Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
804001
  Чугунов І.Я. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 42-52
804002
  Малишева К. "Нейро-психоаналіз": поєднання парадигм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба інтерпретації деяких даних, встановлених в неврологічних дослідженнях, у термінах психоаналітичної теорії особистості. Зокрема, розглядаються можливі мозкові механізми, що опосередковують такі явища, як витіснення, лібідо, ...
804003
  Гершов З.М. "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны / З.М. Гершов. – Москва, 1962. – 244с.
804004
  Сюндюков І. "Неканонічний" Скоропадський: звільняємося від міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 5
804005
  Бондаренко О.В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 170-182
804006
  Неживий О. "Некласне" видання творів Григора Тютюнника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 13
804007
  Коларов Г. "Неконвенциональный левый радикализм" : истоки и уроки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 66-74. – ISSN 044-748Х


  Ідеологія латиноамериканського лівого радикалізму є спадщиною Батльє-і-Ордоньєса (Batlle y Ordonez, Jose) (1856–1929), президента Уругвая
804008
  Непоп Л. "Неконструктивний" крок Будапешта / розмову вели Наталія Пушкарук та Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 5


  Посол України в Угорщині про те, чому Угорщина пообіцяла блокувати засідання Комісії Україна - НАТО.
804009
  Копанева Е. "Некоторые Швейцарские вузы просто зарабатывают деньги на добром имени страны, а сами даже не имеют аккредитации" // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 14 ноября (№ 208). – С. 22


  "Факты" выяснили особенности обучения наших соотечественников в одной из самых дорогих стран Европы.
804010
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0269-8
Т. 1 : Клуб : роман. – 1997. – 315 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
804011
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0324-4
Т. 2 : Аріагні : роман. – 1997. – 338 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
804012
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 28-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0270-1
Т. 3 : Кажан : роман. – 1997. – 422 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
804013
  Грінченко Б.Д. Неймовирный або чоловик та жинка без виры не спилка [Неймовірний або чоловік та жінка віри не спілка ] : дpама на пъять дій / напысав Б. Гринченко. – [У Чернігові (Чернігів)] : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1896. – 72 с.
804014
  Енджелоу М. Неймовірна жінка / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 46-47. – ISSN 0320-8370
804015
  Шаповал М.Т. Неймовірна правда : повісті / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1972. – 202 с.
804016
  Маркес Г.Г. Неймовірна та сумна історія про невинну Ерендіру і її бездушну бабуню : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
804017
  Гриценко Л.М. Неймовірний геній / Л.М. Гриценко, А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
804018
  Нестайко В.З. Неймовірні детективи / В.З. Нестайко. – К., 1995. – 163с.
804019
  Кононенко П. Неймовірні історії кохання генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 12


  Трилогія Антоніни Цвід "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
804020
  Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [Б.в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
804021
  Загребельний П.А. Неймовірні оповідання : Оповідання, повість / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 365с.
804022
  Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 17-22
804023
  Завадська О.В. Нейоративний аспект політкоректності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 350-356
804024
  Симония А. Нейпьидо - новая столица Мьянмы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
804025
  Вайткиене В.В. Нейраминидаза вирусов гриппа типа А и ее иммунологическая характеристика. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.06 / Вайткиене В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Л, 1973. – 18л.
804026
  Стафеев В.И. Нейристорные и другие функциональные схемы с объемной связью / В.И. Стафеев, К.Ф. Комаровских, Г.И. Фурсин. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с.
804027
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Янчук Петро Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 380 л. – Бібліогр.: л. 332-380
804028
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Янчук П.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
804029
  Баклыкова Н.М. Нейро-гуморальные механизмы орможения моторной деятельности тонкой кишки и их значение при алеусе и перитоните. : Автореф... кандидата мед.наук: / Баклыкова Н.М.; АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
804030
  Фролов Е.П. Нейро-гуморальные механизмы регуляции иммунологических процессов / Е.П. Фролов. – Москва, 1974. – 264с.
804031
  Громаковская М.М. Нейро-гуморальные механизмы регуляции мышечной деятельности / М.М. Громаковская. – М, 1965. – 235с.
804032
  Цахаев Г.А. Нейро-гуморальные механизмы регуляции секреции молока : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Цахаев Г. А. ; Каунск. мед. ин-т. – Вильнюс, 1964. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
804033
  Ильюченок Р.Ю. Нейро-гуморальные механизмы ретикулярной формации ствола мозга / Р.Ю. Ильюченок. – М., 1965. – 259с.
804034
  Гальперин С.И. Нейро-гуморальные регуляции позвоночных животных / С.И. Гальперин. – М, 1960. – 344с.
804035
  Росин Я.А. Нейро-гуморпльная регуляция и гемато-энцифалический барьер / Я.А. Росин. – М., 1961. – 262с.
804036
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804037
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804038
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 4. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804039
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 5. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804040
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
804041
  Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
804042
   Нейроанатомія : Навчальний посібник для студ. мед. вузів та біолог. ф-тів вищ. навч. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.С. Пикалюк, В.О. Гринчук, В.Х. Велемець, Т.Я. Шевчук; За заг. ред. В.С. Пикалюка. – Луцьк : Вежа, 2004. – 354с. – ISBN 966-600-116-0
804043
  Харина Александра Нейробиолог Дэниел Левитин и его музыка // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 19-29


  Проф. Дэниел Левитин (1957), Сан-Франциско) - амер. ученый, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный продюсер; проф. ун-та Макгилла в Монреале, Канада
804044
  Вартанян Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. / Г.А. Вартанян, А.А. Пирогов. – Ленинград, 1991. – 167с.
804045
  Котляр Б.И. Нейробиологические основы обучения / Б.И. Котляр. – Москва, 1989. – 238с.
804046
  Гладкова Л.В. Нейробиологические особенности формирования эмоционального стресса у потомков крыс, отягощенных эмоциональным стрессом родителей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,13 / Гладкова Л.В.; ХГУ. – Харьков, 1992. – 20л.
804047
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 1. – 1987. – 454с.
804048
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 2. – 1987. – 368с.
804049
  Раквиашвили А. Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 124-137. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0042-8736
804050
  Баев К.В. Нейробиология локомоции / К.В. Баев. – М., 1991. – 199с.
804051
   Нейробиология обучения и памяти. – М., 1990. – 191с.
804052
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1978. – 84с.
804053
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1979. – 91с.
804054
   Нейробионика и проблемы биоэлектрического управлеия. – М., 1975. – 93с.
804055
  Соколов Е.Н. Нейробионика. Орг. нейроподоб. элементов и систем. / Е.Н. Соколов, Л.А. Шмелев. – М., 1983. – 279с.
804056
   Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Костюк, Л.В. Ніконова, О.В. Барановська, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 76-80. – ISSN 2226-1230
804057
  Васильева О.А. Нейровирусные вакцины / О.А. Васильева. – Томск, 1977. – 207с.
804058
  Козерецька І.А. Нейрогенний локус та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila viritis. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.15 / Козерецька І.А.; НАН Укр.Ін-т.клітинної біології генетичної інженеріх. – К, 2000. – 19л.
804059
  Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев; АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – Киев : Коваль, 2005. – 596с. – ISBN 966-96502-0-2
804060
  Папсуевич О.С. Нейрогипофизарные гормоны / О.С. Папсуевич. – Рига, 1986. – 279с.
804061
  Баранов Н.Н. Нейрогормональные механизмы тренированности / Н.Н. Баранов, М.С. Кахана. – Кишинев, 1979. – 119с.
804062
  Закиров Д.З. Нейрогормональные механизмы у зимоспящих / Д.З. Закиров, Л.В. Кудрявцева. – Фрунзе, 1987. – 97с.
804063
  Войтенко Н.Н. Нейрогуморальная активность у кольчатого, непарного и ивового шелкопрядов при отравлении их некоторыми инсектицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко Н.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
804064
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
804065
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
804066
   Нейрогуморальная регуляция пищеварения. – М., 1983. – 288с.
804067
   Нейрогуморальные механизмы артериальной гипертонии. – Новосибирск, 1978. – 272с.
804068
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Птица А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
804069
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Птица А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1968. – 16л.
804070
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии у птиц : Дис... канд. биолог.наук: / Птица А.Н.; КГУ. – Київ, 1968. – 221л.
804071
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии эндокринных желез. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Птица А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1982. – 41л.
804072
   Нейрогуморальные основы биологических мотиваций. – Воронеж, 1987. – 144с.
804073
  Гольдбурт С.Н. Нейродинамика слуховой системы человека / С.Н. Гольдбурт. – Л., 1964. – 212с.
804074
  Пирогов А.А. Нейродинамика смены энграмм. / А.А. Пирогов. – СПб., 1991. – 148с.
804075
  Климович А.М. Нейродинамические сдвиги в зрительном анализаторе по данным адекватной оптической хронаксии при некоторых заболеваниях центральной нервной системы. : Автореф... канд. мед.наук: / Климович А.М.; Ин-тут физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 22л.
804076
  Великая И.А. Нейродинамические характеристики слуха при отосклерозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Великая И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
804077
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
804078
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Петренко Ю.О.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 171 л. + Додатки: л. 150-171. – Бібліогр.: л. 126-150
804079
  Дзержинський Микола Едуардович Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідної системи : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Дзержинський Микола Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 299л. – Бібліогр.:л.230-299
804080
  Дзержинский М.Е. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпотплпмо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.11 / Дзержинский М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 50л.
804081
  Чуян Елена Николаевна Нейроиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты : Дис. ... доктора биолог. наук: 03.00.13 / Чуян Е.Н.; Мин-во образов. и науки Украины. Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2004. – 418л. – Библиогр.: л.350-418
804082
  Соколов Е.Н. Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру / Е.Н. Соколов, Г.Г. Вайткявичюс. – Москва : Наука, 1989. – 236 с.
804083
  Иваницкий Г.Р. Нейроинформатика и мозг / Г.Р. Иваницкий. – М., 1991. – 63с.
804084
  Чуян Олена Миколаївна Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Чуян О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 65 назв.
804085
  Дзержинський М.Е. Нейроімуноендокринні міжсистемні взаємодії у птахів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 85-97.
804086
   Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 1 (207). – С. 16-23. – ISSN 1997-9894
804087
   Нейроімунологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 978-3-659-14465-4
804088
  Брайнес С.Н. Нейрокибернетика / С.Н. Брайнес. – М., 1962. – 172с.
804089
   Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. – Киев : Наукова думка, 1991. – 271с.
804090
  Бугрим В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-95. – (Журналістика ; Вип. 2)
804091
  Пилин Ю.Г. Нейроконы / Ю.Г. Пилин. – Саратов, 1983. – 80 с.
804092
  Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 166-173. – ISBN 978-617-7041-71-8
804093
  Зубарєв О.В. Нейролінгвістичне програмування у сфері сучасної української політичної комунікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 171-174. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
804094
  Засєкін С.В. Нейролінгвістичні закономірності мовленнєво-мислннєвої діяльності перекладача // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 390-394. – Бібліогр.: Літ.: с. 393-394; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
804095
  Шнуровська Л.В. Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 150-157. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
804096
  Стельмашов А.К. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
804097
  Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж. Залтмана у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
804098
  Хайдарлиу С.Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации / С.Х. Хайдарлиу. – Кишинев, 1989. – 177с.
804099
   Нейромедиаторные механизмы памяти и обучения. – Пущино, 1984. – 155с.
804100
  Пендерецький О.В. Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
804101
  Лавриненко Костянтин Анатолійович Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об"єктів багатошарового персептрону : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Лавриненко К.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
804102
  Приймак В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
804103
  Тазетдінов В.А. Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
804104
  Бенамеур Лиес Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бенамеур Л.; НАНУ ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2002. – 20с.
804105
  Турченко Володимир Олександрович Нейромережеві методи і засоби підвищення ефективності дистрибутивних мереж збору та обробки сенсорних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Турченко В.О.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
804106
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
804107
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
804108
  Самра Муравія Хассан Хамо Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Самра Муравія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
804109
  Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
804110
  Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування нейронної мережі для ідентифікації властивостей тонкостінної системи за результатами спостережень. Обґрунтовано можливість апроксимації залежності між результатами спостережень і невідомими функціями оберненої задачі за ...
804111
  Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв
804112
  Терейковський І.А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
804113
  Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
804114
  Коцовський В.М. Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 147-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейромережі з комплексними вагами. Наведений алгоритм навчання цих нейромереж, який базується на методі зворотного поширення похибки. Ключові слова: нейрон, нейромережа алгоритми навчання, алгоритм зворотного поширення. Neural ...
804115
  Медзатий Д.М. Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий; Терноп. держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв
804116
  Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
804117
  Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
804118
  Ткаченко П.Р. Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів соціально-економічних та технологічних систем : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Павло Романович Ткаченко;Держ. департамент з питань зв"язку та інформатиз. України; НАНУ, Держ. н.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
804119
  Девятисильный А.С. Нейроморфная система оценки параметров вращения геодезической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
804120
  Девятисильный А.С. Нейроморфное оценивание параметров движения геодезической платформы с безъядерным механизмом настройки синаптических коэффициентов / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 8-12 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
804121
  Евтушенко С.К. Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения) / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 13-31. – ISSN 2224-0713
804122
  Мачаришвили Даля Николаевна Нейрон-нейроглиальные взаимоотношения в структурах эрительной системы при односторонней энуклиации у крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Мачаришвили Даля Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1985. – 23л.
804123
   Нейрон и межнейронная интеграция. – Л., 1983. – 216с.
804124
  Мандельштам Ю.Е. Нейрон и мышца насекомого / Ю.Е. Мандельштам. – Л., 1983. – 169с.
804125
  Кондратьева И.Н. Нейрон отвечает на сигнал / И.Н. Кондратьева. – М, 1967. – 59с.
804126
  Скок В.И. Нейрональные холинорецепторы / В.И. Скок. – М., 1987. – 342с.
804127
  Асланова Мушвига Али кызы Нейрональный анализ развития афферентной функции лимбической коры мозга у животных в раннем онтогенезе. : Автореф... наук: 03.00.013 / Асланова Мушвига Али кызы; АН АзССР. Инст. физиологии им.А.И.Караева. – Баку, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
804128
  Сулима Т.Н. Нейрональный анализ участия эмоциогенных механизмов вентролатерального и вентромедиального ядер гипоталамуса в формировании зависимости от алкоголя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Сулима Т.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
804129
  Машевська М.В. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових будинках : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 / Машевська Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
804130
  Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – Київ : Корнійчук, 2008. – 453, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-7599-50
804131
  Безсонов О.О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Безсонов О.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 26 назв
804132
  Бойко В.П. Нейронная организация вестибулярных ядер продолговатого мозга голубя : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. П.; АН СССР, Ин-т эвол. морфологии и экологии животн. – М., 1970. – 20л.
804133
  Баклаваджян О.Г. Нейронная организация гипоталамовисцеральной рефлекторной дуги / О.Г. Баклаваджян. – Л., 1988. – 84с.
804134
  Джессуп Касерес Марджи Ноеми Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13. / Джессуп Касерес Марджи Ноеми; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
804135
  Джессуп К.М. Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Джессуп К. М. Н.; МВиССО УССР КГУ. – К, 1984. – 19л.
804136
  Василенко Д.А. Нейронная организация спинального отдела пирамидной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко Д.А.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К, 1966. – 24л.
804137
   Нейронная организация условнорефлекторного поведения. – М., 1983. – 177с.
804138
  Фанарджян В.В. Нейронная организация ядра лицевого нерва. / В.В. Фанарджян, Л.Р. Манвелян. – СПб., 1992. – 240с.
804139
  Слисенко Василий Иванович Нейронная спектроскопия низкоэнергетических возбуждений конденсированного состояния : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Слисенко Василий Иванович; НАН Украины, Ин-т ядерных исследований. – К., 1995. – 310л. – Бібліогр.:л.272-310
804140
  Кутуза Н.В. Нейронні асоціативні активатори рекламного впливу: формула виявлення ступеня інтенсивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 91-99. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
804141
  Коцовський В.М. Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейронні елементи з комплексними вагами. Наведені алгоритми навчання цих нейроннів для деяких видів функцій активації. Ключові слова: нейронный елемент, нейромережа, порогова логіка. Neural elements with complex weights have ...
804142
  Байдик Тетяна Миколаївна Нейронні комплекси в нейроподібних сітках, орієнтованих на вирішення задач штучного інтелекту : Автореф... докт техн.наук: 051309 / Байдик Тетяна Миколаївна; Ін-т кібернетики ім В.Глушкова. – К, 1994. – 33л.
804143
  Галкін О.В. Нейронні мережі в економічному моделюванні // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 69-74


  Розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж
804144
  Сліпченко Олександр Миколайович Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Сліпченко О.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
804145
  Ткаченко Р.О. Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ткаченко Р.О.; Держ. ком. зв"язку та інф. України. НАН України. Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2000. – 32л.
804146
  Решетнікова Г. Нейронні мережі як засіб аналізу і моделювання поведінки споживача / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
804147
   Нейронные механизмы бодрствующего мозга обезьян. – Ленинград, 1988. – 238с.
804148
  Аракелов Г.Г. Нейронные механизмы движений / Г.Г. Аракелов. – Москва, 1986. – 112с.
804149
  Преображенский Н.Н. Нейронные механизмы защитных висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Преображенский Н.Н.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1982. – 37л.
804150
  Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. – Киев, 1986. – 263с.
804151
   Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. – Москва, 1970. – 432с.
804152
  Греченко Т.Н. Нейронные механизмы памяти в работах Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-78. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
804153
  Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения / Е.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 141с.
804154
  Максимова О.А. Нейронные механизмы пластичности поведения / О.А. Максимова, П.М. Балабан. – Москва, 1983. – 126с.
804155
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва, 1978. – 258с.
804156
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
804157
  Фролов А.А. Нейронные модели ассоциативной памяти / А.А. Фролов, И.П. Муравьев. – Москва, 1987. – 158с.
804158
  Четаев А.Н. Нейронные сети и цепи Маркова / А.Н. Четаев. – Москва : Наука, 1985. – 126с.
804159
  Чораян О.Г. Нейронный ансамбль / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1990. – 85с.
804160
  Васильев Э.А. Нейронографическое исследование структуры и свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Васильев Э.А.; Учен. совет по физике. – Минск, 1968. – 21л.
804161
   Нейроны в поведении. Системные аспекты. – М., 1986. – 287с.
804162
  Шевелев И.А. Нейроны зрительной коры / И.А. Шевелев. – М, 1984. – 232с.
804163
  Школьник-Яррос Нейроны и межнейронные связи / Школьник-Яррос. – Л., 1965. – 228с.
804164
  Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети / С.О. Мкртчян. – М, 1971. – 232с.
804165
  Фадеев Ю.А. Нейроны коры головного мозга в системной организации поведения / Ю.А. Фадеев. – М, 1988. – 173с.
804166
  Розуменко В.Д. Нейроонкологія. Сучасний стан та проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
804167
   Нейроонтогенез. – М., 1985. – 270с.
804168
  Громов Л.А. Нейропептиды / Л.А. Громов. – Киев : Здоров"я, 1992. – 248с. – ISBN 5-311-02691-X
804169
   Нейропептиды и терморегуляция. – Минск, 1990. – 123с.
804170
  Ященко Віталій Олександрович Нейроподібні мережі, що ростуть - нова технологія обробки інформації : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Ященко Віталій Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – К., 1998. – 32л.
804171
  Шаді М С Хіллес Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Шаді М С Хіллес.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
804172
  Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
804173
  Шевченко А.И. Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика / А.И. Шевченко, В.А. Ященко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 634-643. – ISSN 1561-5359
804174
   Нейроподобные сети в робототехнике. – К., 1979. – 85с.
804175
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1990. – 80с. – ISBN 5-7702-0049-9
804176
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1991. – 78с. – ISBN 5-7702-0178-9
804177
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1992. – 79с.
804178
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1993. – 84с.
804179
  Акімова Н.В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 184-192. – ISSN 2309-1797
804180
  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л.С. Цветкова. – М., 1985. – 328с.
804181
   Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. – М., 1986. – 208с.
804182
  Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ решения задач / А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. – Москва, 1966. – 292 с.
804183
  Глозман Жанна Марковна Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии : Автореф. дис.... канд. психол. наук : 19.00.04 / Глозман Жанна Марковна ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 24 с.
804184
   Нейропсихология. – М., 1984. – 192с.
804185
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник / Е.Д. Хомская. – Москва : Московский университет, 1987. – 288с.
804186
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник для студ., обучающихся по направлению и специальн. "Психология" / Е.Д. Хомская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – М.; Санкт-Петербург; Нижний-Новгород : Питер, 2007. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-469-00620-6
804187
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : учебник для студ., обучающихся по направл. "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е.Д. Хомская ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с., [12] с. ил. : табл., ил. + CD. – Библиогр.: с. 473-496. – (Классический университетский учебник : посвящена 250-летию Московского университета / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 978-5-459-00730-5


  4-е изд. В настоящем издании более подробно рассмотрены основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов
804188
  Цветкова Л.С. Нейропсихология и восстановление высших прихических функций / Л.С. Цветкова. – М., 1990. – 70с.
804189
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 1 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1974. – 311 с.
804190
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 2 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1976. – 191 с.
804191
   Нейропсихология сегодня. – Москва : Московский университет, 1995. – 232с. – ISBN 5-211-03463-5
804192
  Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С50-62. – ISSN 0042-8841
804193
  Ткач Б. Нейропсихологічний підхід до проблеми людської агресії в умовах сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 124-128. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проявів людської агресії з позиції нейропсихологічного підходу. Автором зроблено спробу директивної кластеризації проявів людської агресії з урахуванням антропологічних, соціологічних та психологічних аспектів, що дозволяє ...
804194
  Чаварга Я.М. Нейропсихофізіологічні основи полісемії // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 108-113. – ISBN 966-7400-33-5
804195
  Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата / С.А. Дамбинова. – Л, 1989. – 143с.
804196
  Буданцев А.Ю. Нейросекреторное вещество и катехоламины переднего гипоталамуса в зародышевом развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Буданцев А. Ю.; АН СССР. – М., 1968. – 27л.
804197
   Нейросекреторные элементы и их значение в организме. – М-Л, 1964. – 240с.
804198
  Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – Ленинград, 1967. – 368с.
804199
  Тараканов Е.И. Нейросекреция в норме и патологии. / Е.И. Тараканов. – М., 1968. – 220с.
804200
  Девятисильный А.С. Нейросетевая коррекция векторной гравиинерциальной системы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
804201
  Лазаренко М.А. Нейросетевая модель поля времен первых вступлений сейсмических волн в Украине / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 97-103 : рис. – Библиогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
804202
  Лазаренко М. Нейросетевое моделирование в задаче инверсии Герглотца - Вихерта многопараметрических годографов сейсмических волн / М. Лазаренко, О. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: с. 13-14. – ISSN 0203-3100
804203
  Лазаренко М.А. Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн : научные сообщения / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 126-141 : Рис. – Список літ.: с.140-141. – ISSN 0203-3100
804204
  Никитенко П.Г. Нейросетевое моделирование конкурентоспособности предприятия / Никитенко П.Г., Платонова Л.А., Леонов А.В.; НАН Беларуси, Ин-т экономики, Белорус. республиканский фонд фундамент. исследований. – Минск : Право и экономика, 2004. – 226с. – (Экономика). – ISBN 985-442-115-5
804205
  Мирошник А.А. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 180-198 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
804206
  Лазаренко М.А. Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 157-160 : Схема, рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
804207
   Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры. – Киев, 1994. – 80с.
804208
  Сыроватская Л.П. Нейроспецифический белок СР: физико-химические и иммунологические свойства, особенности распределения в нервной системе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сыроватская Л.П.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 24л.
804209
  Свечников С.В. Нейротехнические системы обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1983. – 222с.
804210
  Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейрокомп"ютерні системи : підруч. для студентів, які навч. за спец. "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" / Л.С. Ямпольський, О.І. Лісовиченко, В.В. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Дорадо-Друк, 2016. – 571, [5] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 552-564. – Бібліогр.: с. 537-551. – ISBN 978-966-2077-69-8
804211
  Василенко С.В. Нейротоксин апамин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Василенко С.В.; Ин-т биохимии. – К, 1984. – 19л.
804212
  Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе. / Г.А. Бузников. – Москва, 1987. – с.
804213
   Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканин / С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко; МОНУ; ДНУ ім. І. Франка; С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 233с. – ISBN 966-613-318-0
804214
   Нейротропна активність нової похідної ізофлавон - 7- [2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 2. – С. 153-164. – ISSN 0869-1703
804215
  Карепов В.Г. Нейротропные лекарственные средства в неврологии / В.Г. Карепов. – Киев, 1990. – 159с.
804216
  Аничков С.В. Нейрофармакология / С.В. Аничков. – Ленинград, 1982. – 384с.
804217
  Волынкина Г.Ю. Нейрофизиологическая структура эмоциональных состояний человека. / Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов. – Ленинград, 1981. – 160с.
804218
  Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. Бехтерева. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Л., 1974. – 151с.
804219
  Рубцова Валентина Владимировна Нейрофизиологические и гуморальные механизмы функциональной организации пищевого поведения у голубей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубцова Валентина Владимировна; Азерб. ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 26л.
804220
  Крейн С. Нейрофизиологические исследования в культуре ткани. / С. Крейн. – М., 1980. – 336с.
804221
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Хрестоматия. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
804222
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Учебник. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
804223
   Нейрофизиологические механизмы двигательной активности ракообразных. – Л., 1983. – 133с.
804224
  Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия / Т.Г. Бетелева. – М., 1983. – 175с.
804225
   Нейрофизиологические механизмы координации движений. – Л., 1972. – 140с.
804226
   Нейрофизиологические механизмы мышления. – Л., 1985. – 272с.
804227
  Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти / Т.Н. Греченко. – М., 1979. – 165с.
804228
   Нейрофизиологические механизмы поведения. – М., 1982. – 535с.
804229
   Нейрофизиологические механизмы поведенияч. – М., 1982. – 534с.
804230
   Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека. – Ленинград, 1974. – 248 с.
804231
  Черниговский В.Н. Нейрофизиологический анализ кортиковисцеральной рефлекторной дуги (представительство внутренних органов в коре головного мозга) / В.Н. Черниговский. – Л., 1967. – 111с.
804232
  Цитоловский Л.Е. Нейрофизиологический анализ механизмов переработки информации в обнятельном нерве и обонятельной луковице лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитоловский Л. Е.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
804233
  Энговатов В.В. Нейрофизиологический анализ ритмической активности обонятельной луковицы люгушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 108 / Энговатов В.В.; МГУ. – М, 1971. – 23л.
804234
   Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. – М., 1976. – 160с.
804235
  Швырков В.Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения / В.Б. Швырков. – Москва, 1978. – 240с.
804236
  Петрова Людмила Павловна Нейрофизиологическое исследование механизмов зрительной ориентации птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Петрова Людмила Павловна; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
804237
  Осипов Б.С. Нейрофизиология беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1982. – 82с.
804238
  Кульчицкий В.А. Нейрофизиология защитных рефлексов / В.А. Кульчицкий. – Минск : Полибиг, 1998. – 142с. – ISBN 985-6178-18-5
804239
  Сунин А.Я. Нейрофизиология зрения млекопитающих / А.Я. Сунин. – М., 1981. – 252с.
804240
  Демин Н.Н. Нейрофизиология и нейрохимия сна / Н.Н. Демин. – Ленинград, 1978. – 190с.
804241
   Нейрофизиология и проблема восстановления зрения. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144 с.
804242
  Кратин Ю.Г. Нейрофизиология и теория отражения / Ю.Г. Кратин. – Л., 1982. – 83с.
804243
  Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга: Модульный принцип организации / А.С. Батуев. – Л, 1984. – 214с.
804244
  Шуранова Ж.П. Нейрофизиология речного рака. / Ж.П. Шуранова, Ю.М. Бурмистров. – М, 1988. – 205с.
804245
  Илюхина В.А. Нейрофизиология функциональных состояний человека / В.А. Илюхина. – Л., 1986. – 171с.
804246
  Иванов-Муромський Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика / Иванов-Муромський. – Киев, 1985. – 240с.
804247
  Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
804248
  Клименко Л.О. Нейрофізіологічні дослідження П.Г. Костюка та його школи // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 130-141. – ISBN 978-966-306-190-8
804249
   Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, О.В. Залевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1023-2427
804250
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 138-174
804251
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
804252
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 117-144
804253
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
804254
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 474, [210] арк. – Додатки: [210] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 398-474
804255
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 82 назви
804256
  Шварц Л.О. Нейрофізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Шварц Л.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 21 с.
804257
  Кожемяко Т.В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
804258
  Товажнянська О.Л. Нейрофізіологічні та імунологічні показники у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса / О.Л. Товажнянська, Г.П. Самойлова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 59-62. – ISSN 2524-0412
804259
  Мариньчак С.Ю. Нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні основи особистості і процес навчання // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 71-71
804260
   Нейрохимические основы обучения и памяти. – М., 1989. – 154с.
804261
  Бабийчук Г.А. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии / Г.А. Бабийчук, М.И. Шифман. – Киев, 1989. – 150с.
804262
  Белый Вадим Петрович Нейрохимический анализ реакций нейронов амигдалы при возбуждении мозговых структур "положительного" и "отрицательного" подкреплений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Белый Вадим Петрович; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 25л.
804263
  Панкова Т.М. Нейрохимическое исследование гиппокамта на разных стадиях раннего постнатального отногенеза и в процессе развития длительной посттенанической потенции. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Панкова Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 16л.
804264
  Дерий Л.В. Нейрохимическое исследование физиологических состояний зимнеспящих млекопитающих : Автореф... наук: 03.00.13 / Дерий Л. В.; МГУ. – М., 1984. – 17л.
804265
   Нейрохимия. – Л., 1979. – 217с.
804266
  Белик Я.В. Нейрохимия : Библиогр. указ., 1953-1962 гг. / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 404с.
804267
   Нейрохимия : Библиогр. указ. (1963-1967 гг.) / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 524с.
804268
  Хухо Ф. Нейрохимия / Ф. Хухо. – М, 1990. – 383с.
804269
  Демин Н.Н. Нейрохимия зимней спячки млекопитающих / Н.Н. Демин. – Л, 1988. – 135с.
804270
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03 00.13 - фізіологія людини і тварини / Попова Л. Д.; МОЗ України; Харківський держ. мед.ун-т. – Харків, 2007. – 292л. – Бібліограф.: л. 252 - 292
804271
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.13 / Попова Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 53 назви
804272
  Иванов-Муромский Нейроэлектроника, мозг, организм / Иванов-Муромский. – Киев, 1983. – 174с.
804273
  Угрюмов М.В. Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе / М.В. Угрюмов. – М, 1989. – 246с.
804274
  Раушенбах И.Ю. Нейроэндокринная регуляция развития насекомых в условиях стресса / И.Ю. Раушенбах; Сиб.отд. АН СССР; Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1990. – 159с. – ISBN 5-02-129575-2
804275
   Нейроэндокринные корреляты стресса и адаптации. – Кишинев, 1985. – 144с.
804276
   Нейроэндокринные механизмы адаптации. – Ставрополь, 1980. – 111с.
804277
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 153л. – Бібліогр.:л.123-153
804278
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Автореф... канд. биол.наук: 01.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ. – К., 1980. – 24л.
804279
  Дзержинский Николай Эдуардович Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Дзержинский Николай Эдуардович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 126л.
804280
  Дзержинский Н.Э. Нейроэндокринные механизмы фоторефректерности репродуктивной системы у птиц : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Дзержинский Н.Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
804281
  Кондратюк Е.А. Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Кондратюк Е.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.132-171
804282
  Кондратюк Елена Архиповна Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Кондратюк Елена Архиповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
804283
  Швагерль Кристиан Нейроюстиция. Место преступления: мозг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1029-5828
804284
  Свищев В.С. Нейтрализатор сильоточного инжектора Огры-II : Автореф... канд. техн.наук: / Свищев В. С.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
804285
  Казарян П.Е. Нейтрализация кислых почв / П.Е. Казарян. – М., 1968. – 32с.
804286
  Попова Э.М. Нейтрализация семантических противопоставлений в системе способов глаголльного действия.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Попова Э.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 28л.
804287
  Стрельников И.Д. Нейтрализация сперматоксинов экстрактами из органов / И.Д. Стрельников. – 4с.
804288
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки / О.Н. Меликян. – Москва, 1966. – 148с.
804289
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян О.Н.; Ин-т Африки АН СССР. – Москва, 1966. – 24л.
804290
  Этингер Нейтрализм и мир / Этингер, О.Н. Меликян. – М, 1964. – 119с.
804291
  Старушенко Г.Б. Нейтрализм сегодня и завтра. / Г.Б. Старушенко. – М., 1966. – 32с.
804292
  Слюсаренко Ю.А. Нейтралитет / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 264. – ISBN 966-642-073-2
804293
   Нейтралитет Бельгии : [Сборник материалов]. – Петроград : Официальное изд. Бельгийского правительства ; Изд. "Библиотека Великой войны", 1915. – XXIX, 197 с.
804294
  Мохаммед М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохаммед М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
804295
  Прусаков Ю.М. Нейтралитет в современном международном праве / Ю.М. Прусаков. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
804296
  Ганюшкин Б.В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. – М, 1965. – 232с.
804297
  Новикова И.Н. Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 176-192. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
804298
  Наджафов Д.Г. оглы Нейтралитет США, 1935-1941 гг. / Д.Г. оглы Наджафов. – М., 1990. – 212с.
804299
  Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Ґрунтуючись на теорії ефективності, системному пюхоиі та кваліметрії, дано визначення категорії "системна ефективність". Показано, що системна ефективність залежить від міри функціональної організованості процесу довгострокового стійкого відтворення ...
804300
  Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 80-89
804301
   Нейтралізація нафтових забруднень глауконітом / В.М. Бенько, В.Г. Маслюченко, С.В. Чопань, Р.В. Сабат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
804302
  Нагірний О. Нейтралізація ризиків комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
804303
  Орлова І.С. Нейтралізація у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 217-225


  У статті пропонується розгляд проблем перекладу з точки зору теорії полісистеми, запропонованої І. Івеном-Зогаром та Г. Турі. У межах цієї теорії розглянуто поняття перекладацьких універсалій, а саме нейтралізації та нормалізації в переводе. Ці ...
804304
  Комарова Т.І. Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя в іспанському перекладі повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 267-274


  У статті розглянуто нейтралізацію як спосіб перекладу просторіччя на іспанську мову та її наслідки для перекладу. Порушується проблема відтворення конотації та зниженої експресіїдисфемізмів, пропонуються шляхи розв"язання деяких проблем перекладу ...
804305
   Нейтралізуюча активність антитіл до рослинного рабдовірусу кучерявої карликовості картоплі, щодо зоорабдовірусної інфекції на моделі вірусу везикулярного стоматиту в умовах іn vitro / Т.Ю. Мандріка, Н.М. Жолобак, З.М. Олевинська, Л.Ф. Діденко, Н.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано здатність імуноглобулінів до рослинного рабдовірусу ВККК нейтралізувати інфекційну активність зоорабдовірусу везикулярного стоматиту (BBC) у перевивній культурі тваринних клітин, що випливає з показників індексу нейтралізації та ефективності ...
804306
  Ігошкін Г.С. Нейтралітет - можливості і перспективи / Г.С. Ігошкін. – К., 1968. – 49с.
804307
  Ветчинов І.А. Нейтралітет в сучасних умовах / І.А. Ветчинов. – Київ, 1964. – 47с.
804308
  Потєхін О. Нейтралітет і позаблоковість : Про альтернативи військово-політичному союзу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-16
804309
  Потєхін О.В. Нейтралітет і позаблоковість держави: політологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепцій політичних практик позаблоковості, нейтралітету та тимчасових союзів держав, їх зв"язок з позаблоковим статусом. Статья посвячена анализу концепций политических практик внеблоковости, нейтралитета и временных союзов ...
804310
  Манжола В.А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : монографія / В.А. Манжола, В.М. Вдовенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 167с. – ISBN 966-594-924-1
804311
  Гайдуков Леонід Нейтралітет у політичній історії країн Європи / Гайдуков Леонід, Божко Сергій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 34-42
804312
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2220-1394
804313
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2220-1394
804314
  Дяченко Ф.Т. Нейтральна смуга / Ф.Т. Дяченко. – К., 1977. – 190с.
804315
  Кокотюха Андрій Нейтральна територія : Роман / Кокотюха Андрій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-049-4; 966-663-034-6
804316
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1974. – 239с.
804317
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1982. – 239с.
804318
  Морозов А.В. Нейтральная полоса / А.В. Морозов. – Владивосток, 1983. – 183с.
804319
  Павлов М.Я. Нейтральная полоса. / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1972. – 174с.
804320
  Райхель Ю. Нейтральність за 1 млн. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 8


  Тактика білоруського лідера приносить йому успіх.
804321
   Нейтрально-активационный и рентгенорадиометрический анализ в геологии. – Новосибирск, 1988. – 120с.
804322
  Шицман М.Е. Нейтрально-кислородный режим на энергоблоках / М.Е. Шицман. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.
804323
  Леваковская Е.В. Нейтральной полосы нет: роман / Е.В. Леваковская. – М., 1979. – 543с.
804324
  Лубочкова Г.А. Нейтральные дефекты в Cdx Hg1-xTe. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лубочкова Г.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 17л.
804325
  Ивановская И.А. Нейтральные моды распада п-мезона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ивановская И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6079. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
804326
  Рекало М.П. Нейтральные слабые токи / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 328 с.
804327
  Давыденко В.М. Нейтральных нет / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1981. – 167с.
804328
  Березинский А.С. Нейтринная астрофизика / А.С. Березинский, Г.Т. Зацепин. – М, 1975. – 64с.
804329
   Нейтринная астрофизика : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 197 с.
804330
   Нейтринная физика : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1978. – 126 с.
804331
  Фаулер У. Нейтринные процессы и образование пар в массивных звездах и Сверхновых : пер. с англ. / У. Фаулер, Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1967. – 191 с.
804332
  Боровой А.А. Нейтринные эксперименты на ядерных реакторах / А.А. Боровой, С.Х. Хакимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.
804333
  Безруков Леонид Борисович Нейтринный телескоп на озере Байкал (возможность реализации) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Безруков Леонид Борисович; РАН. Ин-т ядерн. исследован. – М., 1993. – 27л.
804334
  Левицький С.М. Нейтрино - підпоручик Кіже у світі елементарних частинок // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
804335
  Азимов А. Нейтрино - призрачная частица атома : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ.: Л.А. Музеус, И.М. Павличенкова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 143 с.
804336
  Аллен Д. Нейтрино : Пер.с англ. / Д. Аллен. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с.
804337
  Марков М.А. Нейтрино / М.А. Марков. – Москва : Наука, 1964. – 163 с.
804338
   Нейтрино : Сб.статей/ Пер. с англ. – Москва : Наука, 1970. – 360с.
804339
  Рекало М.П. Нейтрино / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173 с.
804340
  Царев В.А. Нейтрино для геофизики / В.А. Царев, В.А. Чечин. – М, 1985. – 64с.
804341
  Зацепин Г.Т. Нейтрино и нейтринная астрофизика / Г.Т. Зацепин, А.Ю. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Нейтрино. – 1984. – 235 с.
804342
  Балагуров Анатолий Михайлович Нейтрографические исследования структуры монокристаллов методом времени пролета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Балагуров Анатолий Михайлович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
804343
  Филиппов Е.М. Нейтрон-нейтронный и нейтронный гамма-методы в рудной геофизике : ( Использование эффектов рассеяния, поглощения и радиационного захвата нейтронов) / Е.М. Филиппов, Б.С. Вахтин, А.В. Новоселов. – Новосибрск : Наука, 1972. – 347с.
804344
  Афанасьев Г.Н. Нейтрон-протонные корреляции и коллективные движения в ядрах. 4-5115 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Афанасьев Г.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
804345
  Лукирский П.И. Нейтрон / П.И. Лукирский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 92 с.
804346
  Бак М. Нейтрон / М. Бак. – М, 1960. – 82с.
804347
   Нейтрон. К пятидесятилетию открытия. – Москва : Наука, 1983. – 360 с.
804348
   Нейтрон: предыстория, открытие, последствия. – Москва : Наука, 1975. – 173 с.
804349
  Мирон Николай Федорович Нейтрондифракционное исследование структур и фазовых переходов в некоторых гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мирон Николай Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
804350
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини : монографія / Л.А. Булавін ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-524 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6196-9
804351
  Булавін Л.А. Нейтронна оптика мезомасштабних рідин / Л.А. Булавін, К.О. Чалий. – Київ : Наукова думка, 2006. – 212 с. – ISBN 966-00-0487-4
804352
   Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / НАНУ; МОНУ; КНУТШ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАНУ; Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. – Київ : Академперіодика, 2005. – 640с. – ISBN 966-360-009-8
804353
  Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія низькоенергетичних збуджень концесованого стану : Автореф... д-ра фіз-мат.наук: 01.04.14 / Слісенко В.І.; НАН Укр.Ін-т ядерних досліджень. – К, 1995. – 35л.
804354
  Булавін Л.А. Нейтронна спектроскопія рідини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 6-7
804355
  Юз Д. Нейтронная оптика : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 156с.
804356
  Алексева Н.А. Нейтронная организация процессов переработки информации в зрительной системе речного рака : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Н. А.; Рост. гос. ун.-т. – Ростов н/Д., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
804357
  Чораян О.Г. Нейтронная организация центрального отдела зрительного анализатора лягушки / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1969. – 195с.
804358
  Изюмов Ю.А. Нейтронная спектроскопия / Ю.А. Изюмов, Н.А. Черноплеков // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1983. – Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – С. 1-328
804359
   Нейтронная физика : Сб.статей. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1961. – 371с.
804360
  Бекурц К. Нейтронная физика / К. Бекурц, К. Виртц; Пер. с англ. И.Л.Чихладзе; Под ред. Л.А. Микаэляна. – Москва, 1968. – 456с. – ISBN 5-03-001121-8
804361
   Нейтронная физика : Материалы 3 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 9-13 июня 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 284с.
804362
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 1. – 1977. – 303 с.
804363
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 336с.
804364
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 300с.
804365
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 4. – 1977. – 347 с.
804366
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 1. – 1980. – 336 с.
804367
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 3. – 1980. – 342 с.
804368
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 4. – 1980. – 367 с.
804369
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 1. – 1984. – 403 с.
804370
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 2. – 1984. – 398 с.
804371
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 3. – 1984. – 460 с.
804372
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 4. – 1984. – 419 с.
804373
  Пасечник М.В. Нейтронная физика (средние энергии) / М.В. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1969. – 306с.
804374
  Комарова Л.О. Нейтронний метод дослідження впливу наносистем на фізичні властивості рідин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 35-39


  Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень
804375
   Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару / Д.В. Соловйов, Л.А. Булавін, В.І. Горделій, Ю.Є. Горшкова, О.І. Іваньков, Ю.С. Ковальов, А.І. Куклін, Т.Ю. Ніколаєнко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 1. – С. 83-88. – ISSN 1818-331Х
804376
  Соловйов Д.В. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Д.В. Соловйов, О.І. Іваньков, О.І. Куклін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
804377
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N + D2О / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин-важка вода при наявності іонів Na[верхній індекс +], K[верхній індекс +] та Cl[верхній індекс -]. Додавання 0.08 вагових % солі ...
804378
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N+D20 / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету,1996, 1996. – Вип.2
804379
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на трансляційну рухливість молекул води у водних розчинах електролітів / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. наук, 1994. – Вип.35
804380
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 140, [1] л. – Додатки: л. 141. – Бібліогр.: л. 124-140
804381
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
804382
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Петренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 122л. – Бібліогр.: л.110-122
804383
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Петренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
804384
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження самодифузії спирту у спиртових розчинах електролітів. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Н. Вербінська // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
804385
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 117л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.105-117
804386
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
804387
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. – Бібліогр.: л. 114-123
804388
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
804389
  Ваганов П.А. Нейтронно-активационное исследование геохимических ассоциаций редких элементов / П.А. Ваганов. – Москва, 1981. – 112с.
804390
  Рыбнов В.В. Нейтронно-активационное определение некоторых микропримесей в осмии, палладии и платине. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбнов В.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 19л.
804391
  Мирзаев М.Р. Нейтронно-активационные методы исследования природных алмазов и каменных метеоритов : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Мирзаев М.Р.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по физике Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
804392
  Рамазанов Р.Ш. Нейтронно-активационные методы определения сопутствующих элементов дв рудах золотоносного месторождения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Рамазанов Р.Ш.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
804393
   Нейтронно-активационный анализ. – Ташкент, 1971. – 192с.
804394
  Зайцев Е.И. Нейтронно-активационный анализ горных пород на редкие элементы / Е.И. Зайцев. – М., 1978. – 102с.
804395
   Нейтронно-активационный анализ и его применение в народном хозяйстве. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 2. – 1987. – 105, [2] с.
804396
  Миранский И.А. Нейтронно-активационный метод определения золота в рудах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Миранский И.А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
804397
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: методика досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику досліджень речових доказів за допомогою нейтронно-активаційного аналізу. Проведено дві серії вимірів гама-спектрів на спектрометрі. The article deals with research methods of material evidence using neutron activation analysis. We ...
804398
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: можливості застосування в наукових криміналістичних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-51. – Бібліогр.: С. 51, Літ.:8 назв. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються фізичні основи нейтронно-активаційного аналізу, можливості його застосування для визначення слідів елементів при дослідженні речових доказів, для вирішення завдань ідентифікації, охорони навколишнього середовища, у судовій токсикології, ...
804399
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: фізичні основи та можливості застосування при дослідженні окремих видів речових доказів // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 202-207. – (Юридичні науки ; № 1)
804400
  Козачок И.А. Нейтронно-замедляющие характеристики пород-коллекторов на больших глубинах / И.А. Козачок. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
804401
  Макара В. Нейтронно-поглинаючі матеріали на основі системи гафній-бор / В. Макара, С. Чорнобук, І. Прищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто металокерамічний матеріал на основі cистеми гафній-бор, як перспективний нейтронно-поглинаючий композит для використання в якості регулюючих стержнів ядерних реампорів. Синтезовано зразки різних складів. Проведено рентгеноструктурний, ...
804402
   Нейтронно-радиационный анализ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 65 с.
804403
  Зайнабидинов С.З. Нейтронно-трансмутационное легирование кремния / С.З. Зайнабидинов, Э.Э. Рубинова. – Ташкент, 1983. – 93 с.
804404
  Майоров Л.В. Нейтронно-физические константы в расчетах реакторов на тепловых нейтронах / Л.В. Майоров, М.С. Юдкевич. – М, 1988. – 136с.
804405
   Нейтронно-энергетические проблемы термоядерных установок. – М., 1989. – 245с.
804406
  Гильберт Э.Н. Нейтронноактивационное определение микропримесей в метилтрихлорсилне и арсениде галлия с экстрационным разделением элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильберт Э.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 23л.
804407
  Пинаев В.С. Нейтронное излучение энергии при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пинаев В.С.;, 1964. – 10л.
804408
  Максимов М.Т. Нейтронное оружие и защита от него / М.Т. Максимов. – Москва : ДОССАФ, 1989. – 55с. : ил.
804409
  Мухина Ю.К. Нейтронное строение и синапсоарзитектоника ядер миндалевидного комплекса хищных. : Автореф... Канд.биол.наук: 011 / Мухина Ю.К.; АН СССР.Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М, 1973. – 24л.
804410
   Нейтронное трансмутационное легирование полупроводников. – Москва, 1982. – 264 с.
804411
  Попов А.Б. Нейтронноспектрометрические исследования изотопов редкоземельных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.Б.; ОИЯИ. Лаборатория нейтронной физики.. – Дубна, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
804412
  Саламатин И.М. Нейтронноспектроскопические исследования ядер в области массовых чисел 70-:90. 3-4964 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Саламатин И.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
804413
  Шакура Н.И. Нейтронные звезды и "черные дыры" в двойных звездных системах / Н.И. Шакура. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
804414
  Дайсон Ф. Нейтронные звезды и пульсары : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Хаар Д. тер. – Москва : Мир, 1973. – 192 с.
804415
  Ярицына И.А. и др. Нейтронные измерения / И.А. и др. Ярицына. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 200с.
804416
  Дмитриев А.Б. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники / А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев. – М., 1975. – 94с.
804417
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования динамики жидкостей / Л.А. Булавин. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 27 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804418
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования концентрации СН в бинарном растворе СО-СН / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Материалы Всесоюзной конференции "Термодинамика необратимых процессов и их применение", 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804419
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования критических явлений в жидкостях. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804420
  Юз Д. Нейтронные исследования на ядерных котлах : пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 480 с.
804421
   Нейтронные исследования пропускания этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, А.Н. Майстренко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Укр. физ. журн., 1978. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804422
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования равновесных и кинетических свойств жидкостей : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.16 / Булавин Л. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 360л. – Бібліогр.:л.280-360
804423
  Слисенко В.И. Нейтронные исследования редкоземельных интерметаллических соединений гразеодима и лантана с алюминием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Слисенко В.И.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1988. – 12л.
804424
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физической химии, 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804425
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов. / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физ. хим., 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804426
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования теплофизических свойств жидкостей. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
804427
   Нейтронные исследования феррожидкостей / М.В. Авдеев, В.И. Петренко, А.В. Феоктистов, И.В. Гапон, В.Л. Аксенов, Л. Векаш, П. Копчанский
804428
  Щепкин Ю.Г. Нейтронные исследования ядер в области минимума о -- силовой функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Щепкин Ю.Г.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 20л.
804429
  Бак М.А. Нейтронные источники / М.А. Бак, Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1969. – 168 с.
804430
  Жумаев Н. Нейтронные методы исследования распределения бора в полупроводниковых материалах : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.16 / Жумаев Н.; АН Уз.ССР, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1983. – 17л.
804431
   Нейтронные методы каротажа на ртутных месторождениях. – Л., 1983. – 95с.
804432
  Карташев Е.Р. Нейтронные методы непрерывного анализа состава вещества / Е.Р. Карташев, А.С. Штань. – Москва : Атомиздат, 1978. – 158 с.
804433
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
804434
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1973. – 56 с. : табл. – . – Библиогр. в конце каждого раздела
804435
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
804436
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 40 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
804437
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1974. – 68 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
804438
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1974. – 40 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
804439
  Столярова Е.Л. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах / Е.Л. Столярова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240с.
804440
   Нейтронные стандарты. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 60 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр. в конце каждого раздела
804441
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.2. – 1973. – 76 с.
804442
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.3. – 1974. – 47 с.
804443
   Нейтронные стандарты : [информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1974. – 36 с.
804444
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
804445
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 220с.
804446
  Юз Д. Нейтронные эффективные сечения : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 260с.
804447
  Гольдсмит Г. Нейтронные эффективные сечения элементов / Г. Гольдсмит. – Москва, 1948. – 127 с.
804448
   Нейтронные эффективные сечения элементов. – Москва, 1951. – 176 с.
804449
  Мосулишвили Л.М. Нейтронный активационный анализ следовых количеств металлов и его применение в биологии и медицине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мосулишвили Л.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
804450
  Зверев Б.П. Нейтронный метод определения микроколичеств бора в чисом кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев Б.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л.
804451
  Мамдух Адиб Нейтронный прерыватель с двумя синхронно вращающимися роторами, подвешенными в магнитном поле. Измерение спектра тяжеловодного реактора ИТЭФ и полного нейтр. сечения радия-226 в области энергий до 3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мамдух Адиб; МГУ. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 26л.
804452
  Пекарский Г.Ш. Нейтронный радиометрический контроль материалов и изделий / Г.Ш. Пекарский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119 с.
804453
  Калинин А.И. Нейтроноактивационное определение микропримесей в кремнии и его соединениях с применением ионообменной хроматографии : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинин А.И.; АН СССР. Ин-т химии силикатов им. И.В.Гребенщикова. – Л., 1965. – 13л.
804454
  Киселев С.В. Нейтронографическое исследование атомного и магнитного упорядочения в соединениях со структурой типа перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Киселев С.В.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л.
804455
  Колонцов В.Ю. Нейтронографическое исследование атомноструктурного механизма старения сплавов железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Колонцов В.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
804456
  Файзуллаев Ф. Нейтронографическое исследование карбидов, карбонитридов и карбогидридов ванадия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Файзуллаев Ф.; АН УзССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1983. – 16л.
804457
  Архипов В.Е. Нейтронографическое исследование магнитной структуры железо-никелевых сплавов. : Автореф... наук: 04.07 / Архипов В.Е.; Уральск. гос. унив. им.А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.13-14
804458
  Кучин В.М. Нейтронографическое исследование магнитной структуры некоторых переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кучин В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 20л.
804459
  Эм В.Т. Нейтронографическое исследование некоторых карбидов, карбонитридов и карбогидридов титана и циркония. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эм В.Т.; АН Узбек.ССР.Объед.учен.совет.по физ.отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1975. – 20л.
804460
  Петрунин В.Ф. Нейтронографическое исследование распада и упорядочения в системах Nb-D и TA-D : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 43 / Петрунин В.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
804461
  Нечай Е.Ф. Нейтронографическое исследование распределения катионов в магний -- цинковых ферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечай Е. Ф.; АН БССР, Уч. сов по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 17л.
804462
  Нозик Ю.З. Нейтронографическое исследование системы марганцевых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нозик Ю.З.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1962. – 14л.
804463
  Говор Г.А. Нейтронографическое исследование фазовых превращений в соединениях MnAs, MnSb, MnBi и MnTe : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Говор Г.А.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 17л.
804464
  Кузьминов Ю.С. Нейтронографическое исследование ферритов-гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьминов Ю.С. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
804465
  Изюмов Ю.А. Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1981. – Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – С. 1-311
804466
   Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС,, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7531-7
804467
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 427 с.
804468
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва, 1971
804469
  Ямпольский П.А. Нейтроны атомного взрыва / П.А. Ямпольский. – Москва, 1961. – 132 с.
804470
  Исаев Б.М. Нейтроны в радиобиологическом эксперименте / Б.М. Исаев, Ю.И. Брегадзе. – Москва, 1967. – 292с.
804471
  Драпчинский Л.В. Нейтроны и y-кванты тройного деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Драпчинский Л.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
804472
  Ваганов П.А. Нейтроны и криминалистика / П.А. Ваганов. – Ленинград, 1981. – 192с.
804473
  Нозик Ю.З. Нейтроны и кристаллы / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
804474
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – 1979. – 344с.
804475
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – 1981. – 311с. – Библиогр.: с. 297-304 (224 назв.)
804476
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – 1983. – 328с. – Библиогр.: с. 315-325 (370 назв.)
804477
  Граевский А.П. Нейтроны тройного деления 252 ef : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Граевский А. П.; АН СССР, Лен. ин-т ядерн. физики. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21
804478
  Бережная Н.М. Нейтрофилы и иммунологический гомеостаз / Н.М. Бережная. – К, 1988. – 187с.
804479
  Іванов М. Некалендарний поет Василь Симоненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 5, 12
804480
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
804481
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-28. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
804482
  Вишневська І. Неканонічна стратегія : Частина 3. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 54-59. – (Історичні науки)
804483
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития / Т.А. Якимова. – М, 1964. – 32с.
804484
  Волянский В.Ф. Некапиталистический путь развития / В.Ф. Волянский. – Москва, 1983. – 129с.
804485
  Караханов М.К. Некапиталистический путь развития / М.К. Караханов. – Ташкент, 1983. – 238с.
804486
  Андреев И.Л. Некапиталистический путь развития (опыт философского анализа) / И.Л. Андреев. – Москва, 1974. – 192с.
804487
  Проничев И.К. Некапиталистический путь развития и его место в историческом процессе. : Автореф... канд. экон.наук: 605 / Проничев И.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
804488
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Дис... канд. экон.наук: / Иванкив М.Г.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 192, XXIIл. – Бібліогр.:л.I-XXII
804489
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Иванкив М.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 19 с.
804490
   Некапиталистический путь развития и опыт Монгольской Народной Республики. – М., 1971. – 304с.
804491
  Караханова М. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения (Соц.-экон. анализ опыта республик Средней Азии в решении проблем народонаселения) : Автореф... докт. экон.наук: / Караханова М.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1979. – 58л.
804492
  Давранов А.И. Некапиталистический путь развития и Узбекское советское социалистическое государство / А.И. Давранов. – Ташкент, 1965. – 80с.
804493
  Мамедов Д. Некапиталистический путь развития как формационный процесс / Д. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 114с.
804494
  Бе Вьет Данг Некапиталистический путь развития малых народов Северного Вьетнама : Автореф... канд. ист.наук: / Бе Вьет Данг; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра этнографии. – М., 1964. – 15л.
804495
  Крянева О.А. Некапиталистический путь развития молодых национальных государств / О.А. Крянева. – Л., 1974. – 26с.
804496
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития ранее отсталых стран / Т.А. Якимова. – М, 1968. – 100с.
804497
   Некапиталистический путь развития стран Африки. – Москва, 1967. – 39с.
804498
  Попкова В.П. Некапиталистический путь развития. / В.П. Попкова, Г.В. Устинова. – Одесса, 1969. – 12с.
804499
  Иванов А.А. Некапиталистический путь развития. Методические указания к материалам спецкурса. / А.А. Иванов, Ю.В. Ирхин. – М., 1977. – 46с.
804500
   Некапиталистический путь развития: теория, практика, критика немарксистских концепций. – М., 1987. – 314с.
804501
  Андреев И. Некапиталистическое развитие / И. Андреев. – Москва, 1977. – 247с.
804502
  Ирхин Ю.В. Некапиталистическое развитие / Ю.В. Ирхин, В.Е. Сауляк. – Москва, 1988. – 109с.
804503
  Вейнгольд Ю.Ю. Некапиталистическое развитие и социальная воля / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1970
804504
  Вайндорф М.С. Некапиталистическое развитие к социализму -- путь ускоренного общественного прогресса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Вайндорф М.С.; Ан СССР. – М, 1964. – 18л.
804505
  Климко Г.Н. Некапіталістичний шлях розвитку країн, які визволяються від колоніального гніту / Г.Н. Климко. – Київ, 1970. – 204с.
804506
  Соляников В.М. Некаталитическое и катализированное ионами окисление изопропиленового спирта кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Соляников В.М.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 24л.
804507
  Апраушева Н.Н. Некаторые методы по обнаружению кластеров / Н.Н. Апраушева. – Москва, 1988. – 22с.
804508
  Цікоцкі М.Я. Некаторыя выпадкі стылістычнага выкарыстання сінтаксічных сродкау беларускай мовы. / М.Я. Цікоцкі. – Мінськ, 1958. – 79с.
804509
  Кириллова Е.Н. Неквалифицированный труд в мануфактурную эпоху // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе введенных К. Марксом понятий "частичного" и "совокупного" рабочего и в сопоставлении со средневековым ремеслом рассмотрено изменение роли и значения неквалифицированного труда в мануфактурную эпоху.
804510
  Тонг Д. Неквантовый квант // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 38-42. – ISSN 0208-0621


  Физики занимающиеся квантовой теорией, часто рассматривают мир на атомном и субатомном уровне как состоящий из точечных объектов. Однако более пристальный взгляд на законы природы дает основание пологать, что на самом деле физический мир - в большей ...
804511
  Личковах В.А. Некласична естетика в культурному просторі XX - поч. XXI століть : монографія / Володимир Личковах ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-452-067-3
804512
  Титаренко В.А. Некласична історико-філософська теорія: сучасний стан та дослідницькі перспективи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 188-189
804513
  Шенгерій Л.М. Некласична логіка в контексті некласичної раціональності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 136-145. – ISSN 2075-1443
804514
  Безп"ятчук Ж. Некласична людина : п"єса // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-51. – ISSN 0130-321Х
804515
  Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми некласичної раціональності. Автор підкреслює необхідність побудови нового ідеалу раціональності для сучасної науки.
804516
  Ігнатьєв В.А. Некласична філософська антропологія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Автор статті стверджує, що в процесі деконструкції класичної філософської парадигми формувались різні дискурси некласичних методологій навколо ядра з антропологічним топосом. Доведено, що попри різні і навіть суперечливі підходи в процесі ...
804517
  Мельник А.І. Некласичне бачення історії: альтернативи філософсько-історичного пізнання / А.І. Мельник, О.Є. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 17-29
804518
  Костєв В.М. Некласичне євразійство на порозі нового тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
804519
  Мелков Ю.О. Некласичне розуміння факту в науці та філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  У статті розглядаються проблеми філософського вивчення феномена фактичного знання у ХХ ст. Досліджується взаємодія та взаємовплив наукового факту і наукової теорії. Особлива увага приділяється вивченню аксіологічного виміру факту.
804520
  Партико З.В. Некласичні види композиції повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
804521
  Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів / М.Г. Тур. – Київ : ПАРАПАН, 2006. – 395, [1] c. – Бібліогр.: с. 375-394 та в прим. – ISBN 966-8210-45-X


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою і вдячністю. Підпис. 26.02.07 р.
804522
  Тур М. Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 138-155
804523
   Неклассическая логика. – М., 1970. – 384с.
804524
  Демуцкий В.П. Неклассическая магнитная гидродинамика / В.П. Демуцкий, Р.В. Половин. – Х., 1992. – 76с.
804525
  Евлампиев И.И. Неклассическая метафизика или конец метафизики? Европейская философия на распутье // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С159-171. – ISSN 0042-8744
804526
  Гуляев В.И. Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач / В.И. Гуляев. – Львов, 1978. – 190с.
804527
  Джунь И.В. Неклассическая теория погрешностей измерений / И.В. Джунь. – Ровно : Эстеро, 2014. – 167, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-138. – ISBN 978-966-7359-76-8
804528
   Неклассическая философия права: вопросы и ответы : [коллектив. монография] / [Максимов С.И. и др. ; вступ. сл., ред. А.В. Стовба ; предисл. П.М. Рабинович]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 271, [1] с. : табл. – Авт. указ. в содерж. - Рез. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека международного журнала "Проблемы философии права")


  Содержание: Концепция правовой реальности / С.И. Максимов. Основания права / Ю.Е. Пермяков. Коммуникативно-феноменологическая концепция права / А.В. Поляков. Темпоральная онтология права / А. В. Стовба. Диалогическая концепция права / ...
804529
   Неклассические дифференциальные уравнения в частных производных. – Новосибирск, 1988. – 194с.
804530
  Атаманов Э.Р. Неклассические задачи для псевдопараболитических уравнений / Э.Р. Атаманов, М.Ш. Мамаюсупов. – Фрунзе, 1990. – 100с.
804531
   Неклассические задачи математической физики. – Ташкент, 1985. – 234с.
804532
  Пухначев В.В. Неклассические задачи теории пограничного слова: Учеб. пособие. / В.В. Пухначев. – Новосибирск, 1979. – 74с.
804533
   Неклассические задачи уравнений математической физики. – Новосибирск, 1982. – 188с.
804534
  Бархаш В.А. Неклассические карбокатионы / В.А. Бархаш. – Новосибирск, 1984. – 296с.
804535
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
804536
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ. – К., 1988. – 15л.
804537
   Неклассические логики. – М., 1985. – 127с.
804538
   Неклассические методы в геофизике. – Новосибирск, 1977. – 164с.
804539
  Рвачев В.Л. Неклассические методы теории приближений в краевых задачах / В.Л. Рвачев, В.А. Рвачев. – Киев, 1979. – 196с.
804540
  Федотова В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-21. – ISSN 0042-8744
804541
   Неклассические проблемы механики композиционных материалов и конструкций из них. – К., 1984. – 90с.
804542
  Каминский А.А. Неклассические проблемы механики разрушения / А.А. Каминский. – Киев : Наукова думка
1. – 1990. – 309 с.
804543
  Ворович И.И. Неклассические смешанные задачи теории упругости. / И.И. Ворович. – Москва, 1974. – 455с.
804544
  Минкин В.И. Неклассические структуры органических соединений. / В.И. Минкин, Р.М. Миняев; Клецкий М.Е. – Ростов-на-Дону, 1985. – 164с.
804545
   Неклассические уравления математической физики. – Новосибирск, 1986. – 223с.
804546
   Неклассические уравнения и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1990. – 260с.
804547
   Неклассические уравнения математической физики и задачи теории ветвления. – Ташкент, 1988. – 192с.
804548
  Кузьмин А.Г. Неклассические уравнения смешанного типа и их приложения к газодинамике / А.Г. Кузьмин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 208 с.
804549
   Неклассические уравненияя и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1983. – 156с.
804550
  Якубович М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2012. – № 6, январь 2012 г. (1433/1434). – С. 34-36
804551
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – Кишинев, 1985. – 198с.
804552
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – 2-е изд. с изменен. – Кишинев, 1988. – 216с.
804553
  Короткий В.А. Неклюдов Микола Андріанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 223. – ISBN 966-06-0393-2
804554
   Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу : Вибрані розділи спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії в аналізі" (Оптичні методи аналізу) для студ. 4 курсу хім. фак-ту спеціалізацій - Аналітична хімія і Хімічний контроль навколишнього серед. – Київ, 2003. – 60с.
804555
  Мурза Леонид Петрович Некогерентное различие шумоподобных векторных сигналов и оценка их поляризационных параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мурза Леонид Петрович; АН АрмССР. Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
804556
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Москва : Мир, 1965. – 208с.
804557
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Апатиты, 1980. – 167 с.
804558
   Некогерентное рассеяние радиоволн в высокоширотной ионосфере. – Апатиты, 1989. – 182 с.
804559
  Чухим Наталия Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Чухим Наталия Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.122-143
804560
  Чухим Наталья Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Чухим Наталья Дмитриевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
804561
  Насонова Т.І. Некогнітивні нервово-психічні розлади при когнітивних порушеннях у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 8-18
804562
  Березовский Ц. Некоготые проблемы территориального верховенства / Ц. Березовский. – М, 1961. – 203с.
804563
   Некои аспекти од развоjот на македонската економиjа во услови на транзициjа. – Скопjе : Економски институт, 1999. – 427 с. : іл. – ISBN 9989-9707-1-8
804564
  Леволкина Л.П. Некоколониализм монополистического капитала ФРГ в странах Юго-Восточной Африки (1960-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Леволкина Л. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
804565
  Мерецков К.А. Неколебимо, как Россия. / К.А. Мерецков. – Москва, 1965. – 128с.
804566
  Облак В. Неколко бележки върху старословенските паметници / от д-ра В. Облак // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 18 с.
804567
  Волокитин Н.И. Неколко раскази на един учень чифчия / провел и доп. Георги Р. Желизков. – Киев : Изд. киевский клон "Приятелската дружина" ; Печ. на К.Н. Милевский, 1885. – II, 68 с. – От. русска книжка "Между делом" / И.И. Волокитин
804568
  Артьомова Т.І. Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 2-7
804569
  Циганов С.А. Некомерційне страхування: сучасний етап розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 135-145. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
804570
  Свиридова М М. Некомерційні організації: світовий досвід і рекомендації правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 165-168.
804571
  Макальская М.Л. Некомерческие организации в России : Создание, права, налоги, учет, отчетность / М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 768с. – ISBN 5-86509-034-8
804572
  Дубровин Николай Иванович Некоммукативные кольца нормирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дубровин Николай Иванович; Механико-математический факультет. – М., 1979. – 11л.
804573
  Бурков В.Д. Некоммутативные дифференциальные кольца : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Бурков В.Д.; МГУ. – М., 1981. – 15л.
804574
  Херстейн И. Некоммутативные кольца. / И. Херстейн. – М., 1972. – 191с.
804575
  Целуйко В.Й. Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок / В.Й. Целуйко, І.В. Кузнецов, І.В. Стеблянко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 172-178. – ISSN 2224-0586
804576
   Некомпенсированные прогибы Восточно-Европейской платформы. – Минск, 1990. – 100с.
804577
   Некомпенсированные прогибы платформ и их нефтегазоносность. – Казань, 1976. – 167с.
804578
  Смирнова Ю.О. Некомпетентність як підстава для відводу у господарському судочинстві // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 129-131. – ISBN 978-966-927-199-0
804579
  Дзюблюк О. Неконвенційні заходи монетарної політики: досвід федеральної резервної системи США // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 357-381. – ISSN 1684-906Х
804580
  Ткаченко Л.Г. Неконкурентоспроможні верстви населення на ринку праці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 79-86


  Аналізуються групи населення, для яких існують найвищі ризики соціального виключення внаслідок низької конкурентоспроможністі на ринку праці України.
804581
  Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости. / В.В. Болотин. – Москва, 1961. – 339с.
804582
  Матусевич Володимир Неконсистентний і маргінальний - два визначення одного статусу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.104-112. – ISSN 1563-3713
804583
  Вереша Р.В. Неконституційні положення Конституції України та їх кримінально-правове значення // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 123-127
804584
   Неконтактные методы и средства измерений океанографических параметров : Сборник докладов 5-го Всесоюзного семинара. Москва,20-23 сентября 1983г. – Москва : Гидрометеоиздат, 1986. – 236с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст. ; 421
804585
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1977. – 170с.
804586
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1981. – 123с.
804587
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1983. – 218с.
804588
  Пак Н. Неконтрольована міграція як загроза безпеці країн Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано причини неконтрольованих міграційних потоків, які спостерігаються сьогодні в Євросоюзі. Розглянуто основні міграційні тенденції в європейських країнах та їх наслідки для європейського суспільства. Дано оцінку діям європейських ...
804589
  Ивашина М.В. Неконференция блогеров как новая образовательная среда и модель общественно-профессионального управления библиотекой / Марина Вячеславовна Ивашина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-12
804590
  Вавілова М. Неконфліктні провадження: суть, ознаки та місце у системі адміністративно-процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7069-28-6
804591
  Козлова О.С. Неконфліктогенне порушення принципів спілкування у діалогічному мовленні // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 120-126
804592
  Оленченко В.А. Неконфрантационный американизм Уорена Баффета // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 71-82. – ISSN 2074-6040
804593
  Султанов М.С. Некооторые вопросы петрографии Мачитлинского интрузива / М.С. Султанов. – Ташкент, 1962. – 68с.
804594
  Забашта Ю.Ф. Некоректність задачі на власні функції та самоорганізація збуджень у твердому тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Показано, що задача на власні функції в теорії твердого тіла є некоректною. Із використанням теорії некоректних задач встановлено, що наближені власні значення вироджені. Внаслідок цього виникає трансляційна симетрія для наближених власних функцій, що ...
804595
  Думанський В. Некоронована зірка європейського міжвоєнного кіно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 15


  "...Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. Так писали про Хелену (Гелену) Маковську з польської родини Войневичів. Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. В метриці народження акторки записано: 2 ...
804596
  Лаврентій Некоронований король Руси // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 04 (340), лютий. – С. 1, 8


  Пам"ять благовірного Костянтина Острозького.
804597
  Бондарчук Я. Некоронований король Русі - князь Василь-Костянтин Острозький // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 4-9. – ISSN 1819-7329
804598
  Пилипенко Г. Некоронований Принц Данський // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.622-623


  Ратманський Олексій - танцівник, танцює провідні партії в Національному театрі опери та балету.
804599
  Бабич В.Я. Некороновані королі. (Про володарів монополій і концернів) / В.Я. Бабич, Я. Гельман, Г. Коротаєвський. – К., 1966. – 144с.
804600
  Норден А. Некоронованные властители / А. Норден. – Москва, 1978. – 227 с.
804601
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – М., 1962. – 176с.
804602
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1967. – 344с.
804603
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Изд. 3-е, доп. – М., 1968. – 368с.
804604
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – 3-е, доп. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с.
804605
  Нейштадт Я.И. Некоронованные чемпионы / Я.И. Нейштадт. – М., 1975. – 302с.
804606
  Попов В. Некорректности зкономических теорий / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С.5-12. – ISSN 0207-3676
804607
  Алдашев С.А. Некорректность смешанной задачи для одного класса многомерных эллиптико-параболических уравнений // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 7-18. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Correctness of boundary problems in the plane for elliptic equations is well analyzed by analitic function theory of complex variable. There appear principal difficulties in similar problems when the number of independent variables is more than two. An ...
804608
  Имомназаров Б. Некорректные в смысле адамара операторные уравнения первого и второго рода. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01., 01.01.02 / Имомназаров Б.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1991. – 26л.
804609
  Бакушинский А.Б. Некорректные задачи : Численные методы и приложения / А.Б. Бакушинский. – Москва : Московский университет, 1989. – 197с. – ISBN 5-211-00332-2
804610
  Гончарский А.В. Некорректные задачи астрофизики / А.В. Гончарский, А.М. Череащук, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1985. – 350с.
804611
  Васин В.В. Некорректные задачи в В-пространствах и их приближеннное решение вариационными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Васин В.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 14л.
804612
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев. – Ташкент, 1986. – 145с.
804613
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев. – Ташкент, 1986. – 143с.
804614
  Прозоровская О.И. Некорректные задачи для эволюционных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прозоровская О.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1962. – 21л.
804615
   Некорректные задачи естествознания. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 303 с.
804616
  Лаврентьев М.М. и др. Некорректные задачи математической физики и анализа / М.М. и др. Лаврентьев. – М., 1980. – 286с.
804617
   Некорректные задачи математической физики и анализа. – Новосибирск : Наука, 1984. – 263 с.
804618
   Некорректные задачи математической физики и проблемы интерпретации геофизических наблюдений : (Математические проблемы геофизики): Сборник научных трудов / АН СССР. СО. ВЦ; Под ред. М.М.Лаврентьева и а.С.Алесеева. – Новосибирск, 1976. – 163с.
804619
  Гапоненко Ю.Л. Некорректные задачи на слабых компактах / Ю.Л. Гапоненко. – М., 1989. – 124с.
804620
  Федотов А.М. Некорректные задачи со случайными ошибками в данных. / А.М. Федотов. – Новосибирск, 1990. – 279с.
804621
   Некорректные задачи теории возмущений (асимптотические методы механики). – Новосибирск : Наука, 1984. – 247 с.
804622
   Некорректные математические задачи и проблемы геофизики. – Новосибирск, 1976. – 153с.
804623
  Мацевитый Ю.М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений / Ю.М. Мацевитый, А.П. Слесаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2014. – 292, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-290. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1425-1
804624
  Бек Д.В. Некорректные обратные задачи теплопроводности : пер. с англ. / Д.В. Бек. – Москва : Мир, 1989. – 310 с.
804625
  Пташник Б.И. Некорректрые граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными / Б.И. Пташник. – К., 1984. – 264с.
804626
  Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
804627
  Жанатаев К.Т. Некоторвые двумерны упруго-пластические задачи для пластически неоднородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Жанатаев К.Т.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 15л.
804628
  Бодашкова И.Ф. Некоторе особенности обмена елементов на ионитах в разбавленных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Бодашкова И. Ф.; Горьк.ГУ, Хим. фак. – Горький, 1971. – 18л.
804629
  Бадахов Х.И. Некотореы исследования в области поверхностных явлений : Автореф... канд. физ-матнаук: 054 / Бадахов Х.И.; Кабардино-балк. гос. ун-т. – Нальчик, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
804630
   Некотороые вопросы идейно-воспитательной работы партийной органищзации школы. – Саратов, 1966. – 64с.
804631
   Некотороые вопросы теории и методики преподавания иностранных языков в высшей школе. – Чита, 1967. – 80с.
804632
  Пирожков П.Л. Некотороые данные по биологии муксуна / П.Л. Пирожков, 1953. – С. 339-348
804633
  Шермухамедов С.Ш. Некоторрые вопросы теории и практики развтия социалистической культуры / С.Ш. Шермухамедов. – Ташкент, 1980. – 272с.
804634
  Зеленов Евгений Игоревич Некоторы вопросы квантовой механики и теории поля над полями р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Зеленов Евгений Игоревич; Росс. АН Математ. ин-т. – М., 1992. – 14л.
804635
  Гайдидей Ю.Б. Некоторы вопросы теории триплетных экситонов в молекулярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гайдидей Ю.Б.; Ученый совет ин-та физики АН УССР. – К., 1971. – 17л.
804636
  Ким В.Ю. Некоторы задачи управления движением контура нефтеносности с учетом влияния сбросов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ким В.Ю. ; АН СССР , Ин-т механики. – Москва, 1955. – 12 с.
804637
  Портнов И.Г. Некоторы нестационарные задачи с фазовыми превращениями в движущейся жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнов И.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
804638
  Липский В.И. Некоторы особенности в растительности Новороссийска (Черноморского округа) : [статья 1] / [соч.] В.И. Липского. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н.А. Лебедева], 1891. – 6 с. – Отд. оттиск: Вестник Естествознания. 1891, № 1


  На с. 1 подпись: Совинский
804639
  Какушадзе Т.И. Некоторые "аномалии" в свойствах металлов в свете взаимодействия электронных волн с волнами решетки : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Какушадзе Т.И.; Московский ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Научно-исследоват. институт физики. – Москва, 1950. – 12 с.
804640
  Кадыров У.С. Некоторые алгоритмы декодирования и сложность их схемной реализации применительно к надежности автоматов : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кадыров У.С.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по техн. наукам Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1972. – 14л.
804641
  Колоколов Александр Александрович Некоторые алгоритмы и оценки в целочисленном линейном программировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Колоколов Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет. К. 002.23.01 в Ин-те математики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
804642
  Довлатян В.В. Некоторые аминоэфиры и аминоамиды В-/4-алкокосифенил/ пропионовых кислот /новый холинолитики/. : Автореф... Канд.хим.наук: / Довлатян В.В.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1953. – 20 с.
804643
  Журавлев С.Г. Некоторые аналитические и качественные исследования в движении суточного спутника : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев С. Г.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 7л.
804644
  Зубов А.А. Некоторые антропологические аспекты морфологии постоянных больших коренных зубов современного человека : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Зубов А.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 15 с.
804645
  Колокольников Александр Степанович Некоторые асимптотические свойства функций, представимых в виде разности субгармонических : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колокольников Александр Степанович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
804646
  Галоян Д.Р. Некоторые аспекты армяно-иранского экономического сотрудничества // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Активизация экономических отношений Армении с Ираном особенно актуальны в свете последних геоэкономических трансформаций в регионе. В данной роботе сделан анализ упомянутых отношений и доказано, что торговые отношения Ирана и Армении не являются ...
804647
  Пахсарьян Н.Т. Некоторые аспекты генеалогии английского романа рококо (ранние романы Мариво и "Джозеф Эндрюс" Г. Филдинга) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 102-112. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Сопоставляются ранние романы Мариво и Г. Филдинга в аспекте генеалогии английского романа рококо.
804648
  Хуртин Д.О. Некоторые аспекты государственного управления в сфере интеллектуальной деятельности (опыт Великобритании и США) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 4 (36). – С. 19-21. – ISSN 2072-4322
804649
  Ильина Е.Л. Некоторые аспекты гуманистической концепции развития Эриха Фромма // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 92-94. – ISSN 1684-2618
804650
  Оспанов А.С. Некоторые аспекты доступа общественности к информации о деятельности государственных органов Республики Казахстан // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 8 (340). – С. 94-99. – ISSN 0132-1625
804651
  Токарь П.В. Некоторые аспекты имиджа Украины глазами столичных жителей Казахстана // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 201-213. – ISBN 978-601-80179-5-7
804652
  Лянкайтис Р. Некоторые аспекты круговорота химических веществ в типичных озерах Южной Литвы : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.12 / Лянкайтис Ромуальдас Юозо ; Гл. упр. гидрометеоролог. службы при Совете Министров СССР, Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1977. – 23 с. – Библиогр.: 14 назв.
804653
  Дюков В.П. Некоторые аспекты маркетинга нематериальных активов как коммерческих продуктов / В.П. Дюков, Н.В. Дюкова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 55 : Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. – С. 37-45
804654
  Малыхин А.В. Некоторые аспекты нарушения гомеостаза при критических состояниях и их коррекция с помощью КВЧ-терапии и ксеноимплантации эмбриональных мозгоспецифических тканей // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 109-115. – ISSN 1023-2427


  The problems of correlation of a carbohydrate, protein and fatty exchange and heavy condition of the patients are investigated. We have shown that the heavy condition is stipulated by violations of oxygen utilization in a system. EHF-therapy and ...
804655
  Гаруля Н.А. Некоторые аспекты организации образовательного процесса в высших учебных заведениях при подготовке учителей трудового обучения. / Н.А. Гаруля, Ф.А. Гаруля // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
804656
   Некоторые аспекты освоения практических навыков студентами на кафедре оториноларингологии / В.В. Березнюк, А.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, А.А. Чернокур // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 162-164. – ISSN 1684-7903


  "...В статье отражены современнные требования к изучению дисциплины "Оториноларингология" на фоне внедрения европейской системы образования в украинскую."
804657
  Белый В.М. Некоторые аспекты повышения качества образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 68-72. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы применения балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента. Показаны недостатки существующего подхода. Предложен вариант организации эффективного учебного процесса. Problems of using grade and rating system for ...
804658
  Воробьев В. Некоторые аспекты подготовки стратегии Шанхайской организации сотрудничества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 0130-9625
804659
  Климчук Ю. Некоторые аспекты преодоления коррупции в высших учебных заведениях Украины / Ю. Климчук, К. Лагоша // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 4 (74). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х
804660
  Лысенко С.С. Некоторые аспекты реконструкции древнего костюма и убранства / С.С. Лысенко, С.Д. Лысенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 107-119. – ISSN 2227-4952
804661
  Аль Самак Абд-Аль-Карим Некоторые аспекты саудовско-американского сотрудничества в период правления короля Фейсала (середина 1960-х - начало 1970-х гг.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 98-102. – ISSN 0869-1908
804662
  Джунусбекова Г. Некоторые аспекты совершенствования системы государственной службы в Республике Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 276-283. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
804663
  Салауат Муксимов Некоторые аспекты сопротивления государственной службы политике по внедрению электронного правительства (на примере Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 370-379 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
804664
  Лоскутов О.А. Некоторые биомеханические особенности медиализации запрессовываемой и ввинчиваемой чашек при эндопротезировании тазобедренного сустава у больных диспластическим коксартрозом // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 26-31. – ISSN 0030-5987
804665
  Егорова В.А. Некоторые биохимические особенности тромбоциов при полицитемии и хроническом миелозе. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егорова В.А.; Ленингр.гос.ин-т. – Л, 1966. – 19л.
804666
  Калиниченко Д.Ф. Некоторые весовые функциональные пространства и вполне непрерывные операторы в них : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калиниченко Д.Ф.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1966. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
804667
  Арутюнян Р.Ш. Некоторые виды микроорганизмов почв Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Арутюнян Р.Ш.;. – Ереван, 1965. – 11л.
804668
  Подузова Е. Некоторые виды организационного договора в гражданском праве // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 35-43. – ISSN 0132-0831
804669
  Конаровский М.А. Некоторые военно-политические аспекты операции США и НАТО в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – 15-47. – ISSN 0235-5620
804670
   Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле "Неотложные состояния" / Е.Н. Клигуненко, В.В. Ехалов, В.А. Сединкин, О.В. Кравец, Ю.А. Площенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – C. 105-109. – ISSN 2224-0586


  "...Одной из особенностей современного андрагогического процесса является широкое использование различных информационных технологий. Качество последипломного образования в немалой степени обусловлена внедрением в андрагогическую практику инновационных ...
804671
  Исаев Н.А. Некоторые вопросы анализа экономической эффективности телевизионного производства. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.12 / Исаев Н.А.; Всесоюз. заоч. фин.-эконом. ин-тут. – М., 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
804672
   Некоторые вопросы аэрогазового контроля в условиях угольных шахт / А.Н. Смирнов, С.П. Минеев, А.С. Янжула, Д.Ю. Самохвалов, И.А. Ященко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 183-192. – ISSN 1607-4556
804673
  Жайлибаев К.Н. Некоторые вопросы биологии развития кукурузы и сои в смешанных посевах. : Автореф... канд. биол.наук: / Жайлибаев К.Н.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 19л.
804674
  Зубкевич Г.И. Некоторые вопросы биологии семян сорных растений : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук / Зубкевич Г.И. ; Белорусс. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 16 с.
804675
  Шевченко А.И. Некоторые вопросы биостратиграфических исследований антропогена / А.И. Шевченко. – Киев, 1965. – С. 99-112. – Отд. оттиск
804676
  Каландаришвили Леван Николаевич Некоторые вопросы быта и культуры колхозников Кинтришского ущелья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Каландаришвили Леван Николаевич; АН Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1974. – 31л.
804677
  Калиниченко Александр Иванович Некоторые вопросы взаимодействия излучения с веществом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Калиниченко Александр Иванович; МГУ. – Москва, 1975. – 14л.
804678
  Зимин Э.П. Некоторые вопросы взаимодействия ионизованного газа с магнитным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зимин Э.П.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 10л.
804679
  Елисеева О.И. Некоторые вопросы взаимосвязи калийного питания и азотного обмена при различных источниках катиона калия. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеева О.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 23л.
804680
   Некоторые вопросы военной политики США / С. Большаков, И. Гуров, В. Линник, В. Миронова, С. Плеханов, Г. Сергеев, Л. Смирнова // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 2. – С. 5- 91
804681
  Афанасьев Н. Некоторые вопросы второй мировой войны в освещении чехословацких военных историков // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 40-48
804682
  Каразия Р.И. Некоторые вопросы вычисления матричных элементов оператора энергии для сложных атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каразия Р. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 7л.
804683
  Евсиков В.И. Некоторые вопросы генетики норки : Автореф... Канд.биол.наук: / Евсиков В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1965. – 26л.
804684
  Коловандин Б.А. Некоторые вопросы движения электропроводной жидкости со свободной поверхностью : Автореф... канд. техн.наук: / Коловандин Б.А.; АН БССР. Отд-ние физ.-техн. наук. – Минск, 1966. – 21л.
804685
  Колокольчиков В.В. Некоторые вопросы деформирования нелинейных вязко-упругих сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Колокольчиков В.В. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак-т , Кафедра теории упругости. – Москва, 1970. – 9 с.
804686
  Заварзина Н.А. Некоторые вопросы динамики гипсоупругих тел : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Заварзина Н.А.;. – Воронеж, 1972. – 8л.
804687
  Дмитренко Т.А. Некоторые вопросы динамики регулирования гидроагрегатов Братской ГЭС им.В.И.Ленина. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дмитренко Т.А.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1967. – 17л.
804688
  Золотенко Г.Ф. Некоторые вопросы динамики твердого тела с полостью, содержащей жидкость и колеблющуюся в ней массу маятникового типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Золотенко Г.Ф.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1981. – 16л.
804689
  Дозоров В.А. Некоторые вопросы динамики химического реактора и ректификационной колонны -- распределенных объектов регулирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дозоров В.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1964. – 6л.
804690
  Костюк О.С. Некоторые вопросы защиты персональных данных в Австрии и Германии // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 148-157. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
804691
  Кипиани Н.Г. Некоторые вопросы исследования и разработки методов машинного проектирования логических элементов и узлов ЭЦВМ. : Автореф... канд. техн.наук: 052 / Кипиани Н.Г.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1971. – 18л.
804692
  Романчук П.Р. Некоторые вопросы исследования магнитных полей Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 44-50. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведен анализ магнитных полей Солнца. Найдена связь между ММП и солнечной активностью для 1967-11975 гг.: с увеличением активности увеличивается ММП. Показано, что ОМП коррелирует с величиной магнитного потока пятен за 1973 и 1974 гг. С учетом того, ...
804693
  Кикас Я.В. Некоторые вопросы исследования электронно-колебательных спектров примесных молекул в неоднородных твердотельных матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кикас Я.В.; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1979. – 16л.
804694
  Демидов С.С. Некоторые вопросы истории математических проблем Д. Гильберта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демидов С. С.; АН СССР, Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.18
804695
  Калашников Н.П. Некоторые вопросы квантовой теории многократного рассеяния и тормозного излучения зараженной частицы в веществе при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калашников Н.П.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1966. – 8л.
804696
  Калашников В.П. Некоторые вопросы квантовой теории явлений переноса в сильном магнитном поле : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Калашников В.П.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 10л.
804697
  Колесниченко Е.Г. Некоторые вопросы кинетической теории многоатомных газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колесниченко Е.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т механики. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12
804698
  Доценко П.Д. Некоторые вопросы колебаний и устойчивости систем, несущих подвижную распределенную нагрузку : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Доценко П.Д.; КГУ. – Киев, 1972. – 19с.
804699
  Исмаилов И. Некоторые вопросы колебательной релаксации в газах и жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Исмаилов И.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
804700
  Егоров Б.В. Некоторые вопросы колебательной релаксации и учета эффектов реального газа при течении газов в соплах и за ударными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Егоров Б.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.11
804701
  Кантер Б.З. Некоторые вопросы конструирования микротрона : Автореф... канд. техн.наук: / Кантер Б.З.; Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
804702
  Ермолаев Ю.П. Некоторые вопросы конструирования печатных сопротивлений : Автореф... канд. техн.наук: / Ермолаев Ю.П.; Томск. политехн. ин-т. – Томск, 1963. – 10л.
804703
  Джафаров Г.Г. Некоторые вопросы конструктивной теории почти-периодических функций Базиковича : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джафаров Г. Г.; МВиССО АзССР, Аз. ГУ. – Баку, 1972. – 16л.
804704
  Ершова Мария Петровна Некоторые вопросы кручения вязкоупругих неоднородных изотропных брусьев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ершова Мария Петровна; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1979. – 14л.
804705
  Сокол М. Некоторые вопросы макроэкономики и их влияние на объемы рынка новых легковых автомобилей в Украине // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 31-40 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
804706
  Завалишин С.Т. Некоторые вопросы математической теории движения : Автореф... д-р физ-мат.наук: 01.01.02 / Завалишин С.Т.;. – Москва, 1980. – 30л.
804707
  Ильенков Э.В. Некоторые вопросы материалистической диалектики в работе К.Маркса "К критике политической экономии" : Автореф... канд. философ.наук: / Ильенков Э.В.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философский факультет. – Москва, 1953. – 15 с.
804708
  Кантор Семен Аврамович Некоторые вопросы метода слабой аппроксимации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Кантор Семен Аврамович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции прикл. математики и механики Объедин. учен. Совета по физ.-м. – Новосибирск, 1973. – 18л.
804709
  Каландрова Александра Некоторые вопросы методики изучения русской военной терминологии в чехословацких военных академиях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Каландрова Александра; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 24л.
804710
  Жученко Г.А. Некоторые вопросы методики обучения иностранных студентов русскому языку на специальных текстах : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жученко Г. А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 22 с.
804711
  Круковский А.О. Некоторые вопросы методологии анализа духовной культуры социалистического общества / А.О. Круковский, С.А. Тимошенко // Вопросы научного коммунизма : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – Вып. 76 : Проблемы развития социалистического общества на современном этапе. – С. 77-81. – ISBN 5-11-000476-5. – ISSN 0203-0047
804712
  Киргетов В.И. Некоторые вопросы механики неголономных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киргетов В.И.; МГУ им. М.В Ломоносова. – М., 1958. – 6л.
804713
  Калинин О.М. Некоторые вопросы многомерной статистики и случайных процессов с медико-биологическими применениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Калинин О.М.; ЛГУ. – Л., 1971. – 28л.
804714
  Колесниченко А.В. Некоторые вопросы моделирования гетеросферы планеты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колесниченко А.В.; Науч.-иссл. ин-т механики МГУ. Кафедра гидромеханики. – М., 1973. – 14л.
804715
  Жевняк Р.М. Некоторые вопросы наблюдаемости динамических систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жевняк Р. М.; АН БССР, От-ние физ. мат. наук. – Минск, 1972. – 10л.
804716
  Тютюгин В.И. Некоторые вопросы назначения наказания по соглашению сторон в связи с принятием нового уголовного процессуального кодекса Украины // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 81-86. – ISBN 978-966-458-403-3
804717
  Тупикин В.и др. Некоторые вопросы наследия Н.Г.Чернышевского(к 70-летию со дня смерти писателя) / В.и др. Тупикин. – Шахты, 1959. – 61 с.
804718
  Заболотская Е.А. Некоторые вопросы нелинейной акустики : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Заболотская Е.А.;. – К, 1968. – 8л.
804719
  Карапетян В.В. Некоторые вопросы неупругого рассеяния и переразрядка адронов высоких энергий на ядрах : Автореф... канд. физ. мате.наук: 01.04.16 / Карапетян В. В.; МГУ, НИИ ядерн. физ. – Москва, 1973. – 12л.
804720
  Еримичой Илья Николаевич Некоторые вопросы обнаружения сигналов на фоне помех с использованием "нулевых пересечений" процесса : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Еримичой Илья Николаевич; Одесский политехн. ин-т. – Одесса, 1972. – 19л.
804721
  Колодяжный Владимир Максимович Некоторые вопросы обооснования и численной реализации структурно-вариационного метода (метода R-функций) решения краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Колодяжный Владимир Максимович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.15-16
804722
  Доронин В.Г. Некоторые вопросы одностороннего приближения периодических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Доронин В.Г.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 14л.
804723
  Инджикян С.М. Некоторые вопросы оптимизации внутристационных режимов электростанций. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Инджикян С.М.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 21л.
804724
  Зуева Н.И. Некоторые вопросы оптимизации развития азотнотуковой промышленности в Сибири. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Зуева Н.И.; МВ И ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-тет. – Новосибирск, 1974. – 20л.
804725
  Елагин Ю.П. Некоторые вопросы оптической модели ядерных реакций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елагин Ю.П.; М-во высш.ли сред.спец.образования РСФСР. – Москва, 1963. – 11л.
804726
  Зуев А.Ф. Некоторые вопросы оценки эффективности режимов обработки информации на ЭВМ и ВС. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.602 / Зуев А.Ф.; Моск. эконом.-стат. ин-тут. – М., 1969. – 23л.
804727
  Епишев А.А. Некоторые вопросы партийно-политической работы в Советских Вооруженных Силах / А.А. Епишев. – Москва, 1975. – 237 с. – на арабском языке
804728
  Емелин В.С. Некоторые вопросы планирования валовой продукции и основных средств производства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Емелин В.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра полит. экономии. – Минск, 1966. – 18л.
804729
  Зобов В.Е. Некоторые вопросы поведения магнитных систем с неоднородно уширенными линиями ЭПР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0403 / Зобов В.Е.; АН СССР. Сиб. одт-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
804730
  Калкамбаев В.Н. Некоторые вопросы повышения производительности труда на меднорудных карьерах Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Калкамбаев В.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
804731
  Левин В.И. Некоторые вопросы подготовки научно-педагогических кадров // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 60-63. – ISSN 1026-955X
804732
  Ким А.А. Некоторые вопросы природной очаговости сальмонеллезов (по материалам Карагандинской обл. Казахск. ССР) : Автореф... канд. биол.наук: / Ким А.А.; АН КазССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
804733
  Искаков Т. Некоторые вопросы работы общественности по коммунистическому воспитанию детей. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Искаков Т.; Кирг. гос. ун-тет. Каф. пед. и психологии.. – Фрунзе, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
804734
  Драгун Г.С. Некоторые вопросы разработки аппаратуры для подземной регистрации космического излучения с целью геофизической разведки : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Драгун Г.С.; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1972. – 25л.
804735
  Исачкова Л.М. Некоторые вопросы разработки и исследования математической модели системы "Библиотека вуза" : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Исачкова Л.М.; Москов. гос. ин-тут культуры. – Москва, 1976. – 25л.
804736
  Касаткин В.Г. Некоторые вопросы разработки криотронных схем : Автореф... канд. тех.наук: 255 / Касаткин В.Г.; МФТИ. – М, 1971. – 15л.
804737
  Исаков Л.М. Некоторые вопросы разработки ягр-спектрометров и исследования эффекта Мессбауэра в сплавах железо-никель. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 046 / Исаков Л.М.; АН УССР. Ин-тут металлофизики. – М., 1967. – 22л.
804738
  Гусейнов О.Х. Некоторые вопросы релятивистской стадии эволюции звезд. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов О.Х.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 8л.
804739
  Дончак И.Д. Некоторые вопросы сбора, передачи и ввода данных в ЭВМ. (На примере автоматизир. систем в торговле) : Автореф... канд. экон.наук: / Дончак И.Д.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
804740
  Дзидзигури К.Г. Некоторые вопросы синтеза оптимальных параметров нелинейных регуляторов : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Дзидзигури К.Г.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1976. – 23л.
804741
  Старченков Г. Некоторые вопросы социальной политики военного правительства Турции // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1983. – № 2 (224). – С. 27-36
804742
  Исаев А Г. Некоторые вопросы спектральной теории операторных пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Исаев Г.А.оглы; АН АзССР. Объед. совет при отд. физ.-техн. и мат. наук. – Баку, 1973. – 20л.
804743
  Заяц П.Н. Некоторые вопросы специфики искусства в марксистско-ленинской эстетике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Заяц П.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
804744
  Какузина Н.Я. Некоторые вопросы специфики преподавания русского языка в казахских школах работающей молодежи. (На материале синтаксиса сложного предложения) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Какузина Н.Я.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
804745
  Дробышевич В.И. Некоторые вопросы спутниковой метеорологии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.051 / Дробышевич В.И.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1970. – 14л.
804746
  Зубов В.И. Некоторые вопросы статистической теории кристаллического состояния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Зубов В.И.; Ун-тет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1971. – 7л.
804747
  Каллаев С.О. Некоторые вопросы сходимости и суммируемости рядов Фурье-Якоби : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.002 / Каллаев С.О.; ЛГУ. – Махачкала, 1970. – 16л.
804748
  Киласония К.А. Некоторые вопросы творчества А.И.Полежаева : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Киласония К.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л.
804749
  Жвиронайте С.А. Некоторые вопросы теоретического изучения структуры энергетических спектров сложных атомов : Автореф... канд. миз. мат.наук: / Жвиронайте С. А.; МВиССО СССР, Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1962. – 11л.
804750
  Каргаполов М.И. Некоторые вопросы теории бесконечных групп : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Каргаполов М. И.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет секции физ. мат. наук, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.11-12
804751
  Дружинина Р.М. Некоторые вопросы теории винтовых и циркуляционных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Дружинина Р.М.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по мех.-мат. специальностям Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 8л.
804752
  Друинский Ефим Ильич Некоторые вопросы теории динамического торможения дислокаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Друинский Ефим Ильич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 15л.
804753
  Животовский Л.А. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений с авторегулируемым запаздыванием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Животовский Л. А.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
804754
  Джабраилов Некоторые вопросы теории дифференцируемых функций нескольких переменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Джабраилов М. С оглы; Аз. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
804755
  Егоров К.Л. Некоторые вопросы теории дрейфа льда. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Егоров К.Л.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1970. – 17л.
804756
  Карлинский С.И. Некоторые вопросы теории и расчета автогенераторов синусоидальных и импульсных колебаний на туннельных диодах : Автореф... канд. техн.наук: / Карлинский С. И.; Одес. электротехн. ин-т. – Одесса, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
804757
  Ковальчик И.М. Некоторые вопросы теории интеграла Винера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковальчик И.М.; МВ и ССО УССР. – Львов, 1961. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
804758
  Дрогомыжская Мирослава Николаевна Некоторые вопросы теории колец конечно-порожденных правых главных идеалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Дрогомыжская Мирослава Николаевна; АН Молд.ССР. Отд. физ.-техн. и математ. наук. – Кишинев, 1972. – 8л.
804759
  Дзюблик А.Я. Некоторые вопросы теории коллебательно-вращательных спектров многочастичных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дзюблик А.Я.; Ин-т ядерных исследований Ан УССР. – К, 1972. – 15л.
804760
  Желнов Б.Л. Некоторые вопросы теории лазеров с кольцевым резонатором : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Желнов Б. Л.; АН СССР, Сиб. отд. Секция совета общей и прикл. физики, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
804761
  Касаманян З.А. Некоторые вопросы теории легированных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Касаманян З.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 12л.
804762
  Ежов И.И. Некоторые вопросы теории массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ежов И.И. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 13 с. – Бібліогр. : с. 13-14
804763
  Колодяжный Борис Григорьевич Некоторые вопросы теории модуляции и распространения электромагнитных волн в анизотропных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Колодяжный Борис Григорьевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
804764
  Жилнин В.А. Некоторые вопросы теории нелинейных вязко-упругих сред : Автореф... канд. фи.з.-мат.наук: / Жилнин В.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 6л.
804765
  Джавадов М.Г. Некоторые вопросы теории несамосопряженных дифференциальных операторов и их применения к задачам математической физики : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Джавадов М. Г.; МГУ, Уч. сов. Мех. мат. фак. – М., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
804766
  Джолос Р.В. Некоторые вопросы теории низколежащих возбужденных состояний атомных ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джолос Р. В.; ОИЯИ, Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1968. – 19л.
804767
  Егоров А.К. Некоторые вопросы теории образования складчатости. : Автореф... Канд.дфиз-мат.наук: 023 / Егоров А.К.; АН Каз.СССР. – Алма-Ата, 1968. – 25л.
804768
  Ковальчук В.А. Некоторые вопросы теории объединенных схем слабого и электромагнитного взаимодействия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ковальчук В.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 14л.
804769
  До Х.Т. Некоторые вопросы теории оперативных узлов в пространствах с индефинитной метрикой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 022 / До Х.Т. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 8 с. – Бібліогр. : с. 8
804770
  Касиян А.И. Некоторые вопросы теории полупроводников с ионной решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касиян А.И.; Кишин. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 11л.
804771
  Капанадзе Дж.В. Некоторые вопросы теории потенциала и неотрицательные аддитивные функционалы от диффузионных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Капанадзе Дж.В.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1971. – 7л.
804772
  Колесниченко Лина Сергеевна Некоторые вопросы теории прибавочной стоимости. (Изменения в структуре наемного труда и стоимости рабочей силы в странах развитого капитализма) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Колесниченко Лина Сергеевна; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 20л.
804773
  Ершов А.П. Некоторые вопросы теории программирования и конструирования трансляторов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ершов А.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.32-37
804774
  Киняпин С.Д. Некоторые вопросы теории релейных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киняпин С.Д.; МГУ им. М.В Ломоносова. – Горький, 1961. – 11л.
804775
  Колесников П.М. Некоторые вопросы теории сильноточных импульсных ускорителей плазмы : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Колесников П.М.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 14л.
804776
  Ершов Дмитрий Кириллович Некоторые вопросы теории слабого взаимодействия частиц со спином 3/2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ершов Дмитрий Кириллович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 9л.
804777
  Зильберт Б.А. Некоторые вопросы теории сложных бессоюзных конструкций и использование этих конструкций в трех функциональных стилях современного русского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зильберт Б.А.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 21 с.
804778
  Кадышев Юрий Вениаминович Некоторые вопросы теории солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кадышев Юрий Вениаминович; ОИЯИ. – Дубна, 1977. – 12л.
804779
  Ермилов С.Н. Некоторые вопросы теории трансформации воздушных масс в приземном слое атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермилов С.Н.; Глав. упр. гидрометслужбы при Совете Министров СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Л., 1960. – 12л.
804780
  Жантаев Ж.Ш. Некоторые вопросы теории устойчивости весомой конечнодеформируемой слоистой среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Жантаев Ж.Ш.; АН КазССР. Ин-т сейсмологии. – Алма-Ата, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
804781
  Дмитриевский А.А. Некоторые вопросы теории эволюции орбит метеорных тел под действием негравитационных сил. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03. / Дмитриевский А.А.; Казан.гос.ун-т. – Нижний Тагил., 1974. – 12л.
804782
  Зубкова С.М. Некоторые вопросы теории экситонов в кристаллах со сложной структурой энергетических зон. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Зубкова С.М.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 27л.
804783
  Ирошников Г.С. Некоторые вопросы теории электромагнитных взаимодействий адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Ирошников Г.С.; Москов. инж-физ. ин-тут. – М., 1970. – 11л.
804784
  Жоглев Д.А. Некоторые вопросы теории ядерного магнитоного резонанса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жоглев Д. А. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
804785
  Добижа В Е. Некоторые вопросы термодинамики изотопного обмена, химическое разделение изотопов железа и хлора : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Добижа Е.В,; Моск.хим.-технол.ин-т. – Москва, 1969. – 20л.
804786
  Исраилов И.У. Некоторые вопросы термодинамики поверхностных явлений и двух- и трехкомпонентных жидких и кристаллических системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Исраилов И.У.; МГУ. – М., 1975. – 12л.
804787
  Арутюнян Р.М. Некоторые вопросы термодинамической устойчивости сверхпроводников с током : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнян Р.М.;. – Ереван, 1971. – 11л.
804788
  Жаришева Б. Некоторые вопросы трудового воспитания школьников в семье : Автореф... канд. пед. наук: 730 / Жаришева Б.; Киргиз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 38л.
804789
  Иоселиани А.Н. Некоторые вопросы улучшения процесса поиска в системах автоматической оптимизации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Иоселиани А.Н.; Груз. политехн. ин-тут им.В.И.Ленина. – Тбилиси, 1970. – 20л.
804790
  Киргизбаев Ж. Некоторые вопросы устойчивости движения тела переменной массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киргизбаев Ж.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1966. – 8л.
804791
  Коваль Б.Е. Некоторые вопросы устойчивости решений счетных систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Коваль Б.Е. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
804792
  Калика В.И. Некоторые вопросы учета неопределенности исходной информации в задачах оптимального развития и размещения производства : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Калика В.И.; АН СССР. Центр. экон.-матем. ин-т. – М., 1968. – 26л.
804793
  Коломиец А.Р. Некоторые вопросы физики метеорных явлений и метеорный вклад в ионизацию атмосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коломиец А.Р. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра общей радиотехники. – Киев, 1967. – 12 с.
804794
  Киракосян А.А. Некоторые вопросы физики размерно-квантованных полупроводниковых сред со статистически неровными поверхностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Киракосян А.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 10л.
804795
  Захаров В.Е. Некоторые вопросы физико-математического моделирования эволюции тропического урагана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Захаров В.Е.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.24
804796
  Довбня А.Н. Некоторые вопросы формирования пучков в многосекционных линейных ускорителях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Довбня А.Н.; Моск.инжен-физ.ин-т. – М, 1972. – 10л.
804797
  Шукюров Турал Исфендияр оглы Некоторые вопросы формы возмещения ущерба, причиненного физическим лицам в ходе вооруженного конфликта // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 475-482. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
804798
  Ишбаев А.И. Некоторые вопросы химии и стереохимии хинолизидиновых алкалоидов с лактамной группой. : Автореф... канд. хим.наук: / Ишбаев А.И.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1964. – 14л.
804799
  Микадзе М.Г. Некоторые вопросы художественного перевода (согласно точке зрения грузинских ученых) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 302-306
804800
  Дибай Э.А. Некоторые вопросы эволюции межзвездной среды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дибай Э.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1958. – 6л.
804801
  Гвелесиани М.Г. Некоторые вопросы экономики многолетних субтропических насаждений (чай, лимоны, эвкалипт) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Гвелесиани М.Г. – Тбилиси, 1950. – 24 с.
804802
  Егоров О.И. Некоторые вопросы экономической эффективности капитальных вложений в нефтедобывающей промышленности Казахстана : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Егоров О.И. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 28 с.
804803
  Карапетян К.Е. Некоторые вопросы электродинамического расчета многозеркальных антен : Автореф... канд. техн.наук: / Карапетян К. Е.; МВССО РСФСР, Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1972. – 14л.
804804
  Жакин А.И. Некоторые вопросы электродинамической устойчивости и электроконвекции слабопроводящих жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Жакин А.И. ; ХГУ. – Харьков, 1980. – 18 с.
804805
  Захаров А.Ю. Некоторые вопросы электронной теории полупроводниковых сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Захаров А.Ю.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20
804806
  Елецкий А.В. Некоторые вопросы элементарных процессов и кинетики столкновений в газовых лазерах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.043 / Елецкий А.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
804807
  Журавлев С.Е. Некоторые вопросы эпидемиологии энтеробиоза и профилактики кишечных инфекций : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 02.00.19 / Журавлев С. Е. ; М-во здрвоохр. СССР , Ук. ин-т усовершенствания врачей. – Харьков, 1975. – 28 с.
804808
  Донченко Владимир Степанович Некоторые вопросы, связанные со сходимостью последовательностей гауссовских случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Донченко Владимир Степанович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
804809
  Давыдов Д.В. Некоторые выписки из бемаг Дениса Васильевича Давыдова непропущенные цензурой в России : со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым : в 3 т. – Berlin : Изд. Э.Л. Каспаровича в Лейпциге
Т. 3 : Проза. - Письма. – 1906. – 242 с. – С. 239-252: Указатель личных имен. - На тит. л.: Ежемесячное приложение к журналу "Север" за март 1893 г.
804810
  Ермоловский Николай Анатольевич Некоторые гносеологические проблемы математического моделирования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Ермоловский Николай Анатольевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1973. – 19л.
804811
  Зоненашвили И.А. Некоторые граничные задачи плоской теории упругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зоненашвили И.А.; АН Груз. ССР. Тбилис. матем. ин-тут им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
804812
  Живулин В.А. Некоторые граничные задачи самосогласованного поля : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.03 / Живулин В. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 123л. – Бібліогр.:с.10-11
804813
  Исаев Г.Г. Некоторые данные к анализу двигательной гипоксии. : Автореф... канд. биол.наук: / Исаев Г.Г.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 20л.
804814
  Доста Г.А. Некоторые данные к биохимической и клинико-биохимической характеристике глюкозо-6-фосфатазы (Д-глюкозо-6-фосфат-фосфогидролаза, 3. 1. 3. 9) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Доста Г.А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 25 с.
804815
  Крокос В.И. Некоторые данные по геологическому строению террас южнорусских рек / В.И. Крокос, 1918. – 6 с. – Отд. оттиск
804816
  Колодий Б.И. Некоторые двумерные задачи расчета температурных полей и напряжений в элементах конструкций при индукционном нагреве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Колодий Б.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 14л.
804817
  Зубчанинова В.Н. Некоторые динамические задачи несвязанной термоупругости для облучаемых тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Зубчанинова В.Н.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
804818
  Ишхнели А.К. Некоторые диэлектрические свойства изоморфных смесей титаната бария и термодинамическая теория сегнето-электрических явлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ишхнели А.К.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1951. – 8 с.
804819
  Духовный И.М. Некоторые задачи анализа и оптимального синтеза систем массового обслуживания с приоритетами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Духовный И.М.; Ун-т.дружбы народов. – Москва, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
804820
  Кивелиди В.Х. Некоторые задачи вероятностного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кивелиди В.Х.; Ин-т электронных управляющих машин. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
804821
  Исламов Т.К. Некоторые задачи динамики колебательно-вращательных движений свободного твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Исламов Т.К.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1970. – 21л.
804822
  Исраилов М.Ш. Некоторые задачи дифракции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исраилов М.Ш.; МГУ. – Москва, 1975. – 14л.
804823
  Джаиани Г.В. Некоторые задачи для призматических оболочек с утончениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Джаиани Г. В.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 20л.
804824
  Зюкин Ю.П. Некоторые задачи изгиба плит на линейно-деформируемом основании. : Автореф... канд. техн.наук: 01.023 / Зюкин Ю.П.; Одес. инж.-строит. ин-тут. – Одесса, 1970. – 14л.
804825
  Казачков Владимир Дмитриевич Некоторые задачи классической теории излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казачков Владимир Дмитриевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 10л.
804826
  Зобнин А.И. Некоторые задачи механики разрушения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Зобнин А.И. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1975. – 9 с.
804827
  Ерошин В.А. Некоторые задачи нестационарного движения жидкости с учетом свободных границ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ерошин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1967. – 5л.
804828
  Йыги Э.А. Некоторые задачи об устойчивости упругих и упруго-пластических пологих арок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Йыги Э.А.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1967. – 7л.
804829
  Иослович И.В. Некоторые задачи оптимальной стабилизации вращения спутника около центра масс. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иослович И.В.; Москов. физ.-технич. ин-тут. – М., 1967. – 7л.
804830
  Енгибарян Н.Б. Некоторые задачи переноса излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Енгибарян Н.Б.; Ереванский гос .ун-т. – Ереван, 1968. – 6л.
804831
  Драгалин Владимир Петрович Некоторые задачи последовательного анализа для процессов с независимыми приращениями : Автореф... кандидата физико-математическихнаук: 01.01.05 / Драгалин Владимир Петрович; АН СССР. Математический институт им. В.А.Стеклова. – М., 1988. – 14л.
804832
  Железовская Л.А. Некоторые задачи прочности, устойчивости и колебаний пологих оболочек и пластин, находящихся в температурном поле : Автореф... канд. физ. матнаук: 01.02.04 / Железовская Л. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 15л.
804833
  Дергачева Е.И. Некоторые задачи стабилизации линейной управляемой системы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дергачева Е. И.; МГУ, Моск. авт-мех. ин-т. – М., 1968. – 8л.
804834
  Жарий Ю.И. Некоторые задачи статики и динамики тонких пологих оболочек : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Жарий Ю.А. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1969. – 9 с.
804835
  Жарий Ю.И. Некоторые задачи статики и динамики тонких пологих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Жарий Ю.И.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
804836
  Журавлев В.Ф. Некоторые задачи статистики и динамики ротора в неидеальных подшипниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. Ф.; Ин-т проблем механ. АН СССР. – М., 1970. – 15л.
804837
  Дубенко Т.И. Некоторые задачи статистики случайных полей : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Дубенко Т.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1971. – 18л.
804838
  Киркинский А.И. Некоторые задачи статистической динамики турбулентных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Киркинский А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 19л.
804839
  Дозоров А.А. Некоторые задачи теории атомных столкновений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дозоров А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 14л.
804840
  Ермолаева Г.К. Некоторые задачи теории ламинарного магнитогидродинамического пограничного слоя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Ермолаева Г.К.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1970. – 10л.
804841
  Калоеров С.А. Некоторые задачи теории упругости о концентрации напряжений в многосвязной анизотропной полуплоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калоеров С.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 6л.
804842
  Ириков В.А. Некоторые задачи управления комплексами операций класса ресурсы - время и их приложения. : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Ириков В.А.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – Долгопрудный, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
804843
  Колесников Н.Н. Некоторые задачи устойчивости движения свободных гиростатов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Колесников Н.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. фак. – М., 1965. – 6л.
804844
  Каримбаев Т.Д. Некоторые задачи устойчивости оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримбаев Т. Д.; МГУ. – М., 1965. – 12л.
804845
  Евстратов А.А. Некоторые задачи устойчивости плоской формы изгиба ломаных стержней. : Автореф... Канд.техн.наук: / Евстратов А.А.; Новочеркасский ордена Труд.Красного Знамени Полит.ин-т. – Новочеркасск, 1959. – 12л.
804846
  Зубко Б.И. Некоторые закономерности жидкофазного окисления моно- и диэтилбензолов до карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 343 / Зубко Б.И. ; Днепропетровск. хим..-технолог. ин-тут. – Днепропетровск, 1969. – 20 с.
804847
  Иосько М.И. Некоторые закономерности сближения наций СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Иосько М.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
804848
  Егоров В.В. Некоторые закономерности экстракции органических оснований и выбор оптимальных условий их экстракционного разделения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Егоров В.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1976. – л.
804849
  Емельянов А.И. Некоторые зондовые методы измерения проводимости и постоянной Холла материалов полупроводниковой электроники : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Емельянов А.И.; Воронежский политехн. ин-т. – Воронеж, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
804850
  Дациев М.И. Некоторые исследования адсорбционных-деорбционных процессов методами тепловой и эелектронно-стимулированной десорбции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Дациев М.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1969. – 15л.
804851
  Баталина А.В. Некоторые исследования в области синтеза и химических превращений замещенных a-оксибензилфосфоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Баталина Алла Васильевна ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1978. – 18 с. – Библиогр.: 2 назв.
804852
  Кирисова А.П. Некоторые исследования в ряду гидразидов кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Кирисова А.П.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1971. – 20л.
804853
  Фокин Г.М. Некоторые исследования и методика расчета волновых передач в качестве редуктора и герметичного привода агрегатов авиационных двигателей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 191 / Фокин Г.М. ; М-во высш. и среднего специального образования СССР, Москов. авиационный ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1970. – 22 с. – Библиогр.: 5 назв.
804854
  Кириллов-Угрюмов Некоторые исследования медных мезонов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кириллов-Угрюмов В.Г.; Объедин. ин-я ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1964. – 64л.
804855
  Кардашев Н.С. Некоторые исследования межзвездной и межгалактической среды методами радиоастрономии : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Кардашев Н.С. ; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1962. – 5 с.
804856
  Кардашев Н.С. Некоторые исследования межзвездной и межгалактической среды методами радиоастрономии : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Кардашев Н. С. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1964. – 7 с.
804857
  Гвоздарев Б.И. Некоторые итоги латиноамериканской политики администрации Рейгана // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 69-83
804858
  Дзюбенко Г.Ц. Некоторые классы задач теории дифференциальных игр. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Дзюбенко Г.Ц.; АН УССР. – К, 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
804859
  Жегрий Т.И. Некоторые классы надежностных распределений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Жегрий Т. И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 16 с.
804860
  Жегрий Т.И. Некоторые классы надежностных распределений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Жегрий Т. И.; КГУ. – К., 1987. – 13л.
804861
  Доан З.Л. Некоторые количественные характеристики процесса экстракции ионных ассоциатов алкалоид -- сульфофталеиновые красители и их аналитическое значение. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Доан З.Л.; МВ и ССО БССР. – Минск, 1974. – 24л.
804862
  Добровольский М.Н. Некоторые комбинаторные задачи о престановках с ограничением позиций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Добровольский М.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Тула, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
804863
  Карасев С Некоторые контактные задачи теории тонких трансверсально изотропных пластин и оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Карасев С, Н.; Казан.ГУ. – Казань, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
804864
  Буркова А.Ю. Некоторые концепции иностранного договорного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 3 (78). – С. 28-32. – ISSN 1812-3910
804865
  Карамышев Ф.И. Некоторые краевые задачи для системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышев Ф. И.; МВиССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1961. – 9л.
804866
  Жегалов В.И. Некоторые краевые задачи для уравнений и систем смешанного типа высшего порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жегалов В. И.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 7л.
804867
  Евсин В.И. Некоторые краевые задачи для уравнения Дарбу. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Евсин В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
804868
  Журавлев В.М. Некоторые критерии хрупкого разрушения применительно к задачм механики горных пород : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. М.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 14л.
804869
  Аветисян Е.М. Некоторые критические крестоцветные (Cruciferae) из Южного Закавказья / Е.М. Аветисян, 1963. – С. 97-101. – Отдельный оттиск
804870
  Егоров А.И. Некоторые математические задачи оптимального управления мистемами с распределенными параметрами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Егоров А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
804871
  Левченко Т.В. Некоторые материалы к биографии Г.А. Гуковского // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 109-115. – ISSN 2310-4287
804872
  Ермошин Владимир Васильевич Некоторые международноправовые вопросы взаимоотношений совета безопасности и генеральной Ассамблеи ООН : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Ермошин Владимир Васильевич; Моск. гос. ун-т имеждунар. отношений МИД СССР. – М., 1974. – 25л.
804873
  Единович А.А. Некоторые методы второго порядка решения задач оптимизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Единович А.А.; Ан БССР. – Минск, 1974. – 10л.
804874
  Исламов Р.Р. Некоторые методы исследования гироскопических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Исламов Р.Р.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1972. – 18л.
804875
  Ершов Б.А. Некоторые методы решения задач нелинейной теории автоматического регулирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Б.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 7 с.
804876
  Колеров Генрих Иванович Некоторые модели в нелокальной квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Колеров Генрих Иванович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-9661. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
804877
  Шабанова Н.П. Некоторые морфологические и химические свойства почв восточного берега озера Булухта (Северный Прикаспий) / Н.П. Шабанова, А.В. Колесников, А.В. Быков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 899-909 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
804878
  Иванчук В.И. Некоторые морфологические свойства хромосферных спикул / В.И. Иванчук, Н.И. Пшикало // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 3-17. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены основные морфологические особенности хромосферных спикул (структура, диаметр, высоты, ориентация и группирование). Спикулы, видимые в эмиссионных линиях Н I, Не I, Са II, представляют собой одни и те же образования, но им присуща ...
804879
  Фаусек В. Некоторые научно-прикладные учреждения Итальянского министерства земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1897. – 34 с.
804880
  Добровольская З.Н. Некоторые нелинейные задачи гидродинамики о движении несфимаемой жидкости со свободной поверхностью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добровольская З.Н.; АН СССР. – М, 1964. – 7л.
804881
  Кирова Н.Н. Некоторые нелинейные задачи теории магнитных диэлектриков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кирова Н.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
804882
  Узунов Ф.В. Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 45-51. – Библиогр.: 8 назв
804883
  Калугин Виктор Иванович Некоторые нестационарные задачи фильтрации со свободной поверхностью в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Калугин Виктор Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
804884
  Калугин Юрий Иванович Некоторые нестационарные фильтрации со свободной поверхностью в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Калугин Юрий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
804885
  Исаков В.М. Некоторые обратные задачи теории потенциала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Исаков В.М.; АН СССР. Ин-тут матем по присужд. учен. степ. – Новосибирск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
804886
  Коллар Душан Некоторые общие вопросы и разработки, связанные с регистрацией импульсов с фотоумножителей черенковских и сцинтилляционных детекторов, используемых в физических экспериментах по ускорителям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.0 / Коллар Душан; ОИЯИ. – Дубна, 1976. – л.
804887
  Каримов А.У. Некоторые общие методы интегрирования дифференциальных уравнений аналитической динамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримов А. У.; АН УзССР, Объед. уч. сов. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
804888
  Шиллер Н.Н. Некоторые опыты с испарением жидкости под высоким газовым давлением / [соч.] Н. Шиллера. – [Киев], 1897. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1897 г. - Экз. без обл. и тит. л.
804889
  Кийко И.А. Некоторые осесимметрические задачи обработки металлов давлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кийко И.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 5л.
804890
  Кириченко А.М. Некоторые осесимметричные задачи моментной теории упругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Кириченко А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 8 с.
804891
  Жукова А.П. Некоторые основные вопросы социалистической индустриализации в СССР : Автореф... канд. жкон.наук: / Жукова А. П.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1953. – 15л.
804892
  Беглова Н.С. Некоторые особенности американо-индийских отношений и экспорт современной американской технологии // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 1 (57) : Промежуточные выборы в США. США и диалог СЭВ - ЕЭС. Американо-китайские отношения. Структура и система управления программы СОИ и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 92-104
804893
  Курилов И.В. Некоторые особенности антикоммунистической пропагады США на развивающиеся страны (1960 - 1968 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / И.В. Курилов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1970. – 24 с. – Библиогр.: 1 назв.
804894
  Деркевиц Э.П. Некоторые особенности баптизма как одна из причин живучести : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Деркевиц Э. П.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев. – 22л.
804895
  Шулугина Г.А. Некоторые особенности бытия науки в современном обществе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 14-21. – ISSN 1811-0916


  Целью данной статьи является анализ особенностей функционирования науки в условиях сциентификации общества. Автор рассматривает позиции науки в современном обществе, выявляет новые тенденции в развитии социального института науки, прослеживает ...
804896
  Каримов Ю. Некоторые особенности действия дефолиантов на хлопчатник в условиях северных районов Туркмении : Автореф... канд. биол.наук: / Каримов Ю.; АН Турк. ССР, Отд. биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 28л.
804897
  Нуждина М.Л. Некоторые особенности изменения индексов атмосферной циркуляции в 11-летнем цикле солнечной активности / М.Л. Нуждина, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 61-69. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Методом спектрального анализа и наложенных эпох установлена связь месячных значений циркуляционных индексов атмосферы (по Кацу) Iз, Iм, I"с 11-летним циклом солнечной активности на интервале 40 лет. Показано, что в целом зональная и меридиональная ...
804898
  Безусова Т.А. Некоторые особенности использования интерактивных методов обучения в вузовском математическом образовании // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 131-136. – ISBN 978-966-473-145-1
804899
  Тарасова Е.В. Некоторые особенности кадровой политики в высшей школе США // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – C. 268-274
804900
  Каленик Надежда Михайловна Некоторые особенности липидного и углеводного обмена жгутикового простейшего : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Каленик Надежда Михайловна ; МГУ. – Москва, 1976. – 35 с.
804901
  Иржак В.И. Некоторые особенности механизма полимеризации кислосодержащих циклов. : Автореф... канд. хим.наук: / Иржак В.И.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – М., 1967. – 18л.
804902
  Белоусов А. Некоторые особенности ольвийских заклятий на керамике в контексте греческих магических практик // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – С. 113-117. – ISSN 1998-4634
804903
  Санин А. Некоторые особенности оползневых и обвальных процессов на южном берегу Крыма // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-24
804904
  Деркач Ю.Ф. Некоторые особенности положительной поверхностной ионизации в пороговой области : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Деркач Ю. Ф.;. – Х., 1976. – л.
804905
   Некоторые особенности профессиональной подготовки специалистов за рубежом / О. Бондарь, М. Семенюта, О. Задорожная, Ю. Ковалев, И. Якунина, Е. Ковалева // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 238-243. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В работе рассмотрены элементы зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов на примерах отдельных европейских университетов Франции и Германии, высших учебных заведений США, Японии и Финляндии. Проанализированы специфика, отличительные ...
804906
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 110-126. – ISSN 0130-9765
804907
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 112-125. – ISSN 0130-9765
804908
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 45-58. – ISSN 0130-9765
804909
  Дробозина В.П. Некоторые особенности развития резистентности к инсектицидам у синантропных мух Musca domestica L. Protophormia terrenovae R.-D. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Дробозина В.П.; Центр. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии. – М., 1970. – 21л.
804910
  Догановский А.М. Некоторые особенности режима паводочного стока и методики его расчетов на реках Северо-Восточной Сибири : Автореф... Канд.геогр.наук: 696 / Догановский А.М.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
804911
  Булах Ю.П. Некоторые особенности речевого манипулирования в информационной войне в Сирии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 49-52. – ISSN 2305-7319
804912
  Цолин Д.В. Некоторые особенности синтаксиса еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV–VII вв. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 126-144. – ISSN 1682-671Х
804913
  Коваль А.П. Некоторые особенности строения кожных покровов костистых рыб, связанные со скоростью их плавания. : Автореф. дис... канд. биол. наук : 021 / Коваль А.П. ; АН УССР. – Киев, 1972. – 25 с.
804914
  Храпко П.Ю. Некоторые особенности структуры знака и коммуникативного акта в семиотике Жана Бодрийяра // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 183-184
804915
  Зубарева Л.А. Некоторые особенности сукцессий луговой растительности Владимирской области. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.05 / Зубарева Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 19л.
804916
  Дзнеладзе Л. Некоторые особенности творческого процесса М.Джавахишвили. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Дзнеладзе Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
804917
  Жданова В.В. Некоторые особенности теплового расширения полупроводников и полупроводниковых твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданова В. В.; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Л., 1967. – 12л.
804918
  Карасть А.Я. Некоторые особенности условно-рефлекторной деятельности высших ракообразных : Автореф... канд. биол.наук: / Карасть А. Я.; МГУ. – М., 1964. – 18л.
804919
  Романий Э.П. Некоторые особенности формирования австрийского национального варианта немецкого языка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 255-258. – (Філологічні науки ; № 1)
804920
  Скляр О. Некоторые особенности формирования концепции политической свободы в политических учениях конца XVIII - начала XIX века // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 4 (67). – С. 28-38. – ISSN 1812-2566
804921
  Желобова З.А. Некоторые особенности функционального состояния двигательного аппарата при атетозе (По данным хронаксиметрии) : Автореф... канд. биол.наук: / Желобова З. А.; Свердл. гос. мед. ин-т. – Свердловск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
804922
  Жадько И.П. Некоторые особенности электрических и фотоэлектрических свойств полупроводников с макроскопически анизотропной биполярной проводимостью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Жадько И.П.; Ин-т полупроводников. – Киев, 1967. – 18л.
804923
  Долов М.А. Некоторые особенности электрических свойств стекла в температурном интервале 40-400 С : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долов М.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 12 с.
804924
  Дианова Т. Некоторые особенности электронной торговли: от "мифов" к "эффекту скольжения" // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 139-146. – ISSN 0042-8736
804925
  Джишкариани А.В. Некоторые оценки погрешности метода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Джишкариани А. В. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1961. – 9 с. – Бібліогр. : с. 8-9
804926
  Дикчювене А.А. Некоторые П-2-хлорэтильные производные бензимидазольного ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Дикчювене А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 20л.
804927
  Захарян В.З. Некоторые паразиты крови рептилий Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: 03-106 / Захарян В.З.; АНУзССР. Объединен. учет. совет по зоологич. профилю отд. хим-технологич. и биологич. наук. – Ташкент, 1971. – 16л.
804928
  Доборджинидзе Г Л. Некоторые плоские задачи нелинейной теории упругости. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Доборджинидзе Л.Г,; АН ГССР. – Тбилиси, 1976. – 11л.
804929
  Дорош Н.А. Некоторые плоские задачи термоупругости для тел с термоизолированными трещинами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Дорош Н.А.; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
804930
  Делягин М. Некоторые последствия присоединения к ВТО для сельского хозяйства России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 16-22. – ISSN 2074-6040


  Автор рассматривает проблемы и негативные последствия, связанные с вступлением в ВТО, для аграрно-промышленного комплекса России.
804931
  Топорнин Н.Б. Некоторые правовые аспекты выхода государства из Европейского Союза // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 6 (87). – С. 3-6. – ISSN 1812-3910


  В настоящей статье автор рассматривает отдельные правовые аспекты выхода государства Европейского Союза. Разразившийся в 2008-2010 мировой економический кризис отразился на экономике ЕС и привел к значительному дисбалансу в финансовых системах ...
804932
   Некоторые прблемы гидробиологии : Сборник статей. – Москва : Наука, 1968. – 188с.
804933
  Хусанбаев Я.М. Некоторые предельные теоремы для регулируемых ветвящихся процессов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 46-52. – ISSN 0868-6904
804934
  Исмаилов А.И. Некоторые предеьные теоремы в задачах обслуживания пуассоновского потока требований : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.005 / Исмаилов А.И. ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1970. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
804935
  Зырянов П.С. Некоторые приложения метода коллективных взаимодействий к теории металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зырянов П.С.; Моск. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 7л.
804936
  Капитонов Валерий Степанович Некоторые применения метода континуального интегрирования в теори плазмы : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / Капитонов Валерий Степанович; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1977. – 10с.
804937
  Инамов И. Некоторые применения метода несмещенных оценок к статистическому приемочоному контролю. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Инамов И.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
804938
  Додожон И. Некоторые применения функционального уравнения для рядов Дирихле к суммированию арифметических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Додожон И.; МП РСФСР. – Москва, 1974. – 14л.
804939
  Джавадов Х.А. Некоторые проблемные вопросы разграничения судебных юрисдикций в современных условиях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 122-126. – ISSN 2219-5521
804940
  Ким К.М. Некоторые проблемы анализа художественного языка : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Ким К.М.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1971. – 26л.
804941
  Ковальчук В.Е. Некоторые проблемы базиса, возникающие в теории упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Ковальчук В.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.11-20
804942
  Гордеева И. Некоторые проблемы доказывания авторского права в суде // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 10. – С. 75-79. – ISSN 0201-7059
804943
  Ковальчук А.М. Некоторые проблемы коллективного стимулирования производства на современном этапе развития промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ковальчук А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 18л.
804944
  Шевчук В.В. Некоторые проблемы методологии структурного анализа разломных зон украинского щита // Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / М.М. Буслов, И.Ф. Гертнер, О.Б. Гинтов, В.В. Гончар, В.С. [и др. ] Горяева. – Киев : ОМГОР, 2008. – С. 256-264. – ISBN 978-966-02-5026-0
804945
  Скипочка С.И. Некоторые проблемы нефте- и газодобычи в Украине в контексте геотехнической и горной механики / С.И. Скипочка, С.П. Мусиенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 193-201. – ISSN 1607-4556
804946
  Калинина К.Д. Некоторые проблемы повышения экономической эффективности строительного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Калинина К.Д.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 21л.
804947
  Канищев О.Д. Некоторые проблемы развития внешнеторговых отношений СССР со странами-членами СЭВ в условиях международного производственного сотрудничества : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Канищев О.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 26л.
804948
  Ковальская А.П. Некоторые проблемы совершенствования новых методов планирования и экономического стимулирования производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Ковальская А.П.; МВ и ССО УССР. – К, 1972. – 33л.
804949
  Ким А.И. Некоторые проблемы совершенствования товародвижения бакалейных товаров в Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ким А.И.; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 16л.
804950
  Фрадкина С.Я. Некоторые проблемы советской художественной прозы послевоенных лет (1946-1948 гг.) // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 9-12
804951
  Индюков М.С. Некоторые проблемы теории и практики жанров "образной публицистики" в телевизионном вещании : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Индюков М.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 с.
804952
  Арутюнян Н.Х. Некоторые проблемы теории напряженного состояния бетона и железобетона : автореф. дис. ... докт.техн. наук / Арутюнян Н.Х. – Ереван, 1949. – 24 с.
804953
  Рашидова Д.Д. Некоторые проблемы ценообразования образовательной услуги в вузах // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены особенности превращения образовательных услуг в товар, формирование рынка этих услуг, а также коммерциализация сферы образования. Предложена методика совершенствования калькуляции затрат на образовательные услуги, позволяющая учитывать ...
804954
  Дырда В.И. Некоторые проблемы энергосбережения при разрушении минерального сырья в ударно-центробежных дробилках / В.И. Дырда, А.А. Логинова // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 120-126. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
804955
  Калинин Юрий Павлович Некоторые проблемы эффективности педагогического труда в условиях научно-технической революции при социализме. (Политэкон. анализ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Калинин Юрий Павлович; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 22л.
804956
  Довнорович В.И. Некоторые пространственные задачи теории упругости. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Довнорович В.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1964. – 31л. – Бібліогр.:с.31
804957
  Захарин А.М. Некоторые процессы с дискретной компонетной и их применение в теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Захарин А.М.; КГУ. – Киев, 1972. – 16л.
804958
  Дроздова К.Е. Некоторые психологические особенности склонности учащихся к сельскохозяйственному труду и ее проявления : Автореф... канд. психол.наук: 21967 / Дроздова К.Е.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 25л.
804959
  Гусейнов Р.Э. Некоторые радиооптические свойства солнечной атмосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов Р.Э.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1953. – 8 с.
804960
  Елисеенков В.Н. Некоторые реакции хлоранлглидридов и смешанных эфиров третично- и ди-третично-(хлорзамещенных) алкилфосфористых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Елисеенков В.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 16л.
804961
  Дутчак Я.И. Некоторые результаты исследований по физике жидких металлов и тонких пленок : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дутчак Я.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
804962
  Джафаров А.С. Некоторые результаты о наилучших приближения на сфере и в шаре и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джафаров А. С.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 12л.
804963
  Богушевич А.Я. Некоторые результаты работы территориально-распределенной измерительной метеорологической системы сети постов ультразвуков АМС / А.Я. Богушевич, В.А. Корольков, А.А. Тихомиров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 85-95 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
804964
  Езерская Е.В. Некоторые свойства магнитных систем с анизотропным обменным взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Езерская Е.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1985. – 19л.
804965
  Евзоров И.Д. Некоторые свойства резольвенты и дробных степей обыкновенных дифференциальных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Евзоров И.Д.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
804966
  Дридзе Т.М. Некоторые семиотические аспекты психосоциологии языка. Влияние семиотич. уровня аудитории и информативности текстовых материалов на информированность населения (в рамках изучения прессы) : Автореф... канд. философ.наук: / Дридзе Т.М.; Ин-т конкретных социальных исследований АН СССР. – Москва, 1969. – 29л.
804967
  Старостин А. Некоторые соображения о буквализме и вольности вообще и о трактовке "Энеиды" Валерием Брюсовым в особенности // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 269-274
804968
  Натик Панахлы Некоторые социологические аспекты информационного общества // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 244-253
804969
  Есипов В.В. Некоторые спорные вопросы уголовного права / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 69 с.
804970
  Коломиец Александр Николаевич Некоторые стационарные смешанные задачи динамической концентрации напряжений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Коломиец Александр Николаевич; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.15
804971
  Киприанова Е.А. Некоторые стороны витаминного обмена дизентерийных палочек и его изменения под влиянием антибиотиков : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Киприанова Е.А. ; АН УССР , Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1965. – 17 с.
804972
  Кильчевская М.А. Некоторые стороны липидного обмена у животных с нормальной и пониженной функцией щитовидной железы в условиях облучения рентгеновыми лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Кильчевская М.А.; Смол. гос. мед. ин-т. – Минск, 1966. – 14л.
804973
  Измайлов Т.У. Некоторые стороны пищеварения в преджелудках крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе : Автореф... д-ра биол.наук: / Измайлов Т.У.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1966. – 47л.
804974
  Шакури Б. Некоторые страницы истории изученности процесса эрозии в Азербайджанской республики за 60 лет / Бехруз Шакури. – Baki : МВМ, 2009. – 159, [1] с. : фотогр., табл. – Тит л. на рус. и азерб. языках, обл. только на азерб. – Библиогр.: с. 150-151. – ISBN 978-9952-29-041-6
804975
  Ермилов Александр Николаевич Некоторые строгие результаты в теории модельных квантово-статистических системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ермилов Александр Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1979. – 11л.
804976
  Филиппова Л.Д. Некоторые тенденции в развитии высшей школы США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1975. – № 13. – С. 44-71
804977
  Мельчаков Ю.Л. Некоторые тенденции развития концепции сбалансированности биогеохимических циклов химических элементов / Ю.Л. Мельчаков, А.Е. Козаренко, В.Т. Суриков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 475-484 : табл. – Библиогр.: с. 483-484. – ISSN 0016-7525
804978
  Кочетков А.П. Некоторые тенденции развития современного гражданского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С..53-69. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
804979
  Едигарян В.М. Некоторые теоремы единственности для мероморфных в полуплоскости функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Едигарян В.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
804980
  Ефимов В.М. Некоторые теоретические вопросы построения моделей оптимального планирования в условиях неопределенности : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Ефимов В.М.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
804981
  Дубаневич О.С. Некоторые уловки в процессе аргументации // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.113-115
804982
  Егунов В.П. Некоторые усовершенствования методики количественного термического анализа. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Егунов В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.18-19
804983
  Килимов А.П. Некоторые факторы, влияющие на клетчаткосродность органических веществ : Автореф... канд. техн.наук: / Килимов А.П.; МВО СССР. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1951. – 8 с.
804984
  Ищенко Л.А. Некоторые физиолого-биохимические факторы устойчивости яблони к парше. : Автореф... канд. биол.наук: / Ищенко Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 19л.
804985
  Жарков Е.Д. Некоторые философские проблемы моделировпания процессов общения : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Жарков Е.Д.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
804986
  Караулов Е.С. Некоторые функциональные реакции в ряду 1.5-дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Караулов Е. С.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1969. – 19л.
804987
  Александровский Г. Некоторые черты жизни, личности и мировоззрения графа А.К. Толстого : Литературный очерк Г. Александровского : [Доклад, читанный на юбилее чествовании А. Толстого в Киевском литературно-артистистическом обществе]. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – [2], 15 с.
804988
  Скориков А.С. Некоторые черты из географического распространения Apterygota Европы / Напечатано по определению Общего собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. и Литография Зильберберг, 1899. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды общества испытателей природы при Харьковском университете, т. 34
804989
  Безсонов П.А. Некоторые черты путешествия Ю.И. Венелина В Болгарию / П.А. Безсонов. – Москва : В типографии Л. Степановой, 1857
804990
  Дзиган Е.Л. Некоторые черты современной кинорежиссуры / Е.Л. Дзиган. – Москва, 1976. – 47 с.
804991
  Колесова О.Е. Некоторые черты энергетического обмена мозга в динамике экспериментального аллергического энцефаломиелита : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Колесова О.Е. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 25 с.
804992
  Хадорич Л.В. Некоторые штрихи к профилю современных межамериканских отношений // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 8. – С. 35-50. – ISSN 0044-748Х
804993
  Киреева И.М. Некоторые эколого-физиологические особенности развития куколки чешуекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Киреева И.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 25л.
804994
  Калдыбаев Оразбек Некоторые экономико-математические модели и методы оптимизации и планирования машиностроительного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.13 / Калдыбаев Оразбек; АН Казах.ССР. Учен. совет по эконом. наукам при Отд. обществ. наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
804995
  Кажмуратов К. Некоторые экономические вопросы совершенствования технической базы цветной металлургии Казахстана : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Кажмуратов К.; АН СССР. Учен. совет по эконом. наукам при отделении общественных наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
804996
  Голубка С.М. Некоторые экономические категории в системе основных научных понятий: попытка сравнительного анализа / С.М. Голубка, М.М. Голубка // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 2, март - апрель. – С. 125-132. – ISSN 0572-2691
804997
  Колбина Л.И. Некоторые экстремальные задачи и оценки в конформном отображении : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Колбина Л.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
804998
  Багдасарян О.В. Некоторые электродинамические модели самовоздействия сильных электромагнитных волн в ионизирующихся средах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Багдасарян Овик Варданович ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1980. – 18 с. – Библиогр.: 18 назв.
804999
  Зима В.Г. Некоторые электромагнитные процессы образования и распада элементарных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зима В.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 14л.
805000
  Ишмуратов А.Г. Некоторые языковые и стилистические особенности большевистской газеты "Урал". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишмуратов А.Г.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1956. – 16л.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,