Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
82001
  Kalba M. "Nachtigal": Ukrainski Batalion 1941 r. / Myroslaw Kalba. – Detroit; Lwow : Wydawnictwo Druzyny Ukrainskich Nacjonalistow, 1995. – 133с.
82002
  Bernacki B. "Najostrzejsze narzedzie naszej partii..." : okupacja sowiecka polnocno-wschodnich ziem Drugiej Rzeczypospolitej ( 1939 - 1941 ) w swietle polskojezycznej prasy "Gadzinowej" / Bartlomiej Bernacki. – Torun : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009. – 295 s. – ISBN 978-83-60738-63-4
82003
   "Najstarsze druki cerkiewnoslowianskie i ich stosunek do tradycji rekopismiennej". Materialy z sesji Krakow 7-10 Xi 1991.. – Krakow, 1993. – 350с.
82004
  Зислин М.Н. "NaOR AYiN" -- караимская грамматика древнееврейского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.18 / Зислин М.Н.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 16 с.
82005
  Posochowa L. "Narodziny" szlachcica: idealy i praktyka wychowania dzieci starszyzny kozackiej na Hetmanszczyznie i Ukrainie Slobodzkiej w drugiej polowie XVIII wieku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 361-369. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
82006
  Булатова С.О. "Nastawowac miod stary, wlasnie stary", або білоруські рукописні рецептури питного меду ХVІІ ст. із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Н.М. Зубкова, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 24. – С. 281-300. – ISBN 978-966-02-9038-9. – ISSN 2222-4203
82007
  Staniszewski Andrzej "Nasz kochany Kochanowski": Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939 / Staniszewski Andrzej. – Warszawa, 1988. – 256с.
82008
  Deubner Fritz ... nach Adam Ries: Leben und Wirken des grossen Rechenmeisters / Deubner Fritz; Riemer W. – Leipzig, 1992. – 106с.
82009
  Amir Khani [Nasht-i nisha] / [Riza Amir Khani]. – [Tehran] : Ghady, 2005. – [102] с. – Кн. перською мовою. - Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ([Сучасна політика ; 2]). – ISBN 964-417-310-4
82010
  Godlewski Aleksander Lech Na morzach poludniowych. / Godlewski Aleksander Lech. – Wroclaw, 1976. – 287с.
82011
  Milewski Wladyslaw Na morzu i na ladzie / Milewski Wladyslaw. – Gdansk, 1976. – 287с.
82012
  Filipecki Na Niedziele Calego Roku Kazania. – Wilno : Drukiem Jozefa Zavadzkiego
T. 3. – 1854. – 375 s.
82013
  Konopnicka Maria Na normandzkim brzegu / Konopnicka Maria. – Gdansk, 1978. – 109с.
82014
  Katajev V. Na obzoru plachta bila. / V. Katajev. – Praha, 1955. – 36 с.
82015
  Katajev Valentin Na obzoru plachta bila. / Katajev Valentin. – Praha, 1977. – 304с.
82016
  Fac Boleslaw Na pamiec. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1976. – 213с.
82017
  Bernatt Stanislaw Na panstwie losu / Bernatt Stanislaw. – Gdynia, 1958. – 24с.
82018
  Jaskiernia A. Na papierze i na tablecie. Zmiany w sektorze czasopism w Stanach Zjednoczonych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 129-144. – ISSN 1641-0920


  Про перілдичні видання США.
82019
  Matusowa-Kwiatkowska Barbara Na partyzanski possly boj... / Matusowa-Kwiatkowska Barbara. – Warszawa, 1976. – 606с.
82020
  Sulewski Wojciech Na partyzanskich sciezkach / Sulewski Wojciech. – Warszawa, 1961. – 124с.
82021
  Dygat Stanislaw Na piec minut przed zasnieciem / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 4552с.
82022
  Sewer Na pobojowisku. Maciek w powstaniu / Sewer, (Ignacy Maciejowski). – Krakow, 1956. – 182с.
82023
   Na pochodu. Patnact let nasi lidove armady v obraze povidky.. – Praha, 1959. – 220с.
82024
  Kiwka Zbigniew Na poczatku byl front. / Kiwka Zbigniew. – Poznan, 1965. – 154с.
82025
  Centkiewiczowie Alina i Czeslaw Na podboj Arktyki / Alina i Czeslaw Centkiewiczowie. – Warszawa, 1956. – 600с.
82026
  Hadyna Stanislaw Na podboj kontynentu. / Hadyna Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 418с.
82027
  Bowen Elizabeth Na polnoc / Bowen Elizabeth; Tlum.A.Szpakowska. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 476 s.
82028
  Uminski Z. Na polnoc od Alp / Zdzislaw Uminski. – wydanie drugie, przejrzane i poprawione prez autora. – Warszawa : PAX, 1972. – 209 s.
82029
  Wernic W. Na poludnie ed Rio Grande / W. Wernic; Il. s. Rezwadowski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 318 s. : il.
82030
   Na poludnie od Sahary : Opowiadania afrykanskie. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 470s.
82031
  Amort Cestmir Na pomoc ceskoslovenskemu lidu. / Amort Cestmir. – Praha, 1960. – 520с.
82032
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Na powislu i na woli / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1974. – 350с.
82033
  Prochazkova Marketa Na prahu lasku / Prochazkova Marketa. – Praha, 1984. – 115с.
82034
  Tomcik Milos Na prelome epoch / Tomcik Milos. – Bratislava, 1961. – 252с.
82035
  Fuchs Vivian Na przelaj przez Antarktyde / Fuchs Vivian, Hillary Edmund. – Warszawa, 1959. – 446с.
82036
  Barycz Henryk Na przelomie dwoch sluleci / Barycz Henryk. – Wroclaw, 1977. – 332с.
82037
   Na przelomie Oswiecenia i Romantyzmu : O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 303s. – ISBN 83-7262-048-2
82038
  Boniewicz Leokadia Na przestrzeni wieku. Wspomnienia z lat 1860-1956 / Boniewicz Leokadia. – Warszawa, 1979. – 338с.
82039
  Fuks Fafal Na przyklad Kohnart / Fuks Fafal. – Gdynia, 1962. – 152с.
82040
  Hamera Bogdan Na przyklad Plewa. / Hamera Bogdan. – Warszawa, 1953. – 240с.
82041
  Sempolowska S. Na ratunek / S. Sempolowska. – Warszawa, 1955. – 275с.
82042
  Sitensky Ladislav Na reku...! / Sitensky Ladislav. – Praha, 1957. – 160с.
82043
   Na rogu Brackiej i... Konopackiej.. – Warszawa, 1983. – 241с.
82044
  Novy Karel Na rozcesti / Novy Karel. – Praha, 1953. – 324с.
82045
   Na rozhrani stoleti.. – Praha, 1967. – 18с.
82046
  Terej J.J. Na rozstajach drog : ze studiow nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej ; Polska Akademia nauk, Instytut histori. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich : Wyd-wo Polskiej Akademii nauk, 1978. – 315 s.
82047
  Panas Henryk Na rozstajnych drogach / Panas Henryk. – Lodz, 1974. – 364с.
82048
  Krleza Miroslav Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 245с.
82049
  Jastrzebski J. Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3139 : Na rynku wartosci : o mediach i etyce dziennikarkie / J. Jastrzebski. – S. 1-227. – ISSN 0239-6661
82050
  Latawiec K. Na scenie swiata i teatru : o dramaturgii Mariana Pankowskiego / Krystyna Latawiec. – Krakow : UNIVERSITAS, 1994. – 168 s. – ISBN 8370522386
82051
  Stankiewicz L. Na sciezkach samopoznania : Etap osobistego bilansu / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1994. – 97s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-05-5
82052
  Kovalcik Vlastimil Na severnom prahu / Kovalcik Vlastimil. – Bratislava, 1983. – 190с.
82053
  Sygietynski Antoni Na skalach Galvados / Sygietynski Antoni. – Krakow, 1956. – 216с.
82054
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1955. – 510с.
82055
  Tetmajer Kazimierz Na Skalnym Podhalu / Tetmajer Kazimierz. – Krakow, 1976. – 427с.
82056
  Lacina Vaclav Na skodnou a do netresku. Vybor z versu a prozy. 1923-1954 / Lacina Vaclav. – Praha, 1955. – 292с.
82057
  Meissner Janusz Na skrzydlach burzy / Meissner Janusz. – Warszawa, 1954. – 204с.
82058
  Kriebel Zdenek Na slunecne strane: Vybor z dila. / Kriebel Zdenek. – Praha, 1961. – 284с.
82059
  Gornicki Gerard Na sniegu widniala gwiazda / Gornicki Gerard. – Poznan, 1978. – 200с.
82060
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 340 s. : il.
82061
  Zulawski J. Na srebrnym globie / J. Zulawski. – Krakow : Wyd-wo literackie. – 392 s.
82062
  Osterloff Konrad Na stadionach aztekow. XIX Igryska Olimpijskie, Meksys 1968 / Osterloff Konrad. – Warszawa, 1971. – 309с.
82063
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1949. – 32с.
82064
  Kostra Jan Na Stalina / Kostra Jan. – Bratislava, 1951. – 30с.
82065
  Klukanova Ludmila Na stitu bylo vytesano kolo. / Klukanova Ludmila. – Brno, 1984. – 113с.
82066
  Volcek J. Na stope / J. Volcek. – Praha, 1958. – 184 с.
82067
  Saysse-Tobiczyk Kazimierz Na szczytach Tatr / Saysse-Tobiczyk Kazimierz. – Warszawa, 1956. – 228с.
82068
  Potocki Jaroslaw Na szlakach i bezdrozach Alaski / Potocki Jaroslaw. – Warszawa, 1959. – 266с.
82069
   Na szlakach niepodleglej : polska mysl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. M. Marszala, M. Sadowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3150 : Na szlakach niepodleglej / pod red. M. Marszala i M. Sadowskiego. – S. 1-465. – ISSN 0239-6661
82070
  Bienisz Jozef Na szlaku Stanleya / Bienisz Jozef; Majewski M. – Warszawa, 1968. – 324с.
82071
  Wojciechowski Grzegorz Na szlaku walki : Wspomnienia / Wojciechowski Grzegorz; Oprac. i przedmowe napisal B.Kogut. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 148s.
82072
  Beylin Stefania Na tasmie wspomnien / Beylin Stefania. – Warszawa, 1962. – 104с.
82073
  Pavlo L"udovit Na tenkom l"ade / Pavlo L"udovit. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 130s. – ISBN 80-7090-459-3
82074
  Wiatr J.J. Na tropach antyludzkiego mitu / Jerzy J. Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo "Iskry", 1959. – 104 s.
82075
  Kosman Marceli Na tropach bohaterow. Trylogii / Kosman Marceli. – Wyd.5,popraw. – Warszawa : KiW, 1996. – 222с. – ISBN 83-05-12833-4
82076
  Sell Hans Joachim Na tropach syna / Sell Hans Joachim; Przelozyla G.Mycielska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 132s. – (Wspolczesna proza swiatowna)
82077
  Gordon B. Na tropie "Korsarza" / B. Gordon. – Warszawa, 1973. – 187с.
82078
  Gromowa A. Na tropie tajemnicy : Powiesc fantastyczno-naukowa / A. Gromowa, W. Komarow; Przelozyl . A.Galis. – Warszawa : Iskry, 1965. – 282s.
82079
  Kuroczko Eustachy Na trudnej drodze nauczyciela. Autobiografia. - Rozprawy Artykuly. - Przemowienia. / Kuroczko Eustachy. – Warszawa, 1962. – 358с.
82080
  Baran Jozef Na tylach awiata / Baran Jozef. – Krakow, 1977. – 62с.
82081
  Samozwaniec Magdalena Na ustach grzechu / Samozwaniec Magdalena. – Katowice, 1957. – 144с.
82082
  Mishima Yukio Na uwiezi. Ballada o milosci / Mishima Yukio; Przelozyla A.Demkowska-Bohdziewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 262s. – (Proza wspolczesna)
82083
   Na vecne casy.. – Praha, 1955. – 175с.
82084
   Na vecne casy.. – Praha, 1965. – 22с.
82085
  Teveljov Matvej (Teweljow) Na Verchovine / Teveljov Matvej (Teweljow). – Praha, 1955. – 416с.
82086
  Senkevic Jurij Na voru "Ra" pres Atlantik / Senkevic Jurij. – Praha, 1975. – 145с.
82087
  Dygasinski Adolf Na warszawskim bruku. Na panskim dworze / Dygasinski Adolf. – Warszawa, 1959. – 464с.
82088
   Na wesolej lwowskiej fali. – Warszawa : Polonia, 1991. – 245s. – ISBN 83-7021-134-8
82089
  Fac Boleslaw Na widoku. / Fac Boleslaw. – Lodz, 1979. – 260с.
82090
  Robinson William Albert Na wielki ocean poludniowy / Robinson William Albert. – Gdansk, 1975. – 237с.
82091
  Rytard Jerzy Mieczyslaw Na wielkiej grani. Wniebowstapienie / Rytard Jerzy Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 288с.
82092
  Osmanczyk Edmund Na wielkiej konferencji Warszawskiej / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 80с.
82093
   Na wszystko jest przyslowie.. – Poznan, 1975. – 319с.
82094
  Vincenz S. Na wysokiej poloninie / Stanislaw Vincenz. – Warszawa : PAX. – ISBN 83-211-0270-0
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 1: Zwada. – 1981. – 604s.
82095
  Vincenz Stanislaw Na wysokiej poloninie / Vincenz Stanislaw. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX"
Pasmo 2 : Nowe czasy; Ksiega 2: Listy z nieba. – 1982. – 571s.
82096
  Segal Kalman Na wyspie / Segal Kalman. – Katowice, 1961. – 108с.
82097
  Adamczewska Helena Na wyspie innego swiata. / Adamczewska Helena. – Warszawa, 1963. – 256с.
82098
  Ludwinska Jadwiga Sabina Na wyzwolonym Slasku / Ludwinska Jadwiga Sabina. – Warszawa, 1977. – 283с.
82099
  Rodziewiczowna Maria Na wyzynach / Rodziewiczowna Maria. – 8-me wyd. – Warszawa : Wyd-wa Alfa, 1991. – 285s. – ISBN 83-7001-515-8
82100
   Na zapadni vyspe. Vlastivedny sbornik Karlovarska. sv. 3-1961.. – Plzen, 1961. – 181с.
82101
  Bednorz Zbyszko Na Zapiecku trzy okna / Bednorz Zbyszko. – Warszawa, 1978. – 163с.
82102
   Na zdravie!...: smiech XX storocia.. – Martin
5. – 1994. – 193с.
82103
  Jakubec Milan Na zemi i nad morom / Jakubec Milan. – Martin, 1997. – 345с.
82104
  Banasikowski Edmund Na zew ziemi wilenskiej / Banasikowski Edmund. – Warszawa-Paryz : Edit.Spotkania, 1990. – 455с. : ill. – ISBN 2-869-035-5
82105
  Boucek B. Na zkameneliny do okoli Radotinas a Chuchle / B. Boucek. – Praha : [S. n.], 1935. – 16 s.
82106
   Na+ - залежний транспорт кальцію у травних залозах / М.Ю. Клевець, Л.О. Дубицький, М.О. Гальків, В.В. Манько, Н.В. Федірко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що на диспергованих ацинусах підшлункової залози щурів та шлункових залозах морських свинок зменшення натрієвого градієнта супроводжується активацією секреції амілази та пепсиногена, що зумовлено надходженням у клітини Ca2+. Полівалентні ...
82107
  Steenbergen Bart van Naar een ontwerpende sociologie / Steenbergen Bart van. – Amersfoort : De Horstink, 1983. – 146blz. – ISBN 90 6184 187 9
82108
   Naar groter eenheid : De geschiedenis van het Nederlands Verbond van vakverenigingen 1906-1981 / Hueting Ernest, Jong, de Edz.Frits, Neij Rob. – Amsterdam : Van Gennep, 1983. – 432blz. : ill.
82109
  Krupkat Gunther Nabou. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1972. – 126с.
82110
  Krupkat Gunther Nabou: Utopischer Roman. / Krupkat Gunther. – Berlin, 1982. – 276с.
82111
   Nabozenstvi v zivote jednotlivce a spolecnosti. – Praha, 1961. – 332 s.
82112
  Szewczuk Walery Nabrzezna, 12 / Szewczuk Walery. – Warszawa, 1974. – 265с.
82113
   Nabyvanets" Bohdan // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 184
82114
   Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiow wyzszych : Materialy z konferencji naukowej. – Kielce : Wyd-wo Akademii Swietokrzyskiej, 2002. – 195s. – ISBN 83-7133-165-7
82115
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = Приобретание [т. е. Приобретение] польского гражданства / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-40-8
82116
  Leraczyk I. Nabywanie obywatelstwa polskiego = The acquisition of Polish citizenship / Izabela Leraczyk, Barbara Wojcik, Agata Zaprzaluk ; red. T. Sieniow ; Instytut na rzecz Panstwa Prawa. – Lublin : Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa, 2013. – 199, [1] s. – ISBN 978-83-62551-44-6
82117
  Konrad Edmond Nac vzpomenu / Konrad Edmond. – Praha, 1967. – 192с.
82118
  Tolstoi L. Nach dem Balle / L. Tolstoi. – Engels, 1938. – 20 с.
82119
  Orlow Wladimir Nach dem Regen am Donnerstag / Orlow Wladimir. – Berlin, 1976. – 111с.
82120
  Elm L. Nach Hitler. Nach Honecker : Zum Streit der Deutschen um die eigene Vergangenheit / L. Elm. – Berlin : Dietz, 1991. – 208 S. – ISBN 3-320-01761-6
82121
  Keun Irmgard Nach Mitternacht. / Keun Irmgard. – Berlin, 1956. – 172с.
82122
  Wille Hanns Julius Nach verlorenen Jahren / Wille Hanns Julius. – Berlin : Verlag der Nation, 1957. – 279 S.
82123
  Peters Hermann Nachdenken uber realistische Kunst: Polemiken: Standpunkte: Argumente / Peters Hermann. – Berlin, 1988. – 182с.
82124
  Hermlin Stephan Nachdichtungen / Hermlin Stephan. – Berlin, 1957. – 248с.
82125
  Vazquez A.G. Nachito / A.G. Vazquez. – La Habana, 1965. – 98 p.
82126
  Stifter Adalbert Nachkommenschaften / Stifter Adalbert. – Berlin, 1956. – 112с.
82127
  Renn Ludwig Nachkrieg / Renn Ludwig. – Leipzig, 1969. – 256с.
82128
   Nachricht von den Liebenden.. – Berl., Weimar, 1964. – 104с.
82129
   Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universitat zu Gottingen : 15. Juni. № 9. 1887 : Sitzung am 7. Mai 1887 / Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [12] S. : lll.
82130
  Wohman Gabriele Nachrichtensperre / Wohman Gabriele. – Berlin, Weimar : Aufbau, 1978. – 432 S. : Ill.
82131
  Moebes R. Nachrichtenubertragung uber Hochspannungsleitungen / R. Moebes. – Berl., 1955. – 110с.
82132
  Weiss Peter Nacht mit Gasten. Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wird. Zwei Stucke. / Weiss Peter. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1969. – 98 S.
82133
  Schneider Hans Nacht ohne Alibi / Schneider Hans. – 2 Auf. – Rudolstadt, 1970. – 236с.
82134
  Sandner Kurt Nacht ohne Gnade / Sandner Kurt. – Berl., 1957. – 156с.
82135
  Welskopf-Henrich Liselotte Nacht uber der Prarie : Roman / Welskopf-Henrich Liselotte. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher-Verl, 1975. – 614 S.
82136
  Welskopf-Henrich Nacht uber der Prarie : Roman / L. Welskopf-Henrich. – Halle ; Leipzig : Mitteldeutscher-Verl, 1984. – 499 s.
82137
  Roland Otto Nacht uber Osterreich / Roland Otto. – Berlin, 1982. – 390с.
82138
  Bohler Hellmuth Nachtaunahmen mit jeder Kamera / Bohler Hellmuth. – Halle, 1957. – 48с.
82139
  Freyer Egbert Nachtflug: Erzahlungen / Freyer Egbert. – Berlin, 1986. – 176с.
82140
  Schmieder Meike Nachtfrost / Schmieder Meike. – Berlin, 1975. – 191с.
82141
  Hilprecht Alfred Nachtigall und Sprosser / Hilprecht Alfred. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1954. – 94с. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
82142
  Редінг Б. Nachtingal / Барбара Редінг. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 30, [2] с. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 1)
82143
  Schlotheim E.F. Nachtrage sur Petrefactenkunde. – Gotha : Becker"schen Buchhandlung, 1822. – 114 S.
82144
  Shuchowizki Leonid Nachts in einer fremden Wohnung: Zwei Erzahlungen / Shuchowizki Leonid. – Berlin, 1981. – 179с.
82145
  Oettingen Hans von Nachts kamen die Ratten / Oettingen Hans von. – Berlin, 1962. – 170с.
82146
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / E.T. A. Hoffmann ; Hrsg. K. Martens. – Berlin : Deutsche Bibliothek, 1925. – 313 s. – Ex libris: Eduard Perlstein
82147
  Hoffmann A E.T. Nachtstucke / A E.T. Hoffmann. – Berlin-Weimar, 1977. – 564с.
82148
  Kosiguin A.N. Nacia nuevos exitos en la edification comunista / A.N. Kosiguin. – Moscu, 1970. – 45с.
82149
   Nacional financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1963.. – Mexico, 1964. – 292с.
82150
   Nacional Financiera, S.A. Informe anual. Correspondiente a 1964.. – Mexico, 1965. – 286с.
82151
   Nacional financiera, S.A. Informe anul. Correspondiente a 1962.. – Mexico, 1963. – 274с.
82152
  Morejon Nancy Nacionen y mestizeje en Nocolas Guillen / Morejon Nancy. – Habana, 1982. – 331с.
82153
  Koutek Jaroslav Nacisticka pata kolona v CSR / Koutek Jaroslav. – Praha, 1962. – 256с.
82154
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1958. – 564с.
82155
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1974. – 530с.
82156
  Apitz Bruno Nackt unter Wolfen. / Apitz Bruno. – Halle, 1976. – 530с.
82157
  Tarno Jan Pawel Naczelny sad administracyjny : A wykladnia prawa administracyjnego / Tarno Jan Pawel. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 1997. – 133p. – ISBN 83-7171-044-5
82158
  Gruszecka Aniela Nad jeziorem. Sielanka wielkopolska z XIII wieku / Gruszecka Aniela. – Krakow, 1961. – 240с.
82159
  Lebrekht Hans (Leberecht) Nad Koordi svita / Lebrekht Hans (Leberecht). – Bratislava, 1950. – 283с.
82160
  Broniewski Wladyslaw Nad Mazowsza rownina ctwarta. / Broniewski Wladyslaw, H. Hermanowicz. – Warszawa, 1963. – 112с.
82161
  Kraszewski Jozef Ignacy Nad modrym Dunajem. Zakleta ksiezniczka. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1960. – 334с.
82162
  Przybyszewski Stanislaw Nad morzem / Przybyszewski Stanislaw. – Gdansk, 1978. – 64с.
82163
  Marek Jiri Nad nami svita / Marek Jiri. – Praha, 1951. – 212с.
82164
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Kaunas, 1953. – 683с.
82165
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
1. – 1973. – 167с.
82166
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
2. – 1973. – 182с.
82167
  Orzeszkowa El. Nad Niemnem / El. Orzeszkowa. – Warszawa
3. – 1973. – 224с.
82168
  Orzeszkowa Eliza Nad Niemnem / Orzeszkowa Eliza. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1998. – 779 s. – (Ser.:"Biblioteka klasyki"). – ISBN 8370234372
82169
  Nagorski J. Nad plonacym Baltykiem. / J. Nagorski. – Warszawa, 1960. – 202с.
82170
  Skiba Wolody (Wl. Sabowski) Nad poziomy. Powiesc z roku 1863 / Wolody (Wl. Sabowski) Skiba. – Warszawa, 1968. – 376с.
82171
  Gitlin Jan Nad Rio de la Plata. / Gitlin Jan. – Warszawa, 1958. – 344с.
82172
  Piescikowski Edward Nad tworczoscia Boleslawa Prusa / Piescikowski Edward. – Poznan, 1989. – 236с.
82173
  Syska Henryk Nad Wisla nad Bugiem / Syska Henryk. – Warszawa, 1959. – 264с.
82174
  Pilich Przemyslaw Nad Wkra, Lydynia i Sona / Pilich Przemyslaw. – Warszawa, 1977. – 55с.
82175
  Warnenska M. Nad woda wielka i czysta / Monika Warnenska. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1976. – 254 s.
82176
  Laforet C. Nada / C. Laforet. – Barcelona, 1991
82177
  Umbral F. Nada en el domingo / F. Umbral. – Barcelona : Biblioteca de Bolsillo, 1993. – 140 p.
82178
  Sadoveanu M. Nada florilor / M. Sadoveanu. – Craiova, 1974. – 212с.
82179
  Sadoveanu Mihail Nada florilor. Amintirile unui pescar cu undita / Sadoveanu Mihail. – Edit. a 5-a. – Bucuresti, 1968. – 198с.
82180
  Skopec Rudolf Nadar. Robert Felix Tournachon. Fotograf, vzduchoplavec, spisovatel / Skopec Rudolf. – Praha, 1960. – 42с.
82181
  Jaskiernia A. Nadawcy publiczni w Stanach Zjednoczonych, czyli jak przetrwac na wolnym rynku mediow / Alicja Jaskiernia // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 95-112. – ISSN 1641-0920
82182
   Naderland een gedicht impressies in beeld en taal = Poetic Holland. – Mantinge : Antoine van der Maesen, 2005. – 107 p. : fot. – Текст парал. нідерлад., англ.
82183
   Nadia Somko. S. Makarenko. – New York : East European Research Institute W.K. Lypynsky, 1971. – 112 p. : ill. – Exlibris: Dr. A. Olesiiuk
82184
  Auerbach Theodor Nadja sammelt Redewendungen. / Auerbach Theodor. – M., 1964. – 136с.
82185
  Kowalewski Stanislaw Nadliczbowy / Kowalewski Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 172с.
82186
  Dabrowolska Halina Maria Nadzieja. / Dabrowolska Halina Maria. – Warszawa, 1961. – 98с.
82187
  Sroga A. Nadzieje : Cztery dni w bagnie. Dwadziescia dwa dni pod mostem. Przez linie frontu / Alojzy Sroga. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1976. – 185 s.
82188
  Bove Alexander Naerly free tuition: let the IRS pay for your child"s education / Bove Alexander. – Harmondsworth, 1988. – 240с.
82189
  Sinclair Upton Nafta / Sinclair Upton; Z upowaznienia autora przelozyla A.Sokolicz. – 2e wyd. – Warszawa : Ksiazka
Tom 2. – 1949. – 269s.
82190
   NAFTA chapter eleven reports. – The Hague : Kluwer Law International. – ISBN 90-411-2285-0
Vol. 1 : Primary materials / Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge. – 2006. – XXV, [3], 718 p. – На обкл.: Editors: Charles H. Brower, II, Jack J. Coe, William S. Dodge
82191
  Hisao Inagaki Nagarjuna"s Discourse on the ten stages // Ryukoku literature series. – Kyoto, 1998. – Vol. 5. – ISSN 13430378
82192
  Gerber Robert Nagetiere Deutschlands. / Gerber Robert. – 2. verb. Aufl. – Lpz., 1952. – 102с.
82193
  Mysliwski W. Nagi sad. Palac / Wieslaw Mysliwski. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 529 s.
82194
  Skou-Hansen Tage Nagie drzewa / Skou-Hansen Tage; Przelozyla I. Naganowska. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 196s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
82195
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Autumn. – P. 12-14. – ISBN 978-9952-806-82-3
82196
   Nagorno-Karabakh conflict // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2017. – Spring 2017. – P. 10-11. – ISBN 978-9952-806-82-3
82197
  Mustafayev E. Nagorno-Karabakh: forgotten, not frozen // Visions of Azerbaijan / The European Azerbaijan society. – Baku, 2016. – Summer. – P. 24-27. – ISBN 978-9952-806-82-3
82198
   Nagoya University Bulletin. Academic Years 1989-1990, 1990-1991.. – Nagoya, 1989. – 369с.
82199
   Nagoya University bulletin: 1981-1982. – Nagoya, 1982. – 221с.
82200
   Nagoya University catalogue.. – Nagoya. – 1с.
82201
   Nagoya University Catalogue. 1960-1961. – Nagoya, 1961. – 22с.
82202
   Nagoya University Catalogue. 1961-1962. – Nagoya, 1962. – 23с.
82203
   Nagoya University Catalogue. 1962-1963.. – Nagoya, 1963. – 23с.
82204
   Nagoya University Catalogue. 1963-1964. – Nagoya, 1964. – 25 p.
82205
   Nagoya University, 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 36с.
82206
   Nagoya University, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 36с.
82207
   Nagoya University. 1985-1986.. – Nagoya, 1985. – 37с.
82208
   Nagoya University. 1998-1999 : Bulletin. – Nagoya : The editorial committee for Nagoya university bulletin, 1998. – 320p. : il.
82209
   Nagoya University. Bulletin. Academic years 1991-1992, 1992-1993.. – Nagoya, 1991. – 406с.
82210
   Nagoya University: 1981-1982.. – Nagoya, 1981. – 25с.
82211
   Nagoya University: 1984-1985.. – Nagoya, 1984. – 33с.
82212
   Nagoya University: Bulletin. Academic Years 1987-1988, 1988-1989.. – Nagoya, 1988. – 326с.
82213
   Nagoya University: Bulletin: Academic Years 1985-1986; 1986-1987.. – Nagoya, 1986. – 316с.
82214
   Nagroda Nobla a kontrowersje zwiazane z wyborem jej laureatow / [M. Glowacka et al.] ; pod red Elzbiety Stadtmuller, Jaroslawa Sadlochy, Marcina Rozyckiego, Marii Glowackiej. – Wroclaw : Arboretum, 2015. – 202, [2] s. – Bibliogr.: s. 183-202. – ISBN 978-83-62563-46-3
82215
  Bilinski W. Nagrody i odznaczenia / Waclaw Bilinski. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa obrony narodowej, 1978. – 257 s. – (Kolekcja polskiej literatury wspolczesnej)
82216
  Cooper J.F. Nagy Indiankonyv. / J.F. Cooper. – Budapest, 1974. – 966с.
82217
  Berenyi Andrasne Nagy Rozalia a nevem / Berenyi Andrasne. – Budapest, 1975. – 438с.
82218
  Gyorffy Istvan Nagykunsagi kronika / Gyorffy Istvan, 1955. – 184с.
82219
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 3. – 1974
82220
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 7. – 1974
82221
   Nagyvilag : Vilagirodalmi folyoirat. – Budapest
№ 8. – 1974
82222
  Scherzer Landolf Nahaufnahmen. Aus Sibirien und dem sowjetischen Orient / Scherzer Landolf. – Rudolstadt, 1977. – 243с.
82223
  Spisiak Jan Nahrada skody a zaruka v oblasti hospodarskych zmluv / Spisiak Jan. – Bratislava, 1956. – 554с.
82224
  Frost Margarete Nahst du mit? / Frost Margarete. – 2. Auflage. – Leipzig, 1985. – 144с.
82225
  Jachnin Boris Nahybejte se z oken / Jachnin Boris, 1962. – 50с.
82226
  Nairn Ian Nairn`s London. / Nairn Ian. – Harmondsworth, 1988. – 246с.
82227
  Suresvaracarya S. Naiskarmyasiddhi / S. Suresvaracarya. – Mysore, 1965. – 230с.
82228
  Suwala Halina Naissance d(une doctrine formation des idees litteraires et esthetiques de Zola (1859-1865)) / Suwala Halina. – Warszawa, 1976. – 205с.
82229
  Kelemen B. Naivno slikarstvo Jugoslavije. / B. Kelemen. – Zagreb, 1969. – 121с.
82230
  Hensel Witold Najdawniejsze stolice polski. Gniezno-Kruszwica-Poznan. / Hensel Witold. – Warszawa, 1960. – 232с.
82231
   Najdawniejsze zabytki jezyka polskiego.. – Wyd. 5. – Wroclaw, 1975. – 268с.
82232
  Reisel Vladimir Najdrahsi sperk / Reisel Vladimir. – Bratislava, 1958. – 80с.
82233
  Glowczyk Apolinary Najemnicy przed trybunalem. / Glowczyk Apolinary, Rychlewski Czeslaw. – Warszawa, 1979. – 150с.
82234
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1961. – 580с.
82235
  Dobraczynski Jan Najezdzcy / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1973. – 524с.
82236
  Dobraczynski J. Najezdzcy : [powiesc] / Jan Dobraczynski. – [Wyd. 10-e]. – Warszawa, 1976. – 591с.
82237
  Edigey Jerzy Najgorszy jest poniedzialek / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1975. – 200с.
82238
  Konieczny Andrzej Najlepsi pilkarze swiata / Konieczny Andrzej, Kukulski Janusz. – Warszawa, 1978. – 239с.
82239
  Blazek Karel Najlepsi stoleti / Blazek Karel. – Brno, 1982. – 309с.
82240
  Levi P. Najlepsza jest woda / Primo Levi; przel. H. Wisniowska. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1983. – 237 s. – ISBN 83-08-00834-8
82241
  Caldwell Erskine Najlepsze nowely / Caldwell Erskine. – Warszawa, 1984. – 356с.
82242
  Slipek Maria Najlepsze po raz drugi / Slipek Maria. – Warszawa, 1974. – 183с.
82243
  Brlic-Mazuranic Ivane Najljepse price. / Brlic-Mazuranic Ivane. – 2. izd. il. – Zagreb, 1975. – 120с.
82244
  Gorkiewiczowa Janina Najmlodszy / Gorkiewiczowa Janina. – Warszawa, 1973. – 386с.
82245
  Przybos Julian Najmniej slow / Przybos Julian. – Krakow, 1955. – 214с.
82246
  Bobrowski Lech Najmniejszy obywatel swiata / Bobrowski Lech. – Warszawa, 1958. – 512 с.
82247
  Kacka-Rutkowska Najnowsze dzieje Polski 1914-1989 : Wybor zrodel / Kacka-Rutkowska, Sadaj-Sado, S. Stepka. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1997. – 361s. – ISBN 83-00-03033-6
82248
  Czubinski Antoni Najnowsze dzieje Polski, 1914-1983 / Czubinski Antoni. – Warszawa, 1987. – 462с.
82249
   Najnowsze dzieje Polski. Materialy i studia z okresu II Wojny Swiatowej.. – Warszawa
3. – 1959. – 252с.
82250
   Najnowsze dzieje Polski. Materialy i studia z okresu II Wojny Swiatowej.. – Warszawa
7. – 1963. – 200с.
82251
  Szenic Stanislaw Najstarszy szlak Warszawy. Krakowskie Przedmiescie. Nowy Swiat. Aleje Ujazdowskie / Szenic Stanislaw, Chudek Jozef. – Warszawa, 1955. – 368с.
82252
   Najstarszy zwod prawa polskiego.. – Warszawa, 1959. – 312с.
82253
  Maliszewski E. Najwazniejsze wiadomosci o Polsce / E. Maliszewski. – Warszawa : Ministerstwo W. R. i O. P., 1928. – 79 p.
82254
  Lonsdale G. Najwyzsza stawka : Wspomnienia pracownika wywiadu / Gordon Lonsdale. – Katowice : Slask, 1967. – 181s., 7 k. il.
82255
  Sedaris D. Naked / D. Sedaris; David Sadaris. – Boston [etc.] : Little, Brown and Compani, 1998. – 290, [2] p. – На обкл. також: author Barrel Fever. – (Back Bay Book). – ISBN 0-316-77773-0
82256
  Guzek Lukasz Naked Forms - a Cultural Challenge // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2021. – N 23 (32) : Art in the world of discourses. – P. 239-260. – ISSN 1641-9278
82257
  Pirandello Luigi Naked masks / Pirandello Luigi. – New York, 1952. – 386с.
82258
  Гурович Оля Nakupenda sana Africa : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 44-52 : Фото
82259
   Nalezy minci v Cechach, na Morave a ve Slezsku.. – Praha
2. – 1956. – 300с.
82260
   Nalezy minci v Cechach, na Morave a ve Slezsku.. – Praha
3. – 1957. – 278с.
82261
  Mocsar Gabor Nalunk videken... / Mocsar Gabor. – Budapest, 1967. – 266с.
82262
  Fleischer Wolfgang Namen und Mundart im Raum von Dresden. Toponymie und Dialektologie der Kreise Dresden - Altstadt und Freital als Beitrag zur Sprache- und Siedlungsgeschichte / Fleischer Wolfgang. – Berl.
1. – 1961. – 388с.
82263
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig, 1998. – ISSN 09430849
82264
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 75/76. – 1999


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82265
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 77/78. – 2000
82266
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 79/80. – 2001


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82267
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 81/82. – 2002
82268
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 83/84. – 2003


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82269
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 85/86. – 2004


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82270
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 87/88. – 2005
82271
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 89/90. – 2006. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
82272
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 91/92. – 2007. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
82273
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 93/94. – 2008. – На обкл.: Journal of onomastics =Zurnal po onomastike =Journal d"onomastique
82274
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 95/96. – 2009. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
82275
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 97. – 2010. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
82276
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 98. – 2010. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
82277
   Namenkundliche Informationen. – Leipzig : Leipziger Universitatsverlag. – ISSN 0943-0849
N 99/100. – 2011. – На обкл.: Journal of onomastics = Zurnal po onomastike = Journal d"onomastique
82278
   Namenkundliche Informationen. Beiheft. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 20. – 1999
82279
   Namenkundliche Informationen. Beiheft. – Leipzig. – ISSN 0943-0849
N 21. – 2001
82280
  Brossard N. Namestitve (z in brez zaimkow) / Nicole Brossard ; prevedel Brane Mozetic. – Liubljana : Skuc, 2002. – 123, [5] p. – (Lambda ; 26). – ISBN 961-6085-40-9
82281
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
1. – 1982. – 90с.
82282
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
2. – 1982. – 91с.
82283
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
3. – 1983. – 95с.
82284
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
4. – 1983. – 88с.
82285
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
5. – 1984. – 86с.
82286
   Namhafte Hochschullehrer der Karl-Marx-Universitat Leipzig.. – Leipzig
6. – 1984. – 80с.
82287
   Namibia.. – Munchen, 1994. – 158с.
82288
   Namibia: A Struggle for Independence.. – Moscow, 1988. – 183с.
82289
  Lopalewski Tadeusz Namiestnik narodu / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 168с.
82290
  Kummer K. Namietnosci. / K. Kummer. – Gdansk-Bydgoszsz, 1972. – 213с.
82291
  Navasky V.S. Naming names / V.S. Navasky, 1991
82292
  Godly Edward Naming organic compounds: a systematic instruction manual / Godly Edward. – 2nd ed. – Hertfirdshire, 1995. – 264с.
82293
  Nouza Jan Namluvy jezevcikem / Nouza Jan. – Ceske Budejovice, 1986. – 148с.
82294
  Zola E. Nana / E. Zola. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1956. – 158 S.
82295
  Zola E. Nana / E. Zola. – Harmondsworth : Penguin books, 1972. – 469 p.
82296
  Fechner G.T. Nanna, oder Uber das seelenleben der Pflanzen : mit einer Einleitung von Kurd Lasswitz / G.T. Fechner. – 2te Aufl. – Hamburg ; Leipzig : Verlag von Leopold Voss, 1899. – XVII, [1], 300 S.
82297
  Sokolova M.V. Nano-suspension of SN2P2S6 in DC electric field / M.V. Sokolova, O.V. Kurochkin // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – P. 58
82298
  Ковачов С.С. Nanoart : наука - це мистецтво / Сергій Ковачов, Яна Сичікова. – Київ : Освіта України, 2021. – 67, [1] с. : іл., табл. + 1 бр.: Наноматеріали: класифікація, нормативне регулювання та оцінювання якості (Короткий аналіт. звіт) (20 с.). – Без тит. арк. - Проєкт реалізовано за фін. підтримки М-ва культури та інформ. політики України. – ISBN 978-617-8077-05-1


  +додаток: Наноарт. Наука - це мистецтво / Ковачов С.С., Сичікова Я.О. - 20 с.
82299
  Boyko O. Nanobacteria: dissemination, properties, hypothesis / O. Boyko, A. Boyko, O. Grytsev // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2013. – № 3. – С. 115-117. – ISSN 2077-4893


  Проаналізовано матеріали наукової літератури щодо існування "нанобактерій", виявлених у біоценозах, які контамінують органи ссавців
82300
   Nanobased zearalenone sensing system for health care applications / D.V. Yarynka, E.V. Piletska, I.Ya. Dubey, R.P. Linnik, Zaporozhets, O.O. Brovko, S.A. Piletsky, A.V. El"skaya, T.A. Sergeyeva // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – P. 71. – ISSN 2409-4943
82301
   Nanobiotechnology : Concepts, applications and perspectives. – Weinheim : Wiley-VCH, 2004. – 22,469p. – (Further titles of interest). – ISBN 3-527-30658-7
82302
   Nanocharacterisation. – Cambridge : RSC, 2007. – 304 p. : ill. – (RSC nanoscience & nanotechnology / [series editors: Sir Harry Kroto a.o.]). – ISBN 978-0-85404-241-8
82303
   Nanochemical, nanostructural and biocolloidal aspects of transformations in dispersions of iron-aluminosilicate minerals = Нанохімічні, наноструктурні і біоколоїдні аспекти трансформацій дисперсій залізоалюмосилікатних мінералів / [I.G. Kovzun, V.A. Prokopenko, A.V. Panko et al. ; Nat. acad. of sciences of Ukraine etc.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – 186, [2] p. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 167-187. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-416-9
82304
  Ozin G.A. Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials / Geoffrey A.Ozin, Andre C. Arsenault; The Royal society of chemistry. – Cambridge : RSC, 2006. – 628 p. – Copyright 2005. – ISBN 0-85404-664-X
82305
   Nanocomposite complex EMAP II influence on tumor necrosis factor and interferon / Kolomiets-Babenko, Bohorad-Kobelska, N.L. Kovalchuk, M.Ja. Spivak, A.I. Kornelyuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; Ed. Chief: S. Komisarenko. – Kyiv, 2016. – Vol. 9, № 5. – Р. 18-23. – ISSN 2410-7751
82306
   Nanocomposites of Copper-Titaniym-Multiwall Carbon Nanotubes / O.I. Boshko, M.M. Dashevskyi, K.O. Ivanenko, S.L. Revo // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 37, № 7. – С. 921-931. – ISSN 1024-1809
82307
  Dudchenko N.O. Nanomagnetite Synthesis via Co-precipitation of Iron Salts by Potassium and Ammonium Hydroxides / N.O. Dudchenko, A.B. Brik, O.I. Stych // Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy, 2014. – Vol. 3, № 1 : 4th International conference "Nanomaterials: application & properties - 2014 (NAP-2014)", Lviv, Ukraine, 21-26 september, 2014. – P. 01MFPM02-1-01MFPM02-2. – ISSN 2304-1862


  Magnetite nanoparticles were synthesized via co-precipitation of iron (II) and iron (III) salts by potassium hydroxide or ammonium hydroxide in aqueous solution at 80°C and their properties were compared. Magnetic properties of obtained magnetite ...
82308
   Nanosized tin dioxide modified by Pt as gas sensitive material for semiconductor sensors to methane detection in air / G.V. Fedorenko, L.P. Oleksenko, N.P. Maksymovych, I.P. Matushko, O.P. Ripko, G.I. Skolyar // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 204
82309
  Litoshenko L. Nanostructure"s synthessis on the fiber nanoneedle"s surface / L. Litoshenko, V. Grygoruk, V. Ogenko // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 115-116
82310
  Ivasishin O.M. Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels = Наноструктуровані шари та покриття, отримані за допомогою іоно-плазмових потоків у титанових сплавах та сталях / O.M. Ivasishin, A.D. Pogrebnjak, S.N. Bratushka ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov inst. for metal physics, Sumy state univ., Sumy, Ukraine]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2011. – 284, [2] p. : ill., tab. – Англ. мовою.-Парал. тит. арк. та обкл. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 259-283. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-181-6
82311
   Nanostructured silicon: chemical composition and properties / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 222
82312
   Nanostructures in lightly doped silicon carbide crystals with polytypic defects / S.I. Vlaskina, G.N. Mishinova, L.V. Vlaskin, V.E. Rodionov, G.S. Svechnikov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 2. – P. 155-159. – ISSN 1560-8034


  In this work, photoluminescence spectra of lightly doped SiC crystals with ingrown original defects are reported. Undoped SiC single crystals with the impurity concentration of ND ЎV NA ~ (2ЎK8)„Є1016 cmЎV3, NA ~ (2ЎK8)„Є1017 cmЎV3, and ND ЎV NA ~ ...
82313
  Tkachenko M.Y. Nanostructures on crystal surface / M.Y. Tkachenko, O.I. Moroz // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 74
82314
  Makarenko N.A. Nanotechnologies in crop cultivation: Ecotoxicological aspects / N.A. Makarenko, V.V. Makarenko // Biosystems diversity / Oles Honchar Dnipro Nahional University ; editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Dnipro, 2019. – Vol. 27 (2). – Р. 148-155. – ISSN 2519-8513


  The European Commission has recognized nanotechnologies as extremely promising for increasing competitiveness of different sectors of the economy. On account of climate changes and the quest for food security, they are an effective way of solving key ...
82315
  Wiese F.W. Nantahala national Forest / F.W. Wiese. – [S. l.] : Forest service, 1936. – 24 p.
82316
  Gambee Robert Nantucket Island. / Gambee Robert. – New York, 1974. – 192с.
82317
   Naokolo swiata : Krotki informator geograficzny. – Warszawa : Iskry, 1960. – 648s. : Додаток містить прапори країн та фізичні карти континентів
82318
  Boldrewood Rolf Napad z bronia w reku / Boldrewood Rolf; Niepokolczyci W. – Warszawa, 1970. – 415с.
82319
  Skvorecky Josef Napady ctenare detektivek / Skvorecky Josef. – Praha, 1967. – 197с.
82320
  Schulz Milan Napalmanach / Schulz Milan. – Praha, 1960. – 144с.
82321
  Kwiecien Roman Napasc zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukraine jej konsekwencje w swietle prawa // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2022. – Nr. 233. – S. 7-11. – ISSN 1427-1176
82322
  Prinzler Heinz Naphthensauren / Prinzler Heinz. – Lpz., 1963. – 156с.
82323
  Pasierbiak P. Naplyw zagranicznych invwestycji bezposrednich oraz polityka wobec nich w Korei Poludniowej w latach 1998 - 2012 // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – S. 79-89. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 48, 2). – ISSN 0459-9586


  Прямі іноземні інвестиції в економіку Республіки Корея в 1998 - 2012 рр.
82324
  Skierski Zenon Napoj milosny / Skierski Zenon. – Warszawa, 1960. – 468с.
82325
  Hugo V. Napoleon. – London, 1852. – 464 p.
82326
  Ludwig E. Napoleon / E. Ludwig; transl. by Eden Paul, Cedar Paul. – New York : Liveright, 1943. – X, 706 p.
82327
  Ludwig Emil Napoleon / Ludwig Emil; Przeklad autoryzowany L. Staffa. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1958. – 565s.
82328
  Tarle E. Napoleon / E. Tarle. – 10 aufl. – Berlin, 1973. – 549с.
82329
  Johnson P. Napoleon / Paul Johnson. – London : Phoenix, 2003. – 208 p. – ISBN 978-1-8421-2650-9
82330
  Mossiker Frances Napoleon and Josephine / Mossiker Frances. – New York, 1964. – 447с.
82331
  Lovett Gabriel Napoleon and the birth of modern Spain / Lovett Gabriel. – New York : New York University press
Vol.1 : The challenge to the old order. – 1965. – 414p.
82332
  Heiden-Berndt Anita Napoleon auf dem Lande. / Heiden-Berndt Anita. – Berlin, 1983. – 299с.
82333
  Eminescu Gh. Napoleon Bonaparte / Gh. Eminescu. – Bucuresti
1. – 1973. – 233с.
82334
  Eminescu Gh. Napoleon Bonaparte / Gh. Eminescu. – Bucuresti
2. – 1973. – 255с.
82335
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Praha, 1975. – 614с.
82336
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Warszawa, 1980. – 804с.
82337
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – M., 1980. – 658 с.
82338
  Manfred Albert Napoleon Bonaparte / Manfred Albert. – Warszawa, 1980. – 803с.
82339
  Perez Galdos Benito Napoleon en Chamartin / Perez Galdos Benito. – Habana, 1984. – 330с.
82340
  Barthelemy et Mery Napoleon en Egypte, Poeme en huit chants / par Barthelemy et Mery. – Paris, 1829. – 300 p.
82341
  Meneval Napoleon et Marie-Louise souvenir historiques. – Tome 2. – Paris : Librairie d""Amyot, 1843. – 447 p.
82342
  Masson Fr. Napoleon et sa famille. – Paris
3. – 1900. – 430с.
82343
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
4. – 1902. – 511с.
82344
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
1. – 1904. – 455с.
82345
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
6. – 1906. – 370с.
82346
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
7. – 1906. – 511с.
82347
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
8. – 1907. – 368с.
82348
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
9. – 1907. – 452с.
82349
  Masson Fr. Napoleon et sa famille / Fr. Masson. – Paris
2. – 1914. – 368с.
82350
  Barabas Tibor Napoleon foglya : Kisfaludy Sandor eletregenye / Barabas Tibor. – Budapest, 1971. – 360 l.
82351
  Artom Guido Napoleon is dead in Russia. / Artom Guido. – New York, 1970. – 256с.
82352
  Flower Raymond Napoleon to Nasser: the story of modern Egypt / Flower Raymond. – London, 1972. – 271с.
82353
  Wieland Rotraud Napoleon und ich / Wieland Rotraud. – Halle -Leipzig : Mitteldeutscher, 1982. – 102 S.
82354
  Artom Guido Napoleon zginal w Rosji. / Artom Guido. – Warszawa, 1972. – 270с.
82355
  Segur Count Napoleon"s Russian campaign / Segur Count, Philippe-Paul de. – New York, 1965. – 295с.
82356
  Wilkins V. Napoleon"s submarine / Vaughan Wilkins. – London : New English library; Times mirror, 1972. – 542p. – На обкл.: A novel by V. Wilkins. – (New English library)
82357
  Merezhkovsky Dmitri Napoleon: a study / Merezhkovsky Dmitri; Zvegintzov C. – London, Toronto. – 267с.
82358
  Flukowski Stefan Napomkniete cieniem / Flukowski Stefan. – Warszawa, 1961. – 80с.
82359
  Hotmar Josef Napric kantinenty / Hotmar Josef. – Praha, 1976. – 321с.
82360
  Granin Daniil Naprzeciw burzy / Granin Daniil; Przelozyla W.Komarnicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 435s.
82361
   Narada Sutras: The Philosophy of Love.. – London, 1983. – 102с.
82362
  Bocian Marianna Narastanie / Bocian Marianna. – Wroclaw, 1975. – 105с.
82363
  Ionescu-Ruxandoiu Liliana Naratiune si dialog in proza romaneasca: elemente de pragmatca a textului literar / Ionescu-Ruxandoiu Liliana. – Bucuresti, 1991. – 184с.
82364
  Sanchez Espeso Narciso / Sanchez Espeso. – Barcelona : Ediciones Destino, 1979. – 196 p. – ISBN 84-233-0981-9
82365
  Thiry-Stassin Martine Narcisse. Conte ovidien francais du XII siecle / Thiry-Stassin Martine, , Tyssens Madel. – Paris, 1976. – 177с.
82366
  Solomon Marion Narcissism and intimacy: love and marriage in an age of confusion / Solomon Marion. – New York; London, 1989. – 217с.
82367
   Narcotic Drug Smell Mimics for Dog Training at Cynological Departments: Composition, Principle of Action, and Legal Frame work of their Use / L.V. Sokolenko, T.M. Sokolenko, Yu.L. Yagupolskii, V.I. Kalchenko, Veresenko, , , Nenia, , , Kuchynskyi, , , D.V. Smernytskyi, O.V. Skorobagatko, M.A. Skorobagatko, S.I. Kolomiiets // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 71-78. – ISSN 2409-9066


  Імітатори запаху наркотичних засобів для дресирування службових собак: склад, принцип дії та правова основа використання.
82368
   Narcotics and the Hypothalamus. – New York : Raven Press, 1974. – 272с.
82369
  Невский С.А. Nardeae, Leptureae Hordeeae флоры СССР. / С.А. Невский, 1934. – 587-728с.
82370
  Kopecny Frantisek Nareci Urcic a okoli. Prostejovsky usek hanackeho nareci centralniho / Kopecny Frantisek. – Praha, 1957. – 158с.
82371
  Dudok Daniel Narecie Pivnice v Backe / Dudok Daniel. – Martin, 1972. – 288с.
82372
  Modzelewski Wojciech Narod i postep / Modzelewski Wojciech. – Warszawa, 1977. – 243с.
82373
  Grossman W. Narod jest niesmiertelny / W. Grossman. – Moskwa, 1944. – 120 s.
82374
  Lobodowski Jozef Narod jest niesmiertelny / Lobodowski Jozef. – Poznan : Wers, 1996. – 104p. – ISBN 83-86906-06-5
82375
  Wojcik Stanislaw Narod polski w publicystyce PRL / Wojcik Stanislaw; Katolicki universytet Lubelski. – Lublin : Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2002. – 231s. – ISBN 83-228-0861-5
82376
  Prazak Albert Narod se branil: Obrany naroda a jazyka ceskeho od najstarsich dob po pritomnost / Prazak Albert. – Praha, 1945. – 409с.
82377
  Lewandowski Jerzy Narod w dziejach zbawienia / Lewandowski Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 188s. – ISBN 83-7072-190-7
82378
  Dinic Jordan Narodna Republika Kina / Dinic Jordan, Lazic Dusan. – Beograd, 1970. – 372с.
82379
  Delorko O. Narodne pjesme otoka Braca / Olinko Delorko. – [Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku], 1975. – S. 161-234. – Окремий відбиток з часопису "Narodna umjetnost". 1975, № 11/12
82380
   Narodni fronta : Ceskoslovenske Socialisticke Republiky. – Praha : Mlada fronta, 1987. – 295 s. : il.
82381
  Kesner Ladislav Narodni galerie v Praze. / Kesner Ladislav. – Praha, 1965. – 80с.
82382
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava 1998. – Praha : Narodni knihovna CR, 1999. – 106s. : ill. + Брошура "National library of the Czech Republic ...1998". - 28 p. – ISBN 80-7050-339-4
82383
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava 1999. – Praha : Narodni knihovna CR, 2000. – 106s. : ill. + Брошура "National library of the Czech Republic...1999". - 16 p. – ISBN 80-7050-358-0
82384
   Narodni knihovna Ceske republiky : Vyrocni zprava = Annual report 2000. – Praha : Narodni knihovna CR, 2001. – 148s. – ISBN 80-7050-377-7
82385
   Narodni knihovna CR : Vyrocni zprava 1995. (Annaual report). – Praha : Narodni knihovna, 1996. – 124s. : il. – На обкл.: Narodni knihovna Ceske republiky. – ISBN 80-7050-242-8
82386
  Marsakova-Nemejcova Narodni parky, rezervace a jina chranena uzemi prirody v Ceskoslovensku / Marsakova-Nemejcova, S. Mihalik. – Praha : Academia, 1977. – 474s.
82387
  Burianek Frantisek Narodni umelec Frana Sramek. / Burianek Frantisek. – Praha, 1960. – 140с.
82388
  Pecirka Jaromir Narodni umelec Josef Lada / Pecirka Jaromir. – Praha, 1955. – 76с.
82389
  Malik Jan Narodni umelec Josef Skupa / Malik Jan. – Praha, 1962. – 144с.
82390
  Rektorisova Klementa Narodni umelec Petr Bezruc / Rektorisova Klementa. – Praha, 1950. – 67с.
82391
  Hajek Jiri Narodni umelkyne Marie Majerova. / Hajek Jiri. – Praha, 1952. – 239с.
82392
  Maly Michal Narodni vybory a obcan / Maly Michal, Friedl Arnost. – Praha, 1973. – 166с.
82393
  Skoda Vaclav Narodni vybory. Zakladni organy jednotne statni moci v CSSR / Skoda Vaclav. – Praha, 1975. – 259с.
82394
  Kollar Jan Narodnie spievanky / Kollar Jan. – Bratislava
1. – 1953. – 777с.
82395
  Kollar Jan Narodnie spievanky / Kollar Jan. – Bratislava
2. – 1953. – 691с.
82396
  Musinka M. Narodnostna mensina pred zanikom? : statisticky prehl"ad rusinsko-ukrajinskych obci na Slovensku v rokoch (1773) 1881-2001 / Mikulas Musinka - Alexander Musinka ; Spolocnost" pre vyskum a rozvoj minoritnych skupin - Minoritas [etc.]. – Presov : [s. n.], 2011. – 618 s. : іл., табл. – Резюме укр., рос., англ. та нім. мовами. – Bibliogr.: s. 601-609. – ISBN 978-80-89450-05-3
82397
  Podolak Peter Narodnostne mensiny v Slovenskej republike z hl"adiska demografickeho vyvoja / Podolak Peter. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 91s. : il. – ISBN 80-7090-506-9
82398
  Kolejka Josef Narodnostni programy pro stredn a jihovychodni Evropu. Z dejin socialisticke teorie narodnostni otazky 1848-1917. Od Marxe k Leninovi / Kolejka Josef. – Brno, 1971. – 431с.
82399
  Mazur Arnost Narodnostni vyvoj na uzemi CSSR / Mazur Arnost. – Opava
1. – 1969. – 287с.
82400
  Mazur Arnost Narodnostni vyvoj na uzemi CSSR / Mazur Arnost. – Opava
2. – 1969. – 619с.
82401
  Duriska Z. Narodny cintorin v Martine : Pomniky a osobnosti / Zdenko Duriska. – Martin : Matica slovenska, 2007. – 332s. : il. – ISBN 978-80-7090-800-6
82402
   Narodny kalendar 1995. – Martin : Matica slovenska, 1994. – 232s. : il. – ISBN 80-7090-306-6
82403
   Narodny kalendar 1997. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 249s. : il. – ISBN 80-7090-394-5
82404
   Narodny kalendar 1998. – Martin : Matica slovenska, 1997. – 210 s. : іл.. – ISBN 80-7090-439-9
82405
   Narodny Kalendar 1999. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 240 s. – ISBN 8070904968
82406
   Narodopisna literatura na Slovensku za roku 1901-1959. – Martin : Martica Slovenska, 1989. – 795с.
82407
  Holuby Jozef Ludovit Narodopisne prace / Holuby Jozef Ludovit. – Bratislava, 1958. – 548с.
82408
  Twardowski S. Narodovna paskwalina / S. Twardowski. – Krakow, 1926. – 158 s. – (Biblioteka narodowa ; serja 1)
82409
  Maryanski A. Narodowosci swiata / A. Maryanski. – Warszawa, 1988. – 170с.
82410
  Sztajnert Bernard Narodziny Brunona Bundera / Sztajnert Bernard. – Lodz, 1961. – 132с.
82411
  Swierczak J.L. Narodziny buntu / J.L. Swierczak. – Warszawa, 1973. – 315с.
82412
  Jablonski Henryk Narodziny drugiej Rzeczypospolitej (1918-1919) / Jablonski Henryk. – Warszawa, 1962. – 312с.
82413
  Manteuffel Tadeusz Narodziny herezji : Wyznawcy dobrowolnego ubostwa w sredniowieczu / Manteuffel Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 148 s.
82414
  Pacho Aleksander Narodziny lekarza / Pacho Aleksander. – Warszawa : Iskry, 1970. – 287с.
82415
  Boguslawski Stanislaw Narodziny mysli i mowy / Boguslawski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 204с.
82416
  Buszko Jozef Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich. / Buszko Jozef. – Krakow, 1967. – 272с.
82417
  Morcinek Gustaw Narodziny serca / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1957. – 186с.
82418
  Morcinek Gustaw Narodziny serca / Morcinek Gustaw. – Warszawa, 1961. – 142с.
82419
  Malek P. Naroubovany Zivot: kapitoly o transplantacich / P. Malek. – Praha : Albatros, 1975. – 153s.
82420
  Brach B. Narracje wydarzenia medialnego na podstawie problemu Stoczni Gdanskiej i obchodow 20. rocznicy wyborow 4 czerwca 1989 roku // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 3 (42). – C. 23-36. – ISSN 1641-0920
82421
  Douglass Frederick Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written by Himself / Douglass Frederick. – Harmondsworth, 1986. – 159с.
82422
  Khodorenko A.V. Narrative research. Linguistic aspect // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – P. 139-143. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
82423
  Nabytovych Iryna Narrative Shaping Power of Social Media: a New Turn of Ukrainian Public Sphere with #Euromaidan Hashtag Appearance // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 538-548. – ISSN 2300-1062
82424
  Szyjkowska-Piotrowska Anna Narratives - stories of stones and humans // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – N 22 (31) : Art narratives - narratives on art. – P. 27-37. – ISSN 1641-9278
82425
  Sowinska-Heim Julia Narratives about architecture // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – N 22 (31) : Art narratives - narratives on art. – P. 193-207. – ISSN 1641-9278
82426
   Narratori italiani del primo Novecento : la vita, le opere, la critica. – Roma : NIS, 1985
82427
   Narratori italiani del secondo Novecento : la vita, le opere, la critica. – Roma : NIS, 1985
82428
  Stolper Armin Narrenspiel will Raum. Von Stucken und von Stuckeschreibern / Stolper Armin. – Berlin, 1977. – 239с.
82429
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Berlin, 1956. – 442с.
82430
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Moscow, 1957. – 512с.
82431
  Feuchtwanger Lion Narrenweisheit oder Tod und Verklarung de Jean-Jacques Rousseau. / Feuchtwanger Lion. – Berlin-Weimar
8. – 1972. – 463с.
82432
   Narrowband electrophotometry of comets Austin (1989[lower index c1]) and Levy (1990[lower index c]) in Lesniki / V.V. Kleshchonok, K.I. Churyumov, V.P. Tarashchuk, F.I. Kravtsov // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – P. 107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Тези наукової конференції Київського університету (квітень, 1991).
82433
  Czachorska-Jones Barbara Naruszenie patentu: Zagadnienia podstawowe / Czachorska-Jones Barbara. – Wroclaw i i., 1988. – 355с.
82434
  Kihu Solvi Narva. / Kihu Solvi. – Tallinn, 1960. – 36с.
82435
  Dec Wl. Narwik i Falaise. / Wl. Dec. – Warszawa, 1972. – 424с.
82436
  Manzoni Alessandro Narzeczeni / Manzoni Alessandro; Przelozyla B. Sieroszewska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1958. – 659s. – (Biblioteka arcydziel)
82437
  Pniewski Jerzy Narzedzia nowej fizyki / Pniewski Jerzy, Babecki Jan. – Warszawa, 1958. – 124 с.
82438
  Hesse Hermann Narziss und Goldmund / Hesse Hermann. – Berl., 1957. – 326с.
82439
  Kirschbaum Jozef Nas boj o samostatnost Slovenska / Kirschbaum Jozef. – 2he vyd., dop. a uprav. – [Zilina] : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice Slovenskej, 2000. – 416s. : fot. – ISBN 80-7090-557-3
82440
   NASA. Лунные планы // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 4
82441
  Polakovic Stefan Nase korene v zakladoch Europy / Polakovic Stefan. – Martin : Matica slovenska, 1994. – 160s. – ISBN 80-7090-300-7
82442
  Halas Frantisek Nase pani Bozena Nemcova. / Halas Frantisek. – Praha, 1963. – 46с.
82443
  Khol Miroslav Nase Praha / Khol Miroslav; Text. dopr. B. Riha. – Praha : Panorama, 1982. – 212с.
82444
  Moldanova Dorava Nase prijmeni / Moldanova Dorava. – Praha, 1983. – 289с.
82445
  Korbelar Jaroslav Nase rosliny v lekarstvi / Korbelar Jaroslav, Endris Zdenek. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1958. – 439s. : 187 obrazu lecivych roslin
82446
  Dyk Vaclav Nase ryby / Dyk Vaclav. – Praha : Ve Statnim Zemedelskem Nakladatelstvi, 1956. – 339s.
82447
  Grlic Ph. LJ Nase Samoniklo Jestivo Bilje / Ph. LJ Grlic. – Zagreb : Poljoprivredni Nakladni Zavod, 1956. – 323s. : Sa 140 Slika i 12 Priloga u Boji
82448
  Mikuz-Krivic Nase Zitne in Krompirjeve Sorte / Mikuz-Krivic. – Liubljana : Faculteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani, 1957. – 215s.
82449
  Karanfilovski Dimitar Naselja u SFR Jugoslaviji. / Karanfilovski Dimitar. – Skopje, 1975. – 190с.
82450
  Stanek V.J. Nashorner, Nilpferde, Elefanten und ihre Verwandten / V.J. Stanek. – Praha, 1960. – 80с.
82451
  Moucha Josef Nasi nocni motyli / Moucha Josef, Zahradnik Jiri. – Praha : Albatros, 1975. – 369 с.
82452
  Fric Josef Vaclav Nasi predchuci / Fric Josef Vaclav. – Praha, 1953. – 252с.
82453
  Fric Josef Vaclav Nasi predchudci / Fric Josef Vaclav. – Praha, 1953. – 248с.
82454
  Pelikan J. Nasi savci / J. Pelikan, J. Gaisler, P. Rodl. – Praha : Ceskoslovenska Academie Ved, 1979. – 163S. – (Zivou prirodou)
82455
   NASICON-related solid solutions Na3+xMgxAl2-x(PO4)3: synthesis and investigation / N. Strutynska, Zatovsky, , I. N. Slobodyanik // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 224
82456
  Moric Rudo Nasiel som vam kamaratov / Moric Rudo. – Bratislava, 1960. – 112с.
82457
   Nasionoznawstwo roslin uprawnych. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1956. – 728s.
82458
  Blagojevic Borislav Nasledno pravo FNRJ s osvrtom na prava drugih drzava / Blagojevic Borislav. – 2 izd. – Beograd, 1958. – 400с.
82459
  Шутова Наталья Nassauer Hof - немецкая философия высокого качества : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 41
82460
  Wheelock Keith Nasser"s new Egypt : A critical analysis / Wheelock Keith; The Foreign policy research institute, Univ. of Pennsylvania. – New York : Praeger, 1960. – 7,214p. – (The Foreign policy research institute series ; 8)
82461
  Brod Toman Nastal cas boje / Brod Toman, Dolezal Jiri. – Praha, 1965. – 264с.
82462
  Pietrzak H. Nastepstwa i efekty stereotypowego postrzegania czlowieka i swiata spolecznego / H. Pietrzak. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 228s. – ISBN 83-7262-009-1
82463
  Belic Jaromir Nastin ceske dialektologie / Belic Jaromir. – Praha, 1972. – 465с.
82464
   Nastin Evropskeho Praveku / J. Bouzek, M. Buchvaldek, L. Kosnar, I. Pavlu, K. Sklenar, J. Slama, E. Strouhal, S. Vengl; J. Bouzek, M. Buchvaldek, L. Kosnar, I. Pavlu , K. Sklenar, J. Slama, E. Strouhal, S. Vengl. – Praha : Univerzita Karlova, 1982. – 196 s.
82465
  Pastusiak Longin Nastroje amerykanskie / Pastusiak Longin. – Warszawa, 1977. – 167с.
82466
  Gandl Ladislav Nastropna mal`ba. / Gandl Ladislav. – Praha, 1964. – 26с.
82467
  Rezac Vaclav Nastup / Rezac Vaclav. – Praha, 1951. – 388с.
82468
  Rezac Vaclav Nastup / Rezac Vaclav. – Praha, 1951. – 464с.
82469
  Minkowski Aleksander Nasturcja i lew / Minkowski Aleksander; Ilustrowala A. Wloczewska. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1969. – 233s. : il.
82470
  Demel K. Nasz Baltyk / K. Demel. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. – 156s.
82471
  Dobrowolski Stanislaw Ryszard Nasz czas / Dobrowolski Stanislaw Ryszard. – Warszawa, 1961. – 252с.
82472
  Zakrzewska Wanda Nasz dom / Zakrzewska Wanda. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1973. – 200 s.
82473
  Cienkowska Halina Nasz jezyk polski : Slowniczek dla ucznia / Cienkowska Halina. – Warszawa : Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1990. – 104s. – ISBN 83-0204074-6
82474
  Reczek Stefan Nasz jezyk powszedni / Reczek Stefan. – Wroclaw, 1957. – 351с.
82475
  Kubiak Tadeusz Nasz powszedni. / Kubiak Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 68с.
82476
  Pytlik Radko Nasz przyjaciel Haszek / Radko Pytlik; Przel. A.Kroh. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1984. – 274s. – ISBN 83-06-01095-7
82477
  Ilowiecki M. Nasz wiek XX / M. Ilowiecki. – Warszawa, 1972. – 457с.
82478
  Porajewicz A. Nasza mlodosc dzwigamy w blerity : Poezje / A. Porajewicz. – Kijow, 1936. – 84 s.
82479
  Michalik Mieczyslaw Nasza moralnosc / Michalik Mieczyslaw. – Warszawa, 1969. – 124с.
82480
  Wozna-Stankiewicz Nasza pani doctor // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – Nr. 186, lato. – S. 86-89. – ISSN 1427-1176


  Wspominienie o dr. Elzbiecie Dziebowskiej (1929 - 2016).
82481
  Zambrzycki Wladyslaw Nasza Pani Radosna / Zambrzycki Wladyslaw. – Warszawa : Czytelnik, 1957. – 346 s.
82482
  Prorok Leszek Nasze czujne sporzenia / Prorok Leszek. – Warszawa, 1978. – 173с.
82483
  Kern Ludwik Jerzy Nasze podworko. / Kern Ludwik Jerzy. – Warszawa, 1975. – 71с.
82484
  Strojny Wladyslaw Nasze zwierzeta / Strojny Wladyslaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 1981. – 500,(16)с.
82485
  Ibn Hazm Naszyjnik golebicy. O milosci i kochankach / Ibn Hazm; Danecki J. (tz arab. przeloz.; wstep), Witkowska A. (przeloz. wiersze). – Warszawa, 1976. – 262с.
82486
  Dumas Aleksander Naszyjnik krolowej / Dumas Aleksander; Adap. H. Andersa wedlug polskiego tlum. L.Rogalskiego. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie
T.1. – 1968. – 269s.
82487
  Gerus-Tarnawecky Iraida Natalija Polonska-Vasylenko - ein biographischer Abriss // Jahrbuch der Ukrainekunde / Arbeits- und Forderungsgemeinschaft der Ukrainischen Wissenschaften. – Munchen, 1987. – 1987. – S. 78-86. – ISSN 0178-0565
82488
  Dichtjar Ada Natascha. / Dichtjar Ada. – Moskau, 1989. – 68с.
82489
  Lessing Nathan der Weise. / Lessing. – Lpz. – 128с.
82490
  Lessing Gotthold Ephraim Nathan der Weise. / Lessing Gotthold Ephraim. – Leipzig, 1976. – 154с.
82491
  Martin Terence Nathaniel Hawthorne / Martin Terence. – New York, 1965. – 205 p.
82492
  Gottlieb G. Nation against state : A new approach to ethnic conflicts and decline of sovereignty / Gidon Gottlieb. – New York : Council on Foreign Relation Press, 1993. – 148 p. – Bibliogr. in the notes: p. 130-139. – ISBN 0-87609-156-7
82493
  Dzvinchuk D.I. Nation as a reflection of history, memory, language and culture // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 13-27. – ISSN 2072-1692
82494
  Kosing Alfred Nation in Geschichte und Gegenwart / Kosing Alfred. – Berlin, 1976. – 306с.
82495
   Nation of Nations : a concise narrative of the American Republic / J.W. Davidson, W.E. Gienapp, C.L. Hayrman, M.H. Lytle, M.B. Stoff; James West Davidson, William E. Gienapp, Christine Leigh Heyrman [et al.]. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1996. – XXII, 948 p., A.123 p. : ill., tab. – (Overture books). – ISBN 0-07-015738-3
82496
   National Academy of Sciences of Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 12-38. – ISBN 978-966-136-323-5
82497
   National Academy of Sciences of Ukraine (1918-2018) : the 100th Anniversary of Its Foundation / [С.І. Пирожков (керівник), О.С. Онищенко, П.І. Андон та ін. ; editorial board: B.E. Paton (ed.-in-chief), S.I. Pirozhkov, V.L. Bogdanov et al.] ; Nat. acad. of sciences of Ukraine. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 331, [1] с. : ill., phot. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. в кінці книги. - Бібліотека має аналог. видання укр. мовою. – Bibliogr.: p. 321-329. – ISBN 978-966-360-366-7
82498
   National Academy of Sciences of Ukraine in the Domestic and Global Research Area // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 150-165. – ISBN 978-966-136-323-5
82499
   National Academy of Sciences of Ukraine in the Global Science // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 39-48. – ISBN 978-966-136-323-5
82500
   National Academy of Sciences of Ukraine in the Science and Technology of Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 49-98. – ISBN 978-966-136-323-5
82501
   National Academy of Sciences of Ukraine, 1918-2008 : 90-th Anniversary of its Foundation / National Academy of Sciences of Ukraine, V.I. Vernadsky National Library of Ukraine ; [scientific edit. and ordering : H.V. Indychenko, S.O. Mussel-Drahomyretska, N.O. Shchekoldina ; contributors : O.S. Onyshchenko, M.V. Popovych et. al.]. – Kyiv : KMM Publishers, 2008. – 576 p. : ill. – ISBN 978-966-02-5010-9
82502
   National academy of sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential : [100 years NAS of Ukraine] / [B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky et al. ; ed.: V.L. Bogdanov] ; Nat. acad. of Sciences of Ukraine, State Inst."G.M. Dobrov Inst. for Sci. a. Technological Potential and Science History Studies". – Kyiv : Phoenix, 2018. – 343, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-600-7
82503
   National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / [Malitsky B.A. et al. ; ed. in chief acad. of NAS of Ukraine V.L. Bogdanov] ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, State inst. "G.M. Dobrov Inst. for Sci. a. Technological Potential a. Science History Studies". – Kyiv : Phoenix, 2016. – 226, [1] p. : fig., tab. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-136-323-5
82504
   National accounts statistics: main aggregates and detailed tables, 2006 / Department of economic and social affairs, Statistics division. – New York : United Nations. – ISBN 978-92-1-161508-1
Part 1. – 2008. – 26,1089 p.
82505
  Stefanuca S. National and Ethnic in the Dialectics of Identity in SKRA, Greece // Annuaire roumain d"anthropologie / Academie roumaine. – Bucuresti, 2016. – T. 53. – P. 43-61. – ISSN 0570-2259
82506
  Gnatiuk O. National and local patriotizm in spatial dimension: case of Podolia, Ukraine // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – Р. 75-79. – ISSN 2076-1333


  The relationship between national and local patriotism is an important scientific issue in view of modern socio-political crisis in Ukraine and arising processes of regionalism and separatism in many countries throughout the world. The paper represents ...
82507
  Kobylynska T.V. National Assessment of progress in acieving the sustainable development goals in agriculture / T.V. Kobylynska, L.Ye. Momotiuk // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С.59-66 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
82508
  Iefymenko V. National banking system: from integrating deregulation to global universal regulation / V. Iefymenko, O. Neselevska // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 141-143
82509
  Slavova I. National Cluster Policy In Bulgaria: Nature And Main Characteristis / I. Slavova, Y. Bankova // Izvestiya : journal of Varna University of Economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 2. – P. 185-200. – ISSN 2367-6361
82510
  Tomasic D.A. National communism and soviet strategy / D.A. Tomasic. – Washington, 1957. – 222с.
82511
  Khalid A. National Consolidation as Soviet Work: The Origins of Uzbekistan // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – P. 185-195. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
82512
   National development strategy for Macedonia : Development and modernization. – Skopje, 1997. – 341 p. – ISBN 9989649421
82513
  Jankovska L. National economic security: an economic and legal framework for ensuring in the conditions of the European integration / L. Jankovska, V. Tylchyk, I. Khomyshyn // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 350-357. – ISSN 2256-0742
82514
  Makukha Y. National economy as a driving force behind foreign policy of South-East Asian countries // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – P. 36-39. – (Політичні науки)
82515
  Danylenko O. National Education in a Context of Preserving Identity of Jewish Communities of Podillia / O. Danylenko, V. Kononenko // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – P. 132-143. – ISSN 0130-5247
82516
  Huseynova B. National ethnic characteristics of demogr aphic development in the northern regions of Azerbaijan (on the exampl e of ShaKi - Zagatala economic - geographical region) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 70-77. – ISSN 2308-135X
82517
   National exit poll: parliamentary election 2012 / [compl. Irina Filipchuk ; редактор Ілько Кучерів]. – Київ : Ilko Kucheriv democratic initiatives foundation, 2013. – 44, [1] c. : ill., tab. – ISBN 978-966-7208-49-3
82518
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol. CXVI, N 2. – 1959


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82519
   National geographic. – Washington
Vol.118, N 5. – 1960
82520
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol. 128, N 2. – 1965


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82521
   National geographic. – Washington
Vol.129, N 2. – 1966
82522
   National geographic. – Washington
Vol.135, N 5. – 1969
82523
   National geographic. – Washington
Vol.135, N 6. – 1969
82524
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol. 135, N 5, 6. – 1969


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82525
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 2. – 1971
82526
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 3. – 1971
82527
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 4. – 1971
82528
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 5. – 1971
82529
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 6. – 1971
82530
   National geographic. – Washington
Vol.140, N 1. – 1971
82531
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 1. – 1972
82532
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 2. – 1972
82533
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 3. – 1972. – карта
82534
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 4. – 1972
82535
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 6. – 1972
82536
   National geographic. – Washington
Vol.141, N 7. – 1972
82537
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 3. – 1972
82538
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 4. – 1972
82539
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 6. – 1972. – карта
82540
   National geographic. – Washington
Vol.142, N 2. – 1972. – карта
82541
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 4. – 1973
82542
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 5. – 1973
82543
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 1. – 1973
82544
   National geographic. – Washington
Vol.143 N 6. – 1973
82545
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 1. – 1973
82546
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 2. – 1973
82547
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 4. – 1973
82548
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 5. – 1973. – карта
82549
   National geographic. – Washington
Vol.144 N 6. – 1973. – карта
82550
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 2. – 1974
82551
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 3. – 1974. – карта
82552
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 5. – 1974
82553
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 6. – 1974. – карта
82554
   National geographic. – Washington
Vol.145, N 4. – 1974
82555
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 3. – 1974
82556
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 2. – 1974


  New Zealand`" s
82557
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 4. – 1974. – карта
82558
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 5. – 1974. – карта
82559
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 1. – 1974


  New Zealand`" s
82560
   National geographic. – Washington
Vol.146, N 6. – 1974. – карта
82561
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 1. – 1975
82562
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 3. – 1975. – карта
82563
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 4. – 1975
82564
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 2. – 1975
82565
   National geographic. – Washington
Vol.147, N 5. – 1975
82566
   National geographic : National geographic society. – Washington
Vol.147, N 6 : Alaska. – 1975. – карта + Index, January - June 1975, 31p.
82567
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 3. – 1975
82568
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 4. – 1975. – карта
82569
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 5. – 1975. – карта
82570
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 6. – 1975. – + Index, Juli - December 1975,31p.
82571
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 1. – 1975. – карта
82572
   National geographic. – Washington
Vol.148, N 2. – 1975
82573
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 4. – 1976. – карта
82574
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 6. – 1976
82575
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 5. – 1976
82576
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 3. – 1976
82577
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 1. – 1976
82578
   National geographic. – Washington
Vol.149, N 2. – 1976
82579
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 1. – 1976. – карта
82580
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 2. – 1976. – карта
82581
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 3. – 1976. – карта
82582
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 4. – 1976. – карта
82583
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 5. – 1976
82584
   National geographic. – Washington
Vol.150, N 6. – 1976. – карта + Index, Juli - December 1976, 31p.
82585
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 1. – 1977
82586
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 3. – 1977
82587
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 5. – 1977
82588
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 6. – 1977. – + Index, January - Luli 1977, 31p.
82589
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 4. – 1977
82590
   National geographic. – Washington
Vol.151, N 2. – 1977. – карта
82591
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 3. – 1977
82592
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 1. – 1977
82593
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 2. – 1977
82594
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 4. – 1977
82595
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 5. – 1977
82596
   National geographic. – Washington
Vol.152, N 6. – 1977. – + Index, Juli - December 1977, 31 p.
82597
   National geographic. – Washington
Vol.153, N 6. – 1978. – + Index, January - June 1978,30p.
82598
   National geographic. – Washington
Vol.153, N 3. – 1978
82599
   National geographic. – Washington
Vol.153, N 4. – 1978
82600
   National geographic. – Washington
Vol.153, N 5. – 1978
82601
   National geographic. – Washington
Vol.153, N 2. – 1978
82602
   National geographic. – Washington
Vol.153, N 1. – 1978
82603
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 1. – 1978
82604
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 2. – 1978
82605
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 3. – 1978
82606
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 6. – 1978. – + Index, Juli - December 1978. 31p.
82607
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 4. – 1978
82608
   National geographic. – Washington
Vol.154, N 5. – 1978
82609
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 1. – 1979. – карта
82610
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 2. – 1979. – карта
82611
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 4. – 1979
82612
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 5. – 1979. – карта
82613
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 6. – 1979. – + Index, January - June,1979, 30p.
82614
   National geographic. – Washington
Vol.155, N 3. – 1979. – карта
82615
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 5. – 1979
82616
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 2. – 1979. – карта
82617
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 3. – 1979
82618
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 1. – 1979
82619
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 6. – 1979
82620
   National geographic. – Washington
Vol.156, N 4. – 1979. – карта
82621
   National geographic. – Washington
Vol.157, N 3. – 1980
82622
   National geographic. – Washington
Vol.157, N 4. – 1980
82623
   National geographic. – Washington
Vol.157, N 2. – 1980. – карта
82624
   National geographic. – Washington
Vol.157, N 5. – 1980. – карта
82625
   National geographic. – Washington
Vol.157, N 1. – 1980
82626
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 1. – 1980
82627
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 4. – 1980
82628
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 5. – 1980
82629
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 2. – 1980
82630
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 3. – 1980. – карта
82631
   National geographic. – Washington
Vol.158, N 6. – 1980. – + Index, July - December, 1980, 31p.
82632
   National geographic. – Washington
special report, febr. – 1981
82633
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 4. – 1981. – карта
82634
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 1. – 1981
82635
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 3. – 1981
82636
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 6. – 1981. – + Index, January - June 1981,31p.
82637
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 5. – 1981
82638
   National geographic. – Washington
Vol.159, N 2. – 1981
82639
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 6. – 1981. – + Index, Juli - Decevber, 1981 31p.
82640
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 3. – 1981
82641
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 2. – 1981
82642
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 5. – 1981
82643
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 1. – 1981. – карта
82644
   National geographic. – Washington
Vol.160, N 4. – 1981
82645
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 6. – 1982. – + Index, january - June 1982,31p.
82646
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 1. – 1982
82647
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 2. – 1982
82648
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 3. – 1982. – карта
82649
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 4. – 1982. – карта
82650
   National geographic. – Washington
Vol.161, N 5. – 1982
82651
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 2. – 1982
82652
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 4. – 1982
82653
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 5. – 1982. – карта
82654
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 6. – 1982. – + Index, July - December,1982. 31p.
82655
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 3. – 1982
82656
   National geographic. – Washington
Vol.162, N 1. – 1982
82657
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 4. – 1983
82658
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 1. – 1983. – карта
82659
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 2. – 1983. – карта
82660
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 3. – 1983
82661
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 5. – 1983
82662
   National geographic. – Washington
Vol.163, N 6. – 1983. – карта + Index, January - June, 1983,31p.
82663
   National geographic. – Washington
Vol.164, N 1. – 1983
82664
   National geographic. – Washington
Vol.164, N 2. – 1983
82665
   National geographic. – Washington
Vol.164, N 3. – 1983
82666
   National geographic. – Washington
Vol.164, N 4. – 1983
82667
   National geographic. – Washington
Vol.164, N 5. – 1983. – карта
82668
   National geographic. – Washington
Vol.164, N 6. – 1983. – + Index, July - December 1983, 31p.
82669
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 5. – 1984
82670
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 1. – 1984. – карта
82671
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 3. – 1984
82672
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 4. – 1984. – карта
82673
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 2. – 1984. – карта
82674
   National geographic. – Washington
Vol.165, N 6. – 1984. – карта + Index,Jjanuary - June 1984,30p.
82675
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 4. – 1984
82676
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 3. – 1984
82677
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 2. – 1984. – карта
82678
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 1. – 1984
82679
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 5. – 1984
82680
   National geographic. – Washington
Vol.166, N 6. – 1984. – + Index,Jjuli - December 1984, 31p.
82681
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 3. – 1985
82682
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 5. – 1985
82683
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 2. – 1985. – карта
82684
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 4. – 1985. – карта
82685
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 6. – 1985. – + Index,Jjanuary -Jjune,1985,30p.
82686
   National geographic. – Washington
Vol.167, N 1. – 1985
82687
   National geographic. – Washington
Vol.168, N 2. – 1985
82688
   National geographic. – Washington
Vol.168, N 1. – 1985
82689
   National geographic. – Washington
Vol.168, N 3. – 1985. – карта
82690
   National geographic. – Washington
Vol.168, N 4. – 1985
82691
   National geographic. – Washington
Vol.168, N 5. – 1985
82692
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 3. – 1986
82693
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 4. – 1986
82694
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 5. – 1986. – карта
82695
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 1. – 1986
82696
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 2. – 1986
82697
   National geographic. – Washington
Vol.169, N 6. – 1986. – + Index,Jjanuary - June 1986, 31p.
82698
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 1. – 1986. – карта
82699
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 6. – 1986. – + Index, July - December. 1986.30p.
82700
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 3. – 1986
82701
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 2. – 1986
82702
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 4. – 1986
82703
   National geographic. – Washington
Vol.170, N 5. – 1986
82704
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 3. – 1987
82705
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 1. – 1987
82706
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 2. – 1987
82707
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 4. – 1987. – карта
82708
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 5. – 1987
82709
   National geographic. – Washington
Vol.171, N 6. – 1987. – + Index,Jjanuary - June 1987, 30p.
82710
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 3. – 1987
82711
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 4. – 1987
82712
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 5. – 1987. – карта
82713
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 1. – 1987. – карта
82714
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 2. – 1987
82715
   National geographic. – Washington
Vol.172, N 6. – 1987
82716
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 2. – 1988
82717
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 3. – 1988
82718
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 6. – 1988. – + Index January - june 1988, 31p.
82719
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 1. – 1988
82720
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 4. – 1988
82721
   National geographic. – Washington
Vol.173, N 5. – 1988
82722
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 3. – 1988
82723
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 5. – 1988
82724
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 6. – 1988. – + Index, july - december, XXXIp.
82725
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 2. – 1988
82726
   National geographic. – Washington
Vol.174, N 1. – 1988
82727
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 1. – 1989
82728
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 2. – 1989. – карта
82729
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 3. – 1989
82730
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 4. – 1989
82731
   National geographic. – Washington
Vol.175, N 5. – 1989
82732
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 1. – 1989
82733
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 3. – 1989
82734
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 5. – 1989
82735
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 2. – 1989
82736
   National geographic. – Washington
Vol.176, N 4. – 1989
82737
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 5. – 1990
82738
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 1. – 1990. – карта
82739
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 2. – 1990
82740
   National geographic. – Washington
Vol.177, N 3. – 1990. – карта
82741
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 1. – 1990
82742
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 5. – 1990
82743
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 6. – 1990. – карта + Index, july - december 1990, p.XXX
82744
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 2. – 1990. – карта
82745
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 3. – 1990
82746
   National geographic. – Washington
Vol.178, N 4. – 1990
82747
   National geographic. – Washington
Vol.179, N 1. – 1991
82748
   National geographic. – Washington
Vol.179, N 2. – 1991
82749
   National geographic. – Washington
Vol.179, N 3. – 1991. – карта
82750
   National geographic. – Washington
Vol.179, N 4. – 1991
82751
   National geographic. – Washington
Vol.179, N 6. – 1991
82752
   National geographic. – Washington
Vol.180, N 1. – 1991
82753
   National geographic. – Washington
Vol.180, N 2. – 1991
82754
   National geographic. – Washington
Vol.183, N 3. – 1993
82755
   National geographic. – Washington
Vol.186, N 3. – 1994
82756
   National geographic. – Washington
Vol.189, N 1. – 1996
82757
   National geographic. – Washington
Vol.189, N 2. – 1996. – карта
82758
   National geographic. – Washington
Vol.189, N 3. – 1996
82759
   National geographic. – Washington
Vol.189, N 4. – 1996. – карта
82760
   National geographic. – Washington
Vol.191, N 1. – 1997
82761
   National geographic. – Washington
Vol.191, N 2. – 1997
82762
   National geographic. – Washington
Vol.191, N 4. – 1997
82763
   National geographic. – Washington
Vol.191, N 5. – 1997. – карта
82764
   National geographic. – Washington
Vol.191, N 6. – 1997
82765
   National geographic. – Washington
Vol.192, N 1. – 1997
82766
   National geographic. – Washington
Vol.192, N 2. – 1997
82767
   National geographic. – Washington
Vol.192, N 3. – 1997. – карта
82768
   National geographic. – Washington
Vol.192, N 4. – 1997
82769
   National geographic. – Washington
Vol.192, N 5. – 1997
82770
   National geographic. – Washington
Vol.192, N 6. – 1997. – карта
82771
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.193, N 2. – 1998. – карта
82772
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.193, N 6. – 1998
82773
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.193, N 1. – 1998


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82774
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 1. – 1999
82775
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 2. – 1999. – карта
82776
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 3. – 1999
82777
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 4. – 1999
82778
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 5. – 1999. – карта
82779
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.195, N 6. – 1999
82780
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.196, N 1. – 1999
82781
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.196, N 2. – 1999. – карта
82782
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.196, N 3. – 1999
82783
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.196, N 5. – 1999
82784
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.196, N 6. – 1999. – карта
82785
   National geographic : [Bimonthly]. – Washington
Vol.196, N 4. – 1999
82786
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.197 N 1. – 2000
82787
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.197 N 2. – 2000. – карта
82788
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.197 N 3. – 2000
82789
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.197 N 4. – 2000
82790
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.197 N 5. – 2000
82791
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.197 N 6. – 2000. – карта
82792
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 2. – 2000
82793
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 3. – 2000. – карта: Western Migration
82794
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 4. – 2000
82795
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 5. – 2000
82796
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 6. – 2000. – карта: The Americas
82797
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 1. – 2000. – карта
82798
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
V.198 N 6 : Special millennium iss. – 2000


  1965. Vol. 128, N 2; 1969. Vol. 135, N 5, 6
82799
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 2. – 2001
82800
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 5. – 2001
82801
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 3. – 2001
82802
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 6. – 2001
82803
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 1. – 2001
82804
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.199 N 4. – 2001
82805
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 6. – 2001
82806
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 2. – 2001
82807
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 5. – 2001
82808
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 3. – 2001
82809
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 1. – 2001
82810
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.200 N 4. – 2001
82811
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.201 N 6. – 2002
82812
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 6. – 2004
82813
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 5. – 2004
82814
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 4. – 2004
82815
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 1. – 2004
82816
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 2. – 2004
82817
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.206 N 3. – 2004
82818
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 1. – 2005
82819
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 4. – 2005
82820
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 3. – 2005
82821
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 5. – 2005
82822
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.207 N 6. – 2005
82823
   National geographic. – Washington. – ISSN 0027-9358
Vol.208, N 1. – 2005
82824
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 2. – 2006
82825
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 3. – 2006
82826
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 4. – 2006
82827
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 5. – 2006
82828
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 6. – 2006
82829
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 7/8. – 2006
82830
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 12/01(2006). – 2006. – Подвоєний з №12 2005р.
82831
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 3/4. – 2007
82832
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 5/6. – 2007
82833
   National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2003-. – ISSN 1813-4777
№ 7. – 2007
82834
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 7. – 2005
82835
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 8. – 2005
82836
   National geographic Россия : Специальный номер. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 9 : Африка. – 2005. – + Карта чёрного континента
82837
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 10. – 2005
82838
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 11. – 2005
82839
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 12. – 2005
82840
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 1. – 2006
82841
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 2. – 2006
82842
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 3. – 2006
82843
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 4. – 2006. – + Карта-вкладка Землетрясения
82844
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 5. – 2006. – + Евангелие от Иуды
82845
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 6. – 2006. – + Карта-вкладка "Футбол"
82846
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 7. – 2006. – + Карта-вкладка "Футбол"
82847
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 8. – 2006. – + Карта-вкладка "Футбол"
82848
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 9. – 2006. – + Карта-вкладка "Футбол"
82849
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 10. – 2006. – + Карта-вкладка "Футбол"
82850
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 11. – 2006
82851
   National geographic Россия. – Москва, 2003-. – ISSN 1729-0406
№ 12. – 2006
82852
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 1. – 2007
82853
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 2. – 2007
82854
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 3. – 2007
82855
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 4. – 2007
82856
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 5. – 2007
82857
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 6. – 2007
82858
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 7. – 2007
82859
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 8. – 2007
82860
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 9. – 2007
82861
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 10. – 2007
82862
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 11. – 2007
82863
   National geographic Россия. – Москва, 2003-
№ 12. – 2007
82864
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 1. – 2008
82865
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 2. – 2008
82866
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 3. – 2008
82867
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 4. – 2008
82868
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 5. – 2008
82869
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 6. – 2008
82870
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 7. – 2008
82871
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 8. – 2008
82872
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 9. – 2008
82873
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 10. – 2008
82874
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 11. – 2008
82875
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 12. – 2008
82876
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 1. – 2009
82877
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 2. – 2009
82878
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 3. – 2009
82879
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 4. – 2009
82880
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 5. – 2009. – Додаток: спецвипуск
82881
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 6. – 2009
82882
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 7. – 2009
82883
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 8. – 2009
82884
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 9. – 2009
82885
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 10. – 2009
82886
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 11. – 2009
82887
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 12. – 2009
82888
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 1. – 2010
82889
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 2. – 2010
82890
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 3. – 2010
82891
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 4. – 2010
82892
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 5. – 2010
82893
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 6. – 2010
82894
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 7. – 2010
82895
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 8. – 2010
82896
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 9. – 2010
82897
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 10. – 2010
82898
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 11. – 2010
82899
   National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 12. – 2010
82900
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 12. – 2004
82901
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 4. – 2005
82902
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 5. – 2005
82903
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1724-0406
№ 7. – 2005
82904
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 8. – 2005
82905
   National geographic Украина : Официальное издание Национального географического общества. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 9 : Африка. – 2005. – + Карта чёрного континента
82906
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 10. – 2005
82907
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 11. – 2005
82908
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 12. – 2005
82909
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 1. – 2006
82910
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 2. – 2006
82911
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 3. – 2006
82912
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 4. – 2006. – + Карта: сейсмическая активность в регионах мира
82913
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 5. – 2006
82914
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 6. – 2006. – + Карта-вкладка Футбол
82915
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 7. – 2006
82916
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 8. – 2006. – + Карта-вкладка Футбол
82917
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 1. – 2007
82918
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 2. – 2007
82919
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 3. – 2007
82920
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 4. – 2007
82921
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 5. – 2007
82922
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 6. – 2007
82923
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 7. – 2007
82924
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 8. – 2007
82925
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 9. – 2007
82926
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 10. – 2007
82927
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 11. – 2007
82928
   National geographic Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1815-0616
№ 12. – 2007
82929
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
февраль (№ 89). – 2011
82930
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
март (№ 90). – 2011
82931
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
апрель (№ 91). – 2011
82932
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
май (№ 92). – 2011
82933
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июнь (№ 93). – 2011
82934
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июль (№ 94). – 2011
82935
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
август (№ 95). – 2011
82936
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
сентябрь (№ 96). – 2011
82937
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
октябрь (№ 97). – 2011
82938
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
ноябрь (№ 98). – 2011
82939
   National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
декабрь (№ 99). – 2011
82940
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
январь № 100. – 2012
82941
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
февраль № 101. – 2012
82942
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
март № 102. – 2012
82943
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
апрель № 103. – 2012
82944
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
май № 104. – 2012
82945
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июнь № 105. – 2012
82946
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июль № 106. – 2012
82947
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
август № 107. – 2012
82948
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
сентябрь № 108. – 2012
82949
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
октябрь № 109. – 2012
82950
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
ноябрь № 110. – 2012
82951
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
декабрь, № 111. – 2012
82952
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
январь № 112. – 2013
82953
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
февраль, № 113. – 2013
82954
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
март, № 114. – 2013
82955
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
апрель, № 115. – 2013
82956
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
май, № 116. – 2013
82957
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июнь, № 117. – 2013
82958
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
июль, № 118. – 2013
82959
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
август, № 119. – 2013
82960
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
сентябрь, № 120. – 2013
82961
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
октябрь, № 121. – 2013
82962
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
ноябрь, № 122. – 2013
82963
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
декабрь, № 123. – 2013
82964
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Февраль, № 125. – 2014
82965
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Март, № 126. – 2014
82966
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Апрель, № 127. – 2014
82967
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Май, № 128. – 2014
82968
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июнь, № 129. – 2014
82969
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июль, № 130. – 2014
82970
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Август, № 131. – 2014
82971
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Декабрь, № 135. – 2014
82972
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Февраль. – 2015
82973
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Январь. – 2015
82974
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Март. – 2015
82975
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Апрель. – 2015
82976
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Май. – 2015
82977
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июнь. – 2015
82978
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Июль. – 2015
82979
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Август. – 2015
82980
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Сентябрь. – 2015
82981
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Октябрь. – 2015
82982
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Ноябрь. – 2015
82983
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
Декабрь. – 2015
82984
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 148, январь. – 2016
82985
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 149, февраль. – 2016
82986
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 150, март. – 2016
82987
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 151, апрель. – 2016
82988
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 152, май. – 2016
82989
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 153, июнь. – 2016
82990
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 154, июль. – 2016
82991
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 155, август. – 2016
82992
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 156, сентябрь. – 2016
82993
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 157, октябрь. – 2016
82994
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 158, ноябрь. – 2016
82995
   National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2003-
№ 159, декабрь. – 2016
82996
  Kasianov G. National Histories and Contemporary Historioraphy: The Challenges and Risks of Writing a New History of Ukraine / G. Kasianov, O. Tolochko // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 69-94. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
82997
   National human development report 2011 "Ukraine: Towards social inclusion" / [E. Libanova a.o.]. – Kyiv, 2011. – 128 p. – ISBN 978-966-2153-61-3
82998
  Liashenko L.M. National identification and foreign language education in Ukraine // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 74 : Філософія. – P. 138-149. – ISSN 2072-1692


  Національна ідентифікація та іншомовна освіта в Україні.
82999
  Kourdish O.K. National identity and mentality of the British and Ukrainians / O.K. Kourdish, L.O. Siva, I.I. Shkelebei // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – C. 126-126
83000
  Orkeny A. National Identity of People Living in the Border Zones Hungarian-Slovakian-Ukrainian ethnic identity / A. Orkeny, M. Szekelyi // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2012. – Vol. 13, Nr 50, Winter : Citizens attitudes in Central Europe. – P. 110-134. – ISSN 1586-4197
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,