика неоднородных сред. – М., 1990. – 262с.
874067
   Молекулярная генетика. – Москва, 1963. – 106с.
874068
   Молекулярная генетика. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1964. – 570с.
874069
   Молекулярная генетика взаимодействия бактерий с растениями. – Москва, 1988. – 415с.
874070
  Дубинин Н.П. Молекулярная генетика и действие излучений на наследственность / Н.П. Дубинин. – Москва : Атомиздат, 1963. – 240 с.
874071
   Молекулярная генетика микроорганизмов. – Москва : Наука, 1988. – 156с.
874072
   Молекулярная генетика митохондрий. – Ленинград : Наука, 1977. – 219с.
874073
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1998
874074
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1998
874075
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 1999
874076
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 3. – 1999
874077
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – Москва : Медицина. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 1999
874078
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 4. – 2001
874079
   Молекулярная генетика, микробиология и вирусология : научно-теоретический журнал. – Москва : Медицина, 1983-. – ISSN 0208-0613
№ 2. – 2011
874080
  Хершбах Д.Р. Молекулярная динамика элементарных химических реакций / Д.Р. Хершбах. – Москва : Знание, 1988. – 48 с.
874081
  Коффи У. Молекулярная диффузия и спектры : Пер. с англ. / У. Коффи, М. Ивенс, П. Григолини. – Москва : Мир, 1987. – 384 с.
874082
   Молекулярная жидкостная хроматография. – Черноголовка, 1979. – 91 с.
874083
  Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология : В 3-х т. / П. Зенгбуш. – М. : Мир
Т. 3. – 1982. – 344 с. : ил.
874084
   Молекулярная и клеточная биофизика. – Москва : Наука, 1977. – 308с.
874085
  Кульберг А.Я. Молекулярная иммунология : учеб. пособ. / А.Я. Кульберг. – Москва : Высшая школа, 1985. – 287 с. : ил.
874086
  Вульфсон С.Г. Молекулярная магнетохимия / С.Г. Вульфсон. – Москва : Наука, 1991. – 260 с.
874087
  Буркет У.Э. Молекулярная механика / У.Э. Буркет, Л. Норман. – Москва : Мир, 1986. – 364с.
874088
   Молекулярная микробиология. – Москва : Мир, 1977. – 520с.
874089
  Сейц И.Ф. Молекулярная онкология / И.Ф. Сейц, П.Г. Князев. – Ленинград, 1986. – 352с.
874090
  Рыбальченко В.К. Молекулярная организация и ферментативная активность биологических мембран / В.К. Рыбальченко. – Киев, 1977. – 211с.
874091
  Гэйто Дж. Молекулярная психобиология / Дж. Гэйто. – Москва : Мир, 1969. – 276 с.
874092
   Молекулярная радиобиология. – М., 1972. – 262с.
874093
  Дертингер Г. Молекулярная радиобиология: действие ионизирующих излучений на элементарные биол. объекты / Г. Дертингер, Х. Юнг. – Москва : Атомиздат, 1973. – 248 с.
874094
   Молекулярная релаксация в жидких монохлор- и монобромбензолах / Л.А. Булавин, И.И. Адаменко, Н.А. Атамась, В.Е. Погорелов // ЖФХ, 1996. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
874095
   Молекулярная релаксация в жидком монобромбензоле / Л.А. Булавин, Н.А. Атамась, А.И. Лезингевич, В.Е. Погорелов // Мат. конф. "Структурно-динамические процессы в неупорядоченных средах"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
874096
  Саливон Георгий Иванович Молекулярная релаксация в жидкости и ее проявление в спектрах спонтанного комбинационного рассеяния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Саливон Георгий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 161л.
874097
  Бабаевская Т.П. Молекулярная сорбиция и ионный обмен алифатических многоосновных кислот на ионообменных смолах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.071 / Бабаевская Т.П. ; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 24 с.
874098
   Молекулярная спектроскопия. – Ленинград : Ленинградский университет, 1960. – 199 с.
874099
   Молекулярная спектроскопия : тезисы докладов Респ. конф., 1972. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1972. – 60 с.
874100
   Молекулярная спектроскопия высокого и сверхвысокого разрешения. – Новосибирск : Наука, 1976. – 159 с.
874101
   Молекулярная структура : межвуз. сб. науч. трудов. – Иваново : ИХТИ, 1990. – 159с.
874102
  Голик А.З. Молекулярная структура и вязкость жидкостей / А.З. Голик. – [Киев], 1949. – С. 34-46. – Отд. оттиск: Украинский химический журнал, Т.14, вып.2, 1949. – Библиогр.: Литература: с. 45-46 (18 назв.)
874103
   Молекулярная структура углеводородов и гетероатомных соединений нефти и седиментитов. – М., 1978. – 75с.
874104
  Блох Ф. Молекулярная теория магнетизма : пер. с нем. / Ф. Блох ; пер. с нем. под ред. проф. Л.В. Розенкевича. – Харков ; Киев : ОНТИ НКТИ, 1934. – 111 с.
874105
  Одинаев Саидмухамед Молекулярная теория структурной релаксации и вязко-упругие свойства классических жидкостей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Одинаев Саидмухамед; АН Тадж.ССР, Физ-тех ин-т им. С.У.Умарова. – Душанбе, 1982. – 126л. – Бібліогр.:л.113-126
874106
  Млодзеевский А.Б. Молекулярная физика / А.Б. Млодзеевский. – 5-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1941. – 272 с.
874107
  Штрауф Е.А. Молекулярная физика / Е.А. Штрауф. – Москва ; Ленинград, 1949. – 576 с.
874108
   Молекулярная физика. – М., 1977. – 48с.
874109
  Шебалин О.Д. Молекулярная физика / О.Д. Шебалин. – Москва : Высшая школа, 1978. – 167с.
874110
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика : Учебник / А.Н. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 360с.
874111
  Матвеев А.Н. Молекулярная физика = Molecular physics : учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербур ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-1007-1
874112
  Барьяхтар В.Г. Молекулярная физика : курс лекций / В.Г. Барьяхтар, И.В. Барьяхтар ; НАНУ ; Ин-т магнетизма НАН и МОН Украины. – Киев : Наукова думка, 2011. – 332 с. – ISBN 978-966-00-1074-1
874113
   Молекулярная физика неравновесных систем : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1984. – 159 с.
874114
   Молекулярная физика. Термодинамика : программированное пособие. – 2-е изд., перераб. – Челябинск : ЧПИ, 1978. – 69 с.
874115
   Молекулярная фотоника. – Л., 1970. – 439с.
874116
   Молекулярная хроматография. – Москва : Наука, 1964. – 164 с.
874117
  Поликар А. Молекулярная цитология мембран животной клетки и ее микроокружение / А. Поликар. – Новосибирск : Наука, 1975. – 184с.
874118
  Фокс С.У. и Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни / С.У. и Дозе К. Фокс. – Москва, 1975. – 374с.
874119
  Смирнов А.А. Молекулярно-кинетическая теория металлов / А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1966. – 488 с.
874120
  Матысина З.А. Молекулярно-кинетическая теория упорядочивающихся твердых раствовров / З.А. Матысина. – Днепропетровск, 1978. – 119с.
874121
   Молекулярно-лучевая эпитаксия и гетероструктуры. – Москва : Мир, 1989. – 582с.
874122
  Сергеев Г.Б. Молекулярное галогенирование олефинов / Г.Б. Сергеев, В.В. Смирнов. – М., 1985. – 239с.
874123
   Молекулярное кафе. – М., 1988. – 382с.
874124
   Молекулярные аспекты адаптации к гипоксии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 265с.
874125
   Молекулярные взаимодействия. – Москва : Мир, 1984. – 599 с.
874126
   Молекулярные взаимодействия, структура и реакционная способность органических соединений. – К., 1989. – 166с.
874127
   Молекулярные и генетические механизмы взаимодействия микроорганизмов с растениями. – Пущино, 1989. – 223с.
874128
   Молекулярные и клеточные аспекты биотехнологии. – Ленинград : Наука, 1986. – 255с.
874129
  Татишвили Н.И. и др. Молекулярные и клеточные аспекты иммунологического распознавания / Н.И. и др. Татишвили. – Тбилиси, 1988. – 225с.
874130
   Молекулярные и клеточные аспекты клинической иммунологии. – Москва, 1989. – 233с.
874131
  Брондз Б.Д. Молекулярные и клеточные основы иммунологического распознавания / Б.Д. Брондз, О.В. Рохлин ; АН СССР, Ин-т молекуляр. биологии. – Москва : Наука, 1978. – 335 с., [2] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 308-331
874132
   Молекулярные и функциональные механизмы онтогенеза. – Харьков : Издательство АН СССР, 1987. – 228с.
874133
   Молекулярные и функциональные основы онтогенеза. – Москва : Медицина, 1970. – 392с.
874134
  Эндрюс Л. Молекулярные комплексы в органической химии / Л. Эндрюс, Р. Кифер. – Москва : Мир, 1967. – 207 с.
874135
  Сергеев Г.Б. Молекулярные комплексы и химическая кинетика / Г.Б. Сергеев, В.А. Терентьев. – Куйбышев, 1981. – 75с.
874136
   Молекулярные комплексы полимеров. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. – 172, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-628-00039-6
874137
  Коренева Л.Г. Молекулярные кристаллы в нелинейной оптике / Л.Г. Коренева, В.Ф. Эолин, Б.Л. Давыдов. – Москва : Наука, 1975. – 136 с.
874138
   Молекулярные механизмы биологического действия оптического излучения. – Москва : Наука, 1988. – 231с.
874139
   Молекулярные механизмы биосинтеза белков и нуклеиновых кислот хлопчатника. – Ташкент, 1975. – 167с.
874140
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1972. – 395с.
874141
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1976. – 323с.
874142
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1979. – 158с.
874143
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1982. – 260с.
874144
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1983. – 185с.
874145
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1985. – 374с.
874146
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва, 1987. – 194с.
874147
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1990. – 244с.
874148
   Молекулярные механизмы генетических процессов. – Москва : Наука, 1991. – 214с.
874149
  Комиссаренко В.П. Молекулярные механизмы действия стероидных гормонов / В.П. Комиссаренко. – Киев : Здоров"я, 1986. – 191с.
874150
   Молекулярные механизмы изменения наследственной информации у микроорганизмов. – Рига, 1983. – 180с.
874151
   Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза. – Новосибирск, 1987. – 232с.
874152
  Козлов Ю.П. Молекулярные механизмы повреждения кислородом системы транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме мышц / Ю.П. Козлов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1983. – 135с.
874153
   Молекулярные механизмы трансформации световой энергии при фотосинтезе. – Москва, 1976. – 12 с.
874154
  Кретович В.Л. Молекулярные механизмы усвоения азота растениями / В.Л. Кретович. – Москва : Наука, 1980. – 30с.
874155
   Молекулярные механизмы усвоения азота растениями. – Москва : Наука, 1983. – 264с.
874156
  Эварестов Р.А. Молекулярные модели точечных дефектов в широкощелевых твердых телах / Р.А. Эварестов. – Рига : Зинатне, 1983. – 287с.
874157
  Вечер А.С. Молекулярные носители жизни / А.С. Вечер. – Минск : Наука и техника, 1977. – 95 с.
874158
  Племенков В.В. Молекулярные орбитали органических функциональных групп / В.В. Племенков. – Казань, 1984. – 65с.
874159
   Молекулярные основы биологии вирусов. – Москва : Наука, 1966. – 412с.
874160
   Молекулярные основы генетических процессов. – Москва : Наука, 1981. – 478с.
874161
   Молекулярные основы геносистематики. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 268с.
874162
   Молекулярные основы действия антибиотиков. – Москва, 1975. – 502с.
874163
   Молекулярные основы действия ферментов. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 188с.
874164
   Молекулярные основы действия экзогенных и эндогенных факторов на организм : Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1987. – 70с.
874165
   Молекулярные основы жизненных процессов : Республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1966. – 239 с.
874166
  Холум Д. Молекулярные основы жизни / Д. Холум. – Москва : Мир, 1965. – 484 с.
874167
  Симон Ж. Молекулярные полупроводники. Фотоэлектрические свойства и солнечные элементы / Ж. Симон, Ж.-Ж. Андре. – Москва : Мир, 1988. – 341с.
874168
   Молекулярные постоянные неорганических соединений / К.С. Краснов, В.С. Тимошинин, Т.Г. Данилова, С.В. Хандожко; Краснов К.С. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1968. – 253 с.
874169
   Молекулярные постоянные неорганических соединений : справочник. – Ленинград : Химия, 1979. – 446 с.
874170
  Саксаганский Г.Л. Молекулярные потоки в сложных вакуумных структурах / Г.Л. Саксаганский. – М., 1980. – 216с.
874171
   Молекулярные процессы в биологических системах. – Баку, 1987. – 98с.
874172
  Соколов В.А. Молекулярные сита и их применение. / В.А. Соколов. – М., 1964. – 156с.
874173
   Молекулярные, клеточные и биологические характеристики рака щитовидной железы у детей. – Брюссель, 1996. – 119с.
874174
  Кондратьева Е.Н. Молекулярный водород в метаболизме микроорганизмов / Кондратьева Е.Н., Гоготов И.Н. ; АН СССР, Всесоюз. микробиол. о-во, Ин-т биохимии, Ин-т фотосинтеза. – Москва : Наука, 1981. – 344 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 291-336, 339-340
874175
  Минкин В.И. и др. Молекулярный дизайн таутомерных систем / В.И. и др. Минкин. – Ростов-на-Дону, 1977. – 272с.
874176
   Молекулярный и молярный тепло-массоперенос. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1981. – 92 с.
874177
  Касумов Молекулярный механизм взаимодействия полиеновых антибиотиков с липидными мембранами / Касумов, . – Баку : Элм, 1986. – 223 с.
874178
  Алексеев А.Н. Молекулярный механизм диэлектрической релаксации в полиоксиметиленах : дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Алексеев Александр Николаевич ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1982. – 182 л. – Библиогр.: л. 158-172
874179
  Алексеев А.Н. Молекулярный механизм диэлектрической релаксации в полиоксиметиленах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Алексеев А. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 15 с.
874180
  Уразовский С.С. Молекулярный полиморфизм / С.С. Уразовский. – К., 1956. – 336с.
874181
  Адамович А.М. Моление о будущем : рассказы, эссе / Адамович А.М. – Москва : Правда, 1987. – 47 с. : ил. – (Библиотека "Огонек" ; № 39)
874182
  Битов А. Моление о чаше. Последний Пушкин / Андрей Битов. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9582-0026-9
874183
  Решетник М.Д. Молешотт (Moleschott) Якоб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 619. – ISBN 966-316-069-1
874184
  Герасимов А.М. Моли-минеры / А.М. Герасимов. – Ленинград
I : Средне-Азиатские Lithocolletis : (с введением по биологии молей минеров вообще). – 1932. – С. 197-248. – Библиогр.: с. 247


  На с. 197 [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор 23. I . 33
874185
  Гершензон З.С. Моли-фитофаги: аргирестииды и ипономеутиды (Lepidoptera: Argyresthiidae, Yponomeutidae) фауны Восточной Европы = The mothsphytophagous (Lepidoptera: Argyresthiidae, Yponomeutidae) of the Eastern Europe / З.С. Гершензон, В.А. Кожевникова ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена]. – Киев : Наукова думка, 2016. – 234, [5] с. : ил., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Указатели: с. 227-235. – Библиогр.: с. 212-223. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1494-7
874186
  Загуляев А.К. Моли и огневки - вредители зерна и продовольственных запасов / А.К. Загуляев. – М.-Л., 1965. – 272с.
874187
  Аганязов К. Молибдаты и вольфраматы лантана, церия празеодима и неодима : Дис... канд. хим.наук: / Аганязов К.; КГУ, кафедра неорганич. химия. – Киев, 1968. – 130л. – Бібліогр.:л.124-130
874188
  Аганязов К. Молибдаты и вольфраматы лантана, церия, празеодима и неодима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Аганязов К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
874189
   Молибден. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 304 с.
874190
  Хрущов Н.А. Молибден / Н.А. Хрущов. – М, 1961. – 253с.
874191
  Зеликман А.Н. Молибден / А.Н. Зеликман. – Москва, 1970. – 439 с.
874192
   Молибден в ядерной энергетике. – Москва : Атомиздат, 1977. – 159с.
874193
  Перельман Ф.М. Молибден и вольфрам / Ф.М. Перельман, А.Я. Зворыкин ; АН СССР ; Ин-т общей и неорганич. химии им. Н.С. Курнакова ; [отв. ред. И.В. Тананаев]. – Москва : Наука, 1968. – 144 с.
874194
  Гойнацкий М.Н. Молибден как биоэлемент : Автореф... канд. биол.наук: / Гойнацкий М.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
874195
   Молибден, его соединения и сплавы. – М., 1964. – 132с.
874196
  Русько Е.А. Молибден, хром и цинк в некоторых звеньях обмена веществ и продуктивности винограда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Русько Е.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
874197
  Русько Е.А. Молибден, хром ицинк в некоторых звеньях обмена веществ и продуктивности винограда : Дис... канд. биолог.наук: / Русько Е.А.; КГУ. – Киев, 1969. – 284л. – Бібліогр.:л.334-275
874198
  Сотников В.И. Молибдено-редкометально-вольфрамовая (грейзеновая) формация Горного Алтая / В.И. Сотников, Е.И. Никитина. – Новосибирск, 1971. – 259с.
874199
  Батурина Е.Е. Молибденовые и вольфрамовые месторождения Западного Забайкалья : (основные черты металлогении и геохимии) / Е.Е. Батурина, Г.С. Рипп ; отв. ред. В.В. Поликарпочкин ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Геол. ин-т Бурят. фил. – Москва : Наука, 1984. – 152 с., [1] тд. л. схем : ил. – Библиогр.: с. 147-151 (124 назв.)
874200
   Молибденоносные формации Казахстана. – Алма-Ата, 1992. – 183с.
874201
  Брехуненко В. Молимовся, щоб "допоміг скінчити велику та благословенну працю..." / В. Брехуненко, А. Стародуб // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 314-350.
874202
  Юхименко А. Молись и трудись // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 39 (168), 27 октября 2017. – С. 62-65


  "Протестантская революция Мартина Лютера изменила не только церковь, но и всю западноевропейскую цивилизацию, подстегнув людей много работать и заниматься бизнесом."
874203
  Толстой Л.Н. Молитва / Л.Н. Толстой. – Одесса : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – 15 с. – (Издание книгоиздательства "Посредник" ; № 610)
874204
  Ковалів Ю.І. Молитва (- атрибут і прояв релігійної віри, водночас є літературним жанром) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 380-381. – ISBN 978-966-02-9001-3
874205
  Єфремов П. Молитва богу невідомому / П. Єфремов. – Дніпропетровськ, 1993. – 66с.
874206
  Даниленко Ірина Молитва в ліриці Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 22-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові молитовно-поетичного дискурсу Б.-І. Антонича, результати якого проливають світло на низку принципових, зокрема дискусійних, питань щодо особливостей світогляду поета.
874207
  Даниленко І. Молитва в ліриці Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 16-20
874208
  Малецька А. Молитва в поезії Василя Стуса // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17


  У статті аналізується молитва в поетичному дискурсі Василя Стуса
874209
  Макош У. Молитва в цитадели / У. Макош. – Москва, 1983. – 200с.
874210
  Кастельянос Р. Молитва во тьме : Роман / Р. Кастельянос. – Москва : Прогресс, 1973. – 345с.
874211
  Даниленко І. Молитва Господня в українській та російській поетичній традиції // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.162-171.
874212
  Даниленко І. Молитва Господня в художній рецепції українських поетів // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 7-24. – ISSN 2308-1902
874213
  Іванченко Р. Молитва до Святої Княгині Ольги // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 70. – ISBN 966-7522-09-1
874214
  Кудряшов Г.О. Молитва до Тараса під білоруським небом : пошанування Т.Г. Шевченка в Білорусі на зорі XXI століття. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 135, [1] с. : іл., табл., фот. – Розгорнутий тит. арк. - На тит. арк. також: 2016 - Рік культури в Республіці Білорусь. - Покажчики: с. 129-134. – Бібліогр.: с. 125-128. – ISBN 978-966-2538-50-2


  У пр. № 1707096 напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - з вірою у зміцнення білорусько-українських братських відносин та з твердим переконанням, що Кобзар - той, хто нас об"єднує. Із ...
874215
  Салига Т. Молитва Євгена Маланюка до Миколи Зерова (У світлі одного твору) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 290-302. – ISBN 978-966-06-0747-7
874216
  Гайдабура В. Молитва за "Заграву" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 159-162. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
874217
  Франко І.Я. Молитва за ворогів / Студія Івана Франка. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 21 с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 8)
874218
  Кешеля Д.М. Молитва за втраченими світами : трилогія з народного життя : [романи] / Дмитро Кешеля ; [вступна ст. М. Нейметі]. – Ужгород : Карпати, 2015. – 566, [2] с. : портр. – Зміст: Притчі Долини Снів ; Запишіть у свідки мої сльози... ; Молитва за втраченими світами. – ISBN 978-966-671-405-6
874219
   Молитва за Гетьманом // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 13-14 серпня (№ 111/112). – С. 8-9


  Пам"яті Євгена Марчука.
874220
  Околітенко Н. Молитва за ката // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.56-57 : Фото. – ISSN 0130-5212
874221
  Кулик В. Молитва за майбутнє // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – C. 37-39


  Книжка Світлани Алексієвич "Чорнобиль: хроніка майбутнього".
874222
   Молитва за сина // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 4 (96), липень - сепрень. – С. 50. – ISSN 1819-7329
874223
   Молитва за Україну // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 5. – ISBN 966-7522-09-1
874224
  Тимошенко Ю. Молитва на заможну громаду: З виступу Прем"єр-міністра України: // Столиця. – 2005. - 29 квіт.-5 трав.


  [На Всеукр. зборах представників місцевого самоврядування (26 квіт. 2005 р.) ]
874225
  Малахута М. Молитва над словом Феодосія Рогового // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 146-188. – ISBN 978-966-96923-6-8
874226
  Ильенко Ф. Молитва о гетмане Ильенко // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 13 (569), 30.03.2018. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Глава Госкино Филипп Ильенко о фильмах "патриотического направления".
874227
  Денисенко А. Молитва Отця Климентія Шептицького // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 340. – ISSN 0869-3587
874228
  Столяр М.М. Молитва села... мойого... : вірші / Марія Столяр. – Київ : Рада, 1999. – 41, [1] с. – ISBN 966-95200-0-X


  У пр. №4493BR напис: Дорогому Добродієві Михайлу Наєнко з побажаннями Надії Перемог Успіхів найБожих !
874229
  Дацюк О. Молитва та здійснення таїнств під час пандемії: спроба богословського переосмислення нових практик і проблематика їхнього сприйняття вірянами // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 201-210. – ISBN 978-966-423-670-3
874230
  Жила С. Молитва у романі-панорамі Марії Матіос "Букова земля" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (217), листопад - грудень 2021. – С. 17-21
874231
   Молитва у уметничкоj песми Српскоj, 1902. – 80 с.
874232
  Рик М.С. Молитва як богопізнання у творчості Г. Сковороди // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 214-216
874233
  Предко О.І. Молитва як діалог людини та Бога: релігієзнавчий аспект // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 42-46


  Зазначається, що молитва – це своєрідний психічний стан, який характеризується надзвичайною інтенсифікацією емоційночуттєвої сфери, що врешті-решт призводить до переображення людини, прориву її в царину Божественного. Причому процесуальний характер ...
874234
  Предко О.І. Молитва як особливий стан людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 106-108
874235
  Предко Д. Молитва: особистісні форми презентації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 36-41. – (Психологія ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто феномен молитви в контексті діалогу, у якому виражені різні рівні оприявнення "Я". Розглянуто закономір- ності виникнення, генезису і функціонування молитви як певної комунікації, у якій розгортається діалог - екзистенційно- персоналістична ...
874236
  Туров И.В. Молитвенная практика хасидов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 71-80. – ISSN 1608-0599
874237
  Андрущак Сніжана Молитви : молитви // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 129. – ISSN 0130-321Х
874238
  Левченко Л. Молитви переможного бою. "Трикутник смерті" і Перший зимовий похід: захисники України за духовною підтримкою зверталися до Господа // Україна молода. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 35). – С. 10-11


  Мiж більшовиками, денiкiнцями та поляками. Літо 1919 року в історії боротьби українського народу за незалежність і державність видалося спекотним. У червні 1919 року Українська галицька армія (УГА), в складі якої налічувалося до 25 тисяч вояків, під ...
874239
  Важни Т. Молитви у важкі хвилини життя / Томаш Важни. – Львів : Свічадо, 2011. – 117, [1] с. – Пер. вид.: Modlitwy na trudne chwile / Tomasz Wazny CM. Krakow: FIDES. - Сер. засн. у 2011 р. – (Серія "Довіритися Богові"). – ISBN 978-966-395-468-4
874240
   Молитвослов. – М., 1991. – 510с.
874241
   Молитвослов. – Ніжин, 1999. – 144с.
874242
  Салига Т. Молитвослов від Василя Стуса // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 494-511. – ISBN 978-966-06-0747-7
874243
   Молитвослов и месяцеслов. – Чернигов, 1687. – 981с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVII ст.- дошки, шкіра, корінець з тисненн.
874244
  Уитнэсс Л. Молитвочтение слова Божия / Л. Уитнэсс. – 17с.
874245
  Ковч А.М. Молитвою врятовані // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 167-171. – ISSN 08-68-4790-1


  Про мордування громадян Перемишля і околиць у червні 1941 року.
874246
   Молитвы, заповеди и Символ веры с объяснением. – Л., 1990. – 79с.
874247
  Семенюк Л. Молитовний дискурс поезії Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 87-101. – ISSN 2304-9383


  У статті показано молитовний лад Шевченкової поезії як вияв глибокої релігійності, чутливості поета, прояв його вболівання за долю України та його народу.
874248
   Молитовник Богдани Матіяш // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 2/3 (1022/1023). – С. 32-37
874249
  Макаренко М. Молитовник в.к. Володимира й Сулакадзев / М. Макаренко. – [Київ] : [б. и.], 1926. – 484-491 с.
874250
   Молитовник Гертруди = Gertrude"s Prayer Book : (Псалтир Егберта) : дослідження / [Дмитро Гордієнко та ін.; відп. ред. та упоряд. В. Корнієнко]. – Вид. факсим. типу. – Київ : Горобець, 2021. – 613, [3] с. : кольор. іл., табл. – Повертаємо в Україну культурну спадщину. Returning the cultural heritage to Ukraine. - 30 років Незалежності України. - Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 613. – Бібліогр.: с. 597-612. – ISBN 978-966-2377-60-6
874251
   Молитовник для українських вояків / Львів. обл. від-ня Т-ва зв"язків з українцями за межами України (ЛОВ Т-ва "Україна - Світ"), Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр, Н.-д. лаб. (військ.-іст. дослідж.) ; [упоряд. Б.З. Якимович]. – Львів : Проман, 2015. – 162, [2] с., [1] арк. фот. – (Бібліотека українського воїна). – ISBN 966-2971-08-4
874252
   Молитовник князя Володимира (Служебник Теодоровича) XIV століття = Prayerbook of Great Prince Volodymyr (Teodorovich Euchologion) of the 14th century : [дослідження] / [Гнатенко Людмила та ін. ; відп. ред. Л. Гнатенко]. – Вид. факсим. типу. – Київ : Горобець, 2021. – 457, [3] с. : кольор. іл. – Повертаємо в Україну культурну спадщину. Returning the cultural heritage to Ukraine. - 30 років Незалежності України. - Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 455-457. – Бібліогр.: с. 453-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2377-59-0
874253
  Царук А. Молитовник між клавішами безу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 1 червня (№ 22). – С. 6


  До 80-річчя поета Петра Перебийноса.
874254
  Ільків А. Молитовно-сповідальний дискурс "Денників" Петра Сороки // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 154-159. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 966-7773-70-1
874255
  Совинський В.В. Молі (Lepidoptera: Tineidae s.lat.) з центральної частини Київської області / В.В. Совинський. – Київ, 1938. – 95 с. – Без обкл. та тит. л. - Окремий відбиток: Збірник праць Зоологічного Музею. 1938, № 21-22. – (Збірник праць Зоологічного Музею / Інститу Зоології та Біології АН УРСР ; 1938, № 21-22)
874256
  Ігнатенко І.І. Молібден у водних об’єктах урбанізованих територій (на прикладі озер Опечень) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 26-32. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати дослідження міграції молібдену у воді системи озер Опечень та р. Сирець, в яку потрапляють води із кар’єрів цегляного заводу. Загальний вміст молібдену знаходився в межах 1,9–9,5 мкг/дм3. Підвищення вмісту і частки молібдену у ...
874257
  Квасниця І.В. Молібденіт із метасоматитів рудопрояву Товстий Верх (Вигорлат-Гутинське пасмо, Закарпаття) / І.В. Квасниця, Т.І. Шем’якіна // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 78-84. – ISSN 2218-7472


  Вивчено молібденіт із метасоматитів рудопрояву Товстий Верх (Вигорлат-Гутинське пасмо, Закарпаття). Мінерал знаходиться у тісній асоціації з кальцитом і піритом як у матриці породи, так і в прожилках та порожнинах. Молібденіт утворює пінакоїдальні ...
874258
  Дадашзаде А. Молла Панах Вагиф / А. Дадашзаде. – Баку, 1968. – 38с.
874259
  Смит П. Молли Бэйнс. / П. Смит. – М, 1965. – 357с.
874260
  Беккет С. Моллой. Мэлон умирает : романы / Сэмюэл Беккет; пер. с англ. и фр. В. Молот. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 349 с. – (Новая коллекция). – ISBN 5-8301-0080-0
874261
  Анистратенко В.В. Моллюски Азовского моря / В.В. Анистратенко, И.А. Халиман, О.Ю. Анистратенко ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена, Ин-т геол. наук [и др.]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 170, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-166. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1112-0
874262
  Толстикова Н.В. Моллюски алайских и туркестанских слоев Бадхыза : монография / Н.В. Толстикова; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 124с.
874263
   Моллюски Белого моря. – Ленинград : Наука, 1987. – 324с.
874264
  Десятик И.И. Моллюски Белорусского Поозерья, их роль в биологической продуктивности озер : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Десятик И. И.; БГУ. – Минск, 1975. – 23л.
874265
  Коробков И.А. Моллюски бучакской и киевской свит Южной Украины / И.А. Коробков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 96с.
874266
  Салибаев Г.Х. Моллюски верхней части ханабадских и сумсарских слоев Таджикской и Ферганской депрессий / Г.Х. Салибаев ; Акад. наук Таджикской ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1972. – 126 с., [34] с. – Библиогр.: с. 120-124
874267
  Романов Л.Ф. Моллюски и фораминиферы мезозоя Днестровско-Прутского междуречья : монография; Аммониты и милиолиды юрских отложений / Л.Ф. Романов, М.М. Данич; Под ред.: Каптаренко-Черноусовой О.К., Ямниченко И.М. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1971. – 216с.
874268
  Линдгольм В.А. Моллюски из слоев торфяника близ села Льялова, Московского уезда, содержащих стоянку неолитического человека / В.А. Линдгольм (шт. зоолог Зоол. Музея Рос. Акад. наук) // Молюски - Компакт 252400. – С. 85-90


  На с. [1] дарств. надпись: Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
874269
  Попова С.М. Моллюски кызылгирской свиты Горного Алтая / С.М. Попова, Е.В. Девяткин, Я.И. Старобогатов; Отв. ред. Мартинсон Г.Г. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
874270
  Рошка В.Х. Моллюски меотиса северо-западного Причерноморья / В.Х. Рошка; Отв. ред. Собецкий В.А. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 284с.
874271
  Бадзошвили Ц.И. Моллюски мэотиса Западной Грузии / Ц.И. Бадзошвили ; АН Груз. ССР, Ин-т палеобиологии им. Л.Ш. Давиташвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 145 с. – Библиогр.: с. 123-137
874272
  Саладжюс В.Ю. Моллюски ордовикских и силурийских отложений Южной Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Саладжюс В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 28 с.
874273
  Татишвили К.Г. Моллюски позднего эоцена и раннего олигоцена Ахалцихской депрессии / К.Г. Татишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 206с.
874274
  Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / В.И. Жадин. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1952. – 376с.
874275
  Янина Т.А. Моллюски рода Didacna - биостратиграфическая основа корреляции событий неоплейстоцена Понто-Каспия / Т.А. Янина, Д.С. Хомченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 188-202 : табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
874276
  Квалиашвили Г.А. Моллюски семейства Cardiidae Гурийского горизонта Западной Грузии / Г.А. Квалиашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 120с.
874277
  Макаренко Д.Е. Моллюски среднего эоцена платформенной Украины / Д.Е. Макаренко, В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1982. – 168с.
874278
  Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины / И.М. Барг, Ю.Д. Степаняк ; [науч. ред. Д.Е. Макаренко ]. – Днепропетровск : Монолит, 2005. – 195, [1] с. : ил., схемы, карты. – Библиогр.: с. 181-194. – ISBN 966-7455-36-X


  У пр. № 1698923 напис: Дорогому Толе от автора с любовью. 7.XII.05. Подпись
874279
  Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Барг И.М.; МВССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
874280
  Гожик П.Ф. Моллюски четвертичных (антропогеновых) отложений террас Прута / Гожик П.Ф., 1965. – с. 150-156. – Отд. отт из Мат. по четв. периоду Украины (К 7 конгр. ИНКВА в США)
874281
  Милашевич К.О. Моллюски, собранные во время экскурсии С.А.Зернова на миноносце № 264 на реке Дунай с 28 июня по 3июля 1907 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – С. 991-996. – Отд. оттиск из:"Известия Императорской Академии Наук", 1908 г.
874282
   Моллюски. Основные результаты, их изучения. – Ленинград : Наука, 1979. – 261с.
874283
   Моллюски. Пути, методы и итоги их изучения : Пути, методы и итоги их изучения. – Ленинград : Наука, 1971. – 160с.
874284
   Моллюски. Результаты и перспективы их исследований. – Ленинград : Наука, 1987. – 536с.
874285
   Моллюски. Систематика, экология и закономерности распространения. – Ленинград : Наука, 1983. – 262с.
874286
  Мусхелишвили Л.В. Моллюсковая фауна сармата Западной Грузии / Л.В. Мусхелишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 132с.
874287
  Дефо Д. Молль Флендерс : [роман] / Даниель Дефо ; [пер. с англ. А. Франковского ; предисл. И. Верцмана]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 304 с. : 1 л. іл
874288
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1978. – 447с.
874289
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1991. – 319с.
874290
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1991. – 300с.
874291
  Мушкетик Л.Г. Молнар Ференц (- угорський письменник, драматург,журналіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 383-384. – ISBN 978-966-02-9001-3
874292
  Бирукова Е. Молнейка. Лесная сказка / Е. Бирукова ; ил. А. Комарова. – Москва : Издательство Мириманова, 1923. – 39 с. – (Мир сказок)
874293
  Дружинин Ю.Д. Молниевик. / Ю.Д. Дружинин. – Владивосток, 1971. – 63с.
874294
  Костинский Александр Молниеносная жизнь эльфов и гномов : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 30-36
874295
  Кулман Линда Молниеносная загадка : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 46 : Фото
874296
  Бородин С.П. Молниеносный Баязет : роман / С.П. Бородин ; [ил.: Б.М. Косульников]. – Москва : Советский писатель, 1973. – 407 с. : ил.
874297
  Бородин С.П. Молниеносный Баязет : роман / Сергей Бородин ; [худож. Б. Смирнов]. – Москва : Известия, 1976. – 542 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов" / Ред. совет. сер.: Сурен Агабабян и др.)
874298
  Кочетов В.А. Молнии бьют по вершинам : роман / В.А. Кочетов. – Москва, 1983. – 223с.
874299
  Мирмухсин М. Молнии в ночи : повести / Мирмухсин; авториз. пер. с узб. Ю.Карасева. – Ташкент : Еш гвардия, 1966. – 200 с.
874300
  Венецкий С.И. Молнии в печах / С.И. Венецкий. – Москва, 1991. – 47с.
874301
  Коршунов А.Ф. Молнии в руке / А.Ф. Коршунов. – Л., 1967. – 80с.
874302
   Молнии и гвоздики : стихи соврем. сов. и зарубеж. поэтов / в пер. А. Кравченко ; [вступ. ст. Б.И. Олейника]. – Донецк : Донбас, 1983. – 118 с. – Миниатюрное издание
874303
   Молнии и лотосы. – М., 1975. – 558с.
874304
   Молнии и лотосы : Индийская лирика XX века. – Москва : Наука, 1975. – 558с.
874305
  Эфенди-Заде Молния / Эфенди-Заде. – Л., 1949. – 24с.
874306
  Шевченко О.Ф. Молния / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1963. – 67с.
874307
  Козаченко В.П. Молния : Повесть: Для детей / В.П. Козаченко; Пер. с укр. Э. Хайтиной. – Москва : Воениздат, 1969. – 291с. – (Б-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
874308
  Юман М.А. Молния / М.А. Юман. – Москва : Мир, 1972. – 327с.
874309
  Козаченко В.П. Молния : Повести / В.П. Козаченко; Пер. с укр. И. Бронникова. – Москва : Известия, 1975. – 733с. – (Б-ка "Дружбы народов")
874310
  Василевская Г.О. Молния в ночи : повесть / Г.О. Василевская; авториз. пер. с белорус. Н.Марушкевича. – Минск : Беларусь, 1965. – 192 с.
874311
   Молния в сердце. – Тула, 1976. – 176с.
874312
  Мелешин С. Молния в черемухе / С. Мелешин. – Свердловск, 1960. – 64с.
874313
  Мелешин С. Молния в черемухе / С. Мелешин. – Свердловск, 1960. – 271с.
874314
  Стекольников И.С. Молния и гром / И.С. Стекольников. – 3-е, перераб. – Москва, 1954. – 96с.
874315
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – МоскваЛ., 1946. – 40с.
874316
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Иркутск, 1947. – 40с.
874317
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Москва, 1947. – 47с.
874318
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Москва, 1951. – 72с.
874319
  Стекольников И. и др. Молния и защита от ее действия / И. и др. Стекольников. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 90 с.
874320
  Главач А. Молния и человек. / А. Главач. – Алма-Ата, 1989. – 169с.
874321
  Теннов В. Молния Техаса / В. Теннов. – М., 1960. – 30с.
874322
  Горбунов В.В. Молод всю жизнь / В.В. Горбунов. – Москва : Знание, 1964. – 32 с.
874323
  Салига Т. Молода весна осінньої пори // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 10-11


  Есе про львівського поета Миколу Петренка.
874324
   Молода Галичина. – Львів, 2001
874325
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1946. – 426 с.
874326
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1952. – 779 с.
874327
   Молода гвардія. – К., 1958. – 18с.
874328
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1959. – 655 с.
874329
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1959. – 624с.
874330
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Джерело, 1968. – 624с.
874331
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Дніпро, 1970. – 611 с.
874332
   Молода гвардія. – Київ : Молодь, 1972. – ил.
874333
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : П"єса / пер. з рос. / О.О. Фадєєв. – Київ : Мистецтво, 1976. – 100 с.
874334
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / пер. з рос. / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1980. – 544 с.
874335
   Молода гвардія України, 1944. – 70с.
874336
  Орленко Я. Молода генерація JOURN... Студенти-журналісти у Запоріжжі позмагалися за знання кращого в країні "буквенного" революціонера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 2


  У Запорізькому національному університеті, з 20 по 23 листопада проходив фінал Всеукраїнського конкурсу "Революція буквами". Конкурс відбувся в рамках відзначення десятиліття факультету журналістики Запорізького національного університету. Переможницею ...
874337
  Дмитерко Л. Молода земля : поезії / Л. Дмитерко. – Харків, 1935. – 96 с.
874338
  Губерський Л.В. Молода зміна української дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 21-25. – ISBN 966-7522-12-1
874339
   Молода людина-господар на землі. – К., 1985. – 89с.
874340
   Молода Муза. – К., 1989. – 320с.
874341
   Молода муза Січеславщини : Поезії. – Павлоград, 1998. – 30с.
874342
  Гак А. Молода напруга / А. Гак. – Полтава, 1933. – 277с.
874343
  Сунєгін С.О. Молода наука України: здобутки та нові горизонти // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
874344
   Молода наука: INFO DAY 2023 // Київський університет. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Свій навчальний рік аспіранти й ад"юнкти розпочали з традиційного урочисто-інформаційного заходу "Аспірант КНУ: INFO DAY 2023", що відбувся 12 жовтня 2023 року в актовій залі Головного навчального корпусу КНУ За словами проректорки з наукової роботи ...
874345
   Молода наука: Шевченківська весна 2023 // Київський університет. – Київ, 2023. – Квітень (№ 4). – С. 5


  "Ідея "Шевченківської весни" - міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених - виникла наприкінці 2002 року в Студентському парламенті КНУ і була активно підтримана керівництвом Університету. Нині ...
874346
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 1. – 1996
874347
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 2. – 1996
874348
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 3. – 1996
874349
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 4. – 1996
874350
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 5. – 1996
874351
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 6. – 1996
874352
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 9. – 1996
874353
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 1-889240-25-7
№ 7. – 1997
874354
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 10. – 1999
874355
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 11. – 1999
874356
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 12. – 1999
874357
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 13. – 1999
874358
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
Спецвипуск : Україна: вибір моделі розвитку. – 2000
874359
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 1. – 2000
874360
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 3. – 2000
874361
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 4. – 2000
874362
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2001
874363
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2001
874364
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2001
874365
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2002
874366
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2002
874367
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 (24). – 2002
874368
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2002
874369
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2003
874370
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2003
874371
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2003
874372
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2003
874373
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2004
874374
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2004
874375
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2004
874376
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2004
874377
   Молода нація : Альманах. Спецвипуск. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1 : Помаранчева революція. – 2005
874378
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2005
874379
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2005
874380
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2005
874381
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1 : Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення. – 2006
874382
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2006
874383
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – 2006
874384
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2 (43). – 2007. – 256 с.
874385
   Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 (48). – 2008
874386
   Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4 (49). – 2008
874387
   Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – 2011
874388
  Павленко П. Молода Німеччина / П. Павленко. – Київ, 1952. – 92с.
874389
  Петренко М.Є. Молода осінь : поезії / М.Є. Петренко. – Київ, 1984. – 151 с.
874390
  Кравець И. Молода перемога / И. Кравець. – Харків-Одеса, 1932. – 59с.
874391
   Молода пісня. – Дніпропетровськ, 1965. – 134с.
874392
  Грач В. Молода премія імені Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 2


  Цьогорічними лауреатими премії імені Олеся Гончара стали: К. Красножон (с. Вишневе), Є. Люба (Полтава), О. Харун (Івано-Франківськ), С. Божок (Чернігівщина).
874393
  Журбицька Т.С. Молода сім"я / Т.С. Журбицька. – К., 1985. – 101с.
874394
  Журбицька Т.С. Молода сім"я / Т.С. Журбицька. – 2-ге вид., допов. – К., 1988. – 107с.
874395
   Молода сім"я в Україні: проблеми становлення та розвитку : Тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-7902-43-9
874396
   Молода спортивна наука України = Young sports science of Ukraine : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
Вип. 20, т. 1, 2. – 2016. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
874397
   Молода спортивна наука України = Young sports science of Ukraine : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
Вип. 20, т. 3, 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
874398
  Буряк В.Д. Молода трава / В.Д. Буряк. – Дніпропетровськ, 1986. – 190 с.
874399
  Франко І.Я. Молода Україна / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом українсько-руської видавничої спілки. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 4)
Ч. 1 : Провідні ідеї й епізоди. – 1910. – VІ, [1], 143, [8] с.


  Зміст.: З остатнїх десятилїть XIX в.; Дещо про перше всенароднє віче у Львові; Між своїми: Епізод із взаємини між Галичанами й Українцями 1897 р. - В кн. також вірші Г. Ібсена та П.-Ж. Беранже в пер. І.Я. Франка
874400
   Молода Україна : журнал Української Демократичної Молоді. – Торонто. – ISSN 0026-9042
Рік 40, ч. 396. – 1990
874401
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
874402
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
874403
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
874404
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 4. – 2003
874405
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
874406
  Місюк Ю. Молода Україна на Підляшші / записав Ігор Щерба // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Українці в Польщі.
874407
  Кулік В. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива : Дослідження / Віталій Кулік, Тетяна Голобуцька, Олексій Голобуцький. – Київ : Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – 460с. – ISBN 966-7332-38-1
874408
  Пресіч О. Молода українська поетеса Ольга Пресіч (розмова про творчість) : інтерв"ю / вела бесіду Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 21-24. – ISBN 966-7379-16-7
874409
  Кравченко А.Є. Молода українська проза / А.Є. Кравченко. – К., 1990. – 47с.
874410
  Ершин А. Молодая академия / А. Ершин. – Л, 1935. – 121с.
874411
   Молодая академия Европы // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 28-29. – ISBN 978-966-136-423-2
874412
  Брычков А.Р. Молодая Америка / А.Р. Брычков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 256 с. – (Библиотечка "Молодежь, революция, прогресс")
874413
   Молодая Ангара. – Иркутск, 1955. – 112с.
874414
   Молодая Беларусь. – М., 1952. – 288с.
874415
  Клейнборт Л.М. Молодая Белоруссия : очерк современной белорусской литературы 1905-1928 г.г. / Л.. Клейнборт. – Минск : Белоруское госиздат., 1928. – 508 с.[6] л. портр. : ил., портр.
874416
   Молодая Бельгия
1. – 255с.
874417
  Балла Д. Молодая Венгрия / Д. Балла. – Будапешт : Корвина, 1970. – 124 с.
874418
  Верховская П Н. Молодая Волга / П Н. Верховская. – Ленинград, 1957. – 443с.
874419
   Молодая Волга. – Ярославль, 1978. – 208с.
874420
  Львов В.Е. Молодая Вселенная / В.Е. Львов. – Л., 1969. – 387с.
874421
  Хомяков О.М. Молодая вселенная. / О.М. Хомяков. – Свердловск, 1962. – 110с.
874422
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : на языке хинди / А.А. Фадеев. – Москва : Иностранная литература. – 610 с.
874423
   Молодая гвардия : Герои-комсомольцы Краснодона. – Изд. 3-е, доп. – Б.м. : Военное издательство, 1943. – 47 с. : ил., портр.
874424
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 460с.
874425
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 460с.
874426
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 64с.
874427
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 72с.
874428
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 470с.
874429
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 327с.
874430
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 479с.
874431
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Горьков : Горьковское изд., 1947. – 240 с.
874432
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
874433
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва : Военное издательство, 1947. – 112 с.
874434
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
874435
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
874436
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература, 1947. – 472 с.
874437
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
874438
   Молодая гвардия. – М., 1948. – 296с.
874439
   Молодая гвардия. – М., 1948. – 264с.
874440
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1952. – 544с.
874441
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1952. – 466с.
874442
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1954. – 544с.
874443
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1956. – 587с.
874444
  Королькова Е.И. Молодая гвардия / Е.И. Королькова. – М, 1956. – 112с.
874445
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1957. – 587с.
874446
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1964. – 587с.
874447
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 765с.
874448
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Л, 1967. – 600с.
874449
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 765с.
874450
  Фадеев А. Молодая гвардия : роман / А. Фадеев. – Минск : "Беларусь", 1968. – 688 с.
874451
   Молодая гвардия. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1969. – 368с.
874452
   Молодая гвардия : Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни временной фашистской окупации (июль 1945-февраль 1943 гг.). – [3-е изд. доп.]. – Донецк : Донбасс, 1970. – 366 с. : ил., портр.
874453
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецк : Из-во "Донбасс", 1972. – 750 с.
874454
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1972. – 656с. – (Школьная библиотека)
874455
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1973. – 584с.
874456
   Молодая гвардия : Документы и воспоминания о героич. борьбе подпольщиков Краснодона в дни врем. фашистской оккупации (июль 1942 - февр. 1943 гг.). – [4-е изд. доп.]. – Донецк : Донбас, 1973. – 359 с., 16 л. ил. : ил.
874457
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецк : Донбас, 1973. – 624 с.
874458
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецк : Донбас, 1974. – 624 с.
874459
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Ташкент, 1975. – 584 с.
874460
   Молодая гвардия. – Киев : Молодь, 1976. – 24 с. : ил.
874461
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1976. – 709с.
874462
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1976. – 640с.
874463
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1977. – 709с.
874464
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1977. – 709с.
874465
   Молодая гвардия : Документы и воспоминания о героич. борьбе подпольщиков Краснодона в дни врем. фашист. оккупации (июль 1942 - февр. 1943 г.). – 5-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1977. – 360 с., 8 л. ил. : ил.
874466
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1978. – 656с.
874467
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1979. – 645с.
874468
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва, 1979. – 544 с.
874469
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1980. – 567с.
874470
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1981. – 567с.
874471
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецьк : Донбас, 1982. – 648 с.
874472
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Современник, 1983. – 669с.
874473
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва, 1985. – 353с.
874474
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1985. – 609с.
874475
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – К, 1985. – 609с.
874476
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1986. – 645 с.
874477
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М
1. – 1986. – 353с.
874478
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М
2. – 1986. – 353с.
874479
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1987. – 559с.
874480
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1989. – 345с.
874481
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с. – (Библиотека учителя). – ISBN 5-280-01117-7
874482
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 527 с. – (Библиотека учителя)
874483
  Фадеев А. Молодая гвардия / А. Фадеев. – Донецк : Донбасс, 1990. – 542с.
874484
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1995
874485
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1995
874486
   Молодая гвардия. – Москва
№ 3. – 1995
874487
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1995
874488
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1995
874489
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1995
874490
   Молодая гвардия. – Москва
№ 7. – 1995
874491
   Молодая гвардия. – Москва
№ 8. – 1995
874492
   Молодая гвардия. – Москва
№ 9. – 1995
874493
   Молодая гвардия. – Москва
№ 10. – 1995
874494
   Молодая гвардия. – Москва
№ 11. – 1995
874495
   Молодая гвардия. – Москва
№ 12. – 1995
874496
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1996
874497
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1996
874498
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1996
874499
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1996
874500
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1996
874501
   Молодая гвардия. – Москва
№ 7. – 1996
874502
   Молодая гвардия. – Москва
№ 8. – 1996
874503
   Молодая гвардия. – Москва
№ 9. – 1996
874504
   Молодая гвардия. – Москва
№ 10. – 1996
874505
   Молодая гвардия. – Москва
№ 11. – 1996
874506
   Молодая гвардия. – Москва
№ 12. – 1996
874507
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1997
874508
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1997
874509
   Молодая гвардия. – Москва
№ 3. – 1997
874510
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1997
874511
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1997
874512
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1997
874513
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев ; [вступ. сл. Косюка О.П.]. – Київ : Україна, 2012. – 607, [1] с. – ISBN 978-966-524-411-0
874514
  Боровикова В.Н. Молодая Гвардия : путеводитель по музею г. Краснодона / В.Н. Боровикова, И.И. Григоренко, Э.З. Ершов. – Донецк : Донбасс, 1966. – 140 с. : ил.
874515
   Молодая гвардия труда. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 239 с. : ил. – (Лауреаты премии Ленинского комсомола)
874516
   Молодая Германия. – Одесса, 1926. – 424с.
874517
   Молодая Грузия. – М., 1935. – с.
874518
  Барановская Е.К. Молодая жена / Е.К. Барановская. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 64 с. – (Будьте счастливы, молодые!)
874519
  Сангаджиева Б. Молодая звезда : стихи / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 79 с.
874520
  Тойбаев М. Молодая звезда. / М. Тойбаев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399 с.
874521
  Городской Я.З. Молодая земля / Я.З. Городской. – К., 1950. – 176с.
874522
  Кубанский Г. Молодая земля / Г. Кубанский. – М, 1960. – 104с.
874523
  Килленс Д.О. Молодая кровь : роман / Джон О. Килленс ; пер. с англ. В. Лиманской ; пред. Поля Робсона. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 576 с. : іл.
874524
   Молодая литература возрождённого народа. – М., 1958. – 222с.
874525
  Понтоппидан Г. Молодая любовь : Идиллия / Генрик Понтоппидан ; Пер. с дат. В. Спасской. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К° ; Типо-лит. Русского т-ва, 1908. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 122)
874526
   Молодая молдавская новелла. – Кишинёв, 1974. – 319с.
874527
   Молодая Монголия. – М., 1961. – 175с.
874528
   Молодая Москва. – М., 1947. – 135с.
874529
  Третьякова Л.С. Молодая музыкальная Россия / Л.С. Третьякова. – М., 1985. – 208с.
874530
  Виленский Ю.Г. Молодая наука с великой кроной. Раздумья над монографией Алексея Сиделковского и Василия Догузова "Этюды истории классической неврологии, г. Киев, 2016 г. // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 7 (85). – С. 127-133. – ISSN 2224-0713


  "Когда в Вене на Всемироной выставке в 1873 году была представлена коллекция, составленная из тончайших тканей мозга, профессор И. Гиртль с восторгом отметил: "Я могу сказать, что ни один анатом так не продвинул вперед знания о строении мозга, как это ...
874531
  Кулаковский Молодая Польша / Кулаковский. – 248с.
874532
   Молодая проза Прибалтики. – М., 1989. – 413с.
874533
   Молодая проза Сибири. – Новосибирск
1. – 1980. – 608с.
874534
   Молодая проза Сибири. – Новосибирск
2. – 1981. – 608с.
874535
   Молодая проза Черноземья. – Воронеж, 1989. – 395с.
874536
  Неверов А.В. Молодая проза: время, проблемы, герой. / А.В. Неверов. – М., 1985. – 64с.
874537
  Глаголева Н.А. Молодая режиссура советского кино. / Н.А. Глаголева. – М., 1973. – 48с.
874538
   Молодая русистика Украины : материалы Всеукраинской науч. студенческой конф., (19-20 мая 2011 года) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Укр. ; Межд. фонд "Русский мир" (Москва) ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; [гол. ред. В.І. Теркулов ; ред. рада : Т.М. Марченко, О.В. Жарікова, С.А. Комаров та ін.]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. – 236 с.
874539
   Молодая русистика: традиции и перспективы : материалы Международной научной конференции, 21-22 мая 2009 года / МОНУ ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков ; [ редкол.: В.И. Теркулов ( гл. ред.), Т.М. Марченко, О.В. Жарикова и др. ]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2009. – 160 с.
874540
   Молодая Русь : студенческий сборник / [Ред.-изд. М.М. Спасовский]. – Петроград : Изд. студенческого журн. Вешни е воды ; [Отечественная тип.], 1916. – 260, [4] с.


  Авторы: В.В. Розанов, А.А. Бурнакин, Сергей Копыткин, Бенедикт, В.В. Андреев, А. Арсиков-Сурин, А. Ренников, П.Е. Казанский, В.П. Буренин, Александр Дроздов и др.
874541
   Молодая семья. – Москва, 1977. – 96с.
874542
   Молодая семья. – Москва, 1978. – 64с.
874543
   Молодая семья. – Киев, 1991. – 313с.
874544
  Мацковский М.С. Молодая семья в большом городе / М.С. Мацковский, Т.А. Гурко. – М., 1986. – 46с.
874545
  Зубенко Л.А. Молодая семья в системе атеистического воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Зубенко Л.А.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
874546
   Молодая семья и реализация активной социальной политики в регионе. – Свердловск, 1990. – 159с.
874547
  Шахматов В.П. Молодая семья: жизнеспособность, демография, право / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1985. – 128с.
874548
  Юрков А.А. Молодая смена рабочего класса. / А.А. Юрков. – Л., 1970. – 39с.
874549
   Молодая смена: социальные аспекты школьной реформы. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 156, [4] с.
874550
  Барбакова К.Г. Молодая советская интеллигенция / К.Г. Барбакова, В.А. Мансуров. – Москва : Знание, 1981. – 39 с. – Библиогр.: с. 36. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. комис. по пропаганде знаний среди молодежи)
874551
  Рукавишников И. Молодая Украина : [сборник переводов стихов укранских поэтов] / Иван Рукавишников. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза". – ([Сочинения] : [1901-1925] ; [Кн. 5])
5. – 1909. – [8], 260, V с.
874552
  Келбакиани Г. Молодая учительница / Г. Келбакиани. – М, 1954. – 108с.
874553
  Моррис Д. Молодая Япония / Д. Моррис. – Одесса : Типография Порядок, 1905. – 362, II с.
874554
  Рекемчук О.Е. Молоде-зелене. / О.Е. Рекемчук. – К., 1963. – 184с.
874555
  Онищенко Володимир Молоде бароко / Онищенко Володимир, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-143 : фото
874556
   Молоде вино : Антологія поезії. – Київ : Смолоскип, 1994. – 232 с. – (Творча асоціація "500"). – ISBN 0-914834-74-6
874557
   Молоде вино : антологія поезії. – Київ : Творча асоціація 500, 2000. – 63, [4] с. – ISBN 966-7332-41-1


  У пр. № 4520BR напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з повагою і вдячністю Ольга Башкирова. Підпис
874558
  Яцків М. Молоде вино грониться / М. Яцків. – Львів, 1958. – 40с.
874559
  Гаман В.П. Молоде літо : повісті та оповідання / Віктор Гаман. – Київ : Молодь, 1979. – 237 с.
874560
  Антонюк С.М. Молоде покоління Польщі / С.М. Антонюк, П. Калениченко. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1960. – 95с.


  У цій книжці розповідається про героїчні революційні традиції польської молоді, її участь у визвольній боротьбі проти гітлерівських загарбників. Центральне місце займає матеріал про діяльність молодіжних оранізацій за соціалістичні перетворення в ...
874561
  Гурбанська А. Молоде покоління у творчості поетів "Празької школи" та в рецепції Леоніда Куценка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 60-79. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
874562
  Шульга І.В. Молоде поповнення / І.В. Шульга. – К., 1965. – 30с.
874563
  Волошин И.И. Молодеет земля / И.И. Волошин. – Москва, 1955. – 204с.
874564
  Страшнов С.Л. Молодеет и лад баллад / С.Л. Страшнов. – М, 1991. – 157с.
874565
  Степанов А.Я. Молодежи - атеистические знания и убежденность / А.Я. Степанов. – Петрозаводск, 1975. – 48с.
874566
  Акимов Ф.И. Молодежи - идейную убежденность : воспитание студ. молодежи на ист. опыте, традициях большевизма / Ф.И. Акимов. – Киев : Общество знание УССР, 1987. – 31, [1] с. – Библиогр.: с. 31. – (Сер. 2, Теория и практика научного комунизма / О-во "Знание" УССР)
874567
  Кузьмин Б.В. Молодежи - мировоззренческую закалку / Б.В. Кузьмин. – К, 1984. – 48с.
874568
  Песин Я.Е. Молодежи - о семейном законодательстве / Я. Е. Песин, М. К. Азимов. – Ташкент, 1987. – 64 с.
874569
  Сатурин В.М. Молодежи - правовые знания / В.М. Сатурин. – К., 1987. – 48с.
874570
  Маяковский В. Молодежи / В. Маяковский. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 208с.
874571
   Молодёжи. – М.-Л., 1946. – 159с.
874572
   Молодёжи. – М.-Л., 1946. – 211с.
874573
   Молодёжи. – М.-Л., 1947. – 263с.
874574
   Молодёжи. – Москва-Л., 1947. – 171с.
874575
   Молодёжи. – Москва-Л., 1947. – 263с.
874576
  Русанов А. Молодежи о борьбе за режим экономии / А. Русанов. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1926. – 55 с.
874577
  Шахматов В.П. Молодежи о браке и семье / В.П. Шахматов. – М, 1979. – 127с.
874578
  Семенова Б.А. Молодежи о Великой Октябрьской социалистической революции. / Б.А. Семенова. – Москва, 1947. – 91с.
874579
  Яглинг Б.Л. МОлодежи о вооруженных силах СССр. / Б.Л. Яглинг. – М., 1947. – 68с.
874580
  Кравцов Б. Молодежи о выборах в местные Советы / Б. Кравцов, Н. Фарберов. – М., 1947. – 71с.
874581
  Андрианов И.И. Молодежи о жилищном законодательстве / Андрианов И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 239, [1] с.
874582
   Молодежи о коммунистической морали. – Л, 1974. – 367с.
874583
  Болтачева С.И. Молодежи о комсомоле : рек. указ. лит. / [сост. С.И. Болтачева, О.И. Кирюхина, В.В. Сельчук] ; под ред. Е.В. Таранова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Гос. респ. юнош. б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ. – Москва : Книга, 1978. – 110 с.
874584
   Молодёжи о комсомоле. – М., 1968. – 96с.
874585
   Молодежи о КПСС : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 119с. – (Навстречу 26-му съезду КПСС)
874586
  Бестужев-Лада Молодежи о научно-технической революции / И.В. Бестужев-Лада. – Москва : Знание, 1970. – 40 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Комиссия по пропаганде знаний среди молодежи)
874587
   Молодёжи о научном коммунизме : Рекомендательный указатель литературы. – Москва : Книга, 1975. – 96 с.
874588
  Рузакова Р.Г. Молодежи о нашей партии : Библиографическое пособие / Р.Г. Рузакова, В.В. Сельчук. – Москва : Книга, 1972. – 112 с.
874589
   Молодёжи о новой Программе Коммунистической партии Советского Союза : краткий рекомендательный список литературы. – Москва, 1962. – 49с.
874590
  Бугаев Е.И. Молодежи о партии / Е.И. Бугаев. – 4-е изд. доп. – Москва, 1979. – 367с.
874591
   Молодёжи о Партии. – М., 1974. – 60с.
874592
   Молодёжи о Партии. Учение, преобразующее мир : Пример. учеб. программы. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 128с. – (Система комс. полит. учебы и экон. образования)
874593
   Молодёжи о первой русской революции. – М., 1955. – 280с.
874594
   Молодежи о политической экономии. – Москва : Экономика, 1987. – 221 с.
874595
  Мацко А.Н. Молодежи о Программе КПСС / А.Н. Мацко, В.Ф. Кушнер. – Минск, 1988. – 208с.
874596
  Иванов Л.К. Молодежи о профтехобразовании / Л.К. Иванов. – М., 1974. – 64с.
874597
   Молодёжи о революционной перспективе мирового развития. – К., 1986. – 15с.
874598
  Зарайченко В.Е. Молодежи о семейной жизни / В.Е. Зарайченко. – Москва, 1984. – 39 с.
874599
  Сулейменов М.К. Молодежи о семье и о правах членов сеьи / М.К. Сулейменов. – Алма-Ата, 1981. – 127 с.
874600
   Молодёжи о Советских Вооружённых Силах. – М., 1975. – 126с.
874601
   Молодёжи о Советской Армии. – М., 1952. – 304с.
874602
  Пешехонов Ю.В. Молодежи о советской экономике / Ю.В. Пешехонов. – М., 1987. – 159с.
874603
  Васильченко В.Н. Молодежи о советском законодательстве / В.Н. Васильченко, Л.В. Васильченко. – Киев, 1985. – 302с.
874604
  Овчинникова Г.Ф. Молодежи о советском трудовом законодательстве / Г.Ф. Овчинникова. – К., 1982. – 72с.
874605
  Вайнштейн М.П. Молодежи о театре / М.П. Вайнштейн. – Москва, 1980. – 174с.
874606
  Корбут Е.В. Молодежи о теннисе. / Е.В. Корбут. – М., 1957. – 104с.
874607
  Зятькова Л.И. Молодёжи о философии : рек.указ.литературы / Л.И. Зятькова; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1971. – 93 с.
874608
  Хакимов А. Молодежи о художественном наследедии народов Узбекистана / А. Хакимов. – Ташкент, 1975. – 30с.
874609
  Вийранд Т. Молодежи об искусстве / Т. Вийранд. – Таллин : Кунст, 1990. – 208 с.
874610
   Молодёжи об искусстве. – М., 1973. – 190с.
874611
  Гусейнов А.А. Молодежи об общественном прогрессе / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 126с.
874612
  Запесоцкий А.С. Молодежная дискотека / А.С. Запесоцкий. – М, 1988. – 101с.
874613
  Бариловская В. Молодёжная инициатива. Волонтёры в библиотеках Великобритании / Вера Бариловская // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 23 (161). – С. 17-18. – ISSN 1727-4893
874614
   Молодежная культура. – Горький, 1990. – 68с.
874615
  Сикевич З.В. Молодежная культура: "за" и "против": Заметки социолога / З.В. Сикевич. – Л., 1990. – 204с.
874616
  Ганичев В.Н. Молодежная печать / В.Н. Ганичев. – Москва, 1976. – 286с.
874617
  Хочунская Людмила Викторовна Молодежная печать как средство нравственного воспитания аудитории : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Хочунская Людмила Викторовна; МГУ. – М., 1981. – 19л.
874618
  Тимошик Н.С. Молодежная печать Украины: структура, управление, функционирование на современном этапе (1985-1990 гг) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тимошик Н. С.; КГУ. – К., 1991. – 20л.
874619
   Молодёжная политика. – К.
1. – 1992. – 57с.
874620
   Молодёжная политика. – К.
2. – 1992. – 238с.
874621
  Елишев С.О. Молодежная политика религиозных сект и новообразований в Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 104-118. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Проведена типологизация религиозных сект и новообразований в России. Введены понятия "тоталитарная секта", "деструктивный культ", "антисистема" и выделены их основные черты. Рассматриваются особенности осуществления молодежной политики религиозных сект ...
874622
  Смирнов В.А. Молодежная политика: опыт системного описания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3 (359). – С. 72-80. – ISSN 0132-1625
874623
  Шостак М.И. Молодежная пресса Грузии (1905-1925 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Шостак М.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 21л.
874624
  Индриков А.А. Молодежная среда: проблема социокультурного диссонанса // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 90-94. – ISSN 2073-9702


  Культурный кризис в России обрекает молодежь на жизнь в мире техностандарта и духовной утилитарности с поставленным на поток производством штампованных форм бытия и сознания. Борьба против "диктатуры стандарта" канализируется в сетевом "культурном ...
874625
   Молодежная субкультура и положение молодежи в странах Западной Европы и США : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1976. – 222, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы молодежного движения")
874626
  Корженко А.Л. Молодежная субкультура как альтернативная форма социализации личности в юношеском возрасте // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.80-89. – ISSN 0042-8841
874627
  Ростовская М.А. Молодежная субкультура как сфера трансформации семейных ценностей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 194-198. – ISSN 1606-951Х
874628
   Молодёжная художественная самодеятельность. – Пхеньян, 1953. – 171с.
874629
   Молодёжная эстрада. – Ростов -на-Дону, 1946. – 69с.
874630
  Тимошенко А.Г. Молодежное движение а США : История и современ. пробл. / А.Г. Тимошенко, Е.И. Косенко. – Томск : Том. гос. ун-т им. В.Куйбышева, 1988. – 179с.
874631
  Шур В.Г. Молодежное движение в Бангладеш / В.Г. Шур. – М., 1983. – 133с.
874632
  Коровина Э.Ф. Молодежное движение в Латинской Америке в борьбе за единство своих рядов / Э.Ф. Коровина. – М.
1. – 1977. – 101с.
874633
  Луков В.А. Молодежное движение в социалистическом обществе / В.А. Луков. – М., 1987. – 220с.
874634
  Горячев Ю.А. Молодежное движение в странах социалистической ориентации / Ю.А. Горячев. – Баку : Гянджлик. – 168 с.
874635
  Зинько Елена Васильевна Молодежное движение в УССР в 20-е годы (Исторический анализ литературных источников 20-х - 30-х годов) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зинько Елена Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
874636
  Мотрук Светлана Николаевна Молодежное движение в Чехословакии в 70-е - первой половине 80-х годов : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 270л. – Бібліогр.:л.207-229
874637
  Красильников А.С. Молодежное движение развивающихся стран / А.С. Красильников. – М., 1982. – 40с.
874638
   Молодёжное движение социалистических стран. – М., 1976. – 285с.
874639
  Мотрук Светлана Николаевна Молодежное движение Чехословакии в 70-е - первой половине 80-х годов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 20 с.
874640
   Молодёжное общежитие. – К., 1988. – 92с.
874641
  Григорчук П.С. Молодежное пролетарское движение на Украине в 1917 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Григорчук П.С. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1971. – 24 с.
874642
  Тищенко А.А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов / Антонина Анатольевна Тищенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 34-51


  О работе молодежной секции Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
874643
   Молодёжные диспут. – М., 1965. – 56с.
874644
  Косолапов В.И. Молодежные диспуты / В.И. Косолапов. – Москва, 1974. – 46с.
874645
  Приходько И.А. Молодежные жилые комплексы / И.А. Приходько, А.Н. Силантьев. – М., 1988. – 367с.
874646
  Приходько И.А. Молодежные жилые комплексы / И.А. Приходько. – М., 1990. – 352с.
874647
  Юстеньянц К.А. Молодежные объединения Африки / К.А. Юстеньянц. – М, 1970. – 32с.
874648
  Туркатенко А. Молодежные субкультуры сегодня: попытка энциклопедии // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 0130-1640
874649
   Молодёжные частушки. – Воронеж, 1959. – 96с.
874650
  Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон / В.Ф. Левичева. – М, 1989. – 219с.
874651
  Кирсанов А.В. Молодежный диспут. / А.В. Кирсанов. – Москва, 1985. – 142с.
874652
  Россихина М.Ю. Молодежный жаргон в немецкой лексикографии XIX - начала XX века // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 96-103. – ISSN 0130-9730
874653
   Молодежный жилой комплекс. – Москва, 1987. – 173 с.
874654
   Молодежный календарь - 84. – Москва, 1983. – 128 с.
874655
   Молодежный календарь - 85. – М., 1984. – 127 с.
874656
   Молодёжный календарь. – М., 1965. – 112с.
874657
   Молодёжный календарь. – М., 1966. – 112с.
874658
   Молодёжный календарь. – М., 1967. – 112с.
874659
   Молодёжный календарь. – М., 1970. – 112с.
874660
   Молодёжный календарь. – М., 1972. – 110с.
874661
   Молодёжный календарь. – М., 1975. – 111с.
874662
   Молодёжный календарь. – М., 1976. – 129с.
874663
   Молодёжный клуб и воспитание политической культуры. – М., 1989. – 21с.
874664
  Измайлов К.Н. Молодёжный культурный центр и проблемы перестройки клубной работы / К.Н. Измайлов. – М., 1988. – 60с.
874665
   Молодежь-89. Общественное положение молодежи и вопросы молодежной политики в СССР : Материалы науч. сес. НИЦ, 13-15 апр. 1989 г. – Москва : ВКШ, 1989. – 231с.
874666
   Молодёжь-наше будущее. – М., 1974. – 383с.
874667
   Молодёжь-пятилетке. – Иркутск, 1976. – 187с.
874668
  Минеев П.Д. Молодежь -- активная сила движения народов за мир и дружбу / П.Д. Минеев. – М., 1955. – 48с.
874669
  Архипов В.А. Молодёжь - источник трудовых ресурсов : (на прим. г. Москвы) / В.А. Архипов. – Москва : Экономика, 1986. – 126, [1] с.
874670
  Алимов Ю.И. Молодежь - надежда Африки / Ю.И. Алимов, А.А. Титов. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. – Библиогр.: с. 47. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; № 3)
874671
   Молодежь - наше будущее : КПСС о комсомоле и задачах ком. воспитания молодежи в соврем. условиях. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 383 с.
874672
  Горбачев М.С. Молодежь - творческая сила революционного обновления / М.С. Горбачев. – Москва, 1987. – 30с.
874673
  Боряз В.Н. Молодежь : методол. проблемы исследования / В.Н. Боряз ; АН СССР, Ленингр. кафедра философии. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1973. – 155 с.
874674
  Иконникова С.Н. Молодёжь / С.Н. Иконникова. – Л., 1974. – 166с.
874675
   Молодёжь. – М., 1979. – 143с.
874676
  Мерин Б.М. Молодежь "пылающего континента" / Б.М. Мерин. – Москва, 1980. – 222с.
874677
  Кузнецова Э.Е. Молодежь : социальные предпосылки экономической активности / Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-51. – ISSN 044-748Х
874678
   Молодёжь 70-х. – М., 1973. – 119с.
874679
  Белоусов Л.В. Молодежь Апеннин : выбор в борьбе / Л.В. Белоусов, А.И. Ковылов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-175
874680
  Зимянин М. Молодежь Белорусии борется / М. Зимянин. – М, 1942. – 61с.
874681
  Голлан Д. Молодежь в английской промышленности. / Д. Голлан. – М, 1938. – 216с.
874682
  Линдеман Е.В. Молодежь в библиотеках: как привлечь и удержать // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 12. – С. 24-26. – ISSN 1726-6726
874683
  Минеев П.Д. Молодежь в борьбе за мир / П.Д. Минеев. – М., 1953. – 120с.
874684
   Молодёжь в борьбе за мир. – Москва, 1951. – 43 с.
874685
  Мошняга В.П. Молодежь в борьбе за мир и социальный прогресс / В.П. Мошняга. – М, 1981. – 231с.
874686
  Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны / В.Г. Еремин. – Москва, 1977. – 263с.
874687
  Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны / Еремин В.Г., Исаков П.Ф. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1984. – 285 с., [16] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 269-284
874688
  Минц Г.И. Молодежь в зеркале социологии. / Г.И. Минц, И.Д. Чечетина. – Рига, 1980. – 237с.
874689
  Воробьев Г.Г. Молодежь в информационном обществе / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1990. – 255с.
874690
  Беляева Молодежь в информационном пространстве: чтение и цифровая среда (на примере студенчества Орловской области) / Беляева, , Надежда Евгеньевна // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4. – С. 41 - 45. – ISSN 0869-608Х
874691
  Янаев Г.И. Молодежь в классовой борьбе. / Г.И. Янаев. – М., 1977. – 175с.
874692
  Волгин Б.Н. Молодежь в науке / Б.Н. Волгин. – Москва, 1971. – 64с.
874693
  Зудов И.А. Молодежь в науке и технике / И.А. Зудов, Н.С. Слепцов. – Москва, 1981. – 143с.
874694
  Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX - начала XX в. : половозраст. аспект традиц. культуры / Т.А. Бернштам ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1988. – 274, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
874695
   Молодежь в общественных отношениях развитого социализма. – Тарту
1. – 1984. – 198с.
874696
   Молодежь в общественных отношениях развитого социализма. – Тарту
2. – 1984. – 384с.
874697
  Лунин Б.В. Молодежь в осаде / Б.В. Лунин. – Якутск, 1967. – 116с.
874698
   Молодежь в процессах обновления советского общества : Сб. науч. ст. – Москва : ВКШ, 1989. – 132, [1] с.
874699
  Вершловский С.Г. Молодёжь в пути / С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина. – Москва, 1971. – 175с.
874700
  Мельник В.И. Молодежь в пятидесятничестве / В.И. Мельник. – Львов, 1992. – 196 с.
874701
   Молодёжь в революции : Три года пролетарского юношеского движения 1918-1920 гг. – Петроград : Изд. КИМ, 1922. – 656 с.
874702
  Ковалева Т.В. Молодежь в системе управления / Т.В. Ковалева, В.А. Мансуров. – М, 1988. – 46с.
874703
   Молодёжь в современной идеологической борьбе. – М., 1979. – 138с.
874704
  Базаркина Р.С. Молодежь в социалистическом строительстве в Западной Сибири, 1926-1937 гг. / Р.С. Базаркина, З.Т. Комаревцева, А.П. Пантелеев ; отв. ред. А.А. Николаев ; АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-е, 1986. – 128 с. – Библиогр.: с. 119-128
874705
  Яковлев Рафаил Яковлевич Молодежь в социальном развитии деревни в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Яковлев Рафаил Яковлевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализированный совет Д 113.08.06. – М., 1979. – 16л.
874706
   Молодёжь в СССР и за рубежом. – Москва, 1975. – 230 с.
874707
   Молодежь в трудовом коллективе : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1986. – 165 с.
874708
  Бражко А.Л. Молодежь в управлении обществом / А.Л. Бражко, В.М. Свининников. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; 7)
874709
   Молодёжь в условиях разрядки международной напряжённости. – М., 1977. – 63с.
874710
   Молодёжь в цирке. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 31 с.
874711
  Капица С М. Молодёжь великого Китая / С М. Капица, . – М., 1953. – 160с.
874712
  Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак / В.А. Сысенко. – М., 1986. – 255с.
874713
  Чередниченко Г.А. Молодежь вступает в жизнь / Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин. – М., 1985. – 240с.
874714
  Иконниква С.Н. Молодёжь вступает в жизнь / С.Н. Иконниква, В.Т. Лисовский. – Л., 1969. – 40с.
874715
   Молодёжь города Ленина. – Л., 1968. – 158с.
874716
  Козырев Ю.Н. Молодежь Грузии : (Социально-демографическое исследование) / Ю.Н. Козырев. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 172 с.
874717
   Молодёжь Дагестана в борьбе за установление советской власти. – Махачкала, 1961. – 40с.
874718
  Чичерин Г.В. Молодежь должна учиться у Ленина. / Г.В. Чичерин. – 2-е изд. – М., 1985. – 16с.
874719
  Каргалова М.В. Молодежь Европы в поисках выхода / М.В. Каргалова. – М., 1990. – 215с.
874720
   Молодежь за рубежом. – Москва
Вып. 1 (24). – 1978
874721
   Молодежь за рубежом. – Москва
Вып. 2 (25). – 1978
874722
   Молодежь за рубежом. – Москва
Вып. 3 (26). – 1978
874723
   Молодежь за рубежом. – Москва
Вып. 4 (27). – 1979
874724
   Молодежь за рубежом в IV кв. 1974. – Москва
Вып. 4 (11). – 1975
874725
   Молодежь за рубежом. Выборчий указатель. – Москва
Вып. 3. – 1976
874726
  Худавердян В.Ц. Молодежь Запада 80-х: идеол. борьба и междунар. молодеж. движение. / В.Ц. Худавердян. – М., 1986. – 62с.
874727
  Антрушин Ю.Н. Молодежь Запада выбирает свободу / Антрушин Ю.Н. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 159 с. – (Библиотечка пропагандиста и политинформатора)
874728
  Александрович Г.С. Молодежь Запада: пути и судьбы / Г.С. Александрович. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 246 с. : ил.
874729
  Антрушин Ю.Н. Молодежь Западной Европы в борьбе за мир и европейскую безопасность / Антрушин Ю.Н. – Москва : Знание, 1975. – 48 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Молодежь в борьбе за мир, демократию и социализм" / Всесоюз. о-во "Знание")
874730
   Молодёжь и актуальные проблемы исторической науки. – К., 1989. – 344с.
874731
   Молодёжь и атеизм. – М., 1974. – 72с.
874732
  Чечот Д.М. Молодежь и брак / Д.М. Чечот. – Л, 1976. – 104с.
874733
   Молодежь и высшее образование в социалистических странах. – Москва, 1984. – 142с.
874734
   Молодёжь и демократизация. – Л., 1989. – 35с.
874735
   Молодёжь и демократизация советского общества. – Минск, 1990. – 131с.
874736
   Молодежь и закон : указатель литературы. – Москва
Вып. 7. – 1979
874737
  Аксенова Т.В. Молодёжь и закон : Рекомендательный библиографический указатель / Т.В. Аксенова ; Гос. б-ка БССР им В.И. Ленина. – Минск, 1983. – 50 с.
874738
  Лошкарев М.Д. Молодежь и защита социалистического Отечества / М.Д. Лошкарев. – Киев, 1981. – 255с.
874739
  Федотов О.К. Молодежь и капиталистическая действительность. / О.К. Федотов. – Л., 1976. – 40с.
874740
  Борман Р. Молодежь и любовь : сокр. пер. с нем. / Р. Борман ; общ. ред. и послесл. докт. мед. наук Л.А. Богданович. – Москва : Прогресс, 1975. – 160 с.
874741
  Хвостов А.А. Молодежь и молодежное движение арабских стран / А.А. Хвостов, А.Л. Юрков. – М, 1989. – 96с.
874742
  Куцев Г.Ф. Молодежь и молодые города / Г.Ф. Куцев. – Москва, 1977. – 190с.
874743
   Молодёжь и мораль. – М., 1969. – 44с.
874744
   Молодёжь и наука. – Ростов -на-Дону, 1976. – 279с.
874745
   Молодежь и научно-технический прогресс : Сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 189с.
874746
   Молодежь и научно-технический прогресс. – М., 1982. – 100с.
874747
   Молодежь и научно-технический прогресс : Тезисы докладов конференции молодых ученых АН МССР, посвященной 60-летию образования СССР(3-4 ноября 1982 г.). – Кишинев : Штиинца, 1982. – 270 с.
874748
   Молодежь и научно-технический прогресс : Библиогр. указ. лит., поступ. в центр. б-ки Москвы в 1983 г. – Москва, 1985. – 210с.
874749
   Молодежь и научно-технический прогресс. – Минск : Навука i тэхнiка, 1989. – 173, [1] с. – Библиогр.: с. 172
874750
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – Москва
1. – 1974. – 77 с.
874751
   Молодёжь и научно-технический прогресс в СССР. – М., 1971. – 70с.
874752
  Сюньков Г.К. Молодежь и научно-технический прогресс. / Г.К. Сюньков. – К., 1987. – 48с.
874753
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Молодёжь и нравственность / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1993. – 175с.
874754
   Молодёжь и образование. – Москва, 1972. – 431с.
874755
  Константиновский Д.Л. Молодёжь и образование / Д.Л. Константиновский. – М., 1977. – 160с.
874756
  Козлов А.А. Молодежь и образование: проблемы перестройки / А.А. Козлов. – М., 1989. – 31с.
874757
  Роговин В.З. Молодежь и общественный прогресс / В.З. Роговин. – Москва, 1974. – 64с.
874758
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1965. – 23с.
874759
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1969. – 48с.
874760
  Цыбульник В.В. Молодежь и общество / В.В. Цыбульник. – К., 1990. – 173с.
874761
   Молодёжь и Октябрь. – М ., 1977. – 32с.
874762
   Молодёжь и планета : Молодежь в соц. и буржуаз. обществах. Духовная культура советского человека. Латинская Америка вчера и сегодня: Беседы о книгах. – Москва : Книжная палата, 1988. – 77с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 90). – ISBN 5-7000-0039-3
874763
  Осипов П.П. Молодежь и право / П.П. Осипов, В.Ф. Хохлов. – Л, 1972. – 84с.
874764
   Молодежь и проблемы современной художественной культуры. – Л., 1990. – 147с.
874765
  Скурлатов В.И. Молодежь и прогресс / В.И. Скурлатов. – М., 1980. – 223с.
874766
  Стукало С.Н. Молодежь и рабочие профессии / С.Н. Стукало, В.С. Небоженко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 121с.
874767
  Андреев А. Молодежь и рабочий класс / А. Андреев ; Всесоюз. о-во "Знание". – Москва : Знание, 1974. – 48 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Молодежь в юорьбе за мир, демократию и социализм")
874768
  Мухамеджаном М.М. Молодежь и революция / М.М. Мухамеджаном. – М., 1972. – 357с.
874769
  Титлинов Б.В. Молодежь и революция из истории революционного движения среди учащейся молодежи духовніх и средних учебніх заведений 1860-1909 г.г. / Б.В. Титлинов. – Л. : ГИЗ, 1925. – 166с.
874770
   Молодёжь и реформирование общества. – М.-Х., 1993. – 299с.
874771
   Молодёжь и свободное время при капитализме. – М., 1985. – 215с.
874772
   Молодежь и свободное время при социализме. – М., 1984. – 202с.
874773
   Молодёжь и советское законодательство. – М., 1977. – 686с.
874774
  Федоров Г.Т. Молодежь и современная идеологическая борьба / Г.Т. Федоров. – Киев, 1979. – 182с.
874775
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 128с.
874776
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 80с.
874777
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 121с.
874778
   Молодежь и социализм : Тезисы докладов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 94 с.
874779
   Молодёжь и социализм : Тезисы докладов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 72 с.
874780
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 72с.
874781
   Молодёжь и социализм : Тезисы докладов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 164 с.
874782
   Молодёжь и социализм : Тезисы докладов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 56 с.
874783
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 64с.
874784
   Молодёжь и социализм : Тезисы докладов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 84 с.
874785
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 118с.
874786
  Переведенцев В.И. Молодежь и социально-демографические проблемы СССР / В.И. Переведенцев. – М, 1990. – 150с.
874787
   Молодёжь и социальный прогресс. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 233 с.
874788
  Казаков Н. Молодежь и специалисты / Н. Казаков. – Л, 1929. – 30с.
874789
   Молодежь и творчество. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 356с.
874790
  Лукашевич Н.П. Молодежь и труд: проблемы производственной адаптации / Н.П. Лукашевич. – Харьков, 1987. – 184с.
874791
  Лесохина Л.Н. Молодежь и учеба / Л.Н. Лесохина, Т.В. Шадрина. – М., 1988. – 62с.
874792
   Молодёжь идёт в революцию. – М., 1977. – 254с.
874793
   Молодёжь идёт в революцию. – М., 1982. – 430с.
874794
  Ховрин Михаил Викторович Молодежь как объект современной идеологической борьбы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ховрин Михаил Викторович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
874795
  Емельянов Д.А. Молодежь как объект философского исследования // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 47-50. – ISSN 1684-2618
874796
  Фролов С. Молодежь как основной репродуктивный потенциал // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-45.
874797
  Винокуров А.Д. Молодежь капиталистического мира и футурология / А.Д. Винокуров. – Минск, 1979. – 136с.
874798
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
874799
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
874800
   Молодёжь крупного индустриального центра. – Нижний Тагил, 1974. – 54с.
874801
   Молодежь Латинской Аменики (80-е годы). – Москва, 1989. – 50 с.
874802
  Иванов В.Н. Молодежь Ленинграда в боях за Родину / В.Н. Иванов. – Москва, 1942. – 92с.
874803
  Зиновьев А.П. Молодежь мира в борьбе против фашизма / А.П. Зиновьев. – М, 1975. – 40с.
874804
  Кашлев Ю.Б. Молодежь мира сегодня / Ю.Б. Кашлев. – М., 1966. – 64с.
874805
  Смирнов И. Молодежь Москвы в социалистическом соревновании / И. Смирнов. – Москва, 1948. – 107с.
874806
   Молодёжь на вахте мира. – Челябинск, 1951. – 92с.
874807
  Савельев М. Молодежь на защите Советского Заполярья / М. Савельев. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 48 с.
874808
  Фидаров К. Молодежь на мирном фронте / К. Фидаров. – Орджоникидзе, 1969. – 64с.
874809
  Козлов И.Д. Молодежь на стройках братства / И.Д. Козлов. – Москва, 1979. – 45с.
874810
  Рябинин Б.С. Молодежь на трудовом посту / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 32с.
874811
  Иконникова С.Н. Молодежь о себе, о своих сверсниках : (социологическое исследование) / С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 132, [4] с.
874812
   Молодежь о философии. – М., 1990. – 61 с.
874813
   Молодёжь оперной сцены Большого театра. – М., 1952. – с.
874814
  Полякова Л.В. Молодежь оперной сцены Большого театра. / Л.В. Полякова. – М., 1952. – 112с.
874815
   Молодёжь планеты голосует за мир. – М., 1985. – 32с.
874816
   Молодёжь под игом фашизма, 1937. – 48с.
874817
  Котляр А.Э. Молодежь приходит на производство / А.Э. Котляр. – Москва, 1978. – 80с.
874818
   Молодёжь Румынской Народной Республики. – Бухарест, 1952. – 74с.
874819
  Захарова Т.В. Молодежь села сегодня. / Т.В. Захарова. – Л., 1979. – 16с.
874820
  Паскарь А.А. Молодежь села: реальность и перспектива / А.А. Паскарь. – Кишинев, 1990. – 103с.
874821
  Костюк В.Г. Молодежь Сибири: образование и выбор профессии / В.Г. Костюк. – Новосибирск, 1980. – 193с.
874822
   Молодёжь советского кино, 1938. – 96 с.
874823
  Науменко Г.Ф. Молодежь Советской Украины / Г.Ф. Науменко. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 24 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных
874824
   Молодежь современной России: альтернативы выбора духовных и нравственных убеждений : сборник статей / Рос. акад. наук, Ин-т науч. инфорации по обществ. наукам ; [ред.-сост. Д.Г. Шкаев ; редкол.: А.И. Андреев и др.]. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы философии" / Центр гуманитар. науч.-информ. исслед., Отд. философии). – ISBN 978-5-248-00528-4
874825
  Науменко Г.Ф. Молодежь социалистического города: быт, традиции, обычаи / Г.Ф. Науменко; АН УССР, Ин-т искусствознания, этнографии и фольклора. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155 с.
874826
  Оськин А. Молодежь социалистического содружества / А. Оськин. – Москва, 1985. – 39 с.
874827
   Молодёжь СССР. – М., 1990. – 255с.
874828
   Молодежь Страны Советов : [сборник : фоторепортаж В. Лагранжа, А. Миранского]. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 240 с. : ил.
874829
   Молодежь Страны Советов : рек. библиогр. указ. / С.П. Бавин, О.А. Гурболикова, А.А. Кунина, З.П. Шалашова; Сост.: С.П. Бавин, О.А. Гурболикова, А.А. Кунина, З.П. Шалашова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 207 с.
874830
   Молодежь Страны Советов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 206, [1] с. : ил. – (Советский образ жизни : Основные черты, содерж., преимущества)
874831
   Молодёжь страны Советов. – М., 1947. – 551с.
874832
   Молодёжь страны Советов. – М., 1970. – 96с.
874833
   Молодёжь Страны Советов. – М., 1972. – 240с.
874834
  Брычков А.Р. Молодежь США: от нигилизма к политике / А.Р. Брычков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-142. – (Ровесник. Молодежь, революция, прогресс!)
874835
   Молодёжь Тувы. – Новосибирск, 1988. – 191с.
874836
   Молодежь Украины. – Киев, 1992. – 158с.
874837
   Молодежь Украины. – Киев, 1993. – 156с.
874838
   Молодёжь Чехословакии. – Прага, 1947. – 69с.
874839
  Тебин Н. Молодежь Японии : без амбиций и цели в жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  В Японіїї молоде покоління не хоче робити кар"єру
874840
   Молодёжь, её интересы, стремления, идеалы. – М., 1969. – 431с.
874841
  Вагнер К. Молодежь, ее настоящее и будущее / К. Вагнер ; Пер. с 16-го фр. изд. Ф.Ф. Трозинер. – Санкт-Петербург : Изд. пар. скоропеч. И.А. Богельман, 1897. – [4], VI, 203 с.
874842
   Молодёжь, мир, фестиваль. – М., 1985. – 287с.
874843
   Молодежь, наука, производство. – Кишинев, 1984. – 284с.
874844
   Молодёжь, наука, производство. – Кишинёв, 1986. – 304с.
874845
   Молодежь, религия, атеизм. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222с.
874846
  Константиновский Д.Л. Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования / Д.Л. Константиновский, Е.С. Попова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 37-48. – ISSN 0132-1625


  В статье представлены данные об устремлениях молодежи в отношении образования и труда, предпринята попытка прогноза вероятности их реализации. Выявлено, что молодежь предпочитает поступление в вузы другим вариантам образовательной траектории, это ...
874847
   Молодёжь, труд и закон. – М., 1975. – 239с.
874848
  Зеленков Б.И. Молодежь, труд, дисциплина. / Б.И. Зеленков, С.Н. Рохмистров. – М, 1974. – 64с.
874849
  Андреенкова Н.В. Молодежь, труд, технический прогресс / Андреенкова Н.В. ; О-во "Знание" РСФСР, Комис. по пропаганде знаний среди молодежи. – Москва : Знание, 1980. – 37 с. – Библиогр.: с. 36
874850
  Цыбин Ю.Е. Молодежь. Досуг. Музыка : у микрофона - дискжокей / Ю.Е. Цыбин, В.Л. Голубев. – Минск : Университетское, 1988. – 125с. – (Студенческая библиотека)
874851
  Старченко Т.Е. Молодежь: вехи социальной зрелости / Т.Е. Старченко. – Львов, 1988. – 261с.
874852
  Сатурин В.М. Молодежь: доверие и ответственность / В.М. Сатурин. – К., 1984. – 127с.
874853
  Решетов П.Н. Молодежь: идеология, политика: Социально-критич. очерк. / П.Н. Решетов. – Москва, 1975. – 192с.
874854
  Костаки Г.И. Молодежь: морально-правовой потенциал личности / Г.И. Костаки, И.Г. Батку. – Кишинев, 1989. – 223с.
874855
  Бура Н.А. Молодежь: права и свободы в зеркале двух миров. / Н.А. Бура, Ю.И. Ныпорко. – К., 1986. – 49с.
874856
   Молодежь: проблемы формирования и воспитания. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255 с. – (Университет молодого марксиста)
874857
  Орловский Ю.П. Молодежь: трудовые права и обязанности / Ю.П. Орловский. – Москва, 1985. – 190с.
874858
  Люфанов Е.Д. Молодецкий курган / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1980. – 294с.
874859
   Молодий Азербайджан. – Х.-Одеса, 1930. – 212с.
874860
  Чефранов О. Молодий безвірник / О. Чефранов. – Х., 1930. – 335с.
874861
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 1. – 2001
874862
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 2. – 2001
874863
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 3. – 2001
874864
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 4. – 2001
874865
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 5. – 2001
874866
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 6. – 2001
874867
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 7. – 2001
874868
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 8. – 2001
874869
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 9. – 2001
874870
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 10. – 2001
874871
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 11. – 2001
874872
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 12. – 2001
874873
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 13. – 2001
874874
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 14. – 2001
874875
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 15. – 2001
874876
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 16. – 2001
874877
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 17. – 2001
874878
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 18. – 2001
874879
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 19. – 2001
874880
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 20. – 2001
874881
  Гдаль Г. Молодий вітер : поезії / Г. Гдаль. – Київ : Молодь, 1981. – 64 с.
874882
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
874883
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 1 (77), січень 2020 р. – 2020. – 112, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
874884
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 2 (78), лютий 2020 р. – 2020. – 178, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
874885
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – 2020. – 97, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
874886
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 3 (79), березень 2020 р. – 2020. – 162, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
874887
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – 2020. – 89, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
874888
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – 2020. – 140, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
874889
   Молодий вчений року // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Серед переможців конкурсі - науковці КНУ імені Тараса Шевченка Стефанія Демчук, Віталій Туренко, Павло Михайлюк,
874890
  Пахолюк З. Молодий вчитель Панько Куліш у Луцьку // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 359-362
874891
  Готорн Н. Молодий Гудман Браун / з англійської переклав Олександр Артамонов // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 183-191. – ISSN 0320-8370
874892
   Молодий день. – Ужгород, 1979. – 160с.
874893
  Белогривцева А.А. Молодий журналіст як мовна особистість в сучасній журналістиці // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 332-339


  У статті виокремлено складники мовної особистості молодого журналіста, зазначено основні аспекти вивчення текстів та шляхи, що забезпечують підвищення рівня мовної культури.
874894
  Плаксин А. Молодий математик / А. Плаксин. – Х, 1930. – 106 с.
874895
  Шалиганова А. Молодий працівник наукових бібліотек України (за материалами всеукраїнського дослідження) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 6 - 12. – ISSN 1811-377X
874896
  Скалько С. Молодий спеціаліст нової доби // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 4-11 квітня (№ 11/12). – С. 4
874897
  Павличко Д. Молодий Тарас: бронзова постать у Варшаві // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 1/2 (358). – С. 45-46


  У світі 1384 пам"ятники Тарасові Шевченку. Про те, як постав Кобзар на високому п"єдесталі у Варшаві, розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі (1999–2002 рр.), Герой України поет Дмитро Павличко.
874898
  Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний колектив / О.Г. Мороз. – К., 1981. – 48с.
874899
  Коваль Л. Молодий фахівець шукає робоче місце // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 4
874900
   Молодий Харків. – Х., 1963. – 200с.
874901
   Молодий юрист : газета юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ
Квітень, № 1. – 2010. – 20 с.
874902
   Молодий юрист : інформаційний вісник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
№ 2, квітень. – 2012. – 32 с. – Заходи, присв"ячені св"яткуванню 178-річчя юрид. ф-ту
874903
  Тельнюк С.В. Молодий я, молодий... : Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925) / С.В. Тельнюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 417с. : іл.
874904
  Марусик Т. Молодий, могутній і сучасний : Пам"яті Володимира Івасюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 115-117. – ISSN 0868-4790
874905
   Молодик на 1843 г.. – Харьков : Университетская типография, 1843. – 155 с.
874906
   Молодик на 1844. – Харьков : Университетская типография, 1843. – 280, [5] c.
874907
   Молодик на 1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова, 1844. – 250 с.
874908
   Молодик на 1844 г.. – Харьков : В Университетской тип., 1843. – 283 с.
874909
   Молодик, на 1844 год, укpаинскій литеpатуpный сбоpник, издаваемый И. Бецким. – Харьков : [Изд. И.Е. Бецкий] ; В униветситетской тип., 1843. – 283 с. : портр. + 7 л. литограф. снимков прилож., 1 л. план г. Харькова. – Hа тит. аpк. пpиміт.: В пользу Хаpьковскаго Детскаго пpіюта


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
874910
  Воробьев Ю.Д. Молодильная поляна / Ю.Д. Воробьев. – Ставрополь, 1980. – 110с.
874911
  Чепурко Богдан Молодильні яблука : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
874912
  Онищенко О. Молодильні яблука для закону про школу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  "Закон "Про повну загальну середню освіту" готують до другого читання. Закон "Про повну загальну середню освіту" було прийнято в першому читанні ледь не в останні дні роботи парламенту попереднього скликання (див."Закрити гештальт", DT.UA від 7 червня ...
874913
  Брежнєв Л.І. Молодим - будувати комунізм : пер. с 2-го доп. рос. вид. / Л.І. Брежнєв. – Київ : Політвидав України, 1974. – 500 с. : портр.
874914
   Молодим виборцям. – К., 1947. – 116с.
874915
  Лубченко І.Ф. Молодим господарям землі / І.Ф. Лубченко. – Київ, 1985. – 128с.
874916
  Кисіль В.І. Молодим про сімейне законодавство / В.І. Кисіль. – Киев, 1990. – 47с.
874917
  Лучик Ю. Молодим у нас дорога...куди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ. "Якось Вацлава Гавела запитали: "Навіщо ви здійснюєте люстрацію і даєте недосвідченим владу в руки - вони ж нічого не вміють?" Він відповів: "Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу".
874918
   Молодим ученим // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Стартував прийом документів на отримання премій Верховної Ради і стипендій Кабінету Міністрів для молодих учених. Заявки мають подавати виші та наукові установи, підприємства за попередніми рішеннями вчених рад. Претендувати на отримання Премії можуть ...
874919
   Молоді - ідейний гарт : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ : Політвидав України, 1986. – 80 с.
874920
  Максименко Г.Д. Молоді - комуністичну ідейність / Г.Д. Максименко. – Київ, 1976. – 48с.
874921
  Ілляш М.М. Молоді - марксистсько-ленінський світогляд / М.М. Ілляш. – К., 1976. – 46с.
874922
  Солдатенко І.М. Молоді - науковий світогляд / І.М. Солдатенко. – К., 1967. – 47с.
874923
  Костюк М. Молоді - про військовослужбовців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про співпрацую ветеранської організації Військового інституту з київською гімназією № 19 "Межигірська", де стало традицією в День захисника Вітчизни проведення "Уроків мужності". У цьому році такий урок провів викладач Військового інституту Микола ...
874924
  Кривошей Ю.Ю. Молоді - традиції героїв / Ю.Ю. Кривошей. – К., 1973. – 46с.
874925
  Гордієнко Л.М. Молоді - трудовий гарт / Л.М. Гордієнко. – К, 1982. – 48с.
874926
   Молоді автори Перця : ілюстрації Бе-Ша. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с.
874927
  Оношенко Є.М. Молоді актори українського кіно / Є.М. Оношенко. – Київ, 1966. – 147 с.
874928
  Казіміров О. Молоді будівники. / О. Казіміров. – К., 1954. – 195с.
874929
  Вишня Остап Молоді будьмо! : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1951. – 80с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
874930
  Терюханова І. Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи їх подолання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10
874931
   Молоді вишнівці. – Дніпропетровськ, 1966. – 134с.
874932
  Касьянова О. Молоді вчені-славісти Європи зібралися в Києві // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  "В Інституті філології пройшла Міжнародна конференція Європейського товариства молодих учених-славістів POLYSLAV". Організатор конференції - кафедра сучасної української мови Інституту.
874933
  Дегтярьова І. Молоді вчені - за конструктивні зміни / І. Дегтярьова, Ю. Кращенко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про засідання Ради молодих учених при МОН за участі керівництва та працівників міністерства, Генерального директорату науки, Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування, національної ради з питань розвитку науки і технологій, Ради ...
874934
   Молоді вчені - про прикладні фізику // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася 13-та міжнародна конференція мололих учених з прикладної фізики. Наукові матеріали конференції публікуються англійською мовою; частина усних доповідей виголошена англійською мовою.
874935
   Молоді вчені отримуватимуть гранти Президента України за наукові дослідження // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 31/32). – С. 1


  На засіданні КМУ 21 серпня 2013 р. схвалено проект розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік."
874936
  Позняк В.Т. Молоді вчителі і друг. / В.Т. Позняк. – К, 1960. – 60с.
874937
   Молоді голоси. – Братіслава, 1956. – 176 с.
874938
   Молоді голоси. – Пряшев, 1958. – 151 с.
874939
   Молоді голоси : антологія сучасної укр. поезії : приурочується до 30-ї річниці створення Нац. спілки письменників України / [упоряд. Юлія Бережко-Камінська ; худож. Олена Завітайло]. – Київ ; Тернопіль : Золота пектораль, 2021. – 212, [4] с. : іл. – На обкл. також: Золота пектораль. Кабінет молодого автора НСПУ. – (Молодіжна літературна платформа НСПУ "Кабінет молодого автора". Літературний часопис "Золота пектораль"). – ISBN 978-617-7578-15-3


  У пр. № 1742914 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. від автора з повагою. Підпис. 23.11.2021 р.
874940
  Логунова М.М. Молоді господарі країни / М.М. Логунова, С.М. Чирков. – Київ, 1981. – 120с.
874941
   Молоді господарі країни. – К., 1987. – 110с.
874942
   Молоді господарі країни. – К., 1988. – 127с.
874943
  Миценко М.П. Молоді грози / М.П. Миценко. – Харків, 1963. – 142 с.
874944
   Молоді дипломати на старті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Грудень (№ 10)


  "Науково-навчальний інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Президентським Фондом Леоніда Кучми "Україна" проводили конкурс на найкращу наукову роботу зі спеціальності "Міжнародне право" серед ...
874945
  Паталаха Валерій Молоді душею, креативні, як завжди // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
874946
   Молоді знову хочуть бути інженерами. Під час брифінгу в Кабміні міністр освіти і науки України Дмитро Табачник підбив попередні підсумки вступної кампанії - 2013 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 2219-5793
874947
  Обрамбальський В. Молоді кардіологи з Європи й Азії навчаються в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшов представницький міжнародний семінар "Польовий курс з вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для навколишнього середовища".
874948
  Чопей І.Ю. Молоді ластівки. / І.Ю. Чопей. – Ужгород, 1972. – 43с.
874949
  Смолій В. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В. Смолій, В. Степанков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 серпня (№ 140/141). – С. 11
874950
  Смолій В.А. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В.А. Смолій, В. Степанков // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 232-244. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
874951
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Г. Манн; Пер. з нім. Ю.Лісняк. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с.
874952
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV / Г. Манн. – Київ, 1980. – 568с.
874953
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Генріх Манн. – Київ : Вища школа, 1982. – 576 с.
874954
  Франко І.Я. Молоді літа Мирона : Збірка оповідань / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1925. – 66с.
874955
  Міняйло В.О. Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1981. – 216 с. – (Серія "Романи й повісті")
874956
   Молоді люди, які вживають ін"єкційні наркотики : поінформованість, усвідомлення ризику ВІЛ-інфікування, поведінка. Аналіт звіт за результатами опитування спож. ін" єкційних наркотиків у рамках проекту... / О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан, О.Р. Артюх, Н.А. Дмитрук, М.М. Семенова; Авт. кол.:Балакірєв О.М. та ін.Пред-во ЮНІСЕФ в Україні; Держ. центр соц. служб для мол.; Укр.ін-т соц досід. – Київ, 2001. – 64с. – Автори вказані на звороті титульного листа
874957
  Шеремет М.С. Молоді месники : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1949. – 116 с.
874958
   Молоді міста Донбасу. – Донецьк, 1967. – 106с.
874959
  Корсак К. Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 36-51. – ISSN 1682-2366


  Це друга стаття вільної київської спілки науковців "Антиколапс", скерованої на свідому боротьбу з головними загрозами людству. У першій статті доведено, що цими загрозами є загальновідомий Екологічний колапс (ЕК) і прихований Духовно-інтелектуальний ...
874960
  Корсак Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo sapiens // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
874961
   Молоді науковці - географічній науці : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
874962
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць міжнар. наук. конференції / КНУТШ, Геогр. фак-т ; Українське географічне тов-во ; Наукове тов-во студентів та аспірантів ; [ уклад. І.О. Лопаткін ; редкол. : Лопаткін І.О., Клименко С.Ю. та ін. ; ред рада. : Олійник Я. Б. та ін. ]. – Київ : Обрії
Вип. 4. – 2008. – 380 с.
874963
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / КНУТШ, Географічний ф-т ; Українське географічне товариство ; Наукове товариство студентів та аспірантів ; [ред. рада : Олійник Я.Б., Ободовський О.Г. та ін. ; уклад. С.Ю. Клименко ; редкол. : Глібова Ю.В, Клименко С.Ю., Римаренко М.О. та ін.]. – Київ : Сталь. – ISBN 978-966-1555-34-0
Вип. 5. – 2009. – 224 с.
874964
   Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс
Вип. 10. – 2014. – 228 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених " Молоді науковці - географічній науці" : тези доповідей. – Бібліогр. в кінці ст.
874965
  Стадний Є. Молоді науковці - за реформи. Академіки не проти, але... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "...14 квітня відбулася сесія Загальних зборів НАН України, в яких уперше з правом ухвального голосу брали участь представники колективів наукових установ. Загальні збори ухвалили нову редакцію статуту академії".
874966
   Молоді науковці Києва об"єднуються // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся з"їзд делегатів наукових товариств вищих навчальних закладів міста Києва. Основна мета з"їзду - підтвердження намірів наукових товариств створити Молодіжну громадську організацію "Асоціація наукових товариств міста ...
874967
  Ващуленко О.С. Молоді науковці НАН України : стан та перспективи // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 34-41. – ISSN 0374-3896


  Проаналізована вікова структура наукових кадрів НАН України в порівнянні з аналогічними даними РАН та НАН Білорусі.
874968
   Молоді науковці отримають іменні стипендії. Парламентська хроніка. Ранкове засідання 11 липня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 1,2
874969
  Федорівський С. Молоді паростки = Young sprouts : повість / Степан Федорівський. – Детройт : [б. в.], 1968. – 240 с.


  В пр. № 1694933 дарчий напис: Ближчій землячці, високоповажній доктор Тетяні Приходько з повагою. Автор. 1969.
874970
  Кириченко Ю. Молоді правники зійдуться в інтелектуальному протистоянні / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  В листопаді стартував Міжнародний правничий конкурс імені В.М. Корецького. Організатором заходу виступає Міністерство юстиції спільно з інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.Серед суддій конкурсу професор кафедри європейського та порівняльного ...
874971
   Молоді про атеїзм. – К., 1972. – 165с.
874972
   Молоді про атеїзм. – Вид. 2-е, доп. – К., 1974. – 197с.
874973
   Молоді про атеїзм. – Київ, 1979. – 208с.
874974
   Молоді про атеїзм. – К., 1984. – 256с.
874975
   Молоді про вибір професії : Рекоменд. покажч. літ. – Київ, 1975. – 60с.
874976
   Молоді про Збройні Сили СРСР. – К., 1987. – 51с.
874977
  Амброзюк С.Й. Молоді про місячинк скотарства / С.Й. Амброзюк. – Харків : ДВУ, 1930. – 31 с.
874978
   Молоді про Радянську Армію. – К., 1952. – 296с.
874979
  Бабич Є.К. Молоді про Радянську Армію : рек. анот. покажч. літ. / Є.К. Бабич, Г.П. Межевич, В.В. Патока ; М-во культури УРСР. Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Молодь, 1978. – 70 с.
874980
  Гусейнов А.А. Молоді про суспільний прогрес / А.А. Гусейнов. – К, 1968. – 147с.
874981
  Гнатик Б.І. Молоді пульсари та магнетари як джерела космічних променів найвищих енергій // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 43
874982
  Блик О. Молоді роки Ізмаїла Срезневського: студіювання фольклору й організація українського руху в Харькові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
874983
  Бернадська Н. Молоді романтики, які кинули виклик радянській системі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 6


  "Про цих юнаків досі згадують у рідному селі на Київщині, проте достеменної інформації у людей немає. Лише старші пам"ятають про хлопців, які боролися за вільну Україну, нібито займалися грабунками й були заарештовані. Світло на ці події проливає ...
874984
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 28-35
874985
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 49-54
874986
  Ірванець Олександр Молоді та наймолодші // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 96. – ISSN 0130-5212
874987
   Молоді українські політики початку 21 століття. – Київ : Молодіжна Альтернатива. – (Молоді політики)
Ч.2. – 2003. – 116с.
874988
  Стамбол І. Молоді українці на тлі "Молодої Європи". "Братерство тарасівців" у контексті визвольних рухів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 46 (626), 15-21.11.2019. – С. 56-59. – ISSN 1966-1561
874989
   Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-285-302-5
Вип. 7. – 2016. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
874990
  Нагуляк О. Молоді фізики дискутують // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 5


  "Понад сто учасників долучилися до роботи Міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики "XXI International Young Scientists Conference on Applied Physics", що провів факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем 18-22 травня ...
874991
   Молоді художники України. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., франц., нім., ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1966. – 19 л., 6 с. : 19 листівок + 1 обкл +3 л. текст-вкладиши
874992
  Каплун В.М. Молодіє наше село / В.М. Каплун, А.М. Жарков. – К., 1972. – 138с.
874993
  Ткачівська М. Молодіжна мова або "чужа територія" і фактори впливу на неї // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 209-214. – ISSN 2307-633Х
874994
  Власенко Л. Молодіжна періодика України та аудиторія // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 91-96
874995
   Молодіжна політика в Україні. – К., 1993. – 79с.
874996
  Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М.Ф. Головатий. – Київ, 1993. – 235с.
874997
  Цибульник В.В. Молодіжна політика на Україні / В.В. Цибульник. – Київ, 1990. – 109с.
874998
  Стегній І.І. Молодіжна регіональна журналістика: спроби подолання провінційності форми і змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 106-109


  Досліджується феномен молодіжної регіональної журналістики на прикладі діяльності студії "Шанс" при газеті "Життя Лебединщини" (м. Лебедин на Сумщині). Проаналізовано зміст та оформлення тематичної сторінки, досліджено такі явища, як провінціалізм ...
874999
  Васильчук Є.О. Молодіжна субкультура як засіб політичної соціалізації сучасної молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 626-631. – ISSN 2076-1554
875000
  Бунчук К. Молодіжна субкультура як невід"ємна складова особистості підлітка // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 32-34
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,