Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
833001
  Ковальов П. "Мотор" революції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 21). – С. 4


  Остання геополітина битва на теренах СНД відбувається зараз на Майдані. Чим є авангард цієї битви - покоління незалежної України?
833002
  Авраменко О. "Моцарт живопису" і... авантюрний роман // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 16-17


  У залі Національної академії мистецтв України вперше представлені роботи майстра із Туреччини Бедрі Байкама.
833003
  Бэлза И.Ф. "Моцарт и Сальери" : Трагедия Пушкина : драмат. сцены Римского-Корсакова / И.Ф. Бэлза. – Москва : Музгиз, 1953. – 136 с. : портр., нот., ил.
833004
  Слісаренко І. "Мочити" у храмах... // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.20-21.
833005
  Грачева И.В. "Моя "Пиковая дама" в большой моде, игроки понтируют на тройку, семерку и туза // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 1. – С. 49-52


  Про деякі прототипи повісті Пушкіна
833006
  Розумна О. "Моя Африка почалася з Парижа" / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 31


  Оксана Розумна (Куценко) про поезію, дипломатичну службу, африканських жінок і ностальгію.
833007
  Диба А. "Моя Вкраїно, мій ти раю... / А. Диба, А. Чернов // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 210-215. – ISSN 2075-1222


  Матеріали до біографії письменника - "плеядівця" Мусія Кононенка
833008
   "Моя доля пов"язана з долею мого народу, висланого в 1944 році" // Кримські студії : інформаційний бюлетень / Центр інформації та документації кримських татар. – [Б. м.], 2000. – № 1, січень. – С. 52-55


  Про Мустафу Джемілева.
833009
  Дзюбенко-Мейс "Моя душа здригнулася словами..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 14-15


  Інсценізація "Марусі Чурай" Ліни Костенко.
833010
  Складаний І. "Моя еміграція - зона". (Роздуми після творчого вечора Ліни Костенко) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793
833011
  Запорожченко Ю.О. "Моя Європа" в сучасній есеїстиці: Детлеф Гайови - Юрій Андрухович - Анджей Стасюк (імагологічний аспект) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 215-219. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
833012
  Толкачёва Е. "Моя жизнь - черновик". Бытовые мотивы в письмах Марины Цветаевой. К 75-летию возвращения поэта на родину // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 5, кн. 5, сентябрь - октябрь. – С. 176-188. – ISSN 0203-5847
833013
  Хворост Люцина "Моя застигла маска - мій шолом..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 41-44. – ISSN 0130-1608
833014
  Абліцов В. "Моя земля! Смуток, солодкість, тривога!" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 221-226. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Київ у біографії Михайла Булгакова.
833015
   "Моя любимая фотография" стала народной : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 10 : Іл.
833016
  Матвійчук О. "Моя любов - Україна і математика" / О. Матвійчук, Н. Струк


  М. Кравчук
833017
  Братусь М. "Моя любов зі мною не умре: вона сильніша смерті і відчаю..." : Твори Степана Будного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 22-25. – ISSN 0130-5263
833018
  Чумак Т. "Моя любове, я перед тобою..."


  Інтимна лірика Ліни Костенко
833019
  Пешков В.П. "Моя начальная любовь..." Е.А.Боратынский в Маре. / В.П. Пешков. – Воронеж, 1974. – 136с.
833020
  Рябченко О.Л. "Моя подорож за кордон дасть безумовно позитивні наслідки...": закордонні відрядження викладачів вищих навчальних закладів УСРР у 1920-ті - на початку 1930-х рр. / О.Л. Рябченко, Н.М. Кушлакова, В.С. Савчук // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 56-71. – ISSN 2664-9950


  Встановлено, що протягом 1920-х рр. переважна більшість відряджень надавалася представникам індустріально- технічної та сільськогосподарської вертикалей. Зазначено, що відвідувати європейські наукові центри мали можливість поодинокі представники вищих ...
833021
  Гамрат-Курек "Моя родина" Сметаны / Гамрат-Курек. – Москва : Музгиз, 1962. – 72 с.
833022
  Таран Л. "Моя роль в українській літературі - писати про жінок" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 10/12. – С. 99-122. – ISSN 0130-1608
833023
  Жиленко Ірина "Моя самотність - солодкий хрест" = поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 44-50. – ISSN 0130-1608
833024
  Псіхаріс Я. [Моя подорож / Псіхаріс ; за ред. Алкіса Ангелоса. – Афіни : Естія, 1993. – 263, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0540-3
833025
  Андреус А.П. Мо-цзи (Мо Ді) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 61-62. – ISBN 966-316-069-1
833026
  Маслій О. Мотиваційна готовність майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння як чинник їх професійного становлення // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 109-123. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
833027
  Садовий М.І. Мотиваційна діяльність викладача фізики у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на засадах індивідуального підходу / М.І. Садовий, А.В. Бевз // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 174-177. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
833028
  Онищенко І. Мотиваційна компетентність як передумова формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 118-126. – ISSN 2307-4914
833029
  Матвієнко О.В. Мотиваційна компонента у педагогічній підготовці магістрантів непедагогічних спеціальностей / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 168-174. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
833030
  Антонюк Н.А. Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи / Н.А. Антонюк, Н.С. Пушкар // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
833031
   Мотиваційна лекція Йоганнеса Ремі // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 3


  Лауреат 2018 року професор Гельсінського університету Йоганнес Ремі виступив перед студентами КНУ. Він отримав премію за роботу "Брати чи вороги: український національний рух та Росія. Із 1840-х до 1870-х років". Дослідження професора Ремі розглядає ...
833032
  Жула В.П. Мотиваційна модель професійного волейболіста // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 163-165. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
833033
  Лобко К.А. Мотиваційна основа корупційних діянь / К.А. Лобко, А.В. Баранова // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 122-125
833034
  Макарова О.С. Мотиваційна основа лексичних інновацій в публіцистичному дискурсі італійської та української мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 216-222. – ISBN 978-617-7132-02-07
833035
  Сердюк А.М. Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сердюк Алла Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
833036
  Шилова В.І. Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 190-192. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
833037
  Смірнова В.О. Мотиваційна парадигма дослідження політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 213-221
833038
  Гордєєва А.Й. Мотиваційна роль ділової гри у формуванні навичок англомовного професійного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 207-212


  У статті аналізуються способи мотивації англомовної професійно орієнтованої комунікативної діяльності майбутніх психологів. Особливу увагу приділено діловій грі. Подаються рекомендації щодо її використання у процесі формування компетентності в ...
833039
  Кравченко О.М. Мотиваційна складова впливу на ефективність державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 100-102 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
833040
  Рамський А.Ю. Мотиваційна складова інвестуваннядомогосподарств та реалізація в інвестиційних програмах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 48-51 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
833041
  Діхтяренко С.Ю. Мотиваційна складова навчального менеджменту у вищій школі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 66-71
833042
  Єфремова Н.Ф. Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н.Ф. Єфремова, О.В. Золотарьова, В.І. Роєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 42-45. – ISSN 2306-6806
833043
  Жерж Н.А. Мотиваційна спрямованість вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 21-22
833044
  Дідур Ю.І. Мотиваційна структура ергонімікону // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 51-59
833045
  Алексєєва Н.М. Мотиваційна структура офіційного гіппонімікону англійської мови // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 5-19. – ISSN 2410-3373
833046
  Чемелюх М.А. Мотиваційна сфера "смерті" в давньогрецькій і латинській епіграмах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 107-115. – ISSN 2077-804X
833047
  Яковенко Т.В. Мотиваційна сфера як основа креативної діяльності майбутнього педагога професійного навчання // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 141-145
833048
  Тарабукін О.Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 296-299
833049
  Цимбал Н.А. Мотиваційний аспект вивчення професійної лексики (на матеріалі художньої прози Івана Франка)
833050
  Гончарук В.М. Мотиваційний аспект дослідження української лексики мисливства // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 147-148. – ISBN 978-966-96911-8-7
833051
  Лісова Т.В. Мотиваційний аспект професійної соціалізації майбутніх фахівів-психологів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 134-140
833052
  Березюк Т.П. Мотиваційний аспект розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищого закладу освіти // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 57-60. – ISSN 2304-5809
833053
  Андріанова Н.С. Мотиваційний етап виокремлення віртуальної жанрології в самостійну науку // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7132-02-07
833054
  Хомінський С.Й. Мотиваційний заголовок на прикладі газети "Україна молода" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 127- 130
833055
  Кичко І. Мотиваційний імператив реалізації управлінських компетенцій та збалансування ринку праці в Україні / І. Кичко, А. Холодницька // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
833056
  Корницька Ю.А. Мотиваційний компонент процесу навчання англійської мови у студентів вищого навчального закладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 102-105
833057
  Колот А.М. Мотиваційний менеджмент : підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 479, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 442-445. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-818-1
833058
  Демидова М.М. Мотиваційний менеджмент в агропідприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 91-95
833059
  Шостак А.В. Мотиваційний менеджмент: роль внутрішньо-університетських рейтингів. / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 327-333. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
833060
  Замятіна Н.В. Мотиваційний механізм активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 186-190. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833061
  Лаврук О.В. Мотиваційний механізм відродження і розвитку тваринництва // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 182-190 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
833062
  Куліков Ю. Мотиваційний механізм захисту зайнятого населення у системі ринкових відносин в Україні / Ю. Куліков, О. Сташевська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-33
833063
  Назаров Н.К. Мотиваційний механізм інтелектуальної праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 136-145


  Розроблено мотиваційний процес в області якості творчої праці який дозволятиме ефективно управляти діяльністю працівників інтелектуальної праці. Проаналізовано шляхи удосконалення мотивації праці на основі трьохкомпонентного підходу. Обґрунтовано ...
833064
  Гончаров Геннадій Олександрович Мотиваційний механізм трудової діяльності в умовах становлення ринкового господарства : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гончаров Геннадій Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 192л. – Бібліогр.:л.161-166
833065
  Козарь Т.П. Мотиваційний механізм у державному регулюванні зайнятості населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 98-101. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
833066
  Стрельчук Євген Миколайович Мотиваційний моніторинг та оцінка ефективності системи мотивації / Стрельчук Євген Миколайович, Коваленко Тетяна Леонідівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 124-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено узагальнення теоретичних основ і методичного підходу до оцінки ефективності мотивації праці за рахунок ключових критеріальних показників, які її формують.
833067
  Пальчевська О.С. Мотиваційний потенціал образних номінативних одиниць з компонентами міфологемами чорт\диявол // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 203-210


  У статті розглядаються основні типи мотивації образних номінативних одиниць із компонентами-міфологемами "чорт/диявол". Автор виокремлює та аналізує декілька типів мотивації фразеологічних одиниць: індексальну, семантичну, стереотипну, прагматичну. В ...
833068
  Ільіна Н.А. Мотиваційний потенціал персоналу в контексті вимог міжнародного стандарту управління якістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 60-64. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
833069
  Ковальчук О.А. Мотиваційний процес персоналу / О.А. Ковальчук, О.Д. Ситнік // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 32-36. – ISSN 2313-4569
833070
  Татомир І.Л. Мотиваційний процес у сфері матеріального виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 129-131
833071
  Уніят Л. Мотиваційні аспекти активізації використання сонячної енергії у агропромисловому бізнесі // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 119-127. – ISSN 2410-0919


  " Нагальні потреби підвищення економічної ефективності агропромислового бізнесу та конкурентоспроможності його продукції обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку шляхів зменшення її собівартості, інноваційних методів використання ресурсів ...
833072
  Жмуркова І.В. Мотиваційні аспекти активізації процесу вивчення хімічних дисциплін засобами інформаційних і мультимедійних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 107-110. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
833073
  Матяш М.Н. Мотиваційні аспекти в формуванні самостійної фізичної активності у студентів медичного вищого навчального закладу / М.Н. Матяш, Л.І. Худенко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал Національного університету фізичного виховання і спорту України / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1992-7894
833074
  Чолій С.М. Мотиваційні аспекти вибору молоддю ролі в громадській організації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 106-115. – ISBN 978-966-8063-99-46
833075
  Буковинська М.П. Мотиваційні аспекти корпоративного регулювання соціально орієнтованої економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 164-167
833076
  Гуменюк Н.В. Мотиваційні аспекти розвитку компетенцій працівників в умовах формування системи гідної праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
833077
  Горобець Н.М. Мотиваційні аспекти формування професійної етики та педагогічної культури викладача в процесі підготовки менеджерів / Н.М. Горобець, С.М. Лемішко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 49-52
833078
  Павлюк А. Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов / А. Павлюк, О. Рогач // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 111-115. – ISSN 2410-0927
833079
  Азарова Л.Є. Мотиваційні відношення функційної подібності в термінологічних іменниках-юкстапозитах / Л.Є. Азарова, Л.А. Радомська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 7-12. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
833080
  Климчук В.О. Мотиваційні дискурси сучасності: від метафори "відповідальність" до метафори "становлення" // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 137-148. – ISSN 2227-1376
833081
  Чернушкіна О.О. Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 85-90. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
833082
  Довгорук Л.П. Мотиваційні засоби навчання та їх використання на заняттях з іноземної мови // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 2 (20). – С. 62-68
833083
  Климчук В.О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 17-21
833084
  Валенкевич Л.П. Мотиваційні методи управління персоналом як чинник підвищення ефективності роботи вищого навчального закладу (на прикладі СумДУ) / Л.П. Валенкевич, Л.С. Кравченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 132-136. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
833085
  Пилипенко Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.78-84. – ISSN 1810-2131
833086
  Толстова О.Л. Мотиваційні моделі фразеології іспанського молодіжного cленгу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – C. 308-315


  У статті досліджуються фразеологізми іспанського молодіжного сленгу з позицій когнітивної теорії мотивації. В статье исследуются фразеологизмы испанского молодежного сленга на основе когнитивной теории мотивации. The article deals with the ...
833087
  Звонко Г. Мотиваційні ознаки концепту перетворення в українській мові / Ганна Звонко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 118-123. – ISSN 0320-3077
833088
  Тужилкіна О.В. Мотиваційні основи стимулювання інноваційної діяльності у сучасних умовах // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 111-115. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
833089
  Глівенко С.В. Мотиваційні особливості поведінки української бізнес-еліти в період соціально-політичних трансформацій суспільства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
833090
  Глова І.В. Мотиваційні особливості професійної діяльності в системі державної служби / І.В. Глова, Л.Я. Малімон // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 48-57


  В статье рассма-тривается проблема взаимосвязи эффективности системы государственного управления и профессиональной мотивации работников государственной служ-бы. Анализ проблемы осуществляется с помощью диагностики мотивационной сферы личности ...
833091
  Антоненко О.Л. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві / О.Л. Антоненко, З.І. Козар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 207-214. – ISSN 0321-0499
833092
  Швабл Ю. Мотиваційні підстави життєдіяльності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
833093
  Жуйкова М.В. Мотиваційні поля в лексичній підсистемі мови / М.В. Жуйкова, А.В. Євпак // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 232-238


  У статті розглядається поняття мотиваційного поля як компонента полевої організації лексикона; показано відмінність мотиваційного поля від словотвірного та етимологічного гнізда. Запропоновано поняття комплексного мотиваційного поля (КМП), яке являє ...
833094
  Заруба Віктор Яковлевич Мотиваційні процедури розподілення ресурсів та проведення торгів : Автореф... д-ра екон.наук: 08.00.13 / Заруба Віктор Яковлевич; Харк. держ. інж.-екон. ін-тут. – Х., 1994. – 32л.
833095
  Розінкевич Н. Мотиваційні типи номінації назв тварин в українській мові у когнітивно-ономасіологічному аспекті // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 4 (685). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
833096
  Ільченко С. Мотиваційні фактори навчання студентів під час занять фізичною культурою / С. Ільченко, Т. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 59-67. – ISSN 2307-4906
833097
  Петюх В.М. Мотиваційні фактори спонукання випускників ВНЗ до професійної діяльності / В.М. Петюх, О.С. Царенко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 53-58
833098
  Коваленко Т.Л. Мотиваційні фактори, що впливають на задоволеність працею персоналу на підприємствах зв"язку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 393-396. – (Право. Економіка. Управління)
833099
  Золотарьова О. Мотиваційні характеристики елементів власності на робочу силу та їх вплив на економічну діяльність найманних працівників // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 162-166. – ISSN 1993-0259
833100
  Русалкіна Л. Мотиваційні чинники англомовної професійної підготовленості майбутніх лікарів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 120-124. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
833101
  Ніколаєць К.М. Мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населення України / К.М. Ніколаєць, Ю.І. Ясько, О.Ю. Ніколаєць // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 34-38. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
833102
  Чигирин Т.О. Мотиваційні чинники самопрезентації особистості студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 426-430. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
833103
  Шило К.М. Мотиваційні чинники у формуванні трудового потенціалу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 238-245
833104
  Ліщинська О.А. Мотиваційно-динамічний каркас особливості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 1-5. – ISSN 2307-5880
833105
  Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Божко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 252 арк. – Додатки: арк. 223-252. – Бібліогр.: арк. 188-222
833106
  Божко Ю.П. Мотиваційно-когнітивні кореляти психологічної суверенності особистості програміста : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Божко Юлія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
833107
  Становських З.Л. Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів : посібник / Становських З.Л. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-331-2
833108
  Бугаєвська Ю.В. Мотиваційно-установчий етап технології формування корпоративної культури майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 64-74. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
833109
  Савицька О.В. Мотиваційно-цільові особливості навчально-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 126-127
833110
  Стафеєва Т.О. Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх учителів до попередження освітньої депривації старшокласників // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 67-78. – ISSN 2227-2747
833111
  Савчук Н.М. Мотиваційно зв"язані слова як засоби репрезентації індивідуального стилю автора (на матеріалі поетичних текстів Лесі Українки) // Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 242-254. – ISSN 2524-0013


  Розглянуто ключову мотиваційну тріаду, запропоновану І.О. Бліновою: вмотивованість – мотиваційно зв’язані слова – внутрішня форма слова; надано визначення поняттям “поетичний текст”, “індивідуальний стиль автора” в сучасному мовознавстві; простежено ...
833112
  Курок В.П. Мотиваційноціннісна орієнтація на використання історичного досвіду в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В.П. Курок, Б.О. Шевель, С.С. Медвідь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 292-298. – ISSN 2312-5993


  Наведено результати анкетування викладачів ВНЗ та студентів з метою визначення частоти використання ними історичного досвіду в навчальному процесі. Обгрунтовано доцільність упровадження спецкурсу «Історія інженерно-педагогічної освіти України» в ...
833113
  Турейчук А.М. Мотивація - важливий елемент системи управління персоналом / А.М. Турейчук, В.А. Баранець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 202-206
833114
  Герасимчук З. Мотивація активізації транскордонного співробітництва регіонів / З. Герасимчук, Л. Шилік // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 126-136. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
833115
  Диба М. Мотивація банківського персоналу та її значення для ефективної діяльності банку / М. Диба, В. Білошапка, Є. Данилюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 13-22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
833116
  Ашкіназі Л.О. Мотивація банківського персоналу: зарубіжний досвід та можливості його використання в умовах перехідної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-179
833117
  Шестаков Є.А. Мотивація безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 8-10. – Бібліогр.: 4 назв.
833118
  Артюшина О.А. Мотивація в системі управлінської діяльності персоналом акціонерних товариств торгівлі : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 100-103 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
833119
  Крупа К.В. Мотивація в удосконаленні методології оцінювання знань : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 331-340 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
833120
  Ревтюк Є.А. Мотивація в умовах застосування концепції управління людським капіталом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 25-29. – ISSN 2306-6814
833121
  Моторин Р. Мотивація вибору польських університетів студентами з України: результати анкетного обстеження / Р. Моторин, К. Приходько // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (170). – С. 32-50. – ISSN 1682-2366
833122
  Грод І. Мотивація використання дослідницьких стандартних програм в навчальному процесі / І. Грод, О. Карабін // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 46-49. – ISSN 2308-4634
833123
  Кочерга Г.В. Мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 103-108. – (Серія "Філологічні науки")
833124
  Красильников І.О. Мотивація гордості в контексті внутрішніх конфліктів: парадигма соціального психоаналізу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 82-91. – ISSN 2309-8287
833125
  Коломоєць Т.О. Мотивація державного службовця за допомогою присяги / Т.О. Коломоєць, М.В. Шевченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 77-84. – (Юридичні науки ; № 1)
833126
  Романовська Ю.А. Мотивація дистанційного навчання здобувачів вищої освіти // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 65-66
833127
  Занюк С.С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх / С.С. Занюк; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 124с. – ISBN 966-7294-31-5


  Розглядається широке коло проблем, пов"язаних із мотивацією людини до діяльності: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, психічні механізми її розвитку тощо. У практичній частині міститься опис ...
833128
  Перегудова Т.В. Мотивація до ефективної трудової діяльності працівників промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 117-123.
833129
  Хлонь О. Мотивація до здорового способу життя студентів та викладачів вищих навчальних закладів України в контексті історичних традицій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 145-151. – ISSN 2617-6858


  "В статті розглядаються основні питання формування належної мотивації до здорового способу життя та визначаються конкретні пропозиції щодо сприяння керівному, виховному та професорсько-викладацькому складу у відповідному питанні відносно студентів та ...
833130
  Хомерікі О.А. Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 88-92. – ISSN 2077-1800
833131
  Зіньковський Ю. Мотивація до навчання у професійній школі / Ю. Зіньковський, Ю Адаменко, // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
833132
  Макаренко В.А. Мотивація до навчання як соціальна та наукова проблема // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 34-36. – ISBN 978-617-7351-15-2


  Рейтинг ВНЗ України за результатами вступної кампанії 2015 р.
833133
  Бєлова Л. Мотивація до навчання як фактор ризику вищої освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 7-12. – ISSN 1562-529Х
833134
  Бєлова Л.О. Мотивація до навчання як фактор ризику якості вищої освіти // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 53-57. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
833135
  Пухно С.В. Мотивація до навчання як фактор успішності адаптації першокурсників закладів вищої освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 121-126. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4368
833136
  Куліков Г.Т. Мотивація до отримання робітничих професій для потреб регіонального ринку праці // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 44-49
833137
  Шляхетко В.В. Мотивація до праці як джерело господарського поступу держави / В.В. Шляхетко, А.М. Штангрет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 141-144.
833138
  Приступа М. Мотивація до роботи: емпірична типологія та перспективи диференціації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Бєлова Л.О., Гаспаріні А., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 19/20, № 1/2. – С. 84-93. – ISSN 2077-5105
833139
   Мотивація досягнення як важливий чинник успішного професійного становлення студентів-медиків / О.П. Венгер, Т.П. Гусєва, Ю.І. Мисула, М Л. Сас, Є О. Смашна, С В. Білоус, О.О. Люта, Я.М. Несторович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751
833140
  Борисова В.Г. Мотивація досягнення як чинник становлення студента - майбутнього суб"єкта професійної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 29-40. – ISSN 2309-1797
833141
  Помиткін Е.О. Мотивація духовного розвитку особистості як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 9-12
833142
  Коломицева О. Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі / О. Коломицева, А. Боковня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 104-111. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
833143
  Семикіна М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії : монографія / Семикіна М.В., Іщенко Н.А., Радіонова М.О. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200 с. – Присвячується 80-річчю Кіровоградського національного технічного університету. – ISBN 978-966-1508-11-7
833144
  Ларук Н.А. Мотивація ефективної праці жінок // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 109-115. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
833145
  Лаврук Н.А. Мотивація зайнятості і конкурентоспроможність жінок на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 463-475


  У статті відмічається, що сучасні ринкові відносини, організаційна перебудова сільськогосподарського виробництва і скорочення його розмірів впливають на мотивацію зайнятості та використання праці жінок. Встановлено, що зайнятість і трудова діяльність ...
833146
  Семенюк О.Г. Мотивація злочинів у сфері охорони державної таємниці та її детермінанти // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 54-62. – ISSN 2413-1342
833147
  Чорна В.В. Мотивація і працездатність медичних працівників сфери охорони психічного здоров"я як предиктор їхнього психологічного благополуччя // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 53-62 : табл., фото. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-7477
833148
  Курмишева Н. Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів : тотожність чи розбіжності? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366


  Чи відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринка
833149
  Курмишева Ніна Мотивація і результативність навчання майбутніх економістів: тотожність чи розбіжності? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-81. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISSN 1682-2366


  Автор виділяє ставлення студентів до професійної підготовки як один із критеріїв ставлення до управлінської діяльності, що дає можливість виявити, чи відповідає сучасна професійна підготовка майбутніх економістів вимогам сучасного ринку.
833150
  Куля І. Мотивація і стимулювання працівників в організації / І. Куля, Т. Станєва // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 201-211. – ISBN 978-617-7768-14-1
833151
  Дерев"янчук А.Й. Мотивація і стимулювання студентів кафедр військової підготовки в умовах обмежених часом і озброєнням / А.Й. Дерев"янчук, О.Ф. Супрун // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; ТОВ "АСМІ". – Полтава, 2014. – № 7 (146). – С. 24-27. – ISSN 2221-6316
833152
  Пятковская К.Р. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 77-83. – ISSN 1993-5560


  "У статті розглядаються такі категорії в управлінні персоналом, як "мотивація" і "стимулювання трудової діяльності". Наведено поняття, основні концепції, обгрунтовується мета діяльності по мотивації і стимулюванню, механізми формування мотивації, типи ...
833153
  Костюк Т.П. Мотивація інноваційної діяльності в сучасних умовах господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 175-178. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
833154
  Колот А.М. Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління : економічна наука / А.М. Колот, А.Є. Никифоров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
833155
  Комова М.В. Мотивація інтерпретації соціально-політичних фактів у ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 22-26. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
833156
  Гальків Л.І. Мотивація капіталізації людського потенціалу сільських поселень / Л.І. Гальків, Л.В. Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 49-56. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
833157
  Бабенко Т. Мотивація комунікативної діяльності студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 35-37. – ISBN 966-7825-79-5
833158
  Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 247-256. – ISSN 1993-0909
833159
  Полієнко Г.О. Мотивація корпоративизму і соціалізації праці в соціологічних дослідженнях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 75-79. – (Серія : Психологічні науки)
833160
  Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів : монографія / Ястремська О.М., Бардадим О.І. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 210, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-163. – ISBN 978-966-676-582-9
833161
  Колісник О.Л. Мотивація лідерської спрямованності майбутнього офіцера Збройних сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 210-214


  У статті розглядаються деякі аспекти створення мотивації формування лідерсько спрямованості у майбутніх офіцерів під час навчання в університеті Дослідження проблемиХ мотивації лідерської спрямованості проводиться у двох провідних напрямах: 1. аналау ...
833162
  Малюга Н. Мотивація літературно-художніх антропонімів // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 389-392
833163
  Кір"ян Т.М. Мотивація людського капіталу до продуктивної праці / Т.М. Кір"ян ; Науково-дослідний ін-т праці і зайнятості населення Мін-ва праці та соціальної політики України і НАНУ. – Київ : НДІ праці і зайнятості населення, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-457-043-2
833164
  Скригонюк М. Мотивація масових заворушень з позиції плебсопатології // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 102-109
833165
  Тарасова Т.Б. Мотивація навчально-професійної діяльності майбутніх педагогів / Т.Б. Тарасова, Н.А. Ярош // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 166-168. – ISBN 978-966-698-290-5
833166
  Староста В.І. Мотивація навчальної діяльності студентів-першокурсників у процесі їх адаптації в умовах класичного університету / В.І. Староста, О.О. Попадич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 173-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
833167
  Поляк О. Мотивація навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти / О. Поляк, Ж. Довбик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-59. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
833168
  Люлька В.С. Мотивація навчальної діяльності студентів у системі багаторівневої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С.127-129. – (Педагогічні науки)


  В статті розглядаються проблеми мотивації навчальної діяльності студентів.
833169
  Бондар Л.В. Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців / Л.В. Бондар, Н.Б. Литвинчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 67-71. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
833170
  Подворна Л.А. Мотивація навчальної діяльності у дистанційному навчанні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 48-49
833171
  Клименко В.М. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 19-20. – Бібліогр.: 4 назв.
833172
  Гриценок Л.І. Мотивація навчання студентів-правознавців // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 179-187


  Присвячено питанням навчальної мотивації студентів, які навчаються за юридичними спеціальностями. Розглянуто особливості актуальних навчальних мотивів студентів-правознавців і психологів за результатами пілотного дослідження.
833173
  Макеєва Ірина Мотивація навчання як соціально-психологічний чинник підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті визначаються мотиви підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи. Автором аналізується мотивація навчання майбутніх бібліотекарів.
833174
   Мотивація навчатись / за матеріалами УЦОЯО // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 8. – ISSN 2219-5793
833175
  Кравченко О.М. Мотивація наповнення Пенсійного фонду України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
833176
  Мельник С. Мотивація населення України до міждержавної трудової міграції // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-46


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
833177
  Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
833178
  Ігнатов О. Мотивація насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 97-100. – ISSN 0132-1331
833179
  Артеменко О. Мотивація науково-дослідницької діяльності студентів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 129-132
833180
  Котвіцька А.А. Мотивація отримання вищої фармацевтичної освіти студентів Національного фармацевтичного університету / А.А. Котвіцька, Н.В. Живора, О.С. Овакімян // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Л.Л. Давтян ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2, січень - квітень. – С. 41-50. – ISSN 0367-3057


  "Визначено домінуючі мотиви отримання освіти, вибору навчального закладу та майбутньої професії, основні канали отримання інформації про НФаУ і спеціальність, щодо визначення установок на розвиток інноваційності в професії. Встановлено, що вища освіта ...
833181
  Усик Світлана Мотивація педагогічного колективу до професійного вдосконалення / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 9
833182
  Колот А.М. Мотивація персоналу : Підручник / А.М. Колот; МОіНУ. Київ. нац. екон. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 337с. – ISBN 966-574-412-7
833183
  Швєдова К. Мотивація персоналу в медичному закладі: очікування та реальність / К. Швєдова, Г. Вишегородських // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 78-85. – ISBN 978-617-7768-17-2
833184
  Юрчук Н.П. Мотивація персоналу в системі управління банку / Н.П. Юрчук, Д.В. Захарчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 64-70 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
833185
  Ковальська К.В. Мотивація персоналу в стратегічному управлінні акціонерним товариством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 348-354. – ISBN 966-7958-13-2
833186
  Одегова С.М. Мотивація персоналу до діяльності в правоохоронних органах та її вплив на прийняття управлінських рішень // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 160-164. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
833187
  Попрозман О.І. Мотивація персоналу на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 139-142.
833188
  Бабецька М.М. Мотивація персоналу на підприємствах в галузі туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 286-288. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
833189
  Труш Ю.Л. Мотивація персоналу на підприємствах у сучасних умовах господарювання / Ю.Л. Труш, А.О. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 98-101
833190
  Климко С.Г. Мотивація персоналу підприємства як чинник створення умов для економічної безпеки країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 300-303
833191
  Сліпа О.З. Мотивація персоналу та її роль у забезпеченні кадрової безпеки підприємства // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 351-361. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Висвітлено актуальні проблеми мотивації праці персоналу, проаналізовано методи, способи та види мотивації праці працівників підприємств різних сфер діяльності, розкрито значення мотивації персоналу у забезпеченні кадрової безпеки підприємства, ...
833192
  Прийма Л.Р. Мотивація персоналу у ринкових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 232-237. – ISSN 0321-0499
833193
  Продіус О. Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / О. Продіус, М. Олексієв // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 188-200. – ISSN 2409-9260
833194
  Кім А.С. Мотивація персоналу як складова соціально-трудових відносин // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 142-145. – ISBN 978-617-7801-10-7
833195
  Захожай В.Б. Мотивація персоналу як чинник зростання інноваційного потенціалу корпорацій / В.Б. Захожай, М.В. Грідчіна // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 76-79
833196
  Гриненко А.М. Мотивація персоналу: соціально-економічний аспект // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 1 (11). – С. 99-106. – ISSN 2410-4752
833197
  Редька Л.М. Мотивація підприємництва // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.139-144. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
833198
  Сизоненко В.О. Мотивація підприємства: синергетичний підхід // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 13-17.
833199
  Білаш С.М. Мотивація пізнавальної діяльності інтерактивними методами і формами та її значення в професійній підготовці майбутніх лікарів // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 39-43. – ISSN 2077-4214
833200
  Сидоркіна М.Ю. Мотивація політичної взаємодії: спроба типологізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 229-241
833201
  Тимошенко В.І. Мотивація правової поведінки // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 8-16. – ISSN 1563-3349
833202
  Шульга А.М. Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 10-14. – ISSN 1727-1584
833203
  Червінська Л. Мотивація праці в контексті формування конкурентного середовища в АПК // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 39-43
833204
  Купалова Г.І. Мотивація праці в реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах: аналі та шляхи підвищення / Г.І. Купалова, О.О. Клокар // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 115-124.
833205
  Максимець Ю.В. Мотивація праці в системі трудових відносин у сучасних умовах економічного розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 185-191. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833206
  Кулик І. Мотивація праці в Україні та за кордоном // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 62-66.
833207
  Киш Л.М. Мотивація праці на підприємствах України / Л.М. Киш, О.О. Гичак // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
833208
  Гірняк О.М. Мотивація праці у спадщині М. Тугана-Барановського, її сучасний розвиток і практичне застосування // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 198-204. – ISSN 1998-6912
833209
  Кельдер Т.Л. Мотивація праці як засіб підвищення ефективності управління на корпоратизованих підприємствах / Т.Л. Кельдер, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 256-261. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
833210
  Шамілєва Е. Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 72-73 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
833211
  Крушельницька О.В. та інш. Мотивація праці як складова ринкових відносин // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.209-213. – (Технічні науки ; № 17)
833212
  Байда О. Мотивація праці як складова успіху організації / О. Байда, О.В. Моргулець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С.55-57
833213
  Глушенко О. Мотивація праці як фактор підвищення її продуктивності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 126-137
833214
  Гришина Л.О. Мотивація праці, як фактор реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 395-400. – (Право. Економіка. Управління)
833215
  Федоришина Л.М. Мотивація праці: підходи до трактування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 90-95. – ISSN 2308-1988
833216
  Павлик В.П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 81-88. – ISSN 2221-1055
833217
  Іншин М.І. Мотивація працівників у зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 140-143. – ISSN 2219-5521
833218
  Мендес Ф Л.А. Мотивація прийняття ISO 9000, проблеми на ранніх стадіях впровадження та отримані переваги в секторі виробничого середнього та малого бізнесу: на прикладі Португалії : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 262-281 : Табл. – Бібліогр.: 57 назв. – ISSN 1993-6788
833219
  Зосімова О.В. Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів / О.В. Зосімова, Т.О. Очнєва // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 3-16. – ISSN 2312-0665
833220
  Лісогор Л.С. Мотивація професійного розвитку працівників як чинник підвищення їх конкурентоспроможності / Л.С. Лісогор, // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 121-127. – ISSN 2308-1988


  Дослідження мотиваційних чинників впливу на професійний розвиток працівників у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності, визначення основних напрямів стимулювання підвищення професійної мобільності в умовах інноваційних змін. Для досягнення ...
833221
  Грищенко С.В. Мотивація професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів як умова формування готовності до викладацької діяльності / С.В. Грищенко, О.М. Маковська // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : збірник наукових праць / Глухівський, національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 2012. – С. 67-72. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 20). – ISBN 966-7763-85-4
833222
  Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 89-104. – ISSN 1682-2366
833223
  Шевченко В. Мотивація професійної діяльності майбутнього психолога / В. Шевченко, Д. Джоган // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 203-206. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
833224
  Матеюк О.А. Мотивація професійної діяльності підлеглих у сучасних умовах як об"єкт психологічного впливу військових керівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Результати аналізу емпіричних даних дозволяють класифікувати мотивацію професійної діяльності військовослужбовців по типам. Основою поділу виступає критерій вмісту особистісного змісту, який складає для військовослужбовця професійна діяльність. ...
833225
  Піскун В. Мотивація розбудови мережі наукових установ українською політичною еміграцією у 20-х р.р. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 51-64. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
833226
  Шпак Г.М. Мотивація розвитку органічного виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 58-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
833227
  Полюк М.І. Мотивація розвитку персоналу на сільськогосподарських підприємствах: сучасні тенденції та перспективи удосконалення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
833228
  Сурмяк Ю.Р. Мотивація самовиховання особистості у вищих навчальних закладах / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 119-129. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
833229
  Алєксєєнко Т.Ф. Мотивація соціальної поведінки та механізми її формування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
833230
  Кочкіна Н. Мотивація споживачів страхових послуг як чинник ефективності їх просування / Н. Кочкіна, А. Румянцева // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 58-62. – ISSN 1606-3732
833231
  Куліков Г. Мотивація створення нових робочих місць як чинник підвищення ефективної зайнятості населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
833232
  Рубан Л.М. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 187-190. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
833233
  Деркач С.П. Мотивація студентів до вивчення іноземної мови у дистанційному просторі // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 13
833234
  Демида С.М. Мотивація студентів до волонтерської діяльності / С.М. Демида, М.С. Носок // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 168-174 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
833235
  Стрілкова Т. Мотивація студентів до отримання технічної та фізико-математичної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 7-11. – ISSN 1562-529Х
833236
   Мотивація студентів як запорука успішного професійного розвитку / Н.П. Коваленко, Н.О. Боброва, О.В. Ганчо, С.В. Зачепило // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 43-48. – ISSN 1681-2751
833237
  Чорна-Климовець Мотивація студентів як одна з основ формування англомовної компетентності в діловому письмі майбутніх фахівців з маркетингу. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 109-119. – ISSN 2312-5993
833238
  Євтушевська О.В. Мотивація суб"єктів господарської діяльності в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – C. 36-38. – ISSN 2306-6814
833239
  Мазур І.І. Мотивація суб"єктів тіньової економічної діяльності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-53. – ISSN 1811-3141
833240
  Шестакова С. Мотивація сучасних українських фітонімів


  У статті проаналізовано лексику публіцистичного стилю початку 20 століття у зв"язку з проблемою формування літературного словника української мови.
833241
  Калініченко А.В. Мотивація та мотиваційний процес: сутність та поняття // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 417-420. – ISSN 2075-4892
833242
  Понікарьова В.Г. Мотивація та ставлення студентів до фізичної культури і здорового способу життя // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 34-38. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
833243
  Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-51.
833244
  Порохняк Н.О. Мотивація та стимулювання як складові оптимізації системи управління персоналом // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 218-220. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
833245
  Мягкова О.В. Мотивація та форми інтеграційних процесів підприємств в економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 179-184. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
833246
  Ігнатович Н. Мотивація творчої активності у парадигмі філософії господарства / Н. Ігнатович, В. Гура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-33. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості творчої активності людини як джерела потужної енергії для господарського розвитку. Показано зосередженість філософії господарства саме на розкритті смислоутворюючих ціннісних установок та моральних принципів людини, які ...
833247
  Цюпко І.В. Мотивація творчої інтелектуальної праці у контексті забезпечення конкурентних переваг для виготовлення інноваційної продукції // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 340-344. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833248
  Кендюхов О. Мотивація творчої інтелектуальної праці: дослідження основних підходів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-56. – Бібліогр. 30 назв. – ISSN 0131-775Х
833249
  Лук"яненко Д. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д. Лук"яненко, О. Мозговий, М. Бурмака // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 5-28. – ISSN 1811-9824
833250
  Кулинич Т. Мотивація трудового колективу підприємства в сучасних умовах // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 191-195. – ISBN 966-654-126-2
833251
  Яшник С.В. Мотивація трудової діяльності в системі управління як наукова категорія // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С. 128-134
833252
  Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці і заробітної плати // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 129-135. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
833253
  Корецька С.О. Мотивація трудової діяльності в соціально-економічному механізмі регулювання ринку праці та заробітної плати // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 7-9. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
833254
  Семенов А.Г. Мотивація трудової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 303-311. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
833255
  Швець А.П. Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 79-84. – ISSN 2308-1988
833256
  Карасьова Ю.М. Мотивація трудової діяльності: інституціональний підхід // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 180-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
833257
  Ларін Д.І. Мотивація у здобутті вищої освіти студентів-практичних психологів, що навчаються за контрактом або як поєднати роботу з навчанням // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 28-31. – ISBN 978-613-8-33760-7
833258
  Ржевська-Штефан Мотивація учбової діяльності студентів першого курсу педагогічного університету // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3 (184). – С. 79-84. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
833259
  Малихіна О.В. Мотивація учіння молодших школярів / О.В. Малихіна. – Київ : Навчальна книга, 2002. – 304с. – ISBN 966-7943-13-5
833260
  Сердюк Л. Мотивація учіння особистості як детермінований та самодетермінований феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 2. – С. 93-102. – ISSN 2312-1246
833261
  Іванова Н. Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз поняття мотивації особистості у психологічній науці. На основі проведеного теоретичного аналізу обґрунтовано зміст, структуру та функції мотивації фахівця до професійної діяльності. В предложенной статье проведен анализ ...
833262
  Мулик К.В. Мотивація школярів та студентів до спортивно-оздоровчих занять з туризму / К.В. Мулик, В.В. Мулик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 33-38. – ISSN 1818-9172
833263
  Мосійчук І.В. Мотивація як дієвий механізм в системі управління персоналом підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 84-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
833264
  Єфіменкова О. Мотивація як елемент управління персоналом / О. Єфіменкова, Р.О. Язініна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 118-121
833265
   Мотивація як елемент формування науково-дослідницької компетентності курсантів / М. Івасюк, І. Горчинський, І. Мартинюк, О. Стаднічук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 27-34. – ISSN 1682-2366
833266
  Бабчинська О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 133-136. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
833267
  Здирко Н.Г. Мотивація як найважливіша функція в управлінні публічними закупівлями / Н.Г. Здирко, А.Ю. Козаченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 156-161 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
833268
  Алфьоров О.В. Мотивація як обов"язкова умова виникнення вольової поведінки військовослужбовця // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 175
833269
  Хориняк В. Мотивація як один з чинників забезпечення розвитку персоналу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 6 назв.
833270
  Мошек Г.Є. Мотивація як основний інструмент сучасного менеджменту // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 7-9. – ISBN 966-79-75-57-7
833271
  Слоньовський М.В. Мотивація як основний принцип розвитку людських ресурсів системи публічного управління // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 56-61
833272
  Кропивко М.М. Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 29-36. – ISSN 2221-1055


  Виявлено ключові характеристики та науково обгрунтовано сучасні форми господарств населення України. На основі адаптації методологічних підходів теорії людської мотивації А.Х. Маслоу запропоновано класифікувати господарства населення за п"ятьма групами.
833273
  Аверіна К. Мотивація як педагогічний чинник розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій в навчальній і позанавчальної діяльності // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 236-247. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
833274
  Слабко С.М. Мотивація як правова категорія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 14-19. – (Серія: Право ; № 2 (44)). – ISSN 1813-338Х
833275
  Святоха Н.А. Мотивація як складова управлінської діяльності керівника вищогонавчального закладу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 281-284. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
833276
  Ященко І.В. Мотивація як соціокультурний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 316-317. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
833277
  Ромащенко І. Мотивація як умова формування навичок дослідницької діяльності студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 67-70. – ISSN 2308-4634


  Розглядається проблема мотивації науково-дослідницької діяльності студентів як передумови саморозвитку майбутнього фахівця.
833278
  Костюк М.В. Мотивація як фактор забезпечення конкурентоспроможності працівників (концептуальні аспекти) // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 237-243. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833279
  Матвієнко П.В. Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 83-88.
833280
  Маринич І.А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І.А. Маринич, Я.Р. Ільницька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 376-380. – ISBN 5-7763-2435-1
833281
  Ткаченко Ніна Володимирівна Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників / Ткаченко Ніна Володимирівна, Каракаш Юліана Володимирівна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.:19 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
833282
  Зеленько Г.І. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства / Г.І. Зеленько, Л.Ю. Ганжурова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
833283
  Фрадинська А.П. Мотивація як чинник формування професійних очікувань майбутніх фахівців // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 270-278


  У статті проаналізовано теоретичні погляди на проблему мотивації як основу детермінанту формування професійних очікувань майбутніх фахівців. Визначено соціально-психологічні особливості впливу мотивації на професійні очікування майбутніх фахівців.
833284
  Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : Навч. посібник / А.М. Колот; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 224с. – ISBN 966-574-041-5
833285
  Глущак А.С. Мотиви / А.С. Глущак. – Одеса, 1972. – 88с.
833286
  Смаковська О.В. Мотиви "втраченого покоління" у творчості Джека Керуака // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 317-319. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
833287
  Перещ В. Мотиви "партійного тотемізму" в мінойському мистецтві (до питання про "мінозойський матріархат") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі археологічних джерел досліджено сутність суспільно-політичного устрою мінойського Криту. Проаналізовано зародження та розвиток так званого "мінойського матріархату". Простежено зв"язок між статевим та "партійним" тотемізмом. Analysing the ...
833288
  Бетко І. Мотиви "утихомирення бурі" і "співрозп"яття з Христом" у Сковороди і в поетів нової доби // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 46-54. – ISSN 0280-6336
833289
  Ярмоленко Н. Мотиви билин Київської Русі у козацькому та баладному епосі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 115-126. – (Філологічні науки)
833290
  Наумовська О. Мотиви блаженного чи пекельного царства мертвих у міфологічних системах різних народів світу // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 89-97


  Статтю присвячено оглядові давніх міфологічних вірувань різних народів, по"’язаних із уявленнями про продовження життя після смерті, посмертний суд та розмежування потойбіччя на блаженне та пекельне місце останнього притулку душ, а також розглянуто ...
833291
  Буряківець Ю. Мотиви в малярстві Ірини Банах-Твердохліб // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 481, березень : березень. – С. 27
833292
  Шоля І. Мотиви вибору особових імен ужгородців у другій половині XX століття (жіночі імена) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 29-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
833293
  Макарова Т. Мотиви вибору партнерів у художньому світі В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 199-203. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
833294
  Карабович Т. Мотиви вигнання в поетичній творчості Віри Вовк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 42-47. – ISSN 0236-1477
833295
  Науменко Н.В. Мотиви винограду та вина у слов"янській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 280-286. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті аналізується розвиток образів винограду та вина як чільних символічних концептів слов"янського побуту, світогляду, книжної поезії. Еволюцію цих образів у сучасній українській та болгарській літературі показано на матеріалі творчості Максима ...
833296
  Гайдуцький І. Мотиви виходу ТНК на ринки нових країн // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-71. – ISSN 1605-2005
833297
  Висоцький А. Мотиви входження прислівників до структури речення з його валентністю // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 87-96. – Бібліогр.: с.95-9 (30 назв). – ISBN 966-7653-03-5
833298
  Коваленко О Н. Мотиви вчинення злочинів, передбачених ст.297 КК України особами з психічними аномаліями // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.236-244


  Викрадення речей з місць поховань
833299
  Плутицька К.М. Мотиви вчинення примушування до вступу в статевий зв"язок // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 146-150
833300
  Шингоф І. Мотиви героїзму, мужності у творчості Олега Ольжича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 153-161. – ISSN 1728-9572
833301
  Будугай О. Мотиви гріха і каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
833302
  Будугай О. Мотиви гріха й каяття у творах для дітей "Маленький грішник" Михайла Коцюбинського і "Дзига" Шолом-Алейхема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
833303
  Гоберман Д.Н. Мотиви гуцульського керамічного розпису = Мотивы гуцульской гончарной росписи = Motives of the Hutsul pottery painting / Д. Гоберман. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 164, [17] с. : іл. – Текст парал. укр., рос., англ. – ISBN 966-7888-88-6
833304
  Ісаєва Н.С. Мотиви даоської утопії в середньовічній китайській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 163-168
833305
  Діхтяренко С.Ю. Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач у навчальній діяльності студентів-психологів // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 32-37
833306
  Осадчий М.Г. Мотиви екзистенціалізму і абсурду у творчості українських дисидентів 60-х рр. // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 194-199
833307
  Гуменюк О.М. Мотиви еміграції та рекрутчини в кримськотатарській народній пісні "Ешиль ада" – ("Зелений край") // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 200-211. – ISBN 966-02-2984-4
833308
  Дереза Л. Мотиви еросу й танатосу в романі Джона Фаулза "Колекціонер" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 22-27. – ISSN 2075-1486
833309
  Липинський В. Мотиви заключення унії і співвідношення в Берестейському процесі консервативних і радикальних впливів // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 150-165. – ISSN 2306-3548
833310
  Канівець Т.М. Мотиви здійснення майбутньої професійної кар"єри студентами вищих навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-35
833311
  Горобець О.В. Мотиви злочину і кари, гріха і спокути, артикульованих у знакові смерті окремої людини і мітові кінця світу в тексті "Армагедон уже відбувся" Марії Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 272-281. – ISBN 978-966-551-315-5
833312
  Черноіваненко В.В. Мотиви і сюжети нетрадиційного еротизму в єврейській Бібілії: питання інтерпретації // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 108-121. – ISSN 1682-671Х
833313
  Ніколаєнко К. Мотиви інвестування та структура німецьких прямих капіталовкладень за кордон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 220-222
833314
  Ковалів Ю.І. Мотиви інфернальності та "золотого віку" у ліриці Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 52-57.
833315
  Багратіон К. Мотиви іронічного світогляду у творчості Р. Бернса, фольклору та історії для відображення деяких соціально-історичних та політичних реалій у пострадянському медія просторі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 21-30
833316
  Скобіна О. Мотиви історичного минулого в поезії Ліни Костенко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 26. – С. 89-98. – ISBN 978-966-920-255-0
833317
  Яринчина О. Мотиви й образи рекрутьских і солдатських пісень в українських народних баладах // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (352), листопад - грудень. – С. 55-59. – ISSN 0130-6936
833318
  Луцко О. Мотиви й поетика українських народних пісень про еміграцію в Канаду // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 438-448. – ISSN 1028-5091
833319
  Ференс Н.О. Мотиви кельтських міфів у ранній поезії В.Б. Єйтса та їх передача при перекладі українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С.321-325
833320
  Яцинова О. Мотиви класичної музики в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 415-425


  У статті розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Собор" на основі музичних імплікацій опери симфоній Людвіга Ван Бетховена в літературний текст. Також увагу було приділено аналізу архітектурного складника в контексті ...
833321
  Тіпер І.В. Мотиви кохання та материнства як презентатори притулку в прозі Галини Пагутяк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 147-154. – ISSN 2313-1802
833322
  Катаока Х. Мотиви культу предків у японському фольклорі й українській обрядовості новорічного циклу (порівняльний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-60. – Бібліогр.: с. 60. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мотиви культу предків у новорічній і різдвяній обрядовості, фольклорі українців та японців, акцентовано увагу на звичаях відзначати культ хліба, сонцестояння і приходу гостей як провісника іншого світу.
833323
  Коваленко О.В. Мотиви лороги (рух і процесуальність) у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник") / патологічна проблема дороги у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки ("Цитатник") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 90-93
833324
  Климентова О. Мотиви любові до Батьківщини в поезії Олени Теліги // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 65-66
833325
  Свербілова Т.Г. Мотиви месіанства, оновлення людини та перемоги над часом в українській та російській експресіоністичній драмі (порівняльний аспект) // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 94-106. – ISBN 966-8474-40-6
833326
  Гросс В.І. Мотиви мовчання / В.І. Гросс. – К., 1984. – 239с.
833327
  Шульга Я. Мотиви паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 129-132. – ISBN 978-966-171-795-3
833328
  Сахно Т. Мотиви пейзажної та інтимної лірики Миколи Побеляна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
833329
  Басіна К. Мотиви персня в романі Едит Несбіт "Зачарований замок" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 86-92
833330
  Гуменюк О. Мотиви печального кохання в пісенному фольклорі кримських татар (на прикладі пісні "Умер оджа") // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – C. 141-143. – ISBN 978-96602-6551-6


  Переживання літньої людини, яка не зазнала особистого щастя в житті, але й за крок до могили лишається небайдужою до жіночих чарів, вишукано поетизуються у багатій та інтонаційні відтінки пісні "Умер оджа", котра належить до характерних зразків ...
833331
  Покатаєва О.В. Мотиви підприємницької діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.243-248. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
833332
  Бетко І. Мотиви Пісні Пісень у Молінні Данила Заточника. Переклад XV ст. Підсумування сакрально-символічного прочитання Пісні Пісень у творчості Сковороди // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 76-83. – ISSN 0280-6336
833333
  Загул Д. Мотиви поезій / Д. Загул. – Київ, 1927. – 182с.
833334
  Бабенко Л. Мотиви політичних переслідувань та репресивних заходів щодо Української автокефальної православної церкви в Радянській Україні (1920-ті рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 384-394
833335
  Куницький М.П. Мотиви політичної участі як предмет вивчення сучасної науки // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 187-200. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
833336
  Колодний А. Мотиви прийняття Україною християнства із Візантії // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 85-97. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
833337
  Сьеміонтковскі П. Мотиви припливу прямих іноземних інвестицій в Польщу - результати досліджень // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 289-294
833338
  Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
833339
  Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 237, [4] л. – Додатки: [4] л. – Бібліогр.: л. 214-237
833340
  Кайстренко Ю. Мотиви рекламних повідомлень // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 188-192


  Досліджуються типи мотивів у рекламних повідомленнях, зокрема раціональні, емоційні, моральні. Український медіа-простір демонструє безліч прикладів рекламних повідомлень, у яких можна знайти кожен із мотивів. Проте для досягнення кращого ефекту ...
833341
  Шуляк С.В. Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 485-488. – ISSN 2076-1554
833342
  Кір"янова О.В. Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 172-175. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
833343
  Федотова Т. Мотиви сонця і вогню як вияв духовного світу української людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Українознавство ; вип. 4)


  Висвітлюється питання духовного світу людини у прадавні часи. Особлива увага приділяється образам Сонця і Вогню, які є провідними у світосприйнятті людини давнього часу та свідчать про те, що сонцепоклоніння є вагомою частиною українського світу.
833344
  Довбня К.В. Мотиви соціально-релігійного протесту в творах Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 39-43. – ISSN 2520-6346
833345
  Таранушенко С. Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – С. 88-106. – ISSN 1728-6875
833346
  Євдокимов М.О. Мотиви створення і проблематика першого подорожнього нарису Володимира Даля // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 48-56


  У статті підкреслені особливості творчої індивідуальності В. Даля як публіциста, розкрито зміст "Дневного журнала", веденого на бризі "Фенікс", - першого нарису письменника і лексикографа. Peculiarities of creative individuality of V. Dal as a ...
833347
  Онищук О. Мотиви та головні етапи набуття членства у Європейському Союзі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 125-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
833348
  Абакуменко О.В. Мотиви та наслідки процесів корпоративної консолідації в масштабах національної економіки / О.В. Абакуменко, М.В. Литовченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 21-34. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
833349
  Новик О. Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції
833350
  Головецька Н. Мотиви та поетика українського політичного анекдоту 90-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 64-72


  У статті розкрито поетику та мотиви українського політичного анекдоту 90-х років ХХ ст. як жанрового різновиду новітнього фольклору. Авторка стверджує, що за сюжетом, ідейно-тематичним змістом взірців, політичний анекдот зазначеного періоду тяжіє до ...
833351
  Коломійцева О.В. Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 142-149. – ISSN 1993-6788


  Досліджено різноманітність наукових точок зору на мотиви й причини процесів злиття та поглинання, здійснено їх узагальнення та запропоновано нові класифікаційні ознаки цих процесів.
833352
  Чайковський В. Мотиви творчості Григорія Сковороди в романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 12. – С. 5-7
833353
  Кривенко С.О. Мотиви трагічності та комічності в сучасному політичному дискурсі // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 108-113. – ISSN 2519-2949
833354
  Тихонович Всеволод Олександрович Мотиви трудової активності особи / Тихонович Всеволод Олександрович. – Київ : Наукова думка, 1972. – 152с.
833355
  Невірова К. Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя : з філольогічного семенара проф. П. Перетца / К. Невірової // Корифеї російської критики і українське письменство / І.І. Кревецький. – Київ : Друк. 1-ої Київсько. Друкарськ. Спілки, 1911. – [Вип.] 2 : М.О. Добролюбов. – 36 с.
833356
  Невірова К Мотиви української демонольогії в "Вечерах" та "Миргороді" Гоголя : з філольогічного семенара проф. П. Перетца / К. Невірової. – Київ : Друк. 1- ої Київ. друк. спілки, 1909. – 36 с. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі,. Київ, 1909, т. 5, с. 27-60
833357
  Марина Д.О. Мотиви фантастики у творчості Мірча Єліадє // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 579-583
833358
  Дуб А.Р. Мотиви фінансових рішень мігрантів про здійснення міжнародних грошових переказів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 54-63. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
833359
  Стрілько В. Мотиви християнської моралі в творчості Григорія Сковороди чи передумови формування засад українського національного виховання. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 276-280. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті аналізується наукова, філософська та педагогічна творчість Г.Сковороди з метою виявлення в ній мотивів християнського виховання. Досліджується теорія педагогічної діяльності Г.Ващенка та С.Русової як фундаторів українського національного ...
833360
  Ягушкіна В. Мотиви чарування у баладах М. Костомарова // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
833361
  Якубовський В. Мотиви, образи українського вертепу: їх біблійні джерела // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 459-465


  У статті розглянуто мотиви, образи українського вертепу, зокрема його релігійної частини. У результаті комплексного аналізу, ознайомленням і залученням необхідних джерел, було відстежено та представлено зразки вертепних вистав релігійної частини, ...
833362
  Мухамбетов Т.И. Мотивизационный механизм управления трудом / Т.И. Мухамбетов. – Алма-Ата, 1991. – 128с.
833363
  Крутоус В.П. Мотивированность в искусстве как эстетическая проблема : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Крутоус В.П. ; МГУ. – Москва, 1971. – 21 с.
833364
  Кияк Т.Р. Мотивированность лексических единиц : (количественные и качественные характеристики) / Т.Р. Кияк. – Львов : Вища школа при Львовском гос. ун-те, 1988. – 160, [4] с. – ISBN 5-II-000556-7
833365
  Грязнова В.М. Мотивированные локативные существительные русского языка в категориальном аспекте / В.М. Грязнова, О.Я. Иванова // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 32-38. – (Філологія)
833366
  Виноградова Е.Н. Мотивированные предлоги и аналоги предлогов: пути грамматикализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 138-163. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
833367
  Симонов П.В. Мотивированный мозг / П.В. Симонов. – М., 1987. – 240с.
833368
  Коротеев К. Мотивировки решений конституционных судов о смертной казни // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 135-146. – ISSN 1812-7126
833369
  Гноєва Н.І. Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 293-297. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
833370
  Чубукина О. Мотивная идея самовоспитания в сюжетосложении Ф.А.Эмина (На материале романа "Непостоянная фортуна, или Необычайное похождение Мирамонда") // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 108-119. – ISBN 966-72-77-79-8


  Характерной фигурой, выражавшей идеологический тип русского буржуа середины 18 ст. в литературе, был Федор Эмин, автор романов авантюрных и философических. Эмин промелькнул в русской литературе с необычайным эффектом и оставил в ней заметный след. Он ...
833371
  Люлька В Мотивная организация романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 56-69. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У даній статті показано взаємодію романтизму і реалізму в мотивній організації роману у віршах "Євгеній Онєгін" О.С. Пушкіна. Вирішені такі завдання, як виявлення кола тем і мотивів у романі "Євгеній Онєгін", визначення їх генезису, специфіки ...
833372
  Козакова Л. Мотивний аналіз наративного дискурсу малої прози Олеся Гончара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Реконструюється наративний дискурс новел Олеся Гончара крізь призму мотивів. Авторка по групувала мотиви малої прози письменника, виділила декілька концептуальних мотивів, які об"єднують твори митця в цикли.
833373
  Виниченко В. Мотивний комплекс часу в прозі М.В. Баршева // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 161-172. – ISSN 2312-6809
833374
  Каспіч Г. Мотивні коди митця та мистецтва у драматичних творах Валерія Герасимчука // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 257-263. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
833375
  Мегела І.П. Мотивно-наратологічний аналіз повісті Германа Гессе "Кнульп" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 27-37
833376
  Ракітіна М.І. Мотивно-образна парадигма народних пісень "Шицзіну" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 429-435


  Статтю присвячено функціонуванню мотивів, образів та символів у китайських народних піснях антології "Шицзін". Виокремлено базові для народних пісень "Шицзіну" теми соціальної нерівності населення, кохання, воєн, туги за Батьківщиною. Описано ...
833377
  Линник Т.Г. Мотивованість мовного знака в ранньому онтогенезі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.57-66. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0027-2833
833378
  Нікіфорова Л.О. Мотивування економічних суб"єктів під час створення та функціонування ендаументу для вищих навчальних закладів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 427-432. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано, що в умовах України вже сьогодні створено умови для формування ендаументу для ВНЗ, при цьому доведено, що надавачі ендаументу - власники підприємств, управлінці вищого рівня, благодійні та громадські організації тощо - мають для надання ...
833379
  Жуковська Тетяна Олегівна Мотивування кадрів у системі управління корпораціями в машинобудуванні України / Жуковська Тетяна Олегівна, Кудря Ярослав Валерійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 107-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено наукове обумовленим однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні - мотивування учасників акціонерних відносин на прикладі кадрів у системі управління корпораціями ...
833380
   Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи : монографія / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Бодарецька О.М., Жежуха В.Й. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-203. – ISBN 978-617-7809-44-8
833381
  Котюк Андрій Богданович Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 155-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведена загальну схему розробки системи мотивації працівників автомобілебудівного підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки, подано рекомендації із формування системи оплати праці, виділено основні чинники, які призводять до зміну ...
833382
  Котюк Андрій Богданович Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 155-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведена загальну схему розробки системи мотивації працівників автомобілебудівного підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки, подано рекомендації із формування системи оплати праці, виділено основні чинники, які призводять до зміну ...
833383
  Жуковська Тетяна Олегівна Мотивування при формуванні корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах машинобудування України / Жуковська Тетяна Олегівна, Кудря Ярослав Валерійович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 77-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено наукове обумовлений однієї з актуальних проблем управління акціонерними підприємствами в національному машинобудуванні, а саме - мотивування формування корпоративного духу кадрів на акціонерних підприємствах (корпораціях) ...
833384
  Назарова Г.В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Назарова Г.В., Степанова Е.Р. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-150. – ISBN 978-966-676-569-0
833385
  Данюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки / В. Данюк, О. Чернушкіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 33, 35
833386
  Дембицька Н.М. Мотивуючі практики для батьків як агентів економічної соціалізації школярів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
833387
  Ворфоломеев М.А. Мотивы : пьеса в 2-х действиях. С Новым Годом% комедия / М.А. Ворфоломеев. – Москва : Искусство, 1985. – 129с. – (Сегодня на сцене)
833388
  Рахимнулов М.Г. Мотивы башкирского фольклора в русской литературе XIX - начала ХХ вв. (К проблеме рус.-башк. лит.-фольклорных связей) : Автореф... канд. филол.наук: / Рахимнулов М.Г.; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
833389
  Мухарямов Н.М. Мотивы безопасности человека в дискурсах о языковой политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 36-40. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
833390
  Калоев Г.З. Мотивы богоборчества в осетинском эпосе : Автореф... канд. филол.наук: / Калоев Г.З.; Акад. наук Грузинской ССР. – Дзауджикау, 1952. – 20 с.
833391
  Сеидов Н.Х. Мотивы борьбы против социальной несправедливости в азербайджанских сказках. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Н.Х.; Акад наук Азерб.ССР.Ин-т литерат.и языка. – Баку, 1955. – 18л.
833392
  Шарабарина Т.Г. Мотивы воды и огня в традиционных русских свадебных песнях : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2008. – № 1 (27). – С. 118-129


  Теми води і вогню в традиційних російських весільних піснях
833393
  Сорокина Е.Р. Мотивы гордости и смирения в поэзии Н. Гумилева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 195-199
833394
  Кондакова Д.Ю. Мотивы декаданса в поэзии Есенина // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 184-188
833395
  Банщикова А.А. Мотивы древнеегипетского фольклора в рассказе Ибн Абд ал-Хакама о царице Далуке // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 1. – С. 33-43. – ISSN 0869-1908
833396
  Кусков В.В. Мотивы древнерусской литературы в русской романтической поэзии первой четверти 19 века / В.В. Кусков. – Москва, 1973. – 29с.
833397
  Ишханов В.С. Мотивы дружбы народов в Грузинской сов. литературе / В.С. Ишханов. – Тбилиси, 1967. – 92с.
833398
  Скоробагатько А.В. Мотивы и цели дифференциации правового регулирования пенсионного обеспечения // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 79-86. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
833399
  Острогорский В. Мотивы Лермонтовской поэзии, 1891. – 62 с. – Отд. оттиск
833400
  Дуплий С. Мотивы лет : Избранные стихотворения 1986-1995 / С. Дуплий. – [Б. м.] : Kaiserslautern university press, 1995. – 272 c. : илл.
833401
  Мусий В. Мотивы лирики Ф.И. Тютчева в рассказе А.С. Грина "Искатель приключений" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 19-26
833402
  Делекторская И.Б. Мотивы памятника и карнавала в прозе С.Д. Кржижановского // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 28-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
833403
  Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. / Д.П. Котов. – Воронеж, 1975. – 152с.
833404
  Волков Б.С. Мотивы преступления (уголовно-правовое и социально-психологическое исследование) / Б.С. Волков. – Казань, 1982. – 152с.
833405
  Соколов Н.Я. Мотивы профессианального поведения и деятельности юристов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
833406
   Мотивы русской архитектуры [Изоматериал] : [Отдельные листы иллюстраций из журнала].]. – Санкт-Петербург : Изд. А. Рейнбот ; Лит. Я. Рашкова, 1875. – 49 л. цв. и черно-бел. ил. – Без тит. л. - На обл. № 9
833407
  Довнар-Запольский Мотивы свадебных песен пинчуков : Этографический этюд М. Довнара-Запольского // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 69 с.
833408
  Бельгер Г. Мотивы трёх струн / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1986. – 301с.
833409
  Наумов А.В. Мотивы убийств / А.В. Наумов. – М, 1969. – 123с.
833410
   Мотивы украинского орнамента. – Х. – с.
833411
  Гросс В. Мотивы умолчания / В. Гросс. – М., 1980. – 255с.
833412
  Дусавицкий А.К. Мотивы учебной деятельности студентов / А.К. Дусавицкий. – Харьков, 1987. – 53с.
833413
  Щербакова Н.А. Мотивы чтения современной молодежи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2009. – № 5. – С. 190-195. – ISSN 1997-0803


  В статье отражена проблема восприятия художественного текста современными читателями. Экспериментально описаны мотивы восприятия художественного произведения студентами-психологами. Предпринята попытка выявить и описать механизмы особенностей ...
833414
  Чолакова А.Д. Мотивы экзистенции в сонетах Ростислава Кедра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 183-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
833415
  Асадов Ю.А. Мотивы южного города : стихи / Юрий Асадов. – Баку : Гянджлик, 1978. – 40 с.
833416
  Адамян О.А. Мотканско-сасунский диалект : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.661 / Адамян О.А. ; Ереванский заоч. пед. ин-т, АН. Арм. ССР, Ин-т им. Р. Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24 с.
833417
   Мотоблок МТЗ-05. – М, 1987. – 80с.
833418
   Мотовилиха. – Пермь, 1977. – 62с.
833419
  Зырянов А.П. Мотовилиха : альбом гравюр / А.П. Зырянов; Авт. текста: А.Д. Крашенинников. – 2-е изд. – Пермь : Пермское книжное, 1978. – 64 с.
833420
   Мотовилихинский рабочий : материалы документальной пьесы. Фрагменты / Михаил и Вячеслав Дурненковы, , Клавдиев Юрий, Родионов Александр // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 99-116
833421
  Рудницький Ю. Мотовилівка. Початок кінця... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 15


  Бій під Мотовилівкою 18 листопада 1918 року поклав край існуванню Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським.
833422
  Коваль Р. Мотовилівський отаман Бурлака // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429


  Гончар Овсій Іванович (Отаман Бурлака) — відомий громадський і військовий діяч на Київщині у 1917—1921 роках — періоду Української національно-визвольної революції.
833423
  Карнеев В.И. Мотогонки по льду. / В.И. Карнеев. – М., 1971. – 87с.
833424
  Карнеев В.И. Мотогонщик. / В.И. Карнеев. – М., 1953. – 78с.
833425
  Гаврюшенко Д. Мотод Боголюбова в теорії багатокомпонентних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 8-10. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку термодинамічних характеристик i аналізу структурних властивостей багатокомпонентних систем необхідно знати кореляційні функції відповідного порядку таких систем. Ланцюжок рівнянь ББГКІ може бути побудований i для таких систем. В роботі ...
833426
  Михайлова Ю.Д. Мотоори Норинага:Жизнь и творчество / Ю.Д. Михайлова. – Москва : Наука, 1988. – 185с. – (Из истории обществ.мысли Японии ХVІІІ в.)
833427
  Щур Едуард Мотори просять "Зеленого змія" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 10 : Фото
833428
  Фрейман С. Моторизаційні захоплення в системі інтересів учнів гімназій Польші / С. Фрейман, П. Ольхувка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 239-243. – (Педагогіка ; № 2)
833429
  Тархов В. Моторизація і механізація сучасних армій / В. Тархов. – Харків-Дніпропетровськ, 1930. – 154с.
833430
  Юрчук О. Моторизовані війська : історія зародження та розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 85-89. – ISSN 1728-9343
833431
  Пегель В.В. Моторика желчевыделительного аппарата печени при раздражениях механорецепторов мочевого пузыря. : Автореф... Канд.мед.наук: / Пегель В.В.; Объед.межвуз.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Томск, 1963. – 13л.
833432
  Суровцева Л.А. Моторика кишечника кролика после удаления околощитовидных желез. : Автореф... канд. биол.наук: / Суровцева Л.А.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Вологда, 1953. – 16 с.
833433
   Моторна Оксана Віталіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 322 : фото
833434
   Моторна функція шлунка у щурів після тривалого введення омепразолу та її корекція мультипробіотиком / С.В. Пилипенко, О.В. Шелюк, Ю.В. Цейслер, Н.Є. Нурищенко, Т.В. Берегова, Д.С. Янковський // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 162-166. – ISSN 2077-4214


  Дослідження моторної активності та функціонального стану актоміозину гладеньких м"язів щлунка за умов тривалого введення омепразолу та корекції виявлених змін мультипробіотиком "Симбітер ацидофільний" концентрований.
833435
  Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 355 л. – Бібліогр.: 269-355
833436
  Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
833437
  Мотузный Василий Аврамович Моторная деятельность толстой кишки голодных и накормленных животных и некоторые центральные механизмы ее регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Мотузный Василий Аврамович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 17 с.
833438
  Мотузный Василий Аврамович Моторная деятельность толстой кишки голодных и накормленных животных и некоторые центральные механизмы ее регуляции : Дис... канд. биол.наук: / Мотузный Василий Аврамович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1979. – 192л.
833439
  Клюбина Т.С. Моторная деятельность тонкого кишечника у мелких жвачных животных и механизмы ее нервной регуляции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Клюбина Т.С. ; КГУим. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 20 с.
833440
  Клюбина Т.С. Моторная деятельность тонкого кишечника у мелких жвачных животных и механизмы её нервной регуляции : Дис... канд. биолог.наук: / Клюбина Т.С.; КГУ. – К, 1965. – 225л. – Бібліогр.:л.190-225
833441
  Губкин В.А. Моторная и эвакуаторная функции желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Губкин В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
833442
  Губкина В.А. Моторная и эвакуаторная функция желудка и тонких кишок при различных сортах пищи в норме и экспериментальной патологии толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Губкина В.А.; КГУ. Науч.-иссл. ин-т физиологии. Отд. физиологии пищеварения и кровообращения. – К., 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.236-265
833443
  Романенко Л.Л. Моторная лодка / Л.Л. Романенко, Л.С. Щербаков. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1962. – 340с.
833444
   Моторная функция желудочно-кишечного тракта. – Киев, 1965. – 168с.
833445
  Богач П.Г. Моторная функция желудочно-кишечного тракта и витамин В1 : Дис... канд. биолог.наук: / БОгач П.Г.; КГУ им. Т.ШЕвченко. Кафедра физиологии человека и животн. Инст. физиологии животных. – Киев, 1951. – 260 л.
833446
  Богач П.Г. Моторная функция желудочно-кишечного тракта и витамин В1 : автореф. дис. ... канл. биол. наук / Богач П.Г. ; МВО СССР, КГУ, Каф. физиол. человека и Ин-т физиолог. животн. – Киев, 1952. – 14 с.
833447
  Селицкий Е.П. Моторная функция желчевыводящих путей печени при искуссвенном пневмотораксе. : Автореф... канд.мед.наук: / Селицкий Е.П.; Объедин.межвуз.Совет.по биол.и мед.наукам. – Томск-Новокузнецк, 1965. – 15л.
833448
   Моторно-висцеральные взаимоотношения при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1987. – 171с.
833449
  Мерабишвили М Г. Моторное действие и установка. : Автореф... Канд.психол.наук: 963 / Мерабишвили Г.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
833450
  Базылевич Т.Ф. Моторные вызванные потенциалы в дифференциальной психофизиологии / Т.Ф. Базылевич ; [АН СССР, Ин-т экономики]. – Москва : Наука, 1983. – 143 с. : ил., 1 л. табл.
833451
   Моторные компоненты зрения. – М, 1975. – 236с.
833452
  Терентьев Г.А. и др. Моторные топлива из альтернативных сырьевых ресурсов / Г.А. и др. Терентьев. – М., 1989. – 270с.
833453
  Галан А. Моторошна дійсність // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 11-13


  Збірка оповідань "Дім над кручею" Ігоря Качуровського.
833454
  Белых В.Т. Моторы заглушили на Эльбе / В.Т. Белых. – К., 1986. – 222с.
833455
   Мотоспорт. – М, 1975. – 277с.
833456
  Моисеенко Н.П. Мотострелковая (танковая) рота в бою. / Н.П. Моисеенко. – Москва : Военное издательство, 1988. – 288 с.
833457
  Вещунов С.С. Мотострелковое отделение в разведке / С.С. Вещунов. – Москва, 1977. – 93с.
833458
   Мотострелковый (танковый) батальон в бою. – М, 1986. – 304с.
833459
  Гарбуз Г.И. Мотострелковый батальон в бою / Г.И. Гарбуз, Д.Ф. Лоза, И.Ф. Сазонов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1972. – 376 с.
833460
  Лоза Д.Ф. Мотострелковый батальон в современном бою / Д.Ф. Лоза. – М., 1965. – 333с.
833461
  Лютов И.С. Мотострелковый батальон в тактическом воздушном десанте / И.С. Лютов, П.Т. Сагайдак. – М., 1969. – 174с.
833462
   Мотострелковый взвод в бою. – М, 1966. – 212с.
833463
  Андрусенко И.М. Мотострелковый взвод в бою : [учеб. пособие для командиров подразделений сухопут. войск и курсантов воен. уч-щ] / И.М. Андрусенко, Р.Г. Дуков, Ю.П. Фомин ; под ред. С.И. Вариченко. – Москва : Воениздат, 1989. – 336 с.
833464
  Дуков Р.Г. Мотострельковое отделение в бою / Р.Г. Дуков. – М., 1973. – 107с.
833465
  Дуков Р.Г. Мотострельковое отделение в наступлении / Р.Г. Дуков. – М., 1977. – 78с.
833466
  Григорьев И.М. Мотоцикл без секретов. / И.М. Григорьев. – М., 1973. – 176с.
833467
  Зотов И.Г. Мотоциклетные гонки по ипподрому / И.Г. Зотов. – М., 1955. – 64с.
833468
  Карнеев В.И. Мотоциклетные гонки по шоссе. / В.И. Карнеев. – М., 1954. – 104с.
833469
  Афремов Г.М. Мотоциклетные кроссы : (организация и судейство) / Афремов Г.М., Виноградов А.А. – Москва : Идз-во ДОСААФ, 1962. – 128 с. : ил.
833470
  Силкин А.Н. Мотоциклетные соревнования / А.Н. Силкин. – М., 1951. – 120с.
833471
  Швайковский В.В. Мотоциклетные соревнования. / В.В. Швайковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 124с.
833472
  Зотов И.Г. Мотоциклетный спорт / И.Г. Зотов. – М., 1951. – 208с.
833473
   Мотоциклетный спорт. – М, 1951. – 16с.
833474
   Мотоциклетный спорт. – М, 1956. – 44с.
833475
  Кукушкин Г.И. Мотоциклетный спорт. / Г.И. Кукушкин. – М., 1954. – 478с.
833476
  Кашаускас Р. Мотоциклисты : повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1976. – 232 с.
833477
  Будько Євген Мотоциклом до східної мрії : Троянда вітрів / Будько Євген, Білик Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 70-74 : Фото
833478
  Будько Євген Мотоциклом на схід сонця : троянда вітрів / Будько Євген, Карпенко Валентин, Карпенко Ярослав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 76-79 : Фото, карта
833479
   Мотренко Тимофій Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 21-22
833480
   Мотренко Тимофій Валентинович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 94. – ISBN 978-966-644-090-0
833481
   Мотренко Тимофій Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
833482
  Бессонова С.С. Мотронинское городище скифской эпохи (по материалам раскопок 1988-1996 гг.) / С.С. Бессонова, С.А. Скорый ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т археологии ; Ягеллон. ун-т, Ин-т археологии. – Киев ; Краков : [б. и.], 2001. – 157 с, [43] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 145-155. – ISBN 966-02-2120-7


  В пр. №1717333 напис : Глубокоуважаемой Светлане Петровне Пачковой - с добрыми пожеланиями авторы / Подписи / 16.09.2004 г.
833483
  Оссовський Г. Мотруня : Опеpетка в 1-м действии на малоpоссийском языке, подpажение фpанцузскому Michel et Christinne / Cочинение Готфpеда Оссовскаго ; С музыкою Станиславы Шаєpович. – Житомир : Изд. H. Ческиса ; [Типо-Литогp. И.H. Санкевича], 1867. – 87 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
833484
  Лепкий Б.С. Мотря : історична повість : у 2-х т. / Богдан Лепкий. – Київ ; Ляйпціг : [Українська накладня ; Друковано в друк. К.Г. Редера]
Т. 2. – 1926. – 307 с.
833485
  Лепкий Б.С. Мотря : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Дніпро, 1992. – 463 с. – ISBN 5-308-01407-8
833486
  Лепкий Б. Мотря / Богдан Лепкий ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 479, [1] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-760-5
833487
   Мотузенко Олена Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 84-85
833488
   Мотузенко Олена Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 163-164 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
833489
   Мотузенко Олена Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 171-172. – ISBN 978-966-439-961-3
833490
   Мотузенко Олена Олександрівна (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 93. – ISBN 966-95774-3-5
833491
  Щепанский Я.Ю. Мотылек / Я.Ю. Щепанский. – Москва, 1967. – 288с.
833492
   Мотыль Chironomus plumosusL. – М, 1983. – 309с.
833493
  Серебряков И.Г. Мофлогия вегетативных органов высших растений. / И.Г. Серебряков. – М, 1952. – 392с.
833494
  Семенов К.И. Мофологические и биологические черты развития личинок днепровского осетра в различных условиях существования. : Автореф... канд.биол.наук: / Семенов К.И.; М-во высш. образования СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1958. – 16л.
833495
  Щиров В.Т. Мофология, вещетсвенный состав и генезис основных угольных пластов свиты С4/2 северо-восточной частиДонбасса. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 135 / Щиров В.Т.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 25л.
833496
  Горішний П. Мофологічний аналіз рельєфу Бережанського Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
833497
  Седловский А.И. Мофофизиологическое исследование сортов огурца разных половых типов. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Седловский А.И.; МГУ. – М, 1972. – 24л.
833498
  Костоглодова М.Н. Мох на камне / М.Н. Костоглодова. – Ростов н/Д, 1979. – 161с.
833499
  Дорри Д.Х. Мохаммад Али Джамаль-заде / Д.Х. Дорри. – М, 1983. – 216с.
833500
  Сочивець І.Й. Мохерова особа : гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 302 с.
833501
   Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) = Mosses from the collection of Rudolf Wilczek in the Herbarium of the Ivan Franko National University of Lviv (LW) : каталог / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [укладачі : З.І. Мамчур, Т.С. Хміль, О.О. Жук, М.Б. Сеник]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 176 c., [2] с. іл. + Додатки: с. 169-175. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-613-810-4
833502
   Мохито по-рижски : Трофей. Бальзам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 108 : Іл.
833503
  Лозовский А. Мохнатые слоны : проза: роман / окончание. Начало в № 7/8, 2012 // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 9/10. – С. 3-101. – ISSN 0131-8136
833504
  Соколов-Митрич Дмитрий Мохнатый интернат : Животные / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 140-149 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
833505
   Мохначук Степан Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85
833506
   Мохначук Степан Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 164-165 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
833507
   Мохначук Степан Степанович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 172. – ISBN 978-966-439-961-3
833508
   Мохначук Степан Степанович (1931) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 93-94. – ISBN 966-95774-3-5
833509
  Рыковский Г.Ф. Мохообразные Березинского биосферного заповедника / Г.Ф. Рыковский. – Минск, 1980. – 135с.
833510
   Мохообразные и сосудистые растения Зейского заповедника. – Москва, 1987. – 69с.
833511
  Середа В. Мохообразные особо охраняемых природных территорий Северного Приазовья (Ростовская область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-166. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приводятся данные по мохообразным охраняемых природных территорий Северного Приазовья. Указано общее число видов мхов, количество охраняемых видов и информация об интересных бриологических находках для каждого памятника природы. Some data on the ...
833512
  Бойко М.Ф. Мохоподібні Північного Причорномор"я (Україна). Історичний нарис // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 2. – С. 34-42. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 2). – ISBN 978-617-7061-42-9
833513
  Вірченко В.М. Мохоподібні природно-заповідних територій Українського Полісся / В.М. Вірченко ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 223, [1] с. : табл. – Анот. укр., англ. - Покажч. латин. назв мохоподібних: с. 220-223. – Бібліогр.: с. 206-211. – ISBN 978-617-696-301-1
833514
  Зеров Д.К. Мохоподібні Українських Карпат / Д.К. Зеров, Л.Я. Партика. – Київ : Наукова думка, 1975. – 230с.
833515
  Деревянко Е.И. Мохэские памятники Среднего Амура / Е.И. Деревянко. – Новосибирск, 1975. – 250 с.
833516
   Моц-арт на батьківщині Моцарта = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 98 : Іл.
833517
  Пушкін О.С. Моцарт - Сальєрі / О.С. Пушкін. – Київ, 1937. – 20 с.
833518
  Праут И. Моцарт / И. Праут. – Москва ; Петроград, 1923. – 83 с.
833519
  Каринцев Н.А. Моцарт / Н.А. Каринцев. – Москва : Музгиз, 1935. – 56 с.
833520
  Каринцев Н.А. Моцарт : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 3-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 56 с.
833521
  Каринцев Н.А. Моцарт / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1936. – 56 с.
833522
  Белза І.Ф. Моцарт / І.Ф. Белза. – Київ : Політвидав, 1941. – 24 с.
833523
  Берлянд Е.С. Моцарт / Е.С. Берлянд. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 116 с.
833524
  Серов А.Н. Моцарт / А.Н. Серов. – М., 1953. – 47с.
833525
  Берлянд-Черная Моцарт / Берлянд-Черная. – Москва : Музгиз, 1956. – 296 с.
833526
  Попова Т.В. Моцарт / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1957. – 232 с.
833527
  Черная Е.С. Моцарт / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1961. – 375 с.
833528
  Черная Е.С. Моцарт / Е.С. Черная. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1966. – 375 с.
833529
  Чичерин Г.В. Моцарт / Г.В. Чичерин. – Ленинград : Музыка, 1970. – 318 с.
833530
  Брион М. Моцарт / Марсель Брион ; [пер. с фр. Г.Г. Карпинского ; науч. ред.: В.И. Ражева]. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 338, [24] с., [24] л. ил. – Сер. биографий осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким. - На авантит. привед. факсимиле Моцарта. – Библиогр.: с. 338-339. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1013 (813) ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02468-0


  Марсель Брион, член Французской академии, написал свою книгу о любви, открыв перед читателем целую вселенную музыки Моцарта, его жизни и творчества. Гениальный австрийский композитор XVIII века, ушедший в бессмертие, не дожив до 36 лет, оставил после ...
833531
  Эрлихман Вадим Моцарт // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 111-122 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
833532
   Моцарт : Рок-опера. Українська версія : за мотивами фр. постановки "Mozart: l"opera rock" (2009 р., продюсери Дова Атья та Альбер Коен, режисер Олівє Даан) : некомерц. студентська постановка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; [фото: В. Штефан, А. Стирова, О. Котеньова, А. Лісовий]. – Київ : [б. в.], 2013. – [16] с. : фот.
833533
  Біленко Василь Моцарт грає за Австрію : спецрепортаж. Австрія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-88 : Фото
833534
  Черная Е.С. Моцарт и австрийский музыкальный театр / Е.С. Черная. – Москва : Музгиз, 1963. – 436 с.
833535
  Ливанова Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура / Т.Н. Ливанова. – Москва : Музгиз, 1956. – 112 с.
833536
  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери / Соч. А.С. Пушкина ; Рис. М. Врубеля. – Петроград : Изд. Общины Св. Евгении, 1917. – 16 с. : ил., портр.
833537
  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери / А.С. Пушкин. – Москва, 1988. – 23 с.
833538
  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери / соч. А.С. Пушкина ; рис. М. Врубеля // Домик в Коломне / А.С. Пушкин. – Факсимильное изд. – Ленинград : Художник РСФСР, 1989. – 24 с.
833539
  Морике Є. Моцарт на пути в Прагу / Є. Морике. – Ленинград : Прибои, 1928. – 132 с.
833540
  Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу / Э. Мерике. – М., 1965. – 94с.
833541
  Мокроусов А. Моцарт: круг жизни // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 70-75
833542
  Адан Салим Моциально-философская проблематика и особенности ее художественного воплощения в романах И.С.Тургенева "Рудин", "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и дти". : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Адан Салим; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1981. – 15л.
833543
  Малерба Л. Моццикони / Л. Малерба. – М., 1978. – 58с.
833544
  Малерба Л. Моцціконі / Л. Малерба. – К., 1981. – 44с.
833545
  Дмитриев Ю.А. Мочалов -- актер-романтик. / Ю.А. Дмитриев. – Москва, 1961. – 224 с.
833546
  Мазнева Анастасия Мочальный промысел. Кто лыко вяжет? / Мазнева Анастасия, Маковецкая Марина // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 84-95 : фото
833547
  Косменко Л.С. Мочевина в евтрафном водоеме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.12 / Косменко Л. С.; Гидрохим. ин-т. – Новочеркесск, 1977. – 22л.
833548
  Зотов А.Т. Мочевина. / А.Т. Зотов. – М., 1963. – 174с.
833549
  Касымов Х.К. Мочевинообразование в печени при внутреннем облучении радоактивными изотопами Ге-59 и отравлении четыреххлористым углеродом. : Автореф... канд. мед.наук: / Касымов Х. К.; Тартуевский гос. ун-т. – Ленинабад, 1963. – 25л.
833550
  Алексеева М.И. Моченые яблоки / М.И. Алексеева. – Москва, 1989. – 343 с.
833551
  Фисинина Т.Б. Мочеобразование у телят при разных способах приема молока и физиологических нагрузках : Автореф... канд. биол.наук: / Фисинина Т.Б.; Омск. гос. ветеринарный ин-т. – Омск, 1966. – 16л.
833552
  Мясоедова Н.А. Мочеотделение при раздражении рецепторо прямой кишки. : Автореф... Канд.мед.наук: / Мясоедова Н.А.; Из кафедр нармальной физиологии и фармакологии Ивановского гос.мед.ин-та. – Иваново, 1948. – 8 с.
833553
   Мочерний Степан Васильович // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 83. – ISSN 0131-775Х
833554
   Мочерний Степан Васильович (1943-2005) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
833555
  Березкин Ю.Е. Мочика / Ю.Е. Березкин. – Л, 1983. – 165с.
833556
  Альбрехт У. Мошеничество / У. Альбрехт. – СПб, 1996. – 415с.
833557
  Орхан К. Мошенник / К. Орхан. – Москва : Прогресс, 1975. – 511 с.
833558
  Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика / А.И. Гуров. – М., 1983. – 64с.
833559
  Фойницкий И.Я. Мошенничество по Русскому праву : Сравнительное исследование Ив. Фойницкого. – Санкт-Петербург : В тип. Т-ва Общественная польза, 1871. – VIII, 256, 289 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. № 119814 Печать-фам.: Помощник Присяжного Поверенного Алексей Дмитриевич Фурман
833560
  Абашидзе Г.Г. Мошкара и дуб : [Видения Зарзмы] : две поэмы / Григол Абашидзе ; авториз. пер. с груз. А. Межирова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 136 с. : ил.
833561
  Шолом-Алейхем Мошкеле вор / Шолом-Алейхем. – Москва, 1939. – 79 с.
833562
  Тертерян А.Е. Мошки / А.Е. Тертерян. – Ереван, 1968. – 274с.
833563
  Рубцов И.А. Мошки (Simuliidae) СССР, их систематика, географическое распространение, биология и экология. / И.А. Рубцов. – 6с.
833564
  Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae). / И.А. Рубцов. – М.-Л., 1940. – с.
833565
  Рубцов И.А. Мошки (сем. Simuliidae). / И.А. Рубцов. – 2-е изд. – М.-Л., 1956. – 18-847с.
833566
  Лебедева Л.И. Мошки Diptera, Simuliida ценральной и восточной части полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева Л. И.; АН УССР,Ин-т зоол. – К., 1970. – 25л.
833567
  Рубцов И.А. Мошки Европейской части СССР и меры борьбы с ними. / И.А. Рубцов. – М.-Л., 1954. – 88с.
833568
  Попов Валерий Мошки и пушинки : Рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 111-116. – ISSN 0321-1878
833569
  Патрушева В.Д. Мошки Сибири и Дальнего Востока / В.Д. Патрушева. – Новосибирск, 1982. – 322с.
833570
  Клименко Т. Мошногородищенський маєток графині Катерини Андріївни Балашевої // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 244-251. – ISBN 966-625-040-3
833571
  Мезенцев В.І. Мощення підлог палацу І. Мазепи у Батурині: комп"ютерні реконструкції та порівняльний аналіз // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 133-144. – ISSN 2218-4805
833572
  Гогоци Г.А. Мощная газотурбинная установка. / Г.А. Гогоци, В.П. Шанин. – К, 1962. – 26с.
833573
  Грунвалд Э. и др. Мощная инфракрасная лазерохимия / Э. и др. Грунвалд. – М., 1981. – 135с.
833574
   Мощная радиационная техника. – М, 1967. – 288с.
833575
   Мощное лазерное излучение в атмосферном аэрозоле. – Новосибирск : Наука, 1984. – 223 с.
833576
  Абрамян Г.С. Мощное оружие советских войск в боях за Крым (1941-1942 гг.) / Г.С. Абрамян. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1975. – 198 с., [7] л. карт : карты. – Библиогр.: с. 189-197
833577
  Петров Михаил Мощное чувство локтя // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 78-83 : фото
833578
   Мощность темной коры в глубоководной части Северного Ледовитого океана: результаты 3-D гравитационного моделирования / В.Ю. Глебовский, Е.Г. Астафурова, А.А. Черных, М.С. Корнева, В.Д. Каминский, В.А. Поселов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 3. – С. 327-344 : рис., табл. – Библиогр.: с. 343-344. – ISSN 0016-7886
833579
  Петросьянц А.М. Мощные атомные электростанции за рубежом / А.М. Петросьянц. – М., 1974. – 63с.
833580
   Мощные высокочастотные транзисторы / Ю.В. Завражнов, И.И. Каганова, Е.З. Мазель, А.И. Миркин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 176 с.
833581
  Глебов И.А. Мощные генераторы плазмы / И.А. Глебов, Ф.Г. Рутберг. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 153 с.
833582
  Донин В.И. Мощные ионные газовые лазеры / В.И. Донин. – Новосибирск : Наука, 1991. – 206 с.
833583
  Быстрицкий В.М. Мощные ионные пучки / В.М. Быстрицкий, А.Н. Диденко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.
833584
  Берковский А.М. Мощные конденсаторные батареи / А.М. Берковский, Ю.И. Лысков. – Москва, 1967. – 168 с.
833585
  Летохов В.С. Мощные лазеры и их применение / В.С. Летохов, Н.Д. Устинов. – Москва : Советское радио, 1980. – 112 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
833586
  Абгарян Э.Т. Мощные магнитные усилители типа УСОА с алюминиевыми обмотками / Э.Т. Абгарян. – Москва, 1965. – 12с.
833587
  Карлов Н.В. Мощные молекулярные лазеры / Н.В. Карлов, Ю.Б. Конев. – Москва : Знание, 1976. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Физика, №1, 1976)
833588
   Мощные наносекундные импульсные источники ускоренных электронов. – Новосибирск, 1974. – 167с.
833589
   Мощные наносекундные импульсы рентгеновского излучения. – Москва, 1983. – 165 с.
833590
  Окснер Э.С. Мощные полевые транзисторы и их применение / Э.С. Окснер; Пер. с англ. И.Г. Ксендзацкого и Е.А. Коломбета. – Москва : Радио и связь, 1985. – 288 с.
833591
   Мощные полупроводниковые приборы. Диоды : справочник / Б.А. Бородин, Б.В. Кондратьев, В.М. Ломакин, В.В. Мокряков, Петухов, в.М., А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – Москва : Радио и связь, 1985. – 400 с.
833592
  Замятин В.Я. Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры : справочник / В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев, В.М. Петухов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 576 с.
833593
   Мощные полупроводниковые приборы.Транзисторы / Б.А. Бородин, В.М. Ломакин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – Москва : Радио и связь, 1985. – 560 с.
833594
  Кураев А.А. Мощные приборы СВЧ: методы анализа и оптимизации параметров / А.А. Кураев. – Москва, 1986. – 208 с.
833595
  Диденко А.Н. Мощные СВЧ-импульсы наносекундной длительности / А.Н. Диденко, Ю.Г. Юшков. – Москва, 1984. – 112 с.
833596
   Мощные СО2 -лазеры для плазменных экспериментов и технологии. – Новосибирск, 1986. – 176 с.
833597
   Мощные тепловые электростанции блочного типа. – М, 1958. – 11с.
833598
  Мазель Е.З. Мощные транзисторы / Е.З. Мазель. – М, 1969. – 280с.
833599
  Чернев К.К. Мощные трансформаторы / К.К. Чернев. – М., 1972. – 121с.
833600
   Мощные электроваккумные приборы СВЧ. – Москва, 1974. – 134 с.
833601
  Диденко А.Н. Мощные электронные пучки и их применение / Диденко А.Н., Григорьев В.П., Усов Ю.П. – Москва : Атомиздат, 1977. – 277 с. – Библиогр. в конце глав
833602
  Бредерлов Г. Мощный йодный лазер / Г. Бредерлов, Э. Филл, К. Витте. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 157 с.
833603
  Камаев В.Д. Мощный ускоритель / В.Д. Камаев. – Москва, 1966. – 40с.
833604
  Бляхман Л.С. Мощный ускоритель: соревнование и эффективность производства / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1983. – 191 с.
833605
   Мощный фактор мировой политики. – М, 1988. – 45с.
833606
  Ясенев Д.А. Мощный шагающий экскаватор ЭШ-14/65 Уралмашзавода / Д.А. Ясенев. – М., 1953. – 32с.
833607
  Каранфилов Е. Мощта на словото / Е. Каранфилов. – Варна, 1981. – 351 с.
833608
  Мороз С. Мощь огня и мощь мотора // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (165), февраль 2020. – С. 18-23
833609
  Кривонос П.Ф. Моъ методи роботи / П.Ф. Кривонос. – Х., 1935. – 68с.
833610
  Вороной А.И. Моя "Амазония" : (800 км.на резиновой лодке по Пслу) / А.И. Вороной. – Харьков, 1994. – 221 с.
833611
  Самойлович Р.Л. Моя 18 экспедиция / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1934. – 116с.
833612
  Лесич Антоніна Моя Domina Coral Bey / Лесич Антоніна, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-72 : фото
833613
  Богуславець Л. Моя австралійська кума / Л. Богуславець. – Дніпропетровськ, 1991. – 101с.
833614
  Вишня О. Моя автобіографія / О. Вишня. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 32с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
833615
  Вишня О. Моя автобіографія


  Опубліковано твори Остапа Вишні: "Моя автобіографія", "Чухраїнці", "Дещо з українознавства".
833616
  Літвінко Катерина Моя Адріатика : хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 54-55 : Фото
833617
  Лисянский М.С. Моя акация / М.С. Лисянский. – М, 1975. – 31с.
833618
  Адамс Ш. Моя Америка : мемуары эмигранта : пер. со швед. / Шерман Адамс ; [послесл. С. Червонной]. – Москва : Прогресс, 1986. – 221 с.
833619
  Бурлак В.Н. Моя Америка, или к американской кузине / В.Н. Бурлак. – М., 1991. – 78с.
833620
  Бринский А.П. Моя Андреевка / А.П. Бринский. – Горький, 1976. – 255с.
833621
  Куклин Л.В. Моя анкета / Л.В. Куклин. – Л, 1984. – 127с.
833622
  Іванов П.Ф. Моя анкетна відповідь. / П.Ф. Іванов. – К, 1962. – 143с.
833623
  Комісаренко С.В. Моя Антарктика = My Antarctics : [книга-альбом] / Сергій Комісаренко. – Київ : ЛАТ&К, 2020. – 109, [3] с. : фотоіл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7824-24-3
833624
  Кэсер У. Моя Антония : роман / Уилл Кэсер ; Пер. с англ. И. Разумовский и С. Самостреловой. – Ленинград : Художественная литература, 1979. – 268 с. – (Зарубежный роман XX века)
833625
  Кэсер У. Моя Антония : (роман); пер. с английского / Уилла Кэсер. – Москва : Радуга, 1985. – 468 с. – Переплетено с: Сердце - одинокий охотник/ Карсон Маккалерс (с. 215-495). – (Библиотека литературы США)
833626
  Звягинцева В.К. Моя Армения / В.К. Звягинцева. – Ереван, 1964. – 166с.
833627
  Звягинцева В.К. Моя Армения / В.К. Звягинцева. – Ереван, 1969. – 186с.
833628
  Терещенко Д.А. Моя Атлантида / Д.А. Терещенко. – М., 1985. – 127с.
833629
  Корнилов Б.П. Моя Африка / Б.П. Корнилов. – Л, 1935. – 76с.
833630
  Корнилов Б.П. Моя Африка / Б.П. Корнилов. – МЛ., 1963. – 72с.
833631
  Корнилов Б.П. Моя Африка / Б.П. Корнилов. – М, 1987. – 53с.
833632
  Нагибин Ю.М. Моя Африка. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1973. – 245с.
833633
  Рутківський В.Г. Моя ашельська стоянка // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 95-98


  «У книжці Івана Гавриловича Шовкопляса (з дарчим автографом) «Стародавній кам‘яний вік на Україні» (К., 1955) можемо прочитати: «На території Української РСР залишки стоянок кінця ашельської епохи відомі в Криму (Кіїк-Коба), на Дніпрі (Круглик і ...
833634
  Бильбао Гогичаишвили Моя Баскония. / Бильбао Гогичаишвили. – Тбилиси, 1962. – 96с.
833635
  Розен А.Г. Моя батарея. / А.Г. Розен. – М, 1953. – 112с.
833636
   Моя Батьківщина - Радянський Союз. – К, 1977. – 104с.
833637
  Дима Г.М. Моя Батьківщина - Радянський Союз / Г.М. Дима. – Київ, 1979. – 103с.
833638
   Моя Батьківщина. – Київ, 1983. – 230 с.
833639
  Сидоров Віктор Моя безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 29
833640
   Моя белая гитара. – М, 1971. – 256с.
833641
  Хадкевич Т.К. Моя Белоруссия. Очерк / Т.К. Хадкевич. – Минск, 1963. – 160с.
833642
  Босиков Н.А. Моя березовая роща : стихотворения и поэмы / Н.А. Босиков; пер. с якут. Б.Романова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
833643
  Адамсон Д. Моя беспокойная жизнь / Д. Адамсон ; Адамсон Д. ; сокр. пер. с англ. В.В. Агафонова, Г.М. Улицкой ; [предисл. Э. Хаскли] ; послесл. В.Е. Флинта. – Москва, 1981. – 224 с., 8 л. ил. : ил.
833644
  Адамсон Д. Моя беспокойная жизнь / Адамсон Д. ; сокр. пер. с англ. В.В. Агафонова, Г.М. Улицкой ; [предисл. Э. Хаскли] ; послесл. В.Е. Флинта. – Москва : Прогресс, 1982. – 224 с., 8 л. ил. : ил.
833645
  Байдерин В.А. Моя беспокойная профессия / Виктор Байдерин. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. – 214 с. : портр
833646
  Смирнов-Сокольский Моя библиотека / Смирнов-Сокольский. – М.
1. – 1969. – 532с.
833647
  Смирнов-Сокольский Моя библиотека / Смирнов-Сокольский. – М.
2. – 1969. – 576с.
833648
  Буденный С.М. Моя биография // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 159
833649
  Чаплин Чарлз Спенсер Моя биография / Чаплин Чарлз Спенсер. – М., 1966. – 495с.
833650
  Чаплин Чарльз Моя биография. / Чаплин Чарльз. – Ростов-на-Дону, 1997. – 572с.
833651
  Василенко П.П. Моя біографія - поле : вірші / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1979. – 40 с.
833652
  Чаплін Чарльз Спенсер Моя біографія / Чаплін Чарльз Спенсер. – К., 1989. – 446с.
833653
  Ломачка С. Моя біографія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 125-130. – ISSN 0130-321Х
833654
  Джанян Б. Моя близкая даль : стихи / Б. Джанян; пер. с арм. Н.Панченко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 102 с.
833655
  Венев С. Моя Болгария : Живопись / С. Венев. – Москва, 1984. – 36с.
833656
  Степовик Д. Моя Болгарія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 2-3 вересня (№ 156/157). – С. 21
833657
  Степовик Д. Моя Болгарія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 вересня (№ 161/162). – С. 18
833658
  Власенко Андрій Моя болгарська проща : Камо-грядеши? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 84-90 : Фото
833659
   Моя большая (или маленькая) свадьба // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 52-59 : фото
833660
  Мельничук С. Моя боротьба за мову, або Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України / Сергій Мельничук ; Рідновірський правий рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН) ; Рідновір. асоц. дослід. діючого етногеноциду укр. нації (РАДДЕГУН). – Київ, 2010. – 288 с. – (Право на мову)
833661
  Мельничук А С. Моя боротьба за мову. Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України : [зб. документів] / Сергій Мельничук. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Талком, 2017. – 575, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7397-21-1
833662
  Евстратов Е.Е. Моя булава / Е.Е. Евстратов. – Сыктывкар, 1965. – 64с.
833663
  Руднева Л.С. Моя бухта. / Л.С. Руднева. – М., 1964. – 240с.
833664
  Король В.Я. Моя вера / В.Я. Король. – Сталино, 1957. – 42с.
833665
  Первомайський Л.С. Моя весела молодість : вибрані поезії / Л.С. Первомайський. – Київ, 1933. – 167 с.
833666
  Гук Т. Моя веселка : Спогади, дорожні нотатки, оповідання для дітей / Т. Гук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 224с. – ISBN 966-7018-30-Х
833667
  Ющенко О. Моя весна / О. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 214 с.
833668
  Бебан М.А. Моя весна : лирика и сатира / М.А. Бебан. – Саранск, 1957. – 111 с.
833669
  Чубакова В.С. Моя весна / В.С. Чубакова. – Л, 1958. – 294с.
833670
  Зульфия Моя весна : сборник стихов / Зульфия. – Москва : Советский писатель, 1967. – 174 с.
833671
  Кайяк В.К. Моя весна / В.К. Кайяк. – Москва, 1976. – 352с.
833672
  Шепітько Г.С. Моя весна : вірші / Г.С. Шепітько. – Львів : Каменяр, 1980. – 80 с.
833673
  Соколов Б.С. Моя весна. / Б.С. Соколов. – Саранск, 1956. – 86с.
833674
  Хель С. Моя вина / С. Хель. – М, 1966. – 336с.
833675
  Сліпушко О. Моя війна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 11


  "У кожного своя війна... Той, хто за покликом серця і вимогою совісті пішов на війну за волю і цілісність України, сприймає її і як свою особисту війну з ворогом. Книжка сучасної письменниці-початківця Анни Шили "Жінка війни" - перше в історії України ...
833676
  Марков Г.М. Моя военная пора / Г.М. Марков. – М, 1980. – 477с.
833677
  Марков Г.М. Моя военная пора : повести и рассказы / Г.М. Марков. – Москва : Воениздат, 1986. – 445 с.
833678
   Моя возз"єднана земля. – Дніпропетровськ, 1978. – 128 с.
833679
   Моя вторая мама. – М, 1994. – 420с.
833680
  Забаштанський В.О. Моя вузькоколійка : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Молодь, 1973. – 88 с.
833681
  Білоус А. Моя галицька бібліотека // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 66-73. – ISSN 2222-436X
833682
  Табачников С.М. Моя география / С.М. Табачников. – Чита, 1962. – 16 с.
833683
  Дедов П.П. Моя голубая весна / П.П. Дедов. – М, 1982. – 271с.
833684
  Омельченко В.М. Моя голубая трасса / В.М. Омельченко. – Х, 1974. – 185с.
833685
  Шаламберидзе О.И. Моя голубятня / О.И. Шаламберидзе. – Москва, 1965. – 83 с.
833686
  Чабаненко В.А. Моя гончаріана : [зб. наук. ст. та матеріали, присвяч. О. Гончару] / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Каф. заг. і слов"ян. мовознав., Наук. лаб. українознав. студій. – Запоріжжя : В. Чабаненко, 2007. – 82 с., [1] арк. портр. : іл., портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр. в прим. в кінці матеріалів


  У пр. № 1726011 напис: Дорогому землякові - Дмитру Олексійовичу Міщенкові з доземним поклоном! Підпис. 18.09.07 р.
833687
   Моя граница. – М, 1977. – 174 с.
833688
  Сацький О.С. Моя далека сторона / О.С. Сацький. – К., 1983. – 246с.
833689
  Бернар С. Моя двойная жизнь / С. Бернар. – Москва : Радуга, 1991. – 463 с.
833690
  Гуцуляк Е. Моя дерев"яна валізка : спомини / Ераст Гуцуляк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-416-131-9
833691
  Соболев И.В. Моя деревня / И.В. Соболев. – М, 1984. – 432с.
833692
  Решетов А.Е. Моя деревня. / А.Е. Решетов. – Л., 1954. – 160с.
833693
  Носов Е.И. Моя Джомолунгма / Е.И. Носов. – Москва : Советская Россия, 1974. – 175 с.
833694
  Носов Е.И. Моя Джомолунгма / Е.И. Носов. – Кишинев, 1982. – 430 с.
833695
  Носов Е.И. Моя Джомолунгма / Е.И. Носов. – М, 1988. – 235с.
833696
  Шлотгауэр С.Д. Моя Джугджурия / С.Д. Шлотгауэр. – Хабаровск, 1983. – 260с.
833697
  Сквиренко Г.П. Моя диссертация : повести / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1984. – 502с.
833698
  Славутич Я. Моя доба / Я. Славутич. – Львів, 1993. – 180с.
833699
  Білик В. Моя домінанта. Рух до великого ідеалу / Василь Білик; Українська акад. оригінальних ідей. – Ромен, 2007. – 103 с.
833700
  Бойко Г. Моя Донеччина / Г. Бойко. – Сталіно, 1950. – 84с.
833701
  Сосюра В.М. Моя Донеччина : поезії / Володимир Сосюра. – Донецьк : Донбас, 1978. – 95 с.
833702
  Панч П. Моя доповідь / П. Панч. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 47с.
833703
  Потічний П.Й. Моя дорога = My journey : спогади / Петро Й. Потічний ; пер. з англ. Світлани Когут. – Київ : Фрески, 2014. – 342, [1] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: My journey / Peter J. Potichnyj. Lviv: Ancaster, 2012. – Бібліогр.: с. 296-303. – ISBN 978-966-96958-8-8
833704
  Парв В. Моя дорогая Женевьева = The billionaire"s baby chase : Роман / Пер. с англ. Т.Карповой; Валери Парв. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-005049-9
833705
  Синельников Л.И. Моя дочь / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 16с.
833706
  Горулев Н.А. Моя дочь / Н.А. Горулев. – Минск, 1966. – 96с.
833707
  Яковлев Ю.Я. Моя дочь Нюша / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1977. – 48с.
833708
  Свистун В. Моя друга поїздка в Україну / В. Свистун. – Вінніпег, 1959. – 92с.
833709
  Жулинський М.Г. Моя Друга світова : роман-хроніка в голосах / Микола Жулинський. – Київ : Ярославів Вал, 2016. – 413, [3] с. : фотоіл.., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-605-018-6


  В пр. №1711809 напис: Славному історикові, визначному дослідникові історичного минулогоВолині Володимирові Сергійчуку з певним побоюваннямдарую цю жанрово розвихрену книжку. З повагою Микола Жулинський. 19 жовтня 2016 р.
833710
  Чжоу Лі Моя дружина - глава сім"ї // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 6 (159). – С. 14-17


  Інтерв"ю з послом Китаю.
833711
  Тітов Ю. Моя душа не може не співати : Поезії, пісні / Ю.Тітов. – Київ : Свято-Макар. церква, 2005. – 256с. – ISBN 966-7936-42-2
833712
  Яворская Н. Моя единственная жизнь. / Н. Яворская. – Л., 1973. – 91с.
833713
   Моя економіка : пробний підручник для учнів 8-9-х класів загальноосвітніх навч. закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10-х класів загальноосвітнього і гуманітарного підрозділів / Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко; Л.М. Кириленко [та ін.] ; [наук. ред. В.О. Єгоров]. – Київ : А.П.Н., 2001. – 320 с. – ISBN 966-95673-4-3
833714
  Стасюк А. Моя Європа : Два есеї найдивнішу частину світу / Анджей Стасюк, Юрій Андрухович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 128с. – Зміст книги: Корабельний щоденник/ А. Стасюк; Центрально-східна ревізія/ Ю. Андрухович. – ISBN 966-8849-17-5
833715
  Сухов Ф.Г. Моя жар-птица. / Ф.Г. Сухов. – Волгоград, 1964. – 95 с.
833716
  Амир М. Моя жена : комедия в 3-х д., 6-ти карт. / Мирсай Амир ; авториз. пер. [с татар.] П. Градов. – Москва : Искусство, 1957. – 72 с.
833717
  Ганди М.К. Моя жизнь / М.К. Ганди, 1934. – 340с.
833718
  Подъячев С.П. Моя жизнь / С.П. Подъячев. – М, 1934. – 368с.
833719
  Кореванова А. Моя жизнь / А. Кореванова. – Москва, 1936. – 348с.
833720
  Амундсен Руал Моя жизнь / Амундсен Руал. – Москва : Географгиз, 1937. – 304с. – (Путешествия.Приключения.Фантастика)
833721
  Грабарь И.Э. Моя жизнь : Автомонография / И.Э. Грабарь. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 376 с.
833722
  Кореванова А. Моя жизнь / А. Кореванова. – Москва, 1938. – 350с.
833723
  Багаев М.А. Моя жизнь : воспоминания ивановца большевика-подпольщика / М.А. Багаев. – Иваново : Изд-во и тип. Облгиза, 1949. – 264 с., [1] л. портр. : ил., портр.
833724
  Дегтярев В.А. Моя жизнь / В.А. Дегтярев. – Москва, 1949. – 156 с.
833725
  Дегтярев В.А. Моя жизнь / В.А. Дегтярев. – Москва, 1949. – 72с.
833726
  Дегтярев В. Моя жизнь / В. Дегтярев. – Москва : Воениздат, 1951. – 166с.
833727
  Цадаса Г. Моя жизнь : поэма, стихи, басни, сказки / Г. Цадаса. – Москва : Детгиз, 1958. – 80 с.
833728
  Амундсен Р. Моя жизнь / Амундсен Р. – Москва : Гиографгиз, 1959. – 166 с., илл. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
833729
  Шаабан Р. Моя жизнь / Р. Шаабан. – Ленинград, 1968. – 184 с.
833730
  Ганди М.К. Моя жизнь / М.К. Ганди. – Москва, 1969. – 613с.
833731
  Бергман И. Моя жизнь / И. Бергман, А. Берджесс. – Москва : Радуга, 1988. – 496 с.
833732
  Крупская Н.К. Моя жизнь / Н.К. Крупская. – Барнаул, 1989. – 50с.
833733
  Крупская Н.К. Моя жизнь / Н.К. Крупская. – Кемерово, 1989. – 117с.
833734
  Джусуев С. Моя жизнь : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; пер. с кирг. – Москва : Воениздат, 1990. – 142 с.
833735
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиогр. / Л. Троцкий. – Москва : Книга
Т. 1. – 1990. – 325 с.
833736
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиогр. / Л. Троцкий. – Москва : Книга
Т. 2. – 1990. – 343 с.
833737
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиографии / Л. Троцкий. – Москва : Панорама, 1991. – 621 с. – ISBN 5-85220-067-0
833738
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь : опыт автобиографии / Лев Троцкий. – Иркутск, 1991. – 608 с.
833739
  Меир Голда Моя жизнь / Меир Голда; Пер. с иврита Р. Зерновой. – Чикмент : Аурика, 1997. – 560с. – (Женщина- миф). – ISBN 5-86020-183-4
833740
  Сарычева З.А. Моя жизнь / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2011. – 104 с. : ил. – ISBN 978-966-8384-05-4


  Пр. №1697052 з дефектом: неякісно зброшуровані аркуші
833741
  Тулуб З.П. Моя жизнь / Зинаида Тулуб. – Киев : Киев-Париж-Дакар, 2012. – 430, [2] с. – Часть текста на укр. яз. – ISBN 978-966-97236-0-4
833742
  Блинов Н. Моя жизнь в Австралии. Воспоминания рабочего / Н. Блинов. – Москва, 1933. – 80с.
833743
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – 8-е изд. – Москва-Л., 1948. – 574с.
833744
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – Москва, 1962. – 575с.
833745
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – Москва, 1972. – 534с.
833746
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – Москва, 1983. – 424с.
833747
  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / Константин Станиславский. – Москва : Вагриус, 2007. – 448с., [ 24c. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0477-0
833748
  Скрябин К.И. Моя жизнь в науке / К.И. Скрябин. – Москва, 1969. – 464с.
833749
  Бунаков Н.Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной : 1837-1905. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], XXIV, 364 с. – Перед загл.: Записки Н.Ф. Бунакова
833750
  Иоанн Кронштадтский Моя жизнь во Христе / Иоанн Кронштадтский. – Москва, 1991. – 80 с.
833751
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – 2-е изд. – М.
2. – 1925. – 178с.
833752
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – 2-е изд. – М.
3. – 1927. – 191с.
833753
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – Тула, 1973. – 520с.
833754
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – Красноярск, 1981. – 464с.
833755
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне / Т.А. Кузминская. – М, 1986. – 560с.
833756
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания / Т.А. Кузминская. – М.
1. – 1927. – 175с.
833757
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания / Т.А. Кузминская. – Изд. 3-е. – Тула, 1958. – 527с.
833758
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания / Т.А. Кузминская. – Изд. 4-е. – Тула, 1964. – 527с.
833759
  Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне: Воспоминания : Воспоминания / Т.А. Кузминская. – Киев : Мистецтво, 1987. – 484с.
833760
  Романович-Славатинский А.В. Моя жизнь и Академическая деятельность 1832-1884 гг. : воспоминания и заметки : I-III. – Санкт-Петербург : Хромолитография и Тип. В. Грацианского, 1876. – [226] с. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник Европы, 1903, № 1-6: с. 138-197, 606-650, 168-214, 527-566, 181-205, 499-508


  1903, т. 1, кн. 1, январь. - Типография М. М. Стасюлевича, 1903. - 440 с. - Заглавие обложки: Вестник Европы : журнал истории, политики, литературы. Тридцать восьмой год. Книга 1-я. Январь. 1903. На авантитуле валовая нумерация: Год 67. - Том 393. - ...
833761
  Борн М. Моя жизнь и взгляды = My life and views : пер. с англ. / М. Борн ; [введ. проф. Б. Коэна] ; пер. с англ. А. Арского, и В. Белоконя ; послесл. чл.-кор. АН СССР М.Э. Омельяновского. – Москва : Прогресс, 1973. – 176 с. : граф.
833762
  Павлов И.Н. Моя жизнь и встречи / И.Н. Павлов, ред.: М.П. Сокольникова. – Москва : Искусство, 1949. – 346 с.
833763
  Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время / Э. Винтерштейн. – Ленинград : Искусство, 1968. – 392 с.
833764
  Литвин Ф.В. Моя жизнь и мое искусство / Ф.В. Литвин. – Ленинград, 1967. – 164 с.
833765
  Ренуар Ж Моя жизнь и мои фильмы / Ж Ренуар. – Москва : Искусство, 1981. – 236 с.
833766
  Лингнер М. Моя жизнь и моя работа / М . Лингнер. – Москва : Искусство, 1960. – 95 с.
833767
  Пеле Моя жизнь и прекрасная игра. / Пеле. – М, 1989. – 238с.
833768
  Кастере Н. Моя жизнь под землей / Н. Кастере. – М., 1974. – 302с.
833769
  Чкалов В.П. Моя жизнь принадлежит Родине. / В.П. Чкалов. – М., 1954. – 184с.
833770
  Драйзер Э. Моя жизнь с Драйзером : страницы из воспоминаний / Э. Драйзер. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 168 с.
833771
  Шульц Д.В. Моя жизнь среди индейцев / Д.В. Шульц. – 4-е изд. – Иркутск. – 428 с.
833772
  Шульц Д.В. Моя жизнь среди индейцев / Д.В. Шульц. – 2-е изд. – Москва, 1965. – 359 с.
833773
  Майнхардт Х. Моя жизнь среди кабинов / Х. Майнхардт. – М, 1983. – 129с.
833774
  Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд. – М : Финансы и статистика, 1989. – 205с. – ISBN 5-279-00618-1
833775
  Дель М.М. Моя жизнь, мои успехи / М.М. Дель. – Москва, 1987. – 205 с.
833776
  Бусыгин А. Моя жизнь, моя работа / А. Бусыгин. – М., 1935. – 13с.
833777
  Шуберт А.И. Моя жизнь. / А.И. Шуберт. – Л., 1929. – 312с.
833778
  Сетон-Томпсон Моя жизнь. Маленькие дикари / Сетон-Томпсон. – Москва : Политиздат, 1991. – 430с.
833779
  Дункан А. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин / А. Дункан. – Москва, 1992. – 396 с.
833780
  Дункан А. Моя жизнь/ Нерасказанная история; Дести М. : Пер. с англ.Н.Краснова Я.Яковлева / А. Дункан. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – 464с. – (Избранницы судьбы). – ISBN 5-300-02465-1
833781
  Троцкий Л.Д. Моя жизнь: опыт автобиографии / Л.Д. Троцкий. – Москва, 1991. – 610с.
833782
  Сетон-Томпсон Эрнест Моя жизнь; Животные-герои; Судьба гонимых; Мои дикие друзья. / Сетон-Томпсон Эрнест. – Москва, 1982. – 223с.
833783
  Сетон-Томпсон Эрнест Моя жизнь; Животные-герои; Судьба гонимых; Мои дикие друзья. / Сетон-Томпсон Эрнест. – Москва, 1989. – 373с.
833784
  Сетон-Томпсон Эрнест Моя жизнь; Рольф в лесах. В дебрях Севера. / Сетон-Томпсон Эрнест. – Красноярск, 1988. – 558с.
833785
  Шендеровський В. Моя життєва справа - це історія України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 33-35


  Один із найвідоміших тюркологів світу українець Омелян Йосиповіч Пріцак
833786
  Павловский Г.И. Моя звезда / Г.И. Павловский. – Волгоград, 1965. – 44с.
833787
  Шубин Н П. Моя звезда. / Н П. Шубин. – М., 1947. – 143с.
833788
  Катков Н.И. Моя звезда. / Н.И. Катков. – Пенза, 1953. – 52с.
833789
  Колесников Е. Моя звезда. / Е. Колесников. – Фрунзе, 1965. – 64с.
833790
  Гірник М.А. Моя Звенигородшина : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1950. – 104 с.
833791
  Усенбаев А. Моя земля : стихи / Алымкул Усенбаев ; пер. с кирг. В.державина. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 51 с.
833792
  Павличко Д. Моя земля : поезії / Д.В. Павличко. – Київ, 1955. – 112 с.
833793
  Иванов И.А. Моя земля / И.А. Иванов. – Орел, 1962. – 72с.
833794
  Лифшиц М.Н. Моя земля : стихи / М.Н. Лифшиц. – Москва : Советский писатель, 1965. – 104 с.
833795
  Баянов В.М. Моя земля / В.М. Баянов. – Кемерово, 1967. – 92с.
833796
  Марков А.Я. Моя земля / А.Я. Марков. – М, 1968. – 141с.
833797
  Антошкин Е.А. Моя земля : стихи / Антошкин Е.А. ; [вступ. ст. Е. Осетрова ; худож. В. Короленко]. – Москва : Москорский рабочий, 1978. – 136 с. : ил.
833798
  Ивбулис В.Я. Моя золотая Бенгалия / В.Я. Ивбулис. – М., 1988. – 134с.
833799
  Печерский Н.П. Моя золотая радуга. / Н.П. Печерский. – Иркутск, 1957. – 208с.
833800
  Байджиев М.Т. Моя золотая рыбка : рассказы и повести / Мар Байджиев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 255 с. : ил.
833801
  Прянішнікова А. Моя зустріч з В.І.Леніним // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 1


  На I Всеросійському з"їзді вчителів-інтернаціоналістів призначено на 2 червня 1918 року я зустрілась з геніальним вождем і вчителем, на творах якогол ми, революційно настроєна молодь, вчились поліпичній мудрості, вивчали революційну теорію і практику ...
833802
  Долгова В.С. Моя и твоя забота / В.С. Долгова. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 69, [3] c.
833803
  Логинов Н.В. Моя и твоя судьба / Н.В. Логинов. – М., 1965. – 248с.
833804
  Корбетт Джим Моя Индия / Корбетт Джим. – Москва, 1961. – 178с.
833805
  Матеу Х.М. Моя Испания / Х.М. Матеу. – М., 1962. – 123с.
833806
  Дункан А. Моя исповедь / А. Дункан. – Москва, 1990. – 266 с.
833807
  Антонович В. Моя исповедь // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 429-435. – ISBN 978-966-500-300-7
833808
  Антонович В.Б. Моя исповедь. Ответ пану Падалице : по поводу статьи в VII книжке "Основы" : "Что об этом думать?" и письма г. Падалицы в Х книжке // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 201-208. – ISBN 966-7272-00-1
833809
  Межелайтис Э. Моя Итака : стихи / Эдуардас Межелайтис ;. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 222 с.
833810
  Лоллобриджида Дж. Моя Италия / Дж. Лоллобриджида. – М., 1975. – 76с.
833811
  Чернюк Віта Моя ізраїльська весна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 72 : фото
833812
  Ліпе Хусто Моя іспанська сусідка : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 27-28. – ISSN 0320 - 8370


  Хусто Ліпе - сучасний перуанський письменник, журналіст
833813
  Захарченко В.Д. Моя кардиограмма : Стихи / В.Д. Захарченко. – Москва, 1984. – 32с.
833814
  Сааринен И. Моя Карелия / И. Сааринен. – М.-Л., 1965. – 124с.
833815
  Бажанський М. Моя Карпатська Україна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 263-276. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7


  Олег Ольжич у будові Карпатсько-Української держави.
833816
  Бугаевская Е. Моя китайская жизнь // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 793-806. – ISBN 978-966-579-271-0
833817
  Вургун Самед Моя клятва : стихи / Вургун Самед; пер. с азерб. В.Кафарова. – Баку : Гянджлик, 1976. – 120 с.
833818
  Турманжанов У. Моя книга : сказки, стихи / Утебай Турманжанов; авториз. пер. с каз. С.Мосияша. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 64 с.
833819
  Мюллер И.П. Моя книга о воздухе и солнце / И.П. Мюллер. – Л., 1929. – 127с.
833820
  Федорук О.К. Моя колекція - життя моє. Бесіди з Михайлом Кнобелем : Бесіди з Михайлом Кнобелем / Олександр Федорук ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, Музей сучас. мистецтва Одеси]. – Київ : Фенікс, 2015. – 189, [3] с., [12] арк. кольр. іл. : іл. – Покажч. імен: с. 180-190. – ISBN 978-966-136-265-8


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
833821
   Моя Конституция. – Горький, 1978. – 78с.
833822
  Ільченко О. Моя кохана К"яра : роман / Олесь Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2011. – 150, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-465-338-8
833823
  Бірюков М. Моя красуня. / М. Бірюков. – Львів, 1958. – 56с.
833824
  Лукша В.А. Моя криничка : стихи / В.А. Лукша; пер. с белорус. Э.Скобелева. – Москва : Советский писатель, 1986. – 103 с.
833825
  Фролов И.Е. Моя Кулунда. / И.Е. Фролов. – Барнаул, 1950. – 69с.
833826
  Падерин И.Г. Моя купель / И.Г. Падерин. – М, 1979. – 352с.
833827
  Соломин Е. Моя лаборатория. Первоначальное знакомство с физикой на легких опытах и научных развлечениях / Е. Соломин. – 2-е изд., испр. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 140 с.
833828
  Зборовська Ніла Моя Леся Українка : Есей / Зборовська Ніла. – Тернопіль : Джура, 2002. – 228с. – ISBN 966-8017-10-2
833829
  Пасько С.Д. Моя летняя тетрадь. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1958. – 111с.
833830
  Соловьев Г.И. Моя летопись / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1964. – 271с.
833831
  Лузина Л. Моя Лолита : стервозные рассказы, феминистические рассказы, женственные, вредные... и другие рассказы / Лада Лузина. – Харьков : Фолио, 2005. – 285с. – (Интрига). – ISBN 966-03-3243-2


  Рассказы Лады Лузиной не менее интересны чем детективы. В ее произведениях женщины всегда побеждают: обстоятельства, мужчин, соперниц, самих себя
833832
  Блантер М. Моя любимая : сборник песен / М. Блантер. – Москва : Военное издательство, 1958. – 112 с.
833833
   Моя любимая роль. – М, 1958. – 88с.
833834
   Моя любимая роль. – М, 1959. – 48с.
833835
  Полякова Т.В. Моя любимая стерва: повесть / Т.В. Полякова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 400с. – ISBN 5-04-003035-5
833836
  Гнатюк Д. Моя любов - Азербайджан! // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 288-292. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
833837
  Горецький П.Г. Моя любов / П.Г. Горецький. – Ужгород, 1957. – 68с.
833838
  Бернс Р. Моя любов : вибр. твори / Роберт Бернс. – Львів : Піраміда, 2016. – 413, [2] с. : іл., портр. – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-463-7


  Славетний поет став поетичним символом рідного краю. В своїх творах він славить невгасиму життєлюбність свого народу та оспівує життя простих людей, любов і дружбу, ніжність і мужність, злагоду і мир.
833839
  Баранов В. Моя любов і перша, і остання : вірші / Віктор Баранов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 55, [1] с. : іл.
833840
  Вишневий Г. Моя любов порання й вечорова... / Г. Вишневий. – Дніпропетровськ, 1992. – 47с.
833841
  Коновалов В.Ф. Моя любовь - спортивный фильм / В.Ф. Коновалов. – М., 1980. – 80с.
833842
  Рождественский Р.И. Моя любовь / Р.И. Рождественский. – М., 1956. – 46с.
833843
  Карапетян Б.К. Моя любовь : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1958. – 188 с.
833844
  Степанов В.Т. Моя любовь / В.Т. Степанов. – Москва, 1972. – 100 с.
833845
  Богданов П.Ф. Моя любовь / П.Ф. Богданов. – Москва, 1976. – 128с.
833846
  Старшинов Н.К. Моя любовь и страсть - рыбалка / Н.К. Старшинов. – М, 1990. – 238с.
833847
  Штейнман М. Моя любовь на Одноклассниках. Ру : дневник иррациональной девушки / Мария Штейнман. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2009. – 255, [1] с. – ISBN 978-5-17-061263-5
833848
  Татьяничева Л.К. Моя любовь, моя забота : Стихи / Л.К. Татьяничева. – Москва : Профиздат, 1971. – 127с.
833849
  Ханфенов А.М. Моя любовь. / А.М. Ханфенов. – Черкесск, 1957. – 36с.
833850
  Карпов Е.В. Моя любовь. Повесть и рассазы. / Е.В. Карпов. – Липецк, 1963. – 272с.
833851
  Шевченко Г.П. Моя магістраль / Г.П. Шевченко. – К, 1978. – 64с.
833852
  Кузнецова А.А. Моя мадонна : Повести / А.А. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 432с.
833853
  Кузнецова А.А. Моя мадонна : Повести / А.А. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430с.
833854
  Годенков И. Моя Мадонна : Сборник избранных стихотворений / Игорь Годенков. – Киев, 2003. – 116с. – ISBN 966-7195-10-4
833855
  Ковтун Ю. Моя маленька Біблія. Заримована / Юрій Ковтун. – Харків : Міськдрук, 2011. – 44 с.
833856
  Владимирова Л.Б. Моя Марина : [сборник науч.-публицист. статей, очерков, эссе, стихов] / Людмила Владимирова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Одесса : Астропринт, 2016. – 237, [11] с., [4] л. фот. : ил., фот. – Содерж.: Из писем другу ; Моя Марина ; Плаванье ; "Ах, время...". – Библиогр. в коммент.: с. 238-248. – ISBN 978-966-927-160-0
833857
  Кричевская Е.К. Моя Маруся : (записки матери) / Елена Кричевская. – [Петроград] : Тип. т./д. "Р. Шварц", 1916. – 127 с.
833858
  Тютюнник С. Моя Мата Хари : Маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0131-8136
833859
   Моя милиция. – М, 1971. – 191с.
833860
   Моя милиция. – Ташкент, 1977. – 183с.
833861
   Моя милиция. – М, 1981. – 47с.
833862
   Моя милиция : cтихи / [cост. И. Лепин]. – Пермь : Кн. изд-во, 1983. – 70 [4] с. – Миниатюрное издание в суперобл.
833863
   Моя милиция. – М
2. – 1983. – 207с.
833864
   Моя милиция : Публіцистичні та художні твори. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 300с.
833865
   Моя милиция. – М, 1989. – 46с.
833866
  Минко В.П. Моя Минкивка : Повесть / В.П. Минко. – Москва : Советский писатель, 1973. – 304с.
833867
  Минко В.П. Моя Минківка / В.П. Минко. – К., 1970. – 215с.
833868
  Минко В.П. Моя Минківка : Повісті, оповідання / В.П. Минко. – Київ : Дніпро, 1974. – 464с.
833869
  Минко В.П. Моя Минківка. / В.П. Минко. – К., 1962. – 151с.
833870
  Минко В.П. Моя Минківка. / В.П. Минко. – К., 1971. – 327с.
833871
  Косых Д.А. Моя Минуса / Д.А. Косых. – М., 1983. – 375с.
833872
   Моя міліція. – Київ, 1987. – 299 с.
833873
  Дудко Ф. Моя молодість = My youth / Федір Дудко. – Ню Йорк ; Джерзі Ситі : Видано коштом родини автора, 1965. – 86, [ 1 ] c. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. мовою
833874
  Губкин И.М. Моя молодость / И.М. Губкин. – 2-е. – М, 1939. – 48с.
833875
  Воронько П.М. Моя Москва : Поезії / П.М. Воронько. – Москва : Радянський письменник, 1953. – 58с.
833876
  Воронько П.М. Моя Москва : Стихи / П.М. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 58с.
833877
   Моя Москва. – М, 1967. – 29с.
833878
   Моя Москва. – М, 1967. – 80с.
833879
   Моя Москва. – К, 1976. – 245с.
833880
  Білинець І. Моя мрія здійснилася! // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Розповідь першокурсниці з історичного факультету про вибір вузів при вступі.
833881
  Мдивани В.В. Моя навигация / В.В. Мдивани. – Тбилиси, 1974. – 110с.
833882
   Моя надія - Ісус і Марія! : життя блаженного священномученика єпископа Василя-Всеволода Величковського (01.06.1903 - 30.06.1973) / [упоряд. о. Ігор Цар ; редкол.: о. І. Колісник, Р. Грица, О. Герасим]. – Львів : Дизайн-Студія "Папуга", 2013. – 90, [2] с. – ISBN 978-617-7142-05-07
833883
  Муровська А.В. Моя найбільша любов - геологія. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Гінтова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 0372-6436


  22 січня 2015 р. виповнюється 80 років видатному українському геофізику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, доктору геолого-мінералогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Олегу Борисовичу Гінтову.
833884
  Долгош І.І. Моя Недея : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1970. – 224 с.
833885
  Борщевський С. Моя незабудка у вінок пам"яті Михайла Москаленка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 14 червня (№ 23). – С. 13


  Михайло Никонович Москаленко — український перекладач, історик і теоретик перекладу. Перекладав з французької, іспанської, англійської, польської, давньоруської та давньоукраїнської.
833886
  Жілінскайте В. Моя ненависть сильніша / В. Жілінскайте. – К, 1983. – 168с.
833887
  Столбін О.П. Моя неспокійна любов : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1979. – 220 с.
833888
  Островой С.Г. Моя новая лирика / С.Г. Островой. – М., 1976. – 32с.
833889
  Авдеев В.Ф. Моя одиссея : "Зайцем" на Парнас : повести / В.Ф. Авдеев ; [ил.: Н.А. Шеберстова]. – Москва : Советский писатель, 1975. – 414 с. : ил.
833890
  Авдеев В.Ф. Моя Одиссея : повесть / В.Ф. Авдеев ; [предисл. И. Дремова ; ил. Ю. Копейко]. – 3-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 239 с. : ил.
833891
  Авдеев В.Ф. Моя Одиссея : [повести] / Виктор Авдеев ; [худож. Н. Егоров]. – Москва : Современник, 1976. – 381с. : ил.
833892
  Гусякова Світлана Моя одіссея = Мандри : публіцистика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 130-146. – ISSN 0130-1608
833893
  Ткаченко А.С. Моя окраина / А.С. Ткаченко. – М., 1974. – 527с.
833894
  Тетцоев Т.Г. Моя Осетия : стихи / Таймураз Тетцоев ;. – Москва : Советский писатель, 1962. – 59 с.
833895
  Джусойти Н.Г. Моя Осетія : поезії / Н.Г. Джусойти. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 131 с.
833896
  Андрухович Ю.А. Моя остання територія : вибрані твори : поезія, проза, есеїстика / Юрій Андрухович. – Львів : Піраміда, 2009. – 308 с. – (Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-108-7


  Один із найвідоміших і найуспішніших письменників нашого часу Юрій Андрухович по праву є знаковою постаттю сучасної української літератури. Його твори перекладено чи не всіма європейськими мовами й вийшли окремими виданнями в десяткові країн Європи ...
833897
  Хурюгский Т. Моя Отчизна / Т. Хурюгский. – Махачкала : Даггосиздат, 1950. – 72 с.
833898
  Петров Б.М. Моя охота / Б.М. Петров. – М., 1986. – 191с.
833899
  Серова М.С. Моя очередь развлекаться. Праздник теней / М.С. Серова; Повести. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 400с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-001841-X
833900
  Вовчик- Блакитна Моя партизанська зброя - "співуча" морзянка... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Спогади ветерана війни і праці доцента кафедри психології (1960-1988) Маї Вовчик-Блакитної про війну, про те, як була радисткою у партизанському загоні, а потім після війни навчалась в Київському університеті.
833901
  Алферов Ж Моя партия — Российская академия наук // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 20-27. – ISSN 0208-0621


  Нобелевский лауреат, легенда российской физики, вице-президент РАН Жорес Алферов полон сил, энергии, юмора — и уверенности в том, что Россия сможет в ближайшее десятилетие вернуться в список мировых научных лидеров.
833902
  Репин И.Е. Моя первая встреча с ним /с В.В.Стасовым/ / И.Е. Репин. – М.-Л.
2. – 1937. – 5-21с.
833903
  Розов О.А. Моя первая книга на немецком языке / О.А. Розов. – М, 1984. – 132с.
833904
  Розов О.А. Моя первая книга на немецком языке / О.А. Розов. – Москва : Просвещение, 1988. – 143 с.
833905
   Моя первая СВященная История. – К, 1992. – 62с.
833906
   Моя первая СВященная История в рассказах для детей свящ. П.Н.Воздвиженского. – М, 1991. – 104с.
833907
  Пяст В. Моя первая шах-книга. / В. Пяст. – Л., 1930. – 95с.
833908
  Кучин И.С. Моя передовая / И.С. Кучин. – Воронеж, 1980. – 104с.
833909
  Гонта В.С. Моя перша любов / В.С. Гонта. – К., 1984. – 80с.
833910
  Богуславець Леся Моя перша подорож до Америки // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 117-125. – ISSN 0130-1608
833911
   Моя перша публікація в журналі "Слово і час" (Радянське літературознавство)
833912
  Манушян М.Г. Моя песня : стихи / М.Г. Манушян; пер. С.Шервинского. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 62 с.
833913
  Гуртуев Б.И. Моя песня : стихи и поэма / Б.И. Гуртуев. – Москва : Современник, 1973. – 87 с.
833914
  Сигалов А. Моя письменницька вулиця // Україна молода. – Київ, 2021. – 27-28 липня (№ 75/76). – С. 10-11
833915
   Моя пісня. – К, 1969. – 392с.
833916
   Моя пісня : пісенник. – Київ : Мистецтво, 1972. – 416с.
833917
  Лойко О.А. Моя планета / О.А. Лойко. – М., 1971. – 125с.
833918
  Вышеславский Л.Н. Моя планета / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1987. – 151с.
833919
  Стриженюк С.С. Моя Платанія : поезії / С.С. Стриженюк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 47 с.
833920
  Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был : Записки и дневник (1804-1877 гг.) : С портр. авт. : в 2 т. / А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : М.В. Пирожков. – (Исторический отдел ; № 12 ; № 12)
Т. 1 : [Записки. 1804-1824 гг.; Дневник. 1826-1860 гг.]. – 1904. – [8], II, 632 с., 1 л. портр.


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
833921
  Никитенко А.В. Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был : Записки и дневник (1804-1877 гг.) : С портр. авт. : в 2 т. / А.В. Никитенко. – Санкт-Петербург : М.В. Пирожков. – (Исторический отдел ; № 12)
[Т.] 2 : [Дневник : 1861-1877 гг.]. – 1905. – [8], 611 с.


  2-е изд., испр. и доп. по рукописи под ред., с примеч., [предисл.] и алф. указ. М.К. Лемке
833922
  Никитенко О. Моя повесть о самом себе и о том, "чему свидетель в жизни был" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 289-295. – ISBN 978-966-500-300-7
833923
  Бейдер Х.В. Моя погода : стихи и баллады / Х.В. Бейдер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1985. – 118 с.
833924
  Корнеев Н.Ю. Моя подорожная / Н.Ю. Корнеев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 126 с.
833925
  Пиняев И.Д. Моя подпись. / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1956. – 147с.
833926
  Шевалье Г. Моя подружка Пом / Г. Шевалье. – Москва, 1963. – 206 с.
833927
  Лопатин П. Моя поездка на Волховстрой / П. Лопатин. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 44 с.
833928
  Эмери Л.С. Моя политическая жизнь / Л.С. Эмери. – М, 1960. – 685с.
833929
   Моя політехніка [Електронний ресурс] = My Lviv Polytechnic University. Meine universitat "Lvivska polytechnika" / ідея проекту Ю. Бобало, сцен. і реж. Л. Сорокіна та [ та ін. ] ; перекл. В. Задорожний, М. Весна [ та ін. ]. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2009. – 1 DVD. – Заголовок з етикетки диску


  Про 165-літню історію найдавнішої технічної школи, її традиції та наукові здобутки, про її всесвітньовідомих викладачів, науковців і випускників поважно й жартома розповідає фільм "Моя політехніка"
833930
  Гарин Ф.З. Моя Полтавщина / Ф.З. Гарин. – М, 1960. – 88с.
833931
  Данилов С.П. Моя полярная звезда : стихи / С.П. Данилов; пер. с якут. И.Фонякова. – Москва : Современник, 1980. – 191 с.
833932
  Авдикович О.Л. Моя популярність та иньші (інші) оповіданя / Орест Авдикович. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського], 1905. – 173 с.


  Зміст: Моя популяpність; Галя. Г. 20 січня, 1898 ; Біциклістка (Вривки з недатованого дневника). Л. 24 цьвіьгя, 1898 ; Маpійка. Г. 27 вересня, 1898 ; Отсей шматок доpоги. Г. 20 марта, 1899 ; Hа pибі. Г. 1 вересня 1899 ; Паpасоль до напpави. Г. 22 ...
833933
  Шаньков Ю.И. Моя пора / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1970. – 81с.
833934
  Саксаганський П.К. Моя праця над роллю / П.К. Саксаганський. – К., 1937. – 40с.
833935
  Маркин Е.Ф. Моя провинция : стихи / Е.Ф. Маркин. – М., 1977. – 94с.
833936
  Завальнюк Л.А. Моя прописка / Л.А. Завальнюк. – Благовещенск, 1962. – 88с.
833937
  Волеваха В.О. Моя професія - метеоролог / В.О. Волеваха, М.М. Волеваха. – Київ, 1981. – 95с.
833938
  Шлапак Я. Моя професія - створення мелодії... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28). – С. 13


  80 років від дня народження Мирослава Михайловича Скорика, українського композитора.
833939
  Горак Ганна Моя професія - філософ // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.191-198. – ISSN 1810-2131
833940
  Елисеева И.И. Моя профессия - статистик. / И.И. Елисеева. – М., 1991. – 122с.
833941
  Ямпольский М Е. Моя профессия - строитель. / М Е. Ямпольский, В.В. Юдин. – М., 1983. – 127с.
833942
  Михалков С.В. Моя профессия / С.В. Михалков. – Москва : Советский писатель, 1962. – 107 с.
833943
  Михалков С.В. Моя профессия / С.В. Михалков. – М. : Советская Россия, 1974. – 256 с.
833944
  Ульянов М.А. Моя профессия / М.А. Ульянов. – Москва, 1975. – 254с.
833945
  Ульянов М.А. Моя профессия / М.А. Ульянов. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 254с.
833946
  Образцов С.В. Моя профессия. / С.В. Образцов. – Москва : Искусство
Кн.1. – 1950. – 272с.
833947
  Образцов С.В. Моя профессия. / С.В. Образцов. – М., 1981. – 456с.
833948
  Егорова Е. Моя профессия. Записки актрисы кино / Е. Егорова. – М., 1969. – 104с.
833949
  Михайлов Г.Л. Моя пятилектка / Г.Л. Михайлов. – Х, 1974. – 131с.
833950
  Буравлев Е.С. Моя работа - моя любовь / Е.С. Буравлев. – Москва, 1964. – 120с.
833951
  Шифрин Н.А. Моя работа в театре / Н.А. Шифрин. – М, 1966. – 282с.
833952
  Ломакина М. Моя работа в школе / М. Ломакина. – Курск, 1955. – 48с.
833953
  Тихонов Николай Семенович Моя работа над стихами и прозой / Тихонов Николай Семенович. – Москва; Ленинград : Известия, 1934. – 46с.
833954
  Голосницкая Н.Н. Моя работа по воститанию детей / Н.Н. Голосницкая. – Москва, 1948. – 63с.
833955
  Ермолаев В.П. Моя рабочая академия: из опыта работы СПТУ № 1 Москвы / В.П. Ермолаев. – М., 1986. – 144с.
833956
  Тюхов А.Ф. Моя рабочая река / А.Ф. Тюхов. – Архангельск, 1968. – 32с.
833957
  Сынгаевский М. Моя радиостанция : Стихи / М. Сынгаевский; Авториз. пер. с укр. Л. Смирнова. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 111с.
833958
  Сулимова В. Моя революция / В. Сулимова. – М., 1968. – 9с.
833959
   Моя революция. – Л, 1987. – 214с.
833960
  Маяковский В.В. Моя революция. / В.В. Маяковский. – Москва, 1974. – 336с.
833961
  Киреенко К.Т. Моя республика : стихи / Кастусь Киреенко; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1952. – 171 с.
833962
  Галицкий В.А. Моя Родина - СССР / В.А. Галицкий, Ф.В. Залманов. – М., 1978. – 160с.
833963
  Галицкий В.А. Моя Родина - СССР : путеводитель.) По всесоюзным тематическим маршрутам туристской экспедиции советской молодежи) / В.А. Галицкий, Ф.В. Залманов. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 2. – 1979. – 78с.
833964
  Хавпачев А.А. Моя Родина : стихи / Амирхан Хавпачев; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 60 с.
833965
  Ахвледиани Е.Д. Моя Родина : альбом / Ахвледиани Е.Д. ; предисл. К. Глонти. – Москва : Совецкий художник, 1972. – [32] с. с ил.
833966
   Моя родина. Моя Батьківщина. – Харків, 2000
833967
   Моя родина. Моя Батьківщина. – Харків
№ 1. – 2001
833968
  Литвинова З.В. Моя Родина: Живопись. Альбом репродукций / З.В. Литвинова. – Москва, 1982. – 32с.
833969
  Скороходов М.А. Моя родня - солдаты / М.А. Скороходов. – М., 1955. – 88с.
833970
  Асанов Н.А. Моя родословная : стихи / Н.А. Асанов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 118 с.
833971
  Коваль-Волков Моя родословная / Коваль-Волков. – Москва, 1973. – 203 с.
833972
  Гальперин Б.Л. Моя родословная : рассказы / Б.Л. Гальперин; авториз. пер. с евр. Г.Кановича. – Москва : Советский писатель, 1983. – 344 с.
833973
  Пушкин А.С. Моя родословная. Я числюсь по России. Единственное явление русского духа. Великая тайна / А.С. Пушкин ; подг. М.Д.Филин. – Москва : Русскій міръ, 2006. – 766с., [ 16 ] л. илл. – (Русскій міръ в лицах). – ISBN 5-89577-091-6
833974
   Моя роль. – М, 1961. – 76с.
833975
   Моя роль. – М, 1963. – 59с.
833976
  Волобуева И.Г. Моя романтика / И.Г. Волобуева. – Москва, 1963. – 114с.
833977
  Русаков Геннадий Моя Россия - география : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 3. – С. 9-11. – ISSN 0012-6756
833978
  Михайлов Н.Н. Моя Россия / Н.Н. Михайлов. – Москва
Кн. 1. – 1966. – 422 с.
833979
  Михайлов Н.Н. Моя Россия / Н.Н. Михайлов. – Москва
Кн. 2. – 1966. – 245 с.
833980
  Попов Н.И. Моя Россия : стихи и поэмы / Н.И. Попов. – Москва : Современник, 1977. – 111 с.
833981
  Михайлов Н.Н. Моя Россия / Н.Н. Михайлов. – Изд. доп. и перераб. – Москва, 1979. – 471с.
833982
  Терентьева Моя рябина зимняя / Терентьева, К. – М., 1975. – 104с.
833983
   Моя Светлана. – Л, 1965. – 104с.
833984
  Есиненку Н. Моя семьия и наши старики / Николае Есиненку ;. – Кишинев, 1987. – 444 с.
833985
  Пфлаумер Н. Моя семья / Н. Пфлаумер. – М, 1940. – 64с.
833986
  Рагимов А. Моя семья : роман / А. Рагимов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 292 с.
833987
  Рагимов А. Моя семья : роман / А. Рагимов. – 2-е изд. – Баку : Азернешр, 1957. – 267 с.
833988
  Тао Ч. Моя семья / Ч. Тао. – Москва, 1959. – 135 с.
833989
  Католиков А А. Моя семья / А А. Католиков. – М, 1990. – 223с.
833990
  Рыженкова Ю. Моя семья // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 8. – С. 152-155. – ISSN 1728-8568
833991
  Даррелл Д. Моя семья и другие звери / Д. Даррелл. – Кишинев, 1979. – 608с.
833992
  Даррелл Д. Моя семья и другие звери / Д. Даррелл. – М, 1982. – 344с.
833993
  Даррел Д. Моя семья и другие звери / Д. Даррел. – М, 1986. – 478с.
833994
  Даррелл Д. Моя семья и другие звери / Д. Даррелл. – Москва : Высшая школа, 1987. – 173с. – (Библиотека для домашнего чтения)
833995
  Даррелл Д. Моя семья и звери / Д. Даррелл. – Москва, 1971. – 264с.
833996
  Мехтиев Г. Моя сестра Гюльгаз : повесть и рассказы / Гасан Мехтиев ; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1972. – 160 с.
833997
  Вебер Г. Моя сестра Тіллі / Г. Вебер. – Київ, 1987. – 117с.
833998
  Титков Иван Васильевич Моя Сибирь / Титков Иван Васильевич. – М. : Изобразит. искусство, 1973. – 111с.
833999
  Цветаева А.И. Моя Сибирь : Повести / А.И. Цветаева. – Москва : Советский писатель, 1988. – 288с.
834000
  Финн П. Моя Сибирь : проза: сценарий / П. Финн, Е. Гофман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 8. – С. 145-171. – ISSN 0130-6405
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,