Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
83001
  Nowacka D. "My latwo znajdziemy wspolny jezyk". Michal Lesiow i Taras Franko // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 86-92


  Cпроба показати історію знайомства Михайла Лесіва і Тараса Франка - двох філологів, яких поєднала спільна ідея популяризації української мови та вироблення принципів, які допомогли б використовувати її українцями, які живуть в України та за кордоном.
83002
  Рижков В. "My Pol" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 2


  Мобільний додаток від дніпровських студентів - доступний усій країні. Для екстреного виклику поліції від студентів Дніпровського національного університетуім Олеся Гончара користується вся Україна.
83003
  Потницева Т.Н. "Mystery not mastery": "вторая волна" неовикторианского романа // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 106-113
83004
  Kalba M. "Nachtigal": Ukrainski Batalion 1941 r. / Myroslaw Kalba. – Detroit; Lwow : Wydawnictwo Druzyny Ukrainskich Nacjonalistow, 1995. – 133с.
83005
  Bernacki B. "Najostrzejsze narzedzie naszej partii..." : okupacja sowiecka polnocno-wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej ( 1939 - 1941 ) w swietle polskojezycznej prasy "Gadzinowej" / Bartlomiej Bernacki. – Torun : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009. – 295 s. – ISBN 978-83-60738-63-4
83006
   "Najstarsze druki cerkiewnoslowianskie i ich stosunek do tradycji rekopismiennej". Materialy z sesji Krakow 7-10 Xi 1991.. – Krakow, 1993. – 350с.
83007
  Зислин М.Н. "NaOR AYiN" -- караимская грамматика древнееврейского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.18 / Зислин М.Н.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 16 с.
83008
  Posochowa L. "Narodziny" szlachcica: idealy i praktyka wychowania dzieci starszyzny kozackiej na Hetmanszczyznie i Ukrainie Slobodzkiej w drugiej polowie XVIII wieku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 361-369. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
83009
  Булатова С.О. "Nastawowac miod stary, wlasnie stary", або білоруські рукописні рецептури питного меду ХVІІ ст. із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 281-300. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
83010
  Staniszewski Andrzej "Nasz kochany Kochanowski": Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939 / Staniszewski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 256с.
83011
  Deubner Fritz ... nach Adam Ries: Leben und Wirken des grossen Rechenmeisters / Deubner Fritz; Riemer W. – Leipzig, 1992. – 106с.
83012
  Amir Khani [Nasht-i nisha] / [Riza Amir Khani]. – [Tehran] : Ghady, 2005. – [102] с. – Кн. перською мовою. - Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ([Сучасна політика ; 2]). – ISBN 964-417-310-4
83013
  Бєляєв В.М. m-звідність з інформаційними обмеженнями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Володимир Миколайович Бєляєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
83014
  Беляев В.Н. m-сводимость с информационными ограничениями : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.08 / В.Н. Беляев ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : [б. и.], 2005. – 112 л. – Библиогр.: л.108-112
83015
  Цыбанов m-факторизуемые группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Цыбанов м. В.; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1975. – 15л.
83016
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
1-2. – 1960. – 392с.
83017
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
3. – 1961. – 230с.
83018
  Mihalyfi Erno Muveszek, barataim: Valogatott kepzomuveszeti irasok. Muveszet es elmelet / Mihalyfi Erno. – Budapest, 1977. – 306с.
83019
   Muveszeti Kislexikon. – Budapest, 1973. – 687с.
83020
   Muveszetpolitikank idoszeru kerdesei: Tanulmanyok.. – Budapest, 1977. – 404с.
83021
  Rozniatowski T. Muz po styridsiatke / T. Rozniatowski. – Bratislava : Osveta, 1964. – 168s.
83022
  Barathova Nora Muz, ktory kracal za strcom / Barathova Nora. – Kosice, 1975. – 224с.
83023
  Sbarcea G. Muza cu har : Doua secole de muzica usoara romaneasca / George Sbarcea. – Bucuresti : Muzica, 1984. – 254 p.,18 f.il. : il.
83024
  Slekowa Ludwika Muza domowa: Okolicznosciowa poezja rodzinna czasow renesansu i baroku / Slekowa Ludwika. – Wroclaw, 1991. – 175с.
83025
   Muzea Krakowa. – Warszawa : Arkady, 1981. – 172s. : il. – (Muzea swiata). – ISBN 83-213-3070-3
83026
  Szymanska Kazimiera Zdislawa. Muzea literackie w Polsce / Kazimiera Zdislawa. Szymanska; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1994. – 256,[50]s. : il. – На обкл. рік 1994
83027
  Mihalache Marin Muzeele din Bucuresti / Mihalache Marin. – Bucuresti, 1960. – 242с.
83028
  Petrescu-Dimbovita Muzeul de istorie a Moldovei / Petrescu-Dimbovita, Al. Andronic. – Bucuresti, 1966. – 96с.
83029
  Georgescu Florian Muzeul de istorie a orasului Bucuresti. / Georgescu Florian, Op.I. Cernovodeanu. – Bucuresti. – 128с.
83030
   Muzeul Doftana. Filiala a muzeului de istorie a partidului muncitoresc Romin.. – Bucuresti, 1960. – 94с.
83031
  Butura Valeriu Muzeul etnografic al Transilvaniej Cluj. / Butura Valeriu. – Bucuresti, 1966. – 29с.
83032
  Marian B. Muzeul prietenilor mei, sau carte de dedicatii : ode, ditirambe, sarje, epigrame pentru amici si cunoscuti / Boris Marian // Музей моих друзей или Книга посвящений : оды, панегирики, эпиграммы, дифирамбы а также шаржи: дружеские и не очень / Б. Мариан. – Кишинев : [б. и.], 2015. – C. 1-63
83033
   Muzeul Romano-Rus., 1950. – 126с.
83034
  Petrescu I.C. Muzeul Scoalei si al Satului : ce s""a infaptuit la Comarnic / Ioan C. Petrescu. – Comarnic : [fara a publica], 1935. – 20, XXX p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
83035
   Muzeum a soucasnost.. – Roztoky u Prahy, 1977. – 174с.
83036
   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.. – Poznan, 1959. – 8с.
83037
   Muzeum imienia dzieduszyckich we Lwowie. – Lwow : ZI Zwiazkowej drukarni, 1880. – XXXIX,36S.
83038
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1917. – 112 s., 9 tabl., IV s.
83039
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1918. – VIII, 256 s.
83040
   Muzeum w kulturze pamieci Rzeczpospolitej Obojga Narodow : antologia najwczesniejszych tekstow / red.: Tomatsz F. de Rosset, Michal F. Wozniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Torun : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – ISBN 978-83-231-4424-3
T. 1 : 1766-1882. – 2020. – 339 s.
83041
   Muzeum w kulturze pamieci Rzeczpospolitej Obojga Narodow : antologia najwczesniejszych tekstow / red.: Tomatsz F. de Rosset, Michal F. Wozniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Torun : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – ISBN 978-83-231-4536-3
T. 2 : 1882-1917. – 2020. – 367 s.
83042
  Sutovec Milan Muzi a zbrane / Sutovec Milan. – Praha, 1977. – 178с.
83043
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1960. – 180с.
83044
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1968. – 138с.
83045
  Rusu Liviu Muzica in Bucovina / Rusu Liviu. – Bucuresti. – 49с.
83046
   Muzica si publicul.. – Bucuresti, 1976. – 136с.
83047
  Corolenco V.G. Muzicantul orb. / V.G. Corolenco. – Bucuresti, 1953. – 154с.
83048
   Muzicko vaspitanje i obrazovanje.. – Beograd, 1966. – 128с.
83049
   Muzy i Hestia : Studia dedykowane Profesor Ludwice Slekowej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1999. – 327s. – ISBN 83-229-1958-1
83050
  Hollanek Adam Muzyka dla was, chlopcy / Hollanek Adam. – Warszawa, 1975. – 203с.
83051
   Muzyka i totalitaryzm. – Poznan : Ars nova, 1996. – 204s. – ISBN 83-85409-47-5
83052
  Regiewicz A. Muzyka jako przestrzen dyskursu imagologicznego. Mickiewicz - Stasiuk - Haydamaky // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 110-118. – ISSN 2415-8828


  Символіка дерева (лісу) у творчості Франциска Карпіньського.
83053
   Muzyka polska.. – Krakow, 1967. – 508с.
83054
  Chyla-Szypulowa Irena Muzyka w poezji wieszczow / Chyla-Szypulowa Irena. – Kielce : Akademia swietokrzyska im.Jana Kochanowskiego, 2000. – 179s. – ISBN 83-7133-137-1
83055
  Eder Boris My animal friends / Eder Boris. – M., 1965. – 120с.
83056
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M. – 608с.
83057
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1968. – 422с.
83058
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1973. – 485с.
83059
  Gorky Maxim My apprenticeship / Gorky Maxim. – M., 1976. – 485с.
83060
  Waugh Alec My brother Evelyn & other profiles / Waugh Alec. – London : Cassell, 1967. – 340 p.
83061
  Alexin Anatoly My brother plays the clarinet. / Alexin Anatoly. – Moscow, 1972. – 127с.
83062
  Yutang Lin My country and my people / Yutang Lin. – New York : John Dey, 1935. – 382 p.
83063
  Du Maurier Daphne My cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – Middlesex, 1962. – 302с.
83064
  Du Maurier Daphne My Cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – London; Sydney, 1974. – 302с.
83065
  Karpova K. My cyber self: identity presentation on TikTok / K. Karpova, O. Borymska // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 118-129. – ISSN 2311-2697


  Моя кібер-особистість: презентація ідентичності в мережі TikTok. TikTok – це соціальна мережа, яка надала своїм користувачам унікальне поєднання засобів комунікації та, відповідно, започаткувала новий комунікативний контекст для самовираження та ...
83066
  Tursun-Zadeh Mirze My day and age. Selected poems / Tursun-Zadeh Mirze. – M., 1977. – 191с.
83067
  Lasak P. My dream mobility Visiting the Minzu University of China // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354


  Про Китайський університет Мінзу.
83068
  Голтаренко А.В. My duck"s vision: высмеивание ради высмеивания // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 86-87
83069
  Churchill Winston My early life: a roving commission / Churchill Winston. – London, Glasgow, 1959. – 382с.
83070
  Binur Yoram My enemy, my self / Binur Yoram. – Harmondsworth, 1990. – 215с.
83071
  Durrell Gerald My family and other animals / Durrell Gerald. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 302с.
83072
  Sit"ko S.P. My father - Panteleimon Onufrievich Sit"ko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – P. 17-24. – ISSN 1023-2427
83073
   My Favourite Stories. – 4 ed. – Москва, 1954. – 76с.
83074
   My favourite Stories. Three stories from "The arabian nights".. – 3-d edition. – Moscow, 1952. – 87с.
83075
  Урина О.К. My first ABC book / О.К. Урина. – М., 1965. – 32с.
83076
  Абрам С. My first English Newspaper. Моя первая английская газета. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва : Центриздат, 1931. – 68 с. – (Английский язык. Серия для начинающих)
83077
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalygina. – M., 1960. – 60с.
83078
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalyguna. – 2-d edit. – M., 1963. – 60с.
83079
   My first steps in English. Comp. for the 5-th form of the 8-year school. / M.M. Markova, N.O. Mastalygina. – Kiev, 1963. – 60с.
83080
  Gerard James My four years in Germany / Gerard James. – New York : Doran, 1917. – 448p. : Ill.
83081
  Mikhalkov Sergei My friend / Mikhalkov Sergei. – M., 1955. – 56с.
83082
  Mortimer Penelope My friend says it is bullet-proof / Mortimer Penelope. – Harmondsworth, 1991. – 225с.
83083
  France A. My friend"s book / A. France, 1923. – 296с.
83084
  Gallant Mavis My heart is broken / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1991. – 273с.
83085
   My Helpdesk: все для удобства агентов : компания "Амадеус Украина" запустила новый сайт My Helpdesk, разработанный специально для агентов, использующих систему Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 12-13 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
83086
   MY HELPDESK: все для удобства агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 12-13 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
83087
  Richberg D.R. My hero : The indiscreet memoirs of an eventful but unheroic life / D.R. Richberg. – New York : Putnam"s Sons, 1954. – VIII, 367 p. : ill.
83088
  Dorfman Ariel My house is on fire / Dorfman Ariel. – New York, 1991. – 167с.
83089
  Gumowska Irena My i nasz dom. (Z kultury zycia codziennego) / Gumowska Irena. – Warszawa, 1955. – 356с.
83090
  Potichnyj P.J. My journey // Літопис Української Повстанської Армії / відпов. ред. Петро Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – P. 1-123. – (Події і люди ; Кн. 4)
83091
  Potichnyj P.J. My journey = Моя дорога / Peter J. Potichnyj. – Ancaster ; Lviv : [s. n.], 2012. – 342, [1] p. : phot., portr. – Парал. тит. арк. укр. – ISBN 978-1-897431-40-5
83092
  Potichnyj P.J. My journey. Pt. 3 / Peter J. Potichnyj // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2012. – P. 1-159 : ill., portr. – (Серія "Події і люди" ; кн. 4, ч. 3). – ISBN 978-966-2105-39-1(Ukr.) ; 978-1-897431-39-9(Can.)
83093
  Horbulin V. My journey through the looking-glass : travel sketches and more / Volodymyr Horbulin. – Kyiv : Bright books, 2020. – 255, [1] p., [8] l. ill. : ill. – ISBN 978-617-7766-16-1
83094
  Meir Golda My Life / Meir Golda. – New York, 1975. – 480с.
83095
  Chekhov Anton My Life and Other Stories / Chekhov Anton; Translated from the Russian by Contance Garnett with anIntroduction by Craig Raine. – London : Campbell Publishers, 1992. – 586p. – (Everyman"s Library ; Vol. 120 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-120-8
83096
  Prorokov Boris My life and times / Prorokov Boris. – M., 1983. – 366с.
83097
  Nizer Louis My life in court / Nizer Louis. – Garden City; New York : Doubleday & company, 1961. – 524p.
83098
  Chaplin Charles My life in puctures / Chaplin Charles. – London, 1974. – 306с.
83099
  Levshin L.V. My lifelong road to light : trans. from rus. / L.V. Levshin. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – 264 p.
83100
  Fedenko P. My Meetings with Arnold Margolin // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1959. – Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – Р. 1680-1687 : фото
83101
  Borgen Johan My mordercy i inne nowele / Borgen Johan; Wyb.i przedmow. J. Giebultowicza; Tlum. J. Giebultowicz, B.Hlasko. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1966. – 283. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
83102
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – Moscow, 1961. – 120с.
83103
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – 2-е изд. – Moscow, 1964. – 116с.
83104
  Hitler Adolf My new order / Hitler Adolf. – New York, 1941. – 1008с.
83105
  Moore Susanna My old sweetheart / Moore Susanna. – Harmondsworth, 1983. – 211с.
83106
  Roosevelt James My parents: a differing view / Roosevelt James, Libby Bill. – London, 1977. – 369с.
83107
   My prisli, soudruzi.... – Praha, 1955. – 368с.
83108
  Levesque Rene My Quebec. / Levesque Rene. – Toronto, 1979. – 191с.
83109
  Wilson August My Rainey"s black botton / Wilson August. – New York : A plume book, 1985. – 111 p.
83110
  Rama Rau Santha My Russian journey / Rama Rau Santha. – New York, 1959. – 300с.
83111
  George Jean Craighead My side of the mountain. / George Jean Craighead. – New York, 1988. – 177с.
83112
  Sasakawa Y. My struggle against leprosy / Yohei Sasakawa. – Yokohama : Office of Joint Program on Hansen"s Disease (Leprosy) [etc.], 2019. – VIII, 236 p. : ill., tab. – ISBN 978-4-9910866-0-1
83113
   My sveta dobudem.. – Praha, 1950. – 132с.
83114
  Glowacki J. My sweet Raskolnikow. Obciach / Janusz Glowacki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 115 s.
83115
  Sedgwick M. My swordhand is singing / Marcus Sedgwick. – London : Orion Children"s Books, 2007. – 228 p. : ill. – ISBN 978-1-84255-558-3
83116
  Arliss G. My ten years in the studios : with illustrations / G. Arliss. – Boston : Little ; Brown, 1940. – XII, 349 p. : ill.
83117
   My town : writers on American cities / Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state ; [execut. ed.: Michael Jay Friedman ; photo research: Ann Monroe Jacobs]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2010. – 84 p. : phot. – Contents: The poetry of bridges / D. Bottoms. Good old Baltimore / J. Yardley. Ghosts / C. Rotella. Chicago aquamarine / S. Dybek [et al.]
83118
  Dickens Monica My turn to make the tea. / Dickens Monica. – Harmondsworth, 1978. – 222с.
83119
  Dostoyevsky Fyodor My uncle"s dream / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1966. – 408 p.
83120
  Gorky M. My universities / M. Gorky. – M., 1968. – 184с.
83121
  Mielnik Wlodzimierz My z pulku mysliwcow / Mielnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1955. – 271с.
83122
  Hartung Hugo My, Meisegeierowie / Hugo Hartung; Przel. I.Naganowska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 332s.
83123
  Borkovcova Hana My, trojka cudakow / Borkovcova Hana; Kostyrko H. – Warszawa, 1977. – 199с.
83124
   Mya Handschrift der Sachsischen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis. – Berl., 1962. – 24с.
83125
  Stepnik A. Mychajlo Hruszewski - polska recepcja dorobku historiograficznego // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – S. 72-118. – ISBN 978-966-353-435-0
83126
   Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages / A.A. Siromolot, O.S. Oliinyk, D.V. Kolibo, S.V. Komisarenko // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – P. 62-70. – ISSN 2409-4943
83127
  Кушмар Л.В. MyEnglishLab як одна з інноваційних платформ змішаного навчання / Л.В. Кушмар, Л.А. Колот // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 52-58. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
83128
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 410 p. : ll., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9911-1
83129
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 371, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9916-6
83130
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 395, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9915-9
83131
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 384 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9912-8
83132
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2018. – 384 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9912-8
83133
   Mykhailo Bartish"s 75th anniversary! // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 4. – ISBN 978-966-7166-39-7
83134
   Mykhailo Hrushevs"kyi 1866 -1934 : bibliographic sources. – New York ; Munich ; Toronto : [s. n.], 1985. – 18,199, [ 3 ] p. : portr.
83135
  Telvak Vitalii Mykhailo Hrushevsky in reflection of czech historiography at the end of XIX - beginning of XX century / Telvak Vitalii, Telvak Viktoria // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 82-106. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595
83136
  Telvak V. Mykhailo Hrushevsky"s "history of ukrainian literature" in assessments of his contemporaries / V. Telvak, V. Pedych // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 12. – C. 126-136. – ISSN 2519-058X
83137
   Mykhailo Iosypovych Yadrenko // International conference "Modern stochastics: theory and applications III" : Sept. 10-14, 2012, Kiev, Ukraine : conference materials / Modern stochastics: theory and applications III, intern. conf. – Kiev : Київський університет, 2012. – P. 6-7
83138
   Mykhailo Kravchuk - pride and glory of Ukrainian science (27.09.1892 - 9.03.1942) / V. Maslyuchenko, P. Zaderei, G. Nefodova, J. Shtenda, N. Zaderei // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 5, № 3/4. – Р. 110-117. – ISSN 2309-4001


  27 вересня 2017 року виповнилося 125 рокiв вiд дня народження видатного українського математика, громадського дiяча, академiка Михайла Кравчука. Висвiтлено життєвий та творчий шлях всесвiтньо вiдомого вченого, життя якого було трагiчно обiрване ...
83139
   Mykhailo Ostrohradskyi: liffe devoted to science / M. Zagirnyak, V. Serhiienko, S. Serhiienko, K. Kovalenko // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – P. 9-13. – ISSN 1995-0519
83140
  Pryhara Maria Mykhailyk the Cossack Orderly / Pryhara Maria. – Kiev, 1990. – 155с.
83141
  Bilinsky Y. Mykhaylo Drahomanov, Ivan Franko, and the Relations between the Dnieper Ukraine and Galicia in the Last Quarter of the 19th Century / Yaroslav Bilinsky // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1959. – Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – Р. 1542-1566
83142
  Kyrychenko V.V. Mykola Ivanovych Kovantsov (to 75-th birthday). (Ukrainian. English summary) / V.V. Kyrychenko, V.I. Mykhajlovs"kyj, M.O. Perestyuk; Univers. im. Tarasa Shevchenka // Visnyk. Ser. Fiz.-Mat. Nauky. – No.1
83143
  Chernetsky V. Mykola Khvyl"ovyi"s "A Sentimental Story": In Search of a Ukrainian Modernity // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 165-177. – ISSN 0363-5570
83144
  Mytsyk L.M. Mykola lavrovskyi - the first director of nizhyn institute оf history & philology // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – P. 194-205. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  The task of this paper is an attempt to systematize the documentary and factual material on the figure of Mykola Lavrovskyi introduced into the scientific circulation and determine his role in the history of Nizhyn. The author proves that Mykola ...
83145
  Romanyschyn O. Mykola Lemyk / O. Romanyschyn, O. Steciw, A. Gregorovich // Holodomor. The Ukrainian genocide 1932-1933 / O. Romanyschyn, O. Steciw, A. Gregorovich. – Toronto : League of Ukrainian Canadians ; Ucrainica Research Institute, 2014. – P. 95--96. – (Гомін України). – ISBN 978-0-9939652-0-3


  Микола Лемик — український політичний діяч, член ОУН від 1932 року. Виконавець убивства Олексія Майлова (секретаря Консульства СРСР у Львові) 1933 року на знак протесту проти штучно організованого радянською владою голодомору 1932–1933 років в Україні.
83146
  Mandebura O. Mykola Sumtsov"s Research of Bread and Grain Symbolism in the Family Rituals of Ukrainians // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 110-115. – ISBN 966-95788-9-2


  Видатний український дослідник Микола Сумцов (1854 - 1922), професор Харківського університету, академік - вчений з енциклопедичними знаннями, масштабним баченням проблеми, чий внесок у розвиток української етнології важко переоцінити. Питання про ...
83147
   Myocardial Ischemia and Lipid Metabolism. – New York, London : Plenum Press, 1984. – 341с.
83148
  Kornicker Louis S Myodocopid Ostracoda from the late Permian of Greece and a basic classification for Paleozoic and Mesozoic Myodocopida / Louis S Kornicker, I G Sohn // Smithsonian сontribution to paleobiology / Smithsonian institution. – Washington, 1999. – N 85. – 33 p.:il.
83149
  Karawajew W. [Kapaвaeв B.] Myrmekophilen aus Transkaspien = Мирмекофилы Закаспия / W. [Kapaвaeв B.] Karawajew; Труды русского энтомологического обозр. № 3. – Kiew, 1909. – 11 с.
83150
  Pilat A. Myshrooms and other fungi / A. Pilat. – Lond., 1961. – 160с.
83151
  Маріна Лілія MySims2Go: зв"язок під вашим брендом! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
83152
  Dabrowska Maria Myski o sprawach i ludziach. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1956. – 232с.
83153
  Sobeski Michal Mysl a marmur i inne szkice estetyczne / Sobeski Michal. – Warszawa, 1959. – 320с.
83154
  Zuraw J. Mysl filozoficzna i spoleczna Tadeusza Kosciuszki : tradycje i wspolczesnosc / Jozef Zuraw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. – 304 s. – ISBN 83-11--06251-X
83155
  Szyjkowski Maryan Mysl Jana Jakoba Rousseau w Polsce XVIII wieku / Szyjkowski Maryan. – Krakow, 1913. – 270с.
83156
  Lapot-Dzierwa Kinga Mysl pedagogiczna Janusza Korczaka // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 132-136. – ISBN 978-966-2705-45-4
83157
  Bujwid-Kurek Mysl polityczna i panstwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875) / Bujwid-Kurek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2000. – 307s. – ISBN 83-7188-309-9
83158
  Blachowska Katarzyna Mysl Siergieja Solowjowa w koncepcji dziejow Rosji Feliksa Konecznego // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 253-271. – ISBN 978-83-935192-3-1
83159
  Barcik Krzysztof Mysl spoleczna Hugo Chaveza // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – P. 71-80. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
83160
   Mysl spoleczna Jana Pawla II : Studia i szkice. – Warszawa; Lodz : Uniw. Lodzki, PWN, 1999. – 247s. – ISBN 83-01-12830-5
83161
   Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – 495 c., [10] арк. фот. – Indeks: s. 475-490. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935192-3-1
83162
  Kozak A. Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / Artur Kozak ; do druku przygot. M. Pichlak ; wstep: A. Bator // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 1-259. – ISSN 0239-6661
83163
  Zurowski Andrzej Myslenie Szekspirem / Zurowski Andrzej. – Warszawa, 1983. – 325 s.
83164
  Augustyn Leszek Myslenie z wnetrza objawienia : Studium filozofii Siemiona L.Franka / Augustyn Leszek. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2003. – 262s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada programowa serii: B.Lagowski, G.Przebinda i.i. ; 6 ; Historia.Religia.Polityka). – ISBN 83-233-1741-0
83165
  Lamac Miroslav Myslenky modernich maliru / Lamac Miroslav. – Praha, 1968. – 445с.
83166
  Irzykowski Karol Mysli / Irzykowski Karol; Grzeniewski L.B. – Warszawa, 1974. – 144с.
83167
  Conrad Joseph Mysli : Wybor / Conrad Joseph. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1974. – 49s.
83168
  Mikolajczak Aleksander Wojciech Mysli europejskie / Mikolajczak Aleksander Wojciech; Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 180s. – ISBN 83-252-1173-6
83169
  Bieganski W. Mysli i aforyzmy o etyce lekarskiej / W. Bieganski. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1957. – 164s.
83170
  Amosow M. Mysli i serce / M. Amosow; Tlumacz J.H.Bayer. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1969. – 338s. – (Wiedza i zdrowie)
83171
  Rojek Bracia Mysli ludzi wielkich, srednich oraz psa Fafika / Rojek Bracia. – Warszawa, 1959. – 264с.
83172
  Lec Stanislaw Jerzy Mysli nieuczesane / Lec Stanislaw Jerzy. – Krakow, 1959. – 160с.
83173
  Norwid Cyprian Kamil Mysli o Polsce i polakach / Norwid Cyprian Kamil. – Bialystok, 1985. – 64с.
83174
  Norwid Cyprian Mysli o sztuce i literaturze / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1960. – 256с.
83175
  Locke John Mysli o wychowaniu / Locke John; Wnorowski F., Mrozowska K. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 240с.
83176
   Mysli patryotyczno-polityczne : do stanow Rzeczypospolitey Polskiey na seym 1788. roku zgromadzonych przez obywatela o Wolnosc i Samowladztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego
Czesc 1. – 1788. – 134 p.


  Видання містить екслібрис: Ex libris Reverendi Domini Casimiri Stanislai de Korczak Newelski
83177
  Jasinska-Jedrosz Mysli z powodu elizawetgradzkich fotografii Karola Szymanowskiego // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 105-110. – ISSN 1728-6875


  У статті йдеться про унікальні фотографії, що висвітлюють сторінки життя видатного польського композитора К. Iимановського на теренах України – Єлисаветграді, маєтку Тимошівка, Києві. Світлини зберігаються в Архіві польських композиторів Бібліотеки ...
83178
  Hlinka Anton Myslitelia a myslienky / Hlinka Anton. – 3. vyd. – Martin, 1993. – 118с.
83179
  Vrba Jan Myslivcuv.rok. Podzim - zima / Vrba Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1964. – 330 s.
83180
   Myslivecka rocenka 1966. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 258s.
83181
  Mottl S. a kol. Myslivecky zapisnik 1969 / S. a kol. Mottl. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1968. – 126s.
83182
  Аткинсон Леон MySQL = Core MySQL : Библиотека профессионала / Аткинсон Леон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, 2002. – 624с. – ISBN 5-8459-0291-6
83183
  Дюбуа П. MySQL : Полное и исчерпывающее руководство по применениюи администрированию баз данных MySQL 4, а также программированию приложений / П. Дюбуа. – 2-е изд.; Поль Дюбуа. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 1056с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0515-Х


  Описана реляционная система управления базами данных MySQL. Автор показывает как можно максимально эффективно использовать эту СУБД. Рецепты решения проблем.Интеграция MySQL с программными средствами
83184
  Веллинг Л. MySQL : Учебное пособие: Краткое изложение основ работы с MySQL / Люк Веллинг и Лора Томсон. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 304с. – ISBN 5-8459-0769-1


  Книга представляет собой краткое, но ясное изложение как основных теоретических принципов, так и практических примеров работы с MySQL
83185
  Denychtchouk P. Mysteres de la chirurgie plastique / Pavlo Denychtchouk ; trad. francaise par Olena Solomarska et Dmytro Tchystiak. – Paris : Editions Institut culturel de Solenzara, 2014. – 165, [7] p. : ill. – (Etudes ukrainiennes transdisciplinaires ; fasc. 6). – ISBN 978-2-919320-87-5
83186
  Charivarikof K. Mysteres de la guerre d""orient et de l""empire Russe. – A Paris : Chez Tous les Libraires, 1854. – 78 p.
83187
   Mysteries of the Deeps : From the depths of Lake Baikal to the ocean floor. – Moscow : Progress, 1989. – 383p.
83188
  Юнг К.Г. Mysterium Coniunctionis / К.Г. Юнг. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 684с. – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-062-4; 966-543-008-4
83189
  Duplessis-Mornay Ph. Mysterium iniquitatis seu, Historia papatus. Qvibus gradibus ad id fastigii enisus sit, quamque acriter omni tempore ubique a piis contra intercessum : Asseruntur etiam Jura Imperatorum, Regum, & Principum Christianorum adversus Bellarminum & Baronium Cardinales / Auctore Philippo Mornayo Plessiaci Marliani ... – 2da ed., locupletior, ab ipso authore recognita. – Salmurii (Saumur) : Apud Thomam Porthaeum, 1612. – [34], 1420, [60] p. – Accesserunt necessarii indices


  На тит арк. та в інших місцях прямокутна печатка з текстом: 1918 р. Національна бібліотека Української держави у Київі. На тит арк. напис хімічним олівцем: Куплено од Раєвського 30 липня 1919. На стор. 3 кругла печатка червоним чорнилом з текстом: ...
83190
  Akhunova L. Mystical principles of knowledge in surrealism // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 123
83191
  Dvorak Antonin Mystr Jeronym / Dvorak Antonin. – Praha, 1961. – 276с.
83192
  Rachkevych M. Myth and facts on the Ukrainian Insurgent Army (UPA) : Church and life // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – P. 4
83193
  Highwater Jamake Myth and sexuality / Highwater Jamake. – New York, 1991. – 224с.
83194
  Lipps G.F. Mythenbildung und Erkenntnis : eine Abhandlung uber die Grundlagen der Philosophie / G.F. Lipps. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1907. – VIII, 312 S. – (Wissenschaft und Hypothese ; 3)
83195
  Rubashchenko M.A. Mythical nature of illicit enrichment and its prospects in Ukraine: if it is not permitted, but there is a strong desire, then is it allowable? // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 270-289. – ISBN 978-9934-588-04-4
83196
  Придюк М.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 55-60. – ISSN 0372-4123
83197
  Klochko O.A. Mythoanalytical transformation of leadership in the modern world: sociological approach of G. Durand // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 42-50. – ISSN 1681-116Х


  Міфоаналітична трансформація лідерства у сучасному світі: соціологічний підхід Ж. Дюрана. Проаналізовано міфоаналітичну трансформацію лідерства у контексті сучасних концепцій. Українське суспільство постійно розвивається, що потребує нових лідерів, які ...
83198
  Myronova V. Mythological characters in the latin poetry of the ukrainian baroque / V. Myronova, M. Lastovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 40-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  The article examines the peculiarities of mythological characters in the Latin poetry of the baroque period in Ukraine. This period contributed a lot to intercultural relations between Ukraine and Western Europe and gave a birth to the phenomenon of ...
83199
  Combesque M.A. Mythologies americaines : reperes pour un autre voyage / M.A. Combesque, I. Warde. – Paris : Editions du Felin, 1996. – 255, [ 2 ] p. – ISBN 2-86645-213-5
83200
  Blackwell Ch.W. Mythology for dummies / Christopher W.Blackwell, Amy Hackney Blackwell. – New York a.o. : Hungry minds, 2002. – 22,360 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5432-8
83201
  Hamilton Edith Mythology: timeless tales of gods and heroes. / Hamilton Edith. – New York, 1989. – 335с.
83202
  Vrchlicky J. Mythy. Selske balady. Ma vlast / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1955. – 525, [6] s.
83203
  Hajek Jiri Mytus a realita januara 1968. / Hajek Jiri. – Bratislava, 1970. – 198с.
83204
  Hajek Jiri Mytus a realita ledna 1968. / Hajek Jiri. – Praha, 1970. – 187с.
83205
  Черняк В.Я. Mас-спектрометричні дослідження плазми несамостійного розряду в дейтерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дейтерієву плазму несамостійного розряду, що підтримується плазмовим потоком. Як джерело плазмового потоку використане коаксіально-торцевий розрядник з порожнистим катодом. З розгляду кінетики механізмів утворення та витрат триатомних ...
83206
  Матвійчук Л.О. Mихайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 183-197. – ISSN 2222-4203
83207
   Mоніторинг і оцінка ефективності впровадження заходів національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства" за 2013-2015 рр. / Ю.Г. Антипкін, Т.К. Знаменська, Г.О. Слабкий, О.О. Дудіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 5-16. – ISSN 2226-1230
83208
  Жук Р.А. N-(2-фуранилин)-, N-(2-пиранидил)- и 6-(2-фурилвинил) урацилы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Жук Р. А. ; АН Лат.ССР , От-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1969. – 28 с.
83209
  Петюнин П.А. N - ариламиды оксикарбоновых кислот и превращение их в гетероциклические соедиения : Автореф... д-ра хим.наук: / Петюнин П.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
83210
  Скопенко В.В. N, N - диэтилдитиокарбонатные комплексы лантаноидов, содержащие гексаметилфосфортриамид / В.В. Скопенко, А.Ф. Савостоянова, Ю.Л. Зуб // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №7
83211
  Скопенко В.В. N, N` - Bis - (Benzal) athylendiimin und N, N` - Bis - (Theophen - 2 - ol) athylendiimin / В.В. Скопенко, Е. Хойєр // Z. anorg. allgem. Chemie, 1965. – Bd. 339. Heft 3-4
83212
  Знов"як К.О. N,N[штрих]-тетраетил-N"-трихлорацетилфосфортриамід: універсальний амбідентатний ліганд / К.О. Знов"як, В.М. Амірханов, В.А. Овчинніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані по координаційно-хімічним властивостям представника амбідентатних лігандів карбациламідофосфатного типу - N,N[штрих]-тетраетил- N"-трихлорацетилфосфор-триаміду (НХ) - щодо іонів 3-d металів, лантаноїдів та уранілу. Розглянуто ...
83213
  Calinescu G. N. Filimon / G. Calinescu. – Bucuresti, 1959. – 270с.
83214
  Oprescu G. N. Grigorescu / G. Oprescu. – Bucuresti, 1961. – 276с.
83215
  Oprescu G. N. Grigorescu, anii de ucenicie / G. Oprescu, R. Niculescu. – Bucuresti, 1956. – 134 p.
83216
  Cerny A. N. I. Lobacevskij / A. Cerny. – Praha : Obris, 1946. – 370 s. – (Kdo je ; 11)
83217
  Berza M. N. Iorga / M. Berza. – Bucuresti, 1965. – 56с.
83218
  Rapeanu V. N. Iorga, la vie de l"histoire et l"histoire d"une vie / V. Rapeanu. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica, 1989. – 317.p. – ISBN 973-29-0156-X
83219
  Zakrzewski Jan N. Y. N. Y. Nowy Jork / Zakrzewski Jan. – Warszawa : Iskry, 1980. – 336s. – ISBN 83-207-0177-5
83220
  Krushkow W.S. N.A. Dobroljubows gesellschaftlich-politische und philosophische Anschaungen. / W.S. Krushkow. – Berl., 1953. – 73с.
83221
  Burian Karel Vladimir N.A. Rimskij-Korsakov. / Burian Karel Vladimir. – Praha, 1949. – 37с.
83222
  Dima E. N.A. Ursu, sapte decenii de cercetare academica // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 73-78. – ISSN 1583-7017


  N.A. Ursu - сімдесят років академічних досліджень.
83223
  Ene Virgiliu N.D. Cocea / Ene Virgiliu. – Bucuresti, 1966. – 168с.
83224
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1981. – 40p.
83225
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1988. – 62p.
83226
  Doppe Friedrich Na also, Wenk / Doppe Friedrich. – Berlin, 1961. – 84с.
83227
  Komornicki Stanislaw Na barykadach Warszawy. Pamietnik z powstania 1954 r. / Komornicki Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 364с.
83228
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz; A. i Cz. Centkiewicowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1958. – 216 s.
83229
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 329 s.
83230
  Centkiewiczowa Alina Na bialym szlaku / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 323с.
83231
  Ostrover L. Na brehu Dviny / L. Ostrover. – Praha, 1954. – 192с.
83232
  Stano Jiri Na brezich Ostravice. Historicky obraz z prvni republiky / Stano Jiri. – Praha, 1954. – 294с.
83233
  Franko Iwan Na Ceremosi / Ivan Franko. – Praha : Melantrich, 1951. – 104 s.
83234
  Tomczyk Roman Na co mu przyszlo / Tomczyk Roman. – Krakow, 1977. – 274с.
83235
  Akimow Igor Na cudzym progu / Akimow Igor, Karpieko Wladimir; Przeloz.D.Mazur. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1976. – 200 s.
83236
  Skoczylas Anna Na cztery wiatry / Skoczylas Anna. – Krakow, 1976. – 62с.
83237
  Burchard Przemyslaw Na dno swiata. / Burchard Przemyslaw. – Warszawa, 1961. – 176с.
83238
  Lovell J. Na dobre i na zle : Rodzina po polsku / Jerzy Lovell. – Warszawa : Iskry, 1975. – 244 s. – (Biblioteka literatury faktu 30-lecia)
83239
  Olszewski Edward Na drodze przemian. Lubelszozyzna 1944-1979 / Olszewski Edward. – Lublin, 1979. – 33с.
83240
  Kedziora Juliusz Na drogach slowa / Kedziora Juliusz. – Poznan; Warszawa; Lublin : Ksiegarnia Sw. Wojciecha
T.2 : Portret Apostola. – 1957. – 338s.
83241
  Konjetzky Klaus Na drugim koncu dnia / Konjetzky Klaus; Przelozyla K.Niebenthal. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1987. – 207s. – ISBN 83-06-01301-8
83242
  Behounek Frantisek Na dwoch planetach : Powiesc fantastyczno-naukowa / Behounek Frantisek; Z jezyka czeskiego tlum. J.Bulakowska. – Katowice : Slask, 1967. – 221s.
83243
   Na fali humoru i satyry.. – Warszawa, 1955. – 198с.
83244
  Galsworthy John Na gieldzie Forsyteow / Galsworthy John. – Warszawa, 1957. – 220с.
83245
  Ziemski K. Na goracym uszynku / K. Ziemski. – Warszawa : Iskry, 1976. – 248 s. – (Kluh srebrnego klucza)
83246
  Grigo T. Na Gornym Czerniakowie / Tadeusz Grigo. – Warszawa : MON, 1979. – 392s. : 24 s. fot. – ISBN 83-11-06258-8
83247
  Labedzki L. Na granicy dwoch swiatow : Walery Baginski 1893-1925 :biografia / Lukasz Labedzki. – Lodz : Ibidem, 2010. – 109 s. – Bibliogr.: s. 97-100. – ISBN 978-83-88679-96-4
83248
   Na granicy epok. Wspomnienia c udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917-1921.. – Warszawa, 1967. – 861с.
83249
  Barrett William E. Na grzbiecie zolwia / William E. Barrett; Tlum.Z.Kierszys. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1976. – 240s.
83250
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1955. – 179с.
83251
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1956. – 152с.
83252
  Bojarska Teresa Na jednym plotnie / Bojarska Teresa. – Warszawa, 1974. – 263с.
83253
  Bret Harte Francis Na Kalifornskyсh sierrach. / Bret Harte Francis. – Bratislava, 1967. – 201с.
83254
  Wojcik Zbigniew Na katorzniczym szlaku / Wojcik Zbigniew, Zagorski Andrzej. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1994. – 265s. – ISBN 83-7021-172-0
83255
  Kubin J.S. Na kazdeho dojde. / J.S. Kubin. – Praha, 1962. – 222с.
83256
  Pirandello Luigi Na kogo kolej? / Pirandello Luigi; Przelozyl S. Kasprzysiak. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 152s. – ISBN 83-08-01412-7
83257
  Brandstetter Alois Na konto listonoszy / Brandstetter Alois; Przelozyl I.Maslarz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1981. – 201s. – ISBN 83-08-00571-3
83258
  Skoszkiewicz Janusz Na krawedzi czasu / Skoszkiewicz Janusz. – Lodz, 1957. – 32с.
83259
  Krleza M. Na krawedzi rozumu / Miroslav Krleza; Tlum. M.Krukowska. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 362s.
83260
  Sieroszewski Waclaw Na kresach lasow / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1958. – 272с.
83261
  Kraszewski Jozef Ignacy Na krolewskim dworze. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 466с.
83262
  Kraszewski J.I. Na krolewskim dworze. Czasy Wladyslawa IV. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 470с.
83263
  Biskupski Stanislaw Na kursie - "Bismark" / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 140с.
83264
  Novakova Tereza Na librove grunte / Novakova Tereza. – Praha, 1952. – 144с.
83265
  Bielski Marian Na linii zycia i smerci / Bielski Marian. – Gdansk, 1974. – 316с.
83266
  Zajacowna J. Na lupinie orzecha / J. Zajacowna. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 227 s.
83267
  Korzeniowski Witold Na marginesie wielkiej wojny / Korzeniowski Witold. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 127,[26]s. : il.
83268
  Grzesiuk St. Na marginesie zycia / St. Grzesiuk. – Wyd. 3. – Warszawa, 1972. – 233с.
83269
  Azuela Arturo Na miare piekiel / Azuela Arturo; Przelozyla A.Grodzicka. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 392s.
83270
  Godlewski Aleksander Lech Na morzach poludniowych. / Godlewski Aleksander Lech. – Wroclaw, 1976. – 287с.
83271
  Milewski Wladyslaw Na morzu i na ladzie / Milewski Wladyslaw. – Gdansk, 1976. – 287с.
83272
  Filipecki Na Niedziele Calego Roku Kazania. – Wilno : Drukiem Jozefa Zavadzkiego
T. 3. – 1854. – 375 s.
83273
  Konopnicka Maria Na normandzkim brzegu / Konopnicka Maria. – Gdansk, 1978. – 109с.
83274
  Katajev V. Na obzoru plachta bila. / V. Katajev. – Praha, 1955. – 36 с.
83275
  Katajev Valentin Na obzoru plachta bila. / Katajev Valentin. – Praha, 1977. – 304с.
83276
  Fac Boleslaw Na pamiec. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1976. – 213с.
83277
  Bernatt Stanislaw Na panstwie losu / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 24с.
83278
  Jaskiernia A. Na papierze i na tablecie. Zmiany w sektorze czasopism w Stanach Zjednoczonych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 129-144. – ISSN 1641-0920


  Про перілдичні видання США.
83279
  Matusowa-Kwiatkowska Barbara Na partyzanski possly boj... / Matusowa-Kwiatkowska Barbara. – Warszawa, 1976. – 606с.
83280
  Sulewski Wojciech Na partyzanskich sciezkach / Sulewski Wojciech. – Warszawa, 1961. – 124с.
83281
  Dygat Stanislaw Na piec minut przed zasnieciem / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 4552с.
83282
  Sewer Na pobojowisku. Maciek w powstaniu / Sewer, (Ignacy Maciejowski). – Krakow, 1956. – 182с.
83283
   Na pochodu. Patnact let nasi lidove armady v obraze povidky.. – Praha, 1959. – 220с.
83284
  Kiwka Zbigniew Na poczatku byl front. / Kiwka Zbigniew. – Poznan, 1965. – 154с.
83285
  Centkiewiczowie Alina i Czeslaw Na podboj Arktyki / Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa, 1956. – 600с.
83286
  Hadyna Stanislaw Na podboj kontynentu. / Hadyna Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 418с.
83287
  Bowen Elizabeth Na polnoc / Bowen Elizabeth; Tlum.A.Szpakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 476 s.
83288
  Uminski Z. Na polnoc od Alp / Zdzislaw Uminski. – wydanie drugie, przejrzane i poprawione prez autora. – Warszawa : PAX, 1972. – 209 s.
83289
  Wernic W. Na poludnie ed Rio Grande / W. Wernic; Il. s. Rezwadowski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 318 s. : il.
83290
   Na poludnie od Sahary : Opowiadania afrykanskie. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 470s.
83291
  Amort Cestmir Na pomoc ceskoslovenskemu lidu. / Amort Cestmir. – Praha, 1960. – 520с.
83292
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Na powislu i na woli / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1974. – 350с.
83293
  Prochazkova Marketa Na prahu lasku / Prochazkova Marketa. – Praha, 1984. – 115с.
83294
  Tomcik Milos Na prelome epoch / Tomcik Milos. – Bratislava, 1961. – 252с.
83295
  Fuchs Vivian Na przelaj przez Antarktyde / Fuchs Vivian, Hillary Edmund. – Warszawa, 1959. – 446с.
83296
  Barycz Henryk Na przelomie dwoch sluleci / Barycz Henryk. – Wroclaw, 1977. – 332с.
83297
   Na przelomie Oswiecenia i Romantyzmu : O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 303s. – ISBN 83-7262-048-2
83298
  Boniewicz Leokadia Na przestrzeni wieku. Wspomnienia z lat 1860-1956 / Boniewicz Leokadia. – Warszawa, 1979. – 338с.
83299
  Fuks Fafal Na przyklad Kohnart / Fuks Fafal. – Gdynia, 1962. – 152с.
83300
  Hamera Bogdan Na przyklad Plewa. / Hamera Bogdan. – Warszawa, 1953. – 240с.
83301
  Sempolowska S. Na ratunek / S. Sempolowska. – Warszawa, 1955. – 275с.
83302
  Sitensky Ladislav Na reku...! / Sitensky Ladislav. – Praha, 1957. – 160с.
83303
   Na rogu Brackiej i... Konopackiej.. – Warszawa, 1983. – 241с.
83304
  Novy Karel Na rozcesti / Novy Karel. – Praha, 1953. – 324с.
83305
   Na rozhrani stoleti.. – Praha, 1967. – 18с.
83306
  Terej J.J. Na rozstajach drog : ze studiow nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej ; Polska Akademia nauk, Instytut histori. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich : Wyd-wo Polskiej Akademii nauk, 1978. – 315 s.
83307
  Panas Henryk Na rozstajnych drogach / Panas Henryk. – Lodz, 1974. – 364с.
83308
  Krleza Miroslav Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 245с.
83309
  Jastrzebski J. Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3139 : Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie / J. Jastrzebski. – S. 1-227. – ISSN 0239-6661
83310
  Latawiec K. Na scenie swiata i teatru : o dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Krakow : UNIVERSITAS, 1994. – 168 s. – ISBN 8370522386
83311
  Stankiewicz L. Na sciezkach samopoznania : Etap osobistego bilansu / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1994. – 97s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-05-5
83312
  Kovalcik Vlastimil Na severnom prahu / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1983. – 190с.
83313
  Sygietynski Antoni Na skalach Galvados / Sygietynski Antoni. – Krakow, 1956. – 216с.
83314
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1955. – 510с.
83315
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1976. – 427с.
83316
  Lacina Vaclav Na skodnou a do netresku. Vybor z versu a prozy. 1923-1954 / Lacina Vaclav. – Praha, 1955. – 292с.
83317
  Meissner Janusz Na skrzydlach burzy / Meissner Janusz. – Warszawa, 1954. – 204с.
83318
  Kriebel Zdenek Na slunecne strane: Vybor z dila. / Kriebel Zdenek. – Praha, 1961. – 284с.
83319
  Gornicki Gerard Na sniegu widniala gwiazda / Gornicki Gerard. – Poznan, 1978. – 200с.
83320
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 392 s.
83321
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 340 s. : il.
83322
  Osterloff Konrad Na stadionach aztekow. XIX Igryska Olimpijskie, Meksys 1968 / Osterloff Konrad. – Warszawa, 1971. – 309с.
83323
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1949. – 32с.
83324
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1951. – 30с.
83325
  Klukanova Ludmila Na stitu bylo vytesano kolo. / Klukanova Ludmila. – Brno, 1984. – 113с.
83326
  Volcek J. Na stope / J. Volcek. – Praha, 1958. – 184 с.
83327
  Ozogiem K. Na styku swiata wladzy i intelektu w sredniowieczu / rozmawia Rita Pagacz-Moczarska // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 234. – С. 34-45. – ISSN 1427-1176


  На перетині світу влади та інтелекту в середні віки - з проф. З Кшиштофом Ожогом розмовляє Ріта Пагач-Мочарська.
83328
  Saysse-Tobiczyk Kazimierz Na szczytach Tatr / Saysse-Tobiczyk Kazimierz. – Warszawa, 1956. – 228с.
83329
  Potocki Jaroslaw Na szlakach i bezdrozach Alaski / Potocki Jaroslaw. – Warszawa, 1959. – 266с.
83330
   Na szlakach niepodleglej : polska mysl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. M. Marszala, M. Sadowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3150 : Na szlakach niepodleglej / pod red. M. Marszala i M. Sadowskiego. – S. 1-465. – ISSN 0239-6661
83331
  Bienisz Jozef Na szlaku Stanleya / Bienisz Jozef; Majewski M. – Warszawa, 1968. – 324с.
83332
  Wojciechowski Grzegorz Na szlaku walki : Wspomnienia / Wojciechowski Grzegorz; Oprac. i przedmowe napisal B.Kogut. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 148s.
83333
  Beylin Stefania Na tasmie wspomnien / Beylin Stefania. – Warszawa, 1962. – 104с.
83334
  Pavlo L"udovit Na tenkom l"ade / Pavlo L"udovit. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 130s. – ISBN 80-7090-459-3
83335
  Wiatr J.J. Na tropach antyludzkiego mitu / Jerzy J. Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo "Iskry", 1959. – 104 s.
83336
  Kosman Marceli Na tropach bohaterow. Trylogii / Kosman Marceli. – Wyd.5,popraw. – Warszawa : KiW, 1996. – 222с. – ISBN 83-05-12833-4
83337
  Sell Hans Joachim Na tropach syna / Sell Hans Joachim; Przelozyla G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 132s. – (Wspolczesna proza swiatowna)
83338
  Gordon B. Na tropie "Korsarza" / B. Gordon. – Warszawa, 1973. – 187с.
83339
  Gromowa A. Na tropie tajemnicy : Powiesc fantastyczno-naukowa / A. Gromowa, W. Komarow; Przelozyl . A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1965. – 282s.
83340
  Kuroczko Eustachy Na trudnej drodze nauczyciela. Autobiografia. - Rozprawy Artykuly. - Przemowienia. / Kuroczko Eustachy. – Warszawa, 1962. – 358с.
83341
  Baran Jozef Na tylach awiata / Baran Jozef. – Krakow, 1977. – 62с.
83342
  Samozwaniec Magdalena Na ustach grzechu / Samozwaniec Magdalena. – Katowice, 1957. – 144с.
83343
  Mishima Yukio Na uwiezi. Ballada o milosci / Mishima Yukio; Przelozyla A.Demkowska-Bohdziewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 262s. – (Proza wspolczesna)
83344
   Na vecne casy.. – Praha, 1955. – 175с.
83345
   Na vecne casy.. – Praha, 1965. – 22с.
83346
  Teveljov Matvej (Teweljow) Na Verchovine / Teveljov Matvej (Teweljow). – Praha, 1955. – 416с.
83347
  Senkevic Jurij Na voru "Ra" pres Atlantik / Senkevic Jurij. – Praha, 1975. – 145с.
83348
  Dygasinski Adolf Na warszawskim bruku. Na panskim dworze / Dygasinski Adolf. – Warszawa, 1959. – 464с.
83349
   Na wesolej lwowskiej fali. – Warszawa : Polonia, 1991. – 245s. – ISBN 83-7021-134-8
83350
  Fac Boleslaw Na widoku. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1979. – 260с.
83351
  Robinson William Albert Na wielki ocean poludniowy / Robinson William Albert. – Gdansk, 1975. – 237с.
83352
  Rytard Jerzy Mieczyslaw Na wielkiej grani. Wniebowstapienie / Rytard Jerzy Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 288с.
83353
  Osmanczyk Edmund Na wielkiej konferencji Warszawskiej / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 80с.
83354
   Na wszystko jest przyslowie.. – Poznan, 1975. – 319с.
83355
  Vincenz S. Na wysokiej poloninie / Stanislaw Vincenz. – Warszawa : PAX. – ISBN 83-211-0270-0
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 1: Zwada. – 1981. – 604s.
83356
  Vincenz Stanislaw Na wysokiej poloninie / Vincenz Stanislaw. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX"
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 2: Listy z nieba. – 1982. – 571s.
83357
  Segal Kalman Na wyspie / Segal Kalman. – Katowice, 1961. – 108с.
83358
  Adamczewska Helena Na wyspie innego swiata. / Adamczewska Helena. – Warszawa, 1963. – 256с.
83359
  Ludwinska Jadwiga Sabina Na wyzwolonym Slasku / Ludwinska Jadwiga Sabina. – Warszawa, 1977. – 283с.
83360
  Rodziewiczowna Maria Na wyzynach / Rodziewiczowna Maria. – 8-me wyd. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1991. – 285s. – ISBN 83-7001-515-8
83361
   Na zapadni vyspe. Vlastivedny sbornik Karlovarska. sv. 3-1961.. – Plzen, 1961. – 181с.
83362
  Bednorz Zbyszko Na Zapiecku trzy okna / Bednorz Zbyszko. – Warszawa, 1978. – 163с.
83363
   Na zdravie!...: smiech XX storocia.. – Martin
5. – 1994. – 193с.
83364
  Jakubec Milan Na zemi i nad morom / Jakubec Milan. – Martin, 1997. – 345с.
83365
  Banasikowski Edmund Na zew ziemi wilenskiej / Banasikowski Edmund. – Warszawa-Paryz : Edit.Spotkania, 1990. – 455с. : ill. – ISBN 2-869-035-5
83366
  Boucek B. Na zkameneliny do okoli Radotinas a Chuchle / B. Boucek. – Praha : [S. n.], 1935. – 16 s.
83367
   Na+ - залежний транспорт кальцію у травних залозах / М.Ю. Клевець, Л.О. Дубицький, М.О. Гальків, В.В. Манько, Н.В. Федірко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що на диспергованих ацинусах підшлункової залози щурів та шлункових залозах морських свинок зменшення натрієвого градієнта супроводжується активацією секреції амілази та пепсиногена, що зумовлено надходженням у клітини Ca2+. Полівалентні ...
83368
  Steenbergen Bart van Naar een ontwerpende sociologie / Steenbergen Bart van. – Amersfoort : De Horstink, 1983. – 146blz. – ISBN 90 6184 187 9
83369
   Naar groter eenheid : De geschiedenis van het Nederlands Verbond van vakverenigingen 1906-1981 / Hueting Ernest, Jong, de Edz.Frits, Neij Rob. – Amsterdam : Van Gennep, 1983. – 432blz. : ill.
83370
  Krupkat Gunther Nabou. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1972. – 126с.
83371
  Krupkat Gunther Nabou: Utopischer Roman. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1982. – 276с.
83372
   Nabozenstvi v zivote jednotlivce a spolecnosti. – Praha, 1961. – 332 s.
83373
  Szewczuk Walery Nabrzezna, 12 / Szewczuk Walery. – Warszawa, 1974. – 265с.
83374
   Nabyvanets" Bohdan // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 184
83375
   Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiow wyzszych : Materialy z konferencji naukowej. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 195s. – ISBN 83-7133-165-7
83376
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = Приобретание [т. е. Приобретение] польского гражданства / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-40-8
83377
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-44-6
83378
  Konrad Edmond Nac vzpomenu / Konrad Edmond. – Praha, 1967. – 192с.
83379
  Tolstoi L. Nach dem Balle / L. Tolstoi. – Engels, 1938. – 20 с.
83380
  Orlow Wladimir Nach dem Regen am Donnerstag / Orlow Wladimir. – Berlin, 1976. – 111с.
83381
  Elm L. Nach Hitler. Nach Honecker : Zum Streit der Deutschen um die eigene Vergangenheit / L. Elm. – Berlin : Dietz, 1991. – 208 S. – ISBN 3-320-01761-6
83382
  Keun Irmgard Nach Mitternacht. / Keun Irmgard. – Berlin, 1956. – 172с.
83383
  Wille Hanns Julius Nach verlorenen Jahren / Wille Hanns Julius. – Berlin : Verlag der Nation, 1957. – 279 S.
83384
  Peters Hermann Nachdenken uber realistische Kunst: Polemiken: Standpunkte: Argumente / Peters Hermann. – Berlin, 1988. – 182с.
83385
  Hermlin Stephan Nachdichtungen / Hermlin Stephan. – Berlin, 1957. – 248с.
83386
  Vazquez A.G. Nachito / A.G. Vazquez. – La Habana, 1965. – 98 p.
83387
  Stifter Adalbert Nachkommenschaften / Stifter Adalbert. – Berlin, 1956. – 112с.
83388
  Renn Ludwig Nachkrieg / Renn Ludwig. – Leipzig, 1969. – 256с.
83389
   Nachricht von den Liebenden.. – Berl., Weimar, 1964. – 104с.
83390
   Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitat zu Gottingen : 15. Juni. № 9. 1887 : Sitzung am 7. Mai 1887 / Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [12] S. : lll.
83391
  Wohman Gabriele Nachrichtensperre / Wohman Gabriele. – Berlin, Weimar : Aufbau, 1978. – 432 S. : Ill.
83392
  Moebes R. Nachrichtenubertragung uber Hochspannungsleitungen / R. Moebes. – Berl., 1955. – 110с.
83393
  Weiss Peter Nacht mit Gasten. Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wird. Zwei Stucke. / Weiss Peter. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1969. – 98 S.
83394
  Schneider Hans Nacht ohne Alibi / Schneider Hans. – 2 Auf. – Rudolstadt, 1970. – 236с.
83395
  Sandner Kurt Nacht ohne Gnade / Sandner Kurt. – Berl., 1957. – 156с.
83396
  Welskopf-Henrich Liselotte Nacht uber der Prarie : Roman / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher-Verl, 1975. – 614 S.
83397
  Welskopf-Henrich Nacht uber der Prarie : Roman / L. Welskopf-Henrich. – Halle ; Leipzig : Mitteldeutscher-Verl, 1984. – 499 s.
83398
  Roland Otto Nacht uber Osterreich / Roland Otto. – Berlin, 1982. – 390с.
83399
  Bohler Hellmuth Nachtaunahmen mit jeder Kamera / Bohler Hellmuth. – Halle, 1957. – 48с.
83400
  Freyer Egbert Nachtflug: Erzahlungen / Freyer Egbert. – Berlin, 1986. – 176с.
83401
  Schmieder Meike Nachtfrost / Schmieder Meike. – Berlin, 1975. – 191с.
83402
  Hilprecht Alfred Nachtigall und Sprosser / Hilprecht Alfred. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 94с. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
83403
  Редінг Б. Nachtingal / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 30, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 1)
83404
  Schlotheim E.F. Nachtrage sur Petrefactenkunde. – Gotha : Becker"schen Buchhandlung, 1822. – 114 S.
83405
  Shuchowizki Leonid Nachts in einer fremden Wohnung: Zwei Erzahlungen / Shuchowizki Leonid. – Berlin, 1981. – 179с.
83406
  Oettingen Hans von Nachts kamen die Ratten / Oettingen Hans von. – Berlin, 1962. – 170с.
83407
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / E.T. A. Hoffmann ; Hrsg. K. Martens. – Berlin : Deutsche Bibliothek, 1925. – 313 s. – Ex libris: Eduard Perlstein
83408
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar, 1977. – 564с.
83409
  Kosiguin A.N. Nacia nuevos exitos en la edification comunista / A.N. Kosiguin. – Moscu, 1970. – 45с.
83410
   Nacional financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1963.. – Mexico, 1964. – 292с.
83411
   Nacional Financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1964.. – Mexico, 1965. – 286с.
83412
   Nacional financiera, S.A. Informe anul. Correspondiente a 1962.. – Mexico, 1963. – 274с.
83413
  Morejon Nancy Nacionen y mestizeje en Nocolas Guillen / Morejon Nancy. – Habana, 1982. – 331с.
83414
  Koutek Jaroslav Nacisticka pata kolona v CSR / Koutek Jaroslav. – Praha, 1962. – 256с.
83415
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1958. – 564с.
83416
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1974. – 530с.
83417
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1976. – 530с.
83418
  Tarno Jan Pawel Naczelny sad administracyjny : A wykladnia prawa administracyjnego / Tarno Jan Pawel. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 1997. – 133p. – ISBN 83-7171-044-5
83419
  Gruszecka Aniela Nad jeziorem. Sielanka wielkopolska z XIII wieku / Gruszecka Aniela. – Krakow, 1961. – 240с.
83420
  Lebrekht Hans (Leberecht) Nad Koordi svita / Lebrekht Hans (Leberecht). – Bratislava, 1950. – 283с.
83421
  Broniewski Wladyslaw Nad Mazowsza rownina ctwarta. / Broniewski Wladyslaw, H. Hermanowicz. – Warszawa, 1963. – 112с.
83422
  Kraszewski Jozef Ignacy Nad modrym Dunajem. Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 334с.
83423
  Przybyszewski Stanislaw Nad morzem / Przybyszewski Stanislaw. – Gdansk, 1978. – 64с.
83424
  Marek Jiri Nad nami svita / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 212с.
83425
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Kaunas, 1953. – 683с.
83426
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
1. – 1973. – 167с.
83427
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
2. – 1973. – 182с.
83428
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
3. – 1973. – 224с.
83429
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1998. – 779 s. – (Ser.:"Biblioteka klasyki"). – ISBN 8370234372
83430
  Nagorski J. Nad plonacym Baltykiem. / J. Nagorski. – Warszawa, 1960. – 202с.
83431
  Skiba Wolody (Wl. Sabowski) Nad poziomy. Powiesc z roku 1863 / Wolody (Wl. Sabowski) Skiba. – Warszawa, 1968. – 376с.
83432
  Gitlin Jan Nad Rio de la Plata. / Gitlin Jan. – Warszawa, 1958. – 344с.
83433
  Piescikowski Edward Nad tworczoscia Boleslawa Prusa / Piescikowski Edward. – Poznan, 1989. – 236с.
83434
  Syska Henryk Nad Wisla nad Bugiem / Syska Henryk. – Warszawa, 1959. – 264с.
83435
  Pilich Przemyslaw Nad Wkra, Lydynia i Sona / Pilich Przemyslaw. – Warszawa, 1977. – 55с.
83436
  Warnenska M. Nad woda wielka i czysta / Monika Warnenska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1976. – 254 s.
83437
  Laforet C. Nada / C. Laforet. – Barcelona, 1991
83438
  Umbral F. Nada en el domingo / F. Umbral. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1993. – 140 p.
83439
  Sadoveanu M. Nada florilor / M. Sadoveanu. – Craiova, 1974. – 212с.
83440
  Sadoveanu Mihail Nada florilor. Amintirile unui pescar cu undita / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti, 1968. – 198с.
83441
  Skopec Rudolf Nadar. Robert Felix Tournachon. Fotograf, vzduchoplavec, spisovatel / Skopec Rudolf. – Praha, 1960. – 42с.
83442
  Jaskiernia A. Nadawcy publiczni w Stanach Zjednoczonych, czyli jak przetrwac na wolnym rynku mediow / Alicja Jaskiernia // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 95-112. – ISSN 1641-0920
83443
   Naderland een gedicht impressies in beeld en taal = Poetic Holland. – Mantinge : Antoine van der Maesen, 2005. – 107 p. : fot. – Текст парал. нідерлад., англ.
83444
   Nadia Somko. S. Makarenko. – New York : East European Research Institute W.K. Lypynsky, 1971. – 112 p. : ill. – Exlibris: Dr. A. Olesiiuk
83445
  Auerbach Theodor Nadja sammelt Redewendungen. / Auerbach Theodor. – M., 1964. – 136с.
83446
  Kowalewski Stanislaw Nadliczbowy / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 172с.
83447
  Dabrowolska Halina Maria Nadzieja. / Dabrowolska Halina Maria. – Warszawa, 1961. – 98с.
83448
  Sroga A. Nadzieje : Cztery dni w bagnie. Dwadziescia dwa dni pod mostem. Przez linie frontu / Alojzy Sroga. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 185 s.
83449
  Bove Alexander Naerly free tuition: let the IRS pay for your child"s education / Bove Alexander. – Harmondsworth, 1988. – 240с.
83450
  Sinclair Upton Nafta / Sinclair Upton; Z upowaznienia autora przelozyla A.Sokolicz. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka
Tom 2. – 1949. – 269s.
83451
   NAFTA chapter eleven reports. – The Hague : Kluwer Law International. – ISBN 90-411-2285-0
Vol. 1 : Primary materials / Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge. – 2006. – XXV, [3], 718 p. – На обкл.: Editors: Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge
83452
  Hisao Inagaki Nagarjuna"s Discourse on the ten stages // Ryukoku literature series. – Kyoto, 1998. – Vol. 5. – ISSN 13430378
83453
  Gerber Robert Nagetiere Deutschlands. / Gerber Robert. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1952. – 102с.
83454
  Mysliwski W. Nagi sad. Palac / Wieslaw Mysliwski. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 529 s.
83455
  Skou-Hansen Tage Nagie drzewa / Skou-Hansen Tage; Przelozyla I. Naganowska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 196s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
83456
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Autumn. – P. 12-14. – ISBN 978-9952-806-82-3
83457
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2017. – Spring 2017. – P. 10-11. – ISBN 978-9952-806-82-3
83458
  Mustafayev E. Nagorno-Karabakh: forgotten, not frozen // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
83459
   Nagoya University Bulletin. Academic Years 1989-1990, 1990-1991.. – Nagoya, 1989. – 369с.
83460
   Nagoya University bulletin: 1981-1982. – Nagoya, 1982. – 221с.
83461
   Nagoya University catalogue.. – Nagoya. – 1с.
83462
   Nagoya University Catalogue. 1960-1961. – Nagoya, 1961. – 22с.
83463
   Nagoya University Catalogue. 1961-1962. – Nagoya, 1962. – 23с.
83464
   Nagoya University Catalogue. 1962-1963.. – Nagoya, 1963. – 23с.
83465
   Nagoya University Catalogue. 1963-1964. – Nagoya, 1964. – 25 p.
83466
   Nagoya University, 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 36с.
83467
   Nagoya University, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 36с.
83468
   Nagoya University. 1985-1986.. – Nagoya, 1985. – 37с.
83469
   Nagoya University. 1998-1999 : Bulletin. – Nagoya : The editorial committee for Nagoya university bulletin, 1998. – 320p. : il.
83470
   Nagoya University. Bulletin. Academic years 1991-1992, 1992-1993.. – Nagoya, 1991. – 406с.
83471
   Nagoya University: 1981-1982.. – Nagoya, 1981. – 25с.
83472
   Nagoya University: 1984-1985.. – Nagoya, 1984. – 33с.
83473
   Nagoya University: Bulletin. Academic Years 1987-1988, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 326с.
83474
   Nagoya University: Bulletin: Academic Years 1985-1986; 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 316с.
83475
   Nagroda Nobla a kontrowersje zwiazane z wyborem jej laureatow / [M. Glowacka et al.] ; pod red Elzbiety Stadtmuller, Jaroslawa Sadlochy, Marcina Rozyckiego, Marii Glowackiej. – Wroclaw : Arboretum, 2015. – 202, [2] s. – Bibliogr.: s. 183-202. – ISBN 978-83-62563-46-3
83476
  Bilinski W. Nagrody i odznaczenia / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1978. – 257 s. – (Kolekcja polskiej literatury wspolczesnej)
83477
  Cooper J.F. Nagy Indiankonyv. / J.F. Cooper. – Budapest, 1974. – 966с.
83478
  Berenyi Andrasne Nagy Rozalia a nevem / Berenyi Andrasne. – Budapest, 1975. – 438с.
83479
  Gyorffy Istvan Nagykunsagi kronika / Gyorffy Istvan, 1955. – 184с.
83480
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 3. – 1974
83481
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 7. – 1974
83482
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 8. – 1974
83483
  Scherzer Landolf Nahaufnahmen. Aus Sibirien und dem sowjetischen Orient / Scherzer Landolf. – Rudolstadt, 1977. – 243с.
83484
  Spisiak Jan Nahrada skody a zaruka v oblasti hospodarskych zmluv / Spisiak Jan. – Bratislava, 1956. – 554с.
83485
  Frost Margarete Nahst du mit? / Frost Margarete. – 2. Auflage. – Leipzig, 1985. – 144с.
83486
  Jachnin Boris Nahybejte se z oken / Jachnin Boris, 1962. – 50с.
83487
  Nairn Ian Nairn`s London. / Nairn Ian. – Harmondsworth, 1988. – 246с.
83488
  Suresvaracarya S. Naiskarmyasiddhi / S. Suresvaracarya. – Mysore, 1965. – 230с.
83489
  Suwala Halina Naissance d(une doctrine formation des idees litteraires et esthetiques de Zola (1859-1865)) / Suwala Halina. – Warszawa, 1976. – 205с.
83490
  Kelemen B. Naivno slikarstvo Jugoslavije. / B. Kelemen. – Zagreb, 1969. – 121с.
83491
  Hensel Witold Najdawniejsze stolice polski. Gniezno-Kruszwica-Poznan. / Hensel Witold. – Warszawa, 1960. – 232с.
83492
   Najdawniejsze zabytki jezyka polskiego.. – Wyd. 5. – Wroclaw, 1975. – 268с.
83493
  Reisel Vladimir Najdrahsi sperk / Reisel Vladimir. – Bratislava, 1958. – 80с.
83494
  Glowczyk Apolinary Najemnicy przed trybunalem. / Glowczyk Apolinary, Rychlewski Czeslaw. – Warszawa, 1979. – 150с.
83495
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1961. – 580с.
83496
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1973. – 524с.
83497
  Dobraczynski J. Najezdzcy : [powiesc] / Jan Dobraczynski. – [Wyd. 10-e]. – Warszawa, 1976. – 591с.
83498
  Edigey Jerzy Najgorszy jest poniedzialek / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1975. – 200с.
83499
  Konieczny Andrzej Najlepsi pilkarze swiata / Konieczny Andrzej, Kukulski Janusz. – Warszawa, 1978. – 239с.
83500
  Blazek Karel Najlepsi stoleti / Blazek Karel. – Brno, 1982. – 309с.
83501
  Levi P. Najlepsza jest woda / Primo Levi; przel. H. Wisniowska. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1983. – 237 s. – ISBN 83-08-00834-8
83502
  Caldwell Erskine Najlepsze nowely / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1984. – 356с.
83503
  Slipek Maria Najlepsze po raz drugi / Slipek Maria. – Warszawa, 1974. – 183с.
83504
  Brlic-Mazuranic Ivane Najljepse price. / Brlic-Mazuranic Ivane. – 2. izd. il. – Zagreb, 1975. – 120с.
83505
  Gorkiewiczowa Janina Najmlodszy / Gorkiewiczowa Janina. – Warszawa, 1973. – 386с.
83506
   Najmlodszy profesor // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 235. – С. 55. – ISSN 1427-1176
83507
  Przybos Julian Najmniej slow / Przybos Julian. – Krakow, 1955. – 214с.
83508
  Bobrowski Lech Najmniejszy obywatel swiata / Bobrowski Lech. – Warszawa, 1958. – 512 с.
83509
  Kacka-Rutkowska Najnowsze dzieje Polski 1914-1989 : Wybor zrodel / Kacka-Rutkowska, Sadaj-Sado, S. Stepka. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1997. – 361s. – ISBN 83-00-03033-6
83510
  Czubinski Antoni Najnowsze dzieje Polski, 1914-1983 / Czubinski Antoni. – Warszawa, 1987. – 462с.
83511
   Najnowsze dzieje Polski. Materialy i studia z okresu II Wojny Swiatowej.. – Warszawa
3. – 1959. – 252с.
83512
   Najnowsze dzieje Polski. Materialy i studia z okresu II Wojny Swiatowej.. – Warszawa
7. – 1963. – 200с.
83513
  Szenic Stanislaw Najstarszy szlak Warszawy. Krakowskie Przedmiescie. Nowy Swiat. Aleje Ujazdowskie / Szenic Stanislaw, Chudek Jozef. – Warszawa, 1955. – 368с.
83514
   Najstarszy zwod prawa polskiego.. – Warszawa, 1959. – 312с.
83515
  Maliszewski E. Najwazniejsze wiadomosci o Polsce / E. Maliszewski. – Warszawa : Ministerstwo W. R. i O. P., 1928. – 79 p.
83516
  Lonsdale G. Najwyzsza stawka : Wspomnienia pracownika wywiadu / Gordon Lonsdale. – Katowice : Slask, 1967. – 181s., 7 k. il.
83517
  Sedaris D. Naked / D. Sedaris; David Sadaris. – Boston [etc.] : Little, Brown and Compani, 1998. – 290, [2] p. – На обкл. також: author Barrel Fever. – (Back Bay Book). – ISBN 0-316-77773-0
83518
  Guzek Lukasz Naked Forms - a Cultural Challenge // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2021. – N 23 (32) : Art in the world of discourses. – P. 239-260. – ISSN 1641-9278
83519
  Pirandello Luigi Naked masks / Pirandello Luigi. – New York, 1952. – 386с.
83520
  Гурович Оля Nakupenda sana Africa : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 44-52 : Фото
83521
   Nalezy minci v Cechach, na Morave a ve Slezsku.. – Praha
2. – 1956. – 300с.
83522
   Nalezy minci v Cechach, na Morave a ve Slezsku.. – Praha
3. – 1957. – 278с.
83523
  Mocsar Gabor Nalunk videken... / Mocsar Gabor. – Budapest, 1967. – 266с.
83524
  Mundy B.P. Name reactions and reagents in organic synthesis / B.P. Mundy, M.G. Ellerd. – New York : Wiley, 1988. – 546 p. – ISBN 0-471-83626-5
83525
  Fleischer Wolfgang Namen und Mundart im Raum von Dresden. Toponymie und Dialektologie der Kreise Dresden - Altstadt und Freital als Beitrag zur Sprache- und Siedlungsgeschichte / Fleischer Wolfgang. – Berl.
1. – 1961. – 388с.
83526
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig, 1998. – ISSN 09430849
83527
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 75/76. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83528
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 77/78. – 2000
83529
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 79/80. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83530
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 81/82. – 2002
83531
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 83/84. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83532
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 85/86. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83533
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 87/88. – 2005
83534
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 89/90. – 2006. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
83535
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 91/92. – 2007. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
83536
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 93/94. – 2008. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
83537
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 95/96. – 2009. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
83538
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 97. – 2010. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
83539
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 98. – 2010. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
83540
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 99/100. – 2011. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
83541
   Namenkundliche Informationen. Beiheft. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 20. – 1999
83542
   Namenkundliche Informationen. Beiheft. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 21. – 2001
83543
  Brossard N. Namestitve (z in brez zaimkow) / Nicole Brossard ; prevedel Brane Mozetic. – Liubljana : Skuc, 2002. – 123, [5] p. – (Lambda ; 26). – ISBN 961-6085-40-9
83544
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
1. – 1982. – 90с.
83545
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
2. – 1982. – 91с.
83546
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
3. – 1983. – 95с.
83547
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
4. – 1983. – 88с.
83548
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
5. – 1984. – 86с.
83549
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
6. – 1984. – 80с.
83550
   Namibia.. – Munchen, 1994. – 158с.
83551
   Namibia: A Struggle for Independence.. – Moscow, 1988. – 183с.
83552
  Lopalewski Tadeusz Namiestnik narodu / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 168с.
83553
  Kummer K. Namietnosci. / K. Kummer. – Gdansk-Bydgoszsz, 1972. – 213с.
83554
  Navasky V.S. Naming names / V.S. Navasky, 1991
83555
  Godly E.W. Naming organic compounds : a systematic instruction manual / E.W. Godly. – 2nd ed. – Hemel Hempstead : Ellis Horwood, 1995. – 264 p. – ISBN 0-13-103623-8
83556
  Godly Edward Naming organic compounds: a systematic instruction manual / Godly Edward. – 2nd ed. – Hertfirdshire, 1995. – 264с.
83557
  Nouza Jan Namluvy jezevcikem / Nouza Jan. – Ceske Budejovice, 1986. – 148с.
83558
  Zola E. Nana / E. Zola. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 158 S.
83559
  Zola E. Nana / E. Zola. – Harmondsworth : Penguin books, 1972. – 469 p.
83560
  Fechner G.T. Nanna, oder Uber das seelenleben der Pflanzen : mit einer Einleitung von Kurd Lasswitz / G.T. Fechner. – 2te Aufl. – Hamburg ; Leipzig : Verlag von Leopold Voss, 1899. – XVII, [1], 300 S.
83561
  Будник О. NANO-2023: такий багатий наносвіт // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 37/38)


  Протягом чотирьох днів у гібридному форматі тривала 11-та Міжнародна конференція "Нанотехнології та наноматеріали" (NANO-2023). Ця надзвичайна для наукової та інноваційної спільноти подія об"єднала українських і закордонних дослідників з різних ...
83562
  Sokolova M.V. Nano-suspension of SN2P2S6 in DC electric field / M.V. Sokolova, O.V. Kurochkin // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – P. 58
83563
  Ковачов С.С. Nanoart : наука - це мистецтво / Сергій Ковачов, Яна Сичікова. – Київ : Освіта України, 2021. – 67, [1] с. : іл., табл. + 1 бр.: Наноматеріали: класифікація, нормативне регулювання та оцінювання якості (Короткий аналіт. звіт) (20 с.). – Без тит. арк. - Проєкт реалізовано за фін. підтримки М-ва культури та інформ. політики України. – ISBN 978-617-8077-05-1


  +додаток: Наноарт. Наука - це мистецтво / Ковачов С.С., Сичікова Я.О. - 20 с.
83564
  Boyko O. Nanobacteria: dissemination, properties, hypothesis / O. Boyko, A. Boyko, O. Grytsev // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2013. – № 3. – С. 115-117. – ISSN 2077-4893


  Проаналізовано матеріали наукової літератури щодо існування "нанобактерій", виявлених у біоценозах, які контамінують органи ссавців
83565
   Nanobased zearalenone sensing system for health care applications / D.V. Yarynka, E.V. Piletska, I.Ya. Dubey, R.P. Linnik, Zaporozhets, O.O. Brovko, S.A. Piletsky, A.V. El"skaya, T.A. Sergeyeva // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – P. 71. – ISSN 2409-4943
83566
   Nanobiotechnology : Concepts, applications and perspectives. – Weinheim : Wiley-VCH, 2004. – 22,469p. – (Further titles of interest). – ISBN 3-527-30658-7
83567
   Nanocharacterisation. – Cambridge : RSC, 2007. – 304 p. : ill. – (RSC nanoscience & nanotechnology / [series editors: Sir Harry Kroto a.o.]). – ISBN 978-0-85404-241-8
83568
   Nanochemical, nanostructural and biocolloidal aspects of transformations in dispersions of iron-aluminosilicate minerals = Нанохімічні, наноструктурні і біоколоїдні аспекти трансформацій дисперсій залізоалюмосилікатних мінералів / [I.G. Kovzun, V.A. Prokopenko, A.V. Panko et al. ; Nat. acad. of sciences of Ukraine etc.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 186, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 167-187. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-416-9
83569
  Ozin G.A. Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials / Geoffrey A.Ozin, Andre C. Arsenault; The Royal society of chemistry. – Cambridge : RSC, 2006. – 628 p. – Copyright 2005. – ISBN 0-85404-664-X
83570
   Nanocomposite complex EMAP II influence on tumor necrosis factor and interferon / Kolomiets-Babenko, Bohorad-Kobelska, N.L. Kovalchuk, M.Ja. Spivak, A.I. Kornelyuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; Ed. Chief: S. Komisarenko. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 5. – Р. 18-23. – ISSN 2410-7751
83571
   Nanocomposites of Copper-Titaniym-Multiwall Carbon Nanotubes / O.I. Boshko, M.M. Dashevskyi, K.O. Ivanenko, S.L. Revo // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 37, № 7. – С. 921-931. – ISSN 1024-1809
83572
  Dudchenko N.O. Nanomagnetite Synthesis via Co-precipitation of Iron Salts by Potassium and Ammonium Hydroxides / N.O. Dudchenko, A.B. Brik, O.I. Stych // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy, 2014. – Vol. 3, № 1 : 4th International conference "Nanomaterials: application & properties - 2014 (NAP-2014)", Lviv, Ukraine, 21-26 september, 2014. – P. 01MFPM02-1-01MFPM02-2. – ISSN 2304-1862


  Magnetite nanoparticles were synthesized via co-precipitation of iron (II) and iron (III) salts by potassium hydroxide or ammonium hydroxide in aqueous solution at 80°C and their properties were compared. Magnetic properties of obtained magnetite ...
83573
   Nanosized tin dioxide modified by Pt as gas sensitive material for semiconductor sensors to methane detection in air / G.V. Fedorenko, L.P. Oleksenko, N.P. Maksymovych, I.P. Matushko, O.P. Ripko, G.I. Skolyar // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 204
83574
  Litoshenko L. Nanostructure"s synthessis on the fiber nanoneedle"s surface / L. Litoshenko, V. Grygoruk, V. Ogenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 115-116
83575
  Ivasishin O.M. Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels = Наноструктуровані шари та покриття, отримані за допомогою іоно-плазмових потоків у титанових сплавах та сталях / O.M. Ivasishin, A.D. Pogrebnjak, S.N. Bratushka ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov inst. for metal physics, Sumy state univ., Sumy, Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2011. – 284, [2] p. : ill., tab. – Англ. мовою.-Парал. тит. арк. та обкл. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 259-283. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-181-6
83576
   Nanostructured silicon: chemical composition and properties / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 222
83577
   Nanostructures in lightly doped silicon carbide crystals with polytypic defects / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, L.V. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 2. – P. 155-159. – ISSN 1560-8034


  In this work, photoluminescence spectra of lightly doped SiC crystals with ingrown original defects are reported. Undoped SiC single crystals with the impurity concentration of ND ЎV NA ~ (2ЎK8)„Є1016 cmЎV3, NA ~ (2ЎK8)„Є1017 cmЎV3, and ND ЎV NA ~ ...
83578
  Tkachenko M.Y. Nanostructures on crystal surface / M.Y. Tkachenko, O.I. Moroz // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 74
83579
  Makarenko N.A. Nanotechnologies in crop cultivation: Ecotoxicological aspects / N.A. Makarenko, V.V. Makarenko // Biosystems diversity / Oles Honchar Dnipro Nahional University ; editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Dnipro, 2019. – Vol. 27 (2). – Р. 148-155. – ISSN 2519-8513


  The European Commission has recognized nanotechnologies as extremely promising for increasing competitiveness of different sectors of the economy. On account of climate changes and the quest for food security, they are an effective way of solving key ...
83580
  Wiese F.W. Nantahala national Forest / F.W. Wiese. – [S. l.] : Forest service, 1936. – 24 p.
83581
  Gambee Robert Nantucket Island. / Gambee Robert. – New York, 1974. – 192с.
83582
   Naokolo swiata : Krotki informator geograficzny. – Warszawa : Iskry, 1960. – 648s. : Додаток містить прапори країн та фізичні карти континентів
83583
  Boldrewood Rolf Napad z bronia w reku / Boldrewood Rolf; Niepokolczyci W. – Warszawa, 1970. – 415с.
83584
  Skvorecky Josef Napady ctenare detektivek / Skvorecky Josef. – Praha, 1967. – 197с.
83585
  Schulz Milan Napalmanach / Schulz Milan. – Praha, 1960. – 144с.
83586
  Kwiecien Roman Napasc zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukraine jej konsekwencje w swietle prawa // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 233. – S. 7-11. – ISSN 1427-1176
83587
  Prinzler Heinz Naphthensauren / Prinzler Heinz. – Lpz., 1963. – 156с.
83588
  Pasierbiak P. Naplyw zagranicznych invwestycji bezposrednich oraz polityka wobec nich w Korei Poludniowej w latach 1998 - 2012 // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 79-89. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 2). – ISSN 0459-9586


  Прямі іноземні інвестиції в економіку Республіки Корея в 1998 - 2012 рр.
83589
  Skierski Zenon Napoj milosny / Skierski Zenon. – Warszawa, 1960. – 468с.
83590
  Hugo V. Napoleon. – London, 1852. – 464 p.
83591
  Ludwig E. Napoleon / E. Ludwig; transl. by Eden Paul, Cedar Paul. – New York : Liveright, 1943. – X, 706 p.
83592
  Ludwig Emil Napoleon / Ludwig Emil; Przeklad autoryzowany L. Staffa. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1958. – 565s.
83593
  Tarle E. Napoleon / E. Tarle. – 10 aufl. – Berlin, 1973. – 549с.
83594
  Johnson P. Napoleon / Paul Johnson. – London : Phoenix, 2003. – 208 p. – ISBN 978-1-8421-2650-9
83595
  Mossiker Frances Napoleon and Josephine / Mossiker Frances. – New York, 1964. – 447с.
83596
  Lovett Gabriel Napoleon and the birth of modern Spain / Lovett Gabriel. – New York : New York University press
Vol.1 : The challenge to the old order. – 1965. – 414p.
83597
  Heiden-Berndt Anita Napoleon auf dem Lande. / Heiden-Berndt Anita. – Berlin, 1983. – 299с.
83598
  Eminescu Gh. Napoleon Bonaparte / Gh. Eminescu. – Bucuresti
1. – 1973. – 233с.
83599
  Eminescu Gh. Napoleon Bonaparte / Gh. Eminescu. – Bucuresti
2. – 1973. – 255с.
83600
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Praha, 1975. – 614с.
83601
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Warszawa, 1980. – 804с.
83602
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Warszawa, 1980. – 803с.
83603
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – M., 1980. – 658 с.
83604
  Perez Galdos Benito Napoleon en Chamartin / Perez Galdos Benito. – Habana, 1984. – 330с.
83605
  Barthelemy et Mery Napoleon en Egypte, Poeme en huit chants / par Barthelemy et Mery. – Paris, 1829. – 300 p.
83606
  Meneval Napoleon et Marie-Louise souvenir historiques. – Tome 2. – Paris : Librairie d""Amyot, 1843. – 447 p.
83607
  Masson Fr. Napoleon et sa famille. – Paris
3. – 1900. – 430с.
83608
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
4. – 1902. – 511с.
83609
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
1. – 1904. – 455с.
83610
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
6. – 1906. – 370с.
83611
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
7. – 1906. – 511с.
83612
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
8. – 1907. – 368с.
83613
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
9. – 1907. – 452с.
83614
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
2. – 1914. – 368с.
83615
  Barabas Tibor Napoleon foglya : Kisfaludy Sandor eletregenye / Barabas Tibor. – Budapest, 1971. – 360 l.
83616
  Artom Guido Napoleon is dead in Russia. / Artom Guido. – New York, 1970. – 256с.
83617
  Flower Raymond Napoleon to Nasser: the story of modern Egypt / Flower Raymond. – London, 1972. – 271с.
83618
  Wieland Rotraud Napoleon und ich / Wieland Rotraud. – Halle -Leipzig : Mitteldeutscher, 1982. – 102 S.
83619
  Artom Guido Napoleon zginal w Rosji. / Artom Guido. – Warszawa, 1972. – 270с.
83620
  Segur Count Napoleon"s Russian campaign / Segur Count, Philippe-Paul de. – New York, 1965. – 295с.
83621
  Wilkins V. Napoleon"s submarine / Vaughan Wilkins. – London : New English library; Times mirror, 1972. – 542p. – На обкл.: A novel by V. Wilkins. – (New English library)
83622
  Merezhkovsky Dmitri Napoleon: a study / Merezhkovsky Dmitri; Zvegintzov C. – London, Toronto. – 267с.
83623
  Flukowski Stefan Napomkniete cieniem / Flukowski Stefan. – Warszawa, 1961. – 80с.
83624
  Hotmar Josef Napric kantinenty / Hotmar Josef. – Praha, 1976. – 321с.
83625
  Granin Daniil Naprzeciw burzy / Granin Daniil; Przelozyla W.Komarnicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 435s.
83626
   Narada Sutras: The Philosophy of Love.. – London, 1983. – 102с.
83627
  Bocian Marianna Narastanie / Bocian Marianna. – Wroclaw, 1975. – 105с.
83628
  Ionescu-Ruxandoiu Liliana Naratiune si dialog in proza romaneasca: elemente de pragmatca a textului literar / Ionescu-Ruxandoiu Liliana. – Bucuresti, 1991. – 184с.
83629
  Sanchez Espeso Narciso / Sanchez Espeso. – Barcelona : Ediciones Destino, 1979. – 196 p. – ISBN 84-233-0981-9
83630
  Thiry-Stassin Martine Narcisse. Conte ovidien francais du XII siecle / Thiry-Stassin Martine, , Tyssens Madel. – Paris, 1976. – 177с.
83631
  Solomon Marion Narcissism and intimacy: love and marriage in an age of confusion / Solomon Marion. – New York; London, 1989. – 217с.
83632
   Narcotic Drug Smell Mimics for Dog Training at Cynological Departments: Composition, Principle of Action, and Legal Frame work of their Use / L.V. Sokolenko, T.M. Sokolenko, Yu.L. Yagupolskii, V.I. Kalchenko, Veresenko, , , Nenia, , , Kuchynskyi, , , D.V. Smernytskyi, O.V. Skorobagatko, M.A. Skorobagatko, S.I. Kolomiiets // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 71-78. – ISSN 2409-9066


  Імітатори запаху наркотичних засобів для дресирування службових собак: склад, принцип дії та правова основа використання.
83633
   Narcotics and the Hypothalamus. – New York : Raven Press, 1974. – 272с.
83634
  Невский С.А. Nardeae, Leptureae Hordeeae флоры СССР. / С.А. Невский, 1934. – 587-728с.
83635
  Kopecny Frantisek Nareci Urcic a okoli. Prostejovsky usek hanackeho nareci centralniho / Kopecny Frantisek. – Praha, 1957. – 158с.
83636
  Dudok Daniel Narecie Pivnice v Backe / Dudok Daniel. – Martin, 1972. – 288с.
83637
  Modzelewski Wojciech Narod i postep / Modzelewski Wojciech. – Warszawa, 1977. – 243с.
83638
  Grossman W. Narod jest niesmiertelny / W. Grossman. – Moskwa, 1944. – 120 s.
83639
  Lobodowski Jozef Narod jest niesmiertelny / Lobodowski Jozef. – Poznan : Wers, 1996. – 104p. – ISBN 83-86906-06-5
83640
  Wojcik Stanislaw Narod polski w publicystyce PRL / Wojcik Stanislaw; Katolicki universytet Lubelski. – Lublin : Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2002. – 231s. – ISBN 83-228-0861-5
83641
  Prazak Albert Narod se branil: Obrany naroda a jazyka ceskeho od najstarsich dob po pritomnost / Prazak Albert. – Praha, 1945. – 409с.
83642
  Lewandowski Jerzy Narod w dziejach zbawienia / Lewandowski Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 188s. – ISBN 83-7072-190-7
83643
  Dinic Jordan Narodna Republika Kina / Dinic Jordan, Lazic Dusan. – Beograd, 1970. – 372с.
83644
  Delorko O. Narodne pjesme otoka Braca / Olinko Delorko. – [Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku], 1975. – S. 161-234. – Окремий відбиток з часопису "Narodna umjetnost". 1975, № 11/12
83645
   Narodni fronta : Ceskoslovenske Socialisticke Republiky. – Praha : Mlada fronta, 1987. – 295 s. : il.
83646
  Kesner Ladislav Narodni galerie v Praze. / Kesner Ladislav. – Praha, 1965. – 80с.
83647
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava 1998. – Praha : Narodni knihovna CR, 1999. – 106s. : ill. + Брошура "National library of the Czech Republic ...1998". - 28 p. – ISBN 80-7050-339-4
83648
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava 1999. – Praha : Narodni knihovna CR, 2000. – 106s. : ill. + Брошура "National library of the Czech Republic...1999". - 16 p. – ISBN 80-7050-358-0
83649
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava = Annual report 2000. – Praha : Narodni knihovna CR, 2001. – 148s. – ISBN 80-7050-377-7
83650
   Narodni knihovna CR : Vyrocni zprava 1995. (Annaual report). – Praha : Narodni knihovna, 1996. – 124s. : il. – На обкл.: Narodni knihovna Ceske republiky. – ISBN 80-7050-242-8
83651
  Marsakova-Nemejcova Narodni parky, rezervace a jina chranena uzemi prirody v Ceskoslovensku / Marsakova-Nemejcova, S. Mihalik. – Praha : Academia, 1977. – 474s.
83652
  Burianek Frantisek Narodni umelec Frana Sramek. / Burianek Frantisek. – Praha, 1960. – 140с.
83653
  Pecirka Jaromir Narodni umelec Josef Lada / Pecirka Jaromir. – Praha, 1955. – 76с.
83654
  Malik Jan Narodni umelec Josef Skupa / Malik Jan. – Praha, 1962. – 144с.
83655
  Rektorisova Klementa Narodni umelec Petr Bezruc / Rektorisova Klementa. – Praha, 1950. – 67с.
83656
  Hajek Jiri Narodni umelkyne Marie Majerova. / Hajek Jiri. – Praha, 1952. – 239с.
83657
  Maly Michal Narodni vybory a obcan / Maly Michal, Friedl Arnost. – Praha, 1973. – 166с.
83658
  Skoda Vaclav Narodni vybory. Zakladni organy jednotne statni moci v CSSR / Skoda Vaclav. – Praha, 1975. – 259с.
83659
  Kollar Jan Narodnie spievanky / Kollar Jan. – Bratislava
1. – 1953. – 777с.
83660
  Kollar Jan Narodnie spievanky / Kollar Jan. – Bratislava
2. – 1953. – 691с.
83661
  Musinka M. Narodnostna mensina pred zanikom? : statisticky prehl"ad rusinsko-ukrajinskych obci na Slovensku v rokoch (1773) 1881-2001 / Mikulas Musinka - Alexander Musinka ; Spolocnost" pre vyskum a rozvoj minoritnych skupin - Minoritas [etc.]. – Presov : [s. n.], 2011. – 618 s. : іл., табл. – Резюме укр., рос., англ. та нім. мовами. – Bibliogr.: s. 601-609. – ISBN 978-80-89450-05-3
83662
  Podolak Peter Narodnostne mensiny v Slovenskej republike z hl"adiska demografickeho vyvoja / Podolak Peter. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 91s. : il. – ISBN 80-7090-506-9
83663
  Kolejka Josef Narodnostni programy pro stredn a jihovychodni Evropu. Z dejin socialisticke teorie narodnostni otazky 1848-1917. Od Marxe k Leninovi / Kolejka Josef. – Brno, 1971. – 431с.
83664
  Mazur Arnost Narodnostni vyvoj na uzemi CSSR / Mazur Arnost. – Opava
1. – 1969. – 287с.
83665
  Mazur Arnost Narodnostni vyvoj na uzemi CSSR / Mazur Arnost. – Opava
2. – 1969. – 619с.
83666
  Duriska Z. Narodny cintorin v Martine : Pomniky a osobnosti / Zdenko Duriska. – Martin : Matica slovenska, 2007. – 332s. : il. – ISBN 978-80-7090-800-6
83667
   Narodny kalendar 1995. – Martin : Matica slovenska, 1994. – 232s. : il. – ISBN 80-7090-306-6
83668
   Narodny kalendar 1997. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 249s. : il. – ISBN 80-7090-394-5
83669
   Narodny kalendar 1998. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 210 s. : іл.. – ISBN 80-7090-439-9
83670
   Narodny Kalendar 1999. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 240 s. – ISBN 8070904968
83671
   Narodopisna literatura na Slovensku za roku 1901-1959. – Martin : Martica Slovenska, 1989. – 795с.
83672
  Holuby Jozef Ludovit Narodopisne prace / Holuby Jozef Ludovit. – Bratislava, 1958. – 548с.
83673
  Twardowski S. Narodovna paskwalina / S. Twardowski. – Krakow, 1926. – 158 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 1)
83674
  Maryanski A. Narodowosci swiata / A. Maryanski. – Warszawa, 1988. – 170с.
83675
  Sztajnert Bernard Narodziny Brunona Bundera / Sztajnert Bernard. – Lodz, 1961. – 132с.
83676
  Swierczak J.L. Narodziny buntu / J.L. Swierczak. – Warszawa, 1973. – 315с.
83677
  Jablonski Henryk Narodziny drugiej Rzeczypospolitej (1918-1919) / Jablonski Henryk. – Warszawa, 1962. – 312с.
83678
  Manteuffel Tadeusz Narodziny herezji : Wyznawcy dobrowolnego ubostwa w sredniowieczu / Manteuffel Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 148 s.
83679
  Pacho Aleksander Narodziny lekarza / Pacho Aleksander. – Warszawa : Iskry, 1970. – 287с.
83680
  Boguslawski Stanislaw Narodziny mysli i mowy / Boguslawski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 204с.
83681
  Buszko Jozef Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich. / Buszko Jozef. – Krakow, 1967. – 272с.
83682
  Morcinek Gustaw Narodziny serca / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1957. – 186с.
83683
  Morcinek Gustaw Narodziny serca / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1961. – 142с.
83684
  Malek P. Naroubovany Zivot: kapitoly o transplantacich / P. Malek. – Praha : Albatros, 1975. – 153s.
83685
  Brach B. Narracje wydarzenia medialnego na podstawie problemu Stoczni Gdanskiej i obchodow 20. rocznicy wyborow 4 czerwca 1989 roku // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 3 (42). – C. 23-36. – ISSN 1641-0920
83686
  Douglass Frederick Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written by Himself / Douglass Frederick. – Harmondsworth, 1986. – 159с.
83687
  Khodorenko A.V. Narrative research. Linguistic aspect // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – P. 139-143. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
83688
  Nabytovych Iryna Narrative Shaping Power of Social Media: a New Turn of Ukrainian Public Sphere with #Euromaidan Hashtag Appearance // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 538-548. – ISSN 2300-1062
83689
  Szyjkowska-Piotrowska Anna Narratives - stories of stones and humans // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – N 22 (31) : Art narratives - narratives on art. – P. 27-37. – ISSN 1641-9278
83690
  Sowinska-Heim Julia Narratives about architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – N 22 (31) : Art narratives - narratives on art. – P. 193-207. – ISSN 1641-9278
83691
   Narratori italiani del primo Novecento : la vita, le opere, la critica. – Roma : NIS, 1985
83692
   Narratori italiani del secondo Novecento : la vita, le opere, la critica. – Roma : NIS, 1985
83693
  Stolper Armin Narrenspiel will Raum. Von Stucken und von Stuckeschreibern / Stolper Armin. – Berlin, 1977. – 239с.
83694
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Berlin, 1956. – 442с.
83695
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Moscow, 1957. – 512с.
83696
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar
8. – 1972. – 463с.
83697
   Narrowband electrophotometry of comets Austin (1989[lower index c1]) and Levy (1990[lower index c]) in Lesniki / V.V. Kleshchonok, K.I. Churyumov, V.P. Tarashchuk, F.I. Kravtsov // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – P. 107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Тези наукової конференції Київського університету (квітень, 1991).
83698
  Czachorska-Jones Barbara Naruszenie patentu: Zagadnienia podstawowe / Czachorska-Jones Barbara. – Wroclaw i i., 1988. – 355с.
83699
  Kihu Solvi Narva. / Kihu Solvi. – Tallinn, 1960. – 36с.
83700
  Dec Wl. Narwik i Falaise. / Wl. Dec. – Warszawa, 1972. – 424с.
83701
  Manzoni Alessandro Narzeczeni / Manzoni Alessandro; Przelozyla B. Sieroszewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 659s. – (Biblioteka arcydziel)
83702
  Pniewski Jerzy Narzedzia nowej fizyki / Pniewski Jerzy, Babecki Jan. – Warszawa, 1958. – 124 с.
83703
  Hesse Hermann Narziss und Goldmund / Hesse Hermann. – Berl., 1957. – 326с.
83704
  Kirschbaum Jozef Nas boj o samostatnost Slovenska / Kirschbaum Jozef. – 2he vyd., dop. a uprav. – [Zilina] : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice Slovenskej, 2000. – 416s. : fot. – ISBN 80-7090-557-3
83705
  Flajshans V. Nas jazyk matefsky / V. Flajshans, 1924
83706
   NASA. Лунные планы // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 4
83707
  Polakovic Stefan Nase korene v zakladoch Europy / Polakovic Stefan. – Martin : Matica slovenska, 1994. – 160s. – ISBN 80-7090-300-7
83708
  Halas Frantisek Nase pani Bozena Nemcova. / Halas Frantisek. – Praha, 1963. – 46с.
83709
  Khol Miroslav Nase Praha / Khol Miroslav; Text. dopr. B. Riha. – Praha : Panorama, 1982. – 212с.
83710
  Moldanova Dorava Nase prijmeni / Moldanova Dorava. – Praha, 1983. – 289с.
83711
  Korbelar Jaroslav Nase rosliny v lekarstvi / Korbelar Jaroslav, Endris Zdenek. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1958. – 439s. : 187 obrazu lecivych roslin
83712
  Dyk Vaclav Nase ryby / Dyk Vaclav. – Praha : Ve Statnim Zemedelskem Nakladatelstvi, 1956. – 339s.
83713
  Grlic Ph. LJ Nase Samoniklo Jestivo Bilje / Ph. LJ Grlic. – Zagreb : Poljoprivredni Nakladni Zavod, 1956. – 323s. : Sa 140 Slika i 12 Priloga u Boji
83714
  Mikuz-Krivic Nase Zitne in Krompirjeve Sorte / Mikuz-Krivic. – Liubljana : Faculteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani, 1957. – 215s.
83715
  Karanfilovski Dimitar Naselja u SFR Jugoslaviji. / Karanfilovski Dimitar. – Skopje, 1975. – 190с.
83716
  Stanek V.J. Nashorner, Nilpferde, Elefanten und ihre Verwandten / V.J. Stanek. – Praha, 1960. – 80с.
83717
  Moucha Josef Nasi nocni motyli / Moucha Josef, Zahradnik Jiri. – Praha : Albatros, 1975. – 369 с.
83718
  Fric Josef Vaclav Nasi predchuci / Fric Josef Vaclav. – Praha, 1953. – 252с.
83719
  Fric Josef Vaclav Nasi predchudci / Fric Josef Vaclav. – Praha, 1953. – 248с.
83720
  Pelikan J. Nasi savci / J. Pelikan, J. Gaisler, P. Rodl. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved, 1979. – 163S. – (Zivou prirodou)
83721
   NASICON-related solid solutions Na3+xMgxAl2-x(PO4)3: synthesis and investigation / N. Strutynska, Zatovsky, , I. N. Slobodyanik // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 224
83722
  Moric Rudo Nasiel som vam kamaratov / Moric Rudo. – Bratislava, 1960. – 112с.
83723
   Nasionoznawstwo roslin uprawnych. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1956. – 728s.
83724
  Blagojevic Borislav Nasledno pravo FNRJ s osvrtom na prava drugih drzava / Blagojevic Borislav. – 2 izd. – Beograd, 1958. – 400с.
83725
  Шутова Наталья Nassauer Hof - немецкая философия высокого качества : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 41
83726
  Wheelock Keith Nasser"s new Egypt : A critical analysis / Wheelock Keith; The Foreign policy research institute, Univ. of Pennsylvania. – New York : Praeger, 1960. – 7,214p. – (The Foreign policy research institute series ; 8)
83727
  Brod Toman Nastal cas boje / Brod Toman, Dolezal Jiri. – Praha, 1965. – 264с.
83728
  Pietrzak H. Nastepstwa i efekty stereotypowego postrzegania czlowieka i swiata spolecznego / H. Pietrzak. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 228s. – ISBN 83-7262-009-1
83729
  Belic Jaromir Nastin ceske dialektologie / Belic Jaromir. – Praha, 1972. – 465с.
83730
   Nastin Evropskeho Praveku / J. Bouzek, M. Buchvaldek, L. Kosnar, I. Pavlu, K. Sklenar, J. Slama, E. Strouhal, S. Vengl; J. Bouzek, M. Buchvaldek, L. Kosnar, I. Pavlu , K. Sklenar, J. Slama, E. Strouhal, S. Vengl. – Praha : Univerzita Karlova, 1982. – 196 s.
83731
  Pastusiak Longin Nastroje amerykanskie / Pastusiak Longin. – Warszawa, 1977. – 167с.
83732
  Gandl Ladislav Nastropna mal`ba. / Gandl Ladislav. – Praha, 1964. – 26с.
83733
  Rezac Vaclav Nastup / Rezac Vaclav. – Praha, 1951. – 464с.
83734
  Rezac Vaclav Nastup / Rezac Vaclav. – Praha, 1951. – 388с.
83735
  Minkowski Aleksander Nasturcja i lew / Minkowski Aleksander; Ilustrowala A. Wloczewska. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1969. – 233s. : il.
83736
  Demel K. Nasz Baltyk / K. Demel. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. – 156s.
83737
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Nasz czas / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1961. – 252с.
83738
  Zakrzewska Wanda Nasz dom / Zakrzewska Wanda. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1973. – 200 s.
83739
  Cienkowska Halina Nasz jezyk polski : Slowniczek dla ucznia / Cienkowska Halina. – Warszawa : Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1990. – 104s. – ISBN 83-0204074-6
83740
  Reczek Stefan Nasz jezyk powszedni / Reczek Stefan. – Wroclaw, 1957. – 351с.
83741
  Kubiak Tadeusz Nasz powszedni. / Kubiak Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 68с.
83742
  Pytlik Radko Nasz przyjaciel Haszek / Radko Pytlik; Przel. A.Kroh. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1984. – 274s. – ISBN 83-06-01095-7
83743
  Ilowiecki M. Nasz wiek XX / M. Ilowiecki. – Warszawa, 1972. – 457с.
83744
  Porajewicz A. Nasza mlodosc dzwigamy w blerity : Poezje / A. Porajewicz. – Kijow, 1936. – 84 s.
83745
  Michalik Mieczyslaw Nasza moralnosc / Michalik Mieczyslaw. – Warszawa, 1969. – 124с.
83746
  Wozna-Stankiewicz Nasza pani doctor // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 186, lato. – S. 86-89. – ISSN 1427-1176


  Wspominienie o dr. Elzbiecie Dziebowskiej (1929 - 2016).
83747
  Zambrzycki Wladyslaw Nasza Pani Radosna / Zambrzycki Wladyslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 346 s.
83748
  Prorok Leszek Nasze czujne sporzenia / Prorok Leszek. – Warszawa, 1978. – 173с.
83749
  Kern Ludwik Jerzy Nasze podworko. / Kern Ludwik Jerzy. – Warszawa, 1975. – 71с.
83750
  Strojny Wladyslaw Nasze zwierzeta / Strojny Wladyslaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 1981. – 500,(16)с.
83751
  Ibn Hazm Naszyjnik golebicy. O milosci i kochankach / Ibn Hazm; Danecki J. (tz arab. przeloz.; wstep), Witkowska A. (przeloz. wiersze). – Warszawa, 1976. – 262с.
83752
  Dumas Aleksander Naszyjnik krolowej / Dumas Aleksander; Adap. H. Andersa wedlug polskiego tlum. L.Rogalskiego. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie
T.1. – 1968. – 269s.
83753
  Gerus-Tarnawecky Iraida Natalija Polonska-Vasylenko - ein biographischer Abriss // Jahrbuch der Ukrainekunde / Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften. – Munchen, 1987. – 1987. – S. 78-86. – ISSN 0178-0565
83754
  Dichtjar Ada Natascha. / Dichtjar Ada. – Moskau, 1989. – 68с.
83755
  Lessing Nathan der Weise. / Lessing. – Lpz. – 128с.
83756
  Lessing Gotthold Ephraim Nathan der Weise. / Lessing Gotthold Ephraim. – Leipzig, 1976. – 154с.
83757
  Martin Terence Nathaniel Hawthorne / Martin Terence. – New York, 1965. – 205 p.
83758
  Gottlieb G. Nation against state : A new approach to ethnic conflicts and decline of sovereignty / Gidon Gottlieb. – New York : Council on Foreign Relation Press, 1993. – 148 p. – Bibliogr. in the notes: p. 130-139. – ISBN 0-87609-156-7
83759
  Dzvinchuk D.I. Nation as a reflection of history, memory, language and culture // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 13-27. – ISSN 2072-1692
83760
  Kosing Alfred Nation in Geschichte und Gegenwart / Kosing Alfred. – Berlin, 1976. – 306с.
83761
   Nation of Nations : a concise narrative of the American Republic / J.W. Davidson, W.E. Gienapp, C.L. Hayrman, M.H. Lytle, M.B. Stoff; James West Davidson, William E. Gienapp, Christine Leigh Heyrman [et al.]. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1996. – XXII, 948 p., A.123 p. : ill., tab. – (Overture books). – ISBN 0-07-015738-3
83762
   National Academy of Sciences of Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 12-38. – ISBN 978-966-136-323-5
83763
   National Academy of Sciences of Ukraine (1918-2018) : the 100th Anniversary of Its Foundation / [С.І. Пирожков (керівник), О.С. Онищенко, П.І. Андон та ін. ; editorial board: B.E. Paton (ed.-in-chief), S.I. Pirozhkov, V.L. Bogdanov et al.] ; Nat. acad. of sciences of Ukraine. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 331, [1] с. : ill., phot. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. в кінці книги. - Бібліотека має аналог. видання укр. мовою. – Bibliogr.: p. 321-329. – ISBN 978-966-360-366-7
83764
   National Academy of Sciences of Ukraine in the Domestic and Global Research Area // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 150-165. – ISBN 978-966-136-323-5
83765
   National Academy of Sciences of Ukraine in the Global Science // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 39-48. – ISBN 978-966-136-323-5
83766
   National Academy of Sciences of Ukraine in the Science and Technology of Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 49-98. – ISBN 978-966-136-323-5
83767
   National Academy of Sciences of Ukraine, 1918-2008 : 90-th Anniversary of its Foundation / National Academy of Sciences of Ukraine, V.I. Vernadsky National Library of Ukraine ; [scientific edit. and ordering : H.V. Indychenko, S.O. Mussel-Drahomyretska, N.O. Shchekoldina ; contributors : O.S. Onyshchenko, M.V. Popovych et. al.]. – Kyiv : KMM Publishers, 2008. – 576 p. : ill. – ISBN 978-966-02-5010-9
83768
   National academy of sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential : [100 years NAS of Ukraine] / [B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky et al. ; ed.: V.L. Bogdanov] ; Nat. acad. of Sciences of Ukraine, State Inst."G.M. Dobrov Inst. for Sci. a. Technological Potential and Science History Studies". – Kyiv : Phoenix, 2018. – 343, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-600-7
83769
   National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / [Malitsky B.A. et al. ; ed. in chief acad. of NAS of Ukraine V.L. Bogdanov] ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, State inst. "G.M. Dobrov Inst. for Sci. a. Technological Potential a. Science History Studies". – Kyiv : Phoenix, 2016. – 226, [1] p. : fig., tab. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-136-323-5
83770
   National accounts statistics: main aggregates and detailed tables, 2006 / Department of economic and social affairs, Statistics division. – New York : United Nations. – ISBN 978-92-1-161508-1
Part 1. – 2008. – 26,1089 p.
83771
  Stefanuca S. National and Ethnic in the Dialectics of Identity in SKRA, Greece // Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti, 2016. – T. 53. – P. 43-61. – ISSN 0570-2259
83772
  Gnatiuk O. National and local patriotizm in spatial dimension: case of Podolia, Ukraine // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – Р. 75-79. – ISSN 2076-1333


  The relationship between national and local patriotism is an important scientific issue in view of modern socio-political crisis in Ukraine and arising processes of regionalism and separatism in many countries throughout the world. The paper represents ...
83773
  Kobylynska T.V. National Assessment of progress in acieving the sustainable development goals in agriculture / T.V. Kobylynska, L.Ye. Momotiuk // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С.59-66 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
83774
  Iefymenko V. National banking system: from integrating deregulation to global universal regulation / V. Iefymenko, O. Neselevska // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 141-143
83775
  Slavova I. National Cluster Policy In Bulgaria: Nature And Main Characteristis / I. Slavova, Y. Bankova // Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 185-200. – ISSN 2367-6361
83776
  Tomasic D.A. National communism and soviet strategy / D.A. Tomasic. – Washington, 1957. – 222с.
83777
  Khalid A. National Consolidation as Soviet Work: The Origins of Uzbekistan // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – P. 185-195. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
83778
   National development strategy for Macedonia : Development and modernization. – Skopje, 1997. – 341 p. – ISBN 9989649421
83779
  Jankovska L. National economic security: an economic and legal framework for ensuring in the conditions of the European integration / L. Jankovska, V. Tylchyk, I. Khomyshyn // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 350-357. – ISSN 2256-0742
83780
  Makukha Y. National economy as a driving force behind foreign policy of South-East Asian countries // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – P. 36-39. – (Політичні науки)
83781
  Danylenko O. National Education in a Context of Preserving Identity of Jewish Communities of Podillia / O. Danylenko, V. Kononenko // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – P. 132-143. – ISSN 0130-5247
83782
  Huseynova B. National ethnic characteristics of demogr aphic development in the northern regions of Azerbaijan (on the exampl e of ShaKi - Zagatala economic - geographical region) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 70-77. – ISSN 2308-135X
83783
   National exit poll: parliamentary election 2012 / [compl. Irina Filipchuk ; редактор Ілько Кучерів]. – Київ : Ilko Kucheriv democratic initiatives foundation, 2013. – 44, [1] c. : ill., tab. – ISBN 978-966-7208-49-3
83784
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 4. – 1971
83785
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 5. – 1971
83786
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 6. – 1971
83787
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 1. – 1972
83788
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 2. – 1972
83789
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 7. – 1972
83790
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 6. – 1972
83791
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 3. – 1972. – карта
83792
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 4. – 1972
83793
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 2. – 1972. – карта
83794
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 3. – 1972
83795
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 6. – 1972. – карта
83796
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 4. – 1972
83797
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 1. – 1973
83798
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 5. – 1973
83799
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 4. – 1973
83800
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 5. – 1973. – карта
83801
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 1. – 1973
83802
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 6. – 1973. – карта
83803
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 4. – 1973
83804
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 2. – 1973
83805
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 2. – 1974
83806
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 3. – 1974. – карта
83807
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 6. – 1974. – карта
83808
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 5. – 1974
83809
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 1. – 1974


  New Zealand`" s
83810
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 6. – 1974. – карта
83811
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 1. – 1975
83812
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 4. – 1975
83813
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 3. – 1975. – карта
83814
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 1. – 1975. – карта
83815
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 2. – 1975
83816
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 4. – 1976. – карта
83817
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 5. – 1976
83818
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 3. – 1976. – карта
83819
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 2. – 1976. – карта
83820
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 6. – 1976. – карта + Index, Juli - December 1976, 31p.
83821
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 4. – 1976. – карта
83822
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 3. – 1977
83823
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 5. – 1977
83824
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 1. – 1977
83825
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 6. – 1977. – + Index, January - Luli 1977, 31p.
83826
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 6. – 1977. – + Index, Juli - December 1977, 31 p.
83827
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 4. – 1977
83828
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 2. – 1977
83829
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 5. – 1977
83830
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 5. – 1978
83831
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 1. – 1979. – карта
83832
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 6. – 1979
83833
   National geographic. – Washington
Vol.157, N 3. – 1980
83834
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 6. – 1980. – + Index, July - December, 1980, 31p.
83835
   National geographic. – Washington
special report, febr. – 1981
83836
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 1. – 1981
83837
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 4. – 1981. – карта
83838
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 1. – 1981. – карта
83839
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 4. – 1981
83840
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 6. – 1982. – + Index, january - June 1982,31p.
83841
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 1. – 1982
83842
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 4. – 1983
83843
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 6. – 1984. – карта + Index,Jjanuary - June 1984,30p.
83844
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 2. – 1984. – карта
83845
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 4. – 1984
83846
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 1. – 1985
83847
   National geographic. – Washington
Vol.168, N 2. – 1985
83848
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 2. – 1986
83849
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 6. – 1986. – + Index,Jjanuary - June 1986, 31p.
83850
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 1. – 1986
83851
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 6. – 1986. – + Index, July - December. 1986.30p.
83852
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 1. – 1986. – карта
83853
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 6. – 1987. – + Index,Jjanuary - June 1987, 30p.
83854
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 1. – 1987
83855
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 5. – 1987
83856
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 2. – 1987
83857
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 4. – 1987. – карта
83858
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 4. – 1987
83859
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 3. – 1987
83860
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 5. – 1987. – карта
83861
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 5. – 1988
83862
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 1. – 1988
83863
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 4. – 1988
83864
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 5. – 1988
83865
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 6. – 1988. – + Index, july - december, XXXIp.
83866
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 3. – 1988
83867
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 5. – 1989
83868
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 4. – 1989
83869
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 3. – 1989
83870
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 2. – 1989. – карта
83871
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 1. – 1989
83872
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 5. – 1989
83873
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 3. – 1989
83874
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 1. – 1990. – карта
83875
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 3. – 1990. – карта
83876
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 2. – 1990
83877
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 1. – 1990
83878
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 5. – 1990
83879
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.193, N 6. – 1998
83880
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 2. – 1999. – карта
83881
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 1. – 1999
83882
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 6 : Special millennium iss. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
83883
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 4. – 2001
83884
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 1. – 2001
83885
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 2. – 2001
83886
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 4. – 2001
83887
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 1. – 2001
83888
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.201 N 6. – 2002
83889
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 3. – 2004
83890
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 2. – 2004
83891
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 5. – 2004
83892
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 4. – 2004
83893
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 1. – 2004
83894
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 6. – 2004
83895
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 6. – 2005
83896
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 3. – 2005
83897
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 4. – 2005
83898
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 5. – 2005
83899
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 1. – 2005
83900
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.208, N 1. – 2005
83901
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 4. – 2006
83902
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 5. – 2006
83903
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 6. – 2006
83904
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 7/8. – 2006
83905
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 12/01(2006). – 2006. – Подвоєний з №12 2005р.
83906
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 7. – 2005
83907
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 8. – 2005
83908
   National geographic Россия : Специальный номер. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 9 : Африка. – 2005. – + Карта чёрного континента
83909
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 10. – 2005
83910
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 11. – 2005
83911
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 12. – 2005
83912
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 4. – 2006. – + Карта-вкладка Землетрясения
83913
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 5. – 2006. – + Евангелие от Иуды
83914
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 6. – 2006. – + Карта-вкладка "Футбол"
83915
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 11. – 2006
83916
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 12. – 2006
83917
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 1. – 2007
83918
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 2. – 2007
83919
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 2. – 2009
83920
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 3. – 2009
83921
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 4. – 2009
83922
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 5. – 2009. – Додаток: спецвипуск
83923
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 6. – 2009
83924
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 3. – 2010
83925
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 4. – 2010
83926
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 5. – 2010
83927
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 6. – 2010
83928
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 7. – 2010
83929
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 8. – 2010
83930
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 12. – 2010
83931
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 4. – 2005
83932
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 5. – 2005
83933
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 7. – 2005
83934
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 8. – 2005
83935
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 10. – 2005
83936
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 11. – 2005
83937
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 12. – 2005
83938
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 1. – 2006
83939
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 2. – 2006
83940
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 3. – 2006
83941
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 4. – 2006. – + Карта: сейсмическая активность в регионах мира
83942
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 5. – 2006
83943
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 7. – 2006
83944
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
февраль (№ 89). – 2011
83945
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
март (№ 90). – 2011
83946
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
декабрь (№ 99). – 2011
83947
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
январь № 100. – 2012
83948
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
март № 102. – 2012
83949
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
апрель № 103. – 2012
83950
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июнь № 105. – 2012
83951
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июль № 106. – 2012
83952
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
август № 107. – 2012
83953
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
сентябрь № 108. – 2012
83954
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
октябрь № 109. – 2012
83955
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
ноябрь № 110. – 2012
83956
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
декабрь, № 111. – 2012
83957
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
январь № 112. – 2013
83958
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
февраль, № 113. – 2013
83959
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
март, № 114. – 2013
83960
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
апрель, № 115. – 2013
83961
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
май, № 116. – 2013
83962
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июнь, № 117. – 2013
83963
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июль, № 118. – 2013
83964
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
август, № 119. – 2013
83965
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
сентябрь, № 120. – 2013
83966
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
октябрь, № 121. – 2013
83967
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
ноябрь, № 122. – 2013
83968
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
декабрь, № 123. – 2013
83969
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Февраль, № 125. – 2014
83970
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Март, № 126. – 2014
83971
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Апрель, № 127. – 2014
83972
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Май, № 128. – 2014
83973
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июнь, № 129. – 2014
83974
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июль, № 130. – 2014
83975
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Август, № 131. – 2014
83976
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Декабрь, № 135. – 2014
83977
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Апрель. – 2015
83978
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июль. – 2015
83979
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Декабрь. – 2015
83980
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Ноябрь. – 2015
83981
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Октябрь. – 2015
83982
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Январь. – 2015
83983
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июнь. – 2015
83984
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Март. – 2015
83985
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Февраль. – 2015
83986
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Август. – 2015
83987
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Май. – 2015
83988
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Сентябрь. – 2015
83989
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 148, январь. – 2016
83990
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 149, февраль. – 2016
83991
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 150, март. – 2016
83992
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 151, апрель. – 2016
83993
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 152, май. – 2016
83994
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 153, июнь. – 2016
83995
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 154, июль. – 2016
83996
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 155, август. – 2016
83997
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 156, сентябрь. – 2016
83998
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 157, октябрь. – 2016
83999
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 158, ноябрь. – 2016
84000
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 159, декабрь. – 2016
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,