Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
836001
  Коляда І. "Новітній Кобзар нової України" / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (199), березень 2018. – С. 33-38
836002
   "Новодевичий монастырь", музей. Москва : Альбом-путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1974. – 83 с.
836003
  Игумен Сильвестр (Стойчев) "Новое богословие" профессора М.М. Тареева // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 267-278


  Михаил Михайлович Тареев (1867-1934) - рус. религиозный философ, богослов. Отец знаменитого советского врача Тареева Евгения Михайловича
836004
  Філіппідис Д. [Новітня географія / Даніїл Філіппідис, Григоріос Констандас ; за ред. Екатерини Кумар"яну. – Афіни : Ерміс, 1988. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 45])
836005
   [Новогрецька граматика (димотика). – Gередрук видання 1941р. – Салоніки, 1996. – 32, 455 с. – Передрук видання 1941р.; Видання грецькою мовою. – ISBN 960-231-027-8
836006
   [Новогрецька метрика. – Ретімнон : Вид-во Унів. Криту, 1991. – 265 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-22-7
836007
  Мірабель А. [Новогрецька мова : опис та аналіз / Андре Мірабель ; переклад з франц. Стам. К. Карадзаса ; Солоніцький ун-т ім. Аристотеля, Ін-т новогрецької мови, Фонд Маноліса Тріандафилідиса. – 2-е вид. – Салоніки : б. в., 1988. – [15], 401 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор: Andre Mirabel. – ISBN 960-231-022-7
836008
   [Новогрецька філософія. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 35])
Ч. 1. – 376, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою
836009
   [Новогрецька філософія. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 36])
Ч. 2. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
836010
  Дімарас К.Т. [Новогрецьке Просвітництво / К.Ф. Дімарас. – 6-е вид. – Афіни : Ерміс, 1993. – 15, 556 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецькі дослідження ; 2])
836011
  Кітромілідіс П.М. [Новогрецьке Просвітництво : політичні та соціальні ідеї / Пасхаліс М. Кітромілідіс ; переклад : Стелла Ніколуді. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – 654 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-126-Х
836012
  Дромазос С. [Новогрецький театр : критика / Статіс Дромазос. – Афіни : Кедрос, 1986. – 274 с. – Видання новогрецькою мовою
836013
   [Новогрецький театр (1795-1929). – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1952. – 385, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 40])
836014
  Візіїнос Г.М. [Новогрецькі оповідання / Г.М. Візіїнос ; за ред. П. Мулласа. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 276 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
836015
   [Новогрецькі поети-лірики. – Афіни : Вид-во Іоанноса Н. Захаропулоса, 1959. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; 29])
836016
   [Новогрецькі приказки. – Афіни : Ерміс, 1978. – 198, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
836017
  Кіслова О.С. Новітні суспільно-політичні організації як прояв політичної культури сучасної молоді // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 274-283
836018
  Петрик В.М. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України : Монографія (Навчальний посібник) / В.М. Петрик, Є.В. Ліхтенштейн, С.В. та ін. Сьомін; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2002. – 331с. – ISBN 966-7942-64-3
836019
  Коробова І.О. Новітні телескопізми сучасної української мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 101-106. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
836020
  Крилова Н.В. Новітні тенденції в аналізі розвитку конкурентоспроможності національних господарств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 42)


  Обговорюються тенденції розвитку національної конкурентоспроможності на різних рівнях економічної і соціальної організації суспільства.
836021
  Білоцький С. Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 120-135. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто останні тенденції в енергетичному законодавстві ЄС, проаналізовано його поширення на треті країни через діяльність Енергетичного Співтовариства. Досліджено джерельну базу Енергетичного Співтовариства у сфері альтернативної ...
836022
  Тищенко О.О. Новітні тенденції в літературі української діаспори повоєнних років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тищенко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
836023
  Фіглевський В. Новітні тенденції в розвитку біоетики: зміна парадигми // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.129-140. – ISSN 1609-5499
836024
  Киричек Т.К. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах / Т.К. Киричек. // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 127- 136.
836025
  Чегусова Зоя Новітні тенденції килимарського ткацтва : інноваційна мануфактурна технологія - гобеленові шпалери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 0868-9644
836026
  Чегусова З. Новітні тенденції килимарського ткацтва. Інноваційна мануфактурна технологія - гобеленові шпалери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
836027
  Хацер Г.О. Новітні тенденції латентно-семантичного аналізу при реферуванні документів // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 187-188
836028
  Онищенко О.А. Новітні тенденції міжнародно-правового захисту прав жінок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
836029
  Накалюжна І. Новітні тенденції народжуваності у міських поселеннях України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 13-18
836030
  Авдєєва Н.Ю. Новітні тенденції проектування тимчасового житла із застосуванням мобільних конструкцій для внутрішньо переміщенних осіб / Н.Ю. Авдєєва, М.І. Личаний // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 28-35 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
836031
  Романюк І. Новітні тенденції регулювання окремих аспектів гендерної рівності у сучасних міжнародно–правових стандартах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 89-90
836032
  Фурса В. Новітні тенденції родового розмежування іншомовних невідмінюваних іменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
836033
  Боков І. Новітні тенденції розвитку венчурного капіталу США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 42-44. – бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз новітніх тенденцій розвитку венчурного капіталу на прикладі сектору венчурних інвестицій США.
836034
  Пітюлич М.І. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та її наслідки для України // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
836035
  Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-15
836036
  Власова Т.Р. Новітні тенденції розвитку освітніх технологій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 233-239. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185


  У статті розглянуто новітні тенденції розвитку освітніх технологій. Зазначається, що підготовка фахівців у системі вищої освіти не завжди задовольняє сучасних роботодавців. Випускники вишів мають недостатню виробничу підготовку, що призводить до їх ...
836037
  Дуна Н.Г. Новітні тенденції розвитку світових фінансових центрів / Н.Г. Дуна, Д.С. Соколан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 181-186. – ISSN 2222-4459
836038
  Лютий І.О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 24-29
836039
  Лібанова Е.М. Новітні тенденції смертності населення України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-45.
836040
  Передерієв Є.П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно-правові аспекти // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-62.
836041
  Передерієв Є.П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно правовий аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-62.
836042
  Іващук І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 19-23. – ISSN 1728-9343
836043
  Базилевич В. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стан вітчизняного страхового ринку в сучасних економічних умовах. Розглянуті основні тенденції його розвитку. Исследуется состояние отечественного страхового рынка в современных экономических условиях. Рассмотрены основные тенденции его ...
836044
  Каленюк І.С. Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 168-172. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Дана характеристика основних проблем практичної реалізації проектів міжнародного співробітництва та проблем планування за проектом міжнародного співробітництва.
836045
  Соснін О.В. Новітні тенденції у сфері розвитку суспільних комунікацій: освітні, наукові й правові аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 76-86. – ISSN 2522-4050
836046
  Федорів І. Новітні тенденції у формуванні ісламської ідентичності українців // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 112-120. – ISBN 978-966-349-110-3


  Вплив засобів масової інформації на формування ісламської ідентичності українців.
836047
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : чотирнадцята наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба : тези доповідей, 11-12 квіт. 2018 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т повітряних Cил ім. Івана Кожедуба. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. – 636, [1] с. – Загол. обкл.: XIV наукова конференція "Новітні технології - для захисту повітряного простору". 11-12 квітня 2018 року. Від навчання до перемог. Харків 2018. - Ст. укр., рос., англ. - Алф. покажч.: с. 619-636.
836048
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2015-. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (1). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836049
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 2 (2). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
836050
  Сукало А.М. Новітні технології в діяльності архівів України: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-73. – (Історія ; Вип. 54)


  Досліджуються проблеми впровадження та використання новітніх технологій в діяльності архівних установ України.
836051
  Бех К. Новітні технології в маркетинговій стратегії компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 87-89
836052
  Чичкань І.В. Новітні технології в навчальному процесі / І.В. Чичкань, С.О. Спасітєлєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 215-221
836053
  Олійник В.М. Новітні технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В.М. Олійник. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.2 (14)). – ISBN 966-333-001-5
836054
  Скиба О.П. Новітні технології в освітніх процесах інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 113-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606


  Досліджується роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освітніх процесах інформаційного суспільства. Звертається увага на трансформації освітнього процесу, викликані процесами інформатизації. У першу чергу мова йде про особливості ...
836055
  Пилипенко О.І. Новітні технології в роботі психолога з групами ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються сучасні західні технології роботи психологів з "групами ризикової поведінки", особлива увага звертається на застосування образотворчого мистецтва у психокорекційній роботі.
836056
  Ющенко К.А. Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил / К.А. Ющенко, В.В. Самулєєв, М.І. Матрунчик // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-61
836057
  Муха Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 67-69. – ISSN 1029-7200
836058
  Кучерук О.О. Новітні технології і транспортна інфрактруктура міста Києва / О.О. Кучерук, В.М. Шутко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 27-34. – (Серія "Техніка" ; вип. 6)
836059
   Новітні технології інтерактивного навчання при підготовці фахівців з економіки / О. Євтух, Євтух, мол., А. Фастовець // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
836060
  Клейнер Ю. Новітні технології молодих вчених України продовжують пошук нобелівських лауреатів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-56.


  Наукові здобутки молодих вчених Київського нац. ун-ту технологій та дізайну (КНУТД) О. Гараніної та Я. Редько - отримання електропровідних волокнистих матеріалів із застосуванням подібних провідних полімерів, а саме поліанілу.
836061
  Сегедін В. Новітні технології на службі у криміналістів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.87-92
836062
   Новітні технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 2003. – 248с.
836063
  Гончаров В.І. Новітні технології навчання у підготовці нового вчителя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
836064
  Трішкіна Н.І. Новітні технології освіти у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 75-80. – ISSN 2078-1687


  Досліджено значення та необхідність впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів; розглянуто складові новітніх технологій та використання їх у процесі формування майбутніх фахівців, визначені подальші ...
836065
  Мазуренко В. Новітні технології просування бренду в умовах асиметрії інформації / В. Мазуренко, О. Мазуренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 85-88


  Відзначено, що прискорений економічний розвиток сприяв зростанню ролі і цінності інформації та знань як один із визначальних особливостей ресурсів 21 століття.
836066
  Косик В.М. Новітні технології розвитку дистанційної освіти в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 16. – С. 141-146. – ISSN 1998-6939
836067
   Новітні технології розробки зразків військової автомобільної техніки / Р.В. Зінько, І.С. Лозовий, В.М. Зіркевич, А.М. Андрієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 25-33
836068
  Тревого І.С. Новітні технології та професійні контакти на "INERGEO - 2012" / І.С. Тревого, С.Г. Савчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 46-49 : фото
836069
  Былоус О. Новітні технології у викладанні перекладацьких дисциплін // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 76-80. – ISSN 2307-633Х
836070
  Варич М. Новітні технології у засобах масової інформації
836071
  Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 25-29
836072
  Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 41-45
836073
  Медведєва В. Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 345-357. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто напрями запровадження новітніх технологій в інформатизації сучасного суспільства, а також певні проблеми, пов"язані з необхідністю активізації бібліотечних установ у процесі розвитку інформатизації сучасного інформаційного ...
836074
  Пікула М. Новітні технології як детермінанти розвитку європейської політичної свідомості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 197-205. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
836075
   Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета "Анатомія людини" за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І.Є. Герасимюк, А.В. Мізь, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький, І.Я. Криницька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 9-13. – ISSN 1681-2751
836076
  Діденко В. Новітні течії культурної антропології США (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-26. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті ми пропонуємо короткий огляд новітніх принципових підходів американської культурно-антропологічної думки та наводимо деякі ключові ідеї в кожному з підходів. Розглядаємо еволюцію дослідницьких пріоритетів та методологічних особливостей в ...
836077
  Сбруєв М.Г. Новітні тренди у формуванні професійних компетентностей випускників магістерських програм в умовах цифрового світу: досвід США // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 313-333. – ISBN 978-966-698-197-7
836078
  Гайдай О. Новітні українознавчі студії про державотворчу ідентичність суспільно-політичних поглядів Миколи Міхновського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 113-118. – ISSN 1998-4634
836079
  Бреєва Є.М. Новітні форми зайнятості в умовах сучасного ринку праці України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 37-40. – ISSN 2524-003X
836080
  Слюсаренко А.В. Новітні форми міждержавного протистояння як предмет дослідження сучасної воєнно-наукової думки // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 173-186. – ISSN 2313-5603
836081
  Митко А. Новітні форми налагодження діалогу між державою та громадянами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 98-105
836082
  Василик Л.Є. Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 114-118


  У статті наголошується на змінах медіаринку, який проходить шлях від моно-ЗМІ до моделі конвергентного ньюзруму. Підкреслюється перехід до крос-медійної організації медіавиробництва та застосування новітніх форм редакційного маркетингу для монетизації ...
836083
  Милян М. Новітні форми розвитку малого бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 262-264
836084
  Сапак Н.В. Новітні художні течії в мистецтві півдня України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 104-110
836085
  Батовська О.М. Новітні якості академічного хорового мистецтва a cappella другої половини XX - початку XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 10-18. – ISSN 2226-2180
836086
  Грабовський С. Новітній "корифей усіх наук" узявся за історію. І це дуже серйозно // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 11


  Виступ Путіна на зустрічі з молодими ученими та викладачами історії.
836087
   Новітній англо-український, українсько-англійський словник = Modern english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 100 000 слів. – Харків : Промінь, 2007. – 960 с. – ISBN 966-324-026-1
836088
  Смирнова Н.В. Новітній аспект класифікації трансферу технологій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 21-23. – ISSN 2409-1944
836089
  Явоненко О.О. Новітній гуманізм: екораціональність у світі комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.49-53. – (Філософські науки)
836090
  Скрипнюк О. Новітній конституційний процес в Україні (2005-2009 роки): досвід, проблеми, перспективи / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 39-57. – ISSN 1993-0909
836091
   Новітній маркетинг : навч. посібник / Савельєв С.І. [ та ін.] ; за ред. Є.В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-349-0
836092
  Стасевська О.А. Новітній ментальний простір українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 363-367. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
836093
  Удалов Є.П. Новітній метод визначення залишкових напружень з використанням голографічної інтерферометрії / Є.П. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 606-610. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема експериментального визначення рівня залишкових напружень у різних матеріалах методом отвору з використанням голографії. Наводиться спільне рішення рівнянь, що описують дію двох розподілених сил на наскрізний отвір створений у ...
836094
  Магрицька І. Новітній міф про події 1932 - 1933 рр. у світлі фактів з українського прикордоння // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 152-162. – ISBN 978-966-1594-12-7
836095
  Остапенко Т. Новітній навчальний посібник з літератури для шкіл в Україні і в українських школах діаспори: "Інтернет на уроках української літератури" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С.263-264. – ISSN 1728-9572
836096
   Новітній німецько-український, українсько-німецький словник = Modernes Deutsch-Ukrainische Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 100 000 слів / [упоряд.: Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко]. – Харків : Промінь, 2009. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-324-036-7
836097
  Краснова М.В. Новітній погляд на дослідження правовідносин соціального розвитку села [рецензія] // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 80-81
836098
  Головко О.М. Новітній погляд на історію вищих представницьких органів влади в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 207-210. – ISSN 1993-0909
836099
  Радутний О. Новітній погляд на Правду Руську Ярослава Мудрого (рецензія на видання уклад. Г.Г. Демиденка та В.М. Єрмолаєва "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі") // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 210-214. – ISSN 1993-0909
836100
  Амоша Олександр Іванович Новітній поступ регіональної науки : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 280-283. – ISSN 1562-0905
836101
  Судинович С.П. Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості "гібридної" війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 412-416. – ISSN 2076-1554
836102
  Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 182-188. – Бібліогр.: л. 158-181
836103
  Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
836104
  Бернадська Н.І. Новітній український роман: жанрові модифікації і їх вивчення // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 18-23. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
836105
   Новітній українсько-російський словник : Близько 60 тис. слів. – Харків : Прапор, 2002. – 1085с. – (Від А до Я). – ISBN 966-7880-35-4
836106
  Шевчук В.І. Новітній чеський роман. (Громадянська позиція літературного героя 70-х років) / В.І. Шевчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 215с.
836107
  Рижкова Г.-П. Новітня "жіноча проза": жанрові ознаки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
836108
  Завальнюк О.М. Новітня аграрна історія України / О.М. Завальнюк, І.В. Рибак; Кам"янець-Подільський держ. ун-тет; Центр досліджень історії Поділля. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 288с. – ISBN 966-8119-89-4
836109
  Папакін Г. Новітня англомовна інтелектуальна біографія Михайла Грушевського // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 387-393.
836110
  Пахомова С. Новітня безеквівалентна лексика в контексті українсько-словацького перекладу // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 153-160. – ISBN 978-80-89755-32-5
836111
   Новітня бібліографія праць про діяльність та творчість Михайла Грушевського (2001 - 2011). Від укладачів / упорядники Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, Б.А. Короленко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 386-451. – ISBN 978-966-611-826-7
836112
  Вєдєнєєв Д.В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950-х рр. / Д.В. Вєдєнєєв, О.С. Лісов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 81-94. – ISSN 2313-5603
836113
  Попок А. Новітня еміграція з України: проблеми інтеграції в нові суспільства та співпраці з історичною батьківщиною // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 307-313. – бібліогр. на 28 пунктів
836114
   Новітня зарубіжна література. – К, 1963. – 32с.
836115
   Новітня зарубіжна література. – К, 1963. – 87с.
836116
   Новітня зарубіжна література : навч. посібник для студентів IV курсу ф-ту роман. філології / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [авт.-упоряд. Юрчук О.О.]. – Київ : КНЛУ, 2016. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133-135 та в підрядк. прим.
836117
  Добронравова І.С. Новітня західна філософія науки : підручник / Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 216 с. – Бібліогр.: с. 210-211 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8210-69-3
836118
  Чужинова І. Новітня інтермедія в українському театрі 1920-х років: метаморфози жанру // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 158-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
836119
  Любовець Н.І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 28-50


  "Розглядається проблема формування термінологічного апарату мемуаристики в сучасному історичному та літературознавчому дискурсі та новітні підходи до класифікації мемуарів".
836120
  Капелюшний В.П. Новітня історіографія Гетьманату Павла Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Історія ; Вип. 54)


  Аналізуються новітні праці українських істориків, присвячені Українській Державі гетьмана П. Скоропадського.
836121
  Калакура Я. Новітня історіографія державотворчої діяльності Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 42-51. – ISBN 966-02-0276-8
836122
  Матвієнко Н. Новітня історіографія книговидавництва в Україні революційної доби (1917–1920 рр.) / Н. Матвієнко, І. Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 64-68


  У статті розглядається історіографічний аспект проблеми розвитку українського книго- видавництва в революційний період 1917 - 1920 рр. В статье рассматриваются историографические аспекты проблемы украинского книго- издательства в период 1917 - 1920 ...
836123
  Оліянчук А. Новітня історіографія козацьких формувань на Лівобережжі України в XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 521-524. – ISBN 978-966-171-783-0
836124
  Купріянчук О.В. Новітня історіографія українського національного руху другої половини XIX - початку XX століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Купріянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
836125
  Купріянчук О.В. Новітня історіографія українського національного руху другої половини XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Купріянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
836126
  Калакура О.Я. Новітня історіографія української полонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Історія ; Вип. 54)


  Аналізуються надбання українських та польських учених на ниві дослідження української полонії, з"ясовуються актуальні напрями наукового пошуку, рівень та новизна наявних праць, викладено пропозиції щодо подальшого вивчення проблем, важливих для ...
836127
   Новітня історія. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1960. – 328 с.
836128
   Новітня історія. – К, 1961. – 356с.
836129
   Новітня історія. – Вид 5-е. – К, 1961. – 263с.
836130
   Новітня історія. – К, 1969. – 271с.
836131
   Новітня історія. – Вид. 7-е, випр. і доп. – К, 1976. – 318с.
836132
   Новітня історія. – К, 1987. – 254с.
836133
   Новітня історія. – Вид 5-е. – Київ, 1987. – 126 с.
836134
   Новітня історія. – К, 1988. – 256с.
836135
   Новітня історія. – К, 1989. – 286с.
836136
   Новітня історія. – К, 1991. – 157с.
836137
  Майборода О.М. Новітня історія / О.М. Майборода. – К, 1997. – 352с.
836138
  Гончар Б.М. Новітня історія / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 266-268. – ISBN 966-642-073-2
836139
  Майборода О.М. Новітня історія ( період після другої світової війни ) : Навч. посіб. для 11 кл. / О.М. Майборода; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Освіта, 1995. – 351с. – ISBN 5-330-03114-1
836140
  Майборода О.М. Новітня історія ( період після Другої світової війни ) : Навч. посіб. для 11 кл. / О.М. Майборода. – Київ : Освіта, 1997. – 351с. – ISBN 966-04-0017-9
836141
   Новітня історія (1917-1939) : підручник для IX класу середньої школи. – Київ : Радянська школа, 1976. – 128 с.
836142
   Новітня історія (1939-1962). – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 1963. – 272 с.
836143
  Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : (Навч. посібник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів) / ЛНУ ім. Івана Франка; Козицький А.М. – Львів : Афіша, 2004. – 430с. – ISBN 966-8013-89-1
836144
  Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : Навч. посібник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів / А.М. Козицький; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Афіша, 2005. – 430с. – ISBN 966-8013-89-1
836145
  Чумаченко М. Новітня історія економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-111. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
836146
  Лукін Н. Новітня історія Західної Європи / Н. Лукін. – Х.
Вып. 1. – 1926. – 469с.
836147
  Іваницька О.П. Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо XIII - король парадоксів / Ольга Павлівна Іваницька. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 232c. – ISBN 966-8653-70-X
836148
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1956. – 303 с.
836149
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1957. – 250 с.
836150
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 3. – 1959. – 204 с.
836151
  Козицький Андрій Новітня історія країн Азії та Африки ( 1918-1999 рр.) : Курс лекцій / Козицький Андрій. – Львів : Афіша, 2000. – 159с. – ISBN 966-7760-15-4
836152
  Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-кінець 20 ст.) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Сергійчук. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – ISBN 966-680-031-4
836153
  Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-кінець 20 ст.) : Навч. посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Сергійчук. – 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2003. – 288с. – ISBN 966-680-095-0
836154
  Коріненко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.) : Навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / П.С. Коріненко. – Тернопіль : Астон, 2002. – 296с. – ISBN 966-7995-72-0
836155
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : Навчальний посібник / О.П. Іваницька. – Київ : Компь"ютерпрес, 2001. – 365с. – ISBN 966-95874-0-9
836156
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : Навч. посібник / О.П. Іваницька. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 464с. – ISBN 966-8634-05-5
836157
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : Слово, 2013. – 619, [2] с. – Бібліогр.: с. 612-620. – ISBN 978-966-194-155-6
836158
  Мицик Л.М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 - 2007) : навчальний посібник для самостійної роботи студента / Л.М. Мицик, Ю.В. Кузьменко. – Київ : Академвидав, 2008. – 544с. – (САМ!). – ISBN 978-966-8226-63-2
836159
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002) : Навчальний посібник для вищих навчальн. закладів / О.П. Іваницька. – Вінниця : Фоліант, 2003. – 560с. – ISBN 966-96212-1-6
836160
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : Слово, 2014. – 1052, [2] с. – Бібліогр.: с. 1037-1053. – ISBN 978-966-194-155-6
836161
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 : Підручник для студ. вищ. навчальн. закладів / В.П. Газін, С.А. Копилов; Мін-во освіти і науки України; Кам"янець-Подільський держ. ун-тет. – 2-ге вид. допов., перероб. – Київ : Слово, 2003. – 472с. – ISBN 966-8407-06-7
836162
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 рр. : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Газін В.П., Копилов С.А.; МОНУ. – 2-ге вид., доп., переробл. – Київ : Слово, 2008. – 472с. – ISBN 966-8407-06-7
836163
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-1994 / В.П. Газін. – Кам"янець-Подільський : Педагогічний інститут, 1995. – 316 с. – ISBN 5-7763-9288-8
836164
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945 - 2002 роки : Навчальний посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / В.П. Газін, С.А. Копилов; За ред.: А.О. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. – 624с. – ISBN 966-06-0329-0
836165
   Новітня історія країн Західної Європи і Америки. – К, 1962. – 562с.
836166
   Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. - початок ХХІ ст. ) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Баран З.А., Кипаренко Г.М., Козицький А.М. та ін.] ; за ред М. Швагуляка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 699, [1] с., [18] арк. фотогр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: c. 687-699. – Бібліогр.: с. 668-686. – ISBN 978-966-486-093-9
836167
   Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 1918-1945 рр. : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищих навч. закл. / Баран.З.А, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан, М.М. Швагуляк; Баран.З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П., Швагуляк М.М.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка; за ред. М. Швагалюка. – Львів : Афіша, 2005. – 288с. – ISBN 966-325-052-6
836168
  Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. : 40-ві - 90-ті роки ХХ ст. : курс лекцій : навч. посіб. для студ. гуманіт. спеціальностей вузів / В.І. Яровий. – Київ : Либідь, 1997. – 269 с. – ISBN 5-325-00857-9
836169
  Горохов В.Г. Новітня історія розвитку нанотехнології як технонауки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 43-60. – ISSN 0374-3896
836170
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України / Ф.Г. Турченко. – К.
Ч. 2. – 1995. – 313с.
836171
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України : 10 клас. Підручник / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-131-2
Ч. 1. – 2000. – 384с.
836172
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України : 11 клас. Підручник / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – 3-тє вид.допрацьоване, доповнене. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-052-9
Ч. 2 : 1945-1998. – 2000. – 304с.
836173
   Новітня історія України : Волинь. – Київ, 2006. – 320с. : іл. – ISBN 966-8975-26-X
836174
   Новітня історія України (1900-2000) : Підручник для студ. вищих закл. освіти. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с. – ISBN 966-642-004-Х


  У навчальному посібнику на основі маловідомих документальних матеріалів викладається історія нашої країни нинішнього століття.
836175
   Новітня історія України (1900-2000) : Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 719с. – ISBN 966-642-136-4


  Для студентів історичних спеціальностей вузів
836176
  Кульчицький С. Новітня історія України (2010 - 2014) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 5-14


  Додаток до підручника для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.
836177
  Кондратюк К. Новітня історія України 1914-1945 рр. : [навчальний посібник] / Костянтин Кондратюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 262с.
836178
  Даниленко О. Новітня історія України в наукових працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 189-192


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
836179
  Єсипович С. Новітня історія України з геотектонічними елементами // Колесо жизни : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2015. – № 10 (92). – С. 40-44
836180
   Новітня історія України, 1914-2008 рр. : навчальний посібник / К.К. Кондратюк [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 536 с. + Додаток: с. 510-535. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-717-7
836181
  Турченко Ф. Новітня історія України. 11 клас : Підручник / Ф. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – 3, допрацьоване, доповнене. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-052-9
Ч. 2 : 1945-1998. – 1999. – 304 с.
836182
   Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-7953-56-4
Вип. 2. – 2004. – 256с. : іл.
836183
   Новітня історія України. Імена. Звершення. Творчість. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-96-3
Вип.3. – 2006. – 303с.
836184
   Новітня історія України. Портрети сучасниць. – Київ. – ISBN 966-7953-20-3
[Т. 1]. – 2003. – 176 с. : іл., портр. – Номер т. зазнач. на корінці
836185
  Юхименко П.І. Новітня історія України: Події. Факти. Дати / П.І. Юхименко. – Київ : Товариство "Книга", 1996. – 124 с.
836186
  Руденко Р.Г. Новітня історія України: соціально-історичний аспект (друга половина XX - початок XXI ст.) : монографія / Руденко Р.Г. ; [М-во освіти і науки України ; Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-676-443-3
836187
  Яровий В.І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. : 20 століття. Підручник для вищих навчальних закладів / Валерій Яровий. – Київ : Генеза, 2005. – 816с. – Шифр дубл.9(4)Яров,,доп іст. – ISBN 966-504-264-5
836188
  Бейліс О.С. Новітня історія Югославії / О.С. Бейліс. – Львів, 1975. – 126с.
836189
  Динько А. Новітня історія ятвягів // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 45-51. – ISSN 0131-2685
836190
  Сергійчук Володимир Новітня каторга : Військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР / Сергійчук Володимир; Ред. В.Барташ. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 188с. – ISBN 966-7060-28-4
836191
  Акімова А.О. Новітня китайська драматургія: синтез візуального та вербального // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 15-17
836192
  Дмитров С. Новітня компонента в системі банківських ризиків : нагляд, аудит, конроль / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 11-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
836193
  Тютюник Х. Новітня концепція брендінгу в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 100-101
836194
   Новітня концепція реформування судової влади України : навчальний посібник / Є.В. Кириленко [та ін.] ; за ред. О.А. Кириченка ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Юрид. ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 59, [1] с. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-336-192-5
836195
  Фурса Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі / Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50


  У статті надано аналіз спрощеного провадження - новели, яка передбачається проектом нового Цивільного процесуального кодексу України. В статье дан анализ упрощенного производства - новеллы, которая предусматривается проектом нового Гражданского ...
836196
  Шевченко Н. Новітня концепція утворення Великого князівства Литовського та дослідження В.Б. Антоновича з історії Литовсько-Руської держави // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 83-92
836197
  Воробей О.С. Новітня література Китаю : навч. посібник / О.С. Воробей, К.Г. Мурашевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ : Логос, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-86-7
836198
  Пригодій С.М. Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 335-339. – ISBN 978-966-581-958-5
836199
  Великочий В. Новітня національна історіографія ЗУНР як складова історіографії Української революції 1917 - 1923 рр.: здобутки і перспективи // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 496-512. – ISBN 978-617-7062-20-1
836200
  Філіпчук Ю. Новітня політична історія України: теоретико-філософський аналіз // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 47-51
836201
  Кирилюк Ф.М. Новітня політологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.М. Кирилюк ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 564с. – Присвячую Alma materi з нагоди 175 річчя від дня заснування. – ISBN 978-966-364-868-2
836202
  Возьний К. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 118-127. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
836203
   Новітня сербська п"єса = Hobvja cpncka gpama. – Київ : ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2006. – 472с. – (Сучасна драматургія / Упор.серії Н. Мірошниченко). – ISBN 966-96527-4-Х
836204
  Бочарова Н. Новітня стратегія Євросоюзу щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 24-27. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
836205
  Печевиста Л.П. Новітня судова реформа як шлях формування судового конституціоналізму в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7096-97-8
836206
   Новітня тектоніка території Біланівського залізорудного та Кременчуцького уранового родовищ / В.В. Верховцев, О.О. Крамар, Ю.В. Юськів, Є.Б. Краснов, Ю.Є. Тищенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 136-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148. – ISSN 0203-3100
836207
  Шариков Д. Новітня теорія танцю першої половини XIX століття за методом Рудольфа фон Лабана // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 194-202. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано особливості теорії та філософії танцю Рудольфа фон Лабана. Розглянуто дві його концепції – “хореотика” та “евкенетика”, а також філософію Лабана про: рух, тіло, ритм, гнучкість і хребет, тіло в просторі, дихання, пози і жести, динаміка ...
836208
  Підгайний Андрій Новітня техніка пінного пожежогасіння українського виробництва / Підгайний Андрій, Підгайний Віталій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 50-51 : табл., фото
836209
   Новітня Україна 1991-2001: ( Роздуми видатних сучасників ). – Київ : МАУП, 2001. – 160с. – ISBN 966-608-102-4
836210
  Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Київ, 2013. – 414, [18] л. – Додатки: л. [18]. – Бібліогр.: л. 374-414
836211
  Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 65 назв
836212
  Годованська О. Новітня українська діаспора в королівстві Іспанія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 241-248. – ISSN 1028-5091
836213
  Гуляк А.Б. Новітня українська драматургія на видноколі "актуальної літератури" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 319-323
836214
  Ключковська І. Новітня українська еміграція як джерело знань про Україну на європейському просторі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 230-234
836215
  Тараненко О.М. Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-ті рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 187-196
836216
  Калакура Я.С. Новітня українська історіографія всесвітньої історії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 212-234


  У статті з"ясовується низка нових тенденцій розвитку української історіографії історії зарубіжних країн. Також розглядається діяльність провідних українських істориків, українознавців, наукових осередків та шкіл доби незалежності, аналізується їхній ...
836217
  Марущенко О.В. Новітня українська історіографія історії Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-79. – (Історія ; Вип. 46)


  Аналізується стан і перспективи сучасної української історіографії історії Другої світової війни.
836218
  Гаврилюк Н. Новітня українська поезія: критичний вимір // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 62-67. – ISSN 2307-2261
836219
   Новітня українська суспільна географія = Modern Гkranian human geography : хрестоматія для студ. географ. та економ. фак-тів і фак-тів міжнар. відносин. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 1008 с. – ISBN 978-966-613-542-4
836220
  Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підручник для студ. філософських фак. університетів і аспірантів (для складання кандидатського іспиту з філософії та філософії науки) / Ірина Добронравова, Тетяна Білоус, Олена Комар. – Київ : Логос, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-171-100-5
836221
  Фесенко В.І. Новітня французька література : навч. посібник для студентів філол. фак. ВНЗ / В.І. Фесенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 276 с. – Бібліогр.: с. 258-273 та в підрядк. прим. – (Серія "IN MEMORIAM). – ISBN 978-966-638-301-6
836222
   Новітня французька п"єса. – Київ : Юніверс, 2003. – 272 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-82-1


  До антології підбиралася такі тексти, які можуть становити інтерес для сучасного українського театру і відповідати його постановчим можливостям
836223
  Вінгловська О. Новітня юридична освіта в Україні - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 11. – ISSN 1992-9277
836224
  Старостіна А. Новні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства / А. Старостіна, І. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-103. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Визначено передумови трансформації світового ринку послуг в сучасних умовах розвитку глобалізації. Виокремлено основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства. Досліджено ступінь впливу ...
836225
  Сергеев П.Н. Ново-Анненский район / П.Н. Сергеев. – М., 1949. – 254с.
836226
  Тинтилозов Зураб Ново-Афонская пещера / Тинтилозов Зураб. – Тбилиси : Сабчота сакартвело, 1975. – 40с.
836227
   Ново-Басманная, 19, 1990. – М : Художественная литература, 1990. – 749 с.
836228
  Овсянников Ю. Ново-Девичий монастырь : альбом / Ю. Овсянников. – Москва, 1968. – 156 с.
836229
  Ніколайченко О.А. Новоазовська вітряна електростанція // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 45 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
836230
  Тинтилозов З.К. Новоафонская пещерная система / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 151с.
836231
  Зайченко В. Новобілоуська Свято-Троїцька церква та її парафія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 79-94


  Про М.П. Василенка. - С. 93.
836232
  Эркман Э. Новобранец / Эркман-Шатриан. – М, 1939. – 200с.
836233
  Петров Е.А. Новобранцы / Е.А. Петров. – М., 1977. – 48с.
836234
  Козлов Ю.А. Новобранцы / Ю.А. Козлов. – М, 1984. – 287с.
836235
  Соломонко В.В. Новобранцы футбола / В.В. Соломонко. – К., 1970. – 100с.
836236
  Чуднова Ирина Новобрачным от счастья не уйти : Традиции // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 104-116 : Іл.
836237
  Старовойтенко І.П. Новобудови промисловості і транспорту Радянської України / І.П. Старовойтенко. – К., 1959. – 36с.
836238
  Ванчев Й. Новобългарската просвета в Македания през Възраждането. / Й. Ванчев. – София, 1982. – 214с.
836239
  Бердашевич П А. Нововведения в законодательстве о высшей школе России / П А. Бердашевич, В.Г. Власов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 14-20. – ISSN 0321-0383


  В статье дается обзор новых российских нормативных правовых актов в области образования, касающихся правил приема в вузы.
836240
  Алимбекова А.С. Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 10-12
836241
  Перлаки И. Нововведения в организациях / И. Перлаки. – М., 1980. – 144с.
836242
   Нововведения в организациях. – М, 1983. – 161с.
836243
  Коротаев А.С. Нововведения в промышленности США: разработка и внедрение : научно-аналитич. обзор / А.С. Коротаев. – Москва, 1981. – 55 с.
836244
  Гребнев Е.Т. Нововведения в управлении хозяйственными системами / Е.Т. Гребнев, Н.А. Нестеров. – Иркутск, 1988. – 148с.
836245
  Кабаков В.С. Нововведения в хозяйственном механизме в условиях интенсификации производства / В.С. Кабаков. – Москва, 1988. – 93с.
836246
  Бешелев С.Д. Нововведения и мы / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – Москва, 1990. – 205 с.
836247
  Юріс Л. Нововведення 2007 року щодо обмеження допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-64
836248
  Василенко Т. Нововведення в методиці викладання англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 71-74. – ISBN 966-7825-79-5
836249
  Зайцева І. Нововведення ЗНО-2013 торкнулися тестів з історії України, всесвітньої історії, фізики, а також іноземних мов. Реєстрацію на пробне тестування завершено, а вже із 4 січня можна записатись на "бойове" : беседу вів Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Очільник Українського центру оцінювання якості освіти розповіла, скільки учасників пробного й "бойового" тестувань очікують, як змінилися тести з історії України, всесвітньої історії й фізики, а також про плани боротьби з порушниками.
836250
  Горошко М. Нововведення Мінфіну чи запізнілі реформи. Щодо порядку скасування штрафних (фінансових) санкцій // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 32


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
836251
  Пригожин А.И. Нововедения: стимулы и припятствия : (Социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. – Москва : Политиздат, 1989. – 270 с.
836252
  Квакин Андрей Владимирович Нововеховство как кризис белой эмиграции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Квакин Андрей Владимирович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1981. – 16л.
836253
  Петреченко І. Нововиявлені доументи до біографії Опанаса Шафонського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.98-107


  Про його працю "Черниговского намесничества топографическое описание" (1786 р.)
836254
   Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст / . вступна стаття й публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
836255
  Александрович В. Нововиявлені матеріали до іконографії Національно-визвольної війни 1648-1654 років // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 0131-2685
836256
  Нікітенко Н. Нововиявлені ранні датовані графіті на фрескаж Софії Київської та їхній історичний контекст / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 90-99


  Записи № 1684, № 2126 та № 2204.
836257
  Кольбух М. Нововиявлені фрагменти кириличних рукописних книг XI - XIV ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 490-495. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
836258
  Коваль О.В. Нововодолазькі голосники : фольклор., етногр., краєзнавчі розвідки зразкового худож. фольклорно-етногр. колективу "Вербиченька" / О.В. Коваль, Т.П. Коваль ; [упоряд. С. Телегіна] ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. – Харків : ПП Якубенко, 2007. – 245, [3] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Муравський шлях - 2007"). – ISBN 966-8964-18-7


  В пр. №1709129 напис: Шановному Віктору Андрійовичу з побажанням на добро! Щоб була пишною крона, бережімо коріння. Автори: Підписи.
836259
  Шаталов М.М. Новогнатівська дайка андезитових порфіритів зони зчленування Донбасу з Приазов"ям: тектоніка і петрологія // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
836260
  Дорошенко І.І. Нового прагнучи слова : літературно-критичні статті / І.І. Дорошенко; Іван Доpошенка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 142 с.
836261
  Арутюнов Дмитрий Новогодние идеи от "Арт-Тур" : Надежный партнер // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 54
836262
  Корнева М.В. Новогодние обращения президентов Д.. Медведева и Н. Саркози как отражение национальной риторической традиции политической речи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-142. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
836263
  Сердобольский О. Новогодние пируэты Михаила Шемякина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2006. – № 1/2. – С. 39-41. – ISSN 0234-1670
836264
  Добровольский В.А. Новогодние пожелания / В.А. Добровольский. – Х, 1989. – 253с.
836265
  Угрюмова Ирина Новогодний банкет. Послесловие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 24-25 : Фото
836266
  Фомин А. Новогодний гимн // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 52


  Історія пісеньки "В лесу родилась елочка" на вірші Раїси Кудашової на музику Леоніда Бекмана.
836267
   Новогодний легион // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 36 : фото
836268
   Новогодний праздник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 24-37


  Основа для сценарія
836269
   Новогодний экстрим : Любовь к жизни. Во все глаза // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 79-83 : Фото. – ISSN 1813-4777
836270
  Батай М. Новогодняя елка / М. Батай. – Л., 1974. – 192с.
836271
  Гогичайшвили Г. Новогодняя ночь : рассказі и повесть ; пер. с грузинского / Г. Гогичайшвили. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 262 с.
836272
  Томских С.В. Новогодняя ночь // Незабудки / В.И. Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – С. 216-297. – ISBN 5-7688-0344-0
836273
  Чаморро Х.В. Новогодняя ночь в Кастильбланко / Х.В. Чаморро. – М, 1987. – 236с.
836274
  Яхнин З.Я. Новогодняя ночь в сентябре. / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1985. – 188с.
836275
  Рейн Евгений Новогодняя оттепель в Зеленогорске : вірш // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 3. – ISSN 0012-6756
836276
  Ким Ир Сен Новогодняя речь 1 января 1973 года / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1973. – 15с.
836277
  Дудинцев В.Д. Новогодняя сказка / В.Д. Дудинцев. – М., 1965. – 40с.
836278
  Шемшелевич Л.В. Новогодье. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов, 1962. – 98с.
836279
  Андреев В.Ф. Новогородский частный акт XII-XV вв. / В.Ф. Андреев. – Ленинград, 1986. – 143с.
836280
  Осьмачко Л.С. Новоград-Волинська структура - продукт відроджених та накладених тектонічних потоків раннього докембрію / Л.С. Осьмачко, М.Є. Паталаха // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
836281
  Римська В.О. Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки / В.О. Римська. – Київ, 1983. – 30 с.
836282
  Саганов Ю.М. Новоград Свияжский / Ю.М. Саганов. – Саратов, 1966. – 318 с.
836283
   Новогрецька в англомовному світі: чи потрібна? // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  "За ініціативою кафедри елліністики, підтриманої зав. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків проф. В.В. Ставнюком, із нинішнього навчального року для студентів-істориків розпочато викладання новогрецької мови на факультативній основі".
836284
  Савенко Андрій Олександрович Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н. Казандзакіса та С. Міривіліса : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Савенко А. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 235 л. + Додатки: л.227-235. – Бібліогр.: л.193-226
836285
  Савенко А.О. Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н.Казандзакіса та С. Міривіліса : Автореф. дис ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Андрій Олександрович Савенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
836286
  Пономарів О.Д. Новогрецько-український словник : 22 000 слів / О.Д. Пономарів, Н.Ф. Клименко, Є.К. Чернухін; КНУТШ; Центр елліністичних студій та грецької культури ім. А.Білецького. – Київ : Просвіта, 2003. – 350 с. – ISBN 966-7551-80-6
836287
  Клименко Н.Ф. Новогрецько-український словник = Eллhno-oykpaniko лeeiko : 22 000 слів / Н.Ф. Клименко, О.Д. Пономарів, Є.К. Чернухін. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2005. – 432с. – Шифр дубл.413г-у Клим.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7492-21-4
836288
  Клименко Н.Ф. Новогрецько-українські паралелі в поняттєвому полі розумової діяльності людини // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 450-456


  Семасіологічний аналіз поля фразеологізмів – виразників розумової діяльності людини з підполями, утворюваними іменниками розум, ум, глузд, тяма в українській мові та [текст грецькою мовою] у новогрецькій, дозволив виявити значний за обсягом образний, ...
836289
  Чернышева Т.Н. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области. (Фонетико-морфологический обзор) : Дис... канд. филол.наук: / Чернышева Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 346л. – Бібліогр.:л.І-ІІІ
836290
  Чернышева Т.Н. Новогреческий говор сел Приморского /Урзуфа/ и Ялты, Персомайского района, Сталинской области. / Т.Н. Чернышева. – К, 1958. – 80с.
836291
  Вовк Е.Б. Новогреческий язык / Е.Б. Вовк. – Київ, 1988. – 291с.
836292
  Вовк Е.Б. Новогреческий язык / Е.Б. Вовк. – Київ, 1992. – 105с.
836293
   Новогреческо-русский словарь : около 40 000 слов. – 2-е изд. репрод. изд. 1950 г. – Москва : иностр. и нац. словарей, 1961. – 848 с. – ISBN 5-01-003637-1
836294
  Хориков И.П. Новогреческо-русский словарь : Около 67000 слов / И.П. Хориков, М.Г. Малев; Под ред. П.Пердикиса и Т.Пападопулоса. – Москва : Русский язык, 1980. – 856 с.
836295
  Зусь М.Е. Новогрудская возвышенность / М.Е. Зусь. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 124с.
836296
  Лаптева Л.П. Новодворский Витольд Владиславович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 250-251
836297
  Власюк А.И. Новодевичий монастырь / А.И. Власюк. – Москва, 1958. – 26 с.
836298
  Цюрик Л.В. Новодевичий монастырь / Л.В. Цюрик. – Москва, 1970. – 47 с.
836299
   Новодевичий монастырь. – Москва, 1988. – 112 с.
836300
  Пестова К. Новодевичий монастырь // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 61-82


  Новодевичий монастырь (Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь) - православный женский монастырь Русской Церкви в Москве. Был основан великим князем Василием III в 1524 г. - в честь Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" - главной святыни ...
836301
  Ретковская Л.С. Новодевичий монастырь. Путеводитель по музею / Л.С. Ретковская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1956. – 64 с.
836302
  Батанов О. Новодемократичний конституціоналізм в Україні: проблеми становлення і розвитку / О. Батанов, В. Кампо, І. Шумак // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73.
836303
  Мережко А. Новое (современное) lex mercatorica в киберпространстве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.69-79
836304
  Эзугбая В.В. Новое административно-территоральное деление Грузинской ССР и дальнейшее повышение роли советов : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Эзугбая В.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30 с.
836305
  Джулиани Р. Новое академическое издание "Мертвых душ", или Торжество филологии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 369-380. – ISSN 0042-8795
836306
  Бройн Г. Новое благоденствие / Г. Бройн. – М, 1989. – 207с.
836307
   Новое в агрономии. – М.-Л, 1926. – 256с.
836308
   Новое в агротехнике ягодных культур. – М, 1972. – 231с.
836309
  Ем В.С. Новое в Акционерном законе о дробных акциях / В.С. Ем, Д.В. Ломакин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-85. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
836310
  Кардыш В.Г. Новое в алмазном бурении за рубежом / В.Г. Кардыш. – М, 1961. – 40с.
836311
  Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике : учебное пособие / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 1990. – 127с. – ISBN 5-06-000829-0
836312
   Новое в антирелигиозной пропаганде. – Донецк, 1962. – 42с.
836313
  Уорли М. Новое в армии США / М. Уорли. – М, 1959. – 324с.
836314
   Новое в археологии. – М, 1972. – 328с.
836315
   Новое в археологии и этнографии Татарии. – Казань, 1982. – 112с.
836316
   Новое в археологии Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – 160с.
836317
   Новое в археологии Киева. – К, 1981. – 455с.
836318
   Новое в археологии Китая. – Новосибирск, 1984. – 75с.
836319
   Новое в археологии Поволжья. – Казань, 1979. – 155с.
836320
   Новое в археологии Северного Кавказа. – М, 1986. – 254с.
836321
   Новое в археологии Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука, 1985. – 146с.
836322
   Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1979. – 237с.
836323
   Новое в археологии СССР и Финляндии. – Л, 1984. – 228с.
836324
   Новое в археоолгии Забайкалья. – Новосибирск, 1981. – 80с.
836325
  Любимова Г.Н. Новое в архитектуре ГДР / Г.Н. Любимова. – Москва, 1965. – 111 с.
836326
  Самойлова Н.А. Новое в архитектуре социалистических стран Европы / Н.А. Самойлова. – Москва, 1971. – 239 с.
836327
  Гуляницкий Н.Ф. Новое в архитектуре Японии / Н.Ф. Гуляницкий. – Москва, 1972. – 64 с.
836328
   Новое в ББК : Естеств. науки. Техника. Техн. науки. Здравоохранение. Мед. науки. – Москва : Либерея, 1995. – 16 с. – (Приложение к журналу "Библиотека" : сборник из 10 частей ; Ч. 1). – ISBN 5-85129-009-9
836329
   Новое в библиотечном деле. – М, 1962. – 71 с.
836330
   Новое в библиотечном деле : В помощь метод. и библиограф. работе библиотек. – Москва, 1964. – 29 с.
836331
   Новое в библиотечном деле. – М, 1965. – 38с.
836332
   Новое в биологии и медицие. – Л, 1964. – 48с.
836333
   Новое в биологии шелкопрядов. – М, 1959. – 160с.
836334
   Новое в биологии, химии и фармакологии облепихи. – Новосибирск, 1991. – 199с.
836335
  Рыжков В.Л. Новое в биологии. / В.Л. Рыжков. – Х, 1927. – 163с.
836336
   Новое в борьбе с болезнями и вредителями ратерий. – М.-Л, 1930. – 228с.
836337
  Яковлев Б.В. Новое в борьбе с колорадским жуком / Б.В. Яковлев. – М., 1958. – 64с.
836338
  Замятина А.Ф. Новое в бурении скважин малого диаметра / А.Ф. Замятина, Э.И. Баранников. – Уфа, 1964. – 80с.
836339
  Гурин Н.И. Новое в бухгалтерском учёте и во взаимоотношениях предприятий с бюджетом / Н.И. Гурин, А.И. Болдырев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1970. – 139с.
836340
  Конашенок В.Н. Новое в Венере и Марсе / В.Н. Конашенок, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 52 с.
836341
   Новое в водном законодательстве. – М, 1972. – 96с.
836342
  Колбасов О.С. Новое в водном законодательстве. / О.С. Колбасов. – М., 1972. – 96с.
836343
  Васильев А.А. Новое в военной политике США при администрации Рейгана / А.А. Васильев, Ю.В. Катасонов, В.А. Мазинг // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 65-98
836344
  Коротков Г.И. Новое в военной политике США: строительство сил общего назначения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 22. – С. 100-112
836345
   Новое в географии производитеьлных сил СССР. – М, 1973. – 142с.
836346
  Рошкован Г.Р. Новое в геологии Антарктиды. / Г.Р. Рошкован. – М, 1975. – 38с.
836347
   Новое в геологии Дальнегорского рудного района. – Владивосток, 1984. – 191с.
836348
   Новое в геологии месторождений полезных ископаемых Северо-Запада РСФСР. – М, 1979. – 157с.
836349
  Демчишин М.Г. Новое в геологическом и технологическом обосновании строительства и эксплуатации подземных хранилищ // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 103-104 : фото. – ISSN 0367-4290
836350
   Новое в геологическом строении территории БССР. – Минск, 1981. – 167с.
836351
   Новое в геологоразведочной технике. – Л, 1970. – 65с.
836352
   Новое в гидробионике. – Москва, 1980. – 30с.
836353
   Новое в гормонах и механизме их действия. – Киев, 1977. – 372с.
836354
  Полторацкий Е.М. Новое в градостроительстве Ленинграда / Е.М. Полторацкий. – Ленинград, 1973. – 20 с.
836355
   Новое в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Союза ССР и союзных республик. – М, 1962. – 220с.
836356
   Новое в деревне. – М, 1939. – 62с.
836357
  Смелков Ю.С. Новое в жизни - новое в драме. / Ю.С. Смелков. – М., 1978. – 63с.
836358
  Шойгу Новое в жизни - новое в человеке. / Шойгу, А.Ф. Емельянов. – Кызыл, 1964. – 119с.
836359
  Виноградов Г.А. Новое в жизни -новое в пропаганде / Г.А. Виноградов. – Москва, 1964. – 64с.
836360
   Новое в жизни колхозного крестьянства. – М, 1967. – 116с.
836361
  Озеров В.М. Новое в жизни, новое в литературе / В.М. Озеров. – М., 1964. – 278с.
836362
  Васильев В.И. Новое в заготовках сельскохозяйственных продуктов / В.И. Васильев. – Москва, 1965. – 102с.
836363
  Кожохин Б.И. Новое в законодательстве европейских социалистических стран о представительных органах государственной власти / Б.И. Кожохин. – Л., 1975. – 56с.
836364
  Иванова Н.А. Новое в законодательстве о браке и семье / Н.А. Иванова. – М, 1970. – 134с.
836365
  Загорский Д.С. Новое в законодательстве о муниципальной службе // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 157-165. – ISSN 0132-0831
836366
  Яцкевич В.Н. Новое в законодательстве о стипендиях / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1974. – 112с.
836367
  Горшенин К.П. Новое в законодательстве о труде / К.П. Горшенин. – М., 1970. – 104с.
836368
  Глазырин В.В. Новое в законодательстве о труде / В.В. Глазырин. – М, 1992. – 63с.
836369
  Саниахметова Н.А. Новое в законодательстве Украины о предпринимательстве и его защите / Н.А. Саниахметова. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 320с. – (Библиотека права). – ISBN 966-7028-00-3
836370
   Новое в зарплатах трудящихся в двенадцатой пятилетке. – Киев : Знание, 1986. – 48 с.
836371
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 8 : Лингвистика текста. – 1978. – 478, [1] с.
836372
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 9 : Лингвостилистика. – 1980. – 431с.
836373
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып.10 : Лингвистическая семантика. – 1981. – 567 с.
836374
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 11 : Современные синтаксические теории в американской лингвистике. – 1982
836375
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Радуга
Вып. 12 : Прикладная лингвистика. – 1983
836376
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 14 : Проблемы и методылексикографии. – 1983
836377
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 15 : Современная зарубежная русистика. – 1985
836378
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 16 : Лингвистическая прагматика. – 1985
836379
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 17 : Теория речевых актов. – 1986. – 422 с.
836380
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 18 : Логический анализ естественного языка. – 1986
836381
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 19 : Проблемы современной поркологии. – 1987
836382
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 20 : Теория литературного языка в работах ученых ЧССР. – 1988
836383
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 21 : Новое в современной индоевропеистике. – 1988
836384
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – 1988
836385
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 22 : Языкознание в Китае. – 1989
836386
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 24 : Компьютерная лингвистика. – 1989
836387
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 25. – 1989
836388
  Крестинский М.В. Новое в защите социалистической собствености в условиях экономической реформы / М.В. Крестинский. – М., 1989. – 41с.
836389
  Дудко В.И. Новое в земельном законодательстве / В.И. Дудко, А.М. Каверин, Н.А. Сыродоев ; предисл.: Ф.И. Калинычев, Н.А. Сыродоев ; ред. Р.Г. Глебова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 80, [4] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Советское законодательство")
836390
   Новое в землеведении : Сборник научных трудов. – Москва, 1987. – 235с.
836391
  Каральник С.М. Новое в знакомом / С.М. Каральник. – Киев, 1964. – 52 с.
836392
  Левитин Е.А. Новое в изготовлении радиоаппаратуры / Е.А. Левитин. – М, 1952. – 73с.
836393
  Леонтьев Д.И. Новое в измерительной технике / Д.И. Леонтьев. – М, 1977. – 64с.
836394
   Новое в изучении. – Москва : Книга, 1976. – 48 с. – (Госкомиздат СССР. Всесоюз. кн. палата. ЦБНТИ по печати : Книжная торговля. Обзорная информация)
836395
  Погосян Х.П. Новое в изучении атмосеры / Х.П. Погосян. – Москва : Знание, 1966. – 62с.
836396
   Новое в изучении биологии и распространении куликов : Мат-лы Второго совещания по "Фауне и экологии куликов".5-7 февраля 1979 г. – Москва : Наука, 1980. – 202с.
836397
   Новое в изучении биологической активности азота. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
836398
  Городецкий Е.Н. Новое в изучении истории Великого Октября / Е.Н. Городецкий. – Москва, 1968. – 64с.
836399
  Абалихин Б.С. Новое в изучении истории Отечественной войны 1812 года / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "История" ; вып. 2)
836400
   Новое в изучении кайнозойских отложений Белоруссии и смежных областей : Сб. науч.тр. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 132с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
836401
   Новое в изучении Китая. – Москва : Наука
Ч. 1 : Культура, лингвистика, знаковые системы. – 1987. – 231 с.
836402
   Новое в изучении Китая. – Москва, 1988. – 204 с.
836403
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 2 : Экономика. – 1988. – 176 с.
836404
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 4 : "Социально-экономическое развитие Китая: навстречу 90-м годам". – 1990. – 200 с.
836405
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 5 : Китай в системе международных отношений. – 1990. – 232 с.
836406
   Новое в изучении китообразных и ластоногих. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
836407
  Бардин Дж. Новое в изучении сверхпроводимости / Дж. Бардин, Дж. Шриффер; Пер. Н.И. Гинзбург под ред. В.Л. Гинзбурга, Л.П. Горькова. – Москва, 1962. – 171с. – (Современные проблемы физики)
836408
  Криксунов Е.А. Новое в изучении современных проблем экологии, гидробиологии и наук об окружающей среде (Рецензия на том 11 продолжающегося издания "Ecological Studies, Hazards, Solutions") // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93. – ISSN 1726-5428
836409
  Кугель С.А. Новое в изучении социальной структуры общества. / С.А. Кугель. – Л., 1968. – 40с.
836410
  Помазков Г.И. Новое в изучении флоры и фауны Байкала и его бассейна / Г.И. Помазков. – Иркутск, 1987. – 147с.
836411
  Мейлах Б.С. Новое в изучении художественного творчества / Б.С. Мейлах, Е.И. Высочина. – Москва, 1983. – 64с.
836412
  Шерстюк Р.В. Новое в инвестировании нефтеперерабатывающей промышленности Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 17-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів
836413
  Отрыганьев Г.К. Новое в инкубации яиц с/х птицы / Г.К. Отрыганьев. – Москва, 1962. – 28 с.
836414
  Назаров В.Д. Новое в исследовании истории нашей Родины / В.Д. Назаров. – М., 1978. – 64с.
836415
   Новое в исследовании поверхности твердого тела. – Москва : Мир
Вып. 1. – 1977. – 314с.
836416
   Новое в исследовании поверхности твердого тела. – Москва : Мир
Вып. 2. – 1977. – 370с.
836417
   Новое в исследованиях фазовых и структурных превращений в сталях. – Москва, 1985. – 166 с.
836418
   Новое в исторической науке. – Москва, 1984. – 176 с.
836419
  Бутовский Я.Л. Новое в кино / Я.Л. Бутовский, Р.Е. Славский. – Л., 1960. – 63с.
836420
   Новое в клонировании ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1989. – 368 с. – ISBN 5-03-0011270-2
836421
   Новое в клубной работе. – Москва, 1962. – 135 с.
836422
  Павлов И.В. Новое в колхозной демократии / И.В. Павлов. – М., 1956. – 39с.
836423
  Павлов И.В. Новое в колхозной демократии / И.В. Павлов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1957. – 43с.
836424
  Автономов А.С. Новое в конституционном праве России: договоры как источники регулирования объединения субъектов Российской Федерации / А.С. Автономов, В.В. Иванов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-32. – ISSN 0132-0769
836425
  Колотов А.Т. Новое в культурно-просветительных учреждениях / А.Т. Колотов, Ф.И. Шальнев. – Кишинев, 1962. – 47с.
836426
  Флейшер С.М. Новое в ламповых радиовещательных приемниках / С.М. Флейшер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1967. – 120 с.
836427
  Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка / Е.В. Розен. – М., 1971. – 175с.
836428
  Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка / Е.В. Розен. – М., 1976. – 174с.
836429
   Новое в лексике русского языка. – Куйбышев, 1983. – 132 с.
836430
  Медведева С.Ю. Новое в лексике русского языка периода Великой Отечественной войны / С.Ю. Медведева. – М, 1985. – 30с.
836431
  Громова Н.В. Новое в лексике современного языка суахили (спецкурс) / Н.В. Громова. – М., 1991. – 160с.
836432
  Розман Б. Новое в леслхимической промышленности / Б. Розман. – М, 1940. – 119с.
836433
  Нестеров А.И. Новое в лечении ревматизма и болезней суставов / А.И. Нестеров. – М., 1948. – 24с.
836434
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 1. – 1960. – 463 с.
836435
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 2. – 1962. – 685 с.
836436
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 3. – 1963. – 568 с.
836437
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 4. – 1965. – 590с.
836438
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 5 : Языковые универсалии. – 1970. – 302с.
836439
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 6 : Языковые контакты. – 1972. – 535 с.
836440
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 7 : Социолингвистика. – 1975. – 486с.
836441
  Колтоновская Е. Новое в литературе : несколько итогов / Е. Колтоновская // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
836442
  Бляхман Л.С. Новое в материальном стимулировании / Л.С. Бляхман. – Л, 1966. – 43с.
836443
   Новое в международном морском праве / Г.С. Горшков, С.А. Гуреев, С.Л. Зивс, Л.А. Иванащенко, Б.М. [и др.] Клименко; [авт. кол.: Горшков Г.С. и др. ; ред. кол.: С.Л. Зивс и др.] ; Ин-т гос. и права Акад. наук СССР, Сектор междунар. морского права. – Москва : Типограф. НИИМАШ ст. Щербинка, 1972. – 185, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
836444
   Новое в металловедении. – Москва : Машгиз, 1948. – 79 с.
836445
  Юрьев Л.Ю. Новое в металлообработке. / Л.Ю. Юрьев. – М., 1974. – 64с.
836446
   Новое в методах исследования полимеров. – Москва : Мир, 1968. – 374 с.
836447
   Новое в методике геохимических поисков : Сборник научных трудов. – Москва, 1978. – 96с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
836448
   Новое в методике и организации геохимических поисков : Сборник научных трудов. – Москва, 1979. – 97с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
836449
  Чедия Д.М. Новое в методике изучения скелетов древних радиолярий : методическая разработка / Д.М. Чедия. – Душанбе : Таджикский госуниверситет, 1971. – 108с.
836450
   Новое в методике литохимических поисков. – Москва, 1977. – 50с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
836451
  Наводнов В.Г. Новое в методологии проектирования языковых тестов / В.Г. Наводнов, Тер-Авакян // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-13. – ISSN 0869-3617


  Проблема тестовой диагностики качества обучения иностранным языкам в техническом вузе.
836452
  Лазаренко Е.К. Новое в минералогии западных областей УССР. / Е.К. Лазаренко, Е.П. Сливко. – Львов, 1959. – С. 5-22
836453
   Новое в минералогии Карело-Кольского региона. – Петрозаводск : КНЦ АН СССР, 1990. – 206 с.
836454
  Лысенко Т.Д. Новое в науке о биологическом виде / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 32 с.
836455
   Новое в науке о жизни. – Одесса, 1951. – 24с.
836456
  Наседкина В.А. Новое в науке о поведении животных : Рекомендательный обзор литературы / В.А. Наседкина. – Москва : Книга, 1970. – 16с.
836457
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
1. – 1960. – 152с.
836458
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
2. – 1961. – 132с.
836459
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
3. – 1963. – 160с.
836460
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
4. – 1965. – 142с.
836461
  Беккулов А. Новое в обеспечении строек материальными ресурсами. / А. Беккулов. – Алма-Ата, 1965. – 108с.
836462
   Новое в области испытаний на микротвердость. – М., 1974. – 270с.
836463
  Коршак В.В. Новое в области термостойких полиимидов / В.В. Коршак. – Душанбе, 1986. – 103с.
836464
  Чередниченко Г.А. Новое в образовании и профессиональной деятельности молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.119-125. – ISSN 0132-1625
836465
  Масальский В.И. Новое в обучении русскому языку / В.И. Масальский. – Киев, 1968
836466
  Тараканов Г.И. Новое в овощеводстве. / Г.И. Тараканов. – М., 1975. – 63с.
836467
  Ткачук В.И. Новое в ономастике русского языка советского времени. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ткачук В.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 23л.
836468
  Ходилин С.И. Новое в оперативном планировании на промышленных предприятиях / С.И. Ходилин, А.Л. Гордон. – М., 1964. – 80с.
836469
  Герштейн Ф.С. Новое в оплате труда и премировании ИТР промышленных предприятия БССР / Ф.С. Герштейн. – Минск, 1976. – 49с.
836470
  Охапкин К.А. Новое в оплате труда колхозников / К.А. Охапкин. – М., 1958. – 32с.
836471
   Новое в организации и оплате труда в колохозах. – М., 1957. – 320с.
836472
   Новое в организации производства и управления в легкой промышленности за рубежом. – М., 1970. – 36с.
836473
   Новое в организации торговли. – К., 1979. – 86с.
836474
  Алтайский И.П. Новое в организации труда в колхозах / И.П. Алтайский. – Москва, 1961. – 32с.
836475
  Алтайский И.П. Новое в организации труда в колхозах / И.П. Алтайский. – Москва, 1961. – 32с.
836476
   Новое в организации хозрасчета в станах-членах СЭВ. – М., 1985. – 182с.
836477
   Новое в орошаемом земледелии Ставрополья. – Ставрополь-на-Кавказе, 1961. – 36с.
836478
   Новое в планировании и управлении народным хозяйством в ГДР. – М., 1967. – 219с.
836479
   Новое в подготовке рабочих для легкой промышленности. – М., 1962. – 32с.
836480
   Новое в подготовке руководителей. – М., 1990. – 63с.
836481
   Новое в полевой геофизической разведке на нефть и газ. – М., 1965. – 160с.
836482
   Новое в полиграфии. – К.
19. – 1960. – 143с.
836483
   Новое в получении монокристаллов полупроводников. – Москва, 1962. – 259 с.
836484
   Новое в почвоведении. – М.-Л.
5. – 1937. – 200с.
836485
   Новое в правилах составления библиографического описания. – М., 1990. – 80с.
836486
   Новое в практике химического анализа. – М., 1989. – 154с.
836487
   Новое в приемах обучения английскому языку. – М., 1966. – 40с.
836488
  Каганович С.Я. Новое в применении редких металлов за рубежом / С.Я. Каганович. – М, 1961. – 47с.
836489
   Новое в применении физико-математических методов в археологии. – М., 1979. – 124с.
836490
  Бугаев В.А. Новое в прогнозировании погоды / В.А. Бугаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 23с.
836491
   Новое в проиводстве лимонной кислоты. – Л., 1959. – 24с.
836492
   Новое в проиводстве стали в США. – М., 1965. – 344с.
836493
   Новое в производстве аккумуляторов. – М.
2. – 1964. – 88с.
836494
  Черкащенко М.И. Новое в производстве говядины / М.И. Черкащенко, Л.К. Эрнст. – М, 1960. – 76с.
836495
  Вирник Д.И. Новое в производстве желатина / Д.И. Вирник. – Москва, 1957. – 24с.
836496
  Роговин З.А. Новое в производстве химических волокон. / З.А. Роговин. – М., 1977. – 64с.
836497
   Новое в производстве электронных ламп : П-10973. – Москва
Вып. 7 : Накопительные трубки, счетные трубки и фотоэлементы / А. Крамер. – 1961. – 19 с.
836498
  Борисов А.П. Новое в пропаганде / А.П. Борисов. – М., 1968. – 64с.
836499
  Возный Э.К. Новое в профилактике и лечении опухолей / Э.К. Возный. – Москва, 1982. – 95с.
836500
   Новое в работе вузов. – Ленинград, 1961. – 160с.
836501
  Володарский Б. Новое в работе комсомольского звена / Б. Володарский. – Москва-Ленинград, 1932. – 30с.
836502
  Шкловский И.С. Новое в радиоастрономии / И.С. Шкловский. – Москва : Знание, 1957. – 24 с.
836503
  Флейшер С.М. Новое в радиовещательных приемниках / С.М. Флейшер. – М.Л,, 1961. – 169с.
836504
  Третьяк Алина Михайловна Новое в радиотехнических работах : Рек.библиогр.указ. / Третьяк Алина Михайловна. – Москва : Книга, 1980. – 31с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.22)
836505
   Новое в радиофизике и электродинамике. – Москва, 1977. – 127 с.
836506
   Новое в разведочной геофизике и ее методах. – М., 1968. – 226с.
836507
   Новое в развитии трудового права в период между XX и XXII съездами КПСС. – М., 1961. – 336с.
836508
   Новое в разработке и внедрении оптимальных планов отрасли, объединения и предприятия. – Минск, 1976. – 55с.
836509
   Новое в разрядно-импульсной технологии. – Киев, 1979. – 145с.
836510
  Сальман М.М. Новое в рентгенологии / М.М. Сальман, Р.Н. Гурвич. – М, 1974. – 144с.
836511
   Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – Ленинград-Москва : Госиздат типография Печатный Двор, 1925. – 392 с.
836512
   Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – Москва-Ленинград : Госиздат типография Печатный Двор, 1929. – 491с.
836513
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи : Крылатые слова - Крилаті слова (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гум.спец.вузов / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация препод. рус. яз. и лит. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.1 : А-Г. – 2001. – 145с.
836514
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гуманитарн. специальностей высш. учебных заведений / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей рус. языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.2 : Д-Л. – 2001. – 199с.
836515
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гуманитарных специальн. высш. учеб. заведений / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей русской языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.3 : М-Р. – 2002. – 231с.
836516
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гум.спец.вузов / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.4 : С-Я. – 2003. – 213с.
836517
   Новое в русской лексике. Словарные материалы-83. – Москва, 1987. – 190с.
836518
   Новое в русской лексике. Словарные материалы-84. – Москва, 1989. – 424с.
836519
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-77. – М., 1980. – 176с.
836520
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-78. – М., 1981. – 262с.
836521
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-79. – Москва, 1982. – 319с.
836522
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-80. – Москва : Русский язык, 1984. – 286с.
836523
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-81. – Москва : Русский язык, 1986. – 288с.
836524
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-82. – М., 1986. – 251с.
836525
  Богданов А.А. Новое в сейсморазведке : (Обзор зарубежной литературы) / А.А. Богданов. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1970. – 92с. – (Нефтегазовая геология и геофизика)
836526
  Брежнев Д.Д. Новое в селекции растений / Д.Д. Брежнев, Я.С. Айзенштат. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 144 с.
836527
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1961. – 96с.
836528
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1967. – 112с.
836529
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1969. – 115с.
836530
  Макаренко Г.А. Новое в сельскохозяйственной науке и практике / Г.А. Макаренко. – М, 1969. – 115с.
836531
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1976. – 128с.
836532
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – Фрунзе, 1990. – 41с.
836533
   Новое в семеноводстве овощных культур. – М., 1959. – 136с.
836534
  Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка : учебное пособие / Акимова Г.Н. – Москва : Высшая школа, 1990. – 166 с. – (Библиотека филолога)
836535
   Новое в системе учета износа шарошечных долот и пути предотвращения износа их опор. – М., 1965. – 24с.
836536
  Захарова М.Н. Новое в словарном составе русского литературного языка в период Великой Отечественной войны 1914-1945 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Захарова М.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечикова. – Одесса, 1955. – 16л.
836537
   Новое в советской археологии : Памяти Сергея Владимировича Киселева к 60-летию со дня рождения // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1965. – № 130 : Новое в советской археологии. Памяти Сергея Владимировича Киселева к 60-летию со дня рождения. – С. 1-292, рис.
836538
   Новое в советской исторической науке. – М., 1988. – 237с.
836539
  Мартынов И.И. Новое в советской музыке / И.И. Мартынов. – Москва, 1964. – 38с.
836540
  Матвеев Ю.Г. Новое в советском авторском праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 34-41. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
836541
  Львов-Анохин Новое в советском балете / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1966. – 63 с.
836542
  Дубинин Н.П. Новое в современной генетике / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
836543
   Новое в современной классической филологии. – М., 1979. – 199с.
836544
   Новое в современной литологии. – Москва, 1981. – 120 с.
836545
  Микша Л.С. Новое в современном перенакоплении капитала США. / Л.С. Микша. – М., 1970. – 88с.
836546
  Шигаревская Н.А. Новое в современном французском синтаксисе / Н.А. Шигаревская. – М., 1977. – 103с.
836547
  Таранов Г.Ф. Новое в содержании и разведении пчел / Г.Ф. Таранов. – Москва, 1962. – 8 с.
836548
   Новое в солнечно-земных связях. – Москва, 1980. – 60с.
836549
   Новое в социалистическом соревновании в области промышленности в пятой пятилетке. – Л., 1953. – 32с.
836550
  Крючковский Семен Аркадьевич Новое в станочных работах : Рек.библиогр.указ. / Крючковский Семен Аркадьевич. – Москва : Книга, 1981. – 63с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып.27)
836551
  Вейнберг Б.П. Новое в старом : Беседы по физике мало подготовленным читателям / Б.П. Вейнберг, проф. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е. В. Высоцкого, 1923. – 94, [1] с.
836552
  Журиков В.Н. и др. Новое в стимулировании производительности труда в сельском хозяйстве / В.Н. и др. Журиков. – М., 1972. – 48с.
836553
   Новое в стратиграфии и палеонтологии нижнего палеозоя Средней Сибири. – Новосибирск, 1978. – 164с.
836554
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Алтае-Саянской складчатой области и Тувы. – Новосибирск, 1978. – 128с.
836555
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия восточных и северных районов Сибири. – Новосибирск, 1978. – 147с.
836556
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Сибирской платформы. – Новосибирск, 1978. – 150с.
836557
   Новое в стратиграфии и палеонтологии среднего и верхнего палеозоя Средней Сибири. – Новосибирск, 1978. – 159с.
836558
   Новое в стратиграфии триаса Палеоурала. – Свердловск, 1980. – 107с.
836559
   Новое в стратиграфии, тектонике и четвертичной геологии Белоруссии. – Минск, 1979. – 167с.
836560
  Душина И.В. Новое в структуре и содержании учебника "Материки, океаны, народы и страны. Страноведение" : методика и опыт. Учителю на заметку / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 52-54. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
836561
  Бялик Г.И. Новое в телевидении / Г.И. Бялик. – Москва-Ленинград, 1952. – 80 с.
836562
   Новое в тематике, содержании и методах составления экономических карт. – Москва, 1970. – 192 с.
836563
   Новое в тематике, содержании и методах составления экономических карт (1975 -1977 гг.). – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1979. – 119 с.
836564
  Взоров Б.Н. Новое в теории и методике бега на 100 метров / Б.Н. Взоров. – Москва, 1950. – 40с.
836565
   Новое в теории и практике обучения. – Москва
3. – 1979. – 112с.
836566
   Новое в теории и практике обучения. – Москва
2. – 1980. – 98с.
836567
   Новое в теории и практике управления производством в США. – Москва : Прогресс, 1971. – 192 с.
836568
   Новое в теории и практике электрогидравлического эффекта : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 142 с.
836569
  Кондратьев К.Я. Новое в теории климата / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 65с.
836570
   Новое в теории оподзоливания и осолодения почв. – М., 1964. – 96с.
836571
  Плеханов Н.Д. Новое в теории электромагнитного поля / Николай Плеханов. – Харьков : Федорко, 2011. – 24 с. – ISBN 978-966-2920-54-3
836572
  Мазурина В.М. Новое в технике / В.М. Мазурина, Е.Е. Родичева. – Минск, 1965. – 83с.
836573
   Новое в технике горной промышленности. – М., 1959. – 16с.
836574
   Новое в технике и методике сейсморазведки за рубежом. – М., 1960. – 16с.
836575
   Новое в технике и технологии аэрофототопографических и маркшейдерских работ : (сборник статей Союзмаркштреста). – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 56 с.
836576
  Парфентьев А.И. Новое в технике кино / А.И. Парфентьев. – Москва, 1955. – 32с.
836577
  Бреннер М.М. Новое в технике нефтяной промышленности СССР / М.М. Бреннер. – Москва, 1956. – 32с.
836578
   Новое в технике телевидения : Рек.указ.лит. – Москва : Знание, 1985. – 31с.
836579
  Киш-Селдеми Новое в технике телевизионного приема / Киш-Селдеми. – Москва, 1976. – 112 с.
836580
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлоа МЕХАНОБРЧЕРМЕТ ; редкол.: Н.К. Воробьёв, В.Д. Костоглодов, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2008. – 140с.
836581
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество, Научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьёв, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др.]. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2009. – 136 с.
836582
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционер. о-во "Науч.-исслед. и проектный ин-т по обогащ. и агломер. руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" [ред. кол.: Воробьев Н.К., Посохов А.В., Бардась Л.С. и др.]. – Кривой Рог : НИПИ Механобрчермет, 2010. – 274 с.
836583
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сб. науч. трудов / Украина, Публ. акционер. общество, н.-и. и проект. ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьев (пред.) и др. ]. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 195, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2775-80-8
836584
   Новое в технологии металлургического производства. – М., 1962. – 79с.
836585
   Новое в технологии нанесения лакокрасочных покрытий. – Пенза, 1990. – 38с.
836586
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2004. – 155 с.
836587
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2005. – 140 с.
836588
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог : ОАО НИПИ Механобрчермет, 2006. – 169с.
836589
   Новое в уголовном законодательстве. – Москва
Общая часть (1977-1984 гг.). – 1984. – 88 с.
836590
  Волженкин Б.В. Новое в уголовном законодательстве / Б.В. Волженкин. – Ленинград, 1990. – 30с.
836591
   Новое в уголовном законодательстве. – М., 1993. – 125с.
836592
  Васильев А.Н. Новое в уголовном законодательстве Союза ССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 32с.
836593
  Шубин В.В. Новое в уголовном законодательстве. / В.В. Шубин. – М., 1985. – 64с.
836594
   Новое в удобрении почв. – М.-Л., 1933. – 140с.
836595
   Новое в улучшении и использовании сенокосов и пастбищ. – М., 1963. – 552с.
836596
   Новое в управлении. – М., 1984. – 64с.
836597
  Гупало П.И. Новое в управлении жизнью растений. (Управление жизнью растений путем регулирования взаимосвязи органов). / П.И. Гупало. – М., 1960. – 40с.
836598
   Новое в управлении производством в социалистических странах. – М., 1973. – 253с.
836599
   Новое в управлении экономикой. – Москва, 1988. – 292 с.
836600
  Бахшиев Д.Ю. Новое в Уставе КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1966. – 47с.
836601
   Новое в учебно-воспитательной работе школ-интернатов. – Челябинск, 1962. – 72с.
836602
  Шусторович Е.М. Новое в учении q валентрости / Е.М. Шусторович. – Москва, 1968. – 46с.
836603
  Гаращенков Н.И. Новое в учении академика Павлова о высшей нервной деятельности / Н.И. Гаращенков. – Минск, 1945. – 29с.
836604
  Сидоренко А.В. Новое в учении о биосфере / А.В. Сидоренко. – Москва, 1984. – 16с.
836605
  Чубуков Л.А. Новое в учении о климате / Л.А. Чубуков. – М, 1949. – 24с.
836606
  Капелюш С.М. Новое в учёте издержек обращения в государственной розничной торговле / С.М. Капелюш. – М., 1967. – 81с.
836607
  Подольский А.С. Новое в фенологическом прогнозировании / А.С. Подольский. – М, 1967. – 232с.
836608
  Фриш С.Э. Новое в физике / С.Э. Фриш. – Ленинград : Изд-во "П.П.Сойкин", 1928. – 48 с.
836609
   Новое в физиологии. – М., 1983. – 64с.
836610
  Успенский Ю.Н. Новое в физиологии пищеварения. / Ю.Н. Успенский. – М., 1949. – 24с.
836611
   Новое в физической географии. – М., 1975. – 109с.
836612
   Новое в финансировании и кредитоании капитальных вложений. – Л., 1984. – 66с.
836613
   Новое в химии. – М., 1964. – 363с.
836614
   Новое в химии азинов. – Свердловск, 1985. – 204с.
836615
   Новое в химии азотсодержащих гетероциклов. – Рига
1. – 1979. – 202с.
836616
   Новое в химии азотсодержащих гетероциклов. – Рига : Зинатне
Т. 2. – 1979. – 203 с.
836617
  Роговин З.А. Новое в химии полимеров / З.А. Роговин. – Москва, 1953. – 30с.
836618
  Роговин З.А. Новое в химии целлюлозы / З.А. Роговин. – Москва, 1945. – 71с.
836619
   Новое в химической фиксации азота. – М., 1983. – 304с.
836620
  Рослов Н.Н. Новое в хранении картофеля и овощей / Н.Н. Рослов. – М., 1979. – 64с.
836621
   Новое в чередующейся сополимеризации. – М., 1984. – 194с.
836622
   Новое в школьной математике. – М., 1972. – 200с.
836623
   Новое в школьном курсе физики : учебно-метод. пособие. – Ульяновск : УГПИ, 1962. – 161 с.
836624
   Новое в экономике и организации ремонтного производства. – М., 1991. – 132с.
836625
  Иофинов С.А. Новое в эксплуатации машинно-тракторного парка / С.А. Иофинов. – Москва, 1980. – 64 с.
836626
  Козлова Муза Николаевна Новое в электромонтажных работах : Рек.указ.лит. / Козлова Муза Николаевна; Гос.публ.б-ка. – Москва : Книга, 1979. – 39с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.20)
836627
  Симонов И.Д. Новое в электромузыкальных инструментах / И.Д. Симонов. – Москва : Энергия, 1966. – 48 с.
836628
   Новое в этнографии: Полевые исследования. – М.
1. – 1989. – 188с.
836629
   Новое в этнографических исследованиях татарского народа. – Казань, 1978. – 124с.
836630
  Юдина А.Д. Новое в языке периодики и окказиональном словообразовании // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 180-185. – ISSN 2307-4558
836631
  Шашкин И.Е. Новое в языке украинской газеты периода развернутого строительства коммунизма : Автореф... кандфилол. наук: 10.02.02 / Шашкин И.Е.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
836632
   Новое в японской филологии. – М., 1984. – 147с.
836633
  Дмитриев А.П. Новое военно-политическое мышление / А.П. Дмитриев. – М., 1989. – 63с.
836634
  Кикило И. Новое время- новые традиции / И. Кикило. – М, 1969. – 160с.
836635
  Иванов В.М. Новое время - новая жизнь / В.М. Иванов. – Минск, 1968. – 160с.
836636
  Хакуашев Е.Т. Новое время - новые обычаи / Е.Т. Хакуашев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Нальчик, 1987. – 167с.
836637
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 1996
836638
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 1996
836639
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 1996
836640
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 1996
836641
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 1996
836642
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 1996
836643
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 1996
836644
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 1996
836645
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 1996
836646
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 1996
836647
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1. – 2001
836648
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 2/3. – 2001
836649
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2001
836650
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2001
836651
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2001
836652
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2001
836653
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2001
836654
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2001
836655
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2001
836656
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2001
836657
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2001
836658
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2001
836659
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2001
836660
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2001
836661
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2001
836662
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2001
836663
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18. – 2001
836664
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 2001
836665
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2001
836666
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2001
836667
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2001
836668
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2001
836669
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2001
836670
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2001
836671
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2001
836672
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2001
836673
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2001
836674
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2001
836675
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2001
836676
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2001
836677
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2001
836678
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2001
836679
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2001
836680
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2001
836681
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2001
836682
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2001
836683
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2001
836684
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2001
836685
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2001
836686
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2001
836687
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2001
836688
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2001
836689
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2001
836690
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2001
836691
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2001
836692
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2001
836693
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2001
836694
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2001
836695
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2001
836696
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2001
836697
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52. – 2001
836698
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2002
836699
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2002
836700
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2002
836701
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2002
836702
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2002
836703
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2002
836704
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2002
836705
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2002
836706
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2002
836707
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2002
836708
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2002
836709
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2002
836710
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2002
836711
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2002
836712
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2002
836713
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2002
836714
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18/19. – 2002
836715
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2002
836716
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2002
836717
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2002
836718
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2002
836719
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2002
836720
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2002
836721
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2002
836722
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2002
836723
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2002
836724
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2002
836725
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2002
836726
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2002
836727
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2002
836728
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2002
836729
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2002
836730
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2002
836731
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2002
836732
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2002
836733
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2002
836734
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2002
836735
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2002
836736
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2002
836737
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2002
836738
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2002
836739
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2002
836740
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2002
836741
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2002
836742
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2002
836743
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2002
836744
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2002
836745
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2002
836746
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2002
836747
   Новое время : Еженедельный журнал. Спецвипуск. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52 : 10 событий 2002 года. – 2002
836748
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2004
836749
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2004
836750
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2004
836751
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2004
836752
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2004
836753
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2004
836754
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2004
836755
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9-24. – 2004
836756
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2004
836757
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2004
836758
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2004
836759
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2004
836760
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2004
836761
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2004
836762
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2004
836763
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2004
836764
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2004
836765
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2004
836766
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2004
836767
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2004
836768
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2004
836769
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2004
836770
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2004
836771
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2004
836772
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2004
836773
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2004
836774
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2004
836775
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2004
836776
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2004
836777
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2004
836778
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2004
836779
   Новое время : Еженедельный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52 : Десять событий 2004 года. – 2004
836780
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2005
836781
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2005
836782
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2005
836783
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2005
836784
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2005
836785
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2005
836786
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2005
836787
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2005
836788
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2005
836789
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2005
836790
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2005
836791
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2005
836792
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17/18. – 2005
836793
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2005
836794
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25/26. – 2005
836795
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2005
836796
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2005
836797
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2005
836798
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2005
836799
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2005
836800
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2005
836801
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2005
836802
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2005
836803
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2005
836804
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2005
836805
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2005
836806
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2005
836807
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2005
836808
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2005
836809
   Новое время : Еженедельный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52 : Десять событий 2005 года. – 2005
836810
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2006
836811
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2006
836812
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2006
836813
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18/19. – 2006
836814
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2006
836815
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2006
836816
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2006
836817
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2006
836818
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2006
836819
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2006
836820
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2006
836821
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2006
836822
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2006
836823
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2006
836824
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2006
836825
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2006
836826
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2006
836827
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2006
836828
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2006
836829
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2006
836830
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2006
836831
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2006
836832
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1. – 2007
836833
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 2. – 2007
836834
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2007
836835
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2007
836836
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2007
836837
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2007
836838
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2007
836839
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2007
836840
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2007
836841
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2007
836842
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2007
836843
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13/14. – 2007
836844
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2007
836845
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2007
836846
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2007
836847
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 2007
836848
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2007
836849
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2007
836850
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2007
836851
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2007
836852
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2007
836853
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2007
836854
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2007
836855
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2007
836856
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2007
836857
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2007
836858
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2007
836859
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2007
836860
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2007
836861
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2007
836862
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2007
836863
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2007
836864
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2007
836865
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2007
836866
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2007
836867
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2007
836868
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2007
836869
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2007
836870
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2007
836871
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2007
836872
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2007
836873
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2007
836874
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 2008
836875
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2008
836876
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2008
836877
  Магомедов Р.М. Новое время и старые обычаи / Р.М. Магомедов. – Махачкала, 1966. – 103с.
836878
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 1 (82), 15 января 2016. – 2016. – 66 с.
836879
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 2 (83), 22 января 2016. – 2016. – 66 с.
836880
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 3 (84), 29 января 2016. – 2016. – 66 с.
836881
   Новое время страны : Спецпроект Нового времени : прилож. к журн."Новое время страны", №3 от 18.11.2016 / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; ред. А. Юхименко. – Киев, 2014-
№ 3, 18.11.2016. – 2016. – 34 с.
836882
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 4 (85), 5 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
836883
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 5 (86), 12 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
836884
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 6 (87), 19 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
836885
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 7(88 ))6 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
836886
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 8 (89) 4 марта 2016. – 2016. – 66 с.
836887
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 9 (90), 11 марта 2016. – 2016. – 86 с.
836888
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 10 (91), 18 марта 2016. – 2016. – 66 с.
836889
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 11(92), 25 марта 2016. – 2016. – 66 с.
836890
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 12 (93), 31 марта 2016. – 2016. – 66 с.
836891
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 13 (94), 8 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
836892
   Новое время страны. – Киев, 2014-
№ 14 (95), 15 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
836893
   Новое время страны. – Киев, 2014-
№ 15 (96), 22 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
836894
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 16 (97), 29 апреля 2016. – 2016. – 86 с.
836895
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 17 (98), 13 мая 2016. – 2016. – 66 с.
836896
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 18 (99), 20 мая 2016. – 2016. – 86 с.
836897
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 19 (100), 27 мая 2016. – 2016. – 86 с.
836898
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 20 (101), 3 июня 2016. – 2016. – 86 с.
836899
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 21 (102),10 июня 2016. – 2016. – 66 с.
836900
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 22 (103), 17 июня 2016. – 2016. – 66 с.
836901
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 23 (104), 24 июня 2016. – 2016. – 66 с.
836902
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 24 (105), 8 июля 2016. – 2016. – 86 с.
836903
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 25 (106), 15 июля 2016. – 2016. – 66 с.
836904
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 26 (107), 22 июля 2016. – 2016. – 66 с.
836905
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 27 (108), 29 июля 2016. – 2016. – 66 с.
836906
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 28 (109), 5 августа 2016. – 2016. – 66 с.
836907
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 29 (110), 12 августа 2016. – 2016. – 66 с.
836908
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 30 (111), 19 августа 2016. – 2016. – 66 с.
836909
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 31 (112), 26 августа 2016. – 2016. – 66 с.
836910
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 32 (113), 2 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
836911
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (114), 9 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
836912
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 34 (115), 16 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
836913
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 35 (116), 23 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
836914
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 36 (117), 30 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
836915
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 37 (118), 7 октября 2016. – 2016. – 66 с.
836916
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 38 (119), 13 октября 2016. – 2016. – 66 с.
836917
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 39 (120), 21октября 2016. – 2016. – 66 с.
836918
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 40 (121), 28 октября 2016. – 2016. – 66 с.
836919
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 41 (122), 4 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
836920
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 42 (123), 11 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
836921
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 43 (124), 18 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
836922
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 44 (125), 25 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
836923
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 45 (126), 2 декабря 2016. – 2016. – 66 с.
836924
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 46 (127), 7 декабря 2016. – 2016. – 66 с.
836925
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 47 (128), 16 декабря 2016. – 2016. – 86 с.
836926
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 48 (129), 23 декабря 2016. – 2016. – 66 с.
836927
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 1 (130), 13 января 2017. – 2017. – 66 с.
836928
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 2 (131), 20 января 2017. – 2017. – 66 с.
836929
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 3 (132), 27 января 2017. – 2017. – 66 с.
836930
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 4 (133), 3 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
836931
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 5 (134), 10 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
836932
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 6 (135), 17 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
836933
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 7 (136), 24 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
836934
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 8 (137), 3 марта 2017. – 2017. – 66 с.
836935
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 9 (138), 3 марта 2017. – 2017. – 66 с.
836936
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 10 (139), 17 марта 2017. – 2017. – 86 с.
836937
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 11 (140), 24 марта 2017. – 2017. – 66 с.
836938
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 12 (141), 31 марта 2017. – 2017. – 66 с.
836939
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 13 (142), 7 апреля 2017. – 2017. – 63 с.
836940
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 14 (143), 14 апреля 2017. – 2017. – 66 с.
836941
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 15 (144), 1 апреля 2017. – 2017. – 66 с.
836942
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 16 (145), 28 апреля 2017. – 2017. – 66 с.
836943
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 17 (146), 17 мая 2017. – 2017. – 66 с.
836944
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 18 (147), 19 мая 2017. – 2017. – 66 с.
836945
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 19 (148), 26 мая 2017. – 2017. – 66 с.
836946
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 20 (149), 2 июня 2017. – 2017. – 66 с.
836947
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 21 (150), 9 июня 2017. – 2017. – 86 с.
836948
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 22 (151), 16 июня 2017. – 2017. – 66 с.
836949
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 23 (152), 23 июня 2017. – 2017. – 86 с.
836950
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 24 (153), 7 июля 2017. – 2017. – 66 с.
836951
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 25 (154), 14 июля 2017. – 2017. – 86 с.
836952
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 26 (155), 21 июля 2017. – 2017. – 66 с.
836953
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 27 (156), 28 июля 2017. – 2017. – 66 с.
836954
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 28 (157), 11 августа 2017. – 2017. – 66 с.
836955
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 29 (158), 18 августа 2017. – 2017. – 66 с.
836956
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 30 (159), 25 августа 2017. – 2017. – 66 с.
836957
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 31 (160), 1 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
836958
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 33 (162), 15 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
836959
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 35 (164), 29 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
836960
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 37 (166), 13 октября 2017. – 2017. – 66 с.
836961
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 39 (168), 27 октября 2017. – 2017. – 66 с.
836962
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 40 (169), 3 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
836963
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 41 (170), 10 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
836964
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 42 (171), 17 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
836965
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 43 (172), 24 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
836966
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 44 (173), 1 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
836967
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 45 (174), 8 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
836968
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 46 (175), 15 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
836969
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 48 (177), 29 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
836970
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 1 (178), 11 января 2018. – 2018. – 84 с.
836971
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 2 (179), 18 января 2018. – 2018. – 66 с.
836972
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 3 (180), 25 января 2018. – 2018. – 66 с.
836973
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 4 (181), 1 февраля 2018 : Чисто украинское убийство. – 2018. – 66 с.
836974
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 8 (185), 1 марта 2018. – 2018. – 66 с.
836975
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 9 (186), 7 марта 2018. – 2018. – 66 с.
836976
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 10 (187), 15 марта 2018. – 2018. – 66 с.
836977
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 12 (189), 29 марта 2018. – 2018. – 66 с.
836978
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 14 (191), 12 апреля 2018. – 2018. – 66 с.
836979
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 18 (195), 17 мая 2018. – 2018. – 66 с.
836980
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 20 (196), 31 мая 2018. – 2018. – 66 с.
836981
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 21 (197), 7 июня 2018. – 2018. – 66 с.
836982
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 22 (198), 14 июня 2018. – 2018. – 86 с.
836983
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 23 (199), 21 июня 2018. – 2018. – 66 с.
836984
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 24 (200), 27 июня 2018. – 2018. – 66 с.
836985
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 26 (202), 19 июля 2018. – 2018. – 85 с.
836986
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 27 (203), 26 июля 2018. – 2018. – 66 с.
836987
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 29 (205), 9 августа 2018. – 2018. – 66 с.
836988
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 30 (206), 16 августа 2018. – 2018. – 66 с.
836989
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Видавничий дім "Медіа-ДК", 2016-
№ 38 (214), 18 октября 2018. – 2018. – 66 с.
836990
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Видавничій дім"Медіа-ДК", 2016-
№ 39 (215), 25 октября 2018. – 2018. – 66 с.
836991
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Видавничий дім "Медіа-ДК", 2016-
№ 40 (216), 1 ноября 2018. – 2018. – 66 с.
836992
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : ООО "Компания "Юнивест Маркетинг", 2016-
№ 41 (217), 8 ноября 2018. – 2018. – 66 с.
836993
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 42 (218), 15 ноября 2018. – 2018. – 70 с.
836994
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 43 (219), 22 ноября 2018. – 2018. – 66 с.
836995
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 44 (220), 29 ноября 2018. – 2018. – 66 с.
836996
   Новое время страны. Спецпроект / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016-
№ 1, 03.06.2016 : Украина и мир 2030. – 2016. – 34 с. – Спецприложение к журналу "Новое время страны"
836997
   Новое время страны. Спецпроект. – Киев, 2016-
№ 2, 15.07.2016 : Лицо будущей Украины. – 2016. – 34 с. – Спецприложение к журналу "Новое время страны"
836998
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2016-
Мир в 2018. – 2017. – 178 с.
836999
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2016-
Знай наших. – 2017. – 35 с.
837000
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 4, ноябрь 2017 : Девушка с характером. – 2017. – 34 с.
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,