Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
85001
  Andres Stefan "Przebierancy" i inne opowiadania / Andres Stefan; Przelozyla E.Siicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 237s.
85002
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
85003
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
85004
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
85005
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
85006
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
85007
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
85008
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
85009
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
85010
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
85011
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
85012
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
85013
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
85014
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
85015
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
85016
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
85017
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
85018
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
85019
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
85020
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
85021
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
85022
   Proceeding of the VIII International conference "Electronics and applied physics" = Праці VIII Міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика" : October, 24-27, 2012, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radiophysics ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba ; sci. comm.: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s.n.], 2012. – 228 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
85023
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 161. – 2013. – Резюме англ., груз. мовами
85024
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 168. – 2015. – Резюме англ., груз.
85025
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 156. – 2011. – резюме англ., груз. мовами
85026
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 157. – 2011. – резюме англ., груз. мовами
85027
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 158. – 2012. – резюме англ., груз. мовами
85028
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 162. – 2013. – Резюме англ., груз. мовами
85029
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 4, n. 4. – 2011. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85030
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 1. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85031
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85032
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85033
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 4. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85034
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 3. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85035
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku. – ISSN 0207-3188
Vol. 33 (41). – 2010
85036
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 34 (42). – 2011
85037
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 35 (43). – 2011
85038
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 164. – 2015
85039
   Proceedings of the I international conference ""Electronics and applied physics"", November, 24-27, 2005, Kyiv, Ukraine = Праці I міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 24-27 листопада 2005 року, Київ, Україна / ""Electronics and applied physics"", international conference; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.V. Danilov, V.I. Grygoruk et al.]. – [Kyiv], 2005. – 198 p.
85040
   Proceedings of the II international conference ""Electronics and applied physics"", October, 11-14, 2006, Kyiv, Ukraine = Праці II міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 11-14 жовтня 2006 року, Київ, Україна / ""Electronics and applied physics"", international conference; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, Y.V. Boyko, V.V. Danilov, et al.]. – [Kyiv], 2006. – 187 p.
85041
   Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv [etc.] ; [ed.: O.V. Kukharenko]. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 142, [1] p. : ill. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
85042
   Proceedings of the III international conference ""Electronics and applied physics"", October, 25-27, 2007, Kyiv, Ukraine = Праці III міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 25-27 жовтня 2007 року, Київ, Україна / ""Electronics and applied physics"", international conference; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, O.V. Tretyak, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2007. – 185 p.
85043
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наук. дослідж. "Наука" ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 5, n. 3/4. – 2012. – Резюме рос., укр., англ. мовами
85044
   Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 5, n. 1. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85045
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 4. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85046
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 3. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
85047
   Proceedings of the IV international conference ""Electronics and applied physics"", October, 23-25, 2008, Kyiv, Ukraine = Праці IV міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 23-25 жовтня 2008 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, M. Bartlova, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2008. – 161 p.
85048
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 95, N 25. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85049
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.22, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85050
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Vol. 95 A. – 1995. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
85051
   Proceedings of the Royal Irish academy. Sect. C: Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature. – Dublin, 1996


  1997. V. 94, N 4-26
85052
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 6. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
85053
   Proceedings of the V international conference ""Electronics and applied physics"", October, 21-24, 2009, Kyiv, Ukraine = Праці V міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 21-24 жовтня 2009 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, M. Bartlova, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2009. – 170 p.
85054
   Proceedings of the VI international conference ""Electronics and applied physics"", October, 20-23, 2010, Kyiv, Ukraine = Праці VI міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 20-23 жовтня 2010 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, M. Bartlova, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2010. – 175 p.
85055
   Proceedings: The 28th WLFD General conference, May 19-22, 1996 / WLFD General conference; World league for freedom and democracy. – Taipei : WLFD, 1996. – 245p.
85056
  Fiodorow Jurij Proces Aleksego. / Fiodorow Jurij. – Lodz, 1987. – 220с.
85057
  Russell Lord of Liverpool Proces Eichmanna / Russell Lord of Liverpool. – Warszawa, 1966. – 363с.
85058
   Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materialy konferencji naukowej Maj 1965. – Warszawa, 1967. – 401с.
85059
   Proces komunistow we Lwowie (Sprawa Swientojurska). – Warszawa, 1958. – 564с.
85060
  Gordon Barbara Proces poszlakowy / Gordon Barbara. – Katowice, 1963. – 248с.
85061
   Proces s protisovietskym pravitiarsko trockistskim blokom roku 1938. – Bratislava, 1952. – 444 s.
85062
   Proces s protisovietskym trockistskim centrom roku 1937. – Bratislava, 1951. – 306с.
85063
   Proces s protivosovietskym pravitiarsko trockistskim blokom roku 1938. – Bratislava, 1952. – 444с.
85064
  Maziarz Czeslaw Proces samoksztalcenia / Maziarz Czeslaw. – Warszawa, 1966. – 200с.
85065
  Rosset Edward Proces starzenia sie ludnosci. Studium demograficzne / Rosset Edward. – Warszawa, 1959. – 764с.
85066
   Proces transformacji rynkowej przedsiebiorstw : (w swietle badan empirycznych). – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1996. – 323s. – ISBN 83-231-0755-4
85067
  Ciucu George Procese cu legaturi complete / Ciucu George, Theodorescu Radu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R. – (Colectia "Teoria probabilitatilor" ; 1)
Vol. 1. – 1960. – 232 p.
85068
  Popa B. Procese de ardere in cimp sonor / B. Popa, V. Iscrulescu. – Bucuresti, 1973. – 256с.
85069
  Draganescu M. Procese electronice in dispozitive semiconductoare de circuit / M. Draganescu. – Bucuresti, 1962. – 444с.
85070
  Cuculescu I. Procese Markov si functii excesive / I. Cuculescu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.S.R., 1968. – 356 p.
85071
  Penescu C. Procese optimale / C. Penescu, V. Ionescu, E. Rosinger. – Bucuresti : Acad. RSR, 1970. – 334p.
85072
  Iordache Octavian Procese polistocastice aplicate la fenomenele de transfer / Iordache Octavian. – Bucuresti, 1981. – 186с.
85073
  Galateanu Ioan Procese si metode radiochimie in energetica nucleara / Galateanu Ioan. – Bucuresti, 1981. – 235с.
85074
  Iosifescu Marius Procese stochastice si applicatii in biologie si medicina / Iosifescu Marius, Tautu Petre. – Bucuresti : Edit. Acad. R.S.R., 1968. – 346 p.
85075
  Mihoc G. Procese stohastice de reinnoire / Gheorghe Mihoc, Stefan P. Niculescu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1982. – 182p.
85076
   Procesele expansive intracraniene : Patologia proceselor expansive intracraniene in raport cu natura lor histopatologica. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania
II. – 1974. – 545S. – Diagnostic tratament rezultate
85077
   Procesele expansive intracraniene diagnostic tratament rezultate : Patalogia proceselor expansive intracraniene in raport cu localizarea lor. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania
I. – 1973. – 564S.
85078
  Stehlik Miloslav Procesi k Panence / Stehlik Miloslav. – Praha, 1961. – 126с.
85079
  Grosso A. Procesja / Alfonso Grosso; Przel. J.Aleksandrowicz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 192s.
85080
  Venikov V. Procesos transitorios electromecanicos en los sistemas electricos de potencia / V. Venikov. – M, 1988. – 502 p.
85081
  Bojan Krstic Process-oriented enterprise management as a determinant of organizational behavior in contemporary business terms / Bojan Krstic, Sonja Jovanovic, Ernad Kahrovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 369-380 : fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
85082
  Terletskyi D.O. Process of the homogeneous multisets creation // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 37-39
85083
   Process of МоОз crystal formation during electric arc discharge / A. Lebid, A. Veklich, V. Boretskij, S. Savenok, O. Andreev // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 171-172
85084
  Prokopets V.M. Processes of recombination in InGaAs/GaAs heterostructures / V.M. Prokopets, I.O. Lisova, D.A. Shpur // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 190
85085
  Gunther John Procession : Dominant personalities og 4 decades as seen by the author of the inside books / Gunther John. – New York a.o. : Harper and Row, 1965. – 532с.
85086
  Brouk S. Processus ethnodemographiques. / S. Brouk. – M., 1986. – 192с.
85087
  Vaida A.G. Procesul / A.G. Vaida. – Bucuresti, 1951. – 76 p.
85088
  Hilsenrad A. Procesul civil in R.P.R. / A. Hilsenrad, Stoenescu Ilie. – Bucuresti, 1957. – 595с.
85089
   Procesul Rakosi, 1951. – 500с.
85090
  Fessel Abraham Procesy aksjomatyzacji a nauczanie matematyki / Fessel Abraham. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 248 S. : 37 rys.
85091
  Galus Zbigniew Procesy elektrodowe niklu(II) na elektrodach rteciowych / Galus Zbigniew. – Warszawa, 1966. – 80с.
85092
   Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjowania podmioto"w gospodarczych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 97-174. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
85093
   Procesy internacjonalizacji we wspolczesnej gospodarce swiatowej. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 228s. – (Prace naukowe / Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego). – ISBN 83-7246196-1
85094
  Ciok Zbigniew Procesy laczeniowe w ukladach elektroenergetycznych / Ciok Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 286с.
85095
  Lewicki Andrzej Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu. / Lewicki Andrzej. – Warszawa, 1960. – 244с.
85096
  Gazdecka Jadwiga Procesy przemian spolecznych w Polsce Ludowej. / Gazdecka Jadwiga, Pietruska Irena. – Warszawa, 1975. – 310с.
85097
  Stepien Beata Procesy przystosowawcze przedsiebiorstw postsocjalistycznych do warunkow rynkowych / Stepien Beata; Akad. Ekonom. w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001. – 164s. – ISBN 83-88222-69-4
85098
  Rosenblatt M. Procesy stochastyczne / M.Rosenblatt; tlumacz. T. Gzechowski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukovwe, 1967. – 268 s. – Bibliogr.: s.s.258-261
85099
  Plicka Karel Prochazky Prahou / Plicka Karel, Poche Emanuel. – Praha, 1976. – 245 s.
85100
  Trojepolskij Gavriil Prochor sedmnacty a ti druzi / Trojepolskij Gavriil. – Praha, 1955. – 196с.
85101
  Trojepolskij Gavriil. (Troepolskij) Prochor XVII a ti druzi / Gavriil. (Troepolskij) Trojepolskij. – Praha, 1956. – 196с.
85102
  Trojepolski G. (Troepolskij) Prochor XVII. Konig der Klempner / G. (Troepolskij) Trojepolski. – Berl., 1955. – 216с.
85103
  Anita Radman Pesa Procyclicality of stock market indices in South-Eastern European countries: evidence from GARCH tests / Anita Radman Pesa, Mejra Festic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 306-317 : table., fig. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
85104
   Prodaivoda George // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 218
85105
  Havlicek Jaroslav Prodavac casu. / Havlicek Jaroslav. – Praha, 1968. – 448с.
85106
  Pfau Ralph (father) Prodigal shepherd / Pfau Ralph (father), Al. Hirschberg. – Philadelphia, 1958. – 250с.
85107
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Selbstverlag
H. 1. – 1929. – S. 1-64. – Druck der Rota A.-G., Prag.
85108
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Selbstverlag
H. 2. – 1929. – S. 65-128. – Druck der Rofa A-G., Prag.
85109
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Im Selbstverlag des Verfassers
H. 3. – 1929. – S. 43-192. – Druck der Rofa A.-G., Prag.
85110
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Im Selbstverlag des Verfassers
H.4. – 1929. – S. 193-297, (XII). – Druck der Rota A.-G., Prag.
85111
  Peshkovski O. Produccion ele estructuras metalicas / O. Peshkovski. – Moscu : Mir, 1982. – 262 p.
85112
   Producer price index manual : theory and practice. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 656p. – ISBN 1-58906-304-X
85113
  Ulrich K.T. Product design and development / Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 18, 366 p. : ill. – (McGraw-Hill/Irwin series in marketing). – ISBN 0-07-247146-8
85114
  Тринчук В. Product placement в маркетингових комунікаціях страхових компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 148-160
85115
   Productia si Productivitatea Ecosistemelor Acvatice. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1981. – 214s.
85116
  Brieger Nick Production and operations / Brieger Nick, Comfort Jeremy. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 258p. – (Business management Englich). – ISBN 0-13-093477-1
85117
   Production and use of short-lived radioisotopes from reactors. – Vienna
1. – 1963. – 436с.
85118
   Production and use of short-lived radioisotopes from reactors. – Vienna
2. – 1963. – 279с.
85119
  Paulus Production et destruction des plaquettes sanguines / Paulus, Jean-Michel; Universite de Liege. Faculte de Medecine, 1973. – 179S.
85120
  Abdulin F. Production of oil and gas / F. Abdulin; P.S. Ivanov. – Moscow : Mir, 1985. – 231p.
85121
  Bunkovskiy V.I. Production process management with consideration of risk component // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 8-14. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
85122
  Wertheimer Max Productive thinking / Wertheimer Max. – New York : Harper and Brothers. – 224с. – Ксерокопия
85123
  Fourastie Jean Productivite prix et salaires. Projet N. 235 / Fourastie Jean. – Paris, 1957. – 116с.
85124
   Productivity of forest ecosystems = Productivite des ecosystemes forestiers : Proccedings of the Brussels symposium organized by Unesco and the International Biological Programme. – Paris : UNESCO, 1971. – 707p. – Англійською та французькою мовами. – (Ecology and conservation ; 4)
85125
  Kurhak V. Productivity of grassland in a changing climate / V. Kurhak, A. Bohovin // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – P. 85-91 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: 9 name. – ISSN 0372-8498
85126
   Productivity problems of freshwoters. – Warszawa; Krakow : PWN - Polish Scientific Publishers, 1972. – 918p.
85127
   Productivity Suite: набор инструментов для легкой работы с бронировками // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
85128
  Romanuke M.K. Products of the sea / M.K. Romanuke. – M., 1977. – 112с.
85129
   Produktivitat im entwickelten Sozialismus. – Berlin, 1985. – 185с.
85130
  Herrman Joachim Produktivkrafte und Gesellschafts-formationen in vorkapitalistischer Zeit / Herrman Joachim, Sellnow Irmgard. – Berlin, 1982. – 637с.
85131
  Popa N. Produse tensoriale topologice si bornologice / N. Popa. – Bucuresti : Acad. RSR, 1976. – 258 p.
85132
  Kecs Wilhelm Produsul de convolutie si aplicatii / Kecs Wilhelm. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1978. – 231 p.
85133
  Pritsak L. Prof. Omeljan Pritsak"s Structural-Functional Theory Appllied to the Ottoman-Cossack Treaty 1650 - 1651 // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – P. 453-477. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2


  Структурно-функціональна теорія Омеляна Пріцака у дослідженні османсько-козацького договору 1650 - 1651 рр.
85134
  Gray R.O. Prof. R.O. Gray"s new English-Italian and Italian-English pocket-dictionary / R.O. Gray. – Milan : Fratelli Treves
Pt. 1 : English-Italian. – 1916. – XVII, 408, XVIII, 472 p. – Вид. також містить 2-гу частину: італійсько-англійську італійською мовою і з окремою паг.
85135
   Prof.Dr.Dr.Euden Hausler. – Halle- Wittenberg : Martin-Luther-Universitat Halle, 1961. – 211-279 S.
85136
  Paral Vladimir Profesionalni zena / Paral Vladimir. – Uste, 1988. – 373с.
85137
  Szaniawski Jerzy Profesor Tutka, nowe opowiadania / Szaniawski Jerzy. – Krakow, 1962. – 132с.
85138
  Dolega-Mostowicz Tadeusz Profesor Wilczur / Dolega-Mostowicz Tadeusz. – Lodz, 1956. – 364с.
85139
  Landrane V. Profesors Antons Kolotijevskis / V. Landrane. – Riga, 1977. – 47с.
85140
   Profesors Rihards Kondratovics. – Riga : Latvijas Universitate, 1992. – 70с.
85141
  Pauksena D. Profesors Visvaris Millers = Профессор Висварис Оттович Миллер / D. Pauksena, L. Erdmane; red. I. Bisers. – Riga : Stuckas Latvijas Valsts universitate, 1977. – 64 s. : portr.
85142
  Porte Regis Professeur bebe : [Comedie en 3 actes] / Porte Regis. – Paris : Art et comedie, 2003. – 86p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-335-4
85143
  Bennett Bruce Professins English today / Bennett Bruce. – Canberre, 1993. – 36с.
85144
  Carlson Verne and Carlson Sylvia Professional 16/35mm cameraman"s handbook / Carlson Verne and Carlson Sylvia. – New York, 1974. – 429с.
85145
  Volmyanskaya O.A. Professional emglish for medical students / O.A. Volmyanskaya. – Minsk, 1984. – 179 p.
85146
   Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. Geological survey (USGS); U.S.Department of the interior. – Електрон. верс. журн. " Professional paper". – [Washington]. – ISBN 0-607-95106-0
1623 : Catalog of Hawaiian earthquakes, 1823-1959 /F.W.Klein, T.L.Wright. – 2000. – 1CD-ROM + Errata sheet. – To get started, open the file "1-README.TXT".Назва взята з етикетки


  В бібліотеці є також паперовий варіант цього номера журналу
85147
   Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. Geological survey (USGS); U.S.Department of the interior. – Електронна версія журналу " Professional paper". – [Washington]. – ISBN 0-607-95106-0
1625-B : National coal resource assessment:Geologic assessment of coal in the Colorado plateau: Arizona, Colorado, New Mexico, and Utah. – 2000. – 2CD-ROM. – НПЗ:Pers. comp., 200-Mhz, Pentium proc.or greater, Windows 95 or higher,or Windows NT4.0 or higher,at least 16 MB applic.RAM,VGA color gr. syst;Macint.comp.with68020(Macint.2ser.)or greater proc.MacOS 7.0 or later,24MB RAM,and 20 MB hard-disk space.


  In order to read files on disk 1 the user must install Acrobat Reader 4.0-see ReadMe file, which is accessibl. in PDF format. Назва з етикетки
85148
   Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. Geological survey (USGS); Northern and central Appalachian basin coal regions assessment team;U.S.Department of the interior. – Електронна версія журналу " Professional paper". – [Washington] ; 1625-C. – ISBN 0-607-96244-5
1625-С : National coal resource assessment: 2000 resourсe assessment of selected coal beds and zones in the northern and central Appalachian basin coal regions. – 2001. – 2CD-ROM. – НПЗ:Windows 95 or higher, 16 MB or more of RAM, CD-ROM drive, Hard disk drive, VGA color graphics system; Macintosh computer with 68020(Macintosh 2 ser.) or greater processor.MacOS 7.0 or later, 24MB RAM, 20 MB hard-disc space.;Назва з етикет.


  In order to read files on disk 1 the user must install Acrobat Reader 4.0-see ReadMe file, which is accessibl. in PDF format. This CD-ROM assessed selected coal beds oz zones of the northernan central Applachian Basin coal regions.Assessed coals ...
85149
  Geological U.S. survey (USGS) Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. survey (USGS) Geological; U.S.Departmen of the interior. – Електрон. верс. журналу "Professional paper"". – [Washington]. – ISBN 0-607-98702-2
1634 : Lake pontchartrain basin: bottom sediments and related environmental resources /Ed. F.T.Manheim, L.Hayes. – 2002. – 1CD-ROM. – НПЗ:Windows or Macintosh operating systems; HTML-compatible browser, like Netscape or Internet explorer. Назва з етикетки


  To start browsing the document, double-click on the file start.htm This CD-ROM presenter scientific research and assessments; multimedia tools and regional resources
85150
  Geological U.S. survey (USGS) Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. survey (USGS) Geological; U.S.Department of the interior. – Електронна верс. журн. Professional paper. – [Washington] ; 1635. – ISBN 0-607-96243-7
1635 : The effect of selected cleaning techniques on Berkshire Lee Marble: a scientific study at Philadelphia City Hall. – 2002. – 1CD-ROM. – НПЗ:Macintosh:PowerPC proc.,Mac OS software vers.8.6,9.0.4,9.1,9.2 or OSX; 64 MB of RAM;Windows:Intel Pentium or equiv.proc.,Microsoft Windows 95 OSR 2.0,Windows 98 SE,Windows Millennium,Windows NT 4.0 with service pack 5,Wind.2000... Назва з етикет.


  For those already familiar with Adobe Acrobat Reader and who have version 5.0 or greater on their comp., go directly to the file pp 1635.pdf on your CD-ROM drive. This CD-ROM provides field and laboratory photographs (images folder: ...
85151
   Professional printing in black-and-white. – New York, 1972. – 73с.
85152
  Bilola T. Professionalization for graduate еmployability in Сameroon higher education: old wine in new wineskins? / T. Bilola, D. Pascal // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 120-133. – ISSN 2518-7635


  Профессиональная подготовка выпускников с высшем образованием Камеруна.
85153
  Fischer Kurt Professioneller Service am Tisch des Gastes. / Fischer Kurt. – Frankfurt am Main, 1989. – 118с.
85154
   Professor Dowell"s testament [Електронний ресурс] = Завещание профессора Доуэля : original story by Alexander Belyaev ; runtime 91 Mins. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1 DVD. – DVD video.-Полноэкранная версия, реставр. изобр. и звук, русск. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео, англ. дубл. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео, фр. дубл. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Russian cinema council collection ; Vol. 2003 : Collection)
85155
  Dinter Helga und and. Professor Flimmrich erzahlt und fuhrt alle Flimmerfreunde durch die bunte Welt des Films. / Helga und and. Dinter. – Lpz., 1964. – 164с.
85156
  Wangenheim Inge von Professor Hudebraach / Wangenheim Inge von. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1971. – 383 S.
85157
  Kellogg J.H. Professor I.P.Pavlov (In Honor of His Eightieth Birthday) : Reprinted from The Spetial Issue of the Bulletin of the Buttle Creek Sanitarium and Hospital Clinic, Oct., 1929, Vol.24, pp.203-211 / J.H. Kellogg, W.N. Boldyreff. – Battle Creek, Michigan. – 27p.
85158
  Stitzer Karl Professor Julius Kunkels seltsame Erlebnisse / Stitzer Karl. – Berl., 1959. – 58с.
85159
  Wolf Friedrich Professor Mamlock : Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1961. – 79 S.
85160
  Wolf Friedrich Professor Mamlock : Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1980. – 87 S.
85161
  Wolf Friedrich Professor Mamlock. Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1975. – 85s. – (Reclams Universal-Bibliotek ; Dramatik. Schauspiel)
85162
   Professor Norman Davies - seminar - Monash University. Ukraine: between the EU and Russia // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Квітень (№ 4). – P. 8-9, 13
85163
  Gohr Genady Professor Orochev`s delusion. / Gohr Genady. – M., 1965. – 246с.
85164
  Hargrave John Professor Skinner alias Montagu Norman. / Hargrave John. – London, 1937. – 243с.
85165
  Kosminsky Y. Professor Toynbee"s philosophy of history / Y. Kosminsky. – M., 1966. – 76с.
85166
  Mann Heinrich Professor Unrat / Mann Heinrich. – M., 1952. – 248с.
85167
  Mann Richard Proficiency Gold : Exam maximiser / Mann Richard, with J. Newbrook, J.Wilson. – Harlow : Longman, 2000. – 176p. – With key; Для каб. шифр 42. – ISBN 0-582-32575-7
85168
  Newbrook Jacky Proficiency Gold : Teacher"s book / Newbrook Jacky; Unit tests by J.Allemono. – Harlow : Longman; Pearson education, 2000. – 191p. – ISBN 0-582-32574-9
85169
  Newbrook Jacky Proficiency gold coursebook / Newbrook Jacky, Wilson Judith. – Harlow : Longman:Pearson Education, 2000. – 224 p. – Розст.знак для студ.:42/Newb. – ISBN 0-582-32573-0
85170
  Gude K. Proficiency masterclass : Student"s book / K.Gude, M.Duckworth. – Oxford : Oxford univ. press, 2002. – 183p. – ISBN 0-19-432912-7
85171
  Scott-Barrett Proficiency: use of English / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 256p. : ill. – Copyright 2002. - На обкл.:New proficiency: use of English; For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-50477-5
85172
   Profilaktyka i resocjalizacja mlodziezy. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 237S. – ISBN 83-86246-69-3
85173
   Profile of Nagoya University. 1998 : University calendar. – Nagoya, 1998. – 55p. : il.
85174
   Profile of Nagoya University. 1999-2000 : University calendar. – Nagoya, 1999. – 55p. : il.
85175
   Profile. Almanach poezji lubuskiej. – Poznan, 1962. – 138с.
85176
   Profilul spiritual al clasei muncitoare in socialism. – Bucuresti, 1964. – 580с.
85177
  Tic Nicolae Profiluri / Tic Nicolae. – Bucuresti, 1959. – 286с.
85178
  Wisniewski Witold Prog naszego domu / Wisniewski Witold. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1977. – 257 s.
85179
  Borun Krzysztof Prog niesmiertelnosci / Borun Krzysztof. – Warszawa, 1975. – 257с.
85180
  Piotrowski Wlodzimiers Progi niepokoju / Piotrowski Wlodzimiers. – Lodz, 1959. – 46с.
85181
  Drachovska M. Prognosa a Diagnosa v Ochrane Rostlin / M. Drachovska. – Praha : Akademia Ved, 1959
85182
   Prognostic value of molecular markers for patients with breast cancer / D.O. Shapochka, T.V. Shapochka, S.P. Zaletok, M.I. Gnidyuk // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – Р. 201. – ISSN 1562-1774
85183
  Sulz Ota Prognostika od A do Z / Sulz Ota. – Praha, 1987. – 210с.
85184
  Komarek Valtr Prognoza a program / Komarek Valtr. – Praha, 1990. – 319с.
85185
  Foltyn O. Prognoza a signalizacia Peronospory Vinica (Peronospora viticola de Bary) / O. Foltyn. – Bratislava : Akademia Ved, 1961. – 138s. – має додаток
85186
  Holzer Jerzy Prognoza demograficzna Polski na lata 1960-1975 wedlug wojewodztw / Holzer Jerzy. – Warszawa, 1959. – 192с.
85187
  Grabowiecki Ryszard Prognozy a planowanie regionalne / Grabowiecki Ryszard. – Warszawa, 1976. – 280с.
85188
  Kondrashova G.P. Program "Housing step" as an alternative to housing morgage // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 136-142 : Fig. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
85189
  Smatlak Stanislav Program a tvorba : Studie o slovenskej proletarskej literature / Smatlak Stanislav. – Bratislava : Tatran, 1977. – 253,[2]s. – (Edicia Suvislosti ; Zv.11)
85190
   Program and abstracts of the International conference on organic synthesis, June 27-July 1, 2004, Riga - Latvia = Balticum organicum syntheticum =Starptautiska organiskas kimijas konference, Riga,2004.gada. 27.junis -1.juijs: Programma un tezes / International conference on organic synthesis; BOS 2004. – Riga, 2004. – 152 p. – ISBN 9984-9783-0-3
85191
  Higgins David Program design and construction / Higgins David. – Englewood Cliffs, 1979. – 189с.
85192
   Program flow analysis: theory and applications. – Englewood Cliffs, 1981. – 418с.
85193
   Program i metody pracy inspekcji szkolnej. – Warszawa, 1974. – 464с.
85194
  Malinowski Henryk Program i polityka rolna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. (1918-1923) / Malinowski Henryk. – Warszawa, 1964. – 348с.
85195
   Program pentru sectiile de pregatire fizica generala ale colectivelor sportive. – Bucuresti, 1953. – 68с.
85196
  Gierek Edward Program realizacji postanowien i Krajowej konferencji PZPR. / Gierek Edward. – Warszawa, 1974. – 63с.
85197
  Gass Saul Programacion lineal / Gass Saul. – La Habana. – 276 p.
85198
  Dumitru Vincentiu Programare neliniare : Algoritmi, programe, resultate numerice; Appendix P in colaborare cu P. Luban, S. Moga, R. Serban / Dumitru Vincentiu. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1975. – 208 p.
85199
  Georgescu H. Programarea in limbajul PL/1 / H. Georgescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1973. – 227 s.
85200
  Penescu C. Programarea matematica cu aplicatii in energetica / C. Penescu, V. Ionescu, B. Rosinger. – Bucuresti : Acad. RSR, 1967. – 270 p.
85201
   Programarea matematica in industria petroliera. – Bucuresti, 1970. – 272с.
85202
  Mihoc G. Programarea matematica. Programarea parametrica si neliniara / G. Mihoc, V. Urseanu. – Bucuresti : stiintifica, 1966. – 407 p. – Bibliogr.: p.p.401-403
85203
  Mihu Gerchez Programe liniare ou mai multi indici / Mihu Gerchez. – Bucuresti, 1974. – 169с.
85204
   Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. – Berl., 1961. – 94с.
85205
   Programma d"etudes: Annee academique 1983-1984. – Louvain, 1983. – 605с.
85206
   Programma d"etudes: Annee academique 1985-1986. – Louvain, 1985. – 98с.
85207
   Programma d"etudes: Annee academique 1986-1987. – Louvain, 1986. – 1025с.
85208
   Programme des cours. – Liege
4. – 1976. – 106с.
85209
   Programme des cours (de l"Universite de Lausanne) Semestre d"hiver, 1952-1953. – Lausanne, 1952. – 108с.
85210
   Programme des cours"(universite de Lausanne). Semestre d"ete 1955. – Lausanne, 1955. – 105с.
85211
   Programme du parti Communiste de l"Union Sovietique. – M., 1961. – 160с.
85212
   Programme du parti Communiste de l"Union Sovietique. – Moscou, 1961. – 160с.
85213
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 188с.
85214
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1965. – 156с.
85215
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1965. – 116с.
85216
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1965. – 118с.
85217
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1965. – 152с.
85218
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1965. – 30с.
85219
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1966. – 180с.
85220
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1966. – 130с.
85221
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1966. – 122с.
85222
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1966. – 168с.
85223
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1966. – 28с.
85224
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1967. – 174с.
85225
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1967. – 134с.
85226
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1967. – 126с.
85227
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1967. – 168с.
85228
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1967. – 28с.
85229
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1968. – 194с.
85230
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1968. – 144с.
85231
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1968. – 130с.
85232
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1968. – 172с.
85233
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1968. – 28с.
85234
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1969. – 170с.
85235
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1969. – 141с.
85236
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1969. – 119с.
85237
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1969. – 33с.
85238
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1969. – 282с.
85239
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1969. – 70с.
85240
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1970. – 170с.
85241
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1970. – 179с.
85242
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1970. – 140с.
85243
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1970. – 34с.
85244
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1970. – 294с.
85245
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1970. – 31с.
85246
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1971. – 176с.
85247
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1971. – 156с.
85248
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1971. – 314с.
85249
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1971. – 31с.
85250
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1971. – 31с.
85251
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1972. – 189с.
85252
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1972. – 174с.
85253
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1972. – 166с.
85254
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1972. – 330с.
85255
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1972. – 30с.
85256
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1972. – 31с.
85257
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1976. – 132с.
85258
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1976. – 28с.
85259
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1976. – 117с.
85260
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1976. – 120с.
85261
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1976. – 14с.
85262
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1976. – 172с.
85263
   Programme et horaire des cours. – Liege
9. – 1976. – 27с.
85264
   Programme et horaire des cours. – Liege
10. – 1976. – 20с.
85265
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1-7. – 1964. – 96, 111,149,1с.
85266
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1965. – 100с.
85267
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1965. – 116с.
85268
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1966. – 100с.
85269
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1966. – 114с.
85270
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1967. – 102с.
85271
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1967. – 116с.
85272
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1968. – 106с.
85273
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1968. – 116с.
85274
   Programme et horaire des cours.. – Liege
3. – 1968. – 194с.
85275
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1969. – 109с.
85276
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1969. – 128с.
85277
   Programme et horaire des cours.. – Liege
3. – 1969. – 170с.
85278
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1970. – 114с.
85279
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1970. – 118с.
85280
   Programme et horaire des cours.. – Liege
3. – 1970. – 170с.
85281
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1971. – 120с.
85282
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1971. – 137с.
85283
   Programme et horaire des cours.. – Liege
3. – 1971. – 188с.
85284
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1972. – 122с.
85285
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1972. – 133с.
85286
   Programme et horaire des cours.. – Liege
3. – 1972. – 189с.
85287
   Programme et horaire des cours.. – Liege
4. – 1972. – 174с.
85288
   Programme et horaire des cours.. – Liege
5. – 1972. – 166с.
85289
   Programme et horaire des cours.. – Liege
6. – 1972. – 330с.
85290
   Programme et horaire des cours.. – Liege
7. – 1972. – 30с.
85291
   Programme et horaire des cours.. – Liege
8. – 1972. – 31с.
85292
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1976. – 132с.
85293
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1976. – 124с.
85294
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1958-1959. – Liege, 1958. – 436с.
85295
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1961-1962. – Liege, 1961. – 480с.
85296
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1962-1963. – Liege, 1962. – 510с.
85297
   Programme intergouvernemental d"activites pour. – Strasbourg : Council of Europe
MEP (96) 2. – 1996. – 243 p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
85298
   Programme International Conference : Physics of liquid matter: modern problems; Septembr 14-19, 2001. – Kyiv, 2001. – 22с.
85299
   Programme of the Communist party of the Soviet Union. – M., 1961. – 128с.
85300
   Programme und Projekte 1970. DFG. – Munchen, 1970. – 612с.
85301
   Programme und Projekte 1971. – Bonn, 1971. – 685с.
85302
   Programme Unesco de traductions d"oevres litteraires. Catalogue. – Paris, 1966. – 46с.
85303
  Sperry J.B. Programmed algebra / J.B. Sperry. – Boston, 1970. – 338с.
85304
   Programmed instruction an international directory. – Paris, 1967. – 190с.
85305
  Dottrens Robert Programmes et plans d"etudes dans l"enseignement primaire / Dottrens Robert. – Paris, 1961. – 276с.
85306
   Programmes sectorials de cooperation a long terme des membre du CAEM. – M., 1983. – 45с.
85307
  Clauss Programmieren mit C / Clauss. – Berlin
2. – 1990. – 240 c.
85308
  Brennenstuhl Heinz Programmierung des 16-Bit-Mikroprozessorsystems U8000 / Brennenstuhl Heinz. – Berlin : Technik, 1987. – 223 S. – (Technische Informatik)
85309
  Schoch H. Programmierung in Fortran / H. Schoch, W. Schatz. – Leipzig : Teubner, 1971. – 406s.
85310
  Downes Valerie Programming embedded systems with Ada / Downes Valerie, Goldsack Stephen. – Englewood Cliffs a.o., 1982. – 377с.
85311
  Conway Richard Programming for poets. / Conway Richard. – Cambridge
14. – 1978. – 332с.
85312
  Ziegler Carol Programming system methodologies / Ziegler Carol. – London : Prentice-Hall, 1983. – 260 c.
85313
   Programming techniques for economic development. With special reference to Asia and the Far East. – Bangkok, 1960. – 130с.
85314
  Jinoch J. Programovani v jazyku Pascal / Josef Jinoch. – 3-i dop. vyd. – Praha : SNTL, 1988. – 323 s.
85315
  Svamberk Z. Programove koncepce SPD 1918-1960. Rozbor programatiky zapadonemecke socialni demokracie a jejich historickych predpokladu / Z. Svamberk. – Praha, 1967. – 129с.
85316
  Lukasik Z. Programowalne sterowniki PLC w systemach sterowania przemyslowego / Z. Lukasik, Z. Seta; Politechnika Radomska im. K.Pulaskiego. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 188s. – ISBN 83-88001-18-3
85317
  Zienko J. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony srodowiska / J. Zienko; Acad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 1999. – 164s. – (Studium podyplomowe. Ekologia i ochrona srodowiska). – ISBN 83-87327-08-5
85318
   Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie : Praca zbior. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2001. – 224s. – ISBN 83-88000-43-8
85319
   Programs for the gifted. A case book in secondary education. – New York, 1961. – 300с.
85320
   Programs, "62. A guide to programed Instructional Materials available to educators by September 1962. – Washington, 1962. – 384с.
85321
   Progranas especificos de colaboration a largo plazo de los paises miembros del CAME. – M., 1983. – 44с.
85322
   Progres de la reforme agraire. – N.Y., 1954. – 374с.
85323
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
1. – 1961. – 88с.
85324
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
2. – 1962. – 246с.
85325
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
1. – 1963. – 64с.
85326
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
3. – 1963. – 272с.
85327
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
4. – 1963. – 146с.
85328
  Ougarov S.A. Progres scientifico-technique; aspects sociaux / S.A. Ougarov. – Moscou, 1987. – 56с.
85329
  Ceausescu Elena Progrese in chimia si tehnologia polimerilor / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1986. – 445с.
85330
  George Henry Progress and poverty. / George Henry. – New York, 1938. – 571с.
85331
   Progress in aerospace sciences. – Oxford
16. – 1976. – 449с.
85332
   Progress in astronautics and rocketry. – New York; London : Academic Press
V. 3 : Energy conversion for space power. – 1961. – 780 p.
85333
   Progress in biophysics and biophysical chemistry. – London : Pergamon Press Ltd.
V. 4. – 1954. – 339p.
85334
  Butler V J.A. Progress in biophysics and biophysical chemistry / V J.A. Butler, J.T. Randall. – London : Pergamon Press LTD
V. 4. – 1954. – 339p.
85335
   Progress in cathode research / Tri-service cathode workshope ( 4th; Washington, DC, USA, 3-5 April 1984); Haas T.W. – Ser. "Applied surface science", vol. 24, Nr 3-4. – Amsterdam : North-Holland, 1985. – 611 p. – ("Applied surface science" ; Vol. 24, N. 3/4)
85336
   Progress in human geography : an international review of geographical work in the social sciences and humanities. – London : Arnold. – ISSN 0309-1325
Vol. 28, N 2. – 2004
85337
   Progress in Immunodeficiency Research and Therapy. – Amsterdam-New York-Oxford : Excerpta Medica
Vol.1. – 1984. – 481p.
85338
   Progress in land reform. 4th report. – N.Y., 1966. – 178с.
85339
   Progress in Medical Virology : S.Karger
Vol.24. – 1978. – 223p.
85340
   Progress in physical geography : an international review of geographical work in the natural and environmental sciences. – London : Arnold. – ISSN 0309-1333
Vol. 28, N 1. – 2004
85341
   Progress in Protein-Lipid Interactions. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1985. – 292p.
85342
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 3. – 1977
85343
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 6, № 1. – 1981
85344
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 6, № 4. – 1982
85345
   Progress in semiconductors. – New York : John Wiley & Sons, Inc.
Vol. 2. – 1957. – 280 p.
85346
   Progress in Surfase Science. – Oxford
5. – 1975. – 493с.
85347
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford; New-York : Pergamon Press, 1975. – 299p. = Progress Series ; V.14
85348
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford
14. – 1975. – 299с.
85349
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford
14. – 1975. – 299с.
85350
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
5. – 1960. – 476с.
85351
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
1. – 1961. – 78с.
85352
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
2. – 1961. – 228с.
85353
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
3. – 1961. – 252с.
85354
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. Table of contents and index. – New York
1-5. – 1962. – 60с.
85355
   Progress of the world"s women (2011-2012) : in pursuit of justice / United Nations entity for gender equality and the emprowerment of women. – New York : UN women, 2011. – 164 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-936291-33-5
85356
   Progress Report 1971. – Leningrad : Nauka, 1973. – 26p.
85357
  Stewart Brian Progress with Chemistry 2. / Stewart Brian. – Eastbourne, 1985. – 275с.
85358
  Sakharov Andrei Progress, coexistence, and intellectual freedom / Sakharov Andrei. – New York, 1968. – 158с.
85359
  Miller F.R. Progressive problems in physics / F.R. Miller. – London a. o. : Heath and company, 1942. – VII, 235p.
85360
  Hansen Beatrice Progressive typewriting speed practice. / Hansen Beatrice. – 3rd ed. – New York, 1968. – 49с.
85361
  Wundt W. Progressives Erbe, Wissenschaftsentwicklung und Gegenwart / W. Wundt. – Leipzig, 1980. – 410s.
85362
  Slach Miroslav Prohava vune jasminu / Slach Miroslav. – Praha, 1983. – 146с.
85363
  Sesan Valerian Proiect de unificare a organizatiei bisericii autocefale ortodoxe din Romania intregita / Sesan Valerian. – Cernauti, 1920. – 69с.
85364
   Proiectarea asistata de calculator a sistemelor discrete. – Bucuresti, 1984. – 203с.
85365
  Sotropa Valeriu Proiectele de constitutie programele de reforme si petitiile de drepturi dintarile romane. In secolul al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea / Sotropa Valeriu. – Bucuresti, 1976. – 306с.
85366
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinemjeto na proizvodstvoto na pamuk vo opstestveniot sektor na SR.Makedonija / Dzonov Kiril, I. Stancevski. – Skopje, 1964. – 82с.
85367
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinenjeto na proizvodstvoto na tutun vo opstestveniot sektor / Dzonov Kiril, Stancevski Ilija. – Skopje, 1964. – 128с.
85368
  Pesic Miodrag Proizvodnja sirovog celika / Pesic Miodrag. – Beograd, 1956. – 224с.
85369
  Meredith Jack Project management : A managerial approach / Meredith Jack, Mantel Samuel. – 3rd ed. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 16,766p. – ISBN 0-471-01626-8
85370
  Alkaz V.G. Project of seismic risk estimation and disaster mitigation of Kishinev city : випуск 23 / V.G. Alkaz, A.G. Zaicenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Місто Кишинів, столиця Республіки Молдова, періодично переживає вплив сильних землетрусів, які генерує зона Вранча. З метою прогнозування можливих втрат від землетрусів, розроблено комплекс програм, які базуються на ГІС-технологіях. Очікувані ...
85371
  Cechurova L. Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 137-147. – ISSN 1993-6788


  The main objective of this paper is to analyze the current project management practice at small and medium-sized enterprises in Czech Republic and the possibilities for project portfolio implementation in such companies. The analysis is based on the ...
85372
  Khalack V.R. Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars / V.R. Khalack, LeBlanc // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 3-10. – ISSN 2227-1481


  A new research project on spectral analysis which aims to characterize the vertical stratification of element abundances in stellar atmospheres of chemically peculiar (CP) stars, is discussed in detail. Some results on detection of vertical abundance ...
85373
   Projecting the climatic effects of increasing carbon dioxide. – Washington : United States Department of Energy, 1985. – XXV, 381 p. : ill. – DOE/ER-0237 December 1985 Dist. Category UC-11
85374
   Projection in literature / Daniel Edythe, Farrell Edmund, Grommon Alfred, Niles Olive Stafford, Pooley Robert. – Glenview u.a. : Scott, Foresman, 1976. – 14,594p. : ill. – (America reads). – ISBN 0-673-10218-1
85375
   Projections de la demande et de l"offre d"Engrais jusquen 1980: Amerique du Sud, Mexique et Amerique Centrale. – New York, 1972. – 92с.
85376
  Sosniuk O.P. Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers" motivation // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 113-121
85377
   Projects and prospects for cooperation in Eurasia : collection of articles. – Vilnius : Centre for geopolitical studies ; Carnegie Moscow center], 2012. – 63, [1] p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-95423-0-0
85378
  Lynch Gladys Projects in oral interpretation / Lynch Gladys, Crain Harold. – New York, 1959. – 320с.
85379
  Tokarski T. Projekcja polskiego doswiadczenia transformacji polityki spolecznej w ukrainskich realiach // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – P. 105-111. – ISBN 978-966-8406-98-0
85380
  Munchenberg Hans Projekt Mercury. / Munchenberg Hans. – Berl., 1964. – 390с.
85381
   Projekt na zniszczenie rusi ziednoczonej, ktori r/ 1717 ze w ezasach Zygmunta III. uknowany // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 16
85382
   Projektiert. Gebaut. Bewohnt. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1968. – 295 S. : Ill.
85383
  Bol Gerrit Projektive Differentialgeometrie / Bol Gerrit. – Gottingen : Vandenhoeck&Ruprecht
T. 3. – 1967. – 8, 528 p.
85384
  Blaschke Wilhelm Projektive Geometrie / Blaschke Wilhelm. – 3. erw. Aufl. – Basel-Stuttgart : Verl. Birkhauser, 1954. – 198 S. – (Lehrbucher u. Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften ; Bd. 17 : Mathematische Reihe)
85385
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek)
T. 1. – 1957. – 4, 204 S. : Abb.
85386
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 8)
T. 2. – 1957. – 196 S. : 46 Abb.
85387
  Doehlemann Karl Projektive Geometrie in synthetischer Behandlung / Doehlemann Karl. – Berlin; Leipzig : Walter and Gruyter, 1922. – 132S. – (Goschen ; 72)
85388
  Flizikowski Jozef Projektowanie srodowiskowych procesorow energii / Flizikowski Jozef, Bielinski Kazimiers. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 327s. – ISBN 83-87274-370-2
85389
   Projektu vadisanas problemas un tendences parejas perioda uz tirgus ekonomiku. – Riga, 1992. – 118с.
85390
  Serczyk W. Projekty i realizacija reform gospodarczych w dobrach Stanislawa Szczesnego Potockiego na Ukrainie prawobrezeznej / W. Serczyk, 1962. – [18] s.
85391
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
1. – 1971. – 306с.
85392
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
2. – 1971. – 230с.
85393
  Carbone S. Projet de loi d"archeves type / S. Carbone, R. Gueze. – Paris, 1971. – 243с.
85394
   Projet de programme et de budget pour 1963-1964. – Paris, 1962. – 270с.
85395
   Projet de programme et de budget pour 1965-1966. – Paris, 1964. – 454с.
85396
   Projet de programme et de budget pour 1967-1968. – Paris, 1966. – 346 с.
85397
   Projet de programme et de budget pour 1969-1970. – Paris, 1968. – 369 с.
85398
   Projet de programme et de budget pour 1973-1974. – Paris, 1972. – 344с.
85399
   Projetscolaire UNESCO 1961-1964. – Kobenhavn : UNESCO, 1965. – 27 p.
85400
  Husak G. Projevy a stati. Duben 1969 - leden 1970 / G. Husak. – Praha, 1970. – 403с.
85401
  Husak Gustav Projevy a stati. Srpen 1974 - duben 1976 / Husak Gustav. – Praha, 1977. – 529с.
85402
  Dobes Karel Prokop Chocholousek / Dobes Karel. – Praha, 1949. – 30 s.
85403
  Macek Josef Prokop Veliky / Macek Josef. – Praha, 1953. – 216с.
85404
  Wolf, Friedrich Prolegomena ad Homerum, sive De operum Homericorum prisea et genuina forms variisque mutationibus et probabile ratione emendadi / Scripsit Frid. Aug. Wolfius. – Halis Saxonum (Halle an der Saale) : Orphandtroph
Т. 1. – 1795. – [4], CCLXXX S.
85405
  Cetera Bronislaw Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku / Cetera Bronislaw. – Krakow, 1977. – 225с.
85406
  Kim G.F. Proletarian internationalism and revolutions in the East. / G.F. Kim, F.I. Shabshina. – M., 1972. – 437с.
85407
  Polyansky V. Proletarian internationalism: guideline of the communists / V. Polyansky. – Moscow, 1970. – 104с.
85408
  Williams Gwyn Proletarian order : Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian communism 1911-1921 / Williams Gwyn. – London : Pluto, 1975. – 368p. – ISBN 0-902818-65-1
85409
   Proletariat in der BDR. Reproduktion. Organisation. Aktion. – Berlin, 1974. – 623с.
85410
   Proletariat und Klassenkampf in der Gegenwart. – Berlin, 1977. – 208с.
85411
  Lehfeld Horst Proletarischer Internationalismus / Lehfeld Horst, Lindner Heinz. – Berlin, 1979. – 116с.
85412
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba / Desnica Vladan. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 349s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; 117/2)
85413
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Beograd, 1963. – 348с.
85414
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1975. – 418с.
85415
   Prolog, nie epilog... : Poezja ukrainska w polskich przekladach (pierwsza polowa 20 wieku). – Warszawa : SOW, 2002. – 250s. – ISBN 83-86619-39-2
85416
  Chernyshevsky Nikolai Prologue : A novel from the beginning of the 1860s / Chernyshevsky Nikolai; Translated and with an introduction by Michael R. Katz. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 17,358p. – (Studies in Russian literature and theory). – ISBN 0-8101-1165-9
85417
  Hrubin Frantisek Promena / Hrubin Frantisek. – Praha, 1958. – 21с.
85418
  Branald Adolf Promenada s jelenem. / Branald Adolf. – Praha, 1963. – 421с.
85419
  Hubner J.A. Promenade Autour du Monde 1871 / M. le baron de Hubner. – Paris : Hachette
Tome second. – 1874. – [6], 501, [4] p. – Вид. без обкл.
85420
  Schneider E. Promenades d"Italie : L""esprit des visages et des sites / Edouard Schneider. – Paris : Bernard Grasset, 1926. – 334 p.
85421
  Flammarion Promenades dans les Etoiles : 40 gravures / Camille Flammarion. – 5e Ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1935. – 153 p. – (La Petite Bibliotheque)
85422
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – М., 1960. – 80с.
85423
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – Изд. 2-е. – М., 1963. – 80с.
85424
  Gourmont R. de Promenades philosophiques / Remi de Gourmont. – 2 ed. – Paris : Mercvre de France, 1925. – 291 p. – Une science d"autrefois : la phytognomonique philosophie naturelle. Religion et sociologie - psychologie. Reveries. Des pas sur le sable.. ; 3 e serie
85425
  Sokolov L. Promene u strukturi stanovnistva na teritoriji NR Makedonije 1921-1953 gofine kao odraz ekonomskog razvoja / L. Sokolov. – Skopje, 1962. – 352с.
85426
  Kraus E.R. Promenena zem. / E.R. Kraus, Pechacek Jaroslav. – Praha, 1957. – 480с.
85427
  Kubinova Marie Promeny ceske poezie dvacatych let. / Kubinova Marie. – Praha, 1984. – 109с.
85428
  Swiderska Alina Prometeusz i perliczka. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1959. – 300с.
85429
  Bialoborski Eustachy Prometeusz w pudelku / Bialoborski Eustachy. – Krakow, 1957. – 64 с.
85430
  Eschyle Promethee enchaine suivi de Promethee porte-lumiere par J. Laccarriere / Eschyle; Traduit par Jean-Paul Savignac. – Paris : Belin, 2000. – 74p. – ISBN 2-7011-2752-1
85431
  Aeschylus Prometheus bound. The suppliants. Seven against Thebes. The Persians. / Aeschylus; Vellacott P. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
85432
  Cyrille Offermans Prometheus Unbound // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 32-41


  Essays as an Orphic Counterforce.
85433
  Fuhmann Franz Prometheus. Die Titanenschlacht / Fuhmann Franz. – Berlin, 1974. – 301с.
85434
  Сорока В. Prometheus: "Світло" онлайн-курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційну освіту в Україні - національну платформу навчальних курсів університетського рівня.
85435
  Zeromski Stefan Promien / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 146 s. : ill.
85436
  Slucki Arnold Promienie czasu / Slucki Arnold. – Warszawa, 1959. – 92с.
85437
  Gueben Georges Promieniotworczosc i wstep do fizyki jadrowej / Gueben Georges. – Warszawa, 1956. – 320 с.
85438
  Irving Clive Promise the earth / Irving Clive. – New York, 1982. – 402с.
85439
  Sacks Peter Promised lands / Sacks Peter. – Harmondsworth, 1991. – 88с.
85440
   Promises to keep : annual report 2012 / United Nations population fund. – New York : UNFPA, 2013. – 48 p. : ill. – Кн. без тит. арк. – ISBN 978-0-89714-007-2
85441
  Bowles Chester Promises to keep: my years in public life 1941-1969 / Bowles Chester. – New York, 1971. – 657с.
85442
  Czornik Malgorzata Promocja miasta / Czornik Malgorzata; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Wyd. drugie uzupelnione. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej im.K.Adamieckigo, 2000. – 116s. : il. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-107-4
85443
  Kholod O. Promoter DNA methylation of E-cadherin gene in molecular pathogenesis of adhesive complex and activation of EMT markers SNAIL and TWIST1 in myeloproliferative leukemia / O. Kholod, A. Bakhmachuk, L. Shvachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  EMT – the epithelial-to-mesenchimal transduction is the basis platform of the tumor microenvironment. EMT causatively binding with the tumor progression, by which are modulated the migrational, invasive and metastatic potentials of the tumor ...
85444
   Promoting education for international understanding. – Manila, 1966. – 128с.
85445
   Promoting fiscal discipline. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,134 p. – ISBN 978-1-58906-609-0
85446
   Promotion of export-oriented industries. Based on the proceedings of the International Symposium on Industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
85447
   Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi / I.M. Kadenko, V.A. Plujko, B.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, B.Yu. Leshchenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – Р. 122-129. – ISSN 1818-331Х


  The yield of prompt y-rays produced by interaction of 14 MeV neutrons with natNi was measured using the time-offlight technique. A differential cross section from (n, xy) reactions was unfolded from amplitude spectrum. Experimental results were ...
85448
  Beyerlink Lavrentio Promptuarium morale super Evangelia festorum toitus anni: ad instrusstionem concionarum, reformationem peccatorum,consolationem piorum. – Rom, Hierati, 1614. – 620с.
85449
   Pronksiajast varase feodalismini. – Tallinn, 1966. – 228с.
85450
  Левина Л.Б. Pronominaladverbien / Л.Б. Левина. – Саратов, 1973. – 33 с.
85451
  Yavorski B.M. Prontuario de fisica / B.M. Yavorski, A.A. Detlar;Trad. do russopor A.Kutchumov. – 2 ed. – Moscovo : Mir, 1990. – 792 p.
85452
   Propagace knihy : Sestavili a redigovali Jaroslav Kuna, Jiri Picek, Gustav Skypala a Josef Vinarek. – Praha : Obris, 1955. – 207 p., 12 p. il.
85453
   Propagace knihy. – Praha, 1955. – 207с.
85454
  Lisicki Waclaw Propagacja fal radiowych / Lisicki Waclaw. – Warszawa, 1962. – 374с.
85455
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – Редакційна передплата
85456
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – З 2008р назва".Пропаганда"
85457
  Domke R. Propaganda on the Recovered Territories, 1945 - 1948 // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 41-53. – ISBN 978-0-692-58561-0
85458
  Ellul Jacques Propaganda: the formation of men`s attitudes. / Ellul Jacques. – New York, 1968. – 313с.
85459
   Propagation of privileged polarization in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Y.A. Oberemok // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 18-21
85460
   Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok, Yu.A. Skoblya // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 403-407. – ISSN 1560-8034


  Anisotropic properties of longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism were considered. Differential Jones matrix model for this class of media was obtained. The equation for the polarization complex variable that ...
85461
  Dolukhanov M. Propagation of radio waves = Распространение радиоволн : transl. from the 1965 Rus. ed. / M. Dolukhanov. – Moscow : Mir Publishers, 1971. – 372 с.
85462
  Vysotskii V. Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation / V. Vysotskii, V. Vassilenko, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  In this article the wave solutions of heat transfer equations, for classical model and for two alternative non-stationary models (hyperbolic and model with a time delay) have been studied. Modeling of temperature impulse propagation was performed ...
85463
  Turski Wladyslaw Propedeutyka informatyki / Turski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 205с.
85464
   Properties of Aluminium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XV, 325 p. – (EMIS Datareviews Series/Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 7). – ISBN 0-85296-558-3
85465
   Properties of cellulose and cellulose-carbon hosts doped with inorganic nitrite compounds / T.S. Avramenko, S.L. Revo, V.P. Chornii, V.P. Scherbatskyi, M.S. Nedielko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 78-79
85466
  Mishura Y. Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel / Y. Mishura, V. Zubchenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 130-139. – ISSN 0868-6904


  We study the properties of the fractional Poisson process with the Molchan-Golosov kernel. The kernel can be characterized as a compact since it is non-zero on compact interval. The integral of nonrandom function with respect to the centered and ...
85467
   Properties of lattice-matched and strained Indium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XXI, 317 p. – (EMIS Datareviews Series/ Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 8). – ISBN 0-85296-865-5
85468
   Properties of secondary discharge in plasma-liquid system based on rotating gliding discharge / D.K. Hamazin, V.V. Iukhymenko, V.Y. Chernyak, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 167-170. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the results of secondary discharge based on rotating gliding discharge study in plasma-liquid system at atmospheric pressure. Discharge electrical parameters were investigated and geometrical parameters of the discharge channel were ...
85469
  Demchyshyn A.B. Properties of swift heavy ions(SHI) induced materials // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 172-174
85470
  Zubchenko V. Properties of the solutions of stochastic differential equation with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, centered and non-centered Poisson measures and their applications // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 120-121
85471
  Tsushko V.V. Property rights specification and protection in transition economies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 141-148 : fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
85472
  Ryan Alan Property: Concepts in Social Thought / Ryan Alan. – Minneapolis, 1987. – 143с.
85473
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – Berlin, 1973. – 248с.
85474
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 292с.
85475
   Prophetic voices: ideas and words on revolution. – New York, 1969. – 241с.
85476
   Prophets and proletarians : Documents on the history of the rise and decline of Ukrainian communism in Canada. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. press; University of Alberta, 1990. – 483p. – ISBN 092086256X
85477
  Gardiner A.G. Prophets, priests, and kings / A.G. Gardiner. – London : Dent & sons, 1914. – 340 p.
85478
  Livshits B.G. Propiedades fisicas de metales y aleaciones / B.G. Livshits, V.S. Kraposhin, Y. Linetski. – Moscu : Mir, 1982. – 446 p.
85479
  Synek Miloslav Propocty v ekonomice podniku / Synek Miloslav. – Praha, 1974. – 186с.
85480
  Rattay F. Propogation and Distribution of Neural Signals: a Modeling Study of Axonal Transport // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
85481
  Gans Erhard Proportionen des Zeitaufwandes der sozialistischen Gesellschaft im Gesamtprozess ihrer Reproduktion in der DDR. / Gans Erhard, Liebe Siegfried. – Berlin, 1982. – 98с.
85482
  Ogrodzinski Wladyslaw Proporzec z Bialym Barankiem / Ogrodzinski Wladyslaw. – [ Lodz ] : Wyd-wo Lodzkie, 1975. – 437с.
85483
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor romanesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1974. – 266с.
85484
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor rominesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1961. – 356с.
85485
  Khalfina R. Propriete personelle en U.R.S.S. / R. Khalfina. – M., 1976. – 203с.
85486
  Cornille H. Proprietes analytiques de l amplitude de diffusion de deux particules chargees interagissant par un potentiel du type de Yukawa. / H. Cornille. – 39 p.
85487
   Propulsion and re-entry. – Paris, Warszawa, 1966. – 433с.
85488
  Szatyn B. Propusnica za Zidova / Bronislaw Szatyn. – Zagreb : Globus, 1983. – 207, [1] p., [6] l. il. – (Plava biblioteka / ured. L. Kroflin)
85489
  Sikora Adam Prorocy szczesliwych swiatow / Sikora Adam. – Warszawa, 1982. – 268с.
85490
  Markus Jozef Ondrej Prorok Elias a Jan Krstitel / Markus Jozef Ondrej. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 164 s. – ISBN 8070904747
85491
  Kubikowski Zbigniew Prorok i ministranci. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 146с.
85492
  Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
85493
  Guillen Nicolas Prosa de prisa 1929-1972 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1975. – 427с.
85494
  Pushkin A. Prosa escogida / A. Pushkin. – Moscu : Progreso, 1981. – 327с.
85495
  Turkov A.M. Prosa russa dell"Ottocento = От Пушкина до Чехова : Книга джля чтения с комментарием на итальянском языке / A.M. Turkov; Турков А.М. – Mosca : Lingua russa, 1978. – 448с.
85496
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 412с.
85497
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 419с.
85498
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
3. – 1973. – 330с.
85499
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
4. – 1975. – 261с.
85500
  Garcia Lorca Federico Prosa. Poesia. Teatro. / Garcia Lorca Federico. – M., 1979. – 757с.
85501
  Casal Julian del Prosas / Casal Julian del. – La Habana
1. – 1963. – 292с.
85502
  Limia Miguel Angel Prosas / Limia Miguel Angel. – La Habana, 1965. – 108с.
85503
   Prosas cubanas. – La Habana
2. – 1964. – 278с.
85504
  Piotrowski A. Prosba o Anne : Opowiesc w szesnastu snach / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : PAX, 1962. – 164 s.
85505
  Albert Leo Prose and poetry / Albert Leo. – New York. – 90 p.
85506
  Poe Edgar Allan Prose and poetry / Poe Edgar Allan. – M., 1983. – 416с.
85507
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1951. – IX, 646 p.
85508
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1968. – IX, 646 p.
85509
   Prose ans poetry for apperciation. – New York, 1942. – 787с.
85510
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
85511
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
85512
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
85513
   Prose of our day. – Toronto, 1945. – 334с.
85514
  Waugh Evelyn Prose. Memoirs. Essays / Waugh Evelyn. – Moscow : Progress publishers, 1980
85515
  Senoa August Prosjak Luka. Izbor / Senoa August. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
85516
  Clajus Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis libri tres De Cognoscenda syllabarum quantitate & carminum ratione apud Latinos, Graecos, & Hebraeos. – Witebergae ( Wittenberg ) : Typis Haeredum Seuberlichij, 1614. – [333] p. – Сторінки не нумеровані


  На зворотньому боці палітурки надпис чорним чорнилом старою російською орфографією: Торжество веры у Гишпанцев называется церемония в которой Гишпанская инквизиция наказывает еретиков и других грешников
85517
  Kazhdan A.B. Prospeccion de yacimientos minerales. / A.B. Kazhdan. – M., 1982. – 375с.
85518
   Prospecting of Minerals. – Moscow : Foreign Languages Publishing House. – 208p.
85519
  Ruiz Elizondo Prospection of geothermal fields and investigations necessary to evaluate their capacity / Ruiz Elizondo. – Mexico, 1965. – 24с.
85520
  Andreski Stanislav Prospects of a revolution in the USA. / Andreski Stanislav. – London, 1973. – 116с.
85521
  Pimenova O. Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  Main directions of development of small and medium-sized enterprises in Ukrainian agriculture are examined. It is determined that entrepreneurship in agrarian sector is a driving force behind the development of agriculture, as these activities ...
85522
  Kovalenko S.I. Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – Р. 40-49. – ISSN 2313-4569
85523
   Prospectus of Kuwait University. 1966-1967. – Kuwait, 1967. – 118с.
85524
  Getka J. Prosta mowa konca XVIII wieku : Jezyk "Nauk Parafialnych" (Poczajow 1794) / Joanna Getka ; pod red. nauk. Jana Kozbiala. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 315 s. – Бібліогр.: c. 290-306 та в підрядк. прим. – (Druga Europa : ser. monografii interkulturowych Europy Srodkowo-Wschodniej / red. Jana Kozbiala ; t. 5). – ISBN 978-83-235-0797-0
85525
  Buncak Pavel Prosta rec. / Buncak Pavel. – Bratislava, 1975. – 111с.
85526
   Prostacyclin. – New York : Raven Press, 1979. – 453с.
85527
   Prostacyclin. Clinical Trials. – New York : Raven Press, 1984. – 143p.
85528
   Prostaglandins and Immunity. – Boston : Martinus Nijhoff Publishing, 1985. – 209p.
85529
   Prostaglandins and related substances. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1983. – 299p. – (New Comprehensiv Biochemistry ; V.5)
85530
   Prostaglandins in animal reproduction : Proceedings from a Symposium held at The Swedish of Agricultural Sciences. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1984. – 304p. – (Developments in Animal and Veterinary Sciences ; V. 13)
85531
  Kulicki K. Prosto przed siebie. / K. Kulicki. – Warszawa, 1972. – 188с.
85532
  Petecki Bohdan Prosto w gwiazdy / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1978. – 252s.
85533
  Gora Edward Prosto z pnia / Gora Edward. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1965. – 250s.
85534
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
2. – 1958. – 475с.
85535
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
3. – 1958. – 560с.
85536
  Lenart B. Prostowniki stabilizowane / B. Lenart. – Warszawa, 1972. – 415с.
85537
   Prosveta i skolstvo u narodnooslobodilackom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – Novi Sad, 1984. – 592с.
85538
  Tomaszewski Bohdan Prosze o klucz / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1976. – 176с.
85539
  Muldner-Nieckowski Piotr Prosze spac. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 219с.
85540
   Proteases. Potential Role in Health and Disease. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 591p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; V. 167)
85541
  Pirkko Nuolijarvi Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 113-134
85542
   Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – 152, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
85543
  Kennedy J. Protecting Regulatory Measures in Investment Treaty Law // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 3-25. – ISBN 978-1-57823-334-2
85544
   Protection de l"environnement et prevention du risque routier: convergences et divergences : Actes de la journee specialisee du 5 avril 1996 / Barjonet Pierre-Emmanuel, Lamure Claude, Ramos Manuel; Institut national de recherche sur les transports et leur securite. – Paris : INRETS, 1996. – 110, [6] p. : il. – (Actes INRETS ; No 53). – ISBN 2-85782-473-4
85545
   Protection des minoritees. – N.Y., 1967. – 56с.
85546
  Onischenko D. Protection of copyright for work of art in Ukraine: main issues and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 525-527. – ISBN 978-617-7069-15-6
85547
  Dauksiene I. Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 31. – ISSN 1993-0909
85548
   Protection of manking"s cultural heritage. – Paris, 1970. – 73с.
85549
  Androshchuk H. Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 19-29. – ISSN 2308-0361


  Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників.
85550
   Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 104-110. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3


  Захист інформації університетів від цілеспрямованих агресивних дій.
85551
  Ivanyuta O. Protection system unauthorized access the phone line / O. Ivanyuta, S. Kratko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 225-226
85552
  Titarenko M. Protective relaying in electric power systems / M. Titarenko, Noskov-Dukelsky. – 2-d print. – M. – 371с.
85553
  Claudel P. Protee. Drame satyrique en deux actes (Deuxieme version). / P. Claudel. – Paris, 1972. – 86с.
85554
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
85555
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
85556
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 328-548p.
85557
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 327-548p.
85558
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 3 : Discussios. – 1968. – 551-939p.
85559
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 3 : Discussions. – 1969. – 551-939p.
85560
   Protein Folding : Proceedings of the 28th Conference of the German Biochemical Society, held at the University of Regensburg. – Amsterdam; New-York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980. – 585p.
85561
  Sozinov A.A. Protein Polimorphism in Genetics and Selection / A.A. Sozinov. – Moscow : Nauka, 1990. – 231p.
85562
  Scopes Robert Protein Purification : Principles and Practice / Scopes Robert. – New York; Heidelberg; Berlin : Springer, 1982. – 282p. : With 145 Figures
85563
  Mihailescu Vintila Proteinele plasmatice. Biochimie. Fiziopatologie. Clinica / Mihailescu Vintila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 87 s.
85564
   Proteinemia. Date biochimice fizio-patologice si clinice. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1955. – 270s.
85565
  Cohn E.J. Proteins, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / E.J. Cohn, J.T. Edsall. – New York : Reinhold, 1943. – XVIII, 686 p.
85566
  Rowny Kazimierz Protektorat miedzynarodowy w Afryce i Azji a ciaglose traktatow / Rowny Kazimierz. – Warszawa, 1971. – 216с.
85567
  Kosman Marceli Protestanci i kontrreformacja: Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Kosman Marceli. – Wroclaw i i., 1978. – 173с.
85568
  Williams G.H. Protestants in the Ukrainian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth / George Hunston Williams. – Cambridge : Harvard university. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p.,p.43-210, 931-957. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor F.E.Sysyn; Managing ed. T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-
85569
   Protestkundgebung der Werktatigen der Stadt Moskau gegn die Bluttaten der amerikanischen Aggressorer in Korea. – Beilag zur: "Neuen Zeit", Nr 23 vom 4. Juni 1952, 1952. – 8с.
85570
   Proti kosmopolitismu ve vykladu nasich narodnich dejin. – Praha, 1953. – 135с.
85571
  Kolar Josef Proti monarchii a fasismu / Kolar Josef. – Praha, 1984. – 270с.
85572
   Proti prezitkov ludactva. – Praha, 1954. – 229с.
85573
   Proti revizionismu. – Praha, 1959. – 424с.
85574
  Ehrenburg Ilja Proti vojne / Ehrenburg Ilja. – Bratislava, 1950. – 77с.
85575
   Protista. Article 1 : Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper cretaceous deposits of Texas and Arkansas. – Kansas : The University of Kansas, 1968. – 56p. : Figures 1-5, plates 1-28
85576
   Protocol for the Testing of Forest Tractors : Joint Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers (in collaboration with the ILO). – Geneva : United Nations Publications, 1960. – 41p.
85577
   Protocol guide / Min. of foreign affairs of Ukraine, Directorate gen. for state protocol. – Kyiv : [s. n.], 2008. – 45, [1] p.
85578
  Gors M. Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 32-39. – ISSN 1993-0909
85579
   Protocoles D"essais des Machines a Ecorcer Machines a Dechiqueter et Machines a Ebrancher : Comite Mixte des Techniques du Travail en Foret et de la Formation des Ouvriers Forestiers (en collaboration avec le BIT). – Geneva : United Nations Publications, 1962. – 18p.
85580
  Scholes Robert Protocols of Reading / Scholes Robert. – New Haven, London, 1989. – 164с.
85581
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Protokoll der 8. Baukonferenz ZK der SED und des Ministerrates der DDR: Berlin, 13. und 14. Juni 1985 / Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Sozialistischen. – Berlin, 1985. – 224с.
85582
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Protokoll der Varhandlungen des XI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 17. bis 21. April 1986 / Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Sozialistische. – Berlin, 1986. – 927с.
85583
   Protokoll der wissenschaftlische Tagung in Leipzig vom 25. bis 30 November 1957 in zwei Banden. – Berl.
2. – 1958. – 514с.
85584
  Gill Robert Protokoly. / Gill Robert. – Brno, 1964. – 120с.
85585
  Batty C.J. Proton and neutron distributions calculated using an effective single particle potential / C.J. Batty, G.W. Greenless. – Chilton. – 24с.
85586
  Russocki St. Protoparlamentaryzm czech do poczatku XV wieku / St. Russocki. – Warszawa, 1973. – 136с.
85587
  Бродский А.Л. Protozoa почвы и их роль в почвенных процессах / А.Л. Бродский. – Б.м., 1935. – 84с. – Отдельный оттиск "Бюллетень Среднеазиатского государственного университета", № 3, Вып. 20, 1935
85588
  Lepsi Iosif Protozoologie / Lepsi Iosif; Academia Republicii Sosialiste Romania. – Romania : Academia Republicii Sosialiste Romania, 1965. – 999S.
85589
  Tait George Proud Ages: A story of England from carliest times to 1900 / Tait George. – Toronto, 1958. – 414с.
85590
  Tesarik Igor Proudeni tekutiny porovitym prostredim / Tesarik Igor. – Praha, 1961. – 176 s.
85591
  Rezacova Ema Proudy. Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 204с.
85592
  Rezacova Ema Proudy: Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 201с.
85593
  Tatarka Dominik Proutena kresla / Tatarka Dominik. – Praha, 1963. – 148с.
85594
   Provence : Touring club de France. – Paris : Hachette, 1922. – 497 p. – (Les guides bleus)
85595
   Proveniencni vyzkum lesnich drevin : Sbornik referatu z konference. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, 1980. – 321s.
85596
  Birlea Ovidiu Proverbe zi zicatori romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1966. – 56с.
85597
  Perahim Proverbe zigatori cu o prefata de Geo Bogza / Perahim. – 20с.
85598
  Hintescu I.C. Proverbele romanilor / I.C. Hintescu. – Timisoara, 1985. – 311с.
85599
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M. – 102с.
85600
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M., 1962. – 104с.
85601
   Proverbia et dicta : шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов / Гончарова Н.А. [ и др. ] : [ под ред. Н.А. Гончаровой ]. – Минск : Конкурс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6821-32-8
85602
   Proverbia et dicta: Шасцімоуны слоунік прыказак, прымавак і крылатых слоу. – Мінськ, 1993. – 256с.
85603
  Hertsovska N.O. Proverbs and anti-proverbs in modern english language / N.O. Hertsovska, A.S. Kamenykova // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 49-52. – Bibliogr.: Literat.: 5 name. – ISSN 2311-8164
85604
  Brookner Anita Providence. / Brookner Anita. – London, 1986. – 189с.
85605
  Kim Seong Sook Providing Adequate Old-Age Pensions in the Republic of Korea // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 223-238. – ISBN 978-1-61635-950-8
85606
  Gnatenko A. Providing control of the polarization inside the resonator fiber ring laser / A. Gnatenko, Yu. Machekhin, K. Vasko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the implementation of the mode-locked fiber laser ring by nonlinear rotation polarization (NPR). This method is implemented using liquid crystal (LC) cells, which control the polarization of laser light by applying them an ...
85607
  Wander Fred und Maxie Provinzalische Reise / Wander Fred und Maxie. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 189S. : Mit 8 Farb- und 56 Schwarzweibtafeln sowie 1 Karte auf der Ruckseite des Schutzumschlages
85608
   Provisional on word population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
85609
   Provisional on world population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
85610
   Provisional suggestions for national programmes of analysis of population census data as an aid to planning and policy-making. – New York, 1962. – 50с.
85611
  Borun Krzysztof Proxima / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1956. – 598с.
85612
  Shapley Harlow Proxima centauri as a flake star / Shapley Harlow, 1951. – 15-18с.
85613
  Klyushin D.A. AlexeenkoV.V Boroday N.V. Proximity measure based on inclusion statistics and its application // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 125-131. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
85614
   Proyectia Padurii = Лесозащита. – Bucuresti : Ed.de Stat Pentru Literatura Stiintifica, 1952. – 398s.
85615
   Proyecto Unesco-Banco de Mexico para la education tecnica superior. 1958-1960. – Mexico, 1961. – 48с.
85616
  Eminescu Mihai Proza / Eminescu Mihai; Dumitrescu-Busulenga Zoe, Simion E., Suteu F. – Bucuresti, 1968. – 310с.
85617
  Nowakowska-Ozdoba Joanna Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zeslania (1829-1837) / Nowakowska-Ozdoba Joanna. – Kielce : AkadimiaSwentokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2001. – 167s. – ISBN 83-7133-139-8
85618
  Kurek Jalu Proza nagla. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1981. – 171с.
85619
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Proza poetycka / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1958. – 404с.
85620
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 1. – 2007. – 462 s.
85621
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 2. – 2007. – 347 s.
85622
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai; Mortun V.G., Rotaru F. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 125с. + +приложение
85623
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 254с.
85624
  Gomolicki Leon Proza. - Kiermasz. - Czasobranie. - Wyprawa na Patmos. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1976. – 567с.
85625
  Kikic Hasan Proza. / Kikic Hasan. – Sarajevo, 1967. – 513с.
85626
  Radnoti Miklos Proza. Novellak es tanulmanyok / Radnoti Miklos. – Budapest, 1971. – 651с.
85627
  Noge Julius Prozaik Vladimir MInac / Noge Julius. – Bratislava, 1962. – 166с.
85628
  Beattie Owen Prozen in time: unlocking the secrets of the Franklin expedition / Beattie Owen, Geiger John. – New York, 1990. – 180с.
85629
  Kronmuller H. Prozessmesstechnik 1. Elektrisches Messen nichtelektrischer Grossen. / H. Kronmuller, F. Barakat. – Berlin; New York : Springer-Verlag; Heidelberg, 1974. – 203 с.
85630
   PRP w walce o niepodleglosc i wladze ludu. – Warszawa, 1963. – 480с.
85631
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 1.1946- 1.1947. – Warszawa, 1961. – 218с.
85632
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 8.1944- 12.1945. – Warszawa, 1959. – 300с.
85633
  Trefulka Jan Prselo jim stesti / Trefulka Jan. – Praha, 1962. – 142с.
85634
  Schlenzig Klaus Prufgerate fur Transistoren und Dioden / Schlenzig Klaus. – Berl., 1965. – 30с.
85635
  Granin Daniil Prukopnici / Granin Daniil. – Praha, 1956. – 447с.
85636
  Burianek Frantisek Prukopnici socialistickeho realismu v ceske proze. / Burianek Frantisek. – Praha, 1953. – 34с.
85637
  Kubinec Vladimir Prumerny vydelek v pracovnim pravu. / Kubinec Vladimir. – Praha, 1989. – 77с.
85638
  Bauer J. i.i. Pruovodce marxistoko-leninskou filosofii / J. i.i. Bauer. – Praha, 1972. – 453с.
85639
  Markiewicz Henryk Prus i Zeromski. Rozprawy i szkice literackie / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1954. – 364с.
85640
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 248 s.
85641
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1974. – 199 s.
85642
  Lacina Vaclav Pruvan stoletim / Lacina Vaclav, Vojtech Jaroslav. – Praha, 1956. – 796с.
85643
  Havlicek Miroslav Pruvodce labyrintem elektroniky. / Havlicek Miroslav. – Praha, 1989. – 196с.
85644
  Petiska Eduard Pruvodce mladeho muze manzelstvim / Petiska Eduard. – Praha, 1981. – 347с.
85645
  Sadil J. Pruvodce po Lidove hvezdarne v Praze / J. Sadil. – Praha, 1951. – 116с.
85646
   Pruvodce statni knihovnou CSR v Praze. – Praha, 1970. – 71с.
85647
  Bieha Jozef Pruvodce vytvarne umeleckymi bibliografiemi, slovniky a informativnimi priruckami / Bieha Jozef. – Praha, 1971. – 180с.
85648
   Prva Slovenska republika - 60. vyrocie jej vzniku : Zbornik zo seminara a slavnostnej akademie venovanych 60 vyrociu vzniku prvej Slovenskej republiky v Ziline 12. marca 1999. – Martin; Zilina : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice slovenskej; Mestsky urad Zilina, 1999. – 160s. – ISBN 80-7090-539-5
85649
   Prvi Medunarodni Sahovski Festival. Zagreb. 1945-1955. Bilten 1-10.. – Zagreb, 1955. – 1-116с.
85650
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
85651
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
85652
  Svetla Karolina Prvni ceska. Z roku 1861 / Svetla Karolina. – Praha, 1975. – 368с.
85653
  Turgenev Ivan Sergejevic Prvni laska a jine povidky / Turgenev Ivan Sergejevic. – Praha, 1986. – 175с.
85654
  Faensenova Barbara Prvni leta s dvojcaty. / Faensenova Barbara. – Praha, 1978. – 126с.
85655
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
85656
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1960. – 74с.
85657
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1982. – 87с.
85658
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1953. – 195с.
85659
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1958. – 184с.
85660
  Mixa Vojtech Prvni rozbeh / Mixa Vojtech. – Praha, 1952. – 260с.
85661
   Prvni svetova valka. – Praha, 1968. – 291с.
85662
   Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells / A.D. Rakhmetov, Lee Sang Pil, L.I. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 61-65. – ISSN 2409-4943


  Peroxiredoxins (Prxs) are versatile enzymes that demonstrate various cell functions as peroxidases, protein chaperones, functions of signal modulators and binding partners. It is well established that Prxs can interact with multiple proteins in cells, ...
85663
   Prymas Polski kardynal Jozef Glemp : Doctor honoris causa Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 8.10.2001 r. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2002. – 86s. : il. – ISBN 83-7072-218-0
85664
   Prymas tysiaclecia : Katalog wystawy w Bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 60s. : il. – ISBN 83-232-1174-4
85665
  Kuczynski Boguslaw Przadka. / Kuczynski Boguslaw. – Warszawa, 1955. – 180с.
85666
  Szeleszczuk Piotr Przebieg choroby Derzsyego u eksperymentalnie zakazonych kaczat pizmowych ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w ukladzie odpornosciowym / Szeleszczuk Piotr. – Warszawa : SGGW, 2002. – 136S.,10kart.ill. – ISBN 83-7244-279-7
85667
   Przeboje edukacji polonistycznej / pod red.D.Michulki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – S.1-207. – ISSN 0239-6661
85668
  Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich) Przebojem ku wiedzy. / Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich). – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 332с.
85669
  Sobiesiak Jozef Przebraze / Sobiesiak Jozef. – Warszawa, 1964. – 176с.
85670
  Nowak Tadeusz Przebudzenia / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1962. – 136с.
85671
  Nowak Tadeusz Przebudzenia; W puchu alleluja / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1989. – 240с.
85672
   Przebudzenie. – Lublin, 1976. – 251с.
85673
  Deveraux Jude Przebudzenie / Jude Deveraux; Przel. M.Bulas;. – Warszawa : Da Capo, 1993. – 318s.
85674
  Lozinski Marian Przechodniu, powiedz Polsce... : Wspomnienia w lat 1941-1945 rozpoczete w Ahwazie 150 km od Zatoki Perskiej / Lozinski Marian. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 454s.
85675
  Brent J. Przeciw sobie samym. / J. Brent, K. Brent. – Warszawa, 1972. – 238с.
85676
  Banka Josef Przeciw szokowi przyszlosci / Banka Josef. – Katowice, 1977. – 415с.
85677
  Pierzchala Jan Przeczekaj deszcz : Opowiadania / Pierzchala Jan. – Katowice : Slask, 1975. – 164s.
85678
   Przed i po 13 grudnia : Panstwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. – Warszawa. – ISBN 978-83-60464--56-4
Tom 2 : (Kwiecien 1981 - grudzien 1982) /przygotowal zespol: Iskra Baeva, Petr Blazek, Lukasz Kaminski, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski i i. – 2007. – 21, 730 s.
85679
  Lojek Jerzy Przed Konstytucja Trzeciego Maja. Z badan nad miedzynarodowym polozeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791 / Lojek Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
85680
  Adamski J. Przed odlotem / Jan Adamski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 211 s. – ISBN 83-218-0182-X
85681
  Kruszewski J. Przed pol wiekiem w stolicy : Gawedy / Jan Kruszewski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1969. – 278s.,6k.il.
85682
  Sawicki Jerzy Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1958. – 348с.
85683
  Cyprian Tadeusz Przed trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 310с.
85684
  Cyprian Tadeusz Przed Trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 382с.
85685
  Gorski A. Przedawnienie roszczen w sprawach o ochrone dobrego imienia / Adam Gorski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 29-41. – ISSN 1641-0920


  Running of a period in protection of reputation is crucial both for potential perpetrators and injured parties. Journalists often ponder on how long they are liable for articles written in the past and injured parties ask themselves how much time they ...
85686
  Bielow Wasilij Przeddzen / Bielow Wasilij; Bien A. – Warszawa, 1980. – 332с.
85687
  Ladosz Jaroslaw Przedmiot filozofii i jej rola spoleczna / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1975. – 225с.
85688
  Kiwior Wieslaw Kazimierz Przedmiot restitutio in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie trybunalow apostolskich w latach 1984-1995 / Kiwior Wieslaw Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2001. – 510s. – ISBN 93-7072-183-3
85689
  Dubicki Tadeusz Przedmoscie Rumunskie. Wrzesien 1939 / Dubicki Tadeusz, Spruch Krzysztof. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 168s. – ISBN 83-7098-762-1
85690
  Sladkowski Jerzy Przednowek / Sladkowski Jerzy. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 633с.
85691
  Hagoort Giep Przedsiebiorczosc w kulturze : Wprowadzenie do zagadnien zarzadzania w kulturze / Hagoort Giep. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1995. – 168s. – ISBN 83-233-0983-3
85692
  Karaszewski Wlodzimierz Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Karaszewski Wlodzimierz. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
85693
  Karaszewski W. Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / W. Karaszewski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
85694
   Przedstawiamy pisma satyryczne swiata. "Крокодил" safari na grzesznym swiecie. – Warszawa, 1976. – 156с.
85695
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 357 s. : ill.
85696
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 448 s.
85697
  Zeromski S. Przedwiosnie / Stefan Zeromski. – Warszawa : Akant, 2003. – 367s. – ISBN 83-89136-08-2
85698
  Mencwel Andrzej Przedwiosnie czy potop : studium postaw polskich w XX wieku / Mencwel Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1997. – 543с. – ISBN 83-07-02605-9
85699
  Japrisot Sebastien Przedzial mordercow / Japrisot Sebastien; Tlum. K. Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 213s.
85700
  Birkhoff G. Przeglad algebry wspolczesnej / G. Birkhoff, MacLane. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 492 s.
85701
   Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza"... : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow : Nakl. Rarola Wilda, 1865


  Содержание конволюта: 1. Chylinski M. Austrja a Polska / M. Chylinski; przez Wladyslawa Colemberskiego. C. 1. Przeszlosc 2. Sozanski A. Cikawe Szczegoly z literatury i bibliografij spisal Antoni Sozanski / Fynjys Sozanski 3. Jezierski F. Don ...
85702
  Cieslak M. Przeglad orzecznictwa sadu najwyzszego w zakresie procesu karnego / M. Cieslak, 1963. – [27] s.
85703
   Przeglad prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974. – Warszawa, 1976. – 373с.
85704
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 46. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
85705
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 1. – 1998
85706
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 2. – 1998
85707
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85708
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85709
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 2. – 2000
85710
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 1. – 2000
85711
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 2. – 2001
85712
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 1. – 2001
85713
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 1. – 2002
85714
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 2. – 2002
85715
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85716
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
85717
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85718
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
85719
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 54, N 1/2. – 2005
85720
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 2. – 2006
85721
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 1. – 2006
85722
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 1. – 2007
85723
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 2. – 2007
85724
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 4. – 2008
85725
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 1. – 2008
85726
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 2. – 2008
85727
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 3. – 2008
85728
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 1. – 2009
85729
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 4. – 2009
85730
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 2. – 2009
85731
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 3. – 2009
85732
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 3. – 2010
85733
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 4. – 2010
85734
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 2. – 2010
85735
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 1. – 2010
85736
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 1. – 2011
85737
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 2/3. – 2011
85738
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 4. – 2011
85739
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 3. – 2012
85740
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 4. – 2012
85741
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 1. – 2012
85742
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 2. – 2012
85743
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62, No. 3. – 2013
85744
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/1. – 2013
85745
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/4. – 2013
85746
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/2. – 2013
85747
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/4. – 2014
85748
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/3. – 2014
85749
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/1. – 2014
85750
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/2. – 2014
85751
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/4. – 2015
85752
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/1. – 2015
85753
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/2. – 2015
85754
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/3. – 2015
85755
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/1. – 2016
85756
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/2. – 2016
85757
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/3. – 2016
85758
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/4. – 2016
85759
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (286). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85760
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (287). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
85761
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (290). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85762
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (291). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
85763
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (295). – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
85764
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (299). – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
85765
   Przeglad Zachodni:Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu:Kwartalnik : Poznan, 1998. – ISSN 00332437


  1997. V. 94, N 4-26
85766
  Klodzinska Anna Przegrana stawka. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1962. – 196с.
85767
  Janukowicz Maria Przegrane zycie nastolatka / Janukowicz Maria, Stankowski Adam. – Czestochowa : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 111S. : Ill. – ISBN 83-7098-536-X
85768
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Kwiaty na pogorzeli / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 453с.
85769
  Paukszta E. Przejasnia sie niebo. Kwiaty na Pogorzeli / E. Paukszta. – Poznan, 1972. – 453с.
85770
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Zabite miasto / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 473с.
85771
   Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowianskich / Akad. Podlaska w Siedlcach, Inst. filologii polskiej ; Komis. slowotworstwa przy Miedzynar. kom. slawistow ; red. nauk.: E. Koriakowcewa. – Siedlce : Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2009. – 205 s. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7051-532-4
85772
  Mierzecki R. Przejawy oddzialywan miedzymolekularnych w widmach oscylacyjnych / R. Mierzecki. – Warszawa, 1969. – 159с.
85773
  Krygowski Tadeusz Marek Przejawy zmian strukturalnych we wlasciwosciach fizykochemicznych czasteczek zwiazkow п-elektronowych. / Krygowski Tadeusz Marek. – Warszawa, 1974. – 94с.
85774
  Szewczenko T. Przejazdzka z przyjemnoscia i nie bez moralu / Taras Szewczenko ; przel. oraz przypisami i poslowiem opatrzyl J. Jedrzejewicz ; [obwoluta projektowala D. Staszewska]. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 210, [2] с.
85775
  Ozog Jan Boleslaw Przejechane slonce / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1978. – 62с.
85776
  Czerminska Maryta Przejrzyjsie w siodmym lustrze / Czerminska Maryta. – Warszawa, 1976. – 371с.
85777
  Zajdel Janusz Przejscie przez lustro / Zajdel Janusz. – Warszawa : Iskry, 1975. – 311 s.
85778
  Romanowiczowa Zofia Przejscie przez Morze Czerwone / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1961. – 188с.
85779
  Glowacki Marian Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / Glowacki Marian. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 98s. – ISBN 83-7098-864-4
85780
  Skibinska Elzbieta Przeklad a kultura: Elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza" // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 252 s. – ISSN 0239-6661
85781
  Wilt Karol Przekladanka / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 189s. – ISBN 83-07-00676-7
85782
  Domoslawski Stanislaw Przekladniki transduktorowe / Domoslawski Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 72с.
85783
  Rychter Ewa Przekleta parafia / Rychter Ewa. – Warszawa, 1975. – 213с.
85784
  Queen Ellery Przeklete miasto. (Calamity town) / Queen Ellery. – Warszawa, 1972. – 328с.
85785
  Elektorowicz Leszek Przeklety teatr / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 260 s.
85786
  Korczak Jadwiga Przekroje i rozwiniecia powierzchni walcowych i stozkowych / Korczak Jadwiga, Pretki Czeslaw. – 3e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 91s. – ISBN 83-7143-007-8
85787
  Markiewicz Henryk Przekroje i zblizenia dawne i nowe / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1976. – 487с.
85788
  Koneczna H. Przekroje rentgenograficzne glosek polskich / H. Koneczna, W. Zawadowski. – Warszawa, 1951. – 16с.
85789
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-29-0
Tom 1 : Typologia gmin pod wzgledem poziomu i warunkow rozwoju /Pod red. Z.Wieckowicz. – 1998. – 3005s.
85790
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-24-7
Tom 2 : Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego/ Pod red. nauk..Z.Wieckowicz. – 1998. – 252s. + 4 карти
85791
  Sudzinski Ryszard Przeksztalcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Sudzinski Ryszard. – Torun, 1993. – 232с.
85792
  Bunsch Karol Przelom. / Bunsch Karol. – Krakow, 1975. – 462с.
85793
  Galaj Julian Przelomy / Galaj Julian. – Warszawa, 1961. – 244с.
85794
  Kupisiewicz Czeslaw Przemiany edukacyine w swiecie na tle raportow oswiatowych. / Kupisiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 267с.
85795
  Starodubcew S.W. Przemiany jadrowe a powloka elektronowa / S.W. Starodubcew, A.M. Romanow. – Warszawa, 1963. – 374 с.
85796
   Przemiany krajobrazu naturalnego Polski // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – N 74. – S.1-236 : il. – ISSN 0065-1249
85797
  Kukulski J. Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 : studia i materialy / Jerzy Kukulski. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie przy Filii Akad. Swietokrzyskiej, 2005. – 452, [3] s., 13 k. il. – ISBN 83-89935-09-0
85798
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Bialorusi / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1993. – 182s. : Il. – ISBN 83-7115-007-5
85799
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Ukrainie 20 wieku / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Tyrsa, 1994. – 334s. : Il. – (Biblioteka "Obozu" / Red.J.Maliicki, K.Stembrowicz ; 19). – ISBN 83-903109-0-2
85800
   Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999). – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 314S. – (Studia juridica toruniensia;). – ISBN 83-231-1266-5
85801
  Mirowski Wlodzimierz Przemiany spoleczne w malym miescie a procesy migracyjne / Mirowski Wlodzimierz. – Wroclaw i i., 1976. – 260с.
85802
  Szczesny Roman Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polski w latach 1970-1980: Przestrzenne zroznicowanie typow rolnictwa / Szczesny Roman. – Wroclaw i i., 1988. – 170с.
85803
  Rykala A. Przemiany sytuacji spoleczno-politycznej mniejszosci zydowskiej w Polsce po Drugiej wojnie swiatowej / Andrzej Rykala. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 296s. – ISBN 978-83-7525-074-9
85804
  Wantula Leon Przeminac i zoslac / Wantula Leon. – 2-e wyd. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 284s.
85805
   Przemoc i terror. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 291s. – Ksiazka dedykowana ks. prof. Stanislawowi Olejnikowi w 80ta rocznice urodzin i 50ta roczn. pracy nauk. – (Moralne wyzwania trzeciego tysiaclecia / Red.A.F.Dziuba, P.Goralczyk, M.Graczyk,; Sekcja teol. moral. wydzialu teol. Uniw. kard. Stefana Wyszynskiego). – ISBN 83-7232-270-8
85806
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1959. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 620с.
85807
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1960. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 552с.
85808
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1961. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 540с.
85809
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1962. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 358с.
85810
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Pazdziernik 1956 - wrzesien 1957. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 484с.
85811
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Wrzesien 1957 - grudzien 1958. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 559с.
85812
  Eckert M. Przemysl drzewny Polski zachodniej w latach 1918-1939 / M. Eckert. – Poznan, 1967. – 244с.
85813
  Lepkowski Tadeusz Przemysl warszawski u progu epoki kapitalistycznej. (1815-1868). / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 156с.
85814
  Cervantes Miguel de Saavedra Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy / Cervantes Miguel de Saavedra; Przelozyli A.L. Czerny, Z.Czerny. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej)
T.2. – 1972. – 606s.
85815
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
85816
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
85817
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
85818
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
85819
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
85820
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
85821
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
85822
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
85823
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
85824
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
85825
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
85826
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
85827
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
85828
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
85829
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
85830
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
85831
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
85832
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
85833
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
85834
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
85835
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
85836
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
85837
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
85838
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
85839
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
85840
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
85841
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
85842
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
85843
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
85844
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
85845
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
85846
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
85847
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
85848
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
85849
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
85850
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
85851
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
85852
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
85853
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
85854
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
85855
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
85856
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
85857
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
85858
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
85859
  Domachowski Waldemar Przewodnik po psychologii spolecznej / Domachowski Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 226s. – ISBN 83-01-12541-1
85860
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
85861
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
85862
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
85863
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
85864
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
85865
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
85866
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
85867
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
85868
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
85869
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
85870
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
85871
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
85872
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
85873
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
85874
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
85875
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
85876
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
85877
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
85878
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
85879
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
85880
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
85881
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
85882
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
85883
   Przodownicy pracy polski ludowej = Передовики труда народно-демократической Польши. – М., 1951. – 168с.
85884
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
85885
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
85886
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
85887
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
85888
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
85889
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
85890
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
85891
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
85892
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
85893
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
85894
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – s. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
85895
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
85896
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab / Beck Adolf. – Krakow, 1892. – 17с.
85897
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych. / B.T. Epstein. – Krakow, 1897. – 12с.
85898
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
85899
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
85900
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
85901
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
85902
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
85903
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
85904
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
85905
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
85906
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
85907
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
85908
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
85909
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
85910
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
85911
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
85912
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
85913
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
85914
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
85915
  Twain Mark Przygody Hucka / Twain Mark. – Warszawa, 1974. – 417с.
85916
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
85917
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
85918
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
85919
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
85920
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
85921
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
85922
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
85923
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
85924
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
85925
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
85926
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
85927
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
85928
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
85929
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
85930
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
85931
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
85932
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
85933
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
85934
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
85935
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
85936
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
85937
   Przygotowanie studentow do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we wspolczesnej szkole. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 290s. – ISBN 83-7133-077-6
85938
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
85939
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / P.A. Wunder. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48p.
85940
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
85941
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
85942
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
85943
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
85944
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
85945
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
85946
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
85947
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
85948
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
85949
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
85950
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
85951
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
85952
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
85953
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – s. 440-454
85954
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
85955
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
85956
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
85957
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
85958
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
85959
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
85960
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
85961
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
85962
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
85963
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
85964
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
85965
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
85966
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych. Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa, 1962. – 312с.
85967
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe. Podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa, 1976. – 364с.
85968
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
85969
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
85970
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie / Brzozowski Franciszek Korab. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
85971
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
85972
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
85973
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
85974
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
85975
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
85976
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
85977
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
85978
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
85979
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
85980
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
85981
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
85982
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
85983
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
85984
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
85985
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
85986
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
85987
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
85988
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
85989
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
85990
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
85991
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
85992
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г.Арагац в Армении / А.А. Ахвердов. – Ереван, 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
85993
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
85994
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
85995
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
85996
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
85997
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
85998
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
85999
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
86000
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,