Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
825001
  Дядченко Л. "обд-ж-ілене літо вмістилось у ночі купала..."; "бачу сни і себе рибкою у воді - двічі..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 152-155
825002
  Эзеринь Я.А. "Обед под музыку" и другие новеллы. / Я.А. Эзеринь. – Рига, 1957. – 343с.
825003
  Полетика Н.П. "Обезьяний" процесс в Америке / Н.П. Полетика. – М.-Л, 1926. – 102с.
825004
  Гальчинський Анатолій "Обережно!" - Росія // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 171-174
825005
  Навроцький О. "Обережно, персональні дані !" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 109-111
825006
  Панченко В. "Обережно: белетризм!" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 435-438. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
825007
  Кожем"яка О. "Обери своє майбутнє!" : (Позакласний захід для учнів та їх батьків з виборчого права // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.1-10
825008
  Герасимова Ю.Н. "Обеспечить... судьбу Кавказа и разрушить надежды турок" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 7-11. – ISSN 0321-0626
825009
  Пушкин А.С. "Обиды не страшась, не требуя венца..." [Електронний ресурс] / Пушкин А. С. ; ООО "Кордис & Медиа". – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 audio CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Общее время звучания - 53 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0412-4


  Смоленский Яков Михайлович - актер, чтец, народный артист России, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук. Среди литературного наследия артиста - "Четверть века с "Евгением Онегиным". Записки актера-чтеца. "В союзе звуков, чувств и ...
825010
  Марчук Л. "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X


  Розмова з ректором Львівського державного університету внутрішніх справ Валерієм Середою щодо готовності офіцерів виїхати на передову та про нові методи навчання курсантів.
825011
  Бокал Г.В. "Обізнане незнання", "Про вчене незнання" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 269-270. – ISBN 966-316-069-1
825012
  Пушкарук Н. "Обкатка доктрини Трампа" / Н. Пушкарук, О. Цвєтков, Г. Аккерман // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 версеня (№ 167). – С. 3


  Як світ оцінив першу промову американського президента перед Генасамблеєю ООН.
825013
  Желіховська Н. "Обкрадені села" Степана Колесника // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 80-83
825014
  Савинская Н.В. "Облако слов" и К* // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 60 - 63. – ISSN 2072-3849


  О концепции "Библиотека 2.0"
825015
  Зиедонис И. ...обе двери открыты : стихи и поэмы / И. Зиедонис. – Москва : Советский писатель, 1990. – 254 с.
825016
  Морайтідіс А. [Обітниця / Александрос Морайтідіс. – Афіни : Нефелі, 1987. – 225, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 4])
825017
   «Облачное» будущее отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – декабрь. – С. 50-56. – ISSN 1726-6726


  Сегодня облачные технологии уже не непонятная инновация, знакомая только относительно узкому кругу специалистов, как было ещё совсем недавно. В настоящее время это модный тренд, ставший одним из драйверов развития Интернета, а сами технологии в том или ...
825018
  Грошев Виктор Александрович Обдественное разделение труда в регионе (Вопросы теории и методологии прогнозирования) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Грошев Виктор Александрович; Ленингр. фин.-эк. ин-. – Л., 1980. – 21л.
825019
   Обдорской управы книга для записи приговоров по тяжбам, спорам и проступкам инородцев (18811901 гг.) Из истории обычного права и суда обдорских ненцев и хантов конца XIX -- начала XX.. – Томск, 1970. – 161с.
825020
  Кузнецов Ф.Ф. Обдумывающему житьё / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1964. – 128с.
825021
  Гутман И.И. Обдщековариантный метод последовательных приближений в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутман И.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1962. – 14л.
825022
  Воробьева Мария Обед в облаках : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
825023
  Тайлер Э. Обед в ресторане / Э. Тайлер. – М., 1986. – 303с.
825024
  Мери В. Обед за один доллар / В. Мери. – М., 1984. – 127с.
825025
  Орлова Ж.И. Обед за полчаса / Ж.И. Орлова. – М., 1989. – 223с.
825026
  Клявиня А.М. Обед на каждый день / А.М. Клявиня. – 2-е изд. – Кемерово, 1989. – 303с.
825027
   Обеды вегетарианца.. – М., 1990. – 57с.
825028
  Гельб Г. Обезбаливание без лекарств / Г. Гельб. – 2-е изд. – Минск, 1990. – 142с.
825029
  Балей П. Обезвласнене суспільство : Марксизм: утопія в теорії і терор у практиці / П.Балей. – 2е вид. – Київ : Смолоскип, 2003. – 730с. – ISBN 966-7332-96-9
825030
  Бекер М.Е. Обезвоживание микробной биомассы и экстрацеллюлярных метаболитов : (химико-технологические и биологические основы) / М.Е. Бекер. – Рига, 1967. – 364с.
825031
  Лагутина Обезвоживание, восстановление и дезарсенизация керченских железных руд : Автореф... канд. хим.наук: / Лагутина а.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 16л.
825032
  Мишура А.С. Обезвреживаем манипуляторов против экстерналистской защиты компатибилизма // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-82. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
825033
  Никифоров А.С. Обезвреживание жидких радиоактивных отходов / А.С. Никифоров. – М, 1985. – 184с.
825034
   Обезвреживание и регенерация твердых органических отходов и растворителей: Тез. докл. зон. конф. 29-30 нояб. 1990 г.. – Пенза, 1990. – 60с.
825035
  Соболев Обезвреживание радиоактивных отходов на централизованных пунктах / Соболев, Л.М. Хомчик. – М, 1983. – 128с.
825036
  Чечеринда Е. Обезглавленная память, или кто убил Георгия? // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 36. – С. 30.
825037
  Кошів Я. Обезголовлений. Убивство журналіста : [пер. з англ.] / Ярослав Кошів. – [Б. м.] : Artemia Press, 2004. – 292 с. : фотоіл. – Вих. дан. ориг.: JV Koshiw. Beheaded. Artemia press, 2003. - Предм.-імен. покажч.: с. 265-292
825038
  Каня Вашек Обездоленные войной : роман / Каня Вашек. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236с.
825039
  Конрой Д. Обездоленные: роман : роман ; пер. с англ / Джек Конрой ; Пред. М. Мендельсона. – Москва : Радуга, 1983. – 736 с. – Перепл. с : Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс [С. 279-735]. – (Библиотека литературы США)
825040
  Жуковский Г.Ю. Обезжелезивание песков механическими способами / Г.Ю. Жуковский. – М.-Л., 1936. – 64с.
825041
  Василюк Агнешка Обезжиренный и с учетом жира индекс массы тела жителей города Бяла-Подляска / Василюк Агнешка, Сачук Ежи // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 85-91 : табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 1818-9172
825042
  Зубкин А.С. Обеззараживание объектов, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1970. – 125с.
825043
  Ньюхолл А.Г. Обеззараживание почвы путем прогревания, затопления и фумигации. / А.Г. Ньюхолл. – М., 1958. – 94с.
825044
   Обеззараживание растительной продукции от карантинных и других опасных вредителей: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 67с.
825045
  Зубкин А.С. Обеззараживание территории, сооружений и транспорта, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – М, 1965. – 136с.
825046
  Срібняк І.В. Обеззброєна, але нескорена : Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії ( 1921-1924 р.р.) / І.В. Срібняк; Інститут дослідження модерної історії України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 128с. – ISBN 966-7018-10-5
825047
  Каценеленбаум З.С. Обезценение рубля и перспективы денежного обращения. / З.С. Каценеленбаум. – М., 1918. – 67с.
825048
   Обезцінювання активів у структурі прибутку на Тайвані: за даними в умовах спекуляції та поза нею / Чінь Лунь Чен, Чу-Янг Чуєн, , Чен-Веі Лу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 474-483 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
825049
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1959. – 415с.
825050
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1991. – 397с.
825051
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1991. – 477с.
825052
  Бирский В.Р. Обезьяний переполох в искусстве / В.Р. Бирский. – Л., 1964. – 51с.
825053
  Костенко А. Обезьянка Айва. / А. Костенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
825054
  Нейпье П. Обезьяны / П. Нейпье, Д. Нейпье. – М., 1984. – 129с.
825055
  Бочкарев П.В. Обезьяны в Сухуме / П.В. Бочкарев. – Сухум, 1932. – 80с.
825056
  Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы / У. Ирвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 464 с. – (Жизнь замечательных людей)
825057
  Пожарицкая Н.М. Обезьяны, обезьяны, обезьяны / Н.М. Пожарицкая. – М, 1982. – 191с.
825058
  Линден Юджин Обезьяны, человек и язык / Линден Юджин; Под ред. Е.Н. Панова. – Москва : Мир, 1981. – 272 с.
825059
  Панченко Н.В. Обелисики в лесу. / Н.В. Панченко. – М., 1963. – 74с.
825060
  Львов М.Д. Обелиск / М.Д. Львов. – М., 1967. – 32с.
825061
  Мамлин Г.С. Обелиск / Г.С. Мамлин. – М., 1967. – 63с.
825062
  Полещук А.Л. Обелиск / А.Л. Полещук. – М, 1974. – 385с.
825063
  Быков В. Обелиск / В. Быков. – Москва, 1977. – 271 с.
825064
  Быков В. Обелиск = Рыбаков А. Неизвестный солдат : Повести / В. Быков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 237 с.
825065
  Быков В.В. Обелиск ; Дожить до рассвета / В.В. Быков. – Минск, 1977. – 208 с.
825066
  Шикман А.П. Обелиск в Александровском саду / А.П. Шикман. – М., 1990. – 222с.
825067
  Евгеньев П.К. Обелиск в Раифе / П.К. Евгеньев. – Казань, 1969. – 144с.
825068
  Шапа Л.А. Обелиск в степи / Л.А. Шапа. – Львов, 1973. – 159с.
825069
  Понизовский В.М. Обелиск на меридиане / В.М. Понизовский. – М., 1983. – 352с.
825070
  Степанчук Т.Г. Обелиск у дороги / Т.Г. Степанчук. – М., 1969. – 208с.
825071
  Короткевич А.Т. Обелиск у дороги / А.Т. Короткевич. – Минск, 1971. – 176с.
825072
  Скородум В.Ф. Обелиск. / В.Ф. Скородум. – Л, 1979. – 112с.
825073
  Кобяков Г.Г. Обелиски / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1974. – 176с.
825074
  Гончаренко И.И. Обелиски : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1978. – 71 с.
825075
  Домовитов Н.Ф. Обелиски в степи / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1968. – 319с.
825076
   Обелиски: Стихи.. – Саратов, 1985. – 183с.
825077
  Биков В.В. Обеліск / В.В. Биков. – Київ, 1975. – 239 с.
825078
  Биков В. Обеліск / В. Биков. – К., 1978. – 343с.
825079
  Грибова Л.О. Обеліск на горі / Л.О. Грибова. – К., 1966. – 75с.
825080
  Гончаренко І.І. Обеліски : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 131 с.
825081
  Шаповал П.З. Обеліски і колоски : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 72 с.
825082
  Нікітін Т.Г. Обеліски пам"яти / Т.Г. Нікітін. – Х, 1986. – 55с.
825083
  Скурихина М.М. Обемн ДНК при облучении в условиях арденаэлектомии. : Автореф... канд.биол.наук: 03.090 / Скурихина М.М.; АН СССР,Ин-т биолг.физики. – Пущино, 1971. – 20л.
825084
  Кащук Н.О. Обереги : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1979. – 184 с.
825085
  Маландій О. Обереги : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 2001. – 68с. – ISBN 5-333-01544-9
825086
  Кравченко Я. Обереги Луки Долинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 24
825087
  Дьомін Микола Обереги Миколи Обезюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-25. – ISSN 0868-9644
825088
  Цвіт Антонія Обереги мої : триптих // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 76-78. – ISSN 0130-321Х
825089
  Поклад Н.І. Обереги надії / Н.І. Поклад. – К, 1991. – 131с.
825090
  Скуратівський В. Обереги пам"яті / В. Скуратівський. – К., 1992. – 108с.
825091
  Гаєцький З. Обереги українства : (далі буде) // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 7


  Про історію та діяльність товариства "Просвіта".
825092
  Панфілова Т. Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 28-31
825093
  Красюк П.Х. Обережний півень : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 85 с.
825094
  Федор О.Т. Обережність - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 36
825095
  Трошина Світлана Обережність з вогнем - запорука безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 27 : фото
825096
  Осадчук Лілія Обережність під час літніх канікул - запорука життя та здоров"я (Пам"ятка дітям) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
825097
  Наконечна О.В. Обережно - ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-29 : рис.
825098
  Усик Світлана Обережно - дитина на дорозі / Усик Світлана, Мажар Галина, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23 : фото
825099
   Обережно - мова! Матеріали парламентських слухань і ВРУ 12 березня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 136 с. – ISBN 966-611-243-1
825100
  Ільченко Н.В. Обережно - примхи весняної погоди! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 30
825101
  Гальчинський А. Обережно - Росія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.48-55


  Міжнародні економічні відносини України з Росією
825102
  Болюк З.А. Обережно - сказ / З.А. Болюк, М.Б. Полив"яний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
825103
  Кот Н. Обережно - тонкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 30-31 : фото
825104
  Лі Цефень Обережно входити в історію Кітаю / Лі Цефень. – Тайбей : Лімін, 1982. – 206с. – Видання китайською мовою
825105
  Просяник Н.С. Обережно! Слизько! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 30 : фото
825106
  Балагур Л.В. Обережно, безпритульні собаки розгулюють містом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
825107
  Литвин Тетяна Обережно, гриби! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 39 : фото
825108
  Груник Н.В. Обережно, змії! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 33-34
825109
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 4 : фото
825110
  Безмен Володимир Обережно, ожеледиця ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-33 : фото
825111
  Наконечна О.В. Обережно, ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-35 : фото
825112
  Тарнашинська Л. Обережно, плагіват! Методи пошуку "креатину" (читай: креативу) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9 (585). – С. 103-109. – ISSN 0236-1477
825113
  Ільченко Н.В. Обережно, рання городина! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-3 : фото
825114
  Ільченко Н.В. Обережно, сильний снігопад! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 36 : фото
825115
  Скопенко В. Обережно: "українознавство" / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Освіта України, 1999
825116
  Поповченко О. Обережно: біржі або купівля-продаж нерухомості без участі нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 46-49
825117
  Ткаченко С. Обережно: гомозаври // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 171-178. – ISSN 0130-1608
825118
  Залізняк Л. Обережно: імперія! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Сучасна путінська Росія є реліктом і прямою спадкоємницею "імперії зла" з її людиноненависницькою філософією.
825119
  Кацал І. Обережно: консалтинг. Як управляти консалтинговими ризиками // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 37-39.
825120
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М.В. Лукінюк; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США.КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с. – ISBN 966-7018-84-9


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
825121
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 516-557. – ISBN 978-966-355-069-5


  Допитливим читачам НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою, автор. Підпис, 15.02.2013, Київ, Оболонь
825122
  Іванов Ю.С. Обережно: сіонізм / Ю.С. Іванов. – Київ, 1969. – 159с.
825123
  Білоус Д.Г. Обережно: слово! / Д.Г. Білоус. – Київ, 1984. – 189 с.
825124
  Проскуров В.А. Обережно: стафілокок! / В.А. Проскуров. – К., 1990. – 46с.
825125
  Залізняк Л. Обережно: федералізація! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки. За яскравою вивіскою федералізму ховається банальний сепаратизм.
825126
  Кірпічніков Василь Обережно: шахрайство з банкоматами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 36-37 : фото
825127
   Оберемок Євген Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
825128
   Обери свідомо : Матеріали та методика для аналізу соціального блоку передвиборних програм кандидатів у депутати до рад різніх рівнів. – Київ, 2002. – 72с.
825129
   Обери свій шлях / розмову вели Анна Духлій, Олеся Белеля студентки радіофізичного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Інтерв"ю з відомим ученим, професором радіофізичного факультету, Академіком НАН України Миколою Григоровичем Находкіним.
825130
  Шевцов В.Ю. Оберіг : міфи і легенди Ук-Ра-їни / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 278 с. : іл. – ISBN 978-966-348-222-4
825131
  Ситник К. Оберіг вітчизняної науки (До 90-річчя президента НАН України академіка Б.Є. Патона) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
825132
   Оберіг.. – К., 1993. – 156с.
825133
  Вовканич С.Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 172-176. – ISSN 1562-0905
825134
  Калініна Н. Оберігаймо конфіденційність / Наталія Калініна // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері захисту персональних даних та надаються рекомендації щодо вдосконалення діяльності публічних бібліотек з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних фізичної особи.
825135
  Чабанівський М.І. Оберігаймо рідну природу / М.І. Чабанівський. – К., 1968. – 48с.
825136
  Якумакіс Маноліс Оберіть свою Елунду : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-25 : Фото
825137
   Оберіть свою Елунду : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 20-23
825138
  Сенанкур Э. Оберман / Э. Сенанкур. – Москва, 1963. – 371с.
825139
  Колосов О.Л. Обернена задача в методі СП на практичному прикладі / О.Л. Колосов, Л.М. Заєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-87. – (Геологія ; Вип. 13)


  Розглядається рішення оберненої задачі СП за матеріалами геофізичних досліджень у свердловині № 17 Бугреватського родовища Охтирського нафтогазопромислового району північної частини ДДВ.
825140
  Ободан Н.І. Обернена задача визначення зовнішніх навантажень при деформації тонкостінних оболонок / Н.І. Ободан, Н.А. Гук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача відновлення функції зовнішнього навантаження, діючого на циліндричну оболонку, з урахуванням особливостей нелінійного напружено-деформованого стану. Підхід дозволяє відновити невідомі параметри у всьому діапазоні дії ...
825141
  Баб"як Л.С. Обернена задача для еволюційного рівняння з цілою функцією / Л.С. Баб"як, О.Л. Горбачук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлюються необхідні і достатні умови розв"язності оберненої задачі для еволюційного рівняння з цілою функцією.
825142
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков С.М.; Савенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
825143
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 376 л. – Додатки: л. 373-376. – Бібліогр.: л. 338-372
825144
   Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. – Київ : Спалах, 1998. – 960 с. – ISBN 966-512-175-8
825145
   Обернені задачі оптичної спектроскопії для суспензій наночасток срібла / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак, Т.В. Скоробогатов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 470-478. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ефективна методика розв"язання обернених задач оптичної спектроскопії, яка практично реалізована на прикладі аналізу експериментальних спектрів ослаблення світла у водяних суспензіях наночасток срібла з оболонкою. Отримано гістограми ...
825146
  Міненко Р. Обернені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку / Р. Міненко, П. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Ціль роботи полягає в створенні методів рішення обернених задач гравіметрії й магнітометрії з ітераційними поправками вищих порядків для того, щоб одержувати коректні й ...
825147
   Обернені системи керування в алгоритмах перетворення інформації / О.М. Ковальов, О.Я. Савченко, В.А. Козловський, В.Ф. Щербак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі аспекти застосування обернених систем керування для перетворення та шифрування інформації. Вивчаються неперервні та дискретні (скінченні автомати) динамічні системи. Запропоновано схему побудови оберненої системи та її модифікацій з ...
825148
  Гук Н.А. Обернені стаціонарні задачі деформування тонкостінних оболонок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Гук Н.А. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 26 назв.
825149
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – К., 1973. – 23с.
825150
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – К., 1973. – 23с.
825151
  Сидоров М.В. Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя / М.В. Сидоров, В.І. Ляшко, .Александрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 196-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано формули обернення інтегрального зображення розв"язків для узагальненого осесиметричного рівняння Гелъмголъця для областей двох типів. Паралельно розв"язано відповідні інтегральні рівняння типу згортки з функцією Бесселя в ядрі. Ключові слова: ...
825152
  Зеленський С.Є. Обернення хвильового фронту : конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика" / Зеленський С.Є. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 71 с.
825153
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Дис. .. канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 122л. – Бібліогр.: л. 113-122
825154
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
825155
   Обернення хвильового фронту з конверсією частоти в анізотропних середовищах / Г.А. Мелков, А.В. Чумак, В.І. Васючка, В.А. Мойсеенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено явище обернення хвильового фронту з перетворенням частоти оберненої хвилі вниз або відносно частоти падаючої хвилі в анізотропних середовищах. Це явище досліджено при параметричному оберненні невзаємних поверхневих магнітостатичних хвиль в ...
825156
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.02. / Зима С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
825157
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин - І діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: 02.00.02 / Зима Світлана Володимирівна; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Київ, 2002. – 130 л. – Бібліогр.: л.113 -1 30
825158
  Віланд К.-М. Оберон. / К.-М. Віланд. – Київ, 1972. – 228с.
825159
  Федоров Є.П. Обертання Землі / Є.П. Федоров. – Київ : Знання, 1966. – 52 с.
825160
  Слезкин Ю. Обертас : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 0132-2036
825161
   Обеспечение абонентов ГСНТИ первоисточниками и их копиями: Метод. рекомендации.. – М., 1988. – 52с.
825162
  Курин М.А. Обеспечение адсорбционного взаимодействия при механической обработке резанием // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 2 (109), март - апрель. – С. 4-9. – ISSN 1727-7337


  Сформулирована проблема необходимости исследования кинематики процессов механической обработки с целью повышения эффективности активации действия различных сред в зоне резания.
825163
  Астахова Е.Д. Обеспечение ансамблевыми прогнозами Олимпиады "Сочи-2014" / Е.Д. Астахова, А. Монтани, Д.Ю. Алферов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 56-68 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
825164
  Богданова Светлана Обеспечение безопасности горнолыжников: системе классификации трасс дан старт : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 62-65 : Фото
825165
  Кузнецов В.Н. Обеспечение безопасности движения на участках автомобильных дорог в пределах населенных пунктов сельского типа. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.11 / Кузнецов В.Н.; МВ и ССО СССР. – М, 1987. – 16л.
825166
  Низенко Э.И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : Учебное пособие / Э.И. Низенко; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 124с. – ISBN 966-608-273-Х


  Освещеныпроблемы нормативно-правового обеспечения и регулирования, организации и деятельности службы безопасности хозяйствующего субъекта по предупреждению правонарушений в сфере предпринемательства
825167
   Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях / С.Р. Ильин, В.К. Радченко, Л.Г. Адорская, С.В. Самуся, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 157-185 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1607-4556
825168
  Зеленецкий В.С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В.С. Зеленецкий. – Харков, 2000. – 404 с.
825169
  Киричок И. Обеспечение библиотеками информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности университета // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
825170
  Талалуева Наталия Александровна Обеспечение взаимосвязи между общеобразовательной и профессионально-технической подготовкой учащихся в среднем профтехучилище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Талалуева Наталия Александровна; Науч.-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1980. – 20л.
825171
  Подлесный Д.В. Обеспечение всеобщего права на получение высшего образования: опыт революционного периода (1917-1921 гг.) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 91-99. – ISSN 1993-5560


  Метою дослідження є аналіз підходів революційних урядів 1917–1921 рр. до вирішення проблеми забезпечення загального права на здобуття вищої освіти. Для досягнення поставленої мети використовується ціла низка науково-дослідних методів, провідне місце ...
825172
  Антонян Ю.М. Обеспечение высшей школы научными кадрами // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1726-667Х
825173
  Ашуба Б.Ш. Обеспечение гаранторованой оплаты труда - основа повышения материального стимулирования колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ашуба Б.Ш.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
825174
  Троицкий С.В. Обеспечение действенности руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 23-25. – ISSN 1812-3910


  Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов обеспечения действенности руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности. В данной статье освещена позиция автора, направленная на ...
825175
  Миренков А.И. Обеспечение действующей армии вооружением, боевой техникой, материальными средстами в 1941-1943 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.24-29. – ISSN 0321-0626
825176
  Замойский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – М., 1982. – 112с.
825177
  Зингер И.С. Обеспечение достоверности данных в автоматизированных системах управления производством / И.С. Зингер, Б.С. Куцык. – М, 1974. – 136с.
825178
  Серова О. Обеспечение доступности информации - важнейшая задача библиотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
825179
  Головко Д.Б. Обеспечение единства организаторской, идеологической и хозяйственной работы / Д.Б. Головко. – К., 1985. – 47с.
825180
   Обеспечение законности в АПК.. – Кишинев, 1991. – 221с.
825181
   Обеспечение законности в деятельности государственных органов: Межвуз. научн. сб.. – Уфа, 1987. – 152с.
825182
  Шемшученко Ю.С. Обеспечение законности в деятельности местных органов Советского государства управления средствами прокурорского надзора (на матер. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Шемшученко Ю. С.; Объд. сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права АН УССР. – К., 1970. – 28л.
825183
  Шамрай В.А. Обеспечение законности в деятельности службы участковых инспекторов милиции / В.А. Шамрай. – К., 1993. – 65с.
825184
  Мигущенко О.Н. Обеспечение законности в деятельности советского государства в 20-е - 30-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются проблемы создания в СССР системы "защиты"законности через выявление нарушений права и закона и их немедленное пресечение. The article considers the problems of creation in the USSR of the system of "protection" of legitimacy ...
825185
  Дедков Л.Л. Обеспечение законности в общенародном государстве / Л.Л. Дедков. – Минск, 1980. – 94с.
825186
  Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении / А.Е. Лунев. – М., 1963. – 159с.
825187
  Керимов А Д. Обеспечение законности в СССР / А Д. Керимов. – М., 1956. – 167с.
825188
  Очередин В.Т. Обеспечение законности при расследовании преступлений несовершеннолетних / В.Т. Очередин. – Волгоград, 1990. – 82с.
825189
  Поляков Герман Васильевич Обеспечение и охрана жилищных прав советских граждан местными органами государственной власти и управления : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Герман Васильевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории государства и права. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
825190
  Карпунов В.С. Обеспечение и охрана прав граждан местными Советами депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Карпунов В.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
825191
  Похолков Ю. и др. Обеспечение и оценка качества высшего образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.12--27. – ISSN 0869-3617
825192
  Караваев В.В. Обеспечение инвалидов труда и семей умерших рабочих и служащих / В.В. Караваев, Б.Н. Гутерман. – М., 1927. – 56с.
825193
  Чеботарева А.А. Обеспечение информационной безопасности личности в Интернете: история и проблемы развития законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805


  В статье определяется место международно-правовых договоров в системе источников российского права. Делается вывод о том, что международно-правовые договоры, заключенные и ратифицированные Российской Федерацией, в иерархии источников права современной ...
825194
  Устинович Е.С. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации как одна из основополагающих функций ФСБ РФ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 231-236. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
825195
   Обеспечение информационных потребностей ученых и специалистов Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 216с.
825196
  Зимин В. Обеспечение иска о защите авторских и смежных прав в арбитражном суде // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 9. – С. 45-51. – ISSN 0201-7059
825197
  Пронина М.Г. Обеспечение исполнения норм гражданского права. / М.Г. Пронина. – Минск, 1974. – 199с.
825198
  Овезов Каков Обеспечение использования обязательств по договорам колхозов с государственными организациями. (По материалам Туркменской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Овезов Каков; АН СССР. Ин-т государства и права. – 28л.
825199
  Терехов А.И. Обеспечение кадрами приоритетных научных направлений (на примере нанотехнологий) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 11-17. – ISSN 0869-5873


  Показано изменение важнейших характеристик научных кадров страны в последнее десятилетие. Рассмотрены возможности и проблемы кадрового обеспечения приоритетных направлений развития науки, технологий и техники на примере нанотехнологий.
825200
  Абложевичус П.П. Обеспечение картофелем городского населения Литовской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Абложевичус П.П.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
825201
  Струминская Л.М. Обеспечение качества высшего образования - центральный вопрос Болонского процесса / Л.М. Струминская // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1811-0916
825202
  Тарасюк Л.Н. Обеспечение качества высшего образования в Великобритании в контексте Болонского процесса // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 68-77. – ISSN 0321-0383


  В данной статье излагаются общие подходы и механизмы британских университетов по обеспечению качества высшего образования в свете болонских реформ. Анализируется «академическая инфраструктура» по разработке и внедрению в практику образовательных ...
825203
  Кашлачева Т.С. Обеспечение качества высшего образования как вектор Болонских реформ // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 130-141. – ISSN 1029-8053
825204
  Кузнецов А.В. Обеспечение качества подготовки будущих офицеров тыла к аналитической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
825205
  Струкова София Вячеславовна Обеспечение качества подготовки по физике студентов технических специальностей в инновационном высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 75-78. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
825206
  Конарева Л.А. Обеспечение качества продукции в США и Японии // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1985. – № 4 (48) : Политическая стратегия американского руководства. Отношение канадских партий к проблемам войны и мира. Гонка вооружений и экономическое противоборство. Профессионально-техническое образование. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев.Америки. – С. 104-113
825207
  Война В.А. Обеспечение качества продукции за рубежом. / В.А. Война. – Москва, 1972. – 76с.
825208
  Маньшин Г.Г. Обеспечение качества функционирования автоматизированных систем / Г.Г. Маньшин, С.В. Кирпич. – Минск, 1986. – 221с.
825209
  Аавиксоо Я. Обеспечение качества:неортодоксальній взгляд на проблему // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-8. – ISSN 0321-0383
825210
  Тузин А. Обеспечение конвенциональной безопасности в Европе: прошлое, настоящее, будущее // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
825211
  Оболенцева Екатерина Обеспечение конкурентных позиций предприятий на рынке рыбных товаров // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Определены основные направления удержания конкурентных позиций рыбопромышленных предприятий, обеспечивающих наполняемость рынка рыбных товаров. Представлена структурная схема достижения конкурентных преимуществ предприятий рыбной отрасли, позволяющая ...
825212
   Обеспечение логистической деятельности субъектов хозяйствования : (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 22-35
825213
  Чертко В.Ф. Обеспечение максимальной прибыли путем войн и милитаризации народного хозяйства. (На прим. США в 1939-1953 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Чертко В.Ф.; МВО СССР. Москов. фин. ин-т. – М., 1954. – 17л.
825214
  Люшин С.А. Обеспечение материального благосостояния колхозного крестьянства СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Люшин С.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М,, 1955. – 16л.
825215
   Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий: Учеб. пособие для экон. вузов по спец. "Управление материал. ресурсами и орг. оптовой торговли средствами пр-ва".. – Минск, 1991. – 270с.
825216
  Ленков С.В. та ін. Обеспечение метрологической надежности кондуктометрических систем с дифференциальными датчиками // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 4. – С. 46-52. – ISSN 1815-7459
825217
  Мельник А.В. Обеспечение муниципальных структур инструментами современных информационных технологий / А.В. Мельник, Ю.Г. Щербаков // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-50 : Фото
825218
  Бунько В.А. Обеспечение надежной работы параллельно включенных тиристоров / В.А. Бунько, Л.К. Ветчанин. – К., 1972. – 10с.
825219
   Обеспечение надежности и качества сложных систем : сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 171 с.
825220
   Обеспечение надежности полупроводниковых устройств.. – М., 1964. – 464с.
825221
  Груничев А.С. Обеспечение надежности радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих изделий при эксплуатации / А.С. Груничев, А.В. Однодушнов, П.Ф. Якимов. – Москва : Советское радио, 1976. – 238 с.
825222
  Золотов А.А. Обеспечение надежности транспортных аппаратов космических систем / А.А. Золотов, М.И. Титов. – М., 1988. – 215с.
825223
  Финкельштейн Е.Я. Обеспечение надежности элементов методами параметрического контроля / Е.Я. Финкельштейн. – Рига, 1979. – 252с.
825224
  Платошкин Н.Н. Обеспечение населения Германии продуктами питания в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 54-59. – ISSN 0321-0626
825225
   Обеспечение научно-технического прогресса при геофизических исследованиях в Восточной Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 155с.
825226
  Александров Р.А. Обеспечение национальной безопасности в средневековой Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 10. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
825227
  Емелин С.М. Обеспечение общественного порядка и борьба с дезертирством в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805


  В статье показаны основные направления работы органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, а также по борьбе с дезертирством в годы Великой Отечественной войны.
825228
   Обеспечение общественного хозяйственного порядка : (Сборник выступлений в периодической печати ученых и практиков о необходимости принятия Хозяйственного (Коммерческого) кодекса Украины. – Донецк, 1998. – 167с. – ISBN 9667239349
825229
  Писаревский Е.Л. Обеспечение общественной безопасности в сфере туризма (зарубежный опыт) / Е.Л. Писаревский, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 42-46. – ISSN 1812-3910
825230
  Климов А.А. Обеспечение общественной безопасности внутренними войсками НКВД-МВД СССР на территории Западной Украины в 1940-1950-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 13-20. – ISSN 0321-0626
825231
  Антипин П.И. Обеспечение опережающего характера развития военного образования в Российской Федерации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 25-31.
825232
  Розанов В.С. Обеспечение оптимальных параметров воздушной среды в рабочей зоне / В.С. Розанов, А.В. Рязанов. – Москва, 1989. – 51 с.
825233
  Аблец В.В. Обеспечение охраны окружающей среды при проектировании предприятий, зданий и сооружений в свете требований государственных строительных норм / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
825234
   Обеспечение охраны социалистической собственности в современных условиях: Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1986. – 206с.
825235
  Серебряков С.В. Обеспечение перехода к геоцентрической системе координат ГСК-2011 при ведении государственного кадастра недвижимости, проблемы и пути их решения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 62-64 : карта. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
825236
  Бачило И.Л. Обеспечение порядка в управлении производством / И.Л. Бачило, С.В. Катрич, Л.А. Сергиенко. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 156 с.
825237
  Карпунов В.С. Обеспечение прав граждан местными Советами / В.С. Карпунов. – М., 1979. – 63с.
825238
  Пучкова М.В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной республики. / М.В. Пучкова. – М., 1987. – 140с.
825239
  Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР / И.В. Ростовщиков. – Саратов, 1988. – 117с.
825240
  Ковригина М.В. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
825241
   Обеспечение права и свобод граждан в СССР: Сб. ст.. – Кишинев, 1988. – 192 с.
825242
   Обеспечение права и свобод человека в международном праве : сб. обзоров. – Москва, 1987. – 208 с.
825243
  Гурджи Ю.А. Обеспечение правовой защищенности личности в уголовном процессе вопросы теории и методологии // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 500-507. – ISSN 1563-3349
825244
   Обеспечение преемственности в обучении как важнейшая функция образования : программа и материалы 15 научно-практической конференции учителей, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация; Харьковский обл. научно-метод. ин-т непрерывного образования ; Специализ. экономико-правовая школа Народной укр. академии ; [ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2008. – 124с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-72-6
825245
  Разладова М.М. Обеспечение преемственности между школой и Вузом путем применения системы дидактических средств. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разладова М.М.; Киев.гос.ун-т. – К, 1974. – 28л.
825246
  Сиренко В.Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов / В.Ф. Сиренко. – К, 1987. – 173с.
825247
  Чернова Е.В. Обеспечение продовольственной безопасности в глобализирующемся мире // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 16-19. – ISSN 1993-3541
825248
  Ушачев И. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-11. – ISSN 0235-2443
825249
  Ушачев И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 107-112. – ISSN 2221-1055
825250
  Киселев С. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 0235-2443
825251
  Калиев Г.А. Обеспечение продовольственной безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5-10.
825252
  Тельпуховский В.Б. Обеспечение промышленности рабочими кадрами в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тельпуховский В. Б.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1960. – 16л.
825253
  Борисенко З.Н. Обеспечение пропорциональности общественного производства в процессе планирования / З.Н. Борисенко. – К., 1982. – 37с.
825254
  Зельдина Н. Обеспечение публичных и частных интересов специальным режимом хозяйствования // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.37-41
825255
  Кесикбаев У. Обеспечение рабочей силой промышленности Казахстана в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Кесикбаев У.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
825256
  Чистов Е.Д. Обеспечение радиационной безопасности в радиационно-химической технологии / Е.Д. Чистов, А.В. Ларичев. – М., 1980. – 35с.
825257
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : тезисы докладов II Международной конференции стран-членов СЭВ по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. – Вильнюс, 1982. – 118 с.
825258
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференциим СЭВ. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 140 с.
825259
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 2. – 1983. – 200 с.
825260
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 3. – 1983. – 224 с.
825261
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докл. науч.-техн. конф. СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.5. – 1984. – 200с.
825262
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докладов научно-технической конференции СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.4. – 1984. – 188с.
825263
  Рябченко Л.А. Обеспечение развития познавательной деятельности личности в вузе / Рябченко Л,А. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.64-71. – ISBN 966-593-181-4
825264
  Фомишина Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соедиения факторов производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фомишина Вера Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
825265
  Фомишена Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соединения факторов производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Фомишена Вера Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
825266
  Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления / Г.В. Атаманчук. – Москва, 1990. – 351с.
825267
  Курляндчик Р.И. Обеспечение ритмичности машиностроительного производства. / Р.И. Курляндчик. – Л., 1989. – 143с.
825268
   Обеспечение самого высокого, по сравнению с любой страной капитализма, жизненного уровня советского народа -- задача всемирно-исторического значения.. – Омск, 1961. – 19с.
825269
  Загрутдинов Г.М. Обеспечение систем автоматизированного контроля запасными элементми / Г.М. Загрутдинов, В.А. Прищепа. – Казань, 1976. – 64с.
825270
   Обеспечение систем управления: Информ.-техн. база, организац. структуры, правовое обеспечение управления нар. хоз-вом.. – М., 1984. – 271с.
825271
  Заднепровский А.П. Обеспечение сохранения адвокатской тайны и действие принципа презумпции невиновности. Гарантия или декларация? // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49
825272
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
825273
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
825274
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
825275
  Шураков В.В. Обеспечение сохранности информации в системах обработки данных : Учебное пособие / В.В. Шураков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 224с.
825276
  Мамедов Ю.М. Обеспечение сохранности рукописных книг Туркменистана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 79-81
825277
  Михайлин С.З. Обеспечение сохранности социалистической собственности на предприятии / С.З. Михайлин. – К., 1978. – 240с.
825278
   Обеспечение сохранности фонда УНБ: Инструкт.-метод. указания.. – М., 1988. – 17с.
825279
  Огибалин Ю.А. Обеспечение социалистической демократии гражданским материальным и процессуальным правом / Ю.А. Огибалин. – Тверь, 1990. – 79с.
825280
  Колонтаевский Ф.Е. Обеспечение социалистической законности в административной деятельности милиции / Ф.Е. Колонтаевский. – Ташкент, 1975. – 67с.
825281
   Обеспечение социалистической законности в Киргизской ССР: в сфере отношений, регулируемых гражданским и гражданско-процессуальным правом.. – Фрунзе, 1982. – 100с.
825282
  Таджибаева М. Обеспечение социалистической законности в организации и деятельности местных советов депутатов трудящихся (на материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Таджибаева М.; МВ и ССО УССР. Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 28л.
825283
  Власов В.А. Обеспечение социалистической законности в советском государственном управлении / В.А. Власов. – Москва, 1958. – 67с.
825284
  Инякин В.Н. Обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 132-139. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
825285
  Шароватов В.Т. Обеспечение стабильности показателей качества автоматических систем / В.Т. Шароватов. – Л., 1987. – 176с.
825286
  Мырова Л.О. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к ионизирующим и электромагнитным излучениям / Л.О. Мырова, А.З. Чепиженко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 295 с.
825287
  Федоров В.П. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
825288
   Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. – Москва, 1980. – 217 с.
825289
  Роткоп Л.Л. Обеспечение тепловых режимов при конструировании радиоэлектронной аппаратуры / Л.Л. Роткоп, Ю.Е. Спокойный. – Москва : Советское радио, 1976. – 232 с.
825290
   Обеспечение технологичности конструкций изделий. Из серии "Опыт внедрения ЕСТПП".. – М., 1976. – 80с.
825291
  Сосов Г.Н. Обеспечение точности работы электрических схем / Г.Н. Сосов, Н.в. Гунько. – Северодонецк, 1967. – 14с.
825292
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав в СССР. / В.Н. Скобелкин. – М., 1987. – 205с.
825293
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих : Нормы и правоотношения. / В.Н. Скобелкин. – М., 1982. – 167с.
825294
   Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства и борьба с засухой: По материалам сессии ВАСХНИЛ (Волгоград, 26-28 мая 1987 г.). – М., 1988. – 272с.
825295
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва, 1970. – 63с.
825296
  Боголиб Т.М. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
825297
   Обеспечение устойчивости подготовительных выработок на этапах их проведения и эксплуатации / А.А. Цикра, Д.И. Аверкин, Ю.С. Опрышко, В.В. Задерий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 172-181 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
825298
  Полянский А.С. Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям / А.С. Полянский, Е.А. Дубинин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 74-80. – ISSN 2078-0877
825299
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва, 1970. – 63с.
825300
  Рабинович В.М. Обеспечение устойчивости функционирования программ вычислительных средств / В.М. Рабинович. – М., 1985. – 66-99с.
825301
  Еремин А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 77-90. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены следующие стороны обеспечения учебной работы с использованием кейс-метода: повышение квалификации преподавателей, правовое обеспечение создания и использования кейсов в учебном процессе, планирование учебного процесса с использованием ...
825302
   Обеспечение физико-химической сохранности видеодокументов: Метод. пособие.. – М., 1989. – 127с.
825303
  Бринчук М.М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-42. – ISSN 0132-0769
825304
  Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу Обеспечение экономической безопасности Азербайджана в финансовой сфере // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 51-53. – Библиогр.: 9 назв
825305
  Акмарал Темирова Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан / Акмарал Темирова, Айгуль Бержанова, Жайна Егизбаева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 507-513 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
825306
  Могилевская О.Ю. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-50 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
825307
  Тумар Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия: информационно-анатилическая работа // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 59-61.
825308
  Попов К.П. Обеспечение экономической устойчивости предприятия на основе оценки и учета факторов неопределенности и риска // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.213-220
825309
  Киричко С.Н. Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 63-70 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
825310
  Акопов В.С. Обеспечение эффективности средств радиационного контроля / В.С. Акопов. – Москва, 1982. – 109с.
825311
  Струнников Э.А. Обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур на Северо-Западе СССР. / Э.А. Струнников. – Л., 1976. – 84с.
825312
  Поляков В. Обеспеченность мировой экономики энергоносителями в ХХЫ веке // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 106-112. – ISSN 0131-2227
825313
  Соломко Г.И. Обеспеченность организма лиц пожилого и старческого возраста никотиновой кислотой и ее связь с питанием. : Автореф... канд. мед.наук: 756 / Соломко Г.И.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1968. – 24л.
825314
  Пушкина Н.Н. Обеспеченность организма человека витаминами С, В1,В2, РР в условиях воздействия некоторых производственных и климатических факторов по данным биохимических исследований. : Автореф... Доктора биол.наук: / Пушкина Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
825315
  Вампилова Л.Б. Обеспеченность старыми картами российской части Баренцрегиона // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 163-177


  Стаття присвячена вивченню старих картографічних творів і найбільш значних карт і атласів більш пізнього часу видання, які зберігаються у фондах Російської національної бібліотеки. Приведено детальний перелік найважливіших картографічних праць з ...
825316
   Обеспечено трудом: 26 интервью о том, что дает трудящимся реальный социализм. Сб.. – К., 1981. – 223с.
825317
  Добров А.С. Обеспечивание всеобщности и обязательности труда в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Добров А.С.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 18л.
825318
   Обеспечивающие средства автоматизиции планирования: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 209с.
825319
  Медведев С.В. Обеспечительный интерес с использованием интеллектуальной собственности по праву США // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 23-27. – ISSN 2072-4322
825320
   Обеспечить лечение 3 миллионам человек к 2005 г.: добиться результатов: стратегия ВОЗ : Глобальная инициатива ВОЗ и ЮНЭЙДС по обеспечению к концу 2005 г. антиретровирусной терапией трех милл. чел. с ВИЧ/СПИДом в развив. странах. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, 2003. – 55с. : илл. – ISBN 92 4 459112 X
825321
  Громыко А.А. Обеспечить мир народам - задача всех государств / А.А. Громыко. – М., 1980. – 47с.
825322
  Буздалов И. Обеспечить приоритет сельского развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 7. – С. 13-23. – ISSN 0235-2443
825323
  Коптев Д.В. Обеспыливание на электродных и электроугольных заводах. / Д.В. Коптев. – М, 1980. – 127с.
825324
  Чагунава В.Т. Обессеривание газов марганцевыми массами. : Автореф... доктор техн.наук: / Чагунава В.Т.; Груз. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Тбилиси, 1954. – 24л.
825325
  Сидоренков Г.Г. Обессеривание дизельных фракций на алюмосиликатном катализаторе. : Автореф... канд. техн.наук: / Сидоренков Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1964. – 22л.
825326
  Фредж Фендри Обессоливание морской воды - перспективы и проблемы / Фредж Фендри, Т.Е. Митченко, И.М. Астрелин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-54 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
825327
  Максимов В.В. Обественное мнение и законотворчество в условиях развитого социализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Максимов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. гос. и права. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
825328
   Обесцвечивание стекла.. – М., 1935. – 190с.
825329
  Даувальтер А.Н. Обесцвечивание стекла. / А.Н. Даувальтер. – Л.-М., 1936. – 132с.
825330
  Вальден П.И. Обесценивание материи.. – 2-е изд. доп. – Петроград : Тип.Б.М. Вольфа, 1918. – 28 с.
825331
  Диас Г.А. Обет / Г.А. Диас. – М., 1963. – 104с.
825332
  Мальцев В.И. Обет молчания / В.И. Мальцев. – Казань, 1980. – 111с.
825333
  Зушин А.Д. Обет молчания / А.Д. Зушин. – Л., 1990. – 92с.
825334
  Тетенькина Т.Г. Обещай мне завтрашний день / Т.Г. Тетенькина. – Калининград, 1991. – 351с.
825335
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1960. – 352с.
825336
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1962. – 352с.
825337
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1965. – 584с.
825338
  Вебер Роберт Обещание / Вебер Роберт. – Москва, 1980. – 111с.
825339
  СорокинВ.В Обещание / СорокинВ.В. – М., 1989. – 366с.
825340
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – М., 1994. – 366с.
825341
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1996. – 431 с.
825342
  Гуляшки А. Обещание. / А. Гуляшки. – М., 1954. – 84с.
825343
  Котляров Б.И. Обещание. / Б.И. Котляров. – Х, 1976. – 79с.
825344
  Кружков В.С. Обещественно-политические и философские взгляды Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 32с.
825345
  Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя / В.Л. Будников. – Волгоград, 1990. – 63 с.
825346
  Бутовский А.Н. Обжалование действий старших нотариусов : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 135-140
825347
  Кожевников М.В. Обжалование и опротестование приговоров / М.В. Кожевников. – Москва, 1939. – 36с.
825348
  Клейнман Ф А. Обжалование и опротестование судебных решений и определений по гражданским делам. / Ф А. Клейнман, . – М, 1939. – 18с.
825349
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам / Б.С. Антимонов, С. Герзон. – Москва, 1946. – с.
825350
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам : методическое пособие для адвоката / Б. Антимонов, С. Герзон ; под ред. Г.Н. Амфитефтрова ; Отд. адвокатуры Мин. юст. РСФСР. – Москва : [Б.и.], 1947. – 95 с.
825351
   Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской Федерации / А. Сунгуров, Д. Маччелли, Е. Абросимова, Т. Виноградова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 1812-7126
825352
  Куцова Э.Ф. Обжалование приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Куцова Э.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 17 с.
825353
  Лейдерман В.М. Обжалование решений в Советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лейдерман В.М. ; Харьковский юридический институт имени Л.М. Кагановича. Кафедра гражданского права и процесса. – Харьков, 1951. – 30 с.
825354
  Апилат Э. Обжалование решений органов Государственной налоговойй службы // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 7 серпень. – С. 73-75. – ISSN 2306-0050
825355
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Дис... канд.юридич.наук: / Мельник Е.ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 230л. – Бібліогр.:л.1-6
825356
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мельник Е.Ф.; Киев.гос.ун-т. – Москва, 1950. – 14 с.
825357
  Езерская С.И. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Езерская С.И.; Акад.наук СССР. – М, 1950. – 15л.
825358
  Мухин И.И. Обжалование, опротестование и пересмотр определений суда первой инстанции / И.И. Мухин. – М., 1958. – 72с.
825359
  Абдумомунов Т. Обжалованию не подлежит : драмат. повесть в 2 д., 10-ти карт. / Т. Абдумомунов. – Москва : Искусство, 1963. – 95 с.
825360
  Воловик Г.Г. Обжалованию не подлежит / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1967. – 33с.
825361
  Шилин А.И. Обжалованию не подлежит / А.И. Шилин. – М., 1982. – 81с.
825362
  Попцов О.М. Обжалованию не подлежит. / О.М. Попцов. – М., 1972. – 192с.
825363
  Корчагин М.Б. Обжалованию не подлежит... / М.Б. Корчагин. – М., 1990. – 46с.
825364
  Лойко Н.В. Обжалованию подлежит / Н.В. Лойко. – М., 1987. – 252с.
825365
  Дуденко С.В. Обживание территории районов нового освоения / С.В. Дуденко. – Новосибирск : Наука, 1990. – 86 с.
825366
  Жукова Н.В. Обживая виртуальное пространство : Условия для новых сервисов / Н.В. Жукова, А.Г. Дарутина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 19-20. – ISSN 1727-4893
825367
  Бек Мордехай Обживая пустыню // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 78-86


  Еврейские общины в США и других странах.
825368
  Козлов Б.А. Обжиг вяжущих материалов во взвешенном состоянии / Б.А. Козлов. – М.-Л., 1936. – 140с.
825369
  Брусиловский Г.В. Обжиг известняка в химической промышленности / Г.В. Брусиловский. – М, 1936. – 116с.
825370
  Кашкаев И.С. Обжиг кирпича в кольцевых печах / И.С. Кашкаев, М.М. Наумов. – М.-Л., 1936. – 163с.
825371
  Дейнека К В. Обжиг партландцементарного клинкера во вращающихся и шахтных пенчах / К В. Дейнека, А.С. Болдырев. – М.Л., 1936. – 215с.
825372
  Панцулая Т.В. Обжиг сульфида марганца. : Автореф... канд. техн.наук: / Панцулая Т.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М.-Тбилиси, 1962. – 19л.
825373
  Ильченко Г.Н. и др. Обжиг фарфора и фаянса / Г.Н. и др. Ильченко. – Л.-М., 1936. – 218с.
825374
  Каплан Ю.Г. Обжигающий ветер / Ю.Г. Каплан. – К., 1969. – 43с.
825375
  Малицький Ф.М. Обжинки : поезії / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 97 с.
825376
  Полтава Л. Обжинки / Леонід Полтава ; упоряд., авт. передмови та прим. Д. Чередниченко. – Київ : Задруга. – ISBN 966-7405-67-2
Кн.1 : Поезії. – 2000. – 303с. – іл., портр.
825377
  Полтава Леонід Обжинки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 0130-5263
825378
  Копержинський К. Обжинки. / К. Копержинський. – Одеса, 1926. – 60с.
825379
  Тарнавський Р. Обжинковий вінок у системі обряду "Віхи" (До проблеми з"ясування первісної семантики обжинкового вінка) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 69-77


  У статті йдеться про обжинковий вінок - традиційний елемент толоки під час жнив у селах Богородчанського району Івано-Франківської області. Простежено особливості його використання в календарних оюрядах. Обгрунтовано думку, що обжинковий вінок ...
825380
  Дудар О. Обжинкові пісні Східного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 141-146. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
825381
  Литвиненко Г. Обжинкові пісні у контексті жнивного обряду: як відображення магічної дії архетипно--образної системи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 122-129
825382
  Галкин В.М. Обжитая сторона / В.М. Галкин. – Тула, 1982. – 65с.
825383
  Сидоров И.Ф. Обжитая целина / И.Ф. Сидоров, Б.Я. Двоскин. – Москва, 1964. – 32с.
825384
  Осипенко А. Обжитий куток / А. Осипенко. – К, 1966. – 245с.
825385
  Порус В.Н. Обжить катастрофу. Своевременные заметки о духовной культуре России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 24-36. – ISSN 0042-8744
825386
  Краснокутський А.І. Обжынкы [Обжинки] : збиpнычок твоpив / А.И. Кpаснокут-й. – Харькив : Дpук. Шмеpковыча, 1898. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Видьма; Упыpь; Гапчина паска
825387
  Богданов С.М. Обзоp успехов сельского хозяйства в 1893 году. Год третий.. – Киев : Тип.Петра Барского, 1895. – 456с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
825388
   Обзор - Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2002 году. – Минск, 2003. – 212с.
825389
  Черевко Владимир Обзор GNSS-технологий и оборудования компании South Survey & Mapping Instruments // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 24-27 : Фото, рис.
825390
   Обзор №1 состояния товарных рынков в городах губерний Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской. Хлебные продукты и картофель за сентябрь 1916 г.. – К. – 12с.
825391
  Губченко М.А. Обзор административных и судебных установлений, законодательства и финансового строя Великого Княжества Финляндского / М.А. Губченко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Уч[-ща] глухонемых (М. Аленевой), 1910. – 162, IV с. – Библиогр. в прим.
825392
  Кузнецов В.Н. Обзор азиатских видов рода Adoratura (Homoptera, Jassidae) / В.Н. Кузнецов. – 219-233с.
825393
  Кожамкулова Б.С. Обзор антроопгеновой ископаемой териофауны Казахстана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кожамкулова Б.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
825394
   Обзор бакинской нефтяной промышленности за два года национализации. 1920-1922. – 280с.
825395
  Старых М.Д. Обзор библиотечных блогов // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 46-47
825396
  Богданов-Катьков Обзор божьих коровок Coccinellidae, вредящих культурным растениям / Богданов-Катьков. – Л, 1927. – 27с.
825397
  Олсуфьев Г.В. Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран / Г.В. Олсуфьев. – 26с.
825398
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1901 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1907. – [4], 164 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 20)
825399
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1902 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1906. – 138 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 12)
825400
   Обзор важнейших дознаний производившихся в жандармских управлениях за 1901 год.. – 164с.
825401
  Кузнецов В.Н. Обзор вида рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 251-261
825402
  Кузнецов В.Н. Обзор вида рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) / В.Н. Кузнецов. – 251-261с.
825403
  Габриэлян Э.Ц. Обзор видов Sorbus L. в Турции / Э.Ц. Габриэлян, 1962. – С. 61-71
825404
  Федченко Б.А. Обзор видов рода Hedysarum. / Б.А. Федченко. – С.-Пб. – 185-375с.
825405
  Зерова М.Д. Обзор видов рода Nikanoria (Hymenoptera, Eurytomidae) мировой фауны / М.Д. Зерова ; [науч. ред. И.А. Акимов] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2013. – 125, [2] с. : ил., табл. – Указ.: 123-125. – Библиогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1330-8
825406
  Рейхардт А.Н. Обзор видов рода Pedinus lats СССР и Дальнего Востока. / А.Н. Рейхардт. – 669-692с.
825407
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 1 : (Австрия, Англия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания). – 1894. – X, [6], 304 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
825408
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 2 : (Германия и Италия). – 1896. – VIII, 272 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
825409
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 3 : (Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, Финляндия, Польша и Португалия). – 1897. – IV, [4], 319 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
825410
  Черчилль У. Обзор военных событий / У. Черчилль. – М., 1944. – 20с.
825411
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1898-99 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1899. – 21 с. – Отд. оттиск
825412
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1900 год : (Отчет о деятельности губернского энтомолога И.К.Пачоского) / Издание Херсонского Губернского Земства. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1900. – 32 с.
825413
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1902 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1902. – 11 с. – Отд. оттиск
825414
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1906-07 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1907. – 12 с. – Отд. оттиск
825415
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1914 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1904. – 13 с. – Отд. оттиск
825416
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет по естественно-историческому музею за 1905-1906 год, 1906. – 10 с. – Отд. оттиск
825417
  Ярославцев Г.М. Обзор вредителей сельского хозяйства на Сумской опытной станции в 1925 году / Г.М. Ярославцев. – Ахтырка, 1926. – 16с.
825418
  Макарян М.Я. Обзор вредителей сельскохозяйственных и лесных растений / М.Я. Макарян, А.С. Аветян. – Эривань, 1931. – 63с.
825419
  Устинов А.А. Обзор вредителей табака в Абхазии за 1931 год. / А.А. Устинов. – Сухум, 1932. – 38с.
825420
  Добржанский Ф.Г. Обзор генетических исследований видов рода Drosophila / Ф.Г. Добржанский. – Ленинград, 1926. – 45-56 с.
825421
  Линдберг Г.У. Обзор географических форм дальневосточного бычка Icelus spinger Gilb / Г.У. Линдберг, А.П. Андрияшев, 1938. – 515-525с.
825422
  Линдеман К. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман
1. – 43-366с.
825423
  Линдерман К. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдерман
1. – 326с.
825424
   Обзор геологических понятий и терминов в применении к металлогении. – Москва : АН СССР, 1963. – 183с.
825425
  Архангельский А.Д. Обзор геологического строения Европейской России / А.Д. Архангельский. – Петербург
2. – 1922. – 467с.
825426
   Обзор геологического строения Китайского Алтая (Северо-Западный Китай) и его тектонической эволюции в палеозое / Кеда Кай, Мин Сун, Чао Ян, Хиаопин Лонг, Ванджио Хиао // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2056-2074 : рис. – Библиогр.: с. 2069-2074. – ISSN 0016-7886
825427
  Пухляков Л.А. Обзор геотектонических гипотез / Л.А. Пухляков; Томский политех.ин-т. Геологоразведочный фак. Кафедра горючих ископаемых. – Томск : Изд-во Томского университета, 1970. – 266с.
825428
  Райтвир А.Г. Обзор гетеробазидиальных грибов СССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Райтвир А.Г.; АН Эстон ССР. – Тарту, 1964. – 22л.
825429
  Меладзе Г.К. Обзор гиппарионовых фаун Кавказа / Г.К. Меладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 76с.
825430
   Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР.. – М.-Л., 1931. – 352с.
825431
  Никольский В.Н. Обзор главнейших постановлений Петра I в области личного семейного права : Речь, произнесенная в торжественном собрании Демидовского лицея исправ. долж. проф. Никольским нояб. 10 дня 1857 года. – Ярославль : В губ. тип., 1857. – 119 с. – Библиогр. в примеч.
825432
   Обзор действий Чрезвычайной следственной коммиии / [Чрезвычайная следственная комиссия для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками]. – Петроград : Сенатская тип.
Т. 1 : С 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 года. – 1916. – [5], IX, 503 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Стояновский, Николай Иванович (1820-1900)
825433
  Айзерман М.А. Обзор деятельности А.А. Андронова в области автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва, 1955. – 20-33с.
825434
  Кащенко Н.О. Обзор деятельности акклиматизационного сада профессора Н.О. Кащенко в г.Киеве по отделу лекарственных растений за 1916 год / Н.О. Кащенко. – Киев, 1916. – 26с. – Отдельный оттиск
825435
  Кащенко Н.О. Обзор деятельности акклиматизационного сада профессора Н.О. Кащенко в г.Киеве по отделу лекарственных растений за 1917 год / Н.О. Кащенко. – Киев, 1917. – 32с. – Отдельный оттиск
825436
   Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922-23 бюджетный год.. – К., 1924. – 154с.
825437
   Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922 год.. – К., 1923. – 204с.
825438
   Обзор деятельности Орловской потребительской кооперации за 1924 год.. – Орел, 1925. – 156с.
825439
   Обзор деятельности Правительства за 1925 и 1926 гг. Отчет V Всеазербайджанского съезда Советов.. – Баку, 1927. – 408с.
825440
   Обзор деятельности СЭВ между 42 и 44 заседаниями сессии Совета. – Москва, 1988. – 42с.
825441
   Обзор деятельности СЭВ между XXXVI и XXXVII заседаниями сессии Совета. – Москва, 1983. – 67 с.
825442
   Обзор деятельности СЭВ между XXXVII и XXXIX заседаниями сессии Совета.. – М., 1984. – 61с.
825443
   Обзор деятельности Центрального Статистического Комитета в период 1863-1912 г.. – с.
825444
   Обзор документальных материалов Центрального гос. исторического архива СССР по истории обрабатывающей промышленности России в 1864-1914 гг.. – Л., 1962. – 152с.
825445
  Шумилов В.Н. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов СССР по истории г. Москвы с древнейших времен до Х1Х в. / В.Н. Шумилов. – М, 1949. – 188с.
825446
  Семенова М.С. Обзор документальных материалов Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде по истории обрабатывающей промышленности Росси в первой половине ХІХ века. / М.С. Семенова. – М.Л., 1962. – 60с.
825447
   Обзор достижений в области охраны материнства в странах Восточной Европы и Центральной Азии / [Регион. отд-ние ЮНФПА ; подгот. С. Ньюпорт ; ред. Э. Левин]. – 2-е изд. – [Нью Йорк] : ЮНФПА, 2010. – 176 с. : табл. – Copyright 2009. – Библиогр.: с. 157-176. – ISBN 978-0-89714-982-2
825448
   Обзор Елисаветпольской губернии за 1900 год : (приложение к всеполнейшему отчету). – Тифлис : Єлектропечатня Груз. изд. Т-ва, 1901. – IV, 42, 8 прил. + 8 номеров приложений
825449
  Мориц Л. Обзор животного мира Ставропольской губернии. / Л. Мориц. – 12с.
825450
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей Д.Д. Языкова / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр.
Вып. 9. – 1905. – 116 с.
825451
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; Т. 86, № 3)
Вып. 11. – 1905. – 247 с.
825452
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; Т. 89, № 8)
Вып. 12. – 1905. – 280 с.
825453
  Яценко Г.А. Обзор задач "Управления размещением" на складе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 40-42
825454
  Валах В.В. Обзор законодательства ФРГ по вопросу о формах реорганизации юридических лиц // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 364-370. – ISBN 978-966-927-142-6
825455
   Обзор зарубежной атомной науки и техники за 1971 г. По материалам экс-пресс-информации. – Москва, 1972. – 60с.
825456
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1968 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1968. – 280с.
825457
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1969 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1969. – 276с.
825458
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1970 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1970. – 348с.
825459
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1973 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1973. – 326с.
825460
   Обзор зарубежной литературы по радиоэлектронике за 1960 г.. – М., 1962. – 79с.
825461
  Куликов Л.В. Обзор зарубежных исследований по проблеме эмоциональной близости / Л.В. Куликов, М.М. Пастушик // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-167. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
825462
  Свириденко В.Н. Обзор зарубежных патентов по методике и технике нефтепромысловых геофизических исследований. / В.Н. Свириденко. – М., 1976. – 32с.
825463
  Тренина С.Л. Обзор зарубежных экономико-математических методов управления запасами / С.Л. Тренина. – М., 1968. – 59с.
825464
  Лавров П.А. Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. / П.А. Лавров. – 236, 176с.
825465
   Обзор и годовые итоги работы контрольных товариществ в системе молочной кооперации за 1925-1926 годы.. – М., 1927. – 70с.
825466
  Хандриков М.Ф. Обзор и результаты наблюдений произведенных 18 августа 1887 года над полным затмением солнца на горе Благодать, на восточном склоне Урала : с чертежами в тексте / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. проф. Ун-та Св. Владимира. – 3-е изд., испр. и доп. – Б. м. : б. и., 1887. – 11 с. 1 л. карт.
825467
   Обзор издательской деятельности научного химико-технического издательства. Указатель изданий.. – 3-е изд., доп. – Пг., 1922. – 54с.
825468
  Гужва Ф.К. Обзор изучения функций кратких и полных прилагательных в современном русском языке / Ф.К. Гужва. – Сумы, 1958. – 39с.
825469
   Обзор инновационного развития Украины / Европеская экон. комис. ООН. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2013. – 144 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Обзор инновационного развития. Украина. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-1-056170-9
825470
   Обзор иностранной картографо-географической литературы за 1956 год.. – Вып.1, 2, 3, 4. – М., 1938. – 189с.
825471
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 2-е с доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1888. – XXVI, [2], 542 с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
825472
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 4-е с доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1905. – [2], VI, VI, 694, II с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
825473
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1907. – VI,694 с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
825474
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 6-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1909. – [2], VI, VI, [2], 699 с.


  Напись на тит. стр.: Полонская 1909 4 XII
825475
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 7-е. – Петроград ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1915. – [2], VI, VI, [2], 699 с.
825476
  Владимирский-Буданов Обзор истории русского права / Владимирский-Буданов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 640с. – (Антология русской правовой мысли). – ISBN 5858801005
825477
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права по лекциям проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича
Вып. 1 : История русского государственного права. – 1886. – X, VIII, 225 с.
825478
  Пыпин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур / [соч.] А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича. – Санкт-Петербург : В тип. О.И. Бакста
Т. 1. – 1865. – [2], VI, 530, VI с. – Во 2-м изд. загл.: История славянских литератур. – Библиогр. в примеч.


  Спасович, Владимир Данилович (1829-1906)
825479
   Обзор источников истории КПСС. Курс лекций.. – М., 1961. – 560с.
825480
  Зайцев Ф.А. Обзор кавказских видов жестококрылых из триб Hopliina Glaphyrina (Coleoptera, Scarabaeidae) / Ф.А. Зайцев. – Тифлис, 1923. – 28 с.
825481
  Сердюкова Л.Б. Обзор кавказских представителей секции Spinulosae (Fom.) Char., Symphyandriformes (Fom.) Char. рода Campanula L. и рода Symphyandra A. DC. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Сердюкова Л.Б.; Ин-т ботаники АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
825482
   Обзор киносъемочных объективов отечественного и зарубежного производства для съемки обычных, широкоэкранных, широкоформатных и 16-мм кинофильмов (с атласом объективов).. – Москва, 1969. – 328с.
825483
  Кулаковский Ю.А. Обзор книг. / Ю.А. Кулаковский. – с.
825484
   Обзор лекций на тему "Организационно-хозяйственное укрепление укрупненых колхозов". – 15с.
825485
  Жуковский А.В. Обзор литературы и экологический спектр Ярославской флоры. / А.В. Жуковский. – Вологда, 1923. – 8с.
825486
  Лихарев Б.К. Обзор литературы по верхнепермским отложениям Европейской России за истекшее десятилетие. / Б.К. Лихарев. – Пг., 1920. – 48с.
825487
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1886 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1888. – [17] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 5-7, 1888
825488
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1887 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1889. – [18] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 8-9, 1889
825489
   Обзор литературы по экономике Молдавии (1975-1976) : Сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 104с.
825490
   Обзор литературы, касающейся русской фауны, 1904. – С. 170-198. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 4, 1904
825491
   Обзор литературы, касающейся русской фауны, 1904. – С. 120-140. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 2-3, 1904
825492
  Петров С. Обзор матримониальных связей рязанских князей с Ордой, Великим княжеством Литовским и русскими землями в XII - XV вв. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 27-28
825493
  Катков П. Обзор международной практики борьбы с незаконным использованием интеллектуальной собственности в сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0201-7059
825494
  Борисяк А.А. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР : (к 25-летию Советской палеонтологии) / А.А. Борисяк. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1943. – 42с.
825495
  Розанов Ю.А. Обзор месторождений кровельных сланцев СССР / Ю.А. Розанов. – М-л, 1938. – 88с.
825496
   Обзор методической, библиографической и краеведческой работы областных библиотек БССР за 1971 год.. – Минск, 1972. – 44с.
825497
  Ноишевский К. Обзор методов изследования остроты зрения / К. Ноишевский. – С.-Петербург : Типография Н.Л. Ныркина, 1912. – 35 с.
825498
  Никулина Г.Н. Обзор методов колориметрического определения фосфора по образованию "молибденовой сини". / Г.Н. Никулина. – М-Л, 1965. – 45с.
825499
  Пестова А. Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России / А. Пестова, М. Мамонов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 45-76 : табл., рис. – Библиогр.: 103 назв. – ISSN 0042-8736
825500
   Обзор минеральных ресурсов капиталистических и развивающихся стран. На начало 1969 г.. – М., 1979. – 360с.
825501
   Обзор минеральных ресурсов СССР.. – Вып.II. – Л., 1927. – 32с.
825502
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Алюминий и боксит.. – Вып.4. – Л., 1927. – 89с.
825503
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Висмут.. – Вып.11. – Л., 1927. – 32с.
825504
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Вольфрам.. – Вып.12. – Л., 1927. – 69с.
825505
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Золото.. – Вып.18. – Л., 1925. – 48с.
825506
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Кадмий.. – Вып.20. – Л., 1927. – 34с.
825507
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Магний.. – Вып.22. – Л., 1927. – 22с.
825508
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Мышьян.. – Вып.27. – Л., 1927. – 67с.
825509
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Ртуть.. – Вып.37. – Л., 1927. – 76с.
825510
   Обзор минеральных ресурсов стран капиталистического мира. Капиталистических и развивающихся стран на начало 1967 г.. – М., 1968. – 280с.
825511
  Серегина Виктория Обзор мирового рынка конгрессного туризма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 22-23
825512
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства за время войны и после войны и состояние его к началу 1923 года / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 138с.
825513
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г. / И.М. Кулишер. – 2-е изд. доп. – Л., 1924. – 206с.
825514
  Давиташвили Л.Ш. Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложений Крымско-Кавказской нефтеносной провинции / Л.Ш. Давиташвили; Государственное научно-техническое нефтяное издательство. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1933. – 168с.
825515
  Нифантьев Э.Е. Обзор монографий и обзоров по химии фосфорорганических соединений. / Э.Е. Нифантьев, Т.С. Кухарева. – М., 1989. – 159с.
825516
   Обзор наблюдения МВП - МТЗ в южной части Кировоградской аномалии электропроводности и первый пленочного моделирования структуры Украинского щита / И.И. Рокитянский, А.В. Терешин, В.И. Трегубенко, Н.С. Голубцова, А.И. Ингеров, Т.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 92-101 : рис. – Библиогр.: с. 100-101. – ISSN 0203-3100
825517
  Летошко Л.М. Обзор научно-атеистической литературы, вып.19 / Л.М. Летошко. – Л., 1968. – 20с.
825518
   Обзор научно-исследовательской работы Всесоюзного Арктического института в советском секторе Артики.. – Л., 1934. – 78с.
825519
  Боссе Г.Г. Обзор научно-популярной литературы по биологии / Г.Г. Боссе. – М., 1924. – с.
825520
   Обзор научно-популярной литературы по биологии. Пособие для библиотекарей и преподавателей партшкол, рабфаков, марксистских кружков и самообразования.. – М., 1924. – 99с.
825521
  Блок Г.П. Обзор научно издательской деятельности комиссии по изучнию естественных производительных сил России 1915-1920 / Г.П. Блок. – Пг, 1920. – 120с.
825522
  Ферри А. Обзор некоторых проведенных за последние годы исследований в облести течений с большими сверхзвуковыми скоростями / А. Ферри, 1959. – 44с.
825523
  Щербина С.В. Обзор некоторых цифровых сейсмических регистраторов Института геофизики НАН Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 83-90 : Рис., табл. – ISSN 0203-3100
825524
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории
(окончание). – VIII, 427 с.
825525
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1912. – VIII, 427 с.
825526
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1914. – VI, 428 с. – Библиогр.: Библиографические указания" (с. 421-428)
825527
  Гроссгейм А.А. Обзор новейших систем цветковых растений / А.А. Гроссгейм ; доп., ред. и предисл. М.Ф. Сахокиа ; АН Груз. ССР. Тбилис. ботан. ин-т. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – XIV, 198 с. : 24 л. ил., портр.
825528
  Андрусов Н. Обзор новых работ по океанографии, имеющих значение для геологии : Органогенные известковые отложения на дне океанов. – [б.м.] : тип. Н.А. Лебедева, 1893. – 14 с. – Отд. оттиск из: "Вестник естествознания", № 3-4, 1893
825529
   Обзор ООЯ за многолетний период по территории Камчатского УГМС.. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 200с.
825530
   Обзор опыта работы библиотек РСФСР по пропаганде литературы о гражданской обороне : Метод. письмо. – Москва, 1965. – 16 с.
825531
  Ларичева Д.В. Обзор основных инструментов социальных сервисов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 31-33. – ISSN 0234-0453
825532
  Ландэ Д.В. Обзор особенностей и возможности контент-мониторинга национального сигмента сети Интернет / Д.В. Ландэ, Б.А. Березин, В.А. Додонов // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 20-38. – ISSN 1560-9189
825533
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1813-1212
825534
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 1813-1212
825535
  Штакельберг А.А. Обзор палеарктических видов рода Diaphorus Mgn. (Diptera, Dolichopodida) / А.А. Штакельберг. – 67-77с.
825536
   Обзор патентных законов отдельных капиталистических стран.. – М., 1961. – 88с.
825537
  Саркисян С.Г. Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США // Итоги науки. Геологические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1959. – 1 : Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США / С.Г. Саркисян. – С. 1-88
825538
  Гребнев А.В. Обзор печати / А.В. Гребнев. – Москва, 1953. – 27с.
825539
  Логинов Н.П. Обзор печати / Н.П. Логинов. – М., 1959. – 78с.
825540
  Фоминых В.Н. Обзор печати / В.Н. Фоминых. – Свердловск, 1968. – 48с.
825541
  Гребенина А.М. Обзор печати / А.М. Гребенина. – М., 1980. – 38 с.
825542
  Боганова Г.В. Обзор печати : пособ. по сост. обзоров печати на англ. яз. / Г.В. Боганова. – Москва : МГУ, 1982. – 96 с.
825543
   Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIX, 308 с. – Бесплатное приложение к газете "Окраины России"


  Содержание конволюта: 1. Обзор печати о Финляндии:Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине 2. Обзор печати о Финляндии : Столетний ...
825544
   Обзор печати о Финляндии : Вторая сессия сейма 1907-1908 г.г. Роспуск сейма; предвыборная агитация и выборы. Второй сейм 1908 года Социалисты // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XI , 199 с.
825545
   Обзор печати о Финляндии : Столетний юбилей завоевания Финляндии. Вопрос о платежах из финляндской казны в государственное казначейство на военные нужды. Еврейский вопрос. Торговля. Финансы, налоги и займы // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – IX , 172 с.
825546
   Обзор печати о Финляндии : Запросы в Государственной думе. Общеимперское законодательство и русско-финляндская комиссия 1909 // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – VII , 139 с.
825547
   Обзор печати о Финляндии : Новый Генерал-Губернатор Ф.А. Зейк Обновление Финлян. Сената и высшей администрации края. Новый прокурор Финляндского Сената. Обновление Главных управлений. Увольнение губернаторов. Поощрение пассивного сопротивления и меры борьбы с ним. // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIII , 227 с.
825548
  Пельт В.Д. Обзор печати. / В.Д. Пельт. – М, 1963. – 96с.
825549
  Гайденко П.И. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси / П.И. Гайденко, Т.Ю. Фомина. – Казань : Набережные Челны : Тоис. – ISBN 978-5-903393-02-2
Т. 1 : Источники по истории руской церкви и церковно-государственных отношений в Киевской Руси (до 1154 г.). Ч. 1: Летописные и каноническо-правовые источники, назидательные послания духовенства. – 2008. – 228 с.
825550
  Миряшева Е.В. Обзор по итогам Международной научно-практической конференции "Реформы 1864 г. в теории и практике российского конституционализма: история и современность (к 150-летию земской и судебной реформ)" / Е.В. Миряшева, О.М. Лиска // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 58-63. – ISSN 1812-3805
825551
  Маркус М. Обзор по теории матриц и матричных неравенств / М. Маркус, Х. Минк. – М, 1972. – 232с.
825552
  Лейст Э. Обзор погоды в Москве за 1896 г. по наблюдениям метеорологической обсерватории имп. Моск. ун-та / Э. Лейст. – 19с.
825553
  Уланов В.Я. Обзор популярной литературы по русской истории. / В.Я. Уланов. – М. – 79с.
825554
   Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV -- нач. XVIII в.). – М., 1990. – 237с.
825555
   Обзор предложений по усовершенстованию русской орфографии. (XVIII-XX вв.). – М., 1965. – 500с.
825556
   Обзор предоставляемых Нидерландами услуг : Holland 1997/98. – The Hague, 1997. – 23с. : илл.
825557
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва, 1967. – 96с.
825558
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва
2. – 1972. – 125с.
825559
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.( Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) / [соч.] В.М. Артоболевского, 1905. – С. 163-191. – Отд. оттиск
825560
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.(Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) : Книга содержит рукопись автора отдельными листами и на полях / В.М. Артоболевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1904. – 1-12, 21-29 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
825561
   Обзор работ зарубежных лингвистов по русской морфологии (1970-1985 гг.). – М., 1990. – 206с.
825562
   Обзор работ по аналитической химии.. – Вып.1. – Пг., 1922. – 128с.
825563
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966-1969 гг. Морфология.. – М., 1974. – 75с.
825564
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Лексическая семантика, Фразеология. – Москва, 1982. – 64 с.
825565
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Словообразование.. – М., 1978. – 112с.
825566
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Фонетика. Фонология. Письмо.. – М., 1978. – 75с.
825567
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1974 гг. Морфология. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 88 с.
825568
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1977 гг. Слообразование. Материалы для обсуждения.. – М., 1982. – 151с.
825569
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1978 гг. Синтаксис. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 96 с.
825570
  Леджервуд Л.У. Обзор работ по созданию усовершенствованных способов бурения нефтяных скважин / Л.У. Леджервуд. – М., 1961. – 55с.
825571
  Колльер Дж. Обзор работ по теплообмену к двухфазным системам / Дж. Колльер. – М., 1962. – 179с.
825572
  Кузнецов Я Н. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведённых в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Я Н. Кузнецов, . – 19-120с.
825573
   Обзор работы архивов научно-исследовательских институтов г. Москвы.. – М., 1962. – 19с.
825574
   Обзор работы городских библиотек Белоруссии за 1971 год.. – Минск, 1972. – 36с.
825575
   Обзор работы городских библиотек республики за 1969 г.. – Минск, 1970. – 30с.
825576
   Обзор работы медицинских библиотек Украинской ССР за 1965-1966 годы.. – К., 1967. – 98с.
825577
   Обзор работы районных библиотек Белоруссии на 1971 год.. – Минск, 1972. – 35с.
825578
   Обзор работы районных библиотек БССР за 1968 год.. – Минск, 1969. – 26с.
825579
   Обзор работы сельских библиотек БССР за 1969 год.. – Минск, 1970. – 24с.
825580
   Обзор работы системы Казакского краевого союза потребительских обществ за 1928-1932 год.. – Алма-Ата, 1933. – 165с.
825581
   Обзор радиотехнической литературы.. – М., 1961. – 85с.
825582
  Танаевский В.А. Обзор развития экономико-географической мысли / В.А. Танаевский. – Вып. 1. – Вятка : Вятский пед. ин-т, 1927. – 127 с.
825583
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Иосифата Огризко
Т. 1 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1862. – [2], 428, 79 с., 2 л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 1 Шерстяная промышленность / П.А. Васильев и А.А. Шерер Лесной товар / Ф.К. Арнольд Гончарное производство / Г.П. Федченко Очерк стекольного производства / В.В. Шмидт Приложения к статье о свеклосахарной промышленности
825584
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли
Т. 2 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1863. – [3], 523 с., [2] л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 2 Обзор машиностроительных заведений/ А. Ершов Топливо и отопление / Г.П. Федченко Изделия золотые и серебрянные / И. Арсеньев Табачная промышленность / Е. Грумм-Гржимайло Приложения к статье:Табачная ...
825585
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. В.Н. Майкова
Т. 3 : [Пивоварение (и медоварение) / А. Корсак. – 1865. – [3], 655 с., 2 л. табл.


  Содержание т. 3: Писчебумажное производство / Владимира Потехина Бронза и бронзовые изделия. Композиции, бронзе подражающие, и изделия из них / И. Арсеньева О винокурении / А. Корсака Виноградарство и виноделие / С. Львовского
825586
  Лебедев А. Обзор распространения вредителей и болезней с ельхозрастений в 1961 году, прогноз их появления в 1962 году и рекомендации по борьбе с ними / А. Лебедев, К. Кудряшов. – Саратов, 1962. – 56с.
825587
   Обзор распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Ивановской области в 1963 году и прогноз их появления в 1964 году с мероприятиями по борьбе с ними.. – Иваново, 1964. – 70с.
825588
   Обзор распространения главнейшхи массовых вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1959 г. и прогноз их появления в 1960 г.. – Ленинград, 1960. – 209 с.
825589
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1963 года.. – М., 1963. – 288с.
825590
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1964 года.. – М., 1964. – 240с.
825591
  Дмитриевская Алена Обзор региональных сайтов : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-57 : Фото
825592
  Бусел В.А. Обзор редких гнездящихся птиц поймы нижнего Днепра // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 146-156. – ISSN 1682-2374
825593
  Иванов П.В. Обзор режима рек СССР за 1925-26 гг. / П.В. Иванов, А.А. Брейтерман. – Л, 1927. – 19с.
825594
  Орлюк М.И. Обзор результатов исследований палеомагнитной информативности докембрийских кристаллических пород Украинского щита / М.И. Орлюк, М.И. Орлова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 84-108 : рис., табл. – Библиогр.: с.106-108. – ISSN 0203-3100
825595
  Рождественский Б.Н. Обзор результатов полевых опытов / Б.Н. Рождественский. – Киев, Харьков, 1948. – 300с.
825596
  Николаева Д.В. Обзор рекламных страниц общеполитических газет начала ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.89-95. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
825597
   Обзор рекомендаций международных организаций по вопросам развития систем образования.. – М., 1976. – 76с.
825598
  Жагелев И.И. Обзор рецензий на лекции по внешнеполитической тематике / И.И. Жагелев, Н.С. Ракита. – М., 1974. – 56с.
825599
  Гуцевич С.А. Обзор ржавчинных грибов Крыма / С.А. Гуцевич. – Л., 1952. – 172с.
825600
  Траншель В.Г. Обзор ржавчинных грибов СССР. / В.Г. Траншель. – М-Л, 1939. – 426с.
825601
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с.
825602
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л. - Конволют. - Перепл.: Краткое обозрение разработки римской истории / И.В. Нетушил
825603
  Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета Св. Владимира / С.И. Маслов. – Киев : Типографія Императорского Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицко, 1910. – [2], 45 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1910, № 5. – Библиогр. в примеч.


  152184 - у примірнику 16 с.(не повний)
825604
  Лучник В. Обзор русских видов подрода Poecilus (Bon.), сближаемых с Platysma cupreum L. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 13, № 3-4, 1913 г.
825605
  Андреев А.И. Обзор русских исторических работ по изучению финноугорских народностей СССР / А.И. Андреев. – Ленинград, 1928. – 243-329с.
825606
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.1. – 1955. – 84с.
825607
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.2. – 1956. – 102с.
825608
  Пушкарев С.Г. Обзор русской истории / С.Г. Пушкарев. – Москва : Наука, 1991. – 390 с. – Репринтное воспроизведение издания 1987г. – Библиогр.:с.381-384. – ISBN 5-02-000758-7
825609
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1903. – VI, 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 171-173)
825610
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1905. – [2], II, 172 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 170-172)
825611
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 2 : Удельная Русь. Вып. 2. [Западная и юго-западная Русь с XIII до половины XVII в.]. – 1905. – [4], 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории западной и юго-западной Руси" (с. 140-141)
825612
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 2 : Удельная Русь : (XIII, XIV, XV и первая половина XVI века). Вып. 1. – 1905. – VI, 224 с. – Библиогр.: "Литература по истории северо-восточной Руси в удельный период" (с. 223-224)
825613
   Обзор рынка гостиничной недвижимости Киева // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 6-11 : фото, табл.
825614
  Шутова Наталья Обзор рынка туроператоров : Зимой и летом курорты оказались одним цветом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-49 : Фото
825615
  Шутова Наталия Обзор рынка. Летнее пламя, бархат осени и первый снег : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 50-53 : Фото
825616
  Шутова Наталья Обзор рынка. Островки стабильности и возмутители спокойствия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-58 : Фото
825617
   Обзор рынка: Румыния : Нехитрые комбинации хорошего отдыха. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 35-37 : Фото
825618
  Чичкина Светлана Обзор рынка: турбизнес Санкт-Петербурга оценил итоги и спрогнозировал перспективы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 50-51 : Фото
825619
  Богданова Светлана Обзор сайтов турпредставительств : Единство разнообразия. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-51 : Фото
825620
   Обзор свойств р-элементов. Конкспект лекций по программе курса общей химии для студентов нехимич. спец.. – Пермь, 1976. – 63с.
825621
  Власова Наталья Васильевна Обзор сибирских видов рода asparaggus L. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Власова Наталья Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сиб. ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 16л.
825622
  Соболев Б.А. Обзор систем автоматизированного управления производством и рекомендации по их внедрению / Б.А. Соболев. – Минск, 1966. – 84с.
825623
  Чедия Д.М. Обзор систематики радиолярий : пособие для изучения ископаемых радиолярий / Д.М. Чедия; Отв. ред. Юсупова С.М. – Сталинабад : АН Таджикской ССР, 1959. – 331с.
825624
  Савельев Владимир Обзор системы онлайн-бронирования : Системы поиска и бронирования: будущее - в едином информационном пространстве. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-30 : Фото
825625
   Обзор событий происходящих на территории бывшей Российской державы: Составлен на октябрь 1918 г.. – Киев : Типо-Литограия Св.Владимира, Акц. Общ. Н.Т.Корча-Новицкаго, 1918. – 15с. + 2 схемы. – Кн.нап.: рос. стар. орф. – (На разлинах Великой России.)
825626
   Обзор современного состояния геолого-геофизических работ на нефть и газ в зарубежных странах.. – М., 1973. – 96с.
825627
  Вейцман А.И. Обзор современного состояния зарубежной и отечественной литературы по изучению резкостных свойств фотографических материалов / А.И. Вейцман, К.В. Вендровский. – Москва, 1969. – 192с.
825628
   Обзор современного состояния отечественной 16-мм аппаратуры для профессиональной кинематографии.. – М., 1965. – 97с.
825629
  Зауербрей И.И. Обзор современных германских работ по установлению связи между водными свойствами и механическим составом почвогрунтов. / И.И. Зауербрей. – Л., 1926. – 212с.
825630
  Лохвицкий А.В. Обзор современных конституций : в 2 ч. / [соч.] А. Лохвицкого. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. А.Ф. Базунова
Ч. 1 : Швейцария; Франция; Германия; Швеция; Норвегия; Дания; Финляндия; Польша. – 1865. – VI, [2], 270 с.
825631
  Алексеев А.Ю. Обзор современных систем прогнозирования финансовых рынков на основе анализа новостного фона // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 ( 51 ). – С. 73-79. – ISSN 1728-8878
825632
  Барсак О. Обзор современных фунгисидов и инсектисидов, употребляемых в борьбе с вредителями виноградарства. – Одесса : "Славянская" ти. Е.Хрисогелос, 1911. – 19 с.
825633
  Сумцов Н.Ф. Обзор содержания проповедей Иоанникия Голятовского / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Вестник Харьковского историко-филологического общества. Вып. 4


  Архимандрит Иоанникий (фамилия в миру Галятовский или Голятовский; ок. 1620, Волынь — 2 (12) января 1688, Чернигов) — церковный и общественно-политический деятель XVII века
825634
  Чеботарев Н.Г. Обзор сочинений Лобачевского "Алгебра или вычисление конечных" / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград
Ч. 4. – 1948
825635
  Костомаров М. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 139-159. – ISBN 978-966-500-300-7
825636
   Обзор стандартов, относящихся к звукотехнике в кинематографии. – М., 1967. – 155с.
825637
  Жаворонкова И.П. Обзор статей по истории советской техники / И.П. Жаворонкова, В.С. Немченко. – М., 1950. – 172с.
825638
  Миклухо-Маклай Обзор стратиграфии палеозоя Кавказа. / Миклухо-Маклай, Миклухо-Маклай. – 47-64с.
825639
   Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
825640
  Митульский Януш Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
825641
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США). – Москва
Ч. 1. – 1961. – 186 с.
825642
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США).. – М.
Ч.2. – 1961. – 168с.
825643
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 9. – 2000
825644
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 10. – 2000
825645
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 11. – 2000
825646
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 12. – 2000
825647
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2001
825648
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2001
825649
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2001
825650
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2001
825651
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2001
825652
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2001
825653
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2001
825654
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2001
825655
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2001
825656
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2001
825657
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2001
825658
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2002
825659
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2002
825660
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2002
825661
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2002
825662
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2002
825663
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2002
825664
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2003
825665
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2003
825666
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
825667
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
825668
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2005
825669
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2005
825670
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2005
825671
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2005
825672
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2005
825673
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2005
825674
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2002
825675
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2002
825676
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2002
825677
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2003
825678
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2003
825679
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2003
825680
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2003
825681
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2003
825682
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2003
825683
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2003
825684
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2003
825685
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2004
825686
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2004
825687
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2004
825688
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4-5. – 2004
825689
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2004
825690
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2004
825691
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2004
825692
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2004
825693
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2004
825694
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2004
825695
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2004
825696
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2005
825697
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
825698
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2005
825699
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
825700
  Кулиш П.А. Обзор украинской словесности. – Санкт-Петербург, 1860. – 104c.
825701
   Обзор успехов биологии и патологии. 1910-1914 гг.. – С.-Петрбург : Тип. изд. Практическая Медицина (Ф.В. Эттингер), 1914. – IV, 344, III с.
825702
  Микитова Л.В. Обзор фауны зерновых (Brvchidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Микитова Л.В.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 15л.
825703
  Милль Д.С. Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона и главных философских вопросов, обсужденных в его творениях / [Соч.] Джона Стюарта Милля ; Пер. со 2 лондон. изд., со всеми доп., сдел. авт. в 3 изд., Н. Хмелевский. – Санкт-Петербург : Изд. "Реус. кн. торговли" ; В тип. Н. Неклюдова, 1869. – [4], 98, 528 с.
825704
   Обзор фонда Исполнительного Комитета Томского губернского Совета Рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Томского Губисполкома).. – Томск, 1967. – 34с.
825705
   Обзор фонда Сибирского генерал-губернатора.. – Омск, 1959. – 78с.
825706
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – IV, 90, III с.
825707
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – IV, 90, III с.
825708
  Бианки В. Обзор форм рода Ammomanes Cab., cem. Aladidae : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 19 янв. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – С. 231-246. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 21, № 4, 1904 г.
825709
  Бианки В. Обзор форм родов Cryptolopha, Abrornis и Tickellia из сем. Siviidae, отряда Passeriformes : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 21 сент. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 49-65. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 1, 2, 1905 г.
825710
   Обзор хода крестьянского дела в царстве польском за 1864-1867 гг.. – Санктпетербург, 1868. – 49 с.
825711
  Ласкарев В.Д. Обзор четветричных отложений Новоросии / В.Д. Ласкарев. – 48с.
825712
  Даль С.К. Обзор численности грызунов-вредителей сельхоз. культур / С.К. Даль, Х.А. Захарян. – Отдельный оттиск из "Известий" Академии наук АССР. – Ереван : Академия наук АССР, 1951
825713
  Казаков А.В. Обзор эксплуатационных ресурсов фосфоритных месторождений СССР / А.В. Казаков. – М, 1930. – 115с.
825714
  Владимиров П.В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. П.В. Владимирова. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1890. – 42 с. – Отд. оттиск из:Чтения в Историческом о-ве Нестора Летописца, кн. 4
825715
  Новик Ф.С. Обзор: Дальномерные устройства киносъемочных аппаратов. / Ф.С. Новик. – М., 1967. – 36с.
825716
   Обзорная карта полезных ископаемых Азиатской части СССР. Масштаб 1:16000000. Объяснительные замечания и список месторождений.. – Л., 1931. – 27с.
825717
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Объяснительная записка.. – Л.-М., 1941. – 34с.
825718
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Список месторождений., 1953. – 20с.
825719
  Богуш Глеб Обзорная конференция по Римскому статуту: новые горизонты международного уголовного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 87-95. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена рассмотрению современных проблем международного уголовного правосудия в свете состоявшейся в Кампале первой Конференции по обзору Римского статута Международного уголовного суда. Автор оценивает результаты Конференции, особое внимание ...
825720
   Обзорная рецензия на лекции "О коммустической морали и религиозной морали".. – М., 1960. – 39с.
825721
  Земсков В.Ф. Обзорная рецензия на лекции и брошюры по некоторым вопросам русской литературы и литературы народов СССР / В.Ф. Земсков. – М., 1962. – 23с.
825722
  Осколков П.Ф. Обзорная рецензия на лекции и материалы областных отделений общества по решениям XXI съезда КПСС. / П.Ф. Осколков. – М., 1959. – 44с.
825723
  Мельников В.И. Обзорная рецензия на лекции и материалы по международным вопросам / В.И. Мельников. – М., 1958. – 32с.
825724
   Обзорная рецензия на лекции на тему: Наука и религия. (Одобрено бюро научно-атеистической секции).. – М., 1958. – 20с.
825725
  Иванников И.Г. Обзорная рецензия на лекции по технической тематике / И.Г. Иванников. – Л., 1982. – 18с.
825726
  Гришин А.А. Обзорная рецензия на лекции, прочитанные в 1977 году по проблемам научного коммунизма / А.А. Гришин. – Москва, 1978. – 34 с.
825727
  Красиков Ю.А. Обзорная рецензия на методические материалы в помощь лектору, изд. правлениями обществ / Ю.А. Красиков. – М., 1977. – 40с.
825728
   Обзорные вулканологические карты и металлогеническая специализация вулканических областей : Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1985. – 125с.
825729
  Машковцев А.А. Обзорные и общетеоретические статьи. Роль функции в развитии морфологических структур у позвоночных животных / А.А. Машковцев. – 289-310с.
825730
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума (25-29 окт. 1971 г.). – Новосибирск
1. – 1972. – 151с.
825731
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума.. – Новосибирск
2. – 1972. – 200с.
825732
  Аничкина Т.Б. Обзорные конференции по рассмотрению действия ДНЯО: позиция США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 55-69. – ISSN 0321-2068


  Действия Договора о ядерном нераспространении (ДНЯО).
825733
  Терзиев Н.В. Обзорные лекции по криминалистике / Н.В. Терзиев. – Москва, 1945. – 63 с.
825734
  Спижарский Т.Н. Обзорные тектонические карты СССР : (Составление карт и основные вопросы тектоники) / Т.Н. Спижарский. – Ленинград : Недра, 1973. – 240с.
825735
   Обзорный тур по Западной Украине : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 98-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
825736
  Раздорский А. Обзоры губерний и градоначальств Малороссии, Новороссии, Подолии, Волыни и Слободской Украины 1870-1916 гг. как исторический источник // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 110-120. – ISSN 0869-3595
825737
   Обзоры научно-популярных лекций за 1951 год. – Москва, 1952. – 100 с.
825738
   Обзоры по отдельным проблемам = Методика и техника геологоразведочных работ, организация производства. – Москва
Вып. 66 : Волков А.С. и др. Зарубежный опыт создания высокогерметичных соединений обсадных труб. – 1965. – 10с.
825739
   Обзоры результативности экологической деятельности : Украина: второй обзор. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2007. – XXII, 265 с. – Загл. обл.: 2-й обзор результативности экологической деятельности. – (Серия обзоров результативности экологической деятельности, ISSN 1020-4563 ; вып. 24). – ISBN 978-92-1-416025-0
825740
   Обзоры результатов опытов за 1916 г.. – К., 1918. – с.
825741
  Мунони Д. Оби / Д. Мунони. – М., 1973. – 239с.
825742
  Жук С. Обивателя США цікавить тільки, щоб Україна не об"єдналася з Росією і не відродився Радянський Союз : Інтерв". / Сергій Жук ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Інтерв". з дніпропетровським істориком Сергієм Жуком, який викладає американцям російську історію.
825743
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 547с.
825744
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Москва-Ленинград, 1962. – 527с.
825745
  Угловский В Н. Обида / В Н. Угловский, . – Вологда, 1963. – 231с.
825746
  Большак В.Г. Обида / В.Г. Большак. – Москва, 1965. – 387 с.
825747
  Мальеа Э. Обида : Роман. И не станет зелени: Повесть. Рассказы / Э. Мальеа. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 528с.
825748
  Никольский П.А. Обида Ефима Гулина. / П.А. Никольский. – Барнаул., 1966. – 79с.
825749
  Коваленко М. Обида, жажда власти, предательство?! (Гетман Мазепа и отношения с Россией в конце XVII - начале XVIII вв.) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 0201-7083
825750
  Владимиров А.А. Обида. / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1980. – 132с.
825751
  Поповский А.Д. Обида. Исповедь. Пути и дроги к сердцу / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 408с.
825752
  Жежера В. Обидві дружини Климентія Квітки померли у 42 роки // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 2 (5). – С. 62-65
825753
   Обиденко Владимиру Ивановичу - 50 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 45 : фото. – ISSN 0016-7126
825754
  Лагин Л.И. Обидные сказки. / Л.И. Лагин. – М, 1959. – 63с.
825755
  Романов И.С. Обидный намек / И.С. Романов. – Ставрополь, 1969. – 76с.
825756
  Хайдаров Г.З. Обизменении изотопного состава радиоэлементов в природных объектах в процессе миграции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайдаров Г.З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 20л.
825757
  Овечкин А.А. Обика "Дикого зубра" / А.А. Овечкин. – Красноярск, 1960. – 32с.
825758
  Караславов Г. Обикновени хора / Г. Караславов. – София, 1958. – 512с.
825759
  Ного Р.П. Обиле и расап материте / Р.П. Ного. – Сараіево, 1978. – 108 с.
825760
  Чебан Георгий Афанасьевич Обильные осадки на территории Молдавской ССР : Дис... канд. геогр.наук: / Чебан Георгий Афанасьевич; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Кишенев. гидрометеорол. обсерватория. – Кишинев, 1973. – 205л. – Бібліогр.:л.162-175
825761
  Чебан Г.А. Обильные осадки на территории Молдавской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Чебан Г.А.; МВ и ССО УССр. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л.
825762
  Басов С.А. Обинституциональном подходе в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-69. – ISSN 0130-9765
825763
   Обираєми виші. Яким рейтингам вірити? // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 28-29


  "...Перше місце серед класичних університетів за національним рейтингом належить КНУ імені Тараса Шевченка. <...> Втім за рейтингом "Компас" та "Євроосвіта" КНУ імені Тараса Шевченка - на сходці нижче і посідає друге місце. Першість натомість тут ...
825764
  Гринюк Р. Обираємо майбутне: до підсумків обговорення законопроекті про вищу освіту в Донецькому національному університеті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 лютого (№ 7). – С. 5


  Дискус яким бути закону "про вищу освіту? Ректор Роман Гринюк обговореня проектів законів України про вищу освіту.
825765
   Обирай "Club Med" : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 24-25 : Фото
825766
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
825767
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
825768
   Обираймо гідних! // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 1


  Оголошено конкурс з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
825769
  Андрушко В. Обирайте професії які будуть завжди. Вступайте до НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 1
825770
  Ульянченко М.П. Обираю долю. / М.П. Ульянченко. – Дніпропетровськ, 1983. – 144с.
825771
  Базилевський В.О. Обираю тривогу : нариси / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 158 с.
825772
  Урсул А.Д. Обитаемая Вселенная / А.Д. Урсул. – М., 1976. – 63с.
825773
  Бубнов И.Н. Обитаемые космические станции. / И.Н. Бубнов, Л.Н. Каманин. – М., 1964. – 189с.
825774
  Зигель Ф.Ю. Обитаемые миры / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1962. – 48 с.
825775
  Золотусский И.П. Обитаемый остров / И.П. Золотусский. – Ярославль, 1965. – 96с.
825776
  Стругацкий А.Н. Обитаемый остров / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1971. – 319с.
825777
  Стругацкий А. Обитаемый остров. Малыш / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 544с. – ISBN 5150002550
825778
  Кроми У. Обитатели бездны / У. Кроми. – Л, 1971. – 343с.
825779
   Обитатели бездны. Глубокая натура : Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 42-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
825780
  Чикилевская И.В. Обитатели гнезд грызунов Белорусского Полесья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чикилевская И.В.; Белорусский гос. ун-т., 1965. – 20л.
825781
  Гембицкий А.С. Обитатели гнезд сиантропных птиц на теории Белорусии и их роль в распространении возбудителей заболеваний человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гембицкий А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 19л.
825782
  Палкевич Яцек Обитатели папуасских пентхаузов : первобытность / Палкевич Яцек, Стайнмец Джордж // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 74-85 : Фото
825783
  Огнев А. Обитатели побережий / А. Огнев, С. Огнев. – М,-Л., 1926. – 112с.
825784
  Анисимов Ю.П. Обитель : [стихотворения] / Юлиан Анисимов. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1913. – 88, [4] с.
825785
  Травина Ирина Обитель благодати : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 8-15 : Фото
825786
  Дмитрук Игорь Обитель горных ангелов : Три этюда с Монбланом // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 20-37 : Іл., карта
825787
  Клименко Владимир Обитель красоты и милосердия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 46-59. – ISSN 1812-867Х


  Церква Покрови Пресвятої богородиці в Марфо-Маріінському монастирі в Москві
825788
  Власов П.В. Обитель милосердия / П.В. Власов. – Москва, 1991. – 301с.
825789
  Шерга Екатерина Обитель прототипов : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Овчинников Кирилл, Щегол Георгий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 84-88 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
825790
  Агибалова В.В. Обитель снегов / В.В. Агибалова, П.В. Ковалев. – Москва, 1956. – 56с. – (Рассказы о природе)
825791
  Пухальский В. Обитетели леса. / В. Пухальский. – Варшава, 1966. – 12с.
825792
  Еремеев П.В. Обиход: Былички / П.В. Еремеев. – М., 1990. – 282с.
825793
  Исаев М. Обич / М. Исаев. – София, 1954. – 76с.
825794
  Новаков И. Обич за обич: Истор.-социол. очерк за братството на хората от бреговете на Белия Дунав и Тихия Дон. / И. Новаков. – София, 1978. – 75с.
825795
  Даскалова Д. Обичам тоя град. / Д. Даскалова. – София, 1964. – 40с.
825796
  Исламов Уткур Исламович Обиширская культура. / Исламов Уткур Исламович. – Ташкент, 1980. – 172с.
825797
  Мельник О. Обіг земель в Україні та соціалістичній республіці В"єтнам: порівняльно-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7069-17-0
825798
  Кучер А. Обіг земель і конкурентоспроможність землекористувань // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 11-16
825799
  Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 1. – С. 2-7
825800
  Савчак В.В. Обіг земельних ділянок, права на які обтяжені // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-140. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
825801
  Євтух О.Т. Обіг зобов"язань і синергетика багатств : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 99-113. – Бібліогр.: 29 назв
825802
  Афян А. Обіг об"єктів авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / А. Афян, Д. Гадомський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-17. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
825803
  Мица Ю. Обіг похідних цінних паперів (перехід прав на похідні цінні папери за недоговірними підставами, припинення прав на похідні цінні папери) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 66-71
825804
  Микитенко Ю. Обіг сільгоспземель: особливості української моделі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 7. – С. 2-5


  Обговорення проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
825805
  Крупка Ю.М. Обіг цінних паперів в Україні / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 375, [1] с. – Зміст: Науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок; Практика розгляду судами спорів, пов"язаних з обігом цінних паперів. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-373-5
825806
  Блонська В.І. Обігові кошти підприємства: напрями їх ефективного формування та використання / В.І. Блонська, О.Д. Дудко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 89-95. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
825807
  Кучарська Л.В. Обігрітись і не отруїтись / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зинич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 31 : фото
825808
  Дойл Р. Обід : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 48-60. – ISSN 0320-8370
825809
  Прокопенко М. Обід в архіпастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 16


  Канарсект, марципани, балик, булки та інші страви, якими частували славетного київського митрополита Рафаїла Заборовського.
825810
  Оніщенко Н.М. Обізнаність в праві: деякі підходи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
825811
  Сулименко Марина Обійдемось без поліції! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
825812
  Головченко Іван Обійми привида. (Маски серед людей) : Роман / Головченко Іван. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01720-4
825813
  Хоменко О.Б. Обійми спрута : Бюрократ. Апарат. Мафія / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 95 с. – (Роздуми письменника)
825814
  Бобровська О.Ю. Обіл і аналіз комунальної власності як підгрунтя підвищення ефективності її використання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 12-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
825815
   Обіраємо стратегію розвитку національної освіти. III Всеураїнський з"їзд працівників освіти. Реферативний огляд виступів делегатів та учасників з"їзду // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С.4-24
825816
  Шуткевич О. Обірвана кулею нота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 18


  Рідкісні документи допомогли розплутати деталі загибелі композитора Миколи Леонтовича.
825817
  Ляшенко Ю. Обірвана мелодія : кіносценарій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-136. – ISSN 0130-321Х
825818
   Обірвані струни = Broken strings : Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920-1945. – Hью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1955. – 430c.
825819
  Книш Г.А. Обітниця / Г.А. Книш. – Львів, 1989. – 392 с.
825820
  Козаченко Іван Обітована : Поезії / Козаченко Іван. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 5-308-01700-Х
825821
  Брегг М. Обітована земля / М. Брегг. – Київ : Дніпро, 1990. – 477с.
825822
  Будько Євген Обіцяємо вдалий сезон : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 38-41 : Фото
825823
  Кам"янець А.Б. Обіцянка-цяцянка чи "варення на завтра": труднощі перекладу інтертекстуальної іронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 12-17
825824
  Борисенко Н.Д. Обіцянка в дискурсі британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 83-89


  Статтю присвячено аналізу дискурсу британської драми. Досліджується специфіка реалізації обіцянки в персонажному мовленні, її залежність від соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування. Визначаються підходи до аналізу обіцянки ...
825825
  Жеребкін М.С. Обіцяння нових підходів до поняття демократії та демократичної суб"єктивності в англо-амеріканській політичній теорії: чи можливе застосування до сучасної України? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується концепція демократії та демократичної суб"єктивності "Ессекскої школи" політичних наук (Е. Лаклау і Ш. Муфт та інші) та можливість її застосування до аналізу сучасної української політики. The article analyses E. Laclau and C. ...
825826
  Райхель Ю. Обіцяти - не означає вступити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 161). – С. 9


  Вірменія як відповідь Путіна Україні, Молдові і власному народові. Заява президента Вірменії про приєднання до Митного союзу, яку йому довелося зробити під час візиту до Москви.
825827
  Пашутін Є. Обкладення податком на додану вартість послуг відповідно до нового Податкового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 99-101
825828
  Гаман В.П. Обкомівські коридори : Дещо з записників 1965-1968 років / В.П. Гаман. – Київ, Харків : Український письменник, Вир, Оригінал, 1995. – 288с. – ISBN 5-7707-8391-5
825829
  Колесник С.П. Обкрадені села : роздуми письменника / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 79 с.
825830
  Зидаров К. Облава / К. Зидаров. – М, 1961. – 102с.
825831
  Лалич М. Облава / М. Лалич. – М., 1969. – 448с.
825832
  Лалич М. Облава : роман / М. Лалич; Пер. с сербохорватского И. Дорбы. – Москва : Художественная литература, 1976. – 431 с.
825833
  Гущин Е.Г. Облава / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1981. – 495с.
825834
  Харчук Б.М. Облава : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1984. – 189 с.
825835
   Облава : сборник рассказов для чтения на английском языке для студентов первого курса. – М., 1985. – 112с.
825836
  Куликов Б.Н. Облава : повести / Б.Н. Куликов. – М., 1990. – 302с.
825837
  Быков В. Облава : повести / В. Быков. – Москва : Дружба народов, 1991. – 399 с.
825838
  Лисенко Ю.М. Облава відкладається / Ю.М. Лисенко. – К., 1968. – 183с.
825839
  Петров И. Облава на волков / И. Петров. – М., 1989. – 471с.
825840
  Безуглий І.О. Облава на озброєного вовка : роман / І.О. Безуглий. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 350 с.
825841
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1967. – 254с.
825842
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1968. – 288с.
825843
  Куликов Б.Н. Облава: Повесть. / Б.Н. Куликов. – М., 1980. – 63с.
825844
  Цирульников А. Облавная охота на зайцев у северных якутов // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 175-193. – ISSN 0012-6756
825845
   Облагораживание целлюлозы.. – Л., 1931. – 183с.
825846
  Дурасов Д.Л. Обладатель дивной "Лебеды" / Д.Л. Дурасов. – М., 1982. – 112с.
825847
  Красильникова М. Обладатель диплома на рынке труда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 30-35. – ISSN 0130-1640


  Как чувствует себя сегодня, во время кризиса «Обладатель диплома на рынке труда?» Научный сотрудник Левада-центра, социолог Марина Красильникова рассказывает нашему корреспонденту Ирине Прусс об этом – а также о том, как экономисты выясняют, какие ...
825848
   Обладатель кубка: современая алжирская проза. – М., 1987. – 444с.
825849
  Копей Б.В. Обладнання для попередження відкладень асфальтосмолистих речовин, парафіну та піску : монографія / Б.В. Копей, О.О. Кузьмін, С.Ю. Онищук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 215, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 192-215. – (Серія "Нафтогазове обладнання" / під заг. ред. Б.В. Копея ; т. 3). – ISBN 978-966-694-194-0
825850
   Обладнання з Бостона поїде в Прикарпаття // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 4


  Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримає високоякісне лабораторне обладнання зі США. Навчальний заклад став одним із 15 переможців програми Instrumental Access від неприбуткової ...
825851
  Козін В.О. Обладнання кабінетів і аудиторій технічними засобами навчання / В.О. Козін. – К., 1972. – 104с.
825852
   Обладнання математичних кабінетів. – Київ, 1933. – 8 с.
825853
   Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посібник / З.М. Одосій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. та імен. покажч.: с. 307-309. – Бібліогр.: с. 302-306. – ISBN 978-966-694-244-2
825854
  Рафаловський Євген Обладунок Судака : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 120-124 : Фото
825855
  Аристофан Облака / Аристофан ; с греч. пер. В. Алексеев. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 74 с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)


  На тит. л. надпись: Из книг Гаевского В.
825856
  Каратаев Г.Г. Облака / Г.Г. Каратаев. – Красноярск, 1963. – 118с.
825857
  Зайцев В.П. Облака / В.П. Зайцев. – Баку, 1965. – 92с.
825858
  Дайке Г. Облака : стихи ; пер. с нем. / Гюнтер Дайке. – Москва : Прогресс, 1967. – 103 с. : іл.
825859
  Лебанидзе М. Облака : стихи / М. Лебанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 128 с.
825860
  Синицын Ю.Н. Облака / Ю.Н. Синицын. – Ярославль, 1969. – 110с.
825861
  Клосс Р. Облака / Р. Клосс, Л. Фаси. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 120с.
825862
  Козырев В.С. Облака / В.С. Козырев. – Тула, 1971. – 89с.
825863
  Василенко В.М. Облака / В.М. Василенко. – Москва, 1983. – 151с.
825864
  Галимов Р.З. Облака багровеют / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1963. – 222с.
825865
  Балла Л.К. Облака без дождя / Л.К. Балла. – М, 1968. – 271с.
825866
  Усова Л.Т. Облака в синеве / Л.Т. Усова. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
825867
  Мамедов Ф. Облака внизу / Ф. Мамедов. – М, 1966. – 95с.
825868
  Баранов А.М. Облака и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 231с. : Ил. – Библиогр.: с.217-226
825869
  Кременской А.А. Облака и звезды: повесть, рассказы, очерки / А.А. Кременской. – М., 1978. – 527с.
825870
   Облака и климат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 511с.
825871
  Цховребов И.Л. Облака и корни : стихи и поэмы / И.Л. Цховребов. – Москва : Современник, 1979. – 221 с.
825872
   Облака и облачная атмосфера : Справочник. – Ленинград, 1989. – 647с.
825873
  Дубровина Л.С. Облака и осадки по данным самолетного зондирования / Л.С. Дубровина. – Л, 1982. – 216с.
825874
  Синельников М.И. Облака и птицы / М.И. Синельников. – М., 1976. – 80с.
825875
  Гурунц Л.К. Облака на вершинах / Л.К. Гурунц. – Ереван, 1982. – 511с.
825876
  Зыков И.В. Облака над горным перевалом / И.В. Зыков. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 140 с.
825877
  Галшоян М. Облака над горой Марута : рассказі, роман / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 892 с.
825878
  Красовский А.С. Облака над мачтами : стихи [и песни] / А.С. Красовский. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 67 с.
825879
  Слободчиков И.Ф. Облака над Суренью / И.Ф. Слободчиков. – М., 1988. – 237с.
825880
  Джетимишев С. Облака над ущельями : повести, рассказы / С. Джетимишев; авториз. пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1977. – 187 с.
825881
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – М, 1963. – 45с.
825882
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1964. – 213с.
825883
  Филоненко И.Е. Облака под лугом / И.Е. Филоненко. – Москва, 1968. – 56 с.
825884
  Маркуша А.М. Облака под ногами : повесть и рассказы / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 288 с.
825885
  Бологов А.А. Облака тех лет / А.А. Бологов. – Москва, 1984. – 414с.
825886
  Бологов А.А. Облака тех лет / А.А. Бологов. – Москва, 1985. – 414с.
825887
  Родин Г.И. Облака уйдут с рассветом. / Г.И. Родин. – М., 1973. – 96с.
825888
  Плитченко А.И. Облака, деревья, травы / А.И. Плитченко. – Владивосток, 1968. – 80с.
825889
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 280с.
825890
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – 2-е изд. – Ленинград, 1964. – 401с.
825891
  Хаткевич Василий Облака, созданные "Шатлами" : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
825892
  Мазин И.П. Облака, строение и физика образования / И.П. Мазин, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 279с.
825893
  Кулемин В.Л. Облака. / В.Л. Кулемин. – М., 1961. – 176с.
825894
  Бишофф Юрген Облака. Белогривые загадки : Наука / Бишофф Юрген, Вебер Андреас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 186-197 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
825895
  Елинек Э. Облака. Дом. : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 5-37. – ISSN 1130-6545
825896
  Маяковский В.В. Облако в штанах: Тетраптих / В.В. Маяковский. – Л., 1978. – 72с.
825897
  Смоленцев И.И. Облако над полем / И.И. Смоленцев. – М., 1986. – 61с.
825898
  Эккартсгаузен К. Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет / Сочинение г. Эккартсгаузена, изданное в 1802 году. – Санктпетербург : В Императорской типографии, 1804. – [2], II, 155 с. – В конце предисл. переводчик: У.М. [Ученик мудрости - псевд. А.Ф. Лабзина]


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра На задньому форзаці надпис: Сия книга должной быть подарена в знак памяти Адрею (нерозбірливо)...... Зуевскому
825899
  Маркова О.И. Облако над степью : повести и рассказы / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 285 с.
825900
  Маркова О.И. Облако над степью / О.И. Маркова. – Свердловск, 1962. – 254с.
825901
  Васильева Л.Н. Облако огня / Л.Н. Васильева. – Москва, 1988. – 301с.
825902
  Набоков В.В. Облако, озеро, башня: Романы и рассказы. / В.В. Набоков. – М., 1989. – 701с.
825903
  Моно Мартина Облако. / Моно Мартина. – М., 1989. – 77с.
825904
  Стех Марко Роберт Обламки епосу визвольної боротьби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 291-298


  Незавершені романи Ігоря Костецького
825905
  Швецова-Водка Обласна бібліотека в інтернет-просторі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 15-19. – ISSN 1811-377X


  Розглянуто діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки зі створення документних інтернет-ресурсів у формі регіонального інформаційного порталу "Рівненщина", веб-сайтів, блогів за період 2007-2012 років.
825906
  Темченко Л.В. Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
825907
  Чамор К.Г. Обласна комплексна історико-культурологічна програма "Золота підкова Черкащини" / К.Г. Чамор, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 130-133. – Бібліогр.: 4 назви
825908
  Яковець Наталія Обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань підбиває підсумки / Яковець Наталія, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 22-23 : фото
825909
  Корнєєв Олександр Обласна науково-практична конференція "Київщинознавство у контексті розвитку географічного краєзнавства України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 54
825910
  Черниш М.А. Обласна партійна організація в боротьбі за індустріалізацію м.Львова / М.А. Черниш. – Львів, 1969. – 184с.
825911
  Скрипничук В.М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність : монографія / Скрипничук В.М. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. – 208с. – ISBN 966-8670-32-9
825912
  Головчук О.В. Обласне телебачення в контексті роздержавлення ЗМІ та створення системи суспільних медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 131-135


  У статті аналізується процес функціонування державних телекомпаній України, зокрема специфіка мовлення обласних теларадіорганізацій. оскільки державні студії завжди вимагатимуть певної державної підтримки, у статті розглядаються процедура ...
825913
  Солоп М.К. Обласний збір-змагання стартував у Львівській області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12 : фото
825914
  Ліпська А. Обласним курсам - 45!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-20 : фото
825915
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання
825916
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 25
825917
  Шерман С.И. Области динамического влияния разломов : (результаты моделирования) / С.И. Шерман, С.А. Борняков, В.Ю. Буддо. – Новосибирск : Наука, 1983. – 112с.
825918
  Горяйнов В. в. Области значений некоторых функционалов и геометрические свойства конформного отображения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Горяйнов В. в.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
825919
  Андреев Г.В. Области многоэтапной активизации - перспективные рудоносные мегаструктуры / Г.В. Андреев; АН СССР.Сибирск. отд. Бурятский филиал, Геологический ин-т; Отв. ред. Ф.Р. Апельцин. – Новсибирск : Наука, 1986. – 102с.
825920
   Области применения и функциональная роль статистических экранных пособий в учебном процессе. Июнь 1969 г.. – М., 1969. – 96с.
825921
  Ермолаев М.М. Области применения современных физических и химических методов к изучению ландшафтной оболочки земли / М.М. Ермолаев. – Л., 1959. – 24с.
825922
  Станковская Е.Б. Области проблематизации женской телесности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 167-169. – ISSN 1684-2618
825923
  Дубилович В.М. Области устойчивости систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1971. – 143с.
825924
  Лоскутов В.В. Области устойчивости соединений АВО4 сложного состава и особенности структуры и свойств соединений MeTeNв2O8. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лоскутов В.В.; Воронеж.гсо.ун-т. – Воронеж, 1975. – 23л.
825925
  Чепурных Г.К. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов / Г.К. Чепурных ; НАНУ ; Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 174 с. – Библиогр. : С.165-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1057-4
825926
  Свєшніков К.І. Області докембрійської тектоно- магматичної активізації фундаменту східноєвропейської платформи / К.І. Свєшніков, А.О. Сіворонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Починаючи з мезопротерозою, Український щит послідовно підлягав процесам 1) відображеної (магматичні асоціації гранітоїдів І-типу), 2) автономної (асоціації гранітоїдів А-типу) та 3) планетарно-лінійної (асоціації гранофірових гранітів) ...
825927
  Білозерова В.О. Області Придністров"я у господарському комплексі Української РСР і рівень їх економічного розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 95-100 : Табл.
825928
  Васильева Т.А. Областная автономия в Италии / Т.А. Васильева. – Москва, 1987. – 91с.
825929
  Худокормова В. Областная библиотека - правовой вектор громады : (из опыта работы Луганской ОУНБ им. А.М. Горького) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 32-33. – ISSN 1811-377X


  В статье представлен опыт Луганской ОУНБ им. А.М. Горького по реализации социального проекта "Правовая информация для каждого. Луганский вариант".
825930
   Областная выставка "Художники Подмосковья". Каталог. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат. Монументальное, оформительское, театрально-декорационное, декоративно-прикладное искусство.. – М., 1972. – 224с.
825931
   Областная выставка произведений вологодских художников. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог.. – Вологда, 1970. – 65с.
825932
   Областная выставка самодеятельного изобразительного творчества. Каталог.. – Пермь, 1967. – 37с.
825933
   Областная научно-практическая конференция посвященная перестройке преподвания иностранных языков в свете постановления Совета Министов СССР "Об улучшении изучения иностранных языков" в школах, средн. – Луганск, 1963. – 38с.
825934
   Областная нучно-практическая конференция учителей, 9-я. Харьков, 1976.. – Х., 1976. – 4с.
825935
  Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-27 гг. / М. Богословский. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип., 1902. – XVI, 521, [1], 44, [1] с.
825936
   Областная художественная выставка "Места есенинские": Каталог. Живопись, скульптура, графика, декоративно искусство театра.. – Рязань, 1980. – 32с.
825937
   Областная художественная выставка 1961 года. Посвящается XXII съезду КПСС. Каталог.. – Иркутск, 1962. – 52с.
825938
   Областная художественная выставка произведений вологодских жудожников.. – Вологда, 1969. – 48с.
825939
   Областная художественная выставка произведений вологодских художников посвящается 50-летию Ленинского комсомола. Живопись. Графика. Скульптура. Монументальное и приклад. искусство. Театрально-декора. – Вологда, 1968. – 64с.
825940
   Областная художественная выставка, посвященная 50-летию Советского государства. – Смоленск, 1966. – 92с.
825941
   Областная школа пионерских и комсомольских работников, пионерского и комсомольского актива.. – Волгоград, 1968. – 39с.
825942
   Областная юбилейная выставка произведений Вологодских художников.. – Вологда, 1967. – 79с.
825943
   Областная юбилейная тематическая художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Каталог.. – Волгоград, 1970. – 22с.
825944
  Азовкин И.А. Областной (краевой) Совет депутатов трудящихся / И.А. Азовкин. – Москва, 1962. – 212с.
825945
  Добровольская Т.Н. Областной (краевой) суд / Т.Н. Добровольская. – М, 1958. – 136с.
825946
  Битаева Е.Я. Областной аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация (на примере Кировоградской обл.) : Дис... канд. географ.наук: / Битаева Е. Я.; МВ УССР. АН УССР, Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 164л. – Бібліогр.:л.1-10
825947
  Битаева Е.Я. Областной аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Битаева Е.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 22л.
825948
  Кириллов А.А. Областной драматический : повесть / А.А. Кириллов. – М., 1987. – 255с.
825949
   Областной краеведческий музей. Краткий путеводитель по Сталинскому краеведческому музею.. – Сталино, 1961. – 128с.
825950
  Шелютто Н.В. Областной совет / Н.В. Шелютто. – М, 1985. – 80с.
825951
  Баранчиков В.А. Областной Совет депутатов трудящихся / В.А. Баранчиков. – М, 1976. – 160с.
825952
  Баранчиков В.А. Областной Совет депутатов турдящихся / В.А. Баранчиков. – М., 1976. – 160с.
825953
  Недешев А.А. Областной экономический район : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; А.А. Недешев ; отв. ред. В.В. Воробьев. – Новосибирск : Наука
Исследование функции, структуры и процессов развития на примере Читинской области. – 1975. – 162 с.
825954
  Барабашев Г.В. Областной, краевой Совет депутатов трудящихся / Г.В. Барабашев. – Москва, 1967. – 38с.
825955
  Чубарьян О.С. Областные библиотеки / О.С. Чубарьян. – М, 1959. – 45с.
825956
   Областные библиотеки Белоруссии в 1977 году: Анализ состояния работы и методические рекоменд.. – Минск, 1978. – 88с.
825957
  Китаев М.А. Областные бюро- полномочные органы Центрального Комитета партии (1904-1934) / М.А. Китаев. – М, 1982. – 64с.
825958
  Лужин А.В. Областные и краевые органы Советской государственной власти и государственного уравленияч. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Лужин А.В.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 25 л.
825959
  Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда : Историко-краеведческий семинар / Н.К. Пиксанов. – Москва-Ленинград, 1928. – 148с.
825960
  Серебрякова З.Л. Областные объединения Советов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1977. – 230с.
825961
  Мхитарян Т.А. Областные словари армянского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мхитарян Т.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1981. – 32л.
825962
  Баймаханов М.Т. Областные Советы и промышленные предприятия вышестоящего подчинения / М.Т. Баймаханов. – Алма-Ата, 1982. – 291с.
825963
  Рогожина В.А. Область аномальной мантии под байкальским рифтом. / В.А. Рогожина, В.М. Кожевников. – Новосибирск, 1979. – 104с.
825964
  Чичкина Светлана Область вечного притяжения - Ломбардия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 66 : Фото
825965
  Сумгин М.И. Область вечной мезлоты / М.И. Сумгин, Б. Демчинский. – Ленинград; Москва, 1940. – 239с.
825966
  Агафонов А.И. Область войска Донского и Приазовье в дореформенный период / Агафонов А.И. ; отв. ред. А.П. Пронштейн ; Рост. гос.ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 191, [1] с.
825967
   Область войска Донского по переписи 1873 года : вып. 1-4. – Новочеркасск : Изд. обл. войска Донск.стат. ком. под ред. С. Номикосова
Вып. 2, кн. 3. – 1879. – [4], 759, [2] с.
825968
  Баландин Р.К. Область деятельности человека. Техносфера / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 208с.
825969
  Татьяничева Л.К. Область Личного Счастья / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1989. – 304с.
825970
  Правдин Л.Н. Область личного счастья. / Л.Н. Правдин. – 2-е изд. – Пермь, 1975. – 544с.
825971
  Леонов П.А. Область на островах / П.А. Леонов. – М, 1979. – 350с.
825972
  Жердєв М.К. Область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування / М.К. Жердєв, Г.Б. Жиров, П.А. Шкуліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Визначається область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування. Формуються критерії працездатності аналогового пристрою. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до аналогових пристроїв, що працюють як ...
825973
  Калинина Г.П. Область примечания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-39. – ISSN 1726-6726
825974
  Герасимов Д.Д. Область, в которой мы живем : очерк о Крыме / Д.Д. Герасимов. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 94с.
825975
  Кудимова М.В. Область. / М.В. Кудимова. – М, 1989. – 110с.
825976
  Беляев Д.Ф. Облачение императора на Керчинском щите : с литографированною таблицею / Д.Ф. Беляев. – С.-Петербург, 1893. – 55, [2] с.
825977
  Новожилов Ю.В. Облаченные частицы в квантовой теории поля. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Новожилов Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1959. – 10л.
825978
  Уварова Л.З. Облачно, с прояснениями / Л.З. Уварова. – Москва, 1981. – 175с.
825979
  Зайченко И. Облачное решение для Контакт-центра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 54-55. – ISSN 1606-3732
825980
   Облачность и радиация. Сб. ст.. – Тарту, 1975. – 251с.
825981
  Аймла П.Р. Облачность с прояснениями / П.Р. Аймла. – Москва, 1985. – 208с.
825982
  Душнюк Н.А. Облачные вычисления - новая ступень развития геоинформационного инструментария : геоинформационые системы / Н.А. Душнюк, В.С. Тикунов // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
825983
  Семенов В.В. Облачные окраины / В.В. Семенов. – М., 1960. – 95с.
825984
  Ушинцева Валентина Филипповна Облачные ресурсы Средней Азии : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Ушинцева Валентина Филипповна; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1981. – 16л.
825985
  Билан И. Облачные сервисы для библиотек и образования // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 56-59. – ISSN 1726-6726


  Несмотря на быстрые темпы компьютеризации нашего общества, уровень самих устройств продолжает оставаться пользовательским, что не позволяет проводить сложные вычисления и решать прикладные задачи с нужными скоростью и эффективностью. Кроме того, ...
825986
  Гюльмамедов С.А. Облачные сервисы для современных библиотекарей / Саттар Алекперович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – октябрь. – С. 79. – ISSN 1726-6726


  В публикации представлен информационный обзор "облачных" сервисов.
825987
  Дуккардт А.Н. Облачные технологии в образовании / А.Н. Дуккардт, Д.С. Саенко, Е.А. Слепцова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 68-74. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена обзору основных возможностей использования облачных вычислений в образовании. Особое внимание уделяется тем непосредственно входящим в учебный процесс или поддерживающим его задачам, чья эффективность может возрасти при условии ...
825988
  Стриженюк С.С. Облачные фрески : стихи / С.С. Стриженюк; авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 136 с.
825989
  Гуссаковская О.Н. Облачный город / О.Н. Гуссаковская. – Ярославль, 1983. – 224с.
825990
  Лидин В.Г. Облачный день над морем : (рассказы 1965) / Лидин В.Г. – Москва : Сов. Россия, 1967. – 255 с.
825991
  Ким Ман Чжун Облачный сон девяти / Ким Ман Чжун. – Москва; Ленинград, 1961. – 395 с.
825992
  Клімашевський А.В. Облаштування інтер"єру дерев"яних церков Західного Поділля та Покуття 18 початку 20 ст. (Проблема ансамблевості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.06 / Клімашевський А.В.; А.В.Клвмашевський; МОНУ; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
825993
  Вакула М. Облаштування кримських татар у ході процесу депортації за межі Кримського півострова (1944 - 1945 рр.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 95-101
825994
  Черепкова С. Облаштування німецьких колоній в Новоросійській губернії (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 199-202. – ISBN 978-966-171-793-9
825995
  Глухов В.Г. Обледенение высотных сооружений на равнинной территории СССР / В.Г. Глухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 141с.
825996
  Першин И.И. Обледенение проводов и оценка гололедных нагрузок ВЛЭП на территории Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Першин И.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
825997
  Заварина М.В. Обледенение самолетов и как его избежать / М.В. Заварина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 32с.
825998
  Датнов А.Г. Обледенение самолетов на земле и способы борьбы с ним. / А.Г. Датнов. – М, 1962. – 52с.
825999
  Качурин Л.Г. Обледенение судов / Л.Г. Качурин. – Ленинград, 1980. – 56с.
826000
  Гатин Ж.И. Облепиха / Ж.И. Гатин. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 160 с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,