Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
823001
  Кордяк Я. "Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  26-28 квітня у м. Львові відбулася VI Всеукраїнська (V Міжнародна) науково-практична конференція з медичного права. Були розглянуті питання пов"язані з викладанням цієї дисципліни, виробленні рекомендації. В обговоренні взяли участь представники ...
823002
  Харитонов О. "Медичний колабораціонізм": покарати не можна помилувати? / О. Харитонов, М. Кахнова // Юридична газета. – Київ, 2023. – 29 листопада (№ 13/16). – С. 50-51
823003
  Науменко С. "Медичні бібліотеки України в умовах війни" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (267). – С. 97-101. – ISSN 1029-7200
823004
  Літковець Т. "Медіагігієна" в час війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 13 -14 жовтня (№ 185/186). – С. 29


  Як протистояти інформаційно-психологічним атакам ворога.
823005
  Сидоренко Л. "Медіаграмотна громада: місія здійсненна!" / Л. Сидоренко, О. Фікс // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 10-11
823006
  Антипенко І. "Медіаосвіта": для студентів та учнів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 28


  У Херсонському державному університеті створили клуб, де навчають критичному сприйняттю інформації.
823007
  Грушевський М. "Медійне місто": комфортний простір містянина // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 132-135. – ISBN 978-966-285-572-2
823008
  Крисенко Д. "Медійний фронт" "Холодної війни" 1980-х років // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено взаєминам США та СРСР на завершальному етапі «холодної війни», основну увагу приділено стратегії і тактиці адміністрації Р. Рейгана щодо Радянського Союзу в інформаційно-психологічній сфері. This article is devoted to the relations ...
823009
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – Л, 1975. – 191с.
823010
  Каганович А.Л. "Медный всадник" / А.Л. Каганович. – 2-е доп. – Л, 1982. – 191с.
823011
  Корев Ю.С. "Медный всадник" Р. Глиэра / Ю.С. Корев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 52 с.
823012
  Макаровская Г.В. "Медный всадник". Итоги и проблемы изучения / Г.В. Макаровская; Под ред. Е.И. Покусаева. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1978. – 95 с.
823013
  Туровська Л. "Медовий жар" його серця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Пам"яті українського письменника і журналіста Олега Борисовича Хоменка.
823014
  Мовна У. "Медовий" код українських народин // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 33-38. – ISSN 0130-6936
823015
  Уоррен Ф. Медицинская акупунктура / Ф. Уоррен; пер. с англ. – Київ : Вища школа, 1981. – 223 с.
823016
  Харитонова В.И. Медицинская антропология наЗападе и в России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 0869-5415
823017
  Рафаэль Медицинская астрология или действие планет и знаков на тело человека : Индия, 1973 / Рафаэль. – Пондишерри, 1973. – 64 с. – Книга напеч. на ксероксе
823018
  Гаррисон О.В. Медицинская астрология: как звезды влияют на наше здоровье / О.В. Гаррисон. – К., 1993. – 128с.
823019
  Басиас Л.Я. Медицинская библиотека и ее задачи / Л.Я. Басиас. – Москва : Медицина, 1964. – 96 с.
823020
   Медицинская биология : Учебное пособие. – Луганск
Ч.1 : История, уровни организации живого, основы паразитологии. – 1996. – 110с.
823021
   Медицинская биомеханика. – Рига
1. – 1986. – 1675с.
823022
   Медицинская биомеханика. – Рига
3. – 1986. – 709с.
823023
   Медицинская биомеханика. – Рига
4. – 1986. – 716с.
823024
  Рапопорт С.М. Медицинская биохимия / С.М. Рапопорт. – Москва, 1966. – 892с.
823025
  Смирнов Г.Г. Медицинская гельминтология / Г.Г. Смирнов. – Ленинград, 1959. – 264с.
823026
  Бочков Н.П. Медицинская генетика : руководство для врачей / Н.П. Бочков, А.Ф. Захаров, В.И. Иванов ; АН СССР, АМН СССР. – Москва : Медицина, 1984. – 367 с. – Библиогр.: с. 357-360
823027
  Бердышев Г.Д. Медицинская генетика : учеб. пособие для мед. ин-тов / Г.Д. Бердышев, И.Ф. Криворучко. – Київ : Вища школа, 1990. – 336 с. – Библиогр.: с. 325-326. – ISBN 5-11-002419-7
823028
   Медицинская география. – Иркутск, 1964. – 210с.
823029
  Чаклин А.В. Медицинская география / А.В. Чаклин. – Москва : Знание, 1977. – 128с.
823030
  Воронов А.Г. Медицинская география / А.Г. Воронов. – Москва, 1989. – 105с.
823031
   Медицинская география и здоровье. – Л, 1989. – 222с.
823032
   Медицинская география и трансмиссивные болезни. – М, 1981. – 92с.
823033
  Лярский П.П. Медицинская дезинсекция. / П.П. Лярский. – Москва, 1985. – 224с.
823034
  Толстая Е. Медицинская деятельность, её социально - экономический аспект и правовые основы регулирования // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.15-17
823035
  Даль М.К. Медицинская диссертация / М.К. Даль. – М, 1959. – 87с.
823036
  Богданов А.П. Медицинская зоология / [соч.] Анатолия Богданов. – 1883-1888. – Москва : Тип. А.А. Карцева
Т. 1 : Общие и вступительные зоологические данные и воззрения. – 1883. – III-VI, 1046, [2] с., 4 л. ил. : ил. – Конволют


  Содержание конволюта: 1. Медицинская зоология. Т. 1 : Общие и вступительные зоологические данные и воззрения 2. Медицинская зоология. Т. 1 : Общие вступительные зоологические данные и воззрения : Приложение: Алфавитный указатель имен и предметов, ...
823037
  Богданов А.П. Медицинская зоология. Т. 1 / [соч.] Анатолия Богданов // Медицинская зоология / А.П. Богданов. – 1883-1888. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1883. – Т. 1 : Общие и вступительные зоологические данные и воззрения. – [2], 409, с. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
823038
  Богданов А.П. Медицинская зоология / [соч.] Анатолия Богданова. – 1883-1888. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева"
Т. 2 : Эмбриональные листы и закладка первичных органов. Ч. 1. – 1888. – [2], XIV, 409 с., 2 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
823039
  Богданов А.П. Медицинская зоология. Т. 2 / [соч.] Анатолия Богданова // Медицинская зоология / А.П. Богданов. – 1883-1888. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1883. – Т. 1 : Общие и вступительные зоологические данные и воззрения. – [2], XIV, 409 с., 2 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
823040
  Никольский А.М. Медицинская зоология : учебник зоологии для студентов медиков и ветеринаров / сост. А.М. Никольский , проф. Харьковского ун-та. – 3-е изд. – Харьков : Типо-литогр. М. Сергеева и К. Гальченка, 1911. – VI, [2], 248 с. : ил. – Библиогр.: "Главнейшие руководства по медицинской зоологии и по животным паразитам человека и домашних животных" (6 назв.)
823041
  Никольский А.М. Медицинская зоология : учебник зоологии для студентов медиков и ветеринаров / сост. А.М. Никольский , проф. Харьковского ун-та. – 5-е изд. – Харьков : Тип. А.С. Суворина - "Новое время", 1917. – 252 с. : ил. – Библиогр.: "Главнейшие руководства по медицинской зоологии и по животным паразитам человека и домашних животных" (6 назв.)
823042
  Третьяков Д.К. Медицинская зоология / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1923. – 216с.
823043
  Брандт А.Ф. Медицинская зоология со включением ветеринарно-медицинской и повторительного курса для естественников : с многочисленными рис. в тексте / [соч.] А.Ф. Брандта. – 3-е изд., совершенно измен. – Харьков : Тип. и литогр. М. Зильберберг и С-вья, 1908. – [4], III, 347 с. : ил. – Библиогр. в предисл.
823044
   Медицинская и биологическая информатика : сборник научных трудов. – Киев, 1987. – 108 с. : рис.,табл. – Библиогр.: с. 99-108
823045
  Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика / А.Н. Ремизов. – Москва, 1987. – 638с.
823046
  Каминский Л.С. Медицинская и демографическая статистика / Л.С. Каминский. – Москва, 1974. – 352с.
823047
   Медицинская и физиологическая кибернетика. – К, 1980. – 98с.
823048
   Медицинская информатика и проблемы математического моделирования. – К, 1991. – 73с.
823049
   Медицинская информационная система. – К, 1975. – 508с.
823050
   Медицинская кибернетика. – Киев : Ин-т кибернетики, 1978. – 108 с.
823051
   Медицинская кибернетика. – К, 1979. – 94с.
823052
  Серен Самоник Медицинская книга / Серен Самоник. – М, 1961. – 272с.
823053
  Керженевич Р.Л. Медицинская книга: люди, годы, жизнь // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 83-87. – ISSN 0130-9765
823054
  Джумаев Н. Медицинская лексика в произведениях М.А. Булгакова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 569. – ISBN 978-617-7241-66-8
823055
  Сутин И.А. Медицинская микробиология / И.А. Сутин. – М., 1951. – 340с.
823056
  Лебедева М.Н. Медицинская микробиология / М.Н. Лебедева. – Москва : Медгиз, 1960. – 370 с.
823057
  Пяткин К.Д. Медицинская микробиология : учебник / К.Д. Пяткин. – Киев, 1962. – 383с.
823058
   Медицинская микробиология : Учеб. пособие для студ. мед. вузов, интернов, ординаторов, врачей-курсантов учреждений доп. проф. образования. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. – 1200c. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов и врачей). – ISBN 5-88816-048-2
823059
  Павлович С.А. Медицинская микробиология графиках / С.А. Павлович. – Минск, 1986. – 255с.
823060
   Медицинская микробиология для врачей и студентов. Т. 3 (дополнительный) : При участии пр.-доц. А.И. Абрикосова, маг. в. н. П.Н. Андреева, ... проф. С.Г. Навашина и [др.] : 3 т. / С предисл. проф. И.И. Мечникова, под ред. д-ра мед. Л.А. Тарасевича // Руководство бактериологии и в особенности микроскопической техники для врачей и студентов : Приложение: бактериол. атлас из 90 фотограмм на 15 табл. хромолитографич. табл. и 3 фот. в тексте / Г. Гюнтер. – 4-е рус. изд. – Саратов : Изд. Галлера, 1910. – VI, 202, 15 с., : ил. – Библиогр. в конце глав
823061
   Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : Учебник для студентов медицинских вузов. – Москва : Медицина, 1994. – 528с. – (Учебная лит-ра. Для студ. мед. ин-тов). – ISBN 5-225-00874-7
823062
  Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология / Л.Б. Борисов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с. – 100-летию Санкт-Петербургского гос. медицинского ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоятельной кафедре микробиологии посвящается. – ISBN 5-89481-118-X
823063
  Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : учебник для студентов вузов, обучающихся по медицинским специальностям / Л.Б. Борисов. – 3-е изд., стер. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2002. – 736 с. – 100-летию Санкт-Петербургского гос. медицинского ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоятельной кафедре микробиологии посвящается. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-89481-151-1
823064
  Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : учебник для студ. высш. завед., обуч. по мед. спец. / Л.Б. Борисов. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Медицинское информационное агентство, 2005. – 736 с. – 100-летию СПб Гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоят. каф-ре микробиол. Посвящается. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-89481-278-X
823065
   Медицинская минералогия. – Сыктывкар, 1991. – 45с.
823066
  Яньшина М.В. Медицинская научная школа в социокультурном пространстве // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 7. – С. 15-20. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются вопросы участия научных медицинских школ в формировании и развитии социокультурного пространства. Отмечаются социокультурные особенности научных медицинских школ. Развиваются вопросы взаимовлияния научных медицинских школ и других ...
823067
  Георгиевский А.С. Медицинская общественность и военная медицина в Освободительной войне на Балканах в 1877-1878 гг. / А.С. Георгиевский, З.В. Мицов. – Москва, 1978. – 235с.
823068
  Крашкевич К.В. Медицинская паразитология / К.В. Крашкевич. – Москва, 1963. – 141с.
823069
  Крашкевич К.В. Медицинская паразитология / К.В. Крашкевич, В.В. Тарасов. – Москва : Московский университет, 1969. – 390 с. : ил.
823070
  Генис Д.Е. Медицинская паразитология / Д.Е. Генис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1979. – 339с.
823071
  Генис Д.Е. Медицинская паразитология / Д.Е. Генис. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 304с.
823072
  Генис Д.Е. Медицинская паразитология. / Д.Е. Генис. – М, 1975. – 279с.
823073
  Левит М.М. Медицинская периодическяапечать в России и СССР / М.М. Левит. – М, 1963. – 244с.
823074
  Горелов Л.И. Медицинская помощь и зацита населения в в очагах массового поражения / Л.И. Горелов, В.И. Дубровин. – М, 1974. – 88с.
823075
  Ахелик С.А. Медицинская помощь и социальное обеспечение в буржуазной Эстонии : Автореф... канд. ист.наук: / Ахелик С.А.; АН ЭССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1964. – 20л.
823076
  Горелов Л.И. Медицинская помощь населению в обагах поражения / Л.И. Горелов, В.И. Дубровин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 96с.
823077
  Суровикин В.Д. Медицинская помощь пострадавшим на воде / В.Д. Суровикин. – Москва, 1964. – 135с.
823078
  Гадельшина Н.А. Медицинская практика и религиозный культ : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Гадельшина Н.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 22л.
823079
  Лесовой В.Н. Медицинская профессура Харьковской высшей школы и ее роль в деятельности Харьковского медицинского общества / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 3 (46). – С. 58-67
823080
  Банщиков В.М. Медицинская психология / В.М. Банщиков. – Москва, 1967. – 239 с.
823081
  Мохина И.В. Медицинская психология / И.В. Мохина. – Ростов -на-Дону, 1978. – 62с.
823082
  Карвасарский Б.Д. Медицинская психология / Б.Д. Карвасарский. – Л., 1982. – 271с.
823083
  Караваев В.Г. Медицинская радиология / В.Г. Караваев, В.А. Чистова. – Минск, 1967. – 499с.
823084
  Караваев В.Г. Медицинская радиология / В.Г. Караваев, В.А. Чистова. – Минск, 1968. – 400с.
823085
  Линденбратен Л.Д. Медицинская радиология / Л.Д. Линденбратен, Ф.М. Лясс. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 368с.
823086
  Линденбратен Л.Д. Медицинская рентгенология / Л.Д. Линденбратен, Л.Б. Наумов. – Изд. 2-е. – Москва, 1984. – 384с.
823087
  Кишковский А.Н. Медицинская рентгенотехника / А.Н. Кишковский, Л.А. Тютин. – Ленинград, 1983. – 312с.
823088
  Шитов А. Медицинская реформа в США: кто против? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
823089
  Кушнир В.В. Медицинская сестра курорта / В.В. Кушнир, М.П. Кушнир. – К., 1988. – 136с.
823090
  Корнеев В.М. Медицинская служба в отечественную войну 1812 года. / В.М. Корнеев, Л.В. Михайлова. – Л., 1962. – 90с.
823091
   Медицинская служба гражданской обороны. – М, 1975. – 335с.
823092
  Сафонов А.Г. Медицинская служба Олимпиады-80 / А.Г. Сафонов. – М., 1981. – 64с.
823093
   Медицинская териология. – Москва, 1979. – 327с.
823094
   Медицинская териология. – Москва, 1989. – 269с.
823095
  Арнаудов Г.Д. Медицинская терминология на пяти языках = Terminologia medica polyglotta : latinum, русский, tnglish, francais, deutsch / Арнаудов Г.Д. – 2-е изд., испр. – София : Медицина и физкультура, 1966. – XXIV, 1031 с.
823096
  Баранник Е.А. Медицинская физика - наука ХХ1 века / Е.А. Баранник, В.М. Трусова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 2 (45). – С. 40-47
823097
   Медицинская физика. – Литографическое издание. – [Б. м. : б. и., 1882. – XXXII, 362 с. – В книге рукописный текст. На обратной стороне обложки : Шкляревский А.С. (автор). Издание без титульного листа
823098
  Миронович Л.М. Медицинская химия : учеб. пособие для студентов вузов / Л.М. Миронович, А.А. Мардашко. – 2-е изд., стер. – Киев : Каравелла, 2020. – 159 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 159. – ISBN 978-966-8019-69-5
823099
   Медицинская химия. Модуль II. Физическая и коллоидная химия : лаб. работы и задачи / [В.В. Марков, Н.А. Леонова, О.Ю. Коновалова, Н.В. Бондарев] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 99, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
823100
   Медицинская экология. – Иркутск, 1989. – 209с.
823101
  Добрин Ю.Б. Медицинская экспертная система управления лечебно-диангостическим процессом при язвенной болезни. : Автореф... Канд.мед.наук: 05.13.09 / Добрин Ю.Б.; АН УССР. – К, 1990. – 15л.
823102
   Медицинская этика и деонтология. – М, 1983. – 270с.
823103
  Гелашвили С.Г. Медицинские аспекты гендерной статистики (на примере Грузии) / С.Г. Гелашвили, Н.Н. Чихладзе // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 17-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
823104
   Медицинские библиотеки Украины - навстречу 24 съезду КПСС. – К, 1971. – 23с.
823105
  Арзуметов Ю.С. Медицинские взгляды Ибн-Сины. / Ю.С. Арзуметов, К.Ю. Юлдашев. – Ташкент : Медицина, 1988. – 211 с.
823106
  Брусиловский А.Е. Медицинские ошибки : по судебным материалам / А.Е. Брусиловский, А.М. Левин. – Харьков : Юриздат НКЮ УССР, 1930. – 120 с.
823107
   Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. – М, 1995. – 158с.
823108
  Слонимская И.А. Медицинские работники в революции 1905-1907 гг / И.А. Слонимская. – М, 1955. – 52с.
823109
   Медицинские работники Украинской ССР, удостоенные почетных званий : (библиогр. материалы по состоянию на 1.1.1976 г. ). – Киев : [б. и.], 1976. – 391 с.
823110
  Денискин Ю.Д. Медицинские рентгеновские трубки и излучатели / Ю.Д. Денискин, Ю.А. Чижунова. – Москва, 1984. – 209 с.
823111
  Клейменова С.Н. Медицинские услуги в системе видов услуг // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 298-303. – ISBN 978-966-927-142-6
823112
  Опарин А.А. Медицинские факультеты Средневековых университетов: История. Система управления. Особенности преподавания // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 28-42. – ISSN 2411-1457
823113
  Дешин Д.Ф. Медицинский контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. / Д.Ф. Дешин. – М., 1953. – 60с.
823114
  Вольфсон С.И. Медицинский латино-русский и русско-латинский словарь / С.И. Вольфсон. – Москва, 1951. – 286с.
823115
   Медицинский латинско-русский и русско-латинский словарь. – Петроград : Изд. К.Л. Риккера, 1918. – [8], 237 с.
823116
   Медицинский оккультизм. – М, 1971. – 232с.
823117
  Шульга А. Медицинский прорыв: как изменилась ситуация в главном медицинском университете страны // Сегодня. – Киев, 2018. – 18 января (№ 9). – С. 35


  "...Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца (НМУ) развивает международное сотрудничество. НМУ запустил совместные программы с европейскими, американскими и китайскими университетами. А студенты и молодые ученые получили больше ...
823118
   Медицинский словарь-справочник. – М, 1937. – 1006с.
823119
  Руслов М.Я. Медицинский словарь / М.Я. Руслов. – Баку, 1973. – 478с.
823120
   Медицинский справочник. – М, 1957. – 900с.
823121
   Медицинский справочник. – М, 1963. – 571с.
823122
   Медицинский справочник. – М, 1965. – 695с.
823123
   Медицинский справочник тренера. – М, 1976. – 270с.
823124
  Коструб А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. – Москва, 1986. – 240с.
823125
  Коструб А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 254с.
823126
  Самойлов Юрий Медицинский туризм: курс на Чехию! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 36-40 : фото. – ISSN 1998-8044
823127
  Бродский Ш.С. Медицинский факультет МГУ в период Великой Октябрьской социалистической революции, годы гражданской войны и в начале восстановтельного периода (1917 - 1922 годы) : автореф. дис. ... канд. медиц. наук / Бродский Ш.С. – Москва, 1951. – 24 с.
823128
  Каплиев А.А. Медицинское обеспечение населения Восточных кресов Второй речи Посполитой как отражение социальной политики польских властей в Западной Беларуси и Западной Украине (1921-1939 гг.) // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 29-42. – ISBN 978-966-02-9738-8
823129
  Грайфер Р Г. Медицинское обеспечение парашютного спорта / Р Г. Грайфер, . – М.ЛД, 1939. – 96с.
823130
   Медицинское обслуживание. – М, 1978. – 48с.
823131
  Стеценко С.Г. Медицинское право : Учебник. / С.Г. Стеценко; Ассоциация юридический центр. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. – 572 с. – (Учебники и учебные пособия). – ISBN 5-94201-308-X


  Розглянуто методи дослідження демографічного і соціально-економічного складу населення України та його природного руху. Наведено статистичні дані про стан і рух населення в історичному процесі. Для студентів економічних спеціальностей вищих ...
823132
   Медицинское право : учебник [для юрид. и медицинских вузов] / [Стеценко С.Г. и др.]. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Москва : [РМАПО, ЦКБ РАН], 2011. – 568 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 561-567 и в конце главы. – ISBN 978-5-7249-1510-6
823133
  Майданик Р.А. Медицинское право в системе права Украины // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 422-450. – ISBN 978-617-566-312-7
823134
   Медицинское право Украины : Учебное пособие. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 268с. – ISBN 966-639-215-1
823135
  Алиев Р. Медицинское страхование в зарубежных странах / Р. Алиев, Р. Сардаров, Ф. Султанов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 70-74. – ISSN 2074-6040
823136
   Медицинское упреждение // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 13. – ISSN 1563-6755


  КСУ может прекратить практику принудительных отработок выпускниками медвузов.
823137
  Надирова О. Медичі - меценати Ренесансу // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 23-28


  Медичі були банкірами за професією, політиками за необхідністю і меценатами за покликанням душі. Під заступництвом цієї родини знаходили дах та засоби для існування багато талантів Ренесансу. Флорентійці і сьогодні завдячують культурному та ...
823138
   Медична Академія. – Тернопіль : Тернопільський національний медичний університет, 1997-
8 березня (№ 5). – 2024. – 12 с.
823139
   Медична Академія. – Тернопіль : Тернопільський національний медичний університет, 1997-
9 лютого (№ 3). – 2024. – 12 с.
823140
   Медична Академія. – Тернопіль : Тернопільський національний медичний університет, 1997-
23 лютого (№ 4). – 2024. – 12 с.
823141
   Медична Академія. – Тернопіль : Тернопільський національний медичний університет, 1997-
26 березня (№ 6). – 2024. – 12 с.
823142
   Медична Академія. – Тернопіль : Тернопільський національний медичний університет, 1997-
26 січня (№ 2). – 2024. – 12 с.
823143
  Барціховський В.В. Медична біологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. – Київ : Медицина, 2011. – 311, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-617-505-146-7
823144
  Смірнов О.Ю. Медична біологія : енцикл. довідник / О.Ю. Смірнов ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 505, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7320-44-8
823145
  Бердишев Г.Д. Медична генетика : навч. посібник для студ. мед. училищ / Г.Д. Бердишев, І.Ф. Криворучко. – Київ : Вища школа, 1993. – 143 с. – ISBN 5-11-004007-9
823146
  Путинцева Г.Й. Медична генетика : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Г.Й. Путинцева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2008. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 368-369. – ISBN 978-966-8144-60-8
823147
  Зузук Ф.В. Медична географія : навч. посібник / Федір Зузук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії. – Луцьк : Іванюк В.П., 2018. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-226. – ISBN 978-966-600-672-4
823148
  Пиріг Л.А. Медична деонтологія та її засади в клінічній нефрології // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 88-91. – ISSN 2413-5461
823149
   Медична довідка під час вступу до ВНЗ необхідна, але потрібно змінити підходи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням першого заступника міністра освіти і науки Є. Суліми відбулася нарада стосовно доцільності подання вступниками довідки форми 086-О під час вступу до вищих навчальних закладів України. В нараді взяли участь представники Міністерства ...
823150
  Догузов В. Медична допомога в козацьких військах // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 195-197. – ISBN 966-650-037-X
823151
  Ільченко Н.В. Медична допомога у разі переохолодження, відмороження та замерзання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 26-27 : фото
823152
  Гоженко А. Медична еліта України // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 3/4 (125-126). – С. 266-267. – ISBN 966-7109-34-8
823153
  Червяк П.І. Медична енциклопедія : [біля 32 000 ст. з усіх галузей теорет. і приклад. медицини] / П.І. Червяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 1024с. – ISBN 966-7551-51-2
823154
  Червяк П.І. Медична енциклопедія : [біля 32 000 ст. з усіх галузей теорет. і приклад. медицини] / П.І. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. – Вид. 3-тє., допов. – Київ : Просвіта, 2012. – 1503, [1] с. – ISBN 978-966-2133-86-8
823155
  Єхалов В.В. Медична етика та деонтологія в практиці лікаря - дитячого анестезіолога / В.В. Єхалов, О.С. Павлиш, С.В. Єгоров // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 137-139. – ISSN 2224-0586
823156
  Марценюк В.П. Медична інформатика : Методи системного аналізу: Навчальний посібник для студ. вищ. медичних навч. закл. 3-4 рівнів акредитації / В.П. Марценюк, Н.О. Кравець; Тернопільська держ. медична акад. ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 177с. – ISBN 966-673-005-7


  Метою посібника є випробування методів системного аналізу до розв"язання медико-біологічних задач. Для студентів вищих медичних навчальних закладів
823157
  Марценюк В.П. Медична інформатика : Інструментальні та експертні системи. Навчальний посібник / В.П. Марценюк, А.В. Семенець; Тернопільська держ. медична акад. ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 222с. – ISBN 966-673-024-3
823158
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 3 (39). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823159
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 4 (40). – 2017. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823160
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 1 (41). – 2018. – 83 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2018.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823161
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 2 (42). – 2018. – 84 c. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2018.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823162
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 3 (43). – 2018. – 76 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2018.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823163
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 4 (44). – 2018. – 73 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2018.4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823164
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 1 (45). – 2019. – 84 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2019.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823165
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 2 (46). – 2019. – 90 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2019.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823166
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 3 (47). – 2019. – 82 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2019.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823167
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 4 (48). – 2019. – 88 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2019.4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823168
   Медична інформатика та інженерія = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : науково-практичний журнал / голов. ред. О.П. Мінцер ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Ю. Антомонов, Г.Л. Апанасенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2008-. – ISSN 1996-1960
№ 1 (49). – 2020. – 86 с. – DOI: https://doi.org/10.11603/mie/1996-1960.2020.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
823169
  Марценюк В.П. Медична інформатика. Проектування та використання баз даних : Навчальний посібник для студ. вищ. медичних навч. закл. освіти 3-4 рівнів акредитації / В.П. Марценюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 178с. – ISBN 966-7364-88-7


  Метою посібника є випробування методів системного аналізу до розв"язання медико-біологічних задач. Для студентів вищих медичних навчальних закладів
823170
   Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [Т.В. Андріанова та ін.] ; за ред. засл. діяча науки і техніки України, акад. НАН та чл.-кор. НАМН України В.П. Широбокова ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомолова. – [Вид. 2-ге]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 951, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 932-951. – Бібліогр.: с. 930-931. – ISBN 978-966-382-325-6
823171
  Плющ В. Медична наука в Україні у першій половині XX-го сторіччя // Матеріяли до історії української медицини / редкол.: В. Плющ, Р. Осінчук, Р. Сочинський [та ін.]. – Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Українського Лікарського Товариства Півничної Америки, 1975. – Т. 1. – С. 96-157
823172
  Демчук І.В. Медична наука в Україні: реальний стан, проблеми, перспективи // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (150). – С. 19-23. – ISSN 1562-1146
823173
   Медична наука України. – Київ. – ISSN 1998-3719
Т. 12, № 1/2. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823174
   Медична наука України. – Київ. – ISSN 1998-3719
Т. 12, № 3/4. – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823175
   Медична наука України / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: К.М. Амосова, Ю.Б. Чайковський, О.Б. Яременко [та ін.]. – Київ. – ISSN 1998-3719
Т. 13, № 1/2. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823176
   Медична наука України / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Амосова К.М. ; редкол.: Барна О.М., Бардов В.Г., Венцківський Б.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 1998-3719
Т. 13, № 3/4. – 2017. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823177
   Медична опіка в УПА // Літопис Української Повстанської Армії / Ред. Модест Ріпецький. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2001. – Том 32 : Медична опіка в УПА. Книга 2. – с.1-581. – ISBN 0-920092-46-2 (book 2)
823178
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (64). – 2014. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
823179
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (70). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
823180
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (71). – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
823181
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (72). – 2016. – 77 с. – Резюме укр., англ. мовами
823182
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (73). – 2017. – 133 с. – Резюме укр., англ. мовами
823183
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (74). – 2017. – 158 с. – Резюме укр., англ. мовами
823184
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (75). – 2017. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
823185
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (76). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
823186
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (77). – 2018. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами
823187
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (78). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
823188
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (79). – 2018. – 144, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
823189
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (80). – 2018. – 197, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
823190
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (81). – 2019. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
823191
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (82). – 2019. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
823192
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (83), додаток. – 2019. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
823193
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України", 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (83). – 2019. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
823194
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : [б. в.], 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (85). – 2019. – 151 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2019.4 - Резюме укр., англ. мовами
823195
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : [б. в.], 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (86). – 2020. – 123 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2020.1 - Резюме укр., англ. мовами
823196
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : [б. в.], 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (87). – 2020. – 174 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2020.2 - Резюме укр., англ. мовами
823197
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : [б. в.], 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (88). – 2020. – 138 c. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2020.3 - Резюме укр., англ. мовами
823198
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : [б. в.], 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (89). – 2020. – 130 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2020.4 - Резюме укр., англ. мовами
823199
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : [б. в.], 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (90). – 2021. – 143 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2021.1 - Резюме укр., англ. мовами
823200
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (91). – 2021. – 144 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2021.2 - Резюме укр., англ. мовами
823201
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (92), додаток. – 2021. – 98 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2021.2 - Резюме укр., англ. мовами
823202
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (95). – 2022. – 102 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2022.1 - Резюме укр., англ. мовами
823203
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (96). – 2022. – 107 с. – DOI 10.11603/me.2414-5998.2022.2 - Резюме укр., англ. мовами
823204
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (97). – 2022. – 107, [1] с. – DOI 10.11603/m.2414-5998.2022.3 - Резюме укр., англ. мовами
823205
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 4 (98). – 2022. – 137, [1] с. – DOI 10.11603/m.2414-5998.2022.4 - Резюме укр., англ. мовами
823206
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 1 (99). – 2023. – 141, [1] с. – DOI 10.11603/m.2414-5998.2023.1 - Резюме укр., англ. мовами
823207
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 2 (100). – 2023. – 127 с. – DOI 10.11603/m.2414-5998.2023.2 - Резюме укр., англ. мовами
823208
   Медична освіта = Medical education : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 1999-. – ISSN 1681-2751
№ 3 (101). – 2023. – 162 с. – DOI 10.11603/m.2414-5998.2023.3 - Резюме укр., англ. мовами
823209
  Бондар О.В. Медична освіта в період пандемії COVID-19: проблеми та шляхи вирішення / О.В. Бондар, А.І. Рибін, О.В. Кузнецова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 4 (137). – С. 26-31. – ISSN 2414-5076
823210
  Плющ В. Медична освіта в Україні / Василь Плющ // Матеріяли до історії української медицини / редкол.: В. Плющ, Р. Осінчук, Р. Сочинський [та ін.]. – Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Українського Лікарського Товариства Півничної Америки, 1975. – Т. 1. – С. 11-91
823211
  Горобейко М.Б. Медична освіта в Україні: системні проблеми і можливі шляхи їх вирішення / М.Б. Горобейко, А.В. Дінець // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (151). – С. 10-12. – ISSN 1562-1146
823212
  Скрипник І.М. Медична освіта в умовах війни: досвід Полтавського державного медичного університету / І.М. Скрипник, Н.П. Приходько, О.А. Шапошник // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 3 (97). – C. 60-64. – ISSN 1681-2751
823213
  Кірик Т. Медична освіта України в контексті цінностей сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 41-49. – ISSN 2078-1016
823214
  Пагор В.В. Медична освіта України в умовах тоталітаризму: до проблеми матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в 1920-1930-ті рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 258-266. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті йдеться про становлення вищої та середньої медичної освіти Радянської України в 1920–1930-х рр. Охарактеризовано матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів (Київського, Вінницького медичних інститутів, Одеського клінічного ...
823215
  Соколова І. Медична освіта України: світові тенденції,європейські орієнтири і національні пріоритети // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 7-15. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
823216
  Устінов О. Медична освіта, медична наука та кадрова політика в охороні здоров"я: стан справ та шляхи виходу із кризи // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (126), т. 1. – С. 25-28. – ISSN 1562-1146


  Медична освіта та медична наука - основа кадрової політики в охороні здоров"я - відіграють важливу роль у формуванні здорової нації у будь-якій країні світу.
823217
  Олексіна Н.О. Медична освіта: відповіді на виклики сучасності / Н.О. Олексіна, О.П. Волосовець, Ю.С. П"ятницький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 36-40. – ISSN 1681-2751
823218
  Недоступ М.Ф. Медична підготовка : навчально-методичний посібник / М.Ф. Недоступ ; МВС України ; Луганська акад. внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 50 с. – ISBN 966-8129-40-7
823219
  Ревко А. Медична підсистема соціальної інфраструктури регіону як домінанта формування людського потенціалу // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 154-160. – ISSN 2411-5215
823220
  Василевська Н.С. Медична послуга в Україні – правовий вимір // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 52-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
823221
  Плющ В. Медична преса в Україні // Матеріяли до історії української медицини / редкол.: В. Плющ, Р. Осінчук, Р. Сочинський [та ін.]. – Нью-Йорк ; Мюнхен : Видання Українського Лікарського Товариства Півничної Америки, 1975. – Т. 1. – С. 161-190
823222
  Турган О. Медична проблематика у творчості І. Франка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 17-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
823223
  Шостакович В.В. Медична психологія / В.В. Шостакович., В.П. Блохіна. – Київ : Вища школа, 1970. – 211 с.
823224
  Вітенко І.С. Медична психологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / І.С. Вітенко. – Київ : Здоров"я, 2007. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-463-007-5
823225
   Медична психологія : підруч. для студ. ВНЗ / С.Д. Максименко, І.А. Коваль, К.С. Максименко, М.В. Папуча ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 515, [2] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-382-251-8


  У прим. №1689559 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу! на добру пам"ять. Підпис.
823226
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-
Т. 8, № 4 (32). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823227
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 8, № 2 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823228
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-
Т. 8, № 3 (31). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823229
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-
Т. 8, № 1 (29). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823230
   Медична психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко, Я.В. Цехмістер, І.А. Коваль, К.С. Максименко] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2014. – 515, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-169-3
823231
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 9, № 2 (34). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823232
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 9, № 1 (33). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823233
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 9, № 3 (35). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823234
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. медична акад. післядипломної освіти ; Харків. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 9, № 4 (36). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823235
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 10, № 1 (37). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823236
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 10, № 2 (38). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823237
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 10, № 3 (39). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823238
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 10, № 4 (40). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823239
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 11, № 2 (42). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823240
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 11, № 1 (41). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823241
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків : Харків. мед. акад. післядипломної освіти, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 11, № 4 (44). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823242
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 11, № 3 (43). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823243
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 12, № 1 (45). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823244
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 12, № 3 (47). – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823245
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 12, № 2 (46). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823246
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 12, № 4 (48). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823247
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 13, № 1 (49). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823248
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : ПП Цукарєва Н.М., 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 13, № 2 (50). – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823249
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : Цуварєва Н.М., 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 13, № 3 (51). – 2018. – 80, [1] с.
823250
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 13, № 4 (52). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823251
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 14, № 2 (54). – 2019. – 88 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823252
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : Харківська медична академія післядипловної освіти, 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 14, № 1 (53). – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос. мовами
823253
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 14, № 3 (55). – 2019. – 92 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823254
   Медична психологія = Медицинская психология : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2006-. – ISSN 2308-6300
Т. 14, № 4 (56). – 2019. – 88 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823255
  Філіпішин В. Медична реабілітація військовослужбовців - підсистема медичного забезпечення Збройних Сил (до проблеми державного управління охороною здоров"я0 / В. Філіпішин, Я. Радиш // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.185- 199
823256
  Радиш Я.Ф. Медична реабілітація військовослужбовців як наукова проблема: теоретико-методологічні засади (за матеріалами літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, О.М. Соколова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 103-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
823257
  Стеценко С. Медична реформа в Україні: право, політика, мораль // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 57-61. – ISSN 2306-9082
823258
  Мартишин О. Медична реформа в Україні: роль приватної медицини // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля. – Київ, 2017. – № 5 (121). – С. 61-63. – ISSN 1562-1146
823259
  Дудник А. Медична реформа і безпілотний "летальний" міністерський апарат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 12-18 вересня (№ 33). – С. 1, 11


  В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом зазначено: захист здоров"я людини є передумовою сталого розвитку та економічного зростання. Згідно з міркуваннями професора семіотики Болонського університету Умберто Еко: "Будь-яка система ...
823260
  Черепов Л. Медична реформа і інтелектуальна власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8. – С. 42-53 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
823261
  Скрипник О. Медична реформа і ультиматум Мінздоров"я // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 12


  "Сто разів обіцяна реформа на ниві охорони здоров"я, схоже, отримала шанс знайти законодавчу опору. Мінздоров"я, продовжуючи розвивати ідеї Національної стратегії, а також Концепції реформування, затвердженої Кабміном у листопаді минулого року, ...
823262
  Шатковський Я. Медична реформа та забезпачення доступності первинної медичної допомоги: адміністративно-правові засади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 1 (29). – С. 158-164. – ISSN 2306-9082
823263
  Кириченко А.В. Медична реформа та запровадження обов"язкового медичного страхування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 92-97. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
823264
  Чеботарьова Н.М. Медична реформа: вихідні інституціональні, організаційно-економічні засади та регіональні особливості реалізації (на прикладі Луганської області) / Н.М. Чеботарьова, В.А. Чеботарьов // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3 (70). – C. 33-42. – ISSN 2409-8892
823265
   Медична реформа: выдповыдаэмо на запитання. Випуск3-4 // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 39-43. – ISSN 1729-2344
823266
  Устінов О. Медична реформа: проблемні питання та ризики в регіональному аспекті // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (123), т. 2. – С. 4-6. – ISSN 1562-1146
823267
  Ямненко Т.М. Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 116-120. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061
823268
  Стефанишина О. Медична реформа: три життєво важливі кроки для нового парламенту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10. – ISSN 1992-9277
823269
  Кравець А. Медична служба УПА // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 194-211. – ISBN 5-7702-0432-X
823270
  Шеретюк Р. Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (ХVІІ - перша половина ХІХ ст.) / Р. Шеретюк, Н. Стоколос // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 19-25. – ISSN 1998-4634
823271
  Рач В.А. Медична сфера Іраку як об"єкт дослідження інноваційної активності: системно-цілісне бачення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 35-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2222-8810
823272
  Михайлова О.Г. Медична та біологічна латина : основи термінології : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.Г. Михайлова, Г.Г. Кононко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 160 с. – ISBN 966-439-000-3
823273
  Михайлова О.Г. Медична та біологічна латина = Lingua latina ad usum medicinae et biologiae observantium : підручник / О.Г. Михайлова, В.Ф. Чемес ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 367, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 366-367. – Бібліогр.: с. 225-227. – ISBN 978-966-933-013-0
823274
   Медична та біологічна фізика : у 2 книгах : підручник для студентів / Кнігавко В.Г. [ та ін. ] ; за ред. В.Г. Кнігавка ; Мін-во охорони здоров"я України ; Харківський нац. медичний ун-т. – Харків : Едена, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-8230-52-3
823275
   Медична та біологічна фізика : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації] / [О.В. Чалий, Я.В. Цехмістер, Б.Т. Агапов та ін.] ; за ред. О.В. Чалого ; М-во охорони здоров"я України. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 526, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 521-526. – (Національний Підручник). – ISBN 978-966-382-608-0
823276
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 17, № 2 (63). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823277
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 17, № 3 (64). – 2015. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823278
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 17, № 4 (65). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823279
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 18, № 1 (66). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823280
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 18, № 2 (67). – 2016. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823281
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 18, № 3 (68). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823282
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 18, № 4 (69). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823283
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 19, № 2 (71). – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823284
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 19, № 3 (72). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823285
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 19, № 1 (70). – 2017. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823286
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 19, № 4 (73). – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823287
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 20, № 1 (74). – 2018. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823288
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 20, № 2 (75). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823289
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 20, № 3 (76). – 2018. – 159, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
823290
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Андерсон Д.Х., Великий М.М., Влізло В.В. [та ін.]. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 20, № 4 (77). – 2018. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823291
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 21, № 2 (79). – 2019. – 111, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
823292
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Андерсон Д.Х., Великий М.М., Влізло В.В. [та ін.]. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 21, № 1 (78). – 2019. – 125, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
823293
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 21, № 3 (81). – 2019. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
823294
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 21, № 4 (82). – 2019. – 191, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
823295
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 22, № 4 (86). – 2020. – 123, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823296
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 22, № 3 (85). – 2020. – 113, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
823297
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 22, № 2 (84). – 2020. – 104, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
823298
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 23, № 2 (88). – 2021. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823299
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 23, № 1 (87). – 2021. – 100, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823300
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 23, № 4 (90). – 2021. – 131, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
823301
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 24, № 1 (91). – 2021. – 80, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
823302
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 24, № 4 (94). – 2022. – 112, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
823303
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 24, № 2 (92). – 2022. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
823304
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 25, № 1 (95). – 2023. – 106, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
823305
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 25, № 2 (96). – 2023. – 121, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
823306
   Медична та клінічна хімія = Medical and clinical chemistry : науковий журнал / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; редкол.: Корда М.М., Ярошенко Т.Я., Андерсон Д.Х. [та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011-. – ISSN 2410-681Х
Т. 25, № 3 (97). – 2023. – 157, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
823307
  Шейко В.М. Медична та літературна інтелігенція в часи Української революції 1917–1921 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 368-388. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
823308
  Глибовець В.Л. Медична та рекреаційна географія : навч.-метод. комплекс / [Глибовець В.Л., Стафійчук В.І.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соціальної географії. – Київ : [б. в.], 2020. – 82 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 69-80
823309
  Майданик Р.А. Медична таємниця / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1123-1126. – ISBN 978-966-667-341-4
823310
  Пузич Ярослав Медична тематика в творчості Пікассо / Пузич Ярослав, Пузич Інна // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 25
823311
  Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал / Дмитро Сизонов ; [наук. ред. Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 157-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-572-1
823312
  Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в українських ЗМІ : словник / Дмитро Сизонов ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-335. – ISBN 978-966-439-499-1
823313
  Омелянчук А. Медична термінологія сучасної арабської літературної мови (на прикладі серцево-судинної та нервової системи). Шляхи творення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 60-67. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  З"ясовано шляхи утворення та поповнення арабської медичної термінології, а саме: семантичний, синтаксичний та морфологічний. Виявлено цікаву особливість певної частини арабських медичних термінів, що полягає в утворенні методом метафоризації. Окрему ...
823314
  Асламова Л. Медична фізика - актуально і перспективно // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про Перший міжнародний семінар "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології". Під час відкриття семінару було урочисто підписано Меморандум між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Державною ...
823315
   Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології = Мedical Physics - the current status, problems, the way of development. Innovation technologies : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 286 с. : іл., табл. – Текст укр., англ. - Назва обкл. : X Міжнародна конференція "Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології", 22-24 вересня, 2021. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-173-7
823316
   Медична фізика : у 4 т. : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Булавін Л.А [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-260-7
Т.1 : Динамічні та статистичні моделі. – 2011. – 478, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач.
823317
   Медична фізика : у 4 т. : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Булавін Л.А та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-335-2
Т. 2 : Експеримент у медичній фізиці. – 2011. – 312, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 300-312
823318
  Асламова Л. Медична фізика в країнах Євросоюзу : частина I / Л. Асламова, Є. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто основи підготовки фахівців з медичної фізики в країнах Євросоюзу. Розкрито вимоги до кваліфікації практикуючого медичного фізика. The base for training of specialists on medical physics in European Union countries is discussed in ...
823319
   Медична фізика: молекулярні аспекти / В.Ф. Чехун, К.О. Чалий, Ю.Ф. Забашта, Л.Ю. Вергун, Б.В. Бацак // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 9. – С. 895-907. – ISSN 0372-400Х
823320
  Мороз А.С. Медична хімія : Підручник для студ. вищих медичних навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 776с. – ISBN 966-8609-53-0
823321
  Миронович Л.М. Медична хімія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Миронович, О.О. Мардашко. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2010. – 162, [3] с. : іл., табл. – Сер. "Вища освіта в Україні" засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 155. – (Вища освіта в Україні ) ( Українська книга). – ISBN 966-8019-69-5
823322
  Музиченко В.П. Медична хімія : підручник для студентів вищих мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Медицина, 2010. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 476-477. – ISBN 978-617-505-051-4
823323
   Медична хімія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.] ; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2016. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.- Предм. покажчик: с. 330-335. - Режим доступу: www.medpublish.ua. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 978-617-505-496-3
823324
   Медична хімія : підручник для студентів ВНЗ - мед. ун-тів, ін-тів й акад. / [В.О. Калібабчук та ін.] ; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – 3-тє вид., випр. – Київ : Медицина, 2018. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 330-335. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 978-617-505-626-4
823325
   Медична хімія : підручник для студентів мед. закл. вищої освіти / [В.О. Калібабчук, І.С. Чекман, В.І. Галинська та ін.] ; за ред. проф. В.О. Калібабчук. – 4-те вид. – Київ : Медицина, 2019. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 330-335. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 978-617-505-760-5
823326
   Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти : зб. наук. праць / Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України ; М-во оборони України ; [за заг. ред. Цимбалюка В.І., Сердюка А.М.]. – Київ : Пріоритети, 2016. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7288-43-4
823327
  Вербовий А.В. Медичне забезпечення партизанських формувань під час другої світової війни на прикладі Сумського партизанського з"єднання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 2 (22). – С. 51-55. – ISSN 2311-9896
823328
  Гревцова Р. Медичне і фармацевтичне право: реалії, потреби, можливості // Юридична газета. – Київ, 2015. – 10 листопада (№ 45). – С. 18-19
823329
  Воронцовська І. Медичне краєзнавство як невід"ємна частина історико-культурного надбання Чернігівщини // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 23-25. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід краєзнавчої роботи Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки та її роль для розвитку медицини регіону
823330
   Медичне моделювання // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2


  23 червня 2020 р. в ННЦ "Інститут біології та медицини" відкрили лабораторію стимуляційного тренінгу. Вона складається з 13 аудиторій, в яких розміщено по 1 медичному тренажеру та приміщення для викладачів.
823331
  Юрочкіна І. Медичне обслуговування партійно-державної номенклатури УСРР у 1920-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 137-140. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто перший етап створення системи надання медичних послуг вищому керівництву радянської України. The article deals with the first stage forming of the medical system for the higher leadership of Soviet Ukraine.
823332
  Кириловець Д. Медичне обслуговування радянських партизан Рівненщини // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 264-266. – ISBN 978-966-171-893-6
823333
  Богатирчук К. Медичне обслуговування та повсякденна гігієна учнівської молоді України доби "застою" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 57-65. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
823334
  Радченко Л. Медичне обстеження та інформування про стан здоров"я наречених як умова укладання шлюбу: порівняльно-правове дослідження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 42-46. – ISSN 2663-5313
823335
  Мєзєнцева Н.Б. Медичне право - важлива складова програми післядипломної підготовки лікарів та юристів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена проблемі теоретичного обгрунтування місії та стратегії правової складової післядипломної підготовки лікарів та юристів у контексті сучасних імперативів верховенства права.
823336
  Гладун З. Медичне право - комплексна галузь права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 0132-1331
823337
   Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
№ 1 (11). – 2013. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р.
823338
   Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
№ 2 (12). – 2013. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р.
823339
   Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
№ 1 (13). – 2014. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р.
823340
   Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2012-
№ 2 (14). – 2014. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р.
823341
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (15). – 2015. – 196 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823342
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (16). – 2015. – 180 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823343
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (17). – 2016. – 187 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823344
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (18). – 2016. – 191 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823345
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (19). – 2017. – 180 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823346
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (20). – 2017. – 212 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823347
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
Спецвипуск № 3. – 2017. – 148 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України". На обкл. з нагоди 25-річчя від дня прийняття зак. України "Основи законодавства України про охорону здоров"я"
823348
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (21). – 2018. – 228 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823349
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (22). – 2018. – 196 с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823350
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : Медицина і право, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (23). – 2019. – 185, [2] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право" як додаток до юрид. журн. "Право України"
823351
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : Медицина і право, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (24). – 2019. – 221, [3] c. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право".- Резюе укр., англ. мовами
823352
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (25). – 2020. – 241, [3] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
823353
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів : ЛОБФ "Медицина і право", 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (26). – 2020. – 241, [3] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
823354
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів : Медицина і право, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (27). – 2021. – 191, [1] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
823355
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Агієвець С.В., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів : Медицина і право, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 2 (28). – 2021. – 226, [2] c. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
823356
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Арда Берна ., Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів : Медицина і право, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (29). – 2022. – 202, [2] c. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
823357
   Медичне право = Medical law : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; редкол: Терешко Х.Я., Арда Берна, Батигіна О.М. [та ін.]. – Львів : Медицина і право, 2012-. – ISSN 2072-084X
№ 1 (31). – 2023. – 152, [2] с. – Журнал засн. в 2008 р. ЛОБФ "Медицина і право". - Резюме укр., англ. мовами
823358
  Гладун З.С. Медичне право в системі права України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 111-112
823359
  Пашковська Т. Медичне право в Україні: до викликів готові? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 28
823360
  Нікіпелова К.Є. Медичне право в Україні: стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 322-326. – ISBN 978-966-438-135-9
823361
  Стеценко С.Г. Медичне право України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Стеценко, В.Ю.Стеценко, І.Я. Сенюта; МОНУ; Нац. акад. прокуратури України; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Правова єдність, 2008. – 507с. – ISBN 978-966-8533-86-0


  Розглянуто методи дослідження демографічного і соціально-економічного складу населення України та його природного руху. Наведено статистичні дані про стан і рух населення в історичному процесі. Для студентів економічних спеціальностей вищих ...
823362
  Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини) : монографія / С.Г. Стеценко, О.Г. Пелагеша. – Київ : Атіка, 2014. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-143. – ISBN 978-966-326-468-4
823363
  Стеценко В.Ю. Медичне право України (реформування охорони здоров"я в умовах страхової медицини) : монографія / Стеценко В.Ю., Токарєв Г.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – Київ : Атіка, 2012. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 124-143. – ISBN 978-966-326-441-7
823364
  Стеценко С.Г. Медичне право України: правове забезпечення відомчої медицини МВС України : монографія / С.Г. Стеценко, Т.О. Тихомирова. – Київ : Атіка, 2010. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 138-151. – ISBN 978-966-326-385-4


  Монографію присвячено актуальним проблемам правового забезпечення відомчої медицини в системі МВС України. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
823365
  Стеценко С.Г. Медичне право України: правове забезпечення лікарської таємниці : монографія / С.Г. Стеценко, І.В. Шатковська. – Київ : Атіка, 2010. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-143. – ISBN 978-966-326-386-1


  Монографія присвячена актуальним проблемам юридичного забезпечення лікарської таємниці в Україні. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, котре все активніше завойовує позиції в системі права України.
823366
  Стеценко С.Г. Медичне право України: правові засади забезпечення медичного страхування : [монографія] / Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Шатковський Я.М. ; [за заг. ред. С.Г. Стеценка]. – Київ : Атіка, 2010. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 188-207. – ISBN 978-966-326-389-2


  Монографію присвячено актуальним проблемам законодавчого запровадження в Україні обов"язкового медичного страхування. Вказаний напрям с важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке дедалі активніше завойовує позиції в ...
823367
  Стеценко С.Г. Медичне право України: реалізація та захист прав пацієнтів : монографія / С.Г. Стеценко, В.О. Галай. – Київ : Атіка, 2010. – 166, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 144-167. – ISBN 978-966-326-384-7


  Монографію присвячено актуальним проблемам реалізації та захисту прав пацієнтів у сучасній Україні. Вказаний напрям є важливим з позицій розвитку медичного права - нового правового утворення, яке все активніше завойовує позиції в системі права ...
823368
  Стеценко С.Г. Медичне право України: стратегічні напрями розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 5-10
823369
  Гревцова Р.Ю. Медичне право України: сучасний стан і перспективи розвитку // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 109-110.
823370
  Болотіна Н.Б. Медичне право як навчальна дисципліна в Україні та зарубіжних країнах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
823371
  Цехмістер Я. Медичне право: перспективи підготовки фахівців в Україні / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 110-114. – ISSN 2226-3012
823372
  Хіноцька О. Медичне право: регіональний фокус // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 23


  Аналізуючи розвиток юридичного бізнесу останніх років, можна помітити стрімке зростання інтересу до медичного права та його відокремлення в окрему практику багатьма юридичними компаніями.
823373
  Клименко О.В. Медичне правознавство // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 113-114. – Бібліогр.: 5 назв
823374
  Гуменна Н.В. Медичне правознавство як чинник формування правової компетентності студента-медика // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 69-72
823375
  Тлуста Г. Медичне страхування в реформуванні системи охорони здоров"я України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті систематизовано науково – методичні підходи до трактування поняття "медичне страхування", визначено рoль такого виду страхування в систeмі суспільного страхового захисту. Розкрито організаційно-економічні aспeкти функціонування систeми ...
823376
  Дяченко Є.В. Медичне страхування в системі суспільного страхового захисту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 267-273


  Визначено зміст категорій страхового та соціального захисту населення, проаналізовано міжнародний досвід функціонування медичного страхування, а також виявлено місце та роль медичного страхування у системі суспільного страхового захисту через діючу ...
823377
  Тлуста Г.Ю. Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено механізм функціонування ринку медичного страхування в США та форми здійснення медичного страхування. Виявлено проблеми функціонування ринку медичного страхування та його можливості реформування. В статье исследован механизм ...
823378
  Арутюнян С.С. Медичне страхування в Україні: вибір концептуальних підходів до реформування // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 219-225. – ISSN 2313-4569
823379
  Пунда О.О. Медичне страхування в Україні: правові та організаційні засади / О.О. Пунда, Д.А. Арзянцева // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 95-100. – (Право. Економіка. Управління)
823380
  Даценко В.В. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи розвитку в сучасних економічних умовах // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 76-83. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
823381
  Богуславський Є.І. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи / Є.І. Богуславський, Ю.С. Шибалкіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 83-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено стан медичного страхування в Україні і зроблено висновок, що він не відповідає вимогам населення країни. За зразком ізраїльської запропонована трирівнева система, що містить державне обов"язкове, сумісне на підприємстві й добровільне ...
823382
  Януль І.Є. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається медичне страхування та його види, аналізується досвід впровадження медичного страхування в розвинених країнах світу. Визначаються проблеми та перспективи впровадження в Україні обов"язкового та добровільного медичного ...
823383
  Стецюк Т. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 128-129. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про перспективи впровадження в Україні обов"язкового медичного страхування. Автор обгрунтовує необхідність попереднього введення системи стандартизації медичних послуг і доводить необхідність сполучення у системі страхової медицини ...
823384
  Мишак М.А. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 180-182
823385
  Приказюк Н. Медичне страхування в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід організації медичного страхування і обґрунтовано особливості функціонування медичного страхування в Україні. Виявлено тенденцій та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. The foreign experience of ...
823386
  Мних М.В. Медичне страхування за кордоном та можливості його реалізації в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 39-41
823387
  Онісіфорова В.Ю. Медичне страхування працівників як перспективний напрямок підвищення рівня кадрової безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 51-54. – ISSN 2226-8820
823388
  Мельник Т. Медичне страхування працівників: облік та оподаткування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується питанням медичного страхування працівників, особливостям його документування, відображення в обліку, а також елементи оподаткування таких виплат працівникам. This article is devoted to problems of medical insurance of workers, ...
823389
   Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 4 (54). – С. 32-36
823390
  Мних М.В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-41. – Бібліогр.: 5 назв
823391
  Губар О.Є. Медичне страхування у країнах Європейського Союзу : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 130-136 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
823392
  Кнейслер О.В. Медичне страхування у системі страхового захисту: сутність та проблеми ідентифікації / О.В. Кнейслер, Л.З. Шупа // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 202-208. – ISSN 2309-1533
823393
  Моташко Т. Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-38. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено практичні аспекти функціонування ринку медичного страхування. Розглянуто особливості розвитку європейського ринку медичного страхування. Розроблено рекомендації щодо активізації ринку медичного страхування в Україні Исследованы практические ...
823394
  Автушенко І. Медичне та санаторно-курортне забезпечення військовослужбовців збройних сил України, звільнених із військової служби та членів їхніх сімей (1991-2011) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-9. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних джерел і публікацій проаналізовано рівень й умови медичного та санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, звільнених із військової служби та членів їхніх сімей у період із 1991 по 2011 рр. Недостатнє ...
823395
   Медичний "Оскар": в Україні обрано кращих медиків // Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна медицина" : науково-практичний журнал / Всеукраїн. громад. орг. "Україн. ліга сприяння розвитку паліативної та хоспіс. допомоги" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; Т-во з обмеженою відповід. "Група компаній Мед Експерт" ; голов. ред. Князевич В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (5/6). – С. 5-13. – ISSN 2415-8534


  Серед членів Поважної ради - ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В. Губерський. "Наступне нагородження відбудеться 9 серпня 2018 р. Alma Mater ього проекту стає Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка".
823396
  Мартишин О. Медичний "Оскар": в Україні обрано кращих медиків // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (120). – С. 20-26. – ISSN 1562-1146


  Серед членів Поважної ради "Ордена Святого Пантелеймона" - Л. Губерський. (С. 21)
823397
  Сенюта І.Я. Медичний арбітраж (третейство) в Україні // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (22). – С. 41-49. – ISSN 2072-084X
823398
  Чередніченко М. Медичний асистанс в ДМС - ще один критерій вибору // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 1810-7923
823399
  Жовта І. Медичний догляд за вихованками Київського інституту шляхетних дівчат у ХІХ - на початку ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 2 (38), квітень - червень. – С. 58-76. – ISSN 1998-4634
823400
   Медичний захист населення в надзвичайних ситуаціях в єдиній державній системі цивільного захисту : керівництво / В.П. Печиборщ [та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Укр. Наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров"я України" [та ін.]. – Київ : Людмила, 2019. – 692, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7638-12-8
823401
  Мальська М.П. Медичний і оздоровчий туризм : (міжнар. та нац. аспекти) : навч. посібник / Мальська М.П., Бордун О.Ю., Антонюк Н.В. ; М-во освіти і науки України, Львів. Нац. Ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2022. – 232, [1] с. : іл., табл. – 360-річчю Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка присвяч. - Глосарій: с. 208-215. – Бібліогр.: с. 216-223. – ISBN 978-966-8019-61-6
823402
  Стрельников М.О. Медичний інноваційний проект "Я Ваш Лікар", або Первинна медична допомога може бути привабливою // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 110-113. – ISSN 2312-7104
823403
  Мусхаріна В. Медичний канабіс: засіб для зцілення чи корупції? Що думають експерти про його легалізацію // Україна молода. – Київ, 2024. – 13 березня (№ 11). – С. 13


  Широкомасштабне вторгнення росії в Україну серйозно відобразилося на психологічному стані населення нашої держави. Так, згідно з першим (від початку великої війни) дослідженням МОЗ, понад 90% опитаних українців мали прояви хоча б одного із симптомів ...
823404
  Стефанчук Р. Медичний кодекс України: вимога часу чи данина кодифікаційній моді? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 38-44. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
823405
  Лощихін О.М. Медичний кодекс України: найперспективніший напрямок розвитку законодавства у сфері охорони здоров"я // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 5-9
823406
   Медичний контроль за станом здоров"я учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії у віддаленому періоді після радіаційного впливу : метод. рекомендації. – Київ, 2000. – 28 с.
823407
  Галин М. Медичний латинсько-український словник / М. Галин; під ред. Б. Матюшенка, В. Наливайка. – Прага : Друкарня Легіографія, 1926. – 304 с.
823408
  Гребняк М.П. Медичний менеджмент шахтарів - основа трудового потенціалу держави / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 107-112. – ISSN 2077-6594
823409
   Медичний напрям у КНУ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : ННЦ "Інститут біології та медицини". – С. 1


  "Перший лікар, підготовлений у Києві, закінчував Університет Святого Володимира. Ще 1840 року тут засновано медичний факультет, який до початку ХХ століття став найчисленнішим університетським підрозділом. 1923 року він відокремився у медичний інститут ...
823410
  Кіт Л. Медичний напрям у КНУ: відновлення традицій і вимога часу // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 4


  "Нинішні системні зміни у вітчизняній медицині потребують нової генерації якісно підготовлених лікарів. Реагуючи на виклики часу та відновлюючи історичні традиції, 2017 року КНУ імені Тараса Шевченка розпочав набір студентів за спеціальністю ...
823411
  Карбан А. Медичний напрямок – відродження традицій університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  У КНУ відбулася зустріч ректора Леоніда Губерського з професором, лауреатом премії імені І. Мечникова Дмитром Янковським, доктором біологічних наук Тетяною Фалалеєвою, а також дослідниками ННЦ "Інститут біології та медицини" і виробничою компанією "О. ...
823412
   Медичний напрямок у КНУ // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2
823413
  Ганжа М. Медичний огляд на підприємстві // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 43-47
823414
   Медичний онлайн-сервіс [Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
823415
  Тарасевич Т.Ю. Медичний працівник як спеціальний суб"єкт злочину в історії кримінального законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 526-531. – ISSN 1563-3349
823416
  Лемеха Р.І. Медичний працівник як спеціальний суб"єкт корупційного злочину // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (24). – С. 47-56. – ISSN 2072-084X
823417
  Філь І. Медичний працівник як суб"єкт злочину, передбаченого статтею 140 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 112-115.
823418
  Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник / В.Ф. Кисільов. – Одеса : 2-а Держдрукарня ім. Леніна, 1928. – 142 с.
823419
  Кисільов В.Ф. Медичний російсько-український словник / Д-р В.Ф. Кисільов ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1928 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 172 с. – Вихідні дані оригіналу: [К.] : Державне вид-во України, 1928. – (Із словникової спадщини ; Вип. 3). – ISBN 978-966-02-5071-0
823420
  Єщенко Т. Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії інформативність // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 42-45. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
823421
   Медичний туризм - тепер у законі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
823422
  Духовна О. Медичний туризм // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 29
823423
  Приходько І.Л. Медичний туризм в Південній Кореї // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 228-230
823424
  Коссе А.О. Медичний туризм, як новий напрямок туризму та географія медичних послуг в Європі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 107-109
823425
  Левченко Анна Медичний туризм: лікуємо всіх // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
823426
  Левченко Анна Медичний туризм: орієнтація на інкаминг // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
823427
   Медичний університет продовжує лихоманити [Донецький національний медичний університет] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 грудня (№ 232/233). – С. 17


  Іноземні студенти вимагають належних умов навчання.
823428
  Москаленко В.Ф. Медичний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 238-240. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
823429
  Ціборовський О.М. Медичний факультет Київського університету Святого Володимира та його факультетські клініки (до 175-річчя Київського медичного університету) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 84-88. – ISSN 2415-8763


  Лікувальна робота на медичному факультеті розпочалася у 1844 р. на факультетських клініках (терапевтичній, хірургічній, очній й акушерсько-гінекологічній), які спочатку знаходилися у головному корпусі, а з 1888 р. - на Бібіковському бульварі. Клініки ...
823430
  Карпінська Н. Медичні (психіатричні) аспекти виправлення неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі / Н. Карпінська, Т. Осадовський // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 158-162. – ISSN 2409-4544
823431
  Ільченко Н.В. Медичні аспекти аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
823432
  Сітько С.П. Медичні аспекти квантової фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 90-96. – ISSN 1023-2427
823433
  Руденко С.А. Медичні аспекти психолінгвістики // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 123-129. – ISBN 978-617-7009-07-7
823434
  Пономарьова О. Медичні дослідження: стан та проблематика // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 164-168. – ISSN 2308-0361
823435
  Кострікова Є. Медичні експерименти: що можна, а що ні? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 27
823436
   Медичні заходи з попередження пресуїцидальних форм поведінки військовослужбовців в умовах воєнного конфлікту та після його завершення / М-во оборони України, Укр. військ.-мед. акад., Центр. військ.-мед. упр. Збройних Сил України, Нац. військ.-мед. клініч. центр "Голов. військовий клініч. госпіталь". – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 60, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 38-41. – ISBN 978-611-01-2853-7
823437
  Муравська С. Медичні колекції українських університетів: генеза творення до 1914 р. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 84-87. – ISSN 2311-9896


  У статті простежується історія комплектування університетських медичних колекцій в так званий "золотий вік" музейної справи в середовищі вузів - з кінця XVIII століття до Першої світової війни і значення таких компонентів університетського культурної ...
823438
  Сизонов Д.Ю. Медичні лексеми як маркери актуальних подій: медіалінгвістичний контекст // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 35-43. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі сучасних українських мас-медійних ресурсів проаналізована медична лексика. У функціональному аспекті лексеми медицини в текстах ЗМІ виявляються як певні маркери актуальних соціальних подій, завдяки яким медійна комунікація стає ...
823439
  Радиш Я. Медичні нагороди: коротка історія відзначення медичних працівників (за матеріалами літературних джерел) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 122-124. – ISSN 2306-6814


  На основі матеріалів, розміщених в Інтернет-ресурсі досліджено історію нагородження медичних працівників за їх жертовність і милосердя.
823440
  Тимченко О.І. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи та можливі шляхи їх попередження // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-29. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1726-5428
823441
  Єфанова Н. Медичні огляди працівників / Н. Єфанова, Т. Волошина // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-39.
823442
  Жуковіна Л. Медичні огляди: право чи обов"язок? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 36-38.
823443
  Перевознюк Р.В. Медичні опитувальники як одиниця перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 233-239. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто стратегії перекладу медичних опитувальників, типові труднощі, пов’язані з їх адаптацією для іншомовних та іншокультурних респонден- тів, особливі вимоги до адекватності перекладу. The article deals with strategies of ...
823444
  Надрага М. Медичні періодичні видання у фондах Наукової бібліотеки ЛНМУ імені Данила Галицького ретроспективний погляд / М. Надрага, С. Васільєва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 203-212. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
823445
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 20, № 1. – 2015. – 149 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823446
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 20, № 2. – 2015. – 147 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823447
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 21, № 2. – 2016. – 144 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823448
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 21, № 3. – 2016. – 94 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823449
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 21, № 4. – 2016. – 184 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823450
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 22, № 1. – 2017. – 153 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823451
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 22, № 2. – 2017. – 151 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823452
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : ВТК "Редактор", 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 22, № 3. – 2017. – 123 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823453
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 1, ч. 1. – 2018. – 153 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823454
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 1, ч. 2. – 2018. – 83 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823455
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 1. – 2018. – 146 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823456
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 2. – 2018. – 159 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823457
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчур, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 23, № 4. – 2018. – 102, [2] с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823458
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 24, № 1. – 2019. – 109 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
823459
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 24, № 2. – 2019. – 98 с. – Резюме укр, англ. мовами та мовою статті
823460
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 24, № 3. – 2019. – 131 с. – Резюме укр, англ. мовами та мовою статті
823461
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 25, № 4. – 2020. – 235 с. – Резюме укр., англ. мовами
823462
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 25, № 3. – 2020. – 214 с. – Резюме укр., англ. мовами
823463
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 25, № 2. – 2020. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
823464
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / Дніпро. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 3. – 2021. – 230 с. – Резюме укр., англ. мовами
823465
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 1. – 2021. – 238 с. – Резюме укр., англ. мовами
823466
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / Дніпро. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 2. – 2021. – 209 с. – Резюме укр., англ. мовами
823467
   Медичні перспективи = Medical perspectives : науковий журнал / Дніпро. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпро : [б. в.], 1996-. – ISSN 2307-0404
Т. 26, № 4. – 2021. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823468
  Мнацаканян С.А. Медичні помилки: цивільно-правовий аспект // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 62-81. – ISBN 978-617-566-260-1
823469
   Медичні послуги для іноземців // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 33


  З якими проблемами зіштовхуються госпіталі, які проводять лікуваннягромадян інших країн?
823470
  Червінська Т. Медичні практики у повсякденні соціальної еліти Гетьманщини у XVIII ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 209-213. – ISBN 978-966-171-90295
823471
  Масол Д. Медичні працівники як суб"єкти злочинів за кримінальним законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 356-357
823472
  Левчук О.Р. Медичні реформи в умовах глобалізації // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 140-143
823473
  Добровольська К.В. Медичні симулятори як складова інноваційної освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 84-87 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
823474
  Шатковский Я. Медичні стандарти у загальнодержавній системі стандартизації (правові основи розробки та затвердження) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
823475
  Ціборовська-Римарович Медичні стародруки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 32-46. – ISSN 1029-7200
823476
  Германович Г.О. Медичні терміни зі соматичними компонентами в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Германович Галина Остапівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
823477
  Германович Г. Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 36-41. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
823478
  Городиловська Г. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 115-118. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
823479
  Левченко І.М. Медичні товариства України у другій половині XIX - на початку XX століть: з історії вітчизняної медицини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 13-18. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))


  На особливу увагу заслуговує Товариство київських лікарів, що об"єднувало прогресивних викладачів медичного факультету університету та лікарів, які працювали в Києві. Студенти медичного факультету Університету Св. Володимира також брали участь у ...
823480
  Демочко Г. Медичні школи Харкова: виникнення та питання правонаступництва // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Т. 30, № 2. – С. 94-108. – ISSN 2617-1929


  Розглянуто Харківський імператорський університет, який надав поштовх для розвитку освіти на Наддніпрянщині. Метою роботи є аналіз наукових шкіл, що засновані за роки існування університету. Зокрема, пожвавилася медична наука, що на базі ґрунтовного ...
823481
  Трахтенберг І. Медичній науці і практиці - пріоритет. Напередодні загальних зборів Національної академії медичних наук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "На недавніх Загальних зборах Національної академії наук (НАН) України було обговорено підсумки її діяльності та подальші перспективи. Як у звітній доповіді президента НАН Б.Патона, так і під час наступного обговорення порушувалися проблеми медичної ...
823482
   Медичному факультету Полтавського державного медичного університету 50 років: історія, успіхи, перспективи / В.Г. Принь, М.М. Рябушко, С.М. Білаш, Д.О. Лавренко, О.Д. Саргош // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Вип. 3 (161). – С. 189-194. – ISSN 2077-4214
823483
  Сурнін В. Медіа-арт // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 6. – С. 168-171. – ISSN 0130-321Х
823484
  Карпчук Н.П. Медіа-висвітлення політики Європейського Союзу на національному рівні // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 72-78. – ISSN 2519-2949
823485
  Пархоменко Н. Медіа-відображення візово-міграційних проблем: євроінтеграційний контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 27-30


  У статті подано аналіз специфіки висвітлення в українському інформаційному просторі візово-міграційної тематики.
823486
  Паламарчук Х. Медіа-вплив на свідомість конкурентоспроможності особистості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 87-89
823487
  Дем"янчук О. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю / О. Дем"янчук, П. Саварин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 19-23. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті коротко схарактеризовано та розкрито суть понять медіа-технології, медіа-освіта, медіа-грамотність і медіа-компетентність. Також стисло описано вимоги й умови, що висуваються до викладачів технічних дисциплін, які використовують у своїй ...
823488
  Костенко Н. Медіа-динаміка: тренди і відхилення // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 326-348. – ISBN 978-966-02-7294-1
823489
  Власенко Т.Т. Медіа-дискурс у суспільстві ризику (український контекст) // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 11-19
823490
   Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 124с. – ISBN 966-518-333-8
823491
  Саган О.В. Медіа-інформаційний тероризм у когнітивно-поведінковому підході // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 14-25. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
823492
  Казанська І. Медіа-комунікації у формуванні зовнішньополітичного курсу та громадської думки країн Західної Європи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 182-185
823493
  Мовчан Павлина Медіа-конструювання та громадська думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 24-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Під час виборчих кампаній існує, так би мовити, певний формат або, інакше кажучи, форма функціонування ЗМІ. Аналізуючи її, цілком доцільно з"ясувати, як конституюється медіа-простір під час виборчої кампанії, якими є способи реалізації завдань ...
823494
  Мовчан Павлина Медіа-конструювання та громадська думка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 24-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Під час виборчих кампаній існує, так би мовити, певний формат або, інакше кажучи, форма функціонування ЗМІ. Аналізуючи її, цілком доцільно з"ясувати, як конституюється медіа-простір під час виборчої кампанії, якими є способи реалізації завдань ...
823495
  Бусол О.Ю. Медіа-корупція в Україні: проблема криміналізації // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 102-109


  В статті доведено необхідність криміналізації та віднесення до корупційного такого злочину, як поширення завідомо недостовірної інформації на замовлення представником засобу масової інформації.
823496
  Великодна Є.М. Медіа-культура як змістовна основа медіа-освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 229-232. – ISSN 2076-1554
823497
  Пожидаєва О.А. Медіа-лінгвістика у сучасній науковій парадигмі знань / О.А. Пожидаєва, О.Е. Кирпиченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 133- 136. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
823498
  Булахова Г. Медіа-маркетинг у рекламній діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 509-517. – ISSN 2224-9516
823499
  Неприцька Т.І. Медіа-моделювання політичного процесу під час президентських виборів у США у 2008 році // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 174-184. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
823500
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 1. – 2001
823501
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 2. – 2001
823502
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 3 : січень. – 2002
823503
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 4/5. – 2002
823504
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 6/7. – 2002
823505
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 8. – 2002
823506
   Медіа-навігатор. – Київ
№ 9. – 2002
823507
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
823508
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 2. – 2003
823509
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
823510
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 4. – 2003
823511
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
823512
   Медіа-навігатор. – Київ, 2002-
№ 6. – 2003
823513
  Петриченко І.А. Медіа-носії в рекламному дискурсі Японії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 103-107. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
823514
  Петриченко І.А. Медіа-носії в рекламному дискурсі Японії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 103-107. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
823515
  Коновець О. Медіа-освіта та формування інноваційного середовища // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-10
823516
  Макух-Федоркова Медіа-освіта як інноваційний напрям освітньої політики Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 60-73. – ISSN 2519-4518
823517
  Нестеряк Ю.М. Медіа-освіта як інструмент сучасної медіа-політики // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 339-341
823518
  Великодна Є.М. Медіа-освіта як чинник забезпечення здоров’я людини: філософський вимір проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 293-296. – ISSN 2076-1554
823519
  Слюсаревський М. Медіа-освіта: українська перспектива / М. Слюсаревський, Л. Найдьонова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 57-58. – ISSN 0131-6788
823520
  Май М. Медіа-політика в інформаційному суспільстві = Medienpolitik in der informationsgesellschaft / Манфред Май ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Акад. Укр. Преси ; Центр Вільної Преси, 2011. – 283, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека масової комунікації). – ISBN 978-966-2123-24-1
823521
  Петрова Н. Медіа-право : для студентів факультетів/відділень журналістики на замовлення проекту ЄС "Жорна" / Наталія Петрова, В"ячеслав Якубенко; [ Ін-т журналістики КНУТШ ]. – Київ, 2007. – 280с. – Бібліогр.: с. 242-244
823522
  Філіпова Л.Я. Медіа-простір та документальні комунікації: інфомаційно-технологічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 57-60
823523
  Найдьонова Л.А. Медіа-психологія як нова галузь соціально-психологічного знання: проблеми і перспективи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 218-230. – ISBN 978-966-8063-84-3
823524
  Москвич О. Медіа-реальність як сучасний соціокультурний простір // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 52-56. – ISSN 2306-3974
823525
  Зінковська М.М. Медіа-тероризм у світовому інформаційному просторі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 121-131. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті висвітлюються проблеми співіснування суспільства та засобів масової інформації у період активного розвитку тероризму та його складової медіа-тероризму.
823526
  Білецька Т.В. Медіа-тероризм як один із проявів сучасного тероризму // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 210-218
823527
  Тормахова А.М. Медіа-технології та science art у контексті сучасних культурно-мистецьких практик // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 98-101. – ISSN 2616-9967
823528
  Непляха О.С. Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського стан, перспективи розвитку // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 266 - 273. – ISBN 978-966-529-203-6
823529
  Городенко Л.М. Медіа ( - засоби та інструменти зберігання і передачі інформації та данних для індивідуальної чи/та масової аудитирії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2018. – Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 25-26. – ISBN 978-966-02-8346-6
823530
  Чаплінська Ю.С. Медіа ефекти парасоціальності // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 64-74. – ISSN 2414-0023
823531
  Гоцур О. Медіа і міжконфесійні конфлікти: проблематика, концепти і візії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 11-17. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 4). – ISSN 2663-9793
823532
  Башук А.І. Медіа і політика на сучасному етапі: точки дотику // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 154-158


  Статтю присвячено проблемам взаємодії влади і медіасистеж. Розглянуто сучасні тенденції медіаполітики та їх прояви в українському медіапросторі. The article is dedicated to the problems of cooperation of political power and media system. The current ...
823533
  Алієва О.Г. Медіа та їх роль у конструюванні медіа реальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 3-4
823534
   Медіа та права дитини : посібник для журналістів, створений самими журналістами / [ Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ; Представництво в Україні ; керівник проекту А. Кулаков ; переклад О. Зелінська ]. – Київ : [ Б.В. ], 2009. – 64 с.
823535
  Мірошниченко Ю.П. Медіа України та проблеми сучасного театру // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 13-15


  Йдеться про висвітлення проблем театру в сучасній періодиці. Розглядається тематика матеріалів. Досліджується фаховий рівень авторів публікацій. It concerns elucidation of the theatrics problems in the modern periodicals. The topics of the materials ...
823536
  Карпчук Н. Медіа як невоєнний метод впливу в гібридній війні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 41-49. – ISSN 2522-1663
823537
  Пелех Л.Р. Медіа як один із базових чинників впиву на ціннісну основу польського суспільства // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 88-91. – ISSN 2307-9770


  Детерміновано поняття медійної педагогіки, акцентовано її місце та значення в загальному освітньому просторі. Визначено особливості формування медійної грамотності польської молоді та наголошено на її невілюванні в українській освіті.
823538
  Кравчук М.О. Медіа як чинник забезпечення комунікації в теорії соціальних систем Нікласа Лумана // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 24-33
823539
  Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Борис Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312с. – (Медіакритика). – ISBN 966-7651-18-5
823540
  Головко О.М. Медіабезпека людини: засади інформаційно-правової політики : монографія / Головко О.М. ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2019. – 167, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-167. – ISBN 978-617-7814-19-0
823541
  Черемних І.В. Медіабренд та стратегія позиціонування телеканалів на медіаринку України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 54-60


  Статтю присвячена жедіабренду та побудові стратегії позиціонування телеканалів на українському медіаринку. Позиціонування телеканалу та жедіабренди зберігають лідируючі позиції у прийнятті рішень телеканалу щодо просування свого продукту на ринок і ...
823542
  Мачикова М.К. Медіавірус:базові ознаки й технології розповсюдження // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 274-287. – ISSN 2309-1797


  У статті досліджено поняття "медіавірус", визначено його основні види та ознаки; визначено його основні види та ознаки; вивчено веб-хвилю як технологію розповсюдження медіавірусу. Доведено необхідність застосування медіавірусних впливів у професійних ...
823543
  Семенюк Г.С. Медіавіруси на тлі еволюційних процесів медіапростору: суть і проблематика // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 46-51


  У статті розглянуто поняття, суть, специфіку медіавірусів, їх проблематику та особливості структури, функціонування і поширення в контексті новітньої еволюції сучасного інформаційного простору. The article presents term, essence, specificity of media ...
823544
  Семенюк Г.С. Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Семенюк Гліб Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
823545
  Семенюк Г.С. Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Семенюк Гліб Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 181 л. – Бібліогр.: л. 160-181
823546
  Перехейда В.В. Медіавплив на читацьку аудиторію як мотивація до аксіологічного вибору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 159-163


  У статті розглянуто проблему аксіологічної природи медіавпливу. На досвіді педагогічного тижневика "Освіта" розкрито механізми мотивації читача до прийняття християнських цінностей. Article considers the problem of axiological nature of media effects. ...
823547
   Медіавпливи на психіку людини // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  Результати дослідження, проведені Інститутом журналістики та ННЦ "Інститут біології" університету, засвідчують: негативні новини не викликають агресії у телеглядачів, але спричиняють погіршення настрою та значну тривожність, що за певних умов може ...
823548
  Чемоніна Л. Медіаграмотність майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 87-92. – ISSN 2308-4634
823549
  Гранчак Т. Медіаграмотність як компетентнісна основа національного розвитку в умовах глобалізації // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 70-71
823550
  Вербівський Д.С. Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання / Д.С. Вербівський, Я.Б. Сікора, О.Ю. Усата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 69-72. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
823551
  Коваленко Н. Медіаграмотність як предмет вивчення та проектоутворююча дефініція в навчально-науковому педагогічному проекті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 261-271. – ISSN 2312-5993
823552
  Тарасюк В.М. Медіаграмотність як складова політичної освіти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 142-151. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
823553
  Мороз О. Медіаграмотність як сучасний інструмент боротьби з маніпуляторами та фейками / О. Мороз, С. Ковальчук // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (116), вересень - жовтень. – С. 55-64. – ISSN 1606-3732
823554
  Косюк О. Медіаграмотність. Лудологічний аспект вирішення проблеми. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 27-34.
823555
  Онкович Г. Медіадидактика вищої школи: український досвід // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 23-29. – ISSN 2078-1016


  Актуальність упровадження медіаосвіти у систему вищої освіти за допомогою інтегрування медіа-освітніх технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців обумовлена тим, що у навчальному процесі виникає принципово нова концепція професійної ...
823556
  Ситник О.В. Медіадизайн в інноваційному розвитку освіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 164-168


  У статті розглядається роль медіадизайну в інноваційному розвитку освіти. Розкривається поняття медіадизайну, окреслюються його головні правила. Основну увагу приділено ролі медіадизайну та сферам його застосування в освіті. The article is about the ...
823557
  Полякова Г.О. Медіадискурс проблеми безпритульності в ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 110-112


  У статті проаналізовано матеріали засобів інформації, що відображають життя безпритульних дітей, та виокремлено основні "сценарії", котрі формують вітчизняний медіадискурс щодо їх проблем, - офіційний, правозахисний, кримінальний, медичний, жертовний, ...
823558
  Демченко С.В. Медіадискурс та новинні фреймінги (на матеріалі досліджень сучасніх зарубіжних комунікативістів) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 213-215. – Бібліогр.: Літ.: с. 215; 8 п.


  У статті проаналізовано відносно нове у комунікативістиці поняття "фреймінг", що співвідноситься з терміном "дискус", які взаємодоповнюють одне одного та дозволяють розкрити медіалогізацію новин та вплив ЗМК на суспільство.
823559
  Хайтам Ніамах Рахім Медіадискурс та суспільна думка в США стосовно ісламу і мусульман на початку ХХІ ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 84-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
823560
  Косюк О.М. Медіадискурс у контекстах: проблема якості // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 216-220


  У статті розглядається проблема якості медіатекстів у контексті вчень про сфери та синергетичні системи. In this article the problem of guality of mediatexts in the context of learning about the spheres and synergetic systems is considered.
823561
  Блавацький С.Р. Медіаекономічна парадигма сучасної якісної британської преси: тенденції, проблеми та парадокси розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 173-177


  Статтю присвячено розгляду та аналізу чинної медіаекономічної парадигми якісної британської преси, зокрема тенденціям її розвитку за останні два десятиріччя. З"ясовано, що для сучасної моделі якісних британських газет характерне стирання межі між ...
823562
  Мігунова Т. Медіаексперти прогнозують наступне десятиліття українського телебачення // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 86-91
823563
  Попова В.В. Медіазасоби формування іміджу професійних спеціалізацій ВНЗ як напрям діяльності освітнього закладу // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 82-85


  Стаття присвячена дослідженню медіаматеріалів про фахові напрями вищих навчальних закладів, за якими ведеться освітня діяльність. На прикладі Маріупольського державного університету розглянуто основні інструменти налагодження ефективної комунікації з ...
823564
  Плясун О.М. Медіаімідж України в проєкції на COVID-19: погляд лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 119-134. – ISSN 2311-2697
823565
  Чекалю В.В. Медіаінструменти створення державного іміджу для українців і світової спільноти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розглядається державний імідж України, позиціонування держави у ЗМІ, цілісність і непоєднуваність сприйняття інформаційних матеріалів для українців і для світової спільноти. Доведено, щоімідж, віддзеркалений у ЗМІ, - наслідок взаємодії носія ...
823566
  Фруктова Я. Медіаінформаційна грамотність громадян як вимога сьогодення. Роль ЗМІ в інформальній просвіті // Україна молода. – Київ, 2023. – 8 листопада (№ 45). – С. 6


  У різному віці особистість використовує різні види медіа: книги друковані та аудіо, комікси, мультфільми, художні та документальні фільми, комп’ютерні ігри, журнали, радіо, телебачення, соціальні мережі, цифрові платформи. Їх чисельність та ...
823567
  Іванов С. Медіаінформаційні технології розвитку інтелектуальної комптентності вчителя / С. Іванов, Л. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті приводиться думка, що професійний розвиток сучасного вчителя має тісний зв"язок з його інтелектуальною компетентністю. Приводиться структура інтелектуальної компетентності. Стверджується, що у сучасному інформаційному суспільстві медіа ...
823568
  Семчук Б. Медіаінформація як чинник соціалізації молодого покоління // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 96-101. – ISSN 2307-4906
823569
  Попіль Д.Ю. Медіакартина розвитку українського постмодернізму в пресі кінця 1990-х — початку 2000-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто перші кроки становлення постмодернізму в українському культурному середовищі, виділено різні візії авторів щодо зародження постмодерної проблематики в українських реаліях. Проаналізовано як осмислюється та обговорюється генеза ...
823570
  Іванов В.Ф. Медіакомпетентність та медіаграмотність як основні компетентності сучасного педагога / В.Ф. Іванов, Т.В. Іванова // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 96-99


  Вказано на небезпеку зміщення акцентів у медіатекстах у бік розважальності, видовищності, підвищеної емоційності на шкоду культурно-просвітницьким і пізнавальним потребам молодого покоління, наголошено на важливості медіакомпетентності та ...
823571
  Мурзіна О. Медіакомпетентність та медіаграмотність: сутність понять // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 18-23. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
823572
  Сулім А.А. Медіакомпетентність як результат упровадження медіаосвіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 26-29. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Розглядається медіаосвіта як актуальний напрямок сучасної освіти. Висвітлюються питання взаємозв"язку між медіаосвітою та медіакомпетентістю. Визначаються причини необхідності впроваждення медіаосвіти. Аналізуються основні положення Концепції ...
823573
  Шендеровський К.С. Медіакомунікації та соціальні проблеми : збірка навч.-метод. матеріалів і наук. ст. : в 3 ч. / Шендеровський К.С. та інші ; КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ
Ч. 1. – 2012. – 289 с. : табл. – Учасники наук. гуртка (2011-2012 н.р.) Ін-ту журналістики КНУТШ : Сорока В.М., Михайлова О., Соколова К., Микитюк К., Єремеєва А., Креймер Е., Муравйова М. – Бібліогр.: с. 282-287
823574
  Різун В.В. Медіакомунікації: до визначення понять / В.В. Різун, Є.С. Цимбаленко // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 50-56


  У статті з"ясовано походження поняття медіакомунікацій, прокоментовано і структуровано різні наукові тлумачення цього терміна, запропоновано авторське його визначення. The article revealed the origin of the concept of media communications, it ...
823575
  Цимбаленко Є.С. Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина II) // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 46-56. – ISSN 2312-5160


  Проаналізовано опосередковані теорії комунікації, які мають контекстуальний зв"язок із медіакомунікаціями. Запропоновано систематизатор опосередкованих комунікаційних теорій; встановлено контекстуальні зв"язки медіакомунікацій у різних галузях науки. ...
823576
  Цимбаленко Є.С. Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина І) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 62-77. – ISSN 2312-5160


  Це дослідження представлено у двох частинах. У першій статті ми розглядаємо теорії медіа і комунікацій, зокрема їх історію та розвиток, фокусуємося на об"єктах, концептуальних підходах і проблемах теоретичного тлумачення трансформацій масової ...
823577
  Халабузар О.А. Медіакомунікація в контексті сучасних когнітивних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 22-25


  Стаття присвячена проблемі медіакомунікацїі в контексті сучасних когнітивних досліджень. Розглянуто певні чинники медіакомунікацїі. The article is dedicated to the problem of media communication in the context of modern cognitive researches. Some ...
823578
  Баранецька А.Д. Медіакомунікація як специфічний вид соціокультурної взаємодії: до теорії питання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 10-13. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
823579
  Каратаєва М.В. Медіаконвергенція та культурно-просвітницька функція дискурсу всесвітньовідомих брендів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 304-318. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню сучасної віртуальної комунікації на матеріалі культурно-просвітницьких медіапроектів світових брендів. Аналізуються можливості та переваги використання новітніх технологій, особливості медіаконвергенції, ефективність ...
823580
  Сарміна Г.Л. Медіаконвергенція як чинник формування крос-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  Досліджено процес медіаконвергенції як феномену, який уможливив появу й розвиток деяких інноваційних явищ медіасередовища, чільне місце серед яких посідають крос-медіа. Розглянуто генезу явища конвергенції, етимологію терміна й особливості ...
823581
  Горська К.О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Горська Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 449 арк. – Додатки: арк. 417-449. – Бібліогр.: арк. 363-416
823582
  Горська К.О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціонування : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Горська Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 28 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 43 назви
823583
  Бутиріна М.В. Медіаконтент: вектори розвитку та форми побутування в цифрову добу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-81. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 9). – ISSN 2078-2551


  Рецензія на видання: Горська КО Медіаконтент: трансформації на перехресті аналогової та цифрової культур: монографі / Катерина Горська.- К.: Інтерсервіс, 2016.-379 с.
823584
  Афанасьєва К.О. Медіаконтент: шляхи протистояння викликам цифрової епохи (досвід Швеції) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 252-254


  Стаття присвячена пошукам відповідей на сучасні виклики, з якими зіткнулися виробники медіаконтенту в умовах стрімкого розвитку інтернету та цифрових технологій. Розглянуто досвід Швеції, проаналізовано нові шляхи вирішення проблеми боротьби з ...
823585
  Порпуліт О.О. Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Порпуліт Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 33 назви
823586
  Порпуліт О.О. Медіаконтинуум як просторово-часовий формат соціальнокомунікаційної діяльності початку XXI століття : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Порпуліт Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 473, [1] арк. – Додатки: 452-473, [1] арк. – Бібліогр.: 366-451 арк.
823587
  Головчук О.В. Медіаконцентрація у світовому інформаційному просторі як чинник зовнішньополітичних впливів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 104-114
823588
  Малінін В.С. Медіакорпорації в Україні: сучасні реалії розвитку // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 71-75


  Аналізуються історіографічні аспекти розвитку сучасних медіакорпорацій. Особлива увага приділена трансформаційним змінам структури і соціальних функцій медіаоб"єднань в Україні. The historical aspects of the development of media-corporations are ...
823589
   Медіакритика. – Львів
№ 3. – 2003
823590
   Медіакритика. – Львів
№ 4. – 2003
823591
   Медіакритика. – Львів
№ 5. – 2004
823592
   Медіакритика. – Львів
№ 6. – 2004
823593
   Медіакритика. – Львів
№ 7. – 2004
823594
   Медіакритика. – Львів
№ 8. – 2005
823595
   Медіакритика : навч.-метод. комплекс для студентів спец. "Журналістика" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.П. Михайлюта]. – Київ : Київський університет, 2011. – 94, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 86-94 та в кінці лекцій
823596
  Потятинник Б. Медіакритика в системі журналістської освіти України Львів-Київ-транзит // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 54-61. – (Серія "Журналістика" ; вип. 42). – ISSN 2078-7324
823597
  Супрун Л.В. Медіакультура : навч.-метод. вказівки [для магістрантів спец. "Журналістика"] / Л.В. Супрун, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 23, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
823598
  Герман В. Медіакультура вчителя-словесника: практика формування в курсі "Сучасна українська літературна мова” // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 121-131. – ISSN 2312-5993
823599
   Медіакультура особистості : соціально-психологічний підхід : навчально-методичний посібник / [Баришполець О.Т. та ін.] ; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 438, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-362. – ISBN 978-966-8063-80-5
823600
  Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль медіакультури в сучасному інформаційному просторі. визначено її соціальні функції; досліджено вплив медіакультури й медіаосвіти на сучасну свідомість і світогляд людини
823601
  Лазарєва Л.М. Медіакультура та її функції // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 140-145


  Культура, яка серед широких верств населення в даному суспільстві, переважно комерційно успішна та елементи якої знаходяться повсюди: в кулінарії, одязі, споживанні, засобах масової інформації, в розвагах (наприклад, в спорті і літературі) - ...
823602
  Григор"єва Є.В. Медіакультура як вимір в соціальній повсякденності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 48-49
823603
  Кубко В.П. Медіакультура як міждисциплінарний феномен // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 225-228. – ISBN 978-966-927-534-9
823604
  Павлюк І. Медіакультура як необхідний фактор збереження, розвитку і трансформації етно- та національної ідентичності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 162-178. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
823605
  Стецюра К.О. Медіакультурний вимір змішаного навчання у предметному полі філософії освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 142-152. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
823606
  Горенко Л.І. Медіакультурологія в системі гуманітарних концепцій початку ХХІ ст. // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 54-59
823607
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика : слов. термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2013. – 239, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 183-202. – ISBN 978-966-439-636-0
823608
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика = Medialinguistics : словник термінів і понять : навчальний посібник для студ ВНЗ / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 325, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Другий тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-218. – ISBN 978-966-439-737-4
823609
  Супрун Л.В. Медіалінгвістика : навч.-метод. посібник для підгот. до практ. занять / Л.В. Супрун ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 57, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50-56
823610
  Шевченко Л.І. Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-12
823611
  Кошур І.Ю. Медіалінгвістична природа мовної гри в комерційній рекламі // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров.. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Ю.О. Шепель, О.І. Панченко, В.В. Зірка [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 12, ч. 1. – С. 383-393. – ISSN 2409-3238


  Суть способів реалізації мовної гри та її можливостей для досягнення комунікативного ефекту в комерційній рекламі, що є одним із засобів масової інформації. Поліфункціональна специфіка лексико-семантичного ресурсу гри слів у текстах комерційної реклами.
823612
  Дудар В.І. Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізійного інтерв"ю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 269-275. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджено лінгвостилістичні особливості політичної метафори як засобу інтерпретації реальності в мас-медіа. Проаналізовано специ- фіку функціонування політичної метафори в жанрі інтерв"ю на Громадському телебаченні. Визначено оцінний і ...
823613
  Булах М.Б. Медіалінгвістичні аспекти аналізу перифрастичних одиниць // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 50-64. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуті основні напрямки досліджень медійних перифраз як особливого ресурсу вторинної номінації у сучасному мовознавстві. The article defines the tradition of periphrastic studies in different scientific paradigms. The main aspects of ...
823614
  Онкович Г.В. Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-освітнього простору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – C. 6-10


  У статті йдеться про використання віртуального простору знань в інтегрованому освітньому середовищі засобами медіаосвіти та про медіалогію як інтегральну науку про медіа. The article is about the use of virtual knowledge space in the integrated ...
823615
  Онкович Г.В. Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-осівітнього простору // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 327-333
823616
  Кравченко А.І. Медіальна перспектива мовно-знакової еволюції музики (на матеріалі українських камерно-інструментальних композицій межі X-XXI століть) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 145-155. – ISSN 2225-7586
823617
  Ткачук О. Медіальний наратив поеми "Сон" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 128-136
823618
  Романюха М.В. Медіальні метафоричні моделі образної репрезентації концептосистеми еconomy у медіадискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 94-102
823619
  Гудошник О. Медіальність українського документального коміксу під час війни / О. Гудошник, І. Бучарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2023. – C. 70-79. – (Серія : Журналістика ; №1 (5)). – ISSN 0321-0499
823620
  Бебик В. Медіамаркетинг - 2007: політичні комунікації та реклама / В. Бебик, А. Слісаренко, В. Лола // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 71-75.
823621
  Сипченко О. Медіаменеджмент студентського самоврядування / О. Сипченко, Г. Попова, Е. Яблочанська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 201-221. – ISSN 2077-1827
823622
  Чекалюк В.В. Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – C. 246-257. – ISBN 978-966-8299-26-2
823623
  Шубенко Н.О. Медіамузика в системі нових мистецтв медійного простору // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 187-195
823624
  Косюк О.М. Медіанасилля крізь призму архаїки ("переливання" жахів з реальності у сферу ритуальної знаковості) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 39-43


  У статті розглянуто проблему медіанасилля. Публікація є органічною частиною досліджень, що стосуються патогенних текстів. In the article we considered the problem of media violence that is the component of investigation of pathogenic texts. В статье ...
823625
  Найдьонова Л.А. Медіаобдарованість: синтез комунікативних та інформаційних компетентностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 140-150. – Бібліогр. в кінці ст.
823626
  Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної республіки Крим (2002-2007 рр.) : Дис. ... канд. соціальної комунікації. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217л. + Додатки: л.200-217. – Бібліогр.: л.179-199
823627
  Кондратська В.Л. Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі автономної Республіки Крим (2002 - 2007) рр. : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01. - Теорія та історія соціальних комунікацій / Кондратська В.Л. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
823628
  Попович О. Медіаобраз ОУН та УПА в інформаційному просторі України (2005-2014) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 218-233. – ISSN 2524-0331


  Головним експертом газети "Експрес" вважається В. Сергійчук . (С. 221)
823629
  Чаплінська Ю.С. Медіаобраз політика як чинник консолідації електоральних груп / Ю.С. Чаплінська, С.І. Кравченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицький [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 46 (49). – С. 68-92. – ISSN 2309-8287
823630
  Баландіна Н.Ф. Медіаобраз Томаша Падури як символ українсько-польського єднання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 20-27. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
823631
  Слюсаревський М.М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 3-17
823632
  Слюсаревський М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 13-19. – ISSN 0131-6788
823633
  Слюсаревський М.М. Медіаорієнтаційна функція освіти як відповідь на виклики інформаційної доби // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 18-29
823634
  Беззуб І. Медіаосвіта батьків як складова медіаосвітнього простору // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 242-258. – ISSN 2224-9516
823635
  Архипова Є.О. Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 11-18. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
823636
  Моткрогуз О. Медіаосвіта в контексті шкільної історії / О. Моткрогуз, В. Тандура // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 27-33
823637
  Дінділевич Є.М. Медіаосвіта в підготовці майбутнього вчителя фізики / Є.М. Дінділевич, А.М. Кух // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 50-52
823638
  Маркова В. Медіаосвіта в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326
823639
  Іванов В. Медіаосвіта і виховання / В. Іванов, Т. Іванова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 8


  Сьогодні в усьому світі в освітні програми підготовки молоді включено вивчення нового предмета , який отримав назву "Медіаосвіта / медіаграмотності". 20 травня 2010 р. постановою Президії НАПН України була схвалена Концепція впровадження медіа-освіти в ...
823640
  Сєнічева О.А. Медіаосвіта і проблеми виховання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 11-13


  У статті аналізуються проблеми медіаосвіти в умовах Болонського процесу, характеризуються моделі навчання для студентів-журналістів. У дослідженні підіймається питання стосовно нових методів роботи з аудиторією. The problems of media education under ...
823641
  Ячменик М. Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 216-221. – ISSN 2308-4081
823642
  Семеног О. Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 30-34


  У статті окреслено тенденції медіаосвіти майбутнніх учителів рідної мови у вищих навчальних закладах США, Великої Британії, Франції, Польщі, Росії, України, акцентовано увагу на медіасамоосвіті і труднощах упровадження медіаосвіти в навчальний процес ...
823643
  Іванов В Медіаосвіта та медіаграмотність : короткий огляд / Валерій Іванов, Оксана Волошенюк, Леся Кульчинська ; Акад. укр. преси. – Київ : Акад. укр. преси ; Центр вільн. преси, 2011. – 58, [2] с. – Бібліогр.: с. 24-27 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-26-5
823644
   Медіаосвіта та медіаграмотність : підруч. для студ. вищ. навч. закладів та слухачів Ін-тів підвищення кваліфікації вчителів / [В.Ф. Іванов та ін. ; за наук. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Академія української преси ; Центр вільної преси, 2012. – 352, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 345. – Бібліогр. наприкінці ч. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-39-5
823645
  Іванова Т.В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції виховання сучасної молоді / Т.В. Іванова, В.Ф. Іванов // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 46-55


  Розглянуто основні поняття й тенденції розвитку медіаоствіти та медаграмотності в контексті виховання в молоді культури споживання та обробки інформації. Розкрито понятійний апарат медіаграмотності як складової нової галузі в педагогіці - ...
823646
  Іванов В.Ф. Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів / В.Ф. Іванов, О.Я. Шкоба // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 41-52


  У статті йдеться про теоретичні підходи до визначення термінів "медіаосвіта" та "медіаграмотність". Автори аналізують увесь масив теоретичних напрацювань науковців і наводять аргументи на підтвердження The article deals with the theoretical and ...
823647
  Прикидько О.М. Медіаосвіта та позитивний онлайн-контент для дітей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Проаналізовано різноманітні міжнародні та вітчизняні програми й організації, що спрямовані на грамотне й безпечне навчання дітей у користуванні інтернетом та соціальними мережами. Реалії сьогодення показують, що з раннього віку інтернет стає найкращим ...
823648
  Коновець О.Ф. Медіаосвіта та формування інноваційного середовища в навчальних закладах // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 31-33.


  Розглядаються деякі аспекти розвитку медіаосвіти для громадян. Some aspects of the development of media education are in consideration.
823649
  Онкович Г. Медіаосвіта у вищій школі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 8-9
823650
  Авхутська С.О. Медіаосвіта у вищій школі: вітчизняний досвід // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 4-6. – ISBN 978-966-698-290-5
823651
  Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 209 л. – Бібліогр.: л. 164-209
823652
  Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
823653
  Доброносова Ю.Д. Медіаосвіта як продуктивний чинник розвитку вищої освіти в Україні // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 124-133. – ISSN 2413-0966
823654
  Найдьонова Л. Медіаосвіта як рушій реформуання в умовах нових інформаційних викликів // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 6


  Президія НАПН України розглянула питання "Про започаткування всеукраїнськог проекту дослідно-експериментальної роботи з масового впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів.
823655
  Куценко О.В. Медіаосвіта як складник професійної підготовки журналістів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 159-163


  У статті розглянуто актуальність і необхідність поєднання жедіаосвіти і журналістики, формування аудіовізуальної культури у студентів-журналістів як важливого складника процесу підготовки майбутніх професіоналів у галузі ЗМІ. Доведено, що освоєння ...
823656
  Рижанова А.О. Медіаосвіта як складова вищої освіти для інноваційного розвитку України // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 215-222. – ISSN 2227-2844
823657
  Мельник А.Р. Медіаосвіта як чинник змісту засобів масової інформації (на прикладі видань "Українська правда", "Сегодня") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 164-168


  У статті проаналізовано медіаосвітній потенціал контенту засобів масової інформації на прикладі популярних українських онлайн-видань та запропоновано практичні кроки для розвитку медіасамоосвіти засобами медіа. The article analyzes the ...
823658
  Григоров Г.А. Медіаосвіта як чинник, що формує нову парадигму освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 96-99. – ISSN 2077-1800
823659
  Баришполець О.Т. Медіаосвіта, масові комунікації - конфронтація чи паралельний розвиток? // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 163-173. – ISBN 978-966-8063-99-46
823660
  Серебрянська І.М. Медіаосвіта: семантична специфіка терміна в ціннісній системі координат інформаційного суспільства // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 3. – С. 69-76. – ISSN 2077-804X
823661
  Вознесенська О.Л. Медіаосвітні засоби як ресурс розвитку патріотичних почуттів особистості / О.Л. Вознесенська, Н.І. Череповська // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 231-244
823662
  Кристопчук Т.Є. Медіаосвітні технології як засіб підвищення якості освітньої діяльності коледжу / Т.Є. Кристопчук, І.О. Якимчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 66-72. – ISSN 2521-6449
823663
  Гурова Т. Медіаосвітні технології як засіб формування англомовної комунікативної компетентності студентів-філологів / Т. Гурова, Т. Рябуха, Н. Гостіщева // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – С. 51-56. – ISSN 2308-4634
823664
  Сипченко О. Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів / О. Сипченко, Н. Кизь // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 110-121. – ISSN 2077-1827
823665
  Янишин О. Медіаосвітні технології як спосіб упровадження ідей Болонського процесу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 48-54. – ISSN 2078-1016
823666
  Каменська І. Медіаосвітні технолоігії розвитку комунікативних умінь майбутніх фахівців професійної освіти / І. Каменська, О. Бокшиц // Society. Document. Communication : збірник наукових праць / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: Vitalii V. Kotsur, Halyna H. Sitchkarenko, Аlla M. Zlenko [at al.]. – Pereiaslav, 2022. – Вип. 17. – С. 84-105. – (Серія "Соціальні крмунікації" ; вип. 17). – ISSN 2518-7600
823667
  Ляшенко К.О. Медіаосвітній клуб як засіб соціально-психологічної роботи з батьками та дітьми // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 198-207
823668
  Огар Е.І. Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 108-115. – ISSN 0554-4866


  Охарактеризовано ключові концепти медіаосвіченості як важливої професійної компетентності медійників, зокрема спеціалістів для видавничої справи, уточнено базові терміни; запроваджено поняття "медіаосвіченість видавця". Зацкентовано на тих ...
823669
  Зюсс Д. Медіапедагогіка : вступ до спеціальності : навч. посібник / Даніель Зюсс, Клаудія Ламперт, Крістіне Трюльцш-Війнен ; пер. з нім. мови Віталія Климченка та Володимира Олійника. – Київ : Академія вільної преси ; Центр вільної преси, 2023. – 299, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. нім. - Друкується за вид.: Daniel Suss, Claudia Lampert, Christine W. Trultzsch-Wijnen. Mdienpadagogik. Ein Studienbuchzur Einfuhrung (3. Auflage). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. – Бібліогр.: с. 249-294. – (Підручники з комунікації та медіазнавства). – ISBN 978-617-7370-55-9
823670
  Онкович Г. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 63-69.
823671
  Череповська Н.І. Медіаперцептивна комунікація: ресурси перегляду візуальних медіатекстів // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 316-327
823672
  Афанасьєва Медіапідзвітність та контент нових медіа: нове прочитання моделі саморегулювання / Афанасьєва, (Горська) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 54-58. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
823673
  Черемних І.В. Медіапланування та мерчандайзинг телеефіру // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті аналізується комплексний підхід мерчандайзингової політики телемовців щодо стратегічно го планування телеефіру та застосування оптимально послідовних дій з програмування, розповсюдженнята реалізації телепродуктів. Мерчандайзингова діяльність ...
823674
   Медіаплатформа Campus Radio Ukraine – студент-TV об"єднує // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "…16 березня 2011 року стартувало у прямому ефірі онлайн-радіо, яке створюється студентами і для студентів за аналогом популярного в світі формату "сollege" (або "сampus"). Сьогодні - це навчально-виробнича медіаплатформа, яка базується в Інституті ...
823675
  Крайнікова Т.С. Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 183-19
823676
  Лебединська Т. Медіаповедінка української молоді у процесі професійного самовизначення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (280), листопад. – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
823677
  Євтушенко Л.В. Медіаполітика окупаційної армії США щодо розв"язання "німецького питання" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 57-64


  Стаття досліджує інформаційну політику та аудиторію газети "Нойє цайтунг" - офіційного органу військового командування США в Європі та в Німеччині. The article investigates the information policy and an audience of the newspaper "Neue Zeitung" as an ...
823678
  Зіненко О.Д. Медіапотенціал публічних подій як об"єкт журналістської рефлексії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 65-70. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
823679
  Гиріна Т.С. Медіапрограми інтеграції мігрантів: вимір історії українського радіомовлення Польщі // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 249-256. – ISSN 1998-6912
823680
  Голованова Н.В. Медіапростір в умовах формування та реалізації державної інформаційної політики : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Голованова Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
823681
  Коцур В. Медіапростір на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей у 2014-2020 рр. в умовах російсько- української війни / В. Коцур, Л. Коцур, І. Іваннікова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 135-159. – ISSN 2518-7600
823682
  Ороховська Л.А. Медіапростір України на перехресті світових медіакультурних векторів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 147-159


  У статті досліджуються особливості формування медіапростору України, яка знаходиться на перехресті світових медіакультурних векторів "Схід - Захід". Згадуються професори КУ - Огієнко І., Антонович В., Драгоманов М. В статье исследуются особенности ...
823683
  Кучина Н.І. Медіапростір як ареал побутування інформаційної культури // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 149-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  У розвідці за допомогою системного підходу досліджено медіапростір як ареал побутування інформаційної культури. Медіапростір - система відносин виробників і споживачів інформації - розглянуто з позиції чотирьох взаємопов"язаних компонентів: генератори ...
823684
  Ромашов О. Медіапростір: цікава тенденція // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-29


  Перехіх на НЦМ (наземне цифрове мовлення) створить у сфері аудівізуальних ЗМІ нові реалії, і налагодження співпраці між регулятором - Національною радою України з питань ТБ і РМ, телевізійною індустрією і громадськістю.
823685
  Крайнікова Т.С. Медіапросьюмеризм: загальна характеристика явища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 226-233


  Узагальнено економічні, маркетингові, культурологічні погляди на просьюмеризм; розроблено поняття "медіапросьюмеризм" (компетентне медіаспоживання) на основі аналізу наукових джерел.
823686
  Бутиріна М.В. Медіапсихологічний підхід до моделювання контенту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 26-30


  У статті представлено концептуальний підхід до моделювання медійного контенту. The article deals with the media psychological approach to media content modeling. В статье представлен концептуальный подход к моделированию медийного контента.
823687
  Череповська Н.І. Медіапсихологічні особливості патріотизму молоді в інформаційну добу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 188-200. – ISSN 2309-8287
823688
  Бенцал І. Медіапсихологія політичних інформаційних технологій у новинах українського телебачення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 140-146
823689
  Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л.А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Вид. 2-ге, стер. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-243. – ISBN 978-966-189-249-7
823690
  Толокновська О.О. Медіареальність в умовах політичної кампанії (особливості пропагандистських текстів) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 184-189


  Розглядається проблема впливу прийомів пропаганди на свідомість людини, порівнюється інформативний потенціал друкованої пропаганди СРСР (на матеріалах газети "Правда") з сучасними технологіями політичної агітації (матеріали PR-кампаній, надруковані під ...
823691
  Приступенко Т. Медіарегулювання в системі інформаційного права: правовий контекст створення механізмів регулювання медій // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2022. – Т. 2 (81). – С. 23-33. – ISSN 2522-1272


  Three components of the media regulation mechanism, namely state regulation, joint regulation and self-regulation are identified. The international and domestic normative legal framework for implementation of state regulation of means of mass ...
823692
  Косюк О.І. Медіарелаксація: спроба аналізу проблеми в проекції на лудологічну культуру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 10-14


  Подано аналіз та класифікацію розважальної продукції електронних ЗМІ (за вертепною традицією). The article deals with analysis and classification of entertaining production elektronic mass media (according to tne Nativity Play tradition).
823693
  Павленко В. Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 71-76. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
823694
  Кочубей Л. Медіарепутація органів державної влади в Україні: антикризовий інструментарій // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 152-168. – ISSN 2616-7948


  Метою даної статті є: дослідити основні тенденції, які існують в одній із важливих сфер – вироблення антикризової стратегії для ефективного формування медіарепутації органів державної влади України. У процесі проведення дослідження було використано ...
823695
  Лебедєва А. Медіасередовище як чинник реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів у школах гірських регіонів // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 79-82. – ISSN 1994-4845
823696
  Зінчина О.Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 332-339. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
823697
  Вознесенська О. Медіасоціалізація: гендерні стереотипи серіальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-26. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття містить часткові результати емпіричного дослідження образів персонажів сучасних серіалів, що є основою для гендерної соціалізації особистості. Виділені типові стереотипні серіальні образи. Зроблено висновок щодо викривлень у гендерних моделях ...
823698
  Крайнікова Т.С. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Виявлено притаманні масовій свідомості образи історичних діячів і сучасних політиків; з"ясовано особ ливості рецепції цих медіагероїв українськими медіаспоживачами. In the article the images of historical figures and modern politicians, which inherent ...
823699
  Ковпак В.А. Медіасфера як простір соціальних інститутів та соціальних смислів української діаспори / В.А. Ковпак, І.Л. Пенчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 8-11. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
823700
  Нагорняк М. Медіатекст новин Першого каналу суспільного радіо // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 107-113. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
823701
  Сизонов Д.Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 389-392


  У статті в контексті медіалінгвістичних досліджень розглядаються категорії медіатексту та медіадискурсу. Характеризуються критерії розрізнення основних категорій сучасного медіапростору не тількі в мовознавчому, а й культурологічному аспектах, ...
823702
  Санталов М.І. Медіатекст у когнітивно-прагматичній парадигмі мовознавства (на матеріалі китайськомовних пубікацій) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 545-550
823703
  Подаряща О.І. Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 108-112. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
823704
  Мамич М. Медіатекст у контексті українського жіночого журналу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 125-133. – ISSN 1682-3540
823705
  Кузнєцова Т. Медіатекст як об"єкт аксіологічного дослідження // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 235-238
823706
  Ковпак В.А. Медіатексти як результат інформаційно-комунікаційної діяльності еміграційної громади в контексті етнокультурної компетенції // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 226-237. – ISSN 0554-4866
823707
  Череватюк В.Б. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичний і практичний аспект / В.Б. Череватюк, К.Л. Сірук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 41-46. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
823708
  Бондарєва М.В. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 18-20


  В статті аналізуються питання застосування нотаріусами медіативних (посередницьких) процедур у нотаріальній діяльності і виконання нотаріусом медіативної функції при вчиненні проваджень з оформлення спадкових прав. В статье анализируются вопросы ...
823709
  Бондарєва М. Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
823710
  Ривліна В.М. Медіатизація культури: термінологічний аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 22-26. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
823711
  Бутиріна М. Медіатизація мистецтва: віртуальний музей як ЗМІ / М. Бутиріна, В. Ривліна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 207-215. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
823712
  Лошакова О. Медіатизація політики: причини та перспективи // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 47-49


  Автор у статті порушує проблему медіатизації політики в сучасному українському суспільстві. На дум ку автора, цей процес зумовлений напруженою політичною боротьбою, що триває з часу президентських та парламентських виборів і до сьогодні. Медіатизація ...
823713
  Жуковська А. Медіатизація політичного простору Республіки Болгарія // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 53-65. – ISSN 2522-1663
823714
  Гадьо Н. Медіатизація пропаганди: проблема аксіології поняття // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 48-50. – ISBN 978-966-941-731-2
823715
  Балаклицький М.А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років / Максим Балаклицький ; [відп. ред. А.А. Бойко]. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2011. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-375. – ISBN 966-444-036-1
823716
  Куля А.Е. Медіатизація суспільства та її вплив на журналістику // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 58-63. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано системний аналіз явища медіатизації суспільства. Розглянуто основні характеристики так званої медійної діяльності людини та її потреби у споживанні та відтворенні інформації. Окремо винесено питання залежності індивіда від інформаційних ...
823717
  Квітка К.А. Медіатизація сучасного політичного життя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 335-345
823718
  Туркаві Мухамад Медіатизація та мультимедійність екранної культури в інформаційному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 235-242
823719
  Петренко-Лисак Медіатизований простір міста: новітні технології та містяни майбутнього // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 168-180. – ISBN 978-966-2229-90-5
823720
  Водотика Т. Медіатор, промотор і любитель технічних цікавинок Марголін Давид Семенович // Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Т.С. Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 165-173. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
823721
  Іщук Н.М. Медіатрансформації: рік перший [колективна монографія]. Покажчик змісту // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 43-44


  Колектив авторів систематизував відомості щодо сучасного феномена медіатрансформацій різних каналів комунікації. Визначаючи суспільні зміни, автори вказують і на впливи цих змін на медіагалузь. У виданні розглядаються різні аспекти трансформацій, що ...
823722
  Санакуєв М.Г. Медіафілософія як нова галузь філософського знання // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 137-140. – ISSN 2076-1554
823723
  Корнєєв В.М. Медіаформат як об"єкт дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 309-312. – Бібліогр.: Літ.: с. 312; 5 п. – ISSN 1729-360Х
823724
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
823725
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2018. – 277, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
823726
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 7 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2019. – 321, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
823727
   Медіафорум = Mediaforum : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4050
Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – 2020. – 238, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
823728
  Шумицька Г.В. Медіацентр вищого навчального закладу як інструмент реалізації інформаційного потенціалу вишу / Г.В. Шумицька, В.І. Путрашик // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті обґрунтовується доцільність створення й функціонування у вищих навчальних закладах спе ціалізованих медійних структур для професійного втілення інформаційної політики відповідного вишу. The article proves the feasibility of establishment and ...
823729
  Карпенко О.О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 161-171. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються можливості медіа центру щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення процесу навчання фахівців в умовах інформатизації, гуманізації та індивідуалізації вищої освіти, зокрема бібліотечно-інформаційної, Визначається поняття ...
823730
  Ороховська Л.А. Медіацентрована демократія як феномен інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 104-106
823731
  Шейко В. Медіаційна складова психоаналізу в еволюції культури та становленні культурології як науки / В. Шейко, Є. Трубаєва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 39-49. – ISSN 2410-5325


  Розглядається медіаційна роль психоаналізу в процесах еволюції культури та становлення культурології як молодої наукової дисципліни. Висвітлюються різноманітні аспекти психоаналізу як дієвого посередника розвитку культури та мистецтва загалом і ...
823732
  Кучерова М. Медіаційна та мирова угода при врегулюванні земельних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 83-87. – ISSN 2
823733
  Туманяц А.Р. Медіаційне провадження за законодавством Польщі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 139-142. – ISSN 0201-7245
823734
  Старовойтова Д.. Медіаційний простір // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Процес медіації в сімейних спорах дає змогу краще захистити інтереси дітей, що не завжди можна відобразити в судовому рішенні".
823735
  Власенко О. Медіація-основа громадянського суспільства // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-40. – ISSN 1608-6422
823736
  Сидоришина Т. Медіація - нова фішка комунікації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 26-27
823737
  Байтала О. Медіація - як новий вид адвокатської діяльності в Україні: перспективи запровадження та розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 336-337
823738
  Верейці О. Медіація (загальна характеристика) та її місце у професійній діяльності нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 120-132
823739
  Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
823740
  Рєзнікова В. Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад запровадження медіації (посередництва) як альтернативного способу вирішення господарських спорів у вітчизняну сферу господарювання. Визначено поняття, головну мету, принципи та види, стадії, а також ...
823741
  Нестор Н.В. Медіація (примирення) - новела кримінального процесу України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 114-117. – (Правознавство ; Вип. 518)


  В статті проведено дослідження загальних положень інституту медіації як основної форми відновного правосуддя. Проаналізовано основні шляхи впровадження зазначеного інституту в Україні, наголошено на основних питаннях організаційного та правового ...
823742
  Лазебний Л. Медіація vs врегулювання спору за участю судді // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
823743
  Мороз В. Медіація vs регулювання спору за участю судді: в чому різниця? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 14-15
823744
  Нагірняк Я.Л. Медіація в адвокатській діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 71-75


  Стаття присвячена аналізу правової природи медіації та її ролі у адвокатській діяльності. Обґрунтована доцільності впровадження процедури медіації в Україні зокрема, при розгляді судом цивільних спорів, що виникають із сімейних та спадкових відносин. ...
823745
  Карпанасюк В. Медіація в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 96-97. – ISBN 978-617-7069-15-6
823746
  Ілюшина Т. Медіація в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 117-118. – ISBN 978-617-7069-14-9
823747
  Горецький О. Медіація в адмінсудочинстві - неможливе можливо? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 22-23
823748
  Ковалко Н. Медіація в діяльності адвоката // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7046-89-8
823749
  Ковалко Н. Медіація в діяльності державного виконавця та приватного виконавця // Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський, Н. Данилко, Т. та ін. Кисельова. – Одеса : Екологія, 2019. – С. 438-445. – ISBN 978-617-7046-89-8
823750
  Меленко О. Медіація в діяльності нотаріуса: можливості та переваги застосування / О. Меленко, Л. Нестеренко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (130), серпень 2023 р. – С. 71-78
823751
  Горбань Н.С. Медіація в діяльності нотаріусів України: теорія і практика // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 27-32


  Стаття містить аналіз наукового підходу щодо можливості, доцільності та переваг засто- сування медіації в діяльності нотаріусів України. Підкреслюється важливість законодавчого визначення суб"єктів, наділених правом здійснювати медіацію. Статья ...
823752
  Паламарчук Д.В. Медіація в Європейському Союзі на прикладі Німеччини та Франції // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 93-95. – ISBN 978-617-8037-71-0
823753
  Савченко С. Медіація в Казахстані // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-38. – ISSN 1608-6422
823754
  Маст Е. Медіація в контексті досвіду США / Е. Маст, С. Шероуз // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-37. – ISSN 1608-6422
823755
  Коваленко І. Медіація в корпоративних спорах / І. Коваленко, В. Поєдинок // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 117-127. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядається можливість вирішення корпоративних спорів у порядку медіації в аспекті викликів бізнесу та досвіду сучасного юридичного закріплен ня у країнах Європейського Союзу та на міжнародному рівні. Досліджено правове регулювання медіації ...
823756
  Гуменчук А. Медіація в корпоративному управлінні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 57-62
823757
  Осітрова Ю. Медіація в кримінальному праві України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 207-208
823758
  Турман Н.О. Медіація в кримінальному процесі України // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 92-96. – ISBN 978-617-7611-44-7
823759
  Михайлова І.М. Медіація в кримінальному процесі щодо неповнолітніх // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 24-32
823760
  Кононець О.М. Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та українські реалії / О.М. Кононець, А.С. Кравчук // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 148-151
823761
  Крестовська Н. Медіація в міжнародних конфліктах середньовіччя та модерної доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 324-331. – ISSN 2663-5313
823762
  Притика Ю.Д. Медіація в нотаріальній діяльності (досвід Німеччини) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-90.
823763
  Сергєєва С. Медіація в ОАЕ та правила застосування альтернативних способів вирішення спорів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 38
823764
  Єнін М.Н. Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації / М.Н. Єнін, Д.В. Макаренко, О.П. Северинчик // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 59-64. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
823765
  Можайкіна О. Медіація в політичних конфліктах / О. Можайкіна, О. Кононець // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 63-70. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
823766
  Бородін Є. Медіація в публічному управлінні як форма інституціонального компромісу // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
823767
  Крючков І.М. Медіація в сучасній європейській практиці: досвід Франції й Бельгії // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 166-169. – ISSN 0201-7245
823768
  Шаповалова А.О. Медіація в трудових правовідносинах // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-52-1
823769
  Загрія Н. Медіація в трудових спорах: коли варто використовувати, а коли ні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 16-17
823770
  Ремко Медіація в Україні - перспективна альтернатива розгляду справ у суді / Ремко, ван Рі // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
823771
  Горбатюк О. Медіація в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 368-370
823772
  Мазаракі Н.А. Медіація в Україні як соціальний та правовий інститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 169-173. – ISSN 2219-5521
823773
  Фурса С. Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання про доцільність та необхідність законодавчої регламентації процедури медіації у різних юрисдикційних процесах, зокрема, судочинстві, нотаріальному та виконавчому процесі. В статье затронут вопрос о целесообразности и ...
823774
   Медіація в Україні: на порозі нового етапу розвитку // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277


  Станом на травень цього року в Україні здійснювали правосуддя 587 судів, водночас 87 - не працюють, зокрема через активні бойові дії або розташування на тимчасово окупованих територіях.
823775
  Крестовська Н. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання / Н. Крестовська, Л. Романдзе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 13. – ISSN 1992-9277
823776
  Громовий О. Медіація в Україні: переможе чи програє? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 61-62.
823777
  Яковлєв В.В. Медіація в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 94-104. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661
823778
  Камінська Я. Медіація в цивільному праві та проблеми ії запровадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 148-149
823779
  Василенко Ю.В. Медіація між потерпілим та правопорушником як спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 187-197. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
823780
  Яковець І.С. Медіація на стадії виконання покарання як показник виправлення засуджених // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 195-201. – ISBN 966-8759-17-6
823781
  Полянська В.Ю. Медіація політичних конфліктів як інструмент гармонізації політичних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 121-129
823782
  Кармаза О. Медіація та переговори як альтернативні способи вирішення спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 13-18. – ISSN 2663-5313
823783
  Бусуйок Д. Медіація та припинення договору оренди земельної частки (паю) у випадку її виділення в натурі на місцевості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 333-337. – ISSN 2219-5521
823784
  Бондарчук Н.В. Медіація та фасилітація як позасудові засоби вирішення спорів: поняття та їх відмінність / Н.В. Бондарчук, С.М. Мамчур // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
823785
  Залізняк В.А. Медіація у вирішенні господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 171-179. – ISSN 2412-8465
823786
  Демченко С. Медіація у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 3-5
823787
  Прокопчук С. Медіація у кримінальному процесі в Україні // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 33-35. – ISSN 1999-4966
823788
  Нестор Н.В. Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 144-148. – ISSN 2312-1831
823789
  Озерський І.В. Медіація у кримінальному процесі України: виклики часу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/2. – С. 35-38. – ISSN 2409-1944
823790
   Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / [Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський та ін.] ; за ред. Наталі Крестовської, Луїзи Романадзе. – Одеса : Екологія, 2019. – 454, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7046-89-8
823791
  Бартусяк П.І. Медіація у публічно-правових конфліктах: деякі теоретичні зауваження // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 96-99. – ISBN 978-617-7611-44-7
823792
  Денисенко О. Медіація у світі: інновації та нові розробки // Юридична газета. – Київ, 2023. – 31 серпня (№ 9/10). – С. 14
823793
  Потьомкіна Ю. Медіація у сімейних спорах: шлях до примирення, порозуміння та врегулювання // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 26-27
823794
  Садовий Р. Медіація у спорах, що стосуються міжнародної торгівлі (приклади кейсів) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 10
823795
  Костя Д.В. Медіація як альтернатива судовому процесу / Д.В. Костя, Л.М. Костя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 66-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
823796
  Шкіря Г.Ю. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 267-277
823797
  Коберідзе М.К. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-617-673-442-0
823798
  Троцюк Н.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 116-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
823799
  Дейнега М.А. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів: міжнародний і національний досвід правового регулювання
823800
  Романюк А.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 94-96
823801
  Черненко О.А. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання спорів між суб"єктами господарювання // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 100-118. – ISBN 978-617-7087-39-6
823802
   Медіація як демократичний та ефективний спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та українська перспектива // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 137-141
823803
  Андреєва О. Медіація як ефективний спосіб вирішення економічних спорів в умовах воєнного стану та в післявоєнний період // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 10 : Правові засади економіки війни та повоєнного відновлення України (завершення). – С. 101-111. – ISSN 1026-9932
823804
  Нестеренко Л.Б. Медіація як ефективний спосіб захисту прав людини у спорах за участі органів публічної адміністрації // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 146-148. – ISBN 978-617-8034-4
823805
  Шейко В. Медіація як засіб існування особистості в крос-культурному середовищі в умовах глобалізації / В. Шейко, О. Гончар, Є. Трубаєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
823806
  Нестор Н. Медіація як навчальна дисципліна // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 397-400
823807
  Юлдашев С.О. Медіація як напрям вдосконалення господарського судочинства // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 155-158
823808
  Подковенко Т. Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 11-16. – ISSN 2524-0129
823809
  Галай В. Медіація як один з альтернативних способів захисту прав пацієнтів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 35-37. – ISSN 0132-1331
823810
  Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв"язання юридичних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 31-38. – ISSN 1563-3349
823811
  Шевчук О. Медіація як позасудовий метод врегулювання конфліктів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 121-124. – ISSN 2524-0129
823812
  Минюк О.Ю. Медіація як прогресивний спосіб вирішення господарських спорів / О.Ю. Минюк, В.О. Сокол // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 18-24. – ISSN 2072-8670
823813
  Зайчук О.В. Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 158-161


  25-26 червня 2010 р. група українських науковців взяла участь у Німецько-українсько-польській науково-практичній конференції "Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу".
823814
  Кірдан О.П. Медіація як складник соціальних навичок та фахових компетентостей майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 3 (144). – С. 96-100. – ISSN 2414-5076
823815
  Подковенко Т. Медіація як спосіб альтернативного розв"язання конфліктів: генеза та інституційні засади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 17-22. – ISSN 2524-0129
823816
  Бліхар М. Медіація як спосіб вирішення адміністративних спорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 78-82. – ISSN 2663-5313
823817
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави виникнення останнього. У статті також зазначається про те, що в сучасних ринкових умовах економіка України ...
823818
  Йосипенко С. Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання, пов"язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору, окреслюються його ознаки, а також підстави його виникнення. Також зазначається що в сучасних ринкових умовах економіка України все частіше потерпає ...
823819
  Парнета О.Й. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів / О.Й. Парнета, С.М. Федик // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 100-106. – ISSN 2524-0129
823820
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 166-172. – Бібліогр.: арк. 146-165
823821
  Йосипенко С.Т. Медіація як спосіб вирішення спорів у приватно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Йосипенко Соломія Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
823822
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цивільно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
823823
  Поліщук М.Я. Медіація як спосіб вирішення цівільно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поліщук Марія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 226 арк. – Додатки: арк. 215-226. – Бібліогр.: арк. 197-214
823824
  Бондар М. Медіація як спосіб врегулювання сімейних конфліктів (спорів) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 1-15 квітня (№ 14/15). – С. 26-27. – ISSN 1992-9277
823825
  Супрун Л.В. Медіація як спосіб мовомислення М. Грушевського - журналіста // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 208-216
823826
  Вишневська А. Медіація як технологія регулювання конфлікту // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-24. – ISSN 1608-6422
823827
  Хрімлі О. Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 51-55
823828
   Медіація як цінність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 27. – ISSN 1992-9277


  Двадцять п"ятого жовтня на Буковині на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася презентація монографії "Медіація як цінність" авторства Руслани Гаврилюк та Петра Пацурківського.
823829
  Шевчук Л.В. Медіація, як альтернатива прийняття безконфліктних рішень. Закон України про медіацію // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 184-188. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
823830
  Миколаєнко Я.Ю. Медіація, як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 184-188
823831
  Сергєєва С. Медіація. А як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 20-21


  Досвід Німеччини.
823832
  Волковицька Н. Медіація: альтернативний чи ефективний спосіб вирішення спорів? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 26-27
823833
  Старовойтова Д.. Медіація: в яких сферах ІВ є найбільш ефективною? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 40
823834
  Безхлібна Н. Медіація: європейський досвід та українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 12-13
823835
  Гермаківська І.Д. Медіація: європейський досвід, українські реалії та перспективи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (205). – C. 6-9. – ISSN 2308-9636
823836
  Стеценко О.А. Медіація: її поняття, принципи та придатність для публічних спорів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 159-162. – ISSN 2220-1394
823837
  Власюк К. Медіація: мирний шлях у процесі розлучення // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 11
823838
  Мінченко Н. Медіація: міжнародний та національний досвід / Н. Мінченко, Н. Самоловова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (109). – С. 78-84. – ISSN 2308-0361
823839
  Подковенко Т. Медіація: міжнародно-правові стандарти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 47-54. – ISSN 2524-0129
823840
  Коваленко Т. Медіація: процедура врегулювання спорів за взаємною згодою сторін // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 16-23. – ISSN 2308-0361
823841
  Банних М. Медіація: спосіб позасудового розв"язання конфліктів або профанація? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-35. – ISSN 1608-6422
823842
  Львова Ю.В. Медіація: становлення інституту в умовах реформи системи правосуддя // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 163-170. – ISBN 978-617-7768-00-4
823843
  Дубова Ю. Медіашкола Brain Park: атракціони для мозку від команди менторів Регіонального тренінгового центру Луганської ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 6-8
823844
   Медієвістика. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966549032
Вип.1. – 1998. – 160с.
823845
   Медієвістика : збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-466-Х
Вип. 2. – 2000
823846
   Медієвістика : Збірник наукових статей. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-783-9
Вип. 3. – 2002
823847
  Юдова-Романова Медієвістика публічної смертної кари як масового свята // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 157-166
823848
  Сидоренко О.О. Медієвістична школа Київського університету: М.М. Бубнов (1858-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються основні моменти життєдіяльності та наукової творчості професора Київського університету св. Володимира М.М. Бубнова.
823849
  Ілюк А. Медієвістичні дослідження професора Чернівецького університету Йогана Лозерта // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 62-63
823850
  Козловський С.О. Медієвістичні студії Тадеуша Войцеховського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 139-143
823851
  Матях В.М. Медієвістично-ранньоновістичний конструкт "Українського історичного журналу": проблемно-видова структура та евристичні ракурси // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 19-60. – ISSN 0130-5247
823852
  Єлісовенко Ю. Медійна активність та ставлення респондентів до української телерадіоаналітики / Ю. Єлісовенко, М. Нагорняк, Б. Синчак // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Поплавська Н.М., Бутиріна М.В., Бідзіля Ю.М. [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 22. – С. 71-86. – ISSN 2617-1813
823853
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в дискурсі сучасного філологічного знання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 26-35. – ISSN 2311-2697


  У статті схарактеризовано традиції та перспективи фахового опрацювання медійної жанрології. З"ясовано критерії аналізу жанрів масової інформації з погляду журналістики, визначено медіалінгвістичну аспектологію дослідження жанрів ЗМІ у проекції на ...
823854
  Дергач Д.В. Медійна жанрологія в сучасній науці: лінгвістична постановка питання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 36-43. – ISSN 2311-2697


  З"ясовується специфіка лінгвістичного опрацювання жанрів масової інформації. Окреслюються основні проблеми, завдання, напрямки нової галузі мовознавчого знання - медійної жанрології. Визначаються перспективи мовознавчого вивчення жанрової парадигми ...
823855
  Ярошевська М.О. Медійна інтерпретація та її характеристики (на прикладі французького ток-шоу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 331-338. – Бібліогр.: Літ.: с. 338; 8 п.
823856
  Шевченко Л.І. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 7-18. – ISSN 2311-2697


  У статті в термінах та ідеях сучасної функціональної стилістики проаналізовано ситуацію з виникненням і розвитком теорії інтертекстуальності. Актуалізовано знання про авторство терміна "інтертекстуальність", хронологічні межі його виникнення, розвиток ...
823857
  Дєнєжніков С.С. Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 238-245. – ISSN 2312-5993
823858
  Сизонов Д.Ю. Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 79-86
823859
  Шевченко Л.І. Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – C. 7-16. – ISSN 2311-2697


  У статті представлено аргументи, що засвідчують перспективу й необхідність розвитку медійної лексикографії. Схарактеризовано науковий контекст, у якому розглядаються різні підходи до природи, функцій та специфіки медіа. Обґрунтовано категорію медійного ...
823860
  Поздняков О.В. Медійна орієнтованість німецького молодіжного сленгу у контексті глобалізації процесів суспільного розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 204-210
823861
  Демченко К. Медійна реклама в Інтернеті. Закон один для всіх // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
823862
  Пилипенко Р.Є. Медійна роль німецьких діалектів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 354-359


  Статтю присвячено дослідженню медійної ролі німецьких діалектів. Досліджено провідні тенденції їхнього розвитку. У німецькомовному медійному просторі діалект розглядається як індикатор етномовної ідентичності та інструмент емоційного зближення ...
823863
  Даниленко С.І. Медійна складова інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичного відомства / С.І. Даниленко, М.М. Бойченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 234-238
823864
  Шевченко О.В. Медійна складова кліматичної дипломатії // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 354-376. – ISBN 978-966-9725-65-3
823865
  Хемчян І. Медійна та інформаційна грамотність - головна компетенція сучасного бібліотекаря / І. Хемчян, О. Гончаренко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (266). – С. 104-107. – ISSN 1029-7200
823866
  Чужиков А.В. Медійна таксономія в системі глобальних папдигм // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 136. – С. 67-83. – ISSN 2308-6912


  Досліджено генезис дефініції "парадигма", в межах якого з"ясовано особливості її еволюції та визначенння класифікаційних ознак. Встановлено трендовий характер трансформації контенту парадигм в умовах посилення процесів постмодернізму, культурної ...
823867
  Сизонов Д.Ю. Медійна фразеологія та категорія експресивності: стилістичні взаємозалежності // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 94-108. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізована одна з ключових категорій медійної фразеології – експресивність. Автор акцентує увагу на традиційних та нових фразеологізмах, що виникають в масовій свідомості під впливом експресії. Проаналізовані сучасні теорії про ...
823868
  Тарасюк В.М. Медійне позиціонування політичних еліт у сучасному політичному процесі / В.М. Тарасюк, Д.С. Дроботун // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 34. – С. 711-720. – ISSN 0869-2491
823869
  Захарченко А. Медійний "порядок денний" у висвітленні заяв українських політичних лідерів (на матеріалах 2014-2019 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 189-199. – (Серія "Журналістика" ; вип. 47). – ISSN 2078-7324
823870
  Ніколаєнко Н. Медійний адміністративний ресурс у Російській Федерації: форми, методи та маніпуляційний складник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 79-85. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
823871
  Носова Б.М. Медійний дискурс есеїв А. Міхніка як історико-філософський аспект політичної комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  На основі концептуальних засад медійної, політичної та соціальної комунікацій здійснено огляд публіцистичних творів одного з найвидатніших європейських мислителів, польського есеїста, публіциста, громадського діяча, головного редактора провідного ...
823872
  Мельник О. Медійний дискурс навколо постаті Оріани Фаллачі та її публіцистики впродовж 2017–2020 років // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 232-239. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
823873
  Хітрова Т. Медійний дискурс радянської історичної пам"яті на шпальтах республіканських друкованих видань 50-60-х рр. XX ст. // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 27-39


  жя : КПУ, 2009. – 180 с. В статье анализируются основные стратегии и коммуникатив- ные технологии реализации советской политики памяти. Акцен - тируется внимание на интенсивной политизации основных медиа- дискурсов, коммуникативная составляющая ...
823874
  Шевченко Л.І. Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 3-13
823875
  Максименко О.В. Медійний переклад в умовах інформаційної війни // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 29-34. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються виклики, перед якими постав медійний переклад в сьо годнішній Україні. Метою є показати, що медіапереклад став одним із ключових знарядь інформаційної війни в Україні. Здійснюється аналіз прикладів перекладу новин та синхронного ...
823876
  Темченко Л. Медійний складник сучасної літератури та літературної критики / Л. Темченко, І. Бучарська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 89-98. – (Серія : Журналістика ; N. 1). – ISSN 0321-0499
823877
  Кибіч Я.В. Медійний супровід та його вплив на результати референдуму про вихід Британії з ЄС // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 102-114. – ISSN 2522-4050


  У статті розглядається вплив друкованих та електронних британських ЗМІ на результати референдуму про членство Великобританії у Євросоюзі. Аналізуючи інформаційні тренди і прийоми, використані мас-медіа Сполученого Королівства в ході агітаційної ...
823878
  Андрущак О.В. Медійні впливи на написання сучасного американського роману (на прикладі творчості Девіда Бейкера) / О.В. Андрущак, І.А. Девлиш // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 51-52. – ISSN 2304-5809
823879
  Александров П.М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Александров Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 24 с. – Бібліогр: 17 назв
823880
  Шевченко Л.І. Медійні константи масової мовної свідомості: колористика / Л.І. Шевченко, Д.В. Деркач // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 286-292. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті аналізується семантика колоративів у текстах мас-медіа як комунікативної сфері вербалізації масової свідомості. В статье анализируется семантика колоративов в текстах масс-медиа как коммуникативной сфере вербализации языкового сознания. The ...
823881
  Гвоздєв В.М. Медійні концепції ставлення до аудиторії та проблеми її самоідентифікації в сучасному інформаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 206-210


  У статті аналізуються різні стратегії ставлення мас-медіа до аудиторії, які відображені в поняттях "парадигми журналістської творчості (діяльності)", "комунікаційні матриці". Розглянуто статусно-рольові характеристики суб"єктів масової комунікації, ...
823882
  Подліняєва О.О. Медійні технології в освіті: створення та використання цифрової розповіді (Digital Storytelling) // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 256-260. – ISSN 2413-1571


  Стаття присвячена огляду особливостей використання та створення цифрової розповіді (digital storytelling) як однієї з освітніх медійних технологій. У статті представлено опис технології сторітеллінгу, а також подано різні класифікації цифрових ...
823883
  Парнета М.Б. Медійність елементів дизайну архітектурного середовища Львова / М.Б. Парнета, Б.З. Парнета // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 306-316. – ISSN 2076-815X
823884
  Борисова О.В. Медіоланський Едикт (313р.) і Загальна декларація прав людини (1948р.): паралелі і взаємозв"язок / О.В. Борисова, М.В. Орешкін // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.147-152
823885
  Гончар Б.М. Медісон Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 32. – ISBN 966-316-045-4
823886
  Супруненко А. Медісон Джеймс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 35-42. – ISBN 978-617-751-922-4
823887
  Матвієнко С. Медіюм і медгерменевтика: загублений гайвей Маї Дерен // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 28-32


  Майя Дерен — американська режисерка та акторка незалежного кіно, хореограф, етнограф, поетеса, теоретик авангарду.
823888
  Гофман В.Г. Медленная река : стихи / В.Г. Гофман. – Москва : Советский писатель, 1982. – 63с.
823889
  Аракелов Г Г. Медленная состовляющая потенциала, связанного с событием в стрессовой реакции / Г Г. Аракелов, Е.А. Федоровская, И.В. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.41-52. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
823890
  Бланкенагель А. Медленно запрягают. но быстро ездят? // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.153-163. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
823891
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
823892
  Суховилова Ольга Доброславовна Медленно листать старинные слова : ожившая история в книжных коллекциях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 16-17. – ISSN 1727-4893


  Редакционно-издательский отдел в библиотечном пространстве - поле, параллельное территории "читатель-библиотекарь". Редактор, как правило, натура деятельная и при этом отстранённая, созерцательная. Поэтому рабочий девиз мы позаимствовали у Microsoft: ...
823893
  Третяк О.В. Медленновременные релаксации фототока в структурах металл-туннельный диэлектрик-полупроводник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С С. Кильчицький // Всесоюзная конф. "Фотоэлектрические явления в полупроводниках"
823894
  Авербух А.З. Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук: 01.02.05 / Авербух А.З. ; МГУ. – Москва, 1974. – 5 с.
823895
  Никитин Е.Е. Медленные атомные столкновения / Е.Е. Никитин, Б.М. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 256 с.
823896
  Зуев В.А. Медленные вирусные инфекции человека и животных / В.А. Зуев. – Москва, 1988. – 250с.
823897
   Медленные движения земной коры. – М, 1972. – 270с.
823898
   Медленные деформации Земли и ее вращение. – М, 1985. – 119с.
823899
  Тимаков В.Д. Медленные инфекции / В.Д. Тимаков, В.А. Зуев. – Москва : Медицина, 1977. – 280 с.
823900
  Турчин В.Ф. Медленные нейтроны / В.Ф. Турчин. – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 372с.
823901
  Митропольский Ю.А. Медленные процессы в нелинейных колебательных системах со многими степенями свободы. / Ю.А. Митропольский, 1950. – 139-170с.
823902
  Иванов А.Я. Медленные синаптические процессы в нейронах вегетативных ганглиев. : Автореф... канд. биол.наук: 013 / Иванов А.Я.; АН УССР. Ин-тут филологии. – К., 1972. – 26л.
823903
  Матвеенко А.В. Медленные столкновения в системе трех тел, взаимодействующих по закону Кулона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвеенко А.В.; ОИЯИ. ЛЯП. 4-5102. – Дубна, 1970. – 12л.
823904
  Карпов В.А. Медленные физические процессы в тепловых гелийохлаждаемых реакторах. / В.А. Карпов. – М., 1990. – 262с.
823905
  Дубро Е.В. Медленные часы / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1976. – 188с.
823906
  Аладжалова Н.А. Медленные электрические процессы в головном мозге / Н.А. Аладжалова ; АН СССР, Ин-т биофизики. – Москва, 1962. – 240 с.
823907
  Урусов В.Г. Медленный ветер / В.Г. Урусов. – Москва, 1982. – 77с.
823908
  Анисимов С.М. Медная верстка : повести, рассказы / С.М. Анисимов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 120 с.
823909
  Занадворов В.Л. Медная гора / В.Л. Занадворов. – Пермь, 1963. – 126с.
823910
  Буренков В.М. Медная гора / В.М. Буренков. – Алма-Ата, 1979. – 235с.
823911
  Янушонис Медная инфляция 1660-1663 гг. в великом княжестве литовском и политико-экономические ее причины : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Янушонис Станиславас-Альгимантас Пятрович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 26л.
823912
  Иванов В.В. Медная лампа - Пасмурный лист. - Сизиф, сын Эола / В.В. Иванов. – Москва, 1966. – 63с.
823913
  Иванов В.В. Медная лампа : Рассказы, повести, романы / В.В. Иванов. – Москва, 1983. – 525с.
823914
  Иванов В.В. Медная лампа : Фантаст. рассказы и роман / В.В. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 304с.
823915
  Салыков К.С. Медная лань : стихи / Какимбек Салыков ; пер. с каз. Г.Колесникова. – Алма Ата : Жазушы, 1977. – 135 с.
823916
   Медная лира. – М, 1970. – 272с.
823917
  Синклер Э. Медная марка / Э. Синклер. – Харьков, 1924. – 77 с.
823918
  Шмитт Г.А. Медная провинция Юго-Запада (Северная Америка) / Г.А. Шмитт. – М., 1960. – 12с.
823919
   Медная промышленность капиталистических стран в 1967 г.. – М, 1968. – 83с.
823920
  Черноухов А.В. Медная промышленность на Урале в XVIII веке. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Черноухов А.В.; МВ и ССО РФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 16л.
823921
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Петроград. – (Монография 2)
Ч. 1. – 1922. – 136 с.
823922
  Брейтерман А.Д. Медная промышленность России и мировой рынок / А.Д. Брейтерман. – Ленинград. – (Монография 2)
Ч. 2. – 1925. – 116 с.
823923
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – Москва, 1981. – 255с.
823924
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – Москва, 1990. – 201с.
823925
  Овалов Л.С. Медная пуговица / Л.С. Овалов. – Москва, 1991. – 572с.
823926
  Ямпольский А.М. Меднение и никелирование / А.М. Ямпольский. – 2-е изд, доп. и перераб. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 60 с.
823927
  Федоров Ю.В. Меднение стальных изделий в кислых сульфатных электролитах в присутствии добавок поверхностно-активных веществ. : Автореф... канд. техн.наук: / Федоров Ю.В.; МВО СССР. Новочеркасский политехн. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1956. – 10л.
823928
  Славов А. Медни съдове / А. Славов. – София, 1974. – 328с.
823929
  Воинов А.И. Медников выполняет приказание / А.И. Воинов. – Москва, 1964. – 126с.
823930
  Лобанов К.В. Медно-колчеданное Карчигинское месторождение в высокометаморфизованных породах Курчумского блока: геологическое строение, особенности образования и метаморфизма (Рудный Алтай) / К.В. Лобанов, И.В. Гаськов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 101-119 : рис., табл., фото. – Библиогр.: с. 118-119. – ISSN 0016-7886
823931
  Пиджян Г.О. Медно-молибденовая формация руд Армянской ССР : Геология, минералогия и геохимия / Г.О. Пиджян. – Ереван : АН АССР, 1975. – 311с.
823932
   Медно-никелевые месторождения Балтийского щита. – Л, 1985. – 329с.
823933
   Медно-никелевые руды в гранулитовом комплексе. – Л, 1979. – 208с.
823934
  Попов В Ю. Медно-полиметаллические руды докемрийских щитов / В Ю. Попов. – Москва : ВИЭМС, 1979. – 256с.
823935
   Медно-порфировое месторождение Дальнее. – Москва, 1983. – 108 с.
823936
  Павлова И.Г. Медно-порфировые месторождения : Закономерности размнщения и критерии прогнозирования) / И.Г. Павлова. – Ленинград : Недра, 1978. – 275с.
823937
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 200с.
823938
   Медно-порфировые месторождения. – Алма-Ата, 1986. – 198с.
823939
   Медно-порфировые месторождения Алмалыка. – Ташкент, 1974. – 186с.
823940
  Кривцов А.И. Медно-порфировые месторождения мира / А.И. Кривцов, И.Ф. Мигачев, В.С. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 237с.
823941
   Меднодколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1988. – 241с.
823942
  Русаков М.П. Медное месторождение Коунрад : пути и итоги оформления запасов и перспективы / М.П, Русаков. – Ленинград ; Москва-Грозный-Новосибирск : ОНТИ. НКТП СССР ; Горгеонефтеиздат ; [ Тип. "Красный печатник", Л.], 1934. – 112 с., 1 л. вклад. фото. : фото., ил. – Библиогр.: "Список лит-ры и рукописных материалов..." (с. 111-12)
823943
  Юдин И.М. Медное месторождение Коунрад. / И.М. Юдин. – М, 1969. – 151с.
823944
  Ермаченков В.К. Медное милосердие / В.К. Ермаченков. – Алма-Ата, 1985. – 335с.
823945
  Лизен А.М. Медное небо / А.М. Лизен. – М., 1985. – 424с.
823946
  Факир М.Н. Медное оруденение зоны Кундалянского разлома (южный Афганистан) : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: 133 / Факир М.Н.; КГУ. – К., 1971. – 157л. – Бібліогр.:л.153-157
823947
  Насим Факир Мухаммед Медное оруденение зоны Кундалянского разлома в южной части Афганистана : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералогич. наук : 133 / Насим Факир Мухаммед ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 26 с.
823948
   Медное оруденение Мугоджар. – Алма-Ата, 1974. – 175с.
823949
  Лауринчюкас А.К. Медное солнце / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1973. – 335с.
823950
  Сандулова А.В. Меднозакисные выпрямители, оформованные в высококачественном поле : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Сандулова А.В.; МВО СССР. Львовский гос. университет им. Ивана Франко. – Львов, 1951. – 12 с.
823951
   Медноколчеданные месторождения Урала. – Свердловск, 1985. – 287с.
823952
  Фурманская А.И. Меднолитейное ремесло в Ольвии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фурманская А.И. ; АН УССР. Отд. общественных наук. – Киев, 1953. – 15 с.
823953
  Голованов И.М. Меднорудные формации Западного Тянь-Шаня / И.М. Голованов. – Ташкент, 1978. – 262с.
823954
  Венедиков И. Медното гумно на Пра-Българитэ / И. Венедиков. – София, 1983. – 270с.
823955
  Гулин В.С. Медные богатства Урала и пути их использования / В.С. Гулин. – Москва, 1924. – 43 с.
823956
  Брикнер А. Медные деньги в России 1656-1663 и денежные знаки в Швеции 1716-1719. – Санкт-Петербург : Тип. Александра Якобсона, 1864. – 129, [1] с.
823957
  Пудов Г. Медные изделия уральских заводов Демидовых = К вопросу об истоках художественного стиля : памятники, реликвии, шедевры / окончание. Нач. в № 5, 2010 // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6 (274). – С. 43-46. – ISSN 0869-8171


  Автор обращается к проблеме происхождения художественного стиля изделий уральских мастеров
823958
  Ефремов С.И. Медные реки / С.И. Ефремов. – Казань, 1961. – 96с.
823959
  Спицын А.С. Медный век в Верхнем Поволжье / А.С. Спицын. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1903. – 17, [6] с.
823960
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 30с.
823961
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Курск, 1937. – 23с.
823962
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1947. – 55с.
823963
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Л, 1949. – 55с.
823964
  Клюевская К.В. Медный всадник / К.В. Клюевская. – Л., 1967. – 35с.
823965
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1975. – 55 с.
823966
  Пушкин А.С. Медный всадник : Петербургская повесть / А.С. Пушкин ; иллюстрации-гравюры на дереве худож. Ф. Константинова. – Москва : Детская литература, 1975. – 55 с. с ил. : ил.
823967
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин ; АН СССР ; изд. подг. Н,В, Измайлов. – Ленинград : Наука, 1978. – 288 с. – (Литературные памятники)
823968
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – К, 1979. – 158с.
823969
  Пушкин А.С. Медный всадник : Книга для чтения со словарем и иллюстрированным комментарием на английском языке / А.С. Пушкин. – Москва : Русский язык, 1980. – 166с.
823970
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – Москва, 1984. – 158 с.
823971
  Пушкин А.С. Медный всадник / А.С. Пушкин. – М, 1989. – 78с.
823972
  Клюев Н. Медный кит / Н. Клюев. – Птгр., 1919. – 116с.
823973
  Клюев Н.А. Медный кит / Н.А. Клюев. – Москва, 1990. – 124с.
823974
  Никонов В.Г. Медный кряж. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1981. – 315с.
823975
  Ахматова Р.С. Медный листопад : стихи : пер. с чечен. / Ахматова Р.С. ; ил. Б. Эм. – Москва : Современник, 1974. – 126 с. : ил.
823976
   Медный пояс Северной Родезии. – М, 1963. – 473с.
823977
  Радзієвський В.О. Медобори / В.О. Радзієвський, В.О. Бурма. – Львів, 1975. – 88с.
823978
   Медобори : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-318-7
№ 9 (за 2014 р.). – 2015. – 239 с.
823979
  Гюнтерот Хорст Медова братва : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 30-52 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
823980
  Молчанова І. Медова щемливість любові: (Читаючи поему Дмитра Павличка "На Спаса") // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С.183-184. – ISSN 0208-0710
823981
  Шатберашвили Г.И. Медовая гора : рассказы / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Детгиз, 1957. – 80 с.
823982
  Хоменко О.Б. Медовий жар : повість у новелах / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 168 с.
823983
   Медовий місяць китів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 20 : фото
823984
  Кремінь Д. Медовий місяць у Карфагені = З нової книги : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 281-287
823985
  Брезіцький Р. Медовий місяць у Кенгірі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 84-97. – ISSN 0868-4790
823986
  Соколов-Микитов Медовое сено / Соколов-Микитов. – Москва, 1979. – 335с.
823987
   Медовой праздник. – Тула, 1978. – 191с.
823988
  Могильна Ю. Медовосунична "чьокнута"- рідна // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 130-131
823989
  Цыбин В.Д. Медовуха / В.Д. Цыбин. – М., 1960. – 115с.
823990
  Орешкин В.Н. Медовые времена / В.Н. Орешкин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 312с.
823991
  Леонов А.Д. Медовые кладовые / А.Д. Леонов. – Л, 1979. – 190с.
823992
  Борисов Е.И. Медовые пряники : повесть и рассказы : [для ст. возраста] / Евгений Борисов ; ил. И. Дунаевой. – Москва : Детская литература, 1980. – 144 с. : ил.
823993
  Рощин Б.А. Медовые росы / Б.А. Рощин. – Л, 1984. – 375с.
823994
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1965. – 183 с. : ил.
823995
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть [для ст. школьного возраста] / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1966. – 160 с. : ил.
823996
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1968. – 496 с. : ил.
823997
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Москва : Советская Россия, 1969. – 496 с. : ил.
823998
  Абу-Бакар Ахмедхан Медовые скалы : повесть : трилогия / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Р. Радовской ; оформление З. Абоева. – Махачкала : Советская Россия, 1972. – 355 с. : ил.
823999
  Чантуриа Т. Медовый век / Т. Чантуриа. – Москва, 1983. – 95 с.
824000
  Чантурия Таризл Медовый век : стихи / Таризл Чантурия. – Москва : Советский писатель, 1983. – 96 с.
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,