Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>
81001
  Францев В. "Monumenta Illrica" П.И. Шафарика / В. Францев. – Казань, 1918. – 28с.
81002
  Луцишин З. "Moral hazard" зростання зовнішньої заборгованості України в умовах доларизації економіки / З. Луцишин, Т. Цвігун // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1/2 (16/17). – С. 83-107. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції "moral hazard".
81003
  Kubicek Jaromir "Moravska Rovnost". 1940-1945. / Kubicek Jaromir, Franek Otakar. – Brno, 1985. – 210с.
81004
  Леднев В.А. "MOSCOW Education Online" - дискуссионная площадка электронного обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 5-8. – ISSN 0869-3617
81005
   "Multis" Proletariat Klassenkampf.. – Berlin, 1981. – 424с.
81006
  Nowacka D. "My latwo znajdziemy wspolny jezyk". Michal Lesiow i Taras Franko // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 86-92


  Cпроба показати історію знайомства Михайла Лесіва і Тараса Франка - двох філологів, яких поєднала спільна ідея популяризації української мови та вироблення принципів, які допомогли б використовувати її українцями, які живуть в України та за кордоном.
81007
  Рижков В. "My Pol" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 2


  Мобільний додаток від дніпровських студентів - доступний усій країні. Для екстреного виклику поліції від студентів Дніпровського національного університетуім Олеся Гончара користується вся Україна.
81008
  Потницева Т.Н. "Mystery not mastery": "вторая волна" неовикторианского романа // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 106-113
81009
  Бєляєв В.М. m-звідність з інформаційними обмеженнями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук:01.01.08 / Володимир Миколайович Бєляєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
81010
  Беляев В.Н. m-сводимость с информационными ограничениями : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.08 / В.Н. Беляев ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : [б. и.], 2005. – 112 л. – Библиогр.: л.108-112
81011
  Цыбанов m-факторизуемые группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Цыбанов м. В.; АН УССР, Ин-т матем. – Киев, 1975. – 15л.
81012
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Berlin, 1956. – 1690с.
81013
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – Moscou, 1956. – 264 с.
81014
  Maupassant Guy de Mont-Oriol / Maupassant Guy de. – 3e ed. – Moscow, 1971. – 312с.
81015
  Brand I. Montaz, provoz a udrzba asynchronnich a synchronnich stroju / I. Brand, V. Hrbek. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1959. – 280 с.
81016
  Stark W. Montesquieu: pioneer of the sociology of knowledge / W. Stark. – Toronto, 1961. – 214с.
81017
  Haggard Rider Montezuma"s daughter. / Haggard Rider. – M., 1958. – 135с.
81018
  Haggard Henry Rider Montezuma"s daughter. / Haggard Henry Rider. – Leningrad, 1959. – 176с.
81019
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 05494680
N 439. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81020
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 440. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81021
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 441. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81022
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 442. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81023
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 443. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81024
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 444. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81025
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 445. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81026
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 446. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81027
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 447. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81028
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 448. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81029
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 449. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81030
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 450. – 1998


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81031
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 451. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81032
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 452. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81033
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 453. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81034
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 454. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81035
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 455. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81036
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 456. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81037
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 457. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81038
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 458. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81039
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 459. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81040
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 460. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81041
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 461. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81042
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 462. – 1999


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81043
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 463. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81044
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 464. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81045
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 465. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81046
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 466. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81047
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 467. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81048
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 468. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81049
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 469. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81050
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 470. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81051
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 471. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81052
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 472. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81053
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 473. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81054
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 474. – 2000


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81055
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 475. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81056
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 476. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81057
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 477. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81058
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 478. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81059
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 479. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81060
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 480. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81061
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 481. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81062
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 482. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81063
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 483. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81064
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 484. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81065
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 485. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81066
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 486. – 2001


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81067
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 487. – 2002
81068
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 488. – 2002
81069
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
№ 489. – 2002
81070
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 490. – 2002
81071
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 491. – 2002
81072
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 492. – 2002
81073
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 493. – 2002
81074
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 494. – 2002
81075
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 495. – 2002
81076
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 496. – 2002
81077
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 497. – 2002
81078
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 498. – 2002
81079
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 499. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81080
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 500. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81081
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 501. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81082
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 502. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81083
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 503. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81084
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 504. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81085
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 505. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81086
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 506. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81087
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 507. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81088
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 508. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81089
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 509. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81090
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 510. – 2003


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81091
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 511. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81092
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 512. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81093
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 513. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81094
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 514. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81095
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 515. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81096
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 516. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81097
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 517. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81098
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 518. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81099
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 519. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81100
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 520. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81101
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 521. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81102
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 522. – 2004


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81103
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 523. – 2005
81104
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 524. – 2005
81105
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 525. – 2005
81106
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 526. – 2005
81107
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 527. – 2005
81108
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 529. – 2005
81109
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 531. – 2005
81110
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 532. – 2005
81111
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 533. – 2005
81112
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 534. – 2005
81113
   Monthly statistics of Japan. – Tokyo. – ISSN 0549-4680
N 536. – 2006
81114
  Hornacek. Montreal-Innsbruck. 1976 / Hornacek., i.i. – Bratislava, 1977. – 261с.
81115
   Monumenta : годишник / Истражувачки центар за културно наследство ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISSN 1857-999X
Бр.1, г. 2016. – 2016
81116
   Monumenta : годишник / Истражувачки центар за културно наследство ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISSN 1857-999X
Бр. 2/3, г. 2017/2018. – 2018
81117
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
2. – 1930. – 7, [1] p., [13] p. ill. : ill. – Копия в красках В.Я. Предаевича. - Фот. автора. - На фр., нем., рус., яз.
81118
  Okunev N. Monumenta artis serbicae / Nikolaj Okunev. – Pragae : Edidit Institutum Slavicum
4. – 1932. – 8 p., [12] p. ill. : ill.
81119
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol. 1 : (1075-1623). – 1964. – 350p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81120
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету =Editiones Universitatis catholicae Ucrainorum)
Vol.2 : (1624-1648). – 1965. – 358р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81121
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.3 : (1650-1670). – 1966. – 399p. – Для кабінетів шифр 2/Monu
81122
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.4 : (1671-1701). – 1967. – 380р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81123
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol.5 : (1702-1728). – 1968. – 433р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81124
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів.
Vol. 6 : (1729-1773). – 1968. – 389p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81125
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.7 : (1774-1807). – 1969. – 387p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81126
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климентія Папи)
Vol.8 : (1808-1839).Supplementum. – 1970. – 284p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81127
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.9-10 : (1075-1632) Supplementum. – 1971. – 942р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81128
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol.13 : Канонічні процеси Укр. катол.церкви на Закарпатті. Від 1771 до 1853 p. – 1973. – 281 р. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81129
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим
Vol.11 : (1633-1659). Supplementum. – 1974. – 648p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81130
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. унів. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи=Editiones Universitatis catholicae ucrainorum S. Clementis Papae)
Vol.12 : (1660-1701) Supplementum. – 1975. – 652p. – Для кабінетів шифр 2 Monu
81131
   Monumenta Ucrainae historica. – Рим : Укр. катол. ун-т. – (Видання Українського католицького університету ім. Св. Климента Папи)
Vol. 14 : Питання Українського патріярхату в 19 столітті. – 1977. – 143p.
81132
  Davidescu M. Monumente istorice din Oltenia. / M. Davidescu. – Bucuresti, 1964. – 104с.
81133
  Radulescu A. Monumente Romano-Bizantine din sectorul de vest al cetatii Tomis / A. Radulescu. – Dobrogea. – 84с.
81134
   Monuments archeologiques de Roumanie. – 10с.
81135
  Breton Ernest Monuments de tous les peuples / Breton Ernest. – Bruxelles
2. – 1843. – 215 p.
81136
  Quincy Quatremere de Monuments et ouvrages d"art antique. – Paris
T. 2. – 1829. – 158 s.
81137
  Florescu Florea Bobu Monumentul de la Adamklissi / Florescu Florea Bobu. – Edit. a 2-a rev. si adaugita. – Bucuresti, 1961. – 748с.
81138
  Tocilescv G.G. Monvmentele epigrafice si scvlptvrali / G.G. Tocilescv. – Bvcvresci : Tipografia"Corpvlvi didactic" C.Ispasescv& G.Bratanescv
Partea 1 : Colectivnea epigrafica a mvsevlvipanain anvl 1881. – 1902. – 488 p., [4] fr. il.
81139
  Бескорса О.С. MOOC: платформи професійного саморозвитку майбутніх учителів англійської мови початкової школи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
81140
  Reid Lori Moon magic : How to use the Moon""s phases to inspire and influence your relationships, home life and business / Reid Lori. – s.l. : Carlton, 1999. – 128р. : ill. – ISBN 1-85868-482-X
81141
  Kikuchi Rev. Ryoju Moor the boat. / Rev. Ryoju Kikuchi. – Tokyo, 1964. – 26с.
81142
  Bulow K. Moorkunde / K. Bulow. – Berlin : Grunter, 1925. – 142 S. – (Sammlung Goschen)
81143
  Luchak M. Moral and Political Crisis of Intersubjectivity in Europe and Ukraine: Implementation of Deliberative Democracy Idea / M. Luchak, Luchak-Fokshei // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 115-131. – ISSN 2522-4050


  Моральна та політична кризи інтерсуб’єктивності в Європі та Україні: імплементація ідеї деліберативної демократії.
81144
  Morozov A.Y. Moral and religious motives in the works of J.R.R. Tolkien: cultural context // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – Р. 60-65


  The main moral and religious themes of J. Tolkien`s novels "The Lord of rings" and "The Silmarillion" are observed in the article. It is analyzed that Tolkien followed Christian tradition, sharing st. Augustine`s conception of evil as the absence of ...
81145
  Lutsyshyn Z. Moral Hazard of Ukraine"s External Debt Increase Under Economy Dollarization / Z. Lutsyshyn, T. Tsvigun // International economic policy : scientific journal / Kiev national economic university named after Vadym Hetman. – Kiev, 2012. – № 1/2 (16/17). – S. 83-106. – ISSN 1811-9832
81146
  Zsolt Baranyai Moral hazard problem and cooperation willingness: some experiencs from Hungary / Zsolt Baranyai, Csaba Gyuricza, Laszlo Vasa // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 301-310 : table., fig. – Bibliogr.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
81147
   Moral Order and the Question of Change. – New Haven, 1982. – 413с.
81148
  Fouillee A. Morale des idees-forces / A. Fouillee. – 2-me ed. – Paris : Alcan, 1908. – 391 p.
81149
  Chabot M.C. Morale Theorique et notions historiques / M.C. Chabot ; Cours de morale a l"usage des jeunes filles ; direct. de M.R. Thamin. – 4-e ed., rev. et compl. – Paris : Librairie Hachette et Cie, 1910. – VI, 323 p. – (Enseignement secondaire des jeunes filles)
81150
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 5, fasc. I. – 1957. – 142с.
81151
  Plutarchus Moralia / Plutarchus. – Lipsiae
Vol. 6, fasc. 2. – 1959. – 240с.
81152
   Moralistes francais du XVII-e siecle. – M., 1967. – 392с.
81153
  Titarenko A. Morality and politics / A. Titarenko. – Moscow, 1972. – 260с.
81154
  Moskin Morality in America / Moskin, Robert. – New York, 1966. – 303с.
81155
   Moralne Podstawy zycia narodowego : Ksiazka zbiorowa.ygloszonych w sali muzeum przemyslu i rolnictwa w Warszawie w Poscie 1915 r. Przez ksiezy: Lutoslawskiego, Szmigielskiego, Tomczaka i Nowakowskiego. – Warszawa ; Lwow : E. Wende i Spolka, 1915. – XII, 80 s. – (Serya odczytow)
81156
   Moralnosc i wychowanie. – wyd. 2 popraw. – Warszawa : "Ksiazka i Wiedza", 1960. – 372 s.
81157
  Zapolska Gabriela Moralnosc pani Dulskiej / Zapolska Gabriela. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1973. – 245 s.
81158
  Nadvornikova Marie Moravika 19 stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Systematicky rejstrik. / Nadvornikova Marie, Nadvornik Miroslav. – Olomouc; Brno
2. – 1986. – 191с.
81159
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
3. – 1983. – 282с.
81160
   Moravika 19. Stoleti ve fondech SVK Olomouc a Brno / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
1. – 1982. – 276с.
81161
   Moravika 19. stoleti ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno: Jmenny seznam / M. Nadvornikova. – Olomouc-Brno
6. – 1985. – 230с.
81162
  Jerabek V.K. Moravske povidky / V.K. Jerabek. – Brno : Krajske nakladatelstvi, 1960. – 384 s.
81163
   Moravsky kras. – Praha, 1979. – 191с.
81164
  Bourbelo B.I. Morce choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev : Universite D"etat T.G.Chevtchenko, 1973. – 101с.
81165
  Balzac Honore de Morceaux choisis : Для внеклас. чтения учащихся 10-х кл. сред. шк. / Balzac Honore de. – M. : Учпедгиз, 1948. – 108с.
81166
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Київ-Львів, 1950. – 100с.
81167
  Zola E. Morceaux choisis : Избранные отрывки. Книга для чтения на фр.яз. для уч. 9-10-х кл. средн.школы / E. Zola. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 97 p.
81168
  France A. Morceaux choisis / A. France. – Изд. 3-е. – M., 1953. – 48с.
81169
  Balzac Honore de Morceaux choisis : для внеклассного чтения уч-ся 10 кл. сред. шк. на фр. яз / Balzac Honore de; сост. и обработала А.К. Баранова. – Изд. 2-е. – Москва : Учебно-педагогическое издательство, 1954. – 104с.
81170
  Balzac Honore de Morceaux choisis / Balzac Honore de. – Изд. 3-е, перераб. – M., 1957. – 100с.
81171
  Bourbelo B.I. Morceaux choisis de textes de l"ancien et du moyen francais / B.I. Bourbelo. – Kiev, 1973. – 101с.
81172
   Morceaux choisis des auteurs francais. – М., 1953. – 88с.
81173
   Morceaux choisis des auteurs francais. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 91с.
81174
  Daudet A. Morceaux choisis. / A. Daudet; А.К. Баранова. – Издю 2-е исправленное. – M., 1951. – 104с.
81175
  Beetz Dietmar Mord am Hirschlachufer / Beetz Dietmar. – Rudolstadt, 1982. – 252с.
81176
  Rinecker W. Mord an einem Madchen / W. Rinecker. – Rudolstadt, 1972. – 162с.
81177
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1974. – 162с.
81178
  Rinecker Wolfgang Mord an einem Madchen / Rinecker Wolfgang. – Rudolstadt, 1976. – 162с.
81179
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1962. – 76с.
81180
  Petermann A.G. Mord auf dem Flugplatz / A.G. Petermann. – M., 1963. – 76с.
81181
   Mord auf dem Golfplatz. – Berlin u. a. : Langenscheidt, 1991. – 40 S. – (Felix & Theo ; Leichte Lekturen: Deutsch als Fremdsprache in drei Stufen; St.2). – ISBN 3-468-49690-7
81182
  Sayers Mord braucht Reklame / Sayers, Dorothy. – Berlin-Weimar, 1972. – 294с.
81183
  Mager Hasso Mord im Hotel / Mager Hasso. – Halle-Leipzig, 1978. – 216с.
81184
  Addams Peter Mord im Schloss. Kriminalgroteske. / Addams Peter. – Berlin, 1977. – 208с.
81185
  Mittmann Wolfgang Mord in der Heide / Mittmann Wolfgang. – Berlin, 1984. – 173с.
81186
  Weber Karl Heinz Mord mit kleine Hindernissen / Weber Karl Heinz. – Berlin : Das Neue Berlin, 1964. – 176 S.
81187
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Halle, 1956. – 218с.
81188
  Avena Rolf Mordaffare Molitor. / Avena Rolf. – Berlin, 1959. – 110с.
81189
  Bocksberger Heinz Morder im Stadion / Bocksberger Heinz. – Berlin, 1959. – 144с.
81190
  Segal Kalman Morderca musi umrzec / Segal Kalman. – Katowice, 1963. – 82с.
81191
  Lemar Stefan Morderca przychodzi przed polnoca / Lemar Stefan. – Warszawa, 1960. – 256с.
81192
  Harych Theo Morderstwo bez kary : Sprawa Jakubowskiego / Harych Theo; Przelozyla z niemieckiego I. T. Slawinska. – Katowice : Slask, 1965. – 342s.
81193
  Christie Agatha Morderstwo odbedzie sie... / Christie Agatha. – Warszawa, 1974. – 307с.
81194
  Tey Josephine Morderstwo przed teatrem / Tey Josephine. – Warszawa, 1967. – 320с.
81195
  Truman M. Morderstwo w Sadzie Najwyzszym / Margaret Truman; Przeklad: R. Czarny. – Warszawa : Graf, 1991. – 232s. – (Morderstwo w sadzie najwyzszym). – ISBN 83-85130-43-8
81196
  Moyes Patricia Morderstwo w swiacie mody / Moyes Patricia. – Warszawa, 1975. – 286с.
81197
  Pfeiffer Hans Mordfalle aus dem neuen Pitoval / Pfeiffer Hans. – Rudolstadt, 1962. – 556с.
81198
  May Ferdinand Mordsache Bar / May Ferdinand. – Berlin, 1963. – 302с.
81199
  Hart Friedel Mordsache F. Eine Erzahlung aus der Dienst der Transportpolizei. / Hart Friedel. – Berlin, 1959. – 48с.
81200
  Bellow S. More die of heartbreak : [ a novel ] / Saul Bellow. – New York : A dell book, 1987. – [ 6 ], 442 p. – (The brilliant national best seller). – ISBN 0-440-20110-1
81201
  Poluianov V. More dualism of ruler"s role in N. Machiaveller"s workers // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 156-157
81202
  Goldstein Robin More everyday parenting: the sixto-nine-year-old. / Goldstein Robin, Gallant Janet. – Harmondsworth, 1991. – 224с.
81203
  Mannes Marya More in anger / Mannes Marya. – Philadelphia; New York : Lippincott, 1967. – [3],189p. – На обкл.: Some opinions, uncensored and unteleprompted, of Marya Mannes
81204
  Krutch Joseph Wood More lives than one. / Krutch Joseph Wood. – New York, 1962. – 378с.
81205
   More names and naming : An annotated bibliography. – Westport; London : Greenwood, 1995. – 19,298p. – (Bibliographies and indexes in anthropology ; 9). – ISBN 0-31328582--9
81206
   More nas osud: Recka povidka 20. stoleti. – Praha, 1989. – 500с.
81207
  Shepherd Chuck a.o. More news of the weird / Chuck a.o. Shepherd. – New York, 1990. – 210с.
81208
  Cherhysh T.O. More on Jan Twardowski"s word-play: an immanent-transcendent approach / T.O. Cherhysh, S.S. Yermolenko // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 0027-2803
81209
   More on Nehru"s philosophy in the light of the Sino-Indian Boundary question. – 42с.
81210
  Carothers Merlin More power to you / Carothers Merlin. – Burlington, 1982. – 143с.
81211
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.1 : Welcome to Britain. Society. – 2001. – 1-128c.
81212
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.2 : Teenagers world. Education. – 2001. – c. 129-244
81213
   More reading power: Reading for pleasure. Comprehension skills. Thinking skills = Читаємо англійською із задоволенням : Для студ. пед. ун-тів. – Луганськ : Альма-матер
Ч.3 : Science. Pop quiz. – 2001. – c. 246-328
81214
   More rivals of Sherlock Holmes. – Harmondsworth, 1973. – 331с.
81215
   More rivals of Sherlock Holmes. – Harmondsworth, 1973. – 331с.
81216
  Hollander Phyllis More sports bloopers: more weird, wacky and unexpected moments in sports / Hollander Phyllis, Hollander Zander. – New York a.o., 1991. – 64с.
81217
   More stories to remember. – New York, 1958. – 438с.
81218
  Lamb Charles More tales from Shakespeare : Retold by G.Horsley / Lamb Charles, Lamb Mary. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,87p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41934-4
81219
   More than enough?: An optimistic assessment of world energy. – Paris : The Unesco Press, 1982. – 183 с.
81220
  Alligham Margery More work for the undertaker. / Alligham Margery. – New York, 1962. – 208с.
81221
  Hopkins Andy More work in progress : Course book / Hopkins Andy, Potter Jocelyn with M. du Vivier. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 144p. – ISBN 0582 278325
81222
  Vivier Madeleine du More work in progress : Teacher"s resource book / M. du Vivier with A. Hopkins , J. Potter. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 96p. – ISBN 0 582 27834 1
81223
  Vivier Madeleine du More work in progress : Workbook / Vivier Madeleine du. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 52p. – ISBN 0582 278333
81224
  Семенчук Г. MORE віршів і пісень : [поетична збірка] / Григорій Семенчук ; [фото О. Населенко ; голов. ред. М. Cавка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-118-8
81225
  Kobojek Elzbieta Morfogeneza doliny Rawki // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2000. – N 77. – S.1-157 : il. – ISSN 0065-1249
81226
  Mirza V.D. Morfogeneza vitelusului / V.D. Mirza, M.E. Teodorescu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1958. – 90s. – Має додаток
81227
  Kagan M.S. Morfologia artei / M.S. Kagan, trad. de A.I. Ionescu, prefata de D. Matei. – Bucuresti : Meridiane, 1979. – 596 p.
81228
  Grzebieniowski Tadeusz Morfologia i skladnia jezyka angielskiego / Grzebieniowski Tadeusz. – Warszawa, 1964. – 316с.
81229
  Coteanu I. Morfologia numelui in protoromana. / I. Coteanu. – Bucuresti, 1969. – 160с.
81230
  Pelc Stanislaw Morfologia Okrytozalazkowych Angiospermae : Wstep do oznaczania / Pelc Stanislaw, Stuchlikowa Barbara. – Krakow : Wyd-wo Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Krakowie, 1972. – 112s.
81231
  Eliade M. Morfologia religiilor : Prolegomene / Morris Eliade; text com.si pref. M. Handoca; Cuvint inain. de A. Morretta. – [S. l.] : Jurnalul Literar, 1993. – 246 p. – (Sinteze ; 1). – ISBN 973-95530-4-4
81232
  Barnetova Vilma Morfologie slovesneko vidu v rustine / Barnetova Vilma. – Praha, 1975. – 249с.
81233
  Romalo Valeria Gutu Morfologie structurala a limbii Romane. (Substantiv, adjectiv. verb.) / Romalo Valeria Gutu. – Bucuresti, 1968. – 364с.
81234
  Tasca Constantin Morfopatologia sistemelor de reglare endocrina / Tasca Constantin, Stefaneanu Lucia. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 128S.
81235
  Winkler John Morgan the magnificent: the life of J.Pierpont Morgan (1837-1913) / Winkler John. – Garden Citi : Doubleday, 1932. – 313 p.
81236
   Morgen sind wir junger : Geschichten. – Berlin : Buchverlag Der Morgen, 1975. – 354с.
81237
  Decker Hubert Morgendammerung. / Decker Hubert. – Berlin, 1961. – 160с.
81238
  Holderlin Friedrich Morgendammerzeichen / Holderlin Friedrich. – Berlin, 1970. – 486с.
81239
   Morgenrot uber der Spree. – Berl., 1963. – 446с.
81240
   Moric Benovsky 1746-1786-1996 : Cestovatel", vojak, kral". – Martin : Matica slovenska, 1997. – 123 s. : ill. – ISBN 80-7090-434-8
81241
  Mayoral M. Morir en sus brazos y otros cuentos / M. Mayoral. – Barcelona : Editorial Aguaclara, 1989
81242
  Kraszewski Jozef Ignacy Morituri : powiesc w dwoch tomach / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow : Krakowskiej spolki wydawniczej, 1925. – 408 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser.I, N.86)
81243
  Моритц Аннет Moritz Hotelconsulting отель во времена кризиса - интерим-менеджмент как шанс // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 32-35 : фото, рис.
81244
  Моритц Аннет Moritz Hotelconsulting Отель во времена кризиса - интерим-менеджмент как шанс // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 62-64 : фото
81245
   Moritz von Schwind. 1804-1871. – Lpz. – 16с.
81246
  Boire Gary Morley Callaghan : literary anarchist / Boire Gary. – Don Mills : ECW press, 1994. – 131p. : ill. – На обкл.: A biography by Gary Boire. – (Canadian biography series). – ISBN 1-55022-185-X
81247
  Greene Bette Morning is a long time coming / Greene Bette. – New York, 1979. – 214с.
81248
  Перепечай Анна Morning Jogging : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 50-53
81249
  Preda Marin Morometii / Preda Marin. – Edit. a 6-a. – Bucuresti, 1962. – 516с.
81250
  Zuban O. Morphemic and Derivational Analysis in the Corpus of the Ukrainian Language / Oksana Zuban // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – P. 3-10. – ISSN 0320-3077


  The morphemic and derivational analysis of the corpus of the Ukrainian language - is a convenient linguistic tool, which in an online mode helps the user to carry out the research on the study of morphemes and derivation on the basis of a great number ...
81251
   Morpho-functional state of rats pancreas under melatonin administration during obesity development: chronotherapeutic approach / O Kalmukova, K. Chumak, O. Voronina, Dzerzhynsky, . // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 50-56. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Морфофункціональний стан підшлункової залози щурів при введенні мелатоніну під час розвитку ожиріння: хронотерапевтичний підхід.
81252
  Kalmukova O. Morpho-functional state of rats pineal gland and suprachiasmatic nucleus of hypothalamus after different regimes of exogenous melatonin administration / O. Kalmukova, M. Dzerzhynsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 17-23. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
81253
   Morphogenese der Tiere : Annelida (einschliesslich Echiurida und Sipunculida). – Jena : Veb Gustav Fischer Verlag, 1982. – 599S. – Lieferung 5: H-I Annelida
81254
   Morphological and functional characteristics of cell culture derived from the mouse nail unit / O.O. Kalmukova, A.M. Ustymenko, T.M. Lutsenko, P.P. Klymenko, V.M. Kyryk // Клітинна та органна трансплантологія : науково-практичний журнал / Ін-т клітинної терапії ; голов. ред. Цимбалюк В.І. ; редкол.: Барсов Є., Бутенко Г.М., Гавриленко Т.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 5, № 1. – Р. 62-66. – ISSN 2308-3794


  Nail unit is a complex anatomical structure that is capable of rapid growth and regeneration throughout the life. Such significant reparative potential is associated with the presence different types of stem and progenitor cells, whose biology remains ...
81255
  Bekmukhamedova V.A. Morphological changes in the liver and kidneys of rats during preclinical studies acute toxicity "kokarnit" / V.A. Bekmukhamedova, E.K. Voronina, T.N. Falolyeyeva // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 17-18
81256
  Tikhlivets S. Morphological characteristics of magnetite and quartz in the productive strata of Northern district of Kryvyi Rih basin // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – Р. 28-36. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Currently, the main task for the geological service of Hannivka deposit of the Northern Ore Mining and Processing Works is to ensure the Ore Mining and Processing Works with raw materials, which allows receiving high-quality iron ore concentrate that ...
81257
  Friedman V.A. Morphological Innovation and Semantic Shift in Macedonian // Macedonian studies 2 / V.A. Friedman. – Скопjе : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 27-35. – ISBN 978-608-203-150-7
81258
  Morgun O.I. Morphological markers and criteria of neurotoxic action of CDS nanoparticles and CdC12 salt / O.I. Morgun, T.V. Kozytska // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 48
81259
  Kononenko D.S. Morphological polymorphism of the cenopopulations PLANTAGO MAJOR L. S.L. (PLANTAGINACEAE) in National nature park "Pyryatynsky" // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 34-35
81260
   Morphological, physiological and biochemical properties of heavy metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. Hnatush, T. Peretyatko, O. Maslovska, O. Moroz, S. Komplikevych, T. Kondratiuk // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – Р. 82-92. – ISSN 1727-7485
81261
  Thomov Thomas Morphologie du francais moderne / Thomov Thomas. – Sofia, 1960. – 216с.
81262
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 2. Lieferung (Blatt 17-32). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1961. – має 15 відбитків
81263
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 4. Lieferung (Blatt 49-64). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1963. – має 15 відбитків
81264
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 6. Lieferung (Blatt 81-96). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1963. – має 15 відбитків
81265
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – 9. Lieferung (Blatt 129-144). – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1965. – має 15 відбитків
81266
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
10. Lieferung (Batt 161-176). – 1966. – має 15 відбитків
81267
  Birkfeld Alfred Morphologisch-Anatomische Bildtafeln fur die praktische Pilzkunde / Birkfeld Alfred, Herschel Kurt. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag
10. Lieferung (Batt 145-160). – 1966. – має 15 відбитків
81268
  Matsuda Ryuichi Morphology and Evolution of the Insect Abdomen / Matsuda Ryuichi. – Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt : Pergamon Press, 1976. – 534S. – With special reference to developmental patterns and their bearings upon systematics. – (International series in pure and applied biology ; Volume 56 ; Zoology division)
81269
  Kozachenko V.V. Morphology and optical constants of nanographite films created by thermal vacuum deposition / V.V. Kozachenko, O.S. Kondratenko, Le Normand // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 1. – Р. 106-109. – ISSN 1560-8034


  The method for nanographite films preparation using thermal sublimation in vacuum of graphite nanoparticles under ultrasound treatment was proposed. Studied in the system nanographite film - substrate were composition and morphology of a multi-layer ...
81270
   Morphology of the surface of nanostructured silicon / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 223
81271
  Malikova O.V. Morphology. A university course of modern English theoretical grammar = Морфологія: університетський курс теоретичної граматики сучасної англійської мови : textbook [for English language students and researchers] / Olga V. Malikova ; Kyiv Taras Shevchenko nat. univ. – Київ : Київський університет, 2009. – 423, [1] p. : tab. – Бібліогр.: с. 417-423 та наприкінці розд.


  Уважаемой Елене Николаевне с наилучшими пожеланиями от автора. Подпись. Декабрь. 2009.
81272
  Gordyeyeva A. Morphology. Finite and non-finite forms of the verb = Морфологія. Особові та неособові форми дієслова / A. Gordyeyeva. – Київ : Ліра-К, 2017. – 183, [1] с. : tab. – Bibliogr.: p. 183. – ISBN 978-617-7320-99-8
81273
  Gordyeyeva A. Morphology. Finite and non-finite forms of the verb / A. Gordyeyeva. – Київ : Ліра-К, 2020. – 183, [1] p. : tab. – Вип. дані також укр.: Гордєєва Анжела Йосипівна. Морфологія. Особові та неособові форми дієслова. – Bibliogr.: p. 183. – ISBN 978-617-7320-99-8
81274
  Frey Carl Morphometrische Untersuchung der Vogesen : Basler Beitrage zur Geographie und Ethnologie / Frey Carl. – Basel : Regio Basiliensis
Heft 6 : Geographische Reihe. – 1965. – 150S.
81275
  Braudel Fernand Morse Srodziemne i swiat srodziemnomorski w epoce Pilipa II. / Braudel Fernand. – Gdansk
1. – 1976. – 684с.
81276
  Mlodziewski J. Morskie Oko / J. Mlodziewski. – Wydanie 3 zmienione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1974. – 76s.
81277
  Daszkowski Eugeniusz Morskie progi. / Daszkowski Eugeniusz. – Gdansk, 1978. – 131с.
81278
  Varoujean Mort d"un oiseeeeau de proie / Varoujean, Jean-Jacques. – [Paris] : Gallimard, 1976. – 96 p.
81279
  Varoujean J.-J. Mort d"un piseau de proie / J.-J. Varoujean. – [ Paris ] : Gallimard, 1976. – 97 p. – (Le manteau d"Arlequin)
81280
   Mortal remains of dr. Dmytro Dontsov laid to restin the bound brook cemetery // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 3. – Р. 92-94
81281
  Trygub O.V. Mortgage lending = Іпотечне кредитування : teaching guide / O.V. Trygub ; T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, Faculty og economics. – Kiev : Comprint, 2014. – 103, [1] p. : ill., tab. – Додатковий тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 84-86. – ISBN 978-617-7144-87-7
81282
  Volkova N. Mortgage Loan: Assessment of the Current Situation and Impact on the Solution of Housing Problems / N. Volkova, K. Khamula // Економіка і регіон : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2020. – № 3 (78). – P. 78-85. – ISSN 2218-1199
81283
  Seghers Anna Mortii raman tineri / Seghers Anna. – Bucuresti, 1952. – 510с.
81284
   Morwa. Almanach najmlodszej poezji Wielkopolski. – Poznan, 1964. – 136с.
81285
  Demel K. Morza i oceany / K. Demel. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1975. – 347s.
81286
  Demel K. Morze : Srodowisko, zycie, zasoby / K. Demel. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1964. – 197s.
81287
  Biskupski Stanislaw Morze szumi inaczej / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1968. – 188с.
81288
  Pertek Jerzy Morze w ogniu. 1939-1945. Na frontach i za kulisami wojny morskiej / Pertek Jerzy. – Poznan
1. – 1975. – 358с.
81289
  Pertek Jerzy Morze w ogniu. 1939-1945. Na frontach i za kulisami wojny morskiej / Pertek Jerzy. – Poznan
2. – 1975. – 388с.
81290
  Murdoch Iris Morze, morze / Murdoch Iris; Przel. W.Schaitterowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1986. – 598s. : Wspolczesna proza swiatowa
81291
  Popescu Spiridon Mos Gheorghe la expozitie / Popescu Spiridon. – Bucuresti, 1961. – 200с.
81292
  Bacalbasa Anton Mos teaca. / Bacalbasa Anton. – Bucuresti, 1961. – 272с.
81293
  Markovic Dragan Mosa Pijade. Kratka biografija / Markovic Dragan, Bosiljcic Slobodan. – Beograd. – 190с.
81294
  Lindemann Werner Mosaiksteine. Gedichte / Lindemann Werner. – Halle, 1957. – 64с.
81295
  Delau Reinhard Moscheen und Mandelbluten / R. Delau. – Halle-Leipzig, 1984. – 185 p.
81296
   Moscou. – M. – 20с.
81297
   Moscou. – Moscou, 1987. – 186с.
81298
   Moscou. – Moscou, 1988. – 190с.
81299
  Popov Serguei Moscou accueille les Jeux Olympiques 1980 / Popov Serguei, Srebnitski Alexei. – M., 1978. – 86с.
81300
  Rodimtseva I. a.o. Moscou. Le Kremlin et la Place Rouge. Guide / I. a.o. Rodimtseva. – M., 1977. – 183с.
81301
  Kovalev A. Moscou. Petit guide / A. Kovalev. – M., 1957. – 152с.
81302
   Moscova de azi si de maine. – Bucuresti, 1953. – 60 р.
81303
  Lappo G. a.o. Moscow - capital of the Soviet Union / G. a.o. Lappo. – M., 1976. – 189с.
81304
  Dubinskaya Lydia Moscow - Leningrad - Kiev : A guide / Dubinskaya Lydia. – Moscow, 1988. – 224 p.
81305
  Davidow Mike Moscow diary. / Davidow Mike. – M., 1980. – 200с.
81306
   Moscow doesn"t believe in tears [Електронний ресурс] = Москва слезам не верит : жанр мелодрама ; продолжительность 68+72 мин. – Москва : RUSCICO, 2004. – 2DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : русск.., англ., франц.- Звук. версии DOLBY DIGITAL 5.1.русск.., англ., франц.- Субтитр. версии : русск., англ.и др..- Загл. с этик. видеодиска.- Свед. об изд. с конт. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Режиссер" / Владимир Меньшов)


  Антонина, Людмила и Екатерина приехали в Москву в поисках своей мечты. Главная премия на МКФ в Португалии, 1980. Премия"Оскар" за лучший иностранный фильм, 1981. Приз "Сен-Мишель" за лучшее исполнение женской роли на МКФ в Брюсселе, 1981.
81307
  Smirnova Engelina Moscow icons XIVth-XVIIth centuries / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 323 p.
81308
  Carew Jan Moscow is not my Mecca / Carew Jan. – London, 1964. – 198с.
81309
  Rodimtseva I.A. a.o. Moscow Kremlin and Red Square. A guide / I.A. a.o. Rodimtseva. – M., 1977. – 183с.
81310
   Moscow Metro. – Moscow, 1989. – 223с.
81311
   Moscow"s people protest against the American atrocities in Korea. Citywide protest meeting, May 29, 1952. – 8с.
81312
   Moscow"s russification of Ukraine : papers and articles. – New York : [s. n.], 1987. – 124 p. – Index: p. 121-124. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
81313
  Shevelov G. Moscow, Maroseika / trans. Volodymyr Panchenko // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 21.06.2012-04.07.2012 (№ 10). – P. 8-9
81314
  Kovalyov A. Moscow. A short guide / A. Kovalyov. – M., 1957. – 170с.
81315
  Myachin Ivan Moscow. Tourist guide. / Myachin Ivan, Chernov Vladimir. – M., 1968. – 416с.
81316
  Saushkin Y. Moscu / Y. Saushkin. – M., 1968. – 224с.
81317
  Franko Iwan Moses / Franko Iwan. – Lwiw, 1996. – 26с.
81318
  Munz J. Moses ben Maimon (Maimonides) : sein Leben und seine Werke / J. Munz. – Frankfurt am Main : Verlag von J. Kauffmann, 1912. – 335 p.
81319
  Lau-Lavie Naphtali Moshe Dayan: a biography / Lau-Lavie Naphtali. – Hardford, 1969. – 223с.
81320
   Moskau. – Leipzig, 1977. – 175с.
81321
   Moskau. – M., 1981. – 192с.
81322
   Moskau. – M., 1989. – 189с.
81323
  Danilewski G.P. Moskau in Flammen. / G.P. Danilewski. – Leipzig, 1972. – 338с.
81324
  Smirnova Engelina Moskauer Ikonen des XIV. bis XVII Jahrhunderts / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 326 S.
81325
  Wolf Christa Moskauer novelle / Wolf Christa. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1961. – 104 S.
81326
  Trifonow Juri Moskauer Novellen / Trifonow Juri. – Leipzig, 1976. – 379с.
81327
   Moskevsky Kreml. Pokladnice architektury a umeni. – Praha, 1975. – 161с.
81328
  Hecko Frantisek Moskva-Leningrad-Jasna Poljana. / Hecko Frantisek. – Praha, 1954. – 156с.
81329
   Moskva-Leningrad. – Brno, 1956. – 47с.
81330
  Iljin Michal Moskwa / Iljin Michal; Dulewiczowa I. (przeloz.). – Warszawa, 1976. – 411 s.
81331
  Rittner Tadeusz Most / Rittner Tadeusz. – Warszawa, 1958. – 200с.
81332
  Dowgielewicz Irena Most / Dowgielewicz Irena. – Warszawa, 1968. – 240с.
81333
  Antonyc B.I. Most iznad vremena. – Zagreb : Udruga hrvatskih ukrajinista, 2011. – 148, [6] s. : il. – (Knjiznica Ucrainiana croatica ; kn. 7). – ISBN 978-953-55390-2-5
81334
  Boulle Pierre Most na rzece Kwai / Boulle Pierre; Kydrynski J. – Warszawa, 1975. – 160с.
81335
  Fleszarowa-Muskat Most nad rwaca rzeka / Stanislawa Fleszarowa-Muskat. – Gdansk : Wyd-wo morskie, 1984. – 286s. – ISBN 83-215-8265-6
81336
  Eliescu Mihail Mostenirea si devolutiunea ei in dreptul Republicii Socialiste Romania / Eliescu Mihail. – Bucuresti, 1966. – 382с.
81337
  Gonick Jean Mostly true confessions: looking for love in the eighties. / Gonick Jean. – Harmondsworth, 1987. – 201с.
81338
   Mosty pro zitrek. – Praha, 1987. – 237с.
81339
   Mosty pro zitrek. – Praha, Berlin, 1987. – 237с.
81340
  Brodszkij Borisz Moszkva kincsei. / Brodszkij Borisz. – Budapest, 1990. – 371с.
81341
  Dobozy Imre Moszkvai utazas / Dobozy Imre. – Budapest, 1955. – 144с.
81342
  Bilinski P. Moszynscy : studium z dziejow loniowskiej linii rodu w 19 wieku / Piotr Bilinski. – Krakow : Uniw. Jagiellonski - Bibl. Jagiellonska, 2006. – 342, [ 2 ] s., [ 4 ] aрк. портр., [ 2 ] арк. табл. – ISBN 83-921946-4-0
81343
  Chu-Van-Tan Mot dien doi cach mang to lon o mien nui. (Tong ket cuoc van dong hop tac hoa nong nghiep phat trien san xuat ket hop hoan thanh cai cach dan chu o mien nui thuoc mien Bac niroc ta tu 1959 den 1961) / Chu-Van-Tan. – Ha-Noi, 1962. – 76с.
81344
  Yerkes R.M. Mother-infant relations in Chimpanzee / R.M. Yerkes, M.I.Tomilin; Laboratories of Comparative Psychology, Yale Univercity. – [S. l. : s. n.], 1935. – P. 321-359. – Reprinted from The Journal of Comparative Psychology, Vol. 20, No. 3, December, 1935
81345
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
81346
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1950. – 717с.
81347
  Gorky M. Mother / M. Gorky. – M., 1966. – 336с.
81348
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – M., 1981. – 478 с.
81349
  Gorky Maxim Mother / Gorky Maxim. – Moscow, 1988. – 405 с.
81350
   Mother Goose Rhymes. – Moscow, 1988. – 684с.
81351
  Mayo K. Mother India / K. Mayo. – New York : Harcourt, Brace & company, 1928. – XIV, 440 p.
81352
  Holton P. Mother without a mask : a Westerner"s story of her Arab family / Patricia Holton. – London : Motivate, 1997. – [8], 278 p. : ill. – ISBN 1-86063-068-5
81353
   Mother"s Encyclopedia. – New York : Parents" Magazine Enterprises, Inc., 1969. – 640с.
81354
  Scherba A. Motherland of Cervantes Takes More Interest in Ukrainian Culture // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
81355
  Bassoff Evelyn Mothers and daughters: loving and letting go / Bassoff Evelyn. – New York, 1989. – 289 p.
81356
  Childers J.W. Motif-Index of the Cuentos of Juan Timoneda / J.W. Childers. – Bloomington : Indiana University, 1946. – XVI, 58 p. – (Folklore series / Indiana University Publications ; No 5)
81357
  Rotunda D.P. Motif - Index of the Italian novella in prose / D.P. Rotunda ; Indiana University Publications. – Bloomington : Indiana University, 1942. – XXXII, 218 p. – (Folklore Series ; NO 2)
81358
  Rodo J.E. Motifs de protee / J.E. Rodo. – Paris, 1966. – 304с.
81359
  Romanetz V. Motifs evangeliques dans la prose de Victor Hugo // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – S. 127-135. – ISSN 2312-6809
81360
   Motility of Vertebrate Cells in Culture and in the Organism : Molecular Mechanisms and Morphologic Manifestations. – Basel; Munchen : S.Karger, 1985. – 266p. : With 144 figures, 2 cpl. and 5 tables. – (Experimental Biology and Medicine = Monographs on Interdisciplinary Topics ; V. 10)
81361
  Infeld Leopold Motion and relativity / Infeld Leopold, Plebanski Jerzy. – Oxford a.o. : Rergamon Press, 1960. – 230 с.
81362
  Grzegorz Koziel Motion carture // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 365-370 : fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
81363
  Duric A.B. Motiv u krivicnom pravu / Alexandar B.Duric; Prav. fak. Univ. Nis. – Nis, 2006. – 11,333 s., 5 tab. – ISBN 86-909147-0-6
81364
  Savin-Zgardan Motivatia locutiunilor verbale romanesti : probleme ale aspectualitatii / Angela Savin-Zgardan. – Chisinau : Inst. de Filologie, 2008. – 124 p. – ISBN 978-9975-9582-0-2
81365
  Hvizdova E. Motivation and integration of employees - a prerequisite for increasing work performance / E. Hvizdova, T. Minx // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 31-40. – ISSN 2409-9260
81366
  Krainyk L. Motivation as a key factor of students’ success in learning ESP // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – P. 158-162. – ISSN 2308-4634


  Мотивація як ключовий фактор успіху студентів у вивченні англійської мови професійного cпрямування.
81367
   Motivation as an intensifier of mastering a foreign language in non-language higher education establishments / A. Borysova, V. Arkhypova, A. Kolesnyk, O. Manuenkova // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено шляхи посилення мотивації опанування іноземної мови в немовних ВНЗ.
81368
  Simonov P. Motivation del cerebro: Actividad nerviosa superior y fundamentos cientificos de psicologia general / P. Simonov. – Moscu, 1990. – 292с.
81369
  Свистунова С.С. Motivation in language learning // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – P. 162-163
81370
  Shyrokov S.B. Motivation in patriotic education // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 280-288. – ISSN 2414-0562
81371
   Motivation, Costs and Benefits of the Adoption of the European Ecolabel in the Tourism Sector: An Exploratory Study of Italian Accommodation Establishments / Duglio Stefano, Ivanov Stanislav, Magliano Franchesca, Ivanova Maya // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 1. – P. 83-95. – ISSN 2367-6361
81372
  Exton William Motivational Leverage. / Exton William. – West Nyack, 1975. – 225с.
81373
  Myagkova O.V. Motivations for mergers and acquisitions: pros and cons // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – P. 58-63. – ISSN 2222-5323
81374
  Zabolotna V. Motivations in Western culture: A psychological perspective // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 45-48. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  The most actual question for modern social structures is how to maintain constant motivation of the participants at the high level, given that biologically adaptation reinforce the desire to conserve resources (whether physical or mental). Approaches ...
81375
  Douglas-Hamilton James Motive for a mision: the story Behind Hess"s flight to Britain / Douglas-Hamilton James. – London, 1971. – 290с.
81376
   Motives : 46 Contemporary German authors discuss their life and work. – London : Oswald Wolff, 1975. – 228р.
81377
  Derkach S. Motives for choosing a career of teaching English // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 112-115. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609


  Мотиви вибору професії вчителя англійської мови.
81378
  Borovyk A.V. Motives for committing corruption-related crimes and othes criminal acts in penal enrorcement of Ukraine : monograph / A.V. Borovyk, O.H. Kolb ; Min. of Education and Science of Ukraine, Intern. Univ. of economics and humanities named after academican S. Demianchuk. – Riga : International University of economics and humanities named after fcademician Stepan Demianchuk, 2019. – 359, [1] p. : tab. – Бібліогр.: с.298342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-3-8383-0088-8
81379
   Motivierungsstrategien zum fremdsprachenlernen im tertiarbereich wahrend der pandemie / I. Lehner, I. Gusti, E. Baran, M. Fabian // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (109). – С. 29-34. – ISSN 1817-8510


  Стратегії мотивації вивчення іноземних мов у вищій освіті під час пандемії. З березня 2020 року пандемія Covid-19 в усьому світі призвела до величезних змін в освіті. В Україні 12 березня 2020 року було прийнято розпорядження про введення першого ...
81380
  Boboc Nicolae Motivul premioritic in lumea colindelor / Boboc Nicolae. – Timisoara, 1985. – 248с.
81381
  Pilipenko S. Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact" / S. Pilipenko, O. Kabanov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 100-101. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Changes in spontaneous and carbaholine-stimulated gastric motor activity was studied in rats after 28 days administration of omeprazole (proton pump inhibitor) and after 28 days simultaneous administration of omeprazole and multiprobiotic "Apibact". It ...
81382
  Luparenko H. Motorcycle MT10-36 as a landmark of science and technology // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 250-265. – ISSN 2415-7422
81383
  Haukova Jirina Motyl a smrt (1970-1975). / Haukova Jirina. – Praha, 1990. – 79с.
81384
  Hemingway Ernest Motyl i czolg. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1975. – 101с.
81385
  Reiprich Andrej Motyle slovenska oblast slovenskeho raja / Reiprich Andrej. – Bratislava : Slovenskej Academie Vied, 1960. – 553S.
81386
  Niesiolowski W. Motyle wieksze Tatr Polskich / W. Niesiolowski. – Krakowie : Polskiej Academji Umiejetnosci, 1929. – 88 s. – (Polska akademja umiejetnosci : Prace monograficzne komisji fizjograficznej ; T.5)
81387
  Svabinsky Max Motyli cas / Svabinsky Max. – Praha, 1953. – 64с.
81388
  Grabda Eugeniusz Motylica Watrobowa / Grabda Eugeniusz. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. – 61с. – (Popularne Monografie Zoologiczne ; 2)
81389
  Siedlecki M. Motyw "bibliotheca mundi" w powiesciach Jana Kaminskiego // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – S. 59-71. – ISSN 1640-7806
81390
  Matusiak Agnieszka Motyw snu w prozie starszych symbolistow rosyjskich (Fiodor Sologub). 2303 // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – N 2288. – S.1-189 : Portr. – (Slavica Wratislaviensia ; 112). – ISSN 0137-1150
81391
  Niebrzydowska D. Motyw upadku w Krolu-Duchu Juliusza Slowackiego // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 126-138. – ISSN 1640-7806
81392
  Duda Jerzy Motywy Kociuszkowskie na przesylkach pocztowych // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 198, zima. – S. 58-63. – ISSN 1427-1176
81393
  Luzny R. Motywy polskie w tworczosci Aleksandra Hercena / R. Luzny, 1971. – [9] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
81394
  Skwara Marta Motywy szalenstwa w tworczosci Witkacego i Conrada : Studium porownawcze / Skwara Marta. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1999. – 288s. – ISBN 83-229-1959-X
81395
  Gurgul Wojciech Motywy ukrainskie w polskiej muzyce gitarowej XIX wieku // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 22-36. – ISSN 2664-4282


  Українські мотиви в польській гітарній музиці ХІХ ст.
81396
  Smith W. Mount Mazama: explosion versus collapse / W. Smith, C.R. Swartzlow. – Eugene : University of Oregon, 1936. – P. 1809-1830
81397
   Mountain journeys. – New York, 1989. – 252с.
81398
  Fedoseyev Grigory Mountain trails. / Fedoseyev Grigory. – M., 1965. – 496с.
81399
  Turnbull E.S. Mountains of Myths Moved by Faith In The Word of God / E.S. Turnbull. – Sunshine. – 91с.
81400
  Hasluck P. Mounting and framing pictures : With numerous engravings diagrams / P. Hasluck. – London, New York : Cassel and Company, 1912. – 160 p.
81401
  Durrell Lawrence Mountolive / Durrell Lawrence. – New York, 1986. – 320с.
81402
  Durrell L. Mountolive / L. Durrell; Lawrence Durrel. – New York : Penguin books, 1991. – 320 p. – (A Penguin Book : Fiction). – ISBN 978-0-14-015320-0
81403
  Cahuet Alberic Moussia : ou la vie et la mort de Marie Bashkirtseff / Cahuet Alberic. – Paris : Charpentier et Fasquelle, 1926. – 251p.
81404
   Mouvement antiguerre aujourdhui. – Moscou, 1987. – 120с.
81405
  Maciu Vasile Mouvements nationaux et sociaux roumains au XIXe siecle / Maciu Vasile. – Bucarest, 1971. – 334с.
81406
  Pye D. Move up : advanced : practice book / Diana Pye, Simon Greenall. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 94, [2] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29777-5
81407
  Greenall S. Move up : advanced : student"s book / S. Greenall; Simon Greenal ; ed. consult.: Bridget Green, James Hunter. – Oxford : Macmillan Heinemann English language teaching, 2003. – 139, [1] p. – First publ.: 1996. – ISBN 0-435-29776-7
81408
  Lelyveld Joseph Move your shadow: South Africa, black and white / Lelyveld Joseph. – Harmondsworth, 1986. – 390с.
81409
  Зорина С.И. Movement : трилогия / Светлана Зорина. – Харьков : Фолио, 2008. – 792, [4] с. – ISBN 978-966-03-4311-5


  Женщина может все, если она умна, красива и... ею движет любовь. Именно такова героиня трилогии «Movement» судья Анна Васильева, которая круто меняет жизнь, когда ее любимый попадает на скамью подсудимых. Анна не останавливается даже перед должностным ...
81410
  Brodbeck Emil Movie and videotape special effects. / Brodbeck Emil. – New York, 1968. – 192с.
81411
  Cushman George Movie making in lessons / Cushman George. – New York, 1971. – 128с.
81412
  Ruban A. Movilidad academica: desde sus origenes hacia la universidad de granada // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 149-159. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283


  Стаття містить інформацію про джерела академічної мобільності та популяризацію програм міжнародних академічних обмінів науковців, викладачів та студентів, що сприяло участі України у міжнародних освітніх проектах і, як результат, у Programa de ...
81413
  Moshinsky M. Movimientos colectivos y las reacciones nucleares / M. Moshinsky. – Mexico, 1957. – 41 с.
81414
   Moving in the USSR : Western anomalies and Northern wilderness. – Helsinki : Finnish Literature Society, 2005. – 161 p. : ill. – Бібліогр. в кінці ст. – (Studia Fennica ; 10 : Historica). – ISBN 951-746-695-1
81415
  Oleinikova O. Moving out of "Their Places": Migration into Australia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 54-58. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Using а combination of migration literature analysis and practical experiences of Ukrainian migrants in Australia this paper examines the character of post-independence Ukrainian migration to Australia. Through comparative analysis of Ukrainian ...
81416
  Zelvys Rimantas Moving Towards Different Educational Models of the Welfare State: Comparing the Education Systems of the Baltic Countries / Zelvys Rimantas, Jakaitiene Audrone, Stumbriene Dovile // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 2. – P. 139-150. – ISSN 0235-7186


  Перехід до різних моделей освіти держави добробуту: порівняння освітніх систем країн Балтії.
81417
  Slobodnik Wlodzimierz Mowa codzienna / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1956. – 140с.
81418
  Lindner Jadwiga Mowa ojczysta / Lindner Jadwiga. – Warszawa, 1960. – 140с.
81419
  Bak Stanislaw Mowa polska na Slasku. / Bak Stanislaw. – Wroclawi, 1974. – 222с.
81420
   Mowa rozswietlona mysla: Swiadomisc normatywno-stylistyczna wspolczesnych Polakow / Pod.red. J.Miodka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 338 s.: il. – ISSN 0239-6661
81421
  Belger Herold Mowen uber der Steppe / Belger Herold. – Alma-Ata, 1976. – 180с.
81422
  Nowogrodzki Henryk Mowi obronca... / Nowogrodzki Henryk. – Warszawa, 1988. – 152с.
81423
  Rospond Stanislaw Mowia nazwy / Rospond Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 276с.
81424
   Mowia zolnierze Korei.... – Warszawa, 1955. – 182с.
81425
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniw.Gdanskiego. – ISBN 83-7017-910-X
[1]. – 2000. – 219
81426
  Kreja Boguslaw Mowie,wiec jestem : Rozmowy o wspolczesnej polszczyznie / Kreja Boguslaw. – Gdansk : Wyd-wo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 83-7326-016-1
Tom 2. – 2001. – 240s.
81427
   Mowimy po polsku. – Warszawa, 1970. – 344с.
81428
  Kotyczka J. Mowimy po polsku. 3 / J. Kotyczka, U. Wierzbicka. – Berlin
3. – 1973. – 236с.
81429
   Mowity po polsku / Bisko Waclaw, Karolak Stanislaw, Wasilewska Danuta, Krynski Stanislaw. – Warsawa : Wiedza Powszechnа, 1988. – 328 s. – ISBN 83-214-0024-8
81430
  Brodzinski K. Mowy i pisma patrjotyczne / K. Brodzinski. – Krakow, 1926. – 96 p. – (Biblioteka narodowa ; 1)
81431
  Szymula R . Mowy inauguracyjne rosyjskich prezydentow - ewolucja gatunku // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 198-213. – ISSN 1640-7806
81432
  Cherniyenko G. Moyens d"expression d"une quete spirituelle dans le roman "la transcendante" de Patricia Reznikov. // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 185-195


  Dans l"article ci-joint il s"agit de la n?cessit? de l"analyse litt?raire et traductologique du texte, de son herm?neutique, de ses moyens d"expression, de ses sens ouverts et cach?s avant sa traduction dont le but est de trouver le lexique th?matique, ...
81433
  Pillat Dinu Mozaic istorico-literar. Secolul XX / Pillat Dinu. – Bucuresti, 1969. – 226с.
81434
  Kitzinger Ernst Mozaiques byzantines israeliennes. / Kitzinger Ernst. – Milano, 1965. – 24с.
81435
   Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – IX, 170 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 167-170. – ISBN 978-1-47556-510-2
81436
   Mozambique"s Development Corridors: Platforms for Shared Prosperity / G. Rasagam, M. Engman, T. Gurcanlar, E. Fernandes // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 87-96. – ISBN 978-1-47556-510-2
81437
  Iyabo Mashsa Mozambique"s Growth Experience, Macroeconomic Policy Mix, and Institutions / Iyabo Mashsa, Ross Doris // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 7-25. – ISBN 978-1-47556-510-2
81438
  Lledo V. Mozambique"s Quest for Inclusive Growth // Mozambique rising : building a new tomorrow / Doris C. Ross, ed. ; African department. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 51-62. – ISBN 978-1-47556-510-2
81439
  Furnberg Louis Mozart-Novelle / Furnberg Louis. – Berlin, 1955. – 69с.
81440
  Curzon Henri de Mozart / Curzon Henri de. – Paris, 1938. – 219с.
81441
  Komroff Manuel Mozart / Komroff Manuel. – New York, 1956. – 172с.
81442
  Stromenger Karol Mozart / Stromenger Karol. – Warszawa, 1962. – 330с.
81443
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Leipzig, 1956. – 84с.
81444
  Morike Eduard Mozart auf der Reise nach Prag / Morike Eduard. – Berlin, 1965. – 122с.
81445
  Einstein Alfred Mozart. Czlowiek i dzielo / Einstein Alfred. – Warszawa, 1975. – 547с.
81446
  Tenschert Roland Mozart. Ein Biographie / Tenschert Roland. – Leipzig. – 172с.
81447
  Jacob Heinrich Eduard Mozart. Geist-Musik-Schicksal / Jacob Heinrich Eduard. – Munchen, 1978. – 478с.
81448
  Kerner Dieter Mozarts Todeskrankheit zum 170. / Kerner Dieter. – Berlin-Mainz, 1961. – 32с.
81449
  Zeyland Andrzej Moze jutro / Zeyland Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1975. – 221 s.
81450
  Cort J.H. Mozek a telesne tekutiny / J.H. Cort. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1963. – 99s.
81451
  Sluckin W. Mozg i maszyny / W. Sluckin. – Warszawa, 1957. – 249 p.
81452
  Sidovski Kosta Moznosti za zgolemuvanje na izvozot od NR Makedonija i nekoi negovi problemi / Sidovski Kosta. – Skopje, 1962. – 168с.
81453
  Popper Jan Mozoly a medaile. Kniha o Ludviku Dankovi / Popper Jan. – Praha, 1975. – 153с.
81454
  Naipaul V.S. Mr Stone and the Knights Companion. / V.S. Naipaul. – Harmondsworth, 1977. – 125с.
81455
  Gamow G. MR Tompkins explores the atom / G. Gamow. – Cambridge : University Press, 1946. – IX, 97 p.
81456
  Coit Margaret Mr. Baruch / Coit Margaret. – Boston : Mifflin, 1957. – 784 p.
81457
  Thomas Norman Mr. Chaiman, ladies and gentlemen... / Thomas Norman. – New York, 1955. – 128с.
81458
  Steincrohn Peter Mr. Executive: keep well - live longer : A doctor"s guide to better health and longer life under executive tensions / Steincrohn Peter. – New York : Fell, 1960. – 341p.
81459
  Marryat Frederik Mr. Midshipman easy / Marryat Frederik. – Moscow, 1982. – 464с.
81460
  Koontz Dean Mr. Murder / Koontz Dean. – New York : Berkley books, 1994. – 480p. – ISBN 0-425-14442-9
81461
  Bellow Saul Mr. Sammler"s planet / Bellow Saul. – Harmondsworth, 1973. – 313с.
81462
  Coi Margaret Mr.Baruch. / Coi Margaret. – Boston
9. – 1957. – 784с.
81463
  Kostic Dusan Mreze / Kostic Dusan. – Beograd, 1955. – 112с.
81464
  Netreba A.V. Mri for determining relations between the spin density and relaxation times for stability of free induction decay signal / A.V. Netreba, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 160-161
81465
  Kowalska Anna Mroczne poludnie / Kowalska Anna. – Krakow, 1979. – 110с.
81466
  Peisson Edouard Mroczny kurs / Peisson Edouard. – Gdansk, 1972. – 139с.
81467
  Mikolajek T. Mrok / Tadeusz Mikolajek. – Wroclaw i.i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1982. – 120 s. – ISBN 83-04-01272-3
81468
  Mitzner Zbigniew Mroki dnia / Mitzner Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 248с.
81469
  Putek Jozef Mroki sredniowiecza : obyczaje, przesady, fanatysm jkrucienstwa i ucisk spoleczny w Polsce / Putek Jozef. – Krakow, 1956. – 544 s.
81470
  Stephan Halina Mrozek / Stephan Halina. – Krakow : Wyd-wo Literaskie, 1996. – 279с. : ill. – bibliog.:ss.256-275. – ISBN 83-08-02650-8
81471
  Szamyakin Iwan Mrozna zimy / Szamyakin Iwan. – Lodz, 1977. – 432с.
81472
  Woolf Virginia Mrs Dalloway / Woolf Virginia; Wint.an introd.by N.Fusini. – London : Campbell Publishers, 1993. – 219p. – (Everyman"s Library ; 157 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-157-7
81473
  Woolf Virginia Mrs Dalloway and Essays / Woolf Virginia. – Moscow : Raduga publishers, 1984. – 399 p.
81474
  Pollard Arthur Mrs Gaskell. Novelist and biographer / Pollard Arthur. – Cambridge, 1967. – 268с.
81475
  Maugham William Somerset Mrs Graddock / Maugham William Somerset. – London, 1978. – 253с.
81476
  Weingarten Violet Mrt. Beneker / Weingarten Violet. – New York : Simon and Schuster, 1967. – 222 p.
81477
  Dvoracek K. Mrtva reka / K. Dvoracek. – Praha, 1971. – 278с.
81478
  Gogol N.V. Mrtve duse / N.V. Gogol. – Praha, 1968. – 280 s.
81479
  Gogol N. Mrtve duse / N. Gogol. – Praha, 1975. – 337с.
81480
  Tesnohlidek R. Mrtvy u krize a jine soudnicky / R. Tesnohlidek. – Praha, 1971. – 373с.
81481
   MS-DOS-6.2. – Мjcrdf : ВА-ПРИНТ, 1994. – 362 с.
81482
  Kalfa W. MS-DOS-Patgeber: Tips & Tricks MS-DOS. / W. Kalfa, H.-J. u.a. Meier. – Leipzig, 1991. – 224с.
81483
  Kalfa W. MS-DOS / W. Kalfa. – Leipzig, 1990. – 208 p.
81484
  Hubener J. MS-DOS / J. Hubener. – Berlin, 1990. – 238 p.
81485
  Финогенов К.Г. MS-DOS 5.0 / Кирилл Финогенов. – Москва : Малип. – (Настольная книга пользователя)
2. – 1992. – 64 с.
81486
   MS-DOS 6 : Руководство пользователя : Microsoft Corporation, Омета, 1993. – 228c.
81487
  Франкен Г. MS-DOS 6.2 ... для пользователя / Г. Франкен, С. Молявко; Пер.с англ. – Киев; Москва : BHV, БИНОМ, 1994. – 448с. – ISBN 5-85959-023-7
81488
  Богумирский Б. MS-DOS 6.2/6.22 : Hовые возможности для пользователя / Б. Богумирский. – Санкт-Петербург : Кристал, 1997. – 464 с. – ISBN 5853660217
81489
  Шиб Й. MS-DOS 6.22 / Й. Шиб. – М., 1995. – 230с.
81490
  Финогенов К.Г. MS-DOS 6.22 / К.Г. Финогенов. – Москва : ABF, 1995. – 112с.
81491
  Франкен Г. MS-DOS 6.22 для пользователя / Г. Франкен, С. Молявко. – Киев, 1995. – 448с.
81492
  Фролов А.В. MS-DOS для программиста. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 256с. – (Библитотека системного программиста Т.18)
81493
  Фролов А.В. MS-DOS для программиста. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ. – (Библитотека системного программиста Т.19)
Ч. 2. – 1995. – 256с.
81494
  Франкен Г. MS - DOS 5.0 ... для пользователя / Г. Франкен. – 2-е изд., перер. – Київ : BHV, 1992. – 513с. – ISBN 3-8936-079-5; 5-87282-072-0
81495
  Бемер С. MS Access...для пользователя / С. Бемер, Г. Фратер; Пер. с нем.Молявко С.М., Яблочковой Е.Б. – Киев Москва : Торгово-издательское бюро BHV, БИНОМ, 1994. – 384с. – ISBN 5-85959-048-2
81496
  Бемер С. MS ACESS 2.0 / С. Бемер; С. Беме. – Москва : BHV- Санкт-Петербург, 1995. – 444 с.
81497
  Кох Олаф MS Excel 4.0 для пользования / Кох Олаф. – Киев, 1994. – 448 с.
81498
  Гультяев А.К. MS Project 2002 : Управление проектами. Русифицированная версия: Практическое пособие. / А.К. Гультяев. – Санкт-Петербург : КОРОНА-принт, 2003. – 592с. – ISBN 5-7931-0239-6
81499
  Шутова Наталья MTTF-2008: туризм, гостиничное дело и много-много шоколада : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 12-13 : Фото
81500
  Cojepnhicop V. Muc do kien cuong. / V. Cojepnhicop. – M., 1974. – 115с.
81501
  Afanasjew Jerzy Mucha i aniol / Afanasjew Jerzy. – Warszawa, 1959. – 246с.
81502
  Safrin Horacy Mucha na cokole / Safrin Horacy. – Lodz, 1959. – 160с.
81503
  Biedni Boris Muchachas / Biedni Boris. – M., 1966. – 326с.
81504
  Gabriel Muchos anos despues / Gabriel, Galan J.A. y. – Madrid : Alfaguara Hispanica, 1991. – 494c.
81505
  Mackiewicz Stanislaw Muchy chodza po mozgu / Mackiewicz Stanislaw. – Krakow, 1957. – 215с.
81506
  Varma Rajendra Mucopolysaccharides -Glycosaminoglycans- of Body Fluids in Health and Disease / Varma Rajendra, Varma Randir. – Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1983. – 647p.
81507
  Savenkov S. Mueller matrices for linear and circular degenerate anisotropy / S. Savenkov, E. Oberemok, V. Nikonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 36-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  The optical elements with linear and circular degenerate anisotropies have been examined in this article. The matrix model of these objects has been presented. The aspects of solving inverse problem on the basis of incomplete Muller matrices questions ...
81508
  Albinowski Stanislaw Muellerowie na co dzien: Miedzy Hamburgiem a Monachium. / Albinowski Stanislaw. – Warszawa, 1979. – 367с.
81509
  Miguel L. de Muerte en Valencia / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 17a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 51 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Coleccion Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-017-0
81510
  Miguel L. de Muerte en Valencia / Loreto de Miguel y Alba Santos. – 18-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 51 p. : il. – Primera ed.: 1987. – (Para que leas / Dirigida por L. Miquel, N. Sans ; Otro caso del detective Pepe Rey). – ISBN 978-84-7711-017-0
81511
  Ayala F. Muertes de perro. El fondo del vaso / F. Ayala. – Madrid : Espasa Calpe, 1991
81512
  Tokei Ferenc Mufajelmelet kinaban a III-VI szazadban, (Liu Hie elmelete a koltoi mufajokrol) / Tokei Ferenc. – Budapest, 1967. – 326с.
81513
  Rahman Lutfor Muhammad Ali Sircar: The First of the World"s Officially Recognized Student-Author from British India / Rahman Lutfor. – Bangladesh, 1990. – 92с.
81514
  Rahman Lutfor Muhammad Ali SIRCAR: The First of the World"s Officially Recognized Student-Author from British India / Rahman Lutfor. – Bangladesh, 1991. – 57с.
81515
  Sheed Wilfrid Muhammad Ali: a portrait in words and photographs / Sheed Wilfrid. – New York, 1976. – 351с.
81516
   Muhlhausen.. – Leipzig : VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1975. – 111S. : Mit Fotos von Heyde W.G. – Підписи до илюстрацій англійською, російською та французькою мовами
81517
  Laugaste E. Muistendid Kalevipojast / E. Laugaste, E. Normann. – Tallinn, 1959. – 670с.
81518
  Lustig Arnost Muj znamy Vili Feld / Lustig Arnost. – Praha, 1961. – 118с.
81519
   Mujeres y hombres en la formacion del pensamiento occidental. – Madrid : Ediciones de la Universidad Autonoma. – ISBN 84-7477-213-3
Vol. 1. – 1989
81520
   Mujeres y hombres en la formacion del pensamiento occidental. – Madrid : Ediciones de la Universidad Autonoma. – ISBN 84-7477-218-4
Vol. 2. – 1989
81521
  Paral Vladimir Muka obraznosti / Paral Vladimir. – Praha, 1986. – 382с.
81522
  Chotjewitz Peter Mulavita: Mafia zwischen gestern und morgen / Chotjewitz Peter. – Berlin, 1979. – 302с.
81523
  Koch Jerzy Multatuli (1820-1887) w Polsce : Proba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przelomie X1X i XX wieku // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2163. – 281 s. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11). – ISSN 0860-0716


  1996. Vol.26, N 1-2; 1997. Vol. 27, N 1-2, 3
81524
  Maltseva A.A. Multi-criteria assessment of regions to determine the perspectives for creation of snnovative development territories // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 229-238 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
81525
  Manovytska D.O. Multi-criteria capasity expansion problem for alternative energy sources / D.O. Manovytska, Y.I. Halytsya // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 109. – ISBN 978-966-7166-39-7
81526
  Balan V. Multi-criteria decision-making methods for information systems selection in enterprise / V. Balan, V. Pryimak, I. Tymchenko // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 30-37. – ISSN 2078-5860
81527
  Duda R. Multi-level governance - MLG : nowy sposob zarzadzania unia europejska w obliczu procesow integracji i regionalizacji / Renata Duda. – Wroclaw : Arboretum, 2013. – 230 s. – Bibliogr.: s. 215-230. – ISBN 978-83-62563-26-5
81528
  Vintan Lucian Multi-Objective Optimization of Advanced Computing Systems: Some Achievements and Fertile Work Directions // Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti, 2016. – Vol. 17, Nr 2 (119-218) (за 2014). – P. 121-133. – ISSN 1453-8245
81529
   Multi-Parametric Data Recovery for Unmanned Aerial Vehicle Navigation Sestem / V.P. Kharchenko, N.S. Kuzmenko, A.G. Kukush, I.V. Ostroumov // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 295-299. – ISBN 978-1-5090-1052-3
81530
   Multi-photon microscopy and optical recording = Багатофотонні мікроскопія і оптичний запис / V. V. Petrov [et al.] ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for information recording]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2016. – 153, [3] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. парал. укр. - Текст англ. – Bibliogr.: p. 146-153. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-311-7
81531
  Liu G.-R. Multi-scaling limits for time-fractional relativistic diffusion equations with random initial data / G.-R. Liu, N.-R. Shieh // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 95. – Р. 101-118. – ISSN 0868-6904
81532
   Multi-state models for evaluating conversion options in life insurance / D"Amico, M. Guillen, R. Manca, F. Petroni // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 127-139. – ISSN 2351-6046


  In this paper we propose a multi-state model for the evaluation of the conversion option contract. The multi-state model is based on age-indexed semi-Markov chains that are able to reproduce many important aspects that influence the valuation of the ...
81533
  Lendel V.V. Multibeam interference in a range of ultrashort radio-waves / V.V. Lendel, Yu. Melnychenko, I.A. Shaykevich // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 64
81534
  Chechelnitski A. Multichannel network models with the renewal and semi-markov input flows // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 31-32. – ISBN 978-617-7530-07-6
81535
  Tomashik V. Multicomponent alloys based on II-VI semiconductor compounds / Vasyl Tomashik, Petro Feychuk, Larysa Shcherbak. – Chernivtsi : Chernivtsi national university, 2012. – 479, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-423-263-7
81536
  Makojevic N. Multicriteria approach in business environment ranking: case of new EU and transition countries / N. Makojevic, P. Veselinovic, A. Fedajev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 415-425 : Tabl. – Bibliogr.: 75 назв. – ISSN 1993-6788
81537
  Dolenko G. Multicriteria decision making method for financial capital market // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – P. 14-15
81538
  Dolenko G. Multicriteria decision making problem of evaluating the effectiveness of Ukrainian regional economic development / G. Dolenko, E. Konareva, D. Manovitska // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 20-22. – ISBN 978-966-188-227-9
81539
  Dolenko G. Multicriteria decision making problem of financial capital market / G. Dolenko, A. Lobach, O. Sotnichenko // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – P. 20-21
81540
  Manovytska D. Multicriterion model of promotion and sales stimulation of electric vehicles // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 81-82. – ISBN 978-617-7530-07-6
81541
  Svyrudiuk O. Multicultural education in the light of international academic mobility // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 33-38. – ISSN 2306-5532


  Мультикультурна освіта у світлі міжнародної академічної мобільності.
81542
  Biletska I. Multiculturalism as a cultural and linguistic phenomenon of the British society // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 162-169. – ISSN 2307-4906
81543
  Petrovai I. Multiculturalism in tara maramuresului valori culturale ucrainene / Ion Petrovai ; [pref.: O. Vinteler ; trad. in limba ucr. I. Semeniuc]. – Cluj-Napoca : Academia Romana, Centrul de Studii Transilvane, 2007. – 253 с. – Резюме укр. - Бібліогр.: с. 249-253 та в прим.: с. 229-247. – ISBN 978-973-7784-19-3
81544
  Sojka E. Multidimensional Comparative Analysis of Levels of Living of Populations in EU Member States // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 72-77. – (Економіка ; вип. 11 (152)). – ISSN 1728-3817


  The major purpose of the article is the comparative analysis of levels of living of populations in EU member states, determination of features that differ studied populations and indication of groups of countries of similar levels of living of their ...
81545
  Lanczont M. Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri-and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine / M. Lanczont, T. Madeyska // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2013. – Vol. 49 (за 2011) : Special theme: geoarchaeology in Poland. – P. 5-29. – ISSN 0066-5924
81546
  Logunova N.A. Multifaceted analysis of the structure of economic potential of enterprises in the cruise industry / N.A. Logunova, I.V. Charova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 194-200 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
81547
  Sulym V. Multifaceted dimensions of integration in teaching English for natural sciences // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.Г. Іщенко. – Київ, 2018. – Вип. 10. – C. 32-39. – ISSN 2409-3351


  Викладання англійської мови для природничих факультетів.
81548
  Shalaiko T.O. Multifractionality: a modern tool to model complex behaviour / T.O. Shalaiko, G.M. Shevchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 107-111. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У статті побудовано мультидробовий процес із заданими локальними версіями на нескінченності та у скінченних точках. Обговорюються застосування до фінансової математики. We construct a multifractional process which has prescribed local versions at ...
81549
   Multilateral agreements.. – Vienna, 1959. – 260с.
81550
   Multilateral economic co-operation in Latin America.
1. – 1962. – 166с.
81551
   Multilateral scientific and technological co-operation among the CMEA member countries: To the 10th Anniversary of the Comprehensive Programme of Socialist Economic Integration of the CMEA member co. – M., 1982. – 197с.
81552
  Brockova K. Multilateral trade rules and environmental protection / K. Brockova, S. Mraz // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 182-191. – ISSN 1993-6788


  This paper deals with the correlation between multilateral trade rules and environmental protection needs. The aim of this paper is to analyze WTO"s approach to dealing with situations when multilateral trade rules collide with its member states" ...
81553
  Yaholnyk A. Multilateral trading system - legal and economic aspects = Міжнародна торгівельна система - правові та економічні аспекти : (collection of essays) / Antonina Yaholnyk, Oleh Malskyy ; Ministry of education and science of Ukraine ; The I. Franko national university of Lviv. – Lviv : The Ivan Franko national university of Lviv, 2003. – 229, [2] p. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 966-613-243-5
81554
   Multilateral treaty framework: an invitation to universal participation : focus 2006: crosssing borders:Treaty event, 13-15 September 2006, United Nations headquarters. – New York : United Nations, 2006. – 12, 145, 131, 12 p. – Книга-перевертиш, має також назву: Traites multilateraux: pour une participation universelle
81555
   Multimedia et enseignement du francais : La Suisse et la francophonie. Actes de la 17-e biennale (Neuchatel, 1997). – Paris : Biennale de la langue francaise, 1998. – 525p. – ISBN 2-9507591-3-0
81556
  Korolchuk V. Multimedia in the Educational Process of Higher Education // Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines : materials of round table (Kyiv, June 23, 2016) / Min. of internal affairs of Ukraine, Nat. acad. of internal affairs ; [ed. board: V. Cherniei et al.]. – Kyiv : National Academy of Internal Affairs, 2016. – P. 46-47


  Використання мультимедіа в навчальному процесі вищої школи.
81557
  Grudok-Kostiushko Multimodality and bimodality in the digital educational environment / Grudok-Kostiushko, N. Ivanova, I. Marchuk // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 78-86. – ISSN 2312-5993


  У даній статті розглядаються поняття "мультимодальність" і "бімодальність", їх функції у створенні цифрового освітнього середовища.
81558
   Multiple-purpose river basin development. Part 2D.. – Bangkok, 1961. – 76с.
81559
  Alfred Stepan Multiple but Complementary, Not Conflictual, Leaderships: The Tunisian Democratic Transition in Comparative Perspective // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 95-108. – ISSN 0011-5266
81560
  Hochberg Yosef Multiple comparison procedures / Hochberg Yosef, Tamhane Ajit. – New York, 1987. – 450с.
81561
  Titeler Milton Multiple dopamine receptors : Receptor Binding Studies in Dopamine Pharmacology / Titeler Milton; Department of Pharmacology University of Toronto; Toronto, Ontario, Canada. – New York, Basel : Marcel Dekker, 1983. – 173S. – (Receptors and Ligands in Intercellular Communication / Series Editor: Bernhard Cinader ; Volume 1)
81562
  Mishchenko M.I. Multiple scattering of light by particles : Radiative transfer and coherent backscattering / M.I. Mishchenko, L.D. Travis, A.A. Lacis. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2006. – 16,478 p. : ill.,14p.ill. – ISBN 0-521-83490-2
81563
   Multiplex plotter procedures. – Washington : United States Goverment Printing Office
Book 3. Part 3F : Mapping procedures. Stereocompilation procedures. – 1960. – 45p.
81564
  Popa Ancuata Multipliers of Romanian economic structure: an analysis in terms of input-output model / Popa Ancuata, Dospinescu Andrei // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 432-441 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
81565
   Multipoint observations of Ionospheric Alfven Resonance / N.A. Baru, A.V. Koloskov, Y.M. Yampolsky, R.A. Rakhmatulin // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 45-49. – ISSN 2227-1481


  Among the processes that form properties of the geospace in the circumterrestrial plasma the electromagnetic resonances of the Earth, such as Schummann Resonance (SR) and Ionospheric Alfven Resonance (IAR) are of great importance. IAR is more localized ...
81566
  Bohaienko V.O. Multithreading performance simulating fractional-order moisture transport on AMD ERYC / V.O. Bohaienko, A.V. Gladky // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – Р. 174-182. – ISSN 2706-9680
81567
  Divakaruni Chitra Multitude: cross-cultural readings for writers / Divakaruni Chitra. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1993. – XXV,525p. : ill. – ISBN 0-07-017081-9
81568
  Hand D.J. Multivariate analysis of variance and repeated measures: a practical approasch for behavioural scientists / D.J. Hand, C.C. Taylor. – Amsterdam, 1987. – 262 p.
81569
  Dobronravova I. Multiverse: philosophical reflections on theoretical ideas and empirical data // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 47
81570
  Turgenjev I. Mumu / I. Turgenjev. – Petroskoi, 1940. – 27 S.
81571
  Тургенев И.С. Mumu : Муму / И.С. Тургенев; Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. – Москва, 1978. – 92 с.
81572
  Тургенев И.С. Mumu = Муму : Кн. для чтения с коммент. на пол. яз. и словарем / И.С. Тургенев. – Москва, 1978. – 88 с.
81573
   Munca organizatiilor de baza pentru primirea de candidati si noi membri in partid.. – Bucuresti, 1954. – 32с.
81574
   Munca si protectie sociala = Travail et securite sociale= Labour and social Protection. – Bucuresti. – ISBN 973-567-022-4
V. 7. – 1993. – 247 p. – Назва обкл.: Legislation Roumaine=Romanian legislation
81575
  Pavelescu Ion Munca sub semnul creatiei / Pavelescu Ion. – Bucuresti, 1979. – 130с.
81576
  Toma Sorin Munca ziarelor cu corespondentii muncitori si tarani. Raport prezentat la Congresul Corespondentilor muncitori si tarani din R.P.R. tinut la Bucuresti in zilele de 18 si 19 August 1951 / Toma Sorin, 1952. – 32с.
81577
  Munch Munch. / Munch; Andrzej Oseka. – Warszawa
1. – 1978. – 16с.
81578
  Munch Munch. / Munch; Andrzej Oseka. – Warszawa
2. – 1978. – 19с.
81579
  Stingl Miloslav Munchelgeld und Strassenkreuzer. Ein Ethnologe erzahlt von Melanesien / Stingl Miloslav. – Leipzig, 1975. – 260с.
81580
   Munchen-Stadt im Blickpunkt.. – Frankfurt am Main, 1972. – 127с.
81581
   Munchen. – Munchen : F.Bruckmann Graphische Kunstanstalten, 1960. – 34c.
81582
  Beyer Hans Munchen 1919 / Beyer Hans. – Berlin, 1956. – 56с.
81583
   Munchen Report: 248 Farbfotos.. – 5., aktualisierte Aufl. – Hamburg, 1986. – 135с.
81584
  Keller"""s Munchen und seine aus fluge / Keller"""s. – Berlin ; Leipzig : Gruyter & Co, 1946. – 201 S. – Без начала. – (Sammlung Goschen)
81585
  Brambock Peter Munchen und seine Geschichte / Brambock Peter. – Munchen : Buchhandler Hillenbrand"s Verlag, 1989. – 64S. : Ill. – Текст паралельно німецькою, англійською, фрацузькою мовами. - На обкл.: Deutsch. English. Francais
81586
   Munchen.. – Munchen, 1991. – 127с.
81587
   Munchen. Blick auf eine Weltstadt / Landeshauptstadt Munchen, Schul- und Kultusreferat ; [Hrsg.: Christine Metzger]. – Aktualisierte Nachaufl. – Munchen : Landeshauptstadt Munchen, Schul- und Kultusreferat, 2008. – 144 S. : zahlr. Ill. + 1 CD-ROM
81588
  Saint Mont Ange de Munchhausen : Piece de theatre en deux actes / Saint Mont Ange de. – s.l. : Saint Mont, 2001. – 124p. – ISBN 2-84755-002-Х
81589
  Ауэрбах Т.Д. Munchhausens Abenteuer zu Wasser zu Lande und in der Luft : пригоди барона Мюнхгаузена : роман / Т.Д. Ауэрбах. – Москва, 1948
81590
   Munchhausens Abenteuer.. – Изд. 2-е. – M., 1965. – 63с.
81591
  Burger Gottfried August Munchhausens Reisen und Abenteuer = Приключения барона Мюнхаузена / Burger Gottfried August. – Moskau : Progress, 1979. – 140с.
81592
   Muncile Agricole de Primavara in U.R.S.S.. – Bucuresti : Cartea Rusa, 1951. – 47s.
81593
  Burger A. Munckhausen. / A. Burger. – Berlin, 1972. – 168с.
81594
  Bergmann Gunter Mundarten und Mundartforschung / Bergmann Gunter. – Lpz., 1964. – 88с.
81595
  Паничок Т.Я. Mundliche Kommunikation Im Fremdsprachenunterricht // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – P. 364-368. – ISBN 978-966-2668-24-7
81596
   Mundo iberico, mundo eslavo : Afinidades e interrelaciones / Coord.: P.Sawicki,R.M.Amoros, A.Sawicka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2220. – (Estudios hispanicos ; N 8)
81597
   Munera litteraria.. – Poznan, 1962. – 424с.
81598
   Munera philologica et historica Mariano Plezia oblata.. – Wroclaw, 1988. – 239с.
81599
   Munera poznaniensia. – Poznan, 1965. – 408с.
81600
  Posea Grigore Municipiul Bucuresti cu Sectorul agricol Ilfov / Posea Grigore, Stefanescu Ioana. – Bucuresti, 1984. – 291с.
81601
  Aradi Nora Munkasabrazolas a magyar kepzomuveszetben. / Aradi Nora. – Budapest, 1976. – 242с.
81602
  Bacaintan N. Muntii Baraolt = Les Monts Baraolt = The Baraolt Mountains : Studiu geomorfologic / Nicolae Bacaintan; Editat сu sprijinul Agentiei nationale pentru stiinta, tehnologie si inovare. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1999. – 160 p., 5 hart. : il. – ISBN 973-27-0643-0
81603
  Illenicz Mihai Muntii Ciucas-Buzau: Studiu geomorfologie / Illenicz Mihai. – Bucuresti, 1984. – 146с.
81604
  Schreiber Wilfried Eckart Muntii Harghita : Studiu geomorfologic / Schreiber Wilfried Eckart. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1994. – 134s. – ISBN 973-27-0446-2
81605
  Iliescu Emilian Muntii Rodnei / Iliescu Emilian, 1968. – 214с.
81606
  Coldea G. Muntii Rodnei. Studiu geobotanic / G. Coldea. – Bucuresti : Ed. Academiei Romane, 1990. – 183s.
81607
  Sircu Ion Muntii Rodnoi. Studiu morfogeografici / Sircu Ion. – Bucuresti, 1978. – 112с.
81608
  Grigore Mihai Muntii Semenic: Potentialul reliefului / Grigore Mihai. – Bucuresti, 1981. – 134с.
81609
  Ichim Ionita Muntii Stinisoara / Ichim Ionita. – Bucuresti, 1979. – 120с.
81610
  Argesel Ion Popescu Muntii Tracaului. / Argesel Ion Popescu. – Bucuresti, 1977. – 174с.
81611
  Muica Cristina Muntii Valcanului: Structura si evolutia peisajului / Muica Cristina. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1995. – 158 p. – ISBN 9732704241
81612
  Huppert Hugo Munzen im Brunnen. Erlebtes Italien / Huppert Hugo. – Berlin, 1965. – 510с.
81613
  Balicka Kozlowska Helena Mur mial dwie strony / Balicka Kozlowska Helena. – Warszawa, 1958. – 190с.
81614
  Dimitrov Zahari Mural ornaments from south-west Bulgaria. / Dimitrov Zahari, Sharov Boris. – Sofia, 1980. – 116с.
81615
  Kondratiuk A. Mural painting of the Saviour Church at Berestovo in a context of spiritual and cultural life of Kyiv of Peter Mohyla epoch // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 65
81616
   Mural paintings of Kokuryo tombs.. – Pyongyang. – 62с.
81617
   Muralia Hungarica. Mai magyar epuletdiszito muveszet.. – Budapest, 1978. – 171с.
81618
  Olishevska Yu.A. Murals as the newest tourist resources: the case of Kyiv // Journal of geology, geography and geoecology / Oles Gonchar Dnipro National University ; ed.-in-chief Manyuk V. ; ed. board: Harald G. Dill, Karoui-Yaakoub Narjess, William A.P. Wimbledon [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 29 (2). – С. 364-376. – ISSN 2617-2909
81619
   Murby""s maps and models for geology including models of extinct Vertebrates. – London : Murby, 1934. – 15 p.
81620
  Young Scott Murder in a cold climate / Young Scott. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 240 p.
81621
  House Jack Murder not proven? / House Jack. – Harmondsworth, 1989. – 190с.
81622
  Truman M. Murder on the Potomac / Margaret Truman. – New York : Fawcett crest, 1995. – 341 p. – (National bestseller ) ( Fawcett crest. Fiction). – ISBN 0-449-21937-2
81623
   Murdered by Moscow : Petlura - Konovalets - Bandera : hree leaders of the Ukranian National Liberation Movement assassinated at the orders of Stalin and Khrushchov. – London : Ukrainian Publishers, 1962. – 73, [2] p., [2] p. phot.
81624
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Worterbuch / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Teil 1, 2 : Englisch - Deutsch, Deutsch-Englisch. – 1910. – 1967s., 1883 s.
81625
   Muret-Sanders Enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsch-englisches worterbuch. – Berlin
T. 1 : Englisch - deutsch. – 1898
81626
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsches-englisches Worterbuch / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Teil 1 : Englisch - Deutsch. – 1910. – 1967 s.
81627
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches englisch-deutsches und deutsches-englisches Worterbuch / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Teil 2 : Deutsch-Englisch. – 1910. – 1183 s.
81628
  Muret E. Muret-Sanders enzyklopadisches Worterbuch der englischen und deutschen Sprache / E. Muret. – Berlin-Schoneberg : Langenscheidtsche Verlangsbuchhandlung
Bd. 1 : Englisch - Deutsch, A - K. – 1909. – XXXII, 1067 S.
81629
  Breza Tadeusz Mury Jerycha. / Breza Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 284с.
81630
  Sokhan A. Murzalina / Alena, Igor and Kosti Sokhan. – Kiev ; Toronto : Yuriz : Seraphine Publishing, 2005. – 77, [1] p. : ill. – ISBN 966-8392-14-0
81631
  Stamati Constantin Musa romaneasca. Compuneri originale si imitatii din autorii Europei : Buciumului Roman
T. 1. – 1868
81632
  Arion J. Musca hessilor cecidomia graului / J. Arion; Ministerul agriculturii si domeniilor. – Bucuresti : Centrala, 1935. – 8 p.
81633
  Arion J. Musca hessilor cecidomia graului / J. Arion; Ministerul agriculturii si domeniilor. – Bucuresti : Centrala, 1936. – 8 p.
81634
  Gheorghiu Mihnea Muschetarul lui Cantemir. / Gheorghiu Mihnea. – Bucuresti, 1990. – 224с.
81635
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 1. – 1983. – XI,374s. – Edited by Alfred Stracher
81636
   Muscle and Nonmuscle Motility. – New York, London, Paris, San Diego, San Francisco, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Tor : Academic Press. – (Molecular Biology. An International Series of Monographs and Textbooks)
Volume 2. – 1983. – XI,213s. – Edited by Alfred Stracher
81637
   Musee d"anthropologie et d"ethnographie Pierre le Grand, Leningrad. – Leningrad : D"Art Aurora, 1989. – 22p.
81638
   Musee d`histoire naturelle "Gr. Antipa", 1831-1961.. – Bucuresti. – 120с.
81639
   Musee d`Histoire Naturelle "Gr. Antipa", 1831-1961.. – Bucuresti, 1961. – 120с.
81640
  Davidson I. Musee de l`Ermitage. / I. Davidson, G. Katchalina. – Leningrad-M., 1965. – 96с.
81641
  Davidson I. Musee de l`Ermitage. / I. Davidson, G. Katchalina. – L., 1967. – 94с.
81642
   Musee de l`Ermitage. Peinture d`Europe Occidentale des XIXe-XXe siecles.. – L., 1976. – 307с.
81643
   Musee de l`Ermitage. Peinture d`Europe occidentale.. – L., 1984. – 158с.
81644
   Musee de l`Ermitage: Guide. – L., 1983. – 215с.
81645
   Musee de L`Ermitage: L`art de l`Europe occidentale: Peiture. Dessin. Sculpture.. – Leningrad, 1984. – 334с.
81646
  Doin M.G.T. Musee Des Protestants Celebres Ou Portraits Et Notices Biographiques Et Litteraires Des Personnages Les Plus Eminens Dans L"Histoire de La Reformation. – Paris, 1822. – 496 p.
81647
  Опарин И. Musee du Louvre // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 146-153.
81648
   Musee Historique. Moscou: Tresors d`orfevrerie.. – L., 1985. – 168с.
81649
  Lenoir A. Musee imperial des monuments francais: histoire des arts en France / par Alexandre Lenoir. – Paris, 1810
81650
   Musee National de l`Ermitage. Petit guide.. – M., 1955. – 128с.
81651
   Musee national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou.. – M., 1980. – 31с.
81652
   Museen Kiews: Museumsfuhrer / M. Faktorowitsch, D. Kolesnokowa, L. Tschlenowa, I. Weremejewa. – M., 1984. – 247с.
81653
  Baikova J. Musei di Mosca e dintorni / J. Baikova. – Mosca, 1983. – 197 с.
81654
   Musenkuss und Pferdefuss. Verse, vorwiegend heiter.. – Berl., 1964. – 286с.
81655
   Museo de bellas artes Radischev. Saratov.. – L., 1985. – 175с.
81656
  Alvarez J.M. Museo de cera / J.M. Alvarez. – Madrid, 1993
81657
  Shapiro Y. Museo del Ermitag. Guia / Y. Shapiro. – M., 1976. – 208с.
81658
   Museo Nacional de Cuba. Pintura.. – Habana-Leningrado, 1978. – 15с.
81659
   Museo Nacional de Cuba. Pintura. Retratos de fayum. Pintura europea. Pintura cubana.. – Habana-Leningrado, 1978. – 15с.
81660
  Fernandez Luis Museologia : Introduccion a la teoria y practica del museo / Fernandez Luis. – Madrid : Istmo, 1993. – 390 p. : il. – Bibliogr.: p.353-390. – ISBN 84-7090-278-4
81661
  Veremeeva I. Museos de Kiev / I. Veremeeva, D. Kolesnikova, M. Faktorovich. – M., 1984. – 247с.
81662
  Jagodzinska K. Museum boom continues: on the phenomenon of museums of contemporary art from a Central European respective // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2016. – 17, 1. – P. 9-29. – ISSN 1896-8201
81663
   Museum der bildenden Kunste, Leipzig.. – Lpz., 1961. – 116с.
81664
   Museum der westlichen und orientalischen Kunst Kiev.. – L., 1986. – 191с.
81665
   Museum fur auslandische Kunst der lettischen SSR, Riga. – Leningrad, 1986. – 183с.
81666
   Museum of the Ethnography of the Peoples of the USSR, Leningrad.. – Leningrad, 1990. – 191с.
81667
   Museum of Western and Oriental Art, Kiev. – Leningrad : Aurora, 1985. – 191s.
81668
  Lorentz Stanislaw Museums and collections in Poland 1945-1955 / Lorentz Stanislaw. – Warsaw, 1956. – 134с.
81669
  Baikova J. Museums in and around Moscow = Музеи Москвы и Подмосковья / J. Baikova. – Moscow, 1983. – 196 с.
81670
   Museums in the USSR / USSR Central Museum of the Revolution.. – Moscow, 1989. – 68с.
81671
   Museums of Kiev : a guide. – Moscow : Raduga Publishers, 1984. – 248 p.
81672
   Museums of Latvia / USSR Company for Foreign Travel Riga Branch.. – Riga, 1990. – 15с.
81673
  Rosenberg Irene Museums of Tartu / Rosenberg Irene. – Tallinn, 1988. – 127с.
81674
   Museumskunde : Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 76, 1 : Interdisziplinaritat. – 2011
81675
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 76, 2 : Museum nachgefragt. – 2011
81676
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 77, 1 : Medien fur Museen - Mittel der Kommunikation und Vermittlung. – 2012
81677
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 77, 2 : Alle Welt im Museum? Museen in der pluralen Gesellschaft. – 2012
81678
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 78, 1 : Museen im politischen Raum - ein Erfahrungsaustausch. – 2013
81679
   Museumskunde / Deutschen Museumsbund. – Berlin : Deutschen Museumsbund. – ISSN 0027-4178
Bd. 78, 2 : Sammellust und Sammellast. Chancen und Herausforderungen von Museumssammlungen. – 2013
81680
  Weber Karl Heinz Museumsrauber / Weber Karl Heinz. – [Berlin] : Das Neue Berlin, 1976. – 223 S.
81681
  Leczycka Maria Jadwiga Musi rodzic / Leczycka Maria Jadwiga. – Warszawa, 1978. – 195с.
81682
  Huxley Aldous Music an night and other essays / Huxley Aldous. – London, 1931. – 269с.
81683
  Honcharova O. Music and song as a form of dissent in the Soviet Union in the late 1950s - 1980s. / O. Honcharova, S. Miroshnichenko, O. Ryabchenko // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 31, № 1. – С. 48-57. – ISSN 2617-1929


  Музично-пісенна творчість як форма прояву інакодумства в Радянському Союзі кінця 1950-х – 1980-х років.
81684
  Lihus M.V. Music as the embodiment of the will in the philosophy of A. Schopenhauer // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – P. 32-35. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the analysis of the aesthetic views of A. Schopenhauer, particularly with his theory of music as the manifestation of the Will and the highest level of the spiritual perception of existence. It is considered the justification of ...
81685
  McCourt Music at the close / Edward McCourt. – Toronto : McClelland a. Stewart limited, 1979. – 170 p.
81686
  Свириденко Н.С. Music for a while // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 444-453
81687
  Hood K. Music in druze life : ritual, values and performance practice / Kathleen Hood ; with an introd. by Ali Jihad Racy. – London : Druze Heritage Foundation, 2007. – XXIX, 192 p. : іл., табл., ноти + 1 CD-ROM. – ISBN 978-1-904850-13-7
81688
  Tunley D. Music in the 19th-century Parisian salon : the thirteenth Gordon Athol Anderson memorial lecture delivered at the University of New England, on 2 October 1997 / D. Tunley; the University of New England. – Armidale : UNE, 1997. – 24 p. – (The 1997 lecture series). – ISBN 1-86389-942-1
81689
  Shank Bearry Music Studies, American Studies, and the Popular History of the Normal // American studies : with American studies international. – Lawrence, 2016. – Vol. 55, Nr 2. – P. 7-16. – ISSN 0026-3079
81690
  Cherkashina-Gubarenko Music Theatre by Arnold Schoenberg and Alban Berg and its influence on the Ukrainian theatre in 1910-1920th / Cherkashina-Gubarenko, L. Mudretska, M. Zabara // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 117-126. – ISSN 2307-4515


  Музичний театр Арнольда Шенберга та Альбана Берга та його вплив на український театр 1910-1920-х років.
81691
  Lokareva G.V. Music therapy as a social and pedagogical technology / G.V. Lokareva, M.A. R. Gualotunya // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 29-33. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
81692
   Musica antiqua Europae Orientalis.Bydgoszcz 1966 Polska.. – Warszawa
1. – 1966. – 520с.
81693
  Ardevol Jose Musica y revolucion. / Ardevol Jose. – La Habana, 1966. – 226с.
81694
  Bura K. Musical argumentation in advertising // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 74-75
81695
  Zhyvohliadova I.V. Musical creation of "human" as a sense-making sensuous way of forming a cultural space // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 60-64. – ISSN 2616-9967


  The article analyzes the specificity of revealing anthropo-creative principles of European culture as a musical practice of humanity. If we understand culture as a source, space, and the result of the spiritually-practical experience of mankind, then ...
81696
  Sandor Frigyes Musical education in Hungary / Sandor Frigyes. – Budapest, 1966. – 254с.
81697
  Krishnaswami S. Musical instruments of India. / S. Krishnaswami. – Delhi, 1967. – 102с.
81698
  Sacks O. Musicophilia : tales of music and the brain / Oliver Sacks. – New York ; Toronto : Alfred A. Knopf, 2008. – XIV, 381 p. – Index: p. 369-381. – Bibliogr.: p. 353-367. – ISBN 978-1-4000-4081-0
81699
   Musienko Mykola // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 182
81700
  Meyer Ernst Hermann Musik der Renaissance - Aufklarung - Klassik / Meyer Ernst Hermann. – Leipzig, 1979. – 275с.
81701
  Butting Max Musik Geschichte, die ich miterlebte. / Butting Max. – Berl., 1955. – 264с.
81702
  Hohne Erich Musik in der Kunst / Hohne Erich. – Lpz., 1965. – 18с.
81703
   Musik.. – Lpz., 1959. – 368с.
81704
   Musika Galiciana : Kultura muzyczna Galicji w kontekscie stosunkow polsko-ukrainskich (od doby piastowsko-ksiazecej do roku 1945). – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej. – ISBN 83-87288-73-Х
Tom 3 : Pod red.Mazepy L. – 1999. – 354s.
81705
  Hoffmann A E.T. Musikalische Novellen / A E.T. Hoffmann. – Lpz. – 280с.
81706
   Musikgeschichte in Bildern. – Leipzig : VEB Deutscher Verlag fur Musik
Bd. 3. Musik des Mittelalters und der Renaissance / Lieferung 3 /Musikerziehung. Lehre und Theorie der Musik im Mittelalter / Joseph Smits van Waesberghe. – 1969. – 213 S. : Ill.
81707
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
2. – 1963. – 144с.
81708
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
2. – 1964. – 196с.
81709
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
1. – 1965. – 234с.
81710
   Musikgeschichte in Bildern.. – Lpz.
3. – 1966. – 206с.
81711
  Popiel Jacek Musimy byc przygotowani na kazdy mozliwy scenariusz pracy... / rozmawiala Rita Pagacz-Moczarska // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2021. – Nr. 226. – S. 5-9. – ISSN 1427-1176


  Rozmowa z rektorem Universytetu Jagiellonskiego prof. Jackiem Popielem.
81712
  Mularczyk Andrzej Musisz to wypic do dna / Andrzej Mularczyk. – Warszawa : Wyd-wo radia i telewizji, 1976. – 144s.
81713
  Erpenbeck Fritz Musketier Peters : erzahlung / Erpenbeck Fritz. – Moskau, 1936. – 38 с.
81714
  Klapetek Martin Muslim Areas at Municipal Cemeteries in Germany and Austria // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 50, z. 3. – P. 203-220. – ISSN 0137-2432
81715
  Attar Farid ud-Din Muslim Saints and Mystics. / Attar Farid ud-Din. – London, 1990. – 287с.
81716
   Muslim society, politics and islamic education in the former Russian empire: the 20th century and beyond / ed. by: E. Akhmetova, E. Muratova, G. Oziev. – Rivne : Волинські обереги, 2020. – 234, [2] p. – Bibliogr.: p. 215-234. – ISBN 978-966-416-775-5
81717
  Frndic N. Muslimanske junacke pjesme / N. Frndic. – Zagreb, 1969. – 651с.
81718
  Schonfelder Harry Mussen Kinder schwierig sein? / Schonfelder Harry. – 6 Aufl. – Berlin, 1990. – 112с.
81719
  Fermi Laura Mussolini. / Fermi Laura. – Chicago, 1961. – 477с.
81720
  Коцарев О. Must-visit події "Книжкового Арсеналу"-2019 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 87). – С. 6
81721
  Горбаль Н. Must have сезона или Путеводитель по (трудностям) семейной жизни / Наташа Горбаль. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 300, [2] с. – ISBN 978-966-986-004-0
81722
  Belin Mustapha et Zeangir : Tragedie : Le prix est de vingt sols / Par m. Belin // Venceslas : Tragi-comedie / Rotrou, , de. – A Paris : Chez Pierre Ribou, 1698. – [10], 81, [3] .
81723
  Dreyer Georg Musterbeispiele und Ubungsaufgaben zur Festigkeitslehre und Elastizitatslehre / Dreyer Georg; Bearb. von E. Munder. – 9. verb. und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1957. – 198 S. : 219 Bild.
81724
  Boghel B. Mustervertrage, die jeder braucht / Bernhard Boghel. – Augsburg : Weltbild, 1999. – 237, [1] S. – (Vertraglich abgesichert!). – ISBN 3-89604-405-2
81725
  Palotas Laszlo Muszaki mechanika / Palotas Laszlo. – Budapest, 1959. – 168с.
81726
  Sztaba Zygmunt Muszka w biale grochy / Sztaba Zygmunt. – Katowice, 1957. – 222с.
81727
  Rusinek Michal Muszkieter z Itamariki / Rusinek Michal. – Warszawa, 1955. – 314с.
81728
   Mutations in Plant Breeding : Proceedings of a Panel on Co-Ordination of Research on the Production and Use of Induced Mutations in Plant Breeding. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1966. – 271p. – (Panel Proceedings Series)
81729
  Clade J.-L. Mutations, permanences ruptures dans le canton de Rougemont doubs 1789-1815 / Jean-Louis Clade. – Paris : Belles lettres, 1986. – 292, [4] p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Бібліогр. в кінці частин. – (Annales litteraires de l"Universite de Beancon ) ( Collection du bicentenaire de la Revolution francaise / dirigee Marita Gilli ; vol. 4 ; vol. 38 : Cahier d"etudes comtoises). – ISBN 2-251-60343-3
81730
  Schwanitz F. Mutationsauslosung / F. Schwanitz. – Munchen, 1966. – 6с.
81731
  Баровский В.В. Mutillidae Петроградской губ. (Hymenoptera) / В.В. Баровский, 1921. – с.
81732
  Баровский В.В. Mutillidae Петроградской губ. (Hymenoptera) / В.В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – 6 с.
81733
  Frobel Friedrich Mutter-, Spiel- und Koselioder: Entworfenes und Gedrucktes zu und aus Friedriech Frobels Familien - buch / Frobel Friedrich. – Berlin, 1984. – 111с.
81734
  Noll Dieter Mutter der Tauben / Noll Dieter. – Berlin, 1955. – 48с.
81735
  Hornby G. Mutter des monats : Roman / Gill Hornby , aus dem Englischen von Andrea O"Brien. – Koln : Kiepenheuer & Witsch, 2013. – 399 S. – (KiWi ; 1316). – ISBN 978-3-462-04503-1
81736
  Mann Heinrich Mutter Marie. Eugenie, oder Die Burgerzeit / Mann Heinrich. – Berlin-Weimar, 1975. – 397с.
81737
  Menz Peter Mutter Weber / Menz Peter. – Berlin, 1956. – 352с.
81738
  Menz Peter Mutter Weber und ihre Kinder / Menz Peter. – Berlin, 1957. – 314с.
81739
  Schneider K.M. Mutterliebe bei Tieren / K.M. Schneider. – Wittenberg Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1956. – 104с.
81740
  Baudisch Winfried Muttersprachliche Bildung und Erziehung in der Hilfsschule, Klassen 1 bis 4 / Baudisch Winfried. – Berlin, 1973. – 135с.
81741
  Федоренко К. Mutti, Mutti, що маєм робити? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 вересня (№ 33). – С. 5


  "Жителі Німеччини, однієї з ключових країн Європейського Союзу, 24 вересня обиратимуть новий склад нижньої палати парламенту. Але "найнудніша виборча кампанія за всю історію", як її вже встигли охрестити журналісти, показує: найпевніше лідером держави ...
81742
  Kropotkin P. Mutual aid : a factor of evolution / P. Kropotkin, with a foreword by H.L. Beales. – Harmondsworth : Penguin books, 1939. – 278 S.
81743
  Gamsa Mark Mutual Projections in Manchuria Excerpts from the forthcoming book Harbin, City between Russia and China: A Cross-cultural Biography // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 3. – С. 18-44. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
81744
  Stendhal Muvei. 10. Francia foldon. (Egy turista feljegyzesei) / Stendhal. – Budapest
10. – 1975. – 744с.
81745
  Mann T. Muvei. 9. Lotte Weimarban. A kivalasztott. A torveny / T. Mann. – Budapest
9. – 1970. – 717с.
81746
  Nagy Lajos Muvei. Egy lany a szazadfordulon. / Nagy Lajos. – Budapest, 1955. – 528с.
81747
  Nagy Lajos Muvei. Kiskunhalom. - Harom boltoskisasszony. - Falu. / Nagy Lajos. – Budapest, 1955. – 596с.
81748
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
1-2. – 1960. – 392с.
81749
   Muveltseg es hagyomany.. – Budapest
3. – 1961. – 230с.
81750
  Mihalyfi Erno Muveszek, barataim: Valogatott kepzomuveszeti irasok. Muveszet es elmelet / Mihalyfi Erno. – Budapest, 1977. – 306с.
81751
   Muveszeti Kislexikon. – Budapest, 1973. – 687с.
81752
   Muveszetpolitikank idoszeru kerdesei: Tanulmanyok.. – Budapest, 1977. – 404с.
81753
  Rozniatowski T. Muz po styridsiatke / T. Rozniatowski. – Bratislava : Osveta, 1964. – 168s.
81754
  Barathova Nora Muz, ktory kracal za strcom / Barathova Nora. – Kosice, 1975. – 224с.
81755
  Sbarcea G. Muza cu har : Doua secole de muzica usoara romaneasca / George Sbarcea. – Bucuresti : Muzica, 1984. – 254 p.,18 f.il. : il.
81756
  Slekowa Ludwika Muza domowa: Okolicznosciowa poezja rodzinna czasow renesansu i baroku / Slekowa Ludwika. – Wroclaw, 1991. – 175с.
81757
   Muzea Krakowa. – Warszawa : Arkady, 1981. – 172s. : il. – (Muzea swiata). – ISBN 83-213-3070-3
81758
  Szymanska Kazimiera Zdislawa. Muzea literackie w Polsce / Kazimiera Zdislawa. Szymanska; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1994. – 256,[50]s. : il. – На обкл. рік 1994
81759
  Mihalache Marin Muzeele din Bucuresti / Mihalache Marin. – Bucuresti, 1960. – 242с.
81760
  Petrescu-Dimbovita Muzeul de istorie a Moldovei / Petrescu-Dimbovita, Al. Andronic. – Bucuresti, 1966. – 96с.
81761
  Georgescu Florian Muzeul de istorie a orasului Bucuresti. / Georgescu Florian, Op.I. Cernovodeanu. – Bucuresti. – 128с.
81762
   Muzeul Doftana. Filiala a muzeului de istorie a partidului muncitoresc Romin.. – Bucuresti, 1960. – 94с.
81763
  Butura Valeriu Muzeul etnografic al Transilvaniej Cluj. / Butura Valeriu. – Bucuresti, 1966. – 29с.
81764
  Marian B. Muzeul prietenilor mei, sau carte de dedicatii : ode, ditirambe, sarje, epigrame pentru amici si cunoscuti / Boris Marian // Музей моих друзей или Книга посвящений : оды, панегирики, эпиграммы, дифирамбы а также шаржи: дружеские и не очень / Б. Мариан. – Кишинев : [б. и.], 2015. – C. 1-63
81765
   Muzeul Romano-Rus., 1950. – 126с.
81766
  Petrescu I.C. Muzeul Scoalei si al Satului : ce s""a infaptuit la Comarnic / Ioan C. Petrescu. – Comarnic : [fara a publica], 1935. – 20, XXX p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим.
81767
   Muzeum a soucasnost.. – Roztoky u Prahy, 1977. – 174с.
81768
   Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.. – Poznan, 1959. – 8с.
81769
   Muzeum imienia dzieduszyckich we Lwowie. – Lwow : ZI Zwiazkowej drukarni, 1880. – XXXIX,36S.
81770
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1917. – 112 s., 9 tabl., IV s.
81771
   Muzeum Polskie poswiecone dziejom i zabytrom sztuki i kultury. – Kijow, 1918. – VIII, 256 s.
81772
   Muzeum w kulturze pamieci Rzeczpospolitej Obojga Narodow : antologia najwczesniejszych tekstow / red.: Tomatsz F. de Rosset, Michal F. Wozniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Torun : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – ISBN 978-83-231-4424-3
T. 1 : 1766-1882. – 2020. – 339 s.
81773
   Muzeum w kulturze pamieci Rzeczpospolitej Obojga Narodow : antologia najwczesniejszych tekstow / red.: Tomatsz F. de Rosset, Michal F. Wozniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa. – Torun : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. – ISBN 978-83-231-4536-3
T. 2 : 1882-1917. – 2020. – 367 s.
81774
  Sutovec Milan Muzi a zbrane / Sutovec Milan. – Praha, 1977. – 178с.
81775
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1960. – 180с.
81776
  Marek Jiri Muzi jdou v tme / Marek Jiri. – Praha, 1968. – 138с.
81777
  Rusu Liviu Muzica in Bucovina / Rusu Liviu. – Bucuresti. – 49с.
81778
   Muzica si publicul.. – Bucuresti, 1976. – 136с.
81779
  Corolenco V.G. Muzicantul orb. / V.G. Corolenco. – Bucuresti, 1953. – 154с.
81780
   Muzicko vaspitanje i obrazovanje.. – Beograd, 1966. – 128с.
81781
   Muzy i Hestia : Studia dedykowane Profesor Ludwice Slekowej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1999. – 327s. – ISBN 83-229-1958-1
81782
  Hollanek Adam Muzyka dla was, chlopcy / Hollanek Adam. – Warszawa, 1975. – 203с.
81783
   Muzyka i totalitaryzm. – Poznan : Ars nova, 1996. – 204s. – ISBN 83-85409-47-5
81784
  Regiewicz A. Muzyka jako przestrzen dyskursu imagologicznego. Mickiewicz - Stasiuk - Haydamaky // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 110-118. – ISSN 2415-8828


  Символіка дерева (лісу) у творчості Франциска Карпіньського.
81785
   Muzyka polska.. – Krakow, 1967. – 508с.
81786
  Chyla-Szypulowa Irena Muzyka w poezji wieszczow / Chyla-Szypulowa Irena. – Kielce : Akademia swietokrzyska im.Jana Kochanowskiego, 2000. – 179s. – ISBN 83-7133-137-1
81787
  Eder Boris My animal friends / Eder Boris. – M., 1965. – 120с.
81788
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M. – 608с.
81789
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1968. – 422с.
81790
  Gorky M. My apprenticeship / M. Gorky. – M., 1973. – 485с.
81791
  Gorky Maxim My apprenticeship / Gorky Maxim. – M., 1976. – 485с.
81792
  Waugh Alec My brother Evelyn & other profiles / Waugh Alec. – London : Cassell, 1967. – 340 p.
81793
  Alexin Anatoly My brother plays the clarinet. / Alexin Anatoly. – Moscow, 1972. – 127с.
81794
  Yutang Lin My country and my people / Yutang Lin. – New York : John Dey, 1935. – 382 p.
81795
  Du Maurier Daphne My cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – Middlesex, 1962. – 302с.
81796
  Du Maurier Daphne My Cousin Rachel / Du Maurier Daphne. – London; Sydney, 1974. – 302с.
81797
  Karpova K. My cyber self: identity presentation on TikTok / K. Karpova, O. Borymska // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 118-129. – ISSN 2311-2697


  Моя кібер-особистість: презентація ідентичності в мережі TikTok. TikTok – це соціальна мережа, яка надала своїм користувачам унікальне поєднання засобів комунікації та, відповідно, започаткувала новий комунікативний контекст для самовираження та ...
81798
  Tursun-Zadeh Mirze My day and age. Selected poems / Tursun-Zadeh Mirze. – M., 1977. – 191с.
81799
  Lasak P. My dream mobility Visiting the Minzu University of China // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 58, Summer. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354


  Про Китайський університет Мінзу.
81800
  Голтаренко А.В. My duck"s vision: высмеивание ради высмеивания // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 86-87
81801
  Churchill Winston My early life: a roving commission / Churchill Winston. – London, Glasgow, 1959. – 382с.
81802
  Binur Yoram My enemy, my self / Binur Yoram. – Harmondsworth, 1990. – 215с.
81803
  Durrell Gerald My family and other animals / Durrell Gerald. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 302с.
81804
  Sit"ko S.P. My father - Panteleimon Onufrievich Sit"ko // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2006. – Т. 14, № 2. – P. 17-24. – ISSN 1023-2427
81805
   My Favourite Stories. – 4 ed. – Москва, 1954. – 76с.
81806
   My favourite Stories. Three stories from "The arabian nights".. – 3-d edition. – Moscow, 1952. – 87с.
81807
  Урина О.К. My first ABC book / О.К. Урина. – М., 1965. – 32с.
81808
  Абрам С. My first English Newspaper. Моя первая английская газета. / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва : Центриздат, 1931. – 68 с. – (Английский язык. Серия для начинающих)
81809
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalygina. – M., 1960. – 60с.
81810
  Markova M.M. My first steps in English / M.M. Markova, N.A. Mastalyguna. – 2-d edit. – M., 1963. – 60с.
81811
   My first steps in English. Comp. for the 5-th form of the 8-year school. / M.M. Markova, N.O. Mastalygina. – Kiev, 1963. – 60с.
81812
  Gerard James My four years in Germany / Gerard James. – New York : Doran, 1917. – 448p. : Ill.
81813
  Mikhalkov Sergei My friend / Mikhalkov Sergei. – M., 1955. – 56с.
81814
  Mortimer Penelope My friend says it is bullet-proof / Mortimer Penelope. – Harmondsworth, 1991. – 225с.
81815
  France A. My friend"s book / A. France, 1923. – 296с.
81816
  Gallant Mavis My heart is broken / Gallant Mavis. – Harmondsworth, 1991. – 273с.
81817
   My Helpdesk: все для удобства агентов : компания "Амадеус Украина" запустила новый сайт My Helpdesk, разработанный специально для агентов, использующих систему Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 12-13 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
81818
   MY HELPDESK: все для удобства агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 12-13 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
81819
  Richberg D.R. My hero : The indiscreet memoirs of an eventful but unheroic life / D.R. Richberg. – New York : Putnam"s Sons, 1954. – VIII, 367 p. : ill.
81820
  Dorfman Ariel My house is on fire / Dorfman Ariel. – New York, 1991. – 167с.
81821
  Gumowska Irena My i nasz dom. (Z kultury zycia codziennego) / Gumowska Irena. – Warszawa, 1955. – 356с.
81822
  Potichnyj P.J. My journey // Літопис Української Повстанської Армії / відпов. ред. Петро Й. Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – P. 1-123. – (Події і люди ; Кн. 4)
81823
  Potichnyj P.J. My journey = Моя дорога / Peter J. Potichnyj. – Ancaster ; Lviv : [s. n.], 2012. – 342, [1] p. : phot., portr. – Парал. тит. арк. укр. – ISBN 978-1-897431-40-5
81824
  Potichnyj P.J. My journey. Pt. 3 / Peter J. Potichnyj // Літопис Української Повстанської Армії / [відп. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2012. – P. 1-159 : ill., portr. – (Серія "Події і люди" ; кн. 4, ч. 3). – ISBN 978-966-2105-39-1(Ukr.) ; 978-1-897431-39-9(Can.)
81825
  Horbulin V. My journey through the looking-glass : travel sketches and more / Volodymyr Horbulin. – Kyiv : Bright books, 2020. – 255, [1] p., [8] l. ill. : ill. – ISBN 978-617-7766-16-1
81826
  Meir Golda My Life / Meir Golda. – New York, 1975. – 480с.
81827
  Chekhov Anton My Life and Other Stories / Chekhov Anton; Translated from the Russian by Contance Garnett with anIntroduction by Craig Raine. – London : Campbell Publishers, 1992. – 586p. – (Everyman"s Library ; Vol. 120 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-120-8
81828
  Prorokov Boris My life and times / Prorokov Boris. – M., 1983. – 366с.
81829
  Nizer Louis My life in court / Nizer Louis. – Garden City; New York : Doubleday & company, 1961. – 524p.
81830
  Chaplin Charles My life in puctures / Chaplin Charles. – London, 1974. – 306с.
81831
  Levshin L.V. My lifelong road to light : trans. from rus. / L.V. Levshin. – Moscow : Mir Publishers, 1989. – 264 p.
81832
  Fedenko P. My Meetings with Arnold Margolin // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1959. – Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – Р. 1680-1687 : фото
81833
  Borgen Johan My mordercy i inne nowele / Borgen Johan; Wyb.i przedmow. J. Giebultowicza; Tlum. J. Giebultowicz, B.Hlasko. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1966. – 283. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
81834
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – Moscow, 1961. – 120с.
81835
  Saroyan W. My name is Aram / W. Saroyan. – 2-е изд. – Moscow, 1964. – 116с.
81836
  Hitler Adolf My new order / Hitler Adolf. – New York, 1941. – 1008с.
81837
  Moore Susanna My old sweetheart / Moore Susanna. – Harmondsworth, 1983. – 211с.
81838
  Roosevelt James My parents: a differing view / Roosevelt James, Libby Bill. – London, 1977. – 369с.
81839
   My prisli, soudruzi.... – Praha, 1955. – 368с.
81840
  Levesque Rene My Quebec. / Levesque Rene. – Toronto, 1979. – 191с.
81841
  Wilson August My Rainey"s black botton / Wilson August. – New York : A plume book, 1985. – 111 p.
81842
  Rama Rau Santha My Russian journey / Rama Rau Santha. – New York, 1959. – 300с.
81843
  George Jean Craighead My side of the mountain. / George Jean Craighead. – New York, 1988. – 177с.
81844
   My sveta dobudem.. – Praha, 1950. – 132с.
81845
  Glowacki J. My sweet Raskolnikow. Obciach / Janusz Glowacki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 115 s.
81846
  Sedgwick M. My swordhand is singing / Marcus Sedgwick. – London : Orion Children"s Books, 2007. – 228 p. : ill. – ISBN 978-1-84255-558-3
81847
  Arliss G. My ten years in the studios : with illustrations / G. Arliss. – Boston : Little ; Brown, 1940. – XII, 349 p. : ill.
81848
   My town : writers on American cities / Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state ; [execut. ed.: Michael Jay Friedman ; photo research: Ann Monroe Jacobs]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2010. – 84 p. : phot. – Contents: The poetry of bridges / D. Bottoms. Good old Baltimore / J. Yardley. Ghosts / C. Rotella. Chicago aquamarine / S. Dybek [et al.]
81849
  Dickens Monica My turn to make the tea. / Dickens Monica. – Harmondsworth, 1978. – 222с.
81850
  Dostoyevsky Fyodor My uncle"s dream / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow, 1966. – 408 p.
81851
  Gorky M. My universities / M. Gorky. – M., 1968. – 184с.
81852
  Mielnik Wlodzimierz My z pulku mysliwcow / Mielnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1955. – 271с.
81853
  Hartung Hugo My, Meisegeierowie / Hugo Hartung; Przel. I.Naganowska. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 332s.
81854
  Borkovcova Hana My, trojka cudakow / Borkovcova Hana; Kostyrko H. – Warszawa, 1977. – 199с.
81855
   Mya Handschrift der Sachsischen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis. – Berl., 1962. – 24с.
81856
  Stepnik A. Mychajlo Hruszewski - polska recepcja dorobku historiograficznego // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – S. 72-118. – ISBN 978-966-353-435-0
81857
   Mycobacterium tuberculosis antigens MPT63 and MPT83 increase phagocytic activity of murine peritoneal macrophages / A.A. Siromolot, O.S. Oliinyk, D.V. Kolibo, S.V. Komisarenko // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – P. 62-70. – ISSN 2409-4943
81858
  Кушмар Л.В. MyEnglishLab як одна з інноваційних платформ змішаного навчання / Л.В. Кушмар, Л.А. Колот // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 52-58. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
81859
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 384 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9912-8
81860
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 371, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9916-6
81861
  Foley M. MyGrammarLab : intermediate B1/B2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 395, [1] p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9915-9
81862
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 : with key : suitable for self study / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2012. – 410 p. : ll., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9911-1
81863
  Foley M. MyGrammarLab : advanced C1/C2 / Mark Foley, Diane Hall. – Harlow : Pearson, 2018. – 384 p. : ill., tab. – Кн. опис. за обкл. - На корінці зазнач.: MyGrammarLab Book + Online + Mobile. - Електронна адреса: www.mygrammarlab.com. – (Always learning). – ISBN 978-1-4082-9912-8
81864
   Mykhailo Bartish"s 75th anniversary! // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 4. – ISBN 978-966-7166-39-7
81865
   Mykhailo Hrushevs"kyi 1866 -1934 : bibliographic sources. – New York ; Munich ; Toronto : [s. n.], 1985. – 18,199, [ 3 ] p. : portr.
81866
  Telvak Vitalii Mykhailo Hrushevsky in reflection of czech historiography at the end of XIX - beginning of XX century / Telvak Vitalii, Telvak Viktoria // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 82-106. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595
81867
  Telvak V. Mykhailo Hrushevsky"s "history of ukrainian literature" in assessments of his contemporaries / V. Telvak, V. Pedych // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 12. – C. 126-136. – ISSN 2519-058X
81868
   Mykhailo Iosypovych Yadrenko // International conference "Modern stochastics: theory and applications III" : Sept. 10-14, 2012, Kiev, Ukraine : conference materials / Modern stochastics: theory and applications III, intern. conf. – Kiev : Київський університет, 2012. – P. 6-7
81869
   Mykhailo Kravchuk - pride and glory of Ukrainian science (27.09.1892 - 9.03.1942) / V. Maslyuchenko, P. Zaderei, G. Nefodova, J. Shtenda, N. Zaderei // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 5, № 3/4. – Р. 110-117. – ISSN 2309-4001


  27 вересня 2017 року виповнилося 125 рокiв вiд дня народження видатного українського математика, громадського дiяча, академiка Михайла Кравчука. Висвiтлено життєвий та творчий шлях всесвiтньо вiдомого вченого, життя якого було трагiчно обiрване ...
81870
   Mykhailo Ostrohradskyi: liffe devoted to science / M. Zagirnyak, V. Serhiienko, S. Serhiienko, K. Kovalenko // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – P. 9-13. – ISSN 1995-0519
81871
  Pryhara Maria Mykhailyk the Cossack Orderly / Pryhara Maria. – Kiev, 1990. – 155с.
81872
  Bilinsky Y. Mykhaylo Drahomanov, Ivan Franko, and the Relations between the Dnieper Ukraine and Galicia in the Last Quarter of the 19th Century / Yaroslav Bilinsky // The annals of the Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. / Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S. – New York, 1959. – Vol. 7, No. 1/2 (23/24). – Р. 1542-1566
81873
  Kyrychenko V.V. Mykola Ivanovych Kovantsov (to 75-th birthday). (Ukrainian. English summary) / V.V. Kyrychenko, V.I. Mykhajlovs"kyj, M.O. Perestyuk; Univers. im. Tarasa Shevchenka // Visnyk. Ser. Fiz.-Mat. Nauky. – No.1
81874
  Chernetsky V. Mykola Khvyl"ovyi"s "A Sentimental Story": In Search of a Ukrainian Modernity // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 165-177. – ISSN 0363-5570
81875
  Mytsyk L.M. Mykola lavrovskyi - the first director of nizhyn institute оf history & philology // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – P. 194-205. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  The task of this paper is an attempt to systematize the documentary and factual material on the figure of Mykola Lavrovskyi introduced into the scientific circulation and determine his role in the history of Nizhyn. The author proves that Mykola ...
81876
  Romanyschyn O. Mykola Lemyk / O. Romanyschyn, O. Steciw, A. Gregorovich // Holodomor. The Ukrainian genocide 1932-1933 / O. Romanyschyn, O. Steciw, A. Gregorovich. – Toronto : League of Ukrainian Canadians ; Ucrainica Research Institute, 2014. – P. 95--96. – (Гомін України). – ISBN 978-0-9939652-0-3


  Микола Лемик — український політичний діяч, член ОУН від 1932 року. Виконавець убивства Олексія Майлова (секретаря Консульства СРСР у Львові) 1933 року на знак протесту проти штучно організованого радянською владою голодомору 1932–1933 років в Україні.
81877
  Mandebura O. Mykola Sumtsov"s Research of Bread and Grain Symbolism in the Family Rituals of Ukrainians // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 110-115. – ISBN 966-95788-9-2


  Видатний український дослідник Микола Сумцов (1854 - 1922), професор Харківського університету, академік - вчений з енциклопедичними знаннями, масштабним баченням проблеми, чий внесок у розвиток української етнології важко переоцінити. Питання про ...
81878
   Myocardial Ischemia and Lipid Metabolism. – New York, London : Plenum Press, 1984. – 341с.
81879
  Kornicker Louis S Myodocopid Ostracoda from the late Permian of Greece and a basic classification for Paleozoic and Mesozoic Myodocopida / Louis S Kornicker, I G Sohn // Smithsonian сontribution to paleobiology / Smithsonian institution. – Washington, 1999. – N 85. – 33 p.:il.
81880
  Karawajew W. [Kapaвaeв B.] Myrmekophilen aus Transkaspien = Мирмекофилы Закаспия / W. [Kapaвaeв B.] Karawajew; Труды русского энтомологического обозр. № 3. – Kiew, 1909. – 11 с.
81881
  Pilat A. Myshrooms and other fungi / A. Pilat. – Lond., 1961. – 160с.
81882
  Маріна Лілія MySims2Go: зв"язок під вашим брендом! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 10-11 : фото. – ISSN 1998-8044
81883
  Dabrowska Maria Myski o sprawach i ludziach. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1956. – 232с.
81884
  Sobeski Michal Mysl a marmur i inne szkice estetyczne / Sobeski Michal. – Warszawa, 1959. – 320с.
81885
  Zuraw J. Mysl filozoficzna i spoleczna Tadeusza Kosciuszki : tradycje i wspolczesnosc / Jozef Zuraw. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. – 304 s. – ISBN 83-11--06251-X
81886
  Szyjkowski Maryan Mysl Jana Jakoba Rousseau w Polsce XVIII wieku / Szyjkowski Maryan. – Krakow, 1913. – 270с.
81887
  Lapot-Dzierwa Kinga Mysl pedagogiczna Janusza Korczaka // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 132-136. – ISBN 978-966-2705-45-4
81888
  Bujwid-Kurek Mysl polityczna i panstwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1875) / Bujwid-Kurek. – Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2000. – 307s. – ISBN 83-7188-309-9
81889
  Blachowska Katarzyna Mysl Siergieja Solowjowa w koncepcji dziejow Rosji Feliksa Konecznego // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 253-271. – ISBN 978-83-935192-3-1
81890
  Barcik Krzysztof Mysl spoleczna Hugo Chaveza // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2014. – P. 71-80. – (Sectio I: Philosophia - sociologia ; vol. 39, N 2). – ISSN 0137-2025
81891
   Mysl spoleczna Jana Pawla II : Studia i szkice. – Warszawa; Lodz : Uniw. Lodzki, PWN, 1999. – 247s. – ISBN 83-01-12830-5
81892
   Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – 495 c., [10] арк. фот. – Indeks: s. 475-490. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-935192-3-1
81893
  Kozak A. Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / Artur Kozak ; do druku przygot. M. Pichlak ; wstep: A. Bator // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3232 : Myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej / A. Kozak. – S. 1-259. – ISSN 0239-6661
81894
  Zurowski Andrzej Myslenie Szekspirem / Zurowski Andrzej. – Warszawa, 1983. – 325 s.
81895
  Augustyn Leszek Myslenie z wnetrza objawienia : Studium filozofii Siemiona L.Franka / Augustyn Leszek. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2003. – 262s. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada programowa serii: B.Lagowski, G.Przebinda i.i. ; 6 ; Historia.Religia.Polityka). – ISBN 83-233-1741-0
81896
  Lamac Miroslav Myslenky modernich maliru / Lamac Miroslav. – Praha, 1968. – 445с.
81897
  Irzykowski Karol Mysli / Irzykowski Karol; Grzeniewski L.B. – Warszawa, 1974. – 144с.
81898
  Conrad Joseph Mysli : Wybor / Conrad Joseph. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1974. – 49s.
81899
  Mikolajczak Aleksander Wojciech Mysli europejskie / Mikolajczak Aleksander Wojciech; Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 180s. – ISBN 83-252-1173-6
81900
  Bieganski W. Mysli i aforyzmy o etyce lekarskiej / W. Bieganski. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1957. – 164s.
81901
  Amosow M. Mysli i serce / M. Amosow; Tlumacz J.H.Bayer. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lekarskich, 1969. – 338s. – (Wiedza i zdrowie)
81902
  Rojek Bracia Mysli ludzi wielkich, srednich oraz psa Fafika / Rojek Bracia. – Warszawa, 1959. – 264с.
81903
  Lec Stanislaw Jerzy Mysli nieuczesane / Lec Stanislaw Jerzy. – Krakow, 1959. – 160с.
81904
  Norwid Cyprian Kamil Mysli o Polsce i polakach / Norwid Cyprian Kamil. – Bialystok, 1985. – 64с.
81905
  Norwid Cyprian Mysli o sztuce i literaturze / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1960. – 256с.
81906
  Locke John Mysli o wychowaniu / Locke John; Wnorowski F., Mrozowska K. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 240с.
81907
   Mysli patryotyczno-polityczne : do stanow Rzeczypospolitey Polskiey na seym 1788. roku zgromadzonych przez obywatela o Wolnosc i Samowladztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego
Czesc 1. – 1788. – 134 p.


  Видання містить екслібрис: Ex libris Reverendi Domini Casimiri Stanislai de Korczak Newelski
81908
  Jasinska-Jedrosz Mysli z powodu elizawetgradzkich fotografii Karola Szymanowskiego // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 105-110. – ISSN 1728-6875


  У статті йдеться про унікальні фотографії, що висвітлюють сторінки життя видатного польського композитора К. Iимановського на теренах України – Єлисаветграді, маєтку Тимошівка, Києві. Світлини зберігаються в Архіві польських композиторів Бібліотеки ...
81909
  Hlinka Anton Myslitelia a myslienky / Hlinka Anton. – 3. vyd. – Martin, 1993. – 118с.
81910
  Vrba Jan Myslivcuv.rok. Podzim - zima / Vrba Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1964. – 330 s.
81911
   Myslivecka rocenka 1966. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1965. – 258s.
81912
  Mottl S. a kol. Myslivecky zapisnik 1969 / S. a kol. Mottl. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1968. – 126s.
81913
  Аткинсон Леон MySQL = Core MySQL : Библиотека профессионала / Аткинсон Леон; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, 2002. – 624с. – ISBN 5-8459-0291-6
81914
  Дюбуа П. MySQL : Полное и исчерпывающее руководство по применениюи администрированию баз данных MySQL 4, а также программированию приложений / П. Дюбуа. – 2-е изд.; Поль Дюбуа. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 1056с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0515-Х


  Описана реляционная система управления базами данных MySQL. Автор показывает как можно максимально эффективно использовать эту СУБД. Рецепты решения проблем.Интеграция MySQL с программными средствами
81915
  Веллинг Л. MySQL : Учебное пособие: Краткое изложение основ работы с MySQL / Люк Веллинг и Лора Томсон. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2005. – 304с. – ISBN 5-8459-0769-1


  Книга представляет собой краткое, но ясное изложение как основных теоретических принципов, так и практических примеров работы с MySQL
81916
  Denychtchouk P. Mysteres de la chirurgie plastique / Pavlo Denychtchouk ; trad. francaise par Olena Solomarska et Dmytro Tchystiak. – Paris : Editions Institut culturel de Solenzara, 2014. – 165, [7] p. : ill. – (Etudes ukrainiennes transdisciplinaires ; fasc. 6). – ISBN 978-2-919320-87-5
81917
  Charivarikof K. Mysteres de la guerre d""orient et de l""empire Russe. – A Paris : Chez Tous les Libraires, 1854. – 78 p.
81918
   Mysteries of the Deeps : From the depths of Lake Baikal to the ocean floor. – Moscow : Progress, 1989. – 383p.
81919
  Юнг К.Г. Mysterium Coniunctionis / К.Г. Юнг. – Москва-Киев : Рефл-бук, Ваклер, 1997. – 684с. – ISBN 5-87983-027-6; 5-87983-062-4; 966-543-008-4
81920
  Duplessis-Mornay Ph. Mysterium iniquitatis seu, Historia papatus. Qvibus gradibus ad id fastigii enisus sit, quamque acriter omni tempore ubique a piis contra intercessum : Asseruntur etiam Jura Imperatorum, Regum, & Principum Christianorum adversus Bellarminum & Baronium Cardinales / Auctore Philippo Mornayo Plessiaci Marliani ... – 2da ed., locupletior, ab ipso authore recognita. – Salmurii (Saumur) : Apud Thomam Porthaeum, 1612. – [34], 1420, [60] p. – Accesserunt necessarii indices


  На тит арк. та в інших місцях прямокутна печатка з текстом: 1918 р. Національна бібліотека Української держави у Київі. На тит арк. напис хімічним олівцем: Куплено од Раєвського 30 липня 1919. На стор. 3 кругла печатка червоним чорнилом з текстом: ...
81921
  Akhunova L. Mystical principles of knowledge in surrealism // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 123
81922
  Dvorak Antonin Mystr Jeronym / Dvorak Antonin. – Praha, 1961. – 276с.
81923
  Rachkevych M. Myth and facts on the Ukrainian Insurgent Army (UPA) : Church and life // Церква і життя : український церковно-громадський двотижневик в Австралії. – North Melbourne, 2012. – 27.09.2012-17.10.2012 (№ 15). – P. 4
81924
  Highwater Jamake Myth and sexuality / Highwater Jamake. – New York, 1991. – 224с.
81925
  Lipps G.F. Mythenbildung und Erkenntnis : eine Abhandlung uber die Grundlagen der Philosophie / G.F. Lipps. – Leipzig ; Berlin : B.G. Teubner, 1907. – VIII, 312 S. – (Wissenschaft und Hypothese ; 3)
81926
  Rubashchenko M.A. Mythical nature of illicit enrichment and its prospects in Ukraine: if it is not permitted, but there is a strong desire, then is it allowable? // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 270-289. – ISBN 978-9934-588-04-4
81927
  Придюк М.П. Mythicomyces (Psathyrellaceae) — новий для України рід грибів // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72 , № 1. – C. 55-60. – ISSN 0372-4123
81928
  Klochko O.A. Mythoanalytical transformation of leadership in the modern world: sociological approach of G. Durand // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 42-50. – ISSN 1681-116Х


  Міфоаналітична трансформація лідерства у сучасному світі: соціологічний підхід Ж. Дюрана. Проаналізовано міфоаналітичну трансформацію лідерства у контексті сучасних концепцій. Українське суспільство постійно розвивається, що потребує нових лідерів, які ...
81929
  Myronova V. Mythological characters in the latin poetry of the ukrainian baroque / V. Myronova, M. Lastovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 40-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  The article examines the peculiarities of mythological characters in the Latin poetry of the baroque period in Ukraine. This period contributed a lot to intercultural relations between Ukraine and Western Europe and gave a birth to the phenomenon of ...
81930
  Combesque M.A. Mythologies americaines : reperes pour un autre voyage / M.A. Combesque, I. Warde. – Paris : Editions du Felin, 1996. – 255, [ 2 ] p. – ISBN 2-86645-213-5
81931
  Blackwell Ch.W. Mythology for dummies / Christopher W.Blackwell, Amy Hackney Blackwell. – New York a.o. : Hungry minds, 2002. – 22,360 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5432-8
81932
  Hamilton Edith Mythology: timeless tales of gods and heroes. / Hamilton Edith. – New York, 1989. – 335с.
81933
  Vrchlicky J. Mythy. Selske balady. Ma vlast / J. Vrchlicky. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1955. – 525, [6] s.
81934
  Hajek Jiri Mytus a realita januara 1968. / Hajek Jiri. – Bratislava, 1970. – 198с.
81935
  Hajek Jiri Mytus a realita ledna 1968. / Hajek Jiri. – Praha, 1970. – 187с.
81936
  Черняк В.Я. Mас-спектрометричні дослідження плазми несамостійного розряду в дейтерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дейтерієву плазму несамостійного розряду, що підтримується плазмовим потоком. Як джерело плазмового потоку використане коаксіально-торцевий розрядник з порожнистим катодом. З розгляду кінетики механізмів утворення та витрат триатомних ...
81937
  Матвійчук Л.О. Mихайло Ілліч Ясинський (1889-1967) як теоретик індивідуальної біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 183-197. – ISSN 2222-4203
81938
   Mоніторинг і оцінка ефективності впровадження заходів національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства" за 2013-2015 рр. / Ю.Г. Антипкін, Т.К. Знаменська, Г.О. Слабкий, О.О. Дудіна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 5-16. – ISSN 2226-1230
81939
  Жук Р.А. N-(2-фуранилин)-, N-(2-пиранидил)- и 6-(2-фурилвинил) урацилы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Жук Р. А. ; АН Лат.ССР , От-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1969. – 28 с.
81940
  Петюнин П.А. N - ариламиды оксикарбоновых кислот и превращение их в гетероциклические соедиения : Автореф... д-ра хим.наук: / Петюнин П.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 14 с.
81941
  Скопенко В.В. N, N - диэтилдитиокарбонатные комплексы лантаноидов, содержащие гексаметилфосфортриамид / В.В. Скопенко, А.Ф. Савостоянова, Ю.Л. Зуб // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №7
81942
  Скопенко В.В. N, N` - Bis - (Benzal) athylendiimin und N, N` - Bis - (Theophen - 2 - ol) athylendiimin / В.В. Скопенко, Е. Хойєр // Z. anorg. allgem. Chemie, 1965. – Bd. 339. Heft 3-4
81943
  Знов"як К.О. N,N[штрих]-тетраетил-N"-трихлорацетилфосфортриамід: універсальний амбідентатний ліганд / К.О. Знов"як, В.М. Амірханов, В.А. Овчинніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані по координаційно-хімічним властивостям представника амбідентатних лігандів карбациламідофосфатного типу - N,N[штрих]-тетраетил- N"-трихлорацетилфосфор-триаміду (НХ) - щодо іонів 3-d металів, лантаноїдів та уранілу. Розглянуто ...
81944
  Calinescu G. N. Filimon / G. Calinescu. – Bucuresti, 1959. – 270с.
81945
  Oprescu G. N. Grigorescu / G. Oprescu. – Bucuresti, 1961. – 276с.
81946
  Oprescu G. N. Grigorescu, anii de ucenicie / G. Oprescu, R. Niculescu. – Bucuresti, 1956. – 134 p.
81947
  Cerny A. N. I. Lobacevskij / A. Cerny. – Praha : Obris, 1946. – 370 s. – (Kdo je ; 11)
81948
  Berza M. N. Iorga / M. Berza. – Bucuresti, 1965. – 56с.
81949
  Rapeanu V. N. Iorga, la vie de l"histoire et l"histoire d"une vie / V. Rapeanu. – Bucuresti : Stiintifica si enciclopedica, 1989. – 317.p. – ISBN 973-29-0156-X
81950
  Zakrzewski Jan N. Y. N. Y. Nowy Jork / Zakrzewski Jan. – Warszawa : Iskry, 1980. – 336s. – ISBN 83-207-0177-5
81951
  Krushkow W.S. N.A. Dobroljubows gesellschaftlich-politische und philosophische Anschaungen. / W.S. Krushkow. – Berl., 1953. – 73с.
81952
  Burian Karel Vladimir N.A. Rimskij-Korsakov. / Burian Karel Vladimir. – Praha, 1949. – 37с.
81953
  Dima E. N.A. Ursu, sapte decenii de cercetare academica // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 56. – P. 73-78. – ISSN 1583-7017


  N.A. Ursu - сімдесят років академічних досліджень.
81954
  Ene Virgiliu N.D. Cocea / Ene Virgiliu. – Bucuresti, 1966. – 168с.
81955
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1981. – 40p.
81956
   N.K.Koltzov Institute of developmental biology : Information booklet. – Moscow : Nauka, 1988. – 62p.
81957
  Doppe Friedrich Na also, Wenk / Doppe Friedrich. – Berlin, 1961. – 84с.
81958
  Komornicki Stanislaw Na barykadach Warszawy. Pamietnik z powstania 1954 r. / Komornicki Stanislaw. – Warszawa, 1964. – 364с.
81959
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz; A. i Cz. Centkiewicowie. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1958. – 216 s.
81960
  Centkiewiczowa A. Na bialym szlaku / A. Centkiewiczowa, C. Centkiewicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1972. – 329 s.
81961
  Centkiewiczowa Alina Na bialym szlaku / Centkiewiczowa Alina, Centkiewicz Czeslaw. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1975. – 323с.
81962
  Ostrover L. Na brehu Dviny / L. Ostrover. – Praha, 1954. – 192с.
81963
  Stano Jiri Na brezich Ostravice. Historicky obraz z prvni republiky / Stano Jiri. – Praha, 1954. – 294с.
81964
  Franko Iwan Na Ceremosi / Ivan Franko. – Praha : Melantrich, 1951. – 104 s.
81965
  Tomczyk Roman Na co mu przyszlo / Tomczyk Roman. – Krakow, 1977. – 274с.
81966
  Akimow Igor Na cudzym progu / Akimow Igor, Karpieko Wladimir; Przeloz.D.Mazur. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1976. – 200 s.
81967
  Skoczylas Anna Na cztery wiatry / Skoczylas Anna. – Krakow, 1976. – 62с.
81968
  Burchard Przemyslaw Na dno swiata. / Burchard Przemyslaw. – Warszawa, 1961. – 176с.
81969
  Lovell J. Na dobre i na zle : Rodzina po polsku / Jerzy Lovell. – Warszawa : Iskry, 1975. – 244 s. – (Biblioteka literatury faktu 30-lecia)
81970
  Olszewski Edward Na drodze przemian. Lubelszozyzna 1944-1979 / Olszewski Edward. – Lublin, 1979. – 33с.
81971
  Kedziora Juliusz Na drogach slowa / Kedziora Juliusz. – Poznan; Warszawa; Lublin : Ksiegarnia Sw. Wojciecha
T.2 : Portret Apostola. – 1957. – 338s.
81972
  Konjetzky Klaus Na drugim koncu dnia / Konjetzky Klaus; Przelozyla K.Niebenthal. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1987. – 207s. – ISBN 83-06-01301-8
81973
  Behounek Frantisek Na dwoch planetach : Powiesc fantastyczno-naukowa / Behounek Frantisek; Z jezyka czeskiego tlum. J.Bulakowska. – Katowice : Slask, 1967. – 221s.
81974
   Na fali humoru i satyry.. – Warszawa, 1955. – 198с.
81975
  Galsworthy John Na gieldzie Forsyteow / Galsworthy John. – Warszawa, 1957. – 220с.
81976
  Ziemski K. Na goracym uszynku / K. Ziemski. – Warszawa : Iskry, 1976. – 248 s. – (Kluh srebrnego klucza)
81977
  Grigo T. Na Gornym Czerniakowie / Tadeusz Grigo. – Warszawa : MON, 1979. – 392s. : 24 s. fot. – ISBN 83-11-06258-8
81978
  Labedzki L. Na granicy dwoch swiatow : Walery Baginski 1893-1925 :biografia / Lukasz Labedzki. – Lodz : Ibidem, 2010. – 109 s. – Bibliogr.: s. 97-100. – ISBN 978-83-88679-96-4
81979
   Na granicy epok. Wspomnienia c udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917-1921.. – Warszawa, 1967. – 861с.
81980
  Barrett William E. Na grzbiecie zolwia / William E. Barrett; Tlum.Z.Kierszys. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1976. – 240s.
81981
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1955. – 179с.
81982
  Oveckin Valentin Na jednom okrese / Oveckin Valentin. – Praha, 1956. – 152с.
81983
  Bojarska Teresa Na jednym plotnie / Bojarska Teresa. – Warszawa, 1974. – 263с.
81984
  Bret Harte Francis Na Kalifornskyсh sierrach. / Bret Harte Francis. – Bratislava, 1967. – 201с.
81985
  Wojcik Zbigniew Na katorzniczym szlaku / Wojcik Zbigniew, Zagorski Andrzej. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1994. – 265s. – ISBN 83-7021-172-0
81986
  Kubin J.S. Na kazdeho dojde. / J.S. Kubin. – Praha, 1962. – 222с.
81987
  Pirandello Luigi Na kogo kolej? / Pirandello Luigi; Przelozyl S. Kasprzysiak. – Krakow, Wroclaw : Wyd-wo literackie, 1986. – 152s. – ISBN 83-08-01412-7
81988
  Brandstetter Alois Na konto listonoszy / Brandstetter Alois; Przelozyl I.Maslarz. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1981. – 201s. – ISBN 83-08-00571-3
81989
  Skoszkiewicz Janusz Na krawedzi czasu / Skoszkiewicz Janusz. – Lodz, 1957. – 32с.
81990
  Krleza M. Na krawedzi rozumu / Miroslav Krleza; Tlum. M.Krukowska. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 362s.
81991
  Sieroszewski Waclaw Na kresach lasow / Sieroszewski Waclaw. – Warszawa, 1958. – 272с.
81992
  Kraszewski Jozef Ignacy Na krolewskim dworze. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 466с.
81993
  Kraszewski J.I. Na krolewskim dworze. Czasy Wladyslawa IV. / J.I. Kraszewski. – Warszawa, 1973. – 470с.
81994
  Biskupski Stanislaw Na kursie - "Bismark" / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 140с.
81995
  Novakova Tereza Na librove grunte / Novakova Tereza. – Praha, 1952. – 144с.
81996
  Bielski Marian Na linii zycia i smerci / Bielski Marian. – Gdansk, 1974. – 316с.
81997
  Zajacowna J. Na lupinie orzecha / J. Zajacowna. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 227 s.
81998
  Korzeniowski Witold Na marginesie wielkiej wojny / Korzeniowski Witold. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1976. – 127,[26]s. : il.
81999
  Grzesiuk St. Na marginesie zycia / St. Grzesiuk. – Wyd. 3. – Warszawa, 1972. – 233с.
82000
  Azuela Arturo Na miare piekiel / Azuela Arturo; Przelozyla A.Grodzicka. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 392s.
<< На початок(–10)81828384858687888990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,