Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
825001
  Герасим"юк В. "...Нарешті я вдома" // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 178-184. – ISSN 0208-0710


  Нотатки про книжку поезій Бориса Руденка "Оселі" (2014).
825002
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." : Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНи України, присвячена 70-літтю Василя Стуса
825003
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." Ювілейна Вчена рада Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса
825004
  Котельников Б.Б. "Нарвите подснежников..." / Б.Б. Котельников. – М, 1981. – 174с.
825005
   "Наргизовани", 1936. – 47с.
825006
  Красильников Г.Д. "Наречена" : оповідання / Г.Д. Красильников; з удмурт. [пер. Богдан Попель]. – Київ : Дніпро, 1969. – 60 с.
825007
  Черемська О.С. "Нарис української стилістики" Бориса Ткаченка в історії Харківської філологічної школи // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 116-131. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
825008
  Ільків М.В. "Нариси Дністра" О. Афанасьєва-Чужбинського про старожитності Хотинщини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 65-74. – ISSN 2078-1849
825009
  Микитка О.Б. "Нариси з історіі українського перекладу" М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 172-176. – Бібліогр.: С. 176; 6 поз.


  У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опубліковного у журналі "Всесвіт" 1993-2006 рр. Проаналізовано науково-освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно-змістові точки, обгрунтовано вагомість і непересічну ...
825010
  Штонь Г. "Нариси історії культури України". Телеверсія Мирослава Поповича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 18-19
825011
  Александрова Г. "Нариси історії української літератури" Миколи Петрова і питання компаративістики другої половини ХІХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 5-11.
825012
  Білоус Д. "Народ - зодчий мови, мова - зодчий народу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 166. – ISSN 0208-0710
825013
  Махиянова Е.Б. "Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём". К 200-летию со дня рождения академика И.И. Срезневского // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 6. – С. 565-569. – ISSN 0869-5873
825014
  Емельянова Н. "Народ джихада стрелял из пушек..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089


  Кабарда и Осетия в планах имама Шамиля.
825015
  Жила С. "Народ маліє тоді, коли втрачає духовність...". Діалог історії й сучасності : до проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іваничука у ВНЗ
825016
  Топчій А. "Народ мій є народ мій, завжди буде" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 8


  Пам"яті Василя Симоненка.
825017
  Савчук Н. "Народ мій є! Народ мій завжди буде!": методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка в 11 класі
825018
  Борисенко Валентина "Народ мій завжди буде!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-235
825019
  Ерусалимский К. "Народ московский" : Московиты-эмигранты в Речи Посполитой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089
825020
   "Народ" 1890-1895. Систематичний показчик змісту.. – Львів, 1970. – 135с.
825021
  Терлецький В. "Народ, який за вірою і місцем проживання належав Європі" : З нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 130-140. – ISSN 0131-2561
825022
  Михайлова Ирина "Народ... восклицал : осанна!" = Православные праздники в Московской Руси XVI - XVII веков // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
825023
  Кадоб"янська Н. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (Василь Стус)


  Роздуми до прем"єри вистави "Іду за край..." про життя і долю Василя Стуса на сцені "Під дахом" у театрі імені Лесі Українки
825024
  Розумний Я. "Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу".
825025
  Трубенко А.І. "Народження трагедії з духу музики" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 620-621. – ISBN 966-316-069-1
825026
  Лютий Т.В. "Народження трагедії"" Ніцше: контексти, ідеї, впливи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 51-60. – ISSN 1996-5931
825027
  Кононенко П. "Народжуйте себе, допоки світу..." // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 30-35


  Вийшли у світ три томи творчих надбань, а аткож присвчений його життєтворчості бібліографічний покажчик "Література. Кінематограф. Політика" (К., 2011) - яскравий літопис високоврожайного поля многотрудної дороги Івана Драча
825028
  Букчин С. ... Народ, издревле нам родной / С. Букчин. – Минск, 1984. – 335с.
825029
  Сеферіс Й. [Нариси : (1936-1947) / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-21-2
Т. 1. – 1992. – 522 с. – Видання новогрецькою мовою
825030
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 6-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : (1948-1971). – 1992. – 447 с. – Видання новогрецькою мовою
825031
  Сеферіс Й. [Нариси / Йоргос Сеферіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 3 : Невидане (1932-1971). – 1993. – 419 с. – Видання новогрецькою мовою
825032
  Скринник М.А. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму : монографія / Михайло Скринник. – Львів : Каменяр, 2007. – 367с. – ISBN 5-7745-0445-X
825033
  Ю Янь Наративно-дискурсивний підхід в аспекті мистецької педагогіки // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 110-116. – ISSN 2414-5076
825034
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 457 л. – Бібліогр. : л. 388-457
825035
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05. / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39с. – Бібліогр.: 31 назва
825036
  Павлов Иван Наративът и неговите литературни силуети / Павлов Иван. – София : Унив. изд-во "Св.Климент Охридски, 1997. – 268с. – ISBN 954-07-1074-Х
825037
  Теслюк Г.С. Наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 544-548


  Здійснено наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки за шести аспектами моделі Жерара Женетта. Проаналізовано також лексико-стилістичні засоби їхнього втілення в текстах
825038
  Хамедова О. Наратологічний аналіз роману Барбари Редінг "Безумці" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
825039
  Ткачук О. Наратологічний словник / Олександр Ткачук ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-173. – ISBN 966-528-168-2
825040
  Мацевко-Беккерська Наратологічні аспекти малої прози кінця XIX - початку XX століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 131-140. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
825041
  Чайківська Г.С. Наратологічні особливості апропріації сюжетів у сучасних французьких казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Проаналізовано наратологічні особливості апропріації сюжетів на сучасному етапі розвитку французької авторської казки, зокрема у субжанрі модифікацій відомих класичних казок. Проведён анализ наратологических особенностей апроприации сюжетов на ...
825042
  Фокшей Д. Наратологія Ж.-Ф. Ліотара як методологія інтерпретації мережевого суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 73-81. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
825043
  Папуша І.В. Наратологія: від класичної до посткласичної // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 199-203. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
825044
  Пригодій С.М. Наратор і фокалізація у художньому тексті: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 365-375
825045
  Максимець В. Наратор і хронотоп у прозі Цань Сюе / В. Максимець, Д. Москальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 68-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу виявити гомодієгетичність наратора із фокальною фіксацією та проаналізувати багаторівневість хронотопу в прозі Цань Сюе. Виявлено можливість прочитувати тексти письменниці не тільки як суб"єктивний потік свідомості, але й як свідоме ...
825046
  Мацевко-Бекерська Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 47-51. – Бібліогр.: С. 51
825047
  Корольова А.В. Наратор як аналог мовця в інтимізованій розповіді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 242-249. – ISBN 966-581-295-6
825048
  Городянська Л. Нарахування амортизації в єдиній системі // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 37-40
825049
  Ловінська Л.Г. Нарахування зносу - спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 92-100. – Бібліогр.: 15 назв
825050
  Курченко О.О. Нарахування прибутків за депозитною процентною ставкою / О.О. Курченко, К.В. Рабець // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 54-55.
825051
  Ткаченко Н.М. Нарахування та обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 82-92
825052
  Дядюк Є. Нарахувати не можна пробачити (,) // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 22-23
825053
  Кепша А. Нарації учасників хрестоносного руху XII - XIII ст. у сучасній історіографії // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 54
825054
  Олійник Н.П. Нарація та хронотоп як складники художнього світу роману Ю. Гудзя "Ісихія" / Н.П. Олійник, Ю.О. Резніченко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 52-64. – ISSN 2313-1802
825055
   Наращивание и эффективное использование экономического потенциала. – М., 1989. – 156с.
825056
  Заболотский В.С. Наращивание кадрового потенциала высшей школы на основе формирования исследовательской компетентности студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы наращивания кадрового резерва высших учебных заведений и научных организаций в контексте развития инновационной экономики на основе формирования исследовательской компетентности студентов при помощи их привлечения к ...
825057
  Неймане Инара Петровна Наращивание пленок b-карбида кремния на подложках кремния и исследование их физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Неймане Инара Петровна; Объедин. совет Отд-ния физ.-техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
825058
   Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки. – Москва : Политиздат, 1989. – 46 с.
825059
  Горбачев М.С. Наращивать продовольственные ресурсы / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
825060
   Нарбут // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 104 : Нарбут
825061
  Нікітенко Л. Нарбутівка, з характером бунтаря // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9). – С. 14


  До 100-річчя народного художника України Данила Нарбута.
825062
  Кривошеев Е.П. Нарва-Йыэсуу / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд, доп. и испр. – Таллин, 1978. – 143с.
825063
  Косточкин В.В. Нарва / В.В. Косточкин. – Москва, 1948. – 48 с.
825064
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – Таллин, 1967. – 110с.
825065
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – 2-е изд, доп. – Таллин, 1968. – 112с.
825066
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 2-е изд, переработ. – Таллин, 1983. – 71с.
825067
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд,. доп. – Таллин, 1987. – 71с.
825068
  Кривошеев Е.П. Нарва, Путеводитель / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михйлов. – 3-е изд, доп. – Таллин, 1971. – 138с.
825069
  Канн П.Я. Нарва: Страницы истории города. / П.Я. Канн. – Таллин, 1979. – 266с.
825070
  Бээкман В.Э. Нарвиский водопад : роман / В.Э. Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1988. – 265 с.
825071
  Сазонов М. Нарвская застава / М. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
825072
  Сазонов М.Л. Нарвская застава. / М.Л. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
825073
   Нарвский гор. музей. – Нарва, 1960. – 56с.
825074
  Врублевский В. Нардепка : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-104. – ISSN 0208-0710
825075
  Имайкина М.Д. Нарейчийно-изобразительные слова в мордовских языках. : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Имайкина М.Д.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
825076
  Кашин В.П. Нарендра Моди - восходящая "звезда" индийской политики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 53-57. – ISSN 0321-5075


  Нарендра Дамодардас Моді - індійський політичний і державний діяч, головний міністр штату Гуджарат (з 2001 року), один з видних діячів Бхаратія джаната парті (БДП).
825077
  Дмитерко Л. Наречена : повісті та новели / Л. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1959. – 250 с.
825078
  Кассола К. Наречена Бубе / К. Кассола. – К., 1966. – 199с.
825079
  Іванченко Н. Наречена гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 34-35
825080
  Татишвілі Й. Наречена двох ворогів / Й. Татишвілі. – Харків-Київ, 1931. – 76с.
825081
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 27 липня (№ 15). – С. 6-7
825082
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Дослідження Антонії Цвід, авторки відомого роману-трилогії "Возлюблених муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
825083
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)


  "Седнівська наречена" Тараса Шевченка.
825084
  Гордасевич Г.Л. Наречена сонця / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1976. – 63 с.
825085
  Бесков Е. Наречений Беати-Софії : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0208-0710
825086
  Севедж Р. Нареченная и обреченная зауряд супруга : Антолог. роман / Сев"дж Ричард Генри ; Пер. Г.Э. Вуттко. – Москва : Т-во тип. Д.И. Мамонтова, 1912. – [2], 223 с.
825087
  Амичба В.А. Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Амичба В.А.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 24л.
825088
  Арутюнян М.Л. Наречие в ангаро-ленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян М.Л.;. – Иркутск, 1968. – 25л.
825089
  Шаламберидзе Г.Е. Наречие в древнегрузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шаламберидзе Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
825090
  Янович Е.И. Наречие в истории русского языка / Е.И. Янович. – Минск, 1978. – 143с.
825091
  Гочияева С.А. Наречие в карачаево-балкарском языке / С.А. Гочияева. – Черкесск, 1973. – 119с.
825092
  Качарава Г.Н. Наречие в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Качарава Г.Н.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра кавказских языков. – Тбилиси, 1955. – 12л.
825093
  Гиясбейли М.Н. Наречие в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 665 / Гиясбейли М.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 19л.
825094
  Давлетов С.А. Наречие в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Давлетов С.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1956. – 15л.
825095
  Джамалдинов О. Наречие в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джамалдинов О.; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языковед. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
825096
  Мамедова Р.Г. Наречие как лексико-грамматический класс слов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мамедова Р.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 16л.
825097
  Виллуп Астрид Наречие образа действия и его развитие в эстонском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Виллуп Астрид; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 32л.
825098
  Иорданская Л.Н. Наречие однажды: неопределенный временнoй спецификатор / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 22-37. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
825099
  Рослякова Э Наречие среднеанглийского периода и его грамматическая валентность / Э Рослякова. – Л., 1971. – 20с.
825100
  Рослякова Э.М. Наречие среднеанглийского перода и его грамматическая валентность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рослякова Э.М. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 23 с.
825101
  Зверева Е.Н. Наречие. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1959. – 16с.
825102
  Белова Н.М. Наречие.Числительное / Н.М. Белова, Н.Н. Холина. – Л, 1964. – 32с.
825103
  Попов И.А. Наречия в говорах западной части северновеликорусского наречия русского языка (словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов И.А.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1956. – 20л.
825104
  Рзаева А.А. Наречия в современном персидском литературном языке (Морфол. особ.) : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаева А. А.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 19л.
825105
  Инэнликэй П.И. Наречия в чукотском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Инэнликэй П.И. ; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
825106
  Ширинкина Г.Н. Наречия на -tim в латинском языке. (На материале письм. памятников в II-VIII вв. н. э.) : Автореф... канд. филол.наук: 673 / Ширинкина Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
825107
  Арутюнян А.С. Наречия отсубстального образования : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян А.С.;. – Алма-Ата, 1968. – 28 л.
825108
  Кочинева О.К. Наречия с префиксом по-и суффиксом -ому, (-ему) в современном русском литературном языке / Кочинева О К. ; М-во просвищения РСФСР ; Мурманский гос. пед. ин-т. – Мурманск, 1962. – 20 с. – Библиогр.: с. 19
825109
  Джогера Н. Наречия, образованные от существительных, в тексте "Архангельского Евангелия 1092" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 31-36. – ISBN 978-617-689-129-1
825110
  Зенкова Т.К. Наречное сказуемое в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Зенкова Т.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 16л.
825111
  Рубинштейн Г.А. Наречные слова при глаголе to be в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубинштейн Г.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 17л.
825112
  Кутьина К.И. Наречные словосочетания в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кутьина К.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
825113
  Мизяева Л.А. Наречные фразеологические единицы степени в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Мизяева Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
825114
  Сургаков А.К. Нарешающем рубеже / А.К. Сургаков. – Калуга, 1961. – 122с.
825115
  Гончарук П.С. Нарешті разом // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 149-152. – ISBN 978-966-452-148-9
825116
  Липківський К. Нарешті розставлено всі крапки над " і "... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Митрополит Василь Липківський, якого академік Агатангел Кримський назвав "Апостолом національно-релігійного відроджння України".
825117
  Гасанзаде Н.А. Нариман / Н.А. Гасанзаде. – М., 1973. – 110с.
825118
  Казиев М.А. Нариман Нариманов. / М.А. Казиев. – Баку, 1970. – 187с.
825119
   Нариманбеков Т.. – М., 1967. – 18с.
825120
  Дубинский-Мухадзе Нариманов / Дубинский-Мухадзе. – М, 1978. – 239с.
825121
  Бочаров В.В. Нарис аграрного розвитку України на початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
825122
  Брайко О. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг: рецепція теми та ії індивідуальні стильові модифікації в контексті доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 16-30. – ISSN 0236-1477
825123
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 6-е вид. – Київ, 1926. – 180с.
825124
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 8-е вид. – Харків : Держвидав України, 1928. – 160с.
825125
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 9-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 160с.
825126
  Сімович В. Нарис граматики староболгарської (староцерковнославянської) мови / В. Сімович. – 385с.
825127
  Махов Г.Г. Нарис грунтів дарницької лісової досвідної дачі. / Г.Г. Махов. – К., 1928. – 31с.
825128
  Таранець Т. Нарис грунтів Понадсивашьскої смуги України. / Т. Таранець. – Х., 1929. – 122с.
825129
  Леонов М.А. Нарис діалектичного матеріалізму / М.А. Леонов ; АН СРСР. Ін-т філософії. – Київ : Держвидавліт УРСР, 1950. – 586 с.
825130
  Інкін В.Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті / В.Ф. Інкін. – Львів, 1959. – 91с.
825131
  Жлуктенко Н.Ю. Нарис естетичної історії західноєвропейської літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-57. – ISSN 0205-471Х


  Рец .на кн.: Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. - К., 2004.
825132
  Тептюк Л.М. Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 175-181. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)


  Згадуються наукові дослідження В.С. Іконникова, присвячені епосі Петра I. - С. 178-179.
825133
  Реєнт О. Нарис життя і науково-педагогічної діяльності Богдана Андрусишина // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 51-57. – ISSN 2222-5250
825134
  Сорока П. Нарис життя і творчості Василя Дідюка / Петро Сорока. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 177, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-178 та в підрядк. прим.
825135
  Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 141-147. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
825136
  Сігал А.В. Нарис з історії зародження теорії ігор у найстислішому викладі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
825137
  Щербаков В. Нарис з історії і соціал-демократії на Чернігівщині / В. Щербаков. – Х. – 222с.
825138
  Самойленко А.М. Нарис з історії Інституту математики Національної академіїї наук України (1958-1988) / А.М. Самойленко, В.В. Строк, В.І. Сукретний // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 9-26.


  Присвячується Юрію Олексійовичу Митропольському.
825139
  Курач Т.М. Нарис з історії класифікування карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 12 назв
825140
  Сисоєва О С. Нарис з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. – ISBN 996-8253-24-8
825141
  Ткаченко М. Нарис з історії селян на Лівобережній Україні в XVII-XVIII вв / М. Ткаченко. – К
1 ; в.1. – 1931. – 149с.
825142
  Різун В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / Володимир Різун, Тетяна Трачук; КНУТШ. – Київ : Поділля, 2005. – 232с. – ISBN 966-594-171-2
825143
  Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII - перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 18-177. – ISBN 978-966-579-271-0
825144
  Кіктенко Віктор Олексійович Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / Кіктенко Віктор Олексійович; Нац.академія наук України; Ін-тут сходознавства ім. А.Кримського; Від. ред. О.Д.Огнєва. – Київ, 2002. – 194с. – ISBN 966-02-2570-9
825145
  Дмитрук В.Т. Нарис з історії української журналістики XIX ст. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1969. – 145с.
825146
  Михайлин І.Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевськая старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 18-22


  У статті розглядається проблема історіографії журналістикознавства, порушується динаміка розвитку даної науки.
825147
  Франковський В.А. Нарис з методики урока фізики / В.А. Франковський. – Київ ; Харків, 1936. – 87 с.
825148
  Квасниця В.М. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 15-24. – ISSN 0204-3548
825149
  Юзефович В. Нарис з студентського життя // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 35-68. – ISBN 5-7707-1062-4
825150
  Марковський Ю. Нарис зоопланктону р.Інгульця / Ю. Марковський, 1928. – С.41-84. – Окремий відбиток
825151
  Томілович Л.В. Нарис історико-економічного розвитку Поросся із середини ХІІІ до середини XIV століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 43)


  Після монгольського нашестя на Пороссі відбулися серйозні зміни в соціальній, економічній та політичній сферах: торгівля опинилася в руках іноземних купців, зменшилася кількість міст, знать масово емігрувала в більш північні райони (Полісся), княжа ...
825152
   Нарис історії "Просвіти" / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 232 с. – Авт. вказ. на звороті тит. арк. – (Популярна енциклопедія "Просвіти" / за ред. І. Мельника ; Ч. 1). – ISBN 5-7707-0643-0
825153
  Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890-1898) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 2 (34). – С. 48-55. – ISSN 2077-9496


  Розглядається перший етап життя та діяльності Віктора Івановича Гошкевича (1860-1928) – визначного дослідника археологічних пам’яток Півдня України. Обґрунтовується положення про визначальну роль В. І. Гошкевича у започаткуванні та розвитку ...
825154
  Пучков А.О. Нарис історії архітектурознавства / Андрій Пучков ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 194, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 171-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-112-5
825155
  Попов М.М. Нарис історії ВКП(б) / М.М. Попов. – К., 1933. – 303с.
825156
  Туркало Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325-787) = Historie des Conciles Oecumeniques (325-787 )=Conciliengeschichte (325-787) =History of Ecumenical Councils (325-787) / Я.К.Туркало. – Брюссель : Літературно-наукове видавництво, 1974. – 320с.
825157
  Попов Н. Нарис історії Всесоюзної Комуністичної партії / Н. Попов. – вип. 1. – Київ, 1932. – 332с.
825158
   Нарис історії географічної освіти у Полтаському національнолму педагогічному університеті імені В.Г. Короленка / П.А. Кравченко, Л.М. Булава, С.М. Шевчук, О.М. Мащенко // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 95-99. – ISBN 978-966-182-397-5
825159
  Будько О.С. Нарис історії геоморфологічного вивчення Волинського та Житомирського Полісся : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 220-227. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
825160
  Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б.Є. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – ISBN 966-03-1982-7
825161
  Ковальчук І.В. Нарис історії діяльності ОУН під проводом А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 року / Іван Ковальчук, Сергій Стельникович ; [наук. ред. С.І. Кот] ; Фундація ім. О. Ольжича, Ін-т Нації і Держави. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2014. – 185, [3] с. – Книга видана за сприяння Б. Розенблата. - Імен. покажч.: с. 181-185. – Бібліогр.: с. 169-180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-078-1
825162
  Фуре Е. Нарис історії елементарної геометрії / Е. Фуре. – Вінниця, 1919. – 44 с.
825163
  Кагаров Є. Нарис історії етнографії / Є. Кагаров. – Київ : З друкарні Української Академії Наук
Ч. 1. – 1926. – 42 с.
825164
  Тоді Філіп Нарис історії Європейського Союзу = An historical introduction to the European Union / Тоді Філіп; Пер. з англ. М.Марченко. – Київ : "АНОД"; "К.І.С.", 2001. – 142с. – ISBN 966-7048-39-Х
825165
  Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917 / І.Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-8536-41-0
825166
  Дарованець О. Нарис історії загону УПА "Прилуцький" // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 152-182
825167
  Стороженко М.І. Нарис історії західно-української літератури до кінця XVIII віку / Микола Стороженко ; з pос. пеpеклали С. Петлюpа, H. Романович-[Ткаченко]; Під pед[акцією та з пеpедм.] Івана Фpанка. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1905. – 381, [3] с.
825168
  Павленко Ю.В. Нарис історії Києва / Ю.В. Павленко ; Укр. т-во істориків науки, Ін-т гуманіт. досліджень Укр. акад. наук нац. прогресу. – Київ : Фенікс, 2003. – 480 с. – Бібліогр.: с. 474-476. – ISBN 966-651-119-3
825169
  Калюжний Р. Нарис історії Київського правничого (юридичного) товариства : [історія Київського університету] / Р. Калюжний, Ю. Дорошенко // Український правничий альманах : Щорічник / Українське правниче товариство. Київський університет права. НА внутрішніх справ України. – Київ, 2002. – за 2002 р. : До 125-річчя з дня заснування Київського правничого (юридичного) товариства. – C. 224-243. – ISBN 966-96132-0-5
825170
  Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / Михайло Грушевський ; АН УРСР, Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 560 с. – Репринте видання. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-002670-2
825171
  Рубінштейн М.Л. Нарис історії Київської Русі / М.Л. Рубінштейн. – Харків-Одеса, 1930. – 72с.
825172
  Івасюта М.К. Нарис історії колективізації на Тернопільщині / М.К. Івасюта. – Київ, 1958. – 116с.
825173
  Андріяшев О.М. Нарис історії колонізації Київської землі до кінця XV віку / О.М. Андріяшев. – [Київ], 1926. – 79 с. : 2 карти. – Окрем. відбиток з збірника: Київ та його околиця в історії і пам"ятках. К. 1926
825174
   Нарис історії конгресу Українців Канади в Торонті = A Historical Outline of the Ukrainian Canadian Congress Toronto-Branch : у тисячоліття християнства в Україні, століття поселення українців в Канаді, п"ятдесятиріччя відділу КУК в Торонті. – Торонто : Видано заходами управи віділу Конгресу Українців Канади в Торонті, 1991. – 589 с., 1 арк. кольор. портр. : іл., портр. – Текст укр., англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 571-579. - Вих. дані з контртитулу. – ISBN 0-9695366-0-7
825175
  Ткаченко Микола Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // З приводу нової розвідки з історії української торгівлі за першої половини ХІХ ст / М. Ткаченко. – С. 55-78
825176
  Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П.Л. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 124с. – ISBN 966-326-096-3
825177
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – Київ, 1998. – 727 с.
825178
  Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – Київ : АртЕк, 1999. – 727 с. – ISBN 966-505-021-4
825179
  Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – 2-ге вид., випр. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 с. – ISBN 966-505-226-8
825180
  Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1949) / Володимир Кубійович ; Наук. т-во імені Т. Шевченка у Львові. – Львів : [б. в.], 1991. – 52, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Науково-популярна бібліотека НТШ ; число 1)
825181
  Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі / Аркадій Жуковський. – Львів; Париж, 2000. – 139с.,14л. іл. : іл. – ISBN 966-7155-52-8
825182
   Нарис історії нідерландської літератури : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Юніверс, 2002. – 192с. – 809Нари Шифр дубл. – ISBN 966-7305-69-4
825183
  Бойко О. Нарис історії Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, культури і мови (20-30-ті рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 120-127.
825184
  Мірчук Петро Нарис історії Організації українських націоналістів / Мірчук Петро. – Львів
Т.1 : 1920-1939 /За ред. С.Ленкавського. – 2003. – 642 с. – Перевидано у Львові 2003 року коштом Дмитра і Марії Гулей. Вихідні дані ориг.: Мюнхен та ін.: Українське видавництво, 1968; На обкл.: Нарис історії ОУН
825185
  Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів = Outlines of the history of the Organization of the Ukrainian Nationalists / П. Мірчук; за ред. С. Ленкавського. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк : Українське вид-во
Т.1 : 1920 - 1939. – 1968. – 639 с. : фото
825186
  Веклич М.Ф. Нарис історії палеогеографічних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 71-87 : Рис. – Бібліогр.: 87 назв
825187
  Радишевський Р.П. Нарис історії польської літератури : підручник : у 2 кн. / Ростислав Радишевський ; [редкол.: Л. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Талком. – (Київські полоністичні студії / відп. ред. Р. Радишевський ; т. 34). – ISBN 978-617-7685-49-3
Кн. 1. – 2019. – 511, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 477-509
825188
  Радишевський Р. Нарис історії польської літератури : підручник : у 2 кн. / Ростислав Радишевський ; [редкол.: Л. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Талком. – (Київські полоністичні студії / відп. ред. Р. Радишевський ; т. 34). – ISBN 978-617-7685-50-9
Кн. 2. – 2019. – 543, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 514-541. – Бібліогр.: с. 498-513
825189
  Моргун О. Нарис історії промилової кооперації України / О. Моргун. – Мюнхен, 1966. – 272с.
825190
  Пахомов А.Г. Нарис історії робітничого руху та революції 1905 року на Криворіжжі / А.Г. Пахомов. – Х., 1932. – 79с.
825191
  Данилевский В В. Нарис історії розвитку продуктивних органів суспільної людини / В В. Данилевский. – Х, 1929. – 569с.
825192
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики. – 2-ге вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2005. – 584с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-73-X
825193
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – 3-тє вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. An outline history of medieval and early Modern Ukraine. – ISBN 966-7679-82-9
825194
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України = An outline history of medieval and early modern Ukraine / Наталя Яковенко. – 4-те вид. – Київ : Критика, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8978-31-9
825195
  Терлецький М. Нарис історії середньовіччя / Маркіян Терлецький. – [Київ] : Вернигора, 1947. – 120 с.
825196
  Салата С.А. Нарис історії створення і розвитку університестьких обсерваторій України // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 104-107. – ISBN 978-966-493-834-8


  У статті стисло висвітлено історію будівництва та розвитку наукової діяльності астрономічних обсерваторій при університетах України до сьогодення. Однією з настарійших при університетах України є астрономічна обсерваторія при Київському національному ...
825197
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1991. – 230 с. – (Українознавча б-ка НТШ). – ISBN 5-7707-1363-1
825198
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко ; передмова І.О. Денисюка. – Львів : Світ. – (Пам"ятки історичної думки України)
Т. 1. – 1991. – 576 с.
825199
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 2-ге видання. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1419-0; 5-7707-1694-0
Т. 1 : До половини XVII століття. – 1991. – 238 с.
825200
  Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. – Київ : Глобус. – ISBN 5-7707-1420-4; 5-7707-1694-0
Т. 2 : Від половини XVII століття. – 1991. – 349 с.
825201
  Жуковський А. Нарис історії України / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : НТШ, 1992. – 230 с. – (Українознавча бібліотека НТШ, Число 1). – ISBN 5-7707-1368-2
825202
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Д.І. Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Т. 1 : до половини XVII століття. – 1992. – 232 с.
825203
  Дорошенко Д.І. Нарис історії України = L"histoire de L"ukraine : [ в 2-х томах ] / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен- Київ : Дніпрова хвиля - Глобус
Т. 2 : від половини XVII століття. – 1992. – 350 с.
825204
  Жуковський А. Нарис історії України : Hаціональна економіка Укра ни / А. Жуковський, О. Субтельний. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1993. – 230 с. – ISBN 5-7707-1368-3
825205
   Нарис історії України 20 століття : Навчальний посібник. – Київ : Генеза, 2002. – 472с. – ISBN 966-504-212-2
825206
  Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття : Навч. посібник / Н.М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 312с. – ISBN 966-504-021-9
825207
  Багалій Д.І. Нарис історії України на соціально-економічному грунті / Д.І. Багалій. – Харків : Держвидав України. – (;Українська Академія наук : Збірник ; № 72)
Т. 1 : Історіографічний вступ і доба натурального господарства. – 1928. – 389 с.


  На тит. л. № 1314198 надпись: В. Шугаєвський 1934 р. На тит. л. прим. № 1314199 дарчий надпис: Нат. Дмитровні Полонський-Василенко і Миколі Прокоповичу Василенку в ознаку великої і постійної пошани автор Київ, 18 V. 1929
825208
  Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX - XX століття : навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студ. історичних факультетів вищ. учбових закладів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2000. – 358 с. – Шифр. дубл. 9у Гриц (доп. карт. по фак.). – ISBN 966-504-150-9
825209
   Нарис історії українскьої літератури. – К, 1945. – 280с.
825210
   Нарис історії українскьої радянської літератури. – К, 1954. – 459с.
825211
  Москаленко А.А. Нарис історії українського алфавіту і правопису. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1958. – 42с.
825212
  Коптілов В.В. Нарис історії українського поетичного перекладу (дожовтневий період ) : Дис... канд.філол.наук: / Коптілов В.В.; КДУ. – Київ, 1962. – 362л. – Бібліогр.:л.348-361
825213
  Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Наукова думка, 1991. – 260с. – ISBN 5-12-002288-Х
825214
  Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. / С. Чарнецький. – Львів, 1934. – 253с.
825215
  Москаленко Н.А. Нарис історії української граматичної термінології / Н.А. Москаленко. – К., 1959. – 224с.
825216
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1961. – 48с.
825217
  Москаленко А.А. Нарис історії української діалектології. (Рад. період.) / А.А. Москаленко. – Одеса, 1962. – 126с.
825218
  Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії / А.А. Москаленко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 163с.
825219
  Коряк В.Д. Нарис історії української літератури / В. Коряк. – [Харків] : Держвидав України
Т. 2 : Буржуазне письменство. – 1929. – 620 с., іл.
825220
  Радзикевич В. Нарис історії української літератури / В. Радзикевич. – Львів, 1941. – 220с.
825221
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – Львів, 1958. – 152с.
825222
  Халімончук А.М. Нарис історії української літератури ХІХ ст. / А.М. Халімончук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1963. – 164с.
825223
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 256с.
825224
  Бузук П. Нарис історії української мови. / П. Бузук. – Киев, 1927. – 96с.
825225
  Софрон Мудрий С. Нарис історії української папської колегії св.Йосафата в Римі = Storia del pontificio collegio Ucraino di san Giosafat a Roma / Мудрий С. Софрон, отец; Укр. папська колегія св.Йосаафата в Зимі. – Roma, 1984. – 197s.
825226
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-7017-04-4 (т.1)
Т. 1. – 1998. – 396с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк, 1956. - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
825227
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0111-5 (т.2)
Т. 2 : 17 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг. : Нью Йорк, 1956
825228
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0112-3 (т.3)
Т. 3 : 18-20 ст. – 1998. – 360с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1957
825229
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0114-X
Том 4, ч. 2 : 20 ст. – 1998. – 400с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк, 1966
825230
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3, 966-06-0113-1
Том 4, ч. 1 : 20 ст. – 1998. – 368с. – Вих. дан. ориг.: Нью Йорк,1961
825231
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4 т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-08-7 (т.4, кн.2)
Т. 4, ч. 2. – 1998. – 416с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1966/ - Присвяч. 2000 літтю Різдва Христового
825232
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-70-17-07-9 (т.4, кн.1)
Т. 4, ч. 1. – 1998. – 384с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк : Бавнд Брук, 1961, - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
825233
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви. : У 4-х т., 5-ти кн. / Власовський Іван. – Репр. вид. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0109-3; 966-06-0110-7 (т.1)
Т. 1 : 10-17 ст. – 1998. – 294с. – Вих. даню ориг.: Нью Йорк, 1955
825234
  Яримович В. Нарис історії Української Студентської Громади та українських поселень в Еспанії (1946-1996) / Володимир Яримович, Олександр Білик, Микола Волинський. – Філядельфія ; Мадрид : Українські технології, 1997. – 196, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Дод. тит. арк. ісп. - Текст укр., ісп. – Бібліогр.: с. 174-179 та в підрядк. прим.
825235
   Нарис історії філософії на Україні. – Київ : Наукова думка, 1966. – 654с.
825236
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands/Pasternak E. : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – Вінніпег : Trident Press, 1968. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 : Волиніяна)
825237
  Пастернак Євген Нарис історії Холмщини і Підляшшя = The outline of history of the Kholm and Podlachia lands : (Hовіші часи) / Пастернак Євген. – 2е вид. – Вінніпег; Торонто, 1989. – 466с. : іл. – (Праці інституту дослідів Волині ; 17 ; Волиніяна)
825238
  Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студенства / М. Антонович ; Укр. вст. т-во. – Мюнхен ; Нью-Йорк ; Торонто, 1976. – 58 с. – (Серія "Монографія" ; ч. 4)
825239
  Софрон Мудрий Нарис історії Церкви в Україні / Владика Софрон Мудрий, ЧСВВ ; [ред. Р. Безпалько ; гравюри В. Лопати]. – Вид. 4-те. – Жовква : Місіонер, 2010. – 544 с. : іл. – ISBN 978-966-658-209-9
825240
  Базилевич І.В. Нарис клінічної ферментології / І.В. Базилевич. – Київ, 1936. – 312 с.
825241
  Житецький П. Нарис літературної історії української мови в ХVII віці / П. Житецький. – Львів, 1941. – 203с.
825242
  Балей С. Нарис логіки / С. Балей. – Львів, 1923. – 52 с.
825243
  Нестелєєв М. Нарис одного декадансу (особливості стилю Ореста Авдиковича в контексті доби)
825244
  Фреїшин-Чировський Нарис політичної історії України / Фреїшин-Чировський. – Львів, 1997. – 248с.
825245
  Сергєєв О.Д. Нарис прадавньої історії Причорноморської передової западини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 15-22. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології ; № 11)
825246
  Кліменко В. Нарис про гуманітаризацію технічних дисциплін. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 76-80. – ISSN 1682-2366
825247
  Панова Л.В. Нарис про договір рахунка умовного зберігання (ескроу) як нового виду банківських рахунків в Україні // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 279-284. – ISBN 978-966-927-142-6
825248
  Приймак В. Нарис про життєвий і творчий шлях професора Володимира Юринця / В. Приймак, М. Жовтанецький, Б. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-8. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
825249
  Чумаченко В. Нарис про життя і творчість Олександра Юхимовича Півня, українського фольклориста і кубанського козачого письменника // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 79-88. – ISBN 966-7804-53-4
825250
  Мішалов В.Д. Нарис про участь викладачів кафедр судової медицини деяких вищих навчальних закладів Києва у справі Майдану // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2014. – № 2. – C. 74-79. – ISSN 2218-838X
825251
  Квєчень С. Нарис проблематики книги, бібліотеки, преси в "Житті безкоштовному науково-популярному ілюстрованому недільному додатку" до "Голосу нації" (1928-1933) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 103-119. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
825252
  Лоський К. Нарис римської історії. – Гельсінгфорс : Гельсінгфоp. центральна друкарня., 1919. – 144с. – Бібліогp.: Літ. по pим. істоpії: С. 131-136.


  Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята дpужині Ївзі
825253
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче ; переклав М. Нестерович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 196, [4] с.
825254
  Фріче В.М. Нарис розвитку західних літератур / В.М. Фріче. – Харків, 1932. – 248 с.
825255
  Рослий І.М. Нарис розвитку комплексного картографування // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 136-143
825256
  Штокало Й.З. Нарис розвитку математики на Україні за 40 років Радянської влади / Й.З. Штокало. – К, 1958. – 84с.
825257
  Матвєєв Г.К. Нарис розвитку сімейного права Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
825258
   Нарис розвитку степового сільского господарства України за п"ятиріччя. – Х., 1929. – 52с.
825259
  Радзівілл А. Нарис розвитку судової психології // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
825260
  Владимиров П. Нарис розвитку творчості Гоголя : (із промови на урочистому акті університету Св. Володимира 16 січня 1891 р.) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 113-114. – ISBN 5-7707-1061-6
825261
  Левинський В.П. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині : з передмовою Льва Юркевича / В. Левинський. – Київ : Дзвін ; [Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі],, 1914. – XII, 115 с. – Віб. з журн. "Дзвін (1913, кн. 6-12 і 1914 кн.1)"
825262
  Левинський В.П. Нарис розвитку українського робітничого руху в Галичині / В. Левинський ; Всеукраїнська АН. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 94 с.
825263
  Косець М.І. Нарис рослинності гірської частини Закарпатської області УРСР. / М.І. Косець, 1959. – С. 42-57
825264
  Мерков А. Нарис санітарного стану сучасного Поділля / А. Мерков. – Вінниця : Віндерждрук ім. Леніна, 1929. – 45 с.
825265
  Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. / Л.Л. Гумецька; Відп. ред. І.М. Керницький. – К., 1958. – 300с.
825266
   Нарис тектонічної будови південно-західної частини Джезказганської западини (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 13-21 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
825267
  Хоменко О.Б. Нарис у газеті / Хоменко О.Б. – Київ : Політвидав України, 1966. – 108 с. – (Бібліотечка робсількора)
825268
  Загородний М.Г. Нарис у місцевій пресі / М.Г. Загородний. – Х., 1958. – 36с.
825269
  Миронюк В.М. Нарис у творчості письменників "Покутської трійки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-130. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
825270
  Симоненко О.В. Нарис українського сарматознавства // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (31). – C. 171-182. – ISSN 2227-4952
825271
  Багалій Д.І. Нарис української історіографії. – Київ : Всеукраїнська Академія наук, 1923. – 138 c. – (Збірник історико-філологічного відділу Української Академії наук ; № 1 ; Літописи)
825272
  Янів В. Нарис української культури / Д-р Володимир Янів ; Укр. Конгресовий Комітет Америки, Шк. Рада. – 2-ге, скороч. вид. – Ню Йорк : Видання Шкільної Ради, 1961. – 93, [3] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач.
825273
  Драгоманов М. П. Нарис української соціалистичної програми : (переднє слово до "Громади") : з нагоди сорокових роковин української соціалістичної журналістики (1878-1918) / Михайло Драгоманів. – 2-ге вид. – Київ : Серп і молот ; [Дpук. Укp. Центp. Ради], 1918. – 101, [3] с. – [пеpедм. Ю.О[хримовича]]. Прим. дефектний без обладанки. – ([Сеp. суспільно-політична] ; [№ 11])
825274
  Вандек В. Нарис філософії Б. Спінози / В. Вандек, В. Тімоско, 1932. – 72 с.
825275
  Ляшев О. Нарис церковної історії села Роїща / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2015. – 124, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-123 та в підрядк. прим. – ISBN 9789665025641
825276
  Шпиталь М.І. Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984-1961) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 247-252. – ISSN 2072-9480
825277
  Першин П.Н. Нариси аграрних проблем будівництва соціалізму / П.Н. Першин. – К, 1973. – 339с.
825278
  Першин П.Н. Нариси аграрної революції в Росії / П.Н. Першин. – Київ, 1959. – 420с.
825279
  Кліменко В. Нариси академіка Олексія Крилова про вищу освіту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 72-79. – Бібліогр.: Бібілогр: 8 назв. – ISSN 1682-2366
825280
   Нариси білорусько-українських літературних зв"язків : Культурно-історичні та літературознавчі аспекти проблеми. – Київ, 2003. – 413 с. – Парал. тит. лист. на білорус. мові. – ISBN 966-522-103-5
825281
  Помяловський Н.Г. Нариси бурси / Н.Г. Помяловський. – Київ-Одеса, 1935. – 208с.
825282
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – Київ : Художня література, 1950. – 172 с.
825283
  Помяловський М.Г. Нариси бурси / М.Г. Помяловський. – К., 1983. – 175с.
825284
  Корнієнко О.М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / Олег Корнієнко. – Київ : Наш час, 2008. – 488 с., [ 6 ] с. іл. : іл. – Пам"яті краєзнавця Геннадія Терешковича Петрова (1936-1997). – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-14-9
825285
   Нариси державно-політичного розвитку африканських країн. – К.
1. – 1967. – 260с.
825286
   Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса ; за ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої ; [редкол.: В.І. Борисов (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 188, [2] с., [1] арк. фот. – Присвяч. 20-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-855-0
825287
   Нариси до історії українського народного танцю : Практичний матеріал для вчителів загальноосвітніх шкіл,шкіл нового типу та керівників гуртків позашкільних закладів. – Київ, 1997. – 64с.
825288
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів; Упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – ISBN 966-346-218-3
825289
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології = Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Etnopsychologie / В.Янів ; [ упоряд. М. Шафовал ]. – 3-те вид. стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 341с. – (Підручники / Український вільний університет ; 13). – ISBN 966-346-056-3
825290
  Янів В. Нариси до історії української етнопсихології // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 331-338. – ISBN 978-966-668-480-9
825291
  Гарасим Я.І. Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Філологічний фак-т. – Київ : Знання, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-346-596-8


  У посібнику висвітлено наукові аспекти фольклористичного доробку найчільніших дослідників усної словесної творчості: М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, О. Потебні, М. Драгоманова, І. Франка, М. грушевського, Ф. Колесси та І. ...
825292
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 1. – 1996. – 324с.
825293
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі. – Горлівка
Том 2. – 1996. – 320с.
825294
   Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі : Збірник наукових та науково-методичних праць. – Горлівка : ГДППМ, 1997. – 418с.Вип.3
825295
  Цьомпа П. Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку / П. Цьомпа; Пер. з нім. Я.Гончарук, та ін. – Львів : Каменяр, 2001. – 223с. – ISBN 5-7745-0840-4
825296
  Островітянов К.В. Нариси економіки докапіталістичних формацій / К.В. Островітянов. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 144 с.
825297
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич. – К., 1927. – 144с.
825298
  Ярошевич А.І. Нариси економічного життя України / А.І. Ярошевич, 1928. – 217с.
825299
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 1. – 1949. – 536с.
825300
   Нариси економічної географії Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ : АН УРСР
Т. 2. – 1952. – 567с.
825301
   Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: с. 344-346 та в кінці ст. – ISBN 978-617-573-038-6
825302
  Радул В.В. Нариси з актуальних проблем соціальної педагогіки : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.В. Радул ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. у тексті
825303
  Романовський В.О. Нариси з архівознавства : Історія Архівної справи на Україні та принципи порядкування в архівах / Віктор Романовський, зав. Архіву давніх актів у Київі. – Харків : Вид Центр. Архівного управління УСРР, 1927. – 168, [2] с.
825304
   Нариси з воєнної історії Давньої України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2005. – 356с.
825305
  Гладун О.М. Нариси з демографічної історії України XX століття : монографія / О.М. Гладун ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2018. – 222, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 216-219. – Бібліогр.: с. 219 та в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8439-5
825306
  Закревська Я.В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті / Я.В. Закревська. – Київ, 1976. – 163с.
825307
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Київ, 1955. – 316с.
825308
  Жилко Ф.Т. Нариси з діалектрології української мови / Ф.Т. Жилко. – Вид. 2-е, перероб. – Київ, 1966. – 307с.
825309
  Матвієнко-Гарнага Нариси з економічної географії України : підручник для вищих шкіл / Ф.Т. Матвієнко-Гарнага. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 200 с.
825310
  Чекушина Ю.М. Нариси з економічної історії України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.М. Чекушина, І.В. Толстих; МОіНУ. Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 140 с. – ISBN 966-8253-47-7
825311
  Теличук П.П. Нариси з економічної теорії / П.П. Теличук, В.О. Паламарчук. – К., 1994. – 171с.
825312
  Пінчук О.Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / Олекса Пінчук, Петро Червяк. – Київ : Просвіта, 2005. – 152с. – ISBN 966-8547-34-9
825313
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 348 с.
825314
  Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства / Л.А. Булаховський. – 2-е вид., випр. та доп. – К., 1959. – 308с.
825315
  Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. / І.Г. Чередниченко. – К., 1962. – 495с.
825316
  Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови / О.П. Безпалько. – Київ, 1960. – 236с.
825317
  Скляренко В.Г. Нариси з історичної акцентології української мови / В.Г. Скляренко. – Київ, 1983. – 239 с.
825318
  Бевзенко С.П. Нариси з історичної граматики української мови / С.П. Бевзенко. – К, 1953. – 199с.
825319
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
1. – 1964. – 234с.
825320
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
2. – 1970. – 190с.
825321
  Довженко В.Д. Нариси з історіі української радянської музики / В.Д. Довженко. – Київ, 1957. – 240с.
825322
  Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
825323
  Дельєж Р. Нариси з історії антропології = Une histoire de l"anthropologie. Ecoles. Auteurs. Theories : Школи. Автори. Теорії / Робер Дельєж ; переклад з французської Є. Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-518-449-2
825324
   Нариси з історії архитектури Української РСР. – Київ, 1957. – 560с.
825325
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-47-0
Вип. 4 (об"єднаний). – 2005. – 415, [1] с., XXII c. : іл., табл., портр., фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст.
825326
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-57-8
Вип. 5 : Бериславщина: рік 1905. – 2005. – 43, [1] с. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1904
825327
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-63-2
Вип. 6 : Бериславщина: рік 1903. – 2006. – 79, [1] с. : іл., табл., портр. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1903
825328
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-79-9
Вип. 7 : Документи і матеріали. – 2006. – 99, [1] с. : іл., табл., портр.
825329
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-77-2
Вип. 8 : Бериславщина: рік 1904. – 2007. – 59, [1] с. : іл., табл., портр. – Заголовок тит. арк. та обкл.: Бериславщина: рік 1904
825330
   Нариси з історії Бериславщини. – Київ ; Херсон ; Берислав : Просвіта. – ISBN 966-8547-80-2
Вип. 9. – 2007. – 91, [1] с. : іл., табл., портр.
825331
  Свенцицький І. Нариси з історії болгарської літератури / І. Свенцицький. – ЛЬвів, 1957. – 151с.
825332
  Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Лариса Кочубей ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-439-226-3
825333
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ, 1939. – 210с.
825334
  Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі / С.В. Юшков. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352 с.
825335
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12


  Перебування українського композитора Дениса Січинського у Вікторові.
825336
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 11
825337
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К., 1952. – 256с.
825338
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
1. – 1955. – 260с.
825339
   Нариси з історії вітчизняної психології. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1955. – 259с.
825340
   Нариси з історії вітчизняної психології. – К.
2. – 1955. – 148с.
825341
   Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.) : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1952. – 255с.
825342
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця 19 і початку 20 століття. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
825343
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця XIX і початку XX ст. : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
825344
  Ярославський Є. Нариси з історії ВКП (б) / Є. Ярославський. – К
1. – 1937. – 400с.
825345
  Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : НАНУ, Інститут сходознавства / Леся Матвєєва. – Київ : Стилос, 2003. – 296 с. – До 85-річчя НАН України. – ISBN 966-8518-01-2
825346
   Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті = Essays about the history of the geological investigations at the Kiev University. – Київ : Рада, 1999. – 328 с. – Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 966-7087-28-Х
825347
  Лильо І. Нариси з історії грецької громади Львова XVI - XVII століть / І. Лильо; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 190с. – ISBN 966-533-244-8
825348
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжені (XVII-XVIII ст.) / К.В. Харлампович. – 97с.
825349
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5


  До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в ...
825350
   Нариси з історії давнього Переяслава : (До 1100-ліття першої літописної згадки) / Г. Бузян, Л. Набок, М. Роздобудько, Д. Тетеря; Галина Бузян, Людмила Набок, Михайло Роздобудько, Дмитро Тетеря; Націон. історико-етнографічний заповідник"Переяслав"; Переяслав - Хмельницька Міська Рада. – Київ : Міленіум, 2007. – 264с. – ISBN 978-966-8063-67-1
825351
  Ткач А.П. Нариси з історії держави і права Української РСР / А.П. Ткач. – К.
1. – 1961. – 75с.
825352
   Нариси з історії дипломатії України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 736с. – ISBN 966-7217-55-8
825353
  Швайка М.А. Нариси з історії економічних поглядів / М.А. Швайка; Асоціація народних депутатів України. – Київ : Міжнародний університет, 2006. – 222с.
825354
   Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1956. – 388с.
825355
  Кузнєцов Б.Г. Нариси з історії електротехніки / Б.Г. Кузнєцов. – Харків, 1937. – 84 с.
825356
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейскої літератури / П.С. Коган. – Харків
Т. 1. – 1935. – 304 с.
825357
  Коган П.С. Нариси з історії західноевропейської літератури / П.С. Коган. – Х.
2. – 1936. – 328 с.
825358
  Зуб Дарія Нариси з історії золотарства Галичини / Дарія Зуб. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 360с. – ISBN 966-613-277-Х
825359
  Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
825360
  Чувпило О.О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки ХХ ст.) / О.О. Чувпило; Мін-во освіти України, Харківський держ.ун-т. – Харків, 1999. – 200с. – ISBN 966-623-030-5
825361
   Нариси з історії інститутів відділу технічних наук. – К., 1961. – 168с.
825362
  Кальницький М. Нариси з історії Києва : навчальний посібник для середніх загальноосвітних навчальних закладів / Михайло Кальницький, Дмитро Малаков, Оксана Юркова ; ред. Т. Кіщук, С. Кульчицького. – Київ : Генеза, 2002. – 383 с. – ISBN 966-504-345-5
825363
  Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
825364
   Нариси з історії кіномистецтва України. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 862 с. : іл. – Бібліогр.: с. 861-862 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-96714-9-3


  Представлена праця є колективним системним дослідженням, яке ставить за мету осягнення складного процесу становлення і розвитку вітчизняного кінематографу протягом ХХ ст. Головною ідеєю видання є поглиблення та систематизація знань на вищевказану тему. ...
825365
  Лучканин С.М. Нариси з історії класичної філології : Навчальний посібник для магістрантів і студентів відділення класичної філології / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Науковий світ, 2004. – 204с. – ISBN 966-675-271-9
825366
  Чорний Г.П. Нариси з історії конструкторського бюро / Георгий Чорний. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-248-7
Ч. 1. – 2011. – 182 с. : фотоіл.
825367
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров; [ худож. М.Н. Грох ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432с. : іл. – резюме і текстівки англійською та російською мовами. – ISBN 978-966-577-118-0
825368
  Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР / П.П. Михайленко. – Київ
ч. 1. – 1959. – 440с.
825369
  Вакулюк П.Г. Нариси з історії лісів України / П.Г. Вакулюк. – Фастів : Поліфаст, 2000. – 624 с. : табл. – Бібліогр.: с. 622. – ISBN 966-95514-8-X


  У пр. № 1725318 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Сергійчуку від автора. 4.02.2001 р. Підпис
825370
  Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 180 с. – (Серія "Посібники та підручничи ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-504-8
825371
  Граб С. Нариси з історії Любеча / С. Граб. – К, 1997. – 60с.
825372
  Вакула Н.С. Нариси з історії медицини Закарпаття : з давніх часів до 40-х років 20 століття / Наталія Вакула ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 156с. : іл. – ISBN 966-8764-26-9
825373
  Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1961. – 376с.
825374
  Боголюбов О.М. Нариси з історії механіки / О.М. Боголюбов. – Київ, 1974. – 192с.
825375
   Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси / П.М. Дідусенко, Т.С. Мавродій, С.А. Пахневський, О.В. Лисицький, В.П. Костюк; Дідусенко П.М., Мавродій Т.С., Пахневський С.А., Лисицький О.В., Костюк В.П.; Під ред. П.М. Дідусенко. – Київ : Софія А, 2005. – 634с. – ISBN 966-8684-22-2
825376
  Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в України (друга половина ХІХ -початок ХХ ст,) / О.В. Михайличенко; Київськ.держ.лінгвіст.ун-т. – Київ : КДЛУ, 1999. – 238с. – ISBN 966-7443-63-9
825377
  Ємельянов І.Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 3-12. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
825378
  Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992. – 78с.
825379
   Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку 20 ст.). – Київ; Нікополь; Запоріжжя : Тандем-У, 2002. – 418с. – ISBN 966-7089-81-9
825380
  Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії нового часу : Навчальний посібник / Ю.В.Кушаков ; МОН України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 572с. – ISBN 966-364-190-8
825381
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : в 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 1. – 2006. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 539-543 та в підрядк. прим.


  Представлена праця є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва ХХ та перших років ХХІ століть. Видання складається з двох книг. У першій книзі аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х рр. ...
825382
   Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття : у 2-х кн. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96839-9-1
Кн. 2. – 2006. – 656 с. : іл. – Бібліогр.: с. 647-654 та в підрядк. прим.
825383
  Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – Київ : Вісник з історії оподаткування, 2002. – 144с. – ISBN 966-96110-1-6
825384
  Ботушанський В.М. Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) = Essays on History of Education in Bukovynz (19th-early 20th century) / Василь Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-96-1
825385
   Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
825386
  Косвен М.О. Нариси з історії первісної культури / М.О. Косвен ; АН СРСР. – Київ : Радянська школа, 1955. – 199с. – (Науково-популяна серія)
825387
   Нариси з історії Північної Буковини. – К,, 1980. – 339с.
825388
  Сіцінський Є. Нариси з історії Поділля / Є. Сіцінський. – Вінниця, 1927. – 73с.
825389
  Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні : остання третина ХІХ - перша третина ХХ ст. / Л.П. Горкіна. – Київ : Наукова думка, 1994. – 245с. – ISBN 5-12-004349-6
825390
  Манусевич О.Я. Нариси з історії Польщі / О.Я. Манусевич. – Київ : Радянська школа, 1954. – 452 с.
825391
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 13. – 1971. – 128 с.
825392
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 16. – 1972. – 103 с.
825393
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 19. – 1974. – 136 с.
825394
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 20. – 1975. – 100 с.
825395
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 24. – 1978. – 120 с.
825396
  Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / Осип Гермайзе. – [Київ] : Киигоспілка
Т. 1 : Революційна українська партія (РУП). – 1926. – 388 с..
825397
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітнії початкових і середніх школах Української РСР / В.І. Масальський, 1962. – 204с.
825398
  Масальський В.і. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітній початкових і середніх школах Української РСР. Т.2. 1958-1960 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.і.; КДУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1963. – 599-1024л. – Бібліогр.:л.1021
825399
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх шкоалах УРСР. Т.1. 1917-1957 рр. : Дис... доктора пед.наук: / Масальський В.І.; КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1963. – 599л.
825400
   Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська [та ін.] ; [за ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила] ; Академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки ; Державний заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 444 с. : фото. – Бібліогр.: с. 434-435. – ISBN 978-966-617-234-4
825401
  Змерзлий Б.В. Нариси з історії розвитку системи освіти кримських татар у Кримській АРСР (1921-1941 рр.) / Змерзлий Б.В.; Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України. – Сімферополь : Атлас-Компакт, 2006. – 280с. – ISBN 966-8584-86-4
825402
   Нариси з історії розвідки суб"єктів державотворення на теренах України / [В.В. Цибулькін та ін. ; автор ідеї, заг. ред., вступ, заключне слово П.Д. Морозов] ] ; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України. – Київ : Преса України, 2011. – 536 с. : іл. фото. – Бібліогр.: с. 502-532. – ISBN 978-966-472-099-8
825403
  Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
825404
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літератури. / К.К. Трофимович, В.А. Моторний. – Львів, 1970. – 95с.
825405
  Трофимович К.К. Нариси з історії серболужицької літературної мови / К.К. Трофимович. – Львів, 1970. – 49с.
825406
  Лукінова Т.Б. Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – 757, [2] с. – Бібліогр.: с. 750-756 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1653-8
825407
   Нариси з історії СРСР. – К., 1954. – 332с.
825408
   Нариси з історії СРСР. – Київ, 1957. – 316 с.
825409
  Мавродін В.В. Нариси з історії СРСР / В.В. Мавродін. – К., 1958. – 260с.
825410
   Нариси з історії СРСР. – К., 1973. – 370с.
825411
  Копанєв О.І. Нариси з історії СРСР. / О.І. Копанєв. – К., 1959. – 256с.
825412
  Дядиченко В.А. Нариси з історії СРСР. / В.А. Дядиченко. – К., 1971. – 240с.
825413
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Друга чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1959. – 415с.
825414
  Лось Ф.Є. Нариси з історії СРСР. Епоха капіталізму / Ф.Є. Лось. – Київ, 1972. – 280с.
825415
  Окунь С.Б. Нариси з історії СРСР. Кінець XVIII - перша чверть ХІХ століття. / С.Б. Окунь. – К., 1957. – 396 с.
825416
  Коган П.С. Нариси з історії стародавніх літератур / П.С. Коган. – К.-Х., 1938. – 192с.
825417
  Ковальов С.І. Нариси з історії стародавнього Риму / С.І. Ковальов, О.М. Штаєрман. – К, 1957. – 311с.
825418
  Мірза-Авак"янц Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття / Мірза-Авак"янц. – [13] с. – Окр.відб.
825419
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (19 - 20 ст.) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2003. – 296с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
825420
   Нариси з історії суспільних рухів і політичних партій в Україні (XIX - XX ст.) : навчальний посібник / Я.Й. Малик, Б.Д. Вол, С.Д. Гелей, В.В. Трофимович, В.М. Чуприна; за заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів : Світ, 2001. – 294 с. – ISBN 966-603-132-9


  Особлива увага приділена початку XX ст., етапу української революції 1917-1920 рр., функціонуванню українських партій на Західній Україні
825421
  Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. / А.К. Волощенко. – Київ, 1974. – 222с.
825422
  Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму / В.С. Дмитриченко. – Київ, 1961. – 160с.
825423
  Матвєєва Л.В. Нариси з історії сходознавства / Леся Матвєєва ; [відп. ред. Бубенок О.Б.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос, 2008. – 398, [2] с., [2] арк. фотоіл. : портр. – До 90-річчя акад. наук України. - Текст укр., рос. - Імен. покажч.: с. 389-398. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-004-8
825424
   Нариси з історії та культури євреїв України. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 440с. : іл. – (Бібліотека інституту юдаїки). – ISBN 066-378-000-2
825425
   Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Г.І. Веселовська, І.В. Волицька, М.О. Гринишина, Н.П. Єрмакова, В.І. [та ін.] Заболотна; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ ; [Веселовська Г.І. та ін. ; редкол. : Сидоренко В.Д. (гол.), І. Безгін, Г. Веселовська та ін.]. – Київ : Інтертехнологія, 2006. – 1054с. : іл. – ISBN 978-966-96839-5-3


  Представлене видання є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ ст. У праці систематизуються факти та явища театрального процесу, подаються та обґрунтовуються основні моделі ...
825426
   Нариси з історії техніки. – К.
2. – 1955. – 123с.
825427
   Нариси з історії техніки. – К.
5. – 1959. – 173с.
825428
   Нариси з історії техніки і природознавства. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР
Вип. 1. – 1962. – 170, [2] с.
825429
   Нариси з історії техніки і природознавства. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР
Вип. 4. – 1963. – 171, [1] с.
825430
   Нариси з історії техніки і природознавства : респуб. міжвід. зб. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР
Вип. 6. – 1965. – 110, [2] с.
825431
   Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. – Житомир, 1997. – 94с.
825432
  Васильчук В.М. Нариси з історії Товариства Червоного Хреста / В.М. Васильчук, Г.М. Васильчук, В.О. Ореховський ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 249, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-221. – ISBN 978-966-599-555-5
825433
  Невидайло М.Г. Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика : вибр. твори / Микола Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 149, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-08-7
825434
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1937. – 205 с.
825435
   Нариси з історії України. – К.
1. – 1939. – 205с.
825436
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 2. – 1939. – 194 с.
825437
  Верига В Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.) / Василь Верига. – Львів : Світ, 1996. – 447 с. – ISBN 5-7773-0359-5
825438
   Нариси з історії України Україна в першый половині XIX століття. – Київ, 1939. – 274 с.
825439
   Нариси з історії України. Визвольна боротьба українського народу проти шляхтецької Польші в другої половині XVI і в першої половині XVII століття.. – К., 1941. – 187с.
825440
   Нариси з історії України. Визвольна война українського народу проти гніту шляхтецької Польші і приеднання України до Росії /1643-1654/.. – К., 1939. – 263с.
825441
   Нариси з історії України. Україна в роки столипінської реакції.. – Київ, 1944. – 139с.
825442
   Нариси з історії України: новий погляд : (з найдавніших часів до кінця ХУШ ст.). – Київ : Вирій
Частина 1. – 1996. – 144 с.
825443
  Нагірняк О. Нариси з історії українознавства у Наддніпрянській Україні (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) / Остап Нагірняк. – Київ, 2007. – 652с. – ISBN 978-966-2911-09-1
825444
   Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва.. – Львів, 1969. – 192с.
825445
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський. – Київ : Генеза, 1995. – 600 с.
825446
   Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-037-1


  Збірник містить наукові статті, в яких висвітлено різнобічні питання природи, сутності, морфології, художніх функцій та історії становлення українського дизайну в Україні ХХ століття.
825447
   Нариси з історії українського мистецтва.. – К., 1966. – 670с.
825448
  Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу. 5. // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.192-206. – ISSN 0320 - 8370
825449
  Бодрухин В.М. Нариси з історії української державності (20 століття) / Бодрухин В.М., Довжук І.В., Литвиненко В.Ф. та ін.; МОНУ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140с. – ISBN 966-590-305-5
825450
  Бодрухин В.М. Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко; МОНУ; Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2000. – 135с. – ISBN 966-590-244-Х
825451
  Черниш Н.І. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2018. – 347, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці нарисів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-501-6
825452
  Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв"язків / В.Ф. Горленко; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; [відп. ред. К.Г. Гуслистий]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 247, [3] с.
825453
  Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років / В.К. Борисенко; Центр українознавства. КНУТШ. – Київ, 2002. – 92с. – ISBN 966-95788-4-1
825454
  Плющ П.П. Нариси з історії української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1958. – 292 с.
825455
  Левченко Г.А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX ст. / Г.А. Левченко. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1946. – 142 с.
825456
  Свєнціцький І.С. Нариси з історії української мови / І. Свєнціцкий. – Львів : З друкарні "Діла", 1920. – 100 с. : табл.


  В кн. також. уpив. записів І.І. Сpезневського pос. - Показчик гpаматичний; Показчик слів з деяким матеpіалом для істоpично-етимологичного словаpя укpаїнської мови: с. 90-99
825457
  Огієнко І. Нариси з історії української мови : система українського правопису : популярно-науковий курс з історичним освітленням / Іван Огієнко. – Варшава, 1927. – 216 с. – (Студії до української граматики / видають Іван Огієнко та Роман Смаль-Стоцький ; Кн. 2)
825458
  Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини XI-XVIII вв. / акад. Ол. Шахматов, акад. Аг. Кримський. – Львів : Видавн. Т-во "Дpукаp" ; [Дpук. Всеукp. Акад. Hаук], 1922. – 182, II с.


  Зміст: Коpоткий наpис істоpії укpаїнської мови / О. Шахматов; З pосійської мови пеpеклав В. Дем"янчук. Укpаїнська мова, звідкіля вона взялася і як pозвивалася; Хpестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини ХI-ХVIII в.в. / А. Кpимський. - В ...
825459
   Нариси з історії Університету Святого Володимира / [Колесник В.Ф., Казакевич Г.М., Могильний Л.П. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-439-232-4
825460
   Нариси з історії фізики в Росії : посібник для студентів і вчителів. – Київ : Радянська школа, 1951. – 446 с.
825461
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ, 1959. – 256с.
825462
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ : АН УРСР, 1959. – 256с.


  В монографії узагальнено численні матеріали, що характеризують історичний розвиток фізіології тварин і людини в основних наукових центрах України (Київ, Харків,Одеса) в дореволюційний період (починаючи з першої чверті ХҐХ ст.) і після Великої Жовтневої ...
825463
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський; Виправлене вид. – Київ : Орій, 1992. – 229с. – ISBN 5-87274-004-2
825464
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 488-498. – ISBN 966-524-093-5
825465
  Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків : навчальний підручник / Андрій Пашук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 648 с. – ISBN 978-966-613-517-2
825466
  Горський С В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / С В. Горський, . – К., 1993. – 163с.
825467
  Дубровський В.В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст. / В. Дубровський. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 65 с.
825468
  Шульга І.К. Нариси з історії шкільного природознавства в Росії / І.К. Шульга. – Київ, 1955. – 292 с.
825469
  Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко. – Київ, 1966. – 260с.
825470
  Дель Г.С. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посібник / Дель Гаудіо Сальваторе ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., італ. – Бібліогр.: с. 203-211 та в кінці ст. – ISBN 978-966-489-233-6


  Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис. 10.1.2014
825471
  Овечкін В. Нариси з колгоспного життя / В. Овечкін. – Київ, 1955. – 331с.
825472
  Пещак М.М. Нариси з комп"ютерної лінгвістики / М.М. Пещак; Національна академія наук. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 200с. – ISBN 5-87116-070-0
825473
  Бацевич Флорій Нариси з комунікативної лінгвистики / Бацевич Флорій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 281с. – ISBN 966-613-169-2
825474
  Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права / Юрій Барабаш. – Харків : Право, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-317-3


  В пр. №1710980 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з повагою від автора. Підпис.
825475
   Нариси з контрастивної лінгвистики : збірник наукових праць. – Київ, 1979. – 196с.
825476
  Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість : [монографія] / Т.В. Радзієвська ; [відп. ред. Бріцин В.М.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 492 с. – Бібліогр.: с. 462-479. – ISBN 978-617-571-013-5
825477
  Малишева Н.Р. Нариси з космічного права = Очерки по космическому праву = Essays on spaсe law / Н.Р. Малишева. – Київ : Алерта, 2010. – 295, [1] с. – Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-021-8
825478
  Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
825479
  Поданчук В.Д. Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ, 1954. – 160с.
825480
   Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-е вид. – Київ, 1953. – 255 с.
825481
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
1. – 1952. – 320 с.
825482
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1954. – 215 с.
825483
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ, 1955. – 328 с.
825484
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
2. – 1956. – 252 с.
825485
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг. – Київ
3. – 1958. – 384 с.
825486
  Пяртлі К.П. Нариси з методики економічної географії капіталістичних країн / К.П. Пяртлі. – К.
1. – 1941. – 55с.
825487
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-268-7
Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – 2014. – 323, [1] с. – Авт. вип. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим.
825488
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-401-8
Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – 2016. – 199, [1] с. – Авт. вип. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
825489
  Бесчастний В.М. Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального забезпечення : монографія / В.М. Бесчастний, М.М. Клемпарський, О.В. Назимко ; за заг. ред. В.М. Бесчастного ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Право, 2017. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 164-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-254-3
825490
  Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 164, [2] с. : іл., табл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-617-10-0368-2
825491
  Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 14-32. – ISSN 0042-9422
825492
  Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України / Л.М. Граціанська. – Київ, 1968. – 100 с.
825493
  Нікольников Г.Л. Нариси з новітньої історії / Г.Л. Нікольников. – Київ : Радянська школа, 1970. – 296с.
825494
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії, США й Японії (1918 - 1923 рр.) / К.В. Гербов; Комітете в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
В. 1. – 1948. – 104 с.
825495
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 355, [2] с. – Імен. покажч.: с. 337-348. – Бібліогр.: с. 349-355 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
825496
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Бойко О.Д. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
825497
  Єфімов Г.В. Нариси з нової і новітньої історії Китаю / Г.В. Єфімов. – К, 1954. – 535с.
825498
   Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри : (маловідомі праці з укр. літературознавства Михайла Роздольського, Святослава Гординського, Володимира Державина) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. осередок НТШ ; [упоряд., літ. ред., прим.: С. Хороб ; передм.: С. Хороб, С. Луцак]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 185, [2] с. – Імен. покажч.: с. 178-184. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1521-12-3
825499
  Алєксєєв А.Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 451, [1] с. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва: Нариси з контрастивної стилістики французької мови. – Бібліогр.: с. 448-451. – ISBN 978-966-382-293-8
825500
  Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
Ч. 1. – 2008. – 413, [1] с. : Бібліогр.: с. 323-379 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
825501
  Тутковський П. Нариси з природи України / П. Тутковський. – Київ
Вип. 1. – 1920. – 189 с.
825502
  Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої людини. / Н.М. Стадненко. – К., 1967. – 115с.
825503
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії - II = Semasiology and lexicography - II / Косолапов Вадим Іванович. – Рівне : Червінко А.В., 2017. – 280 с. – Назва парал. укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7086-16-0
825504
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
825505
   Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду.. – К., 1963. – 168с.
825506
  Фріче В.М. Нариси з соціальної історії мистецтва / В.М. Фріче. – Харків; Київ, 1931. – 208с.
825507
  Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-243. – ISBN 987-966-518-537-6
825508
  Сайтарли І.А. Нариси з сучасної філософії : навч. посібник для магістрів та здобувачів ступеня д-ра філософії / Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 369, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-32-5
825509
  Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3


  Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
825510
  Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків, 1928. – 95 с.
825511
  Марчук В.М. Нариси з теорії права : Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ : Істина, 2004. – 302с. – ISBN 966-7613-43-7


  Особлива увага приділена розумінню права як триєдиного соціального явища, що включає право в загальносоціальному аспекті та власне спеціально-юридичні категорії об"єктивного та суб"єктивного права
825512
  Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / Віктор Мельник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин
825513
  Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
825514
  Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису. / С. Смеречинський. – Х., 1932. – с.
825515
  Медведєв Ф.П. Нариси з української історичної гаматики / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1964. – 247 с.
825516
  Горбань М. Нариси з української історіографії. – Харьків : Рух
Ч. 1 : Новвий список літопису "Краткое описание Малороссии". – 1923. – 22 с.


  На тит. арк. примірнка № 42177 надпис: Першу спробу на пам"ять М.М. Ткаченкові. М. Горбань. 1929 грудня 12.
825517
  Кравченко В.В. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження : (друга половина XVIII- середина ХІХ ст.) / В.В. Кравченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Харкыв. держ ун-т. – Харків : Основа, 1996. – 295 с. – Бібліографія в підрядк прим.
825518
  Баканідзе Отар Нариси з української літератури / Баканідзе Отар. – Тбілісі, 1965. – 289 с.
825519
  Мироненко М. Нариси з української мови / М. Мироненко. – [Харків] : Вид. ВУРПС "" Український робітник, 1929. – 93 с.
825520
  Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991) / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с.
825521
  Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко ; Ін-т української мови НАНУ ; Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1999. – 431 с. – ISBN 966-507-077-0
825522
  Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології / І.Г. Чередниченко. – К. : Радянська школа
Ч. 1 : Прийменникові конструкції. – 1952. – 144 с.
825523
  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
825524
  Аглінцев К.К. Нариси з фізики атомного ядра / К.К. Аглінцев. – Київ ; Львів, 1948. – 64 с.
825525
  Мітін М.Б. Нариси з філософії Гегеля / М. Мітін; [ред. М. Замша]. – Київ : Держсоцеквидав України, 1936. – 132 с.
825526
  Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л.В. Ушкалов, О.В. Марченко. – Харьків : Основа, 1993. – 152с.
825527
  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець; Відп.ред. К.Г.Городенська. – Київ : Наукова думка, 1992. – 220с.
825528
  Черниш Т.О. Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології : навчальний посібник / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-439-289-8
825529
  Черемська О.С. Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 - початку 30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
825530
  Драйзер Т. Нариси і оповідання / Т. Драйзер. – Київ, 1950. – 216 с.
825531
  Ємельянов І.Г. Нариси із загальної екології / І.Г. Ємельянов ; НАН України, Нац. наук.-природничий музей. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-02-8700-6
Кн. 1 : Аутекологія. – 2018. – 199, [1] c. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-197
825532
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; Ред. Л.Л. Ткач; Українська академія аграрних наук; Держ. наук. сільськогосподарська бібліотека. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"). – ISBN 966-540-202-1
Кн.12. – 2006. – 492с. – До 75-річчя створення Української академії аграрних наук
825533
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов ; Українська АН аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 24). – ISBN 978-966-540-250-3
Ч. 2. – 2008. – 568с.
825534
   Нариси історії архівної справи в Україні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Київ : Академія, 2002. – 612 с. – ISBN 966-625-057-8; 966-518-079-7;
825535
   Нариси історії біологічного факультету / В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. та ін. Мірошниченко; В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. Мірошниченко та ін. ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276 с. – ISBN 966-306-070-1
825536
   Нариси історії Вінницької областної партийної організації.. – Одеса, 1972. – 328с.
825537
   Нариси історії Вінницької областної партийної організації.. – Одеса, 1980. – 343с.
825538
  Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939) / Р. Оксенюк. – Львів, 1970. – 276с.
825539
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – К., 1968. – 254с.
825540
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1981. – 252с.
825541
  Тхоржевський Роберт Нариси історії грошей в Україні (з давніх часів до сучасності) : Навч. посібник для екон. та істор. ф-тів вузів України / Тхоржевський Роберт; Мін-во освіти України.Тернопільська академія народного господарства.Науково-дослідницький центр істо. – Тернопіль : Карп`юка, 1999. – 238с. – Бібліогр.: с.230-237
825542
  Буров Г.М. Нариси історії Гуляйпільщини : (з найдавніших часів до кінця 19 ст.) / Г.М. Буров. – Сімферополь : Симферопольська міська друкарня, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-174-079-1
825543
  Іващенко О.М. Нариси історії Житомирської обласної комсомольської організації / О.М. Іващенко. – К, 1986. – 262с.
825544
   Нариси історії Житомирської обласної партийної організації.. – К., 1980. – 315с.
825545
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород
1. – 1968. – 336с.
825546
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1980. – 320с.
825547
   Нариси історії Запорізької обласної партийної організації.. – К., 1968. – 356с.
825548
  Дахній А.Й. Нариси історії західної філософії XIX-XX ст. : навч. посібник / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 486, [2] с. – Предм. покажч.: с. 476-479. - Імен. покажч.: с. 480-486. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0176-3
825549
  Тищенко Микола Нариси історії зовнішньої торговлі Стародубщини в 18в. : Вирізка / Тищенко Микола. – с.315-367
825550
   Нариси історії Івано-Франківської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1979. – 311с.
825551
  Галушко Є.М. Нариси історії ідеологічної та організаційної діяльності КПЗУ в 1919-1928 рр. / Галушко Є.М. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – 262 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
825552
   Нариси історії Київських міської та обласної комсомольських організації. – К., 1986. – 525с.
825553
  Різун В.В. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / [В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський [та ін.] ; передм. В.В. Скопенка]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 440 с. : іл. – ISBN 966-7821-24-2
825554
   Нариси історії Київської обласної партійної організації.. – К., 1967. – 651с.
825555
  Івасюта М.К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М.К. Івасюта. – Київ, 1962. – 316с.
825556
  Загорський П.С. Нариси історії комітетів незаможних селян / П.С. Загорський, П.К. Стоян. – Київ, 1960. – 164с.
825557
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 3-є вид., доп. – Київ, 1971. – 675с.
825558
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 4-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1977. – 764с.
825559
   Нариси історії Комуністичної партії України.. – К., 1961. – 616с.
825560
   Нариси історії КПРС. – 3-є вид. – Київ, 1969. – 393с.
825561
   Нариси історії КПРС.. – Київ, 1966. – 445с.
825562
   Нариси історії КПРС.. – 2-е вид. – Київ, 1967. – 394с.
825563
   Нариси історії КПРС.. – 4-е вид. – Київ, 1970. – 411с.
825564
  Довжук І.В. Нариси історії культури України (до кінця 20 ст.) : навчальний посібник / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 508с. – ISBN 978-966-590-654-4
825565
  Афанасьєв В.В. Нариси історії культурно-освітньої роботи на Україні / В.В. Афанасьєв. – Харків, 1968. – 179 с.
825566
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 1969. – 443с.
825567
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 3-є вид., випр. і доп. – Львів, 1980. – 386с.
825568
   Нариси історії Львова. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1956. – 440с.
825569
  Грабовецький В. Нариси історії містечок Львівщини : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 44с.
825570
  Черевичний Г.С. Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний ; КНУТШ. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 279 с. – ISBN 966-7773-39-6
825571
  Котляр Ф М. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні 14-18 ст. / Ф М. Котляр. – Київ, 1981. – 240 с.
825572
  Тхоржевський Роберт Нариси історії паперових грошей на Тернопільщині ХХ ст. : (з каталогом) / Тхоржевський Роберт. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 88с. – ISBN 966-562-352-4
825573
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Х., 1970. – 452с.
825574
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 324с.
825575
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
1. – 1992. – 207с.
825576
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
4. – 1994. – 188с.
825577
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
5. – 1994. – 167с.
825578
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
8. – 1995. – 220с.
825579
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття : XVI-перша половина XVII ст / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
2. – 1993. – 207с.
825580
   Нариси історії професійних спілок України. – Київ, 2002. – 732c. – ISBN 966-614-039-X
825581
  Скляренко Є.М. Нариси історії профспілкового руху на Україні. / Є.М. Скляренко. – К, 1974. – 191с.
825582
  Баран О. Нариси історії Пряшівщини = Survey if the history of the Priashiv region / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 1990. – 149 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
825583
   Нариси історії революційного руху : епоха промислового капіталізму, 1934. – 412 с.
825584
  Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках / Б.І. Співак. – Львів, 1963. – 381 с.
825585
   Нариси історії Ровенської обласної партійної організації.. – Львів, 1981. – 264с.
825586
   Нариси історії розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру в країнах різних континентів : монографія / [В.А. Іванишин, О.О. Волкова, Г.М. Горлова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 235, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 233-234 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-60-4
825587
   Нариси історії Росії = Очерки истории России / Б.В. Ананьїч, І.Л. Андреєв, Є.В. Анісімов, І.М. Данилевський, В.Д. та ін. Назаров; РАН; Ін-т всесвітньої історії; за заг. ред. О.О. Чубар"яна; [Ананьїч Б.В., Андреєв І.Л., Анісімов Є.В., Данилевський І.М., Назаров В.Д. та ін.; пер. з англ.: Блануца А.В., Ващук Д.П., Єфіменко Г.Г.]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-521-466-3
825588
   Нариси історії стародавнього Сходу.. – К., 1957. – 264с.
825589
  Колобова О.М. Нариси історії стародавньої Греції / О.М. Колобова, Л.М. Глускіна. – К., 1961. – 348с.
825590
   Нариси історії Сумської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 297с.
825591
   Нариси історії Тернопільської обласної партійної організації.. – Львів, 1980. – 288с.
825592
  Борисенко В.Й. Нариси історії України : [навчальний посібник] / В.Й. Борисенко; Мін-во освіти України; Київський держ. пед. ін-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КДПІ. – ISBN 5-8238-0155-6
Вип.1 : (До середини 17 ст.). – 1993. – 116с.
825593
  Косик В.М. Нариси історії України та українців / Володимир Косик; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Український вільний ун-т (Мюнхен). – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 174с. – ISBN 966-668-001-7
825594
  Франко І.Я. Нариси історії українсько-руської літератури до 1890 р. / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1910. – V, 444 с., 1 арк. портр. : З портр. автора. – Додатки: с. 376-386. - Показчик імен і речий: с. 387-444. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 1)
825595
   Нариси історії українського шкільництва /1905-1933 рр./.. – Київ, 1996. – 304с.
825596
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1145-8
Кн. 1. – 2011. – 386, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 372-387 та в підрядк. прим.
825597
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0000-0
Кн. 2. – 2012. – 460, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
825598
  Брагінець А.С. Нариси історії філософії / А.С. Брагінець. – Львів, 1967. – 268с.
825599
   Нариси історії філософської думки на Україні.. – К., 1991. – 140с.
825600
   Нариси історії Харківської обласної партійної організації.. – Х., 1970. – 803с.
825601
   Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації.. – Львів, 1972. – 372с.
825602
  Пекар Атанасій Нариси історії церкви Закарпаття / Пекар Атанасій. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т. 22 ; Секція 1 : Праці)
Т.1 : Єрархічне оформлення. – 1967. – 241с.
825603
   Нариси історії Черкаської обласної партійної організації.. – Дніпропетровськ, 1981. – 255с.
825604
   Нариси історії Чернівецької обласної партійної організації. – Ужгород, 1980. – 296 с.
825605
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – К., 1970. – 414с.
825606
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – Ужгород, 1980. – 296с.
825607
   Нариси історії Чехії : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юрій Зінько, Сергій Калитко, Олександр Кравчук, Іван Поп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 463, [1] с. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 369-444. – ISBN 978-966-924-557-1
825608
  Барвінський П.Я. Нариси й оповідання / Павло Барвінський (Ізраільтенко) [псевд.]. – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера
Т. 1. – 1907. – 228 с. : портр.


  Зміст 1-го тому: Титаpь; Мазепа; Аблакат Маpенич; Співачка Ваpька; Гастpольоpи; В вагоні; Амеpиканці; Hа занехаяній ниві; Hезвичайна метамоpфоза; В лісі; Що снилося Абасу; Пpо що pозповідало моpе.
825609
  Яковенко Н. Нариси кризової історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-27
825610
   Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 600с. – (Краєзнавча б-ка Волині). – ISBN 966-361-150-2
825611
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович. – Київ, 1926. – 90 с.
825612
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович. – Окр. відб. з "Студій з історії України". – К.
3. – 1930. – 61-116с.
825613
  Карцов В.Г. Нариси методики навчання історії СРСР в VIII-X кл. / В.Г. Карцов. – Київ, 1952. – 164с.
825614
  Бондар М.М. Нариси музейної спpави / М.М. Бондар, Г.Г. Мезенцева, Л.М. Славін; Бондаp М.М., Мезенцева Г.Г., Славін Л.М. – Київ : Київський університет, 1959. – 200 с.


  Учбовий посiбник в якому викладенi основнi питання музейної спpави: iстоpiя музейного будiвництва, збиpання, облiк та збеpiгання музейних колекцiй, висвiтлена охоpона пам`яток культуpи в нашiй кpаїни.
825615
  Кіндратюк Б.Д. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Ін-тут українознавства ім. І. Крип"якевича; НАНУ; Богдан Кіндратюк. – Львів; Івано-Франківськ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2001. – 144с. – (Історія української музики ; Вип.9: Дослідження). – ISBN 966-668-004-1
825616
  Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега. – Київ : Наукова думка, 1974. – 160 с.
825617
  Стариков Г. Нариси Наталії Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 77-112. – (Нова серія ; вип. 19/20)
825618
  Эренбург Г.Б. Нариси національно-визвольної боротьби китайського народу в новітній час / Г.Б. Эренбург. – К, 1953. – 228с.
825619
  Юдкін І.М. Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ ст. / І.М. Юдкін; HАHУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильского. – Київ : Наукова думка, 1994. – 184с. – ISBN 512003814Х
825620
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-33-2
Кн. 1. – 2017. – 475, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим. в кінці підрозд.
825621
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-57-8
Кн. 2. – 2017. – 714, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 665–714. – Бібліогр. у прим.: с. 582–664
825622
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-69-1
Кн. 3. – 2017. – 625, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 582–625. – Бібліогр. у прим.в кінці розд.
825623
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-84-4
Кн. 4. – 2017. – 537, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 488–537. – Бібліогр. у прим.: с. 435-487
825624
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Кн. 5. – 2017. – 619, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 446–474. – Бібліогр. у прим. в кінці розд.
825625
  Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини / Іван Ванат. – 2-е вид. – Братіслава ; Пряшів : Словацьке пед. вид-во : Відділ укр. л-ри. – ISBN 80-08-00436-3
1 : (1918-1938). – 1990. – 339, [ 2 ], [ 59 ] с. фотогр.
825626
  Погребна О. Нариси післявоєнного відновлення діяльності історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 2. – С. 75-77
825627
  Молок А.І. Нариси побуту й культури Паризької Комуни 1871 року / А.І. Молок. – Х., 1925. – 96с.
825628
  Желєзнов В. Нариси політичної економії. Лекція шоста : уривки // Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – С. 184-196. – ISBN 978-966-02-7368-9
825629
  Денисова Т.Н. Нариси про американську компаративістику // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 27-48. – ISBN 966-8474-40-6
825630
  Чуканова С. Нариси про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 49-53. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи найбільших американських бібліотек та враження щодо технічних можливостей книгозбірень з обслуговування користувачів.
825631
  Попова Т.Д. Нариси про гомеопатію / Т.Д. Попова. – Київ, 1989. – 170с.
825632
  Залізняк М. Нариси про національне питання : [Статті] / Микола Залізняк. – Київ : Вид. "Серп і молот" ; [Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 144 с.


  Зміст: Hаціональне питання в Австpо-Угоpщині; Hаціональне питання в пpацях останнього інтеpнаціонального соціольогічного конгpесу
825633
  Опольський А.Ф. Нариси про невидимок / А.Ф. Опольський. – К., 1973. – 58с.
825634
  Кухарський В.П. Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів : кн. присвяч. Ганні Шовкопляс та Ю. Паскевичу / Володимир Кухарський ; [фот. В. Кухарського, А. Кондратьєва, А. Левченка та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 215, [1] с. : іл., фот., портр. – В кн. використані роботи художників: А. Волненка, П. Андрусіва, В. Павлова, С. Світославського, Т. Шевченка, І. Труша, Я. Станіславського, І. Савенка, В. Одайника, В. Титуленка, Д. Сироватки, Ю. Савінського, М. Химича, Ф. Солнцева. – Бібліогр.: с. 210-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-586-4
825635
   Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. – Київ : Київський університет, 1955. – 531с.
825636
  Возняк М.С. Нариси про світогляд Івана Франка / М.С. Возняк. – Львов : Вид-во Львів. ун-ту, 1955. – 195 с.
825637
  Пелькина Л.А. Нариси про твори радянських митців. / Л.А. Пелькина. – К, 1968. – 80с.
825638
  Різун В.В. Нариси про текст : теоретичні питання комунікації і тексту / В.В. Різун, А.І. Мамалига, М.Д. Феллер. – Київ : Київський університет, 1998. – 336 с. – ISBN 966-594-054-6
825639
  Шаян Л. Нариси про українське управління / Леоніід Шаян. – Київ : Динаміка, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1582-01-8
825640
  Сабодаш Р.Б. Нариси про юридичних осіб публічного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-130


  У статті аналізуються існуючі теорії сутності юридичних осіб та здійснюються їх зіставлення на відповідність юридичним особам публічного права. Автором пропонується власне пояснення сутності юридичних осіб публічного права як простої фікції.
825641
  Кравець М.М. Нариси робітничого руху в західній Україні в 1921-1939 рр. / М.М. Кравець. – Київ, 1959. – 236с.
825642
  Куріло О.Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати / Куріло О.Ю. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Стилос, 2002. – 262, [2] с. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-82-7
825643
  Рогаченко В.Ф. Нариси розвитку геометрії у ХІХ-ХХ століттях (посіб. для студ. мат. ф-та) / В.Ф. Рогаченко, З.Д. Фаріоп. – Львів, 1978. – 93с.
825644
   Нариси розвитку народного господарства Української РСР.. – К., 1949. – 579с.
825645
  Матійко М.М. Нариси розвитку прикладної електротехніки в СРСР / М.М. Матійко. – К., 1957. – 399с.
825646
  Штефан М.Й. Нариси розвитку радянської теорії цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 54-67. – (Серія права ; № 8)


  В статье подвергнуты исследованию вопросы развития советской теории гражданских процессуальных отношений. Исходя из марксистско-ленинского учения о праве, автор анализирует спорные положения, имеющиеся в науке о понятии и структуре гражданских ...
825647
  Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України / Л.Л. Залізняк. – Київ : Абрис, 1994. – 254с. – ISBN 5-86828-018-0
825648
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1957. – 632с.
825649
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1959. – 630с.
825650
  Грживо-Домбровський Нариси судової медицини. З атласом : з атласом / Грживо-Домбровський; переклад з польської мови асист. ОДМІ Б.Й. Кардасевича, за ред. та потр. додат. Ф.М. Жмайловича. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 288 с.
825651
  Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVI - початку XVII ст. / В.А. Дядиченко, 1959
825652
  Серебряков В. Нариси сучасної капіталістичної конкуренції / В. Серебряков. – Б.м. : Б.и., 1932. – 188с.
825653
  Телегін Д.Я. Нариси та замітки з археології: вибранні статті за останні 60 років : вибр. ст. за останні 60 років / Д.Я. Телегін ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 279, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 247-273. – ISBN 978-966-651-522-6
825654
  Апатський В.М. Нариси творчої діяльності професора Романа Вовка // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – C. 7-15. – ISBN 978-966-416-489-1
825655
  Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів 19 - 20 ст. / К. Шахова. – Київ : Київський університет, 1975. – 199 с.
825656
  Віхляєв А П. Нариси теоретичної статистики. / А П. Віхляєв. – Київ, 1927. – 211с.
825657
  Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови / Костянтин Попович ; Інститут Культурної Спадщини АН Молдавської Республики. – Кишинів : Бизнес-Элита, 2007. – 609 с. – ISBN 978-9975-9606-7-0
825658
  Санцевич А. Нариси української історіографії (20-ті - перша половина 50-х рр. XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 298-322. – ISBN 966-02-2067-7
825659
  Немчинов І. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис перший. Витоки. // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-60. – ISSN 1609-5499
825660
   Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – 760 с. – ISBN 9669539404
825661
  Кузякина Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякина. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1 : (1917-1934). – 1958. – 240с.
825662
  Кузякіна Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1963. – 232с.
825663
  Барабаш-Никифоров Нариси фавни степової Наддніпрянщини : (колишньої Катеринославщини) / Барабаш-Никифоров. – Дніпропетровськ : Державне вид-во України
Ч. 1. Ч. 2 : 1. Загальний огляд природи. 2. Фавна краю - 1. Ссавці. – 1928. – 137с.
825664
  Нікітюк М. Нариси. Куба : проза: нариси // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 45-52
825665
  Сокович Е.О. Нарисна геометрія / Е.О. Сокович. – Подебради : Вид. Т-ва при Укр.Госп.Ак.
№ 10. – 1923. – 464 с.
825666
  Буймола Г.Л. Нарисна геометрія / Г.Л. Буймола. – Львов, 1959. – 187с.
825667
  Лепський М.М. Нарисна геометрія / М.М. Лепський. – Київ, 1961. – 118с.
825668
  Лісняк В.С. Нарисна геометрія : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 136 с. – Бібл.: с.132-133
825669
   Нарисна геометрія : Практикум: Навч. посібник для студ. педагог. спеціальн. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2004. – 528с. – ISBN 966-603-177-9


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
825670
  Стовбенко М.Є. Нарисна геометрія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Є. Стовбенко ; М-во освіти і науки, молобі та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 175 с. : іл., табл. – Додаток: с. 146-175. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-9660694-137-7
825671
  Крівцов В.В. Нарисна геометрія (базовий курс) : навч. посібник / В.В. Крівцов, М.М. Козяр ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-234. – ISBN 978-966-327-405-8
825672
   Нарисна геометрія. Програмований підручник.. – К., 1967. – 175с.
825673
  Вакс И.Я. Нарисовал художник марку... / И.Я. Вакс. – Москва, 1978. – 96с.
825674
  Богачук В.В. Нарицательніе наименования населения пунктов и их частей в памятниках русской народности XIV-XV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богачук В. В.; КГПИ им. Горького. – К., 1972. – 40л.
825675
  Стоянов А. Наричайти ме вечност иаи миг. / А. Стоянов. – София, 1966. – 124с.
825676
  Лебединский В.В. Наришения движений и действий у больных с поражением лобных долей мозга (К нейропсихол. анализу двительных персевераций и эхопраксий) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебединский В.В.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1967. – 17л.
825677
  Донцов Д. Нарід-бастард // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 205-215
825678
  Самчук У. Нарід чи чернь? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.49


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
825679
  Целевич В. Нарід, нація, держава / В. Целевич. – Вінниця, 1993. – 111с.
825680
  Різник Л.Й. Наріжний камінь : повість / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1977. – 153 с.
825681
  Безхлібна Н. Наріжний камінь медіації. Чому законодавець не може визначитися з профільним законом? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 18-19
825682
  Белей Л. Наріжний камінь спотикання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Український вимір старослов"янської писемності.
825683
  Капустін А. Наріжні камені ізраїльського успіху як предмет вивчення для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 3


  "Поза всякими сумнівами, 15 квітня 2019 року увійде в історію як день грандіозного прориву у світовій медицині. Саме цього дня було оголошено, що ізраїльські вчені з Тель-Авівського університету зуміли надрукувати на 3D-принтері... живе серце. Клітини ...
825684
  Острійчук О. Наріжні камені реформування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Про деякі проблеми забезпечення таємниці нарадчої кімнати в кримінальному судочинстві".
825685
  Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнології та медицини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 152-158. – ISSN 0132-1331
825686
  Шилов Ю. Наріжні проблеми українознавства // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 167-181
825687
  Таран Л. Нарізати води і соли : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 159-165.
825688
  Мельник Т. Нарікаю іменем : Поезії / Т.Мельник. – Київ, 2006. – 118с. – ISBN 966-8540-13-1
825689
  Дубинський-Мухадзе Наріман Наріманов / Дубинський-Мухадзе. – К, 1985. – 230с.
825690
  Щенин Р. Наркобизнес-глобальная проблема ХХI века / Р. Щенин, Г. Сулейманова // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
825691
  Терина В. Наркобизнес: новое лицо афганской трагедии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 99-106. – ISSN 0131-2227
825692
  Тимошенко В. Наркобізнес і тероризм-небезпека транснаціональна // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-52.
825693
  Тимошенко В. Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення / В. Тимошенко, А. Шаповал // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 23-25
825694
   Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання : Науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком, 2006. – 296с. – ISBN 966-667-221-9
825695
  Муляр О. Наркокорупція в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 53-57.
825696
  Глушков В.О. Наркокорупція: причини, прояви та можливості протидії / В.О. Глушков, І.М. Гриненко, В.Є. Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 153-166. – ISSN 1609-0462
825697
  Северикова Н.М. Нарком Луначарский. Краткий очерк жизни и деятельности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 105-119. – ISSN 0235-1188
825698
  Гальцев В.С. Нарком Терской республики / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1967. – 48с.
825699
  Сівасанькарі Наркомани Сівасанькарі . Листя на гілці : / Сівасанькарі. – К., 1989. – 293с.
825700
  Дунаевский В.В. Наркомании и токсикомании / В.В. Дунаевский, В.Д. Стяжкин. – Л., 1990. – 208с.
825701
   Наркомании у подростков. / В.С. Битенский, Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк, В.А. Глушков; Битецкий В.С. и др. – Киев : Здоровья, 1989. – 215с.
825702
  Болотовский И.С. Наркомании. Токсикомании / И.С. Болотовский. – Казань, 1989. – 91с.
825703
  Зайцев С.В. Наркомания : нейропептид-морфиновые рецепторы / С.В. Зайцев, К.Н. Ярыгин, С.Д. Варфоломеев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-255. – ISBN 5-211-02349-8
825704
  Боев Б. Наркомания в Россиии: анализ и прогноз демографических последствий. Введение. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С26-31. – ISSN 0321-0383
825705
  Левин Б.М. Наркомания и наркоманы: Кн. для учителя / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1991. – 159с.
825706
  Макарь И.М. Наркомания под запретом закона / И.М. Макарь. – Кишинев, 1990. – 132с.
825707
  Генайло С.П. Наркомания. / С.П. Генайло. – Владивосток, 1988. – 190с.
825708
  Смирнов В.Е. Наркомания: знак беды. / В.Е. Смирнов. – Москва, 1988. – 60с.
825709
   Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы. – Москва : Институт социологии РАН, 1999. – 88с. – ISBN 5-89697-039-0
825710
  Дидковская С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы / С.П. Дидковская, Е.В. Фесенко, С.П. Гарницкий. – Киев : Выща школа при КГУ, 1989. – 155 с. – ISBN 5-11-000435-8
825711
  Мельник А.М. Наркоманія - не порок, а хвороба! Або що потрібно знати про наркотики дорослим // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-37 : фото
825712
  Рощина І.О. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею (сучасна парадигма) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 175-180
825713
   Наркомафия : Производство и распространение наркотиков. – Минск : Современный литератор, 1998. – 544с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-6524-06-7
825714
  Бандурка С.А. Наркомафия уголовно- правовые средства борьбы : Учебное пособие / С.А. Бандурка, С.В. Слинько. – Харків : Арсис,ЛТД, 2001. – 320с. – ISBN 966-7299-35-Х
825715
  Волжина Т.А. Наркомнац и национально-государственное строительство РСФСР в 1920 г. / Т.А. Волжина. – Москва, 1949. – 16 с.
825716
  Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 1917-1924 гг. / В.Г. Чеботарева; Общественная акад. наук российских немцев. – Москва, 2003. – 852с. – ISBN 5-93227-009-8
825717
  Зархий С.Н. Наркомпуть Дзержинский / С.Н. Зархий. – М, 1977. – 288с.
825718
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1/2. – 2004
825719
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2004
825720
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4/5. – 2004
825721
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2004
825722
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2005
825723
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2005
825724
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2005
825725
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2005
825726
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5/6. – 2005
825727
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2006
825728
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2006
825729
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2006
825730
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2006
825731
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5. – 2006
825732
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2006
825733
  Шереги Ф.Э. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, профилактика = Narcotization in the youyh environment; structure, tendenciies, preventive measures : Социологический анализ / Ф.Э. Шереги, А.Л. Арефьев; Мин-во образования РФ. – Москва : ЦСП, 2003. – 600с. – ISBN 5-98201-002-2
825734
  Григорьев С.И. Наркотики в Гватемале. Некоторые аспекты проблемы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 53-61. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются деятельность наркокартелей на территории Гватемалы и усилия гватемальских сил правопорядка и армии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
825735
  Андреева Н. Наркотики на весах правосудия. Проблемы в законодательстве и судебно-следственной практике // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-99. – ISSN 0132-0831
825736
  Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим : междунар.-правовые и внутригос. проблемы регулирования производства, применения и распространения наркот. и психотропных веществ / Л.Н. Анисимов ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 144 с.
825737
  Бондарь М. Наркотические аналгетики (лекция в стихах) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 143-144. – ISSN 2224-0586
825738
  Сімонова В.Ю. Наркотична залежність серед молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 25 : фото
825739
  Наумов А.О. Наркоугроза как вызов для системы глобального управления в начале XXI века // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-102. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385
825740
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с. – Конволют. - Перепл.: Деловая Англия / / С. Рапопорт
825741
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С.И. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с.
825742
  Каргалов В.В. Народ-Богатырь / В.В. Каргалов. – М., 1971. – 199с.
825743
   Народ-богатырь. IX-XIII вв., 1948. – 100с.
825744
   Народ-герой русской литературы. Сборник статей.. – Казань, 1966. – 156 с.
825745
  Мануильский Народ-герой, народ-воин. / Мануильский, Д..З. – М., 1944. – 14с.
825746
  Мануїльський Д.З. Народ-герой, народ-воїн / Д.З. Мануїльський. – Київ, 1944. – 7 с.
825747
  Бойко А.И. Народ - власть - уголовно-правовая наука // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 87-93. – ISBN 978-966-458-403-3
825748
  Литвин С.Х. Народ - головна рушійна сила суспільного розвитку української історичної думки // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 7-12
825749
  Бражников В.Є. Народ - господар своєї країни / В.Є. Бражников. – Київ, 1976. – 47с.
825750
  Горовський Ф.Я. Народ - інтернаціоналіст / Ф.Я. Горовський, Г.Л. Колько. – К, 1979. – 111 с.
825751
  Клочко В.Ф. Народ - себе. Культура новой Чехословакии. / В.Ф. Клочко. – М., 1963. – 127с.
825752
  Каммари М.Д. Народ - творец истории / М.Д. Каммари. – М., 1954. – 56с.
825753
  Гудок В.С. Народ - творец истории в романе-эпопее А.М.Горького "жизнь Клима Самгина (Сорок лет)" : Автореф... канд. филол.наук: / Гудок В.С.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1960. – 26л.
825754
   Народ - творец истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1954. – 44с.
825755
  Шакир-Заде Народ - творец культуры коммунизма / Шакир-Заде. – Баку, 1965. – 303 с.
825756
  Шаров А.Д. Народ - творец социалистической культуры / А.Д. Шаров. – Киров, 1958. – 128с.
825757
  Рукавицын М.М. Народ - творец художественных ценностей / М.М. Рукавицын. – М, 1983. – 112с.
825758
  Мінькович І.Г. Народ - творець комунізму / І.Г. Мінькович. – Київ, 1963. – 54с.
825759
  Данилевский В В. Народ - технік / В В. Данилевский. – К, 1948. – 36с.
825760
  Рощин И.И. Народ - фронту / И.И. Рощин. – Москва, 1975. – 126с.
825761
  Ящук Т.І. Народ / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256. – ISBN 966-642-073-2
825762
  Рахно К. Народ "золотої людини" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Розселені на великих просторах євразійських степів, сакські племена протягом усієї своєї історії були нерозривно пов"язані з населенням Північного Причорномор"я.
825763
  Ткаченко Д. Народ us народний депутат України: хто має відповідати за результати роботи парламенту? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 54-61
825764
  Шляхов О.Б. Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 11-20. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено причини та прояви розколу в українському соціумі, що стало результатом незавершеності й половинчатості реформ у Російській імперії другої половини ХІХ ст.
825765
  Ющук І. Народ без власної мови - не народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 1, 7
825766
  Лободовський Юзеф Народ безсмертний : Юзеф Лободовський про українців і поляків / Лободовський Юзеф; Матеріали, спомини й інтерв"ю Барбари Трухан; Передмова та примітки С.Стемпєня; Переклад І.Сварника; Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. – Перемишль; Львів, 1999. – 120с. : портр. – ISBN 8390922908
825767
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1942. – 128с.
825768
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1943. – 192с.
825769
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – К., 1945. – 153с.
825770
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1945. – 175с.
825771
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Сочи, 1945. – 136с.
825772
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Ставрополь, 1946. – 130с.
825773
  Доронченков А.И. Народ Болгарии в борьбе за социализм / А.И. Доронченков. – М., 1965. – 40с.
825774
  Гошал К Народ в колониях / Кумар Гошал ; Пер. с англ. Л. Зактрегер и И. Тихомировой ; Вступит. статья И. Потехина. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 343 с. – На обороте тит. л. : Kumar Goshal. People in colonies. New Jork, 1948
825775
  Мамаев А.А. Народ в поэзии Н.А.Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Мамаев А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 л.
825776
  Грицаєнко З.М. Народ в творчості Тараса Григоровича Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 30-35
825777
  Сандюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / Ігор Сандюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 287-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
825778
   Народ выбирает. Лит.-худож. сборник.. – Челябинск, 1946. – 1-32с.
825779
  Зеленцов В.А. Народ Вьетнама победит / В.А. Зеленцов. – Москва, 1966. – 63с.
825780
   Народ Гватемалы и "Юнайтед фрут компани".. – М., 1954. – 52с.
825781
  Гордин Г.Л. Народ доверил, закон дал право / Г.Л. Гордин. – М, 1981. – 175с.
825782
  Сюндюков І. Народ Дракона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 11


  Як і чому відростають нові "голови" у тиранії: погляд Євгена Шварца.
825783
  Білак С.М. Народ за ними не пішов. / С.М. Білак. – Ужгород, 1981. – 216с.
825784
  Любар І.Г. Народ завбачує погоду / І.Г. Любар. – Київ : Знання, 1990. – 31с.
825785
  Масуд Афаг Народ захотів дихати вільно / бесіду вела Марина Гончарук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 9


  Розмова з азербайджанською письменницею Афаг Масуд.
825786
  Русначенко А.М. Народ збурений : нац.-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : Пульсари, 2002. – 518, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 508-518. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7671-41-0
825787
  Ксенофонтова Н.А. Народ Зимбабве / Н.А. Ксенофонтова. – М., 1974. – 200с.
825788
   Народ и армия - единая семья. (Сборник статей).. – М., 1961. – 160с.
825789
  Малинин В.И. Народ и армия - едины / В.И. Малинин. – М., 1974. – 64с.
825790
   Народ и армия - едины!. – Москва, 1979. – 143с.
825791
  Коваль А.В. Народ и армия / А.В. Коваль. – К, 1987. – 47с.
825792
  Крейнин В.А. Народ и армия едины / В.А. Крейнин. – Л., 1983. – 71с.
825793
   Народ и армия едины. (Сборник).. – М., 1959. – 608с.
825794
  Бурлацкий Ф.М. Народ и власть / Ф.М. Бурлацкий, В.О. Мушинский. – Москва, 1986. – 254с.
825795
  Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве : опыт историко-догматического исследования / В.М. Грибовский. – Санкт-Петербург, 1897. – 413 с.
825796
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / И.А. Малиновский. – Киев : Изд. газ. "Киев. отклики" ; 1-ая Киев. артель печ. дела, 1905. – 68 с.


  На обл. № 118644/45 - Печать биб-ки Василенко; № 47683 - инициалы и 1905 г.
825797
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / Проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 91, [1] с. – 2-ой тит. лист репринт. - Вых. дан. ориг.: Киев: Изд. газеты "Киевские отклики" ; Первая Артель Печатного Дела, 1905. – (Антология правовой мысли)
825798
  Бабкин В.Д. Народ и власть. Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина / В.Д. Бабкин, Селиванов Владимир Николаевич. – Киев : Манускрипт, 1996. – 447с. – В надзаг.:Акад.правовых наук Украины;Инст.частного пра-ва и предпринимательства. – ISBN 5-12-003536-1
825799
  Ворона В. Народ и власть: конфликт интересов / В. Ворона, И. Буров, К. Грищенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.117-124. – ISSN 0207-3676
825800
  Тычина М. Народ и война / М. Тычина. – Минск, 1985. – 328с.
825801
  Керимов А Д. Народ и государство / А Д. Керимов. – Л., 1963. – 56с.
825802
  Прокшин В.Г. Народ и его герои в изображении русских демократов 60-х годов 19 в. / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1967. – 280 с.
825803
  Сонин А.В. Народ и его герои в советской драматургии / А.В. Сонин. – Л., 1956. – 48с.
825804
  Блок А. Народ и интеллигенция // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 8 (101). – С. 14-15
825805
  Бацетич Ф. Народ и княжеская власть в Сербии : из записок / Ф. Бацетич. – Москва : Типография Е.И. Погодиной, 1882. – 274 с.
825806
  Чхиквишвили Д.И. Народ и культура / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси, 1974. – 209с.
825807
   Народ и личность в истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1956. – 32с.
825808
  Яковлев Н.Н. Народ и партия в первой русской революции / Н.Н. Яковлев. – М, 1965. – 392с.
825809
  Перфильев М.Н. Народ и партия едины / М.Н. Перфильев. – Москва, 1971. – 48с.
825810
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 64с.
825811
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 496с.
825812
  Шаблиовский Е.С. Народ и поэзия Шевченко / Е.С. Шаблиовский. – Москва, 1964. – 511с.
825813
   Народ и революция в литературе и устном творчестве.. – Уфа, 1967. – 282с.
825814
  Славина Л.Л. Народ и Советское государство. / Л.Л. Славина. – Алма-Ата, 1980. – 35с.
825815
  Шамир М. Народ Израиля и страна Израиля / М. Шамир. – Тель-Авив, 1993. – 127 с.
825816
  Лонго Л. Народ Италии в борьбе / Л. Лонго. – Москва, 1951. – 396 с.
825817
   Народ і влада в Україні : всеукраїнський суспільно-політичний вісник / Одеський благодійний фонд юристів України; Громадська організація "Комітет конституційно-правового контролю України". – Київ
№ 2 (05). – 2008
825818
  Рильський М.Т. Народ і краса : збірник / М.Т. Рильський. – Київ : Мистецтво, 1985. – 382 с.
825819
  Чорнобель Олексій Народ і мова - вічні і єдині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3. – ISSN 0130-5263
825820
  Кондратик О.В. Народ і нація у спадщині Ольгерда Бочковського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 1729-360Х
825821
  Черненко К.У. Народ і партія єдині / К.У. Черненко. – К., 1984. – 29с.
825822
  Шабліовський Є.С. Народ і слово Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – К., 1961. – 535с.
825823
   Народ і Шевченко : легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря. – Київ, 1963. – 366 с.
825824
  Галушко К. Народ із найдовшою назвою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Як Україна зникла з мапи і знову на неї повернулася.
825825
  Бак Т. Народ Канады против монополий / Т. Бак. – М, 1966. – 95с.
825826
  Петренко С. Народ Киргизстану - колишньому президенту: йдучи, йди! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 5


  "31 березня 2018 року відбувся багатостраждальний з’їзд соціал-демократичної партії в Киргизстані. Незважаючи на те, що дата часто переносилася - це сталося! Порядок денний - визначення політичної долі президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва".
825827
  Бердичевский Я. Народ книги : (к истории еврейского библиофильства в России) / Яков Бердичевский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 489, [7] с. : ил. – Указатели: с. 448-477. – Библиогр.: с. 480-486 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-132-7
825828
  Рус А. Народ майя. / А. Рус. – М., 1986. – 254с.
825829
  Силин О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин; Упоряд. С.А.Бакута. – Київ : Кобза, 2003. – 464с. – Книгу видано за сприяння Міжнар. Фонду "Україна-3000" (Фонд В.Ющенка). – ISBN 966-8024-34-6
825830
  Симоненко В.А. Народ мій завжди буде : Вірші та казки: Для середн. шк. віку / В.А. Симоненко. – Київ : Веселка, 1990. – 156с.
825831
  Зінченко Н. Народ може перемогти владу: З виступу нар. депутата України. // Сільські вісті, 2004


  [На сесії Верховної Ради України щодо фальсифікації результатів 1-го туру президент. виборів 31 жовт. 2004 р.]
825832
  Ксюнин А.И. Народ на войне : (Из запи со военного корреспондента) / Алексей Ксюнин. – Петроград : Биб-ка "Вечернего времени", Изд. Б.А. Суворина, 1916. – VIII, 242 с. – (Библиотека "Вечернего времени")
825833
  Федорченко С.З. Народ на войне : фронтовые записи / С. Федорченко. – Киев : Изд. издательского подотдела Комитета Юго-Зап. фронта Всерос. земск. союза, 1917. – 140 с.
825834
  Жуков Ю.А. Народ на войне / Ю.А. Жуков, В.В. Шарапов. – Москва, 1972. – 359с.
825835
  Федорченко С.З. Народ на войне. / С.З. Федорченко. – М.-Л., 1925. – 127с.
825836
  Федорченко С.З. Народ на войне. / С.З. Федорченко. – М., 1990. – 399с.
825837
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Москва, 1946. – 175с.
825838
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Ижевск, 1947. – 170с.
825839
  Преображенский А.А. Народ не безмолствовал / А.А. Преображенский. – М., 1990. – 43с.
825840
   Народ не забуде, не простить. Вірші, оповідання, памфлети.. – К., 1976. – 223с.
825841
  Магочій П.Р. Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / Павло Роберт Магочій; пер. з англ. С. Біленький та Н. Кушко; сюжетні комент. до ілюстрацій В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 120с. : іл. – ISBN 966-7838-97-8
825842
   Народ о религии.. – М., 1961. – 312с.
825843
   Народ обирає : літературно-естрадний збірник. – Харків, 1939. – 71 с.
825844
  Корвалан Луис Народ одержит победу / Корвалан Луис. – М., 1987. – 295с.
825845
   Народ победить нельзя! : (Фотоальбом).. – М., 1983. – 48с.
825846
   Народ про Довбуша. Збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1965. – 303 с.
825847
   Народ про Кармалюка : збірник фольклорних творів. – Київ, 1961. – 276 с.
825848
   Народ про Кобилицю : збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179 с.
825849
   Народ про релігію : укр. нар. антиреліг. творчість. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1984. – 254с.
825850
   Народ про релігію : Збірник фольклорних творів.. – К., 1958. – 392с.
825851
   Народ про релігію : Укр. нар. антиреліг. творчість.. – К., 1980. – 207с.
825852
  Тищенко В.І. Народ про свого героя : Образ Олекси Довбуша в народній творчості / В.І. Тищенко. – Ужгород : Закрпатск. обл. вид-во, 1959. – 52 с.
825853
   Народ про Шевченка.. – К., 1961. – 88с.
825854
  Скидан В.И. Народ против пьянства. / В.И. Скидан. – Минск, 1988. – 77с.
825855
   Народ против фашизма, 1939-1945.. – М., 1986. – 368с.
825856
  Домогацких М.Г. Народ раздвигает горы / М.Г. Домогацких. – Москва, 1959. – 236 с.
825857
  Пацера М. Народ скаже - як зав"яже // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 129). – С. 13


  В унікальному словнику говірку рідного села Шендерівка журналіст Дмитро Крохмалюк не лише рятує від забуття колоритні подільські діалекти, а й зберігає для земляків історичну пам"ять.
825858
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1973. – 229с.
825859
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1985. – 173с.
825860
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки.. – К., 1971. – 229с.
825861
   Народ скаже - як зав"яже.. – Братислава, 1964. – 298с.
825862
   Народ славить Жовтень. Збірка фольклорних творів.. – К., 1957. – 244с.
825863
   Народ славить Ілліча : збірник творів укр. нар. творчості : до 100-річчя від дня народження Леніна / [упор. текстів В.Г. Хоменко ; підбір іл. В.Г. Нагая]. – Київ : Мистецтво, 1969. – 143 с. : іл. – Мініатюрне видання
825864
   Народ славить Леніна і партію.. – К., 1968. – 384с.
825865
  Ткаченко Ф. Народ сміється / Ф. Ткаченко. – К, 1964. – 576809с.
825866
   Народ сміється : гуморески, анекдоти, прислів"я, приказки / Упор. Ф.Ткаченко. – Київ : Веселка, 1964. – 112 с.
825867
  Бача Ю. Народ собі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 23-26


  Роздуми про народну культуру українського населення Чехо-Словаччини.
825868
  Наджафов Д.Г. Народ США - против войны и фашизма / Д.Г. Наджафов. – Москва, 1969. – 472 с.
825869
  Михайленко С. Народ у вітчизяній історіографії другої половини 19 - початку 20 століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 27-39. – ISSN 0869-3595


  Розглядається наукова спадщина М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського.
825870
  Равлюк М. Народ у творчості Олеся Гончара / М. Равлюк. – Київ, 1960. – 40с.
825871
  Сорокин В.Д. Народ управляет государством / В.Д. Сорокин. – Л., 1972. – 96с.
825872
  Колосков И.А. Народ Франции в борьбе против фашизма. (Из истории освободительного движения во Франции в 1939-1944 гг.) / И.А. Колосков, Н.Г. Цырульников. – М., 1960. – 406с.
825873
  Бэрчетт У. Народ Южного Вьетнама победит / У. Бэрчетт. – М, 1969. – 232с.
825874
  Кресіна І.О. Народ як суб"єкт міжнародного права / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 182-195. – ISSN 0869-2491
825875
  Скирдо М.П. Народ, армия, полководец. / М.П. Скирдо. – М, 1970. – 207с.
825876
  Найдаков В.Ц. Народ, время, писатель / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1964. – 128с.
825877
   Народ, государство, регионы: стабильность развития. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 560 с. – ISBN 5-235-02502-4
825878
   Народ, да! : Из амер. фольклора.. – М., 1983. – 479с.
825879
  Семенюк Г.Ф. Народ, зігрітий серцем поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-4.
825880
  Капась В. Народ, люди, громада у поемі Івана Франка "Панські жарти" : компонентний аналіз лексем // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 321-327. – ISBN 966-7053-09-1
825881
  Борзенко С.А. Народ, отстоявший свободу / С.А. Борзенко. – М., 1954. – 344с.
825882
  Письменний Г.Г. Народ, партия, армия / Г.Г. Письменний. – Киев, 1969. – 253с.
825883
  Ходченко О.Є. Народ, який шукав свій шлях // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 72-86. – ISBN 978-966-551-322-3


  Історичний шлях менонітів.
825884
  Мишле Ж. Народ. / Ж. Мишле. – М., 1965. – 207с.
825885
  Кантор П.М. Народа верные сыны. / П.М. Кантор. – Л., 1968. – 20с.
825886
  Канашкин В.А. Народа душа родниковая. / В.А. Канашкин. – Краснодар, 1976. – 144 с.
825887
  Безкоровайна Г.Т. Народам потрібен мир / Г.Т. Безкоровайна. – К, 1963. – 40с.
825888
  Ахмад Мирза Тахир Народам СССР - с любовью : Послание главы Ахмадийского движения в Исламе Мирзы Тахира Ахмада / Ахмад Мирза Тахир. – Islamabad : Islam intern. publ., 1992. – 50 с., [1] л. портр.
825889
  Франко І.Я. Народе мій : Пролог до поеми "Мойсей": Мовами народів світу / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1989. – 150с. – ISBN 5-7745-0164-7
825890
  Кир"ян Н. Народе мій! До тебе я ще верну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 8


  У музеї шістдесятництва відбулося відкриття виставки "я з вами", присвяченої 30-м роковинам від дня загибелі у тюремному карцері видатного поета, правозахисника, політв"язня Василя Стуса.
825891
  Никорак Ю. Народе мій, до тебе я ще верну... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  Поетові й Героєві України Василеві Стусу виповнилося б 80...
825892
  Петлюра Л. Народе мій, улюблений... / Леся Петлюра ; [підготув. до вид., переднє сл., упорядкував, життєпис та комент. Т. Ківшар] ; ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-02-5223-3
825893
  Петлюра С.В. Народе Український : вибрані статті, листи, документи / Симон Петлюра. – Харків : Лівий берег, 1992. – 152с. : іл. – (Першоджерела історії). – ISBN 5-7707-244-7
825894
  Каралийчев А. Народен закрилник / А. Каралийчев. – София, 1954. – 224с.
825895
  Чашуле Коле Народен хероJ Страшо Пинцур. / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1951. – 98с.
825896
  Палій О. Народжена бути єдиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 4


  94 - річниця возз"єднання українських земель. День Соборності України.
825897
  Голота Л.В. Народжена в степах : поезії / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 55 с.
825898
  Фурса С.Я. Народжена в Україні дитина та її проблеми, пов"язані з землею // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
825899
   Народжена війною. Як змінилася армія України за роки російської агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4
825900
  Деркачук В.А. Народжена під крилами небес : вірші 2014-2017 / Віра Деркачук. – Одеса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. – ISBN 978-966-927-341-3
825901
  Давидовська Н.В. Народжена у грудні / Н.В. Давидовська. – К., 1990. – 76с.
825902
  Стрілько В. Народжена Українською революцією // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 10


  Виникнення та становлення Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського, безперечно, слід розглядати лише в контексті історії Української революції 1917—1921 років.
825903
   Народжене новим часом : (Збірник). – Ужгород, 1974. – 136с.
825904
  Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 3


  Відзначення 140-річчя від дня народження видатного українського письменника Марка Черемшини на Івано-Франківщині.
825905
  Базилевський В. Народжений для бою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 11


  Іван Багряний - український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
825906
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 31


  Український письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський.
825907
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни. 10 серпня могло б виповнитися 75 років письменнику, державному і громадському діячеві Роману Лубківському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 13
825908
  Марухняк Й. Народжений на гастролях... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 12


  Мистецький музей Леся Курбаса у місті Самбір на Львівщині зберігає пам"ять про великого театрала.
825909
  Юхимович В. Народжений на другий день різдва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
825910
  Зайцева Ю. Народжений українцем-манкуртом не стане / Ю. Зайцева, В. Школьняк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 11


  Про українського філософа, правознавця і політолога, доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Академії правових наук України, академіка Міжнародної академії інформатики.
825911
  Шендеровський В. Народжений Чернігівщиною (до 85-річчя від дня народження академіка Олексія Ситенка) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 56-60. – ISSN 1819-7329


  Видатний фізик-теоретик О.С. Ситенко розпочав свою педагогічну діяльність в Харкові, продовжував у Київському ун-ті ім. Т. Шевченка і в Києві створів наукові школи у галузі ядерної фізики і фізики плазми.
825912
  Смольницька Ольга Народженим в храмі = Молода муза : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 23-27. – ISSN 0868-4790
825913
  Шматько О.О. Народжені "відлигою". Презентація літературної спадщини шістдесятників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 10-16
825914
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1937. – 279с.
825915
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1940. – 176с.
825916
  Федорук О.К. Народжені в Елладі : оповідання ; для сер. та ст. шк. віку / Олександр Федорук. – Київ : Веселка, 1984. – 200 с.
825917
  Ійєш Д. Народжені в пустах / Д. Ійєш. – Ужгород, 1958. – 252с.
825918
  Сигалов А. Народжені в україні. Наша земля дала світові блискучу плеяду нобелівських лауреатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 5). – С. 8-9
825919
  Костенко М.П. Народжені для щастя. (Про трудівників Зах. України та соц. Болгарії. Нариси). / М.П. Костенко. – Львів, 1966. – 190с.
825920
  Вартанов Г.І. Народжені життям. / Г.І. Вартанов. – Київ, 1965. – 102с.
825921
   Народжені життям. (Комсомольський щорічник).. – Київ, 1964. – 64с.
825922
   Народжені життям. (Про досвід роботи комсомольських організацій України).. – Київ, 1962. – 331с.
825923
  Свентах А. Народжені революцією... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – C. 20


  Espreso. tv, "112 Україн" та Hromadske. tv - як онлайн-транслятори Євромайдану.
825924
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : мемориальный альманах в двух томах = Born by Ukraine : memorial anthology in two volumes : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
Т. 1 : А - К. – 2002. – 896 с.
825925
   Народжені Україною = Рожденные Украиной: Мемориальный альманах в двух томах = Born by Ukraine: Memorial anthology in two volumes : Меморіальний альманах: У 2-х томах. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-25-0
Т.2 : Л-Я. – 2002. – 896с.
825926
  Циганенко В.О. Народжені українською землею // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 54-56


  Нобелівські лауреати з України.
825927
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Одеса, 1929. – 179 с.
825928
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 247 с.
825929
  Сікорський Я. Народження / Я. Сікорський. – Одеса, 1957. – 131с.
825930
  Ваш І.М. Народження / І.М. Ваш. – Ужгород, 1965. – 93с.
825931
  Мухтар А. Народження / Аскад Мухтар ;. – Київ : Дніпро, 1965. – 251 с.
825932
   Народження "Європейського Словника філософій" і відкриття Барбари Касен / К. Сігов, А. Кхелуфі, Д.-А. Коломієць, О. Сімороз, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 153-171. – ISSN 2075-6461
825933
  Лихолат І.П. Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 20-28. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
825934
  Ясь О.В. Народження Академії. Коротка хроніка 1918 року, або як це було... // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 5-17. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено передумови та обставини заснування Української Академії наук. Розглянуто основні хронологічні віхи конституювання Академії протягом 1918 р. Проаналізовано створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та головні ...
825935
  Потер М. Народження аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 47-68. – ISSN 0235-7941
825936
  Речмедін В.О. Народження Афродіти : повість / В.О. Речмедін. – Київ, 1974. – 176 с.
825937
  Плоткін Г.Д. Народження весни : лірика / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1936. – 86 с.
825938
  Бушанськии В.В. Народження влади Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 653-659. – ISSN 1563-3349
825939
  Бугианський В.В. Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
825940
  Ландо А.І. Народження газетного рядка / А.І. Ландо. – К., 1983. – 88с.
825941
  Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О. Сухомлинський. – К, 1970. – 288с.
825942
  Марцишина І. Народження друкованого слова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
825943
  Віднянський С.В. Народження Європейського Союзу. Жак Делор / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 213-228. – ISBN 978-966-02-5494-7
825944
  Прокопенко П. Народження єдиної Європи // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18


  На шляху до Європи: історія створення ЄС
825945
  Авакян А.Х. Народження зірки : поезії : пер. з вірм. / Аревшат Авакян. – Київ : Радянский письменник, 1991. – 108 с. : іл., портр. – (Бібліотека "Братерство"). – ISBN 5-333-00773-Х
825946
  Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В.Д. Ужченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 278, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
825947
  Кульчицький С. Народження і крах "Республіки Крим" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як Росія намагалася, але не змогла анексувати півострів у 1990-х.
825948
  Тома Л.В. Народження істини. / Л.В. Тома. – Х., 1988. – 68с.
825949
  Гай-Нижник Народження карбованця // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 59-80. – ISSN 0869-3595
825950
  Ніселевич Л. Народження кінофільму. / Л. Ніселевич, І. Вязовський. – Харків-Одеса, 1932. – 56с.
825951
  Мануйлов В. Народження колективу / В. Мануйлов. – К., 1958. – 111с.
825952
  Савич І.С. Народження колоска : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
825953
   Народження конституцій: роль держави та громадянського суспільства / К. Гульман, М. Козюбра, М. Оніщук, А. Селіванов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 92-100.


  Міжнародна конференція "Конституційний лад і консолідація демократії"
825954
   Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-348 та в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
825955
  Воронько П.М. Народження легенди : Поема / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 47с.
825956
  Іларіон Народження людини : Філософська містерія: В п"яти діях / Іларіон; Митрополитальний собор у Вінніпегу. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с.
825957
  Серпілін Л.С. Народження людини : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1963. – 177 с.
825958
  Павленко Ю. Народження Мнемозини зі сну // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: с. 115; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
825959
  Лабащук О. Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 502-507. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
825960
  Кульчицький С.В. Народження Народного руху України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 8-22. – ISSN 0130-5247
825961
  Лук"яненко Л.Г. Народження нової ери : [зб. статей] / Левко Лук"яненко. – Київ : Універсальна газета, 1997. – 168, [2] с. – ISBN 5-7707-0293-1
825962
  Лук"яненко Л. Народження нової ери : збірник статей / Левко Лук"яненко ; Ін-т суспільних досліджень. – Вид 3-тє, випр. та доп. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-348-155-5
825963
  Худобець О. Народження нової церкви. Мартін Лютер // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
825964
  Шахлін Б.А. Народження перемог / Б.А. Шахлін. – К, 1962. – 124с.
825965
   Народження пісні. (Збірка віршів).. – К., 1964. – 123с.
825966
  Дрозденко В.І. Народження подвигу / В.І. Дрозденко. – Київ, 1970. – 290с.
825967
  Дрозденко В.І. Народження подвигу. / В.І. Дрозденко. – К., 1959. – 260с.
825968
  Баранов В.Ф. Народження полум"я / В.Ф. Баранов. – К., 1978. – 63с.
825969
  Ігнат В.І. Народження полум"я / В.І. Ігнат. – Ужгород, 1983. – 63с.
825970
  Нейметі М.І. Народження проліска / М.І. Нейметі. – Ужгород, 1984. – 46с.
825971
  Кульчицький С.В. Народження радянського комуносоціалізму в Російській революції 1917 р. (десять коротких тез) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 73-83. – ISSN 0130-5247
825972
  Сватко Ю.І. Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15


  У статті в трьох аспектах («життя», «знання», «знак») досліджено феномен народження риторики з духу філософії за доби старших софістів. Розглянуто передумови застосування риторичних навичок і вмінь, викладені у так званій «аксіоматиці Арістотеля», і ...
825973
  Малишко А. Народження синів : поезії / А. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 199 с.
825974
  Іванисенко В.П. Народження стилю / В.П. Іванисенко. – Київ, 1964. – 299с.
825975
  Рачада І.Д. Народження таланту : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ : Дніпро, 1964. – 79 с.
825976
  Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 172-181. – ISSN 0320 - 8370


  Про специфіку сучасної новозеландської поезії
825977
  Мироненко О. Народження української юридичної науки і перші вітчизняні доктрини судової конституційної юстиції (друга половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-111
825978
  Черняков Б.І. Народження фотожурналістики / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 72с.
825979
  Копинець К. Народження хліба / К. Копинець. – Ужгород, 1984. – 80 с.
825980
  Владленова І.В. Народження Четвертої хвилі : нанотехнологічне суспільство // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.14-18
825981
  Костенко Олег Народжуваність в Україні майже на рівні Європи : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 13
825982
  Курило І.О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів / І.О. Курило, Н.О. Рингач // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
825983
  Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 292-298. – (Серія географічна ; Вип. 35)
825984
  Курило І.О. Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 65-79. – ISSN 2072-9480
825985
  Чернявський М.А. Народжується день : лірика, драматична поема / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1972. – 127 с.
825986
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ ; Харків, 1932. – 198 с.
825987
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 204 с.
825988
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 156 с.
825989
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ, 1956. – 204 с.
825990
  Копиленко О.І. Народжується місто : роман / О.І. Копиленко. – Харків : Прапор, 1980. – 175 с. – (Заграва)
825991
  Селігей П.О. Народжується текст... // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0027-2833
825992
  Низовий І.Д. Народжуються квіти / І.Д. Низовий. – Ужгород, 1964. – 46с.
825993
   Народи-брати. Літ.-репертуарний збірник.. – К., 1954. – 220с.
825994
  Головко М.К. Народи - брати / М.К. Головко. – Київ, 1968. – 184с.
825995
  Соколов В.В. Народи мені сина. / В.В. Соколов. – К., 1962. – 126с.
825996
  Снєгірьов Г.І. Народи мені три сини / Г.І. Снєгірьов. – Київ : Дніпро, 1973. – 255с.
825997
  Проніна Н.М. Народи Росії в антифеодальних рухах XVII століття. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
825998
  Проніна Наталія Михайлівна Народи Росії в антифіодальних рухах ХУІІ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Наталія Михайлівна; КУ. – Київ, 1995. – 229л. – Бібліогр.:л.218-229
825999
  Звірик П А. Народився красивим : повість та оповідання / П А. Звірик, . – Одеса, 1968. – 167с.
826000
  Караманов Ж. Народився хлопчик. Чоловік сварився, що подасть до суду // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 38 (191). – С. 50


  Як працюється провіднику потягу Астана - Київ.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,