Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
870001
  Конверський А. "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 14-25. – ISSN 0235-7941


  Стаття декана філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка акад. А. Конверського присвячена загальній моделі підготовки фахового філософа.
870002
  Скорина Л. "Модель" історичного роману Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 184-194. – ISBN 978-966-793-136-3
870003
  Левітас С.Ф. "МодельМелюзини" в готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 294-299


  Стаття присвячена практичній реалізації "моделі Мелюзини" в англійській готичній новелі "Покійна місіс Фоук" Е. Норткота. Розглянуто, наскільки легендарно-міфологічний образ Мелюзини може змінювати аксіологічні домінанти своїх традиційних ...
870004
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
870005
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
870006
  Матлина Слава Григорьевна "Модельная" - значит образцовая... : проект "Модельные сельские библиотеки" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  Из почти 36 тысяч библиотек системы Министерства культуры, обслуживающих 38 млн сельского населения, лишь 9 % оснащены компьютерной техникой и лишь 3% имеют доступ в Интернет. При этом сельская библиотека зачастую является единственным культурным ...
870007
  Ирибаджаков Н. "Модерн" критици на марксизма философско-социологические проблемы на борбата против съвременния антимарксмзъм / Н. Ирибаджаков. – София, 1960. – 612с.
870008
  Лапкин В.В. "Модернизация" и "капитализм": переосмысляя современное развитие // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 41-54. – ISSN 0321-2017
870009
  Трубицын Д.В. "Модернизация" и "негативная мобилизация" конструкты и сущность // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5 (313). – С. 3-12. – ISSN 0132-1625
870010
   "Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації" (Міжнародна науково-практична конференція) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 5355. – (Історичні науки)
870011
  Джалладова І.А. Модель стабільного функціонування валютних операцій банку / І.А. Джалладова, А.О. Харламов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі побудовано математичну модель стабільного функціонування валютних операцій банку з врахуванням випадкових коливань, які мають напівмарковський характер. Розглянуто частинний випадок, коли напівмарковський процес набуває трьох станів та ...
870012
  Кіптенко В.К. Модель сталого розвитку туризму: досвід Китаю / В.К. Кіптенко, П.В. Доан // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
870013
  Майкопар А.С. Модель станционарной открытой электрической дуги / А.С. Майкопар. – М, 1959. – 8с.
870014
  Хомицька І.Ю. Модель статистичного аналізу процесу функціонування груп англійських приголосних фонем у системі функціональних стилів / І.Ю. Хомицька, В.М. Теслюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 364-369. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
870015
  Ковтуненко О.П. Модель ствольної ракети як об"єкта керування, обгрунтування структури системи керування / О.П. Ковтуненко, О.П. Коростельов, В.В. Зубарєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються підходи до вирішення актуальних питань формування моделі ствольної ракети як об"єкта керування з урахуванням специфічних особливостей процесу її наведення по лазерному випромінюванню та обгрунтування структури системи керування. The ...
870016
  Меліхова Т.О. Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 154-159 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
870017
  Бурдюг О. Модель стимулювання наукового та викладацького складу в ЗВО України шляхом використання ІТ під час обміну знаннями з метою покращення результатів наукових публікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Наукові дослідження та розробки займають центральне місце в національних і цивілізаційних досягненнях. Дослі- дження та розвиток у будь-якій країні вимірюється відповідно до результатів досліджень, зокрема, наукових публіка- цій, які є основним ...
870018
  Анненкова Е.В. Модель стратегического управления трудовым потенциалом машиностроительного комплекса региона / Е.В. Анненкова, А.Д. Олейник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальне питання забезпечення машинобудівного комплексу конкурентоспроможним трудовим потенціалом з інноваційною підготовкою. Розроблено блок-схему організаційної моделі довгострокового кадрового забезпечення машинобудівних підприємств.
870019
  Никоненко А.В. Модель стратегії розвитку промислового сегменту ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
870020
  Ржевська Н. Модель стратегічного партнерства Україна - США в умовах геополітичних трансформацій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-43. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
870021
  Кравченко О.І. Модель стратегічного розвитку університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Педагогічні науки ; № 6 (113)). – ISSN 2414-5076
870022
  Русаліна В.К. Модель стратегічного управління персоналом організації // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 392-394. – ISBN 978-617-7069-02-6
870023
  Ситницький М.В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 447-452. – ISSN 2222-4459
870024
  Добришин Ю.Є. Модель структурно-технологічних взаємозв"язків операцій з адміністрування та відновлення роботи програмного забезпечення / Ю.Є. Добришин, О.Є. Іларіонов, П.М. Сорока // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (5). – С. 5-11. – ISSN 2707-1758


  Під час експлуатації програмного забезпечення суттєвою проблемою є визначення переліку операцій, які необхідні для створення належних умов роботи загальносистемного, прикладного програмного забезпечення, а саме призначення операцій/проведення заходів з ...
870025
  Пелех О.Б. Модель структурної політики України та структурно-темпоральний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
870026
  Кобернік Сергій Модель сучасного методичного посібника з географії для загальноосвітньої школи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 7-12 : Схеми. – Біблігор. 11 назв
870027
  Попович М. Модель сучасного університету // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С.16-18. – ISBN 966-01-0371-9
870028
  Білоус В. Модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 44-45. – ISSN 1811-377X


  Формування сучасної моделі бібліотеки - стратегія розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на шляху до модельної бібліотеки вищого навчального закладу.
870029
  Якубовська М. Модель сучасної професійної освіти: зв"язок цілей та задач формування культурологічного світогляду студентів (на прикладі наукового доробку академіка Василя Кременя) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
870030
  Воронин Е.Г. Модель съемки и модель обработки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 48-51. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
870031
  Попова О.В. Модель та експериментальна методика професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 168-176. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
870032
  Корнєєв В.В. Модель та інструментарій фінансового ринку України : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-81 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
870033
  Брагінський І.Л. Модель та інформаційна технологія управління якістю процесу розробки програмного забезпечення в умовах обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Брагінський Ігор Львович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
870034
  Гончаренко Алевтина Петрівна Модель та інформаційно-логічна схема здійснення науково-інформаційної діяльності // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено та узагальнено модель здійснення НІД як зв"язку форм, методів, видів інформаційної продукції і послуг та схеми руху інформації та інформаційних потреб у системі інформаційного забезпечення. Модель с відкритою системою, що забезпечує ...
870035
  Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
870036
  Бакалинський О.О. Модель та методи визначення проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бакалинський Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
870037
  Семеняка М.В. Модель та методи ієрархічно-координаційного управління чергами на маршрутизаторах телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Семеняка Максим Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
870038
  Улічев О.С. Модель та методи поширення інформаційних впливів у соціальних мережах в умовах інформаційного протиборства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Улічев Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
870039
  Сафонова Г.Ф. Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сафонова Г.Ф. ; Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
870040
  Кавин С. Модель та основні принципи світової і європейської системи освітньо-наукового простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 200-204. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333


  Досліджено ознаки, складові елементи, засади формування і функціонування світової та європейської систем освітньо-наукового простору, а також кегель моделей освіти.
870041
  Залановська Л.І. Модель та програма формування міжетичної толерантності у студентів гуманітарного профілю навчання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 45-58. – (Психологія ; вип. 54). – ISSN 2312-1599
870042
  Лагусева Н.Н. Модель творческой самореализации студентов вуза в условиях перехода к двухуровневой системе обучения / Н.Н. Лагусева, Л.Г. Гагарина, К.А. Кадетова // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 124-127.
870043
   Модель теплогазодинамического, влажностного и радиационного состояния и мониторинга нового безопасного конфайнмента и объекта "Укрытие" / П.Г. Круковский, М.А. Метель, Д.И. Скляренко, А.С. Полубинский // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 80-85. – ISSN 1813-3584


  "Обгрунтовується необхідність детального аналізу і прогнозування пов’язаних процесів газодинамічного, теплового та радіаційного стану об’єкта «Укриття» і нового безпечного конфайнмента (НБК), а також їхнього вологісного стану, що визначає 100-річний ...
870044
  Дем"янченко О.П. Модель теплообміну у сферичній області // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 46-52. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
870045
  Креденцер Б.П. Модель технічного обслуговування за станом машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням / Б.П. Креденцер, О.П. Волох // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано модель технічного обслуговування машин з урахуванням інженерного озброєння динаміки зміни їх технічного стану та почасового резервування. Результати дозволяють під час дослідження надійності об"єктів озброєння і військової техніки ...
870046
  Коробко Т.В. Модель торгівлі з ендогенними збереженнями, споживанням і вільним часом // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 247-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і досліджена ендогенна модель торгівлі для двох країн при наявності оптимального розвитку їх економік. В рамках даної моделі аналізуються умови існування розв"язку і алгоритм його побудови. This paper proposed a simple two-country ...
870047
  Деркач І.О. Модель торгової системи трейдера / І.О. Деркач, Г.В. Туровцев // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2017. – № 1 (25). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
870048
  Банщиков П. Модель тренінгу з 1С: інструмент підготовки студентів і підвищення кваліфікації менеджменту компаній // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
870049
  Элинг Г.И. Модель турбины с промежуточным перегревом и регулируемым отбором пара / Г.И. Элинг. – Москва, 1963. – 24с.
870050
  Бочкарева С.М. Модель тьюторской деятельности как средство сопровождения индивидуальной траектории развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 71-72. – ISSN 1726-667Х
870051
  Полікарпов В.С. Модель у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
870052
  Пермінова А.В. Модель удосконалення розвитку управлінської компетенції завідувача кафедри // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 102-108. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються актуальність, особливості, компоненти та структурні елементи моделі розвитку управлінських компетенцій завідувача кафедри."
870053
  Іщенко Д.А. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів / Д.А. Іщенко, Д.Л. Федорчук // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України, Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ; Редкол.: С.В. Ковбасюк, В.П. Манойлов, Р.В. Дзюбчук [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 13. – С. 136-146. – ISSN 2076-1546
870054
  Мартинюк О.Р. Модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 78-81. – ISSN 2311-7249


  У статті викладена модель узгодженого руху групи безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка описується законами руху окремих БпЛА побудованих на системах диференційних рівнянь першого порядку. Рух БпЛА відбувається в потенційному полі, сформованому ...
870055
  Захарченко В. Модель українського економічного дива: типологічні риси // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 45-58 : табл. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1811-3141
870056
  Романюк Л.М. Модель українського суспільства в "Записках холуя" І. Сенченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 225-227. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
870057
  Щоткін І.Л. Модель ультразвукового двигуна з фрикційним перетворенням типу руху, яка враховує зчеплення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано удосконалену математичну модель ультразвукового двигуна, в якому коливання пружного стержня перетворюються в обертання ротора. Розглянуто загальний випадок руху з частинним проковзуванням та частинним зчепленням на протязі періоду ...
870058
  Гринюк И.Н. Модель управления дебиторской задолженностью // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (655). – C. 37-48. – ISSN 0131-7741
870059
  Сайфуллина С.Ф. Модель управления инновационным развитием предприятия // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 1 (46). – С. 60-63. – ISSN 1728-8878
870060
  Гнатышина Е.А. Модель управления качеством компетентностной подготовки педагога профессионального обучения // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 7-11. – ISSN 1998-1740
870061
  Рычихина Э.Н. Модель управленческого мониторинга инновацийного образовательного учреждения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-63. – ISSN 1561-2465
870062
  Цой Валерий Иванович Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
870063
   Модель управленческого образования рыночного типа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-13. – ISSN 1726-667Х
870064
  Костинець В.В. Модель управління активами бренду СЕЗ "Курортополіс Трускавець" / В.В. Костинець, Ю.В. Костинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
870065
  Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 115-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви.
870066
  Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 32-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
870067
  Полуектова Н.Р. Модель управління впровадженням ERP-систем / Н.Р. Полуектова, Д.Г. Алексієвський // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4/6. – С. 64-70. – ISSN 2077-8031
870068
  Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 37-48. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
870069
  Чайковська Т. Модель управління доставкою вантажів "точно в строк" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
870070
  Левикін В.М. Модель управління каталогом ІТ-послуг / В.М. Левикін, І.О. Юр"єв // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 102-106. – ISSN 2075-0781


  "Каталог ІТ-послуг є ключовим джерелом інформації про ІТ-послуги, що надаються бізнесу постачальником ІТ-послуг. Він надає бізнесу актуальну, достовірну та цілісну картину про доступні ІТ-послуги, їх деталі і статуси. В каталозі ІТ-послуг повинні ...
870071
  Кузьмінська Ю.М. Модель управління креативністю та ризиками команд освітніх проектів у сфері підвищення кваліфікації // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 42-49. – (Серія: Технічні науки ; № 3). – ISSN 2306-4412
870072
  Халатур С.М. Модель управління основними засобами в системі фінансового менеджменту підприємства / С.М. Халатур, М.В. Кравченко, О.А. Черниш // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
870073
  Руденський Р.А. Модель управління пенсійними активами накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
870074
  Онищенко О.М. Модель управління первинною продуктивністю водойм та скерованого культивування мікроводоростей для раціонального використання акваресурсу / О.М. Онищенко, А.І. Дворецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 109-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
870075
  Сисоєв В.В. Модель управління постачанням сил сектора безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
870076
  Мілька А.І. Модель управління прибутком підприємств і організацій споживчої кооперації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 23-27
870077
  Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М. Рева, О.В. Сіроштан // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 8-16. – ISBN 966-8847-12-1
870078
  Чепоров В. Модель управління регуляторами вищої освіти в університетах з урахуванням структури ринку / В. Чепоров, Г. Чепорова // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 338-395. – ISBN 966-7574-11-3
870079
  Шиманська Л.М. Модель управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 206-209 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
870080
  Павлов О.І. Модель управління сільськими територіями України: просторовий вимір // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 114-118. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
870081
  Попович В. Модель управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 377-381. – ISSN 1993-0259
870082
  Базь А.И. Модель уравнений ядерной физики / А.И. Базь. – Киев : [б. и.], 1971. – 38 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т теорет. физики ; ИТФ-71-79Р)
870083
  Борщевская Е.В. Модель учебно-методического комплекса нового поколения по учебному предмету «Биология» // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
870084
  Левкович У. Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 165-171. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено аспекти теоретичних, методичних і практичних засад підготовки менеджерів туристичної сфери в галузі готельної діяльності, та розвитку готельної індустрії. Організації проведення турів для іноземних туристів та їх розміщення в ...
870085
  Савченко О.В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 229-237


  У статті висвітлено обмеження диспозиційного підходу до аналізу поведінки суб’єкта, визначено основні положення ситуативного підходу. Автор наводить модель факторів, що обумовлюють сприйняття ситуації. Запропонована модель враховує подвійність позиції ...
870086
  Шевцова О.Й. Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій на промислових підприємствах : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
870087
  Соколова А. Модель фандрайзингової діяльності в Україні / А. Соколова, В. Клименко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 72-88. – ISSN 1684-906Х
870088
  Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу у автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 122-128. – ISSN 1998-6939
870089
  Сергеев Д.Н. Модель федеральной системы конституционной юстиции России // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 4-17. – ISSN 1812-8696
870090
  Ван Ихань Модель финансовой стабилизации деятельности организации // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 29-32. – ISBN 978-617-645-235-5
870091
  Овечко В.С. Модель фізичної адсорбції в пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-72. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджено інфрачервоні спектри поглинання адсорбційних центрів пористого кремнезему й адсорбованих молекул. Запропоновано осциляторну модель адсорбції, оптичні методи вимірювання її параметрів.
870092
  Сафонова І. Модель філологічної підготовки педагогів до формування духовних потреб учнів: практико-психологічний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 74-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
870093
  Кузьмін О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства : фінанси підприємства / О.Є. Кузьмін, Т.І. Кужда // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 78-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
870094
  Бакалова Н.М. Модель фінансового аналізу страхової компанії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 243-252. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
870095
   Модель фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 06 квітня (№ 30)


  Зміни у системі фінансування закладів профосвіти.
870096
   Модель фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі (на прикладі гейм-індустрії) / О.І. Пушкар, Ю.Л. Татаринцева, А.Б. Макаренко, О.Б. Пастушенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5/6 (88). – С. 117-122. – ISSN 2309-1533
870097
  Мельник О.Г. Модель фінансування інноваційного розвитку промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 141-155 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
870098
  Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 40-50
870099
  Юрьев В.М. Модель формирования бренда вуза с учетом фактора организационной культуры / В.М. Юрьев, И.В. Грошев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 151-153. – ISSN 0869-3617


  На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сторонами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирования бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их атрибутивности.
870100
   Модель формирования вулканических и морских вулканогенно-осадочных образований острова Десепшен (Западная Антарктида): исходные данные для моделирования / С.Е. Шнюков, И.И. Лазарева, Е.А. Хлонь, А.В. Митрохин, В.Р. Морозенко, Д.Ф. Марченков, Ю.Е. Никанорова, В.Ю. Осипенко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1 (31). – С. 44-65. – ISSN 1999-7566


  Рассмотрено современное состояние геологической и геохимической изученности действующего вулкана острова Десепшен (Западная Антарктида).
870101
  Шнипа Н.Г. Модель формирования готовности студентов к дидактическому исследованию // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 191-198. – ISSN 1811-0916
870102
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф... канд .геогр.наук: 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидорометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23л.
870103
  Ле Д.Х. Модель формирования дождевого стока рек в условиях муссонного климата : Автореф. дис. ... канд .геогр. наук : 11.00.07 / Ле Д. Х.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1986. – 23 с.
870104
  Карлинская Я.В. Модель формирования информацинной компетентности студентов в процессе учебы естественно математических дисциплин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 231-236. – (Педагогіка ; № 3)
870105
  Черкасова Е.В. Модель формирования красноцветных песчаников и накопления меди в поровых растворах / Е.В. Черкасова, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 450-467 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7525
870106
  Борисова В.П. Модель формирования межкультурной компетенции в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в сельскохозяйственном вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С.27-28. – ISSN 1726-667Х
870107
  Решетняк О.И. Модель формирования образовательных кластеров с целью повышения конкурентоспособности региона // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 314-320. – ISSN 1993-5560


  "Анализ перспектив экономического развития регионов Украины посредством формирования образовательных кластерных структур. В статье предложено осуществить формирование образовательных кластеров, как метода обеспечения формирования конкурентных ...
870108
  Науменко А.Д. Модель формирования палеоцен-эоценовой осадочной толщи в прибортовой зоне Кировско-Тимашевской ступени // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 2 (44). – С. 76-82 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1999-7566
870109
  Иванова А.В. Модель формирования поликультурной компетенции школьников в контексте федеральных государственных образовательных стандартов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740


  В статтье описана модель формирования поликультурной компетенции через различные структурные единицы образовательной программы. Проанализированы предметный, межпредметный и надпредметный компоненты модели, представленые урочной и внеурочной ...
870110
  Борисенко В.И. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов / В.И. Борисенко, Ю.Ф. Пионтковский, В.В. Горанчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4. – С. 364-373. – ISSN 1818-331Х
870111
  Лобковская Е.А. Модель формирования у будущих педагогов нравственной саморегуляции здорового образа жизни // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 25-29. – ISSN 2616-700X
870112
  Емец Е.В. Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – ISSN 1726-667Х
870113
  Емец Елена Викторовна Модель формирования экологического мировоззрения студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
870114
  Нидерер Н.В. Модель формирования этнокультурного диалога субъектов полиэтнической образовательной сркды // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.255-262. – ISSN 1811-0916
870115
  Єрмолаєва Л. Модель формування бренда туристичних послуг // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
870116
  Добролюбова Н.В. Модель формування вмінь постановки композицій під час підготовки майбутніх педагогів -хореографів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 78-81. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
870117
  Добролюбова Н.В. Модель формування вмінь постановки композицій під час підготовки майбутніх педагогів -хореографів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 78-81. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
870118
  Піцул К.С. Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 310-317. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті аналізується визначення понять "моделювання" та "модель", окреслено основні принципи та етапи побудови наукової моделі. Автором запропоновано структурну модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ...
870119
  Тинкалюк О. Модель формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 27-39. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Актуальність викладеного матеріалу зумовлена потребою спеціальної підготовки майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування та необхідністю створення моделі такої підготовки.
870120
  Шуляк А. Модель формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх veb-ресурсів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 67-77. – ISSN 2307-4906
870121
  Плющ В.М. Модель формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до професійного самовдосконалення // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 147-152. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
870122
  Різник В. Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 277-283. – ISBN 978-617-7009-20-6
870123
   Модель формування готовності майбутніх юристів до професійної діяльності під час змішаного навчання у фахових коледжах / А. Сокіл, О. Нестуля, С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (212). – С. 106-118. – ISSN 1682-2366
870124
  Щербак І. Модель формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського виховання учнів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 132-142. – ISSN 2312-5993
870125
  Шалімова І. Модель формування дидактичної культури викладача ВНЗ / І. Шалімова, В. Бурбига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 55-62. – ISSN 2308-4634
870126
  Рашевська Н.В. Модель формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках математики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 238-241 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
870127
  Мосейчук А.Р. Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 96-102. – ISSN 1681-2751
870128
  Осипова Н. Модель формування дослідницької компетентності у майбутніх інженерів-програмістів. / Н. Осипова, М Вінник, Ю. Тарасіч // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 150-159. – ISSN 1998-6939


  Зважаючи на специфіку формування дослідницької компетентності саме у інженерів-програмістів, вимоги ринку праці та суспільне замовлення велику увагу у статті приділено участі студентів у науково-дослідних проектах кафедри, а зокрема у міжнародних ...
870129
  Богоніс О.М. Модель формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
870130
  Антонюк Д.С. Модель формування економічної компетентності студентів технічних спеціальностей з використанням програмно-імітаційних комплексів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
870131
  Сивак О.А. Модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ / О.А. Сивак, А.В. Акульшина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 196-201. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  Розглянути етапи процесу створення електронних ресурсів бібліотеки. Представлено узагальнену модель формування електронних ресурсів бібліотеки ВНЗ.
870132
  Борисенко В.В. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 30-38. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
870133
  Мхітарян Л.С. Модель формування здоров"язбережувальної компетентності у бакалаврів медсестринства / Л.С. Мхітарян, В.М. Манжуловський, С.Є. Петрюк // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 109-124. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
870134
  Петренко С. Модель формування інформатичної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки / С. Петренко, Л. Петренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 154-164. – ISSN 2312-5993
870135
  Ковальчук Л. Модель формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
870136
  Тверезовська Н.Т. Модель формування інформаційної культури майбутніх економістів / Н.Т. Тверезовська, Л.П. Філіппова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 24-31. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
870137
  Петрова А. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розкривається модель формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки, визначаються її функції в навчальному процесі, а також описуються етапи педагогічного моделювання.
870138
  Гонтюк В. Модель формування кадрового забезпечення державної служби статистики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-92. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено модель формування кадрового забезпечення організації. Здійснено аналіз стану кадрового забезпечення за статевою і віковою характеристикою, рівнем освіти, стажем роботи, категоріями посад, рівнем підвищення кваліфікації працівників, ...
870139
  Бабіч О.В. Модель формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 13-21. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
870140
  Галецький С. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 108-121. – ISSN 2312-5993
870141
  Малик Ю.І. Модель формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 162-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
870142
  Радєва М. Модель формування конкурентної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю організації // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 31-39. – ISSN 2411-5215


  "У роботі запропоновано ієрархічний ланцюг перетворення цінності в ефект, що дозволяє розглядати стратегію як підґрунтя забезпечення конкурентних переваг в організації. Використання цінностей через реалізацію спеціально розроблених конкурентних ...
870143
  Скорнякова О. Модель формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 81-86. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
870144
  Кубко В. Модель формування корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано основні аспекти формування корпоративної культури вищих навчальних закладів України. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо напрямів і методів удосконалення корпоративної культури, створення її ефективної моделі як необхідної умови ...
870145
  Яковишина Т. Модель формування креативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 129-139. – ISSN 2312-5993
870146
  Мельничук Л.Б. Модель формування культури педагогічного спілкування майбутніх викладачів // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 93-98. – ISBN 978-966-7359-77-5
870147
  Вернигора О. Модель формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі фахової підготовки. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 134-144. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
870148
  Анпілогова Ж.Д. Модель формування маркетингу освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 6-9. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
870149
  Українська О.О. Модель формування методичної контрольно -оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 195-199. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
870150
  Українська О.О. Модель формування методичної контрольно -оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 195-199. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
870151
  Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-30. – ISSN 0131-775Х
870152
  Бузовська Ю.Ф. Модель формування підготовленості майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами ІКТ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 18. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
870153
  Каландирець Н.М. Модель формування підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 69-73. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
870154
  Ковнір Ольга Модель формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 104-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пропонованій статті подана модель становлення політичної культури курсантів морських навчальних закладів (далі - МНЗ), що забезпечить глибокі теоретичні знання в галузі політичного життя, котрі й собі розвиватимуть у студентської молоді риси ...
870155
  Огаренко Т.Ю. Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161


  У статті запропоновано модель формування попиту у сфері послуг вищої освіти, яка враховує темп зростання кількості потенційних абітурієнтів регіону, величину маркетингових витрат вищого навчального закладу, величину знижок в оплаті за навчання та ...
870156
  Поліщук О. Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 74-78. – ISSN 2308-4634


  У статті конкретизовано модель формування правової компетентності майбутнього менеджера аграрної галузі в умовах університетської освіти. Обґрунтовано структуру правової компетентності і функціональні зв"язки елементів цієї структури, які є основою ...
870157
  Підлісний Є. Модель формування правової культури майбутніх бакалаврів економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 148-154. – ISSN 2308-4634
870158
  Коваль Д.С. Модель формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 80-91. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
870159
  Наливайко Т. Модель формування професійних компетентностей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки з використанням інноваційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 243-255. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
870160
  Мурзина О. Модель формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
870161
  Чемеринська Д. Модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки майбутнього менеджера з урахуванням гендерних особливостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель формування професійних якостей у процесі професійної підготовки менеджера у ЗВО із врахуванням гендерних особливостей. Розкривається цільовий, методологічний, організаційний, змістовий, результативний блоки моделі. Зазначається, що ...
870162
  Ковальчук І.С. Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 173-178. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
870163
  Федьович О.М. Модель формування професійного інтересу майбутніх учителів фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 385-191. – ISSN 2312-5993
870164
  Зозуляк-Случик Модель формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 6 (173), червень. – С. 123-127. – ISSN 2308-4634
870165
  Заїка Л.А. Модель формування професійної компетентності із застосуванням імітаційного моделювання // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 80-85. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
870166
  Проскура С.Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп"ютерних наук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 104-112. – ISSN 2413-1571
870167
  Шиба А.В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 233-236. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
870168
  Давидова С. Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проектної діяльності // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 54-63. – ISSN 2307-4914
870169
  Брюховецька О.В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 29-41. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  У статті обгрунтовано актуальність формування професійної толерантності майбутніх керівників у системі вищої освіти, оскільки однією з основних ії цілей є розвиток особистості майбутнього фахівця.
870170
  Стародуб Ю.П. Модель формування регіональних портфелів проектів систем захисту територій від затоплення / Ю.П. Стародуб, А.П. Гаврись // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 70-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
870171
  Каниболоцкая Л.В. Модель формування риторичної компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 136-142. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
870172
  Конівіцька Т.Я. Модель формування риторичної компетентності майбутніх психологів у ЗВО // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 75-81. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
870173
  Лісінчук Н. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 122-127. – ISSN 2308-4634
870174
  Задорожна О. Модель формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності. - C. 46-54. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 46-54. – ISSN 2307-4906
870175
  Семенов В.В. Модель формування середнього класу на основі індексів поляризації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель формування середнього класу за ознакою матеріальної забезпеченості на основі використання індексів поляризації Естебана-Рея. За період 1999-2007 рр. обчислені індекси поляризації за доходами в Україні. Отримані результати ...
870176
  Комарницький І.М. Модель формування системи логістики підприємства / І.М. Комарницький, Н.С. Питуляк // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 9-16. – (Економічні науки ; Вип. 2)
870177
  Смоляк П. Модель формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 217-225. – ISSN 2312-5993
870178
  Юринець О.В. Модель формування та використання митних ургентних інструментів антикризового управління підприємств в умовах євроатлантичної інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 35-41. – ISSN 2306-6814
870179
  Осідак В. Модель формування умінь критичного мислення засобами художнього твору на уроках англійської мови в середній школі / В. Осідак, Н. Нестеренко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7 (2-2021). – С. 12-23. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Стаття присвячена дослідженню методичних засад формування умінь критичного мислення учнів середньої загальноосвітньої школи на уроках англійської мови. Актуальність проблеми зумовлена викликами сьогодення, які пов"язані з необхідністю реформування ...
870180
  Калінська О. Модель формування управлінської компетентності керівника закладу професійної освіти / О. Калінська, Л. Івасик // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 94-103. – ISSN 2411-1317
870181
  Александрова Н.М. Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 147-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено, обгрунтовано та проаналізовано структурні складові авторської моделі формування управлінської культури.
870182
  Ксендзенко О.П. Модель формування цифрової компетентності майбутніх учителів фізики в умовах STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 11-14. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
870183
   Модель формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань / В.М. Джулій, І.В. Гурман, А.А. Маковей, О.В. Мірошніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 85-95. – ISSN 2524-0056


  У статті запропоновано підхід до визначення моделі формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань. Інформаційне забезпечення пропонується розглядати в трьох аспектах - зміст, структура і послідовність застосування (яку ...
870184
  Демченко О.М. Модель формуючого впливу навчально-виховного процесу на компетентне професійне спілкування студентів іноземною мовою // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 88-103. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
870185
  Дунаев Б.Б. Модель функционирования экономики при рыночном курсе валюты / Б.Б. Дунаев, А.А. Любич // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 1, січень - лютий. – С. 147-162. – ISSN 1019-5262
870186
   Модель функціонального діагностування цифрового процесора зі скороченою системою команд / С.В. Лєнков, О.І. Стецюк, В.М. Чешун, В.І. Чорненький, В.І. Єфіменко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 89-96. – ISSN 2524-0056
870187
  Герасимов Б.М. Модель функціонування осколково-фугасного снаряда за легкоброньованіш об"єктом та оцінка її адекватності / Б.М. Герасимов, І.М. Добровольський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті пропонується модель функціонування осколково-фугасного снаряда по легкоброньованому об"єкту. Доведена адекватність створеної моделі на основі гіпотези про близькість значень кожної n-ї компоненти відгуків моделі, відповідним середнім ...
870188
  Шворов С.А. Модель функціонування тренажерних систем інтенсивної підготовки операторів АСУ радіотехнічних військ / С.А. Шворов, А.В. Краснік, В.І. Куташев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 156-161


  У статті наведені основні завдання, принципи створення та організації функціонування тренажерів та тренажерних систем, за допомогою яких при мінімальних витратах часу забезпечується підготовка операторів автоматизованих систем управління радіотехнічних ...
870189
  Григорова О.В. Модель хмаро - та опадоутворення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 64-65
870190
  Шепелева М.С. Модель целостности как метод исследования общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 67 : Эвристическая роль принципа всеобщей связи в естествознании и социальной практике
870191
  Тодорцев-Хлача Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 36-42. – ISSN 1029-7200


  Розглядається хорватська модель центральної бібліотеки національної меншини, аналізуються особливості діяльності мережі ЦБНМ, обгрунтовується необхідність розроблення та впровадження стратегії розвитку таких установ у рамках мережі публічних бібліотек.
870192
  Ільїн О.Ю. Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів / О.Ю. Ільїн, І.І. Борисенко, С.В. Нікіфоров // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-31


  У статті розглянуто центр управління перевезень радіоактивних матеріалів, який є інформаційно-керуючою системою і складається з безлічі елементів, пов"язаних між собою. Побудова та можливість подальшої модернізації такої автоматизованої системи на ...
870193
  Сакара Н.Ю. Модель цивільного судочинства та проблема його доступності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 145-152. – ISSN 0201-7245
870194
  Благун І.С. Модель циркулярної економіки як один із трендів сталого розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 124-132. – ISSN 2222-4459
870195
   Модель цифрового типового елементу заміни з комплексним використанням джерел діагностичної інформації / С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Охрамович, М.О. Коваль, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 77. – С. 5-14. – ISSN 2524-0056


  The paper presents the procedure for organizing the study of technical condition control in modern radio-electronic equipment, which is made on the element base of the fourth and fifth generations. The complex use of several methods of performance ...
870196
  Гуменюк І. Модель цілепокладання навчальної дисципліни в контексті сучасних освітніх тенденцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 105-112. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
870197
  Волошин І. Модель швидкого зростання банку : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
870198
  Жданко Б.Д. Модель школи як відтворення моделі суспільства у філософії Джона Дьюї // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 147-149
870199
  Голубев В.С. Модель эволюции геосфер / В.С. Голубев. – Москва, 1990. – 94с.
870200
  Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли / Я.В. Федорин. – К., 1991. – 110с.
870201
  Балацкий Е. Модель экономической эволюции // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 8/9. – С. 22-42. – ISSN 0207-3676
870202
  Жамалетдинов А.А. Модель электропроводности литосферы по результатам исследований с контролируемыми источниками поля / А.А. Жамалетдинов. – Л., 1990. – 158с.
870203
  Киселев В.А. Модель эмиссий ионов N*2 и О* дневной атмосферы / В.А. Киселев, А.Е. Микиров. – М., 1986. – 251с.
870204
  Місуно А.В. Модель як форма взаємозняття теорії та експерименту // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
870205
  Антонюк Л.Л. Модель якості вищої освіти Фінляндії / Л.Л. Антонюк, М.С. Сандул // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 166-183. – ISBN 978-966-926-349-0
870206
  Чернишова Н.П. Модель, алгоритми та інформаційні технології керування розвитком функціональних підсистем транспорту (на прикладі цивільної авіації) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07, 05.13.16 / Чернишова Н.П.; Харків. Політ. ін-т. – Харків, 1994. – 20 c.
870207
  Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
870208
  Перович Л. Модель, пережившая свое время // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 53-57. – ISSN 0235-7089


  Идейные истоки радикализма в Сербии.
870209
  Федоров А.В. Модель, синтезирующая задачи медиаобразования и медиакритики для эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления будущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 161-176
870210
  Обербек Э.Б. Модельер = The Dressmaker : Элизабет Обербек ; [пер. с англ. В.И. Бродецкого] / Э.Б. Обербек. – Москва : Мир книги, 2007. – 285, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер. по изд.:The Dressmaker / Elizabeth Birkelund Oberbeck. 2006. – ISBN 978-5-486-01655-4
870211
  Бєляков К.І. Модельна законотворчість як складова юридичної техніки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-27.


  Розглянуто теоретичні положення застосування моделювання як загальнонаукового методу. Досліджено історичні аспекти розвитку та міжнародний досвід використання юридичної техніки модельної законотворчості. Theoretical positions of application of ...
870212
  Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
870213
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Канівського водосховища / І.О. Діброва, М.О. Бушин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 2 (70). – C. 263-269. – ISSN 0868-6939


  Розроблена методика ідентифікації геосистем берегової зони великих рівнинних водосховищ для геоекологічної оптимізації природокористування. Методику ідентифікації в цілому протестовано із задовільними результатами на створеному інформаційному базисі ...
870214
  Діброва І.О. Модельна ідентифікація геосистем берегової зони Київського водосховища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 316-324 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
870215
  Біда Л.Д. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" для закладів загальної середньої освіти, 5-6 класів / Л.Д. Біда, Т.Г. Гільберг, Я.І. Колісник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 4 (230). – С. 2-15 : табл.
870216
  Шерстенников Ю.В. Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова, Ю В. Брицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 186-192. – ISSN 2222-4459
870217
  Самойленко В.М. Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності / В.М. Самойленко, Д.В. Іванок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 15-35


  Основною метою даної статті, яка є логічним продовженням праці, а також наших монографій, було дослідження можливостей параметризації, по-перше, складників параметричної стійкості басейнової геосистеми та, по-друге, її надійності.
870218
  Костик О.І. Модельна фраза, ідеоматичність та її структурне оформлення // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 253-263. – Бібліогр.: ЛІт.: с. 263; 6+4 поз.
870219
  Фишман С.Н. Модельная теория некоторых равновесных свойств биополимеров и кинетики их матричного синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фишман С.Н.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
870220
  Міщенко А.М. Модельне дослідження ролі просторової структури саркомеру в молекулярному механізмі м"язового скорочення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Міщенко Артем Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
870221
  Лондар С.Л. Модельне дослідження формування грошового попиту в українській економіці / С.Л. Лондар, О.С. Деревко // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 143-156. – (Економічні науки)
870222
  Харазішвілі Ю.М. Модельний аналіз макроекономічних наслідків підвищення цін на газ в Україні / Ю.М. Харазішвілі, О.О. Любіч // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
870223
  Колєснік В.В. Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 90-97
870224
  Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 92-99. – ISSN 2222-4459
870225
  Лемішко О.О. Модельний інструментарій фінансування відтворення капіталу в аграрному секторі економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 23-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
870226
  Антипов Д.О. Модельний опис самодифузії води в поліакріламідних гелях в межах теорії ефективного середовища / Д.О. Антипов, Л.А. Булавін, В.В. Клепко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 379-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Ця стаття присвячена розгляду динаміки рідини в полімерних гелях. На основі експериментальних даних, які було отримано при розсіянні повільних нейтронів на поліакріламідних (ПАА) гелях, отримано залежність коефіцієнта самодифузії води та його ...
870227
  Моісєєва Н.І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 24-28. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
870228
  Куцик А.М. Модельний підхід до декомпозиції спектрів 14 поглинання суміші ацетону та хлороформу / А.М. Куцик, О.О. Ільченко, В.В. Обуховський // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 200-203
870229
  Замковий О.В. Модельний підхід до створення мультиагентної пошукової системи за допомогою середовища розробки INGENIAS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 89-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Дана стаття ілюструє модельний підхід до розробки агентів та мультиагентних систем (МАС), зокрема, у сфері пошуку у мережі Інтернет, показуючи при цьому Agent Unified Modeling Language (AUML) репрезентацію пошукової системи, викопану в середовищі ...
870230
  Добровольська В. Модельний підхід у дослідженні соціокомунікаційного простору культури // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 191-203. – ISSN 2224-9516
870231
   Модельний розрахунок спектра повздовжніх мод лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка / І.В. Захарченко, О.В. Крилов, С.Г. Неділько, Л.Й. Робур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 331-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель лазерного резонатора на базі інтерферометра Саньяка. Розраховано частотний спектр випромінювання такого лазера для найнижчих повздовжніх мод ТЕМ00q1 в околі максимуму коефіцієнта підсилення активного середовища. A model of laser ...
870232
  Зеліско А.В. Модельний статут юридичної особи приватного права: деякі аспекти впровадження у законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 249-253. – ISSN 1563-3349
870233
  Конча О. Модельний статут як новація в українському законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 274-275. – ISBN 978-617-7069-17-0
870234
  Гончарук Ю. Модельний суд: новий зміст із новими ідеями // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
870235
  Панчук Тетяна Вячеславівна Модельні варіанти умов виробництва у тваринництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто принципи побудови модельних варіантів формування нормативної трудомісткості утримання тварин з урахуванням різних умов виробництва (на прикладі скотарства).
870236
   Модельні групи безхребетних тварин як індикатори радіоактивного забруднення екосистем / П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Вервес, В.М. Войціцький, С.П. та ін. Ірклієнко; П.Г. Балан, Р.З. Векслярський, Ю.Г. Вервес [та ін.]. – Київ : Український фітосоцілогічний центр, 2001. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-202. – ISBN 966-7938-57-3


  У пр. № 1715859 напис: Бібліотеці Кафедри ядерної фізики від автора. Підпис. Векслярський. 11.03.2003 р.
870237
  Ізарова І. Модельні європейські правила цивільного процесу ELI-Unidroit // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено загальний аналіз підготовлених у 2020 р. Модельних європейських правил цивільного процесу (далі - Правил), зокрема, охарактеризовано їхню структуру, визначено мету та завдання, основні принципи. Це дало можливість дійти висновків щодо ролі та ...
870238
  Грабар Н.Г. Модельні зразки суб"єкт-суб"єктних аспектів спілкування в бібліотеці // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-21


  У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб"єкт-суб"єктного бібліотечного спілкування
870239
  Якібчук П.М. Модельні методи у фізиці металів / П.М. Якібчук, В.Т. Швець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 650, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 643-650. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-960-6
870240
  Селезень П.О. Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 89-91
870241
  Колодій О. Модельні правові акти: доктринальні засади розуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 442
870242
  Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-64. – ISSN 0132-1331
870243
  Щепотіна Н.Ю. Модельні характеристики змагальної діяльності волейболісток різної кваліфікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 80-85. – ISSN 1818-9172
870244
  Думбрайс О.В. Модельно-независимое определение реальных частей амплитуд упругого адрон-адронного рассеяния вперед. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Думбрайс О.В.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
870245
  Казимир Володимир Вікторович Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Казимир В.В.; НАН України Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 39 назв
870246
  Валькман Ю.Р. Модельно-параметрическое пространство. Теория и применение / Ю.Р. Валькман, В.И. Гриценко, А.Ю. Рыхальский ; НАН Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Междунар. научно-учебный центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2012. – 190, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-966-00-1120-5
870247
  Хлебалин А.В. Модельно-теоретическая семантика, принцип композициональности и определение истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 16-28. – ISSN 1560-7488
870248
  Селезнев А.Ф. Модельное изучение некоторых вопросов радиационной защиты. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селезнев А.Ф.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1967. – 10л.
870249
  Самойлов В.Д. Модельное конструирование компьютерных приложений : [монография] / В.Д. Самойлов; НАНУ, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 200с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0681-2
870250
  Кулешов В.В. Модельное обеспечение технологии плановых расчетов / В.В. Кулешов. – Новосибирск, 1980. – 143с.
870251
  Шеметов П.В. Модельное обспечение разработки региональных программ / П.В. Шеметов. – Новосибирск, 1984. – 142с.
870252
  Гранатов Г.Г. Модельное представление педагогического мышления в философии образования человека (концепция дополнительности) // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 156-165. – ISSN 1811-0916
870253
   Модельные двигатели.. – М, 1973. – 239с.
870254
  Кирсанова Т.С. Модельные задачи двуногой ходьбы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кирсанова Т.С.; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 12л.
870255
  Утегенов Куанышбек Модельные задачи фильтрации многофазной несжимаемой жидкости с учетом капиллярных сил : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Утегенов Куанышбек; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
870256
  Селиванов И.А. Модельные задачи фильтрации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Селиванов И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1978. – 12л.
870257
  Юртаева Е.А. Модельные законы в государствах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.39-44. – ISSN 1812-3910


  Модельные законы - законы, рекомендованные международнгыми организациями
870258
   Модельные исследования гидротурбин.. – Л, 1971. – 288с.
870259
  Перепелицына Людмила Николаевна Модельные исследования закономерностей влияния межфазных слоев на механические свойства наполненных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Перепелицына Людмила Николаевна; АН УССР, Ин -т химии высокомолекул. соединений. – К., 1989. – 16л.
870260
  Огородний В.В. Модельные исследования пресинаптического торможения, вызываемого кожными афферентами на входе синного мозга : Автореф... канл. биол.наук: 03.00.02 / Огородний В. В.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1975. – 25л.
870261
  Хашаб М Э.А. Модельные исследования релеевских волн в неоднородном слое. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Хашаб Э.А.М.Х.; МГУ. – М, 1973. – 12л.
870262
  Шамина О.Г. Модельные исследования физики очага землетрясений / О.Г. Шамина. – Москва, 1981. – 192 с.
870263
  Василевский А.Н. Модельные оценки помех при скважинном гравиметрическом мониторинге месторождений нефти и газа / А.Н. Василевский, Ю.А. Дашевский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 970-983 : рис., табл. – Библиогр.: с. 982-983. – ISSN 0016-7886
870264
  Серегина Галина Анатольевна Модельные представления о личности выпускника педагогического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
870265
  Кручпненко В.Р. Модельные расчеты нагревания метеорных тел в ненормальном окружении // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 76-87. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Приведена методика и результаты модельных расчетов высот начала разрушения крупных и мелких метеорных тел в ненормальном окружении, т. е. когда нагревание тела начинается с произвольной высоты в пределах метеорной зоны. В процессе вычислений ...
870266
  Печерская Алла Александровна Модельные расчеты пространственной организации макромолекул методом Монте-Карло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Печерская Алла Александровна; МГУ. Хим. фак. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
870267
  Смирнов М.М. Модельные уравнения смешанного типа четвертого порядка / М.М. Смирнов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 125 с.
870268
  Кузнецов В.В. Модельные характеристики легкоатлетов / В.В. Кузнецов. – К., 1979. – 88с.
870269
  Зилов Е.А. Модельные экосистемы и модели экосистем в гидробиологии / Е.А. Зилов, Д.И. Стом. – Иркутск : Иркутский университет, 1992. – 65 с.
870270
   Модельные эксперименты с механизмами экономического управления. – М, 1989. – 221с.
870271
   Модельный библиотечный кодекс = The model library code : для государств - участников СНГ : (новая редакция) / Межпарламент. ассамблея государств - участников СНГ ; Рос. гос. б-ка ; [ред. Л.И. Дорогова]. – Москва : Пашков дом, 2017. – 65, [3] с. – Парал. тит. л. англ. - Оглавление парал. рус., англ. – ISBN 978-5-7510-0720-1
870272
  Комова Т.А. Модельный глагол в языке и речи: (На материале гоалолов shall и will в истории англ. яз.) / Т.А. Комова. – М., 1990. – 140с.
870273
  Елкин А.П. Модельный расчет и анализ устойчивости и латерального смещения протофибрилл в поперечно-полосатых мышцах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Елкин А.П.; Науч. центр. биол. исследований АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 25л.
870274
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
870275
  Бубекина Наталия Владимировна Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 1727-4893


  Модельный стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и правила организации деятельности ...
870276
  Гусева Е.Н. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки / Евгения Николаевна Гусева // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 13-15. – ISSN 0869-608Х


  Автором обозначены цели, задачи и принципы "Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки", разработанного и утвержденного Министерством культуры Российской Федерации в Год культуры - 2014 год. Дано описание Модельного стандарта. Отмечены ...
870277
  Сиротко В.К. Модельный трансформатор малой мощности / В.К. Сиротко. – М, 1959. – 12с.
870278
  Матонин Ф С. Модельщики / Ф С. Матонин. – Воронеж, 1976. – 112с.
870279
  Лебедєва Катерина Модем. Тигр : розповідь // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 45-52. – ISSN 0585-8364
870280
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Т. Ратбон. – Москва, 1994. – 287с.
870281
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон. – 2- издание. – Киев : Диалектика, 1996. – 352с. – ISBN 966-506-012-0
870282
  Ратбон Т. Модемы для "чайников" / Тина Ратбон; Пер. с англ. О.А. Меженного, О.Л. Пелявского, и др. – 3-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 384с. – ISBN 966-506-072-4
870283
  Фролов А.В. Модемы и факс-модемы. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 285с. – (Библитотека системного программиста Т.16)
870284
  Медведев В.Н. Модеонизация Российского государства и государственный финансовый контроль / В.Н. Медведев, О.Е. Томазова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 98-100. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
870285
   Модератор секції " Особливості розвитку країн Близького Сходу XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. Н.Д. Городня. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
870286
  Островський В. Модератор українського світла світу. Він - український художник Степан Химочка! // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0130-1799
870287
   Модератори секції " Актуальні проблеми історії країн Західної Європи XX - початку XXI ст." канд. іст. наук, доц. О.Ф. Іванов та канд. іст. наук, доц. Н.С. Папенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
870288
   Модератори секції " Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток США та Канади у XX - початку XXI ст." д-р іст. наук, проф. Т.В. Алєнтьєва та канд. іст. наук, доц. Т.А. Грищенко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
870289
   Модератори секції "Історіографія, джерелознавство та бібліографія новітньої історії зарубіжних країн і міжнародних відносин" д-р іст. наук, проф. Сергій Петрович Стельмах та канд. іст. наук, доц. Наталія Ігорівна Шевченко. [Фото] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. Вкладка. – ISBN 978-966-171-651-2
870290
  Подольская Е.А. Модерация как путь повышения методической компетентности преподавателя высшей школы // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 223-227
870291
  Закіров М. Модерація електронних петицій як політичного інструмента комунікації влади і суспільства / М. Закіров, С. Закірова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 79-97. – ISSN 2224-9516
870292
  Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
870293
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Бібліогр.: арк. 193-222
870294
  Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
870295
   Модерн // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828. – ISBN 966-316-069-1
870296
  Ивашко Ю.В. Модерн в архитектуре Японии // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 31-36. – ISBN 978-617-7185-03-0
870297
  Булгакова Н. Модерн в стиле ретро? Былые эксперименты с наукой, похоже, ничему не научили современных реформаторов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 10


  В уставе образованной в 1724 году Российской академии наук значилось: “Науки принуждения и насилия терпеть не могут”. Никакой диалектикой нельзя объяснить нынешнего отношения к науке реформаторов.
870298
  Ржевська М. Модерн в українській музиці першої третини XX століття // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 502-513. – ISBN 966-02-2032-4
870299
  Ивашко Ю.В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации / Юлия Ивашко, Ли Шуань ; под. ред. вице-президента Укр. акад. архитектуры, нар. архитектора Украины, д-ра архитектуры, проф. Н.М. Демина ; Посольство Китайской Нар. Респ. в Украине. – Киев : Феникс, 2015. – 151, [1] с., [2] л. цв. фотоил. : ил., схемы. – Тит. л. частично кит. – Библиогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-136-224-5


  В прим. №1693808 дарчий напис китайською мовою. Підпис. 20.03.2015
870300
  Ільїна Г.В. Модерн и постмодерн: питання раціональності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 65-66
870301
  Шатохін В. Модерн і постмодерн у сучасній західній філософії / В. Шатохін. – Івано-Франківськ
1. – 1995. – 68с.
870302
  Мінаков М.А. Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 45-53. – ISSN 1996-5931
870303
  Мартьянов В.С. Модерн продолжается? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 3 (129). – С. 108-122. – ISSN 0321-2017
870304
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Єрмоленко В.А.; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: 194-224
870305
  Єрмоленко В.А. Модерн та антимодерн у філософії культури Вальтера Беньяміна : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 -філос. антропол., філос. культури / Єрмоленко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
870306
  Куцепал С.В. Модерн та постмодерн: опозиція чи спадковість? // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 3-13. – ISBN 978-966-177-064-4
870307
  Осипчук В. Модерн центру і сходу. Інноватика в сучасній освіті присутня там, де хочуть навчати по-новому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 19


  У Києві відбулася дев"ята міжнародна виставка "Інноватика в сучасній освіті"
870308
  Тимо О. Модерн як художнє втілення теорії стилю епохи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 142-149. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто теорію стилю, розроблену у теоретичних працях представників модерну. Досліджено зв’язок художньої практики модерну із характерними для зазначеного періоду теоретичними уявленнями про стильову природу мистецтва. З’ясовано, що художня практика ...
870309
  Шкаруба Л. Модерн: причудливый мир форм // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 4. – С. 2-26
870310
  Мацибок-Стародуб Модерна аудиторія для УФМЛ // Київський університет. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5). – С. 2


  "Український фізико-математичний ліцей КНУ дооснащено інтерактивним мультимедійним середовищем із розширеними можливостями смартлабораторії. Урочиста подія відбулася 30 травня 2022 року. До участі в символічній церемонії відкриття мультимедійного ...
870311
  Мелешко В. Модерна драма Спиридона Черкасенка // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 65-69. – ISBN 966-7576-08-6
870312
  Ткаченко О. Модерна естетика роману Юрія Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 236-245
870313
  Кавун Л. Модерна естетика української прози 20-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 207-219. – ISSN 1728-9572


  Стаття присвячена з"ясуванню модерної естетики в українській прозі 20-х років ХХ століття. Здійснено спробу розглянути творчість М. Хвильового, Ю. Яновського, Г. Шкурупія в контексті філософської парадигми О. Шпенглера й А. Бергсона
870314
  Людвічук М.В. Модерна ідентифікація кооперації у контексті трансформаційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 433-437. – ISBN 5-7763-2435-1
870315
  Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Modern nation: Ukrainian in the and space / О. Мороз; ЛНУ ім. І. Франка. Фак-тет журналістики. – Львів : Універсум, 2001. – 448с. – (Наукові праці української діаспори). – ISBN 5-7707-4694-7


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
870316
  Бриних М. Модерна нетутешність // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 88-93


  Знайомство з літературою української діаспори триває й досі. Нью-Йоркська група.
870317
  Колінько О.П. Модерна новела як інтермедіальний текст // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 245-255. – ISSN 2075-437X


  У статті порушується проблема взаємодії мистецтв як одна із важливих і цікавих у сучасній компаративістиці; досліджується інтермедіальний характер міжмистецьких зв"язків у структурі модерної новели порубіжжя XIX-XX ст., зокрема, живопису і мистецтва ...
870318
  Голобородько Я. Модерна одвічність. Ліричний триптих Анатолія Марущака // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5
870319
  Сняданко Н. Модерна патафізика в українському контексті // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 29-31


  Французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак Борис Віан. Автор низки модерністських та фантастичних епатажних творів, який, попри це, став після смерті класиком французької літератури, передбачивши бунт нонконформістських творів 60-х років XX ...
870320
  Приходько І.Ф. Модерна поетика раннього Юрія Яновського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 59-67
870321
  Поліщук І.О. Модерна політична ментальність українського народу // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 93-106. – (Серія: Політологія ; № 2 (37)). – ISSN 2075-7190
870322
  Мукан А. Модерна Україна народилася за доби бароко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 3


  9 квітня в Інститутф філології відбулася зустріч з письменником і літературознавцем, директором видавництва Канадського інституту українських студій Марком Робертом Стехом. Зустріч відбулася у рамках Циклу презентацій видань на вшанування 200-річчя від ...
870323
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 9


  Зародження, формування та утвердження. Парадокс реалій буття українців у Російській імперії полягав у тому, що в той час, як інші її не східнослов"янські народи, мали свій визнаний у державі статус, то українцям доводилося виборювати саме право ...
870324
  Реєнт О. Модерна українська нація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 8


  На початку 40-х років XIX ст. одним із провідних центрів національного руху стає Київ. Студенти й молоді викладачі Київського університету організували таємний гурток "Київська молода". Найактивніші діячі "Київської молоди" - учитель із Полтави В. ...
870325
  Реєнт О. Модерна українська нація: зародження, формування й утвердження / закінчення. Початок у ч. 15, 16 за 2013 р. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 10-11


  "Малоруссы, малороссы (иногда наз. южноруссами), представители одной из трех восточно-славянских народностей, вместе именуемых русскими" - так починається стаття про українців в одній із найпопулярніших у Російській імперії енциклопедій. Головною ...
870326
  Славутич Я. Модерна українська поезія 1900-1950 = Modern ukrainian poetry / Яр Славутич. – Філядельфія : Америка, 1950. – 72 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
870327
  Степаненко М. Модерне джерело представлення й поширення енциклопедичних знань в інформаційному просторі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (269). – C. 93-99. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Железняк М., Іщенко О., Очеретянко С., Давиденко О. (2021). Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі / відп. ред. акад. І. Дзюба. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. 196 с..
870328
  Пастух Т.В. Модерне експериментаторство Василя Голобородька в умовах заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 158-165. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
870329
  Донцов Д. Модерне москвофільство / Дмитро Донцов ; [упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге. – Київ : Українська прес-група, 2014. – 71, [1] с. : портр. – Кн. описано за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ; Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-50-4
870330
  Кутова Т.В. Модерне осмислення філософії Григорієм Сковородою // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 438-440
870331
  Сізова К. Модерне переосмислення фольклорних традицій портретування у новелістиці Василя Стефаника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
870332
  Решмеділова О.М. Модерне розуміння творчого процесу в сучасних теоретичних концепціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичну і практичну необхідність дослідження української культури кінця ХІХ - початку ХХ століть у контексті філософсько-антропологічної методології. Проаналізовано сучасні теоретичні концепції українських дослідників в галузі культури ...
870333
  Прозоровский А. Модернизаторский авторитаризм в Индонезии и Южной Корее // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 83-92. – ISSN 0131-2227
870334
  Сладковский С.А. Модернизационная журналистика и ее трансформация в пост-журнализм // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 227-237. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
870335
  Рожкова Л.В. Модернизационные ориентации и ценности студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 64-75. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются модернизационные ориентации студенческой молодежи в рамках либеральной модели и аналитической концепции современной личности. На основе проведенного исследования проводится типологический анализ по характеру ориентаций студенческой ...
870336
  Сейсен Н.Б. Модернизационные процессы в казахстанском обществе: постановка проблем // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 59-62


  В статье проводится всесторонний комплексный политологический анализ различных аспектов модернизации на пути построения демократии в Республике Казахстан, которая характеризуется сложностью и противоречивостью, позволяет выявить общую логику ключевых и ...
870337
  Касич А.А. Модернизационные процессы в Украине в контексте мирового опыта // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 9 (662). – C. 38-58. – ISSN 0131-7741
870338
  Молчанов М. Модернизационные реформы: взаимосвязь экономического и социально-политического развития / М. Молчанов, В. Молчанова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 5-21. – ISSN 0207-3676
870339
  Саломатин А.Ю. Модернизационный проект для США: конвент в Филадельфии и сборник "Федералист" об оптимальном конституционном устройстве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 15. – С. 41-44. – ISSN 1812-3805


  Статья рассматривает дискуссии американских "отцов-основателей" по поводу Конституции 1787 г., которая символизировала модернизационный старт для нового государства.
870340
  Золотухина Модернизация - архаизация - имитация: кто "правит бал"? / Золотухина, -Аболина // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0235-1188
870341
  Келлер Я. Модернизация - гуманизация общества или коррозия бытия? // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.48-53. – ISSN 0132-1625
870342
  Люкманов А. Модернизация "по-османски" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 35-49. – ISSN 0130-9625
870343
  Крупин Антон Модернизация GNSS и современное геодезическое GNSS-оборудование Trimble / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 2 (11). – С. 17-18
870344
  Кулиев Э. Модернизация Азербайджана: Светское и религиозное в современном обществе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 51-68. – ISSN 1998-1813
870345
  Павлов А.И. Модернизация аппаратно-программного комплекса обеспечения сохранности данных в связи с внедрением технологии обслуживания читательского заказа в системе ИРБИС / А.И. Павлов, И.С. Баженов, Е.Б. Грешнов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 89-96. – ISSN 0130-9765
870346
  Чучалин А.И. Модернизация бакалавриата в области техники и технологий с учетом международных стандартов инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-29. – ISSN 0869-3617


  Автор рассматривает вопросы модернизации подготовки бакалавров в области техники и технологий. В России, где традиционной была подготовка дипломированных специалистов с пятилетним сроком обучения, при переходе на уровневую структуру образовательных ...
870347
  Василенко М.И. Модернизация бедуинского мира и контрабанда (по поэтическим коллекциям И.Бейли) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-142. – ISSN 0869-1908


  Сінайські бедуїни, їх побут
870348
  Черноморова Т.В. Модернизация британской системы высшего образования: очередная реформа // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 50-82. – ISSN 0235-5620


  В статье рассматриваются реформы финансирования системы высшего образования в Великобритании в конце XX - начале XXI в. Особое внимание уделено сотрудничеству между университетами и бизнесом, участию университетов в инновационном процессе.
870349
  Протас М. Модернизация бытия искусства как апория метафизики культуры и свободы "воли к безмерному" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 135-153. – ISBN 978-966-8917-14-1
870350
  Алиева С.И. Модернизация в Азербайджане и на Северном Кавказе в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 143-149. – ISSN 0042-8779


  У истоков формирования национального самосознания, реализации культурно-просветительских реформ и повышения уровня образованности мусульманского народа Азербайджана и Северного Кавказа в конце 19 - начале 20 в. стояла национальная интеллигенция и ...
870351
  Погосян В.Г. Модернизация в дискурсе исторической социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-96. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
870352
  Яницкий О.Н. Модернизация в России и вокруг: конспект // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 136-145. – ISSN 0132-1625
870353
  Фиговский О. Модернизация в России и за рубежом - особенности "русского" пути // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 7 (1021). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640


  Лет 20-30 тому назад, пишет Олег Фиговский, российская наука, прежде всего фундаментальная, имела очень высокий приоритет. Увы, в последние годы он резко упал – и в этом наше кардинальное отличие от ведущей индустриальной страны мира – США. О том, ...
870354
  Мау В. Модернизация в условиях политической стабильности (Реформы второй половины ХIX в. логика и этапы комплексной модернизации) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32-50. – ISSN 0042-8736
870355
  Кирпичников М. Модернизация ВАК: курс на эффективность // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726


  Беседа с Председателем ВАК Минобрнауки РФ М. Кирпичниковым.
870356
  Ахмедов Модернизация вероучения ислама в современных условиях : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Ахмедов К-М. А.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
870357
  Харин А.С. Модернизация вертикального круга Ваншаффа и результаты наблюдений Солнца и больших планет в 1970-1977 гг. / А.С. Харин. – Киев : Наукова думка, 1980. – 95 с.
870358
  Сухарев В.В. Модернизация вертикальной внутривалковой конусной мельницы вибрационного типа // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 51-57 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
870359
  Каменнов П. Модернизация военно-промышленного комплекса КНР: достижения и проблемы // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 74-87. – ISSN 0130-9757
870360
  Климова Е.К. Модернизация высшего образования в России: социологический и социально-психологический анализ некоторых аспектов российского законодательства / Е.К. Климова, Т.Е. Чернышева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблемы проектного подхода к реформе российского образования.
870361
  Медведев В. Модернизация высшего юридического образования с учетом трудностей в реализации Болонского процесса // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
870362
  Себастьян Ж.Ф. Модернизация геодезического обеспечения Республики Ангола. Основные задачи / Ж.Ф. Себастьян, Кутушев, Ш.-И.Б // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 19-24 : табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
870363
  Орлова Олеся Модернизация гостиницы Атлантик // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 22-25 : фото
870364
  Саломатин А.Ю. Модернизация государства и особенности ее осуществления в различных странах : (на примере США, Франции, Великобритании) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 144-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Компоненты государственной модернизации в конце XVIII - начале XX вв., ее связь с гражданским обществом и правовым государством. Особенности модернизации в США, Франции и Великобритании.
870365
  Капогузов Е.А. Модернизация госуправления в Европе: на пути к неовебериансту? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 29-40. – ISSN 0201-7083
870366
  Андрощук Г. Модернизация закона об авторском праве Канады: экономические последствия // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0201-7059
870367
  Кудров В. Модернизация и инновации - главные моторы современного прогресса // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 3 (51). – С. 65-76. – ISSN 0201-7083


  Рассматривается вопрос в международном сравнении России с другими странами.
870368
  Павлов К.В. Модернизация и инновационное развитие воспроизводственной системы старопромышленных регионов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 246-252. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857


  В статье определяются социально-экономические особенности модернизации некоторых старопромышленных регионов России, а также обосновывается целесообразность выделения экономики и экологии старопромышленных регионов как отдельного направления ...
870369
  Шмелев Н.П. Модернизация и международные интересы России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 7-16. – ISSN 0201-7083
870370
  Шмелев Н. Модернизация и международные интересы России // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 4-16. – ISSN 1998-1813
870371
  Захаров Н. Модернизация и новое качество государственного управления (политико-экономический аспект) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 1 (43). – С. 67-73
870372
  Мюллер С. Модернизация и ремонт персональных компьютеров / С. Мюллер. – М., 1996. – 896с.
870373
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and Repairing PCs / Скотт Мюллер; Пер. с англ. – 6-е изд. – Киев : Диалектика, 1997. – 976с. – ISBN 966-506-057-0
870374
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК / С. Мюллер. – 11-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2000. – 1136 с. – ISBN 5-8459-0047-6
870375
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК / Скотт Мюллер; Пер.с англ. – 12-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 1184с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0167-7
870376
  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК = Upgrading and repairing PCs / Скотт Мюллер ; [пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк]. – 15-е юбилейное изд. – Москва : Вильямс, 2004. – 1339, [1] с. : ил., табл. + 1 опт. диск (CD-Rом). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
870377
  Мюллер Скотт Модернизация и ремонт ПК : Навчальні видання / Скотт Мюллер; Пер. с англ.: А.Н. Кушнир, И.В. Шуляк. – 15-е изд. Юбилейное. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1344с. + CD-ROM. – Парал. тит. на англ. – ISBN 5-8459-0623-7


  Подробно описывается каждый компонент PC-совместимого компьютера - от процессора до клавиатуры и монитора. Использование ПО. Взаимодействие ОС с аппаратными средствами при запуске компьютера. Диагностика аппаратной части.
870378
  Ратбон Э. Модернизация и ремонт ПК для "чайников" / Э. Ратбон. – Киев, 1995. – 240 с.
870379
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Вильям Оглтри; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 928с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0090-5


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
870380
  Оглтри Т. Модернизация и ремонт сетей / Терри Оглтри. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 1328 с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0688-1


  Книга может использоваться в качестве справочного пособия или учебника самой различной аудиторией - от начинающих пользователей до опытных сетевых администраторов
870381
  Голиченко О. Модернизация и реформирование инновационной стратегии России: проблемы и решения // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 41-53. – ISSN 0042-8736
870382
  Купряшин Г.Л. Модернизация и управляемость // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – C. 67-86. – (Управление (государство и общество) ; № 2). – ISSN 0201-7385
870383
  Антонова Н.И. Модернизация идеологии и деятельности современного христианского сектантства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Антонова Н.И. – Москва, 1970. – 22 с.
870384
  Клопский В.М. Модернизация изучения геометрии в старших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Клопский В.М.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1972. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-23
870385
  Шевченко В.Н. Модернизация или национальный путь развития России ? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С.46-59. – ISSN 0235-1188
870386
  Шевченко В. Модернизация или национальный путь России? // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 5-15. – ISSN 1998-1813
870387
  Миронов Б.Н. Модернизация имперской России и благосостояние населения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 137-155. – ISSN 0869-5687
870388
  Каптерев А.И. Модернизация как способ выживания // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х
870389
  Мартынов А. Модернизация как трансформация // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 6. – С.3-30. – ISSN 0207-3676
870390
  Хильчевский В.К. Модернизация класссификации природных вод О.А. Алекина для исследования трансформации химического состава поверхностных вод / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, Р.В. Руденко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 32-37.
870391
   Модернизация компоновок автоматизированных гидротехнических сооружений.. – Фрунзе, 1990. – 70с.
870392
   Модернизация котельного и турбинного оборудования на электростанциях Украинской ССР.. – К, 1966. – 41с.
870393
  Мирзоев М.С. Модернизация математических дисциплин в подготовке учителей информатики // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 37-40. – ISSN 0321-0383


  В статье отражены корректировка содержания структур математических дисциплин в подготовке учителей информатики в педагогических вузах в условиях реализации образовательных стандартов второго поколения, а также методика обучения этим дисциплинам The ...
870394
  Зубарев Ю.М. Модернизация машиностроения зависит от уровня подготовки специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы повышения уровня подготовки специалистов для машиностроительного комплекса России. Анализируются ключевые аспекты качества инженерного образования, которое зависит от тщательности подготовки стандартов третьего поколения, от ...
870395
  Бурденко И.Н. Модернизация международно-правового регулирования рынка деривативов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 311-318. – ISSN 2222-4459
870396
  Кравченко И.И. Модернизация мира и сегодняшней России. Выход из кризиса. // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.3-20. – ISSN 0042-8744
870397
  Фурсенко А.А. Модернизация науки и развитие новых технологий // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-11. – ISSN 1726-667Х
870398
  дружинин Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии / дружинин, О.Н. Мисько // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 49-59. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
870399
  Вовк А.Г. Модернизация оборудования - крупный резерв роста производства / А.Г. Вовк. – Москва, 1961. – 20с.
870400
  Байбазаров Ю.В. Модернизация оборудования / Ю.В. Байбазаров; отв. ред. Я.Т. Бронштейн ; АН ТаджССР, Ин-т экономики. – Душанбе : Дониш, 1991. – 171с. : граф. – Библиогр.: с. 164-169
870401
  Шульгальтер Л.Я. Модернизация оборудования и ее экономическая эффективность / Л.Я. Шульгальтер. – Москва, 1959. – 48с.
870402
  Чумаченко В Модернизация оборудования на действующих электростанциях. / В Чумаченко. – М., 1962. – 25с.
870403
  Образцова Л. Модернизация образования Германии в контексте Болонского процесса. Использование кредитно-модульной системы в учебном процессе высшей школы // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 53-57. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
870404
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 7. – С.20-26. – ISSN 1726-667Х


  Ректор Мордовского гос.ун-та им. Н.П. Огарева о ваимодйствии бизнеса и высшей школы, о коррупции в образовательной сфере
870405
  Макаркин Н.П. Модернизация образования глазами ректора. Статья первая. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 6. – С.15-24. – ISSN 1726-667Х
870406
  Сафонов К.Б. Модернизация образования. Проблемы инновационного развития социума // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 22-25. – ISSN 1026-955X


  Анализируется проблема модернизации образования в контексте внедрения инноваций. Рассмотрены особенности обучения как фактора социализации личности, средства формирования новой социокультурной реальности. Выявлены предпосылки инновационного развития ...
870407
  Кореневский А.В. Модернизация образования: индивидуализация и междисциплинарность / А.В. Кореневский, И.М. Узнародов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 113-118. – ISSN 0869-3617


  В статье изложен опыт Южного федерального университета по внедрению индивидуализированных методов обучения и междисциплинарных подходов. The article is devoted to the implementation experience of individualized learning methods and interdisciplinary ...
870408
  Савицкая Е.В. Модернизация образования: сотрудничество университетов и корпораций // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 2. – С. 10-20
870409
  Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
870410
  Исаев М.А. Модернизация Основного закона. Опыт Норвегии // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 6. – С. 103-111. – ISSN 0132-0769
870411
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждении и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
870412
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
870413
  Митрохин В. Модернизация отечественного высшего образования: семь заблуждений и иллюзий // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-20. – ISSN 0321-0383
870414
  Овчинников А.В. Модернизация отечественного образования в условиях политического кризиса начала XX в. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 86-89. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные нормативно-правовые акты в области народного просвещения, принятые в России начала XX столетия - сложного периода выбора путей модернизации национальной системы образования, требовавшей оптимального сочетания традиций и ...
870415
  Волков Н.П. Модернизация паротурбинных электростанций / Н.П. Волков, А.М. Леонков. – Минск, 1963. – 128с.
870416
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования / В.П. Засыпкин, Г.Е. Зборовский // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 87-93. – ISSN 0132-1625
870417
  Засыпкин В.П. Модернизация педагогического образования в условиях изменения требований к профессии преподавателя // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 39-50. – ISSN 1561-2465


  Модернизация педагогического образования является одним из основных условий подготовки современного преподавателя. Раскрывается роль центральной задачи модернизации педагогического образования – формирование мотивации учащихся и студентов на учебу. ...
870418
  Мареев В.И. Модернизация педагогического образования в Южном федеральном университете / В.И. Мареев, И.Э. Куликовская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 73-79. – ISSN 0869-561Х


  В статье освещается проблема модернизации педагогического образования в Южном федеральном университете, который находится в сфере особой государственной ответственности. Подготовка педагога, владеющего современным содержанием и технологиями обучения и ...
870419
  Орлов А.А. Модернизация педагогической подготовки студентов педвузов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 88-95. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются пути и средства обновления содержания и технологий педагогической подготовки будущего педагога в контексте модернизации педагогического образования на основе введения в действие Федерального государственного образовательного ...
870420
  Яковлев А. Модернизация по-саудовски // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.30-33. – ISSN 0321-5075


  [Аравийское Королевство в поисках своего места в меняющемся мире.]
870421
  Сорокопуд Ю.В. Модернизация подготовки преподавательских кадров высшей школы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2010. – № 3 (39). – С. 27-33.


  В статье рассмотрены основные методологические подходы, сущностные черты, цель и задачи, доминантные идеи, условия реализации, основные этапы и прогнозируемые результаты модернизации подготовки преподавательских кадров для высшей школы.
870422
  Джабер Наджим Абдулла аль-Темими Модернизация политической системы Ирака через призму национальных выборов // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 722-727. – ISSN 1563-3349
870423
  Головашина О.В. Модернизация после модерна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 2073-9702
870424
  Щербак С.И. Модернизация постсоветских обществ: проблема институциональных изменений // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 138-140
870425
  Балабанова Е.С. Модернизация предприятий: факторы и направления / Е.С. Балабанова, А.О. Грудзинский // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.18-28. – ISSN 0132-1625
870426
   Модернизация прессового и станочного оборудования.. – М, 1965. – 52с.
870427
  Журавский А.Д. Модернизация промышленной отсадочной машины программируемым логическим контроллером / А.Д. Журавский, О.А. Жульковский // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 77-80. – ISSN 2519-2884
870428
  Наурзалиева М.В. Модернизация профессионального образования и познавательный интерес студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема модернизации профессионального образования. Выделяются педагогические условия, способствующие развитию познавательного интереса студентов. Анализируются сущностные характеристики понятий: модернизация профессионального ...
870429
  Гендин Г.С. Модернизация радиовещательной аппаратуры / Г.С. Гендин. – Москва : Энергия, 1973. – 169 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 830)
870430
   Модернизация РЛС ІІ-18 МУ и ІІ-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, В.Ю. Коротков // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
870431
   Модернизация РЛС П-18 МУ и П-19 / С.А. Жуков, А.Ф. Козлов, С.В. Лєнков, С.С. Кошевая, Д.А. Кавалеров, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 5-8


  У статті наведені результати проведення модернізації РЛС П-18 і П-19. При проведенні модернізації були використані новітні досягнення в області цифрової обробки сигналів, сучасна елементна база, заснована на твердотільній технології й модульному ...
870432
  Гранин Ю.Д. Модернизация Россиии: без науки и образования? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 11. – С. 993-999. – ISSN 0869-5873


  К недостаткам нынешней государственной политики в этой области, по мнению автора, следует отнести явно недостаточное финансирование институтов науки и образования, развитие которых подменено их перманентным "реформированием".
870433
  Жилина И.Ю. Модернизация российской экономики: Пути и перспективы // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 1 : Модернизация экономики и инновационный процесс. – С. 8-39. – ISSN 1998-1791
870434
  Угрюмов.М.В Модернизация Росссийской академии наук на основе исторической преемственности или "до основанья, а затем...? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 7. – С. 600-615. – ISSN 0869-5873
870435
  Назарчук Л.М. Модернизация рынка возобновляемой энергетики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 84-93 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
870436
  Свиренко М.Н. Модернизация самодержавия по плану М.М. Сперанского // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 225-228
870437
  Мингалеев Г.Ф. Модернизация системных основ образовательного процесса в техническом университете / Г.Ф. Мингалеев, В.В. Мельничнов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
870438
  Кирилловых А.А. Модернизация системы высшего образования в нормативно-правовом измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 50-56. – ISSN 1812-8696
870439
  Лапина Н.Ю. Модернизация системы высшего образования во Франции: проблемы и решения // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-164. – ISSN 0235-5620


  Рассматриваются основные направления реформирования системы французского высшего образования, анализируется процесс создания новых институтов, которые были призваны наладить кооперацию между университетами, исследовательскими центрами, предприятиями.
870440
  Глузман А.В. Модернизация системы караимского народного образования. Реформы середины 60-х - начала 70-х гг. XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 141-149. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
870441
  Селиверстова О.И. Модернизация системы образования в свете присоединения России к ВТО // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 0869-3617
870442
  Ялбулганов А.А. Модернизация системы органов регионального финансового контроля (Финансово-правовой аспект) / А.А. Ялбулганов, И.Б. Лагутин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-50. – ISSN 0132-0769
870443
  Яковлева Н.И. Модернизация системы профессионально-педагогической переподготовки кадров: социокультурный подход // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 8. – С. 14-31. – ISSN 1609-4646


  На рубеже эпох (ХХ-ХХI вв.) в обществе и образовании произошли глобальные изменения ценностно-целевого характера, приведшие к изменению методологии развития системы непрерывного образования и, в частности, профессиональной дифференциации систем ...
870444
  Ковальчук Т. Модернизация содержания высшего образования в Беларуси в контексте Болонского процесса // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 160-162
870445
  Лунгу К. Модернизация содержания математического образования в техническом вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 49-57
870446
  Ильченко В.Р. Модернизация содержания образования как национальная проблема / В.Р. Ильченко, К.Ж. Гуз // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 0869-561Х


  В статье в связи с разработкой государственных образовательных стандартов второго поколения поднимается проблема влияния фактологического и целостного содержания образования на понимание, здоровье, интеллект, образ мира молодых поколений и ...
870447
  Мукушев Б.А. Модернизация содержания правового образования в педагогическом вузе / Б.А. Мукушев, М.С. Малибекова, С.Б. Мукушев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 0321-0383
870448
  Косухан П. и. Модернизация социально-этических концепций современного христианского сектантсва : Автореф... канд. филос.наук: / Косухан П. и.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1967. – 19л.
870449
  Иванова Л.С. Модернизация стратегического управления подготовкой кадров для инновационной экономики // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 1561-2465


  Анализируется проблема модернизации стратегического управления подготовкой кадров. Отмечаются основные принципы подготовки кадров для инновационной экономики, способных эффективно руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять ...
870450
  Надутый В.П. Модернизация технологического оборудования для добычи янтаря гидромеханическим методом / В.П. Надутый, З.Р. Маланчук, В.Я. Корниенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 67-74 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
870451
  Безвесельный Е.С. Модернизация традиционной формы экзаменов в украинском заочном политехническом институте / Е.С. Безвесельный; Информ. центр. высшей школы. – Москва, 1973. – 20с. – (Научная организация труда в учебном процессе в вузах)
870452
  Азбукин Ю.И. Модернизация турбогенератора / Ю.И. Азбукин, В.Ю. Аврух. – Москва : Энергия, 1980. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-229
870453
  Алексеев В.И. Модернизация тюремной системы как отрасли государственного управления (1879-1917 г.г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 18. – С. 14-17. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается система взаимосвязанных элементов. В функциональном аспекте тюремное управление характеризуется способностью к устранению возникающих противоречий на различных их уровнях.
870454
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Радио и связь, 1981. – 88 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1030)
870455
  Сотников С.К. Модернизация узлов телевизоров / С.К. Сотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1990. – 140 с.
870456
  Чеботарев Г.Н. Модернизация университетов как условие инновационного развития страны // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-6. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются пятилетний опыт модернизации Тюменского государственного университета и поэтапный переход его от модели классического университета к университету исследовательского типа. Показана роль программно-проектного подхода к развитию вуза, ...
870457
  Яковлева Н.И. Модернизация управления системой переподготовки педагогических кадров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 0869-561Х


  Модернизация системы образования закономерно требует модернизации управления этой системой. Это особенно актуально для системы переподготовки педагогических кадров как новой формы получения высшего образования. В статье раскрываются социокультурные ...
870458
  Владимиров В. Модернизация управления университетом: экономический аспект / В.Владимиров, З. Карпасова, Г. Мокрецова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
870459
  Соина И. Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве / И. Соина, Н. Петрусенко // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 130-136. – ISSN 2309-9127
870460
  Гришнова Е.Е. Модернизация учебного процесса: проблемы и тенденции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 41-46. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается необходимость обновления высшего профессионального образования на компетентностной основе в соответствии с инновационной моделью экономического развития. Особое значение в этом процессе приобретают общие (общекультурные) ...
870461
  Бабосов Е.М. Модернизация философско-теологической доктрины католицизма под воздействием научно-техничесой революции : Автореф... докт филос.наук: / Бабосов Е.М.; Акад. общест.наук при ЦК КПСС Ин-т научного атеизма. – М, 1971. – 44л.
870462
  Сенчагов В. Модернизация финансовой сферы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-64. – ISSN 0042-8736
870463
  Подоляк В.А. Модернизация христианской идеологии как проявление кризиса религии / В.А. Подоляк. – Киев : Вища школа, 1979. – 144 с.
870464
  Григорьев Л. Модернизация через коалиции / Л. Григорьев, В. Тамбовцев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59-70. – Бібліогр.: с. 62. – ISSN 0042-8736
870465
  Касаев Э. Модернизация через фундаментализм. Эволюция политизации ислама на национальном и региональном уровнях // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 41-58
870466
  Жеребин В.М. Модернизация экономики и занятость населения // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 10. – С. 19-30. – ISSN 0320-8168
870467
  Чучалин А.И. Модернизация экономики и повышение качества инженерного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 12-18. – ISSN 0321-0383


  статье поднята проблема совершенствования российского инженерного образования в условиях модернизации экономики страны. Представлен опыт Ассоциации инженерного образования России и Томского политехнического университета. The article deals with the ...
870468
  Лапкин Владимир Валентинович Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
870469
  Галкин А.А. Модернизация, обратная связь и публичная сфера // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 69-84
870470
  Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и право / Н.А. Бусова; МОиНУ; ХНУ им. В.Н.Каразина. – Харьков : Прометей-Прес, 2004. – 352с. – ISBN 966-8649-00-1
870471
  Будко Анатолий Модернизация. Схематизация опыта : вопросы теории; методика // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4 (272). – С. 34-37. – ISSN 0869-8171
870472
  Удовицька Т.А. Модернизація прийому до вишів як фактор виникнення ризиків в процесі професійного вибору молоддю // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2013. – С. 55- 61. – (Серія "Соціологічні науки" ; т. 16, № 1, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
870473
  Клюєв А. Модернизація стартувала: РНБО знову на передовій державних інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
870474
  Лармин О.В. Модернизм - против человека и человечности / О.В. Лармин. – М, 1965. – 159 с.
870475
  Малахов Н.Я. Модернизм / Н.Я. Малахов. – М., 1986. – 148с.
870476
  Саттаров Р. Модернизм альтернативных духовных систем (АДС) в социополитическом развитии новых независимых государств // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 62-64
870477
  Гус М.С. Модернизм без маски / М. Гус. – Москва : Советский писатель, 1966. – 307 с.
870478
  Каримов А. Модернизм в идеологии современного ислама : Дис... канд. философ.наук: / Каримов А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.188-201
870479
  Зверев А.М. Модернизм в литературе США: Формирование. Эволюция. Кризис / А.М. Зверев. – М., 1979. – 320с.
870480
   Модернизм враждебен искусству.. – М, 1964. – 384с.
870481
  Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм : мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств : (от сочинений Умберто Эко до пророка Екклесиаста) / Д.В. Затонский. – Харьков : Фолио : АСТ, 2000. – 255, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Книжная серия "Мастера"). – ISBN 966-03-0754-3
870482
  Калинин Ю.А. Модернизм русского православия / Ю.А. Калинин. – Киев, 1988. – 75с.
870483
  Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация : монография / Надежда Сподарец. – Одеса : Астропринт, 2017. – 499, [3] с. – Библиогр.: с. 398-449 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-335-2
870484
   Модернизм.. – М, 1969. – 244с.
870485
   Модернизм.. – 2-е изд. – М, 1973. – 279с.
870486
   Модернизм.. – 3-е изд. – М, 1980. – 311с.
870487
   Модернизм.. – М, 1987. – 302с.
870488
   Модернизъм в българската и македонската литература = Модернизaм во бугарската и македонската литература : сходства и различия / Българ. акад. на науките ; Макед. акад. на науките и уметностите ; ред.: Милан Гюрчинов и Александър Йорданов. – София ; Скопjе : Век 21-прес, 2015. – 320 с. – Текст. макед. та болг. - Дані тит. арк. та обкл. парал. болг., макед. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-619-90248-6-7


  Літери македонського (сербського алфавіту), які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
870489
  Шмит Х. Модернизъм под прикритие. Антологийните проекти на Валерий Брюсов и Пенчо Славейков // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история / Нац. б-ка "Св. св. Кирил и Методий" ; Софийски ун-т "Св. Климент Орхидски". – София, 2016. – Г. 23 (62), 3. – С. 102-120. – ISSN 0861-847Х
870490
  Салімонович Л. Модерний атом. Розробники ядерних реакторів нового типу обіцяють здійснити революцію у світовій енергетиці вже до кінця цього десятиліття // Україна молода. – Київ, 2023. – 24 травня (№ 21). – С. 9


  Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс і колишній співробітник Ілона Маска Даг Бернауер готують справжній технічний прорив у галузі ядерної енергетики. Йдеться про атомні станції нового покоління та їхні компактні портативні генератори. Обидва ...
870491
  Бернадська Н. Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 23-31. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто основні етапи розвитку любовного роману, а також його специфічні риси у творах Валер"ян Підмогильний і Дзюн"ітіро Танідзакі
870492
  Тимченко В. Модерний націоналізм. Шлях до нового суспільства / Віктор Тимченко. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2019. – 126, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97751-6-0
870493
  Ткаченко Т.І. Модерний педагогічний дискурс Григорія Сковороди // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 171-182. – ISSN 2520-6346


  Присвячено дослідженню чільних домінант у візії освітянського процесу видатним українським філософом-мандрівником Григорієм Сковородою (1722–1794). Увагу зосереджено на висвітленні основних засад навчально-виховної діяльності, етапи, складники, ...
870494
  Панченко О. Модерний революціонер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 21


  Роман Ільницький - інтелектуал і журналіст, який жив і дихав Україною.
870495
  Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу ХХ століття : культурологічний аспект : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Шабаліна О.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
870496
  Боднар Т. Модерний театр Даріо Фо: "Комічне таїнство" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 88-92
870497
  Оленева В.И. Модернистская новелла США : 60-70-е годы : [монография] / В.И. Оленева. – Киев : Наукова думка, 1985. – 295 с. – (Литературоведение)
870498
  Симакова Л. Модернистские течения в русской поэзии конца XIX - начала XX века // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 3-8
870499
  Сподарец Н.В. Модернистское поєтическое сознание в ситуации парадигмального сдвига // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 179-187. – ISBN 966-72-77-79-8
870500
  Новакович М. Модерні горизонти музичного світу Бориса Лятошинського (до 125-ліття Б. Лятошинського) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 1 (35). – С. 65-74. – ISSN 2224-0926
870501
  Бездрабко В.В. Модерні дослідження музичного документа в Україні : пошуки і перспективи // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 116-120
870502
  Акімова А.О. Модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 39-47


  У статті проаналізовано модерні експерименти у новітній китайській розмовній драмі як підґрунтя синтезу візуального та вербального, висвітлені жанрові особливості у класичній та розмовній драмі на базі теорій драм у китайській драматургії, а також ...
870503
  Шморгун О.О. Модерні етнонаціональні процеси: потенціал антикризового розвитку України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 30-48
870504
  Кузик О.В. Модерні інструменти маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
870505
  Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 192-194
870506
  Церклевич В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
870507
  Церклевич В. Модерні можливості візуального методу та віртуальний музейний простір як платфолрма для студентських дослідницьких практик // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 20-41. – ISSN 1682-2366
870508
  Шевченко Л.І. Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено визначенню понять "сучасна лінгвістика", "модерна лінгвістика", "неолінгвістика" у мовознавстві. Сформульовано тезу про суспільний і пізнавальний статус нових галузей лінгвістики, їх перспективу в інтелектуальній діяльності людини. ...
870509
  Папіш В.А. Модерні посібники із психолінгвістики в Україні: інтерпретація переваг і недоліків // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 374-387. – ISSN 2312-0665


  У статті репрезентовано опис українських посібників із психолінгвістики як спеціального тексту. Проаналізовано актуальні посібники для ЗВО України, що з’явилися наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. українською та російською мовами. Доведено, що розвиток ...
870510
  Туренко О.С. Модерні пошуки синхронізації індивідуального і колективного - візії Ж. Бодена // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 41-46. – ISSN 1728-3671
870511
  Лизанчук В. Модерні складові національної ідеї // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 237-240. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Степан Йосипович Вовканич (1936-2019) - доктор економічних наук (1992), професор (1998). Член («член-кореспондент») ГО Української Академії інформатики. Провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України, заслужений діяч ...
870512
  Косович О.В. Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 80-87. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто актуальнi питання видiлення електронних iнтернет-ресурсiв як нового виду ЗМI та їхнiй вплив на мовну ситуацiю та на неологiзацiйнi процеси у фр. мовi. При аналiзі матерiалу, розмiщеного на сайтах iнтернет-видань, особливу увагу придiлено ...
870513
  Кравченко А П. Мельник Модерні теорії історичного процесу як альтернативи марксизму // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 23-31. – ISSN 2075-1451
870514
  Омельченко Д. Модернізації парламенту України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (окремі питання) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7069-15-6
870515
  Якушик І.Д. Модернізації української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки / І.Д. Якушик, Б.А. Бузинар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 156-160
870516
  Воробйова О.П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб cтановлення нової моделі суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 96-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено основні напрями модернізаційної та інноваційної державної політики в галузі вищої освіти, адже модернізаційна політика держави має на меті знайти та усунути ті системні суперечності, що присутні у вітчизняній моделі державного ...
870517
  Воскобойнікова-Гузєва Модернізаційна стратергія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 8-19. – ISSN 1029-7200
870518
   Модернізаційний вектор та основні чинники розвитку Казахстану // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 221-236. – ISBN 978-966-02-8276-6
870519
  Седляр М.О. Модернізаційний вибір: наздоганяти чи випереджати // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 24-28. – ISSN 1683-1942
870520
  Ціватий В.Г. Модернізаційний досвід Латвійської Республіки в контексті глобальних і регіональних інтеграційних процесів поліцентричного світу: політико-дипломатичний вимір // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 147-154. – ISBN 978-966-02-8033-5
870521
  Антонюк О.А. Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 141-147. – ISSN 2077-1800
870522
   Модернізаційний поступ посткомуністичної Грузії // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 249-261. – ISBN 978-966-02-8276-6
870523
  Калінічева Г.І. Модернізаційний поступ системи вищої освіти України в контексті глобалізаційних викликів часу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 94-112.
870524
  Єрмоленко А.Б. Модернізаційний потенціал післядипломної освіти України в контексті розвитку освіти дорослих // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-18. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено фактори впливу цивілізаційних трансформацій сучасності на вітчизняну систему післядипломної освіти в контексті розвитку освіти дорослих.
870525
  Бутенко О.І. Модернізаційний проект суспільства шляхом його інноваційного розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 50-57. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
870526
  Бердар М.М. Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах : монографія / М.М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-280. – ISBN 978-617-7571-25-3
870527
  Силадій І. Модернізаційні виклики в галузі освіти трансформаційного суспільства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 186-192. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
870528
  Гаращук О.В. Модернізаційні засади формування освітнього середовища - шлях до інноваційної економіки / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 125-127. – ISBN 978-966-7496-99-9


  "Роботодавці відмічають відсутність у випускників вищих навчальних закладів належних знань за спеціальністю, загальних базових знань, знань іноземних мов, а також відсутність практичного досвіду. Подолання цих негативних тенденцій у розвитку вищої ...
870529
  Шелудько Е.І. Модернізаційні інструменти інституціонального забезпечення екологізації промисловості // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 136-149. – ISSN 2306-546X
870530
  Гірник Є.В. Модернізаційні моделі інноваційного розвитку суспільного сектору економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 1729-7036
870531
  Руденко Ю.Ю. Модернізаційні особливості демократичного транзиту в Україні // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 222-232. – ISSN 2618-1274
870532
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 145-148. – ISSN 2306-6806
870533
  Шульга Н.Д. Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 163-166. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог, охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі освіти як фактору оптимізації державної освітньої політики України, ...
870534
   Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу / [Іванченко С.І. та ін.] ; за ред. П.Д. Фролова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 309, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-224-7
870535
  Момрик А. Модернізаційні процеси в середовищі гагаузів України кінця XX - початку XXI століття та формування нової ідентичності // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 314-321
870536
  Бігунова К.О. Модернізаційні процеси в сільських господарствах Слобідської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 35-43. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
870537
  Касич А.О. Модернізаційні процеси в Україні в контексті світового досвіду // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 38-58 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
870538
   Модернізаційні процеси та трансформація цінностей ( матеріали засідання круглого столу "Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму") // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 123-149. – ISSN 1605-7988
870539
  Цимбалюк К. Модернізаційні процеси у єврейській традиційній освіті в умовах коренізації 20-30-х рр. XX ст. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 21-26. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
870540
  Довжук І.В. Модернізаційні процеси у підросійській Україні пореформеного періоду / І.В. Довжук, К.О. Бабічева // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – C. 11-15
870541
  Мар"євська М.Ю. Модернізаційні процеси у селянсько-козацьких господарствах Полтавщини епохи вільного підприємництва (1861-1917 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
870542
  Водотика Т. Модернізаційні та урбанізаційні процеси на Півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 201-220
870543
  Миленький В.М. Модернізація - основа економічного відтворення національної соціально-економічної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 33-37. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
870544
  Бітківська Г. Модернізація "шевченківського тексту" в літературних журналах 2000-х років // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 200-207


  У статті досліджуються особливості "шевченківського тексту" в літературних журналах України 2000-х років. Публікації про життя і творчість Тараса Шевченка розглянуто як цілісний текст й з"ясовано, що шевченкознавчий дискурс (художній, публіцистичний і ...
870545
  Цибульняк Р.А. Модернізація авіаційної системи попередження про небезпечну близькість до землі вертольотів МІ-2 / Р.А. Цибульняк, В.В. Сокуренко // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 76-77. – ISBN 978-617-7571-72-7
870546
  Литвинова Л. Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ...
870547
  Васильєв О.А. Модернізація АЕС як фактор підвищення енергетичної безпеки України // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-61. – ISBN 978-966-02-7953-7
870548
  Чемоданова О. Модернізація Аргентини за правління ліберальних урядів 1862-1880 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 82-88. – ISSN 1998-4634
870549
  Авдєєва М.С. Модернізація архітектурно-планувальних рішень навчальних дошкільних закладів / М.С. Авдєєва, Н.В. Дорохова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 15-20. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
870550
  Долгова А.В. Модернізація архітектурного образу залізничного комплексу / А.В. Долгова, А.Й. Пекер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 68-73. – ISSN 2077-3455
870551
   Модернізація астрономічного комплексу спостережної станції Лісники / В. Клещонок, В. Карбовський, М. Буромський, М. Лашко, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 42-48. – (Астрономія ; вип. 2 (66)). – ISSN 1728-3817


  Спостережну станцію Лісники (міжнародний код 585) активно використовують для спостережень малих тіл та навчальної роботи. На станції працюють два телескопи АЗТ-8 (Д = 700 мм, Ф = 2830 мм, Д/Ф = 1:4) і АЗТ-14 (Д = 480 мм, Ф = 7715 мм, Д/Ф = 1:16). Вони ...
870552
  Д"яконова І.І. Модернізація банківського нагляду в Україні : монографія / І.І. Д"яконова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 279с. – ISBN 978-966-680-399-6
870553
  Іванишин П. Модернізація без русифікації вестернізації: націотворча стратегія Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 13-21. – ISSN 0042-9422
870554
  Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 421-423. – ISSN 2076-1554
870555
  Семенюк Н. Модернізація безперервної освіти в Україні як соціальне завдання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 202-205. – ISSN 2076-1554
870556
  Шевченко О. Модернізація бібліотек закладів вищої освіти України / О. Шевченко, В. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2409-9805
870557
  Коржик Н.А. Модернізація бібліотечного обслуговування // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 257
870558
  Горбань Ю. Модернізація бібліотечної галузі: до проблем і перспектив міжнародної співпраці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  Рец. : Медведєва В. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України: монографія / Валентина Медведєва, Ольга Шендрик. - Київ : Ліра-К, 2020. - 248 с.
870559
  Андрощук В.А. Модернізація бронетанкової техніки в процесі капітального (регламентного) ремонту / В.А. Андрощук, С.Ю. Нечепоренко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 6. – ISBN 978-966-2699-94-4
870560
  Хорунжак Н.М. Модернізація бухгалтерського обліку в бюджетних установах і класифікація її чинників // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 4 (41), серпень. – С. 148-153
870561
  Китайчук Т.Г. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: проблеми перехідного періоду // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 106-117. – ISSN 2411-4413
870562
  Кириленко О.П. Модернізація бюджетного забезпечення освіти в рамках секторальної децентралізації / О.П. Кириленко, А.П. Марчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 75-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
870563
  Свірко С.В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 478-484. – ISSN 1993-6788
870564
  Павленко П. Модернізація в політизації релігії як інструмент інституційного її розширення й інтеграції в секулярному світі // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 41-50. – ISSN 2306-3548
870565
  Геєць В. Модернізація в системі "суспільство - держава - економіка" // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 111-124. – ISSN 1684-906Х
870566
   Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – Київ : СИМВОЛ-Т, 1997. – 245с. – ISBN 966-95095-1-3
870567
  Никифорук О.І. Модернізація виробничої інфраструктури: виклики, пріоритети, шляхи реалізації / О.І. Никифорук, Н.В. Кудрицька // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 205-214. – ISBN 978-966-02-8705-1
870568
  Троцко Г. Модернізація виховних практик в педагогічних університетах // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
870569
  Луговий В.І. Модернізація вищої освіти в контексті Болонського процесу: проблеми сьогодення // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 60-63. – ISBN 978-966-2748-30-7
870570
   Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку : колективна монографія / Акад. педагогічних наук України, Інститут вищої освіти ; за заг. ред. В.П. Андрущенка, В.І. Лугового, М.Ф. Степка. – Харків : НУА, 2009. – 504 с. – Десятій річниці Інституту вищої освіти АПН України присвячується. – ISBN 978-966-8558-87-0
870571
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі ; Нац. авіац. ун-т, Гуманітар. ін-т. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – 374, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336-374. – ISBN 978-966-2462-25-8
870572
  Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 85-87. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6


  Сучасна концепція освіти для сталого розвитку (ОСР) базується на Університетській хартії по сталому розвитку (Женева, 1994), Белградській хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977) і Салонікській декларації (ЮНЕСКО, 1977), а ...
870573
  Поліщук М.О. Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 134-136. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
870574
  Лузік Е.В. Модернізація вищої освіти України в контексті національної безпеки / Е.В. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 88-92. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
870575
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – Київ : Освіта України, 2004. – 60с.
870576
   Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 2/3. – С. 97-125. – ISSN 1682-2366


  Матеріал до першої лекції "Модернізація вищої освіти України і Болонський процес"-24 стор.
870577
  Шевченко А.А. Модернізація вищої освіти України: стан та проблеми // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики" : 21-22 беpез. 2013 р. / "Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики", міжнар. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2013. – С. 129-132
870578
  Карпенко М.М. Модернізація вищої освіти як чинник розбудови суспільства знань в Україні. / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.57-63.
870579
  Хомерікі О.А. Модернізація вищої освіти: інноваційно-інституціоналізаціний вимір // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 54-70. – ISBN 978-966-2462-25-8
870580
   Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Погребняк, О. Дашковська, О. Власюк, А. Солоденко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
870581
  Осецький В. Модернізація вищої освіти: нормативно-правове та організаційне забезпечення / В. Осецький, І. Татомир // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
870582
  Ленд’єл-Сяркевич Модернізація вищої педагогічної освіти в умовах глобалізації освітнього простору // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 46-51. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
870583
  Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.32-40. – ISSN 1682-2366
870584
  Дроздова І.П. Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 197-201. – ISSN 2304-4470
870585
  Красицька Л.В. Модернізація відповідальності за порушення сімейних прав та інтересів // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 107-111
870586
  Козловець М. Модернізація вітчизняної освіти у контексті інтеграції в європейський освітній прості // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 49-57. – ISBN 978-617-685-049-6
870587
   Модернізація ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком". Угода має залучити під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) ...
870588
  Лотюк О.С. Модернізація громадянського суспільства у посткомуністичній Європі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 37-42. – ISSN 2306-9082


  У статті досліджується специфіка побудови громадянського суспільствав країнах посткомуністичної Європи.
870589
  Сесемко А. Модернізація державних органів - об"єктивна передумова адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історичне становлення системи державних органів і перспективи їх модернізації та розвитку у сфері регулювання суспільних відносин при застосуванні джерел іонізуючого випромінювання в галузі охорони здоров"я населення. Проанализировано ...
870590
   Модернізація державних служб зайнятості на ринку праці (науково-аналітичний огляд) : колект. монографія / [Ю.М. Маршавін та ін.] ; за заг. ред. канд. соц. наук, доц. М.В. Судакова ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 113, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 107–110 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-649-037-1
870591
  Медвідчук Л.О. Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації економічного простору // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 24-25
870592
   Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору : монографія / [І.О. Лютий, В.Б. Тропіна, З.С. Варналій та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого, В.Б. Тропіної. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7571-71-0
870593
   Модернізація державно-управлінської освіти в контексті імплементації в Україні європейських стандартів якості вищої освіти / В.С. Загорський, П.М. Петровський, О.Г. Сидорчук, В.В. Галанець // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 7-31
870594
  Желюк Т. Модернізація державного регулювання інвестиційної діяльності: макроекономічні та регіональні аспекти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22
870595
  Гавкалова Н.Л. Модернізація державного управління в Україні: удосконалення освітнього стандарту // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 242-243
870596
   Модернізація державного управління та європейська інтеграція України = Modernization of public administration and European іntegration Ukraine : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ
Т. 2. – 2013. – 358, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
870597
  Щербакова Н.Ф. Модернізація державного управління у сфері надання державних послуг: теоретико-методологічний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 230-231. – (Право. Економіка. Управління)
870598
  Чечуліна О.О. Модернізація державного фінансового контролю в контексті розвитку програмно-цільового бюджетування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 15-31 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
870599
  Дмитренко Г.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 118-123
870600
  Борисенко Л.М. Модернізація державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Борисенко Лариса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
870601
  Гулько В.В. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 199-204. – ISSN 1993-6788
870602
  Тамоян Т.С. Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 73-75
870603
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 208-219. – Бібліогр.: арк. 8-10, 186-207 та в додатках: арк. 217-219
870604
  Стрекаль О.О. Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стрекаль Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
870605
  Демиденко Л.М. Модернізація державної податкової служби як важливий елемент успішної податкової реформи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 34-38
870606
  Неліпа Д.В. Модернізація державної служби у контексті адміністративної реформи // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – С. 473-474
870607
  Самохвалов В. Модернізація джерел права третейського судочинства та їх місце в правовій системі України / В. Самохвалов, Н. Вангородська // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-143.


  Необхідність вдосконалення процесу відродження третейського суду, як одного з найдавніших інститутів альтернативного державного судочинства вирішення спорів на основі значного фактичного матеріалу розглянуті й схарактеризовані джерела права ...
870608
  Лисенко-Ковальова Модернізація драматургічного дискурсу в творчості І.Костецького періоду МУРу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 189-192. – ISBN 966-8110-14-5
870609
  Сірик Л.М. Модернізація евристичного навчання США в умовах активного впровадження сучасних інформаційних засобів освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 48-58. – ISSN 2312-5993
870610
  Вовканич С. Модернізація економіки і суспільства: аксіологічний, соціогуманістичний та інтелектуально-інновайційний контексти / С. Вовканич, С. Шульц // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 15-30. – ISSN 0321-0499
870611
  Сторчило С. Модернізація економіки КНР в умовах світової кризи: успіхи і проблеми // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 228-234
870612
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 4-12. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
870613
  Чухно А.А. Модернізація економіки та економічна теорія // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 24-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
870614
  Березніченко Н.О. Модернізація економіки України в контексті процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 55-60. – Бібліогр.: на 9 пунктів
870615
  Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 24-38. – ISSN 2072-9480
870616
  Білик О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються суперечності економічної політики, що виникають в процесі інтеграції України у світове господарство, пропонуються шляхи їх розв"язання. The contradictions of economic policy which arise during integration of the Ukraine in the world ...
870617
  Мельник С.В. Модернізація економіки України через реструктуризацію та реформування вітчизняної системи підготовки кадрів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 112-115. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано 4 авторські підходи щодо комплексного реформування економіки України через призму створення нової інноваційної системи підготовки кадрів. Ключові слова: збалансованість ринку освітніх послуг та ринку праці, корпоративний ...
870618
  Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 9 (610). – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
870619
  Неустроєв Ю.Г. Модернізація економічної системи регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 44-49. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
870620
  Мілютін Г.В. Модернізація електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці : монографія / Мілютін Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-206. – ISBN 978-966-8177-96-5
870621
  Костриця В.І. Модернізація європейських державних служб зайнятості - уроки для України / В.І. Костриця, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 13-16
870622
  Захарченко А.П. Модернізація журналістської освіти: позиції студентів та роботодавців / А.П. Захарченко, Петренко-Лисак // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 37-47. – ISSN 2522-1272


  "Рекомендації щодо модернізації фахової освіти журналістів, складені на основі локального дослідження думок студентів Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Анкетування студентів допомогло сформувати перелік медій, які є для них найбажанішим ...
870623
  Терон І.В. Модернізація зайнятості населення регіонів у контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 111-115. – Бібліогр.: на 6 пунктів
870624
  Руженський М.М. Модернізація зайнятості населення: зміст та пріоритети / М.М. Руженський, М.М. Руженський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 4-14. – ISSN 2306-6806
870625
  Стройко І.А. Модернізація законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав цифрову еру. Вплив на Україну // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 232-235. – ISSN 2219-5521
870626
   Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – 222, [2] с. – В надзаг. також: Legal activity. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
870627
  Андрощук Г. Модернізація Закону про авторське право Канади: економічні наслідки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
870628
  Радченко Л. Модернізація захисту прав людини у сфері сімейних відносин крізь призму практики ЄСПЛ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 62-66. – ISSN 2663-5313
870629
  Федорчук І.В. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Федорчук Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
870630
  Новікова Т.В. Модернізація змісту діяльності та вплив інформаційно-комунікативних технологій на функції бібліотек // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 150-156. – ISBN 978-617-619-161-2
870631
  Ершова Л.М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 60-64. – ISSN 2304-0629
870632
   Модернізація змісту лекційного курсу з фізики для підготовки майбутніх агроінженерів / Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, В.В. Девін, В.С. Ткачук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 91-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
870633
  Огородник Н. Модернізація змісту навчання англійської мови майбутніх моряків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 63-72. – (Педагогіка та психологія ; вип. 26). – ISSN 2412-9283
870634
  Піонтковський-Вихватень Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітних школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
870635
   Модернізація змісту освіти в умовах реформування української школи / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 12-13 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  6 листопада 2018 р. відбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему "Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи". Участь у зборах взяв ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський.
870636
  Кушніренко О. Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів демокративно-ужиткового мистецтва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 95-101. – ISSN 2075-1478
870637
  Кириченко М.О. Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти) // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 22-34. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9958
870638
  Грінченко О.І. Модернізація змісту шкільної географічної освіти на сучасному етапі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 42-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
870639
  Салманов А. Модернізація зовнішньої політики України та Азербайджану (вплив об"єктивних і суб"єктивних чинників) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-47. – (Політичні науки)
870640
   Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 194, [2] с. : іл., табл. – Окр. ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7953-7
870641
  Калінін Ю.А. Модернізація ідеології сучасного руського православ"я / Ю.А. Калінін. – К., 1983
870642
  Череп О.Г. Модернізація інвестиційних порталів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку / О.Г. Череп, Д.О. Матвієнко // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 169-170. – ISBN 978-617-696-925-9
870643
  Божидарнік Т. Модернізація індустрії молочного скотарства: механізми та ресурсне забезпечення : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 66-67 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
870644
  Лучечко Ю.М. Модернізація індустрії переробки сільськогосподарської сировини як пріоритетний напрям інвестиційної діяльності в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
870645
  Вахович І.М. Модернізація інноваційної інфраструктури як інституційна передумова структурної перебудови економіки регіонів України у поствоєнний період / І.М. Вахович, Ю.М. Погуляйко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (54). – С. 94-101. – ISSN 2222-0712
870646
  Шишков С.Є. Модернізація інституційних засад фондового ринку в Україні: перспективи оновлення фінансового інструментарію // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 9 (718). – Бібліогр.: 14 назв
870647
  Нечипоренко В. Модернізація інституційної основи громадянського суспільства в Україні // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – С. 192-228. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
870648
  Колобердянко І.І. Модернізація інституційної системи України як інструмент залучення іноземних інвестицій / І.І. Колобердянко, А.Р. Калантарова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 80-87. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
870649
  Васіна А. Модернізація інституціонального забезпечення розвитку економіки знань // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 8-25. – ISSN 2786-4537
870650
  Мацик О.В. Модернізація інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності медичних установ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 97-102. – ISSN 2309-1533
870651
  Еделєва М.А. Модернізація інформаційної політики в умовах переходу від авторитаризму до демократії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 276-280. – ISSN 2076-1554
870652
  Борщевський В.В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій / В.В. Борщевський, В.А. Чемерис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 16-23. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
870653
  Іванова Н.В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Іванова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-332. – ISBN 978-966-7496-81-4
870654
  Лаврецький Р. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі / Р. Лаврецький, П. Юрейко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 269-278. – ISSN 2078-6077
870655
  Середа О.В. Модернізація історії як навчальної дисципліни в поглядах Михайла Грушевського крізь призму подій 1918 року і сучасних освітніх тенденцій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 275-278. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  "Отже, надихаючись мудрістю і далекоглядністю М. Грушевського, варто обрати вектор на сучасне модерне осмислення історії в контексті загальнолюдських цінностей та виховання студентів в дусі гуманізму, демократії, солідарності та спільного блага людства".
870656
  Лукіша Р.Т. Модернізація й інноватизація державної політики розвитку регіонів з позиції безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 320-327. – ISSN 2078-9165
870657
  Ігнатієва Т.В. Модернізація категоріального апарату геополітики як рефлексія турбулентності сучасної міжнародної системи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 512-517. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
870658
  Ніколко В.М. Модернізація категоріальної будови сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
870659
  Будзяк О.С. Модернізація класифікації земель як передумова їх екологобезпечного викорстання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
870660
  Устінова Т.А. Модернізація класичних літературних жанрів у творчості Е.М. Форстера / Т.А. Устінова, О.Ф. Христова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 184-191. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті розглядаються суттєві змістовно-формальні ознаки відомого роману Форстера як твору, в якому новий модерністичний зміст, неможливий для вікторіанського роману, «ховається» за традиційною розстановкою героїв і сюжетних мотивів (він та вона, ...
870661
  Мельникова М.В. Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій / М.В. Мельникова, Є.С. Градобоєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
870662
  Янукович В. Модернізація конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-15. – ISSN 1026-9932


  Виступ Президента України Віктора Януковича на першому засіданні Конституційної Асамблеї.
870663
  Коваленко В.В. Модернізація конституційних засад національної безпеки і оборони України - пріоритет діяльності Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 39-46
870664
  Рудик П.А. Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 50-62. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
870665
  Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України : проблеми реформ / М. Окландер, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 23-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
870666
  Пролеєв С.В. Модернізація магістерських програм // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 7-8. – ISSN 2414-5823
870667
  Чебан О. Модернізація магістерської підготовки вітчизняних учителів-філологів на основі американського досвіду // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – C. 192-203
870668
  Коноваленко Т. Модернізація методичної складової фахової підготовки вчителя в педагогічному ЗВО / Т. Коноваленко, О. Максимов // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 78-86. – ISSN 2307-4906
870669
   Модернізація методів організації та проведення практично-навчального процесу в системі освітніх закладів на прикладі "Шкільного зеленого господарства" / С.В. Мельников, О.П. Тимошенко, Л.В. Дем"яненко, І.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (5). – C. 179-182. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Враховуючи попередній досвід у цьому напрямі та проблеми, з якими зіткнулися управління житлово-комунальних господарств з кадрового потенціалу щодо фахівців з озеленення прибудинкових територій сельбищної зони міста, запропоновано навчальним закладам ...
870670
  Івченко А.М. Модернізація методів розгляду корпоративних спорів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 112-115
870671
  Мельник І.М. Модернізація механізмів кадрового забезпечення органів державної влади // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 289-292. – (Право. Економіка. Управління)
870672
  Дехтяренко Ю.Ф. Модернізація механізмів оренди майна комунальної власності під впливом становлення транспарентного публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 118-126. – ISSN 2306-6814
870673
  Воротін В. Модернізація механізмів ресурсного забезпечення системи публічного управління (аналіз проектів законодавчих актів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев"ятого скликання, серпень 2020р. - січень 2021р.) / В. Воротін, О. Коваль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 13-24. – (Державне управління ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується сучасний світогосподарський розвиток, як феноменом регіонального та місцевого співробітництва при зростання регіонів (субрегіонів) у ролі головних суб"єктів забезпечення соціально-економічного розвитку держави, її ...
870674
   Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колект. монографія / [Л.М. Акімова та ін.] ; Спілка економістів України ; Акад. екон. наук України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2015. – 194, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1635-52-4
870675
  Марченко В.В. Модернізація механізму електронного урядування в органах виконавчої влади // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 60-69
870676
  Сухорукова А.Л. Модернізація механізму забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 133-135. – ISBN 978-617-7149-59-9
870677
  Нікітан Н.О. Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 79-84. – ISSN 2222-4459
870678
  Кириленко О.П. Модернізація механізму справляння податку на прибуток малих підприємств : податки / О.П. Кириленко, О.Р. Квасовський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 52-62 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
870679
  Щербина С.В. Модернізація механізму формування державної політики України у сфері сільського розвитку // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 119-125. – ISSN 2220-1394
870680
  Білова Н. Модернізація мистецької освіти у вищій школі на засадах автономного навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 205-217. – ISSN 2312-5993
870681
  Гречко О.Ю. Модернізація міграційної політики України в контексті євроінтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексним змінам в міграційній політиці України, зумовлених інтеграцією в Європейський Союз. Особливу увагу приділено проблемам створення концепції державної міграційної політики, державної міграційної служби України та єдиного ...
870682
  Литвиненко Н.П. Модернізація міжнародних стратегій енергомістких компаній України // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 124-127. – ISSN 1729-7036
870683
  Данилишин Б.М. Модернізація монетарної політики України в контексті стабілізації економіки та посткризового зростання / Б.М. Данилишин, І.В. Богдан, Т.П. Богдан // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 3-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
870684
  Рожок В.І. Модернізація музичної освіти у векторі Євроінтеграції. Досвід Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 280-291. – ISBN 978-966-622-885-0
870685
  Авдєєва С. Модернізація мусульманського світу: західний та східний дискурс // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-54. – ISSN 0868-8273
870686
  Топилко П. Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 28-37. – ISSN 1682-2366
870687
  Балюк Г.І. Модернізація навчального процесу як основа якісно нового рівня викладання еколого-правових дисциплін: завдання викладача вищого закладу освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 45-46
870688
  Григорук С.С. Модернізація національного механізму управління в умовах глобальних ринкових перетворень // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25. – Бібліогр.: на 9 пунктів
870689
  Цимбалюк С. Модернізація національного суспільства як головний чинник становлення гендерної рівності в освітній сфері // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 18-23


  Проаналізовано гендєрну складову освітньої сфери в сучасному Ірані. Розглянуто деякі актуальні проблеми, які детермінують специфіку освітньої сфери в сучасному Ірані. Вихід із ситуації, що склалася, вбачається в реалізації соціальних програм, ...
870690
  Злидник Ю. Модернізація національної економіки в умовах євроінтеграції: ментально-психологічний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 126-132. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
870691
  Бодрова Д.В. Модернізація національної економіки в умовах посткризового розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 17-20. – ISBN 978-966-188-219-4
870692
  Гріневська С.М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 169-173. – ISSN 1993-6788


  Визначено науково-теоретичні засади державного регулювання процесів саморозвитку регіонів.
870693
  Николина К.В. Модернізація національної правової системи в контексті її структури // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 48-50. – ISBN 978-617-7272-11-2
870694
  Парпан У. Модернізація національної системи освіти у контексті сучасного євроінтеграційного поступу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 296-302. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
870695
  Галянтич М.К. Модернізація нотаріального посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна та державної реєстрації відповідних прав в умовах воєнного стану / М.К. Галянтич, В.М. Короленко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (235). – С. 21-27. – ISSN 2308-9636
870696
  Нелін О. Модернізація нотаріату і конкуренція в нотаріальній діяльності в Україні: проблема, гіпотеза, закон // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 65-69. – ISSN 2308-9636
870697
  Бондаренко І.В. Модернізація обладнання для дроблення твердих відходів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 100-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
870698
  Тверитникова О. Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 145-149. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
870699
  Дейдей Д.М. Модернізація організаційно-правового механізму реалізації виборчого права громадян в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 147-150. – ISSN 2306-6814
870700
  Мельник А. Модернізація організаційного механізму функціонування закладів вторинного і третинного рівнів охорони здоров"я / А. Мельник, Ю. Богач // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 92-113. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
870701
  Гаращук О. Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
870702
  Капустін С.В. Модернізація освіти в контексті реалізацій компетентнісного підходу до формування цілісного світогляду молоді // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 57-68. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
870703
  Куценко В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 35-48. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240


  Розглядається роль освіти у забезпеченні зростання економіки, сформованої в умовах глобалізації та на інноваційній основі, а також шляхи модернізації освіти.
870704
   Модернізація освіти в Україні : Аналітичний огляд результатів всеукраїнського опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2004 р. – Київ : К.І.С., 2004. – 32с. – ISBN 966-8039-48-3
870705
  Вітченко А. Модернізація освіти в Україні: стратегія прориву чи його імітація? (критичний аналіз заходів щодо реалізації державної політики в освтній галузі) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 5-14.
870706
  Ашиток Н. Модернізація освіти на гуманістичних засадах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 28-31. – ISSN 2308-4634
870707
  Бабій С. Модернізація освіти у світлі вітчизняного соціокультурного дискурсу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 6-14


  У статті аналізуються теоретичні проблеми модернізації освіти у сучасних умовах глобалізованого суспільства; автор ствержує, що на заваді модернізаційних процесів стоять не лише кризові процеси в економіці та політичному житті суспільства, але й такі ...
870708
  Жорнова О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці : аналізують науковці / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-122. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1682-2366
870709
  Трілленберг Г. Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 97-107. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
870710
  Зайцева О.І. Модернізація освітніх технологій викладання аналітичних дисциплін, менеджменту та маркетингу в контексті трендів цифрової економіки / О.І. Зайцева, Р.М. Набока, В.В. Вибранський // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 108-116. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 3/4). – ISSN 2707-8620
870711
  Бистрова Б.В. Модернізація освітньої програми "Кібербезпека": реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 22-24. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
870712
  Шнипко О.С. Модернізація основного капіталу - основи забезпечення конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 61-76 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
870713
  Поліщук І.О. Модернізація партійної системи як засіб демократизації політичного режиму України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 81-84. – ISSN 2519-2949
870714
   Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [Авшенюк Н.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 203-216. – ISBN 978-966-644-201-0
870715
  Щасна Л.Ф. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
870716
  Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття / В.П. Андрущенко, В.І. Бондар // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 54-63
870717
  Клименко Ю. Модернізація педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 154-163. – ISBN 978-966-2633-03-0
870718
  Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 4 (35). – С. 17-23
870719
  Кістерський Л.Л. Модернізація Південної Кореї:походження, здобутки та досвід для України / Л.Л. Кістерський, В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 9 (718). – Бібліогр.: 19 назв
870720
  Гошовська В. Модернізація підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-84.
870721
  Стрельченко О.В. Модернізація підготовки магістрів із технічного перекладу в США та Україні на початку XXI століття // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 287-290. – ISBN 978-966-698-191-5
870722
  Манюк Л. Модернізація підготовки майбутніх лікарів в університетах США / Л. Манюк, Н. Кучумова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 31-35. – ISSN 2308-4634
870723
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу : досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102.
870724
   Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми, перспективи / В.І. Луговий, В.А. Семиченко, О.Л. Кононко, І.Ю. Регейло, О.А. Макаренко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проанализирована подготовка аспирантов, докторантов и соискателей в системе научных учреждений АПН Украины и в высших учебных заведениях страны. На основании этого анализа, учета практики трехуровневой подготовки научных кадров за рубежом и требований, ...
870725
  Щандрук С.І. Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 155. – С. 16-20. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
870726
  Шестопалюк О.В. Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 2078-7782
870727
  Заболотний В.Ф. Модернізація підходів до оцінювання методичної підготовки з фізики на основі STEM освіти / В.Ф. Заболотний, В.П. Сергієнко, Л Ю. Хомяковський // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 165-170. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
870728
  Зав"ялова Л.І. Модернізація післядипломної освіти педагогічних кадрів США, як провідної складової неперервної освіти // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 75. – С. 74-78. – (Серія "Педагогічні науки")
870729
  Дороніна І.І. Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції / І.І. Дороніна, Н.С. Криштоф // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-37. – ISSN 2306-6806
870730
  Антонов В.М. Модернізація податкової служби : моделі, методи, АРМ: навч. посібник / В.М. Антонов. – Київ : КНТ, 2006. – 220 с. – ISBN 966-373-049-8
870731
  Бабійчук С.М. Модернізація позашкільної географічної освіти (на прикладі Малої академії наук України) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв.
870732
  Омеляненко М.О. Модернізація політики управління державним боргом України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
870733
  Мазур Ю.В. Модернізація політичних інститутів країн Східної Азії в контексті культурно-цивілізаційного чинника // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 503-515
870734
   Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб"єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р. : Мат-ли "круг.столу" за темат-ю науково-прак. конф. "Нові політ. реалії України на рубежі тисячоліть". – Донецьк, 2001. – 116с. – (10 років Україні)
870735
  Ткач О.І. Модернізація політичних систем країн Латинської Америки : (політологічний аналіз). Монографія / О.І. Ткач. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 312с. – ISBN 966-521-389-Х
870736
  Мостяєв О. Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 79-84


  У статті показано взаємозв"язок економічного, політичного розвитку та характеристок громадянського суспільства в Україні у роки незалежності, проведено його етапизацію.
870737
  Бочаров С.В. Модернізація польської системи освіти на рубежі XX - XXI століть // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – C. 23-27. – ISSN 1728-3671
870738
  Кротов К. Модернізація постановки проблеми сенсу історії в сучасній християнській філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміна вирішень філософсько-історичних проблем в сучасній християнській філософії.
870739
  Куцепал С.В. Модернізація постмодерну: причини та перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 113-114. – ISSN 2076-7382
870740
  Алексеєнко Л. Модернізація похідних цінних паперів та технологій їхнього моніторингу в умовах інтеграції фінансових ринків / Л. Алексеєнко, А. Кузнєцов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 156-161. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
870741
   Модернізація правничої освіти. Перші кроки / шпальти підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про круглий стіл який відбувся за участю представників міністерств, вишів і професійних спільнот. Під час заходу презентували проект Концепції вдосконалення юридичної освіти в Україні. Серед присутніх декан юридичного факультету КНУ імені Тараса ...
870742
   Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – 252, [2] с. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). - У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
870743
  Марченко В.Б. Модернізація правового регулювання електронних довірчих послуг в Україні // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 83-85. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
870744
  Чайковська В.В. Модернізація правового режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умовах міжнародної економічної інтеграції : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 ; 12.00.11 / Чайковська Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
870745
  Шкарлет С. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. Шкарлет, В. Ільчук, І. Лисенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
870746
  Пономаренко С.І. Модернізація промислових підприємств України: сучасний стан та перспективи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 5-8
870747
  Дейнеко Л.В. Модернізація промислового сектору крізь призму економічних інтересів / Л.В. Дейнеко, О.О. Ципліцька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 79-85. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
870748
  Саліхова О.Б. Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалазації : Частина 1.Використання технологій, що надають можливості, як пріоритет промислової політики ЄС // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 65-71. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-1853
870749
  Саліхова О.Б. Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалізації : Частина II. Становлення інструментарію моніторингу та системного аналізу впливу ключових технологій на модернізацію промисловості // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 84-90. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
870750
  Супрун В.В. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-124. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650
870751
  Глузман Н.А. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вімірах компетентнісного підходу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 42-49
870752
  Шимкова І. Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у контексті розвитку STEM-освіти / І. Шимкова, С. Цвілик, В. Гаркушевський // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 152-159. – ISSN 2307-4914
870753
  Ніколаєнко О. Модернізація процесу навчання іноземних мов в контексті Болонського процесу через впровадження кредитно-модульної системи на базі Чернігівського державного інституту економіки і управління / О. Ніколаєнко, Т. Ушата // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 138-145. – ISSN 2077-1827
870754
  Клочко А.А. Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
870755
   Модернізація публічного управління в умовах глобальних змін світового простору : колект. монографія / [Н.Л. Виноградова, M.I. Karpa, O.O. Akimov та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Львів ; Торунь : Ліга-Прес, 2021. – 251, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. в змісті. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-397-246-6


  У пр. № 1743612 напис: Дарунок бібліотеці від Акімова О.О. Підпис.
870756
  Тютюнник І.В. Модернізація публічного управління на регіональному рівні в контексті децентралізації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Тютюнник Іван Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
870757
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – Бібліогр.: с. 52, 54-56, 58. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто особливості регіональної політики Європейського Союзу. Виявлено основні результати "регіональної семирічки" в ЄС. Виокремлено головні завдання політики регіонального та локального розвитку (2007-2013 рр.), проаналізовано ефективність ...
870758
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – Бібліогр.: с. 62-63. – ISSN 0131-775Х
870759
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС : Світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-58. – ISSN 0131-775Х
870760
  Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-63. – ISSN 0131-775Х
870761
  Луців Б. Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період / Б. Луців, П. Луців // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
870762
  Литвинова Л.А. Модернізація режиму винятків та обмежень з авторського права ЄС для цифрової та транскордонної педагогічної діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 4. – С. 89-94. – ISSN 2409-9805
870763
  Кляп М.М. Модернізація систем дистанційного навчання у реаліях розвитку вищої освіти України / М.М. Кляп, В.В. Волфсбергер // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 356-362. – ISSN 2218-5348
870764
  Янчук Г.В. Модернізація системи бухгалтерського обліку бюджетної сфери як необхідність ефективного управління державними фінансами / Г.В. Янчук, О.І. Черешневий // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1 (17). – С. 103-112. – ISSN 2411-4413
870765
  Ювженко Н.М. Модернізація системи бюджетування дорожньої інфраструктури України : дис. ... д-ра філософії : 072 ; 07 / Ювженко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки. – Київ, 2020. – 267 арк. – Додатки: арк. 210-267. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-209
870766
   Модернізація системи вищої освіти : соціальна цінність і вартість для України : монографія / М.І. Михальченко, В.П. Андрущенко, О.І. Бульвінська, М.П. Лукашевич, Т.О. та ін. Нельга; М. Михальченко, В. Андрущенко, О. Бульвінська, М. Лукашевич, Т. Нельга та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти ; [ редкол. : В. Кремень та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-644-034-4
870767
  Калінічева Г.І. Модернізація системи вищої освіти України в контексті національних пріоритетів XXI століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 23-30. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  У статті проаналізовано системні реформації в галузі вищої освіти та основні напрями ії модернізації в контексті національних пріоритетів на початку XXI століття.
870768
  Науменко У. Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 3 (98), березень. – С. 154-159
870769
  Марушкевич А.А. Модернізація системи вищої освіти України і європейський освітній процес / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 68-85. – ISBN 978-966-439-865-4
870770
   Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 70-81. – ISSN 2617-1775
870771
  Петрук О.М. Модернізація системи господарського контролю в Україні / О.М. Петрук, Н.Г. Виговська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 118-124
870772
  Савченко І.О. Модернізація системи державного управління України в аспекті європейської інтеграції // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 62-85
870773
  Ковалів В.М. Модернізація системи державної підтримки сільськогосподарських підприємств / В.М. Ковалів, В.І. Волохов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 9 (226). – С. 52-64 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
870774
  Черніков Д.О. Модернізація системи державної підтримки суб"єктів господарювання в Україні : аналітична доповідь / Д.О. Черніков ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 5). – ISBN 978-966-554-205-6
870775
  Ковчина І.М. Модернізація системи забезпечення у майбутнього соціального педагога правових умінь у контексті європейської інтеграції // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 93-97. – (Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 49). – ISSN 2311-5491
870776
  Кучеренко С.Ю. Модернізація системи надання державних послуг місцевих органів влади в Україні у контексті реформи децентралізації / С.Ю. Кучеренко, В.В. Різник // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 94-101. – ISSN 2306-546X
870777
  Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / / Іванюк Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
870778
  Іванюк В.Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Іванюк Вікторія Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 282 арк. – Додатки: арк. 233-282. – Бібліогр.: арк. 9-11, 203-232
870779
  Поясок Т.Б. Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві / Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 32-35. – ISSN 2307-9770
870780
  Камчатна С.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України / С.М. Камчатна, О.М. Пустовойтова // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 120-121
870781
  Зубов А.М. Модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою в умовах інноваційного розвитку України // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 167-169
870782
  Лазор О.Я. Модернізація системи професійного навчання як головна складова професіоналізації державної служби // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
870783
  Ільїч Л.М. Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 4-12. – ISSN 2306-6806
870784
  Костриця В.І. Модернізація системи професійної освіти та навчання Євросоюзу в контексті цілей зайнятості / В.І. Костриця, Т.В. Бурлай // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 17-29
870785
  Молдован О.О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О.О. Молдован, М. Постула // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 35-42. – ISSN 2306-5664


  "Під поняттям "публічні фінанси" слід розуміти взаємопов"язані системи державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування".
870786
  Ярошенко І.В. Модернізація системи публічного управління в Україні: попередні підсумки та проблемні питання реалізації реформи децентралізації / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 63-67. – ISSN 2222-4459
870787
  Годлевська В.Ю. Модернізація системи соціального забезпечення в Іспанії в період консолідації демократичного режиму (1980–1990-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 162-171. – ISSN 0130-5247
870788
  Павлюк К.В. Модернізація системи соціального захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні / К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 15-29 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
870789
  Марченко М. Модернізація системи суб"єктів права законодавчої ініціативи в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 164-166
870790
  Желюк Т.Л. Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
870791
  Залуцький І.Р. Модернізація системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 77-87 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1562-0905
870792
  Матковський П.Є. Модернізація сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Матковський Петро Єгорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
870793
  Барабаш Ю. Модернізація СНАР для підвищення захищенності від завад і засобів самонаведення за боковим випромінюванням / Ю. Барабаш, Д. Перегудов, Г. Трушков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 62-64. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Пропонується спосіб зменшення рівня бокового випромінювання завдяки нанесенню композитного матеріалу на рефлектор антени CHAP для регулювання амплітудного розподілення поля на цьому розкриві за специфічним дольф-чебишевським законом. Спосіб забезпечує ...
870794
  Косуха П.І. Модернізація соціально-етичних концепцій християнського сектантства / П.І. Косуха. – Київ, 1969. – 148с.
870795
  Прохоровська С. Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 16. – С. 114-118
870796
  Заяць Т.А. Модернізація соціально-трудових відносин України: пріоритетні напрями та принципи реалізації // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 179-192. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
870797
  Терон І. Модернізація соціально-трудових відносин: інновації, ризики, напрями, механізми // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 219-229. – ISBN 978-966-518-677-9


  Впродовж останніх 23 років українські науковці мали численні нагоди підвищувати свою професійну кваліфікацію, ділитися знаннями з колегами у найкращих університетах Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ці знання і навички ефективно використовуються для ...
870798
  Терон І.В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 97-100. – ISSN 1728-6220
870799
  Денисов К.В. Модернізація соціальної політики в Україні на засадах економічного націоналізму в контексті сталого розвитку суспільства // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 100-105. – ISBN 978-966-668-405-2
870800
  Зарицька І.А. Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 109-111
870801
   Модернізація станції // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На 2020 рік держава виділила 27 мільйонів гривень для продовження модернізації української антарктичної станції "Академік Вернадський".
870802
   Модернізація станції "Академік Вернадський" допомогла Україні стати більш екодружньою до Антарктиди // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
870803
  Ткачук О.С. Модернізація статусу суддів у цивільному судочинстві: концептуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 120-137. – ISSN 2310-6166
870804
  Прилуцький С.В. Модернізація статусу суддів: концепт взаємодії громадянського суспільства та держави в умовах конституційної реформи 2016 року / С.В. Прилуцький, О.В. Стрєльцова // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 9-17. – ISSN 2306-9082
870805
  Скотникова Т. Модернізація стилю у спеціалізованій пресі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 162-165


  У статті наведено приклади редакторського усунення застарілої канцелярської мови з фахових статей бухгалтерської періодики. In this article as an examples editor"s strategy the style modernize of accountings press
870806
  Гожик П.Ф. Модернізація стратиграфічних схем фанерозою України: сучасний стан, проблеми і шляхи їх вирішення / П.Ф. Гожик, Л.І. Константиненко, В.І. Полєтаєв // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С.7-13. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
870807
  Соколова В.А. Модернізація строфічних форм у поезії Б.-І. Антонича та В. Свідзинського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 247-255. – ISSN 1729-360Х
870808
  Онищенко В.П. Модернізація структури економіки України в контексті глобальних викликів // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 4-11
870809
  Пенякова Г.Л. Модернізація структури податкової системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 269-273 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
870810
  Янчук А.О. Модернізація судової влади в Україні в сучасних умовах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 90-95. – ISSN 2220-1394
870811
  Єрмоленко А. Модернізація суспільства з перспективи європейських цінностей як цивілізаційний вибір України // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – С. 11-54. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
870812
  Шкляр В.І. Модернізація суспільства і мас-медіа / В.І. Шкляр, В. Цісак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-11. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми трансформаційних процесів в українському суспільстві та соціально-рольовий статус мас-медіа.
870813
  Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 23-31. – ISSN 2072-9480


  Викладено авторський погляд щодо пріоритетів та послідовності модернізації українського суспільства.
870814
  Ковальчук В. Модернізація сучасної педагогічної освіти: світоглядні аспекти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 23-27
870815
  Куценко В. Модернізація сфери торгівлі в контексті СОТ: зарубіжний досвід / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 48-56. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
870816
  Вовк В.М. Модернізація та інноваційність у вітчизняній вищій школі / В.М. Вовк, І.С. Тімуш // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 188-196. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061


  "Мета: з"ясування термінологічних особливостей, пов"язаних із вживанням лексем "модернізація" та "інновація" у сфері вищої освіти, а також аналіз соціокультурних підвалин сучасних процесів, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті".
870817
  Парахонський Б.О. Модернізація та опір: зовнішньополітична доктрина Української держави / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 45-57
870818
  Мусійчук В.А. Модернізація та стандартизація в"єтнамської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 107-113. – ISSN 1608-0599
870819
  Грінченко Р.В. Модернізація теоретичних компонент управління адаптаційними змінами на підприємстві // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 251-256. – ISSN 2222-0712
870820
  Монастирський Григорій Леонардович Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 119-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто методологічні засади модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня. Доведено необхідність поширення модернізаційної ідеї на базовий територіальний рівень. Обгрунтовано необхідність ...
870821
  Биркович В.І. Модернізація туристичного та рекреаційного потенціалу регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-86
870822
  Тихомирова Є.Б. Модернізація у сфері кліматичних змін і кліматичної дипломатії // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 320-353. – ISBN 978-966-9725-65-3
870823
   Модернізація України - наш стратегічний вибір : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / [від. за вип. Сизонтов В.М.]. – Київ : НІСД, 2011. – 432 с. : табл. – ISBN 978-966-554-123-3
870824
  Мерніков Г.І. Модернізація України і досвід Китаю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 137-145
870825
  Біленчук П. Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 8-21 серпня (№ 31/32). – С. 21. – ISSN 1992-9277


  В Академії праці, соціальних відносин і турізму відбулася міжнародна наук.-прак. конференція "Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС"
870826
  Шилова В.І. Модернізація українського суспільства: державні та регіональні аспекти управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 69-70.
870827
  Панченко Є.Г. Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (683). – С. 110-126 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
870828
  Берізченко Н.О. Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 33-34
870829
  Петренко П.С. Модернізація української еономіки і державне управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 22-32. – Бібліогр.: 54 назв. – ISSN 1993-6788
870830
  Озерова К.О. Модернізація української моделі вищої освіти з урахуванням аспектів Болонського процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 136-142. – ISBN 978-617-7363-09-4
870831
  Вернидуб Р.М. Модернізація університетської педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства: потенціал дослідництва // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 136-142
870832
  Корольов Б. Модернізація управління вищою школою України в сучасних умовах: рекомендаційний бібліографічний покажчик // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
870833
  Прохоров В.В. Модернізація управління нормативно-правового та юридичного забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-18
870834
  Єременко О.С. Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової ТСР/ІР мережі наступного покоління : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Єременко О.С.; МОНУ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назв.
870835
  Лазоренко Л.В. Модернізація управління соціально-економічним розвитком підприємств зв"язку в умовах цифрової економіки // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 30-35. – ISSN 2415-8089
870836
  Бершеда Є.Р. Модернізація устаткування - важливий фактор інтенсифікації виробництва / Є.Р. Бершеда, Б.М. Золотилов. – Київ : [б. в.], 1974. – 45 с. : Бібліогр.: с. 43-44 і бібліогр. посилання в підрядк. прим. – (Сер. 10. На допомогу інженеру і техніку ; № 6)
870837
  Долгова Н.О. Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі та України : компаративний аналіз : монографія / Н.О. Долгова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 236, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-200. – ISBN 978-966-657-662-3
870838
  Мартиненко В.В. Модернізація фіксальної політики України в умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мартиненко Валентина Віталіївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 55 назв
870839
  Руденко С.В. Модернізація філософської та політичної освіти України у контексті європейських освітньо-наукових стандартів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 43-44
870840
  Куйбіда С.В. Модернізація фінансово-економічних регуляторів структурних змін у 2008-2017 роках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 104-111. – ISSN 2306-6806
870841
  Шнипко О.С. Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 42-52 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
870842
  Лєщина Ю.В. Модернізація фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – C. 44-50. – (Серія "Економічна" ; вип. 90). – ISSN 2311-2379
870843
  Танклевська Н.С. Модернізація фінансового механізму у сфері регіонального агробізнесу / Н.С. Танклевська, В.В. Ярмоленко, О.О. Синенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6792
870844
  Житар М.О. Модернізація фінансової архітектури суб"єктів господарювання в Україні під впливом глобальних фінансових перетворень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 340-350. – ISSN 2222-4459
870845
  Товмасян В.Р. Модернізація фінансової політики підприємств авіаційної промисловості : монографія / Ваган Товмасян ; ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ : ДКС-Центр, 2020. – 378, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-356. – ISBN 978-617-7300-58-7
870846
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-83-5
Т. 1 : / [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Кудряшов В.П. та ін.]. – 2014. – 759, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 730-742, наприкінці розд. та в підрядк. прим.
870847
   Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління" ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. – Київ : Академія фінансового управління. – ISBN 978-966-2380-84-2
Т. 2 : [Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Леоненко П.М. та ін.]. – 2014. – 781, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 780-781, наприкінці розд. та в підрядк. прим
870848
  Власюк О.С. Модернізація фінансової стратегії України виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
870849
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 195, [10] арк. – Додатки: арк. 195, [10]. – Бібліогр.: арк. 175-194
870850
  Красільник О.В. Модернізація фінансування державних вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Красільник Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
870851
  Кудряшов В.П. Модернізація фіскальної політики в ЄС / В.П. Кудряшов, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 19-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
870852
  Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи : О. Скнарь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-45. – ISSN 1682-2366
870853
  Гаврилюк М. Модернізація функції прокурора. Із представництва інтересів громадянини на держави в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 27-30
870854
  Грабовий А. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (1007), листопад. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
870855
   Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 349, [3] с. – Загол. обкл.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет. Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання)". – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
870856
  Майданик Р.А. Модернізація цивільно-правової відповідальності в Україні: тенденції і напрями // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 134-141
870857
  Хоменко М.М. Модернізація цивільно-правової відповідальності та рекодифікація цивільного законодавства України // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 308-313
870858
  Галянтич М.К. Модернізація цивільно-правової відповідальності у житловій сфері // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 25-28
870859
  Боровець І. Модернізація шкільної історичної освіти в сучасній Іспанії / І. Боровець, О. Єпіфанова // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 136-154
870860
  Бошицький Ю.Л. Модернізація юридичної освіти та науки в Україні - головний чинник підготовки висококваліфікованого правника // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів 9 Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 8-14. – ISBN 978-617-7363-09-4
870861
  Гергун А. Модернізація як "хибний дискурс" та експансія структур цілераціональності // Соціально-філософські проблеми модернізації українського суспільства з перспективи європейських цінностей / А. Єрмоленко, Ю. Бауман, В. Шамрай, А. Гергун, Д. та ін. Кірюхін. – Київ : Наукова думка, 2021. – С. 229-260. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1764-1
870862
  Онищенко В. Модернізація як імператив розвитку України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 4-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
870863
  Ігнатко В.С. Модернізація як основа трансформації життєвого простору людини в епоху глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 81-90. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
870864
  Єдаменко А.І. Модернізація як чинник виникнення ісламського фундаменталізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 86-93. – ISBN 966-628-117-1
870865
  Погосян Вардгес Модернізація як чинник збереження соціального гомеостазу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.96-103. – ISSN 1563-3713
870866
  Глушкова В.В. Модернізація, нові технології і стандарти життя / В.В. Глушкова, С.А. Жабин // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 94-96. – ISBN 978-966-622-589-7
870867
  Будкін В.С. Модернізація: сутність, класифікація напрямів та форм // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 44-50


  Стаття розглядає сучасний стан економічної модернізації. Обгрунтовується необхідність визначення трьох рівнів такої модернізації. Ними є техніко-технологічна, економічна та суспільна модернізація. Автор підкреслює, що у сучасних умовах проблематично ...
870868
  Орлова Т. Модернізація? Модернізація! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 12


  З історії сучасного світу відомо, що є три типи модернізації: піонерська модернізація, органічна модернізація та модернізація навздогін.
870869
  Моренець В. Модернізм - позитивізм - народництво // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
870870
  Мусієнко О.С. Модернізм & авангард : єдність протилежностей : кінематограф XX ст. / Оксана Мусієнко ; [голов. ред. Н. Мусієнко ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, Держ. агентство України з питань кіно]. – Київ : Логос, 2018. – 398, [2] с., [40] арк.фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 377-394. - Список іл.: с. 395-399. – Бібліогр.: с. 363-375. – ISBN 978-617-7446-52-0
870871
  Калакура Я.С. Модернізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 233-234
870872
  Погрібний А. Модернізм EX NIHILO ? : ( З книги "Літературні явища та з"яви") 2006рік // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 40-44


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
870873
  Фенно І.М. Модернізм в історії Римо-католицької церкви // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 53-55
870874
  Фенно І.М. Модернізм в католицизмі: витоки і сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються ідейні витоки католицького модернізму та погляди їх представників, що дозволяє узагальнити основні характерні риси руху модерністів. В статье анализируются идейные истоки католического модернизма и взгляды их представителей, что ...
870875
  Бабунич Ю. Модернізм і пошуки нових принципів формотворення в українському живописі кінця XIX - першої третини XX ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2015. – Вип. 26. – С. 128-141. – ISSN 0236-4832
870876
  Ткачук О. Модернізм і фокалізація: мала проза Ю. Яновського та М. Яцківа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 245-252
870877
  Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману : монографія / Ольга Бандровська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 442, [2] с. – Висновки укр. парал. англ. - Імен. покажч.: с. 435-442. – Бібліогр.: с. 386-429 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0175-6
870878
   Модернізм після постмодерну / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; за ред. Т.І. Гундорової. – Київ : Фоліант, 2008. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-318 та в підрядк. прим. – (Теоретичні REвізії ; зб. 2). – ISBN 978-966-8474-69-9
870879
  Мовчан Р. Модернізм ранньої прози Ольги Кобилянської. Витоки й особливості прояву // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 71-77. – ISBN 5-7763-2385-1
870880
  Ситенко Л.Т. Модернізм релігії, його особливості і суть / Л.Т. Ситенко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1969. – 206 с.
870881
  Доній Т. Модернізм та постмодернізм: грані інтерфейсу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 245-252
870882
  Максимів М. Модернізм у ІІ Речі Посполитій: український аспект / М. Максимів, Г. Хорунжа // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
870883
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників XX століття : навч. посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-05-6
Ч. 2 : Зарубіжна література. – 1999. – 181 с. – Бібліогр.:с.174-180
870884
  Моклиця Марія Модернізм у творчості письменників ХХ століття : Навчальний посібник для студ. взо / Моклиця Марія. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-7294-11-0
Ч. 1 : Українська література. – 1999. – 154 с.
870885
  Шимчишин М. Модернізм як діалект, versus діалект як модернізм (контекст Гарлемського ренесансу) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 39-51. – ISBN 978-966-359-360-9
870886
  Ваховський Л Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 61-65.
870887
  Яценко Т. Модернізм як мистецька філософія другої половини XIX - початку XX століття / Т. Яценко, І. Тригуб // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (147). – С. 9-14
870888
  Яценко Т. Модернізм як мистецьке явище другої половини XIX - початку XX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 33-37
870889
  Лімборський І.В. Модернізм. 10-11-ті класи. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 119-129
870890
  Наєнко М. Модернізм: декларації, маніфести і реальність // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 440-443. – ISBN 978-617-7480-77-7
870891
  Кузнецова Г.В. Модернізована концепція контролінгу, орієнтованого на функції антикризового управління промисловими підприємствами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 448-452. – ISSN 2222-4459
870892
  Скуратовський Р.В. Модернізований алгоритм Поліга-Хелмана, Шенкса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Не викликає сумніву, те що більшість з методів криптоаналізу можуть бути перевтілені завдяки застосуванню параллельних алгоритмів та алгебраїчного апарата, зокрема теорії груп. Одним з таких методів є метод Шенкса розв"язання ПДЛ. Ціллю данної роботи є ...
870893
  Кремень В.Г. Модернізуємо систему освіти заради держави і кожнонго її громадянина : інтерв"ю / інтерв"ю вела В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 4-5. – ISSN 0868-8117
870894
  Шкандрій М.Б. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років / Мирослав Шкандрій ; [авториз. пер. з англ. Т. Цимбала ; наук. ред. Я. Цимбал]. – 2-ге вид. – Харків : Ніка-Центр, 2015. – 382, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Modernists, marxists and the nation: the ukrainian literary discussion of the 1920s / Myroslav Shkandrij. Edmonton,1992. – Бібліогр.: с. 359-367. – ISBN 978-966-521-669-8
870895
  Гонюк О.В. Модерністичні тенденції у збірці О. Маковея "Кроваве поле" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 24-30. – ISBN 978-966-551-315-5
870896
  Мукан А.С. Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на матеріалі творів Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 183-198
870897
  Мукан А.С. Модерністська експериментальна проза періоду МУРу (на матеріалі творів Ю. Косача, І. Костецького та В. Петрова) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
870898
  Яковенко С. Модерністська переоцінка романтичного досвіду: Джозеф Конрад і Ярослав Івашкевич // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 159-368.
870899
  Стембковська Г. Модерністський контекст блюзових і джазових варіацій в поезії Ленгстона Г"юза // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 127-134. – ISBN 978-966-359-360-9
870900
  Щербина В.В. Модерністський раціоналізм як підгрунтя класичних ідеологічних концепцій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
870901
  Вітер Д.В. Модерністський ревізіонізм православ"я і філософія прозахідного лібералізму // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-20
870902
  Мельник О.О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація / Оксана Мельник ; [наук. ред. Є.К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 292, [3] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1096-3
870903
  Мукан А. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах Ю. Косача "Ноктюрн b-moll" та І. Костецького "Тобі належить цілий світ" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 132-137. – ISSN 2307-2261
870904
  Ращенко А.С. Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелі "Ноктюрн b-moll" Юрія Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 344-350. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття покликана дослідити використання модерністських засобів та прийомів психологізму в новелі Юрія Косача "Ноктюрн b-moll"
870905
  Рева-Лєвшакова Модерністські концепції Дмитра Чижевського // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 212-223. – ISBN 978-966-933-136-6
870906
  Ян І.М. Модерністські пошуки Українського музично-драматичного театру на початку ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-86. – ISSN 2226-0285
870907
  Комова М.В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 158-166


  Досліджуючи природу і сутнісні характеристики симуляції в мас-медіа, Ж. Бодрійяр встановлює взаємозалежність інформації і смислу, наголошуючи на домінуванні інформації над смислом. Вибірковість інформування суспільства вступає в суперечність з ...
870908
  Мороз Л. Модерність драматургії Котляревського: сприйняття та оновлення традицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 58-67. – ISSN 0236-1477
870909
  Скупейко Л. Модерність і паралітература: із досвіду І. Франка - дослідника новітньої літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 101-104. – ISSN 0236-1477


  У статті піддано сумніву тезу про нібито упереджене ставлення Франка до модернізму. Явища модерної літератури Франко розглядав під кутом зору художньої довершеності, не сприймаючи водночас виявів суб"єктивізму й епатажності в літературі
870910
  Бабков І. Модерність на Схід від Центру // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 9-12. – ISSN 1563-6461


  "1994 року у видавництві Стенфордського університету вийшла книжка американського історика ідей Ларі Вулфа "Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва". Дослідження було присвячено одному з найцікавіших моментів ...
870911
  Сорока М.І. Модерність, еміграція and all that jazz // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 37-39
870912
  Кость Л. Модернова галичанка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24 жовтня (№ 192)


  Минуло 135 років від дня народження відомої української художниці Олени Кульчицької.
870913
  Мікулак Н.М. Модернова жіноча ментальність: аксіологічний вимір у сучасних освітніх та соціальних реаліях // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 52-56. – ISSN 2077-1800
870914
  Лауринавичене Раса Модерновий сад у серці Вільнюса // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 42-47 : фото
870915
  Черняк Ю.А. Модерные грани комического : опыт определения // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 91-96. – ISBN 966-7943-03-8
870916
  Омельчук О.В. Модерування ранкового прайму ведучим // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 83-85. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
870917
  Ольдерогге Г.Б. Модест Иванов / Г.Б. Ольдерогге. – М., 1969. – 112с.
870918
  Морозов М. Модест Иванович Писарев / М. Морозов. – М.-Л., 1949. – 48с.
870919
  Чикаленко Є. Модест Левицький // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Серпень (число 8). – С. 2


  Модест Пилипович Левицький - український письменник, культурний діяч, педагог, лікар і дипломат.
870920
  Яблонська О.В. Модест Левицький: творчість крізь призму біографії // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 231-242. – ISSN 2520-2855
870921
  Гаврилюк Ю. Модест Менцинський - "український Карузо" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 5 серпня (№ 31). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  "Коли приходить пора «Лемківської ватри», рушаймо якомога швидше до Ждині. Гірське повітря дуже корисне для здоров’я, а оздоровчий ефект гір напевно підсилить лемківська музика. Найкращий цього доказ – довговічність композиторів Станіслава Людкевича ...
870922
  Бобечко О. Модест Менцинський – штрихи до творчого портрета (за матеріалами епістолярної спадщини) / О. Бобечко, А. Куропась // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 98-103. – ISSN 2308-4634
870923
   Модест Менцинський : спогади, матеріали, листування. – Київ : Рада, 1995. – 461, [3] с. : фот., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн. – ISBN 5-7707-7332-4


  У пр. № 1702092 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Сергійчукові, щоб вітер надії ніколи не вщухав у вітрилах Ваших творчих буднів і свят ! Підпис. 4 вересня 2004 р.
870924
  Мартиненко О. Модест Менцинський в листах до Олександра Олеся // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 56-58. – ISSN 2224-0926
870925
  Деркач І.С. Модест Менцинський. Героїч. тенор. / І.С. Деркач. – Львів, 1969. – 83 с.
870926
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский / Э.Л. Фрид. – Л., 1939. – 40с.
870927
  Чудновский М.А. Модест Петрович Мусоргский / М.А. Чудновский. – Москва : Знание, 1957. – 40 с.
870928
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский (1839-1881) / Э.Л. Фрид. – 4-е изд. – Л., 1987. – 107с.
870929
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 2-е изд. – Л., 1968. – 123с.
870930
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – 3-е изд. – Л., 1979. – 125с.
870931
  Фрид Э.Л. Модест Петрович Мусоргский. 1839-1881 / Э.Л. Фрид. – Л., 1963. – 132с.
870932
  Витензон Р.А. Модест Писарев / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1977. – 205с.
870933
   Модестов Василь Іванович (1839-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 314. – ISBN 978-966-439-754-1
870934
   Модестов Василь Іванович (1839-1907) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 397. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
870935
  Андриенко Т.Л. Модестовна. Рассказ об Учителе / Т.Л. Андриенко ; [под ред. В.В. Протопоповой]. – Киев : Альтерпрес, 2013. – 72 с. : портр., фот. – ISBN 978-966-542-539-7
870936
  Лаура М.П. Модефикация лучевого повреждения и эффекта хранения у семян сосны Penus silvestris L : Автореф... канд. биол.наук: / Лаура М. П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1966. – 20л.
870937
  Тимченко О.И. Модефицирующее действие тороксина на реализацию потенциальных поврежедений хромосом, вызванных рентгеновским облучение : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.01 / Тимченко О. И.; Центр. науч. исслед. рентгенорадиол. ин-т. – Ленинград, 1981. – 23л.
870938
  Ценарева Н.Н. Модеь организации образовательной деятельности учителя в системе повышения квалификации // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 9-14. – ISSN 1998-1740
870939
  Королев М.Г. Модеь формирования в вузе ценностного отношения к родительству // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 100-101. – ISSN 0321-0383


  Статья посвящена проблеме формирования ценностного отношения к родительству в условиях педагогического процесса в вузе. Автор обосновывает значимость ее решения и предлагает методологические основания для построения модели формирования ответственного ...
870940
  Шалашов Г.М. Моджуляционные методы измерения нелинейных упругих параметров твердых тел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.06 / Шалашов Г.М.; МГУ. – М, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
870941
  Модзалевский В.Л. Модзалевские : Родослов. роспись / В.Л. Модзалевский. – Киев : Тип "С.В. Кульженко", 1912. – 50 с. : 4 л. портр. – Отт. из "Малорос. родословника". Т. 3
870942
  Іваницька Л.В. Модзалевський Вадим Львович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 281-284. – ISBN 978-966-8653-95-7
870943
  Якименко М.С. Моди Крі-Лемба для скінченного пружного циліндра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В задачі про усталені коливання пружного кругового циліндра методом суперпозиції отримано моди Крі-Лемба як частинний розв"язок рівнянь. Досліджено швидкість прямування змінних нескінченної алгебраїчної системи до асимптотичних значень. Наведено ...
870944
  Бондаренко А. Моди Ламе для пружного прямокутника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-45. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто межову задачу про пленарні коливання ізотропного пружного прямокутника. Наявність точного розв"язку в модах Ламе використано для аналізу ефективності загального розв"язку задачі, отриманого за допомогою методу суперпозиції. Досліджено ...
870945
   Модилевський Яків Самуїлович (1883-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 314-315. – ISBN 978-966-439-754-1
870946
  Ястржембский Сергей Модильяни из племени сурма. Долина реки Омо. Єфиопия : один кадр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 37 : Фото
870947
  Голубєва К.М. Модифiкований текстурний метод сегментацiї зображень на основi матрицi спiвпадiнь / К.М. Голубєва, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (127). – С. 15-23. – ISSN 0868-6912
870948
  Решетняк Владимир Николаевич Модификации ветвящихся процессов и аддитивные функционалы от их траекторий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Решетняк Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 10л.
870949
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
870950
  Бойцун С.А. Модификации двустороннего метода приближенного интегрирования дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Бойцун С. А.; КГУ. – К., 1987. – 15л.
870951
  Гайдук Валерий Федорович Модификации метода стрельбы для нелинейных двухточечных краевых задач : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Гайдук Валерий Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
870952
   Модификации проводимости средней атмосферы во время внезапных ионосферных возмущений и изменения пиковых частот шумановского резонанса / И.Г. Кудинцева, Ю.П. Галюк, А.П. Николаенко, М. Хайакава // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 19-33. – ISSN 1028-821Х


  "Исследования влияния космической погоды на различные области земной атмосферы было и остается актуальной задачей дистанционного зондирования окружающей среды. В работе изложена методика обнаружения модификации пиковых частот шумановского резонанса при ...
870953
  Здоровова Б.Б. Модификации просодической системы под влиянием измерений темпа речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Здоровова Б.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1982. – 22 с.
870954
  Таныш С. Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 369-374
870955
  Таныш Синан Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 461-465
870956
   Модификации художесвтенных систем в историко-литературном процессе.. – Свердловск, 1990. – 139с.
870957
   Модификации художественных форм в историко-литератуном процессе.. – Свердловск, 1988. – 140с.
870958
  Китороагэ Д.И. Модификационный метод фазовых функций в сингулярных задачах квантовой физики на связанные состояния частиц / Д.И. Китороагэ. – Москва, 1987. – 61 с.
870959
  Потопальский А.И. Модификация алкалоида берберина / А.И. Потопальский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 111с.
870960
  Житная И.П. и др. Модификация внешнеэкономических связей Украины в условиях глобализации мировой экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.80-87
870961
  Лысенко Э.И. Модификация гласных современного немецкого литературного языка (задний ряд гласных) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10663 / Лысенко Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
870962
  Сарасеко Мария Николаевна Модификация диэлектриков и электродов керамических конденсаторов на основе титанатов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сарасеко М.Н.; БГУ. – Минск, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв
870963
  Королькова П.В. Модификация жанра авторской волшебной сказки в современной чешской литературе // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 71-78. – Библиогр.: Лит.: с. 78; 6 п. – ISSN 0132-1366
870964
  Хоменко Людмила Мечиславовна Модификация звонких и глухих слогов двусложных слов (по данным кинорентгенографирования русской речи) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Хоменко Людмила Мечиславовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 24л.
870965
  Хачатуров-Тавризян Модификация и разработка новых люминесцентно-цитохимических методов исследования нуклеиновых кислот. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Хачатуров-Тавризян Е.Н.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1968. – 28л.
870966
  Анищик В.М. Модификация инструментальных материалов ионными и плазменными пучками / В.М. Анищик, В.В. Углов. – Минск : БГУ, 2003. – 191 с. – ISBN 985-445-906-3
870967
  Ковыльникова В.Н. Модификация интонационной структуры побудительного предложения под влиянием эмоциональной окраски в немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Ковыльникова В.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1972. – 26л.
870968
  Мирианашвили Мери Георгиевна Модификация интонационной структуры предложения под влиянием коммуникативного задания. (На материале сложноподчин. предложения с определит. придаточным в соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Мирианашвили Мери Георгиевна ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 28 с.
870969
  Щербакова Т.А. Модификация конкурентной политики при условии трансформации экономических отношений // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2016. – № 4 (645). – С. 45-56. – ISSN 0131-7741
870970
  Николаева Л.В. Модификация методов регулирования мировой финансовой системы под влиянием глобального кризиса // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (53). – С. 66-73. – ISSN 1728-8878
870971
  Калениченко О.Н. Модификация мифологемы героя в романе М. и С. Дяченко "Мигрант, или Brevi finietur" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 209-211. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
870972
  Попович А. Модификация мифологемы золотого века в русской поэзии второй половині 18 - начала 20 века // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 117-122
870973
  Лукин Н.Ю. Модификация поверхности полиэтилена гидрогелями, содержащими -метакрилоильными производные аминокислот, глюкозамина и альбумина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Лукин Н.Ю.; МГУ. – М., 1981. – 23л.
870974
  Гайдай Татьяна Викторовна Модификация подчинения труда капиталу в условиях современного ГМК (на примере США) : Автореф... канд. экон.наук: / Гайдай Татьяна Викторовна; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1982. – 23л.
870975
   Модификация полимерных материалов. – Рига
Вып. 6. – 1976
870976
   Модификация полимерных материалов. – Рига
Вып. 7. – 1978
870977
   Модификация полимерных материалов. – Рига
Вып. 9. – 1980
870978
   Модификация полимерных материалов. – Рига, 1988. – 142с.
870979
  Коростелев В.А. Модификация послевоенного промышленного цикла : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коростелев В. А.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1975. – 27л.
870980
  Мартыновский С.В. Модификация промышленного цикла в эпоху империализма. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Мартыновский С.В.; МИМО МИД СССР. – М., 1979. – 54л.
870981
  Нелипович П.А. Модификация радиационных нарушений в дифференцирующихся клетках зародышей семян с помощью препаратов дезоксирибонуклеиновых кислот : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Нелипович П.А.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
870982
   Модификация радиочувствительности: теоретические аспекты и экспериментальные данные. – Москва : Наука, 1991. – 141с.
870983
   Модификация свойств алкалоидов препарата Conium фуллеренами С60 / М.А. Заболотный, А.И. Момот, Г.И. Довбеш, Е.П. Гнатюк, Г.И. Соляник, Л.Н. Киркилевская, П О. Дмитренко, Н.П. Кулиш, Е.В. Фузик, М.О. Кузьменко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 553-568. – ISSN 1816-5230


  Досліджуються електронно-оптичні властивості алкалоїдів Коніуму і його модифікацій з фуллереном (С60). Встановлено енергетичні конфіґурації y-коніцеїну та N-метилконіїну за допомогою числового моделювання. Доведено можливість комплексоутворення ...
870984
   Модификация свойств полимеров и полимерных материалов: республиканский межведомственный сборник. – Киев : Наукова думка, 1965. – 151 с. – (Синтез и исследования полимеров)
870985
  Ленков С.В. Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона / С.В. Ленков, В.А. Мокрицкий, А.С. Гаркавенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати роботи автора по використанню іонів неону з метою здобуття оптично однорідних кристалів сульфіду кадмію, що використовуються для створення високоефективних (з малими втратами випромінювання) і швидкодіючих модуляторів ...
870986
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 199 с. – Библиогр.: л. 185-199
870987
  Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Ш. Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с. – Библиогр.: 6 назв.
870988
  Петров А.И. Модификация свойств триацетилцеллюлозы путем структурирования и синтеза привитых сополимеров : Автореф... канд. химич.наук: 073 / Петров А.И.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 20л.
870989
  Маркялис А.В. Модификация свойств цилиндрических магнитных доменов методом ионного внедрения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Маркялис Альфредас Вильгельмович ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 18 с. – Библиогр.: 13 назв.
870990
  Ахунджанов А.И. Модификация скелетного никелевого катализатора и испытание в реакциях гидрирования комсохимического пиридина и его гомологов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ахунджанов А.И. ; АН УзССР, Объедин. ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1971. – 24 с.
870991
  Рагозин В.В. Модификация стоимости , цена и расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве / В.В. Рагозин. – Л, 1974. – 118с.
870992
  Шаповал О.В. Модификация структуры и свойств полиэтиленовых пленок при ионизационном облучении. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Шаповал О.В.; Ин-т химии высокомолекул.соедин. – К, 1988. – 17л.
870993
   Модификация структуры и свойств толстых плёнок на основе Ni3B воздействием лазерного излучения / В.Е. Шелудько, А.В. Паустовский, Б.М. Рудь, Е.Я. Тельников, П.С. Смертенко, В.В. Кременицкий, И.В. Захарченко // Электронная обработка материалов : научный журнал / Акад. наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 50-57. – ISSN 0013-5739


  Приведены результаты исследования влияния импульсного лазерного излучения на морфологию поверхности и некоторые электрофизические свойства толстых плёнок на основе Ni3B, полученных методом трафаретной печати композиционных паст на диэлектрическую ...
870994
  Петрова Н. Модификация функции героя и жанровой формы в авантюрном романе XX века ("Ким" Р. Киплинга и "Чужак в чужой стране" Р. Хайнлайна) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 243-249
870995
  Тиллаходжаев Д. Модификация целлюлозы и ацетилцеллюллозы некоторыми серусодержащими и поифенольными соединениями : Автореф... канд. техн.наук: 05.21.03 / Тиллаходжаев Д.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технол. – Ташкент, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
870996
  Кашиков Шагатай Кашикович Модификация чистого продукта в стимулирующие распределительные формы национального дохода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кашиков Шагатай Кашикович; Ин-т экономики АН Казахск.ССР. – Алма-Ата, 1979. – 48л.
870997
  Шевчук В.Ф. Модификация экономических законов и противоречия воспроизводственных процессов в условиях зависимого капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Шевчук В. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1979. – 24л.
870998
  Соколова Г.А. Модификация эластомеров гидроксилсодержащими соединениями и синергическими системами на их основе : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 02.00.06 / Соколова Галина Аркадьевна ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1983. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
870999
  Прокопенко В.А. Модификация эпоксидными соединениями пленкообразующих полиуретанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Прокопенко В.А.;. – Киев, 1987. – 18 с.
871000
  Мурафа А.В. Модификация эпоксидных связующих с целью создания антикоррозионных покрытий : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Мурафа Ася Владимировна ; М-во высш. и средн. спец. образования Латв. ССР, Рижский политехн. ин-т. – Рига, 1979. – 231, [2]. – Библиогр.: 18 назв.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,