Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
804001
  Лазарук М. "Научиш жити і любить" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 20


  Предювілейні роздуми про 80-річчя геніального поета Миколи Вінграновського.
804002
  Лепский М.А. "Научная школа": определение предметного поля, социальные потребности и деформация // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 81-89
804003
  Глухое В.А. "Научная электронная библиотека eLibrary.Ru" и перспективы развития электронного книгоиздания в России / В.А. Глухов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3
804004
   [Научни трудове]. Philology = Scientific works / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Vol. 41, book 1. – 2003
804005
  Янчук М.Б. Науково-теоретичний аспект інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах відкритої економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 351-356 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
804006
  Руденко Я.В. Науково-теоретичні засади дослідження творчості Р. Кириченко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 159-164. – ISSN 2226-0285
804007
  Сергієнко Т. Науково-теоретичні засади формування навичок фахової медичної комунікації в іноземних студентів медичних університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 61-67. – ISSN 2078-1016
804008
  Горлач В.В. Науково-теоретичні основи застосування семіотичних технологій у професійній підготовці // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 107-113. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
804009
  Костюк В.Л. Науково-теоретичні особливості формування трудової правосуб"єктності у радянську добу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 68-77.
804010
  Назарова С.В. Науково-теоретичні підходи до ринкової оцінки діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 114-118
804011
  Шендрик О. Науково-теоретичні підходи щодо міжнародної співпраці публічних бібліотек України: бібліотекознавчий аспект // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326
804012
  Нефедова О.Н. Науково-технічна біліотека Національного гірничого університету: 110 років служіння книзі, читачу, науці // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 4-14. – ISBN 978-966-350-187-1
804013
  Лебедев І.К. Науково-технічна інтеграція України (1980-1990рр) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Лебедев І. К.; КУ. – К., 1997. – 28л.
804014
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2001
804015
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
804016
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
804017
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
804018
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
804019
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
804020
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
804021
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
804022
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
804023
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
804024
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
804025
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
804026
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
804027
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
804028
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
804029
   Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2007
804030
  Бойко М.С. Науково-технічна революція і атеїстичне виховання трудящих / М.С. Бойко, І.С. Старовойт. – К., 1975. – 48с.
804031
  Дячкова Н.М. Науково-технічна революція і гуманізм / Н.М. Дячкова. – Львів, 1972. – 110 с.
804032
  Бобров В.Я. Науково-технічна революція і економічні проблеми промислового розвитку країн соціалізму / В.Я. Бобров. – Київ, 1971. – 238с.
804033
  Лозюк М.Й. Науково-технічна революція і загострення суперечностей сучасного капіталізму / М.Й. Лозюк, В.П. Степаненко. – К., 1974. – 222с.
804034
  Томчук П.В. Науково-технічна революція і культура праці. / П.В. Томчук, Я.І. Мирошинченко. – Львів, 1973. – 35с.
804035
  Надольний І.Ф. Науково-технічна революція і мораль / І.Ф. Надольний. – Київ, 1975. – 48 с.
804036
  Логвин М.О. Науково-технічна революція і питання критики буржуазної ідеології та ревізіонізму. / М.О. Логвин. – Київ, 1975. – 47с.
804037
  Сущенко Т.І. Науково-технічна революція і трудове виховання учнів / Т.І. Сущенко. – К., 1979. – 47с.
804038
   Науково-технічна революція іта її вплив на........ – Ужгород, 1972
804039
  Чухно А.А. Науково-технічна революція та підвищення продуктивності суспільної праці // Комуніст України, 1974. – №7
804040
  Врублевський В.К. Науково-технічна революція: проблеми і наслідки. (Політико-економічний нарис) / В.К. Врублевський. – Київ, 1970. – 80с.
804041
  Антонов А.В. Науково-технічна творчість / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1973. – 47с.
804042
  Антонов А.В. Науково-технічна творчість ( Суспільні та психологічні чинники) / А.В. Антонов. – Київ : Знання, 1973. – 47с. – (Т-во"Знання" ; ІХ ; 8)
804043
  Харів П.С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П.С. Харів, А.П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-96. – Бібліогр.: 15 пунктів
804044
  Кордуба І.Б. Науково-технічне обгрунтування зняття з експлуатації водних комплексів об"єктів ядерної енергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Кордуба Ірина Богданівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
804045
  Соболева Г.Д. Науково-технічне співробітництво СРСР з розвинутими капіталістичними країнами / Г.Д. Соболева. – К, 1975. – 48с.
804046
  Драган І.В. Науково-технічний потенціал як фундамент розширення інноваційної діяльності в промисловості України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.130-134. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
804047
  Макаренко В.З. Науково-технічний прогрес і ефективність сільськогосподарського виробництва / В.З. Макаренко, І.А. Чепурнов. – К., 1973. – 206с.
804048
  Ганджа І.М. Науково-технічний прогрес і здоров"я людини / І.М. Ганджа. – К., 1987. – 24с.
804049
  Загурський В.А. Науково-технічний прогрес і командир виробництва. / В.А. Загурський, К.Я. Бочаров. – К, 1973. – 48с.
804050
  Ассонов Г.Ф. Науково-технічний прогрес і підвищення народного добробуту / Г.Ф. Ассонов. – Київ, 1976. – 153с.
804051
  Саух П.Ю. Науково-технічний прогрес і релігія / П.Ю. Саух. – К., 1982. – 32с.
804052
  Бєляєв Ю.М. Науково-технічний прогрес у країнах РЕВ / Ю.М. Бєляєв, Л.С. Семенова. – Київ, 1971. – 160с.
804053
  Малишевська О.С. Науково-технічні методи і засоби зменшення техногенного навантаження на довкілля в районі затоплених калійних шахт (на прикладі "Калуш") : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 21.06.01 / Ольга Степанівна Малишевська; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
804054
  Шаповаленко О.І. Науково-технічні овнови функціонування спрямованих повітряних потоків в технологіі виробництва комбікормів. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.18.02 / Шаповаленко О.І.; Одеск.технол.Ін-т харчової пром. – Одеса, 1993. – 32л.
804055
  Білодід Є.І. Науково-технічні основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Білодід Євген Ігорович ; АНА України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2018. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
804056
  Андрійчук Володимир Андрійович Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.07 / Андрійчук В.А.; Харків. акад. міського госп-ва. – Харків, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
804057
  Довжук І.В. Науково-технічні товариства Півдня України (кінець XIX - початок XX ст.): виникнення та перший досвід діяльності // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 72-75. – (Серія "Історичні науки")
804058
  Тульчинська С.О. Науково-технологічна сфера України: проблеми формування і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 181-186
804059
  Задорожня Г.П. Науково-технологічний потенціал - визначальний фактор інноваційного розвитку України / Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 70-77. – ISBN 978-966-479-052-6
804060
  Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об"єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-22. – ISSN 0131-775Х
804061
  Скрильник Є.В. Науково-технологічні основи виробництва екологічно безпечних добрив на основі відходів органічного походження / Є.В. Скрильник, В.А. Гетьманенко, А.М. Кутова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 24-25 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
804062
  Кожушко Л.Ф. Науково-технологічні основи технічного та екологічного удосконалення дренажних систем. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.20.05 / Кожушко Л.Ф.; Укр.Акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 34л.
804063
  Жаринов А.В. Науково-технычний прогрес і структура АПК / А.В. Жаринов. – Київ, 1986. – 72 с.
804064
  Пасько І.В. Науково-фантастичний роман В. Єшкілєва "Тінь попередника" в координатах масової літератури // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 105-113. – ISSN 2313-1802
804065
  Загнітко А. Науково-фахове мовлення: інтенційно-структурні й інформаційно-актуалізаційні аспекти // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 6-13. – Бібліогр.: Літ.: с. 13; 10 назв. – ISSN 1728-9572
804066
  Попов М.В. Науково-філософський ужинок (1962-2010 рр.) : (вибране) / Микола Попов ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Асканія, 2010. – 630с. – ISBN 978-966-2203-04-2
804067
  Дикий О.В. Науково-цивілізаційні флуктуації та передумови формування нанотехнологічної парадигми глобального міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 3-6


  Найважливішими факторами, що визначають розвиток сучасної світової економіки є процеси глобалізація бізнесу та цивілізаційні зміни. Формування нанотехнологічної парадигми глобального міжнародного бізнесу розглядається, як об"єктивний, незворотний ...
804068
  Корнієнко І.В. Науково-юридична та педагогічна спадщина Є.В. Васьковського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Корнієнко Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
804069
  Груба О. Наукову бібліотеку - закрити! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 17


  "На нещодавній сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за ліквідацію Львівської обласної наукової медичної бібліотеки шляхом приєднання її до Львівського медичного коледжу післядипломної освіти".
804070
  Чухно А.А. Наукову роботу - на новий рівень / А.А. Чухно, І.І. Ляшко // Київський університет, 1979. – 17 грудня
804071
   Науковці - народному господарству / Сектор інформаційного забезпечення НДЧ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  До традиційного Дня науки відбулася виставка досягнень університетської науки. Свої наукові досягнення представили науковці геологічного, хімічного факультетів та факультету кібернетики.
804072
  Чуйко Т. Науковці вже знають, які картини не належать пензлю Шевченка / інтерв"ю І.Ілляш // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 2 серпня (№ 142). – С. 8-9


  Співробітники Нац. музею Тараса Шевченка (НМТШ) беруть активну участь у заходах до 200-річчя від дня народження поета і художника. Науковці, зокрема, долучилися до підготовки Повного зібрання творів (ПЗТ) Кобзаря у 12 т. та "Шевченківської ...
804073
  Пацера М. Науковці з різних країн обговорили спільні проблеми світової банківської системи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 11-13
804074
  Кондратьєва О. Науковці захищають єдність цивільного права / О. Кондратьєва, М. Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 27 квітня - 10 травня (№ 17/18). – С. 3. – ISSN 1992-9277


  В КНУ імені Тараса Шевченка розпочав свою роботу Міжнародний цивілістичний форум на тему "Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення", на який прибули вчені з Росії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану та ...
804075
   Науковці і практики говорили про українські реалії та світові тенденції // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 1-2
804076
  Шевчук О. Науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України в Софії / О. Шевчук, Л. Мушкетик // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 100-104. – ISSN 0130-6936
804077
  Заславський В. Науковці Італії, Норвегії та України вирішують проблеми сталого розвитку / В. Заславський, О. Кухаренко, М. Лукашевич // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  На базі нашого університету пройшов ІІ Міжнародний семінар "До конференції ООН "PIO+20", що став "фактом прояву кооперації країн - учасниць Кіотського протоколу, які зацікавлені в розвитку взаєморозуміння та формуванні спільних кроків до мінімізації ...
804078
  Жмудський О.З. Науковці Київського держуніверситету в дев’ятій п’ятирічці / О.З. Жмудський, С.А. Мороз. – Київ, 1971. – 25с.
804079
  Богданова Т. Науковці мають талант. Але не завжди вміють донести свої інновації до споживача = Але не завжди вміють донести свої інновації до споживача // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під головуванням першого заст. міністра Євгена Суліми проведено засідання наук.-координаційної ради Держ. цільової наук.-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" - на 2008-2017 роки. ...
804080
  Семена М. Науковці не вірять чиновникам // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 лютого (№ 21). – С. 2


  У Києві і Сімферополі відбулися акції солідарності з вимогами колективу КРАО зберегти обсерваторію як науковий центр Академії наук. Протести проти передачі обсерваторії до складу КНУТШ.
804081
  Грєбцова І.С. Науковці Одеського національного університету: до 200-річча В.І. Григоровича // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 123-128. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
804082
  Ільїна В.М. Науковці про актуальні питання безпеки життєдіяльності людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-4 : фото
804083
  Чорна С. Науковці протестують проти непрозорого використання бюджетних коштів та апелюють до НАБУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 12). – С. 4
804084
  Ісаюк О. Науковці та війна: колективні стратегії виживання викладачів Львівського університету під час Першої Світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається пошук та реалізація шляхів виживання викладацькою спільнотою Львівського університету під час Першої Світової війни. Аналізується контекст політичної ситуації, яка робила університет вразливим до репресій з політичних мотивів та ...
804085
   Науковці України XX - XXI століть : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [уклад.: М.Г. Железняк, Л.М. Гутник. Т.А. Галькевич]. – Київ : [Академперіодика], 2010. – 476 с. – ISBN 978-966-02-5915-7
804086
  Макар Г. Науковці України на захисті прав української мови на початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 384-388


  Стаття висвітлює питання про роль науковців України у розв"язанні українського мовного питання в царській Росії в 1905 році, зокрема аналізує маловідомі документи Російської АН, Петербурзької української громади, Київського і Харківського університетів ...
804087
  Іванов О.Ф. Науковці України під німецькою окупацією у світлі документів "фонду Розенберга" / О.Ф. Іванов, В. Романько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів "фонду Розенберга" та інших джерел висвітлено малодосліджені сторінки життя й діяльності українських науковців у роки нацистської окупації (1941-1944 рр.).
804088
   Науковцю, інтелігенту, життєлюбу - 80 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 61. – ISSN 0130-5263
804089
  Коваль Л. Науковцям повернуть пенсії, які були до 2011 року. Українським вченим відновлять виплати, які були скасовані раніше // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 24 квітня (№ 75). – С. 3
804090
  Сміян Н. Науковцям полегшать доступ до грантів. Парламентська хроніка. Ранкове засідання 6 липня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 липня (№ 122). – С. 1,2


  Створюється Національний фонд досліджень. Основний напрямок діяльності - грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
804091
  Гусев А. Наукограды: дело прошлого или возможности возрождения? // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 86-105. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблема корректности позиционирования наукоградов как объекта государственной научно-технической политики, которая не принесла успеха в их развитии и не сможет это сделать в будущем, о чем свидетельствуют результаты анализа ...
804092
  Домбровский В.И. Наукоемкий сектор экспортного потенциала СССР и его развитие в современных условиях : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Домбровский В.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 232 л., табл. + Приложение: л. 178-232. – Библиогр.: л. 160-177
804093
  Слісаренко І. Наукоємна Білорусь, або Як стримати відплив мізків із країни? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 104)


  Загалом, на освіту та науку в Білорусі йде близько 2,5 % ВВП. Нині за кількістю заявок на винаходи Білорусь міцно тримається першої п"ятірки у світі - після Японії, Китаю, Німеччини, Кореї та США,
804094
  Шевцов А.І. Наукоємні технології - основа забезпечення економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 324-326
804095
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (23). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804096
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (31). – 2016. – С. 259-364. – Резюме укр., англ. мовами
804097
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 1 (33). – 2017. – С. 1-95. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804098
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 2 (34). – 2017. – С. 96-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804099
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 3 (35). – 2017. – С. 189-272. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804100
   Наукоємні технології = Science-based technologies : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.Л. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2075-0781
№ 4 (36). – 2017. – С. 265-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804101
  Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України: аналіз нормативно-правових засад // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 11-22. – ISSN 0374-3896


  У статті здійснено аналіз нормативно-правових засад системи забезпечення національної безпеки України з погляду їх орієнтації на науку як головний засіб досягнення прогресу й безпеки. Розглядається питання місця ...
804102
  Знаменський Г.Л. Наукоємність сучасного господарського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 14-19. – ISSN 0132-1331
804103
  Краснова М.В. Наукознавчі аспекти формування екологічного права України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 33-39. – ISSN 2413-7189


  Аналізуються еволюційні шляхи розвитку національного екологічного права як науки та навчальної дисципліни, окреслюються можливі шляхи його майбутнього розвитку у контексті перегляду його науково-методологічних засад.
804104
  Тихомиров О. Наукознавчі проблеми рефлексії юридичної науки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
804105
  Пащенко В.М. Наукознавчі реалії оцінювання ландшафтних утворень : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-15. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 1561-4980
804106
  Омельчук С. Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк у царині української лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 7-15
804107
  Копанева В.А. Наукометрическая деятельность библиотеки // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 115-123. – ISBN 978-985-7162-52-9
804108
  Терехов Наукометрические индикаторы для оценки развития нанотехнологии : позиции Россиии в области фундаментальных наноматериалов / Терехов, И // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 124-141. – ISSN 0374-3896


  Показана структура гражданской нанонауки в России, выполнен наукометрический анализ развития НИР и оценены позиции страны в области наноматериалов.
804109
   Наукометрические исследования в химии. – Москва, 1974. – 135 с.
804110
  Задорожнюк И.Е. Наукометрические методы в менеджменте вузовской науки / И.Е. Задорожнюк, М.В. Кибакин // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 8, август. – С. 98-106. – ISSN 1561-2465


  Раскрываются проблемы менеджмента вузовской науки, использования социологически обоснованных мер наукометрической оценки научной деятельности в контексте современных стандартов и критериев эффективности. Рассмотрены требования к академической статье ...
804111
  Московкин В.М. Наукометрический анализ библиографических описаний украинских авторефератов диссертаций по специальности "Мировое хозяйство и международные отношения" : світове господарство і міжнародні економічні відносини / В.М. Московкин, Н.И. Колесникова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
804112
  Грановский Ю.В. Наукометрический анализ информационных потоков в химии. / Ю.В. Грановский. – М., 1980. – 141с.
804113
  Віннікова Н.М. Наукометрический аналіз дисертаційних робіт в галузі нанотехнологій в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 2 ( 72). – С. 60-68. – ISSN 0374-3896


  Інформаційною основою аналізу послужили бази даних дисертаційних робіт Укр. ін-ту науково-технічної і економічної інформації та Нац. біб-ки ім. В.І. Вернадського за період з 1997 р. по вересень 2010 р.
804114
  Павліченко Ю. Наукометрична оцінка міжнародних електронних ресурсів (на прикладі медичної радіології) / Юліана Павліченко // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-44


  Представлені дані кількісного аналізу наукових публікацій за період 1986-2006 рр. з питань радіаційної медицини. Наводяться результати аналізу динаміки публікацій за роками, країнами та видами документів, а також відображення наукових журналів в ...
804115
  Трохименко О.М. Наукометричне дослідження публікацій за останні три десятиріччя з методів визначення різних форм йоду в об"єктах / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2009. – Т. 4, № 1. – С. 4-10. – ISSN 1991-0290
804116
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 125-133


  Розглядається можливість розкриття дисертаційного фонду Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв) за допомогою наукометричного аналізу.
804117
  Костирко Т.М. Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету / Т.М. Костирко, І.В. Бондар // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 104-118. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Використовуючи сучасні методи наукометрії, проаналізовано дисертаційний фонд Наукової бібліотеки Національного ун-ту кораблебудування імені адмірала Макарова.
804118
  Грачев О.О. Наукометричний аналіз досліджень у галузі струмопровідних полімерів в Україні / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін, І.М. Авілова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 58-64. – ISSN 0374-3896


  Публікації та їх цитування в базі даних Google Scholar в 1975 – 2013 рр. використано для наукометричного аналізу одного з сучасних напрямів досліджень (струмопровідні полімери). Науковий потенціал України в цьому домені науки сконцентровано в двох ...
804119
   Наукометричний аналіз мереж термінів за публікаціями наукового колективу / Д.В. Ланде, І.В. Балагура, С.Д. Погорілий, Н.А. Дубчак // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 34-39. – ISSN 1560-9189
804120
  Шевчук С.М. Наукометричний аналіз наукових шкіл української суспільної географії (дисертаційні роботи) // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 89-95. – ISBN 978-966-182-397-5


  Дослідження у галузі суспільної географії виконані в основному у наукових центрах України, де сформувалися найбільші регіональні наукові школи - Києві, Львові, Чернівцях, Одесі та Харкові. Потужним науковим потенціалом характеризуються наукові школи ...
804121
  Шелкунова Н.Л. Наукометричний аналіз наукової спадщини професора Г.Я. Андрєєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 133-137. – ISSN 2076-1554
804122
   Наукометричний аналіз публікаційної активності фахівців ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" у виданнях, що входять до міжнародних баз даних / Р.В. Савіна, О.В. Волощук, В.С. Коркач, Ю.В. Мельченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (82). – С. 66-70. – ISSN 2077-7477
804123
  Божко Л.Д. Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991 – 2014) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2016. – Вип. 1 (6). – C. 11-20. – ISSN 2312-4679
804124
   Наукометричний інструментарій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Щодо семінару "Наукометричні бази даних як інструментарій реалізації наукового потенціалу та науково-технічного потенціалу в контексті інтеграції до Європейського наукового простору". До учасників семінару з вітальним словом звернулися заступник ...
804125
   Наукометричний моніторинг наукових періодичних видань соціогуманітарної сфери України / Л.П. Кавуненко, В.І. Хоревін, О.П. Костриця, О.Г. Левченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 71-79. – ISBN 978-966-360-161-8 (вип. 3) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  У цій статті коротко викладено результати масиву видань, унесених до переліку спеціалізованих (фахових) наукових видань Вищої атестаційної комісії України (ВАК України) та рекомендованих для опублікування ос - нов них наукових результатів ...
804126
  Загірняк М. Наукометричні бази даних - наступний щабель розвитку чи якір для науковця / М. Загірняк, С. Сергієчко, П. Костенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366


  Проведено аналіз існуючих наукометричних баз даних, досліджені питання готовності вітчизняних науковців і періодичних видань співпрацювати з найбільш авторітетними з них.
804127
  Торгало Є. Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір / Є. Торгало, С. Вакал, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-11. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні міжнародні індекси цитування та наукометричні бази публікацій : Web of Knowledge, Scopus, Index Copernicus, GoogleScholar, Російський індекс наукового цитування. Пояснено принципи розрахунку та відміну між найбільш поширеними ...
804128
  Марушко Р.В. Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір // Современная педиатрия : научно-практический педиатрический журнал / Нац. мед. акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; Украин. ин-т стратегических исследований МЗ Украины Бахтиярова Д.О. ; глав. ред. Бережной В.В. – Киев, 2015. – № 6 (70). – C. 10-11. – ISSN 1992-5913
804129
  Коцан Л.І. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і освітній простори // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 349-361. – ISSN 2218-5348
804130
  Коцан Л. Наукометричні бази даних як інструмент інтеграції вітчизняної науки в європейський і світовий дослідницький та освітній простори // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 217-228. – ISSN 2078-1431


  У статті висвітлено поняття наукометричних баз даних, проаналізовано тенденції і проблеми розвитку вітчизняної наукометрії на шляху до інтеграції в європейський та світовий дослідницький і освітній простори.
804131
  Білошицький А.О. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій / А.О. Білошицький, В.Д. Гогунський // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 4 (5). – С. 198-203. – ISSN 2307-4752


  Показано, що публікації відображають результати наукових досягнень, а цитування цих публікацій колегами є оцінкою внеску науковця у розвиток певної галузі науки.
804132
  Чайковський Ю.Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина II. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз) / Ю.Б. Чайковський, Ю.В. Сілкіна, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 84-92. – ISSN 0372-6436


  До 90-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова.
804133
  ЧайковськийЮ.Б Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина І. Порівняльна характеристика науко- метричних баз) / ЧайковськийЮ.Б, СілкінаЮ.В, О.Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 8. – С. 89-98. – ISSN 0372-6436


  Набуття наказами МОН України М 1111 та № 1112 чинності зумовлює необхідність порівняльної оцінки наявних міжнародних наукометричних баз з позиції вітчизняних авторів, редакторів і керівників наукових установ. У статті розглянуто найбільші ...
804134
  Добровська С.В. Наукометричні дослідження з напряму "інтелектуальні та експертні системи" за реферативною базою даних "Україніка наукова" // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 47-52. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
804135
  Хайтун С.Д. Наукометрия / С.Д. Хайтун. – Москва, 1983. – 344с.
804136
  Костенко Л. Наукометрія - українські реалії / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
804137
  Білоус В. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 15-16. – ISSN 2518-7341


  Стаття відображає інноваційні форми та методи діяльності у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, зокрема відмічає новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва університетської ...
804138
  Шевченко А. Наукометрія проти інсинуацій = Відповідь учених НАНУ міністру освіти і науки Д. Табачнику / А. Шевченко, М. Іоргов, В. Шадура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19/25 (жовтня (№ 38). – С. 11


  "На сьогоднішній день університетська наука майже втричі більш ефективна, ніж наука академічна, відірвана. Простий факт: 104 установи Національної академії наук за 2012 р. за Хіршем і Скопусом мають такий саме індекс цитування, як викладачі і професори ...
804139
  Михайловський В. Наукометрія та голодні ігри. Як оцінювати роботу науковців-гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 30 (558), 27.07- 2.08.2018. – С. 48-51. – ISSN 1996-1561
804140
  Шостак А.В. Наукометрія у дослідницькому університеті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 2. – С. 250-267. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У сучасному науковому середовищі ніхто не наважиться спростувати твердження, що справжнім вченим може вважатися той, чиї роботи були оцінені і визнані міжнародною науковою спільнотою. Останнім часом і в Україні для оцінювання результативності науки ...
804141
  Шостак А. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 22-26


  Індекс цитування та імпакт-фактор для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
804142
  Шостак А.В. Наукометрія як засіб інтеграції у світовий інтелектуальний простір // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 89-99


  Про необхідність використання чисельних показників - індексу цитування та імпакт-фактора для оцінювання результатів наукових досліджень і наукових періодичних видань.
804143
  Ібатуллін І.І. Наукометрія як засіб інтеграції української науки у світовий інформаційний простір / І.І. Ібатуллін, А.В. Шостак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 226. – С. 30-45. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
804144
  Асєєв Г. Наукометрія, інформетрія, бібліометрія: визначення і розмежування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 3-10. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються об’єкт, предмет, завдання, взаємозв’язки метричних досліджень сучасного наукознавства: наукометрії, інформетрії, інфометрії, бібліометрії, кіберметрії, вебометрії.
804145
  Костенко Л. Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту / Л. Костенко, Т. Симоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 285-295. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто принципи Лейденського маніфесту наукометрії і проаналізовано їх відповідність нормативним актам України щодо оцінювання ефективності діяльності наукових установ. Зроблено висновок про необхідність залучення установ, що професійно займаються ...
804146
   Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 25-29. – ISSN 2076-9326
804147
  Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 50-52. – ISSN 2076-9326
804148
  Одотюк І.В. Наукомістка складова інноваційних перетворень в економіці України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-16
804149
  Саралиева З.Х. Науку борьбы - рабочим / З.Х. Саралиева. – М, 1981. – 144с.
804150
  Казьмирчук Г.Д. Наулко Всеволод Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 260. – ISBN 96966-8060-04-0
804151
   Наум Федорович Соболь. – Х, 1965. – 31с.
804152
  Яблонская М.Н. Наум Цейтлин / М.Н. Яблонская. – М., 1985. – 21с.
804153
  Короткий В.А. Науменко Володимир Павлович (1852-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 429-430. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
804154
   Науменко Людмила Юріївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 168-169. – ISBN 978-966-439-696-4
804155
   Науменко Людмила Юріївна (1961) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96. – ISBN 966-95774-3-5
804156
   Наумов Анатолій Валентинович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 168-171. – ISBN 978-617-573-038-6
804157
   Наумова Л.И.. – М, 1981. – 12с.
804158
   Наумовець Антон Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 325 : фото
804159
  Андрущенко В. Науово-педагогічні пошуки молодих // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.5-7
804160
  Сажина Л.И. Науплиусы массовых видов пелагических копепод Мирового океана / Л.И. Сажина. – Киев, 1985. – 238 с.
804161
   Наурзум. – Алма-Ата, 1983. – 218 с.
804162
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Прибалтики и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Балашов З.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
804163
  Балашов З.Г. Наутилоидеи ордовика Сибирской платформы / З.Г. Балашов; Ленинградский ордена Ленина Государственный ун-тет им. Жданова А.А. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 206с.
804164
  Свердруп Х. Наутилус во льдах / Х. Свердруп; Авт. пер. М.А. Дьяконова, предисл. В.Ю. Визе. – Ленинград-Москва : Гос. изд-во худ. лит., 1932. – 116с. : Ил.
804165
   Науці потрібні жінки // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 3


  "Однією з 10 фіналісток національної премії програми L’oreal–UNESCO «Для жінок у науці» – 2018 стала представниця хімічного факультету КНУ, старший науковий співробітник Оксана Крупка. Перша церемонія вручення дипломів фіналісток та національних ...
804166
  Стріха М. Науці про напівпровідники - 100 років [Вадим Лашкарьов] // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 29/30). – С. 3


  Про Вадима Лашкарьова, який реалізував велику програму дослідження напівпровідників в Ін-ті фізики і в КДУ ім. Т.Г. Шевченка, де завідував кафедрою фізики.
804167
  Воеводин Е.В. Научи меня жить / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1965. – 192с.
804168
  Кюрчайлы А. Научи меня жить : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; авториз. пер. с азерб. В.Кафарова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 112 с.
804169
  Бунимович Д.З. Научи товарища фотографировать / Д.З. Бунимович. – М., 1963. – 95с.
804170
   Научите меня жить, а не помогайте материально : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 12 : Іл.
804171
  Булах И.М. Научите меня плавать. / И.М. Булах, Г.И. Петрович. – Минск, 1983. – 63с.
804172
  Жукова О.Т. Научитесь плавать. / О.Т. Жукова. – М., 1964. – 80с.
804173
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1930. – 121с.
804174
  Хейфец В. Научитесь разбираться в цифрах / В. Хейфец. – М, 1931. – 96с.
804175
  Щуркова Н.Е. Научить быть человеком / Н.Е. Щуркова. – Москва, 1979. – 96с.
804176
  Границкая А.С. Научить думать и действовать : Адаптив. система обучения в шк. / А.С. Границкая. – Москва : Просвещение, 1991. – 172 с.
804177
  Ширшова И.А. Научить работать самостоятельно. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов-заочников в прцессе изучения курса "Педагогика" // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 37-42.
804178
  Устинов А.Ю. Научить учащихся производить отбор языковых средств, адекватных ситуации общения : Методика включения модального компонента в речь учащихся / А.Ю. Устинов, В.С. Дудкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 2-6
804179
  Кожеурова Н. Научить философии нельзя! (Из опыта преподавания) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.69-77. – ISSN 0869-3617
804180
  Романов А.А. Научиться бы жить / А.А. Романов. – Архангельск, 1981. – 220с.
804181
  Ладыженкская Т.А. Научиться говорить с детьми человеческим языком : (Об особенностях изучения лингвистической теории в школе)
804182
  Бляхман Л.С. Научиться экономически мыслить / Л.С. Бляхман. – М, 1984. – 64с.
804183
  Тодоров Радосвет Научна комуникация във физиката : Оценка на физическите списания / Р. Тодоров; Българска Академия на Науките. – София : Българската Академия на Науките, 1986. – 156 с.
804184
   Научна конференция на тема "Правата на човека на Балканите - минало и съвременност" : стенографски запис / Правата на човека на Балканите - минало и съвременност. – София : Христо Ботев, 1998. – 140 с. – На тит. арк. також: Българско национално движение за мир, стабилност и сътрудничество. – ISBN 954-445-603-1
804185
   Научна мисла - Битола 1980 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 6 декември 1980 година. – Битола
1. – 1980. – 583 с.
804186
   Научна мисла - Битола 1981 : Материjали од научниот собир одржан ао Битола на 10-11 декември 1981 година. – Битола, 1981. – 664 с.
804187
  Фатов Н.Н. Научна схема новой русской литературы. / Н.Н. Фатов. – Алма-Ата, 1929. – 136с.
804188
  Дудко Е.А. Научная абстакция и ее роль в развитии математического знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Дудко Е.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 16л.
804189
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розов М. а.; АН СССР, Ин-т филос. АН СССР, Сект. логики. – Москва, 1965. – 21л.
804190
  Розов М.А. Научная абстракция и ее виды / М.А. Розов. – Москва, 1965. – 123 с.
804191
  Блецкан М.И. Научная абтракция как форма познания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Блецкан М.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 48л.
804192
  Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке Пособие для развития навыков разговорной речи / С.З. Ластовка. – Ленинград, 1988. – 224с.
804193
   Научная библиография. – Л, 1985. – 158с.
804194
  Мицкевич А.М. Научная библиотека Витебского государственного университета: история и современное состояние // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-94. – ISSN 0130-9765
804195
  Третьяков В.И. Научная библиотека вуза МВД России в условиях информационного общества // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-69. – ISSN 0321-0383
804196
  Пачевский Т.М. Научная библиотека и информация / Т.М. Пачевский. – Новосибирск, 1973. – 128с.
804197
   Научная библиотека им Н.И. Лобачевского.. – Казань, 1955. – 34 с.
804198
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова. – М., 1967. – 24с.
804199
  Лесохина Э.И. Научная библиотека им.А.М.Горького Московского Университета / Э.И. Лесохина, А.М. Харькова, 1972. – 35с.
804200
   Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета = The scientific library of St. Peterbsburg state university : история и коллекции / С.-петерб. гос. ун-т, Науч. б-ка им. М. Горького ; [авт.-сост. : А.В. Вознесенский и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петребургского университета, 2017. – 47, [1] c. : ил., факс. – Библиогр.: с. 36-47. – ISBN 978-5-288-05700-7
804201
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского.. – Саратов, 1959. – 54 с.
804202
   Научная библиотека Саратовского государственного университету им Н.Г. Чернышевского.. – Саратов, 1979. – 64 с.
804203
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1966. – 104 с.
804204
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1967. – 108 с.
804205
   Научная библиотека Саратовского ордена трудового красного знамени государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1971. – 124 с.
804206
   Научная библиотека Тартуского государственного университета.. – Тарту, 1966. – 63 с.
804207
   Научная библиотека Уральского государственного университета им. А.М. Горького. – Свердловск, 1982. – 18 с.
804208
  Амлинский Л.З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 1. – С. 100-107. – ISSN 0130-9765
804209
  Зиндер Л.Р. Научная грамматика немецкого языка / Л.Р. Зиндер. – Ленинград, 1938. – 320 с.
804210
   Научная деятельность. – М, 1980. – 430с.
804211
  Алиева Хураман Научная деятельность Аиды Имангулиевой сквозь призму современного востоковедения // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 50-57


  В статье приводятся воспоминания известных русских востоковедов – арабис- тов об Аиде Имангулиевой – выдающемся азербайджанском ученом-востоковеде, по праву считающемся новатором в фундаментальном изучении творчества писателей "сиро-американской ...
804212
  Яблоков С.А. Научная деятельность Б.Н. Чичерина в период роботы в Московском университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 44-69. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
804213
   Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : ил.
804214
  Воронцов-Вельяминов Научная деятельность В.К. Цераского / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1953. – 30-45с.
804215
  Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна : пер. с англ. / А. Пайс. – Москва : Наука, 1989. – 566 с.
804216
  Азаренков Н.А. Научная деятельность и информационно-коммуникационные технологии как основа развтия университетского образования: проблемы и пути их решения // Научная деятельность в сочетании с современными информационно-компьютерными технологиями - основной фактор инновационного развития высшего образования : материалы Международной научно-практической конференции, Сумский государственный университет, 30 ноября - 2 декабря 2011 г. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Сумы : Сум. гос. ун-т, 2011. – С. 139-145


  Материалы Международной конференции 30.11 - 2.12.2011.
804217
  Боголюбов Н.Н. Научная деятельность проф. В.Е. Тарасенко (1859-1926) / Н.Н. Боголюбов. – Воронеж, 1927. – 16с.
804218
  Лазурский В.Ф. Научная деятельность профессора А.И. Кирпичникова / В.Ф. Лазурский. – Одесса : "Экономическая" тип., 1903. – 12 с.
804219
  Мирская Е.З. Научная деятельность ученого как социально обусловленный процесс : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирская Е.З.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 16л.
804220
  Серпухов В.И. Научная деятельность Ю.А. Билибина. 1 // Избранные труды / Ю.А. Билибин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – Том 1. – С. 5-10
804221
  Зубчанинов В.В. Научная деятельнсть и технический прогресс в крупнейших капиталистических странах / В.В. Зубчанинов. – М., 1976. – 295с.
804222
  Викулова С.В. Научная дискуссия. / С.В. Викулова. – Мінськ, 1992. – 151с.
804223
  Кривнова О.Ф. Научная жизнь как объект и материад фонетического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 58-71. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
804224
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 112. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
804225
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 94-100. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
804226
   Научная жизнь факультета // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 118-119. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
804227
  Басс Э.М. Научная и деловая корреспонденция / Э.М. Басс. – Москва : Наука, 1991. – 174с.
804228
  Казакевич Р.А. Научная и культурно-просветительная деятельность прогрессивного студенчества 80-х годов 19-го в. / Р.А. Казакевич, С.З. Мандель. – Ленинград, 1967. – 76 с.
804229
   Научная и методическая деятельность РКП в сфере библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 3-7. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи рассказывает о научно-исследовательских разработках, государственных
804230
  Росовецкий С.К. Научная и научно-организационная деятельность В.Н. Перетца в Украине как "калинов мост" между русской и украинской филологией // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 27-36. – ISBN 966-581-590-3
804231
  Немчинов В.С. Научная и общественная деятельность академика С.Г.Струмилина. / В.С. Немчинов. – М., 1957. – 12-46с.
804232
  Чебыкин А.Я. Научная и общественная деятельность С.Л. Рубинштейна в Одессе / А.Я. Чебыкин, И.М. Пивоварчик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 3. – С.96-101. – ISSN 0205-9592
804233
  Бутлеров А.М. Научная и педагогическая деятельность / А.М. Бутлеров. – М., 1961. – 16с.
804234
  Широкорад Л.Д. Научная и педагогическая деятельность М.И. Туган-Барановского в Санкт-Петербурге (1893-1917) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-21. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
804235
  Григорьян Н.А. Научная и социокультурная среда И.М. Сеченова / Н.А. Григорьян // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2006. – № 4. – С.132-143. – ISSN 0205-9606
804236
  Гараджа В.И. Научная и христианская интерпретация истории / В.И. Гараджа. – М., 1980. – 64с.
804237
  Губерский Л.В. Научная идеология и личность / Л.В. Губерский. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1988. – 189 с. – ISBN 5-11-000354-8


  Раскрывается сущность научной идеологии как сферы мысливоспитания и действия ,ее роль в мировоззренческом воспитании личности. Анализируются пути и средства оптимизации воспитания, вопросы укрепления связи идеологии с жизнью. Для преподавателей, науч. ...
804238
  Леонтьев Б. Научная идеология:формы идей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 1. – С. 12-24. – ISSN 0201-7067


  В статье в системном виде представлены формы идей, известные и еще не известные ученым и практикам.
804239
  Логинов Л.И. Научная идея в системе знания. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Логинов Л.И.; Уральский гос.ун-т. – Екатеринбург, 1993. – 34л.
804240
   Научная информация. – М, 1981. – 213с.
804241
  Цепляева З.С. Научная информация в области биологической химии и пути ее развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Цепляева З. С. ; АН СССР, Ин-т биохимии. – Москва, 1970. – 28 с.
804242
  Рузов Л.Я. Научная информация и общественные науки / Л.Я. Рузов. – Минск, 1976. – 88с.
804243
  Поваляев С.А. Научная информация: деятельность, потребности, мотивы / С.А. Поваляев. – Минск, 1985. – 96с.
804244
  Азархин В.А. Научная истина и судьба учёного : Коперник. Бруно, Галилей / В.А. Азархин, В.С. Горский. – Киев : Наукова думка, 1984. – 176 с. : ил. – (Науч.-попул. литература)
804245
  Золотова Г.А. Научная история Виноградовских чтений в МГУ 1999-2011 гг. (Научная жизнь) / Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, Е.Н. Никитина // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 142-159. – ISSN 0373-658Х
804246
   Научная картина мира. – К, 1983. – 270с.
804247
   Научная картина мира. – Уфа, 1987. – 156 с.
804248
  Лекбедев С.А. Научная картина мира в ее развитии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 3-27. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
804249
  Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира и ее роль в естественнонаучном исследовании. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кузнецова Л.Ф.; Бел.гос.ун-т. – Минск, 1982. – 17л.
804250
   Научная картина мира и НТР. – Уфа, 1986. – 150 с.
804251
  Жутиков М.А. Научная картина мира как фактор его разрушения ( взгляд на науку с точки зрения угнетенной природы ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
804252
  Цехмистро И.З. Научная картина мира последних 20-ти лет: коренное изменение духовной перспективы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 12-18. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
804253
  Крывцова И.С. Научная картина мира, картина мира правовых наук, правовая карта мира (юридическая география мира): от общего к частному (некоторые размышления) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 438-443. – ISSN 0869-2491
804254
  Кара-Мурза Научная картина мира, экономика и экология // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 9-32. – ISSN 2076-2410


  В статье проанализирована "включенность природных факторов (ресурсов) в либеральную и марксистскую политическую экономии.
804255
   Научная картина мира: общекультурное и внутринаучное функционирование : сб. науч. тр. – Свердловск : УрГУ, 1985. – 142 с.
804256
   Научная каталогизация литературы. – М, 1988. – 186с.
804257
  Кубеев Б.В. Научная кинодокументация, выполненная в ВУЗах МВО СССР в 1948-1957 гг. / Б.В. Кубеев. – Москва, 1958. – 103 с.
804258
  Оноприенко В.И. Научная коммуникация и сотрудничество историков науки и науковедов академий наук Украины и России / В.И. Оноприенко, Н.А. Полуянова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 67-76. – ISSN 0374-3896
804259
   Научная конференция. – М, 1944. – 144с.
804260
   Научная конференция. – М
1. – 1971. – 232с.
804261
   Научная конференция. – М
2. – 1971. – 232с.
804262
   Научная конференция "В.И. Ленин о соотношении экономики и политики и современность". – Москва : Московский университет, 1970. – 132 с.
804263
   Научная конференция "Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка" : тезисы докладов и сообщений (7-10 декабря). – Москва, 1965. – 237 с.
804264
   Научная конференция 1946 года. – Саратов, 1947. – 41 с.
804265
   Научная конференция 1954 г.. – Сталинград, 1954. – 61с.
804266
   Научная конференция 1960 г. : Тезисы докладов. – Москва : МИИГАиК, 1960. – 13 с.
804267
   Научная конференция 1962 года : Аннотации докладов. – Москва : МИИГАиК, 1962. – 11 с.
804268
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1952. – 38с.
804269
   Научная конференция аспирантов : Тезисы докл. – Баку : Изд-во Азерб. ун-та, 1956. – 82с.
804270
   Научная конференция аспирантов. – Л, 1957. – 100с.
804271
   Научная конференция аспирантов. – Москва, 1958. – 123с.
804272
   Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института, 1958. – 79с.
804273
   Научная конференция института по итогам научно-исследовательских работ за 1969 год : Посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 52с.
804274
   Научная конференция молодых геологов Белорусси. – Минск, 1973. – 134 с.
804275
   Научная конференция молодых ученых-почвоведов. – Москва, 1961. – 123с.
804276
   Научная конференция молодых ученых. – Москва, 1968. – 44с.
804277
   Научная конференция молодых ученых. – Чебоксары, 1990. – 143 с.
804278
   Научная конференция молодых ученых Крыма. – Ялта, 1964. – 124 с.
804279
   Научная конференция молодых ученых Литовской ССР. – Вильнюс, 1967. – 360с.
804280
   Научная конференция паразитологов Украины. – К, 1975. – 211с.
804281
   Научная конференция по вопросам ламинисенции. – Москва, 1948. – 335 с.
804282
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
804283
   Научная конференция по иранской филологии. – Л, 1962. – 52с.
804284
   Научная конференция по итогам исследовательских работ по виноградарству и виноделию, посвященная 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Ялта, 1987. – 140с.
804285
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 188с.
804286
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1965 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1966. – 160с.
804287
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1966 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1967. – 84с.
804288
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год : Сокр. тексты докл. – Кишинев, 1968. – 272с.
804289
   Научная конференция по итогам научно-исследовательских работ за 1967 год. – М, 1968. – 164с.
804290
   Научная конференция по освоению Нижнеднепровских песков : г. Херсон, сентябрь 1960 года;Тезисы докл-в. – Харьков, 1960. – 106 с.
804291
   Научная конференция по охране природы. – Воронеж, 1958. – 112 с.
804292
   Научная конференция по проблемам физиологии и патологии пищеварения и всасывания : Тезисы и рефераты докладов 25-29 сентября 1961 года. – Одесса, 1961. – 307с.
804293
   Научная конференция по радиоастрономии ( Горький, 26 февраля -2 марта 1963г.) : Аннотации докладов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 45с.
804294
   Научная конференция по стратиграфии. – Саратов
3. – 1955. – 97с.
804295
   Научная конференция по японской филологии. – М, 1975. – 41с.
804296
   Научная конференция профессоров, преподавателей и аспирантов, 20-26 марта 1962 года : Краткие тезисы докл. секций общественных и экономических наук. – Москва, 1962. – 88с.
804297
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава института по итогам работы за 1959 год. – Ленинград, 1960. – 94с.
804298
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 242с.
804299
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1971. – 320с.
804300
   Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1972 год : Тезисы докл. – Кишинев, 1972. – 348с.
804301
  Кишиневский Научная конференция профессорско-преподавательского состава Кишиневского гос-университета по итогам научно-исследовательской работы за 1973 год : Тезисы докл. / Кишиневский, им Ленина В.И. университет; Секция естественных и экспериментальных наук. – Кишинев, 1973. – 268с.
804302
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 104с.
804303
   Научная конференция Саратовского юридического института : Тезисы докл. – Саратов, 1955. – 90с.
804304
   Научная конференция Саратовского юридического института им. Д.И. Курского : Тезисы докл. – Саратов, 1951. – 77с.
804305
   Научная конференция социологов Советской Прибалтики. – Вильнюс, 1987. – 38с.
804306
   Научная конференция Таджикского государственного университета, посвященная 20-му съезду КПСС, 22-25 мая, 1956 г. : Тезисы докл. – Сталинабад, 1956. – 65с.
804307
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года. – Харьков, 1965. – 48с.
804308
   Научная конференция, 15-18 июня 1965 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 4 : Физиология растений, растениеводство, селекция и семеноводство, овощеводство, плодоводство, хранение сельскохозяйственных продуктов. – 1965. – 136с.
804309
   Научная конференция, 16-18 июня 1966 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1966. – 135. – Текст на русс. и литовс. яз.
804310
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 1 : Общественные науки. – 1966. – 84с.
804311
   Научная конференция, 25-29 апреля 1966 года : Тезисы докл. – Харьков
Вып. 6 : Фитопаталогия, энтомология, зоология. – 1966. – 112с.
804312
   Научная конференция, 6-8 июня 1962 года. – Харьков
Вып. 5 : Землеустройство, планировка сельскохозяйственых населенных мест, геодезия, физика и метеорология. – 1962. – 56с.
804313
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дны выхода в свет труда И.М. Сеченова "Рефлексы головного мозга" : Тезисы доклдов: 16-18 декабря 1963 годп. – Одесса, 1963. – 251с.
804314
   Научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 90 с.
804315
   Научная конференция, посвященная 25-летию Литовской Советской социалистической революции, 27-28 августа 1965 г. : Программа и тезисы докл. – Каунас, 1965. – 135с.
804316
   Научная конференция, посвященная 30-летию работы института : Тезисы и постановлдения. – Камень-на-Оби, 1944. – 40с.
804317
   Научная конференция, посвященная 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции : Аннотаци докл. – Баку, 1957. – 54с.
804318
   Научная конференция, посвященная 40-летию Советской власти. – Харьков, 1957. – 52с.
804319
  Харьковский Научная конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР : (Краткие тезисы). 17 января 1973 года / Харьковский, университет им. Горького А.М. государственный; МВиССО УССР. Харьк. гос. ун-т. Харьковск. отдел Географического об-ва УССР. – Харьков, 1973. – 97с.
804320
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 1 : Пленарные заседания. – 1962. – 16с.
804321
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 2 : Кафедра марксизма-ленинизма, теории и организации физической культуры. – 1962. – 31с.
804322
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 3 : Кафедры педагогики, теории и методики физ. воспитания, психологии. – 1962. – 47с.
804323
   Научная конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы института за 1962 год, 2-17 января 1963 года : Тезисы докл. – Ленинград
Вып. 5 : Кафедра плавания, тежелой атлетики и фехтования, велосипедного и конькобежного спорта. – 1962. – 27с.
804324
   Научная конференция. посвященная вопросам государства и права в свете постановлений сентябрьского (1953 г.) и февральско-мартовского (1954 г.) Пленумов ЦК КПСС : Тезисы докл. – Саратов, 1954. – 45с.
804325
  Ступин Л.П. Научная конференция.: рус.-англ. разговорник. / Л.П. Ступин, А.Н. Лапицкий. – М., 1989. – 128с.
804326
  Игитханян М.Х. Научная концепция идеологии и ревизионизм / М.Х. Игитханян. – Москва : Знание, 1972. – 47, [1] с.
804327
  Гринвуд Вероника Научная криминалистика. Неопровержимые улики / Гринвуд Вероника, Агилера-Хеллвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 90-111 : фото
804328
  Дулуман Е.К. Научная критика идеи бога и ее значение для преодоления религиозных пережитков : Автореф... Канд.филос.наук: / Дулуман Е.К.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 19л.
804329
   Научная литература. – Москва, 1985. – 336 с.
804330
  Якшонок Г.П. Научная литература онлайн: читательские предпочтения исследователей // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 85-89. – ISSN 1726-6726
804331
   Научная литература по акустике за 1945 - 1949 гг.. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 27 с.
804332
   Научная литература по диэлектрикам. – Москва, 1952. – 672 с.
804333
   Научная литература по диэлектрикам и полупродникам. – М, 1957. – 147с.
804334
   Научная литература по полупродникам. – М, 1955. – 632с.
804335
   Научная литература СССР. – М, 1933. – 729с.
804336
   Научная литература СССР. – М, 1935. – 364с.
804337
   Научная литература СССР. – М, 1935. – 364с.
804338
   Научная литература СССР. – Москва, 1961. – 888 с.
804339
   Научная литература СССР. – М, 1961. – 783с.
804340
  Гусева И.А. Научная магистратура: мечта или реальность? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 0869-3617


  Как переход российского высшего образования на уровневую систему отразится на подготовке кадров высшей квалификации - кандидатов и докторов наук? Как подготовить выпускников магистратуры к поступлению в аспирантуру? Какие возможности подготовки ...
804341
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1964. – 764с.
804342
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
804343
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 896с.
804344
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1965. – 1064с.
804345
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1972. – 1019с.
804346
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1977. – 1140с.
804347
   Научная медицинская литература СССР. – М, 1980. – 966с.
804348
   Научная межвузовская республиканская конференция., 1968
804349
   Научная методология изучения массовых информационных процессов. – Москва : УДН, 1984. – 106 с.
804350
  Валах В.Я. Научная молодежь Института кибернетики в первые годы его становления и развития // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 0374-3896
804351
  Сапожникова С. Научная монография : автор, книга, читатель // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 35-48..
804352
  Сапожникова С. Научная монография: созидание и сотворчество. (Рефлексия редактора на взаимодействие автора, издателя, читателя) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2008. – № 2. – С. 28-35.
804353
   Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева. – Москва, 1966. – 234 с.
804354
  Рассина Э.Б. Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского / Эмилия Борисовна Рассина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 116-123


  Статья посвящена истории создания, составу фондов и перспективам развития крупнейшей музыкальной библиотеки России - Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Представлена типология ...
804355
  Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский; Отв. ред. Яншин А.Л. – Москва : Наука, 1991. – 270с.
804356
  Осипов Г.В. Научная несостоятельность теоретико-методологических основ социальных и социологических концепций сионизма / Г.В. Осипов, Л.Я. Дадиани. – М, 1980. – 57 с.
804357
  Замарянов В.Г. Научная орагниязация труда в деятельности местных партийных комитетов : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Замарянов В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра парт. стр-ва. – М., 1972. – 21л.
804358
  Ремнев В.И. Научная организация деятельности аппарата управления / В.И. Ремнев. – М., 1975. – 32с.
804359
  Горев В.К. Научная организация и дисциплина труда / В.К. Горев. – Москва : Профиздат, 1973. – 63 с.
804360
  Маневич В.М. Научная организация и нормирование труда / В.М. Маневич, А.С. Ершова. – Л.
1. – 1975. – 72с.
804361
  Здоровцов А.И. Научная организация и нормирование труда в сельскохозяйственных предприятиях / А.И. Здоровцов. – Москва, 1979. – 344с.
804362
  Очакова А.И. Научная организация и нормирование труда на предприятиях связи / А.И. Очакова. – М, 1988. – 240с.
804363
  Громов М.Н. Научная организация и нормирование труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – Москва : Экономика, 1980. – 344 с.
804364
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
1. – 1966. – 77с.
804365
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М
2. – 1966. – 65с.
804366
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
3. – 1966. – 76 с.
804367
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва
4. – 1966. – 77 с.
804368
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – Москва : Россельхозиздат
1. – 1968. – 320 с.
804369
   Научная организация и экономическое стимулирование труда в сельском хозяйстве. – М, 1970. – 154с.
804370
  Васильева В.Д. Научная организация инженерно-технического и управленческого труда на ВЦ / В.Д. Васильева. – Москва, 1982. – 223с.
804371
  Русинов Ф.М. Научная организация инженерно-управленческого труда. / Ф.М. Русинов, Л.Н. Клюев. – М, 1973. – 62с.
804372
  Власов М.М. Научная организация инженерного труда / М.М. Власов, А.Е. Маслов. – Донецк, 1973. – 106с.
804373
  Звежинский С.М. Научная организация информационной деятельности / С.М. Звежинский. – Издание второе, дополненное. – Львов : Каменяр, 1974. – 116 с.
804374
  Казанцева К.В. Научная организация информационной деятельности. / К.В. Казанцева. – М., 1985. – 157с.
804375
   Научная организация обучения в вузе. – Москва, 1973. – 206с.
804376
  Сайко А.Т. Научная организация общественно полезного труда школьников / А.Т. Сайко, Л.Я. Бондарев. – К., 1985. – 72с.
804377
  Раченко И.П. Научная организация педагогического труда. / И.П. Раченко. – М., 1972. – 318с.
804378
   Научная организация производства. – Москва, 1968. – 344 с.
804379
  Петровский С.О. Научная организация производства / С.О. Петровский, Г.М. Пыжик. – Москва, 1971. – 183с.
804380
   Научная организация производства. – М, 1974. – 436с.
804381
   Научная организация производства, труда и управления. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М, 1971. – 278с.
804382
  Платов О. Научная организация процессов труда / О. Платов. – Ярославль, 1976. – 178с.
804383
  Платов О. Научная организация процессов труда / О. Платов. – Ярославль, 1976. – 146с.
804384
  Мельник И.А. Научная организация работы секретариата редакции и повышение эффективности деятельности газеты : Автореф. дис. ... канд.филолог. наук : 10.01.10 / Мельник И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
804385
  Мельник Игорь Андреевич Научная организация работы сектерариата редакции и повышения эффективности деятельности газеты : Дис... канд.филол.наук: 10.01.10 / Мельник Игорь Андреевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1982. – 232л. – Бібліогр.:л.187-216
804386
  Самсония Н.М. Научная организация труда - важный фактор увеличения эффективности производства. (На примере швейной пром-сти ГССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Самсония Н.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 45л.
804387
  Бурцева Н.В. Научная организация труда - основа государственного задания для библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 58-59
804388
   Научная организация труда. – К, 1966. – 144с.
804389
   Научная организация труда. – Кишинев, 1966. – 175с.
804390
  Черкасов Г.Н. Научная организация труда / Г.Н. Черкасов. – М, 1967. – 119с.
804391
   Научная организация труда. – Воронеж, 1968. – 92с.
804392
  Корюкова А.С. Научная организация труда / А.С. Корюкова. – Свердловск, 1973. – 33с.
804393
  Дубровский Ю.Н. Научная организация труда / Ю.Н. Дубровский, М.А. Мельнов, Б.В. Цетлин; Под общ. ред. Ю.Н. Дубровского. – Москва : Экономика, 1974. – 165 с.
804394
   Научная организация труда. – М, 1977. – 270с.
804395
  Кольцов Н.А. Научная организация труда / Н.А. Кольцов. – М., 1983. – 303с.
804396
  Горбатов А.Л. Научная организация труда (НОТ) в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1969. – 84с.
804397
   Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 160 с.
804398
   Научная организация труда в библиотеках. – Москва, 1972. – 127 с.
804399
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1975. – 93с.
804400
   Научная организация труда в библиотеках. – М, 1980. – 88с.
804401
  Попов В.Ф. Научная организация труда в библиотеках вузов / В.Ф. Попов. – М., 1971. – 36с.
804402
  Морозова М.Н. Научная организация труда в библиотеках СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст. на русс. яз. за 1976-1982 гг. (январь-март) / М.Н. Морозова. – Москва, 1982. – 84с.
804403
   Научная организация труда в библиотечно-библиографическом обслуживании : (Из опыта работы библиотеки Новосибирского электротехнического ин-та). – Москва : Б.и., 1969. – 15 с. – (Реферативная информация)
804404
  Асташкевичер Е.Т. Научная организация труда в бухгалтерии / Е.Т. Асташкевичер, В.И. Петрова. – Москва, 1971. – 127с.
804405
  Демидов В.Г. Научная организация труда в вузе и изучение бюджета времени студентов / В.Г. Демидов. – Москва, 1970. – 24с.
804406
  Громов М.Н. Научная организация труда в колхозх и совхозах / М.Н. Громов. – Москва, 1970. – 232с.
804407
   Научная организация труда в машиностроении. – М, 1966. – 56с.
804408
  Смирнов Е.Л. Научная организация труда в машиностроении / Е.Л. Смирнов. – М., 1977. – 302с.
804409
  Эмсиньш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере : Учебное пособие / Р.К. Эмсиньш, Я.М. Бельчиков. – Рига : Редакционно-издательский отдел МИПКСНХ Латв.СССР, 1976. – 80 с.
804410
  Эсминьш Р.К. Научная организация труда в непроизводственной сфере. / Р.К. Эсминьш, Я.М. Бельчиков. – РИга, 1976. – 80с.
804411
  Савцев Г.К. Научная организация труда в отрасли (Конспект лекций) / Г.К. Савцев. – Москва, 1977. – 34 с.
804412
   Научная организация труда в промышленности. – Х, 1967. – 25с.
804413
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1969. – 331с.
804414
  Ахмеев Г.Н. Научная организация труда в промышленности / Г.Н. Ахмеев. – Чебоксары, 1969. – 75с.
804415
   Научная организация труда в промышленности. – Москва, 1972. – 82 с.
804416
   Научная организация труда в промышленности : Указ. рекоменд. лит. за 1972-1976 гг. – Москва, 1977. – 78с.
804417
   Научная организация труда в промышленности : Учебно-наглядное пособие. – Москва : Экономика, 1980. – 231 с.
804418
   Научная организация труда в промышленности : Библ. указ. за 1977-1980 гг. – Москва, 1981. – 56с.
804419
   Научная организация труда в промышленности. – М, 1986. – 416с.
804420
  Кирсанова М.И. Научная организация труда в промышленности. Библиография. 1925-1964 / М.И. Кирсанова. – Новосибирск, 1965. – 406с.
804421
   Научная организация труда в сельском хозяйстве. – М, 1969. – 176с.
804422
  Смалько Л.И. Научная организация труда в сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Смалько Л.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 21 с.
804423
  Виноградский Н.Д. Научная организация труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1979. – 167с.
804424
   Научная организация труда в торговле. – М, 1983. – 224с.
804425
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1987. – 231 с.
804426
   Научная организация труда в управлении призводственным коллективом. – Москва, 1991. – 286 с.
804427
  Крылов В.Я. Научная организация труда в учебном процессе : Из опыта Ленинградского ин-та авиацион. приборостроения / В.Я. Крылов. – Москва, 1970. – 20 с.
804428
   Научная организация труда в химической промышленности. – Киев, 1970. – 37 с.
804429
   Научная организация труда в школе. – Калуга, 1968. – 108 с.
804430
   Научная организация труда двадцатых годов. – Москва, 1965. – 676 с.
804431
  Борохов В.Б. Научная организация труда и вопросы моделирования трудовых процессов : Автореф... канд. экон.наук: / Борохов В.Б.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 21л.
804432
  Горичев А.Г. Научная организация труда и ее роль в повышении эффективности производства (На материалах предприятий элетротехн. пром. г. Харькова : Автореф... канд. экон.наук: / Горичев А. Г.; Хар.ГУ. – Х., 1972. – 24л.
804433
  Григорян А.С. Научная организация труда и использование внутрипроизводственных резервов (На примере машиностроения Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Григорян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
804434
  Носиков В.Д. Научная организация труда и исследование трудовых процессов с применением киносъемки : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Носиков В.Д.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1969. – 28л.
804435
  Серб П.Ф. Научная организация труда и основные пути ее развития : Автореф... Канд.экон.наук: / Серб П.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.16-17
804436
  Степанов Научная организация труда и оценка ее уровня на предприятиях химической промышленности. / Степанов, БВ, В.В. Горшков. – Л., 1970. – 24с.
804437
  Ахмеджанов Л.А. Научная организация труда и повышение его производительности : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ахмеджанов Л.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 19л.
804438
  Афанасьева В.В. Научная организация труда и подготовка квалифицированых рабочих кадров / В.В. Афанасьева. – Ленинград, 1969. – 126с.
804439
   Научная организация труда и проектирование информационных центров. – Москва, 1976. – 292 с.
804440
  Ерманский О.А. Научная организация труда и производства и системы Тэйлора / О.А. Ерманский. – М.-Пг., 1923. – 384с.
804441
  Ткаченко П.М. Научная организация труда и совершенствование ее планирования. (На матер. предприятий с.-х. машиностроения). : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Ткаченко П.М.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1971. – 19л.
804442
   Научная организация труда и управление. – М, 1965. – 411с.
804443
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1966. – 431 с.
804444
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1978. – 154 с.
804445
   Научная организация труда и управление. – Москва, 1988. – 140 с.
804446
   Научная организация труда и управление в научно-исследовательских учреждениях. – Москва, 1984
804447
   Научная организация труда и управление в промышленности. – М, 1968. – 55с.
804448
   Научная организация труда и управления в научно-исследовательских и проектных учреждениях : Материалы семинара. – Москва : Знание, 1983. – 160 с.
804449
   Научная организация труда и управления в научно-исследовательских и проектных учреждениях : Материалы семинара. – Москва : Знание, 1986. – 148 с.
804450
  Бондаренко Я.И. и др. Научная организация труда и управления в промышленности Донбасса / Я.И. и др. Бондаренко. – Донецк, 1968. – 27с.
804451
  Шапиро И.И. Научная организация труда и эффективность производства / И.И. Шапиро. – М., 1973. – 312с.
804452
   Научная организация труда инженера. – К, 1981. – 166с.
804453
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1966. – 152 с.
804454
   Научная организация труда инженерно-технических работников. – Москва, 1967. – 32 с.
804455
  Климов А.А. Научная организация труда как один из важных факторов повышения производительности труда в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Климов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 28л.
804456
   Научная организация труда как фактор повышения эффективности работы библиотек.. – М., 1983. – 160 с.
804457
  Драгунов Александр Степанович Научная организация труда как фактор роста производительности труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Драгунов Александр Степанович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1973. – 23л.
804458
  Черненко Г.Т. Научная организация труда как фактор эффективного использования техники. (На прим. предприятий черной металлургии УССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Черненко Г.Т.; Науч.-экон. ин-т. – К., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27
804459
  Якушенко В.Г. Научная организация труда на вычислительных установках. / В.Г. Якушенко. – Кишинев, 1976. – 56с.
804460
  Богатырева В.В. Научная организация труда на геологоразведочных работах / В.В. Богатырева. – Москва : Недра, 1975. – 40с. – (Экономические знания - геологу)
804461
   Научная организация труда на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 255 с.
804462
  Уваров В.И. Научная организация труда на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях / В.И. Уваров. – К, 1972. – 143с.
804463
   Научная организация труда на машиностроительных предприятиях. – М, 1971. – 351с.
804464
  Диесперов В.С. Научная организация труда на молочных фермах в условиях двухсменной работы / В.С. Диесперов. – К., 1967. – 31с.
804465
  Огородова А.Р. Научная организация труда на предприятии / А.Р. Огородова. – М., 1975. – 80с.
804466
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – М, 1970. – 265с.
804467
   Научная организация труда на промышленном предприятии. – Свердловск, 1974. – 166 с.
804468
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М
1. – 1969. – 112с.
804469
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – М, 1977. – 154с.
804470
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1978. – 148 с.
804471
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1979. – 184 с.
804472
   Научная организация труда на промышленных предприятиях. – Москва, 1981. – 148 с.
804473
  Мельнов М.А. Научная организация труда на рабочем месте / М.А. Мельнов, П.Ф. Серб. – Москва : Экономика, 1966. – 187 с.
804474
   Научная организация труда на рабочих местах. – Москва, 1967. – 254 с.
804475
  Кошкарева Н.Е. Научная организация труда на современном этапе коммунистического строительства и ее эффективность : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кошкарева Н.Е.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 24л.
804476
  Каганов Л.Л. Научная организация труда преподавателя техникума / Л.Л. Каганов. – М, 1979. – 166с.
804477
  Подмазенко А.А. Научная организация труда при социализме и ее роль в повышении производительности общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Подмазенко А.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 19л.
804478
   Научная организация труда работников. – М, 1973. – 139с.
804479
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1972. – 199 с.
804480
   Научная организация труда работников НИИ. – Москва, 1973. – 199 с.
804481
  Жуков В.П. Научная организация труда рабочих в промышленности / В.П. Жуков, Б.В. Цетлин. – М., 1971. – 207с.
804482
  Котиков Б.Ф. Научная организация труда рабочих на предприятиях приборостроения : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Котиков Б.Ф.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 18л.
804483
  Неугодов В.В. Научная организация труда рабочих старшего возраста. / В.В. Неугодов. – Л., 1991. – 132с.
804484
  Порубов Н.И. Научная организация труда следователя / Н.И. Порубов. – Минск, 1970. – 264с.
804485
  Михайлов А.И. Научная организация труда следователя / А.И. Михайлов. – М., 1974. – 168с.
804486
  Куценко Г.И. Научная организация труда учащихся техникумов / Г.И. Куценко. – М., 1983. – 151с.
804487
   Научная организация труда учителя. – Новосибирск, 1969. – 84 с.
804488
   Научная организация труда, производства и управления. – Москва, 1969. – 344с.
804489
  Речкина Н.Н. Научная организация труда: Указ. литературы (1917-1972 гг.) / Н.Н. Речкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1975. – 317с.
804490
  Пушкин П.С. Научная организация трудаи технического нормирование / П.С. Пушкин, С.И. Овчинников. – М, 1976. – 320с.
804491
  Подзорова Т.С. Научная организация умственного труда студентов / Т.С. Подзорова. – Ленинград, 1972. – 43 с.
804492
  Колесова А.М. Научная организация умственного труда учащихся. / А.М. Колесова. – Л., 1975. – 32с.
804493
  Тихомиров Юрий Александрович Научная организация управления / Тихомиров Юрий Александрович. – Москва : Советская Россия, 1973. – 173с.
804494
  Горбатов А.Л. Научная организация управления в сельском хозяйстве / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 153с.
804495
  Козлов Ю.М. Научная организация управления и право / Ю.М. Козлов, Е.С. Фролов. – Москва, 1986. – 245 с.
804496
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда - оргпроектирование / Качалина Л.Н. – Москва : Экономика, 1973. – 256 с. : черт.
804497
  Качалина Л.Н. Научная организация управленческого труда - оргпроектирование. / Л.Н. Качалина ; под ред. И.Е. Панюшкина. – Москва : Экономика, 1971. – 359 с.
804498
   Научная организация управленческого труда. – Москва : Прогресс, 1968. – 644 с.
804499
  Атаев А.А. Научная организация управленческого труда : (на примере государственных учреждений) / А.А. Атаев. – Москва : Экономика, 1980. – 144 с.
804500
  Репп Х.О. Научная организация управленческого труда в колхозах и совхозах / Х.О. Репп. – М., 1974. – 220с.
804501
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1979. – 17с.
804502
   Научная организация учебного процесса. – Москва, 1981. – 171 с.
804503
  Марквардт К.Г. Научная организация учебного процесса в вузах и техникумах / К.Г. Марквардт, И.И. Тихонов. – Вып.3. – Москва, 1975. – 104 с.
804504
   Научная организация учебного процесса в высшей школе. – М, 1968. – 188с.
804505
   Научная организация учебного процесса в высшей школе. – М, 1969. – 188с.
804506
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
2. – 1970. – 60с.
804507
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова. – М.
3. – 1970. – 88с.
804508
  Кузнецова З.К. Научная организация учебного процесса в высшей школе / З.К. Кузнецова, М.П. Чиркова. – М.
4. – 1971. – 82с.
804509
   Научная организация учебного процесса в медицинском вузе. – К, 1969. – 289с.
804510
   Научная организация, нормирование и оплата труда в сельскохозяйственном производстве. – Москва, 1984. – 320 с.
804511
  Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 383с.
804512
   Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского. – М., 1975. – 32 с.
804513
   Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского. – М., 1973. – 24с.
804514
  Стеклов В.А. Научная переписка. / В.А. Стеклов, Кнезер Адольф. – М., 1980. – 81с.
804515
  Аллаярова В.С. Научная популяризация и социалистическая культура / В.С. Аллаярова, Л.Н. Коган ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 136 с. – (Литературоведение и языкознание)
804516
  Ларцев В.Г. Научная поэзия М.В. Ломоносова / В.Г. Ларцев. – Самарканд, 1961. – 58с.
804517
  Берков В.Ф. Научная проблема / В.Ф. Берков. – Минск, 1979. – 127с.
804518
  Камилова С.С. Научная проблема в свете марксистской гносеологии / С.С. Камилова. – Ташкент, 1984. – 127с.
804519
  Григорьян Н.А. Научная публицистика И.П. Павлова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2008. – № 3. – С. 30-58. – ISSN 0205-9606
804520
  Кубряк Е.Н. Научная работа центральных региональных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0130-9765
804521
  Вощук Александр Александрович Научная разработка актуальных проблем истории ВЛКСМ в свете решений XXIII-XXV съездов КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вощук Александр Александрович; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 22л.
804522
  Степин В.С. Научная рациональность в техногенной культуре: типы и историческая эволюция // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 18-25. – ISSN 0042-8744
804523
  Вознякевич Е.Е. Научная рациональность и "обретение ясности" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С.92-96. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
804524
  Алексеев Б.Т. Научная рациональность и традиция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 106-111. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
804525
  Зотов А.Ф. Научная рациональность: история, современность. перспективы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 0042-8744
804526
  Кирсанов В.С. Научная революция XVII века / В.С. Кирсанов. – М., 1987. – 341с.
804527
  Толчельникова С.А. Научная революция в физике ХХ века и классическое наследие // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 6. – С. 10-19. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
804528
  Найдыш В.М. Научная революция и биологическое познание / В.М. Найдыш. – М., 1987. – 175с.
804529
  Прусенко Г.Е. Научная рецепция метапрозы Андрея Белого // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – С. 14-25. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье рассматриваются основные научные подходы к изучению этики и поэтики метапрозы русского модернизма, метапрозы Андрея Белого, анализу элементов авторефлексии и автоинтерпретации в творчестве писателя.
804530
   Научная речь. – М, 1988. – 160с.
804531
  Зверева Е.А. Научная речь и модальность / Е.А. Зверева. – Л., 1983. – 158с.
804532
  Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики : Новый словарь-справочник активного типа / Н.К. Рябцева; Российская Академия наук. Институт языкознания. – Москва : Флинта, Наука, 1999. – 600с. – ISBN 5-89349-167-Х, 5-02-022583-5
804533
   Научная сессия. – Тарту, 1948. – 438 с.
804534
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ереван : Изд-во Ереван.ун-та, 1957. – 160с.
804535
   Научная сессия. – Саратов, 1957. – 12с.
804536
   Научная сессия. – М-Л, 1958. – 40с.
804537
   Научная сессия. – М, 1960. – 40с.
804538
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1960. – 80 с.
804539
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1962. – 176с.
804540
   Научная сессия : Тезисы докл., апрель 1963 г. – Ленинград, 1963. – 132с.
804541
   Научная сессия : Тезисы докл., май 1966 г. – Ленинград, 1966. – 184с.
804542
   Научная сессия : Тезисы докл. – Ленинград, 1967. – 198с.
804543
   Научная сессия. – М, 1969. – 143с.
804544
   Научная сессия 15-21 апреля 1960 г. : Тезисы докл. – Одесса, 1956. – 88с.
804545
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции исторических наук. – Ленинград, 1948. – 32 с.
804546
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции математических наук. – Ленинград, 1948. – 82 с.
804547
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции физических наук. – Ленинград, 1948. – 44 с.
804548
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции химических наук. – Ленинград, 1948. – 28 с.
804549
   Научная сессия 1948 г. Тезисы докладов по секции экономических, философских и юридических наук. – Ленинград, 1948. – 116 с.
804550
   Научная сессия 1954-1955 г.. – Ленинград, 1955. – 48с.
804551
   Научная сессия 1954-1955 г.. – Ленинград, 1955. – 48с.
804552
   Научная сессия 1961 года. – Л, 1961. – 68с.
804553
   Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. : Заседания отд. биологических и сельскохозяйственных наук. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 179 с.
804554
   Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. : Заседания отделения общественных наук. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 169 с.
804555
   Научная сессия 23-29 апреля 1947 г. : Заседания отд. физико-математических и технических наук. – Tartu : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 250 с.
804556
   Научная сессия 7-9 апреля 1951 г.. – Самарканд. – 18с.
804557
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 48с.
804558
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 28с.
804559
   Научная сессия Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1950. – 37с.
804560
   Научная сессия Академии наук УзССР 9-14 июня 1947 г.. – Ташкент : Издательство Академии наук УзССР, 1947. – 464 с. : портр., ил.
804561
   Научная сессия Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1952. – 364с.
804562
   Научная сессия Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). – М, 1952. – 356с.
804563
   Научная сессия института : Материалы докладов кафедр математики, физики и программиованного обучения. – Гродно, 1967. – 81с.
804564
   Научная сессия института. – Гродно, 1967. – 46с.
804565
   Научная сессия Ленинградского финансово-экономического института, 15-21 апреля 1960 г. : Тезисы докл. – Ленинград, 1960. – 80с.
804566
   Научная сессия по вопросам биологии 20-21 октября 1948 г.. – Тарту : RK "Teaduslik kirjandus", 1948. – 320 с.
804567
   Научная сессия по вопросам биологии и сельского хозяйства. – Москва, 1953. – 576с.
804568
   Научная сессия по вопросам интродукции и акклиматизации растений. – Баку, 1976. – 204с.
804569
   Научная сессия по вопросам интродукции и акклиматизации растений, декоративного садовдства, озеленения городов и населенных пунктов : Тезисы докладов, 20-22 октября 1976 г. – Баку : Элм, 1978. – 202с.
804570
   Научная сессия по вопросам кормления и разведения свиней. – Тарту, 1960. – 79с.
804571
   Научная сессия по вопросам развития марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 28с.
804572
   Научная сессия по проблемам многоуклонности российской экономики. – Свердловск, 1969. – 204с.
804573
   Научная сессия по этногенезу башкир. – Уфа, 1969. – 188с.
804574
   Научная сессия по этногенезу мордовского народа. – Саранск, 1964. – 96с.
804575
   Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова (28 июня - 4 июля 1950 г.) : вступительное слово, доклады, постановление. – М : Издательство АН СССР, 1950. – 132 с.
804576
   Научная сессия посвященная проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова 28 июня - 4 июля 1950 г. : стеногафический отчет. – М : Издательство АН СССР, 1950. – 736 с.
804577
   Научная сессия посвященная трудам И.В. Сталина. – М, 1952. – с.
804578
   Научная сессия профессорски-преподавательского состава и сотрудников Университета. – Кишинев, 1965. – 453 с.
804579
   Научная сессия профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления Советской власти в Азербайджане : Программа сессии. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 24с.
804580
   Научная сессия профессорско-преподавательского состава Узбекского государственного университета, апрель 1956 года : Тезисы докл. – Самарканд, 1956. – 156с.
804581
   Научная сессия Тбилисского государственного университета. – Тбилиси, 1948. – с.
804582
   Научная сессия Уральского филиала Академии наук СССР и Свердловского государственного медицинского института, посвященная физиологическому учению академика И.П. Павлова 25-28 ноября 1950 года. – Свердловск : Издательство Уральского филиала Академии наук СССР, 1950. – 82 с.
804583
   Научная сессия, посвященная 50-летию первой Русской революции : Тезисы докл. – Баку, 1955. – 81с.
804584
   Научная сессия, посвященная 75-летию Харьковского политехнического института, 26-28 декабря 1960 г. : Рефераты докл. – Харьков, 1960. – 268с.
804585
   Научная сессия, посвященная 90-летиб со дня рождения В.И.Ленина. – М, 1960. – 48с.
804586
   Научная сессия, посвященная дню радио. – М, 1962. – 112с.
804587
   Научная сессия, посвященная итогам научно-исследовательских работ музея за 1984 год. – Баку, 1984. – 163с.
804588
  Джибути М.Ч. Научная система политической экономии социализма. / М.Ч. Джибути. – Тбилиси, 1989. – 135с.
804589
   Научная система управления качеством продукции. – Ярославль, 1976. – 152с.
804590
  Рябцев В.М. Научная специфика социально- экономической статистики и место статистики в системе наук / В.М. Рябцев, Г.А. Иващенко; И.К.Борщев. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 130 с.
804591
  Мозер Д.В. Научная стажировка в Техническом университете Клаусталь (Германия) / Д.В. Мозер, Р.С. Доненбаева, Ш.Щ. Сакимбаева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 36-38 : фото. – ISSN 0016-7126
804592
   Научная студенческая конференция, 5-я.Тезисы докладов. Секция истории. – Киев, 1948. – 20 с.
804593
  Поспишил И. Научная судьба Сергия Вилинского: самореализация ученого-эмигранта в чужой среде // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 35-46. – ISSN 2306-2908
804594
  Рузавин Г.И. Научная теория / Г.И. Рузавин. – М, 1978. – 244с.
804595
  Андреев И.Д. Научная теория и методы познания / И.Д. Андреев. – Москва, 1975. – 62с.
804596
  Гнатюк Лидия Павловна Научная терминология в произведениях Г.С. Сковороды : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гнатюк Лидия Павловна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
804597
  Гнатюк Лидия Павловна Научная терминология в произведениях Г.С. Сковороды : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гнатюк Лидия Павловна ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 146 л. – Бібліогр. : л. 138-146
804598
  Мотина Е.И. Научная терминология в произведениях Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. филол.наук: / Мотина Е.И.; МГУ. – М., 1954. – 16л.
804599
  Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений : курс лекций, прочтен. в г. Лозанне проф. Рейссом чинам рус. судеб. ведомства летом 1911 г. / Р.А. Рейс ; сост. под ред. С.Н. Трегубова, ст. юрисконсульта М-ва юст. и проф. уголов. права Александр. воен.-юрид. акад. и уч-ща правоведения. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – [2], II, II, 178 с., 6 л. табл. ил. – Прилож. к : Журн. М-ва юстиции, 1912, март. - Экз. в разных тип. переплетах


  Ред. Трегубов, Сергей Николаевич ред.
804600
   Научная УП конференция профессорско-преподавательского состава. – Волгоград, 1990. – 275с.
804601
   Научная фантастика. – М, 1980. – 384с.
804602
  Любченко Т.Н. Научная фантастика в переводе: приобретения и потери // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 89-97. – ISSN 0207-8287
804603
  Иванова Светлана Петровна Научная фантастика и современное научное познание : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Светлана Петровна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
804604
  Душенко К.В. Научная фантастика: современная утопия или история будущего? // Социокультурные утопии XX века : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по офщественным наукам ; отв. ред. Чаликова В.А. – Москва, 1987. – Вып. 4. – С. 129-171. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
804605
  Алексеева И.Ю. Научная философия как "культурная система" (О Владимире Николаевиче Ивановском и его идеях) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0042-8744
804606
  Кубеев Б.В. Научная фото- и кинодокументация выполненная в вузах Министерства культуры СССР в 1948-1952 / Б.В. Кубеев. – М, 1953. – 32с.
804607
  Фролова К.А. Научная фотография и ее применение: рек. указ. лит-ры. / К.А. Фролова. – М., 1976. – 32с.
804608
  Астахова В.И. Научная школа в вузе: проблемы возрозждения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 195-198. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521


  В статье дается авторская трактовка сущности научной школы, раскрываются особенности функционирования научных школ в условиях современных социальных трансформаций.
804609
  Ильин А.В. Научная школа в юриспруденции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 259-261. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
804610
  Глебова А.Н. Научная школа В.С. Михалевича // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 162-182.. – Бібліогр. : 85 назв. – ISSN 0374-3896
804611
   Научная школа Института сверхтвердых материалов : к 100-летию НАН Украины / Нац. акад. наук Украины, Ин-т сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля ; [сост.: Н.И. Колодницкая ; редкол.: Н.В. Новиков (гл. ред.) и др.]. – Киев : Успіх і кар"єра, 2017. – 591, [1] с. : портр. – Имен. указатель: с. 586-590. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-2082-18-1
804612
  Христич А. Научная школа НТУУ "КПИ" по проблемам рационального и экологически безопасного сжигания топлив / А. Христич, В. Татарчук // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 73-82. – ISSN 2079-2999


  В статті показані результати робіт наукової школи Київського політехнічного інститута з проблем раціональної організації спалювання палив і зменшення забруднення оточуючого середовища токсичними продуктами згоряння. Результатом робіт в області теорії ...
804613
  Рубан Ю.Д. Научная школа П.Н. Кулешова, Н.Д. Потемкина, Ю.Д. Рубана : этапы развития / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграр. наука, 2010. – 395, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-540-291-6
804614
  Кочуров Б.И. Научная школа по оценке и картографированию экологических ситуаций (экодиагностика территории) : География и экология / Б.И. Кочуров, А.В. Антипова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 6-15 : Табл., схема. – Библиогр.: Біліогр.: 21 назва. – ISSN 0016-7207
804615
  Лукьянчикова М.В. Научная школа проф. Д. Гайера в советской исторической критике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 115-120. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
804616
  Фридлянов В. Научная экпертиза вместо тендера на гуманитарные знания (О работе РГНФ) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 12. – С. 112-120. – ISSN 0207-3676
804617
  Колосов К.А. Научная электронная библиотека ГПНТБ России: используемые технологии и тенденции развития // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 33-39. – ISSN 0130-9765


  Приведен обзор актуальных технологий, используемых при загрузке документов в научную электронную библиотеку, обслуживании поисковых запросов, показе документов в режиме защищенного просмотра и обмене данными с внешними интеграторами. Подробно описана ...
804618
   Научная юбилейная конференция, посвященная 40-летию. – М, 1958. – 40с.
804619
   Научная юбилейная сессия, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Фрунзе, 1958. – 83с.
804620
  Савова Е. Научни библиотеки. Теория и практика. / Е. Савова. – София, 1980. – 547с.
804621
  Янев С. Научни основи на професионалното ориентиране / С. Янев. – София, 1972. – 156с.
804622
   Научни публикации на ВСИ "Васил Коларов" : Библиогр. указ. по случай 40-годовщината на Института. – Пловдив, 1986. – 343с.
804623
  Симеонов И.И. Научни студии = Wissenschaftliche Studien : [учеб. пособие за студентите от филол. специалности на университета] / Иван Симеонов ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запорожие : Запорожки национален университет, 2014. – 117, [1] с. – На българ. и нем. ез. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-469-5
804624
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 1. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804625
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.32, кн. 1. – 1994


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804626
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.30, кн. 6. – 1994. – ((Animalia))
804627
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.30, кн. 6. – 1994. – ((Plantarum))
804628
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 6. – 1995. – ((Homo))
804629
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.31, кн. 6. – 1995. – ((Animalia))
804630
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.32, кн. 6. – 1996. – ((Animalia))
804631
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.34, кн. 1. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804632
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 32, кн. 4. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804633
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 1. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804634
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 34, кн. 2. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804635
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 33, кн. 6. – 1997. – ((Animalia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804636
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 34, кн. 6. – 1998. – ((Plantarum))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804637
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 2. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804638
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 1. – 1998
804639
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 1. – 1999
804640
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 2. – 1999
804641
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 33, кн. 4. – 1999
804642
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 35, кн. 6. – 1999. – ((Animalia))
804643
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 36, кн. 6. – 2000. – ((Animalia))
804644
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 29, кн. 5. – 2000
804645
   Научни трудове. Право / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.1, кн. 7. – 2000
804646
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 2. – 2000
804647
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн.4. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804648
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 6. – 2001. – ((Plantarum))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804649
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн. 2. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804650
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 37, кн. 6. – 2001. – ((Animalia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804651
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 30, кн. 5. – 2001


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804652
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 31, кн. 5. – 2002
804653
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн. 6. – 2002. – ((Animalia))
804654
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 2. – 2002
804655
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 38, кн.7. – 2002. – (Microbiologia et cytologia)
804656
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 1. – 2002
804657
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 2. – 2002
804658
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 1, ч. 3. – 2002
804659
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1, ч. 2. – 2003. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804660
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1, ч. 1. – 2003. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804661
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 1. – 2003. – (Секция Литературознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804662
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн.6. – 2003. – ((Microbiologia et cytologia))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804663
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 2. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804664
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2003. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804665
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2003. – (Animalia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804666
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 32, кн. 5. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804667
   Научни трудове. Математика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн. 3. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804668
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 42, кн. 1. – 2004. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804669
   Научни трудове. Физика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 4. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804670
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 40, кн. 6. – 2004. – (Animalia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804671
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 2. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804672
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 41, кн. 6. – 2005. – (Animalia)
804673
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 42, кн. 2. – 2005
804674
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 33, кн. 5. – 2005
804675
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 43, кн. 1, сб. А. – 2005. – Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. – (Секция Лингвистични дискурси)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804676
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 43, кн. 1, сб. Б. – 2005. – (Секция Чешко-български колоквиум)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804677
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 44, кн. 1, сб. А. – 2006. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804678
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 44, кн. 1, сб. Б. – 2006. – (Секция Литературознание. Фолклор)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804679
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив
  т. 39, кн. 6. – 2006. – (Plantarum)
804680
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 34, кн. 5. – 2006
804681
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 43, кн. 2. – 2006
804682
   Научни трудове / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во Паисий Хилендарски. – ISSN 1312-7411
Том 1, кн.1. – 2006. – (История)
804683
   Научни трудове. Биология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 40, кн. 6. – 2007. – (Plantarum)
804684
   Научни трудове. Mycrobiology and cytology / Пловдивски университет"Паисий Хилендарски". – Пловдив
  Т.41, кн.6. – 2007
804685
   Научни трудове. Химия / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 5. – 2007
804686
   Научни трудове. Биология = Scientific studies / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 40, кн. 6 (за 2004). – 2007. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804687
   Научни трудове. Методика на обучението / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 44, кн. 2. – 2007
804688
   Научни трудове. Филология / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т. 45, кн. 1. – 2007
804689
   Научни трудове. Математика / Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 35, кн. 3. – 2007


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804690
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 45, кн. 2. – 2008
804691
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 5. – 2008
804692
   Научни трудове. Биология = Scientific studies. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 41, кн. 6 (за 2005). – 2009. – (Homo)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804693
   Научни трудове. Биология = Scientific studies. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 42, кн. 6 (за 2006). – 2009. – (Animalia)
804694
   Научни трудове. – Пловдив, 2009. – ISSN 1313-227X
804695
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т.46, кн.1,сб.Б (за 2008). – 2009. – (Секция Литературознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804696
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив
  т.46, кн.1,сб А (за 2008). – 2009. – (Секция Езикознание)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804697
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 3. – 2009
804698
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив
  т. 46, кн. 2. – 2009
804699
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн.1, сб. А, 2009. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804700
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн.1, сб. Б, 2009. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804701
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 3. – 2010
804702
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 47, кн. 2. – 2010
804703
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Филол. фак. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн.1, сб. А, 2010. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804704
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн.1, сб. Б, 2010. – 2010


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804705
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 5. – 2010
804706
   Научни трудове. Химия. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 38, кн. 5. – 2010
804707
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. A, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804708
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. Б, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804709
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. В, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804710
   Научни трудове. Филология / Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски". – Пловдив : Университетско издателство "Паисий Хилендарски"
  т. 49, кн.1, сб. Г, 2011. – 2011


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
804711
   Научни трудове. Методика на обучението. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 48, кн. 2. – 2011
804712
   Научни трудове. Физика. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 36, кн. 4. – 2011
804713
   Научни трудове. Математика = Scientific works. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 38, кн. 3. – 2011
804714
   Научни трудове. Биология. – Пловдив : Университетско изд-тво "Паисий Хилендарски"
  т. 41, кн. 6. – 2011. – (Plantarum)
804715
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 7. – 2011
804716
   Научни трудове. Физика. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски"
  т. 37, кн. 4. – 2012
804717
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 8. – 2012
804718
   Научни трудове : на факултета по икономически и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски". – ISSN 1313-227X
Т. № 9. – 2013
804719
   Научни трудове на чуждестранните аспиранти. – Пловдив. – с.
804720
   Научни трудове на чуждестранните аспиранти. – Пловдив, 1979. – 223 с.
804721
   Научни учреждения в България : Справочник. – София, 1967. – 188 с.
804722
   Научно-атеистическая пропаганда в сельских учреждениях культуры. – Новгород, 1959. – 71с.
804723
  Романов И.Н. Научно-атеистическая пропаганда в сельских учреждениях культуры / И.Н. Романов. – М., 1984. – 63с.
804724
  Нехорошков М.Ф. Научно-атеистическая пропаганда в учреждениях культуры / М.Ф. Нехорошков. – Йошкар-Ола, 1967. – 48 с.
804725
  Танчер В.К. Научно-атеистическая работа на современном этапе / В.К. Танчер. – К, 1964. – 32с.
804726
  Минина Г.В. Научно-атеистические знания - читателям / Г.В. Минина. – Псков, 1960. – 23с.
804727
   Научно-атеистические исследования в музеях. – Л, 1986. – 148с.
804728
   Научно-атеистические исследования в музеях. – Л, 1988. – 147с.
804729
  Болеев К. Научно-атеистическое воспинание учащихся в процессе изучения физики на первой тепени обучения (По матер. школ Каз.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Болеев К.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1972. – 22л.
804730
  Кулиев М.А. Научно-атеистическое воспитание в преподавании истории СССР в средних школах Азербайджанской ССР : Автореф... канд. пед.наук: / Кулиев М.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1966. – 26л.
804731
  Курочкин П.К. Научно-атеистическое воспитание в системе идеологической работы / П.К. Курочкин. – М, 1980. – 64с.
804732
   Научно-атеистическое воспитание в школе. – Кишинев, 1956. – 223с.
804733
   Научно-атеистическое воспитание в школе. – Горький, 1958. – 76с.
804734
  Зверев И.Д. Научно-атеистическое воспитание на уроках биологии / И.Д. Зверев. – Москва, 1961. – 64 с. – (Педагогическая б-ка учителя)
804735
  Эльманович С.С. Научно-атеистическое воспитание на уроках физики / С.С. Эльманович. – Москва, 1959. – 103 с.
804736
  Дуранов М.Е. Научно-атеистическое воспитание подростков в процессе изучения истории и литературы / М.Е. Дуранов. – Челябинск, 1972. – 174с.
804737
  Пеннер Д.И. Научно-атеистическое воспитание при обучении физике / Д.И. Пеннер, Р.Г. Кротова. – Москва, 1974. – 96с.
804738
  Пеннер Д.И. Научно-атеистическое воспитание при обучении физике : пособие для учителя / Д.И. Пеннер, Р.Г. Кротова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1982. – 95 с.
804739
  Ефремов А.Н. Научно-атеистическое воспитание учащихся / А.Н. Ефремов, В.И. Косолапов. – Киров, 1956. – 78с.
804740
  Бугаева Л.А. Научно-атеистическое воспитание учащихся 5-7 классов среденй школы : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаева Л. А.; АПН РСФСР, НИИ теории и ист. педаг. – М., 1955. – 16л.
804741
  Ккралов З.И. Научно-атеистическое воспитание учащихся в процессе изучения физики в средней школе (На мат. школ Аз.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Ккралов З. И.; Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1967. – 31л.
804742
  Пашкевич М.А. Научно-атеистическое воспитание учащихся в средних спец. учеб. заведениях Белоруссии / М.А. Пашкевич. – Минск, 1965. – 47с.
804743
  Шириев Х. Научно-атеистическое воспитание учащихся на уроках и внеклассных занятиях по химии в Туркменской школе : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Шириев Х.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1970. – 20л.
804744
  Мадалиев М. Научно-атеистическое воспитание учащихся на уроках физики в восьмилетней школе : Автореф... канд .пед.наук: / Мадалиев М.; Ташк. гос. пед ин-т. – Ташкент, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.26-27
804745
  Киндрат К.П. Научно-атеистическое воспитание учащихся начальной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Киндрат К.П.; М-во просвещения УССР. Киевс. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1962. – 15л.
804746
  Юсупов Боранбай Научно-атеистическое воспитание учащихся начальных классов казахской сельской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Юсупов Боранбай; М-во просвещения КазССР. Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
804747
  Токбергенов А. Научно-атеистическое воспитание учащихся старших классов казахской сельской средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Токбергенов А.; Каз. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1974. – 35л. – Бібліогр.:с.35
804748
  Аннамухаммедов Б. Научно-атеистическое воспитание учащихся старших классов туркменской сельской школы. (На материале внеклассной работы) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Аннамухаммедов Б.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
804749
  Кешиков А. Научно-атеистическое воспитание учащихся туркменской школы. (На материалах географии сред. классов) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Кешиков А .; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1968. – 23 с.
804750
  Ли А.Д. Научно-атеистическое воспитание школьников в процессе обучения биологии : из опыта работы учителя / А.Д. Ли; Под ред.: И.Д,Зверева. – Москва : Педагогика, 1976. – 120 с.
804751
  Дзнеладзе К.А. Научно-атесистическое воспитание учащихся общеобразовательной школы : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дзнеладзе К.А.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
804752
  Демченко А.А. Научно-биографическое изучение русских писателей-классиков Н. Г. Чернышевский : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.01. / Демченко А. А.; ЛГУ. – Л., 1982. – 30л.
804753
  Смирнова С.И. Научно-вспомогательный указатель отечественной литературы по сельскохозяйственной метеорологии / С.И. Смирнова, А.С. Евстигнеев. – М., 1975. – 148с.
804754
  Грень З.Т. Научно-издательская деятельность Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника (2002-2015) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 206-218. – ISSN 2224-1825


  В статье освещена специфика научно-издательской деятельности Львовской национальной научной библиотеки Украины им. В. Стефаника в 2005-2015 гг., очерчены тематические приоритеты и охарактеризирована типологическая разновидность изданий.
804755
  Подрезова М.А. Научно-издательская деятельность Научной библиотеки ОНУ в области книговедения: итоги последнего десятилетия и перспективы // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – C. 209-223. – ISBN 978-617-689-046-1
804756
  Лукьянов С.И. Научно-инновационная деятельность МГТУ им. Г.И. Носова / С.И. Лукьянов, Э.Ю. Мещеряков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70- 76. – ISSN 0869-3617


  Стратегической целью развития экономики страны является переход на инновационный путь развития. Важная роль в этом процессе отводится вузам. В статье приведены результаты формирования инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Магнитогорском ...
804757
  Вронский О.Г. Научно-инновационная деятельность педагогического вуза: традиции, проблемы, перспективы / О.Г. Вронский, И.В. Шахкельдян // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 11 (декабрь). – С. 6-11. – ISSN 0321-0383


  В статье дана подробная характеристика научно-инновационной деятельности Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого; раскрываются задачи и основные направления работы инновационных научных центров; выделены главные ...
804758
  Слонимский А.А. Научно-инновационные кластеры и технологические платформы: вопросы партнерства и государственной поддержки / А.А. Слонимский, М.А. Слонимская // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (87). – С. 23-35. – ISSN 0374-3896


  Аналізуються білоруська, російська і європейська політики стимулювання нових інструментів інноваційного розвитку - кластерів та технологічних платформ. Показано, що науково-інноваційні кластери та технологічні платформи поки що являють собою розрізнені ...
804759
  Шашкова Л.А. Научно-интеллектуальный потенциал как социально-философская проблема // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
804760
  Иванкин В.И. Научно-информационная деятельность / В.И. Иванкин. – М., 1975. – 23с.
804761
  Вашекин Н.П. Научно-информационная деятельность / Н.П. Вашекин. – Москва, 1984. – 204 с.
804762
  Гольдгамер Г.И. Научно-информационная деятельность: практика и проблемы / Г.И. Гольдгамер. – Москва : Радио и связь, 1987. – 280с.
804763
   Научно-информационное обеспечение аппарата президента. – М, 1990. – 78с.
804764
  Байбакова Ирина Николаевна Научно-информационные издания стран - членов СЭВ как тип периодической печати : Автореф... канд.ист.наук: 070010 / Байбакова Ирина Николаевна; МГУ. – М, 1975. – 15л.
804765
  Архивное Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев
№ 1 (27). – 1957. – 115 с.
804766
   Научно-исследовательская и творческая работа студентов вузов. – Москва, 1984. – 143с.
804767
  Голиков А.Ф. Научно-исследовательская работа в сельскохозяйственных вузах / А.Ф. Голиков, А.Н. Литвиненко. – Москва : Советская наука, 1957. – 286 с.
804768
   Научно-исследовательская работа в системе подготовки учителя инновационного типа. – Ленинград, 1990. – 111 с.
804769
   Научно-исследовательская работа по садоводству. – К., 1958. – 9 с.
804770
   Научно-исследовательская работа слушателей в вузах МВД СССР. – К, 1983. – 123с.
804771
   Научно-исследовательская работа студентов в вузе : Рекоменд. список. лит. – Саратов, 1981. – 39с.
804772
  Елисеенко Н.П. Научно-исследовательские и культурные учреждения Великобритании / Н.П. Елисеенко, Е.П. Юпатов. – Москва, 1961. – 180с.
804773
   Научно-исследовательские и проектные работы, выподненные ЛенНИИП. – Москва, 1969. – 72 с.
804774
   Научно-исследовательские лаборатории теплофизического профиля. – Казань : Издательство Казанского университета, 1988. – 263 с.
804775
   Научно-исследовательские работы в области физико-математической и прикладной механики. – Донецк, 1970. – 30с.
804776
   Научно-исследовательские разработки. – М, 1982. – 94с.
804777
  Всесоюзная Научно-исследовательские учреждения / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 108с.
804778
  Всесоюзная Научно-исследовательские учреждения / Всесоюзная, сельскохозяйственная выстаавка; Цицин Н.В. – Москва, 1955. – 144с.
804779
   Научно-исследовательские учреждения АН Молдавской ССР. – Кишинев, 1989. – 62с.
804780
   Научно-исследовательские учреждения и научные работники СССР. – М, 1934. – 87с.
804781
   Научно-исследовательские учреждения по сельскому хозяйству Австралии. – М, 1968. – 68с.
804782
  Даниленко И.А. и др. Научно-исследовательский институт животноводства Лесостепи и Полесья Украинской ССР / И.А. и др. Даниленко. – Х, 1957. – 48с.
804783
  Даыбаева Калыйман Научно - атеистическое воспитание учащихся при изучении Киргизской литературы (на материале 8-9 классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Даыбаева Калыйман; МП Казахской ССР. Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
804784
  Флямер М.Г. Научно - практическая конференция "Правовое обеспечение практики восстановительного правосудия: мировые тенденции и перспективы России" // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.114-122. – ISSN 0132-0769
804785
  Власкин Г.А. Научно - технические исследования и разработки в европейских странах СЭВ / Г.А. Власкин, А.А. Хачатурян. – Москва, 1986. – 173 с.
804786
  Кулагин Н.Н. Научно обоснованное нормирование труда. / Н.Н. Кулагин. – М., 1972. – 63с.
804787
  Варшавский А.Е. Научно педагогические кадры России: качество жизни, настроения, ожидания / А.Е. Варшавский, Н.А. Винокурова, М.А. Никонова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 63-69. – ISSN 0321-0383


  В статье представлены результаты анкетирования участников XV междисциплинарной научной конференций «Математика. Компьютер. Образование» (г. Дубна, 2008 г.). Продемонстрировано отношение ученых к проблемам социально-экономического неравенства в России; ...
804788
   Научно техническая конференция "Отечественные разработки в области геодезии и картографии и их применение в хозяйственной и оборонной деятельности страны" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 44-50 : фото. – ISSN 0016-7126
804789
  Апокин И.А. Научно технический прогресс а СССР / И.А. Апокин, Ю.С. Воронков. – Москва, 1988. – 56с.
804790
  Анчишкин А.И. Научно технический прогресс и интенсификация производства / А.И. Анчишкин. – Москва, 1981. – 94с.
804791
  Анчишкин А.И. Научно технический прогресс и повышение эффективности общественного производства / А.И. Анчишкин. – Москва, 1986. – 39с.
804792
  Бромберг Ф.Л. Научно технический прогресс и развитие электроэненргетики основных капиталистических стран / Ф.Л. Бромберг. – М, 1983. – 188с.
804793
  Апарин И.Л. Научно технический прогресс и снижение материалоемкости строительства / И.Л. Апарин, Л.М. Иващенко. – Москва, 1989. – 159с.
804794
  Клюев В.К. Научное библиотечное сообщество в Международной академии информатизации / В.К. Клюев, Н.П. Игумнова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 56-61
804795
  Воронов А. Научное движение по вопросу о свв. Кирилле и Мефодии // К вопросу об источниках для истории свв. Кирила и Мефодия : (Ответ профессору И.И. Малышевскому) / А. Воронов, 1878. – [26] c.
804796
  Кузнецова Т. Научное завещание Я. А. Кронрода (к столетию со дня рождения) / Т. Кузнецова, И. Можайскова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 116-128. – ISSN 0042-8736
804797
  Данелиа С.И. Научное знание в представлении Демокрита / С.И. Данелиа. – Тифлис (Тбилиси) : Изд-во Гос. ун-та, 1935. – 97 с.
804798
  Крымский С.Б. Научное знание и логические принципы его развития. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.07 / Крымский С.Б.; АН УССР. Объед. совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 32л.
804799
  Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации / С.Б. Крымский. – К, 1974. – 207с.
804800
  Павлова Е. Научное знание как важнейшая состовляющая культуры информационного общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 11. – С. 11-14. – ISSN 2073-9702
804801
  Джафаров Н. п. оглы Научное знание как объект философского исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Джафаров Н. п. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1983. – 25л.
804802
  Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX - XX века / Е.Б. Рашковский. – М., 1990. – 200с.
804803
   Научное знание: логика, понятия, структура : сборник статей. – Новосибирск, 1987. – 254с.
804804
   Научное знание: системный аспект : сборник статей. – Вильнюс, 1985. – 149 с.
804805
   Научное знание: уровни, методы, формы. – Саратов, 1986. – 246с.
804806
  Войтко В.И. Научное и религиозное мировоззрение / В.И. Войтко. – Київ, 1960. – 52с.
804807
   Научное и религиозное мировоззрение.. – Кишинев, 1965. – 160с.
804808
   Научное и социальное значение деятельности В.И.Вернадского. – Ленинград : Наука, 1989. – 415с.
804809
  Рубилина Е.Ф. Научное и учебно-методическое обеспечение реализации Закона Казахской ССР о языках в высшей школе. / Е.Ф. Рубилина, Т.С. Садыков. – Алма-Ата, 1990. – 44с.
804810
  Родчанин Е.Г. Научное и художественное познание истины / Е.Г. Родчанин. – Киев, 1982. – 122с.
804811
  Владимиров П.В. Научное изучение апокрифов-отреченных книг в русской литературе во второй половине XIX столетия / [соч.] П.В. Владимирова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – [2], 65 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1890
804812
  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Киев : Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1886. – 30 с. – Отд. отт.: Киевская Старина. 1886, т.14, февр., с. 237-266.
804813
  Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедривок // Иоанн Вышенский : (Южно-русский полемист начала XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – [Киев] : [Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 30 с. – Библиогр. в примеч.


  надпись ... от автора
804814
  Горохов В.Г. Научное инженерное образование: конвергенция российского и германского опыта // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 138-148. – ISSN 0869-3617


  Условием технической модернизации в современном обществе начиная с Нового времени является организация научного образования. В этой статье на некоторых исторических примерах показано, что это является важным индикатором научно-технического ...
804815
   Научное использование искусственных спутников Земли. Сб. ст.. – М., 1960. – 401с.
804816
  Герасимов И.Г. Научное исследование / И.Г. Герасимов. – Москва, 1972. – 279с.
804817
  Пальчевский Б.А. Научное исследование / Б.А. Пальчевский. – Львов, 1979. – 179с.
804818
  Кузнецов И.Н. Научное исследование : методика проведения и оформления / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 460с. – ISBN 978-5-91131-461-3
804819
  Бониц М. Научное исследование и научная информация / М. Бониц. – М., 1987. – 156с.
804820
  Цыбульский В.В. Научное исследование Петра Александровича Чихачева -- выдающегося русского реографа, востоковеда и путешественника (1808-1890 гг.) : Автореф... докт. геогр.наук: / Цыбульский В. В.; ЛГУ. – М., 1962. – 31л.
804821
  Флоря В. Научное исследование проблем судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
804822
  Винтер Е. Научное исследование Сибири в петровское время, семилетняя научная єкспедиция Д.Г. Мессершмидта в Сибирь (1720-1727) / Е. Винтер; XIII Международный конгресс по истории науки СССР, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Изд-во "Наука", 1971. – 14 с. – (Коллоквиум: История освоения и развития Сибири)
804823
   Научное кино. Сб. ст.. – Москва, 1961. – 144с.
804824
  Молодцов В.С. Научное мировоззрение - каждому строителю коммунизма / В.С. Молодцов. – М., 1963. – 48с.
804825
  Буянов В.С. Научное мировоззрение / В.С. Буянов. – Москва, 1987. – 206с.
804826
  Окулов А.Ф. Научное мировоззрение и атеистическое воспитание / А.Ф. Окулов. – Москва, 1976. – 87с.
804827
   Научное мировоззрение и идеологическая борьба: работы сов. ученых 1980-1981 гг.. – М., 1982. – 268с.
804828
  Щербинин В.А. Научное мировоззрение и проблема активизации человеческого фактора / В.А. Щербинин. – Москва, 1989. – 156с.
804829
  Кирхгоф Р. Научное мировоззрение и религиозная вера. / Р. Кирхгоф. – М., 1961. – 93с.
804830
  Бондаренко Лариса Васильевна Научное мировоззрение и свобода личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Бондаренко Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
804831
   Научное мировоззрение и социалистическая культура. – К., 1988. – 303с.
804832
  Дрыгина Валентина Семеновна Научное мировоззрение и социальная активность личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дрыгина Валентина Семеновна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 23л.
804833
  Савельева Марина Юрьевна Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности : Дис... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Савельева Марина Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.120-143
804834
  Савельева М.Ю. Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.0001 / Савельева М. Ю.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
804835
  Савельева М.Ю. Научное мировоззрение как фактор формирования гармонически развитой личности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савельева М. Ю.; КГУ. – К., 1989. – 16л.
804836
  Бегенев И.М. Научное мировоззрение как явление духовной жизни в процессе его становления : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Бегенев И.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
804837
  Тонких А.С. Научное мировоззрение: понятия, структура, функции. / А.С. Тонких. – Воронеж, 1980. – 148с.
804838
  Марченко Н.П. Научное мировоззрние и некоторые проблемы его формирования у студентов. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Марченко Н.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филос. ф-тет. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
804839
  Бондаренко Л.В. Научное мировозрение и свобода личности. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02. / Бондаренко Л.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
804840
  Дрыгин В.И. Научное мировозрение, его предмет и функции. / В.И. Дрыгин. – Саратов, 1981. – 53с.
804841
  Богоявленский С.К. Научное наследие / С.К. Богоявленский. – М., 1980. – 271с.
804842
   Научное наследие академика И.М.Губкина в нефтяной геологии Сибири: сб. ст.. – Новосибирск, 1980. – 87с.
804843
  Кропотов А.И. Научное наследие академика Н.Я.Сонина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кропотов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 19л.
804844
   Научное наследие В.И. Вернадского и современность / [редкол.: Багров Н.В. (пред.) и др.]. – Симферополь : Ариал, 2013. – 299, [1] с., [1] л. портр. : ил., табл., портр. – Ученые Нац акад. наук Украины и Таврич. нац. ун-та к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского .- Ст. укр., рус. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-648-160-7
804845
  Афиани В.Ю. Научное наследие В.И. Вернадского: некоторые итоги и перспективы изучения и публикации // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0372-6436


  За период с 1885 по 2013 гг.
804846
  Колгушкина Н.В. Научное наследие И. И. Срезневского в контексте современной филологии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 35-37. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Наприкінці 20 ст. знову виявився інтерес до особистості й спадщини акад. І. І. Срезневського. Широта наук. інтересів, глибина завдань в області вивчення слов"ян. філології й історії рос. мовознавства, багата лінгвіст. й пед. спадщина мають потребу у ...
804847
  Честнов И.Л. Научное наследие Л.И. Спиридонова // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 202-212. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
804848
  Исаченко А.Г. Научное наследие Л.С. Берга (1876-1950) : Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 39-42 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв
804849
  Колташ С.И. Научное наследие М.А. Данилова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-83. – ISSN 0869-561Х


  В 2009 г. исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Александровича Данилова (1899-1973) - выдающегося отечественного ученого-педагога советского периода с мировым именем (его работы переведены на12 языков), доктора педагогических наук, профессора, ...
804850
   Научное наследие М.А.Усова и его развитие = (Очерки по истории геологических знаний, вып.23). – Новосибирск : Наука, 1984. – 223с.
804851
  Зеликина С.М. Научное наследие М.В.Рытова : Автореф... канд. биол.наук: / Зеликина С.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
804852
   Научное наследие М.Е.Евсевьева и современность: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1992. – 143с.
804853
  Савченко М.М. Научное наследие М.Н. Соболева и актуальные аспекты внешнеэкономической политики // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 117-121. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1683-1942
804854
   Научное наследие Н.А. Измайлова и актуальные проблемы физической химии. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 675с. – ISBN 966-623-436-Х
804855
  Иванова Г.А. Научное наследие Н.А. Рубакина в системе библиотечно-информационного образования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 3 (47). – С. 200-204. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматривается научное наследие Н.А. Рубакина о роли и месте книги в жизни человечества, читателя, психологии книги, различных проблемах библиотечного дела и библиографии деятельности.
804856
  Подшивалкина В.И. Научное наследие Н.Н. Ланге в университетской библиотеке / В.И. Подшивалкина, Р.Н. Свинаренко, Е.В. Полевщикова ; [авторы-сост. : М.В. Алексеенко, Е.В. Бережок, О.Л. Ляшенко и др. ; науч. ред. В.И. Подшивалкина ; отв. ред. М.А. Подрезова] ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 352 с. – Библиогр.: с. 220-237. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете / глав. ред. В.А. Смынтына ; редкол. : В.А. Иваница (зам. гл. ред.), С.М. Андриевский, Ю.Ф. Ваксман и др. ; Психология). – ISBN 978-966-190-312-7
804857
   Научное наследие Н.П. Комаря и современные проблемы химической метрологии / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; [под ред. Л.П. Логиновой]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 374, [1] с. : ил. – Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-879-8
804858
   Научное наследие П.Л. Чебышева. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Вып. 2 : Теория механизмов. – 1945. – 192 с.
804859
   Научное наследие П.Л.Чебышева. – Москва-Ленинград : Из-во АН СССР
Выпуск первый : Математика. – 1945. – 175с.
804860
  Кордун В.А. Научное наследие Питирима Сорокина : проблема философского анализа // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.42-47. – ISSN 1728-3671
804861
  Рахилина Е.В. Научное наследие Ч. Филлмора и современная теория языка / Е.В. Рахилина, Я.Г. Тестелец // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 7-21. – ISSN 0373-658Х


  Статья посвящена вкладу Ч. Филлмора в современную лингвистику. В ней обсуждаются идеи Филлмора, которые на много лет вперед определили ее развитие — падежная грамматика, пресуппозиция и дейксис, фреймы, теория грамматики конструкций.
804862
  Устюгов Н.В. Научное наследие. / Н.В. Устюгов. – М., 1974. – 254с.
804863
   Научное наследство. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР
Том 1. – 1948. – 835с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
804864
   Научное наследство. – Москва : Изд. АН СССР
Том 2. – 1951. – 1111с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
804865
   Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 3 : Неопубликованные работы, переписка и документы/ И.М. Сеченов. – 1956. – 280с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
804866
   Научное наследство. – Москва : Изд-во АН СССР / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 4 : Письма русских химиков к А.А. Бутлерову/ Отв. ред. тома Г.В. Быков. – 1961. – 430с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
804867
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том. 5 : Из эпистолярного наследия 1911-1928/ Н.И. Вавилов. – 1980. – 428 с. – З вип. 9 див. картковий каталог періодики
804868
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том. 6 : Из эпистолярного наследия 1911-1928/ Н.И. Вавилов. – 1983. – 428 с. – З вип. 9 див. картковий каталог періодики
804869
   Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том 7 : Переписка С.В. Ковалевской и Г. Миттаг-Леффлера/ Отв. ред. тома А.П.Юшкевич. – 1984. – 312 с. – З тому №9 див. картковий каталог періодики
804870
   Научное наследство. – Москва : Наука
Том 8 : Математические трактаты/ Сабит ибн Корра. – 1984. – 391с.
804871
  Григорьева Е.Е. Научное обеспечение агропромышленного комплекса Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 95-110. – ISSN 0321-2068
804872
   Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб.. – М., 1988. – 270с.
804873
  Ищенко А.В. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью / А.В. Ищенко, Н.С. Карпов; Учебное пособие, (МВД Украины, Hац. академия внутренних дел Украины). – Киев, 1997. – 136с.
804874
  Власов В.В. Научное обеспечение развития виноградарства и виноделия в Украине / В.В. Власов, И.В. Белоус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
804875
   Научное обобщение опыта новаторов производства и пути развития советской науки о машинах.. – М., 1953. – 88с.
804876
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
804877
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
804878
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
804879
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
804880
   Научное обозрение = Science review : науный журнал / ЗАО "АЛКОР". – Москва, 2005-. – ISSN 1815-4972
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
804881
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
804882
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
804883
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
804884
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
804885
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 1/2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
804886
   Научное обозрение. Серия 2. Серия 2 "Гуманитарные науки" : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
804887
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
804888
   Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 3/4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
804889
  Кузьмина А.И. Научное обоснование гигиенической регламентации применения катионных поверхностно-активных веществ в составе синтетических моющих средств. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Кузьмина А.И.; Моск.научно-исслед.ин-т.гигиены. – М, 1985. – 21л.
804890
  Караваева Н.А. Научное обоснование и инструментарий предотвращения пожаров торфяных болот // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1127-1128. – ISSN 0032-180Х
804891
  Крестинков Иван Спиридонович Научное обоснование и разработка технических приемов оценки и улучшения качества семян основных зерновых культур : Дис... докт биолог.наук: 03.00.12 / Крестинков Иван Спиридонович; Одесская гос. академия пищевых технологий. – Одесса, 1995. – 380л. – Бібліогр.:л.327-380
804892
  Дедеев В.А. Научное обоснование направлений развития поисково-разведочных работ в Тимано-Печерской провинции на 11 пятилетку и последующие годы / В.А. Дедеев, Л.Г. Каретников. – Сыктывкар, 1982. – 37с.
804893
  Багдавадзе Зинаида Георгиевна Научное обоснование применения физических уражнений в режиме рабочего дня работников операторских профессий (на примере телеграфисток) : Автореф... канд. пед,наук: 13.00.04 / Багдавадзе Зинаида Георгиевна; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1973. – 26л.
804894
  Пилко И.С. Научное обоснование разработки образовательных стандартов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-62. – ISSN 0130-9765


  Исследования кафедры технологии документальных коммуникаций Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
804895
  Зорина О.В. Научное обоснование совершенствования порядка єколого-гигиенического мониторинга качества природных и питьевых вод // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 29-35 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
804896
  Навроцкий Б.А. Научное объяснение в биологии. / Б.А. Навроцкий. – Саратов, 1981. – 104с.
804897
  Харвей Д. Научное объяснение в географии : Общая методология науки и методология географии / Д. Харвей. – Москва : Прогресс, 1974. – 502с.
804898
   Научное описание и систематизация литературы: сб. науч. тр.. – М., 1986. – 151с.
804899
   Научное описание музейных предметов. – М., 1954. – 56с.
804900
  Джунусов М.С. Научное определение содержания современной эпохи и его теоретическое значение. / М.С. Джунусов. – Фрунзе, 1961. – 23с.
804901
  Аньган Х Научное определение, подходящее для современного Китая / Х Аньган, В. Хунчуань // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. 13-14


  "... Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на ХIХ Всекитайском съезде КПК, подчеркнул, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, основное противоречие китайского общества уже трансформировалось в противоречие между ...
804902
  Запесоцкий А.С. Научное осмысление социально-культурной деятельности : [рецензія] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2008. – №10. – С. 112-113. – ISSN 0869-561X
804903
   Научное открытие и его восприятие = Науковедение. Проблемы и исследования. – Москва : Наука, 1971. – 312 с.
804904
  Ефимов Е.Н. Научное открытие и его правовая охрана / Е.Н. Ефимов. – М, 1971. – 224с.
804905
  Разумов А.Е. Научное познание и гуманитарность образования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 26-33. – ISSN 0235-1188
804906
  Филатов В.П. Научное познание и мир человека. / В.П. Филатов. – М., 1989. – 269с.
804907
   Научное познание и практика: межвуз. науч. сб.. – Уфа, 1981. – 175с.
804908
  Быстрицкий Е.К. Научное познание и проблема понимания / Е.К. Быстрицкий. – Киев, 1986. – 132 с.
804909
  Карпов А.О. Научное познание и системогенез современной школы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 6. – С.37-54. – ISSN 0042-8744
804910
  Швырев В.С. Научное познание как деятельность / В.С. Швырев. – Москва, 1984. – 232с.
804911
  Звиглянич В.А. Научное познание как культуно-исторический процесс. / В.А. Звиглянич. – К., 1989. – 212с.
804912
  Михай Н.Г. Научное познание мира и неорационализм / Н.Г. Михай. – Кишинев, 1976. – 135с.
804913
  Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы : спецкурс / А.Н. Кочергин. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 79, [1] с.
804914
  Козьмин В.С. Научное понятие как специфическая форма систематизации научного знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козьмин В.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.21
804915
  Иванов Р.В. Научное понятие равенства и социализм. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Иванов Р.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 19л.
804916
  Виноградов В.Г. Научное предвидение : (гносеологический анализ) : учебн. пособие / В.Г. Виноградов. – Москва : Высшая школа, 1973. – 188с.
804917
  Ярская В.Н. Научное предвидение / В.Н. Ярская. – Саратов, 1980. – 181с.
804918
  Коноплев В.К. Научное предвидение в военном деле / В.К. Коноплев. – М., 1974. – 199с.
804919
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : Указ. отеч. и зарубеж. лит., опубл. во второй половине 1975 - первой половине 1976 гг. – Москва, 1978. – 259с.
804920
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование = Scientific foreseling and socio-economic forecasting : Указ. отеч. и зарубеж. лит. опубл. в 1981 г. – Москва, 1985. – 236 с.
804921
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование = Scientific foreseling and socio-economic forecasting : Указ. отеч. и зарубеж. лит. опубл. в 1981 г. – Москва, 1986. – 236с.
804922
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : Указатель отечественной и зарубежной литературы, опубликованной во второй половине 1988 - первой половине 1989 гг. – Москва, 1992. – 145с.
804923
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование : Указ. отеч. и зарубеж. лит., опубл. во второй половине 1987 - первой половине 1988 гг.[в двух частях]. – Москва
Ч. 1. – 1992. – 119с.
804924
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – Москва, 1981. – 704 с.
804925
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М., 1987. – 231с.
804926
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М., 1989. – 319с.
804927
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М., 1989. – 319с.
804928
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
1. – 1989. – 147с.
804929
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
2. – 1989. – 145с.
804930
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
3. – 1989. – 91с.
804931
   Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование: указ. отеч. и зарубеж. лит.. – М.
ч. 2. – 1992. – 143с.
804932
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование : Библиогр. указ. сов. и ин. лит., опубл. во второй половине 1973 - первой половине 1974 гг. – Москва, 1976. – 208с.
804933
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование. Библиогр. указ.. – М., 1974. – 259с.
804934
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование. Библиогр. указ. сов. и ин. лит.. – М., 1967. – 58с.
804935
   Научное предвидение и экономическое прогнозирование. Библиогр. указ. сов. и ин. лит.. – М., 1975. – 211с.
804936
  Юсуф-Заде Рахиля Курбан кызы Научное предвидение как объект философско-методологического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Юсуф-Заде Рахиля Курбан кызы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 17л.
804937
  Ковальчук Н.Д. Научное предвидение как основа целеполагания в естествознании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 56 : Роль диалектики в современном естествознании
804938
  Комаров В.Д. Научное предвидение общественных явлений / В.Д. Комаров. – Л., 1976. – 48с.
804939
   Научное предвидение общественых процессов (Методол. анализ). – К., 1990. – 318с.
804940
   Научное предвижение в области естествознания.. – М., 1951. – 52с.
804941
   Научное приборостроение в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах радиоволны : сборник научных трудов. – Харьков, 1992. – 152 с.
804942
   Научное приборостроение. Формирование пучков заряженных частиц: сб. науч. тр.. – Л., 1990. – 120с.
804943
  Важоньи А. Научное программирование в промышленности и торговле / А. Важоньи. – Москва, 1963. – 387с.
804944
   Научное регулирование развития социальной структуры социалистического общества. – вып. 1. – Саранск, 1974. – 85с.
804945
  Поздняков П.В. Научное руководство агитацией. / П.В. Поздняков, Е.Н. Марихин. – М, 1984. – 231с.
804946
   Научное руководство аспирантами: социально-психологические аспекты // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 0869-3617
804947
  Мартанус Р.В. Научное руководство и управление социалистическим обществом / Р.В. Мартанус. – М, 1978. – 151с.
804948
   Научное руководство национальными отношениями в развитом социалистическом обществе. – Л., 1981. – 128с.
804949
  Назаренко В.М. Научное совершенствование ценообразования -- закономерность развития полного хозяйственного расчета в социалистической промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назаренко В.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 24л.
804950
   Научное совещание географов Сибири и Дальнего Востока 5-е (Владивосток, окт. 1973 г.). – Иркутск, 1973. – 48с.
804951
   Научное совещание по вопросам языкознания в г. Сыктывкаре 28-31 ян. 1951 г.. – М., 1952. – 40с.
804952
   Научное совещание по тепловым напряжениям в элементах конструкций, посвящ. памяти академика АН УССР А.Д.Ковалевского. – К., 1974. – 76с.
804953
   Научное содержание и проблематика комплексных атласов : Опыт разработки атласа МНР ; сборник статей. – Иркутск : Ин-т географии СО АН СССР, 1986. – 99 с.
804954
  Ланге О.К. Научное содержание современной гидрогеологии = Основные понятия и определения / О.К. Ланге, Н.И. Плотников. – Москва : Московский университет, 1980. – 95с.
804955
  Кошик Ю.И. Научное сопровождение уранового производства в Украине / Ю.И. Кошик, В.И. Ляшенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 5-17 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
804956
  Маршакова-Шайкевич Научное сотрудничество России со странами ЕС: библиометрический анализ // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 2. – С. 124-130. – ISSN 0869-5873


  В статье рассматривается международное сотрудничество России и 27 стран Европейского союза в области естественных и социальных наук. Вводится коэффициент связи между странами, основанный на сравнении реального числа совместных публикаций двух стран с ...
804957
  Овчаренко Петр Дмитриевич Научное сотрудничество Советской Украины с братскими республиками СССР в условиях развитого социализма (1959-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Овчаренко Петр Дмитриевич ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1977. – 25 с.
804958
   Научное сотрудничество социалистических стран в ядерной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 263 с.
804959
  Сикорская О.Н. Научное сотрудничество ученых Беларуси на основе соавторства (по данным SCOPUS) / О.Н. Сикорская, М.А. Бовкунович // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 44-49. – ISBN 978-985-7162-52-9


  "На примере базы данных SCOPUS проведен анализ публикаций белорусских авторов с целью изучения тенденций национального и международного научного сотрудничества".
804960
  Сумбаев И.С. Научное творчество / И.С. Сумбаев. – Иркутск, 1957. – 112с.
804961
   Научное творчество. – Москва : Наука, 1969. – 446с.
804962
  Шишкин Е.А. Научное творчество : философский анализ // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 3-14. – ISSN 1560-7488
804963
  Чжоу Научное творчество и интуиция / Чжоу, Чэн и, 1986. – 398с.
804964
  Шингаров Г.Х. Научное творчество И.П. Павлова / Г.Х. Шингаров. – М., 1985. – 208с.
804965
   Научное творчество К.Э.Циолковского и история авиации и космонавтики.. – М., 1982. – 162с.
804966
   Научное творчество К.Э.Циолковского и современное развитие его идей: мат. чтений.. – М., 1984. – 166с.
804967
   Научное творчество как объект междисциплинарного исследования: науч.-аналит. обзор. – М., 1988. – 28с.
804968
  Симонов Р.А. Научное творчество Кирика Новнородца (XII в.) как воплощние идей раннего Возрождения, формировавшееся в контексте международых контактов // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 475-480. – ISBN 978-5-02-039116-1
804969
  Файзуллаев А.Ф. Научное творчество Мухаммада ал-Хорезми / А.Ф. Файзуллаев. – М, 1983. – 32с.
804970
  Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов / Л.Г. Квиткина. – Москва, 1982. – 109с.
804971
   Научное творчество студентов. – Москва, 1984. – 143с.
804972
   Научное творчество.. – М., 1969. – 448с.
804973
   Научное творчество: особенности и актуальные проблемы: сб. ст.. – Свердловск, 1984. – 149с.
804974
   Научное управление в американской промышленности. Сб. ст.. – М.-Л., 1933. – 371с.
804975
  Букан Дж. Научное управление запасами. / Дж. Букан, Э. Кенигсберг. – Москва, 1967. – 424с.
804976
  Карапетян Л.М. Научное управление и демократия / Л.М. Карапетян. – М, 1979. – 152с.
804977
  Болотников И.М. Научное управление культурно-просветительными учреждениями. / И.М. Болотников. – Москва, 1976. – 144с.
804978
  Мельников А.П. Научное управление культурной в социалистическом обществе / А.П. Мельников, П.П. Силиванчик. – Минск, 1988. – 159с.
804979
   Научное управление нравственным воспитанием (этико-прикладные исследования и разработки). – Тюмень, 1982. – 174с.
804980
   Научное управление нравственными процессами и этико-прикладные исследования: сб.. – Новосибирск, 1980. – 287с.
804981
   Научное управление обществом. – М.
Вып. 2. – 1968. – 344с.
804982
   Научное управление обществом. – вып. 3. – Москва, 1969. – 332 с.
804983
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом / В.Г. Афанасьев. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1973. – 392с.
804984
  Баград М.В. Научное управление обществом в аспекте классификации его структурных элементов / М.В. Баград. – Рига, 1973. – 92с.
804985
   Научное управление обществом и всестороннее развитие личности: сб. обзоров. – М., 1982. – 208с.
804986
   Научное управление обществом.. – вып. 1. – М., 1967. – 352с.
804987
   Научное управление обществом.. – вып. 4. – М., 1970. – 352с.
804988
   Научное управление обществом.. – вып. 5. – М., 1971. – 359с.
804989
   Научное управление обществом.. – вып. 6. – М., 1972. – 408с.
804990
  Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. Опыт системного распределения / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1968. – 384с.
804991
   Научное управление обществом. Сб. ст. / Афанасьев В.Г. – вып 7. – М., 1973. – 295с.
804992
   Научное управление обществом. Сб. ст. / Афанасьев В.Г. – вып 8. – М., 1974. – 319с.
804993
  Максимова Е.К. Научное управление педагогическим коллективом: уч. пособие / Е.К. Максимова. – Калинин, 1977. – 84с.
804994
  Разумеев М.Л. Научное управление процессом коммунистического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Разумеев М.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 16 с.
804995
   Научное управление развитием социальной системы социалистического общества: межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1982. – 158 с.
804996
   Научное управление развитием социальной структуры социалистического общества. – Саранск : Мордовский гос. ун-т
Вып. 2. – 1976. – 372, [1] c.
804997
  Батуева Т.М. Научное управление социалистическим обществом / Т.М. Батуева. – Ростов-на-Дону, 1974. – 32с.
804998
  Климов В.А. Научное управление социалистическим обществом и социальный контроль / В.А. Климов, В.Ф. Листвин. – Саратов, 1983. – 70с.
804999
  Решетник В.А. Научное управление социалистическим обществом. Материалы к лекции / В.А. Решетник. – Киев, 1976. – 28с.
805000
   Научное управление социальными процессами при социализме: соц. планирование: сб. ст.. – Пермь, 1976. – 131с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,