Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
85001
  Копач Т.М. "Preise gut- alles gut": модифіковані прислів"я в німецькому рекламному заголовку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 209-213. – ISBN 966-8188-07-1
85002
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 57. – 1996
85003
   [Prace]. Filologia romanska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  21. – 1996
85004
   [Prace]. Geografia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  57, t. 2. – 1996
85005
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 151. – 1996
85006
   [Prace]. Etnologia i antropologia kulturowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  `N 18. – 1996
85007
   [Prace]. Wyklady inauguracyjne / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 36. – 1996
85008
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 76. – 1996
85009
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 58. – 1996
85010
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 108. – 1996
85011
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 59. – 1996
85012
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 56. – 1996
85013
   [Prace]. Matematyka / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  N 16. – 1996
85014
   [Prace]. Matematyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : UaM, 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85015
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 109. – 1997
85016
   [Prace]. Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 71. – 1997
85017
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 188. – 1997
85018
   [Prace]. Chemia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  66. – 1997
85019
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 107. – 1997
85020
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  153. – 1997
85021
   [Prace]. Filologia rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232-0817-4
  N 29. – 1997
85022
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 187. – 1997
85023
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 192. – 1997
85024
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 78. – 1997
85025
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 190. – 1997
85026
   [Prace]. Filologia klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  Т 23. – 1998
85027
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  154. – 1998
85028
   [Prace]. Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  58. – 1998
85029
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 193. – 1998
85030
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 43. – 1998
85031
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 59. – 1998
85032
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 60. – 1998
85033
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  N 110. – 1998
85034
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 191. – 1998
85035
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  Т 61. – 1998
85036
   [Prace]. Filologia klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  Т. 24. – 1998
85037
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  Т 79. – 1998
85038
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 189. – 1998
85039
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 61. – 1998
85040
   [Prace]. Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 45. – 1999
85041
   [Prace]. Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 44. – 1999
85042
   [Prace]. Historia sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 26. – 1999
85043
   [Prace]. Dzieje UAM / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 14. – 1999
85044
   [Prace]. Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  N 72. – 1999
85045
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  Т 62. – 1999
85046
   [Prace]. Seria: Monografie / Akademia wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. – Poznan
  N 337. – 1999
85047
   [Prace]. Nauki polityczne / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 14. – 2000
85048
   [Prace]. Filologia slowianska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 2. – 2000
85049
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 46. – 2000
85050
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 194. – 2000
85051
   [Prace]. Nauki ekonomiczne / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 8. – 2001
85052
   [Prace]. Filologia slowianska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 6. – 2001
85053
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 47. – 2001
85054
   [Prace]. Seria filmoznawcza / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 1. – 2001
85055
   [Prace]. Filologia slowianska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 5. – 2001
85056
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 197. – 2002
85057
   [Prace]. Filologia rosyjska. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232187-9-1
  N 37. – 2008
85058
   [Prace]. Filologia rosyjska. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232-2118-0
  N 38. – 2010
85059
  Capek Karel Poznamky o tvorbe / Capek Karel. – Praha, 1960. – 141с.
85060
  Ruszczynska Tereza Poznan / Ruszczynska Tereza, Slawska Aniela. – Warszawa, 1957. – 26с.
85061
  Cichy Adam Poznan / Cichy Adam. – Poznan, 1978. – 135с.
85062
   Poznan university of technology. – Poznan : Poznan university of technology, 1999. – 70,[2]s. – ISBN 83-77143-166-Х
85063
  Hensel Witold Poznan w zaraniu dziejow od paleolitu do polowy XIII wieku n.e. / Hensel Witold. – Wroclaw, 1958. – 198с.
85064
  Jahn Jilji Poznani a zivot: Rada noetickych uvah / Jahn Jilji. – Praha, 1948. – 241с.
85065
  Galuszka Jerzy Poznani noca / Galuszka Jerzy. – Katowice, 1962. – 244с.
85066
  Kurowicki Jan Poznanie a spoleczenstwo. / Kurowicki Jan. – Warszawa, 1977. – 202с.
85067
   Poznanskie studia polonistyczne. Seria jezykoznawcza. – Poznan
  N 8 (28). – 2001
85068
   Poznanskie wspominki z lat 1918-1939. – Poznan, 1973. – 609с.
85069
  Pacak Josef Poznavame organickou chemii / Pacak Josef. – Praha, 1989. – 382с.
85070
  Janowski Andrzej Poznawanie uczniow. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Janowski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 236с.
85071
  Siemianowski Andrzej Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 230с.
85072
  Ryszewska Katarzyna Poznosredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa Benedyktynow w Mogilnie / Ryszewska Katarzyna. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 288s. : 18 tabl. – (Prace Instytutu historii Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach ; №25). – ISBN 83-7133-144-4
85073
  Kozak Jozef Pozory / Kozak Jozef. – Warszawa, 1964. – 202с.
85074
  Brumel Walery Pozostac soba. / Brumel Walery, Lapszyn Aleksander. – Warszawa, 1983. – 237с.
85075
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdansk, 1962. – 364с.
85076
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec! / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1957. – 522с.
85077
   Pozycja prawna dyrektora przedsiebiorstwa panstwowego. – Wroclaw, 1983. – 99с.
85078
  Lyczkowska Krystyna Pozycja spoleczna kobiety w okresie staroasyryjskim na podstawie dokumentow z kanes w Azji Mniejszej / Lyczkowska Krystyna. – Warszawa, 1979. – 163с.
85079
  Stec A. Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie konstytucyjnym Ukrainy (1991-2012) / Andrzej Stec. – Львів : Каменяр, 2014. – 339, [1] s. – Текст, пол., частк. укр. – Бібліогр.: с. 310-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-607-288-2
85080
  Lukawski Zdzislaw Pozycje bez okopow : Epilogy z lat 1939-1944 / Lukawski Zdzislaw. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1969. – 543s.
85081
  Norton Mary Pozyczalscy w przestworzach / Norton Mary. – Warszawa, 1972. – 230с.
85082
  Borkowska Grazyna Pozytywisci i inni / Borkowska Grazyna; Inst.Badan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1996. – 214 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 8301120975
85083
  Markiewicz Henryk Pozytywizm / Markiewicz Henryk; Inst.Bad.Lit.PAN. – Wyd.3e zmien.i rozsz. – Warszawa : PWN, 1999. – 611 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301125276
85084
  Kulczycka-Saloni Janina Pozytywizm i Zeromski. / Kulczycka-Saloni Janina. – Warszawa, 1977. – 163с.
85085
  Araszkiewicz F. Pozytywizm polski / F. Araszkiewicz. – 2 wyd., uzupeln. – Lublin : "LAMUS", 1947. – 71 s.
85086
  Aleksandrowicz J. Pozywienie, woda i sol stolowa w ochronie zdrowia spolecznego (wybrane zagadnienia) / J. Aleksandrowicz, K. Janicki. – Krakow : Akademia Nauk, 1978. – 151c.
85087
  Жигірь А.А. Poзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємницьких стpуктуp // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
85088
  Котляр А. PPO-еквівалентність функцій на букеті з n кіл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Описується один із шляхів класифікації неперервних функцій із скінченою кількістю критичних точок, що задані на букеті з n кіл. Вона здійснюється за допомогою топологічного інваріанту для таких функцій, який був побудований у даній статті. There ...
85089
  Gora Wladislaw PPR w walce o podzial ziemi obszarniczaj (1944-1945) / Gora Wladislaw. – Warszawa, 1962. – 362с.
85090
  Kolomejczyk Norbert PPR. 1944-1945. (Studia nad rozwojem organizacyjnym partii) / Kolomejczyk Norbert. – Warszawa, 1965. – 340с.
85091
  Biskupski Stanislaw PQ-16 dojsc musi... / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 287с.
85092
  Богданова Елена PR - индустрия: информация требует средств : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 23 : Фото
85093
  Питайчук Л. PR - індустрія в Європі в посткризовий період // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 16-19
85094
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2009
85095
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2009
85096
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2009
85097
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2009
85098
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2009
85099
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2009
85100
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7. – 2009
85101
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 8. – 2009
85102
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2009
85103
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2009
85104
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11. – 2009
85105
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 12. – 2009
85106
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2010
85107
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2010
85108
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2010
85109
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2010
85110
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2010
85111
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2010
85112
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7/8. – 2010
85113
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9/10. – 2010
85114
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2010
85115
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2011
85116
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2011
85117
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2011
85118
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2011
85119
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2011
85120
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2011
85121
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2011
85122
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2011
85123
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2011
85124
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2012
85125
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2012
85126
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2012
85127
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2012
85128
  Назаровець М. PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 12 (209). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто необхідність використання бібліотеками ВНЗ засобів інтернет-комунікації як PR-інструменту для постійного взаємовигідного зв"язку із користувачами їхніх послуг. Проаналізовано сучасний стан веб-присутності українських бібліотек вищих ...
85129
  Сазонова И. PR в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 1. – С. 16-26.
85130
   PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : Монографія. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-354-Х
85131
  Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посібник / Т.О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 201, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-617-673-117-7
85132
  Грисюк В.П. PR на революції та революція як PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 119-123


  У статті досліджено специфіку популяризації країни через революційні події, а також особливості популяризації конкретних публічних осіб на революційних подіях. Кожен із цих аспектів проаналізовано як окрему комунікативну перформансну технологію, що ...
85133
   PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – Москва : Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт" ; ИНФРА-М, 2002. – 491, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Современные консалтинговые технологии"). – ISBN 5-94369-010-7
85134
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляії : практ. словник / Наталя Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-966-1516-94-5
85135
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляції : практ. словник / Наталя Яцко ; [ред. В М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2015. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-617-7071-41-8
85136
  Кулініч О.О. PR та міф: зіставлення понять і функцій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 42-46


  У статті зроблено спробу показати спільні функції, які виконують зв"язки з громадськістю і міфи в суспільстві. Для цього зроблено огляд існуючих підходів до визначення PR і виокремлено ключові поняття зв"язків з громадськістю. Під час дослідження ...
85137
  Дударьов В.В. PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
85138
  Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / Курбан О.В. – Київ : Кондор, 2014. – 244, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-243. – ISBN 978-966-2781-53-3
85139
  Кочубей Л.О. PR у політичній сфері : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 468, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 453-468. – ISBN 978-966-02-6749-7
85140
  Подліняєва І.В. PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 83-85


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних проблем формування маркетингових комунікацій на підприємствах туристичної галузі. Зосереджується увага на PR-діяльності як основній формі маркетингових комунікацій. З"ясовуються особливості PR на різних рівнях ...
85141
  Рихлик В.А. PR як запорука успіху сучасної політичної еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 194-206
85142
  Жмуцький О.Ю. PR як інструмент інтеграції компанії у суспільство // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті розглядаються функції та роль PR-технологій як одної з ключових ланок інтеграції компаній у суспільство. Дослідження, викладені автором статті, дозволяють дійти висновку про ефективність PR-заходів для розвитку бізнесу та їх впливу на ...
85143
  Хотєєва К.В. PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто важливість стратегічного планування в організації роботи українських компаній та проаналізовано роль зв"язків з громадськістю як підсистеми стратегічного менеджменту в умовах ринку. Визначено виняткову позицію інформації на рівні ...
85144
  Сєдова Я. PR, війна і мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 84-86


  У статті йдеться про інформаційні кампанії, які влаштовують уряд для просування серед своїх громадян ідей необхідності застосування воєнних дій або участі у війні на території інших держав. Показано етапи розробки інформаційної кампанії і технологій, ...
85145
   Pr. Merimee. – М., 1987. – 429с.
85146
  Королько В.Г. PR. Связи с общественностью : науч. основы, методика, практика : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки "Социология" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 867, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-518-631-1
85147
   PR: международная практика = International public relations : пер. с англ. – Москва : Довгань, 1997. – 172, [17] с. – ISBN 5-7888-000-8; 0-7494-0960-6
85148
  Шевченко О.В. PR: теорія і практика : [підручник] / Шевченко О.В., Яковець А.В. ; [наук. ред.: Піскорська Г.А.]. – Київ : Бізнесполіграф, 2011. – 460, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 966-7181-69
85149
  Boldochin S. Praca a dochodky na kolchozoch / S. Boldochin. – Vyd. 2-he. – Bratislava, 1951. – 71с.
85150
  Jasienski Jerzy Praca a zmeczenie : Elementy fizjologii pracy / Jasienski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lecarskich, 1967. – 163S. – (Wiedza i zdrowie)
85151
   Praca s knihou medzi ucnovskou mladezou. – Bratislava, 1979. – 108 с.
85152
  Gonda Milan Praca s regionalnou literaturou v ludovych knizniciach. / Gonda Milan. – Martin, 1983. – 85с.
85153
   Praca wychowawcza z dziecmi i mlodzieza. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 179s. – ISBN 83-227-1147-6
85154
  Milian Lech Praca,osobowosc,kierowanie : Wybrane zagadnienia dla studiujacych kierunek "Zarzadzanie" / Milian Lech; Politechnika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechniki Czestochowskiej, 2000. – 203s. – ISBN 83-7193-103-4
85155
  Mares Jan Prace / Mares Jan. – Praha, 1959. – 172с.
85156
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.2. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85157
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.5. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85158
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.3. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85159
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 21. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85160
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N61. – 1998. – 199c. – (Biologia)


  1997. V. 94, N 4-26
85161
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  V.35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85162
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 36, z. 1. – 2000
85163
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 35, z. 3. – 2000
85164
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  Tom.36, Z. 2. – 2001
85165
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 130. – 2001. – (Seria A)
85166
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 131. – 2001. – (Seria E)
85167
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 133. – 2001. – (Seria C)
85168
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 134. – 2001. – (Seria E)
85169
   Prace 2. Seminarium Otwartego z akustyki. Olsztyn 7-10.11. 1955. – Olsztyn, 1956. – 230 с.
85170
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 38. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85171
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 39. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85172
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 40. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85173
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok : Bialostockie towarzystwo naukowe
N.44. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85174
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 45. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85175
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 47. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85176
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 48. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85177
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 50. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85178
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 53. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85179
   Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 08601933
N 22: Spis zawartosci prasy Wielkopolskiej.Z.1-7. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85180
   Prace botaniczne = Botanical papers. – Krakow
T. 31: L. Sliwa. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sadeckiego. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85181
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 1. – 1993
85182
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 2. – 1994
85183
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 3. – 1995
85184
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 4. – 1996
85185
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska Akademia Umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 5. – 1997
85186
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 6. – 1999
85187
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 7. – 2000
85188
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 8. – 2000
85189
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 10. – 2002
85190
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 11. – 2003
85191
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 12. – 2004
85192
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 13. – 2005
85193
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 14. – 2006
85194
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 15. – 2007
85195
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.16. – 2008
85196
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.17. – 2009
85197
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.18. – 2010
85198
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.19. – 2011
85199
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 20. – 2012
85200
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 21. – 2013
85201
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 22. – 2014
85202
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 23. – 2015
85203
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1994-. – ISSN 1425-7475
Tom 1. – 1994
85204
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 2. – 1995
85205
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 3. – 1995
85206
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 4. – 1997
85207
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 5. – 1997
85208
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 7. – 2001
85209
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 8 : Kwestie etniczno-narodowosciowe na pograniczu slowianszczyzny wschodniej i zachodniej:ruch rusinski na Slowacji, Ukrainie i w Polsce/E.Michna. – 2004
85210
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 9. – 2004
85211
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 10 : Polskojezyczne podreczniki dla klasy i szkoly elementarnej w Krolestwie Polskim drukowane grazdanka. – 2006
85212
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 11. – 2010
85213
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 12 : Polityka zagraniczna ksiestw ziem halickiej i wolynskiej w latach 1198 (1199) - 1264 / W. Nagirnyj. – 2011
85214
   Prace laboratoria ochrany rastlin. – Bratislava : Akademia Ved, 1962. – 233s.
85215
  Curie-Sklodowska Prace Marii Slkodowskiej-Curie / Curie-Sklodowska. – Warszawa, 1954. – 686 s.
85216
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 241. – 1998
85217
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 247. – 1998
85218
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 266. – 1999
85219
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 245. – 2000
85220
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 278. – 2000
85221
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 220. – 2001
85222
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 305. – 2001
85223
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 308. – 2001
85224
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 310. – 2001
85225
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 316. – 2001
85226
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 325. – 2002
85227
  Niesiolowski Witold Prace monograficzne komisji fizjograficznej / Niesiolowski Witold. – Krakow : Polskiej Akademji umiejetnosci. – (Polska Academja Umiejetnosci)
Tom V. : Motyle wieksze tatr polskich (polonae partis tatrorum macrolepidoptera). – 1929. – 88S.
85228
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 760. – 1997. – (Ekonomia i miedzynarodowe stosunki gospodarcze, ISSN 1427-2229 ; N 4)
85229
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 804. – 1998. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 4)
85230
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 805. – 1999. – (Ekonomia i miedzynarodowe stosunki gospodarcze, ISSN 1427-2229 ; N 5)
85231
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 853. – 2000. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 5)
85232
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 858. – 2000
85233
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 864. – 2000. – (Zarzadzanie i marketing, ISSN 1426-8604 ; N 15)
85234
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 871. – 2000
85235
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 888. – 2001
85236
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 890 (t. 1). – 2001
85237
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 890 (t. 2). – 2001
85238
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 892. – 2001. – (Seria; Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 140)
85239
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 897. – 2001. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 6)
85240
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 910. – 2002. – (Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 142)
85241
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 925. – 2002
85242
   Prace naukowe Akademis ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 816. – 1999. – (Seria: Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 130)
85243
   Prace naukowe Akademis ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 832 (133). – 1999. – (Seria: Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 133)
85244
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski w Katowicach. – Katowice. – ISSN 02085038
1703. – 1998. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze ; N 19)


  1997. V. 94, N 4-26
85245
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1745. – 1999
85246
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1760. – 1999
85247
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1762. – 1999
85248
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1767. – 1999
85249
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1797. – 1999
85250
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1811. – 1999
85251
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1819. – 1999
85252
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1834. – 1999
85253
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1833. – 2000
85254
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1836. – 2000
85255
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1839. – 2000
85256
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1848. – 2000
85257
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1850. – 2000
85258
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1857. – 2000
85259
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1862. – 2000
85260
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1870. – 2000
85261
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1881. – 2000
85262
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1882. – 2000
85263
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1895. – 2000
85264
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1931. – 2000
85265
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1928. – 2001
85266
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1933. – 2001
85267
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1934. – 2001
85268
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1949. – 2001
85269
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1956. – 2001
85270
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1962. – 2001
85271
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1968. – 2001
85272
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1971. – 2001
85273
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1974 (1). – 2001
85274
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1979. – 2001
85275
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1984 (2). – 2001
85276
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1990. – 2001
85277
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1992. – 2001
85278
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1993. – 2001
85279
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1994. – 2001
85280
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1995. – 2001
85281
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1996. – 2001
85282
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2002 (3). – 2001
85283
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2003. – 2001
85284
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2014. – 2001
85285
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0280-6336
№ 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85286
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2531. – 2007. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 19)
85287
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2569 : Transport elektronowy wymuszony gradientem temperatury w wybranych spinelach chromowych / H. Duda. – 2007. – Мова резюме: англ., нім.
85288
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2577 : "Obchodze, urodziny z daleka..." : Szkice o St. Baranczaku. – 2007. – Мова резюме: англ., фр.
85289
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2612. – 2008. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze ; N 20)
85290
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2617. – 2008. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 21 (2007))
85291
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2703. – 2009. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 22 (2008))
85292
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2753. – 2009. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 20)
85293
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2769. – 2009. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6356 ; N 23 (2009))
85294
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2874. – 2011. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6356 ; N 24 (2010))
85295
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2899. – 2011. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze, ISSN 0208-5038 ; N 21)
85296
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2944. – 2012. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 25 (2011))
85297
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2952. – 2012. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 21)
85298
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3031. – 2013. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 26 (2012))
85299
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3106. – 2013. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 27 (2013))
85300
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 3107. – 2013. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 22)
85301
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3240. – 2014. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 28 (2014))
85302
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3332. – 2015. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 29 (2015))
85303
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0208-6336
N 1646. – 1997
85304
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1751. – 1998. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 12)


  1997. V. 94, N 4-26
85305
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1765. – 1999. – (Slowotworstwo, semantyka i skladnia jezykow slowianskich ; Tom 1)
85306
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1786. – 1999. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 15)


  1997. V. 94, N 4-26
85307
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1830. – 1999. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 13)


  1997. V. 94, N 4-26
85308
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1884. – 2000. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 14)
85309
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1932. – 2000. – (Slowotworstwo, semantyka i skladnia jezykow slowianskich ; Tom 2)
85310
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1945. – 2000. – (Studia etnologiczne i antropologiczne ; Tom 4)
85311
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1972. – 2001
85312
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1988. – 2001. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 16)
85313
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1999. – 2001. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 15)
85314
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2142. – 2003. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 16 (2002))
85315
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2195. – 2003. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 17)


  1997. V. 94, N 4-26
85316
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2202. – 2004. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 17)


  1997. V. 94, N 4-26
85317
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2288. – 2004. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 18)


  1997. V. 94, N 4-26
85318
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2351. – 2005. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 18)
85319
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0860-2107
№ 2365. – 2005. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 19)
85320
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0860-2107
№ 2460. – 2006. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 20)
85321
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Wychowanie techniczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 3. – 1999
85322
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Pedagogika / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 8/9/10. – 1999
85323
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Chemia / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 3. – 1999
85324
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Studia neofilologiczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  T. 1. – 2000
85325
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Psychologia / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 8. – 2000
85326
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Studia neofilologiczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  T.2. – 2001
85327
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 41. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85328
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 53. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85329
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 54. – 1999
85330
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 55. – 2000
85331
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 56. – 2001
85332
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 57. – 2002
85333
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 58. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85334
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 59. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85335
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 60. – 2005
85336
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 61, t. 1. – 2006
85337
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 61, t. 2. – 2006
85338
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 62. – 2007
85339
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 63. – 2008
85340
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 64. – 2009
85341
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 65. – 2010
85342
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 66. – 2011
85343
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 67. – 2012
85344
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 68. – 2013
85345
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 69. – 2014
85346
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 70. – 2015
85347
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 71. – 2016
85348
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 1. – 1996. – XVIII, 424, [1] s. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
85349
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 3. – 1996. – S. 853-1472. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
85350
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 2. – 1996. – S. 425-849. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
85351
  Frey Jaroslav Prace s detskym ctenarem / Frey Jaroslav. – Praha, 1951. – 54с.
85352
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Polska akademia nauk, Instytut slawistyki, Towarzystwo naukowe Warszawskie. – Warszawa, 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85353
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85354
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0208-4058
N 108. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85355
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 109. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85356
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 110. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85357
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0208-4058
N 111. – 2002
85358
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 112 : Praslowianskie abstractum sufiksalne nomina actionis. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85359
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 113 : Studia gramatyczne bulgarsko-polskie; tom 7. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85360
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 115 : Nazwy wlasne a kultura. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85361
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 116 : Fonetyka wielkopolskich rot sadowych /M.Trawinska. – 2005
85362
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 117 : Przemiany socjolingwistyczne w polskich spolecznosciach na Litwie (region trocki) i Bialorusi (region iwieniecki) /Koji Morita. – 2006
85363
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 118 : Eseisci o Lwowe. Pamiec, sasiedztwo, mity /K. Kotynska. – 2006
85364
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 119 : Ksztaltowanie sie nazwisk rownych imionom w Polsce (wiek 13-16) /B. Raszewska-Zurek. – 2006
85365
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 120 : Jezyk i kultura mieszkancow wsi wloscianskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu: studium socjolingwistyczne /E. Golachowska. – 2006
85366
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 121 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 9: Leksyka 5. – 2007
85367
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 122 : Zwiazki i paralele fonetyczne jezykow slowianskich / L. Bednarczuk. – 2007. – На обкл.: Slavica
85368
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Towarzystwo naukowe warszawskie. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 123 : Materialy do bibliografii do lacinskiej serii testimoniow najdawniejszych dziejow slowian. – 2007. – На обкл.: Slavica
85369
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Towarzystwo naukowe warszawskie, Instytut filologii slowianskiej [ i. i.]. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 124 : Slowotworstwo i tekst. – 2007. – На обкл.: Slavica
85370
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – 2008
85371
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 126 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 10: Leksyka 6. – 2009
85372
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 127 : Testimonia najdawniejszych dziejow slowian. – 2009
85373
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 129 : Polsko-bulgarskie odpowiedniosci przekladowe czasow przeszlych. – 2010
85374
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 130 : Wykladniki przyblizonosci adnumeratywnej w jezyku polskim i rosyjskim. – 2010
85375
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 131 : Drogi slow na przestrzeni wiekow. – 2010
85376
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 132 : Wariantywnosc walencji czeskiego czasownika. – 2011
85377
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 133 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 4: Slowotworstwo. – 2012
85378
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 134 : Lekcja maszyny. – 2012
85379
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 135 : Polskie partykuly wyrozniajace studium semantyczne. – 2012
85380
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 136 : Specyfika leksyki i slowotworstwa jezykow slowianskich na przelomie XX i XXI wieku. – 2012
85381
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 137 : Testimonia najdawniejszych dziejow slowian. – 2013
85382
  Markiewicz H. Prace wybrane H.Markiewicza / H. Markiewicz. – Krakow : TA i WPN UNIVERSITAS, 1996. – 377 с. – (Ser.:"Klasycy wspolczesnej polskiej mysli humanistycznej "/Red.A.Nowakowski ; T.3 : Prace wybrane H.Markiewicza/Red.S.Balbus). – ISBN 83-7052-436-2
85383
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii / Lodzkie towarzystwo naukowe. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 100. – 2001
85384
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii / Lodzkie towarzystwo naukowe. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 102. – 2001
85385
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii / Lodzkie towarzystwo naukowe. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 101 : Dialektologia jako dziedzina jezykoznawstwa i przedmiot dydaktyki. – 2002
85386
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 103 : Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Slownictwa ludowego... Karola Dejny / S. Gala, G. Frank-Rakowska, B. Gala-Milczarek. – 2010
85387
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 104 : Rzeczownikowe derywaty sufiksalne w gwarach polnocnomalopolskich i malopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego pogranicza / S. Gala, B. Gala-Milczrek. – 2014
85388
   Prace z dziejow Polski feudalnej ofierowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocnice urodzin. – С прилож. – Warszawa, 1960. – 578с.
85389
  Hysek Jan Pracovni aktivita v rozvinute socialisticke spolecnosti / Hysek Jan. – Praha, 1978. – 204с.
85390
   Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1945-1984: Materialy do biografii. – Torun, 1987. – 430с.
85391
   Pracownicza odpowiedzialnosc kadry kierowniczej: Materialy 12 Zymowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1985. – Wroclaw, 1985. – 144с.
85392
  Diaz Joannes Bernardus Practica criminalis canonica, seu litium controversiarumo in foro passim Ecclesiastico verti solitarum, copiosae & iuridicae decisiones / Olim a rever & perillustri viro D. Joanne Bernardo Diaz. – Venetiis (Venezia) : Apud Societatem Venetam, 1602. – [50], 712 p.
85393
  Escalona Silvia Practica integral de la lengua espanola, 3. / Escalona Silvia, Castillo Berta. – Habana, 1981. – 266с.
85394
   Practica judiciara penala. – Bucuresti
1. – 1988. – 232с.
85395
  Roxin T. Practica limfografica in clinica / T. Roxin, H. Bujar. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1973. – 171с.
85396
  Safonova M.P. Practical aid in everyday English / M.P. Safonova. – M., 1977. – 120с.
85397
  Volovikov B.P. Practical application of a system dynamics method and agent-based modelling for developing marketing strategies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 446-455 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
85398
  Dent R.V. Practical applied photography. / R.V. Dent. – Shanghai, 1958. – 1056с.
85399
   Practical Aspects of Modern High Performance Liquid Chromatography: Proceedings, December 7-8, 1981, Berlin. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1983. – 449с.
85400
  Makienko N.I. Practical bench work / N.I. Makienko. – M., 1984. – 181с.
85401
  Malhotra V.K. Practical biochemistry for students / V.K. Malhotra. – New Delhi : Jaypee Brothers, 1986. – 127p.
85402
  Ody Penelope Practical Chinese medicine : [Understanding the principles and practice of traditional Chinese medicine and making them work for you] / Ody Penelope. – London : Godsfield, 2000. – 144p. : ill. – ISBN 1-84181-027-4
85403
   Practical Course of English (5th year). – M., 1976. – 205с.
85404
   Practical Course of English (first year). – M., 1972. – 463с.
85405
   Practical Course of English (first year). – 2nd ed. – M., 1978. – 448с.
85406
   Practical Course of English (fourth year). – M., 1975. – 223с.
85407
   Practical Course of English (fourth year). – 2nd ed. – M., 1981. – 221с.
85408
   Practical Course of English (second year). – M., 1973. – 479с.
85409
   Practical Course of English (second year) : Уч. для ин-тов по спец. "Иностр. яз.". – 2nd ed., revis. – Moscow : Vyssaya skola, 1978. – 397 p.
85410
   Practical Course of English (third year). – M., 1974. – 325с.
85411
   Practical Course of English (third year). – 2nd ed. – M., 1980. – 366с.
85412
   Practical course of English: fifth year. – 2nd ed. – Moscow, 1982. – 303с.
85413
  Naumenko L.P. Practical Course of translation = [Практичний курс перекладу з англійської мови на українську] : The Manuel : From English into Ukrainian : For Students of Oriental Department IV course / Lyudmyla P. Naumenko, Anghela Y. Gordyeyeva ; Kyiv Taras Shevchenko National University, Institute of Philology. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. – 136 p. : ill, schemes. – Bibliogr.: p. 131-132. – ISBN 978-966-382-314-0


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
85414
  Henry S.H. Practical drills in rapid calculation / S.H. Henry, W. Keast. – Toronto : Pitman and sons, 1929. – 127 p.
85415
  Willoughby G.A. Practical electricity for beginners / G. A. Willoughby. – Peoria : Manual Arts Press, 1932. – 104 p.
85416
   Practical English for technical institutes. – Ростов-на Дону, 1970. – 304с.
85417
  Natanson A E. Practical English Grammar by Correspondence / A E. Natanson. – Москва : Высшая школа, 1973. – 404 с.
85418
  Bailey K.M. Practical English language teaching : speaking / Kathleen M. Bailey ; series ed.: David Nunan. – New York : McGraw-Hill, 2005. – VII, 199 p. : ill. – ISBN 0-07-310310-1
85419
   Practical English phonetics. Advanced course. – Minsk, 1982. – 231с.
85420
  Swan Micael Practical English usage / Swan Micael. – M., 1984. – 552с.
85421
  Swan Michael Practical English usage / Swan Michael. – Oxford : Oxford univ. press, 1991. – 27,[507]p. – ISBN 0-19-431185-6
85422
  Scheraga M. Practical English writing skills : A handbook with practice / Mona Scheraga. – 2nd ed. – Lincolnwood (Chicago) : Contemporary books, 1999. – 6,182 p. – (Contemporary"s...). – ISBN 0-8092-0453-3
85423
  Hughes J. Practical grammar : level 3 : [with audio CDs and answers] / John Hughes and Ceri Jones. – Andover : Heinle, Cengage Learning, 2011. – 288 p. : Ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 978-1-4240-1807-9
85424
  Hughes J. Practical grammar : level 2 : [with audio CDs and answers] / John Hughes and Ceri Jones. – Andover : Heinle, Cengage Learning, 2011. – 288 p. : Ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 978-1-4240-1805-5
85425
  Matyushkina-Guerke Practical grammar in Patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – 2d ed. – M., 1974. – 189с.
85426
  Matyushkina-Guerke Practical grammar in Patterns (for laboratory work) : учебное пособие / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – 3d ed. – Moscow, 1979. – 188 с.
85427
  Kuzmichyova T.N. Practical grammar in patterns. (For laboratory work). / T.N. Kuzmichyova, L.L. Ivanova, Matyushkina-Gerke. – Moscow, 1972. – 191с.
85428
   Practical guide to in-service teacher training in Africa. – Paris, 1970. – 81с.
85429
   Practical guide to in-service teacher training in Africa. – Paris, 1970. – 81с.
85430
  Assur V.L. Practical Guide to Surveying. / V.L. Assur, A.M. Filatov; Translated from the Russian by Kuznetsov V.V. – Moscow : Mir, 1988. – 317 с.
85431
   Practical handbook of british birds. – London : Witherby
Volume 2 : Pydopodes-galli. – 1924. – 449-959S.
85432
   Practical law. Life sciences : multi-jurisdictional guide. – London : Practical law company. – ISSN 1479-6759
2012. – 2012
85433
  Schleif Robert Practical Methods in Molecular Biology / Schleif Robert, Wensink Pieter. – New York a.o. : Springer, 1981. – 220p. : With 49 Figures
85434
  Gordon Jan Practical punctuation / Gordon Jan. – M., 1981. – 72с.
85435
  Schach S.R. Practical software engineering / S.R. Schach; Aksen associates incorporated publishers. – Homewood : IRWIN, 1992. – XX, 324 p. : ill. – ISBN 0-256-11454-4
85436
  Widdowson H.G. Practical stylistics : an approach to poetry / H.G. Widdowson. – Oxford : Oxford univ. press, 1992. – XIV, 230 p. – Bibliogr.: p. 221-224. – ISBN 0-19-437190-5
85437
  Moolman Val Practical ways to prevent burglary and illegal entry / Moolman Val. – New York, 1970. – 192с.
85438
   Practicas de mecanica. – Las Villas : Universidad Central Departamento de fisica Escuela de quimica, 1965. – 134 p. – (Serie de cuadernos de practicas de fisica)
85439
   Practicas de mecanica. Cuaderno de trabajo. – Las Villas, 1965. – 30с.
85440
  Semishin V. Practicas de quimica general. Inorganica / V. Semishin. – M., 1967. – 392с.
85441
  Nicevich A.A. Practicas estilisticas en espenol : Навчальний посібник / A.A. Nicevich. – Одесса : Астропринт, 2004. – 280с. – ISBN 966-318-265-2
85442
  Gusiev V. Practicas para Resolver problemas matematicos / V. Gusiev, V. Litvinenko, A. Mordkovich; Trad. del ruso por A.B.Elias. – Moscu : Mir
Geometria. – 1989. – 247 p. : Ill.
85443
   Practice in library criticism. – 1966-67 ed. revision. – Agincourt, 1966. – 76 с.
85444
   Practice in literary criticism. – Toronto, 1967. – 76 p.
85445
  Seredina C.G. Practice in oral English / C.G. Seredina. – M., 1971. – 151с.
85446
  Gude Kathy Practice Tests for First Certificate English / Gude Kathy. – London
1. – 1984. – 64с.
85447
   Practices in the treatment of low-and intermediate-level radioactive wastes. – Vienna, 1966. – 952с.
85448
  Tuchman B.W. Practicing history : Selected essays / Barbara W. Tuchman. – New York : Knopf, 1981. – 306 p. – ISBN 0-394-52086-6
85449
  Davis W.M. Practische Ubeungenin Physischer Geographie / W.M. Davis. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1918. – 116 S.
85450
   Practise your English = Учебное пособие по разговорной практике. – Лю, 1962. – 208с.
85451
  Калик А.С. Practising translation. Метод. разработка по переводу для студ. групп второго языка 4 курса переводч. отд. / А.С. Калик, А.С. Шаванда. – Киев, 1974. – 38 с.
85452
  Baum Jiri Practvo velke prahy / Baum Jiri. – Praha : Orbis, 1954. – 182s.
85453
  Chmaj Ludwik Prady i kierunki w pedagogice XX wieku / Chmaj Ludwik. – Warszawa, 1962. – 536с.
85454
  Пучков А.А. Praefatio // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 5-20. – ISBN 978-966-651-872-2
85455
   Praehistorica X : acta instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis. – Praha : Univerzita Karolina
3 : Varia archaeologica. – 1982. – 160, [6 Tab.], [2] s. : il.
85456
  Киселева Л.Э. Praesens как одна из форм выражения будущего в архаической латыни / Л.Э. Киселева. – Л, 1974. – 32с.
85457
  Ruskin J. Praeterita.Outlines of scenes and thoughts perhaps worthy of memory sn my past life. / J. Ruskin. – London : George Allen, Sunnyside, Orpington
Vol. 2. – 1899. – Х,362 p.
85458
   Prag. – Munchen, 1993. – 143с.
85459
  Rybar C. Prag. Fremdenfuhrer, Informationen, Fakten / C. Rybar. – Praha : Olympia, 1970. – 311S.
85460
  Rolcik Premysl Praga-mater urbium / Rolcik Premysl. – Prague, 1959. – 47с.
85461
  Skrzypkowski Edward Praga, Jablonna, Legionowo. Wrzesien-Pazdzziernik 1944 / Skrzypkowski Edward. – Warszawa, 1970. – 30с.
85462
   Praga. Idegenvezeto. – Praga, 1963. – 170с.
85463
   Prager Alltag. – Prag, 1958. – 140с.
85464
  Bucina Ferdinand Prager Notturno, in dem eine einzige Nacht und viele Gaslampen das Antlitz der Stadt verwandeln. / Bucina Ferdinand. – Prag., 1957. – 84с.
85465
  Kisch Egon Erwin Prager Pitaval. - Spate Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – Berl.-Weimar, 1969. – 436с.
85466
  Szczyrbak M. Pragmatic marker use in police interviews: the case of I mean and you know // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 131. – Р. 287-297. – ISBN 978-83-233-3707-2. – ISSN 1897-1059


  Drawing on interactional approaches to comment clauses (Stenstrom 1994; Povolna 2010), the paper reveals the discourse functions of I mean (Part 1) and you know (Part 2) in the context of police interviews. More specifically, taking into account the ...
85467
  Levinson S.C. Pragmatics / S.C. Levinson. – Cambridge a.o. : Cambridge University Press, 1985. – XVI, 420 p. – First publ.: 1983. – ISBN 0-521-22235-4
85468
  Harkins William Pragmatism and the czech "Pragmatist generation". / Harkins William. – `S-Gravenhage, Mouton. – 20с.
85469
   Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 266p. – ISBN 83-231-1238-X
85470
  Wells H.K. Pragmatyzm. Filozofia. Imperializmu / H.K. Wells. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1956. – 264 s.
85471
  Edward Wong Sek Khin Pragnatism and critical realism in management research / Edward Wong Sek Khin, Lee Yow Fui // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 359-364 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
85472
   Prague. – Prague, 1961. – 186с.
85473
  Einhorn E. Prague en couleurs / E. Einhorn, M. Einhorn. – Prague, 1972. – 4 s.
85474
   Prague: Great centers of art. – Leipzig, 1979. – 80с.
85475
   Prah - Vilnius. Sbornik praci k 400. vyroci zalozeni univerzity ve Vilniusu. – Praha, 1981. – 124с.
85476
   Praha-Berlin-Warszawa. 8 Wyscig pokoju. – Poznan. – 98с.
85477
   Praha - setkani veku. – Praha, 1983. – 64с.
85478
  Pujmanova Marie Praha / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 110с.
85479
  Kozak B. Praha / B. Kozak, V. Kaplicky. – Praha, 1972. – 27с.
85480
  Ehm Josef Praha / Ehm Josef. – Praha, 1977. – 190с.
85481
   Praha. – Praha, 1978. – 33 s.
85482
  Solle Zdenek i i. Praha hrdinska / Zdenek i i. Solle. – Praha, 1961. – 236с.
85483
  Sudek Josef Praha panoramticka / Sudek Josef. – Praha, 1959. – CCIXXXIV fotoс.
85484
  Meznik Jaroslav Praha pred Husitskou revoluci / Meznik Jaroslav. – Praha, 1990. – 300с.
85485
  Sitensky Ladislav Praha stovezata / Sitensky Ladislav. – Praha, 1971. – 40с.
85486
  Korecky Miroslav Praha v barevnem reliefu / Korecky Miroslav. – Praha, 1975. – 231с.
85487
  Illik Josef Praha zasnena / Illik Josef; Marek Jiri (uvod). – Praha, 1959. – 164 s.
85488
  Kyhos K. Praha. / K. Kyhos, Noha Jan. – Praha, 1964. – 184с.
85489
   Praha. Informativni textova cast.. – Praha, 1960. – 64с.
85490
   Praha. Mesto revolunich tradic. – Praha, 1971. – 184с.
85491
   Praha. Plan for orientation. 1:15.000. – Praha, 1965. – 56с.
85492
  Stretti Viktor Praha. Sest puvodnich litografii / Stretti Viktor. – Praha, 1951. – 6с.
85493
   Prahistoria ziem polskich. – Wroclaw
2. – 1979. – 453с.
85494
  Poche E. Prahou krok za krokem. Pruvodce mestem / E. Poche, Janacek Josef. – Praha, 1963. – 342с.
85495
  Srejovic Dragoslav Praistorija / Srejovic Dragoslav. – Beograd, 1967. – 48с.
85496
  Hlavsa Vladimir Praktice zaklady theorie elektrickych linearnich obvodu / Hlavsa Vladimir. – Praha, 1952. – 176с.
85497
   Prakticka encyklopedie zurnalistiky a marketingove komunikace / B. Osvaldova, J. Halada, N. Dolanska, P. Dolansky, J. Kraus; kolektiv autoru pod vedenim Barbory Osvaldove a Jana Halady. – Praha : Nakladatelstvi Libri, 2007. – 263 s. : ill. – ISBN 978-80-7277-266-7
85498
  Ministr Zdenek Prakticka metalograficka mikroskopie / Ministr Zdenek. – Praha, 1956. – 184с.
85499
  Edlbacher S. Praktikum der physiologischen Chemie / S. Edlbacher. – Berlin : Gruyter, 1932. – 92 S.
85500
  Muller Gerhard Otfried Praktikum der quantitativen chemischen Analyse. / Muller Gerhard Otfried. – 5. verb. Aufl. – Lpz., 1959. – 416с.
85501
  Schuricht V. Praktikum der Strahlenschutzphysik / V. Schuricht, J. Steuer. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften1989, 1989. – 188 s.
85502
  Brandes M.P. Praktikum fur die deutsche Stilistik. / M.P. Brandes, L.G. Markina. – M., 1966. – 208с.
85503
  Prat S. Praktikum Rostlinne Fysiologie : Vstav pro fysiologii rostlin university Karlovy / S. Prat, R. Retovsky. – Praha : Prirodovedecke Nakladatelstvi, 1951. – 130s.
85504
  Kockova-Kratochvilova Praktikum technicke mikrobiologie / Kockova-Kratochvilova. – Praha : Technicke Literatury, 1954. – 377s.
85505
  Wenig Karel Praktikum zivocisne fysiologie : Ceska Akademie Ved a Umeni / Wenig Karel, Keilova-Rodova Helena. – Praha : Prirodovedecke Nakladatelstvi, 1951. – 209S.
85506
   Praktikum zur allgemeinen und anorganischen Chemie. – 6. Aufl. – Berlin, 1990. – 288с.
85507
  Calmbach V. Praktische Anleitung zur Praparation, Fang und Zucht der Microlepidopteren / V. Calmbach. – Stuttgart : Kernen, 1923. – 14 S.
85508
  Dick Julius Praktische Astronomie an visuellen Instrumenten. / Dick Julius. – Lpz., 1963. – 227с.
85509
  Пулькина И.М. Praktische Grammayic der russischen Sprache / И.М. Пулькина. – М, 1980. – 631с.
85510
   Praktische Mathematik. – Potsdam : Padagogischen Hochschule. – (Lehrbriefe fur das Fernstudium der Oberstufenlehrer)
2. : Fur das Fernstudium verfasst von J. Krolop, Greifsnald. – 1960. – 176 S. – Bibliogr.: S.S.171
85511
  Krolop Josef Praktische Mathematik. / Krolop Josef. – Potsdam
1. – 1960. – 173с.
85512
  Hosle V. Praktische Philosophie in der modernen Welt / Vittorio Hosle. – 2. Aufl. – Munchen : C.H. Beck, 1995. – 215, [1] S. – (Beck"sche Reihe ; 482). – ISBN 3-406-34074-1
85513
  Kosmin O.G. Praktische Phonetik der deutschen Sprache / O.G. Kosmin, G.A. Sulemova. – Изд. 2-е, дополненное. – M., 1990. – 222с.
85514
  Kohlrausch F. Praktische Physik / F. Kohlrausch. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 2. – 1950. – 578 S.
85515
  Kohlrausch F. Praktische Physik / F. Kohlrausch. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 1. – 1953. – 544 S.
85516
  Marbe Praktische Psychologie der unfelle und betriebsschaden / Karl Marbe. – Munchen ; Berlin : R. Oldenbourg, 1926. – 110 s.
85517
   Praktische Schulerbeobachtungen fur den Astronomieunterricht. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener, 1962. – 118 S.
85518
  Heide Herbert Praktische Statik nach Cross und Steinman / Heide Herbert. – Leipzig : Teubner, 1957. – 6, 110 S. : Mit zahlreichen Bildern.
85519
  Heide Herbert Praktische Statik nach Cross, Steinamn und Kani / Heide Herbert. – 4. Aufl. – Leipzig : Teubner Verlagsgesellschaft, 1973. – 236 S. : Mit Bild.
85520
  Nagel Kurt Praktische Unternehmensfuhrung: Analysen; Instremente; Methoden. / Nagel Kurt. – 2. Auflage, 6. Naxhliefer. II/1993. – Landsberg, Lech
1. – 1993. – 568с.
85521
  Nagel Kurt Praktische Unternehmensfuhrung: Analysen; Instremente; Methoden. / Nagel Kurt. – 2. Auflage, 6. Naxhliefer. II/1993. – Landsberg, Lech
2. – 1993. – 401с.
85522
   Praktischer Leitfaden der Radiochemie. – Lpz., 1962. – 470с.
85523
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutch fur Hochschulen. 3 Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – 2. Aufl. – M., 1984. – 384с.
85524
  Popov A.A. u.a. Praktisches deutsch fur Hochschulen. 2. Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – 2. Aufl. – M., 1983. – 400с.
85525
  Popov A.A. Praktisches deutsch fur Hochschulen. I. Studienjahr / A.A. Popov, M.L. Popok. – 2. verb. Aufl. – M., 1983. – 384с.
85526
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschulen. Ubungsbuch I und II. Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – Москва : Высшая школа, 1984. – 171с.
85527
   Praktisches Deutsch fur Hochschulen. Ubungsbuch. 3. und 4. Studienjahr. – M., 1986. – 128с.
85528
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler / A.A. u.a. Popov. – M., 1980. – 412с.
85529
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler. 2. Studier Jahr : учебник / A.A. u.a. Popov. – Moskau, 1979. – 392 с.
85530
  Popov A.A. Praktisches deutsch fur Hochschuler. I. Studienjahr : учебник / A.A. Popov, M.L. Popok. – Moskau, 1978. – 407 с.
85531
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler: 3. Studienjahr : учебник / A.A. u.a. Popov. – Moskau, 1979. – 416 с.
85532
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Horchschulen. IV Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – Москва : Высшая школа, 1984. – 383 с.
85533
  Schubert Karl Heinz Praktisches Radiobasteln. 1. Handwerkliche Grundlagen / Schubert Karl Heinz. – Berl.
1. – 1959. – 76с.
85534
  Schubert Karl Heinz Praktisches Radiobasteln. 2. Funktechnische Bauelemente und Konstruktionstechnik / Schubert Karl Heinz. – Berl.
2. – 1960. – 90с.
85535
  Schubert Karl Heinz Praktisches Radiobasteln. 2. Funktechnische Bauelemente und Konstruktionstechnik / Schubert Karl Heinz. – Berl.
2. – 1960. – 90с.
85536
   Praktiskos Kovos Priemones Pries Augalu Ligas, Kenkejus ir Piktzoles = Практические меры по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями растений : Straipsniu Rinkinys. – Vilnius : Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1962. – 168s. – Сборник статей
85537
  Polak R. Praktyczna strona ksztalcenia przyszlych dziennikarzy // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 4 (43). – C. 23-34. – ISSN 1641-0920
85538
  Karpinski Jan Praktyczne nauczanie zawodu w szkolach elektrycznych i mechanicznych. / Karpinski Jan, Kozinski Franciszek. – Warszawa, 1975. – 240с.
85539
  Zolkowski Jerzy Praktyczne porady dla hodowcow bydla / Zolkowski Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 100s. – ISBN 83-7244-172-3
85540
  Dziurzynski Adam Praktyczne wskazowki z zakresu anatomii i fizjologii / Dziurzynski Adam. – Krakow : Wyzsza szkola pedagogiczna w Krakowie, 1969. – 116s. – Dla prowadzacych Nauke o czlowieku w VIII klasie szkoly podstawowej
85541
   Praktyczny slownik poprawnej polszczyzny : Nie tylko dla mlodziezy / A. Cegiela, M. Danielewiczowa, G. Dabkowski, E. Grabska, H. Jadacka, B. Klebanowska, D. Kopcinska, A. Markowski, Niemczyk-Weiss, Siedlecka-Nowakowska, Zdunkiewicz-Jedynak; Pod red. A.Markowskiego. – 3e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 480s. – (Slowniki jezyka polskiego). – ISBN 83-01-12800-1
85542
  Melkov G. Prallel pumping threshold in ferromagnetic ellipsoid / G. Melkov, D. Slobodianiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 41-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  В роботі отримано вираз для порогу параметричної накачки в намагніченому феромагнітному еліпсоїді. Одержана формула узагальнює попередньо одержані для даного випадку. Theoretical expression for parametric parallel pumping threshold in ferromagnetic ...
85543
  Sachse Wolfgang Praludium und Fuge. Drei Erzahlungen um Johann Sebastian Bach / Sachse Wolfgang. – Berl., 1961. – 92с.
85544
  Hubenak Ladislav Pramene nasej istoty. (O ceskoslovensko-sovietskych vztahoch) / Hubenak Ladislav. – Bratislava, 1977. – 110с.
85545
  Majerova Marie Prameny a proudy / Majerova Marie. – Praha, 1982. – 307с.
85546
   Prameny k ceskoslcvenskym dejinam vojenskym. – Praha
7. – 1955. – 494 с.
85547
  Kratochvil Jaroslav Prameny. / Kratochvil Jaroslav. – Praha
1. – 1956. – 356с.
85548
  Kratochvil Jaroslav Prameny. / Kratochvil Jaroslav. – Praha
2-3. – 1956. – 488с.
85549
   Prantsuse 17. Sajandi ia 18. Sajandi 1. Poole graafika trii teaduslihu raamatukogu fondides. – Tartu, 1983. – 63с.
85550
  Muller Heinz Praparation von technisch-physikalischen Objekten fur die elektronen-mikroskopische Untersuchung. / Muller Heinz. – Lpz., 1962. – 334с.
85551
  Slisz Andrzej Prasa Polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji. (1915-1919) / Slisz Andrzej. – Warszawa, 1968. – 568с.
85552
   Prasa polska. W latach 1661-1864. – Warszawa, 1976. – 413с.
85553
  Kaczmarczyk M. Prasa w Irlandii Polnocnej // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 4 (47). – S. 89--102. – ISSN 1641-0920


  Преса в Північній Ірландії.
85554
  Czarnik Andrzej Prasa w trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres dzialania / Czarnik Andrzej. – Gdansk, 1976. – 232с.
85555
  Muller-Schwarz Prasentationstechnik : mehr Erfolg durch Visualisierung bei Vortrag und Verkauf / Uli Muller-Schwarz, Bernhard Weyer ; berabeitet von Rainer Kirsten. – Wiesbaden : Gabler, 1991. – 228 S. : Ill. – ISBN 3-409-18710-3
85556
   Pratele nejvernejsi. – Praha, 1957. – 159с.
85557
  Gulia Georgij Pratele ze Sakenu / Gulia Georgij. – Praha, 1957. – 339 s.
85558
   Pratelstvi nejpevnejsi. – Praha, 1978. – 111с.
85559
   Pratique de formation des dirigeants dans trois enterprises industrielle. – Liege, 1961. – 112с.
85560
  Leclerc S. Pratique de la geometrie, sur le parier et sur la terrain, ou par une methode novelle singuliere l" on pent avec facilite & en peu de temps se perfectionner en cette science. – Paris, 1682. – 189 p.
85561
  Eigenfeld R. Pravariskische Glieder der Sachsisch=Fichtelgebirgischen Kristallinen Schiefer / R. Eigenfeld. – Leipzig : Hirzel
2 : DieKulmkonglomerate von Teuschnitz im Frankenwalde. – 1933. – IX, 64 S.
85562
  Kaplan Karel Pravda o Ceskoslovensku 1945-1948. / Kaplan Karel. – Praha, 1990. – 247с.
85563
  Zlobin S. Pravda,kterou jsem tajil / S. Zlobin. – Praha : Svet sovetu, 1956. – 98 s.
85564
   Pravek Ceskoslovenska. – Praha, 1960. – 125с.
85565
   Praveke dejiny cech. – Praha, 1978. – 871с.
85566
  Siska Stanislav Praveke hrnciarstvo / Siska Stanislav. – Bratislava, 1980. – 111с.
85567
  Poulik Josef Praveke umeni v obrazech W. a B.Formanu s textem J.Poulika / Poulik Josef. – Praha, 1956. – 46с.
85568
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha, 1957. – 480с.
85569
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha, 1983. – 499с.
85570
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha : Academia, 2007. – 391 s. – На обкл.: Studentske vydani. – ISBN 978-80-200-1327-9
85571
   Pravidla jmenne katalogizace starych tislu, prvotisku a rukopisu. – Praha, 1971. – 171с.
85572
   Pravidla l"ahkej atletiky. – Martin, 1954. – 126с.
85573
   Pravidla slovenskeho pravopisu a pravopisnym a gramatickym slovnikom. – 9. zrevid. vyd. – Bratislava, 1967. – 422с.
85574
  Konac Pravidlo lidskeho zivota / Konac, Hadiskova Mikulas z. – Praha, 1961. – 272с.
85575
   Pravila ritorului Lucaci. – Bucuresti, 1971. – 390с.
85576
   Pravilniceasca Condica 1780. Editie critica. – Bucuresti, 1957. – 268с.
85577
  Bianchi Leonard Pravne formy monopolizacie za burzoaznej CSR / Bianchi Leonard. – Bratislava, 1965. – 272с.
85578
   Pravni a ekonomicka problematika socialisticke mezinarodni integrace clenskych statu RVHP. – Praha, 1975. – 129 с.
85579
   Pravnicka fakulta Univerzity Komenskeho. – Separat: Univerzita Komenskeho v rokoh 1945-1955. Historia, vede. – Bratislava, 1956. – 407-446с.
85580
   Pravnicky slovnik. – Praha
1. – 1972. – 55с.
85581
   Pravnicky slovnik. – Praha
2. – 1972. – 557-1103с.
85582
  Dojcak P. Pravo a sociologia / P. Dojcak. – 2 vyd. – Bratislava, 1967. – 207с.
85583
   Pravo mezinarodniho obchodu. – Praha, 1967. – 656с.
85584
  Kollarik Frantisek Pravo o bezpecnost prace / Kollarik Frantisek, Kopsova Olga. – Bratislava, 1982. – 237с.
85585
   Pravo v zemledelstvi. – Praha, 1984. – 209с.
85586
   Pravopis hrvatskosrpskoga knjizevnog jezyka s pravopisnim rjecnikom. – Zagreb, 1960. – 884с.
85587
   Prawa czlowieka w panstwie ekologicznym. – Warszawa : Wydawnictwo akademii teologii katolickiej, 1998. – 347s. – ISBN 83-7072-116-8
85588
  Bednarski Stanislaw Prawa i wolnosci obywatelskie w PRL / Bednarski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 99с.
85589
  Kurowski Edward Prawa kontra. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1976. – 100с.
85590
  Janusz Grzegorz Prawa mniejszosci narodowych : Sdandartdy Europejskie / Janusz Grzegorz. – Warszawa : ``Wspolnota polska``, 1995. – 124s. – ISBN 83-905254-0-2
85591
  Kononowicz Maciej Jozef Prawa reka za lewe ucho / Kononowicz Maciej Jozef. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1970. – 155s.
85592
  Karwatowska Malgorzata Prawda i klamstwo w jezyku mlodziezy licealnej lat dziewiecdziesiatych / Karwatowska Malgorzata. – Lublin : UMCS, 2001. – 207s. – ISBN 83-227-1801-2
85593
  Bartoszewski Wladyslaw Prawda o von dem Bachu / Bartoszewski Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 144с.
85594
  Borel Emile Prawdopodobienstwo i pewnosc / Borel Emile. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 136 s. – (Wspolczesna Biblioteka naukowa ; Omega)
85595
  Goethe Iohann Wolfgang Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji miedzy Goethem i Schillerem. / Goethe Iohann Wolfgang, Schiller Friedrich; J. Prokopiuk. – Warszawa, 1974. – 391с.
85596
  Miller Russell Prawdziwa historia imperium "Playboya" / Miller Russell; Przelozyli I.Haluch, M.Kulesza. – Warszawa : Optima, 1992. – 311s. – ISBN 83-85447-03-2
85597
  Turowski Konrad Prawdziwe nieprawdopodobne / Turowski Konrad. – Lodz, 1977. – 256с.
85598
  Cabaj Romuald Prawdziwe nieprawdziwe / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1955. – 232с.
85599
  Machnikowski P. Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / Piotr Machnikowski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3206 : Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / P. Machnikowski. – S. 1-211, [ 1 ]. – ISBN 978-83-229-3097-7. – ISSN 0239-6661
85600
  Sojka-Zielinska Katarzyna Prawne problemy podzialu gruntow chlopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawsta agrarnego / Sojka-Zielinska Katarzyna. – Warszawa, 1966. – 200с.
85601
  Szulczewski Michal Prawne ramy dzialalnosci prasy w panstwie wspolczesnym / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1962. – 244с.
85602
  Nepelski M. Prawno-procesowe aspekty wspylpracy policji z organami scigania w Rzeczypospolitej Polskiej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 266-275. – ISSN 2227-796X


  Державний закон визначає так звані повноваження прийнятих законів у межах закону. Зважаючи на досвід правоохоронних органів, можна ризикнути і сказати, що буває таке, що чинні правила вже початково передбачають певні помилки. Їх перевірка відбувається ...
85603
  Szern Seweryn Prawo cywilne. Czesc ogolna / Szern Seweryn. – Warszawa, 1962. – 318с.
85604
  Grzybowski Stefan Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego / Grzybowski Stefan. – Warszawa, 1976. – 250с.
85605
  Chmielewski G. Prawo do ochrony srodowiska naturalnego jako prawo podstawowe w Republice Slowackiej // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 11-29. – ISSN 0081-6841
85606
  Zajdel Janusz Prawo do powrotu / Zajdel Janusz. – Warszawa : Nasha kniegarnia, 1975. – 223 s. : il.
85607
  Sutor Julian Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor Julian. – 3e wyd., zmien. – Warszawa, 1988. – 446с.
85608
  Lis Maciej Prawo europejskie : Instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie / Lis Maciej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1842-9
1 : Miedzynarodowe publiczne prawo Europy. – 1998. – 111s.
85609
   Prawo finansowe. – Warszawa, 1961. – 386с.
85610
  Kurowski Leon Prawo finansowe. / Kurowski Leon, Weralski Marian. – Warszawa, 1968. – 470с.
85611
   Prawo finansowe. Wg stanu prawnego w dniu 1.4.1963. – Warszawa : Wyd-wo Untu Warszawskiego, 1963. – 372 p.
85612
  Rusinek Michal Prawo jesieni. Igraszki nieba / Rusinek Michal. – Warszawa, 1962. – 376с.
85613
  Rusinek Michal Prawo jesieni. Igraszki nieba / Rusinek Michal. – Warszawa, 1966. – 376с.
85614
  Andrejew Igor Prawo karne / Andrejew Igor. – Warszawa, 1952. – 110 s.
85615
  Sliwowski Jerzy Prawo karne / Sliwowski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 594с.
85616
  Janiszewska Elzbieta Prawo karne materialne / Janiszewska Elzbieta. – Wylacznie do uzytku studentow Zawodowego Studium Administracyjne. – Warszawa
2. – 1961. – 104с.
85617
  Rejman Genowefa Prawo karne materialne. 1. Wylacznie do uzytku studentow Zawodowego Studium Administracyjnego / Rejman Genowefa. – Warszawa
1. – 1961. – 150с.
85618
  Andrejew Igor Prawo karne. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1963. – 22с.
85619
  Druon Maurice Prawo mezczyzn / Druon Maurice. – Wyd. 2. – Krakow
4. – 1977. – 262с.
85620
  Klafkowski A. Prawo miedzynarodowe a rozwoj nayki i techniki / A. Klafkowski. – Poznan, 1963. – 14 s.
85621
  Berezowski Cezary i in. Prawo Miedzynarodowe publiczne / Cezary i in. Berezowski. – Warszawa, 1962. – 520с.
85622
  Goralczyk Wojciech Prawo miedzynarodowe publiczne w zarysie / Goralczyk Wojciech. – Warszawa, 1977. – 452с.
85623
  Klafkowski Alfons Prawo miedzynarodowe publiczne. / Klafkowski Alfons. – Warszawa, 1964. – 366с.
85624
  Berezowski Cezary Prawo mledzynarodowe publiczne / Berezowski Cezary. – Warszawa
1. – 1966. – 268с.
85625
   Prawo o zwiazkach i zrzeszeniach za wodowych: Materialy 10 Zimowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1983. – Wroclaw, 1983. – 134с.
85626
  Hurny A. Prawo poludnia / A. Hurny. – Warszawa, 1970. – 462с.
85627
  Salwa Zbigniew Prawo pracy / Salwa Zbigniew. – Warszawa, 1962. – 276с.
85628
  Malinowska-Kwiatkowska Irena Prawo prywatne w ustawodawstwie krolestwa Sycylii (1140-1231) / Malinowska-Kwiatkowska Irena. – Wroclaw i i., 1973. – 215с.
85629
  Szer Seweryn Prawo rodzinne / Szer Seweryn. – Warszawa, 1966. – 342с.
85630
  Ignatowicz Jerzy Prawo rodzinne / Ignatowicz Jerzy. – Warszawa, 1987. – 336с.
85631
  Pawlak W. Prawo rolne PRL / W. Pawlak. – Poznan
1. – 1968. – 111с.
85632
  Pawlak Wiktor Prawo rolne PRL / Pawlak Wiktor. – Poznan
2. – 1971. – 383с.
85633
  Kolanczyk K. Prawo rzymskie / K. Kolanczyk. – Warszawa, 1973. – 467с.
85634
  Kolanczyk Kazimierz Prawo rzymskie / Kolanczyk Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 538с.
85635
  Bierzanek Remigiusz Prawo spoldzielcze w zarysie / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1962. – 278с.
85636
  Staszkow Michal Prawo wynalazcze / Staszkow Michal. – Warszawa, 1989. – 194с.
85637
  Warchalowski Krzysztof Prawo wyznaniowe : Wybor zrodel (wg stanu na 1.06.2000 r.) / Warchalowski Krzysztof. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2000. – 620s. – ISBN 83-7072-161-3
85638
   Prawo, administracja, kosciol. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego. – ISBN 83-229-0948-4
2/3(6/7). – 2001. – 336s.
85639
  Nowacki Jozef Praworzadnosc. Wybrane problemy teoretyczne / Nowacki Jozef. – Warszawa, 1977. – 189с.
85640
  Salwa Zbigniew Prawoznawstwo. Prawo pracy / Salwa Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 152с.
85641
  Hroch Jaroslav Praxe a tradice: Kritika filozoficke hermeneutiky H.-G. Gadamera / Hroch Jaroslav. – Praha, 1989. – 172с.
85642
   Praxiologie si logica. – Bucuresti, 1984. – 199с.
85643
  Rothammel K. Praxis der Fernsehantennen / K. Rothammel. – Berlin
1. – 1973. – 109 S.
85644
  Rothammel K. Praxis der Fernsehantennen / K. Rothammel. – Berlin
2. – 1973. – 109 S.
85645
  Mields Martin Praxis der Porzellanmalerei / Mields Martin, R. Lauschke. – Lpz., 1965. – 248с.
85646
  Rothhardt Gunter Praxis der Softwareentwicklung / Rothhardt Gunter. – Berlin, 1987. – 296с.
85647
   Praxis der strategischen Unternehmensplanung. – Stuttgart, 1987. – 556с.
85648
  Echeverria Luis Praxis politica, 12 / Echeverria Luis. – Mexico, 1972. – 172с.
85649
  Konig G. Praxis und Theorie der Neuen Chinesischen Akupunktur : Personliche Rrfahrungen eines drei-bzw. einsemestrigen offiziellen Akupunktur-Studiums an den Universitaten Peking bzw. Nanking / G. Konig, I. Wancura. – Wien-Munchen-Bern : Wilhelm Maudrich
Band 1. – 1979. – 402p.
85650
  Konig G. Praxis und Theorie der Neuen Chinesischen Akupunktur : Personliche Rrfahrungen eines drei-bzw. einsemestrigen offiziellen Akupunktur-Studiums an den Universitaten Peking bzw. Nanking / G. Konig, I. Wancura. – Wien-Munchen-Bern : Wilhelm Maudrich
Band 2. – 1983. – 342p.
85651
  Kupka J.S. Prazdniny s Dominikou. / J.S. Kupka. – Praha, 1968. – 131с.
85652
   Prazke imprese. – Praha, 1987. – 151с.
85653
  Kupka Jiri Svetozar Prazske jaro. / Kupka Jiri Svetozar. – Praha, 1952. – 329с.
85654
  Tyl J.K. Prazske obrazky / J.K. Tyl. – Praha : Mlada fronta, 1956. – 452 p.
85655
  Kubicek Alois Prazske palace / Kubicek Alois. – Praha, 1946. – 230 s.
85656
  Poche Emanuel Prazske palace / Poche Emanuel, Preiss Pavel. – Praha, 1977. – 395 s.
85657
  Poche Emanuel Prazske palace / Poche Emanuel, Preiss Pavel. – Praha, 1978. – 397 s.
85658
  Haskova L. Prazske poprasky. / L. Haskova. – Praha, 1971. – 167с.
85659
  Bartosek Karel Prazske povstani 1945 / Bartosek Karel. – Praha, 1960. – 260с.
85660
   Prazsky hrad. – Praha. – 23 s.
85661
  Plicka Karel Prazsky hrad / Plicka Karel. – Praha, 1962. – 53с.
85662
  Einhorn Erich Prazsky hrad / Einhorn Erich, Cerni Brahoslav. – Praha, 1967. – 62 s.
85663
  Plicka K. Prazsky hrad / K. Plicka. – Praha, 1972. – 178с.
85664
  Ruzicka Otto Prazsky kveten. 1945-1965 / Ruzicka Otto, St. Voboril. – Praha, 1966. – 132с.
85665
   Prazsky sbornik historicky. – Praha
22. – 1989. – 188с.
85666
  Kolar Josef Jiri Prazsky zid / Kolar Josef Jiri. – Praha, 1959. – 88с.
85667
   Pre-calculus mathematics / M.E. Shanks, C.F. Brumfiel, C.R. Fleenor, R.E. Eicholz; M.E. Shanks, C.F. Brumfiel, C.R. Fleenor, R.E. Eicholz. – London a. o. : Addison-Wesley, 1965. – 12, 612 p.
85668
  Marx C. Pre-capitalist socie-economic formations / C. Marx, F. Engels. – M., 1979. – 604с.
85669
  Filkorn Vojtech Pre-dialectical logik. / Filkorn Vojtech. – Bratislava, 1963. – 280с.
85670
  Bell Jan Pre-intermediate matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Eighth impression. – Harlow : Longman, 1999. – ill. – First publ. 1995. – ISBN 0-582-25335-7
85671
  Cunningham Gillie Pre-intermediate matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 8th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 79p. : ill. – 1st publ. 1995. – ISBN 0-582-25336-5
85672
  Grzeszczyk W. Pre-medytacje : (aforyzmy) / W.Grzeszczyk. – Ciechanow : Ciechanowskie tow-wo nauk. i Zaklad nauk. MOBN, 1986. – 253 s.
85673
  Matuska Alexander Pre a proti / Matuska Alexander. – Bratislava, 1956. – 359с.
85674
  Larson Roland Precalculus / Larson Roland, Hostetler Robert. – 3d ed. – Lexington : D.C. Heath and Company, 1993. – XXXI,812, A110p. : il. – ISBN 0-669-28310-X
85675
  Бущенко А. Precedent UA - 2015 / [А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини [та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 411, [1] с. : портр., іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-697-034-7
85676
  Lusternik L. Precis d"analyse fonctionnelle / L.Lusternik, V.Sobolev; Trad. du russe par D.Embarek. – Moscou : Mir, 1989. – 301p.
85677
  Bayet C. Precis d"histoire de l"art / par C. Bayet. – Nouvelle ed. – Paris : Libr. d"education nationale ; Alcide Picard & Kaan, 1905. – 462 p. : il. – (Bibliotheque de l"enseignement des beaux-arts / publ. sous la dir. de m. Jules Comte)
85678
  Khliabitch I. Precis d"histoire de la philosophie / I. Khliabitch. – Moscou. – 96 p.
85679
   Precis d"histoire du parti communiste de l"Union Sovietique. – 2e ed. revue et completee. – M., 1975. – 485с.
85680
  Dopter C. Precis de bacteriologie / C. Dopter, E. Sacquepee. – Paris : Balliere, 1931. – XI, 618 p.
85681
  Despagnet F. Precis de droit international prive / Par Frantz Despagnet. – 2-e ed., compl. et mise au courant de la loi et de la jurisprud. – Paris : L. Larose et Forcel, libraires-editeurs, 1891. – XII, 664, 14 с.
85682
  Grevisse Maurice Precis de grammaire francaise / Grevisse Maurice. – 28e ed. – Bruxelles, 1969. – 291с.
85683
  Fonvent, C. de Precis de l"histoire de Russie depuis Rurik jusqu"a la mort de l"imperatrice Catherine II. A l"usage de la jeunesse. – St. Petersbourg, 1814. – 190 p.
85684
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez freres
T. 1. – 1799. – 603 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвент. книзі Бібліотеки Бібікова, ч. 1. - На корінці: Precis de l"histoir universelle. I


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
85685
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez, freres
T. 7. – 1799. – VIII, 639 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвентарній книзі Бібліотеки Бибикова, ч.1. - На корінці: Precis de l"histo universell. 7


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
85686
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez freres
T. 8. – 1799. – XII, 603 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвентарній книзі Бібліотеки Бибикова, ч.1. - На корінці: Precis de l"histo universell. 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
85687
  Anquetil Precis de l"histoire universelle, ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leurs catastrophes, depuis le temps ou elles ont commence a etre connues, jusqu"au moment actuel / Par m. Anquetil. – 4-me ed., entierment revue. – A Paris : Chez Garnery ; Le Normant
T. 7. – 1811. – 467, [2] p. – На корінці: Precis de l"histoire universelle. 7


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
85688
  Anquetil Precis de l"histoire universelle, ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leurs catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre connues jusqu"au moment actuel / Par le Cit. Anquetil, Membre de l"Inst. national de France... – A Paris : De l"Imprim. de Lesguillez
T. 9. – 1799. – VII, 655 p. – На корінці: Precis de l"histoire universelle. 9


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
85689
  Lopatnikova N.N. Precis de lexicologie du francais moderne / N.N. Lopatnikova, N.A. Movchovitch. – M., 1958. – 200 с.
85690
  Podossetnik V. Precis de materialisme historique / Victor Podossetnik, Antoine Spirkine. – Moscou : Editions du Progres. – 100 p.
85691
  Brumpt E. Precis de parasitologie, / E. Brumpt. – 4 ed. – Paris, 1927. – 1452 p.
85692
  Afanassiev V. Precis de philosophie / V. Afanassiev. – M., 1987. – 412с.
85693
  Dognon A. Precis de physico-chimie biologique et medicale / A. Dognon. – Paris : Masson et C, 1931. – 350 p.
85694
  Andrievska A. Precis de syntaxe francaise. / A. Andrievska. – Львів, 1962. – 98с.
85695
  La Fond Sigaud Precis historique et experimental des phenomenes electriques depuis l"origine de cette decouverte jusqula ce jour par M.Sigaud de la Fond. – Paris, 1785. – 627с.
85696
  Herman J. Precis phonetique francaise / J. Herman. – Budapest, 1961. – 106с.
85697
  Chapman I.R. Precis writing. Models and Methods / I.R. Chapman. – Lond., 1966. – 91с.
85698
  Kipling Rudyard Precisamente asi. / Kipling Rudyard. – La Habana, 1970. – 176с.
85699
  Masotti B.G. Precisazione di singolarita della hessiana : Estratto dai Rendiconti scienze, V.79 , Fasc.1, 1945-1946 / B.G. Masotti. – Milano : Hoepli, 1946. – 8 p. – (Reale istituto Lombardo di scienze e lettere)
85700
   Precision mapping [Електронний ресурс] : streets v.4.0. – [Chicago] : Chicago mapping corp., 1999. – 1CD. – The title is taked from the label / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw
85701
  Varnalii Z. Preconditions and Determining Causes of the Shadow Economy in Ukraine / Z. Varnalii, I. Savych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 49-55. – (Економіка ; вип. 2 (155)). – ISSN 1728-3817


  The article analyzes the main processes that led to the high level of the economy shadowing. The historical aspects of the formation of the shadow economy in Ukraine are highlighted. The socio-economic aspects of the shadow economy of Ukraine causality ...
85702
  Salata S.A. Preconditions for construction of observatory in the Kiev University Named after St. Vladimir (170 -th anniversary of foundation // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – P. 33-40. – Бібліогр.:30 назв. – ISSN 2077-9496


  Салата С.А. Предпосылки строительства Астрономической обсерватории Киевского университета Св. Владимира (к170-летию основания) В 2015 году научная общественность будет отмечать 170-летие основания при Киевском университете Св. Владимира ...
85703
  Fedulova L.I. Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine-Russia cooperation in the protection of intellectual property / L.I. Fedulova, V.K. Khaustov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 61-65 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
85704
  Dimitrov Pred fasistickym sudom. / Dimitrov. – Bratislava, 1958. – 180с.
85705
  Smoldas Miroslav Pred nami Praha / Smoldas Miroslav. – Praha, 1985. – 249с.
85706
  Vojvodic Radoslav Pred sobom na kolenima / Vojvodic Radoslav. – Beograd : Revija
2. – 1967. – 75 s.
85707
  Errington Paul Predation and vertebrate populations / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1946. – P. 144-245. – Reprinted from The Quarterly Review of Biology, Vol. 21, No. 2, June, 1946
85708
  Strielkowski W. Predatory Publishing and Beall’s List: Lessons For the Countries Adapting Novel Research Evaluation Criteria / W. Strielkowski, I.Yu. Gryshova, M.Yu. Shcherbata // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 39-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  "Хижацькі" видавництва та список Білла: уроки для країн, які адаптуються до нових критеріїв оцінки досліджень. У більшості країн бажані академічні результати представляють публікації в журналах, індексованих в базах даних Scopus та Web of Science. ...
85709
   Predavanja : 8.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Odd. za slovanske jezike in knjizevnosti. – Ljubljana, 1972. – 309s.
85710
   Predavanja : 9.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ. v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Odd. za slovanske jezike in knjizevnosti. – Ljubljana, 1973. – 210s.
85711
   Predavanja : 10.seminar slovenskega jezika literature in kulture.1974 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1974. – 190s.
85712
   Predavanja : 11.seminar slovenskega jezika literature in kulture 7-19 julija 1975 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1975. – 152s.
85713
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 D. : Sv. 3: statika sila u prostoru. – 1937. – 230 s.
85714
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – Beograd : Udruzenja studenata masinske i elektro-tehnike
3 Deo : 2 sveska/dinamika ravne ploce. – 1938. – 227 p.
85715
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – Beograd : Udruzenja studenata masinske i elektro-tehnike
3 Deo : 3 sveska/dinamika krutog tela. – 1939. – 227 p.
85716
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
3 Deo : Sv.1:opste... – 1940. – 366 s.
85717
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 : Sv.1:statika... – 1940. – 339 s.
85718
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 Deo : Sv.2:statika krute ploce... – 1941. – 568 s.
85719
  Riha Bohumil Prede mnou poklekni / Riha Bohumil. – Praha, 1977. – 241с.
85720
  Riha Bohumil Prede mnou poklekni: Trilogie / Riha Bohumil. – Praha
1. – 1983. – 258с.
85721
  Popa V. Predeal / V. Popa, V. Firoiu. – Bucuresti, 1969. – 24 с.
85722
  Ivireanul Antim Predici / Ivireanul Antim; Strempel G. – Bucuresti, 1962. – 322с.
85723
  Whittle P. Prediction and rugulation by linear least-square met / P. Whittle. – London : Uppsala, 1963. – 141 p.
85724
   Predigten uber das Vaterunser und das Apostolische Glaubensbekenntnis, gehalten im Universitatsgottesdienst in St.Nikolai zu Leipzig, 1996-1998 // Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig, 2001. – Hf. 88. – S.1-114
85725
  Heard H.F. Predileccion por la miel. / H.F. Heard. – La Habana, 1965. – 210с.
85726
  Leontjev A. Predmet a metoda politicke ekonomie. / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 131с.
85727
  Slizova Daniela Predmetove heslo a budovanie predmetoveho katalogu / Slizova Daniela. – Martin, 1985. – 134с.
85728
  Drtina Jaroslav Predmetovy katalog / Drtina Jaroslav. – Praha, 1957. – 152с.
85729
  Hoffmeister Adolf Predobrazy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1962. – 303с.
85730
  Pujmanova Marie Predtucha / Pujmanova Marie. – Praha, 1955. – 132с.
85731
  Pujmanova Marie Predtucha / Pujmanova Marie. – Praha, 1974. – 96с.
85732
  Georgescu Valentin Preemtiunea in istoria dreptului Romanesc. / Georgescu Valentin. – Bucuresti, 1965. – 416с.
85733
  Shydlovskyi P.S. Preface / P.S. Shydlovskyi, Y.V. Synytsia // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 11-13. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
85734
   Prefaces and prologues: to famous books. – New York, 1938. – 437с.
85735
   Prefaces to peace. – New York : Simon and Schuster, 1943. – XII, 437 p. – A symposium consisting of the following: One world / W. L. Willkie; The problems of lasting peace /H.Hoover. H. Gibson...
85736
  Graco Julien Preferences / Graco Julien. – Paris, 1961. – 253с.
85737
  Linnik T. Prefixing in Acquisition: A Case of Ukrainian // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – P. 171-180. – (Філологія)
85738
   Pregled naucnih i strucnih radova clanova nastavno-naucnog kolektiva masinskog fakulteta (1.1.1945-31.12.1972). – Beograd, 1972. – 501с.
85739
  Sicel M. Pregled novije hrvatske knjizevnosti / M. Sicel. – Iz. 2. – Zagreb, 1971. – 351с.
85740
  Bratulic Vjekoslav Pregled povijesti Istre. / Bratulic Vjekoslav. – Rijeka, 1954. – 77с.
85741
   Pregled predavanja 1971-1972. Univerzitet u Sarajevu. 22. – Sarajevo, 1971. – 331с.
85742
   Pregled predavanja. 1967-1968. – Sarajevo, 1967. – 366с.
85743
  Dordevic Bozidar Pregled redovnih i privrednih sudova u FNR Jugoslaviji, sa spiskom opstina uz naznacenje sudova nadleznih za njihovo podrucje / Dordevic Bozidar, Vasic Bogoljub. – Beograd, 1956. – 104с.
85744
  Peco Asim Pregled srpskohrvatskih dijalekata / Peco Asim. – 2-go izd. – Beograd, 1980. – 202с.
85745
  Stone J. Pregnancy for dummies / Joanne Stone, Keith Eddleman, Mary Murray. – New York : Wiley, 1999. – 23,382 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5074-8
85746
  Tabio Ernesto Prehistoria de Cuba / Tabio Ernesto, Rey Estrella. – La Habana, 1966. – 280с.
85747
  Tabio Ernesto Prehistoria de Cuba / Tabio Ernesto, Rey Estrella. – La Habana, 1979. – 234с.
85748
  Dumitrescu Vladimir Prehistoric Art in Romania / Dumitrescu Vladimir. – Bucharest, 1985. – 173с.
85749
  Petersen Kai Prehistoric life on Earth / Petersen Kai. – London : Eyre Methuen, 1963. – 162p.
85750
   Prehistoric man, his industry and the environment in the pleistocene and holocene. – M.
2. – 1973. – 64с.
85751
  Todoroska Valentina Prehistoric Tool Kit for Surviving / Todoroska Valentina, Blazeska Zlata // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40
85752
  Hladkiewicz W. Prehistory of Polish politological throught / W. Hladkiewicz, D. Nowak // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 192-203. – ISBN 978-0-692-58561-0
85753
  Hromada J.Dr. Prehlad Ceskoslovenskych statnych organov / J.Dr. Hromada. – Bratislava, 1955. – 140с.
85754
  Radvani H. Prehlad trnavskych tlaciarni 1577-1950 / H. Radvani. – Martin, 1970. – 39с.
85755
   Prehled Ceskoslovenskych dejin. – Praha
3. – 1960. – 672с.
85756
  Kadlec Jaroslav Prehled ceskych cirkevnich dejin / Kadlec Jaroslav. – Praha : ZVON, Ceske katolicke nakladatelstvi. – ISBN 80-7113-004-4
T. 1. – 1991. – 332 s.
85757
  Kadlec Jaroslav Prehled ceskych cirkevnich dejin / Kadlec Jaroslav. – Praha : ZVON, Ceske katolicke nakladatelstvi. – ISBN 80-7113-003-6
T. 2. – 1991. – 281 s.
85758
   Prehled dejin KSC. – Praha, 1976. – 375с.
85759
   Prehled dejin slovenskej filozofie. – Bratislava, 1965. – 556с.
85760
   Prehled dejin SSSR. – Praha
2. – 1967. – 514с.
85761
  Brudna Zdenek Prehled elektronek. / Brudna Zdenek, Poustka Josef. – Praha, 1956. – 1112с.
85762
  Seliger Vaclav Prehled fysiologie cloveka / Seliger Vaclav, Vinaricky Richard. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1959. – 288S.
85763
  Fikari Robert Prehled grafickych technik. / Fikari Robert. – Praha, 1955. – 447с.
85764
   Prehled hospodarskeho vyoje Ceskoslovenska v letech 1918-1945. – 2 upr. vyd. – Praha, 1963. – 742с.
85765
  Havlicek Vladimir Prehled plastickych hmot. / Havlicek Vladimir, M. Osten, Jaromir Snuparek. – Praha, 1959. – 408с.
85766
  Fetter Frantisek Prehled silnoproude elektrotechniky. / Fetter Frantisek. – Praha
1. – 1957. – 436с.
85767
  Dobrovolny Bohumil Prehled technicke matematiky : Prehled a ucebnice nizsi a vyssi matematik pro technickou praxi s priklady a ukoly pro cviceni / Dobrovolny Bohumil, J. Zdarek. – Praha : Prace, 1954. – 432 s. : 250 obr., 800 prikl., 350 ukolu
85768
  Polak Josef Prehledne dejiny ceske literatury pro deti a mladez a cetby mladeze (Od pocatku obrozeni a predchudcu do vzniku socialisticke literatury) / Polak Josef. – Praha, 1987. – 207с.
85769
  Majerova Marie Prehrada / Majerova Marie. – Praha, 1974. – 317с.
85770
   Preis des Seiges. – Berlin, 1975. – 460с.
85771
  Minnich Gunter Preismanagement / Minnich Gunter. – Berlin, 1990. – 287с.
85772
  Miclea Ion Preistoria Daciei / Miclea Ion, Florescu Radu. – Bucuresti, 1980. – 124с.
85773
  Husak Gustav Prejavy a state. August 1974-april 1976 / Husak Gustav. – Bratislava, 1977. – 424с.
85774
  Nisbet R.A. Prejudices : a philosophical dictionary / Robert A. Nisbet. – Cambridge ; London : Harvard univ. press, 1982. – 318 p. – ISBN 0-674-70066-X
85775
   Prek sveta odmeva pesem. – Ljubljana, 1972. – 278с.
85776
   Prek sveta odmeva pesem. – Ljubljana, 1972. – 289-534с.
85777
   Prekiu istekliai ir ju tiekimo organizavimas. – Vilnius, 1971. – 251с.
85778
  Popovic A. Preklad a vyraz / A. Popovic. – Bratislava, 1968. – 249 с.
85779
  Dohnal Bedrich Prekladatel a basnik / Dohnal Bedrich. – Praha, 1970. – 273с.
85780
  Slowacki Juliusz Preliminaria peregrynacji do ziemi swietej J.O. Ksiecia Radziwilla Sierotki / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1959. – 114с.
85781
  Jakobson R. Preliminaries to speech analysis. The distinctive features and their correlates / R. Jakobson, M C.G. Fant, M. Halle. – Cambridge, 1969. – 64с.
85782
   Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine / Y. Suda, M. Yamada, S. Ryzhov, V. Stepanchuk // Archaeological and geological researches in Ukraine / Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Arhaelogy and Museology Dep. Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kiev ; Inst. of Archaeology of the Nat. Acad. of Sciences of Ukraine (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada. – Tokyo : Meiji University, 2014. – P. 11-17. – (International jont research project ;Report 2013)
85783
  Nohin Yevgen Preliminary Results of New Studies at the Neolithic Settlement Serikovy Sosny in the Seim River Basin // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 50-51
85784
  Weinberg Boris Preliminary summary of data on the present distribution of magnetic declination within the arctic zone / Weinberg Boris. – London; Baltimore : Hopkins, 1931. – p.273-278. – Окремий відбиток з: Terrestrial magnetism and atmospheric electricity, V. 36, No. 4, 1931
85785
  Rulea G. Prelucrarea optima a semnalelor radio / G. Rulea. – Bucuresti, 1979. – 413с.
85786
  Todericiu Prelucrarea pieilor de ovine si caprine / Todericiu, Ing. – Bucuresti, 1952. – 208с.
85787
  Steinbach M. Prelucrarea statistica in medicina si biologie / M. Steinbach. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1961. – 342s.
85788
  Wymark Olwen Prelude a un dejeuner sur l"herbe / Wymark Olwen. – Caen : Texte & Documents, 1977. – 62 p. : il.
85789
  Lucas Craig Prelude to a kiss / Lucas Craig. – New York, 1991. – 93с.
85790
  Wheaton Eliot Barculo Prelude to calamity : the Nazi revolution on 1933-35: with a back- ground survey of the Weimar era / Wheaton Eliot Barculo. – Garden City : Doubleady & co., 1968. – XIX, 523р.
85791
  Olmsted John Prelude to calculus and linear algebra / Olmsted John. – New York : Meredith, 1968. – XIX,332p.
85792
  Bodenheimer M.I. Prelude to Israel / Bodenheimer H.H., Cohen I. – New York, 1963. – 416с.
85793
   Prelude. 1966. National Music Camp. 39-th season. – Interlochen Michigan, 1967. – 24с.
85794
  Schreyer Wolfgang Preludio II / Schreyer Wolfgang. – Berl., 1964. – 328с.
85795
  Ehrmann Winston Premarital Dating Behavior / Ehrmann Winston; Mead B. – New York : Bantam Books, 1959. – 396с.
85796
  Ovidius Premeny / Ovidius. – Bratislava, 1970. – 129с.
85797
  Perina V. Premeny borovych monokultur na plistocennich terasach / V. Perina. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti Csazv ve Statnim Zemedelskem Nakladatelstvi, 1960. – 212s.
85798
  Tourgueniev Ivan Premier amour / Tourgueniev Ivan. – Moscou, 1989. – 311с.
85799
   Premier catalogue selectif international de films ethnographiques sur l"Afrique noire. – Paris, 1967. – `408с.
85800
   Premier catalogue selectif international de films ethnographiques sur la region du Pacifique. – Paris, 1970. – 342с.
85801
  Furre Pierre Premier dictionnaire en images / Furre Pierre. – 1-re degre. Nouvelle edit. – Paris, 1964. – 274с.
85802
   Premier exposition internationale du livre africain, 1968. – 20 p. : avec fotograf.
85803
  Васильцова А.И. Premier livre de lecture (Cours preparatoire) / А.И. Васильцова, Т.Р. Клименко. – Москва, 1964. – 68с.
85804
  Berger Karl Heinz Premiere in N. / Berger Karl Heinz. – Berlin, 1980. – 205с.
85805
  Rotini O.T. Premiere revue des catalases / O.T. Rotini. – Milano : [S. n.], 1931. – 10 p. – (R. Istituto superiore agrario di Milano : Laboratorio di ricerche sulle fermentazioni Lazzaro Spallanzani)
85806
  Pischner Hans Premieren eines Lebens: Autobiographie / Pischner Hans. – Berlin, 1986. – 476с.
85807
  Bachofen B. Premieres lecons sur le Discours sur l"origine et les fondements de l"inegalite parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau / Blaise Bachofen. – Paris : Presses Universitaires de France, 1996. – 119, [ 4 ] p. – (Collection Major bac). – ISBN 2 13 048064-0
85808
  Robert Richard Premieres lecons sur le mythe antique dans le theatre contemporain / Robert Richard. – Paris : Presses Universitaires de France, 1998. – 117p. – (Bibliotheque major)
85809
  Chirca Mihai Stefan Premiile Nobel pentru chimie / Chirca Mihai Stefan. – Bucuresti, 1992. – 332с.
85810
   Premios NADAL. – Barcelona : Destino ; Planeta. – ISBN 84-320-2697-2
Vol. 15. – 1990. – 553, [1] p. – Зміст: Balada de Cain / Vicent M. La ocasion / Saer J.J. Retratos de ambigu / Aparicio J.P.
85811
   Premios NADAL. – Barcelona : Destino ; Planeta. – ISBN 84-320-2691-3
Vol. 9. – 1991. – 694, [2] p. – Зміст: Un hombre que se parecia a Orestes / Cunqueiro A. Las hermanas coloradas / Garcia Pavon F. Libro de las memorias de las cosas/ Santos J.F.
85812
  Grazhevska N. Premises and Economic Consequences of Rent-Seeking Behaviour on the Banking Service Market in Ukraine / N. Grazhevska, V. Trokhymenko, A. Grazhevska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 16-21. – (Економіка ; вип. 2 (179)). – ISSN 1728-3817


  The paper analyzes premises of rent-seeking behaviour of economic actors on the banking service market in Ukraine. The authors determine essential economic consequences of rent-seeking behaviour in the national banking system and put forward some ...
85813
  Mwafaq Abu-shanab Premodern form of training // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 72-72
85814
  Klave Janina Premodernizm w Brazylii. / Klave Janina. – Warszawa, 1977. – 187с.
85815
  Novy R. Premyslovsky stat 11. a 12 stoleti / R. Novy. – Praha, 1972. – 184с.
85816
   Prentice-hall Biology / Gottfried Sandra, Madrazo Gerry, Motz, LaMoine, Joseph. Sinklair Dorothea Olenchalk, Skoog Gerald. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc, 1986. – 840p. – ISBN 0-13-699372-9
85817
   Prentice-Hall Physical science / Appenbrink David, Hounshell Paul, Slote Sylvia Halpern, Smith Otis. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1984. – 512p. : ill. – (Prentice-Hall physical science program). – ISBN 0-13-697003-6
85818
   Prenyl-containing coumarins as selective estrogen receptor modulators / O.A. Lozinski, J. Bistodeau, Bennetau-Pelissero, V.S. Moskvina, V.V. Ishchenko, V.P. Khylia, S. Shinkaruk // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 86
85819
  Dahn Daniela Prenzlauer Berg-Tour. / Dahn Daniela. – Halle, Leipzig, 1987. – 211с.
85820
  Dobrescu Luigi Preparabilitatea substantelor minerale utile. Bazele teoretice ale mineralurgiei / Dobrescu Luigi. – Bucuresti, 1978. – 301с.
85821
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol : nivel intermedio B2 : claves : transcripciones y soluciones comentadas : nueva ed. con acentos hispanos / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Carmen Hernandez. – 2-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 28 p. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2006.-Кн. опис. по обкл. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-324-9
85822
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol : nivel superior C2 : claves : transcripciones y soluciones comentadas / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 28 p. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2007.- Кн. опис. по обкл. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-340-9
85823
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel intermedio) : nivel B2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Carmen Hernandez. – 3-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 152 p. + 1 CD audio : Diploma de Espanol (nivel interrnedio). Espanol Lengua Extranjera : nivel B2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2006. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-334-8
85824
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel superior) : nivel C2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 172 p. : il. + 1 CD audio : Diploma de Espanol (nivel superior). Espanol Lengua Extranjera : nivel C2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-686-8
85825
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel superior) : nivel C2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 172 p. : il. + 1 CD audio : Diploma de espanol (nivel superior). Espanol lengua extranjera : nivel C2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de espanol como lengua extranjera. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-686-8
85826
  Soloviev Boris Preparatifs Secrets de la Seconde Guerre Mondiale / Soloviev Boris. – Moscou, 1989. – 230с.
85827
   Preparation des enseignants a l"education sanitaire. – Geneva : Organisation mondiale de la sante, 1960. – 21p.
85828
  Gandy A. Preparation et etalonnage des sources radioactives de reference. / A. Gandy. – Vienne, 1961. – 100 p.
85829
   Preparation of general seondary school curricula. A study of comparative education. Afganistan, Argentina, Ausstralia. – Paris-Unesco, Geneva, 1960. – 330с.
85830
  Onishchuk M. Preparation of teachers (trainers) national school of Ukraine as constituent judge education // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 11-16


  Щодо підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України. Концепція національних стандартів суддівської освіти.
85831
   Preparation, structure and optical properties of some transparent oxide ceramics / Ya. Rybak, S. Nedilko, S. Rozouvan, V. Scherbatskii, V. Chornii, V. Degoda, I. Vorona, O. Shpilinskaya, A. Tolmachev, O. Nesterov, M. Trubitsyn, M. Volnianskii // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 26
85832
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
1. – 1953. – 484с.
85833
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
2. – 1955. – 566с.
85834
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
3. – 1956. – 572с.
85835
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
4. – 1959. – 1048с.
85836
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
5. – 1960. – 976с.
85837
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
6. – 1961. – 956с.
85838
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
7. – 1962. – 876с.
85839
  Lieb H. Preparatyka organiczna na skale polmikro / H. Lieb, W. Schoniger. – Warszawa, 1958. – 250с.
85840
   Preparatyka tworzyw sztucznych``. – Warszawa, 1961. – 419с.
85841
   Preparing for Choppy Seas // Regional economic outlook : Asia and Pacific. Preparing for choppy seas : Apr. 17 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 1-42. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-47557-506-4


  The Asia-Pacific region continues to be the world leader in growth, and recent data point to a pickup in momentum. Growth is projected to reach 5.5 percent in 2017 and 5.4 percent in 2018. Accommodative policies will underpin domestic demand, ...
85842
   Preparing teachers for education for International Understanding. – Hamburg, 1962. – 100с.
85843
   Preparing textbook manuscripts. – Paris, 1970. – 71с.
85844
  Bancel M. Preparing your capital campaign / Marilyn Bancel; The Fund Raising school at The Indiana university center on philanthropy. – San Francisco : Wiley, Jossey-Bass, 2000. – 19, [1], 131 p. : ill. – (Excellence in Fund Raising workbook series / Ed. T. L. Seiler ; The Jossey-Bass nonprofit and public management series). – ISBN 0-7879-5247-8
85845
  Sartinova P. Prepracovanost / P. Sartinova. – Bratislava : Praca, 1970. – 150s.
85846
   Preprinty prednasek. – Praha
1. – 1965. – 188с.
85847
   Preprinty prednasek. – Praha
2. – 1965. – 342с.
85848
   Preprinty prednasek. – Praha
3. – 1965. – 336с.
85849
  Bozhko Sergiy Prerequisites and Factors of the Formation of the System of Security and Cooperation in the Baltic Sea Region // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – P. 216-225
85850
  Ziyadin S. Prerequisites for development and diversification of production in industry / S. Ziyadin, G. Yessenova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 37-40. – ISSN 1728-6220
85851
  Cralov B. Presa americana in slujba monopolurilor. / B. Cralov, 1950. – 44с.
85852
  Goldwater Marilyn Prescription for nurses: effective political action / Goldwater Marilyn; Zusy J.L. – St. Louis, 1990. – 227с.
85853
  Martinez Amengual Gumersindo Presencia de la reforma agraria en America / Martinez Amengual Gumersindo. – La Habana, 1962. – 232с.
85854
   Present-day China. Socio-economic problems. – Moscow, 1975. – 248с.
85855
  Раєвська Н.М. Present-day English syntax / Н.М. Раєвська. – Київ, 1970. – 180с.
85856
   Present-day ethnic processes in the USSR. – M., 1982. – 276с.
85857
  Yakulevichene L. Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 40-42. – ISSN 1993-0909
85858
  Acheson Dean Present at the creation: my years in the State Department. / Acheson Dean. – New York
13. – 1969. – 798с.
85859
   Present continuous : Contemporary Hungarian writing. – [Budapest] : Corvina, 1985. – 401 p. – ISBN 963-13-2146-0
85860
  Momdjian Kh. Present et avenir du socialisme / Kh. Momdjian. – Moscou, 1963. – 70с.
85861
   Present perfect continuous как видовременная форма в современном английском языке. – Л., 1958. – 28с.
85862
  Rotondo J. Presentation skills for managers / Jennifer Rotondo, Mike Rotondo. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 13,190p. : ill. – (A briefcase book). – ISBN 0-07-137930-4
85863
  Kos Janko Presernov pesniski razvoj / Kos Janko. – Ljubljana, 1966. – 232с.
85864
   Preservation of fruit and vegetables by radiation. – Vienna, 1968. – 152с.
85865
  Sellars Richard West Preserving nature in the national parks : A history / Sellars Richard West. – New Hawen; London : Yale university press, 1997. – 380p. – ISBN 0-300-06931-6
85866
   President Barack Obama in his own words / United States dep. of state, Bureau of intern. inform. programs ; [execut. ed.: George Clack, photo researcher: Maggie Johnson Sliker]. – [Washington] : United States dep. of state, 2009. – 94, [2] p. : ill.
85867
  Chesen Eli President Nixon"s psychiatric profile / Chesen Eli. – New York, 1975. – 170с.
85868
  Miszewski D. President of the Czech Republic Milos Zeman - Russian Agent of Influence in the Russian-Ukrainian Conflict? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 43-47. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817
85869
  Beard Charles President Roosewelt and the coming of the war. 1941. / Beard Charles. – New Havel; Lond., 1962. – 614с.
85870
  Noorani A.G. President Zakir Husain. A Quest for Excellence / A.G. Noorani. – Bombay, 1967. – 128с.
85871
  Levine Myron Presidential campaigns and elections : Issues, images, and partisanship / Levine Myron. – Itasea : Peacock, 1992. – 17,267. – ISBN 0-87580-357-7
85872
  Bailey Thomas Presidential greatness : the image and theb man from George Washington to the present / Bailey Thomas. – New York : Appleton-century, 1966. – XI, 368 p. : il. – Bibliogr.; p. 344-353
85873
  Eric Presidential Leadership & the Separation of Powers / Eric, Posner // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 35-43. – ISSN 0011-5266
85874
  Cornwell Elmer Presidential leadership of public opinion / Cornwell Elmer. – Bloomington : Indiana university press, 1965. – 10,370p.
85875
  Sinclair Upton Presidential mission / Sinclair Upton. – New York, 1947. – 645с.
85876
  Zarnov Andrej Presievac piesku / Zarnov Andrej. – Martin : Matica slovenska, 1993. – 112 p..
85877
  Rufus Milan Presne ako chlieb a voda / Rufus Milan. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 476 s. – (Ed."Kniznica Matice slovenskej", zv.6). – ISBN 8070904828
85878
  Тарануха Л. Press translation // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 130-130
85879
  Musso P. Presse ecrite et television dans les regions d"Europe / P. Musso, P. Souetre, L. Levasseurx. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1995. – IV, 246 p. – (Culture). – ISBN 92-871-2807-3
85880
   Prestavba hospodarskeho mechanismu v CSSR. – Praha, 1988. – 159с.
85881
   Prestice. Vydane k 750. vyroci trvani mesta a k 55. vyroci zalozeni mistn Organizace Komunisticke strany Ceskoslovenska. – Prestice, 1976. – 121с.
85882
  Dobsinsky Pavol Prestonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
1. – 1958. – 442с.
85883
  Eldarwish Ibrahim Prestress losses in prestressed pretensioned concrete members / Eldarwish Ibrahim; Beirut Arab University. – Beirut, Lebanon : Bouhairy brothers, 1971. – 30с.
85884
   Presynaptic Receptors = Presynaptic Receptors: Proceedings og the Satellite Symposium of the 7-th International Congress of Pharmacology, Paris, 22-23 July 1978. – Oxford : Pergamon Press, 1979. – 392p.
85885
  Michael Judith Prete-moi ta vie : Roman / Michael Judith. – Paris : Robert Laffont, 1983. – 469p. – (Best-seller). – ISBN 2-221-00908-8
85886
  Benderson Bruce Pretending to Say No / Benderson Bruce. – New York, 1990. – 178с.
85887
  Iljin M. Pretvoreni nasi planety / M. Iljin; Krjukov Jiri, Maly M., Stein Jiri. – Praha, 1953. – 436с.
85888
  Iljin M. Pretvorenie planety / M. Iljin. – Bratislava, 1954. – 568с.
85889
  Babii N. Prevalence of drug resistant HIV strains in HIV-infected patients of reproductive age // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 8-13. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The prevalence of drug resistant HIV strains among HIV-positive reproductive aged persons with ineffective antiretroviral therapy (ART) was assessed. The prevalence of drug resistant strains of HIV was 73.8% in the group of women and 89.29% in the ...
85890
  Stetsyshyn R. Preventing corruption by means of social advertising // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 527-528. – ISBN 978-617-7069-15-6
85891
   Preventing deadly conflict : [Final report with executive summary]. – New York : Carnegie corporation, 1998. – [46],256р. : ill. – ISBN 1-8850-3901-8
85892
  Larionov Valentin Prevention of War: Doctrines, Concepts, Prospects / Larionov Valentin, Kokoshin Andrei. – Moscow, 1991. – 170 p.
85893
  Jacobson Sven Preverbal adverbs and auxilliaries: a study of word order change / Jacobson Sven. – Stockholm, 1981. – 100с.
85894
   Previsions budgetaires pour 1955 precentees par le conseil et renseigments complementaires, 1954. – 48с.
85895
  Smeu Grigore Previzibil si imprevizibil in epica / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1972. – 189с.
85896
  Istrati P. Prezentarea haiducilor. Domnita din Snagov : (Provestirile lui Adrian Zograffi, 2) / Panait Istrati; Trad. de E.Barbu. – Bucuresti : Editura pentru literatura, 1969. – 347 р. – (Biblioteca pentru toti ; 519)
85897
  Havel Vaclav Prezident v Bratislave. / Havel Vaclav. – Bratislava, 1990. – 62с.
85898
   Prezihov zbornik. – Maribor, 1957. – 420с.
85899
  Trzcielinska-Polus Prezydencja Polski w Radzie UE a partnerstwo Wschodnie, sukces czy porazka? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 147-154. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Головування Польщі у Раді ЄС та Східне партнерство: успіх чи поразка.
85900
  Sullivan Michael John Prezydenckie namietnosci / Sullivan Michael John; Przel.I.Sulikowska. – Pruszkow : WIBET/RACHOCKI, 1993. – 333с. : ill. – ISBN 83-85519-17-3
85901
  Senoa M. i i. Pri povijesti, exodus. Pripovijetke, putopisi. Pjesme / M. i i. Senoa. – Zora, 1976. – 523с.
85902
  Moric R. Pri zakliatej rieke / R. Moric. – Bratislava, 1958. – 148 p.
85903
  Adamsonova Pribeh Lvice Elsy / Adamsonova, , Joy. – Praha : Nakladatelstvi Orbis edice Cesty, 1968. – 194s.
85904
  Polevoj Boris Pribeh opravdoveho cloveka / Polevoj Boris. – Praha, 1956. – 219с.
85905
  Cach Vojtech Pribeh plukovnika Adamiry / Cach Vojtech. – Praha, 1966. – 88с.
85906
  Moravcova Jana Pribeh posvatnehi jezera / Moravcova Jana. – Praha, 1976. – 174с.
85907
  Cervantes Pribehy Dona Quijota / Cervantes. – Praha, 1955. – 328с.
85908
  Chesterton Gilbert Keith Pribehy otce Browna / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1960. – 336с.
85909
   Pribehy trinacti bohatyru. – Praha, 1969. – 222с.
85910
  Prusakova Marie Priben radosti / Prusakova Marie. – Praha, 1976. – 226с.
85911
  Kubernat Frantisek Pribina / Kubernat Frantisek. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 192s. – ISBN 807090-398-8
85912
  Sedlon Michal Priboj a neony / Sedlon Michal. – Praha, 1961. – 80с.
85913
  Ivanov Y. Price Aspects Of "Craft" Beer"s Competitiveness In Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 1. – P. 78-92. – ISSN 2367-6361
85914
  Borah Woodrow Price trands of some basic commodities in Central Mexico. 1531-1570 / Borah Woodrow, S.F. Cook. – Berkeley, Los Angeles, 1958. – 90с.
85915
  Abraham-Frois Prices, profits and rhythms of accumulation / G. Abraham-Frois, E. Berrebi; transl. by S. Ben Ouagrham. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – XII, 287 p. – ISBN 0-521-39532-1
85916
  Shcherbak V.G. Pricing based on product value perception by agricultural machinery consumers / V.G. Shcherbak, S.M. Marchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 208-213 : Fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
85917
  Paulo Macas Nunes Pricing in durable goods monopoly with discrete demand and changes of income // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 421-427. – Bibliogr.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
85918
  Kuchuk-Iatsenko Pricing the European call option in the model with stochastic volatility driven by Ornstein-Uhlenbeck process. Exact formulas / Kuchuk-Iatsenko, Yu. Mishura // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 233-249. – ISSN 2351-6046


  We consider the Black-Scholes model of financial market modified to capture the stochastic nature of volatility observed at real financial markets. For volatility driven by the Ornstein-Uhlenbeck process, we establish the existence of equivalent ...
85919
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Москва, 1961. – 388с.
85920
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – New York, 1979. – 334с.
85921
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane; With an introd.by P.Conrad. – London : Campbell Publishers, 1991. – 368p. – (Everyman"s Library ; 1 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-001-5
85922
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen. – Ware : Wordsworth, 1992. – 12,264 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-000-2
85923
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 299p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062022-2
85924
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Oxford : Oxford university press, 1996. – 108p. – (Oxford bookworms). – ISBN 0 19 422710 3
85925
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen; Introduction and notes by I.Littlewood. – Ware : Wordsworth, 1999. – 16,268 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-000-2
85926
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen. – Kyiv : Znannia, 2017. – 382, [2] p. – Series since 2014. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
85927
  Autsten Jane Pride and prejudice. / Autsten Jane. – New York, 1960. – 436с.
85928
  Cropaciova M. Prietenii mei comsomolistii / M. Cropaciova. – Bucuresti, 1953. – 156с.
85929
  Cazimir Otilia Prietenii mei scriitori... / Cazimir Otilia. – Bucuresti, 1960. – 174с.
85930
  Munteanu Francisc Prietenul meu Adam. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1962. – 144с.
85931
  Ece Karadagli Prifitability effects of cash conversion cycle: evidence from Turkish companies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 300-310 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
85932
  Poe Edgar Allan Prihody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu / Poe Edgar Allan. – Bratislava, 1958. – 286с.
85933
  Ondrejov L"udo Prihody v divocine / Ondrejov L"udo. – Bratislava, 1975. – 276с.
85934
  Гралюк С. Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: slicnosti i razlike // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 29-36. – ISSN 2075-437X


  To date, there are no contrastive researches of preposition systems in contemporary Croatian and Ukrainian languages. Our article, which compares the usage of diachronically primary prepositions with the Accusative case in both languages, presenting ...
85935
  Kozehuba Jan Prijom farebnej televizie / Kozehuba Jan. – Bratislava, 1974. – 129с.
85936
  Dordevic Jovan Prilog pitanju komuna / Dordevic Jovan. – Beograd, 1955. – 108с.
85937
  Ordaz J. Prima donna / J. Ordaz. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1986
85938
  Pantielev A. Prima saptamana / A. Pantielev, 1950. – 130с.
85939
  Кравченко У. Prima vera. / У. Кравченко, 1925. – 119с.
85940
  Huikari O. Primaarisen Soistumisen Osuudesta Suomen Soiden Synnyssa : Deutsches Referat / O. Huikari. – Helsinki. – 79s.
85941
  Rana Ejaz Ali Khan Primary - export - led growth hypothesis: a case study of Pakistan / Rana Ejaz Ali Khan, Abid Rashid Gill, Hafiza Nadia Bashir // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 465-472 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
85942
  Dancenko N. Primary and Secondary Education in Britain. / N. Dancenko, A. Naciscione. – Riga, 1990. – 56с.
85943
   Primary culture of cardiomyocytes as a model for the heart hypertrophy study / N. Machushynets, Y. Mishchuk, O. Palchevska, V. Balatskss, O. Piven // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 44
85944
  Arnone M. Primary dealers in government securities / M.Arnone, P.Ugolini. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 5,92 р. – ISBN 1-58906-379-1
85945
   Primary school textbooks. Preparation-Selection-Use. A comparative study: Afghanistan, Albania, Australia.... – Paris, Unesco, Geneva, 1959. – 245с.
85946
   Primary structures of four russian potato spindle tuber viroids / T.B. Kastalyeva, K.A. Mozhaeva, N.V. Girsova, S.M. Thompson, J.R. Clark, R.A. Owens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 40-42. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Analysis of primary structures of four Russian isolates of Potato spindle tuber viroid showed their distinctions from all those having been registered earlier in the GenBank as well as from one another. Depending on the primary structure, the isolates ...
85947
  Beletskiy I.P. Primary vs secondary modality in modern English speech // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – P. 26-32. – ISBN 978-966-285-302-5
85948
  Teodorescu-Braniste Tudor Primavara apele vin mari / Teodorescu-Braniste Tudor. – Bucuresti, 1960. – 532с.
85949
  Demetrius Lucia Primavara pe Tirnave. / Demetrius Lucia. – Bucuresti
1. – 1960. – 688с.
85950
  Antonov Serghei Primavara. / Antonov Serghei. – Bucuresti, 1953. – 48с.
85951
  Karinthy Ferenc Primavera en Budapest. / Karinthy Ferenc. – La Habana, 1976. – 264с.
85952
  Weissleder R. Primer of diagnostic imaging / R. Weissleder, M.J. Rieumont, J. Wittenberg. – 2nd edition. – St.Louis : Mosby, 1997. – XX,970p. : il. – ISBN 0-8151-9478-1
85953
  Ritchie J.W. Primer of hygiene : revised canadian edition / John W. Ritchie, Joseph S. Caldwell. – Toronto : W. J. Gage s Co., 1929. – VI, 230 p., ill. – (Canadian health series). – ISBN 0-8151-9478-1
85954
  Kenny J.J. Primer of labor relations / John J.Kenny. – 23rd ed. – Washington : The bureau of national affairs, 1987. – X, 167 p. – ISBN 0-87179-510-8
85955
  Smith Kennan Primer of modern analysis : (Directions for Knowing All Dark Thins, Rhind Papyrus, 1800 b.c.) / Smith Kennan. – Tarrytown-on-Hudson : Bogden & Quigley, INC., Publishers, 1971. – `412p.
85956
  Ritchie J.W. Primer of physiology / J.W. Ritchie. – Toronto : Gage & Co, 1928. – 185 p. – (Canadian health series)
85957
  Coleman Barbara Primer on ERISA [Employee Retirement Income Security Act] / Coleman Barbara. – 2nd ed. – Washington : The bureeau of national affairs, 1987. – X,164p. : ill. – ISBN 0-87179-555-8
85958
  Matute A.M. Primera memoria / A.M. Matute. – Barcelona, 1994
85959
  Cuenca Manuel Martin Primeras peliculas de directiras espanoles / Cuenca Manuel Martin. – Madrid : Ediciones JC, 1994. – 95 p. : il. – ISBN 84-85741-89-7
85960
   Primii nostri dramaturgi. – Bucuresti, 1960. – 528с.
85961
  Kovacevic Z. Primijenjena Entomologija / Z. Kovacevic; Bruno P. – Zagreb : Poljoprivredni Nakladni Zavod
3 : Sumski Stetnici. – 1956. – 535s.
85962
  Calisev K. Primijenjena statika / K. Calisev. – Zagreb, 1951. – 336с.
85963
   Primirea de noi membri in partid indatoririle si drepturile comunistilor. – 88с.
85964
  Максимович Г.А. Primitae floare amurensis. / Г.А. Максимович. – 33-77с.
85965
   Primitive programing algebra: general approfch to a problem of functional completeness / P.O. Yahanov, D.I. Redko, I.V. Redko, T.L. Zakharchenko // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 83-96. – ISSN 1681-6048


  The goal of the research is development of scientific foundations of programming problems solutions genesis. Investigations carried out are based on algebraic research methods of programs and compositional programming methods. Basis of the last ones ...
85966
  Rosenman D J.M. Primitive speech and English / D J.M. Rosenman. – Austin
1. – 1969. – 324с.
85967
  Radu P. Primul compendiu de pedagogie si metodica in limba Romana, 1776/85: Editie-textul slavo-german cu variate versiuni romanesti in facsimile-studiu introductiv, note si glosar / P. Radu, D. Onciulescu. – Timisoara, 1979. – 387с.
85968
  Radu P. Primul compendiu de pedagogie si metodica in limba Romana, 1776/85: Editie-textul slavo-german cu variate versiuni romanesti in facsimile-studiu introductiv, note si glosar / P. Radu, D. Onciulescu. – Timisoara
2. – 1979. – 443с.
85969
   Primul sbor transpola, 1950. – 46с.
85970
   Primula veris / Збірка поезій: Стефана Цебрівського, Модеста Дмитренка, Василя Кудрика, Тараса Вірного і інш. – Накладом Солтисової. – Тернопіль : З друкарні Подільскої ; Накладом Солтисової
Вип. 1. – 1905. – 40 с.


  В кн. також поезії Маpусі Ги-вної, М. Степовенка, М. Чоpнила
85971
  Туркевич С.Ю. Primulaceae / С.Ю. Туркевич. – Птгр.
Ч.1. – 1923. – 1-40с.
85972
   Primum colloquium osteologicum jenense 1980. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1982. – 129с.
85973
  Бабенко Я. Primum non nocere. Або про деякі правові аспекти лікарських помилок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15
85974
  Popesku Prin codrii Ceahlaului / Popesku, Bajenaru I. -; I. Popescu-Bajenaru. – a treia tiparitura. – [Bucuresti : Neumann, 1912. – 103 p. : іл., карта. – lucrare publicata pentru prima oara in "Anuarul Societatii Turistilor Romani" (cu numeroase ilustratiuni si o harta in trei culori)
85975
  Magera Andrei (и дp.) Prin intovarasire la gospodaria agricola colectiva. (Din experienta organizatiei de baza din gospodaria agricola colectiva "Viata noua" din Santana-Arad) / Andrei (и дp.) Magera, 1952. – 64с.
85976
  Savu Alexandru Prin Maramures / Savu Alexandru. – Bucuresti, 1959. – 48с.
85977
  Groza Petru Prin tara celor sase sute de milioane. China de ieri si de azi. Note de drum / Groza Petru. – Bucuresti, 1956. – 343с.
85978
  Figueres Leo Prin Vietnamu liber. / Figueres Leo. – Bucuresti, 1952. – 196с.
85979
  Mackiw Theodore Prince Mazepa, Hetman of Ukraine in contemporary English publications 1687-1709 / Mackiw Theodore. – Chicago, 1967. – 126с.
85980
  Kantor M. Prince of Monaco visits JU // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 4. – ISSN 1689-037X


  During his official visit to Poland, His Serene Highness Prince Albert of Monaco visited the Jagiellonian University on 18 October 2012. He was greeted by the JU Rector Prof. Wojciech Nowak. First Prince Albert visited Collegium Novum and then the ...
85981
  Dimnik M. Prince Yaroslav Vsevolodovich and the succession crisis of 1195 // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – P. 74-77. – ISSN 2218-4805
85982
  Golnitz Abraham Princeps ex C. Tacito curata opera deformatus ab Abrahamo Golnitz, Dantisc. // Ioannis Ionstoni historia universalis civilis & ecclesiastica : res precipuas ab orbe condito ad annum MDCXXXIII gestas brevissima exhibens / Jonstonus Joannes. – Ed. 2a, auct. & cmend. – Lugduni Batavorum(Leiden) : Apud Georgius van der Marse, 1638. – 96 (24) sс.
85983
   Princeton University Press. Fall 1975. Including Bollingen series. – Princeton, 1975. – 48с.
85984
  Crisu Constantin Principalele actiuni civile in justitie / Crisu Constantin. – Bucuresti, 1984. – 226с.
85985
  Kazarenko M. Principals of electoral law and scientific heritage of Eugen Spektorskiy // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – P. 57-60. – ISBN 978-617-7133-95-6
85986
  Maskin N.A. Principatul lui Augustus / N.A. Maskin. – Bucuresti, 1954. – 584с.
85987
   Principaux textes legislatifs de l"URSS. – M.
1. – 1984. – 317с.
85988
   Principaux textes legislatifs de l"URSS. – M.
2. – 1984
85989
   Principes de base et pratique de la planification du developpment industrial en Union Sovietique. – N.Y., 1966. – 150с.
85990
  Vidal P. Principes de Geographie Humaine / P. Vidal; Publies d""apres les manuscrits de l""auter par E. de Martonne. – Paris : Colin, 1922. – 327 p.
85991
   Principes de l"administration politique, ou de l"administration de toutes les Societes civiles, de tous les Etats, quel ques differences politiques, morales & physiques.... – Neuchatel
1. – 1787. – 378, (6)с.
85992
   Principes de l"administration politique, ou de l"administration de toutes les Societes civiles, de tous les etats.... – Neuchatel
3. – 1787. – 239с.
85993
  Meerov M. Principes de la commande automatique / M. Meerov, Y. Mikhailov, V. Friedman. – Moscou : Mir, 1983. – 503 с.
85994
   Principes de la legislation pemale du systeme judiciaire et de la procedure penale en URSS. – M. – 108с.
85995
  Onicescu O. Principes de logique et de philosophie mathematique / Octav Onicescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1971. – 229p.
85996
  Chomsky Noam Principes de phonologie generative / Chomsky Noam, Halle Morris. – Paris, 1973. – 349с.
85997
  Ossipov Guennadi Principes de sociologie / Ossipov Guennadi. – Moscou, 1988. – 272с.
85998
  Afanassiev V. Principes du socialisme scientifique. / V. Afanassiev. – Moscou, 1970. – 439с.
85999
  Irodov I. Principes fondamentaux de la mecanique / I. Irodov. – Moscu : Mir, 1981. – 225 p. : ill.
86000
   Principes generaux concernant les programmes nationaux de projections demographiques consideres comme un instrument de la planification du developpement. – New York : National Unies
№ 38. – 1965. – 64 p.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,