Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
836001
  Пантелеев А.Д. "Молниеносный легион": христианская легенда и реальность. Марк Аврелий и христиане // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 143-149. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
836002
  Сахончик С.Д. "Молниеносный Перун Севера".Истоки историографии полководческой деятельности М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6 (614). – С. 63-67. – ISSN 0321-0626
836003
  Козаченко В.П. "Молния" : повести / В.П. Козаченко. – Москва : Художественная литература, 1978. – 687 с.
836004
  Дорохов М. "Молода гвардія": Міф чи реальність? // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 534-537. – ISBN 978-966-97201-1-5
836005
  Прокоф"єв І. "Молода Марі-Хуана", або Штрихи до творчого портрета Раїси Харитонової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 9 жовтня (№ 21)
836006
  Краснікова Ю. "Молода Україна" - "промінь надії" Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 109-114


  Досліджується діяльність Олени Пчілки як редакторки та видавця першого в Східній Україні дитячого журналу "Молода Україна"". Особлива увага звертається на авторський колектив, ситуацію з передплатою цього унікального видання. The activity of Olena ...
836007
  Гуревич З. "Молода Україна" : до восьмидесятих роковин Кирило-Мефодіївсьеого братства / З. Гуревич ; за ред. М. Яворського. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 120 с. – (Український інститут марксизму : Історичний відділ ; Рік 1, вип. 2)
836008
  Ковальчук В. "Молода" історична школа та соціальний напрям в економічній теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
836009
  Ковалев Ю.В. "Молодая Америка" / Ю.В. Ковалев. – Л, 1971. – 120с.
836010
   "Молодая гвардия Страны Советов". Каталог. – М., 1978. – 96с.
836011
   "Молодая гвардия". – Москва, 1943. – 48с.
836012
   "Молодая гвардия" : Список рекоменд. лит-ры о Краснодонской подпольной комсомольской орг-ии. – Луганск, 1959. – 40 с.
836013
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Донецк : Донбас, 1972. – 200 с.
836014
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1974. – 223с.
836015
   "Молодая гвардия" в поэзии. – Донецк, 1982. – 159с.
836016
   "Молодая гвардия" в поэзии. – 4-е изд., перераб. – Донецк, 1985. – 148с.
836017
  Охлопков Н.П. "Молодая гвардия" по роману А.Фадеева / Н.П. Охлопков. – Тамбов, 1947. – 61с.
836018
  Полякова Л.В. "Молодая гвардия" Ю. Мейтуса / Л.В. Полякова. – Москва : Музгиз, 1954. – 76 с.
836019
   "Молодая гвардия", путеводитель. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1973. – 63с.
836020
  Данилевский Р.Ю. "Молодая Германия" и русская литература / Р.Ю. Данилевский. – Ленинград, 1969. – 168с.
836021
  Данилевский Р.Ю. "Молодая Германия" и русская литература (Из истории русско-немецких литературных отношений первой половины XIX века) : Автореф... канд. фило.наук: / Данилевский Р.Ю.; АН СССР Ин-т русской лит-ры (Пушкинский дом). – Л., 1965. – 21л.
836022
  Улюра А. "Молодая проза": конструкт, концепт, проект // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 96-106. – ISSN 0131-8136
836023
  Куликов Ю.В. "Молодая Россия". Некоторые вопросы рев. тактики периода первой рев. ситуации в России 1859-1861 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов Ю.В.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1954. – 15л.
836024
   "Молоде обличчя України" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Інформація про всеукраїнський фотоконкурс "Молоде обличчя України", який проведено з метою підтримки талановитої молоді. Фіналісткою його стала студентка ННЦ "Інститут біології" Олеся Табунець.
836025
   "Молодий вчений року" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відбулося засідання Спілки Рад молодих вчених. Обговорювали, як стати номінантом щорічного Всеукраїнського конкурсу "Молодий вчений року".
836026
  Гулій В. "Молодий газ" в рифтогенних структурах України / В. Гулій, І. Побережська, А. Локтєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 59-63. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Метою проведених робіт було встановлення просторових і генетичних зв"язків вуглеводневих концентрацій з системами мантійних розломів і зон сучасних та древніх рифтів. При дослідженнях використовувались геодинамічні моделі формування основних ...
836027
  Різун В.В. "Молодий журналіст" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.5
836028
  Гуменюк С. "Молодий я, молодий..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-45. – ISSN 0130-5263


  Літературна композиція, присвячена 110-й річниці з дня народження Павла Тичини
836029
  Яблонська Галина "Молоді - молодим" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142
836030
   "Молоді науковці - географічній науці" : Тези Міжнародної конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею КНУШТ (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128с.
836031
   "Молоді науковці - географічній науці" : матеріали наукової конференції, (Київ, 24-25 жовтня 2007 р.). – Київ : Обрії, 2007. – 188с.
836032
  Плющ М. "Молодіжний реп" : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 160-161
836033
  Соколова Світлана "Молодість"38": фільм судили як цілісність : гарних задумів, робіт операторів та актуальності українських стрічок для відзнак виявилось недостатньо... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
836034
   "Молодой герой современной советской литературы". – Л., 1965. – 24с.
836035
  Попова С.М. Моллюски кызылгирской свиты Горного Алтая / С.М. Попова, Е.В. Девяткин, Я.И. Старобогатов; Отв. ред. Мартинсон Г.Г. – Москва : Наука, 1970. – 96с.
836036
  Рошка В.Х. Моллюски меотиса северо-западного Причерноморья / В.Х. Рошка; Отв. ред. Собецкий В.А. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 284с.
836037
  Бадзошвили Ц.И. Моллюски мэотиса Западной Грузии / Ц.И. Бадзошвили ; АН Груз. ССР, Ин-т палеобиологии им. Л.Ш. Давиташвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 145 с. – Библиогр.: с. 123-137
836038
  Саладжюс В.Ю. Моллюски ордовикских и силурийских отложений Южной Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Саладжюс В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 28 с.
836039
  Татишвили К.Г. Моллюски позднего эоцена и раннего олигоцена Ахалцихской депрессии / К.Г. Татишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 206с.
836040
  Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / В.И. Жадин. – Москва-Ленинград, 1952. – 376с.
836041
  Янина Т.А. Моллюски рода Didacna - биостратиграфическая основа корреляции событий неоплейстоцена Понто-Каспия / Т.А. Янина, Д.С. Хомченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 188-202 : табл. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
836042
  Квалиашвили Г.А. Моллюски семейства Cardiidae Гурийского горизонта Западной Грузии / Г.А. Квалиашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 120с.
836043
  Макаренко Д.Е. Моллюски среднего эоцена платформенной Украины / Д.Е. Макаренко, В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1982. – 168с.
836044
  Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины / И.М. Барг, Ю.Д. Степаняк ; [науч. ред. Д.Е. Макаренко ]. – Днепропетровск : Монолит, 2005. – 195, [1] с. : ил., схемы, карты. – Библиогр.: с. 181-194. – ISBN 966-7455-36-X


  У пр. № 1698923 напис: Дорогому Толе от автора с любовью. 7.XII.05. Подпись
836045
  Барг И.М. Моллюски томаковских слоев Южной Украины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Барг И.М.; МВССО УССР. Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20л.
836046
  Гожик П.Ф. Моллюски четвертичных (антропогеновых) отложений террас Прута / Гожик П.Ф., 1965. – с. 150-156. – Отд. отт из Мат. по четв. периоду Украины (К 7 конгр. ИНКВА в США)
836047
  Милашевич К.О. Моллюски, собранные во время экскурсии С.А.Зернова на миноносце № 264 на реке Дунай с 28 июня по 3июля 1907 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1908. – С. 991-996. – Отд. оттиск из:"Известия Императорской Академии Наук", 1908 г.
836048
  Мусхелишвили Л.В. Моллюсковая фауна сармата Западной Грузии / Л.В. Мусхелишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 132с.
836049
  Дефо Д. Молль Флендерс : [роман] / Даниель Дефо ; [пер. с англ. А. Франковского ; предисл. И. Верцмана]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955. – 304 с. : 1 л. іл
836050
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1978. – 447с.
836051
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1991. – 319с.
836052
  Дефо Д. Молль Флендерс / Д. Дефо. – М, 1991. – 300с.
836053
  Бирукова Е. Молнейка. Лесная сказка / Е. Бирукова. – М., 1923. – 39с.
836054
  Дружинин Ю.Д. Молниевик. / Ю.Д. Дружинин. – Владивосток, 1971. – 63с.
836055
  Костинский Александр Молниеносная жизнь эльфов и гномов : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 30-36
836056
  Кулман Линда Молниеносная загадка : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 46 : Фото
836057
  Бородин С.П. Молниеносный Баязет / С.П. Бородин. – Москва, 1973. – 407с.
836058
  Бородин С.П. Молниеносный Баязет / С.П. Бородин. – Москва, 1976. – 542с.
836059
  Кочетов В.А. Молнии бьют по вершинам : роман / В.А. Кочетов. – Москва, 1983. – 223с.
836060
  Мирмухсин М. Молнии в ночи : повести / Мирмухсин; авториз. пер. с узб. Ю.Карасева. – Ташкент : Еш гвардия, 1966. – 200 с.
836061
  Венецкий С.И. Молнии в печах / С.И. Венецкий. – Москва, 1991. – 47с.
836062
  Коршунов А.Ф. Молнии в руке / А.Ф. Коршунов. – Л., 1967. – 80с.
836063
   Молнии и гвоздики : стихи соврем. сов. и зарубеж. поэтов / в пер. А. Кравченко ; [вступ. ст. Б.И. Олейника]. – Донецк : Донбас, 1983. – 118 с. – Миниатюрное издание
836064
   Молнии и лотосы. – М., 1975. – 558с.
836065
   Молнии и лотосы : Индийская лирика XX века. – Москва : Наука, 1975. – 558с.
836066
  Эфенди-Заде Молния / Эфенди-Заде. – Л., 1949. – 24с.
836067
  Шевченко О.Ф. Молния / О.Ф. Шевченко. – Воронеж, 1963. – 67с.
836068
  Козаченко В.П. Молния : Повесть: Для детей / В.П. Козаченко; Пер. с укр. Э. Хайтиной. – Москва : Воениздат, 1969. – 291с. – (Б-ка юного патриота. О Родине, подвигах, чести)
836069
  Юман М.А. Молния / М.А. Юман. – Москва : Мир, 1972. – 327с.
836070
  Козаченко В.П. Молния : Повести / В.П. Козаченко; Пер. с укр. И. Бронникова. – Москва : Известия, 1975. – 733с. – (Б-ка "Дружбы народов")
836071
  Василевская Г.О. Молния в ночи : повесть / Г.О. Василевская; авториз. пер. с белорус. Н.Марушкевича. – Минск : Беларусь, 1965. – 192 с.
836072
   Молния в сердце. – Тула, 1976. – 176с.
836073
  Мелешин С. Молния в черемухе / С. Мелешин. – Свердловск, 1960. – 64с.
836074
  Мелешин С. Молния в черемухе / С. Мелешин. – Свердловск, 1960. – 271с.
836075
  Стекольников И.С. Молния и гром / И.С. Стекольников. – 3-е, перераб. – Москва, 1954. – 96с.
836076
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – МоскваЛ., 1946. – 40с.
836077
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Иркутск, 1947. – 40с.
836078
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Москва, 1947. – 47с.
836079
  Стекольников И.С. Молния и гром. / И.С. Стекольников. – Москва, 1951. – 72с.
836080
  Стекольников И. и др. Молния и защита от ее действия / И. и др. Стекольников. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 90 с.
836081
  Главач А. Молния и человек. / А. Главач. – Алма-Ата, 1989. – 169с.
836082
  Теннов В. Молния Техаса / В. Теннов. – М., 1960. – 30с.
836083
  Салига Т. Молода весна осінньої пори // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 10-11


  Есе про львівського поета Миколу Петренка.
836084
   Молода Галичина. – Львів, 2001
836085
   Молода гвардія. – К., 1958. – 18с.
836086
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1959. – 624с.
836087
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Джерело, 1968. – 624с.
836088
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / О.О. Фадєєв. – Київ : Дніпро, 1970. – 611 с.
836089
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : П"єса / пер. з рос. / О.О. Фадєєв. – Київ : Мистецтво, 1976. – 100 с.
836090
  Фадєєв О.О. Молода гвардія : Роман / пер. з рос. / О.О. Фадєєв. – Київ : Молодь, 1980. – 544 с.
836091
   Молода гвардія України, 1944. – 70с.
836092
  Орленко Я. Молода генерація JOURN... Студенти-журналісти у Запоріжжі позмагалися за знання кращого в країні "буквенного" революціонера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 2


  У Запорізькому національному університеті, з 20 по 23 листопада проходив фінал Всеукраїнського конкурсу "Революція буквами". Конкурс відбувся в рамках відзначення десятиліття факультету журналістики Запорізького національного університету. Переможницею ...
836093
  Дмитерко Л. Молода земля : поезії / Л. Дмитерко. – Харків, 1935. – 96 с.
836094
  Губерський Л.В. Молода зміна української дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 21-25. – ISBN 966-7522-12-1
836095
   Молода людина-господар на землі. – К., 1985. – 89с.
836096
   Молода Муза. – К., 1989. – 320с.
836097
   Молода муза Січеславщини : Поезії. – Павлоград, 1998. – 30с.
836098
  Гак А. Молода напруга / А. Гак. – Полтава, 1933. – 277с.
836099
  Сунєгін С.О. Молода наука України: здобутки та нові горизонти // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 6-8. – ISSN 2312-1831
836100
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 1. – 1996
836101
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 2. – 1996
836102
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 3. – 1996
836103
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 4. – 1996
836104
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 5. – 1996
836105
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 6. – 1996
836106
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 9. – 1996
836107
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 1-889240-25-7
№ 7. – 1997
836108
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 10. – 1999
836109
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 11. – 1999
836110
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 12. – 1999
836111
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 13. – 1999
836112
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
Спецвипуск : Україна: вибір моделі розвитку. – 2000
836113
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 1. – 2000
836114
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 3. – 2000
836115
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-
№ 4. – 2000
836116
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2001
836117
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2001
836118
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2001
836119
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2002
836120
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2002
836121
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 (24). – 2002
836122
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2002
836123
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2003
836124
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2003
836125
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2003
836126
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2003
836127
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1. – 2004
836128
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2004
836129
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2004
836130
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2004
836131
   Молода нація : Альманах. Спецвипуск. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1 : Помаранчева революція. – 2005
836132
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2005
836133
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3. – 2005
836134
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4. – 2005
836135
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 1 : Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення. – 2006
836136
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2. – 2006
836137
   Молода нація : Альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – 2006
836138
   Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 2 (43). – 2007. – 256 с.
836139
   Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 3 (48). – 2008
836140
   Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 4 (49). – 2008
836141
   Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ : Смолоскип, 1996-. – ISBN 966-7332-13-6
№ 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – 2011
836142
  Павленко П. Молода Німеччина / П. Павленко. – Київ, 1952. – 92с.
836143
  Петренко М.Є. Молода осінь : поезії / М.Є. Петренко. – Київ, 1984. – 151 с.
836144
  Кравець И. Молода перемога / И. Кравець. – Харків-Одеса, 1932. – 59с.
836145
   Молода пісня. – Дніпропетровськ, 1965. – 134с.
836146
  Грач В. Молода премія імені Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 2


  Цьогорічними лауреатими премії імені Олеся Гончара стали: К. Красножон (с. Вишневе), Є. Люба (Полтава), О. Харун (Івано-Франківськ), С. Божок (Чернігівщина).
836147
  Журбицька Т.С. Молода сім"я / Т.С. Журбицька. – К., 1985. – 101с.
836148
  Журбицька Т.С. Молода сім"я / Т.С. Журбицька. – 2-ге вид., допов. – К., 1988. – 107с.
836149
   Молода сім"я в Україні: проблеми становлення та розвитку : Тематична державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року. – Київ, 2003. – 140с. – ISBN 966-7902-43-9
836150
   Молода спортивна наука України = Young sports science of Ukraine : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
Вип. 20, т. 1, 2. – 2016. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836151
   Молода спортивна наука України = Young sports science of Ukraine : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 1996-. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
Вип. 20, т. 3, 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836152
  Буряк В.Д. Молода трава / В.Д. Буряк. – Дніпропетровськ, 1986. – 190 с.
836153
  Франко І.Я. Молода Україна / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом українсько-руської видавничої спілки. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 4)
Ч. 1 : Провідні ідеї й епізоди. – 1910. – VІ, [1], 143, [8] с.


  Зміст.: З остатнїх десятилїть XIX в.; Дещо про перше всенароднє віче у Львові; Між своїми: Епізод із взаємини між Галичанами й Українцями 1897 р. - В кн. також вірші Г. Ібсена та П.-Ж. Беранже в пер. І.Я. Франка
836154
   Молода Україна : журнал Української Демократичної Молоді. – Торонто. – ISSN 0026-9042
Рік 40, ч. 396. – 1990
836155
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
836156
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
836157
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 3. – 2003
836158
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 4. – 2003
836159
   Молода Україна : Літературно-мистецький часопис. – Київ, 2003-
№ 5. – 2003
836160
  Місюк Ю. Молода Україна на Підляшші / записав Ігор Щерба // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 серпня (№ 33). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Українці в Польщі.
836161
  Кулік В. Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива : Дослідження / Віталій Кулік, Тетяна Голобуцька, Олексій Голобуцький. – Київ : Центр дослідження проблем громадянського суспільства, 2000. – 460с. – ISBN 966-7332-38-1
836162
  Пресіч О. Молода українська поетеса Ольга Пресіч (розмова про творчість) : інтерв"ю / вела бесіду Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 21-24. – ISBN 966-7379-16-7
836163
  Кравченко А.Є. Молода українська проза / А.Є. Кравченко. – К., 1990. – 47с.
836164
  Ершин А. Молодая академия / А. Ершин. – Л, 1935. – 121с.
836165
   Молодая академия Европы // Международные и национальные организации в области исследования науки : краткий справочник / ЮНЕСКО ; МААН ; Нац. акад. наук Украины [и др. ; отв. ред.: Б.А. Малицкий, Ю.А. Храмов ; сост.: А.С. Вашуленко, О.А. Грачев, Л.Ф. Кавуненко и др.]. – Киев, 2017. – С. 28-29. – ISBN 978-966-136-423-2
836166
  Брычков А.Р. Молодая Америка / А.Р. Брычков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 256с.
836167
   Молодая Ангара. – Иркутск, 1955. – 112с.
836168
   Молодая Беларусь. – М., 1952. – 288с.
836169
  Клейнборт Л.М. Молодая Белоруссия : очерк современной белорусской литературы 1905-1928 г.г. / Л.. Клейнборт. – Минск : Белоруское госиздат., 1928. – 508 с.[6] л. портр. : ил., портр.
836170
   Молодая Бельгия
1. – 255с.
836171
  Балла Д. Молодая Венгрия / Д. Балла. – Будапешт, 1970. – 124с.
836172
  Верховская П Н. Молодая Волга / П Н. Верховская. – Ленинград, 1957. – 443с.
836173
   Молодая Волга. – Ярославль, 1978. – 208с.
836174
  Львов В.Е. Молодая Вселенная / В.Е. Львов. – Л., 1969. – 387с.
836175
  Хомяков О.М. Молодая вселенная. / О.М. Хомяков. – Свердловск, 1962. – 110с.
836176
   Молодая гвардия. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1943. – 368с.
836177
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 460с.
836178
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 460с.
836179
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 64с.
836180
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 72с.
836181
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 470с.
836182
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 327с.
836183
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1946. – 479с.
836184
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 466с.
836185
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
836186
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
836187
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 550с.
836188
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
836189
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
836190
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
836191
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1947. – 460с.
836192
   Молодая гвардия. – М., 1948. – 296с.
836193
   Молодая гвардия. – М., 1948. – 264с.
836194
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1952. – 544с.
836195
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1952. – 466с.
836196
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1954. – 544с.
836197
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1956. – 587с.
836198
  Королькова Е.И. Молодая гвардия / Е.И. Королькова. – М, 1956. – 112с.
836199
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1957. – 587с.
836200
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1964. – 587с.
836201
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 765с.
836202
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Известия, 1966. – 687 с.
836203
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 765с.
836204
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Л, 1967. – 600с.
836205
  Фадеев А. Молодая гвардия : роман / А. Фадеев. – Минск : "Беларусь", 1968. – 688 с.
836206
   Молодая гвардия. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1969. – 368с.
836207
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1972. – 656с. – (Школьная библиотека)
836208
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецк : Из-во "Донбасс", 1972. – 750 с.
836209
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецк : Донбас, 1973. – 624 с.
836210
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1973. – 584с.
836211
   Молодая гвардия. – Изд. 4-е доп. – Донецк, 1973. – 359с.
836212
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецк : Донбас, 1974. – 624 с.
836213
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Ташкент, 1975. – 584 с.
836214
   Молодая гвардия. – К., 1976. – 23с.
836215
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1976. – 709с.
836216
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1976. – 640с.
836217
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1976. – 656с.
836218
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1977. – 709с.
836219
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1977. – 709с.
836220
   Молодая гвардия. – Донецк, 1977. – 360с.
836221
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1978. – 656с.
836222
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1979. – 645с.
836223
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва, 1979. – 544 с.
836224
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1980. – 567с.
836225
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1981. – 567с.
836226
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Донецьк : Донбас, 1982. – 648 с.
836227
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : Роман / А.А. Фадеев. – Москва : Современник, 1983. – 669с.
836228
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва, 1985. – 353с.
836229
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1985. – 609с.
836230
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – К, 1985. – 609с.
836231
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М, 1986. – 645с.
836232
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М
1. – 1986. – 353с.
836233
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – М
2. – 1986. – 353с.
836234
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1987. – 559с.
836235
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Донецк, 1989. – 345с.
836236
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с. – (Библиотека учителя). – ISBN 5-280-01117-7
836237
  Фадеев А. Молодая гвардия / А. Фадеев. – Донецк : Донбасс, 1990. – 542с.
836238
  Фадеев А.А. Молодая гвардия / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература, 1990. – 527 с. – (Библиотека учителя)
836239
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1995
836240
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1995
836241
   Молодая гвардия. – Москва
№ 3. – 1995
836242
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1995
836243
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1995
836244
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1995
836245
   Молодая гвардия. – Москва
№ 7. – 1995
836246
   Молодая гвардия. – Москва
№ 8. – 1995
836247
   Молодая гвардия. – Москва
№ 9. – 1995
836248
   Молодая гвардия. – Москва
№ 10. – 1995
836249
   Молодая гвардия. – Москва
№ 11. – 1995
836250
   Молодая гвардия. – Москва
№ 12. – 1995
836251
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1996
836252
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1996
836253
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1996
836254
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1996
836255
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1996
836256
   Молодая гвардия. – Москва
№ 7. – 1996
836257
   Молодая гвардия. – Москва
№ 8. – 1996
836258
   Молодая гвардия. – Москва
№ 9. – 1996
836259
   Молодая гвардия. – Москва
№ 10. – 1996
836260
   Молодая гвардия. – Москва
№ 11. – 1996
836261
   Молодая гвардия. – Москва
№ 12. – 1996
836262
   Молодая гвардия. – Москва
№ 1. – 1997
836263
   Молодая гвардия. – Москва
№ 2. – 1997
836264
   Молодая гвардия. – Москва
№ 3. – 1997
836265
   Молодая гвардия. – Москва
№ 4. – 1997
836266
   Молодая гвардия. – Москва
№ 5. – 1997
836267
   Молодая гвардия. – Москва
№ 6. – 1997
836268
  Фадеев А.А. Молодая гвардия : роман / А.А. Фадеев ; [вступ. сл. Косюка О.П.]. – Київ : Україна, 2012. – 607, [1] с. – ISBN 978-966-524-411-0
836269
  Боровикова В.Н. Молодая Гвардия : Путеводитель по музею г. Краснодара / В.Н. Боровикова, И.И. Григоренко, Э.З. Ершов. – Донецк : Донбасс, 1966. – 140с.
836270
   Молодая гвардия труда. – М., 1978. – 239с.
836271
   Молодая Германия. – Одесса, 1926. – 424с.
836272
   Молодая Грузия. – М., 1935. – с.
836273
  Барановская Е.К. Молодая жена / Е.К. Барановская. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 64 с. – (Будьте счастливы, молодые!)
836274
  Сангаджиева Б. Молодая звезда : стихи / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 79 с.
836275
  Тойбаев М. Молодая звезда. / М. Тойбаев. – Москва : Советский писатель, 1983. – 399 с.
836276
  Городской Я.З. Молодая земля / Я.З. Городской. – К., 1950. – 176с.
836277
  Кубанский Г. Молодая земля / Г. Кубанский. – М, 1960. – 104с.
836278
  Килленс Д.О. Молодая кровь : роман / Джон О. Килленс ; пер. с англ. В. Лиманской ; пред. Поля Робсона. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 576 с. : іл.
836279
   Молодая литература возрождённого народа. – М., 1958. – 222с.
836280
  Понтоппидан Г. Молодая любовь : Идиллия / Генрик Понтоппидан ; Пер. с дат. В. Спасской. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К° ; Типо-лит. Русского т-ва, 1908. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 122)
836281
   Молодая молдавская новелла. – Кишинёв, 1974. – 319с.
836282
   Молодая Монголия. – М., 1961. – 175с.
836283
   Молодая Москва. – М., 1947. – 135с.
836284
  Третьякова Л.С. Молодая музыкальная Россия / Л.С. Третьякова. – М., 1985. – 208с.
836285
  Виленский Ю.Г. Молодая наука с великой кроной. Раздумья над монографией Алексея Сиделковского и Василия Догузова "Этюды истории классической неврологии, г. Киев, 2016 г. // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2016. – № 7 (85). – С. 127-133. – ISSN 2224-0713


  "Когда в Вене на Всемироной выставке в 1873 году была представлена коллекция, составленная из тончайших тканей мозга, профессор И. Гиртль с восторгом отметил: "Я могу сказать, что ни один анатом так не продвинул вперед знания о строении мозга, как это ...
836286
  Кулаковский Молодая Польша / Кулаковский. – 248с.
836287
   Молодая проза Прибалтики. – М., 1989. – 413с.
836288
   Молодая проза Сибири. – Новосибирск
1. – 1980. – 608с.
836289
   Молодая проза Сибири. – Новосибирск
2. – 1981. – 608с.
836290
   Молодая проза Черноземья. – Воронеж, 1989. – 395с.
836291
  Неверов А.В. Молодая проза: время, проблемы, герой. / А.В. Неверов. – М., 1985. – 64с.
836292
  Глаголева Н.А. Молодая режиссура советского кино. / Н.А. Глаголева. – М., 1973. – 48с.
836293
   Молодая русистика Украины : материалы Всеукраинской науч. студенческой конф., (19-20 мая 2011 года) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Укр. ; Межд. фонд "Русский мир" (Москва) ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; [гол. ред. В.І. Теркулов ; ред. рада : Т.М. Марченко, О.В. Жарікова, С.А. Комаров та ін.]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2011. – 236 с.
836294
   Молодая русистика: традиции и перспективы : материалы Международной научной конференции, 21-22 мая 2009 года / МОНУ ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков ; [ редкол.: В.И. Теркулов ( гл. ред.), Т.М. Марченко, О.В. Жарикова и др. ]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2009. – 160 с.
836295
   Молодая Русь : студенческий сборник / [Ред.-изд. М.М. Спасовский]. – Петроград : Изд. студенческого журн. Вешни е воды ; [Отечественная тип.], 1916. – 260, [4] с.


  Авторы: В.В. Розанов, А.А. Бурнакин, Сергей Копыткин, Бенедикт, В.В. Андреев, А. Арсиков-Сурин, А. Ренников, П.Е. Казанский, В.П. Буренин, Александр Дроздов и др.
836296
   Молодая семья. – Москва, 1977. – 96с.
836297
   Молодая семья. – Москва, 1978. – 64с.
836298
   Молодая семья. – Киев, 1991. – 313с.
836299
  Мацковский М.С. Молодая семья в большом городе / М.С. Мацковский, Т.А. Гурко. – М., 1986. – 46с.
836300
  Зубенко Л.А. Молодая семья в системе атеистического воспитания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Зубенко Л.А.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1976. – 24л.
836301
   Молодая семья и реализация активной социальной политики в регионе. – Свердловск, 1990. – 159с.
836302
  Шахматов В.П. Молодая семья: жизнеспособность, демография, право / В.П. Шахматов. – Красноярск, 1985. – 128с.
836303
  Юрков А.А. Молодая смена рабочего класса. / А.А. Юрков. – Л., 1970. – 39с.
836304
   Молодая смена: социальные аспекты школьной реформы. – Кишинёв : Штиинца, 1989. – 156, [4] с.
836305
  Барбакова К.Г. Молодая советская интеллигенция / К.Г. Барбакова, В.А. Мансуров. – Москва : Знание, 1981. – 39 с. – Библиогр.: с. 36. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. комис. по пропаганде знаний среди молодежи)
836306
  Рукавишников И. Молодая Украина : [сборник переводов стихов укранских поэтов] / Иван Рукавишников. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза". – ([Сочинения] : [1901-1925] ; [Кн. 5])
5. – 1909. – [8], 260, V с.
836307
  Келбакиани Г. Молодая учительница / Г. Келбакиани. – М, 1954. – 108с.
836308
  Моррис Д. Молодая Япония / Д. Моррис. – Одесса : Типография Порядок, 1905. – 362, II с.
836309
  Рекемчук О.Е. Молоде-зелене. / О.Е. Рекемчук. – К., 1963. – 184с.
836310
  Онищенко Володимир Молоде бароко / Онищенко Володимир, Будько Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 142-143 : фото
836311
   Молоде вино : Антологія поезії. – Київ : Смолоскип, 1994. – 232 с. – (Творча асоціація "500"). – ISBN 0-914834-74-6
836312
  Яцків М. Молоде вино грониться / М. Яцків. – Львів, 1958. – 40с.
836313
  Гаман В.П. Молоде літо : повісті та оповідання / Віктор Гаман. – Київ : Молодь, 1979. – 237 с.
836314
  Антонюк С.М. Молоде покоління Польщі / С.М. Антонюк, П. Калениченко. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодь", 1960. – 95с.


  У цій книжці розповідається про героїчні революційні традиції польської молоді, її участь у визвольній боротьбі проти гітлерівських загарбників. Центральне місце займає матеріал про діяльність молодіжних оранізацій за соціалістичні перетворення в ...
836315
  Гурбанська А. Молоде покоління у творчості поетів "Празької школи" та в рецепції Леоніда Куценка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 60-79. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
836316
  Шульга І.В. Молоде поповнення / І.В. Шульга. – К., 1965. – 30с.
836317
  Волошин И.И. Молодеет земля / И.И. Волошин. – Москва, 1955. – 204с.
836318
  Страшнов С.Л. Молодеет и лад баллад / С.Л. Страшнов. – М, 1991. – 157с.
836319
  Степанов А.Я. Молодежи - атеистические знания и убежденность / А.Я. Степанов. – Петрозаводск, 1975. – 48с.
836320
  Акимов Ф.И. Молодежи - идейную убежденность : воспитание студ. молодежи на ист. опыте, традициях большевизма / Ф.И. Акимов. – Киев : Общество знание УССР, 1987. – 31, [1] с. – Библиогр.: с. 31. – (Сер. 2, Теория и практика научного комунизма / О-во "Знание" УССР)
836321
  Кузьмин Б.В. Молодежи - мировоззренческую закалку / Б.В. Кузьмин. – К, 1984. – 48с.
836322
  Песин Я.Е. Молодежи - о семейном законодательстве / Я. Е. Песин, М. К. Азимов. – Ташкент, 1987. – 64 с.
836323
  Сатурин В.М. Молодежи - правовые знания / В.М. Сатурин. – К., 1987. – 48с.
836324
  Маяковский В. Молодежи / В. Маяковский. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 208с.
836325
   Молодёжи. – М.-Л., 1946. – 159с.
836326
   Молодёжи. – М.-Л., 1946. – 211с.
836327
   Молодёжи. – М.-Л., 1947. – 263с.
836328
   Молодёжи. – Москва-Л., 1947. – 171с.
836329
   Молодёжи. – Москва-Л., 1947. – 263с.
836330
  Русанов А. Молодежи о борьбе за режим экономии / А. Русанов. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1926. – 55 с.
836331
  Шахматов В.П. Молодежи о браке и семье / В.П. Шахматов. – М, 1979. – 127с.
836332
  Семенова Б.А. Молодежи о Великой Октябрьской социалистической революции. / Б.А. Семенова. – Москва, 1947. – 91с.
836333
  Яглинг Б.Л. МОлодежи о вооруженных силах СССр. / Б.Л. Яглинг. – М., 1947. – 68с.
836334
  Кравцов Б. Молодежи о выборах в местные Советы / Б. Кравцов, Н. Фарберов. – М., 1947. – 71с.
836335
  Андрианов И.И. Молодежи о жилищном законодательстве / Андрианов И.И. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 239, [1] с.
836336
   Молодежи о коммунистической морали. – Л, 1974. – 367с.
836337
  Болтачева С.И. Молодежи о комсомоле : Рек. указ. лит. / С.И. Болтачева. – Москва : Книга, 1978. – 110с.
836338
   Молодёжи о комсомоле. – М., 1968. – 96с.
836339
   Молодежи о КПСС : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 119с. – (Навстречу 26-му съезду КПСС)
836340
  Бестужев-Лада Молодежи о научно-технической революции / Бестужев-Лада. – М., 1970. – 40с.
836341
   Молодёжи о научном коммунизме. – М, 1975. – 96с.
836342
  Рузакова Р.Г. Молодежи о нашей партии / Р.Г. Рузакова. – М, 1972. – 112с.
836343
   Молодёжи о новой Программе Коммунистической партии Советского Союза. – М, 1962. – 49с.
836344
  Бугаев Е.И. Молодежи о партии / Е.И. Бугаев. – 4-е изд. доп. – Москва, 1979. – 367с.
836345
   Молодёжи о Партии. – М., 1974. – 60с.
836346
   Молодёжи о Партии. – М., 1978. – 48с.
836347
   Молодёжи о Партии. – М., 1984. – 128с.
836348
   Молодёжи о первой русской революции. – М., 1955. – 280с.
836349
   Молодежи о политической экономии. – Москва : Экономика, 1987. – 221 с.
836350
  Мацко А.Н. Молодежи о Программе КПСС / А.Н. Мацко, В.Ф. Кушнер. – Минск, 1988. – 208с.
836351
  Иванов Л.К. Молодежи о профтехобразовании / Л.К. Иванов. – М., 1974. – 64с.
836352
   Молодёжи о революционной перспективе мирового развития. – К., 1986. – 15с.
836353
  Зарайченко В.Е. Молодежи о семейной жизни / В.Е. Зарайченко. – Москва, 1984. – 39 с.
836354
  Сулейменов М.К. Молодежи о семье и о правах членов сеьи / М.К. Сулейменов. – Алма-Ата, 1981. – 127 с.
836355
   Молодёжи о Советских Вооружённых Силах. – М., 1975. – 126с.
836356
   Молодёжи о Советской Армии. – М., 1952. – 304с.
836357
  Пешехонов Ю.В. Молодежи о советской экономике / Ю.В. Пешехонов. – М., 1987. – 159с.
836358
  Васильченко В.Н. Молодежи о советском законодательстве / В.Н. Васильченко, Л.В. Васильченко. – Киев, 1985. – 302с.
836359
  Овчинникова Г.Ф. Молодежи о советском трудовом законодательстве / Г.Ф. Овчинникова. – К., 1982. – 72с.
836360
  Вайнштейн М.П. Молодежи о театре / М.П. Вайнштейн. – Москва, 1980. – 174с.
836361
  Корбут Е.В. Молодежи о теннисе. / Е.В. Корбут. – М., 1957. – 104с.
836362
  Зятькова Л.И. Молодёжи о философии : рек.указ.литературы / Л.И. Зятькова; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1971. – 93 с.
836363
  Хакимов А. Молодежи о художественном наследедии народов Узбекистана / А. Хакимов. – Ташкент, 1975. – 30с.
836364
  Вийранд Т. Молодежи об искусстве / Т. Вийранд. – Таллин : Кунст, 1990. – 208 с.
836365
   Молодёжи об искусстве. – М., 1973. – 190с.
836366
  Гусейнов А.А. Молодежи об общественном прогрессе / А.А. Гусейнов. – М, 1967. – 126с.
836367
  Запесоцкий А.С. Молодежная дискотека / А.С. Запесоцкий. – М, 1988. – 101с.
836368
  Бариловская В. Молодёжная инициатива. Волонтёры в библиотеках Великобритании / Вера Бариловская // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 23 (161). – С. 17-18. – ISSN 1727-4893
836369
   Молодежная культура. – Горький, 1990. – 68с.
836370
  Сикевич З.В. Молодежная культура: "за" и "против": Заметки социолога / З.В. Сикевич. – Л., 1990. – 204с.
836371
  Ганичев В.Н. Молодежная печать / В.Н. Ганичев. – Москва, 1976. – 286с.
836372
  Хочунская Людмила Викторовна Молодежная печать как средство нравственного воспитания аудитории : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Хочунская Людмила Викторовна; МГУ. – М., 1981. – 19л.
836373
  Тимошик Н.С. Молодежная печать Украины: структура, управление, функционирование на современном этапе (1985-1990 гг) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тимошик Н. С.; КГУ. – К., 1991. – 20л.
836374
   Молодёжная политика. – К.
1. – 1992. – 57с.
836375
   Молодёжная политика. – К.
2. – 1992. – 238с.
836376
  Елишев С.О. Молодежная политика религиозных сект и новообразований в Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 104-118. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Проведена типологизация религиозных сект и новообразований в России. Введены понятия "тоталитарная секта", "деструктивный культ", "антисистема" и выделены их основные черты. Рассматриваются особенности осуществления молодежной политики религиозных сект ...
836377
  Смирнов В.А. Молодежная политика: опыт системного описания // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3 (359). – С. 72-80. – ISSN 0132-1625
836378
  Шостак М.И. Молодежная пресса Грузии (1905-1925 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 678 / Шостак М.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 21л.
836379
  Индриков А.А. Молодежная среда: проблема социокультурного диссонанса // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 90-94. – ISSN 2073-9702


  Культурный кризис в России обрекает молодежь на жизнь в мире техностандарта и духовной утилитарности с поставленным на поток производством штампованных форм бытия и сознания. Борьба против "диктатуры стандарта" канализируется в сетевом "культурном ...
836380
   Молодежная субкультура и положение молодежи в странах Западной Европы и США : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1976. – 222, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы молодежного движения")
836381
  Корженко А.Л. Молодежная субкультура как альтернативная форма социализации личности в юношеском возрасте // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.80-89. – ISSN 0042-8841
836382
  Ростовская М.А. Молодежная субкультура как сфера трансформации семейных ценностей // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 194-198. – ISSN 1606-951Х
836383
   Молодёжная художественная самодеятельность. – Пхеньян, 1953. – 171с.
836384
   Молодёжная эстрада. – Ростов -на-Дону, 1946. – 69с.
836385
   Молодёжная эстрада. – М.
24. – 1948. – 88с.
836386
  Тимошенко А.Г. Молодежное движение а США : История и современ. пробл. / А.Г. Тимошенко, Е.И. Косенко. – Томск : Том. гос. ун-т им. В.Куйбышева, 1988. – 179с.
836387
  Шур В.Г. Молодежное движение в Бангладеш / В.Г. Шур. – М., 1983. – 133с.
836388
  Коровина Э.Ф. Молодежное движение в Латинской Америке в борьбе за единство своих рядов / Э.Ф. Коровина. – М.
1. – 1977. – 101с.
836389
  Луков В.А. Молодежное движение в социалистическом обществе / В.А. Луков. – М., 1987. – 220с.
836390
  Горячев Ю.А. Молодежное движение в странах социалистической ориентации / Ю.А. Горячев. – Баку : Гянджлик. – 168 с.
836391
  Зинько Елена Васильевна Молодежное движение в УССР в 20-е годы (Исторический анализ литературных источников 20-х - 30-х годов) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зинько Елена Васильевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
836392
  Мотрук Светлана Николаевна Молодежное движение в Чехословакии в 70-е - первой половине 80-х годов : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 270л. – Бібліогр.:л.207-229
836393
  Красильников А.С. Молодежное движение развивающихся стран / А.С. Красильников. – М., 1982. – 40с.
836394
   Молодёжное движение социалистических стран. – М., 1976. – 285с.
836395
  Мотрук Светлана Николаевна Молодежное движение Чехословакии в 70-е - первой половине 80-х годов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Мотрук Светлана Николаевна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 20 с.
836396
   Молодёжное общежитие. – К., 1988. – 92с.
836397
  Григорчук П.С. Молодежное пролетарское движение на Украине в 1917 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Григорчук П.С. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1971. – 24 с.
836398
  Тищенко А.А. Молодежные библиотечные объединения как решающий фактор профессиональной самореализации молодых специалистов / Антонина Анатольевна Тищенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 34-51


  О работе молодежной секции Украинской библиотечной ассоциации (УБА).
836399
   Молодёжные диспут. – М., 1965. – 56с.
836400
  Косолапов В.И. Молодежные диспуты / В.И. Косолапов. – Москва, 1974. – 46с.
836401
  Приходько И.А. Молодежные жилые комплексы / И.А. Приходько, А.Н. Силантьев. – М., 1988. – 367с.
836402
  Приходько И.А. Молодежные жилые комплексы / И.А. Приходько. – М., 1990. – 352с.
836403
  Юстеньянц К.А. Молодежные объединения Африки / К.А. Юстеньянц. – М, 1970. – 32с.
836404
  Туркатенко А. Молодежные субкультуры сегодня: попытка энциклопедии // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 0130-1640
836405
   Молодёжные частушки. – Воронеж, 1959. – 96с.
836406
  Левичева В.Ф. Молодежный Вавилон / В.Ф. Левичева. – М, 1989. – 219с.
836407
  Кирсанов А.В. Молодежный диспут. / А.В. Кирсанов. – Москва, 1985. – 142с.
836408
  Россихина М.Ю. Молодежный жаргон в немецкой лексикографии XIX - начала XX века // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5/6. – С. 96-103. – ISSN 0130-9730
836409
   Молодежный жилой комплекс. – Москва, 1987. – 173 с.
836410
   Молодежный календарь - 84. – Москва, 1983. – 128 с.
836411
   Молодежный календарь - 85. – М., 1984. – 127 с.
836412
   Молодёжный календарь. – М., 1965. – 112с.
836413
   Молодёжный календарь. – М., 1966. – 112с.
836414
   Молодёжный календарь. – М., 1967. – 112с.
836415
   Молодёжный календарь. – М., 1970. – 112с.
836416
   Молодёжный календарь. – М., 1972. – 110с.
836417
   Молодёжный календарь. – М., 1975. – 111с.
836418
   Молодёжный календарь. – М., 1976. – 129с.
836419
   Молодёжный клуб и воспитание политической культуры. – М., 1989. – 21с.
836420
  Измайлов К.Н. Молодёжный культурный центр и проблемы перестройки клубной работы / К.Н. Измайлов. – М., 1988. – 60с.
836421
   Молодёжь-89. – М., 1989. – 231с.
836422
   Молодёжь-наше будущее. – М., 1974. – 383с.
836423
   Молодёжь-пятилетке. – Иркутск, 1976. – 187с.
836424
  Минеев П.Д. Молодежь -- активная сила движения народов за мир и дружбу / П.Д. Минеев. – М., 1955. – 48с.
836425
  Архипов В.А. Молодёжь - источник трудовых ресурсов : (на прим. г. Москвы) / В.А. Архипов. – Москва : Экономика, 1986. – 126, [1] с.
836426
  Алимов Ю.И. Молодежь - надежда Африки / Ю.И. Алимов, А.А. Титов. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. – Библиогр.: с. 47. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Молодежная" ; № 3)
836427
  Боряз В.Н. Молодежь / В.Н. Боряз. – Ленинград, 1973. – 155 с.
836428
  Иконникова С.Н. Молодёжь / С.Н. Иконникова. – Л., 1974. – 166с.
836429
   Молодёжь. – М., 1978. – 255с.
836430
   Молодёжь. – М., 1979. – 143с.
836431
  Мерин Б.М. Молодежь "пылающего континента" / Б.М. Мерин. – Москва, 1980. – 222с.
836432
  Кузнецова Э.Е. Молодежь : социальные предпосылки экономической активности / Э.Е. Кузнецова, Л.В. Пегушева // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-51. – ISSN 044-748Х
836433
   Молодёжь 70-х. – М., 1973. – 119с.
836434
  Белоусов Л.В. Молодежь Аппенин : выбор в борьбе / Л.В. Белоусов, А.И. Ковылов. – М, 1987. – 174с.
836435
  Зимянин М. Молодежь Белорусии борется / М. Зимянин. – М, 1942. – 61с.
836436
  Голлан Д. Молодежь в английской промышленности. / Д. Голлан. – М, 1938. – 216с.
836437
  Линдеман Е.В. Молодежь в библиотеках: как привлечь и удержать // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 12. – С. 24-26. – ISSN 1726-6726
836438
  Минеев П.Д. Молодежь в борьбе за мир / П.Д. Минеев. – М., 1953. – 120с.
836439
   Молодёжь в борьбе за мир. – Москва, 1951. – 43 с.
836440
  Мошняга В.П. Молодежь в борьбе за мир и социальный прогресс / В.П. Мошняга. – М, 1981. – 231с.
836441
  Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны / В.Г. Еремин. – Москва, 1977. – 263с.
836442
  Еремин В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны / Еремин В.Г., Исаков П.Ф. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1984. – 285 с., [16] л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 269-284
836443
  Минц Г.И. Молодежь в зеркале социологии. / Г.И. Минц, И.Д. Чечетина. – Рига, 1980. – 237с.
836444
  Воробьев Г.Г. Молодежь в информационном обществе / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1990. – 255с.
836445
  Беляева Молодежь в информационном пространстве: чтение и цифровая среда (на примере студенчества Орловской области) / Беляева, , Надежда Евгеньевна // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4. – С. 41 - 45. – ISSN 0869-608Х
836446
  Янаев Г.И. Молодежь в классовой борьбе. / Г.И. Янаев. – М., 1977. – 175с.
836447
  Волгин Б.Н. Молодежь в науке / Б.Н. Волгин. – Москва, 1971. – 64с.
836448
  Зудов И.А. Молодежь в науке и технике / И.А. Зудов, Н.С. Слепцов. – Москва, 1981. – 143с.
836449
  Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины / Т.А. Бернштам. – Ленинград, 1988. – 274с.
836450
   Молодежь в общественных отношениях развитого социализма. – Тарту
1. – 1984. – 198с.
836451
   Молодежь в общественных отношениях развитого социализма. – Тарту
2. – 1984. – 384с.
836452
  Лунин Б.В. Молодежь в осаде / Б.В. Лунин. – Якутск, 1967. – 116с.
836453
   Молодёжь в процессах обновления советского общества. – М., 1989. – 132с.
836454
  Вершловский С.Г. Молодёжь в пути / С.Г. Вершловский, Л.Н. Лесохина. – Москва, 1971. – 175с.
836455
  Мельник В.И. Молодежь в пятидесятничестве / В.И. Мельник. – Львов, 1992. – 196 с.
836456
   Молодёжь в революции. – Петроград, 1922. – 656с.
836457
  Ковалева Т.В. Молодежь в системе управления / Т.В. Ковалева, В.А. Мансуров. – М, 1988. – 46с.
836458
   Молодёжь в современной идеологической борьбе. – М., 1979. – 138с.
836459
  Базаркина Р.С. Молодежь в социалистическом строительстве в Западной Сибири, 1926-1937 гг. / Р.С. Базаркина, З.Т. Комаревцева, А.П. Пантелеев ; отв. ред. А.А. Николаев ; АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-е, 1986. – 128 с. – Библиогр.: с. 119-128
836460
  Яковлев Рафаил Яковлевич Молодежь в социальном развитии деревни в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Яковлев Рафаил Яковлевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. Специализированный совет Д 113.08.06. – М., 1979. – 16л.
836461
   Молодёжь в СССР и за рубежом. – Москва, 1975. – 230 с.
836462
   Молодежь в трудовом коллективе : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1986. – 165 с.
836463
  Бражко А.Л. Молодежь в управлении обществом. / А.Л. Бражко, В.М. Свининников. – Москва, 1973. – 64с.
836464
   Молодёжь в условиях разрядки международной напряжённости. – М., 1977. – 63с.
836465
   Молодёжь в цирке. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 31 с.
836466
  Капица С М. Молодёжь великого Китая / С М. Капица, . – М., 1953. – 160с.
836467
  Сысенко В.А. Молодежь вступает в брак / В.А. Сысенко. – М., 1986. – 255с.
836468
  Чередниченко Г.А. Молодежь вступает в жизнь / Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин. – М., 1985. – 240с.
836469
  Иконниква С.Н. Молодёжь вступает в жизнь / С.Н. Иконниква, В.Т. Лисовский. – Л., 1969. – 40с.
836470
   Молодёжь города Ленина. – Л., 1968. – 158с.
836471
  Козырев Ю.Н. Молодежь Грузии : (Социально-демографическое исследование) / Ю.Н. Козырев. – Тбилиси : Мецниереба, 1977. – 172 с.
836472
   Молодёжь Дагестана в борьбе за установление советской власти. – Махачкала, 1961. – 40с.
836473
  Чичерин Г.В. Молодежь должна учиться у Ленина. / Г.В. Чичерин. – 2-е изд. – М., 1985. – 16с.
836474
  Каргалова М.В. Молодежь Европы в поисках выхода / М.В. Каргалова. – М., 1990. – 215с.
836475
  Худавердян В.Ц. Молодежь Запада 80-х: идеол. борьба и междунар. молодеж. движение. / В.Ц. Худавердян. – М., 1986. – 62с.
836476
  Антрушин Ю.Н. Молодежь Запада выбирает свободу / Антрушин Ю.Н. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 159 с. – (Библиотечка пропагандиста и политинформатора)
836477
  Александрович Г.С. Молодежь Запада: пути и судьбы / Г.С. Александрович. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 246 с. : ил.
836478
  Антрушин Ю.Н. Молодежь Западной Европы в борьбе за мир и европейскую безопасность / Антрушин Ю.Н. – Москва : Знание, 1975. – 48 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Молодежь в борьбе за мир, демократию и социализм" / Всесоюз. о-во "Знание")
836479
   Молодёжь и актуальные проблемы исторической науки. – К., 1989. – 344с.
836480
   Молодёжь и атеизм. – М., 1974. – 72с.
836481
  Чечот Д.М. Молодежь и брак / Д.М. Чечот. – Л, 1976. – 104с.
836482
   Молодежь и высшее образование в социалистических странах. – Москва, 1984. – 142с.
836483
   Молодёжь и демократизация. – Л., 1989. – 35с.
836484
   Молодёжь и демократизация советского общества. – Минск, 1990. – 131с.
836485
  Аксенова Т.В. Молодёжь и закон : Рекомендательный библиографический указатель / Т.В. Аксенова ; Гос. б-ка БССР им В.И. Ленина. – Минск, 1983. – 50 с.
836486
  Лошкарев М.Д. Молодежь и защита социалистического Отечества / М.Д. Лошкарев. – Киев, 1981. – 255с.
836487
  Федотов О.К. Молодежь и капиталистическая действительность. / О.К. Федотов. – Л., 1976. – 40с.
836488
  Борман Р. Молодежь и любовь / Р. Борман. – М, 1975. – 160с.
836489
  Хвостов А.А. Молодежь и молодежное движение арабских стран / А.А. Хвостов, А.Л. Юрков. – М, 1989. – 96с.
836490
   Молодёжь и мораль. – М., 1969. – 44с.
836491
   Молодёжь и наука. – Ростов -на-Дону, 1976. – 279с.
836492
   Молодежь и научно-технический прогресс. – М., 1982. – 100с.
836493
   Молодежь и научно-технический прогресс : Тезисы докладов конференции молодых ученых АН МССР, посвященной 60-летию образования СССР(3-4 ноября 1982 г.). – Кишинев : Штиинца, 1982. – 270 с.
836494
   Молодежь и научно-технический прогресс : Библиогр. указ. лит., поступ. в центр. б-ки Москвы в 1983 г. – Москва, 1985. – 210с.
836495
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – М., 1973. – 189с.
836496
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – Москва
1. – 1974. – 77 с.
836497
   Молодёжь и научно-технический прогресс. – Минск, 1989. – 173с.
836498
   Молодёжь и научно-технический прогресс в СССР. – М., 1971. – 70с.
836499
  Сюньков Г.К. Молодежь и научно-технический прогресс. / Г.К. Сюньков. – К., 1987. – 48с.
836500
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Молодёжь и нравственность / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Пер.Р.Алиева;Центр исламоведческих исследований"Иршад". – Баку : Иршад, 1993. – 175с.
836501
   Молодёжь и образование. – Москва, 1972. – 431с.
836502
  Константиновский Д.Л. Молодёжь и образование / Д.Л. Константиновский. – М., 1977. – 160с.
836503
  Козлов А.А. Молодежь и образование: проблемы перестройки / А.А. Козлов. – М., 1989. – 31с.
836504
  Роговин В.З. Молодежь и общественный прогресс / В.З. Роговин. – Москва, 1974. – 64с.
836505
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1965. – 23с.
836506
   Молодёжь и общественный прогресс. – М., 1969. – 48с.
836507
  Цыбульник В.В. Молодежь и общество / В.В. Цыбульник. – К., 1990. – 173с.
836508
   Молодёжь и Октябрь. – М ., 1977. – 32с.
836509
   Молодёжь и планета : Молодежь в соц. и буржуаз. обществах. Духовная культура советского человека. Латинская Америка вчера и сегодня: Беседы о книгах. – Москва : Книжная палата, 1988. – 77с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 90). – ISBN 5-7000-0039-3
836510
  Осипов П.П. Молодежь и право / П.П. Осипов, В.Ф. Хохлов. – Л, 1972. – 84с.
836511
   Молодежь и проблемы современной художественной культуры. – Л., 1990. – 147с.
836512
  Скурлатов В.И. Молодежь и прогресс / В.И. Скурлатов. – М., 1980. – 223с.
836513
  Стукало С.Н. Молодежь и рабочие профессии / С.Н. Стукало, В.С. Небоженко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 121с.
836514
  Андреев А. Молодежь и рабочий класс / А. Андреев ; Всесоюз. о-во "Знание". – Москва : Знание, 1974. – 48 с. – (В помощь лектору. Библиотечка "Молодежь в юорьбе за мир, демократию и социализм")
836515
  Мухамеджаном М.М. Молодежь и революция / М.М. Мухамеджаном. – М., 1972. – 357с.
836516
  Титлинов Б.В. Молодежь и революция из истории революционного движения среди учащейся молодежи духовніх и средних учебніх заведений 1860-1909 г.г. / Б.В. Титлинов. – Л. : ГИЗ, 1925. – 166с.
836517
   Молодёжь и реформирование общества. – М.-Х., 1993. – 299с.
836518
   Молодёжь и свободное время при капитализме. – М., 1985. – 215с.
836519
   Молодежь и свободное время при социализме. – М., 1984. – 202с.
836520
   Молодёжь и советское законодательство. – М., 1977. – 686с.
836521
  Федоров Г.Т. Молодежь и современная идеологическая борьба / Г.Т. Федоров. – Киев, 1979. – 182с.
836522
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 128с.
836523
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 80с.
836524
   Молодёжь и современная наука. – Кишинёв, 1989. – 121с.
836525
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 118с.
836526
   Молодёжь и социализм. – Москва, 1967. – 94с.
836527
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 72с.
836528
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 72с.
836529
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 164с.
836530
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 56с.
836531
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 64с.
836532
   Молодёжь и социализм. – М., 1967. – 84с.
836533
  Переведенцев В.И. Молодежь и социально-демографические проблемы СССР / В.И. Переведенцев. – М, 1990. – 150с.
836534
   Молодёжь и социальный прогресс. – Саратов, 1979. – 233 с.
836535
  Казаков Н. Молодежь и специалисты / Н. Казаков. – Л, 1929. – 30с.
836536
   Молодежь и творчество. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 356с.
836537
  Лукашевич Н.П. Молодежь и труд: проблемы производственной адаптации / Н.П. Лукашевич. – Харьков, 1987. – 184с.
836538
  Лесохина Л.Н. Молодежь и учеба / Л.Н. Лесохина, Т.В. Шадрина. – М., 1988. – 62с.
836539
   Молодёжь идёт в революцию. – М., 1977. – 254с.
836540
   Молодёжь идёт в революцию. – М., 1982. – 430с.
836541
  Ховрин Михаил Викторович Молодежь как объект современной идеологической борьбы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ховрин Михаил Викторович; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 25л.
836542
  Емельянов Д.А. Молодежь как объект философского исследования // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 47-50. – ISSN 1684-2618
836543
  Фролов С. Молодежь как основной репродуктивный потенциал // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 39-45.
836544
  Винокуров А.Д. Молодежь капиталистического мира и футурология / А.Д. Винокуров. – Минск, 1979. – 136с.
836545
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
836546
   Молодёжь края на ударных комсомольских стройках. – Красноярск, 1969. – 32с.
836547
   Молодёжь крупного индустриального центра. – Нижний Тагил, 1974. – 54с.
836548
   Молодежь Латинской Аменики (80-е годы). – Москва, 1989. – 50 с.
836549
  Иванов В.Н. Молодежь Ленинграда в боях за Родину / В.Н. Иванов. – Москва, 1942. – 92с.
836550
  Зиновьев А.П. Молодежь мира в борьбе против фашизма / А.П. Зиновьев. – М, 1975. – 40с.
836551
  Кашлев Ю.Б. Молодежь мира сегодня / Ю.Б. Кашлев. – М., 1966. – 64с.
836552
  Смирнов И. Молодежь Москвы в социалистическом соревновании / И. Смирнов. – Москва, 1948. – 107с.
836553
   Молодёжь на вахте мира. – Челябинск, 1951. – 92с.
836554
  Савельев М. Молодежь на защите советского Заполярья / М. Савельев. – М, 1943. – 48с.
836555
  Фидаров К. Молодежь на мирном фронте / К. Фидаров. – Орджоникидзе, 1969. – 64с.
836556
  Козлов И.Д. Молодежь на стройках братства / И.Д. Козлов. – Москва, 1979. – 45с.
836557
  Рябинин Б.С. Молодежь на трудовом посту / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 32с.
836558
  Иконникова С.Н. Молодежь о себе, о своих сверсниках : (социологическое исследование) / С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 132, [4] с.
836559
   Молодежь о философии. – М., 1990. – 61 с.
836560
   Молодёжь оперной сцены Большого театра. – М., 1952. – с.
836561
  Полякова Л.В. Молодежь оперной сцены Большого театра. / Л.В. Полякова. – М., 1952. – 112с.
836562
   Молодёжь планеты голосует за мир. – М., 1985. – 32с.
836563
   Молодёжь под игом фашизма, 1937. – 48с.
836564
  Котляр А.Э. Молодежь приходит на производство / А.Э. Котляр. – Москва, 1978. – 80с.
836565
   Молодёжь Румынской Народной Республики. – Бухарест, 1952. – 74с.
836566
  Захарова Т.В. Молодежь села сегодня. / Т.В. Захарова. – Л., 1979. – 16с.
836567
  Паскарь А.А. Молодежь села: реальность и перспектива / А.А. Паскарь. – Кишинев, 1990. – 103с.
836568
  Костюк В.Г. Молодежь Сибири: образование и выбор профессии / В.Г. Костюк. – Новосибирск, 1980. – 193с.
836569
   Молодёжь советского кино, 1938. – 96 с.
836570
  Науменко Г.Ф. Молодежь Советской Украины / Г.Ф. Науменко. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 24 с. : ил. – Авт. указ. в вып. данных
836571
   Молодежь современной России: альтернативы выбора духовных и нравственных убеждений : сборник статей / Рос. акад. наук, Ин-т науч. инфорации по обществ. наукам ; [ред.-сост. Д.Г. Шкаев ; редкол.: А.И. Андреев и др.]. – Москва : ИНИОН РАН, 2010. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце частей и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы философии" / Центр гуманитар. науч.-информ. исслед., Отд. философии). – ISBN 978-5-248-00528-4
836572
  Науменко Г.Ф. Молодежь социалистического города: быт, традиции, обычаи / Г.Ф. Науменко; АН УССР, Ин-т искусствознания, этнографии и фольклора. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155 с.
836573
  Оськин А. Молодежь социалистического содружества / А. Оськин. – Москва, 1985. – 39 с.
836574
   Молодёжь СССР. – М., 1990. – 255с.
836575
   Молодежь Страны Советов : рек. библиогр. указ. / С.П. Бавин, О.А. Гурболикова, А.А. Кунина, З.П. Шалашова; Сост.: С.П. Бавин, О.А. Гурболикова, А.А. Кунина, З.П. Шалашова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 207 с.
836576
   Молодежь Страны Советов. – М., 1986. – 206с.
836577
   Молодёжь страны Советов. – М., 1947. – 551с.
836578
   Молодёжь страны Советов. – М., 1970. – 96с.
836579
   Молодёжь Страны Советов. – М., 1972. – 240с.
836580
   Молодёжь Тувы. – Новосибирск, 1988. – 191с.
836581
   Молодежь Украины. – Киев, 1992. – 158с.
836582
   Молодежь Украины. – Киев, 1993. – 156с.
836583
   Молодёжь Чехословакии. – Прага, 1947. – 69с.
836584
  Тебин Н. Молодежь Японии : без амбиций и цели в жизни // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 0321-5075


  В Японіїї молоде покоління не хоче робити кар"єру
836585
   Молодёжь, её интересы, стремления, идеалы. – М., 1969. – 431с.
836586
  Вагнер К. Молодежь, ее настоящее и будущее / К. Вагнер ; Пер. с 16-го фр. изд. Ф.Ф. Трозинер. – Санкт-Петербург : Изд. пар. скоропеч. И.А. Богельман, 1897. – [4], VI, 203 с.
836587
   Молодёжь, мир, фестиваль. – М., 1985. – 287с.
836588
   Молодежь, наука, производство. – Кишинев, 1984. – 284с.
836589
   Молодёжь, наука, производство. – Кишинёв, 1986. – 304с.
836590
   Молодежь, религия, атеизм. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222с.
836591
  Константиновский Д.Л. Молодежь, рынок труда и экспансия высшего образования / Д.Л. Константиновский, Е.С. Попова // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 11 (379). – С. 37-48. – ISSN 0132-1625


  В статье представлены данные об устремлениях молодежи в отношении образования и труда, предпринята попытка прогноза вероятности их реализации. Выявлено, что молодежь предпочитает поступление в вузы другим вариантам образовательной траектории, это ...
836592
   Молодёжь, труд и закон. – М., 1975. – 239с.
836593
  Зеленков Б.И. Молодежь, труд, дисциплина. / Б.И. Зеленков, С.Н. Рохмистров. – М, 1974. – 64с.
836594
  Андреенкова Н.В. Молодежь, труд, технический прогресс / Андреенкова Н.В. ; О-во "Знание" РСФСР, Комис. по пропаганде знаний среди молодежи. – Москва : Знание, 1980. – 37 с. – Библиогр.: с. 36
836595
  Цыбин Ю.Е. Молодежь. Досуг. Музыка : у микрофона - дискжокей / Ю.Е. Цыбин, В.Л. Голубев. – Минск : Университетское, 1988. – 125с. – (Студенческая библиотека)
836596
  Старченко Т.Е. Молодежь: вехи социальной зрелости / Т.Е. Старченко. – Львов, 1988. – 261с.
836597
  Сатурин В.М. Молодежь: доверие и ответственность / В.М. Сатурин. – К., 1984. – 127с.
836598
  Решетов П.Н. Молодежь: идеология, политика: Социально-критич. очерк. / П.Н. Решетов. – Москва, 1975. – 192с.
836599
  Костаки Г.И. Молодежь: морально-правовой потенциал личности / Г.И. Костаки, И.Г. Батку. – Кишинев, 1989. – 223с.
836600
  Бура Н.А. Молодежь: права и свободы в зеркале двух миров. / Н.А. Бура, Ю.И. Ныпорко. – К., 1986. – 49с.
836601
  Орловский Ю.П. Молодежь: трудовые права и обязанности / Ю.П. Орловский. – М., 1985. – 190с.
836602
  Люфанов Е.Д. Молодецкий курган / Е.Д. Люфанов. – Воронеж, 1980. – 294с.
836603
  Брычков А.Р. Молоджь США: от нигилизма к политике / А.Р. Брычков. – М., 1974. – 143с.
836604
   Молодий Азербайджан. – Х.-Одеса, 1930. – 212с.
836605
  Чефранов О. Молодий безвірник / О. Чефранов. – Х., 1930. – 335с.
836606
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 1. – 2001
836607
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 2. – 2001
836608
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 3. – 2001
836609
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 4. – 2001
836610
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 5. – 2001
836611
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 6. – 2001
836612
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 7. – 2001
836613
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 8. – 2001
836614
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 9. – 2001
836615
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 10. – 2001
836616
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 11. – 2001
836617
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 12. – 2001
836618
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 13. – 2001
836619
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 14. – 2001
836620
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 15. – 2001
836621
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 16. – 2001
836622
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 17. – 2001
836623
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 18. – 2001
836624
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 19. – 2001
836625
   Молодий буковинець. – Чернівці
№ 20. – 2001
836626
  Гдаль Г. Молодий вітер. / Г. Гдаль. – К., 1981. – 64с.
836627
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – 2019. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836628
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 1 (77), січень 2020 р. – 2020. – 112, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
836629
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 2 (78), лютий 2020 р. – 2020. – 178, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
836630
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – 2020. – 97, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
836631
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 3 (79), березень 2020 р. – 2020. – 162, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
836632
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – 2020. – 89, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
836633
   Молодий вчений = Young Scientist : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон : Молодий вчитель. – ISSN 2304-5809
№ 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – 2020. – 140, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
836634
  Пахолюк З. Молодий вчитель Панько Куліш у Луцьку // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 359-362
836635
  Готорн Н. Молодий Гудман Браун / з англійської переклав Олександр Артамонов // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 183-191. – ISSN 0320-8370
836636
   Молодий день. – Ужгород, 1979. – 160с.
836637
  Белогривцева А.А. Молодий журналіст як мовна особистість в сучасній журналістиці // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 332-339


  У статті виокремлено складники мовної особистості молодого журналіста, зазначено основні аспекти вивчення текстів та шляхи, що забезпечують підвищення рівня мовної культури.
836638
  Плаксин А. Молодий математик / А. Плаксин. – Х, 1930. – 106 с.
836639
  Шалиганова А. Молодий працівник наукових бібліотек України (за материалами всеукраїнського дослідження) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 6 - 12. – ISSN 1811-377X
836640
  Скалько С. Молодий спеціаліст нової доби // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 4-11 квітня (№ 11/12). – С. 4
836641
  Павличко Д. Молодий Тарас: бронзова постать у Варшаві // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 1/2 (358). – С. 45-46


  У світі 1384 пам"ятники Тарасові Шевченку. Про те, як постав Кобзар на високому п"єдесталі у Варшаві, розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі (1999–2002 рр.), Герой України поет Дмитро Павличко.
836642
  Мороз О.Г. Молодий учитель і шкільний колектив / О.Г. Мороз. – К., 1981. – 48с.
836643
  Коваль Л. Молодий фахівець шукає робоче місце // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 липня (№ 127). – С. 4
836644
   Молодий Харків. – Х., 1963. – 200с.
836645
   Молодий юрист : газета юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ
Квітень, № 1. – 2010. – 20 с.
836646
   Молодий юрист : інформаційний вісник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
№ 2, квітень. – 2012. – 32 с. – Заходи, присв"ячені св"яткуванню 178-річчя юрид. ф-ту
836647
  Тельнюк С.В. Молодий я, молодий... : Поетичний світ Павла Тичини (1906-1925) / С.В. Тельнюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 417с. : іл.
836648
  Марусик Т. Молодий, могутній і сучасний : Пам"яті Володимира Івасюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 115-117. – ISSN 0868-4790
836649
   Молодик на 1843 г., 1843
836650
   Молодик на 1844, 1843
836651
   Молодик на 1844, 1844
836652
   Молодик на 1844 г., 1843
836653
   Молодик, на 1844 год, укpаинскій литеpатуpный сбоpник, издаваемый И. Бецким. – Харьков : [Изд. И.Е. Бецкий] ; В униветситетской тип., 1843. – 283 с. : портр. + 7 л. литограф. снимков прилож., 1 л. план г. Харькова. – Hа тит. аpк. пpиміт.: В пользу Хаpьковскаго Детскаго пpіюта


  Зміст: При камяному затонї: (Історична картина з 1648-ого року): [Поема] / О. Колесса. Богдан Хмельницький в Галичинї: [Розвідка] / І.К. [І.П. Крип"якевич]. Поклін Богданови: [Поема] / В. Пачовський. - На звороті тит. арк. фоторепрод. картини М. ...
836654
  Воробьев Ю.Д. Молодильная поляна / Ю.Д. Воробьев. – Ставрополь, 1980. – 110с.
836655
  Чепурко Богдан Молодильні яблука : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
836656
  Онищенко О. Молодильні яблука для закону про школу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  "Закон "Про повну загальну середню освіту" готують до другого читання. Закон "Про повну загальну середню освіту" було прийнято в першому читанні ледь не в останні дні роботи парламенту попереднього скликання (див."Закрити гештальт", DT.UA від 7 червня ...
836657
  Брежнєв Л.І. Молодим - будувати комунізм / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 500с.
836658
   Молодим виборцям. – К., 1947. – 116с.
836659
  Лубченко І.Ф. Молодим господарям землі / І.Ф. Лубченко. – Київ, 1985. – 128с.
836660
  Кисіль В.І. Молодим про сімейне законодавство / В.І. Кисіль. – Киев, 1990. – 47с.
836661
  Лучик Ю. Молодим у нас дорога...куди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 4


  Стаття студентки КНУТШ. "Якось Вацлава Гавела запитали: "Навіщо ви здійснюєте люстрацію і даєте недосвідченим владу в руки - вони ж нічого не вміють?" Він відповів: "Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу".
836662
   Молодим ученим // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Стартував прийом документів на отримання премій Верховної Ради і стипендій Кабінету Міністрів для молодих учених. Заявки мають подавати виші та наукові установи, підприємства за попередніми рішеннями вчених рад. Претендувати на отримання Премії можуть ...
836663
   Молоді - ідейний гарт. – Київ, 1986. – 80 с.
836664
  Максименко Г.Д. Молоді - комуністичну ідейність / Г.Д. Максименко. – Київ, 1976. – 48с.
836665
  Ілляш М.М. Молоді - марксистсько-ленінський світогляд / М.М. Ілляш. – К., 1976. – 46с.
836666
  Солдатенко І.М. Молоді - науковий світогляд / І.М. Солдатенко. – К., 1967. – 47с.
836667
  Костюк М. Молоді - про військовослужбовців // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Про співпрацую ветеранської організації Військового інституту з київською гімназією № 19 "Межигірська", де стало традицією в День захисника Вітчизни проведення "Уроків мужності". У цьому році такий урок провів викладач Військового інституту Микола ...
836668
  Кривошей Ю.Ю. Молоді - традиції героїв / Ю.Ю. Кривошей. – К., 1973. – 46с.
836669
  Гордієнко Л.М. Молоді - трудовий гарт / Л.М. Гордієнко. – К, 1982. – 48с.
836670
   Молоді автори Перця : ілюстрації Бе-Ша. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с.
836671
  Оношенко Є.М. Молоді актори українського кіно / Є.М. Оношенко. – Київ, 1966. – 147 с.
836672
  Казіміров О. Молоді будівники. / О. Казіміров. – К., 1954. – 195с.
836673
  Вишня Остап Молоді будьмо! : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : Молодь, 1951. – 80с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
836674
  Терюханова І. Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи їх подолання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10
836675
   Молоді вишнівці. – Дніпропетровськ, 1966. – 134с.
836676
  Касьянова О. Молоді вчені-славісти Європи зібралися в Києві // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 3


  "В Інституті філології пройшла Міжнародна конференція Європейського товариства молодих учених-славістів POLYSLAV". Організатор конференції - кафедра сучасної української мови Інституту.
836677
  Дегтярьова І. Молоді вчені - за конструктивні зміни / І. Дегтярьова, Ю. Кращенко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про засідання Ради молодих учених при МОН за участі керівництва та працівників міністерства, Генерального директорату науки, Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування, національної ради з питань розвитку науки і технологій, Ради ...
836678
   Молоді вчені - про прикладні фізику // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася 13-та міжнародна конференція мололих учених з прикладної фізики. Наукові матеріали конференції публікуються англійською мовою; частина усних доповідей виголошена англійською мовою.
836679
   Молоді вчені отримуватимуть гранти Президента України за наукові дослідження // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 31/32). – С. 1


  На засіданні КМУ 21 серпня 2013 р. схвалено проект розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік."
836680
  Позняк В.Т. Молоді вчителі і друг. / В.Т. Позняк. – К, 1960. – 60с.
836681
   Молоді голоси. – Братіслава, 1956. – 176 с.
836682
   Молоді голоси. – Пряшев, 1958. – 151 с.
836683
  Логунова М.М. Молоді господарі країни / М.М. Логунова, С.М. Чирков. – Київ, 1981. – 120с.
836684
   Молоді господарі країни. – К., 1987. – 110с.
836685
   Молоді господарі країни. – К., 1988. – 127с.
836686
  Миценко М.П. Молоді грози / М.П. Миценко. – Харків, 1963. – 142 с.
836687
  Паталаха Валерій Молоді душею, креативні, як завжди // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
836688
   Молоді знову хочуть бути інженерами. Під час брифінгу в Кабміні міністр освіти і науки України Дмитро Табачник підбив попередні підсумки вступної кампанії - 2013 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 серпня (№ 34). – С. 5. – ISSN 2219-5793
836689
  Обрамбальський В. Молоді кардіологи з Європи й Азії навчаються в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті біоресурсів і природокористування України пройшов представницький міжнародний семінар "Польовий курс з вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС для навколишнього середовища".
836690
  Чопей І.Ю. Молоді ластівки. / І.Ю. Чопей. – Ужгород, 1972. – 43с.
836691
  Смолій В. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В. Смолій, В. Степанков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 серпня (№ 140/141). – С. 11
836692
  Смолій В.А. Молоді літа гетьмана Хмельницького: турецький і татарський досвід / В.А. Смолій, В. Степанков // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 232-244. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
836693
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Г. Манн; Пер. з нім. Ю.Лісняк. – Київ : Дніпро, 1975. – 591с.
836694
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV / Г. Манн. – Київ, 1980. – 568с.
836695
  Манн Г. Молоді літа короля Генріха IV : роман / Генріх Манн. – Київ : Вища школа, 1982. – 576 с.
836696
  Франко І.Я. Молоді літа Мирона : Збірка оповідань / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1925. – 66с.
836697
  Міняйло В.О. Молоді літа Олександра Сокола : повість / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1981. – 216 с. – (Серія "Романи й повісті")
836698
   Молоді люди, які вживають ін"єкційні наркотики : поінформованість, усвідомлення ризику ВІЛ-інфікування, поведінка. Аналіт звіт за результатами опитування спож. ін" єкційних наркотиків у рамках проекту... / О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан, О.Р. Артюх, Н.А. Дмитрук, М.М. Семенова; Авт. кол.:Балакірєв О.М. та ін.Пред-во ЮНІСЕФ в Україні; Держ. центр соц. служб для мол.; Укр.ін-т соц досід. – Київ, 2001. – 64с. – Автори вказані на звороті титульного листа
836699
  Шеремет М.С. Молоді месники : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1949. – 116 с.
836700
   Молоді міста Донбасу. – Донецьк, 1967. – 106с.
836701
  Корсак К. Молоді науки про генетичне та еусоціальне в людині та її боротьбі з двома колапсами / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 36-51. – ISSN 1682-2366


  Це друга стаття вільної київської спілки науковців "Антиколапс", скерованої на свідому боротьбу з головними загрозами людству. У першій статті доведено, що цими загрозами є загальновідомий Екологічний колапс (ЕК) і прихований Духовно-інтелектуальний ...
836702
  Корсак Молоді науки про норми й аномалії у мисленні та діях сучасних Homo sapiens // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 9 (158)
836703
   Молоді науковці - географічній науці : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
836704
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць міжнар. наук. конференції / КНУТШ, Геогр. фак-т ; Українське географічне тов-во ; Наукове тов-во студентів та аспірантів ; [ уклад. І.О. Лопаткін ; редкол. : Лопаткін І.О., Клименко С.Ю. та ін. ; ред рада. : Олійник Я. Б. та ін. ]. – Київ : Обрії
Вип. 4. – 2008. – 380 с.
836705
   Молоді науковці - географічній науці : збірник наукових праць Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю / КНУТШ, Географічний ф-т ; Українське географічне товариство ; Наукове товариство студентів та аспірантів ; [ред. рада : Олійник Я.Б., Ободовський О.Г. та ін. ; уклад. С.Ю. Клименко ; редкол. : Глібова Ю.В, Клименко С.Ю., Римаренко М.О. та ін.]. – Київ : Сталь. – ISBN 978-966-1555-34-0
Вип. 5. – 2009. – 224 с.
836706
   Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс
Вип. 10. – 2014. – 228 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених " Молоді науковці - географічній науці" : тези доповідей. – Бібліогр. в кінці ст.
836707
  Стадний Є. Молоді науковці - за реформи. Академіки не проти, але... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 квітня (№ 14). – С. 11


  "...14 квітня відбулася сесія Загальних зборів НАН України, в яких уперше з правом ухвального голосу брали участь представники колективів наукових установ. Загальні збори ухвалили нову редакцію статуту академії".
836708
   Молоді науковці Києва об"єднуються // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 4


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся з"їзд делегатів наукових товариств вищих навчальних закладів міста Києва. Основна мета з"їзду - підтвердження намірів наукових товариств створити Молодіжну громадську організацію "Асоціація наукових товариств міста ...
836709
  Ващуленко О.С. Молоді науковці НАН України : стан та перспективи // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 34-41. – ISSN 0374-3896


  Проаналізована вікова структура наукових кадрів НАН України в порівнянні з аналогічними даними РАН та НАН Білорусі.
836710
   Молоді науковці отримають іменні стипендії. Парламентська хроніка. Ранкове засідання 11 липня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 1,2
836711
  Федорівський С. Молоді паростки = Young sprouts : повість / Степан Федорівський. – Детройт : [б. в.], 1968. – 240 с.


  В пр. № 1694933 дарчий напис: Ближчій землячці, високоповажній доктор Тетяні Приходько з повагою. Автор. 1969.
836712
  Кириченко Ю. Молоді правники зійдуться в інтелектуальному протистоянні / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  В листопаді стартував Міжнародний правничий конкурс імені В.М. Корецького. Організатором заходу виступає Міністерство юстиції спільно з інститутом держави і права ім. В.М. Корецького.Серед суддій конкурсу професор кафедри європейського та порівняльного ...
836713
   Молоді про атеїзм. – К., 1972. – 165с.
836714
   Молоді про атеїзм. – Вид. 2-е, доп. – К., 1974. – 197с.
836715
   Молоді про атеїзм. – Київ, 1979. – 208с.
836716
   Молоді про атеїзм. – К., 1984. – 256с.
836717
   Молоді про вибір професії : Рекоменд. покажч. літ. – Київ, 1975. – 60с.
836718
   Молоді про Збройні Сили СРСР. – К., 1987. – 51с.
836719
  Амброзюк С.Й. Молоді про місячинк скотарства / С.Й. Амброзюк. – Харків : ДВУ, 1930. – 31 с.
836720
   Молоді про Радянську Армію. – К., 1952. – 296с.
836721
  Бабич Є.К. Молоді про Радянську Армію : рек. анот. покажч. літ. / Є.К. Бабич, Г.П. Межевич, В.В. Патока ; М-во культури УРСР. Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Молодь, 1978. – 70 с.
836722
  Гусейнов А.А. Молоді про суспільний прогрес / А.А. Гусейнов. – К, 1968. – 147с.
836723
  Гнатик Б.І. Молоді пульсари та магнетари як джерела космічних променів найвищих енергій // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 43
836724
  Блик О. Молоді роки Ізмаїла Срезневського: студіювання фольклору й організація українського руху в Харькові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
836725
  Бернадська Н. Молоді романтики, які кинули виклик радянській системі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 6


  "Про цих юнаків досі згадують у рідному селі на Київщині, проте достеменної інформації у людей немає. Лише старші пам"ятають про хлопців, які боролися за вільну Україну, нібито займалися грабунками й були заарештовані. Світло на ці події проливає ...
836726
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 28-35
836727
  Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 49-54
836728
  Ірванець Олександр Молоді та наймолодші // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 96. – ISSN 0130-5212
836729
   Молоді українські політики початку 21 століття. – Київ : Молодіжна Альтернатива. – (Молоді політики)
Ч.2. – 2003. – 116с.
836730
  Стамбол І. Молоді українці на тлі "Молодої Європи". "Братерство тарасівців" у контексті визвольних рухів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 46 (626), 15-21.11.2019. – С. 56-59. – ISSN 1966-1561
836731
   Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-285-302-5
Вип. 7. – 2016. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836732
  Нагуляк О. Молоді фізики дискутують // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 5


  "Понад сто учасників долучилися до роботи Міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики "XXI International Young Scientists Conference on Applied Physics", що провів факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем 18-22 травня ...
836733
   Молоді художники України. [Ізоматеріал] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ., франц., нім., ісп. мовами). – Київ : Мистецтво, 1966. – 19 л., 6 с. : 19 листівок + 1 обкл +3 л. текст-вкладиши
836734
  Каплун В.М. Молодіє наше село / В.М. Каплун, А.М. Жарков. – К., 1972. – 138с.
836735
  Іллюк Н. Молодіжна "додипломна" журналістика в Україні як об"єкт впливу фахової та масової медіа-освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – С. 113-117
836736
   Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів : науково-практична конференція, 19-22 квітня 2005 р.: тези. – Київ : ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. – 128с.
836737
  Близнюк В.В. Молодіжна зайнятість в Україні: виклики та шляхи їх подолання / В.В. Близнюк, Л.Д. Яценко // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 18-29
836738
  Бузало П. Молодіжна злочинність - специфічне соціально-правове явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 104-109
836739
  Ткачівська М. Молодіжна мова або "чужа територія" і фактори впливу на неї // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 209-214. – ISSN 2307-633Х
836740
  Власенко Л. Молодіжна періодика України та аудиторія // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 91-96
836741
   Молодіжна політика в Україні. – К., 1993. – 79с.
836742
  Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення / М.Ф. Головатий. – Київ, 1993. – 235с.
836743
  Юзич Ю. Молодіжна політика Естонії як практичний досвід для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 13


  "Досвід молодіжної політики Естонії - унікальний для України, адже естонці ще в 1990-х здійснили прорив, який Литва розпочала у 2000-х, а Україна - лише тепер. Тим часом усі три країни входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. У ...
836744
  Чугаєвський В.Г. Молодіжна політика й соціальна робота : Навчальний посібник / В.Г. Чугаєвський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 127с. – ISBN 966-594-667-6
836745
  Балицька Ю.О. Молодіжна політика Конгресу українців Канади як перспектива розвитку в майбутньому // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 188-190
836746
  Цибульник В.В. Молодіжна політика на Україні / В.В. Цибульник. – Київ, 1990. – 109с.
836747
  Касьян О. Молодіжна політика Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 119-120
836748
  Галайко Б. Молодіжна політика Української військової організації (1920-1928) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 112-127
836749
  Чорна Л.В. Молодіжна політика як механізм державного управління в галузі освіти в умовах приєднання до Болонського процесу // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 27-30
836750
  Цвих В.Ф. Молодіжна політика: ідеологічне забезпечення // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-72
836751
  Цибін С. Молодіжна політика: основні напрями реалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 83-89. – ISSN 2078-1016
836752
  Полковенко В.В. Молодіжна преса України у Вітчизняній війні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 45-52. – (Серія журналістики ; № 15)


  Тематика украинских молодежных газет периода Великой отечественной войны.
836753
  Тимошик М.С. Молодіжна преса України: структура, управління, функціонування на сучасному етапі (1985-1990 роки) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Тимошик Микола Степанович ; КДУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1991. – 172 л. – Бібліогр.: л. 152-172
836754
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 роки) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 20л.
836755
  Недопитанський Микола Іванович Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985-1990 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.10 / Недопитанський Микола Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 152л. – Бібліогр.:л.135-152
836756
  Тимошик М. Молодіжна преса: людське обличчя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 20


  Як радянські "комсомолки" змушують замислитися над сучасними проблемами журналістики.
836757
  Виткалов Володимир Молодіжна проблематика у наукових дослідженнях / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 126-127
836758
  Стегній І.І. Молодіжна регіональна журналістика: спроби подолання провінційності форми і змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 106-109


  Досліджується феномен молодіжної регіональної журналістики на прикладі діяльності студії "Шанс" при газеті "Життя Лебединщини" (м. Лебедин на Сумщині). Проаналізовано зміст та оформлення тематичної сторінки, досліджено такі явища, як провінціалізм ...
836759
  Коляда Н. Молодіжна робота як засіб неформальної громадянської освіти / Н. Коляда, О. Кравченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 72-79. – ISSN 2307-4914
836760
  Андрушко Ю. Молодіжна складова соціальної політики держави (на прикладі міста Хмельницького) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 158-159
836761
  Савчук Л.С. Молодіжна стратегія ПРООН на 2014-2017 роки: контекст та стан справ в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 108-109
836762
   Молодіжна субкультура : вплив на формування особистості / Т.В. Селецька, Т.О. Сливінська, С.І. Небот, Т.І. Гіштимулт // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.58-66
836763
  Шапошникова І.В. Молодіжна субкультура в сучасному соціо-культурному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
836764
  Онищук С. Молодіжна субкультура стрейт-едж в Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 88-92
836765
  Павелків В.Р. Молодіжна субкультура та її вплив на процес ідентифікації особистості // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 112-118. – ISBN 978-617-601-117-0
836766
  Васильчук Є.О. Молодіжна субкультура як засіб політичної соціалізації сучасної молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 626-631. – ISSN 2076-1554
836767
  Бунчук К. Молодіжна субкультура як невід"ємна складова особистості підлітка // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 32-34
836768
  Заїка О.М. Молодіжна субкультура як складова української національної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 159-161
836769
  Айріян К.Б. Молодіжна тематика програм в українському телепросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 158-161


  У статті наведено результати наукового дослідження молодіжної тематики українських телепрограм. Проаналізовано різножанрові розважальні програми для молоді на провідних українських телеканалах. The article presents the results of scientific research ...
836770
  Астахова О. Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-34. – Бібліогр.: 14 назв
836771
   Молодіжне безробіття та проблеми розвитку молодіжного підприємництва / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна ; літ. ред. Л. Яцюк]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109. – (Молоді автори)
836772
  Астахова О.В. Молодіжне безробіття та стратегія молодіжної політики в країнах ЄС // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 58-61
836773
  Бойко А.К. Молодіжне безробіття як правовий феномен // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 51-58. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
836774
  Ячна Н. Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-89. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
836775
  Волкова О.М. Молодіжне житлове кредитування як метод стимулювання позитивних демографічних процесів в Україні : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 125-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
836776
  Стефанишин О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 118-123. – ISSN 0201-758Х
836777
  Коробчук Ю.Л. Молодіжне кредитування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-32
836778
  Капліна А.І. Молодіжне підприємництво - перспективний шанс для молоді // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 47-50. – ISSN 2306-6792
836779
  Орлов А. Молодіжне радіомовлення у системі медіаосвіти // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.135-142. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
836780
  Сенько В. Молодіжний активізм в контексті становлення демократії // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59-61
836781
  Андрушко Ю. Молодіжний аспект трудових правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 16-17
836782
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України. – Харків
Вип. 1. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836783
   Молодіжний вісник ХТЕІ КНТЕУ : збірка наукових праць магістрів / М-во освіти і науки України ; редкол.: К.Д. Гурова, Н.Ю. Олійник, В.А. Афанасьєва [та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ
Вип. 2. – 2016. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836784
   Молодіжний делегат // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  Студентка Ін-ту міжнародних відносин К. Радченко стала молодіжним делегатом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Вона представляла Україну на 36-й сесії Конгресу у Палаці Європи у Страсбурзі.
836785
   Молодіжний делегат України // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Студентка Інституту міжнародних відносин Карина Радченко стала молодіжним делегатом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Вона представляла Україну на 36-й сесії Конгресу у Палаці Європи у Страсбурзі. Конгрес місцевих та регіональних ...
836786
   Молодіжний і дитячий рух в Україні: історія та генезис. – Київ, 1993. – 117 с.
836787
  Рожнова А.П. Молодіжний контент "Нового каналу" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 258-265
836788
   Молодіжний мітинг // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  На площі перед фізичним факультетом біля пам"ятника викладачам, співробітникам, студентам і аспірантам університету відбувся молодіжний мітинг з нагоди 65-річчя Великої Перемоги.
836789
   Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: Коцан І.Я., Валецький Ю.М., Вільчковський Е.С. [та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки
  вип. 5. – 2011. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836790
   Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Фізичне виховання і спорт / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; редкол.: Коцан І.Я., Валецький Ю.М., Вільчковський Е.С. [та ін.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки
  вип. 6. – 2012. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836791
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 16 : Фізичне виховання і спорт. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836792
   Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Мін-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки. – ISSN 2310-130Х
Вип. 17 : Фізичне виховання і спорт. – 2015. – Резюме укр., рос., укр. мовами
836793
  Вахула М. Молодіжний націоналістичний рух на Західній Україні (1948-1950) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 209-217
836794
  Внучко С.М. Молодіжний політичний екстремізм в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 91-93
836795
  Камінська А. Молодіжний ринок праці в Україні, проблемний аспект // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 20-21
836796
  Провотар Н. Молодіжний ринок праці Естонії: безробіття та міграційні настрої студентської молоді / Н. Провотар, В. Паренюк, М. Рейманн // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 83. – С. 12-20. – ISSN 2413-7154
836797
  Онікієнко В.В. Молодіжний ринок праці України: проблеми та шляхи вирішення / В.В. Онікієнко, Л.Г. Ткаченко; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2003. – 160с. – ISBN 966-02-3148-2
836798
  Торжевський М.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 24-28
836799
  Терно А.В. Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 87-95. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
836800
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80- х -початок 90- х) : Дис... канд іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 227л. – Бібліогр.:л.193-214
836801
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
836802
  Корнієвський Олександр Анатолійович Молодіжний рух в новітній історії України (Друга половина 80-х - початок 90-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.07 / Корнієвський Олександр Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
836803
   Молодіжний рух в Україні : Тематико-фактографічний покажчик. – Київ
Вип.1. – 1993. – 28 с.
836804
  Коцур В. Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. XX ст.) / В. Коцур, І. Гайдаєнко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 99-106
836805
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.1. – 1998. – 252с.
836806
   Молодіжний рух в Україні: Довідник. – Київ : Столиця. – ISBN 966-7395-01-4
Ч.2. – 1998. – 336с.
836807
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці 80-х років XX ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 107-113


  Стаття присвячена висвітленню питання молодіжного руху в Україні перед проголошенням незалежності в Україні. Студенти КДУ ім. Т.Г. Шевченка брали активну участь в обговоренні всіх важливих наукових, культурних, суспільно-політичних та економічних ...
836808
  Зінько О.В. Молодіжний рух в УСРР в 20-і роки (історіографічний аналіз літературних джерел 20-х--30-х років) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Зінько О.В.; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
836809
  Колибаб"юк С. Молодіжний рух Галичини кінця XIX - 30-х років XX ст. у сучасних наукових дослідженнях України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 95-101. – ISSN 1728-9343
836810
  Редзюк В. Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 69-74
836811
  Гайдаєнко І. Молодіжний рух і молодіжні організації в Україні у 90-ті роки ХХ ст. / І. Гайдаєнко, В. Коцур // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 247-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Початок 1990 р. в Україні ознаменувався низкою студентських акцій за деідеологізацію і демілітаризацію навчального процесу. Так, 20-21 лютого 1990 р. з ініціативи УСС в навчальних закладах Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Донецька, Києва, Львова, ...
836812
  Шипко Г. Молодіжний рух у Німеччині // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 74-78
836813
  Задорожний О.О. Молодіжний рух у процесі українського державотворення // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 157-159
836814
   Молодіжний рух у регіонах України. – Київ, 2005. – 39с.
836815
  Зіньков Р. Молодіжний рух у США // Молодіжні НУО в Україні та світі / Ред.-упоряд.:Л.Кудіна, Н.Демчук, О.Обухівська. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – С. 69-73
836816
   Молодіжний рух України. – К.
1. – 1996. – 200с.
836817
  Головенько В. Молодіжний рух української діаспори // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
836818
  Титаренко Л.М. Молодіжний сегмент ринку праці в системі національної економіки / Л.М. Титаренко, С.В. Малюга // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 5 (48), листопад. – С. 34-40. – ISSN 2218-1199
836819
  Кравченко Валентина Леонідівна Молодіжний сегмент ринку праці: методологія і перспективи розвитку : Автореф. ... дис. канд. економічних наук: 08.09.01 / Кравченко В.Л.; Нац. акад. наук України; Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
836820
  Литвинко А.С. Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки "Пріоритети української науки" / А.С. Литвинко, Л.П. Пономаренко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 137-138. – ISSN 0374-3896
836821
  Ковтун Я.Ю. Молодіжний сленг та його відтворення у перекладі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 75-76. – ISSN 2521-1218
836822
  Столярчук О.В. Молодіжний сленг та літературна норма (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 216-218. – ISSN 2219-4290
836823
  Кучеренко А. Молодіжний сленг у йорданських спільнотах Facebook (на матеріалах гумористичних публікацій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 14-19. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
836824
  Кондратюк О.В. Молодіжний сленг у сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 162-165


  У статті досліджено молодіжний сленг у мовленні засобів масової інформації, спрямованих на молодіжну аудиторію. Виявлено основні завдання та особливості сленговживання у цих виданнях. Окреслено окремі аспекти історичного розвитку соціодіалекту. Подано ...
836825
  Столяр М.Ю. Молодіжний сленг у сучасному художньому дискурсі (на матеріалі художнього ідіолекту І. Карпи) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 119-126
836826
  Мельник А.П. Молодіжний сленг як засіб посилення експресії в перекладі сучасних мультфільмів (на матеріалі перекладу українською та німецькою мовами англомовного мультфільму "Мадагаскар-2") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 418-424
836827
  Гнатюк В.П. Молодіжний сленг: історія виникнення й причини вживання / В.П. Гнатюк, О.М. Тепла // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 73-76
836828
  Бернацька С.М. Молодіжний сленг: реалії життя / С.М. Бернацька, А.С. Домрачева // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 158-164. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
836829
  Мельнійчук М.М. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 118-122. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
836830
  Божко Л.Д. Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 166-176. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
836831
  Лісовець О. Молодіжний центр як інноваційний інститут самореалізації молоді в Україні // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 176-183. – ISSN 2618-0715


  У статті проаналізовано практику поширення в Україні молодіжних центрів та їх значення для сучасної молоді. Метою статті є вивчення потенціалу молодіжного центру як інноваційного інституту для самореалізації молоді. Методами дослідження стали аналіз ...
836832
  Войцехівська О. Молодіжний, інтерактивний // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33
836833
   Молодіжні вечори. – К., 1946. – 43с.
836834
   Молодіжні вечори. – К., 1955. – 400с.
836835
   Молодіжні вечори. – К., 1957. – 292с.
836836
   Молодіжні вечори. – К., 1958. – 267с.
836837
  Дунець В.Б. Молодіжні громадські організації - середовище формування політичної культури молоді // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 101-103
836838
  Шваб М.А. Молодіжні громадські організації Німеччини: проблеми періодизації та класифікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 32-36. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
836839
   Молодіжні дебати в Мілані // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 4


  Студент економічного факультету Денис Бабаєв представив наш Університет та країну на форумі European Youth Debate 2017, що проходив у Мілані (Італія). Куратор Дениса у рамках участі в дебатах - доцент кафедри економічної кібернетики Ганна Харламова. ...
836840
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 215-248. – Бібліогр.: л. 174-214
836841
  Волосенко І.В. Молодіжні інтернет-щоденники в німецькомовному медійному просторі: соціолінгвальний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Волосенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
836842
  Тарасюк Н.М. Молодіжні клуби за інтересами. / Н.М. Тарасюк. – К., 1984. – 89с.
836843
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 276-280
836844
  Кухар В. Молодіжні неформальні рухи в Україні (кінець XX - початок XXI століття) // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – C. 173-179
836845
   Молодіжні НУО в Україні та світі. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2005. – 104с.
836846
  Трофим"як Б.Є. Молодіжні об"єднання Східної Галичини в добу імперіалізму (1862-1914) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 184-206
836847
  Кравчук В.М. Молодіжні організації в громадянському суспільстві питання вдосконалення правового регулювання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
836848
  Коцур В.П. Молодіжні організації в політичній системі Радянської України: історіографія 1920 - 1930-х рр. / В.П. Коцур, М.В. Старченко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 130-150
836849
  Молоткіна В. Молодіжні організації в Україні в політкультурному просторі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 105-111. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується молодіжний рух в полікультурному просторі України в 1920-і роки. Показано, що характерною рисою молодіжного руху в даний період була велика кількість організацій різних напрямів. Поряд з власне українськими молодіжними ...
836850
  Зброжко О. Молодіжні осередки руху опору на Західній Україні в 40-50 роках XX ст. у світлі документів Державного архіву Львівської області // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 43-55
836851
  Ворожбит О. Молодіжні рухи / Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 29 (505), 21-27.07.2017 р. – С. 15-16. – ISSN 1996-1561


  З історії студентських протестів у світі.
836852
  Лащук Ю.Ю. Молодіжні субкультури: проблема толерантності / Ю.Ю. Лащук, В.Ю. Головей // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 44-48. – ISSN 1729-360Х
836853
  Марцинков В.Ю. Молодіжні субкультури: релігієзнавчий зріз // Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 52-55. – ISBN 978-966-97734-6-3
836854
  Гринчишин С.С. Молодіжні цільові програми як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
836855
  Верба І. Молодій українській дипломатії присвячується // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 111-113.


  [Рецензія]: Вєдєнєєв Д.В., Будков Д.В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави. 1917-1923 р.р.: Монографія.- К.: К.І.С., 2006. - 312 с.
836856
  Гальбе М. Молодість : драма кохання в 3-х діях / Макс Гальбе ; Пер. с нем. – [Київ] : Т-во "Грунт" ; Книгарня "Дніпрове слово", 1918. – 83 с. – (Театральна бібліотека ; № 1)
836857
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – Харків, 1929. – 188с.
836858
  Вражливий В. Молодість / В. Вражливий. – 2-е вид. – Харків, 1930. – 200с.
836859
   Молодість. – Х., 1939. – 66с.
836860
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ
1. – 1945. – 197 с.
836861
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Львів : Радянський письменник, 1948. – 168 с.
836862
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1949. – 352 с.
836863
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1950. – 448 с.
836864
  Бойченко О. Молодість / О. Бойченко. – Київ, 1952. – 604 с.
836865
   Молодість. – К., 1958. – 311с.
836866
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1962. – 552 с.
836867
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1964. – 552 с.
836868
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1966. – 544 с.
836869
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – Київ, 1970. – 480с.
836870
   Молодість. – Київ, 1970. – 92 с.
836871
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1976. – 520с.
836872
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1985. – 512с.
836873
  Бойченко О.М. Молодість / О.М. Бойченко. – К., 1989. – 509с.
836874
  Кетзе Джон Максвелл Молодість : Повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 34-76. – ISSN 0320 - 8370
836875
  Первомайський Л.С. Молодість брата : роман у віршах / Л.С. Первомайський. – Київ, 1947. – 253 с.
836876
  Бондаренко О.Ф. Молодість віку / О.Ф. Бондаренко. – Донецьк, 1980. – 32с.
836877
  Напалков С.М. Молодість вільного В"єтнаму / С.М. Напалков. – К., 1962. – 103с.
836878
  Майорчик В.Л. Молодість древньої Полтави / В.Л. Майорчик. – Х, 1974. – 178с.
836879
  Лазаревський Гліб Молодість Лесі Українки : Біографічне оповідання / Лазаревський Гліб. – Вінніпег : Український голос, 1943. – 61с.
836880
  Старицький М.П. Молодість Мазепи. Руїна / Старицький М. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1997. – 984 с. – (Український історичний роман)
836881
   Молодість мила, ти щастя моє. – К., 1977. – 111с.
836882
  Лазебник Ю Молодість народного Китаю / Ю Лазебник. – К., 1959. – 168с.
836883
   Молодість наша, співай. – К., 1951. – 256с.
836884
  Лащенко Г. Молодість Олександра Олеся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 15
836885
  Мілєр Євген Молодість славних людей / Мілєр Євген; Перекл.з французького В.Завадська. – [2е видання]. – Hю-Йорк : Говерля, 1960. – 260 с. : іл. – На обкл.назва:"Молодість славних людей"
836886
  Мілер Є. Молодість славних людий / Е. Мілер. – Львів ; Київ, 1924. – 260 с.
836887
  Овчарук О.В. Молодість тестує якість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 61
836888
  Микитенко О. Молодість у досвіді: Блаже Ристовському 85! // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 264-271. – ISBN 966-02-2984-4
836889
  Рокитко А.І. Молодість, опалена війною. Рокитко Анастасія Іванівна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 8)


  Рокитко Анастасія Іванівна про юність та молодість в роки Великої вітчизняної війни. Спогади.
836890
   Молодість, пісню співай. – К., 1970. – 189с.
836891
  Дрозд І.А. Молодість. / І.А. Дрозд. – К., 1979. – 64с.
836892
  Бойченко О. Молодітсть / О. Бойченко. – Львів, 1946. – 168 с.
836893
  Шевчук Г.І. Молодіють міста і села над Збручем / Г.І. Шевчук. – Львів, 1967. – 112 с.
836894
  Сейфуллина Л.Н. Молодняк / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 189с.
836895
   Молодняцький літературний альманах. – Х., 1936. – 196с.
836896
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Москва, 1962. – 260 c.
836897
  Рекемчук А.Е. Молодо-зелено / А.Е. Рекемчук. – Л., 1976. – 440с.
836898
  Тангрыкулиев К. Молодо-зелено : повести / Каюм Тангрыкулиев ;. – Москва : Детская литература, 1987. – 237 с.
836899
  Михалевич А.В. Молодо - не зелено / А.В. Михалевич. – Москва, 1962. – 32с.
836900
   Молодова І. Уникальное мустьерское поселение на Среднем Днестре. – М., 1982. – 239с.
836901
   Молодогвардейцы : антология поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 374с.
836902
   Молодогвардейцы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк, 1985. – 120с.
836903
  Руда Н.В. Молодограматичний напрямок у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44-46. – ISBN 978-966-439-983-5
836904
  Шевелева Е.В. Молодое лето / Е.В. Шевелева. – Москва, 1968. – 62с.
836905
   Молодое лето. – Алма-Ата, 1985. – 224с.
836906
  Зяблова Г.Г. Молодое лицо планеты / Г.Г. Зяблова, Г.Ф. Петров. – Ленинград, 1963. – 62с.
836907
  Абишев А. Молодое поколение : повесть / А. Абишев ; авториз. пер. с каз. Г. Шариповой. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 168 с.
836908
  Титма Микк Харриевич Молодое поколение / Титма Микк Харриевич, Саар Эллу Арнольдовна. – М. : Мысль, 1986. – 254с.
836909
  Калашников М.Ф. Молодое поколение и религия: опыт конкретно-социальн. и социально-психол. исследования / М.Ф. Калашников. – Пермь, 1977. – 312с.
836910
  Рапохин А.А. Молодое поколение интернационалистов / А.А. Рапохин. – М, 1961. – 176с.
836911
  Мошняга В.П. Молодое поколение интернационалистов / В.П. Мошняга. – М, 1972. – 183с.
836912
  Кучеренко М.М. Молодое поколение рабочего класса СССР: Процесс формирования и воспитания 1917-1979 гг. / М.М. Кучеренко. – Москва, 1979. – 189с.
836913
  Кадацкий Е.М. Молодое пополнение рабочего класса / Е.М. Кадацкий. – Киев, 1982. – 49с.
836914
   Молодожены. – Москва : Мысль, 1985. – 92 с.
836915
  Яковлева Г.В. Молодожены / Г.В. Яковлева. – Минск, 1989. – 94с.
836916
  Лодб Т.А. Молодой библиотекарь ХХІ: итоги работы межрегионального форума молодых // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 22 (136). – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
836917
  Гордеев А.Н. Молодой Бояркин / А.Н. Гордеев. – Иркутск, 1988. – 208с.
836918
  Бушен А.Д. Молодой Верди : Рождение оперы. Роман / А.Д. Бушен. – Ленинград : Музыка, 1989. – 367с.
836919
  Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества / Д. Лукач. – Москва : Наука, 1987. – 614 с.
836920
  Терещенко Ю.Д. Молодой Гегель: поиски Бога и самого себя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 21-24. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
836921
  Апухтина В.А. Молодой герой в советской прозе : 60-е годы / В.А. Апухтина. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; 6)
836922
   Молодой герой советской литературы. – Саратов, 1964. – 12с.
836923
  Глинкин П.Е. Молодой герой советской литературы / П.Е. Глинкин. – М : Просвещение, 1980. – 80 с.
836924
  Алексеев В.В. Молодой герой современной советской прозы / В.В. Алексеев ;О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг. – Ленинград : [Б. и.], 1975. – 20 с. – (Методическое пособие в помощь лектору)
836925
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1980. – 408с.
836926
  Нович И.С. Молодой Герцен / И.С. Нович. – М, 1986. – 382с.
836927
  Киченко А.С. Молодой Гоголь : (истоки и пути эволюции ранней прозы) / А.С. Киченко ; М-во образования и науки Украины, Черкас. нац. ун-т имени Богдана Хмельницкого, Фак. рус. филологии. – Черкассы : Видавництво ЧДУ, 2004. – 190, [2] с. – Библиогр.: с. 176-191. – ISBN 966-7986-70-5
836928
   Молодой город в районах нового освоения Севера. – Свердловск, 1989. – 100с.
836929
   Молодой Дагестан. – Махачкала, 1947. – 69с.
836930
  Розеншильд К.К. Молодой Дебюсси / К.К. Розеншильд. – Москва : Музгиз, 1963. – 144 с.
836931
  Кирпотин В.Я. Молодой Достоевский / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1947. – 376 с.
836932
  Байдебура П.А. Молодой запев : повесть и рассказы ; [авториз. пер. с укр. П. Панченко] / Павло Байдебура. – Москва : Советский писатель, 1968. – 288 с. : ил.
836933
  Якимович Т.К. Молодой Золя : эстетика и творчество / Т. Якимович. – Киев : Киевский университет, 1971. – 210 с.
836934
  Мансуров В.А. Молодой интеллигент развитого социалистического общества. / В.А. Мансуров, К.Г. Барбакова. – Москва, 1981. – 189с.
836935
  Кудрин Ф.Р. Молодой коммунист / Ф.Р. Кудрин. – Л., 1989. – 68с.
836936
  Десницкий А.В. Молодой Крылов / А.В. Десницкий. – Л, 1975. – 154 с.
836937
  Батурин Н.Ф. Молодой лед : любовн. роман / Николай Батурин ; пер. с эст. Е. Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1989. – 166, [1] с. – ((ЭСП : Эст. сов. проза))
836938
  Иванский А.И. Молодой Ленин / А.И. Иванский. – Москва, 1964. – 760с.
836939
   Молодой Ленинград-1981 : сборник молодых поэтов. – Ленинград, 1981
836940
   Молодой Ленинград. – Л., 1988. – 496с.
836941
   Молодой Ленинград. – Л., 1989. – 380с.
836942
   Молодой Ленинград 1971. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 302, [2] с.
836943
  Ковачевич В. Молодой лес : роман / Велько Ковачевич ; Пер. с сербо-хор. В.Н. Сатарова ; Под ред. Ю.В. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1973. – 168 с.
836944
  Кавачевич В. Молодой лес / В. Кавачевич. – М, 1973. – 168с.
836945
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1976. – 415с.
836946
  Лапин Н.И. Молодой Маркс / Н.И. Лапин. – М, 1986. – 479с.
836947
  Лимонов Э. Молодой негодяй : Роман / Эдуард Лимонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2002. – 366с. – ISBN 5-94278-344-6
836948
  Иванов А.А. Молодой порыв / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1972. – 79с.
836949
  Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство / М.И. Гиллельсон. – Л., 1974. – 226с.
836950
  Алексеева В.Г. Молодой рабочий / В.Г. Алексеева. – Москва, 1983. – 222с.
836951
   Молодой рабочий : Становление социально активной личности. – Москва : Советская Россия, 1986. – 172 с.
836952
  Бляхман Л.С. Молодой рабочий 70-х годов : социальный портрет / Л.С. Бляхман. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
836953
   Молодой рабочий в бригаде: проблемы воспитания. – Киев : Наукова думка, 1989. – 271с.
836954
  Калкей Г.А. Молодой рабочий и его свободное время / Г.А. Калкей; под ред.В.И. Болгова. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 72, [4] с.
836955
  Коган Л.Н. Молодой рабочий и культура / Л.Н. Коган, В.П. Поляничко. – М., 1975. – 127с.
836956
  Демин В.П. Молодой режиссер приходит в театр / В.П. Демин. – М, 1982. – 112с.
836957
  Гагарин А.С. Молодой руководитель в трудовом коллективе / А.С. Гагарин, В.Ф. Кармацкий. – Свердловск, 1990. – 143с.
836958
  Турин Л.Б. Молодой самбист / Л.Б. Турин. – М., 1970. – 208с.
836959
   Молодой семье. – Новосибирск, 1985. – 96с.
836960
  Котырло В.К. Молодой семье о воспитании детей / В.К. Котырло. – К, 1981. – 48 с.
836961
  Ляховская Л.П. Молодой семье о кулинарии / Л.П. Ляховская. – М., 1990. – 343с.
836962
  Адамовский Г.А. Молодой синий свет : рассказы / Адамовский Г.А. ; [ил.: И. Бульба]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 152 с. : ил.
836963
  Черный О.Е. Молодой Скрябин / О.Е. Черный. – Москва, 1974. – 229с.
836964
  Синельников М.Х. Молодой современник в литературе / М.Х. Синельников. – М., 1963. – 47 с.
836965
  Левицкая А.Г. Молодой социалистический город и культура его населения : Автореф... канд. филос.наук: / Левицкая А. Г.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 28л.
836966
  Жуганов А.В. Молодой специалист: путь к творческой зрелости / А.В. Жуганов. – М, 1987. – 206с.
836967
   Молодой театр. – К., 1991. – 315с.
836968
  Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой / Б.М. Эйхенбаум. – Л, 1927. – 376с.
836969
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой : Автореф... канд. филол.наук: / Купреянова Е.Н.; АН СССР. Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1953. – 21л.
836970
  Купреянова Е.Н. Молодой Толстой / Е.Н. Купреянова. – Тула, 1956. – 216с.
836971
  Мураталиев М. Молодой тынар : повести, рассказы / Муса Мураталиев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1986. – 164 с.
836972
   Молодой Узбекистан. – Ташкент, 1951. – 132с.
836973
   Молодой уралец. – Катав-Ивановск, 1958. – 119с.
836974
  Стрелкова И.Б. Молодой ученый в библиотечной сфере: ценностная мотивация и профессиональная востребованность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0130-9765
836975
  Камышанова Л.К. Молодой ученый. Каким ему быть? / Л.К. Камышанова, Ю.А. Суслов. – Л., 1978. – 32с.
836976
   Молодой учитель в системе непрерывного образования. – Москва, 1987. – 97с.
836977
  Борисова Л.Г. Молодой учитель: труд, быт, творчество / Л.Г. Борисова. – М, 1983. – 80с.
836978
  Веленгурин Н.Ф. Молодой Фадеев / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1972. – 192с.
836979
  Егоров К.Я. Молодой хлеб / К.Я. Егоров. – Львов, 1969. – 88с.
836980
  Косяк Р.И. Молодой хозяйке / Р.И. Косяк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1991. – 190с.
836981
  Кошелев М.П. Молодой хозяйке / М.П. Кошелев. – Симферополь, 1991. – 270 с.
836982
  Толстой Л.Н. Молодой царь : [Рассказ] / Л.Н. Толстой. – Москва : [Задруга] ; Тип. "Моск. Печат. Пр-во" В. Венгерова, 1917. – 20 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф.Булгакова ; № 3)
836983
  Меркулов А.А. Молодой человек / А.А. Меркулов. – Астрахань
1. – 1954. – 152с.
836984
   Молодой человек. – Молотов, 1955. – 160 с.
836985
  Ивантер Н.А. Молодой человек / Н.А. Ивантер. – М, 1963. – 103с.
836986
  Ямпольский Б.С. Молодой человек. / Б.С. Ямпольский. – Москва, 1963. – 282с.
836987
  Козлов А.А. Молодой человек: становление образа жизни / А.А. Козлов, А.В. Лисовский. – Москва : Политиздат, 1986. – 168с.
836988
  Сиссон Р.Э. Молодой Шекспир / Р.Э. Сиссон. – М, 1978. – 141с.
836989
  Романенко М.І. Молодому боксерові / М.І. Романенко. – К., 1966. – 164с.
836990
  Кузнецов Ю.М. Молодому депутату / Ю.М. Кузнецов. – М., 1973. – 110с.
836991
  Озолин Н.Г. Молодому коллеге / Н.Г. Озолин. – М., 1988. – 286с.
836992
   Молодому поколінню-комуністичну загартованість. – К., 1970. – 195с.
836993
  Приходько И.А. Молодому предпринимателю / И.А. Приходько. – М., 1991. – 189с.
836994
  Златоустовский Б.В. Молодому рабочему о традициях русского рабочего класса / Б.В. Златоустовский. – М., 1948. – 116с.
836995
  Лукс В.К. Молодому сівачеві : поезії / В.К. Лукс. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 47 с.
836996
   Молодому учителю : Сборник документов и нормативных актов. – Москва : Просвещение, 1986. – 416с.
836997
   Молодому учителю. – К., 1988. – 297с.
836998
  Железнов П.И. Молодости верен / П.И. Железнов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 120 с.
836999
   Молодості та подальших наукових звершень / президія НАПН Ураїни Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Січень - лютий (№ 1). – С. 8
837000
   Молодость : альманах. – Ташкент
Вып. 9. – 1982
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,