Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
868001
  Ламонова О. "Монументальна лірика" Олексія Фіщенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)
868002
  Литвин Я.М. "Моральнісний раціоналізм" українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 176-177
868003
  Вдовина Г.В. "Моральное бытие" и лингвистические знаки в постсредневековой схоластике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
868004
  Мірошниченко А. "Мораторій на продаж сільгоспугідь - щонайменше неконституційний і аморальний" / розмову вів Валерій Ясинський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 9-12


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка А. Мірошниченко щодо мораторію на продаж землі.
868005
  Чистяк Д. "Море у камені" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 73-79. – ISBN 966-7109-34-8


  Чистяк Дмитро Олександрович; опубл. поезії: "Горнє", "Ніч у Венеції", "Надосінний благовіст".
868006
  Надеждина Н.А. "Моревизор" уходит в плавание. / Н.А. Надеждина. – М., 1986. – 479с.
868007
  Панченко В. "Морем Чорним воєвати Констянтинополя..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14


  Походи князя Оскольда на Візантію 860 - 874 рр.
868008
   "Мореходка" из Одессы научит продавать круизы! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
868009
  Гончаров Владимир "Мореходка": триумф в Украине! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
868010
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
868011
  Бродзка О. "Морозко" - самый странный фильм в истории кино? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  В этом году сказке Александра Артуровича Роу "Морозко" испольнилось пятьдесят шесть лет. Кто бы мог подумать, что этот фильм, который мы любим с детства и до сих пор с удовольствием смотрим, стал одним из самых противоречивых в истории советского ...
868012
   Монумент-скульптура /Художественный фонд РСФСР/. – Ленинград, 1990. – 10с.
868013
  Смирнов С. Монументализация фантомов. Некоторые особенности бытования идеологической биографии Н.А. Некрасова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 77-99. – ISSN 0042-8795
868014
  Михайлева Е.В. Монументализм высшей школы versus адаптивность ее внешних стейкхолдеров: как найти баланс // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 41-43. – ISSN 1562-529Х


  " В высшем образовании существует огромный потенциал, который может, не ломая традиционного монументализма, обеспечить инновационность при взаимодействии с внешними стейкхолдерами. Залог этого - соответствующий менеджмент, акцент на создание команд, а ...
868015
  Тарапон О. Монументалізація постаті Т. Шевченка в радянській Україні 1930-х рр.: підміна національних цінностей // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 75-85. – ISSN 2415-3567
868016
  Гелитович А. Монументалістика Альфреда Максименка: першопочатки художнього поступу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 99-118. – ISSN 0236-4832


  У статті аналізується монументальне мистецтво львівського художника та педагога Альфреда Максименка як один із напрямів його творчості, притаманний переважно для початку художньої кар’єри. Акцентується увага на зародженні та реалізації провідних ...
868017
  Таранушенко С.А. Монументальна дерев"яна архітектура лівобережної України / С.А. Таранушенко. – Київ : Будівельник, 1976. – 335 с.
868018
  Коцарев О. Монументальна естетика спиненої миті // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 19-21
868019
  Шевченко Оксана Монументальна пам"ятникофілія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 0130-5212
868020
  Рудий Г. Монументальна політика в Україні 1930-х рр. у висвітленні української періодики // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 46-51
868021
  Войнович В. Монументальна пропаганда : роман / Володимир Войнович ; пер. з рос. Михайла Каменюка. – Київ : Дніпро, 2015. – 374, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-252-0
868022
  Палійчук У. Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 95-100. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
868023
  Цісарик В. Монументальна скульптура Львова кінця 19 - початку 20 ст. та архітектурно-просторове середовище міста // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.134-141
868024
  Ващенко М.О. Монументальна спадщина Володимира Федька та її вплив на станковий живопис художника // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 232-238. – ISSN 2226-3209
868025
  Синько Г.П. Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе: актуалізація і збереження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 79-87. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
868026
  Бейдик О. Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
868027
  Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса XI-XII вв / В.А. Нильсен. – Ташкент, 1956. – 158 с.
868028
  Френкель Н.И. Монументальная архитектура Бухары XVI века. (К вопросу о развитии монументальной архитектурыУзбекистана) : Автореф... канд. архитектурынаук: / Френкель Н.И.; Среднеазиат. политехн. ин-т. – Ташкент, 1954. – 15л.
868029
  Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского возрождения / И.А. Смирнова. – Москва, 1987. – 511с.
868030
  Сун Чжи Хе Монументальная живопись Кореи // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 75-77. – ISSN 0321-5075


  Відображення часу в творчості художниці-монументалістки Зін Йон Сон (Республіка Корея)
868031
  Жадова Л.А. Монументальная живопись Мексики / Л.А. Жадова. – М, 1965. – 235с.
868032
  Бабаджанова Г.И. Монументальная живопись Узбекистана 70-х годов / Бабаджанова Г.И. ; О-во охраны памятников истории и культуры Узбекистана. – Ташкент : Узбекистан : [б. и.], 1984. – 19 с., [2] л. ил.
868033
  Аладашвили Н. Монументальная скульптура Грузии : фигурные рельефы V-XI вв. / Н.А. Аладашвили ; Ин-т истории груз. искусства АН ГССР им. Г.Н. Чубинашвили. – Москва : Искусство, 1977. – 275 с. – (Памятники древнего искусства)
868034
  Аркин Д.Е. Монументальная скульптура Ленинграда / Д. Аркин. – Москва : Академия архитектуры, 1948. – 58 с. – (Беседы об архитектуре / под ред. Б.М. Иофана)
868035
  Новрузова Д. Монументальная скульптура Советского Азербайджана / Д. Новрузова. – Баку, 1960. – 93с.
868036
  Новрузова Д.Г. Монументальная скульптура Советского Азербайджана. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новрузова Д.Г.; АН СССР. Ин-т истории искусств.. АН АзССР. Ин-т архитектуры и искусства. – М., 1958. – 17л.
868037
  Фесенко Д.В. Монументальне малярство 18 ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких зв"язків : іконографія та стилістика : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Фесенко Д.В. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
868038
  Холостенко Є. Монументальне малярство радянської України / Є. Холостенко, 1932. – 127с.
868039
  Жишкович В. Монументальне малярство України другої половини ХІІІ — XVІ століть // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1018-1029. – ISSN 1028-5091
868040
  Ковальський Л.М. Монументальне мистецтво в архітектурі України / Л.М. Ковальський, Н.С. Гречко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 279-283. – ISSN 2077-3455
868041
  Артеменко Г.О. Монументальне мистецтво м. Харкова ХХ століття (70-80 рр.) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 12-17. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
868042
  Дьомін М. Монументальне мистецтво Наталії Литовченко // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
868043
  Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К, 1988. – 160с.
868044
   Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 251, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 240-242 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-7192-62-8
868045
  Кондратюк А.Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 13, спецвип. 5 : Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. – С. 5-158
868046
  Кондратюк А. Монументальний живопис церкви Спаса на Берестові в контексті духовного й культурного життя доби Петра Могили // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 64
868047
  Ясь О. Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 565-664
868048
  Волянюк Н.М. Монументальний та станковий живопис Тернопільщини другої половини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 98-103. – ISSN 2077-3455


  У статті окреслено особливості монументального та станкового живопису Тернопільщини ХХ ст., зазначено провідних художників цього часу. Наведено відомі роботи майстрів та проаналізовано їх творчу манеру.
868049
  Садова-Мандюк Монументальний церковний живопис Юліана Буцманюка першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Садова-Мандюк Оксана Ярославівна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
868050
  Овчаренко Е. Монументальні задуми Анатолія Гайдамаки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 8
868051
  Жеребецька О. Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 82-84. – ISSN 2520-6419
868052
  Курінний П. Монументальні пам"ятки Трипільської культури / П. Курінний. – Київ. – 33, [6] с.
868053
  Сидоренко А. Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 149-156
868054
  Банцекова А. Монументальні розписи в стилі ар-деко у Львові: творчысть Яна Генрика Розена // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.83-93. – ISSN 1728-6875
868055
  Кусько Г. Монументально-декоративна творчість та педагогічна діяльність Сергія Бабкова // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 261-277. – ISSN 0236-4832
868056
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – Київ, 1961. – 39 с.
868057
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – 2-е, доп. вид. – К., 1963. – 43с.
868058
  Галишич Р.Я. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : 17.00.06 / Галишич Руслан Ярославович ; МОНУ, Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
868059
  Агеєва Н. Монументально-декоративний живопис Михайла Врубеля в київському особняку Б. і В. Ханенків // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 22-25. – ISSN 0130-1799
868060
  Єпіхіна Д.В. Монументально-декоративні твори в інтер"єрах лікувально-профілактичних закладах України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 28-36. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
868061
  Пекарский М.П. Монументально-декоративное искусство в архитектуре общественных зданий / М.П. Пекарский. – Москва, 1968. – 44 с.
868062
  Воронов Н.В. Монументальное искусство вчера и сегодня / Н.В. Воронов. – Москва : Знание
Вып. 6. – 1988. – 53 с.
868063
  Здоровенко Виктор Васильевич Монументальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко Виктор Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
868064
  Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента : живопис, скульптура / Беленицкий А.М. – Москва : Искусство, 1973. – 67 с., [54] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 57-58. – (Памятники древнего искусства)
868065
   Монументальное искусство СССР : (Альбом). – Москва, 1978. – 380с.
868066
  Круглова М.Г. Монументы в архитектуре городов / М.Г. Круглова. – Москва, 1952. – 124 с.
868067
  Турчин В.С. Монументы и города / В.С. Турчин. – М., 1982. – 159с.
868068
   Монументы СССР. (Фотоальбом). – Москва, 1970. – 306с.
868069
  Ротач А.Л. Монферран / А.Л. Ротач, О.А. Чеканова. – Ленинград, 1979. – 176 с.
868070
  Білецький В.С. Монцоніт (- плутонічна гірська порода сублужного ряду; мінерал, алюмосилікат лугів заліза та кальцію) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 519. – ISBN 978-966-02-9001-3
868071
  Гладков В. Мончегорск / В. Гладков. – Мурманск, 1961. – 88с.
868072
  Гаврилюк Людмила Леоныдывна Моныторинг пестицыдыв в агроценозы цукрового буряка : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Гаврилюк Людмила Леоныдывна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 18л.
868073
  Харламповіч П.В. Монэтныя скарбы, знойдзеныя у Беларусі, у зборах Беларускага Дзяржаунага Музэю / П.В. Харламповіч. – Менску, 1927. – 305-343 с.
868074
  Рудзинский В. Монюшко / В. Рудзинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 286 с.
868075
  Пикуль В.С. Моозунд. Миниатюры / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 512с. – ISBN 5-7838-0136-4
868076
  Бадарч Д. МООК: реконструкция высшего образования. / Д. Бадарч, Н.Г. Токарева, М.С. Цветкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 135-146. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены материалы, соответствующие важнейшим направлениям развития новых форм онлайн$обучения в системе высшего образования. Материалы подготовлены на основе исследований, проведенных ИИТО ЮНЕСКО за период с 2010 по 2014 гг. по актуальным ...
868077
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – Л, 1975. – 616с.
868078
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
1. – 1979. – 363с.
868079
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
2. – 1979. – 384с.
868080
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
868081
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
868082
  Пикуль В.С. Моонзунд : Роман-хроника / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат, 1990. – 400с.
868083
  Пикуль В.С. Моонзунд : роман-хроника / Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1992. – 509, [3] с. – ISBN 5-270-01673-7
868084
  Виноградов Ю.А. Моонзунд в огне / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 496с.
868085
  Пикуль В.С. Моонзунд. Миниатюры / Валентин Пикуль. – Москва : Вече : АСТ, 1997. – 508, [3] с. – ISBN 5-7838-0136-4
868086
  Самойленко О. Моос-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
868087
  Самойленко О. МООС-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 103-116. – ISSN 2312-5993
868088
   МОП-СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов. – Москва, 1988. – 495 с.
868089
  Флоровская О.В. Мопассан - новеллист / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1979. – 91с.
868090
  Данилин Ю.И. Мопассан / Ю.И. Данилин. – Москва : Художественная литература, 1951. – 236с.
868091
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 391 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 2 (491))
868092
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – М, 1992. – 378с.
868093
  Гливенко И.И. Мопассан и Чехов : (сравнительный этюд) / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 29 с. – Н акн. написано: Мопасан. - Отд. оттиск: Педагогическая мысль


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Илиану Андреевичу Яворскому от автора 14. II. 1905
868094
  Кондратьев Н.И. Мопассан как критик французского буржуазного общества третьей республики : Автореф... кандид. филологич.наук: / Кондратьев Н.И.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 22 с.
868095
  Зорин Виталий Мопед Дик // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 38-43 : фото
868096
  Санд Жорж Мопра : [роман] / Жорж Санд ; [пер. с фр. Л.Е. Коган и Я.З. Лесюка ; под ред. Н.М. Гнединой]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 328 с. : ио.
868097
  Санд Жорж Мопра : Повести и рассказы / Санд Жорж. – Москва : Правда, 1986. – 571с.
868098
  Санд Жорж Мопра. Индиана : романы / Санд Жорж. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 543с.
868099
  Санд Жорж Мопра. Орас : пер. с фр. / Санд Жорж; [вступ. статья И. Лилеевой ; ил.: Е. Ракузин]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 574 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 43 (107) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
868100
  Воля О. (Міщенко Олександр Володимирович) Мор : Книга буття України / Олесь Воля. – Київ : Дорога правди, 1993. – 432с. – ISBN 5-7707-4278-Х
868101
  Шевчук В. Мор : Фантастичні повісті / Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"; Валерій Шевчук. – Львів : Піраміда, 2004. – 320с. – (Українська модерна проза). – ISBN 966-8522-08-7
868102
  Кононенко Т.П. Мор Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361-362. – ISBN 966-316-069-1
868103
  Герасимова Г.П. Мор Йокаи и Украина // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 147-157. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))


  Мор Йокаї — угорський прозаїк, поет, драматург, публіцист, мемуарист, театральний критик, видавець, редактор, громадський та політичний діяч. Найбільш впливова постать угорської літератури XIX століття.
868104
  Алєксандрова О.В. Мор Томас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 263-266. – ISBN 966-316-069-1
868105
  Воля О. Мор. Книга буття України = Mor.The book of Ukrainian history / Олесь Воля. – Київ : Кобза, 2002. – 1152 с. – ім"я автора Міщенко Олександр Володимирович. – ISBN 966-8024-08-7
868106
  Сушинський Б.І. Морава / Б.І. Сушинський. – Київ, 1984. – 263 с.
868107
   Моравія-Силезія. Гори, мури і води : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 114-117
868108
   Моравские аттракции : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 56-57 : Фото. – ISSN 1998-8044
868109
  Ходченко Е.Е. Моравские братья в Канаде: эмиграция и организация колоний // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 135-149. – ISSN 2313-1993
868110
  Бака В. Моравське питання в ході обговорення варіантів перебудови Чехословацької федерації (1990-1992 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 424-426. – ISBN 978-966-171-893-6
868111
  Бака В. Моравське та угорське питання у контексті перебудови Чехословацької федерації (1989-1993) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 164-169. – ISSN 2309-9356


  У статті автор аналізує вплив моравської та угорської етнічних меншин на ті процеси,що призвели до розпаду Чехословацької федерації. Розглядається внесок цих етносів удискусію, щодо варіантів подальшого існування Чехословаччини як єдиного державного ...
868112
  Кротов А.А. Моралист картезианской школы (Пьер Николь) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-35. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
868113
  Николаев В.Д. Моралисты без морали / В.Д. Николаев. – М, 1980. – 192с.
868114
  Яковлев Д.Е. Моралисты и эстеты / Д.Е. Яковлев. – М, 1988. – 62с.
868115
  Радишевський Р. Моралізаторське зерно поезії Льва Венглінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті висвітлено особливості тематики і поетики польськомовної збірки Льва Венглінського "Полова й зерно". Звернено увагу на основних її героїв - представників польської шляхти та узагальнений, уособлений образ ХІХ століття в контексті ...
868116
  Дєдушев В.В. Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 355-358. – ISSN 2076-1554
868117
  Литвин Л. Моралізм та девоційність барокової поезії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 113-116. – ISSN 2075-1222
868118
  Тимошенко Т.С. Моралістична філософія Сократа і сучасність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню зв"язку між моралістичною філософією Сократа і сучасною філософією. Аналізується проблема моральної детермінізації формування особистості.
868119
  Недвига С.М. Моралістичні коментарі у латиномовному трактаті Джованні Боккаччо "De mulieribus claris" ("Про славетних жінок") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 281-287
868120
  Краснопольська Мораліте "Кожна людина" у традиції англійської літератури XIV-XV ст. / Краснопольська, С.-М.В // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 150-153
868121
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 : Догми віри. – 2010
868122
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 2 : Єдність. – 2010
868123
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 3 : Основи теології. – 2010
868124
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 1.Київ, Рік Відзеркалення. : Vade Retro. – 2011
868125
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 3. Київ, Рік Відзеркалення. : Догми віри. – 2011
868126
   Мораль : карманный журнал Религиозной общины исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека. – Киев
№ 1 (4), т. 2. Киев, Год Отражения. : Догмы веры. – 2011
868127
  Аболіна Т.Г. Мораль (- моральний, звичай, воля, закон, властивість) / Т.Г. Аболіна, І.Ф. Надольний // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 524-525. – ISBN 978-966-02-9001-3
868128
  Красников Н.П. Мораль без будущего / Н.П. Красников. – Москва, 1984. – 94с.
868129
  Рухович С.А. Мораль бизнеса / С.А. Рухович. – М, 1966. – 54с.
868130
  Крутов Н.Н. Мораль в действии / Н.Н. Крутов. – М., 1977. – 255с.
868131
  Волик Н.Г. Мораль в інформаційному суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 258-266. – ISSN 2077-8309
868132
  Добровольська В.О. Мораль в інформаційному суспільстві // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 14-15
868133
  Кошовец М.К. Мораль в контексте социокультуной єволюции: характеристики видоизменения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 28-32. – ISSN 2077-1800
868134
  Козлова К.І. Мораль в контексті економічної діяльності суб"єкта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 155-157
868135
  Бикбов А.Т. Мораль в политике: насилие над господствующими // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.112-121. – ISSN 0321-2017
868136
  Мухортов Н.м. Мораль в системе социалистических общественных отношений / Н.м. Мухортов. – Воронеж, 1976. – 179с.
868137
  Федорук Н.Н. Мораль и вера в религии и религиозной философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 187-190. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
868138
  Прокофьев В.И. Мораль и догматы религии / В.И. Прокофьев. – М., 1979. – 109с.
868139
  Кобляков В.П. Мораль и ее социальные функции / В.П. Кобляков. – Л, 1975. – 40с.
868140
  Аксельрод Л Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда / Аксельрод Л.И. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1923. – 56 с.
868141
  Ходаков М.С. Мораль и культура поведения / М.С. Ходаков. – М., 1976. – 32с.
868142
  Иконниква С.Н. Мораль и культура развитого социалистического общества / С.Н. Иконниква. – Москва, 1976. – 61с.
868143
  Дмитриева Г.К. Мораль и международное право / Г.К. Дмитриева. – Москва : Международные отношения, 1991. – 168с. – ISBN 5-7133-0317-9
868144
  Кобляков В.П. Мораль и мировоозрение / В.П. Кобляков. – Л, 1981. – 36с.
868145
  Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия / Смоленцев Ю.М. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 199 [1]с. – Библиогр.: с. 196-199 (117 назв.). – ISBN 5-211-00218-0
868146
  Василенко В.А. Мораль и общественная практика / В.А. Василенко. – Москва, 1983. – 176с.
868147
  Щербак Ф.Н. Мораль и общественная практика / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1988. – 62с.
868148
  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение / С.Ф. Анисимов. – Москва : Мысль, 1979. – 142с.
868149
  Момов В.М. Мораль и поведение. / В.М. Момов. – М., 1974. – 64с.
868150
  Анисимов С.Ф. Мораль и повединие / С.Ф. Анисимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1985. – 158 с.
868151
  Алексеева В.Г. Мораль и повышение трудовой активности молодежи / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 40с.
868152
  Коновалова Л.В. Мораль и познание. Критика гносеол. основ соврем. буржуазной этики. / Л.В. Коновалова. – М., 1975. – 165с.
868153
  Резвицкий И.И. Мораль и политика / И.И. Резвицкий. – Л., 1967. – 20с.
868154
  Титаренко Александр Иванович Мораль и политика : Критич. очерки соврем. представлений о соотношении морали и политики в буржуазной социологии / Титаренко Александр Иванович. – М. : Политиздат, 1969. – 264с.
868155
  Степанюк Б.В. Мораль и политика в философии Н. Макиавелли // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 129-130
868156
  Морозов В.П. Мораль и право / В.П. Морозов. – Москва, 1960. – 34 с.
868157
   Мораль и право. – Л., 1976. – 127с.
868158
  Злобин Г.А. Мораль и право в борьбе с преступностью / Г.А. Злобин. – Москва, 1965. – 80с.
868159
  Примаков Д.Я. Мораль и право в Египте при Хосни Мубараке // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 170-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
868160
  Шаргородский М.Д. Мораль и право в капиталистическом и социалистическом обществе / М.Д. Шаргородский. – Л., 1948. – 30с.
868161
  Хримли И.А. Мораль и право как атрибуты глобализации // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.203-208. – ISSN 1728-3671
868162
  Фаркаш Э. Мораль и революционность / Э. Фаркаш. – М, 1979. – 168 с.
868163
  Луис Армандо Б С. Мораль и революция : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09.00.01 / Луис Армандо С.Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1982. – 22 с.
868164
  Колоницкий П.Ф. Мораль и религия / П.Ф. Колоницкий. – М., 1958. – 77с.
868165
  Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1961. – 320с.
868166
  Лаптенок С.Д. Мораль и семья / С.Д. Лаптенок. – Москва, 1967. – 245 с.
868167
  Соколов В.М. Мораль и современность. / В.М. Соколов. – М., 1975. – 32с.
868168
  Вичев В. Мораль и социальная психика. / В. Вичев. – Москва, 1978. – 357с.
868169
  Мухортов Н.М. Мораль и строительство коммунизма / Н.М. Мухортов. – Воронеж, 1969. – 232с.
868170
  Писачкин В.А. Мораль и экологическое воспитание: Учеб.-пособие. / В.А. Писачкин. – Саранск, 1989. – 76с.
868171
  Беляев К.И. Мораль и этика советского человека / К.И. Беляев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 55 с. – Библиогр.: с. 52-54. – (Библиотечка "В помощь лектору" ; № 3)
868172
   Мораль и этика. Мораль в социалистическом обществе. – М., 1989. – 227с.
868173
   Мораль и этическая теория. – Москва, 1974. – 295с.
868174
  Цавкилов Б.Х. Мораль ислама / Б.Х. Цавкилов. – Нальчик, 1967. – 328с.
868175
  Тхагапсоев А.Т. Мораль ислама в свете марксистской этики. (На материалах Кабардино-Балкарской АССР) : Автореф... канд. филос.наук: 645 / Тхагапсоев А.Т.; Дагестанск. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 24л.
868176
  Фаин Г.Т. Мораль иудаизма: кому она служит? / Г.Т. Фаин. – Одесса, 1976. – 103 с.
868177
  Сідак В. Мораль і безпека особи, нації, держави : Історико-філософські нариси: Монографія / В. Сідак, І. Валько; Акад. пед. наук України; НАСБУ. – Київ, 2001. – 221с. – ISBN 966-9578-45-0
868178
   Мораль і бізнес : (Стенограма засідання Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 128-156 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
868179
  Шип Н.А. Мораль і бізнес : духовні орієнтири майбутнього підприємця / Надія Шип ; М-во фінансів України ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2011. – 132 с. – 20-річчю незалежності України присвячується. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISBN 978-966-2465-79-2
868180
  Ларіонова В.К. Мораль і глобальні проблеми сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 173-175
868181
  Свірський В.А. Мораль і духовна свобода особи / В.А. Свірський. – Чернівці, 1968. – 33с.
868182
  Лазоренко Т.Г. Мораль і етика в минулому й сучасному суспільстві : навчально-методичний посібник / Лазоренко Т.Г. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 60с. – ISBN 966-1516-08-2
868183
  Мазур В. Мораль і етика в науці та освіті - це питання національної безпеки держави (до дискусії про ініціативи Міністерства освіти і науки України) [про академічну недоброчесність в науці] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 200). – С. 10
868184
  Губицький Л.В. Мораль і звичаї панів - системоутворюючий чинник формування образу "кріпак - засіб" в першій половині XIX століття // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 19-20. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
868185
  Овсюк О.М. Мораль і міжнародний захист прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 307-312. – ISSN 2219-5521
868186
  Іщенко О.М. Мораль і політика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
868187
  Халамендик В. Мораль і політика : теорія відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.10-13
868188
  Дорожко І.І. Мораль і право у площині родинного виховання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 169-178


  Розкриваються актуальні питання морально-правових норм у площині родинного виховання. Раскрываются актуальные вопросы морально-правовых норм в плоскости семейного воспитания. The article describes the current issues of moral and legal norms in the ...
868189
  Малюк О. Мораль і право: взаємодія в сучасних реаліях // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 43-53
868190
  Ліщенко А.Г. Мораль і правоохоронна система у двох їх вимірах : сповідь очевидця / А.Г. Ліщенко. – Київ : УКРПОЛІГРАФСЕРВІС, 2008. – 384 с. – ISBN 966-8035-56-9
868191
  Медзінський В.О. Мораль і релігія / В.О. Медзінський. – Харків : ДВОУ Вид. "Радянська школа", 1931. – 168 с.
868192
  Сарбей В.Г. Мораль і релігія / В.Г. Сарбей. – Київ, 1959. – 39с.
868193
  Ситенко Л.Т. Мораль і релігія / Л.Т. Ситенко. – Київ, 1963. – 73с.
868194
  Щербак Ф.Н. Мораль как духовно-практическое отношение / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1986. – 175с.
868195
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 3-е изд. доп. и испр. – М., 1966. – 280с.
868196
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 5-е изд. доп. – Москва, 1980. – 264с.
868197
   Мораль как ее понимают коммунисты. – М., 1982. – 302с.
868198
  Гусейнов А.А. Мораль как предел рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 0042-8744
868199
  Федорук Н.Н. Мораль как предмет научного и религиозного постижения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – 141-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
868200
  Гусейнов А.А. Мораль как прорыв к бытию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 0235-1188
868201
  Лапина Т.С. Мораль как социальный регулятор поведения личности / Т.С. Лапина. – М, 1974. – 64с.
868202
  Давиташвили В.В. Мораль как форма общественного сознания : Автореф... канд. филос.наук: / Давиташвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилси, 1958. – 20л.
868203
  Иванов В.Г. Мораль коллективистская, гуманистическая, деятельная... / В.Г. Иванов. – М., 1987. – 62с.
868204
  Кон И.С. Мораль коммунистическая и мораль буржуазная / И.С. Кон. – Москва, 1960. – 72 с.
868205
  Колобков В.В. Мораль комуністична і мораль релігійна / В.В. Колобков. – Київ, 1962. – 40 с.
868206
  Эвальд И.В. Мораль Натальи Зотовой / И.В. Эвальд. – М, 1954. – 32с.
868207
  Запольская Г. Мораль пани Дульской / Г. Запольская. – М., 1965. – 343с.
868208
  Скотна Н. Мораль перед викликами сучасності / Н. Скотна, В. Мовчан // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 7-16. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
868209
  Григорьянц А А. Мораль по сходной цене. / А А. Григорьянц. – М, 1987. – 173с.
868210
  Титов Вадим Александрович Мораль познающая / Титов Вадим Александрович. – Москва : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №6)
868211
   Мораль потребительства: истоки, проявления, критика. – М., 1985. – 64с.
868212
  Фуллер Лон Мораль права / Фуллер Лон. – Київ : Сфера, 1999. – 232 с. – ISBN 966-7267-42-3
868213
   Мораль развитого социализма. – М., 1976. – 287с.
868214
  Танчер В.К. Мораль релігії і мораль життя / В.К. Танчер. – К, 1965. – 48с.
868215
  Луначарский А.В. Мораль с марксистской точки зрения / А.В. Луначарский, 1925. – 45с.
868216
   Мораль советского общества и особенности ее формирования : Автореф... докт.филос.наук: / Журавков М. Г,; Журавков М. Г,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1955. – 47л.
868217
  Молчанов С.В. Мораль справедливости и мораль заботы: зарубежные и отечественные подходы к моральному развитию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 59-72. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
868218
   Мораль строителей коммунизма. – Москва, 1964. – 80 с.
868219
  Чалин М.Л. Мораль строителя коммунизма / М.Л. Чалин. – М, 1963. – 92с.
868220
  Северин-Мрачковська Мораль та економіка в умовах глобалізованого світу // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 165-212. – ISBN 978-966-483-893-8
868221
  Щербак С.В. Мораль та культура спілкування - важливий чинник захисту особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
868222
  Хрімля І.О. Мораль та право в глобалізаційних процесах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 127-132.
868223
  Гоцуляк Ю.В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П.I. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-51
868224
  Кисельов М.М. Мораль та феномен наукового об"єктивізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 14-23
868225
  Малофєєнко К.С. Мораль у "вільному суспільстві" Ф. Гаєка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 88-90
868226
  Бережнюк М.М. Мораль у праві - прогрес чи недосконалість останнього? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 143-145
868227
  Ключкей О.М. Мораль у правовій концепції Герберта Гарта // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2220-1394
868228
  Тимошенко Тарас Сергійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
868229
  Тимошенко Тарас Саргійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185 л. – Бібліогр.: л. 170-185
868230
  Гужва О. Мораль як основа життєдіяльності суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 219-224
868231
  Шаповалова І.В. Мораль як суспільний інститут: проблеми осмислення в системі сучасних соціально–економічних координат // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 291-299
868232
  Левин С.М. Мораль, метафизика и реальность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
868233
   Мораль, общество, личность. – Москва, 1979. – 90с.
868234
   Мораль, общество, личность. – Москва
Вып. 2. – 1980. – 104 с.
868235
   Мораль, право и коммунизм. – Саратов, 1965. – 200с.
868236
  Замараев В.А. Мораль, право, ответственность / В.А. Замараев. – Тула, 1981. – 113с.
868237
  Павлова Т. Мораль, право, свобода в соціальних утопіях Т. Мора і Т. Кампанелли // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 166-169. – ISSN 1728-9343
868238
  Дулуман Е.К. Мораль, религия и воспитание // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.16-28. – ISSN 1728-3671
868239
  Титов Вадим Александрович Мораль: познание и действие / Титов Вадим Александрович. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 250 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №7)
868240
   Мораль: сознание и поведение. – М., 1986. – 207с.
868241
  Сичивиця О.М. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О.М. Сичивиця. – Львів, 2000. – 274с.
868242
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 173л. – Бібліогр. : л.159-173
868243
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
868244
  Гусір І. Моральна відповідальнісь у сучасному соціокультурному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 34-42. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
868245
  Нікольський Є.В. Моральна дилема та її вирішення в містичній дилогії Всеволода Соловйова (романи "Волхви" та "Великий розенкрейцер") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 535-543. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
868246
  Волювач А. Моральна краса героїв романів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 60-64
868247
  Васянович Г. Моральна культура особистості у вимірі творчої спадщини Івана Огієнка / Г. Васянович, Н. Олексієнко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 158-165. – ISSN 2078-4643


  "Досліджуються провідні ідеї видатного українського вченого, культурного і релігійного діяча - Івана Огієнка в аспекті моральної культури."
868248
  Кіктенко В.О. Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 133-141. – ISSN 1608-0599
868249
  Маслікова І. Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 47-60. – ISSN 2227-1503
868250
  Битюк І.В. Моральна паніка в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 10-13


  У статті розглянуто феномен "моральної паніки" з позицій соціальної комунікації, розкрито його вплив на свідомість людини в опосередкованому мас-медіа комунікативному процесі. Особливу увагу приділено тео ретичним аспектам соціальної значущості цього ...
868251
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Битюк Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 9 назв
868252
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : Дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / І.В. Битюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2016. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 185-198
868253
  Рогожа М.М. Моральна регуляція у домодерному лімінальному суспільному утворенні // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 149-156
868254
  Гьосле В. Моральна рефлексія та розпад інституцій. До діалектики просвітництва та антипросвітництва // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.133-147
868255
  Сепетий Д.П. Моральна свідомість та релігійна віра в перспективі філософії Іммануїла Канта // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 78-83. – ISSN 1728-3671
868256
  Жирун О.А. Моральна свідомість у професійному становленні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 109-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
868257
  Золотовська Н.І. Моральна свобода і відповідальність особи в суспільстві розвинутого соціалізму / Н.І. Золотовська. – Київ, 1979. – 62с.
868258
  Меліхова Ю. Моральна складова проблеми добору кадрів на посаду судді // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 225-232. – ISSN 1993-0909
868259
  Макарова І.В. Моральна стійкість моряків в структурі індивідуально-особистісних властивостей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Макарова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – [15] с. – Бібліогр.: 4 назви
868260
  Савчин М.П. Моральна сфера особистості та її сутнісні визначення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (85). – С. 149-162. – ISSN 1810-2131
868261
  Ільїна Г. Моральна телеологія в етичній критиці економізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута моральна телеологія в умовах етичної критики економізму. Відповідальність як етична категорія проінтерпретована з точки зору економічної етики та з урахуванням генетичного взаємозв"язку економіки і моралі. Визначені альтернативні ...
868262
  Серве Пінкерс Моральна теологія пізнього середньовіччя: номіналістична революція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 11-113. – ISSN 0235-7941
868263
  Мазурик М. Моральна філософія В. Соловйова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 51-56. – ISSN 0321-0499
868264
  Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
868265
  Кондратьєв М. Моральна шкода: як отримати компенсацію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 15)
868266
  Стремякова И.Р. Моральная атмосфера / И.Р. Стремякова. – Новосибирск, 1991. – 171с.
868267
  Алексеева Т.А. Моральная власть в конституционном проекте Симона Боливара 1819 г. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х
868268
  Рыбакова Н.В. Моральная надежность личности / Н.В. Рыбакова, Е.С. Протанская. – Москва, 1984. – 60с.
868269
  Секацкая М.А. Моральная ответственность без свободы воли. Аргумент в пользу натуралистической этики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 151-161. – ISSN 0042-8744
868270
  Головко Н.А. Моральная ответственность личности в условиях развитого социализма / Н.А. Головко. – Москва, 1976. – 41с.
868271
  Юдин Г. Моральная природа долга и формирование ответственного заемщика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 28-45. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0042-8736
868272
  Борзых В.В. Моральная прогностика: методология, способы, проблемы / В.В. Борзых. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 59-60. Библиогр. в примеч.: с. 60-63. – (Новое в жизни, науке, технике : Этика ; 5)
868273
  Вардомацкий А.П. Моральная регуляция поведения личности. / А.П. Вардомацкий. – Минск, 1987. – 126с.
868274
  Миронов А.В. Моральная составляющая проблемы социального одиночества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 109-113. – ISSN 2077-1800
868275
  Гернет М.Н. Моральная статистика. (Уголовная статистика и статистика самоубийств) / М.Н. Гернет. – М., 1922. – 269с.
868276
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии И. Г. Фихте // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 95-97
868277
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии Фихте // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 72-74
868278
  Полушин Г.И. Моральная ценность научных знаний. / Г.И. Полушин. – М., 1984. – 63с.
868279
  Бляхер Л.Е. Моральная экономика и моральная политика, или Игра в перепрятушки доходов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.64-72. – ISSN 0321-2017
868280
  Мазуркевич О.Р. Моральне в естетичному / О.Р. Мазуркевич. – Киев, 1968. – 64с.
868281
  Кульчицька О.І. Моральне виховання дошкільників / О.І. Кульчицька. – Київ, 1967. – 32с.
868282
  Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників / Т.І. Поніманська. – К., 1993. – 112с.
868283
  Кормілець С.В. Моральне виховання кадетів у XIX - на початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 9 (43). – С. 244-255. – ISSN 2312-5993
868284
  Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх учителів (на матеріалі вищої педагогічної школи України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Грабовська Т. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 21л.
868285
  Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових жанрів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кутова Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
868286
   Моральне виховання старшокласників / М Гусак, П, , . – К, 1970. – 68с.
868287
  Плівачук Катерина Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості : Посібник / Плівачук Катерина. – Сквира : Берегиня, 1998. – 56с.
868288
  Плівчук Катерина Володимирівна Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плівчук Катерина Володимирівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 166л. – Бібліогр.:л.127-144
868289
  Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час (на матеріалах спеціалізованих закладів) / Плівачук К.В. – Київ, 1998. – 166л.
868290
  Водзінський Д.І. Моральне виховання старшокласників у процесі навчання / Д.І. Водзінський. – Київ, 1968. – 199с.
868291
  Кондратюк О.П. Моральне виховання учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1961. – 47 с.
868292
  Нікітчина С.О. Моральне виховання учнів ПТУ на народних трудових традицуіях України : Автореф... канд. пед.наук: / Нікітчина С. О.; НДІ педагогіки України. – К., 1992. – 21л.
868293
  Водзінський Д.І. Моральне виховання учнів у позакласній роботі / Д.І. Водзінський. – Київ, 1964. – 119с.
868294
  Чибісова Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються особливості організації та проведення виховної роботи, і насамперед морального виховання як основного напряму виховної роботи в сучасних умовах становлення безперервної освіти, висвітлюються інноваційні форми роботи в начальному ...
868295
  Чепіга Я.Ф. Моральне внушіння в справі виховання / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : Бібліотека видавництва "Час", 1924. – 16 с. – ("Дитина та її виховання". Педагогічна бібліотека видавництва "Час" ; № 3)
868296
  Дьомін М. Моральне і творче кредо Миколи Писанка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 103-105. – ISSN 0130-1799


  20 січня виповнюється 100 років від дня народження відомого укр. художника, теоретика живопису і педагога Миколи Миколайовича Писанка
868297
  Маслікова І.І. Моральне почуття, спільне благо та моральні вимоги в етичному сентименталізмі Френсіса Хатчесона // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 107-115


  Здійснено критичний аналіз етичного сентименталізму Френсіса Хатчесона в аспекті обгрунтування морального почуття, яке слугує мотиваційним чинником реалізації дії, спрямованої на досягнення спільного блага. З"ясовується природа та сутнісні риси ...
868298
  Чумак Тетяна Моральне приниження чи моральна велич жінки? : (урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-33. – Бібліогр. в кінці ст.
868299
  Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : Урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-34.
868300
  Деревінський В. Моральне самопочуття В"ячеслава Чорновола в ув"язненні // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 63-68.
868301
  Коляда І. Моральний авторитет нації. Блаженніший Любомир Гузар : до роковини відходу у Вічність та 85-річчю з дня народження Патріарха - Представителя УГКЦ / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2/3, лютий - березень. – С. 23-33
868302
  Рогожа М.М. Моральний авторитет як символічний капітал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 103-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню природи морального авторитету та його функціонуванню у сучасному суспільстві. The article is focused on investigation of the essence of moral authority and its functioning in contemporary society.
868303
  Чорнобай Д. Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 188-189
868304
  Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.113-116. – ISSN 0132-1331
868305
  Бабийчук Т.В. Моральний вибір у конфлікті (за повістю "Дуель" Джозефа Конрада) // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .256-264
868306
  Нападиста В.Г. Моральний вибір як конститутивний чинник самотворення особи у творчому світі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 228-230
868307
  Козинцева Ю. Моральний вибір як творчість в ситуації постмодернізму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 418-419
868308
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 10-11, 176-198 та в додатках: арк. 199-201
868309
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв.
868310
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 07 / Рохман Б. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
868311
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Дис. ... канд. філос. наук: Спец. 09.00.07 - етика / Богдан Михайлович Рохман ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Київ, 2006. – 182 л. – Бібліогр.: л. 171-182
868312
  Мішина Н. Моральний вимір сучасного українського конституціоналізму // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 303-306
868313
  Марчук М.Г. Моральний зміст антропологічного потенціалізму Протагора / М.Г. Марчук. – Чернівці, 1996. – 12с.
868314
  Рудик Є. Моральний зміст політики як основа демократичних перетворень в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 46-51. – ISBN 966-628-108-8
868315
  Сидоренко І.Г. Моральний ідеал авторитетної особистості в контексті історичного досвіду України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 119-126


  У статті проводиться морально-етичний аналіз можливості формування національної політичної еліти.
868316
  Яценко В.Г. Моральний ідеал радянської молоді / В.Г. Яценко. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
868317
  Поліщук Н.П. Моральний ідеал та ідеологічна боротьба / Н.П. Поліщук. – Київ, 1965. – 47с.
868318
  Гривінський Р.Р. Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 61-67. – ISSN 1996-9872
868319
  Вільна Я.В. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 17-24


  У статті йде мова про одну з провідних ідей творчості Тараса Шевченка, що зреалізована у його повістевій спадщині, зокрема, в повісті "Капитанша".
868320
  Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
868321
  Капто О.С. Моральний кодекс-закон нашого життя / О.С. Капто. – К., 1963. – 40с.
868322
  Добротвор В.Д. Моральний кодекс будівника комунізму - в життя / В.Д. Добротвор. – К, 1964. – 56с.
868323
   Моральний кодекс будівника комунізму. – Київ, 1962. – 60 с.
868324
  Забілий Р. Моральний кодекс повстанців // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 54-57
868325
  Малко Р. Моральний кодекс руйнівника комунізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
868326
  Фещенко О.О. Моральний компроміс соціокультурних практик // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 84-85
868327
  Климпуш-Цинцадзе Моральний обов"язок Європейського Союзу відповісти на запит громадян, які сьогодні помирають за право країни приєднатися до євроспільноти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 8 червня (№ 118). – С. 3
868328
  Головко Н.О. Моральний обов"язок і сім"я / Н.О. Головко. – Київ, 1964. – 47с.
868329
  Дяченко П.Г. Моральний подвиг Григорія Сковороди : Ювелійне видання, присвячене 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди / П.Г. Дяченко. – Луганськ : Світлиця, 1994. – 96с.
868330
  Щербатюк О.В. Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини 16-18 сторіччя : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк О.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 16л.
868331
  Щербатюк Олена Вадимівна Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини XVI-XVIII ст. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк Олена Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.130-152
868332
  Амалян Н.Д. Моральний ризик синтетичної сек"юритизації / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 34-39. – ISSN 2308-6912


  Торгівля деривативами, що була названа однією з головних причин останньої світової фінансової кризи, наразі привертає прискіпливу увагу. Якщо до кінця першого десятиліття XXI століття переважна частина операцій цього величезного ринку, номінальною ...
868333
  Левицька О.І. Моральний розвиток особи / О.І. Левицька. – К, 1990. – 172с.
868334
  Кузьміна О.В. Моральний світ та ціннісні орієнтації старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 75-85
868335
  Мірошниченко Л.Я. Моральний скептицизм: перечитуючи "Володаря мух" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 295-308. – ISBN 978-966-11-0683-2
868336
  Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 61с.
868337
  Сокалюк В.А. (Галушко) Моральний статус ембріона людини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (222). – С. 45-50. – ISSN 2308-9636
868338
  Тринько Р.І. Моральні аспекти антикризового управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 108-113. – ISSN 2221-1055
868339
  Коломієць А.Є. Моральні аспекти політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 25-27
868340
  Мінка Т.П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : монографія / Т.П. Мінка, Ю.С. Кравцов, Ю.З. Торохтій. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-966-8676-29-1
868341
  Герасимчук Н.Г. Моральні аспекти у творчих пошуках українських репортерів (на матеріалах щотижневика "ПіК", газет "Молодь України", "День") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 140-144
868342
  Река К.В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення і розвитку поняття "доля". Обґрунтовано ідею долі як інтенції екзистенційно-життєвої орієнтації людини. Проанализирован процесс становления и развития понятия "судьба". Обоснованно идею судьбы как интенции ...
868343
  Казакова Н. Моральні вимоги до педагога у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 95-99. – ISSN 2308-4634
868344
  Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 356-363. – ISSN 1563-3349
868345
  Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 30-41. – ISSN 0235-7941
868346
  Рогожа М.М. Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі ( на прикладі екологічної проблематики ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.47-56
868347
  Чайка Т.О. Моральні домінанти давньокиївської агіографії ( до реконструкції моральної свідомості Київської Русі ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.36-51
868348
  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності / В.О. Сухомлинський. – К, 1966. – 232с.
868349
  Кісіль З.Р. Моральні засади державної кадрової політики в регіоні України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 128-134. – (Юридична ; Вип. 3)
868350
  Чорнописька В. Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС / В. Чорнописька, М. Лабай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 99-104. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
868351
  Близнюк Р.В. Моральні засади релігійної антропології Василя Васильовича Зеньковецького : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Близнюк Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
868352
  Раз Дж. Моральні засади свободи / Джозеф Раз ; пер. з англ. Володимира Василюка, Олександра Тереха. – Київ : Веселка, 2001. – 430, [2] с. – Покажч.: с. 427-430. - Пер. за вид.: The Morality of Freedom / J. Raz, Oxford University Press, 1986. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-01-0195-3
868353
  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
868354
  Захарченко М.С. Моральні засади суспільного буття (на прикладі робіт Г. Йонаса) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 276-286. – ISSN 2077-8309
868355
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки: арк. 237-240. – Бібліогр.: арк. 204-236
868356
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
868357
  Лукіша М. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-28-6
868358
  Львова О.Л. Моральні засади універсальності прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 138-145. – ISSN 2524-017X
868359
  Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні-хроніки: рсмислення життєвої гармонії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 433-439


  У статті акцентовано увагу на процесах формування моральних імперативів героїв хронікальних пісень. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів ...
868360
  Гамалюк Б.М. Моральні імперативи в системі професійної адвокатської діяльності / Б.М. Гамалюк, І.Я. Семенюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 98-108. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
868361
  Костенко О. Моральні імперативи Майдану // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 15-17
868362
  Бутиріна М.В. Моральні й наукові імперативи Алли Анатоліївни Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 57-59


  Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора Бойко А.А., наголошується на її внеску у розвиток українського журналістикознавства. The main stages of scientific work of Professor Alla Boyko are elucidated, her contribution to the ...
868363
  Овсянкіна Л. Моральні критерії підприємницької діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.136-143. – ISSN 1609-5499
868364
  Сенека Луций Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луций Анней; Перек. з латин. А. Содомора. – Київ : Основи, 1996. – 608 с. – ISBN 966-500-075-6
868365
  Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Анней; Пер. з латин. А. Содомора. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1999. – 603с. – ISBN 966-500-075-6
868366
  Артемова Л.В. Моральні норми засвоюються з дитинства / Артемова Л.В. – Київ : [б. в.], 1968. – 47 с. – (Серія 6 / Т-во "Знання" Укр.РСР ; № 4)
868367
  Валігура К.Ю. Моральні норми як соціальний регулятор трудових відносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7069-63-7
868368
  Лавренко О.В. Моральні основи економічного самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
868369
  Шульга А.О. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин : монографія / А.О. Шульга ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Pіг ; Харків : В справі, 2017. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 439-469 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-34-6
868370
  Тимошенко В.І. Моральні основи правової держави (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 94-99
868371
  Федоренко Є.Г. Моральні основи радянської сім"ї / Є.Г. Федоренко. – К., 1963. – 48с.
868372
  Бондаренко В.П. Моральні основи радянської сім"ї / В.П. Бондаренко, Д.В. Бондаренко. – Київ : [б. в.], 1972. – 32 с. – (Серія 1. "Суспільно-політична" / Т-во "Знання" УРСР ; № 14)
868373
  Припхан І.І. Моральні основи сучасного українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 195-200. – ISSN 1563-3349
868374
  Малес Л.В. Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 26-30. – ISSN 2073-9591
868375
  Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. – К, 1979. – 47с.
868376
  Ніколаєнко Л.І. Моральні почуття як об"єкт інтердисциплінарного вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 58-63. – ISSN 2522-493X
868377
  Марченко О.В. Моральні пошуки Івана Вишенського та духовний досвід ісихазму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 85-92. – (Серія "Філософія")
868378
  Ломачинська І.М. Моральні принципи апостольського лідерства у християнській традиції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 196-203
868379
  Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник; Джон Дьюї. – Львів : Літопис; Освіта, 2001. – 32с. – ISBN 966-7007-39-6
868380
  Горбатова Л.С. Моральні принципи соціалістичного суспільства / Л.С. Горбатова. – Київ : Політвидав України, 1979. – 135 с.
868381
  Астахова В.І. Моральні принципи та ідеали Д. І. Багалія / В.І. Астахова, К.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 575-581. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
868382
  Опанасюк Г.О. Моральні принципи як основа якостей управлінця в працях Івана Огієнка // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 32-34. – ISBN 5-86868-013-8
868383
  Фортова О.І. Моральні проблеми художньої творчості / О.І. Фортова. – Київ, 1977. – 156с.
868384
  Ващенко О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 288-294
868385
  Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 46-55. – ISBN 966-01-0371-9
868386
  Захарчук С.С. Моральні стандарти у сфері юридичної практики // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 17-23.
868387
  Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 281-283. – ISSN 2076-1554
868388
  Мельничок В.М. Моральні та процесуальні компоненти мотивованої (спонукуваної) діяльності потерпілого і винного // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 100-106. – (Правознавство ; Вип. 348)
868389
  Ценко М.Б. Моральні трансформації у сучасному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 370-373. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
868390
  Пономаренко Л.Г. Моральні цінності в журналістській діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 153-156


  У статті розглядаються можливості реалізації моральних цінностей у журналістиці як соціальній і підприємницькій діяльності на основі методологічної теорії й теорії поля П. Бурдьє. Особлива увага приділяється взаємозв"язку понять моралі й журналістики, ...
868391
  Копитова Л.С. Моральні цінності політичного лідерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – СА. 121-131
868392
  Кононенко В.Г. Моральні цінності соціалістичного способу життя / В.Г. Кононенко. – Київ, 1981. – 176с.
868393
  Ліщинська О. Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 121-128
868394
  Жданенко С.Б. Моральні цінності суб"єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 96-109. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
868395
  Переломова О. Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 82-86
868396
  Аболіна Т.Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 180 арк.
868397
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.158-174
868398
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
868399
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Фляк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с.
868400
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття : Дис... канд. філософських наук: 09.00.07. / Фляк Марія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 174-193. – Бібліогр.: л. 161-173
868401
  Чумак А.Л. Моральнісний імператив сучасності: спроба інтерпретації // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 136-144


  "Вже давно стало звичною практикою розпочинати аналіз сучасного стану розвитку суспільства з констатації його кризовості, падінні нравів, моральної деградації, соціальної та моральної "аномії" (Е. Дюркгейм) - на цьому наголошували всі великі філософи з ...
868402
  Турчин М.Я. Моральнісні аспекти сучасної інформаційної етики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 210-212
868403
  Кириченко М.С. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
868404
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовне осмислення становища жінки в Ісламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ціннісні основи, на яких базуються сімейно-шлюбні відносини та становище жінки в мусульманстві. The article reviews the value fundamentals on which the family-matrimonial relations and status of a woman in Islam are based.
868405
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 170-188
868406
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
868407
  Лавренко О.В. Моральність "людини економічної" в уявленнях студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається значення морального аспекту щодо «людини економічної» в економічних уявленнях студентської молоді. Проаналізовано результати емпіричного дослідження за методикою асоціацій щодо змістовного наповнення економічних уявлень ...
868408
   Моральність капіталізму = The morality of capitalism : те, про що ви не почуєте від викладачів / [Д. Арунга та ін.] ; за ред. Тома Дж. Палмера ; [пер. с англ. Т. Ананченко ; з передм. К. Бендукідзе]. – Київ : Основи, 2014. – 126, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-353-3
868409
  Стельмах М.Ю. Моральність образу епічного героя в "Шах-наме" Фірдоусі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 320-326
868410
  Запольская Г. Моральність пані Дульської / Г. Запольская. – Київ, 1957. – 92с.
868411
  Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 171-185
868412
  Шимон С.І. Моральність у цивільному праві: до постановки наукової проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-18.
868413
  Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 83-86
868414
  Сердюк П.П. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-27.
868415
  Одайник Б.М. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони: питання змісту і структури // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 86-89
868416
  Завгородня О. Моральність як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.60-77. – ISSN 1810-2131
868417
  Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються поняття моралі, моральності, "людини економічної", економічної культури, її зв"язок з моральністю особистості. Представлено дані емпіричних досліджень з даної проблеми. В статье рассматриваются понятие морали, нравственности, ...
868418
  Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-186. – (Філософія ; вип. 42)


  Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти. Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за допомогою комунікації формує та модернізує культурні способи опредмечування вироблених наукою знань.
868419
  Бойко М А. Морально- етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.106-109. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
868420
  Козловський В.П. Морально-антропологічні засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 26-30. – ISSN 1996-5931
868421
  Желанова В.В. Морально-вольові якості як суттєва детермінанта формування "навичок ХХІ століття" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
868422
  Глаголюк В.П. Морально-громадянська позиція журналіста в умовах війни Російської Федерації проти України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 138-146. – ISSN 2078-1911
868423
  Свиридюк Л. Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 384-395. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
868424
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
868425
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
868426
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
868427
  Чуриліна Людмила Миколаївна Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чуриліна Людмила Миколаївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1995. – 23л.
868428
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ващенко Л.М.; КУ. – К, 1993. – 13л.
868429
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Дис... канд. пед.наук: / Ващенко Л. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
868430
  Дорога А.Є. Морально-естетичні аспекти історичного пошуку основ національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 3-10
868431
  Залужна А.Є. Морально-естетичні засади життєвого світу людини : монографія / А.Є. Залужна ; М-Вво освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-327-203-0
868432
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ : Видав об"єднання "Вища школа". Вид. при КДУ, 1974. – 192 с.
868433
  Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін. – Київ, 1980. – 48 с.
868434
  Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв.
868435
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
868436
  Білоус А. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
868437
  Левко О. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто способи передачі семантики ключових понять новозавітної етики українською та англійською мовами, проведено зіставний аналіз лексем-відповідників грецьких слів [грецьке слово] та [грецьке слово] / [грецьке слово] в шести українських ...
868438
  Безпала Н.В. Морально-етична лексика української мови XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Безпала Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
868439
  Скакодуб О.В. Морально-етична парадигма в творах письменників-романтиків М.Костомарова та Ф. Достоєвського (концепт злочину та покарання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-171
868440
  Волосюк І.Б. Морально-етична парадигма поезії "Молитва" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-78-7
868441
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
868442
  Сулима М. Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 117-121. – ISBN 966-8547-39-X
868443
  Кондратьєва І.В. Морально-етична проблематика в православній академічній думці України (на межі ХІХ - ХХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст православної академічної філософії в Україні з позицій наявності вирішення морально-етичних проблем.
868444
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
868445
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
868446
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
868447
  Гаєвська Л.О. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX - початку XX ст. / Л.О. Гаєвська. – К., 1981. – 128с.
868448
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 173-195
868449
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
868450
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
868451
  Мех Н. Морально-етична термінологія в українській філософській думці // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 100-104. – ISSN 2664-4282


  Наше дослідження є спробою поглянути на поняття ВДЯЧНІСТЬ крізь призму філософської концепції Г. Сковороди, знакової постаті нашої культури, саме сьогодні, коли український етнос бореться за своє існування, а проблема ВДЯЧНОСТІ набуває ще більшої ...
868452
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
868453
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
868454
  Мінченко С.І. Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 104-111
868455
  Бойцун І. Морально-етичний аспект катарсису у творах для дітей // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 182-190. – ISSN 1728-9572
868456
  Кравченко О. Морально-етичний вимір людських чеснот у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 173-178. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується етико-антропологічне вчення Г. Сковороди в контексті формування культури бароко в Україні. Зокрема, визначено специфіку інтерпретації філософом морально-етичного виміру людських чеснот. Розглянуто два види чеснот за вченням Г. ...
868457
  Лук"янова О.С. Морально-етичний вимір поезії Роберта Третьякова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 308-313
868458
  Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ : монографія / Л.Г. Пономаренко ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-327. – ISBN 978-966-414-145-8
868459
  Мендель Ю.В. Морально-етичний концепт зради в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 56-61


  Розглядається повість М. Гоголя "Тарас Бульба" . Досліджувана повість має дві редакції, різниця між якими - сім років - залишає помітний результат у правках другої, які безпосередньо стосуються роботи. Аналіз твору базується на основі порівняння ...
868460
  Мізін К.І. Морально-етичний параметр концепту "щедрість" у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0027-2833
868461
  Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36


  У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника: проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти
868462
  Матушек Морально-етичний сенс образу Божої Матері в літературі українського бароко / Матушек, (Супрун) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 592-599. – ISBN 966-7631-03-6
868463
  Нєсвєтова С.В. Морально-етичні аспекти використання ресурсів довкілля / С.В. Нєсвєтова, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1726-5428
868464
  Шаблистий В.В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 228-236. – ISSN 2304-4556
868465
  Курчина Т.О. Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 87-95
868466
  Драч О.О. Морально-етичні аспекти осмислення вищої жіночої освіти в Російській імперії / О.О. Драч, М.М. Олійник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті з"ясовуються морально-етичні аспекти осмислення російським суспільством прагнень жінок до вищої освіти в контексті еволюційних соціальних змін періоду модернізації другої половини XIX ст. Пріоритетна увага звертається на вивчення ...
868467
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
868468
  Берегова Г.Д. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості студента ( майбутнього фахівця ) засобами гуманітарних наук // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.168-172. – ISSN 1728-3671
868469
  Литвиненко Г.М. Морально-етичні бесіди на уроках літератури / Г.М. Литвиненко. – К., 1966. – 143с.
868470
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : дис. ... канд. філос.наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Бібліогр.: л. 166-184
868471
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
868472
  Грицюта Н.М. Морально-етичні дисонанси порівняльної реклами як вияв маркетингової конкуренції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 37-44


  Аналізуються етичні аспекти порівняльної реклами як різновиду соціальної комунікації. Увага акцентується на проблемах використання її позитивних і негативних стратегій, що однаково призводять до недобросовісної конкуренції, а тому повинні регулюватися, ...
868473
  Голотін С.І. Морально-етичні засади "протестантського бунту" С. К"єркегора // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 11-13
868474
  Степашко В. Морально-етичні засади інноваційної освітньо-наукової діяльності // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 84-88
868475
  Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК : земельні відносини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 52-54 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
868476
  Янковий М.О. Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 161-168. – ISSN 2414-4207
868477
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
868478
  Петренко О. Морально-етичні засади формування інституту публічної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 237-244.
868479
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
868480
  Семененко Л. Морально-етичні концепти п"єси І. Франка "Украдене щастя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 251-254. – ISBN 966-594-298-0
868481
  Маляр Л.В. Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 163-167. – Бібліогр.: с. 166. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
868482
  Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається морально-етичний аспект сутності людини у системі релігійно-філософського вчення І. Гізеля. This article is about moral and ethical aspect of human essence in the system of I. Gizel"s religious-philosophical doctrine.
868483
  Вільна Я.В. Морально-етичні максими світогляду Г.Квітки-Основ"яненка і Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 20-24.
868484
  Гринькова А.К. Морально-етичні норми у діяльності слідчого // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 121-124. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
868485
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
868486
  Бауер М.Й. Морально-етичні принципи філантропічного служіння довкіллю // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 295-305. – ISBN 966-628-197-5
868487
  Невмержицький Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-83.
868488
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
868489
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
868490
  Смолянюк В. Морально-етичні проблеми професіоналізації Збройних сил України // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.140-151. – ISSN 1609-5499
868491
  Тихолаз І. Морально-етичні проблеми соціальної реклами в Україні // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 53-55


  Автор досліджує морально етичні проблеми соціальної реклами в Україні. Проводиться також аналіз за) нодавчої бази та методів призупинення виходу недоброякісної соціальної реклами. This article investigates mental and ethical problems of social ...
868492
  Денисенко В. Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 42-51. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
868493
  Налімова А.О. Морально-етичні проблеми сучасного суспільства у романі Сін Гьонсук "Потурбуйся про маму" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена зображенню змін у системі сімейних відносин сучасної Республіки Корея на прикладі роману Сін Ґьонсук «Потурбуйся про маму». У статті розглянуто багатоплановість філософського змісту роману, а також конфлікт минулого й сучасного у ...
868494
  Скомороха Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 281-292. – ISSN 1026-9932
868495
  Вереша Р.В. Морально-етичні та загальноправові аспекти кримінально-правового принципу вини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 145-150. – ISSN 2310-9769
868496
  Ленська С. Морально-етичні та художні пошуки у малій прозі Григора Тютюнника і Василя Шукшина // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 160-173


  Зв"язки між художніми світами В. Шукшина та Гр. Тютюнника у різних аспектах.
868497
  Фурман Анатолій Морально-етичні цінності в суспільному вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.94-99. – ISSN 1810-2131
868498
  Лазарева А.О. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А.О. Лазарева, Ю.С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. – Одеса : [б. в.], 2016. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-259. – ISBN 978-966-413-569-3
868499
  Семеног О.М. Морально-етичні цінності дослідника // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 150-152. – ISBN 978-966-698-318-6
868500
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
868501
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
868502
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
868503
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
868504
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
868505
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
868506
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
868507
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 с.
868508
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
868509
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
868510
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
868511
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – Москва, 1945. – 42 с.
868512
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
868513
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
868514
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 442-447. – ISSN 2076-1554
868515
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
868516
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
868517
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
868518
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
868519
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
868520
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
868521
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
868522
  Льова О.Л. Морально-правові засади біоєтики у контексті прав людини: правова теорія і міжнародна практика / О.Л. Льова, І.Р. Іванів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 327-333. – ISSN 2524-017X
868523
  Чернега В. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 89-91
868524
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
868525
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
868526
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
868527
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
868528
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
868529
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
868530
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
868531
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
868532
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 94, [2] с. – (Библиотечка секретаря парторганизации)
868533
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
868534
  Козій Є.В. Морально-психологічна і бойова підготовка військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
868535
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
868536
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
868537
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
868538
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
868539
  Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 2618-1614
868540
  Алещенко В. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави: педагогічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної складової формування су тності розвитку морально - психологічного забезпечення сил оборони держави на сучасному етапі. Як показує досвід, знижують ефективність системи МПЗ, стримують її подальший розвиток ...
868541
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
868542
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917-1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
868543
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
868544
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
868545
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
868546
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
868547
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
868548
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
868549
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
868550
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
868551
  Калініна А.В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 132-141. – ISSN 2224-9281
868552
  Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-210. – ISSN 2078-5860


  Визначено морально-психологічні чинники бідності та розглянуто форм її прояву. Проаналізовано макроекономічні показники формування доходів населення України протягом 2000-2015 років, окреслено шляхи подолання бідності в Україні.
868553
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
868554
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
868555
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
868556
  Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 1, 10-11


  Про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди розповідає ініціатор і автор концепції навчань культурософ Олександр Шокало.
868557
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
868558
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
868559
  Дорожко І.І. Морально-ціннісні норми особистості у площині родинного виховання (філософський дискурс) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 83-91


  Розкриваються актуальні питання, що постають у площині родинного виховання. Визнання цінності особистості на рівні сім"ї, захист її гідності є життєво необхідним пріоритетом сьогодення. Ключові слова: глобалізація, сім"я, морально-ціннісні ...
868560
  Лавренко О.В. Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 45-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
868561
  Потапчук Т. Морально-ціннісні орієнтації молоді: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 59-64. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються наукові праці М. Костомарова , М. Драгоманова, М. Грушевського та ін.
868562
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
868563
   Морально-эстетические проблемы творчества. – Киев : Вища школа : Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183 (178 назв.)
868564
  Бельченко Валентина Филипповна Морально-этическая проблематика в творчестве О.Ю.Кобылянской (дооктябрьский период) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Бельченко Валентина Филипповна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
868565
  Коренькова Т.В. Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 264-267
868566
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
868567
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
868568
  Зарембо Людмила Иванован Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаенка 50-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Зарембо Людмила Иванован; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
868569
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
868570
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
868571
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
868572
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
868573
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
868574
  Сухонос В. Морально - ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.109-111
868575
  Чернега В. Морально релевантні та морально іррелевантні норми сімейного права України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 353-354
868576
  Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – Москва : Политиздат, 1992. – 351 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – ISBN 5-250-01310-4
868577
  Шихардина Татьяна Николаевна Моральное регулирование социальной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шихардина Татьяна Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л.
868578
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание : этико-философский аспект / Д.С. Шимановский. – Киев, 1986. – 141с.
868579
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание личности. / Д.С. Шимановский. – Москва, 1986. – 63с.
868580
  Плютто П.А. Моральное сознание : между культурой и природой ( а - культурой ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-113. – ISSN 0235-1188
868581
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург, 2000. – 380с.
868582
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384с. – ISBN 5-02-026810-0; 3-518-28022-8
868583
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение / Н.В. Рыбакова. – Л., 1971. – 20с.
868584
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение личности / Н.В. Рыбакова. – Л., 1972. – 31с.
868585
  Фролов Моральное сознание социалистического коллектива и воспитание нравственной личности : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фролов ВасилийЕвгеньевич; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 25л.
868586
  Дробницкий Олег Григорьевич Моральное сознание. (Вопросы специфики природы, логики и структуры нравственности. Критика буржуазных концепций морали) : Автореф... д-ра философ.наук: / Дробницкий Олег Григорьевич; Ин-т философии АН СССР. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
868587
   Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М., 1974. – 139с.
868588
   Моральное стимулирование труда. – М., 1985. – 112с.
868589
  Аббасов С. Моральные догмы ислама и их социальный смысл : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Аббасов С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 16 с.
868590
  Симонова С.А. Моральные коллизии Льва Толстого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 68-71
868591
  Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1974. – 64с.
868592
  Даниленко И.М. Моральные критерии социальной зрелости личности / И.М. Даниленко. – М, 1980. – 64с.
868593
   Моральные ориентации молодежи. – М., 1985. – 147с.
868594
  Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура / Н.В. Рыбакова. – Ленинград, 1974. – 120с.
868595
  Дедюлина М.А. Моральные постредники в философии технологий Л. Маньяни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 25-27
868596
  Овчинников И. Моральные права автора в праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2014. – № 1. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
868597
  Казарян Д.А. Моральные принципы в народном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Казарян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 25л.
868598
  Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 195-222. – ISBN 966-378-031-2
868599
  Бакшутов В.К. Моральные стимулы в жизни человека / В.К. Бакшутов. – Свердловск : Кн. изд-во, 1961. – 64 с.
868600
  Щербак Ф.Н. Моральные стимулы в труде / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1973. – 184с.
868601
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1973. – 64с.
868602
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1974. – 63с.
868603
  Бакщевичене Р. Моральные установки и законодательство: теория и практика Литовской Республики / Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 90-101. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
868604
  Артемов Г.П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
868605
  Щербак Ф.Н. Моральные факторы развития социалистического производства / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 64с.
868606
  Котов Л.И. Моральные факторы ускорения. / Л.И. Котов. – М., 1988. – 64с.
868607
  Харланов Е.И. Моральные ценности в деятельности К.А.Тимирязева и его этическое наследие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Харланов Е.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
868608
   Моральные ценности и личность. – М., 1994. – 176с.
868609
   Моральные ценности советского человека. – Л., 1968. – 192с.
868610
   Моральные чувства нашего современника. – Л., 1966. – 238с.
868611
  Семенов М.Н. Моральный авторитет и его роль в воспитании нового человека. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов М.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
868612
  Батдалов Т.Д. Моральный аспект принятия политических решений в учении Н. Макиавелли // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0235-1188
868613
   Моральный выбор. – Москва, 1980. – 344с.
868614
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 200 с. – Список лит.: с. 190-200 (306 назв.)
868615
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В.И. Бакштановский. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : ил. – (Личность. Мораль. Воспитание. Сер. худож.-публ. и науч.-попул. изданий)
868616
  Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты. : Автореф... Канд.философ.наук: 624 / Вавилова И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
868617
  Гапоненко А.Л. Моральный износ и обновление орудий труда / А.Л. Гапоненко. – Москва, 1980. – 155с.
868618
  Захаров В.Г. Моральный износ машин и оборудования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Захаров В.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1963. – 18л.
868619
  Мягков А.И. Моральный износ машин и эффективность социалистическогод общественного производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мягков А.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1978. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
868620
  Мягков А.И. Моральный износ машин при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мягков А.И.; М-во высш.образования и сред.спец.образования. – М, 1960. – 18л.
868621
  Гольдин М.М. Моральный износ основных фондов предприятий в условиях НТР / М.М. Гольдин, Л.Н. Сухинина. – М., 1986. – 161с.
868622
  Сусак Петр Дмитриевич Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак Петр Дмитриевич; Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.164-188
868623
  Сусак П.Д. Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак П.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
868624
  Миловидов А.С. Моральный кодекс и нравственное воспитание воина / А.С. Миловидов. – М., 1964. – 85с.
868625
  Уткин С.С. Моральный кодекс и профессиональная специфика морали. / С.С. Уткин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 136с.
868626
   Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-педагогической деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-62. – ISSN 0869-3617


  25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журналов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему «Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный кодекс ученого и преподавателя ...
868627
  Богданова Светлана Моральный кодекс строителей капитализма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-28 : Фото
868628
  Чеботарев Э.П. Моральный кодекс строителей коммунизма. / Э.П. Чеботарев, Л.М. Чеботарев. – Иваново, 1962. – 60с.
868629
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Омск, 1962. – 16с.
868630
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Рига, 1963. – 84с.
868631
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Кишинев, 1963. – 40с.
868632
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – 2-е изд. – М., 1965. – 176с.
868633
  Сытенко Л.Т. Моральный кодекс строителя коммунизма и критика религиозной нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сытенко Л.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
868634
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
868635
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравственные поучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
868636
  Соловьев Г.И. Моральный коэффициент / Г.И. Соловьев. – Москва, 1944. – 128с.
868637
   Моральный облик советского воина. – М., 1950. – 44с.
868638
   Моральный облик советского рабочего. – М., 1966. – 312с.
868639
  Пятунин М.М. Моральный облик советского человека / М.М. Пятунин. – Свердловск, 1955. – 64с.
868640
  Ефимов В.Т. Моральный облик строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
868641
   Моральный облик строителя коммунизма. – М., 1964. – 248с.
868642
  Мелещенко Л.П. Моральный образ вченого в творчості В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 78-81. – ISSN 0374-3896


  Показано розуміння В.І. Вернадським етики і цінностеей науки, відповідальності вченого перед суспільством.
868643
  Скирдо М.П. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. / М.П. Скирдо. – М, 1959. – 136с.
868644
  Ильин С.К. Моральный фактор в современной войне / С.К. Ильин. – 2-е доп. изд. – М., 1969. – 175с.
868645
  Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах / С.К. Ильин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 223с.
868646
  Селютин А. Мораторий остается! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Относительно купли-продажи земельных участков с/г назначений".
868647
  Герасимова Е. Мораторий преткновения. Отечественные финансисты оспаривают Мораторий на принудительную реализацию имущества в Конституционном Суде // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.19-21
868648
   Мораторій - заради порятунку села / Я. Краснопольський, В. Жук, Л. Спіцина,О. Ковалів, Л. Молдован, П. Каленич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 6-8
868649
   Мораторій гальмує розвиток земельних реформ і породжує тіньовий ринок // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-7.


  Прес-конференція
868650
  Січко Н.П. Мораторій на відкриття проваджень щодо банкрутства під час воєнного стану / Н.П. Січко, С.В. Дяченко // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 185-188. – ISBN 978-617-8037-75-8
868651
  Марусенко Р. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: втрачений сенс // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 288-292. – ISBN 978-966-7957-24-7
868652
  Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-52.
868653
  Гиляка І.С. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: поняття, особливості застосування, перспективи // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 104-106. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
868654
  Кулинич П.Ф. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: правові та соціально-економічні проблеми // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43.
868655
  Бобицький Н. Мораторій на експорт лісу. Ендшпіль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 5


  "15 січня 2019 р. Європейська Комісія передала Києву запит на проведення спеціальних консультацій як першого етапу процедури врегулювання спору між Європейським Союзом та Україною в рамках Угоди про асоціацію".
868656
  Бутирський А.А. Мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства (порівняльно-правовий аналіз) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 573-576. – ISBN 966-660-151-6
868657
  Зінковська О. Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 12-15
868658
  Рибалко У. Мораторій на землі сільськогосподарського призначення: перепона чи необхідність // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 118-119
868659
  Мірошниченко А. Мораторій на землю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 1992-9277


  Чи повинна бути збережена заборона на відчуження земель сільскогосподарського призначення, і що буде в разі його можливого скасування?
868660
  Зубрицький О.В. Мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-18-6
868661
  Вайда О. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 122-123
868662
  Куманська О. Мораторій на продаж землі: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 1, 38-41
868663
  Левчук Н. Мораторій: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 14-15


  Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачений п. 14, 15 Перехідних положень Земельного кодексу України та діє з дати його прийняття.
868664
  Васильєва Т.О. Морбіальна метафора в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 30-47. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню функціонування морбіальної метафори в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ. Матеріалом наукових розвідок є статті економічної тематики, опубліковані в розділі "Економіка" іспаномовних періодичних ...
868665
  Добош О.С. Морбіальні метафори Брекзиту / О.С. Добош, О.В. Сабан, С.М. Альбота // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 160-166. – ISSN 2304-5809
868666
  Лапина М.С. Морвологическое словобразование в латинском языке / М.С. Лапина. – Х, 1970. – 37с.
868667
  Жадько В. Моргаєнко Петро Давидович (- критик. літературознавець, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 606. – ISBN 978-966-8567-14-8
868668
   Моргуліс Наум Давидович - засновник Київської наукової школи фізичної електроніки (1904-1976) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 64-65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
868669
   Моргуліс Наум Давидович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 181-182. – ISBN 966-02-0537-6
868670
   Моргуліс Наум Давидович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 292. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
868671
   Моргуліс Наум Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320-321 : фото
868672
   Моргуліс Наум Давидович (1904-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317. – ISBN 978-966-439-754-1
868673
  Нагайко Т. Моргунов Ю.Ю. - дослідник Переяславської землі // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 106-115. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
868674
   Мордва-каратаи: язык и фольклор. – Казань, 1991. – 152с.
868675
  Маркелов М. Мордва / М. Маркелов. – Москва, 1928. – 12 с.
868676
  Шереметев С.Д. Мордвиновы : [очерк] / [Сергей Шереметев]. – Москва : Типо-лит. Н.И. Куманина, 1900. – 16 с. – Автор указан в конце текста
868677
  Казьмирчук М.Г. Мордвінцев В"ячеслав Михайлович / М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 256. – ISBN 96966-8060-04-0
868678
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 60. – ISBN 966-8352-11-4
868679
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317-318. – ISBN 978-966-439-754-1
868680
  Кадакин В.В. МордГПИ им.М.Е.Евсевьева: история и современность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и воспитательной работы. ...
868681
  Білецький В.С. Морденіт (- рідкісний мінерал, водний алюмосилікат натрію, калію та кальцію каркасної будови, групи цеолітів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 540. – ISBN 978-966-02-9001-3
868682
  Курас І. Мордовець (Мардовцев) Данило Лукич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 273-275. – ISBN 966-642-207-7
868683
   Мордовия. – Саранск, 1985. – 143с.
868684
   Мордовия в годы Великой Отечественной войны. – Саранск, 1962. – 568с.
868685
  Ефимов И.А. Мордовия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 - лето 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 20л.
868686
  Корсаков И.М. Мордовия в период разложения крепостного строя (1800-1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корсаков И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
868687
   Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. – Саранск, 1959. – 424с.
868688
  Дорожкин М.В. Мордовия накануне Великой Октябрьской социалистической революции / М.В. Дорожкин, И.И. Фирстов. – Саранск, 1958. – 72с.
868689
  Горький М. Мордовка / М. Горький. – Саранск, 1983. – 200с.
868690
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Самошкин С.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 27л.
868691
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература / С.А. Самошкин. – Саранск, 1970. – 184 с.
868692
  Самородов К.Т. Мордовская литература и критика. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1964. – 208с.
868693
   Мордовская народная вышивка. – Саранск, 1991. – 114с.
868694
  Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. / А.И. Маскаев. – Саранск, 1964. – 440с.
868695
  Самородов К.Т. Мордовская обрядовая поэзия. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1980. – 168с.
868696
   Мордовская республиканская картинная галерея. – Саранск, 1970. – 68с.
868697
  Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. / М.Е. Евсевьев. – 2-е изд. – Саранск, 1959. – 273с.
868698
  Горбунов В.В. Мордовская советская литература - детище Великого Октября / В.В. Горбунов, В.Е. Кирюшин. – Саранск, 1957. – 35с.
868699
  Ватанина М.Ф. Мордовские исторические песни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ватанина М.Ф. ; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 24 с.
868700
   Мордовские народные песни. – Саранск, 1955. – 88с.
868701
   Мордовские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1957. – 271 с.
868702
  Фетисов М.И. Мордовские народные сказательницы. / М.И. Фетисов. – Саранск, 1953. – 196с.
868703
   Мордовские народные сказки.. – Саранск : Мордовское книжное из-во, 1954. – 86 с.
868704
   Мордовские народные сказки.. – Саранск, 1971. – 414с.
868705
   Мордовские народные сказки.. – 2-е изд. – Саранск, 1978. – 414с.
868706
   Мордовские народные сказки: Собрал и обработал К.Т.Самородов.. – Саранск, 1985. – 400с.
868707
   Мордовские поэты.. – М., 1940. – 112с.
868708
   Мордовские рассказы.. – Саранск, 1954. – 208с.
868709
   Мордовские рассказы.. – М., 1958. – 216с.
868710
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 116с.
868711
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 112с.
868712
  Таракина Э.Н. Мордовский детский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Таракина Э.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 23л.
868713
   Мордовский областной комитет КПСС. Верховный Совет Мордовской АССР.. – Саранск, 1990. – 117с.
868714
  Кирюшкин Б.Е. Мордовский советский роман / Б.Е. Кирюшкин. – Саранск, 1965. – 184с.
868715
   Мордовский университет им. Н.П.Огарева. Саранск. Конференция молодых ученых. 1974. – Саранск, 1974. – 120с.
868716
   Мордовский университет. Труды Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева (1957-19670). Библиографический указатель. – Саранск, 1971. – 135с.
868717
  Мосин М.В. Мордовско-эстонские лексические отношения : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Мосин М.В.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
868718
  Вавилин В.Ф. Мордовское народное зодчество / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1980. – 98 с.
868719
   Мордовское устное народное творчество : учеб. пособие. – Саранск, 1987. – 287с.
868720
  Александровский В.Н. Море-счастье мое : повесть : для сред. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.Г. Зуенко. – Хабаровск : : Хабаровское книжное издательство, 1963. – 64 с. : ил.
868721
  Митрофанов Л.И. Море - отважным! Драма / Л.И. Митрофанов. – М., 1960. – 79с.
868722
  Коваленко Г.О. Море / Грицько Коваленко ; Накладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1913. – 22 с.
868723
  Руммер А. Море / А. Руммер. – Краснодар, 1951. – 384с.
868724
  Никандров Н.Н. Море / Н.Н. Никандров. – М., 1952. – 212с.
868725
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 382 с.
868726
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 331 с.
868727
   Море : Сборник. – Пер. с франц. – Москва, 1960. – 620с.
868728
  Келлерман Б. Море / Б. Келлерман. – Симферополь, 1991. – 415с.
868729
  Іваничук Р. Море : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
868730
  Бэнвилл Д. Море : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
868731
  Данилюк І. Море : радіоетюд / І. Данилюк, І. Немирована // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 286-289
868732
  Зоненко И.Т. Море Азовское / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1960. – 56с.
868733
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рига, 1969. – 278с.
868734
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рязань, 1985. – 336с.
868735
  Павлов И. Море бесправия - Америка: капитализм США и дискриминация личности. / И. Павлов. – М., 1981. – 191с.
868736
  Бать Л.Г. Море бушует : повесть о писателе А.С. Прибое : [для сред. и старш. возраста] / Бать Л.Г. – Москва : Детская литература, 1967. – 191 с., [1] л. портр. : ил.
868737
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1963. – 304 с.
868738
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1972. – 384с.
868739
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул, 1964. – 304с.
868740
  Устинов А.А. Море в капле : Жизнь - литература - критика. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
868741
  Попов В.Л. Море в капле. / В.Л. Попов. – Л, 1969. – 104с.
868742
  Кукуев Л.А. Море в ладонях. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1969. – 427с.
868743
  Скалозуб Ю.Г. Море в огне: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1986. – 277с.
868744
   Море в русской поэзии. – Москва-Ленинград, 1945. – 166с.
868745
  Дмитренко В.М. Море в теплих долонях / В.М. Дмитренко. – К., 1989. – 293с.
868746
  Беднарский Владимир Море внутри : destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 77-83 : Фото
868747
   Море возможностей с "Ривьерой-Сочи" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40 : Фото
868748
  Мисько П.А. Море Геродота : роман / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 423 с.
868749
  Осадчий О.М. Море голубое / О.М. Осадчий. – М, 1976. – 240с.
868750
  Емцев М.Т. Море Дирака / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1967. – 460 с.
868751
  Маняк В.А. Море Дірака : оповідання, повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 335 с.
868752
  Изюмский Б.В. Море для смелых / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 328с.
868753
  Ізюмський В Б. Море для сміливих / В Б. Ізюмський, . – К., 1964. – 331с.
868754
  Халваши Ф. Море доброй надежды : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз. М.Тарасовой и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
868755
  Бээкман В.Э. Море дождя и солнца : стихотворения и поэмы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1974. – 176 с.
868756
   Море дружбы. Сборник стихотворений.. – Калининград, 1972. – 127с.
868757
  Сальников А.А. Море друужбы / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1973. – 168с.
868758
  Голованов К.П. Море дышит велико / К.П. Голованов. – Л., 1983. – 287с.
868759
  Тарасов Н.И. Море живет / Н.И. Тарасов. – Москва, 1949. – 288с.
868760
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская наука, 1956. – 376с.
868761
  Василева О. Море житейськеє = The sea of troubles / Олена Василева ; [передм. Б. Кравцева]. – Нью-Йорк : Життя, 1962. – 70, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
868762
  Корнеев А.Н. Море за околицей. / А.Н. Корнеев. – П., 1975. – 334с.
868763
  Сизоненко А.А. Море замерзает у берегов / А.А. Сизоненко. – М., 1961. – 262с.
868764
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Москва : Из-во лит-ры на иностр.языках. – 549 с. – На языке хинди
868765
  Пунченок А.Е. Море зовет / А.Е. Пунченок. – М, 1943. – 53с.
868766
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Симферополь, 1965. – 476с.
868767
  Дыгало В.А. Море зовет / В.А. Дыгало. – М, 1989. – 127с.
868768
  Богданова Светлана Море зовет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-68 : Фото
868769
  Щербановский О.С. Море зовет отважных. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 120с.
868770
  Ойслендер А.Е. Море и берег / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1960. – 200 с.
868771
  Басистый Н.Е. Море и берег : [лит. запись А.М. Крысова] / Н.Е. Басистый. – Москва : Воениздат, 1970. – 212 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
868772
  Войскунский Е.Л. Море и берег / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1975. – 304с.
868773
  Соловьев А.И. Море и берег / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1987. – 86с.
868774
  Гартвиг Море и его жизнь / Гартвиг. – 2-е изд. – Москва : В типографии Ньюман и Глушкова, 1867. – 441, XI с.
868775
  Вальтер И. Море и его жизнь / И. Вальтер. – С.-Петербург : Тип. Т-ва Народная Польза
Т. 1, 2. – 1905. – 128, 108, [1] с.
868776
  Флеров Н.Г. Море и жизнь / Н.Г. Флеров. – М, 1977. – 252с.
868777
  Бирюлин Г.М. Море и звезды : фантастич. роман / Г.М. Бирюлин ; [ил. С. Ясенков]. – Владивосток : Приморское книжное издательство, 1962. – 210 с. : ил.
868778
  Бирюлин Г.М. Море и звезды : фантастич. роман / Г.М. Бирюлин ; [ил. Н. Горбунов]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1968. – 187 с. : ил.
868779
  Джангулашвили Т. Море и лето : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря востока, 1960. – 98 с.
868780
  Гук Г.Г. Море и люди / Г.Г. Гук. – Владивосток, 1957. – 192с.
868781
  Флеров Н.Г. Море и люди / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 141с.
868782
  Иноземцев Иван Владимирович Море и люди : Книги будущему аквалангисту: [Обзор литературы] / Иноземцев Иван Владимирович. – Москва : Книга, 1977. – 46с.
868783
  Фишгойт М.Г. Море и мы / М.Г. Фишгойт. – Симферополь, 1966. – 109с.
868784
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1961. – 96с.
868785
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1977. – 71с.
868786
  Эндо Сюсаку Море и яд / Эндо Сюсаку. – М, 1964. – 126с.
868787
   Море исчезающих времен: Повести и рассказы латиноамер. писателей.. – Москва, 1981. – 367с.
868788
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
868789
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
868790
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
868791
  Малєй Антоніна Море й маги Криму : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-41 : Фото
868792
  Даненбург В.И. Море кипит / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1975. – 141с.
868793
  Карелин Д.Б. Море Лаптевых : Научно-популярный физико-географический очерк / Д.Б. Карелин. – Москва: Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 200с.
868794
  Тарбеев Д. Море Лаптевых и его побережье / Д. Тарбеев. – Ленинград-Москва, 1940. – 78с.
868795
  Євменова Анастасія Море лікує, або Таласотерапія по-грецькому : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 20-23 : Фото
868796
  Алехнович В.И. Море мечты / Алехнович В.И. – Минск : Беларусь, 1968. – 88 с. – (Первая книга поэта)
868797
  Алеханов В.П. Море мечты / В.П. Алеханов. – Минск, 1968. – 88с.
868798
   Море мови : зб. конкурсних матеріалів / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, Т. Фонарюк]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в конці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-35-5
868799
  Годенко М.М. Море мое / М.М. Годенко. – Москва, 1956. – 141с.
868800
  Демерджі Д.Л. Море моє / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1959. – 86с.
868801
  Красовский А.С. Море молодое / А.С. Красовский. – Киев : Молодь, 1965. – 103 с.
868802
  Хасин А.И. Море на вкус соленое / А.И. Хасин. – Москва, 1984. – 224 с.
868803
  Пальчевский А.О. Море на камне / А.О. Пальчевский. – М, 1976. – 424с.
868804
  Пушкин В.М. Море над землей / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1965. – 56с.
868805
  Халваши Ф. Море начинается в Батуми : роман / Фридон Халваши. – Москва : Советский писатель, 1990. – 265 с.
868806
  Снегов С.А. Море начинается с берега / С.А. Снегов. – Калининград, 1964. – 231с.
868807
  Хазри Н. Море начинается с вершин : стихи и поэмы / Н. Хазри; перевод с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208 с.
868808
  Кассис В.Б. Море начинается с гор / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 128с.
868809
  Руденко М. Море не помиляється : проза: п"єса на 3 дії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 56-74
868810
  Эдидович М.Д. Море пахнет льдом. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1975. – 94с.
868811
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.1. – 1969. – 608с.
868812
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.2. – 1969. – 272с.
868813
  Міліневський Г.П. Море Росса-надія П"ятого океану // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
868814
  Мойланен Таня Море Росса - Эдемский сад / Мойланен Таня, Траутман Кельвин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 64-69 : фото
868815
  Гургула І. Море Росса : роман // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 113-128. – ISSN 0208-0710
868816
  Абромайт Ларс Море Росса. Южный океан. Кипение жизни в холодной воде / Абромайт Ларс, Веллер Джон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
868817
  Кларети Жюль Море свободы. Паяц / Жюль Кларети ; пер. с фр. А. Башиловой. – Санкт-Петербург : Т-во печ. и изд. дела "Труд", 1909. – (Художественная библиотека ; № 4)
868818
   Море синее не потому, что в нем отражается небо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
868819
  Калимуллин И. Море синее, пой! / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1972. – 56 с.
868820
  Хитон П. Море синеет / П. Хитон. – Л., 1974. – 192с.
868821
  Златогоров М.Л. Море слабых не любит / М.Л. Златогоров. – Москва, 1956. – 205 с.
868822
  Еременко А.К. Море следов не хранит / А.К. Еременко. – Краснодар, 1987. – 122с.
868823
  Замотина Марина Море смывает все беды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-51 : Фото
868824
  Хазри Н. Море со мной : стихи / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
868825
  Рыбин В.Ф. Море согласия / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад
2. – 1971. – 328с.
868826
  Букин Н.И. Море создано для смелых / Н.И. Букин. – Москва, 1971. – 78с.
868827
  Чурбанов А.А. Море соленое / А.А. Чурбанов. – Архангельск, 1970. – 95с.
868828
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
1. – 1980. – 239с.
868829
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
2. – 1982. – 288с.
868830
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
3. – 1990. – 205с.
868831
  Червоткіна І. Море стонет чайками. Повія. Ночь - это вкусно, быстро, полезно. Выстрел. Як філософію Ніцше : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 64-66
868832
  Махмуд Море тайн относительно доблестей благородных (география) / Махмуд, ибн. – Ташкент, 1977. – 167с.
868833
  Белов Р.П. Море тебя полюбит / Р.П. Белов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1965. – 42 с. – (Рассказы о советских людях)
868834
  Синельников Л.И. Море Цимлянское / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 18с.
868835
  Овчаренко Ф.Е. Море штормит / Ф.Е. Овчаренко. – Свердловск, 1978. – 175с.
868836
  Холендро Д.М. Море шумит / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1951. – 72с.
868837
  Беляев А.А. Море шумит : рассказы / А.А. Беляев. – Мурманск : Книжное изд-во, 1961. – 104 с. : ил.
868838
  Лисин М.Д. Море шумит / М.Д. Лисин. – Горький, 1962. – 195с.
868839
  Красовский А.С. Море шумит : стихи и песни / А.С. Красовский. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 55с.
868840
   Море юности: Писатели 30-х голов о молодежи: Повести, рассказы.. – М., 1990. – 410с.
868841
  Подолей Л. Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 240-243
868842
  Кессених В.А. Море Ясности / В.А. Кессених. – Архангельск, 1966. – 53с.
868843
  Правдин Л.Н. Море Ясности. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1962. – 304с.
868844
  Боровський О. Море, гори... і немає чим дихати. Катастрофічний звіт ООН про забруднення повітря на Західних Балканах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 8


  "За даними оприлюдненого 3 червня звіту ООН, у всіх великих містах Західних Балкан забруднення повітря є настільки катастрофічним, що скорочує середню тривалість життя мешканців регіону більш як на один рік. Головна причина в тому, що весь цей регіон ...
868845
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты / Н.Н. Панов. – Москва, 1972. – 391с.
868846
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты : Роман / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 416с.
868847
  Ковалев Д.М. Море, море / Д.М. Ковалев. – М, 1976. – 158с.
868848
  Краснов А.М. Море, небо и любовь / А.М. Краснов. – Калининград, 1982. – 159с.
868849
  Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1990. – 159с.
868850
  Кабанова Е.В. Море, солнце и любовь : стихотворения / Елена Кабанова. – Одесса : Астропринт, 2019. – 38, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-927-576-9
868851
   Море. Развитие идей и наблюдений, связанных с изучением морей.. – М., 1965. – 464с.
868852
  Угаров Михаил Море. Сосны : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 92-135. – ISSN 0130-7673
868853
  Байцуров П.А. Море...Море... : повесть / Павел Байцуров. – Ленинград : Сов. писатель, 1979. – 222 с. : ил.
868854
   Море: Сборник.. – М., 1987. – 404с.
868855
  Заика В.Е. Мореведы с большим кругозором // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1684-1557


  До 150-річчя від дня народження почесного академіка Інституту біології південних морів НАН України Миколи Михайловича Книповича (1862-1939).
868856
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; Херсонський держ. ун-тет. – Херсон, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-198; Дод.: л. 198-209
868857
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
868858
  Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / Пилипенко І.О. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 178с. – ISBN 966-8912-04-7
868859
  Чесноков И.Н. Морем живы / И.Н. Чесноков. – Мурманск, 1983. – 157с.
868860
  Рупинский Ю Морем закаленные. / Ю Рупинский. – Мурманск, 1965. – 64с.
868861
  Гільєн Н. Морем Карібським кораблик пливе... / Н. Гільєн. – К., 1984. – 32с.
868862
  Виита Л. Морена : Роман / Лаури Виита // Прекрасная свинарка : роман, рассказы / М. Ларни. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 233-375. – (Библиотека финской литературы)
868863
  Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
868864
   Морены-источник гляциологической информации. – Москва : Наука, 1989. – 234 с.
868865
   Морены -- источник гляциологической информации.. – М., 1989. – 235с.
868866
  Нойирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня / Г. Нойирхен. – Ленинград, 1977. – 183с.
868867
  Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии / Т.Н. Берадзе ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 286, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 256-287 (599 назв.)
868868
  Те Ранги Хироа Мореплаватели солнечного восхода / Те Ранги Хироа. – М., 1950. – 264с.
868869
  Те Ранги Хироа (П. Бак) Мореплаватели солнечного сосхода : Пер. с англ. Витова М.П., Сапгир Л.М. Под. ред. Токарева С.А. / Ранги Хироа (П. Бак) Те. – Москва, 1959. – 253с.
868870
  Базунов О.В. Мореплаватель : повести и рассказы / Олег Базунов ; [худож. В. Мишин]. – Ленинград : Сов. писатель. Ленингр. отд-ни, 1990. – 397 с. : ил.
868871
  Свет Я.М. Мореплаватель туманного Альбиона : "Джемс Кук" / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1963. – 80с.
868872
   Мореходка набирает менеджеров / Дементьев Сергей, Милитицкий Илья, Фельдман Михаил, Карманова Елена, Килимник Ольга // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 64-69 : фото, рис.
868873
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – Москва, Ленинград : Военмориздат, 1939. – 380 с.
868874
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1949. – 52с.
868875
  Белобров А.П. Мореходная астрономия : [учебник для гос. ун-тов и гидрометеорол. ин-тов] / А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 314 с., [2] л. карт. : ил.
868876
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1991. – 348 с.
868877
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 322 с.
868878
  Рытхэу Ю.С. Морж раздора : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Правда, 1964. – 62 с.
868879
  Сакерина Юлия Морж: со льда - на сушу. День моржа // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 46 : фото
868880
  Сидоренко Віктор Морзин - Аворіаз. У Воротях Сонця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 68-71 : фото
868881
  Иванова Г.Д. Мори Огай / Г.Д. Иванова. – М, 1982. – 246с.
868882
  Самойленко А. Моринська криниця : лірика, поеми, гумор / Антолій Самойленко. – Київ : Рада, 1998. – 128 с. – ISBN 966-7087-12-3
868883
  Кузьменко-Волошина Моринські барвінки / Кузьменко-Волошина. – К, 1987. – 126с.
868884
  Грабовецький В.В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Каф-ра історії України ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 344 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи). – ISBN 966-8265-71-8
868885
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
1. – 1990. – 446с.
868886
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
3. – 1991. – 783 с.
868887
  Маслова С. Морис Метерлинк. Под маской синей птицы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 56-65
868888
  Цыпин Г.М. Морис Равель / Г.М. Цыпин. – Москва : Музгиз, 1959. – 135 с.
868889
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
868890
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1975. – 152 с.
868891
  Смирнов В.В. Морис Равель / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1989. – 60 с.
868892
  Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1981. – 222 с.
868893
  Коньо Ж. Морис Торез - человек, борец. / Ж. Коньо, В. Жоанес. – Москва, 1975. – 160с.
868894
  Фревиль Ж. Морис Торез / Жан Фревиль. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 115 с.
868895
  Касаткина Г.П. Морис Торез / Г.П. Касаткина. – Москва, 1975. – 316с.
868896
  Панько М.А. Морис Торез в борьбе за коммунистическую партийность французской литературы : Автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.644 / Панько М.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
868897
   Морис Утрилло. – М., 1988. – 193с.
868898
  Залка Матэ Морислав воює / Залка Матэ. – К, 1936. – 207с.
868899
  Короткий В.А. Морі Меттью Фонтейн / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 92-93. – ISBN 966-06-0393-2
868900
  Білецький В.С. Моріон (- мінерал класу силікатів, різновид раухтопазу) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 550. – ISBN 978-966-02-9001-3
868901
  Лорті С. Моріс Дюплессі і провінція Квебек / С. Лорті. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 233с. – ISBN 966-96099-4-1
868902
  Ролан Моріс Равель (1875-1937) / Ролан, Манюель -. – Київ : Музична Україна, 1975. – 144 с.
868903
  Джеджула А.О. Моріс Торез / А.О. Джеджула, К.О. Джеджула. – Київ : Політвидав України, 1974. – 221с.
868904
  Доценко С.І. Моріц Ешер - ...Математики використовують мої малюнки для ілюстрацій своїх книг // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 18-22. – ISSN 2518-7104
868905
  Мушкетик Л.Г. Моріц Жигмонд (- угорський письменник, журналіст, видавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 550. – ISBN 978-966-02-9001-3
868906
   Морія : Альманах .Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-16-4
№ 1. – 2004
868907
   Морія : Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-50-4
№ 2. – 2004
868908
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-93-8
№ 3. – 2005
868909
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-389-034-7
№ 4. – 2005
868910
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
868911
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
868912
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
868913
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
868914
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
868915
  Семпева Т.О. Мормони в межрелігійному діалозі про інститут традиційної сім"ї : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 72
868916
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
868917
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
868918
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки : (десять месяцев одного детства) : повесть : для сред. и старш. школьного возраста / В.А. Белокрылов ; ил. В.Т. Лосев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. – 96 с. : ил.
868919
  Наєнко М.К. Мороз-Стрілець Тамара Михайлівна (- письменниця, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 590. – ISBN 978-966-02-9001-3
868920
  Некрасов Н.А. Мороз - Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1936. – 47с.
868921
  Проценко Л. Мороз Захар Петрович (12.XI.1904-29.VI.1958) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 171-172. – ISBN 5-333-00673-3
868922
  Проценко Л. Мороз Захар Петрович [12.XI.1904-29.VI.1958] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 171-172. – ISBN 978-611-01-1405-9
868923
  Застрожный В.К. Мороз и девчонки / В.К. Застрожный. – Воронеж, 1964. – 102с.
868924
  Вяхирев И.А. Мороз и солнце / И.А. Вяхирев. – Москва, 1961. – 87с.
868925
  Бараз М.У. Мороз и солнце : повесть / М.У. Бараз. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 167 с. : ил.
868926
   Мороз и солнце. – М., 1988. – 172с.
868927
  Чичибабин Б.А. Мороз и солнце. / Б.А. Чичибабин. – Харьков, 1963. – 86с.
868928
  Куранов Ю.Н. Мороз и солнце: Лирич. миниат. и повести. / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1981. – 96 с.
868929
  Одоевский А.И. Мороз Иванович / А.И. Одоевский. – М.-Л., 1944. – 16с.
868930
  Сидоренко Віктор Мороз і сонце : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Каминіна Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 50-53 : Фото
868931
  Одоєвський В.Ф. Мороз Іванович / В.Ф. Одоєвський. – К., 1982. – 16с.
868932
  Губерський Л.В. Мороз Олександр Олександрович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 128-129. – ISBN 966-316-045-4
868933
   Мороз Олексій Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 251. – ISBN 978-966-644-090-0
868934
   Мороз Сергій Амвросієвич (1937-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318. – ISBN 978-966-439-754-1
868935
  Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / З. Млынарж. – М, 1992. – 287с.
868936
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1946. – 127с.
868937
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Хабаровск, 1948. – 72с.
868938
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 104с.
868939
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 76с.
868940
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1950. – 104с.
868941
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1958. – 39с.
868942
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1967. – 128с.
868943
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1987. – 63с.
868944
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос. Русские женщины / Н.А. Некрасов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 160 с.
868945
  Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос. Русские женщины. Дедушка / Н.А. Некрасов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 127 с. – Миниатюрное издание. - Обл. из дерева.
868946
  Білецький В.С. Морозевич Юзеф (- польський мінералог, геолог, петрограф) / В.С. Білецький, Л.В. Шпильовий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 568. – ISBN 978-966-02-9001-3
868947
  Мирний П. Морозенко : Повість. – Львів : Видавнича спілка, 1900. – 43с.
868948
  Мирний П. Морозенко : Оповидання / Панас Мырный. – У Кыиви(Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Выдавныцтво "Вик" ; № 40)
868949
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Львів : Просвіта, 1918. – 32с. – (Посвітні листки ; Ч. 57. 1928 р.)
868950
  Мирний П. Морозенко : Оповідання П. Мирного. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 23 с. – (Мати : Книжка для читання в школі ; Кн. 4)
868951
  Мирний П. Морозенко : Оповідання / П. Мирний. – Київ : Сяйво, 1927. – 47с. – (Дешева б-ка красного письменства)
868952
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 34с. – (Б-ка "Хата-читальня")
868953
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 59с. – (Масова худ. б-ка)
868954
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1965. – 200с. – (Шкільна б-ка)
868955
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176с. – (Шкільна б-ка)
868956
  Славинський М. Морозиво з ожиною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Остання поїздка Лесі Українки до Грузії
868957
  Мирный П. Морозко : Рассказы / П. Мирный; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 90с.
868958
   Морозко. – Москва, 1987. – 48 с.
868959
  Деменчук Г.С. Морозная родина / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1961. – 36с.
868960
  Злотников Н.М. Морозное облако / Н.М. Злотников. – Москва, 1977. – 175с.
868961
  Орлов В.О. Морозное пучение грунтов в расчетах оснований сооружений / В.О. Орлов. – Новосибирск, 1987. – 136с.
868962
  Ян Т.Г. Морозное солнце. / Т.Г. Ян. – Кемерово, 1963. – 80с.
868963
  Садовской Б. Морозные узоры / Б. Садовской. – Пб., 1922. – 79с.
868964
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 4)
868965
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор істор. наук., професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця, О.З. Силка ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: В.М. Мельниченко, С.В. Корновенко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 68, [2] с. : фот. – Імен. покажч.: с. 66. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 7)
868966
   Морозов Василь Анрійович (1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318. – ISBN 978-966-439-754-1
868967
   Морозов Павло Іванович (1846-1927) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-966-439-754-1
868968
   Морозов Павло Іванович (1846 - 1927) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 251. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
868969
  Павленко І.Я. Морозов Петро Осипович (- російський історик літератури, театрознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 582. – ISBN 978-966-02-9001-3
868970
  Кисельов М.М. Морозова Людмила Петрівна (- філософ) / М.М. Кисельов, В.І. Ярошовець // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 586-587. – ISBN 978-966-02-9001-3
868971
  Моложавенко В.С. Морозовск / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94 с.
868972
  Бахревский В.А. Морозовская стачка : ист. повесть : [для ст. возраста] / Владислав Бахревский ; худож. И. Незнайкина. – Москва : Детская литература, 1976. – 176 с. : ил.
868973
  Бахревский В.А. Морозовская стачка : [сборник] / Владислав Бахревский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192 с. : ил.
868974
   Морозовская стачка 1885. – М., 1925. – 19-264с.
868975
  Ерман Р.К. Морозовская стачка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
868976
  Кабанов П.И. Морозовская стачка 1885 года / П.И. Кабанов, Р.К. Ерман. – Москва, 1963. – 115 с.
868977
   Морозовская стачка 7-13 (19-25) января 1885 г.. – М., 1923. – 77с.
868978
   Морозовская стачка. 1885-1935. – М., 1935. – 104с.
868979
  Ерман Р.К. Морозовская стычка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
868980
  Бахревський В.А. Морозовський страйк : іст. повість для ст. шк. віку / Владислав Бахревський ; пер. з рос. В. Конашевича ; худож. О. Литвинова. – Київ : Веселка, 1985. – 183 с. : іл. – (Іст.-рев. б-ка)
868981
  Бестужева-Лада Морозовы. Символ русского предпринимательства // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 4-17


  Фамилия Морозовых со временем стала почти что нарицательной - такой огромный вклад внесли представители этой династии в развитие промышленности, финансовой сферы, науки, образования, культуры, здравоохранения и духовного потенциала России. Хотя сам ...
868982
  Шамрай Т.Ф. Морозом намальована весна : поезії / Т.Ф. Шамрай. – Харків : Прапор, 1991. – 113 с.
868983
   Морозоопасные грунты как основания сооружений. – Новосибирск, 1992. – 165с.
868984
  Опалко О. Морозостійкість пагонів Amelanchier spicata (lam.) С. Roch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів Amelanchier spicata (Lam.) С. Roch у першій декаді січня при температурах-5C і -35С а також у першій декаді березня при температурах -20С i -25C. The results of freezing of shoots of Amelanchier spicata ...
868985
  Капля А.В. Морозостійкість різних частин кореневої системи плодових культур / А.В. Капля, 1961. – 46-55с.
868986
  Поліщук Л.К. Морозостійкість рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1962. – 47с.
868987
   Морозостійкість тканин пагонів листопадних магнолій / Р.М. Палагеча, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв, С.В. Фомічова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування однорічних пагонів, контрастних за морозостійкістю листопадних магнолій. Визначено рівень пошкодження кожної із тканин (кора, камбій, деревина, серцевина) на морфометрично різних сегментах пагону. The results of ...
868988
  Мининберг С.Я. Морозостойкость и особенности обмена веществ винограда при различных условиях питания. / С.Я. Мининберг. – К. – 327-330с.
868989
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях г. Киева : дис. ... канд. биол. наук / М.Б. Бертуш ; Киев. лесохозяйственный ин-т. – Киев : Киевский лесохозяйственный институт, 1951. – 231 л. – Бібліогр.: л. 220-231
868990
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях города Киева : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бертуш М.Б. ; Киев. лесохозяйтвен. ин-т. – Киев, 1952. – 16 с.
868991
  Мининберг С.Я. Морозостойкость некоторых сортов винограда / С.Я. Мининберг. – Киев, 1948. – 72с.
868992
  Бочкарева Эмма Борисовна Морозостойкость озимых масличных крестоцветных культур и методы ее определения для целей селекции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Бочкарева Эмма Борисовна; Всесоюз. академия сельскогохозяйственных наук. Всесоюзн. науч.-иссл. ин-т растениеводства. – Л., 1979. – 20л.
868993
  Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 392с.
868994
  Сидорович Е.А. Морозостойкость роз в условиях Белоруссии: Экол.-физиол. аспекты / Е.А. Сидорович, И.К. Володько. – Минск, 1989. – 95с.
868995
  Самсонова А.Е. Морозоустойчивость корневых систем сеянцев дуба и шелковицы в различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Самсонова А.Е.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 22л.
868996
  Вовкун В.В. Морозяне щастя : повість ; оповідання / Василь Вовкун. – Київ : Молодь, 1991. – 204с. – У кн. також: Весною на плоту зими / О.Б. Жилін. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0523-5
868997
  Мушкетик Юрій Морок : Роман / Мушкетик Юрій. – Київ : Український письменник, 2001. – 214с. – (Сер "Сучасна українська література"). – ISBN 966-579-088-9
868998
  Мушкетик Ю. Морок: [Роман] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.85-112. – ISSN 0208-0710
868999
  Гриценко О. Морока з мультикультуралізмом // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 23-27
869000
  Туранли Ф.Г. Мороховець Валерій Євгенович (- архитектор, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 591. – ISBN 978-966-02-9001-3
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,