Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
83001
  Jones James "Niedzielna alergia" i inne opowiadania / Jones James; Przelozyla Z.Kierszys. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 290 s.
83002
  France A. "Nieskazitelni sedziowie" i inne opowiesci / Anatol France; Wstepem opatrzyl M. Zurowski; Tlum. J.Rogozinski. – Warszawa : Czytelnik, 1950. – 134s. – (Biblioteka szpilek / Pod red. A.Marianowicza ; №7)
83003
  Klodzinska Anna "Nietoperze". / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1985. – 256с.
83004
  Mostipan O. "Nihon Montoku Tenno Jitsuroku" as a political text of the heian period // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 149-150
83005
  Lepuchowa N. "Nomen est Omen" oder zum Problem der Ubersetzung von sprechenden Marchennamen // Germanistik in der Ukraine : [науковий журнал] / Укр. спілка германістів виш. школи ( УСГВШ) ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т (КНЛУ) ; редкол. Стеріополо О.І., Кияк Т.Р., Бондаренко Е.С. [та ін.]. – Kyjiw, 2013. – J. 8. – S. 192-200
83006
  Райхерт К. "Nominalismus redivivus" Ф. Маутнера и учение о категориях А.И. Уемова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2227-1503
83007
  Веретюк О. "Non est ars mori sed vivere": видатний польський знавець англійської літератури і компаративіст Анджей Третяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 371-376. – (Літературознавство ; Вип. 27)
83008
  Коваль А. "Non expetere pacem": мотиви Помпея і Цезаря для війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-25. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено політичним взаємовідносинам Помпея Великого і Юлія Цезаря напередодні громадянської війни. Розглянуто заходи, реалізовані Помпеєм під час консульства 52 р. до Р. Х. та їхній вплив на суспільно-політичне становище Цезаря. Проаналізовано ...
83009
  Логвиненко Б.О. "Non liquet" у Кодексі України про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 252-258. – ISSN 2078-3566
83010
   #NotATarget у КНУ // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Лекції і тренінги з надання першої допомоги, поширення знань про міжнародне гуманітарне право (МГП), а також підготовка матеріалів з основ МГП відтепер можливі на вул. Мельникова, 36/1 завдяки відкритому тут 9 жовтня 2017 р. Молодіжному інформаційному ...
83011
  Mordka Cezary (Nie)aktualnosc koncepcji czlowieka Jose Ortegi y Gasseta // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 61-69. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
83012
  Nietzsche F. [Nietzsche"s Werke] / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – [Leipzig?] : [C. G. Naumann?]
Bd. 8 : Der Tall Wagner. – 474 S. – Книга без обкл. та тит. листа
83013
  Михайлов И.Е. [NN и O,N]-карбонотропная таутометрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михайлов И.Е.; Сев.-Кав. науч. центр высш. школы. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27
83014
  Мигунова И.И. N-n-толилмальимид, его полимеризация и привитая сополимеризация под действием у-излучения Со60. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Мигунова И.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 15л.
83015
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 455. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83016
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 457. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83017
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 460. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83018
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 461. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83019
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 463. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83020
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 464. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83021
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 465. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83022
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 466. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83023
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 467. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83024
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 468. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83025
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 469. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83026
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 470. – 2001
83027
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 471. – 2001
83028
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 472. – 2001
83029
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 473. – 2001
83030
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 474. – 2001
83031
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 475. – 2001
83032
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 476. – 2002
83033
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 478. – 2002
83034
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 479. – 2002
83035
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 480. – 2002
83036
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 481. – 2002
83037
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 482. – 2002
83038
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 483. – 2002
83039
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 484. – 2003
83040
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 485. – 2003
83041
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 486. – 2003
83042
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 487. – 2004
83043
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 488. – 2004
83044
   NHK laboratories note : An internal publication for researcher""s private use. – Tokyo : NHK. – ISSN 0027-657X
N 489. – 2004
83045
   NHK. Technical Research Laboratories. Broadcasting Science Research Laboratories. – Tokyo : Kinuta-Machi , Setagaya-Ku, 1966. – 22 p. : photo
83046
   Nhomas Cook(1841-2019) // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 29 : фото. – ISSN 1998-8044
83047
   Ni-Fe каталітичні системи у реакції метанування СО2 / О.В. Іщенко, Р.С. Мешкініфар, О.А. Бєда, А.Г. Дяченко, Т.М. Захарова, М.М. Філоненко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 50-55. – ISSN 0041-6045
83048
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3034-6
Tom 1. – 1999. – 414p.
83049
  Guerin Daniel Ni dieu ni maitre : anthologie de l`anachisme / Guerin Daniel. – Paris : La Decouverte/Poche. – ISBN 2-7071-3035-4
Tom 2. – 1999. – 362p.
83050
  Kolankiwsky Mykola Niagara Falls Art Gallery / Kolankiwsky Mykola. – Toronto, 1983. – 86с.
83051
  Andrzejewski Jerzy Niby gaj. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1959. – 639с.
83052
  Kostiukowski B. Nic Ariadny / B. Kostiukowski. – Warszawa, 1975. – 328 s.
83053
  Bacciarelli Witold Nic bez nas sie nie dzialo. / Bacciarelli Witold. – Warszawa, 1978. – 338с.
83054
  Ambroziewicz Jerzy Nic darmo. / Ambroziewicz Jerzy. – Warszawa, 1977. – 207с.
83055
  Szymborska Wislawa Nic dwa razy:Wybor wierszy = Nothing Twice:Selected poems / Szymborska Wislawa; Wyb.i przekl.S.Baranczak i C.Cavanagh;Poslow.S.Baranczak. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1997. – 397 s. – ISBN 8308026788
83056
  Otwinowski Stefan Nic wiecej nie udalo sie ustalic, inne opowiadania / Otwinowski Stefan. – Krakow, 1982. – 267с.
83057
  Sanchez Milton Nicaragua / Sanchez Milton. – La Habana, 1967. – 52с.
83058
  Lodge David Nice work / Lodge David. – Harmondsworth, 1990. – 277с.
83059
  Choniata Niceta Acominatus Nicetae Acominati Choniatae, magni logothetae secretorum, inspectoris et judicis veli, prafecti sacri cubiculi Historia / Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete. Editio Glossario Graeco-barbaro auctior, & ope MSS.Reg. emendatior, cura et studio Caroli Annibalis Fabroti IC. – Parisiis (Paris) : E typographia regia, 1647. – [39], 464, [30] p.


  В кінці текст колофону: "Parisiis, in typographia regia, curante Sebastiano Cramoisy, Regis ac Reginae Regentis Architypographo. MDCXLVII."
83060
  Pop Ion Nichita Stanescu : Spatiul si mastile poeziei / Pop Ion. – Bucuresti, 1980. – 270 p.
83061
  Massie Robert Nicholas and Alexandra / Massie Robert. – New York, 1967. – 601с.
83062
   Nicholas Copernicus. Complete works. – London ; Warsaw ; Cracow : Panstwowe wyd-wo naukowe
I : The manuscript of Nicholas Copernicus" "On the revolutions". Facsimile / ed. by P. Czartoryski. – 1972. – 25, [1], XXIII pl., 213, [7] pl. facs. – Facsimile : Macmillan and Polish scientific publishers
83063
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; Edited with an introduction and notes by Michael Slater; Original Illustrations by Hablot K.Browne ("Phiz"). – Harmondsworth : Penguin books, 1987. – 974p. – (Oxford classical texts)
83064
  Dickens Charles Nicholas Nickleby / Dickens Charles; With introd.by J.Carey. – London : Campbell Publishers, 1993. – 843 p. – (Everyman"s Library ; 159 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-159-3
83065
  Fosdick S. Nicholas Roerich : a brief biography in commemoration of the 90th anniversary of his birth : Oсtober 9, 1964 / Sina Fosdick ; contributing ed. H. Petrenko ; ed. board: K. Gilevych [et al.]. – Repr. ed. – Odessa : Astroprint, 2015. – 19, [2] с., включ. обкл. : ill. – Вих. дані ориг.:Nicholas Roerich. In commemoration of the 90th anniversary of his birth. October 9, 1964 / S. Fosdick. New York: Nicholas Roerich Museum, 1964. – (Pax cultura). – ISBN 978-966-927-065-8
83066
  Werfel Franz Nicht der Morder, der Ermordete ist schuldig. Die agre Legende vom gerissenen Galgenstrick / Werfel Franz. – Leipzig : Reclam, 1960. – 190, [2] S.
83067
  Lips Eva Nicht nur in der Prarie... Von der Vielfalt der Indianer Nordamerikas / Lips Eva. – Leipzig, 1976. – 220с.
83068
  Lange Alfred Nichteisenmetalle. Ihr Wesen, ihre Gewinnung und Bedeutung in der Wirtschaft / Lange Alfred. – Lpz.-Jena, 1955. – 118с.
83069
  Paul H. Nichtlineare Optik / H. Paul. – Berlin
1. – 1973. – 151с.
83070
  Goldner K. Nichtlineare Systeme der Regelungstechnik / K. Goldner, S. Kubik. – Berlin, 1983. – 271 p.
83071
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – [5S.], S.503-826 : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/2). – ISBN 3-910010-84-9
83072
  Kossian R. Nichtmegalithische Grabanlagen der Trichterbecherkultur in Deutschland und den Niederlanden / Rainer Kossian; Hrsg. von Harald Meller. – Halle (Saale) : Landesamt fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen- Anhalt; Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2005. – 502S. : Ill. – На обкл.: 2004 р. – (Veroffentlichungen des Landesamtes fur Denkmalpflege und Archaologie Sachsen - Anhalt - Landesmuseum fur Vorgeschichte ; Bd.58/1). – ISBN 3-910010-84-9
83073
  Kohler Erich Nichts gegen Homer: Betrachtungen und Polemiken / Kohler Erich. – Rostock, 1986. – 168с.
83074
  Morris Nichols Nick"s conversation topics / Morris Nichols. – K., 1998. – 64с.
83075
  Otetea Andrei Nicolae Balcescu / Otetea Andrei. – Bucuresti, 1967. – 62с.
83076
  Stan Valeriu Nicolae Balcescu. 1819-1852 / Stan Valeriu. – Bucharest, 1977. – 97с.
83077
   Nicolae Biletchi la ora reconsiderarilor : omagiu - 75 / Acad. de Sti. a Moldovei, Inst. de Filologie ; [colegiul de red.: Mihai Cimpoi et al.]. – Chisinau : Acad. de Sti. a Moldovei ; Profesional service, 2012. – 303, [1] p. – Bibliogr.: p. 266-284. – (Personalitati marcante)
83078
  Grecescu Ion Nicolae Ciculescu: Gindire si actiune / Grecescu Ion. – Bucuresti, 1980. – 263с.
83079
  Jernovei Gheorghe Nicolae Cotos doctor in teologie, profesor universitar. Rector al Universitatii din Cernauti (1927) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 47-49. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
83080
  Cosma Viorel Nicolae Filimon. / Cosma Viorel. – Bucuresti, 1966. – 224с.
83081
   Nicolae Grigorescu
3. – 12с.
83082
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
1. – 8с.
83083
   Nicolae Grigorescu. 1838-1907
2. – 8с.
83084
  Rapeanu Valeriu Nicolae Iorda / Rapeanu Valeriu. – Bucuresti, 1994. – 141с.
83085
  Alexandrescu M.M. Nicolae Iorga-a romanian historian of the Ottoman empire. / M.M. Alexandrescu. – Bucharest, 1972. – 190с.
83086
   Nicolae Iorga - istoric al Bizantului. Culegere de studii. – Bucuresti, 1971. – 251с.
83087
  Georgescu Titu Nicolae Iorga impotriva hitlerismului. / Georgescu Titu. – Bucuresti, 1966. – 150с.
83088
  Giurescu Constantin Nicolae Milescu Spatarul. / Giurescu Constantin. – Bucuresti, 1927. – 54с.
83089
  Oprea I.M. Nicolae Titulescu"s diplomatic activity / I.M. Oprea. – Bucarest, 1968. – 190с.
83090
  Pavel Amelia Nicolae Vermont / Pavel Amelia, Ionescu Radu. – Bucuresti, 1958. – 134с.
83091
  Duchesne Nicolai Forest Nicolai Forest Duchesne abbatisses Escereienesis Florilegium et scientiarum, philologicum matematicum, philosophicum ac thrologicum Auctario Physico matematico illustratum. – Parisiorum
1-2. – 1650. – (10), 576, 46с.
83092
  Halameisar Alexander Nicolai Iwanowitsch Lobatschewski / Halameisar Alexander, Seibt Helmut. – Leipzig : Teubner, 1978. – 92 S. – (Biographien hervorragender Naturwissenschaftler Techniker und Mediziner ; 34)
83093
   Nicolas Berdiaeff, ou la revolte contre l"objectivation. – Paris, 1967. – 192с.
83094
  Adamczewski J. Nicolas Copernico y su epoca / J. Adamczewski. – Varsovia : Ediciones Interpress, 1972. – 151 p.
83095
  Kasprzyk Krystyna Nicolas de Troyes et le genre narratif en France zu XVI-e siecle. / Kasprzyk Krystyna. – Warszawa, 1963. – 380с.
83096
  Бахарева А М. Nicolas et Nina = Николай и Нина : книга для классного чтения на франц. яз. в 5-м классе / Бахарева М.А. – 3-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 40 с.
83097
  Бахарева А М. Nicolas et Nina : [книга для чтения на франц. яз. в 5-ом классе] / Бахарева М.А. – Москва : Просвещение, 1966. – 48 с. : ил.
83098
  Augier Angel Nicolas Guillen. / Augier Angel. – La Habana
2. – 1964. – 300с.
83099
   Nicolas Iorga. L"homme et l"euvre. – Bucarest, 1972. – 414с.
83100
  Petrova Eva Nicolas Poussin / Petrova Eva. – Praha, 1987. – 86 s.
83101
   Nicolas Poussin dans les musees de l"Union Sovietique: Peintures; Dessins. – Leningrad, 1990. – 215с.
83102
   Nicolas Poussin: Paintings and Drawings in Soviet Museums. – Leningrad, 1990. – 215с.
83103
   Nicolaus Copernicus 1473-1973.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 213с.
83104
   Nicolaus Copernicus.. – Berlin : Akademie-Verlag, 1973. – 103 с.
83105
  Poulsen Jacob Nicolaus Steno. 1638-1686 : A Re-consideration by Danish scientists / Poulsen Jacob, Snorrason Egill. – Gentofte : Nordisk Insulinlaboratorium, 1986. – 224S. – ISBN 87-7468-190-7
83106
  Bratescu-Voinesti Niculaita Minciuna. / Bratescu-Voinesti. – Bucuresti, 1967. – 232с.
83107
  Turgeniev I.S. Nido de hidalgos / I.S. Turgeniev. – M. – 214с.
83108
  Turguenev Ivan Nido de nidalgos. En visperas / Turguenev Ivan. – M., 1976. – 352с.
83109
   Nidos sasiuviniai = Niddener Hefte / Thomo Manno kulturos centras. – Nida ; Vilnius : Thomo Manno kulturos centras ; Inter Se. – ISSN 1822-2587
10. – 2015. – Нім. та лит. мовами
83110
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia, 1895
83111
  Krasinski Zygmunt Nie-boska komedia. / Krasinski Zygmunt. – Wyd. 5. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 154с.
83112
  Waclawek J. Nie-religia w Yogyakarcie (Jawa Centralna). Historia, problemy i wyzwania kejawen // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – S. 259-270. – ISSN 0137-2432


  Метою цієї статті є вивчення сприйняття та розуміння терміну кеавена не тільки в академічних публікаціях (від Гертца до Малдера), але, насамперед, в плані змін індонезійського права та суспільства. Кежавень, традиційні яванські вірування та традиції, ...
83113
  Bratkowski Stefan Nie bedzie balu dla weteranow. / Bratkowski Stefan, Roszko Janusz. – Warszawa, 1964. – 176с.
83114
  Olujic Grozdana Nie budz spiacych psow / Olujic Grozdana; Przelozyla M. Krukowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 208s.
83115
  Bayer Stanislaw Nie bylem Kolumbem / Bayer Stanislaw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1977. – 250s. : Ill.
83116
  Perzynski Wlodzimierz Nie bylo nas, byl las / Perzynski Wlodzimierz. – Krakow, 1978. – 271с.
83117
  Kessler Ada Nie chce nocy. Wspomnienia 1939-1945. / Kessler Ada. – Poznan, 1962. – 192с.
83118
  Wilt Karol Nie chcialem jej zabic / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 279 s.
83119
  Stepowski Tadeusz Nie latwo jest kochac. Strzepy zalosnej sagi / Stepowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 368с.
83120
  Garncarek P. Nie licz na liczebnik : materialy do nauczania jezyka polskiego jako obcego / Piotr Garncarek. – Warsawa : Wydz. polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2009. – 191 s. : il. – ISBN 978-83-89663-84-4
83121
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 416 s.
83122
  Gerhard Jan Nie ma El Dorado. / Gerhard Jan. – Warszawa, 1966. – 428с.
83123
  Ochocki Miroslaw Nie ma Jerzego / Ochocki Miroslaw. – Lodz, 1957. – 32с.
83124
  Przypkowski Andrzej Nie ma jutra w Saint-Nazaire / Przypkowski Andrzej. – Warszawa, 1971. – 296с.
83125
  Harasimiuk Stanislaw Nie ma tego zlego / Harasimiuk Stanislaw. – Warszawa : Iskry, 1982. – 249s. – ISBN 83-207-0413-8
83126
  Schabowski Czeslaw Nie ma ulicy zielonej / Schabowski Czeslaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 287s.
83127
  Grzelecki Stanislaw Nie ma wysp samotnych / Grzelecki Stanislaw. – Warszawa, 1977. – 186с.
83128
  Malec Jan Nie musza byc przestepcami / Malec Jan. – Warszawa, 1975. – 196с.
83129
  Mankowski Jerzy Nie nauczylem sie od ziemi / Mankowski Jerzy. – Poznan, 1979. – 254с.
83130
  Kopalinski Wladyslaw Nie nazwane lata / Kopalinski Wladyslaw. – Krakow, 1972. – 275с.
83131
  Luka Wieslaw Nie oswiadczam sie / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1981. – 183с.
83132
  Cyprian Tadeusz Nie oszczedzac Polski / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1960. – 464с.
83133
  Sztaba Zygmunt Nie pij dzinu, bosmanie / Sztaba Zygmunt. – Olsztyn, 1975. – 190с.
83134
  Zych G. Nie przysylaj mi kviatow / G. Zych. – Warszawa : Ksiazka i wiega, 1975. – 256 s.
83135
  Siekierski Albin Nie sie nie stalo / Siekierski Albin. – Warszawa, 1975. – 156с.
83136
  Nagy Katalin Nie sprzedaje ci kota w worku. / Nagy Katalin. – Warszawa, 1972. – 167с.
83137
  Nurowska Maria Nie strzelac do organisty / Nurowska Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 186s.
83138
  Weyrauch Wolfgang Nie trifft die Finsternis / Weyrauch Wolfgang. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 37 S.
83139
  Rolicki Janusz Nie tylko bralem / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1976. – 235с.
83140
  Kokesz Stanislaw Nie tylko Chaplin / Kokesz Stanislaw. – Warszawa, 1957. – 112с.
83141
  Pisulinski J. Nie tylko Petlura : Kwestia ukrainska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923 / Jan Pisulinski; Fundacja na rzecz nauki polskiej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2004. – 445s. – (Monografie Fundacji na rzecz nauki polskiej / Rada wydawn.: Henryk Samsonowicz, Janusz Slawinski, Lech Szczucki, Marek Ziolkowski). – ISBN 83-229-2460-7
83142
  Michalowski Kazimierz Nie tylko piramidy... / Michalowski Kazimierz. – Wyd. 3. – Warszawa, 1974. – 335с.
83143
  Szelburg-Zarembina Ewa Nie tylko slowa.. 1925-1975 / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1977. – 620с.
83144
  Skrzynski Tomasz Nie tylko we wladzach Akademii. Zwiazki Jana Michala Rozwadowskiego z Akademia Umiejetnosci i Polska Akademia Umiejetnosci (wybrane zagadnienia) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 2. – S. 375-395. – ISSN 0083-4351


  Ян Міхал Розвадовський - видатний польський мовознавець, індоєвропеїст і славіст молодограматичного напряму, професор Краківського університету (з 1904), член (в 1925-28 президент) Польської Академії Наук.
83145
  Cabaj Romuald Nie umiem zapomniec / Cabaj Romuald. – Katowice, 1968. – 186с.
83146
  Gluth-Nowowiejski Waclaw Nie umieraj do jutra. / Gluth-Nowowiejski Waclaw. – Warszawa, 1975. – 140с.
83147
  Czerniawski Czeslaw Nie wszystkie drogi... / Czerniawski Czeslaw. – Warszawa, 1963. – 216с.
83148
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa : KAW, 1978. – 206s.
83149
  Siewierski Jerzy Nie zabija sie swietego Mikolaja / Siewierski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 205с.
83150
  Sierecki Slawomir Nie zabijajcie Bialego Jednorozca / Sierecki Slawomir. – Gdansk, 1977. – 140с.
83151
  Stawinski Jerzy Stefan Nie zawijajac do portow / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1973. – 229с.
83152
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Warszawa, 1960. – 494с.
83153
  Czapow Czeslaw Niebezpiecne ulice. U zrodel chuliganstwa / Czapow Czeslaw, St. Manturzewski. – Iskry, 1960. – 494с.
83154
  Laclos Choderlos de Niebezpieczne zwiazki / Laclos Choderlos de. – Warszawa, 1975. – 406с.
83155
  Zoszczenko Michal Niebieska ksiega / Zoszczenko Michal; Tlum.J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 563s.
83156
  Colette Niebieska latarnia / Colette; Przelozyla , wstepem i pzypisami opatrzyla K.Dolatowska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1984. – 272s. – ISBN 83-08-00986-X
83157
  Okolo-Kulak Stefania Niebieska ponczocha / Okolo-Kulak Stefania. – Warszawa, 1960. – 176с.
83158
  Sekulska Wanda Niebieski bucik / Sekulska Wanda. – Warszawa, 1961. – 124с.
83159
  Strittmatter Erwin Niebieski slownik / Strittmatter Erwin. – Poznan, 1975. – 99с.
83160
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Warszawa, 1957. – 344с.
83161
  Meissner Janusz Niebieskie drogi / Meissner Janusz. – Krakow, 1975. – 381с.
83162
  Rudnicki Adolf Niebieskie kartki. Przeswity / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1957. – 296с.
83163
  Kraszewski Jozef Ignacy Niebieskie migdaly, Powiesc. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1. – 1961. – 208с.
83164
  Mowszowicz Jakub Niebieskie zrodla / Mowszowicz Jakub, Olaczek Romuald. – Lodz, 1965. – 80с.
83165
  Brzosko-Medryk Danuta Niebo bez ptakow / Brzosko-Medryk Danuta. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1969. – 422 s. : il.
83166
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
1. – 1961. – 268с.
83167
  Breza Tadeusz Niebo i ziemia. / Breza Tadeusz. – Warszawa
2. – 1961. – 276с.
83168
  Turkowski Leonard Niebo nad sadem / Turkowski Leonard. – Warszawa, 1964. – 208с.
83169
  Biatous Ewa Niebo pieklo / Biatous Ewa. – Warszawa, 1976. – 77с.
83170
  Claude Catherine Niebo rozzarzone do bialosci / Claude Catherine; Przel.z francusk.E.Fiszer. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1975. – 198s.
83171
  Arct Bohdan Niebo w ogniu. / Arct Bohdan. – Warszawa, 1960. – 386с.
83172
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1955. – 324с.
83173
  Parandowski J. Niebo w plomieniach / J. Parandowski. – Warszawa, 1970. – 340с.
83174
  Parandowski Jan Niebo w plomieniach / Parandowski Jan. – Warszawa, 1978. – 402с.
83175
  Kuriata Czeslaw Niebo zrownane z ziemia. / Kuriata Czeslaw. – Torun, 1961. – 84с.
83176
  Fuks L. Nieboszczycy na balu : Mala humoreska / L. Fuks; Przelozyla C.Dmochowska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 173s.
83177
  Vonnegut Kurt Niech pana Bog blogoslawi, panie Rosewater / Vonnegut Kurt. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1976. – 208 s.
83178
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1958. – 270с.
83179
  Nalkowska Zofia Niecierpliwi. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1978. – 252с.
83180
  Gerhard Jan Niecierpliwosc / Gerhard Jan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1967. – 466s.
83181
  Trifonow Jurij Niecierpliwosc / Trifonow Jurij. – Krakow, 1981. – 455с.
83182
  Goldnikowa A. Niedaleko stad. / A. Goldnikowa. – Warszawa, 1973. – 267с.
83183
  Gernentz Hans Joachim Niederdeutsch-gestern und heute / Gernentz Hans Joachim. – Berl., 1964. – 202с.
83184
  Muns Heike Niederdeutsches Liederbuch. / Muns Heike. – Rostock, 1981. – 319с.
83185
  Sporer B. Niedere Analysis / B. Sporer. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1919. – 179 S. – (Goschen ; 53)
83186
  Hochmuth Zdenko Niedere Tatra / Hochmuth Zdenko. – Bratislava, 1975. – 209с.
83187
  Streng K.K. Niederfrequenzverstarker / K.K. Streng. – Berlin : Verlag Sport und Technik, 1962. – 102 s.
83188
  Hoffmann Heinz Niederlagengenerale ohne Perspektive / Hoffmann Heinz, Verner Wlademar. – Lpz.-Jena-Berl., 1961. – 40с.
83189
  Peterwald Jurgen Niederlande / Peterwald Jurgen. – Berl., 1959. – 64с.
83190
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1975. – 261с.
83191
  Nalkowska Zofia Niedobra milosc. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1979. – 215с.
83192
  Kulicki Krzysztof Niedobre ulice. / Kulicki Krzysztof. – Warszawa, 1978. – 331с.
83193
  Labro Philippe Niedogasle ognie / Labro Philippe; Przel. I. Deroitz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 320 s.
83194
   Niedokonczona dyskusja... : dziewietnastowieczna polemika katolicko-prawoslawna miedzy Iwanem Gagarinem sj i Aleksym S. Chomiakowem / pod red. L. Augustyna i M. Kwasnickiej ; tlum. M. Kwasnicka , J. Dobieszewski. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2008. – 198 s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej : historia, religia, polityka / rada programowa serii: B. Lagowski, G. Przebinda, W. Rydzewski [ i. i. ] ; 16). – ISBN 978-83-233-2581-9
83195
  Kaczynski Pawel Niedokonczona podroz : Proza Tomasza Kajetana Wegierskiego:Studia i przekroje // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2295 : Niedokonczona podroz / P. Kaczynski. – S.1-228. – ISSN 0239-6661
83196
  Zacharuk K. Niedokonczona rewolucja. Co (nie) wydarzylo sie na Ukrainie w latach 2004-2012? // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – C. 240-247


  Незавершена революція. Що (не) трапилося в Україні в 2004-2012 рр.?
83197
  Sade Niedole cnoty / Sade, Donatien-Alphonse-Francois de; Przelozyl i wstepem opatrzyl J.Trznadel. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 180 s. – (Symposion / Pod red. Leopolda Staffa)
83198
  Klat-Wertelecka Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3134 : Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej / L. Klat-Wertelecka. – S. 1-384, [ 1 ]. – ISSN 0239-6661
83199
  Cudnowski Henryk Niedyskrecje teatralne / Cudnowski Henryk. – Wroclaw, 1960. – 432с.
83200
  Plazewski L. Niedziela Barabasza / Leszek Plazewski. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 175s.
83201
  Michaux Henri Niejaki piorko / Michaux Henri; Przel.i slow.wstep.poprz.J.Lisowski. – Warszawa : PIW, 1966. – 60s. : ill.
83202
  Crispin Edmund Niejeden pogrzeb / Crispin Edmund; Tlumaczyl K.Klinger. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 232 s.
83203
  Rudnicki Adolf Niekochana / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1961. – 96с.
83204
  Bidwell George Niekoronowany krol Irlandii / Bidwell George. – Wroclaw i i., 1975. – 352с.
83205
  Chorvath Julius Niektore historicke a teoreticke aspekty rozpoctoveho prava / Chorvath Julius. – Bratislava, 1975. – 39с.
83206
  Sefranek Julius Niektore ideologicke problemy nasej literatury / Sefranek Julius. – Bratislava, 1951. – 56с.
83207
  Mamrilla J. Niektore problemy matematickej teorie pruznosti anizotropneho a nehomogenneho telesa / J.Mamrilla , A.Mamrillova, V.S.Sarkisjan. – Bratislava : Univ. Komenskeho, 1988. – 328s.
83208
  Muszynski Zbigniew Niektore spekty rewolucji naukowo-technicznej / Muszynski Zbigniew. – Warszawa, 1978. – 148 s.
83209
  Hajko Dalimir Niekuo inspiracii. / Hajko Dalimir. – Bratislava, 1976. – 53с.
83210
  Dzikowska Elzbieta Nielatwo byc Indianinem / Dzikowska Elzbieta. – Warszawa, 1976. – 253с.
83211
  Madsen E.M. Niels Hemmingsens Etik : en idehistorisk Studie / E. M. Madsen. – Kobenhavn : Gads Forlag, 1946. – 353, [4] S.
83212
  Jacobsen Jens Peter Niels Lyhne / Jacobsen Jens Peter; Zilina Miroslav (prel.). – Praha, 1963. – 214с.
83213
  Janicki Jerzy Nieludzki doktor / Janicki Jerzy. – Warszawa, 1983. – 331с.
83214
  Zechmann Heinz Niemandsland / Zechmann Heinz. – Wien : Osterreichische Verlagsanstalt, 1971. – 297 S.
83215
  Dmitrow Edmund Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach polakow: Poglady i opinie z lat 1945-1948 / Dmitrow Edmund. – Warszawa, 1987. – 399с.
83216
   Niemcy o Polsce i Polakach = Germans on Poland and Poles=Die Deutschen uber Polen und die Polen : Polska w mediach niemieckich w latach 2006-2007. – Warszawa : Fundacja Polsko-niemieckie pojednanie, 2007. – 236 s. – Текст парал. польською, англійською та німецькою мовами. – ISBN 978-83-922446-4-6
83217
  Gelberg Ludwik Niemcy po drugiej wojnie swiatowej. / Gelberg Ludwik. – Wroclaw, 1971. – 163с.
83218
  Kruczkowski Leon Niemcy. / Kruczkowski Leon. – Warszawa, 1953. – 136с.
83219
   Nieme dusze? : kobiety w kulturze jidysz / pod red. J. Lisek. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2010. – 519, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego ; 6). – ISBN 978-83-229-3099-1
83220
  Pieciak Wojciech Niemiecka pamiec : Wspolczesne spory w Niemczech o miejsce 3 Rzeszy w historii, polityce i tozsamosci (1989-2001) / Pieciak Wojciech. – Krakow : Wyd-wo UMCS, 2002. – 453s. – ISBN 83-233-1549-3
83221
  Gelles K. Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / Katarzyna Gelles // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3272 : Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych / G. Katarzyna. – S. 1-437 : il. – ISBN 978-83-229-3153-4. – ISSN 0239-6661
83222
  Szarota Tomasz Niemiecki Michel: Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu / Szarota Tomasz. – Warszawa, 1988. – 583с.
83223
  Jarochowska Maria Niemilosierni / Jarochowska Maria. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1959. – 244s.
83224
   Niemoc. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1983. – 421s. – (Antologia opowiadan science fiction, pisarzy NRD). – ISBN 83-210-0338-9
83225
  Stawniak Henryk Niemoc plciowa jako przeszkoda do malzenstwa : Ewolucja czy zmiana koncepcji? / Stawniak Henryk. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2000. – 407s. – ISBN 83-7072-149-4
83226
  Blyth Chay Niemozliwa podroz / Blyth Chay; Moszkowska-Kozakiewicz M. – Gdansk, 1976. – 211с.
83227
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.1. – 1957. – 300 s.
83228
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Nienasyctnie : powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy. – Warszawa : PIW
Cz.2. – 1957. – 354 s.
83229
  Sobieski W. Nienawisc wyznaniowa tlumow za rzadow Zygmunta III-go / W. Sobieski. – Warszawa, 1902. – 200с.
83230
  Gordon Barbara Nienchwytny / Gordon Barbara. – Warszawa, 1984. – 235с.
83231
   Nieobecne dyskursy. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika. – (Studia kulturowe i edukacyjne). – ISBN 83-231-0317-8
Czesc 2. – 1992. – 145s.
83232
  Vogler Henryk Nieobecni sa winni / Vogler Henryk. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1972. – 231 s.
83233
  Srokowski Stanislaw Nieobecny / Srokowski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 303с.
83234
  Smigielski Zbigniew Wojciech Nieobecny nie bedzie dziedziczyl / Smigielski Zbigniew Wojciech. – Wroclaw i i., 1977. – 50с.
83235
  Lapunow B. Nieodkryta planeta / B. Lapunow. – Warszawa, 1971. – 181с.
83236
  Waugh Evelyn Nieodzatowana / Waugh Evelyn. – Warszawa : "PAX", 1976. – 106 s. – ISBN 1-85715-156-9
83237
  Marzec Edward Niepamiec / Marzec Edward. – Warszawa, 1977. – 102с.
83238
   Niepelnosprawni w srodowisku spolecznym. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 1999. – 306s. – (Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Karola Adamieckiego). – ISBN 837246-027-2
83239
  Golicyn Siergiej Niepodpisany portret. / Golicyn Siergiej. – Warszawa, 1970. – 276с.
83240
  Siemiankowski Feliks Niepokoj w Dabrowce : Opowiesc / Siemiankowski Feliks. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1971. – 157s.
83241
  Olcha A. Niepokoj wiosennej zieleni / Antoni Olcha. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 233s.
83242
  Simenon Georges Niepokoje komisarza Maigreta / Simenon Georges. – Warszawa, 1970. – 160с.
83243
  Janicki Janusz Niepokoje mlodzizy zachodu / Janicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 211с.
83244
  Faulkner William Niepokonane / Faulkner William; Przeloz.E.Zycienska. – Wyd.2. – Warszawa : PIW, 1964. – 244s.
83245
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1961. – 356с.
83246
  Grzymala-Siedlecki Adam Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim / Grzymala-Siedlecki Adam. – Krakow, 1974. – 355с.
83247
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Niepotrzebna lyzka / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 102 s.
83248
  Kupisiewicz Czeslaw Niepowodzenia dydaktyczne. / Kupisiewicz Czeslaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1965. – 320с.
83249
  Kochowski Wespazjan Nieproznujace proznowanie / Kochowski Wespazjan. – Warszawa, 1978. – 221с.
83250
  Szymanderski Witold Nierozegrana / Szymanderski Witold. – Warszawa : Iskry, 1977. – 198s.
83251
  Elberger Bernd Nierstiener Spatlese / Elberger Bernd. – Lpz., 1954. – 274с.
83252
  Romanowski Grzegorz Niesekwencyjny rozwoj gospodarczy oparty na imporcie technologii : Analiza teoretyczna oraz empiryczna (na przykladzie Jponii w latach 1950-1970) / Romanowski Grzegorz. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 1999. – 336s. – ISBN 83-7171-309-6
83253
  Braun Volker Nieskrepowany zywot Kasta / Braun Volker; Przelozyla H.Wieclawska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 157s.
83254
  Studenski R. Niesmialosc a ocena funkcjonowania w sytuacjach niewymagajacych ekspozycji spolecznej / R. Studenski, A. Studenska // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 2010. – S. 3-15. – (Folia psychologica ; N 14). – ISSN 1427-969X
83255
  Zukrowski Wojciech Niesmialy / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1965. – 165 s.
83256
  Kuttner Henry Niesmiertelni / Kuttner Henry; Przelozyl W.Adamiecki. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 224s. – ISBN 83-07-01401-8
83257
  Lubicz Anna Niespelnienie / Lubicz Anna. – Warszawa, 1978. – 175с.
83258
  Bozic M. Niesplakani / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 455с.
83259
  Duninowna Helena Niespodzianki Warszawskie / Duninowna Helena. – Warszawa, 1956. – 340с.
83260
  Wroblewski Zdzislaw Niespokojne drogi / Wroblewski Zdzislaw. – Warszawa : Iskry, 1955. – 348 s.
83261
  Bratny Roman Niespokojne tropy. / Bratny Roman. – Warszawa, 1959. – 112с.
83262
  Machejek Wladyslaw Niespokojny czlowiek / Machejek Wladyslaw. – Warszawa, 1964. – 480с.
83263
  Nietzsche F. Nietzsche-Worte : Weggenossen in grosser Zeit : ausgewahlt und eingeleitet von H. Itschner / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag, 1915. – 126 S. – (Kroners Taschenausgabe)
83264
  Lefebvre H. Nietzsche / Henri Lefebvre. – Paris : Sociales Internationales, 1939. – 310 p.
83265
  Gonzalez M.R. Nietzsche o "Dionisos crusificado": A partir de El hombre y lo divino, Maria Zambrano // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – P. 23-37. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 40, N 1). – ISSN 0137-2025
83266
  Odon W. Nietzsche romantikus korszaka / W. Odon. – Budapest : Grill Karoly Konyvkiadovallalata, 1907. – V, 264 L.
83267
  Lang A. Nietzsche und die deutsche Kultur / Albert Lang. – Zweite, vermehrte Aufl. – Koln : J.P. Bachem, 1903. – 59 S.
83268
  Bertram E. Nietzsche Versuch einer Methologie / E. Bertram. – Berlin : Georg Bondi, 1921. – VIII, 368 S. – (Funete Unveranderte Auflage Elftes bis Dreizehntes Tausend)
83269
  Nietzsche F. Nietzsche"s werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausgabe. – Leipzig : C.G. Naumann Berlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlasz 1882/85. – 1906. – XXIX, 502 S. – Розгорнутий тит. арк.
83270
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 11 : Aus dem Nachlass 1883 / 88. Der Tall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Ecce homo. – XLV, 433 S.
83271
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Erste Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 8 : Der Fall Wagner. Gotzen-Dammerung. Nietzsche contra Wagner. Der Wille zur Macht ( I. Buch : Ger Antichrist ). Dichtungen. – 1899. – 469, [8] S.
83272
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 3 ( zweiter Bd. ) : Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch fur freie Geister. – 1900. – 375, XXV, [8] S. ; pag. var.
83273
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke : Nachgelassene Werke / F. Nietzsche. – 2te Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 15 ( 7 Bd. der zweiten Abtheil. ) : Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe ( Studien und Fragmente ). – 1901. – XXII, 541, [10] S. ; pag. var.
83274
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / F. Nietzsche. – 1 Abtheil. – Leipzig : C.G. Naumann
Bd. 1 : die Geburt der Tragodie. Unzeitgemasse Betrachtungen. Erstes bis viertes Stuck. – 1905. – XIII, 615, [8] S. ; pag. var.
83275
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 1 : Die Geburt der Tragodie. Aus dem Nachlass 1869 - 1873. – 1906. – XXXIX, 530 S.
83276
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C. G. Naumann Verlag
Bd. 2 : Unzeitgemasse Betrachtungenr. – 1906. – L, 502 S.
83277
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 3 : Menschliches, Allzumenschliches 1. Aus dem Nachlass 1874 - 1877. – 1906. – XLI, 445 S.
83278
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – 1906. – XVI, 474 S.
83279
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : C.G. Naumann Verlag
Bd. 10 : Der Wille zur Macht. 1884 / 1888 (Fortsetzung). Gotzen -Dammerung 1888. Der Antichrist 1888. Dionysos-Dithyramben 1888. – 1906. – XXXVIII, 498 S.
83280
  Nietzsche F. Nietzsche"s Werke Gesammelte Briefe / Friedrich Nietzsche ; hrsg. von E. Forster-Nietzsche, C. Wachsmuth. – Berlin ; Leipzig : Schuster & Loeffler
Bd. 3, 1 Halfte : Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr. Ritschl, J. Burckhardt, H. Taine, G. Keller, G. Brandes. – 1904. – 330 S. : Portr.
83281
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 4 : Menschliches, Allzumenschliches 2. Aus dem Nachlass 1874 - 1878. – XVI, 474 S.
83282
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 6 : Die frohliche Wissenschaft. Aus dem Nachlass 1871 -1888. – XXX, 440 S.
83283
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 9 : Der Wille zur Macht : Versuch einer Umwertung aller Werte. Aus dem Nachlass 1884 -1888. – XXVIII, 538 S.
83284
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 5 : Morgenrothe. Aus dem Nachlass 1880 -1881. – 1920. – XLI, 402 S.
83285
  Nietzsche F. Nietzsches Werke / Friedrich Nietzsche. – Taschen-Ausg. – Leipzig : Alfred Kroner Verlag
Bd. 7 : Also sprach Zarathustra. Aus dem Nachlass 1882 -1885. – 1927. – XXIX, 502 S. : Portr.
83286
  Czerwinski Julian Nieugisci zeglarze / Czerwinski Julian. – Gdynia, 1965. – 64с.
83287
  Huxley Aldous Niewidomy w Ghazie / Huxley Aldous; Przelozyla M. Godlewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 560s.
83288
  Bronislawski Jerzy Niewidzzialni w tlumie. / Bronislawski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 297с.
83289
  Stompor Jozef Niewierna / Stompor Jozef. – Warszawa, 1977. – 503с.
83290
  Broch Herman Niewinni : Powiesc w jedenastu opowiadaniach / Broch Herman; Przelozyla W.Jedlicka. – Warszawa : Czytelnik, 1961. – 464,[2]s.
83291
  Szmaglewska Seweryna Niewinni w Norymberdze / Szmaglewska Seweryna. – Warszawa, 1976. – 462с.
83292
  Aragon Niewola i wielkosc francuzow / Aragon; Tlum. J. Kott. – 2ie wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1950. – 128s.
83293
  Hadyna Stanislaw Niezatarte slady. / Hadyna Stanislaw. – Katowice, 1960. – 182с.
83294
  Goralski Wojciech Niezdolnosc konsensualna do zawarcia malzenstwa kanonicznego : kan.1095,nn. 1-3 KPK / Goralski Wojciech, Dzierzon Ginter. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 468s. – ISBN 83-7232-208-3
83295
  Bartnikowski Bogdan Nieziemskie przygody / Bartnikowski Bogdan. – Warszawa, 1975. – 163с.
83296
  Damian Dominik Nieznajomy z baru Calypso. / Damian Dominik. – Warszawa, 1959. – 296с.
83297
  Quirini-Popawska Danuta Nieznana Matriculazione Universita Legista Polona Uniwersytetu Padewskiego z lat 1591-1598 // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 25. – S. 13-26. – ISSN 2451-4993
83298
  Nossack Hans Erich Nieznanemu zwyciezcy / Nossack Hans Erich; Przelozyl a H.Leonowicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 140s.
83299
  Petersen Jan Nieznani przyjaciele : Opowiadania z niemieckiego Ruchu Oporu 1933-1935 / Petersen Jan; Przeklad autoryzowany K.Radziwilla. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1950. – 174s.
83300
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Warszawa, 1960. – 240с.
83301
  Brandys Marian Nieznany ksiaze Poniatowski. / Brandys Marian. – Wyd. 5. – Warszawa, 1973. – 180с.
83302
  Masson Rene Nieznany zolnierz / Masson Rene; tlum.T. Evert. – Warszawa : Czytelnik, 1969. – 455 s.
83303
  Dobraczynski J. Niezwyciezona armada / Jan Dobraczynski. – Gdansk : Wydawnictwo morskie, 1971. – 319 s.
83304
  Romains Jules Niezwykla kobieta / Romains Jules; Przelozyla A.Gostynska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 242 s.
83305
  Murzanski Stanislaw Niezwykla podroz doktora Friede. / Murzanski Stanislaw. – Warszawa, 1970. – 307с.
83306
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w dziejach: Szkice biograficzne czesc pierwsza od starozytnosci do konca 19 w. / Donimirski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 167с.
83307
  Donimirski Andrzej Niezwykle kobiety w legendzie i historii : Szkice biograficzne / Donimirski Andrzej. – Krakow : Barbara. – ISBN 83-86291-17-6
Cz.2. – 1995. – 198s.
83308
  Seghers Anna Niezwykle spotkania / Anna Seghers; Przel. M.Wolczacka. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 142s.
83309
  Assolant Alfred Niezwykle, choe prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assolant Alfred. – Warszawa, 1969. – 250с.
83310
  Assollant Alfred Niezwykle, choo prawdziwe przygody Kapitana Korkorana. / Assollant Alfred. – Warszawa, 1975. – 218с.
83311
   Niezwykli na co dzien : Bohaterowie czasu pokoju. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1974. – 183s.
83312
  Kurus-Brzezinski Wladyslaw Niezwykly marsz. / Kurus-Brzezinski Wladyslaw. – Warszawa, 1977. – 262с.
83313
  Minkowski Aleksander Nigdy na swiecie / Minkowski Aleksander. – Lodz, 1959. – 166с.
83314
  Miller S. Nigeria : Zwischen Wuste und Lagune / S. Miller. – Berlin : Verlag der Nation, 1966. – 245S.
83315
  Михайлова Т.А. Night-mare: к истокам одного образа в кельтском и германском // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 54-59. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
83316
  Serling Rod Night gallery 2 / Serling Rod. – New York : Bantam books, 1972. – 152s. – (A Bantam book ; Bantam pathfinder editions)
83317
  Theroux Phyllis Night lights: bedtime stories foe parents in the dark / Theroux Phyllis. – Harmondsworth, 1988. – 179с.
83318
  Francis Clare Night sky / Francis Clare. – New York, 1984. – 631с.
83319
  Furst Alan Night soldiers / Furst Alan. – London : Mandarin, 1989. – 437p. – ISBN 0-7493-0112-0
83320
  Mercier P. Night train to Lisbon / Paskal Mercier ; transl. from the German by Barbara Harshav. – London : Atlantic Books, 2013. – 436 p. – ISBN 978-1-78239-090-9
83321
  Shaw Irwin Nightwork / Shaw Irwin. – London, Sydney, 1976. – 335с.
83322
  Гужва А.А. NIHIL DESPERARI: Практика використання комплексного методу маркетингових комунікацій на прикладі університетської бібліотеки / А.А. Гужва, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 275-284. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Розглянуто досвід Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н. Каразіна у поєднанні новітніх елементів івент-маркетингу та традиційних заходів культурно-просвітницької діяльності університетської бібліотеки. Встановлено, що традиційні методи роботи з ...
83323
  Cabaj Romuald Nihil novi / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1959. – 228с.
83324
  Анна Иваненко Niht flash по-киевски: Код Балабуха : Игры // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 40-47 : Іл.
83325
  Darbois Dominigue. Niki in Afrika. / Dominigue. Darbois. – Prague, 1959. – 44с.
83326
  Dery Tibor Niki. / Dery Tibor. – Budapest, 1977. – 435с.
83327
  Tolstoi Aleksei Nikita"s childhood : комментарий на английском языке, словарь русско-английский / Tolstoi Aleksei. – Moscow. – 96 с.
83328
  Tolstoi Aleksei Nikitan lapsuas / Tolstoi Aleksei. – M., 1963. – 88с.
83329
   Niko Pirosmani. 1862-1918. – L., 1983. – 327с.
83330
  Konecny Dusan Niko Pirosmanisvili / Konecny Dusan. – Praha, 1965. – 61 s.
83331
  Lustig Arnost Nikoho neponizis / Lustig Arnost. – Praha, 1963. – 167с.
83332
  Dymarski M. Nikola Pasic (1845-1926) - serbski radykalny konserwatysta // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – S. 45-57. – ISSN 2451-4993
83333
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj Loupeznik / Olbracht Ivan. – Praha, 1955. – 224 с.
83334
  Olbracht Ivan Nikola Suhaj loupeznik. Golet v udoli. Hory a staleti / Olbracht Ivan. – Praha, 1959. – 628с.
83335
  Savchuk V.S. Nikolai Kibalchich in the history of world rocket-space technics: discussion questions of domestic and world historiography / V.S. Savchuk, N.M. Kushlakova, I.B. Vavilova // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 6 (121). – Р. 70-83. – ISSN 1561-8889
83336
  Putilov B.N. Nikolai Miklouho-Maclay : Traveller, Scientist and Humanist / B.N. Putilov. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 239p.
83337
  Shoshin V. Nikolai Tikhonov / V. Shoshin. – Moscow, 1988. – 213 p.
83338
  Taufer Jiri Nikolaj Vasiljevic Gogol / Taufer Jiri. – Praha, 1952. – 36с.
83339
  Kauffeldt Alfons Nikolaus Kopernikus. / Kauffeldt Alfons. – Leipzig/Jena, 1958. – 148с.
83340
  Orlov Vladimir Nikolsky pripad / Orlov Vladimir. – Praha, 1984. – 348с.
83341
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / Konstanty Simonow; Przelozyla J.Laskowska. – Warszawa : Wydawnictwo ministerstwa obrony narodowej. – (Biblioteka powczechna)
Tom 3. – 1966. – 341 s.
83342
  Simonow K. Nikt nie rodzi sie zolnierzem / K. Simonow. – Warszawa, 1970. – 812с.
83343
  Wahlstedt V. Nikt nie wierzy Aslakowi / V. Wahlstedt. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 150 s.
83344
  Chapovskyi Y.Y. Nilpotent Lie algebras of derivations with the center of small corank / Y.Y. Chapovskyi, L.Z. Mashchenko, A.P. Petravchuk // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Т. 12, № 1. – Р. 189-198. – ISSN 2075-9827
83345
  Kohler E. Nils Harland. Erzahlungen / E. Kohler. – Rostock : Hinstorff, 1975. – 228 S.
83346
  Bolek Zdzislaw Nim bedzie yylko milczenie / Bolek Zdzislaw. – Warszawa, 1978. – 149с.
83347
   Nim bedzie zapomniana : Szkice o kulturze PRL-u. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1997. – 251s. – ISBN 83-229-1619-1
83348
  Trzaska Wladyslaw Nim zapadnie wyrok / Trzaska Wladyslaw, Grzeg. Feodorowski. – Warszawa, 1966. – 200с.
83349
  Menchen Georg Nimendaju: Bruer der Indianer / Menchen Georg. – Leipzig, 1979. – 247с.
83350
  Dupont Andre Nimes. Le Pont du Gard / Dupont Andre. – Paris, 1962. – 64 p.
83351
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 25 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R155)
83352
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to Desember 31st 1967. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 24 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R162)
83353
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, July 1st to September 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1967. – [2], 28 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R175)
83354
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, January 1st to March 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 26 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R167)
83355
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, April 1st to June 30th 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 20 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R 172)
83356
   Nimrod Operation and Development : Quarterly report, October 1st to December 31st 1968. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1969. – [2], 22 p. : ill. – (Rutherford Laboratory : Report ; RHEL / R178)
83357
   Nina Ricci Love in Paris Woman. Париж : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 101 : Фото
83358
  Busch Paula Nina vom Zirkus. / Busch Paula. – Berl., 1957. – 284с.
83359
   Nine-language dictionary of polymers and composites / edited by Andrei Grafov, Eloisa B. Mano. – Hoboken : Wiley, 2008. – 23, 1086 p. – ISBN 978-0-470-28248-9
83360
  Beichman Arnold Nine lies about America / Beichman Arnold. – Revis. and expand. ed. – Richmond Hill, 1973. – 320с.
83361
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
83362
  Clarke Austin Nine men who laughed. / Clarke Austin. – Ontario, 1986. – 225с.
83363
   Nine modern soviet plays. – Moscow, 1977. – 324с.
83364
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1968. – 198с.
83365
  Salinger J.D. Nine stories / J.D. Salinger. – Toronto a.o., 1979. – 198с.
83366
  Salinger J.D. Nine stories: Franny and Zooey / J.D. Salinger. – M., 1982. – 427с.
83367
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – London; Toronto, 1949. – 314с.
83368
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1968. – 252с.
83369
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George. – Harmondsworth, 1979. – 251с.
83370
  Orwell George Nineteen eighty-four / Orwell George; With an introd.by J.Simons. – London : Campbell Publishers, 1992. – 325 p. – (Everyman"s Library ; 134 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-134-8
83371
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 3. – 2005
83372
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 60, N 4. – 2006
83373
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 4. – 2006
83374
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 3. – 2006
83375
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 2. – 2006
83376
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 61, N 1. – 2006
83377
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 2. – 2007
83378
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 3. – 2007
83379
   Nineteenth-century literature. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 1. – 2007
83380
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 62, N 4. – 2008
83381
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 3. – 2008
83382
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 1. – 2008
83383
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley a.o. : University of California press
Vol. 63, N 2. – 2008
83384
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 63, N 4. – 2009
83385
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 2. – 2009
83386
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 1. – 2009
83387
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 3. – 2009
83388
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 64, N 4. – 2010
83389
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 2. – 2010
83390
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 3. – 2010
83391
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 1. – 2010
83392
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 65, N 4. – 2011
83393
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 1. – 2011
83394
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 3. – 2011
83395
   Nineteenth-century literature / University of California. – Berkeley [etc.] : University of California press. – ISSN 0891-9356
Vol. 66, N 2. – 2011
83396
   Nineteenth Century American Short Stories. – Moscow, 1970. – 536 с.
83397
   Nineteenth Century American Short Stories = Американская новелла 19 века. – Moscow : Progress, 1978. – 448 p.
83398
  Pogany Gabor Nineteenth century Hungarian painting / Pogany Gabor. – Budapest, 1958. – 12с.
83399
  Ante Laurian Ninge peste Farcasa / Ante Laurian. – Iasi, 1989. – 221с.
83400
  Pita Rodriguez Felix Ninos de Viet Nam / Pita Rodriguez Felix. – La Habana, 1974. – 107с.
83401
   Ninth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Zvolen : Geologica. – Praha : Univerzita Karlova, 1984. – 240p.
83402
  Galczynski Konstanty Ildefons Niobe / Galczynski Konstanty Ildefons. – Krakow, 1958. – 44с.
83403
  Gordon Barbara Niobe / Gordon Barbara. – Warszawa, 1966. – 276с.
83404
  Орлов Денис NISSAN 350Z: теперь и родстер : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 78 : Іл.
83405
   Nissan X-TOUR в гостях у королевы Тянь-Шаня // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 49-53 : фото
83406
  Sararu Dinu Niste tarani / Sararu Dinu. – Bucuresti, 1978. – 315с.
83407
  Baudier Andre Nitche : Pieca in tres actos / Baudier Andre. – Paris : Somogy; Archimbaud, 2001. – (Theatre). – ISBN 2--85056-449-4
83408
  Beranek Radan Nitrobunecna elektromyografie u cloveka / Beranek Radan. – Praha, 1965. – 118с.
83409
  Vovk K.B. Nitrogen abundance in the Blue Compact Dwarf galaxies from SDSS // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 39-42. – ISSN 2227-1481


  We examined all of the galaxies in the Sloan Digital Sky Survey (SDSS) Data Release 7 (DR7) to select those with a detected OIII [lambda]4363 emission line, which allows to derive electron temperatures in HII regions and element abundances by the ...
83410
  Hall R.P. Nitrogen requirements of Euglena anabaena var. minor / R.P. Hall. – Jena : Fischer, 1938. – S. 465-473. – Abdruck aus Archiv fur Protistenkunde, Band 91, Heft 3
83411
  Pascadi Ion Nivele estetice / Pascadi Ion. – Bucuresti, 1972. – 254с.
83412
  Simonsen O. Nivellements-Nul paa Slaelland, mon og Lolland-Falster med Saerligt Henblik paa Kobenhavn og Frederiksberg 1845 - 1945 / O. Simonsen. – Kobenhavn : [S. n.], 1949. – 183 S.
83413
  Evans R. Nixon in the White House: the frustration of power / R. Evans, R.D. Novak. – New York : Random house, 1971. – 433 р. – ISBN 0-394-46273-4
83414
  Bayramova Jeyran Nizami"s TRUE LOVE never fails // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2012. – Jule/August. – С. 62-65. – ISBN 978-9952-806-82-3
83415
  Kozlowski Maciej Maria Nizej czlowieka / Kozlowski Maciej Maria. – Poznan, 1960. – 52с.
83416
  Orzeszkowa Eliza Niziny / Orzeszkowa Eliza. – Warszawa, 1974. – 384с.
83417
  Karlicek M. Nizke Tatry v zime. / M. Karlicek, A. Lutonsky. – Praha, 1955. – 84с.
83418
  Kukacka M. Nizke Tatry. / M. Kukacka. – Martin, 1972. – 29с.
83419
  Kukacka Miroslav Nizke Tatry. / Kukacka Miroslav. – Martin, 1983. – 203с.
83420
  Budinsky J. Nizkofrekvencni transistorove zesilovace / J. Budinsky. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 276 s.
83421
  Cermak Frantisek Nizozemsko cesky slovnik / Cermak Frantisek, Hrncirova Zdenka. – Praha, 1989. – 772с.
83422
  Sekulic Isidora Njegosu / Sekulic Isidora. – Sarajevo, 1968. – 393с.
83423
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 56, Autumn. – 2015. – Three times a year
83424
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1689-037X
No. 57, Spring. – 2016. – Three times a year
83425
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 58, Summer. – 2016. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83426
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 59, Autumn. – 2016. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83427
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 60, Spring. – 2017. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83428
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 61, Summer. – 2017. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83429
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 62, Autumn. – 2017. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83430
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 63, Spring. – 2018. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83431
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 64, Summer. – 2018. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83432
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 65, Autumn. – 2018. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83433
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 66, Spring. – 2019. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83434
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 67, Summer. – 2019. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83435
   NJUsletter. – Krakow : JU International Relations Office. – ISSN 1896-4354
No. 68, Autumn. – 2019. – До 2015 р. журнал виходив під назвою: Newsletter. Jagellonian University
83436
  Стецюк П.І. NLP-задача упаковки гомотетичних еліпсів у прямокутний контейнер / П.І. Стецюк, Т.Є. Романова, І.О. Субота // Теорія оптимальних рішень : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 2014. – С. 139-146
83437
  Veselkov A.N. NMR Investigation of Sequence-Specificity of Daunomycin Binding with Deoxyhexanucleotides / A.N. Veselkov, V.I. Pahomov, L.N. Djimant, R.J. Eaton, D.B. Davies // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 58-69. – ISSN 1023-2427


  500 MHz NMR spectroscopy has been used to investigate the complexation of the anthracycline antibiotic daunomycin (DAU) with self-complementary deoxyhexanucleotides, 5`-d(CGTACG) and 5`-d(CGCGCG), of different base sequence in aqueous salt solution. 2D ...
83438
  Hatada K. NMR spectroscopy of polymers : with 110 figures and 43 tables / Koichi Hatada, Tatsuki Kitayama. – Berlin [etc.] : Springer, 2004. – XII, 222 p. : ill., tab. – Subject index: p. 209-222. – Бібліогр. в кінці ч. – (Springer laboratory). – ISBN 3-540-40220-9
83439
  Emsley J.M. NMR Spectroscopy using liquid crystal solvents / J.M. Emsley, J.C. Lindon. – Oxford, 1975. – 282с.
83440
   NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions / O.O. Ilchenko, Y.V. Pilgun, A.S. Reynt, A.M. Kutsyk // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
83441
   NO-synthase activity and nitric oxide content in lymphoid cells of thymus and spleen of rats under conditions of diet-induced obesity / L. Kot, V. Konopelnyuk, K. Dvorshchenko, V. Vereschaka // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Matyshevska O.P., Grigorieva M.V. [et al.]. – Kyiv, 2021. – Vol. 93, N 3, may - june. – Р. 84-91. – ISSN 2409-4943
83442
  Корнійчук А.В. No-till - технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 72-75 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
83443
  Picard W. No against No : word collages and irreality. – Norderstedt : Picard, 2008. – 84 p. – ISBN 978-3-8334-7731-7
83444
  Valente J.A. No amanece el cantor / J.A. Valente. – Barcelona : Tusquets Editores, 1993. – 121 p.
83445
  Vincenzi P. No angel / Penny Vincenzi. – Woodstock ; New York : Overlook Press, 2005. – 626, 16, [6] p. – ISBN 1-58567-607-1
83446
  Lacour S. No clean bill of health for our data protection // L"Edition of Universite Paris-Saclay / Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2016. – Iss. 03, January. – P. 14-15


  "Під пильним оком Стефані Лакур, дослідником в CNRS, еволюція закону виявляється далеким від посилення захисту даних про здоров"я. Ви коли-небудь читали клятву Гіппократа? Це часто розглядається як текст, написаний пацієнтом інтерес і опис ексклюзивних ...
83447
  Moix T. No digas que fue un sueno (Marco Antonio y Cleopatra) / T. Moix. – Barcelona : Planeta, 1995
83448
  Smith Sally No easy answers : The learning disabled child / Smith Sally. – New York : Bantam Books, 1980. – ISBN 0-533-14138-4
83449
  Godfrey Denis No Englishman need apply. / Godfrey Denis. – Toronto, 1965. – 272с.
83450
  Sanchez C. No es distinta la noche / C. Sanchez. – Madrid : Editorial Debate, 1990
83451
  Perez Valero Rodolfo No es tiempo de ceremonias / Perez Valero Rodolfo. – La Habana, 1974. – 174с.
83452
   No fusilen el arco iris: Les ninos acusan al imperialismo. – M., 1985. – 76с.
83453
  Andreev Alexandr No habra indiferentes. Novela. / Andreev Alexandr. – Moscu, 1972. – 357с.
83454
  Knebel F. No high ground / Fletcher Knebel, Charles W. Bailey 2. – New York a.o. : Harper & Row, 1960. – 272p., 2 f. ill.
83455
   No limiar do misterio: O homen, a terra, o cosmos, a aceleracao. – Moscovo, 1990. – 271с.
83456
  Махно В. No mail // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 18 грудня (№ 25/26). – С. 3


  Про Євгена Маланюка через п"ятдесят років.
83457
  Soklakov M. No more aesthetics // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 97-98
83458
  Graham Don No name on the bullet / Graham Don. – Harmondsworth, 1990. – 396с.
83459
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Київ : Радянська школа, 1951. – 152 p.
83460
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
1. – 1967. – 400с.
83461
  Fedin Konstantin No ordinary summer. / Fedin Konstantin. – Moscow : Progress
2. – 1967. – 535с.
83462
  Эренбург И.Г. No pasaram! Испания / И.Г. Эренбург. – Ленинград : ОГИЗ-ИЗОГИЗ
Т. 2 : Гражданская война. Июль-декабрь 1936 года. – 1937. – 152 с.
83463
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1927. – 68 с.
83464
  Синклер Э. No pasaran! / Э. Синклер. – Москва, 1937. – 158 с.
83465
  Keizer Garret No place but here: a teacher`s vocation in a rural community. / Keizer Garret. – Harmondsworth, 1989. – 164с.
83466
  Исакина Юлия No problem? Sri Lanka // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 86-92 : фото
83467
  Tellier Frederic No rest : La legende d"un jardin dit l"Argiliere / Tellier Frederic. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2003. – 49p. – ISBN 2-907649-62-0
83468
   No return for U-2. Truth about the provocative penetration of soviet air space by an american plane. – Moscow : Foreign Lang. publ. house, 1960. – 176 p.
83469
  Ardamatsky Vasily No rosy haze. / Ardamatsky Vasily. – M., 1965. – 120с.
83470
  Dickens Charles No thoroughfare. / Dickens Charles, Collins Wilkie. – M., 1954. – 128с.
83471
   No time for sergeants and other war stories. – М., 1962. – 92с.
83472
  Lessing Doris No witchcraft for sale. / Lessing Doris. – M., 1956. – 316с.
83473
  Gauguin Paul Noa Noa. / Gauguin Paul. – Berl., 1956. – 144с.
83474
  Mihaescu Gib Noaptea focurilor / Mihaescu Gib. – Bucuresti
2. – 1967. – 360с.
83475
  Arghezi Tudor Noaptea. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1967. – 76с.
83476
  Ezepchuk Yu.V. Nobel laureate Ilya I. Metchnikoff (1845-1916). Life story and scientific heritage / Yu.V. Ezepchuk, D.V. Kolybo // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 6, november - december. – Р. 98-109. – ISSN 2409-4943
83477
  Gorbachev Mikhail Nobel Lecture, Oslo, June 5, 1991 / Gorbachev Mikhail. – Moscow, 1991. – 30с.
83478
   Nobel lectures in molecular biology. 1933-1975. – New York; Amsterdam : Elsevier, 1977. – 534p.
83479
   Nobel prize reader. – New York, 1965. – 576с.
83480
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – Москва : Просвещение, 1964. – 71с.
83481
  Renn Ludwig Nobis Abenteuer / Renn Ludwig. – K., 1967. – 72с.
83482
  Lustig Arnost Noc a nadeje / Lustig Arnost. – Praha, 1959. – 164с.
83483
  Frank Christopher Noc amerykanska / Frank Christopher; Przel. J.Panski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 402s.
83484
  Rudnicki A. Noc bedzie chlodna, niebo w purpurze / Adolf Rudnicki. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1977. – 196 s.
83485
  Braun Andrzej Noc dlugich nozy. / Braun Andrzej. – Warszawa, 1961. – 216с.
83486
  Borski Lech Noc gitarzystow / Borski Lech. – Warszawa : Iskry, 1973. – 328s.
83487
  Ryszka Franciszek Noc i mgla. Niemcy w okresie hitlerowskim / Ryszka Franciszek. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 420с.
83488
  Bratny Roman Noc ksiezycowa. / Bratny Roman. – Warszawa, 1971. – 183с.
83489
  Wolfkind Peter Daniel Noc ksiezycowa. : Opowiadania / Wolfkind Peter Daniel; Wybor, autoryzowany przeklad i poslowie H.Voglera. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 144s.
83490
  Kraszewski Jozef Ignacy Noc majowa. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 146с.
83491
  Lassota Ryszard Noc milosci i nieco pozniej / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1962. – 258с.
83492
  Turwid Marian Noc nad dolina / Turwid Marian. – Poznan, 1961. – 148с.
83493
  Tiendriakow Wlodzimierz Noc po balu / Tiendriakow Wlodzimierz. – Warszawa, 1976. – 108 с.
83494
  Eysymontt Barbara Noc pod zegarem. / Eysymontt Barbara. – Lodz, 1961. – 136с.
83495
  Honcik Eduard Noc pred volnym padem / Honcik Eduard. – Praha, 1985. – 265с.
83496
  Baumgardten Aleksander Noc w Blanomoutier / Baumgardten Aleksander. – Warszawa, 1963. – 326с.
83497
  Milota Karel Noc zrcadel / Milota Karel. – Praha, 1981. – 299с.
83498
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
83499
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Krakow. – 276с.
83500
  Andzejewski Jerzy Noc. / Andzejewski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 244с.
83501
  Tomaszewska Marta Noca po dniu milosci / Tomaszewska Marta. – Warszawa, 1977. – 304с.
83502
   Noce bez snu : Powiesc, opowiadania / S. Banulescu, E. Camilar, M. Dragomir, A.I. Ghilia, A. Mihale, F. Munteanu, J. Petran, P. Simion, P. Popescu, M. Preda, A. Soto, P. Vintila, H. Zinca; Przelozyly: D.Bienkowska, I.Harasimowicz, J.Wrzoskowa, O.Wybranowska. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1969. – 466,[2]s.
83503
  Kotowicz Waldemar Noce bez snu / Kotowicz Waldemar. – Wroclaw i i., 1977. – 319с.
83504
  Pierzchala Jan Noce bez swiatla / Pierzchala Jan. – Warszawa, 1956. – 244с.
83505
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1955. – 544с.
83506
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1955. – 464с.
83507
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1959. – 286с.
83508
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
2. – 1959. – 276с.
83509
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
3. – 1959. – 360с.
83510
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1959. – 320с.
83511
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
5. – 1959. – 456с.
83512
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
1. – 1963. – 294с.
83513
  Dabrowska Maria Noce i dnie. / Dabrowska Maria. – Warszawa
4. – 1963. – 332с.
83514
  Miller Henry Noce milosci i smiechu / Henry Miller; przel. J. Kydrynski. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1988. – 168 s. – ISBN 83-08-01816-5
83515
  Machowiak Stanislaw Leon Noce ze sloncem / Machowiak Stanislaw Leon. – Warszawa, 1982. – 77с.
83516
  Stoll Heinrich Alexander Noch lebt der Hecht. (Schildburger) Geschichten / Stoll Heinrich Alexander. – Rostock, 1962. – 200с.
83517
  Hannemann Franz Noch sind im Kornboden Mause. / Hannemann Franz. – Berl., 1959. – 100с.
83518
  Dostoievski Fiodor Noches blancas / Dostoievski Fiodor. – La Habana, 1974. – 95с.
83519
  Pedrero P. Noches de amor efimero / P. Pedrero. – Murcia : Ediciones de la Universidad de Murcia, 1991. – 81 p. – ISBN 84-7684-232-5
83520
  Hormuzaki C. Nochmals abies duplex / C. Hormuzaki. – Cernauti : [S. n.], 1929. – 7 p.
83521
  Becher Johann Joachim Nochnaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung // Experimentum chymicum novum oder neue chymische Prob, worinnen die kunstliche gleich-darstellige Transmutation... Nochmaliger Zusatz uber die Unter-erdische Naturkundigung. Oedipus Chymicus, oder... / Becher Johann Joachim. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – S.175,[15]. – (Historia Scientiarum ;Fachgebiet Chemie). – ISBN 3-487-11647-2
83522
  Saint-Exupery Antoine Nochy lot. Ziemie, planeta ludzi. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1974. – 355с.
83523
  Uminski Z. Nochy ptak guacharo / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Krajowa Agencia Wydawnicza, 1979. – 105 s.
83524
  Tesnohlidek Rudolf Noci a dnom / Tesnohlidek Rudolf. – Praha, 1982. – 218с.
83525
  Kraemer Jacques Noclle de Joie, suivi de Les ciseaux d`Anastasie. / Kraemer Jacques. – Paris, 1975. – 124с.
83526
  Szukszyn Wasiliy Nocne dumania i inne utwory / Szukszyn Wasiliy. – M., 1980. – 989с.
83527
  Pagaczewski Stanislaw Nocne marki / Pagaczewski Stanislaw. – Lodz, 1962. – 152с.
83528
  Dyczek Ernest Nocne pasjanse / Dyczek Ernest. – Wroclaw i i., 1977. – 77с.
83529
  Chlebowski C. Nocne szlaki / C. Chlebowski. – Warszawa, 1964. – 220с.
83530
  Krukowska Halina Nocne universum w mysli romantycznej Zygmunta Krasinskiego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 43-49. – ISBN 978-966-2705-45-4
83531
  Sjowallova Maj Nocni autobus / Sjowallova Maj, Wahloo Per. – Praha, 1988. – 203с.
83532
  Brzeczkowski Jerzy Nocny gosc. / Brzeczkowski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 224с.
83533
  Warren Robert Penn Nocny jezdziec / Warren Robert Penn; Przelozyl K.Piotrowski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 440 s.
83534
   Nocny kogut : Opowiadania... 1968. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1970. – 266s.
83535
  Saint-Exupery Antoine Nocny lot. Poszta na poludnie. Pilot wojenny / Saint-Exupery Antoine, de. – Krakow, 1975. – 273с.
83536
  Ryum Ulla Nocny ptak. O dniu wczorajszym / Ulla Ryum; Z dunskiego przel. M.Krzysztofiak. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1974. – 140s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
83537
  Wiernik Bronislaw Nocny rajd / Wiernik Bronislaw. – Warszawa : Iskry, 1965. – 166 s.
83538
  Guzy Piotr Nocny zrzut / Guzy Piotr. – Warszawa, 1955. – 208с.
83539
  Карсавин Л. Noctes Petropolitanae / Л. Карсавин. – Птгр., 1922. – 203с.
83540
  Culot J. Noctuelles et geometres d""Europe : Iconographie complete de toutes les especes europeennes / J. Culot. – Geneve : Grand-Pre
2 : Geometres. – 1919. – 167, [32 Pl.], p.
83541
  Rudenko-Desnyak Nodar Dumbadze / Rudenko-Desnyak. – Moscow, 1988. – 237 с.
83542
  Thierry Noel, le Mystere = Різдво, Таємниця / Thierry de Roucy ; [пер.з фр. В. Каденко]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 106, [2] с. : іл. – Паралел. текст укр. та фр. мовами. – ISBN 978-966-378-228-7
83543
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0662-7
23. – 1998
83544
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0714-3
24. – 1999
83545
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0811-5. – ISSN 1094-0359
25. – 2000
83546
   Noesis : Travaux du Сomite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0905-7
26. – 2002
83547
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-0980-4. – ISSN 1223-4249
27. – 2003
83548
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1092-6. – ISSN 1223-4249
28. – 2004
83549
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
29. – 2005
83550
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2006
83551
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISBN 973-27-1200-7. – ISSN 1223-4249
30/31. – 2007
83552
   Noesis : Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
33. – 2008
83553
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
34. – 2009
83554
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
35. – 2010
83555
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
36. – 2011
83556
   Noesis : travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences / Academie Roumaine. – Bucuresti : Editura Acad. Romane. – ISSN 1223-4249
37. – 2012
83557
   Noesis. Travaux du Comite roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
3. – 1975. – 362с.
83558
   Noesis. Travaux du Comite Roumain d"histoire et de philosophie des sciences. – Bucuresti
2. – 1974. – 299с.
83559
  Pol Wincenty Nohort / Pol Wincenty. – Wyd. 2. – Krakow, 1925. – 146с.
83560
  Rosescu T. Noi aproximatii in teoria transportului neutronilor / T. Rosescu. – Bucuresti : Acad. RSR, 1968. – 324 p.
83561
  Ceausescu Elena Noi cercetari in domeniul compusilor macromoleculari / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1981. – 532с.
83562
  Pop A.Z. Noi contributii documentare la biografia lui Mihai Eminescu / A.Z. Pop. – Bucuresti, 1969. – 335с.
83563
  Protopopescu Lucia Noi contributii la biografia lui Ion Budai-Deleanu / Protopopescu Lucia. – Bucuresti, 1967. – 306 p.
83564
   Noi realizari in Arta Plastica din Republica Populara Romina. – Bucuresti. – 58с.
83565
  Дальняя Витя Noir-blanc : [рассказы] / Витя Дальняя. – Киев : Типо-лит. "Прогресс" ; З.М. Сахнина, 1915. – 52 с. – На обороте тит. л.: 1914
83566
  Dyriv M.Y. Noise properties at ordinary signal propagation in distributed raman amplifier / M.Y. Dyriv, G.S. Felinskyi // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 27-28
83567
  Cooper Carolyn Noises in the blood: orality, gender, and the @Vulgar@ body of Jamaican popular culture / Cooper Carolyn. – Durham, 1995. – 214с.
83568
  Яновська Л.О. Noli me Tangere : драма на 5 дій / Л. Яновська. – У Київі (Київ) : [З друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 117 с. – На тит. арк. присвята С.О. Єфремову
83569
   Nolinear amplifikation and compression of envelope solitons by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, Tiberkevich, A.N. Slavin // Journal of Applied Physics, 2001
83570
   Nomades et nomadisme au Sahara. – Paris, 1963. – 196с.
83571
  Zhdanovych O. Nomadic vector of foreign policy of Byzantium in the middle of the 6th cent. AD (based on the text of Menander Protector) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 93
83572
  Bergmann, Benjamin Nomadische Streifereien unter den Kalmuken in den Jahren 1802 und 1803. – Riga, 1804. – 352с.
83573
  Zajac Stanislaw Nomadologia jako strategia pisarska i propozycja czytania tekstow kulturyeuropejskiej - przyklad Zygmunta Haupta // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Szkic ten po?wi?cony jest pr?bie zrekonstruowania strategii pisarskiej i narracyjnej Zygmunta Haupta. Proza tego autora nie tylko obfituje w powracaj?cy w r??nych postaciach motyw drogi, ale tak?e sama struktura opowiada? i sztuka narracji przejawiaj? ...
83574
  Kondratov A. Nombre et pensee / A. Kondratov. – M., 1967. – 182с.
83575
  Onicescu Octav Nombres et systemes alcatoires / Onicescu Octav. – Bucarest-Paris, 1964. – 280с.
83576
   Nomenclatura biochimiei. : Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Biochimie si Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1984. – 295s.
83577
   Nomenclatura chimiei anorganice. Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1977. – 153с.
83578
   Nomenclatura chimiei organice: Dupa regulile elaborate de Uniunea Internationala de Chimie Pura si Aplicata. – Bucuresti, 1986. – 453с.
83579
  Сіроштан Т.В. Nomina abstracta на -к(а) в історії української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75). – С. 45-60. – ISSN 1682-3540


  У статті простежено динаміку лексико-словотвірних типів абстрактів на ?к(а) в історії української мови, з’ясовано продуктивність цього форманта. Встановлено, що іменники з таким значенням вживалися вже в праслов’янській мові й набули значного поширення ...
83580
  Dulewiczowa Irena Nomina actionis we wspolczesnym jezyku rosyjskim / Dulewiczowa Irena. – Wroclaw i i., 1976. – 148с.
83581
   Nomina anatomica : Starptautiska anatomiska nomenklatura. – Riga : Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Izdevnieciba, 1961. – 355S.
83582
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову = Die anatomische nomenclatur. Verzeichniss der von der anatjmischen Gessellschaft auf ihrer IX Versammlunq in Basel angenommenen Namen. – [Київ] : Держвидав України, 1925. – 81 с.
83583
   Nomina anatomica ucrainica. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ІХ-их зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову. = Корчак-Чепурківський О. Номенклатура хороб. – Київ : Держвидав України, 1925. – 81+50с.
83584
  Сіроштан Т.В. Nomina loci в лексичній системі української мови // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 39-45. – ISBN 978-966-188-008-4
83585
  Sabrsula Jan Nominalne verbalni konstrukce a povaha deje ve francouzstine / Sabrsula Jan. – Praha, 1962. – 206с.
83586
  Barz Irmhild Nomination durch Wortbildung / Barz Irmhild. – Leipzig, 1988. – 233с.
83587
  Oliinyk I. Nomination en geographie: aspect socio-culturel / I. Oliinyk, Yu. Gryschenko // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – P. 142-147


  The paper focuses on the main semiotic and cultural concepts that the street names of Strasbourg reflect. A complex analysis of sociolinguistic factors’ influence on the process of street nomination is done and important statistical data are ...
83588
  Lochmann G. Nomografie / G.Lochmann. – Leipzig : Fachbuchverl., 1979. – 652S.
83589
  Tomasek K. Nomogramme in der Transistortechnik / K. Tomasek. – Heidelberg-Prag : Dr. Alfred Huthig Verlag SNTL Verlag Technischer Literatur, 1974. – 234 s.
83590
  Schwarz Eleonore Nomogramme und andere Rechenhilfs mittel fur den Ingenieur / Schwarz Eleonore. – Berl., 1960. – 6 s, 40 Nomogс.
83591
  Stammberger A. Nomogramme und andere Rechenhilfsmittel fur den Ingenieur / A. Stammberger. – 2. Lief. – Berl., 1966. – 176с.
83592
  Nystrom E.J. Nomogramme zur Konstruktion von Kettenlinien / E.J. Nystrom, 1937. – 7 S. – (Sopcietas Scientiarum Fennica ; 9/16 ; Commentationes Physico-Mathematicae)
83593
  Reichenbach Hans Nomological statements and admissible operations / Reichenbach Hans. – Amsterdam, 1954. – 140с.
83594
   Non-Adiabatic Interaction of a Propagating Wave Packet with Localized Parametric Pumping / G.A. Melkov, A.A. Serga, Yu.V. Kobljanskyj, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Physical Review E, 2001
83595
   Non-annihilation channels in pp interactions near centre of masenergy 2200 MeV. – Chilton. – 8с.
83596
  Borysenko O.D. Non-autonomous fourth order random oscillating systems under the action of external periodical disturbances / O.D. Borysenko, O.V. Borysenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  The asymptotic behavior of non-autonomous oscillating system describing by di erential equation of fourth order with small non-linear periodical external perturbations of white noise, non-centered and centered Poisson noise types is studied. Every term ...
83597
  Anh V. Non-central limit theorems and convergence rates / V. Anh, A. Olenko, V. Vaskovych // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 95. – Р. 2-13. – ISSN 0868-6904


  This paper surveys some recent developments in non-central limit theorems for long-range dependent random processes and fields. We describe an increasing domain framework for asymptotic behavior of functionals of random processes and fields. Recent ...
83598
  Іванович Т. Non-compete agreement між працівником і роботодавцем: топ-5 показових кейсів / Т. Іванович, Д. Гуменюк // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 13, 20
83599
   Non-destructive in situ examination of a 16th centuary Spanish panel painting " San Telmo" / A. Kriznar, K. Laclavetine, M.V. Munoz, M.A. Respaldiza, M. Vega // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Opuscula musealia / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Z. 23. – P. 113-120. – ISSN 0239-9989
83600
  Rakovic M. Non-Destructive Neutron Activation Analysis of Biological Material / M. Rakovic. – Praha : Universita Karlova, 1967. – 101p.
83601
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
1. – 1965. – 392с.
83602
   Non-destructive testing in nuclear technology. Proceedings of a symposium on non-destructive testing in nuclear technology held by the IAEA in Bucharest, 17-21 May 1965. – Vienna
2. – 1965. – 446с.
83603
  Tretyak O.V. Non-Ecquilibrium polarization of electrons and the laser effects with spin-dependent recombination via exchange-bounded pairs // Journal of experimental & technical physics, 1984. – N 1
83604
   Non-eguilibrium plasmachemical sterilization of water in secondary discharge with "liquid" electrode at atmospheric pressure / V. Chernyak, A. Trokhymchuk, V. Yukhymenko, V. Zrazhevskyy, I. Babich, Z. Ulberg, Ya. Tarasova, T. Chehovskaya, T. Gruzina, T. Pashko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – P. 343-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджувались процеси плазмохімічної деструкції культури Escherihia coli в дистильованій воді. Показано, що стерилізація води з Escherihia coli під впливом плазми несамостійного розряду з "рідким" електродом при атмосферному тиску може ...
83605
  Kovalyk A. Non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on ITO electrodes modified with MnO2/SiO2 / A. Kovalyk, A. Borets, O. Tananaiko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 249
83606
  Ivanyuta O. Non-equilibrium amplification of josephson vibrations / O. Ivanyuta, V. Malyshev // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються деякі НВЧ властивості нерівноважних джозефсонівських контактів на бікристалічній поверхні. На відміну від стаціонарного ефекту Джозефсона, при нестаціонарному ефекті необхідно самоузгодження , що задовольняє вимогам динаміки ...
83607
  Chaly A.V. Non-Equilibrium Phase Transitions in Living Systems Affected by Low-Intensive Microwave Radiation // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993. – Т. 1, № 1. – С. 81-92. – ISSN 1023-2427
83608
  Chernyak V.Ya. Non-equilibrium plasma chemical system with a secondary discharge supported by a plasma stream // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 326-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В огляді наведені експериментальні результати, що вказують на можливість існування позитивних стрибків потенціалу перед анодом несамостійних розрядів, які підтримуються плазмовим потоком. Для плазмохімічних процесів на аноді та в анодному прошарку ...
83609
  Kushchenko O.H. Non-equivalence of bases in sequential action of anisotropic mechanisms / O.H. Kushchenko, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 20-21
83610
  Froggatt C.D. Non-evastive chew-low extrapolation for the study of ПП elastic scattering. Science Research Council / C.D. Froggatt, D. Morgan. – Chilton. – 10с.
83611
  Blackwell D. Non-existence of everywhere proper conditional distributions / D. Blackwell, Ryll-Nardzewski. – Berkeley, 1963. – 223-225с.
83612
  Kozak H. Non-Existing Tserkvas as Ukrainian Cultural Heritage in Sacral Landscape in Solyna Commune / H. Kozak, I. Kozak // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – Р. 11-17. – ISSN 2413-7154
83613
   Non-ferrous metals industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 95с.
83614
  Horbenko H. Non-formal education of educators in media centers of leading European countries: educational and methodological aspect / H. Horbenko, Y. Fruktova, O. Hondiul // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 103-109. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595


  Неформальна освіта освітян у медіа-центрах провідних європейських країн: освітньо-методичний аспект.
83615
  Харламова О.В. Non-IFRS інформація в МСФЗ-звітності: наукове дискусійне поле // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 267-274. – ISSN 2222-0712
83616
  Bodnar O. Non-informative bayesian inference for heterogeneity in a generalized marginal random effects meta-analysis // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – Р. 7-23. – ISSN 0868-6904


  In this paper an objective Bayesian inference is proposed for the heterogeneity parameter in a generalized marginal random effects model. Models of this kind are widely used in meta-analysis and in inter-laboratory comparisons. Under the assumption of ...
83617
   Non-invasive optoelectronic device for determining the toxicity of carbon monoxide / D. Titov, Y. Kyiashko, T. Afanasieva, S. Mamilov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 50-53. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  The non-invasive mobile device had been developed for determining the oxygen saturation of hemoglobin in arterial and venous blood as well as carboxyhemoglobin level in the blood. The developed device will reveal the poisoning with carbon monoxide in ...
83618
  Siucinskir R. Non-judicial control of administration in Poland and Turkey // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 314-316. – ISBN 978-966-171-322-1
83619
  Mikosch Thomas Non-life insurance mathematics : An introduction with stochastic processes / Mikosch Thomas. – Berlin : Springer, 2004. – 7,235,[5]p. – (Universitext). – ISBN 3-540-40650-6
83620
  Kryvodubskyj V.N. Non-linear diamagnetic transfer and magnetic buoyancy of large-scale magnetic field in the convective zone of the Sun / V.N. Kryvodubskyj, G. Rudiger, L.L. Kichatinov // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – P. 55-58. – (Астрономія ; вип. 33)


  Розглянуто перенесення великомасштабного магнітного поля внаслідок неоднорідності турбулентної інтенсивності в сонячній конвективній зоні з урахуванням зворотного впливу магнітної індукції на конвективні рухи. В нелінійному режимі турбулентний ...
83621
  Komendantov A.O. Non-linearity, Oscillatiens and Chaos in Pacemaker Neurons / A.O. Komendantov, N.I. Kononenko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 55-59. – ISSN 1023-2427
83622
  Ciarkowski B. Non-Modern Modernity? Neomodern Architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2016. – N 18 (27) : Neomodernism. – P. 87-97. – ISSN 1641-9278
83623
  Grossman M. Non-Newtonian сalculus / M.Grossman, R.Katz. – Pigeon Cove : Lee press, 1972. – 94 p. – ISBN 0912938013
83624
  Shatalov D. Non-nipped memory. The Holocaust in the Soviet war memoirs // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 127-188. – ISSN 2617-9113
83625
  Voronkov L. Non-nuclear status to Norther Europe / L. Voronkov. – Moscou : Nauka, 1984. – 144 p.
83626
  Rohozin Ye.P. Non-pollen palynomorphs as indicators of palaeoenvironmental changes: a case study from Lake Chokrak (the Crimean Peninsula) // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed. board: Manyuk Volodymyr, Andrzej Tomasz Solecki, Sherstyuk Natalya Petrivna [et al.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 28 (2). – Р. 348-354. – ISSN 2617-2909
83627
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Brunei, Cocos (Keeling) Islands. Hong-Kong, North Borneao, Sarawak. – N.Y., 1963. – 72с.
83628
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the Secretary-General for 1961. Asian Territories: Singapore. – N.Y., 1963. – 18с.
83629
   Non-self-governing territories. Summaries of information transmitted to the secretary-General for the year 1960. – N.Y., 1963. – 350с.
83630
  Олдисс Б. Non-stop / Б. Олдисс. – Москва, 1991. – 318с.
83631
  Bulavin L.A. Non-uniform liquid in external field / L.A. Bulavin, D.A. Gavrushenko, V.M. Sysoev // Fizika A, 1996. – Випуск 2
83632
  Fedykovych P. Non-use cancellation of trademark registration: Ukrainian and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 528-530. – ISBN 978-617-7069-15-6
83633
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2-19 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
83634
  Чистякова А. Non bis in idem, або Приховані можливості екстрадиційних процесів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 січня (№ 3). – С. 12. – ISSN 1992-9277
83635
  Галич О. Non fiction Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 52-56
83636
  Kaibah Hussein Salem Non linear time series // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – Р. 101-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  There is no general theory for non-linear model for method of least squares, but there are many practices cases depending on the question and the data of the question. Some important cases are studied.
83637
   Non omnis moriar : Wybitni profesorowie Akademii ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. – Krakow : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, 2000. – 236s. : il. – ISBN 83-7252-060-7
83638
  Aldiss Brian Non stop. / Aldiss Brian. – Warszawa, 1975. – 319с.
83639
  Воробьева Мария NON/FICTION/ 7-я Международная ярмарка интелектуальной литературы : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 82 : Іл.
83640
   Nonconformity and dissent in the Ukrainian SSR, 1955-1975 : An annotated bibliography. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1978. – XXXIX,245p. [1]. – (Sources and Documents series). – ISBN 0-916458-01-6
83641
  Savenkov S.N. Nondepolarization and number of degree of freedom in polarymetry / S.N. Savenkov, K.E. Yushtin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-69. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  В існуючий на сьогодні поляриметричній літературі вважається, що класи детермінованих та недеполяризуючих об"єктів є однаковими. В роботі проведений аналіз умов належності експериментальної матриці Мюллера до класу недеполяризуючих. Аналіз здійснюється ...
83642
  Stormer John None dare call it treason / Stormer John. – Florissant : Liberty Bell press, 1964. – 254p.
83643
  Anchishkin D. Nonequilibrium distribution functions of nucleons in relativistic nucleus-nucleus collisions / D. Anchishkin, V. Naboka, J. Cleymans // Condensed matter physics / НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Lviv, 2013. – Vol. 16, n. 1. – С. 13201: 1-9. – ISSN 1607-324Х


  Досліджується розмиття імпульсів нуклонів навколо своїх початкових значень, яке відбувається в релятивістичних ядро-ядерних зіткненнях.
83644
  Park C. Nonequilibrium hypersonic aerothermodynamics / C. Park. – New York a.o., 1990. – 358 с.
83645
  Chinarov V.A. Nonequilirium Dynamics in Ensembles of Interacted Non-linear Oscillators / V.A. Chinarov, T. Gergely, Yu.N. Kirpach // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 21-26. – ISSN 1023-2427
83646
  Kalinichenko I.A. Nonlianer phenomena accompanying excitation and propagation of MSSW in YIG films / I.A. Kalinichenko, L.L. Stakhursky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто частотні залежності порогових потужностей виникнення автоосциляцій при збудженні та розповсюдженні поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізоітрійового гранату в діапазоні 3.3-4.9 ГГц. Виявлено особливості автоосциляцій в іонно ...
83647
   Nonlinear Analysis and Applications. – New York; Basel : Marcel Dekker, 1987. – 649 p. : portr.
83648
  Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
83649
  Obukhovsky V. Nonlinear diffusion in binary solution with formation complex of 1-1 type / V. Obukhovsky, V. Nikonova, O. Ilchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 41-42. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  It is considered the process of mass transfer in some molecular solutions, taking into account chemical reactions. It is obtained material parameters of intermolecular complexes with a simplifisd model based on the three componential ...
83650
  Blackmore D. Nonlinear dynamical systems of mathematical physics : spectral and symplectic integrability analysis / Denis Blackmore, Anatoliy K Prykarpatsky, Valeriy Hr Samoylenko. – New Jersey [etc.] : World scientific, 2011. – XIX, 542 p. – Index: p. 539-542. – Bibliogr.: p. 517-538. – ISBN 978-981-4327-15-2
83651
   Nonlinear Effect of Dynamical Self-Organization in Macromolecular Systems Which Is Induced by Photocontrolled Electron Flux / A.O. Gushcha, A.A. Dobrovolsky, M.T. Kapustina, A.V. Privalko, V.N. Kharkyanen // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 35-45. – ISSN 1023-2427
83652
  Semenova I. Nonlinear forced liquid sloshing in a hyperboloid reservoir // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2014. – Вип. 20. – Р. 188-196. – ISSN 1816-1545
83653
   Nonlinear holographic lenslet array with precompensation of aberrations for Shack-Hartmann wavefront sensor / V. Dan"ko, M. Kotov, D. Podanchuk, V. Yakymenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – P. 49-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  The method of the dynamic range expansion of the Shack-Hartmann wavefront sensor is discussed. It"s based on the use of nonlinear dual focus holographic lenslet arrays with the aberration precompensation. The data concerning the optical setup and the ...
83654
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of high-temperature superconductor films / G.A. Melkov, I.L. Zablotsky // 10 International Conf. On microwave ferrites - Conferece proceedings
83655
  Melkov G.A. Nonlinear impedance of HTS films / G.A. Melkov, V.Y. Malyshev // IX Trilater German-Russian-Ukrainian seminar on High-Tc Superconductivity, Gabelbach
83656
  Pascali D. Nonlinear mappings of monotone type / D.Pascali. – Bucuresti : Academiei, 1978. – 341 p.
83657
   Nonlinear Microwave Signal Processing in Yttrium-Iron Garnet (YIG) Films / G.A. Melkov, Yu.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // Circuit Paradigm in the 21th Ctntury. Proceeding of the 15-th European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD"01), August 28-31, 2001
83658
   Nonlinear microwave signal processor using spin waves in ferrite films / G.A. Melkov, Y.V. Kobljanskyj, A.A. Serga, V.S. Tiberkevich, A.N. Slavin // 46th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials. November 12-16, 2001
83659
  Melkov G.A. Nonlinear Para-metric Interactions in the Ferromagnetic Crystals // Frontiers in Magnetism of Re-duced Demension Systems. NATO Advanced Study Institute. 25 May-3 June
83660
  Melkov G.A. Nonlinear Parametrik Exitation of Spin Wave / G.A. Melkov, A.A. Serga // Frontiers in Magnetism of Reduced Dimensioned Systems : Ed.By V.Barjakhtar,P.Wigen, 1998
83661
  Ames W.F. Nonlinear partial differential equations in ingineering. / W.F. Ames. – New York, 1965. – 511с.
83662
   Nonlinear problems in relativity and cosmology. – New York : The New York acad. of sciences, 1991. – 8,262p. – (Annals of the New York academy of sciences / Edit.by B.M. Boland a.o. ; Vol.631). – ISBN 0-89766-668-2
83663
  Cherniha R. Nonlinear reaction-diffusion-convection equations : lie and conditional symmetry, exact solutions, and their applications / Roman Cherniha, Mykola Serov, Oleksii Pliukhin. – Boca Raton [etc.] : CRC [etc.], 2018. – 240 p. – (Monographs and research notes in mathematics / ed.: John A. Burns et al.). – ISBN 978-1-4987-7617-2


  У пр. № 1695754 напис: Подарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від автора - випускника цього універистету в 1981 р. Підпис. 13/6/2019
83664
  Barbu Viorel Nonlinear semigroups and differential equations in Banach spaces / Barbu Viorel. – Bucuresti; Leyden : Noordhoff intern. publ., 1976. – 352 p.
83665
  Miller R.K. Nonlinear Volterra integral equations / R.K. Miller. – Menlo Park : Benjamin, 1971. – 468p. : ill.
83666
   Nonlinearity of Diffusion Resistors at High-density Current / S.P. Pavlyuk, V.I. Grygoruk, M.V. Petrychuk, V.M. Telega, S.A. Vitusevich // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 4. – Р. 04032-1-04032-5. – ISSN 2077-6772


  The paper presents the results of an experimental study of the current dependence of the resistance of diffusion resistors (DR) produced by the "silicon with dielectric insulation" technology, with different geometric characteristics, in particular, ...
83667
  Ying Ni Nonlinearly perturbed renewal equations: the non-polynomial case / Ying Ni // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – Р. 111-122. – ISSN 0868-6904


  Models of nonlinearly perturbed renewal equations with non-polynomial perturbations are studied. Exponential asymptotic expansions are given for the solutions to the perturbed renewal equations under consideration. An application to perturbed M/G/1/ ...
83668
  Vasylyk V. Nonlocal problem for an evolution first order equation in Banach space // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (109). – С. 139-149. – (Серія "Обчислювальна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглянуто двоточкову нелокальну задачу для диференцiального еволюцiйного рiвняння першого порядку з операторним коефiцiєнтом у банаховому просторi. Запропоновано i об рунтовано експонентцiально збiжний алгоритм у припущеннi, що операторний коефiцiєнт ...
83669
  Siegel Sidney Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Siegel Sidney. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1956. – 312p. – (McGraw-Hill series in psychology)
83670
  Artemchuk P.Yu. Nonreciprocal microwave material based on an array of magnetic nano-pillars / P.Yu. Artemchuk, O.V. Prokopenko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 43-44
83671
  Sharapov M. Nonrecursive permutations generation methods // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 31-33
83672
  Leacock Stephen Nonsense novels / Leacock Stephen. – Toronto, 1973. – 153с.
83673
  Bulavin L.A. Nonthermal influence of mm-range electromagnetic radiation on peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins. Moification of the Onsager model. №4 / L.A. Bulavin, N.M. Zabolotna // Доповіді НАН України, 2000
83674
  Strikha M.V. Nontrivial magnetic field related phenomena in the single-layer graphene on ferroelectric substrate / M.V. Strikha, A.N. Morozovska, Z.G. Zemska // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 46, № 3. – Р. 261-270. – ISSN 0132-6414
83675
   Noonday 1. – London, 1958. – 183с.
83676
  Mihale Aurel Nopti infrigurate / Mihale Aurel. – Bucuresti, 1962. – 520с.
83677
  Camilar Eusebiu Nopti udestene / Camilar Eusebiu. – Bucuresti, 1960. – 168с.
83678
  Ракочі Вадим Nor-Way, або шлях на північ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 138-142 : фото
83679
   Nord-Sud. Colloque tenu les 16 et 17 septembre 1965 a Copenhague a l"occasion de la VIII-e Assemblee Generale du C.I.P.S.H.. – Copenhague, 1967. – 82с.
83680
  Люта Г. Nord Stream 2: уроки датської / Г. Люта, І. Маскалевич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 9


  "30 жовтня Данія дала свою згоду на прокладання трубопроводу "Північний потік-2" повз свій острів Борнхольм. Копенгаген надовго затримав будівництво газопроводу Nord Stream 2 дном Балтійського моря в Німеччину в обхід усіх транзитних країн, передусім ...
83681
   Nordafrika und Nahost im Kampf fur nationale und soziale Befreiung. – Berlin, 1968. – 319с.
83682
  Barbu Eugen Nordchaussee / Barbu Eugen. – Bukarest, 1980. – 447с.
83683
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
83684
   Nordeuropa in der Gegenwart. – Berlin, 1972. – 264с.
83685
   Nordic conference on the right to privacy, 1967. – 11 p.
83686
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
Vol. 21, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83687
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 03325865
V. 21, N 2. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83688
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 1. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83689
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.22, N 2. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83690
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 23, N 1. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83691
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
V.23, N 2. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83692
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 2. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83693
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol.24, N 1. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83694
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 2. – 2002
83695
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 25, N 1. – 2002
83696
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 1. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83697
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 26, N 2. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83698
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 2. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83699
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 27, N 1. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83700
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 1. – 2005
83701
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 28, N 2. – 2005
83702
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 2. – 2006
83703
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 29, N 1. – 2006
83704
   Nordic journal of linguistics : special issue on aspect and aktionsart. – [Cambridge] : Cambridge university press. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 2. – 2007
83705
   Nordic journal of linguistics. – Oslo. – ISSN 0332-5865
Vol. 30, N 1. – 2007
83706
  Птахів Семен Nordica: "Жуляни" на додаток до "Борисполя" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
83707
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 1 (H. 209). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83708
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 3 (H. 211). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83709
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 2 (H. 210). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83710
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
Arg. 50, N 4 (H. 212). – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83711
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn
N 1 (213). – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83712
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 1 ( 217). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83713
   Nordisk exlibris tidsskrift. – Kobenhavn. – ISSN 0014-4681
N 3 (219). – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83714
  Fenyo Ivan Norditalienische Handzeichnungen aus dem museum der bildenden kunste in budapest / Fenyo Ivan. – Budapest, Dresden, 1965. – 352с.
83715
  Klein Eduard Nordliche Sonne, sudlicher Schnee. / Klein Eduard. – Halle, 1958. – 276с.
83716
   Nordvjetnamaj krokizoj = Северовьетнамские наброски = Nordvietnamesische Skizzen. – Ханой : Изд-во лит. на иностранных яз, 1966. – 39, [26] с.
83717
  Pedersen Alwin Nordwarts mit den Pelztierjagern / Pedersen Alwin. – Lpz., 1959. – 156с.
83718
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – Andet B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 609 S.
83719
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3 B. – Kobenhavn : [S. n.], 1921. – 416 S.
83720
  Collett R. Norges fugle : ved Orjan Olsen / R. Collett. – 3. B. – Kobenhavn : Kristiania, 1921. – 5 S.
83721
  Claretie Jules Noris. Moeurs du jour.. – Paris, 1885. – 425с.
83722
  Mattila K. Normal operators and proper boundary points of the spectra of operators on a Banach space / K. Mattila. – Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1978. – 47 p. – (Annales Academiae scientiarum Fennicae ; 19 : Ser. A. 1 : Mathematica. Dissertationes)
83723
  Mahr Erhard Normale entwicklung, pseudofurchung und die bedeutung des furchungszentrums im ei des heimchens (gryllus domesticus) / Mahr Erhard; Zoologischen Institut der Universitat Marburg a. d. Lahn (Director: Prof. Dr. Friedrich Seidel). – Wurzburg : Universitatsdruckerei H. Sturtz AG, 1960. – 263-311S. – Z. Morph. Okol. Tiere 49, 1960
83724
  Calinescu M Normalien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886 / Myron M. Calinescu. – Chernowitz : Verlag des Buc. gr. or. erzbischofl/ Consistoriums in Czernowitz
3. Bd. : Seite 1227 bis 1578 ; Adnex. : Seite 1579 bis 1604. – 1893. – 1604 S.
83725
   Normalisation. Monographie N. 12. Etude fondee sur les travaux du Colloque intern. sur le develop. industr. (Athene, Nov.-Dec. 1967). – New York, 1969. – 74с.
83726
  Gelberg Ludwik Normalizacja stosunkow PRL-RFN. / Gelberg Ludwik. – Warszawa, 1978. – 248с.
83727
  Kozik Frantisek Normalni obraz srdce / Kozik Frantisek. – Praha, 1976. – 187с.
83728
  Fleischman Harry Norman Thomas: a biography: 1884-1968 / Fleischman Harry. – New York, 1969. – 346с.
83729
  Seidler Murray Norman Thomas: respectable rebel / Seidler Murray. – Syracuse, 1961. – 368с.
83730
  Detrich Richard Lewis Norman Vincent Peale : The man, his ministry / Detrich Richard Lewis; Foreword by R. Peale. – Milwaukee : Ideals, 1979. – 80p. – ISBN 0-89542-068-6
83731
  Monod Martine Normandie-Niemen / Monod Martine. – M., 1965. – 132с.
83732
   Normandie. – Munchen, 1993. – 64с.
83733
  Primak I.A. Normarea tehnica in siderurgie / I.A. Primak, 1951. – 292с.
83734
  Tolcenov T.V. Normarea tehnica la masini-unelte / T.V. Tolcenov, 1950. – 264с.
83735
   Normativ privind organizarea executarii lucrarilor de constructii la lumina artificiala. 86.02.-54. – Bucuresti, 1954. – 24с.
83736
  Diaconu Ion Normele imperative in dreptul international. / Diaconu Ion. – Bucuresti, 1977. – 219с.
83737
  Tramm B. Normen bereit zum luff und gasschutz / B. Tramm, 1939. – 85 s.
83738
  Nutzmann Rolf Normgemabes Maschineschreiben. Regel- und Ubengsbuch fur Maschineschreiber / Nutzmann Rolf. – 3. neubearb. und erw. Aufl. – Berl.
2. – 1957. – 56с.
83739
  Wieslaw W. Norms on quotient fields of Krull domains: / W. Wieslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1986. – 12 s. – Preprint No 58
83740
  Sewerynski M. Normy Pracy. Problematyka prawna / M. Sewerynski. – Warszawa, 1972. – 186с.
83741
  MacGregor James G. North-west of sixteen / James G. MacGregor. – Saskatoon, 1979. – 225с.
83742
  MacInnis Edgar North America and the modern world / MacInnis Edgar. – Toronto, Vancouver, 1956. – 438с.
83743
   North America: tensions and (re)solutions : Selected Papers from the 7th International Tartu Conference on North-American Studies. – Tartu : Tartu University Press, 2007. – 296р. – (Cultural studies series ; 8). – ISSN 1406-9199
83744
  Whiteford A.H. North american indian arts / Andrew Hunter Whiteford ; ed.: Herbert S. Zim ; ill.: Owen Vernon Shaffer. – New York : Golden Press, 1970. – 160 p. : ill. – (Golden science guides)
83745
  Gaskell E.C. North and south / Elizabeth Gaskell. – Ware : Wordsworth, 1995. – 403 p. – На обкл.: Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-093-2
83746
  Gaskell Elizabeth North and south. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1986. – 540с.
83747
  Gaskell Elizabeth North and South. / Gaskell Elizabeth. – Harmondsworth, 1977. – 541с.
83748
  Brebner John Bartlet North Atlantic Triangle. / Brebner John Bartlet. – Toronto, 1970. – 377с.
83749
  Fenyo Ivan North italian drawings. / Fenyo Ivan. – Budapest, 1965. – 178с.
83750
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi, 1955. – 352с.
83751
  Burchett Wilfred North of the seventeenth parallel. / Burchett Wilfred. – Hanoi
2. – 1955. – 352с.
83752
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – New York, 1980. – 223с.
83753
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane. – Harmondsworth, 1985. – 252с.
83754
  Austen Jane Northanger Abbey / Austen Jane; With an introd.by C.L.Johnson. – London : Campbell Publ., 1992. – 241p. – (Everyman``s library ; 109 ; The Millennium library). – ISBN 1-85715-109-7
83755
   Northern Hydrology: Selected Perspectives : Proceedings of the Northern Hydrology Symposium 10-12 july 190, Saskatoon, Saskathewan. – Canada : Minister of Supply and Services, 1991. – 532p.
83756
   Northern Shikoku : Guidebook. – Tokyo, 1957. – 532p.
83757
   Northstar compass. – Toronto
Vol. 15, N 4. – 2006
83758
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 6. – 2009
83759
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 8. – 2009
83760
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 17, N 5. – 2009
83761
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 11/12. – 2009
83762
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 9. – 2009
83763
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 18, N 10. – 2009
83764
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 3. – 2010
83765
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 2. – 2010
83766
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 19, N 6/7. – 2010
83767
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 10. – 2010
83768
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people. – Toronto
Vol. 20, N 8/9. – 2010
83769
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 20, N 12. – 2011
83770
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 6. – 2011
83771
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 1. – 2011
83772
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 8. – 2011
83773
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 2/3. – 2011
83774
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 21, N 9. – 2011
83775
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17/18. – 2012
83776
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 16. – 2012
83777
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 13/14. – 2012
83778
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 21. – 2012
83779
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 22/23. – 2012
83780
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 22, N 17. – 2012
83781
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 31/32/33. – 2013
83782
   Northstar compass / International council for friendship and solidarity with soviet people and the society of Carpatho-Russian canadians. – Toronto
Vol. 23, N 27. – 2013
83783
  Козловский Е. Norton Commande / Е. Козловский. – Москва, 1995. – 137с.
83784
  Рыбаков В.Е. Norton Commander 3.0, Norton Integrator 4.5 / В.Е. Рыбаков, С.В. Азов. – Москва : Малип, 1992. – 56 с.
83785
  Козловский Е. Norton Commander 4.0 : Руководство к действию для крутых, всмятку и почти сырых юзеров / Е. Козловский. – Москва : ABF, 1993. – 144с. – ISBN 5-87484-001-Х
83786
  Яковлев Norton Commander 4.0..5.0 / Яковлев, А.Г. Тимошенко. – Киев, 1996. – 60с.
83787
  Богумирский Б. Norton Commander 5.0: Новые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – СПб:Питер, 1995. – 288 с.
83788
   Norton Commander. Версия 3.0. – М., 1991. – 38с.
83789
  Слик Бет Norton Utilities 8 для "чайников" / Слик Бет. – Киев : Диалектика, 1995. – 272c. – ISBN 5-7707-2144-8 5-85225-022-8
83790
  Knoller Werner Norwegen / Knoller Werner, Krause Werner. – Berl., 1961. – 64с.
83791
  Rosenkranz H. Norwegen : Land der Fischer, Felsen, Fjorde / H. Rosenkranz. – Leipzig : Brockhaus, 1974. – 244S. : Auflage (1.-12.Tausend)
83792
  Dziegiel L. Norwegia / L. Dziegiel. – Warszawa, 1972. – 303с.
83793
  Hopstock Carsten Norwegian design. From viking age to industrial revolution / Hopstock Carsten. – Oslo. – 212с.
83794
  Ферстер Т.Л. Norwegian spring 1940 : 4 extracts : [легкое чтение для изучающих английский язык] / by Stuart Engstrand ; сост. Т.Л. Ферстер. – Moscow : Language publ. house, 1944. – 31 p. – (Stories by British and American writers ; Book 3)
83795
  Uzanne O. Nos amis les livres causeries : sur la litterature curieuse et la librairie / O. Uzanne. – Paris : Maison Quantin, 1886. – [6], IV, 319 p. : ill.
83796
  Pitcha Volodimir Nos loisirs un Bein A ne pas gaspiller / Pitcha Volodimir. – K., 1989. – 70с.
83797
  Afanasjew Jerzy Nos poety : Satyry / Afanasjew Jerzy. – Warszawa : Iskry, 1987. – 204s.
83798
  Stehlik Miloslav Nositele radu / Stehlik Miloslav. – Praha, 1953. – 136с.
83799
  Grishin V.V. Noskow - capital of the Soviet Union / V.V. Grishin. – Moscow : Progress, 1982. – 144с.
83800
  Romero Elvio Nosotros, los Innombrables / Romero Elvio. – La Habana, 1962. – 20с.
83801
  Medio D. Nosotros, los Rivero / D. Medio. – Barcelona : Ediciones Destino, 1977. – ISBN 84-233-0444-2
83802
  Лялик О. NoSQL систем збереження даних: порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах / О. Лялик, В. Мандзюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 234-241. – (Педагогіка ; № 1)


  Обгрунтовано необхідність використання альтернвативних засобів збереження даних як доповнення до традиційних реляційних баз даних. Здійснено порівняльний аналіз поширених нереляційних систем зберігання даних. Описано особливості розглянутих програмних ...
83803
  Mishustina A. Nostalgia as a cultural phenomenon and its transformations througout history // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 109-110
83804
  Drzewinski Andrzej Nostalgia za Sluag Side / Drzewinski Andrzej, Ziemianski Andrzej. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza, 1990. – 254s. – ISBN 83-03-02928-2
83805
  Conrad Joseph Nostromo : A Tale of the Seaboard / Conrad Joseph; with an Introduction by Tony Tanner. – London : Campbell Publishers, 1992. – 512p. – (Everyman"s Library ; Vol. 88 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-088-0
83806
  Bird Heather Not above the law / Bird Heather. – Toronto, 1985. – 240с.
83807
  Aslett Don Not for Packrats Only. / Aslett Don. – New York, 1991. – 215с.
83808
  Walsh Jane Not like this / Walsh Jane. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1955. – 170 p.
83809
  Haywood Gar Anthony Not Long for This World: An Aaron Gunner Mystery. / Haywood Gar Anthony. – Harmondsworth, 1991. – 260с.
83810
   Not man apart. – San Francisco, 1965. – 160с.
83811
  Jeffers R. Not Man Apart / R. Jeffers. – New York : Ballantine books, 1969. – 159 p. : fot.
83812
  Parhomenko M. Not on bread alone: Particularity of Food Ration in Byzantine Chersonese-Cherson of 4 - 10th centuries // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 95
83813
  Klynina T.S. Not only foreign affairs: U.S. Department of State’ cultural policy during Cold War // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 34. – С. 54-59. – ISSN 2227-183Х
83814
  Epstein Alek Not Only in Hebrew: The Multilingual Mosaic of the Israeli Printing Press // Judaica Ukrainica : annual journal of jewisn studies / Ed.: Vitaly Chernoivanenko, Shaul Stampfer, Mariya Semashyna [et al.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 109-121. – ISSN 2305-4034
83815
  Sheean V. Not peace but a sword / V. Sheean. – New York : Doubleday, Doran, 1939. – VIII, 367 p.
83816
  Sheen Vincent Not peace, but a sword / Sheen Vincent. – New York, 1939. – 367с.
83817
  Rooney Andrew Not that you asked / Rooney Andrew. – Harmondsworth, 1990. – 270с.
83818
  Anonymous Not to be repeated; Merry-go-round of Europe. / Anonymous. – New York, 1932. – 521с.
83819
  Popa C.G. Nota asupra morfismelor de spatii liniare / C.G. Popa; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii; Sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara, 1986. – 8 p.
83820
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 1 : A - F. – 1971. – 49, [ 2 ], 687 p.
83821
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 2 : G - O. – 1971. – [ 4 ], 659 p. : ill.
83822
   Notable American women, 1607 - 1950 : a biographical dictionary. – Cambridge ; London : The Belknap of Harvard university press. – ISBN 0-674-62734-2
Vol. 3 : P - Z. – 1971. – [ 4 ], 729 p.
83823
  Remacle Louis Notaires de Malmedy, Spa et Vervien. Documents lexicaux / Remacle Louis. – Paris, 1977. – 295с.
83824
  Studzinska J. Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 9-14
83825
  Flaga-Gieruszynska Notarial deed as an enforcement order in the Polish legal system // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 158-169. – ISSN 1026-9932
83826
  Rosepashvili N. Notary mediating in Georgia / N. Rosepashvili, M. Tkebuchava // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – P. 110-114. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  The alternative way of dispute solution or mediation is a method of dispute solution by negotiation, where neutral person-mediator helps opposing parties or their representatives to finish conflict arisen between them by mutually beneficial agreement. ...
83827
  Rodriguez Feo Jose Notas criticas / Rodriguez Feo Jose. – La Habana
1. – 1962. – 176с.
83828
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro
1. – 1937. – P. 476-483. – Rev. de entomologia, V. 7, f. 4, 1937
83829
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
2. – 1938. – 24 p. – Rev. de entomologia, V. 8, f. 1-2, 1938
83830
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / Gregorio Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
4. – 1939. – 14 p. – Rev. de entomologia, V. 10, f. 1, 1939
83831
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n.]
5. – 1940. – P. 199-214. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 1-2, 1940
83832
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia / G. Bondar. – Rio de Janeiro : [S. n. ]
6. – 1940. – P. 843-862. – Rev. de entomologia, V. 11, f. 3, 1940
83833
  Bondar G. Notas entomologicas da Bahia III / G. Bondar, Bahia. – Rio de Janeiro - Brasil : [S. n.]
3. – 1938. – P. 441-449. – Rev. de Entomologia, Vol. 9, fasc. 3-4, dezembro 1938
83834
  Lluis N.J. Notas para la construccion de la teoria general del derecho sobre prevencion de accidentes de trabajo / N.J. Lluis. – Barcelona : C.E.A.H.E., 1968. – 8 p.
83835
  Kakolewski Krzystof Notatka / Kakolewski Krzystof. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1982. – 206s. – ISBN 83-05-11062-1
83836
  Sokorski Wlodzimierz Notatki / Sokorski Wlodzimierz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 188s.
83837
  Muszkowski K. Notatki londynskie : (1993-1997) / Krzysztof Muszkowski. – Torun : Uniw. Mikolaja Kopernika, Bibl. uniwersytecka, 1997. – 203, [1] s. – ISBN 83-231-0831-5
83838
  Glabinski Stanislaw Notatki z Chin. / Glabinski Stanislaw. – 320с.
83839
  Kapijew Effendi Notatki z frontu 1941-1944. / Kapijew Effendi. – Warszawa, 1977. – 208с.
83840
  Irzykowski Karol Notatki z zycia obserwacje i motywu / Irzykowski Karol; Dobosz Andrzej (wybr.), Kisielewski Stefan (wstep). – Warszawa, 1964. – 552с.
83841
  Kydrynski Juliusz Notatnik europejski. Felietony, szkice, reportaze, wywiady. / Kydrynski Juliusz. – Krakow, 1962. – 218с.
83842
  Breza Tadeusz Notatnik literacki. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1956. – 712с.
83843
  Olt Gheorghe Lica Note bibliografice: Aspura activitatii literare a scriitorului Lucian Costin / Gheoghe Lica Olt. – Caransebes : Ed. "Banatul literar", 1943. – 40 p.
83844
  Carmen M.V. Note de formarea cuvintelor. Completari la inventarul adjectivelor romanesti in-tor de tipul (casa) vanzatoare, (pamant) arator // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 490-499. – ISSN 0024-3523
83845
  Pham Van Dong Note du Ministre des Affaires Etrangeres de la Republique Democratique du Viet-nam Pham-Van-Dong a M.M.Antony Eden et V.Molotov, President de la Conference de Geneve pour l"Indochine / Pham Van Dong. – Hanoi, 1955. – 8с.
83846
  Mares A. Note etimologice // Limba romana / Academia Romana, Sectia de filologie si literatura. – Bucuresti, 2018. – Vol. 66, nr. 4 (за 2017). – Р. 477-480. – ISSN 0024-3523
83847
  Voutilainen M. Note on AR(1)-characterisation of stationary processes and model fitting / M. Voutilainen, L. Viitasaari, P. Ilmonen // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 2. – Р. 195-207. – ISSN 2351-6046


  It was recently proved that any strictly stationary stochastic process can be viewed as an autoregressive process of order one with coloured noise. Furthermore, it was proved that, using this characterisation, one can define closed form estimators for ...
83848
  Glazek Kazimierz Note on polyadic groups on sets with at most 7 elements / Glazek Kazimierz, J. Michalski. – Wroclaw, 1986. – 14 s. – (Preprint / Mathematical Inst. Univ. of Wroclaw ; N 62)
83849
  Feather N. Note on the inelastic scattering of fast neutrons / N. Feather. – [S. l.], 1942. – 5 p.
83850
  Zhang Ch. Note on the oscillation of second-order quasilinear neutral dynamic equations on time scales / Ch. Zhang, T. Li // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 470-472. – ISSN 1562-3076
83851
  Fano U. Note on time-intensity factor in radiobiology / U. Fano, L.D. Marinelli. – [S. l. : s. n.], 1943. – 8 p. – Proceed. of the National acad. of science, v.29, N.2, 1943
83852
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; Ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Scripta. – (Istorie & politica : Documente oficiale-Izvoare narative / Este coord. S.Neagoe). – ISBN 973-96070-0-4; 973-96070-1-2
V.1 : Romania si razboaiele balcanice (1912-1913); Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Neutralitatea (1914-1916). – 1993. – 448 p.
83853
  Marghiloman A. Note politice / A. Marghiloman; ed. S.Neagoe. – Bucuresti : Machiavelli. – (Istorie & politica / Documente oficiale-Izvoare narative). – ISBN 973-96599-5-0
V. 2 : Romania si primul razboi mondial (1914-1919); Razboiul (1916-1917). – 1994. – 306 p.
83854
  Van Note preliminaire sur le niveau stratigraphique et la region d"origine de certains des blocks de gres quartzeux des plaines de la Moyenne et de la Basse-Belgique / par Ernest Van den Broeck // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – [9] p.
83855
  Tzankov V. Note sur la presence des reptiles fossiles du cretace superieur de la Bulgarie du nord / V. Tzankov. – Sofia : [S. n.], 1939. – 20 p.
83856
  Erschoff Note sur les Lepidopteres de la Siberie occidentale / par. N. Erschoff // Описание четырех случайных изменений (аберраций) чешуекрылых / Н.Г. Ершов. – [Санкт-Петербург], 1868. – 3 p..


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
83857
   Noten der Sowjetregierung an die Regierung der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland. – M., 1952. – 7с.
83858
   Noten der Sowjetregierung an die Regierungen der USA, Englands und Frankreichs uber den Friedensvertrag mit Deutschland, 1952. – 8с.
83859
  Motas C. Notes complementaires sur la nymphe de behningia lestagei motas 1937, trouvee en Roumanie / C. Motas, M. Bacesco. – Iasi : Presa Buna, 1939. – 14 p. – Annales scientifiques de l"universite de Jassy, Tome 26, Annee 1940, Fascicule 1
83860
  Malkov P. Notes d"un commandant du Kremlin / P. Malkov. – M., 1966. – 392с.
83861
  Sei Shonagon Notes de chevet / Sei Shonagon, 1966. – 328с.
83862
  Cohen Marcel Notes de methode pour l"histoire du francais. / Cohen Marcel. – M., 1958. – 100с.
83863
   Notes du Gouvernement Sovietique aux Gouvernements des USA, d"Angleterre et de France sur le Traite de Paix avec l"Allemagne, 1952. – 8с.
83864
   Notes for the Spanish history 1936-1939. – 4th ed. – Madrid, 1961. – 402p., 100 v. ill.
83865
  Tamburelli G. Notes from an international perspective on the role of juridical doctrine in promoting the rule of law, and institution building // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 70-74. – ISBN 978-966-02-9034-1
83866
  Zahorodny D. Notes from Sydney 2000 : XXVII Olympic games and XI Paralympic games / Daria Zahorodny, a member of Australian friends of the National Olympic Committee of Ukraine // Сідней. Австралія. 2000. ХХVII Олімпійські ігри та ХІ Паралімпійські ігри : спогади Дарії Загородної, член Австралійських друзів Національного Олімпійського Комітету України / Д. Загородна. – Сідней : BA print. & publ. services, 2011. – P. 1-84. – Bibliogr.: ill. – ISBN 978-0-646-55736-6
83867
  Dostoyevsky Fyodor Notes from the Dead-House / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1989. – 342 p.
83868
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The double / Dostoyevsky Fyodor. – Harmondsworth, 1972. – 287 p.
83869
  Dostoyevsky Fyodor Notes from underground. The grand inquisitor / Dostoyevsky Fyodor. – New York, 1960. – 229 p.
83870
  Mazon A. Notes historiques sur Tournon et ses seigneurs / Albin Mazon. – Marseille : Laffitte Reprints, 1975. – 304, [2] p., [4] арк. фот., : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
83871
  Cherkasov N. Notes of a soviet actor / N. Cherkasov. – M., 1966. – 228с.
83872
  Yakovlev A. Notes of an aircraft designer / A. Yakovlev. – Moscou, 1970. – 2750 с.
83873
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace treaty with Germany, 1952. – 8с.
83874
   Notes of the Soviet Government to the Governments of the USA, Great Britain and France on the Peace Treaty with Germany, 1952. – 8с.
83875
  Preston Charles Notes on basic political theory / Preston Charles. – Toronto, 1969. – 192с.
83876
  Kuznetsova V. Notes on english lexicologj. / V. Kuznetsova. – K., 1966. – 134с.
83877
  Banks J. Notes on general antropology : cultural patterns and dynamics / by Janson Banks, ph. d. – Toronto ; London ; Sydney : Forum House, 1969. – 138 p. : ill.
83878
   Notes on Hamlet: including scene by scene synopsis - character sketches, departmental examination questions and answers and many helpful notes. – Toronto. – 72 p.
83879
  Bonner James Notes on iduction of flowering in Xanthium / Bonner James, Bonner David, 1948. – 2 p. – Reprined from: The Botanical Gazette, vol. 110, No. 1, 1948
83880
  Cornilescu Alexandra Notes on Romanian Ethical Datives / Cornilescu Alexandra, Tigau Alina // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2019. – T. 64, № 2, Avril/Juin. – P. 127-147. – ISSN 0035-3957
83881
  Ouchi Y. Notes on Some Flies of Genuse Fannia from Eastern China : Diptera Sinica; Muscidae-Phaoniinae I ( Entomological Report No. 7) / Y. Ouchi. – Shanghai : [S. n.], 1938. – P. 19-22. – The Journal of the Shanghai Science Institute, Section 3, Vol. 4, 1938. – (Studies from the Department of Biology of the Shanghai Science Institute)
83882
  Verity R. Notes on the geographical variations of Argynnis Aglaja, L : Reprinted from The Entomologist, Vol. 68, August and September, 1935 / R. Verity. – London : Adlard & Son, 1935. – P.189-204. – Subscription 12s per annum, post free. – (Geographical variations of Argynnis Aglaga, L.)
83883
  Sherine Notes on the Human Characteristics of Ancient Egyptian Kings / Sherine, Ei-Menshawy // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 411-430. – ISSN 0044-8699
83884
  Tamburelli G. Notes on the relations between the EU and Ukraine and the progress in the implementation of the association agreement // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 150-164. – ISSN 2227-796X
83885
  Linton E. Notes on trematode parasites of birds / E. Linton. – Washington : Gevernment, 1928. – 36, [12] p.
83886
  Riel P. Notes sur le genre "Erebia" : Sur une aberration "d"erebia evias" godart / P. Riel. – Lyon : {S. n.]
2 : Faussement attribuee a "Erebia Stygne" ochsenheimer. – 1927. – 4 p. – Extrait du Bulletin bi-mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, N. 10, 1927
83887
  Verity R. Notes sur les "Hesperiidi" europeens et liste de ceux de la Catalogne : Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. 11, No. 4 / R. Verity. – Barcelona : Junta de ciencias naturales, 1929. – 18 p.
83888
  Taine H. Notes sur Paris. Vie et opinions de m. Frederic-Thomas Graindorge. – Paris : Librairie de l. Hachette & C., 1867. – VII, 415 p.
83889
  Adamczewski S. Notes sur Phalonia rutilana Hb (Lep. Tortricidae) / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 327-335. – Annales musei zoologici Polonici, T.11, Nr. 16, 1936
83890
  Verity R. Notes sur quelques Rhopaloceres d"Espaqne : Lep. / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1927. – P. 172-176. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1927
83891
  Berger Joseph Nothing but the truth / Berger Joseph. – New York, 1971. – 286с.
83892
  Poniatowska Elena Nothing, nobody : the voices of the Mexico City earthquake / Poniatowska Elena; Translated, with a foreword by Aurora Camacho de Schmidt, Arthur Schmidt. – Philadelphia : Temple univ. press, 1995. – 327р. – (Voices of Latin American life / Edited by A.Schmidt). – ISBN 1-56639-345-0
83893
   Notice de manuscrits, livres rares et ouvrages sur les science, beaux-arts etc. Tires du cabinet de son excellence le prince M.Galitzin. – M., 1820. – 99с.
83894
  Duvernoy G. L. Notice historique sur les ouvrages et la vie de M. le B.on Cuvier. – Paris : F.G.Levrault, 1833. – 172 p.
83895
   Notice historique sur M. de Lafayette, general en chef de toutes les gardes nationales en France. – Bruxelles, 1830
83896
  Крылов Notice sur lavie et les... / Крылов, 1913. – с.
83897
   Notice sur le musee de Marchandises. – Kief : Typo. Grossmann A.I., 1911. – 16 c.
83898
  Yermoloff Al.S. Notice sur les cereales de la Russie : exposition universelle de Paris en 1878 / Al.S. Yermoloff. – St-Petersbourg : Trenke & Fusnot, 1878. – 44 p.
83899
   Notice sur les collections dont se compose le Musee de l"artillerie : essai historique. – Paris : De l"Imprimerie de Bachelier, 1836. – XII, 200 p.
83900
   Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque du Roi. – A Paris (Paris) : De l"Imprimerie Royale
T. 1. – 1787
83901
  Mignet Notices historiques. – Bruxelle : Meline, Cans et C. – (Histoire contemporaine)
T. 1. – 1855. – 322 p.
83902
   Noticias Militares extranjeras. – М.
1. – 1966. – 160с.
83903
  Duarte Carlos Noticias sobre el Procer Cumanes Casimiro Isava Sucre / Duarte Carlos. – Caracas, 1965. – 22с.
83904
  Mykhailenko D. Notion and Legal Basis of Land-Use Planning in the United Kingdom, the United States of America and Ukraine: Comparative Analysis // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 354-355
83905
  Kononchuk I. Notion and Legal Nature of Amparo Procedure // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – P. 59-63. – ISSN 2409-4544


  The article evaluates the legal nature of the amparo procedure. The main principles and characteristics of amparo procedure as the specialized institute of constitutional control are examined. It was defined that amparo procedure is the effective ...
83906
  Thiry Philippe Notions de logique / Thiry Philippe. – 3e ed. – Bruxelles : De Boeck univ., 1998. – 182p. – (Methodes en sciences humaines / Collection dirigee par J.-M. De Ketele, J.M. Van der Maren, M.Duru-Bellat). – ISBN 2-8041-2965-9
83907
  Miesen B. Notities over levenslooppsychologie / Bere Miesen. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976. – 25 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 1). – ISBN 90-6001-337-9
83908
  Niculescu-Brailiteanu Notiuni de fizica : Classa III-A secundara / S. Niculescu-Brailiteanu. – Bucuresti : Cartea, 1921. – 181 p.
83909
   Notiuni de teoria literaturii. – Bucuresti, 1958. – 396с.
83910
  Sinzow J. Notizen uber die Jura-Kreide- und Neogen - Ablagerungen der Gouvernements Saratow, Simbirsk, Samara und Orenburg // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 106 p., 4 tar


  На тит. л. дарств. надпись: Павлу Аполлоновичу Тутковскому от И. Синцова
83911
  Solari F. Notizie biologiche sull"Apion Bonvouloiri Bris. e sul Dichotrachelus Sulcipennis stierl / F. Solari. – Genova : Commercio, 1933. – P. 159-164. – Estratto dal Bollettino della Societa Entomologica Italiana, Anno LXV, № 7 - 26 Luglio 1933, XI
83912
   Notlandung auf dem Tschompot: Phantastische Erzahlungen aus der Sowjetunion. – Berlin, 1983. – 156с.
83913
  Epstein Edward Notorious divorces. / Epstein Edward. – Secaucus, 1976. – 254с.
83914
  Maupassant Guy de Notre coeur / Maupassant Guy de. – M., 1975. – 178с.
83915
  Забужко О.С. Notre Dame d"Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправл. – Київ : Факт, 2007. – 638, [2] с., [2] арк. іл. – Сер. засн. у 2006 р.-Імен. покажч.: с. 614-636. – Бібліогр. у тексті. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
83916
  Дроздовський Д. Notre Dame D"Ukraine, або Собор і шпиль у конфлікті міражів [Про кн.: Забужко О. Notre Dame D"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 174-182. – ISSN 0320 - 8370
83917
  Забужко О. Notre Dame d"Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. – Київ : Факт, 2007. – 640с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-160-5
83918
  Marouzeau J. Notre langue. Enquetes et recreations philozogiques / J. Marouzeau. – Paris, 1955. – 280с.
83919
   Notre petit theatre. – М., 1961. – 140с.
83920
  Cesbron G. Notre prison est un royaume / G. Cesbron. – Paris, 1952. – 252с.
83921
  Gatti Armand Notre tranchee de chaque jour / Gatti Armand. – Paris : Verdier, 1991. – 112 p. – ISBN 2864322404
83922
   Notstandsgesetze. Grundgesetz (Auszug), Bundesleistungsgesetz, Arbeitssich erstellungsgesetz, Ernahrungssicherste lungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz, Wirtchaftssibberstellungsgesetz, Gestz u. – Munchen, 1968. – 236с.
83923
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 474. – 2000
83924
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 475. – 2002
83925
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 476. – 2002
83926
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 477. – 2002
83927
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 478. – 2003
83928
   Notulae naturae / The Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 479. – 2005
83929
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 480. – 2009
83930
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 481. – 2010
83931
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 482. – 2010
83932
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 483. – 2010
83933
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 484. – 2011
83934
   Notulae naturae. – Philadelphia : Academy of natural sciences. – ISSN 0029-4608
N 485. – 2012
83935
  Villate C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache. – Berlin ; Schoneberg
3 Teil : Sachworterbuch. – 343, 91 p.
83936
  Villatte C. Notworterbuch der franzosischen und deutschen Sprache fur Reise, Lekture und Konversation : in drei Teilen / prof. Dr. Cesaire Villatte. – Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
1.Teil : Franzosisch-Deutsch : Vierundzwanzigster Tausend. – 343, 91 S.
83937
  Regard Constant Noue, denoue, renoue... / Regard Constant. – Paris, 1974. – 156с.
83938
   Noukogude teaduse arengust eesti NSV-s 1940-1950. – Tallinn, 1950. – 451с.
83939
   Noul atlas linguistic roman pe regiuni Oltenia. – Bucuresti
1. – 1967. – 196с.
83940
   Noul atlas lingvistic al Romaniei, Moldova si Bucovina. – Bucuresti
1. – 1987. – 283с. + +приложение
83941
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Banat. – Bucuresti : Ed.Acad. Romane. – ISBN 937-27-0609-0
T.2. – 1997. – 266c.
83942
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni banat. – Bucuresti
1. – 1980. – 154с.
83943
  Teaha T. si a. Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. si a. Teaha. – Bucuresti, 1970. – 315 p.
83944
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
3. – 1974. – 271с.
83945
   Noul atlas lingvistic roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
5. – 1984. – 202с.
83946
   Noul atlas lingvistic Roman pe regiuni Oltenia / T. Teaha. – Bucuresti
4. – 1980. – 303с.
83947
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
83948
  Andrei Stefan Noul oras. Roman. / Andrei Stefan. – Bucuresti, 1952. – 500с.
83949
  Bacon Francis Noul Organon. / Bacon Francis. – Bucuresti, 1957. – 336с.
83950
   Noul Testament. – Bucuresti : Instit biblic si de misiune al bisericii ortodoxe Romane, 1993. – 470, [1] p. : Ill. – ISBN 973-9130-08-9
83951
  Merkulova O. Nouns of neuter with the suffix - (ь) no / - (ь) но in Ukrainian language // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
83952
  Gamarra Pierre Nous allons a Paris = Мы едем в Париж / Gamarra Pierre. – M., 1965. – 128 с.
83953
  Levy V. Nous et moi / V. Levy. – M., 1975. – 310 с.
83954
  Ozouf Jacques Nous les maitres d"ecole: autobiographies d"instituteurs de la Belle Epoque / Ozouf Jacques. – Paris, 1993. – 312с.
83955
  Stil Andre Nous nous aimerons demain / Stil Andre. – M., 1960. – 164с.
83956
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Москва, 1951. – 112с.
83957
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Москва, 1951. – 173с.
83958
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – К., 1953. – 108с.
83959
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 2-е. – Москва, 1955. – 108с.
83960
  Laffitte Jean Nous retournerons cueillir les jonquilles / Laffitte Jean. – Изд. 3-е. – Л., 1958. – 108с.
83961
  Pourtales G. de Nous, a qui rien n"appartient : Voyage au pays Khmer / G. de Pourtales. – [S. l.] : Flammarion, 1931. – 277 p.
83962
  White Henry Julian Nouum Testamentum latine / White Henry Julian. – London, 1911. – 620 p.
83963
  Lentacker F. Nouveau cours de geographie : Pour l"enseignement du 2 degre.Cllasse de 4e / F. Lentacker, J.-P. Moreau, M. Ozouf. – Paris : Nathan, 1958. – 320p. : il.,cart.
83964
  Rotteck K. Nouveau dictionnaire allemand-francais et francais-allemand. – Paris : Garnier Freres, 1900. – 439 s.
83965
   Nouveau dictionnaire allemand-francois et francois-allemand, a l"usage des deux nations. – Strasbourg ; Paris, 1810. – 759 s.
83966
  Delas Daniel Nouveau dictionnaire analogique. / Delas Daniel, Delas-Demon Daniele. – Paris, 1971. – 609с.
83967
  Thunot Nouveau dictionnaire anglais-francais et francais-anglais abrege de boyer... / Thunot, MM.E, C.E. Clifton. – Paris : Baudry, 1846. – 404 p.
83968
   Nouveau dictionnaire d"histoire naturelle, 1803. – 03
83969
  Libes A. Nouveau dictionnaire de physique. – Paris : Chez giguet et michaud
T. 1. – 1806. – XVI, 430 s.
83970
   Nouveau dictionnaire de poche francais-englais et anglais-francais. – Ed. stereotype. – Leipzig : Chez charles tauchnirz. – 739 S.
83971
  Kiss M. Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast
T. 1. – 1844. – 484 S. – У вид. також : Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais / I. Karady. T. 2
83972
  Bosselli Ch. Nouveau dictionnaire de poche Francais-Italien et Italien-Fransais : Francais-Italien / Ch. Bosselli; Charles Boselli. – 50e pain. – Milan : Fratelli treves, 1905. – XXII, 386 p. – Загол. обкл. : Dizionari treves Francais-Italien
83973
  Oldecop Nouveau dictionnaire de poche francais-russe et russe-francais. – Stuttgart : S. Dufour, 1854. – 426 p.
83974
  Feller F.E. Nouveau dictionnaire de poche Francais et Anglais : contenant tous les mots indispensables a la conversation familiere, ainsi qu"aux voyageurs et hommes d"affaires / par le F.E. Feller ; rev. et augmente par le H. Rogivue. – Leipzig : Teubner. – (Collection Feller : dsctionnaires de poshe Feller)
Vol. 2 : Francais - Anglais. – 1904. – [2], 368. – Миниатюрное издание
83975
   Nouveau Dictionnaire De Poche Francois-espagnol. – Avignon
T. 1. – 1816. – 453 s.
83976
   Nouveau dictionnaire de poche franсais-allemand et allemand-franсais / Precede d"une preface par M.A.Thibaut. – Leipsic ; Paris : C.P. Melzer ; Didot Freres, 1838. – XVI, 472, 520 p.
83977
  Karaґdy I. Nouveau dictionnaire de poche, francais-hongrois et hongrois-francais. T. 2 // Nouveau dictionnaire de poche francais-hongrois et hongrois-francais / M. Kiss. – Leipsic : Wigand Pesth Heckenast, 1844. – T. 1. – P. 1-366
83978
  Nugent Thomas Nouveau dictionnaire de poche, francois-anglois, et anglois-francois / par Thomas Nugent. Augm. par J. Ouiseau, des nouveaux mots inseres dans le Dictionnaire de l"Academie francoise, publie par Montardier. – Paris, 1816. – 247 s.
83979
  Thibaut A. Nouveau dictionnaire de poche; francais-allemand et allemand-francais. – Leipzig : Melzer, 1842. – 512 S.
83980
  H Nouveau dictionnaire des difficultes du francais moderne. / H. – 2-me ed., mise a jour et enrichie. – Paris, 1987. – 1031с.
83981
  Dauzat Albert a.o. Nouveau dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 4e ed. – Paris, 1971. – 814с.
83982
  Dauzat Albert a.o. Nouveau Dictionnaire etymologique et historique. / Albert a.o. Dauzat. – 5-me edit. revue et corrigee. – Paris, 1981. – 806с.
83983
  Schuster M. Nouveau dictionnaire francais-allemand et allemand-francais / M. Schuster. – Paris
T. 2. – 1930. – 1079 s.
83984
  Boїelle J. B.A. Nouveau dictionnaire francais-anglais et anglais-francais : comple sur les meilleurs Ouvrages des deux Langues / comp.: par James Boїelle, B.A. , par de V. Payen-Payne. – Paris : Perche. – XIX, 616 p.
83985
   Nouveau dictionnaire francais-coreen. – Seoul : Samhwa, 1978. – X, 1645 p.
83986
  Noel Fr. Nouveau Dictionnaire Francais-Latin, compose Sur Le Plan Du Ictionnaire Latin-Francais Du Meme Auteur. – Paris, 1816. – 1044 s.
83987
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 402 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
83988
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles : partie Italienne-francaise / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres. – XII, 372 с. – Загол. обкл. : Dizionaire italien-francais et francais-italien
83989
  Ferrari C. Nouveau dictionnaire italien-francais et fransais-italien : contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figuree des mots italiens et celle des mots francais dans les cas douteux et difficiles / par C. Ferrari. – Paris : Garnier freres, 1867. – XII, 568 с.
83990
  Suckau E. de Nouveau dictionnaire latin-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par E. de Suckau. – Paris : Garnier freres, 1865. – XVII, [1], 744, 12 p.
83991
  Sadler P. Nouveau dictionnaire portatif anglais-francais et francais-anglais. – Paris
T. 2, vol. 1. – 1864. – XIX, 1370 p.
83992
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif francais-polonais et polonais-francais / J.A.E. Schmidt. – Leipsic : Chez Charles Tauchnitz
Ed. ster. – 1884. – 720 s.
83993
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe. – Leipzig, 1869. – 734 p. – Вид. пошкоджене: без обкл.
83994
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe = Новый карманный русско-французский и французско-русский словарь : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Ed. ster. – Leipzig : Otto Oltze, 1874. – [4], 736 p.
83995
  Schmidt J.A.E. Nouveau dictionnaire portatif russe-francais et francais-russe : partie russe-francaise / J.A.E. Schmidt. – Leipzig : Otto Oltze
Ed. ster. – 1893. – [4], 736 p.
83996
  Skoloff N. Nouveau dictionnaire russe-francais : contenant tous les termes employes par les auteurs classiques... / par N.Sokoloff. – Paris, 1865. – 462 s. – вид. без обклад.
83997
   Nouveau Manuel Complet de Produits Chimiques formant un traite de Chinie / par M. G.-Eugene Lorme. – Paris : Librarie encyclopedique de Roret. – (Manuels-Roret)
T.3. – 1861. – 495 p.
83998
  Vergnaund A.D. Nouveau manuel de l"artificier, du poudrier et du salpetrier. – Paris, 1852. – 430 s. – (Librairie Encyclopeique de Roret)
83999
  Larousse Nouveau petit Larousse illustre : dictionnaire encyclopedique; 6 200 gravures.-220 planches et tableaux.-140 cartes / Larousse; dir. de C. Auge, P. Auge. – Paris : Librairie Larousse, 1937. – 1771 p.
84000
   Nouveau traite de chimie minerale. – Paris
1. – 1956. – 1102с.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,