Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
868001
  Пилипчук С. "...на тернистому полі укорінення у нашій літературі позитивних поглядів і наукового думання..." : до історії взаємин Івана Франка та Федора Вовка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 202-222. – ISSN 0130-528Х
868002
  Закальська Я. "На Святвечір стільці з"єднують ланцюгом, щоб родина трималася купи". Колядники мали заспівати під вікнами // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2021. – № 50 (603), 23 грудня 2021. – С. 55-58
868003
  Максимович М. "На святе Благовіщення..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 515-516. – ISBN 978-966-500-300-7
868004
  Глинчак В. "На славу нашої преславної України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 50). – С. 19


  Новорічні листи Тараса Шевченка: від культу - до культури.
868005
  Мельниченко В.Ю. "На славу нашої преславної України". Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 555, [4] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-01340-6
868006
  Шурхало Д. "На службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 14 (167). – С. 52-57


  Більшовицька українізація в УСРР тривала з квітня 1923 р. до квітня 1933 -го р. "Зневажливе ставлення до української мови процвітало" в цей час, стверджував свідок тих подій мовознавець Юрій Шевельов.
868007
  Глушкова В. "На спор мой отец десять часов кряду декламировал по памяти стихи" / беседу вел Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 31 января (№ 13). – С. 11-12


  "...Ровно 35 лет назад скончался создатель первого в мире персонального компьютера, вице-президент Академии наук Украинской ССР Виктор Глушков. Воспоминаниями о выдающемся ученом поделилась его дочь Вера".
868008
  Семенюк Г. "На сторожі прав і вольностей української землі": речники та ідеологи самостійності України (Михайло Грушевський і В"ячеслав Липинський) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 127-135
868009
   "На страже Родины". Всесоюзная художественная выставка. Москва, 1973.. – Москва, 1973. – 52с.
868010
  Маленко О.О. "На східному фронті без змін..." Риторика війни в сучасній українській поезії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 22/24 (494/496), серпень. – С. 91-95
868011
  Прокоф"єв І. "На тихихберегах стоять очерети..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 листопада (№ 23)


  До 80-річчя від дня народження Леоніда Талалая.
868012
  Мельник Я. "На тім інтереснім, але труднім полі": І. Франко як дослідник апокрифів // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 100-123. – ISBN 978-966-02-4721-5
868013
   "На трудовом пути" : К тридцатипятилетию литературно-педагогической деятельности Д.И. Тихомирова 1866 13/VIII 1901. – [Москва] : [Типография А.В. Васильева и К*], 1901. – VIII, XVI, 780 с., 39 л. ил., портр., 12 л. нот. : ил., портр., нот.


  С многочисленными рисунками русских художников на отдельных листах и в тексте (В.М. Васнецов, К.В. Лебедев, А.М. Васнецов, К. Коровин, С.В. Иванов, В.А. Серов, В.И. Соколов, С.А. Виноградов и др.). В сборник влючены рассказы, очерки, стихотворения ...
868014
  Ефименко А.Я. "На Украине" : [очерки и рассказы] : в 4 вып. / [соч.] А.Я. Ефименко. – Москва : Изд. журн. "Дет. чтение" и "Пед. листок" ; Типо-лит. Рус. Т-ва печ. и изд. д.
Вып. 2 : Чумак; Богдан Хмельницкий; Пасечник Черного леса; Из быта Польши; Т.Г. Шевченко : с рис. – 1905. – 136 с. ил., портр.
868015
  Лащенко С. "На Україну вся надія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 13


  Чому азербайджанці воюють за нас.
868016
  Лизанчук В. "На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 червня (№ 25). – С. 4


  Чи усвідомлюють "русскоязычные" свою вину за війну Росії проти України?
868017
  Воля О. "На цих трагічних закрутах життя" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 195-198. – ISSN 08-68-4790-1
868018
  Мисак Б. "На четвертій хвилі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 52-67. – ISSN 08-68-4790-1


  Новели.
868019
  Мамин-Сибиряк "На шихане" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1960. – 200с.
868020
  Поліщук О. "На шляхах духовної інтерпретації...": обговорення книжок Ірини Бетко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 115-124. – ISSN 0236-1477


  В Інституті літератури в межах роботи літературно-критичного клубу "Академічні бесіди" відбулася презентація-обговорення праць Ірини Бетко, присвячених дослідженню образів, тем, сюжетів, мотивів творчості українського письменства від Григорія Сковороди ...
868021
  Паевский Алексей На связи, но не на привязи : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 70-77 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
868022
  Грушевський Г.І. На святим вечори (На свят вечір) : Оповидання Гpыцька Чулая [Оповідання Грицька Чулая]. – Златополь : Тип. Б.Д. Линецкого, 1914. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Як я шеpшнив з гpушы выкуpював; Як я pоя выгоняв; Божий попуст.
868023
  Романенко П. На святих канівських місцях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Навчальна практика біологів у Канівському природному заповіднику.
868024
  Мукан А. На святі в селі Шевченкове // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 3


  На Черкащині відбулося свято, присвячене 200-річчю Т.Шевченка. На святі побували представники нашого університету
868025
  Сверстюк Євген На святі надій : Вибране / Сверстюк Євген; Упор.: В.Андрієвська, Р.Лиша; Ред.О.Рибалко. – Київ : Наша віра, 1999. – 784с. – ISBN 966-95533-0-Х
868026
  Вороний М. На свято відкриття пам"ятника Іванові Котляревському // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 2. – С. 5-6. – ISBN 966-7653-03-5
868027
   На свято поєднання : (до 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.О. Зайчук, І.М. Мищак]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 111, [1] с. – (Серія: Із першоджерел ; [вип. 10]). – ISBN 978-966-922-137-7
868028
   На свято роковин Тараса Шевченка : збірничок, 1922. – 12 с.
868029
  Франко І.Я. На Святоюрській горі : поема / Іван Франко // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 47-63
868030
  Тихий М. На Севастопольской биологичекой станции. – Харьков : Русская Тиро-Литография, 1909. – 8 с. – Отд. оттиск из: Сборник Студенческого Кружка любителей природы при Имп. Харьковском Университете, вып. 1
868031
  Граевский А.М. На север / А.М. Граевский. – Пермь, 1962. – 64с.
868032
  Тарасов М.В. На север. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1957. – 125с.
868033
  Лапцуй Л.В. На севере -- утро : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. Н.Грудинина и Л.Мигдалова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 102 с.
868034
  Аникина Наталья На севере гастрономического Юга : Art of Choice: Restaurant // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 28-31 : Фото
868035
  Гудовский Н.М. На севере дальнем / Н.М. Гудовский. – Мурманск, 1959. – 84с.
868036
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – Москва-Ленинград, 1952. – 384с.
868037
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – Москва, 1955. – 384с.
868038
  Шундик Н. На Севере дальнем / Н. Шундик. – Москва, 1959. – 320 с.
868039
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – Москва, 1964. – 543с.
868040
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 2. – 1981
868041
  Правдин Л.Н. На севере диком. / Л.Н. Правдин. – Молотов, 1955. – 223с.
868042
  Колесник С.П. На Севере жарко: Докум.рассказ. / С.П. Колесник. – Киев, 1983. – 215с.
868043
  Шамшурин Ю.И. На Севере Якутии / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1954. – 124с.
868044
  Панов В.А. На Севере. / В.А. Панов. – М., 1939. – 167с.
868045
  Урванцев Н.Н. На Северной Земле / Н.Н. Урванцев. – Ленинград, 1969. – 244с.
868046
   На Северо-Западном фронте. 1941-1943.. – М., 1969. – 448с.
868047
   На северо-западных рубежах : Из истории Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
868048
  Зарудный М.Я. На седьмом небе / М.Я. Зарудный. – М, 1970. – 56с.
868049
   На седьмом небе, или Как облачные технологии влияют на отраслевые сервисы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 64-69. – ISSN 1726-6726


  Наиболее активно развивающейся технологией являются облачные решения, которые могут успешно применяться в образовании, книгораспространении, библиотечных сервисах. Использование облаков может стать одним из способов решения проблемы защиты ...
868050
  Мазурин Н.И. На Селигере / Н.И. Мазурин. – Москва, 1965. – 152с.
868051
   На сельские темы. Очерки.. – М., 1961. – 518с.
868052
  Галич А.А. На семи ветрах : Киноповесть / Александр Галич, Станислав Ростоцкий. – Москва : Искусство, 1962. – 156 с., 4 л. фото. – (Библиотека кинодраматура)
868053
  Мусатов А.И. На семи ветрах / А.И. Мусатов. – М., 1966. – 174с.
868054
  Леднев А.Ф. На семи ветрах / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1975. – 192с.
868055
  Краснов Н.С. На семи ветрах / Н.С. Краснов. – Москва, 1976. – 94с.
868056
  Базоев М.М. На семи ветрах / Мурат Базоев. – Одесса : Маяк, 1982. – 80 с. : ил.
868057
  Загорулько Б.Т. На семи вітрах : роман / Б.Т. Загорулько. – Київ, 1987. – 478 с.
868058
  Тимченко В.П. На семи вітрах : вибране : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2017. – 243, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7204-34-3
868059
  Шкляр Г.М. На семи вітрах свіча : нарис / Геннадій Шкляр. – Київ : Телерадіокомпанія "ІК", 2003. – 68с. – ISBN 966-96375-0-3
868060
  Хакимов Р.Г. На семи дорогах / Р.Г. Хакимов. – М., 1974. – 222с.
868061
  Ханке Хельмут На семи морях : Моряк, смерть и дьявол : Хроника старины / Ханке Хельмут; Пер. с немец. Каценбоген М.С., Маковкин Л.Ф. – Москва : Мысль, 1989. – 319с.
868062
  Фомин А.И. На семи фронтах : [действия штурмовой инженерно-саперной бригады] / А.И. Фомин // "Будет жить!.." / М.Ф. Гулякин. – Москва : Воениздат, 1989. – С. – (ВМ : Военные мемуары)
868063
  Жуков Д.А. На семи холмах / Д.А. Жуков. – М., 1981. – 415с.
868064
  Карпов Е. На семи холмах. / Е. Карпов. – Минск : Советская Россия, 1981. – 79 с.
868065
  Герман М.Ю. и др. На семи холмах. Очерки культуры древнего Рима / М.Ю. и др. Герман. – Л., 1960. – 215с.
868066
   На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. – Москва, 1968. – 288 с.
868067
  Суздальский На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. / Суздальский, Селецкий, М.Ю. Герман. – 2-е изд. – М., 1965. – 399с.
868068
  Жаров А.А. На семидесятой высоте / А.А. Жаров. – Москва, 1974. – 95с.
868069
  Заграйчук Ю. На семінар зібралися викладачі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Відбувся науково-методичний семінар, присвячений 130-річчю Михайла Грушевського на кафедрі укр. історії та етнополітики. Виступили: зав. каф. проф.. Ю. Горбань, доц. В. Червінський та інш.
868070
  Синицын Ю.Н. На семнадцатой весне / Ю.Н. Синицын. – Владимир, 1960. – 80с.
868071
  Винграновский М.С. На серебряном берегу : Стихотворения, поэма / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 128с.
868072
  Рудницкий В.Т. На серебряный крючок. / В.Т. Рудницкий. – Владимир, 1959. – 84с.
868073
  Жулавский Е. На серебяной планете / Е. Жулавский. – М., 1969. – 368с.
868074
  Рощин М.М. На сером в яблоках коне. / М.М. Рощин. – М, 1988. – 365с.
868075
  Пасак В.В. На серці - калинова печаль... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 32-33
868076
  Бартэн А.А. На сибирских ветрах : из хроники г. Новинска : роман / А. А. Бартэн. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1979. – 319 с. : ил., портр.
868077
  Еловских В.И. На Сибирском тракте / В.И. Еловских. – Челябинск, 1968. – 182с.
868078
  Меркулов А.А. На синих плесах / А.А. Меркулов. – Астрахань, 1955. – 242с.
868079
  Семенов Г.К. На синих тропах Испании / Г.К. Семенов. – Х., 1972. – 191с.
868080
  Яновська Л. На синожати [На сіножаті] : жарт у 1 дии (з спивамы, танкамы) / Л. Яновськои // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 33 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
868081
  Шраменко С. На синьому Чорному морі в р.р. 1917-19 : (уривок зі спомин) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 24-26
868082
  Новицький М.Д. На Сир-Дар"і у ротного командира / М.Д. Новицький. – Харків ; Київ, 1931. – 40 с.
868083
  Соколов В.М. На Сити-реке: лирич. повесть / В.М. Соколов. – М., 1988. – 251с.
868084
  Просіна Л.Л. На сільській ниві / Просіна Л.Л. – Донецкь, 1966. – 66 с.
868085
  Яновська Л.О. На сіножаті. – Київ, 1918. – 30 с.
868086
  Давыдов Ю.В. На скаковом поле, около бойни / Ю.В. Давыдов. – М, 1978. – 335с.
868087
  Водянюк Г.Ф. На скамье подсудимых - подросток / Г.Ф. Водянюк. – Москва, 1974. – 32с.
868088
  Зубков Ю.А. На сквозном ветру / Ю.А. Зубков. – М, 1985. – 190 с.
868089
  Тетмайєр К. На скелястім пілгір"ї / К. Тетмайєр; Перекл. с польск. В. Іванушкін, А. Новоселецький, М. Рильський, М. Трохимович ; Вступ. стаття М. Драй-Хмари. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XXXII, 288 с. – (Літературна бібліотека : Світове письменство)
868090
  Лобановський Б Б. На скелях та в глибині печер. / Б Б. Лобановський, . – Київ, 1971. – 144с.
868091
  Петров В.Н. На скифском кургане / В.Н. Петров. – М., 1965. – 48с.
868092
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / К. Мэргэн; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 252 с.
868093
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман и рассказы / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1972. – 480 с.
868094
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / Кирей Мэргэн ; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 335 с.
868095
   На склонах Немецких Альп // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-53 : Фото
868096
   На склонах Столовой горы : Рассказы прогрессивных писателей ЮАР.. – Москва, 1983. – 304с.
868097
  Кипиани Эдишер Лаврентьевич На склонах Тенебоури : рассказы / Кипиани Эдишер Лаврентьевич; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 182 с.
868098
  Горбунов Н.К. На склоне дней / Н.К. Горбунов. – М, 1976. – 157с.
868099
  Ойфа П.Н. На склоне дня / П.Н. Ойфа. – Л., 1973. – 87с.
868100
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1946. – 286с.
868101
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1960. – 415с.
868102
  Большаков В.В. На скоростной дороге не останавливаются / В.В. Большаков. – Москва, 1978. – 239с.
868103
  Коржавин Н. На скосе века : стихи и поэмы / Н. Коржавин. – Москва : Время, 2008. – 624с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-9691-0193-7
868104
  Кізко П. На скривавленій землі : Новелі / Петро Кізко. – Мюнхен : Українська Видавнича Спілка в Мюнхені, 1952. – 70, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В змісті: Влада ; "Сокіл" ; У Коцюбівці ; Хліб ; Легенда про Григорів кожух ; Пси ; Сльози на квітах ; Зречення ; В дорозі
868105
  Пагіря О. На скривавленій землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Під час відступу Червоної армії влітку 1941 року війська НКВС провели масові екзекуції в"язнів.
868106
  Неживий О. На скрижалях вдячної пам"яті // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 29-31


  В Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка створено музей-кімната О. Гончара.
868107
   На скрижалях історії : З історії взаємозв"язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940 - 1980-ті роки. – Київ, 2003. – 862с. – (Україна - Канада: історія та сучасність ; 1). – ISBN 966-02-2912-7
868108
  Шемшученко Ю.С. На скрижалях історії // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 559-580. – ISBN 978-966-8602-87-0
868109
  Поганець О. На скрижалях часу: рідкісне видання про Київ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 11-12
868110
  Русанов Р.В. На славной Брянской земле. / Р.В. Русанов, Я.Д. Соколов. – Тула, 1975. – 208с.
868111
   На славном посту. (1860-1900) : Литературный сборник посвященный Н.К. Михайловскому. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.Н. Клобукова, 1900. – VIII, 232, 516 с. 2 л. портр. – Библиогр.: "К библиографии сочинений Н.К. Михайловского (1860-1900 гг.)" / Д.П. Сильчевский (с. 510-516)


  Содержание сборника: Ч. 1. Чайный цветок: Сказка Д. Мамина-Сибиряка. Майна-вира: Эскиз В.И. Дмитриевой. Н.К. Михайловскому: Стихотворение / П.Я. [Л. Мельшин]. Мгновение: Очерк / Влад. Короленко, и др. рассказы, стихотворения, очерки. Ч. 2. Чем русская ...
868112
  Гальченко С. На славу нашої преславної України. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 10-11


  На початку XXI століття Володимир Мельниченко "зробив для пропаганди й ствердження української мови, культури і духовності в Москві та та Росії так багато, що мимоволі згадуєш його великих попередників, героїв його книг Осипа Бодянського і Михайла ...
868113
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсеьл. – 2-е вид., доп. – Київ, 1979. – 264с.
868114
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі. / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсель. – Київ, 1976. – 264с.
868115
  Плетнева С.А. На славянско-хазарском пограничье / С.А. Плетнева. – М., 1989. – 285с.
868116
  Головина Н.И. На следующий день / Н.И. Головина. – М., 1989. – 348с.
868117
  Бастіан Г. На слизькій стежці : [повість для серед. та старш. шкільного віку] / Г. Бастіан ; з нім. пер. Ю. Лісняк. – Київ : Веселка, 1967. – 395 с. : іл.
868118
  Нагаєвський І. На слідах пресвятої Богородиці цариці Руси-України. / І. Нагаєвський. – Львів-Київ-Рим, 1984. – 128с.
868119
  Стефанкин В.А. На службе агрессии / В.А. Стефанкин. – Киев, 1984. – 155с.
868120
  Новоселова Н.Н. На службе антиразрядки: доктрина "Нац. безопасности" во внеш. политике США в 70-80-х гг. / Н.Н. Новоселова. – М., 1984. – 149с.
868121
   На службе боеготовности: армейс. и флот. печать. - эффектив. средство обучения и воспитания воинов. / Румянцев, н, , Я.В. Ренькас. – М., 1984. – 128с.
868122
   На службе Европы. Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций.. – М., 1963. – 53с.
868123
  Пигалев В.А. На службе международной реакции / В.А. Пигалев. – М., 1981. – 63с.
868124
  Докукин В.И. На службе монополий / В.И. Докукин. – Москва, 1966. – 32с.
868125
  Коваленко В.И. На службе монополий / В.И. Коваленко. – М, 1978. – 112с.
868126
  Научитель М.В. На службе монополий / М.В. Научитель. – М, 1978. – 158с.
868127
   На службе монополий : Информ.-пропагандический комплекс стран капитала.. – М., 1977. – 335с.
868128
  Вольф Х. На службе народа / Х. Вольф. – Дрезден, 1966. – 128с.
868129
  Инжеватов И.К. На службе народа / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1973. – 112с.
868130
  Редозубов К.Н. На службе народа / К.Н. Редозубов. – М., 1979. – 176с.
868131
   На службе народа : Юному читателю о Вооруженных Силах СССР. / Редозубов К.Н. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 174с.
868132
  Мерецков К.А. На службе народу / К.А. Мерецков. – 3-е изд. – Москва : Военное издательство, 1983. – 432 с.
868133
  Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка. Краткий очерк истории советской милиции. (Материалы в помощь лектору). / В.И. Полубинский. – М., 1971. – 80с.
868134
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 4-е изд. – М., 1984. – 456с.
868135
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 5-е изд. – М., 1988. – 446с.
868136
  Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний. / К.А. Мерецков. – М., 1970. – 464с.
868137
   На службе науке : Воспоминания ученых Моск. ун-та. – Москва, 1990. – 216с.
868138
  Осадчий Т.И. На службе обществу : Повесть. (1882-1902) / Т. Осадчий. – 2-е перераб. изд. "Силы деревни", доп. третьею ч. – Москва : типо-лит. А.В. Васильева и К* ; [Тип. А.В. Васильева], 1908. – IV, 302 с.
868139
  Алтунин А.Т. На службе отечеству / А.Т. Алтунин. – Москва : Военное издательство, 1985. – 590 с.
868140
  Григорьев И.М. На службе солдатской. / И.М. Григорьев. – Чебоксары, 1983. – 62с.
868141
  Алексеев Н. На службе у империалистов : (Англо-рус. конфликт и белая эмиграция) / Сергей Б-ой (Н.Алексеев). – Москва : Крас. новь, 1923. – 32 с.
868142
  Булавинова Мария На службе у Людовика / Булавинова Мария, Вотрен Лоран // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 104-112 : Фото
868143
  Бош Роберт На службе у прогресса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 76-77 : Фото, карта
868144
  Пуанкаре Р. На службе Франции / Р. Пуанкаре. – М., 1936. – 527с.
868145
  Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 / Г.А. Куманев. – Москва, 1976. – 456с.
868146
  Надысев Г.С. На службе штабной / Г.С. Надысев. – Рига, 1972. – 291с.
868147
  Липовченко М.М. На службі антинародної політики. (Про іст. концепцію М.Грушевського та його "школи") / М.М. Липовченко. – Київ, 1973. – 62с.
868148
  Лефтеров В.О. На службі батьківщини та психології: науково-дослідна, організаційно-практична та науково-педагогічна діяльність професора О.В. Тімченка / В.О. Лефтеров, Н.В. Оніщенко, І.І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 135-141
868149
  Срібняк І.В. На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 138-144. – ISBN 978-966-353-452-7
868150
  Урядов А. На службі його величности / А. Урядов. – Х., 1932. – 60с.
868151
   На службі Кліо = In service to Clio : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто, 2000. – 820 с. – ISBN 1-879070-10-3
868152
  Вирський Д. На службі контрреформації: С. Оріховський-Роксолан в останній період життя (1559-1566) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Стаття оповідає про останній період у житті С. Оріховського (1513-1566), знаного інтелектуала, який походив із західноукраїнських земель. Це час, коли він порозумівся із католицькою ієрархією і став рупором ідей Контрреформації.
868153
  Керецман Н. На службі Мельпомени: українсько-чеські театральні зв"язки (остання третина XIX - на початку XX ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 129-142. – ISBN 978-966-671-417-9
868154
  Кривицька Л. На службі народного театру / Л. Кривицька. – Львів, 1954. – 52с.
868155
  Уральский Л.В. На службі народу / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1954. – 24с.
868156
  Коцур А. На службі науці і людям / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 7-8


  Висвітлюються найважливішв віхи життя та діяльності доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Федоровича Колесника.
868157
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 32с.
868158
  Галан Я.О. На службі у сатани : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1955. – 40с.
868159
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1957. – 152с.
868160
  Римаренко Ю.І. На службі у світової реакції : про антинародну суть укр. буржуазного націоналізму / Ю.І. Римаренко. – Київ : Знання, 1968. – 48 с. / Т-во "Знання" УРСР ; № 10Серія 1
868161
  Данилюк М.З. На службі фронту і тилу / М.З. Данилюк, М.І. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1974. – 112 с.
868162
   На службу колхозному производству. Из опыта работы передовых клубов села. – Москва, 1956. – 107 с.
868163
  Грек Александр На смену меху : технологии / утеплители / Грек Александр, Ибатуллин Мурад // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 36-38 : Фото
868164
  Черемных Г.Г. На смену Основам должен прийти новый закон о нотариате // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-22. – ISSN 0132-0769
868165
  Люблинский П.И. На смену старого права : Сборник статей по вопросам текущей правовой жизни / П.И. Люблинский. – Петроград1915 : Типо-лит. Руманова, 1878. – [2], IV, 434 с.


  На тит. стр. дарственная надпись автора
868166
  Ткач М.М. На смерекових вітрах : лірика / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 111 с.
868167
  Карабелеш А.В. На смертельном рубеже / А.В. Карабелеш, 1953. – 325с.
868168
  Някляев У. На смерть Буравкіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 1


  Генадзь Буравкін - відомий білоруський письменник. Некролог
868169
  Дністровий А. На смерть Кліо : Поезії, переклади / А. Дністровий. – Київ : Смолоскип, 1999. – 116с. – ISBN 966-7332-16-0
868170
  Краснянский Л.Ф. На смерть не имею права / Л.Ф. Краснянский. – Ростов -на-Дону, 1984. – 252с.
868171
  Скульская Е.Г. На смерть фикуса / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1996. – 190с.
868172
  Максимович М. На смерть Шевченка // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 516-517. – ISBN 978-966-500-300-7
868173
  Сочивець І.Й. На сміх людям : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Дніпро, 1975. – 335 с.
868174
  Бацер И.М. На смотре в Москве / И.М. Бацер. – Петрозаводск : Карельская АССР, 1960. – 119 с.
868175
  Межуев А.М. На снимке - подвиг / А.М. Межуев. – М, 1979. – 72с.
868176
  Дрофань А.П. На совесть. / А.П. Дрофань. – М., 1962. – 191с.
868177
  Красинский Г.Д. На советском корабле в Ледовитом океане / Г.Д. Красинский. – Москва, 1925. – 76с.
868178
   На Советском Севере. Каталог выставки художника В.Беляева.. – М., 1931. – 55с.
868179
   На совість : Нариси, ст., інтерв"ю.. – Львів, 1988. – 126с.
868180
  Зиновьев Н.А. На современные темы : IV Министерский проект рефоры местного управления. – Санкт-Петербург, 1909. – 48 с.
868181
  Парфенов П.С. (Алтайский) На соглашательских фронтах / П.С. (Алтайский) Парфенов. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 208с.
868182
  Данилов С.Я. На солдатских дорогах / С.Я. Данилов. – М, 1963. – 112с.
868183
  Пшонкин Ю.А. На соленых ветрах Камчатки: повесть. / Ю.А. Пшонкин. – М., 1989. – 351с.
868184
  Степанов В.А. На солнечной стороне / В.А. Степанов. – Москва, 1978. – 94 с.
868185
  Зубенко И.А. На солнечной стороне / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1989. – 334с.
868186
   На солнечной стороне : Сб. рассказов сов. и болг. писателей.. – София, 1986. – 238с.
868187
  Леонов Б.А. На солнечной стороне планеты / Б.А. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 310 с.
868188
  Рубина Д. На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-699-16157-7
868189
  Соколов В.Н. На солнечной стороне. / В.Н. Соколов. – М., 1961. – 120с.
868190
  Скопин В.В. На Соловецких островах / В.В. Скопин. – Москва : Искусство, 1990. – 198с.
868191
  Супруненко Володимир На Соловки до отамана : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-130 : Фото
868192
  О"Кейси На сон грядущий / О"Кейси. – Москва, 1961. – 24с.
868193
  Всеволожский М.Н. На сонове комплексной программы / М.Н. Всеволожский. – Київ, 1980. – 85с.
868194
  Амбросій П. На сонячній дорозі / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 60 с., [1] арк. портр.
868195
  Дудко І.П. На сопках Далекосхідних : спогади, нариси, репортажі / Іван Дудко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 105, [5] с., включ. обкл. : іл., портр.
868196
  Котенев А.Я. На сопках Манчжурии. / А.Я. Котенев. – М, 1980. – 543с.
868197
  Комаров П.С. На сопках Маньчжурии / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1946. – 64с.
868198
  Рубинштейн Л.В. На сопках Маньчжурии / Л.В. Рубинштейн. – Москва; Ленинград, 1948. – 96с.
868199
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.1. – 1951. – 636 с.
868200
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.2. – 1951. – 676 с.
868201
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
1. – 1952. – 524 с.
868202
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
2. – 1952. – 522 с.
868203
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
1. – 1954. – 678 с.
868204
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
2. – 1954. – 679с.
868205
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
1. – 1962. – 819с.
868206
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
2. – 1962. – 743с.
868207
  Котенев А.Я. На сопках Маньчжурии : Роман. Повесть / А.Я. Котенев. – Москва : Воениздат, 1985. – 463с.
868208
  Мильто П. На сопках Маньчжурии. / П. Мильто. – Минск, 1967. – 56с.
868209
  Краснопольский А.Б. На сопках приморских / А.Б. Краснопольский. – Владивосток, 1957. – 52с.
868210
  Госданкер В.В. На сорок пятой параллели : путеводитель по Ставрополю / В.В. Госданкер. – Ставрополь, 1981. – 125 с.
868211
  Самойлович Р.Л. На спасение экспедиции Нобиле : Поход "Красина" летом 1928 года / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1967. – 316с.
868212
  Соколовская Е.М. На спицах и крючком / Е.М. Соколовская. – Минск, 1988. – 189с.
868213
  Левченко І. На спільне поле-спільні сили / І. Левченко. – К, 1930. – 27с.
868214
  Волощак А.В. На спільному шляху : Поезії / Волощак А.В. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. : з портр. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
868215
  Лубківський М. На спільному шляху до об"єднаної Європи (сучасні пріоритети українсьео-хорватського партнерства) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0868-8273
868216
  Бедный Б.В. На сплаве : рассказы / Б.В. Бедный. – Архангельск : Архангельское областное государственное издательство, 1952. – 88 с.
868217
  Ільницький М.М. На спокій права не дано / М.М. Ільницький. – К., 1980. – 111с.
868218
  Нарет В. На сполох більше ніхто не вдарить? : Збірник документально-художніх оповідань та нарисів / В. Нарет. – Київ, 2002. – 52с.
868219
   На спомин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 14


  Пам"яті Ігоря Михайлина, відомого письменника-літературознавця.
868220
  Дроздовський Д. На спомин про Галину Могильницьку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 5


  Галина Анатоліївна Могильницька — український педагог, публіцист і поетеса, учасниця українського правозахисного руху. Лауреат премії імені Василя Стуса (2008) та премії імені Ірини Калинець (2019).
868221
   На спомин професора Ольги Заставецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 199 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
868222
  Немухин И.А. На спортивной лыжне / И.А. Немухин. – М., 1953. – 72с.
868223
  Форостенко Я.Д. На спортивном самолете / Я.Д. Форостенко. – М., 1962. – 240с.
868224
   На спортмайданчику - баскетболісти // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  На спортивному майданчику Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулися спортивні змагання з баскетболу 3х3 серед збірних команд студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. У змаганнях команда КНУ ...
868225
  Рахманов Д.М. На средней линии : роман / Д.М. Рахманов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 520с.
868226
  Масловский В.Д. На среднем Дону. / В.Д. Масловский. – Ростов, 1975. – 176с.
868227
  Карпов В.К. На среднем Дону. Повести и рассказы. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1971. – 310с.
868228
  Комичева Г. На срезе дерева : стихи / Галина Комичева. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-2151-18-3
868229
  Жулавський Ю. На срібній планеті / Ю. Жулавський. – Київ, 1927. – 330 с.
868230
  Вінграновський М.С. На срібнім березі : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1978. – 96 с.
868231
  Барский Ю.П. На ста клетках / Ю.П. Барский. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 120 с.
868232
  Кузнецов О. На Сталінградському фронті / О. Кузнецов. – Київ, 1948. – 71с.
868233
  Поздняев К.И. На стальной земле Магнитостроя.Книга о Борисе Ручьеве. / К.И. Поздняев. – Москва : Современник, 1982. – 270с .
868234
  Дюртен Л. На стальном коне. / Л. Дюртен. – Москва-Л., 1926. – 96с.
868235
  Гумилевский Л.И. На стальных магистралях / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1951. – 56с.
868236
  Кондрашев Г.Н. На стальных магистралях / Г.Н. Кондрашев. – М, 1988. – 48с.
868237
  Андреев Л.Н. На станции : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 7 с. – На обл. номер изд. № 101. - Без тит. л.
868238
  Барбух А. На станции Сходня : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 155-159. – ISSN 0012-6756
868239
  Паунд Езра На станції метро : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 214-219
868240
   На стапелях под огнем : Сборник воспоминаний и очерков.. – Л., 1986. – 384с.
868241
   На старобългарска литература : енциклопедичен речник. – София : Изд-во "Петър Берон", 1992. – 520 с.
868242
  Новак В. На старой Волге. / В. Новак. – Сталинград, 1954. – 200с.
868243
  Кравченко Я.Ф. На старой мельнице / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1981. – 152с.
868244
  Козлов В.Ф. На старой мельнице. / В.Ф. Козлов. – Л., 1961. – 157с.
868245
  Рыленков Н.И. На старой смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1955. – 412с.
868246
  Рыленков Н.И. На старой смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Москва, 1969. – 407с.
868247
  Рыленков Н.И. На старой Смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1953. – 395с.
868248
  Ростунов И.И. На Старой Смоленской дороге / И.И. Ростунов. – М., 1962. – 72с.
868249
  Кузнецов Г.М. На старом Каспии / Г.М. Кузнецов, К.А. Розанова. – Астрахань, 1957. – 164с.
868250
  Сигов И.С. На старом Урале / И.С. Сигов. – Молотов, 1944. – 160с.
868251
  Геллер Е.М. На старт вызавает Спортляндия / Е.М. Геллер. – Минск, 1988. – 174 с.
868252
  Гузов Н.М. На старт вызываются все / Н.М. Гузов. – Минск, 1985. – 80с.
868253
  Косвинцев Б.Е. На старт! / Б.Е. Косвинцев. – М., 1956. – 38с.
868254
  Бондаренко Е. На старт! : книга для тех кому суждено построить успешную карьеру / Евгений Бондаренко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2012. – 159 с. : ил. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 978-966-415-035-1
868255
  Фирсов З.П. На старте - пловцы! / З.П. Фирсов. – М, 1956. – 32с.
868256
   На старте - юмор.. – Москва, 1966. – 190с.
868257
   На старте - юмор.. – М., 1975. – 129с.
868258
  Горська С. На старті вступної кампанії - 2014 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 2
868259
   На старті вступної кампанії / шпальту підготовлено за матеріалами УЦОЯО, прес-служби МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Перед початком вступної кампанії 2017 р. МОН опубліковало кілька листів із роз"ясненнями.
868260
   На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Наш Університет проводить чимало змагань для школярів. Але олімпіада, яка пройшла 27 – 30 квітня 2018 р., особлива. Вона вперше зібрала наймолодших знавців математики (10-12 років) з усієї України. Так і називалася – Перша Всеукраїнська олімпіада з ...
868261
  Кіт Л. На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  Перша Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів під егідою КНУ пройшла 27-30 квітня 2018 р. Усю роботу з підготовки й проведення олімпіади взяла на себе команда студентів (факультетів комп"ютерних наук і кібернетики та ...
868262
  Азов Д.С. На стартовой-всегда! : для ст. возраста / Д. Азов ; [ил. М. Лисогорского]. – Москва : Детская литература, 1977. – 64 с. : ил. – (Слава солдатская)
868263
  Варавва И.Ф. На старых кордонах / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1956. – 111с.
868264
  Скороходов М.А. На старых окопах / М.А. Скороходов. – М., 1981. – 111с.
868265
  Мацько Любов На стежках пам"яті: культ і культура // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 19 : Фото
868266
   На стежках прикордонних.. – Львів, 1962. – 464с.
868267
  Сукиасян Э.Р. На стеллажах и в каталогах // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 26-29. – ISSN 0869-4915


  Переоблік в бібілотеках
868268
  Каргалов В.В. На степной границе / В.В. Каргалов. – Москва, 1974. – 183с.
868269
  Подкопаев В.С. На степных ветрах / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1971. – 128с.
868270
  Курбаннепесов Ахмет На степных дорогах : стихи / Курбаннепесов Ахмет. – Москва, 1982. – 63 с.
868271
  Байдебура П.А. На степовому розгоні : повісті / Павло Байдебура. – Донецьк : Донбас, 1976. – 311 с. : іл.
868272
  Панков В.К. На стержне жизни. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1962. – 356 с.
868273
   На стику культур: польський та український вірш = Na styku kultur: wiersz polski i ukrainski : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2007. – 215с. – Парал. тит. арк. польською мовою
868274
   На стику наук і професій // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 5


  В Інституті філології магістерська програма з прикладної лінгвістики спрямована на формування знань та вмінь, необхідних у професійній діяльності комп"ютерного лінгвіста у галузях редагування, перекладу, лінгвістичної судової експертизи, автоматичного ...
868275
  Чижевський Б. На стику поглядів і амбіцій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9-16 серпня (№ 32/33). – С. 2-3


  Обговорення проекту нового Закону України "Про освіту".
868276
  Монаєнко А. На стику юрисдикцій // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 30-32
868277
  Любич-Кошуров І. На стінах Батурина : Історичне оповідання І.Любича-Кошурова "За Гетьмана" в перекладі Вас. Різниченка. – Київ : Вид. В. Різниченка, 1917. – 24 с. : іл
868278
  Ротач П. На сторінках миргородської газети: кілька нових штрихів до біографії Михайла Ситника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 87-91. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто збірку Михайла Ситника "Катам наперекір" (1998)
868279
  Соколюк З. На сторожі : публіцистика / Зиновій Соколюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики ; Ін-т українознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2000. – 317, [3] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – (Серія: Публіцистика української діаспори (1)). – ISBN 966-02-1685-8
868280
  Луцький Ю.О. На сторожі : друга частина споминів Юрія Луцького / Ю.О. Луцький; [ред. М. Рябчук]. – Київ : Критика, 2000. – 111, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7679-09-8
868281
  Негоденко В.К. На сторожі громадського порядку. / В.К. Негоденко. – К., 1975. – 62с.
868282
  Павлович З.А. На сторожі громадської власності / З.А. Павлович. – К., 1977. – 48с.
868283
  Грачов О.П. На сторожі завоювань Жовтня / О.П. Грачов. – Київ, 1968. – 101с.
868284
  Мурашин Г.О. На сторожі законності та прав громадян / Г.О. Мурашин. – К., 1985. – 48с.
868285
  Кармазіна Н. На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 85-92
868286
   На сторожі кібербезпеки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Премію Президента України для молодих учених отримав доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського Дмитра Прогонова за розробку моделі й методів кібернетичного захисту конфіденційної ...
868287
  Прогонов Д. На сторожі кібербезпеки [інтерв"ю з доцентом кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ] / спілкувалася С. Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793
868288
  Степаненко М.І. На сторожі коло нас він ставить слово рідне. До ювілею проф. Олексія Неживого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 34-38


  "Таким «живописцем правди», чий зір, проте, спрямований у неба блакить, є Олексій Неживий, який усе життя присвятив вивченню спадщини Григора Тютюнника, аби не забута була жодна подробиця з його земного шляху, аби не залишився непрочитаним жоден рядок ...
868289
  Наєнко М. На сторожі людяності : з пам"яті про Бориса Олійника / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 88, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7862-69-6
868290
  Наєнко М. На сторожі людяності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)


  Фрагменти з пам"яті про Бориса Олійника.
868291
   На сторожі людяності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)


  Фрагменти пам"яті про Бориса Олійника.
868292
  Ярмаш Ю. На сторожі наукового слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 36-40
868293
  Будний В. На сторожі нації : Слово, виголошене ( березня 2009 року на Шевчнківському вечорі у Львівському національному університеті ім. Івана Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 127-130. – ISSN 0868-4790
868294
   На сторожі незалежності держави. 10 років службі безпеки України. – Київ, 2002. – 168с. – ISBN 966-95784-9-3
868295
  Купрішин В.Ф. На сторожі прав трудящих та інтересів держави : (Про історію створення, організацію і діяльність адвокатури Укр. РСР) / В.Ф. Купрішин, Д.С. Сусло; В.Ф. Купрін, Д.С. Сусло ; відп. ред. Й.Т. Гавриленко. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1973. – 191 с.
868296
  Заброварний С. На сторожі права і національної ідеї // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 183-187. – ISSN 1426-7470


  До 60-ліття з дня смерті Володимира Старосольського.
868297
  Горбачук І. На сторожі рідного слова // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 59-64
868298
  Баранов В. На сторожі рідної мови зобов"язана стояти держава // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 24-27 : фото


  Всеукраїнський фінал X Міжнародної олімпіади з турецької мови відбувся в Києві 22-25 березня 2012 р. Змагання проходили на базі КНУТШ та Київського ун-ту ім. Б. Грінченка. 10 фіналістів поїхали на завершальний турнір до Стамбула. 14 липня у ...
868299
  Матвієнко А. На сторожі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 19


  Про знаного перекладача і літературознавця Ростислава Доценка
868300
  Масенко Л. На сторожі слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Наукові праці Олександри Сербенської.
868301
  Масенко Л. На сторожі слова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 51-56. – ISSN 2078-1911
868302
  Мезенцев В.В. На сторожі соціалістичної власності / В.В. Мезенцев. – К, 1963. – 43с.
868303
   На сторожі соціалістичної законності і правопорядку. – Київ, 1988. – 42с.
868304
  Мигашко М.Д. На сторожі справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-4.


  До 85-річчя Верховного Суду України
868305
  Дрогобицька О. На сторожі традиційної культури Прикарпаття (до 70-річчя від дня народження Михайла Паньківа) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 110-115. – ISSN 0130-6936
868306
  Вихристенко Б.І. На сторожі трудових прав робітників і службовців / Б.І. Вихристенко. – Київ, 1976. – 111с.
868307
  Новак М.П. На сторожі України : власні спогади, історичні матеріяли, документи, листування, архів / Микола П. Новак. – Лос Анджелес : Накладом автора, 1979. – 604 с. : фотогр.
868308
  Сергійчук М. На сторожі українських цінностей // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 18-22


  Українці в Аргентині.
868309
  Передерій І. На сторожі Української держави: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В"ячеслава Липинського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 123-128. – ISSN 2305-9389
868310
  Сигов И.С. На стором Урале / И.С. Сигов. – Молотов, 1953. – 240с.
868311
  Вольф В. На стороне Красной Армии / В. Вольф. – Москва, 1976. – 264с.
868312
  Брейтбурд Г.С. На стороне разума : о современной итальянской литературе / Г. Брейтбурд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с. : 1 л. портр.
868313
  Залите Мара На стороне солнца / Залите Мара. – Москва, 1986. – 46 с.
868314
  Пачовський В.М. На стоцї гір / Накладом М. Петрицького. – Львів : З "Загальної друкарні", 1907. – 127 с. – (Молода муза ; № 4)
868315
  Луковский И.В. На страже безопасности / И.В. Луковский. – Москва, 1959. – 160с.
868316
  Платонов В.В. На страже берегов Заполярья / В.В. Платонов. – Москва, 1942. – 56с.
868317
  Средин Г.В. На страже великих завоеваний / Г.В. Средин. – М, 1978. – 143с.
868318
  Борисоглебский В.В. На страже воинского порядка / В.В. Борисоглебский. – М, 1959. – 80с.
868319
  Андерсон П. На страже времен. Быть царем : рассказы / Пол Андерсон, Роберт Силверберг. – Москва : Все для вас, 1992. – 348, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 11). – ISBN 5-86564-012-7
868320
   На страже границ.. – М., 1978. – 367с.
868321
  Гусаревич С.Д. На страже дальневосточных рубежей / С.Д. Гусаревич, В.Б. Сеоев. – М, 1982. – 93с.
868322
   На страже завоеваний Великого Октября.. – Минск, 1978. – 18с.
868323
  Самойлов А.Д. На страже завоеваний Октября / А.Д. Самойлов. – М, 1986. – 301с.
868324
   На страже завоеваний Октября.. – М., 1978. – 136с.
868325
  Плужников А.Ф. На страже завоеваний социализма : (к 56-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР) / А.Ф. Плужников ; Общество "Знание" Украинской ССР. – Киев : [РДЭНТП], 1974. – 22, [1] с.
868326
   На страже завоеваний социализма. Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат.. – Москва, 1983. – 34 с.
868327
  Маляров М.П. На страже закона и законности: Сов.прокур. / М.П. Маляров, К.С. Павлищев. – М., 1978. – 191с.
868328
  Кондратьев В.Ф. На страже законов о труде / В.Ф. Кондратьев. – М, 1965. – 111с.
868329
  Головченко И.Х. На страже интересов народа / И.Х. Головченко. – К., 1981. – 64с.
868330
  Плужников А.Ф. На страже коммунистического строительства и безопасности народов. / А.Ф. Плужников. – К., 1975. – 88с.
868331
  Северный А. На страже мира / А. Северный. – К., 1965. – 104с.
868332
  Осипов В.А. На страже мира / В.А. Осипов. – К, 1988. – 46с.
868333
  Шенин А.Д. На страже мира и безопасности народа / А.Д. Шенин. – Киев, 1963. – 47 с.
868334
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – Москва, 1979. – 664с.
868335
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 815с.
868336
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1984. – 64с.
868337
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1985. – 63с.
868338
  Коваль А.В. На страже мира и социализма / А.В. Коваль. – К, 1985. – 214с.
868339
   На страже мира и социализма. – Москва, 1985. – 200с.
868340
  Волкогонов Д.А. На страже мира и социализма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1986. – 60с.
868341
  Корзун Л.И. На страже мира и социализма. / Л.И. Корзун. – М., 1978. – 64с.
868342
  Гречко А.А. На страже мира и строительства коммунизма / А.А. Гречко. – Москва, 1971. – 110с.
868343
  Максимов Н.А. На страже мира и строительства коммунизма. / Н.А. Максимов. – К., 1975. – 22с.
868344
   На страже мира и труда. – М., 1983. – 86с.
868345
  Колтунов И На страже мира. / И Колтунов, А. Чивилихин. – Л., 1948. – 112с.
868346
   На страже мира. Вооруженные Силы СССР. – Москва, 1980. – 196с.
868347
   На страже мира. Сборник материалов.. – М., 1951. – 22с.
868348
   На страже мира. Сборник.. – Л., 1950. – 256с.
868349
   На страже мира. Стихи ленинградских поэтов.. – Л., 1949. – 148с.
868350
  Воякина С.М. На страже мирного труда / С.М. Воякина. – Москва, 1958. – 57с.
868351
  Кузьмин Н.Ф. На страже мирного труда / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1959. – 294с.
868352
   На страже мирного труда. – Ашхабад, 1977. – 146с.
868353
  Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1986. – 334с.
868354
  Джалилов Т.А. На страже народных интересов. / Т.А. Джалилов. – Ташкент, 1963. – 79с.
868355
  Обухов В.И. На страже неба Отчизны / В.И. Обухов. – М., 1984. – 96с.
868356
   На страже неба Отчизны.. – М., 1967. – 62с.
868357
   На страже норм партийной жизни : из практики работы парт. комис. – Москва, 1979. – 239с.
868358
  Зайцев М.М. На страже Отчизны / М.М. Зайцев. – Минск, 1978. – 207с.
868359
   На страже Отчизны : О Вооруж. Силах СССР: Указатель для учащихся 5-7-х кл. – Москва, 1988. – 63с. – (Беседы о книгах)
868360
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел, 1961. – 34с.
868361
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел, 1961. – 34с.
868362
  Давыденко Л.М. На страже правил безопасности труда / Л.М. Давыденко. – Киев, 1978. – 48с.
868363
  Цепков В.К. На страже правопорядка. / В.К. Цепков. – М, 1970. – 72с.
868364
  Уткин А.Д. На страже природы / А.Д. Уткин. – Москва, 1977. – 112с.
868365
  Мокеев В. На страже революционной законности / В. Мокеев, Н. Лаговиер. – Москва, 1926. – 141 с.
868366
  Ивановский Е.Ф. На страже Родины / Е.Ф. Ивановский. – М, 1986. – 93с.
868367
   На страже Родины.. – Баку, 1951. – 96с.
868368
   На страже Родины.. – М., 1978. – 239с.
868369
   На страже Родины.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 399с.
868370
   На страже Родины. /Альбом/. – Москва, 1977. – 18с.
868371
   На страже рубежей нашей Родины.. – М., 1978. – 28с.
868372
   На страже рубежей.. – Сталинабад, 1958. – 240с.
868373
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1983. – 104с.
868374
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Донецк : Донбас, 1986. – 184с.
868375
  Чугунов А.И. На страже советских рубежей / А.И. Чугунов. – М, 1981. – 271с.
868376
  Иванов В.Н. На страже советского закона / В.Н. Иванов, Ю. Тодорский. – Москва, 1952. – 64с.
868377
  Язов Д.Т. На страже социализма и мира / Д.Т. Язов. – М., 1987. – 95с.
868378
  Бакаев Д.А. На страже социалистической законности / Д.М. Бакаев. – Киев : Знание, 1980. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с, 48. – (Серия XVIII "Юридическая")
868379
   На страже социалистической Родины.. – М., 1983. – 139с.
868380
   На страже социалистической Родины.. – М., 1987. – 271с.
868381
  Бабаев М.М. На страже социалистической собственности / Бабаев М.М., Кригер Г.А. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 118 с.
868382
  Соколов Н.Н. На страже социалистической собственности / Н.Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1983. – 142с.
868383
  Мареев М.П. На страже социалистичесой Родины : [К 20-летию Красной Армии] / М.П. Мареев. – Москва : Соцэтгиз, 1938. – 64 с.
868384
  Глушков В.С. На страже справедливости / В.С. Глушков. – Йошкар-Ола, 1990. – 126с.
868385
  Горький М. На страже СССР / М. Горький, 1932. – 78с.
868386
  Рабинович И.М. На страже точности: Страницы из жизни и деятельности Ф.И. Блумбаха / И.М. Рабинович. – Рига : Латвийск. госиздат, 1965. – 84 с.
868387
  Талалаевский М. На страже. / Матвей Талалаевский ;, 1934. – 140 с.
868388
  Меньшиков В.М. На стратегическом перекрестке / В.М. Меньшиков. – Москва, 1975. – 215с.
868389
  Варно В. На стрежень / В. Варно. – Москва, 1959. – 80с.
868390
  Васильев С.А. На стрежне / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 191с.
868391
  Хватов А.И. На стрежне века / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Москва : Современник, 1975. – 478 с.
868392
   На стрежне века. Сборник статей по материалам V Фадеевских чтений в г. Краснодаре. – Краснодар, 1978. – 189 с.
868393
  Лебедев П.Л. На стрежне жизни / П.Л. Лебедев. – Минск, 1991. – 495с.
868394
  Логвинов А.С. На стрежне жизни. / А.С. Логвинов. – Тула, 1982. – 175с.
868395
  Сташек Н.И. На стремине. / Н.И. Сташек. – М., 1990. – 270с.
868396
  Владимиров В.В. На стремление. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1972. – 268с.
868397
  Демченко А.А. На стремнине / А.А. Демченко. – Барнаул, 1957. – 380 с.
868398
   На стремнине : Рассказы писателей Индии.. – М., 1991. – 125с.
868399
  Чуянов А.С. На стремнине века / А.С. Чуянов. – М, 1976. – 288с.
868400
  Матійко О.М. На стріль-воді : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
868401
   На стройках социализма.. – М., 1933. – 16с.
868402
  Малиш І.В. На струнах днів / І.В. Малиш. – Х., 1972. – 51с.
868403
  Сосюра В.М. На струнах сердца / В.М. Сосюра. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1961. – 32с.
868404
  Сосюра В. На струнах серця : Лірика / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 248с.
868405
  Киселев С.Д. На струнах солнца / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1968. – 111с.
868406
  Лапцуй Л.В. На струне времени : стихи по поэмы / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1975. – 77 с.
868407
  Антонович Б.-І. На студентський дискурс у Львів / прес-центр Львівського торговельно-економічного університету // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 2


  На базі Львівського торговельно-економічного університету відбувся - ІІ-й Національний студентський форум, який проводила Українська асоціація студентів. Учасниками заходу стали понад 200 делегатів - представників студентського самоврядування з 90 ...
868408
  Бархударов А.С. На ступеньках в солнцепек : рассказы писателей хинди / сост. А.С. Бархударов, А.Н. Сенкевич ; предисл. А. Сенкевича. – Москва : Наука, 1978. – 200 с.


  Содерж.: Сделка; Человек, поднявшийся из низов; Добыча; Злость / Г.М. Муктибодх; Мессия бешенных собак; Поражение; Погребение; Попугай; Глупая птица; Свитер; Прикосновение к мертвой рыбе / С, Д. Саксена, и рассказы др. авт.
868409
  Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках / Д.Е. Еремеев. – М., 1980. – 238с.
868410
  Кондрашов С.Н. На стыке веков. 1992-2004 : пестрые заметки о блудном Отечестве / Станислав Кондрашов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 558, [2] с. – ISBN 5-7133-1229-1
868411
  Рузов Л.В. На стыке двух морей / Л.В. Рузов. – Ленинград-Москва, 1940. – 163с.
868412
  Быков Д. На стыке умиления и злости : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
868413
  Браунштейн А.Е. На стыке химии и биологии / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
868414
   На стыке Чукотки и Аляски.. – М., 1983. – 232с.
868415
  Тарба И.К. На суд товарищей : поэма и стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 128 с.
868416
  Грень В. На судну сповідь : Віршовані роздуми у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2003. – 608с. – ISBN 966-559-161-4
868417
  Диба А. На сузір"я друзів: звитяжці Кобилки-Сидоренки (матеріали до майбутньої енциклопедії Лесі Українки) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 245-259. – ISSN 2304-9383
868418
  Гуро И. На суровом склоне / И. Гуро. – Москва, 1965. – 351с.
868419
  Гуро И. На суровом склоне / И. Гуро. – М., 1971. – 368с.
868420
  Гуро И. На суровом склоне : Роман / И. Гуро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
868421
  Соболев Л.С. На суше и на море / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1948. – 87с.
868422
  Никитин С.И. На суше и на море / С.И. Никитин. – К, 1958. – 240с.
868423
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1968. – 560с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
868424
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1970. – 621с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
868425
   На суше и на море. – Москва, 1981
868426
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1982. – 479с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
868427
   На суше и на море : художественно - географический сборник. – Москва
Вып. 22. – 1982
868428
   На суше и на море. – Москва, 1983
868429
   На суше и на море : художественно - географический сборник. – Москва
Вып. 23. – 1983
868430
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1984
868431
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1986
868432
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1987
868433
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1991
868434
   На суше и на море 1991-92. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1992
868435
  Рузов Л.В. На суше и на море в Арктике / Л.В. Рузов. – Москва : Морской транспорт, 1957. – 244с.
868436
   На суше и на море.. – Москва, 1965. – 646с.
868437
  Тимченко В.П. На схилі віку : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2006. – 248 с. : іл. – ISBN 966-652-102-4
868438
  Коломієць Т. На схилі віку // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 0208-0710
868439
  Зленко Григорій На схилі віку писав мемуари. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 10-11
868440
   На східний погляд // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Чудовою нагодою розповісти про Україну на Близькому Сході стало для доцента ІМВ Олени Борділовської запрошення колег зі Школи міжнародних студій Університету Каїм-і-Азад в Ісламабаді. Насичена програма передбачала участь у конференції, присвяченій ...
868441
  Стріха Я. На східному фронті без змін: вплив жанру на структурування авторепрезентації у британських мемуарах зв Східного фронту Першої світової війни // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 46-52. – ISSN 2307-2261
868442
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1937. – 512с.
868443
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1940. – 478с.
868444
  Парфанович С. На схрещених дорогах = On crossroads : повість / Софія Парфанович. – Чікаго : Накладом автора, 1963. – 417, [3] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
868445
  Симоненко В.А. На схрещених мечах : Вибрані твори / В.А. Симоненко; Передм. О.Гончара; Упор., післямова, комент. В.Костюченка. – Київ : Пульсари, 2004. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7671-77-1
868446
  Князевская Т.Б. На сценах московских театров / Т.Б. Князевская. – Москва, 1965. – 48с.
868447
  Смольский Р.Б. На сцене - бессмертие подвига / Р.Б. Смольский. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 183 с.
868448
  Зайцев Н.В. На сцене - герои революции / Н.В. Зайцев. – Л., 1977. – 36с.
868449
  Хайченко Г.А. На сцене - герои революции / Г.А. Хайченко. – М., 1977. – 56с.
868450
  Плучек В.Н. На сцене - Маяковский. / В.Н. Плучек. – Москва : Искусство, 1962. – 160 с.
868451
  Спасский О.Д. На сцене - мы / О.Д. Спасский. – М : Знание, 1963. – 96 с.
868452
   На сцене - современник.. – М., 1963. – 264с.
868453
  Байджиев М.Т. На сцене / Мар Байджиев ; [предисл. Ю.С. Рыбакова]. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2005. – 300 с. – ISBN 9967-22-687-0
868454
  Романович И.А. На сцене героика и романтика / И.А. Романович. – М., 1965. – 80с.
868455
  Ардов В.Е. На сцене и - рядом... : юмористич. рассказы и фельетоны о театре и других искусствах / В.Е. Ардов ; [предисл. М. Жарова] ; [ил.: М. Милославский]. – Москва : Всероссийское театральное о-во, 1962. – 205 с.
868456
  Скарская Н.Ф. На сцене и в жизни / Н.Ф. Скарская, П.П. Гайдебуров. – М., 1959. – 308с.
868457
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – Москва : Искусство, 1985. – 285 с.
868458
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – 2-е изд. – М, 1989. – 296с.
868459
  Тайнен К. На сцене и в кино / К. Тайнен. – М., 1969. – 186с.
868460
  Гилгуд Д. На сцене и за кулисами / Д. Гилгуд. – Ленинград : Искусство, 1969. – 350 с.
868461
  Баландин Л.А. На сцене и за кулисами.Путь театра "Красный факел"(1920-1970) / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1972. – 303с.
868462
  Зюков Б.Б. На сцене и на экране - Леся Украинка / Б.Б. Зюков. – Киев : Мистецтво, 1987. – 237 с.
868463
  Романова Н. На сцене появляется кукла // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 5 (53), май : Коллекционные куклы и игрушки. – С. 14-20
868464
  Барабан Л.І. На сцені - людина праці : тема праці в сучасному українському театральному мистецтві / Л.І. Барабан. – Київ : [б. в.], 1979. – 48 с. – Список літ.: с. 48. – (Серія VI. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 11)
868465
  Костюк Ю.Г. На сцені - радянське воїнство. До 60-річчя з дня народження і 30-річчя творч. діяльн. драматурга І. Рачади. / Ю.Г. Костюк, З.Д. Сидоренко. – Київ, 1969. – 96 с.
868466
  Овруцька І.М. На сцені народного театру / І.М. Овруцька. – К : Мистецтво, 1979. – 167 с.
868467
  Срібняк Х. На сцені та в житті: стиль Марії Заньковецької // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 3 (122) : Музей костюма і стилю Вікторії Лисенко. – С. 72-76. – ISSN 2222-436X
868468
   На сцену выходят...Природная красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
868469
  Бытовой С.М. На счастливой реке / С.М. Бытовой. – Л, 1954. – 359с.
868470
  Корытковская А.Г. На счастливых дорогах / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1969. – 327с.
868471
  Сапожков Ю.М. На счастье / Ю.М. Сапожков. – Минск, 1972. – 54с.
868472
  Ренц И. На съемке / И. Ренц. – Москва, 1926. – 48с.
868473
  Удовенко Г. На сьогодні не існує альтернативи Організації Об"єднаних Націй... // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 12-14
868474
  Зарудний М.Я. На сьомому небі / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1969. – 90 с.
868475
  Жук І.Т. На сьомому небі / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 32с.
868476
  Микушев А.К. На таежных просторах: (О коми сов. лит.). / А.К. Микушев. – М., 1986. – 302с.
868477
   На таких тримається світ : на пошану Віталія Федоровича Святовця / [упоряд.: І. Забіяка, М. Святовець]. – Чернівці : Букрек, 2019. – 342, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 323-342. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7663-54-5
868478
  Журавский Николай На такой высоте и надо держаться : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-25 : Фото
868479
  Игнатов П.К. На Тамани / П.К. Игнатов, 1946. – 63с.
868480
  Скоморовський В. На Тарасовій горі. / В. Скоморовський. – К., 1963. – 27с.
868481
   На Тарасовій горі.. – К., 1976. – 96с.
868482
   На Тарасовій горі.. – 2-е вид. – К., 1986. – 96с.
868483
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1976. – 23с.
868484
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1981. – 94с.
868485
   На Тарасовой горе.. – 2-е изд. – К., 1987. – 30с.
868486
  Хозяинов Э.И. На Тверце на речке / Э.И. Хозяинов. – М., 1979. – 303с.
868487
  Степанов В.С. На твоих глазах / В.С. Степанов. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
868488
  Олійник Я.Б. На творчій ниві / Я.Б. Олійник, П. Борщевський // Закон і бізнес, 1998. – №10
868489
  Вітович І. На те він і Алмаз. Експрезидент Киргизстану відбивається від спецпризначенців // Україна молода. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 88). – С. 5


  "У Киргизстані під час операції з затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва постраждали близько півсотні осіб. Загинув один поліцейський. Трагічні події сталися у середу, 7 серпня, в селі Кой-Таш, що за 20 кілометрів від Бішкека, - саме тут ...
868490
  Кава В.І. На те літо, після війни... : повісті та оповідання / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1979. – 248 с.
868491
  Мамонтів Я. На театральних роздоріжжях : публіцистика / М. Мамонтів. – [Харків] : Книгоспілка, 1925. – 64 с. – (Театральна бібліотека)
868492
  Коломієць В. На театральних стежках: Тарас Шевченко-драматург // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 51-57


  Розглядається творчість Т. Шевченка-драматурга, зокрема його ранні проби пера, а також драма "Назар Стодоля", сценічна історія цієї п"єси
868493
  Бурьян Б. На театральных перекрестках / Б. Бурьян, Ив. Лисневский. – Минск, 1967. – 248с.
868494
   На тебя и меня остается Россия : Молодая рос. поэма.. – М., 1987. – 339с.
868495
  Терещенко Алексей На Темзе и на Дону // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 21 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
868496
  Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-36. – Бібліогр.: Літ. : в приміт.: 44 п. – ISSN 0027-2833
868497
  Самокиш І На темній стороні... / І Самокиш, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 3


  Експерти "Дня" - про визнання журналом Forbes Путіна найвпливовішою людиною світу.
868498
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1971. – 286с.
868499
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – 2-е изд. – М, 1973. – 286с.
868500
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1983. – 287с.
868501
  Вайнер Г.А. На тёмной стороне луны / Г.А. Вайнер, Л.С. Словин. – Москва, 1990. – 176с.
868502
  Шаров К.С. На темной стороне политкорректности : гендерно-нейтральный новояз // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.30-43. – ISSN 0042-8744
868503
  Эффель Ж. На тему дня. Смесь. Сотворение растений и другие серии / Ж. Эффель. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1963. – 15 с.
868504
  Ендовицкий Д. На тему компетенций. Как научить студента использовать полученные знания // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 10


  Из российских вузов ежегодно выходят тысячи специалистов, при этом предприятия и организации всех отраслей испытывают кадровый голод. Каждый второй выпускник не желает работать по приобретенной профессии, работодатели вынуждены доучивать и переучивать ...
868505
  Мацкин А.П. На темы Гоголя: театральные очерки / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1984. – 375 с.
868506
  Эффель Ж. На темы дня / Ж. Эффель. – Таллин, 1966. – 271с.
868507
  Компанієць Л.О. На теплій землі / Л.О. Компанієць. – К., 1981. – 70с.
868508
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – Москва, 1954. – 852с.
868509
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – Москва, 1988. – 319с.
868510
  Грушко Я.М. На теплоходах по рекам Прибайкалья : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1972. – 176 с.
868511
  Смірнова В. На терезах війни і миру: огляд радянських і повстанських автентичних документальних джерел (1944 - 1951 рр.) // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 117-131. – ISBN 978-617-7158-06-5
868512
  Веселовська Г. На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 165-178. – ISBN 978-966-8917-14-1
868513
  Діденко І.І. На терені життя. Вибране. Проза : повість-реквієм, новели, оповідання, уривок з роману, етюди, образки, сатира та гумор ; Таємницею стала людина : поезії, поеми ; Статті. Фольклорні записи. Щоденникове. Мовні джерела. Вибрані листи / Іван Діденко. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 592 с. – ISBN 5-85154-195-4
868514
   На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – 326с. – ISBN 966-7348-20-2
868515
  Сітко Л. На тернистій дорозі життя й боротьби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 69-71. – ISSN 08-68-4790-1


  Дочка Ярослави Людкевич пише про свою матір Людкевич-Сітко Ярославу (1929-2000).
868516
   На террикон! (Сатирич. сборник).. – Сталино, 1957. – 96с.
868517
   На территории ТОК "Судак" живут павлины, а в библиотечной аудитории воспитывали страусов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 20-30. – ISSN 2072-3849


  Дискуссионная площадка "Библиотеки в условиях сокращающегося книжного пространства (пособие по перевоспитанию страусов), или Выполняем госзадание" вызвала колоссальный интерес у участников конференции "Крым-2013". В публикации представлен сокращенный ...
868518
  Никулин М.А. На тесной земле. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1954. – 264с.
868519
  Чернявський М.А. На тихій Лугані / М.А. Чернявський. – Київ, 1962. – 115 с.
868520
   На тихой заставе. Рассказы о пограничниках.. – М., 1968. – 415с.
868521
  Чудакова В.В. На тихой Сороти / В.В. Чудакова. – Л, 1970. – 200с.
868522
  Друзенко А.И. На тихой станции / А.И. Друзенко. – Москва : Известия, 1978. – 254 с.
868523
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1954. – 198с.
868524
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1959. – 208с.
868525
  Антонов В.В. На тихом берегу : повести, рассказы / В.В. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 200 с. : портр.
868526
   На тихом берегу. Рассказы.. – М., 1970. – 32с.
868527
  Нагибин Ю.М. На тихом озере, и другие рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 374с.
868528
  Нагибин Ю.М. На тихом озере. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 61с.
868529
  Петров И.И. На тихоокеанских рубежах / И.И. Петров, В.И. Катунцев. – Владивосток, 1990. – 607с.
868530
  Сушинський Б.І. На тій землі за пагорбом : роман / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1981. – 256 с.
868531
   На тій землі, де ти ростеш. Вірші.. – К., 1977. – 48с.
868532
  Мухаммадієв Ф. На тім світі / Ф. Мухаммадієв; Фазлиддин Мухаммадиев ;. – Київ, 1982. – 353 с.
868533
  Гречанюк С.С. На тлі XX століття: Літ.-крит. нариси / С.С. Гречанюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 309с. – ISBN 5-333-00420-X
868534
  Сєров Д. На тлі монополії США. Військове технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0868-8273
868535
  Миронець Н.І. На тлі трагічної історії / Н.І. Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 160с. – ISBN 966-7018-85-7


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
868536
  Федосеев А.С. На то нам юность дана / А.С. Федосеев, Ю.Ф. Ивченко. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
868537
   На то нам юность дана. Песенник.. – М., 1964. – 160с.
868538
   На то нам юность дана... Беседы за круглым столом. – Ростов-на-Дону, 1974. – 302с.
868539
  Логинов В.Н. На то она и любовь... / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1962. – 139с.
868540
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
868541
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
868542
  Винниченко В. На той бік = Across the line : повість / Володимир Винниченко ; ред. і вступ. ст. Г. Костюка ; [Укр. вільна акад. наук у США, Коміс. для вивчення й охорони спадщини В. Винниченкa]. – Нью Йорк : [б. в.], 1972. – 133 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
868543
  Алексеев С.П. На той далекой, на гражданской : история Отечества : рассказы для детей / С.П. Алексеев. – Москва : Педагогика, 1988. – 256с. – ISBN 5-7155-0168-7
868544
  Барянов А. На той стороне : пьеса в 4-х актах, 15-ти картинах / Анатолий Барянов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 144 с.
868545
  Барянов А. На той стороне : пьеса в 3-х действиях, 13-ти картинах : сокращенный вариант для районных театров и художественной самодеятельности / А. Барянов. – Москва : Искусство, 1950. – 80 с.
868546
  Кривицкий А.Ю. На том берегу, или Кое-что о Пентагоне и его окрестностях / А.Ю. Кривицкий. – 2-е изд,. доп. – Москва, 1981. – 304 с.
868547
  Халатов В.Ю. На том ли Арарате лежит Ноев ковчег? : отвечаем на ваши вопросы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
868548
  Воеводин Е.В. На том стоим / Е.В. Воеводин. – Москва, 1973. – 224с.
868549
  Кучин И.С. На том стою / И.С. Кучин. – М., 1971. – 173с.
868550
  Лерт Р.Б. На том стою / Р.Б. Лерт. – М., 1991. – 363с.
868551
  Нуйкин А.А. На том стою! : нравственніе орионтирі в сегодгяшней литературе / А. Нуйкин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
868552
  Федорова Л.Ф. На том стою. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 165с.
868553
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 144 с.
868554
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Правда, 1958. – 56 с.
868555
  Попов Г.Л. На том, на волжском берегу. / Г.Л. Попов. – Минск, 1986. – 316с.
868556
  Чешко А.М. На тому стоїмо / А.М. Чешко. – К., 1985. – 175с.
868557
   На тонкій кризі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 18 (494), 5-11.05.2017 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Танення арктичних льодовиків загрожує екологічною катастрофою.
868558
  Пляхин А.М. На тополином берегу. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1973. – 58с.
868559
  Ильенков В.П. На тот берег / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 151с.
868560
  Греков В.Я. На траве роса / В.Я. Греков. – Тула, 1981. – 208с.
868561
  Шульман Г.Е. На траверзе -- Дакар / Г.Е. Шульман. – Москва : Мысль, 1964. – 144с. – (Путешествия и приключения)
868562
  Гай Д.И. На траверзе - Север. Путеводитель / Д.И. Гай, Р.Г. Ширинян. – Москва : Транспорт, 1970. – 81с.
868563
  Міхановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Міхановський. – К., 1963. – 129с.
868564
  Михановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Михановський. – К., 1963. – 129с.
868565
  Мудрак Ф.Б. На тральных галсах : Военные мемуары / Ф.Б. Мудрак. – Москва : Военное издательство, 1980. – 144 с.
868566
  Борисенко С.П. На трассах войны / С.П. Борисенко. – М., 1947. – 97с.
868567
  Герасимов И.А. На трассе - непогода / И.А. Герасимов. – М., 1984. – 302с.
868568
  Герасимов И.А. На трассе - непогода; Побег / И.А. Герасимов. – М., 1977. – 376с.
868569
  Костромитин Ф.И. На трассе журавлиной / Ф.И. Костромитин. – Х., 1965. – 31с.
868570
  Лях Н.Н. На трассе Северного полюса / Н.Н. Лях. – Владивосток, 1970. – 320с.
868571
   На траулерах в Баренцовом море : Двадцать пять лет советского рыболовного траулевого флота. – М.-Л. : Издательство Главсевморпути, 1946. – 330 с.
868572
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках / Ваупшасов С.А. – Москва, 1988. – 507 с.
868573
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста / С.А. Ваупшасов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 512 с.
868574
  Кузин С.В. На тревожных постах / С.В. Кузин. – Донецк, 1986. – 132с.
868575
  Ребряну В. На третий день после войны / В. Ребряну. – Бухарест, 1980. – 48с.
868576
  Бодренков А. На третьей от солнца планете / А. Бодренков. – М, 1984. – 95с.
868577
  Королев В.В. На трех буграх / В.В. Королев. – М, 1990. – 364с.
868578
  Тарутин О.А. На трех китах / О.А. Тарутин. – Л., 1969. – 104с.
868579
  Софронов А.В. На трех континентах / А.В. Софронов. – Москва, 1986. – 524с.
868580
  Левинзон Г. На три сантиметра взрослее / Г. Левинзон. – Москва, 1980. – 96 с.
868581
  Василевский А.А. На три стороны / А.А. Василевский. – Москва, 1985. – 301с.
868582
  Сейтлиев К. На трибуне и дома : стихи / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1959. – 32 с.
868583
  Кохтев Н.Н. На трибуне ученые / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1976. – 80 с.
868584
  Щурат В.Г. На тримбіті : [Віpші] / Щурат. – Львів : Видав М. Петpицкий ; [З дpук. Уділова], 1904. – 32 с


  (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра Василь та ін.
868585
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах / Ж. Бенцони. – Харьков
1-2. – 1994. – 605 с.
868586
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах : роман в 3-х кн. / Ж. Бенцони. – Харьков : Прапор
Кн. 3 : Чужой. – 1994. – 286 с.
868587
  Жукровский В. На троне в Блабоне / В. Жукровский. – Москва, 1989. – 316с.
868588
  Самаров Г. На троне великого деда / Г. Самаров. – Москва : АРМАДА, 1995. – 713, [3] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Петр III. - На корешке: Петр III. - В кн. также: Э.М. Скобелев. Свидетель. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-060-8
868589
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1963. – 458с.
868590
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1964. – 458с.
868591
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1965. – 127 с.
868592
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1968. – 128 с.
868593
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – М., 1983. – 176с.
868594
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 205с.
868595
  Бирюков-Раменский На тропе жизни / Бирюков-Раменский. – М., 1955. – 351с.
868596
  Бирюков-Раменский На тропе жизни / Бирюков-Раменский. – Изд. 2-е. – М., 1959. – 350с.
868597
  Шанаев Д.Ф. На тропе свиданий / Д.Ф. Шанаев. – Элиста, 1978. – 55с.
868598
  Радев М. На тротуаре / М. Радев. – М., 1963. – 84с.
868599
  Деревянко К.И. На трудных дорогах войны / К.И. Деревянко. – Л., 1985. – 302с.
868600
  Еремин В.А. На трудных перегонах / В.А. Еремин. – Москва : Современник, 1984. – 207 с.
868601
  Сурожський П. На трудовий шлях / П. Сурожський. – Одеса, 1927. – 142 с.
868602
  Сурожский П. На трудовом пути. / П. Сурожский. – М-Птгр., 1923. – 112с.
868603
  Журавель С.В. На трудовому марші / С.В. Журавель. – Київ, 1976. – 96 с.
868604
  Кириленко Т. На трудовому фронті нині не штормить // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 28). – С. 4-5
868605
  Дзюба І.М. На трьох континентах : [в 3 кн.] / Іван Дзюба. – Київ : КЛІО. – ISBN 978-617-7023-04-2
Кн. 1. – 2013. – 805, [3] с. : іл., портр. – Покажч. імен: с. 781-805. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим.
868606
  Ипполитов И.В. На тульсом треке / И.В. Ипполитов. – Тула, 1953. – 144с.
868607
  Перевалов Н.И. На туманных лугах / Н.И. Перевалов. – М, 1969. – 96с.
868608
  Пасечный П.С. На туристской тропе / П.С. Пасечный. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 95с.
868609
   На туристських меридіанах. : Дорожні замітки. – Київ : Здоров"я, 1969. – 179с.
868610
  Григ Н. На Турксибе / Н. Григ. – Л., 1929. – 237с.
868611
  Чопп И.Л. На турстских тропах / И.Л. Чопп. – Одесса, 1956. – 106с.
868612
  Турков А.М. На тысячу ладов / А.М. Турков. – Таллин, 1977. – 182с.
868613
  Шергова Г.М. На углу Арбата и улицы Бубулинас / Г.М. Шергова. – М, 1969. – 160с.
868614
  Волков С.В. На углях великого пожара / С.В. Волков. – Москва, 1990. – 236с.
868615
  Павлов А.В. На ударном химическом фронте. / А.В. Павлов, В.В. Шкварно. – Москва, 1964. – 48с.
868616
   На узбережжі Слова : поезії / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, І. Фонарюк та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 247, [1] с. : іл. – На обкл. також: Збірка поезій. – ISBN 978-617-7096-82-4
868617
  Красицька Л. На узвишшях власної душі: [Поезія] // Київ : Київ, 2001
868618
  Недолужко Н. На узких тропах / Н. Недолужко. – Фрунзе, 1977. – 122с.
868619
  Чернов Е.Е. На узкой лестнице / Е.Е. Чернов. – Москва, 1989. – 414с.
868620
  Рильський Максим На узліссі : Іділія октавами писана. – Київ : Друкарня "Дніпро", 1918. – 16с. / Видавництво "Шлях" ; №10


  Hа с. 1: Пpисвята моїм бpатам.
868621
  Бернгард Т. На узліссі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 137-141. – ISSN 0208-0710
868622
  Ефименко А.Я. На Украине : очерки и рассказы: в 4 вып. / А.Я. Ефименко. – 6-е изд. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова. – (Библиотека для семьи и школы)
Вып. 2 : Чумак; Богдан Хмельницкий; Пасечник Черного леса; Из быта Польши; Т.Г. Шевченко : с рис. – 1915. – 128 с. ил., портр.
868623
  Гордеев С. На Украине милой / С. Гордеев. – К, 1950. – 136с.
868624
  Ковальчук И. На украинской комете обнаружили микробы // Сегодня. – Киев, 2015. – 8 июля (№ 123). – С. 7


  Межпланетным космическим зондом "Розетта" на комете Чурюмова-Герасименко обнаружены колонии микробов внеземного происхождения.
868625
  Дорошенко В. На Україні : роман В. Доpошенка. – Осташков : [Печатня И. Бочкаpева], 1863. – 265 с. – Hа с. 3 пpисвята: Hа-незабудь Анні Петpовні Гpотинской
868626
  Бабієнко В.В. На Україні є село Долинське... : поезія / В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко. – Одесса : Прес-кур"єр, 2017. – 580, [3] с. – ISBN 978-966-2512-90-8
868627
  Шпіцер В. На українське телебачення проситься мовно-етична цензура // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 147-152. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
868628
   На Українських землях у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 237-293. – ISBN 978-966-02-9477-6
868629
  Маяк Й.Ф. На українській сцені. / Й.Ф. Маяк. – Київ, 1971. – 104 с.
868630
   На Українському туристичному форумі представили новий проект вітчизняного туризму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 72 : фото
868631
  Сухобокова О. На українську гостину: візит до Києва групи студентів та викладачів із Nazareth College / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Липень (№ 13). – С. 1-5


  Йдеться про візит в КНУ імені Тараса Шевченка групи студентів і викладачів із Nazareth College (Назаретського коледжу) з міста Рочестер, штат Нью-Йорк, США у травні 2019 р. Гостей привітав декан іст. ф-ту проф. І. Патриляк. Зустріч була спрямована на ...
868632
  Икаса Х. На улицах / Х. Икаса; Любимова Н. – Москва, 1938. – 130с.
868633
  Икаса Хорхе На улицах / Икаса Хорхе; Загорский Н. – М., 1963. – 208с.
868634
  Суворина Е.И. На улицах большого города. / Е.И. Суворина. – М., 1960. – 32с.
868635
  Цанкар И. На улице бедняков / И. Цанкар. – Москва, 1961. – 239с.
868636
   На улице и дома. (Сборник статей).. – Калининград, 1959. – 142с.
868637
   На улице Иванова. Рассказы.. – М., 1963. – 31с.
868638
  Радов Г.Г. На улице Казачьей / Г.Г. Радов. – Л., 1960. – 298с.
868639
  Григулис А.П. На улице Ленина горит свет : повесть / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 300 с.
868640
  Григулис А. На улице Ленина горит свет : повесть / А. Григулис. – Москва : Детгиз, 1957. – 213 с.
868641
  Шелковый С.К. На улице Пушкинской... : проза, эссеистика / Сергей Шелковый. – Харьков : Права людини, 2011. – 333, [3] с. – ISBN 978-617-587-045-7
868642
  Видрашку Ф.К. На улице роз : роман / Ф.К. Видрашку; авториз. пер. с молд. В.Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199 с.
868643
  Принцев Ю.Я. На улице Счастливой. / Ю.Я. Принцев. – Москва, 1956. – 95с.
868644
  Сипаков Я. На улице, среди других : повести, рассказы / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 392 с.
868645
  Горська С. На університети чекають інвестиції // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 1


  12 березня між Міністерством освіти і науки України та Європейським інвестиційним банком відбулося підписання Декларації про наміри щодо співробітництва в сфері фінансування проектів у галузі вищої освіти.
868646
   На Універсіаді в Італії українська команда увійшла в ТОП-20 кращих збірних - спортсмени вибороли 20 медалей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
868647
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
1. – 1971. – 511 с.
868648
  Коптяева А.Д. На Урале-реке : Роман / А.Д. Коптяева. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1977. – 496с.
868649
  Коптяева А. На Урале-реке : Роман / А. Коптяева. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1979. – 576 с.
868650
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
Ч. 1. – 1980. – 496 с.
868651
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
Ч. 2. – 1980. – 592 с.
868652
   На Урале в рабочем краю. Рассказы, очерки, стихи.. – Свердловск, 1957. – 302с.
868653
  Коптяєва А.Д. На Уралі-річці. / А.Д. Коптяєва. – К.
1. – 1979. – 479с.
868654
  Коптяєва А.Д. На Уралі-річці. / А.Д. Коптяєва. – К.
2. – 1983. – 532с.
868655
  Гольдберг На уральской земле / Гольдберг, Л. Татьяничева. – Челябинск, 1948. – 47с.
868656
  Котликов Я.Ш. На уровень мировых образцов / Я.Ш. Котликов. – Москва, 1977. – 95с.
868657
   На уровень передовых хозяйств : (Сб. статей).. – М., 1986. – 91с.
868658
  Черненко К.У. На уровень требований развитого социализма: Некоторые актуальные проблемы теории, стратегии и тактики КПСС / К.У. Черненко. – М., 1984. – 31с.
868659
  Аршинник Татьяна На уровне ощущений : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 36-47 : Іл.
868660
  Жуков В.С. На уровне сердца / В.С. Жуков. – М., 1974. – 45с.
868661
  Селье Г. На уровне целого организма / Г. Селье. – Москва : Наука, 1972. – 122с.
868662
  Шейнис А.И. На урок географии - с навигатором : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
868663
  Самсонов В.И. На уроках и после них. Из опыта атеистического воспитания учащихся в школе / В.И. Самсонов. – Ижевск, 1966. – 68 с.
868664
  Зюков Б.Б. На уроках К.П. Хохлова по актёрскому мастерству / Б.Б. Зюков. – К., 1967. – 256с.
868665
   На уроках математики и физики : Сборник статей. – Горький, 1952. – 108 с.
868666
  Волянская Н.Г. На уроках режиссуры С.А.Герасимова / Н.Г. Волянская. – Москва, 1965. – 460с.
868667
  Соколов Н.М., Тумим Г.Г. На уроках родного языка : Обучение чтению и письму. Развитие устной и письменной речи на первой и второй ступенях обучения / Н.М. Соколов и Г.Г. Тумим, преп. Пед. курсов при Петрогр. Фребел. о-ве. – Петроград : Тип. т-ва А.С. Суворина, 1917. – 400 с., 5 л. табл. : ил., табл., схем. – Библиогр.: с. 385-395
868668
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1964. – 120 с.
868669
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1967. – 158с.
868670
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1974. – 191с.
868671
   На уроке и после урока. Материалы по занимательной грамматике.. – М., 1962. – 351с.
868672
  Коробов Я.Е. На утренней заре / Я.Е. Коробов. – Москва-Л.
1. – 1928. – 259с.
868673
  Намсараев Х.Н. На утренней заре : роман / Хоца Намсараев ; авториз. пер. с бурят. М.Степанова. – Москва : Советский писатель, 1978. – 203 с.
868674
  Трапезников В.Н. На утренней заре / В.Н. Трапезников. – Тула, 1989. – 335с.
868675
   На утренней заре. Рассказы бывалых охотников, рыболовов, натуралистов.. – Челябинск, 1963. – 130с.
868676
   На утренней заре. Рассказы.. – Тула, 1959. – 152с.
868677
  Аутодаров И.Ф. На утренней зорьке : [об ужении рыбы] / И.Ф. Аутодаров. – Днепропетровск : Областное издание, 1956. – 132 с. : ил.
868678
  Симоненко Р.Г. На утриманні реакції. / Р.Г. Симоненко. – К., 1977. – 142с.
868679
  ШлапакВ На уход Беллы Ахмадулиной // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 143-144
868680
  Чайковський А.Я. На уходах / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене. – Коломия
Ч. 1. – 1925. – 192с.
868681
  Чайковський А.Я. На уходах / А.Я. Чайковський. – Коломия
Ч. 2. – 1925. – 175с.
868682
  Чайковський А. На уходах : історичне оповідання для молоді / Чайковський Андрій. – 5-те вид. – Регенсбург : Накладом вид. с-ки "Українське слово"
Т. 1. – 1947. – 104 с.
868683
  Чайковський А. На уходах : історичне оповідання для молоді / Чайковський Андрій. – 5-те вид. – Регенсбург : Накладом вид. с-ки "Українське слово"
Т. 2. – 1947. – 123 с.
868684
  Чайковський А.Я. На уходах. За сестрою : історико-пригодницькі повісті / Андрій Чайковський ; художник Б. Михайлов ; [ упоряд., передмова та словник малозрозумілих слів, імен та назв О. Нахлик ]. – Київ : Веселка, 2008. – 248 с. : іл. – (Козаченьки). – ISBN 978-966-01-0470-9
868685
  Зайцева І. На участь у ЗНО - 2012 зареєструвалося 329 тисяч осіб / інтер"ю М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Під час прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева розповіла про те, як вплинув чемпіонат ЄВРО - 2012 на цьогорічне зовнішне незалежне оцінювання , про найпопулярніші предмети тестування і пильний контроль за ...
868686
  Кирпич В.Е. На учениях, как в бою / В.Е. Кирпич. – М., 1971. – 143с.
868687
  Бичко І.В. На фiлософському pоздоpiжжi : Криза феноменології і критичного реалізму в сучасній буржуазній філософії США / І.В. Бичко; АН УРСР. Інститут філософії. – Київ : АH УРСР, 1962. – 160с.


  В книзi пiддаґться кpитицi фiлософiя "кpитичного pеалiзму" i "феноменологiї" - сучасних буpжуазних фiлософських шкiл,пpедставники яких у своїй бiльшостi,вступаючи на словах з "запеpеченням" iдеалiзму, на дiлi захищають iдеалiстичну точку зоpу.
868688
   На факультеті міжнародних відносин // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  На факультеті міжнародних відносин не все гаразд з трудовою дисципліною. Багато студентів не відвідують заняття з англійської мови, тому що не підготували домашнього завдання.
868689
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1969. – 239с.
868690
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Таврия, 1978. – 248с.
868691
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Симферополь : Таврія, 1989. – 221с.
868692
  Ватин В. На фашистской каторге. / В. Ватин, П. Гуммель. – Ростов-на-Дону, 1946. – 87с.
868693
  Долгорукова О.Н. На фермах мягкого золота / О.Н. Долгорукова. – Новосибирск, 1954. – 15с.
868694
  Кузьменко Ю. На фестивалі "Голосіївська осінь" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 20-25


  В заході взяли участь учасники Центру літературної творчості Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка та його директор М. Наєнко.
868695
  Меринг Ф. На философские и литературные темы / Ф. Меринг. – 131с.
868696
  Меринг Ф. На философские и литературные темы / Ф. Меринг. – Минск, 1923. – 131с.
868697
  Дурышев П.И. На финишной прямой / П.И. Дурышев, Е.И. Шафранский. – Симферополь, 1964. – 72с.
868698
  Павлов С.П. На финишной прямой / С.П. Павлов. – М, 1977. – 120с.
868699
  Фиш Г.С. На финской земле / Г.С. Фиш. – Москва, 1959. – 207с.
868700
   На фізичному п"єдесталі // Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 2021. – Дод. до газ. Вересень (№ 7)


  "Третє абсолютне місце Міжнародної олімпіади з теоретичної фізики дя студентів здобула серед 276 учасників команда університетських фізиків, набравши 30 балів. Переможець, перша команда Масачусетського технологічного університету показав результат у ...
868701
  Наєнко М. На філолога вивчитись не можна, філологом треба народитись // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів-філологів розповідає декан філологічного ф-ту. Згадуються корифеї-філологи, професори університету: М. Костомаров, М. Дашкевич, В. Перетц; С. Маслов, акад. А. Лобода, доц. О. Назаревський, проф. Є. Кирилюк, О. Дорошевич, ...
868702
  Бичко І.В. На філософському роздоріжжі / І.В. Бичко. – К., 1962. – 160с.
868703
  Кузнецов Н.Г. На флотах боевая тревога / Н.Г. Кузнецов. – М., 1971. – 319с.
868704
  Шаталова Н. На фоне ноосферы. Эксперты учат юных воспринимать мир как Вернадский // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 22


  В этом году исполняется 150 лет со дня рождения В.И.Вернадского.Встретиться с миром научных интересов и общественной деятельности ученого современной молодежи помогают Всероссийские юношеские чтения им. В.И.Вернадского.
868705
  Кронгауз М. На фоне Путина... : [Путин как герой современной русской литературы] // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 163-171. – ISSN 0130-7673
868706
  Позднякова Ю. На фоне сочетания. Красноярцы готовы к инновационному рывку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Сибирское отделение РАН и администрация Красноярского края заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные планы касаются также подготовки специалистов высокого класса. СО РАН будет помогать в подготовке научных и инновационных кадров. Красноярский ...
868707
  Ерашов В.П. На фронт мы не успели : Роман-хроника / В.П. Ерашов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 509с.
868708
  Білоус О. На фронтах Великої Вітчизняної - студенти, викладачі й співробітники Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Студенти, викладачі й співробітники університету на фронтах Великої Вітчизняної війни
868709
   На фронтах идеологических битв : Пробл. идеол. борьбы на соврем. этапе.. – Москва, 1979. – 254с.
868710
  Малышева Т.Н. На фронтах идеологических битв: Реком. указ. / Т.Н. Малышева. – М., 1984. – 144с.
868711
   На фронтах Испании. Новеллы.. – М., 1938. – 40с.
868712
  Кореневский М.С. На фронтах невидимых и видимых. / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – М., 1972. – 80с.
868713
  Бертрам Д. На фронтах Северного Китая / Д. Бертрам. – Москва : Художественная литература, 1940. – 318 с.
868714
  Табачников Х. На фронте / Х. Табачников. – Киев, 1932
868715
  Ломазов Л. На фронте / Л. Ломазов. – Москва, 1940. – 95с.
868716
  Колесник П.И. На фронте есть перемены. / П.И. Колесник. – Москва : Советский писатель, 1959. – 242с.
868717
  Сапожников В.К. На фронте затишье / В.К. Сапожников. – Пермь, 1967. – 152с.
868718
  Воронин Г.Г. На фронте затишье / Г.Г. Воронин. – Москва, 1973. – 221с.
868719
  Бек А.А. На фронте и в тылу : повести, рассказы, страницы из записных книжек / Александр Бек. – Москва : Воениздат, 1965. – 270 с.
868720
  Догадин В.М. На фронте и в тылу // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 71-73. – ISSN 0321-0626


  Воспоминания о Первой мировой войне.
868721
   На фронте и в тылу. Сборник одноактовых пьес.. – М.-Л., 1943. – 120с.
868722
  Корнилов Е.А. На фронте искусства / Е.А. Корнилов. – Ростов-на-Донуй, 1977. – 64с.
868723
   На фронте исторической науки.. – М., 1936. – 28с.
868724
   На фронте исторической науки.. – Л., 1936. – 112с.
868725
  Луначарский А.В. На фронте просвещения / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 55 с.
868726
  Табачніков Х.Х. На фронті / Х.Х. Табачніков; Хаскель Табачников ;, 1932. – 139 с.
868727
   На фронті історичної науки.. – К., 1936. – 23с.
868728
   На фронті культури. – Київ : Держ. учбово-педаг. вид. "Радянська школа", 1935. – 264 с. : мал.
868729
  Микитенко І.К. На фронті літератури : Статті, доповіді, промови. 1927-1937 / І.К. Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 338с.
868730
  Колесник П.Й. На фронті сталися зміни. / П.Й. Колесник. – К., 1959. – 216с.
868731
  Мосеєнков Б.І. На фронті як на фронті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
868732
  Хоменко Д.Я. На фронтовых аэродромах: докум. повесть. / Д.Я. Хоменко. – Х., 1987. – 250с.
868733
  Цкитишвили К.В. На фротнах Великой Отечественной. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1975. – 538с.
868734
  Нилин А.П. На футболе / А.П. Нилин. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 383с.
868735
  Войнов Ю.М. На футбольних меридіанах / Ю.М. Войнов. – Київ, 1961. – 191с.
868736
  Войнов Ю. На футбольних меридіанах / Ю. Войнов. – 2-е, доп. вид. – Київ, 1962. – 263с.
868737
  Вит А.Я. На футбольных полях мира / А.Я. Вит. – Москва, 1965. – 200с.
868738
  Вит А.Я. На футбольных полях мира / А.Я. Вит. – Москва, 1966. – 112с.
868739
   На футбольных полях страны.. – Кишинев, 1956. – 128с.
868740
   На Халхин-Голе : Воспоминания ленинградцев - участников боев.. – Л., 1989. – 250с.
868741
  Будзанівська І. На хвилі вірусології // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "IX Міжнародна конференція «Біоресурси і віруси», організована кафедрою вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» цьогоріч була присвячена пам’яті видатного українського вченого Валерія Поліщука, який очолював кафедру з 2003 по 2017 роки. ...
868742
  Щур Едуард На хвилі грипу й здорового оптимізму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 11-12 : Фото
868743
  Габермас Ю. На хвилі думок (інтерв"ю Маркусу Шверінгу) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 486-493. – ISSN 2227-7153
868744
  Рубльов Б. На хвилі математики // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 7


  "Одинадцятий рік поспіль найкращі юні математики України збираються на змагання, що проходять під егідою КНУ – ХІ Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. Ляшка. З 28 жовтня по 4 листопада 2017 року на базі Українського ...
868745
  Воловець Л. На хвилі незалежності : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 20-22. – ISSN 0868-4790
868746
   На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
868747
  Вдовиченко М.І. На хвилях смутку : [Збірка поезій]. / М. Вдовиченко. – (Київ] : Хвиля. [Дpук. А. Гpосмана], 1913. – 94 с. : портр.
868748
  Гринчук М.С. На Хмельниччині проведено тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 19 : фото
868749
  Балагур Л. На Хмельниччині пройшов день цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 4-5 : фото
868750
  Уваров П.В. На ходовом мостике / П.В. Уваров. – К, 1980. – 272с.
868751
  Крон А.А. На ходу и на якоре / А.А. Крон. – М, 1961. – 40с.
868752
  Рыбин А.Г. На холмах / А.Г. Рыбин. – Оренбург, 1958. – 191с.
868753
  Каладзе К.Р. На холмах Грузии / К.Р. Каладзе. – М., 1971. – 128с.
868754
  Земцова Юлия На холмах Грузии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
868755
  Гольцев В.В. На холмах Грузии. Грузия в русской поэзии / В.В. Гольцев. – Тбилиси, 1953. – 224с.
868756
  Филоненко И.Е. На холмах, посреди России / И.Е. Филоненко. – М, 1980. – 96с.
868757
  Первомайський Л.С. На холодній горі / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1930. – 71 с.
868758
  Снегирев Г.Я. На холодной реке / Г.Я. Снегирев. – М., 1984. – 271с.
868759
  Хиллари Э. На холодных вершинах / Э. Хиллари, Д. Дойг; Пер. мс англ. Громовой Л.А. – Москва : Наука, 1983. – 288с. : іл. – (Рассказы о странах востока)
868760
  Петров На Хопре / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону, 1958. – 382с.
868761
  Петров На Хопре / Петров, (Бирюк). – Москва : Московский рабочий
1. – 1966. – 279 с.
868762
  Латанський Сергій На Хортиці - писанка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7. – ISSN 0868-9644
868763
  Каманин Ф.Г. На хрустальной фабрике. / Ф.Г. Каманин. – Москва-Ленинград, 1930. – 45 с.
868764
  Шматков А.Г. На хуторе / А.Г. Шматков. – Краснодар, 1957. – 80с.
868765
  Баскаков В.П. На хуторе Венцы : повесть / В.П. Баскаков. – Сталинград : Кн. изд-во, 1960. – 88 с.
868766
  Бабаевский С.П. На хуторе Вербовом : повести и рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Советская Россия, 1973. – 302 с.
868767
  Твардовский И.Т. На хуторе Загорье / И.Т. Твардовский. – М., 1983. – 160с.
868768
  Обухов М.М. На хуторе Заречном / М.М. Обухов. – Воронеж, 1979. – 126с.
868769
  Эгарт М.М. На хуторе. Повести и рассказы. / М.М. Эгарт. – Москва, 1947. – 255с.
868770
  Эгарт М.М. На хуторе. Повесть и рассказы. / М.М. Эгарт. – Москва, 1974. – 127с.
868771
  Потрч І. На хуторі / І. Потрч. – Київ : Дніпро, 1990. – 397с. – (Зарубіжна проза XX ст.)
868772
  Кулеба-Баринова Віра На хуторі лишалися садки з хрестами // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 67-68


  Як і чому я малюю болючі картини? Не знаю. Водночас сама собі відповідаю: вони в мені. Я ношу їх із собою, вони в"їлись у мою душу від самого народження. З кожним днем, роком загострюється біль, як рана колишня. Хочеться позбутися, вилікуватись. І ліки ...
868773
  Сосса Р.І. На ХХІІ Міжнародній картографічній конференції в Ла-Коруньї // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 52-55
868774
  Ісаченко С. На цвинтар - через фейк. Чорнобиль змусив увесь світ звернути увагу на радіаційне ураження в мирний час, а Чернівці - на хімічні ураження від дії промислових об"єктів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 12


  "Історія Чернівецької хімічної хвороби (ЧХХ), що дала про себе знати наприкінці літа 1988 року нечуваним облисінням дітей, підтверджує застереження експертів з інформаційних технологій: фейк - не безневинна забавка соцмереж, це зброя масового ураження. ...
868775
  Красиков П.А. На церковном фронте / П.А. Красиков. – М., 1923. – 311с.
868776
  Ангер Г.А. На Цивиль-реке : повесть / Г.А. Ангер. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1962. – 116 с.
868777
  Віхров М. На цифрових манівцях // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 42 (674), 14-22.10.2020. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
868778
  Віхров М. На ціннісному фронті без змін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561
868779
  Воскрекасенко С.І. На цьому і на тому світі : сатирично-комедійна поема / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1965. – 144 с.
868780
  Глушко О. На чай до рецензента // Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга : [збірник] / [упоряд. Г.П. Іванченко]. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – С. 78-79. – (Мемуаристика). – ISBN 978-966-611-642-3


  Іванченко Роман Григорович (1929-2004) - доктор філологічних наук (1989), професор (1991). Завідувач кафедри видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету НТУУ «КПІ» (Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ») (з 1991). ...
868781
  Аникин С.В. На Чардыме : сборник рассказов / Аникин С.В. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1969. – 208 с. : ил.
868782
  Тресков А. На Чарыше. / А. Тресков. – Барнаул., 1969. – 112с.
868783
  Нижник Н. На часі-моніторинг виборчого процесу / Н. Нижник, В. Алексєєв // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-44.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
868784
  Ющенко В. На часі - дій і конкретні пріоритети // Освіта, 2005


  [Привітання Президента України В. Ющенка на колегії Міністерства освіти і науки щодо першочергових напрямків реформування освіти]
868785
  Гребець Катерина На часі - Музей української революції : від IV Універсалу УНР - до незалежної України // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644
868786
  Ніколаєнко С На часі - нові умови вступу до ВНЗ // Освіта, 2005


  [В МОНУкр.відбулася нарада-семінар керівників ВНЗ з участю міністра освіти і науки С.Ніколаєнка]
868787
  Баранов-Мохорт На часі - поєднання інтересів ВНЗ і роботодавців, зміцнення соціального партнерства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)


  1V пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки розглянув питання про роботу і завданя ПРОН в умовах реформування системи вищої школи.
868788
  Божко С. На часі - понятійне від"єднання України від Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 6


  "Про досвід і проблеми створення української енциклопедистики дискутували провідні науковці."
868789
  Деркач М.І. На часі зміни: проблеми і перспективи фінансової системи України : монографія / Деркач М.І., Ігнатенко М.В., Стукало Н.В. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5100-6
868790
  Алексєєв В.М. На часі нові підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7139-11-8
868791
   На часі розроблення національного рейтингу закладів вищої освіти / В. Луговий, П. Саух, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 2). – С. 4
868792
  Ілляш І. На часі створення інноваційних навчально-виховних технологій і методик // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 квітня (№ 66). – С. 14


  Про науково-практичну конференцію "Патріотичне виховання громадян України - передумова розвитку державності". Ініціатор проведення - Міжнародний освітній Фонд імені Ярослава Мудрого. На конференції виступив ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід ...
868793
  Саченко Г.К. На чатах / Г.К. Саченко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 131 с.
868794
  Павличко Д.В. На чатах : поезії / Д.В. Павличко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1969. – 184с.
868795
  Корнієнко Л. На чатах : Поезії / Лариса Корнієнко. – Вінниця : Логос, 2002. – 174 с. – ISBN 966-96143-00-9
868796
   На чатах : Літ.-мистецкий альмонах.. – Х., 1931. – 182с.
868797
  Власенко Андрій На чатах вічності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 126-131 : фото
868798
  Ковалишин П.Я. На чатах оборони соціалістичної Батьківщини / П.Я. Ковалишин. – Харків : Пролетарий, 1929. – 15с.
868799
  Федоренко Тетяна На чатах переяславських скарбів // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 122-126. – ISSN 0130-5212
868800
  Злупко С.М. На чатах рідної землі : Євген Храпливий - учений, організатор, патріот / Степан Злупко. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 1999. – 283с. – ISBN 966-613-001-7
868801
  Драгоміловіч М. На чашку кави з Гете та кішкою // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 29-30. – ISSN 2518-7104
868802
  Кузнецов В.П. На Челябинском тракторном / В.П. Кузнецов. – М., 1957. – 79с.
868803
  Мерас И. На чем держится мир. Роман-баллада. -- Ничья длится мгновенье. Роман. / И. Мерас. – М., 1966. – 302с.
868804
  Маричева В.И. На чем держится небо. / В.И. Маричева. – Алма-Ата, 1965. – 140с.
868805
  Лукьянов О.М. На чем земля вертится / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1984. – 136с.
868806
  Фридман В.Г. На чем Земля держится / В.Г. Фридман. – 3-е изд. – Москва, Ленинград : ГТТИ, 1932. – 40 с.
868807
  Баев К.Л. На чем Земля держится / К. Л. Баев, В. А. Шишаков ; под ред. Б. Воронцова-Вельяминова. – Москва ; Ленинград : Гл. редакция научно-популярной и юношеской литературы, 1937. – 113 с.
868808
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 32 с.
868809
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – М.-Л., 1947. – 31с.
868810
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 32 с.
868811
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – 4-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 32 с.
868812
  Огородников К.Ф. На чем Земля держится / К.Ф. Огородников. – Москва : Воениздат, 1958. – 39 с.
868813
  Елачич Е.А. На чем основано разделение животного мира на отделы : (Основы систематики) / Евгений Елачин ; Подвижной Музей учебніх пособий при постоянной Коммиссии по тезническому образованию Императорского Русского технического Общества. – Санкт-Петербург : Изд. Подвижного Музея учеб. пособий ; [Тип. И.Н. Скороходова], 1905. – 39 с. : ил.
868814
  Герваген Л.Л. На чем основано разделение права на публичное и частное, гражданское? / Л.Л. Герваген. – Петроград : Тип. М.А. Александрова, 1915. – 23 с.
868815
  Макаренко Н. На чем поедут электрокары // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 38-41
868816
  Чургель Анатолий Олегович На чём покоится Земля? : проект "Образовательная программа по развитию толерантности в Москве" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 8-10. – ISSN 1727-4893


  Помните старую легенду о трёх китах, на которых покоится Земля? Красивая, но немного грустная сказка. Почему грустная? Потому, что киты от нас с вами никак бы не зависели, плавая себе в бесконечном океане. Даже хвостами бы не шевелили - не положено, ...
868817
  Ковалів І. На черзі - студентські квитки й атестати // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 2 березня (№ 41). – С. 2


  "...приклади боротьби з корупцією в системі освіти під час прес-конференції у Будинку уряду навів профільний міністр Сергій Квіт".
868818
  Рахновецький Є. На черзі конституційних змін - правосуддя, прокуратура, Конституційний Cуд // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 6. – ISSN 2313-559X
868819
  Федорів Ю. На чернечій горі Атос : записки паломника / Юрій Федорів. – Торонто : Накладом Епархіяльної управи ЛУКЖ, 1960. – 126, [ 2 ] с. : іл.
868820
  Сорокин Г. На Черном море / Г. Сорокин. – Л., 1947. – 183с.
868821
  Адамович М. На Чёрном море : (очерки прошлой борьбы) / М. Адамович (К. Арл). – Москва : Изд-во Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1928. – 101 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; 1928, № 16-19)
868822
  Воронин К.И. На черноморских фарватерах / К.И. Воронин. – Москва, 1989. – 173с.
868823
  Коваленко В.В. На черноморском перекрестке : (Крым с древнейших времен до конца XVIII века) / В. Коваленко, Е. Алтабаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Севастополь : Искра, 2000. – 264 с. : ил. – ISBN 966-95818-0-Х
868824
  Чумак И.В. На Черных землях. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1958. – 111с.
868825
  Власенко С. На честь Великого Кобзаря. До 180-ї річниці заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 178). – С. 1, 8-9 : фото надані автором
868826
   На честь Гереїв небесної сотні // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1


  Кабінет міністрів заснував 50 академічних стипендій на честь десяти наймолодших Героїв Небесної сотні, а також 25 стипендій на честь п"яти Героїв для молодих вчених.
868827
   На честь героїв [стипендії] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Уряд заснував 50 академічних стипендій на честь наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій на честь 5 Героїв для молодих учених. Відповідну постанову було ухвалено 15 листопада 2017 р.
868828
  Шуткевич О. На честь Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 2


  У Вінниці вперше проведуть всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва.
868829
  Цибуля О. На честь Скоропадських // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 35). – С. 2


  Науковці Інституту історії України ініціюють створення культурно-історичного заповідника на Сумщині.
868830
  Попова І.С. На честь ювіляра (до 60-річчя від дня народження А. М. Приходька) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 223-228


  Золотої осені 2014 року зустрічає свій ювілейний день народження доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Анатолій Миколайович Приходько.
868831
  Кагамлик С. На честь, славу і захист України (до 340-річчя від часу написання твору Семена Дівовича "Разговор Великороссіи с Малоросією") // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
868832
  Тугутов И.Е. На четырех ветрах : роман-хроника / Иосиф Тугутов ;. – Москва : Бурятское книжное издательство, 1981. – 413 с.
868833
  Тугутов И.Е. На четырех ветрах. / И.Е. Тугутов. – М., 1965. – 452с.
868834
  Скворцов К.В. На четырех ветрах. / К.В. Скворцов. – Челябинск, 1966. – 100с.
868835
  Корф Анастасия На четырех крыльях // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 42 : фото
868836
  Зніщенко Микола На чий імідж працюємо?! Якого конкурсу Вам ще не вистачає, панове бібліотекарі дитячих бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст.
868837
  Федоровська Л. На чистих берегах. / Л. Федоровська. – К., 1990. – 270с.
868838
  Кульбак Л.А. На чистій землі : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Дніпро, 1982. – 127 с.
868839
  Куліш Л.П. На чистоводі / Л.П. Куліш. – Київ, 1984. – 151с.
868840
  Бандуренко Є. На чисту воду / Є. Бандуренко. – Одеса, 1955. – 88с.
868841
  Сварник І.І. На чисту воду / І.І. Сварник. – Львів, 1962. – 40 с.
868842
  Воскрекасенко С.І. На чисту воду : гумор, сатира, лірика / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1976. – 366 с.
868843
  Алексеев В.П. На чистую воду : сатирич. стихи и басни / Владимир Алексеев, Лазарь Мартынов, Сергей Смирновский. – Ленинград : Лениздат, 1957. – 95 с.
868844
  Золотов Д.И. На чистую воду / Д.И. Золотов. – Новосибирск, 1959. – 136с.
868845
  Жуков М.В. На чистую воду / М.В. Жуков. – Орел, 1960. – 35с.
868846
  Волощук Александр На чистую воду. Установки для бурения скважин на воду // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 6(9)
868847
  Головченко В.І. На чолі "лівої вісі" Латинської Америки: політичний портрет Уго Чавеса // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 3-9.
868848
   На чолі визвольної боротьби. Спогади колиш. активних діячів Ком. партії Зах. України.. – Київ, 1965. – 203с.
868849
  Матвієнко В.М. На чолі зовнішньополітичного відомства української держави : до 120-річчя Дмитра Дорошенка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 117-126
868850
  Головченко В. На чолі зовнішньополітичного відомства Української РСР: перші кроки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 52-55
868851
   На чолі козацької держави : (до 400-річчя від дня народж. Богдана Хмельницького) : зб. наук. пр. – Рівне : [б. в.]
Вип. 2. – 1996. – 212, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
868852
  Остафійчук В.Ф. На чолі мас / В.Ф. Остафійчук. – Київ, 1963. – 48с.
868853
   На чолі молодості.. – Київ, 1969. – 375с.
868854
  Демидчик В.І. На чолі соціалістичної революції / В.І. Демидчик. – К, 1978. – 119с.
868855
  Сергійчук В. На чолі українського хору Голлівуду // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 30-річчя від дня смерті Володимира Божика.
868856
  Реєнт О. На чолі Української Держави // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 87-94. – ISSN 2222-5250


  До 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського.
868857
  Шурхало Д. На чолі УРСР: "націоналіст" Шелест і "москвофіл" Щербицький // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 22/23 (518/519), серпень 2018 р. – С. 28-30
868858
  Бєлькова О. На чому грунтується енергетична безпека України. Акцентом має бути природний газ - його видобуток в Україні та можливості транспортування до/з Європи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 8


  "Дуже багато політиків та експертів сьогодні використовують словосполучення "енергетична безпека" у зручному для них значенні. За цими патріотичними словами часто приховуються поняття і дії, які у кращому разі жодним чином не стосуються теми, в гіршому ...
868859
  Губерський Л.В. На чому грунтується міжнародний авторитет: забезпечення позитивного іміджу України одне із пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 0868-8273
868860
  Огородніков К.Ф. На чому Земля держиться : пер. з рос. / К.Ф. Огородніков. – Львів : Книжково-журн. видавництво, 1954. – 24 с.
868861
  Баєв К.Л. На чому Земля тримається / Баєв К.Л., Шишаков В.А. – Київ : Молодий більшовик, 1937. – 108 с. : іл.
868862
  Шевчук Т. На чому стоїть сьогоднішня Росія і як Україні протистояти її агресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 229). – С. 4-5
868863
   На чорний день. "Ісламська держава" зберігає мільйони доларів в Іраку та за кордоном // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561
868864
  Куперман І.Й. На чорних діагоналях : нариси : для середнього та старшого шкільного віку / І. Куперман. – Київ : Веселка, 1977. – 278 с.
868865
  Усик Світлана На Чорнобиль журавлі летіли... / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
868866
  Усенко П. На чорноморському кону Великої війни // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 10-11


  1917 рік: літопис чорноморських перипетій Першої світової війни.
868867
  Микитин Т.Д. На Чорному морі, на білому камені... : іст. повість / Т.Д. Микитин ; [худож. оформ. Л.В. Прийми]. – Львів : Каменяр, 1986. – 197, [1] с.
868868
  Саєнко О.І. На чотири броди / О.І. Саєнко. – Київ, 1968. – 154 с.
868869
  Крелин Ю.З. На что жалуетесь, доктор? / Ю.З. Крелин. – М, 1979. – 320с.
868870
  Сверчкова Р.Т. На что жалуетесь, машина / Р.Т. Сверчкова. – М., 1985. – 160с.
868871
  Казарцев М.И. На что идут народные займы. / М.И. Казарцев. – М., 1955. – 40с.
868872
  Яковенко В. На что нам жизнь дана : повести, очерки / Василь Яковенко ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1991. – 478 с.
868873
  Сечински Владимир На что нам русские штыки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 5 (53). – С. 52-65. – ISSN 1812-867Х
868874
  Сечински Владимир На что нам русские штыки... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
868875
  Давыдов В.М. На что рассчитывать региону в новом глобальном контексте? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-14. – ISSN 044-748Х


  Латинська Америка
868876
  Резник С. На что тратятся деньги в украинской науке? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  Госбюджет 2017 г. предусматривает, что наша главнейшая академия НАНУ получит около 2,7 млрд. грн. Деньги как для всей отечественной науки просто жалкие, но на что же они пойдут? Так, президиум НАНУ на свою работу заберет 77,5 млн. грн., что в 20 раз ...
868877
  Смирнов И.А. На чувашской волне / И.А. Смирнов. – Чебоксары, 1977. – 79с.
868878
  Любимов Л.Д. На чужбине / Л.Д. Любимов. – М., 1963. – 414с.
868879
  Любимов Л.Д. На чужбине / Л.Д. Любимов. – Ташкент, 1979. – 384с.
868880
  Палецкий Б.П. На чуждой планете / Б.П. Палецкий. – Киев : Четверта хвиля, 2012. – 175, [1] с. : ил., фот., портр. – ISBN 978-966-529-274-6
868881
  Спілка І.І. На чужині : оповідання Івана Спілки [псевд.]. – 2-ге вид. – Львів : З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка, під зар. К. Бернарского, 1906. – 44 с. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 67)
868882
  Досвітній О. На чужині / О. Досвітній. – Харків, 1925. – 29 с.
868883
  Досвітній О. На чужині / О. Досвітній. – Харків, 1930. – 31 с.
868884
  Мельничук О. На чужині / О. Мельничук. – Львів, 1959. – 168 с.
868885
  Личук Ю.Я. На чужині / Ю.Я. Личук. – К., 1964. – 198с.
868886
  Степанчук І. На чужину - по диплом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 17-18 листопада (№ 138). – С. 5


  Куди їдуть здобувати освіту діти українських можновладців.
868887
  Александров В. На чужих берегах : воспоминания эмигранта : перевод с английского / В. Александров ; предисл. и общ. ред. Л.К. Шкаренкова. – Москва : Прогресс, 1987. – 230, [2] с.
868888
  Хвилер Ян На чужих крыльях // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 14-15 : фото
868889
   На чужих плечах : Сб. сатиры и юмора.. – Саратов, 1989. – 230с.
868890
  Филипенко А.А. На чужих улицах / А.А. Филипенко. – Москва, 1965. – 231с.
868891
  Чаплыгин Ю.А. На чужой веревке. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1954. – 64с.
868892
  Кубанский Г.В. На чужой палубе / Г.В. Кубанский. – М, 1963. – 126с.
868893
  Кубанский Г.В. На чужой палубе / Г.В. Кубанский. – Мурманск, 1964. – 101с.
868894
  Потанин В.Ф. На чужой стороне / В.Ф. Потанин. – М., 1988. – 334с.
868895
  Потанин В.Ф. На чужой стороне / В.Ф. Потанин. – М., 1991. – 142с.
868896
  Соничева Н.Е. На чужом берегу / Н.Е. Соничева. – М., 1991. – 61с.
868897
  Логвиненко І.М. На чужому березі. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1987. – 266с.
868898
  Євтушенко В. На Чукотці : нарис / В. Євтушенко. – Харків : Український робітник, 1933. – 76 с. – (Серія мандрівок)
868899
  Елегечев И.З. На Чулым-реке / И.З. Елегечев. – Москва, 1960. – 167с.
868900
  Соколов Н Н. На чьей стороне закон / Н Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1981. – 96с.
868901
  Караславов С.Х. На шаг от смерти / С.Х. Караславов. – София, 1973. – 168с.
868902
  Власенко С. На шану відважних героїв // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 січня (№ 17). – С. 4-5


  Присвячено трагічним подіям 29 січня 1918 року, коли під час наступу більшовицьких військ на Київ обороняти важливий залізничний вузол на кордоні УНР та більшовицької Росії - станцію Бахмач на Чепнігівщині було виставлено підкріплення з Києва. - 1-шу ...
868903
  Ткачівська М.Р. На шахівниці суперечок (про проблему лайливих слів у мовах різних країн світу) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 32-55. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  У статті розглядається проблема лайливих слів у різних лінгвоку- льтурах, починаючи від перших цивілізацій до сьогоднішніх днів. Подаються основні характеристики інвектив у різних країнах світу та здійснюється їхній аналіз. Окреслюються основні ...
868904
  Пескин З. На шахтах Донбасса / З. Пескин, Ф. Тюрин. – М., 1958. – 88с.
868905
  Черкасенко С. На шахті / С. Черкасенко. – К. – 46с.
868906
  Герцензон Б.М. На шашечной доске / Б.М. Герцензон. – Л., 1963. – 111с.
868907
  Попов Александр На шее у Людвига : Причуды злого гения. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 22-33 : Фото
868908
  Богдеско И. На шестом Всемирном... / И. Богдеско. – Кишинев, 1958. – 14с.
868909
  Метельский Г.В. На шестьдесят восьмой параллели : Роман / Г.В. Метельский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320с.
868910
  Жук В.Н. На Шипці народжена / В.Н. Жук, М.С. Кушнір. – Харків, 1970. – 110с.
868911
  Колас Якуб На широкий простор : рассказы / Колас Якуб. – Москва, 1960. – 328 с.
868912
  Гарасевич М. На широкі води - Олекса Веретенченко // Нові дні : український універсальний журнал. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 468, лютий : лютий. – С. 3-4


  Веретенченко Олекса Андрійович — український поет, перекладач, журналіст.
868913
  Зубавин Б.М. На широком просторе / Б.М. Зубавин, 1951. – 64с.
868914
  Тарханеев Ф.К. На широком просторе / Ф.К. Тарханеев. – Свердловск, 1952. – 96с.
868915
  Зубавин Б.М. На широком просторе / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 320с.
868916
  Соколюк Людмила На широкому грунтовному матеріалі : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14
868917
  Соколюк Людмила На широкому грунтовному матеріалі : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14
868918
  Соколюк Людмила На широкому грунтовному матеріалі : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14
868919
  Опаев Алексей На широкую лапу / Опаев Алексей, Якутенко Ирина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 84-88 : фото
868920
  Рахтанов И.А. На широтах времени. / И.А. Рахтанов. – Москва, 1973. – 478с.
868921
  Рахтанов И.А. На широтах времени: рассказы и очерки. : рассказы и очерки / И.А. Рахтанов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 463с.
868922
  Сорока Б.М. На шкільній лаві : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1956. – 160 с.
868923
   На школьной сцене. Сборник в помощь детской худ. самодеятельности.. – Ростов-на-Дону, 1941. – 208с.
868924
  Клян А. На шлях істини // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 24


  "Одним зі шляхів підвищення реальної ефективності конституційних скарг є розширення предмета конституційної перевірки нормативних актів".
868925
  Іщук-Пазуняк На шлях правди, труду і посвяти // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 308-320. – ISBN 978-966-355-009-1


  Леся Українка як людина.
868926
  Савич І.С. На шляхах буття : поезії / І.С. Савич. – Донецьк : Донбас, 1971. – 95 с.
868927
  Костенко В.В. На шляхах велелюдних. Літ.-критич. нарис про життя і поетич. творчість М.Чернявського. 1868-1946 / В.В. Костенко. – Донецьк, 1964. – 251 с.
868928
  Горкіна Лариса Павлівна На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XX ст. / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні риси розвитку економічної науки в Україні після падіння сталінського режиму, спроби вивести економічну теорію на траєкторію її світового розвитку, чинники, які ускладнювали цей процес, його можливості та результати в 90-і ...
868929
  Горкіна Лариса Павлівна На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XX ст. / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні риси розвитку економічної науки в Україні після падіння сталінського режиму, спроби вивести економічну теорію на траєкторію її світового розвитку, чинники, які ускладнювали цей процес, його можливості та результати в 90-і ...
868930
  Горкіна Лариса Павлівна На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XX ст. / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні риси розвитку економічної науки в Україні після падіння сталінського режиму, спроби вивести економічну теорію на траєкторію її світового розвитку, чинники, які ускладнювали цей процес, його можливості та результати в 90-і ...
868931
  Горкіна Л.П. На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XX ст. / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-33. – ISSN 1993-6788
868932
  Горкіна Лариса Павлівна На шляхах відродження: економічна наука в Україні в другій половині XX ст. / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні риси розвитку економічної науки в Україні після падіння сталінського режиму, спроби вивести економічну теорію на траєкторію її світового розвитку, чинники, які ускладнювали цей процес, його можливості та результати в 90-і ...
868933
  Ларчанка М.Г. На шляхах да рэалізма / М.Г. Ларчанка. – Мінськ, 1958. – 240с.
868934
  Ларчанка М.Г. На шляхах да рэалізма / М.Г. Ларчанка. – Мінськ, 1959. – 256с.
868935
  Христинич Б. На шляхах до волі : Підпільна організація "Об"єднання" (1956-1959) / Богдан Христинич; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2004. – 416с. – ISBN 966-613-329-6
868936
  Нудьга Г.А. На шляхах до реалізму / Григорій Нудьга // Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст. / Упор., підгот. текстів, передмова та примітки Г.А. Нудьги. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – С. 3-40
868937
  Бондарчук Л. На шляхах європеїзму: сторінки творчих взаємин Івана Франка і Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
868938
  Дубинчук О.С. На шляхах зближення / О.С. Дубинчук. – К, 1988. – 48с.
868939
  Білокінь С.І. На шляхах інституціоналізації : до соціальної історії гуманітарних наук в Україні, XX ст. / Сергій Білокінь ; за ред. Остапа Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-2922-47-9
868940
   На шляхах комуністичного будівництва. – Київ, 1977. – 188 с.
868941
  Отрощенко І.В. На шляхах модернізації: мовна політика та культурне будівництво в Тувинській Народній Республіці // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 96-114. – ISSN 1682-671Х
868942
  Булатецький Ю.Ю. На шляхах оновлення / Ю.Ю. Булатецький. – К., 1991. – 47,1с.
868943
  Барабаш В.Й. На шляхах п"ятирічки : [про зростання нар. господарства Полтавщини] / В.Й. Барабаш, І.Ю. Горобець. – Харків : Прапор, 1967. – 79 с. : іл.
868944
  Іванова М.К. На шляхах повної соціальної єдності націй / М.К. Іванова. – Київ, 1964. – 59с.
868945
  Рулін П.І. На шляхах революційного театру / П.І. Рулін. – К., 1972. – 354с.
868946
  Шестопалова Т.П. На шляхах синтези думки : (теоретичні засновки спадщини Юрія Лавріненка) : монографія / Т.П. Шестопалова ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 284-319. – ISBN 978-966-617-229-0


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
868947
  Куліков О. На шляхах удосконалень українського судочинства: погляд у минуле і сьогодення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 53-58.
868948
   На шляху : Лїтературний альманах. Вид. Акад. т-вом "Союз" в Чернівцях в память 30-тих роковин свойого заснування. – ПІд зарядом Івана Захарка. – В Чернівцях : Накл. Т-ва.- З друкарні тов. "Рускої Ради", 1906
868949
   На шляху Horizon Europe // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  За 2 роки Україна змогла імплементувати значну частину рекомендацій європейського незалежного аудиту української науково-інноваційної системи, але великий обсяг роботи також попереду. На цьому наголосили представники Європейської Комісії під час ...
868950
  Кононенко П.П. На шляху взаємозбагачення. / П.П. Кононенко. – К., 1977. – 48с.
868951
  Іванов Олександр На шляху від Соціалістичної єдиної партії Німеччини до Партії демократичного соціалізму (1989-1990) / Іванов Олександр, Рассамакін Максим // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 90--94. – ISSN 1728-9343
868952
  Хміль І.В. На шляху відродження української державності : (Український національний конгресс-з`їзд6-8 квітня 1917 р. / І.В. Хміль; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1994. – 62с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0677-2
868953
  Гошовська В.А. На шляху демократизації українського суспільства: концептуальні основи та проблеми реалізації / В.А. Гошовська, І.Г. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 5-9. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
868954
  Наумов С.О. На шляху дл українізації: Харківський університет у 1917 - першій половині 1918 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 48-58. – (Серія "Історія" ; вип. 55). – ISSN 2220-7929
868955
  Скорина Л. На шляху до "епічного театру": "Останній главковерх" І. Дніпровського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 87-92. – (Філологічні науки)
868956
  Сюнюков І. На шляху до "рекультивації душі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 - 28 липня (№ 132/133)


  Побачила світ книжка академіка Івана Дзюби "Донецька рана України".
868957
  Грищенко К.І. На шляху до (справді) єдиної Європи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 4-7. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
868958
  Струкова К. На шляху до АнтиBERS. До чого готуватись бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 21
868959
  Гнатюк М. На шляху до антропології літератури (теоретичні погляди І. Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 17-23. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
868960
  Овчаренко О. На шляху до Балканських війн 1912 - 1913 рр. // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 85-109. – ISBN 978-617-7475-32-2
868961
  Каковський К.Г. На шляху до Великого Жовтня / К.Г. Каковський. – Львів, 1970. – 156с.
868962
  Яковлев На шляху до великого соціалістичного господарства / Яковлев. – Х., 1930. – 48с.
868963
  Отрощенко І.В. На шляху до Великої Монголії : (панмонгольський рух у 1920-1930-ті роки) / І.В. Отрощенко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2011. – 455, [1] с. : карти. – Імен. покажч.: с. 441-446. – Бібліогр.: с. 402-439 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6121-1
868964
  Рахманний Р. На шляху до Великої України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 205, лютий : лютий. – С. 3-7


  Життя і творчість Михайла Грушевського.
868965
  Рахманний Р. На шляху до Великої України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 206, березень : березень. – С. 9-12


  Державотворча діяльність Грушевського.
868966
  Цубов Л. На шляху до державності (До 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 231-243. – ISBN 978-966-02-5322-3
868967
   На шляху до доброчесності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Заклади вищої освіти отримали Рекомендації з академічної доброчесності, а також Розширений глосарій термінів та понять.
868968
  Луц Н. На шляху до духовного оновлення : Повість Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 35-36. – ISSN 0130-5263
868969
  Узелац А. На шляху до європейських правил цивільного процесу: переосмислення процесуальних обов"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження однієї з робочих груп проекту, завданням якої є розробка правил про обов"язки сторін, представників та суддів, основою для яких став Принцип 11 Принципів транскордонного цивільного процесу, розроблених Американським ...
868970
  Петрик С. На шляху до Європи: що змінюється // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 31
868971
   На шляху до зеленого зростання: моніторинг прогресу в Україні / [А. Андрусевич, Н. Андрусевич, З. Козак, О. Хомякова]. – Львів : [б. в.], 2014. – 75, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в кінці розд.
868972
  Юрченко К. На шляху до змін. Російська Православна Церква у другій половині XIX - на початку XX ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 321-322. – ISBN 978-966-623-745-6
868973
  Нетребенко Алевтина На шляху до зростання майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 6-7 : фото
868974
  Сюндюков І. На шляху до катастрофи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 21


  Відповідальність за Другу світову: щоденник американського посла в Берліні Вільяма Едварда Додда.
868975
  Сюндюков І. На шляху до катастрофи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 21


  Відповідальність за Другу світову: Щоденник американського посла в Берліні Вільяма Едварда Додда.
868976
  Сюндюков І. На шляху до катастрофи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 21


  "Відповідальність за Другу світову: Щоденник американського посла в Берліні Вільяма Едварда Додда. Пізнавальна цінність щоденників Додда - не лише в сукупність фактів, подій, висловлювань (переважно лицемірних і брехливих) дійових осіб політики та ...
868977
   На шляху до комунізму. – Київ, 1959. – 38с.
868978
  Лінников В.М. На шляху до кризи? / В.М. Лінников. – К., 1968. – 48с.
868979
  Голомб Л. На шляху до модернізму: творча еволюція Миколи Чернявського // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 3-10. – (Філологія ; Вип. 18)
868980
  Крамар О. На шляху до національної держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 13-15. – ISSN 1996-1561


  Окупація Росією Криму та ОРДіЛО полегшує і пришвидшує трансформацію України в типову національну державу Європи.
868981
  Пиріг Л. На шляху до незалежності // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 147-159. – ISSN 0208-0710
868982
  Булгакова М. На шляху до нової міжнародної угоди з питань зміни клімату: чи вдасться світовій спільноті досягати домовленостей? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 1/2. – С. 25-30.
868983
  Самодрин А.П. На шляху до нової школи / А.П. Самодрин, Н.І. Білик // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 3-10. – ISSN 2221-6316
868984
  Ліпський П.Ю. На шляху до освіти сталого розвитку: необхідність зміни ціннісних орієнтацій людей // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр.: 6 назв
868985
   На шляху до правової держави.. – Львів, 1992. – 132с.
868986
   На шляху до Преображення : літопис взаємодії Держ. пенітенціарної служби України і Української Православної Церкви : [буклет] / [авт. ідеї: Олександр Лісіцков, протоієрей Віктор Яценко ; фото: А. Рарога, В. Музиченко]. – Київ : Поліпринт, 2011. – 42 с. : фотогр. – Кн. опис. за обкл.
868987
  Скригонюк М.І. На шляху до реформ / М.І. Скригонюк. – Київ, 1997. – 48с.
868988
  Гнаткович Тетяна На шляху до самостійної думки : формування мовної та мовленнєвої компетенцій школярів у процесі вивчення складносурядного речення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-36. – Бібліогр. в кінці ст.
868989
  Яременко В. На шляху до світу (Педагогічні ідеї Бориса Грінченка у його часі і сьогодні) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 9 травня (№ 9). – С. 16,17
868990
  Яременко В. На шляху до світу (Педагогічні ідеї Бориса Грінченка у його часі і сьогодні) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 16
868991
  Яременко В. На шляху до світу (Педагогічні ідеї Бориса Грінченка у його часі сьогодні) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 18
868992
  Поляков Л. На шляху до стандартів НАТО // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-15.
868993
  Галушка-Адайкін На шляху до створення "керованої демократії" в Республіці Індонезія (друга половина 50-х років XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 48-55. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
868994
  Ігнатенко С. На шляху до створення Української Академії Наук // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 306-310. – ISBN 966-8029-58-5
868995
   На шляху до суспільної злагоди. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2001. – 144с. – ISBN 966-95832-1-7
868996
  Красильникова Г. На шляху до сучасної системи моніторингу якості вітчизняної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 24-35. – ISSN 1682-2366
868997
  Шелепець Й. На шляху до українства // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 39-42. – ISSN 0419-8131
868998
  Гай-Нижник На шляху до української державності в Закарпатті ( реконструкція визвольних змагань закарпатських українців у XIX початку XX ст.) / Гай-Нижник, В.Д. Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 300-319
868999
  Райхель Ю. На шляху до фінансової холодної війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  Сталін підтримував створення МВФ і сподівався на американські гроші.
869000
  Рабінович П. На шляху до формування доктрини основоположних прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 23-38. – ISSN 1026-9932
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,