Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>
831001
   "НТК Интурист" приглашает в Хорватию и Португалию : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 58
831002
  Путяева И. "Ну здравствуй, дряхлая сторожка..." : поэзия: стихи // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 1. – С. 62-65
831003
  Тартаковская И.Н. "Ну, вот, мораль поменялась...": медийный гендерный дискурс глазами читателей // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.87-97. – ISSN 0132-1625
831004
  Роговцева А. "Ну, здрастуй, артистко!" : зі спогадів // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 89-98. – ISSN 0130-1608
831005
  Малігон А. "Ну, привіт, некоханий. Не любий. Не дорогий..." : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 159-163
831006
  Богданова Светлана "Нужен ли Кавказ для будущего России..." : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 52 : Фото
831007
  Єгорова Т. "Нульова гравітація суб"єкта" господарських відносин і формування стратегічної конкурентної переваги в умовах кризи // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.102-106. – ISBN 966-73-53-51-Х
831008
  Алєксєєв С. "Нульова" декларація зробить систему електронного декларування ефективнішою // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 25
831009
  Бондаренко С. "Нурт українського сумління" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 1-2


  На відзначення 75-річчя від дня народження видатного поета, перекладача, критика, колишнього політв"язня Василя Стуса в Музеї книги і друкарства розпочала роботу виставка
831010
  Кононенко Т.П. "Нус"-Розум // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139. – ISBN 966-316-069-1
831011
  Шкурка М. "Нуте ж, хлопці, обзивайтесь! Годі вам мовчати" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 13


  Поезія Євгена Гребінки
831012
  Сальман Е.А. "НЭП в лакированных ботинках" : словарь эпохи в фельетонах И.А. Булгакова // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 42-47. – ISSN 1811-1629
831013
  Волинська В. "Нюанси" дотримання авторських прав при публічному використанні об"єктів інтелектуальної власності // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 39-41. – ISSN 2306-0050
831014
  Галушко К. "Ньєт, Молотоф!" З досвіду виживання невеликих держав // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 183-194
831015
  Ільїна Г.В. "Ньютоніанізм для дам": картезіансько-ньютоніанський конфлікт в інтерпретаціях просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 77-79
831016
  Тарасов А. "О благочестии крепкий поборник" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089


  Начало правления Василия III.
831017
  Кобець В. "О Боже мій! Така мені печаль..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 9


  Конгрес української інтелігенції Вінничини традиційно вшанував Василя Стуса
831018
  Цыганов В.К. Н-тернары над афинными ельмслевовыми плоскостями и конфигурационные предложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 006 / Цыганов В.К.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 8л.
831019
   НТО в борьбе за научно-технический прогресс в десятой пятилетке. – М, 1978. – 272с.
831020
  Гриценко Н.Н. НТО в системе управления научно-техническим прогрессом / Н.Н. Гриценко. – М, 1981. – 199с.
831021
  Вашкелайтис В.И. НТП в союзной республике / В.И. Вашкелайтис. – Вильнюс, 1988. – 178с.
831022
  Шилин Ю.И. НТП в управлении материально-техническим снабжением / Ю.И. Шилин, Е.П. Белотелов. – М., 1983. – 207с.
831023
  Олейников Е.А. НТП и закономерности развития автоматизированных систем / Е.А. Олейников, Ю.Л. Паневин. – Красноярск, 1987. – 140с.
831024
  Андреещев М.А. НТП и интенсификация производства / М.А. Андреещев, А.А. Шапоров. – Москва, 1982. – 64с.
831025
   НТП и крупное энергомашиностроение. – М, 1986. – 62с.
831026
  Алиев В.Г. НТП и подготовка производства / В.Г. Алиев. – Москва, 1987. – 127с.
831027
   НТП и структурные сдвиги в экономике капиталистических стран. – М, 1985. – 285с.
831028
  Бачурин А.В. НТП и хозяйственный механизм / А.В. Бачурин. – М, 1983. – 64с.
831029
  Эльянов А. НТП и экономическая политика на периферии мирового хозяйства // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 4. – С. 74-85. – Библиогр.: на 13 пунктів. – ISSN 0131-2227
831030
  Палтерович Д.М. НТП и экономия средств труда / Д.М. Палтерович. – М, 1986. – 63с.
831031
  Клепіков О.І. НТП і творча активність особи. / О.І. Клепіков. – К, 1988. – 48с.
831032
  Гарбузюк І. НТП та його роль в економіці та у житті людини // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 11-13
831033
  Прохорович В.О. НТП у сільському господарстві / В.О. Прохорович. – К., 1984. – 31с.
831034
  Ляхно М.І. НТП як фактор впливу на економічне зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 70-74
831035
   НТП: вопросы и ответы. – М, 1986. – 47с.
831036
   НТП: интенсификация общественного производства и повышение его экономической эффективности. – Ростов н/Д, 1984. – 118с.
831037
  Каток Н.Л. НТП: снижение металлоемкости. / Н.Л. Каток. – Ижевск, 1987. – 113с.
831038
  Волошин В.В. НТП: Человек и природа / В.В. Волошин. – Киев : Знание, 1988. – 48с.


  Показана роль науки и значимость практических результатов ученых УССР в решении актуальных проблем рациального природопользования и облагораживания окружающей природной среды.
831039
   НТР. – М, 1977. – 284с.
831040
   НТР. – М, 1979. – 175с.
831041
  Левяш І.Я. НТР / І.Я. Левяш. – К, 1981. – 48с.
831042
   НТР : соціально-економічні, політико-ідеологічні та екологічні проблеми. – К, 1983. – 224 с.
831043
  Негодаев И.А. НТР и гуманизм / И.А. Негодаев. – Ростов -на-Дону, 1990. – 157с.
831044
  Гольченко В.Н. НТР и кризис буржуазной концепции оптимизации деятельности и "человеческих отношений" / В.Н. Гольченко, Н.С. Кравец // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
831045
  Негодаев И.А. НТР и культура. / И.А. Негодаев. – Ростов -на-Дону, 1985. – 128с.
831046
   НТР и Латинская Америка. – М, 1988. – 195с.
831047
   НТР и межимпериалистические противоречия. – М, 1988. – 40с.
831048
  Куприянова П.В. НТР и монополии / П.В. Куприянова. – Москва, 1962. – 40 с.
831049
   НТР и национальные процессы. – М, 1987. – 247с.
831050
  Лазар М.Г. НТР и нравственные факторы научной деятельности. / М.Г. Лазар, И.И. Лейман. – Л., 1978. – 160с.
831051
  Добров Г.М. НТР и природоохранная политика / Г.М. Добров, Р.А. Перелет. – Киев, 1986. – 146с.
831052
  Коваленко В.И. НТР и проблемы мирового общественного развития / В.И. Коваленко. – М, 1986. – 139с.
831053
  Кон И.С. НТР и проблемы социализации молодежи / И.С. Кон. – Москва, 1987. – 63 с.
831054
   НТР и проблемы художественной культуры. – М., 1981. – 251с.
831055
  Теслюк С.С. НТР и проблемы экологизации техники // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
831056
  Королев НТР и производительные силы развитого социализма / Королев, Д.П. Целицев. – Москва, 1982. – 48с.
831057
   НТР и противоречия капиталистического воспроизводства. – Вильнюс, 1987. – 196с.
831058
  Комзин Б.И. НТР и противоречия современного капитализма / Б.И. Комзин. – М., 1976. – 144с.
831059
   НТР и рабочий класс. – К, 1988. – 327с.
831060
  Кондракова Е.К. НТР и развитие общественного труда в условиях зрелого социализма / Е.К. Кондракова. – Л, 1983. – 144с.
831061
   НТР и развитие художественного творчества. – Л, 1980. – 256с.
831062
  Сдобнов С.И. НТР и сближение двух форм собственности / С.И. Сдобнов. – М., 1980. – 168с.
831063
   НТР и совешенствование управления социалистическим производством. – К, 1978. – 308с.
831064
  Черненко М.С. НТР и создание материально-технической базы коммунизма / М.С. Черненко. – Киев, 1982. – 48с.
831065
   НТР и социально-этические проблемы. – Москва, 1977. – 200с.
831066
  Чиркова М.И. НТР и строительство коммунизма / М.И. Чиркова, Л.Г. Кудрявцева. – Л., 1970. – 72с.
831067
   НТР и строительство социализма во Вьетнаме. – М, 1985. – 248с.
831068
   НТР и структурные сдвиги в экономике социалистических стран. – М, 1981. – 168с.
831069
  Кузьмин Б.В. НТР и углубление межимпериалистических противоречий / Б.В. Кузьмин. – Москва, 1976. – 184с.
831070
   НТР и формирование духовного облика советского рабочего. – К, 1982. – 327с.
831071
  Сурин А.В. НТР и формирование мировоззрения / А.В. Сурин. – М., 1987. – 56с.
831072
  Марков Н.В. НТР и характер труда / Н.В. Марков. – М, 1979. – 64с.
831073
  Манин Ю.М. НТР и экологизация производства / Ю.М. Манин. – Минск, 1979. – 135с.
831074
  Кудряшов А.П. НТР и экономический прогресс. / А.П. Кудряшов, А.В. Безруков. – М., 1981. – 160с.
831075
  Доценко А.П. НТР і соціалістична науково-технічна інтеграція / А.П. Доценко, Я С. Боринець, . – Київ, 1975. – 48с.
831076
   НТР как социальный процесс. – М, 1982. – 238с.
831077
  Олигин-Нестеров НТР система машин и человек / Олигин-Нестеров, В.М. Самуйлов. – Москва, 1989. – 175 с. – ISBN 5-282-00119
831078
  Зазимко А.З. НТР соціально-економічні наслідки в умовах сучасного капіталізму / А.З. Зазимко. – К., 1978. – с.
831079
   НТР, атеизм и религия. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 17с.
831080
  Гулиев Г.М. НТР, литература, герой / Г.М. Гулиев. – М., 1977. – 63с.
831081
  Дырченко И З. НТР, литература, герой / И З. Дырченко. – Рига, 1987. – 24 с.
831082
  Бляхман Л.С. НТР, рабочий класс, интеллигенция / Л.С. Бляхман. – М, 1973. – 320с.
831083
  Бобровский Ю.В. НТР: дела молодых / Ю.В. Бобровский. – М, 1985. – 64с.
831084
  Косолапов В.В. НТР: мифы и иллюзии буржуазной футурологии / В.В. Косолапов. – К., 1985. – 135с.
831085
  Гвоздев Н.Н. НТР: проблемы стимулирования труда. / Н.Н. Гвоздев. – М., 1980. – 160с.
831086
  Антонов М.Ф. НТР: роль человеческого фактора / М.Ф. Антонов. – Москва, 1987. – 221с.
831087
  Волчек Е.З. НТР: становление, сущность, развитие / Е.З. Волчек. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 127 с.
831088
  Астемиров В.Б. НТС, как он есть / В.Б. Астемиров. – Москва, 1967. – 60с.
831089
   НТФ популяризує внутрішній туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
831090
  Грицаенко Н.П. Ну-ка реши!. / Н.П. Грицаенко. – К., 1991. – 157,2с.
831091
   НУ-МО /Новий Український Молодіжний Огляд/. – Київ
№ 1. – 1997
831092
  Мельник Л. Ну , щоб, здавалося, тире?: На матеріалі простого неускладненого реченння // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.23-24
831093
  Дубровин Е.П. Ну доживи до понедельника / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 47с.
831094
  Задорожний В. Ну дуже оригінальний моворозвиток // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – C. 38-43. – ISSN 0130-5263


  У статті досліджено проблему способів і засобів передачі в українській мові "європейських" звуків [g] та [h].
831095
  Астапенко П.Д. Ну и погода сегодня! / П.Д. Астапенко. – Москва : Мысль, 1977. – 110с.
831096
  Цвеленьев Максим Ну и хорошо, что тут нет моря : the experientce // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 76-85 : Фото
831097
  Хургин Я.И. Ну и что? / Я.И. Хургин. – М,, 1967. – 319с.
831098
  Хургин Я.И. Ну и что? / Я.И. Хургин. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 320с.
831099
  Кирпа Г.М. Ну й гарно все придумав Бог : вірші для двох (а двоє ті: дитина й Бог) : [для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Галина Кирпа ; [мал. В. Ковальчук]. – Київ : Веселка, 2015. – 54, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0452-5
831100
  Зарудний М.Я. Ну й діти : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 83 с.
831101
  Савин Б. Ну что вы, какой конец науки? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 1 (991). – С. 9193. – ISSN 0130-1640


  «Ну что вы, какой конец науки?» - восклицает, выслушав своих собеседников, доктор философских наук Борис Савин. Он объясняет корни представлений о «конце науки», причины их сегодняшней популярности и, наконец, тот конструктивный смысл, который мы можем ...
831102
  Козлов Ю. Ну что за бал без скандальчика! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 8. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Знаменитий бал у Віденській опері
831103
  Урусов В.Г. Ну что, живу... / В.Г. Урусов. – М., 1981. – 62с.
831104
  Щириця П. Ну що б, здавалося, словник? А серце б"ється - ожива, якщо - Шевченків // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 50). – С. 12


  За якийсь рік Україна святкуватиме 200-ліття Тараса Шевченка. Нещодавно завдяки опіці шевченкознавця Сергія Гальченка та Інституту літератури НАН України світ побачили перші два томи "Шевченківської енциклопедії". Крім цього видання, на мапі ...
831105
  Торопов И.Г. Ну, залетные!... : рассказы и повести / И.Г. Торопов; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Современник, 1974. – 304 с.
831106
  Вишня Остап Ну, й народ! / Вишня Остап. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 44с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
831107
  Кабанов В. Ну, с праздником! Руси веселие есть пити? // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2007. – № 4. – С. 100-106
831108
  Лауцюс Я. Ну, уфонавт. погоди или суд над волком / Я. Лауцюс. – Клайпеда, 1991. – 15с.
831109
  Завадовский Ю.Н. Нубийский язык. / Ю.Н. Завадовский, Е.Б. Смагина. – М., 1986. – 92с.
831110
  Шинни П. Нубийцы = Meroe : могущественная цивилизация древней Африки / Питер Шинни ; [пер. с англ. В.Д. Кайдалова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 203, [3] с., [16] л. ил. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1311-0
831111
   Нудистский курорт за 1,8 млн. фунтов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 62-64 : фото
831112
  Сартр Ж.-П. Нудота : роман, п"єси / Жан-Поль Сартр; переклад з франц.; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2006. – 352с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3608-X
831113
  Сартр Нудота. Мур. Слова : Нудота: роман; Мур: збірка оповідань; Слова: публіцистична книжка / пер. з фр. / Сартр, , Жан Поль. – Київ : Основи, 1993. – 464 с.
831114
  Тешкин Ю.А. Нуждается в твоей помощи / Ю.А. Тешкин. – М, 1986. – 299с.
831115
  Малышев Л.И. Нуждаются в охране - редкие и исчезающие растения Центральной Сибири / Л.И. Малышев, Г.А. Пешкова; Отв. ред. Л.В. Бардунов. – Новосибирск : Наука, 1979. – 173с. – (Научно-популярная серия)
831116
  Ленин В.И. Нужды деревни / В.И. Ленин, 1905
831117
  Минакова С.Ф. Нужен культ... / С.Ф. Минакова. – Л., 1989. – 76с.
831118
  Федоров А. Нужен ли библиотечный блог? От любителей - к профессионалам // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 8 (146). – С. 9-11. – ISSN 1727-4893
831119
  Панцерев К.А. Нужен ли интернет черному континенту? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 26-28. – ISSN 0321-5075
831120
  Королев Ю. Нужен ли Исландии Евросоюз? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 64-73. – ISSN 0201-7083
831121
  Каретникова А.Г. Нужен ли потерпевший по делам частного обвинения? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.100-104. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Потерпевший в УПК РФ
831122
  Левин В.И. Нужен ли России ВАК? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 17-23. – ISSN 1026-955X


  Проанализировано положение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в системе науки и образования России. Сделан вывод о негативном влиянии этого органа на развитие науки и образования. Analyzed is the situation with Higher attestation commission (VAK) ...
831123
  Гимпельсон В. Нужен ли российской экономике человеческий капитал? Десять сомнений // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 10. – С. 129-143. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0042-8736
831124
  Балаян З.Г. Нужен мужской разговор / З.Г. Балаян. – Ереван, 1974. – 192с.
831125
  Чухно А.А. Нужен научный центр по труду // Правда Украины, 1958. – 27 декабря
831126
  Крымова С. Нужна броня. Законодатели хотят защитить россиян от нечистоплотных биотехнологов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 сентября (№ 37)


  Комитет Госдумы по науке и наукоемким технологиям провел круглый стол “О совершенствовании законодательного обеспечения развития биомедицинских клеточных технологий в Российской Федерации”. В дискуссии приняли участие практически вся научная, ...
831127
  Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика = Does America need a foreign policy? : К дипломатии для 21 века / Г. Киссинджер; Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исслед. постиндустриального о-ва. Журнал "Свободная мысль". – Москва : Ладомир, 2002. – 352с. – ISBN 5-86218-405-8
831128
  Стахевич А. Нужна ли библиотека современному вузу? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-3617
831129
  Мамутов В. Нужна ли и легитимна ли коллективная собственность / В. Мамутов, Л. Савельев // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.3-5
831130
  Куржиямский М.Ю. Нужна ли Кремниевая долина по-русски? // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 4. – С. 78-79. – ISSN 0208-0621


  Проведен небольшой сравнительный анализ американской Кремниевой долины и ее виртуального русского аналога с точки зрения понимания глобальных экономических процессов.
831131
  Силвер Марк Нужна ли нам вода? : здоровье // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 36 : Фото
831132
  Болебрух А.Г. Нужна ли нам история? // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 140-146. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто проблеми відносин між історичною наукою та сучасним суспільством.
831133
  Рожков П. Нужна ли нам романтика? / П. Рожков. – М, 1934. – 120с.
831134
  Трунин И. Нужна ли отмена НДС в России? : (анализ проблемы с учетом долгосрочного прогноза устойчивости бюджетной системы) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 34-49. – Бібліогр.: с. 35, 40. – ISSN 0042-8736
831135
  Коршунова Н.Л. Нужна ли педагогике новая парадигма? // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2002. – № 7. – С.19-26. – ISSN 0869-561Х
831136
  Исаев Д.Н. Нужна ли подросткам помощь в восприятии смерти? // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.110-118. – ISSN 0042-8841
831137
  Коновалав Вячеслав Нужна ли попу гармонь? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 54-57 : Фото. – ISSN 1998-8044
831138
  Булатова Мария Нужна ли рейдеру турфирма // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 73 : фото
831139
   Нужна ли Украине астрофизика? : открытое письмо // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  Открытое письмо Президенту Украины В. Ф. Януковичу, Президенту НАНУ академику Б. Е. Патону, Председателю ВР Украины В. В. Рыбаку, Премьер-министру Украины Н. Я. Азарову, Министру ОНМС Д. В. Табачнику, Президенту Украинской астрономической ассоциации ...
831140
  Мартышин О.В. Нужна ли философия права как самостоятельная юридическая дисциплина? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-28. – ISSN 0132-0769
831141
  Вартанова Е.Л. Нужна ли читателю реклама, или о ценности рекламных сообщений в зарубежной прессе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.96-102. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
831142
  Михайлов О.В. Нужна модификация самого популярного индекса цитируемости // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 10, октябрь. – С. 943-944. – ISSN 0869-5873
831143
  Гендина Н.И. Нужна система образовательных стандартов // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.25-34. – ISSN 0869-6020
831144
  Чмыхало А.И. Нужно верить : роман / А.И. Чмыхало. – Красноярск : Кн. изд-во, 1964. – 367 с.
831145
  Книжников Ю.Ф. Нужно ли менять парадигму топографического картографирования страны? // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 51-52. – ISSN 0016-7126
831146
  Киселева Г.П. Нужно ли повышать рождаемость? / Г.П. Киселева. – М, 1979. – 103с.
831147
  Зинченко В.П. Нужно ли преодоление постулата непосредственности ? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 2. – С.3-20. – ISSN 0042-8841
831148
  Иванников В.А. Нужно ли психологии понятие деятельности? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 91-100. – ISSN 0042-8841
831149
  Сайдаковская Людмила Нужно развиваться : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-65 : Фото
831150
  Дмитриев А.В. Нужное всем пособие по социологии : Рецензия // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 102-105. – ISSN 1561-2465
831151
  Салихов С. Нужны возвращенцы. Министерство ищет способ привлечь на работу в Россию молодых квалифицированных ученых. / интервью брала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  В следующем году заканчивается Федеральная целевая программа “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы. Однако, как стало известно, программу планируется продолжить. Ради чего? В каком формате? Что это даст ...
831152
  Гильде В. Нужны идеи / В. Гильде, К.Д. Штарке. – М., 1973. – 64с.
831153
   Нужны ли выставки туркомпании? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-10 : фото
831154
  Стародубцев В.А. Нужны ли колхозы? / В.А. Стародубцев. – М, 1990. – 155с.
831155
   Нужны ли миру послы и посольства? Дискуссия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 83-90. – ISSN 0130-9625
831156
  Шувалова О.Р. Нужны ли населению научные знания ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 3. – С. 55-60. – ISSN 0321-0383
831157
  Левик В. Нужны ли новые переводы Шекспира? // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 93-104
831158
  Пилко И. Нужны ли профессии новые стандарты? / Ирина Пилко, Ольга Абалакова // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2012. – № 5 (77). – С. 35-42. – ISSN 1608-4071


  На основе анализа направлений подготовки квалифицированных библиотекарей в вузах России и содержательного наполнения образовательных программ авторами предлагается разработать регламент, включающий требования к должности, порядок и условия ...
831159
  Федоров В.П. Нужны ли экономические санкции? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 134-136. – ISSN 0201-7083
831160
  Задорожнюк И.Е. Нужны ли экономической науке философские знания? (к Нобелевской лекци Ф. Хайека 1974 г.) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.164-168. – ISSN 0042-8744
831161
  Богданова Светлана Нужны ли юристы туристам? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 44-46 : Фото
831162
  Хоран Д.Д. Нужный образ : Роман / Д.Д. Хоран. – Нижний Новгород : Флокс, 1993. – 526с.
831163
  Гончаров Ю.Д. Нужный человек / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1973. – 240с.
831164
  Третьяк Т.М. Нуклеазный комплекс Micrococcus pyogenes var aureus, штамма 42 Е. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Третьяк Т.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 21л.
831165
  Шапот В.С. Нуклеазы / В.С. Шапот. – Москва, 1968. – 212с.
831166
   Нуклеазы. – К., 1985. – 109с.
831167
  Татарская Р.И. Нуклеазы актиномицетов как специфические реагенты для изучения структуры и функции нуклеиновых кислот : Автореф... докт. биол.наук: 03.093 / Татарская Р.И.; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1970. – 56л.
831168
  Лещинская И.Б. Нуклеазы бактерий / И.Б. Лещинская. – Казань : Казанский университет, 1991. – 231 с. – ISBN 5-7464-0345-8
831169
  Василенко С.К. Нуклеазы из ядов среднеазиатских змей и их применение для структурных исследований Т-РНК : Автореф... канд. хим.наук: / Василенко С.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1965. – 27л.
831170
   Нуклеазы микроорганизмов. – М., 1974. – 328с.
831171
   Нуклеазы микроорганизмов и их практическое использование. – Рига, 1989. – 79с.
831172
  Миловидов П. Нуклеальная реакция Feulgen-Rossenbeck"a и ее значение в гистологии / П. Миловидов, 1933. – С. 167-183
831173
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1956. – 415с.
831174
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1957. – 550с.
831175
   Нуклеиновые кислоты. – М., 1962. – 455с.
831176
   Нуклеиновые кислоты. – Москва : Мир, 1965. – 445с.
831177
   Нуклеиновые кислоты. – Москва, 1966. – 382с.
831178
  Федорова Т.А. Нуклеиновые кислоты и белки в организме при лучевом поражении. / Т.А. Федорова. – М., 1972. – 407с.
831179
  Гендон Ю.З. Нуклеиновые кислоты и белки вирионов / Ю.З. Гендон, Б.Ф. Поглазов, Т.И. Тихоненко. – Москва : Наука, 1975. – 368 с.
831180
   Нуклеиновые кислоты и биологическое действиеионизирующей радиации. – М., 1967. – 200с.
831181
  Чепинога О.П. Нуклеиновые кислоты и их биологическая роль / О.П. Чепинога. – К, 1956. – 134с.
831182
  Белозерский А.Н. Нуклеиновые кислоты и их биологической значение / А.Н. Белозерский. – Москва : Знание, 1961. – 47с.
831183
  Белозерский А.Н. Нуклеиновые кислоты и их биологической значение / А.Н. Белозерский. – Москва : Знание, 1963. – 64с.
831184
  Конарев В.Г. Нуклеиновые кислоты и морфогенез растений / В.Г. Конарев. – Москва, 1959. – 348 с.
831185
   Нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды. – М., 1961. – 346с.
831186
  Бердышев Г.Д. Нуклеиновые кислоты и ферменты-нуклеазы пойкилотермных морских животных (выделение, свойства, обмен) : Автореф... докт. биол.наук: / Бердышев Г.Д.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1971. – 42л.
831187
   Нуклеиновые кислоты и хроматин растений. – К., 1981. – 191с.
831188
  Лукаш А.И. Нуклеиновые кислоты мозга. Лекция / А.И. Лукаш, П.И. Короленко. – Ростов -на-Дону, 1973. – 20с.
831189
  Кок И.П. Нуклеиновые кислоты насекомых и их вирусов / И.П. Кок. – Киев, 1973. – 227с.
831190
  Бердышев Г.Д. Нуклеиновые кислоты пойкилометрмных морских животных / Г.Д. Бердышев. – Киев, 1973. – 172с.
831191
  Бердышев Г.Д. Нуклеиновые кислоты пойкилотеpмных моpских животных ( эволюционные и возрастные аспекты) / Г.Д. Бердышев; АН УССР. Сектор молекулярной биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 1973. – 172с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
831192
   Нуклеифильные реакции карбонильных соединений. – Саратов, 1982. – 135с.
831193
   Нуклеифильные реакции карбонильных соединений. – Саратов, 1985. – 144с.
831194
  Лещинская И.Б. Нуклеодеполимеразы сепрофитных бактерий / И.Б. Лещинская. – Казань : Казанский университет, 1975. – 180 с.
831195
  Белозерский А.Н. Нуклеопротеиды и нуклеиновые кислоты и их биологическое значение / А.Н. Белозерский. – М, 1959. – 46с.
831196
  Домогацкий Григорий Владимирович Нуклеосинтез под действием нейтрино, испускаемых при гравитационном коллапсе звезд : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Домогацкий Григорий Владимирович; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1980. – 33л.
831197
  Супрун А. Нуклеотидне кодування амінокислот: погляд на проблему з погляду фізики білків / А. Супрун, Л. Шмельова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-32. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  З позиції впливу фізичних і структурних властивостей амінокислот і проліна обговорюється проблема розуміння кодування генетичної інформації. При цьому молекула ДНК розглядається як полімер типу одновимірного молекулярного кристала із складною ...
831198
   Нуклеотидные и аминокислотные последовательности белка оболочки украинского изолята Y вируса картофеля: сравнение с гомологичными последовательностями других изолятов и филогенетический анализ / И.Г. Будзанивская, Л.П. Овчаренко, А.В. Харина, И.И. Бубряк, В.П. Полищук // Biopolymers and cell : науковий журнал / scientific journal. – National acad. of sciences of Ukraine. – Київ, 2014. – V. 30, N 2. – С. 141-148. – ISSN 0233-7657
831199
  Ванюшин Б.Ф. Нуклеотидный состав дизоксирибонуклеиновых и рибонуклеиновых кислот высших и низших растений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ванюшин Б.Ф.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 25л.
831200
  Леванова Г.Ф. Нуклеотидный состав ДНК бактерий рода Escherlehia и некоторых родственных им микроорганизмов : Автореф... канд биол.наук: / Леванова Г. Ф.; Гор.ГУ. – Горький, 1968. – 17л.
831201
  Астапович Н.И. Нуклеотидный фонд и метаболизм микробной клетки / Н.И. Астапович. – Минск, 1979. – 150с.
831202
  Смирнов В.Д. Нуклеотидопептиды с фосфоамидной и сложноэфирной связями : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Смирнов В.Д.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 19л.
831203
  Силаева С.А. Нуклеотиды и нуклеотидопептиды различных форм Bacillus brevis var GB. : Автореф... канд. хим.наук: / Силаева С.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 20л.
831204
  Дробышев В.И. Нуклеотиды митохондрий и субмитохондриальных фрагментов некоторых животных тканей : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Дробышев В.И.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
831205
  Волкова Л.М. Нуклеофильная реакционная способность арилатов щелочных металлов в реакциях их с-бромдезоксибензоинами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Волкова Л.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1969. – 12л.
831206
  Бушра И.Н. Нуклеофильное замещение в ряду конденсированных азинов с узловым атомом азота : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бушра И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 123 л. + Приложение: л. 99-123. – Библиогр.: л. 93-98
831207
  Бушра И.Н. Нуклеофильное замещение в ряду конденсированных азинов с узловым атомом азота : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бушра И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с. – Библиогр.: 5 назв.
831208
   Нуклеофильное замещение сульфонильной группы и терт-бутиларилсульфонах и эфирах автоматических сульфокислот при действии литийорганических реагентов : Автореф... канд. хим.наук: / Карпенко Р. Г,; Карпенко Р. Г,; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 27л.
831209
  Большедворская Р.Л. Нуклеофильное присоединение аминов к ацетиленовым карбонилсодержащим соединениям : Автореф... канд. хим.наук: / Большедворская Р. Л.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1972. – 22л.
831210
  Рыбин Л.В. Нуклеофильные реакции бета-нитро-, бета-циан-, бета-карбоксивинилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Рыбин Л.В.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – Москва, 1965. – 20л.
831211
  Цургозен Л.А. Нуклеофильные реакции замащенных 1-диацетиленов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цургозен Л. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 23л.
831212
  Воробьева Людмила Александровна Нуклеофильные свойства окисей триалкиларсинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Воробьева Людмила Александровна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 17л.
831213
  Томиленко Е.И. Нуклеофильный обмен галогенов в органических соединениях в присутствии солей одновалентной меди в водных гомогенных растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Томиленко Е.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1968. – 20л.
831214
   Нуклеофільна модифікація 3,4-дихлоромалеїнімідів / О.І. Тихонюк, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 116
831215
  Блюмін Євген Володимирович Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Блюмін Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 139л. – Бібліогр.: л.121-139
831216
  Блюмін Євген Володимирович Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Блюмін Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
831217
  Ковтуненко О В. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю / О В. Ковтуненко, . – К., 1997. – 54с.
831218
  Зубарев А.Л. Нуклон-нуклонное взаимодействие и ядерная задача трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Зубарев А.Л.; Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1971. – 14л.
831219
  Вильсон Р. Нуклон-нуклонные взаимодействия : пер. с англ. / Р. Вильсон. – Москва : Мир, 1965. – 303 с.
831220
  Браун Дж.Е. Нуклон-нуклонные взаимодействия : пер. с англ. / Дж.Е. Браун, А.Д. Джексон. – Москва : Атомиздат, 1979. – 247 с.
831221
   Нуклон-нуклонные и адрон-ядерные взаимодействия при промежуточных энергиях : труды симпозиума, 1984 г. – Ленинград : ЛИЯФ, 1984. – 610 с.
831222
   Нуклон-нуклонные и пион-нуклонные взаимодействия при промежуточных энергиях : труды симпозиума, 1982 г. – Ленинград : ЛИЯФ, 1982. – 346 с.
831223
  Немец О.Ф. Нуклонные ассоциации в атомных ядрах и ядерные реакции многонуклонных передач / О.Ф. Немец, В.Г. Неудачин, др. и; Филиппов Г.Ф. – Киев : Наукова думка, 1988. – 487 с. – ISBN 5-12-009300-0
831224
  Неудачин В.Г. Нуклонные ассоциации в легких ядрах / В.Г. Неудачин, Ю.Ф. Смирнов. – Москва : Наука, 1969. – 417с.
831225
  Кудеяров Ю.А. Нуклонные ассоциации в легчайших ядрах 1-р оболочки по данных реакций при высоких энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Кудеяров Ю.А. ; МГУ. – Москва, 1968. – 6 с.
831226
  Чепурнов В.А. Нуклонные одночастичные состояния в деформированном конечном потенциале с размытым краем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чепурнов В.А.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1968. – 14л.
831227
   Нуклоны и пионы : Материалы I Международного совещания по нуклон-нуклонным и пион-нуклонным взаимодействиям. – Р1 - 3971. – [S. l.] : s. n.], 1968. – 294 c.
831228
  Грищенко М.М. Нуково-дослідна робота з питань політехнічного навчання та морального виховання / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 30с.


  Книга присвячена знаменній даті в історії українського народу-20-річчю з дня воз"єднання західноукраїнських земель з Радянської Україною. Докладно висветлено питання розвитку радянської школи й освіти за минуле двадцятиріччя.
831229
   Нукшинский могильник. 1 / Под ред. Шноре Э.Д., Зейда Т.Я. // Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР / Под ред. : Шноре Э.Д., Зейда Т.Я. ; АН ЛатССР. – Рига : Изд-во АН ЛатССР, 1957. – Т. 1 : Нукшинский могильник. – С. 1-145, 3 рис.
831230
  Вальдман В.М. Нулевая версия / В.М. Вальдман. – Ташкент, 1975. – 116с.
831231
  Мамаев О.И. Нулевая динамическая поверхность мирового океана / О.И. Мамаев. – М., 1962. – 219с.
831232
  Рогов В.С. Нулевая долгота : повести / В.С. Рогов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 463с. – ISBN 5-265-00623-0
831233
  Гришин В.С. Нулевая отметка / В.С. Гришин. – М., 1981. – 110с.
831234
  Третевич Л.М. Нулевая суффиксация имен существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Третевич Л.М. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород. – 25 с.
831235
  Третевич Л.М. Нулевая суффиксация имен существительных в современном украинском языке : автореф. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Третевич Л.М. ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1980. – 25 с.
831236
  Голубев А.Д. Нулевое отклонение / А.Д. Голубев. – М., 1980. – 407с.
831237
  Симагов А.В. Нулевой километр / А.В. Симагов. – Донецк, 1979. – 31с.
831238
  Прхалова О. Нулевой меридиан проходит через Тему / О. Прхалова. – М., 1972. – 127с.
831239
  Пронякин Ю.Ф. Нулевой меридиан. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1970. – 48с.
831240
  Белый А.Т. Нулевой цикл / А.Т. Белый. – Иркутск, 1986. – 254с.
831241
  Кихно В.С. Нулевые точки некоторых твердых металлов в солевых расплавах : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Кихно В.С.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1970. – 16л.
831242
  Гириценко Сергей Александрович Нули арифметических рядов Дирихле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.06 / Гириценко Сергей Александрович; Российск. академ. наук. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1997. – 18л.
831243
  Алексеев В.П. Нули и единицы / В.П. Алексеев. – Ленинград, 1958. – 68 с.
831244
  Журавлев В.Г. Нули на критической прямой L-функции Дирихле и рядов Дирихле, связанных с модулярными формами одного комплексного переменного : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Журавлев В.Г.; АН СССР , Мат. ин-т, Лен. от-ние. – Ленинград, 1975. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
831245
  Соскін С.М. Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах : автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Соскін С.М. ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
831246
  Сяофен Ч. Нуль годин на Різдво : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 182-196. – ISSN 0320 - 8370
831247
  Ґрущинський Нульова зона // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 96-107. – ISSN 1997-8642
831248
  Гацька Л.П. Нульова ставка ПДВ на експортні операції в контексті розвитку ЗЕД в Україні / Л.П. Гацька, В.П. Дюрядін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 105-106
831249
  Фокіна Н. Нульова ставка та продаж товарів на умовах договорів комісії, консигнації, доручення та інших цивільно - правових договорів, що не передбачають переходу права власності на такі товари // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 29. – С.12-13
831250
  Котик І. Нульовий закон // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 28-29


  Роман "Дев"ять" Анджея Стасюка.
831251
  Мойсеїв І. Нульосфера або небо всередині нас : філософсько-культурологічна експедиція за межі світу / Ігор Мойсеїв. – Київ : Дніпро, 2010. – 300 с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-300. – ISBN 978-966-578-203-2
831252
  Строкаль О. Нульсуфіксальні іменникові новотвори як засіб стилістичної маркованості в поезії Павл Мовчана // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 97-100.
831253
  Флориан Нума Помпилий : Второй царь Рима. – СПб, 1788. – 268 с.
831254
  Доде А. Нума Руместан / А. Доде. – Х., 1928. – 325с.
831255
  Доде А. Нума Руместан. Евангелистка / А. Доде. – Саратов, 1982. – 336с.
831256
  Хамдамов П. Нумеративы в современном узбекском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хамдамов П. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1967. – 30 с.
831257
   Нумерационный указатель действующих патентов на изобретения по состоянию на 31 декабря 1967 года. – Москва, 1969. – 103с.
831258
   Нумерационный указатель действующих патентов на изобретения с указанием класса немецкой патентной классификации за 1967 год. – Москва, 1969. – 69с.
831259
   Нумерационный указатель действующих патентов ФРГ(По состоянию на 31 декабря 1966 г.) по материалам ежегодного указателя выставленных для ознакомления описания изобретений к заявкам и выданных патент. – Москва, 1969. – 105с.
831260
   Нумерационный указатель патентов на изобретения ФРГ с указанием класса немецкой патентной классификации по материалам ежегодного указателя выставлен. для ознакомления описаний изобретений к заявкам. – Москва, 1969. – 78с.
831261
   Нумизматика античного Причерноморья : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 164с.
831262
  Дундуа Г.Ф. Нумизматика античной Грузии / Г.Ф. Дундуа. – Тбилиси, 1987. – 184с.
831263
  Кучеренко Э.И. Нумизматика в школе / Э.И. Кучеренко, Д.И. Мошнягин. – М., 1968. – 231с.
831264
   Нумизматика в Эрмитаже. – Л., 1987. – 191с.
831265
  Десятников А. Нумизматика изоляции: монеты латиноамериканских лепрозориев // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 6-12. – ISSN 1811-542X
831266
   Нумизматика Мексики / "Нумизматика Мексики", , Москва. выставка., 1977. – М., 1977. – 8с.
831267
   Нумизматика Узбекистана. – Ташкент, 1990. – 131с.
831268
  Северова М. Нумизматическая литература в России 18-го века : Общ. обзор: Аннот. библиогр. 1710-1800 гг. / М. Северова. – Ленинград, 1982. – 39с.
831269
  Мызгин К.В. Нумизматические данные о времени появления черняховской культуры на территории днепро-донецкой лесостепи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 299-311. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
831270
   Нумизматические исследования по истории юго-восточной Европы. – Кишинев, 1990. – 267с.
831271
  Пелда К.Р. Нумизматические памятники как историк экономической истории Латвии 13 -- первой половины 16 вв. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Пелда К.Р.; АН Латв.ССР.Ин-т истории. – Рига, 1980. – 25л.
831272
   Нумизматический альманах. – Москва, 1997-
№ 2. – 2005
831273
  Антонович В.Б. Нумизматический кабинет. Музей древностей / (записка профес. В,Б. Антоновча). – [Киев] : [в тип. Имп. ун-та Св. Владимира], 1884. – [27] с. : с 2 табл. монет. – Отд. вырезка из: Историко-стат. записки об ученыз и учеб.-вспомог. учреждниях Имп. Ун-та Св. Владимира (183401884), Киев, 1884 (с. 49-76)


  Минц-кабинет при университете св. Владимира образовался главным образом из коллекции виленского университета (около 20000 монет и медалей). Особенно обогатился минц-кабинет находками при раскопках. Наиболее приобретено за время 1852-1884 гг. - около ...
831274
   Нумизматический сборник. – Тбилиси, 1977. – 160с.
831275
  Зварич В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зварич. – Львов, 1975. – 156с.
831276
  Зварич В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зварич. – Изд. 3-е, допол. – Львов : Вища школа, 1978. – 224 с.
831277
  Зварич В.В. Нумизматический словарь / В.В. Зварич. – 4-е изд. – Львов, 1980. – 225с.
831278
  Василенко И. Нумизматы хотят больше // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 7. – С. 38-42


  Постанова Нацбанку про нові правила на ринку монет
831279
  Пивовар С.Ф. Нумідія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268-269. – ISBN 966-642-073-2
831280
  Зварич Володимир Нумізматика : Довідник / Зварич Володимир, Шуст Роман. – Тернопіль-Львів : Тернопіль, 1998. – 464с. – ISBN 966-95138-6-3
831281
  Шуст Р.М. Нумізматика : історія грошового обігу та монетної справи в Україні: навчальний посібник [для студентів істор. та економ. спец. вищих навч. закладів] / Роман Шуст; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2007. – 371с. – ISBN 966-346-252-3
831282
  Козубовський Г. Нумізматика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 390-398. – ISBN 978-966-06-0538-1
831283
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (7). – 1998
831284
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (8). – 1998
831285
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (9). – 1999
831286
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (10). – 1999
831287
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (11). – 1999
831288
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (12). – 1999
831289
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (13). – 2000
831290
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (14). – 2000
831291
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (15). – 2000
831292
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (16). – 2000
831293
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (17). – 2001
831294
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (18). – 2001
831295
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (19). – 2001
831296
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (20). – 2001
831297
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (21). – 2002
831298
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (24). – 2002
831299
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (28). – 2003
831300
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (29). – 2004
831301
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (30). – 2004
831302
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (31). – 2004
831303
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (32). – 2004
831304
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (33). – 2005
831305
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 2 (34). – 2005
831306
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 3 (35). – 2005
831307
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 4 (36). – 2005
831308
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542Х
№ 1 (37). – 2006
831309
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (38). – 2006
831310
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (39). – 2006
831311
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (40). – 2006
831312
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1. – 2007
831313
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2. – 2007
831314
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3. – 2007
831315
   Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4. – 2007
831316
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1. – 2008
831317
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2. – 2008
831318
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (47). – 2008
831319
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (48). – 2008
831320
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (49). – 2009
831321
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (50). – 2009
831322
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (51). – 2009
831323
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (52). – 2009
831324
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (53). – 2010
831325
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (54). – 2010
831326
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (55). – 2010
831327
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (56). – 2010
831328
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (58). – 2011
831329
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (59). – 2011
831330
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (60). – 2011
831331
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (61). – 2012
831332
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (62). – 2012
831333
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (63). – 2012
831334
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (64). – 2012
831335
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (65). – 2013
831336
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (66). – 2013
831337
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (67). – 2013
831338
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (68). – 2013
831339
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 1 (73). – 2015
831340
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 2 (74). – 2015
831341
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 3 (75). – 2015
831342
   Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
№ 4 (76). – 2015
831343
  Ластовський В.В. Нумізматика на сторінках "Київської старовини" (1882-1906 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 122-125


  Стаття присвячена особливостям представлення нумізматичної тематики у журналі "Київська старовина" протягом 1882-1906 рр., зокрема відзначається інформаційний характер більшості публікацій та їх чітку періодичність.
831344
  Слюсаренко Ф. Нумізматична праця проф. В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 421-427. – ISBN 966-7272-00-1
831345
  Мяскова Т. Нумізматичний кабінет Університету Св. Володимира (1834-1852 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 221-227. – ISBN 966-625-009-8


  Подано таблиці монет та медалей, придбаних та подарованих у 1838-1852 рр. Нумізматичному кабінету Університету Св. Володимира.
831346
  Зварич В.В. Нумізматичний словник / В.В. Зварич. – Львів, 1972. – 147с.
831347
  Голиш Г. Нумізматичні дослідження в сучасній українській історіографії: здобутки, проблеми, перспективи // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 207-214
831348
  Попельницька О. Нумізматично-речові скарби як історичне джерело (на прикладі скарбу ХVI - ХVII ст. з села Старосілля) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 204-217
831349
  Немков Г.И. Нуммулитиды Советского Союза и их биостратиграфическое значение / Г.И. Немков; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1967. – 319с.
831350
  Мревлишвили Н.И. Нуммулиты Грузии и их стратиграфическое значение : монографическая сводка / Н.И. Мревлишвили; Ред. Цагарели А.Л. – Тбилиси, 1978. – 244с.
831351
  Григорян С.М. Нуммулиты и орбитоиды Армянской ССР : монография / С.М. Григорян; Отв. ред. Габриелян А.А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1986. – 216с.
831352
  Птухян А.Е. Нуммулиты нижне-среднего эоцена Армении и некоторые закономерности их распространения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Птухян А.Е.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
831353
  Рытхэу Ю.С. Нунивак : повесть / Ю.С. Рытхэу. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 237 с.
831354
   НУО новини : регіональне видання для неурядових організацій. – Київ
№ 12. – 1999
831355
  Кадрі Якуб Нур Баба / Кадрі Якуб. – Харків : РУХ, 1932. – 283 с.
831356
   Нурдаль Григ. Библиограф. указатель. – М., 1958. – 47с.
831357
  Акобиров Ю. Нурек : роман / Ю. Акобиров. – Москва : Художественная литература, 1980. – 262 с.
831358
  Кулиев Г.А. Нурмурад Сарыханов -- новеллист. (К проблеме становления жанра новеллы в туркменской литературе). / Г.А. Кулиев. – Ашхабад, 1967. – 104 с.
831359
  Кулиев Гуль Нурмурад Сарыханов - новеллист. (К проблеме становления жанра новеллы в туркм. советской литературе) : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев Гуль; АН Туркм.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 18л.
831360
  Богатенкова Л.И. Нурмухан Жантурин / Л.И. Богатенкова. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 95 с.
831361
  Нурмагамбетова О. Нурпеис Байганин - певец Сталинской эпохи : Автореф... канд. филологич.наук: / Нурмагамбетова О.; АН Каз.ССР. Ин-т языка и литературы. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
831362
   Нурсултан Назарбаев. Фотосуреттер / [жинакта : С. Бондаренко, Б. Отарбаев, М. Муслимов и др. ; жауапты ред. : Д. Мыктыбек]. – [Алматы] : [Полиграфсервис], 2010. – 207, [9] с. : фото. – ISBN 9965-893-23-3
831363
  Назарбаев Н.А. Нурсултан Назарбаев: без правых и левых / Н.А. Назарбаев. – М., 1991. – 254с.
831364
   Нурсултан Назарбаєв - засновник казахстанської моделі міжетнічної та міжконфесійної злагоди. – Київ : Етнос, 2006. – 240с. – ISBN 966-522-124-8
831365
  Панченко О. Нурт і вир Григорія Булаха // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 10
831366
  Кузнецов В.С. Нурхаци: Основатель Маньчжур. государства / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1985. – 189с.
831367
  Мокиевский О.Б. Нусантара : Записки биолога об экспедиции в Индонезию / О.Б. Мокиевский. – Москва : Мысль, 1967. – 229с.
831368
  Грушевский М.С. Нустановившееся движение воды в реках и каналах / М.С. Грушевский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
831369
  Прозорова К.Г. Нут / К.Г. Прозорова. – Л., 1927. – 32с.
831370
  Федоров Е.П. Нутации и вынужденное движеие полюсов Земли по данным широтных наблюдений / Е.П. Федоров. – К., 1958. – 144с.
831371
  Тарадий В.К. Нутация оси вращения Земли. (Сравнение выводов теории с результатами анализа наблюдений) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Тарадий В.К. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 11 с.
831372
  Галушко О.А. Нутритивная поддержка больных в отделении интенсивной терапии: старые правила и новые возможности // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
831373
  Мальцева Л.А. Нутритивная терапия в клинике критических состояний / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Г. Черненко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 130-133. – ISSN 2224-0586
831374
  Жабченко І.А. Нутритивний статус і особливості обміну колагену у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки / І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 39-44. – ISSN 2226-1230
831375
   Нутриціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Дуденко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : Світ Книг, 2013. – 559, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 433-448. – Бібліогр.: с. 558-559. – ISBN 978-966-2678-13-0
831376
  Соколов Г.В. Нутрия - ценный пушной зверь. / Г.В. Соколов, Н.М. Тимофеев. – М., 1977. – 94с.
831377
  Верещагин Н.К. Нутрия. / Н.К. Верещагин. – Москва, 1932. – 43с.
831378
  Павлов М.П. Нутрия. / М.П. Павлов. – М., 1951. – 100с.
831379
  Колесов Л.В. Нутрія. / Л.В. Колесов. – К., 1967. – 175с.
831380
  Мустафаев Ф. Нуха / Ф. Мустафаев, А. Шарифов. – Баку, 1963. – 56с.
831381
   Нуха (Азербайджан). – Москва, 1948. – 40 с.
831382
  Дациев А. Нухай Батырмурзаев. / А. Дациев. – Махачкала, 1968. – 37с.
831383
  Исламов М.И. Нухинский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исламов М.И.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – БАку, 1961. – 28л.
831384
  Чухно А.А. Нучно-техническая революция и повышение производительности общественного труда // Коммуист Украины, 1974. – №7
831385
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – Л, 1970. – 24с.
831386
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – М, 1973. – 63с.
831387
  Эванс-Причард Нуэры / Эванс-Причард. – М, 1985. – 236с.
831388
  Штёр Ф. Нчебник гистологии и микроскопической анатомии человека со включением микроскопической техники / Ф. Штёр; под ред. А.С. Догеля. – 8-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимов, 1901. – XII, 590 с.
831389
  Цанковъ В. Нъколко сенонски Cephalopoda отъ с.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1935. – 14с. – Отпечатъкъ отъ "Сп. на Бълг. Геологическо д-во" Год. VII, кн. 1, 1935 г.
831390
  Доневъ Ст. Нъмско-български речникъ / Ст. Доневъ. – София, 1940. – 531с.
831391
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року. – Одесса : Типо-Литогр. Е. Фесенко, 1885. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
831392
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року // Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1884. – Ч. 2. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот.


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
831393
   Нымме и Мустамяэ.. – Таллин, 1971. – 80с.
831394
  Шефнер В.С. Ныне, вечно и никогда / В.С. Шефнер. – Л., 1963. – 366с.
831395
  Чейшвили Р.Б. Нынешнее лето в Цхалтубо : рассказы / Р.Б. Чейшвили. – Москва : Советский писатель, 1976. – 264 с.
831396
  Монастырев В.А. Нынешнее племя. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1952. – 76с.
831397
  Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением Калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их Веры, молитвы, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни Савардин. / Сочинил и издал Н. Страхов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Шнора, 1810. – 95 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
831398
  Булаев Н.И. Нынешний прием в вузы многому нас научил // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-11. – ISSN 1726-667Х
831399
  Самойлович Д.С. Нынешний способ лечения : с наставлением, как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от уязвления змеи, : С показанием на таблице гридировальными фигурами, чем, когда и как змея уязвляет, где яд у нее бывает и проч. / Выбрав из разных авторов сочинил для пользы общенародной Данило Самойлович коллежский ассессор и штаб-лекарь. – Изд. 2е. – Москва : В унив. тип., у Н. Новикова, 1783. – 117 с. : 1 л. ил.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір Под грав. подпись: Weis a Strasb. Aux depens de Mr. D. Samoilowitz
831400
  Чжоу Нынешняя международная обстановка и внешняполитика нашего государства / Чжоу, Энь-Лай. – Пекин, 1958. – 32с.
831401
  Стрельцов Иван Ныряльщики и шпагоглотатели : Зоосфера / Стрельцов Иван, Гудков Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-75 : Фото
831402
  Волчик Алеся Нырять так нырять! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-55 : фото
831403
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной россии: обещания и риски // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 68-71. – ISSN 1726-6726


  XXI век - время цивилизационных сдвигов во всех сферах материальной и духовной жизни российского общества. Не может остаться в стороне и библиосфера, образовавшаяся в индустриальной России прошлого столетия. Одно из самых ярких проявлений смены ...
831404
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной России: обещания и риски / Аркадий Васильевич Соколов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  О проекте Национальной электронной библиотеки России (НЭБ).
831405
  Ерпулев А.А. НЭБ в цифрах // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-7
831406
  Степанов В.К. НЭБ как платформа интеграции библиотек в систему цифровых коммуникаций, или Какая национальная электронная библиотека нужна России // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены перечень требований к обновляемой Национальной электронной библиотеке России, технические и организационные вопросы реализации проекта, решение которых может стать ключевым шагом на пути реформирования деятельности библиотек всей ...
831407
   НЭБ: в поисках критериев отбора книг и моделей доступа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  Проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ) стартовал чуть более 10 лет назад. Промышленная эксплуатация ресурса должна начаться с 1 июля 2015 года. До этого момента предстоит решить немало технических и организационных вопросов, но одним из ...
831408
  Дуда В.В. НЭБ: в приоритете расширение библиотечного охвата и экономическая эффективность : [интервью с В.В. Дудой] / Вадим Дуда ; записала Елена Бейлина, 2014. – С. 79-83


  Экспертное обсуждение концепции Национальной электронной библиотеки, продолжающееся последние полгода, подходит к завершению. В 2014 г. планируется к запуску промышленная эксплуатация портала НЭБ. О приоритетных направлениях развития и бизнес-моделях ...
831409
  Осипова В.А. НЭБ: история, устройство и новый этап развития / Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 64-66. – ISSN 1726-6726


  Чтобы преодолеть барьеры разрозненности и недоступности, несколько лет назад в России было инициировано создание ресурса, объединяющего качественные и распространяемые в соответствии с нормами охраны авторского права книжные материалы различных ...
831410
  Баландюк С.В. НЭБ: концепция развития : [интервью с С.В. Баландюком] / С.В. Баландюк ; беседу вела Елена Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  Мнение профессиональной аудитории после открытого заседания рабочей группы по развитию НЭБ, состоявшегося в рамках директорского совещания в РНБ, было, честно скажем, неоднозначным. В дальнейшем дискуссия по форматам обновления НЭБ, ее интеграции с ...
831411
   НЭБ: магистральное направление развития библиотечной отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 46-53. – ISSN 1726-6726


  О Национальной электронной библиотеке России.
831412
   НЭБ: поддержка и перспективы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 66-71. – ISSN 1726-6726


  В конце октября в Российской национальной библиотеке (РНБ) прошло Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек России. Тема 2013 г. - "Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан ...
831413
   НЭБ: технология реализации // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 28-31. – ISSN 1726-6726


  Прошло полгода с момента определения оператора Национальной электронной библиотеки (НЭБ) России. Сегодня в проекте по-прежнему принимают участие шесть федеральных и 27 региональных библиотек, осуществляются унификация форматов, обсуждается регламент ...
831414
  Чойжилсурэн Л. Нэгдлийн Одер. / Л. Чойжилсурэн. – Унаанбаатар, 1956. – 64с.
831415
   Нэйпиер Ричард. Выставка работ "Формы и образы". Москва. 1983.. – М., 1983. – 14с.
831416
  Улин Л.Н. Нэн. / Л.Н. Улин. – М., 1933. – 207с.
831417
   Нэнси: Научно-фантастические рассказы американских писателей.. – М., 1990. – 48с.
831418
  Янковский В.Ю. Нэнуни-четырехглазый / В.Ю. Янковский. – Ярославль, 1979. – 239с.
831419
  Горинов М.М. НЭП / М.М. Горинов. – М, 1990. – 62с.
831420
  Касьяненко В.И. НЭП и акционерное предпринимательство в СССР / В.И. Касьяненко. – М., 1991. – 62с.
831421
  Дмитренко В.П. НЭП и построение социализма в СССР / В.П. Дмитренко. – М., 1981. – 64с.
831422
  Деревянкин Т.И. НЭП и рыночные отношения / Т.И. Деревянкин, Р.Д. Толстов. – К., 1991. – 47с.
831423
   НЭП и хозрасчет : сборник. – М., 1991. – 364с.
831424
  Елинд Д.Г. НЭП как политика построения социализма : Автореф... Канд.экон.наук: / Елинд Д.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-т. – Москва, 1954. – 16л.
831425
  Трушин А. НЭП по-кубински // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0234-1670


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
831426
   НЭП. Взгляд со стороны: сб.. – М., 1991. – 302с.
831427
  Братющенко Ю. Нэп: государство, частник, кооперация // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0042-8779
831428
  Надеждина В.А. Нэповская Россия в зеркале социальной истории // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 149-157. – ISSN 0869-5687
831429
  Липатова О. Нэцке // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 14-25


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
831430
  Торчилин В. Нэцке из Сан-Франциско : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 78-98. – ISSN 0012-6756
831431
   Нэцкэ и японская гравюра из собрания С.П.Варшавского: Кат. выст.. – Л., 1983. – 77с.
831432
  Успенский М.В. Нэцкэ. / М.В. Успенский. – Л., 1986. – 233с.
831433
  Саутенко Н. Нюанси використання нотаріусом відомостей державного реєстру актів цивільного стану громадян при вчиненні відповідної нотаріальної дії // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 46-49
831434
  Кабачій Р. Нюанси декомунізації в Україні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 25. – С. 5. – ISSN 0027-8254
831435
  Тіщенко О. Нюанси Закону про непрацездатність // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С.51-56


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
831436
  Богданов Е.Н. Нюансы бытия / Е.Н. Богданов. – М, 1992. – 334с.
831437
  Понарина Т. Нюансы науки обучения. Экспорт российских образовательных услуг - борьба не столько за деньги, сколько за влияние / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 10


  В Российском университете дружбы народов (РУДН) традиционно собираются люди, отвечающие в отечественной высшей школе за международную деятельность.
831438
  Плиева С. Нюансы общения. В организации научных форумов не существует мелочей : беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 14


  О компаниях, специализирующихся на проведении конгрессов и конференций. Генеральный директор Международного агентства конгрессного обслуживания МАКО Светлана Плиева вникает во все детали организации доверенных ее компании форумов, с особой ...
831439
  Лексютина Я.В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы Китая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 103-109. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
831440
   Нюргун Боотур Стремительный: Якутский героический эпос олонхо. – 2-е изд. – Якутск, 1982. – 432с.
831441
  Полетика В.В. Нюргун Стремительный / В.В. Полетика. – Благовещенск, 1957. – 75с.
831442
  Карев Д.С. Нюребергский процесс / Д.С. Карев. – М, 1976. – 63с.
831443
  Коцюбинський М.М. Нюренберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
831444
  Захаров В.Н. Нюринге / В.Н. Захаров. – Москва : Современник, 1978. – 255с. – (Новинки "Современника")
831445
  Глебов А.Д. Нюркин месяц / А.Д. Глебов. – М., 1981. – 271с.
831446
  Лук"яненко Левко Нюрнберг-2 / Лук"яненко Левко. – Київ : Нора-Прінт, 2001. – 114с. – ISBN 966-7837-20-3
831447
   Нюрнберг–Страсбург–Париж–Брюссель // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Відчути ритм життя поважних європейських інституцій змогли студенти ІМВ – учасники міжнародної освітньої програми НУО «Україна в Європі». За 6 днів подорожі делегація з 80 осіб відвідала Нюрнберг, Страсбург, Париж і Брюссель"
831448
  Рагинский М.Ю. Нюрнберг : перед судом истории / М.Ю. Рагинский. – Москва, 1986. – 207 с.
831449
  Александров Г.Н. Нюрнберг вчера и сегодня / Г.Н. Александров. – Москва, 1971. – 168с.
831450
  Калиниченко А. Нюрнберг: музей открыт, процесс продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  В здании земельного суда Нюрнберга-Фюрта открыли музей Нюрнбергского процесса.
831451
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки / А.Б. Чаковский. – М.
1. – 1987. – 221с.
831452
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман / А.Б. Чаковский. – М. : Изд.ГоскомСССР по печати. – (Роман-газета : Основана в 1927 г. ; 23 (1149)-1990). – ISSN 0131-6044
Кн. 2. – 1988. – 80с.
831453
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман-газета / А.Б. Чаковский. – Москва
22, кн.1 : В капкане. – 1988. – 64с.
831454
  Герхардт Д. Нюрнбергские прогулки: в гостях у Альбрехта Дюрера // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 2 (86). – С. 48-79. – ISSN 1812-867Х


  Альбрехт Дюрер (1471-1528) - немецкий живописец и график, признан крупнейшим европейским мастером ксилографии и одним из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников.
831455
  Герхардт Дитер Нюрнбергские прогулки: Загадки "Прекрасного фонтана" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х
831456
  Полторак А.И. Нюрнбергский процесс : (основные правовые проблемы) / А.И. Полторак. – Москва : Наука, 1966. – 351с.
831457
  Лебедева Н.С. Нюрнбергский процесс и его приговор // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 75-92. – ISSN 20718160
831458
   Нюрнбергский процесс и современность. – М., 1986. – 172с.
831459
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
1. – 1965. – 799с.
831460
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
2. – 1966. – 799с.
831461
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
3. – 1966. – 800с.
831462
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
1. – 1957. – 800с.
831463
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 2. – 1958. – 863с.
831464
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
3. – 1958. – 816с.
831465
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
4. – 1959. – 896с.
831466
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
5. – 1960. – 884с.
831467
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 6. – 1960. – 758с.
831468
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
7. – 1961. – 760с.
831469
  Александров Г.Н. Нюрнбергский процесс над главными немецкими преступниками / Г.Н. Александров. – Москва
2. – 1966. – с.
831470
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. – М.
Т. 1. – 1954. – 936с.
831471
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
2. – 1951. – 608с.
831472
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
1. – 1952. – 832с.
831473
   Нюрнбергский процесс. Суд над нацистскими судьями. Сб. материалов (судебного процесса америк. трибунала над группой руководителй юстиции гитлеровской Германии).. – М., 1970. – 352с.
831474
   Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. – Москва, 1995. – 264с. – ISBN 5-201-01306-6
831475
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
1. – 1987. – 688с.
831476
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
Т. 2. – 1988. – 672с.
831477
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
3. – 1989. – 656с.
831478
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
Т. 4. – 1990. – 671с.
831479
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т.. – М.
5. – 1991. – 672с.
831480
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – М.
1. – 1955. – 936с.
831481
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – М.
2. – 1955. – 1156с.
831482
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог / А.И. Полторак. – 3-е изд. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 416 с.
831483
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – М., 1965. – 552с.
831484
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – М., 1969. – 557с.
831485
  Кобилецький М. Нюрнберзьке право // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 93-95
831486
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 11с.
831487
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1966. – 14с.
831488
  Іванов В.М. Нюрнберзький процес: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7363-7-0
831489
  Гусєв В. Нюрнберзький процес: Україна у планах Третього Рейху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 15


  70 років тому, 16 жовтня 1946 року, було поставлено крапку в роботі Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Комісія з ув"язнення головних військових злочинців поширила заяву: "Вироки до смертної кари, винесені Міжнародним військовим трибуналом ...
831490
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 44-46. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
831491
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 60-63. – ISSN 2313-559X


  Досліджено проблему створення Нюрнберзького військового трибуналу, визначальною характеристикою якого є його міжнародно-правовий характер. Розглянуто основні етапи формування організаційної структури Нюрнберзького трибуналу.
831492
  Шмелев И.С. Няня из Москвы / И.С. Шмелев. – М., 1996. – 62с.
831493
  Лернер Н.О. Няня Пушкина / Н.О. Лернер. – Л., 1924. – 32с.
831494
  Ульянский А.И. Няня Пушкина. / А.И. Ульянский. – М.-Л., 1940. – 124 с.
831495
  Ковачевичь Б. Ньегош живот и рад = Знаменити льуди : Уредник Миливоjе Ристичь / Б. Ковачевичь. – Београд : Народна кньига, 1953. – 58, [3] с.
831496
  Потапов А. Ньирагонго проснулся // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-69. – ISSN 0321-5075


  [Разрушительное извержение вулкана в Конго.]
831497
  Иконников А.В. Нью-Йорк / А.В. Иконников. – Ленинград, 1980. – 96 с.
831498
  Козаченко В.П. Нью-Йорк зблизька. Нарис. / В.П. Козаченко. – Київ, 1958. – 64с.
831499
  Ревакович М. Нью-Йорк на мапі української поезії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 26-28
831500
  Большаков И.Г. Нью-Йорк, "Колизей". / И.Г. Большаков. – М, 1959. – 40с.
831501
  Никитин Л.В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая история борьбы за лидерство в банковской системе США : (1970-е - середина 2010 годов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 128-144. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе количественных данных рассматривается развитие конкуренции между крупнейшими банковскими центрами США на протяжении последних 40 лет. Исследование показывает, что даже при характерном для неолиберальной экономики территориальном ...
831502
  Балбек Елена Нью-Йорк. Бетонный Манхэттенвуд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 68-73 : фото
831503
  Ахонина В.С. Нью-Йорк: Имперский штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 110-125. – ISSN 0321-2068


  Общие сведения об американском штате Нью-Йорк (в т. ч.: порядковый номер, девиз, официальная песня, дата вступления в Союз). Краткие сведения о крупных городах, населении, органах власти, экономике, образовании, культуре, достопримечательностях, ...
831504
  Стрельников Б.Г. Нью-Йоркские вечера / Б.Г. Стрельников. – М., 1964. – 63с.
831505
  Тартаковер С.Г. Нью-Йоркский матч-турнир 1927 г. / С.Г. Тартаковер. – Л., 1927. – 144с.
831506
  Матвеев А.И. Нью-Йоркский рейд / А.И. Матвеев. – Одесса, 1977. – 84 с.
831507
  Абліцов В. Нью-йоркська вікторія й київська трагедія Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 8-9
831508
  Ільницький М. Нью-йоркська група // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 73-115. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово" та відгалуження від "Слова" - Нью-йоркська група. Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
831509
  Яручик В. Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – C. 112-114. – ISSN 0236-1477


  До XXI випуску студій з україністики, яку видає Міжнародна школа україністики НАН України, увійшла монографія "Міфопоетика Нью-Йоркської групи" Тадея Карабовича, відомого вченого, українського поета й перекладача, доктора гуманітарних наук, викладача ...
831510
  Лущій С. Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка


  У статті аналізуються дослідження Ю. Лавріненка про Нью-Йоркську групу та шістдесятників. The paper focuses on Yu. Lavrinenko’s research works which deal with the New York Group and the representatives of the 1960s generation.
831511
  Бойчук Б. Нью-Йоркська група у перспективі часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С.266-276.
831512
  Моренець В.П. Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на дивні теми // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 43-53
831513
  Ковалів Ю. Нью-Йоркська група: ранній етап формування // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 24-35. – ISBN 966-95452-3-8
831514
  Мальський М. Нью-Йоркська конвенція чи Київська угода. Хто кого? / М. Мальський, В. Яремко // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 30
831515
   Нью-Йорская фондовая биржа. – Москва, 1992. – 512с.
831516
  Галака С.П. Нью-Йорська конференція 1995 рокі з розгляду дії та подовження ДНЯЗ // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.408-415


  Договід про нерозповсюдження ядерної зброї
831517
   Нью - Йорк стал ближе : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 8 : Іл.
831518
   Нью - Йорк. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 104-105 : Іл.
831519
  Райхель Ю. Ньютон - творець англійського економічного дива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 23
831520
  Кузнецов Б.Г. Ньютон / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1982. – 175 с.
831521
  Карцев В.П. Ньютон / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 414 с. – (Жизнь замечательных людей)
831522
   Ньютон (1727-1927). – Ленинград, 1927. – 73 с.
831523
  Самойленко В.Г. Ньютон 20 століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Внесок М. М. Боголюбова до скарбниці світової науки.
831524
  Самойленко В. Ньютон XX століття // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  До 100 річчя від дня народження Миколи Миколайовича Боголюбова. Був деканом механіко-математичного факультету з 1945 по 1949 роки.
831525
  Крылов А.Н. Ньютон и его значение в мировой науке. 1643-1943 / А.Н. Крылов. – Москва-Ленинград, 1943. – 39 с.
831526
   Ньютон и философские проблемы физики ХХ века : Сб. ст. – Москва : Наука, 1991. – 207 с.
831527
  Ващенко Л.І. Ньютон і теорія ймовірностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-4171
831528
  Кононенко Т.П. Ньютон Ісаак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 363-364. – ISBN 966-316-069-1
831529
  Кулаков Ю.І. Ньютонівська механіка з точки зору загальної теорії гомогенних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
831530
  Крылов А.Н. Ньютонова теория астрономической рефракции / А.Н. Крылов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1935. – 69 с.
831531
  Ільїн В.В. Ньяя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
831532
  Куликов В. О "болевых точках" социально-экономического развития России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 3-16. – ISSN 0130-9757
831533
  Безносов Э. О "вовремя приведенной цитате". Литературные источники некоторых эпизодов романа "Белая гвардия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 367-379. – ISSN 0042-8795
831534
  Литневская Е.И. О "вольностях" употребления норм письменной речи в текстах современной художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.9-24. – Библиогр.: Лит.: с.23-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
831535
  Юшкевич А.П. О "Геометрии" Декарта // Рассуждение о методе / Р. Декарт. – Москва, 1953. – С. 524-559
831536
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть I) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-91. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
831537
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть II) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-41. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
831538
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть III) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
831539
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть IV) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 14-29. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
831540
  Блауберг И.И. О "Годе Бергсона" и бергсонизме XXI в. : философия Бергсона: взгляд через столетие / И.И. Блауберг, Ю.В. Подорога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 152-158. – Бібліогр.: с. 152, 156. – ISSN 0042-8744
831541
  Татаринов А. О "гонкуровском" Уэльбеке и "букеровском" Барнсе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 300-312. – ISSN 0042-8795


  Статья посв. творчеству Мишеля Уэльбека, получившего в 2010 г. Гонкуровскую премию за роман "Карта и территория", и Джулиана Барнса, получившего в 2011 г. Букеровскую премию за роман "Предчувствие конца". Стаття присв. творчості Мішеля Уельбека, який ...
831542
  Иванюк Б.П. О "двойном бытии" целостности художественного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – ISBN 966-72-77-79-8


  В статті викладені версія та наслідки рецептивного обгрунтування відносності літературного твору у трьох іпостасях авторської відповідальності за здійснення його худодньої цілосності - методі, жанрі та стилі
831543
  Кацис Л. О "делах", жизни и судьбе Осипа Мандельштама // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 330--362. – ISSN 0042-8795
831544
  Кедров Б.М. О "Диалектике прировы" Энгельса : Учебное пособие для вузов / Б.М. Кедров. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184с.
831545
  Видгоф Л. О "долгополой" шинели и "садовнике и палаче" в стихотворении О. Мандельштама "Стансы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 183-202. – ISSN 0042-8795
831546
  Николаева Т.М. О "единстве ономастики" и/или о новой ветви "антропонимики" // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0373-658Х
831547
  Калинин Василий Валерьянович О "жестком" управлении ходьбой шагающего аппарата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калинин Василий Валерьянович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 12л.
831548
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1960. – 146с.
831549
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 3-е доп. – Свердловск, 1962. – 204с.
831550
  Степанов А.А. О "загадочном" образе безумца в сценах "Фальшивая монета" М.Горького. / А.А. Степанов. – Казань, 1961. – 28 с.
831551
  Нестерова Н.М. О "загадочных" окказионализмах Дж. Джойса и способах их перевода / Н.М. Нестерова, Е.А. Наугольных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – Библиогр.: Лит.: С. 82; 9 поз. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
831552
  Мелентьев Ю.С. О "Золотом кольце" и связи времен / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Книга, 1990. – 285 с.
831553
  Энгельс Ф. О "Капитале" Маркса. / Ф. Энгельс. – М., 1941. – 151с.
831554
  Белоцерковский А.В. О "качестве" и "количестве" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы оценки качества и количества массового высшего образования, даны рекомендации по введению единого государственного экзамена для бакалавров типа GRE subject test. Высказаны соображения по поводу оптимальной структуры формирующейся ...
831555
   О "Коньке-горбунке". – Л., 1937. – 96 с.
831556
  Преображенский Н.А. О "кровавой палочке", чудесных огнях", и других необычайных явлениях. / Н.А. Преображенский. – Рязань, 1959. – 48с.
831557
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 31с.
831558
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 32с.
831559
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1972. – 32 с.
831560
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 46с.
831561
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1973. – 32 с.
831562
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 32с.
831563
  Мензел Д. О "летающих тарелках" / Д. Мензел. – М., 1962. – 352с.
831564
  Николаева Т.Н. О "лингвистике речи" (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0373-658Х
831565
  Грабовский С. О "малороссийском мифе XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 163-173. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Украинское прошлое: уроки для настоящего.
831566
  Обичкин Г.Д. О "Манифесте Коммунистической партии" К.Маркса и Ф.Энгельса. Стеногр. публичн. лекции... / Г.Д. Обичкин. – Москва, 1950. – 40с.
831567
  Бенинг А.Л. О "мошках" нижней Волги / А.Л. Бенинг. – Саратов, 1924. – 6с.
831568
  Иванов Сергей О "невыразимом" : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 180-181 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
831569
  Яковлева А.И. О "новой отрасли" Российского права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 61-64. – ISSN 1684-2618
831570
  Михеев М. О "новой" прозе Варлама Шаламова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 183-234. – ISSN 0042-8795
831571
  Иовчук М.Т. О "новых" фальсификациях марксистско-ленинской философии / М.Т. Иовчук, И.Я. Попова. – Москва, 1965. – 48с.
831572
  Насонов Н.В. О "переверзии" в рогах диких баранов / Н.В. Насонов. – 1246с.
831573
  Десятников В. О "Пирамиде" Л.М. Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 276-279. – ISSN 0027-8238
831574
  Пашицкий Э.А. О "плазмонном" механизме сверхпроводимости в вырожденных полупроводниках или полуметаллах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 15с.
831575
  Якименко Л.Г. О "Поднятой целине" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1960. – 134с.
831576
  Михайловский А.В. О "политической теологии" в круге Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 0042-8744
831577
  Раджабов З.Ш. О "Политическом трактате" Ахмада Дониша / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1976. – 126с.
831578
  Петров В.М. О "пророчествах", "таинствах" и "страхе божьем" / В.М. Петров. – Свердловск, 1978. – 107с.
831579
  Беляева И.А. О "психологической" функции пространства и времени в прозе И.А. Гончарова и И.С. Тургенева // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 116-129. – ISBN 978-5-243-00283-7
831580
   О "Рассказах прапорщика Столя" [Рунеберга] = (Fanrik Stals sagner). – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 23 с. – Беспл. прил. к газ.: Окраины России. 1910, № 45. - Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Русские анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 40
831581
   О "Ревизоре" Сб. ст.. – Ленинград, 1936. – 174 с.
831582
  Степанов П.М. О "таинственных" явлениях человеческой психики / П.М. Степанов. – Краснодар, 1975. – 63с.
831583
  Крывелев И.А. О "тайнах" религии / И.А. Крывелев. – М., 1981. – 104с.
831584
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1949. – 76 с.
831585
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1956. – 48 с.
831586
  Осипов Г.В. О "технократических" теориях в современной буржуазной социологии : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипов Г.В.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – Москва, 1955. – 15л.
831587
  Дайреджиев Б.Л. О "Тихом Доне" / Б.Л. Дайреджиев. – Москва, 1962. – 292с.
831588
  Сергеева Елена О "Туристских ресурсах России" узнает весь мир : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 58 : Фото
831589
  Рыбинский В.С. О "Фауст" Гете : критический этюд ; (Читано на юбилейном вечере, 21 октября 1899 года, в память 150-ти летия со дня рождения В. Гете) / В.С. Рыбинский. – Киев : Тип. С.Н. Кульженко, 1900. – 8 с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
831590
  Миткевич В.Ф. О "физическом" действии на расстоянии / В.Ф. Миткевич. – Л., 1934. – 19с.
831591
  Сидоров М.И. О "Философских тетрадях" В.И. Ленина / М.И. Сидоров. – Москва, 1954. – 40с.
831592
  Павлов Л.С. О "Философских тетрадях" В.И.Ленина. / Л.С. Павлов. – Л., 1958. – 32с.
831593
   О "Философских тетрадях" В.И.Ленина.. – М., 1959. – 448с.
831594
  Белоусов Н. О "хлорофилле" у Lytta vesicatoria L. / Напечатано по определению Общего Собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском ун-те. – Харьков : Электрическая Типо-литография И.А.Цедербаум, 1906. – 9 с. – Отд. оттиск из : Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском Университете, т. 41
831595
  Шелехов А.М. О "шестиугольных" решениях некоторых уравнений в частных производных // Proceedings of the International geometry center / ed. in chief: Kirillov V. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 2. – С. 47-55. – ISSN 2072-9812
831596
  Потолицын С. О "Элементарных частицах " М. Уэльбека // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.271-273. – ISSN 1130-6545
831597
  Полякова Л.Ю. О 0-гомологиях полугрупп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено понятие 0-гомологий полугрупп. Установлена связь 0-гомологий с обычными гомологиями полугрупп, а также даны некоторые применения 0-гомологий. Ключевые слова: 0-гомологии. гомологии полугрупп. The notion of the semigroup 0-homology groups is ...
831598
  Лысиков Б.Г. О 10-балльной системе оценки знаний // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 89-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме качества инженерного образования. Рассматриваются основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров», обеспечивающего высокий авторитет российской инженерной школы в нашей стране и за рубежом. Анализируются ...
831599
   О 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина: Постановление ЦК КПСС от 13 декабря 1979 г.. – М., 1979. – 16с.
831600
   О 110-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина: Постановление ЦК КПСС от 13 декабря 1979 г.. – М., 1980. – 16с.
831601
   О 25-й гоовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата, 1942. – 40с.
831602
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – М., 1943. – 11с.
831603
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – М., 1944. – 8с.
831604
   О 30-ти событиях, которые взорвут год : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 94-98 : Фото
831605
  Кириченко А.И. О 300-летии воссоединения Украины с Россией. Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета Украинской ССР 22 мая 1954 года. / А.И. Кириченко. – К., 1954. – 47с.
831606
   О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи. Постановление ЦК КПСС от 3 октября 1968 г.. – Москва, 1968. – 15с.
831607
  Ленин В.И. О 6 Всероссийской конференции РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 119с.
831608
  Пфейффер Г.В. О Bi-планарных точках алгебраических поверхностей = Sur les points Bi-planaires des surfaces algebriques / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 31 с.
831609
  Лучник В. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 1-2
831610
  Лучник В.Н. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В.Н. Лучник. – Х., 1918. – 4с.
831611
  Талиев В. О Daphne Sophia Kalen. / В. Талиев. – 95-152с.
831612
  Ленин В.И. О II съезде РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 24 с.
831613
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря = (Статья вторая) / Печатано по разрешению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.Пороховщикова. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 27, вып. 1
831614
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря / Печатано с разрешения Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 20 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей
831615
  Новогрудский Д.М. О Pyronema confluens Tul и ее взаимоотношениях с почвенными микроорганизмами / Д.М. Новогрудский, 1936. – С. 384-403
831616
  Оманадзе Р.Ш. О Q-сводимости и плотного рекурсисно перечиленных множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Оманадзе Р.Ш. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1981. – 12 с.
831617
  Ильченко В.И. О VI проблеме Гельберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильченко В.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1970. – 14л.
831618
  Долгов К.М. О XV Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.177-182. – ISSN 0042-8744
831619
  Долгов К.М. О XVII Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-163. – ISSN 0042-8744
831620
  Михайлов Н.А. О XXIX годовщине со дня смерти В.И. Ленина / Н.А. Михайлов. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
831621
   О азиятских народах, обитающих в Южной России : путешествовавшего с 1824 по 1835 год. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Х. Гинца, 1841. – 53 с.
831622
  Константинов Ф.В. О базисе и надстройке / Ф.В. Константинов. – М., 1951. – 40с.
831623
  Семенкевич Ю.Н. О байкальских водяных осликах / Ю.Н. Семенкевич. – Саратов, 1924. – 6 с.
831624
  Чжан Кан-цинь. О балансе производства, распределения и перераспределения общественного продукта и национального дохода в СССР и КНР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чжан Кан-цинь.; МВО СССР. Москов. экон-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1959. – 16л.
831625
  Асафьев Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б.В. Асафьев. – Москва : Музыка, 1974. – 296 с.
831626
  Рыльский М.Ф. О балладах Адама Мицкевича // Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948
831627
  Добрица В.П. О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров / В.П. Добрица, М.О. Таныгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-75. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Обсуждаются проблемы, связанные с отказом от традиционной системы оценки знаний студентов вузов и переходом на балльно-рейтинговую систему. Описываются положительные и отрицательные стороны введения подобной системы, предлагаются способы устранения ее ...
831628
  Стеценко В.Я. О банаховых пространствах с двумя конусами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеценко В.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т., 1961. – 8л.
831629
  Зарудный Н. О барабинском ремезе () и его ближайших родичах / Н. Зарудный, Г. Иоганзен, 1923. – 5 с. – Отд. оттиск
831630
   О батыре Олджобае и о девушке, погибшей из-за горестной любви.. – Фрунзе, 1958. – 140с.
831631
  Ульрих В.В. О бдительности советских людей. / В.В. Ульрих. – М., 1947. – 22с.
831632
   О беге - почти все : Сборник. – Москва, 1986. – 63с.
831633
  Стампфл Ф. О беге. / Ф. Стампфл. – М., 1957. – 157с.
831634
  Матлина С. О бедной науке замолвите слово... Полемические заметки о состоянии библиотечной науки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 1727-4893
831635
   О бедной русалке замолвите слово... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 2-5.
831636
  Азаров Николай Янович О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
831637
  Азаров М. О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
831638
  Горин Г. О бедном гусаре замолвите слово / Г. Горин. – Москва : Крим-пресс, 1994. – 544c. – Авт. указ.на обл. – ("Ностальгия"). – ISBN 5-85701-055-1
831639
  Соколов А.В. О бедном магистре замолвите слово // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-15. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрено содержание Болонского процесса в российском библиотечно-информационном образовании.
831640
  Мельников О.Е. О безбожнических и христианских догмах, таинствах и обрядах / О.Е. Мельников. – Кишинёв, 1937. – 284с.
831641
  Негрей Т.А. О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2016. – № 1 (38). – C. 84-94. – ISSN 1999-981Х
831642
  Федорова А.П. О белках крови, характерных для нормального и злокачественного роста. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Федорова А.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
831643
  Леонов Г.Б. О белках семян нута (Cicer arietinum L.) и их изменчивости при созревании : Автореф... канд. биол.наук: / Леонов Г.Б.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 25л.
831644
  Сазонова С.С. О Белкине и его роли в "Повестях Белкина" / С.С. Сазонова. – Рига, 1976. – 36 с.
831645
  Кирсупуу А. О белковых фракциях сыворотки крови некоторых промыслових рыб Эстонии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кирсупуу А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 33 с.
831646
  Чавчанидзе Д.Л. О беллетристичности и философичности сочинений Э.Т.А. Гофмана // Известия Российской академии наук. / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 47-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 3). – ISSN 0321-1711
831647
  Кузнецов А.А. О Белой армии и ее наградах, 1917-1922 гг. / А.А. Кузнецов. – М., 1991. – 45с.
831648
  Церпенто В.И. О бельшевисткой критике и самокритике : Автореф... канд. филос.наук: / Церпенто В.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
831649
  Ригин А.С. О Бердяеве, русской метафизике и вечном городе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 70-73
831650
  Скворцов-Степанов О бесах и бесовских искушениях / Скворцов-Степанов. – Москва : Партиздат, 1937. – 28 с.
831651
  Бескоровайная Л.Л. О бесконечно малых ареальных деформациях поверхностей и их связи с теорией оболочек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Бескоровайная Л.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 13л.
831652
  Лизунова Д.Ю. О бесконечно малых изгибаниях геперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Дис... Канд. физ. -мат. наук.: / Лизунова Д.Ю.;. – Киев, 1970. – 120л. – Бібліогр.:л.111-120
831653
  Лизунова Л.Ю. О бесконечно малых изгибаниях гиперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Лизунова Л.Ю. ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
831654
  Аминова А.В. О бесконечно малых преобразованиях, сохраняющих траектории пробных частиц в ОТО / А.В. Аминова. – Київ, 1971. – 21 с.
831655
  Воробьев Д.В. О бесконечном Мелисса Самосского // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.98-104
831656
  Бруно Д. О бесконечности вселенной и мира / Д. Бруно. – М, 1936. – 257с.
831657
  Мелюхин С.Т. О бесконечности и вечности Вселенной / С.Т. Мелюхин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
831658
  Скрипкин В.И. О бесконечных системах квантовой теории поля и классической статистики механики. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Скрипкин В.И.; АН УССР.Ин-т теорет.физики. – К, 1975. – 14л.
831659
  Попов А.С. О беспроволочной телеграфии : сборник статей, докладов, писем и других материалов / А.С. Попов. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 219 с.
831660
  Мареева Е.В. О бессмертии души (Аристотель и современность) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.167-178. – ISSN 0042-8744
831661
  Сабатье А. О бессмертии души и опыт исследование жизни с точки зрения эволюционного натурализма / А. Сабатье. – Спб. – 323с.
831662
  Метальников С.И. О бессмертии одноклеточных животных. / С.И. Метальников, М.А. Галаджиев. – Петроград. – 29с.
831663
  Эльсберг Я.Е. О бесспорном и спорном / Я.Е. Эльсберг. – М., 1959. – 331с.
831664
  Сольский С.М. О библейском миросозерцании в жизни древне-русского народа : (речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сент. 1878 г.) / [соч.] С.М. Сольского. – Киев : Тип. Давиденко, 1878. – [2], 37 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1878, нояб.
831665
  Барац Г.М. О библейском элементе в Слове о полку Игореве / Г.М. Барац. – Киев : Тип.. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1912. – 40 с.
831666
  Митрофанов П.И. О библиографической реформе в зоологической литературе, 1895. – 5 с. – Отд.Отт. из : "Труды Варшав. Общ. Ест.", в. 1, 1894-95
831667
  Каракаева Ф.У. О библиотеке будущего за круглым столом: в поиске новых идей // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (221). – С. 12-14. – ISSN 1727-4893


  Организация пространства библиотек в последнее десятилетие всё чаще признаётся приоритетным направлением библиотечной политики. Связано это в первую очередь с глобальными процессами трансформации, затронувшими сегодня этот социальный институт. О ...
831668
  Маврина Елена Николаевна О библиотеке с любовью, или Как повысить "электоральную грамотность" Колобка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 36-37. – ISSN 1727-4893


  К традициям, которыми богата Нижегородская государственная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ), можно отнести организацию двух популярных областных конкурсов - конкурса среди библиотек Нижегородской области по повышению ...
831669
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1957. – 715 с.
831670
  Ленин В.И. О библиотечном деле / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 183 с.
831671
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1976. – 223с.
831672
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 1 : 1918-1924. – 1982. – 448 с.
831673
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 2. – 1983. – 480 с.
831674
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 3 : 1930-1933. – 1984. – 528 с.
831675
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 4. – 1985. – 557с.
831676
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – Москва
Т. 5. – 1986. – 416 с.
831677
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книжная палата
Т. 6 : 1938-1939. – 1987. – 350 с.
831678
  Ульянинский Н.Ю. О библиофилии. Факты и мысли. / Н.Ю. Ульянинский, 1925. – 48с.
831679
  Юрашев В.В. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юрашев В.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1970. – 14л.
831680
  Назарян Э.О. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Назарян Э.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 12л.
831681
  Вернадский В.И. О биогеохимическом изучении явления жизни / В.И. Вернадский. – Отд.отт. из Докладов АН СССР, 1931. – С. 137-140
831682
  Штилькинд Т.И. О биодинамике ходьбы и поддержании равновесия человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Штилькинд Т.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
831683
  Хруцкий А.С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах становления универсальной науки и философии // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 176-193. – ISSN 2307-3705
831684
  Маркс К. О биологии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. – М, 1933. – 240с.
831685
  Аракчеева С.Г. О биологии Воrrelia persica Dschunkovsky, 1912 -- возбудителя клещевого спирохетоза и механизме переноса ее клещами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аракчеева С.Г. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 24 с.
831686
  Чаусов В.И. О биологии и микроморфологии карликового цепня. : Автореф... канд. биол.наук: / Чаусов В.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 23л.
831687
  Чеботаревич Н.Д. О биологии комнатной мухи Musca vicina. / Н.Д. Чеботаревич. – с.
831688
  Сысоева Т.К. О биологии молоди некоторых промысловых рыб бассейна Амура в связи с проблемой воспроизводства их стада. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоева Т.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1953. – 11 с.
831689
  Победоносцев А.П. О биологии паразитической нематоды Acuaria skrjabini / А.П. Победоносцев. – Саратов, 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок Саратовского пединститута", вып.7, 1941. В оттиске также: К вопросу об изменчивости веса у птиц в годичном жизненном цикле. Новое о биологии куриного клеща
831690
  Загуляев А.К. О биологии платяной моли (Tineola biselliella Humm.) и нового вида - мебельной моли (Tineola furciferella Zagulajev, sp. n.) / А.К. Загуляев, 1954. – 154-169 с.
831691
  Майский И.Н. О биологических основах пртиворакового иммунитета / И.Н. Майский. – М, 1955. – 140с.
831692
  Стецюк В.Г. О биологических свойствах новых синтетических антимикробных препаратов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.096 / Стецюк В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
831693
  Чепинога О.П. О биологической роли нуклеиновых кислот : Дис... д-ра биол.наук: / Чепинога О.П.; АН УССР. Ин-ти биохимии. – К., 1951. – 351л. – Бібліогр.:л.329-351
831694
  Лысенко Т.Д. О биологическом виде и видообразовании / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 64 с.
831695
  Оганесян Н.М. О биологическом действии радиоактивной серы / Н.М. Оганесян. – Отд. отт. из Известий АН АрмССР, том 16, № 6, 1962. Биологически, 1962. – 61-68с.
831696
  Юсупов А.А. О биологическом засорении озимых твердых пшениц в связи с особенностями их цветения : Автореф... канд. биол.наук: / Юсупов А.А.; Всес. Акад. сельскохоз. наук. Всес. селекционно-генетич. ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
831697
  Гулый М.Ф. О биологическом значении роцессов постоянного обновления составных компонентов живых организмов / М.Ф. Гулый, В.Н. Ремесло. – Киев : Наукова думка, 1979. – 192 с.
831698
  Душечкин А.И. О биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Б.м. : Б.и. – 18с. – Отд. оттиск
831699
  Лебедь Б.Я. О биологоморфных и квазиголосорфных отображених : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедь Б. Я.; Урал. ГУ. – М., 1972. – 16л.
831700
  Тукач С. О биоморфологических особенностях сортов вида Zinnia elegans Jacq. в условиях предгорной зоны Крыма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено первічне сортовивчення 6 сортів виду Zinnia elegans Jacq.в умовах передгiрної зони Криму. Встановлено біоморфологічні особливості велетенських та низькорослих циній, а також проведено порівняльний аналіз цих садових груп. В результаті ...
831701
  Иорданишвили Г.С. О биохимических превращениях, связанных с обменом аммиака в головном мозгу. : Автореф... канд. биол.наук: / Иорданишвили Г.С.; АН Груз. ССР. Ин-тут физиологии. – Тбилиси, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
831702
  Нистратова С.Н. О биохимической природа холинореценроа в связи с механизмом действия ацетилхолина : Автореф... канд. биол.наук: / Нистратова С. Н.; АН СССР, Ин-т морфологии. – М., 1959. – 12л.
831703
  Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры : обозрение важнейших законодательств сравнительно с русским правом / соч. Л.Н. Нисселовича. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1879. – XIX, [3], 189 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XVIII-XIX


  На тит. стр. допечано: Соч. Л.Н. Нисселовича удостоенное по определению Совета С.-Петербургского университета награды: Золотою медалью
831704
  Быков В.В. О бифуркациях динамических систем, близких к системам с сепаратрисным контуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Быков В.В. ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 21 с.
831705
  Гофштейн Д. О білий світе мій… : вибрані поезії / Давид Гофштейн ; [упоряд. В. Богуславська ; ред. : Л. Череватенко, П. Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр досліджень єврейської історії та культури]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-229-4
831706
  Романов Н.Н. О ближайших задачах работы комсомола в деревне / Н.Н. Романов. – М., 1944. – 40с.
831707
  Френчко В.С. О ближнем порядке в жидких эвтектических сплавах тройных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Френчко В.С.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
831708
  Арсанов С.А. О близком и далеком / С.А. Арсанов. – Грозный, 1969. – 100с.
831709
  Белый Андрей О Блоке : Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Белый Андрей; Вступ. статья, сост., подг. текста и коммент. А.В. Лавров. – Москва : Автограф, 1997. – 608с. – ISBN 5-89612-001-Х
831710
  Рюриков Б.С. О богатстве искусства / Б.С. Рюриков. – Москва, 1956. – 340 с.
831711
  Ильинская И.С. О богатстве русского языка / И.С. Ильинская ; Академия наук СССР ; Институт русского языка. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 72 с. – (Научно-популярная серия)
831712
   О богатырях старопрежних и нынешних. – Архангельск, 1946. – с.
831713
  Крюкова М.С. О богатырях стропрежних и нынешних / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1946. – 155с.
831714
  Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком / П.Н. Буцинский. – Харьков, 1982. – 240с.
831715
   О боге и слугах его. Репертуарный сб.. – М., 1964. – 127с.
831716
   О боге ли спор?.. : Сб.. – М., 1987. – 121с.
831717
  Давыдов И.Ю. О бодрых и выносливых / И.Ю. Давыдов. – М, 1955. – 104с.
831718
  Совинский В.К. О бодягах (Spogillidae), встречающихся в Днепре под Киевом : таблицы 2 и 3. – [Киев], 1888. – 30, [2] с. – Экз. № 84310, без обложки и тит. стр., Отд. оттиск
831719
   О боевом пути 10-го гвардейского Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова добровольческого танкового корпуса: Методич. материал в помощь лекторам и докладчикам. – Свердловск, 1983. – 47 с.
831720
  Типнер И. О боевом пути частей Красной Армии (1917-1920) / И. Типнер. – Таллинн : Эстонгиз, 1957. – 44с.
831721
  Бурлаков А.И. О боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 104-107
831722
  Якобсон Г. О божьей коровке Гуммеля (Coccinella karpowkae) / Г. Якобсон : Тип. Имп. Акад. Наук, 1898. – 2 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества, т. 32
831723
  Дьяков Ю.Т. О болезнях растений / Ю.Т. Дьяков. – М, 1985. – 221с.
831724
  Рамаццини Б. О болезнях ремесленников. / Б. Рамаццини. – М, 1961. – 256с.
831725
  Ануфриев Г.И. О болотах Кольского полуострова / Г.И. Ануфриев. – Петербург, 1922. – с.
831726
  Танфильев Г.И. О болотах Петербургской губернии / Г.И. Танфильев. – с.
831727
  Омельченко К.К. О большевистской печати / К.К. Омельченко. – М, 1938. – 56с.
831728
   О большевистской печати. Сб. материалов.. – Воронеж, 1940. – 96с.
831729
  Слепов Л.А. О большевистском методе руководства хозяйственными органами / Л.А. Слепов. – М., 1951. – 16с.
831730
  Васильев Н.М. О большевистском стиле в работе советского государственного аппарата. / Н.М. Васильев. – Москва, 1952. – 32с.
831731
  Каминский Л. О больших и маленьких / Л. Каминский. – Ленинград, 1967. – 46 с.
831732
  Щеглов Е.Б. О больших и маленьких / Е.Б. Щеглов. – Москва, 1973. – 103с.
831733
  Вайткус П.С. О больших уклонениях в случае устойчивого предельного закона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Вайткус П.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
831734
  Лифанов И.К. О большой индуктивной размерности бикомпактов. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Лифанов И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
831735
  Озеров Л.А. О Борисе Пастернаке / Л.А. Озеров. – М. : Знание, 1990. – 62 с.
831736
  Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли / Н.Н. Вильмонт. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222 с.
831737
  Мороз А.Я. О борьбе идей и концепций вокруг проблемы "искусственного интеллекта" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
831738
  Суслов М.А. О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения / М.А. Суслов. – М., 1964. – 111с.
831739
  Хельбе А.Р. О борьбе левых против правых в социал-демократической партии Финляндии (1899-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хельбе А.Р.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
831740
  Чертков В.П. О борьбе нового со старым в развитии социалистического общества. : Автореф... доктор филос.наук: / Чертков В.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1955. – 36л.
831741
  Поспелов В.П. О борьбе с зоной : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 2 с.
831742
  Ильинская-Центилович О борьбе с некаучуконосным одуванчиком / Ильинская-Центилович. – Х., 1950. – 6с.
831743
   О борьбе с растратами. Сб. постановлений, приказов и инструкций, действующих на 15 сентября 1942 г.. – М., 1942. – 96с.
831744
  Дубровин Г.Е. О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 48-54. – ISSN 2071-9574
831745
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах / М.Я. Кузминов. – Ставрополь, 1974. – 175с.
831746
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... / М.Я. Кузминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 193с.
831747
  Филь А. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... : летопись войны / Александр Филь. – Харьков : Фактор, 2008. – 175, [1] с., [12] л. фотоил. – ISBN 978-966-312-898-6
831748
  Иншаков П.К. О боях-пожарищах. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1972. – 224с.
831749
   О боях-пожарищах: Фронтовой фольклор и малоизвестные песен. тексты из арм. многотираж. газет. – Краснодар, 1983. – 271с.
831750
  Земцова Юлия О браконьерах и чиновниках : интервью / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 129-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
831751
   О братьях наших меньших : сборник. – М., 1983. – 495с.
831752
  Русинов Н.Д. О бремени смягчения древнерусских полумягких согласных. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 8с.
831753
   О Британии вкратце : Книга для чтения на английском языке в старших классах средней школы. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0016-6
831754
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Петербург; Берлин; Стокгольм; Лондон : Изд-во З.И. Гржебина, 1921. – 43 с.
831755
  Ленин В.И. О брошюре Юниуса / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 16с.
831756
  Лепардов Н.А. О Будде в поэме Э. Арнольда "Свет Азии", представленном в образе предвозвещенного Мессии / Сост. Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1892. – 52 с.
831757
  Белопольский Н.Г. О будущем развития человечества // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-7.
831758
  Фирсов В.Р. О будущем РБА - сегодня! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 7-9. – ISSN 1727-4893
831759
  Нерсесов Н.О. О бумагах на предьявителя с точки зрения гражданского права : историко-догматическое исследование э.-о. проф. Моск. ун-та Н.О. Нерсесова. – Москва : Унив. тип., 1889. – [6], 188 с. – Из: з "Учен. зап. Моск. ун-та", отд. юрид., вып. 6. – Библиогр. в примеч.
831760
  Маркс К. О буржуазной и социалистической демократии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – М, 1986. – 382с.
831761
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
831762
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем. / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
831763
  Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений / А.А. Кокошин. – М, 1978. – 231с.
831764
  Гамзатов Р. О бурных днях Кавказа : стихотворения, сказания, поэмы / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Современник, 1989. – 412 с.
831765
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – Вырезки. – с.
831766
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – с.
831767
   О бухгалтерском учете в строительстве.. – Вып.7. – М., 1949. – 88с.
831768
  Майков Л.Н. О былинах Владимира цикла : исследование Л. Майкова на степ. магистра рус. словесности. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли, 1863. – [4], 142 с.
831769
  Павловская А.В. О быте и традициях застолий в советской семье = С.Г. Тер-Минасова в неожиданном ракурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-42. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются застольные традиции и повседневный уклад семьи С.Г. Тер-Минасовой в 60-70-х гг. 20 ст. Описываюся совет. быт и образ жизни, отношение к еде в культуре, затрагиваются проблемы истории повседневности.
831770
  Николаева К. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год / К. Николаева. – М., 1941. – 32с.
831771
  Брюханов Н.П. О бюджетной политике СССР / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 40с.
831772
   О бюджетных правах Союза ССР, союзных республик и местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1963. – 343с.
831773
  Ленин В.И. О бюрократизме / В.И. Ленин. – Х, 1924. – 208с.
831774
  Ширяев А. О бюрократической составляющей в системе управления наукой // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 156-172. – ISSN 0207-3676
831775
  Бреслав Б.А. О В.И. Ленине : (беглые воспоминания) / Б.А. Бреслав. – Москва : Политкаторжан, 1934. – 95 с. : ил. – (Дешевая историко-революционная библиотека / Под общей ред. И.А. Теодоровича ; № 1-2)
831776
  Ульянова-Елизарова О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспом., очерки, письма, статьи / Ульянова-Елизарова. – М., 1988. – 414с.
831777
  Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспомиания, очерки. Письма / М.И. Ульянова. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 383с.
831778
  Раку М. О вагнеровских контекстах "Доктора Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 59-108. – ISSN 0042-8795
831779
  Бунге Н.А. О важнейших усовершенствованиях в виноделии : 1)Применение цетробежной силы к виноделию : 2) Проветривание сусла : 3)Нагревание вина : с 12 политипажами в тексте. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира, 1871. – 51с.
831780
  Фокеев В.А. О важности и многообразии научных подходов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 1560-7968


  О научных подходах в библиографоведении.
831781
  Турцевич И.Г. О важности изучения Римской государственности и главнейших характеристических чертах ее : [Вступительная лекция, читаная 7 декабря 1892 года] / [соч.] Ив. Турцевич. – Нежин : Типо-литогр. Е.Ф. Венгера, 1894. – 23 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1894, т. 13
831782
  Нестерович Ю.В. О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059-2010) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-30
831783
  Коваль Е. О важности соблюдения теоретических и логических принципов в процессе законотворчества / Е. Коваль, Вл. Субботин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.58-59
831784
  Панасюк В.Ю. О важности цвета носков в жизни и туфель в гробу // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 123-140. – ISBN 966-96726-3-6


  "Граница, разделяющая художественную и нехудожественную сферы, то есть искусство и жизнь, условна".
831785
  Александров В.Г. О вакуолизации клеток развивающегося эндосперма пшеницы / В.Г. Александров, О.Г. Александрова, 1940. – 294-297с.
831786
   О Валериане Куйбышеве. – М., 1983. – 319с.
831787
  Хозиев В.Б. О валидности формирующего метода // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.59-70. – ISSN 0042-8841
831788
  Дмитриев Н.И. О валунных образованиях в долние нижнего течения Ташани / Н.И. Дмитриев. – 49-51с.
831789
  Бартош Петр Антонович О вариативности корневой морфомы. (На материале словообразоват. гнезд соврем. нем. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бартош Петр Антонович; Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Минск, 1977. – 24л.
831790
  Пахомов В.Г. О вариативности некоторых внешних и внутренних показателей движения при стандартной силовой работе. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Пахомов В.Г.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1969. – 18л.
831791
  Дель Гаудио (Испания) О вариативности русского языка на Украине // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 28-36. – Библиогр.: С. 28; 28 назв;. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711
831792
  Иванищева О.И. О вариационном методе исследования микронеоднородных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Иванищева О.И.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1972. – 8л.
831793
  Шак Т.Ф. О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 170-179. – ISSN 2226-2180


  На основе анализа трех разножанровых художественных фильмов в статье раскрываются особенности претворения вариационного принципа разви-тия музыкального тематизма в прикладной музыке. В качестве материала для анализа избраны фильмы ре-жиссеров И. ...
831794
  Чечкин А.В. О вариационных методах решения обратной задачи теории антенн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечкин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 7л.
831795
  Кизель А.Р. О вариациях в аминокислотном составе белков растительного организма и об их причинах / А.Р. Кизель, 1936. – С. 201-217
831796
  Домбровская Т.И. О вас и о себе : Философские стихи с коментариями / Т.И. Домбровская. – Курск, 2003. – 64с. – ISBN 5-7277-0346-8
831797
   О вас, боевые друзья-северяне / Минаков, И, , . – Мурманск, 1989. – 190с.
831798
  Власов А.Е. О вас, ребята / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1962. – 416с.
831799
  Лялин Н.А. О вас, родители. Очерки и заметки о воспитании в семье. / Н.А. Лялин. – Л., 1973. – 183с.
831800
  Орлов И.М. О вас, фронтовые товарищи : [О воинах 269-й стрелковой дивизии] / И.М. Орлов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1970. – 192 с.
831801
  Горький Максим О Василии Слепцове / Горький М. – Москва, 1932. – С. 143-147. – Отд. оттиск из "Литературного наследства". Кн. 3
831802
  Луначарский А.В. О Вахтангове и вахтанговцах / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 56с.
831803
   О вашем здоровье, женщины.. – М., 1990. – 224с.
831804
  Зрелов А.П. О введении института парламентского расследования в Российской Федерации / А.П. Зрелов, М.В. Краснов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.39-49
831805
  Вострикова Н.М. О введении методологических знаний в фундаментальную подготовку бакалавров - будущих инженеров / Н.М. Вострикова, Н.П. Безрукова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного выявлению состояния сформированности методологических знаний студентов по направлению подготовки«Металлургия». Освещаются способы эффективного сочетания методологического и химического материала, ...
831806
   О введении преподавания домоводства в Киевской женской торговой школе имени П.Г. Терещенко // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-20
831807
  Сиротин В.И. О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования и месте географии в примерных учебных планах возможных профилей : Методика и опыт. Модернизация шаколы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 40-43 : Табл.
831808
  Докучаева В.И. О введении травопольных севообротов в Закарпатской области / В.И. Докучаева. – Ужгород, 1952. – 64с.
831809
  Овсеенко Г.В. О ввозе сахара на рынки торгового района Персидского залива / Г.В. Овсеенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 34 с. – Отд.отт. из "Вестник сахарной промышленности", 1902 г.
831810
  Ганчеренок И.И. О веберизации государственного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-49. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
831811
  Мичурин И.В. О вегетативной гибридизации и менторах. / И.В. Мичурин. – М., 1950. – 88с.
831812
  Назарова М.З. О вегетативной гибридизации томата с цифомандрой. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назарова М.З.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 14л.
831813
  Мкртчян А.О. О вегетативном расщеплении пестолистного клена / А.О. Мкртчян, 1963. – С. 65-70
831814
  Фош Ф. О ведении войны / Ф. Фош. – Изд. 2-е. – М., 1937. – 470с.
831815
  Бельчиков Ю.А. О ведущих тенденциях развития русского литературного языка на рубеже XX-XXI столетий = К 15-летию факультетского журнала "Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и междунар. комуникация" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 43-56. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
831816
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина. – Ленинград, 1975. – 142с.
831817
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина. – Ленинград, 1990. – 253с.
831818
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности... / Л.Г. Алешина. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 126с.
831819
  Негмат-Заде Т О Везехе и его произведении "Савонехул масолик ва фаросих-ул мамолик". / Т Негмат-Заде, , . – Сталинабад, 1957. – 51с.
831820
   О великих и грозных явлениях природы.. – М., 1947. – 15с.
831821
  Кедров Б.М. О великих переворотах в науке / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 109с.
831822
  Кахаров А.К. О великих планах и свершениях. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1964. – 58с.
831823
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1952. – 192с.
831824
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1962. – 143с.
831825
  Бурлакова В В. О Великобритании = About Britain : сборник текстов по географии страны / В В. Бурлакова. – Москва, 1965. – 122 с.
831826
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – М., 1957. – 410с.
831827
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1966. – 443с.
831828
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1966. – 383 с.
831829
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 398с.
831830
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва : Политиздат, 1987. – 368с.
831831
  Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза (Доклады, речи, выступления и приказы / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1953. – 208 с.
831832
  Эрн В. О великолепии и скептицизме : о великолепии и скептицизме / Владимир Эрн. – 186 с.
831833
  Седов И. О великом грехе Л.Н. Толстого. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 11 с.
831834
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва : Правда, 1946. – 256 с.
831835
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1948. – 291с.
831836
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1957. – 256с.
831837
  Погорелов В. О великом сатирике Иване Андреевиче Крылове // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 79-92
831838
  Студитский А.Н. О великом ученом и атеисте / А.Н. Студитский. – М, 1964. – 56с.
831839
  Хвольсон О. О величине ошибки , которая может произойти при употреблении способов умножения и отражения Вебера от несвоевременности толчков / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 8 с.
831840
  Кун Б. О венгерской Советской Республике / Б. Кун. – М., 1966. – 544с.
831841
  Ади Э. О Венгрия, страна моя... : стихотворения : [для сред. и ст. шк. возраста : пер. с венг. / Эндре Ади, Аттила Йожеф; [предисл. Д. Самойлова ; коммент. Ю. Гусева ; грав. Л. Зайцева]. – Москва : Детская литература, 1987. – 192 с. : грав. – (Поэтич. б-чка школьника)
831842
  Александров Д.Н. О венчании / Д.Н. Александров. – Пермь, 1961. – 40с.
831843
  Иванова О.А. О вербальных суммах и упорядочиваемости линейных алгебр, колец и универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
831844
  Меламед Б. О вере в бессмертие души и загробную жизнь / Б. Меламед. – Одесса : Одесское кн. изд., 1960. – 38 с.
831845
  Туткевич В.М. О вере в судьбу и приметы / В.М. Туткевич. – Л., 1957. – 32с.
831846
   О вере и неверии: мысли о религии и атеизме. – М., 1982. – 239с.
831847
   О вере и нравственности по учению Православной церкви. – М., 1991. – 365с.
831848
  Зуммер В.М. О вере и храме / В.М. Зуммер. – К., 1918. – 62с.
831849
  Куренцов А.И. О верктикальном распределении чешуекрылых в южном Сихота-Алине. / А.И. Куренцов. – 41-50с.
831850
  Арсанов С.А. О верном друге / С.А. Арсанов. – Грозный, 1973. – 367с.
831851
  Рябчиков С.В. О верованиях скифов, саков, массагетов и синдов // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 9. – С. 33-38. – ISBN 966-594-23-Р
831852
  Толстой Л.Н. О веротерпимости / Л.Н. Толстой. – М. – 16с.
831853
   О веротерпимости : Закон 17 апреля 1905 года. – Изд. неофиц. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 88 с.


  Содерж.: Высочайше утвержденные, 17-го апреля 1905 г., положения Комитета министров об укреплении начал веротерпимости. Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го февраля 1905 г. о порядке выполнения пункта ...
831854
  Степанов В.Н. О вероятной причине изменения характеристик Эль-Ниньо в 2000-е годы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 22-40 : рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0130-2906
831855
  Парин В.В. О вероятном, о невероятном / В.В. Парин. – Москва, 1968. – 64с.
831856
  ПаринВ.В О вероятном... о невероятном / ПаринВ.В. – Москва, 1973. – 294с.
831857
  Саакян Р.А. О вероятности захвата в задаче трех тел / Р.А. Саакян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1961. – 58 с.
831858
  Ляхович В.В. О вероятности мантийного источника вольфрама : вопросы прикладной геохимии // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
831859
  Байсакалов И.Б. О вероятности попадания на данное множество апекса траектории релейной системы с помехой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Байсакалов И.Б.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 8л.
831860
   О верстании новиков всех городов.. – 73с.
831861
  Мозолин В.П. О вертикализации предмета гражданского права / В.П. Мозолин, А.А. Рябов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 133-141. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
831862
  Кузнецов А.П. О вертикальном распределении озона в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 7л.
831863
  Зубов Н.Н. О вертикальных колеьбаниях глубинных слоев воды в море / Н.Н. Зубов. – 39-53с.
831864
  Фридман А.А. О вертикальных течениях в атмосфере / А.А. Фридман. – Пермь, 1919. – 38с.
831865
  Рябинин В.Н. О верхне-девонских строматопороидеях / В.Н. Рябинин. – Москва, 1932. – С.1125-1133. – Отдельный оттиск: Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Вып. 76
831866
  Хуторецкий А.Б. О верхней полурештке вычислимых нумераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Хуторецкий А.Б.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.7
831867
  Ланге О.К. О верхнемеловых и третичных отложениях окрестностей Бахчисарая / О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинк. – Москва. – 7с.
831868
  Туманская О.Г. О верхнепермских фузулинидах Южно-Уссурийского края / О.Г. Туманская; Ред. Криштофович А.Н. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 59с.
831869
  Синяков А.Ф. О вершках и корешках / А.Ф. Синяков. – М., 1992. – 271с.
831870
  Геккер П.О. О веселом кабаре / П.О. Геккер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – (Библиотечка издательства "Хронос")
831871
  Погодин Р.П. О веселых людях и хорошей погоде / Р.П. Погодин. – М., 1982. – 495с.
831872
  Хацкевич В.Х. О весне и точной машине / В.Х. Хацкевич. – Тбилиси, 1963. – 71с.
831873
  Семенов Виктор О весовых нормах монет, слитков и рубле Московского княжества в последней четверти XIV - первой половине XV века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 11-15. – ISSN 1811-542X
831874
  Горгиладзе Г.И. О вестибулярной функции (Некоторые электрофизиол. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горгиладзе Г. И. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1964. – 28 с.
831875
  Бондарь А.В. О ветвлении внутренних отображений / А.В. Бондарь. – К., 1971. – 31 с.
831876
  Мамытов Дж. О ветвлении периодических решений квазилинейных неавтономных систем дифференциальных уравнений в случае резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Мамытов Дж.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
831877
  Громов Валентин Алексеевич О ветвлении решений нелинейных уравнений с векторными параметрами : Автореф... мканд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Громов Валентин Алексеевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1976. – 7л. – Бібліогр.:с.7
831878
  Гессен В.М. О вечном мире / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего сената, 1899. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1899, апр.
831879
  Рерих Н.К. О Вечном... / Н.К. Рерих. – Москва : Политиздат, 1991. – 461с. – ISBN 5-250-01437-2
831880
  Жуков В.Н. О вечных и временных ценностях университетского образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 15-19. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается проблема определения путей модернизации высшего профессионального образования в России. Автор ставит вопрос о необходимости постоянства определенных ценностей университетского образования, что не останавливает, а лишь стимулирует ...
831881
  Масалкова Н. О вечных ценностях: качество и эффективность услуг современной публичной библиотеки / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-8
831882
  Бутовский А.Н. О вещах добытых путем преступления : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 190-193


  "Журн. Мин. Юст."
831883
  Мушин Н.П. О вещественных примитивных группах Ли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мушин Н.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 4л.
831884
  Произволов В.В. О взаимно однозначных непрерывных отображениях топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Произволов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1963. – 4л.
831885
  Евплов В.Е. О взаимной связи в преподавании математики и черчения в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евплов В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
831886
  Сидорова Г.А. О взаимной синхронизации релаксационных и распределенных томсоновских автоколебательных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Сидорова Г.А. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
831887
  Медведев К.П. О взаимном активировании ароматических аминов и фенолов при окислении их молекулярным кислородом : Автореф... кандид. химич.наук: / Медведев К.П.; Министерство Высшего образования. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 4 с.
831888
  Мелков Г.А. О взаимном влиянии кинетического и параметрического возбуждения спиновых волн / Г.А. Мелков, А.В. Лавриненко, фалькович // ЖЭТФ, 1984. – №7
831889
  Гольд В.М. О взаимовлиянии отдельных участков спектра на интенсивность фотосинтеза у высших растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гольд В.М.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 20л.
831890
  Тищенко А.Д. О взаимодействии 2-галоген-3-(5)-нитробензойных кислот с пиперидином. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко А.Д.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 18л.
831891
  Крутская Л.В. О взаимодействии 2-хлор-1,.3,2-диоксафосфоланов и тетраэтилдиаминохлорфосфина с галоидметилалкиловыми эфирами, ацеталями и триэтилортоформиатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Крутская Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
831892
  Шестакова С.И. О взаимодействии 5-замещенных полихлорциклопентадиенов с некоторыми непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шестакова С.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 24л.
831893
  Сельскова Е.Н. О взаимодействии антибиотиков и витасминов группы "В" в питании циплят. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сельскова Е.Н.; АН Латв.ССР.Отдел.хим.и биол.наук. – Рига, 1966. – 25л.
831894
  Пинтова Л.Н. О взаимодействии арил- и диарилалканов с трихлорукусной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Пинтова Л.Н.; ХГУ. – Х., 1966. – 17л.
831895
  Нуртдинов С.Х. О взаимодействии вторичных хлорфосфинов с некоторыми производными непредельных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Нуртдинов С.Х.; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1967. – 22л.
831896
  Нонезян Нелли Герасимовна О взаимодействии дигалогенидов сопряженных диенов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нонезян Нелли Герасимовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
831897
  Пожидаева Э.Ю. О взаимодействии ионов в воде и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Пожидаева Э.Ю.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
831898
  Федосеева Н.В. О взаимодействии испаряющихся и горящих капель и частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Федосеева Н.В. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-32
831899
  Лутай В.С. О взаимодействии капиталистических и социалистических принципов в свете синергетики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 144-150
831900
  Заруба Н.В. О взаимодействии карбамида с нитритами щелочніх и щелочноземельніх металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Заруба Н.В.; Рост. гос. ун-т. хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 26л.
831901
  Старик Л.К. О взаимодействии колебательной системы с неидеальным источником энергии при наличии запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Старик Л.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
831902
  Авдеева Т.И. О взаимодействии кремнезема с серодержащими соединениями натрия. : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авдеева Т.И. ; Томский гос. ун-т. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
831903
  Разумова В.Л. О взаимодействии кристаллических алюмосиликатов со стеклофазой при нагревании. : Автореф... Канд.техн.наук: / Разумова В.Л.; Акад.наук СССР.Ин-т химии силикатов. – Л, 1954. – 16л.
831904
  Стащук Николай Григорьевич О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Стащук Николай Григорьевич; АН УССР. Физ-механический ин-т им. Г.В.Карпенко. – Львов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.199-223
831905
  Стащук Н.Г. О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.02.04 / Стащук Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
831906
  Шевелев Ю.П. О взаимодействии между борной кислотой и ванадатами натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевелев Ю. П.; КазахГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
831907
  Родионов Ю.И. О взаимодействии металлов, полупроводниковых элементов и полупроводниковых соединений с расплавами галоценидов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионов Ю. И.; Радиев. ин-т. – Л., 1970. – 32л.
831908
  Шольц К. О взаимодействии митохондриального и цитоплазматического обмена на уровне цитрат-синтазы в печени in vivo. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шольц К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
831909
  Киценко А.Б. и Панченко В.И. О взаимодействии модулированных потоком с плазмой во внешнем магнитном поле / А.Б. и Панченко В.И. Киценко. – Х., 1975. – 22с.
831910
  Барышев И.А. О взаимодействии национальных спецслужб в борьбе с современными вызовами / И.А. Барышев, Н.Л. Семин // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-40. – ISSN 0321-2068
831911
  Николайшвили В.В. О взаимодействии некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в простанстве Банаха : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николайшвили В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
831912
  Чжан Цзин-лин О взаимодействии некоторых замещенных триарилгалоидметанов с солями диалкилфосфористых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Цзин-лин; МВ и ССО РСФСР. Казах. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1962. – 15л.
831913
  Пушина М.Я. О взаимодействии некоторых производных трехвалентного фосфора с бис/диалкокситиофосфон/-и бис/диарокситиофосфон дисульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пушина М.Я.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1967. – 23л.
831914
  Фиидланд С.В. О взаимодействии некоторых простых виниловых эфиров с хлоридами пятивалентного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Фиидланд С.В.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – К., 1965. – 18л.
831915
  Харрасова Ф.М. О взаимодействии некоторых эфиров фосфористой кислоты с четыреххлористым и (четырехбромистым) углеродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харрасова Ф.М.; М-во высш. образования СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1956. – 11л.
831916
  Запевалова Н.П. О взаимодействии несимметричного дизамещенных гидразинов с производными а,в-ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Запевалова Н.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
831917
  Сидоров Б.Л. О взаимодействии неупругих сред с электромагнитными полями при малых деформациях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сидоров Б.Л.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 11л.
831918
  Поповская Н.П. О взаимодействии нитрата кадмия с нитратами одновалентных металлов в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Поповская Н.П.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 23л.
831919
  Медведев Б.С. О взаимодействии нитритов и нитратов щелочных металлов и кальция в расплавах, растворах и в твердой фазе : Автореф... кандидата хим.наук: / Медведев Б.С.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.20-21
831920
  Наливайко Н.В. О взаимодействии онтологии и аксиологии в воспитании : через развитие к социализации / Н.В. Наливайко, Т.С. Косенко, А.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 254-265. – ISSN 1811-0916
831921
  Славнов Е.Н. О взаимодействии примесей органических красителей с гранями растущего кристалла. : Автореф... Канд.хим.наук: / Славнов Е.Н.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1954. – 16л.
831922
  Рубин П.Л. О взаимодействии продольных типов колебаний в газовом лазере с быстро распадающимся нижним уровнем. / П.Л. Рубин. – Москва, 1971. – 27 с.
831923
  Корень Н.А. О взаимодействии пятихлористого фосфора с некоторыми аллильными производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Корень Н.А.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
831924
  Захвалинский М.Н. О взаимодействии расплавов солей лития и рубидия в некоторых солевых обменах : Автореф... канд. хим.наук: / Захвалинский М.Н.; Физ.-мат. науч.-исслед. ин-т при Иркут. гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1955. – 16л.
831925
  Карабулатова И.С. О взаимодействии русского и тюркских языков в российско-казахстанском приграничье // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 74-78. – ISSN 1562-1391
831926
  Литвиненко В.В. О взаимодействии света и примесными центрами в случае промежуточной связи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.В.; М-во высш образования УССР. – Днепропетровск, 1959. – 9л.
831927
  Скопенко В.В. О взаимодействии селеноцианидов некоторых металлов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Д.А. Стахов // Журн. неорган. химии, 1973. – №10
831928
  Ковалева Л.Б. О взаимодействии синтаксических и интонационных стилеобразующих средств : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ковалева Л.Б. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с.
831929
  Деркач Ф.А. О взаимодействии сплавов цинк-олово, кадмий-висмут и цинк-кадмий с растворами соляной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Ф. А.; МВО СССР, Льв.ГУ, Каф. неорган. хим. – [Львов], 1951. – 12 с.
831930
  Калякина А.В. О взаимодействии теллура с серой в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Калякина А.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
831931
  Вьюнов Н.А. О взаимодействии угля с парами воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вьюнов Н.А.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра физики. – Воронеж, 1951. – 8 с.
831932
  Кормачев В.В. О взаимодействии хлоридов фосфора с некоторыми галоидными и непредельными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Кормачев В.В.; Казанский хим.-технологич. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 20л.
831933
  Артамкина И.Ю. О взаимодействии хлорофилла с водой : Автореф... канд. биол.наук: / Артамкина И.Ю.;. – Москва, 1974. – 30 л.
831934
  Буймистров В.М. О взаимодействии частиц с квантовым полем при произвольных значениях постоянной связи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Буймистров В. М.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1958. – 8л.
831935
  Бобнева М.И. О взаимодействии человека и техники. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бобнева М.И.; Ан СССР. – М, 1965. – 20л.
831936
  Макушина Н.И. О взаимодействии четыреххлористого углерода с окислами редких тугоплавких элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Макушина Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 21л.
831937
  Александрова Г.П. О взаимодействии штампа с двухслойными основами : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03. / Александрова Г. П.; МВиССО РСФСР, Рост. инж.-стр. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 20л.
831938
  Ершов Б.А. О взаимодействии щелочных производных В-дикарбониальных соединений с а-бромкетонами .метоксиокисями и а-бромокисями : Автореф... канд. хим.наук: / Ершов Б.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра строения органич. соединений. – Л., 1962. – 19л.
831939
  Углянская В.А. О взаимодействии электронообменника ЭО-7 с растворами окислителей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Углянская В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 21л.
831940
  Орлова Г.В. О взаимодействии эфиров этил (фенил) дитиофосфонистой кислоты с некоторыми электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Орлова Г.В.; Казан.хим.-техн.ин-т. – К, 1973. – 15л.
831941
  Капанцян Г.А. О взаимоотношении армянского и лазомегрельского языков / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 50с.
831942
  Рудик И.В. О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 169-173
831943
  Сенкевич И.В. О взаимоотношении между хромафинной тканью и симпатической иннервацией. : Автореф... Доктора биол.наук: / Сенкевич И.В.; М-во высш.образование СССР.Казан.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1956. – 24л.
831944
  Шмелев В.Н. О взаимоотношении наречий, частиц и союзов в современном немецком языке (в связи с некоторыми вопросами теории слова и "частей речи"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмелев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. Каф. нем. языка. – М., 1970. – 16л.
831945
  Транина Н.Ф. О взаимоотношении некоторых растений с корневой микрофлорой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Транина Н.Ф. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Ленинград, 1960. – 14 с.
831946
  Нозадзе Л.М. О взаимоотношении префиксального и суффиксального образования глаглов страдательного залога в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Нозадзе Л.М.; АН ГрузССр. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1956. – 12л.
831947
  Спекторов К.С. О взаимоотношении процессов роста и развития у Chlorella pyrenoidosa Prindsh. 82T. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторов К.С.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. АН СССР. – М., 1968. – 30л.
831948
  Гиляровский В.А. О взаимоотношении соматического и психического в медицине / В.А. Гиляровский. – М., 1948. – 15с.
831949
  Кузьменко В.А. О взаимоотношении экстеро- и интероцептивных рефлексов в регуляции внешнего сфинктера уретры. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кузьменко В.А.; АН СССР.ин-т.физиологии. – Л, 1969. – 20л.
831950
  Соловьев Н.А. О взаимоотношениях между давлением в плоскости желчного пузыря и желчевыделением и о периодической деятельности желчевыводящего аппарата у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 18л.
831951
  Подвальная М.Я. О взаимоотношениях между инсулярной и ацинозной тканями поджелудочной железы в условиях изменения пути поступления ее гормонов в печень : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подвальная М.Я. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16 с.
831952
  Гойтанников С.В. О взаимоотношениях между покровными растениями и травами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гойтанников С.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 22 с.
831953
  Штегман Б.К. О взаимоотношениях между соколами Южной Америки и Новой Зеландии / Б.К. Штегман. – 6с.
831954
  Клецова С.Я. О взаимосвязи активности и адекватности в отражении // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
831955
  Шептулин А.П. О взаимосвязи категорий материалистической диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1964. – 47с.
831956
  Колобова Г.А. О взаимосвязи контура самообращенной спектральной линии с параметрами неоднородной плотной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Колобова Г.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
831957
  Лазаренко Н.И. О взаимосвязи литологического состава отложений и угленосности в нижнем карбоне на южном крыле Днепровско-Донецкой впадины. / Н.И. Лазаренко, 1958. – С. 46-49
831958
  Удовенко Л.Н. О взаимосвязи логических и алгометрических умений, формируемых при обучении математике // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С.126-133. – ISSN 2073-9613
831959
  Шаповалова Л.А. О взаимосвязи магнитных и каталитических свойств окиси хрома в реакции гидрирования этилена. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаповалова Л.А.; Сиб.отдел.АН СССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1970. – 18л.
831960
  Ухов В. О взаимосвязи маркетинга и логистики в инновационной экономике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 79-84 : рис.
831961
  Эльштайн Д.Б. О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-142. – ISSN 0869-5377
831962
  Пахомова Т.Г. О взаимосвязи между твердостью, вязкостью силой и биолэлектрической активностью мышц человека. : Автореф... канд.биол.наук: / Пахомова Т.Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 20л.
831963
  Изотова Елена Тихоновна О взаимосвязи между химическим составом, структурой и вязкостью гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Изотова Елена Тихоновна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
831964
  Шапарев Н.Я. О взаимосвязи некоторых столкновительных и радиационных процессов в низкотемпературной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Шапарев Н.Я.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
831965
  Зуев В.Н. О взаимосвязи общих методов обществознания и естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
831966
  Коваль Я.Г. О взаимосвязи объективного и субъективного в художественном переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 5-11. – ISSN 0207-8287
831967
  Шкутько Николай Иванович О взаимосвязи онтологического и гносеологического аспектов понимания информации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкутько Николай Иванович; МВ ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 31л.
831968
  Волынка Г.И. О взаимосвязи понятий "метод" и "стиль научного мышления" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
831969
  Падалко А.М. О взаимосвязи профессионального разделения труда и естественных различий в рабочей силе в период строительства коммунизма.. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Падалко А.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
831970
  Немчинская В.Л. О взаимосвязи процессов протеолиза и деполимеризации дезоксирибонуклеиновой кислоты при переваривании нуклеопротеидов поджелудочным соком : Автореф... кандид. биологич.наук: / Немчинская В.Л.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 9 с.
831971
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства форм расселения и быта семьи : Дис... канд. философ.наук: / Тонкий К.К.; КИСИ. Каф. философии. – Киев, 1971. – 211л. – Бібліогр.:л.198-211
831972
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства, форм расселения и быта семьи : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Тонкий К.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Объед. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1971. – 24 с.
831973
  Головин Виктор Петрович О взаимосвязи скульптуры и живописи в период раннего возрождения в Италии : Автореф... канд. искусствоведен.наук: 17.00.00, 17.00.04 / Головин Виктор Петрович; МГУ. Ист. фак. – М., 1980. – 20л.
831974
  Шабанова М. О взаимосвязи социальной и экономической политики: социоэкономическая перспектива анализа // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 76-95. – ISSN 0207-3676
831975
  Шегута М.А. О взаимосвязи стилей мышления в естествознании и философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
831976
  Марценюк Степан Филиппович О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Дис... канд.философ.наук: / Марценюк Степан Филиппович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1979. – 398л.
831977
  Марценюк С.Ф. О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Марценюк С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 38 с.
831978
  Спиваковский В.Е. О взаимосвязи уровня рефлексии групповой (командной) роли с типом организационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 84-93. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
831979
  Жилина Г.С. О взаимосвязи физико-химических свойств компонентов с морфологией ликвидуса тройных нитритных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Г. С.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 23л.
831980
  Акбердина Р.Х. О взаимосвязи физиологических процессов у гречихи при различных условиях минерального питания и урожайности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Акбердина Р.Х. ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1968. – 19 с.
831981
  Пригода Н.С. О взаимосвязи философии и частных наук в трудах французских марксистов и прогрессивных ученых / Н.С. Пригода. – М, 1976. – 206с.
831982
  Будрейко Н.А. О взаимосвязи химии и философии. / Н.А. Будрейко. – М, 1969. – 32с.
831983
  Котов И.В. О взаимосвязи экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Котов И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
831984
  Привалова Е.Л. О взаимосвязях светской и церковной живописи в грузинских росписях. (Павниси и другие памятники XI-XII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Привалова Е.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
831985
  Скипин Г.В. О взамодействии процессов внешнего и внутреннего торможения. / Г.В. Скипин. – С. 139-145
831986
  Гуменский Б.М. О вибробурении глинистых грунтов. / Б.М. Гуменский. – Л., 1954. – 23с.
831987
  Габриэлян Э.Ц. О видах Colopodium Trin. в Армении / Э.Ц. Габриэлян, 1963. – С. 75-80
831988
  Тетеревникова-Бабаян О видах Septotia на Chrysantemum и Leucanthemum / Тетеревникова-Бабаян. – Отд.отт из Известий АН Арм.ССР, ХУ1, № 6. Биологические науки, 1963. – С. 27-34
831989
  Сталтмане В.Э. О видах глагола в современном латышском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сталтмане В.Э.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 19л.
831990
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и срденей школе. / М.В. Ушаков. – К., 1952. – 32с.
831991
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1951. – 32с.
831992
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1957. – 32с.
831993
  Ушаков М.В. О видах диктантов в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд. – М., 1954. – 32с.
831994
  Черепанов С. О видах любви к Китаю // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 118-135. – ISSN 0131-8136
831995
  Горбач В.И. О видах противоречий / В.И. Горбач. – Минск, 1964. – 275с.
831996
  Ленц Р. О виде Земли и уровня океанов / Р. Ленц. – 410с.
831997
  Полянский В.И. О виде у низших водорослей. / В.И. Полянский. – М.-Л., 1956. – 74с.
831998
  Домбругов Р.М. О видеосвязи / Р.М. Домбругов. – Киев : Техніка, 1990. – 144 с.
831999
  Адунц Г.Т. О видовых отличиях фосфомоноэстераз / Г.Т. Адунц, 1962. – С. 41-51
832000
  Абросов В.Н. О видообразовании в озерах / В.Н. Абросов ; отв. ред. Г.Г. Винберг ; АН СССР, Всесоюз. гидробиол. о-во. – Москва : Наука, 1987. – 84, [2] с. – Библиогр.: с. 77-85
<< На початок(–10)831832833834835836837838839840(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,