Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
868001
  Коляда І. "...Нова поліція повинна вжити всіх можливих зусиль для завоювання нового морального авторитету, який слугуватиме кращим гарантом її суспільного визнання". / І. Коляда, С. Вергун // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 1-5


  О. Бекендорф і становлення жандармерії в Росії
868002
  Гончаренко Б.Б. "Нова людина": типовий образ інтелігенції в українській та польській прозі другої половини XIX століття в позитивістському контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 269-277


  Cтатя є спробою дослідження формування в українській та польській літературах "нового героя" інтелігента в суспільних умовах другої половини ХIХ століття. Cтатья является попыткой исследования формирования в украинской и польской литературах "нового ...
868003
  Чорна Л.С. "Нова міра" філософії моралі у творчості Лазаря Барановича // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С. 69-75. – (Філософські науки)
868004
  Єфремов Д.П. "Нова нормаль" китайського зростання: концепт та перспективи сучасної державної економічної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 103-108. – ISSN 2306-6814
868005
  Михальчук О. "Нова обрядовість" на Волині в 1960 - 80-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 97-102
868006
  Нестеренко Г. "Нова парадигма"філософсько-освітніх розбудов (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі "Нова парадигма" // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 291-305
868007
  Кур В. "Нова поліція - це крайність" / записав Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Короткий ескурс в історію української міліції від легендарного київського оперативника.
868008
  Харлан О. "Нова речевість" як стильова тенденція в літературі перших десятиріч XX ст. // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
868009
  Ворончук І. "Нова соціальна історія" та перспективи українознавчих досліджень // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 52-65
868010
  Барвінська П.І. "Нова східна політика" Віллі Брандта та питання зміни образу Східної Європи в східноєвропейських історичних дослідженнях ФРН // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 196-205
868011
  Андрійцьо В. "Нова Сцена" - театр Карпатської України // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 6-7
868012
  Іваницька С. "Нова Україна" революційної доби в публіцистиці Олександра Саліковського // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 36-52. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
868013
  Соловйов О. "Нова хвиля" в українському мистецтві 90-х років XX ст. та її трансформація // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 34-47. – ISBN 966-7021-87-4
868014
  Скляренко Г. "Нова хвиля" і українське мистецтво кінця XX століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 188-196. – ISBN 978-966-8917-14-1
868015
  Добілєнє Ауксє "Нова хвиля" на пагорбах Литви // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 56-63 : фото
868016
  Фіалко В.О. "Нова хвиля" сценографів українського театру 80-х років XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 277-287. – ISSN 2226-2180
868017
  Кремень В. "Нова школа буде максимально зорієнтована за здібності й бажання учня" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 205). – С. 14
868018
  Сінна О.І. "Нова" географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації (онлайн-роздуми на ГІС-форумі -2017 у Харкові) / О.І. Сінна, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 65-68. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
868019
  Кравчук Л.В. "Нова" Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 - червень 1941 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 82-85. – ISSN 2076-1554
868020
  Козин В. "Нова" ядерная стратегия США и ее последствия для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 9. – 60-85. – ISSN 0130-9625
868021
  Сірук М. "Новачки" руйнують двопартійну систему // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 234). – С. 3


  Про сенсації парламентських виборів в Іспанії.
868022
  Васильев В.С. "Новая американская экономика": шаг вперед, три шага назад // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 9. – С. 3-27. – ISSN 0321-2068
868023
  Резник С. "Новая вульгарность" как государственный стиль // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  С 31 марта по 2 апреля 2012 г. на Первом Нац. и телеканале "Эра" состоится музыкальн. телемарафон длительностью 55 часов, который будет зарегистрирован как достижение в Книге рекордов Гиннесса. Ген. директор НТКУ Егор Бенкендорф заявил, что желает ...
868024
  Козенко Б.Д. "Новая демократия" и война: Внутрення политика США (1914-1917) / Б.Д. Козенко. – Саратов, 1980. – 288с.
868025
  Егорова Н.И. "Новая история "холодной войны" в современных зарубежных исследованиях // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 116-129. – ISSN 0130-3864
868026
  Скулиш Є. Нова-стара Конституція / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-31 липня (№ 29). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Роздуми над проектом Основного Закону України, презентованим Конституційною комісією в червні цього року.
868027
  Єфімов О.В. Нова історія / О.В. Єфімов. – 4-е вид. – К
1. – 1966. – 331с.
868028
  Єфімов О.В. Нова історія / О.В. Єфімов. – 23-е вид. – К
1. – 1986. – 236с.
868029
  Головченко В.І. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIХ - друга третина XX ст.) : навчальний посібник для студ. гуманітарних спец. вищих навч. закладів / В.І. Головченко, В.А. Рубель. – Київ : Либідь, 2010. – 520 с. – Бібліогр.: с. 513-519. – ISBN 978-966-06-0576-3


  Висвітлюється другий етап Нової історії країн Азії та Африки, сутність якого зумовлювалася розвитком східних народів в умовах колоніального поневолення
868030
  Бродський Р.М. Нова історія країн Азії і Африки (1871-1917) / Р.М. Бродський, З.А. Енольський. – Львів : Вища школа, 1986. – 333с.
868031
  Поп Ю.І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI-поч. XX ст.) : підручник / Ю.І. Поп. – Київ : Академія, 2012. – 374, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 369-374. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-387-4
868032
  Бродський Р.М. Нова історія країн Азії і Африки . Період домонополістичного капіталу (1642-1870) / Р.М. Бродський, З.А. Енольський. – Київ, 1979. – 286с.
868033
  Бродський Нова історія країн Азії та Африки (1870-1918) : (Корея, Монголія, Південно-Східна Азія, Афганістан, Арабські країни, Тропічна і Південа Африка) / Бродський, З.А. Енольський. – Київ : Вища школа, 1971. – 268с.


  У книзі висвітлено історію краін Азії та Африки в період переростання капіталізму в імперіолізм. Показано економічний і політичний розвиток краін Азії та Африки в кінці ХІХ - на початку ХХ ст., визвольну боротьбу їх народів, що протидіяла колоніальній ...
868034
   Нова історія країн Західної Європи й Північної Америки. XVII - 60-ті роки XIX століття : підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Б.М. Гончар та ін] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 735, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 719-733 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-617-9
868035
  Моісєєва С. Нова історія Луганської ОУНБ ім. О.М. Горького // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 10-13
868036
  Грицак Я. Нова історія нової України: замість висновків // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 42 (295), 29 жовтня 2015. – С. 32-33
868037
  Крипякевич І. Нова історія України / І. Крипякевич, М. Дольницький. – Детройт : Батьківщина, 1954. – 184 с. : іл.
868038
  Сліпушко Оксана Нова історія України : [рецензія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0868-9644
868039
  Довжук І.В. Нова історія України (середина XVII - початок XX ст.) : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – 732 с. – Бібліогр.: с. 728-729. – ISBN 978-966-590-836-4
868040
  Райхель Ю. Нова карта в іранському питанні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 147)


  Вашингтон долучається до південноазербайджанської проблеми.
868041
   Нова квадрупольна гравітаційна лінза 1RXS J113155.4123155 з оптичним кільцем Ейнштейна / Д. Слюс, Ж. Сюржеж, Ж.Ф. Клескенс, Д. Утсемекер, К. Жан, Ф. Курбен, Т. Накос, М. Біллер, С.В. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-71. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Виявлено нову квадрупольну гравітаційну лінзу, оточену вірогідним оптичним кільцем Ейнштейна. We report the discovery of a new quadruply imaged quasar surrounded by an optical Einstein ring candidate.
868042
  Комнатний С. Нова квартира без проблем: як не потрапити на гачок аферистів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 8). – С. 23
868043
  Липець Л.В. Нова класифікація суб"єктів шлюбних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 116-122.
868044
  Яновський Ю. Нова книга : оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ, 1954. – 299 с.
868045
  Красильникова О. Нова книга : Монографія / Ольга Красильникова; Ілюстрації- автора книги. – Тернопіль : Рапід-Екшн, 2005. – 384с.


  Метою посібника є випробування методів системного аналізу до розв"язання медико-біологічних задач. Для студентів вищих медичних навчальних закладів
868046
  Мадіссон В. Нова книга з актуальної проблеми: Україна і європейський процес // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.156-157
868047
  Качуровський І. Нова книга поезій Бориса Олександрова // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 8-9
868048
  Латиш Ю. Нова книга про К. Рилєєва // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 100-101. – ISBN 978-966-171-414-3
868049
   Нова книга про Кобзаря // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  Професор КНУ імені Тараса Шевченка В.І. Сергійчук, до 200-річчя від дня народження Кобзаря підготував монографічне дослідження в серії своїх книг "Українські державники".
868050
  Андрейчук В. Нова книга про ландшафт як імпульс до плідної дискусії : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
868051
  Бугайські Я. Нова команда // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 8 (276). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Зовнішньополітична програма Барака Обами на другу президентську каденцію обіцяє чимало несподіванок.
868052
  Баганець О. Нова Конституція - нова безправна прокуратура // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 6 квітня (№ 13). – С. 7. – ISSN 1992-9277
868053
  Баганець О. Нова Конституція - нова безправна прокуратура // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
868054
   Нова Конституція України : огляд, комент. і текст. – К., 1996. – 134с.
868055
   Нова Конституція України : Огляд, коментарі і текст Основного закону. – 2 - вид., доопр. – Київ : Наукова думка, 1997. – 156с. – ISBN 966-00-0148-7
868056
  Головатий С. Нова Конституція України та подальший кодифікаційний процес // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 12-16


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
868057
  Ставнійчук М.І. Нова Конституція як інструмент конструювання ефективної влади // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 9-11.
868058
  Спектор Ю. Нова Конституція: парадоксальні відповіді на прості запитання // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-43. – ISSN 1812--514Х
868059
  Боряк К.Ф. Нова конструкція магнітного сповільнювача і можливості його застосування на залізничному транспорті України / К.Ф. Боряк, О.В. Афтанюк, В.І. Возний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 27-34. – ISSN 2524-0056
868060
  Махлайчук П.В. Нова конфігурація димеру води / П.В. Махлайчук, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наше дослідження показує, що димер молекул води існує в двох основних конфігураціях – А та В. Величина енергії взаємодії в конфігурації В є близькою до такої у стандартній конфігурації А, в той час, як геометрична конфігурація, дипольний момент та ...
868061
  Косюк О.М. Нова концепцiя розважальної медіакомунікації у контексті традиційної культури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 94-98.


  Здійснено: спробу створення теоретичної концепції сучасних медіарозваг та формування термінологічної бази, класифікацію продукованих електронними ЗМІ проектів, інтерпретацію інтеркурсу від архаїчних до модерних прошарків семантичного наповнення із ...
868062
  Ластовський В. Нова концепція взаємовідносин церкви і держави - нова методологія? : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 138-141. – ISBN 978-966-171-154-8


  Головним методологічним здобутком автора стало повернення на 180 градусів всієї тієї інформації, якою він скористався в літературі сучасних науковців: найкраще церкві жилося при царській Росії і при СРСР (тобто тоді, коли Української Православної ...
868063
  Калинич І.І. Нова концепція визнання та встановлення меж адміністративно-територіальних утворень в Україні / І.І. Калинич, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 221-229. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
868064
  Калинич І.І. Нова концепція визнання та встановлення меж адміністративно-територіальних утворень в Україні / І.І. Калинич, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 221-229. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
868065
  Губерський Л.В. Нова концепція викладання та вивчення гуманітарних і суспільно-політичних наук у Київському університеті / Л.В. Губерський, П.Г. Солом"янюк // Вісник Київського університету. Суспільно-політичні науки, 1991. – № 31
868066
  Губерський Л.В. Нова концепція викладання та вивчення гуманітарних, суспільно-політичних наук у Київському університеті / Л.В. Губерський, П.Г. Солом"янюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-6. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується необхідність переходу до нової концепції викладання і вивчення гуманітарних, суспільно-політичних наук, розробленої і впроваджуваної в Київському державному університеті, розкривається її суть основні напрями.
868067
  Тимошик М. Нова концепція історії українського друкованого слова // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2002. – Вип. 10. – С. 538-544. – ISBN 966-02-2342-0
868068
  Чепига Михайло Нова концепція навчання і виховання докторантів (PhD) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 1682-2366


  Автор пропонує власний підхід до вдосконалення технології підготовки докторантів філософії в межах переходу до одноциклової підготовки науковців.
868069
  Чепига М. Нова концепція навчання і виховання докторантів (РhD) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 1682-2366
868070
  Федотов О.П. Нова концепція податкової реформи України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 5 (95). – С. 7-12
868071
  Мосенкіс Ю.Л. Нова концепція походження корейської мови / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин, Д.І. Переверзєв // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 153-159
868072
  Покидько І. Нова концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель / І. Покидько, А. Мартин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 34-40
868073
  Мартин А. Нова концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель / А. Мартин, І. Покидько // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 5. – С. 18-28
868074
  Скриганюк М.І. Нова кримінально-процесуальна форма і перспективи розвитку криміналістики в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 107-109. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
868075
  Богуцький Ю. Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі : монографія / Юрій Богуцький, Надія Корабльова, Ганна Чміль ; [наук. керівник Богуцький Ю.В. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-966-2241-35-8
868076
   Нова лабораторія // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Львівська політехніка завершує рік відкриттям лабораторії вбудованих комп’ютерних та кіберфізичних систем. Лабораторію відкрили на кафедрі електронних обчислювальних машин. Це друга поспіль нова навчальна лабораторія впродовж останнього місяця. Її ...
868077
  Бальцев П.І. Нова легенда -- курс старий / П.І. Бальцев. – Київ, 1968. – 46с.
868078
  Віняр Г. Нова лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 354-356
868079
  Асталош Г.Л. Нова лексика українського музичного постмодернізму // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 39-47. – ISSN 2226-2180
868080
  Первомайський Л.С. Нова лірика : лірика / Л.С. Первомайський. – Київ, 1937. – 233 с.
868081
  Зубар А. Нова література про комсомол і молодь України / А. Зубар. – К, 1970. – 39с.
868082
   Нова література про комсомол і молодь України.. – К., 1968. – 58с.
868083
  Усенко О. Нова література японською мовою: Хідео Леві // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 219-224


  Статтю присвячено аналізу нового для японської літератури явища - творчості авторів-іноземців, що пишуть японською мовою. Хідео Леві - перший із таких письменників, його романи визначний літературне феномен, який привертає увагу читачів і як соціальний ...
868084
  Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика : експлікація термінів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 13-28. – ISBN 978-966-02-4344-6
868085
  Вільде І. Нова Лукавиця / І. Вільде. – Львів, 1953. – 148с.
868086
  Петренко В.С. Нова людина села / В.С. Петренко, Г.Д. Цибуляк. – Київ, 1970. – 48с.
868087
  Тушевски В. Нова македонска книжевност / Ванчо Тушевски. – Скопjе : [ Менора ], 2008. – 470 с. – ISBN 9989-170-31-2
868088
  Хоменко Р. Нова малоглибинна багатоелектродна установка вимірювання електричного опору / Р. Хоменко, К. Бондар, С. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено багатоелектродну установку електротомографії, яка дозволяє досліджувати позірний електричний опір складно-побудованих середовищ з високою детальністю. До установки під"єднано дві коси по 32 електроди в кожній. Електроди можна розміщувати на ...
868089
  Сизонов Д.Ю. Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 44-58. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі сучасних видань ділового, фінансового, економічного та бізнес-спрямування виявлена та проаналізована нова медійна фразеологія. Особливий акцент зроблено на аналізі бізнес-комунікації як нової міжособистісної комунікації, ...
868090
  Шмідт Я. Нова мережа: ознаки, практики і наслідки веб 2.0 = Das Neue Nets Markmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0 : посібник для вузів / Ян Шмідт ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 240-283 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-44-9
868091
   Нова методика інтеграції результатів лабораторних досліджень гірських порід при моделюванні пластових умов / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур"є, С.Ф. Повєрєнний, Т.Я. Сусяк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
868092
   Нова методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: позитивні та негативні сторони / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин, Н.І. Кришеник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
868093
  Жимолостнова В. Нова методика розрахунку кількості респондентів під час проведення соціологічного опитування в бібліотеці / В. Жимолостнова, В. Басов, О. Ботушанська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  Досліджено проблему мінімізації затрат часу та коштів під час проведення соціологічного опитування в бібліотеці. Здійснено комплексний аналіз розрахунку довірчої ймовірності за допомогою математичних методів біноміального й нормального законів ...
868094
  Щербіна Інна Нова методологія дослідження української народної інструментальної традиції в галузі етноорганології : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 135-137. – ISSN 0130-6936
868095
  Вайсман В. Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій : виклики часу / В. Вайсман, В. Гогунський // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 11-13 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
868096
  Мар"їна Л. Нова методологія сучасної журналістської освіти: перформативність // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 272-279. – (Серія "Журналістика" ; вип. 43). – ISSN 2078-7324
868097
  Собчик В. Нова методологія удосконалення агроекологічної культури : Методичні рекомендації / В. Собчик; Ін-т агроекології та біотехнології УААН; Техніч. ін-т пед. академії м. Кракова (Польша). – Київ, 2004. – 68 с.
868098
  Романенко О. Нова міграційна політика Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 456-466
868099
  Панченко Є. Нова міжнародна поведінкова парадигма та її значення для підвищення ефективності ризик-менеджменту в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 22-36. – ISSN 0131-775Х
868100
  Козюк В.В. Нова міжнародна фінансова архітектура: дефініційні контури та аспекти монетарного аналізу глобалізаційних процесів : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 124-133. – Бібліогр.:25 назв
868101
  Гожик П.Ф. Нова міжнародна шкала неоген-четвертинного часу (2010 р.) / П.Ф. Гожик, А.В. Матошко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-104 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
868102
  Ніколаєнко С.М. Нова місія університетів та якість вищої освіти - вимога часу // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 13-17
868103
  Стельмашевська О. Нова мова культурної дипломатії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 7


  У Парижі відкрилася грандіозна виставка дизайну та декору Maison et Objet. Саме дизайн стає одним із перспективних напрямів для презентації України на міжнародному рівні.
868104
  Мельник Д. Нова мова як нове буття: мовна проблематика у збірці оповідань Інгеборг Бахман "Синхронно" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 68-73. – ISSN 2307-2261
868105
  Третяк А.М. Нова модель земельного устрою в Україні у зв"язку із реформою місцевого самоврядування / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 2306-1677
868106
  Соскін О. Нова модель місцевого самоврядування в Україні: необхідність та механізми впровадження // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 25-28. – ISSN 1728-6220
868107
  Зелінська Н.В. Нова модель наукової комунікації і дискурс // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 19-27


  Обгрунтовуються новітні підходи до риторичної організації наукових текстів, виходячи з постулатів нової наукової дисципліни - риторики науки. Пропонуються змінити систему оцінок ефективності наукових текстів та їх видавничого втілення. Proceeding ...
868108
  Ціватий В. Нова модель підготовки дипломатів XXI століття (досвід Канади) // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 3. – С. 46-49
868109
  Руда М.В. Нова модель підприємництва в контексті впровадження концепції енергетитчної незалежності України / М.В. Руда, А.В. Якібчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 207-216. – ISSN 0321-0499
868110
  Шульц С. Нова модель районування економічного простору України : виклики часу / С. Шульц, М. Максимчук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 9-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
868111
  Нехайчук Д.В. Нова модель регіональної політики: виклики сьогодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-29. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
868112
  Женченко М.І. Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 169-172. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
868113
  Зарубицька В. Нова модель ринку електроенергії: як це вплине на конкуренцію? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 38-39
868114
  Олійник О. Нова модель розвитку Китаю в умовах трансформування світової фінансової системи (стратегія розвитку до 2030 року) // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 135-141
868115
  Шепель Олександра Нова модель третього циклу в інженерній освіті відповідно до Болонського процесу. Звіт про перебування в Літній школі Міжнародного проекту ТЕМРУС "METCENG" (м.Вільнюс, 11-24 травня 2015 р.) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 29-30 : фото
868116
  Яценко Ю.О. Нова модель фінансового вирівнювання місцевих бюджетів в Україні : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 222-229 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
868117
  Швецова-Водка Нова монографія з історії бібліографічної діяльності в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 7 (204). – С. 19-20. – ISSN 2076-9326
868118
  Калюжний Р.А. Нова монографія з проблем адміністративно-процесуальних правовідносин в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 172-173. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
868119
  Сабадаш І. Нова монографія про українську ботанічну лексику // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 111-113. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
868120
  Беляєва Л.Г. Нова музика або нова класика? // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 132-138
868121
  Задорожний М.П. Нова навчальна програма з географії. Публічне обговорення // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 46-47 : фото
868122
  Рогачов Ю.М. Нова наукова доктрина адміністративного права як шлях до реформування адміністрування податків і зборів в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 39-46. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто питання формування нової доктрини адміністративного права, змісту її деяких аспектів. Визначено вплив нової доктрини адміністративного права на процес адміністрування податків і зборів. Розроблено пропозиції щодо подальшого ...
868123
  Кудря Я.В. Нова наукова парадигма управління корпораціями в машинобудуванні України = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 39-44. – Бібліогр.: 20 назв
868124
  Миронюк Д. Нова небезпека для української журналістики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 364-367


  Молодого спортсмена з Білої Церкви Київської області до 18 травня 2013 року мало хто знав не лише в Україні, а й на Київщині. Та саме того дня, коли Вадим Тітушко у Києві під час мітингу опозиції здійснив жорстокий напад на журналістів Ольгу Сніцарчук ...
868125
  Кучарська Л.В. Нова небезпечна розвага підлітків / Л.В. Кучарська, Л.П. Пашко, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 40 : фото
868126
  Резнікова Н.В. Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті неозалежності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
868127
  Лакомов Володимир Нова оборонна доктрина Бразилії - технології понад усе! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 20-21
868128
  Василенко Д.В. Нова оборонна стратегія США та її вплив на відносини з Європою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 44-49. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
868129
  Міщенко Л.Т. Нова овочева і лікарська культура в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 250-256. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
868130
  Дереш Л. Нова Орда проти старої еліти / розмову вела Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 31


  Турбореалістичний роман Л. Дереша "Спустошення".
868131
  Кузь В.Г. Нова освітня парадигма - нові освітні технології // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 28-35
868132
  Книш І. Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій / І. Книш, Н. Кочубей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
868133
   Нова оселя.. – К., 1946. – 73с.
868134
   Нова парадигма : альманах наукових праць. – Запоріжжя, 1997-
№ 13. – 1999
868135
   Нова парадигма : альманах наукових праць. – Запоріжжя, 1997-
№ 13. – 2000
868136
   Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – 2007
868137
   Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 65, ч. 1. – 2007
868138
   Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – 2007
868139
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 66. – 2007
868140
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 67. – 2007
868141
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 68. – 2007
868142
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 69. – 2007
868143
   Нова парадигма : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – 2007
868144
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 81. – 2008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868145
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 82. – 2008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868146
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 84. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868147
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 85. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868148
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 86. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868149
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 88. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868150
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 89. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868151
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 92. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868152
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 93. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868153
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 95. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868154
   Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 96. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868155
   Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 98. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868156
   Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – 2011. – 282 с.
868157
   Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – 2017. – 187, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868158
  Євтушенко Г.І. Нова парадигма вдосконалення системи менеджменту в контексті забезпечення економічного розвитку та соціальної безпеки / Г.І. Євтушенко, В.І. Куценко, О.В. Птащенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 335-340. – ISSN 2222-4459
868159
  Ярошовець В. Нова парадигма виховання. [Рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 108-111. – ISSN 1682-2366
868160
  Оболенська Т. Нова парадигма виховної роботи в Університеті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 66-73. – ISSN 1682-2366
868161
  Гулевич О.Ю. Нова парадигма вищої економічної освіти в контексті вимог ринку праці // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 283-285. – ISBN 978-617-571-130-9
868162
  Тоффлер Елвін Нова парадигма влади : Знання, багатство й сила / Елвін Тоффлер; Пер. з англ. Н. Бордукової. – Киев : Акта, 2003. – 687с. – ISBN 966-7021-48-3
868163
  Саган О.Н. Нова парадигма державно-церковних відносин як необхідність у реаліях пост-майданівської України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 140-147
868164
  Пірен М.І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні / Пірен М.І. ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7096-58-9
868165
  Данилюк І. Нова парадигма для суспільства глобальної епохи: субсидіарна перспектива Бенедикта XVI // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вчення папи Бенедикта XVI та його погляди на суспільство ХХІ ст.: роль, яку відводив глава Католицької церкви людині, суспільству, державі та міжнародній спільноті в епоху глобалізації. Розглянуто принципи, пропоновані понтифіком для ...
868166
  Вовк Л. Нова парадигма економічного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 292-296. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
868167
  Єрмошенко М.М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 14-20. – ISSN 1993-6788
868168
  Васильєва М.О. Нова парадигма ефективності зарубіжної допомоги розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 103-107
868169
  Ковалів О.І. Нова парадигма звершення земельної реформи в Україні // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-43. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
868170
  Третяк А.М. Нова парадигма землеустрою в земельній політиці України / А.М. Третяк, О.С. Дорош, Н.А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 9-18
868171
  Рижкова Ю.О. Нова парадигма індустріального розвитку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – C. 2-9


  Розглянуто формування нової промислової політики країн ЄС у контексті реіндустріалізації економіки. Визначено характерні особливості Індустрії 4.0 та зміни у процесі виробництва, пов"язані з її імплементацією. На прикладі країн Європи проаналізовано ...
868172
  Шевчук А.В. Нова парадигма інтелектуального розвитку людства в умовах технолого-сингулярного переходу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 183-187. – ISSN 2309-1533
868173
  Нестерович В.Ф. Нова парадигма конституційного права України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 278-280. – ISSN 2524-0323
868174
  Назарова Г.В. Нова парадигма корпоративного менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 11-16. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
868175
  Горенко Л.І. Нова парадигма культурної політики в Україні наприкінці XVIII - першої половини XIX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 92-104
868176
  Сохацька О. Нова парадигма маркетингу в інформаційній економіці / О. Сохацька, Т. Курант // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 113-120. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано шляхи модернізації маркетингових стратегій через побудову ефективних інтегрованих маркетингових комунікацій.
868177
  Яцура В. Нова парадигма менеджменту ХХІ столітя та її реалії в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 461-474. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
868178
  Дика Н. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу / Н. Дика, О. Глазова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 14-20. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
868179
  Сіденко В. Нова парадигма постіндустріального розвитку : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 91-92. – ISSN 0131-775Х
868180
  Аракелян М.Р. Нова парадигма правозахисної функції сучасної демократичної держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 252-258. – ISSN 1026-9932
868181
  Островська Г. Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 118-129. – ISSN 1818-5754
868182
  Стефанюк І.Б. Нова парадигма розвитку державної контрольно-ревізійної служби : фінансово-господарський контроль // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – Бібліогр.: 7 назв
868183
  Стефанюк І.Б. Нова парадигма розвитку державної контрольно-ревізійної служби // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 3-11
868184
  Єщенко П.С. Нова парадигма розвитку економіки - настійливе веління нашого часу / П.С. Єщенко, А.Г. Арсенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 28-47. – ISSN 1605-7988


  Розглянуто основні економічні концепції XX ст. і першого десятиріччя третього тисячоліття, що покладені в економічну політику різних соціально-економічних систем. Зроблено детальний аналіз реалізації неоліберальної політики в економіках різних країн. ...
868185
  Саєнко Т. Нова парадигма розвитку української освіти у XXI столітті / Т. Саєнко, О. Познанська // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 18-27.
868186
  Саєнко Тетяна Василівна Нова парадигма розвитку української освіти у ХХІ столітті / Саєнко Тетяна Василівна, Познанська Ольга Володимирівна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 18-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Глобальна екологічна криза, що охопила, без перебільшення, всю земну кулю, має поступитися розумному співіснуванню homo sapiens із Природою, часткою якої він є. Людство має переорієнтовуватися зі своєї нестримної економічної діяльності на ...
868187
  Зінчук Т.О. Нова парадигма сільського розвитку Європейського Союзу: перспективи для України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 104-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
868188
  Сонько С.П. Нова парадигма суспільної географії та її методологічна реалізація // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 32-44. – Бібліогр.: 19 назв
868189
  Другак В.М. Нова парадигма управління земельними ресурсами та землекористуванням в Україні / В.М. Другак, Р.М. Курильців, Н.А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 14-21
868190
  Воронкова В.Г. Нова парадигма філософії економіки XXI століття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 19-32. – ISSN 2072-1692
868191
  Дмитренко Л. Нова парадигма якості вищої освіти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 125). – С. 2


  НАЗЯВО. Перші акредитації програм мають розпочатися вже у жовтні, загалом упродовж наступних років їх акредитують близько 15 тисяч.
868192
  Банах В. Нова парадигма якості освіти в інформаційному суспільств // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 15-18. – ISBN 978-617-685-049-6
868193
  Чинго Ж. Нова пасквелиіа / Ж. Чинго. – Скопіе, 1965. – 224с.
868194
  Хуторян Н.М. Нова пенсійна реформа в період незалежності України: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 33-39. – ISSN 1026-9932
868195
   Нова платформа // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти і науковці Запорізького національного університету отримають додаткову платформу для заходів, командних зустрічей і роботи.
868196
  Соколов Б. Нова платформа для нового Мюнхена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 5


  "Жодна держава, що поважає себе, таку програму, звісно, не прийме. І не дивно, що Київ "12 пунктів" категорично відкинув."
868197
  Гурська А. Нова податкова реформа // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 28-29
868198
   Нова політика. – Київ
№ 1. – 1996
868199
   Нова політика. – Київ
№ 2. – 1996
868200
   Нова політика. – Київ
№ 3. – 1996
868201
   Нова політика. – Київ
№ 4. – 1996
868202
   Нова політика. – Київ
№ 5. – 1996
868203
   Нова політика. – Київ
№ 6. – 1996
868204
   Нова політика. – Київ
№ 1. – 1997
868205
   Нова політика. – Київ
№ 2. – 1997
868206
   Нова політика. – Київ
№ 3. – 1997
868207
   Нова політика. – Київ
№ 4. – 1997
868208
   Нова політика. – Київ
№ 5. – 1997
868209
   Нова політика. – Київ
№ 6. – 1997
868210
   Нова політика. – Київ
№ 1. – 1998
868211
   Нова політика. – Київ
№ 2. – 1998
868212
   Нова політика. – Київ
№ 3. – 1998
868213
   Нова політика. – Київ
№ 4. – 1998
868214
   Нова політика. – Київ
№ 5. – 1998
868215
   Нова політика. – Київ
№ 6. – 1998
868216
   Нова політика. – Київ
№ 1. – 1999
868217
   Нова політика. – Київ
№ 2. – 1999
868218
   Нова політика. – Київ
№ 3. – 1999
868219
   Нова політика. – Київ
№ 4. – 1999
868220
   Нова політика. – Київ
№ 5. – 1999
868221
   Нова політика. – Київ
№ 6. – 1999
868222
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
868223
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2000
868224
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2000
868225
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2000
868226
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2000
868227
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2000
868228
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
868229
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
868230
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
868231
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
868232
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
868233
   Нова політика : науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
868234
   Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
868235
   Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
868236
  Єрмошенко А.М. Нова політика у сфері платоспроможності страхових компаній Європейського Співтовариства / А.М. Єрмошенко, В.В. Поплавська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 103-109.
868237
   Нова політична економія : навч.-метод. комплекс для студентів спец. "051 Економіка", освітньої програми " Економіка та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд.: Н.І. Гражевська, А.О. Маслов]. – Київ : [б. в.], 2018. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 21-24
868238
  Радченко О. Нова політична роль Японії на міжнародній арені в першій половиш 90-х років та реакція асеанівських країн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-45. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
868239
   Нова Польща : Суспільно-політичний і літературний щомісячник. – Варшава. – ISSN 1508-5589
Спеціальний український номер. – 2001
868240
   Нова Польща : Суспільно-політичний і літературний щомісячник: Спеціальний український номер. – Варшава, 2005. – ISSN 1508-5589
868241
  Манжола В.А. Нова посилена угода між Україною та Європейським Союзом: Позиція Франції / В.А. Манжола, О.І. Шаповалова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 3-11. – (Європейські дослідження)
868242
  Сидорук Т. Нова посилена Угода між Україною та ЄС: особливості переговорного процесу та перспективи асоціації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 130-137. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
868243
  Якубенко В. Нова постанова пленуму ВСУ щодо захисту честі та гідності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 42-44
868244
  Валенса А. Нова постановка питання про предмет соціально-філософського дослідження Роль тілесності в "Соціології постмодернізму" Скота Леша // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 160-162
868245
  Гребеннікова В.О. Нова постановка проблеми надійного функціонування телекомунікацій України / В.О. Гребеннікова, Г.Ф. Колченко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2014. – № 5 (33). – С. 5-12
868246
  Вознюк О.В. Нова постнекласична парадигма мистецької освіти // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 8-14. – ISSN 2413-5402


  На основі міждисциплінарного підходу розглядається постнекласична синергетична резонансно-хвильова концепція (парадигма) художньо-естетичного виховання та мистецької освіти взагалі, яка спирається на поєднання природничонаукового і гуманітарного знань ...
868247
  Халимоненко Г.І. Нова праця в галузі лігвокраїнознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / редкол.: Г.І. Халимоненко, Л.В. Грицик, О.Н. Мушкудіані [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 77. – (Східні мови та літератури ; вип. 5)
868248
  Цветков В.В. Нова праця в галузы науки управлыння / В.В. Цветков, Л.В. Коваль // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
868249
  Окіпнюк В.Т. Нова праця з історії земельного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 339-340
868250
  Ткачук М.М. Нова праця з української діалектології: у пошуках лексикографічної форми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 149-154. – ISSN 1682-3540
868251
  Назарук В. Нова праця напередодні ювілею автора / В. Назарук, В. Соболь, Якубовська-Кравчик
868252
  Пивоваров С. Нова праця присвячена дослідженню традиційної культури румунів і молдаван Буковини. Рецензія на книгу: Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Антоній Мойсей. – Чернівці: ТОВ "Др // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 130-132
868253
  Оніщук М. Нова програма адміністративного реформування як крок на шляху до ЄС і побудови конкурентного уряду / М. Оніщук, О. Юлдашев // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.39-45. – ISBN 966-667-078-Х
868254
  Матюшенко І.Ю. Нова промислова революція як фактор інноваційного розвитку України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 32-44. – ISBN 978-966-8177-81-1
868255
   Нова процедура акредитації // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 1, 10. – ISSN 2219-5793


  Питання, що турбують усю університетську спільноту України, обговорили учасники круглого столу "Нова процедура акредитації освітніх програм: як покращити якість технічної освіти?", який відбувся в КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 листопада. Організували ...
868256
  Попов І.. Нова Рада має почати роботу з реформи самого парламенту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 23 серпня - 5 вересня (№ 34/35). – С. 5. – ISSN 1992-9277
868257
  Химочка В. Нова реальність (уривки з книги) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 117-123. – ISSN 1728-6875
868258
  Воротін В.Є. Нова регіональна політика України: концептуальні підходи до державного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 163-169


  Здійснено науково-теоретичне визначення концептуальних підходів до моделювання державного управління регіональним розвитком з метою встановлення критеріїв для обгрунтування напрямів розвитку системи управління конкурентоспроможністю регіональною ...
868259
  Марчук М. Нова редакія Закону України "Про зайнятість" // Юридична газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 15). – С. 31-32


  "... Позитивне та негативне".
868260
  Орлеан А. Нова редакції статті, що передбачає кримінальну відповідальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-40
868261
  Жукова Г. Нова редакція Арбітражного ренгламенту ІСС / Г. Жукова, В. Хвалій // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 115-126
868262
   Нова редакція Конституції: державна символіка та символічна демократія : Експертна оцінка / С.П. Кудряшов, С.О. Одарич, Ю.М. Оробець, М.В. Томенко; Фонд "Українська перспектива". – Київ, 1996. – 35с.
868263
  Бутовченко К. Нова редакція Митного кодексу України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Пропозиції Президента, проблеми та перспективи".
868264
  Стамов А. Нова рідня / Асанбек Стамов ; пер. с кирг. – Київ, 1980. – 195 с.
868265
  Зацний Ю.А. Нова розмовна лексика і фразеологія : англо-український словник / Зацний Ю.А., Янков А.В. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 219, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. та корінці: Словник англо-український. – ISBN 978-966-382-295-2
868266
  Мартинов А. Нова розстановка сил на Великому Близькому Сході // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "Після дострокових виборів депутатів кнесету в Ізраїлі триває політичний процес формування нової правлячої коаліції. Біньямін Нетаньяху має нагоду вп’яте стати прем’єр-міністром, принаймні президент США Дональд Трамп першим привітав його з перемогою. ...
868267
  Галушка З.І. Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 9-12


  Наголошується необхідність використання соціосинергетичного підходу для аналізу сучасного суспільства.
868268
  Романовська О.О. Нова роль закладів вищої освіти у сучасному суспільстві / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський
868269
  Романовська О.О. Нова роль закладів вищої освіти у сучасному суспільстві / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 9-20. – ISBN 978-966-931-165-8


  Завдання, роль, історичні перспективи розвитку університетів світу.
868270
  Федулова Л. Нова роль інтелектуальної власності: виклики для України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-19. – ISSN 1608-6422
868271
  Капітоненко Микола Нова роль НАТО в Європі? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-19
868272
  Капітоненко Микола Нова роль НАТО в Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 13-18
868273
  Пасмор Ю. Нова роль правничих бібліотек в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
868274
  Мацюк Г. Нова роль соціолінгвістики в ієрархії дисциплін мовознавчого циклу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
868275
  Огризко В. Нова Росія, стара Маломосковія... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)


  Як нам цивілізувати Росію? Від відповіді залежить тенденція глобального розвитку на найближче століття.
868276
   Нова рубрика: Іван Мазепа та його доба : до 300-річчя національно-визвольної акції І. Мазепи (1708-1709 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3
868277
   Нова святість різдвяних свят // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 77. – ISSN 0130-5212
868278
  Грінченко Б. Нова сем"я; Було, є, буде. – вид. 2-ге. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1917. – 29 с. – Прим. № 67056 дефектний, без обкл. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; №24)
868279
  Дойков В.Г. Нова Сирия / В.Г. Дойков. – София, 1962. – 68с.
868280
  Квіт С. Нова система акредитації. Що чекає на українські університети? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 12


  "Ще не встигли органи державної влади затвердити всі підзаконні акти, потрібні для нормального функціонування Національного агентства із забезпечення якости вищої освіти, як "ділові люди" пропонують деяким ЗВО розв"язати всі можливі проблеми ...
868281
  Кушнарьов Є. Нова система виборів: переваги та недоліки // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-28.
868282
  Семейкін М.Н. Нова система господарювання і ефективність промислового виробництва / М.Н. Семейкін, А.Б. Тененбаум. – Київ, 1969. – 112с.
868283
  Трофімцова О.А. Нова система досудового слідства України та шляхи її удосконалення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 286-290. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
868284
  Алпатьєв С.М. Нова система зрошення / С.М. Алпатьєв. – Київ, 1952. – 127с.
868285
  Чухно А.А. Нова система матеріального стимулювання і підвищення ефективності виробництва / А.А. Чухно, В.Г. Чепинога // Вісн. КДУ. Серія "Економіка", 1969
868286
  Балагура О.О. Нова система морально-духовних цінностей // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 88-91. – ISSN 1728-3671
868287
   Нова система обробітку грунту і посіву.. – К., 1955. – 184с.
868288
  Пухальський А.В. Нова система обробітку грунту, розроблена Т.С.Мальцевим. / А.В. Пухальський. – К., 1955. – 32с.
868289
  Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 65-71
868290
  Чухно А.А. Нова система планування і економічного стимулювання та підвищення ефективності суспільного виробництва. Вип.39 // Респ. міжвідом. наук. зб., 1968
868291
   Нова система управління економікою і планування.. – К., 1966. – 70с.
868292
  Гуменюк Б.І. Нова ситуація в світі і дипломатія / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 16-25. – ISBN 966-7196-06-2
868293
  Пирожков С. Нова ситуація вимагає нового мислення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.7-10


  Міжнародні відносини України з НАТО
868294
  Бровко А.Г. Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Бровко А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв.
868295
  Бровко А.Г. Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Бровко А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 272 л. + Додатки : л. 195-203. – Бібліогр. : л. 204-272
868296
  Співак Є. Нова словотворчість / Є. Співак. – К., 1939. – 240с.
868297
  Баймуратов У.Б. Нова соціальна економіка: парадигма і перспективи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 54-59. – (Економічні науки)
868298
  Хаусманн Гуідо Нова соціальна історія в Німеччині: короткий путівник з літератури // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 227-235. – ISBN 966-95788-6-8
868299
  Сазонов Д. Нова спеціалізація – новий словник // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4


  З 2015 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка запроваджено нову спеціалізацію – "Лінгвістична експертиза". З цієї нагоди викладачі кафедри історії та стилістики української мови підготували сучасне видання з юридичної лінгвістики, що має ...
868300
   Нова спеціальність // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка з 2015-2016 н.р. почнуть готувати судових лінгвістів-експертів. Підготовка спеціалістів відбуватиметься при кафедрі історії та стилістики української мови, яка є випусковою в університеті та забезпечує ...
868301
  Короденко М. Нова спеціальність. Вони вимірюють знання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  У НПУ імені Драгоманова відбувся міжнародний форум фахівців у галузі освітніх вимірювань, під час якого перші випускники-магістри за спеціальністю " Освітні вимірювання" отримали дипломи. Це фахівці широклгл профілю в галузі тестування.
868302
  Ходорковський Ю. Нова споруда в історичному середовищі: тенденції формоутворення // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2005. – Число 3/4. – С. 76-86
868303
  Нікітенко Н. Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської / Н. Нікітенко, В. Корнієнко, Р. Рясная // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 111-128. – (Нова серія ; вип. 16/17)
868304
  Ляшенко Л. Нова спроба пояснення появи та еволюції протоіндоєвропейської мови на основі нооісторії України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
868305
  Шалапа С.В. Нова стилістика в мистецтві хореографії: початок ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 163-168. – ISSN 2226-0285
868306
  Калакура Я. Нова сторінка в українському історичному джерелознавстві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 281-283. – (Історичні науки ; Т. 29). – ISSN 2309-2254
868307
   Нова Стратегічна Концеація для трансформованого НАТО. Роль "Вишеградської четвірки" у посиленні євроантлантичної інтеграціії Ураїнии / [упоряд., керівник проекту О. Коломієць]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 122 с.
868308
  Рубцов А. Нова стратегічна концепції НАТО: адаптація до реалій глобальних викликів XXI століття // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 114-116
868309
  Перепелиця Г. Нова стратегічна концепція НАТО і співробітництво з ЄС та Альянсом // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-35
868310
  Кучеренко О. Нова стратегія "Нафтогазу": що більше інвестицій, то менше видобуток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 8


  "За словами керівника інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрія Фаворова, який презентував "оновлену стратегію" видобутку газу, одним із факторів підвищення технологічних витрат природного газу при його видобутку є "зростання витрат ...
868311
  Пристайко О.Є. Нова стратегія відносин Європейського Союзу щодо України в умовах завершення сучасного етапу розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 50-55. – Бібліогр.: на 16 пунктів
868312
  Пшонка В. Нова стратегія діяльності прокуратур з нагляду за додеожанням законів у воєнній сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 3-11
868313
  Андрощук Г. Нова стратегія інтелектуальної власності ЄПВ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 59-60
868314
  Бєлоусова Н.Б. Нова стратегія інформаційної безпеки США: особливості та перспективи / Н.Б. Бєлоусова, О. Киричук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 152-154


  У цій статті надається стислий опис нової стратегії інформаційної безпеки США, що втілюється в життя адміністрацією Барака Обами, характеризуються її особливості та перспективи. The author of this article describes main components of the new strategy ...
868315
  Сирота В. Нова стратегія Нацбанку: інструкція зі створення оазису чи міраж у пустелі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 7


  "У суворому холодному березні цього року скінчилася епопея зі звільненням з посади голови НБУ одіозної й ексцентричної Валерії Гонтаревої. Це дало можливість Якову Смолію, який замінив її, позбутися, нарешті, словосполучення "виконувач обов"язків", що ...
868316
  Лакішик Д.М. Нова стратегія національної безпеки США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 313-322
868317
  Фущич Ю.І. Нова стратегія працевлаштування шукачів роботи з інвалідністю (досвід Закарпатської обласної служби зайнятості) // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 67-69
868318
  Іванюк Г. Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 21-26. – ISSN 2078-1687
868319
  Поліщук Л. Нова стратегія розвитку ЄС в умовах економічної нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті оцінюється вплив сучасної фінансової кризи на економіку Європейського Союзу та окремих країн-членів, а також окреслюються напрями мінімізації нестабільності у процесі реалізації стратегії економічного зростання та зайнятості. Article ...
868320
  Семиволос І. Нова стратегія Туреччини: Ірак як передчуття // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-49


  21 жовтня курдські бойовики здійснили напад на турецький конвой в провінції Харярі неподалік від кордону з Іраком
868321
  Радченко Ю.В. Нова судова реформа - оновлення права на справедливість // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 329-332. – ISBN 978-617-7364-24-4
868322
  Коваленко А.О. Нова суспільна ідеологія: наповнення та впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
868323
  Ланцедова Ю.О. Нова сутність криміналістичної діяльності як різновиду антиделіктної діяльності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 176-182. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
868324
  Віднянський С.В. Нова східна політика і європейська інтеграція. Віллі Брандт / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 165-194. – ISBN 978-966-02-5494-7
868325
  Панченко Ю. Нова сходинка чи євроінтеграційний глухий кут?. Чи потрібен Україні митний союз з ЄС? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 13. – ISSN 1992-9277
868326
  Щербатюк А. Нова теономія / А. Щербатюк. – Київ, 1997. – 54с.
868327
  Комлєв О.О. Нова теоретична основа регіонального палеогеоморфологічного аналізу : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 63-67. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0868-6939
868328
  Кільчевський М. Нова теорія имеханіки суцільних середовищ : Дис... наук: / Кільчевський М.;. – 127л. – Бібліогр.:л.125-127
868329
   Нова теорія про відновлюваність, невичерпність і екологічність глибинних нафтогазових ресурсів / П. Гожик, О. Лукін, А. Вдовиченко, О. Петровський, А. Коваль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 8


  "Нещодавно беззаперечно панувала думка про те, що нафта і газ є вичерпними енергетичними ресурсами, а їх видобуток створює екологічну небезпеку, що суттєво стримує розвиток нафтогазової справи".
868330
  Мельник В.М. Нова теорія психологічної антропології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 63-65


  Методологія сучасної психологічної антропології користується інтегративним підходом, найбільш повно зміст якого сформулював професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук Федір Кирилюк.
868331
  Соловяненко Д.В. Нова технологічна платформа для проекту "Наукова періодика України" / Д.В. Соловяненко, Т.В. Симоненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-40


  У статті розглядаються питання реалізації другої стадії робіт з інформатизації сфери виробництва та обігу наукової періодики України.
868332
  Полюдов О. Нова технологія та пристрій для обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні / О. Полюдов, О. Книш // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.64-65
868333
  Сова А.В. Нова технологія як результат суспільного розвитку / А.В. Сова, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
868334
  Сіденко В.Р. Нова торговельна політика США: глобальний антракт // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 58-66 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
868335
  Єніна В. Нова трембіта / В. Єніна. – Київ : Молодь, 1955. – 132 с.
868336
  Новицька Л.В. Нова туристична родзинка Вінниці // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 47 : фото
868337
   Нова Угода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 2 : фото. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно у Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Угоду про співробітництво підписали президент ...
868338
   Нова угода в галузі вищої і післядипломної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  МОНМС України Євген Суліма й Надзвичайнй і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко 23 жовтня підписали угоду між Кабінетом МіністрівУкраїни і урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти.
868339
  Гуменюк А.Г. Нова угода між Україною та Європейським Союзом у Контексті асоціативних відносин Союзу / А.Г. Гуменюк, В.Б. Дальський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 9-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості становлення інституту асоціації ЄС із третіми країнами в різні періоди формування сучасної моделі інтеграції. Проаналізовано практику підписання асоціативних документів з боку сучасного Європейського Союзу та його попередників, ...
868340
  Саліковський О. Нова Україна. : (Шлях нашої державности). – Київ : Друк.Т-во "Криниця", 1919. – 80; [I-XXX] с


  На тит. стор. підпис. - В. Данилевич - №1421975 На тит. стор. даричий надпис Стебницькому від автора - №1421973
868341
  Саліковський О. Нова Україна. / О. Саліковський. – К., 1919. – 39с.
868342
  Гриньов В.Б. Нова Україна: якою я її бачу. / В.Б. Гриньов. – К., 1995. – 92с.
868343
  Адаменко С. Нова українська література. (Тести)
868344
  Мацько Л.І. Нова українська літературна мова: феномен народного духу // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний хурнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2005. – № 10. – С.4-6.
868345
  Шерудило А.В. Нова українська школа - нові підходи до організації освітнього середовища на уроці / А.В. Шерудило, М.П. Шерудило // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 31. – ISBN 978-617-639-211-8
868346
   Нова українська школа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 5-6
868347
  Курок О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному пeдaгoгiчнoмy університеті імені Олександра Довженка / О. Курок, Г. Кузнецова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
868348
   Нова українська школа й інклюзивна освіта / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793
868349
  Матат Д. Нова українська школа: основи стандарту освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
868350
  Оніщук Л.А. Нова українська школа: реалії та перспективи // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 47-53. – ISSN 2411-1317
868351
   Нова українська школа: стратегії діяльності освітян Полтавської області та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського : [збірка] / М-во освіти і науки України, Полтав. облдержадмін., Полтав. облрада, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [уклад.: В.В. Зелюк, С.Ф. Клепко, І.О. Кіптілий]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 186, [2] с. : іл., табл.
868352
  Шабаєва Л.М. Нова українська школа: філософські основи обґрунтування // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 349-352. – ISSN 2076-1554
868353
  Федотов І.М. Нова фаза геополітики та практична діяльність України у сфері контролю над озброєнням / І.М. Федотов, А.А. Лойшин // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 11-17
868354
   Нова філологія. – Київ, 1992-. – ISBN 966-599-062-4
№ 1. – 2000
868355
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-152-3
№ 2. – 2001
868356
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-153-1
№ 1. – 2002
868357
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-168-Х
№ 2. – 2002
868358
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-169-8
№ 3. – 2002
868359
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-186-8
№ 4. – 2002
868360
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-187-6
№ 1. – 2003
868361
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-204-Х
№ 2. – 2003
868362
   Нова філологія. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992-. – ISBN 966-599-205-8
№ 3. – 2003
868363
   Нова філологія. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992-. – ISBN 966-599-206-6
№ 4. – 2003
868364
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 1992-
№ 33 : Ювілейний випуск. – 2009. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868365
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868366
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 1992-
№ 56. – 2013. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868367
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 1992-
№ 57. – 2013. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868368
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 58. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868369
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 60. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868370
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 61. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мова
868371
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 62. – 2014. – Резюме укр.. рос.. англ. мовами
868372
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 63. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
868373
  Кравчук В. Нова філософія Верховного Суду - правовладдя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
868374
  Бугров В.А. Нова філософія освіти як підстава для побудови класичної університетської освіти // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 49-55. – ISBN 966-594-988-8
868375
  Філіна А.П. Нова філософія освітньої діяльності в контексті Болонського процесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 50, ч. 1. – С. 293-294
868376
  Кільова Г.О. Нова філософська парадигма освіти в контексті цільових установок Болонського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 34-47. – ISBN 966-628-134-1
868377
  Прокопенко А.Л. Нова філософська парадигма освіти та особливості її концептуалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-227. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
868378
  Фаворський М.В. Нова форма anthemis arvensis L. / М.В. Фаворський. – С. 61-70
868379
  Ахієзер Н. Нова форма остачі в тауіловій формулі для функцій багатьох змінних / Н. Ахієзер. – Ніжин, 1930. – С. 223-234
868380
  Чернявський Г. Нова фундаментальна база викладання культурології // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 93-96. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
868381
  Підгрушний Г.П. Нова фундаментальна праця з географії промисловості : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 69-70. – ISSN 1561-4980
868382
  Якубув А. Нова хвиля визнання Голодомору в світі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 15


  Про рішення валенсійського парламенту.
868383
  Чупрій Л. Нова хвиля кризи в Україні: можливі загрози // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 312-15. – ISSN 1728-6220
868384
  Пишкало І. Нова хвиля терору в СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 265, лютий : лютий. – С. 26


  Арешти в УРСР.
868385
  Козіцька А. Нова хвиля у самоврядуванні // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Відбулися вибори до Ради студентів ІМВ.
868386
  Морочковський С.Ф. Нова хвороба цукрового буряка - альтернаріоз / С.Ф. Морочковський. – 2с.
868387
  Лукас Е. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу / Едвард Лукас ; з англ. переклав П. Таращук. – Київ : Темпора, 2009. – 486, [2] с. – ISBN 978-966-8201-60-8
868388
   Нова Чехія для українців : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 112-113
868389
  Сліпушко О. Нова Шевченківська доктрина Шевченківського університету // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 11 вересня (№ 18). – С. 2
868390
  Завалевський Ю. Нова школа - новий зміст // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Що нового у роботі з обдарованими учнями й талановитими педагогами - розповідає в.о. директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Юрій Завалевський. "...Найкращі результати в усеукраїнських олімпіадах показали команди ...
868391
  Сеїтосманов А. Нова школа у нових громадах / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Експерти шведсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" допомагають створювати ефективні органи управління освітою в об"єднаних громадах. Розмова з експертом проекту А. Сеїтосмановим.
868392
  Руденко Ю. Нова школа: Як вивчати історію України? Історія - мати всіх наук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 16-17
868393
  Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-26 березня (№ 11/12). – С. 11-12


  Українська мова - дім буття, храм духовности, фортеця нації і держави.
868394
  Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – С. 12-13


  Українська мова - дім буття, храм духовности, фортеця нації і держави.
868395
  Курінний Л. Нова юридична освіта - це не лише професійні стандарти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 8 - 14 червня (№ 23)


  Шостого червня 2018 р. відбулася методологічна конференція з реформування юридичної освіти, організована ректоратом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
868396
   Нова якість медосвіти: як і коли студенти складатимуть ЄДКІ // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 11
868397
  Мних Є. Нова якість професійної підготовки бухгалтерських кадрів в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-23
868398
  Невідомий В. Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку / В. Невідомий, Канонішена-Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено міжнародні підходи до стратегічного планування у вищих органах аудиту, сучасний досвід країн Європи в розробці таких стратегій. Визначено виклики та проблеми зовнішнього аудиту в Україні на основі результатів функціональної оцінки та ...
868399
  Невідомий В. Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-51. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міжнародні підходи до стратегічного планування у вищих органах аудиту, сучасний досвід країн Європи в розробці таких стратегій. Визначено виклики та проблеми зовнішнього аудиту в Україні на основі результатів фун- кціональної оцінки та ...
868400
  Воротін В.Є. Нова якість регіональної економіки як об"єкт державного управління в Україні // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 150-158.
868401
  Ігнатович Н.І. Нова якість світової економіки в епоху глобалізації / Н.І. Ігнатович, М.П. Ігнатьєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 295-298
868402
  Попелюшко В.О. Нова, заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 12-15
868403
  Уваров А.В. Новаейшие направления по интенсификации технологических процессов в промышленности / А.В. Уваров, П А. Еварестов, . – Л, 1986. – 48с.
868404
  Резанов Д. Новалис: дитя-крестоносец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 60-79. – ISSN 1819-6268
868405
  Прокопов Д.Є. Новаліс (Novalis) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 480-483. – ISBN 966-316-069-1
868406
  Дітькова І.Ю. Новаліс і Блакитна Квітка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 2 : Західний романтизм. – С. 14-15.
868407
  Фити Т. Новата микроекономиjа и државната регулациjа = New microeconomics and government regulation : (современите текови на микроекономската наука и импликациите врз државната регулациja) / Таки Фити ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 269 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-608-203-016-6
868408
  Лебедев В.А. Новатор / В.А. Лебедев. – Кострома, 1948. – 243с.
868409
  Пархомов М.Н. Новатор Павел Гурин. / М.Н. Пархомов. – М., 1950. – 23с.
868410
  Паперна О Г. Новатор радянської педагогіки / О Г. Паперна, Ф.І. Науменко. – Львів, 1948. – 128с.
868411
  Пеший А.И. Новатор. Памяти Александра Ивановича Томсона (1860-1935) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 305-308
868412
   Новатори.. – Х., 1953. – 186с.
868413
  Куликова И.С. Новаторская сущность метода социалистического реализма / И.С. Куликова. – М., 1979. – 64с.
868414
  Денисова И.В. Новаторские принципы послеоктябрьской лирики Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Денисова И. В. ; МГУ. – Москва, 1962. – 17 с.
868415
  Абуков К.И. Новаторские тенденции в младописьменных литературах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Абуков К.И. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1971. – 20 с.
868416
  Калягин В.В. Новаторский поиск ипатовцев / В.В. Калягин. – М., 1978. – 96с.
868417
  Калягин В.В. Новаторский поиск ипатовцев / В.В. Калягин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 144с.
868418
  Зайцев А Новаторский поиск комсомольско-молодёжных бригад / А Зайцев. – К., 1987. – 31с.
868419
  Белоусов В.И. Новаторство : от идеи до внедрения / В.И. Белоусов. – М, 1985. – 126с.
868420
  Повар М.О. Новаторство в архітектурі будівель громадського призначення Києва 1960-1980-х років як ремінісценція конструктивізму 20-30-х років // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 144. – C. 110-115. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
868421
  Михайлова Д.Ю. Новаторство в философии в контексте аристотелевской энтелехии/чтойности // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 28-30
868422
  Добриднюк О.В. Новаторство Василя Стефаника як новеліста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 184-185. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
868423
  Фадеева Н.И. Новаторство драматургии А.П. Чехова / Н.И. Фадеева. – Тверь, 1991. – 157с.
868424
  Колбин Г.В. Новаторство и творчество миллионов / Г.В. Колбин, Л.Н. Пономарев. – Москва, 1972. – 32с.
868425
  Кулинич А.В. Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов / А.В. Кулинич. – Киев, 1967. – 376 с.
868426
  Юренев Р.Н. Новаторство и традиции советского кино / Р.Н. Юренев. – М, 1965. – 79с.
868427
   Новаторство и художественное многообразие литературы и искусства.. – М., 1970. – 286с.
868428
  Веретенникова Л.Ф. Новаторство і традиції в творчості дитячого письменника Едуарда Успенського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1729-360Х
868429
  Кононенко П.П. Новаторство і традиції української радянської прози / П.П. Кононенко. – К., 1980. – 48с.
868430
  Скуратко Т. Новаторство Івана Драча в моделюванні ліро-епічної поеми Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 248-258. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
868431
  Билинкис Я.С. Новаторство Л.Н.Толстого в трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность". / Я.С. Билинкис. – Л., 1973. – 42с.
868432
  Бетко І. Новаторство любовної поезії Лесі Українки на біблійні мотиви. Євангельська сюїта кохання // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 160-168. – ISSN 0280-6336
868433
  Савчин В.Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Савчин В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
868434
  Савчин В.Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Савчин В.Р.; Львівський нац. ун-т. ім. І.Франка. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л. 200 - 234
868435
  Батюк Г.О. Новаторство модернізму як негація реалістичної традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 53-57
868436
  Кривошеєнко Т. Новаторство необарокових поетів ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 128-136. – ISBN 966-7804-53-4
868437
  Тімофєєв А. Новаторство Павла Тичини в символічному наповненні образу блакиті


  У статті йдеться про особливу роль парадигми блакитного кольору в символічному наповненні творчості П. Тичини
868438
  Скуратко Т. Новаторство поетичної драматургії Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 98-106. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
868439
  Байдацька С. Новаторство різножанрової творчості Ю.І. Крашевського у волинський період // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 219-223. – ISBN 978-966-3888-379-3
868440
  Юренев Р.Н. Новаторство советского киноискусства / Р.Н. Юренев. – М, 1986. – 190с.
868441
   Новаторство советского театра.. – М., 1963. – 420с.
868442
  Гес Я. Новаторство современной чехословацкой драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Гес Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 17с.
868443
  Яхонтова Д.С. Новаторство творческого метода Теккерея в романе "Ярмарка тщеславия" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Яхонтова Д.С. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 19 с.
868444
  Білова А.Г. Новаторство у творчості англійського "окопного" поета Зігфрида Сассуна // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 115-119. – ISSN 2313-500Х
868445
  Голубева З.С. Новаторство украинского советского романа 20-х годов . (Проблематика. Характеры. Поиски формы) : Автореф... д-ра филол.наук: / Голубева З.С.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 42л.
868446
  Гостев С. Новаторство Хисикава Моронобу // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 22-24


  Хисикава Моронобу (1618-1694) - японский художник и график, один из крупнейших представителей стиля укиё-э начиная с 70-х гг. XVII ст.
868447
  Іванов В.Ф. Новаторство чи еклектика?, або Про відповідальність за слово (До виходу у світ словника-довідника "Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті" / За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2007. – 224 с.) / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 148-151


  Критичний відгук про словник-довідник, віпущений колективом кафедри журналістики Ужгородського національного університету.
868448
  Юльметова С.Ф. Новаторство Эмиля Золя / С.Ф. Юльметова. – Уфа, 1988. – 80с.
868449
  Лазірко Н. Новаторство Юрія Клена - перекладознавця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 106-117
868450
  Выходцев П.С. Новаторство. Традиции. Мастерство / П.С. Выходцев. – Ленинград, 1973. – 336с.
868451
  Василенко Л.Г. Новаторська архітектура в Україні // Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 25-28
868452
  Лаврентій Р. Новаторська вистава "Мина Мазайло" Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер Володимир Блавацький) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 227-243. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
868453
  Козаченко А.І. Новаторська діяльність земського самоврядування Полтавської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 13-17
868454
  Дічек Н.П. Новаторська діяльність Київського лікарсько-педагогічного інституту Сікорських (1904-1914) // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 137-156. – ISBN 978-966-617-234-4
868455
  Чорнописька В.З. Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20-30 рр.XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 9-18. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 51). – ISSN 2312-1866


  У статті розглядається новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку чернечої спільноти та розбудові студитських монастирів, аналізується вплив ігумена на релігійний розвиток монахів-студитів.
868456
  Анцелевич Г.О. Новаторська концепція періодизації історії міжнародного права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 206-207
868457
  Лазарєв М.О. Новаторська педагогічна система А.С. Макаренка і евристична освіта XXIІ століття / М.О. Лазарєв, О.М. Лазарєва // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 9-17. – ISBN 978-966-698-257-8
868458
  Чорний В.В. Новаторська педагогічна тактика: характеристика методів і прийомів навчання за В.Ф. Шаталовим // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 36-40. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
868459
  Новосельцев О. Новаторська пошукова праця : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 92-94. – ISSN 0131-775Х
868460
   Новаторська роль кафедри в умовах суспільних трансформацій / Андрушків Богдан, Кирич Наталія, Стойко Ігор, Вовк Юрій, Погайдак Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 4-6
868461
  Бурбело В. Новаторська студія концептосистеми міфопоетичної космології : Рец. на кн.: Міфопоетична космологія в мові української та бельгійської символістської поезії : монографія / Д.О. Чистяк. - К. : Саміт-Книга, 2018. - 684 с. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 61-62. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  У відгуку на монографію Д.О. Чистяка, присвячену дослідженню міфопоетичної космології в мові української та бельгійської франкомовної символістської поезії виділяються концептуальні положення праці в контексті наукової парадигми сучасних філологічних ...
868462
  Дністрянський М. Новаторське дослідження в галузі гуманістичної географії : [відгук на книгу] // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 40-41. – ISSN 2413-7154
868463
  Дайновський Юрій Анатолійович Новаторське дослідження економічних систем : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 226-227. – ISSN 1562-0905
868464
  Злупко С. Новаторське дослідження товарної форми виробництва // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 117-119. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
868465
  Злупко С. Новаторський "Вступ до економічної теорії" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 115-116. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
868466
  Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 117-121. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
868467
  Кравчук О.В. Новаторський педагогічний рух в Україні (20-ті - 90-ті роки ХХ століття) : монографія / О.В. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : КНТ, 2019. – 405, [1] с. : іл. – Додатки. Ілюстрації джерельного матеріалу: с. 334-405. – Бібліогр.: с. 285-333. – ISBN 978-966-373-844-4
868468
  Балаклицький М. Новаторський підручник з релігійної журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-25. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається явище мистецької комунікації як процес обміну інформацією щодо мистецтва та його представників. З"ясовано, що мистецька комунікація послуговується прийомами, методами та інструментами критики і журналістики, функціонуючи на межі ...
868469
  Прядко О.М. Новаторський підхід в екранізації п"єси "За двома зайцями" / О.М. Прядко, М.М. Гончаренко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 233-242. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизнадослідження полягає в аналізі головних компонентів технології зйомок екранної кінорозповіді при побудові сюжетної лінії, шляхом новаторського підходу до створення оператором стилізованого зображення в процесі адаптації драматургічних ...
868470
  Тринько Р.І. Новаторський підхід до управління конкурентоспроможністю вищої освіти України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 158-160. – ISSN 1562-0905
868471
   Новаторський проект Українського музею у Нью-Йорку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 58-59. – (Історичні науки)


  "У рамках святкування 25-річчя Незалежності України в Українському музеї Нью-Йорка в одній експозиції об"єдналися відразу дві виставки - "Гроші, суверенність і влада. Паперові гроші революційної України 1917-1920" та "У металі, на папері монети, ...
868472
  Бернадська Н. Новаторський характер роману Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 14-19
868473
  Лопух К.В. Новаторські ідеї М.І. Туган-Барановського у розвитку теорії грошей // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 122-129. – ISSN 1681-116Х
868474
  Москаленко Лариса Новаторські ідеї Нахмана Брацлавського в контексті хасидського віровчення // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  Одним из элементов хасидского вероучения является вера в цадика, духовного лидера хасидов. Учение о цадике трансформировалось, видоизменялось. Духовные наставники часто по-разному трактовали свою роль в хасидских общинах. Одним из харизматичных лидеров ...
868475
  Веселовська Ганна Іванівна Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства; 17. 00. 02 / Веселовська Г. І.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – 32с. – Бібл.: 36 назв
868476
  Маляр Д. Новаторські прийоми сценічного втілення у п"єсі Гао Сінцзяня "Сигнал тривоги" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-10
868477
  Злупко С. Новаторські теорії українських економістів // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.72-77. – ISSN 0131-775Х
868478
  Тимченко А.О. Новаторські цикли поезій В. Свідзінського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 196-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
868479
  Горев И. Новаторы / И. Горев, С. Полонский. – Москва, 1950. – 31с.
868480
   Новаторы : Сборник. – Москва : Молодая гвардия
12. – 1972. – 416 с. : с илл.
868481
  Фролов А.В. Новаторы легкой промышленности совершенствуют производство. / А.В. Фролов, П.С. Буймов. – М, 1970. – 112с.
868482
  Шухардин В С. Новаторы подземной добычи полезных ископаемых. / В С. Шухардин, . – М, 1950. – 32с.
868483
  Курицына М.В. Новаторы предлагают: Разраб. новосиб. изобретат. и рационализаторов. / М.В. Курицына. – Новосибирск, 1988. – 71с.
868484
   Новаторы производства - двенадцатой пятилетке.. – М., 1987. – 79с.
868485
   Новаторы русского флота.. – М., 1949. – 144с.
868486
   Новаторы скоростного бурения Башкирии.. – Уфа, 1953. – 92с.
868487
   Новаторы социалистического производства.. – М., 1951. – 440с.
868488
  Шишкин В.Н. Новаторы топографо-геодезического производства / В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат
Строители геодезических знаков. – 1952. – 22 с.
868489
  Прибытков В.В. Новации Базельского Комитета по размещению банковского капитала // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 67-70. – ISSN 2074-6040
868490
  Гамукин В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 2. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736
868491
  Клюев В.К. Новации в библиотечно-информационном образовании // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 136-138. – ISSN 0869-6020
868492
  Ковалев Виктор Антонович Новации в российской политике и попытки их освоения силами отечественной фантастики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
868493
  Крашенинников Е.А. Новации и изменения обязательства // Очерки по торговому праву : Сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2006. – Вып. 13. – С. 65-70.
868494
  Оноприенко В.И. Новации и стереотипы, креативное и корпоративное в науке // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 49-64. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
868495
  Сухоруков В.Д. Новации методики обучения географии = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35-39. – ISSN 0016-7207
868496
  Ернджакян А.А. Новации прочтения образа Горацио в трагедии У. Шекспира "Гамлет" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 56-62. – ISSN 1684-2618
868497
  Сумин В.А. Новации режимов трудовой деятельности работников системы управления организацией // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 147-155. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
868498
  Свиридов А.К. Новации Трудового кодекса Российской Федерации как путь совершенствования организационно-управленческих отношений в сфере труда // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 88-93. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
868499
  Габрук О. Новації 2016 року в оподаткуванні прибутку підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 36-40. – Бібліогр.: 12 назв
868500
  Грошевий Ю. Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально-процесуальний аспект / Ю. Грошевий, І. Тітко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 18-25
868501
  Кундрик Р. Новації в банківській діяльності // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 7. – С.29-32
868502
  Гавриш М.С. Новації в законодавстві щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 22-24
868503
  Павельчук І. Новації в науці та філософії рубежу ХІХ–ХХ ст. як теоретична база абстрактного світогляду в культурі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 38-50
868504
  Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб / А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-20
868505
  Моссаковський В. Новації в організації облікового процесу, 2012. – С. 41-47. – Анот. парал. укр. та англ. мов. – Бібліогр.: 4 назв.
868506
  Пилипенко О.А. Новації діяльності адміністрації Барака Обами у сфері зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.158-160. – Бібліогр. в кінці ст.
868507
  Драч О.О. Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 80-88. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
868508
  Підгрушний В.А. Новації законодавства щодо товариств з обмеженою відповідальністю // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 125-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
868509
  Стефанчук М.М. Новації законодаства щодо реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 105-110. – ISSN 2220-1394
868510
  Воловик О.А. Новації закону про справедливий суд: як нам долати агресивно-правовий позитивізм? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 30-32. – ISBN 978-966-919-107-6
868511
   Новації і нюанси / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Щодо новацій і нюансов вступної кампанії.
868512
  Микитан О. Новації іпотеки. Особливості державної реєстрації іпотеки до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
868513
  Табала О. Новації іпотечного законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 57-59
868514
  Буквич А. Новації корпоративного управління державних підприємств // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 1, 14-15


  Основним документом, який був розроблений з метою реформування корпоративного управління у державних підприємствах та господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належить державі (далі - державне підприємство або ...
868515
  Хоменко О. Новації Національного гірничого університету у підготовці науково-педагогічних кадрів. / О. Хоменко, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-50. – ISSN 1682-2366
868516
  Стецюк Т. Новації пенсійного забезпечення в Україні // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 51-53. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-7923
868517
  Біда С.О. Новації Податкового кодексу України щодо податку на доходи фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 198-201
868518
  Галиця О. Новації проекту Трудового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 97-99
868519
  Шатковська І.В. Новації реорганізації сфери державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного нагляду: розмежування повноважень Міністерства фінансів України та Державної пробірної служби України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-55
868520
  Іванець О. Новації стосовно дисциплінарної відповідальності суддів як гарантії дотримання меж судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 87-94


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
868521
  Будько Євген Новації та дестинації // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 104-105 : фото
868522
  Гончаров В.В. Новації та інновації: вітчизняна наукова рефлексія // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 96-100. – ISSN 2226-3209
868523
  Коваль Л. Новації та підводні рифи в публічних закупівлях // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Журавльова О.В., Шкуропат О.Г., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (132), січень. – С. 13-15
868524
  Демчук І.Ю. Новації та проблеми у застосуванні спрощеної системи оподаткування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7069-02-6
868525
  Белікова С.О. Новації та проблемні питання правового регулювання законодавства, спрямованого на захист прокурором інтересів держави // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7530-15-1
868526
  Поликарпов А. Новації Таможенного кодекса в сфере защиты прав интеллектуальной собственности // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)


  "... В таможенном реестре можно будет регистрировать изобритения, полезные модели и сорта растений".
868527
   Новації у Бюро охорони авторських прав США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 12
868528
  Міхеєва О. Новації у визначенні злочинних проявів у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 153-158. – ISSN 1728-9343
868529
  Селезньов М.Я. Новації у викладанні фахових дисциплін мистецького спрямування // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 673-680
868530
   Новації у вищій освіті // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793
868531
  Шулікін Д. Новації у вищій школі й підтримка спорту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні профільного парламентського комітету розглянули низку законопроектів - щодо вищої освіти, посадових окладів освітян, підтримки студентського та учнівського спорту, - а також ухвалили звернення до Кабміну, Мінфіну і бюджетного ...
868532
  Кириченко О.А. Новації у мові комп"ютерних користувачів // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 51-55
868533
  Ковальчук Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
868534
  Сливенко В.А. Новації у сфері управління діяльністю прокуратури // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 123-130. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
868535
  Клименко А.Л. Новації у трудовому законодавстві: постановка проблеми // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7625-74-1
868536
  Лук"яненко Ю. Новації у формі подання матеріалу в передовій статті // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 103-107


  Статтю присвячено проблемам розвитку сучасної журналістики - як української, так і світової. Наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in Ukraine and all over the world. ...
868537
  Мазур В. Новації чи профанації? Подальший занепад системи вищої освіти і науки в Україні узаконили // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 12


  "...Минуло півтора місяці з тих пір, як Україна живе за новим базовим Законом України "Про освіту". За розпіареними новаціями "нової української школи" мало кому відразу кинулися в очі зміни, які стосуються вищої освіти. Про те, що Закон "Про освіту" ...
868538
  Політанський В.С. Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 162-176. – ISSN 1993-0909
868539
   Новацію варто б прокоментувати / Н.П. Грицай, М.О. Рафальська, Д.М. Коваль, Л.М. Дученко, В.П. Павленко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
868540
  Тупицька Є. Новація боргу в позикове зобов"язання як вид грошових зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 168-174. – ISSN 0132-1331
868541
  Тупицька Є.О. Новація боргу в системі позикових зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 56-62. – ISSN 0201-7245
868542
  Подима Я.В. Новація в праві Ради Європи - Протокол № 12 до Європейської Конвенції із захисту прав людини / Я.В. Подима, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-32. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної роботи є Європейська Конвенція з прав людини та Протокол № 12 до неї, який є суттєвою новацією в праві Ради Європи і розкриває зміст принципу заборони дискримінації за будь-якою ознакою. Також робота висвітлює перспективи України щодо ...
868543
  Муза О.В. Новація загальних положень адміністративного судочинства України за результатами судово-правової реформи 2010 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 94-99. – ISSN 2220-1394


  Розглядаються нові положення адміністративного судочинства України, які запроваджені судово-правовою реформою 2010 року. Особлива увага приділена теоретичним аспектам зазначених законодавчих змін. Обґрунтовується необхідність продовження законодавчої ...
868544
  Сибіга С.Е. Новація у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 46-53. – ISSN 2224-9281
868545
  Гетьманцева Н. Новація умов трудового договору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-71.
868546
  Одовічена Я.А. Новація умов трудового договору : монографія / Одовічена Яна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-423-351-1
868547
  Горпенюк Максим Новачкам сподобається у Подобовці : Україна/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 88-90 : Фото
868548
  Кузнецова Е.Г. Новая агротехника выращивания земляники / Е.Г. Кузнецова. – Москва, 1962. – 14 с.
868549
  Самуйлов Сергей Новая администрация США и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 35-50. – ISSN 0869-44435
868550
  Косолапов Н. Новая администрация США: наследие, проблемы и задачи // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-34. – ISSN 0131-2227
868551
  Шмелев Н.П. Новая Албания / Н.П. Шмелев. – М., 1951. – 115с.
868552
  Диксон В. Новая Америка : в 2-х ч. – Санкт-Петербург, 1867. – 414, [1] с.
868553
  Диксон В. Новая Америка : сочинение в двух частях / В. Диксон. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография Н.А. Неклюдова
Ч. 1, 2. – 1868. – [8], V, [3], 380 с.
868554
  Диксон В. Новая Америка : сочинение / В. Диксон. – С.-Петербург : Типографи Головачова
Ч. 1, 2. – 1869. – [10], VI, 424 с.
868555
  Сэмпсон А. Новая анатомия Британии / А. Сэмпсон. – Москва : Прогресс, 1975. – 487с.
868556
  Тульчинский Г.Л. Новая антропология :личность в перспективе постчеловечности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.41-56. – ISSN 0042-8744
868557
  Штекль К. Новая антропология: поиск альтернативы картезианскому субъекту в "Очерках синергийной антропологии" Сергея Хоружего : [рецензия] / пер. с англ. Ю.В. Пущаева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
868558
  Миронов Б.Н. Новая апология истории (Размышления над книгой О. Медушевской) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 139-148. – ISSN 0869-0499
868559
  Парамонов А.Н. Новая аппаратура, методика и результаты глубоководных исследований распределения взвесей в водах морей и океанов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Парамонов А.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 9 с.
868560
   Новая арабская поэзия.. – М., 1958. – 279с.
868561
  Закерман Кетрин Новая архитектура : технологии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 35 : Фото
868562
  Воронков Владимир Новая архитектура безопасности в Европе - путь вперед // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 14-20. – ISSN 0130-9625
868563
  Энтин Марк Новая архитектура безопасности: от утопии к реальности // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 131-135. – ISSN 0201-7083
868564
  Андрианов В. Новая архитектура глобальной финансовой и экономической системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0207-3676
868565
  Кортунов С. Новая архитектура евробезопасности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 34-45
868566
  Иконников А.В. Новая архитектура Финляндии / А.В. Иконников. – Москва, 1972. – 144 с.
868567
  Бова Б. Новая астрономия : пер. с англ. / Б. Бова. – Москва : Мир, 1976. – 230 с.
868568
  Бэкон Фрэнсис Новая Атлантида / Бэкон Фрэнсис. – М, 1954. – 243с.
868569
  Короткевич В.С. Новая Атлантида : стихи, баллады, поэмы / В.С. Короткевич. – Москва : Советский писатель, 1989. – 126 с.
868570
  Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические. / Ф. Бэкон. – Москва : Из-во Академии наук СССР, 1962. – 238 с.
868571
  Купер К. Новая аэробика / К. Купер. – М, 1979. – 124с.
868572
  Дворец Н.Л. Новая база нефтяного бизнеса / Н.Л. Дворец, К.И. Мангушев. – М., 1986. – 255с.
868573
  Харлампович К.В. Новая библиографическая находка : переводная статья кн. А. М. Курбского: "От другие диалектики Иона Спаннъбергера о силогизме вытолковано" / К. Харлампович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 16 с. – Отд. оттиск: Киевская старина


  Авт.: Курбский, Андрей Михайлович (1528-1583)
868574
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2002
868575
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 2. – 2002
868576
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 3. – 2002
868577
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 4. – 2002
868578
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 5/6. – 2002
868579
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 7. – 2002
868580
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 8. – 2002
868581
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 9. – 2002
868582
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 10. – 2002
868583
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 11. – 2002
868584
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2002
868585
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 7. – 2003
868586
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 8. – 2003
868587
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 9. – 2003
868588
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 10. – 2003
868589
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячное профессиональное издание. – Москва, 2000-
№ 11. – 2003
868590
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2003
868591
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2004
868592
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 3. – 2004
868593
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 4. – 2004
868594
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 5. – 2004
868595
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 6. – 2004
868596
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 7. – 2004
868597
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 8. – 2004
868598
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 10. – 2004
868599
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 11. – 2004
868600
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2004
868601
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868602
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868603
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868604
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868605
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868606
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868607
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868608
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868609
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868610
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 10. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868611
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 11. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868612
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 12. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868613
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868614
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868615
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868616
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868617
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868618
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868619
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868620
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868621
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868622
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 10. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868623
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 11. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868624
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 12. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868625
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868626
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868627
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868628
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868629
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868630
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868631
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868632
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868633
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868634
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 10. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868635
   Новая библиотека : профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 11. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868636
   Новая библиотека : профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 12. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
868637
  Малышева Д. Новая ближневосточная стратегия Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 10 (244). – С. 108-115. – ISSN 1998-1813
868638
   Новая буровая установка для бурения на глубину до 5000 м.. – М., 1961. – 18с.
868639
  Добронравов Л.Н. Новая бурса : [роман] / Л. Добронравов. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова [Тип. Ш. Буссель], 1913. – [4], 235 с.
868640
  Гильдебранд Дитрих фон Новая Вавилонская башня : Избранные философские работы / Гильдебранд Дитрих фон; Пер.с англ. и нем.А.И.Смирнова. – Санкт-Петербург : Алетейя, Ступени, 1998. – 320с. – ISBN 5-89329-090-1
868641
  Енэ К. Новая венгерская живопись. Оффицина. / К. Енэ. – Будапешт, 1967. – 36с.
868642
  Михаифи Э. Новая Венгрия в иллюстрациях / Э. Михаифи. – Будапешт, 1962. – 148с.
868643
  Сейфуллина Л.Н. Новая весна / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1950. – 24с.
868644
  Мауленов С. Новая весна : стихи / С. Мауленов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 98 с.
868645
  Ушкин С.Г. Новая виртуальная оппозиция: кто она? // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 86-91. – ISSN 0132-1625
868646
  Барановский В. Новая внешняя политика России: влияние на международную систему // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 5-15. – ISSN 0131-2227
868647
  Кондиленко И.И. Новая водородная лампа большей яркости / И.И. Кондиленко. – Киев, 1955
868648
  Адамия А.В. Новая волна глобализации // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 39-49. – ISSN 1680-2721
868649
   Новая волна.. – М., 1991. – 480с.
868650
  Гамзатов Р.Г. Новая встреча : стихи / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева и др. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 95 с.
868651
  Притчин Г.И. Новая высота / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1954. – 120с.
868652
  Штернберг Елена Новая Гвинея = У охотников за черепами // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 140-152 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
868653
  Нильсон О.А. Новая Гвинея (Физ.-географ. характер.) : Автореф... канд. географ.наук: / Нильсон О. А.; МП РСФСР, Лен.гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1957. – 16л.
868654
  Минц А.А. Новая география производительных сил СССР / А.А. Минц, А.Е. Левинтов, Н.Д. Матрусов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Наука о Земле ; № 8 ; Новое в жизни, науке, технике)
868655
   Новая геодезическая техника и ее применение в строительстве : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / В.А. Величко, С.Ф. Мовчан, В.Е. Дементьев, Е.В. Ангелова, А.С. Федоров; под общ. ред. В.Е. Дементьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 280 с.
868656
  Малахов И.Н. Новая геологическая сила / Малахов И.Н. ; НАНУ, Гос. науч. учереждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования". – Кривой Рог : [ Україна ], 2009. – 312 с. – (Геологическая среда антропогенной экосистемы). – ISBN 978-966-02-5083-3
868657
   Новая геологоразведочная техника, намеченная к изготовлению в 1972 г.. – М. : ВИЭМС, 1971. – 148с.
868658
  Зетель С.И. Новая геометрия треугольника / С.И. Зетель. – Москва, 1940. – 96 с.
868659
  Даниолов Д. Новая геополитика атлантизма // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-53


  ЄС і Ізраїль побудують антиросійський Середземноморський буфер
868660
  Баранов М.И. Новая гипотеза и физические основы возникновения чeточной молнии в атмосфере Земли // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 28-34. – ISSN 2074-272X
868661
  Яворский Ю.А. Новая гипотеза о происхождении т. наз. Грюнвальдской песни : (Bogvrodzicza dzewicza) : [Д-р В. Щурат: "Грунвальдська пiсня (Bogvrodzicza dzewecza). Памятка западно-руськоi лiтератури XIV в." Жолква, 1906. С. 52. Д-р В. Щурат: "Двi статi про грунвальдську пiсню. Вiдповiдь проф. Брiкнерови". Жолква, 1906. С. 32] / Ю.А. Яворский. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1907. – 25 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 20, вып. 2
868662
  Бредель В. Новая глава / В. Бредель. – М., 1962. – 446с.
868663
  Бредель В. Новая глава / В. Бредель. – Москва, 1968. – 383с.
868664
  Томилова Ю. Новая глобальная политика Турции и интересы России на Ближнем и Среднем Востоке // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 11 (245). – С. 120-128. – ISSN 1998-1813
868665
   Новая глобальная тектоника : Сборник статтей. – Москва : Мир, 1974. – 471с.
868666
  Борукаев Чермен Бейбулатович Новая глобальная тектоника (тектоника плит) = New global tectonics (Plate tectonics) : Библиография (1961-1976); В 2-х частинах / Борукаев Чермен Бейбулатович, Д.Х. Гик; АН СССР; Сиб. отд-ние; Ин-т геологии и геофизики. – Новосибрск : ИГИГ
Ч.1. – 1982. – 175с.
868667
  Горбачев В.Ф. Новая глобальная тектоника и нефтегазоносность осадочных бассейнов / В.Ф. Горбачев. – М., 1983. – 269с.
868668
  Городницкий А.М. Новая Голландия / А.М. Городницкий. – Л., 1971. – 128с.
868669
  Фурер Р. Новая Горловка: записки партработника. / Р. Фурер. – М., 1935. – 135с.
868670
  Литвинов Д.И. Новая горная солянка из русского Туркестана / Л.И. Литвинов. – Петроград : Типо-литогр. Я.С. рашкова, 1917. – 6 с., 1 л. ил. : ил.
868671
  Малаховский В.А. Новая грамматика русского языка : опыт пособия для учителя и педагог. техникумов / В.А. Малаховский. – Ленинград : Гос. изд-во Тип. Печатный двор, 1925. – 96 с. : ил. – (Серия "Трудовая школа")
868672
  Каухчишвили С.Г. Новая греческая надпись из Мцхета-Самтавро / С.Г. Каухчишвили, 1943. – с.
868673
  Выржиковский Р.Р. Новая гряда Сарматских рифовых известняков в Подолии / Р.Р. Выржиковский. – 20с.
868674
  Никитенко Н.Н. Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко, Т.Н. Рясная ; НАН Украины ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; Нац. заповедник "София Киевская". – Київ : Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2012. – 48 с. : илл. – Библиогр.: с. 38-43. – ISBN 978-966-02-6350-5
868675
  Исраелян Е.В. Новая демократическая партия Канады и проблемы войны и мира // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 1 (57) : Промежуточные выборы в США. США и диалог СЭВ - ЕЭС. Американо-китайские отношения. Структура и система управления программы СОИ и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 58-71
868676
  Данилов С.Ю. Новая демократическая партия Канады: политический срез // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 50-66
868677
  Скоччимарро М. Новая демократия / М. Скоччимарро. – М., 1959. – 258с.
868678
  Долженко О.В. Новая динамика высшего образования: на пути к устойчивому развитию // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 33-38. – ISSN 0321-0383


  (Реферат доклада М. Дренкурта, прочитанного им на Всемирном конгрессе по высшему образованию, Париж, 2009 г.)
868679
  Долженко О.В. Новая динамика высшего образования: на пути к устойчивому развитию (реферат доклада М. Дренкурта, прочитанного им на Всемирном конгрессе по высшему образованию, Париж, 2009 г.)(окончание) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 33-42. – ISSN 0321-0383


  Для того чтобы уяснить особенности современной постановки вопроса, касающегося устойчивости развития высшего образования, представляем реферат доклада одного из участников ВКВО–2009 Мишеля Дренкурта «Новая динамика высшего образования: на пути к ...
868680
  Барсегян А.М. Новая для флоры Кавказа осока Carex Cyparoides Murr / А.М. Барсегян. – Ереван, 1962. – С. 97-98
868681
  Шаповалова В.С. Новая доктрина базисных признаков и понятия криминального оружия по законодательству Украины // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 4 (22). – С. 299-304. – (Юридические науки ; вып. 4 (22)). – ISSN 1995-4190
868682
  Кириченко А. Новая доктрина конституционного правового статуса социосубъектов / А. Кириченко, И. Дмитрук // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 151-152
868683
  Кириченко А.А. Новая доктрина криминальных правонарушений: приглашение к дискуссии // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 100-111. – ISSN 2304-4556
868684
  Кириченко А. Новая доктрина механизма передачи власти от избирателей субъектам властных полномочий: приглашение к дискуссии // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 38-40
868685
  Блинов А.О. Новая доктрина образования как условие изменяющегося государства / А.О. Блинов, О.С. Рудакова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 23-28. – ISSN 1026-955X


  Предложена новая доктрина образования - «производство обучения», основанная на самоориентированном обучении, обеспечивающем решение проблем контроля выбора целей обучения, типа содержания обучения, выработки решений в неопределенной ситуации, ...
868686
  Эмин Г. Новая дорога / Г. Эмин. – М, 1950. – 136с.
868687
  Эмин Г. Новая дорога / Г. Эмин. – М, 1951. – 140с.
868688
  Штейгер Эдгар Новая драма : Ибсен, Гауптман, Метерлинг, Зудерман / Эдгар Штейгер ; Пер. с нем. под ред. Е. Соловьева. – Санкт-Петербург : Изд. Б.Н. Звонарева ; [Типо-лит. И. Усманова], 1902. – [6], 376 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
868689
  Покрасс Ю. Новая древнерусская вислая печать конца XI - начала XII вв. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 421-422
868690
  Дрейпер Роберт Новая древняя Ливия / Дрейпер Роберт, Стайнмиц Джордж // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 100-123 : фото
868691
  Степанова Е. Новая духовность и старые религии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 113-126. – ISSN 0869-44435


  Новая возможность человека быть собой. Он может быть или не быть религиозным, духовным. Это его личное дело
868692
   Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья : Аналитический альманах. – Москва. – ISBN 5-7893-0063-4
№ 16. – 2004
868693
  Ден В.Э. Новая Европа / В.Э. Ден. – Пб., 1922. – 152с.
868694
   Новая Европа : культура - политика - общество - экономика / Коллегия Вост. Европы им, Яна Новака-Изераньского во Вроцлаве ; Европ. Центр Солидарности в Гданьске. – Вроцлав : Kolegium Europy Wschodneiej im. Jana Nowaka-Jezioranskiego. – ISSN 2353-0847
№ 1 (Зима), за 2013/2014. – 2014
868695
  Новикова О.И. Новая Европа : Трудности реализации интеграционной модели развития демократии. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4 : Две Европы : процесcы интеграции. – С. 35-56. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620


  Міжнародна політика
868696
  Фогель В. Новая Европа и её историко-географические обоснования / Вальтер Фогель проф. Берлинского ун-та ; Пер. под. ред. [и с предисл.] проф. Германа Генкель. – Петроград ; Москва : Книга
Т. 1. – 1924. – 257 с.
868697
  Фогель В. Новая Европа и её историко-географические обоснования / Вальтер Фогель проф. Берлинского ун-та ; пер. под ред. проф. Германа Генкель. – Петроград ; Москва : Книга
Т. 2. – 1924. – 264с.
868698
  Во Ивлин Новая Европа Скотт-Кинга : Повести и рассказы / Во Ивлин; Пер.с англ. – Москва : Текст, 1999. – 221с. – (Текст). – ISBN 5-7516-0161-0
868699
  Кунциг Роберт Новая Европа. Новые европейцы / Кунциг Роберт, Хэммонд Робин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 78-101 : фото
868700
  Дадабаева З.А. Новая европейская политика в Центральной Азии // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 153-179. – ISSN 0235-5620
868701
  Головин Борис Новая жемчужина Подмосковья : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94 : Фото
868702
  Данте Алигьери Новая жизнь / Данте Алигьери. – Самара, 1918. – 95с.
868703
  Данте Алигьери Новая жизнь : [рассказ] / Данте ; пер. с итал. Абрама Эфроса ; [предисл. Н. Елиной]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 179 с. : 5 л. іл.
868704
  Данте Алигьери Новая жизнь / Данте Алигьери. – М., 1985. – 168с.
868705
  Штюренберг Михаэль Новая жизнь Аббатства. Спасти Мон-Сен-Мишель : Франция / Штюренберг Михаэль, Компуан Стефан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 42-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
868706
   Новая жизнь народов Севера.. – М., 1967. – 120с.
868707
  Земцова Юлия Новая жизнь после революции // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 86 : фото. – ISSN 1029-5828
868708
  Висьневска-Рошковска Новая жизнь после шестидесяти / Висьневска-Рошковска. – Москва, 1989. – 259с.
868709
  Игнатов В.Г. Новая жизнь села / В.Г. Игнатов. – М., 1978. – 112с.
868710
  Шекалов В.А. Новая жизнь старинной музыки / В.А. Шекалов. – Л, 1990. – 16с.
868711
  Ефимов В.В. Новая жизнь старых деталей / В.В. Ефимов. – Киев, 1978. – 96 с.
868712
  Рассохин Олег Новая жизнь центра Москвы : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 10 : Фото
868713
  Данте Алигьери Новая жизнь. Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери; [пер. А. Эфроса. М. Лозинского ; вступ. статья Б. Кржевского ; примеч. Е. Солоновича и др. ; ил.: Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 686 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 28 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
868714
  Коничев К.И. Новая жизнь. Колхоз. очерки. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1956. – 152с.
868715
  Комаров В.Н. Новая занимательная астрономия / В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1972. – 279с.
868716
  Комаров В.Н. Новая занимательная астрономия / В.Н. Комаров. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1983. – 207 с.
868717
  Воронцов-Вельяминов Новая звезда в созвездии Геркулеса / Воронцов-Вельяминов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1935. – 56 с.
868718
  Подлесный Евгений Новая Зеландия - новый взгляд на мир // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 113 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
868719
  Хохлов Геннадий Новая Зеландия - страна адвенчурного туризма : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 60-63 : Фото
868720
  Андреева В.М. Новая Зеландия / Андреева В.М. – Москва : Географгиз, 1958. – 96 с. : 4 л. ил. – (У карты мира)
868721
  Андреева В.М. Новая Зеландия : экономико-географическая характеристика / Андреева В.М. ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Географгиз, 1963. – 334, [2] с. : ил.
868722
  Андреева В.М. Новая Зеландия : справочник / В.М. Андреева, К.В. Малаховский, А.С. Петриковская ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 303 с.
868723
  Стефанчук Л.Г. Новая Зеландия / Л.Г. Стефанчук. – М, 1987. – 198с.
868724
   Новая Зеландия : Перемены. История. Природа. Кино. Город. Традиции. Карта/Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 92-148 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
868725
   Новая Зеландия : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 108-109 : Фото
868726
  Горькова Анастасия Новая Зеландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 46-47 : фото
868727
  Стефанчук Л. Новая Зеландия в условиях мирового кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-108. – ISSN 0131-2227
868728
  Рубцов Б.Б. Новая Зеландия. / Б.Б. Рубцов. – М., 1987. – 127с.
868729
  Уорн Кеннеди Новая Зеландия. Земля зеленого камня / Уорн Кеннеди, Мелфорд Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 138-149 : фото
868730
  Брайсон Наташа Новая Зеландия. Облако Рай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 56-61 : фото
868731
   Новая Зеландия. Родина экстрима // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 78-82 : фото
868732
  Николайчук Александр Новая Зеландия: Дорогами средиземья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 76-81 : фото
868733
  Колас Якуб Новая земля : поэма / Колас Якуб. – Минск, 1923. – 287 с.
868734
  Колас Якуб Новая земля : поэма / Колас Якуб. – Минск, 1949. – 290 с.
868735
  Сабо П. Новая земля / П. Сабо. – Москва, 1955. – 648с.
868736
  Дамдинов Н.Г. Новая земля : стихи / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Художественная литература, 1970. – 110 с.
868737
  Твардовский А.Т. Новая земля / А.Т. Твардовский. – К., 1988. – 191с.
868738
  Матусевич Н.Н. Новая Земля / Н.Н. Матусевич, А.В. Соколов. – Вологда, 1927. – 101с.
868739
  Пинегин Н.В. Новая Земля / Н.В. Пинегин. – Архангельск, 1935. – 128с.
868740
  Львов В. Новая земля, ее природа, животный мир, промыслы и население / В. Львов. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1903. – 76 с.
868741
   Новая земля.. – Л., 1935. – 240с.
868742
  Клайнс Том Новая золотая лихорадка. Юкон: дикий запад Канады / Клайнс Том, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 114-131 : фото
868743
  Гапонов П.М. Новая и новейшая история / П.М. Гапонов. – Воронеж, 1966. – 883с.
868744
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1995
868745
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1995
868746
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1995
868747
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1995
868748
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1995
868749
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1995
868750
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1996
868751
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1996
868752
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1996
868753
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1996
868754
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1996
868755
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1996
868756
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1997
868757
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1997
868758
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1997
868759
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1998
868760
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1998
868761
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1998
868762
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1998
868763
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1998
868764
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1998
868765
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1999
868766
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1999
868767
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1999
868768
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1999
868769
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1999
868770
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1999
868771
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2000
868772
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2000
868773
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2000
868774
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2000
868775
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2000
868776
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2000
868777
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2001
868778
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2001
868779
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2001
868780
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2001
868781
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2001
868782
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2001
868783
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2002
868784
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2002
868785
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2002
868786
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2002
868787
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2002
868788
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2002
868789
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2003
868790
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2003
868791
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2003
868792
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2003
868793
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2003
868794
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2003
868795
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2004
868796
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2004
868797
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2004
868798
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2004
868799
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2004
868800
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2004
868801
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2005
868802
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2005
868803
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2005
868804
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2005
868805
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2005
868806
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2005
868807
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2006
868808
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2006
868809
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2006
868810
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2006
868811
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2006
868812
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2006
868813
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2007
868814
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2007
868815
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2007
868816
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2007
868817
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2007
868818
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2007
868819
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2008
868820
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2008
868821
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2008
868822
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2008
868823
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2008
868824
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2008
868825
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2009
868826
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2009
868827
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2009
868828
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2009
868829
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2009
868830
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2009
868831
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2010
868832
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2010
868833
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2010
868834
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2010
868835
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2010
868836
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2010
868837
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2011
868838
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2011
868839
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2011
868840
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2011
868841
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2011
868842
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2011
868843
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2012
868844
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2012
868845
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2012
868846
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2012
868847
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2012
868848
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2012
868849
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2013
868850
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2013
868851
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2013
868852
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2013
868853
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2013
868854
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2013
868855
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2014
868856
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2014
868857
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2014
868858
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2014
868859
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2014
868860
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2015
868861
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2, март - апрель. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
868862
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3, май - июнь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
868863
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4, июль - август. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
868864
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
868865
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
868866
   Новая и новейшая история (1870-1976). – Москва, 1978
868867
   Новая и новейшая история (1870-1986). – Изд. третье, переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1988. – 560 с. – Библиогр.: с. 550-554
868868
   Новая и новейшая история Китая : краткий очерк. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 268 с.
868869
   Новая и новейшая история Румынии.. – М., 1963. – 288с.
868870
  Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки : учебное пособие / Ю.Н. Розалиев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 349 с.
868871
  Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : учеб. пособие для студентов вузов : [в 3 ч.] / М.В. Пономарев, С.Ю. Смирнова. – Москва : Владос. – (Практическое пособие для вузов). – ISBN 5-691-00346-1
Ч. 2 : Европейская индустриальная цивилизация в XIX в. "Закат Европы". – 2004. – 287, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем
868872
  Грауманн О. Новая идентичность вуза в условиях интернационализации / О. Грауманн, М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-131. – ISSN 0869-3617
868873
  Грауманн О. Новая идентичность вуза в условиях интернационализации образования / О. Грауманн, М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 123-131. – ISSN 0869-3617
868874
  Семенов Б. Новая империалистическая война и амстердамский интернационал / Б. Семенов. – М., 1933. – 48с.
868875
   Новая имперская история постсоветского пространства : Сборник статей / Ред. и сост.: И.Герасимов, С.Глебов, А.Каплуновский, М.Могильнер, А.Семенов. – Казань : Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. – 656с. – ((Библиотека журнала "Ab Imperio")). – ISBN 5-85247-024-4
868876
  Комаров И.К. Новая инвестиционная политика и строительство / И.К. Комаров. – М., 1988. – 256с.
868877
  Беглова Е.И. Новая иноязычная лексика как источник развития лексикона и возникновения лексических трудностей русского языка (на материале СМИ) // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 6-9
868878
   Новая интерпретация теории относительности : метод. рекомендации. – Донецк : Облполиграфиздат, 1989. – 56 с.
868879
   Новая информационная технология в машиностроении.. – М., 1991. – 82с.
868880
   Новая информационная технология в образовании : Тез. докл. респ. науч. конф. – Душанбе, 1990. – 118с.
868881
  Леиньш В.В. Новая информационная технология и ее экономика / В.В. Леиньш. – Рига, 1990. – 91с.
868882
   Новая исламская революция? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
868883
  Тишков В.А. Новая историческая культура (размышления после XXI Международного конгресса исторических наук) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-23. – ISSN 0130-3864
868884
  Холмогоров А.И. Новая историческая общность людей / А.И. Холмогоров. – Москва, 1975. – 46с.
868885
  Аношкин И.Ф. Новая историческая общность людей и социальный прогресс / И.Ф. Аношкин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Библиотечка "60 лет СССР")
868886
   Новая историческая общность людей: сущность, формирование, развитие.. – М., 1976. – 438с.
868887
  Трачевский А.С. Новая история : в 2 т. / [соч.] А.Трачевского, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : 1500-1750. – 1900. – VI, 700 с.


  Из предисл.: "В основание этой книжки положен ряд статей о Германии накануне революции, печатавшихся в Вестнике Европы за 1875 г."
868888
  Трачевский А.С. Новая история : в 2 т. / [соч.] А.Трачевского, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : 1750-1848. – 1908. – V, [3], 720 с.


  Из предисл.: "В основание этой книжки положен ряд статей о Германии накануне революции, печатавшихся в Вестнике Европы за 1875 г."
868889
  Трачевский А.С. Новая история : в 2 т. / [соч.] А.Трачевского, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : 1750-1848. – 1908. – V, [3], 720 с. – Экз. деф., в кн. отсутств. с. 369-720


  Из предисл.: "В основание этой книжки положен ряд статей о Германии накануне революции, печатавшихся в Вестнике Европы за 1875 г."
868890
  Иловайский Д.И. Новая история : курс старшего возраста / сост. Д. Иловайский. – 30-е изд., вновь пересмотр. – Москва : Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1916. – 256, 1 л. карт


  На тит. л. дарственная надпись ......?
868891
   Новая история. – М.
1. – 1939. – 571с.
868892
   Новая история. – М.
2. – 1939. – 604с.
868893
  Сурат С.П. Новая история / С.П. Сурат. – М., 1948. – 104с.
868894
  Лесник Г.М. Новая история / Г.М. Лесник. – М.
1. – 1949. – 138с.
868895
   Новая история. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1953. – 500 с.
868896
   Новая история. – Москва, 1956. – 291 с.
868897
   Новая история. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 512 с.
868898
   Новая история. – Москва : Издателство социально-экономической литературы
Т. 3. – 1960. – 884 с.
868899
   Новая история. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1963. – 731 с.
868900
   Новая история. – 3-е изд. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1964. – 567 с.
868901
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – М
1. – 1971. – 320с.
868902
   Новая история : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 688 с.
868903
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 11-е изд. – М
Ч. 1. – 1973. – 319с.
868904
  Адо А.В. Новая история : первый период 1640-1870 : метод указ. для студ.-заочников ист. фак. / А.В. Адо, М.М. Залышкин ; Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1974. – 44 с.
868905
   Новая история : учебник для пед. инст. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : 1640-1870. – 1978. – 719 с.
868906
  Адо А.В. Новая история : первый период 1640-1870 : метод указ. для студ.-заочников ист. фак. / А.В. Адо, М.М. Залышкин ; Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1980. – 47 с.
868907
   Новая история : Указ. лит. изд. в СССР на рус. яз. – Москва
Ч. 1 : Общий отдел. Первый период новой истории, 1640-1870 гг. – 1980. – 358с.
868908
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 19-е изд. – М
1. – 1981. – 319с.
868909
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 21-е изд. – М
1. – 1983. – 237с.
868910
  Фейгина М.В. Новая история / М.В. Фейгина. – М, 1985. – 71с.
868911
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 22-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 255 с.
868912
   Новая история : Указ. лит. изд. в СССР на рус. яз. – Москва
Ч. 2 : Второй период новой истории, 1971-1918 гг. – 1986. – 434с.
868913
   Новая история : Указ. лит. изд. в СССР на рус. яз. 1917-1940. – Москва
Ч. 2, Вып. 2 : Второй период новой истрории 1817-1918 гг. – 1988. – 399с.
868914
  Ефимов А.В. Новая история (1814-1849) : курс всеобщей истории / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1945. – 157, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории)
868915
  Ефимов А.В. Новая история (1850-1870) : в 2 т. / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории)
[Т. 2]. – 1945. – 200, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
868916
   Новая история (второй период 1870-1918 гг).. – М., 1976. – 120с.
868917
   Новая история :(первый период) : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1972. – 776 с.
868918
   Новая история :(первый период).. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 560 с.
868919
   Новая история 1781-1917: Уч. для 9 кл. ср. шк.. – М., 1987. – 256с.
868920
   Новая история 1871-1917 : учебник. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1984. – 543 с.
868921
  Луцкий В.Б. Новая история арабских стран / В.Б. Луцкий. – Москва, 1965. – 370с.
868922
  Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. / В.Б. Луцкий. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 372с.
868923
  Косев Д. Новая история Болгарии : курс лекций / Д. Косев. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 524 с.
868924
   Новая история Вьетнама.. – М., 1980. – 717с.
868925
  Кауфман А.С. Новая история древней страны / А.С. Кауфман, А.Ф. Малов. – М., 1962. – 110с.
868926
  Штейнберг Е.Л. Новая история зависимых и колониальных стран / Е.Л. Штейнберг. – Киев
Ч.1. – 1939. – 244с.
868927
   Новая история зарубежных стран Азии и Африки.. – Москва, 1968. – 72 с.
868928
   Новая история Индии.. – М., 1961. – 834с.
868929
   Новая история Ирана: Хрестоматия.. – М., 1988. – 326с.
868930
  Фань В.-л. Новая история Китая / В.-л. Фань. – Москва
1. – 1955. – 600 с.
868931
   Новая история Китая. – Москва, 1972. – 637с.
868932
   Новая история колониальных и зависимых стран.. – М.
1. – 1940. – 784с.
868933
   Новая история стран Азии и Африки. – 3-е изд. – Москва, 1972. – 70с.
868934
  Губер А.А. Новая история стран Азии и Африки : учебник для истор. фак-тов пед. ин-тов / А.А. Губер и др. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Изд. "Наука"Главн. ред. восточн. лит-ры, 1975. – 543 с.
868935
  Губер А.А. Новая история стран Азии и Африки : учебник для истор. фак-тов педагогических институтов / А.А. Губер и др. – изд. 3-е. – Москва : Наука, 1982. – 560 с.
868936
   Новая история стран Европы и Америки : первый период. – Москва : Высшая школа, 1986. – 620 с. : ил. – Библиогр.: с. 605-616
868937
   Новая история стран Европы и Америки : учебник / В.И. Виноградов, Н.М. Гусева, Т.М. Исламов, В.С. Костелов, И.М. [ и др. ] Кривогуз; В.Н. Виноградов [ и др. ] ; под ред. И.М. Кривогуза. – 5-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2005. – 909с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-9834-7
868938
   Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века : в 3 ч. : учебник для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01491-9
Ч. 2 : / Золотухин М.Ю., Родригес А.М., Демидов С.В. [и др.] ; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – 2006. – 621, [1] с. – Авт. тома указ. на обороте тит. л.
868939
   Новая история стран Европы и Америки. Второй период : Учебник по спец."История". – Москва : Высшая школа, 1998. – 316 с. – ISBN 5-06-003306-6
868940
   Новая история стран Европы и Америки. Первый период : Учебник по спец."История". – Москва : Высшая школа, 1998. – 415 с. – ISBN 5-06-003199-3
868941
   Новая история стран зарубежной Азии и Африки : учебное пособие. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 544 с.
868942
   Новая история стран зарубежной Азии и Африки.. – Л., 1959. – 592с.
868943
  Альперович М.С. Новая история стран Латинской Америки / М.С. Альперович, Ю Л. Слезкин, . – Москва, 1970. – 384с.
868944
  Афасижев М.Н. Новая история эстетики // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 88-109. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
868945
   Новая история, 1640-1870 : Учебник для студ. ист. фак. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1986. – 704с.
868946
   Новая история, 1640-1870: Уч. для 9-го кл. ср.шк.. – 2-е изд. – М., 1989. – 285с.
868947
   Новая история, 1640-1870:Уч. для 8-го кл.ср. шк.. – М., 1987. – 285с.
868948
   Новая история, 1871-1917: Уч. для 10-го кл. ср.шк.. – 2-е изд. – М., 1989. – 256с.
868949
   Новая история, Первый период.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 399с.
868950
  Иванов К.А. Новая история. / К.А. Иванов. – Пг., 1918. – 264с.
868951
   Новая история.. – 2-е изд., дополн. – М.
1. – 1934. – 407с.
868952
  Галкин И.С. Новая история. / И.С. Галкин. – М., 1946. – 244с.
868953
   Новая история.. – М., 1948. – 744с.
868954
   Новая история.. – Москва : Издательство социально-экономической литературы
Т. 2. – 1958. – 848 с.
868955
   Новая история.. – М.
2. – 1970. – 320с.
868956
   Новая история.. – Москва, 1975. – 183 с.
868957
   Новая история.. – М., 1985. – 100с.
868958
  Сказкин С.Д. Новая история. От англ. буржуаз. революции до венского конгресса. / С.Д. Сказкин, А.В. Ефимов. – М., 1945. – 183с.
868959
  Галкин И.С. Новая история. Парижская Коммуна. Франция и Германия в период 1870-1914 гг. : лекции, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1945. – 165, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории ; Вып. 4)
868960
   Новая история: (второй период) : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1976. – 542 с.
868961
   Новая история: в документах и материалах.. – М., 1935. – 406с.
868962
   Новая история: второй период. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 359с.
868963
   Новая история: Справ. матер. для студ. заочн. отделен. ист. фак.. – Петрозаводск
2. – 1990. – 40с.
868964
   Новая история: Уч. для пед. инст.. – 2-е изд., доп. – М.
1. – 1972. – 719с.
868965
   Новая история: Уч. для ср. шк.. – 7-е изд. – М., 1969. – 318с.
868966
  Меликсетова И.М. Новая Каледония : Прошлое и современность / И.М. Меликсетова ; АН СССР. Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1968. – 112 с. : карт.
868967
   Новая карта мира "Географические пояса и природные зоны суши Земли" / Э.П. Романова, Н.Н. Алексеева, М.А. Аршинова, О.А. Климанова, Т.А. Ковалева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
868968
  Кременюк В.А. Новая категория : система взаимодействия между Россией и США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
868969
   Новая катодно-лучевая трубка с видимым изображением сантиметрового диапазона.. – М., 1959. – 12с.
868970
  Палийчук Б.Д. Новая Каховка / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1953. – 176с.
868971
  Вайнштейн С.М. Новая Каховка / С.М. Вайнштейн. – Киев, 1957. – 38 с.
868972
  Пекарева Н.А. Новая Каховка / Н.А. Пекарева. – Москва, 1958. – 72 с.
868973
  Теслер Г.С. Новая кибернетика / Г.С. Теслер. – Київ : Логос, 2004. – 404 с. – ISBN 966-581-488-5
868974
  Черкасский Л.Е. Новая китайская поэзия / Л.Е. Черкасский. – М, 1972. – 496с.
868975
  Хавронюк Н.И. Новая классификация мер уголовно-правового воздействия // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. статей / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Ин-т философии, социологии и права Волгоград. гос. ун-та ; [редкол.: В.М. Комарницкий (глав. ред.), А.А. Дудоров, Л.В. Лобанова и др.]. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 98-108. – ISBN 978-617-616-047-2
868976
  Скальковский К.А. Новая книга : публицистика, экономические вопросы, путевые впечатления / К. Скальковский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1904. – X, 556 с.
868977
  Мартынов Л.Н. Новая книга / Л.Н. Мартынов. – М, 1962. – 112с.
868978
  Кулешов А.А. Новая книга : стихи / А.А. Кулешов. – Москва, 1964. – 147 с.
868979
  Звиняцковский В.Я. Новая книга о Гоголе : [Крутикова Н.Е. "Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя"] // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 76-78
868980
  Звиняцковский В.Я. Новая книга о Гоголе : [Крутикова Н.Е. "Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя"] // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 76-78
868981
   Новая книга о Пушкине : Рецензия : Майков Л.Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. С приложением портрета Пушкина., 1899. – [7] с.
868982
  Резанов В.И. Новая книга о старой украинской драме / В.И. Резанов. – 245-254с.
868983
  Резанов В.И. Новая книга о старой украинской драме. – [Варшава], 1912. – С. 245-254. – Отд. отт.: Русский филологический вестник. 1912, № 3-4. – (Критика и библиография)
868984
  Нойберт Р. Новая книга о супружестве / Р. Нойберт. – Москва, 1967. – 320с.
868985
  Нойберт Р. Новая книга о супружестве : Проблема брака в настоящем и будущем / Р. Нойберт. – Москва : Прогресс, 1967. – 320с.
868986
  Карпачевский Л.О. Новая книга по истории агрохимии // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 708-709. – ISSN 0032-180Х
868987
  Ли В.И. Новая кодификация законодательства союзных республик о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Ли В.И.; АН СССР. Ин-т гос-ва и права. – М., 1972. – 18л.
868988
   Новая коллекция "лето-device" : GADGET // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 26-27 : Фото
868989
   Новая Конституция СССР и комплексное планирование социально-экономического развития города и района.. – Невьянск, 1978. – 91с.
868990
   Новая Конституция СССР и проблемы правоведения.. – Томск, 1980. – 190с.
868991
   Новая Конституция СССР и развитие науки о государстве и праве. – Москва, 1979. – 296 с.
868992
   Новая Конституция СССР и развитие советского народовластия: Реф. сб.. – М., 1982. – 235с.
868993
   Новая Конституция СССР и управление народным хозяйством: Учет отрасл. и территор. принципов.. – Ташкент, 1979. – 168с.
868994
  Зайков Ф.А. Новая Конституция СССР о браке, семье и воспитании детей / Ф.А. Зайков. – Фрунзе, 1981. – 87с.
868995
  Эрнанадес Е.И. Новая конституция СССР. Основноей закон жизни развитого социалистического общества / Е.И. Эрнанадес. – М, 1979. – 47с.
868996
  Непечий П.Д. Новая конструкция разъемных кожухов электросталеплавильных печей. / П.Д. Непечий, С.А. Вольский. – Запорожье, 1960. – 16с.
868997
  Кириченко А. Новая концепция бесплатнолго и доступного четырнадцатиуровневого обществоведческого образования:приглашение к дискуссии // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 251-257. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
868998
  Варнавский В. Новая концепция государственно-частного партнерства в Великобритании // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 67-75. – ISSN 0131-2227
868999
  Федоров И.Б. Новая концепция инженерного образования // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-32.
869000
  Бороздина Л.В. Новая концепция личности и характера на основе теории деятельности А.Н.Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – 11-26. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,