Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
85001
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
85002
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
85003
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
85004
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
85005
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
85006
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
85007
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
85008
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
85009
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
85010
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
85011
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
85012
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
85013
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
85014
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
85015
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
85016
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
85017
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
85018
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
85019
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
85020
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
85021
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
85022
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
85023
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
85024
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
85025
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
85026
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
85027
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
85028
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
85029
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
85030
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
85031
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
85032
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
85033
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
85034
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
85035
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
85036
   Public Health and Social Security. – Moscow
85037
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
85038
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
85039
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
85040
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
85041
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
85042
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
85043
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
85044
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
85045
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
85046
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
85047
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
85048
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
85049
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
85050
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
85051
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
85052
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
85053
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
85054
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
85055
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
85056
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
85057
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
85058
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
85059
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
85060
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
85061
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
85062
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
85063
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
85064
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
85065
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
85066
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
85067
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85068
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85069
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85070
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85071
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85072
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85073
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85074
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
85075
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
85076
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
85077
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85078
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85079
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85080
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85081
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85082
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85083
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85084
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85085
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85086
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85087
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85088
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85089
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85090
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85091
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85092
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85093
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85094
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85095
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85096
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85097
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85098
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85099
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85100
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
85101
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
85102
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
85103
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
85104
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85105
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85106
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85107
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85108
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85109
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85110
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85111
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85112
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
85113
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
85114
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
85115
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
85116
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
85117
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
85118
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
85119
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
85120
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
85121
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
85122
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
85123
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
85124
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
85125
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
85126
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
85127
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
85128
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
85129
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
85130
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
85131
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
85132
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
85133
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
85134
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
85135
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
85136
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
85137
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
85138
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
85139
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
85140
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
85141
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
85142
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
85143
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
85144
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
85145
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
85146
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
85147
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
85148
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
85149
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
85150
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
85151
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
85152
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
85153
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
85154
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
85155
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
85156
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
85157
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
85158
   Publications Statistiques, etc. = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : (imprimees hors de la suede) recue par les Grandes Bibliotheques Publiques de Suede 1933. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Soner, 1934. – p. 605 - 764
85159
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
85160
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
85161
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
85162
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
85163
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
85164
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
85165
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
85166
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
85167
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
85168
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
85169
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
85170
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
85171
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
85172
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
85173
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
85174
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
85175
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
85176
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
85177
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
85178
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
85179
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
85180
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
85181
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
85182
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
85183
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
85184
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
85185
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
85186
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
85187
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
85188
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
85189
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
85190
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
85191
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
85192
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
85193
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
85194
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
85195
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
85196
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
85197
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
85198
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
85199
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
85200
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
85201
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
85202
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
85203
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
85204
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
85205
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
85206
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
85207
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
85208
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
85209
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
85210
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
85211
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
85212
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
85213
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
85214
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
85215
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
85216
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
85217
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
85218
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
85219
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
85220
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
85221
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
85222
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85223
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
85224
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
85225
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
85226
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
85227
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
85228
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
85229
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192с.
85230
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
85231
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
85232
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
85233
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
85234
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
85235
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
85236
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
85237
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325s.
85238
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
85239
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
85240
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
85241
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
85242
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
85243
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
85244
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
85245
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
85246
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
85247
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
85248
  Russell William Pulpit elocution: comprising / Russell William. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
85249
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
85250
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
85251
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
85252
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
85253
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
85254
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
85255
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
85256
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
85257
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
85258
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow, 1990. – 388с.
85259
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
85260
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
85261
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
85262
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
85263
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
85264
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
85265
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
85266
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
85267
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
85268
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
85269
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
85270
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
85271
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
85272
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
85273
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
85274
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
85275
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
85276
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
85277
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
85278
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
85279
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
85280
  Stokl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stokl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
85281
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
85282
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
85283
  Twain Mark Pustolovine Huckleberryja Finna / Twain Mark. – Zagreb, 1974. – 275с.
85284
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
85285
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
85286
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
85287
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
85288
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
85289
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
85290
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
85291
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
85292
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
85293
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
85294
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
85295
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
85296
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
85297
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
85298
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
85299
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
85300
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
85301
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
85302
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
85303
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
85304
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
85305
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
85306
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
85307
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
85308
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
85309
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – M., 1959. – 152с.
85310
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
85311
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
85312
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
85313
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
85314
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
85315
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
85316
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
85317
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
85318
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
85319
  Журавльов В.М. Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини / В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини. In this articlewe describe Q-equivalent finite posets.
85320
  Зак Ф.Л. q-конечные морфизмы и модификации алгебраических пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Зак Ф.Л. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1974. – 9 с.
85321
  Сєрова М.А. Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.А. Сєрова, А.В. Глєба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості використані для побудови точних розв"язків.
85322
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
85323
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
85324
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
85325
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
85326
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
85327
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
85328
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
85329
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
85330
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
85331
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
85332
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
85333
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
85334
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
85335
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
85336
  Iline S. Qu"est-ce que l"economie politique? / S. Iline, A. Motylev; Starikov V. (transl.). – Moscou, 1987. – 325с.
85337
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
85338
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
85339
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
85340
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
85341
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
85342
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Chez Garnier Freres, Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
85343
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
85344
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
85345
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
85346
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
85347
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
85348
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
85349
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
85350
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
85351
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
85352
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
85353
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
85354
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
85355
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
85356
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – М., 1991. – 558с.
85357
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
85358
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
85359
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
85360
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
85361
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
85362
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
85363
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
85364
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
85365
  Scarpitti Pierre Quadrature du cercle / Scarpitti Pierre. – Buenos Aires, 1927. – 19p.
85366
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
85367
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
85368
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
85369
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
85370
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
85371
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
85372
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
85373
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
85374
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
85375
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
85376
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
85377
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
85378
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
85379
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
85380
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
85381
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
85382
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
85383
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
85384
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
85385
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
85386
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
85387
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
85388
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
85389
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
85390
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
85391
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
85392
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
85393
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
85394
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
85395
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
85396
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
85397
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
85398
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
85399
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
85400
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
85401
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J. Richard Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – p. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
85402
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
85403
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
85404
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
85405
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
85406
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
85407
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
85408
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
85409
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
85410
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
85411
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
85412
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
85413
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
85414
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
85415
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
85416
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
85417
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
85418
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
85419
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa, 1968. – 584с.
85420
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
85421
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
85422
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
85423
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
85424
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
85425
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
85426
  Peierls R.E. Quantum theory of solids / R.E. Peierls. – Oxford, 1955. – 230 с.
85427
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
85428
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
85429
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
85430
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
85431
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
85432
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
85433
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
85434
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85435
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85436
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85437
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85438
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85439
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85440
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85441
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85442
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85443
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85444
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85445
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85446
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85447
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85448
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
85449
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
85450
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
85451
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
85452
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
85453
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
85454
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
85455
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
85456
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
85457
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
85458
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – М., 1955. – 124с.
85459
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
85460
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
85461
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
85462
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
85463
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
85464
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
85465
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
85466
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
85467
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
85468
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
85469
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
85470
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
85471
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
85472
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
85473
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
85474
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
85475
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
85476
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
85477
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
85478
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
85479
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
85480
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
85481
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
85482
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
85483
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
85484
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
85485
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
85486
  Casariego Martнn Que te voy a contar / Casariego Martнn. – Madrid : Anagrama, 1993. – ISBN 8433917854
85487
  Rioux Marcel Quebec in question / Rioux Marcel. – Toronto, 1971. – 191с.
85488
  Buller H. Quebec in revolt : The Guibord affair / Buller Herman. – Toronto : Swan, 1966. – 352 p.
85489
  Puertolas S. Queda la noche / S. Puertolas. – Barcelona : Planeta, 1993
85490
  Casavella Francisco Quedate / Casavella Francisco. – Barcelona : Ediciones B, S.A., 1993. – ISBN 84-406-3997-X
85491
  Masson Georgina Queen Christina / Masson Georgina. – London, 1974. – 405с.
85492
  Keane Molly Queen Lear / Keane Molly. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 232 p.
85493
   Queen"s University at Kingston Ontario. The Faculty of Applied Science. 1968-1969. Seventy-Sixth Session. Calendar. – 864с.
85494
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of arts and science.. – Kingston, Ontario, 1967. – 298с.
85495
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of Arts and Science. 1968-1969. 128 Session. – Kingston, Ontario, 1969. – 308с.
85496
   Queen"s University. Kingston-Ontario-Canada. Calendar of the School of grafduate studies. 1966-1967. – 184с.
85497
  Новгородцев Сева Queen: эпитафия для короля // Британский стиль : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1742-2388
85498
  Joffo F. Quelle famille! : Comedie - vaudeville / F. Joffo. – Paris : Art et comedie, 2001. – 114р. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-242-0
85499
  Grevisse Maurice Quelle preposition? / Grevisse Maurice. – 3-me edit. – Paris-Gembloux, 1983. – 107с.
85500
   Quelle Union pour quelle Europe? L"apres-traite d"Amsterdam / D. Bigo, B. Commelin, N. Gnesotto, G. Grunberg, Serre de [et al.] La; [D. Bigo et al.] ; sous la direction de Francoise de La Serre et Christian Lequesne. – Bruxelles : Editions Complexe, 1998. – 163, [2] p. – Авт. зазнач. на с. 7. - На корінці зазнач.: 26. – Bibliogr.: p. 164. – (Espace international ; vol. 50). – ISBN 2-87027-709-1
85501
  Bubnoff N. Quellen und Studien : Abteilung : Sprachwissenschaft, Literatur und Geschichte / Nicolai Bubnoff. – Berlin ; Breslau : Hermann Sack
H.2 : Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart. – 1927
85502
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschich Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 3 : (1601-1700). – 1961. – 586 S. – Bibliogr.: S. 554-586
85503
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fur phys. Hydrographie. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 1 : (Zeitwende 1500). – 1958. – VIII, 532 S. – Bibliogr.: S. 487-532
85504
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 2 : (1501-1600). – 1960. – 486 S. – Bibliogr.: S. 449-486
85505
  Pinget R. Quelqu"un / R. Pinget. – Paris, 1965. – 257с.
85506
  Pfeiffer G. Quelques additions au probleme de M. Buhl // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – [Б.м. – (2) p.
85507
  Radine Serge Quelques aspects du roman policier psychologique / Radine Serge. – Geneve, 1960. – 294с.
85508
   Quelques faits et dates sur le probleme de la reunification du Vietnam. – Hanoi, 1956. – 78с.
85509
  Schaer E. Quelques notes sur la photographie du soleil / E. Schaer. – Geneva, 1906. – 7 p., ill.
85510
  Koupradze W. Quelques nouvelles applications de la theorie des resolventes aux problemes limites de la theorie du potentiel : Comptes rendus (doklady) de l""Academie des sciences de l""URSS, V.23, N.1, 1939 / W. Koupradze, 1939. – 7-14p.
85511
   Quelques suggestions por un enseignement sur les droits de l"homme. – Paris, 1969. – 167с.
85512
   Quelques temoignages de presse sur le regime Ngo-Dinh-Diem au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1955. – 24с.
85513
  Kenihan Kerry Quentin / Kenihan Kerry. – Harmondsworth, 1985. – 207с.
85514
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1962. – 650с.
85515
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1977. – 136с.
85516
  Ford Richard Quest for the Faradawn / Ford Richard. – London, 1982. – 310с.
85517
  Зорин Виталий Quest: ни сна ни покоя. : Киев. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 32-35 : Іл.
85518
   Questar. The fully mounted astronomical telescope that is also a complete portable observatory.... – New Hope, 1972. – 32с.
85519
   Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. – London ; New York : Routledge, 2007. – VI, [3], 241 p. – Index: p. 235-241. – Бібліогр.: с. 216-234 та в кінці ст. – (Routledge studies on democratising Europe). – ISBN 978-0-415-45978-5
85520
  Meyer Michel Questionnement et historicite / Meyer Michel. – Paris : Presses Universitaires de France, 2000. – 9,581p. – ISBN 2-13-050887-1
85521
  Savelyev I.V. Questions and problems in general physics = Сборник вопросов и задач по общей физике : tr. from rus. / I.V. Savelyev. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 304 p.
85522
  Ceka H. Questions de numasmatique illyrienne. Avec un catalogue des monnaiec d"Apollonie et de Durrhachium / H. Ceka. – Tirana, 1972. – 201с.
85523
  Holman H. Questions on logic : a companion to Welton"s manual of logic / H. Holman, M.C.W. Irvine. – 2-d edition. – London : W.B. Clive, 1897. – 130 p. – (The University turotial series)
85524
  Marchenelles-Hespel Questions pour trois championnes : [Piece en un acte] / Marchenelles-Hespel. – Paris : Art et comedie, 1999. – 18p. – ISBN 2-84422-115-7
85525
  Matveev P.M. Questions to predicteng soil erosion // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 64-69 : pic. – Bibliogr.: 15 nam. – ISSN 2306-1677
85526
  Crossman E.J. Quetico fishes / E.J. Crossman. – Toronto, 1976. – 86с.
85527
  Borodine V. Qui a benefice de l"industrialisation en URSS / V. Borodine. – M., 1980. – 113с.
85528
  Durand Pierre Qui a tue Fabien? / Durand Pierre. – Paris, 1985. – 310с.
85529
  Tcherniyenko G. Qui bien commence vite avance = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / Galyna Tcherniyenko ; Min. de l"Education et de la Science d"Ukraine, Univ. nationale de Kyiv Taras Chevtchenko. – Київ : Київський університет, 2014. – 335, [1] p. – Текст фр., укр. – ISBN 978-966-439-764-0
85530
  Chouraqui Bernard Qui est goy? ou De Pharaon a Hitler / Chouraqui Bernard. – Paris : La Difference, 1993. – 421 p. – (Vers la seconde alliance / Coll. dirigee par B.Chouraqui). – ISBN 2-7291-0965-X
85531
  Delbo Charlotte Qui rapportera ces paroles? / Delbo Charlotte. – Paris, 1974. – 77с.
85532
  Bon Francois Qui se dechire / Bon Francois. – Paris : Theatre ouvert, 1999. – 86p. – (Tapuscrit 93). – ISBN 2-904742-60-3
85533
  Luze Hubert de Qui? : Comedie dramatique en 8 tableaux / Luze Hubert de; Phot. J.Cagnon. Adap. pour limpression par Folio Graphic. – Paris : Loris Talmart, 1997. – 242р. – ISBN 2-903911-54-1
85534
   Quick ans easy practical mathematics. – Toronto, 1978. – 237с.
85535
  Morrisey Barbara Quick Reference to Therapeutic Nutrition / Morrisey Barbara. – New York : J.B.Lippincott Co., 1984. – 608с.
85536
  Зельднер Г.А. QuickBasic для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва, 1994. – 480с.
85537
  Groth Klaus Quickborn / Groth Klaus. – Rostock, 1962. – 296с.
85538
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 1. – 1988. – 751с.
85539
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
85540
  Sholokhov Mikhail (Scholokhov) Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail (Scholokhov). – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
85541
   Quiet flows the Don [Електронний ресурс] = Тихий Дон : по роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", продолж. 426 мин. – Москва : RUSCICO. – (Russian cinema council collection)
disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 : film 1. film 2. film 3. bonus materials. – 2000. – 4 DVD. – DVD video.-Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. Посвящ.Столетию Сергея Герасимова


  Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. ...
85542
  Sienko M.J. Quimica / M.J. Sienko, R.A. Plane. – La Habana. – 640с.
85543
  Schukin E.D. a.o. Quimica coloidal / E.D. a.o. Schukin. – Moscu, 1988. – 383с.
85544
   Quimica del petroleo y del gas. – Moscu, 1984. – 407с.
85545
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu : Editorial Paz, 1965. – 557c.
85546
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
1. – 1984. – 369с.
85547
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
2. – 1984. – 391с.
85548
  Brewster Ray Quimica organica. / Brewster Ray, William E. McEwen. – La Habana, 1966. – 952с.
85549
  Erij V.N. y.o. Quimica y tecnologia del petroleo y del gas. / V.N. y.o. Erij. – Moscu, 1988. – 462с.
85550
  Horatius Quinti Horatii Flacca opera omnia poetica / Quintus Horatius Flaccus. – Impensis orphanotrophei. – Halae Magdeburgicae (Halle), 1756. – IV, 318 p. – На корінці: Quintus Horatius Flaccus
85551
   Quinto informe sobre estudios de precipitacion radioactiva, 1962. – 29 с.
85552
  Dietze Walter Quirinus Kuhlmann. / Dietze Walter. – Berl., 1963. – 628с.
85553
  Полуян Михайло Quo vadem? Куди бредемо? : до 350-ї річниці перемоги козацького війська гетьмана Івана Виговського 5 липня 1659 року // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Уперше у вітчизняних мас-медіа часопис "Українська культура" в № 6 за 1996 рік опублікував розвідку Сергія Кота "Пам"ятаючи про Полтаву, не забуваймо про Конотоп", у якій порушив питання про необхідність вшанування цієї вікопомної битви.
85554
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1972. – 669с.
85555
  Сенкевич Г. Quo vadis / Г. Сенкевич. – Минск, 1990. – 541с.
85556
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1997. – 837 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370232728
85557
   Quo vadis archaeologia? : Whither European archaeology in the 21st century?: Proceedings of the European science foundation exploratory workshop, Madralin near Warsaw, 12-13 October 2001. – Warsaw, 2001. – 208s. : il. – ISBN 83-85463-93-3
85558
  Eggerath Werner Quo vadis Germania / Eggerath Werner. – Jena-Berl., 1965. – 448с.
85559
  Karpowicz Tytus Quo vadis homo. / Karpowicz Tytus. – Warszawa, 1961. – 108с.
85560
  Блажівський Є. Quo vadis, Європейська прокуратуро? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
85561
   Quo vadis, Україно? = Quo vadis, Ukraine? : матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики, (Київ, січень, 1992 р.). – Одеса : Маяк, 1992. – 239, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Міжнародної школи україністики ; чис. 1). – ISBN 5-7760-0484-5
85562
  Панченко І. QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація" // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 46-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
85563
  Липовецький С. Quod licet Jovi, non licet bovi // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 45 (469), 11-17.11.2016 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  Формула українсько-польських відносин "прощаємо та просимо вибачення" відійшла в минуле".
85564
  Buckley W.F. Quotatios from chairman Bill : The best of Wm. F. Buckley / William F. Buckley; Compiled by D. Franke. – New York : Pocket book, 1971. – V, 326 p.
85565
  Budach L. Quotientenfunktoren und Erweiterungstheorie / L. Budach. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1967. – 202 S. – (Mathematische Forschungsberichte ; 22)
85566
  Bradbury Ray R is for rocket / Bradbury Ray. – Toronto, 1988. – 184с.
85567
  Feinberg Rabbi R. Feinberg`s Hanoi diary. / Feinberg Rabbi. – Don Mills, 1968. – 258с.
85568
  Danan Joseph R. S/Z. : Impromptu spectre / Danan Joseph. – Paris : Theatre ouvert, 2002. – 123p. – (Theatre ouvert /Tapuscrit ; 103). – ISBN 2-904 742-72-7
85569
   R.K.Narayan : Critical perspectives. – New Delhi : Sterling publishers, 1994. – 173p. – (Critical studies on literary writers). – ISBN 81-207-1623
85570
   R.S.S. d"Ukraine. Brefs renseignements. – K., 1966. – 32с.
85571
  Чапек Карел R.U.R. / Чапек Карел. – М., 1966. – 567с.
85572
   Raad van State: 450 jaar. – Herdruk. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. – 446 blz. – Copyright 1981. – ISBN 90 12 04402 2
85573
  Stewart R.A. Rabbinic theology : an introductory study / Roy A. Stewart ; with a foreword by Raphael Loewe. – Edinburgh ; London : Oliver and Boyd, 1961. – 201, [1] p. – Бібліогр. у підрядк. прим.
85574
  Updike John Rabbit angstrom / Updike John; With an introd.by the author. – London : Campbell Publishers, 1995. – 1519 p. – (Everyman"s Library ; 214 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-214-X
85575
  Mikhalkov Sergei Rabbit Nose-in the Air / Mikhalkov Sergei. – M. – 64с.
85576
   Rabindranath Tagore. Souvenir du Centenaire. – Pondichery, 1962. – 208с.
85577
  Kozlowicz Wojciech Rablow. Maj 1944 / Kozlowicz Wojciech. – Warszawa, 1970. – 29с.
85578
  Genevoix Maurice Raboliot. / Genevoix Maurice. – Paris, 1984. – 256с.
85579
   Racconti del novecento : Forti e deboli. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. – 8,184p.
85580
  Moravia Alberto Racconti romani / Moravia Alberto. – M., 1969. – 264с.
85581
  Speer Robert Race and race relations: a Christian view of human contacts / Speer Robert. – New York a.o., 1924. – 434с.
85582
  Ridgeway A. Race, identity and politics : The nineteenth Frank Archibald memorial lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales on 16 September 2004 / A. Ridgeway; The University of New England. – Armidale : UNE, 2004. – 12p. – (The 2004 Frank Archibald Memorial Lecture). – ISBN 1-86389-923-5
85583
  Verity R. Races and seasonal polymorphism of the Grypocera and of the Rhopalocera of Peninsular Italy : Seasonal polymorphism / R. Verity , O. Querci. – 4 p. – Annotated list
85584
  Verity Roger Races de l"Europe occidentale de l"Argynnis phryxa Bergstr. qu"on nomme, a tort, adippe L : Lep. Nymphalidae / Verity Roger. – Paris : Typographie Firmin Didot Et Cie, 1929. – 277-280p. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
85585
  Verity Roger Races du Midi de la France des Agriades Escheri Hb. et coridon Poda : Lep. Lycaenidae / Verity Roger. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1929. – 156-160p. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
85586
  Bajanov N. Rachmaninov. / N. Bajanov. – M., 1974. – 463с.
85587
  Przybylska Agnieszka Rachunek calkowy dla studiow ekonomicznych : Metody i zadania / Przybylska Agnieszka; Acad. ekonom. im.Karola Adamieckiego. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 62s. – (Zastosowanie algebry w ekonomii / Pod. red. W.Szkutnika ; Zt.4). – ISBN 837246-012-4
85588
  Banachiewicz Tadeusz Rachunek krakowianowy : Z zastosowaniami / Banachiewicz Tadeusz; Polska Akademia Nauk, Komitet Astronomiczny. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 404 s.
85589
  Leja F. Rachunek rozniczkowy i calkowy ze wstepem do nouuan rozniczkowych / F. Leja. – Wyd.3 uzupelnione. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 424 s.
85590
  Golab Stanislaw Rachunek tensorowy / Golab Stanislaw. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 312 s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 11)
85591
  Tatarkiewicz K. Rachunek wariacyjny / K. Tatarkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe-techniczne
Cz.1 : Warunki konieczne Eulera i Legendre"a. – 1969. – 318 s.
85592
   Rachunkowosc : Zbior zadan / J. Koczar, B. Rudnicka, M. Podruczna, J. Szafraniec; Pod red. J.Szafraniec , B. Rudnickiej. – 2e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2000. – 104s. – (Scrypty Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu). – ISBN 83-7011-458-{
85593
  Abramowicz Zbigniew Rachunkowosc budzetova i bankowa. / Abramowicz Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 234с.
85594
  Kolaczyk Zdzislaw Rachunkowosc finansowa / Kolaczyk Zdzislaw. – 3-e wyd., uaktualnione. – Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. – 526s. – ISBN 83-87152-65-X
85595
  Terebucha E. Rachunkowosc kolei / E. Terebucha. – Warszawa, 1968. – 436с.
85596
  Terebucha Eufemiu sz Rachunkowosc nie jest trudna / Terebucha Eufemiu sz. – Warszawa, 1977. – 264с.
85597
  Kowalczyk Zygmun Rachunkowosc spoleczna / Kowalczyk Zygmun. – Warszawa, 1974. – 207с.
85598
   Racial violence in the Unites States. – Chicago, 1969. – 553с.
85599
   Racines. – Toronto, 1979. – 282с.
85600
  Mosterin J. Racionalidad y accion humana / J. Mosterin. – Madrid : Alianza Editorial, 1987
85601
  Kriska S. Racionalizacia zalesnovania / S. Kriska. – Bratislava : Orac, 1951. – 133s.
85602
  Furle F. Racionalni zborcena plocha stupne sesteno / F. Furle. – [S. l. : s. n.], 1939. – 22 s.
85603
  Leonidov F. Racism-and ideological weapon of imperialism. / F. Leonidov. – M., 1966. – 62с.
85604
  Bratny Roman Racja wilkow / Bratny Roman. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 138s. – (Polskie opowiadania wspolczesne / Red.J.Kajtoch). – ISBN 83-08-00966-2
85605
   Racjasthan. – New Delhi, 1980. – 128с.
85606
  Nepelski M. Racjonalizatorskie rozwiazania wspierajace dzialania antykryzysowe. Rejestr dzialan sztabowych // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 245-253. – ISSN 2227-796X


  Інформація про дійсне розташування власних сил і сил противника завжди була суттєвим елементом у процесі прийняття рішень. Сьогодні розвідка все більше пов"язана з дистанційною передачею даних. Створювані комп"ютерні аплікації разом із системами GPS ...
85607
   Rackham literary studies. – Michigan, 1972. – 134с.
85608
   Rackham literary studies. Publ. by graduate students in literature of the University of Michigan. – Michigan, 1971. – 93с.
85609
  Magajna Bogomir Racko in Lija / Magajna Bogomir. – Ljublian, 1965. – 145с.
85610
  Spear Victor Racquetball: strategies for winning / Spear Victor. – New York, 1988. – 173с.
85611
  Petrovic M. Racunangesabrojnim razmacima / M. Petrovic; Red P. M. Vasica i M. Bertolina. – 2.izd. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 169s.
85612
   RAD Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. – Zagreb, 1969. – 774с.
85613
   Rad Strahovske knihovny 1672. Loges Bibliothecae Strahoviensis. Bibliothecario et omnibus Strahoviensis ecolesiae professis ad observandum praescriptae. Museum Liter. Bohemic. Prag.. – Pragae, 1971. – 26с.
85614
  Klein Edmund Rada Ludowa we Wroclawiu Centralna Rada dla Prowincji Slaskiej. / Klein Edmund. – Warszawa-Wroclaw, 1976. – 409с.
85615
  Fiumel Henryk de Rada wzajemnej pomecy gospodarczej. / Fiumel Henryk de. – Warszawa, 1967. – 140с.
85616
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
2. – 1958. – 430с.
85617
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
3. – 1958. – 398с.
85618
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
4. – 1958. – 496с.
85619
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
5. – 1959. – 432с.
85620
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
1. – 1968. – 376с.
85621
  Bowen E.G. Radar / E.G. Bowen. – Berl., 1960. – 494с.
85622
  Fischer Hans Joachim Radartechnik. / Fischer Hans Joachim. – Lpz., 1956. – 464с.
85623
  Fischer Hans Joachim Radartechnik. / Fischer Hans Joachim. – 2. verb.und erw. Auflage. – Lpz., 1958. – 504с.
85624
   Radce Zahradkaru. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi
2. – 1955. – 339s.
85625
  Staubringer Zvonko Rade Koncar / Staubringer Zvonko. – Beograd, 1964. – 70с.
85626
  Bach Gotthard Rader mussen rollen. / Bach Gotthard. – Berlin, 1965. – 352с.
85627
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin-Weimar, 1976. – 405с.
85628
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin, Weimar, 1979. – 338с.
85629
  Chop Eberhard Radfahren / Chop Eberhard. – Berl., 1957. – 30с.
85630
   Radhakrishnan. A study of the president of India. – New Delhi, 1966. – 128с.
85631
  Smith Burke Radial velocities and absolute magnitudes of Be stars : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.133 / Smith Burke. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.489-491. – Окремий відбиток: Astrophysical journal,v.105, N.3, 1947
85632
  Popper Daniel Radial velocities of two stars of the W Ursae Majoris class : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.155 / Popper Daniel. – Texas : The university of Texas, 1948. – p.490-496 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.108, N.3, 1948
85633
   Radiant ideas of the October revolution. – M., 1978. – 199с.
85634
  Gheorghe N. Radiatiile ionizante si viata / N. Gheorghe, C. Vladesu, M. Apetroae. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1984. – 207с.
85635
   Radiatioisotopes in Animal Nutrition and Physiology : Proceedings of the Symposium on the use of radioisotopes in animal nutrition and physiology, jointly organized by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 874p.
85636
  Roberts R. Radiation-initiated polymerization and graft polymerization / R. Roberts. – Vienna, 1961. – 44с.
85637
   Radiation and Radioisotopes Applied to Insect of Agricultural Importance : Proccedings of the Symposium on the Use and Application of Radioisotopes and Radiation in the Control of Plant and Animal Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1963. – 511p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
85638
   Radiation and the Control of Immune Response = Report of the panel on radiation and the control of immune response organized by the International Atomic Energy Agency and held in Paris, 22-24 June, 1967. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1968. – 126p.
85639
   Radiation Damage in Bone : Report and summarized papers of a Conference on the Relations of Radiation Damage to Radiation Dose in Bone held at Oxford. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960. – 56p.
85640
   Radiation damage in reactor materials Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency at the fondazione Cini,. – Vienna, 1963. – 762 с.
85641
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 1. – 1962. – 388 p.
85642
   Radiation damage in solids : Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor Materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 2. – 1962. – 292 p.
85643
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency at the Fondazione Cini, 1962 / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 3. – 1963. – 192 p.
85644
  Hu N. Radiation damping in the general theory of relativity : Proceedings of the Royal Irish academy, V. 51, Sec. A, No 7 / N. Hu. – Dublin : Hodges, Figgis & Co, 1947. – S. 87-111
85645
  Kaindl K. Radiation in Agricultural Research and Practice / K. Kaindl, H. Linser. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 48p. – (Review Series = Developments in the peaceful applications of nuclear energy ; 10)
85646
   Radiation modification of polyethylene composites of multi-walled carbon nanotubes / Pinchuk-Rugal, O.S. Nychyporenko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, Yu.E. Grabovsky, M.A. Zabolotny, E.P. Mamunya, V.V. Levchenko, V.V. Strelchuk, V.V. Shlapatska, O.G. Rugal // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 69
85647
   Radiation resistance of GaAs-Based microwave Schottky-barrier devices (Some physico-technological aspects) / A.E. Belyaev, J. Breza, E.F. Venger, M. Vesely. – Київ : Інтерпрес, 1998. – 128с. – ISBN 9665010247
85648
  Bondar B. Radiation safety aspects during 11-Mev medical cyclotron operation and maintenance / B. Bondar, Ya. Kmetyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The paper brings up the question of radiation safety aspects dealing with exploitation of cyclotron Eclipse RD (Siemens), that is used for positron-emission tomography with fluorodeoxyglucose (18F-FDG). The main sources of radiation exposure and the ...
85649
   Radiation simulated dynamics of the conformation state of the nadh molecules in the surface layers of water disillate / A. Kostina, M.A. Zabolotny, M.P. Kulysh, O.P. Dmytrenko, Y.M. Barabash // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 291-292
85650
  Shaw K.B. Radiation studies around extracted proton beams at Nimrod. Science Research Council / K.B. Shaw, G.R. Stevenson. – Chilton. – 11с.
85651
  Wahlstrom Bjorn Radiation, health and society / Wahlstrom Bjorn; International atomic energy agency. – s.l. : IAEA, 1997. – 56p. : ill.
85652
   Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests : Proccedings of a Panel on Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1968. – 148 p. – (Panel proceedings series)
85653
  Rutherford E. Radiations from radioactive substances / E. Rutherford, J. Chadwick, C.D. Ellis. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1930. – XI, 588 p.
85654
  Pustylnik I. Radiative transfer in atmospheres of close binaries = Перенос излучения в атмосферах тесных двойных звезд / I. Pustylnik. – Tartu : Издат. совет АН ЭстССР, 1971. – 72 с.
85655
  Khodjamirian A.Yu. Radiative transitions in quarkonium and quantum chromodynamics. / A.Yu. Khodjamirian. – Yerevan, 1980. – 42с.
85656
  Beckwith Burnham Radical Essays On Social Policy, Religion, and Ethics / Beckwith Burnham. – Palo Alto, 1981. – 249с.
85657
  Green Margaret Radical of the revolution: Samuel Adams / Green Margaret. – New York, 1971. – 192с.
85658
  Callot Jacques Radierungen / Callot Jacques. – Dresden, 1960. – 26с.
85659
  Morgenroth Otto Radio-allgemeinverstandlich / Morgenroth Otto. – 3. uber. arbeitete und erw. Aufl. – Lpz., 1960. – 196с.
85660
  Weller B.F. Radio-technology / B.F. Weller. – London : Chapman & Hall LTD, 1946. – VIII, 358 p. – With a foreword by Philip Kemp
85661
  Mayen Jozef Radio a literatura / Mayen Jozef. – Warszawa, 1965. – 324с.
85662
  Bediukh O. Radio absorbing properties of thin gold films in 8:-11,6 GHz band / O. Bediukh, M. Drobkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-7. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The results of measurements of absorbing properties of gold films of 8–20nm thickness deposited on a polymer substrate in the frequency band 8:-11.6 GHz electromagnetic radiation are presented. Наведені результати вимірювання поглинаючих властивостей ...
85663
  Adams K.T. Radio acoustic ranging (R. A. R.) / K.T. Adams; Smithsonian report for 1944. – Washington : Smithsonian Institution
3782. – 1945. – p. 221-238
85664
   Radio broadcasting: how to speak convincingly. – New York; London, 1935. – 286с.
85665
  Gething D P.J. Radio direction finding and superresolution / D P.J. Gething. – 2d ed. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1991. – 365 p. – (IEE Electromagnetic Waves Series/ Ser.ed.P.J.B.Clarricoats, Y.Rahmat-Samii, J.R.Wait ; 33). – ISBN 0-86341-238-6
85666
  Hnatyk B. Radio emission from Vela Supernova remnant / B. Hnatyk, I. Sushch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 31-33. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто радіо-випромінювання від залишку Наднової (ЗН) Вітрила в рамках нашої нової моделі [3], що пояснює особливості рентгенівського випромінювання ЗН суттєвим впливом на динаміку залишку випаровування хмар, які вносять домінуючий вклад в середню ...
85667
  Lange Heinz Radio engineering nomograms / Lange Heinz. – Lpz., 1959. – 224с.
85668
  Terman F.E. Radio engineers" handbook / Terman F.E.; Frederick Emmons Terman. – Sixth Impression. – New York; London : McGraw-Hill Book Company, 1943. – XI, 1019 p.
85669
   Radio frequency discharge in argon with dust particles / Chutov, YU.I, W.J. Goedheer, O.Yu. Kravchenko, V.M. Zuz, M. Yan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)
85670
  Verkijk D. Radio Hilversum 1940-1945 : De omroep in de oorlog / Dick Verkijk. – Amsterdam : Uitgeverij de Arbeiderspers, 1974. – 825, [8] blz., 8v. fot. – ISBN 90 295 5141 0
85671
  Trusz W. Radio i telewizja w domu / W. Trusz, J. Domrbowicki. – Warszawa, 1958. – 185с.
85672
  Brodowski A. Radio i telewizja. / A. Brodowski, J. Chablowski, J. Auerbach. – Warszawa, 1971. – 450с.
85673
  Fornatale Peter Radio in the television age / Fornatale Peter, Milis Joshua. – New York, 1984. – 212с.
85674
  Minkov Mikhail Radio journalism / Minkov Mikhail. – Prague, 1980. – 79с.
85675
  De Giuli Radio Lina / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : ALMA Edizioni, 2009. – 63 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 1 livello : 500 parole). – ISBN 978-88-8923-758-8 (book + CD). - 978-88-8644-023-3 (book)
85676
  Ghirardi Alfred Radio physics course / Ghirardi Alfred. – New York : Murray, 1932. – XIV,972p.
85677
  Aspinall Richard Radio programme production. / Aspinall Richard. – Paris, 1971. – 151с.
85678
  Wisniewska D. Radio publiczne w Szwecji - dylematy i perspektywy / Dominika Wisniewska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – С. 141-152. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
85679
  Buga N. a.o. Radio Receiver Theory. / N. a.o. Buga. – Moscow, 1990. – 374с.
85680
  Barkan V. Radio receivers / V. Barkan, V. Zhdanov. – Moscow, 1970. – 503с.
85681
  Nagorniak M. Radio sketch as a means of national patriotic education in ukrainian families (illustrated with examples of student study works) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 102-112. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047


  Радіозарисовка як один зі засобів національно-патриотичного виховання в українських родинах (за матеріалами студентських навчальних програм)
85682
  Withers D.J. Radio spectrum management / D.J. Withers. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – 523 p. – (IEE telecommunications series/ Ser.ed. J.E.Flood, C.J.Huges, J.D.Parsons ; 23). – ISBN 0-86341-177-0
85683
  Аіsbеrg Е. Radio...i telewizj? ales to bardzo proste! / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa, 1974. – 214с.
85684
  Аіsbеrg Е. Radio? - Alez to bardzo proste. / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa, 1959. – 148с.
85685
   Radioactivation analysis : Proceedings of the Radioactivation analysis symposium held in Vienna, Austria, June 1959. – London : Butterworths, 1960. – 142 p.
85686
   Radioactive dating : Proceedings of the symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU) / Symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU). – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1963. – 444 p.
85687
  Muller J.H. Radioactive Isotope Therapy, with Patticular Reference to the Use of Radiocolloids / J.H. Muller. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 67p. – (Review Series ; 27)
85688
   Radioactive substances in the biosphere. Procedures recommended by the Internat. Atomic Energy Agency s "Panel on the Methods for collection and lanalysis of samples... " held at Vienna, 7-12. IX 1. – Vienna, 1961. – 44 p.
85689
  Sanielevici Alex. Radioactivitatea (Fenomene si legi generale) / Alex. Sanielevici. – Bucuresti
Vol. 1. – 1956. – 254 с.
85690
  Peteu Gh. Radioactivitatea aplicata in industria petroliera / Gh. Peteu, P. Sandru. – Bucuresti, 1971. – 207с.
85691
  Cork J. Radioactivity and nuclear physics / J. Cork. – 4-th printing. – Toronto, e.o. : D.Van Nostrand Co., Inc., 1961. – 313 p.
85692
  Hart Hans Radioaktive Isotope in der Betriebs messtechnik. / Hart Hans. – 2. uberarb. und erg. Aufl. – Berl., 1962. – 560с.
85693
  Matolin Milan Radioaktivita hornin Zapadnich Karpat / Matolin Milan. – Praha, 1976. – 125с.
85694
  Szalay Sandor Radioaktivitas. Kezirat / Szalay Sandor, Gsikai Gyula. – Budapest, 1961. – 278с.
85695
   Radioaktivnost. – Ljubljana, 1956. – 180 с.
85696
  Budejicky Jaromir Radioastronomie. / Budejicky Jaromir. – Praha, 1958. – 76с.
85697
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
1 : Radiobiologie. – 1964. – 131s.
85698
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
2 : Technika lecby ionizujicim zarenim. – 1964. – 303s.
85699
   Radiochemia. – Warszawa, 1964. – 622с.
85700
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 1. – 1965. – 434 p.
85701
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 2. – 1965. – 524 p.
85702
   Radiochemical methods of analysis. Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the Internat. Atomic Energy Agency at Salzburg, 19-23 october 1964. – Vienna
1. – 1965. – 434с.
85703
  Bujar H. Radiodiagnosticul Clinic in Limfologie / H. Bujar, T. Roxin. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 126s.
85704
  Mirsky G. Radioelectoronic measurements / G. Mirsky. – M., 1978. – 503с.
85705
  Стржалковская И.М. Radioelectronics / И.М. Стржалковская. – Moscow, 1972. – 94с.
85706
   Radioisotope applications in industry. A survey of radioisotope applications classified by industry or economic activity, with selected references to the international literature. – Vienna, 1963. – 132с.
85707
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. – Vienna : International atomic energy agency, 1966. – 412 p. – (Bibliographical series ; 20)
85708
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
1. – 1966. – 576с.
85709
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
2. – 1966. – 478с.
85710
   Radioisotope Sample Measurement Techniques in Medicine and Biology = Proceedings of the Symposium...in Vienna, 24-28 May 1965. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 721p.
85711
   Radioisotope Teletherapy Equipment: International Directory. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1959. – 121p.
85712
   Radioisotopes and ionizing radiations in entomology. – Vienna, 1963. – 418с.
85713
   Radioisotopes and radiation in dairy science and technology. Proceedings of a seminar on radioisotopes and radiation in dairy science and technology joiintly organized by the IAEA and the food and a. – Vienna, 1966. – 258с.
85714
   Radioisotopes and radiation in entomology. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – XI,307S. – Proceedings of the symposium on radioisotopes and radiation in entomology sponsored by The International Atomic Energy Agency and held in Bombay, 5-9 December 1960. – (Proceedings series)
85715
   Radioisotopes in hydrology : Proceedings of the symposium on the application of radioisotopes in hydrology held by the international atomic energy agency in Tokyo, 5-9 March 1963. – Vienna : Iternational Atomic Energy Agency, 1963. – 459p.
85716
   Radioisotopes in Soil-Pant Nutrition Studies : Proccedings of the Symposium on the Use of Radioisotopes in Soil-Plant Nutrition Studies. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1962. – 461p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
85717
   Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues : Proccedings of a Panel on the Uses of Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1966. – 118p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Panel proceedings series)
85718
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 2. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
2. – 1962. – 554с.
85719
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 3. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
3. – 1962. – 640с.
85720
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. I. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
1. – 1962. – 542с.
85721
   Radioisotopes in Tropical Medicine = Proceeding of the Symposium on the use of radioisotopes... Bangkok, 12-16 December 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 379p.
85722
   Radiological health and safety in mining and miling of nuclear materials. Proceedings of the Symposium on Radiolog. health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the IAEA in co-. – Vienna
1. – 1964. – 482с.
85723
   Radiological health and safety in mining and milling of nuclear materials. Proceedings of the symposium on radiological health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the Interna. – Vienna
2. – 1964. – 564с.
85724
  Rothe Klaus Radiometrische Bestimmungen an Mineralien und Gesteinen (Grundlagen, Mebverfahren mit Zahlrorr, Eichung, und Anwendung) / Rothe Klaus. – Berlin, 1959. – 160 S.
85725
   Radionuclide behavior in enviroment: Prepared for Division of Systems Research Office of Nuclear Regulatory Research U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington. – Washington, 1991. – 68с.
85726
  Horton P.W. Radionuclide Techniques in Clinical Investigation / P.W. Horton. – Bristol : Adam Hilger Ltd, 1982. – 168p.
85727
   Radiophysics faculty of KyivTaras Shevchenko University // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
85728
  Herforth Lieselott Radiophysikalisches und radiochemisches Grundpraktikum / Herforth Lieselott, Koch Hartwig. – Berl., 1959. – 468с.
85729
   Radiosterilization of Medical Products and Recommended Code of Practice = Proceeding of the Symposium ... Budapest, 5-9 Desember 1966. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 379p.
85730
  Magyari Bela Radiotechnikai zsebkonyv / Magyari Bela. – Budapest, 1975. – 1070с.
85731
  Roginski Roman Radiowe osrodki odbiorcze / Roginski Roman. – Warszawa, 1960. – 558с.
85732
  Burzynski S. Radjoencyklopedja / S. Burzynski. – Warszawa ; Krakow : Arcta, 1926. – 219 s.
85733
  Pantic Vladan Radnicka veca u Nemackoj, 1917-1920 / Pantic Vladan. – Beograd, 1972. – 655с.
85734
   Radnicki i nacionalno oslobodilacki pokreti: Enciklopedijski prirucnik. 2. Evropa, Severna Amerika, Australija, Medunarodne organizacije. – Beograd
2. – 1970. – 871с.
85735
  Kovacevic Ivan Radnicki pokret u Slavonskom Brodu 1873-1914 / Kovacevic Ivan. – Slavonski Brod, 1976. – 262с.
85736
  Klikovac Janko Radnicki Savjeti u Polskoj / Klikovac Janko. – Beograd, 1971. – 229с.
85737
   Radom. – Radom : Bernardinum, 2002. – 156p. : il. – ISBN 83-912708-1-5
85738
  Bielska Hanna Radosci i smutki / Bielska Hanna. – Warszawa, 1978. – 188с.
85739
  Marek Jiri Radostna setkani / Marek Jiri. – Praha, 1952. – 131с.
85740
  Friedrich Herbert Radsaison / Friedrich Herbert. – Berl., 1966. – 256с.
85741
  Zeyer Julius Raduz a Mahulena / Zeyer Julius. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1961. – 137 s.
85742
  Rybicki Zygmunt Rady delegatow robotniczych w Polsce 1918-1919 / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1962. – 212с.
85743
  Klisky A. Rady mladym micurincom. / A. Klisky. – Bratislava, 1953. – 240с.
85744
  Kubiak Stanislaw Rady robotniczo-zolnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. / Kubiak Stanislaw, Lozowski Franc. – Poznan, 1959. – 239с.
85745
  Tralles B.L. Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / Baltazar Ludwik Tralles ; z jez. lacinskiego przelozyl K. Orzechowski ; wyboru dokonal i wstep. poprzedzil I. Z. Siemion // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – S. 1-185, [2]. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
85746
   Radykalni demokraci Polscy. Wybor pism i dokumentow. 1863-1875. – Krakow, 1960. – 624с.
85747
  Aleksandrow S.G. Radzieckie szutczne satelity i statki kosmiczne. / S.G. Aleksandrow. – Warszawa, 1964. – 448с.
85748
  Piliszek Jekatierina Radziecko-polska wspolpraca w dziedzinie nauki i oswiaty. 1944-1950 / Piliszek Jekatierina. – Wroclaw i i. : Zakl. Narod. im. Ossolinskich, 1977. – 224 s.
85749
  Кренкель Э.Т. Raem - мои позывные. (Воспоминания) / Э.Т. Кренкель. – М., 1973. – 496с.
85750
  Нестеров Ю. RAF - "вчерашние"? // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2007. – № 1. – С. 60-64


  Лівий тероризм знову починає відроджуватися
85751
   Rafa trzech szkieletow. – Warszawa : Iskry, 1967. – 288s.
85752
   Rafael. – Berlin-Warszawa, 1972. – 44с.
85753
  Knackfub H. Raffael / H. Knackfub. – 10 auflage. – Bielefeld ; Leipzig : Verl.von Velhagen & Klasing, 1907. – [4], 134 s., ill. – (Kunstler-Monographien ; 1)
85754
  Arnim Achim von Raffael und seine Nachbarinnen. / Arnim Achim von. – Henschelverl, 1957. – 116с.
85755
  Siblik Jiri Raffael. Zeichnungen / Siblik Jiri. – Praha, 1974. – 60с.
85756
  Hornung E.W. Raffles / E.W. Hornung. – Warszawa, 1985. – 317с.
85757
  Rodziewiczowna M. Ragnarok / M. Rodziewiczowna. – Warszawa, 1958. – 276с.
85758
  Duun Olav Ragnhilda / Duun Olav. – Poznan, 1973. – 495с.
85759
   Rahmenubereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Ukraine: Umsetzungsstand = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiew, 2004. – 70S. – ISBN 966-7024-63-6
85760
  Bahrami A. Rahnama century English - Persian dictionary / Ali Bahrami. – Tehran : Bahnama press, 2005. – 1002, [5] p. – ISBN 964-367-143-7
85761
  Garcia Angel Raices de las relaciones Cubano Sovieticas. / Garcia Angel, Mironchuk Piotr. – Habana, 1988. – 187с.
85762
  Maugham William Somerset Rain, and other short stories / Maugham William Somerset. – М., 1977. – 407с.
85763
  Katayev Valentin Rainbow-flower. / Katayev Valentin. – M., 1980. – 24 с.
85764
  Clancy T. Rainbow six / Tom Clancy. – New York : The Berkley publishing group, Berkley books, 1999. – [9], 897 p. – На обкл.: New York times bestseller. – (Berkley fiction). – ISBN 0-425-17034-9
85765
  Hahnel Rainer Maria Rilke. / Hahnel, Klaus-Dieter. – Berlin-Weimar, 1984. – 236с.
85766
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 09883754
Vol. 32, N 1/3. – 1998


  1997. T. 42
85767
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 09883754
Vol. 32, 4/6. – 1998


  1997. T. 42
85768
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 1. – 1998


  1997. T. 42
85769
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 3. – 1998


  1997. T. 42
85770
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 2. – 1998


  1997. T. 42
85771
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 5. – 1998


  1997. T. 42
85772
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 7. – 1998


  1997. T. 42
85773
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 4. – 1998


  1997. T. 42
85774
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 6. – 1998


  1997. T. 42
85775
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 2. – 1998


  1997. T. 42
85776
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 4. – 1998


  1997. T. 42
85777
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 1. – 1998


  1997. T. 42
85778
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 3. – 1998


  1997. T. 42
85779
  Strel"chuk L. Raising productivity of crop yields due to field-protecting shelterbelts in Kherson region // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – P. 78-81. – Bibliogr.: References.: 8 namе. – ISSN 2077-4893
85780
  Sadoveanu Mihail Raiul / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1955. – 188с.
85781
  Sulewski W. Rajd Werszyhory / Wojciech Sulewski. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1971. – 137,[2]s. – (Miniatury)
85782
  Kotrba Miroslav Rajonizace cestovniho ruchu v CSSR / Kotrba Miroslav. – Praha, 1968. – 244с.
85783
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1955. – 360с.
85784
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1960. – 432с.
85785
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1970. – 530с.
85786
  Bartelski Leslaw Rajski ogrod / Bartelski Leslaw. – Warzawa, 1978. – 388с.
85787
  Danielsson Bengt Rajsky ostrov. / Danielsson Bengt. – Bratislava, 1974. – 174с.
85788
  Rothmayer Raketen-Sputnik Weltraumschiff. 100 Fragen / Rothmayer. – Lpz. - Jena, 1958. – 206с.
85789
  Bialoborski E. Raketen, Satelliten, Raumschiffe / E. Bialoborski; Wattenberg D. – Lpz., Jena, 1958. – 384с.
85790
   Raketenschnellboote: Geschichte, Gegenwart, Perspektive. – Berlin, 1986. – 32с.
85791
  Link Frantisek Raketove lety a vyzkum vysoke atmosfery / Link Frantisek, Neuzil Ludek. – Praha, 1957. – 236с.
85792
  Okac A. Rakousky problem a list / Antonin Okac. – Brno : Musejni Spolek
2. dil. – 1970. – [6], 364, [4] s.
85793
  Okac A. Rakousky problem a list vaterland 1860-1871 / A. Okac. – Brno
1. – 1970. – 275с.
85794
   Rakstu krajums. Veltijums akad. prof. J. Endzelinam vina 85 dzives un 65 darba gadu arcerei. – Riga, 1959. – 736с.
85795
   Ramada Resort - Aguaworld Budapest - новий символ Будапешта : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 48-49 : Фото
85796
  Dyriv M. Raman gain profile simulation in single-mode fibers using spectral decomposition / M. Dyriv, P. Korotkov, G. Felinskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання профілю підсилення на основі вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) у волокнах DCF і TrueWaveRSTM з багатьма коливальними модами. Використано 4 набори стандартних функцій розподілу: Гауса, Лоренца, їхнього поєднання, функції ...
85797
   Raman Scattering study of molecular orientational ordering in pure Liquids. / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
85798
   Raman Spectra of water in pores of glasses / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
85799
   Raman Spectra of water in pores of glasses / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
85800
   Raman spectroscopy investigations of graphite intercalation compounds with bromine / T.A. Len, I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, O.I. Prokopov, F.Le. Normand // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 43-44
85801
   Raman spectroscopy research on complexation processes in water-methanol solutions / O. Il"chehko, V. Obukhovsky, V. Nikonova, V. Lemeshko, A. Kutsyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджувались спектри комбінаційного розсіювання для системи метанол-вода при різних концентраціях компонент в спектральному діапазоні 2000-4000 см-1. Для аналізу отриманого набору спектрів комбінаційного розсіювання використовувався метод MCR-ALS. В ...
85802
  Bulavin L.A. Raman study of character molecular relaxation of processes in benzene / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, N.A. Atamas" // 15th General Conference of the Condensed Matter Division Baveno-Stresa
85803
   Ramcova konvencia o ochrane narodnostnych mensin. Ukrajina: stav realizacie = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kyjev, 2004. – 58s. – ISBN 966-7024-56-3
85804
  Schumacher Hildegard Ramme sucht Beweise / Schumacher Hildegard, Schumacher Siegfried. – Berlin, 1975. – 159с.
85805
  Jain R.K. Ramnathruram experiment paradigm of an estate-farm factory community in Malaya / R.K. Jain. – Maitland, 1966. – 361с.
85806
  Jackson Helen Ramona / Jackson Helen; Marti J. (trad.). – La Habana, 1975. – 431с.
85807
  Kraszewski Jozef Ignacy Ramultowie. Powiesc wspolczesna. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1961. – 244с.
85808
  Wawryniuk A. Ramy prawno-traktatowe polsko-ukrainskiej wspolpracy gospodarczej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  Сучасні міжнародні економічні відносини мають стратегічне значення для товарообміну, тим самим стимулюючи економіку договірних сторін. У випадку Польщі й України обидві держави в 1993–2012 роках підписали один трактат, одну конвенцію і чотири договори, ...
85809
  Bugge A.W. Rana Gruver : Geologisk Beskrivelse av Jernmalmfeltene i Dunderlandsdalen / A.W. Bugge. – Oslo : Aschehoug, 1948. – IV, 150, [12] s.
85810
  Horicke Lothar Rando / Horicke Lothar. – Berlin, 1977. – 340с.
85811
  Krakowiak W. Random multilinear forms / W. Krakowiak, J. Szulga; Mathem. inst.; Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1985. – 36 р. – Preprint №22
85812
  Uhrig R.E. Random noise techniques in nuclear reactors systems / R.E. Uhrig. – New York : Ronald, 1970. – 490 p.
85813
  Vecoua I. Randwertaufgabe der Schwingungen einer Unendlichen Schicht / I. Vecoua. – Тбилисси, 1937. – S142-164. – Окремий відбиток з "Труд. Тбилисского матем. ин-т., Т.1,1937"; текст грузинською мовою
85814
  Bernardinova Eva Ranena rec / Bernardinova Eva. – Praha, 1982. – 129с.
85815
  Furr J.R. Range of soil-moisture percentages through which plants undergo permanent wilting in some soils from semiarid irrigated areas / J.R. Furr , J.O. Reeve. – Washington : Government, 1945. – p.149-170. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 71, N. 4, 1945. – (Joint committee on policy and manuscripts)
85816
  Kovbatyuk M.V. Ranking score as competitiveness criterion of enterprise / M.V. Kovbatyuk, I.I. Strilok // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 186-192 : table., fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
85817
  Khmarskyi V.Yu. Ranking system for ukrainian banks based on financial standing // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 348-360. – ISSN 1993-6788
85818
  Khmarskyi V.Yu. Ranking system for Ukrainian banks based on financial standing / V.Yu. Khmarskyi, R.A. Pavlov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 348-360. – ISSN 1993-6788


  Рейтингування українських банків на основі фінансових позицій.
85819
   Rankrasciu parengimo spandar i instrukcija. – Vilnius, 1961. – 281 p.
85820
  Skala Ivan Ranni vlak nadeje / Skala Ivan. – Praha, 1959. – 128с.
85821
  Zalewski Witold Ranny w lesie / Zalewski Witold. – Warszawa : Iskry, 1975. – 120s.
85822
  Machejek Wladyslaw Rano przeszedl huragan / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 308с.
85823
  Machejek Wl. Rano przeszedl huragan / Wl. Machejek. – Warszawa, 1965. – 308с.
85824
  Stitnicky Ctibor Rano sveta. Poezia vdaky a lasky k Sovietskemu Svazu / Stitnicky Ctibor. – Bratislava, 1952. – 250с.
85825
  Lassus Jean Ranokrestanske a byzantske umenie / Lassus Jean. – Bratislava, 1971. – 188с.
85826
  Pont Jaume Rao d"atzar (Poesia 1974-1989) / Pont Jaume. – Barcelona, 1990. – 260, [7] с.
85827
   RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pieurotus ostreatus ( Jacg.: Fr.) / Н.М. Пірко, Д.О. Новожилов, Н.В. Дорошкевич, О.Є. Краснопьорова, В.С. Галкіна, Я.В. Пірко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 76-80. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457


  За допомогою RAPD аналізу досліджений генетичний поліморфізм 5 ізоляторів і 1 штампу Pieurotus ostreatus ( Jacg.: Fr.) Kummer.
85828
  Swaggart Jimmy Rape of a nation / Swaggart Jimmy. – Baton Rouge, 1985. – 227с.
85829
  Siblik Jiri Raphael. Dessins / Siblik Jiri. – Praha, 1975. – 28с.
85830
  Mares Colin Rapid and efficient reading / Mares Colin. – New York, 1967. – 169 p.
85831
  Behounek F. Rapid assessment of surface radioactive contamination / F. Behounek, 1958. – 1-8с.
85832
  Bromham J. Rapid Ehglish . An intensive course : Ubersetzungen, Losungen, Lernhilfen / Jennifer Bromham, Gerd Kaiser. – Freiburg im Breisgau : Visaphone, 1987. – 184 p.
85833
  Bromham J. Rapid English. An intensive course : Vokabular / Jennifer Bromham, Gerd Kaiser. – Freiburg im Breisgau : Visaphone, 1987. – 72 p.
85834
  Bromham J. Rapid English. An intensive course : Kurzgrammatik / Jennifer Bromham, Gerd Kaiser. – Freiburg im Breisgau : Visaphone, 1987. – 71 p.
85835
  Bromham J. Rapid English. An intensive course : Textbook and workbook / Jennifer Bromham, Gerd Kaiser. – Freiburg im Breisgau : Visaphone, 1987. – 256 p. : Ill. – ISBN 3-87871-362-1
85836
  Bromham J. Rapid English. An intensive course : Die englische Aussprache / Jennifer Bromham, Gerd Kaiser. – Freiburg im Breisgau : Visaphone, 1987. – 35 p. : Ill. + Додат. : "Englisch intensiv-kurs", 8 с.
85837
  Greenstein Jesse Rapid variations in the spectrum of RHO Cassiopeiae : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.151 / Greenstein Jesse. – Texas : The university of Texas, 1948. – p.78-82 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.108, N.1, 1948
85838
  Constantinescu Miron Raport asupra planului cincinal de desvoltare a economiei nationale a Republicii Populare Romane. / Constantinescu Miron, 1951. – 104с.
85839
  Kuzmany P. Raport kaprala Dura Pazuchu. Tatran. / P. Kuzmany. – Bratislava, 1973. – 360с.
85840
  Machejek W. Raport nie bedzie wyslany / W. Machejek. – Warszawa, 1959. – 440с.
85841
  Lovell Jerzy Raport w sprawie aniolow / Lovell Jerzy. – Krakow, 1958. – 204с.
85842
  Glowacki Ryszard Raport z rezerwatu. / Glowacki Ryszard. – Warszawa : KAW, 1980. – 133 p.
85843
  Sturdza D.A. Raportu asupra activitatei Academiei Romane cu ocasiunea serbarei de XXV ani a existentei sale 1866 - 1891 : Academia Romana 1866 - 1891 / D.A. Sturdza. – Bucuresti : Lito-Tipografia Carol Gobl, 1891. – 65 p.
85844
  Stoica Chivu Raportul asupra proiectului de directive ale Congresului al II-lea al P.M.R. cu privire la cel de-al doilea plan cincinal de dezvoltare a economiei nationale pe ani 1956-1960. 26 decembrie 1955 / Stoica Chivu. – Bucuresti, 1955. – 40с.
85845
  Gheorghiu-Dej Raportul de activitate al Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin la congresul al II-lea al partidului 23 decembrie 1955. / Gheorghiu-Dej. – Bucuresti, 1956. – 160с.
85846
   Raporturile juridice dintre parinti si copii. – Bucuresti, 1985. – 222с.
85847
  Robciuc Ion Raporturile lingvistice romano-ucrainene / Robciuc Ion. – Bucuresti : Mustang. – ISBN 973-95884-5-X
1 : Elemente romanesti in ucraineana. – 1996. – 263p. : 3 harti
85848
   Rapport annuel du Gouvernement Francais a l"Assemblee Generale des Nations Unies sur l"administration du Togo place sous la tutelle de la France. – Paris, 1954. – 466с.
85849
   Rapport au Conceil economique et social sur l"activite du Comite en 1963. – New York : Nations Unies, 1963. – 62с.
85850
   Rapport au gouvernement. La croissance des populations estudiantines et ses repercussions sur l"extension et la localisation des etablissements d"enseignement superieur. – Bruxelles, 1961. – 105с.
85851
   Rapport au peuple cubain du resultat de la campagne de l"alphabetisation. – 4с.
85852
  Brejnev L.I. Rapport d"activite du Comite central du P.C.U.S. et taches immediates du parti en politique interieure et exterieure. / L.I. Brejnev. – M., 1976. – 128с.
85853
  Larue Antoine Rapport d"une visite medicale au Nouveau-Quebec indien (Baie James) / Larue Antoine. – Montreal, 1967. – 8с.
85854
  Kim Il Sung Rapport d`activite du Comite Central presente au 4-e Congres du parti du travail de Coree. / Kim Il Sung. – 138с.
85855
   Rapport de Cuba a la XIV-eme Reunion de la Conference Generale de l"Unesco
1. – 40с.
85856
   Rapport de Cuba a la XIV reunion de la Conference generale de la Unesco. – La Habana
2. – 1966. – 76с.
85857
   Rapport de l"atelier interregional sur les programmes de formation dans le domaine de la population. Elseneur, Danemark, 19-30 juin 1967. – N.Y., 1967. – 44 p.
85858
   Rapport de la Comission Internationale Feminine pour l"enquete sur les atrocites commises par les troupes americaines et les troupes de Li Seung Man in Coree, 1951. – 20с.
85859
   Rapport de la Commission d"Investigation et de conciliation en matiere de liberte syndicale, concernant les personnes employees dans le secteur public au Japon. – Geneve, 1965. – 886с.
85860
   Rapport de la Commission Internationale Feminine pour l"enquete sur les atrocites commises par les troupes americaines et les troupes de Syng-Man-Rhee en Coree. V-e Session du Comite Executif de la, 1951. – 20с.
85861
   Rapport de la conference sur les aspect sociaux de la planification du developpement dans les Pays Arabes. Beyrouth (Liban) 6-12 novembre 1961. Organisee par l"Organisation des Nations Unies en coll. – New York, 1962. – 30с.
85862
   Rapport de la mission d"etude sur l"urbanisation dans la region Mediterraneenne. Novembre-Decembre 1959. – New York, 1962. – 153с.
85863
   Rapport de la mission de co-operation economique de la CEA en Afrique du centre. – N.Y., 1966. – 226с.
85864
   Rapport de la Mission de visite des Nations Unies dans le territoire sous tutelle des Iles du Pacifique (1964). et resolution y afferente du Conseil de tutelle. Conseil du tutelle Documents officiel. – N.Y.
2. – 1964. – 100с.
85865
   Rapport de la Reunion Interregionale sur la recherche criminologique. Danemark-Norvege-Suede. 18 Juillet - 7 aout, 1965. – N.Y., 1967. – 84с.
85866
   Rapport du 3-me groupe d"etude des problemes de reclassification et d"administration budgetaires dans la region de la CEAEO. Bangkok, 17-26 aout 1960. Manille, 28 aout - 2 septembre 1960. – N.Y., 1961. – 82с.
85867
   Rapport du colloque sur le developpement industrial en Afrique. Le Caire 27 janvier - 9 fevrier, 1966. – N.Y., 1966. – 64с.
85868
   Rapport du conseil a l"Assemblee sur les activites de l"organisation en 1953. Assemblee - 8-me session documentation. Montreal, Juin, 1954. – Montreal, 1954. – 80с.
85869
   Rapport du cycle d"etudes des Nations Unies sur l"organisation et l"administration des entreprises publique Tenu a Geneve (Suisse) du 26 septembre au 4 octobre 1966. – N.Y., 1967. – 38с.
85870
   Rapport du cycle d"etudes sur l"elaboration et la mise en oeuvre des programmes nationaux de developpement communautaire. Addis-Abeba, Ethiopie 14-25 septembre 1959. – Addis-Abeba, 1959. – 64с.
85871
   Rapport du cyele d"etude interregional sur les programmes de service national de la jeunesse organise conjointement sous les auspices des Nations Unies, de l"Organisation internationale du Travail e. – New-York, 1969. – 125с.
85872
   Rapport du directeur general sur l"activite de l"organisation en 1958. Presente aux Etats membres et au Conseil executif conformement a l"article VI.3.b de l"acte constitutif. – Paris, 1959. – 224с.
85873
   Rapport du directeur general sur l"activite de l"organisation en 1961. Presente aux Etats membres et au Conseil executif conformement a larticle VI.3.b de l"acte constitutif. – Paris, 1962. – 326с.
85874
   Rapport du directeur general sur l"activite de l"organisation en 1962. Presente aux Etats membres et au Conseil exucutif conformement a l"articl VI.3.b de l"Acte constitutif. – Paris, 1963. – 218с.
85875
   Rapport du directeur general sur l"activite de l"organisation en 1966. Presente aux Etats membres et au Conseil executif conformement a l"article VI.3b de l"acte constitutif. – Paris, 1967. – 192с.
85876
   Rapport du gouverneur : Exercice 1997. – Strasbourg, 1998. – 68p.
85877
   Rapport du groupe d"experts sur le materiel d"occasion pour les pays en voie de developpement 7-22 decembre 1965. – N.Y., 1966. – 28с.
85878
   Rapport du groupe special d"experts de l"habitation et du developpement urbain. – New York, 1963. – 88с.
85879
   Rapport du Stage International d"etude tenu a l"Universite de Caen. (3-12 mai 1962). La psychopedagogie scientifique des aides audio-visuelles dans l"enseignement du premier degre, 1962. – 20с.
85880
   Rapport final (de la) Conference d"etats africains sur le developpement de l"education en afrique Addis-Abeba 15-25 mai 1961. – Paris, 1961. – 70, 31, 130с.
85881
   Rapport final de la Conference de Lagos. Organisation des Nations Unies pour l"education, la science et la culture en association avec la Commission economique des Nations Unies pour l"Afrique. – Paris, 1964. – 112с.
85882
   Rapport final de la Conference sur l"application de la science et de la technologie au developpement de l"Amerique latine organisee par l"Unesco avec la cooperation de la Commission economique pour, 1965. – 283с.
85883
   Rapport sur l"annee academique 1959-1960. – Liege, 1961. – 490с.
85884
   Rapport sur l"annee academique 1966-1967. – Liege, 1967. – 694с.
85885
   Rapport sur l"annee academique 1970-1971. – Liege, 1971. – 666с.
85886
  Awad Mohamed Rapport sur l"esclavage. / Awad Mohamed. – N.Y., 1967. – 336с.
85887
  Lenine V. Rapport sur la revolution de 1905. / V. Lenine. – M., 1966. – 58с.
85888
   Rapport sur la situation sociale dans le monde 1965. Axe sur la participation de la population et les facteurs psychologiques du developpement. – N.Y., 1966. – 108с.
85889
   Rapport sur le commerce et l"industrie de la Suisse en 1956. Publie par le "Vorort" de l"Union suisse du commerce et de l"industrie. – Zurich, 1957. – 244с.
85890
   Rapport sur le developpement dans le monde, 1998-1999 : Le savoir au service du developpement. – Paris : ESKA, 1999. – 280p. – ISBN 0-8213-4099-0
85891
   Rapport sur les evenements survenus a Panama du 9 au 12 janvier 1964. Etabli par la commission d"enquete designee par la Commission internationale de juristes. – Geneve, 1964. – 48с.
85892
   Rapport sur un Fonds special des Nations Unies pour le developpement economique. Presente par un comite nomme par le Secretaire generale. – N.Y., 1953. – 68с.
85893
   Rapport van de studiegroep sociaal beleid. – "s-Gravenhage : Federatie metaal- en electrotechnische industrie, 1969. – 35blz.
85894
   Rapports. – Bruges, 1959. – 150с.
85895
   Rapports de la litterature Roumaine avec les litteratures europeennes et Nord-Americaines. Esquisse bibliographique. Dediee au VII Congres de l"Association Intern. de Litterature Comparee. – Bucuresti, 1973. – 97с.
85896
   Rapports des Etats membres presentes a la Conference generale 12-me session Paris, November-Decembre 1962. – Paris, 1962. – 176с.
85897
   Rapports et proces-verbaux des reunions. – Copenhague : Andr. Fred. Host & fils. – (Conseil permanent international pour l"exploration de la mer)
Vol. 2 : Juillet 1903 - Juillet 1904. – 1904. – 71 p.
85898
  Dolega-Szczepanski Jan Rapsod / Dolega-Szczepanski Jan. – 2e wyd popraw.,uzupelnione. – Warszawa : Polonia, 1993. – 83s. – ISBN 83-7021-160-7
85899
  Illes Bela Rapsodia Carpatilor / Illes Bela
2. – 1950. – 241с.
85900
  Grabski Wladyslaw Jan Rapsodia swidnicka / Grabski Wladyslaw Jan. – Warszawa : Instytut wydawniczy "PAX"
Tom 2. – 1967. – 224 s.
85901
  Grabski Wladyslaw Jan Rapsodia Swidnicka / Grabski Wladyslaw Jan. – Warszawa : PAX
Tom I. – 1971. – 381s.
85902
  Podlewski Stanislaw Rapsodia zoliborska / Podlewski Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 464с.
85903
  Ferguson-Lees Raptors of the world / James Ferguson-Lees, David A. Christie ; ill. by K. Franklin, D. Mead, Ph. Burton a. o. – Princeton ; Oxford : Princeton university press, 2005. – 320 p. : ill. – (Princeton field guides). – ISBN 978-0-691-12684-5
85904
   Rare metals handbook. – New York : Reinhold publ. corporation 14, 1954. – 658 p.
85905
   Rarefied gas dynamics : Proceedings of the 1-st International Symposium held at Nice. – London, Oxford, New York : Pergamon, 1960. – 8, 442 p. : fig.
85906
  Rebreanu Liviu Rascoala / Rebreanu Liviu. – Bucuresti, 1962. – 536с.
85907
  Musat I.D. Rascoala iobagilor. / I.D. Musat. – Bucuresti, 1951. – 452с.
85908
   Rascoala secuilor din 1595-1596. Antecedente, desfasurare si urmari. – Bucuresti, 1978. – 336с.
85909
  Roller Michail Rascoala taranilor din 1888 / Roller Michail, 1950. – 562с.
85910
  Roller Mihail Rascoala taranilor din 1888 / Roller Mihail, Acad., 1950. – 562с.
85911
  Adaniloaie N. Rascoala taranilor din 1888. / N. Adaniloaie. – Bucuresti, 1988. – 287с.
85912
  Georgescu Titu Rascoala taranilor. / Georgescu Titu, Fodor Ladislau. – Bucuresti., 1960. – 160с.
85913
  Cristea M. Rasele de Porumb din Romania = Румынские расы кукурузы / M. Cristea. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1977. – 230s.
85914
  Akutagawa Ryunosuke Rashomon et autres contes. / Akutagawa Ryunosuke. – Gallimard, 1965. – 296с.
85915
  Ceausescu Elena a.o. Rasini de hidrocarburi / Elena a.o. Ceausescu. – Bucuresti
1. – 1988. – 343с.
85916
   Rasprave instituta za jezik. 3.. – Zagreb
3. – 1977. – 159с.
85917
  Plocar Jure Franicevic Raspukline / Plocar Jure Franicevic. – Zagreb, 1957. – 318с.
85918
  Eliescu Mihail Raspunderea civila delictuala / Eliescu Mihail. – Bucuresti, 1972. – 516с.
85919
  Fulop-Miller Rene Rasputin: The Holy Devil / Fulop-Miller Rene. – New York, 1928. – 386с.
85920
   Rassegna grafica di artisti sovietici, Trieste, 1989. – M., 1989. – 40с.
85921
  Leninas V.I. Rastai. Versta is 4 leidimo. / V.I. Leninas. – Vilnius
32. – 1955. – 531с.
85922
   Rasten wir. – K., 1963. – 76с.
85923
   Rasten wir! Feuilletons, Ratsel, Witze, Kreuzwortratsel. – M., 1961. – 77с.
85924
  Abutaibov Ramiz Rasulzade and the idea of a Caucasus Confederation (1926-1939) // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Autumn. – P. 48-52. – ISBN 978-9952-806-82-3
85925
  Bohmig F.M. Rat fur jeden Gartentag : Ein Praktisches Handbuch fur den Gartenfreund / F.M. Bohmig. – Auf. 5. – Radebeul : Neumann Verlag, 1971. – 538S. : Bildideen und Zeichnungen von Preusse Hans
85926
  Tudman F. Rat protiv rata. Partizanski rat proslosti i buducnosti / F. Tudman. – 2 izd. – Zagreb, 1970. – 728с.
85927
  Shabanova N. Rat serum biochemical parameters development of obesity / N. Shabanova, T. Karpovets, V. Konopelnyuk // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 58-59
85928
   Rat zu, was ist das. Ratsel und Scherzfragen aus funf Jahrhunderten. – Rostock, 1975. – 287с.
85929
  Wankat P.C. Rate-controlled separations / Phillip C. Wankat. – London and New York : Elsevier Applied Science, 1990. – XYI, 873 p. – ISBN 1-85166-570-6
85930
   Rate mal!. – М., 1962. – 62с.
85931
  Polosmak O.V. Rate of uniform convergence in probability of wavelet expansions for Gaussian random processes // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 76-78
85932
  Coakley Mary Lewis Rated X: the moral case against TV. / Coakley Mary Lewis. – New Rochelle, 1977. – 288с.
85933
   Raten, Scherzen, Singen. – М., 1962. – 80с.
85934
  Герстенбергер Raten, Scherzen, Singen. / Герстенбергер, А.І. Іванова. – Київ, 1964. – 80с.
85935
  Muller E.W. Ratgeber fur den Pflanzenschutz im Blumen- und Zierpflanzenbau / E.W. Muller. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1963. – 288S.
85936
   Rating models and validation : guidelines on credit risk management. – Vienna : OeNB ; FMA, 2005. – 172 p. : ill., tab.
85937
   Ratio atque Institutio studiorum Societatis Iesu // Constitutiones Societatis Iesu et Examen cum Declarationibus. – Antverpiae : Apud Ioannem Meursium, 1635. – 173, [35] p.
85938
   Ratio Studiorum: Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти. Studia rationis / Видання Товариства Ісуса. – Львів : Свічадо. – ISBN 978-966-395-184-3
  № 2. – 2008
85939
  Loeser Franz Rationalles Lesen / Loeser Franz. – Leipzig-Jena-Berlin, 1973. – 232с.
85940
  Loeser Franz Rationalles Lesen / Loeser Franz. – Leipzig, 1975. – 232с.
85941
   Ratissages et legislation fasciste au sud Viet Nam. – Hanoi, 1959. – 64с.
85942
  Kuznetov B.G. Ratiune si fiintare. / B.G. Kuznetov. – Bucuresti, 1979. – 419с.
85943
  Capek Karel Ratolest a vavrin / Capek Karel. – Praha, 1970. – 144с.
85944
  Brehme S. Ratschlage fur den Kakteenfreund / S. Brehme. – Auf. 2. – Leipzig; Radebeul : Neumann Verlag, 1987. – 184S.
85945
  Koelwel Eduard Ratschlage zu einem guten Deutsch / Koelwel Eduard. – Berl., 1956. – 146с.
85946
  Raubach Heinz Ratsel um das Molekul / Raubach Heinz. – Leipzig, 1976. – 128с.
85947
  Petzold Ratsel um Delphine / Petzold, Hans-Gunter. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1976. – 152S.
85948
  Lem Stanislaw Ratujmy kosmos i inne opowiadania / Lem Stanislaw. – Krakow, 1966. – 238с.
85949
  Jakimowicz Teresa Ratusz Poznanski / Jakimowicz Teresa. – Warszawa, 1979. – 37 s.
85950
  Vancura V. Rauber - ballade / V. Vancura. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1970. – 94 S.
85951
  Kleinschmidt Hans Raubvogel und eulen der heimat / Kleinschmidt Hans. – Wittenberg-Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1958. – XX, 94s.
85952
  Miethe Kathe Rauchfahnen am Horizont / Miethe Kathe. – Rostock, 1959. – 320с.
85953
  Eichhorn-Nelson Wally Rauh ist der Kammweg / Eichhorn-Nelson Wally. – Rudolstadt, 1957. – 320с.
85954
  Feyl Renate Rauhbein. / Feyl Renate. – Berlin, 1970. – 125с.
85955
   Raul Leoni.. – 30с.
85956
  Schlick M. Raum und Zeit in der gegenwartigen Physik / M. Schlick. – Berlin : Springer, 1922. – 108 S.
85957
  Almeroth H. Raumliche Vorstellungsfahigkeit : Lesen technischer Zeichnungen durch programmiertes Lernen. Lehrprogramm. Ubungsprogramm. Selbstkontrolle. Mit 180 Zeichnungen / H. Almeroth. – Leipzig : VEB Fachbuchverlag, 1972. – [5], 105, [2] S. ; Pag. var. : Ill.
85958
  Letsche Curt Raumstation "Anakonda". / Letsche Curt. – Rudolstadt, 1976. – 301с.
85959
   Ravensbruck. – Berl., 1960. – 152с.
85960
  Zinner Hedda Ravensbrucke ballade / Zinner Hedda. – Berlin : Henschelverlag, 1961. – 188 S.
85961
  Aterhov Raw-Eating / Aterhov, (Arshavir Ter Hovannessian). – Tehran, 1963. – 54с.
85962
   RAW: commix: required reading for the post-literate. – New York
Vol. 2, No 2. – 1990. – 190с.
85963
   Raw: high culture for lowbrows. – New York : Penguin books
Vol.2, №3 : /Editors: F.Mouly, R.Sikoryak. – 1991. – 226 p. : ill.
85964
  Prusak Feliks rawo karne skarbowe / Prusak Feliks, Swida Witold. – Warszawa, 1989. – 187с.
85965
   Raymond Roussel. – Paris, 1968. – 192с.
85966
  Rojdestvenski Robert Rayon d"action. Poemes choisis / Rojdestvenski Robert. – M., 1977. – 284с.
85967
  Thomson J.J. Rays of positive electricity and their application to chemical analyses / J.J. Thomson. – London, New York a.o. : Longman, Green and Co., 1913. – 132 p.
85968
  Kasprzysiak Stanislaw Raz na kilka lat. / Kasprzysiak Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 332с.
85969
  Perzynski Wlodzimierz Raz w zyciu / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow, 1986. – 304с.
85970
  Ochocki Adam Raz, dwa, wziali! : Wspomnienia z ZSRR 1939-1946 / Ochocki Adam. – Lodz : Wyd-wo Towarzystwa krzewienia kultury swieckiej, 1988. – 164s. – ISBN 83-85030-14-
85971
  Tolstoi L.N. Razboi si pace / L.N. Tolstoi. – Bucuresti
Vol. 1. – 1961. – 432с.
85972
  Tolstoi L.N. Razboi si pace / L.N. Tolstoi. – Bucuresti
Vol. 2. – 1961. – 448с.
85973
  Tolstoi L.N. Razboi si pace / L.N. Tolstoi. – Bucuresti
Vol. 3. – 1961. – 472с.
85974
  Tolstoi L.N. Razboi si pace / L.N. Tolstoi. – Bucuresti
Vol. 4. – 1961. – 416с.
85975
  Lupan Radu Razboiul ascuns / Lupan Radu. – Bucuresti, 1961. – 172с.
85976
  Musat I.D. Razboiul lobagilor. / I.D. Musat. – Bucuresti
2. – 1956. – 340с.
85977
  Matvejevic Predrag Razgovori s Miroslavom Krlezom / Matvejevic Predrag. – Zagreb, 1969. – 181с.
85978
  Balog Zv. Razlavljeni lav / Zv. Balog. – Zagreb, 1971. – 64с.
85979
  Arghezi Tudor Razlete. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1965. – 574с.
85980
   Razumkov Centre 2000. – Kyiv : Zapovit, 2001. – 506p. – ISBN 966-7272-37-0
85981
   Razvoj slovenskega strokovnega jezika. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2007. – 11, 758 s. – (Obdobja : Metode in zvrsti ; 24). – ISBN 961-237-193-7
85982
  Сорокина Н.В. RB, маркетинг и другое // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 76-81. – ISSN 2072-3849
85983
  Бондаренко В.Г. RC-генератори синусоїдних коливань на транзисторах / В.Г. Бондаренко. – Київ, 1968. – 183с.
85984
  To Hoai Rcits du pays Thai / To Hoai. – Hanoi, 1958. – 172с.
85985
  Каспарова Н.Н. RDA (Описание ресурса и доступ): подходы к выбору языка данных в библиографической записи / Наталия Николаевна Каспарова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0869-608Х


  В статье дается краткий анализ положений новых международных правил RDA (Описание ресурса и доступ), определяющих выбор языка/графики в библиографической записи. Правила RDA с 2013 г. внедряются в библиотеках США и Европы и претендуют на статус ...
85986
   Re: бус (босонога українська справа) // Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-13


  Про видавничу справу в Україні.
85987
  Briusow Walery Rea Silvia, i inni opowiadania. / Briusow Walery. – Warszawa, 1976. – 298с.
85988
   Reabsorption and reradiation influense on stimulated Raman scattering of dye in multiple scattering medium / V.P. Yashchuk, O.O. Komyshan, A.P. Smaliuk, V.G. Syromiatnikov, L.A. Olkhovyk, L. Kostenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 147
85989
  Scivos A. Reachability and dependency calculi - reasoning in network algebras // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 89-91
85990
  Tikhov G. Reaching for the stars / G. Tikhov. – M. – 152с.
85991
  Waln Nora Reaching for the stars / Waln Nora. – Boston : Little, Broun and company, 1939. – 380 p.
85992
  Astley Thea Reaching Tin river. / Astley Thea. – Harmondsworth, 1991. – 223с.
85993
  Astley Thea Reaching Tin River. / Astley Thea. – Harmondsworth, 1990. – 223с.
85994
  Ionescu Silvia Reactii chimice induse de raduatiile ionizante / Ionescu Silvia. – Bucuresti, 1963. – 270с.
85995
  Dybkov V.I. Reaction diffusion and solid state chemical kinetics = Реакційна дифузія і твердофазна хімічна кінетика / V.I. Dybkov ; Dep. of physical chemistry of inorganic materials, Inst. for probl. of materials science Nat. acad. of sciences of Ukraine. – Kyiv : The IPMS publ., 2002. – XVII, 298 p. : ill., tabl. – Bibliogr.: p. 277-295. – ISBN 966-02-2543-1
85996
  Badea Florin Reaction mechanisms in organic chemistry. / Badea Florin. – Tunbridge Wells, 1977. – 701с.
85997
  Errington Paul Reactions of muskrat populations to drought / Errington Paul. – Ames, Iowa : Iowa State College, 1939. – p.168-186. – Reprinted from Ecology, Vol.20, No.2, April, 1939
85998
  Popa Grigore Reactivii organici in chimia analitica / Popa Grigore, Moldoveanu Serban. – Bucuresti, 1976. – 254с.
85999
   Reactivity and sensibility of breast adenocarcinoma (MCF-7) in coculture depends on architecture of cells model / M O. Perepelitsyna, V L. Garmanchouk, Sydorenko, V.1, , L.I. Ostapchenko2 // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 105-111. – ISSN 1023-2427


  Система кокультивування була розроблена для вивчення взаємодії між клітинами MCF-7 раку молочної залози та MT-4 (лінії Т-кліттинної лейкемії) за допомогою паракрінних механізмів (без контактне культивування), реактивності та чутливості клітин у різних ...
86000
   Reactor physics constants. July 1963. Prep. by Argonne National Laboratory Operated by The Un-ty of Chicago. – Washington, 1963. – 850с.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,