Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
870001
  Исаков В. "Навстречу жизни" / В. Исаков. – М, 1952. – 40с.
870002
  Погорєлов А. "Навчання патріотизму не має бути профанацією" / спілкувалася Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 квітня (№ 61). – С. 10


  Директор школи Слов"янська, що першою постраждала від бойовиків, - про окупацію, життя сьогодні та гуманітарні проблеми.
870003
  Середа О. "Навчи ж мене мудрості, світе великий..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 23-24


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
870004
  Бак С. "Навчи мене твоєї пісні, навчи мене твого страждання!". Рецептивний погляд на творчість Тараса Шевченка крізь призму компаративістики // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (394). – С. 8-11


  Автор відстежує типологічні збіги у творчій спадщині українського та австрійського поетів: Т. Шевченка та Р.М. Рільке, що спричинені історико-суспільними, літературними та психологічними чинниками світового мистецького процесу.
870005
  Кастеллі В. "Нагадати про силу слова" / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 25, 30-31


  Чому The Hill We Climb важливий для українців та яким має бути "кодекс перекладача" - розмова з українським кінорежисером, сценаристом, керівником та старшим перекладачем "Розмай". Про оголошення конкурсу на кращий переклад вірша Аманди Горман, яка 20 ...
870006
  В"ятрович В. "Нагадувати сучасникам про злочини режиму необхідно - як щеплення для здорового , вільного майбутнього" / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 9). – С. 20-21
870007
  Лук"янчук Г. "Наган-країна" - дослідження сталінізму і неосталінізму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня - 12 серпня (№ 29/30). – С. 8
870008
  Шауб А.К. "Нагаракертагама" как источник раннего Маджапахита. 1293-1365. / А.К. Шауб. – М., 1992. – 133с.
870009
  Вейс Д. "Нагим пришел я..." / Д. Вейс. – Москва : Правда, 1989. – 686с.
870010
   "Наглядати й карати" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 832-833. – ISBN 966-316-069-1
870011
  Політіс Лінос [Навколо Соломоса : дослідження та статті (1938-1982) / Лінос Політіс. – 3-є вид. – Афіни : Відділ освіти Національного Банку, 1995. – 536 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-109-Х
870012
  Самченко В. Навколо ЧАЕС 35 років потому. Про два укриття, мертве півстолітнє місто й малу культурну столицю на Чернігівщині, яка підпорядкована Київській області // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 9


  Славутич та Прип’ять - міста-супутники атомного гіганта Чорнобильської електростанції, яку трохи більше 35 років у СРСР вважали супердосягненням. За одну ніч вона перетворилася на трагедію вселенського масштабу, яка примарами небезпеки щонайменше ...
870013
  Пирожков С. Навколо чого об"єднуватимуться українці? / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11-12 травня (№ 81/82). – С. 10-11


  Президія НАН України затвердила проект Національної доповіді "Україна: шлях до консолідації суспільства".
870014
  Михайлова Наталя Навколосвітній українець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 116-119 : фото
870015
  Михайлова Наталя Навколосвітній українець // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 5/6 (154), листопад - грудень. – С. 66-69 : фото
870016
  Лук"янчук Г. Навколосвітня подорож українця Юрія Лисянського // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
870017
  Сулима М.М. Навколосонетна полеміка між Андрієм Малишком та Максимом Рильським // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 135-141


  У статті висвітлюється перебіг полеміки навколо сонетної форми між М. Т. Рильським та А. С. Малишком у 1955 р. В статье освещается ход полемики вокруг сонетной формы между М. Ф. Рыльским и А. С. Малышко в 1955 г. The article elucidates the evolution ...
870018
  Гудима А.О. Навколочигиринські сенси в поезіях П. Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 24-37. – ISSN 2520-6346


  Аналізуються Кулішеві алюзії на Шевченків вірш "Чигрине, Чигрине...", тема Чигирина в П. Куліша, переосмислення ним Шевченкових мотивів слави, слова, національного сну/пробудження, ножів обоюдних тощо у трьох збірках: "Досвітки", "Хуторна поезія", ...
870019
  Энман Н. Навкратийский кубок, найденный на о. Березани / Н. Энман. – С.-Петербург : Типография В.Ф. Киршбаума, 1911. – 18 с.
870020
  Луговая Л.А. Наводим библиомосты : Украинская библиотечная ассоциация: профессионализм и партнерство / Лариса Луговая // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 10 (196). – С. 8-9. – ISSN 1727-4893


  О деятельности Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
870021
  Машкин Г.Н. Наводнение / Г.Н. Машкин. – М., 1978. – 206с.
870022
  Леонов А.Д. Наводнение / А.Д. Леонов. – Л, 1980. – 247с.
870023
  Хелемендик С.В. Наводнение / С.В. Хелемендик. – М, 1988. – 301с.
870024
   Наводнение 6-7 июля 2012 года в городе Крымске / В.М. Котляков, Л.В. Десинов, С.В. Долгов, Н.И. Коронкевич, Э.А. Лихачёва // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 80-88 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
870025
  Пясковский Р.В. Наводнение, их причины, физическая сущность, меры борьбы с ними. / Р.В. Пясковский. – Л., 1975. – 37с.
870026
  Григорьева Н.А. Наводнение. / Н.А. Григорьева. – Тула, 1968. – 88с.
870027
  Пясковский Р.В. Наводнения : математическая теория и предсказания. / Р.В. Пясковский, К.С. Померанец. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 176с.
870028
   Наводнения и борьба с ними. – Москва : Знание, 1982. – 47с. – (Науки о Земле)
870029
  Нежиховский Р.А. Наводнения на реках и озерах / Р.А. Нежиховский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 183с.
870030
  Авакян А.Б. Наводнения. / А.Б. Авакян, А.А. Полошкин. – Москва, 1989. – 48с.
870031
  Чучман М.Р. Наводнювання та опір руйнуванню трубних сталей у сірководневих середовищах за статичних та циклічних навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Чучман Мар"ян Романович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
870032
  Тимонюк В.И. Наводородивание стали при электрохимическом кадмировании в трилонатном электролите и разработка мер по его снижению : Автореф... канд. техн.наук: 06.17.08 / Тимонюк В. И.; Лен. техн. ин-т. – Л., 1981. – 22л.
870033
   Наводороживание металла при электрохимических процессах.. – Л., 1974. – 200с.
870034
  Сидорин Е.П. Наводороживание стали в растворах слабых кислот и влияние ингибиторов на этот процесс. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Сидорин Е.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 19л.
870035
  Трегубов В. Наводять мости // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 20-22


  Росія хоче і Керченську протоку, і сполуку Криму з Кубанню. Неможливість домовитися щодо кордону в Керченській протоці стала ще одним сигналом похолодання у стосунках української та російської верхівок.
870036
  Перитурин Ф.Т. Навоз и другие органические удобрения. / Ф.Т. Перитурин. – 2-е изд., испр. – М., 1936. – 212с.
870037
  Зайков А. Навозное удобрение, как и когда вносить удобрение / А. Зайков, П. Смирнов. – М., 1918. – 13с.
870038
  Айбек Навои : роман : пер. с узб. / Айбек. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 376 с.
870039
  Айбек Навои : роман / Айбек. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1946. – 463 с.
870040
  Спешнев А. Навои / А. Спешнев, В. Шкловский. – Москва, 1947. – 124с.
870041
  Айбек Навои : роман : пер. с узб. / Айбек; Айдек ; [послесл.: Б.Н. Заходер "Алишер Навои", с. 385-398]. – Москва : Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии Исполкома Ленгорсовета Тип. Т-13, 1948. – 403 с., [1] л. портр. : портр. – (Библиотека избранных произведений советской литературы 1917-1947)
870042
  Бертельс Е.Э. Навои / Е.Э. Бертельс. – Москва-Ленинград, 1948. – 271 с.
870043
  Айбек Навои : роман / Айбек ; пер. М. Салье ; стихи в пер. В. Липко. – Изд. 2-е. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 363 с., 1 л. портр. : портр.
870044
  Айбек Навои / Айбек ; авториз. пер. с узб. П. Слетова ; [подгот. текста, послесл., с. 431-470, и примеч. А. Дейча ; ил.: Е. Асманов,Т. Асманова. – Москва : Известия, 1961. – 478 с. : ил. – (Библиотека исторических романов народов СССР)
870045
  Айбек Навои : роман / Айбек ; пер. с узб. М. Салье. – Москва : Художественная литература, 1989. – 380, [2] с., [1] л. портр. : портр.
870046
  Каримова З.Г. Навои в музыке / З.Г. Каримова. – Ташкент, 1988. – 144с.
870047
  Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы Навои и азербайджанская литература, XV-XIX вв. / Нагиева Джаннет Мир Мустафа кызы. – Ташкент, 1990. – 134 с.
870048
  Айбек Навої : роман / Айбек. – Київ : ДЛВ, 1950. – 304, [4] с. : портр.
870049
  Ермоленко Алла Навострить лыжи Эрзурум // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 54-60 : фото
870050
  Речмедін В.О. Навперейми долі : роман / В.О. Речмедін. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 207 с.
870051
  Бровченко В.Я. Навперейми літам : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1981. – 99 с.
870052
  Тимошенко Наталія Навпростець по бездоріжжю // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
870053
  Гудзь Ю.П. Навпроти снігу : вибране / Юрко Гудзь ; [упоряд. Даниленко В. ; післямова Зборовської Н.]. – Київ : Преса України, 2013. – 399, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-152-0
870054
  Слабошпицький М. Навпроти течії трави, або Феноменологія сучасного козакування = Погляд на поезію Василя Слапчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 2013. – № 1. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710


  Слапчук Василь Дмитрович (н. 1961) - український поет, прозаїк, літературний критик. Лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка (2004), заслужений діяч мистецтв України (2001).
870055
  Босак М. Наврочений.Новела // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2002. – № 3/4. – С.89-92. – ISSN 0130-321Х
870056
  Ткачук С. Наврочені роки : поезії / Степан Ткачук. – Бухарест : Критеріон, 1973. – 153, [2] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
870057
  Сафаров Н. Навруз : роман в 2-х кн. / Назир Сафаров ; пер. с узб. Э.Арбенова. – Москва : Художественная литература, 1984. – 454 с.
870058
  Гулай О. Навруз у стінах alma mater // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 5 : фото


  "...Усі традиції святкування Наврузу відтворили студенти факультету навчання іноземних громадян: разом з українськими студентами та відділом інформаційної й культурно-виховної роботи підготували розлогу програму святкування. Пророщування пшениці, ...
870059
  Кнорре Ф.Ф. Навсегда / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1960. – 519с.
870060
  Лисянский М.С. Навсегда / М.С. Лисянский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 135с.
870061
  Бородкин П.А. Навсегда / П.А. Бородкин. – Барнаул, 1977. – 127с.
870062
   Навсегда : Книга о братстве народов Страны Советов. – Москва, 1982. – 368 с.
870063
  Окунев Ю. Навсегда : книга лирики / Ю. Окунев. – Волгоград, 1984. – 95с.
870064
  Лисянский М.С. Навсегда / М.С. Лисянский. – М, 1987. – 286с.
870065
  Круглов А.Г. Навсегда / А.Г. Круглов. – М, 1988. – 368 с.
870066
  Бойко А.В. Навсегда в моем сердце / А.В. Бойко. – Харьков, 1986. – 141с.
870067
   Навсегда в сердце. – Волгоград, 1973. – 494с.
870068
  Башкуров Р. Навсегда в сердце народа / Р. Башкуров, В. Воздвиженский. – Казань, 1966. – 32 с.
870069
  Кулиев Д.С. Навсегда в сыновья тебе дан... / Д.С. Кулиев. – Баку, 1986. – 203 с.
870070
  Ситковский А.И. Навсегда вместе / А.И. Ситковский. – М., 1958. – 185с.
870071
  Космина В.Г. Навсегда ли разошлись пути Украины и России? (цивилизационное развитие Украины, России и Запада в системно-коммуникативном измерении). Статья 1 // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 141-152. – ISSN 0869-0499


  В статье изучаются возможности применения системной социологической теории Н. Лумана в цивилизационном анализе исторического процесса. Исследование общества как динамической системы смысловых коммуникаций позволяет выявить внутреннюю согласованность ...
870072
  Космина В.Г. Навсегда ли разошлись пути Украины и России? (Цивилизационное развитие Украины, России и Запада в системно-коммуникационном измерении). Статья 2. // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 128-142. – ISSN 0869-0499


  В данной статье (статью 1 см. "ОНС" 2015 № 4) рассматриваются своеобразие евразийской цивилизации и отличия между входящими в нее странами — Россией и Украиной. Евразийская цивилизация соединяет восточные стили коммуникаций и западные (христианские) ...
870073
  Зайцев С.И. Навсегда мое / С.И. Зайцев. – М., 1986. – 60с.
870074
  Родионов М.А. Навсегда улетели, навсегда.... / М.А. Родионов. – М., 1974. – 96с.
870075
  Ерашов В.П. Навсегда, до конца / В.П. Ерашов. – Москва : Политиздат, 1978. – 413 с.
870076
  Ерашов В.П. Навсегда, до конца / В.П. Ерашов. – 2-е изд. – М., 1984. – 413с.
870077
  Соболев Л.С. Навстеречу солнцу / Л.С. Соболев. – М, 1949. – 3-10с.
870078
  Коптелов А.Л. Навстерчу жизни. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1949. – 192с.
870079
  Коптелов А.Л. Навстерчу жизни. / А.Л. Коптелов. – М, 1961. – 216с.
870080
  Тренев К.А. Навстречу / К.А. Тренев. – М-Л., 1943. – 92с.
870081
  Шаховец В.М. Навстречу : повесть / Владимир Шаховец; пер. с белорус. Б.бурьяна. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 176 с.
870082
  Шаховец В.М. Навстречу / В.М. Шаховец. – Минск, 1973. – 352с.
870083
  Фитуни Л.Л. Навстречу "арабской зиме" / Л.Л. Фитуни, В.Г. Солодовников // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 2-9. – ISSN 0321-5075
870084
   Навстречу XXII съезду КПСС.. – М., 1961. – 78с.
870085
   Навстречу XXII съезду КПСС.. – М., 1961. – 48с.
870086
   Навстречу XXIII съезду КПСС.. – М., 1966. – 69с.
870087
  Дружинин И.А. Навстречу большой жизни. / И.А. Дружинин. – Л, 1973. – 352с.
870088
  Ольховский Е.Р. Навстречу буре! / Е.Р. Ольховский. – Л., 1988. – 286с.
870089
  Драбкина Е.Я. Навстречу бурям / Е.Я. Драбкина. – 3-е. – М, 1969. – 352с.
870090
  Драбкина Е.Я. Навстречу бурям! / Е.Я. Драбкина. – М, 1963. – 351с.
870091
  Колодезнев М.Г. Навстречу великому повороту (1904- февр. 1917 г.) / М.Г. Колодезнев. – Москва, 1965. – 110с.
870092
  Кудаш С.Ф. Навстречу весне : повесть / С.Ф. Кудаш. – Москва : Советский писатель, 1954. – 240 с.
870093
  Кудаш С. Навстречу весне : повесть / С. Кудаш. – Москва, 1972. – С.243-478
870094
  Кудаш С. Навстречу весне. Незабываемые минуты. По следам юности / С. Кудаш; пер. с башкир. – Москва : Советский писатель, 1974. – 560 с.
870095
  Лебеденко П.В. Навстречу ветрам / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону
1. – 1958. – 195 с.
870096
  Лебеденко П.В. Навстречу ветрам / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1961. – 436с.
870097
  Лебеденко П.В. Навстречу ветрам / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1973. – 431с.
870098
  Лебеденко П.В. Навстречу ветрам / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1986. – 413с.
870099
  Ботвинник С.В. Навстречу ветру / С.В. Ботвинник. – Л., 1957. – 107с.
870100
  Громыко Г.А. Навстречу ветру / Г.А. Громыко. – Киров, 1962. – 20с.
870101
  Мощенко В.Н. Навстречу ветру / В.Н. Мощенко. – Тбилиси, 1962. – 88 с.
870102
  Харис Ренат Навстречу ветру : стихотворения и поэмы / Ренат Харис; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1989. – 172 с.
870103
  Сажин И.С. Навстречу взрыву : повесть / И.С. Сажин. – Львов : Каменяр, 1972. – 143 с.
870104
  Байрон Дж.Г. Навстречу вихрям я всегда бросался... : избр. поэт. произведения / Джордж Байрон. – Москва : Дет. лит., 1984. – 319 с. : ил. – (Школьная библиотека)
870105
  Ткачук О.С. Навстречу воле : Роман / О.С. Ткачук. – Москва : Советский писатель, 1962. – 403с.
870106
  Ситковский А.И. Навстречу всем ветрам / А.И. Ситковский. – М., 1967. – 140с.
870107
  Гилевская С.С. Навстречу Всемирному конгрессу женщин / С.С. Гилевская, И.П. Оныщук. – М., 1963. – 40с.
870108
  Чуковский Н.К. Навстречу гибели / Н.К. Чуковский. – МоскваЛ., 1936. – 204с.
870109
  Жадан Сергей Навстречу горячим ветрам : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 61-63. – ISSN 0130-7673
870110
  Авсиевич М.Т. Навстречу друг другу : о внутрисемейн. отношениях / М.Т. Авсиевич, Л.И. Мельник. – Москва : Нар. асвета, 1970. – 124, 3 с.
870111
  Нури З. Навстречу дружбе : стихи / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 150 с.
870112
  Успенский А.В. Навстречу жизни / А.В. Успенский. – М.-Л., 1949. – 120с.
870113
  Уруймагова Е.А. Навстречу жизни : роман / Е.А. Уруймагова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1951. – 512с.
870114
  Уруймагова Е.А. Навстречу жизни : роман-трилогия / Е.А. Уруймагова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство
Кн. 1. – 1954. – 544с.
870115
  Рябуха Д. Навстречу жизни / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1957. – 72с.
870116
  Уруймагова Е.А. Навстречу жизни / Е.А. Уруймагова. – Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство
Кн. 1. – 1958. – 535с.
870117
  Уруймагова Е.А. Навстречу жизни / Е.А. Уруймагова. – Орджоникидзе
1. – 1970. – 535с.
870118
  Уруймагова Е.А. Навстречу жизни / Е.А. Уруймагова. – 5-е изд. – Орджоникидзе
2. – 1976. – 455с.
870119
  Мамонтов К.Я. Навстречу жизни / К.Я. Мамонтов. – Воронеж, 1983. – 103с.
870120
   Навстречу жизни (из опыта трудового воспитания учащихся).. – Курган, 1960. – 88с.
870121
  Коптелов А.Л. Навстречу жизни. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1959. – 203с.
870122
  Гуртуев Б.И. Навстречу ливню : стихи и поэма / Б.И. Гуртуев. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 123 с.
870123
  Халид Риза Навстречу любви : стихи / Халид Риза; пер. с татар. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 95 с.
870124
  Кочетков А. Навстречу людям / А. Кочетков. – Москва : Военное издательство, 1964. – 128 с.
870125
   Навстречу людям.. – М., 1963. – 32с.
870126
  Усланов В.И. Навстречу людям. / В.И. Усланов. – Петрозаводск, 1973. – 111с.
870127
   Навстречу Международному году химии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 11. – С. 1033-1037. – ISSN 0869-5873


  В соответствии с инициативой Международного союза теоретической и прикладной химии- ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry -IUPAC) Организация Объединенных Наций объявила 2011-й год Международным годом химии.
870128
  Морозов С.А. Навстречу музыке. / С.А. Морозов. – Москва, 1965. – 63с.
870129
  Глушанков И.В. Навстречу неизведанному / И.В. Глушанков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 136 с.
870130
  Сусеев А.И. Навстречу новой жизни : роман в стихах / Аксен Сусеев ;. – Элиста : Калм.кн.изд., 1985. – 240 с.
870131
  Смирнов И.И. Навстречу огням / И.И. Смирнов. – Липецк, 1963. – 141с.
870132
  Муратов М.В. Навстречу опасностям / М.В. Муратов. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 326с.
870133
  Рауд М.А. Навстречу победе / М.А. Рауд. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 64 с.
870134
  Крылов Н.И. Навстречу победе / Н.И. Крылов. – Москва, 1970. – 464с.
870135
  Первенцев А.А. Навстречу подвигу / А.А. Первенцев. – М, 1976. – 64с.
870136
  Водолазский А.Т. Навстречу поколениям... / А.Т. Водолазский. – Ростов-на-Дону, 1969. – 103 с.
870137
  Герук О.Р. Навстречу прекрасной даме : (Материалы к изучению творчества А.Блока) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 1 : Символізм у поезії та живописі. – С. 15-19
870138
  Морозов С.Т. Навстречу прибою. / С.Т. Морозов. – Москва, 1969. – 256с.
870139
  Шрам В.Е. Навстречу природе / В.Е. Шрам. – Новосибирск, 1980. – 118с.
870140
   Навстречу пятидесятилетию Советской власти.. – Кострома, 1966. – 88с.
870141
  Рыбин В.А. Навстречу рассвету / В.А. Рыбин. – Москва : Мысль, 1980. – 160с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
870142
  Твердохлебова Наталья Навстречу роскошному отдыху : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 56-61 : Фото
870143
  Ковалев В.А. Навстречу современности / В.А. Ковалев. – М : Современник, 1982. – 222 с.
870144
  Петров И.В. Навстречу солнцу / И.В. Петров. – Калинин, 1960. – 459с.
870145
  Владимирова Ада Навстречу солнцу / Владимирова Ада. – Москва, 1962. – 68с.
870146
  Владимирова Ада Навстречу солнцу / Владимирова Ада. – Москва, 1966. – 88с.
870147
  Четвериков Б.Д. Навстречу солнцу / Б.Д. Четвериков. – Москва : Воениздат, 1967. – 624с.
870148
   Навстречу солнцу : путешествие по СССР : [фотоальбом / сост. и авт. текста И. Казанский ; худож. А. Буркатовский ; фот. В. Байбалова и др.]. – Москва : Планета, 1984. – [320] с. : фот. – Миниатюрное издание
870149
  Каменная Г.А. Навстречу солнцу и ветру / Г.А. Каменная. – Киев : Радянський письменник, 1962. – 87 с.
870150
  Матушкин В. Навстречу солнцу. / В. Матушкин. – Сталинград, 1949. – 56с.
870151
   Навстречу солнцу.. – М., 1959. – 251с.
870152
   Навстречу солнцу.. – Фрунзе, 1959. – 251с.
870153
   Навстречу сороковому Октябрю.. – М., 1957. – 136с.
870154
  Хмелинский П.В. Навстречу стерчу / П.В. Хмелинский. – М, 1991. – 95с.
870155
   Навстречу урагану: Сальвад. поэзия XIX-XX вв.. – М., 1984. – 239с.
870156
  Прохоров С.И. Навстречу утренней заре / С.И. Прохоров. – Воронеж, 1968. – 368 с.
870157
   Навстречу утренней заре.. – М., 1971. – 320с.
870158
  Лазарев М.Л. Навстречу читателю. / М.Л. Лазарев. – М., 1953. – 64с.
870159
  Аммаш С.М. Навстречу чуду : стихи / Салех Махди Аммаш ; пер. с араб. Г. Ашкинадзе. – Москва : Правда, 1975. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 49)
870160
  Рядченко И.И. Навстречу штормам / И.И. Рядченко. – М., 1956. – 99с.
870161
  Рогозинский П.А. Навстречу шторму. / П.А. Рогозинский. – М., 1959. – 134с.
870162
  Шаховец В. Навстречу. : повесть / Владимир Шаховец; пер. с белорус. Б.Бурьяна. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 176 с.
870163
   Навстрчу новым возможностям : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 9 (прилож.) : Фото. – ISSN 1998-8044
870164
  Пустаход Т.С. Навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць М.К. Баброускага (1784-1848 гг.) : аутарєф. дыс. ... канд. гістар. навук : 07.00.02 / Пустаход Таццяна Сяргееуна ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінськ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
870165
  Шарпатий В. Навуходоносор II // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 23, грудень. – С. 15-19
870166
  Арно Д. Навуходоносор II, царь Вавилонский / Даниель Арно ; [пер. с фр. и коммент.: Н.Н. Зубкова ; вступ. ст. В.В. Эрлихмана]. – Москва : Молодая гвардия, 2009. – 240, [3] c., [16] л. ил. – Серия биографий осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким. – Библиогр.: с. 239-241. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1348 (1148) ; Серия биографий). – ISBN 978-5-235-03194-4


  Навуходоносор, сын Набопаласара, правил в Междуречье 43 года - дольше всех ассиро-вавилонских царей. С его именем связаны многочисленные легенды. При нем были возведены знаменитые ворота богини Иштар, украшенные изображениями священных быков и ...
870167
  Дмитренко М. Навчаємо бути успішними // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 18-21
870168
  Бутова Г. Навчаємо дитину розпізнавати ризик і небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-9
870169
  Литвин Т. Навчаємо дітей правилам безпечної поведінки у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 24 : фото
870170
  Ткаченко Ю.М. Навчаємо жити у безпеці (з досвіду роботи методистів Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпровської області) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 30-31 : фото
870171
   Навчаємо і виховуємо на уроках читання: Зб. ст.. – К., 1986. – 121с.
870172
  Балагур Л.В. Навчаємо малюків навичкам безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 15-16 : фото
870173
   Навчаємо мислити критично : посібник для вчителів / [авт.-уклад.: Пометун О.І., Сущенко І.М.]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – 143, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-383-665-2
870174
  Крівчікова Г.Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення / Г.Ф. Крівчікова. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 3 (3); Березень 2003). – ISBN 966-8245-18-0
870175
  Безп"ятчук С.Л. Навчаємо підростаюче покоління // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 15 : фото
870176
  Мельник Альена Навчаємо у грі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 15-16 : фото
870177
  Швець Г.Д. Навчаємо учнів писати твір-роздум // Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (91). – С.2-64
870178
  Бабенко Н.А. Навчаємо фонетиці: від 6 до 15. Дидактичні матеріали / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2007. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.4(52)). – ISBN 978-966-333-471-4
870179
   Навчаємо через практику : досвід використання судових трансляцій у викладанні права / [упоряд.: Н.Ф. Боярський]. – Харків : Панов А.М., 2019. – 130 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7722-47-1
870180
  Веселов М.Ю. Навчаємося та навчаємо // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 14-15 : фото
870181
  Камбалова Яніна Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнювального повторення з історії середніх віків на прикладі теми: "Європа. Візантія. Арабський світ") // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-23
870182
  Камбалова Яніна Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнювального повторення з історії середніх віків на прикладі теми "Слов"яни та їхні сусіди") // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26
870183
  Камбалова Яніна Навчаємося у грі : (нетрадиційні види уроків узагальнювального повторення з історії середніх віків на прикладі теми "Індія. Китай") // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-19
870184
  Харченко І. Навчаємося. Розважаємося. Перемогаємо! / І. Харченко, В. Бондаренко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Студенти КНУТШ - переможці у Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, яка була організована за ініціативою Вінницького національного технічного університету, а також за підтримки Міністерства освіти і науки України.Золото в2010 році з ...
870185
   Навчаємось допомагати Природі та зменшувати кількість сміття: освітні зустрічі та тренінги // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 33 : фото
870186
   Навчаємось, щоб захищати // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 2


  Відкриття кафедри військової підготовки в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.
870187
  Хом"як І. Навчаймо орфографії у зв"язку з фонетикою та орфоепією:(Нове в програмах і методиці) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
870188
  Клевченко Н.О. Навчайте дітей розмовляти англійською мовою / Н.О. Клевченко. – Харків : Основа, 2003. – 144с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література в школі" ; вип. 1 ( 1)). – ISBN 966-8245-05-9
870189
  Пащенко С. Навчалися в Естонії / С. Пащенко, О. Зубрицький, Ф. Федикович // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  Із 14 липня по 1 серпня представники КНУ імені Тараса Шевченка навчалися у літній школі Тартуського університету. Міністерство закордонних справ Естонської Республіки на конкурсній основі надало чотири стипендії студентам і викладачам з України. Серед ...
870190
   Навчалися й законодавцеві радили // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 13


  В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України під час навчання голови обласних та районних рад ознайомилися з напрацюваннями провідних науковців із проблематики місцевого ...
870191
   Навчалися й законодавцеві радили // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 13


  В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України під час навчання голови обласних та районних рад ознайомилися з напрацюваннями провідних науковців із проблематики місцевого ...
870192
   Навчалися, обмінювалися досвідом // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  На юридичному факультеті проведено Міжнародну літню школу "Публічна адміністрація та верховенство права в контексті розширення ЄС", мета якої - створення спільної магістерської програми за спеціальністю "Правознавство" з виданням двох диплломів: КНУ ...
870193
   Навчальнi завдання до практичних занять з математичного аналiзу для студентiв механiко-математичного факультету [Електронний ресурс] : (2 семестр першого курсу) для студ. першого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2004. – 84 с.


  Наведенi тексти задач i вiдповiдi до них з таких роздiлiв математичного аналiзу: iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної, теорiя рядiв, iнтеграл Рiмана – Стiльтьєса. Матерiал структуровано вiдповiдно до плану практичних занять.
870194
  Дейнека М.Г. Навчальнo-наукoва і дoслідна діяльність Василя Антoнoвича Нестеpвoдськoгo (1882-1977) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 75-78


  Професор по кафедрі прикладної механіки (що стає першою в Україні) Київського політехнічного інституту Імператора Олександра II (нині - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського").
870195
  Валентон І. Навчальна автономія майбутніх менеджерів у процесі формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 184-197. – ISSN 2312-5993
870196
  Княжева І.А. Навчальна автономія як дидактична стратегія професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 39-43. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  "У статті розкрито зміст понять "автономія", "навчальна автономія", виявлено особливості навчальної автономії як дидактичної стратегії,<...>виявлено можливості використання навчальної автономії в процесі професійної підготовки майбутніх викладачів ...
870197
  Баєв Б.Ф. Навчальна активнiсть школяpа / Б.Ф. Баєв. – Київ : Знання, УРСР, 1974. – 46с. – (Тов-во"Знання" ; VI ; 6 : педагогічна)


  Дуже важливого значення набуває озбpоєння учнiв засобами самостiйного здобування знань. Цього вимагає i пеpехiд школи на новi плани i пpогpами.Пpо те, як навчити дiтей вчитися, самостiйно збагачувати себе новими знаннями, i йдеться у бpошуpi.
870198
   Навчальна бухгалтерія : навч.- практ. посібник / Тютюнник П.С. [та ін.] ; за заг. ред. Тютюнника П.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 271. – ISBN 978-966-676-546-1
870199
  Панчук Ю.М. Навчальна геодезична практика : навч. посібник / Ю.М. Панчук, О.Є. Янчук, Р.Б. Шульган ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-966-327-516-1
870200
  Майко К.І. Навчальна гра з медіабезпеки "Веселий експрес" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 20-22
870201
  Громик Л.І. Навчальна гра як метод активізації пізнавальної діяльності студентів-журналістів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 86-87
870202
  Герман Ольга Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів у курсах шкільної географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-13 : Схема
870203
   Навчальна дисципліна "Альтернативна енергетика": методичний аспект / Г. Тітенко, М. Кулик, К. Уткіна, П. Стайліз, Дж.Л. Райт, Р. Вествуд // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 112-117. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
870204
  Шалацька Г.М. Навчальна дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням" у закладах вищої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 276-283. – ISSN 2227-2844


  Висвітлено зміст та порівняльний аналіз чинних навчальних програм з дисципліни ”Іноземна мова за професійним спрямуванням” у закладах вищої освіти України.
870205
  Костилєва С.О. Навчальна дисципліна "Історія київської політехніки" як складова нового напряму педагогічної науки - університетології // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 8-24. – ISSN 2307-5244


  "У статті обґрунтовано необхідність упровадження в навчальний процес дисципліни "Історія Київської політехніки" як складової нового напряму педагогічної науки - університетології. Пропонується структура програми курсу, заснована на ...
870206
  Швець Г. Навчальна дисципліна "Лінгвостилістичний аналіз тексту в курсі викладання української мови як іноземної" та її місце в системі фахової підготовки викладача-філолога // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 179-186. – ISSN 2078-5119
870207
  Заблоцька-Сєннікова Навчальна дисципліна "Психологічні спекти управління соціальним закладом" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління соціальним закладом" // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 41-44
870208
  Заблоцька-Сєннікова Навчальна дисципліна "Психологічно-педагогічні засади діяльності вищої школи" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління навчальним закладом" // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 44-47
870209
  Шутак Л. Навчальна дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням": історико-методологічний підхід / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 135-138. – ISSN 2311-9896


  "Отже, високий рівень фахової підготовки підкріплюється потребою, умінням і готовністю кожного свідомого суб"єкта до оновлення та поповнення знань упродовж усього життя. Далеко не останнє місце у формуванні такої особистості належить мовній підготовці, ...
870210
  Сотниченко Володимир Миколайович Навчальна дія як базова складова технології навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
870211
  Сотниченко Володимир Миколайович Навчальна дія як базова складова технології навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
870212
  Іванашко О.Є. Навчальна діяльність магістрів-психологів та її активізація // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 128-132. – (Серія : Психологічні науки)
870213
  Дарійчук Л.П. Навчальна діяльність студентів на заняттях з іноземної мови: її характеристика, психологічний зміст та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 69-73. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглядається зміст навчальної діяльності студентів; визначені її психологічна характеристика та структура. Було доведено, що урахування викладачами змісту навчальної діяльності суб"єктів учіння підвищить якість викладання навчальної дисципліни ...
870214
  Власова Н.М. Навчальна діяльність студентства України в 1953-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 13-17. – ISSN 1728-3671
870215
  Шелестова А.М. Навчальна документація університету: особливості класифікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 77-86


  Розглядаються документні класифікації з точки зору наявності в них навчальної документації, яка функціонує в сучасних університетах. Пропонується поділ навчальної документації університету на окремі блоки за узагальненою ознакою і з урахуванням ...
870216
  Дмитрук О.Ю. Навчальна еколого-сакральна стежка "Пізнаючи світ, ти пізнаєш себе" / О.Ю. Дмитрук, А.Є. Козуб // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 105-109. – Бібліогр.: 5 назв.
870217
  Багірова Н.Є. Навчальна екскурсія сприяє набуттю додаткових знань / Н.Є. Багірова, В.М. Клімченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-39 : фото
870218
   Навчальна і виробнича практика. – Львів, 1970. – 25с.
870219
  Фаріон Лідія Навчальна ігрова діяльність на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 16-23 : Табл.
870220
  Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Даценко Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 52 назв.
870221
  Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.12 / Даценко Л.М. ; КНУТШ, Географ. фак-т, Каф. геодезії та картографії. – Київ, 2011. – 448 л. + Додаток: л. 358-403. – Бібліогр.: л. 404-448
870222
  Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика / Л.М. Даценко ; КНУТШ. – Київ : Картографія, 2011. – 228 с., [9] л. іл. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 193-209. – ISBN 978-966-475-926-4
870223
  Даценко Л.М. Навчальна картографія як складова картографічної науки : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 59-63 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
870224
  Артьомов І.В. Навчальна книга: організація та методика створення : посібник / І.В. Артьомов, О.М. Ващук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2012. – 246, [2] с. : табл. – Слов. автора навч. книги: с. 187-206. – Бібліогр.: с. 209-220 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2075-37-3
870225
  Антонюк Т. Навчальна книжка в українській діаспорі як фактор збереження національної ідентичності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 101-107


  "Аналізується навчальна книжка української діаспори як важлива культурно-духовна основа збереження національної ідентичності наших співвітчизників у країнах поселення та забезпечення діалогу між Україною і світом. Розглядаються культурно-освітні ...
870226
  Антонюк Т. Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 24-33. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано навчальні видання діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ як органічний складник книжкової культури України. Розкрито історію розвитку навчальної книжки в українському зарубіжжі, причини, час і місце її ...
870227
  Гузар Зенон Навчальна книжка для українських ліцеїстів у Польщі : [рецензія] / Гузар Зенон, Рязанова Олеся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60. – ISSN 0130-5263
870228
  Оліфіренко В. Навчальна книжка з української літератури для Повлжя // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 190-198. – ISSN 1728-9572
870229
  Драч А. Навчальна комп"ютерна програма як засіб навчання студентів-філологів читання художніх текстів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 81-89. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Охарактеризовано вітчизняний і світовий досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а саме: комп"ютерних програм для навчання різних видів мовленнєвої діяльності, визначено критерії якості цих програм. Встановлено, що технологія ...
870230
  Солошич І.О. Навчальна ландшафтно-екологічна практика у формуванні науково-дослідної компетентності організаторів природокористування / І.О. Солошич, Т.М. Алєксєєва // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 121-125. – ISSN 2078-1687
870231
  Зякун А.І. Навчальна літepaтypa з історії України як історіографічне джерело 1989-1999 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізується динаміка видання та зміст навчальної літератури з історії України.
870232
  Андріяш Т. Навчальна література з історії україни для шкіл: проблеми та перспективи розвитку // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 3-9
870233
  Крик Н. Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України у 1917-1921 рр. за документами Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 93-96. – ISSN 2309-9356


  У статті подаються відомості про законодавчі акти (закони, накази, універсали та інші офіційні документи органів влади і управління), які відображають етапи та шляхи формування правового поля й законодавчої основи діяльності органів освіти при ...
870234
  Тригуб І. Навчальна література нового покоління // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64
870235
   Навчальна література: виклики сучасності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбулася п"ятнадцята міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника". Цьогорічне зібрання відрізняється новим баченням проблематики підручників.
870236
  Остапйовська І. Навчальна математика бакалаврів спеціальності 016 спеціальна освіта (016.02 олігофренопедагогіка) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 87-96. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
870237
  Калашнікова С. Навчальна мережа глобального розвитку - нові можливості для професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадовихосіб місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.163-167
870238
  Михайлова Т.В. Навчальна міграція в контексті міжнародної трудової мобільності українців // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 80-86
870239
  Каськова Л.Ф. Навчальна мотивація студентів в формуванні професійної компетентності з дитячої стоматології / Л.Ф. Каськова, С.Ч. Новікова, Н.М. Анопрієєва // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 1, т. 1 (142). – С. 231-234. – ISSN 2077-4214
870240
  Коваленко Н. Навчальна педагогічна практика як проект школи й університету // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – C. 44-55. – ISSN 2312-5993


  У статті проаналізовано можливості підвищення ефективності навчальної педагогічної практики за умови організації ії як спільного проекту школи і університету, висвітлено зміст, етапи здійснення проекту, кінцеві продукти проектування.
870241
  Купач Т.Г. Навчальна польова краєзнавча природничо-географічна практика / Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 332-334. – ISBN 978-617-7069-75-8
870242
  Котик Т.С. Навчальна практика : Методичні рекомендації / Т.С. Котик. – Харків : Ранок-НТ, АРТ-ЛТД, Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.4(16)). – ISBN 966-333-027-9
870243
  Меркулова Н.М. Навчальна практика : Методичні рекомендації / Н.М. Меркулова. – Харків : Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4). – ISBN 966-8240-80-4
870244
   Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. посібник / [І.В. Шидловський та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Й.В. Царика ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 177, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Слов. термінів: с. 164-170. – Бібліогр.: с. 171-177
870245
  Галиця О. Навчальна практика у ВНЗ (коледжах) та її різновиди // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 119-122. – ISSN 1682-2366


  Уточнено зміст поняття "практика студентів у ВНЗ" і досліджено її основні етапи. Автор пропонує класифікувати практику як офіційну і неофіційну та дає характеристику цих різновидів. Досліджується співвідношення понять "практика у підрозділі ВНЗ ...
870246
  Бутиліна О.В. Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів / О.В. Бутиліна, А.І. Кудринська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 182-190. – ISSN 1999-5717


  На підставі даних емпіричного соціологічного дослідження (опитування студентів-правознавців Харківського національного університету внутрішніх справ) зроблено висновок про необхідність детального організування та змістовного наповнення навчальної ...
870247
  Васильєва С.О. Навчальна програма "грантова та проєктна діяльність" як засіб формування проєктних навичок у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти / С.О. Васильєва, Боярська-Хоменко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 10-18. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
870248
  Бондаревська І.О. Навчальна програма "Психологія економічної поведінки фахівця" з методиками артрозвитку / І.О. Бондаревська, В.О. Михайленко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 10-38. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
870249
  Копилець Є.В. Навчальна програма гуртка "Географічне краєзнавство" нового покоління: досягнення і невирішенні проблеми // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 63-66. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
870250
  Самойленко В.М. Навчальна програма з дисципліни "Основи наукових досліджень" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 84с.
870251
   Навчальна програма з курсу " Історія української літератури кінця 19-початку 20 століття ". – Луцьк : Вежа, 2000. – 32 c.
870252
   Навчальна програма з курсу " Методика викладання української літератури " : для студ.фак-ту україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 26с.
870253
   Навчальна програма з курсу "Давня українська література" для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
870254
   Навчальна програма з курсу "Історія української літератури другої половини 19 століття". – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
870255
   Навчальна програма з курсу "Історія української літератури першої половини 19 ст.". – Луцьк : Вежа, 2000. – 36с.
870256
   Навчальна програма з курсу "Теорія і практика соціально-психологічного тренінгу" : для студ. відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2003. – 26 с.
870257
  Романько В. Навчальна програма з літератури рідного краю (на прикладі розвитку історико-літературного процесу Донеччини) // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 83-88. – ISBN 978-617-7399-17-8
870258
  Приходькіна Н. Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО: концептуальні основи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 94-103. – ISSN 2312-5993


  Окресно концептуальні основи навчальної програми з медіа- та інформаційної грамотності, розробленою ЮНЕСКО.
870259
  Рижко В. Навчальна програма з філософії та філософська рефлексія // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 246-251
870260
  Грома В.Д. Навчальна програма курсу за вибором "Географія культури України". 10 (11) клас. Напрям - природничо-математичний, профіль - географічний / В.Д. Грома, В.С. Яценко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 6-16 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
870261
   Навчальна програма курсу за вибором "Етнографія" для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 19-35. – Бібліогр.: 105 назв
870262
   Навчальна програма нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 36с.
870263
  Школа О.В. Навчальна програма узагальнення знань студентів з курсу теоретичної фізики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 262-269. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
870264
  Миргородський Б.Ю. Навчальна радіоелектронна апаратура / Б.Ю. Миргородський. – Київ, 1976. – 192 с.
870265
  Комарніцький О. Навчальна робота в Кам"янець-Подільському педінституті у добу хрущовської "відлиги" / О. Комарніцький, О. Кушнірова // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 15-26
870266
  Снядко І.І. Навчальна самоефективність як одна з умов ефективної підготовки студентів технічного університету до майбутньої професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 61-67. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
870267
  Демидова М.Г. Навчальна самопідготовка студентів у проекції розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні / М.Г. Демидова, Лоу Яньмей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 22-28. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
870268
  Шлєіна Л.І. Навчальна самостійність професійної компетентності майбутніх економістів // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 328-333. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
870269
  Ставровський А.Б. Навчальна система для відображення та обчислення опору ділянки електричного кола / А.Б. Ставровський, О.В. Ніщик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Об"єктом роботи є процес розв"язування задач на визначення опору електричного кола. Розглянуто особливості алгоритмів розрахунку електричного опору. Вказано на переваги та недоліки використання електронних засобів у процесі навчання. Представлено ...
870270
  Бондаренко Ю. Навчальна ситуація уроку літератури: типологічні та видові підходи до організації // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 14-18
870271
  Полякова Н.О. Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика як картографічна складова підготовки фахівців туристів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 278-292


  "Розглянута картографічна складова підготовки менеджерів туризму, зокрема, навчальна туристична топограф-краєзнавча практика, що завершує курс "Топографія з основами геодезії та туристичного орієнтування" в навчальних планах кафедри краєзнавства та ...
870272
  Гіренко С.П. Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники / С.П. Гіренко, С.О. Ларіонов, П.В. Макаренко // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 168-174. – ISSN 1727-1584


  "Проаналізовано результати емпірічного дослідження чинників навчальної успішності курсантів різної статі, які навчаються на випускному курсі Харківського національного університету внутрішніх справ."
870273
  Ковальський Л.М. Навчальне архітектурне проектування на реальній основі / Л.М. Ковальський, Ю.О. Хараборська, М.М. Булкін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 210-214 : рис. – ISSN 2077-3455
870274
  Колпаков В. Навчальне видання з проблем новітнього адміністративного процесуального права та адміністративного процесу України : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-171. – ISSN 0132-1331
870275
  Драган-Іванець Навчальне відео як творчий проєкт студентів-журналістів в умовах дистанційного навчання (на прикладі дисципліни "Спеціалізація: інтернет, телебачення") / Драган-Іванець, Г. Синоруб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 137-144. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
870276
  Лаврут О.О. Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 107-112. – ISSN 2076-1554


  Воно, в основному, було ліквідоване або спаплюжене в процесі воєнних дій. Перед урядом постала серйозна проблема: підняти ту матеріальну базу, яка збереглась і створити нову. З метою з"ясування нагальних потреб у навчальних закладах проводили певні ...
870277
  Абрамова Т.В. Навчальне кіно : посіб. для пед. ін-тів та училищ / Т.В. Абрамова [та ін.]. – Київ : Радянська школа, 1965. – 196 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-193
870278
  Мазепа І.І. Навчальне кіно на уроках фіології / І.І. Мазепа. – К, 1956. – 160с.
870279
  Вішнікіна Любов Навчальне моделювання на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 43-45 : Схема. – Бібліогр. 9 назв
870280
  Яковлєва О.Д. Навчальне телебачення / О.Д. Яковлєва. – К., 1964. – 67с.
870281
  Крутько О. Навчальне телебачення: погляд у минуле. : (на матеріалах фахових педагогічних видань України 50-80-х років XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 44-48. – ISSN 0131-6788
870282
  Фоменко В.В. Навчальне фізичне моделювання як концептуальна основа фізичної освіти для нефізичних спеціальностей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 153-157. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
870283
  Андрейцев В.І. Навчальний 1998/1999 рік: здобутки та проблеми : Щорічний звіт декана юридичного факультету проф. Андрейцева В.І. на розширеному засіданні Вченої Ради юридичного факультету 27 вересня 1999 року / В.І. Андрейцев; Київський ун-т ім.Тараса Шевченка.Юридичний факультет. – Київ, 1998. – 46с.
870284
  Андрейцев В.І. Навчальний 1999/2000 рік: досягнення та перспективи : Щорічний звіт декана юридичного факультету проф. В.І. Андрейцева на розширеному засіданні Вченої Ради юридичного факультету 25 вересня 2000 року / В.І. Андрейцев; Київський ун-т ім.Тараса Шевченка. Юридичний факультет. – Київ, 2002. – 73с.
870285
  Андрейцев В.І. Навчальний 2000/2001 рік: поступ у нове тисячоліття : Щорічний звіт декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на розширеному засіданні Вченої Ради юридичного факультету від 2 жовтня 2001 року / В.І. Андрейцев; КНУ ім.Т. Шевченка. Юрид. фак-тет. – Київ, 2002. – 80с. – Авт. вказ. на звор. тит. арк.
870286
  Кошелєв О. Навчальний STREAM-проект в курсі математики педагогічного закладу вищої освіти / О. Кошелєв, В. Гринько // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 100-104. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена дослідженню особливостей сучасної STEM-освіти та з’ясуванню дидактичних особливостей її реалізації. Авторами розроблений навчальний STREAM-проект "Час і його вимірювання", який пов’язаний із вивченням розділу “Величини” в курсі ...
870287
  Слотюк Г. Навчальний візит "Усна історія та громадська архівістика": враження учасника за польовими нотатками // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 26-28
870288
  Вихрущ В. Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 21-27. – ISSN 2309-9127


  Акцентовано увагу на тому, що діалогічні технології, їх наукову розробку і освоєння є ключовими питаннями модернізації системи освіти. Цілісне розуміння природи діалогу у системі гуманітарного знання – це проблема лінгвістики, риторики, ...
870289
  Сидоренко Ю.С. Навчальний кейс для розвитку в студентів третього курсу вмінь аудіювання та монологічного мовлення англійською мовою // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 57-58. – ISSN 1817-8510


  "Представлено навчальний кейс «Expressing feelings and emotions through monologues» для розвитку в студентів третього курсу вмінь аудіювання із загальним розумінням та монологічного мовлення англійською мовою в межах програмної теми «Feeling and ...
870290
  Борисенко Д.В. Навчальний кластер як сучасна вимога оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 92-100. – ISSN 2074-8922
870291
   Навчальний комплекс та методичні рекомендації з курсу "Фінансовий аналіз" : для студентів економ.фак-ту всіх форм навчання. – Київ : Академія праці і соціальних відносин, 2001. – 103с.
870292
  Токуєва Н.В. Навчальний контроль монологічного мовлення на початковому етапі вивчення української мови іноземними студентами у ВНЗ України // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 248-253. – ISSN 2078-4643
870293
  Тарасенко М.О. Навчальний курс "Bird id Ukraine" в Кам"янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / М.О. Тарасенко, М.Д. Матвєєв // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 25-26
870294
  Саяпіна С. Навчальний курс "акмеологічні технології" в системі андрагогічної підготовки магістрів педагогіки вищої школи / С. Саяпіна, О. Коркішко, А. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 7-17. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
870295
  Ясновська Л. Навчальний курс "Історичне краєзнавство" у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 64-67. – ISBN 978-617-7399-17-8
870296
  Коркішко О.Г. Навчальний курс "Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні" у системі професійного становлення магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 193-199. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
870297
  Василик О. Навчальний курс "Фінансовий ринок".Його роль у підготовці фахівців з економіки / О. Василик, В. Шелудько // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.32-40. – ISSN 1682-2366
870298
  Ван Дечунь Навчальний курс мовознавства / Ван Дечунь. – Дзінань : Шаньдун цзяоюй, 1987. – 480с. – Видання китайською мовою
870299
  Добровольська Н.Л. Навчальний матеріал для взаємопов "язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп"ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 72-77. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
870300
  Добровольська Н.Л. Навчальний матеріал для взаємопов"язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп"ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 72-77. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
870301
   Навчальний матеріал з нової історії для середньої школи.. – К.Х., 1938. – 40с.
870302
  Воробйова С. Навчальний мінімум з української мови для іноземців / С. Воробйова, Н. Зайченко // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С.252-280. – ISBN 966-95452-3-9


  Повідомлення про напрямки навчально-метидичної діяльності МШУ, а також навчальні мінімуми з української мови як іноземної, які стануть у пригоді викладачам, які викладають українську мову в іноземній аудиторії
870303
  Стрюк М.І. Навчальний об"єкт як компонент мобільного навчання / М.І. Стрюк, А.М. Стрюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  У статті розглянуто основні підходи до визначення та реалізації мобільного навчання, виділено навчальний об"єкт як структурну одиницю мобільних навчальних матеріалів, описано підходи до проектування структури та змісту навчальних об"єктів.
870304
  Панченко В. Навчальний план та навчальна програма як складові навчально-методичного забезпечення організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів на межі XX - XXI століть // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 129-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517


  "У статті висвітлено та проаналізовано роль навчальних планів та навчальних програм в організації контролю навчальної дільності майбутніх учителів іноземних мов."
870305
  Ісаєва Г.Т. Навчальний посібник : з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів за текстом роману Дж.Вебстер "Довгоногий дядечко" Daddy long legs / Г.Т. Ісаєва; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 117с.
870306
  Огаркова Г.А. Навчальний посібник : з розвитку навичок усного мовлення для студентів старших курсів факультетів іноземних мов / Г.А. Огаркова; КНУТШ; Відп. ред. А.Д.Бєлова. – Київ, 2004. – 112с. – ISBN 966-581-460-5
870307
  Добровольська В.В. Навчальний посібник "Документна лінгвістика та редагування документів" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 2409-9805


  Рецензія на навчальний посібник: автори Г. П. Лукаш (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Л. А. Чередник (Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка").
870308
   Навчальний посібник "Комп"ютерне моделювання біофізичних процесів" : для студентів кафедри біофізики біологічного факультету. – Київ : Інтертехнодрук, 2005. – 130с.
870309
   Навчальний посібник "Країни-лідери туризму" / [О.О. Любіцева, О.О. Бейдик, Ю.С. Брайчевський та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа-ПІК, 2019. – 382, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Країни - лідери туризму. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-1670-36-4
870310
  Даценко Л.М. Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу / Л.М. Даценко, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 217-223


  Розглянуті основні теоретичні та методологічні положення навчального посібника "Основи геоінформаційних систем і технологій", як своєчасної і актуальної складової впровадження відповідної програми курсу в загальноосвітніх навчальних закладах та ...
870311
   Навчальний посібник для вчителів "Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації" / [Д. Білий, В. Василенко, А. Козицький та ін.] ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 334, [2] с., [2] арк. кольор. іл. : табл., іл. – Назва обкладинки: Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-33-2
870312
  Коновалов В.П. Навчальний посібник для фіз. і мех.-мат. фак. ун-тів і пед. ін-тів / В.П. Коновалов, О.В. Туркевич. – Київ, 1974. – 104с.
870313
  Остапенко Г.Т. Навчальний посібник до вивчення курсу "Фізико-хімічні основи петрології" / Г.Т. Остапенко. – К., 1997. – 120с.
870314
   Навчальний посібник до лабораторних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 288с.
870315
   Навчальний посібник до лабораторного спецпрактикуму із загальної гістології : Для студентів біологічного факультету / М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, О.К. Вороніна; М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, О.К. Вороніна; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2005. – 94с.
870316
   Навчальний посібник з англійської мови : для студентів заочного віділення 1-2 курсів Інституту журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 112с. – ISBN 966-594-189-5
870317
  Драмарецька Н.С. Навчальний посібник з англійської мови : для студ. радіофіз. ф-ту / Н.С. Драмарецька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 978-966-439-529-5
870318
  Курдіш О.К. Навчальний посібник з англійської мови для аспірантів біологічного факультету / О.К. Курдіш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 261 с. – Бібліогр.: с. 260. – ISBN 978-966-439-372-7
870319
  Курдіш О.К. Навчальний посібник з англійської мови для студентів економічного факультету = A book for students of economics : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.К. Курдіш; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 262 с. – ISBN 966-594-880-6
870320
   Навчальний посібник з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів І та ІІ курсів заочного відділення факультету менеджменту. – Запоріжжя, 2004. – 58 с. : табл. – Бібліогр.: с. 58
870321
  Скибицька Н.В. Навчальний посібник з домашнього читання : для студентів 1-2 курсів ВНЗ зі спец. "англійська філологія" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 214, [1] с. – (Бібліотека інституту філології)
870322
   Навчальний посібник з іспанської мови до розмовної теми "Країни Латинської Америки" : (для студентів II-IV курсів ф-ту ісп. мови). – Київ : КДЛУ, 2000. – 237, [2] с. – Текст ісп. – ISBN 966-7443-54-Х
870323
   Навчальний посібник з курсу "Алгебра і теорія чисел" : лекції / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, Каф. алгебри. – Слов"янськ : [б. в.], 2012. – 127 с.
870324
   Навчальний посібник з курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.В. Оглобля, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін]. – Київ : Азбука, 2012. – 119, [2] с. – Назва на обкл. відрізн. від назви на тит. арк. – Бібліогр.: с. 119
870325
   Навчальний посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень" : Навч. посіб. для студ. технічних спеціальностей вищ. навч. закл. – Одеса : Астропринт, 2005. – 184с. – ISBN 966-318-339-Х
870326
   Навчальний посібник з курсу "Світове господарство і міжнародні економічні відносини: збірник задач, тестів та ділових ситуацій" : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 185 с.
870327
   Навчальний посібник з лексикології англійської мови "Ласкаво просимо до чудового світу лексикології - Лексішоу" : для студентів 3 курсу спеціальності 7.030502 "Мова та література" / І.С. Беженар, Л.А. Вінарєва, В.І. Лещенко, Г.Д. Польщак; І.С. Беженар, Л.А. Вінарєва, В.І. Лещенко, Г.Д. Польщак ; МОНУ ; Горлівський держ пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ, 2007. – 50 с. – ISBN 978-966-8469-46-6
870328
  Дайнеко В.В. Навчальний посібник з мови фаху "Foreign Trade Correspondenсе" / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 36-37
870329
  Наливайко С.І. Навчальний посібник з мови хінді для студентів факультету іноземної філології / С.І. Наливайко. – К., 1997. – 183с.
870330
   Навчальний посібник з німецької мови : для роботи з фаховою літературою студ. 2-3 курсів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 78с.
870331
  Козоріз О.П. Навчальний посібник з підготовки до кваліфікаційного іспиту з китайської мови HSK (лексичний аспект) / О.П. Козоріз ; [ред. Я.В. Шекера] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 196 с. : табл. – Бібліогр: с. 196. – ISBN 978-966-439-176-1
870332
  Дмитрук О.В. Навчальний посібник з позалекційного читання та відео : для студентів І-ІV курсів Ін-ту філології : Harry Poter and the prisoner of Azkaban by J.K. Rowling, Bridget Jones"s diary by Helen Fielding, Starter for ten by David Nicholls, Ghost stories by M.R. James / О.В. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Агентство "Україна", 2008. – 105, [1] с. – ISBN 978-966-8136-87-0
870333
   Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів ІІ курсу : [навч. посібник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [уклад.:] Морякіна І.А., Ставицька Т.Є. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 185, [1] с. : іл. – Назва обкл.: English phonetics through practice. - На тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 185
870334
  Левицький А.Е. Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов = Enjoy practising phonetics : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 254, [2] с. – Дані обкл. кн. та текст англ. – Бібліогр.: с. 254. – (English). – ISBN 966-8634-03-9
870335
   Навчальний посібник з розвитку навичок усного мовлення (англійська мова) : для самостійної роботи студентів. – Київ : Київський університет, 2002. – 86с.
870336
  Строкаль О.М. Навчальний посібник з української орфографії : [посібник] / Олександр Строкаль. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-361. – ISBN 978-617-7879-93-9
870337
  Гудименко Г.Ф. Навчальний посібник з французької мови : розділ "Преса і права людини : (1948-1991)". Для студ.журн. / Г.Ф. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1997. – 38 с.
870338
  Безущак О.О. Навчальний посібник із лінійної алгебри : для студентів мех.-мат. ф-ту / О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін, Є.А. Кочубінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 220-223. – Бібліогр.: с. 218-219. – ISBN 978-966-933-049-9
870339
  Леоненко П. Навчальний посібник нового покоління: яким йому бути? // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.60-68. – ISSN 1682-2366
870340
   Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів та прокурорів : ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ. – Київ : КіМ, 2007. – 216 с.
870341
  Ткачук Г.С. Навчальний посібник як важлива складова навчально-методичного комплексу із загальної хімії // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 103-120. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
870342
   Навчальний правописний словник української мови : 40000 найуживаніших слів,варіанти слововживання. – Харків : Око, 1997. – 416с. – ISBN 966-526-001-4
870343
  Рябовол Л.Т. Навчальний предмет "Основи правознавства": роль та значення для розвитку цінностей НУШ // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 7-10
870344
  Древаль Наталія Навчальний проект "Збережемо неповторну красу Українського Полісся" = Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 31-34 : Табл., фото
870345
  Ляшко В.П. Навчальний проект як засіб формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 22-25. – ISSN 1563-3713
870346
  Марценюк І. Навчальний процес в університеті як чинник формування професійно-цінісних орієнтацій студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 149-153. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
870347
  Січкаренко Г. Навчальний процес і академічні свободи студентів // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 81-87.
870348
  Скотний В. Навчальний процес і самототожність особистості // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 116-120. – (Філософія ; Вип. 148/149)
870349
   Навчальний процес очима студентів: результати анкетування після завершення вивчення дисципліни "Радіологія" / О.М. Якубовська, Т.П. Коваленко, А.І. Семененко, В.В. Ясько, О.Б. Баланюк, М.А. Редчіц // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 231-233. – ISSN 2077-4214
870350
  Васильчук Т. Навчальний процес та зміни в структурі системи вищої освіти України після другої світової війни // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 79-86.
870351
  Скорікова Д.В. Навчальний процес у вищій школі: від академічних засад до потреб сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 173-177.


  Аналізується сучасний стан студентського навчання. Висуваються варіанти розв"язання проблем і суперечностей у навчальному процесі для його поліпшення на різних рівнях. The modern state of student studies is analysed in the article. The variants of ...
870352
  Латиш Ю. Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 113-137. – ISSN 2309-9356


  Розглядаються зміни в навчальному процесі у Київському університеті в добу незалежності. "...В університеті постійно вдосконалюється навчальний процес у відповідності до вимог Закону України "Про вищу освіту" та Програми дій щодо реалізації положень ...
870353
  Білявська О.С. Навчальний процес у Київському політехнічному інституті у перші роки його функціонування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 32-37. – ISSN 2076-1554
870354
  Латиш Ю.В. Навчальний процес у Київському університеті на початку XXI ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 41-43. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
870355
  Линовицька А. Навчальний процес: діалектика відповідальності і свободи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 68-79. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
870356
  Проценко О. Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення / О. Проценко, О. Русєва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-41. – ISSN 1682-2366
870357
   Навчальний рік в умовах пандемії // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 1


  "1 вересня 2020 року навчальний рік розпочався на 2, 3, 4 курсах бакалаврату денної форми навчання, на 2–5 курсах заочної форми навчання та другому році навчання магістерських програм. Із 17 вересня розпочався навчальний процес на першому курсі ...
870358
  Стадний Є. Навчальний рік і вступна кампанія / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час прямого ефіру на Facebook-сторінці МОН відповідав на актуальні запитання про дистанційне навчання, проведення сесій, захист кваліфікаційних робіт, реєстрацію на ЗНО, подачу документів на бакалаврат ...
870359
   Навчальний рік фінішує / за матеріалами МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
870360
  Трубіна Н.Ф. Навчальний симулятор планування ресурсів операційної системи / Н.Ф. Трубіна, І.М. Лісіцина, А.В. Камєнєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 146-160. – ISSN 2524-0056
870361
  Егава Х. Навчальний словник японських культурологічних термінів : [150 термінів і понять] / Х. Егава, О. Кобилянська, Ю. Федотова ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 338, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., яп. - Вид. здійснюється за фінанс. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 335-338. – ISBN 978-966-489-478-1
870362
  Макаров С.Ю. Навчальний стрес у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти: психофізіологічні критерії діагностики та психогігієнічної корекції / С.Ю. Макаров, І.В. Сергета, О.А. Серебреннікова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 30-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
870363
  Горохова Т. Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 14-29
870364
  Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326
870365
  Мисак Р. Навчальний тлумачний словник-мінімум базових медичних термінів: засади укладання та структура / Р. Мисак, О. Мисак, С. Огерчук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 25-30. – ISBN 978-617-607-958-3
870366
  Петришин Л. Навчальний тренінг "Креативатор ідей” у системі формування креативності фахівців соціальної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 27-31. – ISSN 2308-4634
870367
  Подкоритова Л.О. Навчальний тренінг "Прийоми психологічної самодопомоги" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 29-43
870368
  Марченко А. Навчальний українсько-німецький семінар у соціологів // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка та факультет соціології та історії університету м. Констанц (Німеччина) провели навчальний семінар для аспірантів, викладачів та студентів магістерських програм. Він проходив на факультеті соціології КНУ і ...
870369
  Грабовий Навчальний учнівський хімічний експеримент у контексті становлення шкільної хімічної освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 132-140. – Бібліогр. в кінці ст.
870370
  Калапуша Л.Р. Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій : навч. посібник / Л.Р. Калапуша, О.С. Мартинюк, І.Г. Мірошниченко. – Луцьк : Вежа, 2002. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 966-600-053-9
870371
   Навчальник план, плани семінарських занять та методичні поради ля слухачів відділення наукового комунізму пропагандистського факультету.. – Київ, 1968. – 79с.
870372
  Сакун К.А. Навчальні географічні екскурсії в природу. / К.А. Сакун. – К., 1965. – 46с.
870373
  Стахів М.Р. Навчальні е-посібники для ВНЗ: поліфункціональний характер використання // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 200-208. – ISSN 0554-4866
870374
  Бортник С.Ю. Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти і культури / С.Ю. Бортник, Л.М. Тимуляк, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 168-171. – ISSN 0868-6939


  Висвітлюється досвід впровадження в навчальну програму з екології у вищій школі завдань зі створення екологічних проектів. Ефективність таких завдань полягає в тому, що через міжпредметні зв"язки студенти встановлюють причинно-наслідкові залежності у ...
870375
  Лесик Ф.Л. Навчальні екскурсії в сільськогосподарське виробництво / Ф.Л. Лесик, М.Т. Сурімєєва. – К., 1955. – 72с.
870376
  Бачинська Н.І. Навчальні екскурсії: теорія та практика проведення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 21-28. – Бібліогр.: 15 назв.
870377
  Барладін О.В. Навчальні електронні атласи та їх застосування у викладанні курсів географії // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр.: 5 назв
870378
   Навчальні електронні посібники з географії як приклад реалізації нових технологій навчання / І.О. Європіна, С.В. Капустенко, В.І. Остроух, В.В. Радченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 41-45 : мал. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-9780
870379
   Навчальні завдання для індивідуальної роботи з курсу "Людина і світ" : для слухачів підготовч.відд. та вечірніх підготовчих курсів. – Київ : КДУ, 1997. – 18 с.
870380
   Навчальні завдання для студентів старших курсів гуманітарних факультетів університету. Тема: Англійська мова в сучасних засобах масово інформації. – Київ : Центр вільної преси, 1998. – 100с.
870381
   Навчальні завдання до практичних занять з курсу "Математичний аналіз" : Для студ. мех.-мат. факультету (спеціальність "Механіка", 2 курс, 4 семестр). – Київ : Київський університет, 2003. – 85с.
870382
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу : для студ. механіко-математичного ф-ту (перший семестр першого курсу). – Київ : Київський університет, 2002. – 108 с.
870383
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу : (перший семестр другого курсу) для студ. першого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 72с.
870384
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету (1 семестр другого курсу, частина 1) : (1 семестр 2-го курсу). – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2000. – 78 с.
870385
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету (2 семестр другого курсу). – Київ : Київський університет, 2006. – 93с.
870386
   Навчальні завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла [Електронний ресурс] : Для студ. спец. "Математика" і "Статистика" мех.-мат. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 89 с.
870387
   Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу. – Київ : Київський університет, 2006. – 103с.
870388
   Навчальні завдання до розділу " Емоції та воля " практикум із загальної та експериментальної психології : (спеціальність - психологія). – Київ : Київський університет, 2000. – 27с.
870389
   Навчальні завдання з англійської мови : для студ немовних фак-тів (Прискорений курс). – Київ : Київський університет, 1999. – 84с.
870390
   Навчальні завдання з англійської мови : для студентів 2-го курсу ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2005. – 27, [1] с.
870391
   Навчальні завдання з англійської мови : для студ. 2 курсу біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : С.М. Бабій, Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
870392
   Навчальні завдання з англійської мови (тема: "Судова система в США" ) : для студентів перших-третіх курсів юридичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1999. – 42с.
870393
   Навчальні завдання з англійської мови (тема: "Судова система в США" ) : для студентів перших-третіх курсів юридичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1999. – 49с. – Шифр дубл.42 Навч.Доп. 1 карт.юр.
870394
   Навчальні завдання з англійської мови /Тема: "CIVIL LAW"/ : для студ. старших курсів і магістрів юрид. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 122с.
870395
   Навчальні завдання з англійської мови до розмовних тем: Для студ. природ. фак-тів.. – К., 1997. – 36с.
870396
  Коринська В.О. Навчальні завдання з географії материків / В.О. Коринська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112с.
870397
   Навчальні завдання з граматики англійської мови (Герундій) : для студентів другого курсу радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 51с.
870398
   Навчальні завдання з граматики французької мови : Для студ.других-третіх курсів фак. іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 26с.
870399
   Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студ.1 курсу географ. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 48с.
870400
   Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студ.1 курсу географ.ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 48с. – .
870401
   Навчальні завдання з курсу "Вступ до мовознавства" : для студентів філологіч. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 32 с.
870402
   Навчальні завдання з курсу французської мови (le francais scientifique et technique: technologie, automobile, avion) : для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1999. – 35с.
870403
   Навчальні завдання з лінгвокраїнознавства США (Тема "The Geographical,Ethnic,and Cultural Multiplicties of USA") : Для студентів факультету іноземно філологі. – Київ : Київський університет. – 33с.
870404
   Навчальні завдання з практики французької мови : для студ. ІІІ-ІV курсів перекладацького відділення фак-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 2000. – 76с.
870405
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (Тема: "Англійська в ситуаціях") : Для студ.гуманіт.фак. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1998. – 88с.
870406
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (тема:"Англійська в ситуаціях") : для студентів гуманітарних факультетів. – Київ : Киевский университет
Ч.3. – 1999. – 77с.
870407
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (Тема:"Англійська в ситуаціях") : Для студ.гуманіт.фак. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1998. – 65с.
870408
   Навчальні завдання з французької мови : для студентів 2- 3 курсів факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2004. – 20с.
870409
   Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання. – Київ. – ISBN 966-8411-01-3
Вип. 3. – 2003. – 224 с.
870410
   Навчальні заклади Києва.. – К., 1996. – 128с.
870411
  Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80х років 20 ст.: історіографія : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Брехунець Н.С.; Ніна Сергіївна Брехувець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с.
870412
  Брехунець Ніна Сергіївна Навчальні заклади освіти України 50-х - 80 - х років 20 ст. Історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Брехунець Н. С.; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 185 л. – Бібліогр.: л.166-185
870413
  Матяш І.Б. Навчальні заклади у сфері консульської служби в 1918-1923 рр. як крок до створення системи підготовки кадрів українських дипломатів та консулів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 162-180. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
870414
   Навчальні заклади України 2008-2009. : довідник абітурієнта / [відп. за вип. Добровольська А.]. – Київ : ЕксОб, 2008. – 456 с. – ISBN 966-7769-71-0
870415
  Муріна С. Навчальні заклади України в долі визначних постатей (На прикладі домену "Навчальні заклади" БД "Персоналії") // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 636-641. – ISSN 2224-9516


  Устатті на основі опрацювання Бази даних "Персоналії", яка створюється в Інституті біографічних досліджень НБУВ, наведені дані про чисельність занесених до БД осіб, пов"язаних з вищими навчальними закладами: Київським, Львівським національними ...
870416
   Навчальні заклади України.. – К., 1996. – 216с.
870417
  Хромов Микола Навчальні збори учнів загальноосвітньої школи // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-39 : фото
870418
  Стом О.Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі / О.Ю. Стом, С.В. Рудь. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(91)). – ISBN 978-617-00-0627-1
870419
  Концур В. Навчальні інтернет-платформи як форма дистанційного навчання / В. Концур, Т. Курушкіна // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 144-146
870420
  Даценко Л.М. Навчальні карти для школи : навчальний посібник для студ. геогр. факультету зі спеціальності "картографія" / Даценко Л.М. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра геодезії та катрографії. – Київ : Обрії, 2008. – 108 с. – ISBN 966-95774-3-9
870421
  Бонк Ж.Є. Навчальні картографічні видання для вивчення географії в школі / Ж.Є. Бонк, І.О. Європіна, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 34-37 : мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
870422
  Європініна І. Навчальні картографічні посібники для початкової школи / І. Європініна, В. Остроух // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-36-1
870423
  Оліфіренко В. Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 125-136. – ISBN 966-7804-58-5
870424
  Гайдаржи М. Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано різні типи колекцій живих рослин у ботанічних садах. Розглянуто основні аспекти формування навчальної колекції сукулентних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. The different types of living plant collections in the ...
870425
  Лучканин С.М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія) / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Науковий світ, 2005. – 63с. – ISBN 966-675-407-X
870426
   Навчальні матеріали з природоохоронної тематики : збірка методичних матеріалів програми "Літній оздоровчий табір "Екологічна варта". – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 114с. – ISBN 978-966-8670-49-7
870427
   Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – Київ : ІСДО, 1995. – 200с. – ISBN 5-7763-2495-5
870428
  Дробоцький А.С. Навчальні моделі з хімії / А.С. Дробоцький, О.А. Грабецький. – Київ : Радянська школа, 1975. – 70 с.
870429
   Навчальні модулі можливості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Проект "Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України для відкритого місцевого самоврядування".
870430
  Данилюк І. Навчальні музеї Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 111-117. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
870431
  Милько В. Навчальні округи в Україні у 1835-1860 рр.: деякі особливості системи управління // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 21-23. – ISSN 2076-1554
870432
  Миронченко В.Я. Навчальні передачі та їх роль у навчальному процесі. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 152-157.
870433
  Глазова О.П. Навчальні перекази з української мови : [5-9 кл.] / О.П. Глазова, Т.В. Косян. – Київ : Абрис, 1997. – 189, [2] с.
870434
  Маштабей О.М. Навчальні перекази з української мови в 4-8 класах : метод. посіб. для вчителів / О.М. Маштабей, З.С. Сікорська, Е.Й. Лоповок. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Київ : Радянська школа, 1989. – 251, [2] с.
870435
  Маштабей О.М. Навчальні перекази з української мови в IV-VIII класах : [метод. посібник для вчителів шкіл з укр. та рос. мовою навчання] / [Маштабей О.М. та ін.]. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240 с.
870436
  Маштабей О.М. Навчальні перекази з української мови в IV-VIII класах / Маштабей О.М., Сікорська З.С., Лоповок Є.Й. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 264 с.
870437
   Навчальні плани державних університетів пед. і учит. ін-тів і Харківського бібліотечного інституту. – Київ, 1940. – 86с.
870438
   Навчальні плани загальноосвітніх шкіл Української РСР на 1965-66 навчальний рік. – Київ : Радянська школа, 1965. – 44 с.
870439
   Навчальні плани і списки літератури для сітки партійної освіти на 1949/50 навчальний рік.. – Київ, 1949. – 108с.
870440
   Навчальні плани інтегральних та професійних сільсько-господарчих шкіл.. – Х., 1927. – 57с.
870441
   Навчальні плани педагогічної школи.. – Київ, 1940. – 19с.
870442
   Навчальні плани професійних шкіл. – Харків, 1930. – 80 с.
870443
   Навчальні плани середніх шкіл освіти дорослих.. – К., 1939. – 11с.
870444
  Петриків В.І. Навчальні плани та програми з історії у вищих навчальних закладах України (50-60-ті рр. ХХ ст.) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 95-97
870445
   Навчальні плани, програми і підручники для шкіл УРСР на 1959-/60 навчальний рік.. – К., 1960. – 103с.
870446
   Навчальні потреби жінок в Україні : аналіт. звіт дослідження / [ О.О. Лазоренко, Н.Д. Чала, О.Є. Гомілко, А.В. Кожина ] ; за заг. ред. Олени Лазоренко. – Київ : Стилос, 2021. – 102, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Прєкт "Аналіз навчальних потреб жінок в Україні" (Project "Women Learning Needs Analysis in Ukraine", проведеного Жіночою Професійною Лігою за підтримки CIVICUS Solidarity Fund у 2020 р. – Бібліогр.: с. 99-101. – ISBN 978-966-2399-65-3
870447
   Навчальні програми для 1 і 2 курсів вечірньої форми навчання. – Київ, 1971. – 98с.
870448
  Частник О.С. Навчальні програми з арт-менеджменту в університетах США // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 70-78
870449
   Навчальні програми з дисциплін кафедри російської мови. – Ніжин, 2001. – 44с.
870450
   Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації "Українська мова як іноземна" / [В.І. Невойт та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як іноземних. – Київ : Четверта хвиля, 2015. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-529-304-0
870451
  Литвин Л.В. Навчальні програми Федеральних земель Німеччини з підготовки педагогів для дошкільної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 120-125. – ISSN 2078-1687
870452
  Парфірова Т.С. Навчальні середовища як відкрито-замкнені системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано репрезентативні приклади сучасних навчальних середовищ, у них виділено риси відкритих та замкнених систем. Обгрунтовано необхідність переходу до відкрито-замкнених систем (Open-Close Systems) та подано характеристику останніх. У першому ...
870453
  Бражник Н.О. Навчальні стилі учнів як компонент змісту їхньої стратегічної компетенції / Н.О. Бражник, Н.Є. Білоножко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-11. – ISSN 1817-8510
870454
  Любашенко О.В. Навчальні стратегії комунікативної інтеракції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 292-298. – (Серія "Філологічні науки")
870455
  Семенишин І.Є. Навчальні стратегії у вивченні англійської мови як методична проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 153-157. – (Педагогіка ; № 2)
870456
   Навчальні тексти до теми "Лінгвокраїнознавство Туреччини". – Київ, 2002. – 76с.
870457
  Беседін Б. Навчальні технології XXI століття: "змішане навчання" / Б. Беседін, Г. Вагнер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 208-215. – ISSN 2077-1827
870458
  Фоменко В.В. Навчальні фізичні моделі як засіб формування засад STEM-освіти в курсі загальної фізики для нефізичних інженерно-технічних спеціальностей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 41-44. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
870459
  Фоменко В. Навчальні фізичні моделі як основа відображення історико-генезисних аспектів фізичної науки в курсі загальної фізики // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 76-80
870460
  Головата Л. Навчально-видавнича діяльність Українського технічно-господарського інституту позаочного навчання в Подєбрадах у період Другої світової війни // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 74-79. – (Історія ; Вип. 17)


  Український технічно-господарський інститут (УТГІ) мав свою незаперечну специфіку. Це був вищий навчальний заклад політехнічного профілю, що постав як підрозділ Української господарської академії в Подєбрадах (УГА).
870461
  Ткаченко І.Г. Навчально-виробнича і виховна робота в учнівській бригаді. / І.Г. Ткаченко. – К., 1964. – 128с.
870462
   Навчально-виробничий центр страхового бізнесу відкрито в КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...На економічному факультеті відкрито навчально-виробничий центр страхового бізнесу з сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями і потужним матеріально-технічним забезпеченням. На базі центру студенти матимуть змогу отримати ...
870463
  Ямковий О. Навчально-виробничі практики як складова професійної підготовки майбутніх фахівців галузі геодезії, картографії та землеустрою / О. Ямковий, О. Шевченко, Л. Незгода // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 302-305


  Аналізуються структура і зміст практичної підготовки майбутніх фахівців галузі геодезії, картографії та землеустрою в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету на освітньо-кваліфікаційних рівнях ...
870464
  Бондар А.Д. Навчально-виховна pобота в школах-iнтеpнатах i школах подовженого дня / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – Київ : Вища школа, 1969. – 303с.


  У посiбнику викладено в належнiй науковiй системi змiст навчально-виховноє pоботи вiдповiдно до пpогpами "Методика виховання pоботи в школах-iнтеpнатах i гpупах подовженого дня". Автоpи pозкpивають теоpетичнi основи i пеpедовий досвiд ...
870465
  Чуприна К. Навчально-виховна діяльність жіночих освітніх закладів Полтавської губернії (XIX - початку XX cт.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 105-109. – ISSN 2075-1478


  У статті проаналізовано періодизацію навчально-виховної діяльності жінок в освітніх закладах Полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ ст.). Розкрито передумови діяльності жіночих закладів освіти; схарактеризовано мережу жіночих освітніх установ; ...
870466
  Жиров О. Навчально-виховна діяльність як провідний напрям змісту творчого педагогічного процесу в самодіяльних хореографічних колективах: творче осмислення досвіду К. Василенка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 258-268. – ISSN 2312-5993
870467
   Навчально-виховна робота в дитячих будинках.. – К., 1948. – 122с.
870468
   Навчально-виховна робота в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.. – К., 1979. – 174с.
870469
  Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня : (посібник для студентів пед. вузів та педучилищ, вчителів і вихователів) / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – Київ : Вища школа, 1969. – 304 с. – Бібліогр.: с. 297-300 і в підряд. прим.
870470
  Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня / А.Д. Бондар, Б.С. Юбзар. – 2-е доп. й перероб. – Київ, 1985. – 304 с.
870471
   Навчально-виховна робота в школах і групах подовженного дня. / Бондар А.Д. – К., 1965. – 122с.
870472
   Навчально-виховна робота в школі працюючої молоді.. – К., 1973. – 175с.
870473
   Навчально-виховна робота з першокурсниками. – Київ, 1974. – 122 с.
870474
   Навчально-виховна робота у восьмірічнй школі. / Бондарь А.Д. – К., 1960. – 292с.
870475
  Пагор В.В. Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. (за матеріалами журналу "Студент революції) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 376-385. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
870476
  Шепелявенко Т. Навчально-виховний захід "Суд над фашизмом" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 36-43
870477
  Булгакова В.Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Булгакова Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
870478
  Іванова І. Навчально-виховний потенціал змісту підручника для іноземних студентів / І. Іванова, В. Статівка, О. Похілько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 17-28. – ISSN 2312-5993
870479
  Лісненко С.В. Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 108-115. – ISSN 2077-7280
870480
  Кожолянко О. Навчально-виховний процес в Україні і проблема походження українців // Карпати: людина, етнос, цивілізація : науковий журнал з проблем карпатознавства / Івано-Франк. обл. рада, Івано-Франк. обл. держ. адмін, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7/8 за [2017-2018] : Матеріали міжнар. наук. конф. "Гошівська обитель у духовному і культ.-іст. житті України:феномен укр. греко-катол. чернецтва". До 400-річчя чину Святого Василя Великого (5-6 жовтня 2017р.). – С. 351-357. – ISSN 2311-889-Х
870481
  Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с. – ISBN 5-330-00643-0
870482
  Кормілець С.В. Навчально-виховний процес у кадетських корпусах як педагогiчна проблема та об"єкт дослiдження // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 92-96. – ISSN 2312-5993


  Досліджуються питання пов’язані з організацією навчально-виховного процесу в кадетських корпусах Російської імперії на територіях укр. губерній у 19 - на поч. 20 ст. Показані основні етапи становлення та розвитку системи навчання й виховання кадетів, ...
870483
  Удовиченко Л.М. Навчально-виховні можливості вивчення творчості М. Метерлінка в середніх навчальних закладах // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 319-323. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
870484
  Ляпіна О. Навчально-допоміжні установи Київського університету в 1920-х рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 150-156. – ISBN 978-966-95419-8-7
870485
  Ковпаненко Т.М. Навчально-дослідна робота в кутку живої природи / Т.М. Ковпаненко. – К., 1958. – 288с.
870486
  Прокопів Л.М. Навчально-дослідна робота у педагогічних ВНЗ України: традиції та перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 326-332
870487
   Навчально-інформаційне та військово-професійне забезпечення сучасної підготовки офіцерів запасу / В.В. Василевський, В.Г. Головань, О.А. Хижняк, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 77-81


  Розглядаються сучасні проблеми науково-інформаційного та військово-професійного забезпечення підготовки офіцерів запасу за участю студентів цивільних ВНЗів. Автори звертають увагу на особливу роль у цьому процесі регіональних центрів підготовки ...
870488
  Луньова Г. Навчально-інформаційний сайт кафедри як засіб організації навчання за кредитно-модульною системою у вищому навчальному закладі // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-42.
870489
  Сергійчук О. Навчально-матеріальна база вузів України (1953-1965 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 50)


  Розглядається стан та розвиток навчально-матеріальної бази у вузах України в період "хрущовської відлиги".
870490
  Торубара А.О. Навчально-матеріальна база Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (1840–1875 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 242-245. – ISSN 2218-4805
870491
  Білецький М.І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз / М.І. Білецький, Л.І. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-25. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383


  Здійснено детальну характеристику навчально-методичної діяльності кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка упродовж 1945-2016 рр.: забезпечення викладання нормативних дисциплін і дисциплін спеціалізації, диверсифікація навчального ...
870492
  Марушкевич А.А. Навчально-методична робота / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-865-4
870493
  Вербовий О.В. Навчально-методична робота кафедри історії для гуманітарних факультетів // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 9-21. – ISBN 978-966-171-414-3
870494
  Покалюк В. Навчально-методична робота сільськогосподарських вишів УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 125-135
870495
  Мамченко С. Навчально-методична робота як чинник підготовки професіоналів у галузі державної безпеки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-45. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366
870496
  Набока С.В. Навчально-методична розробка (практикум) з курсу "Політологія" : для студ. істор. ф-ту КНУТШ / С.В. Набока ; КНУТШ, Істор. ф-к., Каф. історії для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 32 c. – ISBN 978-966-171-264-4
870497
  Дурєєва Т.А. Навчально-методичне забезпечення бібліотечної освіти: шляхи вдосконалення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 162-173. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається навчально-методичне забезпечення навчального процесу в умовах інформатизації вищої школи. Показані шляхи вдосконалення навчально-методичного забезпечення бібліотечної освіти завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій.
870498
   Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 24-35. – ISSN 0130-5263
870499
  Дорош Н. Навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-88. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні сучасні аспекти навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін в умовах Болонського процесу. The article is devoted to scientific methodical providing teach to disciplines in Bolonea process condition.
870500
   Навчально-методичне забезпечення викладання у Національному університеті "Запорізька політехніка" за фахом "Фізична терапія. Ерготерапія" в умовах карантину / І.В. Пущина, А.А. Ковальова, О.В. Ковалева, Н.І. Петрик // [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя", наук.-практ. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 140-142
870501
  Іщук Н.М. Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу / Н. М. Іщук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 31-37. – ISBN 966-597-072-0
870502
   Навчально-методичне забезпечення з курсу "Релігієзнавство" : Для студ.економ.спец.денно та очно-заочн.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 10с.
870503
  Фізеші О.Й. Навчально-методичне забезпечення змісту початкової освіти у школах Закарпаття (50-70 рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 257-261. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
870504
  Чупахіна С.В. Навчально-методичне забезпечення іт підтримки освіти молодших школярів з інтелектуальними порушеннями // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 156-168. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
870505
  Долапчі А.Ю. Навчально-методичне забезпечення й організація викладання іноземних мов у вітчизняних гімназіях другої половини XIX ст. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 52-62
870506
  Бєскова Н.В. Навчально-методичне забезпечення курсу "Основи економіки" / Н.В. Бєскова, В.М. Проценко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 2-5 : Табл.
870507
  Бобрицька Г.С. Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця XIX- початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 257-265
870508
  Акініна Н.Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання / Н. Л. Акініна // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 19-31. – ISBN 966-597-072-0
870509
  Мельник І.В. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу – обов"язкова вимога провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти / І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Т.І. Фаріон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 18-35. – ISSN 1681-2751
870510
  Дембіцька С.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 58-74. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
870511
  Мельник І.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання / І.В. Мельник, М.О. Поліщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 13-21. – ISSN 1681-2751
870512
  Ващенко Ю.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів для незалежних органів державного регулювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 145-150. – ISSN 2227-796X


  У статті обґрунтовується важливість належного кадрового забезпечення незалежних органів державного регулювання в певних сферах економіки та доцільність запровадження спеціальних навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку та підвищення кваліфікації ...
870513
  Ціко Ігор Навчально-методичне забезпечення самореалізації особистості на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-16
870514
  Міняйло С. Навчально-методичне забезпечення українознавства у вищих навчальних закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 124-125
870515
  Крик Н. Навчально-методичне забезпечення українських шкіл у період національної революції (1917 – 1920) : огляд сучасної історіографії // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 318-325. – ISSN 2300-1062
870516
  Гуменюк І. Навчально-методичне забезпечення української мови за професійним спрямуванням: концепція профілізації // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – C. 85-93. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
870517
   Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, О.З. Яремчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 28-32. – ISSN 1681-2751
870518
   Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології / С.І. Дубінін, В.О. Пілюгін, А.В. Ваценко, Улановська-Циба, Н.О. Передерій, О.Б. Рябушко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 220-223. – ISSN 2077-4214
870519
   Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу для англомовних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" / В.І. Федорченко, О.В. Ганчо, Н.О. Боброва, Т.С. Кириченко, Г.А. Лобань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 74-77. – ISSN 1681-2751
870520
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Географія туризму" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 108 с.
870521
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 98 с.
870522
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 159 с.
870523
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 108 с.
870524
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О Бейдик . ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 167 с.
870525
  Зорій Я. Навчально-методичний комплекс для підготовки майбутніх офіцерів запасу у закладах вищої освіти // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 58-65. – ISSN 2415-8143
870526
  Олійник Я.Б. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт / Я.Б. Олійник, В.М. Самойленко, В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 58с. – ISBN 966-521-098-Х
870527
  Харламова Г.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Quantitative economics / Кількісні методи в економічних дослідженнях" : для студентів екон. спец. освіт. рівня "магістр" ден. та заоч. форм навчання / [Г.О. Харламова, А.В. Ставицький] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2021. – 17 с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Опис за обкл.
870528
  Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Грунтознавство з основами географії грунтів" / О.В. Аріон ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 58 с. – Шифр дубл.63 Аріо.Доп.карт всем каб.
870529
  Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Грунтознавство з основами географії грунтів" / О.В. Аріон ; КНУТШ, Геогр. ф-т, Каф. географії України. – Київ : Обрії, 2005. – 51 с.
870530
   Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Конкурентна політика держави" : для студ. спеціальності "Економіка підприємства" / КНУТШ ; [упоряд. Г.М. Филюк]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 c.
870531
   Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Планування діяльності підприємства". – Київ : Киевский университет, 2005. – 82с.
870532
  Склярук І.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управлінський облік" / [І.П. Склярук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Компринт, 2019. – 76, [4] с. : табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 75-76
870533
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" : ("Політична економія") : для студентів неекономічних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник А.О.Вітренко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 32 с.
870534
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" : для студентів мовних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник В.В. Вірченко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
870535
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Проектний аналіз". – Київ : Київський університет, 2001. – 56с.
870536
  Стафійчук В.І. Навчально-методичний комплекс з курсу "Регіональна економічна та соціальна географія зарубіжних країн (без держав СНД і Балтії) для студентів ІІІ курсу / В.І. Стафійчук, В.М. Матвієнко; КНУТШ; Географічний фак-тет. – Київ, 2003. – 40с.
870537
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Управління проектами". – Київ : Київський університет, 2001. – 88с.
870538
   Навчально-методичний комплекс з маркетингу [Електронний документ] : для студентів галузі знань 051 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, освітньої програми Економіка підприємства / Упорядник Т.М.Литвиненко. – Київ, 2016. – 204 с.
870539
  Самойленко В.М. Навчально-методичний комплекс з математично-модельного та геоінформаційного забезпечення підготовки географів / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 84с. – ISBN 966-521-231-1
870540
  Пижик А.М. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Методика викладання історії в школі" для студентів історичного факультету / А.М. Пижик, Г.С. Черевичний, О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 143 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISBN 978-617-571-039-5
870541
   Навчально-методичний комплекс з педагогіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 96-102. – ISSN 1682-2366
870542
  Кириченко В.І. Навчально-методичний комплект з курсу хвмії вищої школи в контексті комп"ютерно-моделювальної технології його конструювання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 29-38
870543
  Огороднійчук І.І. Навчально-методичний комплект із проблеми запобігання торгівлі жінками / І.І. Огороднійчук, О.Р. Кочержук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 41-43 : фото
870544
  Мартинюк О.С. Навчально-методичний лабораторний комплекс для комп"ютерно-орієнтованого фізичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 136-139. – ISSN 1563-3713
870545
   Навчально-методичний посібник "Вибрані задачі з квантової механіки. Частина I" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: А.В. Чумаченко, О.О. Приходько, Л.В. Задорожна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 110 с. : іл. – Заголовок обкл.: Чумаченко А.В., Приходько О.О., Задорожна Л.В., Яцимирський А.В., Барабаш О.В. Вибрані задачі з квантової механіки. Ч. 1. Методичний посібник для студентів фізичного факультету. – Бібліогр.: с. 110
870546
  Глебов С.В. Навчально-методичний посібник "Зовнішня політика Росії" : для студ. спеціальності "Міжнародні відносини" / С.В. Глебов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Каф. міжнародних відносин. – Одеса : Астропринт, 2007. – 76 с. – Бібліогр. в кінці теми
870547
   Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв"язання проблеми насильства в школі" / упоряд. : Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. ; ред. група : Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П., Соловйова О.Д. ; [рецензенти : Шендеровський К.С., Кочемировська О.О.]. – Київ : Huss, 2011. – 96 с. – Додатки: с. 86-95. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-966-1568-52-4
870548
   Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв"язання проблеми насильства в школі" / упоряд.: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. ; ред. група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П., Соловйова О.Д. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2013. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-617-696-161-1
870549
   Навчально-методичний посібник "Сучасні інформаційні технології" для студентів спеціальності "Правознавство"(6.030401) : [навч. програма, метод. рек., зразки практ. та індивідуальних занять] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; [упоряд.: Русіна Н.Г., Яресько Т.В.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-103 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7129-32-4
870550
   Навчально-методичний посібник для студентів Інституту журналістики. – Київ, 2001. – 58с.
870551
  Бурмага В.П. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу "Історія СРСР" / В.П. Бурмага, В.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2020. – 148 с. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці тем. – ISBN 978-966-981-327-5
870552
  Бокало Б.М. Навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії / Б.М. Бокало, В.Л. Бридун, І.Й.Гуран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2008. – 262 с. – Бібліогр.: с. 258-259
870553
  Лялько С.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови : viewer"s guide [# 3] / С.В. Лялько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 431, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – На корінці книги: Lyalko S.V. Viewer"s guide # 3. – ISBN 978-966-439-919-4
870554
  Паламарчук К.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання факультету кібернетики / К.М. Паламарчук, С.Д. Ісаєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192
870555
   Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови : для студентів I-V курсів : рівень "Intermediate - Upper-Intermediate" / [Ю.О. Бябятинська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-966-419-273-3
870556
  Оласюк Г.П. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Економічна теорія" = Manual economic theory / Г.П. Оласюк ; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 85, [1] с. : іл., табл. – Обкл. та текст англ. – Бібліогр.: с. 78-81
870557
   Навчально-методичний посібник з історії КПРС.. – Київ, 1969. – 283с.
870558
  Петровський В.П. Навчально-методичний посібник з латинської мови / В.П. Петровський. – Київ; Ленінград
1. – 1948. – 51с.
870559
  Петровський В.П. Навчально-методичний посібник з латинської мови / В.П. Петровський. – Київ; Ленінград
2. – 1948. – 52с.
870560
  Гасіл І. Навчально-методичні засади підручника "Чеська мова для українців" (Львів, 2011) / І. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про науково-методичні засади створення підручника з чеської мови для українців, який відповідав би сучасним вимогам навчання іноземної слов"янської мови, враховуючи новітні напрацювання у цій галузі.
870561
  Бабенко В. Навчально-методичні засади творення телетексту. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 161-178.
870562
   Навчально-методичні матеріали (ігрові заняття, процесуальні документи) з дисципліни "Судоустрій України" : для слухачів заочн.форми навчання. – Київ : КУ, 1997. – 5 с.
870563
  Смігунова О.Г. Навчально-методичні матеріали до курсу "Естетика" для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Г. Смігунова; КНУТШ; Філософський факультет; кафедра етики, естетики та культурології. – Київ : Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2004. – 22с.
870564
   Навчально-методичні матеріали до курсу "Основи педагогіки". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
870565
   Навчально-методичні матеріали до курсу "Соціальна педагогіка". – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
870566
  Черевичний Г.С. Навчально-методичні матеріали з "Курсу історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання" для студентів історичного факультету / Г.С. Черевичний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-20. – ISBN 978-617-571-123-1
870567
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юридичн. вузів і факультетів / В.І. Андрейцев. – Київ
Частина 1. – 1994. – 46с.
870568
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : для студ. юрид. вузів і факультетів / Андрейцев В.І. ; М-во освіти України ; КУ ім. Т. Шеученка. – Київ : [б. в.]
Ч. 1. – 1995. – 46 с.
870569
   Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юрид. вузів. / Андрейцев В.І. – Київ
Частина 2. – 1995. – 69с.
870570
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юридичн. вузів та фак. / В.І. Андрейцев; Мін.освіти України. КНУТШ. – Київ
Частина 3 : Програма і завдання для практичних зпнять із курсу "Актуальні проблеми земельного права". – 1995. – 77с.
870571
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ.заочн. відділу юрид. фак-ту / В.І. Андрейцев; Мін. освіти України. КНУТШ. – Київ
Частина 5 : Завдання для контрольних робіт і тематика курсових робіт по курсу "Екологічне право". – 1996. – 24с.
870572
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Ділова українська мова" для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання/. – Київ : РВВ КІЕМБСС, 1997. – 7 с.
870573
  Мордвінцев В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія Росії" [Електронний ресурс] : Перша частина (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2002. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/~progr.st4.htm. - 29.09.09
870574
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія України" для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 24 с.
870575
  Прокопенко О.В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Комп"ютерний експеримент" для студентів радіофізичного факультету / О.В. Прокопенко О.В., Л.Є. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріоген. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 36 с.
870576
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Контроль і ревізія" : Для студ.спец."Облік і аудит"денно та оч.-заоч.форми навч. – Київ, 1998. – 19с.
870577
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Математичний аналіз" : для студ.екон.спец.денно та очно-заоч.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 22 с.
870578
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Організаційна поведінка". – Київ : Київський университет, 2001. – 20с.
870579
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" : для студ.екон.спец.денно та очно-заоч.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 15 с.
870580
  Антонова М.Ю. Навчально-методичні матеріали з курсу англійської мови за професійним спрямуванням рівня Intermediate : [для студентів екон. ф-тів] / М.Ю. Антонова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. інозем. мов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 52, [1] с. включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 52
870581
   Навчально-методичні матеріали з курсу"Ринок фінансових послуг" : Для студ.екон.спец.денно та оч.-заоч.форми навч. – Київ, 1998. – 23с.
870582
  Овчарик Л.А. Навчально-методичні матеріали з нормативного курсу "Англійська мова" (для дипломатів) / Л.А. Овчарик; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 76с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
870583
   Навчально-методичні поради до вивчення теми: "Київська Русь" курсу "Історія України" : для студентів гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – 45с.
870584
  Війтєв Ю. Навчально-методичні семінарияк складова єдиної системи підвищення кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 18-20


  Генеральна прокуратура України постійно приділяє увагу підвищенню ефективності правозахисної діяльності та професійного рівня прокурорсько-слідчих працівників.
870585
  Гіль С.І. Навчально-мовленнєві ситуації на заняттях з української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 21-30. – ISSN 2073-4379
870586
  Колотило Т. Навчально-наукова лабораторія етнології у Кам"янці-Подільському. У пошуках живих скарбів духовності народу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 356-362
870587
  Байсарович І.М. Навчально-науковий інститут "Інститут геології" : міжнародна діяльність : довідник / І.М. Байсарович, В.А. Михайлов, Т.В. Пастушенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 94, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 92-93
870588
  Михайлов В. Навчально-науковий інститут "Інститут геології". КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 113). – С. 10
870589
  Артьомов І.В. Навчально-науковий інститут університету - важлива ланка впровадження інноваційних технологій у вищій освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 136-144. – ISSN 2218-5348
870590
  Богатирьов О. Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп"ютерно-інформаційних систем: віхи становлення. / О. Богатирьов, Ю. Ляшенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 18-20. – ISSN 0131-6788


  У статті описано історію становлення та проаналізовано особливості функціонування на сучасному етапі Навчально-наукового інституту фізики, математики та комп"ютерно-інформаційних систем. Акцентовано увагу на поєднанні вивчення студентами фізмату точних ...
870591
   Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку АПК / В.С. Шебанін, О.Є. Новіков, В.С. Топіха, В.Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
870592
  Приятельчук О.А. Навчально-освітні напрямки корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 68-69
870593
  Пшеничний Т. Навчально-педагогічна діяльність патріарха Йосипа Сліпого в історичній ретроспективі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 325-329. – ISBN 978-966-171-795-3
870594
  Габідулліна А.Р. Навчально-педагогічний дискурс як лінгвістичний феномен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 70-78. – Бібліогр. в примітках. – ISSN 0027-2833
870595
  Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри : навч. пос. / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 1993. – 120 с.
870596
  Потіш Л.А. Навчально-польова практика з зоології : [навч. посібник] / Потіш Л.А., Фаринець С.І. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2013. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISBN 978-96-2095-78-4
870597
  Савчук Г.Г. Навчально-польова практика із зоології та популяційної генетики : навч.-метод. посібник / Г.Г. Савчук, Л.І. Тимочко, О.В. Череватов ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-423-549-2
870598
  Петрович С. Навчально-практичний центр як осередок забезпечення якості надання освітніх послуг // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-98
870599
  Дьомін А.І. Навчально-практичні роботи в учнівській виробничій бригаді / А.І. Дьомін, В.З. Моцак. – Київ, 1976. – 103с.
870600
  Дуб В.Г. Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення / В.Г. Дуб, І.М. Галян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 415-423. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
870601
   Навчально-професійне середовище як чинник формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров"я / О.М. Касьянова, А.Г. Разумна, К.Д. Каруник, Т.О. Стриженко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 5-10. – ISSN 2308-3220
870602
  Павлик Н. Навчально-психологічний спецкурс: "Гармонізація характеру особистості в юнацькому віці" / Наталія Павлик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Логос, 2013. – 107, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108
870603
   Навчально-розвиваючі задачі на уроках загальної біології : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2001. – 32с.
870604
  Бунчук М.Ф. Навчально-спортивна робота з комплексу ГПО / М.Ф. Бунчук, І.С. Гольц. – К., 1973. – 136с.
870605
   Навчально-тематичний план, програма курсу та семінарських занять з педагогічної психології : для студ.ф-ту соціології та психології. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 18 с.
870606
   Навчально-тематичний план, програма та контрольні запитання до лекційного курсу "Методика викладання соціальної педагогіки" для студентів відділення соціальн.роботи. – Київ : Київський університет, 2000. – 10с.
870607
   Навчально-тематичний план, програма та контрольні запитання до лекційного курсу "Соціальна педагогіка"для студентів відділення соціальної роботи. – Київ : Київський університет, 2000. – 10с.
870608
   Навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу "Основи практичної психології". – Київ : Київський університет, 2003. – 40с.
870609
   Навчально-тематичний план, програма та плани семінарських занять з курсу "Соціальна психологія" : для студ. факультету соціології та психології (спеціальність: психологія). – Київ : Київський університет, 2001. – 66с.
870610
   Навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників при обласних інститутах післядипломної освіти (удосконалення вчителів) та вищих учбових закладах. – Київ
3. – 1997. – 168с.
870611
   Навчально-тематичні плани, програми та плани семінарських занять з курсів психологічних дисциплін : для студ. гуманітарних факультетів. – Київ : Київський університет, 2001. – 93с.
870612
   Навчально-тематичні плани, програми та плани семінарських занять з курсів психологічних дисциплін по кафедрі соціальної психології : для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2001. – 169с.
870613
  Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського; А.Л.Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2004. – 304с. – ISBN 966-7043-82-7
870614
  Козанкевич Л. Навчально-тренувальному банку "Славутич" - 10 років : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 34-35
870615
  Ханіна М.Г. Навчально - методичний посібник з англійської мови / М.Г. Ханіна. – К.-Львів
Вип. 1. – 1948. – 42 с.
870616
  Лазаренко Н.Ю. Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 91-95. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті розглянуто роль навчального співробітництва і технологію його взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Визначено параметри групової взаємодії, які найбільше впливають на мотивацію та успішність навчання в умовах співробітництва.
870617
  Потушанская Л.Л. Навчальный курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 4-е изд., испр. – Москва : Мирта-Принт, 1998. – 336с. – ISBN 5-7328-0019-0
870618
  Брикса Сергій Навчанню населення за місцем проживання - постійна увага / Брикса Сергій, Кособуцька Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 20-21 : фото
870619
  Бережнюк О. Навчання "на валізах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 8


  Еавкуйовані із зони АТО університети потребують обладнання, житла для студентів та викладачів, а ще - нових вступників.
870620
  Заярна І. Навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю: психолінгвістичниий аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 208-225. – ISSN 2312-5993
870621
  Данкевич Т.М. Навчання англійського писемного мовлення на початковому етапі у вузі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 496-500
870622
  Бондаренко О. Навчання англійської ділової мови студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 47-50
870623
  Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі / А.П. Старков. – Київ, 1979. – 200с.
870624
  Караєва Т. Навчання англійської мови професійного спрямування в умовах дистанційної освіти / Т. Караєва, С. Шевченко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 2411-1317
870625
  Лазоренко Л.В. Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазоренко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 251, [5] арк. – Додатки: арк. 235-251, [5]. – Бібліогр.: арк. 202-234
870626
  Лазоренко Л.В. Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазоренко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
870627
  Грищенко М.М. Навчання аномальних дітей на Україні перед Великою Жовтневою соціалістичною революцією // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 122-131. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
870628
  Мірошниченко О.В. Навчання Б.Я. Букреєва в Берлінському університеті // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 227-228
870629
  Сидоренко М.О. Навчання Байєсівської мережі гібридним алгоритмом Max-Min K2 // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 24-26
870630
  Салімонович Л. Навчання без викладання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 44). – С. 3


  "На базі Харківського національного технічного університету побудують інноваційний кампус, де можна буде самостійно освоїти сучасні ...
870631
   Навчання без мотивації - причина академічної недоброчесності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Українського кризового медіа центру відбулась презентація результатів дослідження "Академічна доброчесність: стан та фактори впливу". Дослідження було проведено Аналітичним центром CEDOS. Опитування проводилось в десяти українських вишах ...
870632
   Навчання без обмежень // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "У січні – лютому близько тисячі співробітників КНУ проходить курси з підвищення кваліфікації на базі Університету. Навчальну програму укладали відповідно до останніх законодавчих змін у освітній сфері, лекції читають співробітники та викладачі КНУ ...
870633
  Прищепа Т. Навчання болгар у Київській духовній академії (1878-1915 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-36. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1878 році на Балканському півострові постала нова відроджена болгарська держава - Князівство Болгарія. Після відновлення державності у Князівстві на перше місце постало питання професійної підготовки національних кадрів для остаточного формування ...
870634
  Кочина Л.П. Навчання в 1 класі : Математика, Ознайомлення з навколишнім світом / Л.П. Кочина, Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – Київ : Радянська школа. – ISBN 5-330-01677-4
Книга 2. – 1991. – 256с.
870635
  Вашуленко М.С. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи / М.С. Вашуленко. – Київ, 1991. – 495с.
870636
   Навчання в 2-му класі: Укр. мова.. – К., 1992. – 410с.
870637
  Кочина Л.П. Навчання в 2 класі : Математика, Ознайомлення з навколишнім світом / Л.П. Кочина, Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – Київ : Освіта, 1992. – 224с. – ISBN 5-330-01766-1
870638
  Шевчук В.П. Навчання в аспірантурі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 57-58


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
870639
   Навчання в борг. Чому студенти в ФРН відмовляються від стипендії-позички // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 16
870640
  Сніжко В. Навчання в Красі / Валерій Сніжжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-621-393-1
870641
  Кулик Н. Навчання в небезпечних умовах: досвід Ізраїлю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
870642
  Папета О.В. Навчання в Одеському художньому училищі як початковий етап формування творчої особистості Л.М. Семикіної // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 2226-0285
870643
  Чепіга Я.Ф. Навчання в трудовій школі : Практичні поради до навчання по трудовому методу / Я.Ф. Чепіга. – Київ : Т-во "Час" у Київі, 1924. – 87 с. : ил.
870644
  Прибитько Валентина Навчання волонтерів-студентів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 21 : фото
870645
  Маркозова О.О. Навчання впродовж життя - необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 198-205. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
870646
  Міхєєва Ольга Вікторівна Навчання впродовж життя з точки зору розвитку проектного менеджера // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 6-10 : рис., табл. – Бібліогр.:16 назв. – ISSN 2219-5300
870647
  Глушко О. Навчання впродовж життя як тенденція розвитку освіти в Республіці Польща // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7263-79-0
870648
   Навчання географії : понятійно-термінол. словник [для ВНЗ : понад 1700 дефініцій] / В.М. Самойленко [та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 301-344. – Бібліогр.: с. 345-351. – ISBN 978-966-521-349-9
870649
  Масляк П.О. Навчання географії з підкріпленням // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 146-150. – ISBN 0201-8683
870650
  Луценко З.Г. Навчання граматики іноземної мови у педагогічному внз у контексті європейської повної освіти / З.Г. Луценко, О.А. Луценко // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 256-265. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
870651
  Шовковий В.М. Навчання граматики класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 356-367


  У статті описано основні етапи формування рецептивних граматичних навичок з класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій. Розроблено основні види вправ, які сприяють формуванню навичок вичленовування граматичної ознаки, ...
870652
  Скляренко Н.К. Навчання грамматичних структур англыйської мови в школі. / Н.К. Скляренко. – К, 1982. – 102с.
870653
  Горук Н. Навчання грамоти як вид неформальної освіти жінок у США. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 187-193. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
870654
  Шарп Е.М. Навчання демократії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-47. – ISSN 0131-6788
870655
  Дементьєва Т. Навчання діалогічного мовлення іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 56-60. – ISSN 1562-529Х
870656
  Литвиненко С.П. Навчання діалогічного спілкування англійською мовою з використанням відеофонограми // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С.39-42. – ISSN 1817-8510
870657
  Михайлюк Г. Навчання діалогічному та монологічному японському мовленню: онлайн-курс // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 70-77. – ISSN 2078-1687
870658
  Холод Б. Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні / Холод Б., Тарнопольський О., Кожушко С. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366


  Підсумки конференції, що проводилася 18-21 травня 2001 р. Дніпропетр. ун-том економіки та права
870659
  Аль-Мослімані Навчання дітей = Teaching children : моральний, духовний і цілісний підхід до розвитку освіти / Анн Аль-Мослімані. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 15, [1] с. – ISBN 978-966-416-746-5
870660
  Шевченко Ю.В. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні на сучасному етапі // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 271-273. – ISBN 978-966-654-490-5
870661
  Павлюк Т.О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп"ютера : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Павлюк Тетяна Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
870662
  Куценко С. Навчання для дорослих: модний тренд чи рецепт успішного розвитку України? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 2 - 8 серпня (№ 31). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
870663
  Казачінер О.С. Навчання другої іноземної мови з 5 класу / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1930-1
870664
  Сажко Л.А. Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 3-7. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються цілі і зміст навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Аналізуються компоненти іншомовної комунікативної компетентності в ракурсі опанування другою іноземною мовою. Визначаються принципи навчання ...
870665
  Лазоренко Н.Ю. Навчання з курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії : освіта / Н.Ю. Лазоренко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-50 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви
870666
  Ксьонз Л. Навчання з правом на працю // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.45-47. – ISSN 1726-3077


  Юридична освіта в Україні
870667
  Іващенко Микола Навчання за кордоном. Скільки коштує освіта в Болгарії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 70-71 : фото
870668
  Тревого І. Навчання за програмою подвійних дипломів магістрів-геодезистів Львівської політехніки у Німеччині / І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 13-14 : фото. – ISSN 1819-1339
870669
  Завидівська О.І. Навчання здоров"яорієнтованому управлінню як нова стратегія професійної освіти майбутніх менеджерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 344-349. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
870670
  Калашнікова С. Навчання і викладання: професійний розвиток викладачів вищої освіти / С. Калашнікова, В. Луговий // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4
870671
   Навчання і виховання дітей дошкільного віку.. – К., 1974. – 224с.
870672
  Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1973. – 176с.
870673
  Мітюров Б.Н. Навчання і виховання нероздільні / Б.Н. Мітюров. – К., 1965. – 42с.
870674
   Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISSN 2310-1598
Вип. 1 (12). – 2014. – 157 с. – Резюме рос., англ. мовами
870675
   Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISSN 2310-1598
Вип. 2 (13). – 2014. – 157 с. – Резюме рос., англ. мовами
870676
  Міхальчик Здзіслав Навчання і географічні дослідження в Інституті Наук про Землю в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 39-60. – Бібліогр.: 164. – ISBN 966-521-129-3
870677
   Навчання і стажування і дослідження // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 3


  До університету Фоджа на весняний семестр їдуть студенти Київського університету імені Бориса Грінченка за освітньою програмою Еразмус+.
870678
  Галик В. Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 29-49. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
870679
  Захарова Ю. Навчання іноземним мовам у сучасних мультимедійних лінгвістичних лабораторіях: занурення в національний колорит і мультимедійний формат / Ю. Захарова, А. Джужа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
870680
  Жлуктенко Ю.О. Навчання іноземних мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1969
870681
  Бакум З. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект / З. Бакум, О. Пальчикова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 129-144. – ISSN 2305-3852
870682
  Литовченко І.М. Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти: підходи та принципи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 137-140. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
870683
  Литовченко І.М. Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти: підходи та принципи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 137-140. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
870684
  Мазниченко В.М. Навчання іноземних мов у контексті політики плюрилінгвізму // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 270-274
870685
  Бабенко Т. Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації особистості в добу глобалізації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 90-94
870686
  Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи / І. Степаненко, М. Дебич // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 48-55. – ISSN 2078-1016
870687
  Дем"янова В.Г. Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 23-31. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
870688
  Сулима О.В. Навчання іноземних студентів у ВНЗ Німеччини в умовах інтернаціоналізації освіти // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Стаття розкриває особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах ФРН.
870689
  Безлюдна В. Навчання іноземної мови майбутніх учителів немовних спеціальностей як педагогічна проблема // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 70-73. – ISSN 2307-4833
870690
  Зеленська О.П. Навчання іноземної мови під час кандидатського семестру // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 58-64
870691
  Смирнова К. Навчання іноземців в університеті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 липня (№ 122)
870692
  Черниш В.В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 4 (72). – С. 11-21. – ISSN 1817-8510
870693
  Лабінська Б.І. Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867-1939 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 44-49. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
870694
  Цвєтаєва О.В. Навчання іншомовної діалогічної мови у ВНЗ: психологічні та лінгвістичні аспекти // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 113-118. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто питання іншомовної діалогічної мовленнєвої діяльності, з погляду комунікативно-діяльнісного і особистісно-діяльнісного підходів. Діалог розглянуто як комунікативний акт, у якому актуалізуються не тільки власне мовні чинники, а й види ...
870695
  Боровець І. Навчання історії в зарубіжній школі : [навч. посібник студентам іст. ф-тів закл. вищ. освіти] / І. Боровець, В. Дубінський, І. Паур ; за ред. Сергій Копилова ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 220–243
870696
  Баханов К.О. Навчання історії в умовах нацистського окупаційного режиму в Україні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 15 (403), травень. – С. 2-3
870697
  Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу : посіб. для вчителя / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2012. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1621-8
870698
  Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2005. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 3(15)). – ISBN 966-333-158-5
870699
  Шевченко А. Навчання історії та проблема гуманізації освіти / А. Шевченко, С. Камаралі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 79-91. – ISSN 2312-5993
870700
  Яременко М. Навчання Йована Раїча в Києво-Могилянській академії // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 9-18
870701
  Борисенко З.М. Навчання конкуренції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
870702
  Давиденко А.О. Навчання креативного читання та письма : нариси з історії та статистики / А.О. Давиденко, І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (77)). – ISBN 978-611-00-0115-1
870703
  Терно С. Навчання критичного мислення - ознака середньовічної відсталості ? // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 6 (142), червень. – С. 25-31


  У статті розглядається відмінність між вузьким і широким тлумаченням поняття "критичне мислення". Пропонуються чотири моделі критичного мислення, а саме: М.Ліпмана, Д.Клустера, Р.Пауля, Д.Холперн. Зазначається . що кожен з авторів висвітлює різні ...
870704
  Орлова Н.Д. Навчання курсантів-іноземців науковому стилю (на матеріалі математичної мови) / Н.Д. Орлова, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
870705
  Драгінда О. Навчання лексики: з досвіду викладання дисципліни "Загальний курс західноєвропейської мови" для студентів І курсу спеціальності "Східна філологія" // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 51-55. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
870706
  Самоненко Н.В. Навчання майбутніх судноводіїв ведення ділового листування англійською мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Самоненко Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
870707
  Писаренко М Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1817-8510
870708
  Білоус С.В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоус Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 228, [3] арк. – Додатки: арк. 217-228, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-216 та в додатках: арк. 227-228
870709
  Білоус С.В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоус Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
870710
  Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
870711
  Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 280 арк. – Додатки: арк. 239-280. – Бібліогр.: арк. 205-238
870712
  Аль-Гханімі Кабас Джамиль Рашид Навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Аль-Гханімі Кабас Джамиль Рашид ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
870713
  Павленко А.І. Навчання мистецтву життєтворчості: становлення теоретичних основ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 186-189. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
870714
  Письменна О.О. Навчання міжкультурної комунікації у процесі іншомовної підготовки / О.О. Письменна, А.Г. Кирда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 261-271
870715
  Синишин О. Навчання молодих спеціалістів органів прокуратури новітнім технологіям-потреба сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 19-24
870716
  Крівшенко Л.М. Навчання на засадах діалогу як інноваційна форма фахової підготовки вчителів початкових класів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 23-27. – ISBN 978-966-698-291-2
870717
  Лещенко П. Навчання на основі цифрових ігор у освітньому просторі США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 217-219
870718
  Климентова О.В. Навчання навичкам усного мовлення у процесі вивчення української та російської мов як іноземних на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 56-59
870719
  Коваль Н. Навчання нацменшин: український і закордонний досвід // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 54-60
870720
  Хрипливий Іван Навчання непрацюючого населення у НС - важлива складова в системі його захисту і територій від НС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назв.
870721
  Мартиненко Т.М. Навчання німецької мови на початковому етапі / Т.М. Мартиненко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 145с.
870722
  Андрійко І.Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 26-29. – ISSN 1817-8510


  У статті обгрунтовується необхідність навчання творчого письменного мовлення у мовному вузі . Розглядаються загальні та специфічні вміння творчого письма. Пропонується комплекс вправ з метою формування у студентів старших курсів мовного ВНЗ умінь ...
870723
  Рудик С. Навчання О.І. Кандиби у Харківському землеробному училищі // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 26-48. – ISBN 978-617-646-420-4
870724
  Бардаш М.В. Навчання орфографії у восьмирічній школі / М.В. Бардаш. – К., 1966. – 134с.
870725
  Вдовичин Е.Я. Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю / Е.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 32-45. – ISSN 1998-6939
870726
  Кузьміна К.А. Навчання перекладу: обмін досвідом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 389-396


  У статті розглядаються питання володіння мовами і перекладу як шляхи до об"єднання людей і виявлення їх спільних рис. Обгрунтовується важливість урахування цього факту при навчанні перекладу. Пропонуються деякі приклади завдань, які можуть бути ...
870727
  Еременко М. Навчання персоналу - ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
870728
  Мичко С. Навчання під покровом. Унікальний колегіум для дівчат на Тернопільщині готується до свого ювілейного випускного // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 3


  "Такий навчальний заклад в Україні наразі єдиний. Розташований біля однієї з найбільших християнських святинь західного регіону - Маріїнського духовного центру, що у Зарваниці Теребовлянського району Тернопільщини, - колегіум для дівчат «Знамення» ...
870729
   Навчання під час епідемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів із Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України, у зв"язку зі ...
870730
  Новицька Л.В. Навчання під час карантину очима вчителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 20-21
870731
  Трубавіна І.М. Навчання підприємництву як шлях до самодопомоги: соціально-педагогічний аспект // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 108-116
870732
  Гурфінкель А.І. Навчання плавання в піонерському таборі / А.І. Гурфінкель. – К., 1969. – 56с.
870733
  Юхименко А.П. Навчання правилам безпеки і запобіжним заходам / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-40 : рис.
870734
  Яковець Наталія Навчання працівників - запорука безпеки життєдіяльності освітнього закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 19 : фото
870735
  Єфанова Н. Навчання працівників за рахунок коштів підприємства // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 26-30.
870736
  Смердов В. Навчання працівників: організація та оформлення // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 4-8


  У статті розглядаються основи організації, законодавство, яке регулює процес навчання працівників.
870737
  Пліско В.І. Навчання прикладної стрільби на основі методу дії зворотнього зв"язку із ціллю : навч.-метод. посібник / В.І. Пліско, Л.М. Кучерявий, Р.М. Радзієвський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135 та в кінці підрозд.
870738
  Половін Б.А. Навчання програмування з використанням ігор // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 35-36
870739
  Ковалів І. Навчання прокладе міст до Криму й Донбасу // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 202). – С. 7
870740
  Куценко Т. Навчання протягом життя: сучасні європейські виклики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 55-64. – ISSN 2077-1827
870741
  Володько Т.М. Навчання професійно-орієнтованого говоріння студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 88-93
870742
  Кікіна Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-71. – ISSN 1682-2366
870743
  Любашенко О.В. Навчання рідної мови як кероване формування комунікативних умінь // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 268-273. – ISBN 966-8188-07-1
870744
  Шишков В.В. Навчання розумінню та сприйняттю каузативних фразем іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 186-191. – ISBN 966-581-498-2
870745
  Фесенко Н.С. Навчання соціальних працівників у країнах Європейського Союзу / Н.С. Фесенко, В.П. Рубашка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 95-102. – ISSN 2074-8922


  "Проаналізовано механізми реалізації соціальної політики держави. Визначено історичні умови формування спільної соціальної політики Європейського Союзу. З"ясовано, що головним напрямом заснування спільної Європи було визначено розвиток економічного ...
870746
  Маковкцька Н.В. Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників (на матер. емеційно-експерсивної лексики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маковкцька Н.В.; Південоукр. пед. ун-т. – Одеса, 2000. – 20л.
870747
  Федорчук Т. Навчання старшокласників використовувати лексичні засоби виразності мовлення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 17-21
870748
  Хоружева Л.Є. Навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні з урахуванням законів психологічного розвитку особистості / Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 452-456
870749
  Опачко М.В. Навчання студентів-майбутніх вчителів моделюванню дидактичної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 182-185. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
870750
  Литвиненко С.Г. Навчання студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю іноземної мови з урахуванням їх психологічних особливостей / С.Г. Литвиненко, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 441-443
870751
  Супрун О.М. Навчання студентів економічних спеціальностей співробітництва у процесі викладання / О.М. Супрун, Н.В. Зайцева // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 129-136. – ISSN 2414-5076
870752
  Васильківська Л.О. Навчання студентів іноземних мов в умовах євроінтеграційних процесів / Л.О. Васильківська, С.М. Бойко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – C. 29-30
870753
  Король В.М. Навчання студентів іноземної мови професійного спрямування як фактор мобільності випускників ВНЗ / В.М. Король, В.Ю. Колісник // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 172-179
870754
  Квасова О.Г. Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного і писемного мовлення // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (75). – С. 50-55. – ISSN 1817-8510
870755
  Радзієвська О. Навчання студентів магістратури анотувати науковий текст на заняттях іноземної мови // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 112-118
870756
  Заєць Т.А. Навчання студентів методів функціональної діагностики в гастроентерології аспекти // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 26-28. – ISSN 1681-2751
870757
  Литнєва Г.П. Навчання студентів міжкультурного спілкування з орієнтацією на майбутню професію в УДУФМТ / Г.П. Литнєва, І.С. Онісіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено питання навчання міжкультурного спілкування іноземною мовою з орієнтацією на майбутню професію випускників УДУФМТ та розроблено модель організації навчання іноземної мови за даним напрямком.
870758
   Навчання студентів морських вишів англійській мові за професійним спрямуванням / Д.О. Зайцева, І.О. Рябчук, І.О. Леонтьєва, Н.Г. Строєнко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 94-101. – ISSN 2524-0102
870759
  Кудря О. Навчання студентів нових технік аплікації на заняттях з технологічного практикуму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 73-80. – ISSN 1682-2366
870760
  Брюханова Н. Навчання студентів проектуванню дидактичного матеріалу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.61-68. – ISSN 1562-529Х
870761
  Приходченко К.І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 63-70
870762
  Дорошенко М.В. Навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – С. 21-33. – ISSN 1998-6939
870763
  Руснак Д.А. Навчання студентів французького писемного мовлення з використанням рекламних матеріалів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 21-25. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається питання навчання творчого письма студентів II курсу мовних спеціальностей з опорою на автентичні рекламні матеріали. Визначено роль і місце творчого письма у навчальному процесі, описано етапи навчання написання рекламних текстів ...
870764
  Михайличенко О.В. Навчання суспільних наук у вищій школі на території українських земель у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
870765
  Латиш Н.А. Навчання та виховання в Стародавній Індії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 136-137. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
870766
  Прилуцький Ю. Навчання та наукове стажування в німецькому виші // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Протягом останніх дванадцяти років науковці ННЦ "Інститут біології" університету в тісній співпраці з німецькими вченими з Інституту хімії та біотехнології Технічного університету Ільменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького ...
870767
  Калашникова Л. Навчання та ПДФО // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 24-28


  У яких випадках витрати роботодавця на навчання фізичних осіб включаються до їх доходу, що оподатковуються
870768
  Москалюк М. Навчання та підвищення кваліфікації працівників НКДБ-МДБ Тернопільської області у 1945-1948 рр. / М. Москалюк, Р. Пирожишин // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 138-144. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
870769
  Прилуцький Ю. Навчання та стажування в німецькому університеті // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2 : фото


  "... Понад десять років викладачі та науковці ННЦ "Інститут біології" нашого університету в тісній кооперації з німецькими вченими з Інституту хімії і біотехнології Технічного університету Ілменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького ...
870770
  Рудик С. Навчання та студентське оточення О.І. Кандиби у Харківському ветеринарному інституті // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 48-110. – ISBN 978-617-646-420-4
870771
  Мишко С.А. Навчання та тестування аудіювання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 453-458. – ISBN 978-617-7132-02-07


  Проведення аудіювання і навчання сприйняття мови на слух – одне з важливих завдань, які мають вирішувати та виконувати викладачі іноземних мов, адже ми слухаємо вдвічі більше, ніж говоримо, у чотири рази більше, ніж читаємо і в п’ять разів більше, ніж ...
870772
  Бізін В.П. Навчання техніці легкоатлетичних метань на основі врахування етапів вікового розвитку регуляції рухівспортсменів. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бізін В.П.; Укр.держ.ун-т фізич.виховання і спорту. – К, 1995. – 45л.
870773
  Кушнір І. Навчання у просторі : Посібник зі стереометрії / І. Кушнір, Л. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 2003. – 168с. – ISBN 966-8408-12-8
870774
  Олексін Ю. Навчання у співпраці - ефективний шлях формуваня рис громадянськості старшокласників на уроках історії // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.32-34. – ISSN 0131-6788
870775
  Приступа Ю. Навчання українських студентів за кордоном як перспективний напрям розвитку туризму // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7336-00-5


  Останніми роками простежено тенденцію до зростання чисельності українців, які бажають виїхати на навчання за кордон. Здобуті знання та практичні навики молодь зможе застосувати для розвитку провідних галузей економіки України, зокрема туризму.
870776
  Токмань Г. Навчання української літератури: розвивати не втрачаючи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
870777
  Бабух Н. Навчання української мови як іноземної з урахуванням особистісно орієнтованого підходу та ключових компетентностей в Буковинському державному медичному університеті / Н. Бабух, І. Георгіце, Ю. Руснак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – C. 25-28. – ISSN 2311-9896
870778
  Швець Г. Навчання української мови як третьої іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 103-109. – ISSN 2078-5119
870779
  Писанко М.Л. Навчання усного перекладу з аркуша студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (103). – С. 3-11. – ISSN 1817-8510
870780
  Кіндрась І.В. Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кіндрась Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 239, [3] арк. – Додатки: арк. 226-239, [3]. – Бібліогр.: арк. 201-225
870781
  Кіндрась І.В. Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кіндрась Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
870782
  Авраменко М.М. Навчання усному мовленню студентів економічних спеціальностей з використанням відеофонограм // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 71-74. – ISBN 966-8847-12-1
870783
  Скляренко Н.К. Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу / Н.К. Скляренко, О.М. Устименко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (75). – С. 3-18. – ISSN 1817-8510
870784
  Хмара Т.М. Навчання учнів математичної мови / Т.М. Хмара. – Киев : Радянська школа, 1985. – 94 с.
870785
  Фідря Н.М. Навчання учнів процедур "порівняння" та "пояснення" як ключовий елемент переходу до суб"єкт-суб"єктної моделі побудови навчально-виховного процесу географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
870786
  Лаврут О.О. Навчання учнів УРСР у 1950-х рр.: мовою періодики // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 109-117. – ISBN 978-966-920-241-3
870787
  Кузьменко Ю.В. Навчання фахівців із трудової підготовки в Україні у 1950-2017 роки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 24-29. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
870788
  Петруньок Т.Б. Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Петруньок Тетяна Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
870789
  Сліпухіна І.А. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття / І.А. Сліпухіна, С.М. Мєняйлов, Ж.О. Рудницька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 45-51. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
870790
  Кришмарел В.Ю. Навчання філософії в школі: основні тенденції // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 126-135. – ISSN 2411-1317
870791
  Ткаченко Н. Навчання фонетиці англійської мови у ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 101-107. – ISSN 1682-2366
870792
  Бобилєв Д.Є. Навчання функціональному аналізу в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 177-182. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
870793
  Бондарчук О. Навчання через дію або як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському відкритому університеті післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 5
870794
  Грабчак Ольга Навчання через діяльність : до вивчення лірики Ісікава Такубоку за методом проектів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-34


  Свого часу на базі нашої школи я навчалася на курсах "Іпіеl®- навчання для майбутнього". Як наслідок цього навчання з"явилася проектна робота "Пейзажна література". Ознайомила з нею і своїх вихованців. Їм ця робота сподобалася. Тепер вони і самі із ...
870795
  Тернопольський О.Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 23-27. – ISSN 1817-8510


  Стаття присвячена розгляду спільних рис та відмінностей трьох споріднених підходів да викладання іноземних мов для спеціальних цілей у немовній вищій школі: навчання через зміст, змістовно-мовної інтеграції та іншомовної занурення. Показана принципова ...
870796
  Тесля Ю. Навчання через практику // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  На факультеті інформаційних технологій, відкритому чотири роки тому, відбувся перший випуск бакалаврів.
870797
  Широчук О. Навчання читанню за шрифтом Брайля в інклюзивному класі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 112-115. – ISSN 2410-2202
870798
  Кожедуб Л. Навчання читанню художніх творів ВНЗ в умовах зниження рівня читацької активності в суспільстві : аналізують науковці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 105-113. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
870799
  Дроздова І. Навчання читання текстів за фахом як основа формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 33-38
870800
  Тимошенко І. Навчання членів виборчих комісій: зарубіжний досвід та українська практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 149-151
870801
  Вовченко Н.О. Навчання юних мешканців територій, постраждалих від вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 11 : фото
870802
  Подойніцин В.М. Навчання юридичного персоналу НАТО // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 53-59. – ISSN 2072-8670
870803
  Левченко Т.І. Навчання як діяльність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 124-128. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
870804
  Чавичалов І.І. Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
870805
  Асадчих О.В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності / Оксана Асадчих ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-348. – ISBN 978-966-489-364-7
870806
  Щербань М.І. Навчання, виховання населення та підготовка фахівців з проблем формування і зміни навколишнього середовища // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-8. – (Географія ; Вип. 21)
870807
  Волошина С. Навчання, перевірка знань та інструктаж працівників на підприємстві з питань охорони праці // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 195-198. – ISBN 978-966-7067-07-6


  У ст.14 Закону України “Про охорону праці” чітко визначаються обов’язки працівників з дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Працівник зобов’язаний: (а) піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я ...
870808
   Навчання, пісня, молитви Б.И., 1987. – 158с.
870809
   Навчання, яке веде до розвитку громад = Education that leads to community development: Experience of two educational projects of the Institute of Socio-Cultural Management : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – 123, [1] с. – Уклад. зазнач. в змісті. – ISBN 978-617-7197-88-0
870810
   Навчання: очне, дистанційне, змішане / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
870811
  Олійник В. Навчання: побачити на власні очі чи крізь монітор? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 10-12. – ISSN 2219-5793
870812
   Навчати вчитися перекладу : монографія / [Швачко С.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С.О. Швачко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 214, [1] с. : фот. – Авт. зазнач. у змісті. - На обкл. зазнач. лише 1-й авт. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-657-582-4
870813
   Навчати по новому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
870814
   Навчати юристів по-новому // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Міністр МОНМС Д. Табачник з метою приведення змісту вищої освіти за напрямом підготовки " Міжнародне право" до сучасних вимог ринку праці й міжнародної юридичної практики підписав Наказ " Про створення робочої групи з питань удосконалення підготовки ...
870815
   Навчатимуть магістрів з програмної інженерії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 101). – С. 14


  Національний університет "Києво-Могилянська академія" та відома компанія ЕРАМ започаткували дворічну магістерську програму "Інженерія програмного забезпечення".
870816
   Навчатися в Україні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 9 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  МОН посилює вимоги до фірм-посередників, які співпрацюють з українськими вишами для залучення іноземних студентів на навчання.
870817
   Навчатися в Україні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Результати маркетингового дослідження привабливості української вищої освіти для іноземних громадян.
870818
   Навчатися в Україні / за матеріалами МОН України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства освіти і науки України обговорили питання щодо пропагування вищої освіти України на міжнародному рівні у 2021-2022 роках.
870819
   Навчатися в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для популяризації вищої освіти України на світовому ринку освітніх послуг, поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо здобуття вищої освіти в Україні та збільшення чисельності іноземних студентів Уряд затвердив відповідний план ...
870820
   Навчатися, щоб у майбутньому змінювати Україну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 221). – С. 1, 2


  Голова Верховної Ради України Д. Разумков зустрівся зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
870821
   Навчатись будемо весело // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 1


  Про проведення в Інституті модернізації змісту освіти Всеукраїнського вебінару "Конструктор LEGO як освітній ресурс 21 століття у початкових класах. Міжнародна програма FIRST LEGO League Junior".
870822
   Навчать керувати стартапами // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У вересні стартує пілотний проект "Підприємницький університет", у межах якого в українських вишах викладатимуть курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами".
870823
   Навчають "айтішників"[у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара] // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 9/10)


  На факультеті прикладної математики Дніпровського національного університету ім. О. Гончара оновили освітній хаб, де студенти зможуть опанувати дев"ять сучасних програм ІТ-підготовки.
870824
  Стоян М.О. Навчаючи - виховуй! / М.О. Стоян, М.Т. Чечот. – К., 1969. – 99с.
870825
  Грищенко І. Навчаючи, треба заробляти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 4


  Ректор Київського національного університету технологій та дизайну, академік НАПН України : "Вищий навчальний заклад обов"язково має йти не просто в ногу з часом, а хоча б на крок попереду - щоби вказувати напрям руху і забезпечувати його виконання. ...
870826
  Семчик В. Навчаючись, навчаю... : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / Віталій Семчик ; [відп. ред. Семчик О.О. ; уклад.: Семчик О.О., Костенко С.О., Червоняк С.П. та ін.] ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – 595, [1] с. – ISBN 978-617-7021-00-0
870827
  Бірон Богдан Володимирович Навчена ресурсність та психічне здоров"я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.:14 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
870828
  Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти / Н.Д. Бабич. – Київ : Знання, 1992. – 46, [2] с. – (Т-во "Знання" України. Тематичний цикл "Сім"я - школа - вуз" ; № 2)
870829
  Головатий М.Ф. Навчи себе сам / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : МАУП, 2005. – 132с. – ISBN 966-608-386-8
870830
  Хиля О. Навчився сам – навчи іншого // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Хімічний факультет має міцні творчі зв’язки з профільними школами, одна з яких – київський природничо-науковий ліцей №145 – щорічно організовує низку літніх шкіл. Наші студенти та викладачі працювали волонтерами у двох із них".
870831
  Литвин В. Навчимося розпізнавати апостолів правди і науки серед наших сучасників // Освіта, 2004. – 15-22 вересня


  Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Литвина на урочистому засіданні з нагоди 170-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
870832
  Литвин В. Навчимося розпізнавати апостолів правди і науки серед наших сучасників. // Голос України, 2004. – 21 вересня


  [Виступ Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні з нагоди 170-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка]
870833
  Тимошик М. Навчителю - з поклоном душі і серця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Життєпис професора Василя Яременка, якому 12 лютого виповнюється 90 літ. Найголовнішою справою для нього стало повернення після десятиліть заборон і забуття творчої спадщини діяча українського відродження, просвітянина Б. Грінченка.
870834
   Навчити вчителя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Засідання секції "Концепція розвитку педагогічної освіти" було присвячено стану та перспективам розвитку педагогічної освіти. У обговоренні взяли участь близько 60 представників інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України, ...
870835
  Кремень В. Навчити вчитися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 12


  "Ми живемо в глобальному суспільстві змін, які вражають і водночас лякають масштабами та непередбачуваними наслідками. Середньостатистична людина боїться змін і, свідомо чи ні, намагається їм протистояти. Згідно з дослідженнями класика теорії інновацій ...
870836
  Швачко С.О. Навчити вчитися! : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 136с. – ISBN 996-8609-64-6
870837
  Осипчук Н. Навчитися бути собою. Сучасниця Івана Франка письменниця Наталія Кобринська стояла біля витоків українського фемінізму // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 12


  8 червня 1851 року народилася Наталія Кобринська — майбутня письменниця та зачинателька емансипаційного руху з національним підґрунтям. Їй судилося стати жінкою, яка випередила свій час і визначила долю цілого покоління. Біографія Наталії Кобринської, ...
870838
  Радченко Д. Навчитися слухати математику / спілкувалась Спілкувалася Л. КІТ // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 4


  Три роки поспіль отримував Гран-прі найпрестижнішої міжнародної студентської олімпіади з математики – IMC (International Mathematics Competition for University Students) – Данило Радченко коли навчався на механіко-математичному факультеті КНУ. ...
870839
   Навчитися у найкращих! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  Сучасні європейські методики навчання, цікаві ідеї та альтернативні підходи - основні напрями Першого міжнародного освітнього форуму, у Харкові.
870840
  Сліпченко В. Навчитись щоб навчати. Трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 6-21
870841
  Рогинский Г.З. Навыки и зачатки интеллектуальных действий у антропоидов (шимпанзе) / Г.З. Рогинский. – Ленинград, 1948. – 203с.
870842
  Сахаров В.Р. Навыки и умения лектора. / В.Р. Сахаров. – М., 1978. – 64с.
870843
   Навыки по орфографии.. – М., 1927. – 24с.
870844
  Панченко В.Ф. Нагадай мені, пісне... Поезі. / В.Ф. Панченко. – Ужгород, 1973. – 240с.
870845
  Канигін Ю. Нагадує про Атлантиду... // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
870846
  Олійник В. Нагальна потреба - законодавче забезпечення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Університет менеджменту освіти НАПН України разом із Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти організували круглий стіл "Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти". Йшлося про реформування ...
870847
  Жилка І. Нагальна потреба - узгодження дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-39


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
870848
  Найдьонов О.Г. Нагальна потреба задіяння в освіті українського інформаційного суспільства творчого потенціалу античної спадщини // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 165-173. – ISSN 2312-4342
870849
  Тацій В.Я. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 47-56. – ISBN 978-966-458-148-3
870850
  Тацій В. Нагальна потреба інтелектуально - правової освіти в Україні / В. Тацій, О. Підопригора, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.10-15. – ISSN 0132-1331
870851
   Нагальна потреба: створення прозорої та ефективної структури управління сферою інтелектуальної власності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 244). – С. 4-5


  Експрес-інтерв"ю з провідними науковцями та фахівцями-практиками щодо реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
870852
  Кисіль Л.Є. Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 174-179
870853
  Авер"янов В. Нагальні завдання формування української доктрини адміністративного права: євроінтеграційний аспект / В. Авер"янов, А. Пухтецька // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-12.
870854
  Шуляк Ю.Л. Нагальні питання кримінальної відповідальності за шахрайство // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 28-31.
870855
  Молчанова Ю.В. Нагальні питання кримінальної відповідальності при добровільній відмові одного зі співучастників злочину // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 11-16.
870856
  Молчанова Ю.В. Нагальні питання нормативного визначення виконавця (співвиконавця) злочину за кримінальним законодавством України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 13-16.
870857
  Чубенко А.В. Нагальні питання поняття взаємодії під час проведення тактичних операцій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 22-27.
870858
  Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-59.
870859
   Нагальні питання протипаводкового захисту територій Верхньої та Середньої Тиси (в межах України та Угорщини) / О. Ободовський, З. Розлач, О. Коноваленко, Ф. Швейцер, Т. Їжак, Б. Радванський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – C. 8-9. – ISSN 2306-5680


  Наведені результати досліджень природних та антропогенних факторів формування паводків Верхньої та Середньої Тиси. Оцінена реакція русла і заплави на паводковий режим. Встановлено, що для Верхньої Тиси притаманним є врізання її русла та активні ...
870860
  Лещенко Т.О. Нагальні проблеми внормованості термінологічного інструментарію стоматологічної галузі / Т.О. Лещенко, М.М. Жовнір // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 5-10. – ISSN 2307-4558
870861
  Коханова І.О. Нагальні проблеми зберігання документів у контексті захисту та безпеки документних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 180-186


  Аналізується негативний вплив статичної електрики, яка утворюється на поверхні паперу, картону та плівки для ламінування оправ на етапі створення документів у типографіях, а також у процесі зберігання документів у бібліотеках.
870862
  Терегейло Ю. Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 25-26
870863
  Іванов Ю.Б. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні / Ю.Б. Іванов, К.І. Швабій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 18 назв
870864
  Кузьміч В. Наган / В. Кузьміч. – Одеса, 1927. – 96с.
870865
  Кузьміч В. Наган / В. Кузьміч. – Вид. 2-е. – Х.-О, 1930. – 88с.
870866
  Андросов В.П. Нагарджуна и его учение / Андросов В.П. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 267, [2] с. – Библиогр.: с. 236-251 (458 назв.)
870867
  Навлицкая Г.Б. Нагасаки / Г.Б. Навлицкая. – Москва, 1979. – 240с.
870868
  Бурлаков А.М. Нагасимый свет. Из опыта идеологической работы партийных организаций Луганской области. / А.М. Бурлаков. – Донецк, 1969. – 96с.
870869
  Масс В.З. Нагая истина. / В.З. Масс. – Москва, 1977. – 95с.
870870
  Робб Д. Нагая смерть : Роман / Д. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 464с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001871-7
870871
  Кирпиченко В.Н. Нагиб Махфуз - эмир арабского романа / Кирпиченко В.Н. ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1992. – 301, [3] с. – Библиогр.: с. 303. – (Писатели и мыслители Востока)
870872
  Мейлер Н. Нагие и мертвые / Н. Мейлер. – М., 1972. – 575с.
870873
  Мейлер Н. Нагие и мертвые / Н. Мейлер. – Изд. 2-е. – Москва, 1976. – 576с.
870874
   Нагим-Бег Нурмухаммедов, народных художник Казахской ССР / Нурмухаммедов, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
870875
  Рыбакова И.А. Нагим-Бек Нурмухамедов / И.А. Рыбакова. – Москва, 1979. – 75с.
870876
  Мартиняк І. Нагіб Махфуз як новатор-новеліст (на матеріалі новел з роману "Дзеркала") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 51-59. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
870877
  Сергійко М. Нагіб Махфуз: маю заплатити за те, що вирізняюся // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 148-153. – ISSN 0130-321Х
870878
   Нагірна Валентина Петрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 34. – ISBN 978-617-7069-48-4
870879
  Арусханян Л.Л. Нагірний Карабах - точка перетину інтересів великих держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 466-472


  Розглянуто витоки конфлікту, позиції великих держав та суперечності між ними щодо врегулювання Нагірно-Карабаської проблеми у XXI столітті. Ключові слова: Азербайджан, Нагірний Карабах, Вірменія конфлікт, США, РФ, Туреччина, Іран. Рассмотрены истоки ...
870880
  Архірейський Д.В. Нагірний Карабах: до проблеми вірменської та азербайджанської історіографії / Д.В. Архірейський, О.Б. Івашкіна // Сучасні дослідження з німецької історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, О.М. Каковкіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – [2018]. – C. 109-113. – ISSN 2616-9479
870881
  Мегтієв Р. Нагірний Карабах: історія, прочитана за джерелами / Раміз Мегтієв ; [ред. укр. вид.: Ейнулла Мадатлі ; переклад: Інна Сосновчик]. – Київ : Видвничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 219, [1] с. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-295-4
870882
  Райхель Ю. Нагірнокарабаський конфлікт і турецький розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 8


  Згідно з інформацією, під час візиту до Швейцарії в середині жовтня 2013 р. міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив , що його країна готова до нормалізації відносин з Вірменією. При цьому турецький міністр дав зрозуміти, що Єреван ...
870883
  Яремич С.П. Наглавные кресты XVII и XVIII ст. Киевских церквей / С.П. Яремич. – Киев : Типография Н.А. Гирич, 1904. – 8, [19] с. – (Оттиск из журн. Археологическая Летопись Южной России за 1904 г. № 1-2)
870884
  Серова М.С. Наглость - второе счастье : [повести] / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс : ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 379, [2] с. – Содерж.: Наглость - второе счастье ; Умереть легко и приятно. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004150-0
870885
   Нагляд за адміністративними установами США : Верховенство права. – 74с
870886
  Сосков Р. Нагляд за додержанням банківського законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.80-84
870887
  Поцілуйко В. Нагляд за додержанням вимог законодавства про адміністративні правопорушення // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 32-37
870888
  Мудра А. Нагляд за додержанням екологічного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.110-113
870889
  Кудас С. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування / С. Кудас, О. Черв"якова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.61-63. – ISSN 0132-1331
870890
  Ніндипова В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-61.
870891
  Говда Р. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 39-44.
870892
  Заліско О. Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення: пріоритети діяльності та проблеми законодавчого регулювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 12-21
870893
  Шуба В. Нагляд за додержанням законів про адмінправопорушення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 18-25
870894
  Колесник О. Нагляд за додержанням законів у виправних установах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.117-118
870895
  Трубніков Є. Нагляд за додержанням законодавства адміністративними комісіями при виконавчих органах місцевих рад // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-17.
870896
  Мовчан К. Нагляд за додержанням законодавства в кредитно-фінансовій сфері // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-36.
870897
  Мазурик В. Нагляд за додержанням земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-36.
870898
  Драган О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44-50
870899
  Новикова Н. Нагляд за додержанням прав дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 69-73.
870900
  Руденко М. Нагляд за додержанням прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-52.
870901
  Данильченко Ю. Нагляд за досудовим розслідуванням: проблемні питання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 28-37
870902
  Томозов О. Нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.82-85
870903
  Каркач П. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку і виїмки / П. Каркач, В. Суходубов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-53
870904
  Савицька О. Нагляд за дотриманням законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С93-98
870905
  Попович Є. Нагляд за дотриманням трудового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.20-25
870906
  Коваль П. Нагляд за збереженням державної власності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.109-111
870907
  Пряников А. Нагляд за правом // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 3


  За що представники юридичних ВНЗ похвалили проект закону "Про прокуратуру".
870908
  Краєвський Ф. Нагляд за розслідуванням злочинів про фіктивне підприємництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 29-35.
870909
  Терела Г.В. Нагляд і контроль за додержанням робітничого законодавства за доби Директорії Української Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 2219-5521
870910
  Шемчук В. Нагляд органів прокуратури за службово-бойовою діяльністю сил охорони правопорядку: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 237-243. – ISSN 0132-1331
870911
  Трофімов С.А. Нагляд прокуратури за діяльністю митних органів як засіб забезпечення законності при здійсненні миіних процедур на морському транспорті // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 98-102. – ISSN 0201-7245
870912
  Бабенко В. Нагляд прокуратури за дотриманням законодавства органами екологічного контролю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
870913
  Жилка І.П. Нагляд прокурора за адміністративно-юрисдикційною діяльністю митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 15-19.
870914
  Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55. – ISSN 0132-1331
870915
  Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні покарань стосовно неповнолітніх: теоретико-правовий аспект // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 49-56
870916
  Сухачова І.О. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
870917
  Сухачова І.О. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л.. – Додатки: л. 214-236. – Бібліогр.: л. 181-213
870918
  Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення згідно із Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р.) / І. Ольшанецький, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 115-123
870919
  Малюга В. Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правової природи діяльності прокурора на стадії досудового розслідування, здійснення процесуального керівництва органами, що проводять досудове розслідування. В статье рассматриваются вопросы правовой природы ...
870920
  Тітков К.С. Нагляд прокурора при вирішенні питання про порушення кримінальної справи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
870921
  Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 74-77
870922
  Лещинський В. Нагляд як спосіб забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування: сутність та сфери застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 142-147. – ISSN 2663-5313
870923
  Фуко М. Наглядати й карати : Hародження в`язниці / М. Фуко; Пер. з фр. П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 392с. – ISBN 966-50001-1-Х
870924
  Пормейстер В. Наглядная агитация / В. Пормейстер. – Таллин, 1968. – 41с.
870925
  Шумаков А.В. Наглядная агитация / А.В. Шумаков. – 2-е испр. изд. – М, 1973. – 222с.
870926
   Наглядная агитация в воинской части.. – М., 1988. – 191с.
870927
  Красильников Ю.Д. Наглядная агитация в клубе / Ю.Д. Красильников. – М., 1985. – 78с.
870928
   Наглядная агитация в клубе.. – М., 1961. – 76с.
870929
  Сергеев А.Б. Наглядная агитация в учебнро-воспитательной работе с учащимися профтехучилищ. / А.Б. Сергеев. – М., 1977. – 40с.
870930
   Наглядная агитация и информация.. – Рига, 1968. – 60с.
870931
  Тесля М.Е. Наглядная агитация и пути повышения ее действенности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тесля М.Е. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. теор. и метод. идеол. работы. – Москва, 1971. – 18 с.
870932
  Мурачев В.А. Наглядная агитация на предприятии / В.А. Мурачев, М. Кошонина. – Москва, 1953. – 72 с.
870933
  Леонов В.П. Наглядная библиотечная классификация // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 143-161. – ISBN 978-617-619-241-1
870934
  Кольман Я. Наглядная биохимия / Я.Кольман, К.-Г. Рём; Пер. с нем. Л.В.Козлова, Е.С.Левиной, П.Д.Решетова; Под ред. П.Д.Решетова, Т.И.Соркиной. – Москва : Мир, 2000. – 469с. : ил. – ISBN 5-03-003304-1
870935
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 2-е изд. – Москва : Мир, 2004. – 469, [1] с. : цв. ил., портр. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Stuttgart ; New York : Georg Thieme, 1998. - Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 5-03-003593-1
870936
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 3-е изд. – Москва : Мир ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 469, [1] с. : цв. ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1998.- Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 978-5-9963-0126-3
870937
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова, Е.С. Левиной, П.Д. Решетова ; под ред. П.Д. Решетова, Т.И. Соркиной. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 469, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1997. - Предм. указ.: c. 428-460. – Библиогр.: с. 425-427. – ISBN 978-5-9963-0620-6
870938
  Дон В. Наглядная география. Предметные уроки по мироведению в связи с естествознанием : руководство для преподавателей / В. Дон. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К.
Кн. 1. – 1911. – XII, 114 с.
870939
  Астряб А.М. Наглядная геометрия : Начальный курс геометрии для трех младш. классов сред. учебн. заведений и для начальн. училищ / А.М. Астряб. – Петербург ; Киев : Сотрудник, 1911. – 140 с.
870940
  Гильберт Д. Наглядная геометрия / Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
870941
  Гильберт Давид Наглядная геометрия / Гильберт Давид, Кон-Фоссен Стефан; Пер. С.А. Каменецкого. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 344 с.
870942
  Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1992. – 227 с.
870943
  Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология : Математические образы в реальном мире / А.Т. Фоменко. – 2. – Москва : Московский университет, 1998. – 416 с. – ISBN 5-211-03631-Х
870944
  Плейфэр Дж. Наглядная иммунология = Immunology at a Glance / Дж. Плейфэр; Пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 96с. – (Экзамен на отлично). – ISBN 5-88816-042-3
870945
  Плейфэр Дж. Наглядная иммунология = Immunology at a Glance / Дж. Плейфэр; Пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 96с. – (Экзамен на отлично). – ISBN 5-88816-042-3
870946
  Воловик А.Ф. Наглядная пропаганда и агитация в учреждениях культуры / А.Ф. Воловик. – Москва, 1978. – 206с.
870947
  Огиенко И.И. Наглядная таблица, 1916
870948
  Васильев А.А. Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда : Подсудность по гражданским делам ; Подсудность по уголовным делам / сост. А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Общаственная польза", 1912. – 1 л. стп. – Приложение к изд. В.П. Анисимова "Закон 15 июня 1912 о преобразовании Местного Суда"
870949
  Болтянский В.Г. Наглядная топология / В.Г. Болтянский, В.А. Ефремович; Под ред. С.П. Новикова. – Москва : Наука, 1982. – 159 с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 21)
870950
  Ивановский Е. Наглядние пособия по истории / Е. Ивановский. – Тула, 1955. – 24с.
870951
  Заднепровский А.Я. Наглядно-значит доходчиво / А.Я. Заднепровский. – Москва, 1977. – 26с.
870952
  Вохмина Лилия Леонидовна Наглядно-ситуативное обучение устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вохмина Лилия Леонидовна; Моск. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1978. – 24л.
870953
  Свечников П.В. Наглядно, доходчиво, убедительно / П.В. Свечников. – М., 1965. – 71с.
870954
   Наглядное изучение истории КПСС. – Москва, 1965. – 230с.
870955
  Готвальд В. Наглядное изучение физики : Руководство для народных учителей, преп. низш. и сред. учеб. заведений : С нем. изд. перераб. В. Готвальт по материалам, собр. проф. Б. Швальбе, ред. науч. журн. "Fortschritte der Physik". – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Общие свойства тел ; Меры и способы измерения ; Механика твердых тел. – 1907. – 204 с.
870956
  Яшкова Н.В. Наглядное мышление глухих детей / Н.В. Яшкова. – М., 1988. – 143с.
870957
  Смирнова В.Н. Наглядное обучение орфографии в 5 кл. / В.Н. Смирнова. – Москва, 1959. – 271с.
870958
  Клочков М.В. Наглядное пособие по геометрии и тригонометрии / М.В. Клочков. – Москва, 1959. – 64 с.
870959
   Наглядное пособие. Причины развития аутизма теперь можно изучать по фотографиям ДНК // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 25 : фото. – ISSN 1029-5828
870960
   Наглядное учебно-методическое пособие к единой классификационной программе по гимнастике на 1949-1950 гг.. – М., 1949. – 41с.
870961
  Наумчик В.Н. Наглядность в демонстрационном эксперименте по физике (эргономический подход) / В.Н. Наумчик, А.М. Саржевский. – Минск, 1983. – 96 с.
870962
  Свердлов Б.Д. Наглядность в лекции / Б.Д. Свердлов. – М, 1983. – 64с.
870963
  Овакимян Ю.О. Наглядность в лекционной пропаганде / Ю.О. Овакимян, О.Н. Нифонтов. – М., 1980. – 64с.
870964
  Абент Ф. Наглядность в обучении в 3 и 4 классах общеобразоательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абент Ф.; Моск.гос.ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
870965
  Лунгу К.Н. Наглядность в обучении математике студентов технических вузов / К.Н. Лунгу, А.К. Лунгу // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 107-113
870966
  Халджанов Ш. Наглядность в обучении морфологии туркменского языка. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халджанов Ш.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1967. – 23л.
870967
  Бурмистров Н.А. Наглядность в обучении новейшей истории : Автореф... канд. пед.наук: / Бурмистров Н. А.; АПН РСФСР, НИИ общего и полит. образов. – М., 1965. – 20л.
870968
  Жучкевич В.А. Наглядность в преподавании географии / В.А. Жучкевич. – 2-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 208с.
870969
  Алавердян Мкртыч Элигумович Наглядность в преподавании грамматики русского языка в V - VIII классах армянской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Алавердян Мкртыч Элигумович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 32л.
870970
  Попов А.П. Наглядность в преподавании грамматики русского языка. / А.П. Попов. – Л, 1947. – 47с.
870971
  Некрасов П.А. Наглядность в преподавании истории / П.А. Некрасов. – Одесса, 1962. – 36с.
870972
  Никифоров Наглядность в преподавании истории и обществоведения. / Никифоров, С.Ф. Скляренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 319с.
870973
  Зиновьев М.Н. Наглядность в преподавании истории КПСС / М.Н. Зиновьев. – М, 1964. – 55с.
870974
  Юркевич Т.Г. Наглядность в преподавании литературы. / Т.Г. Юркевич. – М., 1955. – 103с.
870975
  Козлов Н.С. Наглядность в пропаганде химических знаний / Н.С. Козлов, О.К. Козьминых. – М., 1962. – 40с.
870976
  Черник Е.С. Наглядность в работе учителя физической культуры / Е.С. Черник. – М., 1991. – 128с.
870977
  Бойко Е.А. Наглядность и восприятие текстов / Е.А. Бойко. – Київ : Знание, 1977. – 18с.
870978
  Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. Фридман. – М., 1984. – 80с.
870979
  Королев Б.И. Наглядность и технические средства обучения в преподавании общественных наук / Б.И. Королев. – К, 1977. – 43с.
870980
  Киселева Е.В. Наглядность и технические средства обучения в преподавании общественных наук / Е.В. Киселева. – К, 1981. – 63с.
870981
  Палкин Ю.И. Наглядность и технические средства обучения в преподавании политической, экономии / Ю.И. Палкин. – Москва, 1982. – 192с.
870982
  Халилов Н.А. Наглядность на уроках азербайджанского языка. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халилов Н.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1968. – 24л.
870983
   Наглядность на уроках истории и обществоведения.. – Минск, 1965. – 64с.
870984
  Елкина А.И. Наглядность на уроках объяснительного чтения (I-IV классы). / А.И. Елкина, Е.Я. Фортунатова. – М., 1963. – 80с.
870985
  Коваль А.П. Наглядность на уроках русского языка в начальных классах / А.П. Коваль. – К, 1986. – 166с.
870986
  Гричинская В.С. Наглядность на уроках русской литературы / В.С. Гричинская. – К. : Радянська школа, 1983. – 152 с.
870987
  Павлий М.Н. Наглядность обучения в советской дидактике и школе в 1917-1931 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Павлий М.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1968. – 21с.
870988
  Флеров В.А. Наглядность письма в освещении современной психологии : (Лекции, чит. в 1910 г. на выст. "Детский труд" в г. Киеве) / Вс. Флеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1911. – [2], 24 с. : ил.
870989
  Флеров В.А. Наглядность письма в освещении современной психологии / Вс.А. Флеров. – 3-е изд. – Киев : Издание автора, 1914. – 32 с. : ил.
870990
  Кротова К.Д. Наглядность при обучении истории в 4 классе : Автореф... канд.пед.наук: / Кротова К.Д. – Ворошиловград, 1952. – 19 с.
870991
  Федоренко Л.П. Наглядность при обучении русскому языку взрослых учащихся / Л.П. Федоренко. – М., 1961. – 144с.
870992
  Ушаков М.А. Наглядные задачи по физике. / М.А. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 142с.
870993
   Наглядные материалы по курсу истории государства и права.. – К., 1988. – 104с.
870994
   Наглядные пособия в учебном процессе по марксистко-ленинской философии.. – Киев
1. – 1982. – 102с.
870995
   Наглядные пособия в учебном процессе по марксистско-ленинской философии.. – Киев
2. – 1982. – 80с.
870996
   Наглядные пособия к курсу научного коммунизма: Метод. пособ.. – М., 1977. – 83с.
870997
  Щукин А.Н. Наглядные пособия на уроках литературы в 9 классе / А.Н. Щукин. – Москва, 1961. – 182с.
870998
  Чунихина Л.В. Наглядные пособия по литературе в восьмилетней школе. / Л.В. Чунихина. – М., 1963. – 78с.
870999
  Дашко Л.И. Наглядные пособия по морфологии русского языка в 5-6 классах средней школы и методика их использования : Автореф... канд. пед.наук: / Дашко Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
871000
   Наглядные средства в преподавании философии.. – М., 1976. – 70 с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,