Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
85001
  Крупач М. "POST SCRIPTUM" (І. Франко, М. Яцків та письменники-воїни Армії УНР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 151-158. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
85002
  Bujnicki Tadeusz "Potop" Henryka Sienkiewicza. / Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja. – Warszawa, 1977. – 174 s.
85003
  Марковський М. "Powrot zaporozcow z Trebizundy" К. Гейнича : (мало відомий твір польсько-української романтики) / М. Марковський. – [5] с. – Окр. відбиток
85004
  Bartosiak Jerzy ... potem wrocilem nad Warte / Bartosiak Jerzy. – Warszawa, 1983. – 225с.
85005
   Polska-Niemcy-Ukraina w Europie: Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu 21 wieku : Materialy z konferencji naukowej, ktora odbyla sie 13-18 wczesnia 1999 r. na Uniw, Lwowskim. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 204s. – ISBN 83--7262-073-3
85006
   Polska-Ukraina. 1000 lat sasiedztwa = Польща - Україна, 1000 років сусідства. – Przemysl. – ISSN 0867-1060
T. 2 : Studia z dziejow chrzescijanstwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red S. Stepnia. – 1994
85007
   Polska-Ukraina. Wiecej niz sasiedztwo. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2006. – 257 s. – Текст укр., пол. та рос. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 83-60011-37-0
85008
   Polska-Ukraina: trudne pytania : materialy VII miedzynar. seminarium hist. "Stosunki polsko-ukr. w latach II wojny swiatowej", Luck, 24-26 maja 2000. – Warszawa : Karta ; Zwiatowy Zwiazek Zolnierzy Armii Krajowej ; Zwiazek Ukraincow w Polsce. – ISBN 83-908944-9-1
T. 7 : / [rada nauk.: A. Ajnenkiel et al. ; oprac. red. R. Niedzielko]. – 2000. – 291, [1] p. – Резюме англ. - Index: s. 272-287
85009
   Polska - 75. – Warszawa, 1975. – 767с.
85010
  Nowak-Kielbikowa Maria Polska - Wielka Brytania w dobie zabiegow o zbiorowe bezpieczenstwo w Europie, 1923-1937 / Nowak-Kielbikowa Maria. – Warszawa, 1989. – 588с.
85011
  Gradowski Ryszard Polska 1918-1939 / Gradowski Ryszard. – Warszawa, 1959. – 264с.
85012
  Czaplinski Wladyslaw Polska a Dania XVI-XX w. / Czaplinski Wladyslaw. – Warszawa, 1976. – 356с.
85013
  Karpinski Wojciech Polska a Rosja : Z dziejow slowianskiego sporu / Karpinski Wojciech. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 190s. – ISBN 83-227-1360-6
85014
   Polska Akademia Nauk. Instytut zoologiczny. Index zoologorum Poloniae. (Zoologia systematica, faunistica, zoogeographia). – Ed. 2. – Warszawa, 1961. – 12 с.
85015
  Krzyzanowski Julian Polska bajka ludowa w ukladzie systematycznym. / Krzyzanowski Julian. – Wyd. 2. rozsz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1962. – 314с.
85016
   Polska bibliografia literacka za lata 1954-1955. – Warszawa, 1978. – 956с.
85017
   Polska bibliografia literacka za rok 1948. – Wroclaw, 1954. – 568с.
85018
   Polska bibliografia literacka za rok 1956. – Wroclaw, 1960. – 724с.
85019
   Polska bibliografia prawnicza. 1944-1959. – Warszawa
1. – 1962. – 344с.
85020
   Polska bibliografia prawnicza. 1944-1959. – Warszawa
3. – 1963. – 689-1194с.
85021
  Wiercinska Janina Polska bibliografia sztuki 1801-1944 / Wiercinska Janina, Liczbinska Maria. – Wroclaw
T. 2 : Rysunek. Grafika. Sztuka ksiazki i druku. – 1979. – 220p.
85022
  Jasiakiewicz Wojciech Polska dzialalnosc propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w swietle korespondencji, pamietnikow, publicystyki i prasy / Jasiakiewicz Wojciech. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 228,23k.il. – ISBN 83-231-1340-8
85023
  Lelewela J. Polska dzieje i rzeczy jej / J. Lelewela. – Poznan : Nakl. J. K. Zupanskiego.
T. 16 : Dzieje bibliotek i Historya geografii i odkryc z dodaniem wielu notat i przypisow E. Rykaczewskiego. – 1868. – XII, 553 p.
85024
  Patek A. Polska emigracja niepodleglosciowa w Tel Awiwie po drugiej wojnie swiatowej (1945-1948) // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – S. 99-120. – ISSN 2451-4993
85025
   Polska epika ludowa. – Wroclaw-Krakow, 1958. – 368с.
85026
   Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio : Materialy z konferencij. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1999. – 318S. – ISBN 83-231-1072-7
85027
  Manczak Witold Polska fonetyka i morfologia historyczna / Manczak Witold. – Lodz-Warszawa-Krakow, 1965. – 170с.
85028
   Polska fraszka i satyra medyczna. – Warszawa, 1961. – 400с.
85029
  Borzecki Kazimierz Polska fraszka i satyra medyczna / Borzecki Kazimierz, Wozniewski Zbigniew. – Warszawa, 1961. – 400с.
85030
  Baginski Henryk Polska i Baltyk. / Baginski Henryk. – Wyd. 3-ie opr. – Warszawa, 1959. – 324с.
85031
  Palasz-Rutkowska Ewa Polska i Japonia po II wojnie swiatowej. W 60. rocznice wznowienia stosunkow oficjalnych // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 4 : Zajrzec za fasade. Studia z najnowszej historii Polski. – S. 793-809. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
85032
   Polska i jej sasiedzi w czasach najnowszych : studia i materialy ofiarowane profesorowi Karolowi Grunbergowi w 70-lecie urodzin. – Torun : Wyd-wo Uniw. M. Kopernika, 1995. – 234 s. : portr. – (Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika). – ISBN 83-231-0624-X
85033
   Polska i polacy : Studia z dziejow polskiej mysli i kultury politycznej 19 i 20 wieku. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2001. – 564s. – ISBN 83-7017-964-9
85034
  Pronobis Witold Polska i swiat w XX wieku : Lektura pomocnicza dla nauczycieli i uczniow szkol srednich. / Pronobis Witold. – Wydanie popraw.i uzupelnione. – Warszawa : Editions Spotkania, 1996. – 450s. – ISBN 83-86802-11-1
85035
  Nowak A. Polska i trzy Rosje : Studium polityki wschodniej Jozefa Pitsudskiego (do kwietnia 1920 roku) / A. Nowak. – Warszawa : PAN, Instytut historii, 2001. – ISBN 83-86225-44-0
85036
   Polska i Ukraina : W podrecznikach szkolnych i akademickich. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. – 203s. : 6 tabl. – ISBN 83-7338-010-9
85037
   Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepstwa : Materialy z konferencji naukowej "Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepstwa", Torun,16-18 listopada 1995 r. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1997. – 562s. – ISBN 83-231-0906-0
85038
   Polska klasa robotnicza. Zarys dziejow. T.1. Cz.2. Lata 1870-1918. Krolestwo Polskie, Bialostocczyzna, Robotnicy polscy w Cesarstwie Rosyjskim. – Warszawa
T. 1, Cz. 2. – 1978. – 993с.
85039
   Polska klasa robotnicza: Zarys dziejow. T.1. Cz.3. Lata 1870-1918. Slask Cieszynski, Polska emigracja zarobkowa w Niemczech, Kultura i obyczaje robotnikow. – Warszawa
T. 1, Cz. 3. – 1978. – 897с.
85040
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
1. – 1959. – 468с.
85041
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
2. – 1959. – 543с.
85042
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
3. – 1959. – 572с.
85043
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
4. – 1959. – 451с.
85044
  Banach Andrzej Polska ksiazka ilustrowana. 1800-1900 / Banach Andrzej. – Krakow, 1959. – 512с.
85045
   Polska kultura muzyczna w XX wieku. – Poznan : Akademia muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 2001. – 163s. – (Muzica practica.Musica theoretica ; 3). – ISBN 83-88392-30-1
85046
   Polska lewica spoleczna wobec oswiaty w latach 1919-1939. (Wybor materialow). – Warszawa, 1960. – 488с.
85047
   Polska literatura mieszczanska XVII wieku. – Wroclaw, 1956. – 226с.
85048
   Polska literatura wspolczesna : interpretacje. – Goleszow : Publisher-innowacje, 2007. – 252 s. – ISBN 83-88704-50-8
85049
  Glombiowski Karol Polska literatury polityczna na Slasku od XVI do konca XVIII w. / Glombiowski Karol. – Katowice, 1960. – 212с.
85050
  Zenczykowski T. Polska lubelska 1944 / Tadeusz Zenczykowski. – 2-е wyd. fotooffsetowe (1 krajowe). – Warszawa : Ed. Spotkania, 1990. – 337, [60]s. : il.
85051
   Polska Ludowa - Zwiazek Radziecki. 1944-1974. Zbior dokumentow i materialow. – Warszawa, 1974. – 653с.
85052
   Polska Ludowa : Slownik encyklopedyczny. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. – 483s.
85053
   Polska Ludowa. 1944-1950. Przemiany spoleczne. – Wroclaw i i., 1974. – 471с.
85054
   Polska ludowa. Materialy i studia. – Warszawa
3. – 1964. – 246с.
85055
  Burzynski Roman Polska ma wiecej niz 1000 lat. / Burzynski Roman. – Wroclaw, 1961. – 204с.
85056
   Polska mlodziez - zaburzenia, zagrozenia w aktualnej rzeczywistosci spolecznej. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2001. – 515s. – ISBN 83-7096-394-3
85057
  Litynska Aleksandra Polska mysl ekonomiczna okresu miedzywojennego / Litynska Aleksandra. – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2001. – 74s. – ISBN 83-7252-108-5
85058
  Sejnenski Henryk Polska mysl katolicka a fizyka wspolczesna. (1945-1955) / Sejnenski Henryk. – Warszawa, 1956. – 170с.
85059
   Polska mysl polityczna i spoleczna wobec idei marksowskich = Der polnische politische und gesellschaftliche Gedanke angesichts der marx"chen Ideen. – Torun, 1985. – 313с.
85060
   Polska mysl polityczna na ziemiach pod pruskim panowaniem. – Warszawa; Poznan; Torun, 1988. – 280с.
85061
  Jaworski Pawel Polska niepodlegla wobec Skandynawii 1918-1939. 2270 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-291 : il. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
85062
   Polska novela wspolczesna. – [ Krakow ] : literackie. – (B-ka literatury 30-lecia)
1. – 1975. – 379 s.
85063
   Polska nowela wspolczesna. – Warszawa, 1961. – 376с.
85064
   Polska nowela wspolczesna. – Krakow
1. – 1975. – 379с.
85065
   Polska nowela wspolczesna. – Krakow
2. – 1975. – 428с.
85066
  Holzer Jerzy Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919 / Holzer Jerzy. – Warszawa, 1962. – 466с.
85067
  Miodunka Wladyslaw Polska po polsku = Poland in Polish = La Pologne en polonais : Podrecznik jezyka polskiego dla poczatkujacych / Miodunka Wladyslaw, Wrobel Janusz; Uniw. Jagiellonski. – Warszawa : Interpress. – ISBN 83-223-2039-9
Tom 2 : Podstawowe wiadomosci gramatyczne i cwiczenia strukturalne. – 1986. – 134s.
85068
   Polska poezja rewolucyjna 1878-1945. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1966. – 826 s.
85069
  Cyunczuk Rustem Polska profesura w przestrzeni intelektualnej Cesarskiego Uniwersytetu Kazanskiego (1820 - 1870) // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – P. 425-452. – ISBN 978-83-935192-3-1
85070
   Polska przegladowa mapa uzytkowania ziemi 1 : 1 000 000. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
B. cz. : Kartograficzna. – 1969. – 9 map
85071
   Polska satyra mieszczanska. Nowiny sowizczalskie. – Krakow, 1950. – 484с.
85072
  Keblowski Janusz Polska sztuka gotycka. / Keblowski Janusz. – Warszawa, 1976. – 276с.
85073
   Polska sztuka ludowa. – Warszawa, 1974. – 14с.
85074
  Bojko Szymon Polska sztuka plakatu. Poczatki i rozwoj do 1939 roku / Bojko Szymon. – Warszawa, 1971. – 231с.
85075
  Mroczko Teresa Polska sztuka przedromanska i romanska. / Mroczko Teresa. – Warszawa, 1978. – 233с.
85076
   Polska sztuka uzytkowa w 25-lecie PRL. Zwiazek polskich artystow plastykow. – Warszawa, 1972. – 300с.
85077
   Polska sztuka wojenna w czasach Odrodzenia. – Warszawa, 1955. – 286с.
85078
  Chwalewik Witold Polska w "Hamlecie" / Chwalewik Witold. – Wroclaw, 1956. – 122 s.
85079
   Polska w drodze do Unii Europejskiej. – Warszawa : NORPOL, 1997. – 107с. : ill. – ISBN 83-906466-1-7
85080
  Garlinski Jozef Polska w Drugiej Wojnie Swiatowej / Garlinski Jozef. – London : Odnowa, 1982. – 508s. – ISBN 0-903705-47-8
85081
   Polska w kalejdoskopie. – Warszawa, 1977. – 219с.
85082
   Polska w krajobrazach. – Wyd. 2. – Warszawa, 1964. – 208с.
85083
   Polska w latach 1944-1948 : Dokumenty i materialy. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1998. – 322s. – ISBN 83-87341-80-0
85084
   Polska w latach 1949-1956 : Dokumenty i materialy. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1999. – 251s. – ISBN 83-7341-066-6
85085
   Polska w liczbach 1944-1961. – Warszawa, 1962. – 112с.
85086
   Polska w Liczbach. 1944-1958. – Warszawa, 1959. – 56с.
85087
  Grabski Adrzey Feliks Polska w opiniach obcych 10-13w. / Grabski Adrzey Feliks. – Warszawa, 1964. – 416с.
85088
   Polska w polityce miedzynarodowej (1939-1945): Zbior dokumentow, 1939. – Warszawa, 1989. – 671с.
85089
  Podwysocki T. Polska w swiecie - wiza do przyszkosci / T. Podwysocki. – Warszawa : Iskra, 1978. – 208 s. – (Zycie i nowoczesnosc)
85090
  Parvi Jerzy Polska w tworczosci i dzialalnosci Wiktora Hugo / Parvi Jerzy. – Warszawa, 1977. – 308с.
85091
  Harasymowicz Jerzy Polska weranda. / Harasymowicz Jerzy. – Krakow, 1973. – 114с.
85092
  Sieradzki Jozef Polska wieku XIV. Studium z czasow Kazimierza Wielkiego / Sieradzki Jozef. – Warszawa, 1959. – 380с.
85093
  Kozierowska Urszula Polska wiezi odlegle i bliskie Francja / Kozierowska Urszula, Kocik Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 199с.
85094
  Ketrzynski Stanislaw Polska X-XI wieku. / Ketrzynski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 764с.
85095
  Nowak Jan /Jezioranski Zdzislaw/ Polska z oddali : Wojna w eterze - wspomnienia / Nowak Jan /Jezioranski Zdzislaw/. – Londyn : Odnowa. – ISBN 0-903705-64-8
Tom 2 : 1956-1976. – 1988. – 407s.
85096
   Polska zachodnia i polnocna. – Poznan, Warszawa, 1961. – 542с.
85097
  Kolomejczyk Norbert Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 1948-1986 / Kolomejczyk Norbert. – Warszawa, 1988. – 348с.
85098
  Kuzminski Tadeusz Polska, Francja, Niemcy 1933-1935. / Kuzminski Tadeusz. – Warszawa, 1963. – 260с.
85099
  Adamski Lukasz Polska, Rosja i kwestia ukrainska - stosunki Polakow i Rosjan oczyma Mychajla Dragomanova i Mychajla Hruszewskiego // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 357-378. – ISBN 978-83-935192-3-1
85100
   Polska. 1944-1965. 1. 1944-1955. – Warszawa
1. – 1966. – 446с.
85101
   Polska. 1944-1965. 2. 1956-1965. – Warszawa
2. – 1966. – 430с.
85102
   Polska. Informator. – Warszawa, 1974. – 528с.
85103
   Polska. Kraj i ludzie. – Warszawa, 1976. – 209с.
85104
  Ozga-Michalski Jozef Polska. Poemat dla wspolczesnych / Ozga-Michalski Jozef. – Warszawa, 1959. – 56с.
85105
  Kostrowicki J. Polska. Przyroda-osadnictwo-architektura / J. Kostrowicki. – Warszawa, 1972. – 205с.
85106
   Polska. Przyroda. Czlowiek. Gospodarka. – Warszawa, 1974. – 244с.
85107
   Polska. Sladami tysiaclecia. Grunwald i szlak historyczny Warmii i Mazur. – Warszawa. – 14с.
85108
   Polska. Zarys encyklopedyczny. – Warszawa, 1974. – 823с.
85109
  Henryk Arctowski Polski Badacz Polarny. / Henryk Arctowski. – Warszawa, 1960. – 64с.
85110
  Самойлов Юрій Polski Bus прийшов в Україну // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
85111
  Kossakowski Andrzej Polski film animowany. 1945-1974 / Kossakowski Andrzej. – Wroclaw i i., 1977. – 197с.
85112
   Polski Plakat BHP : my friend - the Poster ; L"affiche - mon amie ; Mein freund - das Plakat ; Плакат - мой друг. – Warszawa : Zwiazkowe CRZZ, 1964. – 96 s. : ill.
85113
   Polski Plakat BHP. My friend - The poster. – Warszawa, 1964. – 96с.
85114
  Ryszkiewicz Andrzej Polski portret zbiorowy / Ryszkiewicz Andrzej. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 208с.
85115
  Sliwinski Stanislaw Polski proces karny przed sadem powszechnym. Zasady ogolne / Sliwinski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 352с.
85116
  Gasiorowski Andrzej Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej 1919-1940 / Gasiorowski Andrzej. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 336s. – ISBN 83-7299-015-8
85117
  Jazdon A. Polski ruch wydawniczy w Wielkim Ksiestwie Poznanskim w latach 1831-1862 / Artur Jazdon ; Urzad wojewodzki w Poznaniu, Wydzial kultury i sztuki. – Warszawa ; Poznan : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1990. – 242 s., [ 1 ] tab. – (Biblioteka kroniki wielkopolski / Komitet red.: M. Frajtak, I. Krol i.i.). – ISBN 83-01-09956-9
85118
  Bachulcki A. i in. Polski slownik archiwalny. / A. i in. Bachulcki. – Warszawa, 1952. – 48с.
85119
   Polski slownik biograficzny. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow
Jagodynski St. - Jan ze Stobnicy. – 1963. – S. 321-480
85120
   Polski slownik biograficzny. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow
12 : Kapostas Andrzej - Klopassa Zrecki Katol. – 1966. – S. 481-640
85121
  Tuwim Julian Polski slownik pijacki i antologia bachiczna / Tuwim Julian. – Warszawa, 1959. – 356с.
85122
  Panek Waclaw Polski spiewnik narodowy / Panek Waclaw. – Poznan : Slowo, 1996. – 318с. : Ill. – ISBN 83-87033-00-6
85123
   Polski Wujek Sam : Kuplety polskie w Ameryce. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1989. – 287s. – ISBN 83-7021-013-9
85124
  Ehrlich Ludwik Polski wyklad prawa wojny XV wieku. Kazanie Stanislawa ze Skarbimierza "De bellis iustis" / Ehrlich Ludwik. – Warszawa, 1955. – 268с.
85125
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 42, № 1/2. – 1995. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85126
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 4. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85127
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 3. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85128
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 2. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85129
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 1. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85130
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 44, № 4. – 1997. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85131
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 44, № 3. – 1997. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85132
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 44, № 1/2. – 1997. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85133
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85134
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85135
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85136
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85137
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 46, N 3/4. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85138
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 46, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85139
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 46, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85140
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85141
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85142
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, N 3/4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85143
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Dziekanow Lesny. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, № 3/4. – 2001. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
85144
  Luzny R. Polskie badania nad literatura romantyczna w Rosji / R. Luzny. – [8] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
85145
   Polskie basnie ludowe. – Warszawa, 1956. – 496с.
85146
  Jackiewicz Mieczyslaw Polskie biblioteki "latajace" na Litwie w latach 30. XX wieku // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – S. 163-169. – ISSN 1640-7806


  The author analyses the possibilities of the Deutsch National Bibliothek"s library catalogue. This article discusses the elements of this catalogue, such as the ability to search for publications with the aid of a thesaurus using Dewey"s ...
85147
  Janicki Jerzy Polskie drogi : Opowiesc filmowa / Janicki Jerzy. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1978. – 279s.
85148
  Terlecki Olgierd Polskie drogi. 2. Pokonani / Terlecki Olgierd. – Warszawa
2. – 1958. – 150с.
85149
   Polskie drogi. Wybor reportazy z lat miedzywojennych. – Warszawa, 1962. – 524с.
85150
  Pikulik J. Polskie gradualy sredniowieczne / J. Pikulik. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 456s. – ISBN 83-7232-296-1
85151
  Grygajtis Krzystof Polskie idee federacyjne i ich realizacja w 19 i 20 w. / Grygajtis Krzystof. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2001. – 620s. – ISBN 83-7098-733-8
85152
  Piatkowski Henryk Polskie malarstwo wspolczesne : szkice i notaty / Henryk Piatkowski. – Petersburg : K. Grendyszynski, 1895. – 300 s.
85153
  Adamczewski J. Polskie miasto Kopernika. / J. Adamczewski. – Warszawa, 1972. – 192с.
85154
   Polskie mity polityczne 19 i 20 wieku. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994. – 260s. – (Polska mysl polityczna 19 i 20 wieku / Pod red. W.Wrzesinskiego ; 9). – ISBN 83-229-1043-6
85155
  Molik Witold Polskie peregrynacje uniwersyteckie do niemiec 1871-1914 / Molik Witold. – Poznan, 1989. – 314с.
85156
   Polskie piesni patriotyczne. – Warszawa : Podziedlik-Raniowski i Spolka, 1990. – 48с. : ill. – ISBN 83-7083-868-5
85157
  Adamczewski Stanislaw Polskie pismo entomologiczne : Dwie wycieczki motylarskie na Podole (Pologne Meridionale); Przyczynek do znajomosci motyli Mazowsza (Pologne Centrale) / S. Adamczewski. – Lwow : Pierwsza zwiazkowa drukarnia we Lwowie, Lindego 4, 1935. – P. 324-335. – Bulletin entomologique de la Pologne, T.14-15, 1935-1936
85158
   Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w 19 wieku. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 679s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo nauk Katol uniw. Lubelskiego ; №215). – ISBN 83-7306-033-2
85159
  Sluzewski Jerzy i in. Polskie prawo administracyjne / Jerzy i in. Sluzewski. – Warszawa, 1961. – 248с.
85160
  Dawidowicz Waclaw Polskie prawo administracyjne. / Dawidowicz Waclaw. – Warszawa, 1978. – 665с.
85161
  Andrejew Polskie prawo karne w zarysie. / Andrejew, , Igor. – wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 498с.
85162
  Andrejew Igor Polskie prawo karne w zarysie. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1976. – 498с.
85163
   Polskie prawo panstwowe. – Warszawa
1. – 1960. – 194с.
85164
   Polskie prawo panstwowe. – Warszawa
2. – 1961. – 264с.
85165
  Burda Andrzej Polskie prawo panstwowe. / Burda Andrzej. – Wyd. 6. – Warszawa, 1977. – 387с.
85166
  Homplewicz Januez Polskie prawo szkolne: Zagednienia podotawowe / Homplewicz Januez. – Warszawa, 1984. – 308с.
85167
  Okoniowa Joanna Polskie przyimki gwarowe: Znaczenia przestrzenne i czasowe / Okoniowa Joanna. – Wroclaw i i., 1987. – 264с.
85168
  Grosfeld Leon Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917-1919 / Grosfeld Leon. – Warszawa, 1956. – 228с.
85169
   Polskie skrzydla nad swiatem. – Warszawa, 1960. – 455с.
85170
  Adamczyk D. Polskie spoleczne placowki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej / D. Adamczyk. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1996. – 294s. – ISBN 83-7133-042-1
85171
  Figowa Felicja Polskie stronnictwa burzuazyjne Galicji, Slaska Cieszynskiego i Krolewtwa Polskiego w pierwszej wojnie swiatowej (sierpien 1914 - Sierpien 1915). / Figowa Felicja. – Katowice, 1962. – 337с.
85172
  Bielecki Zygmunt Polskie szable XX w. / Bielecki Zygmunt. – Warszawa, 1980. – 47с.
85173
  Mankowski Tadeusz Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku / Mankowski Tadeusz. – Wroclaw, 1954. – 180с.
85174
   Polskie transgranicza / pod red. Z. Kurcza, A. Saksona // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3108 : Polskie transgranicza / Pod red. Z. Kurcza, A. Saksona. – S. 1-151 : il. – ISSN 0239-6661
85175
  Gieysztor A. Polskie tysiaclecie. / A. Gieysztor, S. Herbst, B. Lesnodorski. – Warszawa, 1961. – 109с.
85176
  Swider K. Polskie ugrupowania parlamentarne wobec Ukrainy w latach 1989-1999 // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 195-208


  Польські парламентські угрупування стосовно України в 1989-1999 рр.
85177
   Polskie wierszowane legendy sredniowieczne. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 339с.
85178
  Оришечко-Бартоха Polskie wykrzykniki emotywne: sposoby ich odtworzenia w ukrainskim przekladzie // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 125-133. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто прийоми перекладу польських емотивних вигуків українською мовою. Виокремлено основні шляхи їх відтворення у перекладі, а саме: словниковий відповідник, варіантний відповідник, функціональний відповідник, контекстуальна заміна, ...
85179
  Landau Zbigniew Polskie zagraniczne pozyczki panstwowe 1918-1926 / Landau Zbigniew. – Warszawa, 1961. – 300с.
85180
   Polskie znaki pocztowe. – Warszawa
1. – 1960. – 292с.
85181
   Polskie znaki pocztowe. – Warszawa
2. – 1960. – 289-652с.
85182
   Polskie znaki pocztowe. – Warszawa
4. – 1966. – 1079-1570с.
85183
  Chlosta J. Polskie zycie literackie we Lwowie : w latach 1939-1941 w swietle oficjalnej prasy polskojezycznej / J. Chlosta. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw.Warminsko-Mazurskiego, 2000. – 204s. – ISBN 83-88343-02-5
85184
   Polsko-niemiecki i niemiecko polski slownik kieszonkowy : do uzytku prywatnego, w kantorach i szkolach. – Berlin, 1935. – 825 st.
85185
   Polsko-niemiecki slownik kieszonkowy do szkolnego i podrecznego uzycia. – Wroclaw, 1852. – 887 s.
85186
   Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1918-1939. Dokumenty i materialy. – Warszawa, 1977. – 831с.
85187
  Mazur G. Polsko-rosyjska rywalizacja o Ukraine Zachodnia w XX Wieku // Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2015. – T. 23. – S. 83-95. – ISSN 1233-0558
85188
   Polsko-rosyjski slownik. – Warszawa : [Б. и. – 772 s. – Кн. без тит. л.
85189
   Polsko-Rosyjski Slownik Rolniczy = Польско-русский сельскохозяйственный словарь. – Warszawa; Moskwa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne; Sowietskaja Encyklopedija, 1974. – 460s. – Польською та російською мовою
85190
   Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne. Dla uczczenia piecdziesiatej rocznicy Rewolucji Pazdziernikowej. – Krakow, 1967. – 470с.
85191
  Wroblewski M. Polsko-ukrainska wspolpraca gospodarsza. Szanse i zagrozenia w dobie kryzysu europejskiego // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 14-24


  Глобальна фінансова криза спричинила виникнення низки серйозних економічних проблем не тільки усередині економічних структур країн, що переживають занепад, а й у сфері їх співробітництва із зовнішнім оточенням. У випадку Європи, додатково проявиласяі ...
85192
  Getka J. Polskojezyczne druki bazylianskie (XVIII wiek) / Joanna Getka. – Warszawa : BEL Studio, 2013. – 344 s. – Bibliogr.: s. 330-344. – ISBN 978-83-7798-063-7
85193
  Kopecky Miloslav a dr. Polstina pro samouky / Miloslav a dr. Kopecky. – Praha, 1963. – 292с.
85194
   Polszczyzna dawna i wspolczesna: Materialy z ogolnopolskich konferencji jezykoznawczych 70-lecie Oddzialu Torunskiego Towarzystwa Milosnikow Jezyka Polskiego, Torun, maj 1991 r. 220. rocznica urodzi. – Torun, 1994. – 172с.
85195
  Majkowska Aneta Polszczyzna mowiona mieszkancow Czestochowy / Majkowska Aneta. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 232S. – ISBN 83-7098-591-2
85196
   Polszczyzna polnocno-wschodnia: Metodologia badan jezykowych. – Wroclaw i i., 1989. – 163с.
85197
  Koniusz Elzbieta Polszczyzna z historycznej Litwy w Slowniku gwar polskich Jana Karlowicza / Koniusz Elzbieta. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 220s. – ISBN 83-7133-149-5
85198
  Puskin Alexandru Poltava / Puskin Alexandru; Lesnea G. – Bucuresti, 1950. – 96с.
85199
   Poltava 1709 : the battle and the myth / Harvard univ., Ukrainian research inst. ; ed. by Serhii Plokhy. – Cambridge : Harvard univ. press, 2012. – XXV, 703, [1] p. : ill. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Harvard univ., Ukrainian research inst.). – ISBN 978-1-932650-09-9
85200
  Czarnocka Krystyna Poltora wieku grafiki polskiej / Czarnocka Krystyna. – Warszawa, 1962. – 380с.
85201
  Doe Brian Poludniowa Arabia / Doe Brian. – Warszawa, 1979. – 226с.
85202
  Borowiec A. Poludniowoslowianski ksztalt klasycyzmu : proba rekonesansu / A. Borowiec. – Krakow : UNIVERSITAS, 1994. – 128 s. – ISBN 83-7052-233-5
85203
  Roszkowski Wojciech Polwiecze : Historia polityczna swiata po 1945 roku / Roszkowski Wojciech. – Wyd. 3 uaktualnione. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2002. – 636s. – ISBN 83-01-13550-6
85204
  Polybius Polybii Lycortae F. Megapolitani commentarius polemicus, sive De militia & castrametatione Romanorum ex Historiarum, libro VI / Polybius, , Lycortus; Isaaco Casaubono interprete // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 471-506


  2. Frontinus Sexti Iulii Frontini, viri consularis Strategematicon, sive De solertibus ducum factis et dictis, libri quatuor, p. 177-368; 3. Aeneus Vetustissimi scriptoris Aneae Poliorceticus, sive De toleranda obsidione, p. 369-470; 4. Polybius ...
85205
  Mauersberger Arno Polybios-Lexikon / Mauersberger Arno. – Berlin
1. – 1956. – 407с.
85206
  Novoselets M.K. Polychromatic data reconstruction in medical introscopy by using local maps of the tissue parameters / M.K. Novoselets, S.P. Radchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 56-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Подано метод реконструкції медичних інтроскопічних даних для одночасної візуалізації додаткової інформації про параметри тканин. Метод враховує здатність людського ока сприймати видиме світло з різними довжинами хвиль як колір. Крім того, дослідницькі ...
85207
  Pearse A.S. Polyclads of beaufort, N. C. / A.S. Pearse , J.W. Littler. – [S. l : s. n.], 1938. – P. 235-244, [8]. – Reprinted from the journal of The Elisha Mitchell Scientific Society, Vol. 54, No. 2., December, 1938
85208
   Polycrystalline semiconductors II : Proceedings of the Second International conference Schwabisch Hall, Fed. Rep. of Germany July 30 - August 3, 1990. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 549 с.
85209
   Polycrystalline semiconductors: grain boundaries and interfaces : Proceedings of the International Symposium, Malente, Fed. Rep. of Germany August 29 - September 2, 1988. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1989. – 394 с.
85210
  Ludewig Hermann Polyesterfasern / Ludewig Hermann. – Berlin, 1975. – 568с.
85211
  Akin Russel Polyformaldehyd a kopolymery. / Akin Russel. – Praha, 1965. – 182с.
85212
   Polyglossum. Большой англо-русско-английский общелексический словарь [Електронний ресурс] : ок.600 000 терминов : Polyglossum Inc ; Publishing House, 1996. – 1 CD. – for DOS & Windows. – ISBN 5-86455-119-8
85213
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Litauisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 32 S.
85214
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Schwedisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 32 S.
85215
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Hollandisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 22, [2] S.
85216
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Lettisch (Livland, Kurland, Esthland). – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 31 S.
85217
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Chinesisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 32 S.
85218
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Italienisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1894. – 31 S.
85219
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Finnisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1898. – 31, [1] S.
85220
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Malalisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1898. – 23, [1] S.
85221
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Islandisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1908. – 32 S.
85222
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Hindustanisch (Indisch). – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1909. – 30, [2] S.
85223
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Keltisch-Irisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1911. – 40 S.
85224
  Hrabak Josef Polyglotta / Hrabak Josef. – Brno, 1971. – 165с.
85225
   Polymer Blends and Composites in Multiphase Systems: Based on a symposium cosponsored by the Materials and Engineering Sciences Divis. of the Amer. Inst. of Chem. Engineers and the Polymer Divis. o. – Washington, 1984. – 383с.
85226
  Tompa H. Polymer solutions / H. Tompa. – Lond., 1956. – 326с.
85227
  Rud Yu.P. Polymerase chain reaction for identification of cyprinid herpes viruses in Ukraine / Yu.P. Rud, I M. Maistrenko, L.P. Buchatsky // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 11, № 1. – P. 58-62. – ISSN 2410-7751
85228
   Polymethine dyes: Structure and properties. – Sofia, 1991. – 249с.
85229
   Polymorphous transformations in polysilicon films / N.G. Nakhodkin, N.P. Kulish, T.V. Rodionova, A.M. Stmtinsky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 273-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методами рентгенівської та електронної дифракції виявлена щільнопакована гексагональна фаза (а = 3,808 A, b = 6,186A) в плівках полікристалічного кремнію і дендрітною та волокнистою структурою. Поліморфне перетворення кубічної (алмазної) структури в ...
85230
   Polynesien. 32 Tafeln von Walter Danz. Mit einer Einfuhrung und Erlauterungen von Dr. Hans Damm. – Lpz., 1946. – 44с.
85231
   Polynomial methods in optimal control and filtering. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1993. – 309 p. – Bibliogr.: pp. 306-307. – (IEE Control Engineering Series/ Ser.ed. P.J.Antsaklis, D.P. Atterton, K.Warwik ; 49). – ISBN 0-86341-295-5
85232
  Sontag E.D. Polynomial response maps / E.D. Sontag. – Beograd : Springer, 1979. – 167 p. – (Lecture notes in control and information sciences ; 13)
85233
  Dudek Jozef Polynomially infinite varieties of algebras 1 / Dudek Jozef. – Wroclaw, 1985. – 10 s. – (Preprint / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 30)
85234
  Сергиевская Л.П. Polypodiaceae - Butomaceae / Л.П. Сергиевская. – Томск, 1966. – 1-94с.
85235
  Куцевол Н. Polysolvat-9 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На базі нашого університету відбулася перша за історію незалежної України міжнародна конференція під егідою Міжнародного товариства прикладної та фундаментальної хімії " Polysolvat-9". Голова конференції - акад. Л.А. Булавін, співголови - декан ...
85236
   Polysterove skelne laminaty. – Praha, 1959. – 144с.
85237
   Polytechnic Institute of Jassy. – Iasi, 1971. – 100с.
85238
  Shapovalenko S.G. Polytechnical education in the USSR / S.G. Shapovalenko. – Paris, 1963. – 434с.
85239
   Polytechnisches Worterbuch. Deutsch - Englisch. – 3. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1977. – 1046 S.
85240
  Walther R. Polytechnisches Worterbuch. Englisch-Deutsch / R. Walther; Hrsg. von R. Walther. – 3 Aufl. – Berlin : Technik, 1976. – 1248 S.
85241
   Polytechnisches Worterbuch: Russisch - Deutsch. – 5. unver. Auflage. – Berlin
1. – 1989. – 858с.
85242
   Polytechnisches Worterbuch: Russisch - Deutsch. – 5. unver. Auflage. – Berlin
2. – 1989. – 861-1755с.
85243
  Ostenfeld A. Polyteknisk laereanstalts laboratorium for bygningsstatik / A. Ostenfeld. – Kobenhavn : Gads, 1928. – 45 S. – (Danmarks Naturvidenskabelige samfund ; A. № 16)
85244
  Sierpowski S. Polytikia zagraniczna Polski miedzywojennei / S. Sierpowski. – Warszawa : KAW, 1994. – 79 с. : il. – (Ser.:"Dzieje narodu i panstwa polskiego" ; T.3,zs.65). – ISBN 83-03-03645-9
85245
  Becker R. Polyurethane / R. Becker. – Leipzig, 1973. – 274с.
85246
   Polyvinylchlorid (PVC) - jeho vyroba a technologicke zpracovani. – Praha, 1953. – 404с.
85247
  Bonharova Nina Polyxena / Bonharova Nina. – Praha, 1959. – 440с.
85248
  Kukolowicz Teresa Pomagamy w samowychowaniu. / Kukolowicz Teresa. – Warszawa, 1978. – 150с.
85249
   Pometova druzba. Komediografija od Naljeskovica i Drzica do danas. – Zagreb, 1973. – 387с.
85250
  Cwiakala-Malys Pomiar efektywnosci procesu ksztalcenia w publicznym szkoinictwie akademickim / Anna Cwiakala-Malys // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3303 : Pomiar efektywnosci procesu ksztalcenia w publicznym szkolnictwie akademickim / A. Cwiakala-Malys. – S. 1-234. – ISBN 978-83-229-3191-2. – ISSN 0239-6661
85251
  Pazdro K. Pomiary elektroenergetyczne / K. Pazdro. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1959. – 240 s.
85252
  Skierkowski J. Pomidory w gruncie i pod folia / J. Skierkowski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 96s.
85253
  Jagodzinska A. Pomiedzy: akulturacja zydow Warszawy w drugiej polowie 19 wieku / Agnieszka Jagodzinska. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. – 309 s. : il. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego). – ISBN 978-83-229-2954-4
85254
  Kwiatkowski Tadeusz Pomnik na miare. / Kwiatkowski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 224с.
85255
   Pomniki dziejowe Polski. – Warszawa
Ser. 2., Tom 6. – 1962. – 180с.
85256
  Bialolecka Helena Pomoce graficzne w wychowaniu przedszkolnym / Bialolecka Helena, Dunin-Wasowicz. – Warszawa, 1975. – 223с.
85257
  Pierzchala H. Pomocne dlonie europejczykow (1939-1944) / Henryk Pierzchala. – Krakow : Wyd-wo i poligrafia Pijarow, 2005. – 655s. – ISBN 83-7269-227-0
85258
  Malamud Bernard Pomocnik / Malamud Bernard; Przelozyl B.Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1988. – 248 s. – (Wspolczesna proza swiatowa). – ISBN 85-06-01400-6
85259
   Pomorania antiqua. – Wroclaw
6. – 1975. – 632с.
85260
  Myslenicki Wojciech Pomorscy sprzymierzency Jagiellonczykow. / Myslenicki Wojciech. – Poznan, 1979. – 241с.
85261
   Pomorska enciklopedija. 3. EVR - JUE. – Zagreb
3. – 1956. – 702с.
85262
  Piskorski Czeslaw Pomorze kozzalinskie / Piskorski Czeslaw. – Warszawa, 1961. – 200с.
85263
  Augustowski Boleslaw Pomorze. / Augustowski Boleslaw. – Warszawa, 1977. – 350с.
85264
  Morawski Dominik Pomost na wschod;Obcerwacje i refleksje watykanisty / Morawski Dominik. – Warszawa : Wydawnictwo ``Polonia``, 1992. – 248s. : 23 fot.
85265
   Pompeji, 79-1979: Beitrage zum Vesuvausbruch und seiner Nachwirkung. – Stendal, 1982. – 148с.
85266
  Eschebach Hans Pompeji. / Eschebach Hans. – Leipzig, 1978. – 332с.
85267
  Pomponius Mela, Orator Julius Honorius, Ravennas Geographus Pomponii Melae libri tres De situ orbis : Julii Honorii Oratoris Excepta cosmographiae..., Cosmographia falso aethicum auctorem praeferens..., Ravennas Geographus ex MS Lugdunensis suppletus / Nummis antiquis & notis illustrati ab Jacobo Gronovio. – Lugd. Batavorum (Leiden) : Apud Jordanum Luchtmans, 1696. – [26], 24, 112 p.
85268
  Bronislawski J. Pomylka Mr. Baileya. / J. Bronislawski. – Warszawa, 1970. – 164с.
85269
  Edigey Jerzy Pomysl za siedem milionow / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1982. – 191с.
85270
  Welna Matylda Ponad zycie / Welna Matylda. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1973. – 401 s.
85271
  Karawajew W. [Kapaвaeв B.] Ponerinen (fam.formicidae) aus dem Indo-Australischen gebiet / W. [Kapaвaeв B.] Karawajew; Sonder-Abdruck aus "Konowia". Band IV, Heft 1/2. – Wien, 1925. – С.69-81, 115-131, 276-296. – Окремий відбиток
85272
  Strugacki Arkadij Poniedzialek zaczyna sie w sobote / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys. – Warszawa, Moskwa, 1989. – 358с.
85273
  Zweig A. Pont und Anna / Arnold Zweig. – Berlin : Henschelverlag, 1959. – 201 S.
85274
  Zweig A. Pont und Anna / Arnold Zweig. – Berlin : Henschelverlag, 1962. – 201 S.
85275
  Thomas Gordon Pontiff / Thomas Gordon, Morgan-Witts Max. – London : Panther; Granada, 1984. – 692с.
85276
  Eilart J. Pontiline Ja Pontosarmaatiline Element Eesti Flooras / J. Eilart. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia Ja Botaanika Instituut, 1963. – 264s. – Естонською, німецькою та російською мовами
85277
   Pontyfikat przelomu tysiacleci: 25 lat Jana Pawla 2 na stolicy sw. Piotra : Katalog wystawy, Rzym - Czestochowa - Radom - Tarnow - Krakow - Wroclaw, lipiec - listopad 2003 r. – 2e wyd. – Krakow : Wydawnictwo Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, 2003. – 109s. : ill. – На другому тит. арк.: Ojcu Swietemu Janowi Pawlowi 2 z okazji 25-lecia Pontyfikatu. – ISBN 83-916379-6-1
85278
  Manners A. Poor cousins / Ande Manners. – New York : Coward, McCann & Geoghegan, 1972. – 318p., 8 f. ill.
85279
  Dostoyevsky Fyodor Poor folk / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow. – 218 p.
85280
  Koretz Dave Poor minks and beware of sheep"s clothing / Koretz Dave. – San Francisco, 1961. – 60с.
85281
  Dostoevsky Fyodor Poor people / Dostoevsky Fyodor. – Moscow, 1988. – 384 p.
85282
  Sremac Stevan Pop Cira i pop Spira / Sremac Stevan. – Beograd, 1973. – 278с.
85283
  Saur Vladimir Pop puncov sbornik kak istocnik istoriko-dialektologiceskich issledovanij / Saur Vladimir. – Praga, 1970. – 71с.
85284
  Helder Ebba Pope Joan in Legend and Drama: a case study in German medieval drama. / Helder Ebba. – Armidale, 1987. – 18с.
85285
  Andzejewski J. Popiol i diament. / J. Andzejewski, 1956. – 299с.
85286
  Andzejewski J. Popiol i diament. / J. Andzejewski. – Warszawa, 1972. – 345с.
85287
  Slonimski Antoni Popiol i wiatr / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1962. – 48с.
85288
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1954. – 297 s.
85289
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1954. – 305 s.
85290
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1954. – 299 s.
85291
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1970. – 304 s.
85292
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1970. – 321 s.
85293
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1970. – 315 s.
85294
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1975. – 321 s.
85295
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1983. – 367 s. : ill.
85296
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1983. – 377 s. : ill.
85297
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1983. – 389 s. : ill.
85298
  Zeromski Stefan Popioty : Powiesc z konca 18 i poczatku 19 w / S. Zeromski. – Warszawa : Czytelnik
2. – 1975. – 323 s.
85299
  Roubal Popis noveho druhu z rodu ceuthorrhynchus germ. (col., curcul.) ze slovenska-c. hofferi m. : Descriptio novae speciei generis ceuthorrhyn. Chus germ. (col. curcul.) de Slovakia s. hofferi m. / J. Roubal. – Brno : prirodovedecky, 1937. – 3 s. – Entomologicke listy (Folia entomologica) 1937. I.
85300
  Krivsky Pavel Popis Strahova a jeho vodovodu z roku 1782 a jeho autor J.A. Kolbe. / Krivsky Pavel. – Praha, 1983. – 82с.
85301
  Kowalski Piotr Popkultura i humanisci : Daleki od kompletnosci remanent spraw, pogladow i mistyfikacji / Kowalski Piotr. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 327s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1773-9
85302
  Rezac Vaclav Poplach v Kovarske ulicce / Rezac Vaclav. – Praha, 1955. – 142с.
85303
   Popol Vuh. Libro del comun de los quiches. – Habana, 1975. – 193с.
85304
  Sprusinski Michal Popoludnie / Sprusinski Michal. – Warszawa, 1963. – 56с.
85305
  Fitzgerald Scott F. Popoludnie pisarza i inne opowiadania / Scott F. Fitzgerald; Tlum.M.Ronikier. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1989. – 175s. – ISBN 83-7023-054-7
85306
  Popper Karl Popper Selections / Popper Karl. – Princeton, 1985. – 479с.
85307
   Popularni politicky slovnik. Ekonomie, filosofie, mezinarodni vztahy, politika vnitrni a zahranicni. - Kdo je kdo. – Praha, 1964. – 552с.
85308
  Markunas Antoni Popularny slownik sakralizmow polskich i ukrainskich = Популярний словник польських та українських сакралізмів / Markunas Antoni, Uczitiel Tamara; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : UAM, 2001. – 304s. – ISBN 83-232-1097-7
85309
  Tufescu Mircea Populatiile de foraminifere din apele litorale romanesti / Tufescu Mircea. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 176S.
85310
   Population : Strengthening the fabric of society; Capacity building for sustainable development. – New York, 1996. – 4,46p. – (Capacity / UNDP, UNFPA ; 21)
85311
   Population and food supply, 1962. – 50с.
85312
   Population and population policy in Hungary. – Budapest, 1984. – 231с.
85313
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032468X
Vol. 54, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85314
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 56, N 3. – 2001
85315
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 56, N 1. – 2001
85316
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 57, N 1. – 2002
85317
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 57, N 3. – 2002
85318
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol.61, N 1. – 2006
85319
   Population growth and manpower in the Sudan. A joint study by the United Nations and the Government of the Sudan. Department of Statistics, Council of Ministers, The Republic of the Sudan, Khartoum. – N.Y., 1964. – 150с.
85320
  Boriak H. Population Losses in the Holodomor and the Destruction of Related Archives: New Archival Evidence // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 199-215. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
85321
  Haupt Arthur Population reference bureau"s Population handbook / Haupt Arthur, Kane Thomas. – 4th international ed. – Washington : Population reference buereau, 1998. – 80p. – ISBN 0-917136-12-8
85322
  Stickel Lucille Populations and Home Range Relationships of the Box Turtle, Terrapene C. Carolina (Linnaeus) / Stickel Lucille, 1950. – 352-378S. – Reprinted from Ecological Monographs, 20, October, 1950
85323
  Khoros V. Populism: its past, present and future. / V. Khoros. – M., 1984. – 295с.
85324
  Neumann F. Populorum et regum numi veteres inediti / Collecti ac illustrati a Francisco Neumanno, canonico Reg. Ad. S. Dorotheam. – Vindobonae (Wien) : Apud Rudolphum Graefferum, 1779
85325
  Gorki Maximo Por el mundo / Gorki Maximo. – M., 1977. – 487с.
85326
  Capote Renee Mendez Por el ojo de la cerradura / Capote Renee Mendez. – Habana, 1977. – 175с.
85327
  Reyes Trejo Por el rastro de los libertadores / Reyes Trejo, Mayor Alfredo. – La Habana, 1974. – 165с.
85328
   Por el triunfo de la vida. Los poetas sovieticos hablan de la Gran Guerra Patria. – M., 1976. – 335с.
85329
  Jamis Fayad Por esta Libertad / Jamis Fayad. – La Habana, 1962. – 72с.
85330
  Maldonado Perez Guillermo Por estos santos latifundios / Maldonado Perez Guillermo. – La Habana, 1975. – 77с.
85331
  Sunen Juan Carlos Por fortunas peores / Sunen Juan Carlos. – Madrid : Catedra, 1991. – 76 p.
85332
  Mijailov Nikolai Por la Union Sovietica / Mijailov Nikolai. – M. – 376с.
85333
  Govallo V. Por que no nos parecemos unos a otros : Ensayos sobre las particularidades biologicas / V. Govallo. – Mоscu : Mir, 1990. – 336p.
85334
  Castillo Frau Reynaldo Por un punado de sol / Castillo Frau Reynaldo. – La Habana, 1980. – 113с.
85335
   Poradnik dla elektrykow : praca zbiorowa. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa szkolnictwa zawodowego, 1957. – 424 s.
85336
  Zagajewski Tadeusz Poradnik dla organizatorow wypoczynku dzieci i mlodziezy : Stan prawny na dzien 6 maja 1997 r.Nagrodzony "Globusem "97" / Zagajewski Tadeusz. – Lodz : Wydawnictwo ATN, 1997. – 200s. – ISBN 83-903329-1-4
85337
   Poradnik fizykochemiczny. Dzialy: Ogolny, Fizykochemiczny. Nieorganiczny. Organiczny, Analityczny. Informacyjny. – Warszawa : Wyd-wo naukowotechniozne, 1962. – 1789 s.
85338
   Poradnik fizykochemiczny. Dzialy: Ogolny, Fizykochemiczny. Nieorganiczny. Organiczny, Analityczny. Informacyjny. – Warszawa, 1962. – 1789с.
85339
   Poradnik galwanotechnika. – Warszawa, 1961. – 705с.
85340
   Poradnik gospodyni. – Warszawa, 1970. – 507с.
85341
   Poradnik gospodyni. – Warszawa, 1975. – 542с.
85342
  Gaertner Henryk and oth. Poradnik gramatyczny / Henryk and oth. Gaertner. – Wyd. 23. przer. i uzup. – Warszawa, 1961. – 348с.
85343
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
zeszyt okolicznosciowy. – 2001
85344
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 1 (580). – 2001
85345
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 2 (581). – 2001
85346
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 3 (582). – 2001
85347
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 4 (583). – 2001
85348
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 5 (584). – 2001
85349
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 6 (585). – 2001
85350
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 7 (586). – 2001
85351
  Zajfen M. Poradnik kosmetyczny dla mlodziezy / M. Zajfen. – Warszawa : Watra, 1975. – 159 s.
85352
  Metera Helena Poradnik metodyczny : Do podrecznika "Czytam po polsku"Red.Fndrzej Podgorski / Metera Helena; Red.Andrzej Podgorski. – Lublin : Fundacja pomocy szkolom polskim w zsrr im.Tadeusza Goniewicza, 1991. – 160s. – ISBN 83-900279-0-9
85353
  Sadowski S. Poradnik metodyczny do cwiczen z chemii rolnej : Skrypt dla studentow specjalizacji agrobiologiczno-chemicznej / S. Sadowski. – Opole : WSP, 1987. – 97s.
85354
  Jakimczyk Janina Poradnik metodyczny do nauczania ekonomii politycznej / Jakimczyk Janina. – Warszawa, 1978. – 274с.
85355
   Poradnik mlodej pary. – Warszawa, 1974. – 338с.
85356
  Podobinski Stanislaw Poradnik ortograficzny ze slowniczkiem wyrazow najtrudniejszych i tekstami edytorsko-poprawnosciowymi / Podobinski Stanislaw; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie; Instytut filologii polskiej. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – 1198s. – ISBN 83-7098-043-0
85357
   Poradnik Pszczelarski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1961. – 506s.
85358
  Sypniewski S. Poradnik radiooperatora / S. Sypniewski. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacyjne, 1957. – 476 s.
85359
   Poradnik rolnika. Kalendarz rodziny wiejskiej na rok 1966. Rok wyd, XX., 1966. – 192с.
85360
   Poradnik spawalniczy. – Warszawa, 1962. – 916с.
85361
   Poradnik teleelektronika. – Warszawa, 1974. – 1182с.
85362
   Poradnik. Radioelektronika : praca zbiorowa. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacji i lacznosci
T. 2. – 1972. – 548 s.
85363
  Kisielewski Zygmunt Poranek. / Kisielewski Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 180с.
85364
  Fadejev Alexander Porazka. / Fadejev Alexander. – Praha, 1956. – 154с.
85365
  Fadejev A.A. Porazka. / A.A. Fadejev. – M., 1972. – 193с.
85366
  Chroscicki Leon Porcelana - znaki wytworni europejskich / Chroscicki Leon. – Warszawa, 1974. – 407с.
85367
  Bulsiewicz Andrzej Poreczenie majatkowe w polskim procesie karnym. / Bulsiewicz Andrzej. – Torun, 1991. – 192с.
85368
   Porownanie ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolnych w Polsce. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 113s. – ISBN 837244-083-2
85369
   Porownanie jako dowod : Polsko-ukrainskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 227s. – (Literaturoznawstwo porownawcze / Uniw. im.Adama Mickiewicza ; 2). – ISBN 93-232-1113-2
85370
  Janiszewski Leszek Porownawcza analiza elementarnych zjawisk bioelektrycznych u niektorych bezkregowcow (Hirudo medicinalis L, Lumbricus terrestris (L), Carausius morosus BR, Tenebrio molitor L, Tegenaria sp. = A comparative study of elementary bioelectric phenomena in some invertebrates / Janiszewski Leszek. – Torun : Wydawnictwa uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1965. – 45S.
85371
   Porphyria Cutanea Tarda: New Facts on Aetiology, Pathogenesis, Clinical Manifastations and Treatment. – Praha : Universita Karlova, 1974. – 126s.
85372
  Sliwa Wanda Porphyrins and related compounds = Porfiryny i zwiazki pokrewne / Sliwa Wanda; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1999. – 138. – На обкл. 2000 рік. – ISBN 83-7098-703-6
85373
  Stepanov A. Port-Arthur / A. Stepanov. – Ed. 1. – Bucuresti
Vol. 1. – 1952. – 566с.
85374
  Stiepanow A. Port Artur / A. Stiepanow; Tlumaczyl z ros.A.Calis. – 2e wyd. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej
Tom 3. – 1954. – 324s. – Powiesc odznaczona nagroda Stalinowska za rok 1943 i 1944
85375
  Stepanov A. Port Artur / A. Stepanov. – Bratislava, 1957. – 1248с.
85376
  Kosinski Zbigniew Port egzotyczny / Kosinski Zbigniew. – Lodz, 1957. – 32с.
85377
  Czerniawski Cz. Port macierzysty / Cz. Czerniawski. – Katowice, 1973. – 338с.
85378
  Скорина Л.П. Porta anliqua : Підручник з латинської мови для ліцеїв, гімназій і коледжів / Л.П. Скорина. – Київ : СІНТО, 1994. – 272 с.
85379
  Тарасевіч Л. Porta Aurea = Золоті ворота : [проект-інсталяція, Київ, Музей Золоті Ворота, 30 серп.–30 верес. 2010 р. : каталог] / Леон Тарасевіч ; [уклад. О. Зоц ; пер.: Д. Матіяш, В. Бачинська, Д. Голдфарб ; фот. К. Чернічкін ; куратор, текст: Єжи Онух ; Польський ін-т (Київ), Нац. заповідник "Софія Київська"]. – [Київ : Польський ін-т, 2010. – 47, [1] c. : фотоіл., портр. – Текст укр., давньогрец., латин., пол., англ.
85380
   Portale. – Dresden, 1959. – 16 S.
85381
  Jacobi B. Portali, zvetisca in palace / B. Jacobi. – Maribor, 1965. – 389с.
85382
  Fazer Lea Porte de Montreuil / Fazer Lea. – Paris : L"avant-scene theatre/Collection des quatre-vents, 2001. – 63p. – ISBN 2-907468-75-8
85383
  Janczarski Czeslaw Portet z galazek i ziol / Janczarski Czeslaw. – Warszawa, 1970. – 72с.
85384
  Dziuba P.V. Portfolio investments in the CIS countries: the need for approaches revision // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 12-14
85385
  Matsuk Z. Portfolio optimization using the GO-GARCH model: evidence from Ukrainian Stock Exchange / Z. Matsuk, F. Deari, V. Lakshina // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – Р. 116-120. – ISSN 1728-6220


  This paper provides an experimental study on optimal portfolio composition. Data on seven stocks, included in Ukrainian Exchange Index, for the period from January to December 2015 are considered. In total, seven big industrial, electric and military ...
85386
  Szczepanski Jan Jozef Portki Odyssa / Szczepanski Jan Jozef. – Warszawa, 1956. – 236с.
85387
   Porto: Costa Verde. – Munchen; Berlin, 1992. – 56с.
85388
  Colombani Portrait du President: Le monarque imaginaire. / Colombani, Jean-Marie. – Paris, 1985. – 220с.
85389
  Sauvageot Au. Portrait du vocabulaire francais / Sauvageot Au. – Paris : Larousse, 1964. – 286 p.
85390
  Bomback Edward Portrait manual / Bomback Edward, Coppel Arnold. – London, 1971. – 238с.
85391
  Hurley Portrait of a decade. Roy Stryker and the development of documentary photography in the 30-es / Hurley, Jack. – Baton Rouge, 1974. – 196с.
85392
  Charlton H.B. Portrait of a university. 1851-1951. To commemorate the Centenery of Manchester University / H.B. Charlton. – Manchester, 1952. – 185с.
85393
  Oates S.B. Portrait of America / S.B. Oates. – 4th. – Boston : Houghton Mifflin Company. – ISBN 0395359546
V. 1 : From the European Discovery to the End of Reconstruction. – 1987. – YIII, 411 p. : il.
85394
  Oates Stephen Portrait of America / Oates Stephen. – Boston
1. – 1987. – 411с.
85395
  Raddock Maxwell Portrait of an American labor leader: William L. Hutcheson / Raddock Maxwell. – New York, 1955. – 430с.
85396
   Portraits and People: Nineteenth Century Paintings and Drawings, October 12 - December 3, 1983. – New York, 1983. – 51с.
85397
  Matuszewski Ryszrd Portraits d"ecrivains polonais contemporains / Matuszewski Ryszrd. – Varsovie, 1959. – 304с.
85398
  Smith D.E. Portraits of Eminent mathematicians : With brief biographical sketches / D.G. Smith. – New York : Scripta mathematica, 1946. – p. – (Pictorial mathematics : Portfolio namber one (1-12))
85399
   Portrayal of America in various literatures. – Lubbock, 1978. – 74с.
85400
  Manton Jo Portret Bacha / Manton Jo. – Warszawa, 1960. – 212с.
85401
  Wilde Oscar Portret Doriana Graya / Wilde Oscar; Tlum. M.Feldmanowa. – Warszawa : PIW, 1957. – 279s.
85402
  Pawlak Wladyslaw Portret gangstera / Pawlak Wladyslaw. – Warszawa, 1982. – 164с.
85403
  Gornicki Gerhard Portret kota / Gornicki Gerhard. – Poznan, 1961. – 128с.
85404
  Prominski Marian Portret krolowej Haczepsut / Prominski Marian. – Warszawa, 1959. – 164с.
85405
  Hertz Pawel Portret Slowackiego / Hertz Pawel. – Warszawa, 1976. – 251s.
85406
  Baran Ludvik Portret ve fotografii / Baran Ludvik. – Praha, 1965. – 236с.
85407
  Banach Andrzej Portret wzorowego mezczyzny / Banach Andrzej. – Krakow, 1965. – 320с.
85408
  Lenart Jozef Portret z diamentow / Lenart Jozef. – Warszawa, 1967. – 214с.
85409
  Rostworowski Jan Portret z malpka / Rostworowski Jan. – Krakow, 1975. – 108с.
85410
  Stanuch Stanislaw Portret z pamieci / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1959. – 224с.
85411
  Mikolajewski Andrzej Wiktor Portret znajomego / Mikolajewski Andrzej Wiktor. – Lodz, 1979. – 128с.
85412
  Kaznowski Bohdan Portret zza mgly : Zapiski reportera / Kaznowski Bohdan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 188s.
85413
  Lenart Jozef Portrety / Lenart Jozef. – Warszawa, 1960. – 160с.
85414
  Gorkij M. Portrety / M. Gorkij. – Praha, 1968. – 178с.
85415
  Pietak Stanislaw Portrety i zapiski / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 188с.
85416
   Portrety uczonych polskich. – Krakow, 1974. – 536с.
85417
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 169/170, listopad/grudzien. – S. 106-107. – ISSN 1427-1176
85418
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 175/176, czerwiec/wrzesien. – S. 76-77. – ISSN 1427-1176
85419
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 173/174, kwiecien/maj. – С. 60-61. – ISSN 1427-1176
85420
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 177, pazdziernik. – S. 88-89. – ISSN 1427-1176


  Видатні краківські лікарі - професори лікарського факультету Ягеллонського унівеситету Adam Bochenek та Jan Wladyslaw Piltz.
85421
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 180/181, grudzien/styczen. – S. 122-123. – ISSN 1427-1176


  Rogalski Tadeusz Teodor - profesor anatomii opisowej i topograficznej UJ i Akad. Med. w Krakowie, rektor krakowskiej Akad. Med. Ur. 20 IX w Krakowie, byl synem Sebastiana, cukiernika, i Stanislawy z Zebrawskich. Franciszek Ksawery Walter – polski ...
85422
  Stanuch Stanislaw Portrety. Portret z pamieci / Stanuch Stanislaw. – Wyd. 2. – Krakow, 1976. – 240с.
85423
   Portugal: renovacion y pruebas. – M., 1984. – 239с.
85424
  Steiniger Klaus Portugal: Traum und Tag / Steiniger Klaus. – Leipzig, 1982. – 282с.
85425
  Kieniewicz Jan Portugalczycy w Azji. XV-XX wiek. / Kieniewicz Jan. – Wroclaw, 1976. – 204с.
85426
   Portuguese intra-industry trade and labor market adjustment costs: the SAH again / Horacio, Faustino, , Nuno Carlos Leitao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 494-503 : table. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
85427
  Bielz Julius Portul popular al sasilor dinTransilvania / Bielz Julius. – Bucuresti. – 54с.
85428
  Banateanu Tancred Portul popular din Tara Oasului / Banateanu Tancred. – Editura de stat pentru literatura si arta. – Bucuresti, 1955. – 62с.
85429
  Irimie Cornel Portul popular din Tara Oltului. Zona Fagaras / Irimie Cornel. – Bucuresti, 1956. – 79с.
85430
  Banateanu Tancred Portul popular Romaneso / Banateanu Tancred. – Edit. Didactica si pedagogica. – Bucuresti, 1965. – 94с.
85431
  Lacina Vaclav Poruc psu / Lacina Vaclav. – Praha, 1959. – 278с.
85432
  Herrmann Kl. Porucznik von Mochow / Kl. Herrmann. – Warszawa, 1972. – 334с.
85433
  Pagaczewski Stanislaw Porwanie Baltazara Gabki / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 254s. : il.
85434
  Wolowski J. Porwano dziecko / Jacek Wolowski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1959. – 79 s.
85435
  Bichsel Peter Pory roku / Bichsel Peter; Przelozyl J. Radwan; Ilustrowal J.Treutler. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 144s. : il.
85436
  Domanski Marek Porzadek pzeczy / Domanski Marek. – Krakow, 1962. – 224с.
85437
  Kluczynska J. Porzeczki / J. Kluczynska. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1973. – 154s.
85438
  Bruner J.S. Posa dostarczone informacje : Studia z psychologii poznawania / J.S. Bruner. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 806s.
85439
  Skulska Wilhelmina Poscig / Skulska Wilhelmina. – Warszawa, 1974. – 343с.
85440
  Lassota Ryszard Poscig / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1975. – 334с.
85441
  Zurek Jerzy Poscig / Zurek Jerzy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 194 s.
85442
  Machejek Wladyslaw Poselskie potyczki / Machejek Wladyslaw. – Krakow, 1970. – 472с.
85443
  Postelnicu D. Posibilitatile si limitele endocrinologiei / D. Postelnicu. – Bucarest : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1973. – 227S.
85444
  Reppone Masillo Posilecheata de Masillo Reppone de Gnanopoli. – In Napoli (Napoli) : Preso Giuseppe Roselli, 1684. – [18], 171 p.
85445
   Positionen 3: Wortmeldungen zur DDR - Literatur. – Halle; Leipzig, 1987. – 170с.
85446
  Hus Iohannes Positiones. Recommendationes. Sermones. Universitni promluvy / Hus Iohannes. – Praha, 1958. – 245с.
85447
  Manuela Rozalia Gabor Positioning of brand concerning durable goods and other variables used in Romanian consumers acquisition process // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 357-371 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
85448
  Bozejko Marek Positive definite bounded matrices and a characterization of amenable group / Bozejko Marek. – Wroclaw, 1985. – 10 p. – (Preprint / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 20)
85449
  Bozejko Marek Positive definite kernels, length functions on groups and noncommutative von Neumann inequality / Bozejko Marek; Mathem. Inst., Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1987. – 24 p. – (Preprints / Mathem. Inst., Univ. of Wroclaw ; N 80)
85450
  Bozejko M. Positive definite kernels, length functions on groups and noncommutative von Neumann inequality / M. Bozejko. – Wroclaw : Mathem. Inst. Univ. of Wroclaw, 1987. – 24 p. – Prepr. N80 Mathem. Inst. Univ. of Wroclaw
85451
  Литовка К. Positive obligations of the state in respect to the legal protection of the right to life // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 259-261
85452
  Kalenska O. Positive theory of psychology is base of our happy and valuable life // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 264-266
85453
  Schneider R.E. Positivism in the United States : the apostleship of Henry Edger / R.E. Schneider. – Santa Fe : Rosario, 1946. – 308, [1] p. – Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, in the faculty of philosophy, Columbia univers.
85454
  Hawkins Richmond Laurin Positivism in the United States. (1853-1861). / Hawkins Richmond Laurin. – Cambridge, 1938. – 244с.
85455
  Shakespeare W. Poskromienie zlosnicy / William Shakespeare; przel. Z. Siwicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 127 s.
85456
  Kakiet Andrzej Poslaniec smierci / Kakiet Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1985. – 159s. – (Klub srebnego klucza). – ISBN 83-207-0615-7
85457
  Sramek Frana Posledni basne / Sramek Frana. – Praha, 1953. – 82с.
85458
   Posledni boj Julia Fucika. – Praha, 1955. – 70с.
85459
  Dobrovolskij Vladimir Posledni instance / Dobrovolskij Vladimir. – Praha, 1976. – 294с.
85460
  Rylskyj Maxim Posledni jaro / Rylskyj Maxim. – Praha, 1965. – 92с.
85461
  Gorsky Bernard Posledni ostrov / Gorsky Bernard. – Praha, 1971. – с.
85462
  Erben Vaclav Posledni pad mistra Materny. / Erben Vaclav. – Praha, 1987. – 113с.
85463
   Posledni roky Bedricha Vaclavka : Sbornik vzpominek. – Olomouc, 1965. – 273 s.
85464
  Rasputin Valentin Poslednilhuta; Zij a nezapominej; Louceni / Rasputin Valentin. – Praha, 1984. – 529с.
85465
   Poslem domov srdea kusok: vyber zo slovenskey exilovej poezie. – Martin, 1997. – 143с.
85466
   Posleratni makedonski prozaisti. Antologija. – Skopje, 1960. – 278с.
85467
  Kozlowski Tadeusz Poslizg / Kozlowski Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 235с.
85468
  Novak Vjenceslav Posljednji Stipancici / Novak Vjenceslav. – Beograd, 1963. – 266с.
85469
  Filan-Kucera Poslovia skazy. / Filan-Kucera. – Bratislava, 1956. – 72с.
85470
   Poslowie rewolucyjni w Sejmie. (Lata 1920-1935). Wybor przemowien interpelacji i wnioskow. – Warszawa, 1961. – 668с.
85471
  Pajak Henryk Posluchaj Moniko / Pajak Henryk. – Lublin, 1977. – 175с.
85472
  Ambroziewicz Jerzy Posluchajze, wierny ludu. / Ambroziewicz Jerzy. – Warszawa, 1959. – 160с.
85473
  Holina Vladimir Posobenie tlace, rozhlasu a televizie v Bratislave a v Novej Lehote, (Sprava a predvyskumu) / Holina Vladimir. – Bratislava, 1968. – 144с.
85474
  Koniecki Wiktor Posrod mitow i raf / Koniecki Wiktor. – Warszawa, 1975. – 398с.
85475
  Pietak Stanislaw Posrodku zywiolow / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 66с.
85476
  Korynevych A. Possibilities Obstacles to Applicational Justice Mechanisms to the Situation in Donbas // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – P. 68-70. – ISSN 1814-3385


  Armed conflict in Donbas began in April 2014 and hostilities are still active. But notwithstanding this researchers from academia and civil society started to think how to apply post-conflict transitional justice mechanisms to the situation in Donbas. ...
85477
  Verpakhovska A. Possibilities of seismic migration for interpretation of wide-angle reflection/refraction profiles / A. Verpakhovska, V. Pylypenko, O. Pylypenko // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 202-203 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
85478
   Possibility of large soliton amplification by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.N. Oliynik, A.A. Serga, A.M. Slavin, V.S. Tiberkevich // 8-th European Magnetic Materials and applications Conference &-9 June. Abstracts
85479
   Possibility of low-contrast object detection on digital X- ray images by signal-to-noise ratio increasing / N. Miroshnichenko, Y. Kulich, D. Radko, N. Melenevska // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 140-141
85480
  Field J.H. Possible contributions of dS=-dQ amplitudes to K 0/13 decay rates. / J.H. Field. – Berkshire, 1968. – 6с.
85481
  Mirjana Kranjac Possible development scenarios of innovation management in transition countries / Mirjana Kranjac, Christopher Henny, Uros Sikimic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 467-478 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
85482
  Khylko O.L. Possible mechanism of inhibition of virus infectivity with nanoparticles / O.L. Khylko, N.M. Rusinchuk // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 2. – Р. 220-224. – ISSN 1560-8034
85483
   Possible method for evaluation of virus, bacteria and yeasts infectivity by optical measurements / N.M. Rusinchuk, V.Z. Lozovski, O.A. Shydlovska, N.M. Zholobak // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 3. – Р. 299-306. – ISSN 1560-8034
85484
  Stachowski Kamil Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Mamuna [Part 1] / Stachowski Kamil, Stachowski Olaf // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 97-102. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
85485
  Stachowski Kamil Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Mamuna [Part 2] / Stachowski Kamil, Stachowski Olaf // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 289-304. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
85486
  Tomkins Calvin Post- to Neo-: The Art World of the 1980s / Tomkins Calvin. – Harmondsworth, 1989. – 242с.
85487
  Gromov V.V. Post-anodic formation of porous silicon in various oxidizing environments / V.V. Gromov, V.B. Shevchenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 100-101
85488
   Post-apartheid South Africa : The first ten years. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 9,229 p. : ill. – ISBN 1-58906-470-4
85489
  Harasymiw Bohdan Post-communist Ukraine / Harasymiw Bohdan; Canadian institute of Ukrainian studies. – Edmonton; Toronto : CIUS, 2002. – 469р. – ISBN 1-895571-44-8
85490
  Бенвенуто С. Post-coup, пост-переворот, предшествующее будущее, герменевтический круг // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 172-193. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак (1901-1981), французский психоаналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.
85491
   Post-crisis fiscal policy / ed. by Carlo Cottarelli, Philip Gerson, and Abdelhak Senhadji. – Cambridge ; London : International Monetary Fund ; The MIT Press, 2014. – VII, 562 p. : tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-0-262-02718-2
85492
   Post-crisis global economy : restoration of equilibrium : monograph / [Andreeva A., et. al.] ; edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko National university of Kyiv. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 310, [1] p. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-678-0
85493
  Prushkivska E. Post-industrial society as a vector of national economy development // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 40-43 : Tabl. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
85494
  Crocker R.L. Post-Miocene climatic and geologic history and its significance in relation to the genesis of the major soil types of South Australia / R.L. Crocker; Commonwealth of Australia. – Melbourne : [S. n.], 1946. – 56, [10] p. – (Council for scientific and industrial research ; 193)
85495
  Boyle Thomas Post-mortem effects / Boyle Thomas. – Harmondsworth, 1987. – 271с.
85496
  Kohut Zenon Post-Soviet Studies of the Cossack Elite: The Present State of Research and Future Tasks // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 363-374. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
85497
  Shevchenko V. Post-soviet transformation and countries financial linkages // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 33-34
85498
   Post-stabilization economics in Sub-Saharan Africa : lessons from Mozambique. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 8, 397 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-58906-677-9
85499
  Samuelson Peter Post-war friends: Paintings and drawings / Samuelson Peter. – London, 1987. – 47с.
85500
  O"Brian Post captain / Patrick O"Brian. – New York ; London : Norton & со, 1990. – 496 р. – Список тв. авт. на початку кн. - На корінці зазнач.: 2. – ISBN 0-393-30706-9
85501
  Seghers Anna Post ins Gelobte Land / Seghers Anna. – Berlin; Weimar, 1990. – 439с.
85502
  Biederman Marcia Post no bonds / Biederman Marcia. – Harmondsworth, 1989. – 258с.
85503
  Петренко К. Post tenebras lux; Джендеріана; Скороминуще : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 221-223
85504
  Inglot Mieczyslaw Postac zyda w literaturze polskiej lat 1822-1864 / Inglot Mieczyslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1999. – 296s. – (Bibliotheka Judaica / Pod red. J.Woronczaka). – ISBN 83-229-1947-6
85505
   Postage stamps of the People"s Republic of China. 1958-1962. – Peking, 1963. – 92с.
85506
  Kuczynski Jozef Postawy swiatopogladowe chlopow. / Kuczynski Jozef. – Warszawa, 1961. – 184с.
85507
  Isterewicz Irena Postawy wspolczesnej mlodziezy wobec rzeczywistosci na podstawie obrazu siebie / Isterewicz Irena. – Krakow, 1976. – 224с.
85508
   Postconflict economics in Sub-Saharan Africa : Lessons from the Democratic Republic of the Congo. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 8,327p. – ISBN 1-58906-252-3
85509
   Postdam. – Munchen; Berlin, 1991. – 56с.
85510
  Konrad Karel Postele bez nebes / Konrad Karel. – Praha, 1956. – 208с.
85511
  Sychowicz Marek Postepowanie o zniesienie wspolwlasnosci / Sychowicz Marek. – Warszawa, 1976. – 188с.
85512
  Krzeminski Zdzislaw Postepowanie odrebne w sprawach ze stosunkow miedzy rodzicami a dziecmi. / Krzeminski Zdzislaw. – Warszawa, 1978. – 151с.
85513
   Postepowanie przed organami panstwa: Praca zbiorowa. – Warszawa, 1981. – 321с.
85514
  Bubin Stanislaw Postepowanie spadkowe. / Bubin Stanislaw, Karolczuk Adam. – Warszawa, 1978. – 240с.
85515
  Zatsiorsky Vladimir Poster technologiczny a sport u progu XXI wieku : Seminarium z okazji nadania dr. V. M. Zatsiorskyemu tytulu doktora honoris causa... / Zatsiorsky Vladimir; Akademia wychowania fizycznego we Wroclawiu; Red. T. Bober. – Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 1999. – 69s. : il. – ISBN 83-87389-32-3
85516
  Scarlat Mircea Posteritatea lui Creanga / Scarlat Mircea. – S.l., 1990. – 127с.
85517
  Tsekhmister Y. Postgraduate education of doctors: current state and perspectives / Y. Tsekhmister, O. Lysenko // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 101-105. – ISSN 2518-7635


  Последипломное образование врачей: современное состояние и перспективы
85518
   Postgraduate Handbook 1992 : Faculties of: Arts. Business. Education. Health and Human Sciences. Science and Technology. Western Australian Academy of Performing Arts. – [Churchlands], 1991. – 172p. – ISBN 0-7298--0124-1
85519
   Postgraduate prospectus 1993-1994/School of Oriental and African Studies+SOAS; University of London. – London, 1994. – 153с.
85520
   Postgraduate Prostpectus 1986-1987/ School of Oriental and African studies. University of London. – London, 1986. – 94с.
85521
   Postgraduate studies in the faculty of Arts. 1984-1985. – Birmingham, 1984. – 68с.
85522
   Postgraduate Studies in the Faculty of Arts/ The University of Birmingham. – Birmingham, 1991. – 63с.
85523
  Stankiewicz L. Postkomunistyczna rzeczywistosc Polski, czerwiec 1990 - maj 1993 : (W poszukiwaniu obiektywnej prawdy) / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1993. – 95s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-02-0
85524
  Kirk Lydia Postmarked Moscow / Kirk Lydia. – New York : Charles Schribner"s sons, 1952. – [6],278p.
85525
  Dabrowski Mieczyslaw Postmodernizm:mysl i tekst / Dabrowski Mieczyslaw. – Krakow : Universitas, 2000. – 192s. – ISBN 83-70052-729-9
85526
  Koziol Urszula Postoje pamieci / Koziol Urszula. – Warszawa, 1964. – 340с.
85527
  Koziol Urszula Postoje pamieci / Koziol Urszula. – Warszawa, 1977. – 341с.
85528
  Rayner Claire Postscripts / Rayner Claire. – London, 1991. – 345с.
85529
  Nurowska Maria Postscriptum / Nurowska Maria. – Krakow, 1989. – 149с.
85530
  Czajkowska A. Postulat popularyzacji nauki Iwana Franki i polska dziewietnastowieczna idea "nauki dla ludu" (wybrane zagadnienia) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 34-39


  Розкривається зв"язок тексту Івана Франка "O czem i jak nalezy pisac dla ludu", опублікований у 1883 році, з постулатами популяризації науки, які висловлювали польські письменники і науковці ХІХ століття.
85531
  Zukrowski Wojciech Poszukiwacze skarbow / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1954. – 111 s. : il.
85532
  Tor Zdzislaw Poszukiwacze szczescia / Tor Zdzislaw. – Warszawa, 1960. – 494с.
85533
  Shaw Irwin Poszukiwania na ulicach miasta / Shaw Irwin. – Warszawa, 1958. – 580с.
85534
   Poszukiwanie Europy : Zjazd gnieznienski a idea zjednoczonej Europy. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2000. – 111s. – (Studia Europaea ; Vol.1)
85535
   Poszukiwanie sensow : lekcja z czytania kultury. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2006. – 298 s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-2087-X
85536
  Kowalski Marek Arpad Poszukiwanie tozsamosci / Kowalski Marek Arpad. – Warszawa, 1976. – 197 p.
85537
  Zola Emile Pot-Bouille / Zola Emile. – Paris : Fasquelle, 1964. – 433 p.
85538
  Koshliakova T. Potable Сenomanian-Сallovian groundwater complex chemical composition changes dynamics in Kyiv as a result of long-term exploitation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 70-73. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member M. Korjnev) Purpose. Potable ground water chemical composition and quality class changes tendencies of Cenomanian-Callovian groundwater complex in Kyiv as a result of long-term exploitation were revealed. For ...
85539
  Bienkowska D. Potajemna wyprawa / D. Bienkowska. – Warszawa, 1973. – 47с.
85540
  Davidescu D. Potasiul in agricultura / D. Davidescu, Davidescu Velicica. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1979. – 269s. – румунською та російською мовами. – (Chimizarea agriculturii ; 4)
85541
   Potassium and cesium-137 uptake by radish in the field under water-stressed conditions / V.V. Prorok, P.J. White, O.I. Dacenko, L.A. Bulavin, L.Yu. Melnichenko, O.O. Komyshan, L.V. Poperenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 172
85542
  Patch E. Potato aphids / E. Patch. – Orono, 1925. – S. 9-36. – (Maine Agricaltural experiment station ; Bul. 323)
85543
  Bialoskorski R. Potega panstw 2017. Miedzynarodowy uklad sil w procesie zmian : raport potegometryczny / Robert Bialoskorski, Robert Kobrynski, Miroslaw Sulek ; Inst. Stosunkow Miedzynarodowych Wydzialu Nauk Politycznych i Studiow Miedzynarodowych Uniw. Warszawskiego. – Warszawa : ASPRA-JR, 2017. – 179 s. : tab. – ISBN 978-83-7545-740-7
85544
  Safjan Zbigniew Potem nastapi cisza / Safjan Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 184с.
85545
  Klodzinska Anna Potem przychodzi ktos inny... / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1970. – 216с.
85546
  Georgescu Titu Potemkinistii in Rominia. / Georgescu Titu, Marcu Gavril. – Bucuresti, 1955. – 208с.
85547
  Сафіулліна Ю.С. Potencial metafor v ceske ekonomicke terminologii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 98-107. – ISSN 2075-437X


  У статті описується потенціал метафор у сучасній чеській економічній термінології, яка утворюється перенесенням неспеціалізованих слів до термінології або термінів із однієї області у іншу. Матеріал, зібраний із загального лексичного складу ...
85548
  Dusinsky Gabriel Potenciometricke titracie vo farmacii a pribuznych odboroch / Dusinsky Gabriel, Z. Gruntova. – Bratislava, 1956. – 336с.
85549
  Koza I. Potencjal spoleczno-gospodarczy miast grodzkich a skutecznosc marketingu terytorialnego (the socio-economic cities potential of town districts and the effectiveness of the territorial marketing) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – P. 227-248. – ISSN 2227-796X


  Najwazniejszym segmentem marketingu wewnetrznego, w ujeciu szerokim, sg mieszkancy danej jednostki samorzgdowej. Stopien zaspokojenia potrzeb tej grupy jest miernikiem stusznosci drogi rozwoju obranej przez wtadze samorzgdowe, w tym skutecznosci ...
85550
  Koza I. Potencjal spoleczno-gospodarczy regionyw Polski Wschodniej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 145-160. – ISSN 2227-796X


  Під поняттям "людський капітал" потрібно розуміти комплекс знань, навичок і вмінь, а також професійного досвіду, які існують у самому суспільстві. Пропонується оцінювати це явище з використанням факторів економічного зростання і рівня ...
85551
  Bexheti A. Potential and desired development in the Balkans within a new global and european development framework // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 9-15. – ISBN 978-608-203-130-9
85552
  Havrysh L. Potential effect of basel accords on Project Finance // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – Р. 43-49


  This article defines the key impact of new financial regulations on Project Finance.
85553
  Havrysh L. Potential effects of basel accords on project finance // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7069-02-6
85554
  Dauyrzhan Yessengeldin Potential of education as a factor of human capital development / Dauyrzhan Yessengeldin, Valeri Biryukov, Diana Sitenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 267-274. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
85555
  Borbasova Z.N. Potential opportunities of creating a sectoral cluster in an agro-industrial region / Z.N. Borbasova, B. Tolysbayev, S.N. Ulakov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 214-221 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
85556
  Yongrok Choi Potential reduction of CO2 emissions in G20 countries: the production-efficiency approach // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 531-538 : table., fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
85557
  Snezana Milicevic Potentials Serbia as medical tourism destination at the internation tourism market / Snezana Milicevic, Vesna Milovanovic, Marija Mandaric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 397-404 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
85558
  Bogdan Octavia Potentialul climatic al baraganului / Bogdan Octavia. – Bucuresti, 1980. – 172с.
85559
  Vitzu I. Potentialul de razboi al marilor puteri : cu 3 planse, 5 grafice si 28 tabele in text / I. Vitzu. – Cernauti : "Mitropolitul Silvestru", 1939. – 128 p.
85560
  Cocean Pompej Potentialul economic al carstului din muntii apuseni. / Cocean Pompej. – Bucuresti, 1984. – 156с.
85561
  David Francois Potentiels d"oxydoreduction et structure electronique des elements 4f et 5f / F. David, 1973. – 12 p. – Отд. оттиск из : Revue de chimie minerale, t.10, 1973
85562
  Slavkovska Gizela Potichu / Slavkovska Gizela. – Bratislava, 1974. – 45с.
85563
   Potomkowie Slonca. – Poznan, 1987. – 423с.
85564
  Gorak A. Potomkowie starszyzny kozackiej wsrod gubernatorow i wicegubernatorow guberni Krolestwa Polskiego. Drogi awansu // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 371-379. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
85565
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 536с.
85566
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 679с.
85567
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 483с.
85568
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
1. – 1974. – 388с.
85569
  Sienkiewicz H. Potop / H. Sienkiewicz. – Warszawa : PIW. – (B-ka klasyki polskiej i obcej)
T. 1. – 1974. – 474 s.
85570
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1974. – 482с.
85571
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1974. – 586с.
85572
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1974. – 422с.
85573
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1974. – 339с.
85574
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
1. – 1982. – 427с.
85575
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1982. – 529с.
85576
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1982. – 380с.
85577
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1983. – 321с.
85578
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1983. – 391с.
85579
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1983. – 298с.
85580
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370233686
Tom 1. – 1998. – 610 s.
85581
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370233694
Tom 2. – 1998. – 770 s.
85582
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblbotekа Klasyki"). – ISBN 8370233708
Tom 3. – 1998. – 556 s.
85583
  Kosman Marceli Potop szwedzki / Kosman Marceli. – Warszawa, 1975. – 84с.
85584
  Stepniak Lechoslaw Potracenie w systemie polskiego prawa cywilnego / Stepniak Lechoslaw. – Wroclaw i i., 1975. – 265с.
85585
  Piotrowiakowa Wanda Potrawy jarskie / Piotrowiakowa Wanda. – Warszawa, 1988. – 303с.
85586
  Avramovic T. Potrebe i rezultati izgradnje fakultetski obrazovanih strucnjaka u Vojvodini : separat iz casopisa "Univerzitet danas" organa Zajednice jugoslavenskih univerziteta, broj 5-6 (1963) / T. Avramovic; Univerzitet u Novom Sadu, Zavod za Univerzitetsku Nastavu. – Zagreb : [S. n.], 1963. – s. 229 - 246
85587
  Chruszczewski Czeslaw Potrojny czas Galaktyki / Chruszczewski Czeslaw. – Poznan, 1976. – 200с.
85588
  Herbert Stanislaw Potrzeba historii, czyli o polskim stylu zycia. / Herbert Stanislaw. – Warszawa
1. – 1978. – 546с.
85589
  Herbert Stanislaw Potrzeba historii, czyli o polskim stylu zycia. / Herbert Stanislaw. – Warszawa
2. – 1978. – 627с.
85590
   Potrzeby edukacyjne osob niepelnosprawnych i ich zaspokajanie w aglomeracjach miejskich / Pod red. J.Panczyka, D.Podgorskiej-Jachnik // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 122 s. – (Folia paedagogica ; N 3). – ISSN 1427-9703
85591
   Potsdam and Sans Souci. / Giersberg, Hans-Joachim, H. Knitter, H. Hoffmann. – Dresden, 1975. – 93с.
85592
  Fabian Franz Potsdam. / Fabian Franz. – Lpz., 1966. – 96с.
85593
  Giersberg Potsdam. / Giersberg, Hans-Joachim, Knitter Hartmu. – Berlin/Leipzig, 1978. – 236с.
85594
  Drescher Horst Potsdam: Ansichten aus drei Jahrhunderten / Drescher Horst, Kroll Renate. – Weimar, 1981. – 496с.
85595
  Gaskevych Dmytro Pottery With Admixture of Graphite and Exchange Networks in Neolithic of Ukraine: Problem Statement // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 41-42
85596
  Feriancova-Masarova Zora Potulky po vychodnej Afrike. / Feriancova-Masarova Zora. – Martin, 1983. – 170с.
85597
  Ritter L. Potulky prirodou / L. Ritter. – Bratislava : Priroda, 1975. – 160s.
85598
  Knitlova Jana Potvrzeni o zrusenem letu / Knitlova Jana. – Praha, 1982. – 186с.
85599
   Potyviruses infecting vegetable crops in Ukraine / T. Shevchenko, O. Tymchyshyn, I. Kosenko, I. Budzanivska, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 48-52. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some potyvirus infecting vegetable crops in Ukraine. Collected samples were screened for the presence of Zucchini yellow mosaic virus and Watermelon mosaic virus-2. Obtained isolates of Zucchini yellow mosaic virus ...
85600
  Grabski Wladyslaw Jan Poufny dziennik Dominika Pola / Grabski Wladyslaw Jan. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 240 s.
85601
  Brown E. Poultry : Breeding and production / E. Brown. – London : Benn
1 : Races and breeding of domestic poultry. – 1929. – XV, 408 p.
85602
  Franz Poupee diydire : [comics] / Franz. – Grenoble : Glenat. – ISBN 2-7234-0910
T.1 : Nuits sauvage. – 1988. – 48p. : il.
85603
   Pour et avec les jeunes. – Paris, 1969. – 67с.
85604
  Thellesme J. de Pour l"Electricien amateur / J. de Thellesme. – Paris : Dunod, 1937. – 187 p. – Ingenieur Civil
85605
  Truong Chinh Pour la realisation de la reforme agraire / Truong Chinh. – Hanoi
1. – 1955. – 34с.
85606
  Maiorova Z. Pour le bien de l"homme / Z. Maiorova, L. Tcherkasskaia, 1967. – 20p.
85607
   Pour le quarantieme Anniversaire de la Grande Revolution Socialiste d"Octobre (1917-1957). Theses de la Section de propagande et d agitation du Comite Central du P.C.U.S. et de l"Institut du Marxism. – M., 1957. – 92с.
85608
   Pour le respect des accords de Geneve. Deux documents diplomatiques du Gouvernement de la Republique Democratique du Viet-nam. – Hanoi, 1955. – 38с.
85609
  Greencugh Richard Pour les enfants du monde. Exemples de la cooperation Unesco-FIZE (Unicef) / Greencugh Richard. – Paris, 1968. – 68с.
85610
  Андреевская-Левенстерн Pour mieux savoir le Francais : Пособ. по франц. яз. для учащ. ст. классов / Андреевская-Левенстерн, Н.В. Елухина. – Москва, 1966. – 231с.
85611
  Bonifacio Flavio Pour un modele scientifique du systeme scolaire : Ecole: un anneau etrange, presque magique / Bonifacio Flavio. – Paris; Montreal : Harmattan, 1996. – 94p. – ISBN 2-7384-4682-5
85612
   Pour une liberation des echanges. – N.Y., 1955. – 66с.
85613
  Cartland Barbara Pour vivre avec Axel / Cartland Barbara; Trad. de l"anglais par M.-T.Boinais. – Paris : Flammarion, 1982. – 190p. – ISBN 2-277-21286-5
85614
  Christie Agatha Pourguoi pas Evans? / Christie Agatha; Adapte de l"anglais par Postif L. – s.l. : Libraie des champs-elysees, 1937. – 188p. – ISBN 2-7024-1350-1
85615
  Christie Agatha Pourguoi pas Evans? / Christie Agatha. – s.l., 1937. – 188с.
85616
   Pourquoi lutte le Vietnam? Campagne mondiale d"action de la jeunesse. Pour la victoire du peuple Viet-namien, la liberte, l"independance et la paix. – Budapest. – 16с.
85617
  Janka Otto Poust jde za tvym stadem: Od Perskeho zalivu ke Kaspickemu mori / Janka Otto. – Praha, 1983. – 189с.
85618
  Guenot Jean Pouti : Comedie / Guenot Jean. – Saint-Cloud : Guenot, 1999. – 31,[1]p. – ISBN 2-85405-086-X
85619
  Vrchlicky Jaroslav Pouti k Eldoradu. Strom zivota / Vrchlicky Jaroslav. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1962. – 202, [12] s.
85620
  Pelikanova Jaroslava Povalecne mirove hnuti. (K nekterym problemum vyvoje masoveho hnuti na obranu miru po druhe svetove valce) / Pelikanova Jaroslava. – Praha, 1973. – 153с.
85621
   Poverty and social impact analysis by the IMF : review of methodology and selected evidence / ed. by Robert Gillingham ; International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2008. – 4,132 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-662-5
85622
   Poverty and social policy in Canada. – Vancouver : The Copp Clark Publishing Company, 1970. – 429 p.
85623
  Rychlik Jan Povery a problemy jazzu / Rychlik Jan. – Praha, 1959. – 144с.
85624
  Luca Remus Poveste de dragoste / Luca Remus. – Bucuresti, 1962. – 368с.
85625
  Liasco N.N. [Liasko] Povestea lanturilor / N.N. [Liasko] Liasco. – Bucuresti, 1953. – 24с.
85626
  Agranovski A. Povestea minunatei papadii. / A. Agranovski. – Bucuresti, 1953. – 284с.
85627
  Palivec Viktor Povesti karlstejnskeho podhradi / Palivec Viktor. – Praha, 1970. – 115с.
85628
   Povesti, snoave si legende. – Bucuresti, 1967. – 488с.
85629
  Muratov I. Povestire Bucovineana. / I. Muratov. – Bucuresti, 1953. – 224с.
85630
  Pecernicova T. Povestire despre un prieten mai mare / T. Pecernicova. – Bucuresti, 1953. – 391с.
85631
  Tolstoi Lev Nicolaevici Povestiri / Tolstoi Lev Nicolaevici. – Bucuresti, 1953. – 316с.
85632
  Sadoveanu Mihail Povestiri / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1968. – 400с.
85633
  Inber Vera Povestiri despre copii / Inber Vera; Petrescu Cezar. – Bucuresti, 1952. – 47с.
85634
  Novicov Mihai Povestiri despre Doftana / Novicov Mihai. – Edit. a 2. – Bucuresti, 1960. – 136с.
85635
  Sadoveanu Mihail Povestiri din razboi / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1952. – 70с.
85636
  Sadoveanu Mihail Povestiri din razboi / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1960. – 116с.
85637
   Povestiri din viata scolii sovietice. Traducere din limba rusa. – Bucuresti, 1953. – 256с.
85638
  Tolstoi Alexei Povestirile lui Ivan Sudariov / Tolstoi Alexei. – Bucuresti, 1953. – 72с.
85639
  Turgheniev I.S. Povestirile unui vinator / I.S. Turgheniev. – Bucuresti, 1961. – 228с.
85640
  Drda Jan Povidky / Drda Jan. – M., 1950. – 106с.
85641
  Franko Ivan Povidky / Franko Ivan. – Praha : Slovanske nakl., 1951. – 424 s. – (Knihovna slovanskyh klasiku)
85642
   Povidky = Рассказы. – Москва, 1953. – 184 с.
85643
  Gogol N. Povidky / N. Gogol. – Praha, 1975. – 599с.
85644
  Capek Karel Povidky a drobne prozy. Vybor z dila / Capek Karel. – Praha, 1955. – 488с.
85645
  Svetla Karolina Povidky a romany z Jesteda / Svetla Karolina. – Praha, 1959. – 616с.
85646
  Trebizsky Vaclav Benes Povidky karlstejnskeho havrana / Trebizsky Vaclav Benes. – Praha, 1975. – 169с.
85647
  Trebizsky Vaclav Benes Povidky karlstejnskeho havrana / Trebizsky Vaclav Benes. – Praha, 1977. – 167с.
85648
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha, 1908. – 292 s.
85649
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Ministerstvo informaci a osvety, 1948. – 287 s. : ill.
85650
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Statni nakladatelstvi detske knihy, 1956. – 268 s. : ill.
85651
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1970. – 235 s.
85652
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1978. – 435 s. : ill.
85653
   Povidky narodu SSSR. 2. Ukrajinske povidky. – Praha
2. – 1956. – 688с.
85654
   Povidky narodu SSSR. 4. Litevske povidky. – Praha
4. – 1956. – 334с.
85655
   Povidky narodu SSSR. I. Ruske povidky. 3.. – Praha
1, Ruske povidky. 3. – 1955. – 912с.
85656
   Povidky narodu SSSR. I. Ruske povidky. II. – Praha
1, Ruske povidky. I. – 1955. – 804с.
85657
  Stasek Antal Povidky z hor / Stasek Antal. – Praha, 1974. – 204с.
85658
  Capek Karel Povidky z jedne kapsy. Povidky z druhe kapsy / Capek Karel. – Praha, 1958. – 316с.
85659
  Svetla Karolina Povidky z Jesteda / Svetla Karolina. – Praha, 1956. – 276с.
85660
  Svetla Karolina Povidky z Podjestedi / Svetla Karolina. – Praha, 1955. – 524с.
85661
  Cajak Jan Poviedky / Cajak Jan. – Bratislava, 1954. – 288с.
85662
   Povijest grada Nina. – Zadar, 1969. – 788с.
85663
  Klaic Nada Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. / Klaic Nada. – 2 izd. – Zagreb, 1975. – 595с.
85664
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
3. – 1974. – 399с.
85665
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
2. – 1975. – 484с.
85666
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
4. – 1975. – 502с.
85667
  Macan Tr. Povijest hrvatskog naroda / Tr. Macan. – Zagreb, 1971. – 230с.
85668
  Salzer Olga Povijest naroda Jugoslavije (Do 1526) / Salzer Olga. – Zagreb, 1955. – 188с.
85669
   Povijest svjetske knjizevnosti. – Zagreb
6. – 1976. – 528с.
85670
   Povijest Ukrajine : sazeta povijest Ukrajine i ukrajinskog naroda od najstarijih vremena do Narancaste revolucije 2004. godine / priredio: S. Burda ; [ured.: D. Vidmarovic, S. Burda]. – Zagreb : Hrvatsko-Ukrajinsko drustvo, 2009. – 380 s. : ill. – На обкл. парал. назва укр. мовою: Історія України. – ISBN 978-953-95013-2-5
85671
   Povijest Vrane. Politicko., kulturno i privredno znacenie Vrane kroz stolieca. – Zadar, 1971. – 598с.
85672
   Povinna a odporucana literatura pro studium na Vysokej skole ekonomickej v Bratislave. – Bratislava. – 156с.
85673
  Senoa August Povjestice, i druge pjesme / Senoa August. – Zagreb, 1973. – 214с.
85674
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. - Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Zagreb, 1973. – 451с.
85675
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1969. – 241с.
85676
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 221с.
85677
   POW WOW 2006 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 66-67 : фото
85678
  Hausner Henry Powder metallurgy in nuclear construction. / Hausner Henry. – Vienna, 1961. – 70с.
85679
  Nowak Herbert Powedamy dolnoserbski = Gutes Niedersorbisch / Nowak Herbert. – Budysyn, 1988. – 296с.
85680
  Berle Adolf Power / Berle Adolf. – New York, 1969. – 603с.
85681
  Iriye Akira Power and culture : The Japanese-American war, 1941-1945 / Iriye Akira. – Cambridge; London : Harvard university press, 1981. – 334p. – ISBN 0-674-69582-8
85682
  Calloway Stephen Power and glory: five centuries of taste and collecting in the Royal Houses of Europe / Calloway Stephen, Jones Stephen. – London, 1991. – 208с.
85683
  Widegren O. Power and influence in social relationships : a conceptual analysis / O. Widegren. – Uppsala : Un-ty of Uppsala, 1977. – 209 p.
85684
  May Rollo Power and innocence: a search for the sourses of violence / May Rollo. – New York, 1972. – 283с.
85685
  Selekman Sylvia Power and morality in a business society / Selekman Sylvia, Selekman Benjamin. – New York a.o., 1956. – 192 p.
85686
   Power and order: 6 cases in world politics. – New York; Burlingame, 1964. – 213с.
85687
  Lasswell Harold Dwight Power and personality / Lasswell Harold Dwight. – New York, 1962. – 250с.
85688
  Dimadis K.A. Power and prose fiction in Modern Greece / Konstantinos A. Dimadis. – Athens : Armos Publications, 2016. – 273 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-960-527-922-6
85689
  Lasswell H.D. Power and society. A Framework for political inquiry / H.D. Lasswell, A. Kaplan. – New Haven, 1969. – 295с.
85690
  Seabourne Tom Power body : Injury prevention, rehabilitation, and sports performance en / Seabourne Tom. – Boston : YMAA, 1999. – X,149p. : ill. – ISBN 1-886969-76-0
85691
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 1. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
85692
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 2. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
85693
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 3. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
85694
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 4. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
85695
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 5. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
85696
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 6. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
85697
  Akhmedov Rustam Power Ingineering. / Akhmedov Rustam. – Moscow, 1989. – 88с.
85698
  LaHaye Power of the cross : real stories, real people, a real god / Tim LaHaye. – Sisters : Multnomah books, 1998. – 272 p. : ill. – ISBN 1-57673-212-6
85699
  Chase Stuart Power of words / Chase M.T. – New York, 1954. – 308с.
85700
  Dewan S.B. Power semiconductor drives / S.B. Dewan, G.R. Slemon, A. Straughen. – New York a.o. : Wiley, 1984. – 18,354p. – (A Wiley-interscience publication). – ISBN 0-471-89630-7
85701
  Leznov S. Power Station and Substation Maintenance / S. Leznov, A. Taits. – Moscow : Mir Publishers, 1983. – 328 p.
85702
  Baptidanov L. Power stations and substations / L. Baptidanov, V. Tarasov. – M., 1966. – 464с.
85703
  Bradford David Power up : Transforming, organizations, through shared, leadership / Bradford David, Cohen Allan. – New York a.o. : Wiley, 1998. – 361p. – ISBN 0-471-12122-3
85704
  Hardy Frank Power without Glory. / Hardy Frank. – London, 1982. – 672с.
85705
  Schoenbrod David Power without responsibility : How Congress abuses the people through delegation / Schoenbrod David. – New Haven; London : Yale university press, 1993. – 260p. – ISBN 0-300-05363-0
85706
  Birch Beryl Bender Power yoga : the total strength and flexibility workout / Birch Beryl Bender; Photogr. by N.DeSciose. – New York a.o. : Fireside book, 1995. – 286p. : ill. – ISBN 0-02-058351-6
85707
  Mills Power, politics and people / Mills, Wright. – London a.o., 1967. – 657с.
85708
  Demerath Nicholas Power, presidents, and professors. / Demerath Nicholas, R.W. Stephens, R.R. Taylor. – New York, London, 1967. – 275с.
85709
   PowerBuilder 5.0. Библия разработчика / Б. Смит, Г. Шаад, Р. Кастлер, Д. Брюс; Брайан Дж. Смит, Гордон У. Шаад и др.; Пер. с англ. Н.В. Горчаковой и др. – Киев : Диалектика, 1997. – 544с. – ISBN 966-506-063-5
85710
  Галлагер С. PowerBuilder 6.0. Энциклопедия пользователя / С. Галлагер, С. Херберт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 816с. – ISBN 966-7393-06-2
85711
  Emery Marcia Powerhunch! : Living an intuitive life / Emery Marcia. – Hillsboro : Beyond words, 2001. – XXVI,245,[1]p. – ISBN 1-58270-065-6
85712
  Mukherjee Mayuri Powering India - Afghan civilisational connect // India perspectives. – New Delhi, 2016. – Vol. 30, iss. 4. – P. 18-21
85713
  Лоу Д. PowerPoint 2003 для "чайников" / Дуг Лоу. – Москва : Диалектика, 2004. – 304с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0593-1


  Описаны основные способы создания, редактирования, печати и показа презентаций
85714
  Уэмпен Ф. PowerPoint 2003. Библия пользователя = Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем подготовки / Фейт Уэмпен; Пер. с англ. О.В. Зайцевой, И.В. Шуляка, С.Л. Шадрина. – Москва, 2005. – 768 с. – ISBN 5-8459-0752-7
85715
  Smith Adam Powers of mind / Smith Adam. – New York, 1975. – 418с.
85716
  Janeway Elizabeth Powers of the weak / Janeway Elizabeth. – New York, 1980. – 350с.
85717
  Smarzynski Henryk Powiat Busko-zdroj przed 1.IX. 1939 I w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 / Smarzynski Henryk. – Krakow, 1960. – 366с.
85718
  Baldwin James Powiedz mi, jak dawno odszedl pociag / Baldwin James; Przelozyl J.Kybrynski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 512 s.
85719
  Alex Joe Powiem wam, jak zginal. / Alex Joe. – Warszawa, 1961. – 220с.
85720
  Alex Joe Powiem wam, jak zginal. / Alex Joe. – Warszawa, 1973. – 208с.
85721
  Sinko Zofia Powiesc angielska osiemnastego wieku a powiesc polska lat 1764-1830 / Sinko Zofia. – Warszawa, 1961. – 246с.
85722
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1962. – 272с.
85723
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1962. – 324с.
85724
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1974. – 245с.
85725
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1974. – 274с.
85726
  Gruszecka Aniela Powiesc o Kronice Galla / Gruszecka Aniela. – Krakow
Czesc 1. Tom 1. – 1962. – 384с.
85727
  Gruszecka Aniela Powiesc o Kronice Galla / Gruszecka Aniela. – Krakow
Czesc 1. Tom 2. – 1962. – 416с.
85728
  Johnson Eyvind Powiesc o Olofie / Johnson Eyvind; Przelozyla E.Bielicka; Poslowie Z.Lanowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Poznanskie. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
Tom 1. – 1977. – 290 s.
85729
  Zeromski Stefan Powiesc o udalym Walgierzu / Zeromski Stefan. – Wyd. 3. – Warszawa, Krakow : Wyd-wo J. Mortkowicza, 1923. – 73 s.
85730
  Bunsch Karol Powiesc z czasow Boleslawa Chrobrego. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1978. – 325с.
85731
  Bunsch Karol Powiesc z czasow Boleslawa Chrobrego. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1978. – 361с.
85732
  Brecht Bertolt Powiesc za 3 grosze. / Brecht Bertolt. – Warszawa, 1971. – 451с.
85733
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Powiesci / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
1. – 1958. – 612с.
85734
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Powiesci / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1958. – 688с.
85735
  Danek Wincenty Powiesci historyczne J.I. Kraszewskiego. / Danek Wincenty. – Warszawa, 1966. – 268с.
85736
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesci ludowe. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa
1. – 1955. – 542с.
85737
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesci ludowe. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa
2. – 1955. – 616с.
85738
   Powiesci ludu krakowskiego. – Krakow, 1959. – 452с.
85739
  Sztyrmer Ludwik Powiesci nieboszczyka Pantofla / Sztyrmer Ludwik. – Warszawa, 1978. – 607с.
85740
  Bunsch Karol Powiesci piastowskie. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1966. – 354с.
85741
  Bunsch Karol Powiesci piastowskie. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1966. – 344с.
85742
  Slowacki Juliusz Powiesci poetyckie / Slowacki Juliusz. – 4 wyd., zmien. – Wroclaw i i., 1986. – 286с.
85743
  Mickiewicz Powiesci poetyckie. Grazyna. Konrad Wallenrod / Mickiewicz. – Warszawa, 1973. – 246с.
85744
  Zeromski Stefan Powiesci. : Walka z szatanem. Zamiec / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 274 s.
85745
  Zeromski Stefan Powiesci. : Nawracanie judasza. Powiesc / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 349 s.
85746
  Zeromski Stefan Powiesci. : Walka z szatanem. Charitas / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 407 s.
85747
  Zeromski Stefan Powiesci. : Ludzie bezdomni / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 417 s.
85748
  Pawlikowski Stefan Powietrze i woda rzadza chemia / Pawlikowski Stefan. – Warszawa, 1959. – 240с.
85749
  Gorski A. Powiklane polityczne relacje polsko-ruskie w Galicji Wschodniej w okresie autonomii // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 182-194


  Складні політичні польсько-українські відносини у Східній Галичині в період автономії.
85750
  Szczygiel J. Powodz / J. Szczygiel. – Warszawa, 1973. – 247с.
85751
  Czeszko B. Powodz / Bohdan Czeszko. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 109 s.
85752
  Fadiejew Aleksander Powodz i inne opowiadania. / Fadiejew Aleksander. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 199с.
85753
  Prus Boleslaw Powracajaca fala / Prus Boleslaw; Kochanski Witold. – Wroclaw, 1957. – 112с.
85754
  Marjanska Ludmila Powrocic do milosci / Marjanska Ludmila. – Warszawa, 1972. – 241с.
85755
  Clavel Bernard Powrot / Clavel Bernard; Tlum.J.Brablec. – Krakow : Wyd-two Literackie, 1976. – 195s.
85756
  Korkozowicz Kazimierz Powrot Czarnego / Korkozowicz Kazimierz. – Warszawa
1. – 1989. – 224с.
85757
  Kraszewski I J. Powrot do gniazda / I J. Kraszewski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1928. – S. 29-264. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 158)
85758
  Kraszewski Jozef Ignacy Powrot do gniazda: Powiesc z podan XVI w. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1986. – 222с.
85759
  Wolkers J. Powrot do Oegstgeest / Jan Wolkers; przel. A. Wojtas. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 172 s. – ISBN 83-06-01924-5
85760
  Glinska Anna Powrot do Santa Cruz. / Glinska Anna. – Warszawa, 1972. – 167с.
85761
  Miedzyrzecki Artur Powrot do Sorrento / Miedzyrzecki Artur. – Warszawa : Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958. – 137s. : Rysunki w tekscie i na obwolucie: Tadeusz Kulisiewicz
85762
  Parandowski J. Powrot do zycia / J. Parandowski. – Warszawa, 1972. – 180с.
85763
  Mlicka Wanda Powrot do zycia / Mlicka Wanda. – Warszawa, 1975. – 122с.
85764
  Sadzewicz M. Powrot Katarzyny / M. Sadzewicz. – Warszawa, 1972. – 299с.
85765
  Kuriata Czeslaw Powrot ksiecia Eryka. / Kuriata Czeslaw. – Poznan, 1965. – 36с.
85766
  Biela Emil Powrot marnotrawnego / Biela Emil. – Warszawa, 1972. – 130с.
85767
  Quentin P. Powrot na wyspy / P. Quentin. – Warszawa, 1973. – 278с.
85768
  Jesionowski Jerzy Powrot pozegnanych / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 182s.
85769
  Zawieyski Jerzy Powrot Przeleckiego / Zawieyski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 120 s.
85770
  Kern Ludwik Jerzy Powrot Ramony. / Kern Ludwik Jerzy. – Warszawa, 1961. – 164с.
85771
  MacLennan Hugh Powrot sfinksa / MacLennan Hugh. – Warszawa, 1970. – 328с.
85772
  Gornicki Gerard Powrot Stanleya Kozdry / Gornicki Gerard. – Poznan, 1963. – 98с.
85773
  Szargan Mieczyslaw Michal Powrot swiata / Szargan Mieczyslaw Michal. – Lodz, 1976. – 141с.
85774
  Jablonski Roman Powrot w czlowieczenstwo / Jablonski Roman. – Warszawa, 1962. – 52с.
85775
  Broch Hermann Powrot Wergilego : Opowiadania / Broch Hermann; Przel. A.M.Linke. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 227s. – ISBN 83-07-00507-8
85776
   Powrot wielkiej teorii w naukach humanistycznych. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 240s. – ISBN 83-227-1197-2
85777
  Najnigier Bronislaw Powrot z daleka. / Najnigier Bronislaw. – Warszawa, 1973. – 373с.
85778
  Lem Stanislaw Powrot z gwiazd / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1968. – 336с.
85779
  Lem Stanislaw Powrot z gwiazd / Lem Stanislaw. – Krakow, 1975. – 238с.
85780
  Panas Henryk Powrot z krainy Tsemil / Panas Henryk. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 246s.
85781
  Brzoza Jan Powrot z niewoli. / Brzoza Jan. – Warszawa, 1956. – 232с.
85782
  Caban Mikolaj Powrot zza rzeki Styks / Caban Mikolaj. – Warszawa, 1964. – 294с.
85783
  Bunsch Karol Powrotna droga. / Bunsch Karol. – Krakow, 1971. – 344с.
85784
  Opolski Jerzy Powroty / Opolski Jerzy. – Katowice, 1960. – 104с.
85785
  Ciapalo Michal Powroty / Ciapalo Michal. – Lodz, 1963. – 274с.
85786
  Wyganowski Wojciech Powroty i zablakania / Wyganowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 198 s.
85787
  Uminski Z. Powstancze rozstania / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : PAX, 1984. – 192s.
85788
  Szewczyk Wilhelm Powstanczy apel. Gaweda o trzech slaskich powstaniach / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1961. – 56с.
85789
  Kasparek Norbert Powstanczy epilog : Zolnierze listopadowi w dniach kleski i internowania 1831-1832 / Kasparek Norbert. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 386s. – ISBN 83-7299-044-1
85790
   Powstanie chocholowskie 1846 roku. Dokumenty i materialy. – Wroclaw, 1960. – 262с.
85791
  Przybytek P. Powstanie i dzialalnosc biblioteki Cesarsko-Krolewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego (1845-1862) na tle innych bibliotek o podobnym profilu na ziemiach polskich do roku 1939 / Piotr Przybytek // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 85-98. – ISSN 0006-3940
85792
  Toll Johan Christopher Powstanie Kosciuszkowskie w swietle korespondencji posla szwedzkiego w Warszawie: Raporty J.Ch. Tolla do regenta Szwecji ksiecia Karola Sudermanskiego i kanclerza Fredrika Sparrego (styczen-sierpien / Toll Johan Christopher. – Warszawa; Krakow, 1989. – 197с.
85793
  Gadomski Jan Powstanie kosmosu i jego zycie / Gadomski Jan. – Warszawa, 1963. – 220с.
85794
  Mochnackiego M. Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 / M. Mochnackiego. – Berlin-Poznan, 1863. – 299с.
85795
  Grot Zdzislaw Powstanie Uniwersytetu Poznanskiego 1918-1919 / Grot Zdzislaw. – Poznan, 1969. – 45с.
85796
  Przygonski Antoni Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 / Przygonski Antoni. – Warszawa
1. – 1980. – 458с.
85797
  Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie. / Kirchmayer Jerzy. – Warszawa, 1959. – 538с.
85798
  Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1970. – 536с.
85799
  Czubinski Antoni Powstanie wielko-polskie 1918-1919: Geneza, charakter, znaczenie / Czubinski Antoni. – Poznan, 1978. – 535с.
85800
   Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. – Poznan, 1958. – 232с.
85801
  Galaj Dyzma Powstanie Zwiazku Mlodziezy Wiejskiej Rp. "WICI" / Galaj Dyzma. – Warszawa, 1959. – 236с.
85802
  Miklaszewski S. Powstawanie i ksztaltowanie sie Gleby / S. Miklaszewski. – Warszawa : Ksiegarni, 1922. – 173 s.
85803
  Serkowski Krzysztof Powstawanie i rozwoj gwiazd / Serkowski Krzysztof. – Warszawa, 1956. – 92с.
85804
  Koranyi Karol Powszechna historia panstwa i prawa / Koranyi Karol. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1965. – 190с.
85805
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. – Warszawa : A. T. Jezierski
T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – 1903. – S. 97-120 : tabl., il. – Dodatek bezplatny do "Gazety polskiej". - 11 разрозненных тетрадей
85806
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 18 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 121-144 : tabl., il.
85807
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 19 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 145-168 : tabl., il.
85808
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 20 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 169-192 : tabl., il.
85809
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 21 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 193-216 : tabl., il.
85810
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 22 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 217-240 : tabl., il.
85811
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 23 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 241-264 : tabl., il.
85812
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 24 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 265-288 : tabl., il.
85813
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 25 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 289-320 : tabl., il.
85814
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. – Warszawa : A. T. Jezierski
T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]. – 1903. – S. 17-32 : tabl., il. – Dodatek bezplatny do "Gazety polskiej". - 5 разрозненных тетрадей
85815
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 29 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
85816
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 30 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
85817
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 32 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
85818
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 33 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
85819
   Powszechny atlas swiata. – Warszawa, 1973. – 192с.
85820
  Odrowaz-Szukiewicz Hanna Powszednie dni niepowszednich lat / Odrowaz-Szukiewicz Hanna. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1984. – 272s. : fot. – ISBN 83-11-07097-0
85821
  Papier Tadeusz Powtorna smierc Boryny / Papier Tadeusz. – Lodz, 1965. – 148с.
85822
   Poyal Mare. Філософія гостинності : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 58-59 : Фото
85823
  Kowalczyk Irena Poza granica skorgi / Kowalczyk Irena. – Krakow, 1974. – 348с.
85824
  Plonka-Fiszer Stanislaw Poza kurtyna. Wspomnienia aktora / Plonka-Fiszer Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 188с.
85825
  Kudlaciak Helena Poza otwartym oknem / Kudlaciak Helena. – Warszawa : Iskry, 1985. – 170s. – ISBN 83-207-0733-1
85826
   Pozdne Goticke umeni v Cechach: (1471-1526). – Praha, 1978. – 529с.
85827
   Pozdrawiam moje miasto. Wiersze i grafika o Poznaniu. – Wyd. 2. – Poznan, 1974. – 170с.
85828
  Morris E. Pozdrowienia dla Wietnamu / E. Morris. – Krakow, 1972. – 100с.
85829
  Dygat Stanislaw Pozegnania / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1955. – 196с.
85830
  Sroga Alojzy Pozegnania i powroty / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1963. – 216с.
85831
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Pozegnanie jesieni : Powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy; Oprac.wstep i koment."Szalenstwo ludzi zdrowych,czyli ladne samobojstwo" Wlodzimierza Boleckiego. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1997. – 555s. – (Ser.:"Klassycy nowoczesnej literatury"). – ISBN 8308027059
85832
  Schoendoerffer Pierre Pozegnanie krola / Schoendoerffer Pierre. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 294s.
85833
  Hemingway Ernest Pozegnanie z bronia / Hemingway Ernest; Przeloz. B. Zielinski. – Wyd. 3. – Warszawa : PIW, 1966. – 332 s.
85834
  Stryjkowski Julian Pozegnanie z Italia / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1956. – 116с.
85835
  Borowski Tadeusz Pozegnanie z Maria i inne opowiadania / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 328с.
85836
  Borowski Tadeusz Pozegnanie z Maria. Kamienny swiat / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 196с.
85837
  Gubala Edward Pozegnanie z morzem / Gubala Edward. – Gdansk, 1979. – 276с.
85838
  Salinski Stanislaw Maria Pozegnanie z Pacyfikiem / Salinski Stanislaw Maria. – Warszawa, 1963. – 288с.
85839
  Bochenski Jacek Pozegnanie z panna Syngilu, albo slon a sprawa polska / Bochenski Jacek. – Warszawa, 1963. – 332с.
85840
  Davydovova Natalja Pozemske poklady. / Davydovova Natalja. – Praha, 1978. – 167с.
85841
  Melicher Jozef Pozitavske povesti : Patdesiattri pamatihodnych podivnych poverovych a prekarackovych pribehov z povodia Zitavy / Melicher Jozef, Trubini Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 160 s. – ISBN 8070904844
85842
  Wallis Mieczyslaw Pozna tworczosc wielkich artystow / Wallis Mieczyslaw. – [ Warszawa ] : PIN, 1975. – 226s. : il.
85843
  Millati Wieslaw Poznajemy zawody. Kultura i sztuka / Millati Wieslaw. – Warszawa. – 79с.
85844
   Poznajme sucasnu slovensku literaturu. Odporucajuca bibliografia knih slovenskych spisovatelov za roku 1945-1960. – Martin, 1961. – 748с.
85845
  Capek Karel Poznamky o tvorbe / Capek Karel. – Praha, 1960. – 141с.
85846
  Ruszczynska Tereza Poznan / Ruszczynska Tereza, Slawska Aniela. – Warszawa, 1957. – 26с.
85847
  Cichy Adam Poznan / Cichy Adam. – Poznan, 1978. – 135с.
85848
   Poznan university of technology. – Poznan : Poznan university of technology, 1999. – 70,[2]s. – ISBN 83-77143-166-Х
85849
  Hensel Witold Poznan w zaraniu dziejow od paleolitu do polowy XIII wieku n.e. / Hensel Witold. – Wroclaw, 1958. – 198с.
85850
  Jahn Jilji Poznani a zivot: Rada noetickych uvah / Jahn Jilji. – Praha, 1948. – 241с.
85851
  Galuszka Jerzy Poznani noca / Galuszka Jerzy. – Katowice, 1962. – 244с.
85852
  Kurowicki Jan Poznanie a spoleczenstwo. / Kurowicki Jan. – Warszawa, 1977. – 202с.
85853
   Poznanskie studia polonistyczne. Seria jezykoznawcza. – Poznan
  N 8 (28). – 2001
85854
   Poznanskie wspominki z lat 1918-1939. – Poznan, 1973. – 609с.
85855
  Pacak Josef Poznavame organickou chemii / Pacak Josef. – Praha, 1989. – 382с.
85856
  Janowski Andrzej Poznawanie uczniow. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Janowski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 236с.
85857
  Siemianowski Andrzej Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 230с.
85858
  Ryszewska Katarzyna Poznosredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa Benedyktynow w Mogilnie / Ryszewska Katarzyna. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 288s. : 18 tabl. – (Prace Instytutu historii Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach ; №25). – ISBN 83-7133-144-4
85859
  Kozak Jozef Pozory / Kozak Jozef. – Warszawa, 1964. – 202с.
85860
  Brumel Walery Pozostac soba. / Brumel Walery, Lapszyn Aleksander. – Warszawa, 1983. – 237с.
85861
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdansk, 1962. – 364с.
85862
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec! / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1957. – 522с.
85863
   Pozycja prawna dyrektora przedsiebiorstwa panstwowego. – Wroclaw, 1983. – 99с.
85864
  Lyczkowska Krystyna Pozycja spoleczna kobiety w okresie staroasyryjskim na podstawie dokumentow z kanes w Azji Mniejszej / Lyczkowska Krystyna. – Warszawa, 1979. – 163с.
85865
  Stec A. Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie konstytucyjnym Ukrainy (1991-2012) / Andrzej Stec. – Львів : Каменяр, 2014. – 339, [1] s. – Текст, пол., частк. укр. – Бібліогр.: с. 310-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-607-288-2
85866
  Lukawski Zdzislaw Pozycje bez okopow : Epilogy z lat 1939-1944 / Lukawski Zdzislaw. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1969. – 543s.
85867
  Norton Mary Pozyczalscy w przestworzach / Norton Mary. – Warszawa, 1972. – 230с.
85868
  Borkowska Grazyna Pozytywisci i inni / Borkowska Grazyna; Inst.Badan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1996. – 214 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 8301120975
85869
   Pozytywisci warszawscy ""Prozeglad tygodniowy"" 1866-1876 : seria I : Studia, rewizje, konteksty / [Adamska U. i in.] ; red. nauk. i wstep Anna Janicka ; [Katedra Badan Filologicznych "Wschod - Zachod", Zaklad Literatury Pozytywizmu i Mlodej Polski, Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku]. – Bialystok : Alter Studio, 2015. – 567, [3] s. : il. – Авт. зазнач. на с.: 543-549. - Рез. англ. - Indeks: s. 553-567. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Przelomy/Pogranicza ; 19 : Studia literackie). – ISBN 978-83-64081-18-7
85870
  Markiewicz Henryk Pozytywizm / Markiewicz Henryk; Inst.Bad.Lit.PAN. – Wyd.3e zmien.i rozsz. – Warszawa : PWN, 1999. – 611 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301125276
85871
  Kulczycka-Saloni Janina Pozytywizm i Zeromski. / Kulczycka-Saloni Janina. – Warszawa, 1977. – 163с.
85872
  Araszkiewicz F. Pozytywizm polski / F. Araszkiewicz. – 2 wyd., uzupeln. – Lublin : "LAMUS", 1947. – 71 s.
85873
  Aleksandrowicz J. Pozywienie, woda i sol stolowa w ochronie zdrowia spolecznego (wybrane zagadnienia) / J. Aleksandrowicz, K. Janicki. – Krakow : Akademia Nauk, 1978. – 151c.
85874
  Жигірь А.А. Poзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємницьких стpуктуp // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
85875
  Котляр А. PPO-еквівалентність функцій на букеті з n кіл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Описується один із шляхів класифікації неперервних функцій із скінченою кількістю критичних точок, що задані на букеті з n кіл. Вона здійснюється за допомогою топологічного інваріанту для таких функцій, який був побудований у даній статті. There ...
85876
  Gora Wladislaw PPR w walce o podzial ziemi obszarniczaj (1944-1945) / Gora Wladislaw. – Warszawa, 1962. – 362с.
85877
  Kolomejczyk Norbert PPR. 1944-1945. (Studia nad rozwojem organizacyjnym partii) / Kolomejczyk Norbert. – Warszawa, 1965. – 340с.
85878
  Biskupski Stanislaw PQ-16 dojsc musi... / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 287с.
85879
  Богданова Елена PR - индустрия: информация требует средств : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 23 : Фото
85880
  Питайчук Л. PR - індустрія в Європі в посткризовий період // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 16-19
85881
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2009
85882
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2009
85883
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2009
85884
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2009
85885
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2009
85886
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2009
85887
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7. – 2009
85888
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 8. – 2009
85889
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2009
85890
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2009
85891
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11. – 2009
85892
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 12. – 2009
85893
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2010
85894
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2010
85895
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2010
85896
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2010
85897
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2010
85898
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2010
85899
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7/8. – 2010
85900
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9/10. – 2010
85901
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2010
85902
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2011
85903
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2011
85904
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2011
85905
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2011
85906
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2011
85907
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2011
85908
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2011
85909
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2011
85910
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2011
85911
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2012
85912
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2012
85913
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2012
85914
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2012
85915
  Назаровець М. PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 12 (209). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто необхідність використання бібліотеками ВНЗ засобів інтернет-комунікації як PR-інструменту для постійного взаємовигідного зв"язку із користувачами їхніх послуг. Проаналізовано сучасний стан веб-присутності українських бібліотек вищих ...
85916
  Сазонова И. PR в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 1. – С. 16-26.
85917
   PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : Монографія. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-354-Х
85918
  Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посібник / Т.О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 201, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-617-673-117-7
85919
  Грисюк В.П. PR на революції та революція як PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 119-123


  У статті досліджено специфіку популяризації країни через революційні події, а також особливості популяризації конкретних публічних осіб на революційних подіях. Кожен із цих аспектів проаналізовано як окрему комунікативну перформансну технологію, що ...
85920
   PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – Москва : Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт" ; ИНФРА-М, 2002. – 491, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Современные консалтинговые технологии"). – ISBN 5-94369-010-7
85921
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляії : практ. словник / Наталя Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-966-1516-94-5
85922
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляції : практ. словник / Наталя Яцко ; [ред. В М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2015. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-617-7071-41-8
85923
  Кулініч О.О. PR та міф: зіставлення понять і функцій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 42-46


  У статті зроблено спробу показати спільні функції, які виконують зв"язки з громадськістю і міфи в суспільстві. Для цього зроблено огляд існуючих підходів до визначення PR і виокремлено ключові поняття зв"язків з громадськістю. Під час дослідження ...
85924
  Дударьов В.В. PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
85925
  Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / Курбан О.В. – Київ : Кондор, 2014. – 244, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-243. – ISBN 978-966-2781-53-3
85926
  Кочубей Л.О. PR у політичній сфері : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 468, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 453-468. – ISBN 978-966-02-6749-7
85927
  Подліняєва І.В. PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 83-85


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних проблем формування маркетингових комунікацій на підприємствах туристичної галузі. Зосереджується увага на PR-діяльності як основній формі маркетингових комунікацій. З"ясовуються особливості PR на різних рівнях ...
85928
  Рихлик В.А. PR як запорука успіху сучасної політичної еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 194-206
85929
  Жмуцький О.Ю. PR як інструмент інтеграції компанії у суспільство // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті розглядаються функції та роль PR-технологій як одної з ключових ланок інтеграції компаній у суспільство. Дослідження, викладені автором статті, дозволяють дійти висновку про ефективність PR-заходів для розвитку бізнесу та їх впливу на ...
85930
  Хотєєва К.В. PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто важливість стратегічного планування в організації роботи українських компаній та проаналізовано роль зв"язків з громадськістю як підсистеми стратегічного менеджменту в умовах ринку. Визначено виняткову позицію інформації на рівні ...
85931
  Сєдова Я. PR, війна і мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 84-86


  У статті йдеться про інформаційні кампанії, які влаштовують уряд для просування серед своїх громадян ідей необхідності застосування воєнних дій або участі у війні на території інших держав. Показано етапи розробки інформаційної кампанії і технологій, ...
85932
   Pr. Merimee. – М., 1987. – 429с.
85933
  Королько В.Г. PR. Связи с общественностью : науч. основы, методика, практика : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки "Социология" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 867, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-518-631-1
85934
   PR: международная практика = International public relations : пер. с англ. – Москва : Довгань, 1997. – 172, [17] с. – ISBN 5-7888-000-8; 0-7494-0960-6
85935
  Шевченко О.В. PR: теорія і практика : [підручник] / Шевченко О.В., Яковець А.В. ; [наук. ред.: Піскорська Г.А.]. – Київ : Бізнесполіграф, 2011. – 460, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 966-7181-69
85936
  Boldochin S. Praca a dochodky na kolchozoch / S. Boldochin. – Vyd. 2-he. – Bratislava, 1951. – 71с.
85937
  Jasienski Jerzy Praca a zmeczenie : Elementy fizjologii pracy / Jasienski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lecarskich, 1967. – 163S. – (Wiedza i zdrowie)
85938
   Praca s knihou medzi ucnovskou mladezou. – Bratislava, 1979. – 108 с.
85939
  Gonda Milan Praca s regionalnou literaturou v ludovych knizniciach. / Gonda Milan. – Martin, 1983. – 85с.
85940
   Praca wychowawcza z dziecmi i mlodzieza. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 179s. – ISBN 83-227-1147-6
85941
  Milian Lech Praca,osobowosc,kierowanie : Wybrane zagadnienia dla studiujacych kierunek "Zarzadzanie" / Milian Lech; Politechnika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechniki Czestochowskiej, 2000. – 203s. – ISBN 83-7193-103-4
85942
  Mares Jan Prace / Mares Jan. – Praha, 1959. – 172с.
85943
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.3. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85944
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.5. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85945
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.2. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85946
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 21. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85947
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N61. – 1998. – 199c. – (Biologia)


  1997. V. 94, N 4-26
85948
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  V.35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85949
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 36, z. 1. – 2000
85950
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 35, z. 3. – 2000
85951
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  Tom.36, Z. 2. – 2001
85952
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 130. – 2001. – (Seria A)
85953
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 131. – 2001. – (Seria E)
85954
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 133. – 2001. – (Seria C)
85955
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 134. – 2001. – (Seria E)
85956
   Prace 2. Seminarium Otwartego z akustyki. Olsztyn 7-10.11. 1955. – Olsztyn, 1956. – 230 с.
85957
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 38. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85958
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 39. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85959
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 40. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85960
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok : Bialostockie towarzystwo naukowe
N.44. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85961
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 45. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85962
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 47. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85963
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 48. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85964
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 50. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85965
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 53. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85966
   Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 08601933
N 22: Spis zawartosci prasy Wielkopolskiej.Z.1-7. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85967
   Prace botaniczne = Botanical papers. – Krakow
T. 31: L. Sliwa. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sadeckiego. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85968
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 1. – 1993
85969
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 2. – 1994
85970
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 3. – 1995
85971
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 4. – 1996
85972
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska Akademia Umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 5. – 1997
85973
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 6. – 1999
85974
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 7. – 2000
85975
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 8. – 2000
85976
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 10. – 2002
85977
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 11. – 2003
85978
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 12. – 2004
85979
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 13. – 2005
85980
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 14. – 2006
85981
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 15. – 2007
85982
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.16. – 2008
85983
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.17. – 2009
85984
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.18. – 2010
85985
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.19. – 2011
85986
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 20. – 2012
85987
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 21. – 2013
85988
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 22. – 2014
85989
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 23. – 2015
85990
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1994-. – ISSN 1425-7475
Tom 1. – 1994
85991
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 2. – 1995
85992
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 3. – 1995
85993
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 4. – 1997
85994
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 5. – 1997
85995
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 7. – 2001
85996
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 8 : Kwestie etniczno-narodowosciowe na pograniczu slowianszczyzny wschodniej i zachodniej:ruch rusinski na Slowacji, Ukrainie i w Polsce/E.Michna. – 2004
85997
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 9. – 2004
85998
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 10 : Polskojezyczne podreczniki dla klasy i szkoly elementarnej w Krolestwie Polskim drukowane grazdanka. – 2006
85999
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 11. – 2010
86000
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 12 : Polityka zagraniczna ksiestw ziem halickiej i wolynskiej w latach 1198 (1199) - 1264 / W. Nagirnyj. – 2011
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,