Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
864001
  Диба А. "Михайлина Коцюбинська: прямостояння на зламі епох і держав" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 157-180. – ISSN 0208-0710
864002
  Якімова А. "Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011)" - енциклопедія життя і діяльності геніального вченого // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 22-24. – ISSN 1314-927Х


  Видання підготовлене КНУ імені Тараса Шевченка за активного сприяння та участі співробітників НБ ім. М. ...
864003
   "Михайло Кравчук - Гомер математики", математик від БОГА, педагог - від СЕРЦЯ (доля вченого на тлі трагічної історії України) // Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 1, № 1. – С. 4-14
864004
  Лебедєв Т.С. "Михайло Ломоносов" іде в океани / Т.С. Лебедєв. – Київ : Наукова думка, 1969. – 128с.
864005
   [Михайло Максимович] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
864006
   [Михайло Петрович Тиводар] // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 111-112. – ISSN 0130-6936


  "...20 жовтня 2017 року вітчизняна народознавча наука зазнала непоправної втрати - на 82 році життя перестало битися серце видатного українського етнолога, доктора історичних наук, професора Ужгородського національного університету Михайло Петровича ...
864007
   [Михайло Слабченко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 34. – ISBN 966-7060-92-6
864008
  Исаков С. Михаил Иванович Авилов / С. Исаков. – Москва ; Ленинград, 1950. – 16с.
864009
  Новоуспенский Н.Н. Михаил Иванович Авилов / Н.Н. Новоуспенский. – М.-Л., 1950. – 52с.
864010
   Михаил Иванович Бондаренко. Ученый. Организатор науки и образования : (к 80-летию со дня рождения) : [биография и библиография ректора ХИБМ] / Харьк. ин-т бизнеса и менеджмента ; [сост.: Н.Н. Соловьев, В.И. Чигринов]. – Харьков : Міськдрук, 2015. – 189, [3] с., [1] л. портр. : цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 66-68. – ISBN 978-966-7641-41-2
864011
   Михаил Иванович Варенцов, 1902-1977 : [Геолог-нефтяник]. – Москва : Наука, 1985. – 65с. – (Материалы к библиографии ученых СССР / Сер. геол. наук ; Вып. 33)
864012
  Тупиков Н. Михаил Иванович Верёвкин : Историко-литературній очерк / Н. Тупиков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. СПб. театров, 1895. – Отд. оттиск: Ежегодник императорских театров сезона 1893-1894 гг.
864013
  Финдейзен Н. Михаил Иванович Глинка : очерк его жизни и музікальной деятельности : с 22 портретами, снимками и факсимиле / Ник. Финдейзен. – Москва ; Лейпциг : Собств. изд. П. Юргенсона ; [Электропеч. нот П Юргенсона в Москве], 1903. – 48 с., 13 л. ил., портр., нот. ил.
864014
  Вальтер Виктор Михаил Иванович Глинка : (к столетию со дня рождения 20-го мая 1804 г). – [Санкт-Петербург], 1904. – 34 с., 1 л. ппортр. (фронт.). – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Мир Божий, № 5, май, отд. 1
864015
  Бугославский С.А. Михаил Иванович Глинка / С.А. Бугославский. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 44 с. : 1 портр. – (Великие люди русского народа)
864016
  Успенский В.В. Михаил Иванович Глинка / В.В. Успенский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 263 с.
864017
  Стасов В.В. Михаил Иванович Глинка / В.В. Стасов. – Москва : Музгиз, 1953. – 334 с.
864018
  Попова Т.В. Михаил Иванович Глинка / Т.В. Попова. – Москва, 1953. – 47 с.
864019
  Орлова А.А. Михаил Иванович Глинка / А.А. Орлова. – Ленинград, 1954. – 480 с.
864020
  Поляновский Г.А. Михаил Иванович Глинка / Г.А. Поляновский. – Москва, 1956. – 44 с.
864021
  Левашева О.Е. Михаил Иванович Глинка / О.Е. Левашева. – Москва : Музыка
Кн. 2. – 1988. – 352 с.
864022
   Михаил Иванович Глинка. К столетию со дня его смерти. 1857-1957. – Ленинград, 1957. – 18 с.
864023
   Михаил Иванович Горяев. – Алма-Ата, 1984. – 127с.
864024
  Петров В.Н. Михаил Иванович Козловский / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Ленинград : Художник РСФСР, 1976. – 67 с.
864025
  Петров В.Н. Михаил Иванович Козловский / В.Н. Петров. – Москва, 1977. – 231с.
864026
  Петров В.Н. Михаил Иванович Козловский, 1753-1802 / В.Н. Петров. – 2-е изд. – Л., 1983. – 64с.
864027
  Гловацкий М.Т. Михаил Иванович Коновалов - основоположник современной теории и техники нитрования предельных углеводородов : Автореф... кандид. технич.наук: / Гловацкий М.Т.; МВО СССР. Киевский ордена Ленина политехнический ин-т. – Киев, 1952. – 19 с.
864028
  Ижевский В.П. Михаил Иванович Коновалов : (Родился 1 нояб. 1858 г., скончался 12 дек. 1906 г.) : [Жизнеописание] / В.П. Ижевский. – Санкт-Петербург : Типо-лит. М.П. Фроловой, 1907. – 25 с., 1 л. фронт. (портр.)
864029
  Старосельский П.И. Михаил Иванович Коновалов. / П.И. Старосельский, Е.П. Никулина. – М, 1981. – 233с.
864030
  Сокольников В.М. Михаил Иванович Кошкин. / В.М. Сокольников. – Л., 1962. – 43с.
864031
  Зименко В.М. Михаил Иванович Лебедев 1811-1837 / В.М. Зименко. – М.Л., 1949. – 24с.
864032
  Юрова Т.В. Михаил Иванович Лебедев. 1811-1837. / Т.В. Юрова. – М., 1971. – 168с.
864033
  Герштейн Ю. Михаил Иванович Махаев 1716-1770 / Ю. Герштейн. – Москва : Искусство, 1952. – 32 с.
864034
   Михаил Иванович Пиков : выставка гравюр и акварелей. – Москва : Главполиграфпром, 1968. – [52] с.
864035
  Кузнецова Ю.П. Михаил Иванович Пиков / Ю.П. Кузнецова. – Москва : Советский художник, 1971. – 43, [101] с.
864036
  Мямлин И.Г. Михаил Иванович Пиков. / И.Г. Мямлин. – М., 1968. – 102с.
864037
   Михаил Иванович Придорогин. – Москва, 1953. – 19 с.
864038
  Тимощук В.В. Михаил Иванович Семевский, основатель исторического журнала "Русская старина" : Его жизнь и деятельность. 1837-1892 : С прил. 2-х портр. М.И. Семевского и факс. его письма : Биогр. очерк, сост. Верой Васильевной Тимощук / С предисл. и под ред. Н.К. Шильдера. – Санкт-Петербург : Изд. Е.М. Семевской, 1895. – [14], XVI, 258, 82 с., 2 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Перечень книг, статей и переводов М.И. Семевского" с. 73-79
864039
   Михаил Иванович Сердюков - строитель Вышневолоцкой водной системы. – М., 1952. – 28с.
864040
  Ботвинник М.М. Михаил Иванович Чигорин - великий русский шахматист / Михаил Моисеевич Ботвинник. – Москва : [Б. и.], 1950. – С. 6-10
864041
  Панов В.Н. Михаил Иванович Чигорин, его друзья, соперники и враги. / В.Н. Панов. – М., 1963. – 157с.
864042
  Жилин П.А. Михаил Илларионович Кутузов : Жизнь и полковод. деятельность / П.А. Жилин. – Москва : Воениздат, 1978. – 399 с., 10 л. ил. : ил.
864043
   Михаил Илларионович Кутузов. (К 200-летней годовщине со дня рождения). – М., 1945. – 32с.
864044
   Михаил Ильич Усанович. – Алма-Ата, 1985. – 60 с.
864045
   Михаил Иосифович Фрумгарц. Каталог выставки.. – Омск, 1972. – 3с.
864046
  Твардовский А.Т. Михаил Исаковский / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1949. – 5-13с.
864047
  Александров В.Б. Михаил Исаковский : критико-биографический очерк / В.Б. Александров. – Москва : Советский писатель, 1950. – 124 с.
864048
  Поликанов А.А. Михаил Исаковский / А.А. Поликанов. – М : Просвещение, 1989. – 158с.
864049
  Самородский М.И. Михаил Исидорович Самородский. / М.И. Самородский. – М, 1977. – 26с.
864050
   Михаил Казанский. Геннадий Мызников. – Москва, 1989. – 26с.
864051
  Кремлев Г.Д. Михаил Калатозов / Г.Д. Кремлев. – М., 1964. – 243с.
864052
  Богомолов Ю.А. Михаил Калатозов : страницы творч. биогр. / Ю.А. Богомолов. – Москва : Искусство, 1989. – 237, [1] с., 16 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 228-231
864053
  Канаян М. Михаил Канаян / М. Канаян. – М, 1978. – 32с.
864054
  Тадэ Э.С. Михаил Козаков / Э.С. Тадэ. – М., 1977. – 161с.
864055
   Михаил Козаков.. – Москва, 1969. – 14с.
864056
  Авдеенко С.И. Михаил Колесник. Любовь к жизни / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2018. – 48 с. : ил., портр. – ISBN 978-966-197-624-4
864057
  Клейст Г. Михаил Кольхаас / Г. Клейст. – Ярославль. – 212 с.
864058
  Скороходов Г.А. Михаил Кольцов -- советский журналист : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скороходов Г.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 19 с.
864059
  Жуйкова А.К. Михаил Кольцов - фельетонист / А.К. Жуйкова. – Саратов, 1962. – 76 с.
864060
  Жуйкова А.К. Михаил Кольцов - фельетонист : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Жуйкова А. К. ; Сарат. ГУ. – Саратов, 1963. – 19 с.
864061
  Эвентов И.С. Михаил Кольцов / И.С. Эвентов. – Л, 1959. – 32 с.
864062
  Скороходов Г.А. Михаил Кольцов / Г.А. Скороходов. – Москва : Советский писатель, 1959. – 239 с.
864063
   Михаил Кольцов, каким он был. – Москва : Советский писатель, 1965. – 328 с.
864064
   Михаил Кольцов, каким он был. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1989. – 476 с.
864065
  Рубашкин А.И. Михаил Кольцов. / А.И. Рубашкин. – Л, 1971. – 208 с.
864066
  Дубинянский М. Михаил Кольцов: дивный новый мир // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 8 (60). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
864067
  Богомолова З.А. Михаил Коновалов. К творческому портрету удмуртского писателя / З.А. Богомолова. – Ижевск : Удмуртия, 1971. – 124 с.
864068
  Замошкин А.И. Михаил Константинович Аникушин / А.И. Замошкин. – Ленинград, 1979. – 343с.
864069
  Цветков В.Ж. Михаил Константинович Дитерихс // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 34-58. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского военачальника, одного из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке.
864070
  Копылков М. Михаил Копылков. / М. Копылков. – М., 1982. – 31с.
864071
  Чудин Н.А. Михаил Коробко / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1945. – 66с.
864072
  Смилянский Л.И. Михаил Коцюбинский : Повесть / Л.И. Смилянский; Авториз. пер. с укр. В. Россельса. – Ленинград : Советский писатель, 1947. – 225с.
864073
  Смилянский Л.И. Михаил Коцюбинский : Повесть / Л.И. Смилянский. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 192с.
864074
  Коцюбинская И.М. Михаил Коцюбинский / И.М. Коцюбинская. – Москва, 1969. – 192с.
864075
  Иванов Л.Д. Михаил Коцюбинский. / Л.Д. Иванов. – М., 1956. – 183с.
864076
  Рацкая Ц.С. Михаил Красев / Ц.С. Рацкая. – Москва : Советский композитор, 1957. – 96 с.
864077
  Колмыкова Е.А. Михаил Кузмин в оценках современников // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 244-249
864078
  Платонов В.П. Михаил Кузьмич Янгель / В.П. Платонов, В.П. Горбулин. – Киев : Наукова думка, 1979. – 115 с.
864079
  Александров И. /Бек А А. Михаил Курако / И. Александров, /Бек А.А./, Г. Григорьев. – 3-е , испр. – Москва, 1958. – 143 с.
864080
  Коробков Н.М. Михаил Кутузов / Н.М. Коробков. – М., 1944. – 63с.
864081
  Нечкина М.В. Михаил Кутузов / М.В. Нечкина. – Москва : Военное издательство, 1944. – 56 с.
864082
  Коробков Н.М. Михаил Кутузов / Н.М. Коробков. – М., 1945. – 64с.
864083
  Балязин В.Н. Михаил Кутузов / В.Н. Балязин. – М, 1991. – 238с.
864084
  Дубинянский М. Михаил Кутузов: без черной повязки // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 10 (50). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268
864085
  Аншба А.А. Михаил Лакербай : творческий портрет / Аншба А.А., Дарсалия В.В. – Сухуми : Алашара, 1979. – 53 с.
864086
  Прокофьев Д.Г. Михаил Лакин / Д.Г. Прокофьев. – Иваново, 1949. – 44с.
864087
  Барсамов Н.С. Михаил Латри : каталог / Н.С. Барсамов. – Симферополь : [Б. и.], 1964. – 38 с.
864088
  Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1978. – 303 с.
864089
  Минаков А.Ю. Михаил Леонтьевич Магницкий // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 36-49. – ISSN 0042-8779
864090
  Казарин В. Михаил Лермонтов и тюркский мир (послесловие к 200-летию поэта) / В. Казарин, М. Новикова // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 2015. – № 3/4. – С. 190-194. – ISSN 0131-8136
864091
  Марченко А.М. Михаил Лермонтов. / А.М. Марченко. – М : Русский язык, 1983. – 236 с.
864092
  Симакова Л. Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. Материалы к изучению романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 12 (436), грудень. – С. 10-16
864093
  Рог Е. Михаил Лермонтов: мятежный гений // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 12-25. – ISSN 1819-6268
864094
  Щеблыкин И.П. Михаил Ломоносов / И.П. Щеблыкин. – Москва : Просвещение, 1969. – 104 с.
864095
  Потапурченко З.Н. Михаил Ломоносов : комплексное учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный / Потапурченко З.Н. ; Бубнова А.П. – Москва : Русский язык. Курсы, 2011. – 32 с. : илл. + CD. – ISBN 978-5-88337-261-1
864096
  Ливанова М. Михаил Ломоносов: бездна, звезд полна // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 32-49. – ISSN 1819-6268
864097
  Кулакова И.П. Михаил Ломоносов: жизненные стратегии в контексте эпохи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 16-38. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
864098
  Аннинский Л.А. Михаил Луконин / Л.А. Аннинский. – Москва : Современник, 1982. – 142 с., [8] л. ил. : ил.
864099
  Гаджега В. Михаил Лучкай : Житєпис и Творы. Одбитка из Наукового зборника тов."Просвъта" в ужгородъ рочник VI. з Р. 1928/9 / В. Гаджега. – Факсимільне видання 1929 р. – Ужгород : Падяка, 2000. – 136с. – ISBN 966-7400-08-3
864100
   Михаил Максимович // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 227-233. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
864101
  Марат Х.С. Михаил Мартынов / Х.С. Марат. – М., 1952. – 32с.
864102
  Бергер Л.Г. Михаил Марутаев / Л. Бергер. – Москва : Советский композитор, 1959. – 16 с. – (Молодые композиторы Советского Союза)
864103
  Шнейберг Я.А. Михаил Матвеевич Боресков : 1829-1898 / Я.А. Шнейберг. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 148 с.
864104
  Федоров-Давыдов Михаил Матвеевич Иванов. 1748-1823 / Федоров-Давыдов. – М., 1950. – 28с.
864105
  П.Л. (Лебединцев П.Г.) Михаил Митрополит Киевский XII века (1131-1147 года). – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 14 с. – Отд.отт. из : "Киевская старина", № 12, 1892
864106
  Фатеев П.С. Михаил Михайлов -- революционер, писатель, публицист. / П.С. Фатеев. – М, 1969. – 374с.
864107
   Михаил Михайлович Бахтин : [Литературовед] : библиогр. указ. – Саранск : МГУ, 1989. – 94, [1] с.
864108
  Карпунов Г.В. Михаил Михайлович Бахтин в Саранске / Г.В. Карпунов. – Саранск, 1989. – 28с.
864109
  Воинов М.С. Михаил Михайлович Дубинин. / М.С. Воинов. – Москва-Ленинград, 1950. – 32с.
864110
  Афанасьев В.А. Михаил Михайлович Климов : 1880-1942 / В.А. Афанасьев. – Москва : Искусство, 1953. – 96 с. : ил., 2 ил.
864111
   Михаил Михайлович Лаврентьев : потери науки // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 164 : Фото. – ISSN 0203-3100
864112
  Пахомова М.Ф. Михаил Михайлович Пришвин / М.Ф. Пахомова. – Ленинград : Просвещение, 1970. – 128 с.
864113
   Михаил Михайлович Сомов. Воспоминания товарищей и друзей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
864114
  Загорский М. Михаил Михайлович Тарханов / М. Загорский. – М.-Л., 1946. – 43с.
864115
  Шофман А.С. Михаил Михайлович Хвостов / А.С. Шофман. – Казань, 1979. – 112с.
864116
  Иоффе М.Л. Михаил Михайлович Черемных / М.Л. Иоффе. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 40 с.
864117
  Иоффе М.Л. Михаил Михайлович Черемных / М.Л. Иоффе. – Москва-Ленинград : Советский художник, 1950. – 36 с.
864118
   Михаил Михайлович Черемных. – Москва : Советский художник, 1957. – 89 с.
864119
   Михаил Михайлович Шемякин, (1908-1970).. – М., 1978. – 99с.
864120
   Михаил Михайлович Шульц. – М., 1989. – 103с.
864121
  Мостков Ю.М. Михаил Михеев / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1992. – 96 с.
864122
   Михаил Михеевич Кухтиков : Материалы к библиографии ученых Таджикистана. – Душанбе : Дониш
Вып.43. – 1990. – 48с.
864123
   Михаил Некрасов. – Москва, 1987. – 8с.
864124
  Русакова А.А. Михаил Нестеров: альбом / А.А. Русакова. – Ленинград, 1990. – 214с.
864125
  Любимов Н.А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга : по документам и личным воспоминаниям Н.А. Любимова. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1889. – [3], 356 с., [1] л. портр. – Экз. деф., без портр.
864126
   Михаил Николаевич Кедров. – М, 1978. – 431с.
864127
   Михаил Николаевич Ливанов. – Москва : Наука, 1983. – 62с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 12 ; Сер. биол. наук. Физиология)
864128
  Ананьев С.В. Михаил Николаевич Муравьев // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 45-57. – ISSN 0042-8779
864129
  Перетц В.Н. Михаил Николаевич Покровский: Памяти Аркадия Иоакимовича Лященко. / В.Н. Перетц. – 24с.
864130
  Чистякова Е.В. Михаил Николаевич Тихомиров. / Е.В. Чистякова. – М., 1987. – 157с.
864131
  Пронина Н.А. Михаил Николаевич Тухачевский. / Н.А. Пронина, Я.М. Горелик. – М., 1963. – 36с.
864132
  Шатерников В.А. Михаил Николаевич Шатерников, 1870-1939 / В.А. Шатерников, Л.Е. Горелова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 144 с. – (Научно-биографическая серия)
864133
   Михаил Никонов.. – М, 1987. – 22с.
864134
   Михаил Ножкин Заслуженный артист РСФСР. – Москва, 1974. – 16с.
864135
  Назаренко А.М. Михаил Осипович Гредингер // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 132-142. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Создатель школы белорусского правоведения. Профессор БГУ, академик БАН.
864136
  Веселовский О.Н. Михаил Осипович Доливо-Добровольский : [1862-1919] / Веселовский О.Н. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1958. – 272 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 254-264
864137
  Длугач М.О. Михаил Оскарович Длугач. Киноплпкаты : каталог выставки / М.О. Длугач; Авт. вступ. ст.: Н.И. Бабурина; сост.: Г.В. Маревичева; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1985. – [40] с.
864138
   Михаил Павлович Алексеев : материалы к библиогр. ученых. – Москва : Наука, 1991. – 128 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия литературы и языка ; вып.9)
864139
  Бартошевич А.В. Михаил Павлович Бобышев : живопись и театр / А.В. Бартошевич, М. Яновский. – Ленинград : Изд. Ленинградского отдел. худож. фонда СССР, 1947. – 52 с., 15 л. ил. : ил. – (Ленинградский Союз Советских художников)
864140
  Суслова Е.Н. Михаил Павлович Павлов / Е.Н. Суслова. – М.-Л., 1957. – 128с.
864141
  Мочалов Л.В. Михаил Павлович Труфанов / Л.В. Мочалов. – Л, 1965. – 48с.
864142
  Заславский Д.И. Михаил Петрович Драгоманов : Критико-биографический очерк / Д.И. Заславский. – Киев : СОРАБКОП, 1924. – 172с.
864143
  Григорьева В.А. Михаил Петрович Клодт / В.А. Григорьева. – М, 1957. – 38с.
864144
   Михаил Петрович Кончаловский. – Минск : Советский художник, 1977. – 29 с.
864145
  Лилеев М.И. Михаил Петрович Погодин как профессор и историк (1800-1875) / М.И. Лилеев. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1902. – 37 с.
864146
  Язбердыев Алмаз Михаил Платонович Петров : Указатель / АН ТССР; Центр.науч.б-ка; Сост.: А.Язбердыев. – Ашхабад : Илим, 1977. – 98с. – (Материалы к биобиблиографии ученых ТССР ; Вып.6)
864147
  Епифанова А.П. Михаил Полиевктович Костенко. / А.П. Епифанова. – М., 1962. – 52с.
864148
  Черных Е. Михаил Полторанин: "ГКЧП - величайшая провокация Горбачева!" // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 12 (144). – С. 47-55. – ISSN 1606-0219


  Так считает один из активных участников тех событий, ближайший соратник Ельцина.
864149
  Медведев В. Михаил Поплавский презентовал свою книгу в Кембриджском университете // Сегодня. – Киев, 2018. – 26-28 октября (№ 194). – С. 4


  Легендарный "Юный орел" Михаил Поплавский во всемирно известном вузе - Кембриджском университете (Великобритания) представил новую авторскую книгу "Ректор" (англоязычную версию книги), которую посвятил 25-летию своей деятельности руководителя главного ...
864150
  Музыка Л. Михаил Поплавский: "Без любви к своей стране, к своим традициям и людям невозможно достичь успеха". Ректор Киевского национального университета культуры и искусств отмечает 70-летний юбилей // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 28 ноября - 4 декабря (№ 46). – С. 10


  "В это сложно поверить, но вечно юный орел Михаил Поплавский 28 ноября отмечает 70-летний юбилей. Поющий ректор по этому поводу устроит масштабное шоу с техническими наворотами, звездными гостями и новыми песнями на сцене столичного Дворца спорта. Залы ...
864151
  Смирнов Н.П. Михаил Пришвин / Н.П. Смирнов. – М.-Л., 1953. – 48 с.
864152
  Хайлов А.И. Михаил Пришвин / А.И. Хайлов. – М-Л, 1960. – 162 с.
864153
  Ершов Г.А. Михаил Пришвин / Г.А. Ершов. – М : Художественная литература, 1963. – 193 с.
864154
  Мотяшов И.П. Михаил Пришвин / И.П. Мотяшов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 248 с.
864155
  Ершов Г.А. Михаил Пришвин / Г.А. Ершов. – М : Художественная литература, 1973. – 189 с.
864156
  Подоксенов А. Михаил Пришвин и Макс Штирнер. Философский контекст творчества // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 103-123. – ISSN 0042-8795
864157
  Подоксенов А.М. Михаил Пришвин и Николай Лосский // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 143-156. – ISSN 0236-2007
864158
  Курбатов В.Я. Михаил Пришвин: Очерк творчества. / В.Я. Курбатов. – М. : Советский писатель, 1986. – 222 с.
864159
  Любарский Я.Н. Михаил Пселл / Я.Н. Любарский. – М., 1978. – 283с.
864160
   Михаил Ройтер : каталог выставки, графика. – Москва : Советский художник, 1977. – 14 с.
864161
  Сенникова Р.Д. Михаил Романов / Р.Д. Сенникова. – К., 1972. – 184с.
864162
  Житомирский Владимир Михаил Романов: "Мы - крупная рыба в мелком пруду" : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 42-44 : Фото
864163
  Погожева Л.П. Михаил Ромм / Л.П. Погожева. – Москва, 1967. – 160с.
864164
  Фрейлих С.И. Михаил Ромм / С.И. Фрейлих. – Москва, 1988. – 87с.
864165
  Зак М.Х. Михаил Ромм и его фильмы / М.Х. Зак. – М, 1988. – 304с.
864166
  Зак М.Х. Михаил Ромм и традиции советской кинорежессуры / М.Х. Зак. – М, 1975. – 280с.
864167
   Михаил Садовяну. – М., 1956. – 56с.
864168
  Сугоняй В.П. Михаил Садовяну / В.П. Сугоняй. – Москва : Советский писатель, 1959. – 332 c.
864169
   Михаил Садовяну.. – М., 1962. – 96с.
864170
  Макаров С. Михаил Сапожников - Герой Советского Союза / С. Макаров, В. Станюков. – Чебоксары, 1944. – 10с.
864171
  Любарева Е.П. Михаил Светлов / Е.П. Любарева. – Москва, 1960. – 244с.
864172
  Светов Ф.Г. Михаил Светлов / Ф.Г. Светов. – Москва, 1967. – 128с.
864173
  Перуцкий М.С. Михаил Семенович Перуцкий, / М.С. Перуцкий. – М., 1981. – 10с.
864174
  Сокольников М.П. Михаил Семенович Пырин. / М.П. Сокольников. – Л., 1959. – 51с.
864175
  Буторина Е.И. Михаил Семенович Родионов / Е.И. Буторина. – Москва : Советский художник, 1962. – 118, [6] с. : ил.
864176
  Сенченкова Е.М. Михаил Семенович Цвет. 1872-1919. / Е.М. Сенченкова. – Москва : Наука, 1973. – 307 с.
864177
  Данилов С.С. Михаил Семенович Щепкин / С.С. Данилов. – М.-Л, 1938. – 62с.
864178
  Дурылин С.Н. Михаил Семенович Щепкин / С.Н. Дурылин. – Москва, 1943. – 64с.
864179
  Алперс Б.В. Михаил Семенович Щепкин : (1788-1863) / Б.В. Алперс. – Москва : Искусство, 1943. – 44 с. : ил. – (Массовая библиотека "Искусство")
864180
  Клинчин А.П. Михаил Семенович Щепкин / А.П. Клинчин. – М., 1964. – 107с.
864181
   Михаил Семенович Щепкин. – М.
Т. 2. – 1984. – 479с.
864182
  Дерман А.Б. Михаил Семенович Щепкин (1788-1863) / А.Б. Дерман. – М.-Л., 1937. – 96с.
864183
  Сбойчаков М.И. Михаил Сергеевич Кедров / М.И. Сбойчаков. – Москва, 1969. – 120 с.
864184
  Матвеев-Бодрый Михаил Сергеевич Мандриков : Воспоминания о председателе первого Ревкома Чукотки / Н.Н. Матвеев-Бодрый. – Магадан : Кн. изд-во, 1957. – 72 с.
864185
   Михаил Сергеевич Щепкин : Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. – Москва : Искусство, 1952. – 372 с.
864186
   Михаил Скорульский. – Киев, 1988. – 325с.
864187
  Луговцов Н.П. Михаил Слонимский / Н.П. Луговцов. – М.-Л., 1966. – 191с.
864188
  Шмигельская Е.В. Михаил Смирнов / Е.В. Шмигельская. – Л., 1979. – 48с.
864189
   Михаил Соколов. – М., 1986. – 24с.
864190
  Смирнов В.И. Михаил Софронов - русский математик середины XVIII века / В.И. Смирнов, Е.С. Кулябко. – Москва, 1954. – 55с.
864191
  Гольденберг Л.А. Михаил Спиридонович Гвоздев : начало 18 в. - после 1759 г. / Л.А. Гольденберг; отв. ред. .А.И. Юхт. – Москва : Наука, 1985. – 176 с. – (Научно-биографическая литература)
864192
  Ленюк Л.Л. Михаил Старицкий в его революционно-демократических связях и взглядах : Автореф... канд. филол.наук: / Ленюк Л.Л.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.26
864193
  Алещенко М.С. Михаил Степанович Алещенко : выставка произвед. / М.С. Алещенко ; Моск. орг. Союза худож. РСФСР. – Москва : Советский художник, 1975. – 18 с.
864194
  Алещенко М.С. Михаил Степанович Алещенко 1915-1981 : выставка произвед. : скульптура, графика / М.С. Алещенко ; Моск. орг. Союза худож. РСФСР. – Москва : Советский художник, 1983. – 13 с., 6 л. ил. : ил., портр.
864195
  Парнес В.А. Михаил Степанович Воронин, 1838-1903 / В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1976. – 183с.
864196
  Стебун И.И. Михаил Степанович Гришко - Народный артист СССР / И.И. Стебун. – К., 1960. – 40с.
864197
  Тараев М.М. Михаил Тараев: Фарфор, керамика, живопись / М.М. Тараев. – Москва, 1979. – 15с.
864198
  Тараев М.М. Михаил Тараев: Фарфор, керамика, живопись. / М.М. Тараев. – М., 1980. – 14с.
864199
  Балтун П.К. Михаил Таранов / П.К. Балтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 53 с., [83] с.
864200
   Михаил Тимофеевич Калашников // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2014. – № 4 (172). – С. 3-13. – ISSN 1606-0219
864201
  Ковань М.О. Михаил Тихонович Лаврентьев / М.О. Ковань. – Х, 1958. – 63с.
864202
  Сырышев Б.И. Михаил Трофимович Момотенко / Б.И. Сырышев. – Сталинград, 1961. – 14с.
864203
   Михаил Туган-Барановский // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 358-363. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
864204
  Раковский Л.И. Михаил Тухачевский. Константин Заслонов / Л.И. Раковский. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 496 с.
864205
  Марков С. Михаил Ульянов в образе и в жизни / Сергей Марков. – Москва : Вече, 2007. – 336 с., ил. – ISBN 978-5-9533-2616-2336с.
864206
  Свободин А.П. Михаил Ульянов, герои и время. / А.П. Свободин. – Москва, 1987. – 155с.
864207
  Дюма Ж. Михаил Фарадей : [Памяти Фарадея : Речь произнесенная в публичном заседании Французской Академии 18 мая 1868 года ее непременным секретарем Дюма]. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Маракуева ; Типо-литогр. Высоч. утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – 58 с., 1 л. портр. – Авт. указан на 5 с. – (Из истории физики XIX столетия : Очерки трудов ее выдающихся деятелей)
864208
  Воеводин П.И. Михаил Фарадей / П.И. Воеводин. – Москва ; Ленинград, 1931. – 55 с.
864209
   Михаил Федорович Жуков. – Новосибирск, 1987. – 72с.
864210
  Бернацкая Р.П. Михаил Федорович Романов - народный артист СССР / Р.П. Бернацкая. – Киев : Держмузвидав, 1960. – 40 с. : ил.
864211
   Михаил Федорович Романов. – М., 1985. – 273с.
864212
  Гольденберг Л.А. Михаил Федорович Соймонов / Л.А. Гольденберг. – М., 1973. – 192с.
864213
  Хргиан А.Х. Михаил Федорович Спасский / А.Х. Хргиан. – Москва : Московский университет, 1955. – 64с.
864214
  Пастухова Д.В. Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов о научном статусе истории русского права // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 14. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  XIX век подарил российской историко-правовой науке целую плеяду талантливых ученых, крупнейших правоведов-энциклопедистов. Так, олицетворением человека, целиком и полностью посвятившего себя научному изучению истории права своей страны, был М.Ф. ...
864215
  Любимов Б.И. Михаил Фокин / Б.И. Любимов. – Москва, 1948. – 111 с.
864216
  Бутакова Е. Михаил Фокин: "новые пути всегда открыты" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 43-63. – ISSN 1819-6268


  "В противовес классическому балету с его игрушечными страстями и приверженностью танцевальной технике Михаил Фокин создал живой танец, стирающий грань между зрителем и сценой. Его идея о «содружестве танца, музыки и живописи» стала поворотной точкой в ...
864217
  Виленский Ю. Михаил Францевич Зиньковский. Жизнь и судьба в кардиохирургии детского возраста // Хірургія України : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 116-117. – ISSN 1818-5398
864218
   Михаил Францевич Ленин. – Москва, 1949. – 12 с.
864219
  Пасецкий В.М. Михаил Францевич Рейнеке / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1978. – 151с.
864220
   Михаил Хейфиц: плакат, живопись. – Москва : Советский художник, 1985
864221
   Михаил Христофорович Чайлахян. – Москва : Наука, 1980. – 96с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 4 ; Серия физиологии растений)
864222
  Зубков Ю.А. Михаил Царев в Малом театре / Ю.А. Зубков. – М, 1978. – 184с.
864223
  Рабинович М.Ц. Михаил Цезаревич Рабинович : графика. Каталог / М.Ц. Рабинович. – Москва : Советский художник, 1983. – 31с.
864224
  Толочко П.П. Михаил Черниговский // Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – С. 209-221. – ISBN 978-617-7349-68-5
864225
  Громов В.А. Михаил Чехов / В.А. Громов. – М, 1970. – 216с.
864226
   Михаил Чехов : литературное наследие. – Москва
1. – 1986. – 457с.
864227
   Михаил Чехов : литературное наследие. – Москва
2. – 1986. – 557с.
864228
  Чахирян Г.П. Михаил Чиаурели / Г.П. Чахирян. – М., 1939. – 48с.
864229
  Васюков Е. Михаил Чигорин / Е. Васюков. – Москва, 1972. – 311с.
864230
  Юдович М.М. Михаил Чигорин / М.М. Юдович. – Москва, 1985. – 208с.
864231
  Хохлов А.Н. Михаил Шевелев и начало морского судоходства России с Китаем // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 116-125. – ISSN 0042-8779
864232
  Скворцов А.М. Михаил Шибанов. Художник второй половины XVIII века. / А.М. Скворцов. – М.-Л., 1946. – 24с.
864233
  Долгоносова Е.М. Михаил Шипулин / Е.М. Долгоносова. – М., 1969. – 46с.
864234
  Шифрин Михаил Михаил Шифрин о знаниях. Оправдание неуча // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 12
864235
  Гоффеншефер В.Ц. Михаил Шолохов / В.Ц. Гоффеншефер. – М., 1940. – 200с.
864236
  Лежнев И.Г. Михаил Шолохов / И.Г. Лежнев. – Москва, 1941. – 79с.
864237
  Лежнев И.Г. Михаил Шолохов / И.Г. Лежнев. – Ленинград, 1948. – 518с.
864238
  Муратова К.Д. Михаил Шолохов : Краткий справочник / К.Д. Муратова. – Ленинград, 1950. – 44 с.
864239
  Лукин Ю.Б. Михаил Шолохов / Ю.Б. Лукин. – М., 1952. – 172с.
864240
   Михаил Шолохов. – Л, 1956. – 275с.
864241
  Лукин Ю.Б. Михаил Шолохов / Ю.Б. Лукин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 283 с.
864242
  Якименко Л.Г. Михаил Шолохов / Л.Г. Якименко. – М, 1967. – 112с.
864243
  Петелин В.В. Михаил Шолохов / В.В. Петелин. – М, 1974. – 320с.
864244
   Михаил Шолохов. – М, 1975. – 326с.
864245
   Михаил Шолохов. – М, 1975. – 8с.
864246
  Журавлева А.А. Михаил Шолохов / А.А. Журавлева. – Москва, 1975. – 215с.
864247
  Веленгурин Н.Ф. Михаил Шолохов / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 48с.
864248
   Михаил Шолохов. – 2-е изд., доп. – М, 1980. – 399с.
864249
  Литвинов В.М. Михаил Шолохов / В.М. Литвинов. – Москва, 1980. – 352с.
864250
  Кулинич А.В. Михаил Шолохов / А.В. Кулинич. – К., 1984. – 192с.
864251
  Литвинов В.М. Михаил Шолохов / В.М. Литвинов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 350с.
864252
  Петелин В.В. Михаил Шолохов / В.В. Петелин. – М, 1986. – 397с.
864253
  Шолохов М.А. Михаил Шолохов / М.А. Шолохов. – М, 1991. – 333с.
864254
  Осипов В.О. Михаил Шолохов / В.О. Осипов. – Роман-Газета. – М, 1995. – 96 с.
864255
  Корконосенко Н. Михаил Шолохов и его герои в их "трагическом поиске правды" // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 11 (245)
864256
  Александров А. Михаил Щепкин: время собирать камни // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 168-169. – ISSN 1560-4233
864257
  Попович К.Ф. Михаил Эминеску / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1982. – 438с.
864258
   Михаил Эразмович Омельяновский. – Киев, 1985. – 80 с.
864259
  Висковатый П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов : Жизнь и творчество. – Москва : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1891. – [2], 6, 454, 24, [1] с.


  На экз. № 30905 подпись-автограф: И. Турчинович На экз. № 30964 экслибрис: Ротная библиотека Влад. Киев. кад. корп. 2 роты, отдел 2
864260
  Котляревский Н.А. Михаил Юрьевич Лермонтов : Личность поэта и его произведения / [соч.] Нестора Котляревского. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1912. – VIII, 346, [1] с. – Экз. № 30973 без ориг. обл. и тит. л., описан по др. изд.


  На экз. № 14004 печать кн. маг.; На экз. № 30973 подпись-фамилия: И. Турчинович
864261
  Петухов Е. Михаил Юрьевич Лермонтов : очерк его жизни и поэтической деятельности / Е.Петухов , проф. – Рига : Книгоиздат Ф.И. Трескиной, 1914. – 40 с., 1 л. портр. (фронт.)
864262
  Котляревский Н.А. Михаил Юрьевич Лермонтов : Личность поэта и его произведения / [соч.] Нестора Котляревского. – 5-е изд., испр. и доп. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – VIII, 435 с.
864263
  Дурылин С.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов / С.Н. Дурылин. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 160 с.
864264
  Борщевский Ф.М. Михаил Юрьевич Лермонтов : метод. пособ. для студ.-заочников / Ф.М. Борщевский, М.М. Сидоренко ; М-во просвещения УкрССР, Запорож. гос. пед. ин-т. – Запорожье : [Б. и.], 1964. – 29 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
864265
  Ломунов К.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов / К.Н. Ломунов. – М : Детская литература, 1989. – 174 с.
864266
  Покотолова О Михаил Юрьевич Лермонтов 1814-1841 : Жизнь. Личность. Творчество : Для ст. кл. сред. учеб. заведений / О. Покотилова ; Со вступ. ст. проф. В.В. Сиповского. – Петроград : Изд. Н.П. Карбасникова, 1914. – 167 с., 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. предисл.: Сиповский, Василий Васильевич (1872-1930)
864267
   Михаил Юрьевич Лермонтов 1814-1914 : биографический очерк : [памяти Михаила Юрьевича Лермонтова]. – Одесса : Изд. бланкоиздат. М. Шпенцера, 1914. – 48 с., 1 л. портр.
864268
   Михаил Юрьевич Лермонтов 1814-1914 : биографический очерк : [памяти Михаила Юрьевича Лермонтова]. – Санкт-Петербург : Изд. Выс. утв. Ком. по сооружению при Николаев. кавалер. уч-ще памятника М.Ю. Лермонтову, 1914. – [2], 50 с., 5 л. портр., 4 л. факс., 3 л. родосл.


  Содержание: Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) / А.В. Семеко. [Описание закладки памятника 1-го октября 1913 г. при Николаевском кавалерийском. Авт. ст.: Семека, Александр Владимирович
864269
  Покровский В.И. Михаил Юрьевич Лермонтов, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – [4], 292 с.
864270
  Покровский В.И. Михаил Юрьевич Лермонтов, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 4-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1914. – [4], 316 с.
864271
  Покровский В.И. Михаил Юрьевич Лермонтов, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 5-е изд., доп. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1916. – 378 с.
864272
  Соколов А.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. / А.Н. Соколов. – Москва, 1952. – 92 с.
864273
  Николаева М.Ф. Михаил Юрьевич Лермонтов. / М.Ф. Николаева. – М : Детская литература, 1956. – 295 с.
864274
  Соколов А.Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. / А.Н. Соколов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1957. – 91 с.
864275
  Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография писателя. Пособие для уч-ся / В.А. Мануйлов. – 2-е изд. – Л. : Просвещение, 1976. – 176 с.
864276
  Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество / П.А. Висковатов. – Москва : Современник, 1987. – 493 с.
864277
  Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество / П.А. Висковатов. – Москва, 1989. – 454с.
864278
   Михаилу Ивановичу Орлюку - 60 // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 183-185. – ISSN 0203-3100
864279
  Кочубей Ю. Михаїл Нуайме та українська література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 66-73. – ISSN 0236-1477


  Автор окреслює життєвий і творчий шлях видатного арабського письменника з Лівану Михаїла Нуайме (1889-1988), показує його роль в історії сучасної літератури арабського світу, Основна увага приділяється зв"язкам М. Нуайме з Україною
864280
  Ворона Г.Н. Михаїл Садовяну / Г.Н. Ворона. – Київ, 1957. – 59с.
864281
  Семчинський С.В. Михаїл Садовяну / С.В. Семчинський. – Київ, 1980
864282
  Лучканин Сергій Михаїл Садовяну (1880-1961) - класик румунської і світової літератури : Методична розробка до 120-річчя з дня народження визначного письменника / Лучканин Сергій; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Науковий світ, 2000. – 23с. – Бібліогр.:с.22-23. – ISBN 966-7820-34-3
864283
  Шапіро О. Михаїле, нас захисти! Коли з"явився герб Києва і як він мінявся // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 42). – С. 9


  "Новий герб столиці із зображенням архангела Михаїла з вогняним мечем, щитом із хрестом Київська міськрада затвердила 18 квітня 1995 року. Наші пращури, як і сучасні мешканці Києва, почувалися затишно під покровительством верховного архістратига, ...
864284
  Кикнадзе В.Г. Михай I против Адольфа Гитлера // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 23-24. – ISSN 0321-0626


  Король Румынии вывел страну из гитлеровской коалиции.
864285
  Алешина Л.С. Михай Зичи / Л.С. Алешина ;Науч.-исслед. ин-т теории и ист. изобразит. искусств Акад. художеств СССР. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-181
864286
  Беркович И. Михай Зичи (1827-1906) / Илона Беркович ; [пер. с нем. М. Погани]. – Будапешт : Изд-во АН Венгрии, 1965. – 28 с., [CXLIII] с. ил. : ил.; 217 ил. – с 217 иллюстрациями
864287
   Михай Месарош: Скульптура, медали, рис.: Кат. выставки. – М., 1986. – 16с.
864288
  Вегвари Л. Михай Мункачи / Л. Вегвари. – Будапешт, 1957. – 22с.
864289
  Алешина Л.С. Михай Мункачи 1844-1900 / Л.С. Алешина. – Москва : Искусство, 1960. – 150, [7] с., [69] л. ил. : ил.
864290
  Алешина Л.С. Михай Мункачи 1844 - 1900 : венгер. худож. / Л.С. Алешина. – Москва : Искусство, 1955. – 52 с., 6 л. ил. : ил. – (Массовая библиотека)
864291
  Жирков Г.В. Михайил Иванович Калинин / Г.В. Жирков. – Москва, 1982. – 119 с.
864292
  Данилюк Ю.З. Михайл Григорович Криворотченко / Ю.З. Данилюк, О.П. Юренко // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 283-297. – ISBN 966-02-2441-9


  Криворотченко Михайло Григорович — український громадський діяч, журналіст, педагог, музейний діяч, краєзнавець.
864293
  Букет Є. Михайла Петренка відтепер читають і мовою Бенгалі // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Днями побачив світ новий переклад вірша поета-романтика першої половини XIX ст. М. Петренка "Дивлюсь я на небо". Цього разу - офіційною мовою країни Бангладеш та індійських штатів Західна Бенгалія і Тріпура - бенгалі. Поезія бенгальською мовою ...
864294
  Сергієнко І.В. Михайлевич Володимир Сергійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 596-597. – ISBN 978-966-02-8346-6
864295
  Сергієнко І.В. Михайлевич Михайло Володимирович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 597. – ISBN 978-966-02-8346-6
864296
   Михайленко Валерій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 80
864297
   Михайленко Валерій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 156-157 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
864298
   Михайленко Валерій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 162-163. – ISBN 978-966-439-961-3
864299
   Михайленко Валерій Петрович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 89. – ISBN 966-95774-3-5
864300
   Михайленко Наталії Миколаївні - 60 ! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 96. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
864301
   Михайленко Наталія Миколаївна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 80-81
864302
   Михайленко Наталія Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 157-158 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
864303
   Михайленко Наталія Миколаївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 164. – ISBN 978-966-439-961-3
864304
   Михайленко Наталія Миколаївна (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 89-90. – ISBN 966-95774-3-5
864305
  Фурса С.Я. Михайленко Олександр Романович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 30-32. – ISBN 978966-97130-0-1
864306
  Шибіко В.П. Михайленко Олександр Романович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 557. – ISBN 978-966-02-8346-6
864307
   Михайленко Олександр Романович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 330. – ISBN 978-966-933-054-3
864308
   Михайленко Петро Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 299-302. – ISBN 978-617-573-038-6
864309
  Довбня В.А. Михайленко Петро Петрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 558. – ISBN 978-966-02-8346-6
864310
   Михайленко Тетяна Ігорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 164-165. – ISBN 978-966-439-961-3
864311
   Михайленку Валерію Петровичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-56. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  6 листопада 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Михайленка Валерія Петровича – відомого геоеколога, кандидата хімічних наук, доцента кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
864312
  Пригара М.А. Михайлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1972. – 143 с.
864313
  Пригара М.А. Михайлик - джура козацький / М.А. Пригара. – Київ, 1982. – 184 с.
864314
  Ясень М. Михайлина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С.61
864315
  Гуржій О.І. Михайлина Павло Васильович / О.І. Гуржій, А.П. Коцур // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Михайлина Павло Васильович - вчений, історик, доктор історичних наук, професор.
864316
   Михайлина Хомівна Коцюбинська // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 120-124. – ISSN 0236-1477
864317
   Михайлівка. Садиба графа О.В. Капніста, харківської губернії Лебединського повіту // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – С. 213-225
864318
  Шкурка М. Михайлівка: мовчазні свідки далекої минувшини // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2013. – № 1 ( січень - березень). – С. 15-17. – ISSN 1814-5078


  Геологічні пам"ятки села Михайлівка Лебединського району Сумської області.
864319
  Зінченко А.Л. Михайлівська (Свято - Михайлівська) церква // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 569. – ISBN 978-966-02-8346-6
864320
  Кузьменко Т. Михайлівська церковно-учительна школа при Києво-Золотоверхому монастирі (кін. XIX ст.) // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2019. – № 19 (191). – С. 88-99. – ISSN 2411-4677
864321
  Лагодовська О.Ф. Михайлівське поселення / О.Ф. Лагодовська. – Київ, 1962. – 248 с.
864322
  Дідора В. Михайлівський Видубицький монастир Києва // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 22 (238), листопад. – С. 7
864323
  Дідора В. Михайлівський Видубицький монастир Києва // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 23 (239), грудень. – С. 7
864324
  Тоцька Ірма Михайлівський Золотоверхий ( слід у культурі ) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 161-163
864325
  Дегтярьов М.Г. Михайлівський Золотоверхий монастир / М.Г. Дегтярьов, А.В. Реутов. – Київ : Техніка, 1997. – 160с. – Бібліогр.157-160. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-021-6
864326
  Чобіт Д. Михайлівський Золотоверхий монастир / Дмитро Чобіт ; [редатор: Ореста Чечель, фото: Оксана Валькер та ін.]. – Броди : Просвіта, 2005. – 27, [3] с. : фот. – (Знамениті храми та монастирі України). – ISBN 966-7544-24-9
864327
  Куковальська Н.М. Михайлівський Золотоверхий монастир : історична доля та мистецька спадщина / Н.М. Куковальська ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець, 2011. – 53, [3] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 53. – ISBN 978-966-2377-10-1
864328
  Грипась В. Михайлівський Золотоверхий: шлях довжиною у 900 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24-25 травня (№ 87/88). – С. 11


  Історія незнищенного храму.
864329
  Кравченко О.М. Михайлівський Іоанно-Предтеченський монастир середини XVII - XVIII ст. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2014. – № 22. – С. 48-53. – ISSN 2227-183Х
864330
  Клос В. Михайлівський монастир - митрополичий осередок Української Православної Церкви // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 13 (229), липень. – С. 6-7


  До 900-ліття Михайлівського Золотоверхого монастиря.
864331
  Лень А. Михайло Авенаріус - засновник наукової школи експериментальної фізики в Україні (до 170-річчя з дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 165-167. – ISBN 966-7060-76-4
864332
   Михайло Авенаріус (1835-1895) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 40-41 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
864333
   Михайло Андрійович Алексеєнко (1942-2020) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 81-82. – ISSN 0027-2803


  14 листопада 2020 р. пішов з життя Михайло Андрійович Алексеєнко - професор, доктор філологічних наук (Україна), професор титулярний (Польща), завідувач кафедри російської мови філологічного факультету Львівського уні­верситету імені Івана Франка ...
864334
  Кошик Н.І. Михайло Андрійович Голубець : Бібліографічний покажчик / АН УРСР; Львів. наук. б-ка ім В. Стефаника; Укладач: Н. І. Кошик. – Львів : Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 1980. – 42 с.
864335
   Михайло Андрійович Голубець : Бібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження / АН УРСР; Львівська наукова б-ка; Укладач Н. І. Кошик. – Львів, 1990. – 94с.
864336
  Ємець Т.М. Михайло Антонович як фундатор українського ренесансу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 197-199
864337
  Дудко Д. Михайло Антоновський - перший видавець творів Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 256-259. – ISBN 978-617-7009-24-4


  М.А.Антоновський був одним з передових людей свого часу. Вихованець Києво-Могилянської академії і Московського університету, масон, соратник М.В.Новикова та О.М.Радищева, історик і бібліограф, він вперше видав твори Г.С.Сковороди.
864338
   Михайло Бабій // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 41 : Михайло Бабій. – С. 3-22
864339
  Міхно О.П. Михайло Базник - педолог, автор оригінальної методики складання характеристики учня // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
864340
  Кульчицький В. Михайло Балугянський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 190-192
864341
  Гордієнко Д. Михайло Бережков і Тимофій Флоринський у світлі епістолярних джерел // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2019. – С. 161-181. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 12, вип. 27 (30)). – ISSN 2078-063X
864342
  Котляр А. Михайло Білас. Спогади про літо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 11


  "За підтримки Українського культурного фонду, реалізується проєкт "Віртуальний музей Михайла Біласа". Цими осінніми днями, коли тепла і яскравості в сонця дедалі менше, а вдома поки що майже так само холодно, як і на вулиці, я подумки повертаюся в ...
864343
  Маслійчук В.Л. Михайло Білевич – учитель Новгород-Сіверської гімназії (1806–1821) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 89-94. – ISSN 2218-0567
864344
  Горкуша О. Михайло Боголюбов як філософ релігії / О. Горкуша, А. Колодний // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 491-507. – ISBN 978-617-696-609-8
864345
   Михайло Бойчишин : зб. документів, ст., спогадів / [авт.-упоряд.: Н. Харчук]. – Київ : Бізнесполіграф, 2009. – 39, [1] с. – (Народний Рух України)
864346
   Михайло Бойчук // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 213-216
864347
   Михайло Бойчук (1882-1937): художник-монументаліст, сценограф, реставратор, педагог // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 68. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
864348
   Михайло Бойчук: репресоване мистецтво // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 531-538. – ISBN 978-966-2530-59-9
864349
   Михайло Брайчевський : вчений і особистість. – Київ : Фенікс, 2002. – 228 с. – ISBN 966-651-024-3
864350
  Павленко Ю.В. Михайло Брайчевський і його концепція вітчизняної історії першого тисячоліття нашої ери // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 5-16. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
864351
  Ісаєвич Я. Михайло Брайчевський і його концепція історії України // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 189–200. – ISSN 0041-6061
864352
  Сагайдак М.А. Михайло Брайчевський у просторі української культури 60 - 80-х років // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 20-26
864353
  Бібіков Д. Михайло Брайчевський як дослідник історії стародавнього Києва // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-128. – ISBN 966-7332-13-6
864354
  Братичак М. Михайло Братичак: " Збираюся ще довго жити, творити, провадити наукові дослідження" / розмову вела Валентина Софілканич // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 17 : Особистості, частина 2. – С. 101-105. – ISSN 2709-3107
864355
  Полєк В.Т. Михайло Бринський / В.Т. Полєк. – Львів, 1968. – 19с.
864356
  Полянський І.Ю. Михайло Булгаков - хірург Чернівецького військового шпиталю / І.Ю. Полянський, Я.Ю. Войтів // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 105-107. – ISSN 1727-0847


  У 1916 році М. Булгаков закінчив медичний факультет Київського університету Св. Володимира з відзнакою отримавши звання лікаря.
864357
   Михайло Бялик (1929-2022) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (396), жовтень - грудень. – С. 120-122. – ISSN 2664-4282


  Михайло Григорович Бялик (1929-2022) - радянський і російський піаніст та музикознавець. Заслужений діяч мистецтв РРФСР. Почесний член Філармонічного товариства Санкт-Петербурга. Професор. Некролог.
864358
  Меншуткин Б.Н. Михайло Васильевич Ломоносов : Жизнеописание / сост. Б.Н. Меншуткин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1911. – [4], 160 с., 23 л. ил., портр., факс., карт. : ил., портр.
864359
  Меншуткин Б.Н. Михайло Васильевич Ломоносов / Б.Н. Меншуткин. – Санкт-Петербург, 1912. – 160 с.
864360
  Стеклов В.А. Михайло Васильевич Ломоносов / В.А. Стеклов. – Берлин; Петербург ; Москва : З.И. Гржебина, 1922. – 202 с.
864361
  Черняховский Ф.И. Михайло Васильевич Ломоносов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1953. – 40 с.
864362
  Черняховский Ф.И. Михайло Васильевич Ломоносов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1961. – 79 с.
864363
   Михайло Васильович Лобода : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 462. – ISSN 2413-7944


  "Президія Національної Академії медичних наук України з глибоким сумом сповіщає, що 30 червня 2016 року пішов з життя відомий український вчений та організатор охорони здоров"я, народний депутат України Верховної Ради четвертого скликання, голова ...
864364
  Алентьєв О.О. Михайло Васильович Ломоносов : до 250-річчя з дня народження / Алентьєв О.О. – Київ, 1961. – 42 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
864365
   Михайло Васильович Ломоносов : До 250-рыччя з дня народження (1711-1961) ; Короткий рекомендований покажчик. – Львів : [б.в.], 1961. – 20 л. – Склографічне видання
864366
  Фіалков Ю.Я. Михайло Васильович Ломоносов / Ю.Я. Фіалков. – К., 1968. – 77с.
864367
  Путята Т.В. Михайло Васильович Остроградський : До 150-річчя з дня народження / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін. – Київ, 1951. – 88 с.
864368
  Шмигевський М.В. Михайло Васильович Остроградський (1801-1862) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
864369
   Михайло Васильович Токарчук : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд. : О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред. : І.М. Мриглод, О.Л. Іванків ; авт. вступ. ст. І.П. Омелян]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 61, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 58-60. – (Бібліографія українських вчених)
864370
  Білан Ю.Я. Михайло Васильович Фpунзе / Ю.Я. Білан, В.Ю. Білан. – Київ : Радянська школа, 1962. – 91 с.


  I.Фpунзе, Михайло Васильович пpо нього.
864371
   Михайло Васильович Шульга // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 265-266. – ISSN 1993-0909
864372
  Гаврилюк Ю. Михайло Вербицький - біографія вписана в краєвид надсянських сіл // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 2 (138). – С. 15-22. – ISSN 1230-2759
864373
  Середа В. Михайло Вербицький - талант і пам"ять // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 2 (138). – С. 3-4. – ISSN 1230-2759
864374
   Михайло Вербицький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 162-164. – ISBN 978-966-8137-97-6
864375
   Михайло Вербицький (1815-1870): композитор, диригент, священик // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 94. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
864376
  Шафран Т. Михайло Вербицький творець українського гімну // Християнський голос : українська церковна газета. – Мюнхен, 2011. – Вересень [№] 17. – С. 7
864377
  Захарчук О. Михайло Вербицький, священник і композитор (до 150-ліття роковин смерті) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 92-95. – ISSN 2224-0926
864378
  Шурова Н.С. Михайло Вериківський / Н.С. Шурова. – Київ : Музична Україна, 1972. – 51 с.
864379
  Прокопович Т. Михайло Вериківський та коріння експресіонізму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 209-214. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
864380
  Губрій Н.В. Михайло Верхацький як театральний критик: на прикладі рецензії на виставу "Гамлет" (1935 р.) в узбецькому драматичному театрі імені Хамзи // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 244-253. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто основні напрями театральної діяльності М. Верхацького — режисера, педагога та театрального критика в зазначений період творчості (1936–1952), його вплив на становлення та розвиток узбецького театру. Розвідка є спробою запропонувати та ...
864381
   Михайло Владимирський-Буданов (1838-1916) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 350-351 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
864382
  Дьяконова З.Г. Михайло Водяний / З.Г. Дьяконова, Л.М. Новоселицька. – К, 1972. – 79с.
864383
  Федорак Н. Михайло Возняк - видавець творів Маркіяна Шашкевича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 255-262. – ISSN 0130-528Х


  Огляд збірника "Писань" М. Шашкевича, впорядкованого та виданого зусиллями М. Возняка в 1912 році з нагоди 100-літнього ювілею видатного поета, доводить, що за ще сто років, які минають відтоді, історія української літератури не збагатилася практично ...
864384
  Федорак Назар Михайло Возняк - дослідник української літописної традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 31-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Пам"ятки українського літописання завжди перебували у сфері професійних літературознавчих зацікавлень Михайла Возняка. Саме він чи не перший з учених наполягав на "українській літописній традиції" як на важливому понятті в термінологічній системі ...
864385
  Трофимук С. Михайло Возняк // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 211-213
864386
  Клебан Л. Михайло Возняк в останні роки життя (1945-1954): критика та переслідування академіка // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 322-340. – ISSN 2078-6077
864387
  Працьовитий В. Михайло Возняк про п"єсу "Украдене щастя" Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 144-159. – ISSN 0130-528Х
864388
  Гнатюк М. Михайло Возняк як історик української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 57-62. – ISSN 0130-5263
864389
  Горак Р. Михайло Возняк: його село, родина і початок дороги / Роман Горак // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 231-258. – ISSN 0130-528Х
864390
   Михайло Володимирович Кононов (нар. 1960) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-594-277-8
864391
  Коновал О. Михайло Воскобійник жив Україною // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 49-50
864392
  Шевченко Віктор Михайло Вронченко - геодезист та мандрівник : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 45-47 : Фото
864393
  Шакула С.В. Михайло Врубель. Зішестя святого духа на апостолів (спроба атрибуції прообразів) // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-2377-29-3
864394
  Колодний А. Михайло Гайковський в його релігієзнавчих діяннях // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 721-722. – ISBN 978-617-696-609-8
864395
   Михайло Гайовий // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 44 : Михайло Гайовий. – С. 3-22
864396
  Молчанова Т. Михайло Глінка і Україна // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С.106-108. – ISSN 0868-4790
864397
   Михайло Гнатюк = Mykhaylo Hnatyuk: Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 132 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 25 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-509-7
864398
  Волиняк П. Михайло Голинський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 20-23
864399
   Михайло Голубець : Бібліографічний покажчик. – Львів, 2000. – 148с. – ISBN 966-02-1428-8
864400
  Гессен М. Михайло Горбачов - принципово радянська людина // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 6-7. – ISSN 1819-7329
864401
  Ковальчук А. Михайло Горбачов - українець, який змінив світ. На спомин про першого і єдиного президента СРСР // Україна молода. – Київ, 2022. – 5 жовтня (№ 30). – С. 6


  Цього тижня виповнюється 40 днів, як відійшов за межу Михайло Горбачов. Його не стало 30 серпня на 92-му році життя. У другій половині 1980-х років він був не тільки одноосібним керівником ссср, а й одним із найвпливовіших політиків планети. Одночасно ...
864402
  Шаповал Ю. Михайло Горбачов і Україна: штрихи до портрета ініціатора перебудови // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 270-274. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
864403
   Михайло Гордійович Демчишин (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
864404
   Михайло Гордійович Демчишин (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 122-123 : фото. – ISSN 0367-4290
864405
  Бедь В. Михайло Горинь - український патріот, дисидент і політв"язень, політичний, державний та громадський діяч (спогади до 90-річчя від дня народження) // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 3. – С. 44-47. – ISSN 2706-8323
864406
  Слабошпицький М. Михайло Горинь: людина-книга. Штрих до портрета // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 8 серпня (№ 29/30). – С. 1
864407
  Кирчів Р. Михайло Грабовський і Україна // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 309-312
864408
  Ковалів Ю. Михайло Григорів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
864409
  Німенко А.В. Михайло Григорович Лисенко. / А.В. Німенко. – К., 1958. – 33с.
864410
  Козак С.Д. Михайло Гришко: (Укр. рад. співак). Біогр. повість. : біографічна повість / С.Д. Козак. – Київ : Молодь, 1978. – 199 с.
864411
  Гирич І. Михайло Грушевсчький в 1904 - 1905 роках : за його щоденником. // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 200-234. – ISSN 0041-6061
864412
  Райковський Б. Михайло Грушевський-засновник системи демократичних виборів в Україні / Б. Райковський, Ю. Донченко, С. Смолянніков // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-98
864413
  Кулікова Т.В. Михайло Грушевський - активний учасник літературного процесу кінця XIX - початку XX століття в Україні / Т.В. Кулікова, В.В. Деркач // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 44-48
864414
  Гомотюк Оксана Михайло Грушевський - архітектор науки про українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.26-52. – ISSN 1810-2131
864415
  Калакура Я. Михайло Грушевський - будівничий Української держави // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 144-152. – ISBN 966-7060-35-7


  Біографи М. Грушевського схильні розглядати його інтерес до української історії як один з мотивів вибору Київського університету св. Володимира для одержання історичної освіти. Тут він зустрівся з фундатором української національної історіографії ...
864416
  Гошуляк І. Михайло Грушевський - видатний соборник України / І. Гошуляк, П. Коріненко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 274-283. – ISBN 978-966-611-826-7
864417
  Мойсей А. Михайло Грушевський - дослідник витоків культури українців // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 14-20. – ISSN 2311-9896
864418
  Сурмяк Ю. Михайло Грушевський - духовний провідник українського народу / Ю. Сурмяк, Л. Кудрик // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 66-72.
864419
  Музика І.В. Михайло Грушевський - ідеолог і творець української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 9-14. – ISSN 2219-5521


  До 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського.
864420
  Верстюк В. Михайло Грушевський - лідер та ідеолог Центральної Ради // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 5-29. – ISSN 2307-3047
864421
  Гаврилюк Ю. Михайло Грушевський - літописець і співтворець нашої історії // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 18 вересня (№ 38). – С. 1, 6. – ISSN 0027-8254
864422
   Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 400 с. – ISBN 966-7060-35-7


  Редколегія: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф.,Залізняк Л.Л., Крисаченко В.С., Лой А.М.,Мацько Л.І., Мельник Л.Г., Мойсієнко А.К., Огородник І.В., Радишевський Р.П., Сергійчук В.І., Таланчук О.М., Цюрупа М.В., Ярошовець В.І.
864423
  Грановський Борис Михайло Грушевський - перший президент України, академік : Біобібліографія (1885-2000 рр.) / Грановський Борис. – Київ, 2001. – 385с. – ISBN 966-7863-01-8
864424
   Михайло Грушевський - роль в історії, значення для сучасності // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 3-4. – ISSN 1230-2759
864425
  Верба І. Михайло Грушевський - студент Київського університету: початок наукової та громадської діяльності // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 325-336. – ISBN 978-966-611-826-7
864426
  Калакура Я.С. Михайло Грушевський - фундатор історіографічних досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 3 (528), травень - червень. – С. 4-17. – ISSN 0130-5247
864427
  Шинкарук О.В. Михайло Грушевський - центральна постать в українській політико-правовій думці кінця XIX - першої третини XX ст. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 142-150. – (Серія "Філологічні науки")
864428
  Божко Н.М. Михайло Грушевський -організатор української академічної науки // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 205-215. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
864429
  Бурлака Г. Михайло Грушевський – літературний критик // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – С. 285–300. – ISSN 0041-6061
864430
  Дзюба І. Михайло Грушевський — провідний будівничий української культури // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 228-234. – ISSN 0041-6061
864431
  Винар Л. Михайло Грушевський / Л. Винар. – Київ, 1955. – 304с.
864432
   Михайло Грушевський : [Фотоальбом. – Київ : Україна, 1996. – 140 с. – ISBN 966-524-010-2
864433
   Михайло Грушевський. – Київ : Бібліотека українця, Київська правда, 1998. – 152с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-13-4
864434
  Пристайко В. Михайло Грушевський : справа "УНС" і останні роки (1931-1934) / Володимир Пристайко, Юрій Шаповал ; [відп. ред. І. Гирич] ; Центр іст. політології Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАН України, Служба безпеки України. – Київ : Критика, 1999. – 350, [5] с. – Покажчик: с. 341-351. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 966-7679-08-Х
864435
  Шаповал Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-003-2
864436
  Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-2575-3
864437
  Савченко О. Михайло Грушевський // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 26 (282). – С. 39


  29 вересня виповнюється 145 річниця від дня народження Михайла Грушевського - відомого українського історика, публіциста, літературознавця, письменника, громадського й державного діяча.
864438
  Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський / Ю.С. Тагліна. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2014. – 127, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-97340-5-1
864439
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р.Я. Пиріг, В.В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2016. – 574, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 567-573. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0731-6


  На великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного українського науковця, громадсько-політичного і державного діяча. Висвітлено велетенську педагогічну, наукову та організаційну роботу М. Грушевського в ...
864440
  Безродний Є.Ф. Михайло Грушевський / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 231-236. – ISBN 978-966-667-690-3
864441
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р.Я. Пиріг, В.В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2017. – 574, [2] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 567-573. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0731-6


  На великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного українського науковця, громадсько-політичного і державного діяча. Висвітлено велетенську педагогічну, наукову та організаційну роботу М. Грушевського в ...
864442
  Ковалів Ю. Михайло Грушевський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (693), вересень. – С. 85-87. – ISSN 0236-1477
864443
  Шаповал Ю. Михайло Грушевський : "Я сам прийшов до політики через історію..." / Юрій Шаповал, Ігор Верба ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 492, [4] с. : іл., портр., табл. – Сер. засн. в 2018 р. - Імен. покажчик: 476-492. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політичні портрети" / редкол.: О. Рафальський (голова] [та ін.]). – ISBN 978-966-922-125-4


  У пр. № 1725321 напис: Майбутнім грушевськознавцям з побажанням добра і щастя від І. Верби. 3.06.2019 р. Підпис
864444
  Наулко В.І. Михайло Грушевський // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 25-37. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
864445
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-8731-0
Кн. 1. – 2019. – 510, [1] с. : портр. – На корінці кн. зазнач. рік: 2018. - Імен. покажчик: с. 495-508. – Бібліогр. в підрядк. прим.
864446
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-8732-7
Кн. 2. – 2019. – 487, [1] с. : портр., іл. – На корінці кн. зазнач. рік: 2018. - Імен. покажчик: с. 476-485. – Бібліогр. в підрядк. прим.
864447
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-9726-5
Кн. 3. – 2021. – 405 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 388-402. – Бібліогр. в прим.: с. 355-358 та в підрядк. прим.
864448
   Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-9727-2
Кн. 4. – 2021. – 509, [3] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 490-507. – Бібліогр. в прим.: с. 430 та в підрядк. прим.
864449
  Тельвак В. Михайло Грушевський contra Володимир Мількович (до проблеми формування дискусійного поля української історіографії почаику ХХ ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 255-269.
864450
  Турченко Ф.Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 74-94. – ISSN 0130-5247
864451
  Гирич І. Михайло Грушевський в 1904–1905 роках. (За його щоденником) / І. Гирич, С. Тодійчук // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – С. 75–94. – ISSN 0041-6061
864452
  Винар Л. Михайло Грушевський в історії України (у 140-ліття народження історика) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 7-19. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
864453
  Тельвак В. Михайло Грушевський в історіографічній спадщині Мирона Кордуби / В. Тельвак, В. Тельвак // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 148-172. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
864454
  Антонович М. Михайло Грушевський в листуванні Івана Франка // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 293-300. – ISSN 0041-6061
864455
  Данюк І. Михайло Грушевський в психологічному ракурсі // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
864456
  Винар Л. Михайло Грушевський в українській і всесвітній історії // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – C. 13-53. – ISSN 0041-6061


  З нагоди 125-ліття з дня народження.
864457
  Винар Л. Михайло Грушевський в українській і світовій історії = Mykhailo Hrushevs"kyi in Ukrainian and world history : у 125-ліття з дня народження / Любомир Винар ; Українське іст. т-во. – Нью-Йорк ; Торонто ; Київ ; Париж : [б. в.], 1993. – 49, [4] с., [1] арк. фот. : іл. – Покажч. осіб: с. 53. - Парал. тит. арк, зез. англ. мовою. - Передрук з журн.: "Український Історик", т. 28-29, 1991-1992. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Грушевськіяна ; ч. 4). – ISBN 1-879070-02-2
864458
  Зайцева З. Михайло Грушевський в українському науковому русі до початку Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль М. Грушевського в іституціональному розвитку української науки в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. In the article light upon is problem of Grushevsky"s role in the development of Ukrainian science.
864459
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський і Академія: нереалізоване президентство (1924-1928 рр.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 3-18. – ISSN 1027-3239
864460
  Капраль М. Михайло Грушевський і археографія у Науковому товаристві ім. Шевченка (1894 - 1913 рр.) / М. Капраль, А. Фелонюк // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 7-51. – ISBN 978-966-02-8732-7
864461
  Завальнюк О. Михайло Грушевський і вироблення концепції творення Українського національного університету // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 247-255. – ISBN 978-966-611-826-7
864462
  Романів О. Михайло Грушевський і галичани: конфлікт 1913 року // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 13-16. – ISSN 1563-3977
864463
  Пристайко В.І. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934 / В.І. Пристайко, Ю.І. Шаповал. – Київ : Україна, 1996. – 336 с. – ISBN 966-524-014-5
864464
  Пивовар С. Михайло Грушевський і Дмитро Донцов про перспективи української державності (спроби історико-порівняльного аналізу) / С. Пивовар, І. Шліхта // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 193-201. – ISBN 966-7060-35-7
864465
  Романцова Н.І. Михайло Грушевський і конфлікт 1911-1913 рр. у працях сучасників // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – С. 28-30. – ISBN 978-966-920-016-7


  У статті досліджується історіографічний аспект питання щодо причин та обставин конфлікту, якій розгорівся в українських громадсько-політичних та наукових колах Східної Галичини в 1911-1913 рр.
864466
  Горинь В. Михайло Грушевський і конфлікти в Науковому Товаристві ім. Т. Шевченка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 143-156. – ISBN 5-7702-0612-8
864467
  Одарчено П. Михайло Грушевський і Леся Українка // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 301-305. – ISSN 0041-6061
864468
  Швець В. Михайло Грушевський і Львівський університет : суспільно-іконогр. нарис : [книга-альбом] / Володимир Швець ; [передм. О. Сухий] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 146, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-146. – ISBN 978-617-10-0515-0
864469
  Федорова Л. Михайло Грушевський і Музей Києва // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 110–116. – ISSN 0041-6061
864470
  Панькова С. Михайло Грушевський і народна газета "Село" у світлі мемуарних та епістолярних джерел // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік41/42,№3/4 / №1. – С. 25-46. – ISSN 0041-6061
864471
  Винар Л. Михайло Грушевський і наукове товариство ім. Шевченка. 1892-1934 / Любомир Винар; Українське історичне т-во. – Нью-Йорк; Дрогобич; Львів : Українське Історичне т-во, 2006. – 384с., 8с. іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – (Грушевськіяна ; Том 8). – ISBN 1-879070-19-7
864472
  Винар Л. Михайло Грушевський і наукове товариство ім.Тараса Шевченка. / Л. Винар. – Мюнхен, 1970. – 111с.
864473
  Пустовіт Т. Михайло Грушевський і Полтавщина // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 6-7


  Найважливіший напрям, за яким відбувалася співпраця ученого з полтавцями, - його активна видавнича і наукова діяльність.
864474
  Рудницький Я. Михайло Грушевський і походження Києва // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – 390-395. – ISSN 0041-6061
864475
  Гирич І. Михайло Грушевський і справа перенесення його львівських інститутцій до Києва в часах Першої російської революції // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 29-58. – ISBN 978-966-02-8731-0
864476
  Барвінська П. Михайло Грушевський і становлення східноєвропейських студій у німецькомовному академічному середовищі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розглянуто роль Михайла Грушевського у процесах становлення й інституалізації східноєвропейських історичних студій у німецькомовному академічному середовищі. Відзначено здійснені ним заходи по виокремленню історії України як складової ...
864477
  Чугаєвська Л. Михайло Грушевський і студентський рух в еміграції в 1920-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-73. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукову і політичну діяльність М. Грушевського в еміграції у 1920-х рр. Висвітлено його співпрацю з українськими студентами в Європі. The article is dedicated a complex position of Ukrainian students abroad and work M. Grushevskogo with ...
864478
   Михайло Грушевський і сучасність : Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 130-річчю від дня народження М. Грушевського. – Київ : Київський університет, 1998. – 84 с.
864479
  Мельниченко В. Михайло Грушевський і Тарас Шевченко: цікаві віртуальні перетинання. 10 історичних мініатюр // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 вересня (№ 36). – С. 10-11
864480
  Ковалишин О. Михайло Грушевський і товариство "Учительська громада" у Львові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 80-89. – (Серія педагогічна ; вип. 33). – ISSN 2078-5526
864481
  Сергійчук В. Михайло Грушевський і українство Петрограду // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 187-191. – ISSN 0041-6061
864482
  Водотика С.Г. Михайло Грушевський і українська археографія 1920-х років // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 173-176
864483
  Гумецька А. Михайло Грушевський і українська мова // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – С. 275–284. – ISSN 0041-6061
864484
  Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1991. – Рік 28, N 1/2 (108/109) : У 125-річчя народження Михайла Грушевського: 1866-1991. Століття поселення українців у Канаді: 1891 - 1991 / ред.: Л. Винар. – С. 105-106. – ISSN 0041-6061
864485
  Хоменко В.О. Михайло Грушевський і Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал архівних документів партії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 157-166. – ISSN 0320-9466
864486
  Петегирич В. Михайло Грушевський і формування археологічної науки в Науковому товаристві ім. Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 143–156. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
864487
  Жуковський А. Михайло Грушевський і Франція // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 306-318. – ISSN 0041-6061
864488
  Солдатенко В. Михайло Грушевський і Центральна Рада: парламентські ілюзії і реалії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 22-36. – ISBN 978-966-611-826-7
864489
  Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації = Mykhailo Hrushevs"kyi : historian and nation builder : статті і матеріяли / Любомир Винар ; Українське історичне т-во ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 304 с. – У 130-ліття з дня народження М. Грушевського 1866-1996. – ISBN 5-7707-7675-7
864490
  Дальний М. Михайло Грушевський на тлі своєї публіцистики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 228, січень : січень. – С. 17-24
864491
  Майоров М. Михайло Грушевський не був першим президентом України / М. Майоров, В. Огієнко, Я. Файзулін // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 17 березня (№ 22). – С. 20


  Жодні архівні документи не підтверджують самого існування такої посади.
864492
  Гунчик І. Михайло Грушевський про "категорію" фольклорної молитви // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 89-94


  У статті проаналізовано внесок М. Грушевського у дослідження української народної молитви як одного з жанрів магічно-сакрального фольклору. Систематизовано дотичну наукову термінологію, яку використовував учений на означення оказіонально-обрядових ...
864493
  Жуков С. Михайло Грушевський про Адама Кисіля як миротворця за доби Української революції XVII століття // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 324-333


  Висвітлюється діяльність визначного миротворця часів Хмельниччини Адама Кисіля у баченні Михайла Грушевського.
864494
  Павленко С. Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському "Щоденнику" // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 244-250. – ISSN 0320-9466


  Інформація, що міститься у “Щоденнику” 1888–1894 рр., засвідчила важливий період життя М. Грушевського, коли він навчався на останніх курсах історико-філологічного факультету та в магістратурі Київського університету Св. Володимира, тому його можна ...
864495
  Сергійчук В. Михайло Грушевський про Байду-Вишневецького і сучасна історіографія // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 235-241. – ISSN 0041-6061
864496
  Данюк І. Михайло Грушевський про національне самопізнання та національне відродження // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 57-60
864497
  Проданюк Ф. Михайло Грушевський про національно-державне будівництво Центральної Ради та формування системи народоправства й демократії в УНР // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 162-173. – ISBN 978-966-611-826-7
864498
  Ластовський. В. Михайло Грушевський про православну церкву в Україні наприкінці XVII - у XVIII ст. // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік41/42,№3/4 / №1. – С. 14-24. – ISSN 0041-6061
864499
  Предко О.І. Михайло Грушевський про релігійні пошуки в українських масах у XIX столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 43-45


  У статті розглядаються духовні пошуки в контексті релігійного життя України в XIX cтолітті. М.Грушевський звернув увагу на поширення таких релігійних течій як духобори, штундизм, мальованці, хлисти. Унаслідок зовнішніх і внутрішніх факторів у їх ...
864500
  Голубко В.Є. Михайло Грушевський про роль військового фактора в державотворчих процесах Центральної Ради // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 15-27. – ISSN 2313-5603
864501
  Дудка В.І. Михайло Грушевський про роль селянства в українській національно - демократичній революції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 12-16. – (Серія "Історичні науки")
864502
  Кондратик Л. Михайло Грушевський про сутність та еволюцію релігії / Л. Кондратик, О. Кондратик // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 299-324. – ISBN 978-966-02-6706-0
864503
  Діптан І. Михайло Грушевський про українсько-шведський союз 1708 - 1709 років // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 48-62. – ISBN 978-966-8591-31-0
864504
  Тельвак В. Михайло Грушевський про українську історіографію кінця ХІХ - початку ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Мін. освіти і науки Укр.; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 167-180. – ISBN 966-7444-89-9
864505
  Мацько Л.І. Михайло Грушевський про українську мову // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 287-302. – ISBN 978-966-660-472-2
864506
  Діптан І.І. Михайло Грушевський про Українську революцію середини XVII століття в контексті національного державоствердження // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 9-17. – ISSN 2075-1451
864507
  Єрмолаєв В.М. Михайло Грушевський про установчу владу українського народу // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 4. – С. 15-31. – ISSN 1993-0909


  У статті зазначається, що українські історики і правознавці отримали можливість вивчити багату творчу спадщину та нові актуальні аспекти історії державо- і правотворення в творах М.С. Грушевського з часів горбачовської "перебудови". Доводиться, що ...
864508
  Тельвак В.В. Михайло Грушевський та "Київська Старовина" / В.В. Тельвак, В.П. Тельвак // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 33-37. – ISBN 978-966-493-834-8


  Стаття присвячена впливу журналу "Київська Старовина" на творчу долю М. Грушевського.
864509
  Брайчевський М. Михайло Грушевський та археологія // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 200-217. – ISSN 0041-6061
864510
  Крип"якевич Н. Михайло Грушевський та Іван Крип"якевич // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1991. – Рік 28, N 1/2 (108/109) : У 125-річчя народження Михайла Грушевського: 1866-1991. Століття поселення українців у Канаді: 1891 - 1991 / ред.: Л. Винар. – С. 24-38. – ISSN 0041-6061
864511
  Музичко О. Михайло Грушевський та Іван Линниченко: нові штрихи до історії взаємин двох істориків // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 281-290
864512
  Шевчук Д. Михайло Грушевський та його мала Батьківщина Холмщина у XIX -XX століттях // Критика : часопис. – Київ, 2012. – Вересень - жовтень (рік 16, число 9/10)


  Про збірник "Михайло Грушевський та його мала Батьківщина Холмщина у XIX -XX століттях" за редакцією Григорія Купріяновича, був представлен на конференції, яка проведена була в Холмі в рамках відзначення 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського.
864513
  Круглова Л. Михайло Грушевський та Київський університет Св. Володимира: ранній період наукової діяльності. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 32–36. – ISSN 2309-9356
864514
  Дзира Я. Михайло Грушевський та козацьке літописання XVII-XVIII ст // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1991. – Рік 28/29, N 3/4 (110/111)/ 1/4 (112/115) : Михайло Грушевський: діяльність і творча спадщина: з нагоди 125-річчя від дня народження: 1866-1991 / ред. Л. Винар. – С. 130-146. – ISSN 0041-6061
864515
  Тельвак В. Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 183-190
864516
  Тельвак В. Михайло Грушевський та німецьке слов"янознавство першої третини XX століття // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2009. – Т. 17. – С. 148-155
864517
  Панькова С. Михайло Грушевський та Олександр Левицький у світлі епістолярних і мемуарних джерел // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 83-94. – (Нова серія ; вип. 15)
864518
  Хоменко В. Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у працях Микити Шаповала // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 92-109. – ISSN 2521-1587
864519
  Хоменко В. Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів: інформаційні можливості епістолярної спадщини історика // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 3. – С. 115-140. – ISBN 978-966-02-9726-5
864520
  Тельвак В.В. Михайло Грушевський та часопис "Діло": співпраця, конфлікти, рецепція (до 1914 року) / В.В. Тельвак, К.М. Курилишин, В.П. Тельвак // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 347-371. – ISSN 2222-4203
864521
  Тельвак В. Михайло Грушевський у колі французьких колег: проблеми рецепції / В. Тельвак, В. Тельвак // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 120-138. – ISSN 1998-4634
864522
  Тельвак В. Михайло Грушевський у колі чеських інтелектуалів / В. Тельвак, М. Маркевич // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 121-162. – ISBN 978-966-02-8732-7
864523
  Мельниченко Т. Михайло Грушевський у Москві / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 грудня (№ 48). – С. 10-11


  Під такою назвою у видавництві "Либідь" вийшла в світ фундаментальна книга доктора історичних наук, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимира Мельниченка. З відомим українським істориком зустрілася головний редактор "Слова ...
864524
  Мельниченко В.Ю. Михайло Грушевський у Москві : авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко ; [худож.-оформлювач: Ю. Ніколаєнко ; голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 565, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0700-2
864525
  Тельвак В. Михайло Грушевський у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 115-171. – ISBN 978-966-02-8731-0
864526
  Тельвак В. Михайло Грушевський у публіцистиці військового часу (1914-1916 рр.) // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 271-292. – ISSN 0041-6061
864527
  Пристайко В.І. Михайло Грушевський у світлі невідомих документів ГПУ-НКВД / В.І. Пристайко, Ю.І. Шаповал // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 69-78
864528
  Панькова С. Михайло Грушевський у творенні національного пантеону: виставка пам"яті Володимира Антоновича (1928 рік) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 66-95. – ISBN 978-966-02-8732-7
864529
  Педич В. Михайло Грушевський як дослідник української історіографії // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43,№1/3(169/171). – С. 286-290. – ISSN 0041-6061
864530
  Ясь О. Михайло Грушевський як історик-концептуаліст // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я. Яцків ; редкол.: Б. Гриньов , І. Гук, С. Довгий [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 18, № 5 (103), вересень - жовтень. – C. 16-20. – ISSN 1819-7329
864531
  Бурлачук В. Михайло Грушевський як історик і соціолог / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко // Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – С. 41-63. – ISBN 5-7702-1197-0
864532
  Колодний А. Михайло Грушевський як історик релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 448-449. – ISBN 978-617-696-609-8
864533
  Гарасим Я.І. Михайло Грушевський як історик українського фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено наукові погляди Михайла Грушевського на проблему історизму української усної словесности та періодизаціюнародної пісенности. Представлено науково-критичну рецепцію історико-літературних стратегій автора, з"ясовано сутність головних ...
864534
  Левченко В. Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ - першої половини ХХ століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 13-26. – ISSN 2222-5250
864535
   Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість : з нагоди 140-річчя від дня народження // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – ISSN 0041-6061
864536
  Стрельский Г.В. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 192 с. – ISBN 9665290258
864537
   Михайло Грушевський. 250 лет // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 26-31. – ISBN 966-7522-09-1
864538
  Крип"якевич І. Михайло Грушевський. Життя й діяльність // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України,Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2001. – Вип. 8 : Іван Крип`якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 233-255. – ISBN 966-02-2209-2
864539
   Михайло Грушевський. Перший президент України, академік : біобібліографія (1885-2000 рр.). – Київ, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7863-8
864540
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Живу я підневільно в Москві..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 10-11
864541
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Москва впаде, Украйна встане..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 червня (№ 25). – С. 6-7


  Доктор історичних наук Володимир Мельниченко розмірковує про зловісну роль Москви в історичній долі українського народу, Михайла Грушевського та його розуміння російсько-українських відношень.
864542
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Обвинувачення Шевчека в малюванні карикатур..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 червня (№ 22). – С. 10-11
864543
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Руйновали козаченьки московськії мури…" // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 64-70. – ISSN 2226-3012


  Згадуються цитати про Сагайдачного М. Максимовича.
864544
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Се продовження того самого завдання на винищення українства..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 19-25 травня (№ 8/9). – С. 10-11
864545
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Так відбувся мій поворот на рідну землю..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 березня (№ 12). – С. 13


  З вересня 1916 р. Михайло Грушевський відбував заслання в Москві. Вийшло так, що чотири доби після обрання головою Центральної ради М. Грушевський ще жив на Арбаті. У статті йдеться про його приїзд з Москви до Києва 12 березня 1917 р.
864546
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Україна дістала поета-лірика, котрого виглядала від часів Шевченка" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 лютого (№ 3). – С. 1, 14


  До 5-річчя перепоховання праху Олександра Олеся в січні 2017 року.
864547
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченка признає пророком вся Україна" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 10-11


  Аналіз шевченкознавчих текстів М. Грушевського.
864548
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Шевченко не розділяє, а єднає" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 лютого (№ 6). – С. 8-9


  До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського.
864549
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: "Я оснувався в Москві, Арбат 55" / В. Мельниченко. – Москва : ОЛМА - ПРЕСС, 2005. – 448с. – ISBN 5-224-04966-0
864550
  Пиріг Р. Михайло Грушевський: драматизм історичної долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 21


  Попри всі помилки Грушевського-політика, його визначна роль в історії України як великого вченого, фундатора нашої незалежності не ставиться під сумнів.
864551
  Шаповал Ю.І. Михайло Грушевський: еміґрація і повернення в Україну (1919–1924) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 290-300. – ISSN 2218-4805
864552
  Шаповал Ю.І. Михайло Грушевський: еміграція й повернення в Україну (1919-1924 pp.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
864553
  Верба І.В. Михайло Грушевський: останній період перед еміграцією (квітень 1918 - квітень 1919 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 53-58. – ISBN 978-966-581-772-1
864554
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: проблеми створення академічної біографії вченого // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 42-45. – ISBN 966-544-258-9
864555
  Верба В.І. Михайло Грушевський: роки російського заслання (1914-1917) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.331-349


  Є про звинувачення Ю. Кулаковським - М.Грушевського на сторіках газети "Речи" від 25 жовтня 1915 року С.343
864556
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: сторінки біографії (1924 - 1934 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 2 (226), березень - квітень. – С. 44-51. – ISSN 0320-9466
864557
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 4-10. – ISSN 0130-5247
864558
  Пиріг В. Михайло Грушевський: суспільне усвідомлення історичної постаті // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 2. – С. 218-225. – ISBN 978-966-02-8732-7
864559
  Коваленко О. Михайло Грушевський: тиждень в Чернігові / О. Коваленко, Г. Курас // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 144-156


  Про Й.Ю. Гермайзе. - С. 149, 156.
864560
  Пиріг Р.Я. Михайло Грушевський: трансформації суспільного сприйняття історичної постаті // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 8-16. – ISBN 978-966-353-435-0
864561
  Мельниченко В. Михайло Грушевський: уроки для нації / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 12-13
864562
  Домбровська Л. Михайло Демков - невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 27-31. – ISSN 2076-9326
864563
  Бєлкіна Н. Михайло Демков // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.63-66
864564
  Гедоні А. Михайло Дері і його сини / А. Гедоні. – Х, 1931. – 75с.
864565
   Михайло Деяк // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 7 : Михайло Деяк. – С. 3-30.
864566
  Козинкевич О. Михайло Дзиндра: інтерпретація мови сучасної скульптури: до 100-річчя від дня народження // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 88-91. – ISSN 0130-1799
864567
  Сподарець М.П. Михайло Доленго (1896-1981) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 178. – ISBN 978-966-285-507-4
864568
  Журавльов Д.В. Михайло Дорошенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 112-115. – ISBN 978-966-14-1182-0


  Михайло Дорошенко (? — 1628) — український військовий діяч, з 1618 року — козацький полковник, реєстровий козацький гетьман (1622–1628 з перервами).
864569
   Михайло Дорундяк, адвокат, громадсько-політичний діяч, меценат : (до 160-річчя від дня народження) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 11 (38), листопад. – С. 50-54
864570
  Довбищенко Як. Михайло Драгоманів: його життя, наукова політична та громадська діяльність / Як. Довбищенко. – 2-е, вид. переробл. і доп. – Харків : Вид. Обл. союзу споживчих кооператорів Півдня Росії ; Друк. "Поюр", 1919. – 77, [2] с.: поpтp., мал. : іл. – Бібліогp.: Спис твоpів Дpагоманова вид. окp. кн.; Коpоткий показчик літ. пpо Дpагоманова: с. 76-77. – (Українська бібліотека ; Сер. 3)


  В кн. також віpш "Hа пpоводи" М.П. Стаpицького та поpтp. М.П. Дpагоманова, О. Пчілки, Лесі Укpаїнки, Л.М. Дpагоманової, А.М. Ляхоцького
864571
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 7/8, липень - серпень. – С. 1-13


  До 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) . Біографічний науково-популярний нарис.
864572
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – C. 1-15


  До 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного університету імені М.П. Драгоманова. Біографічний науково-популярний нарис.
864573
   Михайло Драгоманов - апостол правди і науки (до 150-річчя наукової діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) : біографічний науково-популярний нарис // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 1/2, січень - лютий. – С. 1-25
864574
  Коляда І. Михайло Драгоманов - апостол правди і науки (до 150-річчя наукової діяльності М.Драгоманова та 180-річчя заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). Біографічний науково-популярний нарис // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 3/4, березень - квітень. – С. 1-8
864575
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов - відомий і невідомий / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 194-212
864576
  Кухта Н. Михайло Драгоманов - дослідник народної казки // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 120-122
864577
  Рибачук М. Михайло Драгоманов - ідеолог політичного українства / М. Рибачук, І. Шкурат // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 190-194. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
864578
  Андрусяк Т.Г. Михайло Драгоманов - ключова постать української правової думки ХІХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 8-13. – ISSN 2219-5521


  Розглядається роль і значення громадської, наукової та політичної діяльності Михайла Драгоманова, його творчої спадщини в становленні та розвитку української правової думки ХІХ–ХХ ст.
864579
  Жадько В.О. Михайло Драгоманов - публіцист, редактор, видавець // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 193-204. – ISBN 978-617-07-0043-8
864580
  Наумовська О. Михайло Драгоманов - упорядник та дослідник народної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 63-74. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  У статті з"ясовано малознані сторінки наукової біографії Михайла Драгоманова, проаналізовано особливості методології вченогшо, закцентовано на виокремленні М. Драгомановим психологічної складової народної творчості
864581
  Канцедал Л. Михайло Драгоманов -гімназист у родинних зв"язках : На матеріалі листів до батьків часу навчання в Полтавській гімназіі (1853-1859) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 258-261. – ISSN 2075-1222
864582
  Ємець Т. Михайло Драгоманов – очільник українського руху в еміграції // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Михайло Драгоманов - один із провідних діячів українського відродження ХІХ ст., значну частину свого життя прожив у еміграції. Перебуваючи поза межами контролю російського самодержавства, він зумів спрямувати український рух від культурництва до ...
864583
  Заславський Д. Михайло Драгоманов / Д. Заславський, І.С. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 199 с.
864584
  Федченко П.М. Михайло Драгоманов : життя і творчість / П.М. Федченко. – Киев : Дніпро, 1991. – 360 с. – ISBN 5-308-00929-5
864585
  Сокирко О.Г. Михайло Драгоманов // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 320-323. – ISBN 966-642-107-0
864586
  Жегуц І. Михайло Драгоманов // Візія України в нашій еміграційній мемуаристиці / І. Жегуц. – Львів : [Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України], 2003. – С. 13-17. – ISBN 966-02-2975-5
864587
   Михайло Драгоманов // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 271-277. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
864588
   Михайло Драгоманов // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 217-222. – ISBN 966-8959-09-4
864589
   Михайло Драгоманов : автожиттєпис / уклали, [вступ. стаття, прим., добір ілюстр.] І.С. Гриценко, В.А. Короткий, М.В. Томенко ; [уклад. бібліогр. І.І. Тіщенко, О.П. Орліченко]. – Київ : Либідь, 2009. – 441, [3] с. : фотогр., портр. – Бібліогр.: с.400-441 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-06-0567-1
864590
   Михайло Драгоманов // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 165-168. – ISBN 978-966-8137-97-6
864591
  Клековкін О.Ю. Михайло Драгоманов // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 99-101. – ISBN 978-966-136-114-9


  В Україні одним із перших питаннями методології дослідження мистецького твору зацікавився Михайло Драгоманов.
864592
  Глизь І. Михайло Драгоманов // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 211-224. – ISBN 978-966-524-429-5
864593
  Шляхтун П.П. Михайло Драгоманов // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 101-102. – ISBN 978-611-01-0097-7
864594
  Безродний Є.Ф. Михайло Драгоманов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 242-247. – ISBN 978-966-667-690-3
864595
  Безродний Є.Ф. Михайло Драгоманов / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 242-247. – ISBN 978-966-667-690-3
864596
  Сорокін О. Михайло Драгоманов в оцінках О.Ф. Кістяківського / Олександр Сорокін // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах] / Асоціація навч. закладів України приватної форми власності; [редкол.: Тимошенко І.І., Кондратенко Л.І. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2005. – Т. 1. – С. 265-269
864597
  Романченко І. Михайло Драгоманов в оцінці В.І. Леніна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 298-302
864598
  Білик О. Михайло Драгоманов зблизив науковців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 жовтня (№ 200). – С. 5


  У Софії учотирнадцяте відбулася міжнародна конференція, яку її ініціатор і організатор А. Якімова назвала "Драгоманівські студії". З метою активізації болгарсько-українських наукових зв"язків учасники міжнародної конференції ухвалили рішення, що з 2021 ...
864599
  Погребенник В. Михайло Драгоманов і болгарсько-українські культурні зв"язки // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 152-154
864600
  Гончарова Н.С. Михайло Драгоманов і газета "Вольное слово" (1881-1883) в полеміці з російською соціалістичною журналістикою : монографія / Н.С. Гончарова. – Харків : ХІФТ, 2006. – 128 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 966-7713-04-0


  Дорогому Олександрові Федоровичу з глибокою повагою й побажаннями успіхів, щастя, творчої насолоди. 13.11.06 р. Підпис, автор передмови
864601
  Куций І. Михайло Драгоманов і галичани: ще раз про "дисонанси" у взаєминах // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 139-154. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254


  Науковою новизною статті є певне переакцентування причин «задирливих» стосунків між Драгомановим і галичанами, а також увиразнення на тлі цих взаємин еволюції драгоманівських поглядів на сутність національного початку. У висновках зазначено, що ...
864602
  Шорсткіна О.Ф. Михайло Драгоманов і західноукраїнська інтелектуальна еліта: до питання культурного співробітництва в історіографії (середина ХХ - початок ХХІ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 385-398. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
864603
  Іщук-Пазуняк Михайло Драгоманов і Леся Українка // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 284-288. – ISBN 978-966-355-009-1
864604
  Комишанченко М.П. Михайло Драгоманов і літературний рух у Галиччині 70-х років 19 ст. : Збірник славістичних праць філолог. ф-ту / М.П. Комишанченко. – Київ, 1958. – С. 5-23. – Окр. відб.
864605
  Козак С. Михайло Драгоманов і питання східнослов"янсько-польських взаємин // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 477-487. – ISBN 978-966-02-6612-4
864606
  Якімова А. Михайло Драгоманов і початок збiрника "Сборник за народни умотворения и книжнина" / А. Якімова, П. Христов // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 150-155. – ISSN 2218-0567
864607
  Савченко І.В. Михайло Драгоманов і проблеми вивчення давньої української літератури // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 3 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 105-109
864608
  Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у 2-й половині 19 століття / О. Куца. – Тернопіль, 1995. – 224с.
864609
   Михайло Драгоманов і українське національне відродження : Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції молодих вчених, присвяченої 150-річчю з дня народження Михайла Петровича Драгоманова. Київ, 22-23 травня 1991 р. – Київ, 1991. – 125 с.
864610
  Захарченко В. Михайло Драгоманов про життя і творчість Миколи Костомарова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 41-44. – ISSN 1998-4634


  Дослідники відносять М.П. Драгоманова до "школи Костомарова", бо він поглибив вивчення багатьох проблем, піднятих істориком у русі його концепції й є автором однієї із перших наукових біографій вченого.
864611
  Іванова Л.Г. Михайло Драгоманов про роль козацтва в історії України // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 73-94. – ISBN 978-966-660-735-8
864612
  Колодний А. Михайло Драгоманов про співвідношення національного і релігійного // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 391-408. – ISBN 978-617-696-609-8
864613
  Йосипенко С. Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура / Сергій Йосипенко // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 79-84


  На основі аналізу проблем рецепції та дослідження творчої спадщини Михайла Драгоманова розглянуто можливі шляхи реактуалізації його ідей. Обґрунтовано, що така реактуалізація можлива за умови переосмислення ретроспективних підходів до його спадщини, що ...
864614
  Литвин В.М. Михайло Драгоманов та Європейський світ (до 170-річчя з дня народження) // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів пед. університетів Європи ; редкол.: В.П. Андрущенко, А. Гайжутіс, Й. Гінек [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 1/2. – C. 175-186
864615
  Балагутрак М.П. Михайло Драгоманов та Іван Франко: динамічне соціокультурне бачення етнопсихіки українців та нова доба європейської гуманістики / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 169-192. – ISBN 978-966-02-4577-8
864616
  Волковський В. Михайло Драгоманов та Іван Франко: міркування про секулярність у перспективі історії української релігієзнавчої думки // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 530-541
864617
  Кралюк П.М. Михайло Драгоманов та його внесок у виокремлення релігієзнавства як самостійної сфери наукового знання / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 86-90. – ISBN 978-966-373-827-7
864618
  Заверющенко Н.С. Михайло Драгоманов у дискусії про польське питання на сторінках женевської емігрантської преси початку 80-х років XIX ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 68-72


  У статті аналізуються погляди М. Драгоманова на проблему українсько-польських взаємин. The article analyses Drahomanov"s vi&vs on the Ukrainian-Polish relations.
864619
   Михайло Драгоманов у полеміці про українську літературно-національну справу 70-90-х років // Історія української літератури 19 ст. ( 70-90-ті роки ) : У 2-х кн.; Підручник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / За ред. Гнідан О.Д.; О.Д.Гнідан, Л.С.Дем"янівська, С.С.Кіраль та ін. – Київ : Вища школа, 2002. – Книга 1. – С. 52-73. – ISBN 966-642-120-8
864620
   Михайло Драгоманов у спогадах / уклали : І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; [голов. ред. С.В. Головко]. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : фотогр., карти. – Текст укр., рос. - В змісті авт. спогадів: О. Пчілка, В. Модестов, І. Антонович, Т. Михальчук, С. Ліндфос (Русова), Д. Овсянико-Куликовский, А. Баулер (Гольштейн), И. Гревс, М. Венюков, П. Аксельрод, Л. Дейч, В. Дебогорий-Мокриевич, С. Ерастов та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0629-6
864621
  Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України : (2 пол. 19 ст.) / Р.П. Іванова; КНУ. – Київ : Киевский университет, 1971. – 223с.
864622
  Іваницька С. Михайло Драгоманов як "значущий інший" у візії Сергія Єфремова (1890-ті-1920-ті роки) // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 12-24. – ISBN 978-966-493-554-5
864623
  Чернихівський Г. Михайло Драгоманов як історик // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 202-204
864624
  Черкасов О.В. Михайло Драгоманов як історик вітчизняної освіти XIX століття // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 139-144. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
864625
  Погребенник В. Михайло Драгоманов як полігістор // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 636-648. – ISSN 2223-1196
864626
  Трушківська Л. Михайло Драгоманов як представник політико-правової думки України // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 152-163.


  У статті подаються основні етапи політичного життя М. Драгоманова як видатного мислителя ХІХ століття та його вплив на політико-правову думку українського народу. In the article the basic stages of political Dragomanov"s life are given, as a prominent ...
864627
  Зашкільняк Л. Михайло Драгоманов, соціялізм і польський та російський соціялістичні рухи // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 22-27. – ISSN 1563-3977


  "М. Драгоманов виявив значний інтерес до соціялістичних ідей, трактуючи їх як загальнолюдський поступ до встановлення гуманістичних взаємін у суспільстві, заснованих на демократичних засадах і високій культурі громадян. Він став першим ідеологом ...
864628
  Русова С. Михайло Драгоманов. 1841-1895 / С. Русова. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова" Донская речь", 1905. – 36 с. – На обл.: № 25
864629
  Русова С. Михайло Драгоманов. 1841-1895. – [Київ] : [б.в.], 1918. – 45 с.
864630
   Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / КНУТШ, Наукова б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд. : Мороз М.О., Короткий В.А., Тіщенко І.І., Гриценко І.С., Білокінь С.І. ; редкол. : Гриценко І.С. (гол.), Драгоманова Н.С., Короткий В.А., Нестеренко В.Г., Пшеничний Є.В., Тіщенко І.І. та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с. : іл. – ISBN 978-966-2405-73-6
864631
   Михайло Драгоманов. Духовност и свобода : избрани статии, дневник и писма на учения. – София : Полис, 2005. – 157, [2] с. : ил. – ISBN 954-796-014-8
864632
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 26-28 : фото
864633
  Андрущенко В.П. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В.П. Андрущенко, В.Ф. Погребенник // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
864634
  Андрущенко В. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. Андрущенко, В. Погребенник // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 3-8
864635
  Сторчак А.І. Михайло Драгоманов: від автономної особи - до незалежної держави та "Вільної Спілки" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 125-131
864636
  Кобко В.А. Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи / В.А. Кобко, Т.Д. Чубіна // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – Число 21. – С. 42-56. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)


  Cтаття присвячена дослідженню життєвого та творчого шляху вченого-історика, філософа, політолога, економіста і фольклориста, педагога, громадського і політичного діяча, публіциста, видавця, людини, яка уособлювала цілу епоху в історії українського ...
864637
  Голобородько Я.Ю. Михайло Драгоманов: погляд на українську літературу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 27 (283). – С. 35-39


  У вересні цього року виповнюється 170-річниця від дня народження Михайла Драгоманова - видатного українського громадського діяча, публіциста, історика, літературознавця, патріота. Стаття про погляди М.Драгоманова на тогочасний літературний процес та ...
864638
   Михайло Драй-Хмара // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 211-212
864639
  Іванисенко В. Михайло Драй-Хмара // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 235-263. – ISBN 5-333-00586-9
864640
  Петров В. Михайло Драй-Хмара // Діячі української культури (1920-1940 рр.) : Жертви більшовицького терору / В.П. Петров. – Київ : Воскресіння, 1992. – С. 61-63
864641
   Михайло Драй-Хмара // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – Київ, 1997. – С. 61-72
864642
  Жулинський М.Г. Михайло Драй-Хмара // Слово і доля : Навчальні видання / М.Г. Жулинський. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 311-328. – ISBN 966-539-441-Х
864643
  Томенко М. Михайло Драй-Хмара // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 5. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Вшанування пам"яті М.О. Драй-Хмари на рідній землі в с. Малі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області
864644
   Михайло Драй-Хмара / передм., упоряд. текстів та прим. Сергія Гальченка ; [худож.-оформлювач. А.В. Нотова] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Фоліо, 2018. – 498, [5] с., [12] арк. фот. : іл., табл. – Сер. засн. у 2018 р. – Бібліогр. в прим.: с. 457-499. – (Митці на прицілі). – ISBN 978-966-03-8308-1


  У пр. № 1727550 напис: Науковій бібліотеці Михайла Максимовича - Сергій Гальченко. 130 річчя М. Драй-Хмара. Підпис. 10.10.2019
864645
  Єременко О. Михайло Драй-Хмара і Федерико Гарсіа Лорка: життєтворчі перегуки мотиву смерті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 52-55. – ISSN 0130-5263
864646
  Ткачук Ю. Михайло Драй-Хмара та Максим Богданович // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 12-15
864647
  Сохацька Є. Михайло Драй-Хмара та українська національна ідея // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 425-440. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
864648
  Рудянчук І. Михайло Драй-Хмара: бібліографія видань 1969-2009 років // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 145-151. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
864649
  Поліщук В. Михайло Драй-Хмара: людина, учений, поет // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 227-243. – ISBN 978-966-2980-81-3
864650
  Кузьмінський А. Михайло Драй-Хмара: штрихи до портрета в освітньому контексті // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 119-124. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Реалізується спроба осмислити постать відомого поета, перекладача і вченого, професора М. Драй-Хмари з погляду освітнього, активно використовується біографічний метод
864651
  Роман М. Михайло Дробняк // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 238-242. – ISBN 978-80-89721-16-0


  Михайло Дробняк (1942-2002) — громадський діяч, український письменник у Словаччині.
864652
   Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах. – Львів : Сполом, 2004. – 128с. – ISBN 966-665-177-7
864653
  Щербань А.Л. Михайло Дяченко - невідомий пам"яткознавець 1920-х початку 1930-х років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 68-71. – ISBN 978-966-8999-85-7
864654
  Водотика С. Михайло Єлисейович Слабченко / С. Водотика, В. Заруба // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 417-431. – ISBN 966-02-2441-9
864655
  Сигалов А. Михайло Жванецький: "Наша любов з Україною взаємна". Пам"яті мого уславленого земляка // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 8-9


  "Лужков говорив: "Україна дала нам багатьох талановитих людей, але не в Україні, а в Москві, яку я маю честь очолювати, знайшли своє щастя й визнання шанувальників Вертинський, Козловський, Дунаєвський, Утьосов, Еренбург, Бернес, Шульженко, у пізніші ...
864656
  Стецюк Р.М. Михайло Жербін / Р.М. Стецюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 52 с.
864657
  Михайлов Ю.С. Михайло Жук / стаття Ю. Михайлова ; за ред. А. Березинського. – Харків : Рух, 1931. – 32с., 18 л. іл., портр. : портр., іл. – (Українське малярство)
864658
   Михайло Жук. – Київ, 1987. – 120с.
864659
  Магунь М. Михайло Жук і родина Грушевських // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік41/42,№3/4 / №1. – С. 76-83. – ISSN 0041-6061
864660
  Школьна О. Михайло Жук який дуже голосно мовчав // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
864661
  Захаревич М. Михайло Захаревич: "Керівник театру повинен постійно розвиватися" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-7 жовтня (№ 40). – С. 14-15


  Розмова з генеральним директором, художнім керівником Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, народним артистом України Михайлом Захаревичем.
864662
  Згуровський М. Михайло Згуровський: "Збудувати високотехнологічну країну без науки неможливо" / розмову вела Лариса Остролуцька // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 183). – С. 12
864663
  Згуровський М. Михайло Згуровський: "Університет - це локомотив прогресу і розвитку суспільства" / розмову вела Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2020. – Вересень (№ 33/34). – С. 1-3
864664
  Силка О.З. Михайло Злобинець та золотоніська українська громада // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – C. 141-147
864665
  Глушко М. Михайло Зубрицькийю діяльний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (385), травень - червень. – С. 7-27. – ISSN 2664-4282
864666
  Добровольський Л.П. Михайло і Золоті ворота : (Істоpично-лїтеpатуpна спpавка): (Стаpі й нові записи, лїтеpатуpа до сього питання) / Подав Л. Добpовольський. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтілі, 1913. – 77 с. – Прим. дефектний: без обкл. та тит. стор.


  На тит. стор. прим. № 85992 дарчий надпис: Шановному В.В. Міяковському од автора (Підпис)
864667
  Качор А. Михайло І. Туган-Барановський на службі науки й свого народу (в 50-річчя смерті світової слави економіста і кооперативного діяча) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 315-335. – ISSN 0320-4421
864668
  Стефанович М.П. Михайло Іванович Донець / М.П. Стефанович. – К, 1965. – 40с.
864669
  Жам О. Михайло Іванович Жам: основні віхи життя та професійної діяльності // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 54-58. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6


  До 90-річчя від дня народження.
864670
  Козирод І. Михайло Іванович Жук / І. Козирод, Г. Мироненко // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 100-103. – ISSN 0130-1799
864671
   Михайло Іванович Калінін. – Київ, 1941. – 124с.
864672
  Толмачов А.В. Михайло Іванович Калінін / А.В. Толмачов. – Київ : Політвидав України, 1982. – 223 с. – (Борці за владу Рад)
864673
  Комишанченко М.П. Михайло Іванович Калінін і деякі питання літератури / М.П. Комишанченко. – К. – [13] с.
864674
   Михайло Іванович Калінін. 1875-1946. – Київ : Політвидав України, 1946. – 54 с.
864675
  Очеретянко В.І. Михайло Іванович Корнилович // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 275-282. – ISBN 966-02-2441-9
864676
   Михайло Іванович Неліп // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 103-104. – ISBN 978-966-924-219-8
864677
  Мінгазутдінов А.Ф. Михайло Іванович Сікорський / А.Ф. Мінгазутдінов, Ю.В. Латиш ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, Б.О. Цудзевич та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 83, [1] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 83. – (Видатні вихованці та педагоги)
864678
  Старостенко В.І. Михайло Іванович Толстой (03.03.1928 - 15.06.2017) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 128-129 : фото. – ISSN 0203-3100
864679
  П"ятаченко Г.О. Михайло Іванович Туган-Барановський / Г.О. П"ятаченко, В.І. Кравченко, Л.В. Кухарець // Міністри фінансів України. 1917-1998 : Короткі біографії / Г.О. П"ятаченко, В.І. Кравченко, Л.В. Кухарець. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 16-23. – ISBN 966-95080-5-3
864680
  Ленченко Ф.І. Михайло Іванович Туган-Барановський, 1865-1919 // Кооперативний рух на Україні та його діячі (1866-1921 р.р.) : навч. посібн. для студ. кооперативних навч. закладів / Ф.І. Ленченко. – Київ : [б. в.], 2000. – С. 107-114
864681
  Кучин С.П. Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 318-327. – ISSN 0320-4421
864682
  Туган-Барановский Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 332-344. – ISSN 0320-4421
864683
   Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спадщина і сучасність / О.О. Шубін, М.Г. Чумаченко, Туган-Барановський, Л.Д. Широкорад, Л.І. та ін. Дмитриченко; Шубін О.О., Чумаченко М.Г., Туган-Барановський Д.М., Широкорад Л.Д., Дмитриченко Л.І. та ін.; під заг. ред. Шубіна О.О., Садєкова А.А.; МОНУ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Каштан, 2007. – 356 с. – ISBN 966-427-028-8
864684
  Мельник В. Михайло Івченко // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 360-383. – ISBN 5-333-00586-9
864685
   Михайло Іларіонович Кутузов. До 200-річчя з дня народження. – К., 1945. – 23с.
864686
  Проценко Г. Михайло Ілліч Щербань // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 57-58. – ISBN 966-7419-44-4
864687
   Михайло Ілліч Щербань (23.02.1921 - 21.08.2000). – Київ, 2003. – 110 с. – (Видатні географи України)
864688
  Степченко О.П. Михайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як завідувач "Україніки" Всенародної бібліотеці України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.58-64.
864689
   Михайло Йосипович Шалата // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 123. – ISSN 0236-1477


  2 листопада 2020 р. пішов із життя професор Михайло Шалата, літературознавець, поет, перекладач, публіцист. Улюбленою епохою досліджень М. Шалати був Романтизм. Він увійшов в українське літературознавство своєю монографією про М. Шашкевича ("Маркіян ...
864690
  Козаченко Ю.В. Михайло Йосипович Ядренко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 134-136. – ISBN 966-7419-44-4
864691
   Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932-28.09.2004). Присвята Вчителю / В.С. Королюк, Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, Л.М. Сахно // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 97. – С. 5-8. – ISSN 0868-6904


  "Ядренко Михайло Йосипович - член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук. Понад 50 років його життя було пов"язано з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, починаючи з 1950 року, коли він став студентом ...
864692
   Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 - 28.09.2004) / В.С. Королюк, О.К. Закусило, М.Ф. Городній, Г.С. Багро, О.Д. Борисенко, О.І. Василик, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, О.О. Курченко, Т.М. Лапіда, Р.Є. Майборода, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, А.Я. Оленко, О.І. Пономаренко, Л.М. Сахно, Г.М. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-61. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Автори публікації: Королюк В.С., Закусило О.К., Городній М.Ф., Багро Г.С., Борисенко О.Д., Василик О.І., Карташов М.В., Козаченко Ю.В., Курченко О.О., Лапіда Т.М., Майборода Р.Є., Мішура Ю.С., Моклячук М.П., Оленко А.Я., Пономаренко О.І., Сахно Л.М., ...
864693
   Михайло Йосипович Ядренко 16.04.1932 - 28.09.2004 : бібліограф. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Моклячук М.П., Мішура Ю.С., Козаченко Ю.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 70, [1] с. : фотоіл.
864694
  Лагодинська Н. Михайло Кальницький - про податки, акцизи, дореволюційну медицину та її благодійників // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 15


  Мабуть, не знайти у світі такої людини, котра б у своєму житті не мала справи з податками. Майже щодня ми ходимо в магазини і сплачуємо податок на додану вартість, наприклад. А в часи Київської Русі, коли податкова система на наших землях тільки ...
864695
  Макаренко Є Д. Михайло Капітонович Шматько (До 130-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 125-126 : фото. – ISSN 0367-4290
864696
   Михайло Кирилович Новоселець (нар. 1952) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 134-135. – ISBN 966-594-277-8
864697
  Тетеря С. Михайло Кисіль - талановитий музикант Переяславщини / С. Тетеря, Н. Костюк // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 138-143. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
864698
  Грицик Л.В. Михайло Кінцурашвілі - перекладач Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 57-57
864699
  Білий Б. Михайло Козак 1932 - 2020 // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 23 лютого (№ 8). – С. 10. – ISSN 0027-8254
864700
  Рубльов О.С. Михайло Козоріс: доля інтелігента // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 104-122. – (Нова серія ; вип. 2)
864701
  Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Ганна Швидько ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 219-227. – Бібліогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-350-308-0
864702
  Швидько Г. Михайло Комаров та Антін Синявський // Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Г. Швидько. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – С. 153-160. – ISBN 978-966-350-308-0
864703
  Шитова Л.П. Михайло Консовський / Л.П. Шитова. – К, 1966. – 44с.
864704
  Гажа Т.П. Михайло Косач (1869-1903) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 137. – ISBN 978-966-285-507-4
864705
  Салій О. Михайло Котурницький (recte Еразм Кобилянський) у контексті взаємин з Іваном Франком // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (724). – С. 28-44. – ISSN 0236-1477
864706
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский / М.С. Грицюта. – 2-е, доп. та перероб. вид. – К., 1961. – 143с.
864707
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский у слов"яньких літературах / М.С. Грицюта. – Київ, 1964. – 119с.
864708
  Грицюта М.С. Михайло Коцюбинский. Літературний портрет / М.С. Грицюта. – К., 1958. – 119с.
864709
  Дем"яненко Л. Михайло Коцюбинський - майстер словесного малюнка // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 328-339. – ISSN 2224-9516
864710
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський : життєвий і творчий шлях : Критично-біографічний шлях / І.І. Стебун ; АН УРСР. Інститут Української літератури. – Київ : Держлітвидав, 1938. – 168 с., 1 л. портр. : портр. – Бібліогр.: Хронологічний показчик головних художніх творів М. Коцюбинського, с. 162-167
864711
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський : життєвий і творчий шлях : Критично-біографічний шлях / І.І. Стебун ; АН УРСР. Інститут Української літератури. – 2-е вид. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 172 с., 3 л. портр., факс. : портр., факс. – Бібліогр.: Хронологічний показчик головних художніх творів М. Коцюбинського, с. 167-171
864712
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 275с.
864713
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 222с. – (Шкільна б-ка)
864714
  Стебун І.І. Михайло Коцюбинський / І. Стебун, канд. філологічник наук. – Київ : Політвидав при ЦК КП(б)У, 1941. – 32 с. – Додаток до журналу "Більшовик України", № 5. – (Лекції на допомогу вивчаючим марксизм-ленінізм : Серія література і мистецтво ; Лекція 8)
864715
  Шаховський С. Михайло Коцюбинський / С. Шаховський. – Москва, 1943. – 16с.
864716
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 214с.
864717
  Пільгук І.І. Михайло Коцюбинський / І.І. Пільгук. – Київ, 1950. – 60с.
864718
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 281с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
864719
  Коцюбинська-Єфіменко Михайло Коцюбинський / Коцюбинська-Єфіменко. – Київ, 1955. – 288с.
864720
  Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський : життя і творчість / Н.Л. Калениченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 272 с.
864721
   Михайло Коцюбинський : бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 268 с.
864722
  Потупейко М.М. Михайло Коцюбинський / М.М. Потупейко. – К., 1964. – 183с.
864723
  Жук Н.Й. Михайло Коцюбинський / Н.Й. Жук. – Київ, 1966. – 208с.
864724
  Жук Н.Й. Михайло Коцюбинський : Семінарій / Н.Й. Жук. – Київ : Радянська школа, 1966. – 208с.
864725
  Смілянський Л.І. Михайло Коцюбинський : Повість / Л.І. Смілянський. – Київ : Молодь, 1968. – 157с.
864726
  Калениченко Н.Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості / Н.Л. Калениченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 189 с.
864727
  Кирилюк С. Михайло Коцюбинський і Володимир Винниченко: біографіка творчих "ландшафтів" // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 194-206. – ISSN 2306-2908
864728
  Барабан Л. Михайло Коцюбинський і театр (маловідомі матеріали) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-102. – ISSN 1728-6875
864729
  Коцюбинський Ю. Михайло Коцюбинський і чернігівська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 122-126. – ISBN 966-7551-00-8
864730
  Грибоєдова Н. Михайло Коцюбинський і чернігівська "Просвіта" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-18. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль М. Коцюбинського в організації та роботі товариства "Просвіта" на початку XX ст. M. Kotsjubynsky"s role in the organization and work of the company "Prosvita" in the beginning of XX century is investigated.
864731
  Черняков Б. Михайло Коцюбинський та Олекса Грищенко: грані творчого спілкування // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 285-298. – ISBN 966-7679-57-8
864732
  Абрамчук Т. Михайло Коцюбинський та Юрій Яновський (до питання традиції та новаторства) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 4-10
864733
  Кіраль С. Михайло Коцюбинський у наукових, епістолярних та мемуарних текстах Івана Денисюка (до 90-річчя від дня народження видатного українського літературознавця й фольклориста) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 86-93. – ISSN 0236-1477


  На підставі опублікованих та архівних матеріалів (листування з Ніною Калениченко та Михайлиною Коцюбинською) у статті окреслено окремі аспекти рецепції творчої спадщини М. Коцюбинського, “першого українського письменника у краватці”, відомим укр. ...
864734
  Ковальська С. Михайло Коцюбинський у сучасному сприйнятті. Новела "Intermezzo" / С. Ковальська, О. Деркач // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 50-51
864735
   Михайло Коцюбинський у фотографіях 1864-1913. [Ізовидання] : [комплект листівок-вкл. з текстами]. – Київ : Дніпро, 1978. – 21 л. : 2 листівка + 2 обкл..+ тект. вклад. – (Классики української літератури у фотографіях)
864736
  Нетреба Г. Михайло Коцюбинський. / Г. Нетреба. – Х., 1931. – 64с.
864737
  Кошова І. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість (конспект уроку з української літератури. 10 клас) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (162). – С. 14-18
864738
   Михайло Коцюбинський. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах. – Київ : Радянська школа, 1970. – 320 с.
864739
  Коцюбинський І. Михайло Коцюбинський: "Попросту не дають жити "Просвіті" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 6-7


  До 110-річчя від часу заснування Чернігівської "Просвіти".
864740
  Мельник О. Михайло Кочубей та Ганна Барвінок // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 238-242. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
864741
   Михайло Кравчук - математичний геній з трагічною долею українського патріота / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. природничих наук, Каф. хімії ; [уклад.: Сіренко Г.О., Солтис Л.М.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – 19, [1] с. : іл. – На тит. арк. укладачі зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 17-18. – (Серія "Виховний ідеал"). – ISBN 978-617-7468-25-6
864742
  Сорока М.О. Михайло Кравчук / М.О. Сорока. – К., 1985. – 192с.
864743
  Гайдей В. Михайло Кравчук і Київський політехнічний інститут // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 1 (41). – С. 6-8


  До 120-річчя з дня народження академіка Михайла Кравчука
864744
  Плічко А.М. Михайло Кравчук і обчислювальні машини, щодо етики досліджень історії стислих наук / А.М. Плічко, А.К. Прикарпатський // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Петришин Р.І., Городецький В.В., Михайлюк В.В. [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Т. 9, № 1. – С. 264-272. – ISSN 2309-4001
864745
   Михайло Кравчук: академік "магаданських наук" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 539-544. – ISBN 978-966-2530-59-9
864746
  Згуровський М.З. Михайло Кравчук: учитель видатних конструкторів // Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М.З. Згуровський. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – С. 357-376. – ISBN 978-966-622-784-6
864747
  Згуровський М.З. Михайло Кравчук: учитель видатних конструкторів // Київська політехніка: шлях до зірок / М.З. Згуровський. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : АртЕк, 2021. – С. 342-359. – ISBN 978-617-8043-20-9
864748
  Лісецький С. Михайло Кречко - видатний музичний діяч, хоровий диригент і композитор // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 6. – ISSN 2519-4429
864749
  Апанович О. Михайло Кричевський // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 215-216. – ISSN 0869-3587
864750
   Михайло Кріль = Mykhaylo Kril: Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 112с., 6л. іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 20). – ISBN 966-613-429-2
864751
  Дегтярев О.В. Михайло Кузьмич Янгель (штрихи до портрету) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 15-19. – ISSN 0374-3896
864752
   Михайло Кузьмович Янгель (штрихи до портрета) : до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 2-3. – ISSN 1819-7329
864753
  Платонов В. Михайло Кузьмович Янгель: "Я іншої такої країни не знаю..." // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 31-35. – ISSN 1819-7329
864754
  Горбулін В. Михайло Кузьмович Янгель: велика людина своєї країни : до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 8-23. – ISSN 1819-7329
864755
  Тимофєєва К. Михайло Лермонтов та Пантелеймон Куліш крізь призму епістолярію // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 134-141. – ISSN 0869-3595
864756
  Афанасьєв Є.А. Михайло Лисенко (1906-1972) : нарис про життя і творчість [укр. рад. скульптора] / Афанасьєв Є.А. – Київ : Мистецтво, 1975. – 85 с. : іл. – Бібліогр. посилання в підрядк приміт.
864757
   Михайло Лисенко. [Ізовидання] : [комплект листівок з тект. на укр. та рос. мові]. – Киев : Мистецтво, 1976. – 2 с., 15 л. : 15 листівок + 1 л. вклад. + 1 обкл.
864758
  Василенко Н.Е. Михайло Лободовський та Дмитро Яворницький: історія дружніх взаємин та наукової співпраці // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 32-43. – ISSN 2312-2587
864759
  Стецюк Н. Михайло Лозинський - визначний український вчений-правознавець, громадський та політичний діяч // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 47-50.
864760
  Цюп"як Р. Михайло Лозинський (1880 - 1937 рр.) // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 35, січень - червень. – С. 51-55
864761
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова, 1950. – 432с.
864762
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова. – Москва, 1951. – 432с.
864763
  Сизова М.И. Михайло Ломоносов / М.И. Сизова. – Москва, 1954. – 375с.
864764
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов : поєма / А.Я. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 80с.
864765
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – М, 1958. – 127с.
864766
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1961. – 79с.
864767
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – Изд. 2-е. – М, 1961. – 138с.
864768
  Леонтьев Н.П. Михайло Ломоносов / Н.П. Леонтьев. – Изд. 3-е. – Архангельск, 1973. – 117с.
864769
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1973. – 77с.
864770
  Марков А.Я. Михайло Ломоносов / А.Я. Марков. – М, 1984. – 95с.
864771
  Сиповский В.В. Михайло Ломоносов, жизнь и творчество1711-1911 : статья проф. В.В. Сиповского : с портретом Ломоносова, с видами: памятника его, Холмогор, церкви и школ имени Ломоносова в Денисовке. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмакова ; Тип. СПб. Т-ва "Труд", 1911. – 47 с., 7 л. портр. (фронт.) и ил.


  Содержание: 1. Попов А. Наука и религия в миросозерцании Ломоносова; 2.Тукалевский Вл. Главные черты миросозерцания Ломоносова (Лейбниц и Ломоносов); 3. Дороватовская В.С. О заимствованиях Ломоносова из Библии 4. Покотилова О. Предшественники ...
864772
   Михайло Ломоносов: Жизнеописание. – Москва, 1989. – 493с.
864773
  Осипов Ю.М. Михайло Ломоносов: человек, феномен, миф // Философия хозяйства : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 1(79). – С. 13-15. – ISSN 2073-6118
864774
  Осташ Р.І. Михайло Лукич Худаш (20.12.1925-11.05.2011) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 104-106. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
864775
   Михайло Лучкай - фольклорист і літератор // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 81-100. – ISBN 978-966-671-338-7
864776
  Ходанич П. Михайло Лучкай і проблеми підручника рідної мови в шкільництві Закарпаття першої половини ХIХ ст. / П. Ходанич, Л. Ходанич // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 38-41
864777
  Швед Е.В. Михайло Лучкай, науковець та особистість (на матеріалі українського перекладу новолатинського тексту праці М. Лучкая "Historia Carpato-Ruthenorum"). До 220-ліття від дня народження Михайла Лучкая // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 585-592. – ISBN 978-966-8904-46-2
864778
  Гайдабура В. Михайло Лялька - корифей торонтської "Заграви" // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 167-172. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
864779
  Мельник С.М. Михайло Макарович Михеєнко // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 87-99. – ISBN 966-594-133-X
864780
  Зеров М. Михайло Макаровський // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 93-98. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
864781
  Корпанюк М. Михайло Максимович - будитель // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 54-65


  Наукова розвідка присвячена внескові Михайла Максимовича в розвиток національного романтичного просвітницького будительства. У статті аналізується будительство як науковий, мистецький та освітянський рух, що ґрунтувався на романтичних засадах ...
864782
  Кудренко І. Михайло Максимович - видатний ботанік // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 379-387. – ISBN 966-8547-39-X
864783
  Нікітчина С. Михайло Максимович - видатний дослідник духовних скарбів українського народу // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 296-307. – ISBN 966-8547-39-X
864784
  Пилипчук О. Михайло Максимович - дослідник природи // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 388-408. – ISBN 966-8547-39-X
864785
  Федас В.В. Михайло Максимович - збирач і видавець українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 22-31.
864786
  Бойко Н. Михайло Максимович - навіки з рідним краєм / Надія Бойко. – Черкаси : Брама, 2004. – 248 с. + 1 брош. – Фотонарис/ Н. Бойко; О. Третяков (фото); Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-8021-97-5
864787
  Жадько В.О. Михайло Максимович - публіцист і фундатор розвитку книгодрукування // Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник / В.О. Жадько. – Київ : Знання, 2012. – С. 184-188. – ISBN 978-617-07-0043-8
864788
  Кононенко П. Михайло Максимович - світоч наукового українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 36-58
864789
  Хоменко О. Михайло Максимович - фундатор українознавчого вивчення феномену художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 19-27


  У статті проаналізовано науковий доробок М. Максимовича - знаного в науковому світі Європи ботаніка, натурфілософа та гуманітарія, поета, організатора наукового і культурного життя в Україні І-ої пол. ХІХ ст. Ректор новозаснованого Київського ...
864790
  Яната О. Михайло Максимович : (З нагоди 100-річчя Наукової діяльности) / Олександ Яната, проф. – Харків : Держдрукарня "Харьків-друк", 1927. – 22 с., 1 л. портр. – Окр. відбиток: Вісник природознавства, 1927 р., № 3-4, с.


  На 1 с. дарчий надпис: Від автора О. Яната
864791
  Розгін І. Михайло Максимович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 82, листопад. – С. 9-12
864792
  Розгін І. Михайло Максимович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 10-12
864793
  Глухенький М.Г. Михайло Максимович : Видатний вчений - ботанік, історик і письменник. 1804-1873: Біографічна повість / М.Г. Глухенький. – Київ : Молодь, 1969. – 247с. – (Життя славетних. Серія біографічних творів ; Вип. 9)
864794
  Сокирко О.Г. Михайло Максимович // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268-271. – ISBN 966-642-107-0
864795
   Михайло Максимович : біобібліографічний покажчик : (До 200-річчя від дня народження). – Черкаси : Черкаський національний університет, 2004. – 29, [1] с. – Алф. покажч. авт. і назв: с. 26-29. - Без тит. арк.
864796
   Михайло Максимович // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 207-213. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
864797
   Михайло Максимович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 140-143. – ISBN 978-966-8137-97-6
864798
  Біленький С. Михайло Максимович // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 87-100. – ISBN 978-966-524-429-5
864799
   Михайло Максимович & КНУ // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  15 вересня 2015 року, у день народження першого ректора Київського університету Михайла Максимовича, у внутрішньому дворику Червоного корпусу його вдячні нащадки й послідовники урочисто відкрили пам’ятник. Бронзовий бюст Михайла Максимовича авторства ...
864800
  Коваленко В. Михайло Максимович (1804-1873) // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 5. – ISBN 978-966-920-669-5
864801
  Андрусишин Б. Михайло Максимович в оцінках Михайла Драгоманова / Б. Андрусишин, В. Короткий // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 9-12
864802
  Андрусишин Б.І. Михайло Максимович в оцінках Михайла Драгоманова / Б.І. Андрусишин, В.А. Короткий // Другі міжнародні Драгоманівські читання : матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. – Київ, 2006. – Вип. 1
864803
  Калакура Я. Михайло Максимович і Володимир Антонович - фундатори української історичної документалістики // Українська історіографія на переломі від методологічного монізму до європейських орієнтирів : монографія / Я.С. Калакура. – Київ : Київський університет, 2022. – С. 79-103. – ISBN 978-966-933-191-5
864804
  Шевченко Л. Михайло Максимович і Іван Огієнко: діалог філологів в історії української літературної мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються лінгвістичні ідеї Михайла Максимовича й Івана Огієнка в контексті історії української літературної мови. In clause the linguistic ideas of M. Maksymovych and I. Ohyenko in a context of a history of the Ukrainian literary language are ...
864805
  Федас В.В. Михайло Максимович і Павло Чубинський у контексті української фольклористики XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 114-119
864806
  Федас В. Михайло Максимович і Павло Чубинський: до проблеми класифікації українського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 136-140.
864807
  Обрусна Ю С. Михайло Максимович про Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 101-104. – (Серія "Історичні науки")
864808
  Козоріз В. Михайло Максимович та його діяльність у золотоніському повітовому земстві // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 181-187 : фото


  Стаття присвячена дослідженню маловідомих фактів біографії видатного українського вченого М.О. Максимовича, які стосуються його діяльності у якості гласного Золотоніського повітового земства у 1865-1870 роках. Зокрема, автор доводить, що діяльність ...
864809
  Короткий В. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття / Віктор Короткий, Сергій Біленький ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [переднє слово В.В. Скопенка]. – Київ : Київський університет, 1999. – 387 с. : іл. – Бібліогр.: с. 275-387. – (Видатні постаті Київського університету). – ISBN 966-594-119-4
864810
  Поліщук В. Михайло Максимович у працях Івана Франка // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 148-159. – ISBN 978-966-2980-81-3
864811
  Поліщук В.Т. Михайло Максимович у працях Івана Франка // Мій Михайло Максимович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2015. – С. 30-46. – ISBN 978-966-493-869-0
864812
  Поліщук В.Т. Михайло Максимович у працях Івана Франка // Франкознавчі студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2016. – С. 112-128. – ISBN 978-966-920-069-3
864813
  Поліщук В. Михайло Максимович у спадщині Михайла Драгоманова // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 135-147. – ISBN 978-966-2980-81-3
864814
  Поліщук В.Т. Михайло Максимович у спадщині Михайла Драгоманова // Мій Михайло Максимович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2015. – С. 12-29. – ISBN 978-966-493-869-0
864815
  Поліщук В.Т. Михайло Максимович у студіях Василя Доманицького // Мій Василь Доманицький / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2015. – С. 105-118. – ISBN 978-966-920-042-6
864816
  Поліщук В.Т. Михайло Максимович у студіях Василя Доманицького // Мій Михайло Максимович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2015. – С. 47-60. – ISBN 978-966-493-869-0
864817
  Погрібна О. Михайло Максимович як видавець історіософського дослідження "Звідки йде руська земля" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 146-153
864818
  Малинка М. Михайло Максимович як дослідник жанру українського хронографа в давній національній літературі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 142-145
864819
  Зелінська Н. Михайло Максимович як творець та видавець української наукової літератури нового часу // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 61-71. – ISBN 966-8547-39-X
864820
  Печеранський І. Михайло Максимович як філософ // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 82-85.
864821
  Калакура Я.С. Михайло Максимович як фундатор документалізму в українській історіографії // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 287-296
864822
  Терлецький В.В. Михайло Максимович. (Сіверянські сторінки його життєпису) / Віктор Терлецький. – Суми : Козацький вал, 2004. – 90 с. – ISBN 966-589-737-3
864823
  Мельниченко В. Михайло Максимович: "Марусенька на Вкраїні, а я собі на чужині" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 1-7 жовтня (№ 39). – С. 10
864824
  Наберухін А.І. Михайло Маркович Кіллерог // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 217-240. – ISBN 966-02-2441-9
864825
  Ківшар Т.І. Михайло Марунчак як історик канадського українського книговидання початкового етапу піонерської доби (90-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 45-71. – ISSN 2520-2855
864826
  Качмар В. Михайло Марченко - ректор Львівського державного українського університету в 1939/1940 рр. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 81-90. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розповідається про відомого українського історика 20 ст. Михайла Марченка. Висвітлено львівський період науково-педагогічної діяльності вченого на посаді ректора Львівського університету.
864827
  Пономаренко О. Михайло Микешин як друг і шанувальник Тараса Шевченка та ілюстратор художніх видань // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 81-88. – ISSN 0130-6936
864828
  Сокальська О.В. Михайло Миколайович гернет: сторінки біографії та наукова спадщина в галузі пенітенціаристики // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2013. – № 2 (4). – С. 79-


  Висвітлено життєвий шлях відомого вченого в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Михайла Миколайовича Гернета (1874-1953). Наведено раніше невідомі факти генеалогії роду Гернетів-Філатових. Проаналізовано етап становлення ...
864829
  Пільчук І.І. Михайло Миколайович Петренко // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 292-294
864830
  Короткий В.А. Михайло Миколайович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 265. – ISBN 966-06-0393-2
864831
  Берзін П.С. Михайло Миколайович Ступін // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 412-415. – ISBN 978-617-7020-05-8
864832
   Михайло Миколайович Толстой (до 75-річчя від дня народження) // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 13. – ISSN 0041-5804
864833
  Берзін П.С. Михайло Михайлович Абрашкевич: дуель заради наукових принципів // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 736-742. – ISBN 978-617-7020-05-8
864834
  Шапошников Ф.І. Михайло Михайлович Божій / Ф.І. Шапошников. – К., 1963. – 48с.
864835
   Михайло Михайлович Веркалець [привітання з ювілеєм] / Випускники, студенти, колеги // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – С. 12
864836
  Щербань А. Михайло Михайлович Дяченко: життєвий і творчий шлях / А. Щербань, А. Соляник // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. З.М. Корнєва ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22. – С. 167-182. – ISSN 2409-3351
864837
  Лиман С. Михайло Михайлович Лунін і розвиток медієвістики в Україні у другій половині 1830-х - першій половині 1840-х рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 297-328
864838
  Гарбар Л.В. Михайло Михайлович Новицький (1892-1964): матеріали до біографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 332-343. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
864839
  Кривенко С. Михайло Могилянський - популяризатор творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 54-62


  У статті розглянуто літературно-критичний і публіцистичний доробок українського письменника, публіциста, критика, літературознавця, перекладача Михайла Могилянського, присвячений Тарасові Шевченкові, життєтворчість якого він досліджував й активно ...
864840
  Ковалів Ю. Михайло Могилянський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 66-70. – ISSN 0236-1477
864841
  Кривенко Сергій Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 23-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються шевченкознавчі студії Михайла Могилянського
864842
  Кривенко С. Михайло Могилянський про Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 23-33. – ISSN 0236-1477
864843
  Зелік О. Михайло Могилянський про функції і завдання літературної критики // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 86-90. – ISSN 2075-1486
864844
  Іваницька С. Михайло Могилянський як співавтор Шевченківського комемораційного канону / С. Іваницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
864845
  Демченко Т. Михайло Могилянський: Бібліографічний покажчик / Т. Демченко, С. Іваницька, С. Ляшко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 60-63. – ISSN 0131-2685
864846
  Іваницька С. Михайло Могилянський: життєвий та творчий шлях / С. Іваницька, Т. Демченко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 9 (193). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  М.М. Могилянський - український літературний критик і публіцист, літературознавець, науковий співробітник ВУАН.
864847
  Мороз М. Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) = Mychajlo Moroz (Einleitungswort zur Ikonenausstellung) : 15 квітня 1983 / есей володимира Янева // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 1985. – 28 : Михайло Мороз (Впровідне слово на відкритті виставки Ікон) : 15 квіт. 1983. – С. 1-16
864848
  Бець Н.О. Михайло Москаленко в історії українського перекладу французької поезії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 14-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 19; 15 п.


  Стаття присвячена огляду перекладів французьких поетичних творів, здійснених Михайлом Москаленком, а також висвітленню його ролі в історії українського перекладу французької поезії. The article is devoted to the translation of French poetry by ...
864849
  Бець Н.О. Михайло Москаленко як критик поетичного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 12-17. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена діяльності Михайла Москаленка як критика та історика поетичного перекладу. Окреслюються основні вимоги перекладача щодо критеріїв художнього перекладу, а також подається аналіз його критичних статей, що базуються на дослідженні ...
864850
  Корольов Б.І. Михайло Мусійович Майоров / Б.І. Корольов, В.С. Левін. – Київ, 1969. – 196с.
864851
  Наєнко М.К. Михайло Наєнко // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 124. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
864852
  Коваленко В. Михайло Наєнко (нар. 1938 р.) // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 156. – ISBN 978-966-920-669-5
864853
  Наєнко М. Михайло Наєнко: У 1963-му в Києві пошановували Лесю Українку ходою зі смолоскипами / розмову вела Валентина Самченко // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 619-633. – ISBN 978-617-7993-01-7
864854
  Наєнко М. Михайло Наєнко: я - на тлі своєї доби / спілкувався Володимір Коскін // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 577-582. – ISBN 978-617-7993-01-7
864855
  Бойко С. Михайло Новицький - вчений-шевченкознавець // Чернеча Гора : науково-публіцистичний вісник Шевченківського національного заповідника в Каневі. – Канів, 2022. – № 1/2 (33/34). – С. 8
864856
  Карпінчук Г.В. Михайло Новицький - шевченкознавець : до 125-річчя від дня народж. / Галина Карпінчук ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 239, [1] с., [5] арк. портр., фотоіл. : іл. – Покажч. імен: с. 228-238. – Бібліогр.: с. 162-187 та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1648-4
864857
  Карпінчук Г. Михайло Новицький - шевченкознавець (1920-1960-ті роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про вченого-шевченкознавця 1920–1960-х рр. М. Новицького і його внесок у популяризацію Слова Т. Шевченка. Відзначено роль М. Новицького у виданні творчої спадщини поета, розкрито його участь у написанні фахових коментарів і приміток, ...
864858
   Михайло Новицький // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – С. 76-80. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
864859
  Карпінчук Г. Михайло Новицький у шевченкознавстві 1920–1960-х років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 3 (732), березень. – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
864860
  Данильчук Г. Михайло Носаль - фундатор народного цілительства Волині // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 312-313
864861
  Білокінь І.П. Михайло Олександpович Максимович / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 5с. – Окр. відбиток
864862
  Білокінь І.П. Михайло Олександpович Максимович : ( До 150-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ, 1954. – 46с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтознавчого ф-ту КДУ ім.Т.Г.Шевченка, №11, 1954. Збірник біологічного ф-ту
864863
  Шевера М.В. Михайло Олександрович Максимович // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 4. – 3 с. обкл. – ISSN 0372-4123


  Коротка біографія вченого до 200-річчя від дня народження. "Ім"я вченого присвоєно науковим бібліотекам Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Засновано обласну ...
864864
  Тесленко Д.Л. Михайло Олександрович Міллер - людина й учений в епоху гуманітарних катастроф / Д.Л. Тесленко, Ю.Ю. Фанигін // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 70-102
864865
   Михайло Олександрович Міллер : Біо-бібліографічні матеріяли. – Нью-Йорк, Гетінген, 1949. – 25с. – На правах рукопису. – (Видання Науково-дослідчого інституту морської України ; 67)
864866
  Мельник С.М. Михайло Олександрович Чельцов // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 41-49. – ISBN 966-594-133-X
864867
  Шмигевський М.В. Михайло Олексійович Лаврентьєв (1900-1980) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  Багато років ім"я Михайла Олексійовича Лаврентьєва не сходило зі сторінок радянських і зарубіжних видань. Він викликав інтерес не лише як видатний учений -математик та механік, але й як видатний організатор науки, один із ініціаторів створення і ...
864868
  Сидоренко А. Михайло Омелянович-Павленко та Українське військово-наукове товариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-44. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено створення Українського Військово-Наукового Товариства у Празі, визначено структуру та завдання Товариства. Розглянуто основні аспекти його діяльності (лекційна, видавнича). Встановлено основну тематику курсів Товариства та особливості їх ...
864869
  Шевченко Євген Михайло Онацько : ім"я // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 32-37


  Художник Онацько Михайло Олександрович - засл. майстер народної творчості України, Лауреат премій ім. Данила Щербаківського та Олени Пчілки
864870
  Степула Н. Михайло Орест // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 288-289. – ISBN 966-7379-16-7
864871
  Ріпенко А. Михайло Орест // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 515-527. – ISSN 1887-8618


  Орест (справж. прізвище Зеров) Михайло Костьович (1901-1963) - український поет, перекладач, педагог. Брат Миколи Зерова. По війні – на еміграції в Німеччині; засновник і керівник Інституту літератури в Мюнхені.
864872
  Герман М.В. Михайло Орест як перекладач поезій Райнера Марії Рільке // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 73-77
864873
  Бросаліна О. Михайло Орест, слуга високостей // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 91-96. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
864874
  Ковалів Ю. Михайло Орест: варіант "неокласики" крізь призму ідіостилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дискусійну проблему стильового канону та його варіантів на прикладі "неокласики" в авторській інтерпретації поета М. Ореста. Investigates the problem of style canon and it variants on example of "neoclassic" in author"s interpretation of M. ...
864875
  Чухно Михайло Осипович Судієнко - український історик, археограф і меценат середини XIX ст. / Чухно, в. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 175-185. – ISSN 0130-5247
864876
  Ящук П.Й. Михайло Павлик : літературно-критичний нарис / Павло Ящук. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1959. – 144 с.
864877
  Денисюк І.А. Михайло Павлик / Іван Денисюк. – Київ : Державне видавництво Художньої літератури, 1960. – 169 с.
864878
  Качкан В.А. Михайло Павлик : нарис життя і творчості / В.А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1986. – 175 с.
864879
  Безродний Є.Ф. Михайло Павлик / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 254-261. – ISBN 978-966-667-690-3
864880
   Михайло Павлик (1853-1915) : бібліогр. покажч. – Львів, 1986. – 208 с.
864881
  Остропольська М.В. Михайло Павлик та інтелектуали Наддніпрянської України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 303-311. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано ідейні зв"язки М. Павлика з інтелектуалами Наддніпрянської України останньої чверті ХІХ - початку ХХ ст. у контексті суспільно-політичних процесів, що відбувалися в зазначений період у країні
864882
  Головацький І. Михайло Павлик. До 150-річчя від дня народження // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 24-25. – ISSN 1563-3977


  Драгоманов М. (С. 25).
864883
   Михайло Павлович Козловський : біобібліографічний покажчик / [авт. вступ. ст. М.А. Кориневський ; упоряд. : Л.А. Дідух, Н.Я. Гривнак ; відп. ред. : І.М. Мриглод та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2012. – 45, [1] с. : іл. – (Бібліографія українських вчених)
864884
   Михайло Павлович Лисиця (до 90-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 92-94. – ISSN 0372-400X


  Працював за сумісництвом на фізичному факультеті Київського університету ім. Т.Г. Шевченка на посаді професора.
864885
  Берзін П. Михайло Павлович Чубинський: "Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади" // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 170-179. – ISBN 978-966-306-020-4
864886
  Берзін П. Михайло Павлович Чубинський: "Держава має дотримуватися відомих меж у застосуванні своєї каральної влади" // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 50-51
864887
  Чорнопиский М. Михайло Пазяк // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 121-123


  Некролог. Михайло Пазяк - український фольклорист, етнограф і літературознавець.
864888
   Михайло Пазяк (Некролог)
864889
   Михайло Паньків (09.09.1940 - 31.10.2021) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (392), жовтень - грудень. – С. 127-130. – ISSN 2664-4282


  Михайло Ілліч Паньків — історик, етнограф, краєзнавець, музейник, письменник, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України.
864890
  Степовик Д. Михайло Паращук // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 191-194
864891
  Зімюк Н. Михайло Перевертун: доля обирає нас, чи ми обираємо долю // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 14-15


  Інтерв"ю з головним редакторм всеукраїнського науково-виробничого журналу "Зерно і хліб" Михайлом Івановичем Перевертуна.
864892
   Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – [8], 442, XXXIV, [6] с.: поpтp. – Окp. матеpіали пол., фp., pос., іт., болгаp., нім. мовами. – Бібліогp.: Спис пpац М.П. Дpагоманова: с. I-XXXIV
864893
   Михайло Петpович Дpагоманов. 1841-1895 : Єго юбилей, смеpть, автобіогpафія і спис твоpів : с поpтpетом небіжчика / Зладив [з пеpедм. та пpиміт.] і видав М. Павлик. – Коштом Укpаїнців. – Львів : З дpук. В. Манєцкого, під упpавою В. Годака, 1896. – [8], 442, XXXIV, [6] с.: поpтp. – Окp. матеpіали пол., фp., pос., іт., болгаp., нім. мовами. - Конволют. Перепл. з: Пальмове гилля / А.Ю. Кримський. – Бібліогp.: Спис пpац М.П. Дpагоманова: с. I-XXXIV


  На тит. арк. надпис: З книгозбірні Христі Ричевської
864894
  Борзенко О.І. Михайло Петренко (1817–1862) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 63. – ISBN 978-966-285-507-4
864895
  Даренська Т. Михайло Петренко і Тарас Шевченко: паралелі основних світоглядно-поетичних тем (до 185-річчя від дня народження Михайла Петренка) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
864896
  Шкурка М. Михайло Петренко та його безсмертна пісня "Дивлюсь я на небо..." : 195-річчю з дня народження поета-романтика М.М. Петренка присвячується // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 231-235. – ISSN 2075-1222
864897
   Михайло Петренко. Життя і творчість : [худож. тексти, дослідж., документи] / [упоряд.: О.Є. Петренко, О.О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар]. – Київ : Фенікс, 2013. – 216, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-899-9


  До книжки увійшло повне зібрання творів українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862) - митця, вірші якогос тали улюбленими народними піснями ("Дивлюсь я на небо", "Взяв би я бандуру"). поезію подано правописом оригіналу й ...
864898
  Бондар М. Михайло Петренко. Задивлений у небо України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 4-13. – ISSN 1819-7329
864899
  Столєтов О.Г. Михайло Петрович Авенаріус // Вітчизняні фізики і винахідники : хрестоматія / Український наук.-дослід. ін-т педагогіки ; під заг. ред. В.Є. Лашкарьова ; уклад.: І.С. Кухтенко, М.Й. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1948. – Т. 1. – С. 75-81. – (Шкільна бібліотека)
864900
  Матковський О. Михайло Петрович Габінет / О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 196-197. – ISSN 2078-6220
864901
  Білокінь І.Ф. Михайло Петрович Диченко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 117-122. – ISBN 966-594-644-7
864902
  Довбищенко Як.Є. Михайло Петрович Драгоманів / Як. Довбищенко. – Харків : Вид. газ. "Нова громада" ; Друк Губ. Комісаріату Української Народної Республіки, 1918. – 23 с.
864903
   Михайло Петрович Драгоманов // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 288. – ISBN 966-613-240-0
864904
  Хінкулов Л. Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 84
864905
  Горбачук Іван Михайло Петрович Драгоманов (1841 - 1895) : (до 165-річчя від дня народження) // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 4 (50) : серпень - жовтень. – С. 24-28
864906
  Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 261-264. – ISSN 2075-1222
864907
  Архангельська А.М. Михайло Петрович Кочерган: "Людина в мові" і "мова у людині" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 5-7. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821


  До 75-річчя від дня народження професора Кочергана М.П.
864908
  Томашевський А.П. Михайло Петрович Кучера та вітчизняна історико-археологічна наука / А.П. Томашевський, А.В. Борисов // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 79-86. – ISSN 0235-3490
864909
   Михайло Петрович Лукичов (1950-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.196 : Фото. – ISSN 0320-9466
864910
  Задерей Н.М. Михайло Пилипович Кравчук - гордість і слава української науки (до 125-річчя від дня народження) / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – C. 230-239. – ISBN 978-617-7021-58-1
864911
  Шмигевський М.В. Михайло Пилипович Кравчук - лицар математики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 1-2. – ISSN 2518-7104
864912
  Сюндюков І. Михайло Погодін, Михайло Максимович та "відкриття України" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26-27 червня (№ 118/119). – С. 20


  Дискусія двох відомих істориків та її проекція на сьогодення.
864913
  Захарченко М.В. Михайло Полікарпович Гончаренко // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 159-160. – ISBN 966-7419-44-4
864914
  Мазур Т. Михайло Поплавський у ... Кембриджському університеті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 31


  Віднині автобіографічну книжку "Ректор" можна прочитати в бібліотеці всесвітньо відомого вишу Британії.
864915
  Павленко П. Михайло Поснов - історик релігії // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 269-282. – ISBN 978-966-02-6706-0
864916
  Павленко П.Ю. Михайло Поснов (1873-1931) - основоположник вітчизняного історико-критичного вивчення християнства, засновник релігієзнавчої думки в Київському університеті Св. Володимира // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 27-31


  Метою статті, з одного боку, було відновлення хоча б основних віх біографії М. Поснова, яка, незважаючи на його чималі наук. заслуги, з різних причин і понині ще залишається не до кінця дослідженою. З ін. боку, автор прагнув вказати на відмітні ...
864917
  Карпенко М. Михайло Потик, крутий богатир : билина-жарт / Вадим Карпенко. – Київ : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 56 с. – ISBN 966-8387-92-9
864918
  Стасенко В.В. Михайло Приймич - один з найсвітліших друзів у моєму житті // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 10-11. – ISSN 2520-6419


  "Йдеться про відомого мистецтвознавця і художника Михайла Приймича. Автор аналізує його життя і творчість; визначає основні риси характеру – велику працездатність, наполегливість, патріотизм, відданість Богу, Україні, сім’ї; вводить ім’я митця у ...
864919
  Ільницька Л.І. Михайло Прокопович Гуменюк : бібліографічний покажчик / Л.І. Ільницька. – Львов, 1980. – 34 с.
864920
  Колесниченко М. Михайло Проценко. / М. Колесниченко. – Харків, 1930. – 63с.
864921
  Злупко С.М. Михайло Птуха // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 557-558. – ISBN 966-346-208-6
864922
  Ільченко М. Михайло Решетньов - фундатор супутникових телекомунікацій // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 72-77. – ISSN 2079-2999


  В статті аналізується життєвий та творчий шлях конструктора ракетної техніки, організатора виробництва космічних телекомунікаційних систем М.Ф. Решетньова. Висвітлено зв"язки конструктора з Україною. Розглянуто етапи фахового становлення М.Ф. ...
864923
  Ільченко М.Ю. Михайло Решетньов - фундатор супутникових телекомунікацій // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 248-258. – ISBN 978-966-622-690-0
864924
  Макара С. Михайло Роман - педагог, вчений, громадський діяч / Сергій Макара. – Банська Бистриця : Видавництво Чіжмарова - Партнер, 2007. – 36, 31 с. : іл., портр. – Кн.-"переверт" укр. та словац. мовами. Назва словац. мовою: Michal Roman - pedagog, vedec, dejatel". – ISBN 978-80-89183-34-0
864925
   Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. – Київ, 2000. – 210с. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела ; Вип.3). – ISBN 966-625-018-7
864926
  Ковалів Ю. Михайло Рудницький // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 85-88. – ISSN 0236-1477
864927
  Сирота Л. Михайло Рудницький і літературний авангард Львова 1920-х років // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 524-540. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
864928
  Когут С. Михайло Рудницький і Наукове товариство імені Шевченка: до історії академічних і неакадемічних стосунків // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 32-50. – ISSN 0236-1477
864929
  Омельчук О. Михайло Рудницький про Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 80-90. – ISSN 0236-1477
864930
  Когут С. Михайло Рудницький та Василь Стефаник: світла і тіні стосунків // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. – Львів, 2021. – Вип. 13 (29). – С. 60-84. – ISSN 2524-0315
864931
  Юренко О.Г. Михайло Самійлович Френкін // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 481-507. – ISBN 966-02-2441-9
864932
  Сулима М. Михайло Семенко і Полтавщина // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 63-65. – ISBN 966-7576-12-4
864933
  Антонюк Н.Г. Михайло Семенович Цвєт (1872-1919) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – 3 стор. обкл. - С. 48. – ISSN 2518-7104
864934
  Рум"янцев В. Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч : (До 140-річчя від дня народження) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 78-86.
864935
  Рум"янцев В.О. Михайло Сергійович Грушевський - видатний український державний діяч (до 150-річчя з дня народження) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 19-28. – ISSN 1993-0909
864936
   Михайло Сергійович Грушевський // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340. – ISBN 966-613-240-0
864937
  Журавльов Д.В. Михайло Сергійович Грушевський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 300-303. – ISBN 978-966-14-1182-0
864938
  Курас І.Ф. Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934) // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 220-227. – ISSN 0041-6061
864939
  Салига Т. Михайло Ситник. Під стягом Степана Бандери // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 24 квітня (№ 8). – С. 18, 20
864940
  Юрченко М. Михайло Сікорський - засновник Переяславської археологічної школи / М. Юрченко, О. Колибенко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 118-122. – ISSN 2222-5250
864941
  Ткаченко В. Михайло Сікорський - музеєзнавець, історик, археолог, етнограф // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 150-153. – ISSN 2518-7732
864942
  Ткаченко В.М. Михайло Сікорський - погляд у музейне майбутнє Переяслава / В.М. Ткаченко, Н.Л. Заїка // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 434-440. – ISSN 2218-4805
864943
  Фігурний Ю.С. Михайло Сікорський - світоч України / Фігурний Ю.С. ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : НДІУ, 2017. – 150 с. – Бібліогр.: с. 83-149 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1723444 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора монографії. 13.11.2018 р. Підпис.
864944
  Тетеря Д. Михайло Сікорський та Тамара Мовша - будівничі першого в Україні Музею трипільської культури / Д. Тетеря, В. Білоусько // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 123-128. – ISSN 2222-5250
864945
  Слабошпицький М. Михайло Слабошпицький: "Це своєрідний каталізатор..." / вів розмову Сергій Козак // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)


  Літературна премія імені Івана Корсака: звідки, що, хто і як?
864946
  Фаріон І. Михайло Слабошпицький: безнадійний альтруїст, або життя крізь долі інших // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)
864947
  Фаріон І. Михайло Слабошпицький: безнадійний альтруїст, або життя крізь долі інших // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 4-5
864948
  Щербак Ю. Михайло Слабошпицький: подвижник української цивілізації // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (208). – С. 49-61. – ISSN 1682-2366
864949
  Щербак Ю. Михайло Слабошпицький: подвижник української цивілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 25 грудня (№ 25/26)
864950
  Щербак Ю. Михайло Слабошпицький: подвижник української цивілізації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)
864951
  Сидоржевський М. Михайло Слабошпицький: харизма, розум, талант // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)
864952
  Заруба В.М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882-1952) / Віктор Заруба. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України; Ліра ЛТД, 2004. – 352с. – ISBN 966-7894-67-3
864953
  Верба І. Михайло Слабченко та Олександр Оглоблин (до взаємин внучатих учнів Володимира Антоновича в 1920-х роках) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 219-224. – ISBN 5-7702-0821-X
864954
  Романів О. Михайло Сорока. Легенда ГУЛАГу. Штрихи до портрета // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 33-37
864955
  Набільський Д. Михайло Сперанський - почений доктор Університету св. Володимирі (до 175-річчя з часу заснування докторату Honoris causa в Київському університеті) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – C. 156-160. – ISBN 978-966-439-138-9


  Життєвий шлях того, кому Університет св. Володимира засвідчив "свою признательность за участие его в образовании Юридического Факультета".
864956
  Гуць М. Михайло Старицький - перекладач сербського народного епосу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 249-251
864957
  Комишанченко М.П. Михайло Старицький / М.П. Комишанченко. – Київ : Дніпро, 1968. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111 та в підряд. приміт. – (Літературний портрет)
864958
  Головань Т. Михайло Старицький "Облога Буші". Образи й символи твору. Функції картин природи // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 55-59
864959
  Матвєєва Т.С. Михайло Старицький (1840-1904) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 88. – ISBN 978-966-285-507-4
864960
  Марценішко В. Михайло Старицький і Генрік Сенкевич: особливості світоглядних засад митців. Стаття друга // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 68-73. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
864961
  Поліщук В.Т. Михайло Старицький і його діяльність в оцінках Івана Франка : (до характеристики суджень і деякої їх еволюції) // Франкознавчі студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2016. – С. 75-111. – ISBN 978-966-920-069-3
864962
  Поліщук В. Михайло Старицький і його діяльність в оцінках Івана Франка (до характеристики суджень і деякої їх еволюції) // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 79-101. – ISBN 966-96035-7-9
864963
  Поліщук В. Михайло Старицький і його діяльність в оцінках Івана Франка (до характеристики суджень і деякої їх еволюції) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 47-65. – (Філологічні науки)
864964
  Поліщук В. Михайло Старицький і Михайло Драй-Хмара: точки дотикання біографій і творчості. До 175-річчя з дня народження М.П. Старицького // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 45). – С. 8-9


  В статті згадуються часи навчання Михайла Старицького в Університеті Св. Володимира, та його коло однодумців: М. Максимовича, М. Костомарова та П. Куліша.
864965
  Поліщук В. Михайло Старицький і проблема цензури // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 64-68. – ISBN 966-568-637-2
864966
  Немченко Г. Михайло Старицький і розвиток української звичаєописової драми // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – ISBN 978-966-2133-57-3
864967
  Поліщук В.Т. Михайло Старицький і Тарас Шевченко: рецепція теми у критиці. Генеалогічні лінії класиків // Шевченківські студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2015. – С. 42-62. – ISBN 978-966-920-043-3
864968
  Клименко Михайло Старицький і Шолом-Алейхем: типологічні паралелі / Клименко, (Синьоок) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 35-50. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
864969
  Александрова Г. Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв"язки // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 80-98. – ISBN 978-966-920-067-9
864970
  Радчук А.І. Михайло Старицький та Михайло Драгоманов: до історії взаємин // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 307-316. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано етапи становлення та розвитку взаємин між М. Старицьким та М. Драгомановим, з"ясовано спільність ідейних переконань та поглядів, розкрито деякі аспекти їхньої громадсько-політичної та національно-культурницької діяльності. Згадуються ...
864971
  Радчук А. Михайло Старицький та Пантелеймон Куліш: до історії взаємин // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 377-385. – ISBN 978-966-2410-25-9
864972
  Супрун Н.В. Михайло Старицький. Оповідання "Орися" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 33 (469), листопад. – С. 17-22
864973
  Поліщук В.Т. Михайло Старицький: методологічні аспекти творчості : моногр. дослідження / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2003. – 99, [1] с. – Бібліогр. в посиланнях, коментарях: с. 90-98. – ISBN 966-8021-32-0
864974
  Дмитренко М. Михайло Стельмах - збирач і дослідник фольклору // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 31-34. – ISSN 0130-7037
864975
  Дмитренко М. Михайло Стельмах - збирач і дослідник фольклору // Актуальна фольклористика : акад. дискурс і навч.-освіт. процес / М.К. Дмитренко. – Київ : Сталь, 2019. – С. 160-168. – ISBN 978-617-676-148-8
864976
  Бабишкін О.К. Михайло Стельмах : [творчій шлях] / О.К. бабишкін. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 215, [5] с.
864977
  Бурляй Ю.С. Михайло Стельмах / Ю.С. Бурляй. – К., 1962. – 124с.
864978
  Запорожець М. Михайло Стельмах // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 220-222
864979
  Домницький М.І. Михайло Стельмах : літературно-критичний нарис / Микола Домницький. – Київ : Дніпро, 1973. – 159 с.
864980
  Семенчук І.Р. Михайло Стельмах : нарис творчості / І.Р. Семенчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 229 с.
864981
  Семенчук І.Р. Михайло Стельмах : Нарис творчості / І.Р. Семенчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 232c.
864982
  Кудіна Л.М. Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 12 (268). – С. 12-17
864983
  Барабан Л. Михайло Стельмах: п"єси, факти, сцена / Л. Барабан, В. Дятчук // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 107-119. – ISSN 1728-6875
864984
  Дюженко Ю.Ф. Михайло Степанович Ткаченко / Ю.Ф. Дюженко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 43 с.
864985
  Мартин О. Михайло Стефанівський - виконавець Пам"ятного хреста вшанування Маркіяна Шашкевича // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 14-15. – ISSN 1811-542X
864986
  Згуровський М. Михайло Струков - інноватор транспортної авіації США // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2024. – Березень (№ 11/12)


  Україна має багату історію підготовки талановитих інженерів, конструкторів і вчених, які зробили значний внесок у різні сфери науково-технічного прогресу, включно з аерокосмічною галуззю. Серед них можна виокремити три яскраві постаті, які своїми ...
864987
   Михайло Тагаїв прощається з публікою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 24-25


  Михайло Тагаїв — український драматичний актор і співак. В еміграції в Німеччині, від 1951 року — в Канаді.
864988
  Кусий Л.М. Михайло Таранько- редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
864989
  Кусий Л.М. Михайло Таранько - редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М. ; Львівська нац.наукова б-ка України ім. В.Стефаника. – Львів, 2009. – 272л. + Додаток : л.186-233. – Біблоіогр. : л.234-272
864990
   Михайло Теодорович Брик : біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 54 с. – (Вчені НаУКМА)
864991
  Микульонок І.О. Михайло Тимофійович Калашніков // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 4/5 (101). – С. 56.


  Конструктор автомата.
864992
  Смирнов Андрій Михайло Тишкевич - голова надзвичайної дипломатичної місії УНР при Апостольському Престолі // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 225-231. – ISBN 978-966-398-010-9
864993
  Горак Р. Михайло Тофан з Русова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 148-157. – ISSN 08-68-4790-1


  Микола Тофан (1892-1974) - український галицький педагог, військовик. Директор Чортківської і Тернопільської української коедукаційної гімназій товариства «Рідна Школа».
864994
  Гелей С. Михайло Туган-Барановський - український економіст світового рівня // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 45-50. – ISSN 1563-3977
864995
  Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 399-400. – ISBN 966-346-208-6
864996
  Балабкінс Н. Михайло Туган-Барановський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 138-149


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
864997
  Манько М. Михайло Тучемський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 187-192. – ISBN 966-7631-05-2
864998
  Охріменко Б.А. Михайло Улянович Білий / Б.А. Охріменко, А.В. Якунов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – 3 c. обкл. – ISSN 2518-7104
864999
   Михайло Улянович Білий (1922-2001) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
865000
  Шайкевич Г.А. Михайло Ульянович Білий // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 173-174. – ISBN 966-7419-44-4
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,