Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
803001
  Онищенко О. "Математичне Євробачення" їде в Україну. Потрібні гроші // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 16-22 червня (№ 23). – С. 12


  ""Математичне Євробачення" - так називають Європейську математичну олімпіаду для дівчат, що у квітні 2019 року відбудеться в Україні. Наша країна вперше приймає в себе олімпіаду такого рівня. На неї з"їдуться команди з п"ятдесяти країн, і не лише з ...
803002
   "Математичні" подвійні дипломи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Ччетверо студентів факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка успішно захистили магістерські роботи в рамках програми подвійного диплому "InterMaths Erasmus Mundus" з Університетом міста ...
803003
   "Математичні" складові успіху / шпальти підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Українці вибороли шість медалей у 60-й Міжнародній математичній олімпіаді - 1 золоту, 4 срібні та 1 бронзову. Вадим Коваль, учень 11 класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка отримав срібло. Традиційно українську команду ...
803004
   Математическая геология : Реферативный систематический указатель основной литературы по 1968 год. – Ленинград : АН СССР, 1969. – 246с.
803005
  Водолазкий В.И. Математическая замена обобщенных нелинейных зависимостей объемного влагосодержания и коэффициентов влагопереноса от всасывающего давления // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 86-91 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
803006
  Бродин М.С. Математическая интерпретация результатов лазерного эксперимента методами вычислительной физики / М.С. Бродин, В.Н. Старков // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
803007
  Матусевич К.Н. Математическая картография : пособие для учителей / К.Н. Матусевич, Н.К. Матусевич. – Ровно : Волинські обереги, 2003. – 212 с. – ISBN 966-7518-87-6
803008
  Степанов А.И. Математическая креативность : историко-психологические и этологические аспекты // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.183-195
803009
  Зайниев Р.М. Математическая культура - основа подготовки инженера. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 48-50. – ISSN 1726-667Х
803010
  Клини С.К. Математическая логика = Mathematical logic / С.К. Клини ; перевод с англ. Ю.А. Гастева ; под ред. Г.Е. Минца ; предисловие Ю.А. Гостева и Г.Е. Минца. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 482 с. – (Физико-математическое наследие). – ISBN 978-5-382-00626-0
803011
  Кахидзе Р.В. Математическая модель колебания подвески автомобиля / Р.В. Кахидзе, И.Ш. Дидманидзе, З.Р. Беридзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 211-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  The present work deals with the design diagram of a truck with a balanced suspension. The static deformation of tires changes depending on the degree of a load. In the mathematical model of an automobile with balanced suspension the introduction of the ...
803012
  Воронин Е.Г. Математическая модель космической оптико-электронной съемки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 20-23 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
803013
  Панченко А.И. Математическая модель насосной станции с приводным двигателем / А.И. Панченко, А.А. Волошина, И.А. Панченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський, державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13, т. 6. – С. 45-61. – ISSN 2078-0877
803014
  Тигина М.С. Математическая модель оценки уровня сформированности компетенций // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 88-89. – ISSN 0234-0453


  В статье рассмотрены особенности формирования профессиональных компетенций студентов. Приведена модель выпуск-ника как специалиста, обладающего набором профессиональных компетенций, а также описаны алгоритм и этапы оценивания уровня сформированности ...
803015
   Математическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники / В.О. Браун, С.В. Ленков, А.В. Селюков, В.М. Цыцарев, В.А. Осыпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 12-19


  Розробляється математична модель процесу технічного обслуговування й ремонту складного об"єкта РЕТ, що призначається для прогнозування показників надійності й вартості експлуатації об"єкта. Аналізуються можливості практичної реалізації ...
803016
  Банзак Г.В. Математическая модель процесса эксплуатации сложного технического объекта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропонована математична модель процесу експлуатації складного технічного об"єкта у вигляді системи диференціальних рівнянь для ймовірностей станів процесу. У моделі враховуються конструктивна, надійністна й функціональна структури об"єкта. ...
803017
  Лойд С. Математическая мозаика / С. Лойд; пер. с англ. Ю.Н. Сударева; сост. и ред. Мартин Гарднер. – 2. – Москва : Мир, 1980. – 344 с.
803018
  Турчин В.Н. Математическая статистика : Лабораторній практикум: Учебное пособие / В.Н. Турчин. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1992. – 182с. – ISBN 5-86400-095-7
803019
  Соколов Г.А. Математическая статистика : учебник для студ. обуч. по направлению экономика и эконом. спец. / Г.А. Соколов, И.М. Гладких; Рос эконом. акад. им Г.В. Плеханова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Экзамен, 2007. – 431с. – ISBN 5-377-00029-3
803020
   Математическая статистика и случайные процессы : практикум: учебное пособие для студ. технических вузов / Л.Д. Вишневский, Д.В. Гусак, Т.А. Погребецкая, Тер-Саакянц; Л.Д. Вишневский, Д.В. Гусак, Т.А. Погребецкая, Г.Л. Тер-Саакянц. – Киев : Вища школа, 1992. – 143с. – ISBN 5-11-002287-9; 5-7763-1338-4
803021
  Лазарев П. Математическая теория зрения // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
803022
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 4, № 3. – 1997. – 402 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803023
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 7, № 3. – 2000. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803024
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 7, № 2. – 2000. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803025
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 7, № 4. – 2000. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803026
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 2. – 2001. – 234 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803027
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 3. – 2001. – 345 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803028
   Математическая физика, анализ, геометрия : научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 8, № 4. – 2001. – 705 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803029
   Математическая физика, анализ, геометрия : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 9, № 3. – 2002. – 520 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803030
   Математическая физика, анализ, геометрия : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 9, № 4. – 2002. – 705 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803031
   Математическая физика, анализ, геометрия : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 12, № 1. – 2005. – 125 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803032
   Математическая физика, анализ, геометрия : Научно-теоретический журнал. – Харьков : Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 1994-. – ISSN 1027-1767
Т. 12, № 2. – 2005. – 248 с. – С 2005 г. "Журнал математической физики, анализа, геометрии"
803033
  Нагибин Ф.Ф. Математическая шкатулка: Пособ.для учащ. / Ф.Ф. Нагибин, Е.С. Канин. – М., 1984. – 160 с.
803034
   Математические заметки. – Москва : Наука. – ISSN 0025-567Х
Т. 78, вып. 2. – 2005
803035
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 78, вып. 3. – 2005
803036
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Том 79, вып. 5. – 2006
803037
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Том 79, вып. 2. – 2006
803038
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Том 79, вып. 6. – 2006
803039
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 80, вып. 6. – 2006
803040
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 81, вып. 2. – 2007
803041
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 81, вып. 3. – 2007
803042
   Математические заметки. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 81, вып. 4. – 2007
803043
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 84, вып. 6. – 2008
803044
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 85, вып. 1. – 2009
803045
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 85, вып. 2. – 2009
803046
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 85, вып. 3. – 2009
803047
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 86, вып. 4. – 2009
803048
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 86, вып. 6. – 2009
803049
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 87, вып. 1. – 2010
803050
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 87, вып. 2. – 2010
803051
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 87, вып. 3. – 2010
803052
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 87, вып. 4. – 2010
803053
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 88, вып. 4. – 2010
803054
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 90, вып. 3. – 2011. – С. 323-482
803055
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 90, вып. 4. – 2011. – С. 483-642
803056
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 90, вып. 5. – 2011. – С. 643-802
803057
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 92, вып. 4. – 2012. – C. 483-642
803058
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 92, вып. 6. – 2012. – C. 803-960
803059
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 93, вып. 1. – 2013
803060
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 93, вып. 2. – 2013
803061
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 94, вып. 2. – 2013. – C. 163-320
803062
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 94, вып. 5. – 2013
803063
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 94, вып. 6. – 2013. – C. 803-960
803064
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 95, вып. 2. – 2014
803065
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 95, вып. 3. – 2014
803066
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 95, вып. 4. – 2014
803067
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 96, вып. 3. – 2014. – С. 323-450
803068
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 96, вып. 4. – 2014. – С. 451-642
803069
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 96, вып. 5. – 2014. – С. 643-802
803070
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 96, вып. 6. – 2014. – С. 803-960
803071
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 97, вып. 1. – 2015. – 162 с.
803072
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 97, вып. 2. – 2015. – С. 163-322
803073
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 97, вып. 3. – 2015. – С. 323-482
803074
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 97, вып. 4. – 2015. – С. 483-642
803075
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 97, вып. 5. – 2015. – С. 643-802
803076
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 97, вып. 6. – 2015. – С. 803-960
803077
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 98, вып. 3. – 2015. – С. 323-482
803078
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 98, вып. 4. – 2015. – С. 483-642
803079
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 98, вып. 5. – 2015. – С. 643-802
803080
   Математические заметки / РАН. – Москва : Наука, 1967-. – ISSN 0025-567Х
Т. 98, вып. 6. – 2015. – С. 803-960
803081
  Партыка Т.Л. Математические методы : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования : учебник для студентов высших учеб. заведений / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Изд. 2-е., исправл. и доп. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2007. – 464с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-152-7
803082
  Волков В.А. Математические методы в деятельности психолога : учебное пособие / В.А. Волков; МОНУ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-8469-51-0
803083
  Катулев А.Н. Математические методы в системах поддержки принятия решений : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.Н. Катулев, Н.А. Северцев. – Москва : Высшая школа, 2005. – 312с. – ISBN 5-06-004754-7
803084
  Пыжов В.Г. Математические методы в экономической географии : Тексты лекций / В.Г. Пыжов; МВиССО УССР, Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 102с.
803085
  Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии" / В.В.Глухов, М.Д. Медников, С.Б. Коробко. – Изд. 3-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва : Лань, 2007. – 528 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0278-6
803086
  Иванова Л.П. Математические методы и приемы анализа языка // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 289-308. – ISBN 978-966-188-123-4
803087
  Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике : Учебное пособие / П.В. Конюховский. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 208с. – (Краткий курс). – ISBN 5-8046-0190-3
803088
  Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования : анализ и интерпретация данных: учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и по специальностям психологии / А.Д. Наследов. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 392с. – ISBN 5-9268-0275-7
803089
  Юнусов М.К. Математические модели борьбы с вредителями агроценозов / М.К. Юнусов; Таджикский ГУ; Отв. ред. З.Д. Усманов. – Душанбе : Дониш, 1991. – 26 с.
803090
   Математические модели в задачах водопользования = (Математичні моделі в задачах водокористування): : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / Л.И. Антошкина, В.М. Багрий, Н.Н. Беляев, И.И. Дудникова, Е.Д. Коренюк; Мин-во транспорта и связи Украины; Антошкина Л.И., Багрий В.М., Беляев Н.Н., Дудникова И.И., Коренюк Е.Д. – Днепропетровск : ЧП Грек А.С., 2006. – 168с. – ISBN 966-96596-2-0
803091
  Горин В.В. Математические модели нелокальной кинетики электронов в тлеющем разряде с полым катодом : учеб. пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / В.В. Горин, В.А. Петрухин, В.Я. Черняк ; М-во образования и науки РФ ; Московский физико-технический ин-т (гос. ун-т). – Москва ; Киев : МФТИ, 2011. – 127, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 124-127. – ISBN 978-5-7417-0360-1
803092
  Юдин М. Математические модели оптимального размещения когенерационных установок в регионах : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 36-39. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
803093
  Ладиков-Роев Математические модели сплошных сред : монография / Ю.П. Ладиков-Роев, О.К. Черемных ; НАН Украины, Нац. косм. агенство Украины ; Ин-т косм. исследований. – Киев : Наукова думка, 2010. – 552 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0853-8
803094
  Доценко С.И. Математические модели стабильных размещений // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 3-14. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье дан краткий обзор математических результатов, которые легли в основу нобелевской премии по экономике за 2012 год. Рассматривается понятие некоммерческого рынка, на котором устанавливаются устойчивые паросочетания. Рассмотрен алгоритм ...
803095
  Тимохов А.В. Математические модели экономического воспроизводства / А.В. Тимохов. – М. : МГУ, 1982. – 127 с.
803096
  Комиссаров А.В. Математические основы априорной оценки точности внешнего ориентирования сканов, полученных триангуляционными сканерами / А.В. Комиссаров, Е.А. Широкова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 7-12 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
803097
  Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс : учеб. пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 328 с. – ISBN 5-94774-139-3
803098
  Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики : хаос, структуры, вычислительный эксперимент / Г.Г. Малинецкий. – Изд. 5-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 312 с. – (Синергетика : от прошлого к будущему). – ISBN 978-5-382-00079-4
803099
  Косоруков О.А. Математические принципы динамической модели прогнозирования совокупного спроса в РФ / О.А. Косоруков, К.А. Мысина, С.Н. Мусихин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 357-365 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
803100
  Зорич В.А. Математический анализ : учеб. для студ. мат. и физ.-мат. факультетов и специальностей вузов / В.А. Зорич. – Изд. 4-е, испр. – Москва : МЦНМО. – ISBN 5-94057-056-9
Ч. 1. – 2002. – XVI, 657, [1] с. : ил. – Предм. указ.: с. 645-655. - Указ. имен: с. 656-657. – Библиогр.: с. 641-644
803101
  Богданов Ю.С. Математический анализ : Учебное пособие для студ. физико-математических специальностей высш. учеб. завед. / Богданов Ю.С., Кастрица О.А., Сыроид Ю.Б. – Москва : ЮНИТИ, 2003. – 351с. – ISBN 5-238-005000-8
803102
  Дороговцев А.Я. Математический анализ : Краткий курс в современном изложении / А.Я. Дороговцев. – 2-е изд. – Киев : Факт, 2004. – 558с. – ISBN 966-8408-44-6
803103
   Математический анализ в примерах и задачах : Учебное пособие для студентов ун-тов и технических высших учебных заведений / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач. – Киев : Вища школа
Ч. 1 : Введение в анализ, производная, интеграл. – 1974. – 679с.
803104
  Маклаков В.В. Математический генотип античного мышления: число как принцип мира пифагорейцев / В.В. Маклаков, А.Е. Коломейцев // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 86-91. – ISSN 1684-2618
803105
   Математический практикум : Учебное пособие для вузов / Г.Н. Положий, Н.А. Пахарева, И.З. Степаненко, П.С. Бондаренко; Под ред. Г.Н.Положего. – Москва : Государственнок издательство физико-математической литературы, 1960. – 512 с.
803106
   Математический сборник. – Киев : Наукова думка, 1976. – 295 с.
803107
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 2. – 1995
803108
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 3. – 1995
803109
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 4. – 1995
803110
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 5. – 1995
803111
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 6. – 1995
803112
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 7. – 1995
803113
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 8. – 1995
803114
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 9. – 1995
803115
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 10. – 1995
803116
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 11. – 1995
803117
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 186, № 12. – 1995
803118
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 2. – 1996
803119
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 3. – 1996
803120
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 4. – 1996
803121
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 5. – 1996
803122
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 6. – 1996
803123
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 7. – 1996
803124
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 8. – 1996
803125
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 9. – 1996
803126
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 10. – 1996
803127
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 11. – 1996
803128
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 187, № 12. – 1996
803129
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 188, № 2. – 1997
803130
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 188, № 3. – 1997
803131
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 188, № 4. – 1997
803132
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 188, № 5. – 1997
803133
   Математический сборник. – Москва. – ISSN 0368-8666
Т. 188, № 6. – 1997
803134
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 196, № 11. – 2005. – 160 с.
803135
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Том 197, № 6. – 2006. – 160 с.
803136
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Том 197, № 5. – 2006. – 160 с.
803137
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 197, № 12. – 2006. – 160 с.
803138
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 1. – 2007. – 160 с.
803139
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 2. – 2007. – 160 с.
803140
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 3. – 2007. – 160 с.
803141
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 4. – 2007. – 160 с.
803142
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 5. – 2007. – 160 с.
803143
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 6. – 2007. – 160 с.
803144
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 7. – 2007. – 160 с.
803145
   Математический сборник. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 198, № 8. – 2007. – 160 с.
803146
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 199, № 12. – 2008. – 160 с.
803147
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 199, № 5. – 2008. – 160 с.
803148
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 199, № 7. – 2008. – 160 с.
803149
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 200, № 1. – 2009. – 160 с.
803150
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 200, № 2. – 2009. – 160 с.
803151
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 200, № 3. – 2009. – 160 с.
803152
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 200, № 7. – 2009. – 160 с.
803153
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 200, № 10. – 2009. – 160 с.
803154
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 200, № 12. – 2009. – 160 с.
803155
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 201, № 1. – 2010. – 160 с.
803156
   Математический сборник / РАН. – Москва : Наука, 1866-. – ISSN 0368-8666
Т. 201, № 2. – 2010. – 160 с.
803157
  Ганчев И. Математический фольклор / Ганчев И., Чимаев К., Стоянов Й. – Москва : Знание, 1987. – 208 с. – (Переводная научно-популярная литература)
803158
  Лысенко Н.Г. Математическое и программное обеспечение нейрокомпьютеров / Н.Г. Лысенко. – Харьков : Основа, 1991. – 91с.
803159
  Титко А.И. Математическое и физическое моделирование электромагнитных полей в электрических машинах переменного тока / А.И. Титко, Г.Г. Счастливый. – Киев : Наукова думка, 1976. – 200 с.
803160
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 2. – 1995
803161
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 3. – 1995
803162
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 4. – 1995
803163
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 5. – 1995
803164
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 6. – 1995
803165
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 7. – 1995
803166
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 8. – 1995
803167
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 9. – 1995
803168
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 10. – 1995
803169
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 11. – 1995
803170
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 12. – 1995
803171
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 2. – 1996
803172
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 3. – 1996
803173
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 4. – 1996
803174
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 5. – 1996
803175
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 6. – 1996
803176
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 9. – 1996
803177
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 10. – 1996
803178
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 11. – 1996
803179
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 8, № 12. – 1996
803180
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 2. – 1999
803181
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 3. – 1999
803182
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 4. – 1999
803183
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 5. – 1999
803184
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 6. – 1999
803185
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 7. – 1999
803186
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 8. – 1999
803187
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 9. – 1999
803188
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 10. – 1999
803189
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 11. – 1999
803190
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
№ 12. – 1999
803191
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 2. – 2000
803192
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 3. – 2000
803193
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 4. – 2000
803194
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 5. – 2000
803195
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 6. – 2000
803196
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 7. – 2000
803197
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 8. – 2000
803198
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 9. – 2000
803199
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 10. – 2000
803200
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 11. – 2000
803201
   Математическое моделирование. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 12, № 12. – 2000
803202
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 18, № 1. – 2006. – 127 с.
803203
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 5. – 2007. – 127 с.
803204
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 6. – 2007. – 127 с.
803205
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 7. – 2007. – 127 с.
803206
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 8. – 2007. – 127 с.
803207
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 9. – 2007. – 127 с.
803208
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 10. – 2007. – 127 с.
803209
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 11. – 2007. – 127 с.
803210
   Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 19, № 12. – 2007. – 127 с.
803211
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 20, № 10. – 2008. – 127 с.
803212
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 20, № 11. – 2008. – 127 с.
803213
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 20, № 12. – 2008. – 127 с.
803214
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 21, № 1. – 2009. – 127 с.
803215
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 21, № 7. – 2009. – 127 с.
803216
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 21, № 8. – 2009. – 127 с.
803217
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 21, № 9. – 2009. – 127 с.
803218
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 21, № 10. – 2009. – 127 с.
803219
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 21, № 11. – 2009. – 127 с.
803220
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 22, № 10. – 2010. – 127 с.
803221
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 22, № 11. – 2010. – 127 с.
803222
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 22, № 12. – 2010. – 127 с.
803223
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 23, № 1. – 2011. – 160 с.
803224
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 23, № 2. – 2011. – 160 с.
803225
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 23, № 9. – 2011. – 160 с.
803226
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 23, № 10. – 2011. – 160 с.
803227
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 23, № 11. – 2011. – 160 с.
803228
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 23, № 12. – 2011. – 160 с.
803229
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 24, № 1. – 2012. – 160 с.
803230
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 24, № 2. – 2012. – 160 с.
803231
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 24, № 3. – 2012. – 136 с.
803232
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 24, № 10. – 2012. – 148 с.
803233
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 24, № 12. – 2012. – 136 с.
803234
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 25, № 1. – 2013. – 136 с.
803235
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 25, № 2. – 2013. – 136 с.
803236
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 25, № 11. – 2013. – 136 с.
803237
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 25, № 12. – 2013. – 136 с.
803238
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 2. – 2014. – 136 с.
803239
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 3. – 2014. – 136 с.
803240
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 4. – 2014. – 136 с.
803241
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 7. – 2014. – 148 с.
803242
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 8. – 2014. – 148 с.
803243
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 9. – 2014. – 148 с.
803244
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 10. – 2014. – 136 с.
803245
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 11. – 2014. – 136 с.
803246
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 26, № 12. – 2014. – 136 с.
803247
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 27, № 2. – 2015. – 148 с.
803248
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 27, № 3. – 2015. – 136 с.
803249
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 27, № 4. – 2015. – 136 с.
803250
   Математическое моделирование / Рос. акад. наук ССР. – Москва : Наука, 1989-. – ISSN 0234-0879
Т. 27, № 6. – 2015. – 146 с.
803251
  Гергедава Ш.К. Математическое моделирование в автоматизированной системе управления исследованием скважин газовых месторождений : Обзор. Математические методы исследований в геологии / Ш.К. Гергедава, В.Г. Тагиев. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 53 с.
803252
  Анциферов А.В. Математическое моделирование в шахтной сейсморазведке / А.В. Анциферов, А.А. Глухов ; Нац. акад. наук Украины, Укр. гос. науч.-исслед. и проект.-конструкторский ин-т горной геологии, геомеханики и маркшейдер. дела. – Киев : Наукова думка, 2012. – 253, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 242-251. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1177-9
803253
  Сандраков Г.В. Математическое моделирование динамики структурно-неоднородных жидкостей / Г.В. Сандраков, С.Б. Бойко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 109-120. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В работе рассмотрен метод математического моделирования динамики структурно-неоднородных жидкостей в области высоких давлений, скоростей и энергий. Этот метод основан на дискретизации законов сохранения массы, моментов и энергии, представленных в ...
803254
  Бойко С.Б. Математическое моделирование динамики фазовых превращений графит-алмаз / С.Б. Бойко, Г.В. Сандраков // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 88-108. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе рассмотрен новый метод математического моделирования динамики фазовых превращений графит-алмаз в структурно-неоднородных материалах при больших скоростях, высоких давлениях и энергиях. Этот метод основан на дискре-тизации законов сохранения ...
803255
  Иванов Ю.Б. Математическое моделирование длинноволновых процессов в стратифицированной вращающейся жидкости // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-26. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Проведено асимптотичний аналіз спектральної задачі для операторного пучка двошарової рідини, що обертається та вміщує малий параметр. За базову модель прийнято систему диференціальних рівнянь динаміки рідини.
803256
  Диленко В.А. Математическое моделирование интеграции экономики / В.А. Диленко, Е.Л. Сабодаш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 78-82. – ISSN 2222-4459
803257
  Максимчук В.Л. Математическое моделирование морфометрических характеристик берега и их флуктуаций // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 86-91 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
803258
  Верлань А.Ф. Математическое моделирование нелинейных процессов динамики вязкоупругих пластин в потоке газа / А.Ф. Верлань, Б.А. Худаяров // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 29-35. – (Технічні науки ; вип. 10). – ISSN 2308-5916
803259
  Шиляев Б.А. Математическое моделирование радиационного повреждения : история развития работ в ННЦ ХФТИ : препринт ХФТИ 2013-5 / Б.А. Шиляев ; Нац. науч. центр. "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 31, [1] с. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., укр.
803260
  Ковтун К.В. Математическое моделирование радиационного повреждения гафния в активной зоне ядерного реактора деления : препринт : ХФТТИ 2014-1 / К.В. Ковтун, Б.А. Шиляев ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014
803261
  Головань Олег Валерьевич Математическое моделирование социокультурных процессов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С.33-39. – ISSN 2073-9702
803262
  Городнов В.П. Математическое моделирование, оценка эффективности и синтез организационных структур предприятий / В.П. Городнов, О.В. Фык; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2005. – 192с. – ISBN 966-8558-23-5
803263
  Самарский А.А. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – 2-е изд., исправл. – Москва : Физматлит, 2005. – 320с. – ISBN 5-9221-0120-X
803264
  Компаниец Л.Ф. Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении / Л.Ф. Компаниец, А.А. Краснопрошина, Н.Н. Малюков // Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах / Отв. ред. С.В.Емельянов, В.С.Михалевич. – Киев : Выща школа, 1992. – Кн. 6 : Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении /Л.Ф. Компанец, А.А. Краснопрошина, Н.Н. Малюков. – С. 1-287
803265
  Веревский Г. Математическое обоснование законов мышления : Логика // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 52с.
803266
  Галицкий В.В. Математическое описание совместной динамики 12С и 14С в гумусе почвы / В.В. Галицкий, И.В. Иванов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1278-1286 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
803267
  Вовк С.Н. Математическое планирование научного эксперимента как способ решения теоретических и практических задач // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
803268
  Голиков А.И. Математическое развитие младших школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
803269
  Дрозд-Корольова Математична бiологiя // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 75-84. – ISSN 1029-4171
803270
  Вагнер Г. Математична географія / Г. Вагнер. – Київ, Харьков : Радянська школа, 1938. – 236 с.
803271
   Математична економіка : навч. посібник / Т.В. Блудова [та ін. ; редкол.: В.Я. Кардаш (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 464, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-459. – ISBN 978-966-483-183-0
803272
  Волошин О.Ф. Математична економіка : методичні рекомендації, приклади та вправи з курсу : навч. посібник з напряму "Прикладна математика" для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ, 2011. – 183, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 173-182 ; На обкл. зазнач. Мікроекономіка та Макроекономіка. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-642-048-1
803273
  Волошин О.Ф. Математична економіка : конспект лекцій та практичні заняття / О.Ф. Волошин, М.В. Коробова, Т.В. Колянова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-966-439-645-2
803274
  Кулян В.Р. Математична задача про керування водними ресурсами екосистеми / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.В. Рутицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 88-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядається математична постановка та будується алгоритм розв"язання задачі оптимального керування водними ресурсами екосистеми при обмеженнях на концентрацію забруднень. The problem of construct of mathematical model and mathematical optimization ...
803275
  Шевченко А.В. Математична індукція / А.В. Шевченко. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 48 с.
803276
  Бардась В. Математична інтерпретація залежності між ефективністю землекористування та інституціональним середовищем в аграрній сфері // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
803277
  Жмуренко О. Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 77-91. – ISSN 2077-1827
803278
  Бєла Л.П. Математична компетентність як основа формування професійної математичної компетентності майбутніх інженерів // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 41 : Педагогические науки. – С. 106-112
803279
  Дубініна О.М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 177-184. – ISSN 2074-8922
803280
  Зінченко Г. Математична культура як інноваційна складова професійної компетентності майбутнього вчителя математики // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 88-95. – ISSN 2075-1478
803281
  Перебийніс В.І. Математична лінгвістика : навч. посібник для студ. від-нь структур.-мат., приклад. та комп"ютер. лінгвістики / В.І. Перебийніс ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістич. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-638-292-7
803282
  Вітенько І.В. Математична логіка / І.В. Вітенько. – Ужгород, 1971. – 214 с.
803283
  Хромой Я.В. Математична логіка / Я.В. Хромой. – Київ : Вища школа, 1983. – 208с.
803284
  Нікітченко М.С. Математична логіка : Навчальний посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-523-8
803285
  Олійник А.С. Математична логіка : навч. посібник для студ. ін-тів / А.С. Олійник, В.І. Сущанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 171, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 168. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-439-650-6
803286
  Середа В.Ю. Математична логіка в шкільному курсі математики / В.Ю. Середа. – Київ, 1984. – 144 с.
803287
  Нікітченко М.С. Математична логіка та теорія алгоритмів : підручник для студентів кібернетичних факультетів вищих навч. закладів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 528 с. – ISBN 966-439-007-0
803288
  Шкільняк С.С. Математична логіка: Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С.С. Шкільняк ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 279, [1] с. – Покажч. термінів: с. 128-132, 271-276. – Бібліогр.: с. 126-127, 268-269. – ISBN 978-966-608-979-6
803289
  Жиров Г.Б. Математична модель базового логічного елемента транслятора напівпровідникової ВІС ТТЛ-структури в статичному режимі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 62-65. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розв"язуванню актуальної науково-технічної й інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стану типових елементів заміни виготовлених на базі цифрових інтегральних мікросхем. The offered paper "Mathematical model of a base ...
803290
  Єлісєєв В.І. Математична модель бульбашкового кипіння розчину цукрози / В.І. Єлісєєв, В.І. Луценко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 136-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
803291
  Литвин О.О. Математична модель вектора прискорення за його слідами в сейсморозвідц // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 1025-6415
803292
  Дорофєєв Олександр Анатолійович Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації : Автореферат дісертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук / Дорофєєв Олександр Анатолійович; Національний технічний університет КПІ. – Тернопіль, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
803293
  Ляшенко О. Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки / О. Ляшенко, Л. Буяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 17-32. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
803294
  Іванчук О. Математична модель взаємозв"язку просторових координат точок мікроповерхні дослідного об"єкта з відповіднимиїх координатами на РЕМ-стереозображеннях // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
803295
  Марчук М.В. Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару / М.В. Марчук, В.М. Харченко, М.М. Хом"як // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 64-73. – ISSN 1810-3022
803296
  Медвідь М.М. Математична модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 64-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Запропоновано математ. модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців, яка є складником моделі максимізації корисності роботодавця (держави) та найманого працівника за недостатніх умов гарантованого комплектування ...
803297
  Устименко О.А. Математична модель визначення температурних показників при проникненні оптичного інфрачервоного випромінювання в покрив бджіл / О.А. Устименко, П М. Кунденко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 100-101. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
803298
  Олійник С.В. Математична модель випарника етилбензолу у виробництві стиролу / С.В. Олійник, З.Я. Козаневич // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 15-16
803299
  Дозорський В.Г. Математична модель вокалізованих фрикативних звуків для задач діагностики голосового апарату людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дозорський Василь Григорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803300
  Нещадим О.М. Математична модель деформування тонкої в"язкопружної платівки / О.М. Нещадим, О.П. Зінкевич, В.М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 284-293. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
803301
  Іванов О.Я. Математична модель динаміки чисельності популяції з урахуванням зміни ємності середовища та зміни коефіцієнтів приросту / О.Я. Іванов, В.О. Василенко // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 172-176. – ISSN 1023-2427
803302
  Потапенко Л.І. Математична модель динамічних процесів в морських водоймах // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 150-151. – ISBN 978-966-8725-10-4
803303
  Котов Б.І. Математична модель динамічних режимів системи утилізації надлишкової і відпрацьованої теплоти з грунтовим акумулятором для сільськогосподарських виробничих споруд / Б.І. Котов, В.О. Грищенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
803304
  Мареніченко В.В. Математична модель дискового плуга / В.В. Мареніченко, Є.І. Лепеть // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 246-250 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
803305
  Дедів І.Ю. Математична модель дихальних шумів для підвищення інформативності аускультативних діагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дедів Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
803306
  Харченко В.П. Математична модель для ідентифікації сузір"я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO / В.П. Харченко, О.Г. Кукуш, Є.А. Знаковська // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3 (52). – С. 5-8. – ISSN 1813-1166


  Розглянуто модернізовану математичну модель для ідентифікації сузір"я навігаційних супутників GPS, GLONASS, GALILEO. Показано, що модель може бути застосована для більш адекватного визначення цілісності аеронавігаційних засобів.
803307
  Скидан Ольга Юріївна Математична модель для управління технологічнім процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Скидан О.Ю.;Вінницк. держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
803308
  Ткаченко Т.М. Математична модель екстенсивної зеленої покрівлі зі степовим типом фітоценозу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 94-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
803309
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля в зоні відшарування ізоляції від поверхні труби при катодній поляризації / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 191-195 : рис. – Бібліогр.: с. 195. – ISSN 0203-3100
803310
  Лукович В.В. Математична модель електричного поля системи катодного захисту магістрального трубопроводу / В.В. Лукович, В.В. Лукович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 169-173 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
803311
  Устіч К.Ю. Математична модель електрокристалізації плюмбум (IV) оксиду з кислих електролітів / К.Ю. Устіч, Т.В. Лук"яненко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 165
803312
  Кубявка М. Математична модель інформаційного впливу на контрагента взаємодії // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 216-222. – ISSN 2411-1031


  При формуванні науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами із застосуванням інформаційних технологій, які можна було б використати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій, ...
803313
   Математична модель інформаційного об"єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту / О.В. Барабаш, А.С. Слюняєв, І.М. Савченко, І.М. Плосконос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрямки інтелектуалізації складних ораганізаційно-технічних систем, запропоновано модель інформаційного об"єкта для інтелектуальної інформаційно-керуючої системи аеропорту. Ключові слова: інформаційний об"єкт інтелектуальна ...
803314
  Кардаков О.Ю. Математична модель координаторів, що стежать, на базі нечіткої логіки / О.Ю. Кардаков, С.І. Клюфас, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Представлено загальну математичну модель координаторів, що стежать, на базі нечіткої логіки з електричними та гідравлічними двигунами, яка необхідна для дослідження динаміки їхньої роботи. There presented the mathematical model of fuzzy logic tracking ...
803315
  Пономарьов В.Д. Математична модель курсу валюти на ринку FOREX / В.Д. Пономарьов, О.С. Слабоспицький // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 154-155
803316
  Зінько П.М. Математична модель лінійного вузла електричного навантаження / П.М. Зінько, А.В. Чабан // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 109-110
803317
  Акулова Г.В. Математична модель міграції економічного агента-власника фактору виробництва з урахуванням рівня його добробуту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
803318
  Діброва С.Г. Математична модель окорухового апарату людини в нормі / С.Г. Діброва, Д.В. Кухаренко, В.І. Ємченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
803319
  Белз О. Математична модель оптимізації інвестиційного портфеля фірми // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
803320
  Гусаренко М.П. Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контролю грунту / М.П. Гусаренко, Н.О. Любимова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 136-140. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
803321
  Доленко Г. Математична модель оцінки ефективності регіонального економічного розвитку / Г. Доленко, Є. Конарєва, Д. Мановицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є формування математичної моделі оцінки ефективності регіонального економічного розвитку організаційної системи. The aim of this paper is forming of the mathematical model of evaluation of regional economic development effectiveness of ...
803322
  Семенова В.Г. Математична модель оцінювання ефективності складових системи управління інтелектуальною власністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 58-62. – ISSN 2306-6806
803323
  Фурсова Н.А. Математична модель оцінювання потенційного впливу публікацій на цільову аудиторію в мережі "Інтернет" / Н.А. Фурсова, С.С. Кочережко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 9-13 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
803324
   Математична модель поширення SH-хвиль у композитах з розподіленими тонкими п"єзоелектричними включеннями / Р.В. Рабош, Ю.І. Максимів, В.В. Пороховський, В.О. Міщенко, Я.І. Кунець // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 98-106. – ISSN 1810-3022
803325
  Колянова Т.В. Математична модель природженого імунітету. Вплив запізнення на характер стійкості стаціонарних точок. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 132-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається математична модель природженого імунітету, яка описується системою нелінійних диференціальних рівнянь із запізненням. Аналізується вплив запізнення на стійкість стаціонарних точок, наводяться біологічні наслідки A mathematical model of ...
803326
   Математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем / О.В. Буяло, С.В. Гахович, С.І. Глухов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 14-20


  В статті розроблена математична модель процесів відмов електромеханічних складових частин сучасних складних радіоелектронних систем. Отримано аналітичні вирази розподілу часу безвідмовної роботи і проведена оцінка його параметрів Використання даної ...
803327
  Гуза К.М. Математична модель процесу абсорбції в скрубері у виробництві ацетилену / К.М. Гуза, З.Я. Козаневич, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 13-14
803328
  Гахович С.В. Математична модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів / С.В. Гахович, О.В. Буяло, В.Д. Молдован // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 13-18


  У статті запропоновано нову модель процесу передачі інформації з застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів (ІКЗ). Процес передачі інформації за допомогою сучасних ІКЗ представлено у вигляді системи з резервом часу, який не ...
803329
  Бейко І.В. Математична модель ринкової економіки / І.В. Бейко, І.М. Назарага, О.В. Тарасова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
803330
  Тарасова О.В. Математична модель ринкової економіки // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 206-207
803331
  Млинко Богдана Богданівна Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Млинко Б.Б.; МОіНУ. Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
803332
  Наконечний О.Г. Математична модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі досліджується динамічна модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами керувань. При певних умовах одержані оцінки для розв"язків таких рівнянь. We consider mathematical model with non-stationary parameters of spreading any ...
803333
  Козелков С.В. Математична модель розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на комутуючих пристроях інформаційних систем / С.В. Козелков, Н.В. Коршун, М.М. Браіловський // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 2412-4338
803334
  Поперешняк С.В. Математична модель розрахунку дебіту перфорованої обсадної труби // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 38-39
803335
  Смолінський С.В. Математична модель руху бульби по поверхні спіральної картоплесортувалки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 191-197 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
803336
  Козоріз В.В. Математична модель руху вагону на магнітному підвісі / В.В. Козоріз, С.І. Ляшко, І.В. Грицай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 26-32. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Побудовано математичну модель руху вагона на магнітному підвісі з використанням формалізму Лагранжа. Проаналізовано розв"язки отриманої моделі. The mathematical passenger car traffic model on magnetic levitation was constructed by using Lagranga"s ...
803337
  Рудий А.В. Математична модель руху гусеничної машини на основі рівнянь Гіббса-Аппеля / А.В. Рудий, Д.В. Рудавський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 113-116. – ISSN 2311-7249


  У статті розглянуто криволінійний рух гусеничної машини на площині. На основі рівнянь Гіббса-Аппеля сформульовано математичну модель руху гусеничної машини на площині, як механічної системи із неголономними в"язями. Побудована система диференційних ...
803338
  Буяло О.В. Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при впливі дестабілізуючих факторів, які знецінюють виконану роботу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
803339
   Математична модель середнього ремонту сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння при незнецінюючих відмовах / Б.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.В. Буяло, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоноване удосконалення процесу проведення середнього ремонту (СР) сучасних зразків радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО) у військовому ремонтному органі (ВРО) та розроблена нова математична модель цього процесу з урахуванням резерву ...
803340
   Математична модель системи автоматичного регулювання перетворювачем електроенергії / С.В. Лєнков, В.А. Мокрицький, Ю.О. Гунченко, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 53-56


  У роботі визначено умови та принципи побудови системи автоматичного регулювання (САР) для перетворювачів електроенергії різного типу. Запропоновано узагальнену функціональну схему САР, для якої детально описано основні складові блоки. По ...
803341
  Гаврилюк І.П. Математична модель слошингу в прямокутнику з ребрами / І.П. Гаврилюк, А.Б. Кулик, В.Л. Макаров // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 110-115. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається математична модель лінійного слошингу в прямокутнику з ребрами. Ця модель є диференціальним рівнянням другого порядку з псевдодиференціальним операторним коефіцієнтом. Математична модель дискретизується за допомогою використання методу ...
803342
   Математична модель структури інфораційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі / В.В. Собчук, О.А. Лаптєв, І.П. Саланда, Ю.В. Сачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 124-132. – ISSN 2524-0056


  У статті розроблена модель структури інтегральної інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі, з врахуванням руйнівних впливів різного характеру. Під функціональною стійкістю інтегральної інформаційної мережі в ...
803343
  Повещенко Г. Математична модель структурної еволюції суспільних продуктивних сил / Г. Повещенко, Ю. Чеховий // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.41-59
803344
  Абдусалям Математична модель струменевого відсіку змішуючого підігрівача, що враховує динамічні режими / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержана математична модель дозволяє досліджувати вплив різних факторів на роботу змішуючого підігрівача у перемінних режимах систем регенерації конденсатного тракту паротурбінних установок.
803345
  Калініченко Р.А. Математична модель сушіння рослинної сировини в обертальному барабані за комбінованого підведення енергії / Р.А. Калініченко, Б.І. Котов, А.В. Спірін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 219-225 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
803346
   Математична модель та алгоритм дослідження динаміки гідроприводу ковша неповноповоротоного екскаватора з урахуванням хвильових процесів в довгій напірній гідролінії / Ж.П. Дусанюк, О.В. Петров, О.В. Дерібо, А.В. Черниш // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 121-128. – ISSN 1997-9266
803347
  Варецький Я.Ю. Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.12. / Ярема Юрійович Варецький; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
803348
  Магдаліна Ігор Валерійович Математична модель та метод наближеного розв"язання задачі упакування опуклих багатогранників : Автореферат дис. ... канд. тех. наук.: 01.05.02 / Магдаліна І.В.; НАНУ; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2001. – 19 с.
803349
  Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дунець Василь Любомирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
803350
  Роїк О.М. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.М. Роїк, А.О. Азарова, Л.А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 245-253 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
803351
  Мулик Наталія Володимирівна Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Мулик Н. В.; Мін-во освіти і науки України; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 19с. – Бібл.: 11 назв
803352
  Чорноморець А.О. Математична модель та метод розв"язання задачі розміщення тривимірних многогранних об"єктів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Чорноморець А.О.; АН України. Ін-т пробл. машинобудув. – Харків, 1993. – 16л.
803353
  Лещишин Ю.З. Математична модель та методи ефективного визначення розладки ритмокардіосигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Лещишин Юрій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803354
  Яськов Георгій Миколайович Математична модель та методи розв"язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих відстаней : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Яськов Г.М.; НАНУ, Ін-т ім. А.М.Підгорного. – Київ, 2000. – 18 с.
803355
  Мурін М.М. Математична модель та оптимізаційні методи розв"язання задачі розміщення прямокутних геометричних об"єктів зі змінюваними метричними характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мурін Михайло Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803356
  Барабаш Ю.Л. Математична модель та результати моделювання сигнального розпізнавання й визначення координат гармат у РЛС розвідки вогневих позицій / Ю.Л. Барабаш, Г.Д. Братченко, А.А. Гончарук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-9. – Бібліогр.: С. 9 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати розробки математичної моделі для дослідження процесів розпізнавання класу (типу) та ви-мірювання координат гармат в РЛС розвідки вогневих позицій (ВП). Метою статті є описання шляху використання інфо-рмації розпізнавання для ...
803357
  Кобильська О.Б. Математична модель теплового процесу із невідомою функцією джерела / О.Б. Кобильська, В.П. Ляшенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 41-45. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
803358
  Осухівська Г.М. Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини. : Автореф... канд.техн.наук: 01.05.02 / Осухівська Г.М.; М-во освіти Укр.Терн.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
803359
  Максишко Н.К. Математична модель управління викладацьким складом ВНЗ на основі концепції людського капіталу / Н.К. Максишко, А.В. Переверзєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 140-145. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
803360
   Математична модель участі тропоніну С у регуляції м"язового скорочення / Ю.І. Прилуцький, В.М. Данилова, К.І. Богуцька, І.А. Залоїло, Д.М. Ноздренко, М.С. Мирошниченко // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
803361
  Лук"янець О.І. Математична модель формування дощового стоку на гірському водозборі: результати використання в прогностичних системах / О.І. Лук"янець, М.М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 41-46. – Бібліогр.: 9 назв
803362
  Оберемок І.І. Математична модель формування плану-графіку проекту на базі цінностей зацікавлених сторін // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
803363
  Левін І.О. Математична модель, способи і пристрої інформаційного управління елементами формоутворення суперпрецизійних верстатів приладо- і машинобудування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Левін І.О. ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 6 назв
803364
  Рябчій В. Математична обробка результатів подвійних нерівноточних вимірів / В. Рябчій, В. Рябчій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 33-38. – ISSN 1819-1339
803365
  Вижва С.А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посібник для студ. геологічних спец. ВНЗ / С.А. Вижва, А.П. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 153, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-439-701-5
803366
  Перестюк М.О. Математична олімпіада 2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловский, В.Н. Нагорний // Математика в школі, 2000. – №4
803367
  Перестюк М.О. Математична олімпіада 2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, В.І. Михайловский, В.Н. Нагорний // У світі математики, 2000. – вип. 4
803368
  Булдигін В.В. Математична олімпіада для школярів на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту / В.В. Булдигін, О.С. Шкабара, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 69-72. – ISSN 1029-4171
803369
  Мелікян О. Математична освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України як історико-педагогічна проблема // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 107-114. – ISSN 2077-1827
803370
  Житарюк І.В. Математична освіта Хотинщини за часів її перебування у складі царської Росії: становлення, розвиток і кадрове забезпечення // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1728-3671
803371
  Грицюк О.С. Математична освіта: модифікація шляхом використання ІКТ // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 58-62 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
803372
  Ішутина Г.С. Математична основа для оцінки надійності і геодезичних мереж // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
803373
  Житарюк Іван Математична підготовка науковця в постмодерному просторі як базова структура фундаменталізації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 214-221. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У роботі приділено увагу компоненту нової освітньої парадигми - концепції фундаменталізації, основу якої складає неперервна математичка підготовка як засіб фундаменталізації природничих дисциплін, що формує системні підходи і мову міждисциплінарного ...
803374
  Граб М.І. Математична підготовка юриста у вузі як інноваційний компонент формування математичної культури юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-32. – Бібліогр.: 22 назв.
803375
   Математична премія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українська вчена Марина В"язовська отримала "Премію Салема 2016" - математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур"є. Марина ...
803376
  Сухотеплий В. Математична реконструкція структури власного капіталу та прибутковості реального банківського сектору України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 84-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
803377
  Рябчій В.А. Математична розробка результатів подвійних рівноточних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 74-81 : табл. – Бібліогр.: с.79-80. – ISSN 0130-1039
803378
  Ясинський В.К. Математична статистика / В.К. Ясинський. – Чернівці : Рута, 1997. – 44 с.
803379
  Турчин В.М. Математична статистика : Посібник / В.М. Турчин. – Київ : Академія, 1999. – 240с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-064-7
803380
  Ващук Ф.Г. Математична статистика : навч.-метод. посібник / Ващук Ф.Г., Лавер О.Г., Матяшовська Б.О. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки та права. – Ужгород : Карпати, 2002. – 153, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 966-671-029-3
803381
   Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.А. Мартиненко, О.М. Нещадим, О.І. Радзієвська, В.М. Сафонов; М.А. Мартиненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Акад. наук вищої школи України. – Київ : Четверта хвиля, 2005. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 190-193. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 966-529-117-3
803382
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
803383
   Математична статистика : навч. посібник [для студентів ф-ту комп"ютер. наук та кібернетики, фіз.-мат ф-тів техн. і пед. вищ. закладів освіти] / [Є.О. Лебєдєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 147
803384
  Руденко В.М. Математична статистика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Руденко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – ISBN 978-611-01-0277-3
803385
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах / В.М. Турчин. – Дніпропетровськ, 1992. – 160 с.
803386
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Турчин; Мін-во освіти України; Дніпропетров. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ : ДДУ. – ISBN 5-7763-8693-4
Ч.1. – 1998. – 88с.
803387
  Турчин В.М. Математична статистика в прикладах і задачах : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Турчин; Мін-во освіти України. – Дніпропетровськ : ДДУ. – ISBN 5-7763-8693-4
Ч.2. – 1998. – 228 с.
803388
  Грисенко М.В. Математична статистика для економістів-міжнародників : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258
803389
  Толбатов Ю.А. Математична статистика та задачі оптимізації в алгоритмах і програмах / Ю.А. Толбатов. – Київ : Вища школа, 1994. – 399с. – ISBN 5-11-004036-2
803390
  Коваленко І.П. Математична статистика у прикладах і задачах : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / І.П. Коваленко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 489, [7] с. : табл. – Додатки: с. 462-481. – Бібліогр.: с. 482. – ISBN 978-966-194-100-6
803391
   Математична статистика як елемент педагогічної технології навчання у вищій школі / О.П. Бондар, М.Ф. Семенюта, Ю.Г. Ковальов, О.В. Задорожна, О.С. Ковальова, І.Л. Якуніна, Р.П. Якунін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 17-23. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
803392
  Рафа Тарас Миколайович Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 / Рафа Т.М.; Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
803393
   Математична та інформаційна модель гідрологічних процесів / С.О. Войцеховський, В.П. Вітько, В.І. Гаркуша, О.В. Кондратенко, О.Д. Рябоконенко, О.В. Хорошилов, Д.І. Черній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонується математична модель як складова частина інформаційної моделі гідрологічних процесів.
803394
  Юрачківський А.П. Математична фізика в прикладах і задачах : Навчальний посібник / А.П. Юрачківський, А.Я. Жугаєвич; КНУТШ; Радіофізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2005. – 157с. – ISBN 966-594-965-1
803395
  Литвиненко Н.І. Математична формалізація і алгоритм розв"язання задачі визначення маршруту пересування рухомого об"єкта за рівноважливими критеріями / Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 328-331


  Проводиться математична формалізація задачі визначення маршруту пересування рухомого об"єкта за різноважливими критеріями, також запропонований алгоритм розв"язання даної задачі. В бойових умовах існує можливість підриву противником шляхових споруд на ...
803396
  Савінов О.М. Математична формалізація підготовки льотного складу як засіб обгрунтування діючих нормативних документів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 17-22
803397
  Горлов С. Математична формалізація рівноваги національного виробництва та грошового обігу // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-62. – Бібліогр.: Бібілогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
803398
  Хмара Т.М. Математична хрестоматія / Т.М. Хмара. – К., 1968. – 320 с.
803399
  Баштова Л.С. Математична школа КПІ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 4-6


  Біля витоків математичної школи були кращі київські математики XIX-XXст. - В.П. Єрмаков, Б.Я. Букреєв, Г.В. Пфейффер, М.П. Кравчук, М.Є. Ващенко-Захарченко, П.Л. Чебишев.
803400
  Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
803401
   Математичне забезпечення АСУ. – К., 1973. – 45с.
803402
  Лук"янова В.В. Математичне забезпечення діагностики об"єкта господарської діяльності з урахуванням ризику (на прикладі оцінки мезоризиків) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 129-144 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
803403
  Стеля О.Б. Математичне забезпечення інформаційної системи прогнозування затоплення земель / О.Б. Стеля, К.О. Пришляк // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 81
803404
  Малафєєва Л.Ю. Математичне забезпечення розв"язання задач передбачення на основі модифікованого методу Делфі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Малафєєва Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
803405
  Імангулова Зульфія Аліївна Математичне забезпечення синтезу топологічних структур територіально розподілених інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Імангулова З.А.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803406
  Марченко І.І. Математичне і комп"ютерне моделювання модифікації наноструктури поверхневих шарів матеріалів під атомно-іонним впливом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марченко Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803407
  Легостаєва О.В. Математичне і програмне забезпечення автоматизованої системи 3D інтерпретації даних потенціальних полів (GMT-AUTO) : автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 ; 103 / Легостаєва Ольга Вадимівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 54 с. – Бібліогр.: 104 назви
803408
  Бодня О.Л. Математичне і програмне забезпечення для прогнозування банківського-кредитної діяльності : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.09 / Бодня О. Л.; НАН України, Ін-т пробл. матем. машин і систем, Ін-т Кібернетики ім. Глушкова НАН України. – К., 1996. – 20л.
803409
  Шепталін М.В. Математичне маделювання процесів тепломасопереносу в каналх різної конфігурації : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Шепталін М. В.; Шепталын М. В.; МО Укр. Терноп. приладобуд. ін-т. – Тернопіль, 1996. – 18 с.
803410
  Граб М.І. Математичне мислення в діяльності юриста // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 15 назв
803411
  Бахрушин В.Є. Математичне моделювання : Навчальний посібник / В.Є. Бахрушин; Гуманітарний університет. – Запоріжжя, 2004. – 140 с. – ISBN 966-8227-12-3
803412
  Момот А.І. Математичне моделювання : методичні вказівки до практичних робіт / А.І. Момот, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 71
803413
   Математичне моделювання / А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, Є.Ю. Таран ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2015. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-321. – ISBN 978-966-00-1522-7
803414
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; голов. ред. Б.П. Середа ; редкол.: О.І. Бабаченко, Г.А. Баглюк, І.В. Бельмас [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (36). – 2017. – 120 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803415
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освітиі науки України ; Дніпровс. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (39). – 2018. – 246, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
803416
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (40). – 2019. – 207, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
803417
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 2 (41). – 2019. – 192, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
803418
   Математичне моделювання : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Середа Б.П., Бейгул О.О., Бабаченко О.І. [та ін.]. – Кам"янське : ДДТУ, 1994-. – ISSN 2519-8106
№ 1 (42). – 2020. – 182, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
803419
  Юхимчук М.С. Математичне моделювання автоматичних систем з логічними управляючими пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Юхимчук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803420
  Ванін Віктор Антонович Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Ванін В. А.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
803421
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання анізотропії ефективних акустичних і пружних постіних тектонічно-деформованих метаморфічних гірських порід / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-24 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Проведено математичне моделювання ефективних пружних постійних гірських порід з метою з"ясування впливу тектонічних деформацій на анізотропію акустичних і пружних властивостей метаморфічних порід Кривбасу.
803422
  Надала М І. Математичне моделювання асоціативної пам"яті, побудованої на точкових відображеннях. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Надала І.М,; Держ.наук-досл.ін-т.інформ.інфраструктури. – Львів, 1997. – 16л.
803423
  Хай М.В. Математичне моделювання безконтактных синхронних генераторів суміщенного виконання. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.01 / Хай М.В.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1996. – 19л.
803424
  Самойленко В.М. Математичне моделювання в геоекології : Навчальний посібник / В.М. Самойленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 199с. – ISBN 966-594-517-3
803425
  Аль-Омарі Закарія Математичне моделювання в дослідженнях взаємодії засобів оптимального керування нормальними режимами електричних систем : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Аль-Омарі Закарія; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
803426
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-
№ 1, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803427
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (2), січень - березень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803428
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (3), квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803429
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2017. – 194 с. – Резюме мовою статті
803430
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (10), січень - березень. – 2018. – 162 с. – Резюме мовою статті
803431
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (11), квітень - червень. – 2018. – 100 c. – Резюме мовою статті
803432
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 3 (12), липень - вересень. – 2018. – 128 с. – Резюме мовою статті
803433
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 1 (14), січень - березень. – 2019. – 116 с. – Резюме мовою статті
803434
   Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2014-. – ISSN 2409-8876
№ 2 (15), квітень - червень. – 2019. – 124 с. – Резюме мовою статті
803435
  Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології = Mathematical modeling in the problems of seismology / Д.В. Малицький ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпат. від-ня]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 240, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-234. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1542-5
803436
  Щербаков П.М. Математичне моделювання в застосуванні до дистанційної та індивідуальної освіти / П.М. Щербаков, Д.В. Клименко, С.Є. Тимченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
803437
  Нічуговська Л.І. Математичне моделювання в системі економічної освіти : Монографія / Л.І. Нічуговська; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. Кафедра вищої математики і фізики. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 289с. – ISBN 966-7971-04-Х
803438
  Буяк Л.М. Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об"єкта / Л.М. Буяк, Х.В. Ліп"яніна // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – С. 77-83. – ISSN 1683-1942
803439
  Вовк В.М. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства : фінанси підприємств / В.М. Вовк, Г.І. Левицька // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 88-92
803440
  Мокрицька О.В. Математичне моделювання в"язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мокрицька Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
803441
  Власюк А.П. Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі / А.П. Власюк, В.В. Жуковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 89-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
803442
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 150 л. – Додатки: л. 147-150. – Бібліогр.: л. 138-146
803443
  Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
803444
  Черевко Г. Математичне моделювання використання енергії Сонця для гарячого водопостачання та охолодження молока на молочно-товарній фермі // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 138-144 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
803445
  Дусматов О.М. Математичне моделювання віброзахисних систем методами графів зв"язку та їх дослідження : Автореф... докт. фіз-мат. наук: 01.02.01 / Дусматов О.М.; НАН Укр.Ін-т.механіки. – Київ, 1998. – 29л.
803446
  Мічута О.Р. Математичне моделювання впливу багатокомпонентних хімічних розчинів та неізотермічних умов на фільтраційну консолідацію тіла грунтової греблі / О.Р. Мічута, А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 209-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі з урахуванням впливу багатокомпонентних сольових розчинів і неізотермічних умов. Чисельний розв"язок відповідної крайової задачі знайдено методом ...
803447
  Безродна І. Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля / І. Безродна, Д. Безродний, Т. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.- мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою) Досліджено вплив різного типу та концентрації глин, структури пустотного простору, флюїдонасичення, орієнтації пустот та включень на ефективні акустичні та пружні ...
803448
  Безродний Д. Математичне моделювання впливу кристалографічної орієнтації мінералів і мікротріщин на параметри пружної і акустичної анізотропії на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя / Д. Безродний, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Здійснено моделювання вкладу орієнтації мікротріщин і породоутворюючих мінералів для моделей "амфіболіт" і "біотитовий сланець". Досліджено їх акустичні і пружні властивості з врахуванням анізотропії. The design of orientation of microcracks and ...
803449
  Безродна І. Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля / І. Безродна, Д. Безродний, Р. Голяка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета роботи - аналіз параметрів пружної і акустичної анізотропії при дослідженні багатокомпонентної моделі теригенної породи-колектора. За результатами математичного моделювання складнопобудованих пісковиків були визначені та проаналізовані параметри ...
803450
   Математичне моделювання впливу параметрів окремих шарів на спектральні характеристики неоднорідних біотканин / В.Г. Петрук, С.М. Кватернюк, О.Є. Кватернюк, В.В. Гончарук, О.І. Моканюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 50-56. – ISSN 1997-9266
803451
  Безродна І. Математичне моделювання впливу систем орієнтації тріщин і каверн на анізотропію пружних і акустичних властивостей карбонатних колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою) Розглядаються результати математичного моделювання ефективних пружних постійних і акустичних властивостей карбонатних колекторів із різними системами орієнтації ...
803452
  Сердюцька Людмила Федорівна Математичне моделювання впливу технологічних навантажень на екологічні системи : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Сердюцька Л.Ф.; Ін.- т проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 24 назв.
803453
  Мічута О.Р. Математичне моделювання впливу хімічної суфозії на фільтраційну консолідацію засолених грунтів в неізотермічних умовах в двовимірному випадку / О.Р. Мічута, А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 169-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вдосконалено математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням їх засоленості та неізотермічних умов. Використано кінематичну граничну умову на верхній рухомій межі масиву засоленого ґрунту з урахуванням хімічної суфозії. Чисельний розв"язок ...
803454
  Мічута О.Р. Математичне моделювання впливу хімічної суфозії на фільтраційну консолідацію засолених грунтів в неізотермічних умовах в двовимірному випадку / О.Р. Мічута, А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 181-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вдосконалено математичну модель консолідації ґрунтів з урахуванням їх засоленості та неізотермічних умов. Використано кінематичну граничну умову на верхній рухомій межі масиву засоленого ґрунту з урахуванням хімічної суфозії. Чисельний розв"язок ...
803455
   Математичне моделювання впливу чинників ризику на вірогідність несприятливого результату при тяжкій черепно-мозковій травмі / В.М. Шевага, А.В. Паєнок, В.В. Білошицький, Б.В. Задорожна, А.М. Нетлюх, О.Я. Кобилецький, Т.Г. Гутор, Д.В. Щибовик // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 46-48. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було наукове обґрунтування кількісної оцінки ризику несприятливого наслідку при тяжкій черепно-мозковій травмі шляхом використання електронної програми математичного прогнозування. Об’єктом дослідження – травматична хвороба ...
803456
  Густі Микола Іванович Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України : автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Густі М.І.; НАНУ, Держ. дослід. ін-т інформ. інфраструкт. – Севастополь, 2002. – 20 с.
803457
  Продайвода Математичне моделювання геофізичних параметрів : Навч. посібн. / Продайвода, С.А. Вижва; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 112с. – ISBN 966-594-085-6
803458
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Луцький держ. техн. ун-т. – Луцьк, 1998. – 17л.
803459
  Чабан А.В. Математичне моделювання двоточкових Т-періодичних крайових задач електродинаміки. : Автореф... канд. техніч.наук: 01.05.02 / Чабан А.В.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 17л.
803460
  Мельник С.Є. Математичне моделювання двумірних процесів переносу імпульсу та енергії на основі методу скінчених елементів : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.02.05 / Мельник С.Є.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
803461
  Зінькевич О.П. Математичне моделювання деформації границі в"язкого тіла методом гідродинамічних потенціалів / О.П. Зінькевич, О.М. Нещадим, В.М. Сафонов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 263-272. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
803462
  Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки : Монографія / О.І. Ляшенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 360с. – ISBN 966-8306-85-6
803463
  Кавалець І.І. Математичне моделювання динаміки дискретних систем з конкуренцією : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Кавалець Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803464
  Скопецький В.В. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, В.Б. Зваридчук ; [відп. ред. А.О. Чикрій] ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Сталь, 2008. – 318 с. – Бібліогр.: с. 299-307. – ISBN 978-966-1555-10-4
803465
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Додатки: л. 173-174. – Бібліогр.: л. 155-172
803466
  Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
803467
  Потапенко Л.І. Математичне моделювання динамічних процесів в Азовському морі // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 74
803468
  Пожуєва Ірина Сергіївна Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 19л.
803469
  Пожуєва Ірина Сергіївна Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 2000. – 19л.
803470
  Пількевич І.А. Математичне моделювання динамічних характеристик об"ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. / Пількевич І.А. ; НАНУ ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
803471
  Чапля Є.Я. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАНУ, Центр математ. моделювання, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2009. – 304с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0970-4
803472
  Венгеров І.Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних процесів в складних системах геотехносфери : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
803473
  Біляковський І.Є. Математичне моделювання електромагнітних процесів асинхронних машин з урахуванням насичення й витіснення струму при живленні несиметричними полігармонічними напругами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Біляковський І.Є.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
803474
  Грицків Юрій Іванович Математичне моделювання електромагнітних процесів з урахуванням явища гістерезису : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Грицків Ю.І.;НУ "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 19 с.
803475
  Гладкий Володимир Миколайович Математичне моделювання електромеханічних перехідних процесів у неявнополюсних електричних машинах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Гладкий Володимир Миколайович; Гладких В.М.; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 18 с.
803476
  Чабан В. Математичне моделювання електромеханічних процесів : навчальний посібник / В. Чабан. – Львів, 1997. – 342 с. – ISBN 966-553-005-4
803477
  Продайвода Г.Т. Математичне моделювання ефективних геофізичних параметрів : навч. посібник / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, І.В. Віршило ; [ред. Л.Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 286, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-281. – ISBN 978-966-439-315-4
803478
  Безродна І.М. Математичне моделювання ефективних пружних і акустичних параметрів складнопобудованих карбонатних порід-колекторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-88. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджені моделі складнопобудованих карбонатних порід-колекторів із різною структурою пустотного простору: отримані їх пружні постійні, вивчені орієнтація та пружна симетрія швидкостей розповсюдження пружних хвиль та інтегральної анізотропії, ...
803479
  Продайвода Т.Г. Математичне моделювання ефективних термопружних властивостей багатокомпонентного тріщинуватого геологічного середовища, насиченого флюїдом з внутрішнім тиском // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 122-130 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0203-3100
803480
  Стеля О.Б. Математичне моделювання задач зовнішньої балістики / О.Б. Стеля, Л.І. Потапенко, І.П. Сіренко // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 130. – ISBN 978-966-8725-10-4
803481
  Хіцко Я.В. Математичне моделювання задач криптографії і обробки сигналів з використанням неканонічних гіперкомплексних числових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Хіцко Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
803482
  Пригорницький Д.О. Математичне моделювання збурень фільтраційних процесів у пористих пластах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Дмитро Олександрович Пригорницький; МОН України; Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 20
803483
  Журавльов Ю.І. Математичне моделювання і аналіз відмовостійкості термоелектричних охолоджувачів в САПР теплонавантажених пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Журавльов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
803484
  Каверинський В.В. Математичне моделювання і комп"ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень / В.В. Каверинський ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : КІМ, 2019. – 210, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-210. – ISBN 978-617-628-079-8
803485
  Блудова Т.В. Математичне моделювання інвестиційної стратегії на молокопереробному підприємстві / Т.В. Блудова, А.Б. Кулик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 428-436 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
803486
  Бичков М.А. Математичне моделювання індивідуального прогнозування ефективності лікування раку грудної залози / М.А. Бичков, М.М. Мриглоцький, Ю.А. Бичков // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 24-33. – ISSN 1029-4244
803487
  Григор"єва Тетяна Ігорівна Математичне моделювання каналів, сигналів і систем зв"язку з використанням тензорних методів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Григор"єва Т.І.; Мін-во транспорту України. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
803488
  Гаврилюк В.І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із післядією в областях з вільними межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гаврилюк В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
803489
  Цвігун О.О. Математичне моделювання квазіперіодичних режимів нелінійних систем мтретього порядку : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Цвігун О. О.; Держ. ком. зв"язку та інформ. Укр., НАНУ та ін. – Львів, 1999. – 17л.
803490
  Ходневич Я.В. Математичне моделювання кінематики руслового потоку при обтіканні донних гряд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ходневич Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформац. простору. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
803491
  Бойчук Ю.В. Математичне моделювання кондуктивно-променевого теплообміну у теплоізоляційному покриві із врахуванням поверхневих радіаційних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бойчук Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
803492
  Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 71 назва
803493
  Власюк А.П. Математичне моделювання консолідації та фільтраційного руйнування грунтів в основах гідротехнічних та енергетичних споруд : монографія / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк, Н.В. Медвідь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-327-343-3
803494
  Орлов В.О. Математичне моделювання контактного знезалізнення підземних вод для питного водопостачання / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-222. – (Технічні науки ; вип. 2 (74)). – ISSN 2306-5478
803495
  Власюк А.П. Математичне моделювання контактного розмиву неоднорідного масиву грунту фільтраційним потоком / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 86-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Побудовано математичну модель контактного фільтраційного розмиву масиву двохшарового грунту. Для знаходження наближеного числового розв"язку відповідної двовимірної крайової задачі застосовано метод радіальних базисних функцій. Проведено ряд числових ...
803496
  Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Максимова І.Я.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
803497
  Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем : монографія / В.А. Стоян ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 305-311. – ISBN 978-966-439-450-2
803498
  Степова О.В. Математичне моделювання локального корозійного елемента на трубопроводі прироботі гальванопари в грунтових умовах / О.В. Степова, І.М. Паращієнко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
803499
  Власюк А.П. Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому грунтовому масиві / А.П. Власюк, Т.П. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
803500
  Кабалянц Петро Степанович Математичне моделювання мережевих систем із сингулярними рівняннями станів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 05. 02 / Кабалянц П. С.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 10 назв
803501
  Макар В.М. Математичне моделювання механічних процесів в силових напівропвідникових приладах на основі методу скінченних елементів : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Макар В. М.; ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 19л.
803502
  Крошний І.М. Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Крошний Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
803503
  Філатова І.А. Математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового масиву при наявності рівня грунтових вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 161-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Проведено математичне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового грунтового масиву при наявності в ньому рівня фунтових вод. В результаті розв"язку відповідної крайової задачі отримано переміщення, напруження, деформації та величину ...
803504
  Філатова І.А. Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтових масивів в складних гідрогеологічних умовах / І.А. Філатова, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 218-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті сформульовано постановку та проведено математичне моделювання задач напружено-деформованого стану (НДС) ґрунтового масиву в складних гідрогеологічних умовах (в ізо- та неізотермічних умовах). Реалізовано чисельне конформне відображення ...
803505
  Гладка О.М. Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 156-170 : рис. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISSN 0203-3100
803506
  Присяжнюк І.М. Математичне моделювання нелінійних сингулярно збурених процесів типу "конвекція - дифузія - масообмін" : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.: 01.05.02 / Ігор Михайлович Присяжнюк; МОН України Тернопільсьий держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803507
  Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803508
  Притула Н.М. Математичне моделювання нестаціонарного масоперенесення в газотранспортних мережах та підземних сховищах газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Притула Назар Мирославович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
803509
  Власюк А.П. Математичне моделювання одновимірної задачі напружено-деформованого стану ґрунтового масиву в умовах тепло-масоперенесення при фільтрації сольових розчинів / А.П. Власюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 131-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті сформульовано постановку та проведено математичне моделювання задачі напружено-деформованого стану (НДС) ґрунтового масиву в умовах тепло-масоперенесення при фільтрації підземних вод. Чисельний розв"язок відповідної одновимірної крайової ...
803510
  Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803511
  Міца Олександр Володимирович Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Міца О.В.; Тернопільський держ. технічний університет. – Тернопіль, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв.
803512
  Мальцев Д.В. Математичне моделювання параметрів вилуговування перехідних металів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 197-207 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
803513
  Сущик Костянтин Володимирович Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Сущик К.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 16 назв
803514
  Добушовська І.А. Математичне моделювання періодичних процесів в нелінійних електромагнітних колах // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 26-29. – ISSN 1607-7970
803515
  Сайко І.М. Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сайко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
803516
  Назарага І.М. Математичне моделювання попиту України на імпортні товари та послуги // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 135-136
803517
  Прісняков В.Ф. Математичне моделювання почуттів. / В.Ф. Прісняков, Л.М. Пріснякова. – Дніпропетровськ, 1994. – 50с.
803518
  Біляєв М.М. Математичне моделювання поширення забруднюючих речовин у водному та повітряному середовищах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Біляєв М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 42л.
803519
  Косарєв В. Математичне моделювання прогнозування виживаності вищих навчальних закладів в умовах конкуренції // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 90-98. – ISSN 0201-758Х
803520
  Семенченко Н.В. Математичне моделювання процедури злиття й поглинання підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-41
803521
  Колесник Юрій Васильович Математичне моделювання процесів газофазної каталітичної полімеризації етилену у псевдозрідженому шарі : Автореф... кандид. технічнихнаук: 05.13.02 / Колесник Юрій Васильович; Мін-во освіти України. Тернопільський приладобудівний ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 19л.
803522
  Клименко П.А. Математичне моделювання процесів деформації та коалесценції в волокноутворюючих полімерних дисперсних системах : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 05.17.15 / П.А.Клименко; МОН України; Київський нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
803523
  Торський А.Р. Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями : автореф. ... канд. техн. наук :01.05.02 / Торський А.Р. ; М-во освіт. і науки Укріїни; Нац. ун-т "Львівська Політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
803524
  Білущак Ю.І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Білущак Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
803525
  Мокін В.Б. Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Мокін В.Б.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1999. – 20л.
803526
  Присяжнюк О.В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Присяжнюк Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
803527
  Дмитрук В.А. Математичне моделювання процесів конвективної дифузії в регулярних структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дмитрук Вероніка Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803528
  Власюк А.П. Математичне моделювання процесів консолідації ґрунтів з урахуванням нелінійного закону фільтрації в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації ґрунту з урахуванням нелінійного закону Дарсі-Герсеванова за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. Чисельний розв"язок відповідної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних ...
803529
  Хусаінов Д.Я. Математичне моделювання процесів обміну рідини / Д.Я. Хусаінов, Р. Мустафаєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 234-239. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В статті запропонована математична модель динаміки обміну рідини системи послідовно-паралельних водоймищ. Для опису моделі використовується блочна система різницевих рівнянь. Досліджуються питання визначення стаціонарного режиму, синтезу системи та її ...
803530
  Жолткевич Г.Г. Математичне моделювання процесів реплікації даних у розподілених сховищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жолткевич Галина Григоріївна ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
803531
  Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки : Підручник для студентів напряму "Інженерна механіка" / В.Б. Струтинський; МОНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 612с. – ISBN 966-7570-94-0
803532
  Громик А.П. Математичне моделювання процесів теплопереносу в тонких пластинах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Громик Андрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
803533
  Шубенко О.Л. Математичне моделювання процесів течії вологої пари та оцінка їх впливу на характеристики проточних частин турбін : Автореф... докт. техн.наук: 05.04.12 / Шубенко О.Л.; Харків. політехн. ін-т. – Харків, 1994. – 39л.
803534
  Сусідко М.М. Математичне моделювання процесів формування стоку як основа прогностичних систем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 32-40 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 966-521-109-9
803535
  Лукович В. Математичне моделювання процессу поляризації трубопроводу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-12. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель розрахунку параметрів системи катодного захисту магістрального трубопроводу в процесі поляризації. В моделі розраховано величини густини струму, поляризаційного потенціалу та поляризаційного опору в долі поверхні труби, ...
803536
  Денисюк М.Ю. Математичне моделювання процесу гідрохлорування етину / М.Ю. Денисюк, Ю.О. Безносик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 27-28
803537
  Бездітний Б.П. Математичне моделювання процесу горіння на основі узагальненої біпараболічної моделі / Б.П. Бездітний, В.М. Булавацький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 219-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута мішана крайова задача для нелінійного диференціального рівняння з частинними похідними четвертого порядку, що моделює теплоперенос в релаксуючому середовищі. Одержано чисельно-аналітичний розв"язок розглядуваної задачі. Наведено результати ...
803538
  Батраков Д.В. Математичне моделювання процесу запуску електропривода вібраційної машини / Д.В. Батраков, В.К. Титюк // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (34). – С. 62-69. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
803539
  Власюк А.П. Математичне моделювання процесу масопереносу при фільтрації і вологоперенесенні сольових розчинів в областях повного і неповного насичення / А.П. Власюк, Т.П. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено математичне моделювання процесу масопереносу при фільтрації і вологоперенесенні сольових розчинів в областях повного і неповного насичення. Чисельні розв"язки відповідних крайових задач отримано методом скінченних різниць з використанням ...
803540
  Корнієнко Я.М. Математичне моделювання процесу одержання гуміново-мінеральних добрив / Я.М. Корнієнко, А.Р. Степанюк, П.М. Магазій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-76 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
803541
  Ларіонов М.Г. Математичне моделювання процесу опору руху стрічки глибокої жолобчатості по роликоопорах конвеєра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ларіонов Микола Григорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
803542
  Логацька О.М. Математичне моделювання процесу очищення теплообмінної води на фільтрах з плаваючим фільтруючим шаром // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 3-6 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
803543
  Потапенко Л.І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Потапенко Л.І. ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803544
  Стрельцов В.В. Математичне моделювання процесу стиснення м"ятки в олієвідокремлювачі шнекового типу // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 242-253 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
803545
  Гайвась Б.І. Математичне моделювання процесу сушіння пористих тіл з врахуванням кінетики фазових переходів та деформацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гайвась Богдана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
803546
  Олалі Н.В. Математичне моделювання пружної поведінки структурованих геофізичних середовищ / Н.В. Олалі, Д.Б. Венгрович, М.П. Малежик // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 92-104 : рис. – Бібліогр.: с. 104. – ISSN 0203-3100
803547
  Скопецький В.В. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами / В.В. Скопецький, В.А. Стоян, Ю.Г. Кривонос; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Наукова думка, 2002. – 362с. – 51Скоп Шифр дубл. – ISBN 966-00-0672-1
803548
  Голованов Ігор Миколайович Математичне моделювання режимів експлуатації водосховищ з метою їх оптимізації по водогосподарським та екологічним критеріям : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Голованов Ігор Миколайович; НАН України. Ін-тут проблем математичних машин і систем. – К., 1998. – 17л.
803549
  Босенко Т.М. Математичне моделювання релаксаційних процесів теплопровідності з урахуванням теплової пам"яті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Босенко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
803550
   Математичне моделювання реостатно-реакторного пуску асинхронних двигунів з фазним ротором / В.С. Маляр, О.Є. Гамола, В.С. Мадай, І.І. Васильчишин // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"; ed. board: Sokol Ye.І., Korytchenko К.V., Rozov V.Yu. [et al.]. – Харків, 2022. – № 3. – С. 8-14. – ISSN 2074-272X
803551
  Семенов В.В. Математичне моделювання рівня добробуту населення : автореф. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Семенов В. В.; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назв
803552
  Біляєва В.В. Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Біляєва В.В.; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803553
  Коцюбинський Володимир Юрійович Математичне моделювання розповсюдження хвиль у волоконних світловодах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Коцюбинський В.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 2001. – 20 с.
803554
  Матвєєв Володимир Володимирович Математичне моделювання руху рідини із системи каналів : Автореф... канд. технічн.наук: 05.13.16 / Матвєєв Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
803555
  Продайвода Г. Математичне моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного середовища з однонаправленою системою тріщин / Г. Продайвода, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою). Розроблений і реалізований алгоритм і програма чисельного моделювання повної хвильової картини сейсмічної хвилі в анізотропному поперечно-ізотропному середовищі для ...
803556
   Математичне моделювання сейсмогравітаційного ефекту резервуара нафти та газу в кристалічному фундаменті / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, О.О. Козіонова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 138-149 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISSN 0203-3100
803557
  Кулинич Математичне моделювання сигналів і електромагнітних полів пошукових систем морської електророзвідки : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Кулинич ярослав Петрович; Нац. агенство з питань інформатизації при Президентові України. Держ. науково-дослідний ін-т і. – Львів, 1997. – 17л.
803558
   Математичне моделювання симетричної крайової задачі для шару з покритими діафрагмою торцями, послабленого двома наскрізними отворами / Б. Панченко, Ю. Ковальов, Л. Буката, О. Жиронкіна // Міжнародний науково-технічний журнал Проблеми керування та інформатики / НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Ін-т космічних досліджень ; голов. ред. А.О. Чикрій ; редкол.: Т. Башар, В.М. Бєлов, Л.А. Власенко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2, березень - квітень. – С. 18-29. – ISSN 2786-6491
803559
   Математичне моделювання складних систем : матеріали науково-технічної конференції, 12-14 травня 2010 року / МОНУ ; Львівський держ. ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола ; [орг. комітет : Когут В.М., Костюк І.В., Стасевич С.П. та ін.]. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-199-011-0
803560
  Балабанов В.О. Математичне моделювання стаціонарної та хвильової провідності артеріальних систем як бінарних дерев / В.О. Балабанов, Н.М. Кізілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Артеріальні системи розглядаються як бінарні дерева трубок з в"язкопружного матеріалу. На основі даних детальних вимірювань на системах артерій in situ був розроблений алгоритм генерації моделей артеріальних систем як бінарних дерев, які заповнюють ...
803561
  Хмельницька І.М. Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук 01. 05. 02 / Хмельницька І. М.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 14 назв
803562
  Хомюк Н.Л. Математичне моделювання структурних змін у населенні України на сільських територіях / Н.Л. Хомюк, П.М. Грицюк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 98-104. – ISSN 2308-1988


  "На основі статистичних даних було виявлено зменшення кількості сільських населених пунктів та чисельності сільського населення, тобто депопуляцію сільських поселень. Обгрунтовано те, що демографічні процеси мають логістичну динаміку: на першому етапі ...
803563
  Промович Ю.Б. Математичне моделювання струму в об"єктах з неоднорідностями та методи їх біполярної електроімпедансної томографії з підвищеною точністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Промович Юрій Бориславович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803564
  Гнатовська Г.А. Математичне моделювання та аналіз термоелектричних пристроїв у САПР критичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Гнатовська Ганна Арнольдівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
803565
  Перпері А.О. Математичне моделювання та еволюційна оптимізація технологічних процесів із зв"язаними операціями в САПР : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Перпері Алла Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803566
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803567
  Стешенко Г.М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стешенко Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 135 л. – Бібліогр.: л. 118-135
803568
  Камбург Володимир Григорович Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Камбург Володимир Григорович; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1998. – 32л.
803569
  Каленик В.О. Математичне моделювання та кількісна оцінка ймовірності екологічного ризику за хімічними індикаторами / В.О. Каленик, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 45
803570
  Ковівчак Я Математичне моделювання та коп"ютерне симулювання перехідних процесів у змішаних задачах теорій кіл та електромагнітного поля. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Ковівчак Я,В.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 20л.
803571
  Сверстюк А.С. Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов"язаних випадкових процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сверстюк А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
803572
  Маций О.Б. Математичне моделювання та методи оптимізації замкнених маршрутів в задачах транспортного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Маций Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803573
  Валід Ахмед Махмуд Альрефаі Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Валід Ахмед Махмуд Альрефаі ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
803574
  Якимов О.М. Математичне моделювання та оптимальний синтез аксіально-симетричних джерел магнітного поля з феромагнітними елементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Якимов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
803575
  Степанов О.В. Математичне моделювання та оптимізація : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / О.В. Степанов ; [відп. ред. А.М. Степанчук] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 111, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 110
803576
  Зозуляк Ю.Д. Математичне моделювання та оптимізація в термомеханіці пружних оболонок з використанням ітераційно-моментного підходу : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Зозуляк Ю.Д.; НАН України. Ін-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 1997. – 33л.
803577
  Лужни Даріуш Томаш Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Лужни Даріуш Томаш; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформаційної інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
803578
  Шитікова І.Г. Математичне моделювання та оптимізація конструкції теплообмінника змієвикового типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Шитікова Ірина Геннадіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803579
  Левкін Д.А. Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії лазерного променя на багатошарові біосистеми : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Левкін Дмитро Артурович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
803580
  Томана М.Т. Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання освітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Томана М.Т.; М-во транспорту та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
803581
  Радченко С.Г. Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем : навч.-метод. посібник для студентів техн. спец. вищих закладів освіти / С.Г. Радченко. – Київ : Політехніка, 2001. – 87, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-87. – ISBN 966-622-079-2
803582
  Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів : навч. посібник / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-108
803583
  Юнькова О.О. Математичне моделювання та побудова оптимальної структури інвестиційного портфеля / О.О. Юнькова, А.В. Кулян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем цінних паперів як задача оптимального керування динамічною системою. The problems of construct of mathematical model and dynamic portfolio control for optimal portfolio ...
803584
  Гондюл В.П. Математичне моделювання та прогнозування криз і конфліктів у міжнародних відносинах // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 74-76
803585
  Топилко П.І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Топилко Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
803586
  Данило О.Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у житловому секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Данило Ольга Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
803587
  Чарковська Н.В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чарковська Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
803588
  Падерін І.Д. Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства / І.Д. Падерін, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 116-126 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
803589
  Гущак Роман Іванович Математичне моделювання та симулювання електромагнетних полів у суцільних середовищах при наявності рухомих структур : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гущак Р. І.; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
803590
  Ромашко С.М. Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів електропостачальних систем дугових сталетопних печей із пристроями керування комутаціями та режимами : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Ромашко С. М.; Держком зв"язку та інформ. НАН Укр. ДНДІ інфраструктури. – Львів, 1999. – 17л.
803591
  Маслій Іван Васильович Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів у струмопроводах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Маслій Іван Васильович; Фізико-математ. ін-тут АН України. – Львів, 1994. – 17 с.
803592
  Хаддад З.М. Математичне моделювання та симулювання чутливостей до початкових умов електромеханічнихл простроїв систем управління. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хаддад З.М.; Держ.ун-т."Львів.політехніка". – Львів, 1995. – 18л.
803593
  Зіненко Роксолана Григорівна Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02 / Зіненко Р.Г.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803594
  Кожанд В.П. Математичне моделювання та синтез спеціалізованих систем обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16.,05.13.14 / Кожанд В.П.; НАН Укр. – Львів, 1994. – 19 с.
803595
  Ламтюгова С.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в"язкою нестисливою рідиною : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Ламтюгова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 30 назв
803596
  Боярська Ю.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних неізотермічних режимів роботи газотранспортних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Боярська Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
803597
  Камінська А.В. Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів роботи багатониткових лінійних ділянок газотранспортної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Камінська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
803598
  Безродний Д. Математичне моделювання тектонофацій мезозони на основі акустичного аналізу метаморфічних порід Кривбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Моделювання тектонофацій мезозони здійснено для моделей "залізистий кварцит", "сланець біотитовий" і "кварцит біотитовий" при якому досліджено акустичні і пружні властивості метаморфічних порід при кліважуванні. Design of tectonic facies of the ...
803599
  Губін О.І. Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Губін Олександр Ігорович ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803600
  Лянце Г.Т. Математичне моделювання теплових технологічних процесів в кусково-однорідних тілах. : Автореф... канд. техн.наук: 01.05.02 / Лянце Г.Т.; Держ. ком. зв"язку та інфор. дослід. ін-т інформ. інфраструктур. – Львів, 1999. – 19л.
803601
  Полив"янчук А.П. Математичне моделювання теплового стану газової проби в системах екологічного діагностування транспортних двигунів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
803602
  Тимошенко М.В. Математичне моделювання теплообміну у багатошарових конструкціях з узагальненим неідеальним контктом : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Тимошенко М. В.; КУ. – К., 1996. – 22л.
803603
  Гембара Н.О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гембара Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
803604
  Ракоча І.І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ракоча Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
803605
  Коржов Є.І. Математичне моделювання течій у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 2 (27). – C. 38-43


  Розглянуто прийнятність методів математичного моделювання течій води для мілководних водойм пониззя Дніпра. Представлені схеми циркуляції вод у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра. Виконаний аналіз режиму течій в цих водоймах при різних ...
803606
  Войтов В.А. Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдентів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах / В.А. Войтов, Б.М. Цимбал // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 6-11. – ISSN 2311-1828
803607
  Шквар Є.О. Математичне моделювання турбулентних течій при комбінованому управлінні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Шквар Є.О. ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
803608
  Смачило Т.В. Математичне моделювання у бухгалтерському обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми практичного застосування математичного моделювання у бухгалтерському обліку з метою оптимізації і вдосконалення облікової і інформаційної системи.
803609
  Маслюк Л.І. Математичне моделювання у вивченні систем розселення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 58-60. – ISBN 0201-8683
803610
   Математичне моделювання у фізиці : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Дегтярьов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 386. – ISBN 978-966-623-788-3
803611
  Солтис М.М. Математичне моделювання у хімії та хімічній технології : навчальний посібник / М.М. Солтис, В.П. Закордонський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 324-327. – Бібліогр.: с. 323. – ISBN 978-966-613-833-3
803612
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації греблі із зосередженим шляхом фільтрації в її ядрі в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 115-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації тіла ґрунтової греблі із зосередженим шляхом фільтрації в її ядрі з урахуванням можливості контактного розмиву грунту в її основі за наявності переносу солей в неізотермічних умовах. В областях ...
803613
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 77-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Побудовано математичну модель фільтраційної консолідації грунту під плоским флютбетом з урахуванням контактного розмиву фільтраційним потоком. Наближений числовий розв"язок відповідної двовимірної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних ...
803614
  Власюк А.П. Математичне моделювання фільтраційної консолідації зростаючого тіла грунтової греблі з урахуванням тепло-масопереносу / А.П. Власюк, П.М. Мартинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 162-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель двовимірної задачі фільтраційної консолідації зростаючого тіла ґрунтової греблі з урахуванням масопереносу солей в неізотермічному режимі та отримано її числовий розв"язок. На основі проведених числових експериментів ...
803615
  Дрінь С.С. Математичне моделювання фінансово-економічних процесів на базі логістичної послідовності детермінованого хаосу / С.С. Дрінь, В.П. Іщук, Н.Ю. Щестюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 178 : Фізико-математичні науки. – С. 10-15. – ISSN 1996-5931
803616
  Малицкий Д.В. Математичне моделювання хвильових полів у шаруватих середовищах із додатковими напруженнями / Д.В. Малицкий, А. Павлова, В.Ф. Чекурин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 154-159 : рис. – Библиогр.: с. 159. – ISSN 0203-3100
803617
   Математичне моделювання, "розумні спеціалізації" та COVID-19 // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 2


  Про засідання Президії НАН України.
803618
  Собакар В. Математичне обгрунтування закономірностей розвитку японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розвиток японської мови та її становлення у сучасному вигляді недостатньо досліджені. Модель розвитку кожної окремої мови модифікується впливом мов прилеглих територій. Японія є відносно ізольованою країною, що суттєво зменшує вплив на її мову ...
803619
  Яковкін М.А. Математичне обгрунтування матриці відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
803620
   Математичне оброблення геодезичних вимірів : підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. д-ра техн. наук, проф. С.П. Войтенка. – Київ : Знання, 2015. – 654, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 646-654. – Бібліогр.: с. 628-632. – ISBN 978-617-07-0199-2
803621
  Проскура Наталія Олександрівна Математичне пізнання в естетичному аспекті : Дис... канд. філос.наук: 09.00.09. / Проскура Наталія Олександрівна; КУ. – Київ, 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
803622
  Проскура Н.О. Математичне пізнання в естетичному аспекті. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.09 / Проскура Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
803623
  Боголюбов О.М. Математичне природознавство і сучасність / О.М. Боголюбов ; АН УРСР. – Київ : Знання, 1976. – 48 с. – Бібліогр.: с. 48. – (Серія 7. В лабораторіях учених ; 3)
803624
  Мазаракі А.А. Математичне программування в Excel / А.А. Мазаракі, Ю.А. Толбатов. – К, 1998. – 206с.
803625
  Вітлінський В.В. Математичне програмування : Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко; МОН України, Київський нац. економ. унів. – Київ : КНЕУ, 2001. – 248с. – ISBN 966-574-263-9
803626
  Наконечний С.І. Математичне програмування : Навч. посібник / С.І. Наконечний, С.С. Савіна; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2003. – 452с. – ISBN 966-574-538-7
803627
  Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч.-метод. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : [б. в.], 2001. – 169, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 966-7186-55-5
803628
  Ващук Ф.Г. Математичне програмування та елементи варіаційного числення : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, О.Г. Лавер, Н.Я. Шумило. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-455-8
803629
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2014 : дев"ята міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 червня 2014 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Київ ; Жукин : ЧДІЕУ, 2014. – 412, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-52-3
803630
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 469, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-64-6
803631
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 443, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-89-9
803632
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2018 : тринадцята міжнар. наук.-практ. конф. : до 100-річчя НАН України : Київ-Чернігів-Жукін, 25-29 черв. 2018 р.: тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Литвинов В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 391, [1] с. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-24-6
803633
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : п"ятнадцята міжнар. наук.-практ. конф., 29 черв. - 01 лип. 2020 р., Україна, м. Чернігів : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: І.С. Скітер та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 369, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: П"ятнадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020.Тези доповідей. - "Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-617-7571-93-2
803634
   Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2021 : 16-та міжнар. наук.-практ. конф., 28 черв.-01 лип. 2021 р., Україна, м. Чернігів : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін. ; редкол.: В.В. Казимир та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 147, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Шістнадцята міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2021". - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-20-7
803635
  Сіра О.В. Математичне та інформаційне забезпечення логістичної системи управління в умовах багаторівневої невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Сіра Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харківський політех. ін-т". – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 91 назва
803636
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
803637
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 7. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
803638
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
803639
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
803640
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 8. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
803641
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 9. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
803642
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
803643
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
803644
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 10. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
803645
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
803646
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 12. – 2015. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
803647
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 12. – 2015. – 183 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803648
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803649
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
  вип. 13. – 2016. – 220 с. – Резюме укр., англ. мовами
803650
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  Вип. 14. – 2016. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803651
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільс. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: Ю.Г. Кривонос, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 14. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
803652
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 124 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803653
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803654
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 16. – 2017. – 200 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803655
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 15. – 2017. – 272 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803656
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 17. – 2018. – 167, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803657
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 18. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803658
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 17. – 2018. – 171, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803659
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 18. – 2018. – 179, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803660
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 19. – 2019. – 207, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803661
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 19. – 2019. – 159, [1] с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
803662
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 20. – 2019. – 111, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5878.2019-20 - Резюме укр., англ. мовами
803663
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 20. – 2019. – 151, [1] c. – DOI: 10.32626/2308-5916.2019-20 - Резюме укр., англ. мовами
803664
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, І.Б. Ковальська, В.К. Задірака [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 23. – 2022. – 135, [1] с. – DOI: 10.32626/2308-5878.2022-23 - Резюме укр., англ. мовами
803665
   Математичне та комп"ютерне моделювання. Технічні науки = Mathematical and computer modelling : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, В.А. Федорчук, Т. Бокалруд [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
  вип. 23. – 2022. – 135, [1] с. – DOI: 10.32626/2308-5916.2022-23 - Резюме укр., англ. мовами
803666
  Богаєнко В.О. Математичне та комп"ютерне моделювання в задачах гідрогеоміграційної динаміки / В.О. Богаєнко, В.М. Булавацький, О.М. Хіміч ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2022. – 249, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-244. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1823-5
803667
  Попельнюх Н.О. Математичне та комп"ютерне моделювання двовимірних задач розподілу ресурсів проекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.22. - упр. проектами та програмами / Попельнюх Н.О. ; МОНУ ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та арх-ри. – Харків, 2008. – 19 с . – Бібліогр.: 19 назв
803668
   Математичне та комп"ютерне моделювання економічних процесів / [З.М. Соколовська та ін.] ; за заг. ред. проф. З.М. Соколовської. – Одеса : Астропринт, 2016. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 263-271. – ISBN 978-966-927-201-0
803669
  Свірь Ірина Борисівна Математичне та комп"ютерне моделювання процесів транспорту речовини в органічних електрохемілюмінісцентних системах : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:01.05.02 / Свірь І.Б.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 32 с.
803670
  Малий О.Ю. Математичне та лінгвістичне забезпечення автоматизації написання програм восьмирозрядних мікроконтролерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Малий Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803671
  Міщенко М.В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Міщенко Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803672
  Кулик С.О. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу завдань на створення баз даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кулик Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
803673
  Пшеничний О.Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення кон"юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пшеничний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803674
  Провотар О.І. Математичне та програмне забезпечення діагностики комплементарними методами / О.І. Провотар, П.В. Василик // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 86-87
803675
  Шестакевич Т.В. Математичне та програмне забезпечення інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шестакевич Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 40 назв.
803676
  Пелещишин О.П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пелещишин Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
803677
  Вус В.А. Математичне та програмне забезпечення протидії інформаційній пропаганді в соціальних середовищах інтернету : автореф. дис. ... канд. техніч. наук : 01.05.03 / Вус Володимир Антонович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – Бібліогр.: 17 назв
803678
  Голощук Р.О. Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Голощук Р.О. ; Національний . ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803679
  Сергієнко І.В. Математичне та програмне моделювання складних систем з використанням суперкомп’ютерних технологій // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – C. 39-48. – ISSN 1027-3239
803680
  Годованець Л.Ю. Математичне узагальнення і об"єктивна реальність поняття фотона // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
803681
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1960. – 556 с.
803682
   Математичний аналіз. – Київ
2. – 1962. – 52 с.
803683
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1966. – 648 с.
803684
  Шиманський І.Є. Математичний аналіз / І.Є. Шиманський. – Київ, 1972. – 631 с.
803685
  Шкіль М.І. Математичний аналіз / М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа, 1978. – 382 с.
803686
  Нагнибіда М.І. Математичний аналіз / М.І. Нагнибіда, П.П. Настасієв. – Київ, 1981. – 223 с.
803687
  Шкіль М.І. Математичний аналіз / М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1981. – 456 с.
803688
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник у 2 ч. / І.І. Ляшко , В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1992. – 495 с.
803689
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2 ч. : підручник для студентів ВНЗ, що вивчають дисципліну "Математичний аналіз" / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00380-1
Ч. 1. – 1993. – 320 с.
803690
  Ляшко І.І. Математичний аналіз : підручник для мат. спец. ун-тів :у 2 ч. / І.І. Ляшко, В.Ф. Ємельянов, О.К. Боярчук. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-003758-2; 5-11-003756-6
Ч. 2. – 1993. – 375 с.
803691
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : підручник. У 2-х ч. / М.І. Шкіль. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1994. – 423 с.
803692
  Дороговцев А.Я. Математичний аналіз : у 2-х частинах: підручник для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну " Математичний аналіз " / А.Я. Дороговцев. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00351-Х
Ч. 2. – 1994. – 304 с.
803693
  Стрижак Т.Г. Математичний аналіз / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Киев : Либерея, 1995. – 240 с.
803694
  Шкіль М.І. Математичний аналіз : підручник. У 2-х ч. / М.І. Шкіль. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004415-5
Ч. 2. – 1995. – 509 с.
803695
  Радченко О.М. Математичний аналіз : ряди та інтеграли з параметром / О.М. Радченко. – Київ, 1999. – 72с.
803696
  Радченко О.М. Математичний аналіз : функції багатьох змінних / О.М. Радченко. – Київ : Лектор, 1999. – 80 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. відсутній. - Предм. покажч.: с. 79-80
803697
  Радченко О.М. Математичний аналіз : У 2-х ч. / О.М. Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-0-1
Ч. 1 : Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. – 1999. – 152 с.
803698
  Радченко О.М. Математичний аналіз / О.М Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95703-1-X
Ч. 2 : Ряди та інтеграли з параметром. Функції декількох змінних. – 2000. – 152с.
803699
  Ковальчук Б.В. Математичний аналіз : Навчальний посібник / Б.В. Ковальчук, Й.Г. Шіпка; МОіНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
Ч.1. – 2002. – 270 с.
803700
  Радченко О.М. Математичний аналіз : Навч. посібник / О.М. Радченко. – Київ : ТВіМС. – ISBN 966-95255-4-3
Ч. 1. – 2003. – 248 с.
803701
  Заболоцький М.В. Математичний аналіз : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
803702
   Математичний аналіз : [завдання для самостійної роботи студентів] : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-689-6
Ч. 1. – 2013. – 323, [1] с. : іл., табл.
803703
   Математичний аналіз : завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-630-8
Ч. 2. – 2015. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 331-333
803704
  Михайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Hавч. посібник / В.М. Михайленко, H.Д. Федоренко; Украінсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 224 с. – ISBN 966-7508-13-7
803705
  Міхайленко В.М. Математичний аналіз для економістів : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко; Європейський університет. – 2-ге вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 298с. – ISBN 966-7508-13-7
803706
   Математичний аналіз і теорія фукнцій. – Київ, 1965. – 87 с.
803707
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У двох частинах.Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. та ін. Михалін. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1(ч.1); 966-642-035-Х;
Ч.1. – 2002. – 462с.
803708
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. ; У двох частинах / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-034-1
Ч.1. – 2003. – 462с.


  Наведено основні відомості з теоретичного курсу математичного аналізу, а також вправи та зразки розв"язування деяких з них. Для студентів вузів
803709
   Математичний аналіз у задачах і прикладах : У 2- х ч. Навч. посібник для вищих педагогічних навчальних закладів / Л.І. Дюженкова, Т.В. Колесник, М.Я. Лященко, Г.О. Михалін, М.І. Шкіль. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-153-4
Ч.2. – 2003. – 470с.
803710
  Рубльов Б.В. Математичний аналіз. Теорія послідовностей : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ, що навчаються в галузі знань "Системні науки та кібернетика" / Б.В. Рубльов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 94
803711
   Математичний аналіз. Топологія дійсної прямої : навч. посібник / І.М. Александрович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 102, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-439-299-7
803712
  Кривошея С.А. Математичний аналіз: неперервність, похідна, інтеграл : навч.-метод. посібник для самост. роботи студентів / С.А. Кривошея, Н.В. Майко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-439-845-6
803713
  Мінаєв Ю.П. Математичний апарат фізики для першокурсників : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.П. Мінаєв ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-599-439-8
803714
   Математичний вісник НТШ / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів : НТШ. – ISSN 1812-6774
Том 1. – 2004. – 168 с.
803715
   Математичний вісник НТШ / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів : НТШ. – ISSN 1812-6774
Том 2. – 2005. – 238 с.
803716
   Математичний вісник НТШ : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
Т. 4. – 2007. – мова резюме укр. англ. мовами
803717
  Міщеряков Юрій Валентинович Математичний і програмний інструментарій автоматизації процесу перетворення конструкторської документації в електронний вигляд : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Міщеряков Ю.В.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
803718
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2017. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
803719
  Вовк Л.В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навч. посібник / Л.В. Вовк ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248. – ISBN 978-617-7507-66-5
803720
  Боднарчук Математичний календар / Боднарчук, .Боднарчук. // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 7-9. – ISSN 1029-4171
803721
   Математичний Олімп // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Щороку команди українських школярів здобувають нагороди престижних міжнародних олімпіад, а їх переможці приходять навчатися до КНУ імені Тараса Шевченка.
803722
  Часов Д.П. Математичний опис планування експерименту для визначення ефективних параметрів шнекового конвеєра з урахуванням додаткових коефіцієнтів / Д.П. Часов, М.О. Король, О. Краєвський // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 64-68. – ISSN 2519-2884
803723
  Солдаткіна Л.М. Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів червонокачанної капусти / Л.М. Солдаткіна, В.О. Новотна // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 63 : Хімічні науки. – С. 76-81. – ISSN 1996-9872


  Досліджено кінетику адсорбції антоціанів з підкислених хлоридною кислотою водних екстрактів червонокачанної капусти на бентоніті за різних умов проведення експерименту (зміни концентрації антоціанів, витрати бентоніту, рН i температури екстрактів ...
803724
  Криворучко С.К. Математичний світогляд героя у романі Пауло Джордано "Самотність простих чисел" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 205-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Роман сучасного італ. письм. Паоло Джордано (1981 р. н.) "Самотність простих чисел" 2008 р. входить у дискурс fictions critiques ("критичного вимислу"), оскільки в ньому поєднуються науковість і художність, психологізм і техніцизм, відроджується ...
803725
  Кованцова Л.В. Математичні аксіоми та їх роль у науці і практиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
803726
  Самойленко А.М. Математичні аспекти теорії нелінійних коливань : Монографія / А.М. Самойленко, Р.І. Петришин; НАНУ; Ін-тут математики. – Київ : Наукова думка, 2004. – 475с. – ISBN 966-00-0109-6
803727
  Жихарєва Н.В. Математичні аспекти термоекономічного аналізу холодильної установки плодоовочесховища // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 2 (148). – С. 11- 15. – ISSN 0453-8307
803728
  Германович П.Ю. Математичні вікторини / П.Ю. Германович. – Вид. 2-е. – Київ, 1967. – 95с.
803729
  Єзріль С.Є. Математичні гуртки в середній школі / С.Є. Єзріль. – Київ-Львів, 1947. – 132с.
803730
  Гордієнко М. Математичні дослідження М.М. Боголюбова періоду 1923-1932 років / М. Гордієнко, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-33. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці М.М. Боголюбова періоду 1924–1932 рр. і досліджено процес еволюції напрямків його наукової діяльності . Проанализированы научные труды Н.Н. Боголюбова периода 1924–1932 годов и исследован процесс эволюции направлений его ...
803731
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип. 2(62)). – ISBN 978-966-333-659-6
Кн. 1. – 2008. – 128с.
803732
  Ушаков Р.П. Математичні етюди : для гурткової роботи, підготовки для олімпіад, поглибленого вивчення / Р.П. Ушаков. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; Вип.3(63)). – ISBN 978-966-333-677-0
Кн.2. – 2008. – 138с.
803733
  Лейфура В.М. Математичні задачі еврестичного характеру / В.М. Лейфура. – Київ : Вища школа, 1992. – 91 с.
803734
  Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетика / В.С. Перхач. – Львів : Вища школа, 1982. – 380 с.
803735
  Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики / В.С. Перхач. – Львів, 1973. – 324 с.
803736
   Математичні зірки року // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 6


  "14 травня в актовій залі Головного навчального корпусу КНУ імені Тараса Шевченка нагородили учасників та переможців Всеукраїнської математичної олімпіади 2021 року, що відбулася на базі Університету. В урочистостях взяли участь ректор КНУ Володимир ...
803737
  Кужель О.В. Математичні імпровізації - важливий крок до наукової творчості // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 53-59. – ISSN 1029-4171
803738
  Лященко М.Я. Математичні машини і програмування з практикумом / М.Я. Лященко. – Київ, 1971. – 278с.
803739
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803740
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803741
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803742
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803743
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803744
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803745
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803746
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803747
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803748
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803749
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4 : 20-річчю ІПММС НАН України присвячується. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803750
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803751
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803752
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803753
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803754
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803755
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803756
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803757
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2015. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803758
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2015. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803759
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2015. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803760
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803761
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон ЛТД, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803762
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803763
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : НВП Інтерсервіс, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803764
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems=Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : Юстон, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803765
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803766
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ, 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 4. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803767
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: І.І. Горбань, М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 2. – 2018. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803768
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 3. – 2018. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803769
   Математичні машини і системи = Mathematical machines and systems : науковий журнал / НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України ; голов. ред. А.О. Морозов ; редкол.: М.Й. Железняк, М.Г. Ієвлєв, О.А. Летичевський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1994-. – ISSN 1028-9763
№ 1. – 2019. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803770
  Машина Н.І. Математичні методи в економіці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.І. Машина; МОіНУ. ДЕГІ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 148 с. – ISBN 966-8253-56-6
803771
  Шаблій О.І. Математичні методи в економічній географії : навчальний посібник для вузів / О.І. Шаблій. – Львів : Вища школа, 1984. – 136 с.
803772
  Руденко В.М. Математичні методи в психології : підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – Київ : Академвидав, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-81-6
803773
  Погорільська Н.І. Математичні методи в психологічних дослідженнях : навч. посібник / Н.І. Погорільська, О.В. Ходанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122-124
803774
  Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії : Навч. посібник / О.І. Шаблій. – Львів : Світ, 1994. – 304 с. : іл. – ISBN 5-7773-0168-1
803775
   Математичні методи в сучасних економічних дослідженнях : монографія / [Малярець Л.М. та ін. ; за заг. ред. Малярець Л.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-269. – ISBN 978-966-676-463-1
803776
  Зінченко М Н. Математичні методи в теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-439-140-2
803777
  Неділько С.А. Математичні методи в хімії : Підручник для студентів хімічнних спец. вузів / С.А. Неділько. – Київ : Либідь, 2005. – 256с. – ISBN 966-06-0384-3


  Розглянуто застосування математичних методів у різних галузях хімії: неорганічній, аналітичній, фізичній і органічній. Розуміння математики допоможе студентам ширше застосовувати її як в навчальному процесі, так і при проведенні наукових ...
803778
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
803779
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ
Т. 1, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
803780
   Математичні методи в хімії і біології / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2309-8899
Т. 2, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
803781
   Математичні методи в хімії та хімічній технології. – Львів : Світ, 1993. – 208 с.
803782
  Вергунова І.М. Математичні методи для вирішення наукових завдань вітчизняної агрономії першої половини XX ст. / Вергунова І.М., Красніцький В.Й. ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. – Київ : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 144 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 128-143 та в підрядк. прим. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 60)
803783
  Ясинський Володимир Кирилович Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонових збурень : Автореф... докт. фіз.-матем.наук: 01.01.09-01.01.05 / Ясинський Володимир Кирилович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
803784
  Василенко Ю.В. Математичні методи і ЕОМ в аналізі економіки району / Ю.В. Василенко. – Київ, 1986. – 45с.
803785
   Математичні методи і моделі в управлінні економічними процесами : монографія / [Л.М. Малярець, Є.Ю. Місюра, В.В. Койбічук та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 418, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-410. – ISBN 978-966-676-650-5
803786
   Математичні методи моделювання = Mathematical methods for simulation : навч. посібник / [О.П. Чорний, В.К. Титюк, Н.М. Істоміна, В.А. Власенко]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 232, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-639-116-6
803787
  Лозарик В.В. Математичні методи моделювання робототехнічних процесів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 05.13.16 / Лозарик В.В.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1992. – 16л.
803788
   Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень : навч. посібник / М.Ю. Антомонов, Г.В. Коробейніков, І.В. Хмельницька, Н.В. Харковлюк-Балакіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : Олімпійська література, 2021. – 211, [2] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 209-210. - Предмет. покажчик: с. 211-212. – Бібліогр.: с. 196-201. – ISBN 978-617-7492-10-7
803789
  Горбійчук М.І. Математичні методи оптимізації : навч. посібник / М.І. Горбійчук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-694-295-4
803790
  Зеленський К.Х. Математичні методи оптимізації та прийняття рішень : напрям підгот. 6.050101 "Комп"ютерні науки" / К.Х. Зеленський, В.А. Павлов, К.С. Бовсуновська; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2013. – 386, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 294-295. – ISBN 978-966-388-490-5
803791
  Азарова А.О. Математичні методи оцінювання людського капіталу / А.О. Азарова, А.А. Домінас // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 12-15. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
803792
  Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві : Монографія / В.Р. Кігель; Інститут економіки, управління та господарського права. – Київ, 1999. – 269 с. – ISBN 966-95510-6-4
803793
  Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. навч. закладів / В.Р. Кігель. – Київ : Кондор, 2003. – 158с. – ISBN 966-8251-17-2
803794
  Жуков С.А. Математичні методи та моделі в економіці : Навчальний посібник / С.А. Жуков, В.С. Остапчук, О.І. Сторубльов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 231с. – ISBN 966-594-289-1
803795
   Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови / Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 210-227. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
803796
  Прихожий А.О. Математичні методи та програмні засоби високорівневого структурно-параметричного синтезу цифрових систем. : Автореф... доктор техн.наук: 01.05.03 / Прихожий А.О.; НАН України. Ін-т проблем моделювання в енергетиці. – К., 1998. – 30л.
803797
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : Науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 39, № 2. – 1996
803798
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 1. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
803799
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 2. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
803800
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 40. № 3. – 1997. – резюме укр., англ. мовами
803801
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 41, № 1. – 1998. – резюме укр., англ. мовами
803802
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 42, № 1. – 1999. – резюме укр., англ. мовами
803803
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 43, № 1. – 2000. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
803804
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 1. – 2001. – 179 с. – резюме укр., англ. мовами
803805
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Київ : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 2. – 2001. – 176 с. – резюме укр., англ. мовами
803806
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 3. – 2001. – 147 с. – резюме укр., англ. мовами
803807
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 44, № 4. – 2001. – 152 с. – резюме укр., англ. мовами
803808
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fieldsv : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 45, № 2. – 2002. – 134 с. – резюме укр., англ. мовами
803809
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical Methods and Physicomechanical Fields : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 45, № 1. – 2002. – 166 с. – резюме укр., англ. мовами
803810
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 45, № 3. – 2002. – 176 с. – резюме - рос., англ. мовами
803811
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 45, № 4. – 2002. – 142 с. – резюме рос., англ. мовами
803812
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 2. – 2003. – резюме рос., англ. мовами
803813
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 46, № 1. – 2003. – 164 с. – резюме рос., англ. мовами
803814
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 4. – 2003. – 173 с. – резюме рос., англ. мовами
803815
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 46, № 3. – 2003. – 174 с. – резюме рос., англ. мовами
803816
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 2. – 2004. – 191 с. – резюме рос., англ. мовами
803817
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 3. – 2004. – 207 с. – резюме рос., англ. мовами
803818
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 47, № 1. – 2004. – 174 с. – резюме рос., англ. мовами
803819
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 47, № 4. – 2004. – 180 с. – резюме рос., англ. мовами
803820
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 3. – 2005. – 171 с. – резюме рос., англ. мовами
803821
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 48, № 4. – 2005. – 215 с. – резюме рос., англ. мовами
803822
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т.48, № 1. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
803823
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том. 49, № 2. – 2006. – 170 с. – резюме рос., англ. мовами
803824
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : Науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Том 49, № 3. – 2006. – 187 с. – резюме рос., англ. мовами
803825
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 50, № 1. – 2007. – 189 с. – резюме рос., англ. мовами
803826
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 1. – 2008. – 204 с. – резюме рос., англ. мовами
803827
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 2. – 2008. – 246 с. – резюме рос., англ. мовами
803828
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля= Mathematical methods and physicomechanical fielos : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 51, № 3. – 2008. – 236 с. – резюме рос., англ. мовами
803829
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 2. – 2009. – 178 с. – резюме рос., англ. мовами
803830
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 3. – 2009. – 223 с. – резюме рос., англ. мовами
803831
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 52, № 4. – 2009. – 242 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803832
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 1. – 2010. – 171 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803833
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поляc : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 2. – 2010. – 164 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803834
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 53, № 3. – 2010. – 177 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
803835
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 2. – 2011. – 185 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803836
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 4. – 2011. – 224 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803837
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 54, № 3. – 2011. – 210 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803838
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 1. – 2012. – 187 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803839
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 2. – 2012. – 201 с. – резюме рос., англ. та укр. мовами
803840
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 3. – 2012. – 180 с. – Резюме рос., англ. та укр. мовами
803841
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 55, № 4. – 2012. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803842
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 1. – 2013. – 210 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803843
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 2. – 2013. – 224 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803844
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 3. – 2013. – 191 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803845
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Пдстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 56, № 4. – 2013. – 174 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803846
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 1. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803847
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 2. – 2014. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803848
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 3. – 2014. – 180 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803849
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 57, № 4. – 2014. – 195 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803850
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 1. – 2015. – 161 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803851
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 3. – 2015. – 143 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803852
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 4. – 2015. – 144 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803853
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 58, № 2. – 2015. – 157 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803854
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 1. – 2016. – 182 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803855
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 4. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803856
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 2. – 2016. – 160 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803857
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 59, № 3. – 2016. – 190 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803858
   Математичні методи та фізико-механічні поля = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
Т. 62, № 1. – 2019. – 167 с., включ. обкл. – Резюме рос., англ., укр. мовами
803859
  Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник / А. Свідзинський. – 1-е. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 442 с. – ISBN 966-7018-23-7
803860
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : Підручник для фізико-матем. спец. вищ. закладів освіти / А.В. Свідзинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Луцьк : Вежа Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 564с. – ISBN 966-600-080-6
803861
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : підручник для фіз.-мат. спец. вищ. закладів освіти : у 2 т. / Анатолій Свідзинський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-138-1; 966-600-139-Х(Т.1)
Т. 1. – 2004. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділів
803862
  Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики : підручник для фіз.-мат. спец. вищ. закладів освіти : у 2 т. / Анатолій Свідзинський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-138-1; 966-600-134-9(Т.2)
Т. 2. – 2004. – 309, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
803863
  Климчук В.О. Математичні методи у психології : навчальний. посібник / Климчук В.О.; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Соціал.-психол. фак-т, Кафедра соціал. та практ. психології. – Київ : Освіта України, 2009. – 288с. – ISBN 978-966-188-032-9
803864
  Сільченко М.В. Математичні методи у хеджуванні ризиків на ринку опціонів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 100-105. – Бібліогр.: 9 назв
803865
  Горошкова Л.А. Математичні методи управління детермінантами економічної безпеки житлово-комунального господарства / Л.А. Горошкова, В.П. Волков // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 69-87 : фото. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
803866
  Подопригора Н.В. Математичні методи фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Подопригора Н.В., Трифонова О.М., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 299, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-294
803867
  Баран О.І. Математичні мініатюри / О.І. Баран. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика в школах України" ; Випуск1(1). Січень 2003). – ISBN 966-8245-03-2
803868
  Аралова Н.І. Математичні моделі адаптації організму людини до роботи в екстремальних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Аралова Наталія Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
803869
  Загородній Ю.В. Математичні моделі в дослідженні вірусів рослин / Ю.В. Загородній, А.Л. Бойко; Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ЕксОб, 2001. – 152с. – ISBN 966-7769-10-0
803870
  Лисенко Н.О. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 01. 05. 02 / Лисенко Н. О.; Національна металургійна академія України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
803871
  Копич І.М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / І.М. Копич, В.М. Сороківський, В.І. Стефаняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 375, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 368-375. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 351-356. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-176-8
803872
   Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання випадкових процесів та полів на площині у науках про землю : Навчальний посібник з дисциплини для студ. мех.-мат. фак. – Київ : Обрії, 2004. – 58с.
803873
   Математичні моделі в природознавстві. Розділ: статистичне моделювання тривимірних випадкових полів у науках про землю : Навчальний посібник з дисципліни для студ. механіко-математичного фак-ту. – Київ : Обрії, 2004. – 44с.
803874
  Мокін Б.І. Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних заклкдів : монографія / Б.І. Мокін, Ю.В. Мокіна ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-641-254-9
803875
  Зінченко Н.М. Математичні моделі в теорії ризику: процеси ризику у випадку великих витрат : Конспект лекцій / Н.М. Зінченко, М.Й. Ядренко. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2000. – 20с.
803876
  Крижановський Андрій Станіславович Математичні моделі взаємодії течії повітря з пружно закріпленою лопаттю та їх використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.07.01 / Крижановський А.С.; МО і НУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2001. – 18 с.
803877
  Пасічник Н.Р. Математичні моделі відвідуваності ВЕБ-сайтів та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803878
  Кацив Самоїл Шулімович Математичні моделі детермінізаців в системах електропостачання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.05.02 / Кацив С.Ш.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
803879
  Сокол А.М. Математичні моделі динаміки багатофазних середовищ у конвертері при продуванні через багатосоплову фурму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сокол Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпродзержинськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
803880
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру : 01.05.02:Дис....канд. техн. наук. / Кузенко К.В.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 1999. – 149л. – Бібліогр.: С. 138-146
803881
  Кузенко К.В. Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Кузенко К.В.; КНТУУ "КПИ". – К, 1999. – 16с.
803882
  Синявський А.Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного електромагнітного поля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Синявський А.Т.; Сенявський Андрій Тадейович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
803883
  Кучаєв Олександр Андрійович Математичні моделі електромагнітних, гідродинамічних та теплообмінних процесів в установці КІВШ-ПІЧ : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук: 01.05.02 / Кучаєв О.А.; НАНУ. Інститут проблем моделювання в енергетиці. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
803884
  Горячко Всеволод Іванович Математичні моделі елементів системи електропередачі : Автореф. дис. ... канд.техн. наук:05.09.05 / Горячко В.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 19 с.
803885
  Огір Олександр Степанович Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.05.02 / Огір О.С.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 41с. – Бібліогр.: 22 назв.
803886
  Шевчук А.В. Математичні моделі і комп’ютерні симуляції як інструменти пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2012. – Т. 8, № 5. – С. 11-25. – ISSN 1815-2066


  Зроблено критичний огляд математичних моделей і комп "ютерних симуляцій як інструментів пошуку інноваційних шляхів розвитку вищої школи. Показано, що сьогодні найбільше значення мають комп "ютерні симуляції, які вже використовують для практичних цілей ...
803887
  Мельник В.П. Математичні моделі і методи аналізу режимів енергосистем : [навч. посібник] / В.П. Мельник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 487, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 484
803888
  Калініна Н.Ю. Математичні моделі ідентифікації та методи структурного аналізу фотограмметричних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Калініна Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803889
  Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління : Автореф... доктора технічнихнаук: 01.05.04 / Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович; Мін-во освіти України. Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1999. – 32л.
803890
  Алєксєєв В.І. Математичні моделі каталітичних процесів на металевих поверхнях : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.02. - математ. модел. та обчисл. методи / Алєксєєв В.І.; Алексєєв В.І. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
803891
  Камінський В.В. Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Вячеслав Вікторович Камінський; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
803892
  Лєнков С.В. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, В.К. Шваб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – Бібліогр.: С. 69 . – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова методика керування властивостями композиційних матеріалів за допомогою логарифмічного та ступеневого законів змішування. Отримані результати можуть бути використані при розрахунках чи прогнозуванні пара-метрів композиційних ...
803893
  Муха І.С. Математичні моделі механіки суцільного середовища : навч. посібник / І.С. Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 221, [1] с. : іл. – предм. покажч.: с. 220-221. – Бібліогр.: с. 216-219. – ISBN 978-617-10-0047-6
803894
  Свірідова Т.В. Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для збудованих систем : Автореф. дис. ...канд. техн.наук: Спец. 01.05.02 / Тетяна Валеріївна Свірідова; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
803895
  Дікарєв В.Є. Математичні моделі надійності та ефективності комплексів просторово розподілених систем керування : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.08 / Дікарєв В.Є.; НАНУ. .Ін-т проблем моделюв.в енергетиці. – К, 1996. – 30л.
803896
  Демидович Олександр Вікторович Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи іх реалізації : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Демидович О. В.; Нац. ун-тет "Львівс. політех.". – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.; 15 назв.
803897
  Галкін А.І. Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з урахуванням кредитного ризику : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Галкін А.І. ; Держ. вищий навч. заклад " Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
803898
  Гнатюк С.Є. Математичні моделі оцінки та прогнозування надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в системі урядового зв"язку // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 150-156. – ISSN 2221-5212


  Робота присвячена питанням удосконалення математичних моделей оцінки надійності програмно-керованих засобів захисту інформації в Державній системі урядового зв"язку за рахунок встановлення та використання нових функціональних залежностей та аналітичних ...
803899
  Ничай І.В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних структур з двократною періодичністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ничай Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
803900
   Математичні моделі порогових явищ в імунній системі / А.П. Мукоєд, О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, В.С. Григорків // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 306-310. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядається математична модель поведінки імунної системи при розвитку та росту пухлин. Розглянуто поведінку системи при різних параметрах системи. Наведені дані чисельних експериментів.
803901
  В"юн А.П. Математичні моделі при розміщенні елементів об"єктів критичної інфраструктури / А.П. В"юн, В.А. Заславський, Л.І. Мензатов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 71-71
803902
  Кулішова Нонна Євгенівна Математичні моделі приводів в САПР мікроелектропривода з високою стабільністю швидкості обертання : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Кулішова Нонна Євгенівна; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Х., 1998. – 16л.
803903
  Биць Олексій Вікторович Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Биць О.В.; НАНУ. Ін-тут кібернет. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв.
803904
  Семчик Т.А. Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Семчик Т.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
803905
  Гавриш В.І. Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гавриш Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
803906
  Шмаков Математичні моделі реологічної поведінки і течії крові в артеріолах і венулах / Шмаков, ЮЛ, В.А. Каліон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-76. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Стаття продовжує огляд досліджень, проведених у Київському університеті. з вивчення особливостей реологічної поведінки і течії крові. у роботі обговорюється математичні моделі реологічної поведінки й течії крові в судинах малого діаметра (артеріоли, ...
803907
  Юхимчук С.В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : Монографія / С.В. Юхимчук, А.О. Азарова; Мін-во освіти України. Вінницьк. держ. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 188с. – ISBN 966-641-058-3
803908
  Мокін Б.І. Математичні моделі робастної стійкості та чутливості нелінійних систем : Монографія / Б.І. Мокін, С.В. Юхимчук. – Вінниця : Універсум, 1999. – 122 с. – ISBN 966-7199-62-2
803909
  Іванущак Н.М. Математичні моделі розвитку структур ком"ютерних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванущак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
803910
  Квєтний Р.Н. Математичні моделі розповсюдження хвиль у волоконних світловодах : Монографія / Р.Н. Квєтний, В.Ю. Коцюбинський; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця : Універсум, 2003. – 140с. – Бібліогр.С.:121-134. – ISBN 966-641-078-8
803911
  Фис М.М. Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Фис Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
803912
  Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, їх дослідження та застосування : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.02 / Т.М. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011. – 133 л. + Додаток: л. 118-119. – Бібліогр.: л.119-133
803913
   Математичні моделі та алгоритм обробки діагностичної інформації для побудови інтелектуальної системи діагностування радіоелектронної техніки / В.Б. Толубко, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, Ю.В. Березовська // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 4 (56). – С. 5-13. – ISSN 2518-7678
803914
  Литвиненко О.І. Математичні моделі та алгоритми комп"ютерної діагностики фізичних полів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.06 / Литвиненко О.І.; М-во освіти Укр.Херсон.держ.техн.ун-т. – Херсон, 1999. – 20л.
803915
  Шепелева Н.В. Математичні моделі та алгоритми оцінювання електричних параметрів оксидно-напівпровідникових конденсаторів у процесі їх виробництва, випробувань та зберігання : Автореф... канд. техннаук: 05.13.02 / Шепелева Н. В.; МО Укр. Хар. дер. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1996. – 23л.
803916
  Косматий Д.Ю. Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.05.04 / Косматий Д. Ю.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
803917
  Косматий Дмитро Юрійович Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності : Дис... канд. фіз-матнаук: 01.05.04 / Косматий Дмитро Юрійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.102-108
803918
  Колуд Роберт Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв"язку та інтернет-технологій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Колуд Р.; Держ. комітет зв"язку та інформації України. НАНУ. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
803919
  Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань = Mathematical models and analysis of stochastic oscillations / Ігор Миколайович Яворський ; під. ред. З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – 802, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 765-792. – ISBN 978-966-02-6994-1
803920
  Пастернак Я.М. Математичні моделі та граничноелементний метод функцій стрибка розв"язування задач термомагнітоелектропружності структурно неоднорідних тіл : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Пастернак Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
803921
   Математичні моделі та експериментальні дані про поширення радіонуклідів у грунтах / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-240. – ISBN 978-617-7045-56-3
803922
  Бучковський А І. Математичні моделі та заступні схеми елементів електричних кіл на базі принципу інваріантності потужності. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Бучковський І.А,; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1999. – 19л.
803923
  Головахіна Л.М. Математичні моделі та інструментальні засоби планування і управління відновленням працездатності організаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головахіна Л.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
803924
  Ляшенко О.М. Математичні моделі та інформаційні технології інноваційно-інвестиційного проектування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 480-490. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
803925
  Баньчик Д. Математичні моделі та комп"ютерна система визначення ціни валютних кредитів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Баньчик Данута ; Держ. ком. зв"язку та інформ. України, НАН України. – Львів, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв.
803926
  Миргородська Н.А. Математичні моделі та методи в задачах комп"ютерної біології // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 15-17


  Робота присвячена дослідженню впровадження в комп"ютерну науку "біологічних" методів аналізу інформації та генетичних алгоритмів, а саме до задачі моделювання просторової структури білка.
803927
  Щербовських С.В. Математичні моделі та методи визначення характеристик надійності відновлюваних багатотермінальних систем із урахуванням перерозподілу навантаження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Щербовських Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
803928
  Любченко Валентин Анатолійович Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Любченко В.А.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
803929
  Овечко К.О. Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи / Овечко К.О. ; Національна академія наук України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
803930
  Єфименко М.В. Математичні моделі та методи побудови законів керування орієнтацією космічних апаратів дистанційного зондування землі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Єфименко Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 31 назва
803931
  Полозова Любов Миколаївна Математичні моделі та методи прийняття рішень в задачах упорядкування двоопераційних робіт на транспорті : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Полозова Любов Миколаївна; Мін-во Внутрішн. справ України, Ун-тет Внутрішніх Справ. – Харків, 1997. – 21л.
803932
  Коваленко С.М. Математичні моделі та методи розв"язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Коваленко С.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
803933
  Угрюмова К.М. Математичні моделі та методи розв"язання задачі вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Угрюмова К.М. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
803934
  Соболєва О.В. Математичні моделі та методи структурно-топологічної оптимізації при проектуванні територіально розподілених об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
803935
  Шевчук В.А. Математичні моделі та методи термомеханіки тіл з покриттями : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Шевчук Віктор Анатолійович ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
803936
  Алі Найф Халіл Альхжуж Математичні моделі та обчислювальні методи планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Алі Найф Халіл Альхжуж. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
803937
  Мокін В.Б. Математичні моделі та программ для оцінювання якості річкових вод / В.Б. Мокін, Б.І. Мокін. – Вінниця : Універсум, 2000. – 152с. – ISBN 966-7199-81-9
803938
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 104. – ISBN 978-966-188-165-4
803939
  Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
803940
  Зінченко М Н. Математичні моделі теорії ризику : навчальний посібник / Н.М. Зінченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 95с. – ISBN 966-594-907-1
803941
  Волков Микола Іванович Математичні моделі течій та розрахунок аеродинамічних характеристик ортогональних вітродвигунів : Автореф... доктора техн.наук: 05.14.07 / Волков Микола Іванович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1997. – 42л.
803942
  Ляшко Н.І. Математичні моделі фармакологічної корекції функціонального стану організму та їх аналіз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ляшко Наталія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 15 назв
803943
  Погорелов О.О. Математичні моделі флотації та алгоритми оптимального керування флотаційним процесом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Погорелов О.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
803944
   Математичні моделі формування маршруту виконавчого обладнання при реалізації технологічних процесів складання модульних конструкцій в умовах автоматизованих виробництв / І.Ш. Невлюдов, О.М. Цимбал, К.Л. Хрустальов, А.О. Функендорф // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 25-27
803945
  Петрухін Володимир Олексійович Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.06 / Петрухін В.О.; НАНУ; Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
803946
  Палагін В.В. Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Палагін Володимир Васильович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – 46 с. – Бібліогр.: 92 назви
803947
  Перестюк М.О. Математичні наукові школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.О. Перестюк, І.О. Парасюк // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 6. – С. 42-57


  У грудні 2010 року механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка урочисто відзначив своє 70-річчя. Виокремлення факультету як окремого структурного підрозділу в 1940 році ознаменувало собою початок нового ...
803948
   Математичні олімпіади школярів України: 1991-2000 : навч.-метод. посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів / В.М. Лейфура, І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський; Лейфура В.М., І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський. – Київ : Техніка, 2003. – 538, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 966-575-150-6
803949
  Трохимчук П.П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід : монографія / Петро Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-478. – ISBN 978-966-2750-01-7
803950
  Гончар М.С. Математичні основи інформаційної економіки / М.С. Гончар ; НАНУ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-02-4399-6
803951
  Лігус М.В. Математичні основи музики у філософії Античності Середньовіччя // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 408-410
803952
  Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Циба; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 248с. – ISBN 966-608-226-8
803953
  Зубченко В.П. Математичні основи страхування життя : навч. посібник / В.П. Зубченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-439-887-6
803954
  Кириченко І.О. Математичні основи теорії вогневих дуелей : Монографія / І.О. Кириченко, Л.Г. Раскін; МВСУ; Військ.ін-т ВВ МВС України. – Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 292 с.
803955
  Голод І П. Математичні основи теорії симетрій / І П. Голод, А.У. Клімик. – Київ : Наукова думка, 1992. – 366с.
803956
  Жолудєв С.В. Математичні основи теплопереносу у підземних водах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 37-42. – Бібліогр.: с.42. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
803957
  Сокульський Є О. Математичні основи технології організації перевезень пасажирів міським громадським транспортом з урахуванням показників якост і обслуговування / Є О. Сокульський, К.Ю. Гілеська, Н.М. Васільцова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 40-41
803958
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1711-0
Т. 1. – 2000. – 402 с.
803959
   Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. – Львів. – ISBN 966-02-1710-2; 966-02-1712-9
Т. 2. – 2000. – 372 с.
803960
   Математичні проблеми нелінійної динаміки конічних резервуарів з рідиною / І.О. Луковський, О.В. Солодун, О.М. Тимоха ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2019. – 222, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: Луковський І.О., Тимоха О.М., Солодун О.В. - Предм. покажч.: с. 222-223. – Бібліогр.: с. 213-221. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1691-0
803961
  Парновський С. Математичні проблеми, пов"язані з похибками оцінки відстаней до галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
803962
   Математичні студії. – Львів, 1991. – 125с.
803963
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 1. – 2003. – 112 с.
803964
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 19, № 2. – 2003. – 224 с.
803965
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 1. – 2003. – 112 с.
803966
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного товариства. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 20, № 2. – 2003. – 224 с.
803967
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 21, № 1. – 2004. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803968
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 21, № 2. – 2004. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803969
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 22, № 1. – 2004. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803970
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 22, № 2. – 2004. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803971
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 23, № 2. – 2005. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803972
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 23, № 1. – 2005. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803973
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 24, № 1. – 2005. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803974
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 24, № 2. – 2005. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803975
   Математичні студії = Matematychni studii : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Том 25, № 1. – 2006. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803976
   Математичні студії = Matematychni studii : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Том 25, № 2. – 2006. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803977
   Математичні студії = Matematychni studii : Праці Львівського математичного т-ва. – Львів : ВНТЛ-Класика, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 26, № 2. – 2006. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803978
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 27, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803979
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 1. – 2007. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803980
   Математичні студії = Matematychni studii : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 28, № 2. – 2007. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803981
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 30, № 1. – 2008. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803982
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 30, № 2. – 2008. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803983
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 31, № 1. – 2009. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803984
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 1. – 2009. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803985
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 32, № 2. – 2009. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ., нім, франц. мовами
803986
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 33, № 1. – 2010. – 112 с. – резюме рос., англ. мовами
803987
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 33, № 2. – 2010. – 224 с. – резюме рос., англ. мовами
803988
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 34, № 1. – 2010. – 112 с. – резюме рос., англ. мовами
803989
   Математичні студії = Matematychni studii : праці Львівського математичного товариства / Львівський нац. університет. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1993-. – ISSN 1027-4634
Т. 34, № 2. – 2010. – 223 с. – резюме рос., англ. мовами
803990
  Артемчук В.О. Математичні та комп"ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Артемчук В.О. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
803991
  Мезел Математичні та комп"ютерні моделі в квантовій інформатиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мезел Х. Таві ; Харкывський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
803992
  Ратов Д.В. Математичні та комп"ютерні моделі підтримки процесів проектування просторових передач з підвищеним коефіцієнтом корисної дії : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 / Ратов Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
803993
  Коломієць Олена Анатоліївна Математичні та комп"ютерні моделі поверхонь в спеціальних нормальних координатах : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.01 / Коломієць Олена Анатоліївна; Мін-во освіти і науки України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
803994
  Колованова Є.П. Математичні та обчислювальні методи прогнозування кількості слабких ключів режиму вибіркового гамування з прискореним виробленням імітовставки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Колованова Євгенія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
803995
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03 / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
803996
  Донченко Андрій Володимирович Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.03. / Донченко Андрій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 112л. – Бібліогр.:л.96-101
803997
  Демуз І. Математичні та хімічні наукові товариства України кінця XIX - початку XX ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-212. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
803998
  Локайчук С. Математичні терміни а працях академіка Михайла Кравчука / С. Локайчук, О. Кудісова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 101-109. – ISSN 2413-0923
803999
  Като О. Математичні формули / О. Като. – Х, 1930. – 96 с.
804000
  Маер Б.А. Математичні формули / Б.А. Маер. – Вид. 8-е. – Х.-К, 1931. – 129 с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,