Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
825001
  Рудницька Н. "Не-особи" радянського перекладу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 97-103. – ISSN 2078-340X
825002
  Головій О. "Неореалізм" / "новий реалізм" у терміносистемі радянського літературознавства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 91-100. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
825003
  Руднєв М.А. "Неослов"янофільство" в концепції "консервативної утопії" Анджея Валіцького // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 138-145. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
825004
  Мартыненко А.В. "Неотложка" для здоровых / А.В. Мартыненко, П.Г. Положевец. – Москва, 1990. – 63с.
825005
  Сагиндыков Н. "Неотложная программа" германского империализма для Африки. / Н. Сагиндыков. – Алма-Ата, 1964. – 216 с.
825006
  Гаврилюк Н.І. "Неофіти": вічне - національне - особисте // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 24-29
825007
  Настечко К.О. "Неоформлені права" на земельні ділянки в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 473-478. – ISSN 1563-3349
825008
  Тхорук Р. "Неохуторянство" Євгена Пашковського у вимірах постмодернізму (роман "Щоденний жезл") // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 100-108
825009
  Ніконова М. "Непаперовий" вексель: міф чи реальність? // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-90. – ISSN 0131-775Х
825010
   "Неперспективний" напрям відкриття // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Лауреатами Нобелівської премії 2013 року з хімії стали троє вчених: Ар"є Варшель, Майкл Левітт, Мартін Карплус.
825011
  Чуєва О. "Непізнаний" заповіт. чи є в нотаріуса обов"язок займатися "розшуковою діяльністю"? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 50-52
825012
  Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь" электронного каталога: кто он? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 12-20. – ISSN 0130-9765


  Выявлены квалификационные характеристики конечных пользователей электронных каталогов (ЭК); рассмотрены их проблемы; проанализированы способы коррекции информационной некомпетентности.
825013
  Прохожаева Л.П. "Неполные" вопросы в современном английском диалоге. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Прохожаева Л.П.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
825014
  Балушок В. "Непомічена" соціальна верства (доля української шляхти після Хмельниччини в працях сучасних дослідників) // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 180-189. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
825015
  Тесленко М. "Непорушність" Конституції як особлива гарантія її правової охорони // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0132-1331
825016
  Огаренко Є.С. "Непотаємність" влади : (вступ до кратології) : навч. посібник / Є.С. Огаренко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – 108, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-689-259-5
825017
  Строклик Нина "Неправильный" наблюдатель за китами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50-52 : фото
825018
   Неорганическая биохимия. – Москва : Мир
1. – 1978. – 711с.
825019
   Неорганическая биохимия.. – М.
2. – 1978. – 736с.
825020
  Хендерсон П. Неорганическая геохимия / П. Хендерсон; Под ред. В.А. Жарикова. – Москва : Мир, 1985. – 339с.
825021
  Киперт Д. Неорганическая стереохимия. / Д. Киперт. – М., 1985. – 276с.
825022
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – М.-Л.
1. – 1930. – 537с.
825023
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – Изд. 5-е стереотип. – М.-Л., 1934. – 528с.
825024
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 9-е, испр. – Москва, 1944. – 240с.
825025
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 10-е, испр. – Москва-Ленинград, 1945. – 240с.
825026
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1946. – 96с.
825027
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1947. – 260с.
825028
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 14-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 96с.
825029
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 13-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 260с.
825030
   Неорганическая химия. – Москва : Высшая школа, 1963. – 525 с.
825031
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1969. – 640с.
825032
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну. – Москва : Мир
Т. 1. – 1971. – 560с.
825033
  Балезин С.А. Неорганическая химия / С.А. Балезин. – 2-е изд. – М, 1972. – 319с.
825034
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну ; перевод с румынского Д.Г. Батыра, Х.Ш. Харитона ; под ред. В.И. Спицына, И.Д. Колли. – Москва : Мир
Т. 2 : Химия металлов. – 1972. – 871 с.
825035
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учебное пособие / Н.С. Ахметов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 670с.
825036
  Балезин С.А. Неорганическая химия / С.А. Балезин. – 6-е изд. – М, 1976. – 319с.
825037
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – 2-е, перераб.и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 480с.
825038
  Балезин С.А. Неорганическая химия / С.А. Балезин. – 8-е изд. – М, 1978. – 319с.
825039
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1979. – 127с.
825040
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – Москва, 1980. – 160с.
825041
  Николаев Л.А. Неорганическая химия / Л.А. Николаев. – М., 1982. – 640с.
825042
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 160с.
825043
  Павлов Н.Н. Неорганическая химия : учебник / Н.Н. Павлов. – Москва : Мир, 1986. – 335 с.
825044
  Хьюи Дж. Неорганическая химия : строение вещества и реакционная способность / Дж. Хьюи. – Москва : Химия, 1987. – 696с.
825045
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия = Учебное пособие для учащихся 8-9 кл. / Н.С. Ахметов. – Москва : Просвещение, 1988. – 400с.
825046
  Зубович И.А. Неорганическая химия / И.А. Зубович. – Москва : Высшая школа, 1989. – 432с.
825047
  Угай Я.А. Неорганическая химия : Учебник для студентов высших учебных заведений,обучающихся по специальности "Химия" / Я.А. Угай. – Москва : Высшая школа, 1989. – 463с. – ISBN 5-06-000070-2
825048
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-00906-1
Ч.1. – 1991. – 480с.
825049
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – 3-изд. – Москва
1. – 1992. – 207с.
825050
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – 3-изд. – Москва
2. – 1992. – 191с.
825051
  Степин Б.Д. Неорганическая химия : Учебник для студ.химич.и химико-технологич.спец. вузов / Под ред. Б.Д. Степина. – Москва : Высшая школа, 1994. – 608с. – ISBN 5-06-001740-0
825052
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Химия" / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02494-Х
Ч.2. – 1994. – 624с.
825053
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. В.П. Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003628-8
Т.1. – 2004. – 679 с.
825054
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. проф. В.П.Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003629-6
Т.2. – 2004. – 486 с.
825055
   Неорганическая химия : в 3 т.: учебник для студ. высших учебных заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; А.А.Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. Ю.Д. Третьякова. – Москва : Академия. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7695-2533-9; 5-7695-1437-Х
Т. 3 : Химия переходных элементов. Кн. 2. – 2007. – 400с.
825056
  Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов / М. Хьюз. – М, 1983. – 414с.
825057
  Лидин Р.А. Неорганическая химия в вопросах / Р.А. Лидин. – М., 1991. – 251с.
825058
  Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях / А.П. Гаршин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 288с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0237-6
825059
  Клинский Г.Д. Неорганическая химия для биологов : учебное пособие / Клинский Г.Д., Скопинцев В.Д. – Москва : МСХА, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94327-031-0
825060
  Клейн И. Неорганическая химия. / И. Клейн. – Берлин; Рига. – 174с.
825061
  Князев Д.А. Неорганическая химия. / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. – Москва, 1990. – 429с.
825062
   Неорганическая химия. Лабораторный практикум для студ. 1 курса.. – Куйбышев, 1976. – 176с.
825063
   Неорганическая химия. Метод. указ. и задания по курсу. – вып. 2. – К., 1962. – 96с.
825064
   Неорганическая химия. Метод. указ. и контр. задания для студ.-заоч.. – М., 1990. – 94с.
825065
   Неорганическая химия. Метод. указ. к лаборат. работм.. – вып. 3. – К., 1962. – 76с.
825066
   Неорганическая химия. Программа и методич. указ. для уч-ся технологич. спец., 1963. – 180с.
825067
   Неорганическая химия. Рабочий план-программа, метод. указ., лаборат. работы и контр. задания.. – К., 1969. – 228с.
825068
   Неорганическая химия. Руководство к лабораторным занятиям: общая часть. – 2-е изд. – Чебоксары, 1982. – 98с.
825069
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет; Академкнига. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05332-2; 978-5-94628-298-7
Т. 1. – 2007. – 537с.
825070
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05334-2; 978-5-94628-299-4
Т. 2. – 2007. – 670с.
825071
   Неорганическая химия. Энциклопедия школьника.. – М., 1975. – 384с.
825072
  Ениколопян Н.С. Неорганические газообразные окислы как сомономеры. / Н.С. Ениколопян, П.Е. Матковский. – М., 1985. – 88с.
825073
   Неорганические диэлектрики в электронной технике : Сборник научных трудов. – Москва, 1984. – 111с.
825074
   Неорганические и органосиликатные покрытия.. – Л., 1975. – 484с.
825075
   Неорганические ионообменные материалы.. – Л., 1970. – 60с.
825076
  Кучерова Ф.Н. Неорганические ионы жидкой части белковой оболочки яйца и их значение для развития тканей у зародыша в разных условиях инкубации / Ф.Н. Кучерова. – Ростов-на-Дону, 1965. – 72с.
825077
   Неорганические люминофоры.. – Л., 1975. – 191с.
825078
  Будников П.П. Неорганические материалы / П.П. Будников. – Москва, 1968. – 420с.
825079
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 1. – 1995
825080
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 2. – 1995
825081
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 3. – 1995
825082
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 4. – 1995
825083
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 5. – 1995
825084
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 6. – 1995
825085
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 7. – 1995
825086
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 8. – 1995
825087
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 9. – 1995
825088
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 10. – 1995
825089
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 11. – 1995
825090
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 12. – 1995
825091
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 2. – 1996
825092
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 3. – 1996
825093
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 4. – 1996
825094
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 5. – 1996
825095
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 6. – 1996
825096
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 7. – 1996
825097
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 8. – 1996
825098
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 9. – 1996
825099
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 10. – 1996
825100
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 11. – 1996
825101
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 12. – 1996
825102
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 1. – 1996
825103
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 2. – 1997
825104
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 3. – 1997
825105
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 4. – 1997
825106
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 5. – 1997
825107
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 6. – 1997
825108
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 1. – 1997
825109
   Неорганические материалы. – Москва, 1965-. – ISSN ISSN-0002--337Х
Том 39, № 1. – 2003
825110
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 2. – 2003
825111
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 3. – 2003
825112
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 8. – 2003
825113
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 9. – 2003
825114
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 4. – 2003
825115
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 12. – 2003
825116
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 10. – 2004
825117
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 12. – 2004
825118
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 4. – 2004
825119
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 5. – 2004
825120
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 6. – 2004
825121
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 7. – 2004
825122
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 8. – 2004
825123
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 9. – 2004
825124
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 11. – 2004
825125
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 1. – 2005
825126
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 2. – 2005
825127
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 3. – 2005
825128
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 5. – 2005
825129
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 4. – 2005
825130
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 6. – 2005
825131
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 7. – 2005
825132
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 8. – 2005
825133
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 9. – 2005
825134
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 10. – 2005
825135
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 11. – 2005
825136
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 12. – 2005
825137
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 1. – 2006
825138
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 2. – 2006
825139
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 3. – 2006
825140
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 4. – 2006
825141
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 5. – 2006
825142
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 6. – 2006
825143
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 11. – 2006
825144
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 7. – 2007
825145
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 8. – 2007
825146
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 9. – 2007
825147
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 10. – 2007
825148
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 11. – 2007
825149
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 12. – 2007
825150
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 1. – 2008
825151
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 2. – 2008
825152
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 4. – 2008
825153
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 5. – 2008
825154
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 6. – 2008
825155
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 7. – 2008
825156
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 8. – 2008
825157
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 9. – 2008
825158
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 10. – 2008
825159
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 11. – 2008
825160
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 12. – 2008
825161
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 1. – 2009
825162
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 2. – 2009
825163
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 3. – 2009
825164
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 4. – 2009
825165
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 5. – 2009
825166
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 6. – 2009
825167
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 7. – 2009
825168
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 8. – 2009
825169
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 9. – 2009
825170
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 10. – 2009
825171
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 11. – 2009
825172
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 1. – 2010
825173
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 2. – 2010
825174
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 4. – 2010
825175
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 5. – 2010
825176
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 6. – 2010
825177
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 3. – 2010
825178
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 7. – 2010
825179
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 8. – 2010
825180
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 9. – 2010
825181
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 10. – 2010
825182
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 11. – 2010. – мова резюме рос., англ.
825183
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 12. – 2010. – мова резюме рос., англ.
825184
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 1. – 2011
825185
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 2. – 2011
825186
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 5. – 2011
825187
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 6. – 2011
825188
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 7. – 2011
825189
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 3. – 2011
825190
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 8. – 2011
825191
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 4. – 2011
825192
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 9. – 2011
825193
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 10. – 2011
825194
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 11. – 2011
825195
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 12. – 2011
825196
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 1. – 2012
825197
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 2. – 2012
825198
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 3. – 2012
825199
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 4. – 2012
825200
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 5. – 2012
825201
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 6. – 2012
825202
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 7. – 2012
825203
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 8. – 2012
825204
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 9. – 2012
825205
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 10. – 2012
825206
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 12. – 2012
825207
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 11. – 2012
825208
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 1, январь. – 2013
825209
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 3, март. – 2013
825210
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 2, февраль. – 2013
825211
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 4, апрель. – 2013
825212
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 5, май. – 2013
825213
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 6, июнь. – 2013
825214
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 8, август. – 2013
825215
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 7, июль. – 2013
825216
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 9, сентябрь. – 2013
825217
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 10, октябрь. – 2013
825218
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 11, ноябрь. – 2013
825219
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 12, декабрь. – 2013. – С. 1257-1364
825220
  Крогиус Е.А. Неорганические оксониевые соединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Крогиус Е.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 17л.
825221
   Неорганические перекисные соединения.. – М., 1975. – 211с.
825222
   Неорганические полимеры.. – М., 1965. – 435с.
825223
   Неорганические полимеры. Сб. переводов. – М., 1961. – 470с.
825224
  Борнеман Г. Неорганические препараты / Г. Борнеман. – Л, 1933. – 262с.
825225
   Неорганические расплавы - катализаторы превращения органических веществ. – М., 1989. – 132с.
825226
   Неорганические ресурсы моря: сб. ст.. – Владивосток, 1978. – 156с.
825227
   Неорганические синтезы. Сб. 2. – М., 1951. – 252с.
825228
  Миллер Т.Н. Неорганические соединения фосфора с азотом / Т.Н. Миллер, А.А. Витола. – Рига, 1986. – 208с.
825229
   Неорганические соединения хрома: справочник. – Л., 1981. – 207с.
825230
  Олейник И.Ф. Неорганические составные части и ферментативная активность сока поджелудочной железы при нервном и гуморальном ее раздражении : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник И. Ф.; КГУ, Каф. физиол. жив. и челов. – К., 1958. – 20л.
825231
   Неорганические стекла, покрытия и материалы: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 200с.
825232
   Неорганические стекловидные покрытия и материалы.. – М., 1969. – 503с.
825233
  Каназава Т. Неорганические фосфатные материалы / Т. Каназава; Под ред. А.П. Шпака, В.Л. Карбовского. – Киев : Наукова думка, 1998. – 298 c. – ISBN 966-00-0461-3
825234
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез : Учебное пособие / Н.Г. Ключников. – Москва : Просвещение, 1971. – 320с.
825235
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – М., 1983. – 304с.
825236
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 238с.
825237
  Свиридов В.В. Неорганический синтез : Учебное пособие для студ.хим.спец. высш.учеб.заведений / В.В. Свиридов, Г.А. Попкович, Е.И. Василевская. – 2-е изд., исправ. – Минск : Университетское, 2000. – 224с. – ISBN 985-09-0341-4
825238
  Алимарин И.П. Неорганический ультрамикроанализ / И.П. Алимарин, М.Н. Петрикова ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва, 1960. – 152 с. – Библиогр.: с. 145-148
825239
   Неорганическое материаловедение : в 2-х томах / НАН Украины, Ин-т материаловедения им. И.Н. Францевича; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода; редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0664-5
Т.1 : Основы науки о материалах / В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – 2008. – 1152 с. : илл.
825240
   Неорганическое материаловедение : в двух томах / НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; редкол. : В.В. Скороход (гл. ред.), В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др. ]. – энциклопедическое издание. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 1 : Материалы и технологии. А - О/ В.В. Скороход, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др.]. – 2008. – 856с.
825241
   Неорганическое материаловедение : материалы и технологии : в двух томах : энциклопедическое издание / НАНУ ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; отв. ред. В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 2 : Материалы и технологии: П - Э. – 2008. – 896с.
825242
   Неорганическое материаловедение в СССР: история, современнон состояние, перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1983. – 719 с.
825243
  Калинко М.К. Неорганическое происхождение нефти в свете современных данных : (критический анализ) / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1968. – 336с.
825244
   Неорганическое происхождение нефти: от геологической к физической теории / В.А. Краюшкин, В.Г. Кучеров, В.П. Клочко, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 35-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
825245
  Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 54-59. – ISSN 0131-775Х
825246
  Власенко П.В. Неорганічна природа / П.В. Власенко, Я. Скляров. – Харків; Київ, 1932. – 96с.
825247
  Шток А. Неорганічна хімія / А. Шток, А. Штеллер. – Харків, 1931. – 167с.
825248
  Глінка М.Л. Неорганічна хімія / М.Л. Глінка. – Харків; Київ, 1933. – 432с.
825249
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 6-е вид. – Київ-Харків, 1939. – 375с.
825250
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 8-е вид. – Київ, 1940. – 375с.
825251
  Шамшин Д.Л. Неорганічна хімія / Д.Л. Шамшин. – К., 1964. – 267с.
825252
  Деркач Ф.А. Неорганічна хімія : лабораторний практикум / Ф.А. Деркач. – Вид. 3-е. – Київ : Вища школа, 1978. – 231 с.
825253
  Староста К.Є. Неорганічна хімія / К.Є. Староста. – К, 1996. – 143с.
825254
  Малиновський В.В. Неорганічна хімія : Навч. посібник / В.В. Малиновський, П.Г. Нагорний; Київський нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 184с. – ISBN 966-629-058-8
825255
   Неорганічна хімія : підручник для студентів ВНЗ фармацевт. профілю / [О.І. Панасенко та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. токсикологічної та неорганічної хімії. – Запоріжжя : Карат, 2016. – 461, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 453-456. – Бібліогр.: с. 457-461. – ISBN 978-966-417-152-2


  В пр. №1717629 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету Кобзаревої Школи - Київського Національного Університету із найщирішими побажаннями плідних звершень у науковій царині та на добрий спомин ... (Підпис) 9 травня року Божого 2018. У ...
825256
   Неорганічна хімія (Хімія біогенних елементів) : посібник / [О.І. Панасенко та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. токсикологічної та неорганічної хімії. – Запоріжжя : Карат, 2017. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 313-324. – Бібліогр.: с. 306-312. – ISBN 978-966-417-171-9


  В пр. №1717628 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету Кобзаревої Школи - КНУ на добрий спомин і з побажаннями успіхів у здоланні наукових вершин від авторів щиро (Підпис) ( травня року Божого 2018. У Великому Лузі і Запорозьких Степах...
825257
  Сиса Л.В. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп"ютерного контролю знань : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Сиса, В.М. Сомов. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 288с. – ISBN 5-8326-0107-6


  У посібнику викладені основні визначення і закони загальної і неорганічної хімії, наведені приклади розв"язання ти-пових задач. Пропонуються також комп"ютерні програми, які призначені, як для роботи з тестовим масивом збірника, так і для самостійного ...
825258
  Коваль Л. Неорганічна хімія в Україні - сьогодення і перспективи // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 62-67. – ISSN 0041-6045


  8 - 10 вересня 2014 року в Одесі відбулася ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії, основним організатором якої був Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. У цей складний для нашої країни час конференція ...
825259
  Реформатський О.М. Неорганічна хімія. / О.М. Реформатський. – Х.-К., 1935. – 412с.
825260
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – К., 1970. – 256с.
825261
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 3-є. – К., 1972. – 256с.
825262
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 6-е, випр. – К., 1975. – 223с.
825263
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 15-е вид. – К., 1984. – 238с.
825264
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 18-е. – К., 1987. – 223с.
825265
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 8-9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 19-те вид. – К., 1989. – 222с.
825266
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – К., 1970. – 128с.
825267
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 2-е. – К., 1972. – 168с.
825268
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 9-е вид. – К., 1979. – 190с.
825269
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 11-е. – К., 1981. – 190с.
825270
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 13-е вид. – К., 1983. – 176с.
825271
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 17-те вид. – Київ, 1988. – 176 с.
825272
   Неорганічна хімія. Для студ. агробіол. відділення загальнонаук. фак.. – К., 1962. – 19с.
825273
   Неорганічна хімія. Програма і робоч. план. – вип. 1. – К., 1962. – 20с.
825274
  Сегеда А.С. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс : навчальний посібник для студентів біол. спец. вищих навч. закладів / А.С. Сегеда. – Вид. 3-тє, допов., змінене. – Київ : Кондор, 2008. – 307 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-351-159-7
825275
  Цейслер Ю. Неорганічні поліфосфати як незамінні структурні компоненти живих організмів / Ю. Цейслер, В. Мартинюк, І. Лук"яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання про роль високомолекулярних неорганічних поліфосфатів в життєдіяльності організмів в залежності від рівня організації. Показано, що у більшості сучасних прокаріот та нижчих еукаріот поліфосфати виконують роль резерву фосфату та ...
825276
  Клоченко П.Д. Неорганічні сполуки азоту і фосфору у водоймах Голосіївського лісу / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Г.В. Харченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 276-281. – Бібліогр.: 6 назв
825277
   Неорганічні сполуки азоту та фосфору у воді р. Південний буг / П.Д. Колоченко, З.Н. Горбунова, Т.В. Вітовецька, О.П. Царенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 102-106. – Бібліогр.: 7 назв
825278
   Неорганічні сполуки азоту у водотоках м.Києва / П.Д. Клоченко, О.М. Арсан, Ю.М. Ситник, Т.В. Вітовецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 141-148. – Бібліогр.: 16 назв
825279
  Савлук Г.І. Неординарна особистість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 64 : фото
825280
  Баулін Ю. Неординарна праця, що слугуватиме багатьом поколінням юристів : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 139-141. – ISSN 0132-1331
825281
  Джулай Ю. Неординарний живопис Юрія Шевченка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-107. – ISSN 0130-1799
825282
  Трахтенберг І. Неординарні спостереження про отруєння у художніх творах // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 64-75. – ISSN 1819-7329
825283
  Гладуелл М. Неординарні. Історії успіху / Малколм Гладуелл ; [пер. з англ. І. Савюк]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 253, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Outliers. The story of success / Malcolm Gladwell. - New York ; Boston ; London: Little, Brown and Company, 2008. - На обкл.: Автор бестселерів The New York Times. – Бібліогр. в прим.: с. 239-252. – ISBN 978-617-12-1483-5
825284
  Готун Ігор Анатолійович Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розгляд особливостей матеріальної культури поселення Ходосівка-Рославське, дослідження якого нещодавно розпочала Північна експедиція Інституту археології НАН України. Ці особливості дають підстави стверджувати про його неординарність
825285
  Смоляр О. Неординарність стилю "неомодерн" у створенні дизайнерських інтер"єрних об"єктів України XXI століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1146-1151. – ISSN 1028-5091
825286
  Петрушенко О. Неординарність творчості Галини Пагутяк. Новела "Душа метелика"
825287
  Смирнова Е.С. Неординарное в языке научно-технической литературы (на материале английского языка) / Е.С. Смирнова, Н.Г. Нестеренко // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 75-79. – (Філологія)
825288
  Потапова З.М. Неореализм в итальянской литературе / З.М. Потапова. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 228 с. – Бібліогр. : с.216-227
825289
   Неореалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 839. – ISBN 966-316-069-1
825290
  Жигун С. Неореалізм у колі прозаїків "Ланки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
825291
  Рева Л.В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей : (на матеріалі української та російської літератури і критики ) : [монографія] / Рева Л.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 337-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-084-4
825292
  Головій О. Неореалізм: до проблеми термінологічного окреслення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
825293
  Габер Є.В. Неореалісти про дослідження сучасних турецько-америанськийх відносин // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 323-345. – ISBN 978-617-689-160-4
825294
  Алексеєнко Н.М. Неореалістична концепція людини у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 9-13
825295
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 409 л. – Бібліогр.: л. 356-409
825296
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 9 назв
825297
  Жигун С.В. Неореалістичний портрет: специфіка творення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 359-366


  У статті розглядається своєрідність неореалістичного портрету як поєднання реалістичного змісту та модерністської форми. З’ясовано, що неореалістичний портрет є переважно портретом-характеристикою, головним принципом якого є психологізм, що демонструє ...
825298
  Каранда Марина Василівна Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 - 20 століть : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Каранда М. В.; Чернігівськ. держ. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.185-199
825299
  Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв
825300
  Ясь О.В. Неоромантизм в історичній візії С. Томашівського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 195-214. – ISSN 0130-5247
825301
  Левченко О. Неоромантизм в українській літературі: проблема визначення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 203-208. – ISBN 966-7773-70-1
825302
  Дербенева Л. Неоромантизм как художественная система и научно-исследовательская проблема // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 21-26
825303
  Тетерина-Блохин Неоромантизм Лесі Українки на тлі західноєвропейської літератури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 185-189. – ISBN 978-966-439-357-4


  В статті йдеться про виникнення і розвиток неоромантизму в українській літературі, засновником якого по праву слід вважати Лесю Українку
825304
  Яценко Т. Неоромантизм у світовій художній літературі


  У статті презентовано методику контекстного вивчення роману Джека Лондона "Мартін Іден" неоромантичного художнього твору, в якому розкривається проблема трагедії митця-індивідуаліста у суспільстві.
825305
  Гаєвська О. Неоромантизм як естетико-літературне явище (до питання термінології) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 121-123
825306
  Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки)
825307
  Яценко Т. Неоромантизм як стильова течія модернізму : Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової літератури"


  У статті окреслено специфіку проведення заняття, що передбачає розкриття стильових особливостей неоромантизму в контексті різних видів мистецтва
825308
  Майборода Н. Неоромантизм як течія модернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 182-185
825309
  Долга Н. Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 14-18
825310
  Коломієць Н. Неоромантична концепція людини і дійсності в малій прозі Ольги Кобилянської / Н. Коломієць, Н. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 100-107
825311
  Камінчук О.А. Неоромантична модель поетичного тексту (творчість Уляни Кравченко) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-48. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
825312
  Колінько О. Неоромантична новела порубіжжя : (на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ - початку ХХ ст.)
825313
  Волощук Г. Неоромантична поетика драматичної поеми Уляни Кравченко "На визвольному шляху" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 29-33. – ISSN 2307-2261
825314
  Голота О.Ю. Неоромантична рецепція творчості Г.Х. Андерсена в поезіях у прозі О. Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-60. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
825315
  Шапошникова О.О. Неоромантична формула кохання у романах І. Багряного // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 428-436. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
825316
  Городнюк Н. Неоромантичний дискурс речовізму, компаративні аспекти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 238-249. – ISBN 978-966-171-673-4


  Розглянуто філософію та естетику речі у неоромантизмі; виявлено, проаналізовано і порівняно витоки мотиву істинної та оманливої речі у романах Ю. Яновського "Майстер корабля" та О. Гріна "Та, що біжить по хвилях". Рассматриваются философия и эстетика ...
825317
  Сипливець С. Неоромантичні риси в драматичній поемі "Чураївна" Володимира Самійленка
825318
  Ігнатович О. Неоромантичні тенденції в повісті "Юлина" Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядаються неоромантичні тенденції в повісті О. Маркуша "Юлина"; простежується становлення суверенної особистості, вплив її на формування громади як спілки вільних людей для встановлення досконалого світопорядку
825319
  Василишина Н.Д. Неоромантичні тенденції у світовій літературі кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 54-55
825320
  Пашкова Т.В. Неортоганальные системы в банаховых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пашкова Т.В.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1979. – 18л.
825321
  Посєва В.С. Неортодоксальний погляд на усталену традицію // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 37-39
825322
  Костенко О.Б. Неос (грецьке слово) права у світлі евристики божественного // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 173-177. – ISSN 2524-017X
825323
  Костенко О.Б. Неос права як евристична константа // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 62-67. – ISSN 2413-743X
825324
  Костенко О.Б. Неос смерті як евристична засада біоетики // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 52-54
825325
  Костенко О. Неос як методологічний імператив творчої держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 42-43
825326
  Сербин Я.П. Неосвячене кохання. Драма / Я.П. Сербин. – К., 1965. – 79с.
825327
  Аввакумова М.Н. Неоседланные кони : стихотворения / Мария Аввакумова. – Москва : Современник, 1986. – 92 с., [1] с. – (Новинки "Современника")
825328
  Арамян Рафаэль Неоседланные лошади : рассказы / Арамян Рафаэль; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1968. – 248 с.
825329
  Андрианов Б.В. Неоседлое население мира / Б.В. Андрианов ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1985. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-271
825330
  Сагата Ю. Неосемантизація у сфері польської фразеології з анімалістичним компонентом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 150-159. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
825331
  Лоос И И. Неосесиметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек перменной толщины. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Лоос И.И,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 16л.
825332
  Гнітько Василь Іванович Неосесиметричне термопружнопластичне деформування та оптимізація розгалужених оболонок обертання : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гнітько Василь Іванович; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. – Харків, 1999. – 19л.
825333
  Ніколаєнко А.В. Неосесиметричні коливання круглої п"єзопластинки з розрізними електродами / А.В. Ніколаєнко, І.А. Улітко, О.В. Борисейко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 63-64
825334
  Лоос И.И. Неосесимметричная деформация гладких и подкрепленных гибких цилиндрических оболочек переменной толщины. : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: 01.02.04 / Лоос И.И.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1989. – 167л. – Бібліогр.:л.151-167
825335
   Неосесимметричные задачи гидроаэромеханики и теории упругости: межвуз. сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1987. – 164с.
825336
  Троценко В.А. Неосесимметричные колебания гиперупругой круговой мембраны при конечных перемещениях / В.А. Троценко. – Киев, 1978. – 48 с.
825337
  Ненашева Зоя Сергеевна Неославизм в идеологии и политике чешской буржуазии (1907-1912) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ненашева Зоя Сергеевна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1975. – 23л.
825338
  Філіпенко Н.Г. Неослов’янофільські тенденції в філософії культури В.З.Завітневича і В.В.Зеньковського (початок XX ст.) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 268-284. – ISSN 2077-8309
825339
  Шамшов А.А. Неосновательное приобретение (сбережение) имущества и нетрудовой доход / А.А. Шамшов. – Саратов, 1981. – 87с.
825340
  Рябцева Я.Г. Неосновні учасники у судових процедурах банкрутства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 36-40.
825341
  Поляков Б. Неосновные участники в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.24-29
825342
  Смоляк Б. Неосоромний океан : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 8. – С. 72-85. – ISSN 0868-4790
825343
   Неоспоримые свидетельства: ист. свидетельства, факты, докум. христианса. – М., 1990. – 316с.
825344
  Торба В. Неосталінізм в дії / В. Торба, О. Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 70). – С. 4-5


  Безпрецедентна атака окупаційної влади на журналістів у Криму повинна викликати жорстку реакцію світової спільноти.
825345
  Мухина Л.М. Неостановленные мгновенья / Л.М. Мухина. – М., 1978. – 63с.
825346
  Курносенко В. Неостающееся время : цикл рассказов // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 9. – С. 7-47. – ISSN 0012-6756
825347
  Нерсесян В.А. Неосторожная вина: (В условиях науч.-техн. революции): Учеб. пособие. / В.А. Нерсесян. – М., 1988. – 95с.
825348
  Хампсон Энн Неосторожное сердце. / Хампсон Энн. – Нижний Новгород, 1996. – 608с.
825349
  Дагель П.С. Неосторожность / П.С. Дагель. – М., 1977. – 143с.
825350
  Мосьондз С.О. Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 65-70.
825351
  Лень В.В. Неосудність: питання удосконалення критеріїв та їх ознак // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-90.
825352
  Токарев А.А. Неосуществленный замысел Португалии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 52-55. – ISSN 0321-5075
825353
  Назарова Л.Н. Неосуществленный замысел Рылеева "Исторический словарь русских писателей" / Л.Н. Назарова, 1954. – 314с.
825354
  Нечай П.Є. Неосяжне поле дружби / П.Є. Нечай. – К., 1974. – 105с.
825355
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1973. – 352с.
825356
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 294с.
825357
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1984. – 286с.
825358
   Неотвратимое возмездие: по мат. судебных процессов над изменниками Родины фашистскими палачами и агентами империалист. разведок. – М., 1987. – 360с.
825359
  Силаев Б.Д. Неотвратимость / Б.Д. Силаев. – Киев : Дніпро, 1981. – 443 с.
825360
  Сахнин А Я Неотвратимость / А Я Сахнин. – М., 1984. – 430с.
825361
  Айдинов Г.И. Неотвратимость : двенадцать рассказов об одном герое : [повесть] / Георгий Айдинов. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 319, [1] с. : ил.
825362
  Балашов А.Н. Неотвратимость наказания за совершенное преступление. / А.Н. Балашов. – М., 1972. – 44с.
825363
  Печенкин В.К. Неотвратимость: сборник / В.К. Печенкин. – Свердловск, 1985. – 381с.
825364
  Сытина В.И. Неотделимые глагольные приставки в словообразовании современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сытина В.И.; Военная Академия бронетанковая и механиз. войск Сов. Армии им. И.В.Сталина. – Москва, 1952. – 26 л.
825365
  Тустановська Л. Неотектогенез Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  На основі структурно-морфометричних карт проаналізовано геологічну будову району Канівських дислокацій та простежено їх неотектонічний розвиток. Встановлено головні чинники та стадійність морфогенезу, прямі та непрямі зв"язки між давніми і новітніми ...
825366
  Садыбакасов И. Неотектоника Высокой Азии / И. Садыбакасов. – Москва, 1990. – 179 с.
825367
  Рыжов И.Н. Неотектоника Европейского Севера СССР / И.Н. Рыжов. – Л., 1988. – 95с.
825368
  Гофштейн И.Д. Неотектоника Западной Волыни-Подолии / И.Д. Гофштейн. – Киев : Наукова думка, 1979. – 155с.
825369
  Селиванов Е.И. Неотектоника и геоморфология Монгольской Народной Республики / Е.И. Селиванов. – М, 1972. – 293с.
825370
   Неотектоника и динамика литосферы подвижных областей территории СССР. – Ташкент, 1983. – 183с.
825371
  Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР : (Вопросы региональной и теоретической неотектоники) / Н.И. Николаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 392с.
825372
  Олюнин В.Н. Неотектоника и оледенение Восточного Саяна / В.Н. Олюнин. – Москва : Наука, 1965. – 127с.
825373
   Неотектоника и палеосейсмичность долины Нижней Катуни : (Горный Алтай) / Е.В. Деев, И.Д. Зольников, А.П. Бородовский, С.В. Гольцова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 9. – С. 1154-1168 : рис. – Библиогр.: с. 1167-1168. – ISSN 0016-7886
825374
   Неотектоника и полезные ископаемые Белорусского Полесья. – Минск, 1984. – 134с.
825375
  Шмидт Г.А. Неотектоника и развитие рельефа Центрального Алтая. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шмидт Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. ф-тет. – М., 1967. – 21л.
825376
   Неотектоника и сейсмичность западной части Алтае-Саянской горной области, Джунгарской впадины и Китайского Тянь-Шаня / И.С. Новиков, П.Г. Дядьков, М.П. Козлова, Г.М. Мамедов, А.В. Михеева, О.В. Черкас // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1802-1814 : рис. – Библиогр.: с. 1813-1814. – ISSN 0016-7886
825377
  Ходжаев А.К. Неотектоника и тектодинамика Западного Тянь-Шаня / А.К. Ходжаев, А.А. Наймарк. – Ташкент, 1988. – 149с.
825378
  Бурба В.И. Неотектоника Казанского закамья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурба В. И.; Каз.ГУ. – Казань, 1969. – 25л.
825379
  Бурба В.И. Неотектоника Казанского Закамья / В.И. Бурба. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1972. – 76с.
825380
  Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Гофштейн И. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
825381
  Гаджиев Н.Д. Неотектоника Ленгебиз-Алятской зоны поднятий и ее роль в формировании структурного плана и рельефа : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Гаджиев Н.Д.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1970. – 49л.
825382
  Билинкис Г.М. Неотектоника Молдавии и смежных районов Украины. : (Основные черты) / Г.М. Билинкис. – Кишинев : Штиинца, 1971. – 151с.
825383
  Насад Анатолий Гаврилович Неотектоника Северного Причерноморья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.01 / Насад Анатолий Гаврилович; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
825384
  Ахмедбейли Фархад Султан оглы Неотектоника северных и южных предгорий восточной части Большого Кавказа. (Аджиноур и Прикасп. обл. в пределах Азербайджана) : Автореф... д-ра. геол.-минералогичнаук: / Ахмедбейли Фархад Султан оглы; Акад. наук АзССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1962. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
825385
   Неотектоника СССР.. – Рига, 1961. – 336с.
825386
   Неотектоника территории Припятского прогиба. – Минск, 1980. – 106с.
825387
  Садыбакасов И. Неотектоника центральной части Тянь-Шаня / И. Садыбакасов. – Фрунзе, 1972. – 117с.
825388
  Семенюк Н.П. Неотектоника юго-западной части Украинской железорудной провинции и ее выраженность в рельефе. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.00.01 / Семенюк Н.П.; АН УССР.Ин-т геолог.наук. – К, 1974. – 24л.
825389
  Апродов А В. Неотектоника, вулканические провинции и великие сейсмические пояса мира / А В. Апродов, . – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1965. – 222с.
825390
  Ломакин Э И. Покалюк Неотектоническая активность и оползневые процессы в береговой зоне северо-западного Причерноморья / Э И. Покалюк Ломакин, В.В. Кочелаб // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 95-99 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1999-7566
825391
  Дотдуев Сапар Исхакович Неотектоническая стадия развития Северного склона Центрального Кавказа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.04 / Дотдуев Сапар Исхакович; АН ГССР. Геологический ин-т. – Тбилиси, 1975. – 48л.
825392
  Леви К.Г. Неотектонические движения земной коры в сейсмоактивных зонах литосферы: Тектонофиз. анализ / К.Г. Леви. – Новосибирск, 1991. – 163с.
825393
  Пиотровская Т.Ю. Неотектонический анализ в инженерной геологии и при поисках полезных ископаемых. / Т.Ю. Пиотровская. – М., 1987. – 132с.
825394
  Гофштейн І.Д. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров""я / І.Д. Гофштейн. – Київ : АН УРСР, 1962. – 132с.
825395
  Палієнко В.П. Неотектонічна геодинаміка як чинник просторово-часових змін геоморфогенезу / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 4 (84). – С. 21-25. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
825396
  Тимофєєв В.М. Неотектонічна структура рівнинного Криму / В.М. Тимофєєв, Е.Т. Палієнко, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
825397
  Рослий І.М. Неотектонічний етап розвитку Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 59-66 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
825398
  Спиця Роман Неотектонічно активні розломні порушення зони зчленування Українських Карпат і платформних рівнин // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 206-214 : рис. – Бібліогр.: 15 назв.
825399
  Макаров А.Р. Неотекторника района Неурекской ГЭС и некоторые особеннсоит соляного тектогенеза : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Макаров А. Р.; МГУ, Геол. фак. Каф. динам. геол. – М., 1972. – 20л.
825400
  Васильченко И.Т. Неотенические изменения у растений / И.Т. Васильченко. – Москва-Ленинград, 1965. – 85с.
825401
  Федорчук О. Неотипи концепт-скульптури Лідаговського // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 267-271. – ISBN 978-966-96714-9-3
825402
  Ляпунов Б.В. Неоткрытая планета / Б.В. Ляпунов. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1968. – 239с.
825403
  Топорков Л.В. Неоткрытые острова / Л.В. Топорков. – М, 1975. – 255с.
825404
  Азаров В.Б. Неоткрытые острова : стихотворения / В.Б. Азаров ; ил.: Р.М. Яхнин. – Ленинград : Сов. писатель ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 128 с. : ил.
825405
  Калиниченко Александр Неоткрытый закарпатский Рай : Украина Incognita // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 84-88 : Фото
825406
  Серебряков Г.В. Неотлетные птицы / Г.В. Серебряков. – М, 1986. – 158с.
825407
  Каманин И.М. Неотложная нужда : [о составлении латино-рус. ист. словаря] / [И. Каманин]. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – 7 с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Serta Borysthica : (сб. в честь заслуж. проф. Ун-та св. Владимира Ю.А. Кулаковского), 1911, с.. 322-328. - Без тит. л. и обл.
825408
   Неотложная помощь при острых поражениях радиоактивными веществами.. – Москва, 1968. – 208с.
825409
   Неотложная помощь при острых радиационных воздействиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 206с.
825410
  Недзвецкая О.В. Неотложная помощь при ранениях и контузиях органа зрения и его придаточного аппарата (лекция-конспект для врачей неотложной помощи, семейных врачей, интернов, врачей-офтальмологов) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – C. 9-21. – ISSN 2224-0586
825411
  Лебедев В.В. Неотложная помощь при сочетанных травматических повреждениях / В.В. Лебедев. – М., 1980. – 185с.
825412
  Карлов В.А. Неотложная помощь при судорожных состояниях / В.А. Карлов, А А. Лапин, . – М, 1982. – 144с.
825413
  Мисюк Н.С. Неотложная помоь в невропатологии / Н.С. Мисюк. – Минск, 1990. – 270с.
825414
  Голиков А.П. Неотложная терапия. / А.П. Голиков, А.М. Закин. – М., 1986. – 160с.
825415
  Коробков Л.Д. Неотложное слово / Л.Д. Коробков. – Воронеж, 1988. – 207с.
825416
  Поздышев В.А. Неотложность / В.А. Поздышев. – М, 1986. – 486с.
825417
  Кузнецов И.С. Неотложные задачи Костромской областной партийной организации / И.С. Кузнецов. – Кострома, 1949. – 91с.
825418
  Богатырев М.Г. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях / М.Г. Богатырев. – Киев, 1967. – 179с.
825419
  Богатырев М.Г. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях / М.Г. Богатырев. – Киев, 1967. – 179с.
825420
  Куклин В.И. Неотложные следственные действия. / В.И. Куклин. – Казань, 1967. – 142с.
825421
  Люренц Р.П. Неотложные состояния в акушерстве / Р.П. Люренц, Р.С. Хокбергер // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 27-46. – ISSN 2312-7104
825422
  Мьюзич Дж.Р. Неотложные состояния в гинекологии // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 47-60. – ISSN 2312-7104
825423
   Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: справочник. – М., 1988. – 603с.
825424
  Киношенко Е.И. Неотложные состояния при приобретенных пороках сердца // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 9-24. – ISSN 2224-0586
825425
  Хоружий С.С. Неотменимый антропоконтур. 4. Философия Кьеркегора как антропология размыкания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 152-166. – ISSN 0042-8744
825426
  Коротков Н.Д. Неотомизм - философия псевдорационализма / Н.Д. Коротков. – К., 1986. – 79с.
825427
  Ойзерман Т.И. Неотомизм - философия современной реакционной буржуазии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1959. – 83с.
825428
  Гараджа В.И. Неотомизм и наука / В.И. Гараджа. – Москва, 1968. – 47с.
825429
   Неотомізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 840-841. – ISBN 966-316-069-1
825430
  Зайцев Ю.М. Неоторые вопросы устойчивости систем с распределеными параметрами. : Автореф... канд.техн.наук: 254 / Зайцев Ю.М.; Казан. авиационный ин-т. – Казань, 1972. – 12л.
825431
  Чефранов Г.В. и др. Неоторые вопросы философии / Г.В. и др. Чефранов. – Таганрог, 1967. – 248с.
825432
  Базаров Довран Неоторые краевые задачи для уравнения смешанно-составного типа : Автореф... канд. физ-матнаук: 010102 / Базаров Довран; АН УзбССР Ин-т математики им В.И.Романовского. – Ташкент, 1978. – 15л.
825433
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй. – Казань : Татгосиздат, 1943. – 66 с.
825434
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй; пер. с татар. В.Важдаева. – 3-е изд. – Казань : Татгосиздат, 1949. – 64 с.
825435
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть,рассказы / А. Кутуй; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 112 с.
825436
  Кутуй А. Неотосланные письма : повесть / А. Кутуй; пер. с татар. В.Важдаева. – Казань : Тат. кн. изд-во, 1978. – 80 с.
825437
  Кутуй Адель Неотосланные письма = Тапшырылмаган хатлар : повесть / Адель Кутуй ; перевод с татар. В. Важдаева. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
825438
  Акишин А.А. Неотправленная посылка / Акишин А.А. – Москва : Воениздат, 1960. – 24 с. – (Б-ка солдата и матроса)
825439
  Осипов В.Д. Неотправленное письмо : Повести / В.Д. Осипов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 302с.
825440
  Осипов В.Д. Неотправленное письмо / В.Д. Осипов. – М, 1979. – 302с.
825441
  Чепуров А.Н. Неотправленные письма / А.Н. Чепуров. – Л, 1991. – 122с.
825442
  Карасева О.Э. Неотправленные письма : стихи / Оксана Карасева. – Одесса : Астропринт, 2017. – 175, [1] с. – ISBN 978-966-927-240-9
825443
  Гоцалюк А.А. Неотрадиціоналізм як явище духовної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 26-32
825444
  Кауи В. Неотразимая : Роман / В. Кауи. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 432с. – (Моя любовь). – ISBN 5-04-003229-3
825445
  Хрелков Н. Неотразимото / Н. Хрелков. – София, 1953. – 72с.
825446
  Хамитов М.Х. Неотрицательные периодические решения дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хамитов М.Х.; Ан Каз.ССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Алма-Ата, 1973. – 16л.
825447
  Инсафутдинов Р.И. Неотступная память / Р.И. Инсафутдинов. – Л, 1989. – 111с.
825448
  Горфункель А.Х. Неотчуждаемая ценность / А.Х. Горфункель, Н.И. Николаев. – Л., 1984. – 176с.
825449
  Гулей Т.В. Неоурбанізація у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 203-210


  У статті розглядається віддзеркалення урбанізаційних процесів у ХХІ ст. на формуванні номінативних одиниць англійської мови. Також представлені принципи творення та фактори актуалізації досліджуваних лексичних новотворів. Виявлено вплив сучасних ...
825450
  Отрембяк Я. Неофашизм -- идеология и политика реакционных сил современого империализма : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Отрембяк Я.; МВ и ССО УССР.КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
825451
  Кудрицький А.В. Неофашизм - ворог людства. / А.В. Кудрицький. – К., 1974. – 46с.
825452
  Отрембяк Ярослав Неофашизм - идеология и политика реакционных сил современного империализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Отрембяк Ярослав; МВ и ССО УССР КГУ. – К., 1984. – 185л. – Бібліогр.:л.159-185
825453
  Лопухов Б.Р. Неофашизм / Б.Р. Лопухов. – М, 1985. – 175с.
825454
  Зорбалас С.Д. Неофашизм в Греции (1967-1974): социал.-полит. анализ и выводы / С.Д. Зорбалас. – Москва, 1981. – 254 с.
825455
  Пустогаров В.В. Неофашизм и международнаяя безопастность / В.В. Пустогаров. – Москва : Наука, 1989. – 253 с.
825456
  Бакланов Олег Георгиевич Неофашизм и современный этап общего кризиса капитализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бакланов Олег Георгиевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1975. – 20л.
825457
  Колосовская Светлана Федоровна Неофашистское молодежное движение в ФРГ (Социально-политический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Колосовская Светлана Федоровна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1980. – 21л.
825458
   Неофит Бозвели, Г.С.Раковски; Добри Чинтулов; Бачо Киро Петров; Васил Друмев. Вспомените на съвременниците си.. – София, 1979. – 723с.
825459
  Радкова Р. Неофит Рилски и новобългарската култура : Първата половина на XIX век / Р. Радкова. – Второ издание. – София : Наука и изкуство, 1983. – 219 с.
825460
   Неофит Рилски: приписки в библиотеката му.. – София, 1976. – 288с.
825461
  Шульгин Э. Неофициальная Windows 95 / Э. Шульгин. – Киев : Диалектика, 1995. – 464с.
825462
  Шульман Эндрю Неофициальная Windows 95 / Шульман Эндрю. – Киев : Диалектика, 1995. – 464 с.
825463
  У Цзин-цзы Неофициальная история конфуцианства / Цзин-цзы У. – М, 1959. – 631с.
825464
  Изюмов Ю.П. Неофициальное путешествие / Ю.П. Изюмов. – М., 1983. – 48с.
825465
  Тыминский Михаил Васильевич Неофициальные антропонимы в современном русском языке (семантический аспект) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тыминский Михаил Васильевич; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы. – 356л. – Бібліогр.:л.246-356
825466
  Тыминский Михаил Васильевич Неофициальные антропонимы в современном русском языке (Семантический аспект) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Тыминский Михаил Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
825467
  Кедреновская И.А. Неофициальные советники президента Картера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 25. – С. 184-191
825468
  Шевченко Т. Неофіти (Уривок) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 703-708. – ISBN 978-966-500-300-7
825469
  Забуранна М. Неофіційна антропонімія сіл Соколівка та Левків Крижопільського району Вінницької області // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 53-60. – ISBN 978-617-689-129-1
825470
  Ключук Ю. Неофіційні зустрічі Александра Кваснєвського і Леоніда Кучми та їх вплив на формування польсько-української економічної співпраці // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 96-101. – ISSN 2519-4518
825471
  Цар І.М. Неофіційні урбаноніми у молодіжному мовленні м. Києва // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 391-397
825472
  Заболотна М. Неофіційно визнані ядерні держави та політика США щодо них (середина XX ст. - 2015 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 565-569. – ISBN 978-966-171-893-6
825473
  Пискач А.А. Неофольклоризм в художній культурі України кінця XX – початку XXI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 136-143


  Неофольклоризм (від грецьк. новий і фольклор) - течія в європейській музиці 20 ст., у якій відновлення засобів музичного письма органічно пов"язане з опорою на фольклор.
825474
  Погребенник В. Неофольклоризм поезії ранніх українських модерністів (Осип Маковей, Василь Щурат, Агатангел Кримський) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009. – № 1 (2) : січень-березень. – С. 50-60


  У науковій розвідці здійснено аналітичне декодування особливостей неофольклоризму тріо ранніх модерністів, для творчості яких характерний перехід від репродукування прототипів до індивідуального функціонального перетворення народних джерел, ...
825475
  Садовенко С.М. Неофольклоризм у контексті музичної культури України другої половини XX – початку XXI століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 173-177
825476
  Гончаров А.О. Неофольклористичні тенденції у творчості українських композиторів другої половини XX – початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 88-93
825477
  Гладка В.А. Неофразеологізація сучасної французької мови : лінгвокогнітивний аспект : [в 2 ч.] / Валентина Гладка. – Чернівці : Технодрук. – ISBN 978-617-7611-13-3
[Ч. 1]. – 2018. – 679, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 622-673
825478
  Гладка В.А. Неофразеологізація сучасної французької мови : лінгвокогнітивний аспект : [в 2ч.] / Валентина Гладка. – Чернівці : Технодрук. – ISBN 978-617-7611-15-7
[Ч. 2] : Французько-український словник неофразеологізмів. – 2018. – 83, [1] с.
825479
  Тищенко О.В. Неофразеологія у польському й українському політичному дискурсі на етнокультурному тлі // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 267-279
825480
  Добреньков В.И. Неофрейдизм в поисках "истины" / В.И. Добреньков. – Москва, 1974. – 144с.
825481
  Курганский В Неофрейдизм и проблема человека. (Критика идейно-методол. основ теории "Гуманистич. психоанализа" Э. Фромма ). : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Курганский В, а.; АН УССР, совет ин-та философии и сектора государства и права. – К., 1968. – 24л.
825482
   Неофройдизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
825483
  Федорченко П.В. Неофункціоналізм в сучасній західній соціології: Дж. Александер і Р.Мюнх. : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.01 / Федорченко П.В.; АН України. Ін-т соціології. – К., 1994. – 21л.
825484
  Піляєв І.С. Неофункціоналістське бачення європейської інтеграції: спроба критичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена політичним аспектам однієї з найвпливовіших концепцій європейської інтеграції - неофункціоналізму. На основі критичного аналізу першоджерел класиків неофункціоналізму та сучасних тенденцій його розвитку визначаються основні переваги ...
825485
  Соболевська М. Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії у сучасній соціології : навчальний посібник / Марина Соболевська. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-378-138-9
825486
  Ямпольская А.В. Неохайдеггерианский синтез ? Размышления над книгой Ж.-Л. Мариона "Идол и дистанция" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 173-180. – ISSN 0042-8744
825487
  Дума Ю.І. Неохідність запровадження 3D-кадастру в Україні // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 122-127 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
825488
  Мдивани Г.Д. Неохотничьи рассказы / Г.Д. Мдивани. – М, 1981. – 47с.
825489
  Завальнюк К. Неоціненний внесок графа Гейдена / підготувала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 20


  "Добрий пан" і соратник Скоропадського: шлях предводителя вінницького дворянства.
825490
  Осипчук Н. Неоціненний скарб Дмитра Білоуса // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 16


  Презентація книжки віршів про мову Дмитра Білоуса "Неоціненний скарб".
825491
  Веремійчик О. Неоціненний скарб Лідії Орел // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 січня (№ 4). – С. 12
825492
  Калініна Л.Н. Неоціненні скарби. Покажчик прижиттєвих видань творів Лесі Українки в фондах ЦНБ / Л.Н. Калініна. – Х., 1971. – 9с.
825493
  Кашуба-Вольвач Неочікуване мистецтво: історія виставки "Ланка" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 266-285. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Публікація присвячена київській виставці "Ланка" ("Звено"), яка відбулася у 1908 році.
825494
  Куриленкко І. Неочікувані наслідки посткомуністичних трансформацій: проблеми застосування досвіду // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-811-0
825495
  Єщенко П. Неошумпетеріанська парадигма інноваційного господарювання як імператив розвитку України / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 43-61. – ISSN 1563-3713
825496
  Тупик О.О. Неоязичництво в Україні // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 60-65.
825497
  Чікарькова М. Неоязичництво в Україні і світі в світлі постмодерністського дискурсу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 151-159. – ISBN 966-7379-70-1
825498
  Сморжевська О. Неоязичництво в Україні: духовні пошуки людини міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 54-58. – (Історія ; вип. 1 (132)). – ISSN 1728-3817
825499
  Качан К.Є. Неоязичництво як культурний феномен : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Катерина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 c. – Бібліогр.: 10 назв
825500
  Качан К.Є. Неоязичництво як культурний феномен : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Качан Катерина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 152-192
825501
  Гуцуляк Олег Борисович Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуцуляк О.Б.; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв
825502
  Сморжевська О.О. Неоязичництво/рідновір"я як варіант національної ідеї в умовах культурної глобалізації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 51-60
825503
  Сморжевська О. Неоязичництво/рідновір"я як міська субкультура // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 434-437. – ISBN 978-966-95419-8-7
825504
  Прядко І. Неп і розвиток дрібної промисловості в Україні у 20-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 106-109
825505
  Каспрук І.І. НЕП на Україні у 1921-1923 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Каспрук І.І.; КУ. – К, 1994. – 22л.
825506
  Каспрук Ігор Іванович НЕП на Україні у 1921-1923 рр. (історико-політичний аналіз) : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Каспрук Ігор Іванович; Львівський держ. ун-т ім. І.Я.Франка. – Львів, 1993. – 220л. – Бібліогр.:л.194-220
825507
  Денисов Роман НЕП по-турецки // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 52-58 : фото
825508
  Уфимцев Г.Ф. Непал - Страна низких равнин и высочайших гор : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 27-33. – Бібліогр. 24 назви. – ISSN 0016-7207
825509
  Костинский Д.Н. Непал / Д.Н. Костинский. – М., 1951. – 36с.
825510
  Редько И.Б. Непал / И.Б. Редько. – Ташкент, 1958. – 143с.
825511
  Костинский Д.Н. Непал / Д.Н. Костинский. – Москва : Географгиз, 1960. – 152с.
825512
  Костинский Д.Н. Непал / Д.Н. Костинский. – Москва, 1971. – 80с.
825513
  Кубатьян Григорий Непал : На велосипедах по Гималаям -2. Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 48-66 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
825514
  Николаев П.П. Непал в контексте внешней политики КНР (1949-1962 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 92-101. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
825515
  Зорин Виталий Непал духом : The Adventure // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 90-96 : Фото
825516
  Габорио М. Непал и его жители / М. Габорио. – Москва, 1985. – 184с.
825517
  Редько И.Б. Непал после Второй Мировой войны : Антифеодальное и антиимпериалистическое движение 1945-1956. / И.Б. Редько. – Москва : Из-во восточной литературы, 1960. – 267с.
825518
  Кудрявцев Б.В. Непал. / Б.В. Кудрявцев. – М., 1959. – 120с.
825519
  Ігнатов Юрій Непал. Гірська хвороба // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 72-81 : фото
825520
  Марков Д.Є. Непал. Дві древні столиці королівства - Бхактапур і Патан. Подорожні нариси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 197-208. – ISSN 1608-0599
825521
   Непал. Довга дорога до чаю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 62-63 : фото
825522
  Лігостова Оксана Непал. Закон Ома // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 54-59
825523
  Лігостова Оксана Непал. Інтерв"ю з безсмертною, або Богиня з 6-А класу : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 42-47
825524
  Марков Д.Є. Непал. Катманду - на перехресті епох і світів. Подорожні нариси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 144-150. – ISSN 1608-0599
825525
  Андреев Андрей Непал. Катманду. Затерянный во времени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 56-61 : фото
825526
  Ігнатьєв Павло Непал. Королівство живих богів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-67 : Фото
825527
  Строителев Сергей Непал. Короткая слава // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 54-60 : фото
825528
  Герасименко Арсеній Непал. Люди за хмарами // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 80-89 : фото
825529
  Листопадов Н.А. Непал. От индуистского королевства к демократической республике // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 8 (625). – С. 34-39. – ISSN 0321-5075
825530
  Герасименко Арсеній Непал. Під нами Гімалаї // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 82-87 : фото
825531
  Дауэр Том Непал. Риск ценою в жизнь / Дауэр Том, Бауэр Мануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 84-93 : фото. – ISSN 1029-5828
825532
  Герасименко Арсеній Непал. Слідами Мауглі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 96-101 : фото
825533
   Непал. Сходи в небо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 112-119 : фото
825534
   Непал: история, этнография, экономика. Сб. ст.. – М., 1974. – 152с.
825535
  Хауптмайер Ариель Непал: конец войне : Война и мир в Гималаях. Конфликты // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 182-200 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
825536
  Тер-Григорян Непал: Люди, мифы, горы / Тер-Григорян. – Москва, 1984. – 167 с.
825537
  Аганина Л.А. Непальская литература / Л.А. Аганина. – Москва, 1964. – 183с.
825538
  Строителев Сергей Непальский поезд. Поезд вне расписания // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 64-67 : фото
825539
  Рабинович И.С. и др. Непальско-русский словарь / И.С. и др. Рабинович. – М., 1968. – 1328с.
825540
  Литвин В. Непарадна сторона війни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 20-22
825541
  Эпельштейн В.В. Непараллельность / В.В. Эпельштейн. – Иркутск, 1973. – 16с.
825542
  Катковник В.Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных. / В.Я. Катковник. – М, 1985. – 336с.
825543
  Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. / Ф.П. Тарасенко. – Томск, 1976. – 292с.
825544
  Живоглядов В.П. Непараметрические алгоритмы адаптации / В.П. Живоглядов, А.В. Медведев. – Фрунзе, 1974. – 134с.
825545
  Медведев А.В. Непараметрические алгоритмы адаптации для автоматизированных систем : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Медведев А.В.; АН КригССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
825546
  Горбунов А.А. Непараметрические задачи диагностики механических колебательных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Горбунов А. А.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1974. – 20л.
825547
  Холлендер М. Непараметрические методы статистики / М. Холлендер, Д. Вулф. – М., 1983. – 518с.
825548
  Тюрин Ю.Н. Непараметрические методы статистики. / Ю.Н. Тюрин. – М, 1978. – 64с.
825549
  Малета Ю.С. Непараметрические методы статистического анализа в биологии и медицине / Ю.С. Малета, В.В. Тарасов. – Москва : Московский университет, 1982. – 178 с. : табл.
825550
  Медведев А.В. Непараметрические системы адаптации / А.В. Медведев. – Новосибирск, 1983. – 174с.
825551
  Лапко А.В. Непараметрические системы обработки информации : Учебное пособие для студ. вузов обучающихся по спец-ям "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" / А.В. Лапко, С.В. Ченцов; РАН. Сибирское отделение. Ин-т вычислительного моделирования. – Москва : Наука, 2000. – 350с. – ISBN 5-02-002534-8


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
825552
  Баранник В.А. Непараметрический метод интервальной оценки интегральных гидрологических показателей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 262-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
825553
  Срагович В.Г. Непараметрическое оценивание коэффициентов линейной регрессии / В.Г. Срагович. – М, 1985. – 42с.
825554
  Деврой Л. Непараметрическое оценивание плотности L-1 подход / Л. Деврой, Л. Дьерфи. – Москва, 1988. – 407с.
825555
  Война О.А. Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі розглянуто задачу непараметричного оцінювання для пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова з неперервним часом, при неповних спостереженнях. Запропоновано метод непараметричного оцінювання, що базується на можливості представлення ...
825556
  Голубєва К.М. Непараметричний критерій класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 71-76. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
825557
  Галкін О.А. Непараметричний метод класифікації для задач з нееліптичним розподілом даних на основі глибиннозалежної [сигма] - схеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
825558
  Шумська С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.С. Шумська, І.І. Серпак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 205-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
825559
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
825560
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. + Додатки: л. 136-138. – Бібліогр.: л. 126-135
825561
  Голубєва К. Непараметричні методи перевірки гіпотези про однорідність двох вибірок / К. Голубєва, Д. Клюшин, Ю. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На сьогоднішній час існує дуже багато різних непараметричних критеріїв. Кожен з них має свої особливості та умови використання. Існують непараметричні критерії для незалежних вибірок, для залежних вибірок та критерії, що можна використовувати в обох ...
825562
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 - теор. основи інформатики та кіберенетики / Клюшин Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
825563
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Клюшин Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 278л. – Бібліогр.: л.250-278
825564
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи статистичного розпізнавання образів (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 5-13. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
825565
  Долгіх В. Непараметричні оцінки впливу іноземного капіталу на ефективність діяльності банків України у 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 36-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
825566
  Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 29-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
825567
  Галкін О.А. Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено непараметричним оцінкам усереднених ядерних відображень умовних розподілів, що є неявними відображеннями розподілу в потенційно нескінченновимірний простір характеристик, а також комплексному ядерному підходу для розв"язання широкого ...
825568
  Пархоменко В.Ю. Непарний шовкопряд у лісах Криму / В.Ю. Пархоменко. – Київ, 1935. – 119с.
825569
  Зелинская Л.М. Непарный шелкопряд и дубовая листовертка в лесах Нижнего Приднепровья : Автореф... канд. биол.наук: / Зелинская Л.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1964. – 19л.
825570
  Ильинский А.И. Непарный шелкопряд и меры брьбы с ним / А.И. Ильинский. – Москва ; Ленинград, 1959. – 64 с.
825571
  Фролих Я. Непаянные соединения в электронике / Я. Фролих. – Москва : Энергия, 1978. – 192 с.
825572
  Іщенко Н. Непевне майбутнє Північної Македонії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 3


  Референдум щодо перейменування Македонії має суперечливі наслідки.
825573
  Розенберг Д. Непевні шляхи національного примирення. Політичне побутування франкістського минулого // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 103-116. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Іспанія: національний проект примирення та проект виходу з авторитарного режиму.
825574
  Брязгунов Ю. Непедагогічні методи // Молодь України. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 16)


  "У Національному медуніверситеті імені Богомольця на тлі нещодавнього скандалу зі звільненням ректора Катерини Амосової та чварами із Міністерством охорони здоров"я, трапився новий інцидент. Одному із студентів, майбутньому військовому лікареві, ...
825575
  Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISBN 966-7784-65-7
825576
  Бугера І. Непереборна сила як підстава звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 119-144. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
825577
  Добровенський Г. Непереборний рух сучасності / Г. Добровенський. – Київ, 1940. – 61с.
825578
  Масенко Л. Непереборона пам"ять народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 11


  100-річний ювілей Шевченка в Києві: демонстрації, співи і бійки.
825579
  Погребенник В Неперебутня літературна спадщина Григорія Сковороди // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 151-155. – ISSN 1426-7470
825580
  Ситник К.М. Неперевершений геній Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 6-12. – ISSN 1726-5428
825581
  Шендеровський В. Неперевершений знавець природи - Володимир Липський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 2-10. – ISSN 1819-7329


  Володимир Липський, один із перших президентів Академії наук України.
825582
   Неперевершений майстер // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 43-47. – ISBN 966-505-054-0
825583
  Коломієць В.В. Неперевершений майстер іскристого гумору / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 53-60


  Розглядається творчість видатного українського письменника, автора нового в українській літературі жанру гуморески з точки зору проблематики,тематичного багатства та злободенності поставлених проблем. Йдеться також про причини популярності творів ...
825584
  Тертишник В. Неперевершений майстер судової промови - Федір Плевако (до 161-ї річниці з дня народження) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-5
825585
   Неперевершений організатор науки : З нагоди 75-річчя від дня народження академіка В.І. Трефілова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 0372-6436


  В 1958 році закінчив хім. ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка
825586
  Малаков Д. Неперевершеному Городецькому - 150! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 22
825587
  Гриб Б.Н. Неперевна електрооптична дефлекція світлових пучків / Б.Н. Гриб, П.А. Коротков, Ю.П. Цященко. – Київ, 1972. – 779-783с. – Окремий відб.: Український фізичний журнал т.16, вип.5
825588
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – Москва : Высшая школа, 1980. – 342с.
825589
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 416с. – Библиогр.: с 402-412
825590
  Влахов С. Непереводимое в переводе (Реалии) / С. Влахов, С. Флорин // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 432-456
825591
  Шемчук Ю.М. Непереводимость переводимого лимерика / Ю.М. Шемчук, Н.М. Кочергина // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-75. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
825592
  Жигилій В.А. Непередбачений варіант. / В.А. Жигилій. – К., 1989. – 239,1с.
825593
  Бірзе М. Непередбачений постріл / М. Бірзе. – Київ, 1965. – 75 с.
825594
  Рудницький М.І. Непередбачені зустрічі / М.І. Рудницький. – Львів, 1969. – 207с.
825595
  Марусенко П. Непередбачуваний Каспаров // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 15
825596
  Рєзнікова Н. Непередбачуваність як ознака валютних криз нового покоління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 92-100. – Бібліогр.: на 23 пункти. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
825597
  Говорунов О.Г. Непередбачуваність як характеристика умов функціонування підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 175-187


  Досліджене поняття непередбачуваності в контексті умов функціонування підприємства. Для характеристики умов функціонування підприємства застосовують поняття невизначеності. Однак все частіше відбуваються події, що вважались неймовірними, наслідки яких ...
825598
  Кебуладзе В. Неперекладність лесиконів // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 19. – ISSN 1563-6461


  "Европейський словник філософій: Лексикон неперекладносте". "Множина тут невипадкова, адже, на відміну від монізму Гусерлевого Гатунку, в словнику стверджується принциповий філософський плюралізм, укорінений у розмаїтті мов філософування. ...
825599
  Зінякова В.В. Неперекладність як проблема філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
825600
  Лобай Данило Непереможна Україна : Факти з совітських видань про боротьбу Москви з укр.націонал. на культ.фронті по другій світ.війні / Лобай Данило. – Вінніпег : Комітет українців Канади, 1950. – (Політична бібліотека Комітету українців Канади)
825601
   Непереможна. Поети - Радянській Армії.. – К., 1978. – 294с.
825602
  Тереверко О. Непереможний повітряний ас Другої світової // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 21


  Іван Кожедуб - тричі Герой Радянського Союзу.
825603
  Руссель-Бонд Непереможні будівники. / Руссель-Бонд. – К., 1930. – 183с.
825604
  Сасова І.А. Неперервна економічна освіта / І.А. Сасова. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 175с. – ISBN 966-529-075-4
825605
  Мішура Ю.С. Неперервна залежність від параметру розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь, керованих стандартним та дробовим броунівським рухами / Ю.С. Мішура, С.В. Посашкова, С.В. Посашков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 92-105. – ISSN 0868-6904
825606
  Малярець Л.М. Неперервна математична підготовка економістів: знання, навички, вміння / Л.М. Малярець, І.Л. Лебедєва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 53-58. – ISSN 2413-1571
825607
  Ілійчук Л.В. Неперервна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
825608
  Гулай О. Неперервна освіта - умова формування висококваліфікованого фахівця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
825609
  Браун О. Неперервна освіта в системі Болонського процесу. / О. Браун, О. Абрамян // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 92-96. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
825610
  Безносюк О. Неперервна освіта і самоосвіта в контексті освітніх реформ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 18-21


  Статтю присвячено визначенню самоосвіти як невід"ємної частини системи неперервної освіти, а також їхнього взаємозв"язку між собою як двох педагогічних та суспільних явищ. Висвітлюються етапи та рівні здійснення самоосвіти, розкривається й аналізується ...
825611
  Гнатієнко Г. Неперервна освіта як основа конкурентоспроможності компанії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 3/4 (147/148). – С. 188-197. – ISSN 0868-8893


  Проаналізовано роль персоналу у структурі активів сучасних компаній та схема її фцнкціонування.
825612
  Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горізонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
825613
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
825614
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
825615
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
825616
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
825617
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
825618
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
825619
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
825620
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (42/43). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825621
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (44). – 2015. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Філософія освіти)
825622
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (45). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825623
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (46/47). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825624
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4 (48/49). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825625
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (50/51). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825626
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing Professional Education: Theory and Practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4 (52/53). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825627
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (54/55). – 2018. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
825628
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 133 л. – Додатки: с. 132-133. – Бібліогр.: л. 120-131
825629
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
825630
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 123 арк. – Бібліогр.: арк. 115-123
825631
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
825632
  Малачівський П.С. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення / П.С. Малачівський, В.В. Скопецький ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-266. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1243-1
825633
  Олійник В.В. Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 109-123. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
825634
  Плахотник М.В. Неперервні відображення одновимірного многовиду з замкненою множиною періодичних точок / М.В. Плахотник, В.В. Федоренко, Ю.В. Федоренко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2010. – Т. 7, № 3 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 384-394. – ISSN 1815-2910
825635
  Тищук Т. Неперервні розв"язки нерівності f (xy) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 6-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Вивчено неперервні розв"язки нерівності f (xy)
825636
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність рекурсії та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 128-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії.
825637
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність суперпозиції та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 187-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно суперпозиції, а також монотонність та неперервність самої суперпозиції.
825638
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: основні поняття та допоміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 142-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена неперервність в індуктивних множинах. Введена топологія Скотта, розглянуті добутки та узагальнені добутки індуктивних множин.
825639
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: рекурсія, індукована системами рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 85-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно багатомісної рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії. The closure of monotone and continuous functions class with respect to n-ary recursion and ...
825640
  Бак М. Неперервність інформаційного супроводу освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 50-57. – ISSN 2078-1016
825641
  Ольцік Я.О. Неперервність локальних часів для двопараметричних мартингальних полів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 76-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається існування локального часу для двопараметричних чисто розривних локальних сильних мартингалів. Доводиться неперервність цього локального часу по параметру часу.
825642
  Вітченко А.О. Неперервність підготовки військових педагогів: від компетентності до професіоналізму та майстерності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки викладача ВВНЗ в умовах неперервної професійної освіти. Автором проаналізовані наукові погляди і підходи до формування педагогічної компетентності, професіоналізму та майстерності, визначені основні ...
825643
  Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 9-12
825644
   Неперервність традиції : [некролог] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12
825645
  Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 109 л. – Бібліогр.: л. 106-109
825646
  Лялецький О.О. Неперервність функцій в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Лялецький О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
825647
  Джулай Л. Неперервність професійної підготовки викладача у контексті інтеграції та диференціації освіти / Л. Джулай, І. Пастирська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
825648
  Потороча В.В. Неперервно диференційовна залежність розв"язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра / В.В. Потороча, В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
825649
  Ілійчук Л.В. Непереривна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
825650
  Лоза П. Непересічний талант світового рівня // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Відзначення Шевченкових днів у Польщі.
825651
  Петропавловский Евгений Сергеевич Непериодическая печать революционных социал-демократов России как источник изучения истории КПСС : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Петропавловский Евгений Сергеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 30л.
825652
  Лабзовский Н.А. Непериодические колебания уровня моря / Н.А. Лабзовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 238с.
825653
   Непериодические колебания уровня моря : Указ. лит. на рус и иностр. яз. (1961-1983). – Москва : Наука, 1986. – 56с.
825654
   Непериодические колебания уровня моря. Указ. лит. на русс. и ин. яз.. – М., 1962. – 65с.
825655
  Погосян Х.П. Непериодические процессы в стратосфере северного полушария / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 168с.
825656
  Пащенко М. Неперіодичні видання 2004 - 2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 5-10. – ISSN 2076-9326
825657
  Илчев Асен Стефанович Непертурбативные методы в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илчев Асен Стефанович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 8л.
825658
  Сербенська О. Непийвода Наталія Федорівна : [спогади] / Олександра Сербенська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 210-213. – ISBN 978-966-2726-03-9
825659
   Непилкові паліноморфи як індикатори антропогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада) / О.В. Волік, Г Ф.М. МакКарті, Д. Данеш, М. Драєпан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 14-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
825660
  Зрінські Л. Неписані правила / Л. Зрінські. – К, 1988. – 157с.
825661
  Никольская Б А. Неписанные истории. / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1963. – 109с.
825662
   Неписанный закон. Рассказы. – Ульяновск, 1959. – 26с.
825663
  Адамов А. Неписаные законы / А. Адамов. – Махачкала, 1970. – 52с.
825664
   Неписьменний ... академорг // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Отримоні дрова для палива.
825665
  Мазур Андрій Непідвладні часу : Єгипет / давні цивілізації // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 84-88 : Фото
825666
  Красюк П.Х. Непідкупний ведмідь : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 159 с.
825667
  Галянтич М. Непідприємницькі товариства у механізмі реалізації права на свободу об"єднань / М. Галянтич, В. Кочин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 47-51
825668
  Тіхонова М.А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб"єкти цивільного права : монографія / М.А. Тіхонова. – Харків : Панов, 2015. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-15-5
825669
  Олійник Я. Непізнані обрії прадавньої науки: Географічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 27-26. – ISBN 966-7821-24-2
825670
  Нидерлейтнер Р. Непластичные сырые материалы керамических масс / Р. Нидерлейтнер. – К., 1936. – 713с.
825671
  Смолов К.В. Неплатоспроможність як підстава виникнення відносин, що є предметом конкурсного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 102-113. – ISSN 2408-9257
825672
  Герасимов Владимир Непляжна Туреччина : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 76-80 : Фото
825673
  Горпенюк Максим Непляжний Крим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 26-29 : Фото
825674
  Лобач К.В. Непмани на споживчому ринку України (20-ті роки) / К.В. Лобач; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 42 с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0726-4
825675
  Сушко О.О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921-1929) : Наукове видання / Олександр Сушко; Мін-во освіти та науки України; Нац. педаг. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 96с. – ISBN 966-660-104-4
825676
  Митев С. Непобедени надежди / С. Митев. – София, 1976. – 207с.
825677
  Сорокин А.И. Непобедимая и легендарная / А.И. Сорокин. – М., 1986. – 157с.
825678
   Непобедимая и легендарная: конкурс. соч. школьников и уч-ся ПТУ. – М., 1990. – 191 с.
825679
   Непобедимая и легендарная: Репертуар. сб.. – М., 1967. – 215с.
825680
   Непобедимая легендарная.. – М., 1968. – 368с.
825681
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Тбилиси, 1953. – 287 с.
825682
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва
1. – 1957. – 306 с.
825683
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва, 1966. – 543 с.
825684
   Непобедимая. Сб. рассказов. – Л., 1968. – 208с.
825685
  Маяковский В. Непобедимое оружие. Оборонные стихи / В. Маяковский. – М., 1938. – 171с.
825686
   Непобедимые // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0044-748Х
825687
  Ермолаева О. Непобедимый // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 0130-7673
825688
  Мамонтов И.С. Непобедимый блок коммунистов и беспартийных / И.С. Мамонтов. – М., 1947. – 68с.
825689
  Значков Борис Непобедимый волк-обманщик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 114-122 : Фото
825690
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – М., 1939. – 276с.
825691
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – М., 1939. – 68с.
825692
  Бенедиктов И.А. Непобедимый колхозный строй / И.А. Бенедиктов. – М., 1946. – 32с.
825693
  Петухов Ю.Д. Непобедимый. Убить Змея : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 414, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 1.2005 г. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-088-4
825694
  Столяренко М.А. Непобежденная территория революции / М.А. Столяренко. – М, 1974. – 126с.
825695
   Непобежденное молчание: рассказы сирийск писателей.. – М., 1977. – 302с.
825696
  Очкин А.Я. Непобежденные / А.Я. Очкин. – М, 1968. – 48с.
825697
  Кузьмина Л.А. Непобежденные / Л.А. Кузьмина. – М, 1979. – 94с.
825698
  Рыбин В.А. Непобежденные / В.А. Рыбин. – М., 1990. – 446с.
825699
  Азаров И И. Непобеждённые / И.И. Азаров. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 319 с. : ил.
825700
  Митев С. Непобежденные надежды / С. Митев. – М., 1979. – 200с.
825701
  Лоза Г.а. Непобежденный / Г.а. Лоза. – Х., 1967. – 150с.
825702
  Бочаров Г.Н. Непобежденный / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1978. – 190с.
825703
  Рудный В.А. Непобежденный Гангут. / В.А. Рудный. – М.-Л., 1942. – 230с.
825704
  Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик / Э.Ю. Соловьев. – М., 1984. – 288с.
825705
   Непобежденный Орешек. Воспоминания защитников крепости Орешек. 1941-1943. – Л., 1973. – 255с.
825706
  Язвицкий В.И. Непобежденный пленник / В.И. Язвицкий. – Москва : Советский писатель, 1972. – 463 с.
825707
  Безансон А. Непобічні ефекти комунізму // Критика. – Київ, 2005. – Жовтень, (число 10). – С. 13
825708
   Непоборна: збірник поезій, присвяч. Червоній Армії. – К., 1938. – 120с.
825709
  Палинський В. Неповернення Пата : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 66-76. – ISSN 0868-4790
825710
  Остапик Я. Неповідомлення про злочин: позитиви та негативи декриміналізації діяння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 361-365. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
825711
  Татьянченко Н. Неповне просте речення як мовленнєва одиниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-146. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Подано семантичний аналіз простого неповного речення порівняно з двоскладовим на формальному і семантичному рівнях.
825712
  Потапчук І.М. Неповне речення в новелі Галини Тарасюк "Ганька - сама собі ворог" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 111-112
825713
  Татьянченко Н. Неповне речення як Експресивно-смисловий засіб мови Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 299-304.
825714
  Лінкевич Л. Неповні речення : система уроків. 8 клас
825715
  Лещенко О.В. Неповні речення в німецьких та українських слоганах (на матеріалі реклами фінансових, страхових і консалтингових установ) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 50-55. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена зіставному вивченню неповних речень у німецьких та українських рекламних слоганах фінансових, страхових і консалтингових установ. Проаналізовані неповні речення розподіляються на неповні контекстуальні та еліптичні речення. Неповні ...
825716
  Богатько В. Неповні речення як складова синтаксичної будови української мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 147-152. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
825717
  Крячко Є.С. Неповністю відкриті стани пар основ ДНК / Є.С. Крячко, С.Н. Волков // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 118-124. – ISSN 1023-2427
825718
  Колосовський Є.Ю. Неповнолітні - суб"єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 76-79
825719
  Підюков П.П. Неповнолітні як об"єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект / П.П. Підюков, В.М. Канюс // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 121-129
825720
  Сахнюк С.В. Неповнолітні як суб"єкти кримінальної відповідальності в Україні / С.В. Сахнюк, К.М. Концур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 70-73. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
825721
  Кочура О.О. Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження : монографія / О.О. Кочура ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов А.М., 2015. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-260 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-29-2
825722
  Пасека М. Неповнолітній як об"єкт криміналістичної профілактики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 18 (327). – С. 28-31
825723
  Коломийцева В.В. Неповнота й надлишковість у ситаксичному ладі мови : навч. посібник для студентів філол.ф-тів ВНЗ / Коломийцева В.В. – Харків : Іванченко І.С., 2015. – 106, [1] с. – Бібліогр.: с. 102-106 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7033-92-8
825724
  Шамякин И.П. Неповторимая весна : повесть и рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 238 с.
825725
  Галкин И.Н. Неповторимая Земля. / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1975. – 55с.
825726
  Романов А.В. Неповториммые годы и люди / А.В. Романов. – М., 1982. – 263 с.
825727
  Оботуров В.А. Неповторимое как чудо: Очерк творчества А.Яшина. / В.А. Оботуров. – Архангельск, 1978. – 158с.
825728
  Измайлов В.А. Неповторимость / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 143с.
825729
  Байдыев С.Л. Неповторимость : стихи и поэма / С.Л. Байдыев; пер. с калм. – Москва : Современник, 1976. – 79 с.
825730
  Глазков Н.И. Неповторимость / Н.И. Глазков. – М, 1979. – 158с.
825731
  Мочалов Л.В. Неповторимость таланта / Л.В. Мочалов. – Л.-М, 1966. – 166с.
825732
  Дворецкий Д.П. Неповторимые годы / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1955. – 110с.
825733
  Царев М.И. Неповторимые мгновенья / М.И. Царев. – М, 1975. – 173с.
825734
  Метельский Г.В. Неповторимый : Повесть о Петре Смидовиче / Г.В. Метельский. – М., 1982. – 415с.
825735
  Швец Л. Неповторимый Ли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 12 (425), 27.03.2015. – С. 46-48. – ISSN 2075-7093


  Лі Куан Ю — сінгапурський державний діяч, перший прем"єр-міністр Республіки Сінгапур, один з творців сінгапурського "економічного дива", був при владі біля тридцяти років.
825736
  Метельский Г.В. Неповторимый. / Г.В. Метельский. – Москва, 1976. – 416с.
825737
  Боднар І. Неповторний світ Никифора // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2002. – № 2. – С.157-160. – ISSN 0868-4790


  Лемківський художник-примітивіст
825738
  Білошицький Павло Неповторний смак Львова : Україна чудес / Білошицький Павло, Дячишин Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 156 : Фото
825739
  Костенко Л.В. Неповторність : Вірши. Поеми / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1980. – 224 с. : 1 портр.
825740
  Стріха М. Неповторність Ліни Костенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 56. – ISSN 1996-1561


  До 80-річчя з дня народження Ліни Костенуо
825741
  Святовець В.Ф. Неповторність наукового і педагогічного таланту. Штрихи до творчого портрета О. К. Бабишкіна // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 6-11


  У статті йдеться про професора Олександра Кіндратовича Бабишкіна, який усе своє творче і професійне життя присвятив розвою не лише журналістики, а й української культури взагалі In the article it is described the activity of prof. Oleksandr ...
825742
  Бондаренко В. Непогасна свіча : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 14-20. – ISSN 0868-4790
825743
  Алиева С.Г. Непогасшая звезда. Неизвестные страницы жизни и творчества Омарла Батырая / С.Г. Алиева. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1974. – 256 с., 1 л. портр. : ил., потр. – Библиогр.: с. 5-7
825744
  Вульф Хильмар Непогода / Вульф Хильмар. – Москва, 1962. – 152с.
825745
  Палей Л.С. Непогода / Л. Палей. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – (Кубрик)
825746
  Немезио В. Непогода в проливе : роман / В. Немезио. – М., 1990. – 397с.
825747
  Острый В.М. Непогода на широкой реке / В.М. Острый. – М., 1986. – 267с.
825748
  Попов В.Н. Непогода. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1966. – 199с.
825749
  Фандеев Е.И. Непогружаемые термоприемники. / Е.И. Фандеев. – М, 1979. – 64с.
825750
  Шестаков Д.А. Неподалеку от Лавры / Д.А. Шестаков, А.А. Шестаков. – СПб, 1992. – 158с.
825751
  Сидор І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 113-122. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні засади вітчизняної практики мобілізації неподаткових надходжень. Визначено та обгрунтовано можливість забезпечення зростання окремих видів неподаткових надходжень у доходах Державного і місцевих бюджетів України.
825752
  Вовна Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення уформуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 143-156. – ISSN 1562-0905
825753
  Чупіс А.В. Неподаткові платежі як одне з джерел власних доходів державного бюджету // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 288-291. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
825754
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1983. – 367с.
825755
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1986. – 408с.
825756
  Рязанов Э.А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. – 4-е изд., доп. – Москва : Вагриус, 2007. – 640с., [ 48c. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0497-8
825757
  Белянинов А.С. Неподвижная земля, и другие повести и рассказы / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1980. – 376с.
825758
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хроматографии / А.Н. Король. – К, 1969. – 250с.
825759
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хромотографии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Король А. Н. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 35 с. – Бібліогр.:с.35
825760
  Варданян А.С. Неподвижные точки в древесных порядках. / А.С. Варданян. – Москва, 1991. – 10с.
825761
  Крапивин А.А. Неподвижные точки полиномиальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Крапивин А.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1978. – 21л.
825762
  Шашкин Ю.А. Неподвижные точки. / Ю.А. Шашкин. – Москва : Наука, 1989. – 75 с.
825763
  Король А.Н. Неподвижные фазы в газожидкостной хроматографии / А.Н. Король. – М, 1985. – 240с.
825764
  Хохлов Геннадий Неподвластная времени Шри-Ланка : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 24-25. – Библиогр.: Фото
825765
  Софронов Г.П. Неподвластное времени / Г.П. Софронов. – М., 1976. – 376с.
825766
  Гейдор Тамара Неподвластные времени // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 0869-7078


  Архітектурні будівлі в Росії
825767
  Мицкевич Б.П. Неподвластные времени: Очерки по зарубеж. лит. / Б.П. Мицкевич. – Минск, 1986. – 158с.
825768
  Земцова Юлия Неподеленный океан : тема номера / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 84-85. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
825769
  Ткаченко В.М. Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-51


  У статті розкрита політика "приватизації" історії Давньої Русі з боку сучасних керівників Російської Федерації в контексті святкування ними ювілею 1150-річчя зародження російської державності. Згадується професор КУ - Пріцак О.Й.
825770
  Євдокімов О.А. Неподільні фонди колгоспів України / О.А. Євдокімов. – К., 1959. – 120с.
825771
  Панченко М.П. Неподільні фонди колгоспів. / М.П. Панченко. – Київ, 1959. – 51с.
825772
  Кушнір В.С. Неподільність / В.С. Кушнір. – Ужгород, 1972. – 80с.
825773
  Шугай О.В. Неподільність / О.В. Шугай. – Київ, 1977. – 88с.
825774
  Черешня В. Неподконтрольная мысль : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 105-108. – ISSN 0130-7673
825775
  Мірошниченко Л.Я. Неподоланний сумнів Еміля Сьорана // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 64-67. – ISBN 978-966-11-0683-2
825776
  Мустафин А. Неподражаемый пример // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем.
825777
  Мустафин А. Неподражаемый пример? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем
825778
  Урнов М.В. Неподражамый Чарльз Диккенс - издатель и редактор / М.В. Урнов. – М., 1990. – 284с.
825779
  Карабанова Л.М. Неподсудное дело / Л.М. Карабанова. – Тюмень, 1962. – 47с.
825780
  Джеймс Д.Ф. Неподходящее занятие для женщины. / Д.Ф. Джеймс. – Обнинск, 1993. – 288с.
825781
  Стюарт Десмонд Неподходящий англичанин. / Стюарт Десмонд. – М., 1964. – 206с.
825782
  Окунь В.В. Непожаті лаври : гуморески, байки, пародії / В.В. Окунь. – Київ : Дніпро, 1964. – 82 с.
825783
  Синьков М.В. Непозиционные представления в многомерных чыслосых системах / М.В. Синьков, Н.М. Губарени. – К., 1979. – 137с.
825784
  Бошке Ф.Л. Непознанное / Ф.Л. Бошке. – М., 1980. – 240с.
825785
  Шерток Л. Непознанное в психике человека : пер. с фр / Л. Шерток ; вступ. статья и общ. ред. проф. Ф.В. Бассина. – Москва : Прогресс, 1982. – 296 с. : граф. – Библиогр.: с. 276-296
825786
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть 1) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 0235-1188
825787
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть3) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 120-130. – ISSN 0235-1188
825788
  Стоянов З. Непознати страници. / З. Стоянов. – София, 1981. – 214с.
825789
  Заворотько П.П. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі / П.П. Заворотько, М.И. Штефан. – Київ, 1969. – 101с.
825790
  Сисуєв С. Непоіменовані договори: теорія і практика // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 33-35


  "...Необхідно надати громадянам право укладати договори незвичайного змісту".
825791
  Землянский А.Ф. Непокой / А.Ф. Землянский. – М., 1972. – 175с.
825792
  Воронов Н.П. Непокой / Н.П. Воронов. – Москва, 1974. – 95 с.
825793
  Чеботаев М.А. Непокой. / М.А. Чеботаев. – Калининград, 1970. – 48с.
825794
  Новосельцев Б.И. Непокой. Стихи / Б.И. Новосельцев. – Новосибирск, 1977. – 27с.
825795
  Траянов Х. Непокорена любов / Х. Траянов. – София, 1962. – 148с.
825796
  Одинцов А.И. Непокоренная Березина / А.И. Одинцов. – М., 1985. – 334с.
825797
  Балла Л. Непокоренная волна : стихи / Л. Балла. – Москва : Советский писатель, 1962. – 72 с.
825798
  Вейнбергер З. Непокоренная Европа / З. Вейнбергер. – Москва, 1943. – 68с.
825799
  Кучер В.И. Непокоренная земля / В.И. Кучер. – К., 1985. – 49с.
825800
  Амиров Г.С. Непокорённая земля / Г.С. Амиров. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
825801
   Непокоренная земля Киевская: из истории всенар. борьбы в тылу врага. 1941-1944.. – К., 1985. – 251с.
825802
   Непокоренная земля Псковская: докум и мат. из истории партизанского движ. и парт.-комс. подполья в годы ВОВ, 1941-1944. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1976. – 455с.
825803
  Макаров Н.И. Непокоренная земля Российская / Н.И. Макаров. – М., 1976. – 319с.
825804
  Грибачев Н.М. Непокоренная Корея / Н.М. Грибачев. – М., 1951. – 75с.
825805
  Цопа Тудор Непокоренная твердыня / Цопа Тудор. – Кишинев, 1974. – 320с.
825806
  Хаметов М.И. Непокоренная твердыня. / М.И. Хаметов. – М., 1991. – 220с.
825807
  Горбатов Б.Л. Непокоренные : (семья Тараса) : повесть / Б.Л. Горбатов. – Донецк : Донбас, 1969. – 142 с.
825808
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – М., 1978. – 173с.
825809
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Москва : Военное издательство, 1984. – 285с.
825810
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Пермь, 1985. – 432с.
825811
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1944. – 127с.
825812
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Л., 1945. – 140с.
825813
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1945. – 159с.
825814
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Симферополь, 1945. – 191с.
825815
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Чкалов, 1946. – 110с.
825816
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Калинин, 1947. – 149с.
825817
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1947. – 178с.
825818
  Горбатов Борис Непокоренные (Семья Тараса) / Горбатов Борис. – Москва, 1947. – 268 с.
825819
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – М., 1949. – 136с.
825820
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – М., 1965. – 550с.
825821
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Донецк : Донбас, 1973. – 134с.
825822
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – М., 1973. – 542с.
825823
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Краснодар, 1985. – 304с.
825824
  Макивка С.А. Непокоренные окраины / С.А. Макивка. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 160 с.
825825
   Непокоренные. Документы, свид. очевидцев.. – М., 1976. – 87с.
825826
  Горбатов Б.Л. Непокоренные: (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1977. – 144с.
825827
   Непокоренные: борьба патриотов Югославии в фашистских лагерях. – М., 1988. – с.
825828
  Горбатов Б.Л. Непокоренные; Алексей Куликов, боец; Письма к товарищу / Б.Л. Горбатов. – Москва : Художественная литература, 1975. – 213с.
825829
  Мущинский П.Д. Непокоренный Буг / П.Д. Мущинский. – Одесса, 1980. – 103с.
825830
  Андреев Ю. Непокоренный враг / Ю. Андреев. – Ленинград, 1946. – 16с.
825831
  Петрухин А.А. Непокоренный вулкан: о Фарабундо Марти и сегодняшнем Сальвадоре / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1985. – 256с.
825832
  Бачинский А.Д. Непокоренный Дунай / А.Д. Бачинский. – Одесса, 1985. – 144с.
825833
  Малева В.Л. Непокоренный край : повесть / В.Л. Малева. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 157 с.
825834
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – Л., 1970. – 416с.
825835
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1974. – 502с.
825836
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 327с.
825837
  Караванченко А.П. Непокоренный Павлоград / А.П. Караванченко. – М, 1965. – 160с.
825838
   Непокоренный плацдарм: Воспоминания участников обороны Ораниенбаум. плацдарма, 1941-1944. – Л., 1987. – 300с.
825839
  Петров В.И. Непокорившиеся кайзеровскому нашествию / В.И. Петров. – М., 1988. – 207с.
825840
  Дэвисон Ф.Д. Непокорная : Повесть и рассказы / Ф.Д. Дэвисон. – Москва : Наука, 1983. – 223 с.
825841
  Бирин Евгений Непокорная Мак-Кинли. Мак-Кинли: одержать верх // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 118-127 : фото
825842
  Антонов В. Непокорните / В. Антонов, М.С. Лалчев. – София, 1976. – 115 с.
825843
  Генова В. Непокорно срещу бурята / В. Генова. – София, 1982. – 226 с.
825844
  Билинкис Я.С. Непокорное искусство. / Я.С. Билинкис. – Л., 1991. – 329с.
825845
  Алферов В.Н. Непокорные / В.Н. Алферов, С.А. Чекменев. – Ставрополь, 1974. – 111 с.
825846
  Мукерджи Ш. Непокорные корни / Ш. Мукерджи. – М., 1974. – 32с.
825847
  Кулиев К. Непокорный алжирец : роман / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. – Ашхабад : Турменистан, 1971. – 236 с.
825848
  Карпов М. Непокорный. / М. Карпов. – М.-Л., 1930. – 327с.
825849
  Рябічев В.Л. Непокращувані за порядком оцінки швидкості збіжності методу перетворення Келі для наближення операторної експоненти / В.Л. Рябічев, Н.В. Майко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 270-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено непокращуваність за порядком оцінок точності методу перетворення Келі розв"язування задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у гільбертовому просторі.
825850
  Деро А.Р. Неполадки в работе асинхронного двигателя / А.Р. Деро. – Л, 1976. – 90с.
825851
  Стельмах В. Неполітичні агенти політичної соціалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 19-21
825852
  Джалалов С.Д. Неполная бэта-функция и ее применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джалалов С. Д.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 4л.
825853
  Свинцов В.Б. Неполная обойма / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1991. – 318с.
825854
  Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С.203-248. – ISSN 1130-6545
825855
  Маркова Е.В. Неполноблочные планы / Е.В. Маркова. – М, 1970. – 319с.
825856
  Милман Изак Абрамович Неполное каталитическое окисление и окислительный аммонолиз некоторых циклоолефинов и фурановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Милман Изак Абрамович; Ин-т орган. синтеза АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
825857
   Неполное предложение и второстепенные члены.. – Магнитогорск, 1959. – 62с.
825858
   Неполнозначные слова : семантико-синтаксич. исслед.: сб. науч. тр. – Ставрополь, 1982. – 98с.
825859
   Неполнозначные слова как средства связи: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1985. – 136с.
825860
   Неполнозначные слова, как средства оформления в синтаксисе: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1988. – 136с.
825861
   Неполнозначные слова.. – вып. 2. – Ставрополь, 1977. – 104с.
825862
   Неполнозначные слова. Мат. в помощь студ. филол. ф-та. – Ставрополь, 1974. – 259с.
825863
   Неполнозначные слова: сб. ст.. – вып. 3. – Ставрополь, 1978. – 102с.
825864
   Неполнозначные слова: Соединительно-связочные функции. – Ставрополь, 1980. – 112с.
825865
  Прохожаева Л.П. Неполные вопросы в современном английском языке / Л.П. Прохожаева. – Калинин, 1978. – 72с.
825866
  Дудык П.С. Неполные и эллиптические предложения в современном украинском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дудык П.С.; АН УССР. – Киев, 1954. – 18л.
825867
  Рассохин В.В. Неполные изображения в ортогональных проекциях. / В.В. Рассохин, Н.А. Целинских. – М., 1960. – 64с.
825868
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; Мин-во просвещ. УзССР. Самарканд. гос. пед. ин-т им. С.Айни. – Самарканд, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.151-175
825869
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; КГУ. – К., 1983. – 23л.
825870
  Ковин В.А. Неполные предложения в немецкой разговорной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковин В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
825871
  Гузеева К.А. Неполные предложения в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гузеева К.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т , Кафедра англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 22 с.
825872
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1973. – 64с.
825873
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1978. – 123с.
825874
  Кобзев П.В. Неполные предложения присоединительного типа в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобзев П.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
825875
  Назаров А.Н. Неполные предложения, условия их употребления и их структуры. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров А.Н.; Куйбышев.гос.ун-т. – Пенза, 1951. – 16 с.
825876
  Грабовський С. Непомічена дата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 5


  Минуло 25 років від дня утворення колись потужного Народного Руху. Які уроки?
825877
  Верстюк І. Непомічений Езра Паунд = До 40-річчя від дня смерті поета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 10


  Недавно минуло сорок років від дня смерті Езри Паунда (1885-1972). Літератор, критик, чи не найбільша постать світового модернізму, один із найавторитетніших теоретиків естетики у ХХ ст.
825878
  Стріха М. Непомічений ювілей (науці про напівпровідники - 100 років) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С. 22-31. – ISSN 1819-7329


  Один з великих здобутків напівпровіднкової науки XX ст. пов"язана ткож з академіком АН УРСР Вадимом Лашкарьовим (1903-1974) . В 1952-57 роках він створює і очолює кафедру фізики напівпровідників в Київському ун-ті ім. Т. Шевченка. Є фото кафедри (1956 ...
825879
  Слепцов Ю.М. Непомнящие / Ю.М. Слепцов. – Верх.-Волж., 1990. – 366с.
825880
  Ваншенкин К.Я. Непонятливая Лика / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 102 с.
825881
  Ромберг Йоханна Непонятные "Иные". Жизнь с аутистом : аутизм / Ромберг Йоханна, Бютнер Флориан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 134-149. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
825882
  Бурже П. Непоправимое : [повесть] / Поль Бурже, чл. Франц. акад.; Пер. с фр. Петропавловской. – Санкт-Петербург : Русское кн. т-во "Деятель", 1914. – 83 с. – Экз. № 90755 дефектный, отсутствует обл. – (Общедоступная библиотека ; № 371/2)
825883
  Нагорный В.А. Непоправимое и другие рассказы / В.А. Нагорный. – Пг. – 168с.
825884
  Рейн Е.Б. Непоправимый день. / Е.Б. Рейн. – М., 1991. – 29с.
825885
  Кривошея Г.М. Непоправна втрата [Петра Тимофійовича Тронька] / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 208-210. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Некролог. Тронько Петро Тимофійович (12 липня 1915 - 12 вересня 2011 — доктор історичних наук, професор, академік НАНУ (Відділення історії, філософія і права, історія України), член КПУ; Інститут історії України НАНУ, завідувач відділу регіональних ...
825886
  Білик Н.Л. Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1971) філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1976-1989 рр. - асистент, старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка
825887
  Білик Н.Л. Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 207. – ISSN 2075-437X
825888
  Юркевич Й. Непорозуміння : оповідання / Осип Юркевич. – У Київі (Київ) : [Час ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3, № 21)
825889
  Євсєєв І.Ф. Непорушна дружба народів соціалістичних держав -- втілення ідей Великого Жовтня / І.Ф. Євсєєв. – Київ, 1957. – 78с.
825890
  Лось В.Є. Непорушна єдність і братерська дружба народів СРСР - велике завоювання соціалізму / В.Є. Лось. – Київ, 1973. – 29с.
825891
   Непорушна єдність і дружба. Візит у ЧССР радянської партійно-урядової делегації на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верхвоної Ради СРСР товаришем Л.Б. Брежнєвим 30 травня - 2. – К., 1978. – 80с.
825892
  Ващук Д. Непорушність "старини": державна політика Великого князівства Литовського чи історіографічна традиція кінця ХІХ - першої третини ХХ століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 423-438
825893
  Булычев Кир Непоседа / Булычев Кир. – Москва, 1985. – 352с.
825894
  Чеповецкий Е.П. Непоседы / Е.П. Чеповецкий. – К, 1989. – 523с.
825895
  Шубин А.И. Непоседы. Повести и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1965. – 472с.
825896
  Шубин А.И. Непоседы. Повести. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1980. – 303с.
825897
  Шубин А.И. Непоседы. Повесть и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1980. – 266с.
825898
  Шубін О.І. Непосиди. / О.І. Шубін. – К., 1962. – 231с.
825899
  Андреева Ю. Непосильное бремя интертекстуальности, или откуда берется читатель-эскапист // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
825900
  Шошин М.Д. Непослушное сердце / М.Д. Шошин. – М., 1957. – 440с.
825901
  Морозов А. Непослушный волшебник Шварц // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 10. – С. 36 - 39. – ISSN 1818-2968
825902
  Яковлев Ю.Я. Непослушный мальчик Икар / Ю.Я. Яковлев. – М., 1991. – 268с.
825903
  Грабовская С. Непосредственная демократия в Польше // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 1812-7126
825904
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизм действия : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 222л. – Бібліогр.:л.181-207
825905
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизмы действия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17л.
825906
  Барабашев Г.В. Непосредственная демократия в СССР / Г.В. Барабашев, К.Ф. Шеремет. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
825907
  Котик Н. Непосредственная передача мыслей : (экспериментальное исследование) / Н.Г. Котик. – Москва : Современные проблемы, 1908. – 169 с.
825908
  Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей / Л.С. Штерн. – М, 1960. – 552с.
825909
  Овчинников В.Н. Непосредственно-общественная экономическая форма / В.Н. Овчинников, Г.А. Сериков. – Ростов-на-Дону, 1986. – 191с.
825910
   Непосредственно-общественное производство в условиях развитого социализма. – Л., 1984. – 215с.
825911
   Непосредственно-общественный продукт в условиях развитого социализма. – Москва, 1981. – 174 с.
825912
   Непосредственно-общественный труд. – Ростов-на-Дону, 1977. – 156с.
825913
   Непосредственно-общественный характер и тенденции распределения фонда жизненных средств при социализме. – Ярославль, 1985. – 121с.
825914
  Никифоров Петр Афанасьевич Непосредственно-общественный характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.180-191
825915
   Непосредственно-общественный характер труда при социализме. – Омск, 1987. – 139с.
825916
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и необходимый продукт при социализме / Пусенкова И.В. – Москва : Мысль, 1976. – 200 с.
825917
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и формы его проявления при социализме (методолог. аспект). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Пусенкова И.В.; МВ и ССО УССР. Одесский ин-т нар. хоз. – Одесса, 1979. – 52л.
825918
  Никифоров П.А. Непосредственно-общественных характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров П. А.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
825919
  Щербанский А.К. Непосредственно обобществленный труд и его развитие в условиях зрелого социализма : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Щербанский А.К.; Киев.торг.экон.ин-т. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
825920
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1980. – 24л.
825921
  Титаренко Михаил Павлович Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Титаренко Михаил Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 196л.
825922
  Титаренко М.П. Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Титаренко М. П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
825923
  Яковлев Александр Константинович Непосредственно общественная форма труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковлев Александр Константинович; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
825924
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная экономическая связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
825925
  Ланцов В.И. Непосредственно общественные и товарные отношения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ланцов В.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 21л.
825926
   Непосредственно общественный продукт и механизм социалистического хозяйствования. – Ярославль, 1982. – 138с.
825927
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 21л.
825928
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
825929
  Николаева Г.М. Непосредственно общественный труд на этапе развития социализма / Г.М. Николаева. – М., 1985. – 111с.
825930
  Ушакова Э.Т. Непосредственно общественный характер труда и планомерность / Э.Т. Ушакова. – Томск, 1985. – 94с.
825931
  Рудольф К Непосредственно общественный характер труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рудольф К; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Ленинград, 1972. – 26л.
825932
   Непосредственное воздействие на неврные центры. – М., 1948. – 315с.
825933
  Холодов Юрий Андреевич Непосредственное действие электромагнитных полей на центральную нервную систему : Автореф... д-ра биол.наук: / Холодов Юрий Андреевич; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М., 1967. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
825934
  Трухин А.М. Непосредственное и опосредованное участие лиц в совершении преступления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
825935
  Жданов Г.С. Непосредственное исследование в электронном микроскопе некоторых особенностей зарождения, роста и рекристализации тонких слоев : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданов Г. С.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
825936
  Форти А.Дж. Непосредственное наблюдение дислокаций в кристаллах / А.Дж. Форти. – Москва : Металургиздат, 1956. – 58с.
825937
  Мурашин А.Г. Непосредственное народовластие в системе социалистического самоуправления народа / А.Г. Мурашин. – Киев, 1989. – 197 с.
825938
  Тертышник В.М. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния ( концептуальная модель процессуальнлшл института и нового следствнного действия) // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.113-119. – ISSN 1811-9018
825939
  Грималюк Виктор Андреевич Непосредственное обобществление труда в условиях развитого социализма (вопросы теории и матодологии) : Автореф... д-ра. экон.наук: 08.00.01 / Грималюк Виктор Андреевич; Одесск. ин-т народного хоз-ва. – Одесса, 1979. – 47л.
825940
  Сычев Ю.В. Непосредственное социальное окружение (микросреда) и личность в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сычев Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 20л.
825941
   Непосредственные преобразования частоты с искусственной коммутацией. – Киев, 1979. – 17с.
825942
  Бакулина Э.Д. Непосредственный и отдаленный эффект ионизирующей радиации на клетки семенного эпителия обезьяны /Macaca rhesus/. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Бакулина Э.Д.; АН СССР. – М., 1970. – 23л.
825943
  Резанов В.И. Непосредственный источник романа о Петре Златых Ключах. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 16, кн. 4, 1911 г.
825944
  Мензин К.Ю. Непосредственный переход от координат системы Зольднера Латвийской ССР к Конформной плоскостной системе СССР при производстве изыскательных работ в гидромелиорации. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мензин К.Ю.; МВО СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1951. – 12 с.
825945
  Грималюк В.А. Непосредтвенно обобщественный труд. / В.А. Грималюк. – М., 1985. – 112с.
825946
  Стецюк Григорій Непоставлений пам"ятник = Unerected monument : (Спогади) / Григорій Стецюк; Інститут дослідів Волині. – Б.м. : Накладом автора, 1988. – 155 с. : іл. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
825947
  Вильде Э.Ю. Непостижимое чудо : драма в 4-х д. / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 216 с.
825948
  Анциферов Н. Непостижимый город / Н. Анциферов. – СПб, 1991. – 333 с.
825949
  Шелест В. Непостижимый Жан Кокто // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  "Так назвал книгу о своем друге, партнере, наставнике и возлюбленном актер Жан Маре. И действительно, к Кокто неприменимы обычные мерки, поскольку даже точно определить, кто он прежде и более среди своих многочисленных ипостасей – поэт, художник, ...
825950
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 122-125. – ISSN 2076-1554
825951
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 393-396. – ISSN 2076-1554
825952
  Хесин Р.Б. Непостоянство генома / Р.Б. Хесин. – Москва, 1984. – 472с.
825953
  Русинек М. Непотерянный рай : роман / М. Русинек. – Москва, 1983. – 269 с.
825954
  Гильде В. Непотопляемый "Тиликум" : Вокруг света за 1000 долларов.Жизнь Дж. К. Восса, рассказанная им самим / В. Гильде. – Москва : Мысль, 1987. – 235 с
825955
  Воронін С.О. Непотрібна слава / С.О. Воронін. – Київ, 1960. – 63с.
825956
  Нечуй-Левицький Непотрібність великоруської літератури для України і для слов"янщини = Сьогочасне літературне прямування : уривки трактату // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 118-233. – ISBN 978-966-493-818-8
825957
  Дончик В. Непохитність слова // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 168-173. – ISSN 2075-1222
825958
  Кот С. Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 443-471. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
825959
  Минковский А. Непохожий. / А. Минковский. – М., 1988. – 190с.
825960
  Кот С. Непохороненная страна и ее открыватель Ланселот Лоутон: британский журналист, влюбленный в Украину // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 91-119. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
825961
  Кралюк П. Непоцінований класик // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 28-29
825962
  Артамонова В.К. Непочата вода / В.К. Артамонова. – Київ, 1979. – 72с.
825963
  Головко Д.А. Непочата вода / Д.А. Головко. – К., 1993. – 142с.
825964
  Ткач М. Непочата вода // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 18-28. – ISSN 0585-8365
825965
  Ткач М.М. Непочата вода : поезії / Микола Ткач. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2152-01-2
825966
  Черняков Б.И. Непочтовые марки в революционной изобразительной печатной пропаганде начала ХХ века : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 11с.
825967
  Червак Б. Неправда "об"єктивних" дослідників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Кому потрібна "Фашизація" минулого ОУН?
825968
  Кушнарьова М. Неправдива інформація: причина та привід (з життя Сієни першої половини XIV ст.) // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 86-88
825969
  Эренбург И.Г. Неправдоподобные истории / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 45с.
825970
  Дзюрбель А.Д. Неправильне застосування кримінального закону при провадженні у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 164-167. – (0). – ISSN 2078-9165
825971
  Волощак Марія Неправильно-правильно : Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації / Волощак Марія; Наук. консультант Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с. – ISBN 966-70-16-0; 966-7551-31-8
825972
  Волощак М. Неправильно-правильно : довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / Марія Волощак. – 2-е вид., доп. – Київ : Просвіта, 2003. – 160с. – ISBN 966-70-16-0, 966-7551-31-8
825973
  Муис А. Неправильное воспитание / А. Муис. – М., 1960. – 215с.
825974
  Сурат И. Неправильное слово // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 159-178. – ISSN 0130-7673
825975
  Лукьянова И. Неправильный гений // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. октябрь. – С. 40-43


  О романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина".
825976
  Басария Э. Неправильный треугольник : маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 5-34. – ISSN 0131-8136
825977
  Заславская Т.И. Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-17. – ISSN 0132-1625
825978
  Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-34
825979
  Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров. услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-12
825980
  Сизов А.В. Неправомерный доступ к компьютероной информации: практика правоприменения // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 32-35.


  В статье исследуется проблема отсутствия в уголовном законодательстве определения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, делается акцент на раскрытии последствий неправомерного доступа (уничтожение, блокирование, ...
825981
  Отраднова О.О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
825982
  Кузьменко Є. Неправомірне використання ділової репутації чебуречної "Джентельмени удачи" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
825983
  Харченко П. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавствва України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.98-102. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
825984
  Берзін П. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / П. Берзін, М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми визнання електронними грошима, як предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК України, будь-яких умовних величин, які використовуються в існуючих системах інтернет-розрахунків. The article deals with the problems of the ...
825985
  Кушніренко А. Неправомірність обгрунтування Російською Федерацією введення війск на територію Криму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 210-213
825986
  Монаєнко А.О. Неправомірність отримання контролю над підприємством у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 82-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
825987
  Волянський В. Неправосудних рішень не існує! Кілька цікавих фактів про адміністративну спеціалізацію у ФРН // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 14
825988
  Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни : Системный анализ допущенных ошибок / Н.Н. Китаев. – Иркутск : ИГЭА, 2001. – 384с. – ISBN 5-7253-0432-9
825989
  Коллисон Неправосудные суды / Коллисон. – М., 1961. – 335с.
825990
  Платонов Г.В. Непревзойденный популяризатор науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1976. – 55с.
825991
  Владиславлев А.П. Непревывное образование / А.П. Владиславлев. – Москва, 1978. – 176с.
825992
  Хайрюзов В.Н. Непредвиденная посадка / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1979. – 192с.
825993
  Головачев В.В. Непредвиденные встречи / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1979. – 214с.
825994
  Белянинов А.С. Непредвиденные обстоятельства / А.С. Белянинов. – М., 1977. – 384с.
825995
  Максимов Н.В. Непредвиденный вариант : повести / Н.В. Максимов. – М., 1989. – 238с.
825996
  Горбова Е.В. Непредельные глаголы в русском языке: единство, дихотомия или градуальность? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-12. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
825997
  Хилали Мухамед Хусейн Непредельные карбонильные соединения, содержащие ядро флуорена, и продукты их восстановления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хилали Мухамед Хусейн; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
825998
  Михедькина Е.И. Непредельные кетоны с сопряженной системой, частиной включенной в гетероцикл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михедькина Е.И.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 24л.
825999
  Бурнашова Т.Д. Непредельные кремний -- оловоорганические соединения на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Бурнашова Т. Д.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
826000
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения. / В.В. Перекалин. – 3-е изд. – Л.., 1982. – 448с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,