Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
869001
   "Национальный атлас России". Том 3 "Население. Экономика": Из истории российского спорта и Олимпийское движение / А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, В.И. Рябчикова, С.В. Кривов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 14-23 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0016-7126
869002
  Ачкинази Борис Александрович "Национальный блок" во Франции и борьба его группировок по вопросм внутренней политики 1919-1923 гг : Автореф... канд ист.наук: 07.00.03 / Ачкинази Борис Александрович; МГУ им Ломоносова. – М, 1980. – 21л.
869003
  Петров А.В. "Национальный вкус" в трактате П.А. Плавильщикова "Театр": необходимая случайность в литературной эстетике XVIII века // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0130-9730
869004
  Дерейко І. "Нацистам були потрібні люди, які або багато працюють, або мало думають" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 54-57


  Хто з українців і чому йшов на співпрацю з окупаційною владою під час Другої світової війни.
869005
  Гранин Ю.Д. "Нация" и "этнос": эволюция подходов и интерпретаций в философии и науке XVIII-XX столетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – C. 5-17. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируются эволюция понятий “этнос” и “нация” в истории европейской философии и науки XVIII - начала XX столетия, выявляются философские основания и исследовательские парадигмы концепций происхождения и эволюции этносов и наций.
869006
  Лук"янчук Г. "Нації вмирають не від інфаркту, у них спочатку мову відбира..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 листопада (№ 46). – С. 5


  9-го листопада, у День української писемності та мови, в Києві, в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка відбувалася наукова конференція на тему "Сучасне російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія".
869007
  Віхров Максим "Націократія" Миколи Сціборського і "третій шлях" України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 19-26. – ISSN 0042-9422
869008
  Рог В. "Націократія" та її автор // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6


  З нагоди 110-річчя від дня народження ідеолога українського націоналізму М. Сціборського в Україні перевидано його фундаментальну працю "Нацократія".
869009
  Янчук О. "Націоналіст - слово, яке несе лише позитив" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 19


  Відомий український режисер - про зйомки "Голоду - 33", проблеми Національної кіностудії та особу Симона Петлюри.
869010
  Тимошик М. "Націоналістична" місія просвітянського театру в селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 вересня (№ 37). – С. 7


  До 100-річчя відродження у Центральній та Лівобережній Україні сільських просвітянських театрів.
869011
  Тимошик М. "Націоналістична" місія просвітянського театру в селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 вересня (№ 38). – С. 6-7


  До 100-річчя відродження у Центральній та Лівобережній Україні сільських просвітянських театрів.
869012
  Вілков В.Ю. "Національна держава": концепт політичної філософії Юргена Габермаса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 50-61
869013
  Аксютіна О.В. "Національна" і "етнічна" картини світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 153-157
869014
  Вергеліс О. "Національне" питання: до театрів і до Кабміну // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 1, 14


  "На сайті Міністерства культури України офіційно вказано 10 (десять) наших "національних театрів". Саме тепер, напередодні виборів, і розпочалися активні маневри - з боку місцевої влади в різних регіонах, - аби таких театрів згодом стало, скажімо, 100. ...
869015
  Войтович Р. "Національний інтелектуальний потенціал - конкурентна перевага країни" / бесіду вела І. Хмельницька // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 107). – С. 8
869016
  Кирчанів М. "Національний катастрофізм" і перспективи розвитку України як Держави-Нації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
869017
  Лисенко Л.І. "Національний міф" як феномен соціокомунікативної системи в публіцистиці Євгена Сверстюка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 99-103


  У статті проаналізовано проблему моделювання соціокультурної комунікації українства через конструювання міфу в публіцистиці Євгена Сверстюка. Наголошено на антагонізмі двох філософсько-гносеологічних систем "радянський міф" - "національний міф". In ...
869018
  Конарева Л.А. Национальная безопасность в свете теории доктора Э. Деминга // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 113-123. – ISSN 0321-2068


  Характеристика личности и наследия доктора Э. Деминга. Основы его системной теории "глубинных знаний". Возможность применения этой теории для создания глобальной и национальной безопасности. Необходимость смены модели экономического развития и ...
869019
   Национальная безопасность России глазами экспертов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 8-23. – ISSN 0321-2017
869020
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность (Часть ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.35-53. – ISSN 0321-2017
869021
  Пацек Я. Национальная библиография в Интернет : Бук Чембэр Интернэшнл, 2013. – С. 117-127


  В статье анализируются современное состояние национальной библиографии и перспективы ее развития. Авторы ищут ответы на вопросы: будет ли национальная библиография по-прежнему востребована или вольется в сетевое пространство? Если последнее произойдет, ...
869022
  Левин Г.Л. Национальная библиография в России: теоретико-методологические основы // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020
869023
   Национальная библиография в странах Латинской Америки. – М., 1974. – 252с.
869024
  Терлецкая О.А. Национальная библиография Украины в контексте рекомендаций международной конференции по национальным библиографическим службам / О.А. Терлецкая, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 34-39. – ISBN 978-985-7125-33-3
869025
  Загуменная В.В. Национальная библиография Украины: минувшее десятилетие (1994–2004 гг.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-30. – ISSN 0130-9765


  Рассказывается об изданиях в области украинской национальной библиографии за период 1994-2004 годы.
869026
   Национальная библиография, издательская деятельность и библиотечное дело в странах Азии и Африки. – Л., 1985. – 117с.
869027
   Национальная библиография, издательская деятельность и библиотечное дело в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград, 1988. – 174 с.
869028
   Национальная библиотека : Библигр. указ. за 1965-1977 гг. В 2-х частях. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 199с.
869029
   Национальная библиотека : Библиогр. указ. за 1965-1977 гг. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1979. – 168с.
869030
   Национальная библиотека : Науч.-вспомог. библиогр. указ. – Москва
Ч. 3 : 1977-1988 гг. – 1982. – 193с. – Изд. выходит с 1979 г.
869031
   Национальная библиотека. – Москва
Ч. 3. – 1982. – 193 с.
869032
  Кузьминич Т.В. Национальная библиотека Беларуси как центр библиографической деятельности: современное состояние // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 0869-608Х


  Представлены различные аспекты библиографической деятельности Национальной библиотеки Беларуси (НББ) как главной библиотеки страны, республиканского информационного центра на современном этапе. Акцентируется внимание на изменениях в организации ...
869033
  Киреева Г.В. Национальная библиотека Беларуси как центр книговедческих исследований // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 76-90. – ISBN 978-985-6798-53-8
869034
  Чарник О.С. Национальная библиотека в Варшаве: институт книги и чтения: организационная структура и главные задачи // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 73-76. – ISBN 978-985-6798-53-8
869035
  Макарова А.Г. Национальная библиотека и ее читатель: проблемы трансформации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 45-49
869036
  Жилкина Е.А. Национальная библиотека Израиля // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 19-22
869037
  Юсупова А.Х. Национальная библиотека Республики Казахстан - территория диалога культур // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 33-38
869038
  Ходжаев А.А. Национальная библиотека Узбекестана им. А. Навои: история развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-42
869039
  Маминова И.З. Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои в годы войны / И.З. Маминова, И.Е. Пугач // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 24 - 28
869040
  Яковлева Ю.В. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского на пути к Европейской библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-52
869041
  Малолетова Н.И. Национальная библиотека Украины: 1941-1943 годы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-23
869042
  Саволайнен Л. Национальная библиотека Финляндии в век цифровых технологий / Лиза Саволайнен; пер. Е.П. Баранчук // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 22-23
869043
  Солдаткина О.П. Национальная библиотека Чешской Республики / Оксана Павловна Солдаткина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 87-94. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена Национальной библиотеки Чешской Республики: приведены общая характеристика, основные количественные показатели. Рассматриваются программы оцифровки культурного наследия, а также издательская деятельность библиотеки. Подробнее ...
869044
  Тюлина Н.И. Национальная библиотека. / Н.И. Тюлина. – М, 1988. – 183с.
869045
  Папченко Анна Национальная боевая забава : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 134-140 : Фото
869046
  Савельев Н.А. Национальная буржуазия в странах Азии / Н.А. Савельев. – Москва : Международные отношения, 1968. – 271 с.
869047
  Аль-Саиед Хуссейн Хуссейн Ахмед Национальная буржуазия Сирии (до 1963 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Аль-Саиед Хуссейн Хуссейн Ахмед ; МГУ. Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1979. – 24 с.
869048
   Национальная галерея. Лондон. – Москва, 1971. – 169с.
869049
  Евдокименко Николай Национальная гостиничная ассоциация - какой она должна быть : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 16-18 : фото
869050
  Грушкин Дмитрий Валерьевич Национальная государственность как способ модернизации Башкирского этноса (1988-2001) : Автореф. ... дис. канд. истор. наук:07.00.07 / Грушкин Д.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 2003. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
869051
   Национальная государственность союзной республики. – Киев, 1991. – 254с.
869052
   Национальная государственность союзных республик. – М., 1968. – 568с.
869053
  Инамджанова Г.З. Национальная государственность Узбекистана и ее фальсификаторы / Г.З. Инамджанова. – Ташкент, 1977. – 164с.
869054
  Архипова М.К. Национальная и местная история в трудах научных учреждений и ВУЗво республик, краев и областей СССР (1946-1950 гг.). : Автореф... наук: / Архипова М.К.; Ленинг. гос библиот. инст. им. Н.К.Крупской. Кафедра библиограф. – Ленинград, 1952. – 24 с.
869055
  Шульга Н. Национальная и политическая маргинализация в условиях системного кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.5-12
869056
  Акопов В. и др. Национальная и региональная модели благосостояния // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.120-139. – ISSN 0207-3676
869057
  Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в современном мире // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 144-162. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
869058
  Чадаева А.Я. Национальная игрушка / А.Я. Чадаева. – Хабаровск, 1986. – 93с.
869059
  Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: Современные споры // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 64-97. – ISSN 1998-1776
869060
  Таганова Т.А. Национальная идентичность и заимствованная лексика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 481-487. – Библиогр.: Лит.: с. 487; 9 п. – ISSN 1606-951Х
869061
  Мондэй К. Национальная идентичность и экономическая наука: Е.Ф. Канкрин в русском общественном сознании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 86-112. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена дослідженню того, як у популярному образі національної традиції екон. думки трансформуються, поширюються і використовуються колективні спогади про минуле. Цей процес розглядається на прикладі інтерпретації спадщини графа Е.Ф. Канкрина ...
869062
  Телегин Д.В. Национальная идентичность как вид социокультурной идентичности и модель языковой общности в европейской перспективе / Д.В. Телегин, Г.В. Телегина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.46-57
869063
  Кортунов С. Национальная идентичность России: внешнеполитическое измерение // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.38-52. – ISSN 0130-9625
869064
  Тягай Г.Д. Национальная идея и просветительство в Корее в начале 20 века / Г.Д.Тягай, В.П. Пак ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный центр корееведения ; РАН, Институт востоковедения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1996. – 232 с. – (Исследования по Корее / ред. кол. : М.Н. Пак, С.В. Волков, Р.Ш. Джарылгасинова и др.). – ISBN 5-02-017917-5
869065
  Левченко Н.В. Национальная идея как матрица государственного строительства в Украине // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 20-27
869066
  Левитская А.П. Национальная инновационная система Республики Молдова: характеристика и направления развития // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 35-40. – ISSN 2306-546X


  Данная статья отражает анализ существующей национальной инновационной системы Республики Молдова, основных субъектов инновационной среды. Выявленные автором недостатки определи круг задач, которые необходимо решить в целях координации, стимулирования и ...
869067
  Булычёва О.С. Национальная информационная инфраструктура: точки роста / О.С. Булычёва, О.В. Сюнтюренко // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 0130-9765


  Показаны современные макротенденции развития сферы научно-технической информации. Рассмотрены новые элементы отечественной информационной инфраструктуры. Проанализированы структура, задачи, перспективы развития научных социальных сетей для повышения ...
869068
   Национальная историография стран Юго-Восточной Азии. – М., 1974. – 247с.
869069
  Иванова Е.В. Национальная книжная палата Беларуси как информационно-ресурсная база книговедческих исследований // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 123-128. – ISBN 978-985-6798-53-8
869070
  Кузьмин Д. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая валютная система // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 17-23. – ISSN 0131-2227
869071
   Национальная конференция Румынской коммунистической партии, Бухарест 14-16 декабря 1987 г.. – М., 1989. – 87с.
869072
  Хо Сун Чхоль Национальная культура и образование, направленные на развитие государства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 169-171
869073
  Ярощук Н.З. Национальная культура как субъект диалога // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 23-25
869074
  Семченко Е.Е. Национальная культурно-интеллектуальная интеграция в образовательной политике Японии и России: сравнительный анализ // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 37-41. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается образовательная политика Японии. Показано, что ее личностноориентированный характер позволил устранить противоречия между инновацией и традицией, профессионализацией образования и сохранением его культурного и интеллектуального ...
869075
  Сиделковский А.Л. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 22-24
869076
  Коркешкин А.П. Национальная Народная армия ГДР. / А.П. Коркешкин. – М., 1960. – 86с.
869077
  Гарбовский Н.К. Национальная оборона во Франции / Н.К. Гарбовский. – М, 1983. – 82с.
869078
  Эррэ Т.А. Национальная опера в автономных республиках / Т.А. Эррэ. – Чебоксары, 1988. – 122с.
869079
  Ахмедов Д.Н. Национальная печать Северного Кавказа, 1917-1937 гг. / Ахмедов ДЖ.Н. – Махачкала : Дагестан. кн. изд-во, 1989. – 131, [2] с.
869080
  Богданова Светлана Национальная платежная система России: какой ей быть? : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 21-23
869081
   Национальная политика ВКП (б) в цифрах. – М., 1930. – 328с.
869082
  Синицын Ф.Л. Национальная политика Германии на оккупированной территории СССР в начальный период Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 47-67. – ISSN 0042-8779


  Национальная политика германских властей на оккупированной территории Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны (июнь 1941-ноябрь 1942 гг. ) служила одним из основных средств обеспечения экономической и трудовой эксплуатации ...
869083
   Национальная политика и национальные отношения: История и современность. – Новосибирск, 1991. – 76с.
869084
  Грдзелидзе Р.К. Национальная политика Коммунистической партии и период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд ист.наук: / Грдзелидзе Р. К.; Тбил.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Тбилиси, 1958. – 24л.
869085
  Виткаускпас П. Национальная политика Коммунистической партии Литвы в годы социалистической революции и Советской власти в Литве /1918-1919 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Виткаускпас П.; Вильнюс. гос .ун-т. – Вильнюс, 1971. – 17л.
869086
   Национальная политика КПСС. – Москва, 1981. – 256 с.
869087
   Национальная политика КПСС : Ист. опыт, противоречия и пробл. перестройки : Межвуз. сб. науч. тр. – Чебоксары : ЧГУ, 1990. – 132 с.
869088
  Гитлин С.И. Национальная политика КПСС в условиях развитого социализма / С.И. Гитлин. – Ташкент, 1983. – 126с.
869089
  Рахимов С. Национальная политика КПСС и вымыслы "советологов" / С. Рахимов. – Ташкент : Узбекистан, 1988. – 123, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 116-124
869090
  Картозия А.Г. Национальная политика КПСС и современная советология (Критический анализ на примере ГССР 1975-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Картозия А. Г.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лент при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 26л.
869091
   Национальная политика КПСС. Интернациональное воспитание в СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст., опубл. на рус. яз. в 1986 - 1988 (март) гг. – Москва : ГБЛ, 1988. – 96с.
869092
  Ангели Ф.А. Национальная политика КПСС: правда жизни и вымыслы фальсификаторов / Ф.А. Ангели. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1983. – 104 с.
869093
   Национальная политика партии и современная идеологическая борьба в свете решений XXXVII съезда КПСС. – Рига, 1986. – 63с.
869094
  Воронков А.Я. Национальная политика правящих кругов Малазии / А.Я. Воронков ; АН СССР. Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1983. – 165 с.
869095
  Абдулатипов Р. Национальная политика Российской Федерации: от концепции к реализации / Р. Абдулатипов, В. Михайлов, А. Чичановский; Рос. академия гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : Славянский диалог, 1997. – 111с. – ISBN 5-85468-076-9
869096
  Баграмов Э.А. Национальная проблематика : в поисках новых концептуальных подходов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.34-51. – ISSN 0042-8744
869097
   Национальная психология. – Днепропетровск, 1992. – 120с.
869098
  Гнатенко П.И. Национальная психология : Монография / П.И. Гнатенко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2000. – 213с. – ISBN 966-7647-05-6
869099
  Гнатенко П.И. Национальная психология и бытие общества : Монография / П.И. Гнатенко, М.П. Бузский. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 209с. – ISBN 966-684-061-8
869100
  Оганисьян Ю.С. Национальная революция в Анголе (1961-1965 гг.) / Ю.С. Оганисьян. – Москва, 1968. – 144с.
869101
  Царьова Л.А. Национальная сборная России : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
869102
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1981. – 158 с.
869103
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1982. – 204 с.
869104
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1983. – 152 с.
869105
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1988. – 116 с.
869106
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы ХІХ -ХХ веков (проблемы эстетики и поэтики) : Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 1985. – 160 с.
869107
   Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. – М., 1988. – 171с.
869108
   Национальная хартия Алжирской Народной Демократической Республики, 1976. – М., 1979. – 213с.
869109
   Национальная художественная галерея. София. – София, 1960. – 8с.
869110
  Грунский Н.К. Национальная школа Юго-Западной Руси в нач. XVI-XVII веков / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и.
[(окончание следует)]. – 1908. – С. 31-47. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1908, т. 2
869111
  Грунский Н.К. Национальная школа Юго-Западной Руси в нач. XVI-XVII веков / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1908. – [3], 43 с. – Напечатано на машинке. - Литография. - Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1908, № 10, с. 31-47, № 11, с. 10-29
869112
  Бункина М.К. Национальная экономика : Учебное пособие / М.К. Бункина. – Москва : Дело, 1997. – 272с. – ISBN 5-7749-0041-Х
869113
  Семенова Ю.В. Национальная электронная библиотека для пользователя: как это работает / Юлия Владимировна Семенова, 2015. – С. 9-10
869114
  Медяник Н.В. Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества / Н.В. Медяник, И.С. Штапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 24-35. – ISSN 1993-6788
869115
  Кушниренко А.Г. Национально-государственное и администртивно-территориальное устройство Украинской ССР : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Кушниренко А.Г.; МВ и ССО УССР, Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Х., 1987. – 23л.
869116
  Кудаймендиев У.О. Национально-государственное и хозяйственно-культурное строительство в Киргизии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудаймендиев У.О.; Акад.общественн.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
869117
  Ярмоленко А.И. Национально-государственное строительство в СССР / А.И. Ярмоленко. – К., 1989. – 23с.
869118
  Златопольский Д.Л. Национально-государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1977. – 39с.
869119
  Тадевосян Э.В. Национально-государственное устройство СССР. / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1978. – 64с.
869120
  Киселев Д.С. Национально-государственные отношения в политической системе советского общества / Д.С. Киселев. – Ашхабад, 1986. – 163с.
869121
  Мохаммад Акбар Акбари Национально-демократическая революция как фактор развития афганского общества : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Мохаммад Акбар Акбари; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.189-198
869122
   Национально-демократическая революция: сущность и перспективы. – М., 1990. – 255с.
869123
  Шин А.С. Национально-демократические революции. / А.С. Шин. – Москва, 1981. – 254с.
869124
  Сумбатин Ю.Г. Национально-демократические революции: актуальные, теоретические и практические проблемыё / Ю.Г. Сумбатин. – М., 1987. – 63с.
869125
  Аширян Ш.Ч. Национально-демократическое движение в Иракском Курдистане / Ш.Ч. Аширян ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 167 с. – Библиогр.: с. 152-166
869126
   Национально-колониальные проблемы. – М., 1937. – 136с.
869127
  Ленин В.И. Национально-колониальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 180 с.
869128
  Смакотина Н.Л. Национально-культурная идентичность молодежи : социологический метод оценки / Н.Л. Смакотина, Хвыля-Олинтер // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 59-79. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
869129
   Национально-культурная специфика поведения. – М., 1977. – 352с.
869130
   Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – 152с.
869131
   Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : Учебное пособие для студ. филолог. специальн. высш. учеб. завед. – Одесса : Астропринт, 2004. – 200с. – ISBN 966-318-167-2
869132
  Шульман Л. Национально-нежные страсти : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 120-132. – ISSN 0012-6756
869133
  Лилуашвили К.С. Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и Россия / К.С. Лилуашвили. – Тбилиси, 1978. – 220с.
869134
  Лилуашвили Кукури Семенович Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и Россия : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.03 / Лилуашвили Кукури Семенович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 430л.
869135
  Васильева В.Я. Национально-освободительная борьба в странах Юго-Восточной Азии / В.Я. Васильева. – Москва, 1949. – 32с.
869136
  Хачатурян Л.Ф. Национально-освободительная борьба ирландского народа в сатаре Томаса Мура. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Хачатурян Л.Ф.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 16л.
869137
   Национально-освободительная борьба китайского народа в 1840-1949 гг.. – М., 1959. – 168с.
869138
   Национально-освободительная борьба китайского народа в 1840-1949 гг.. – М.
2. – 1959. – 169-413с.
869139
  Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта / А.М. Голдобин. – М., 1989. – 325с.
869140
   Национально-освободительная борьба народов насовременном этапе. – М., 1966. – 432с.
869141
   Национально-освободительное движение - составная часть мирового революционного процесса. – М., 1985. – 182с.
869142
   Национально-освободительное движение - составная часть союза мировых революционных сил. – Прага, 1976. – 136с.
869143
  Шенин А.Д. Национально-освободительное движение / А.Д. Шенин. – К, 1965. – 336с.
869144
   Национально-освободительное движение. – М., 1967. – 375с.
869145
   Национально-освободительное движение. – Кишинев, 1970. – 38с.
869146
  Гаврилов Ю.Н. Национально-освободительное движение / Ю.Н. Гаврилов. – Москва, 1981. – 85с.
869147
   Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б.Г. Тилака. – М., 1958. – 596с.
869148
  Губер А.А. Национально-освободительное движение в Индонезии : Стенограмма публ. лекции, прочит. 27 марта 1946 г. в Лекц. зале в Москве / Д-р ист. наук А.А. Губер ; Всес. лекц. бюро при Ком-те по делам высш. школы при Совете Министров СССР. – Москва : Изд. "Правда", 1946. – 20 с.
869149
   Национально-освободительное движение в Индонезии (1942-1965). – Москва, 1970. – 296 с.
869150
  Оганесян Н.О. Национально-освободительное движение в Ираке (1917-1958 гг.) / Н.О. Оганесян. – Ереван, 1976. – 395с.
869151
  Камаль М.А. Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане (1918-1932 гг.) / М.А. Камаль. – Баку, 1967. – 184с.
869152
   Национально-освободительное движение в Латинской Америке на современном этапе. – М., 1961. – 298с.
869153
  Шилков А.М. Национально-освободительное движение в Океании / А.М. Шилков ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. : карт. – Библиогр. в конце книги. – (Международная ; 22)
869154
  Атаев Х. Национально-освободительное движение в Хорасане в 20-х годах ХХ века / Атаев Х. ; АН Туркмен. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Ашхабад : [б. и.], 1962. – 177 с.
869155
  Чертко Э.А. Национально-освободительное движение в Южной Родезии на современном этапе (1963-1967 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 572 / Чертко Э.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории междунар. коммунист. и рабоч. движения. – М., 1968. – 15л.
869156
  Шилотова А.П. Национально-освободительное движение во Вьетнаме / А.П. Шилотова, В.Ф. Мордвинов. – М., 1958. – 199с.
869157
  Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа (1900-1914 гг) / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1965. – 132с.
869158
   Национально-освободительное движение и идеологическая борьба. – Москва, 1987. – 357с.
869159
  Тума Э. Национально-освободительное движение и проблема арабского единства / Э. Тума. – Москва : Наука, 1977. – 432 с.
869160
   Национально-освободительное движение и распад колониальной системы империализма. – М., 1962. – 16с.
869161
  Хижняк В.П. Национально-освободительное движение и современные буржуазные фальсификаторы / В.П. Хижняк. – Москва, 1966. – 32с.
869162
  Гурко-Кряжин Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке / Гурко-Кряжин. – Москва
1. – 1923. – 152с.
869163
   Национально-освободительное движение на пороге 80-х. С кем оно?. – Прага, 1982. – 268с.
869164
  Сагайдачная З.А. Национально-освободительное движение на современном этапе / З.А. Сагайдачная. – Москва, 1966. – 32 с.
869165
  Шулус И.И. Национально-освободительное движение на современном этапе / И.И. Шулус. – Рязань, 1966. – 26с.
869166
  Игнатов Г.А. Национально-освободительное движение на Украине в революции 1905-1907 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Игнатов Г.А.; Ин-т повышения квалификации препод. основ марксизма-ленинизма ВУЗов при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевчен. – К., 1951. – 311л. – Бібліогр.:л.303-311
869167
  Вахрушев В.В. Национально-освободительное движение против неоколониализма / В.В. Вахрушев. – Москва : Международные отношения, 1986. – 261 с.
869168
  Бочкарев Ю.А. Национально-освободительное движение: друзья и враги. / Ю.А. Бочкарев. – М., 1985. – 64с.
869169
  Попов Б.С. Национально-освободительное и рабочее движение в Болгарии и Сербии в 1871-1914 годах : Лекция, прочитанная в Высшей партийной школе при ЦК КПСС / Б.С. Попов. – Москва, 1958. – 52 с.
869170
  Агафонов В.П. Национально-освободительные революции современной эпохи / В.П. Агафонов ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : Знание, 1980. – 39 с.
869171
  Селезнев Л.И. Национально-освободительные революции современной эпохи. / Л.И. Селезнев. – Л, 1972. – 158с.
869172
  Селезнев Л.И. Национально-освободительный революции современной эпохи / Л.И. Селезнев. – Ленинград, 1971. – 40с.
869173
  Оганесян Н.О. Национально-осободительное движение в Ираке (1917-1958 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Оганесян Н. О.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 54л.
869174
  Ратнер Н.Д. Национально-политическая борьба в Чехии в годы становления австро-венгерского дуализма (1866-1871 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ратнер Н.Д.; Институт истории Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 14 с.
869175
  Илюшина Т.В. Национально-правовое регулирование договора международной перевозки пассажира и багажа морским транспортом в Украине // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 79-84. – ISBN 978-966-927-199-0
869176
  Юрьева Л.М. Национально-революционная война в Испании и мировая литература. / Л.М. Юрьева ; АН СССР, ин-т мировой лит. – Москва : Наука, 1973. – 390 с. – Бібліогр. : с. 371-381
869177
  Гутерман Е.А. Национально-революционная война в Испании. 1936-1939 гг. / Е.А. Гутерман. – Москва, 1966. – 17с.
869178
  Комшуков Национально-революционная война испанского народа 1936-1939 гг и советская общественность : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Комшуков а.А.; МВ и ССО УРРС. ХГУ им А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 285л.
869179
  Райков А.В. Национально-революционные организации Индии в борьбе за свободу / А.В. Райков. – М, 1979. – 270с.
869180
  Цыганов В.А. Национально-революционные партии Индонезии (1927-1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыганов В. А.; МГУ. – Москва, 1965. – 15л.
869181
   Национально-русские языковые связи в процессе функционирования русского языка в Молдавии. Вопросы русского языка и литературы. – Кишинев, 1988. – 97с.
869182
  Мингазудинов Игорь Александрович Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40-80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мингазудинов Игорь Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
869183
  Мингазутдинов Игорь Александрович Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40-80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мингазутдинов Игорь Александрович; АН УССР, Ин-т социальных и экон. проблем зарубежн. стран. – К., 1987. – 181л. – Бібліогр.:л.167-181
869184
   Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. – Москва, 1989. – 222 с.
869185
  Биджева С.Ю. Национально - территориальные и административно - территориальные начала в государственном устройстве Российской Федерации // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-43
869186
  Кириченко В.Н. Национальное богатство СССР / В.Н. Кириченко. – Москва, 1964. – 215с.
869187
  Голдсмит Р.У. Национальное богатство США в послевоенный период / Р.У. Голдсмит. – Москва, 1968. – 430 с.
869188
   Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. – М., 1978. – 355с.
869189
  Малахов В.С. Национальное государство, национальная культура и культурный суверенитет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 87-94. – ISSN 0042-8744
869190
  Сеитмуратова А. Национальное движение крымских татар : события, факты, документы / Айше Сеитмуратова. – Симферополь : [б. и.], 1997. – 39, [1] с. : ил., табл.
869191
  Куаммен Дэвид Национальное достояние - парки. Это твоя земля. Сто лет назад / Куаммен Дэвид, Уайлкс Стивен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 56-71 : фото
869192
  Шаинян Карен Национальное достояние. Кубинский ром // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 42-45 : фото
869193
  Конрадова Наталья Национальное достояние. Мексиканские экс-вото // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 36-39 : рис., фото
869194
  Конрадова Наталья Национальное достояние: Минанкари // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 46-51 : фото, рис.
869195
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
1. – 1970. – 213с.
869196
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
2. – 1970. – 402с.
869197
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
3. – 1970. – 284с.
869198
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
4. – 1970. – 291с.
869199
   Национальное и интернациональное в литературе и искусстве. – М., 1964. – 263с.
869200
   Национальное и интернациональное в литературе, фольклоре и языке. – Кишинев, 1971. – 360с.
869201
  Горяев П.И. Национальное и Интернациональное в личности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Горяев П. И.; РГУ, Спец. сов. по филос. наукам. – Ростов н/Д, 1979. – 18л.
869202
  Карабаев У.Х. Национальное и интернациональное в массовой культурно-просветительной работе / У.Х. Карабаев. – Ташкент, 1984. – 128с.
869203
  Тудэв Лодонгийн Национальное и интернациональное в монгольской литературе. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1982. – 253с.
869204
   Национальное и интернациональное в образе жизни и культуре личности: Актуальные проблемы национального и интернационального в духовном мире советского человека. – Баку
4. – 1985. – 272с.
869205
   Национальное и интернациональное в развитии языков. – Иваново, 1984. – 152с.
869206
  Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре / Ю.С. Яралов. – Москва, 1971. – 351 с.
869207
  Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре / Ю.С. Яралов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 224 с.
869208
   Национальное и интернациональное в советской литературе.. – Москва : Наука, 1971. – 518 с.
869209
  Фасеев К.Ф. Национальное и интернациональное в социалистической культуре. / К.Ф. Фасеев. – Казань, 1970. – 80с.
869210
   Национальное и интернациональное в фольклоре и литературе: Сходное, общее и своеобразное. – Нальчик, 1983. – 180с.
869211
   Национальное и интернациональное в чувашской советской литературе и искусстве. – Чебоксары, 1975. – 163с.
869212
  Царюк А.В. Национальное освободительное движение в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Царюк А. В.; БГУ, Каф. ист. СССР. – Минск, 1954. – 23л.
869213
  Молочко А.Д. Национальное отношение в СССР в период развёрнутого строительства коммунизма / А.Д. Молочко. – Минск, 1962. – 32с.
869214
  Павлова Н. Национальное самосознание и литература швейцарцев // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.16-33
869215
  Павленко Е.А. Национальное своеобразие новеллистики Брет Гарта / Павленко Е.А. – Санкт-Петербург, 1994. – 19 с.
869216
  Хантемирова Г.З. Национальное своеобразие оригинала и проблемы перевода. / Г.З. Хантемирова. – Казань, 1974. – 92с.
869217
   Национальное страхование в Чехословакии. – 2-е изд. – Прага, 1950. – 236 с.
869218
  Гайко О. Национальное строительство в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 61-68. – ISSN 1998-1813
869219
  Козлов В.И. Национальности СССР / В.И. Козлов. – Москва, 1975. – 263с.
869220
  Козлов В.И. Национальности СССР / В.И. Козлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1982. – 303с.
869221
  Грачев О.А. Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (88). – С. 99-112. – ISSN 0374-3896


  Порівняльний наукознавчий аналіз національних академій наук 48 європейських країн виконано на підставі відомостей, що містились на їхніх веб-сайтах у 2014-2015 рр.
869222
  Грачев О.А. Национальные академии наук стран Азии, Австралии и Новой Зеландии. Науковедческий анализ деятельности / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 80-92. – ISSN 0374-3896
869223
  Грачев О.А. Национальные академии наук стран Африки. Науковедческий анализ деятельности / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 63-78. – ISSN 0374-3896
869224
  Волков Г.В. Национальные Академии Наук США : (Структура и финансирование) ; (По материалам открытой зарубежной печати) / Центральный НИИ информации и технико-эконом. исслед. по атомн. науке и техн. ; Г.В.Волков. – Москва : ЦНИИатоминформа, 1971. – 110 с.
869225
  Лащенова Ева Национальные архетипы внешней политики России, или возвращение к истокам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 37-48. – ISSN 0130-9625
869226
   Национальные атласы : История, анализ, пути совершенствования и унификации. – Москва : ЛИК МГУ, 1960. – 149 с.
869227
  Чижиков Г.Д. Национальные бизнес-ассоциации в условиях интеграции экономики в мировое хозяйство : Научное издание / Г.Д. Чижиков; Мин-во образования и науки Украины; Донецкий госуд. ун-т экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского. – Донецк : Норд-Пресс, 2006. – 284с. – ISBN 966-380-100-Х
869228
   Национальные биографические словари зарубежных стран: Азия, Африка, Австралия и Океания : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 50с. – (В помощь пропаганде библ.-биогр. знаний)
869229
  Доронина И.И. Национальные биографические словари зрубежных стран. Европа: Бельгия. Дания. Ирландия. Испания. Италия. Нидерланды. Норвегия. Финляндия. Франция. Швеция : Аннот. библиогр. указ. / Сост.: И.И.Доронина. – Москва, 1985. – 44 с.
869230
   Национальные биографические словари зрубежных стран. Европа: НРБ. ВНР. ПНР. СРР. ЧССР. СФРЮ / Доронина И.И. – М., 1986. – 27с.
869231
   Национальные биографические словари зрубежных стран: Европа, НРБ, ВНР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1986. – 27с.
869232
   Национальные биографические словари зрубежных стран: США. Канада : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1985. – 49с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
869233
   Национальные виды спорта. – М., 1976. – 79с.
869234
  Плышевский Б.П. Национальные доход СССР за 20 лет. / Б.П. Плышевский. – М., 1964. – 191с.
869235
  Егорычев А.М. Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 30-36. – ISSN 0321-0383
869236
  Фалькнер С.А. Национальные индексы зароботной платы / С.А. Фалькнер. – М, 1923. – 324с.
869237
  Комочин З. Национальные интересы и интернационалистские цели / З. Комочин. – 2-е изд. – М., 1976. – 399с.
869238
  Никитенко Н.С. Национальные интересы и международно-правовые обязательства России // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 29-31. – ISSN 1812-3910
869239
  Федорова Е.О. Национальные интересы Испании в Субсахарском регионе : война в Мали // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 134-139
869240
  Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.146-159. – ISSN 0321-2017
869241
  Кокошин А.А. Национальные интересы, реальный суверенитет и национальная безопасность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 5-20. – ISSN 0042-8744


  Категории национальные интересы и национальная безопасность - среди важнейших понятий, которыми оперируют государственные руководители, политики, СМИ, ученые разного профиля. Трактовка этих понятий в данной статье осуществляется, прежде всего, на ...
869242
  Прокопенко В.В. Национальные источники таможенного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 33-43
869243
  Кондратьев В.А. Национальные кадры в развивающейся экономике / В.А. Кондратьев. – М, 1973. – 272с.
869244
  Сеjфула К. Национальные меншиства в Социалистической Республике Македонии / К. Сеjфула. – Београд (Белград) : Jугославиjа, 1965. – 62 с.
869245
  Гусейнова Л.Дж. Национальные меньшинства в странах Центральной и Восточной Европы 1945-2002 : Справочник / Л.Дж. Гусейнова. – Баку : Адильоглы, 2005. – 80с. – ISBN 5-8025-0029-0
869246
   Национальные меньшинства и иммигранты в соверменном капиталистическом мире. – Киев, 1984. – 293с.
869247
   Национальные меньшинства и иммигранты в соверменном капиталистическом мире. – К, 1984. – 293с.
869248
  Борщевский А. Национальные меньшинства и проблема толерантности в современной Молдове // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 44-46. – ISSN 1810-3081
869249
  Орлянский Владимир Семенович Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы: социально-политические аспекты проблемы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлянский Владимир Семенович;. – 166л. – Бібліогр.:л.145-166
869250
  Орлянский С В. Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы: социально-политические аспекты проблемы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Орлянский В.С,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 23л.
869251
  Хушкадамова Х. Национальные обряды в современном Таджикистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 78-82. – ISSN 1998-1813
869252
  Быкова Национальные особенности делового общения. Этика и этикет при деловом общении с иностранцами / Быкова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 71-77. – Бібліогр. в кінці ст.
869253
  Беликова К. Национальные особенности охраны патентных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 2. – С. 40-53. – ISSN 0201-7067


  В настоящей статье рассматривается правовая основа отнесения результатов интеллектуальной деятельности человека к патентноспособным обьектам. Внимание уделяется также авторам изобретений, полезных моделей как субъектам патентных прав.
869254
   Национальные отношения в развитом социалитстическом обществе. – Москва, 1977. – 335с.
869255
  Мустафаев А.Х. Национальные отношения в СССР в трудах турецкий авторов / А.Х. Мустафаев. – Баку, 1990. – 210с.
869256
   Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. – М., 1986. – 350с.
869257
   Национальные отношения в СССР на современном этапе. – Москва, 1966. – 46с.
869258
   Национальные отношения в СССР на современном этапе. – Москва, 1979. – 312с.
869259
  Цамерян И.П. Национальные отношения в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1987. – 181с.
869260
  Грызлов В.Ф. Национальные отношения в условиях развитого социализма / В.Ф. Грызлов. – М., 1984. – 78с.
869261
   Национальные отношения в условиях социализма. – Кишинев, 1983. – 94с.
869262
   Национальные отношения и государство в современный период. – М., 1972. – 462с.
869263
   Национальные отношения и идеологическая борьба. – Рига, 1982. – 148с.
869264
   Национальные отношения на Северном Кавказе при социализме. – Грозный, 1988. – 144с.
869265
  Николаевский А.Г. Национальные парки / А.Г. Николаевский. – М, 1985. – 189с.
869266
   Национальные парки и другие объекты ПЗФ Украины без гламура : мониторинг нарушений заповедного режима (2006-2017) : материалы независимого расследования / В.Е. Борейко [и др.] ; Киев. эколого-культур. центр. – Киев : Логос, 2017. – 128 с. : табл. – Библиогр.: с. 116-127 и в конце глав. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 77). – ISBN 978-617-7442-49-2
869267
  Тотонова Е.Е. Национальные парки как основа развития туриндустрии северных территорий Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 97-117. – ISSN 0321-2068
869268
  Саидов А.Х. Национальные парламенты мира. Знциклопедический справочник / РАН; Ин-т государства и права; А.Х. Саидов. – Москва : Волтерс Клувер, 2005. – 720с. – ISBN 5-466-00042-6
869269
  Баграмов Э.А. Национальные проблемы в современных условиях / Э.А. Баграмов ; Киев. высш. шк. МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : КВШ МВД СССР, 1989. – 50 с. – Библиогр. в примеч.: с. 48-49 (36 назв.). – (Библиотечка по интернациональному воспитанию и критике буржуазной идеологии)
869270
  Шкундин Г.Д. Национальные проблемы Габсбургской монархии во время Первой мировой войны в советской историографии 1920-х гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 122-131. – ISSN 2313-1993
869271
   Национальные проблемы Канады. – Москва, 1972. – 232 с.
869272
   Национальные проблемы современного Востока. – М., 1977. – 232с.
869273
  Трайнин И.П. Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее распад / И.П. Трайнин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1947. – 306 с.
869274
  Саликов Р.А. Национальные процессы в СССР / Р.А. Саликов. – М., 1987. – 350с.
869275
   Национальные процессы в СССР. – М., 1991. – 261с.
869276
   Национальные процессы в странах Ближнего и Среднего Востока. – М., 1970. – 229с.
869277
   Национальные процессы в США. – Москва, 1973. – 400с.
869278
   Национальные процессы в Центральной Африке и Мексике. – Москва, 1974. – 350с.
869279
  Базаржапов В.Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны / В.Б. Базаржапов ; отв. ред. Б.Б. Батуев ; АН СССР, Сиб. отд., Бурят. фил. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд., 1981. – 256 с.
869280
  Паливода Р. Национальные системы качества продовольствия Польши // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 88-100. – ISSN 2313-092X
869281
   Национальные соблазны "Лисотеля" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 60-61 : фото
869282
  Романов П.С. Национальные стандарты в библиотеках Китайской Народной Республики и проблема их эффективности // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 6. – С. 86-90. – ISSN 0869-608Х
869283
  Казначеева Т. Национальные танцевальные тенденции в операх "Осада Дубно" П. Сокальского и "Тарас Бульба" Н. Лысенко на сюжет Н. Гоголя // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 107-117
869284
  Капчеля В.М. Национальные традиции : сущность, генезис, перспективы развития / В.М. Капчеля; отв. ред. Е.П. Мохоря. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 80, [4] с.
869285
  Морозов М Национальные традиции и воспитание советского патриотизма : В помощь изучающим марксизм-ленинизм / М Морозов. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 39, [1] с.
869286
   Национальные традиции и генезис социалистического реализма (в литературах стран народной демократии). – М., 1965. – 670с.
869287
   Национальные традиции и процесс интернационализации в сфере художественной культуры. – Киев, 1987. – 235с.
869288
   Национальные туристские представительства в Москве : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 62-64
869289
  Рыжов Валерий Национальные характеры : География. Разные страны - разные нравы. Великобритания. Норвегия. Италия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 21-25. – ISSN 0016-7207
869290
  Кремлев Ю.А. Национальные черты русской музыки / Ю.А. Кремлев. – Л., 1968. – 120с.
869291
  Беляев Ю.Н. Национальные экономические интересы в условиях социалистической интеграции / Ю.Н. Беляев. – Москва, 1979. – 197с.
869292
  Makosza-Bogdan Национальные языки в эпоху интернета и глобализации // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2007. – N 1 : Тенденции развития современного русского языка. – С. 55-70. – (Filologia). – ISSN 1898-1577
869293
  Григорьев А.А. Национальный IQ как фактор образовательных достижений страны / А.А. Григорьев, О.Л. Сенгеева, Г.И. Кравцов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – C. 51-58. – ISSN 1561-2465


  Анализируются связи образовательных достижений с интеллектом и социально-экономическими условиями на уровне стран. Частная корреляция интеллекта с образовательными достижениями при контроле социально-экономических условий оказалась значительно выше ...
869294
  Лазебник О.А. Национальный атлас России и высшее профессиональное образование // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-40. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
869295
   Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков, 2002. – 38с.
869296
  Чурко Ю.М. Национальный балет на белорусской сцене : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Чурко Ю.М.; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
869297
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва
Вып. №42-43. – 1925. – 67с.
869298
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 180с.
869299
  Лилоян Г.Ц. Национальный вопрос в армянской большевистской публицистике / Г.Ц. Лилоян. – Ереван, 1967. – 112с.
869300
  Юлдашбаев Б.Х. Национальный вопрос в Башкирии накануне и в период Октябрьской революции / Б.Х. Юлдашбаев. – Уфа, 1984. – 80с.
869301
  Гаврилова А.Г. Национальный вопрос в Бирме в 1940-1950-е годы / А.Г. Гаврилова. – Москва, 1981. – 212с.
869302
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос в борьбе идей / Э.А. Баграмов. – Москва : Политиздат, 1982. – 336 с.
869303
  Юсуповский А.М. Национальный вопрос в Великобритании // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 193-204. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
869304
  Болбат Т.В. Национальный вопрос в деятельности общественных объединений ДОнбасса (вторая половина 80-х начало 90-х годов). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Болбат Т.В.; Донецкий госунивер. – Донецк, 1993. – 317л. – Бібліогр.:л.302-317
869305
  Шерстобитов В.П. Национальный вопрос в идейном противоборстве двух систем / В.П. Шерстобитов. – Москва, 1981. – 64 с.
869306
  Халмухамедов М.Х. Национальный вопрос в идеологическом противоборстве двух систем. / М.Х. Халмухамедов. – Москва, 1976. – 48с.
869307
  Трубецкой В. Национальный вопрос в Исламской Республике Иран // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 90-105
869308
  Богословский В.А. Национальный вопрос в Китае / В.А. Богословский, А.А. Москалев. – М, 1984. – 262с.
869309
  Гордеев В.В. Национальный вопрос в Малайзии / В.В. Гордеев. – М, 1977. – 147с.
869310
   Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. – Москва : Наука, 1986. – 260 с.
869311
  Левин И.Д. Национальный вопрос в послевоенной Европе / И.Д. Левин. – Москва, 1934. – 526с.
869312
  Воронов С.Н. Национальный вопрос в правовой политике Временного правительства России в 1917г. // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.116-127. – ISSN 1608-8794
869313
  Биргауз Е. Национальный вопрос в Судане и политическая ситуация в Северо-Восточной Африке // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 158-166
869314
  Дьяков А.М. Национальный вопрос и английский империализм в Индии / А.М. Дьяков. – М, 1948. – 328с.
869315
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос и буржуазная идеология : (критика новейших полит.-социол. концепций) / Э.А. Баграмов. – Москва : Мысль, 1966. – 327 с. – Библиогр. обзор: с. 4-16
869316
  Ганковский Ю.В. Национальный вопрос и национальное движение в Пакистане / Ю.В. Ганковский. – Москва, 1967. – 271с.
869317
  Юдина Р.М. Национальный вопрос и национальные отношения в СССР : Библиогр. указ. лит. за 1963-1973 гг. / Р.М. Юдина, Е.И. Бурханова. – Душанбе, 1976. – 256с.
869318
  Росенко М.Н. Национальный вопрос и современные международные отношения / М.Н. Росенко. – Л, 1967. – 48с.
869319
  Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия : в изложении и со вступ. ст. С. Семковского / Бауэр О. : Книга, 1918. – 154 с. + Прилржение : Указатель литературы по национальному вопросу на русском и иностранном языках
869320
  Мотовникова Е.Н. Национальный вопрос: опыт социальной герменевтики Н.Н. Страхова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 69-78. – ISSN 0042-8744
869321
  Евстигнеева Г.А. Национальный доступ к международным базам данных в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – C. 29-43. – ISSN 0130-9765
869322
  Евстигнеева Г.А. Национальный доступ к международным базам данных в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 6. – C. 23-40. – ISSN 0130-9765


  Представлена поддерживаемая Министерством образования и науки РФ Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы", нацеленная на комплексное решение ...
869323
  Медведев В.А. Национальный доход / В.А. Медведев. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1989. – 120 с.
869324
  Равун И.И. Национальный доход Белоруссии / И.И. Равун. – Минск, 1968. – 148с.
869325
  Равун И.И. Национальный доход Белорусской ССР на этапе развитого социализма / И.И. Равун. – Минск, 1978. – 126с.
869326
  Кюранов Ч.И. Национальный доход Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Кюранов Ч.И.; М-во высш. образования СССР. Моск. фин. ин-т. – М., 1956. – 15л.
869327
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход в семилетке / Д.А. Аллахвердян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1959. – 40 с. – (Знание в массы)
869328
  Савичев К.П. Национальный доход и его распределение между различными классами буржуазного общества. / К.П. Савичев. – М., 1963. – 72с.
869329
  Заруба Александр Данилович Национальный доход и новое качество его роста в условиях социально-экономического ускорения : Дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Заруба Александр Данилович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 366л. – Бібліогр.:л.349-366
869330
  Баранник Ю.Г. Национальный доход и особенности его роста при переходе к интенсивному производству. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Баранник Ю.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 173л. – Бібліогр.:л.153-173
869331
  Шульга А.Б. Национальный доход и экономический рост / А.Б. Шульга, А.Д. Заруба. – Киев, 1990. – 141 с.
869332
  Лукашук А. Национальный доход Польской Народной Республики. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лукашук А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
869333
  Пальцев А. Национальный доход при капитализме / А. Пальцев. – М, 1954. – 112с.
869334
  Ошаровский Б.Я. Национальный доход софиалистического общества / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1975. – 40 с.
869335
  Тельнов В.Н. Национальный доход социалистического общества / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1957. – 34с.
869336
  Новожилов И.В. Национальный доход социалистического общества / И.В. Новожилов. – Москва, 1958. – 27с.
869337
  Голубничий И.С. Национальный доход социалистического общества. / И.С. Голубничий. – М., 1954. – 24с.
869338
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 152 с. – (В помощь изучающим полит. экономию)
869339
  Белик Ю.А. Национальный доход СССР / Ю.А. Белик. – М., 1961. – 60с.
869340
  Ишутин М.И. Национальный доход СССР / М.И. Ишутин. – Москва, 1964. – 47с.
869341
  Грачев Ф.В. Национальный доход СССР и его распределение : Автореф... канд. экон..наук: / Грачев Ф. В.; Лен. финанс.-экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 20 с.
869342
  Кошелев Г.А. Национальный доход СССР и его распределение : Дис... канд. экон.наук: / Кошелев Г.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 201л. – Бібліогр.:л.1-12
869343
  Константинова Ю.Н. Национальный доход СССР и финансовые стимулы его роста : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Константинова Ю.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 19л.
869344
  Литошенко Л.Н. Национальный доход СССР. / Л.Н. Литошенко. – М., 1925. – 57с.
869345
  Малышев И.С. Национальный доход СССР. Стенограмма публичной лекции. / И.С. Малышев. – М., 1953. – 40с.
869346
  Сихаше С.В. Национальный доход Южно-Африканской республики после Второй мировой войны. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Сихаше С.В.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1969. – 18л.
869347
  Шевцова Т.И. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле независимой Индии. / Т.И. Шевцова. – М, 1968. – 153с.
869348
  Пахомова Л.Ф. Национальный капитал в экономике Индонезии / Л.Ф. Пахомова. – М., 1966. – 152с.
869349
  Хавкин Б.Л. Национальный комитет "Свободная Германия" и попытка создания немецкого антигитлеровского правительства // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 31-52. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе российских и немецких источников и литературы рассматривается возможность создания немецкого антигитлеровского правительства в 1943-1945 гг. и отношения внутри "большой тройки" в связи с немецким антигитлеровским Сопротивлением, ...
869350
  Сиделковский А.Л. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-22


  В 1920 году к медицинскому факультету Киевского университета св. Владимира были присоединены медицинский факультет ранее самостоятельного Украинского государственного университета и Женский медицинский институт. Так был образован Институт ...
869351
  Словесная Н.Г. Национальный опрос в Таиланде / Н. Г. Словесная ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 135 с.
869352
  Колосов Е.Н. Национальный парк Крюгер : Географы путешествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-33. – ISSN 0016-7207
869353
  Маррис Ємма Национальный парк Ману. За тридевять земель / Маррис Ємма, Джеймс Гамильтон Чарли // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 112-135 : фото
869354
  Забелина Н.М. Национальный парк. / Н.М. Забелина. – Москва, 1987. – 170с.
869355
  Игнатенко А. Национальный прагматизм и имперский романтизм во внешней политике Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 146-154. – ISSN 1998-1813
869356
  Попова Е.Н. Национальный природный парк "Тузловские лиманы": ценность и проблемы / Е.Н. Попова, И.Т. Русев // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2016. – № 46, весна. – С. 4-10. – ISSN 1684-8438
869357
  Розинская Н. Национальный проект "Доверие" / Н. Розинская, И. Розинский // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 138-146. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0042-8736
869358
   Национальный проект "Образование" в действии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-85. – ISSN 1726-667Х
869359
  Исупов А.А. Национальный состав населения СССР (по итогам переписки 1959 г.) / А.А. Исупов. – М., 1961. – 60с.
869360
  Овчинников В.Е. Национальный союз африканцев Танганьки (1954-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Овчинников В. Е.; МГУ, Ин-т вост. яз. – М., 1972. – 23л.
869361
  Майстрович Т.В. Национальный стандарт "Библиотечная статистика...". Показатели и единицы исчисления: преемственность и новые подходы / Татьяна Викторовна Майстрович, 2013. – С. 76-81
869362
  Шевцов В.С. Национальный суверенитет / В.С. Шевцов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 230с.
869363
  Судницын Ю.Г. Национальный суверенитет в СССР. / Ю.Г. Судницын. – М., 1958. – 104с.
869364
  Шевцов В.С. Национальный суверенитет и советское союзное государство / В.С. Шевцов. – Москва, 1972. – 56с.
869365
  Никитин П. Национальный театр Советской Карелии (Очекр истории) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Никитин П.; Ин-т искусстовед., этнограф. и фолькл. – Петрозаводск, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.27
869366
   Национальный турофис Германии в Москве. Курортный ренесанс : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27 : Фото
869367
  Кузнецов Г.Т. Национальный фонд политических наук и его роль в изучении новейшей истории Франции в годы Четвертой республики. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.09 / Кузнецов Г.Т.; МГУ. – М, 1981. – 22л.
869368
  Волковой С.С. Национальный фронт ГДР в период развернутого строительства социализма (1971-1981 гг) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Волковой С. С.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-лет. воссоединен. Укр. с Росс. – Днепропетровск, 1986. – 237л. – Бібліогр.:л.195-233
869369
  Гуськов А.С. Национальный фронт демократического Йемена 1963-1975 гг.: Станволение аванрагрд. партии / А.С. Гуськов. – Москва, 1979. – 128с.
869370
  Горошкова Г.Н. Национальный фронт демократической Германии / Г.Н. Горошкова. – Москва, 1966. – 468с.
869371
  Жиров Б.В. Национальный фронт демократической Германии в борьбе за единство страны демократический мирный договор и социальный прогресс (ноябрь 1947 -- матр 1955 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жиров Б. В.; Казах.ГУ, Каф. всеобщ. ист. – Алма-Ата, 1965. – 27л.
869372
  Завьялов А.С. Национальный фронт демократической Германии и строительство социализма в ГДР / А.С. Завьялов. – Днепропетровск, 1971. – 52с.
869373
  Сангариев С.А. Национальный эгоизм и пути его преодоления в условиях социализма : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Сангариев С.А.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор философ. проблем пролетарского интернационализма и нац.отношений. – М., 1970. – 21л.
869374
   Нацистская политика геноцида и "выжженной земли" в Белоруссии, 1941-1944. – Минск, 1984. – 271с.
869375
  Мартыненко Б.А. Нацистские военные преступники в США и других старанах НАТО / Б.А. Мартыненко. – К., 1988. – 214с.
869376
  Иванов В.Г. Нацистские военные преступники и их покровители. / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 64с.
869377
  Филатов М.Н. Нацистские мифы вчера и сегодня: критика лит.-полит. спекуляций нацизма и неонацизма. / М.Н. Филатов. – Алма-Ата, 1979. – 215 с.
869378
   Нацистских преступников - к ответу! : сборник. – Москва : Политиздат, 1983. – 223с.
869379
  Савіцький Р.П. Нацистська окупація Галичини в 1941–1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 97-107. – ISSN 0320-9466
869380
  Ільюшин І.І. Нацистська політика і практика стосовно українського і польського народів на територіях їхнього спільного проживання в роки Другої світової війни // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 129-146. – ISBN 978-966-8809-48-4
869381
  Малолєтова Н. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941–1944 р. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 46-68. – ISBN 966-625-040-3
869382
  Лисенко О. Нацистська продовольча політика в окупованій Україні (1941–1944 рр.) / О. Лисенко, Т. Заболотна, О. Маєвський // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 188-198
869383
  Заболотна Т. Нацистська продовольча політика в окупованій Україні (1941 - 1944 рр.) / Т. Заболотна, О. Лисенко, О. Маєвський // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 365-386
869384
  Патриляк О. Нацистська промислово-економічна політика і життєвий рівень населення міст Райхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто німецьку промислову політику в окупованій Україні та її вплив на рівень життя міського населення. Проаналізовано наслідки цієї політики. In the article influences German industrial politicians are considered detailed on occupied territory ...
869385
   Нацистський "новий порядок" в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : album of the phot. and documents based on the materials of Museum "Jewish memory and Holocaust in Ukraine" : зб. фот. та док. з фондів музею "Пам"ять єврейського народу та Голокост в Україні" / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: Д. Глущенко та ін. ; відп. ред. Л. Сандул ; переклад: Н. Островська, В. Шевченко]. – Дніпропетровськ : Ткума ; Ліра ЛТД, 2015. – 335, [2] с. : фот. – Текст укр. та англ. – ISBN 976-966-383-601-0
869386
  Подольский Анатолій Юхимович Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Подольский Анатолій Юхимович ; НАН України. Ін-тут національн. відносин і політології. – Київ, 1996. – 18 с.
869387
  Петренко І.Д. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. : [до 70-ї річниці визволення України від нацист. загарбників] / Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга Пам"яті України" ; Кіровоград. обл. орг. Нац. спілки краєзнаців України]. – Кіровоград : Центрально-Укаїнське видавництво, 2014. – 552, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 529-550. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-130-043-8
869388
  Захарченко О. Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор"я // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
869389
  Оришев А.Б. Нацисты в Иране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 62-67. – ISSN 0321-5075
869390
  Розен В. Нацисты и боннская фемида / В. Розен. – Москва, 1966. – 136с.
869391
  Козинг А. Нация в истории и современности / А. Козинг. – М., 1978. – 291с.
869392
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе / М.А. Морозов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 172с.
869393
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе. / М.А. Морозов. – Москва, 1979. – 175с.
869394
  Быкова А. Нация в униформе // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-15


  Уніфіцирований одяг японців
869395
  Рымарь С.В. Нация и государство // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
869396
  Старушенко Г.Б. Нация и государство в освобождающихся странах. / Г.Б. Старушенко. – М., 1967. – 295с.
869397
  Арутюнян С.М. Нация и ее психологический склад : Автореф... док. филос.наук: / Арутюнян С.М.; МГУ. – Москва, 1969. – 40 л.
869398
  Агости Э.П. Нация и культура / Э.П. Агости ; пер. с испан. Р. Бургете, А. Дерюгиной ; общ. ред. Н.В. Пуховского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 263 с.
869399
   Нация и личность при социализме: науч.-аналит. обзор. – М., 1986. – 63с.
869400
  Дашдамиров А.Ф. Нация и личность. / А.Ф. Дашдамиров. – Баку, 1976. – 226с.
869401
  Ярощук Н.З. Нация и национально-культурная автономия в современном обществе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-115. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
869402
   Нация и национальные отношения.. – Фрунзе, 1966. – 144с.
869403
  Калмырзаев А.С. Нация и общественное сознание / А.С. Калмырзаев. – Алма-Ата, 1984. – 207с.
869404
  Ачылова Р.А. Нация и семья / Р.А. Ачылова ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1987. – 188 с.
869405
  Куличенко М.И. Нация и социальный прогесс / М.И. Куличенко. – Москва, 1983. – 317с.
869406
  Шмыт З. Нация и этничность в Монголии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 58-70. – ISSN 0869-5415
869407
  Тульчинский Г.Л. Нация или охлос? Роль социально-культурных технологий в политической культуре современного общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 0235-1188
869408
  Семененко И. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 91-102. – ISSN 0131-2227


  Анализ современных дискурсов по проблемам этнонациональных отношений выявляет новые линии размежевания в развитии политических сообществ, объединенных общей территорией и общими политико-правовыми институтами. Как способы представления комплекса ...
869409
  Саттер Дэвид Нация, не признающая вины // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – июнь (№ 6). – С. 19-21. – ISSN 2075-7522


  Новая книга американского журналиста Дэвида Саттера посвящена исторической памяти, с которой у России - большие проблемы.
869410
  Кагиян С.Г. Нация: этносоциальная общность или "согражданство" // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 5. – С.32-46
869411
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 430-434. – ISBN 978-617-7201-57-0
869412
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток. До 85 річчя з дня народження Дмитра Павличка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 1, 6
869413
  Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 6-7


  З нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя
869414
  Філіпчук В. Націєтворення - державне управління - державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 22-35
869415
  Нечитайло А.А. Націєтворення та національна пам"ять в епоху постмодерну та розбудови глобального інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 332-340


  На основі аналізу постмодерних підходів до розуміння феноменів нації й національної ідентичності, основних тенденцій глобалізації та розбудови глобального інформаційного суспільства досліджено формування національної пам"яті. Ключові слова: нація, ...
869416
  Саксєєв С.В. Націєтворсі чинники історіософської концепції Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 63-66
869417
  Фігурний Ю. Націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 29-45
869418
  Волосюк І.Б. Націєтворча концепція у посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим..." Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C.
869419
  Дроздовський Д. Націєтворча місія перекладу: проекції XXI століття / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 209-214. – ISSN 0320 - 8370


  Новий проект започатковано в Інституті філології КНУТШ "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" спільно з журналом "Всесвіт" (1 грудня 2010 року відбувся перший к"круглий стіл") .
869420
  Фігурний Ю. Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 162-173. – ISSN 2413-7065
869421
  Потапенко Я. Націєтворчий дискурс як домінантний вектор творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115


  У статті досліджується роль життєтворчості Т. Шевченка у процесі демістифікаціїі мперської ідеї та створення власного націєтворчого міфу
869422
  Потапенко Я. Націєтворчий модус Шевченкового спадку через призму модерністських концепцій націогенезу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 109-116


  Автор робить спробу проаналізувати націєтворчі аспекти творчості Т. Шевченка, використовуючи теоретичні розробки Е. Гобсбаума та Б. Андерсона щодо особливостей націогенезу в модерну добу. Доводиться, що поет цілеспрямовано створював націоцентричну ...
869423
  Козачок Я. Націєтворчий характер прозових текстів Миколи Костомарова // Studia methodologica : Альманах / Тернопільский нац. пед. ун. ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Наративні виміри літ-ри. Мат. міжн. конф. з наратології. Тернопіль,Україна 23-24 жовтня 2003 р. – С. 164-172. – ISBN 966-07-0234-5
869424
  Дунай П. Націєтворчий чин Андрія Ніковського початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 32-38
869425
  Штонь Г.М. Націєтворчі PRO і CONTRA // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 8-13
869426
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 61-76. – ISSN 0236-1477


  У статті на підставі докладного вивчення періодики, маловідомих та архівних матеріалів зроблено спробу всебічного аналізу дискусії І. Франка з Т. Зіньківським у статті "Формальний і реальний націоналізм" у контексті їхньої доби з погляду сьогодення; ...
869427
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 3-21. – ISSN 0236-1477
869428
  Дунай П.О. Націєтворчі інтенції публіцистичної діяльності Андрія Ніковського (1909–1916) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 48-51


  У статті розглядається публіцистична діяльність А. Ніковського періоду його співпраці в газеті "Рада" та інших часописах ("Літературно-науковий вісник", "Основа", "Світло", "Україна", "Українська справа", "Степ", "Кооперативна зоря", "Громада"), ...
869429
  Воропаєва Т.С. Націєтворчі концепти Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 196-198
869430
  Воропаєва Т. Націєтворчі процеси в Україні кінця XIX - початку XX ст. / Т. Воропаєва, С. Бойко // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 26-37. – ISBN 966-7060-54-1
869431
  Грабовський С. Нації в глобалізаційну добу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 21


  Лев Ребет - "небезпечніший для СРСР, ніж Бандера".
869432
   Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення : анот. наук.-доп., архів.- бібліогр. покажч. / Держ. архів Херсон. обл., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; [уклад.: Андрієнко Л.М. та ін. ; упоряд.: Мокрицька Г.П. та ін. ; відп. ред. Зелена Л.І.]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Херсон : [б. в.], 2013. – 241, [1] с.
869433
  Гелнер Е. Нації та націоналізм = Nations and nationalism : Націоналізм / Е. Гелнер; Переклав з англ Г.Касьянов. – Київ : Таксон, 2003. – 300с. – (Ex professo). – ISBN 966-7128-41-5
869434
  Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху = Nations and Natiоnalism in a Global Era / Ентоні Сміт; [пер.з англ.: М. Климчук, Т. Цимбала]. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 320с. – (Зміна парадигми ; Вип. 11). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-401-2


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
869435
  Шемшученко Ю. Націлений на перспективу. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 88). – С. 4
869436
  Куюн С. Націнка на "тінь" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 10


  "Чому в Україні стали буденністю грандіозні націнки на паливо. У грудні тема цін на нафтопродукти знову вийшла на поверхню. Сталося це завдяки добре засвоєному споживачами правилу: вартість палива прямо залежить від курсу долара. Цю закономірність ...
869437
  Ліпкан В. Націобезпекознавча парадигма // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
869438
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М. Сціборського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308-309. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
869439
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М.Сціборського та фашизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 223-230. – ISBN 966-628-197-5
869440
  Славич Ольга Дмитрівна Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 01 / Славич О. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 6 назв
869441
  Славич О.Д. Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Славич О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 191л. – Бібліогр.: л. 165-191
869442
  Сціборський М. Націократія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 113-126. – ISBN 978-966-1513-01-2
869443
  Сціборський М. Націократія // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 222-223. – ISBN 978-966-668-480-9
869444
  Холод О. Націократія й демократія у світлі соціальномімікрійних процесів // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 535-542. – ISBN 978-617-7196-23-4
869445
  Ніколенко Г.С. Націократія як процес становлення націй за О.І. Бочковським // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 410-413
869446
  Демуз І. Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 159-165. – ISBN 978-966-308-217-2


  У статті проаналізовано дорадянські, радянські та сучасні дослідження, що висвітлюють суспільно-громадські заходи Б.Д. Грінченка на ниві національної справи. Виділено історіографічні періоди нагромаджень знань із зазначеної тематики та прослідковано ...
869447
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 63-66


  Лавріненко Юрій Андріянович - (псевд. - Юрій Дивнич, 1905-1987) - укр. літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник "Розстріляного відродження".
869448
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 384-394. – ISBN 978-966-2410-55-6
869449
  Іванишин М. Націологічний потенціал теорії Семюела Гантингтона: теоретико-літературний аспект
869450
  Коломієць Т.В. Націологічні погляди О. Бочковського: детермінанти і характеристика // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 10-18
869451
  Обушний М.І. Націологія в системі наук про націю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню необхідності заснування спеціальної науки для вивчення нації - націології. Проаналізовано погляди вчених-засновників націологічних досліджень.
869452
  Балюк Б.Л. Націонал-більшовицька партія в Росії: ідеологія та практичний вимір діяльності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 7-9
869453
  Шляхтун П.П. Націонал-демократизм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 122-127. – ISBN 978-611-01-0097-7
869454
  Огієнко В. Націонал-комунізм у добу Української революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 189-200. – ISBN 978-966-02-5322-3
869455
  Манелюк Ю. Націонал-самостійницький ідеал як альтернативна політична традиція суспільно-політичної думки України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 88-93
869456
  Мулярчук І.Ф. Націонал-соціалізм Гітлера. Французький націонал-соціалізм. Фашизм Італії // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-218-7
869457
  Газін В.П. Націонал-соціалізм і комунізм у контекті німецької історії початку 30-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.269-277. – ISBN 966-551-070-3
869458
  Фольнгальс Клеменс Націонал-соціалізм у західнонімецьких дослідженнях історії сучасності після 1945 року // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 19-30. – ISBN 966-95788-6-8
869459
  Полінчук К. Націоналізація банків Європи як метод їх порятунку: досвід США та перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 162-163
869460
  Савченко Г. Націоналізація в російській армії: польський та український складники (березень - липень 1917 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 286-300. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розглядаються проблеми полонізації та українізації в російській армії, ставлення до цих процесів вищого командування, російських та українських політиків, аналізуються особливості розвитку польського і українського рухів в армійському середовищі.
869461
  Шевченко В.І. Націоналізація і консолідація банків як методи виходу банківської системи України з фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 96-99
869462
  Сацький П.В. Націоналізація міжнародних відносин і українське питання після Першої світової війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 418-428. – ISBN 978-966-428-404-9
869463
  Юрчик Ю. Націоналізація поза законом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 86). – С. 6


  Експерти "Дня" про проблеми незаконної "націоналізації" в Криму.
869464
  Яценко С.С. Націоналізація ПрАТ «КБ Приватбанк»: правова оцінка крізь призму Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 80-91. – ISSN 2224-9281
869465
  Коростаренко М.К. Націоналізація Суецького каналу - впливовий етап боротьби египецького / М.К. Коростаренко. – Київ, 1956
869466
  Кіт О. Націоналізація та функціонування образу Жанни д"Арк в українській поезії та прозі кінця XIX - першої половини XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 2078-340X


  Досліджено специфіку націоналізації та функціонування образу Жанни д’Арк в укр. поезії та прозі кін. 19 – першої пол. 20 ст. Проаналізовано особливості входження цього традиційного образу в укр. літературу, його трансформацію під впливом ...
869467
  Бойчук Н.Р. Націоналізація, реквізиція та експропріація як підстави набуття державою корпоративних прав: деякі питання правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 48-56. – ISSN 2311-4894
869468
  Аппелбаум Е. Націоналізм - саме те, що потрібно Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 86). – С. 3


  Демократія зазнає невдач, коли громадяни не вірять, що за їхню країну варто боротися. "Донецьк, Слов"янськ, Краматорськ - є тим, як насправді виглядає країна без націоналізму: корумпована, анархічна, переповнена злочинцями-рантьє і найманцями. ...
869469
  Масенко Л. Націоналізм - слово, про яке сперечаємось // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 травня (№ 19). – С. 5
869470
  Сич О. Націоналізм - фактор цивілізаційного визначення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
869471
  Донцов Д. Націоналізм = Nationalism / Д. Донцов. – Лондон ; Торонто : Українська видавнича спілка ; Ліга визволення України, 1966. – 363 с. – Парал. тит. арк. англ.
869472
   Націоналізм : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2000. – 872с. – ISBN 966-7332-35-7
869473
  Донцов Д. Націоналізм : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 482-487. – ISBN 966-524-093-5
869474
  Бойченко М.І. Націоналізм / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 260. – ISBN 966-642-073-2
869475
  Донцов Д. Націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 33-70. – ISBN 978-966-1513-01-2
869476
  Шляхтун П.П. Націоналізм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 115-122. – ISBN 978-611-01-0097-7
869477
  Химка І. Націоналізм без Бога // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 7-11


  Тема колаборації українців у нацистському геноциді проти євреїв.
869478
  Козловець М.А. Націоналізм в історії людства. Особливості українського націоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 176-179. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
869479
  МакЛафлін Націоналізм в літературній критиці американських індіанців // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 31-35. – ISSN 2307-2261
869480
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 19-31. – ISBN 978-966-1513-13-5
869481
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 352-356
869482
  Мофа С.О. Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 247-251. – ISSN 2076-1554
869483
  Євдокименко В.Ю. Націоналізм і нації / В.Ю. Євдокименко, В.О. Ігнатов. – К., 1981. – 208с.
869484
  Монастирський В. Націоналізм і національна ідея: що у них є спільне та чим вони різняться // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 24-28. – ISSN 1819-7329
869485
  Добрецова В.В. Націоналізм і релігія на службі антикомунізму / В.В. Добрецова. – Київ, 1976. – 204с.
869486
  Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах = Nationalism and chauvinism in international relations : Монографія / П. Кузик; ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Наукова бібліотека. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 216 с. – ISBN 966-613-205-2
869487
  Ленкавський С. Націоналізм на Україні // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 297-308. – ISBN 978-966-1513-01-2
869488
  Утерс Націоналізм не згасає. Його живить історична пам"ять / Утерс, Жан-Люк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Бельгійський письменник Жан-Люк Утерс - про підтримку багатонаціональних культур країни.
869489
  Петрів П. Націоналізм прем"єра викликав заворушення // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 5


  "Імміграційна політика прем’єра Індії Нарендри Моді викликала масштабні заворушення. У сутичках із поліцією загинули за останній час понад 20 осіб, а тисячі заарештовано. У багатьох містах установлено надзвичайний стан, заборону зібрань, обмежено ...
869490
  Чередниченко В.П. Націоналізм проти нації / В.П. Чередниченко. – Київ, 1970. – 191 с.
869491
  Куришко С.С. Націоналізм та мультикультуралізм як концепції співіснування націй у політичному просторі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 82-84. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
869492
  Іванова О.Ю. Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 202-212. – Бібліогр.: Літ.: с. 212; 19 назв


  Статтю присвіячено теоретичному розгляду питання впливу ідеології націоналізму на регулювання мовної ситуації полілінгвального суспільства. Апробація запропонованої теорії практично демонструється на прикладі відродження регіональних мов Іспанії - ...
869493
  Удод О. Націоналізм та революційний патріотизм на українських землях в міжвоєнний період: історіографічний дискурс та історична політика // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 53-60
869494
  Богачевська М. Націоналізм та фемінізм - одна монета спільного вжитку // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 4-13
869495
  Николишин С. Націоналізм у літературі на Східних Українських Землях / С. Николишин. – Paris : [Б. в.], 1938. – 47, [1] с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-48
869496
  Жаборюк А. Націоналізм як ідеологія відродження української нації і української культури // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 206-214.
869497
  Головінський Іван Націоналізм як ідея, ідеологія і політичні рухи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С.46-49
869498
  Резник Д.О. Націоналізм як центральний вектор політичної ідеології на прикладі Німеччини 1933 – 1945 р. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 21-22
869499
  Гула Р.В. Націоналізм, патріотизм та інтернаціоналізм: методологічні й праксеологічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0130-5247
869500
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – Київ : Основи, 2000. – 328, [4] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 323-328. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-500-535-9
869501
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2001. – 328 с. – ISBN 966-500-535-9
869502
  Монастирський В. Націоналізм: зло чи добро // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 17-19. – ISSN 1819-7329
869503
  Сміт Е. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія = Nationalism. Theory, ldeology, history / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. Р. Фещенко. – Київ : К.І.С., 2004. – 170с. – ISBN 966-8039-42-4


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
869504
  Монастирський В. Націоналізм: чим він є, або чому українцям конче потрібно бути націоналістами? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 16-22
869505
  Степанчук О.М. Націоналіст Міхновський: радикал чи реаліст? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
869506
  Чепурний В. Націоналіст чи москофіл? Невтомний трудівник чи суперник Шевченка? До 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 150). – С. 8
869507
  Загрєбаєв О. Націоналістична діяльність на південноукраїнських землях часів німецько-радянської війни 1941 - 1945 рр. / О. Загрєбаєв, В. Іванчівський // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 290-294. – ISBN 978-966-171-795-3
869508
  Ольжич О. Націоналістична культура // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 141-146. – ISBN 978-966-1513-01-2
869509
  Колодзінський М. Націоналістичне повстання. Розділ із праці "Воєнна доктрина українських націоналістів" / публікація та коментарі Олександра Зайцева // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 257-295. – ISSN 2078-659X
869510
  Сайтайрли І.А. Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 132-142
869511
  Най Джозеф Націоналістичний поворот Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  Суперека Японіїі з Китаєм щодо пустинних острівців загальною площею шість квадратних кілометрів у Східно-Китайському морі, які Японія називає Сенкаку, а Китай — острови Дяоюйдао. Ці взаємні претензії сягають корінням кінця ХІХ століття, проте їхній ...
869512
  Ісаєв І. Націоналістичні і проросійські середовища посилюють атаку на українців у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 27 вересня (№ 39)
869513
  Ткач В.А. Націоналістичні і сепаратистські рухи Іспанії: сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 264-270
869514
  Бондар Є.Н. Націоналістичні ідеї М.Міхновського в контексті суспільно-політичних реалій українського суспільства кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-206
869515
  Беззуб"як М.В. Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 29-38
869516
  Маланчук Ф.І. Націоналістичні нулі / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1972. – 79с.
869517
  Секо Я.П. Націоналістичні погляди Левка Лук"яненка в дискурсі українського націонал-комунізму 1950-1970-х років // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 207-217
869518
  Терлиця М. Націоналістичні скорпіони / М. Терлиця. – К., 1963. – 207с.
869519
  Ткач В. Націоналістичні та сепаратистські рухи Іспанії. Сучасний стан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 54-57
869520
  Метін Октай Національіні цінності, відображені у сучасній гагаузькій поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 194-201
869521
   Національна академія державного управління при Президентові України / [Ю.В. Ковбасюк, П.С. Назимко, М.М. Білинська та ін. ; вступ. сл. Ю.В. Ковбасюка ; фото: Н.В. Бартош, А.В. Семенов] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Логос Україна, 2010. – 139, [5] с. : кольор. фотоіл. – Авт. зазнач. на с. 6. – ISBN 978-966-96993-8-1
869522
   Національна академія наук України : довідник 2004. – Київ : Академперіодика
Ч. 1. – 2004. – 175, [1] с.
869523
   Національна академія наук України : довідник 2005. – Київ : Академперіодика, 2005. – 148, [2] с.
869524
   Національна академія наук України : довідник 2018 / [НАН України]. – Київ : КММ
Ч. 1 : Академіки, члени-кореспонденти, іноземні члени. – 2018. – 200 с.
869525
  Шпак А.П. Національна Академія наук України / Анатолій Шпак. Оксана Юркова // Агатангел Кримський: учитель та учні / О.Д. Огнєва. – Одеса, 2019. – С. 12-33 : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Спадщина України" ; вип. 2). – ISBN 978-966-927-501-1
869526
   Національна академія наук України (до 100-річного ювілею) / М. Павлюк, А. Побережський, М. Яковенко, М. Козак // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 5-9. – ISSN 0869-0774
869527
   Національна академія наук України оголошує конкурси у 2017 році // Світ. – Київ, 2017. – Червень (№ 21/22). – С. 4


  НАН України оголосила конкурси на здобуття: Золотої медалі імені В.І. Вернадського; премій імені видатних учених України ; премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи.
869528
   Національна академія наук України оголошує конкурси у 2018 році // Світ. – Київ, 2018. – Червень (№ 23/24). – С. 4


  Про конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського Національної академії наук України у 2018 році; на здобуття премій імені видатних учених України; На здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі ...
869529
  Борзих О.І. Національна академія наук України та Інститут захисту рослин НААН: тісні зв"язки / О.І. Борзих, Л.Л. Гаврилюк, М.В. Круть // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграрних наук України ; голов. ред. О.І. Борзих ; редкол.: Є.М. Білецький, Я.М. Гадзало, О.О. Іващенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (250), серпень. – С. 19-20. – ISSN 2312-0614
869530
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2013 року / НАН України ; [уклад.-упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 543, [3] с. – Покажч.: с. 534-544. – ISBN 978-966-360-256-1
869531
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2015 року / [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-312-4
[12]. – 2015. – 463, [3] с. – Покажчики: с. 455-464
869532
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2016 / [упоряд.: М.В.Язвинська, Ю.В.Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-334-6
[13]. – 2017. – 432, [3] с. – Передм. укр., англ. - Покажчики: с. 426-433
869533
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2019 / [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-408-4
[15]. – 2020. – 361, [3] с. – Текст укр., рос., англ.
869534
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2001. – Київ : Такі справи, 2002. – 36с.
869535
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2009. – Київ : Март, 2010. – 33, [1] с. : портр., іл.
869536
   Національна академія наук України. Короткий річний звіт 2014. – Київ : ВТС Принт, 2015. – 31, [1] с. : іл., табл., портр.
869537
  Локтев В.М. Національна академія наук України: бути чи не бути? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 39-50. – ISSN 0372-6436


  У статті зроблено спробу проаналізувати ситуацію, яка склалася в українській науково-освітній сфері за роки незалежності, розглянути здобутки і недоробки академічного буття та можливі шляхи реформування НАН України.
869538
  Локтєв В.М. Національна академія наук України: історія становлення, успіху, проблем і перспектив // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 1. – С. 5-23. – ISSN 1815-7459
869539
  Співаковський О. Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки. До 100 річчя НАН України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 224). – С. 4
869540
   Національна академія наук України: основні підсумки діяльності та заходи з реалізації концепції розвитку на 2014-2013 роки (сесія Загальних зборів НАН України) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 0372-6436


  3 квітня 2014 р. відбулася щорічна звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України у приміщенні Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Під час сесії було розглянуто основні результати фундаментальних і прикладних ...
869541
   Національна академія наук України: структура, динаміа та ефективність наукового потенціалу : стат. та наукометр. аналіз / [Б.А. Маліцький та ін. ; голов. ред. В.Л. Богданов] ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-137-8
869542
  Чебикін А.В. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури: традиції і сучасність української мистецької школи // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 292-300. – ISBN 978-966-622-885-0
869543
   Національна академія педагогічних наук України оприлюднює списки зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2


  Серед кандидатів у дійсні члени (академіки) - Л.М. Карамушка, О.О. Рафальський, П.Ю. Саух; серед кандидатів у члени -кореспонденти - І.В. Данилюк та В.В. Ільїн.
869544
  Селецький А. Національна академія педагогічних наук України у науково-методичному забезпеченні освітньої сфери // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 15-21. – ISSN 1562-529Х
869545
   Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству / В.І. Луговий, О.М. Топузов, І.Ю. Регейло, О.В. Мушка, Т.І. Куліш, О.П. Вашуленко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 15-33. – ISSN 2411-1317
869546
  Тацій В.Я. Національна академія правових наук України - флагман розвитку вітчизняної правової науки (до 20-річчя НАПрН України) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 413-435. – ISBN 978-966-458-725-6
869547
  Литвак О. Національна Академія прокуратури України в процесі реформування органів прокуратури з урахуванням міжнародних стандартів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 11-17. – ISSN 1026-9932
869548
  Ткачук П. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - провідний видовий вищий військовий навчальний заклад України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
869549
  Новак А. Національна антикорупційна політика: особливості та основні чинники розвитку в умовах сучасного державотворення // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 62-66. – ISSN 2414-4436
869550
  Антонюк Л.О. Національна асоціація адвокатів України: проблеми та перспективи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 11-14
869551
   Національна база даних зсувних процесів: принципи розробки, упровадження та застосування для оцінки зсувної небезпеки регіонального та локального рівня / О. Іванік, В. Шевчук, Д. Кравченко, К. Гадяцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Викладено головні підходи та принципи розробки і формування структури бази даних зсувних процесів у межах території України. Підтверджено, що Україна характеризується активним розвитком різногенетичних гравітаційних процесів у межах різних ...
869552
  Курас А.І. Національна безпека Білорусі: політологічний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 148-160. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Розкрито сутність поняття "національна безпека", питання забезпечення якої особливо актуалізувалися в умовах світової фінансово-економічної кризи і посилення кризових явищ усередині країни. Автором визначено засади та здійснено поелементний аналіз ...
869553
  Сокол Р. Національна безпека і новітні релігійні течії України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 132-136. – ISBN 966-7379-70-1


  До нових релігійних рухів належать і так звані неорелігії, які оформилися порівняно недавно в II пол. 20 ст. Поява їх зумовлена змінами світоглядних парадигм, кризою традиційних релігій, взаємовпливами різних культурних світів. Разом з цим неорелігії ...
869554
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7/8 (136/137). – 2012. – Журнал видається українською та англійською мовами
869555
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 3/4 (146/147). – 2014. – 100 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
869556
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 2/3 (151/152). – 2015. – 120 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
869557
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 4/5 (153/154). – 2015. – Журнал видається українською та англійською мовами
869558
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 6/7 (155/156). – 2015. – 180 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
869559
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 8/9 (157/158). – 2015. – Журнал видається українською та англійською мовами
869560
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 1/2 (159/160). – 2016. – 88 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
869561
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 3/4 (161/162). – 2016. – 134 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
869562
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 5/6 (163/164). – 2016. – 108 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
869563
   Національна безпека і оборона України: правове забезпечення : навч.-довідковий посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2016. – 777, [1] с. – Бібліогр.: с. 764-777 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7364-38-1
869564
  Гбур З.В. Національна безпека країни через призму захисту національних меншин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 103-107. – ISSN 2306-6814
869565
  Мороз В.В. Національна безпека України - безпека людини / В.В. Мороз. – Київ, 1994. – 64 с. – ISBN 5770703032
869566
  Доронін І.М. Національна безпека України в інформаційну епоху: правові аспекти : монографія / І.М. Доронін ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2019. – 433, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7814-30-5
869567
  Солдатенко Г.С. Національна безпека України в контексті глобалізаційних процесів: нові загрози та випробування // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
869568
  Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті інформаційної політики Російської Федерації та США / О.М. Андрєєва, М. Русскіх // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 160-162
869569
  Нікітін Ю.В. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики і фактори впливу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 2222-5374
869570
  Ядуха С.Й. Національна безпека України. Її основні аспекти, принципи та загрози / С.Й. Ядуха, О.М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 131-136. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
869571
  Курас А.І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 462-471
869572
  Більовський О.А. Національна безпека як предмет соціально-філософського аналізу // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 182-186. – ISSN 2312-4342
869573
   Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 374, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7638-06-2
869574
  Сенченко М. Національна бібліографія сьогодні та завтра // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
869575
  Добко Т. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. Добко, В. Шкаріна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 50-52. – ISSN 1029-7200


  Про роботу круглого столу "Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи". Обговорювалось широке коло проблем розвитку національної бібліографії України, створення Українського бібліографічного репертуару (УБР), поточної реєстрації ...
869576
  Прокопенко Лілія Національна бібліографія Швеції як джерело вивчення документного потоку шведських видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.46-52. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано документний потік шведських друкованих виданьостанніх років: розглянутовидову, тематичну, жанрову структуру.Охарактеризовано сучпсний стан національної бібліографіїШвеції
869577
  Семесько В. Національна бібліотека Білорусі: зарубіжний досвід та правовий аспект / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  У статті висвітлено діяльність Національної бібліотеки Білорусі; проаналізовано правовий аспект її функціонування.
869578
  Онищенко О. Національна бібліотека України імені В.I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993-2018) / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 48-58. – ISSN 1029-7200


  Продовження назви: 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В.I. Вернадського у 1993-2010 рр.. До 100-річчя національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Коротко ...
869579
  Онищенко О. Національна бібліотека України імені В.I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 – 2018) / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Продовження назви: 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 - 2018 рр. Згадується науковці КНУ імені Тараса Шевченка: професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичного ...
869580
  Половинчак Ю.М. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського на шляху інтеграції в Єдиний європейський інформаційний простір // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 238-245. – ISSN 2222-4203
869581
  Гранчак Т. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управління знаннями // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 3-10. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовано функціонування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як науково-інформаційного центру організації управління знаннями. Окреслено й охарактеризовано напрями участі бібліотеки в організації управління знаннями. Розкрито ...
869582
  Железняк О.О. Національна бібліотека України кириличні видання світського призначення друкарні Почаївського Успенського монастиря // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 197-205. – ISSN 2222-4203
869583
  Малолєтова Н. Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена одній з найвідоміших бібліотек світу, головній книгозбірні франкомовного простору, національному центру бібліотечної мережі країни - Національній бібліотеці Франції.Розглядається історія її становлення, розвитку, основні напрями ...
869584
  Горбач Д.О. Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз) // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 36-43. – ISSN 1727-1584
869585
  Білий О. Національна держава, влада й усталення інфрамистецтва // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 274-289. – ISBN 978-966-02-6741-1
869586
  Левченко К.Б. Національна дитяча "гаряча лінія" як інструмент захисту прав дітей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 6-9. – ISSN 1727-1584
869587
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 році. – Київ, 1998. – 162с.
869588
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. – Київ : Видавництво Раєвського, 2001. – 184с. – ISBN 966-7016-09-9
869589
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. 1993. – Київ, 1994. – 178с.
869590
  Статівка О.О. Національна екологічна мережа як об’єкт еколого-правового регулювання: теоретико-правове розуміння // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 133-143. – ISSN 2224-9281
869591
  Савченко В.Ф. Національна економіка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ф. Савченко. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – 133, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 130-133. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2188-51-6
869592
  Олефір А. Національна економічна політика в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 56-63
869593
  Малолєткова О. Національна економічна стратегя - 2030 уже втілюється в життя // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 65). – С. 1, 2
869594
  Капелюшний В. Національна еліта в українській революції 1917–1921 років: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників / В. Капелюшний, О. Коваль // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 23-26


  У статті аналізуються сучасні публікації та науковий доробок попередників про роль національної еліти в Українській революції 1917 - 1921 рр., акцентується увага на недосліджених аспектах проблеми. В статье анализируются современные публикации и ...
869595
  Воронянський О. Національна еліта сучасної України: проблема визначення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 205-207
869596
  Воронянський О.В. Національна еліта як категорія наукового аналізу: політологічний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 277-233
869597
  Чередниченко О.Ю. Національна єдність як умова подолання загроз національній безпеці держави на сучасному етапі розвитку України / О.Ю. Чередниченко, І.М. Товма // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 29-32. – ISSN 2078-7480
869598
  Дерменджі О. Національна і державна освіта тюркомовних народів України в аспекті політичного міфу принадлежності Криму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 223-239


  Україна є полінаціональним державним утворенням, титульною нацією якої є українці. Процес формування національної ідентичності не скінчився із набуттям Україною незалежності, що відбивається у соціальній, культурній, а також в освітній сфері. Згідно із ...
869599
  Халілова Ленура Сейтумерівна Національна ідентичність музично-хореографічної культури кримськотатарського весілля // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 82-87. – ISSN 2226-0285
869600
  Кіянка І.Б. Національна ідентичність та популізм: державницький аспект / І.Б. Кіянка, А.А. Шараскін // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
869601
  Йосипенко С.Л. Національна ідентичність у руслі сучасних філософських дискурсів // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0130-7037
869602
  Семергей Н. Національна ідентичність українців в імперську добу: теоретичний та історіографічний аспекти // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 47-61. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595


  Згадуються праці С. Кримського та Я. Калакури.
869603
  Валявко І. Національна ідентичність як один з чинників консолідації українства: Дмитро Чижевський та Юрій Шевельов (історико-культурний контекст) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 82-86. – ISSN 2520-2626


  "У статті аналізується феномен національної та культурної ідентичності, який набуває в сучасному глобалізованому світі значення засадничого способу людського буття і лежить в основі найглибших мотивацій життєдіяльності людини. Ситуація «гібридної ...
869604
  Верменич Я. Національна ідентичність як соціокультурний конструкт: погляд із початку ХХІ століття на проблеми ХХ // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 9-42. – ISSN 2519-2760
869605
  Наконечний М.В. Національна ідентичність як чинник безпеки держави в епоху глобалізації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 388-391. – ISSN 2076-1554


  Наукове дослідження національної ідентичності формувалося завдяки працям вітчизняних дослідників: Л. Губерського, В. Андрущенка, В. Воронкової, В. Кременя, Л. Нагорної та ін.
869606
  Наконечний М.В. Національна ідентичність як чинник безпеки української держави у глобалізованому світі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 35-37
869607
  Сурганова Ю.О. Національна ідентичність як чинник консолідації суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 77-79
869608
  Дєдуш О. Національна ідентичність: між громадянською релігією та культурною компетентністю // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 101-102. – ISSN 0130-6936
869609
  Наєнко М. Національна ідентичність: проблема філософська і філологічна // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 16-19. – ISBN 978-966-2133-74-5
869610
  Фурман А. Національна ідея - щит і меч українства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
869611
  Коршук Р.М. Національна ідея в політичних концепціях українського та російського консерватизму: порівняльний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Порівняльний аналіз національної ідеї в політичних концепціях українського та російського консерватизму дозволяє зробити висновок, що відмінності в її трактуванні пов"язані з історичними особливостями розвитку, культурними та ментальними відмінностями, ...
869612
  Задорожна О. Національна ідея в творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 87-93


  Розглядається творча спадщина одного з представників українського національного життя Осипа Маковея в аспекті втілення національної ідеї. Рассматривается поэтическое наследие одного из представителей украинской национальной жизни Осипа Маковея с точки ...
869613
  Карпенко В. Національна ідея в українській періодиці : Курс лекцій для студентів ін-туту журналістики / В. Карпенко; КУ. – Київ, 1999. – 135с. – ISBN 966-7181-65-0
869614
  Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання / Юрій Бадзьо. – Київ : Смолоскип, 2000. – 47, [4] с. – ISBN 966-7332-47-0


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
869615
  Мануйкін О. Національна ідея у громадсько-політичній діяльності та літературній творчості Володимира Винниченка (1917 - середина 30-х років ХХ ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 22-28. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
869616
  Ставицька Л. Національна ідея у дзеркалі образу України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-18. – ISSN 0130-5263


  Подано епітети до слів "Батьківщина", "батько", "гетьман", "держава", "Дніпро", "Київ", "козак", "край", "мова", "слово", "Україна" та інші.
869617
  Іщенко А.В. Національна ідея українців: сучасний вимір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 120-122. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
869618
  Ларченко М.Л. Національна ідея як засіб гармонізації міжетнічних відносин // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 18-22. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
869619
  Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини XIX ст. (на прикладі творчості М. Драгоманова та І. Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 25-33. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
869620
  Наконечний А. Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України першої половини XIX ст. (на прикладі творчості діячів "Руської трійці" та Т. Шевченка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 26-36. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 4). – ISSN 2307-1664
869621
  Магера С. Національна ідея як стрижнева основа української культури // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 67-72. – ISSN 2078-1016
869622
  Дрожжина С.В. Національна ідея як фактор об"єднання українського суспільства // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 2 (58). – С. 19-28. – (Серія: Гуманітарні науки). – ISSN 2079-4819
869623
  Богера Х.І. Національна ідея як цінність // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 60-66. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
869624
  Морарь М.В. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 108-113. – ISSN 2077-1800
869625
  Морарь М.В. Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
869626
  Тимошенко Оксана Миколаївна Національна ідея, як головний фактор національного відродження України : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Тимошенко Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.:л.159-170
869627
  Сеник Л. Національна ідея: від "Руської трійці " до вісниківства : монографія / Любомир Сеник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т літературознавчих студій ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0469-6
869628
  Кошкіна О. Національна ідея: історичний досвід та перспективи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 32-38. – ISSN 1562-529Х
869629
  Федіна Н.В. Національна імплементація прав людини на етапі інтеграції України у світове співтовариство // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 85-95. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
869630
  Мазуренко О.В. Національна інноваційна система - основні поняття та визначення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 220-227. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
869631
  Смоляр Л.Г. Національна інноваційна система: загрози та перепони на макрорівні / Л.Г. Смоляр, О.В. Дудченко, Т.О. Ломакіна // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 6- 12. – ISSN 2415-3583
869632
  Корж І.Ф. Національна інтегрована система нормативно-правових актів: реальність і можливості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 2 (29). – С. 9-16. – ISSN 2616-6798
869633
  Воскобойнікова-Гузєва Національна інформаційна політика і розвиток бібліотечно-інформаційної сфери // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 40-46. – ISBN 978-966-479-052-6
869634
  Кисельова В. Національна історична бібліотека України – науково-методичний центр краєзнавчої бібліотечної діяльності та історичної бібліографії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 27-31
869635
  Ковальчук С.П. Національна книга в культурі України (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ковальчук Світлана Петрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
869636
  Щербак А.В. Національна конкурентна політика - шлях до ефективної економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень - березень. – С. 32-46. – ISSN 1605-7988


  У статті досліджено причини суттєвої різниці в динаміці ВВП України в 2000-2008 рр. та упродовж останнього десятиліття. Показано, що масштабні реформи, проведені в розвинених країнах у 1980-1990-ті роки, сприяли порівняно стабільному розвитку економік ...
869637
  Сасько Н.В. Національна конкурентоспроможність України: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 225-230


  Виділено фактори національної конкурентоспроможності України через призму регіонального, цивілізаційного та світ-системного підходів на основі аналізу Глобального індексу конкурентоспроможності. Ключові слова: національна конкурентоспроможність, ...
869638
   Національна консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 5-6 : фото
869639
  Майор Р.І. Національна концепція русофілів Закарпаття у другій половині XIX-на початку XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 13-18. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
869640
   Національна культура в сучасній Україні. – Київ : Україно, 1995. – 336с. – ISBN 5-7707-8537-3
869641
  Червенко О.Б. Національна культура та ЗМІ (на матеріалі болгарських публіцистичних текстів) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 134-137


  У статті автор досліджує питання впливу національної культури на формування свідомості людини та способи її висвітлення в сучасних засобах масової інформації. Проблему пропаганди національної культури дослідник розглядає на матеріалі публіцистичних ...
869642
   Національна культура: єдність у різноманітності : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол. : Ю.П. Богуцький та ін. ; ред.-упоряд. і відп. за вип. Щербина В.М.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-28-0
869643
  Абдрахманова М.Ж. Національна культура: проблема визначення поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 3-4
869644
  Чернишова В.М. Національна культурна спадщина Великобританії: шляхи збереження / В.М. Чернишова, Я.М. Преображенська // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 564-576. – ISBN 978-966-651-971-2
869645
  Тищенко З. Національна ментальність у кольоропластиці прози Михайла Чабанівського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 6 (699). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
869646
  Корольова Н. Національна ментальність як об"єкт наукових досліджень // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 14-17. – ISSN 2307-633Х
869647
  Кричевська Т. Національна модель банківської системи Німеччини: становлення, еволюція та можливості збереження в умовах глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 73-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
869648
  Крайник О.М. Національна модель корпоративного менеджменту: особливості формування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
869649
  Янь Пен Національна модель управління інформаційним середовищем Китайської Народної Республіки // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 305-306. – ISBN 978-966-8308-26-0
869650
  Рожок В.І. Національна музична академія України імені П.І. Чайковського - науковий центр Європи // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 4-12. – ISSN 0130-5298


  "Виявлено та охарактеризовано основні напрями наукової діяльності Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Серед провідних сфер наукової роботи виокремлено науково-дослідну, науково-методичну та науково-організаційну, які ...
869651
  Остапенко Т. Національна наукова медична бібліотека України: від витоків до сьогодення / Т. Остапенко, З. Хоружа // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 35-37
869652
  Вергунов В.А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН: історія та сучасність : до 100-річчя від дня створення / В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука, 2017. – 463, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 407-463 та в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; кн. 100). – ISBN 978-966-540-474-3
869653
   Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: 100 років надійності та професіоналізму : путівник / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: Л.М. Татарчук, Т.Р. Грищенко]. – Київ : Наш формат, 2017. – 34, [2] с. : іл., фот.
869654
  Вергунов В.А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історична ретроспектива до вікового ювілею / Вергунов В.А. ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.- г. б-ка. – Київ : [б. в.], 2017. – 100, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
869655
  Назаровець С. Національна науково-інформаційна система URIS та принципи її побудови // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – C. 32-34
869656
   Національна науково-практична конференція "Проблеми розвитку кредитно-банківської системи України". – К., 1993. – 189с.
869657
  Вертелєва О.В. Національна оборона як суспільне благо та особливості його відтворення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 34-39. – ISSN 2306-6806
869658
  Дубовик С.О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 140-146. – ISSN 0320-9466
869659
  Панасюк Л.В. Національна освіта в контексті освітологічних знань // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 18-21. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
869660
   Національна пам"ять і "токсичність" відносин / М. Сірук, Г. Гопко, А. Дещиця, Л. Адамські, О. Юринець, К. Зарембо, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 6-7


  Експерти "Дня" - про те, як зняти екскалацію напруженості між Києвом і Варшавою та спрямувати розвиток двосторонніх відносин у майбутнє.
869661
   Національна пам"ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 2-3 жовт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України [та ін.] ; [редкол.: Р.П. Зорівчак (голова) та ін.]. – Львів : [б. в.], 2017. – 293, [1], VI с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 277-291. - Окремі ст. англ., ісп. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0372-9
869662
  Федик І. Національна політика міжвоєнної Польщі в Галичині: єврейський контекст (На прикладі діяльності правоохоронних органів) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 589-595. – ISSN 2078-6077
869663
  Куц В. Національна політика протидії злочинності: сутність та співвідношення з деякими спорідненими явищами
869664
  Куц В. Національна політика протидії злочинності: сутність та співвідношення з деякими спорідненими явищами // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 44-50. – ISSN 2308-9636
869665
  Криницька О.О. Національна політика розбудови ринку земель в Україні на основі його інфраструктурного забезпечення // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 128-137
869666
  Ярова О. Національна політика та виклики в початковій математичній освіті країн Європейського союз // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
869667
  Щербак Надія Олександрівна Національна політика царизму у Правобережній Україні в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Щербак Надія Олександрівна;. – Київ, 1995. – 182л. – Бібліогр.:л.164-182
869668
  Біленчук П. Національна поліція України. Пропонована структура: погляд науковців / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 1-7 серпня (№ 30). – С. 13. – ISSN 1992-9277
869669
  Венедіктов В.С. Національна поліція України: професіоналізм та конкурентоспроможність як перспективи розвитку // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 89-93. – ISSN 1727-1584
869670
  Міфтахутдінов В. Національна поліція: крок вперед чи рух на місці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 42-43
869671
  Калініченко М.М. Національна популярна шекспіріана у дискурсі американської культури XIX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 310-320. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
869672
   Національна правова система: реформування та оновлення : наук.-аналіт. доповідь / [Н.М. Оніщенко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – 175, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8220-9
869673
   Національна премія імені Бориса Патона // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)
869674
   Національна премія імені Бориса Патона // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 1
869675
   Національна премія України імені Тараса Шевченка потребує кардинальних змін // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 січня (№ 2). – С. 1-4


  Проект оновлення.
869676
  Назар Л. Національна природа вітаїзму і Василь Барвінський // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 45 : Музикознавчий універсум. – С. 152-170. – ISSN 2310-0583
869677
   Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : Матеріали Круглого столу (Київ, 1 листопада 2000 р.). – Київ, 2001. – 121с.
869678
  Жиляєв І.Б. Національна програма інформатизації як інструмент стратегічного управління України / І.Б. Жиляєв, А.І. Семенченко // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : науково-практичне видання / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред. В.І. Сергієнка. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 22-36. – ISBN 978-617-7638-96-3
869679
  Богатирьов І. Національна програма трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 1992-9277
869680
  Мазоха Г. Національна пролематика в рецепції І. Франка та В. Стуса (на матеріалі приватного листування) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 69-74
869681
  Мерімерін Є. Національна революція у контексті протистояння двох світів - православного та мусульманського у другій половині XVII ст. як одна з основних тем народних дум і пісень (на матеріалах тогочасної поетичної творчості) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 5-13. – ISSN 1998-4634
869682
  Рогозян Ю.С. Національна регламентація міжрегіонального співробітництва // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 73-77. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
869683
  Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору = National identity of the ukrainian singing folklore esthetics / Ярослав Гарасим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Українські технології, 2010. – 375, [1] с. – Парал. тит. арк. та анот. англ. – Бібліогр.: с. 350-373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-345-202-9
869684
  Гринів О. Національна самовідданість під сучасним оглядом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 1, 4-5


  До 75-річчя трагічної смерті Юрія Липи.
869685
  Сіверська-Хмай Національна самоідентифікація громадян України в контексті політичної міфології Євромайдану / Сіверська-Хмай, І.В. Білоусова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 89-111. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Після проголошення незалежності України в 1991 році молода держава потребувала елементів, які зміцнювали б соціальну згуртованість і консолідували б глибоко розділену країну. Офіційна історична політика, особливо інтенсивно реалізована при уряді ...
869686
   Національна самосвідомість студентської молоді: Соціологічний аналіз. – Торонто-Едмонтон-Львів, 1993. – 158с.
869687
  Зелінська Є.І. Національна самосвідомість та фактори її формування // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 203-207. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується проблема національної самосвідомості та її роль щодо етносу та нації. Розглядаються такі фактори її формування як етнонаціональна культура, геопростір та історична доля. The problem of national consciousness and its role in ...
869688
  Надольний І. Національна самосвідомість як чинник державотворення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 3 (5). – С. 175-186
869689
   Національна свідомість і державний інтерес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 4


  Про кафедру історії світового українства на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Згадується ректор Л. Губерський, доктори наук О. В. Даниленко, Т.В. Орлова, І. К. Патриляк, В. І. Сергійчук, Т.Ю. Горбань, Л.Д. Чекаленко, Ю.В. Латиш, І.М. ...
869690
  Медовкіна Л. Національна свідомість К. Харламповича: від самовиховання до впливу на оточення // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 346-352. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Костянтин Васильович Харлампович (1870 — 1932) — український історик (історик церкви та освіти в Україні), краєзнавець. Доктор церковної історії (1914). Член-кореспондент Російської АН (1916). Академік Української АН (з 1919 року; 1928 року ...
869691
  Коцур В. Національна свідомість селянства 20-30-х рр. XX ст. в контексті української історіографії / В. Коцур, Л. Хмельницька // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 222-229. – ISBN 978-966-308-217-2
869692
  Бушман І.О. Національна свідомість студентства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
869693
  Шандор Ф.Ф. Національна свідомість як підгрунтя виховної практики в сучасному українському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 134-144


  Стаття присвячена аналізу природи і структури національної свідомості, та як засобу впливу на особистість в контексті виховних практик у сучасному українському суспільстві. Ключові слова: сучасне українське суспільство, національна свідомість, ...
869694
  Коломієць Л.В. Національна своєрідність поетичного перекладу в еру вільного вірша // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-140. – (Бібліотека Інституту філології)
869695
  Маринченко Г. Національна символіка доби революційних змагань 1917-1921 років: дослідження питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – C. 114-116. – ISSN 1998-4634
869696
  Козуля О.Я. Національна символіка України / О.Я. Козуля. – Київ, 1992. – 23с.
869697
  Кравченко Т.А. Національна система індикаторів сталого розвитку як важливий інструмент провадження державної політики у сфері реалізації стратегії сталого розвитку "Україна-2020" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 257-266. – ISSN 2078-9165
869698
  Фрадинський О.А. Національна система політичної економії Фрідріха Ліста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 231-234. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
869699
   Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". – Київ. – ISBN 966-724601-9
Ч.2. – 1997. – 264с.
869700
   Національна система туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича". – Київ. – ISBN 966-7246-01-9
Ч.1. – 1998. – 401с.
869701
  Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Могилко Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 211-230. – Бібліогр.: арк. 191-210
869702
  Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Могилко Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
869703
  Савчук В. Національна специфіка польських народних чарівних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 314-317
869704
  Тиховська О.М. Національна специфіка українського менталітету крізь призму архетипу землі // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 472-478. – ISBN 978-966-428-404-9
869705
  Нікішова Ю. Національна специфіка художньо-образної моделі "рідний край" у творчому доробку письменників Черкащини / Ю. Нікішова, Г. Кочерга // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 178-184. – ISBN 978-2-919320-44-8
869706
   Національна спілка краєзнавців України в інформаційному просторі : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет, В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.П.Реєнт]. – Київ : НСКУ, 2017. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7009-52-1
869707
  Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857-1997) : Дис... канд. пед.наук: / Кузьменко Н. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 167л. – Бібліогр.:л.151-167
869708
  Кириленко В.В. Національна стандартизація. Науково-технічна термінологія: сучасний стан та підходи до її розвитку на прикладі сфери інтелектуальної енергетики / В.В. Кириленко, І.В. Блінов, В.В. Кучанський // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 5 (117). – С. 4-9. – ISSN 2307-4949
869709
   Національна стратегія розвитку "Україна-2015" / [Ін-т економіки і прогнозування НАН України та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 107 с. : іл., табл. – На обкл. також: Нова Україна
869710
  Вітченко А. Національна стратегія управління якістю вищої освіти в Україні: наслідування чи змагальність? / А. Вітченко, А. Вітченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 51-64. – ISSN 1682-2366
869711
   Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-. – ISBN 978-966-8809-48-4
Вип. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
869712
   Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-
Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
869713
   Національна та історична пам"ять : словник ключових термінів / [Солдатенко В.Ф. та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : Пріоритети, 2013. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ключових термінів. – ISBN 978-966-8809-88-0
869714
  Красніцький І.В. Національна та радянська державність на західноукраїнських землях у роки української революції (1917-1921 рр.) в інтерпритаціях правознавців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-61


  У статті охарактеризовано науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних українських істориків права, присвячений даржавотворчим процесам в Західно-Українській Народній Республіці та Галицькій СРР.
869715
  Серебро М.В. Національна та сучасна держава // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 36-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
869716
  Нефьодов Д.В. Національна течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 149-153. – (Історичні науки ; вип. 3.38 (110)). – ISSN 2078-2128
869717
  Тацій В.Я. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого - лідер юридичної освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 332-345. – ISBN 978-966-458-725-6
869718
  Комарницька О.Е. Національне-патріотичне виховання на уроках англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 24 (502), серпень. – С. 4-8
869719
  Іскендеров Е.Ф. Національне антикорупційне бюро в системі органів досудового розслідування України, що наділений слідчими та оперативно-розшуковими функціями // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 164-166. – ISSN 2312-928X
869720
  Єренко Д.В. Національне антикорупційне бюро України в механізмі запобігання корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Єренко Дмитро Віталійович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 9 назв
869721
  Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 9-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
869722
  Авер"янова Н.М. Національне буття українців в образотворчій спадщині Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 189-191
869723
  Демедюк М. Національне в українських народних казках: до постановки питання // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С.118-125


  Окреслено основні питання, що виникають у процесі дослідження національної специфіки народної казки. Проаналізовано спроби наукової розробки націоанльної своєрідності казкового епосу в українській фольклористиці.
869724
   Національне визнання - 2012 [Київський національний авіаційний університет] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)


  Переможец міжнародної презентаційно-іміджевої програми " Визнання року - 2012", володаря почесної відзнаки " Національне визнання - 2012 " - Національний авіаційний університет, ректором якого є доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і ...
869725
  Крусь О.П. Національне виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Крусь Оксана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 30 назв
869726
  Дяков І. Національне виховання особистості в сучасній школі в контексті поглядів Софії Русової // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 85-88. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
869727
  Боярська Л. Національне виховання у творчості Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 47-59


  Розглядається творчість Олени Пчілки. Аналізуються художні прийоми авторки, їх образність та ідейна глибина. Olena Pchilka"s works are considered. Author"s literary devices, its imagery and ideas are analyzed. Рассматривается творчество Олены Пчилки. ...
869728
  Свириденко В. Національне Відродження в історіографії Народної Республіки Болгарія: між традицією і "радянізацією" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 628-647
869729
  Свиридкенко В.О. Національне відродження в кінематографії Народної Республіки Болгарія як об"єкт політики пам"яті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 98-102. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505
869730
   Національне відродження в особистостях // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 травня (№ 100)


  Повідомлення про вихід з друку книги В. Литвина "Будівничі українського національного відродження XIX - XX ст. Постаті, ідеї, візії". Серед знакових постатей видання - М. Максимович, М. Драгоманов.
869731
  Рибачук М.Ф. Національне відродження і релігія. / М.Ф. Рибачук. – Київ, 1995. – 207с.
869732
  Лавер О. Національне і регіональне у літературно-художній антропонімії (на матеріалі творів Дмитра Кешелі) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 231-236
869733
  Шептицька Т. Національне письменство у процесах деколонізації українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Повноцінний розвиток українства не можливий без подолоння суспільно-психологічних комплексів, успадкованих з минулого. Колонізаторська політика кількох імперій, що поділили між собою українські землі, негативно впливала на національний характер ...
869734
  Кизилова В. Національне письменство у світлі онтологічних проблем // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 281-284. – ISSN 2411-4146


  "Літературознавчі праці з означених проблем поповнилися монографією Тетяни Ткаченко (КУ) "Онтологічний вимір української малої прози кінця XIX-XX століть" (К. : Освіта України, 2017. - 470 с.)."
869735
   Національне питання : курс національного питання для комвишів та рад парт шкіл ;Хрестоматія з метод. вказівками. – [Харків] : Держвидав "Пролетар", 1931. – 192 с.
869736
  Могильний Л. Національне питання в Гетьманщині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 17-21


  У статті досліджуються міжнаціональні відносини та національне питання в козацькій державі в другій половині XVII - XVIII ст.
869737
  Бикова Т. Національне питання в Криму в 1920-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 100-113. – ISSN 0869-2556
869738
  Тимошенко Оксана Павлівна Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст. : Дис... канд історич.наук: 07.00.01 / Тимошенко Оксана Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – л. – Бібліогр.:л.212-226
869739
  Мандрик І.О. Національне питання в Угорщині середини XIX століття в оцінці Йожефа Етвеша // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 145-150. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
869740
  Мельник І. Національне питання в Українській РСР у процесі її суверенізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 214-222. – ISBN 966-628-197-5
869741
  Сталін Національне питання і ленінізм. Відповідь товаришам Мешкову, Ковальчукові та іншим / Сталін. – К. : Держполітвидав, 1953. – 24 с.
869742
   Національне питання на Україні. – Волинськ. – 7с.
869743
  Платонова Г.А. Національне правове регулювання строків у трудовому праві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 62-66. – ISSN 2617-5967
869744
  Гуцало Л. Національне районування на Волині в 1920 - 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 51-56. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
869745
  Моторина Т.М. Національне рахівництво : навч. посібник / Т.М. Моторина, Р.М. Моторин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 214, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-611-01-0936-9
869746
  Рафальський І.О. Національне самовизначення в контексті розширення Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 601-607. – ISSN 1563-3349
869747
  Кіндрачук Н.М. Національне самовизначення українців в культурно-мистецькій творчості 60-х - пер. пол. 70-х pp. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 188-198. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
869748
  Харахаш Б. Національне самовизначення: принцип і практика. / Б. Харахаш. – К., 1999. – 52с.
869749
  Фігель Е. Національне свято Незалежності 11 листопада // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 45 (521), 10-16.11.2017 р. – С. 29-40. – ISSN 1996-1561


  [Ми Є. Спеціальний додаток Польского Інституту у Києві, Музею історії Порльщі та журналу "Український тиждень" з нагоди 99-ї річниці незалежності Польщі]
869750
  Шаповалова І.В. Національне та загальнолюдське у моральній культурі суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 157-161. – ISSN 2076-1554
869751
  Калашник В.С. Національне та інтернаціональне в поезії Василя Мисика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 36-40. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
869752
  Чижмарь Ю.В. Національне та міжнародне трудове право: теоретико-правові проблеми : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Чижмарь Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 471 арк. – Бібліогр.: арк. 418-471
869753
  Сакало О.Є. Національне щастя та державна політика щодо його формування / О.Є. Сакало, С.В. Степаненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
869754
  Вольвач П. Національне яблуко України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429


  До історії походження та поширення сорту ренет Симиренка.
869755
  Сапего Я.К. Національний академічний ансамбль пісні й танцю України "Гуцулія" як феномен хореографічної культури Прикарпатського регіону // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 225-234. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Аналізується творчість балетмейстерів Національного академічного ансамблю «Гуцулія» - Я. Чуперчука, В. Петрика та І. Курилюка. Виявлено особливості їхньої роботи з фольклорним матеріалом та його сценічної інтерпретації. Доведено, що цей ансамбль, як ...
869756
  Резнік І.С. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 194-211. – ISSN 0320-9466


  До 100-річчя від дня заснування.
869757
  Захаревич М.В. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у динаміці соціокультурних перетворень 1920 - 2001 років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Захаревич Михайло Васильович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
869758
  Багнюк А. Національний антропоцентризм російськомовної творчості Тараса Шевченка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 3-11
869759
  Кузьмінський А. Національний аспект світоглядної концепції С.О. Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 98-102. – ISBN 966-693-015-3
869760
   Національний атлас України. Концепція та шляхи її реалізації / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, Т.І. Козаченко, Г.О. Пархоменко, В.П. Разов; НАНУ; Ін-т географії. – Київ, 2001. – 45c. – ISBN 966-02-2043-Х
869761
  Везденецький А. Національний банк України в системі органів державної влади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 147-148. – ISBN 978-617-7069-14-9
869762
  Дмитренко Ю. Національний банк України в системі суб"єктів управління об"єктами державної власності // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 36-37. – ISSN 2310-2624
869763
  Шаров О. Національний банк: Хто на новенького? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 1, 6


  "Навряд чи сильно помилюся, припустивши, що не один представник нечисленної, але впливової фінансової еліти країни новорічної ночі задумав бажання, пов"язане з призначенням нового голови Нацбанку: чи то стосовно самого себе, чи то близької за духом і ...
869764
  Ткаченко Л. Національний бренд України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 12. – ISSN 2219-5793
869765
  Нагорняк Т.Л. Національний брендинг як економічна ідеологія держави // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 107-108
869766
  Журавська Н.В. Національний вимір поезії Сейфа Ар-Рахбі: тема війни // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 76-79. – ISSN 1608-0599
869767
  Будз Г.І. Національний вимір української філософії та його особливості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 7-9
869768
  Сошніков А.О. Національний виховний ідеал як педагогічний результат конструювання "української людини" // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 148-154. – (Філософія ; вип. 43)
869769
  Васєчко О.О. Національний голосарій із супроводу GSBPM: методологія та практика // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 4-11. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2519-1853
869770
  Заруба О.Д. Національний доход - джерело зростання народного добробуту / О.Д. Заруба. – К., 1978. – 48с.
869771
   Національний екзит-пол: парламентські вибори 2012 / [укладач Ірина Філіпчук ; редактор Ілько Кучерів]. – Київ : Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, 2013. – 56, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – ISBN 978-966-7208-49-3
869772
  Линченко М. Національний імператив І. Франка в світоглядних інтенціях В. Винниченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 271-273
869773
  Гошко Г. Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування / Г. Гошко, М. Кріль // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 131-140. – ISSN 2078-6077
869774
  Сабадуха В. Національний інтерес, національна ідеологія й національна безпека - "бермудський" трикутник української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 2-3
869775
  Смирнов І.Г. Національний історико-архітектурний заповідник "Кам"янець": давньоримський слід // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-13


  Розкрито логістичні, тобто торговельно-складські та митно-транспортні функції середньовічного міста-фортеці Кам"янця-Подільського - одного з туристичних чудес України. Показано Давньоримський слід у створені та розвитку цього одного з туристичних див ...
869776
   Національний компонент в освіті. – К.
Вип. 1. – 1992. – 44с.
869777
   Національний компонент в освіті. – К.
Вип. 2. – 1992. – 60с.
869778
   Національний конвент України щодо ЄС : рекомендації роб. груп 2013 / Нац. ін-т стратег. дослідж. [та ін.] ; за заг. ред. Володимира Лупація, Юлії Тищенко. – Київ : Україна, 2013. – 88, [1] с., [4] арк. кольор. фот. : табл. – ISBN 978-966-137-004-2
869779
   Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття : Збірник наукових праць учасників конференції:Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : УКООПОСВІТА, 2001. – 345с. – ISBN 966-7568-02-4
869780
  Кравченко О.В. Національний культурний простір сучасної України як культурологічна проблема // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 51-55
869781
   Національний культурний центр України - Шевченків дім у Москві / Володимир Мельниченко, Ассоль Овсянникова-Мелентьєва, Олена Марченко, Юрій Безкровний ; [ред. і упоряд.: А. Овсянникова-Мелентьєва]. – Москва : Домашня бібліотека, 2014. – 583, [1] с., [24] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-42700-101-4
869782
  Черевченко О. Національний культуропростір поезії неокласиків (на прикладі лексико-семантичної групи земля) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 106-109. – ISSN 0320-3077
869783
  Проневич О.С. Національний механізм адаптації законодавства до acquis communautaire: легітимізація, конфігурація та перспективи модернізації // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 67-69
869784
   Національний музей "Київська картинна галерея". Путівник : [до 100-річчя Київ. картинної галереї] / [упоряд.: Ю. Вакуленко ; авт. статей: Н. Агеева, Г. Алавердова, О. Боримська та ін. ; фотозйомка: М. Андреєва, П. Ілінг, Н. Тенвигенхорн та ін.]. – Київ : Антиквар, 2020. – 269, [3] с. : іл. – Вид. підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. – ISBN 978-617-7285-32-7
869785
  Кучер Н. Національний музей літератури України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
869786
  Стус Д.В. Національний музей Тараса Шевченка / Д.В. Стус, Т.П. Чуйко // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 343-364. – ISBN 978-966-8809-89-7
869787
  Кислюк К.В. Національний музейний ландшафт України в контексті візуальної репрезентабельності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 224-234. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
869788
  Пальцев А. Національний народний доход СРСР і його розподіл / А. Пальцев. – К, 1951. – 40с.
869789
   Національний Науковий Центр Радіаційної Медицини - позаду перші тридцять років / Д.А. Базика, В.А. Сушко, А.А. Чумак, В.В. Талько, С.Г. Галкіна, Л.А. Янович // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 9-16
869790
  Сиваш І.О. Національний одяг як чинник етнокультури в контексті українського етнодизайну // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 228-236. – ISSN 2226-2180
869791
  Палій Г. Національний олімпійський комітет України про баскетбол та Анатолія Поливоду, Сергія Коваленка, Олександра Сальникова, Олександра Білостінного, Олександра Волкова : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку] / [Григорій Палій]. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 82, [6] с., [8] арк. іл. : іл. – На обкл., та тит. арк. авт. не зазнач. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-275-6
869792
  Мащенко О. Національний олімпійський комітет України про легку атлетику та Володимира Куца, Юрія Сєдих, Валерія Борзова, Сергія Бубку, Наталію Добринську : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку] / [Олександр Мовчан]. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 98, [6] с., [8] арк. іл. : іл. – На обкл., та тит. арк. авт. не зазнач. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-276-3
869793
   Національний освітній глосарій: вища освіта : [довідник] / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. Темпус-офіс в Україні ; [авт.-уклад.: В.М. Захарченко та ін. ; за ред. В.Г. Кременя]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Видавничий дім "Плеяди", 2014. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 89-97. – ISBN 978-966-2432-22-0
869794
  Андрущенко В. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова - міжнародна якість // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 307-310. – ISBN 966-7522-07-5


  Історія і сьогодення НПУ імені М.П. Драгоманова.
869795
   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ. – 24с.
869796
   Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова : Історичний нарис 1920-2000. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 220с. – ISBN 966-529-092-4
869797
  Чікарькова М. Національний первень і християнська спадщина у філософії Хосе Ортеги -і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 401-421. – ISBN 978-966-423-392-4
869798
   Національний перепис робітників та службовців України. – Х., 1930. – 158с.
869799
  Шевченко О.Ю. Національний портал забезпечення якості вищої освіти : інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / О.Ю. Шевченко, В.В. Сокол, О.Л. Шевченко. – Львів : [б. в.], 2014. – 30, [2] с. : іл., табл. – (Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST) = Towards trust in quality assurance systems (TRUST) : темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-FITEMPUS-SMGR)
869800
  Гетьман В. Національний природний парк "Верховинський". Природні та історико-культурні цінності // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 липня (№ 29). – С. 10
869801
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Верховинський": природні та історико-культурні цінності // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 5 (92), вересень - жовтень. – C. 16-21
869802
  Гетьман Г. Національний природний парк "Верховинський": природні та історико-культурні цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-48. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наслідком постійно зростаючого глобального антропогенного впливу стало планетарне явище фрагментації (інсуляризації) природних ландшафтів. Одними із відносно збережених природних різноманіть є ділянки національного природного парку "Верховинський". ...
869803
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Вижницький" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 33-39 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
869804
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Джарилгацький" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 45-48 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
869805
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Дністровський каньйон" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 26-31 : мал. – Бібліогр.: 10 назв.
869806
  Миронюк Степан Національний природний парк "Дністровський каньйон" відзначає своє 10-річчя // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 15-19 : фото
869807
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Кармелюкове Поділля": природно-історична спадщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 35-37 : табл., карта. – Бібліогр.: 4 назв.
869808
  Гетьман В.О. Національний природний парк "Кременецькі гори": природна та історико-культурна спадщина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 14-18 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
869809
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Мале Полісся" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 25-26 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
869810
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Олешківські піски" - унікальний витвір природи
869811
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Олешківські піски" - унікальний витвір природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 15-18 : фото, рис. – Бібліогр.: 11 назв.
869812
  Гетьман В.О. Національний природний парк "Північне Поділля" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
869813
  Федірко О.М. Національний природний парк "Сколівські Бескиди" в системі ландшафтів Українських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 35-48. – ISSN 0868-6939
869814
  Андрощук Г. Національний режим вичерпання прав: кому це вигідно? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 30-31
869815
  Іванишин П. Національний сенс туги, радості і жаху в поезії Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 184-196. – ISBN 978-966-02-7586-7
869816
  Романцов В.О. Національний склад населення СРСР і його рідна мова за часів колишнього Радянського Союзу // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 217-232. – ISBN 978-966-2530-21-6
869817
   Національний склад населення України. – Київ
1. – 1991. – 217 с.
869818
  Мельник А. Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи? / А. Мельник, Ю. Мельник // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 4). – С. 456-476. – ISSN 1684-906Х
869819
   Національний технічний університет України "КПІ" запрошує : Довідник для вступників. – Київ : НТТУ "КПІ", 1998. – 122с. – ISBN 5776345472
869820
  Третяков О.В. Національний туристичний веб-ресурс як відображення національного туристичного продукту // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 294-297
869821
   Національний туристичний форум популяризує внутрішній туризм в Україні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 64 : фото
869822
  Ткаченко Т.І. Національний туристський продукт: образ, імідж, бренд (рекреаційно-туристський аспект) / Т.І. Ткаченко, Т.В. Кляпко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 97-105. – Бібліогр.: 12 назв.
869823
  Третяк О.В. Національний університет - потенціал держави // Освіта України, 1997. – №9
869824
  Ківалов С. Національний університет "Одеська юридична академія" залишається стабільним і успішним [інтерв"ю з президентом університету академіком С. Ківаловим] / інтерв"ю провела Г. Савельєва // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 81). – C. 14
869825
  Чорний О. Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 42-44. – ISSN 1682-2366
869826
  Перерва В. Національний фактор у освітній діяльності духовенства у Київській та Фінській єпархіях в ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 63-66
869827
  Здоровик Я.О. Національний фармацевтичний університет: історія та здобутки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С.471-472
869828
   Національний форум "Поводження з відходами в Україні" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 2-5 : фото
869829
   Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 2-4 : фото
869830
  Боровик В. Національний фронт у президентських виборах у Франції початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 8--9
869831
  Лісеєнко О.В. Національний характер менталітет української нації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 66-73. – ISBN 966-628-108-8
869832
  Дмитренко А.В. Національний характер повісті Б. Антоненка-Давидовича "Слово матері" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 34-39. – (Філологічні науки ; № 1)
869833
  Швецова Антоніна Вікторівна Національний характер як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... доктор філос.наук: 09.00.03 / Швецова Антоніна Вікторівна; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999. – 400л. – Бібліогр.:л.379-400
869834
  Нарієвська Валентина Данилівна Національний характер як художньо-естетичний феномен української та російської прози 50-70-х років двадцятого століття : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.05 / Нарієвська Валентина Данилівна; Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1995. – 450л. – Бібліогр.:л.406-450
869835
  Павко А. Національний цирк України: досвід, проблеми, перспективи // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 2. – ISSN 2519-4429
869836
  Муравйов О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого кращі традиції юридичної освіти та науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 172-176. – ISSN 1026-9932
869837
  Захарін С. Національні академії: оборона статусу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 листопада (№ 44). – С. 12


  Минуло майже три місяці відтоді, як прем"єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення міністрові освіти і науки Сергію Квіту, президентові Національної академії наук Борису Патону та ін. чиновникам "розглянути питання організаційно-правового статусу ...
869838
  Шуба О.В. Національні відносини в СРСР і сучасний релігійний модернізм / О.В. Шуба. – К, 1983. – 46с.
869839
   Національні відносини в умовах развинутого соціалізму. – Львів, 1976. – 199с.
869840
   Національні відносини на Україні : Запитання і відповіді. – Київ : Україна, 1991. – 238с.
869841
  Ковальчук С.С. Національні економічні інтереси : монографія / С.С. Ковальчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 315, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-690-0
869842
  Дзісяк Я.І. Національні збори 30 червня 1941 року: визначальні присутні та їх роль // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 136-143. – ISBN 978-966-428-404-9
869843
  Даниленко С. Національні ЗМІ й питання захисту національних інтересів / Сергій Даниленко // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 26-34
869844
  Щава Р.П. Національні і наднаціональні фіскальні відносини в ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)
869845
  Щелкунова О.С. Національні ідеї у творчості письменника XVI ст. Станіслава Оріховського: художня інтерпретація // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 76-80


  Стаття присвячена дослідженню аналізу національної ідеї у творчості Станіслава Оріховського. Зроблено акцент на способах вираження провідних дотичних до даного концепту понять. Підкреслено закономірності виявлення національної складової. Статья ...
869846
  Іванишин П. Національні імперативи Тараса Салиги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 лютого (№ 4). – С. 14-15
869847
  Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 29-35. – ISSN 1029-7200
869848
  Мельник Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т. Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (107). – С. 18-36. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
869849
  Марченко Т.В. Національні інтереси в формуванні геостратегії України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 777/778. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
869850
  Зленко А. Національні інтереси у внутрішній політиці та зовнішньополітичній стратегії України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 30-35. – (Історичні науки)
869851
  Настюк В.Я. Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 52-57
869852
  Горовий В.М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації = National informative processes in the conditions of globalization = Национальные информационные процессы в условиях глобализации : монографія / В.М. Горовий ; [відп. ред.: О.С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – 330, [2] с. – Дод. тит. арк. парал. рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7612-3
869853
  Давидова І.О. Національні інформаційні ресурси України: соціокультурні аспекти розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 178-190. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлено глобальну визначаючу роль інформаційних ресурсів у процесі соціокультурного розвитку країни.
869854
  Віднянський С.В. Національні історії в метанаративі процесу глобалізації: з європейського досвіду / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 4-17. – ISSN 0130-5247
869855
  Коробка Г. Національні й культурні особливості гумористичного спілкування в процесі викладання ділової іноземної мови (англійської) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 277-284. – ISSN 2078-340X
869856
  Абрамович В.Є. Національні класифікаційні іспити як стандартизована система оцінювання якості вищої медичної освіти у Франції // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 30-53. – ISSN 2219-438X
869857
  Дегтярьова І.О. Національні консультативно-дорадчі органи у системі публічного управління у сфері науки та вищої освіти // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – С. 44-52. – ISSN 2311-6420


  Проаналізовано деякі аспекти концепції створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, закладеної у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зокрема у контексті аналогічних європейських організацій.
869858
  Устименко В. Національні меншини в період Української революції 1917-1921 рр.: історіографічні нотатки // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 61-91. – ISSN 2307-3047
869859
  ЧиркоБ.В Національні меншини в Україні / ЧиркоБ.В. – К., 1995. – 214с.
869860
   Національні меншини в Україні 1920-1930-ті роки: Історико-картографічний атлас. – Київ, 1996. – 104с.
869861
  Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України в політико–правовому полі Російської імперії в кінці ХVIII - на початку ХХ століття: аналіз джерельної бази // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 116-131
869862
  Коцур В. Національні меншини Сходу і Заходу України в геополітичних лещатах XXI ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 39-52. – ISSN 2518-7732
869863
  Рафальський Олег Національні меншини України у ХХ столітті : Історіографічний нарис / Рафальський Олег; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАНУ. – Київ, 2000. – 447с. – ISBN 966-02-1814-1
869864
   Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. – Київ, 2000. – 356с. – ISBN 966-02-1746-3
869865
  Федірко О.А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 65-69. – ISSN 2306-6806
869866
   Національні моделі економічних систем : навч. посібник / [О.О. Бєляєв та ін. ; редкол.: О.Д. Шарапов, Ю.В. Красюк, З.П. Бараник та ін. ; наук. ред. В.І. Сацик] ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 319, [1] с. : табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-312-4
869867
  Кочук С.І. Національні моделі соціально-економічного розвитку як результат економічної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 6-10
869868
  Андріів В.М. Національні накопичувальні фонди // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 134-139. – ISBN 978-617-7625-68-0
869869
  Щелкунова О. Національні освітні ідеї в ренесансних поезіях Павла Русина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 396-401


  Стаття присвячена дослідженню національних освітніх ідей у творчості Павла Русина з Кросна. Проаналізовані окремі поезії митця, на основі чого визначено роль знань у тогочасному світогляді. Розглянуто значення книги для людини доби Відродження. Статья ...
869870
  Вагіна О.М. Національні освітні традиції Фінляндії у контексті європейської освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 227-230. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
869871
  Чумак Б. Національні особливості ділового етикету в Ірані // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 388-392. – (Бібліотека інституту філології)


  Розкриті національні особливості ділової етики, що притаманні виключно країнам Близького Сходу взагалі та Ірану зокрема. Наведені основні характерні риси ділового етикету в Ірані та перелік традиційних правил поведінки під час ділової комунікації з ...
869872
  Юревич М.В. Національні особливості мовної та немовної поведінки // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 340-344. – (Бібліотека Інституту філології)
869873
  Бутовченко К. Національні особливості оподаткування в Грузії. Економічні дива чи повчальний досвід? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
869874
  Невідомий В.І. Національні особливості формування системи управління та контролю коштів міжнародної технічної допомоги від ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 14-26. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 2305-7645
869875
  Петрина Н.В. Національні парки Італії: територіальна організація мережі та особливості рекреації і туризму / Н.В. Петрина, І.В. Третяк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 13-20


  Взаємодія природних умов і компонентів зумовили формування у межах території Італії різноманітних природних ландшафтів, однак активна господарська діяльність людини призвела до зменшення ландшафтного різноманіття і гостро поставила питання про ...
869876
  Єдліцький Є. Національні периферії європейської цивілізації // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 10-13
869877
  Кобельський Д.В. Національні підрозділи у формуваннях Червоного козацтва: 1918-1921 рр. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 268-279. – ISSN 2312-6825
869878
  Дубенко О.Ю. Національні поетичні картини світу у лінгвокогнітивному та перекладознавчому аспектах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 ; 10.02.16 / Дубенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
869879
  Кожухова Т.В. Національні політики США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 15-20. – ISSN 2306-6814
869880
  Краснолуцька Л.М. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в управлінні фінансовою стійкістю підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 105-109. – (Економічні науки ; Вип. 22, т. 2)
869881
  Дика Д. Національні правозахисні системи та Єєвропейський суд з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 157-158
869882
  Третяк І.В. Національні природні парки України: природно-регіональний аналіз // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 350-358 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
869883
  Міщенко О.В. Національні природні парки України: проблеми та перспективи розвитку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
869884
  Калуцький С. Національні причини Української революції XVII ст. у висвітленні В’ячеслава Липинського // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 161-173. – ISSN 2415-8003


  Згадуються : М. Максимович , М. Костомаров, М. Грушевський (с. 164, 165)
869885
  Іляшенко А.Х. Національні пріоритети бюджетної стратегії економічного і соціального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 23-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
869886
  Сидоренко Н.М. Національні проблеми в українській пресі Росії (1905-1914 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 119-123
869887
  Майор Р.І. Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 567-573. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
869888
   Національні процеси в Україні: історія і сучасність: : Документи і матеріали: Довідник. У двох частинах. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004511-9 (ч.2)
Ч. 2. – 1997. – 703с.
869889
  Дьяченко О.В. Національні регулятори зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті визначено мету державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України на національному рівні, охарактеризовано інструменти митно-тарифного та нетарифного регулювання.
869890
  Сидоренко Н. Національні риси Антона Коршнівського // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 156-161


  У статті простежуються життя і творча доля Антона Коршнівського - журналіста, редактора, видавця, громадського діяча. На підставі архівних матеріалів з"ясовуються окремі деталі творчого шляху цієї непересічної особистості; аналізуються публікації у ...
869891
  Бекіров С.Н. Національні рухи: теоретичний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 113-115. – ISSN 2077-1800
869892
  Козубенко Л.М. Національні складові поеми І. Котляревського "Енеїда" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 42-49. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
869893
  Чомахашвілі О.Ш. Національні стандарти: види, системи та цільове призначення // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 62-67. – ISBN 978-617-696-644-9. – ISSN 2308-0353
869894
  Дережицька Т.В. Національні стереотипи як складова літературного образу в романі Е.М. Форстера "Подорож до Індії" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 115-122. – ISSN 2312-3036


  "Метою проведеного дослідження є аналіз впливу національних стереотипів на формування літературних образів у романі Е.М. Форстера «Подорож до Індії». Досліджено образну систему роману з погляду конфліктного протистояння між обопільними негативними ...
869895
  Андрущенко В.Л. Національні схеми бюджетного федералізму / В.Л. Андрущенко, О.П. Кириленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 67-73
869896
  Кухар В. Національні та етнічні особливості українських неформальних субкультур // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 97-107
869897
  Лукаш С.С. Національні та Європейські стандарти надання соціальних відпусток // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7450-09-1
869898
  Баженов М. Національні та іноземні особливості відповідальності провайдерів за порушення авторських і суміжних прав // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 105-110. – ISSN 2524-0129
869899
   Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993. – 237с.
869900
  Габович О. Національні та міжнародні оцінки наукових досягнень / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 128-135. – ISBN 978-966-518-698-4
869901
  Тропін З. Національні та міжнародно-правові засоби притягнення держав до відповідальності за поширення пандемії коронавірусу COVID-19 // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 80-82. – ISSN 1814-3385
869902
  Авдєєва М.С. Національні традиції в архітектурі модерну Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 22-28. – ISSN 2077-3455
869903
  Третяк К. Національні традиції в культовій архітектурі України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – С. 10-13
869904
  Хмельницька Л. Національні традиції в українському музичному мистецтві доби козацького бароко: європейські тенденції та автохтонний стиль // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – C. 3-8
869905
  Білозуб Л.М. Національні традиції у творчості українських композиторів XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 290-298
869906
  Грушко В.І. Національні фінанси : підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 656, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 652-657. – ISBN 978-966-170-014-6
869907
  Буркинский Б.В. Національні цінності і інтереси України (методологічні і прикладні аспекти дослідження) / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 45-52. – ISSN 2524-003X
869908
  Корнієнко Олександр Михайлович Національні цінності особистості : сутність та особливості формування : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Корнієнко Олександр Михайлович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1998. – 181л. – Бібліогр.:л.159-181
869909
  Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.15-16. – ISSN 0131-6788
869910
   Національній Академії наук України - 90 років // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 6-8. – ISBN 978-966-96823-1-4
869911
  Хільчевський В.К. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін / В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 173-183 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
869912
  Тацій В.Я. Національній юридичній академії України - 75 років // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 28-33. – ISBN 978-966-458-148-3
869913
  Тацій В.Я. Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого - 200 років // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 870-875. – ISBN 978-966-458-148-3
869914
  Палій О. Національність у паспорті: добре чи погано? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 5
869915
   Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні = The national-liberation struggle in Ukraine (1920s-50s) : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – 287, [7] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0432-X
869916
  Сусленський Я. Національно-визвольна боротьба в СРСР і національно-сіоністський рух // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 326-329. – ISBN 978-966-2164-80-0
869917
  Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1658 рр. на Сіверщині очима полонених повстанцях // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.3-26
869918
   Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво : Історія. Історіографія та метод.істор.досліджень. Спец.істор.дисципліни та джерелознавство. – Київ : Генеза, 1998. – 320с. – ISBN 966-504-092-8
869919
  Бортняк Я.М. Національно-визвольний рух і світовий революційний прогрес / Я.М. Бортняк. – К., 1969. – 175с.
869920
  Мягка О. Національно-визвольний рух України в 60-х - поч. 90-х рр. XX ст. (короткий огляд проблеми) // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 84-89. – ISSN 1998-4634
869921
  Заболотнюк В. Національно-виховна діяльність української військово-санітарної місії для справ полонених у Німеччині (1918 - 1920) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 233-244. – ISBN 978-617-7062-24-9
869922
  Лях Т. Національно-возвольна ідея в новелістиці Марка Черемшини (збірка "Верховина") // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 242-252. – ISBN 978-966-2248-94-4
869923
  Окиншевич А. Національно-демократична концепція історії права України в працях акад. М. Грушевського / А. Окиншевич, 1932. – 93-109с.
869924
  Клименко-Мудрий Віктор Степанович Національно-демократичний рух за часів української держави гетьмана П.Скоропадського : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Клименко-Мудрий Віктор Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 184л. – Бібліогр.:л.171
869925
  Макогон С.О. Національно-державний устрій СРСР / С.О. Макогон. – Київ, 1978. – 40 с.
869926
  Погорілко В.Ф. Національно-державний устрій СРСР / В.Ф. Погорілко. – К., 1989. – 48с.
869927
  Реєнт О. Національно-державницький вимір українського народу у 1917 - 1920-х рр. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 8-16. – ISBN 978-617-7399-06-2
869928
  Цепа О. Національно-духовна диференціація автора в осмисленні картини колишнього поневолення (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 335-345. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
869929
  Сидоренко Н. Національно-духовне самоствердження : В 3-х ч. / Н. Сидоренко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ. – ISBN 966-95154-9-1
Ч.1 : Українська таборова періодика часів Першої світової війни. – 2000. – 202с.
869930
  Сидоренко Наталя Національно-духовне самоствердження : У 3-х ч. / Сидоренко Наталя; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ. – ISBN 966-95154-1-6
Ч.2 : Преса інтернованих українців та цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919-1924). – 2000. – 262с.
869931
  Сидоренко Н. Національно-духовне самоствердження : В 3-х ч. / Н. Сидоренко; Дослідницький центр історії укр. преси. – Київ. – ISBN 966-95154-0
Ч.3 : Національні часописи у "таборовому просторі" Европи після завершення Другої світової війни. (Італія,. – 2000. – 160с.
869932
  Камишова Т.М. Національно-етнічна концепція героя прози О. Кониського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 19-23. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто особливості естетичного мислення О. Кониського та його погляди на формування національного характеру українця і його ментальність
869933
  Кругляк М.Е. Національно-етнографічна складова в повсякденному житті київського студентства другої половини XIX - початку XX ст. // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 423-424. – ISBN 978-966-683-402-0


  Спогади студента Університету Св. Володимира С. Ніс про діяльність історично-етнографічного гуртка під керівництвом А.Я. Солтановського.
869934
  Топчій О. Національно-культурана специфіка колоративних систем української та англійської мов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 133-137. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Статтю присвячено дослідженню багатогранних за своєю семантикою та структурою семантичних особливостей прикметників black та white в англійській та українській мовах, проаналізовано символіку цих ад"єктивів у різних культурах, зроблено функціональний ...
869935
  Кресіна І.О. Національно-культурна автономія: правовий шлях вирішення русинської проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 18-23. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
869936
  Смульський Є.В. Національно-культурна ідентичність в слов"янських неоязичницьких течіях України кін. XX - поч. XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Смульський Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
869937
  Васильєва Л.П. Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціації // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-22. – ISSN 0027-2833
869938
  Проданюк Ф. Національно-культурна політика П. Скоропадського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 138-140
869939
  Парахіна М. Національно-культурна політика України (1921-1939 рр.): історіографічний аналіз / М. Парахіна, Т. Полушкіна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 96-101


  У статті подається періодизація розвитку історичних знань, що стосуються національно-культурної політики України 1921 - 1939 рр.
869940
  Плахтій І.С. Національно-культурна політика Української держави доби Гетьманату // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – C. 4-12
869941
  Корабліна З.Ю. Національно-культурна складова в словникових дефініціях (на матеріалі фітонімів слов"янських та англійської мов) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 169-174
869942
  Норенко О. Національно-культурна специфіка емотивних лексичних одиниць в японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 72-75


  У статті розглянуто етнокультурні особливості емотивних лексичних одиниць в японській мові на фразеосемантичному рівні. Проаналізовано вербальні способи їх актуалізації. В статье рассмотрены этнокультурные особенности эмотивных лексических единиц в ...
869943
  Пастущак Т. Національно-культурна специфіка кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (769), квітень. – С. 40-42
869944
  Денисюк С. Національно-культурне відродження 20-х років XX століття у дослідженнях Юрія Шевельова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 83-86
869945
  Ковальчук О. Національно-культурне відродження українців поза межами УСРР (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 280-286. – ISBN 966-8653-41-6
869946
  Мединська А. Національно-культурний аспект підтексту поезій Василя Слапчука // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 241-252. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
869947
  Домніч О.В. Національно-культурний код у лінгвістичній парадигмі знання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті здійснюється розгляд проблеми культурного коду, типології культурних кодів і національно-культурного коду в сучасній лінгвістичній парадигмі знання. Уточнюються дефініції згаданих понять, обгрунтовується значущість вивчення ...
869948
  Черемська О.С. Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки / О.С. Черемська, О.В. Масло // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 383-387. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
869949
  Бондар М.В. Національно-культурний компонент турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 127-134. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
869950
  Шевченко Л.О. Національно-культурний компонент фразеологізмів в іспанській періодичній пресі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 83-87. – ISSN 2312-4679
869951
  Шологон Л.І. Національно-культурний рух українців Галичини 1848-1914 рр.: класифікація джерельного комплексу // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 154-165. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
869952
  Орел І. Національно-культурний характер позамовних чинників семіозису німецьких фразеологічних одиниць // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 19-23. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
869953
  Терещенко О. Національно-культурницька діяльність Івана Нечуй-Левицького // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1/2 (161/162), січень - лютий. – С. 34-39
869954
  Ковач Л. Національно-культурні товариства Донбасу в інституціоналізації громадянського суспільства в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 311-322
869955
  Мітряєва С.І. Національно-культурні товариства Закарпатської області : National cultural associations of transcarpathian region / С.І. Мітряєва; Національний ін-т стратегічних досліджень при адміністрації президента України. Закарпатський філіал. – Ужгород : В.Падяка, 2001. – 164с. – (Регіональний розвиток ; 7). – ISBN 966-7838-28-5
869956
  Барановська Н.П. Національно-культурні товариства у життєвому просторі держави // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 56-81. – ISBN 978-966-02-6441-0
869957
  Ільчишин С. Національно-культурні товариства українців у міжвоєнний період на Західній Україні. Джерелознавчий аспект // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 46-50
869958
  Шакун Н.В. Національно-ментальний вимір української філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 48-51
869959
  Шморгун О.О. Національно-мобілізаційний потенціал екзитсенціалізму як головна передумова пошуку спільних контекстів його виникнення в країнах Європи (Франція, Німеччина, Україна) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 51-53
869960
  Чередниченко О. Національно-мовна ідентичність у глобальному світі // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 40-50. – ISBN 978-966-489-161-2
869961
  Щербій Н.О. Національно-мовна політика: слов"янські паралелі // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 522-532. – ISBN 978-966-428-404-9
869962
  Іванова Л. Національно-мовний зміст прагматики інтерконтекстуального простору антропоніміки публіцистичного тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 65-69


  Інтерпретовано національно-мовний зміст механізму прагматики інтерконтекстуального простору антропоніміки публіцистичного твору (на матеріалі статей Дмитра Павличка), виявлено позачасовий характер прагматики публіцистичного тексту. It is ...
869963
  Шеремета В. Національно-мовний стереотип у сучасних наукових парадигмах: типологія, функції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 317-323. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
869964
  Загнітко А. Національно-мовні виклики сучасному вченому-гуманітарію // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (350), липень - серпень. – С. 63-69. – ISSN 0130-6936


  Розглянуто особливості сучасного мовного простору України, розкрито напрями посилення мовної агресії на окремих територіях держави, з"ясовано національно-мовні виклики, адресовані сучасному науковцю-гуманітрію, і програмні чинники національно-мовної ...
869965
  Максюта М.Є. Національно-об"єднавчі конотації етнокультурного досвіду у вітчизняному історико-філософському дискурсі другої половини XIX - першої третини XX ст. / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 27-35


  У статті актуалізуються проблеми і завдання формування та зміцнення українства як етнокультурної цілісності на засадах поглиблення змістовності етнонаціональної самосвідомості. Однією з істотних рис життя суспільства є активіза ція спеціальних ...
869966
  Нагірняк А.Я. Національно-організаційні засади формування українського стрілецтва на початку XX ст. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 120-131. – ISSN 2313-5603
869967
  Розлуцька Г.М. Національно-орієнтаційні детермінанти розвитку освіти у середовищі Мукачівського монастиря на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 208-212. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
869968
  Стражнікова І. Національно-орієнтовані концепти сучасних історико-педагогічних досліджень про розвиток освітніх систем Західного регіону України // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 149-154. – ISSN 2309-9127
869969
  Срібняк І.В. Національно-освідомлююча діяльність СВУ в таборі полонених та інтернованих Ізмід (Османська імперія) на початку Першої світової війни: невідомий документ із фондів ЦДАГО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 242-251. – ISSN 0320-9466
869970
  Руда О.В. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках XX століття: реалізація та рецепції : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01, 07.00.02 / Руда Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
869971
   Національно-патріотичне виховання - державний пріоритет національної безпеки : щорічна доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 р.) / [О.В. Ярошенко, С.Ю. Аксьонова, О.М. Балакірєва та ін. ; редкол.: І.О. Жданов (голова) та ін. ; наук. ред.: І.В. Пєша] ; М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ : Спринт-Сервіс, 2015. – 201, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 194-201 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7021-34-5
869972
  Третяк Н. Національно-патріотичне виховання молодших школярів у контексті наукової спадщини І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 222-228. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
869973
  Шилін В. Національно-патріотичне виховання у сучасних умовах: досвід санітарно-технічного факультету / В. Шилін, О. Стасенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 51-56. – ISSN 1562-529Х


  "...У наш час національно-патріотичне виховання молоді в багатьох країнах світу посідає одне з провідних місць у системі національних пріоритетів. Повага і любов молодих громадян до власної Батьківщини, мови, традицій та культури також виступають ...
869974
  Романова С. Національно-патріотичне виховання у технічних ВНЗ як складова сучасного освітнього процесу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 39-44. – ISSN 1562-529Х


  "...Національно-патріотичне виховання молоді є невід"ємною частиною освітнього процесу у ВНЗ, який має за мету формування сучасної, освіченої, всебічно розвиненої людини."
869975
  Королюк А.В. Національно-патріотичне виховання як важлива складова національної безпеки / А.В. Королюк, О.В. Королюк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 155-158. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
869976
  Бойко Т.І. Національно-патріотичне виховання як квінтесенція конфлікту ідентичностей // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 36-42. – ISBN 978-966-428-404-9
869977
  Смирнов І.Г. Національно-патріотичне спрямування професійної підготовки фахівців туризму з урахуванням картографічного складника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 321-336
869978
  Кучинська І. Національно-патріотичне та громадянське формування молоді у педагогічній спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 171-176. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
869979
  Іванишин Т.І. Національно-патріотичне утвердження студентської молоді: філософсько-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Іванишин Тарас Іванович ; Хмельницька обл. рада ; Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – Бібліогр.: 17 назв
869980
  Смирнов І.Г. Національно-патріотичний аспект професійної освіти у викладанні туристичних та логістичних дисциплін в контексті оптимального розвитку регіону // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 338-340. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Реалізацію національно-патріотичного та виховного аспектів розглянемо на прикладі викладання туристичних та логістичних дисциплін, зокрема, логістики туризму. У складі цього курсу звертається особлива увага до використання тих туристичних ресурсів, ...
869981
  Басараб В.І. Національно-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького (на основі праці "Пересторога перед комунізмом") // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 16-27. – ISBN 978-966-428-404-9
869982
  Козицький М.Ю. Національно-політична думка на Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / М.Ю. Козицький, О.В. Поліщук // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 3-14. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Простежується процес становлення української ідейної програми, утвердження ідеї будівництва незалежної самостійної України. Виявляються особливості цього процесу в Галичині та Росії. Характеризуються перші національні українські партії. Визначаються ...
869983
  Мартинова Т.Є. Національно-політична свідомість і питання формування громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 59-65. – ISBN 966-628-197-5
869984
  Михальський І.С. Національно-політичний рух молоді в Україні в роки першої світової війни (1914 -- лютий 1917 рр.) / І.С. Михальський. – Луганськ, 1995. – 26с.
869985
  Радько П.Г. Національно-політичні погляди Тараса Шевченка в контесті його історіософської мудрості // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 26-35. – ISSN 2075-1451
869986
  Зеліско Л.І. Національно-правова парадигма становлення юриста-фахівця (система культурологічної освіти у ВНЗ) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – Вип. 30. – С. 350-356. – ISSN 2225-7586
869987
  Кальченко Т.Ю. Національно-прецендентні феномени в поетичних текстах В. Герасим"юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 52-55. – ISSN 1996-5931
869988
  Сліпушко О. Національно-психологічна інтерпретація біблійних мотивів у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 83-91


  У статті досліджуються особливості національно-психологічної інтерпретації біблійних мотивів у творчості Тараса Шевченка. Аналізуються вірші пізнього періоду, в яких національний ідеал має глибоку індивідуальну психологічну інтерпретацію
869989
  Бабій Ю. Національно-специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 7-14. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
869990
  Коршук Р.М. Національно-територіальна автономія: досвід Гренландії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 39-41
869991
  Альошина О. Національно-церковний рух на Волині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 3-12. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
869992
  Кліщ А.В. Національно-церковні питання в публіцистичному доробку Романа Рахманного / А.В. Кліщ, О.В. Богуславський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 75
869993
  Яроцький П. Національно культурна ідентифікація і конфесійна уніфікація як вияви особливостей релігієгенезу // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 33-39
869994
  Галів У. Національно маркована лексика як домінанта мовостилю Любові Проць (на матеріалі поетичної збірки "Полювання на світло") / У. Галів, Т. Мельник // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 18-26. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
869995
   Національному медичному університету імені О.О. Богомольця - 175 років // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (26). – С. 5-6. – ISSN 2220-5071
869996
  Стасенко Т. Національному медичному університету імені О.О. Богомольця - 175 років! Многая літа, шановна alma mater! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 14-15. – ISSN 1562-1146


  "Володимир Караваєв - видатна особистість, засновник і керівник факультетської хірургічної клініки, який був першим деканом Київського університету і першим професором хірургії в Києві та одночасно блискучим офтальмологом". С. 14, 15.
869997
   Національному медичному університету імені О.О. Богомольця -175 років: славетна історія, плідне сьогодення, широкі обрії майбутнього // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (133/134). – С. 4-7. – ISSN 1729-2344


  "Перші лекції, на які були зібоані 26 студентів-волонтерів новоствореного медичного факультету Університету Святого Володимира в Києві, відбулися восени 1841 року. Таким чином, від цих наукових кроків та промов, з якими виступили перші професори ...
869998
  Сокол Є.І. Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" – 130 років // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2015. – № 6. – С. 72-73. – ISSN 2074-272X
869999
   Національному університету "Києво-Могилянська академія" 400 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14-21 жовтня (№ 42). – С. 3
870000
  Іванова В. Національну безпеку - під надійний контроль // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (122), березень. – С. 16-18
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,