Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
84001
  Францев В. "Monumenta Illrica" П.И. Шафарика / В. Францев. – Казань, 1918. – 28с.
84002
  Луцишин З. "Moral hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки / З. Луцишин, Т. Цвігун // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1/2 (16/17). – С. 83-107. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції "moral hazard".
84003
  Kubicek Jaromir "Moravska Rovnost". 1940-1945. / Kubicek Jaromir, Franek Otakar. – Brno, 1985. – 210с.
84004
  Леднев В.А. "MOSCOW Education Online" - дискуссионная площадка электронного обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 5-8. – ISSN 0869-3617
84005
  Bierstedt Robert Modern social science / Bierstedt Robert, E.J. Meegan, P.A. Samuelson. – New York, 1964. – 725с.
84006
  Radevich E. Modern social technologies as a result of ICT development // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 114
84007
   Modern Socialism. – New York a.o., 1968. – 399с.
84008
  Ruga E. Modern socio-economic language and communication (brexit topic) / E. Ruga, N. Hioar // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 154-164


  Neologisms are new words, which appear as a result of major social events as well as the outcome of scientific-technical discoveries (for example "lichombez" - the elimination of computer illiteracy) etc. The word "Brexit" can be considered a neologism ...
84009
   Modern Soviet Stories. – Moscow, 1989. – 397с.
84010
  Melnychuk A. Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv / A. Melnychuk, S. Kovalchuk // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – Р. 65-75. – ISSN 2413-7154


  The article examines trends and consequences of the urban space transformations in Holosiivskyi district of Kyiv caused by social transformations in the post-Soviet period. The authors focused attention on mapping the key changes that taken place at ...
84011
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 2. – 2014. – 217 p.
84012
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 1, n. 1. – 2014. – 108 p.
84013
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 2. – 2015. – 198 p.
84014
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 3. – 2015. – P. 199-308
84015
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 4. – 2015. – P. 309-450
84016
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 2, n. 1. – 2015. – 93 p.
84017
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 1. – 2016. – P. 1-104
84018
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 4. – 2016. – P. 269-372
84019
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 2. – 2016. – P. 105-208
84020
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 3, n. 3. – 2016. – P. 209-268
84021
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 1. – 2017. – P. 1-90
84022
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 2. – 2017. – P. 91-188
84023
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 3. – 2017. – P. 189-283
84024
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 4, n. 4. – 2017. – P. 285-434
84025
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius University ; Taras Shevchenko national University of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 3. – 2018. – 410 p.
84026
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 1. – 2018. – P. 1-127
84027
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 2. – 2018. – P. 129-245
84028
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius University ; Taras Shevchenko National University of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 5, n. 4. – 2018. – 559 p.
84029
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 6, n. 1. – 2019. – 144 p.
84030
   Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius : [s. n.], 2014-. – ISSN 2351-6046
Vol. 6, n. 2. – 2019. – P. 144-268
84031
   Modern strategies for repairing transport systems and facilities using modified epoxy plastics / A. Buketov, K. Klevtsov, O. Sapronov, O. Sharko, R. Nehrutsa // Вісник Тернопільського національного технічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2023. – № 2 (110). – С. 111-117. – ISSN 2522-4433
84032
  Bulkot O. Modern System of International Financial Management in Multinational Companies // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – Р. 8-11. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сучасні особливості міжнародного фінансового менеджменту транснаціональних корпорацій (ТНК). На основі авторських узагальнень визначено шість основних елементів фінансового менеджменту ТНК: операційний фінансовий менеджмент, стратегічне ...
84033
  Tulin K. Modern system of pedagogical education of Romania // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-56. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article is a study of the main directions of the current system of pedagogical education in Romania. It is established that the current reform of Romania"s education began in 2002 and aims at the gradual integration into the educational space of ...
84034
  Wunsch G. Modern Systemtheorie eine einfuhrung in die Grundlagen / G. Wunsch. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1962. – 199 s.
84035
  Geladze D. Modern technologies in educations / D. Geladze, M. Didmanidze // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 68-69. – ISBN 978-966-7166-39-7
84036
  Gileta Yu. Modern technologies in import substitution policy on pharmaceutical market / Yu. Gileta, Ye. Krykavskyy // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 43-52. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 1). – ISSN 0459-9586
84037
  Kozlov D. Modern technologies in the development of innovative culture of the future manager of the education institution in the master"s training process // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 214-224. – ISSN 2312-5993


  Сучасні технології розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу освіти в процесі магістерської підготовки.
84038
  Sharova T. Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions / T. Sharova, V. Zotova, A. Zemlianska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 323-334. – ISSN 2312-5993
84039
  Popadynets N.M. Modern tendencies of internal consumer market development in Ukraine // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (88). – P. 75-79 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 1562-0905
84040
  Kolisnichenko N.M. Modern theories in leadership training: applying principles for competencies development // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – P. 117-123. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
84041
  Tkachenko A. Modern theories of formation of the state from violence and the possibility of researching with help of them the states nowadays // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 191-192
84042
  Frumkin A. Modern theories of international economic relations / A. Frumkin. – Moscow, 1969. – 488с.
84043
  Ponomarenko L.V. Modern trends and contradictions in the processes of nation-building in Ukraine and the European Union in the mirror of archetypes // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (14), june. – P. 244-254. – ISSN 2414-05-62
84044
  Dyakiv O. Modern trends corporate social rensponsibility / O. Dyakiv, N. Demchuk // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – P. 67-70 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 7 nam.
84045
  Sadovets O. Modern trends in continuous professional development of foreign language teachers (on the basis of the British council research) // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 89-97. – ISSN 2308-4081


  Cучасні тенденції постійне підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов (на основі Британської Дослідницької Ради)
84046
  Serdiuk N. Modern trends in methods of foreign language training at the institutions of higher educatuion in Ukraine // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – P. 101-109. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517


  Стаття присвячена сучаним тенденціям в методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах. The article was dedicated to modern trends in methods of teaching foreign languages at Ukrainian higher educational institutions.
84047
  Androshchuk I. Modern Trends in Teacher Education in Canada / I. Androshchuk, I. Androshchuk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 1. – P. 7-11. – ISSN 2308-4081


  Сучасні тенденції педагогічної освіти в Канаді.
84048
  Vivchar O.I. Modern trends of cybercrime in the context of economic security, social and humanitarian aspects / O.I. Vivchar, O.I. Oliynychuk, O.B. Pohaydak // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – P. 3-17. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
84049
  Haraha A. Modern trends of tourism professionals’ preparing in eu countries // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 75-87. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729


  Сучасні тенденції підготовки фахівців сфери туризму у країнах ЄС.
84050
  Orlova T. Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 94-100


  The article describes the conclusions of modern American scholars on the general tendencies in the development of the world and its specific parts in their meaning for Ukraine. For the first time in Ukrainian historiography, Ukrainian reality and ...
84051
   Modern Ukrainian short stories. – Englewood : Ukrainian academic press, 1995. – 230p. – Ukrainian-English parallel text. – ISBN 1-56308-391-4
84052
  Chrninkov Y.O. Modern understanding of foreign language teacher tranung system // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 184-187. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Сучасна система навчання вчителів іноземних мов.
84053
  Kashyntseva O. Modern values of harmonization of human rights and intellectual property rights in health care // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 14-18. – ISSN 2308-0361


  Стаття присвячена міждисциплінарним аспектам сучасних цінностей гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності в сфері медицини і фармації. Необхідність пошуку балансу прав людини та прав інтелектуальної власності виникла для України ...
84054
  Danylenko O. Modern vision of national tragedy / O. Danylenko, S. Danylenko // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 11. – С. 241-244. – ISSN 2519-058X
84055
  Konody P.G. Modern war paintings by C.R.W. Nevinson / with an essay by P.G. Konody. – London : Grant Richards, 1917. – 31 p, 24 l. tab.
84056
  Kalijarvi Thorsten Modern world politics / Kalijarvi Thorsten. – New York : Crowell co., 1942. – XVIII,982 p.
84057
  Francon M. Moderne Anwendungen der physikalischen . Optik / M. Francon. – Berlin : Akademie Verlag, 1971. – 243 с.
84058
  Olsanski I.G. Moderne deutsche Lexikographie / I.G. Olsanski. – M., 1979. – 135с.
84059
  Klemperer Victor Moderne franzosische Lyrik. / Klemperer Victor. – Berl., 1957. – 316с.
84060
  Hettes Karel Moderne Keramik / Hettes Karel, Rada Pravoslav. – Praha, 1965. – 30с.
84061
   Moderne Kriegstechnik : Современная Военная Техника. – Berlin : Ministeriums fur Nationale Verteidigung, 1958. – 273S.
84062
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1970. – 452с.
84063
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1964. – 452с.
84064
  Klaus Georg Moderne Logik. Abriss der Formalen Logik. / Klaus Georg. – Berlin, 1972. – 502с.
84065
  Paech K. Moderne Methoden der Pflanzenanalyse / K. Paech, M.V. Tracey. – Berlin; Gottingen; Heidelberg : 1955
B. 4. – 766S. : Mit 82 Abbildungen. – німецькою та англійською мовами
84066
  Bottcher Horst Moderne photographische Systeme / Bottcher Horst, Epperlein Joachim. – Leipzig, 1983. – 326с.
84067
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
1. – 1958. – 244с.
84068
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
2. – 1958. – 264с.
84069
  Pachman Ludek Moderne Schachstrategie / Pachman Ludek. – Prag
3. – 1958. – 268с.
84070
  Pachman Ludek Moderne Schachtaktik / Pachman Ludek. – Berl.
2. – 1960. – 428с.
84071
  Kritsch Erna Modernes Deutsch. / Kritsch Erna. – N.Y., 1961. – 216с.
84072
  Holubova M. Modernes Glas / M. Holubova. – Praha, 1961. – 22с.
84073
  Macchi Vladimiro Modernes Italienisch / Macchi Vladimiro. – 4. Aufl. – Halle, 1959. – 300с.
84074
  Dostal O. a dr. Moderni architektura v Ceskoslovensku / O. a dr. Dostal. – Praha, 1967. – 248 s.
84075
  Svitak Ivan Moderni Eros / Svitak Ivan. – Praha, 1990. – 122с.
84076
  Shaki Mansour Moderni perska frazeologie a konvernace / Shaki Mansour. – Praha, 1963. – 992с.
84077
  Pavelka Karel Moderni sekretariat vedouciho / Pavelka Karel, Svatuska Ladislav. – Praha, 1970. – 455с.
84078
  Arbes Jakub Moderni upiri. / Arbes Jakub. – Praha, 1960. – 312с.
84079
  Molzer V. Moderni Zahrada / V. Molzer. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelsnvi, 1976. – 447s. : Fotografie Humpal Zdenek
84080
  Schwabe Kurt Moderni zpusoby mereni pH / Schwabe Kurt. – Praha, 1959. – 252с.
84081
  Maestre A. Modernidad, historia y politica : la imagen artistica del angel en el mundo contemporaneo / A. Maestre. – Estella : Editorial Verbo Divino, 1992. – 254 p. – ISBN 84-7151-817-1
84082
  Rudenko S. Modernisation features of socialism with chinese characteristics doctrine in the new era (following the 20th National Congress of the Communist Party of China) / S. Rudenko, L. Yevdokymova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 34-37. – (Філософія ; вип. 2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Особливості модернізації концепції соціалізму з китайськими характеристиками у нову еру (за матеріалами 20-го Національного Конгресу Комуністичної Партії Китаю). This article presents an analytical overview of the critical modernisation features of ...
84083
   Modernisation in Europe : a global competition review special report. – London : Law business research. – ISSN 1742-9870
2008. – 2007. – (Getting the deal through)
84084
  Szikora V. Modernisierung und Reformen in deutschen und оsterreichischen Gesellschaftsrecht // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – S. 374-377. – ISSN 2219-5521
84085
  Elvin B. Modernitatea clasicului I.L. Caragiale / B. Elvin. – Bucuresti, 1967. – 214с.
84086
  Szymanski Miroslaw Modernizacja systemu szkolnego na wsi / Szymanski Miroslaw. – Warszawa, 1978. – 313с.
84087
  Wehler Modernizacja, nacjonalizm,spoleczenstwo : Eseje i artykuly / Wehler, Hans-Ulrich; Wybor i poslowie R.Traba; Przeklad B.Vollendorf, K.Krzemieniowa. – Warszawa : Wiedza powszechna, 2001. – 459s. – (Klio w Niemczech / Niemiecki instytut historyczny ; №8). – ISBN 83-214-1261-0
84088
  Saizu Ioan Modernizarea Romaniei contemporane: perioada interbelica; pas si impas / Saizu Ioan. – Bucuresti, 1991. – 287с.
84089
   Modernization and mechanization of salt idustries based on seawater in developing countries. Proceedings of expert group meeting. Rome, 25-29 September 1968. – Vienna, 1968. – 161с.
84090
  Trotsko H. Modernization of educational practices in pedagogical universities // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 58-64. – ISSN 2518-7635


  In the article are considered transformations of educational practices holding in pedagogical universities taking into account modern mobile sociocultural process. It is proved that moral senses of university idea realize society transformation ...
84091
  Kubrish N.R. Modernization of Higher Architectural and Art Education: Problems and Prospects for Training Specialists / N.R. Kubrish, O.M. Samoylova, L.I. Oleshko // Проблеми теорії та історії архітектури України : збірник наукових прац / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. акад. будівництва та архітектури ; голов. ред. Г.П. Петришин ; редкол.: О.М. Дячок, О.О. Коробко, Н.В. Лушнікова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 21. – С. 176-185. – ISSN 2519-4208
84092
  Bhinder N. Modernization of Professional Training of Future Border Guard Officers in Ukraine on the Basis of Experience of Indian Border Agencies // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 83-89. – ISSN 2308-4081


  Модернізація професійного навчання майбутніх співробітників прикордонної служби України на основі досвіду індійських прикордонних відомств.
84093
  Musabekov K. Modernization of the energy sector in the conext of sustainable development of national economy / K. Musabekov, G. Azretbergenova, R. Saygaparova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 105-112 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
84094
  Ivanyuta O. Modernization systems of passive disguise / O. Ivanyuta, S. Kratko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 23-27. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Methods of masking was considered distortion as visible silhouette objects by causing the special distorting colouring, mixing to conduct their authentication or direction motion and their modernization. A method and structural decision of ...
84095
  Yekelchyk S. Modernization, nationalism, and socialism in Ukraine under the Russian Empire 1860-1900 : Lectures in Modern Ukrainian History / Serhy Yekelchyk ; Monash university, Slavic section. – Melbourne : Monash university, 1993. – 43 p.
84096
  Hanna G. Modernize your English. / G. Hanna. – M., 1968. – 208с.
84097
   Modernizing and computer devices and automated system "kern-dp" of anisotropy processing / D.M. Yakimchuk, Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 112-113
84098
   Modernizing China : investing in soft infrastructure / ed.: W. Raphael Lam, Markus Rodlauer, Alfred Schipke. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – XVI, 372 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-1-51353-994-2
84099
   Modernizm polski i ukrainski : paralele, studia / red. naukowa: M. Bracka, J. Lawski, R. Radyszewski. – Krakow : Collegium Columbinum, 2022. – 342 s. : ill., tab., portr., phot. – Резюме парал. укр., англ. - Зміст парал. пол., укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. і в підрядк. прим. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura/historia : nauk. ser. wydawnicza / Wydz. filol. Uniw. w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod" ; 57). – ISBN 978-83-7624-195-1
84100
  Sternberg K. Modernr Gedanken uber Staat und Erziehung bei Plato / Kurt Sternberg. – Berlin ; Grunewald : Walter Rothschild, 1924. – 128 S.
84101
  Herrmann Gustav Moderny basketbal / Herrmann Gustav, Krnac Ladislav. – Bratislava, 1957. – 312с.
84102
  Gisges Jan Maria Moderzewie. / Gisges Jan Maria. – Warszawa, 1959. – 96с.
84103
   Modes d"organisation et d"administration de la protection sociale en Afrique. – N.Y., 1964. – 88 p.
84104
  Mykhailenko B.R. Modes of transillumination of the dense plasma layer via electromagnetic beam / B.R. Mykhailenko, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: М.Ф. Шульга, Оніщенко, І.Є. Гаркуша [та ін.]. – Харьков, 2021. – № 4 (134). – C. 3-5. – (Серия "Плазменная электроника и новые методы ускорения" ; вып. 12). – ISSN 1562-6016
84105
  Burian Karel Vladimir Modest Petrovic Musorgskij. / Burian Karel Vladimir. – 1. vyd. – Praha, 1950. – 53с.
84106
  Balzac Honore de Modesta Mignonova / Balzac Honore de. – Praha, 1976. – 302с.
84107
   Modeste Moussorgski et le drame musical russe. – Moscou, 1987. – 387с.
84108
  Ceausescu N. Modificari in statutul Partidului Muncitoresc Romin. Raport prezentat la Congresul al II-a al P.M.R. 27 decembre 1955 / N. Ceausescu. – Bucuresti, 1955. – 32с.
84109
   Modificarile aduse codului penal si codului de procedura penala prin actele normative din anii 1956-1960. – Bucuresti, 1962. – 599с.
84110
  Clark Leonard Modification of circus movements in insects / Clark Leonard, 1933. – 311-333s. – Reprinted from The Journal of Experimental Zoology Vol.66, №2, October,1933
84111
   Modification of drug"s conium structure and properties using fullerene C60 / N.A. Poluyan, M.A. Zabolotny, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, A.I. Momot, G.I. Dovbeshko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 213
84112
  Yampolskiy A.L. Modification of optical and electrical properties of S1 by high-energy implantation of AG ions / A.L. Yampolskiy, V.S. Staschuk, O.O. Popenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 138-139
84113
  Poperenko L.V. Modification of Optical Properties of Surface Layers and Thin Films by Laser Treatment / L.V. Poperenko, V.V. Stukalenko, I.V. Yurgelevych // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03032-1-03032-5. – ISSN 2077-6772
84114
  Sineglazov V.M. Modification of Semi-supervised Algorithm Based on Gaussian Random Fields and Harmonic Functions / V.M. Sineglazov, K.S. Lesohorskyi, O.I. Chumachenko // Electronics and control systems : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation University ; ed.-in-chief V.M. Sineglazov ; ed. board: P.I. Bidyuk, Francois Le Chevalier, Zhengbing Hu [et al.]. – Kyiv, 2023. – № 2 (76). – С. 28-34. – ISSN 1990-5548


  Модифікація алгоритму напівкерованого навчання на основі гаусівських випадкових полів і гармонічних функцій.
84115
   Modification of sintered iron properties by Y2O3 nanoparticles / M.I. Cherednyk, O.Yu. Popov, S.V. Chornobuk, I.M. Totsky, M.P. Semenko, O.I. Boshko, V.Ja. Tkachuk, Y.V. Slobodianyk, S.M. Naumenko, V.A. Makara // Functional materials / National Academy of Ukraine, Scientific and Technological Corporation "Institute for Single Crystals" ; ed. in chief V. Semynozhenko. – Kharkiv, 2016. – Vol. 23, No. 2. – Р. 249-254. – ISSN 1027-5495
84116
  Isaienko O. Modification of the dynamic light scattering for nanoparticles size measurement / O. Isaienko, A. Ivanisik // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 39-41. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікацію методу динамічного розсіяння світла. Запропоновано вимірювати час когерентності розсіяного зразком світла для визначення розмірів наночастинок, що знижує апаратні вимоги до установки, оскільки дозволяє не використовувати в ній ...
84117
  Zagirniak D. Modification of the forms of services provided by higher education establishments // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .2. – P. 54-61. – ISSN 1995-0519


  Питання розбудови вищої освіти пов"язані з діяльністю закладів вищої освіти, які є головною ланкою освітнього процесу. Зміни у зовнішньому середовищі незмінно повинні відобразитися на внутрішньому управлінні закладом. Малочислені студентські групи та ...
84118
  Allee W.C. Modification of the social order in flocks of hens by the injection of testosterone propionate / W.C. Allee, N.E. Collias, C. Lutherman. – [S. l. : s. n.], 1939. – p. 411-440. – Physiol. zool., V. 12, No.4, 1939- Nest or Alle?
84119
   Modification of therapeutic properties oxyresveratrol in aqueous solution, using carbon nanostructures and radiation / M.O. Kuzmenko, M.A. Zabolotny, G.I. Solyanik, G.I. Dovbeshko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulysh, N.I. Sokolov // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 120-121
84120
  Korin S. Modification to back-propagation algorithm for training artificial neural networks / S. Korin, D. Gryaznov, O. Tretiak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Термін навчання штучних нейронних мереж суттєво залежить від багатьох факторів, а саме таких як кількість нейронів та шарів, алгоритм навчання та його параметри. Оскільки алгоритм навчання і кількість шарів залежать від специфікації задачі, вони не ...
84121
  Errington P.L. Modifications in predation theory suggested by ecological studies of the bobwhite quail / P.I. Errington, H.L. Stoddard. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 736-740. – Reprinted from Transactions of the third North american wildlife conference, 1938
84122
  Lamonova K.V. Modified crystal field theory and its applications = Модифікована теорія кристалічного поля та її застосування / K.V. Lamonova, S.M. Orel, Yu.G. Pashkevich ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Donetsk inst. for physics a. engineering named after O.O. Galkin]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2019. – 223, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 209-224. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-377-3
84123
  Jani A. Modified discrete Fourier transform algorithm for protection of shunt compensated distribution line / A. Jani, V.H. Makwana // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2023. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 2074-272X
84124
  Harmuth Henning Modified Maxwell equations in quantum electrodynamics / Harmuth Henning, Barrett Terence, Meffert Beate. – Singapore : World scientific, 2001. – XII,299p. : ill. – (World scientific series in contemporary chemical physics ; Vol. 19). – ISBN 981-02-4770-2
84125
  Klymenko A.I. Modified SEIRD model for describing the COVID-19 epidemic / A.I. Klymenko, G.B. Podkolzin // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Навч.-наук. комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" Нац. техн. ун-ту України ; "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" ; голов. ред. М.З. Згуровський. – Київ, 2023. – № 1. – С. 51-62. – ISSN 1681-6048


  Модифікована SEIRD-модель опису епідемії COVID-19.
84126
  Herzlikova Vlasta Modifikujici prisady ve vyrobe stavehnich materilu: Bibliografie / Herzlikova Vlasta, Matousek Milan. – Brno, 1985. – 96с.
84127
  Salmon Andre Modigliani / Salmon Andre. – Praha, 1968. – 346 s.
84128
  Cech Svatopluk Modlitby k Neznamemu / Cech Svatopluk. – 2. vydani. – Praha, 1946. – 120с.
84129
  Didion Joan Modlitewnik / Didion Joan; Przel. M.Michalowska. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 239s. – ISBN 83-07-01452-2
84130
   Modlitwa poetow : Antologia poezji polskiej od Jana Kochanowskiego do Jana Twardowskiego. – Bialystok : LUK, 1998. – 222с. : ill. – ISBN 83-87213-19-5
84131
  Rajzman Eliasz Modlitwa wilka: Wiersze wybrane / Rajzman Eliasz. – Poznan, 1979. – 95с.
84132
  Biebl Ronstantin Modre stiny pod zlatymi stromy. / Biebl Ronstantin; Pelc J., Janecek O. – Praha, 1988. – 323с.
84133
   Modrost za novo tisocletje. – Ljubljana : Miadinska knjiga, 2005. – [138] s. : phot. – (Zbirka v dar in spomin). – ISBN 86-11-15760-5
84134
  Chesterton Gilbert Keith Modry kriz / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1989. – 287с.
84135
  Kosmanowa Bogumila Modrzewski i jego przeciwnicy / Kosmanowa Bogumila. – Warszawa, 1977. – 313с.
84136
  Miyake Toshitsune Modular Forms / Miyake Toshitsune. – Berlin : Springer-Verlag, 1989. – 335 p. – ISBN 3-540-50268-8
84137
  Cartianu Gh. Modulatia de frecventa / Gh. Cartianu. – Bucuresti, 1958. – 452с.
84138
  Cartianu G. Modulatia de frecventa / G. Cartianu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1966. – 694 s.
84139
  Tsymbalyuk O.V. Modulating the mechanokinetics of spontaneous contractions of the myometrium of rats using calix. - C. arene C-90 – plasma membrane calcium ATPase inhibitor // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів, 2021. – Т. 15 / № 2. – С. 3-14. – ISSN 1996-4536
84140
  Geiger K. Modulation : Vorgang und Theorie; Eine einfuhrende Darstellung / K. Geiger. – Berlin : V EB Verlag Technik, 1963. – 114 s.
84141
   Modulation of cisplatin-induced reactive oxygen species production by fullerene C60 in normal and transformed lymphoid cells / D.V. Franskevych, I.I. Grynyuk, S.V. Prylutska, O.P. Matyshevska // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – P. 44-50. – ISSN 2409-4943


  The early response of normal (Wistar rat thymocytes) and transformed (mice lymphoid leukemia L1210) cells to treatment with anticancer drug cisplatin or to combined treatment with cisplatin and carbon nanostructure fullerene C60 was studied. ...
84142
  Gordienko D.V. Modulation of the Membrane Cunductance by Calcium Release Events in Vascular Myocytes // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 44-57. – ISSN 1023-2427


  In the smooth muscle, Ca2+-dependent ion channels are one of the effector molecules involved in physiologically important regulatory processes emploing Ca2+as a second messenger. These channels couple changes of [Ca2+]i in the vicinity of the cell ...
84143
  Jan Ursyn z Krakowa Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis (O sposobie pisana listow wraz z wzorami listow i mowami) / Ursyn z Krakowa Jan; Winniczuk L. (przel., wstep). – Wroclaw, 1957. – 222с.
84144
  Папуша І. Modus orientalis : Індійська література в рецепції Івана Франка : монографія / І. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 201 с. – ISBN 966-582-103-8
84145
  Безклубий І. Modus vivendi universitatis // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 19-28. – ISBN 978-966-349-240-7
84146
  Бодрук О. Modus Vivendi нової парадигми національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 1728-6220
84147
  Popa Radu Mogosoaia. Palatul si muzeul de arta Brincoveneasca / Popa Radu. – Bucuresti, 1962. – 90с.
84148
  Popa Radu Mogosoaia. The Palace and museum of Brancovan art / Popa Radu. – 2-d edit. – Bucharest, 1967. – 48 p.
84149
  Grabski W.J. Mogunska noc / W.J. Grabski. – Warszawa, 1970. – 313с.
84150
  Gardet Louis Mohammedanism / Gardet Louis; Translated from the French by W.Burridge. – New York : Hawthorn books, 1961. – 176p. – (The twentieth century encyclopedia of catholicism / Edit. by H.Daniel-Rops)
84151
  Fischel Werner Mohou Zvirata Myslet? / Fischel Werner. – Praha : Horizont, 1975. – 155S. – (Mala moderni encyklopedie ; Svazek № 80)
84152
  Korn V. Mohr mit die Raben von London / V. Korn, Il. Korn. – Berlin, 1972. – 455с.
84153
  Korn Vilmos Mohr und die Raben von London / Korn Vilmos, Korn Ilse. – Berlin, 1981. – 462с.
84154
  Przybyszewski Stanislaw Moi wspolczesni / Przybyszewski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 448с.
84155
  Francois Thierry Moi, Мartin - toi, ma femme / Francois Thierry. – Paris : Editions theatrales Art et Comedie, 2000. – 78p. – ISBN 2-84422-157-2
84156
  Franko Ivan Moises / Franko Ivan. – Rio de Artes Graficas, 1981. – 74с.
84157
  Krol Waclaw Moj "Spitfire WX-L". / Krol Waclaw. – Warszawa, 1975. – 336с.
84158
  Kosinski Zbigniew Moj Aniol Lewy / Kosinski Zbigniew. – Lodz, 1961. – 48с.
84159
  Dostojewska Anna Moj biedny Fiedia : Dziennik / Dostojewska Anna; Przelozyl oraz wstepem i koment. opat. R.Przybylski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1971. – 419 s. : il.
84160
  Kuzminska Tatiana Moj dom i Jasna Polana : Wspomnienia / Kuzminska Tatiana; Tlumaczyli Z.Glowiakowa, S.Glowiakow. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 458s.
84161
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1961. – 340с.
84162
  Morton Jozef Moj drugi ozenek / Morton Jozef. – Warszawa, 1973. – 326с.
84163
  Lopalewski Tadeusz Moj iluzjon / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 324с.
84164
  Azembski Miroslaw Moj kapitan. / Azembski Miroslaw. – Warszawa, 1964. – 88с.
84165
  Hartwig E. Moj Kazimierz / ze wstepem J. Hartwig ; [przekl. na jez. angiel.: A. Kedra-Kardela]. – Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 141, [1] s. : fot. – Текст парал. пол. та англ. мовами
84166
  Orlon Marian Moj kochany pan pies / Orlon Marian. – Warszawa, 1975. – 39с.
84167
  Golawkin Wiktor Moj kochany tato. / Golawkin Wiktor. – Warszawa, 1973. – 130с.
84168
   Moj ojciec. – Warszawa, 1980. – 195с.
84169
  Chroscielewski Tadeusz Moj ozenek w krainie Feakow / Chroscielewski Tadeusz. – Warszawa, 1979. – 233с.
84170
  Solarzowa Zofia Moj pamietnik / Solarzowa Zofia. – Warszawa, 1973. – 467с.
84171
  Baranowicz Jan Moj przyjaciel Lompi / Baranowicz Jan. – Warszawa, 1955. – 143 с.
84172
  Gawronski Andrzej Moj punkt widzenia : Felietony australijskie / Gawronski Andrzej. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 1999. – 109s. – ISBN 83-231-1113-8
84173
  Cather Willa Moj smiertelny wrog / Cather Willa; Przel. A.Demkowska-Bohdziewicz; Il. E.Stankiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1974. – 92s. : Il.
84174
  Kasprowicz Jan Moj swiat. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1976. – 188с.
84175
  Grodziski S. Moj Uniwersytet / rozmawial prof. Jan Skoczynski // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 173/174, kwiecien/maj. – S. 26-31. – ISSN 1427-1176


  Rozmowa z profesorem nauk prawnych Uniwersytetem Jagiellonskim Stanislawem Grodziskim.
84176
  Truszowski Stanislaw Moj wrzesien. Wspomienie z kampanii 1939 r. / Truszowski Stanislaw. – Wyd. 4. – Warszawa, 1971. – 279с.
84177
  Tillier Claude Moj wujaszek Beniamin / Tillier Claude; Przelozyla K.Byczewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 237s.
84178
  Hulka-Laskowski Pawel Moj Zyrardow. Z dziejow polskiego miasta i z zycia pisarza / Hulka-Laskowski Pawel. – Warszawa, 1958. – 336с.
84179
  Rozniatowski Tadeusz Moj zywot lekarza wojskowego. 1934-1973 / Rozniatowski Tadeusz. – Warszawa, 1978. – 433с.
84180
  Grzeszczyk A.D. Moja Atlantyda / A.D.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 259 s. : il.
84181
  Chaplin Charles Moja autobiografia / Chaplin Charles; Tlumaczyl B.Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1967. – 562 s.
84182
  Titow Herman Moja blekitna planeta / Titow Herman; Z ros. tlum.M.Laprus. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1975. – 276s. – (Pamietnik radziecki - 20 w.)
84183
  Zubek Ludo Moja Bratislava / Zubek Ludo. – Bratislava : Mlade leta, 1975. – 157 s. : il.
84184
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom II. – 1975. – 258s.
84185
  Adamson Moja Iwia rodzina / Adamson, , Joy. – Warszawa : Iskry
Tom I. – 1975. – 248s.
84186
  Hornberger A.R. Moja lodzka mlodosc : wspomnienia / Armin Richard Hornberger ; [przekl. z niem. M. Polrola ; red. M. Gumola]. – Lodz : WIST [druk i opr.] ; Akad. osrodek inicjatyw artystycznych w Lodzi [promotor], 2011. – 172, [1] s. : il. – ISBN 978-83-62867-12-7
84187
  Turek Roman Moja mama ja i reszta / Turek Roman. – Warszawa, 1961. – 420с.
84188
   Moja pierwsza praca. – Warszawa, 1964. – 240с.
84189
  Kruk Ervin Moja polnoc. / Kruk Ervin. – Olsztyn, 1977. – 70с.
84190
  Oppman Artur (Or-Ot) Moja Warszawa / Oppman Artur (Or-Ot). – Warszawa, 1975. – 99с.
84191
  Samozwaniec Magdalena Moja wojna trzydziestoletnia / Samozwaniec Magdalena. – Warszawa, 1959. – 416с.
84192
  Oseka Janusz Moje bardzo dziwne przygody / Oseka Janusz. – Warszawa, 1960. – 112с.
84193
  Humbert M.-T. Moje drugie ja / Marie-Therese Humbert; Przel. E.Fiszer. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 327s. – ISBN 83-07-01002-0
84194
   Moje dzieci moi rodzice. – Warszawa, 1977. – 195с.
84195
  Pekkanen Toivo Moje dziecinstwo / Pekkanen Toivo; Przelozyla z finskiego B.Iwicka; Poslowie W.Nawrockiego. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1976. – 252s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
84196
  Lukasiewicz Jacek Moje i twoje / Lukasiewicz Jacek. – Warszawa, 1959. – 48с.
84197
  Piechal Marian Moje imperium / Piechal Marian. – Lodz, 1975. – 221с.
84198
   Moje malzenstwo i rodzina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1974. – 546s.
84199
   Moje miejsce wsrod ludzi. – Warszawa, 1976. – 379с.
84200
  Smrek Jan Moje najmilsie / Smrek Jan. – Bratislava, 1976. – 375с.
84201
  Singer Bernard (Regnis) Moje Nalewki / Singer Bernard (Regnis). – Warszawa, 1959. – 174с.
84202
  Mann Katia Moje nie napisane wspomnienia / Mann Katia. – Warszawa, 1976. – 152с.
84203
   Moje niedzwiedzie i inne opowiadania bialoruskie : Wybral, przelozyl i wstepem opatrzyl Jan Huszcza. – Lodz : Wyd-wo lodzkie, 1974. – 446s.
84204
  Halama Loda Moje nogi i ja / Halama Loda; Opracowala T.Krzemien. – Warszawa : Wyd-wa artystyczne i filmowe, 1984. – 145s. – ISBN 83-221-0249-6
84205
  Czubasiewicz Bogdan Moje oceany / Czubasiewicz Bogdan. – Gdansk, 1978. – 169с.
84206
  Sroga Alojzy Moje pokolenie. Szkice, refleksje, wspomnienia / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1971. – 296с.
84207
  Klima Ivan Moje prvni lasky. / Klima Ivan. – Praha, 1990. – 194 s.
84208
  Ejsmond Julian Moje przygody lowieckie / Ejsmond Julian. – Warszawa, 1961. – 312с.
84209
  Stankiewicz L. Moje spotkania z natura czlowieka : Proba syntezy / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1995. – 72s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-09-8
84210
  Gorki M. Moje uniwersytety / Maksym Gorki; przeklad S. Strumph-Wojtkiewicza. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 152 s.
84211
  Gorkij M. Moje Uniwersytety / M. Gorkij. – Charkow-Kijow : WUKR, 1932. – 119 s.
84212
  Kawalko Marian Janusz Moje wesole miasteczko. / Kawalko Marian Janusz. – Warszawa, 1977. – 76с.
84213
  Jelowicki X.A. Moje wspomnienia / X.A. Jelowicki. – Warszawa, 1904. – 209 s.
84214
  Prendowska Jadwiga Moje wspomnienia / Prendowska Jadwiga. – Krakow, 1962. – 412с.
84215
  Infeld Leopold Moje wspomnienia o Einsteine / Infeld Leopold. – Warszawa, 1956. – 150 s.
84216
  Lubienska Anna Moje wspomnienia z plebiscytu na Warmii / Lubienska Anna. – Wyd. 2. – Olsztyn, 1977. – 115с.
84217
  Pawlowski E. Moje za grobem zwyciestwo... : Rapsod o Juliuszu Slowackim / E. Pawlowski. – Warszawa, 1959. – 96 s.
84218
  Meissner J. Moje zlego poczatki / J. Meissner. – Krakow, 1973. – 335с.
84219
  Armstrong Louis Moje zycie w Nowym Orleanie / Armstrong Louis; Przelozyl S. Zondek. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1974. – 203s.
84220
  Renoir Jean Moje zycie, moje filmy / Renoir Jean. – Warszawa : Wyd-wa Artystyczne i filmowe, 1978. – 2767 s. : il.
84221
   Mojego domu radosci i troski. – Warszawa, 1978. – 331с.
84222
  Vigdorovova F. Moji ziaci / F. Vigdorovova. – Bratislava : Smena, 1952. – 267 s.
84223
  Franko I. Mojzesz : poemat / I. Franko; tlomaczyl z ukrainskiego przy wspolud. autora W. Kobryn. – Lwow : Nakladem tlomacza, 1913. – XXIII, 97 s.
84224
  Timrava Mojzik a ine rozpravky / Timrava. – Bratislava, 1956. – 138с.
84225
   Mokyklinis rusu-lietuviu kalbu zodynelis : 10000 antrastiniu zodziu. – Vilnius : Presvika, 2009. – 294, [1] p. – ISBN 9955-22-062-7
84226
  Shukhat M. Moldavia : A guide / Shukhat M. – Moscow, 1986. – 151 с.
84227
  Ignatenko Ye. Moldavian and Ukrainian-Belarusian church chant traditions: common repertoire as a fact of interaction // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 30. – С. 27-40. – ISSN 2222-4203


  Молдавська та українсько-білоруська традиції церковного співу: спільний репертуар як факт взаємодії.
84228
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 1. – 2002
84229
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 2. – 2002
84230
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 3. – 2002
84231
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.1, N 4. – 2002
84232
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.2, N 3/4. – 2003
84233
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 1. – 2003
84234
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-
Vol.2, N 2. – 2003
84235
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 2. – 2004
84236
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 3/4. – 2004
84237
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.3, N 1. – 2004
84238
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 1. – 2005
84239
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 2. – 2005
84240
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 4. – 2005
84241
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.4, N 3. – 2005
84242
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 1. – 2006
84243
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 3/4. – 2006
84244
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.5, N 2. – 2006
84245
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 3/4. – 2007
84246
   Moldavian journal of the physical sciences. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.6, N 2. – 2007
84247
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 1. – 2008
84248
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 3. – 2008
84249
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 4. – 2008
84250
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.7, N 2. – 2008
84251
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 1. – 2009
84252
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 8, N 3/4. – 2009
84253
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol.8, N 2. – 2009
84254
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 3/4. – 2010
84255
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 2. – 2010
84256
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 9, N 1. – 2010
84257
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 1. – 2011
84258
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 2. – 2011
84259
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 10, N 3/4. – 2011
84260
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 4. – 2012
84261
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, Nо. 3. – 2012
84262
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 11, No. 1/2. – 2012
84263
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 3/4. – 2013
84264
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 12, No. 1/2. – 2013
84265
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 13, No. 3/4. – 2014
84266
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 13, No. 1/2. – 2014
84267
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 14, No. 3/4. – 2015
84268
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 14, No. 1/2. – 2015
84269
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 16, No. 1/2. – 2017
84270
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 16, No. 3/4. – 2017
84271
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 17, No. 1/2. – 2018
84272
   Moldavian journal of the physical sciences / Academy of Sciences of Republic of Moldova; Science and technology development council of the Republic of Moldova; Physical society of Moldova. – Chisinau, 2002-. – ISSN 1810-648X
Vol. 17, No. 3/4. – 2018
84273
   Moldavie. Republique Socialiste Sovietique de Moldavie. – M., 1974. – 109с.
84274
  Bouska Jan Moldavites vltaviny / Bouska Jan, Konta Jiri. – Praha, 1990. – 126с.
84275
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (64). – 2014
84276
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (65). – 2014
84277
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 3 (66). – 2014
84278
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 4 (67). – 2014
84279
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 1 (68). – 2015
84280
   Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau : AMSP [etc.]. – ISSN 1812-2566
Nr. 2 (69). – 2015
84281
   Moldova : poverty assessment. – Washington : The World bank, 1999. – 25, 57, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – Bibliogr.: p. 57. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4477-3
84282
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 6. – 1994
84283
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 5. – 1994
84284
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 9. – 1994
84285
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 2. – 1994
84286
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 1. – 1994
84287
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 8. – 1994
84288
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 10. – 1994
84289
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 3. – 1994
84290
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 4. – 1994
84291
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 11. – 1994
84292
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 12. – 1994
84293
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 14, № 7. – 1994
84294
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 6. – 1995
84295
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 1. – 1995
84296
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 2. – 1995
84297
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 9. – 1995
84298
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 12. – 1995
84299
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 3. – 1995
84300
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 4. – 1995
84301
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 8. – 1995
84302
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 7. – 1995
84303
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 10. – 1995
84304
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 5. – 1995
84305
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 15, № 11. – 1995
84306
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 6. – 1996
84307
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 9. – 1996
84308
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 5. – 1996
84309
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 12. – 1996
84310
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 2. – 1996
84311
   Molecular and Cellular Biology : ASM
Vol. 16, № 11. – 1996
84312
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 4. – 1996
84313
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 10. – 1996
84314
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 3. – 1996
84315
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 1. – 1996
84316
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 7. – 1996
84317
   Molecular and Cellular Biology. – Washington : ASM
Vol. 16, № 8. – 1996
84318
  Smutko O. Molecular and genetic characteristics of surface and nonstructure proteins of pandemic influenza viruses A (H1N1) PDM 09 in 2015-2016 epidemic season / O. Smutko, L. Radchenko, A. Mironenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 44-48. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The aim of the present study was identifying of molecular and genetic changes in hemaglutinin (HA), neuraminidase (NA) and non-structure protein (NS1) genes of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 strains, that circulated in Ukraine during 2015-2016 ...
84319
  Weaver R.F. Molecular biology / Robert F. Weaver. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 17, 894 p. : ill. – ISBN 0-07-284611-9
84320
   Molecular biology in physiology. – New York : Raven Press, 1989. – XII, [II], 167 p. : ill., tab. – Index: p. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 0-88167-483-4
84321
  Ivanyuta O. Molecular building blocks for nanosystems / O. Ivanyuta, S. Kratko // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 155-156
84322
  Darnell James Molecular cell biology. / Darnell James, H. Lodish, D. Baltimore. – New York, 1986. – 1187с.
84323
  Rud Yu. Molecular characterization of an iridovirus isolated from mosquito Aedes flavescens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 16-18. – (Біологія ; вип. 59). – ISSN 1728-3817


  В роботі представлені результати вивчення молекулярних властивостей іридовіруса комара Aedes flavescens методами електронної мікроскопії, електрофорезу білків, рестрикційного аналізу вірусної ДНК та ПЛР. Молекулярна вага головного капсидного білку ...
84324
  Sambrook Joseph Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Joseph, Russell, David.W. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.1. – 2001. – XXYIIp.,p.1.1-7,94,I : il.
84325
  Sambrook Josef Molecular cloning : A laboratory manual / Sambrook Josef, Russell David. – 3rd edition. – New York : Cold spring harbor laboratory press. – ISBN 0-87969-576-5
Vol.2. – 2001. – XXIII,p.8.1-14.53,I. : il.
84326
   Molecular cloning of human brain-type creatine kinase gene into bacteria expression vectors pET-17b, pET-14b and FLAG TAGGED mammalian expression vector PCMV. / A. Rakhmetov, Sang Pil Lee, L. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-61. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  Due to a vast distribution of creatine kinase in the human tissue this enzyme plays a paramount role in the synthesis of high energy source – ATP (adenosine triphosphate) molecule. Creatine kinase enzyme has three major forms, CKMM – muscle-type ...
84327
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.409 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 1 of 5. – 2004
84328
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.410 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 2 of 5. – 2004
84329
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.411 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 3 of 5. – 2004
84330
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.412 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 4 of 5. – 2004
84331
   Molecular crystals and liquid crystals. – Philadelphia : Taylor & Francis. – ISSN 1542-1406
Vol.413 : Proceedings of the 19th International liquid crystals conference ILCC 2002, Part 5 of 5. – 2004
84332
   Molecular Dynamic study of model two-dimensional systems involving Janus dumbbells and spherical particles / L. Baran, K. Dabrowska, W. Rzysko, S. Sokolowski // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2021. – Vol. 24, n. 3. – С. 33401-1-33401-20. – ISSN 1607-324Х


  Молекулярно динамічнs дослідження двовимірної системи з частинками у вигляді гантелей Януса та сфер.
84333
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
84334
  Norwich Kenneth Molecular Dynamics in Biosystems : The Kinetics of Tracers in Intact Organisms / Norwich Kenneth. – Oxford; New York : Pergamon Press, 1977. – 405p.
84335
  Kuryliuk A.N. Molecular Dynamics Modeling of Mechanical Properties of Nanocrystalline SiC / A.N. Kuryliuk, K.V. Maliutiak, V.V. Kuryliuk // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 2. – Р. 02001-1-02001-5. – ISSN 2077-6772


  Molecular dynamics simulations using the Tersoff bond-order potential are employed to study the effects of temperature and grain size on mechanical properties of nanocrystalline silicon carbide. In this work, the simulated nanocrystalline SiC samples ...
84336
  Kuryliuk V.V. Molecular dynamics simulations for the thermal conductivity of heterostructures with quantyum dots / V.V. Kuryliuk, M.S. Sedov // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 51
84337
  Tomylko I. Molecular fullerol c60 and biotin water suspensions : modelling aggregation and optical absorbtion spectroscopy testing // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 56-59. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  The peculiarities in the absorbance spectra – the absorption bands with maxima near 266, 340 and 522 nm – for C60(OH)n(O)m aggregates in water, which are controlled by the addition of biomolecules ( biotin with 1mM content) were revealed. With aim to ...
84338
   Molecular gas lasers : Physics and application / V.Yu. Baranov, A.S. Kovalev, I.G. Persiantsev, V.D. Pis"mennyi, A.T. Rakhimov, A.N. Starostin; Velikhov E.P. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 266 p.
84339
   Molecular genetics of ocular disease. – New York a. o. : Wiley, 1995. – XII,240p. : ill. – ISBN 0-471-10601-1
84340
   Molecular investigations of prevalence of human papillomavirus in Lithuania / D. Ambrasiene, A. Paulauskas, N. Girdauskaite, Z. Gudleviciene // Biologija / Lithuanian academy of sciences, Lietuvos mokslu akademija. – Vilnius, 2015. – Vol. 61, No. 3/4. – P. 153-161. – ISSN 1392-0146
84341
  Schulman Stephen Molecular Luminescence Spectroscopy: Methods and Applications / Schulman Stephen. – New York a.o.
Part 1. – 1985. – 826 с.
84342
   Molecular Mechanisms and Control of Cell Proliferation : 6th Meeting of the European Study Group for Cell Proliferation. – Moscow : Abstracts, 1973. – 67p.
84343
  Slyvka A.V. Molecular mechanisms of versatile biological activity of interleukin-7 / A.V. Slyvka, O.V. Okunev // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 349-357. – ISSN 0233-7657


  As a result of immunological studies of the last 25 years it turned out that interleukin-7 (IL-7) is one of the most important regulatory cytokines of the immune system. It is special in many concerns. Having a strong impact on the development, ...
84344
  Kisliuk Paul Molecular microwave spectra tables / Kisliuk Paul, Townes Charles. – Washington, 1952. – 128 p.
84345
  Rustad J. Molecular Paleoclimatology: Quantum Chemistry and the History of the Earth"s Atmosphere // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 216-217. – ISSN 0203-3100
84346
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 78, N 1. – 1993. – P. 1-248
84347
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 78, N 3. – 1993. – P. 499-768
84348
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 78, N 4. – 1993. – P. 769-1046
84349
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 78, N 5. – 1993. – P. 1047-1330
84350
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 78, N 6. – 1993. – P. 1331-1596
84351
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 78, N 2. – 1993. – P. 249-498
84352
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 79, N 3. – 1993. – P. 457-683
84353
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 79, N 4. – 1993. – P. 685-910
84354
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 79, N 5. – 1993. – P. 911-1146
84355
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 79, N 1. – 1993. – P. 1-244
84356
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 79, N 6. – 1993. – P. 1147-1378
84357
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 79, N 2. – 1993. – P. 245-456
84358
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 80, N 1. – 1993. – P. 1-224
84359
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 80, N 2. – 1993. – P. 225-478
84360
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 80, N 5. – 1993. – P. 1031-1262
84361
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 80, N 6. – 1993. – P. 1263-1578
84362
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 80, N 4. – 1993. – P. 701-1030
84363
   Molecular Physics : an international journal in the field of chemical physics. – London-Washington : Taylor&Francis. – ISSN 0026-8976
Vol. 80, N 3. – 1993. – P. 479-700
84364
  Graybeal Jack Molecular spectroscopy / Graybeal Jack. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1988. – 732 с.
84365
   Molecular structure and biological activity. – New York : Elsevier Biomedical, 1982. – 421 p. – ISBN 0-444-00751-2
84366
   Molecular structure and conformation : recent advances. – Amsterdam : Elsevier Scientific Publishing Company, 1982. – 344 p. – ISBN 0-444-42089-4
84367
  Dmitriev I.S. Molecules without chemical bonds / I.S. Dmitriev. – M., 1981. – 156с.
84368
  Reinbothe H. Molekul. Mikrobe. Mensch : Die Evolution des Lebendigen und die Herkunft des Lebens im Spiegel biochemischer Forsschung / H. Reinbothe. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1973. – 142S.
84369
   Molekularbiologie. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1972. – 356S. : Mit 90 Strichzeichnungen im Text, 40 Formeln und Tabellen, 8 einfarbigen Bildtafeln
84370
   Molekulargenetik. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschft, 1975. – 188S. : Mit 42 Abbildungen und 19 Tabellen. – (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften ; B. 254)
84371
  Szafranski P. Molekularne podstawy biosyntezy bialka / P. Szafranski. – Wroclaw i i. : Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1974. – 73s.
84372
  Klein J. Molekularni zaklady dedicnosti / J. Klein. – Praha : Obris, 1964. – 440s.
84373
  Leko Aleksandar Molekuli-hemiska jedinjenja / Leko Aleksandar. – Beograd, 1957. – 24с.
84374
  Hippel Arthur von Molekulova fusika hmoty / Hippel Arthur von. – Praha, 1963. – 674 с.
84375
   Moliere et Lully. Monsieur de Pourceaugnac : Comedie faite a Chambord pour le divertissement du Roy. – Rueil-Malmaison : Edit. du Centre des arts de la scene des 17eme et 18eme siecles, 1997. – 166p. – ISBN 2-9511152-0-2
84376
   Moliere. George Dandin : Comedie-ballet. – Paris : Larousse, 1999. – 208p. – (Larousse. Petits classiques ; 37 ; Texte integral). – ISBN 2-03-871727-3
84377
  Tulasiewicz Lilian Seymour Molisc ma barwe popiolu / Tulasiewicz Lilian Seymour. – Warszawa, 1981. – 209с.
84378
  Oljaca Mladen Molitva za moju bracu / Oljaca Mladen. – Sarajevo, 1957. – 232с.
84379
  Defoe Daniel Moll Flanders / Defoe Daniel; with an introduction by John Mullan. – London : Campbell Publishers, 1991. – XXXIII,338p. – (Everyman"s Library ; Vol.32 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-032-5
84380
  Lindholm W. Mollusca : Научные результаты экспедиции бр. Кузнецовых на Полярный Урал в 1909 г. под начальством Баклунда О. О. / W. Lindholm. – Petrograd : [S. n.], 1919. – 10 s.
84381
  Kollarova-Andrusovova Vanda Molluskenfauna des Bleskovy pramen bei Drnava (Nor, Westkarpaten) / Kollarova-Andrusovova Vanda, , Kochanova Maria. – Bratislava : Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1973. – 215S. : Mit 10 Tafeln
84382
  Svejda Jiri Moloch / Svejda Jiri. – Praha, 1988. – 525с.
84383
  Meinhold Gottfried Molt oder der Untergang der Meltaker / Meinhold Gottfried. – Rostock, 1982. – 140с.
84384
   Molten salt chemistry. – N.Y.-Lond.-Sydney. – 775с.
84385
   Moment Tensor Inversion of Waveforms / D. Malytskyy, O. Muyla, O. Hrytsaj, O. Kutniv, O. Obidina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 80-86. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  The authors present a moment tensor inversion of waveforms, which is more robust and yields more stable and more accurate results than standard approaches. The inversion is solved in two steps. First, a point source of seismic waves is considered, with ...
84386
   Momente ale genezei si evolutiei filozofiei stiintei. – Bucuresti, 1981. – 218с.
84387
   Momente ale revolutiei culturale din Rominia. – Bucuresti, 1964. – 376с.
84388
  Cantacuzino Ion Momente din trecutul filmului romanesc / Cantacuzino Ion. – Bucuresti, 1965. – 64с.
84389
  Спарк М. Momento mori / М. Спарк. – Москва, 1984. – 507с.
84390
  Balan Stefan Moments in the history of Romanian science and technology / Balan Stefan, Condurachi Emil. – Bucuresti, 1981. – 34с.
84391
  Мелехов А.М. Mon Agent : роман ; Пьеса / Андрей М. Мелехов. – Харьков : Фолио, 2007. – 509, [3] с. – В кн. также пьеса "Черный ящик, 9/11". – ISBN 978-966-03-3776-3
84392
   Mon Ami ждет новых друзей : ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 70-71 : фото
84393
  Soprounov Fiodor Mon chemin / Soprounov Fiodor. – Moscou, 1989. – 277с.
84394
  Filatov V. Mon chemin dans la science / V. Filatov. – Moscou, 1958. – 198p.
84395
  Baudelaire Charles Mon coeur mis a nu. Fusees. Pensees eparses / Ch. Baudelaire ; ed. Didie. – Paris : Librairie Generale Francaise, 1972. – 275 p. – (Le Livre de Poche)
84396
  Мхітарян Е.Г. Mon livre de francaiss (deuxieme annee) / Е.Г. Мхітарян. – 4-е вид. – К., 1965. – 240с.
84397
   Mon livre de lecture. – К., 1961. – 96с.
84398
  Tillier Claude Mon oncle Benjamin / Tillier Claude. – Moscow, 1962. – 260с.
84399
  Oliїnyk B. Mon soleil blanc = Сиве Сонечко : poemes mis en musique / Boris Oliїnyk ; trad. fr. et ed. scientifique par Dr. Dmytro Tchystiak ; Jeune Acad. des Sciences d"Ukraine, Acad. europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres, Univ. nat. Taras Chevtchenko de Kyiv. – Paris : Institut culturel de Solenzara, 2015. – 78, [2] p. : іл., портр., ноти. – ISBN 978-2-37356-021-3
84400
  Kock Charles Paul de Mon voisin Raymond. – Paris, 1888. – 325 зю
84401
  Zbych Andrzej Monachium / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1975. – 82 s.
84402
  Krasicki Ignacy Monachomachia czyli Wojna mnichow. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1954. – 94с.
84403
  Dante Alighieri Monarchia. / Dante Alighieri. – Milano, 1985. – 163с.
84404
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmels-kunde. – Gotha : Beckerische Buchhandlung
Т. 7. – 1803. – 606 p.
84405
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 12. – 1805. – P. 305-606
84406
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 25. – 1812. – 595 p.
84407
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 26. – 1812. – 628 p.
84408
   Monatliche correspondenz zur beforderung der erd- und himmels-kunde.. – Gotha
Bd. 28. – 1813. – 602 p.
84409
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha : im Verlage der Beckerifchen Buhhandlung
T. 3. – 1801. – 626 s.
84410
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha : im Verlage der Beckerifchen Buhhandlung
Т. 14. – 1806. – 600 s.
84411
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 15. – 1807
84412
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 17. – 1808
84413
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 17 : januar. – 1808
84414
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 22. – 1808
84415
   Monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. – Gotha
Т. 22. – 1810
84416
   Monatlicher Auszug aus allerhand neu-herausgegebenen nutzlichen und artigen Buchern. – Hannover
Julius - Decemder. – 1700. – S. 338-916
84417
   Mondelinge geschiedenis : Over theorie en praktijk van het gebruik van mondelinge bronnen. – Amsterdam : Uitgeverij SUA, 1983. – 167blz. – ISBN 90 6222 103 3
84418
  Concetta Amato Mondo italiano : Testi autentici sulla realta sociale e culturale italiana / Concetta Amato. – 4a edizione. – Roma, 1993. – 169 с.
84419
  Strittmatter Eva Mondschnee liegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1977. – 166с.
84420
  Strittmatter Eva Mondschneeliegt auf den Wiesen. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1975. – 166с.
84421
  Preda Con. Monedele Geto-dacilor / Con. Preda. – Bucuresti, 1973. – 264с.
84422
  Pataky Denes Monet / Pataky Denes. – Budapest, 1974. – 26с.
84423
  Rapetti Rodolphe Monet / Rapetti Rodolphe. – Paris, 1990. – 98с.
84424
   Monetary and financial statistics : compilation guide / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2008. – 12, 359 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-584-0
84425
   Monetary and financial statistics manual. – Washington : International monetary fund, 2000. – IX,157p. – ISBN 1-55775-974-X
84426
  Lukianenko I.G. Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine / I.G. Lukianenko, P.A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – Р. 295-307. – ISSN 1993-6788


  In this study, the results of monetary and fiscal policies in Ukraine during 1991-2014 are analyzed. In particular, interconnections between the National Bank and the government regulation of the economy are investigated. 7 key phases in monetary and ...
84427
  Quah Ch.H. Monetary integration in EAST ASIA: a  ritical review / Ch.H. Quah, Mohd Nazari Ismail // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – Р. 388-397. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено ідеї щодо фіксації валютного курсу та монетарних союзів у Східній Азії у контексті теорії оптимальної валютної зони, яка є досить популярною при прийнятті рішень щодо валютного курсу. Проаналізовано 20 емпіричних робіт за періоду ...
84428
  Bishev G. Monetary management, credit activity of banking industry and economic growth in Western Balkan countries // Прилози / Македонска академиjа на науките и уметностите. Одделение за опшествени науки. – Скопjе, 2014. – Т. 45, 1. – P. 101-118. – ISSN 0350-1698
84429
  Berlemann M. Monetary policy and central bank independence under endogenous conservatism / M. Berlemann, A. Schneider // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2014. – Vol. 19, No. 2. – P. 125-136. – ISSN 1226-4261
84430
   Monetary Policy Landscape in Sub-Saharan Africa // Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa : fostering durable and inclusive growth : Apr.14 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 43-45. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-48434-288-6
84431
   Money - Commodity - Money. – Moscow, 1989. – 32с.
84432
  Kaufman H.M. Money and Banking / Herbert M. Kaufman. – Lexington : D.C.Heath and Company, 1992. – ISBN 0669243507
84433
  Means H. Money and power : The history of business / Howard Means; With a foreword by David Grubin. – New York a.o. : Wiley, 2001. – 13,274 p., 4 f. ill. – ISBN 0-471-40053-X
84434
  Rasputin Valentin Money for Maria: Stories / Rasputin Valentin. – Moscow, 1989. – 269с.
84435
  Duncan Andrew Money Rush / Duncan Andrew. – London, 1980. – 413с.
84436
  Seidman A. Money, banking and public finance in Africa / A. Seidman. – London ; New Jersey : Zed Books Ltd., 1986. – 363 p. – ISBN 0862324300
84437
  Nasilowski Wieslaw Monganga znaczy lekarz / Nasilowski Wieslaw. – Warszawa : Iskry, 1968. – 309,[8]s. : Il., fot.
84438
  Bodenehr G. Mongats oder Munkatsch [Графічний матеріал] : [Mukachevo Ukraine Palanok Castle : ansicht view : літографія] / Gabriel Bodenehr. – Augsburg : [s. n.], 1720. – 1 арк. (1 зобр., текст) ; 19,8x32,6 : кольор. офсет на ганчір"яному папері. – Зберігається в папці (50x66 cм) разом з іншими 28 зображеннями. - Бібліогр. запис здійснено за допомогою інтернету


  Копія з оригінальної гравюри на міді Габріеля Боденера, приблизно 1720 року.
84439
  Biligun Dalai Monggol usug-un tolta-aca ocuken jigabari / Biligun Dalai. – Улан-Уде, 1962. – 1-133с.
84440
  Jisl L. Mongolei : Kunst und Tradition / L. Jisl. – Praha : ARTIA, 1960. – 144, [4] S. : ill.
84441
   Mongolian people"s republic: Effectiveness of fraternal cooperation. – M., 1984. – 43с.
84442
   Mongolian People"s Republic: Effectivenoss of fraternal co-operation. – M., 1984. – 43с.
84443
   Mongolica : Памятники академика Бориса Яковлевича Владимирцова. 1884-1931. – М., 1986. – 302с.
84444
  Kornatowska Maria Monica Vitti / Kornatowska Maria. – Warszawa, 1977. – 70с.
84445
  Morton A. Monica"s story / Andrew Morton. – London : Michael O"Mara books, 1999. – 288 p., [12] l. phot. – ISBN 1-85479-426-4
84446
  Gabrylevych A. Monitiring of anti-crisis activities of countries-members of the European Union: lessons for Ukraine : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин; [редкол. Л.В.Губерський (гол. ред) та ін.] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 2. – С.193-202. – Бібліогр. вкінці ст.
84447
   Monitor Roznych Ciekawosci : na rok 1795. – Krakow : w Drukarni Jana Maya
T. 4. – 1795. – 240, [II] c.
84448
   Monitoring and managing fiscal risks in the East African community / [prep.]: Paolo Mauro [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – 36 p. : ill. – (The African department). – ISBN 978-1-51355-1-265
84449
  Vavrenyuk S.A. Monitoring as a means of achieving the quality of higher education in Ukraine // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (16), january. – P. 35-45. – ISSN 2414-0562


  Розглянуто систему вищої освіти України: досягнення якості освіти та надання освітніх послуг вищими навчальними закладами. Важливим процесом для досягнення якості є моніторинг. Проаналізовано поняття та компоненти моніторингу як одного з інструментів ...
84450
  Kravchenko H. Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education / H. Kravchenko, I. Annienkova, O. Pochuieva // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – P. 83-95. – ISSN 2312-5993


  Мониторинг как механизм адаптивного управления развитием кафедральной системы институтов последипломного педагогического образования
84451
  Nizhegorodtsev V.O. Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – P. 143-148. – ISSN 1993-6788


  Моніторингове оцінювання попиту та пропозицій на фахівців економічного профілю.
84452
  Jaszczak R. Monitoring lasow / R. Jaszczak. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999. – 212s. – ISBN 83-7060-1831-6
84453
   Monitoring of custodial settings in Ukraine : status of implementation of the national preventive mechanism : report for 2013 / Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights. – Kyiv : [s. n.], 2014. – 201 p. : ill., tab. – Заголовок корінця: Monitoring of custodial settings in Ukraine: current implementation of NMP. – ISBN 966-7855-00-7
84454
  Leliuk S.V. Monitoring of financial security of building industry // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – P. 107-110. – ISBN 978-9934-571-51-0
84455
   Monitoring of plant viruses in Antarctica / M. Vedernikova, S. Dolgorukova, I. Budzanivsky, V. Polischuk // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 113
84456
  Moiseenko I.P. Monitoring parameters of the level of economic security of Ukraine / I.P. Moiseenko, N.O. Ryvak // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 95-102. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано стан впливу фіскальних параметрів на рівень економічного розвитку України.
84457
   Monitoring report on implementation of the law "On amending certain legislative acts of Ukraine relating to preventing and countering political corruption" of October 8, 2015 #731-VIII (on December 5, 2016) / [Council of Europe ; CRLR ; prep.: M. Kravronyuk, Yu. Kyrychenko, D. Kalmykov et al.]. – Kyiv : O. Moskalenko Private Entrepreneur Publishing, 2016. – 74 p. : ill. – На обкл.: Council Evrope, Conseil L"europe, Centre of Policy and Legal Reform 20 років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
84458
  Guizot F. Monk; Chute de La Republique Et Retablissement de La Monarchie En Angleterre, En 1660. – Paris : Didier, 1851. – XIV, 397p.
84459
  Wu Monkey / Wu, Ch"eng-En; Abridged by A.Waley; From an original translation by A..Waley. – Harlow : Logman; Pearson education, 2002. – 7,67p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed. A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50186-5
84460
  Ford Elaine Monkey Bay / Ford Elaine. – Harmondsworth, 1990. – 243с.
84461
  Rolfe J. Monkey business : swinging through the Wall Street Jungle / John Rolfe a. Peter Troob. – New York ; Boston : Business Plus, 2009. – VIII, 308, [1] p. – ISBN 978-0-446-67695-3
84462
  Adler Irving Monkey business. / Adler Irving. – New York, 1957. – 128с.
84463
  Hanna Jack Monkeys on the interstate: and other tales from America`s favorite zookeeper / Hanna Jack, Stravinsky John. – New York : A Plume Book, 1990. – 293S.
84464
  Maeterlinck Maurice Monna Vanna / Maeterlinck Maurice. – Toronto, 1910. – 179с.
84465
  Modrzejewski Antoni Mono krysztaly metali / Modrzejewski Antoni. – Warszawa, 1962. – 78 c.
84466
  Vyshnevsky D. Monoalkyltriazenes as initiators of free-radical polymerization of methyl methacrylate / D. Vyshnevsky, V. Syromyatnikov, A. Kolendo // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 299
84467
  Sikora K. Monoclonal Antibodies / K. Sikora, H.M. Smedley : Blackwell Scientific Publications, 1984. – 132p.
84468
  Campbell A.M. Monoclonal Antibody Technology = The Production and Characterization of Rodent and Human Hybridomas / A.M. Campbell. – Amsterdam : Elsevier, 1984. – 265p.
84469
  Gainariu C.E. Monografia comunei Burdujeeeeeni : PlasaBosancea, judetul Suceava / C.E. Gainariu. – Bucuresti : [ S. n. ], 1936. – 81 p.
84470
   Monografia de Venezuela. – Merida, 1963. – 44с.
84471
   Monografia geografica a Republicii Pop. Romine. – Bucuresti
2. – 1960. – с.
84472
   Monografia geografica a Republicii Populare Romine. – Bucuresti
1. – 1960. – 742с.
84473
  Pop Emil Monografia geologica a bazinului Petrosani / Pop Emil. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 300,[4]p.,1harta. – ISBN 973-27-0300-8
84474
   Monografia polenului florei din Romania. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
V. 3. – 1990. – 98s. – Planse 1-94
84475
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
1. – 1953. – 330с.
84476
  Savulescu Traian Monografia Uredinalelor din Republica Populara Romana / Savulescu Traian. – Bucuresti
2. – 1953. – 337-1166с.
84477
  Domin K. Monograficka studie o myosotis silvatica (ehrb.) hoffm. a nekterych pribuznych pomnenkach se zlastnim zrenim k oblasti karpatske / K. Domin. – Praha : [S. n.], 1939. – S. 211-379. – (Carpatika 1 / K. Chotek)
84478
   Monografie. – Zielona Gora. – ISSN 0239-7390
N 61. – 1992
84479
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 70. – 1994
84480
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 71. – 1994
84481
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
84482
   Monografie. – Zielona Gora : Wyd-wo Wyzszej szkoly inzynierskiej w Zielonej Gorze. – ISSN 0239-7390
N 72. – 1994
84483
   Monografie. – Zielona Gora : Wydawnictwo Politechniki Zielonogorskiej. – ISSN 0239-7390
N 87. – 1998
84484
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 435. – 1998
84485
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 436. – 1998
84486
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 469. – 2000
84487
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 476. – 2001
84488
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 478. – 2001
84489
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 480. – 2001
84490
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 494. – 2001
84491
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 495. – 2002
84492
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 496. – 2002
84493
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 499. – 2002
84494
   Monografie i opracowania. – Warszawa. – ISSN 0867-7727
N 500. – 2002
84495
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 20. – 2000


  1997. Hf. 85
84496
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4952
N 22. – 2000


  1997. Hf. 85
84497
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 23. – 2001
84498
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 25. – 2001
84499
   Monografie, studia, rozprawy. – Kielce : Wyd-wo Politechniki Swietokrzyskiej. – ISSN 0239-4979
N 30. – 2001
84500
   Monografii. Seria Monografii de chimie / Universitatea de Vest din Timisoara. – Timisoara
  N 9. – 1995. – На обкл.: 1996 р.


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
84501
   Monografii. Monografii matematice = University of Timisoara. Department of mathematics. Mathematical monographs / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoaraб Facultea de matematica. – Timisoara
  N 63. – 1997


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84502
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 64. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84503
   Monografii. Monografii matematice / Universitatea de Vest din Timisoara; Universitatea de Vest din Timisoara, Facultea de matematica. – Timisoara
  N 72. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84504
   Monografii profesionale. Destinate orientarii si selectiei personalului. – Bucuresti, 1977. – 219с.
84505
  McDonald Monograph series / McDonald : Department of Geography University of New England, 1963. – 30p. – (The Water Balance of Three Catchment Areas on the North Coast of New Wales ; 1)
84506
   Monographie / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen
N 55. – 1994
84507
   Monographie / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen. – ISBN 3-928687-39-5
N 57 : Mazepa: Hetman der Ukraine, Furst des Hl. Romischen Reiches in zeitgenossischen deutschen Quellen, 1639-1709 / T. Mackiw, (2-e, verbesserte Auflage). – 2000
84508
  Haider Gerhard Monographie der familie urceolariidae (Ciliata, Peritricha, Mobilia) : Mit besonderer berucksichtigung der im suddeutschen raum vorkommenden arten / Haider Gerhard. – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1964. – 251S. – (Parasitologische schriftenreihe ; Heft 17)
84509
  Віrulа А. [Бируля А А. Monographie der Solifugen-Gattung Gylippus Simon : (Vorgelegt am 5 December 1912) / von A. Birula // Компакт - 229417 / А.А. [Віrulа А.] Бируля. – 84 p., 5 sh. tabl. : tables
84510
  Leclergo Jean Monographie systematique, phylogenetique et zoogeographique des Hymenopteres Crabroniens / Leclergo Jean. – Liege : Lejeunia, 1954. – 371S.
84511
   Monographien / Ukrainische Freie Universitat. – Munchen
Bd. 35 : Mychajlo Hrusevs`kyj : Biobibliographische quelle 1866-1934. – 1984
84512
   Monographien des Romisch-germanischen Zentralmuseums / Romisch-germanisches Zentralmuseum,Forschungsinst. fur Vor. u. Fruhgeschichte ; The British Museum. – Mainz ; London : RGZM. – ISBN 978-3-88467-172-6
Bd. 92 : Jewellery of princely Kiev : the Kiev hoards in the British museum and the Metropolitan museum of art and related material / Ljudmila Pekarska. – 2011. – IX, [I], 258, [3] S. : іл., табл., фотоіл. – На обкл. та корінці назва тому. - Розгорнутий тит. арк. - Текст нім., англ. – Бібліогр.: с. 249-257 та в підрядк. прим.
84513
  Borowicz Aldona Monolog przed polnoca / Borowicz Aldona. – Olsztyn, 1978. – 62с.
84514
   Monomers, polymers and composites from renewable resources / ed.: Mohamed Naceur Belgacem, Alessandro Gandini. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2008. – VIII, 552, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 543-552. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-0-08-045316-3
84515
  Wilczek Maria Eizbieta Monomery i polimery za wierajace ugrupowania imidowe : Praca doktora na stopien naukowy kandydata nauk chmicznych: 02.00.06 / Wilczek M.E.; КНУТШ. – Kijow, 2006. – 159 л. – Бібліогр.: л.120-159
84516
  Chaika O. Monomials in english for law / O. Chaika, Yu. Zakatei // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 114-121. – ISSN 2415-8828
84517
  Heidorn Gunter Monopole - Presse. - Krieg. / Heidorn Gunter. – Berl., 1960. – 362с.
84518
   Monosacharidy. – Praha, 1960. – 520с.
84519
   Monotonic differece scheme for unsteady convection-diffusion equation / O. Stelia, I. Sirenko, L. Potapenko, I. Stelia // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 156-157. – ISBN 978-966-7166-39-7
84520
  Volkova O. Monotonicity of kneading invariant for some family of unimodal maps // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 71-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для деякого спеціального класу однопараметричних сімей унімодальних відображень, які визначаються f[нижній індекс t]: [0,1][прямує до][0,1], f[нижній індекс t] = (atx)/(x+t), 0[< або =]x[< або =] ? для t [належить] [0, (1/(a-2)], a>2 було доведено, що ...
84521
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taureau Jean. – Berlin, 1974. – 346с.
84522
  Evertier Paul Monsieur bleibt im Schatten. / Evertier Paul, Taurneau Jean. – Berlin, 1976. – 346с.
84523
  Schehade Georges Monsieur Bob"le : trois actes / Georges Schehade. – Paris, 1992. – 139 S.
84524
  Frisch Max Monsieur Bonhomme et les Incendiaires: Piece didactique sans doctrine / Frisch Max. – Paris, 1983. – 116с.
84525
  Talleyrand Monsieur de Talleyrand. – T. 2. – Paris : J.-P. Roret, 1834. – 411 p.
84526
   Monsieur de Talleyrand. – Paris : J.-P. Rorer
T. 1. – 1834. – 423 p.
84527
  Mohrt Michel Monsieur l"Ambassadeur / Mohrt Michel. – Paris, 1992. – 90с.
84528
  Bernanos G. Monsieur Ouine / G. Bernanos. – Paris, 1967. – 254с.
84529
  Bernanos Georges Monsieur Ouine / Bernanos Georges; Autrand M. – Paris, 1969. – 192с.
84530
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Moscou, 1956. – 264 с.
84531
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Berlin, 1956. – 1690с.
84532
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – 3e ed. – Moscow, 1971. – 312с.
84533
  Pierre Bernard Montagnes de la Lune / Pierre Bernard, 1959. – 96с.
84534
  Coquelin L. Montaigne. 1533 - 1592 : la vie de Montaigne. - Les Essais. - Extraits. - Jugements / Louis Coquelin. – Paris : Bibliotheque Larousse. – 96 p. : il.
84535
  Montaigne Montaigne. Les essais : - l"homme, l"education, la societe, philosophie de la vie / Montaigne ; Biographie, bibliographie, choix de textes par C. Simond. – Paris : Louis -Michaud. – XIV, 136 p. : Portr. – Avec Portr., autographe et vue du Chateau de Montaigne.- Sun l"dos (d"un livre). – (Les prosateurs illustres Fraincais et Etrangers)
84536
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1975. – 642с.
84537
  Le Roy Ladurie Emmanuel Montaillou, village Occitan de 1294 a 1324. / Le Roy Ladurie Emmanuel. – Paris, 1986. – 642с.
84538
  Fiterman J. Montaz i remont turbin wodnych. / J. Fiterman. – Warszawa, 1956. – 462с.
84539
  Brand I. Montaz, provoz a udrzba asynchronnich a synchronnich stroju / I. Brand, V. Hrbek. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 280 с.
84540
  Dumas A. Monte Kristo / Alexandre Dumas ; [inglizce aslindan ceviren: Nese Unalan]. – Istanbul : Beyaz Balina, 2004. – 96 c. : ill. – (Cocuk klasikleri ; 12). – ISBN 975-6580-61-5
84541
  Stark W. Montesquieu: pioneer of the sociology of knowledge / W. Stark. – Toronto, 1961. – 214с.
84542
  Haggard Rider Montezuma"s daughter. / Haggard Rider. – M., 1958. – 135с.
84543
  Haggard Henry Rider Montezuma"s daughter. / Haggard Henry Rider. – Leningrad, 1959. – 176с.
84544
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 05494680
N 439. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84545
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 440. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84546
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 441. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84547
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 442. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84548
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 443. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84549
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 444. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84550
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 445. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84551
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 446. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84552
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 447. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84553
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 448. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84554
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 449. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84555
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 450. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84556
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 451. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84557
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 452. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84558
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 453. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84559
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 454. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84560
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 455. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84561
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 456. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84562
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 457. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84563
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 458. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84564
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 459. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84565
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 460. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84566
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 461. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84567
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 462. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84568
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 463. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84569
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 464. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84570
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 465. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84571
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 466. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84572
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 467. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84573
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 468. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84574
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 469. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84575
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 470. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84576
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 471. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84577
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 472. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84578
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 473. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84579
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 474. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84580
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 475. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84581
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 476. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84582
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 477. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84583
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 478. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84584
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 479. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84585
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 480. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84586
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 481. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84587
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 482. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84588
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 483. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84589
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 484. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84590
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 485. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84591
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 486. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84592
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 487. – 2002
84593
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 488. – 2002
84594
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 489. – 2002
84595
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 490. – 2002
84596
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 491. – 2002
84597
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 492. – 2002
84598
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 493. – 2002
84599
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 494. – 2002
84600
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 495. – 2002
84601
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 496. – 2002
84602
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 497. – 2002
84603
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 498. – 2002
84604
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 499. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84605
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 500. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84606
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 501. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84607
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 502. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84608
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 503. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84609
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 504. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84610
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 505. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84611
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 506. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84612
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 507. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84613
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 508. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84614
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 509. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84615
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 510. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84616
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 511. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84617
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 512. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84618
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 513. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84619
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 514. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84620
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 515. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84621
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 516. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84622
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 517. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84623
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 518. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84624
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 519. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84625
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 520. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84626
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 521. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84627
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 522. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
84628
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 523. – 2005
84629
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 524. – 2005
84630
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 525. – 2005
84631
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 526. – 2005
84632
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 527. – 2005
84633
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 529. – 2005
84634
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 531. – 2005
84635
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 532. – 2005
84636
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 533. – 2005
84637
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 534. – 2005
84638
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 536. – 2006
84639
  Hornacek. Montreal-Innsbruck. 1976 / Hornacek., i.i. – Bratislava, 1977. – 261с.
84640
   Monumenta : годишник / Истражувачки центар за културно наследство ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISSN 1857-999X
Бр.1, г. 2016. – 2016
84641
   Monumenta : годишник / Истражувачки центар за културно наследство ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISSN 1857-999X
Бр. 2/3, г. 2017/2018. – 2018
84642
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
2. – 1930. – 7, [1] p., [13] p. ill. : ill. – Копия в красках В.Я. Предаевича. - Фот. автора. - На фр., нем., рус., яз.
84643
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
4. – 1932. – 8 p., [12] p. ill. : ill.
84644
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol. 1 : (1075-1623). – 1964. – 350p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84645
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету =Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum)
Vol.2 : (1624-1648). – 1965. – 358р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84646
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.3 : (1650-1670). – 1966. – 399p. – Для кабінетів шифр 2/Monu
84647
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.4 : (1671-1701). – 1967. – 380р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84648
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.5 : (1702-1728). – 1968. – 433р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84649
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol. 6 : (1729-1773). – 1968. – 389p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84650
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.7 : (1774-1807). – 1969. – 387p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84651
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи)
Vol.8 : (1808-1839).Supplementum. – 1970. – 284p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84652
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.9-10 : (1075-1632) Supplementum. – 1971. – 942р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84653
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol.13 : Канонічні процеси Укр. катол.церкви на Закарпатті. Від 1771 до 1853 p. – 1973. – 281 р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84654
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.11 : (1633-1659). Supplementum. – 1974. – 648p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84655
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.12 : (1660-1701) Supplementum. – 1975. – 652p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
84656
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. ун-т. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol. 14 : Питання Українського патріярхату в 19 столітті. – 1977. – 143p.
84657
  Davidescu M. Monumente istorice din Oltenia. / M. Davidescu. – Bucuresti, 1964. – 104с.
84658
  Radulescu A. Monumente Romano-Bizantine din sectorul de vest al cetatii Tomis / A. Radulescu. – Dobrogea. – 84с.
84659
   Monuments archeologiques de Roumanie. – 10с.
84660
  Breton Ernest Monuments de tous les peuples / Breton Ernest. – Bruxelles
2. – 1843. – 215 p.
84661
  Quincy Quatremere de Monuments et ouvrages d"art antique. – Paris
T. 2. – 1829. – 158 s.
84662
  Florescu Florea Bobu Monumentul de la Adamklissi / Florescu Florea Bobu. – Edit. a 2-a rev. si adaugita. – Bucuresti, 1961. – 748с.
84663
  Tocilescv G.G. Monvmentele epigrafice si scvlptvrali / G.G. Tocilescv. – Bvcvresci : Tipografia"Corpvlvi didactic" C.Ispasescv& G.Bratanescv
Partea 1 : Colectivnea epigrafica a mvsevlvipanain anvl 1881. – 1902. – 488 p., [4] fr. il.
84664
  Бескорса О.С. MOOC: платформи професійного саморозвитку майбутніх учителів англійської мови початкової школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
84665
  Reid Lori Moon magic : How to use the Moon""s phases to inspire and influence your relationships, home life and business / Reid Lori. – s.l. : Carlton, 1999. – 128р. : ill. – ISBN 1-85868-482-X
84666
  Kikuchi Rev. Ryoju Moor the boat. / Rev. Ryoju Kikuchi. – Tokyo, 1964. – 26с.
84667
  Bulow K. Moorkunde / K. Bulow. – Berlin : Grunter, 1925. – 142 S. – (Sammlung Goschen)
84668
  Luchak M. Moral and Political Crisis of Intersubjectivity in Europe and Ukraine: Implementation of Deliberative Democracy Idea / M. Luchak, Luchak-Fokshei // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 115-131. – ISSN 2522-4050


  Моральна та політична кризи інтерсуб’єктивності в Європі та Україні: імплементація ідеї деліберативної демократії.
84669
  Morozov A.Y. Moral and religious motives in the works of J.R.R. Tolkien: cultural context // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – Р. 60-65


  The main moral and religious themes of J. Tolkien`s novels "The Lord of rings" and "The Silmarillion" are observed in the article. It is analyzed that Tolkien followed Christian tradition, sharing st. Augustine`s conception of evil as the absence of ...
84670
  Lutsyshyn Z. Moral Hazard of Ukraine"s External Debt Increase Under Economy Dollarization / Z. Lutsyshyn, T. Tsvigun // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2012. – № 1/2 (16/17). – S. 83-106. – ISSN 1811-9832
84671
  Zsolt Baranyai Moral hazard problem and cooperation willingness: some experiencs from Hungary / Zsolt Baranyai, Csaba Gyuricza, Laszlo Vasa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 301-310 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
84672
   Moral Order and the Question of Change. – New Haven, 1982. – 413с.
84673
  Fouillee A. Morale des idees-forces / A. Fouillee. – 2-me ed. – Paris : Alcan, 1908. – 391 p.
84674
  Chabot M.C. Morale Theorique et notions historiques / M.C. Chabot ; Cours de morale a l"usage des jeunes filles ; direct. de M.R. Thamin. – 4-e ed., rev. et compl. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1910. – VI, 323 p. – (Enseignement secondaire des jeunes filles)
84675
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 5, fasc. I. – 1957. – 142с.
84676
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 6, fasc. 2. – 1959. – 240с.
84677
   Moralistes francais du XVII-e siecle. – M., 1967. – 392с.
84678
  Titarenko A. Morality and politics / A. Titarenko. – Moscow, 1972. – 260с.
84679
  Moskin Morality in America / Moskin, Robert. – New York, 1966. – 303с.
84680
   Moralne Podstawy zycia narodowego : Ksiazka zbiorowa.ygloszonych w sali muzeum przemyslu i rolnictwa w Warszawie w Poscie 1915 r. Przez ksiezy: Lutoslawskiego, Szmigielskiego, Tomczaka i Nowakowskiego. – Warszawa ; Lwow : E. Wende i Spolka, 1915. – XII, 80 s. – (Serya odczytow)
84681
   Moralnosc i wychowanie. – wyd. 2 popraw. – Warszawa : "Ksiazka i Wiedza", 1960. – 372 s.
84682
  Zapolska Gabriela Moralnosc pani Dulskiej / Zapolska Gabriela. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 245 s.
84683
  Nadvornikova Marie Moravika 19 stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Systematicky rejstrik. / Nadvornikova Marie, Nadvornik Miroslav. – Olomouc; Brno
2. – 1986. – 191с.
84684
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
3. – 1983. – 282с.
84685
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Olomouc a Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
1. – 1982. – 276с.
84686
   Moravika 19. stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Jmenny seznam / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
6. – 1985. – 230с.
84687
  Jerabek V.K. Moravske povidky / V.K. Jerabek. – Brno : Krajske nakladatelstvi, 1960. – 384 s.
84688
   Moravsky kras. – Praha, 1979. – 191с.
84689
  Bourbelo B.I. Morce choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev : Universite D"etat T.G.Chevtchenko, 1973. – 101с.
84690
  Balzac Honore de Morceaux choisis : Для внеклас. чтения учащихся 10-х кл. сред. шк. / Balzac Honore de. – M. : Учпедгиз, 1948. – 108с.
84691
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Київ-Львів, 1950. – 100с.
84692
  Zola E. Morceaux choisis : Избранные отрывки. Книга для чтения на фр.яз. для уч. 9-10-х кл. средн.школы / E. Zola. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 97 p.
84693
  France A. Morceaux choisis / A. France. – Изд. 3-е. – M., 1953. – 48с.
84694
  Balzac Honore de Morceaux choisis : для внеклассного чтения уч-ся 10 кл. сред. шк. на фр. яз / Balzac Honore de; сост. и обработала А.К. Баранова. – Изд. 2-е. – Москва : Учебно-педагогическое издательство, 1954. – 104с.
84695
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Изд. 3-е, перераб. – M., 1957. – 100с.
84696
  Bourbelo B.I. Morceaux choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev, 1973. – 101с.
84697
   Morceaux choisis des auteurs francais. – М., 1953. – 88с.
84698
   Morceaux choisis des auteurs francais. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 91с.
84699
  Daudet A. Morceaux choisis. / A. Daudet; А.К. Баранова. – Издю 2-е исправленное. – M., 1951. – 104с.
84700
  Beetz Dietmar Mord am Hirschlachufer / Beetz Dietmar. – Rudolstadt, 1982. – 252с.
84701
  Rinecker W. Mord an einem Madchen / W. Rinecker. – Rudolstadt, 1972. – 162с.
84702
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1974. – 162с.
84703
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1976. – 162с.
84704
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1962. – 76с.
84705
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1963. – 76с.
84706
   Mord auf dem Golfplatz. – Berlin u. a. : Langenscheidt, 1991. – 40 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen: Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen; St.2). – ISBN 3-468-49690-7
84707
  Sayers Mord braucht Reklame / Sayers, Dorothy. – Berlin-Weimar, 1972. – 294с.
84708
  Mager Hasso Mord im Hotel / Mager Hasso. – Halle-Leipzig, 1978. – 216с.
84709
  Addams Peter Mord im Schloss. Kriminalgroteske. / Addams Peter. – Berlin, 1977. – 208с.
84710
  Mittmann Wolfgang Mord in der Heide / Mittmann Wolfgang. – Berlin, 1984. – 173с.
84711
  Weber Karl Heinz Mord mit kleine Hindernissen / Weber Karl Heinz. – Berlin : Das Neue Berlin, 1964. – 176 S.
84712
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Halle, 1956. – 218с.
84713
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Berlin, 1959. – 110с.
84714
  Bocksberger Heinz Morder im Stadion / Bocksberger Heinz. – Berlin, 1959. – 144с.
84715
  Segal Kalman Morderca musi umrzec / Segal Kalman. – Katowice, 1963. – 82с.
84716
  Lemar Stefan Morderca przychodzi przed polnoca / Lemar Stefan. – Warszawa, 1960. – 256с.
84717
  Harych Theo Morderstwo bez kary : Sprawa Jakubowskiego / Harych Theo; Przelozyla z niemieckiego I. T. Slawinska. – Katowice : Slask, 1965. – 342s.
84718
  Christie Agatha Morderstwo odbedzie sie... / Christie Agatha. – Warszawa, 1974. – 307с.
84719
  Tey Josephine Morderstwo przed teatrem / Tey Josephine. – Warszawa, 1967. – 320с.
84720
  Truman M. Morderstwo w Sadzie Najwyzszym / Margaret Truman; Przeklad: R. Czarny. – Warszawa : Graf, 1991. – 232s. – (Morderstwo w sadzie najwyzszym). – ISBN 83-85130-43-8
84721
  Moyes Patricia Morderstwo w swiacie mody / Moyes Patricia. – Warszawa, 1975. – 286с.
84722
  Pfeiffer Hans Mordfalle aus dem neuen Pitoval / Pfeiffer Hans. – Rudolstadt, 1962. – 556с.
84723
  May Ferdinand Mordsache Bar / May Ferdinand. – Berlin, 1963. – 302с.
84724
  Hart Friedel Mordsache F. Eine Erzahlung aus der Dienst der Transportpolizei. / Hart Friedel. – Berlin, 1959. – 48с.
84725
  Bellow S. More die of heartbreak : [ a novel ] / Saul Bellow. – New York : A dell book, 1987. – [ 6 ], 442 p. – (The brilliant national best seller). – ISBN 0-440-20110-1
84726
  Poluianov V. More dualism of ruler"s role in N. Machiaveller"s workers // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 156-157
84727
  Goldstein Robin More everyday parenting: the sixto-nine-year-old. / Goldstein Robin, Gallant Janet. – Harmondsworth, 1991. – 224с.
84728
  Mannes Marya More in anger / Mannes Marya. – Philadelphia; New York : Lippincott, 1967. – [3],189p. – На обкл.: Some opinions, uncensored and unteleprompted, of Marya Mannes
84729
  Krutch Joseph Wood More lives than one. / Krutch Joseph Wood. – New York, 1962. – 378с.
84730
   More names and naming : An annotated bibliography. – Westport; London : Greenwood, 1995. – 19,298p. – (Bibliographies and indexes in anthropology ; 9). – ISBN 0-31328582--9
84731
   More nas osud: Recka povidka 20. stoleti. – Praha, 1989. – 500с.
84732
  Shepherd Chuck a.o. More news of the weird / Chuck a.o. Shepherd. – New York, 1990. – 210с.
84733
  Cherhysh T.O. More on Jan Twardowski"s word-play: an immanent-transcendent approach / T.O. Cherhysh, S.S. Yermolenko // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 0027-2803
84734
   More on Nehru"s philosophy in the light of the Sino-Indian Boundary question. – 42с.
84735
  Carothers Merlin More power to you / Carothers Merlin. – Burlington, 1982. – 143с.
84736
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.1 : Welcome to Britain. Society. – 2001. – 1-128c.
84737
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.2 : Teenagers world. Education. – 2001. – c. 129-244
84738
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.3 : Science. Pop quiz. – 2001. – c. 246-328
84739
   More rivals of Sherlock Holmes. – Harmondsworth, 1973. – 331с.
84740
   More rivals of Sherlock Holmes. – Harmondsworth, 1973. – 331с.
84741
  Hollander Phyllis More sports bloopers: more weird, wacky and unexpected moments in sports / Hollander Phyllis, Hollander Zander. – New York a.o., 1991. – 64с.
84742
   More stories to remember. – New York, 1958. – 438с.
84743
  Lamb Charles More tales from Shakespeare : Retold by G.Horsley / Lamb Charles, Lamb Mary. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,87p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41934-4
84744
   More than enough?: An optimistic assessment of world energy. – Paris : The Unesco Press, 1982. – 183 с.
84745
  Alligham Margery More work for the undertaker. / Alligham Margery. – New York, 1962. – 208с.
84746
  Hopkins Andy More work in progress : Course book / Hopkins Andy, Potter Jocelyn with M. du Vivier. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 144p. – ISBN 0582 278325
84747
  Vivier Madeleine du More work in progress : Teacher"s resource book / M. du Vivier with A. Hopkins , J. Potter. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 96p. – ISBN 0 582 27834 1
84748
  Vivier Madeleine du More work in progress : Workbook / Vivier Madeleine du. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 52p. – ISBN 0582 278333
84749
  Семенчук Г. MORE віршів і пісень : [поетична збірка] / Григорій Семенчук ; [фото О. Населенко ; голов. ред. М. Cавка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-118-8
84750
  Kobojek Elzbieta Morfogeneza doliny Rawki // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2000. – N 77. – S.1-157 : il. – ISSN 0065-1249
84751
  Mirza V.D. Morfogeneza vitelusului / V.D. Mirza, M.E. Teodorescu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1958. – 90s. – Має додаток
84752
  Kagan M.S. Morfologia artei / M.S. Kagan, trad. de A.I. Ionescu, prefata de D. Matei. – Bucuresti : Meridiane, 1979. – 596 p.
84753
  Grzebieniowski Tadeusz Morfologia i skladnia jezyka angielskiego / Grzebieniowski Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
84754
  Coteanu I. Morfologia numelui in protoromana. / I. Coteanu. – Bucuresti, 1969. – 160с.
84755
  Pelc Stanislaw Morfologia Okrytozalazkowych Angiospermae : Wstep do oznaczania / Pelc Stanislaw, Stuchlikowa Barbara. – Krakow : Wyd-wo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Krakowie, 1972. – 112s.
84756
  Eliade M. Morfologia religiilor : Prolegomene / Morris Eliade; text com.si pref. M. Handoca; Cuvint inain. de A. Morretta. – [S. l.] : Jurnalul Literar, 1993. – 246 p. – (Sinteze ; 1). – ISBN 973-95530-4-4
84757
  Barnetova Vilma Morfologie slovesneko vidu v rustine / Barnetova Vilma. – Praha, 1975. – 249с.
84758
  Romalo Valeria Gutu Morfologie structurala a limbii Romane. (Substantiv, adjectiv. verb.) / Romalo Valeria Gutu. – Bucuresti, 1968. – 364с.
84759
  Tasca Constantin Morfopatologia sistemelor de reglare endocrina / Tasca Constantin, Stefaneanu Lucia. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 128S.
84760
  Winkler John Morgan the magnificent: the life of J.Pierpont Morgan (1837-1913) / Winkler John. – Garden Citi : Doubleday, 1932. – 313 p.
84761
   Morgen sind wir junger : Geschichten. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1975. – 354с.
84762
  Decker Hubert Morgendammerung. / Decker Hubert. – Berlin, 1961. – 160с.
84763
  Holderlin Friedrich Morgendammerzeichen / Holderlin Friedrich. – Berlin, 1970. – 486с.
84764
   Morgenrot uber der Spree. – Berl., 1963. – 446с.
84765
   Moric Benovsky 1746-1786-1996 : Cestovatel", vojak, kral". – Martin : Matica slovenska, 1997. – 123 s. : ill. – ISBN 80-7090-434-8
84766
  Mayoral M. Morir en sus brazos y otros cuentos / M. Mayoral. – Barcelona : Editorial Aguaclara, 1989
84767
  Kraszewski Jozef Ignacy Morituri : powiesc w dwoch tomach / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow : Krakowskiej spolki wydawniczej, 1925. – 408 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser.I, N.86)
84768
  Моритц Аннет Moritz Hotelconsulting отель во времена кризиса - интерим-менеджмент как шанс // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 32-35 : фото, рис.
84769
  Моритц Аннет Moritz Hotelconsulting Отель во времена кризиса - интерим-менеджмент как шанс // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 62-64 : фото
84770
   Moritz von Schwind. 1804-1871. – Lpz. – 16с.
84771
  Boire Gary Morley Callaghan : literary anarchist / Boire Gary. – Don Mills : ECW press, 1994. – 131p. : ill. – На обкл.: A biography by Gary Boire. – (Canadian biography series). – ISBN 1-55022-185-X
84772
  Greene Bette Morning is a long time coming / Greene Bette. – New York, 1979. – 214с.
84773
  Перепечай Анна Morning Jogging : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 50-53
84774
  Preda Marin Morometii / Preda Marin. – Edit. a 6-a. – Bucuresti, 1962. – 516с.
84775
  Zuban O. Morphemic and Derivational Analysis in the Corpus of the Ukrainian Language / Oksana Zuban // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – P. 3-10. – ISSN 0320-3077


  The morphemic and derivational analysis of the corpus of the Ukrainian language - is a convenient linguistic tool, which in an online mode helps the user to carry out the research on the study of morphemes and derivation on the basis of a great number ...
84776
   Morpho-functional state of rats pancreas under melatonin administration during obesity development: chronotherapeutic approach / O Kalmukova, K. Chumak, O. Voronina, Dzerzhynsky, . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-56. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Морфофункціональний стан підшлункової залози щурів при введенні мелатоніну під час розвитку ожиріння: хронотерапевтичний підхід.
84777
  Kalmukova O. Morpho-functional state of rats pineal gland and suprachiasmatic nucleus of hypothalamus after different regimes of exogenous melatonin administration / O. Kalmukova, M. Dzerzhynsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 17-23. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
84778
   Morphogenese der Tiere : Annelida (einschliesslich Echiurida und Sipunculida). – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1982. – 599S. – Lieferung 5: H-I Annelida
84779
   Morphological and functional characteristics of cell culture derived from the mouse nail unit / O.O. Kalmukova, A.M. Ustymenko, T.M. Lutsenko, P.P. Klymenko, V.M. Kyryk // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1. – Р. 62-66. – ISSN 2308-3794


  Nail unit is a complex anatomical structure that is capable of rapid growth and regeneration throughout the life. Such significant reparative potential is associated with the presence different types of stem and progenitor cells, whose biology remains ...
84780
  Bekmukhamedova V.A. Morphological changes in the liver and kidneys of rats during preclinical studies acute toxicity "kokarnit" / V.A. Bekmukhamedova, E.K. Voronina, T.N. Falolyeyeva // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 17-18
84781
  Tikhlivets S. Morphological characteristics of magnetite and quartz in the productive strata of Northern district of Kryvyi Rih basin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – Р. 28-36. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Currently, the main task for the geological service of Hannivka deposit of the Northern Ore Mining and Processing Works is to ensure the Ore Mining and Processing Works with raw materials, which allows receiving high-quality iron ore concentrate that ...
84782
  Friedman V.A. Morphological Innovation and Semantic Shift in Macedonian // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 27-35. – ISBN 978-608-203-150-7
84783
  Morgun O.I. Morphological markers and criteria of neurotoxic action of CDS nanoparticles and CdC12 salt / O.I. Morgun, T.V. Kozytska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 48
84784
  Kononenko D.S. Morphological polymorphism of the cenopopulations PLANTAGO MAJOR L. S.L. (PLANTAGINACEAE) in National nature park "Pyryatynsky" // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 34-35
84785
   Morphological, physiological and biochemical properties of heavy metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. Hnatush, T. Peretyatko, O. Maslovska, O. Moroz, S. Komplikevych, T. Kondratiuk // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – Р. 82-92. – ISSN 1727-7485
84786
  Thomov Thomas Morphologie du francais moderne / Thomov Thomas. – Sofia, 1960. – 216с.
84787
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 2. Lieferung (Blatt 17-32). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1961. – має 15 відбитків
84788
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 6. Lieferung (Blatt 81-96). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1963. – має 15 відбитків
84789
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 4. Lieferung (Blatt 49-64). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1963. – має 15 відбитків
84790
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 9. Lieferung (Blatt 129-144). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1965. – має 15 відбитків
84791
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
10. Lieferung (Batt 145-160). – 1966. – має 15 відбитків
84792
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
10. Lieferung (Batt 161-176). – 1966. – має 15 відбитків
84793
  Matsuda Ryuichi Morphology and Evolution of the Insect Abdomen / Matsuda Ryuichi. – Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt : Pergamon Press, 1976. – 534S. – With special reference to developmental patterns and their bearings upon systematics. – (International series in pure and applied biology ; Volume 56 ; Zoology division)
84794
  Kozachenko V.V. Morphology and optical constants of nanographite films created by thermal vacuum deposition / V.V. Kozachenko, O.S. Kondratenko, Le Normand // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 1. – Р. 106-109. – ISSN 1560-8034


  The method for nanographite films preparation using thermal sublimation in vacuum of graphite nanoparticles under ultrasound treatment was proposed. Studied in the system nanographite film - substrate were composition and morphology of a multi-layer ...
84795
   Morphology of the surface of nanostructured silicon / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 223
84796
  Malikova O.V. Morphology. A university course of modern English theoretical grammar = Морфологія: університетський курс теоретичної граматики сучасної англійської мови : textbook [for English language students and researchers] / Olga V. Malikova ; Kyiv Taras Shevchenko nat. univ. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] p. : tab. – Бібліогр.: с. 417-423 та наприкінці розд.


  Уважаемой Елене Николаевне с наилучшими пожеланиями от автора. Подпись. Декабрь. 2009.
84797
  Gordyeyeva A. Morphology. Finite and non-finite forms of the verb = Морфологія. Особові та неособові форми дієслова / A. Gordyeyeva. – Київ : Ліра-К, 2017. – 183, [1] с. : tab. – Bibliogr.: p. 183. – ISBN 978-617-7320-99-8
84798
  Gordyeyeva A. Morphology. Finite and non-finite forms of the verb / A. Gordyeyeva. – Київ : Ліра-К, 2020. – 183, [1] p. : tab. – Вип. дані також укр.: Гордєєва Анжела Йосипівна. Морфологія. Особові та неособові форми дієслова. – Bibliogr.: p. 183. – ISBN 978-617-7320-99-8
84799
  Frey Carl Morphometrische Untersuchung der Vogesen : Basler Beitrage zur Geographie und Ethnologie / Frey Carl. – Basel : Regio Basiliensis
Heft 6 : Geographische Reihe. – 1965. – 150S.
84800
  Braudel Fernand Morse Srodziemne i swiat srodziemnomorski w epoce Pilipa II. / Braudel Fernand. – Gdansk
1. – 1976. – 684с.
84801
  Mlodziewski J. Morskie Oko / J. Mlodziewski. – Wydanie 3 zmienione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. – 76s.
84802
  Daszkowski Eugeniusz Morskie progi. / Daszkowski Eugeniusz. – Gdansk, 1978. – 131с.
84803
  Varoujean Mort d"un oiseeeeau de proie / Varoujean, Jean-Jacques. – [Paris] : Gallimard, 1976. – 96 p.
84804
  Varoujean J.-J. Mort d"un piseau de proie / J.-J. Varoujean. – [ Paris ] : Gallimard, 1976. – 97 p. – (Le manteau d"Arlequin)
84805
   Mortal remains of dr. Dmytro Dontsov laid to restin the bound brook cemetery // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 3. – Р. 92-94
84806
  Trygub O.V. Mortgage lending = Іпотечне кредитування : teaching guide / O.V. Trygub ; T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, Faculty og economics. – Kiev : Comprint, 2014. – 103, [1] p. : ill., tab. – Додатковий тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 84-86. – ISBN 978-617-7144-87-7
84807
  Volkova N. Mortgage Loan: Assessment of the Current Situation and Impact on the Solution of Housing Problems / N. Volkova, K. Khamula // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 78-85. – ISSN 2218-1199
84808
  Seghers Anna Mortii raman tineri / Seghers Anna. – Bucuresti, 1952. – 510с.
84809
   Morwa. Almanach najmlodszej poezji Wielkopolski. – Poznan, 1964. – 136с.
84810
  Demel K. Morza i oceany / K. Demel. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 347s.
84811
  Demel K. Morze : Srodowisko, zycie, zasoby / K. Demel. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 197s.
84812
  Biskupski Stanislaw Morze szumi inaczej / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1968. – 188с.
84813
  Pertek Jerzy Morze w ogniu. 1939-1945. Na frontach i za kulisami wojny morskiej / Pertek Jerzy. – Poznan
1. – 1975. – 358с.
84814
  Pertek Jerzy Morze w ogniu. 1939-1945. Na frontach i za kulisami wojny morskiej / Pertek Jerzy. – Poznan
2. – 1975. – 388с.
84815
  Murdoch Iris Morze, morze / Murdoch Iris; Przel. W.Schaitterowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1986. – 598s. : Wspolczesna proza swiatowa
84816
  Popescu Spiridon Mos Gheorghe la expozitie / Popescu Spiridon. – Bucuresti, 1961. – 200с.
84817
  Bacalbasa Anton Mos teaca. / Bacalbasa Anton. – Bucuresti, 1961. – 272с.
84818
  Markovic Dragan Mosa Pijade. Kratka biografija / Markovic Dragan, Bosiljcic Slobodan. – Beograd. – 190с.
84819
  Lindemann Werner Mosaiksteine. Gedichte / Lindemann Werner. – Halle, 1957. – 64с.
84820
  Delau Reinhard Moscheen und Mandelbluten / R. Delau. – Halle-Leipzig, 1984. – 185 p.
84821
   Moscou. – M. – 20с.
84822
   Moscou. – Moscou, 1987. – 186с.
84823
   Moscou. – Moscou, 1988. – 190с.
84824
  Popov Serguei Moscou accueille les Jeux Olympiques 1980 / Popov Serguei, Srebnitski Alexei. – M., 1978. – 86с.
84825
  Rodimtseva I. a.o. Moscou. Le Kremlin et la Place Rouge. Guide / I. a.o. Rodimtseva. – M., 1977. – 183с.
84826
  Kovalev A. Moscou. Petit guide / A. Kovalev. – M., 1957. – 152с.
84827
   Moscova de azi si de maine. – Bucuresti, 1953. – 60 р.
84828
  Lappo G. a.o. Moscow - capital of the Soviet Union / G. a.o. Lappo. – M., 1976. – 189с.
84829
  Dubinskaya Lydia Moscow - Leningrad - Kiev : A guide / Dubinskaya Lydia. – Moscow, 1988. – 224 p.
84830
  Davidow Mike Moscow diary. / Davidow Mike. – M., 1980. – 200с.
84831
   Moscow doesn"t believe in tears [Електронний ресурс] = Москва слезам не верит : жанр мелодрама ; продолжительность 68+72 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 2DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русск.., англ., франц.- Звук. версии DOLBY DIGITAL 5.1.русск.., англ., франц.- Субтитр. версии : русск., англ.и др..- Загл. с этик. видеодиска.- Свед. об изд. с конт. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Владимир Меньшов)


  Антонина, Людмила и Екатерина приехали в Москву в поисках своей мечты. Главная премия на МКФ в Португалии, 1980. Премия"Оскар" за лучший иностранный фильм, 1981. Приз "Сен-Мишель" за лучшее исполнение женской роли на МКФ в Брюсселе, 1981.
84832
  Smirnova Engelina Moscow icons XIVth-XVIIth centuries / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 323 p.
84833
  Carew Jan Moscow is not my Mecca / Carew Jan. – London, 1964. – 198с.
84834
  Rodimtseva I.A. a.o. Moscow Kremlin and Red Square. A guide / I.A. a.o. Rodimtseva. – M., 1977. – 183с.
84835
   Moscow Metro. – Moscow, 1989. – 223с.
84836
   Moscow"s people protest against the American atrocities in Korea. Citywide protest meeting, May 29, 1952. – 8с.
84837
   Moscow"s russification of Ukraine : papers and articles. – New York : [s. n.], 1987. – 124 p. – Index: p. 121-124. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
84838
  Shevelov G. Moscow, Maroseika / trans. Volodymyr Panchenko // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 21.06.2012-04.07.2012 (№ 10). – P. 8-9
84839
  Kovalyov A. Moscow. A short guide / A. Kovalyov. – M., 1957. – 170с.
84840
  Myachin Ivan Moscow. Tourist guide. / Myachin Ivan, Chernov Vladimir. – M., 1968. – 416с.
84841
  Saushkin Y. Moscu / Y. Saushkin. – M., 1968. – 224с.
84842
  Franko Iwan Moses / Franko Iwan. – Lwiw, 1996. – 26с.
84843
  Munz J. Moses ben Maimon (Maimonides) : sein Leben und seine Werke / J. Munz. – Frankfurt am Main : Verlag von J. Kauffmann, 1912. – 335 p.
84844
  Lau-Lavie Naphtali Moshe Dayan: a biography / Lau-Lavie Naphtali. – Hardford, 1969. – 223с.
84845
   Moskau. – Leipzig, 1977. – 175с.
84846
   Moskau. – M., 1981. – 192с.
84847
   Moskau. – M., 1989. – 189с.
84848
  Danilewski G.P. Moskau in Flammen. / G.P. Danilewski. – Leipzig, 1972. – 338с.
84849
  Smirnova Engelina Moskauer Ikonen des XIV. bis XVII Jahrhunderts / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 326 S.
84850
  Wolf Christa Moskauer novelle / Wolf Christa. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1961. – 104 S.
84851
  Trifonow Juri Moskauer Novellen / Trifonow Juri. – Leipzig, 1976. – 379с.
84852
   Moskevsky Kreml. Pokladnice architektury a umeni. – Praha, 1975. – 161с.
84853
  Hecko Frantisek Moskva-Leningrad-Jasna Poljana. / Hecko Frantisek. – Praha, 1954. – 156с.
84854
   Moskva-Leningrad. – Brno, 1956. – 47с.
84855
  Iljin Michal Moskwa / Iljin Michal; Dulewiczowa I. (przeloz.). – Warszawa, 1976. – 411 s.
84856
   Mossbauer spectroscopy applied to inorganic chemistry. – New York : Plenum Press. – ISBN 0-306-41647-6
Vol. 1. – 1984. – 667 p.
84857
  Rittner Tadeusz Most / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 200с.
84858
  Dowgielewicz Irena Most / Dowgielewicz Irena. – Warszawa, 1968. – 240с.
84859
  Antonyc B.I. Most iznad vremena. – Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. – 148, [6] s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 7). – ISBN 978-953-55390-2-5
84860
  Boulle Pierre Most na rzece Kwai / Boulle Pierre; Kydrynski J. – Warszawa, 1975. – 160с.
84861
  Fleszarowa-Muskat Most nad rwaca rzeka / Stanislawa Fleszarowa-Muskat. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1984. – 286s. – ISBN 83-215-8265-6
84862
  Eliescu Mihail Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul Republicii Socialiste Romania / Eliescu Mihail. – Bucuresti, 1966. – 382с.
84863
  Gonick Jean Mostly true confessions: looking for love in the eighties. / Gonick Jean. – Harmondsworth, 1987. – 201с.
84864
   Mosty pro zitrek. – Praha, Berlin, 1987. – 237с.
84865
   Mosty pro zitrek. – Praha, 1987. – 237с.
84866
  Brodszkij Borisz Moszkva kincsei. / Brodszkij Borisz. – Budapest, 1990. – 371 с.
84867
  Dobozy Imre Moszkvai utazas / Dobozy Imre. – Budapest, 1955. – 144с.
84868
  Bilinski P. Moszynscy : studium z dziejow loniowskiej linii rodu w 19 wieku / Piotr Bilinski. – Krakow : Uniw. Jagiellonski - Bibl. Jagiellonska, 2006. – 342, [ 2 ] s., [ 4 ] aрк. портр., [ 2 ] арк. табл. – ISBN 83-921946-4-0
84869
  Chu-Van-Tan Mot dien doi cach mang to lon o mien nui. (Tong ket cuoc van dong hop tac hoa nong nghiep phat trien san xuat ket hop hoan thanh cai cach dan chu o mien nui thuoc mien Bac niroc ta tu 1959 den 1961) / Chu-Van-Tan. – Ha-Noi, 1962. – 76с.
84870
  Yerkes R.M. Mother-infant relations in Chimpanzee / R.M. Yerkes, M.I.Tomilin; Laboratories of Comparative Psychology, Yale Univercity. – [S. l. : s. n.], 1935. – P. 321-359. – Reprinted from The Journal of Comparative Psychology, Vol. 20, No. 3, December, 1935
84871
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
84872
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
84873
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1966. – 336с.
84874
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – M., 1981. – 478 с.
84875
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – Moscow, 1988. – 405 с.
84876
   Mother Goose Rhymes. – Moscow, 1988. – 684с.
84877
  Mayo K. Mother India / K. Mayo. – New York : Harcourt, Brace & company, 1928. – XIV, 440 p.
84878
  Holton P. Mother without a mask : a Westerner"s story of her Arab family / Patricia Holton. – London : Motivate, 1997. – [8], 278 p. : ill. – ISBN 1-86063-068-5
84879
   Mother"s Encyclopedia. – New York : Parents" Magazine Enterprises, Inc., 1969. – 640с.
84880
  Scherba A. Motherland of Cervantes Takes More Interest in Ukrainian Culture // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
84881
  Bassoff Evelyn Mothers and daughters: loving and letting go / Bassoff Evelyn. – New York, 1989. – 289 p.
84882
  Childers J.W. Motif-Index of the Cuentos of Juan Timoneda / J.W. Childers. – Bloomington : Indiana University, 1946. – XVI, 58 p. – (Folklore series / Indiana University Publications ; No 5)
84883
  Rotunda D.P. Motif - Index of the Italian novella in prose / D.P. Rotunda ; Indiana University Publications. – Bloomington : Indiana University, 1942. – XXXII, 218 p. – (Folklore Series ; NO 2)
84884
  Rodo J.E. Motifs de protee / J.E. Rodo. – Paris, 1966. – 304с.
84885
  Romanetz V. Motifs evangeliques dans la prose de Victor Hugo // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – S. 127-135. – ISSN 2312-6809
84886
   Motility of Vertebrate Cells in Culture and in the Organism : Molecular Mechanisms and Morphologic Manifestations. – Basel; Munchen : S.Karger, 1985. – 266p. : With 144 figures, 2 cpl. and 5 tables. – (Experimental Biology and Medicine = Monographs on Interdisciplinary Topics ; V. 10)
84887
  Infeld Leopold Motion and relativity / Infeld Leopold, Plebanski Jerzy. – Oxford a.o. : Rergamon Press, 1960. – 230 с.
84888
  Grzegorz Koziel Motion carture // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 365-370 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
84889
  Duric A.B. Motiv u krivicnom pravu / Alexandar B.Duric; Prav. fak. Univ. Nis. – Nis, 2006. – 11,333 s., 5 tab. – ISBN 86-909147-0-6
84890
  Savin-Zgardan Motivatia locutiunilor verbale romanesti : probleme ale aspectualitatii / Angela Savin-Zgardan. – Chisinau : Inst. de Filologie, 2008. – 124 p. – ISBN 978-9975-9582-0-2
84891
  Hvizdova E. Motivation and integration of employees - a prerequisite for increasing work performance / E. Hvizdova, T. Minx // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 31-40. – ISSN 2409-9260
84892
  Krainyk L. Motivation as a key factor of students’ success in learning ESP // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – P. 158-162. – ISSN 2308-4634


  Мотивація як ключовий фактор успіху студентів у вивченні англійської мови професійного cпрямування.
84893
   Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher education establishments / A. Borysova, V. Arkhypova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено шляхи посилення мотивації опанування іноземної мови в немовних ВНЗ.
84894
  Simonov P. Motivation del cerebro: Actividad nerviosa superior y fundamentos cientificos de psicologia general / P. Simonov. – Moscu, 1990. – 292с.
84895
  Свистунова С.С. Motivation in language learning // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – P. 162-163
84896
  Shyrokov S.B. Motivation in patriotic education // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 280-288. – ISSN 2414-0562
84897
   Motivation, Costs and Benefits of the Adoption of the European Ecolabel in the Tourism Sector: An Exploratory Study of Italian Accommodation Establishments / Duglio Stefano, Ivanov Stanislav, Magliano Franchesca, Ivanova Maya // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 1. – P. 83-95. – ISSN 2367-6361
84898
  Exton William Motivational Leverage. / Exton William. – West Nyack, 1975. – 225с.
84899
  Myagkova O.V. Motivations for mergers and acquisitions: pros and cons // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – P. 58-63. – ISSN 2222-5323
84900
  Zabolotna V. Motivations in Western culture: A psychological perspective // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 45-48. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  The most actual question for modern social structures is how to maintain constant motivation of the participants at the high level, given that biologically adaptation reinforce the desire to conserve resources (whether physical or mental). Approaches ...
84901
  Douglas-Hamilton James Motive for a mision: the story Behind Hess"s flight to Britain / Douglas-Hamilton James. – London, 1971. – 290с.
84902
   Motives : 46 Contemporary German authors discuss their life and work. – London : Oswald Wolff, 1975. – 228р.
84903
  Derkach S. Motives for choosing a career of teaching English // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 112-115. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609


  Мотиви вибору професії вчителя англійської мови.
84904
  Borovyk A.V. Motives for committing corruption-related crimes and othes criminal acts in penal enrorcement of Ukraine : monograph / A.V. Borovyk, O.H. Kolb ; Min. of Education and Science of Ukraine, Intern. Univ. of economics and humanities named after academican S. Demianchuk. – Riga : International University of economics and humanities named after fcademician Stepan Demianchuk, 2019. – 359, [1] p. : tab. – Бібліогр.: с.298342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-3-8383-0088-8
84905
   Motivierungsstrategien zum fremdsprachenlernen im tertiarbereich wahrend der pandemie / I. Lehner, I. Gusti, E. Baran, M. Fabian // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (109). – С. 29-34. – ISSN 1817-8510


  Стратегії мотивації вивчення іноземних мов у вищій освіті під час пандемії. З березня 2020 року пандемія Covid-19 в усьому світі призвела до величезних змін в освіті. В Україні 12 березня 2020 року було прийнято розпорядження про введення першого ...
84906
  Boboc Nicolae Motivul premioritic in lumea colindelor / Boboc Nicolae. – Timisoara, 1985. – 248с.
84907
  Pilipenko S. Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact" / S. Pilipenko, O. Kabanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 100-101. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Changes in spontaneous and carbaholine-stimulated gastric motor activity was studied in rats after 28 days administration of omeprazole (proton pump inhibitor) and after 28 days simultaneous administration of omeprazole and multiprobiotic "Apibact". It ...
84908
  Luparenko H. Motorcycle MT10-36 as a landmark of science and technology // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 250-265. – ISSN 2415-7422
84909
  Haukova Jirina Motyl a smrt (1970-1975). / Haukova Jirina. – Praha, 1990. – 79с.
84910
  Hemingway Ernest Motyl i czolg. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1975. – 101с.
84911
  Reiprich Andrej Motyle slovenska oblast slovenskeho raja / Reiprich Andrej. – Bratislava : Slovenskej Academie Vied, 1960. – 553S.
84912
  Niesiolowski W. Motyle wieksze Tatr Polskich / W. Niesiolowski. – Krakowie : Polskiej Academji Umiejetnosci, 1929. – 88 s. – (Polska akademja umiejetnosci : Prace monograficzne komisji fizjograficznej ; T.5)
84913
  Svabinsky Max Motyli cas / Svabinsky Max. – Praha, 1953. – 64с.
84914
  Grabda Eugeniusz Motylica Watrobowa / Grabda Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. – 61с. – (Popularne Monografie Zoologiczne ; 2)
84915
  Siedlecki M. Motyw "bibliotheca mundi" w powiesciach Jana Kaminskiego // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – S. 59-71. – ISSN 1640-7806
84916
  Matusiak Agnieszka Motyw snu w prozie starszych symbolistow rosyjskich (Fiodor Sologub). 2303 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-189 : Portr. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
84917
  Niebrzydowska D. Motyw upadku w Krolu-Duchu Juliusza Slowackiego // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 126-138. – ISSN 1640-7806
84918
  Duda Jerzy Motywy Kociuszkowskie na przesylkach pocztowych // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 198, zima. – S. 58-63. – ISSN 1427-1176
84919
  Luzny R. Motywy polskie w tworczosci Aleksandra Hercena / R. Luzny, 1971. – [9] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
84920
  Карабович Т. Motywy sakralne w poezji grupy nowojorskiej/Сакральні мотиви в поезії Нью-Йоркської групи // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 295-305. – ISBN 978-83-926699-0-6
84921
  Skwara Marta Motywy szalenstwa w tworczosci Witkacego i Conrada : Studium porownawcze / Skwara Marta. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1999. – 288s. – ISBN 83-229-1959-X
84922
  Gurgul Wojciech Motywy ukrainskie w polskiej muzyce gitarowej XIX wieku // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 22-36. – ISSN 2664-4282


  Українські мотиви в польській гітарній музиці ХІХ ст.
84923
  Smith W. Mount Mazama: explosion versus collapse / W. Smith, C.R. Swartzlow. – Eugene : University of Oregon, 1936. – P. 1809-1830
84924
   Mountain journeys. – New York, 1989. – 252с.
84925
  Fedoseyev Grigory Mountain trails. / Fedoseyev Grigory. – M., 1965. – 496с.
84926
  Turnbull E.S. Mountains of Myths Moved by Faith In The Word of God / E.S. Turnbull. – Sunshine. – 91с.
84927
  Hasluck P. Mounting and framing pictures : With numerous engravings diagrams / P. Hasluck. – London, New York : Cassel and Company, 1912. – 160 p.
84928
  Durrell Lawrence Mountolive / Durrell Lawrence. – New York, 1986. – 320с.
84929
  Durrell L. Mountolive / L. Durrell; Lawrence Durrel. – New York : Penguin books, 1991. – 320 p. – (A Penguin Book : Fiction). – ISBN 978-0-14-015320-0
84930
  Cahuet Alberic Moussia : ou la vie et la mort de Marie Bashkirtseff / Cahuet Alberic. – Paris : Charpentier et Fasquelle, 1926. – 251p.
84931
   Mouvement antiguerre aujourdhui. – Moscou, 1987. – 120с.
84932
  Maciu Vasile Mouvements nationaux et sociaux roumains au XIXe siecle / Maciu Vasile. – Bucarest, 1971. – 334с.
84933
  Pye D. Move up : advanced : practice book / Diana Pye, Simon Greenall. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 94, [2] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29777-5
84934
  Greenall S. Move up : advanced : student"s book / S. Greenall; Simon Greenal ; ed. consult.: Bridget Green, James Hunter. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 139, [1] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29776-7
84935
  Lelyveld Joseph Move your shadow: South Africa, black and white / Lelyveld Joseph. – Harmondsworth, 1986. – 390с.
84936
  Зорина С.И. Movement : трилогия / Светлана Зорина. – Харьков : Фолио, 2008. – 792, [4] с. – ISBN 978-966-03-4311-5


  Женщина может все, если она умна, красива и... ею движет любовь. Именно такова героиня трилогии «Movement» судья Анна Васильева, которая круто меняет жизнь, когда ее любимый попадает на скамью подсудимых. Анна не останавливается даже перед должностным ...
84937
  Brodbeck Emil Movie and videotape special effects. / Brodbeck Emil. – New York, 1968. – 192с.
84938
  Cushman George Movie making in lessons / Cushman George. – New York, 1971. – 128с.
84939
  Ruban A. Movilidad academica: desde sus origenes hacia la universidad de granada // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 149-159. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283


  Стаття містить інформацію про джерела академічної мобільності та популяризацію програм міжнародних академічних обмінів науковців, викладачів та студентів, що сприяло участі України у міжнародних освітніх проектах і, як результат, у Programa de ...
84940
  Moshinsky M. Movimientos colectivos y las reacciones nucleares / M. Moshinsky. – Mexico, 1957. – 41 с.
84941
   Moving in the USSR : Western anomalies and Northern wilderness. – Helsinki : Finnish Literature Society, 2005. – 161 p. : ill. – Бібліогр. в кінці ст. – (Studia Fennica ; 10 : Historica). – ISBN 951-746-695-1
84942
  Oleinikova O. Moving out of "Their Places": Migration into Australia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 54-58. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Using а combination of migration literature analysis and practical experiences of Ukrainian migrants in Australia this paper examines the character of post-independence Ukrainian migration to Australia. Through comparative analysis of Ukrainian ...
84943
  Zelvys Rimantas Moving Towards Different Educational Models of the Welfare State: Comparing the Education Systems of the Baltic Countries / Zelvys Rimantas, Jakaitiene Audrone, Stumbriene Dovile // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 2. – P. 139-150. – ISSN 0235-7186


  Перехід до різних моделей освіти держави добробуту: порівняння освітніх систем країн Балтії.
84944
  Slobodnik Wlodzimierz Mowa codzienna / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1956. – 140с.
84945
  Lindner Jadwiga Mowa ojczysta / Lindner Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 140с.
84946
  Bak Stanislaw Mowa polska na Slasku. / Bak Stanislaw. – Wroclawi, 1974. – 222с.
84947
   Mowa rozswietlona mysla: Swiadomisc normatywno-stylistyczna wspolczesnych Polakow / Pod.red. J.Miodka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 338 s.: il. – ISSN 0239-6661
84948
  Belger Herold Mowen uber der Steppe / Belger Herold. – Alma-Ata, 1976. – 180с.
84949
  Nowogrodzki Henryk Mowi obronca... / Nowogrodzki Henryk. – Warszawa, 1988. – 152с.
84950
  Rospond Stanislaw Mowia nazwy / Rospond Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 276с.
84951
   Mowia zolnierze Korei.... – Warszawa, 1955. – 182с.
84952
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniw.Gdanskiego. – ISBN 83-7017-910-X
[1]. – 2000. – 219
84953
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 83-7326-016-1
Tom 2. – 2001. – 240s.
84954
   Mowimy po polsku. – Warszawa, 1970. – 344с.
84955
  Kotyczka J. Mowimy po polsku. 3 / J. Kotyczka, U. Wierzbicka. – Berlin
3. – 1973. – 236с.
84956
   Mowity po polsku / Bisko Waclaw, Karolak Stanislaw, Wasilewska Danuta, Krynski Stanislaw. – Warsawa : Wiedza Powszechnа, 1988. – 328 s. – ISBN 83-214-0024-8
84957
  Brodzinski K. Mowy i pisma patrjotyczne / K. Brodzinski. – Krakow, 1926. – 96 p. – (Biblioteka narodowa ; 1)
84958
  Szymula R . Mowy inauguracyjne rosyjskich prezydentow - ewolucja gatunku // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 198-213. – ISSN 1640-7806
84959
  Cherniyenko G. Moyens d"expression d"une quete spirituelle dans le roman "la transcendante" de Patricia Reznikov. // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 185-195


  Dans l"article ci-joint il s"agit de la n?cessit? de l"analyse litt?raire et traductologique du texte, de son herm?neutique, de ses moyens d"expression, de ses sens ouverts et cach?s avant sa traduction dont le but est de trouver le lexique th?matique, ...
84960
  Pillat Dinu Mozaic istorico-literar. Secolul XX / Pillat Dinu. – Bucuresti, 1969. – 226с.
84961
  Kitzinger Ernst Mozaiques byzantines israeliennes. / Kitzinger Ernst. – Milano, 1965. – 24с.
84962
   Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – IX, 170 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 167-170. – ISBN 978-1-47556-510-2
84963
   Mozambique"s Development Corridors: Platforms for Shared Prosperity / G. Rasagam, M. Engman, T. Gurcanlar, E. Fernandes // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 87-96. – ISBN 978-1-47556-510-2
84964
  Iyabo Mashsa Mozambique"s Growth Experience, Macroeconomic Policy Mix, and Institutions / Iyabo Mashsa, Ross Doris // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 7-25. – ISBN 978-1-47556-510-2
84965
  Lledo V. Mozambique"s Quest for Inclusive Growth // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 51-62. – ISBN 978-1-47556-510-2
84966
  Furnberg Louis Mozart-Novelle / Furnberg Louis. – Berlin, 1955. – 69с.
84967
  Curzon Henri de Mozart / Curzon Henri de. – Paris, 1938. – 219с.
84968
  Komroff Manuel Mozart / Komroff Manuel. – New York, 1956. – 172с.
84969
  Stromenger Karol Mozart / Stromenger Karol. – Warszawa, 1962. – 330с.
84970
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Leipzig, 1956. – 84с.
84971
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Berlin, 1965. – 122с.
84972
  Einstein Alfred Mozart. Czlowiek i dzielo / Einstein Alfred. – Warszawa, 1975. – 547с.
84973
  Tenschert Roland Mozart. Ein Biographie / Tenschert Roland. – Leipzig. – 172с.
84974
  Jacob Heinrich Eduard Mozart. Geist-Musik-Schicksal / Jacob Heinrich Eduard. – Munchen, 1978. – 478с.
84975
  Kerner Dieter Mozarts Todeskrankheit zum 170. / Kerner Dieter. – Berlin-Mainz, 1961. – 32с.
84976
  Zeyland Andrzej Moze jutro / Zeyland Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1975. – 221 s.
84977
  Cort J.H. Mozek a telesne tekutiny / J.H. Cort. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1963. – 99s.
84978
  Sluckin W. Mozg i maszyny / W. Sluckin. – Warszawa, 1957. – 249 p.
84979
  Sidovski Kosta Moznosti za zgolemuvanje na izvozot od NR Makedonija i nekoi negovi problemi / Sidovski Kosta. – Skopje, 1962. – 168с.
84980
  Popper Jan Mozoly a medaile. Kniha o Ludviku Dankovi / Popper Jan. – Praha, 1975. – 153с.
84981
  Naipaul V.S. Mr Stone and the Knights Companion. / V.S. Naipaul. – Harmondsworth, 1977. – 125с.
84982
  Gamow G. MR Tompkins explores the atom / G. Gamow. – Cambridge : University Press, 1946. – IX, 97 p.
84983
  Coit Margaret Mr. Baruch / Coit Margaret. – Boston : Mifflin, 1957. – 784 p.
84984
  Thomas Norman Mr. Chaiman, ladies and gentlemen... / Thomas Norman. – New York, 1955. – 128с.
84985
  Steincrohn Peter Mr. Executive: keep well - live longer : A doctor"s guide to better health and longer life under executive tensions / Steincrohn Peter. – New York : Fell, 1960. – 341p.
84986
  Marryat Frederik Mr. Midshipman easy / Marryat Frederik. – Moscow, 1982. – 464с.
84987
  Koontz Dean Mr. Murder / Koontz Dean. – New York : Berkley books, 1994. – 480p. – ISBN 0-425-14442-9
84988
  Bellow Saul Mr. Sammler"s planet / Bellow Saul. – Harmondsworth, 1973. – 313с.
84989
  Coi Margaret Mr.Baruch. / Coi Margaret. – Boston
9. – 1957. – 784с.
84990
  Kostic Dusan Mreze / Kostic Dusan. – Beograd, 1955. – 112с.
84991
  Netreba A.V. Mri for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal / A.V. Netreba, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 160-161
84992
  Kowalska Anna Mroczne poludnie / Kowalska Anna. – Krakow, 1979. – 110с.
84993
  Peisson Edouard Mroczny kurs / Peisson Edouard. – Gdansk, 1972. – 139с.
84994
  Mikolajek T. Mrok / Tadeusz Mikolajek. – Wroclaw i.i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1982. – 120 s. – ISBN 83-04-01272-3
84995
  Mitzner Zbigniew Mroki dnia / Mitzner Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 248с.
84996
  Putek Jozef Mroki sredniowiecza : obyczaje, przesady, fanatysm jkrucienstwa i ucisk spoleczny w Polsce / Putek Jozef. – Krakow, 1956. – 544 s.
84997
  Stephan Halina Mrozek / Stephan Halina. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1996. – 279с. : ill. – bibliog.:ss.256-275. – ISBN 83-08-02650-8
84998
  Szamyakin Iwan Mrozna zimy / Szamyakin Iwan. – Lodz, 1977. – 432с.
84999
  Woolf V. Mrs Dalloway / V. Woolf; Wint.an introd.by N.Fusini. – London : Campbell Publishers, 1993. – 219 p. – (Everyman"s Library ; 157 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-157-7
85000
  Woolf Virginia Mrs Dalloway and Essays / Woolf Virginia. – Moscow : Raduga publishers, 1984. – 399 p.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,