Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>
823001
  Анісімова Н. "...немов крізь пальці, витекли віки...": есхатологічна модель світу в "Бермудському трикутнику" Ігоря Римарука
823002
  Черказьянова И.В. "Немецкая линия" в судьбе садовода Л.М. Ро: поиск, гипотезы, факты // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 58-85. – ISSN 2313-1993


  Реконструирована научная биография плодовода-селекционера Л. М. Ро, исследованы этапы развития плодоводства в России и Украине, научные связи в области сельского хозяйства между дореволюционной Россией и Германией.
823003
  Кемпер Д. "Немецкая славофилия": несколько слов о культурно-философской категории Томаса Манна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 125-127. – ISSN 0042-8744
823004
   "Немецкие реалисты 19-го века", Выставка из собр. ФРГ. Москва-Ленинград. 1974 : Каталог выставки. – Москва, 1974. – 118с.
823005
  Макаренко П.В. "Немецкий Октябрь" 1923 г. и советская внешняя политика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 36-55. – ISSN 0042-8779
823006
  Фидарова Ф.К. "Немецкий язык" в немецкой поэзии и его патриотическая роль в культурном пространстве Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
823007
  Магуаєр Ф. "Неминучий крах" американської індустрії іпотечного кредитування // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 75-83. – ISSN 1998-6068
823008
  Саган Ф. "Немного солнца в холодной воде" и другие повести / Франсуаза Саган. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1989. – 248 с. – ISBN 5-209-00129-6
823009
  Саган Ф. "Немного солнца в холодной воде" и другие повести / Франсуаза Саган. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 245 с. – ISBN 5-209-00129-6
823010
  Александрова Г. "Немов обірвана струна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
823011
  Галата С. "Неможливе" - найцікавіше! Молоді вчені-біологи беруться подолати навіть невиліковні недуги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 27 січня (№ 3/4). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про міжнародну конференцію "Біологічні дослідження молодих учених України та світу", яка проходила в конференц-залі Навчально-наукового центру "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка.
823012
  Сюндюков І. "Неможливий для схоплення" Антонович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 11


  До 180-річчя від дня народження історика та громадського діяча, якого небезпідставно вважали "мозковим центром" українського руху другої половини XX століття.
823013
   "Немой юбилей" : [збіpка ст. до ювілею Т.Г. Шевченка]. – [Київ] : Укp. бюлетень : [Тип. В.П. Бондаpенко и П.Ф. Гнездовскаго], 1914. – 16 с. – Зі змісту: Hаpод пpо Шевченка ; Hімий ювилей: (З янваpсько-февpальскої хpоніки) [без підпису]. - Решта ст. pос.
823014
  Хойт Глеб "Немцы" в Монголии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
823015
  Савченко А. "Ненависницькі" злочини у США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-25.
823016
  Соловей Е. "Ненадивляний світе..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 25 вересня (№ 19). – С. 1, 14-15


  До 130-х роковин від дня народження Володимира Свідзінського.
823017
  Легкий М. "Неначе сон, неначе ясний привид..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.159-162. – ISSN 0868-4790
823018
  Бондаренко С. "Неначе справді рай" / С. Бондаренко, Н. Лизогуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Ці слова Леонід Глібов колись написав про Седнів.
823019
  Бережнюк О. "Необхіден перегляд складу комісії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 2, 11


  Абітурієнти, що складали ЗНО з мови та літератури, говорять про некоректність деяких тестових завдань.
823020
  Яненко А. "Необхідна рішуча боротьба зі скарбошуканням": наукова спільнота УСРР vs скарбошукачі у другій половині 1920-х роках / А. Яненко, Ю. Зіновіїва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 89-97. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено практики взаємодії з шукачами скарбів, випрацювані представниками наукового співтовариства, насамперед співробітниками й дійсними членами ВУАК та кваліфікованими музейниками, протягом другої половини 1920-х рр.: роз"яснення законодавства й ...
823021
   Немет Йожеф. Выставка произведений. Москва. 1974. каталог выставки.. – М., 1974. – 8с.
823022
  Черниш І.Г. Неметалеві матеріали : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком "Інженерне матеріалознавство" / І.Г. Черниш, П.І. Лобода, С.І. Черниш ; за ред. проф., д. т. н. акад. Акад. інж. наук України І.Г. Черниша. – Київ : Кондор, 2008. – 405, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 399-405. – Бібліогр.: с. 397-398. – ISBN 978-966-351-088-0
823023
   Неметалічні корисні копалини України : Підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищ. навч. закл. – Київ : Київський університет, 2003. – 219с. – Для каб. шифр 55. – ISBN 966-594-359-6
823024
   Неметалічні корисні копалини України : підручник / Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В.. Михайлова Л.С.. Шунько В.В., Шевченко В.І. та ін. ; КНУТШ. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Київський університет, 2008. – 495 с. – ISBN 978-966-439-076-4
823025
  Топчий С.Ф. Неметаллические включения в марганцевых и хромистых ферросплавах и влияние их на качество легированных сталей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 321 / Топчий С.Ф. ; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.23
823026
  Губенко С.И. Неметаллические включения в стали / С.И. Губенко, С.П. Ошкадеров ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Наукова думка, 2016. – 527, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 511-522. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1501-2
823027
  Шаломеев А.А. Неметаллические включения в электростали для отливок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 321 / Шаломеев А.А. ; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 20 с.
823028
  Явойский В.И. Неметаллические включения и свойства стали. / В.И. Явойский. – М., 1980. – 175с.
823029
  Куслицкий А.Б. Неметаллические включения и усталость стали / А.Б. Куслицкий. – Киев, 1976. – 126 с.
823030
   Неметаллические ископаемые СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР
1. – 1936. – 580с.
823031
   Неметаллические ископаемые СССР.. – М.-Л.
4. – 1941. – 771с.
823032
   Неметаллические ископаемые СССР.. – М.-Л.
5. – 1941. – 596с.
823033
   Неметаллические ископаемые СССР.. – М.-Л.
2. – 1943. – 447с.
823034
   Неметаллические материалы, применяемые в приборостроении (кратк. справ.), 1959. – 153с.
823035
   Неметаллические материалы. Справочник.. – М.-Свердловск, 1962. – 360с.
823036
  Петров В.П. Неметаллические полезные ископаемые / В.П. Петров. – М., 1980. – 38с.
823037
  Кужварт М. Неметаллические полезные ископаемые / М. Кужварт. – Москва : Мир, 1986. – 470с.
823038
  Петров В.П. Неметаллические полезные ископаемые / В.П. Петров. – М., 1988. – 45с.
823039
  Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые / Н.И. Еремин. – Москва : МГУ, 1991. – 283с.
823040
  Любимов И.А. Неметаллические полезные ископаемые в урало-кузнецкой проблемеё / И.А. Любимов. – М.-Л., 1932. – 80с.
823041
   Неметаллические полезные ископаемые гипербазитов. Сб. ст.. – М., 1973. – 267с.
823042
   Неметаллические полезные ископаемые коры выветривания. – Москва : Наука, 1977. – 320с.
823043
   Неметаллические полезные ископаемые СССР : Справочное пособие. – Москва : Недра, 1984. – 407с.
823044
   Неметаллические полезные ископаемые, связанные с магнезиальными комплексами и вулканизмом: сб. ст.. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
823045
  Меренков В.Я. Неметаллические полезные ископаемые. Учеб. пособие для геолого-развед. ВТУЗов. / В.Я. Меренков. – М.-Свердловск, 1942. – 327с.
823046
   Неметаллические тугоплавкие соединения. – М., 1985. – 224с.
823047
   Неметаллические химические стойкие покрытия аппаратуры и строительных конструкций.. – М., 1951. – 214с.
823048
  Александров О.М. Неметричні узагальнення релятивістської теорії гравітації. Вихідні положення та проблеми інтерпретації спостереження даних / О.М. Александров, І.Б. Вавилова, В.І. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються питання теоретичного формалізму, потрібного для обґрунтування експериментів з перевірки релятивістської теорії тяжіння. Запропоновано неметричне узагальнення вихідних положень метричних теорій. Обґрунтовано застосування систем відліку ...
823049
  Бибин О.А. Немеций язык: 1-й курс. / О.А. Бибин. – 2-е изд., дораб. – М., 1986. – 382с.
823050
  Ульянов В.И. Немецкая авиационная терминология. Некоторые вопросы теории терминов и анализ немецкой авиационной оперативно-тактической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ульянов В.И.; Военный ин-т иностранных языков. – Москва, 1956. – 16л.
823051
  Варакаускас Р.Ю. Немецкая агрессия в Литве в XIII веке : Автореф... канд. ист.наук: / Варакаускас Р.Ю.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1958. – 17л.
823052
  Девекин В.Н. Немецкая анифашистская литература 1933-1945 гг / В.Н. Девекин. – М, 1965. – 100с.
823053
  Муравьев В.С. Немецкая антифашистская художественная литература / В.С. Муравьев. – М., 1963. – 28с.
823054
  Комарова Р.А. Немецкая антропонимика / Р.А. Комарова. – Саратов
1. – 1979. – 37с.
823055
  Комарова Р.А. Немецкая антропонимика / Р.А. Комарова. – Саратов
2. – 1983. – 65с.
823056
  Волженина С.Ю. Немецкая библиотечная статистика: размышления российского библиотекаря / Светлана Волженина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (187). – С. 6-8. – ISSN 1727-4893


  Об использовании статистических данных в управлении немецкими библиотеками.
823057
  Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1805 года / А.С. Богомолов. – М., 1969. – 448с.
823058
   Немецкая буржуазная философия после Великой Октябрьской социалистической революции. Сб. ст.. – М., 1960. – 123с.
823059
   Немецкая гравюра 15-16 вв. Каталог выставки.. – Л., 1969. – 52с.
823060
   Немецкая гравюра на дереве эпохи Альбрехта Дюрера: из собр. ГМИИ им. А.С.Пушкина: каталог. – М., 1988. – 110с.
823061
  Зарютина В.Е. Немецкая грамматика / В.Е. Зарютина. – М, 1962. – 240с.
823062
  Федорова А.Д. Немецкая грамматика в коммуникативных упражнениях. / А.Д. Федорова. – Иркутск, 1988. – 86с.
823063
  Сигизмунд Август Немецкая грамматика для русских. : изложенная по взглядам новейших грамматиков и в сравнительном отношении к русскому языку / [соч.] Августа Сигизмунда, учителя киевск. губер. гимн. коллеж. ассесора. – 3-е изд., испр. – Киев : В унив. тип., 1857. – 130 с. – Тит. л. пар. на рус. и нем. яз.
823064
  Гауф Л.А. Немецкая грамматика для самообучения и для школьного преподавания / Л.А. Гауф. – 7-е изд. – Гейдельберг, 1922. – 454с.
823065
  Вуяновский С. Немецкая грамматика из различных авторов, наипаже готшедовых книг собрана и в пользу сербских детей на славеносербском языке изменена Стефаном Вуяновским. – Вена, 1772. – 560с.
823066
  Попов А.А. Немецкая грамматика от A до Z : Словарь-справочник по практической грамматике немецкого языка / А.А. Попов. – Москва : Лист, 1999. – 272с. – ISBN 5-7871-0015-8
823067
  Попов А.А. Немецкая грамматика от A до Z : Словарь-справочник по практической грамматике немецкого языка / А.А. Попов. – Москва : Иностранный язык. ОНИКС, 2000. – 272с. – ISBN 5-94045-009-1
823068
  Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц, В. Зундермайер; Пер. с нем.А.А.Попова. – Москва : Лист, 1998. – 328с. – ISBN 578710014Х
823069
  Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц -В. Зундермайер; Перевод А.А. Попова. – Москва : Инностранный язык; Оникс, 2001. – 328с. – Парал. тит. лист на нем. языке. – ISBN 5-94045-025-3
823070
  Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц, В. Зундермайер; Пер. А.А. Попова. – Москва : Иностранный язык; Оникс, 2003. – 328с. – ISBN 5-94045-025-3
823071
   Немецкая демократическая поэзия. 1914-1953.. – М., 1955. – 832с.
823072
   Немецкая диалектография : сборник статей. – М., 1955. – 246с.
823073
  Жирмунский В.М. Немецкая диалектология / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград, 1956. – 636с.
823074
  Строева Т.В. Немецкая диалектология / Т.В. Строева. – Л., 1985. – 89с.
823075
  Бровко Л.Н. Немецкая евангелистическая церковь и национал-социализм // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 71-92. – ISSN 0130-3864
823076
   Немецкая железка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-49 : фото
823077
  Изергина А.Н. Немецкая живопись 17 века / А.Н. Изергина. – Л.-М., 1960. – 188с.
823078
   Немецкая живопись в музеях Советского Союза. Альбом. – Ленинград, 1972. – 13с.
823079
   Немецкая живопись, 1890-1918. Выставка из собраний ФРГ. Москва-Ленинград. 1978 : Каталог выставки. – Москва, 1978. – 211с.
823080
  Кофман Андрей Немецкая заря Венесуэлы : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 140-150 : Фото
823081
  Никулин Н.Н. Немецкая и австийская живопись 15-18 веков. / Н.Н. Никулин. – Ленинград, 1989. – 338с.
823082
   Немецкая и австрийская живопись XV-XVIII века. Каталог. – Ленинград, 1987. – 541с.
823083
   Немецкая и австрийская живопись XVIII века из фондов Эрмитажа: кат. выст.. – Л., 1986. – 16с.
823084
  Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М, 1934. – 619с.
823085
  Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М, 1956. – 615с.
823086
  Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Политиздат, 1988. – 574 с.
823087
  Феллон Дениэл Немецкая инициатива достижения превосходства // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 45-46. – ISSN 0321-0383
823088
  Грицун О.Л. Немецкая историография о федеральных избирательных кампаниях 1980-х годов в США (организационный аспект) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.277-285. – ISBN 966-551-070-3
823089
  Фролов М.И. Немецкая историография об "упущенном шансе" Германии в войне с СССР // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 43-46. – ISSN 2070-9773
823090
  Михайлов Немецкая историческая школа права - разновидность "социологизма" как типа правопонимания? / Михайлов, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 202-227. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
823091
   Немецкая каторга. сб. докум.. – М., 1943. – 52с.
823092
  Ойзерман Т.И. Немецкая классическая философия - один из теоретических источников марксизма / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1955. – 48с.
823093
  Гулыга А.В. Немецкая классическая философия / А.В. Гулыга. – М., 1986. – 332с.
823094
  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия : Учебник для студ. вузов, обучающ. по специальности "Философия" / В.Н. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2003. – 438с. – (История философии). – ISBN 5-06-004223-5


  2-е изд., испр. и доп. с учетом новейших достижений историко-философской науки и задач современного университетского образования освещаются учения Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фейербаха. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов
823095
  Булатов М.А. Немецкая классическая философия / М.А. Булатов. – Киев : Стилос. – ISBN 966-8009-36-3
Ч.1 : Кант. Фихте. Шеллинг. – 2003. – 322с.
823096
  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века : Учебное пособие / В.Н. Кузнецов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 478с. – ISBN 5-06-000002-8
823097
  Плесская Э.Г. Немецкая колония Зельц (Selz). 1809-1944 : страницы истории / Э.Г. Плесская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 35, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-35. – ISBN 978-966-927-168-6
823098
  Курпас Алексей Немецкая кухня. Октобер-тест, или что еще поесть в Германии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 38-41 : фото
823099
  Розен Е.В. Немецкая лексика / Е.В. Розен. – Москва : Высшая школа, 1991. – 94с.
823100
  Старцев К.Ф. Немецкая литература 20-х и 30-х годов в жураналах Международного объединения революционных писателей : Автореф... канд. филол. наук: 678 / Старцев К.Ф.; Моск. гос. ун-т. – М, 1968. – 18л.
823101
  Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи просвещения : Автореф... докт. филол.наук: / Неустроев В.П.; АН СССР, Ин-т миров. лит. – М., 1961. – 65л.
823102
  Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи Просвещения / В.П. Неустроева ; [под ред. Р.М. Самарина]. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 466 с.
823103
  Шюкэ Немецкая литература. / Шюкэ. – М-Птгр, 1923. – 254с.
823104
  Роганова И.С. Немецкая литература: прошлое и настоящее // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 87-101. – ISSN 0201-7083
823105
  Демченко В.Д. Немецкая литературная критика конца 18 века / В.Д. Демченко. – Днепропетровск, 1986. – 78с.
823106
  Рындин М.М. Немецкая математическая хрестоматия / М.М. Рындин. – Ленинград, 1939. – 133 с.
823107
  Реутин М.Ю. Немецкая мистика Средневековья. Жизнь во Христе как перформативная практика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8744
823108
  Кершнер Л.М. Немецкая народная музыка / Л.М. Кершнер. – Москва : Музыка, 1965. – 92 с.
823109
  Кетт Немецкая национальная библиография как открытые связанные данные: использование и возможности / Кетт, [Ю. // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – С. 125-136. – ISSN 0869-6020


  Перспективы национальной библиографии, построенной на традиционных критериях полноты и надежности данных, оперативности, репрезентативности, стабильности, использующей авторитетные данные, как составной части Всемирной паутины. Возможность технологий ...
823110
   Немецкая новелла ХХ века.. – М., 1963. – 622с.
823111
  Романько О.В. Немецкая оккупационная группировка и силовые структуры на территории Белоруссии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-26. – ISSN 0321-0626
823112
  Райд Я.Г. Немецкая оккупация Эстонии в 1918 году. : Автореф... Канд.ист.наук: / Райд Я.Г.; АН Эстонск.ССР.Отдел.обществ.наук. – Таллин, 1963. – 27л.
823113
  Дегтярева Л.И. Немецкая ономастика в Сумской области // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 23-28. – Бібліогр.: С. 28; 6 назв
823114
  Эккерт В.К. Немецкая орфография / В.К. Эккерт. – Москва, 1960. – 144 с.
823115
  Миронов А.О. Немецкая орфоэпия / А.О. Миронов. – Харьков
1. – 1991. – 158с.
823116
  Шама О. Немецкая осень // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 37 (118), 7 октября 2016. – С. 60-64


  В конце 1930-х, используя судетских немцев, Германия захватила населенную ими часть Чехословакии, а затем оккупировала и всю страну.
823117
  Никулин Н.Н. Немецкая пейзажная живопись 18 века. / Н.Н. Никулин. – Л, 1978. – 25с.
823118
   Немецкая поэзия XVIII века.. – М., 1976. – 205с.
823119
   Немецкая поэзия революции 1848 года.. – М., 1948. – 232с.
823120
   Немецкая поэзия. 1954-1959. Сб.. – М., 1960. – 404с.
823121
  Залепеев В.Н. Немецкая пресса в первый месяц Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 148-152. – ISSN 0042-8779
823122
  Білогуб А.Л. Немецкая профессиональная лексика в топонимах Германии // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
823123
  Білогуб А.Л. Немецкая профессиональная лексика в топонимах Германии // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 31-36. – ISBN 966-7890-03-1
823124
  Троицкий М. Немецкая психология в текущем столетии : Историко-критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии в Англии ... / М. Троицкий. – Москва
Т. 2. – 1883. – 517 с.
823125
  Ионг Луи де. Немецкая пятая колонна во второй мировой войне. / Луи де. Ионг. – М, 1958. – 447с.
823126
  Путилов Е. Немецкая разведка : полтора века традиций // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2007. – № 1. – С. 35-43
823127
  Девкин В.Д. Немецкая разговорная лексика / В.Д. Девкин. – М, 1973. – 344с.
823128
  Бородулина М.К. Немецкая разговорная лексика / М.К. Бородулина, Г.С. Тюпаева. – М., 1987. – 189с.
823129
  Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь : синтаксис и лексика / В.Д. Девкин. – М, 1979. – 254с.
823130
  Мудесити М.П. Немецкая революционная литература 20-х годов. / М.П. Мудесити. – К., 1964. – 42с.
823131
  Бент М.И. Немецкая романтическая новелла: генезис, эволюция, типология / М.И. Бент. – Иркутск, 1987. – 118с.
823132
   Немецкая романтическая повесть.. – М.-Л.
1. – 1935. – 467с.
823133
   Немецкая романтическая повесть.. – М.-Л.
2. – 1935. – 479с.
823134
  Тронская М.Л. Немецкая сатира эпохи просвещения / М.Л. Тронская. – Л., 1962. – 276с.
823135
  Ювалова Е.П. Немецкая скульптура 1200-1270. / Е.П. Ювалова. – Москва, 1983. – 352с.
823136
   Немецкая скульптура первой половины ХІХ века.. – Л., 1983. – 15с.
823137
  Хотивари Арчил Иосифович Немецкая тема и германоязычная литература в творчестве Константина Гамсахурдиа : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Хотивари Арчил Иосифович; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
823138
  Уусталу К.Й. Немецкая топонимия южной Эстонии (названия мыз) : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук : / Уусталу К.Й. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 22 с.
823139
  Черный О.Е. Немецкая трагедия. : Повесть о Карле Либкнехте / О.Е. Черный. – Москва : Политиздат, 1971. – 478с. – (Пламенные революционеры)
823140
  Черный О.Е. Немецкая трагедия. / О.Е. Черный. – 2-е изд. – М, 1982. – 445с.
823141
  Мелещенко З.Н. Немецкая философия XIX - начала XX вв. в идейной борьбе за национальное единство Германии / З.Н. Мелещенко. – Л., 1965. – 118с.
823142
  Филина И.А. Немецкая философия XVIII-XIX вв.:четыре аспекта классичности // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 156-164. – ISBN 978-966-177-064-4
823143
  Кутлунин А.Г. Немецкая философия жизни / А.Г. Кутлунин. – Иркутск, 1986. – 169с.
823144
  Лекторский В.А. Немецкая философия и российская гуманитарная мысль: С.Л. Рубинштейн и Г.Г. Шпет. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.129-139. – ISSN 0042-8744
823145
   Немецкая философия после 1945 года.. – М., 1964. – 136с.
823146
  Жучков В.А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения: (Конец XVII - первая четверть XVIII в.) / В.А. Жучков. – Москва : Наука, 1989. – 205с.
823147
  Айтов С.Ш. Немецкая философская и историческая мысль конца XVIII- первой половине ХІХ вв. и украиноведение исследования журнала "Основа" (1861-1862): аспект изучения национального характера // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.5-15. – ISBN 966-551-070-3
823148
  Андерсон Ф.К. Немецкая хрестоматия / [Соч.] Ф.К. Андерсона. – 5-е изд. испр. и доп. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия". – (Учебные пособия по немецкому языку с подстрочным и алфавитным словарями Ф.К. АНдерсона)
Ч. 2. – 1902. – [2], 251, II с. – Тит. л. пар. на нем. и рус. яз.
823149
  Кордес И.Р. Немецкая хрестоматия / И.Р. Кордес. – М., 1931. – 154 с.
823150
  Синицина Е.Ф. Немецкая хрестоматия / Е.Ф. Синицина. – Москва, 1940. – 186 с.
823151
  Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для медиков / А.Ю. Пише. – М.-Л, 1931. – 381с.
823152
  Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для русских технических училищ / А.Ю. Пише. – М.-Л, 1930. – 113 с.
823153
  Пише А.Ю. Немецкая хрестоматия для сельскохозяйственных учебных заведений / А.Ю. Пише. – М.-Л, 1930. – 183с.
823154
  Розанов С.С. Немецкая хрестоматия для средних учебных заведений / С.С. РозановС.С. Розанов, лектор Жен. пед. курсов... – Москва : Изд. Д.Я. Маяковского, 1915. – 126, [2], 83 с
823155
  Чачхиани А.Д. Немецкая хрестоматия по технической промышленности. / А.Д. Чачхиани. – М., 1931. – 173с.
823156
  Беляева Л.Н. Немецкая хрестоматия по химии / Л.Н. Беляева. – М., 1958. – 96с.
823157
  Стендер Г.М. Немецкая хрестоматия по электротехнике. / Г.М. Стендер. – М.Л., 1931. – 166с.
823158
   Немецкая эпиграмма = Deutsche Epigramme : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М. Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 101, 86 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и нем. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы. - Миниатюрное издание
823159
  Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века / В.Ф. Асмус. – Москва, 1962. – 312с.
823160
  Москалюк Л.И. Немецкие "языковые острова" в Алтайском крае // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 55-66. – ISSN 0373-658Х
823161
  Полторак С.Н. Немецкие архивы о политических и экономических взаимоотношениях Германии и Советского Союза в 1928 – июне 1941 г // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – C. 3-6. – ISSN 2070-9773
823162
  Торчинский О. Немецкие архитекторы - строители Петербурга // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56-57.
823163
   Немецкие баллады. Сб.. – М., 1958. – 294с.
823164
   Немецкие волшебно-народные сказки.. – Л., 1972. – 216с.
823165
   Немецкие волшебно-сатирические сказки.. – Ленинград : Наука, 1972. – 216 с.
823166
  Гольдштейн И.П. Немецкие глаголы и глагольные фразеологические единицы. Особенности управления. / И.П. Гольдштейн. – М., 1983. – 80с.
823167
  Мессерле Е. Немецкие глаголы сильного и неправильного спряжения / Е. Мессерле. – Алма-Ата, 1958. – 16 с.
823168
  Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. / А.Н. Немилов. – Л., 1979. – 167с.
823169
   Немецкие демократы XVIII века. Шубарт, Форстер, Зеймс.. – М., 1956. – 662с.
823170
  Верман С.И. Немецкие дифтонги. : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Верман С.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 27л.
823171
  Коробова М.С. Немецкие заимствования в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коробова М. С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 16 с.
823172
  Галлер К.А, Немецкие и русские коммерческие письма для употребления в училищах и самообучения : Ч. 1-2 / Э Баллод. – Рига : Изд. К.Г. Зихмана
Ч. 1 : Этимология. – 1909. – 288 с. – Тит. л. пар. на рус. и нем. яз.
823173
  Дикс Р. Немецкие интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... Канд.ист.наук: / Дикс Р.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
823174
  Теслюк О. Немецкие качества // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 2. – С. 66


  Німецький етикет
823175
  Магжаладзе Г.Х. Немецкие колонисты в Закавказье (1817-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Магжаладзе Г. Х.; АН ГССР, ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1970. – 34л.
823176
  Архирейский Д.В. Немецкие колонисты и повстанческое движение в Украине в период гражданской войны и новой экономической политики / Д.В. Архирейский, В.В. Ченцов // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.5-13. – ISBN 966-551-070-3
823177
  Иванова Людмила Михайловна Немецкие конструкции типа (в сравнительном рассмотрении) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Людмила Михайловна; АН СССР. Ин-т языкознания. – Л., 1981. – 20л.
823178
  Беккер К. Немецкие морские диверсанты во второй мировой войне. / К. Беккер. – Москва, 1958. – 232с.
823179
   Немецкие народные баллады.. – М., 1959. – 135с.
823180
   Немецкие народные баллады.. – М., 1983
823181
   Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г. : Справочник. – Москва, 2002. – 479с. – ISBN 5-93227-001-2
823182
  Чистякова М.Р. Немецкие органы управления в процессе формирования Бизонии (1946-1947) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 26-38. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
823183
  Дениц К. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне / К. Дениц. – М., 1964. – 456с.
823184
  Чернова-Деке Немецкие поселения на Кавказе. 1816-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 92-105. – ISSN 0042-8779
823185
  Шалагина В.К. Немецкие пословицы и поговорки / В.К. Шалагина. – Москва, 1962. – 88 с.
823186
  Байер Х. Немецкие пословицы и поговорки / Х. Байер, А. Байер. – Москва, 1989. – 392с.
823187
   Немецкие поэты в биографиях и образцах / под ред. Н.В. Гербеля. – Санкт-Петербург : [В тип. В. Безобразова и комп.], 1877. – XXVI, 656, VIII с.
823188
  Джолдошбеков А. Немецкие предлоги и их функциональные соответствия в киргизском языке. / А. Джолдошбеков. – Фрунзе, 1970. – 92с.
823189
  Барык С.С. Немецкие предлоги, управляющие винительным и дательным падежами : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Барык С.С. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 20 с.
823190
  Барык С.С. Немецкие предлоги, управляющие винительным и дательным падежами. : Дис... канд филол.наук: / Барык С.С.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1953. – 322л. – Бібліогр.:л.317-320
823191
  Барык С.С. Немецкие предлоги, управляющие внимательным и дательным падежами : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барык С.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 12 с.
823192
  Ульянская Б.Б. Немецкие прозаические шванки 16 века : Автореф... канд. филол.наук: / Ульянская Б.Б.; Московский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
823193
  Микитенко Елена Ивановна Немецкие текстовые эквиваленты временных форм украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04, 10.02.02 / Микитенко Елена Ивановна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 16 с.
823194
  Осадчук Мария Лукинична Немецкие терминологические неологизмы в области радиоэлектроники : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Осадчук Мария Лукинична; АН УССР. Ин-т языковедения. – К., 1984. – 283л. – Бібліогр.:л.183-206
823195
  Осадчук М.Л. Немецкие терминологические неологизмы в области радиоэлектроники : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Осадчук М.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 24л.
823196
  Мякишева Р.Ф. Немецкие устойчивые словесные комплексы типа "прилагательное - существительное" в аспекте структура-семантика-функция. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мякишева Р.Ф.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1980. – 23л.
823197
  Райхштейн А.Д. Немецкие устойчивые фразы / А.Д. Райхштейн. – Ленинград, 1971. – 184с.
823198
  Пышновская З.С. Немецкие художники-антифашисты / З.С. Пышновская. – М., 1976. – 136с.
823199
   Немецкие шванки и народные книги 16 века. – Москва : Художественная литература, 1990. – 640 с. – (Литература эпохи Возрождения). – ISBN 5-280-01215-7
823200
  Фрейман Нина Немецкие штучки : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 72-77 : Фото
823201
  Молодец В.Н. Немецкие эквиваленты русских грамматических терминов / В.Н. Молодец. – Х., 1982. – 117с.
823202
  Лазарева К.И. Немецкий / К.И. Лазарева. – Воронеж, 1975. – 237с.
823203
  Гейдебрехт Г. Немецкий акцент в архитектуре Одессы // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 104-114
823204
  Балин Б.М. Немецкий аспектологический контекст в сопоставлении с английским / Б.М. Балин. – Калинин, 1969. – 432с.
823205
  Молок А.И. Немецкий военный разбой в Европе (X-XX века) / А. И. Молок, проф. – [Ленинград] : ОГИЗ, Госполитиздат, 1945. – 272 с.
823206
  Дарвина Р.А. Немецкий воспитательный роман нового типа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 647 / Дарвина Р.А. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 27 с.
823207
  Шейнина Н.М. Немецкий глагол / Н.М. Шейнина. – М, 1956. – 320с.
823208
  Россихина Г.Н. Немецкий глагол в упражнениях : Учебное пособие / Г.Н. Россихина, Е.С. Ульянова. – Москва : Лист Нью, 2004. – 192с. – ISBN 5-7871-0188-X
823209
   Немецкий город XIV-XV вв. Сб. мат.. – М., 1936. – 176с.
823210
  Ермолаев В.А. Немецкий город в крестьянской войне 1525 года (по франконским материалам) : Автореф... канд. ист.наук: / Ермолаев В.А. – Москва, 1952. – 21 с.
823211
  Попов А.А. Немецкий для всех / А.А. Попов. – М., 1993. – 103с.
823212
  Попов А.А. Немецкий для всех: Углубленный курс = Deutsch fur jedermann : Учебн. пособ. / А.А. Попов. – [Б.м. : б.в.]. – ISBN 5-7707-4420-0
Кн. 2. – 298 с.
823213
  Буко В.П. Немецкий для физиков = Lese- und ubungsbuch fur physiker : Учебное пособие для студ.спец. G 31 04 02 "Радиофизика",G 31 04 01 "Физика", G 31 04 03 "Физическая электроника" / В.П. Буко, А.Г. Папкович. – Минск : БГУ, 2003. – 99с. – ISBN 985-445-973-X
823214
  Басова Н.В. Немецкий для экономистов : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высших учебных заведений / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 128с. – ISBN 5-222-00603-4
823215
  Попов А.А. Немецкий за 13 дней / А.А. Попов. – М., 1995. – 271с.
823216
   Немецкий закон о судьях: мат. по вопросам политики и общества ФРГ. – Бонн, 1993. – 71с.
823217
   Немецкий импрессионизм: живопись, рисунок, печатная графика. – Л., 1985. – 15с.
823218
  Артамошин С.В. Немецкий консервативный мыслитель Эрнст Юнгер // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 8. – С. 139-147. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого консервативного мыслителя, писателя, ветерана мировых войн Э. Юнгера.
823219
  Энгельс Ф. Немецкий крестьянин. / Ф. Энгельс. – М., 1939. – 20с.
823220
  Береснев С.Д. Немецкий научно-технический текст с позиции русского реципиента / С.Д. Береснев. – Ульяновск, 1979. – 92с.
823221
  Стродс А.Д. Немецкий персонализм : Критич. очерк возникновения и становления. / А.Д. Стродс. – Рига, 1984. – 198с.
823222
  Стоклицкая-Терешкович Немецкий подмастерье Х1У-ХУ веков. / Стоклицкая-Терешкович, 1933. – 56с.
823223
  Шульце П. Немецкий поиск национальной идентичности // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 11. – С. 177-184. – ISSN 0869-44435


  Сучасна світова політика
823224
  Лейтес Н.С. Немецкий роман 1918-1945 годов (эволюция жанра) / Н.С. Лейтес. – Пермь, 1975. – 325с.
823225
  Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика / В. Жирмунский. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина, 1914. – 206, [1] с. – Библиогр.: "Список книг по романтизму, относящихся к Иенскому периоду" (с. 201-206)
823226
  Тронская М.Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи просвещения / М.Л. Тронская. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1965. – 248 с.
823227
  Еше А. Немецкий синтаксис / Александр Еше. – Москва : Изд. кн. маг. В.В. Думнова под ф. Насл. бр. Салаевых ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1887. – XVI, 128 с. – Экз. в разных тип. переплетах
823228
  Сахаров В. Немецкий студент, сибирский помещик, Владимир Ленский...: Н.М. Языков - один из героев романа "Евгений Онегин" // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.345-349. – ISSN 0042-8795
823229
  Роговой Е.С. Немецкий фактор в процессе становления словацкой государственности и его восприятие общественностью в 1939-1941 гг. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 229-240. – (Історія ; Вип. 25)
823230
  Никитинский И. Немецкий шпионаж в России / И. Никитинский. – М, 1942. – 47с.
823231
  Типсина А.Н. Немецкий экзистенциализм и религия / А.Н. Типсина. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1990. – 152с.
823232
  Мысливченко А.Г. Немецкий экзистенциализм на службе врагов мира, прогресса, демократии / А.Г. Мысливченко. – М., 1958. – 36с.
823233
  Калиниченко А.С. Немецкий язык - филологам / А.С. Калиниченко. – Х, 1970. – 150с.
823234
  Ривкина Л. Немецкий язык / Л. Ривкина. – Москва, 1937. – 192 с.
823235
  Напольская М.А. Немецкий язык / М.А. Напольская. – 3-е изд. – М., 1939. – 227с.
823236
  Каминская Л.М. Немецкий язык / Л.М. Каминская. – М., 1940. – 432с.
823237
  Белостоцкая О.М. Немецкий язык / О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – М, 1940. – 84с.
823238
  Шлотгауэр Немецкий язык / Шлотгауэр, Е. Чаплина. – М., 1941. – 130с.
823239
  Ризель Э. Немецкий язык / Э. Ризель, М. Кестнер. – М, 1945. – 211с.
823240
  Ризель Э. Немецкий язык / Э. Ризель, М. Кестнер. – М, 1949. – 212с.
823241
  Шифман А. Немецкий язык / А. Шифман. – М, 1949. – 72с.
823242
  Баумбах Е.Ф. Немецкий язык / Е.Ф. Баумбах. – Ленинград
Вып. 1. – 1956. – 63 с.
823243
  Шелингер Н.А. и Нелидова Н.Н. Немецкий язык / Н.А. и Нелидова Н.Н. Шелингер. – Ленинград, 1960. – 91 с.
823244
  Левковская К.А. Немецкий язык / К.А. Левковская. – М
1. – 1960. – 382с.
823245
  Шелингер Н.А. Немецкий язык / Н.А. Шелингер. – Ленинград, 1961. – 48 с.
823246
  Цвиллинг М.Я. Немецкий язык / М.Я. Цвиллинг. – М., 1962. – 71с.
823247
  Белостоцкая О.М. Немецкий язык / О.М. Белостоцкая, Е.Ю. Мазурская. – Москва, 1965. – 291с.
823248
  Омельчук О.С. Немецкий язык / О.С. Омельчук. – Львов
Вып. 1. – 1965. – 87 с.
823249
  Мурнова А.В. Немецкий язык / А.В. Мурнова. – Саратов, 1968. – 238с.
823250
  Смирнова Н.В. Немецкий язык / Н.В. Смирнова, К.К. Мартенс. – М., 1968. – 382с.
823251
  Калиниченко А.С. Немецкий язык / А.С. Калиниченко. – Киев : Вища школа, 1972. – 338 с.
823252
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 239с.
823253
  Гез Н.И. Немецкий язык : Учебник для 10 кл. / Н.И. Гез. – М., 1973. – 240с.
823254
  Гез Н.И. Немецкий язык / Н.И. Гез. – Изд. 3-е. – М., 1973. – 240с.
823255
  Григорьева В.М. Немецкий язык / В.М. Григорьева, Л.С. Левинсон. – Москва : Просвещение, 1973. – 296 с.
823256
  Витлин Ж.Л. и др. Немецкий язык / Ж.Л. и др. Витлин. – Москва, 1974. – 350с.
823257
  Молоткова А.С. Немецкий язык / А.С. Молоткова, Л.Ф. Левицкая. – М., 1974. – 136с.
823258
  Гердт А.А. Немецкий язык / А.А. Гердт. – М, 1975. – 279с.
823259
   Немецкий язык : уч. пособие для пед. училищ. – М.
Ч. 1. – 1975. – 303с.
823260
  Гез Н.И. Немецкий язык / Н.И. Гез. – М., 1976. – 224с.
823261
  Витлин Ж.Л. Немецкий язык / Ж.Л. Витлин. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 350с.
823262
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 3-е. – Москва, 1976. – 255с.
823263
  Гофман Е.А. Немецкий язык / Е.А. Гофман. – М, 1977. – 212с.
823264
  Бобковский Г.А. Немецкий язык / Г.А. Бобковский. – М, 1977. – 230с.
823265
  Витлин Ж.Л. и др. Немецкий язык / Ж.Л. и др. Витлин. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 350с.
823266
  Григорьева В.М. Немецкий язык / В.М. Григорьева, Л.С. Левинсон. – Москва : Просвещение, 1978. – 192 с.
823267
  Молоткова А.С. Немецкий язык / А.С. Молоткова, Л.Ф. Левицкая. – М., 1978. – 96с.
823268
  Беляева И.П. Немецкий язык / И.П. Беляева, М.С. Каяйкин. – Москва : Воениздат, 1979. – 221с.
823269
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 4-е. – Москва, 1979. – 256с.
823270
  Левинсон Л.С. Немецкий язык / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1979. – 240с.
823271
  Бим И.Л. Немецкий язык : 4 кл. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – Москва, 1980. – 176 с.
823272
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим. – 10-е изд. – М., 1980. – 206с.
823273
  Гофман Е.А. Немецкий язык / Е.А. Гофман. – М, 1980. – 224с.
823274
  Гердт А.А. Немецкий язык / А.А. Гердт, Е.А. Хохлачев. – 7-е изд. – М, 1981. – 231с.
823275
  Витлин Ж.Л. и др. Немецкий язык / Ж.Л. и др. Витлин. – Москва, 1981. – 344с.
823276
  Бим И.Л. Немецкий язык : 4 кл. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 176 с.
823277
  Левинсон Л.С. Немецкий язык / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1981. – 240с.
823278
  Бим И.Л. Немецкий язык : 6 кл. / И.Л. Бим. – Киев : Радянська школа, 1982. – 192 с.
823279
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим. – 13-е изд. – Москва, 1983. – 206 с.
823280
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – Киев, 1984. – 224с.
823281
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. – М., 1984. – 192с.
823282
  Бим И.Л. Немецкий язык : 5 кл. / И.Л. Бим. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 336 с.
823283
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 5-е. – М., 1984. – 223с.
823284
  Нейвирт Э.А. Немецкий язык / Э.А. Нейвирт. – М., 1984. – 160с.
823285
  Левинсон Л.С. Немецкий язык / Л.С. Левинсон, Н.Б. Соколова. – М, 1985. – 255с.
823286
  Бим И.Л. Немецкий язык : [9 класс] / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 222с.
823287
  Бим И.Л. Немецкий язык : [10 класс] / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1986. – 238с.
823288
  Бим И.Л. Немецкий язык : [8 класс] / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – М., 1986. – 224с.
823289
  Бим И.Л. Немецкий язык : [4 класс] / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 5-е изд. – М., 1986. – 174с.
823290
  Бим И.Л. Немецкий язык : [5 класс] / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 5-е изд. – М., 1986. – 336с.
823291
  Настаченко В.М. Немецкий язык / В.М. Настаченко, Г.А. Гринюк. – К, 1986. – 216с.
823292
   Немецкий язык : Лексич. минимум для техн. вузов горн.-геол. профиля. – Москва : Высшая школа, 1986. – 95с.
823293
  Солоухина И.П. Немецкий язык / И.П. Солоухина. – Минск, 1987. – 124с.
823294
  Пиронкова. М.П. Немецкий язык : для 1-2 курсов ин-тов и фак-тов ин.яз. : практикум по обучению устной и письменной речи / М.П. Пиронкова., З.М. Любимова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 135с.
823295
  Парамонова И.П. Немецкий язык / И.П. Парамонова. – 4-е изд. перераб. – М., 1987
823296
  Бим И.Л. Немецкий язык : учеб. пособ. для 10 кл. : книга для чтения / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1987. – 240 с.
823297
  Витлин Ж.Л. и др. Немецкий язык / Ж.Л. и др. Витлин. – 5-е изд. перераб. – Москва, 1987. – 383с.
823298
  Гез Н.И. Немецкий язык / Н.И. Гез. – М., 1987. – 288с.
823299
  Дулиенко Г.И. Немецкий язык / Г.И. Дулиенко, В.М. Лещинская. – К., 1987. – 239с.
823300
  Ефремова Н.А. Немецкий язык / Н.А. Ефремова, А.М. Гайчук. – Минск, 1987. – 141с.
823301
  Иванникова Э.Н. Немецкий язык / Э.Н. Иванникова. – Киев : Вища школа, 1987. – 153с.
823302
  Пиронкова М.П. Немецкий язык : для 1 курса ин-тов и фак-тов ин.яз. / М.П. Пиронкова, З.М. Любимова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 384 с.
823303
  Антипов А.Ф. Немецкий язык / А.Ф. Антипов. – Москва, 1987. – 320с.
823304
  Златогорская Р.Л. Немецкий язык / Р.Л. Златогорская. – Изд. 6-е. – Москва, 1988. – 222с.
823305
  Григорьева В.М. Немецкий язык / В.М. Григорьева, Л.С. Левинсон. – 7-е изд. – М, 1988. – 206с.
823306
  Бим И.Л. Немецкий язык : Учебное пособие для 5-го класса / Бим И.Л., Голотина А.А. – 5-е изд. – Москва, 1988. – 336 с.
823307
  Бим И.Л. Немецкий язык : Учебное пособие для 9-го класса / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 222 с.
823308
  Бим И.Л. Немецкий язык : Учебное пособие для 8-го класса / И.Л. Бим. – 4-е изд. – М., 1989. – 271с.
823309
  Бим И.Л. Немецкий язык : Учебное пособие для 5-го класса / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1989. – 222 с.
823310
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 6-е вид. – М., 1990. – 303с.
823311
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 4-е изд. – М., 1990. – 222с.
823312
  Баскакова Н.А. Немецкий язык / Н.А. Баскакова. – М., 1990. – 302с.
823313
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 4-е изд. – М., 1990. – 223с.
823314
  Дубовик Е.И. Немецкий язык / Е.И. Дубовик, А М. Кудревич, . – Минск, 1990. – 148с.
823315
  Аксенова Г.Я. Немецкий язык : пособие для с.-х. техникумов / Г.Я. Аксенова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 79 с.
823316
  Шишкина И.П. Немецкий язык / И.П. Шишкина. – М, 1990. – 254с.
823317
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 4-е изд. – М., 1991. – 221с.
823318
  Архипов Г.Б. Немецкий язык / Г.Б. Архипов, Л.В. Егорева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1991. – 76с.
823319
  Архипов Г.Б. Немецкий язык / Г.Б. Архипов, Л.В. Егорева. – Москва, 1991. – 335с.
823320
  Супрунова О.Г. Немецкий язык / О.Г. Супрунова, В.Г. Бульба. – М., 1991. – 94с.
823321
  Носков С.А. Немецкий язык / С.А. Носков. – Минск, 1991. – 131с.
823322
  Попов А.А. Немецкий язык / А.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 304с. – ISBN 5-7707-4420-0
823323
  Бим И.Л. Немецкий язык / И.Л. Бим. – М., 1992. – 191с.
823324
  Попов А.А. Немецкий язык / А.А. Попов. – Киев. – ISBN 5770744200
Кн. 1. – 1995. – 304 с.
823325
  Бринзюк И.Э. Немецкий язык : устные темы для учащихся 5-11 классов и поступающих в вузы / Бринзюк Ивонна Эгоновна. – Харьков : Ранок, 1997. – 128 с. – ISBN 966-7382-61-3
823326
   Немецкий язык (Уч. пособие для студ. 2 курса неяз. вузов). – Алма-Ата, 1980. – 143с.
823327
  Гвоздович Б.Н. Немецкий язык без преподавателя / Б.Н. Гвоздович. – Воронеж
Ч.1. – 1988. – 189с.
823328
  Гвоздович Б.Н. Немецкий язык без преподавателя / Б.Н. Гвоздович. – Воронеж
Ч. 2. – 1988. – 214 с.
823329
   Немецкий язык в занимат. рассказах. Уч. пособие для 1 курсов ун-тов и пед. ин-тов. – Саратов, 1961. – 216с.
823330
  Гурвич П.Б. Немецкий язык в занимательных рассказах / П.Б. Гурвич. – Саратов, 1961. – с.
823331
  Ищенко Л.Е. Немецкий язык вне урока. Пособие для учителей нем. яз. / Л.Е. Ищенко, Л.З. Якушина. – М., 1969. – 144с.
823332
  Ищенко Л.Е. Немецкий язык вне урока. Пособие для учителей нем. яз. / Л.Е. Ищенко, Л.З. Якушина. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 127с.
823333
  Анненкова Н.М. Немецкий язык для 2 курса филологического факультета / Н.М. Анненкова, Л.З. Красноперова. – Свердловск, 1989. – 96с.
823334
  Синев Р.Г. Немецкий язык для аспирантов / Р.Г. Синев. – Москва, 1991. – 93 с.
823335
  Миляева Р.П. Немецкий язык для аспирантов. / Р.П. Миляева. – Москва, 1990. – 99с.
823336
  Ферстер У. Немецкий язык для Вас : Практический курс / У. Ферстер, Г. Хайнрих. – Москва- Харьков : Престиж, Каравелла, 1998. – 416с. – ISBN 9665860607
823337
  Ярцев В.В. Немецкий язык для вас и ... : Учебное пособие для широкого круга лиц, продолжающих изучать немецкий язык / В.В. Ярцев. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Московский Лицей. – ISBN 5-7611-0338-9
Кн.2. – 2002. – 360с.
823338
  Попов А.А. Немецкий язык для всех : Книга для начинающих / А.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 303с.
823339
  Попов А.А. Немецкий язык для всех / А.А. Попов. – Москва : ИНИ. – ISBN 5-87433-075-5
Ч.1 : книга для начинающих; книга для продолжающих. – 1995. – 575с
823340
  Попов А.А. Немецкий язык для всех = Deutsch fur jedermann / А.А. Попов. – Москва : Лист Нью. – ISBN 5-87109-022-2
1 : Книга для начинающих. – 1999. – 303 с. : ил., табл.
823341
  Попов А.А. Немецкий язык для всех = Deutsch fur jedermann : книга для начинающих / А.А. Попов. – Москва : Лист Нью. – ISBN 5-7871-0038-7
1 : Книга для начинающих. – 1999. – 303 с. : ил.
823342
  Попов А.А. Немецкий язык для всех = Deutsch fur jedermann : книга для продолжающих / А.А. Попов. – Москва : Лист Нью. – ISBN 5-7871-0039-5
2 : Книга для продолжающих. – 1999. – 304 с. : ил.
823343
  Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов : Учебник / В.А. Гандельман, А.Г. Катаева. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 2001. – 303с. – ISBN 5-06-003543-3
823344
   Немецкий язык для делового общения: Уч. в 3 частях. – М., 1990. – 366с.
823345
   Немецкий язык для математиков : Уч. пособие. – Воронеж
Ч. 1. – 1988. – 144, 94 с.
823346
   Немецкий язык для математиков: уч. пособие. – Воронеж
Ч. 2. – 1988. – 144, 94с.
823347
   Немецкий язык для начинающих [Електронний ресурс] = DEUTSCH. – Москва : Руссобит Паблишинг: Revolt Games
Курс 1 : Более 270 грамматических тем Deutsch: более 10 000 слов!. – 2003. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: Pentium 2-266, 64 Mb RAM, звуковая карта Windows 98/XP.- На буклете информ.: Мы поможем Вам заговорить на языке братьев Гримм!. - Загл. с этикетки диска.


  Программа "Немецкий язык для начинающих " - компьютерный курс-справочник, охватывающий все основные грамматические темы немецкого языка.
823348
   Немецкий язык для политехнических вузов: уч. для втузов. в 2 частях.. – М.
1. – 1982. – 159с.
823349
   Немецкий язык для политехнических вузов: уч. для втузов. в 2 частях.. – М.
2. – 1982. – 256с.
823350
  Антоненко А.В. Немецкий язык для слушателей подготовительных отделений языковых вузов / А.В. Антоненко. – Минск, 1987. – 234 с.
823351
   Немецкий язык для совершенствующихся [Електронний ресурс] = DEUTSCH : Электронная морфология. – Москва : Руссобит Паблишинг: Revolt Games
Курс 2 : Справочник по грамматике DEUTSCH: более 20 000 слов и выражений. – 2003. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: Pentium 2-266, 64 Mb RAM, звуковая карта Windows 98/XP.- На буклете информ.: Теперь Вы сможете постичь все тонкости языка Гетте и Шиллера! - Загл. с этикетки диска.


  Электронная морфология предназначена для пользователей, владеющих немецким языком в объеме не ниже курса неспециализированной средней школы и желающих усовершенствоваться , быстро получить справку по нужному разделу немецкой грамматики, проверить ...
823352
  Архипова И.А. Немецкий язык для социологов / И.А. Архипова, Г.М. Савина. – Москва, 1990. – 128с.
823353
   Немецкий язык для студентов-историков. – Москва : Высшая школа, 1987. – 333с.
823354
  Носков С.А. Немецкий язык для студентов-историков / С.А. Носков, Г.В. Зенчик. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 145с.
823355
   Немецкий язык для студентов-математиков = Deutsch fur Mathematikstudenten : Arbeitsheft zum selbstlernen : практикум для самостаятельной работы / Воробьева Л.П., Лашук Т.В., Давидович Т.Г., Воробьева А.Н. – Минск : БГУ, 2008. – 107 с. – ISBN 978-985-518-023-5
823356
  Кондратьева В.А. Немецкий язык для студентов-медиков / В.А. Кондратьева. – Москва, 1985. – 400 с.
823357
  Клименко И.П. Немецкий язык для студентов-филологов / И.П. Клименко, С.М. Колесник. – Минск, 1985. – 256с.
823358
   Немецкий язык для студентов-экономистов : Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 335с.
823359
  Осетрова Н.А. Немецкий язык для студентов-электротехников : учебное пособие / Н.А. Осетрова, К.В. Школина. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 173 с.
823360
  Васильева М.М. Немецкий язык для студентов - экономистов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / М.М. Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. – Москва : Гардарики, 2004. – 346 с. – ISBN 5-8297-0114-6
823361
  Будько У.В. Немецкий язык для студентов неязыковых специальностей пединститутов. / У.В. Будько. – Минск, 1992. – 218с.
823362
   Немецкий язык для студентов радиотехнич. специальностей: уч. пособие. – Минск, 1986. – 190с.
823363
  Зюзенкова О.М. Немецкий язык для студентов радиотехнических специальностей вузов : пособие для обучения чтению / О.М. Зюзенкова, Т.П. Астрамецкая. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 192 с. – ISBN 5-339-00063-X
823364
  Савицкая А.А. Немецкий язык для студентов физических факультетов : учебное пособие / А.А. Савицкая. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 293 с.
823365
   Немецкий язык для технических вузов: Уч.. – М., 1987. – 389с.
823366
  Яворская Ж.А. Немецкий язык для физиков и радиофизиков. / Ж.А. Яворская, О.В. Петренко. – К., 1979. – 83с.
823367
  Прудникова Л.А. Немецкий язык для экономистов / Л.А. Прудникова. – Воронеж, 1972. – 163с.
823368
  Басова Н.В. Немецкий язык для экономистов : Учеб. пособие для студ. экономических специальностей высш. учеб. завед. / Н.В. Басова, Т.Ф. Гайвоненко. – 6-е изд., испр. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2003. – 384с. – ISBN 5-222-04036-4
823369
  Баскакова Н.А. Немецкий язык для юристов / Н.А. Баскакова. – М., 1982. – 152с.
823370
  Вотинов В.А. Немецкий язык за 12 занятий / В.А. Вотинов. – Москва, 1991. – 204с.
823371
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – М, 1975. – 448с.
823372
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 2-е изд. – М, 1978. – 448с.
823373
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 3-е изд. – М, 1981. – 448с.
823374
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 4-е изд. – М, 1985. – 448с.
823375
  Есипович К.Б. Немецкий язык за два года / К.Б. Есипович, Н.А. Миссюра. – 5-е изд. – Москва, 1989. – 462 с.
823376
   Немецкий язык и литературоведение. – Челябинск
Вып. 5. – 1975. – 112с.
823377
   Немецкий язык и литературоведение.. – Вып. 6. – Челябинск, 1976. – 103с.
823378
  Гевелинг Л.Н. Немецкий язык на базе английского для физиков / Л.Н. Гевелинг. – Москва : МГУ, 1977. – 167с.
823379
   Немецкий язык, Задания по развитию разговорных навыков. Для студ. 2 курса.. – Л., 1964. – 36с.
823380
  Чернышева М.Г. Немецкий язык. / М.Г. Чернышева. – М, 1961. – 106с.
823381
   Немецкий язык.. – М.
ч. 2. – 1962. – 399с.
823382
  Реймерова Е.В. Немецкий язык. / Е.В. Реймерова, Е.И. Наркевич. – М., 1963. – 88с.
823383
  Корнева Е.А. Немецкий язык. / Е.А. Корнева. – М., 1964. – 24с.
823384
   Немецкий язык.. – Львов
р. 1. – 1968. – 55с.
823385
  Беккер Э.Г. Немецкий язык. / Э.Г. Беккер. – 5-е изд. – Москва, 1974. – 288с.
823386
  Григорьева В.М. Немецкий язык. / В.М. Григорьева, Л.С. Левинсон. – 4-е изд. – М, 1975. – 296с.
823387
  Чебышева Н.И. Немецкий язык. / Н.И. Чебышева. – М., 1976. – 216с.
823388
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1981. – 208с.
823389
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим. – 12-е изд. – М., 1982. – 206с.
823390
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим. – 13-е изд. – М., 1982. – 192с.
823391
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – М., 1982. – 192с.
823392
  Григорьева В.М. Немецкий язык. / В.М. Григорьева, Л.С. Левинсон. – М, 1982. – 192с.
823393
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим. – Киев, 1983. – 272с.
823394
  Бим И.Л. Немецкий язык. : 7 кл. / И.Л. Бим. – Киев : Радянська школа, 1983. – 272 с.
823395
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – М., 1983. – 208с.
823396
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е изд. – К., 1984. – 208с.
823397
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1984. – 176с.
823398
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – М., 1984. – 224с.
823399
  Соколова Н.Б. Немецкий язык. / Н.Б. Соколова. – М., 1984. – 223с.
823400
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – Киев, 1985. – 223с.
823401
  Бим И.Л. Немецкий язык. : 6 кл / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 3-е вид. – М., 1985. – 287с.
823402
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим. – 2-е изд. – М., 1985. – 272с.
823403
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 4-е изд. – М., 1987. – 286с.
823404
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим. – 3-е изд. – М., 1987. – 271с.
823405
  Бим И.Л. Немецкий язык. : Учебное пособие для 4-го класса / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 6-е изд. – М., 1988. – 174с.
823406
  Бим И.Л. Немецкий язык. : Учебное пособие для 8-го класса / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1988. – 223 с.
823407
  Соколова Н.Б. Немецкий язык. / Н.Б. Соколова. – 2-е изд. – М., 1988. – 222с.
823408
  Бим И.Л. Немецкий язык. : Учебное пособие для 7-го класса / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 5-е изд. – М., 1989. – 286с.
823409
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, Е.И. Пассов. – 3-е изд. – М., 1989. – 239с.
823410
  Клименко И.П. Немецкий язык. / И.П. Клименко. – Минск, 1990. – 124с.
823411
  Проскурницкий В.М. Немецкий язык. / В.М. Проскурницкий, З.Ф. Курий. – Львов, 1990. – 262с.
823412
  Сакиева Р.С. Немецкий язык. / Р.С. Сакиева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 190с.
823413
  Бим И.Л. Немецкий язык. / И.Л. Бим, А.А. Голотина. – 2-е изд. дораб. – М., 1992. – 287с.
823414
   Немецкий язык. 1 курс. Уч. мат., тексты и упраж. для самостоят. раб. для студ. общетехн. ф-тов.. – вып. 3. – Львов, 1966. – 88с.
823415
   Немецкий язык. 3 курс. Уч. пособие для студ. электроэнергетич. ф-та.. – вып. 1. – Львов, 1966. – 80с.
823416
   Немецкий язык. 3 курс. Хрестоматия. Для студ. химико-технолог. отд.. – Львов, 1965. – 76с.
823417
  Яцковская Г.В. Немецкий язык. 5 кл. / Г.В. Яцковская, Н.П. Каменецкая. – М., 1992. – 254с.
823418
  Бибик О.А. Немецкий язык. I курс / О.А. Бибик. – Ленинград, 1972. – 392с.
823419
   Немецкий язык. Грамматические упражнения.. – Л.
ч. 1. – 1969. – 72с.
823420
   Немецкий язык. Грамматические упражнения.. – Л.
ч. 2. – 1972. – 127с.
823421
   Немецкий язык. Задания и терминологич. словарь-минимум по спец. текстам. Для студ. 3 курса заоч. отд. "Товароведение продовольст. товаров". – Л., 1964. – 53с.
823422
   Немецкий язык. Контр. задание № 5 для студ.-заоч.. – М., 1953. – 10с.
823423
   Немецкий язык. Контр. задание № 5 для студ.-заоч. (Вар. 9 заданий). – М., 1953. – 4с.
823424
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед.. – 2-е изд. – М., 1967. – 192с.
823425
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед.. – М., 1972. – 112с.
823426
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед.. – 2-е изд. – М., 1976. – 128с.
823427
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед. (Программа на 160 ч, 110 ч. и краткие метод. указ.). – 2-е изд. – М., 1966. – 200с.
823428
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед. (Программа на 160 ч, и краткие метод. указ.). – М., 1966. – 208с.
823429
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед. (Программа на 160 ч, и краткие метод. указ.). – 2-е изд. – М., 1968. – 208с.
823430
   Немецкий язык. Контр. задания для уч-ся заоч. сред. спец. уч. завед. (Программа на 160 ч, и краткие метод. указ.). – 3-е изд. – М., 1970. – 208с.
823431
   Немецкий язык. Метод. разработка и уч. задания для студ. заоч. отд. библиотеч. ф-та.. – Л., 1977. – 68с.
823432
   Немецкий язык. Повторит. курс. – М., 1968. – 158с.
823433
   Немецкий язык. Пособие по развитию навыков устной речи.. – Л., 1965. – 63с.
823434
   Немецкий язык. Программа, задания для контр. раб. с кратк. метод. указ. по их выполнению.. – М., 1962. – 113с.
823435
   Немецкий язык. Программа, задания для контр. раб. с кратк. метод. указ. по их выполнению.. – М., 1963. – 160с.
823436
   Немецкий язык. Программа, метод. указ. и контр. здания для студ.-заоч. неязык. вузов. – 4-е изд. – М., 1966. – 132с.
823437
   Немецкий язык. Программа, метод. указ. и контр. здания для студ.-заоч. неязык. вузов. – 6-е изд. – М., 1970. – 96с.
823438
   Немецкий язык. Программа, метод. указ. и контр. здания для студ.-заоч. неязык. вузов. – 7-е изд., перераб. – М., 1972. – 128с.
823439
   Немецкий язык. Программа, метод. указ. и контр. здания для студ.-заоч. неязык. вузов. – 9-е изд., перераб. – М., 1976. – 112с.
823440
   Немецкий язык. Программа, метод. указ. и контр. здания для студ.-заоч. неязык. вузов. – 10-е изд, перераб. – М., 1978. – 110с.
823441
   Немецкий язык. Программа, рабочий план и задания по курсу, методич. указ. для студ. общетехнич. ф-тов. – вып. 1. – Львов, 1961. – 20с.
823442
  Балануца Е.Н. Немецкий язык. Разговорные темы : Для выпускников школ и поступающих в ВУЗы / Е.H. Балануца, Т.В. Майвальд, О.В. Петренко. – Киев : Методика, 1997. – 112 с. – ISBN 966-7269-01-9
823443
  Наркевич Е.И. Немецкий язык. Сборник статей самостоятельного чтения. / Е.И. Наркевич. – М., 1965. – 20с.
823444
   Немецкий язык. Уч.-метод. пособие для студ. 2 курса (спец. радиотехника, радиоэлектроника, электротехника). – вып. 1. – Львов, 1968. – 55с.
823445
   Немецкий язык. Уч. пособие для студ. 1 курсов неяз. вузов. – Алма-Ата, 1972. – 181с.
823446
  Гез Н.И. Немецкий язык. Учебник для 10 класса / Н.И. Гез. – Изд. 9-е. – М., 1972. – 208с.
823447
  Гез Н.И. Немецкий язык. Учебник для 10 класса средней школы / Н.И. Гез. – Изд. 4-е. – М., 1976. – 239с.
823448
  Буц И.А. Немецкий язык. Учимся беседовать на общественно-политические темы / И.А. Буц, И.В. Буц. – Москва : Высшая школа, 1991. – 138 с.
823449
  Левковская К.А. Немецкий язык. Фонетика, грамматика, лексика : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / К.А. Левковская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд. – Москва : Из-во МГУ; Академия, 2004. – 368с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-06086-5
823450
  Каменева Л.И. Немецкий язык: (Учеб. пособие для слушателей подгот. отд-ний вузов). / Л.И. Каменева, Л.М. Гинзбург. – Воронеж
Ч.1. – 1988. – 216 с.
823451
  Каменева Л.И. Немецкий язык: (Учеб. пособие для слушателей подгот. отд. высших учебных заведений.). / Л.И. Каменева, Л.М. Гинзбург. – Воронеж
Ч.2. – 1988. – 230с.
823452
  Кораблева Л.Г. Немецкий язык: 3-й курс / Л.Г. Кораблева. – Л., 1977. – 288с.
823453
  Кораблева Л.Г. Немецкий язык: 3 курс / Л.Г. Кораблева. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1988. – 288с.
823454
   Немецкий язык: метод. разработка для студ. 1 курса юридич. ф-та заоч. отд.. – Кишинев, 1984. – 114с.
823455
  Меньшова Т.О. Немецкий язык: Разговорные темы. / Т.О. Меньшова. – К., 1997. – 79с.
823456
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 400с.
823457
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 2-е изд. – М., 1978. – 400с.
823458
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 3-е изд. – М., 1979. – 400с.
823459
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 4-е изд.. – М., 1980. – 400с.
823460
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 5-е изд. – М., 1981. – 400с.
823461
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 6-е изд. – М., 1982. – 400с.
823462
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 7-е изд. – М., 1983. – 400с.
823463
   Немецкий язык: уч. для 9-10 кл. ср. шк.. – 8-е изд. – М., 1984. – 400с.
823464
   Немецкий язык: уч. для техн. вузов горно-геол. профиля. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 335с.
823465
  Савицкая С.Н. Немецкий язык: уч. пособие для экон вузов. и ф-тов. / С.Н. Савицкая, В.П. Чернякина. – К., 1986. – 229с.
823466
  Хохлов В.А. Немецкий язык: уч. пособие. / В.А. Хохлов, Н.И. Чебышева. – М., 1981. – 214с.
823467
  Стродт Л.М. Немецкий язык: Учеб. для 4-го кл. шк. с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Л.М. Стродт, К.Ю. Громова. – 4-е изд., дораб. – М., 1980. – 224с.
823468
  Стродт Л.М. Немецкий язык: Учеб. для 4-го кл. шк. с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Л.М. Стродт, К.Ю. Громова. – 5-е изд., дораб. – М., 1983. – 223с.
823469
  Стродт Л.М. Немецкий язык: Учеб. для 5-го кл. шк. с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Л.М. Стродт, К.Ю. Громова. – М., 1978. – 286с.
823470
  Стродт Л.М. Немецкий язык: Учеб. для 5-го кл. шк. с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Л.М. Стродт, К.Ю. Громова. – 2-е изд., дораб. – М., 1980. – 286с.
823471
  Стродт Л.М. Немецкий язык: Учеб. для 5-го кл. шк. с преподаванием ряда предметов на нем. яз. / Л.М. Стродт, К.Ю. Громова. – 3-е изд., дораб. – М., 1984. – 287с.
823472
  Пассов Е.И. Немецкий язык: факульт. курс : Уч. пособие для 10-11 кл. сред. шк. / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – Москва, 1992. – 255с.
823473
  Пассов Е.И. Немецкий язык: факульт. курс. Уч. пособие для 7-8 кл. сред. шк. / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1988. – 304с.
823474
  Пассов Е.И. Немецкий язык: факульт. курс. Уч. пособие для 7-8 кл. сред. шк. / Е.И. Пассов, В.Б. Царькова. – М., 1988. – 304с.
823475
   Немецкий язык:1 курс : Практ. курс. : Уч. пособие для пед. ин-тов. – М., 1991. – 349с.
823476
   Немецко-англо-русско-латышский иллюстрированный словарь терминов по обработке и переработке пластмасс. – Рига, 1980. – 69с.
823477
  Татишвили Ю.Г. Немецко-грузинский школьный словарь : Автореф... кандид. пед.наук: / Татишвили Ю.Г.; 1-й Ленинградский гос. педагогический институт иностранных языков. – Ленинград, 1950. – 11 л.
823478
  Пельше А.Я. Немецко-латышские националисты -- злейшие враги латышского народа. / А.Я. Пельше. – Рига, 1945. – 31с.
823479
  Суслова И.П. Немецко-русские параллели в области общественно-политической интернациональной лексики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04, 10.02.01 / Суслова И.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1980. – 16л.
823480
  Арутюнов А.Р. Немецко-русские речевые параллели в темах и ситуациях / А.Р. Арутюнов, М.Ш. Израйловский. – Москва, 1980. – 240с.
823481
   Немецко-русские языковые параллели. Сопоставит. очерки по вопросам словообразования и синтаксиса нем. и рус. яз.. – М., 1961. – 303с.
823482
  Горский В.В. Немецко-русский авиационный словарь / В.В. Горский. – М., 1959. – 411с.
823483
  Горский В.В. Немецко-русский авиационный словарь / В.В. Горский. – М., 1964. – 631с.
823484
   Немецко-русский автобронетанковый словарь : Около 25000 терминов. – Москва : Воениздат, 1961. – 487с.
823485
  Лотте Д.С. Немецко-русский автомобильный словарь / Д.С. Лотте. – М.-Л., 1936. – 264с.
823486
  Дормидонтов Е.А. Немецко-русский автотрактовый словарь / Е.А. Дормидонтов, Я.Э. Малаховский. – М., 1986. – 774с.
823487
  Малаховский Я.Э. Немецко-русский автотракторный словарь / Я.Э. Малаховский. – М., 1961. – 411с.
823488
  Знаменский А.Н. Немецко-русский автотранспортный словарь / А.Н. Знаменский. – М, 1963. – 336с.
823489
  Артемов А.П. Немецко-русский артиллерийский словарь / А.П. Артемов. – Москва : Военное издательство, 1960. – 436 с.
823490
  Житомирский М.М. Немецко-русский архитектурный словарь / М.М. Житомирский. – Москва, 1957. – 208 с.
823491
   Немецко-русский астрономический словарь. Около 15000 терминов.. – Москва : Русский язык, 1975. – 292 с.
823492
   Немецко-русский биологический словарь. Около 47000 терминов : Около 47 000 терминов. – М. : Советская энциклопедия, 1971. – 832с.
823493
   Немецко-русский военный словарь. – Москва : Военное издательство, 1964. – 1224с.
823494
  Парпаров Л.Ф. Немецко-русский военный словарь / Л.Ф. Парпаров. – М., 1978. – 1192с.
823495
  Тимохов С.М. Немецко-русский военный словарь по тылу и транспорту : Около 33 000 терминов / С.М. Тимохов, Г.И. Токарева. – М. : Воениздат, 1990. – 615с.
823496
  Пискунова И.А. Немецко-русский геодезический словарь : 12 000 слов / И.А. Пискунова ; [ред. А.В. Маслов]. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 292 с.
823497
  Пискунова И.А. Немецко-русский геодезический словарь : 13 000 слов / И.А. Пискунова ; [ред. А.В. Маслов]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1965. – 212 с.
823498
   Немецко-русский геологический словарь : Ок. 50 000 слов. – Москва : Русский язык, 1977. – 784с.
823499
   Немецко-русский геологический словарь. Ок. 50000 терминов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 784с.
823500
  Вильковыская Г.Б. Немецко-русский геофизический словарь / Г.Б. Вильковыская. – Москва, 1959. – 409с.
823501
   Немецко-русский гидротехнический словарь. – Москва : Гостехиздат, 1949. – 300с.
823502
  Бернштейн Л.Б. Немецко-русский гидротехнический словарь / Л.Б. Бернштейн. – Москва, 1961. – 579с.
823503
   Немецко-русский горно-технический словарь. – Х.-К., 1932. – 520с.
823504
  Пинес М.Е. Немецко-русский горный словарь / М.Е. Пинес, П.В. Смородский; под ред. Е.В. Китайского. – Москва : Иностранные научно-технические словари физматгиза, 1961. – 429с.
823505
  Барон Л.И. Немецко-русский горный словарь : около 65 000 терминов / Составил Л.И Барон. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 1200 с. – Парал. тит.л. на нем. яз.
823506
  Бунин Д.А. Немецко-русский железнодорожный словарь / Д.А. Бунин. – М., 1957. – с.
823507
   Немецко-русский железнодорожный словарь. – М., 1957. – 531с.
823508
   Немецко-русский железнодорожный словарь: ок. 40000 терминов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 736с.
823509
   Немецко-русский железнодорожный словарь: ок. 44000 терминов. – 3-е изд., стереотип., с доп. – М., 1987. – 808с.
823510
  Лиллевяли А.А. Немецко-русский и русско-немецкий патентный словарь / А.А. Лиллевяли, Б.П. Мясников. – М., 1971. – 239с.
823511
  Берсон А.С. Немецко-русский и русско-немецкий патентный словарь / А.С. Берсон. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1981. – 414с.
823512
  Рымашевская Э.Л. Немецко-русский и русско-немецкий словарь / Э.Л. Рымашевская. – М., 1990. – 935с.
823513
   Немецко-русский и русско-немецкий словарь. – М., 1993. – 776с.
823514
  Карельский А.В. Немецко-русский и русско-немецкий словарь : По 14 000 сл. / А.В. Карельский, Э.Л. Рымашеская. – М., 1993. – 765с.
823515
  Готлиб К.Г. Немецко-русский и русско-немецкий словарь "ложных друзей перевожчика" / К.Г. Готлиб. – М, 1972. – 448с.
823516
   Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьника : А-Я: Фонетика, грамматика, лексика к разговор. темам: Более 22000 слов. – Київ : А.С.К., 1998. – 832с. – ISBN 966-539-018-Х
823517
  Маширов В.В. Немецко-русский и русско-немецкий словарь по промышленной гидравлике и пневматике / В.В. Маширов; под ред. Л.Г. Додина. – Москва : Русский язык, 1979. – 280 с.
823518
  Кузьмина И.А. Немецко-русский и руссо-немецкий карманный словарь / И.А. Кузьмина, В.Е. Кузавлев. – М, 1993. – 363с.
823519
  Циглер Л.Н. Немецко-русский карманный словарь / составил Л.Н. фон-Циглер. – совершенно переработанное и дополненное изд. – Москва : Ф.А. Иогансон, 1912. – 820 с. – (Коллекция карманных словарей)
823520
  Шапиро А.Е. Немецко-русский кожевенный химико-технический словарь / А.Е. Шапиро, М.Я. Лищенский. – М., 1933. – 328с.
823521
   Немецко-русский математический словарь. – Москва, 1960. – 182 с.
823522
   Немецко-русский математический словарь : Около 11000 терминов / Л.А. Калужнин, В.А. Михайлов, Л.П. Нижник, А.А. Стогний, С.А. Широкова; под ред. И.Б. Погребысского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 388 с.
823523
   Немецко-русский математический словарь : Около 30000 терминов. – Москва, 1980. – 558 с.
823524
  Санкин С.Л. Немецко-русский медико-биологический словарь / С.Л. Санкин, М.В. Триус. – Москва; Ленинград, 1932. – 784 с.
823525
  Соммерау Е.Ф. Немецко-русский медицинский словарь / Е.Ф. Соммерау. – М., 1958. – 459с.
823526
   Немецко-русский медицинский словарь : Ок. 45000 терминов. – М., 1970. – 707с.
823527
   Немецко-русский медицинский словарь, ок. 45000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – М., 1976. – 707с.
823528
   Немецко-русский медицинский словарь. Ок. 48500 терминов.. – 3-е изд., стереотип. и доп. – М., 1983. – 768с.
823529
   Немецко-русский металлургический словарь. Ок. 40000 терминов.. – М., 1967. – 760с.
823530
  Белинский В.А. Немецко-русский метеорологический словарь / В.А. Белинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 238с.
823531
  Марченко В.Г. Немецко-русский метеорологический словарь : 28 000 терминов / В.Г. Марченко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 392с.
823532
   Немецко-русский механико-математический словарь. – Москва, 1960. – 237 с.
823533
  Шлиппе С.А. Немецко-русский минералогический словарь / С.А. Шлиппе, Е.Ф. Синицына; Соболевский В.И. – Москва, 1962. – 472с.
823534
  Горский Н.Н. Немецко-русский океанографический словарь / Н.Н. Горский. – Москва, 1957. – 240с.
823535
   Немецко-русский политехнический словарь : [Свыше 90000 терминов]. – Москва : Глав.ред.иностр. научно-техн. словарей Физматгиза, 1963. – 812 с.
823536
   Немецко-русский политехнический словарь : 110 000 терм. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 863с.
823537
   Немецко-русский политехнический словарь, ок. 110000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – М., 1979. – 863с.
823538
   Немецко-русский политехнический словарь, ок. 110000 терминов. – 3-е изд., стер. – М., 1984. – 863с.
823539
  Козлов В.Ф. Немецко-русский радиотехнический словарь / В.Ф. Козлов, Н.Л. Позен. – Москва, 1964. – 678 с.
823540
  Гердт А.А. Немецко-русский разговорник / А.А. Гердт. – Москва, 1958. – 175 с.
823541
  Гердт А.А. Немецко-русский разговорник / А.А. Гердт. – Москва, 1960. – 215 с.
823542
  Гердт А.А. Немецко-русский разговорник / А.А. Гердт. – Москва, 1961. – 215 с.
823543
  Гердт А.А. Немецко-русский разговорник / А.А. Гердт. – Москва, 1963. – 214 с.
823544
  Аронов Л. Немецко-русский разговорник для практической работы в области внешней экономики / Л. Аронов, Г. Франк. – Берлин. – 144с.
823545
  Аронов Л. Немецко-русский разговорник для практической работы в области внешней экономики / Л. Аронов, Г. Франк. – 2 расширен. изд. – Берлин, 1977. – 208с.
823546
  Артемов А.П. Немецко-русский ракетно-артиллерийский словарь / А.П. Артемов. – Москва, 1982. – 848с.
823547
   Немецко-русский ракетно-космический словарь. Свыше 30000 терминов.. – М., 1972. – 614с.
823548
   Немецко-русский русско-немецкий словарь. – Кишинев : Логос, 1996. – 704 с.
823549
   Немецко-русский русско-немецкий словарь и русско-немецкий разговорник.. – К., 1996. – 653с.
823550
  Синягин И.И. Немецко-русский сельскохозяйственный словарь / И.И. Синягин. – М.-Л., 1952. – 508с.
823551
   Немецко-русский сельскохозяйственный словарь : Ок. 40000 / Синягин И.И. – Москва, 1965. – 684 с.
823552
   Немецко-русский сельскохозяйственный словарь : Ок. 110000 терминов / Синягин И.И. – Москва, 1982. – 744 с.
823553
   Немецко-русский сельскохозяйственный словарь : Ок. 110000 терминов / Синягин И.И. – 2-е изд., испр. – Москва, 1987. – 743 с.
823554
   Немецко-русский синонимический словарь : Около 2 680 рядов / И.В. Рахманов, Н.М. Минина, Д.Г. Мальцева, Л.И. Рахманова; Ред. Г.Шмидт. – М. : Русский язык, 1983. – 704с.
823555
  Молоткова А.С. Немецко-русский словарь-минимум / А.С. Молоткова. – М., 1975. – 126с.
823556
  Молоткова А.С. Немецко-русский словарь-минимум / А.С. Молоткова, Л.Ф. Левицкая. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1979. – 120с.
823557
  Молоткова А.С. Немецко-русский словарь-минимум / А.С. Молоткова, Л.Ф. Левицкая. – 3-е изд., стереотип. – М., 1982. – 126с.
823558
  Кенис Ф.Л. Немецко-русский словарь-минимум геологических терминов / Ф.Л. Кенис. – Київ, 1954. – 140с.
823559
  Шварцман Е.М. Немецко-русский словарь-минимум для химиков. / Е.М. Шварцман. – Алма-Ата, 1958. – 91с.
823560
  Кантор С.М. Немецко-русский словарь-минимум общеупотребительных слов в технической литературе. / С.М. Кантор, О.В. Михеева. – М., 1963. – 30с.
823561
   Немецко-русский словарь-пособие для работы над газетными и историческими текстами.. – Горький, 1970. – 118с.
823562
  Павловский И.Я. Немецко-русский словарь = Deutsch-Russisches Worterbuch / И.Я. Павловского. – Изд. 3-е, испр. и значительно доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1886. – VI, 1527, [2] с.
823563
  Павловский И.Я. Немецко-русский словарь. – Изд. 3-е испр. и значит. доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1888. – 180 с.
823564
  Павловский И.Я. Немецко-русский словарь / И.Я. Павловский. – Изд. 3-е, испр. и значит. доп. – Рига : Издание Н. Киммеля, 1902. – 1529 с.
823565
  Генкель Г.Г. Немецко-русский словарь / Г.Г. Генкель. – С.-Петербург, 1904. – 256 с.
823566
  Генкель Г.Г. Немецко-русский словарь / Г.Г. Генкель. – С.-Петербург, 1904. – 496 с.
823567
  Несслер А.Ф. Немецко-русский словарь : 47000 слов, употреб. в разгов. речи, науке, политикке, литературе и технике / А.Ф. Несслер. – Москва, 1931. – 1319 стб.
823568
  Полак Г.Ф. Немецко-русский словарь : для неполной средней школы и средней. 22000 слов / Г.Ф. Полак, Е.Б. Линдер. – Москва : ОГИЗ, 1937. – 680 с.
823569
   Немецко-русский словарь : около 22000 слов с приложением грамматических таблиц / под ред. Г. Полак и Е. Линднер ; метод. ред. Э. Ризель. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 476 с.
823570
   Немецко-русский словарь : около 22000 слов с приложением грамматических таблиц / под ред. Г. Полак и Е. Линднер ; метод. ред. Э. Ризель. – Москва : ОГИЗ, 1941. – 476 с.
823571
  Полак Г.Ф. Немецко-русский словарь : 15 000 слов / Г.Ф. Полак. – Москва : ОГИЗ, 1942. – 704 с.
823572
   Немецко-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1945. – 488 с.
823573
   Немецко-русский словарь / под ред. Г. Полак и Е. Линднер. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1947. – 476 с.
823574
   Немецко-русский словарь. – 3-е изд., стереотип. – Москва, 1947. – 594с.
823575
   Немецко-русский словарь : ок. 60 000 слов. – 3-е, испр. и доп. – Москва, 1947. – 594с.
823576
   Немецко-русский словарь : около 20 000 слов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1948. – 733 с.
823577
   Немецко-русский словарь : около 20 000 слов. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 736 с.
823578
   Немецко-русский словарь : около 20 000 слов. – Изд. 4-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 736 с.
823579
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 5-е. – Москва, 1951. – 498 с.
823580
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 6-е, стереотипное. – Москва, 1952. – 498 с.
823581
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 8-е, стереотипное. – Москва, 1955. – 498 с.
823582
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 9-е, испр. и доп. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. – 556 с.
823583
   Немецко-русский словарь : 80 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 1304 с.
823584
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 11-е, стереотип. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 556 с.
823585
   Немецко-русский словарь. – 14-е изд., стереот. – Москва : Иностр. и отечествен. словари, 1962. – 576с.
823586
   Немецко-русский словарь : 25000 слов. – изд. 3-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 1136с.
823587
   Немецко-русский словарь : 20000 слов. – издание пятнадцатое, стереотипное. – Москва, 1964. – 575с.
823588
   Немецко-русский словарь : 80 000 слов. – 3-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 991с.
823589
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 16-е,стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 574с.
823590
   Немецко-русский словарь : 25 000 слов. – Изд. 4-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 1136 с.
823591
   Немецко-русский словарь : 80 000 слов. – 5-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 991с.
823592
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 21-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 560с.
823593
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 560с.
823594
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 23-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 560с.
823595
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 24-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 526с.
823596
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 25-е. – Москва : Русский язык, 1974. – 526с.
823597
   Немецко-русский словарь : 80 000 слов. – 7-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1976. – 995 с.
823598
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 28-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1977. – 528с.
823599
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 29-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1979. – 526с.
823600
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 30-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 528с.
823601
  Иванова Е.А. Немецко-русский словарь / Е.А. Иванова, Н.А. Липеровская. – 3-е испр. и доп. – М, 1981. – 800с.
823602
   Немецко-русский словарь : 25 000 слов. – 4-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 1126с.
823603
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 31-е, стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 528с.
823604
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 32-е., испр. – Москва : Русский язык, 1984. – 559с.
823605
   Немецко-русский словарь : 20 000 слов. – 33-е, стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 562с.
823606
  Иванова Е.А. Немецко-русский словарь / Е.А. Иванова, Н.А. Липеровская. – М, 1985. – 798с.
823607
   Немецко-русский словарь. – Москва : БиС, 1995. – 718с. – ISBN 5-88666-004-6
823608
   Немецко-русский словарь : Около 25000 слов с грамматическими таблицами. – Москва : ЮНВЕС, 1995. – 480с. – ISBN 5-88682-010-8
823609
   Немецко-русский словарь. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1998. – 1040с. – ISBN 5200024420
823610
  Парпаров Л.Ф. Немецко-русский словарь военный сокращений / Л.Ф. Парпаров, Л.С. Азарх. – М., 1983. – 320с.
823611
  Ляшенко М.В. Немецко-русский словарь для студентов-медиков / М.В. Ляшенко. – Киев, 1984. – 189с.
823612
  Карельский А.В. Немецко-русский словарь и русско-немецкий словарь : (по 14 000 слов) / А.В. Карельский, Э.Л. Рымашевская. – Москва : Русский язык, 1991. – 765с. – Парал. тит. лист на немецком языке. – ISBN 5-86641-004-4
823613
  Карельский А.В. Немецко-русский словарь и русско-немецкий словарь : (по 14 000 слов) / А.В. Карельский, Э.Л. Рымашевская. – Москва : НИК, 1995. – 776с. – Парал. тит. лист на немецком языке. – ISBN 5-86641-004-4
823614
   Немецко-русский словарь к теме "Профсоюзная, молодежная и пионерская организация в ГДР": для студ. 1-5 курсов. – Фрунзе, 1989. – 31с.
823615
  Котик М.Г. Немецко-русский словарь по авиации и космонавтике / М.Г. Котик, В.Г. Рухадзе. – М, 1984. – 797с.
823616
  Кокорев Л.А. Немецко-русский словарь по автоматике и технической кибернетике / Л.А. Кокорев. – М, 1978. – 560с.
823617
  Кокорев Л.А. Немецко-русский словарь по автоматике и технической кибернетике : около 30000 терминов / Л.А. Кокорев. – Москва : Русский язык, 1981. – 560 с.
823618
  Котик М.Г. Немецко-русский словарь по аэрогидродинамике : 22 000 терминов / М.Г. Котик. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 501 с.
823619
  Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу / А.С. Никифорова; Школа международного бизнеса МГИМО. – Москва : Словари, 1993. – 493с.
823620
  Шаров В.А. Немецко-русский словарь по вычислительной технике / В.А. Шаров. – Москва : Русский язык, 1976. – 400с.
823621
  Личак С.К. Немецко-русский словарь по двигателям внутреннего сгорания и газотурбинным установкам / С.К. Личак. – Москва, 1961. – 319 с.
823622
  Стендер Г.М. Немецко-русский словарь по дорожному строительству. / Г.М. Стендер. – М., 1964. – 377с.
823623
  Богуславский П.С. Немецко-русский словарь по измерительной технике / П.С. Богуславский. – Москва : Русский язык, 1984. – 567с.
823624
  Яшунская Ф.И. Немецко-русский словарь по каучуку и резине / Ф.И. Яшунская. – М.-Л., 1950. – 443с.
823625
  Воропаев Н.Д. Немецко-русский словарь по квантовой электронике, голографии и оптоэлектронике : около 22000 терминов / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1983. – 448 с.
823626
  Перерва В.М. Немецко-русский словарь по кинофототехнике / В.М. Перерва. – М., 1962. – 583с.
823627
  Александров Н.М. Немецко-русский словарь по машиностроению : станки и инструменты по обработке металов (с приложением общей терминологии) / Н.М. Александров ; Ленинградс. машиностроительный ин-т. – Ленинград, 1933. – 281 с.
823628
  Депутатова Н.Ф. Немецко-русский словарь по металлообработке / Н.Ф. Депутатова. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 465с.
823629
   Немецко-русский словарь по металлообработке. Ок. 20000 терминов.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 480с.
823630
  Бунин Г.М. Немецко-русский словарь по обогащению и переработке минерального сырья / Г.М. Бунин, Н.К. Кумежук. – Москва, 1983. – 519 с.
823631
  Васильченко Н.В. Немецко-русский словарь по оптике : окло 20 000 терминов / Н.В. Васильченко, Б Н. Шесминцев Каган. – Москва : Русский язык, 1975. – 488 с.
823632
   Немецко-русский словарь по пищевой промышленности. Ок. 35000 терминов.. – М., 1967. – 612с.
823633
   Немецко-русский словарь по пластмассам, каучуку и резине, химическим волокнам, лакам и краскам. ок. 20000 терминов.. – Москва, 1968. – 528 с.
823634
   Немецко-русский словарь по полиграфии и издательскому делу. ок. 28000 терминов. – Москва, 1977. – 418 с.
823635
  Рождественский Ю.Т. Немецко-русский словарь по психологии (С указателем русских терминов) = Deutsch-russisches Worterbuch der Psychologie : Около 17000 терминов / Ю.Т. Рождественский; Научн.конс. П.С. Гуревич, Т.А. Ребеко. – Москва : РУССО, 1998. – 512с. – ISBN 5-88721-109-1
823636
  Янкельсон И.С. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 65000 терминов / Янкельсон И.С. – Москва : Русский язык, 1974. – 1046 с.
823637
  Янкельсон И.С. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике / И.С. Янкельсон, Л.М. Миримов, Шеров-Игнатьев. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1979. – 751 с.
823638
  Янкельсон И.С. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 65000 терминов / И.С. Янкельсон, Л.М. Миримов, Шеров-Игнатьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, Берлин : Русский язык, Техник, 1990. – 808 с.
823639
   Немецко-русский словарь по ракетной технике. – Москва, 1964. – 456с.
823640
  Васильева О.М. Немецко-русский словарь по реактивной технике / О.М. Васильева. – Москва-Ленинград, 1950. – 212с.
823641
  Чочиа А.П. Немецко-русский словарь по топливам и маслам / А.П. Чочиа. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 494с.
823642
   Немецко-русский словарь по физике : 18 000 слов / О.М. Андрияшева, А.В. Пахлавуни, Т.Г. Шоломович, Д Л. Успенская Акулова. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 508 с.
823643
   Немецко-русский словарь по химии. – Воронеж, 1968. – 133с.
823644
   Немецко-русский словарь по химии и технологии полимеров и полимерных материалов. Ок. 30000 терминов. – Москва, 1989. – 589 с.
823645
  Пивинский Ю.Е. Немецко-русский словарь по химии и технологии сисликатов. Ок. 27000 терминов. / Ю.Е. Пивинский. – М., 1969. – 493с.
823646
  Мельцер М Е. Немецко-русский словарь по целлюлозно-бумажному и гидролизному производству / М Е. Мельцер, . – М., 1968. – 470с.
823647
  Богуславский П.С. Немецко-русский словарь по электроизмерительной технике / П.С. Богуславский. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 376 с.
823648
  Лукашина Н.Д. Немецко-русский словарь по электрохимии и коррозии. Около 14.000 терминов / Н.Д. Лукашина. – Москва, 1971. – 272с.
823649
  Фритцше К. Немецко-русский словарь по энергетическому и подъемно-транспортному оборудованию / К. Фритцше. – Брелин; Москва, 1970. – 782с.
823650
  Шварцман Е.М. Немецко-русский словарь сокращений, встречающихся в химической литературе. / Е.М. Шварцман. – Алма-Ата, 1957. – 32с.
823651
  Шустер В.Г. Немецко-русский словарь специальных терминов по радио / В.Г. Шустер. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949. – 439 с.
823652
   Немецко-русский словарь спортивных терминов. – М.-Л., 1949. – 80с.
823653
  Ходушин С. Немецко-русский словарь технических и коммерческих слов / С. Ходушин. – Берлин, 1924. – 200 с.
823654
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 17-е изд., стереотип. – М., 1966. – 574с.
823655
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 18-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1967. – 576с.
823656
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 20-е изд. – Москва, 1969. – 560с.
823657
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 26-е изд., стереотип. – М., 1975. – 526с.
823658
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 27-е изд., стереотип. – Москва, 1976. – 528с.
823659
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 29-е изд., стереотип. – М., 1978. – 528с.
823660
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 30-е изд., стереотип. – М., 1980. – 526с.
823661
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 31-е изд., стер. – М., 1983. – 526с.
823662
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 33-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1987. – 558с.
823663
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 34-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 560с.
823664
   Немецко-русский словарь. 20000 слов. – 34-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 560с.
823665
   Немецко-русский словарь. 20000 слов.. – 33-е изд., стер. – М., 1986. – 558с.
823666
   Немецко-русский словарь. 80000 слов. – М., 1971. – 991с.
823667
   Немецко-русский словарь. 80000 слов.. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 991с.
823668
   Немецко-русский словарь. Основной. Ок. 95000 слов. – М., 1992. – 1033с.
823669
  Вайцеховский С.М. Немецко-русский спортивный словарь / С.М. Вайцеховский. – Москва, 1989. – 470с.
823670
   Немецко-русский строительный словарь. Ок. 35000 терминов.. – М., 1972. – 612с.
823671
   Немецко-русский теплотехнический словарь : Более 30000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 512 с.
823672
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 3-е изд. – Ленинград, 1932. – 1921-2240с.
823673
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 4-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 1 : A-Flugelwelle. – 1933. – 800с.
823674
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 4-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат
T. 2 : Flugelwendevorrichtung-Pras. – 1933. – 801-1600с.
823675
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 4-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 3 : Praschen--Zypressenmoos. – 1933. – 1601-2440с.
823676
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 5-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т.1. – 1934. – 800с.
823677
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 5-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 2. – 1934. – 801-1600с.
823678
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь / А.И. Коренблит. – 5-е изд. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 3. – 1934. – 1601-2440с.
823679
   Немецко-русский технический словарь. – 2-е изд., стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 725 с.
823680
  Коренбдит А.И. Немецко-русский технический словарь. / А.И. Коренбдит. – 3-е изд. – Л., 1928. – 641-960с.
823681
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь. / А.И. Коренблит. – 3-е изд. – Л., 1928. – 321-640с.
823682
  Коренблит А.М. Немецко-русский технический словарь. / А.М. Коренблит. – 3-е изд. – Л., 1930. – 1269-1600с.
823683
  Коренблит А.И. Немецко-русский технический словарь. / А.И. Коренблит. – 3-е изд. – Л., 1931. – 1601-1920с.
823684
   Немецко-русский технический словарь. Ок. 40000 терминов. – Москва, 1966. – 727 с.
823685
  Липеровская Н.А. Немецко-русский учебный словарь = Deutsch-russisches Lehrworterbuch : 6 000 слов в сочетаниях / сост.: Н. Липеровская и Е. Иванова. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 749 с. – Парал. тит. л. нем. – Библиогр.: с. 6
823686
  Липеровская Н.А. Немецко-русский учебный словарь. 6000 слов в сочетаниях. / Н.А. Липеровская, Е.А. Иванова. – 2-е изд., стереотип. – М., 1970. – 749с.
823687
  Зайцева З.Н. Немецко-русский философский словарь / З.Н. Зайцева. – М., 1981. – 362с.
823688
   Немецко-русский финансово-кредитный словарь: ок. 12000 терминов. – М., 1988. – 254с.
823689
   Немецко-русский финансово-кредитный словарь: ок. 12000 терминов. – 3-е изд. – М., 1994. – 228с.
823690
  Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь : 12 000 фразеолог.ед. / Сост.Л.Э.Бинович. – М., 1956. – 904с.
823691
  Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь / Л.Э. Бинович, Н.Н. Гришин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1975. – 656 с.
823692
   Немецко-русский химико-технологический словарь.. – М., 1949. – 462с.
823693
   Немецко-русский химико-технологический словарь.. – 2-е изд., стер. – М., 1961. – 462с.
823694
   Немецко-русский химический словарь. Ок. 45000 терминов. : Окол 45 000 терминов. – М., 1966. – 792с.
823695
   Немецко-русский химический словарь. Ок. 45000 терминов.. – 2-е изд., стер. – М., 1969. – 792с.
823696
   Немецко-русский школьно-педагогический словарь. Ок. 13000 слов. Для пед. ин-тов. – М., 1972. – 823с.
823697
  Блях И.С. Немецко-русский экономический словарь / И.С. Блях. – М, 1977. – 664с.
823698
  Блях И.С. Немецко-русский экономический словарь / И.С. Блях. – 2-е изд. – М, 1981. – 664с.
823699
  Гинзбург М.Л. Немецко-русский электротехнический словарь / М.Л. Гинзбург, П.К. Горохов, Б Л. Шишкин Гейлер. – Москва : Физматлит, 1959. – 1067 с.
823700
   Немецко-русский электротехнический словарь : ок. 60000 терминов / М.Л. Гинзбург, П.К. Горохов, Л.Б. Гейлер, С.В. Шишкин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 868 с.
823701
   Немецко-русский электротехнический словарь : ок. 60000 терминов. – 4-е изд., испр. – Москва, 1973. – 856 с.
823702
   Немецко-русский юридический словарь = Deutsch-russisches juristiisches worterbuch : Около 46 000 терминов. – 6-е изд., стереотип. – Москва : РУССО, 2000. – 624с. – ISBN 5-8872-152-0
823703
   Немецко-русский юридический словарь: ок. 20000 терминов. – Иркутск, 1974. – 738с.
823704
   Немецко-русский юридический словарь: ок. 45000 терминов. – М., 1985. – 605с.
823705
   Немецко-русский юридический словарь: ок. 45000 терминов. – М.-Берлин, 1988. – 605с.
823706
   Немецко-русский, русско-немецкий переводчик для карманных ПК [Електронний ресурс]. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + лицензионный договор (2 с.). – Системн. требования: Pocket PC ( с процессорами ARM, MIPS, SH3, HandHeld PC 2000, Pocket PC 2002, Windows mobile 2003, Microsoft ActiveSinc 3.x на настольном ПК.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator: Pocket)


  X-translator: Pocket - система перевода текстов для компьютеров на платформе Pocket PC, HandnHeld PC 2000 или Pocket PC 2002/2003 Продукт обеспечивает связный перевод текстов с учетом морфологических, семантических и синтаксических правил.Система ...
823707
  Мирорадович Ж.М. Немецко-русский, русско-немецкий словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Мирорадович; Под ред. В. Теноди. – 3-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 784с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0213-4
823708
   Немецко-русский, русско-немецкий словарь = Deutsch-russisches, russisch-deutsches Worterbuch : 30 000 слов + грамматический справочник. – Москва ; Минск : Локид-Пресс ; Современное слово, 2005. – 511 с. – ISBN 5-98601-019-1
823709
  Семиряга М.И. Немецко-фашистская политика национального порабощения в оккупированных странах Западной и Северной Европы. / М.И. Семиряга. – М., 1980. – 239с.
823710
   Немецко-фашистский оккупационный режим. 1941-1944 гг. Сб. ст.. – М., 1965. – 388с.
823711
  Зиновьева А.Ф. Немецко русский разговорник / А.Ф. Зиновьева, О.В. Власюк, Г.Г. Михальцик. – Москва : Русский язык, 1989. – 320 с.
823712
  Ватлин А.Ю. Немецкое антигитлеровское Сопротивление в историографии СССР и России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 155-165. – ISSN 0130-3864
823713
   Немецкое искусство XV-XIX вв.. – М., 1952. – 58с.
823714
  Клец В.К. Немецкое население Украины в советский период: динамика численности и факторы флияния на нее // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 194-209
823715
   Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – 166, [2] с. : ил., табл. – Текст укр., рос. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-145-7
823716
  Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве / Соч. Владимирского-Буданова. – Санкт-Петербург, 1868. – 2], 302, IV, 2 с. – Библиогр. в прим.
823717
  Баллод Э.И. Немецкое правописание для средних учебных заведений / Э Баллод. – Рига : К.Г. Зихман, 1911. – 24 с. – Тит. л. пар. на рус. и нем. яз.
823718
  Помогайбо Ю.А. Немецкое прошлое в новелле Г. Грасса "Траектория краба" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 62-71. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  В статье анализируется новелла немецкого писателя Г. Грасса «Траектория краба» (2002 г.), посвященная теме трагической судьбы немецких беженцев во время Второй мировой войны. Объектом исследования стала эволюция восприятия исторического события (гибели ...
823719
  Мерцалова Л.А. Немецкое сопротивление в историографии ФРГ. / Л.А. Мерцалова. – М., 1990. – 221с.
823720
  Маркова Г.А. Немецкое художественное серебро / Г.А. Маркова. – Москва, 1975. – 76с.
823721
  Симановская Е.Д. Немецкое художественное серебро XV - XVII вв. в Эрмитаже / Е.Д. Симановская. – Л, 1964. – 48с.
823722
  Скляр П.В. Немецкоязычная литература Буковины в переводах П.В. Рыхла // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 173-175. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
823723
  Романова Н.В. Немецкоязычная эмоциональная модель поведения (на материале передовых статей газеты " Die wel ")t // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 42-48. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-8164
823724
  Пихтовникова Л.С. Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л.С. Пихтовникова, О.Я. Мастерова, Е.П. Кабусь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 146-163. – ISBN 978-966-285-285-1


  В пр. №1715088 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовніка.
823725
  Бакши Н.А. Немецкоязычный послевоенный роман в контексте истории спасения (на примере "Бранденбургского путешествия аргонавтов" Элизабет Ланггессер и "Великой надежды" Ильзы Айхингер) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 16-22. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
823726
  Пихтовникова Л.С. Немецкоязычный рекламный дискурс: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л.С. Пихтовникова, В.В. Самарина ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 159, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 130-156. – ISBN 978-966-285-357-5


  В пр. № 1715084 напис: У наукову бібліотеку Київського національного університету імені Тараса Шевченка вересень 2017 р. Підпис. Л.С. Піхтовнікова
823727
  Лойко О.А. Немига : стихи и баллады / О.А. Лойко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 119 с.
823728
  Карпов В.Б. Немиги кровавые берега : романы / В.Б. Карпов. – Москва, 1963. – 528 с.
823729
  Карпов В.Б. Немиги кровавые берега; За годом год : романы / В.Б. Карпов. – Москва, 1976. – 720 с.
823730
  Устинов М.Е. Немилосердные рассказы. / М.Е. Устинов. – Л., 1989. – 96с.
823731
  Ващенко Ю.А. Немиметический экфрасис в структуре визуального кода романа А. Роб-Грийе "В лабиринте" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 95-100. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Екфрасис у романі А. Роб-Грійє "У лабіринті" розглядається у статті не тільки як структурно-семантична одиниця тексту й один із засобів його організації, а й як модель відношень у системі дійсність-література. Створення неміметичних екфрасисів, ...
823732
  Гачев Г.Д. Неминуемое / Г.Д. Гачев. – М., 1989. – 430с.
823733
  Дончик В.Г. Неминуче й неминуще : літературні досліди і хроніки / Віталій Дончик ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 862, [2] с., [16] с. фотоіл., [1] с. портр. – Прим.: с. 831-841. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1183-0
823734
  Мороз С.В. Неминуче реформування податкової політики України / С.В. Мороз, О.Т. Кальмук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 135-140. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджується процес формування та сутність податкової політики України за роки незалежності. Проведено порівняльний аналіз податкових політик США, Євросоюзу, країн, що розвиваються та України. Проаналізовано найважливіші проблеми розвитку ...
823735
  Журахович С.М. Неминучість : повість / С.М. Журахович. – Київ, 1985. – 142 с.
823736
  Сюндюков І. Неминучість самопожертви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 11


  Андрій Потебня - герой польського визвольного повстання 1863 року. Нащадок українського козацького роду, свідомо жертвуючи собою, віддав життя за свободу Польщі.
823737
  Ллевелін Неминуща цінність досліджень австрійської економічної школи / Ллевелін, Роквелл // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 11-17. – ISSN 1728-6220


  Австрійська економічна школа демонструє особливий альтернативний погляд на економічну науку в цілому Austrian School it not a field within economics, but an alternative way of looking at the entire science.
823738
  Ігнатенко М.І. Неминуще : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1988. – 92 с.
823739
  Корсак І. Немиричів ключ : роман / Іван Корсак ; [післям. І. Гирич ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 206, [2] с. : іл. – (Українська Кліо). – ISBN 978-617-605-009-4
823740
  Мостовий М.Н. Немирів / М.Н. Мостовий, М.З. Нович. – Одесса, 1971. – 28с.
823741
  Гоян Я.П. Немирів : краєзнавчий нарис про екрортне селище / Я.П. Гоян. – Львів : Каменяр, 1977. – 55с.
823742
  Дець В.С. Немирів : путівник / В.С. Дець. – Одеса : Маяк, 1978. – 52с.
823743
  Бердо Г. Немирів : роман / Гнат Бердо. – 2е вид. – Торонто : Самвидав, 2000. – 130, [3] с.
823744
  Буркут Костянтин Немирів // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 62-63. – ISSN 1819-7329
823745
  Бортняк А.А. Немирівське шосе / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1967. – 80 с.
823746
   Немирівщина від витоків до сьогодення : краєзнавчі нариси / [О.І. Лесько та ін. ; упоряд. В.Ю. Дем"яненко]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 245, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210
823747
   Немиров Добри : Биобиблиография. – София, 1994. – 188с.
823748
  Соловьева И.Н. Немирович-Данченко / И.Н. Соловьева. – М., 1979. – 408с.
823749
  Крыжицкий Г.К. Немирович-Данченко о работе над спектаклем. / Г.К. Крыжицкий. – Москва : Советская Россия, 1958. – 94 с.
823750
  Юхимук Я. Неміметичний екфразис у романах П. Хьога і В. Орлова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті здійснюється спроба демаркації меж екфразису та екфрастичного опису, пояснюється доцільність використання письменниками неміметичного екфразису. Аналізуючи романи П. Хьога ("Тиша") та В. Орлова ("Альтист Данілов"), автор дає визначення терміну ...
823751
  Рахно К. Неміфічна Кіммерія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 14 (490), 7-13.04.2017 р. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Ким були перші іраномовні кочовики в степах Північного Причорномор"я.
823752
  Лосиков М.П. Немного в сторону / М.П. Лосиков. – М, 1968. – 256с.
823753
  Лосиков М.П. Немного в сторону / М.П. Лосиков. – М, 1971. – 319с.
823754
  Лосиков М.П. Немного в сторону / М.П. Лосиков. – Москва, 1985. – 271с.
823755
  Ибрагимбеков М. Немного весеннего праздника : повести, рассказы / Максуд Ибрагимбеков;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 208 с.
823756
  Тихонова Л.Н. Немного о библиотеках Китая (впечатления участников акции "Библиотечный туризм") / Людмила Николаевна Тихонова, Евгений Михайлович Бельковец // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3. – С. 91-97. – ISSN 0869-608Х
823757
  Брыль Я. Немного о вечном / Я. Брыль. – Москва, 1983. – 335 с.
823758
   Немного о Дао Любви // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 109 : Іл.
823759
  Чуньбо Юй Немного о значении развития китайской культуры : Теория и история культуры // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 248-250. – ISSN 1684-2618
823760
  Сидорин Б.Я. Немного о Кубе = Un Poco Sobre Cuba / Б.Я. Сидорин. – Москва, 1983. – 128 с.
823761
   Немного о профессиональном уходе за напольными покрытиями : технологии // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 70-71 : Фото
823762
   Немного об индийских танцах // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 30-40


  Народні танці і свята Індії
823763
   Немного романтики. – Баку, 1979. – 148с.
823764
  Саган Ф. Немного солнца в холодной воде : повесть / Франсуаза Саган. – Москва : Т-во "А. Н. Сытин и KO", 1990. – 95 с. – ISBN 5-8347-0001-2
823765
  Саган Ф. Немного солнца в холодной воде и другие повести / Ф. Саган. – М., 1974. – 303с.
823766
  Кант Г. Немного экзотики = Ein bisschen Sudsee : книга для чтения на II и III курсах пед. ин-тов (на нем. яз.) / Г. Кант ; подгот. текста, предисл. и коммент. Ю.Н. Афонькина. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1974. – 152 с.
823767
  Старостин А.С. Немножко Арктики / А.С. Старостин. – Москва, 1970. – 224 с.
823768
  Павлюк І. Немов по шаблі пісня // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-80. – ISSN 0208-0710
823769
  Яровий М. Немов у калейдоскопі / М. Яровий. – К., 1984. – 102с.
823770
  Славинський М.Б. Немовлята сатани : кримінальний роман / Микола Славинський. – Київ : Світлиця, 2008. – 220, [4] с. – ISBN 966-651-239-4
823771
  Очиченко О.Г. Неможливість виконання зобов"язання, спричинена помилкою // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 103-112
823772
  Волощук О.Т. Неможливість виконання Президентом України своїх обов"язків за станом здоров"я: проблеми реалізації конституційних норм // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 273)
823773
  Білоус О.С. Неможливість та ускладнення виконання договірного зобов"язання відповідно до принципів УНІДРУА // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
823774
  Андрусяк І. Неможливості мови : із нових поезій // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-70.
823775
  Нечуй-Левицький Неможна бабі Парасці вдержатись в селі / Нечуй-Левицький, 1882
823776
  Вальтер О.Ф. Немой / О.Ф. Вальтер. – Москва, 1974. – 348с.
823777
  Вайжгантас Немой : повести / Вайжгантас; пер. с лит. Е.П.Йонайтене. – Вильнюс : Вага, 1988. – 352 с.
823778
  Мемедов А. Немой бахши / А. Мемедов. – Ашхабад, 1972. – 124с.
823779
  Хелтан Е. Немой рыцарь / Е. Хелтан. – М, 1959. – 194с.
823780
  Кристи А. Немой свидетель = The dumb witness : учебная книга для чтения на английском языке : pre-intermediate level / Агата Кристи ; адапт., упражнения и слов.: О.В. Терентьевой. – Москва : АСТ ; Астрель, 2004. – 254, [2] с. – На тит. л. также: Адаптированный текст с комментариями ; Вопросы и задания к тексту ; Учебный словарь. – ISBN 5-17-023748-0
823781
  Кристи А. Немой свидетель. Свидание со смертью : [романы : пер. с англ.] / Агата Кристи : [сост. И.В. Полтавец ; художник Д.А. Милованов]. – Минск : Універсітэцкае, 1996. – 365, [3] с. : ил. – Назв. на обл. и корешке: Немой свидетель. - Сер. осн. в 1992 г. – (Неизвестный детектив). – ISBN 985-09-0144-6
823782
  Ткаченко А.Н. Немонополистический сектор в условиях современного капитализма / А.Н. Ткаченко. – М., 1985. – 169с.
823783
  Ткаченко А.Н. Немонополистический сектор на мировых рынках / А.Н. Ткаченко. – М., 1984. – 63 с.
823784
  Ичитовкин Б.Н. Немонополистический сектор экономики в системе современного монополистического капитализма / Б.Н. Ичитовкин. – Красноярск, 1988. – 190с.
823785
   Немонотонное движение мениска в ассиметричной теории масштабных преобразований / Л.А. Булавин, А.П. Симкина, А.В. Чалый, Ю.И. Шиманский // Известия вузов. Физика, 1976. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
823786
  Вовк П.С. Немоноцентризм рівнів мови (на матеріалі української, російської, польської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 65-69. – ISBN 966-8188-07-1
823787
  Шаленко О.В. Немоторные нарушения при болезни Паркинсона, их влияние на качество жизни пациентов / О.В. Шаленко, С.А. Крижановский, И.Н. Карабань // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 4. – C. 38-49. – ISSN 2524-0412
823788
  Карабань И.Н. Немоторные симптомы в клинической картине болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, О.В. Шаленко, С.А. Крижановский // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 1 (87). – C. 58-63. – ISSN 2224-0713
823789
   Немско-български речник. – 2-ро изд. – София
1. – 1970. – 800с.
823790
  Николова-Глъбъова Ж Немско-български фразеологичен речник / Ж Николова-Глъбъова, , К. Глъбъов. – София : Наука и изкуство, 1958. – 932 с.
823791
   Нему равен друг нямаше : Спомени, писма и изказвания за Васил Левски от негови съвременници и съратници. – Съставител, предговор и бележки Николай Жечев. – София : Военно издателство, 1987. – 208 с.
823792
  Кан С.Б. Немцкая историография революции 1848-1849 гг. в Германии. / С.Б. Кан. – М, 1962. – 228с.
823793
  Кафиатуллина Венера Исламовна Немцкая терминология гибких мобильных сооружений в ее русские эквиваленты. (На материале новых терминов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.20 / Кафиатуллина Венера Исламовна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 26л.
823794
  Заславский Д.И. Немцы-дикари / Д.И. Заславский. – М., 1943. – 31с.
823795
   Немцы-колонисты в Век Екатерины = Deutsche Kolonisten und Katharinas Jahrhundert : Сборник документов Российского государственного архива древних актов по истории организации немецких колоний в Поволжье. – Москва : Древлехранилище, 2004. – 340с. – ISBN 5-93227-009-8
823796
  Черказьянова И.В. Немцы-российские ученые в годы Первой мировой войны: эпизоды из истории Академии наук // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 23-33.


  Розглядається доля трьох російських учених німецького походження (Кнауэр Федор (Фридри) Иванович (1849-1917), Владимир Николаевич Перетц (1870-1935), Иосиф-Эрнест Андреевич Лециус), пов"язаних з Академією наук, які зазнали репресій у роки Першої ...
823797
  Айсфельд А. Немцы в Украине и Германский Рейх в годы Первой мировой войны // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 55-70. – ISSN 2313-1993
823798
  Евтух В.Б. Немцы в Украине: статус, этничность, миграционные установки : (По результатам социологических исследований) / В.Б. Евтух, С.И. Суглобин, Я.Э. Самборская; АН Украины, Ин-т социолог. исслед.; Центр этносоц. и этнопол. исслед. – Киев, 1993. – 28с.
823799
  Лаптев Ю.Н. Немцы и меннониты Юга Украины в гражданской войне (1918 -1920 гг.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.249-260. – ISBN 966-551-070-3
823800
   Немцы и Русский Север : Сборник статей. – Москва, 2000. – 230с. – (Российские немцы: исторические материалы и исследования ; Вып. 5). – ISBN 5-93227-001-2
823801
  Кондратюк Г.Н. Немцы Крымской АССР в услових политики коренизации: 1920-1929 годы // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 173-182. – ISBN 978-966-551-322-3
823802
   Немцы России = Die Deutschen Russlands : населенные пункты и места поселения : энциклопедический словарь. – Москва : ЭРН, 2006. – 472 с. – ISBN 5-93227-002-0


  Настоящее издание, являясь дополнением к трехтомной энциклопедии "Немцы России", содержит около 5200 статей и справок о населенных пунктах и регионах проживания российских немцев
823803
   Немцы России = Die Deutschen Russlands : энциклопедия. – Москва : ЭРН. – ISBN 5-93227-002-0
Т. 3 : (П - Я). – 2006. – 896 с.
823804
   Немцы России. Энциклопедия = Die deutschen Russlands. Enzyklopadie. – Москва : ЭРН. – ISBN 5-93227-002-0
Т.1 : А - И. – 1999. – 832с.
823805
  Дульзон А.А. Немцы России: незавершенная реабилитация / А.А. Дульзон, Э.Л. Вольф // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (335). – С. 37-49. – ISSN 0132-1625
823806
  Айсфельд А. Немцы Украины в первые месяцы войны: июнь - декабрь 1941 г. // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 161-172. – ISBN 978-966-551-322-3
823807
   Немцы Украины. : пилотный сборник : материалы к энциклопедии "Немцы России". – Москва. – ISBN 5-93227-002-0
Вып. № 7. – 2002. – 210 с.
823808
  Зернова Р.А. Немые звонки : Повести и рассказы / Р.А. Зернова. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 256с.
823809
  Колесников Г.С. Немые крики : проза и стихи / Г.С. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1991. – 366с.
823810
  Белоусов И.И. Немые свидетели в уголовном розыске / И.И. Белоусов, А.И. Паскевич. – М.Л., 1930. – 39с.
823811
  Оборин В.А. Немые свидетели. / В.А. Оборин. – Пермь, 1965. – 94с.
823812
  Блайт Ч. Немыслимое путешествие / Чэй Блайт ; пер. с англ. Л. Жданова // За бортом по своей воле / А. Бомбар. – Москва : Мысль, 1975. – С. – (XX в.: Путешествия. Открытия. Исследования)
823813
  Пестушко Валерий Немых животных нет : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 52
823814
   Немышечные двигательные системы: сб. ст.. – М., 1981. – 179с.
823815
  Алиев Т. Ненаблюдаемая экономика в Казахстане // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 66-73. – ISSN 0131-2227
823816
  Иванов Ю. Ненаблюдаемая экономика в странах СНГ // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 86-95. – ISSN 0042-8736
823817
  Рудич С.Ф. Ненав"язливий європейський партнер? Україна і Швейцарія: історичний та сучасний контексти // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
823818
  Барлиг О. Ненавижу : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 145-146. – ISSN 0012-6756
823819
  Макбейн Э. Ненавистник полицейских / Э. Макбейн. – Тюмень, 1991. – 429 с.
823820
  Эренбург И.Г. Ненависть / И.Г. Эренбург. – М, 1942. – 22с.
823821
  Шухов И.П. Ненависть / И.П. Шухов. – М, 1957. – 540с.
823822
  Шухов И.П. Ненависть / И.П. Шухов. – Новосибирск, 1962. – 640с.
823823
  Шухов И.П. Ненависть : Роман / И.П. Шухов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 623с.
823824
  Коротич В.А. Ненависть / В.А. Коротич. – М., 1984. – 64с.
823825
  Самбук Р.Ф. Ненависть : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 542 с.
823826
  Лавриш Ю. Ненависть без "політичного" кольору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 29


  Реакції польських медіа на смерть Павела Адамовича.
823827
  Коцебу Август фон Ненависть к людям и раскаяние : комедия в 5 действиях г. Коцебу // Пожертвование собою : драма в 3 действиях / Коцебу Август фон. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – [2], 166 с
823828
  Батай Ж. Ненависть к поэзии : Порнолатрическая проза / Ж. Батай; Пер.с франц. – Москва : Ладомир, 1999. – 614с. – ISBN 5-86112-340-Х
823829
  Бреслав Г. Ненависть как предмет психологического исследования // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С.138-148. – ISSN 0042-8841
823830
  Зевелев А.И. Ненависть, спрессовання в тол / А.И. Зевелев. – М., 1991. – 331с.
823831
  Шухов И.П. Ненависть. / И.П. Шухов. – 2-е изд. – М, 1922. – 254с.
823832
  Шухов И.П. Ненависть. / И.П. Шухов. – М, 1933. – 327с.
823833
  Шухов И.П. Ненависть. / И.П. Шухов. – 7-е изд. – М, 1933. – 317с.
823834
  Шухов І.П. Ненависть. / І.П. Шухов. – Київ; Харків, 1935. – 350с.
823835
  Шухов И.П. Ненависть. / И.П. Шухов. – М, 1935. – 352с.
823836
  Шухов И.П. Ненависть. / И.П. Шухов. – М, 1978. – 623с.
823837
   Ненаглядная краса: Рус. нар. волшеб. сказки. – Минск, 1991. – 622с.
823838
  Карнаухова И.В. Ненаглядная красота: Русские волшебные сказки. / И.В. Карнаухова. – М., 1980. – 203с.
823839
  Тейлор Максуэлл Ненадежная стратегия. / Тейлор Максуэлл. – М., 1961. – 192с.
823840
  Коробейников П М. Ненадежное время / П М. Коробейников, . – М, 1991. – 410с.
823841
  Кленов А.И. Неназванная книга / А.И. Кленов. – М, 1957. – 180с.
823842
  Шкляревский И.И. Неназванная сила / И.И. Шкляревский. – М., 1978. – 111с.
823843
  Коняев Н.М. Ненайденные клады / Н.М. Коняев. – Л, 1987. – 510с.
823844
  Низовский А. Ненайденные сокровища гетьмана Мазепы // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 1. – С.4-7. – ISSN 0321-0669
823845
  Бродский Б.И. Ненайденые сокровища / Б.И. Бродский. – М, 1965. – 111с.
823846
  Шмидт А. Ненаказуемые / А. Шмидт. – М., 1965. – 125с.
823847
   Ненакаливаемые катоды. – Москва, 1974. – 336 с.
823848
  Цюра В.В. Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 51-56. – ISSN 2308-9636
823849
  Бичкова С.С. Неналежний відповідач у цивільному процесі України: процесуальний порядок та підстави // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 9-14
823850
   Неналоговы доходы.. – М., 1927. – 31с.
823851
  Орлов С.И. Неналоговые доходы Союза ССР / С.И. Орлов. – М., 1930. – 166с.
823852
  Миллионщиков А.Д. Неналоговые доходы. / А.Д. Миллионщиков. – М, 1967. – 108с.
823853
  Толстой Л.Н. Ненапечатанные отрывки из "Крейцеровой сонаты" // Как писалась и печаталась "Крейцерова соната" Толстого / Н.К. Гудзий. – С.603-617
823854
  Драганов Неделчо Ненаписан дневник / Драганов Неделчо. – София, 1973. – с.
823855
  Шугай О. Ненаписана книга Івана Багряного (Дещо про поїздку письменника до США та Канади) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 35). – С. 8-9


  До 110-річчя від дня народження.
823856
  Письменна Л.М. Ненаписаний портрет : Повісті, оповідання / Л.М. Письменна. – Київ : Дніпро, 1979. – 439с.
823857
  Заварзіна Є. Ненаписаний роман В.Винниченка: життєві реалії та перспектива художнього втілення : За матеріалами"Щоденника (1911-1925 роки)" В.Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 96-100.
823858
  Рудницький М.І. Ненаписані новели. / М.І. Рудницький. – Львів, 1966. – 250с.
823859
  Затуливітер В. Ненаписані пейзажи // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 55-63. – ISSN 0208-0710
823860
  Затуливітер В. Ненаписані пейзажі // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-7. – ISSN 0585-8365
823861
  Гаврилов П. Ненаписанное письмо / П. Гаврилов. – М., 1942. – 104с.
823862
  Анисарова Л. Ненаписанное, или Страница ниоткуда : рассказы / Людмила Анисарова. – Москва : АСТ; Хранитель, 2006. – 251, [3] с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-033838-4
823863
  Лихоносов В.И. Ненаписанные воспоминания / В.И. Лихоносов. – М, 1987. – 606с.
823864
  Лаури Л. Ненаписанные мемуары / Л. Лаури. – Таллинн, 1990. – 204с.
823865
  Семенов Ю.С. Ненаписанные романы / Ю.С. Семенов. – М., 1990. – 279с.
823866
  Семенов Ю.С. Ненаписанные романы. / Ю.С. Семенов. – М., 1989. – 445с.
823867
  Верниковская М.В. Ненаписанные страницы / М.В. Верниковская. – Челябинск, 1966. – 187с.
823868
  Вировець В"ячеслав Ненаркотичні коноплі, або внесок українських селекціонерів у боротьбу з наркоманією // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 14-17
823869
  Фуркало В.І. Ненасилля як переконання і вчинок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
823870
  Цюпа І.А. Ненаситні жорна : повість / І.А. Цюпа. – Київ, 2003. – 256 с. – ISBN 966-576-117-6
823871
  Друц М И. Ненастье и надежды. / М И. Друц, . – Л, 1965. – 511с.
823872
  Друц И.М. Ненастье и надежды. / И.М. Друц. – Л, 1970. – 440с.
823873
  Вентер К.К. Ненасыщенные альдегиды, кетоны и карболовые кислоты 5-нитрофуранового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: / Вентер К.К.; Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 23л.
823874
  Седов Л.Н. Ненасыщенные полиэфиры / Л.Н. Седов, З.В. Михайлова. – М, 1977. – 232с.
823875
  Бениг Г.В. Ненасыщенные полиэфиры. Строение и свойства / Г.В. Бениг. – М., 1968. – 255с.
823876
  Лапенко В.Л. Ненасыщенные производные углеводов. / В.Л. Лапенко. – Воронеж, 1986. – 185с.
823877
  Харючи Г.П. Ненецкая женщина в науке : к вопросу об особенностях исследования сакральной сферы // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-53. – ISSN 0869-5415
823878
  Хомич Л.В. Ненецкая женщина до и после Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... кандид. историч.наук: / Хомич Л.В.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 16 с.
823879
  Гор С Г. Ненецкий художник К.Панков / С Г. Гор. – Л., 1968. – 71с.
823880
   Ненецко-русский словарь = Ненэця" вади"", луца" вади"" словарь : около 22 000 слов : с прил. краткого граммат. очерка ненецкого яз. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 942 с. : табл. – Парал. тит. л. на ненецком яз. – Библиогр. в подстроч. примеч.
823881
  Попова Я.Н. Ненецко-русский словарь : лесное наречие / Я.Н. Попова // Studia uralo-altaica. – Szeged, 1978. – 12 : Ненецко-русский словарь : лесное наречие / Я.Н. Попова. – 152 с. – ISSN 0133-4239
823882
  Алиев Олег Ненецкое качество : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 68-75 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
823883
  Божков А. Ненко Балкански / А. Божков. – София : Български художник, 1977. – 288 с. : илл. – (Поредица Майстори на изобразитулното изкуство / Български художник)
823884
  Кожевникова Г.А. Ненормальные явления в жизни пчелиной семьи : (Часть доклада, читанного в заседании Зоологического отделения 23 апреля 1897 года) / Печатано по постановлению Совета Императорского Общества любителей Естествозания, Антропологии и Этнографии. – Москва : Университетская типография, 1899. – С. 1-5. – Отд.оттиск из "Дневника Зоологического Отделения", т. 2, №№ 9 и 10; Известия Имп. Общ. Люб. Естеств., Антроп. и Этнографии, т. 86
823885
  Рибалка Я.І. Ненормативна лексика роману Сергія Батурина "Охоронець" // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 193-200
823886
  Бажан О. Ненормативна лексика фахівців комп"ютерних наук / Оксана Бажан // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 15-22. – ISSN 0320-3077
823887
  Хомякова О.В. Ненормативна лексика як руйнівний фактор культури особистості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 122-131
823888
  Ріпей М.В. Ненормативне вживання лексем "викликати" і "зустрічатися" в газетних матеріалах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 27-30.


  На підставі довідкової літератури проаналізовано та відредаговано ненормативне вживання лексем "викликати" і "зустрічатися" на сторінках періодичних видань. Зосереджено увагу на поясненні значень цих слів у "Великому тлумачному словнику сучасної ...
823889
  Мірошниченко В.С. Ненормативне письмо: контекст П. Гійота і М. Уельбека // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 82-89. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
823890
  Рязанцева Д.В. Ненормативне ступенювання прикметників та прислівників як характерна тенденція сучасної української мови // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 195-201
823891
  Московченко М. Ненормований робочий день // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.70- 72
823892
  Воронин С.А. Ненужная слава / С.А. Воронин. – Ленинград, 1956. – 163с.
823893
  Воронин С.А. Ненужная слава / С.А. Воронин. – Москва, 1957. – 64с.
823894
  Воронин С.А. Ненужная слава / С.А. Воронин. – Ленинград, 1981. – 445с.
823895
  Воронин С.А. Ненужная слава / С.А. Воронин. – Москва, 1986. – 62с.
823896
  Синчук И.И. Ненужные рецензии / Синчук И.И. ; [науч. ред. А.М. Баюра]. – Минск : [б. и.], 2015. – 330, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 47-51 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-7039-87-6
823897
  Хлыстун Ф.Е. Ненулевое электромагнитное излучение в гравитационных полях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 15-22. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Дано определение ненулевого электромагнитного излучения. Показано, что оно представляет собой суперпозицию нулевого поля, интерпретируемого как излучение источника, и излучения, рассеянного гравитационным полем. Причем рассеяние происходит лишь при ...
823898
  Островских П.Е. Ненцы / П.Е. Островских. – Москва, 1936. – 40с.
823899
  Хомич Л.В. Ненцы : Историко-этнограф. очерки / Л.В. Хомич. – Москва; Ленинград, 1966. – 330с.
823900
  Костыря И. Ненька. Повесть / И. Костыря. – М., 1970. – 252с.
823901
  Уилкинсон У.Л. Неньютоновские жидкости / У.Л. Уилкинсон. – Москва, 1964. – 216 с.
823902
  Гончаренко М.В. Неоавангардизм: падіння без злету / М.В. Гончаренко. – К., 1983. – 160с.
823903
   Неоавангардистские течения в зарубежной литературе. 1950-60 гг.. – М., 1972. – 400с.
823904
  Фетисова Е.Э. Неоакмеизм как "ренессанс" акмеизма: Данте Алигьери, И. Лиснянская, А. Тарковский, Д. Самойлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 162-170. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Данная статья иллюстрирует на отдельных примерах отличительные черты неоакмеизма в межтекстуальной коммуникации с неоклассицизмом и акмеизмом. В центре сопоставительного подхода - подобие выразительных средств и авт. стилистики - от литературоведческих ...
823905
  Кочевих Олег Неоакмеїзм : поезії // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – С. 186-193
823906
  Козаченко М.О. Необ"єктивний об"єктив: Фот. у боротьбі ідей. / М.О. Козаченко. – К., 1985. – 48с.
823907
  Заярная И.С. Необарокко в русской поэзии второй половины 20 столетия: динамика эстетических систем : учебное пособие / И.С. Заярная ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-171-215-6
823908
  Криса Б. Необароко Юрія Липи // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 186-193. – ISBN 978-966-02-4721-5
823909
  Мафтин Н. Необароко як стильова реалізація історіософських концепцій Юрія Липи в романі "Козаки в Московії" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (630). – С. 41-45. – ISSN 0130-5263
823910
  Степовик Д.В. Необароко: Ікони Олександра Охапкіна / Дмитро Степовик. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 412-414. – ISBN 978-966-355-120-3
823911
  Левченко Г. Необароковий діаріуш людства Ліни Костенко


  Проаналізовано перший роман Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" як"необароковий діаріуш людства", синтез конструктивного і деструктивного дискурсів
823912
  Варецька С. Необарокові мотиви в сучасній німецькій літературі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 16-22.
823913
  Слончак В. Необгрунтована відмова у прийнятті на роботу: правовий зміст поняття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 335-336. – ISBN 978-617-7069-28-6
823914
   Необгрунтоване засудження // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 88-93.
823915
  Безкровний Є. Необгрунтоване зволікання з розглядом звернення, як підстава для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 189-191
823916
  Каганов В.І. Необґрунтовані звинувачення. Про голландського вченого Християна Гюйгенса і італійського вченого Галілео Голілея // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 2-3
823917
  Пшонка М.П. Необгрунтованість касаційної скарги як підстава для відмови у відкритті касаційного провадження / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 71-79
823918
  Стоєцький Валентин Необережність - першопричина пожеж! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 16
823919
  Трошина С. Необережність, яка може стати трагедією // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 15
823920
  Рождественский Р.И. Необитаемые острова / Р.И. Рождественский. – М., 1962. – 179с.
823921
  Илларионов Г.Ю. Необитаемые подводные аппараты и их системы / Г.Ю. Илларионов. – Владивосток, 1990. – 56с.
823922
  Кирносов А.А. Необитаемый остров / А.А. Кирносов. – М., 1965. – 352с.
823923
  Ларри Я.Л. Необікновенные приключения Карлика и Вали / Я.Л. Ларри. – Л, 1987. – 286с.
823924
  Зінченко В. Необіхевіоризм як соціально-філософська модель освіти, "технології поведінки" і суспільного управління // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-117
823925
  Юрченко І. Необмежена влада, підкріплена законом // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 20-23. – ISSN 1726-3077


  Визначення повноважень керівника юридичної особи
823926
  Акинчиц Елена Андреевна Необменная сорбция электролитов ионообменными смолами из смешанных растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Акинчиц Елена Андреевна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
823927
  Кулида В.Ю. Необобществленное производство в условиях развитого социализма / В.Ю. Кулида. – Львов, 1978. – 188с.
823928
  Кугультинов Д. Необоримые : поэмы / Д. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1985. – 256 с.
823929
  Плахотник М.В. Необоротний аналог спрягаючого відображення для пари тентоподібних відображень // Дослідження в математиці і механіці : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.М. Євтухов, М.О. Перестюк, A. Alifov [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (27). – С. 40-53. – ISSN 2519-206Х
823930
  Свірко С.В. Необоротні активи бюджетних установ в вітчизняній иа міжнародній обліковій прктиці: характеристика та порівняльний аналіз // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 270-278. – ISBN 966-7574-11-3
823931
  Коритник Л. Необоротні активи бюджетних установ: обліковий аспект управління / Л. Коритник, О. Клименко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 10-18 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
823932
  Борисюк О.С. Необоротні активи в системі кругообігу капіталу підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-17. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
823933
  Швець В. Необоротні активи в системі кругообороту капіталу підприємства / В. Швець, О. Борисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Уточнено визначення "необоротних активів". Розкрито місце необоротних активів в системі кругообороту капіталу підприємства. Проаналізовано структуру необоротних активів у розрізі видів економічної діяльності в Україні протягом 2000-2008 роках. Essence ...
823934
  Коултер К. Необоснованные претензии : Роман / К. Коултер; пер.с англ.Л.И.Желоховцевой. – Москва : АСТ, 1996. – 464 с. – (Интрига). – ISBN 569700009Х
823935
  Хатуль Л. Необразование-2012 // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 1727-5903
823936
  Судариков С.А. Необратимая термодинамика некоторых явлений в прерывных системах. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Судариков С.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 11л.
823937
   Необратимая фиксация органических компонентов в лабильных промежутках как механизм кинетической стабилизации глино-органических структур / К.Г. Гиниятуллин, А.А. (мл) Шинкарев, А.А. Шинкарев, Г.А. Кринари, Т.З. Лыгина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1211-1225 : табл., рис. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0032-180Х
823938
  Шатров М.Ф. Необратимость перемен: сб. разных лет. / М.Ф. Шатров. – М., 1988. – 45с.
823939
  Казаков Станислав Александрович Необратимые изменения оптических характеристик стекла в результате теплового действия лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Казаков Станислав Александрович; МГУ. Физ. фак. – М., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
823940
  Гинзбург С.Л. Необратимые явления в спиновых стеклах / С.Л. Гинзбург. – Москва : Наука, 1989. – 152 с.
823941
  Гинзбург С.Л. Необратимые явления и неэргодичность спиновых и структурных стекол. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Гинзбург С.Л.; Рос.АН.Петербургский ин-т ядерной физики. – С-Петербург, 1992. – 32л.
823942
  Сімашкевич Михайло Необроблений туристичний діамант // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
823943
  Симашкевич Михайло Необроблений туристичний діамант // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
823944
  Бойко В.А. Необстрелянная рота / В.А. Бойко. – Краснодар, 1966. – 168с.
823945
  Шляху С.Г. Необстрелянные : повести и рассказы / С.Г. Шляху. – Москва : Советский писатель, 1971. – 368 с.
823946
  Григорів М. Необтесане поліно // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 54-55. – ISSN 0585-8365
823947
  Коломієць Л. Необуквалізм як перекладацький метод у постмодерністському дзеркалі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 9-16
823948
  Данилова Т.В. Необумовлена реальність у духовних традиціях Сходу і сучасна картина світу // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 72-74
823949
  Мочкош Я. Необхідна оборона в кримінальному праві України: від ідеї до реальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331
823950
  Лашкет О. Необхідна оборона в системі обставин, що виключають злочннність діяння (компаративний підхід) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 115-118
823951
  Боднарук О.М. Необхідна оборона при посяганні на власність // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 548-555. – ISSN 1563-3349
823952
  Кулинич С. Необхідна оборона як захист особи від злочинних посягань / С. Кулинич, А. Волков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 69-74.
823953
  Бандурка О.О. Необхідна реформа податкової системи України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
823954
  Ляшко І.І. Необхідна та достатня умови існування єдиного розв"язку задачі безнапірної фільтрації / І.І. Ляшко, М.Й. Чорний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 103-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  В результаті запропонованого перетворення вихідної задачі одержано нову варіаційну нерівність, властивості якої дали можливість розглянути задачу на взаємоортогональних множинах. На цій основі вихідне рівняння розкладене на два незалежні, для яких ...
823955
  Кривошея С.А. Необхідна умова розв"язності нетерової імпульсної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь другого порядку / С.А. Кривошея, Т.В. Шовкопляс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримана необхідна умова існування розв"язку нетерової імпульсної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь другого порядку в критичному випадку, коли відповідна породжуюча імпульсна крайова задача має r-параметричну (r [>або=] 1) множину ...
823956
  Чухно А.А. Необхідний продукт та форми його прояву / А.А. Чухно, Г.А. Маляренко // Екон. Рад. України., 1967


  Рец. на кн.: Денисенко И.Д. Необходимый продукт.
823957
  Чміль В. Необхідні антикризові кроки українського суспільства в умовах світової кризи : Точка зору представників реальної економіки / В. Чміль, В. Проценко, С. Манаков // Инвест - Украина : всеукраинский информационно-имиджевий журнал. – Донецк, 2009. – № 1 (36). – С. 34-41
823958
  Бондаренко Т.М. Необхідні заходи щодо контролю за цільовим фінансуванням, наданим іноземними державами під виробництво товарів, робіт, послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 337-342. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито заходи щодо оптимізації інвестиційного клімату в Україні, а також висвітлено проблему контролю за цільовим витрачанням коштів, наданих державі під реалізацію виробничих проектів. Як оперативний захід іноземним інвесторам запропоновано ...
823959
  Бушанський В. Необхідні й достатні умови державотворення // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 214-223. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
823960
  Сєріков А.В. Необхідні та достатні умови асоціювання : менеджмент / А.В. Сєріков, Н.С. Сіромаха // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 166-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
823961
  Пасенченко О.Ю. Необхідні та достатні умови характеристичної функції тривимірної випадкової величини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 147-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Для тривимірної ізотропної випадкової величини отримано необхідні та достатні умови характеристичної функції.
823962
  Балагура О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 56-60. – ISSN 1682-2366
823963
  Балагура О. Необхідні умови для формування національних світоглядних концепцій // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 108-111. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
823964
  Верьовкіна Г.В. Необхідні умови існування інваріантних торів деяких класів зліченних систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається система диференціальних рівнянь і відповідна їй однорідна система рівнянь. За допомогою лінійних операторів будується система, спряжена до однорідної системи рівнянь. Доводиться теорема про необхідні умови існування інваріантних торів ...
823965
  Верьовкіна Г.В. Необхідні умови існування інваріантних торів зліченних систем різницевих рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Розглянуто злічену систему різницевих рівнянь. Для однорідної системи рівнянь за допомогою лінійних операторів побудовано спряжену систему різницевих рівнянь. Доведено теорему про необхідні умови існування інваріантного тора зліченої системи різницевих ...
823966
  Гаращенко Ф.Г. Необхідні умови оптимальності для однієї задачі оптимізації пучків траєкторій дискретних процесів / Ф.Г. Гаращенко, А.П. Верченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-25. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Описано алгоритм обчислення частинних похідних по параметрам оптимізації, які використовуються в інтераційних процедурах пошуку оптимального розв"язку.
823967
  Горбачук В.М. Необхідні умови першого порядку для задач дворівневої оптимізації / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 116-119. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Для досить гладких задач дворівневої оптимізації з обмеженнями виведені необхідні умови першого порядку, виходячи з результатів параметричного програмування та Кларка. Наведено приклад такої задачі при проектуванні мережі. Ключові слова: дворівнева ...
823968
  Мірошниченко В.С. Необхідність "цілісної асиметрії": до проблеми "комфортності" сучасної української літератури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 83-91
823969
  Співак І.В. Необхідність валютних трансформацій в контексті економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 85-89
823970
  Колошук Н. Необхідність вивчення табірної поезії як віртуально-цілісного феномену // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 17-30. – ISSN 2304-9383
823971
  Бахін В.П. Необхідність відміни мораторію на смертну кару як умова зменшення кількості вбивств наших громадян / В.П. Бахін, Н.С. Карпов, О.В. Александренко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 66-74. – ISSN 2222-5374
823972
  Ніколаєнко Ю.В. Необхідність внесення змін до процесів управління кредитними ризиками банків України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 40-45. – ISSN 2306-6792
823973
  Харіна О. Необхідність впровадження екологічного маркування вітчизняної молочної продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 97-103. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні тенденції розвитку молокопереробних підприємств України, розглянуто ряд проблем інституційного характеру, а також проблему низької якості вітчизняних молочних продуктів, виявлено чинники, що на неї негативно впливають. ...
823974
  Архангельський Ю.С. Необхідність державного планування економіки обгрунтовано економіко-математичною теорією // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
823975
  Кузнецов О.В. Необхідність Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто політико-економічні аргументи запровадження Європейського валютного союзу з 1 січня 1999 р. напередодні зустрічі на вищому рівні в Брюсселі 2 травня 1998 р., проведено детальний аналіз критеріїв з формування економічної та фінансової ...
823976
  Іншин М.І. Необхідність забезпечення права на державну службу як передумова формування кадрів в системі інноваційного розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 169-174. – ISSN 2306-9082
823977
  Шаркова А. Необхідність законодавчого визначення понять "безпосередньо" та "щойно" при вирішенні питання про затримання особи в порядку статті 208 КПК України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 182-185. – ISSN 2409-4544
823978
  Костюченко О.Ю. Необхідність закриття кримінальної справи за наявності підстав, передбачених статтею 282 КПК України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 158-166. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розглядається питання істотного порушення кримінально-процесуального закону, зазначеного у п. 1 ч. 2 ст. 370 КПК України, на підставі проведеного автором аналізу практики скасування у касаційному та наглядовому порядку Верховним Судом України вироків ...
823979
  Будз Ю. Необхідність здійснення фіскальної консолідації задля подолання боргової кризи в країнах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 45-46. – бібліогр. в кінці ст.


  Країни Європи опинилися в складній ситуації у зв"язку з високим боргом та дефіцитом державного бюджету. Фіскальний пакет виступає інструментом підтримання реального та фінансового секторів економіки.
823980
  Макалюк І.В. Необхідність і сутність управління транснаціональними витратами на підприємствах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 73-77. – ISSN 0321-0499
823981
  Більовський О.А. Необхідність і шляхи підвищення соціальної ефективності державної житлової політики // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 92-98
823982
  Гордієнко І .В. Необхідність інтермодальності для ефективного функціонування транспортної системи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 123-128
823983
  Семенюк Н.В. Необхідність інформаційного супроводу освіти впродовж життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 197-207
823984
  Узунов Ф.В. Необхідність партнерства бізнесу і влади на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 116-118. – Бібліогр.: 6 назв
823985
  Шелюк Л. Необхідність поєднання вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 186-195
823986
  Боринська О.Л. Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 288-292. – ISSN 2076-1554
823987
  Лащенко Н. Необхідність прийняття Інформаційного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 43-45
823988
  Волохова І.С. Необхідність проведення фінансової децентралізації: економічна ефективність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 22-25 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
823989
  Сарай Н. Необхідність проведення фінансової діагностики підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 32-37
823990
  Вітренко А. Необхідність рекламної діяльності банківських установ в умовах кризових явищ в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 73-80. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
823991
  Сербіна К.Ю. Необхідність реформування безпекового простору у контексті протидії новим викликам безпеці (на прикладі діяльності організації американських держав) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 151-161


  Ця стаття висвітлює головні аспекти створення глобальної культури кібербезпеки з огляду на так звані ініціативи США, а також постійно триваючу роботу по боротьбі з глобальною терористичною загрозою, включаючи кібертероризм. Антитерористична політика ...
823992
  Задорожній О.В. Необхідність реформування Конституції України у зв"язку із агресією Російської Федерації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 49-56. – ISSN 2306-9082
823993
  Жукова О.В. Необхідність реформування податкової системи України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 26-27
823994
  Шаперенков А.В. Необхідність розвитку кластерних ініціатив в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 162-163
823995
  Абсалямова Я.В. Необхідність сформованості інтелектуальної мобільності як передумова самореалізації викладача технічного ВНЗ // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 8-11. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
823996
  Ніколаєв Ю.О. Необхідність та передумови застосування європейського досвіду для формування регіональних промислових кластерів в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 159-161
823997
   Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. круглого столу, 5 берез. 2013 р. / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України , НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-232-8
823998
  Уткіна О. Необхідність таргетування інфляції в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 12 (338), грудень. – С. 17-22. – ISSN 1810-3944


  Стаття розкриває сутність та особливості режиму інфляційного таргетування, висвітлює причини необхідності його запровадження в Україні. Зазначаються та аналізуються необхідні елементи при застосуванні режиму інфляційного таргетування. Наводяться ...
823999
  Пашинська Г.А. Необхідність удосконалення організаційно-методологічних засад у статистиці товарних ринків // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 13-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
824000
  Череп А.В. Необхідність формування механізму мотивації праці на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 134-148 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)821822823824825826827828829830(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,