Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
803001
  Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." : філософія в мистецтві Тараса Шевченка : лекції, студії / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 361, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-07-0
803002
  Шишаков В.А. "Незвичайні " небесні явища : Стенограма публічної лекції / В.А. Шишаков; Товариство поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1953. – 28с.
803003
  Новікова Н.Г. "Незвичайні" небесні явища : пер. з рос. / Н.Г. Новікова. – Львів : Книжково-журн. видавництво, 1954. – 60 с.
803004
  Новікова Н.Г. "Незвичайні" небесні явища : пер. з рос. / Н.Г. Новікова. – 2-ге вид. – Львів : Книжково-журн. видавництво, 1957. – 56 с.
803005
  Пилипчук С. "Незвичайно енергійний та симпатичний чоловік...": Митрофан Дикарів у рецепції Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 193-198. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано Франкову рецепцію наукового доробку українського фольклориста, етнографа та лінгвіста Митрофана Дикаріва. Згадується професор КУ - Грушевський М.
803006
  Безотосній В. "Незнаменитые войны России и "позор" Тильзита // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 64-71. – ISSN 0130-1640
803007
  Мукан А. "Незнаний Шевченко": погляд дослідників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 7


  "... До 200-річного ювілею від дня народження Тараса Шевченка телерадіоканал "Культура" спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка розпочав відеоцикл культурологічних програм "Незнаний Шевченко". У рамках проекту лекції з ...
803008
  Коцарев О. "Незручні" мемуари Валерія Шевчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 31
803009
  Алпеев О.Е. "Неизвестная война": англо-американская историография Восточного (русского) фронта Первой мировой войны / О.Е. Алпеев, Д.Ю. Козлов // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4 (648). – С. 66-71. – ISSN 0321-0626
803010
  Такала И.Р. "Неизвестная война"? Два века российской историогорафии русско-шведской войны 1808-1809 годов / И.Р. Такала, И.М. Соломещ // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 66-72. – ISSN 0869-5687
803011
   "Неизвестные и забытые портретисты 18-го - первой половины 19-го века", выставка. Москва 1975 г.. – Москва, 1975. – 191с.
803012
  Триоле Э. "Неизвестный" и другие рассказы / Э. Триоле. – Москва, 1956. – 446с.
803013
  Александрова А.В. "Неиное" Николая Кузанского и его теоретический потенциал для истории философии. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 10-14. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
803014
  Журба О.І. "Неісторіографічне" в формуванні регіональної історіографії Слобожанщини // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 142-154
803015
  Малишева К. "Нейро-психоаналіз": поєднання парадигм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба інтерпретації деяких даних, встановлених в неврологічних дослідженнях, у термінах психоаналітичної теорії особистості. Зокрема, розглядаються можливі мозкові механізми, що опосередковують такі явища, як витіснення, лібідо, ...
803016
  Гершов З.М. "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны / З.М. Гершов. – Москва, 1962. – 244с.
803017
  Сюндюков І. "Неканонічний" Скоропадський: звільняємося від міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 5
803018
  Турсун-Ходжаев Незаметный подвиг. [Добрые соседи] : рассказы / Марат Турсун-Ходжаев. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1967. – 48 с. – На обл. загл.: Новые рассказы
803019
  Пармузин Б.С. Незаметный человек / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1958. – 111с.
803020
  Полищук О. Незаметный этноцид. В России исчезающим видом стали русские // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 20 февраля (№ 8). – С. 20-21


  Если за четверть века существования в РФ в ее тюркских республиках этнические русские выдавливались титульными нациями постепенно, то на Северном Кавказе эти процессы произошли стремительно.
803021
  Кудрявцев П.П. Незамеченная смерть : памяти М.А. Протопопова // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 8 с.
803022
  Варшавский В.С. Незамеченное поколение / В.С. Варшавский. – Москва, 1992. – 387с.
803023
  Юлевич О.І. Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 126-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
803024
  Мікульонок І.О. Незамінні помічники інженера недавнього минулого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 17-21
803025
  Скляренко Г. Незамкнене коло українського бароко // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 128-129. – ISSN 0130-1799
803026
  Прушковська І.В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії : монографія / Ірина Прушковська. – Київ : Український письменник, 2015. – 388, [2] с. – Імен. та предм. покажч.: с. 379-387. – Бібліогр.: с. 342-378. – ISBN 978-966-579-471-4
803027
  Годованець М.П. Незаможник Клим. / М.П. Годованець. – Вінниця, 1927. – 32с.
803028
  Соболенко Р.К. Незамужняя вдова : повесть / Роман Соболенко; пер. с белорус. А.Чесноковой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 223 с.
803029
  Махінчук М.Г. Незамулимі джерела : поезії / Микола Махінчук. – Київ : Український письменник, 2016. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-579-502-5
803030
  Култыгин В.П. Незападные концепции глобализации // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.80-103. – ISSN 1606-951Х
803031
  Маринина А. Незапертая дверь / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-008932-5
803032
  Аграфов А.П. Незаписанные в Евангелии изречения Христа Спасителя и новооткрытые изречения его / Аграфов А.П. – Санкт-Петербург : Лопухина, 1897. – 20 с. – С фотограф. снимком с новооткрытого памятника древней письменности
803033
  Супранова Е. Незапланированная жизнь // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 0321-1878
803034
  Виханський Б. Незаплямована честь дивізійників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 12-13


  До 70-річчя створення дивізії "Галичина".
803035
  Грицюк В. Незасвоєний урок історії? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 46-50


  З нагоди 75-ї річниці початку Другої світової війни.
803036
  Потєхін О.В. Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 132-152
803037
  Хайкин С.Э. Незатухающие колебания / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1953. – 127с.
803038
  Никаноров А.В. Незатянувшаяся петля / А.В. Никаноров. – М, 1963. – 108с.
803039
  Буткевич В.Г. Незаурядный организатор и выдающийся исследователь современного международного права (введение к изучению вклада в науку международного права проф. В.Н. Денисова) // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 92-161. – ISBN 978-966-438-738-2
803040
  Бояров В. Незахищений свідок // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.24-27. – ISSN 1726-3077
803041
  Цушко В.В. Незахищеність прав власності та боротьба за ренту в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 73-81. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
803042
  Кашежева И.И. Незаходящее солцне / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1965. – 148с.
803043
  Пахаренко В. Незбагнений апостол : Світобачення Шевченка / В. Пахаренко. – 2-ге вид-ня. – Черкаси : Брама-Ісуеп, 1999. – 296 с. – ISBN 966-95675-0-5
803044
  Сирохман М. Незбагненна ясність буття // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 15-18. – ISSN 2520-6419


  Пономаренко Надія Степанівна, український художник-графік, живописець, заслужений художник України.
803045
  Шимборська Віслава Незбагненне життя : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 201-213
803046
  Вільде І. Незбагненне серце / І. Вільде. – Львів, 1990. – 255с.
803047
  Мірошниченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л. Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
803048
  Мірошніченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л.Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
803049
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Січень (число 1). – 2017. – 4 с.
803050
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Лютий (число 2). – 2017. – 4 с.
803051
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2017. – 4 с.
803052
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Липень (число 7). – 2017. – 4 с.
803053
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2017. – 4 с.
803054
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2017. – 4 с.
803055
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2017. – 4 с.
803056
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2017. – 4 с.
803057
  Савич І.С. Незборима пам"ять : художньо-мемуарні оповіді / І.С. Савич. – Київ : Молодь, 1980. – 120 с.
803058
   Незборима сила ідей Жовтня. – К., 1967. – 184с.
803059
  Руденко М. Незбориме плем"я : поезії / М. Руденко. – Ужгород, 1948. – 136 с.
803060
   Незвал Витезслав. – М., 1967. – 96с.
803061
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – Рязань, 1960. – 375 с.
803062
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – К., 1994. – 352с.
803063
  Жаден Ю.А. Незваный гость хуже...? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 39-41


  История поговорки "Незваный гость хуже татарина"
803064
  Махній М. Незвичайна антропологія = Extraordinary antropology : [науково-популярний курс] / Микола Махній ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім.Т.Г. Шевченка, 2011. – 188 с. : іл.
803065
  Чжоу Лі-бо Незвичайна весна / Чжоу Лі-бо. – К., 1962. – 411с.
803066
  Бризгун-Соколик Незвичайна жінка - незвичайна книжка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 19 серпня (число 31/32). – С. 12


  "Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний аспект" Оксани Сапеляк.
803067
  Гринько Д.Г. Незвичайна історія / Д.Г. Гринько. – К., 1974. – 176с.
803068
  Керекеш Ю.Ю. Незвичайна любов / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1972. – 214с.
803069
  Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика!... / Б. Еренгросс. – Київ, 1982. – 192с.
803070
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Умека / Веддінг Алекс. – Київ, 1956. – 307с.
803071
  Веддинг А. Незвичайна пригода Каспара Умека / А. Веддинг. – Київ, 1982. – 280с.
803072
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Шмека / Веддінг Алекс. – Київ, 1982. – 280с.
803073
  Виговський В. Незвичайна розвідка : оповідання / В. Виговський. – Київ, 1976. – 56 с.
803074
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
803075
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля (до 135-річчя від дня народження Богдана Лепкого) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
803076
  Колесников В.П. Незвичайна фотографія. / В.П. Колесников. – Київ, 1980. – 148с.
803077
  Білоусов А. Незвичайне зібрання клубу імені академіка Фролькіса / А. Білоусов, І. Тарабан // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 28-33. – ISSN 1819-7329


  Клуб творчої інтелігенції імені академіка В.В. Фролькіса - один із шановних інтелектуальних форумів Києва.
803078
  Муранов О.П. Незвичайне і грізне в природі / О.П. Муранов. – К., 1976. – 351с.
803079
  Федін К. Незвичайне літо. / К. Федін. – К, 1954. – 652с.
803080
  Грищенко В.М. Незвичайний заліт рожевих пеліканів (Pelecanus onocrotalus) на Канівщину // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 56-57. – ISSN 1727-0200


  Seven young birds were observed on a bank of the Dnieper in the town of Kaniv (49.45 N, 31.29 E) early morning on 25.11.2014. They rested on sand near the water. A weakened young White Pelican was found on a field near the village of Liplyave in Kaniv ...
803081
  Кохан В.І. Незвичайний злочин / В.І. Кохан. – Ужгород, 1984. – 400с.
803082
  Прилежаєва М.П. Незвичайний рік / М.П. Прилежаєва. – К, 1986. – 336с.
803083
   Незвичайні будівлі України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 47-50
803084
  Копельський А. Незвичайні лекції в незвичайному музеї // Столиця. – Київ, 2000. – 1 квітня (№ 36). – С. 12


  Про Лінгвістичний навчальний музей КНУ імені Тараса Шевченка.
803085
  Теряєва М.С. Незвичайні небесні явища / М.С. Теряєва. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 42 с.
803086
  Пясковський Д.В. Незвичайні небесні явища. / Д.В. Пясковський. – К., 1946. – 24с.
803087
  Самойленко А. Незвичайні пам"ятники сучасного Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 371-374. – ISBN 978-966-95419-8-7
803088
  Задорожний М.П. Незвичайні пляжі світу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 45-47 : фото
803089
  Гоменюк І. Незвичайні пригоди італійців у Криму // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 16-20
803090
  Ларри Я.Л. Незвичайні пригоди Карика та Валі / Я.Л. Ларри. – К, 1985. – 255с.
803091
  Мейнк В. Незвичайні пригоди Марко Поло / В. Мейнк. – Львів, 1959. – 508с.
803092
  Верн Ю. Незвичайні пригоди Матія Сандорфа [Матіас Шандор] : Повість / Ю. Верн. – Б.м. : Накл. Укр. вид. спілки "Українського голосу". – 749с.
803093
  Ганцер К. Незвичайні пригоди пана Бартова в країні... // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 290-295. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Книжка О. Бартова про культуру пам"яті в Східній Галичині.
803094
  Алексін А.Г. Незвичайні пригоди Сєви Котлова / А.Г. Алексін. – Київ, 1965. – 227с.
803095
  Сомадева Незвичайні пригоди царевича Нараваханадатти / Сомадева. – Київ : Дніпро, 1984. – 606 с.
803096
  Афонін Олег Незвична подорож Черкащиною // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С.33-38. – ISSN 0869-3595
803097
  Сусь Б.А. Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики : науково-методичне видання : (книга для дискусій) / Сусь Б.А., Сусь Б.Б. – Київ : Просвіта, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-2133-14-1
803098
  Соломко О. Незвичний підхід. Чи може юридична особа реалізувати свої повноваження у виконавчому провадженні? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 22-23
803099
  Павліченко Н.В. Незвичні виставкові проекти Києва початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 81-84. – ISSN 1996-5931


  У статті описано експериментальні виставкові проекти та оригінальні культурні заклади в період становлення виставкової діяльності Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ століть.
803100
  Петрашик О. Незвідані світи Володимира Будникова // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-21. – ISSN 0130-1799
803101
  Назарчук В.В. Незвідні системи твірних групи періодично визначених підстановок з 2-адичним періодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано незвідну систему твірних груп, що є індуктивною границею симетричних груп з степенями 2[верхній індекс n], n[належить]N, з діагональним зануренням, яка природним чином діє на множині натуральних чисел.
803102
  Назарчук В.В. Незвідні системи твірних і генетичний код однорідно симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено умови, при виконанні яких множина [ксі]-транспозицій буде системою твірних однорідно симетричної групи, степінь якої є заданим супернатуральним числом [ксі]. Побудовано генетичний код однорідно симетричної групи степеня 2[верхній індекс ...
803103
  Мортіков В.В. Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-41. – Бібліогр.: с. 35-36, 39, 41


  Розвивається теорія незворотних витрат. Проводиться аналіз незворотних витрат на рівнях: підприємства, домогосподарства, національному, міжнародному. Виявляються відмінності у ставленні різних економічних суб"єктів до незворотних витрат.
803104
   Незворотні процеси в електрохімічних системах. – Чернівці, 1996. – 35с.
803105
  Мортіков В. Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
803106
  Остролуцька Л. Незворотність реформ в країні гарантує реформа освіти // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 1, 2
803107
  Теліга О. Незгасаючий смолоскип (Олена Теліга) : інтерв"ю з поетесою; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 229-237. – ISBN 966-7379-16-7
803108
  Лісовська М.П. Незгасимі зоряниці / М.П. Лісовська, К.М. Тесленко. – Донецьк, 1978. – 27с.
803109
  Бурнашов Г.В. Незгасна ватра / Г.В. Бурнашов. – Ужгород, 1988. – 109с.
803110
  Баш Я.В. Незгасна віра : Романи / Я.В. Баш. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 512с.
803111
  Славинський Микола Незгасна зоря генія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 13 : Фото
803112
  Семен Г. Незгасна зоря професора Огуя О.Д. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 128-131. – ISSN 2077-804X
803113
  Сова В. Незгасна свіча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 13


  Життя видатного українського поета, літературознавця, правозахисника політв"язня радянських концтаборів, лауреата Національної премії імені Т.Шевченка (посмертно), Героя України (посмертно) Василя Стуса пов"язане з Лубенщиною, що на Полтавщині.
803114
  Кашпрук М. Незгасна свіча Валер"яна Поліщука // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 181-187
803115
  Дзюбенко-Мейс Незгасна свіча Джеймса Мейса / спілкувалася Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 43)
803116
  П"ятишкін П.С. Незгасне полум"я / П.С. П"ятишкін. – Київ, 1974. – 148 с.
803117
  Карпенко В. Незгасне світло маяків // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 24-27
803118
  Атаманчук М. Незгасний світоч України // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 1 (68). – С. 68-74


  Упродовж багатьох десятиліть в Україні ім"я одного з іі найвидатніших синів, титанів думки і духу такого рівня, як Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Грушевський, перебувало під забороною, замовчувалася його безприкладна подвижницька діяльність ...
803119
   Незгасний свыточ : українвькі радянські письменники про Миколу Гавриловича Чернишевського. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 425 с.
803120
  Гранчак І.М. Незгасний факел ленінізму. (Ленін і Угорщина). / І.М. Гранчак, М.Ф. Лебович. – Ужгород, 1970. – 143с.
803121
   Незгасний юності вогонь. – Ужгород, 1968. – 223с.
803122
  Велинский Ю. Незгладимый след в клинической онкологии: Валентин Ганул // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2015. – № 4 (533). – С. 27
803123
  Мельничук А. Незгласна зоря Олеся Гончара // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 27). – С. 6 : фото
803124
  Горіславець В. Незглибимі таємниці буття // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 35). – С. 5


  Творчий портрет українського прозаїка Бориса Фінкельштейна
803125
  Горбач С.С. Незгода як фактор обмеження інтенції // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 73-76. – ISSN 1729-360Х
803126
  Воронцова Н.Г. Незгода як фактор обмеження інтенції // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 76-82. – ISSN 1729-360Х
803127
  Гриць-Дуда Незгоди / Гриць-Дуда. – Братіслава, 1967. – 122с.
803128
  Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. / Г. Касьянов. – Київ : Либідь, 1995. – 224 с. – ISBN 5-325-00704-1
803129
  Мокроусова О. Нездійснена мрія: до історії пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 48-77. – ISSN 0131-2685
803130
  Федорук О. Нездійснена передмова Куліша до роману "Черная рада" // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 263-266. – ISBN 978-966-2449-92-1
803131
  Швидько Г.К. Нездійснений проект перенесення Запорозької Січі // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 212-217. – ISBN 966-551-159-9
803132
  Довбищенко М. Нездійсненне партнерство: Унійна Церква та гетьманський уряд козацької України 1657-1670 рр. // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 90-102. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0


  Статтю присвячено малодослідженій та дискусійній проблемі – ролі Унійної Церкви в процесах українського державотворення середини – другої половини XVII ст. На основі опублікованих джерел автор досліджує переговорний процес між Холмським єпископом ...
803133
  Ільницька Л. Нездійсненний видавничий прект Івана Калиновича (до взаемин І. Калиновича з М. Грушевським) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 253-259. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
803134
  Танчер В.К. Нездолана сила пролетарського атеїзму : (На допомогу лектору) / Танчер В.К.; Київськ. міський кабінет атеїзму. – Київ, 1960. – 27с.
803135
  Корнілова В.О. Нездоланна сила сучасності / В.О. Корнілова. – К, 1979. – 137с.
803136
  Буряківець Ю. Нездоланні = The invincibles : роман / Ю. Буряківець. – Вид. 2-ге. – Нью Йорк : Вільна думка, 1991. – 661 с. : портр. – Дод. тит. арк. англ.
803137
  Горбатов Б.Л. Нездоланні. (Сім"я Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Київ, 1945. – 109с.
803138
  Горбатов Б.Л. Нездоланні. (Сім"я Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Вид. 3-є. – Сталіно, 1952. – 132с.
803139
  Литвин С.М. Нездоланність любові / С.М. Литвин. – К., 1976. – 111с.
803140
  Бжиська Ю. Нездорові діти США: шляхи розв"язання проблеми // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 20-22.
803141
  Мельник В. Неземна дорога : Поезія / Літературний форум; Володимир Мельник. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-8387-02-3
803142
  Озеров Л.А. Неземное тяготение / Л.А. Озеров. – М., 1969. – 231с.
803143
  Реймерс Г.К. Неземной талисман. / Г.К. Реймерс. – Брянск, 1964. – 240с.
803144
  Васильев Антон Неземные горизонты Босха // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С. 50-52. – ISSN 0130-7045
803145
  Кириленко А.А. Незеркальное отражение волн периодическими дифракционными решетками / А.А. Кириленко, А.П. Кусайкин, Ю.К. Сиренко. – Харьков, 1983. – 33с.
803146
  Васильченко С. Незібрані твори / С. Васильченко. – Київ, 1941. – 239 с.
803147
  Білецький М.С. Незламаність : повісті / М.С. Білецький. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 226 с.
803148
  Малюта І. Незламна Алла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 10 грудня (№ 47). – С. 5


  Алла Олександрівна Горська (1929 - 1970) - авторитетно-знакова постать з-поміж очільників дисидентського руху в Україні.
803149
   Незламна єдність. – К., 1985. – 231с.
803150
  Черемшинська Р. Незламна патріотка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С. 11


  До 135-річчя від дня народження О.В. Дучимінської (1883 - 1988).
803151
  Громенко С. Незламний "Явір": життя і доля Леоніда Ларжевського / С. Громенко, Я. Антонюк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 15


  Одне з найбільш хибних уявлень про історію та сучасний стан українського національно-визвольного руху полягає в тому, що нібито борці за волю і долю України - це виключно україномовні "западенці", які ненавидять усе російське... А тим часом патріоти ...
803152
  Усенко П. Незламний герой журнальної праці // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 10


  185 літ од дня народження Миколи Чернишевського - самовідданого провідника нескоренності друкованого слова.
803153
  Тинченко Я. Незламний герой Крут // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 4 (272). – С. 56-58. – ISSN 1996-1561


  Історія старшини Армії УНР Семена Могили, який пожертував життям, обравши свободу.
803154
  Лю Цінь Незламний мур / Лю Цінь. – К., 1956. – 248с.
803155
  Бондаренко І.М. Незламний союз побітників і селян / І.М. Бондаренко. – Київ, 1976. – 253с.
803156
  Чирко В.А. Незламний союз республік радянських / В.А. Чирко, Н.В. Пода. – К., 1981. – 264с.
803157
  Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника / В.Ф. Солдатенко. – Київ : Книга Пам"яті України, 2002. – 352с. – ISBN 966-7605-06-4
803158
  Тарнашинська Л. Незламні крила "синього птаха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 24


  До 85-річчя відомої керамістки і шістдесятниці Галини Севрук.
803159
  Завальнюк К. Незламні. Ямпільці в обороні державності: 1917-1925 / Костянтин Завальнюк, Сергій Борсуковський ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Подільському державному ун-ті та ін. – Вінниця : Книга-Вега, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-621-403-7
803160
  Гірний Ю. Незламність Бандери актуальна сьогодні // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – С. 6


  Звернення до пана президента Республіки Польща Леха Качинського.
803161
  Крупа М. Незмінний охоронець історичних здобутків та культурних скарбів Лемківщини // Наше слово. – Варшава, 2012. – 18 листопада (№ 47). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 85-річчя народження Івана Красовського.
803162
  Безвершук Ж. Незмінний чинник розвитку інтелекту, ябо чому і як треба вивчати культурологію // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 71-79. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366


  Обгрунтовується необхідність вивчення студентами вищих навчальних закладів курсу "Культурологія". Висвітлюється структура сучасного навчального посібника з культурології та зміст найважливіших тем.
803163
  Аркушин Г. Незмінні західнополіські іменні лексеми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 40-48. – ISSN 1682-3540
803164
  Панько Ю. Незмінні частини мови. Додадок до української мови для 7 кл. основної дев"ятирічної школи. / Ю. Панько, 1964. – 36с.
803165
  Прилуцький С.В. Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 73-82. – ISSN 2306-9082
803166
  Анастасьев Алексей Незнайка в Новом Свете // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 2. – С. 102-111. – ISSN 0130-6405


  Саша Барон Коэн (1971) - британ. комедийный актёр, известный благодаря своим вымышленным персонажам : Али Джи (анг. джанглист и кокни), Борат Сагдиев (казахс. репортер) и Бруно (австр. гомосексуалист — ведущий программы мод)
803167
  Носов Н.Н. Незнайка в Солнечном городе / Н.Н. Носов. – Кишинев, 1989. – с.
803168
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне : роман-сказка в 4-х частях / Н.Н. Носов. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 479 с. – ISBN 5-301-00319-4
803169
  Носов Н.Н. Незнайка на Луне / Н.Н. Носов. – Минск, 1990. – 494с.
803170
  Носов М.М. Незнайко на місяці / М.М. Носов. – К, 1993. – 450с.
803171
  Носов М.М. Незнайко на Місяці / М.М. Носов. – К, 1980. – 382с.
803172
  Кочевих Олег Незнайко родом із Києва // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-85. – ISSN 0130-5212
803173
  Русина О. Незнайома Кліо : Українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття / О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб; НАНУ. Ін-т історії України; Наук. ред. В.Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – 312с. – ISBN 966-00-0804-Х
803174
  Горобець В. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / НАНУ; Інститут історії України; Віктор Горобець, Тарас Чухліб; Наук. ред. В. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2004. – 312с. – Перевидання нарисів В. Горобця, Т. Чухліба з книги О. Русина, В. Горобець, Т. Чухліб "Незнайома Кліо: українська історія в таємницях і курйозах 15-18 століття". – ISBN 966-00-0152-5
803175
  Галета О. Незнайоме тіло сучасної української прози: жіноча література від Василя Габора // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 234-266. – ISBN 978-966-02-6024-5
803176
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1966. – 167с.
803177
  Нестайко В.З. Незнайомець з тринадцятої квартири, або злодії шукають потерпілого / В.З. Нестайко. – К., 1977. – 143с.
803178
  Грабовський С. Незнайомий знайомець Климент Квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 21
803179
  Стриж В. Незнайомий предтеча : Український конституціоналізм ХІХ століття: розвій думки в добу бездержавності // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 12. – С. 78-80. – ISSN 1812--514Х
803180
  Нестайко В.З. Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків / В.З. Нестайко. – К., 1988. – 365с.
803181
  Ибрагимбеков М. Незнакомая песня : повести / М. Ибрагимбеков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 271 с.
803182
  Шатберашвили Г.И. Незнакомая спутница : пьеса в 4-х д. / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1958. – 83 с.
803183
  Зорин Л.Г. Незнакомец / Л.Г. Зорин. – М., 1978. – 63с.
803184
  Мирнев В.Н. Незнакомец / В.Н. Мирнев. – М., 1990. – 302с.
803185
  Шелдон С. Незнакомец в зеркале. Конец света : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. – Москва : АСТ, 1997. – 540с. – ISBN 5150002798
803186
  Моэм В.С. Незнакомец в Париже / В.С. Моэм. – М, 1992. – 324с.
803187
  Колосов Л.С. Незнакомец в черной сутане / Л.С. Колосов. – М., 1972. – 111с.
803188
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры : Повести // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 409-568. – (Б-ка пионера)
803189
  Нестайко В.З. Незнакомец из тринадцатой квартиры , или Похитители ищут потерпевшего... / В.З. Нестайко. – М., 1971. – 144с.
803190
  Фульга Л. Незнакомка / Л. Фульга. – Бухарест, 1969. – 64с.
803191
  Кашежева И.И. Незнакомое время / И.И. Кашежева. – М., 1980. – 120с.
803192
  Логан Лиандра Незнакомцы в ночи // Соблазнительное пари : Сборник романов. – Москва : АСТ, 2001. – С. 161-246. – (Шарм-экстаз). – ISBN 5-17-007653-3
803193
  Хайсмит П. Незнакомцы в поезде / Патриция Хайсмит // Незнакомцы в поезде : [романы : сборник] / [пер. Г.П. Чемеринского]. – Киев : Akonit, 1994. – С. 5-270. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
803194
   Незнакомцы в поезде : [романы : сборник]. – Киев : Akonit, 1994. – 446, [2] с. : ил. – В содерж.: Незнакомцы в поезде / Хайсмит П. ; Ловушка для распутниц / Квентин П. – (Детектив. Приключения. Фантастика). – ISBN 5-7707-6397-3
803195
  Донован Д. Незнакомцы на мосту / Д. Донован. – М., 1992. – 345с.
803196
  Долгополов И.В. Незнакомый Домье / И.В. Долгополов. – М., 1965. – 63с.
803197
  Зимин А.М. Незнакомый знакомый лес / А.М. Зимин. – Л, 1987. – 175с.
803198
  Кондратьев А.Н. Незнакомый человек / А.Н. Кондратьев. – М, 1968. – 100с.
803199
  Кондратьев А.Н. Незнакомый человек / А.Н. Кондратьев. – М, 1968. – 100с.
803200
  Глазков Н.И. Незнамые реки / Н.И. Глазков. – М, 1975. – 95с.
803201
  Грабовський С. Незнаний "Капітал", або Ще раз - про Маркса проти Маркса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6-7 жовтня (№ 178/179). – С. 21
803202
  Вольвач П. Незнаний в Україні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 12


  До 85-ліття від дня народження визнаного ученого-соціолога, професора Олекси Симиренка.
803203
  Вольвач П. Незнаний в Україні, або Симиренки проти Сталіна з Мічуріним // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 4 травня (№ 18/19). – С. 7, 11
803204
  Вольвач П. Незнаний в Україні... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 13


  У 2016 році виповнилося 85 років від дня народження визначного українсько-американського вченого-соціолога, професора Олекси Симиренка.
803205
  Ольжич О. Незнаний вояк = Безвестный воин / Олег Ольжич ; пер. с укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-378-059-7
803206
  Чорнієвич М. Незнаний Грушевський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 165). – С. 2


  У "Львівській політехніці" відбудеться міжнародний симпозіум, присвячений великому українцю.
803207
  Сологуб Н. Незнаний Іван Нечуй-Левицький у праці "Світогляд українського народу" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 15-19. – ISSN 0201-419
803208
  Гуменюк О. Незнаний корифей // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 10 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  140 років від дня народження відомого харківського, однак малознаного для широкого українського загалу актора, театрального режисера, педагога - Івана Петлішенка (сценічний псевдонім - Мар"яненко).
803209
   Незнаний лист Богдана Хмельницького 1651 р. / публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 165-167. – ISSN 0130-5247
803210
  Мицик Ю. Незнаний лист Івана Мазепи / Ю. Мицик, О. Циганок // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 19-22. – ISSN 2306-4250


  Вперше публікується оригінальний текст та український переклад листа гетьмана І. Мазепи, в якому він характеризує постать ватажка антипольського повстання 1703 р. фастівського полковника С. Палія.
803211
  Телячий Ю. Незнаний Петро Холодний старший // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-22. – ISSN 0130-1799
803212
  Салтовська Н. Незнані і забуті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 244-250


  У статті зроблено спробу систематизувати науково-дослідницький доробок кафедри фольклористики з історії фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В статье сделано попытку систематизировать ...
803213
  Щестюк Т. Незнані листи Василя Дубровського до Михайла Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 216-218
803214
  Кралюк П. Незнання свого багатого спадку веде до комплексу неповноцінності : Інтерв"ю / Петро Кралюк [інтерв"ю взяв] Олексій Костюченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 лютого (№ 32)
803215
  Капсамун І. Незнання своєї історії як загроза... національним інтересам, або Чому депутатів не лякають репутаційні втрати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 4-5


  Як трапилося так, що правляча партія у Польщі виступає проти визнання події Волинської трагедії "геноцидом" польського народу, а правляча партія в Україні - за таке формулювання? Коментарі експертів.
803216
  Ольжич О.О. Незнаному Воякові : Заповідане живим / О.О. Ольжич. – Київ : Фундація імені О. Ольжича, 1994. – 432с.
803217
  Кукушкина О.В. Незначимые компоненты в структуре русского слова: взгляд с позиции морфонологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
803218
  Крижанівська Тетяна Незнищена пам"ять: до 140-річчя від дня народження Людмили Старицької-Черняхівської // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 37-38. – Бібліогр. в кінці ст.
803219
  Стефак В. Незнищенні луни : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 30-46. – ISSN 0868-4790
803220
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; [Передм. А. Матвієнка, Відп. за вип. О. Ткачук]. – Київ : Діокор, 2003. – 93с. – (Б-ка українського патріота). – ISBN 966-96038-6-2
803221
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 88с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-422-8
803222
  Лук"яненко Л. Незнищенність / Левко Лук"яненко. – Вид. 3-є, доп. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 80 с. – ISBN 966-608-422-8
803223
  Вертій О. Незнищенність духа. Іван Франко в національній свідомості українців // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 125-141. – ISSN 0868-4790
803224
  Панченко В. Незнищенність української бандури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9/10). – С. 13


  Минає 110 років від дня народження Григорія Бажула - бандуриста, сновоположник кобзарських колективів в Австралії.
803225
  Качкан В. Незнищенність франкового духу: парадигма сучасності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 2, 14-15
803226
  Мицик В.Ф. Незнищимість : публіцистика / Вадим Мицик ; [упоряд. В.П. Мовчана]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 106, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-697-044-6


  В пр. №1704813 напис: Науковій бібліотеці Київського університету - Людина смертна, Народ вічний, а Дух незнищимий! Щиро Вадим Мицик; студент журналіст 1965-1966 років. 28.04.2016 р.
803227
  Зайцев И. Незнокомка : Роман / И. Зайцев. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 352с. – ISBN 966-7276-48-1
803228
  Ілемницький П. Незорана нива / П. Ілемницький. – Ужгород, 1955. – 338с.
803229
  Рубан Л.Д. Незраджена любов / Л.Д. Рубан. – Дніпропетровськ, 1981. – 48с.
803230
  Горбань Юрій Незрадливі капці // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2009. – № 1. – С. 65-66


  Спогади про Вячеслава Чорновола.
803231
  Бочаров Ю. Незрелое яблоко соблазна // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.192-206. – ISSN 1560-4233
803232
  Гунчик І. Незрима війна, або На що здатна Москва, аби знищити автокефалію української церкви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 5
803233
  Матат Д. Незрима допомога. Фахівці Львівської політехніки презентують українську модель інклюзивної освіти незрячих дітей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 листопада (№ 45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
803234
  Олійник М.Я. Незрима нить : есе / М.Я. Олійник. – Київ, 1983. – 302 с.
803235
  Гусейнов Гасан Незримая античность : большое путешествие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 34-48 : Фото, карта
803236
  Аннин А. Незримая коллекция // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 42-59


  Про білоруського і французького художника-сюрреаліста і графіка єврейського походження Марка Шагала.
803237
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 371 с.
803238
  Тарновський М.Ю. Незримий горизонт : повість / М.Ю. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1976. – 218 с.
803239
  Постников М.П. Незримі межі. / М.П. Постников. – Львів, 1969. – 79с.
803240
  Пастух Б. Незримі субстанції Миколи Ільницького // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 144-147. – ISSN 0868-4790
803241
  Осадчий О.М. Незримо среди нас... / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1969. – 112с.
803242
  Бугреев А.Н. Незримое оружие. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1974. – 159с.
803243
   Незримое сражение. – Львов, 1976. – 212с.
803244
  Жестев М. Незримые корни / М. Жестев. – Л, 1971. – 231с.
803245
  Носов В. Незримые крылья / В. Носов. – Махачкала, 1974. – 95с.
803246
  Постников Н.А. Незримые межи. / Н.А. Постников. – К., 1989. – 110с.
803247
   Незримые нити. – М., 1968. – 32с.
803248
   Незримые нити. – М., 1978. – 80с.
803249
   Незримые поединки. – Воронеж, 1985. – 303с.
803250
  Немцов В.И. Незримые пути / В.И. Немцов. – М., 1953. – 264с.
803251
  Головченко И. Незримый бастион / И. Головченко, А. Мусиенко. – Москва, 1968. – 360с.
803252
   Незримый бой. – Пермь, 1981. – 118с.
803253
  Стратановский С. Незримый крест // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 91-94. – ISSN 0130-7673
803254
   Незримый мост. – Л., 1976. – 464с.
803255
  Флоренцев В.А. Незримый поединок / В.А. Флоренцев. – Ташкент, 1966. – 140с.
803256
  Акперов А Незримый поединок / Акперов А. – Баку : Азернешр, 1966. – 134 с.
803257
  Шварц А.Л. Незримый поиск. / А.Л. Шварц. – М., 1965. – 223с.
803258
  Самченко В. Незрівнянна Ада і її провини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 14


  "Коли актриса Ада Миколаївна Роговцева погоджувалася записати для книжки «Прості речі» серію інтерв’ю, поставила єдину умову: «Ви маєте запитати мене, як народна артистка Радянського Союзу стала українською націоналісткою». Й автори її виконали. Книжка ...
803259
   Незрмый бой. – Магадан, 1976. – 168с.
803260
  Підоричева І. Незручна правда. Які бар"єри дійсно стоять на шляху інноваційного оновлення економіки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 6


  "Діючий уряд анонсував значну кількість ініціатив з підтримки інновацій - розробку Стратегії розвитку інновацій в реальному секторі економіки до 2025 р., прийняття пакета "інноваційних" законопроектів. При уряді утворено консультативно-дорадчий орган - ...
803261
  Водзінський М. Незручний народ // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 8 (173). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  У планах польських просвітників Україні було відведено роль Землі Обітованої для "своїх" євреїв. Допомогти втіленню ідеї мали російські царі.
803262
  Черкаська Г. Незручні французькі українці // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 5 (64). – С. 56-57


  Григорій Миколайович Ге — український і російський культурний і громадський діяч, історик-краєзнавець, прозаїк, публіцист і драматург; брат художника-передвижника Миколи Ге.
803263
   Незрячие деятели науки и культуры. – М.
2. – 1973. – 284с.
803264
   Незрячие деятели науки и культуры : Биобиблиографический указатель. – Москва
Т. 4 : Незрячие ученые. Изобретатели (Физико-математических и технических наук). – 1981. – 407с.
803265
  Семенов В.Г. Незыблемость миролюбивой политики Коммунистической партии и Советского государства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов В.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 20 с.
803266
  Борисов А.Ю. Незыблемые договоренности / А.Ю. Борисов. – М., 1985. – 64с.
803267
  Анфилов В.А. Незыбываемый сорок первый / В.А. Анфилов. – Москва, 1982. – 368с.
803268
  Кулик П.П. Неидеальная плазма / П.П. Кулик, В.А. Рябый, Н.В. Ермохин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 200 с. – Библиогр.: с. 188-197 (297 назв.)
803269
   Неидеальные гетеропереходы для сенсоров изображения : монография / Смынтына В.А. [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2014. – 178, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 176-178. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-689-068-3
803270
  Олещук Ф.Н. Неизбежна ли война / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1956. – 64с.
803271
  Мейер Гершл Неизбежна ли гибель Америки? / Мейер Гершл. – М., 1950. – 216с.
803272
   Неизбежно. неминуемо.... – М., 1967. – 287с.
803273
  Коллоэн И.С. Неизбежное крушение? // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 221-230. – ISSN 1130-6545
803274
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Неизбежность : повесть / Гусейнов Чингиз Гасан оглы. – Москва : Политиздат, 1981. – 319 с.
803275
  Смирнов О.П. Неизбежность / О.П. Смирнов. – М., 1984. – 400с.
803276
  Смирнов О.П. Неизбежность : роман / О.П. Смирнов. – Москва : Воениздат, 1986. – 400с.
803277
  Семенов В.В. Неизбежность доброго мира / В.В. Семенов. – Воронеж, 1981. – 158с.
803278
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915


  Представляем вашему вниманию авторский цикл по правовому обеспечению деятельности библиотек и их модернизации. Предлагаемая статья, как и последующие, основана на действующих правовых нормах с учетом современных экономических требований по оптимизации ...
803279
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 7-15. – ISSN 0869-4915


  Продолжаем разговор о правовом обеспечении и модернизации библиотек, начатый в № 2 (2013) журнала.
803280
  Кикавец В. Неизбежность перемен? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 61-67. – ISSN 0869-4915


  Почему профессия библиотекаря в Российской Федерации не интересна и не престижна, как, например, в Соединенных Штатах Америки или во многих европейских странах? Однозначного ответа никто не даст. Автор статьи предлагает свое видение данной проблемы, а ...
803281
  Данин Д.С. Неизбежность странного мира / Д.С. Данин. – Москва, 1961. – 359 с.
803282
  Зинкэ Х. Неизбежный финал / Х. Зинкэ. – Москва, 1988. – 430 с.
803283
  Богданов И. Неизбледняващи спомени: Срещи и разговори с български писатели и учени / И. Богданов. – София, 1981. – 374с.
803284
  Федоров Николай Неизбранный президент. 8 правителей, шедших к власти в обход. Исключительные личности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 92-96 : фото
803285
  Погодин Н.Ф. Неизведанное / Н.Ф. Погодин. – Москва
2. – 1969. – 376с.
803286
   Неизведанными путями. – Л., 1967. – 440с.
803287
  Алексанов В.П. Неизведанными тропами / В.П. Алексанов, А.Ф. Панов. – Челябинск, 1976. – 105 с.
803288
  Рыжиков И.В. Неизвесный рядовой. / И.В. Рыжиков. – Смоленск, 1963. – 180с.
803289
  Миров С. Неизвестеая Алина // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 131-136. – ISSN 0131-8136
803290
   Неизвестная Австралия : Иммиграция. Крикет. Через континент. Опалы. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 86-130 : Іл., карты. – ISSN 1029-5828
803291
  Тихонов А. Неизвестная война за интеллектуальную собственность. Из истории музыкального пиратства в Р оссии (1998-1917 гг.) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-67. – ISSN 0201-7059
803292
  Розен А.Г. Неизвестная девушка. / А.Г. Розен. – Л, 1954. – 244с.
803293
  Попов П.Н. Неизвестная драма Петровской эпохи "Иудифь" / П.Н. Попов. – М.-Л., 1936. – 195-253с.
803294
  Щеглова С.А. Неизвестная драма Петровской эпохи о царице и львице / Щеглова С.А. – [Ленинград], 1932. – С. 153-229. – Отд. оттиск из Трудов комиссии по древнерусской лит-ре АН 1


  Академия наук СССР. Комиссия по древнерусской литературе. Труды…– Т.1. – Ленинград, 1932. – 246 с. – (Труды Комиссии по древне-русской литературе АН СССР). Т.1 / [ред. Н.К. Никольский]. – 1932. – 245 с.
803295
  Морозов А.Д. Неизвестная земля / А.Д. Морозов, П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1991. – 174с.
803296
  Томан Н.В. Неизвестная земля. / Н.В. Томан. – М., 1966. – 237с.
803297
  Кремо М. Неизвестная история человечества / Майкл Кремо, Ричард Томпсон ; [пер. с англ. В. Филипенко]. – Полн. изд. – Москва : Филос. кн., 1999. – 494 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 468-494. – ISBN 5-8205-0010-5
803298
   Неизвестная Ливия // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 52-55 : фото
803299
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 2. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803300
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803301
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803302
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803303
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1/2. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803304
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 3/4. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803305
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2006. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803306
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803307
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 4. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803308
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803309
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 7/8. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803310
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 9. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803311
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 10/11. – 2004. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803312
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 5/6. – 2005. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"
803313
   Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. = Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди. – Киев, 2003-
№ 1. – 2007. – також дивись на назву "Невідома розвідка. Факти. Подіїї. Люди"Наступн.№ - у 2008р.
803314
  Куин Э. Неизвестная рукопись доктора Уотсона. / Э. Куин. – М, 1991. – 96с.
803315
  Ермишин О.Т. Неизвестная статья Г.В. Флоровского в контексте современной "философской теологии" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 10. – С. 93-99. – ISSN 0235-1188
803316
  Драненко Т. Неизвестная судьба известного скульптора // Творчество народов мира. – Москва, 2005. – Вып. 4. – С. 18-23.


  Опекушин А.М.
803317
  Влайков Т. Неизвестни писма на Т.Г. Влайков / Т. Влайков. – София, 1991. – 197с.
803318
  Василяускене А.В. Неизвестній список Второго Литовского Статута // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 12-19
803319
  Хаджийски И. Неизвестно от него, неизвестно за него / И. Хаджийски. – София, 1989. – 500 с.
803320
  Этерлей Неизвестное в известном / Этерлей, О.Д. Кузнецова. – Л, 1979. – 149с.
803321
  Егоров С.Ф. Неизвестное в известном // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
803322
  Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары, документы, письма / М.В. Фрунзе. – М., 1991. – 271с.
803323
   Неизвестное об известном. – Донецк, 1978. – 181с.
803324
  Дивочкин А.А. Неизвестное об известном / А.А. Дивочкин. – М., 1990. – 63с.
803325
  Романовский О.В. Неизвестное об известном // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 9 (117). – С. 32-59. – ISSN 1606-0219


  Руднєв Семен Васильович - генерал-майор, Герой Радянського Союзу (1943, посм.). Під час ВВВ — один з організаторів партизан. Руху на Україні, комісар партизан. з`єднання С. А. Ковпака.
803326
  Езова С. Неизвестное об известном : о подкреплении как способе управления своим поведением по-прайору и комментарии автора статьи / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-22. – ISSN 0869-4915


  Существуют различные технологии, способствующие оптимизации межличностного поведения людей. Статья знакомит читателя с таким способом управления поведением, как подкрепление.
803327
  Белостоцкий И.А. Неизвестное об известном // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 41-43
803328
  Романовский О.В. Неизвестное об известном... // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 90-117. – ISSN 1606-0219
803329
  Седова Г.М. Неизвестное письмо о дуэли и смерти Пушкина // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 45-54. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
803330
  Панкеев И.А. Неизвестное поколение? / И.А. Панкеев. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 232 с.
803331
  Голубев С.Т. Неизвестное полемическое сочинение против папских притязаний в Юго-Западной России (1633 года) / С. Голубев. – Киев : Типю Имп. У-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 42 с. – Отд. отт.: Труды Киевской духовной академии. 1899 г., № 1, с. 300 – 345; ЧИОНЛ, 1899 г., т. 13, отд. 1, с. 154 – 156.
803332
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение Абу Бакра ар-Рази (ум в 925 г.) "Книга тайны тайн" в свете других его трудов по химии : Автореф... канд. филол.наук: / Каримов У. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
803333
  Каримов У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази "Книга тайны тайн" : [исследование, текст, перевод и коммент.] / Каримов У.И. ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т востоковедения. – Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1957. – 192 с., [36] л. факс. – Библиогр.: с. 189-191
803334
  Скульская Е.Г. Неизвестному художнику / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1980. – 68с.
803335
  Малкин В.М. Неизвестные - известны / В.М. Малкин. – М., 1983. – 236с.
803336
  Шилов А.В. Неизвестные авторы известных песен. / А.В. Шилов. – М., 1961. – 112с.
803337
  Ухов П.Д. Неизвестные атериалы из собрания П.В.Киреевского / П.Д. Ухов. – М, 1958. – 24с.
803338
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – М., 1966. – 541с.
803339
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – М., 1990. – 237с.
803340
  Сименон Ж. Неизвестные в доме / Ж. Сименон. – Минск, 1991. – 506с.
803341
  Жукова И. Неизвестные воспоминания А.П. Боголюбова о Марии Башкирцевой // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 147-153. – ISSN 0234-1395
803342
  Гончаров И.А. Неизвестные главы "Обрыва" / И.А. Гончаров. – М, 1926. – 64с.
803343
  Кантор Ю.З. Неизвестные документы о "Деле военных" // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1812-3805
803344
  Фирсов А.В. Неизвестные и малоизвестные факты из жизни и деятельности инженера Б.Г. Луцкого: к 150-летию со дня рождения // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 63-79. – ISSN 2079-2999


  На основании литературных и архивных источников установлены достоверные факты из биографии гениального конструктора Б. Г. Луцкого.
803345
   Неизвестные и предполагаемые постройки В.И. Баженова. – Москва, 1951. – 292 с.
803346
  Афанасьев И.Б. Неизвестные корабли / И.Б. Афанасьев. – Москва, 1991. – 63с.
803347
  Дербенев К.М. Неизвестные лица. - Ошибочный адрес. - Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1965. – 435с.
803348
  Федоров В.Д. Неизвестные позывные / В.Д. Федоров. – М., 1958. – 48с.
803349
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 32-47. – ISSN 1812-867Х
803350
  Енина Ю. Неизвестные поражения Британской Империи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 5 (77). – С. 36-49. – ISSN 1812-867Х
803351
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ
803352
  Василюк О.Д. Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 84-92. – ISSN 1608-0599
803353
  Глускина Г.М. Неизвестные рукописи сочинения Алхаризи "Тахкемони" в Государственной публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде : Автореф... канд. филол.наук: 676 / Глускина Г.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 15л.
803354
  Газизова А.А. Неизвестные солдаты в рассказах И.С. Шмелева 1914 - 1918 гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 246-256. – ISSN 2313-1993
803355
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1962. – 880с.
803356
  Успенский В.Д. Неизвестные солдаты. / В.Д. Успенский. – М, 1985. – 490с.
803357
  Волощук М.М. Неизвестные страницы биографии галицкого боярина Володислава Кормильчича (1214-1232 г.) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 17-26. – ISSN 2071-9574
803358
  Христофоров В.С. Неизвестные страницы Варшавского восстания 1944 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9 (605). – С. 38-42. – ISSN 0321-0626
803359
  Мяновская Иоанна Неизвестные страницы литературы третьей волны русской эмиграции = Nieznane stronice literatury trzeciej fali emigracji rosyjskiej: Aleksander Minczin: proza zycia / Мяновская Иоанна; Александр Минчин: проза жизни. – Быдгощ : Wyd-wo Akad. Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 161с. – ISBN 83-7096-389-7
803360
  Балышева Е.В. Неизвестные страницы об известном человеке В канун 150 - летия академика А.Н. Бекетова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 4 (43). – С. 57-85


  Планируется издать " Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А.Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бектовых, 1885-1941 гг."
803361
  Воробьев В. Неизвестные страницы пограничных переговоров с Китаем // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 12. – С. 56-61. – ISSN 0130-9625
803362
  Зегерс А. Неизвестные страницы. / А. Зегерс. – М., 1987. – 157с.
803363
  Киселев Н.П. Неизвестные фрагменты древнейших памятников печати Германии и Голландии / Н.П. Киселев. – Москва, 1961. – 73с.
803364
  Смирнов С.В. Неизвестный - известен. - (Озаренье. - Вечный провидец) / С.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 127с.
803365
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1964. – 315с.
803366
  Триоле Э. Неизвестный / Э. Триоле. – К., 1994. – 416с.
803367
  Массов А.Я. Неизвестный автограф Н.Н. Миклухо-Маклая // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2013. – № 4, июль - август. – С. 111-117. – ISSN 0869-5415
803368
   Неизвестный богатырь. – М., 1961. – 199с.
803369
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-001-6
Кн.1 : А.А.Богданов (Малиновский). Статьи, доклады, письма и воспоминания. (1901-1928 гг.). – 1995. – 252с.
803370
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-007-5
Кн.2 : А.А.Богданов и группа РСДРП "Вперед" (1908-1914 гг.). – 1995. – 283с.
803371
   Неизвестный Богданов : В 3-х книгах. – Москва : АИРО - ХХ. – (Первая публикация). – ISBN 5-88735-008-3
Кн.3 : А.А.Богданов.Десятилетие отлучения от марксизма. Юбилейный сборник. (1904-1914). – 1995. – 244с.
803372
  Холопов Г.К. Неизвестный боец / Г.К. Холопов. – М., 1955. – 48с.
803373
  Березюк Н.М. Неизвестный В.Я. Джунковский : ректор Харьковского университета 1821-1826 гг. / Березюк Н.М. ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В.Н. Каразина ; Центральная научная б-ка. – Харьков : Тимченко А.Н., 2008. – 312 с. : илл. – ISBN 978-966-8661-27-3
803374
  Аксентьев С. Неизвестный Верещагин = Зигзаги славы. Часть II / окончание // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 2 (69 ) февраль. – С. 21-25


  Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - выдающийся русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.
803375
  Савина Г.А. Неизвестный Виноградский : по страницам документов и воспоминаний // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 88-104. – ISSN 0205-9606
803376
  Шварцбург А. Неизвестный Гарвард // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
803377
  Эйзелин М. Неизвестный Гиндукуш / М. Эйзелин. – Москва : Мысль, 1967. – 166с. – (Рассказы о природе)
803378
  Иванов А. Неизвестный Дзержинский / А. Иванов. – Минск, 1994. – 544с.
803379
  Каверин В.А. Неизвестный друг. / В.А. Каверин. – М., 1960. – 248с.
803380
  Соколов Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи / Борис Соколов. – Минск : Родиола-плюс, 2000. – 608с. – (Мир в войнах). – ISBN 985-448-036-4
803381
  Степанов В. Неизвестный комдив Московской битвы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 73-86. – ISSN 1606-0219
803382
  Рыбаков М. Неизвестный Михаил Кольцов // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 6. – С.154-164. – ISSN 0131-8136
803383
  Катасонова Е.Л. Неизвестный Нагиса Осима // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 64-70. – ISSN 0321-5075


  Нагиса Осима – один из самых ярких, будоражащих и темпераментных авторов японского киноискусства. Лидер "японской новой волны", никогда не устававший экспериментировать, он сам себя никогда не причислял ни к одному направлению или стилю. С начала 60-х ...
803384
  Верховский Ю.Н. Неизвестный Огарев / Ю.Н. Верховский. – Москва, 1928. – 56 с.
803385
   Неизвестный памятник книжного искусства. – М-Л, 1963. – 96с.
803386
  Еремин И.П. Неизвестный памятник украинской публицистики конца XVI века / И.П. Еремин. – [Ленинград], 1934. – [10] с. – Отд. оттиск кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С. Орлова. Изд. АН СССР, Л., 1934. стр. 83-92 (ИРЛИ)


  В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А.С.
803387
  Черный Д. Неизвестный поэт-диссидент // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 182-188. – ISSN 0131-2332
803388
  Азадовский М.К. Неизвестный поэт-сибиряк (Е.Милькеев) / М.К. Азадовский. – Чита : Ист.-лит. кружок при Гос. ин-те нар. образ. в г. Чите, 1922. – 35 с.
803389
  Белянинов К. Неизвестный президент // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 29. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097


  Юні роки Барака Обами, 44-го президента США
803390
  Московкин В.М. Неизвестный Семен Кузнец : учеба в Харькове // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 52-65.
803391
   Неизвестный солдат. – Кишинев, 1985. – 192с.
803392
  Рыбаков А.Н. Неизвестный солдат / А.Н. Рыбаков. – М, 1985. – 88с.
803393
  Линна В. Неизвестный солдат / В. Линна. – М., 1991. – 415с.
803394
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 64-73 : Фото
803395
  Демченко Юрий Неизвестный Тибет : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 4. – С. 40-49 : Фото
803396
  Гарин И.И. Неизвестный Толстой / И.И. Гарин. – Харьков : Фолио, 1993. – 238с. – ISBN 5-7150-0074-7
803397
  Григорьев А. Неизвестный Экзюпери на страницах "Эха" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 25. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Американський дипломат і економіст Роберт Зеллик - новий голова Всесвітнього банку
803398
  Непомнящий А.А. Неизвестный энциклопедический крымоведческий проект // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 95-104. – ISBN 978-966-8999-37-6


  На підставі маловідомого архівного корпусу джерел із Санкт-Петербурга відновлено історію створення кримськими краєзнавцями на чолі з М.Л. Ернстом "Кримської радянської екнциклопедії", яку пізніше перейменували на "Повний опис Криму".
803399
  Васильев В.В. Неизвестный Юм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 0042-8744
803400
  Лохвицкий М.Ю. Неизвестный. Час сенокоса. Громовый гул / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1979. – 510с.
803401
  Горзий Т.А. Неизгибаемость выпуклых гиперповерхностей в пространствах постоянной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Горзий Т. А.; Харьк.ГУ. – Х., 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
803402
  Боткин В.П. Неизданная переписка. 1851-1869 гг. / В.П. Боткин, И.С. Тургенев. – М.-Л., 1930. – 351с.
803403
  Брюсов В. Неизданная проза / В. Брюсов. – М.-Л., 1934. – 215с.
803404
  Капиев Э Неизданное / Э Капиев. – Махачкала, 1959. – 169с.
803405
  Погодин Н.Ф. Неизданное / Н.Ф. Погодин. – Москва
1. – 1969. – 384с.
803406
   Неизданное письмо Н.В. Гоголя (К княгине В.Н. Репниной) // Материалы по истории русской литературы и культуры : [письма]. – [Москва]. – С. 146-153
803407
   Неизданное письмо Н.В. Гоголя к гр. М.Ю. Вьельгорскому : ". Крестьянский бунт в с. Бездне Спасского уезда Казанской губ. в апреле 1861 г. по письмам современников; 3. К биографии Л.Н. Толстого // Материалы по истории русской литературы и культуры : [письма]. – [Москва]. – С. 102-110
803408
  Цветаева Марина Неизданное. Сводные тетради / Цветаева Марина; Подг.текста,предисл.и примеч.Е.Б.Коркиной и И.Д.Шевеленко;Рос.гос.архив лит.и искусства. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 640с. – ISBN 5-88889-001-4
803409
  Владимирский-Буданов М.Ф. Неизданные законы Юго-Западных славян / [М. Владимирский-Буданов]. – С. 93-138. – Ксерокс книги.- Отд. оттиск: Журнал Министерсва народного просвещения. 1881, № 3-4
803410
  Прутков К. Неизданные и забытые произведения / К. Прутков. – 197-226с.
803411
  Иверсен Ю. Неизданные и редкие русские медали / Напечатано по распоряжению Императорского Русского Археологического Общества. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1874. – 26 с., 6 л. ил. : ил.
803412
  Бакунин М.А. Неизданные материалы и статьи / М.А. Бакунин. – М, 1926. – 190с.
803413
  Чехов А.П. Неизданные письма / А.П. Чехов. – М, 1930. – 235с.
803414
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского : (С примечаниями И.А. Бычкова). – [50] c. – Отд. оттиск


  Авт. пред.: Бычков, Иван Афанасьевич (1858-1944) Елагина, Авдотья Петровна (1789-1877) Зонтаг, Анна Петровна (1785-1864)
803415
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П. Елагиной и А.П. Зонтаг : [перед загл. публикатор и авт. вступ. статьи: И.А. Бычков]. – Санкт-Петербург : [Тип. Сириус], 1912. – 45 с. , ил. – Отд. оттиск из журн.: Русский библиофил.1912, нояб.-дек. - Экз. деф., без обл.


  Авт. пред.: Бычков, Иван Афанасьевич (1858-1944) Елагина, Авдотья Петровна (1789-1877) Зонтаг, Анна Петровна (1785-1864)
803416
  Жуковский В.А. Неизданные письма Жуковского к А.П.Елагиной и А.П.Зонтаг / В.А. Жуковский. – 45с.
803417
  Тургенев И.С. Неизданные письма И.С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям: Густаву Флоберу и г-же Комманвиль, к г-же Жорж-Занд (и др.). (1864-1882) / И.С. Тургенев. – М., 1900. – 363с.
803418
   Неизданные письма иностранных писателей ХУШ-Х1Х вв. из Ленинградский рукописных собраний. – М-Л, 1960. – 380с.
803419
  Островский А.Н. Неизданные письма к А.Н.Островскому. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1932. – 743 с.
803420
   Неизданные письма Л.Н.Толстого, И.А.Гончарова, Н,А.Некрасова. Ф.М.Достоевского, А.Ф.Писемского и др. к А.Н.Островскому. – М-Л, 1932. – 743с.
803421
  Салтыков-Щедрин Неизданные письма. / Салтыков-Щедрин. – М.Л., 1932. – 436с.
803422
  Серафимович А.С. Неизданные рукописи. / А.С. Серафимович. – М.-Л., 1950. – 279-287с.
803423
  Щербатов М.М. Неизданные сочинения / М.М. Щербатов. – Москва, 1935. – 215с.
803424
  Гулак-Артемовский П.П. Неизданные сочинения Гулака-Артемовского. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1897. – 26 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина. 1897, кн. 3. - Изд.на рус.и франц. яз.; Тесты песен на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии. - В кн. стихи и письма к А.А. Вагнеpу, М.М. Лонгинову
803425
  Брюсов В. Неизданные стихи / В. Брюсов. – М.-Л., 1928. – 167с.
803426
  Гумилев Н.С. Неизданные стихи и письма / Н.С. Гумилев. – Paris : YMCA, 1980. – 225, [1] с.
803427
  Дельвиг А.А. Неизданные стихотворения / А.А. Дельвиг. – Петербург, 1922. – 149с.
803428
  Брюсов В. Неизданные стихотворения / В. Брюсов. – М., 1935. – 542с.
803429
  Эдельштейн А.В. Неизданные труды / А.В. Эдельштейн. – Ленинград : Недра, 1970. – 285с.
803430
  Эдельштейн Я.С. Неизданные труды. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1970. – 287с.
803431
  Толстой Л.Н. Неизданные художественные произведения / Л.Н. Толстой. – М., 1928. – 342с.
803432
  Жолковский А. Неизданный Вознесенский // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 111-115. – ISSN 0130-7673
803433
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1922. – 315с.
803434
  Пушкин А.С. Неизданный Пушкин / А.С. Пушкин. – М, 1923. – 315с.
803435
  Салтыков-Щедрин Неизданный Щедрин. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1931. – 328с.
803436
  Аверченко А. Неизлечимые / А. Аверченко. – цена 35 коп. – Москва : Вся Москва, 1989. – 15 с.
803437
  Соболев Л.С. Неизменному другу : дневники, статьи, письма / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1986. – 427с. – (Библиотека "О времени и о себе")
803438
  Лурье С.Я. Неизменяемые слова в функции сказуемого в индоевропейских языках. / С.Я. Лурье. – Львов, 1955. – 72с.
803439
  Абраамян С.Г. Неизменяемые части речи и соотношение их лексческих и грамматических признаков в современном армянском языке : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Абраамян С.Г. ; Ан Арм. ССР ин-т. языка. – Ереван, 1966. – 84 с.
803440
  Раппопорт С.Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве / С.Х. Раппопорт. – Москва : Советский художник, 1968. – 271 с.
803441
  Богатырев А.Ф. Неизотермическая диффузия в газах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богатырев А. Ф.; МГУ, физ.фак. – М., 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.15
803442
  Фиалко М.Б. Неизотермическая кинетика в термическом анализе / М.Б. Фиалко. – Томск, 1981. – 110с.
803443
   Неизотермические течения вязкой жидкости. – Свердловск : АН СССР УНЦ, 1985. – 72 с.
803444
  Федосеев С.Д. Неизотермичность гетерогенных реакций и проблема газификации твердого топлива. : Автореф... доктор техн.наук: / Федосеев С.Д.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.32
803445
  Нгуен-Тхе-Зан Неизотермичность реакций восстановления двуокиси углерода и водяного пара углеродом : Автореф... кандидата техн.наук: / Нгуен-Тхе-Зан; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1965. – 16л.
803446
  Будницкий О. Неизученная война // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 12 (1014). – С. 49-57. – ISSN 0130-1640


  "Социальна история Великой Отечественной войны еще не написана," - утверждает доктор исторических наук Олег Будницкий.
803447
  Глибицкая С. Неизученное наследие Григория Чирикова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 59-64. – ISSN 1029-7200


  Публікація розкриває життєвий шлях, недосліджену творчу спадщину відомого харківського бібліографа другої половини ХІХ ст. Григорія Сергійовича Чирикова (1835-1881).
803448
   Неизученные страницы европейского романтизма. – М., 1975. – 351с.
803449
  Мережников Н.Я. Неименность. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1974. – 159с.
803450
  Волчинский Виктор Корнеевич Неимущесвтенные права хозяйственных организаций : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Волчинский Виктор Корнеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1973. – 26л.
803451
  Гриб А.А. Неинвариантность вакуума и рождение пар во снешних электромагнитных и гравитационных полях : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Гриб А. А.; МГУ. – М., 1979. – 12л.
803452
  Урнов М.Ю. Неинституциональные факторы социальной динамики - подходы к моделированию // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 59-70. – ISSN 0869-0499
803453
   НЕинтеллектуальная система "Антиплагиат" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  В последнее время на фоне модернизации ВАК, реформирования диссоветов, скандалов в отношении неправомерных заимствований в диссертациях всё чаще говорят об использовании системы «Антиплагиат». Основная тема дискуссий – может ли система подобного типа с ...
803454
  Чечот Д.М. Неисковые производства / Д.М. Чечот. – М, 1973. – 166с.
803455
  Хенли В. Неискушенные сердца : [роман] / Вирджиния Хенли ; [пер. с англ.: В.В. Копейко, Н.К. Рамазанова]. – Москва : АСТ, 1997. – 478, [1] c. – Сер. осн. в 1997 г. - Пер. изд.: Wild hearts / Virginia Henley, 1985. – (Откровение). – ISBN 5-15-000164-3
803456
  Трембовецкая Т.П. Неиспользование товарного знака в Украине как основание для прекращения права // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 2. – С. 57-60
803457
   Неиспользованный билет - больше не проблема! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 6 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
803458
  Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс : полтора года в правительстве / Л.И. Абалкин. – Москва : Политиздат, 1991. – 304 с.
803459
  Соснов А. Неисправим! Петербуржцы отвергли скандальный законопроект // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 4


  С докладом о роли Российской академии наук выступил вице-президент РАН, глава СПбНЦ Жорес Алфёров.. Потратив отпуск на изучение злополучного законопроекта, Алфёров, по его словам, пришел к непреложному выводу о том, что даже при дальнейшей доработке он ...
803460
  Парыгина Н.Д. Неисправимые. Рассказы лейтенанта милиции / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1960. – 184с.
803461
  Парыгина Н.Д. Неисправимые. Рассказы лейтенанта милиции / Н.Д. Парыгина. – Изд. 2-е. – Тула, 1962. – 184с.
803462
  Ванбру Д. Неисправимый, или Добродетель в опасности. / Д. Ванбру. – Москва, 1975. – 175с.
803463
  Кузинец Л.М. Неисправности в телевизорах / Л.М. Кузинец. – Москва-Ленинград, 1963. – 80 с.
803464
  Ельяшкевич С.А. Неисправности и настройка цветных телевизоров / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 231 с.
803465
  Эстеркин М.С. Неисправности радиоизмерительной аппаратуры : справочное пособие / М.С. Эстеркин. – Москва : Энергия, 1968. – 320 с.
803466
  Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин / Р.Г. Гемке. – 6-е изд. – Москва-Ленинград, 1963. – 247 с.
803467
  Пликарпов С.И. Неиссушимая криница / С.И. Пликарпов. – М, 1984. – 127с.
803468
  Байтанаев А. Неиссякаемый родник : романы / А. Байтанаев. – Алма-ата : Жазушы, 1971. – 360 с.
803469
  Бегак Б.А. Неиссякаемый родник : (детская литература и народное творчество) / Б.А. Бегак. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
803470
  Нарликар Дж. Неистовая Вселенная : пер. с англ. / Дж. Нарликар. – Москва : Мир, 1985. – 256 с.
803471
  Шешуков С. Неистовые ревнители / С. Шешуков. – М., 1970. – 352с.
803472
  Шешуков С.И. Неистовые ревнители / С.И. Шешуков. – 2-е изд. – М., 1984. – 352с.
803473
  Алексеев Александр Неистовые ревнители. Московская Русь в XVII веке // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 11
803474
  Славин Л.И. Неистовый / Л.И. Славин. – 2-е изд. – М., 1977. – 479с.
803475
  Коновалов Д.П. Неистовый Андрей / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1969. – 88с.
803476
  Козаков М.Э. Неистовый Виссарион. Пьеса в 4-х актах (7 картинах). / М.Э. Козаков. – М.-Л., 1948. – 110с.
803477
  Лиземейер Дирк Неистовый внук Карла Y : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 148-150 : Фото. – ISSN 1029-5828
803478
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 52-85. – ISSN 1812-867Х
803479
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 68-97. – ISSN 1812-867Х
803480
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 1 (97). – С. 22-45. – ISSN 1812-867Х
803481
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
803482
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
803483
  Раковский Л.И. Неистовый комдив / Л.И. Раковский. – Л, 1973. – 223с.
803484
  Киш Э. Неистовый репортер / Э. Киш. – М.Л., 1926. – 126с.
803485
  Ариосто Лудовико Неистовый Роланд = (Orlando Furioso) : С портретом Ариоста и 20 гравюрами лучших французских художников / Ариост ; Пер. под ред. В.Р. Зотова, со ст. его о значении этого творения. – Санкт-Петербург : Изд. Н.А. Шигина ; [Тип. Высоч. утв. Т-ва "Обществ. польза"], 1892. – [4], XX, 542 с., 1 л. фронт. (портр.), 20 л. ил.
803486
  Ариосто Лудовико Неистовый Роланд = (Orlando Furioso) : Поэма в 46 песнях в переводах русских писателей : Содержание поэмы Боярдо "Влюбленный Роланд". Текст 17 песен Ариосто и изложение содержания остальных, с приведением лучших отрывков. Объяснительные статьи / Людовико Ариосто (1474-1533). – Санкт-Петербург : Тип. И. Глазунова, 1898. – [2], VI, 303 с., 1 л. фронт. (ил.). – [Людовико Ариосто : (Биогр. очерк) / Марк-Моннье ; [Пер. А.Ч.]. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакцией А.Н. Чудинова : Сер. 2, Классические произведения иностранных литератур в переводе русских писателей ; Вып. 10)
803487
  Белинский Я.Л. Неистовый саксофонист / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 238 с.
803488
  Стоун И. Неистовый странник / И. Стоун. – Москва, 1986. – 383с.
803489
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1984. – 302с.
803490
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1988. – 476с.
803491
  Урнов Д.м. Неистовый Том, или Потерянный прах / Д.м. Урнов. – М., 1989. – 380с.
803492
  Воронкова Л.Ф. Неистовый Хамза / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1978. – 253 с.
803493
   Неистовый царь Камюинз. – 40с.
803494
   Неисторийске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 150 с.
803495
  Михайлова Л. Неистребимые / Л. Михайлова. – М., 1988. – 286с.
803496
  Жуков Борис Неистребимый : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 102-109 : Фото
803497
  Исаков И.С. Неистребимый майор / И.С. Исаков. – М, 1966. – 240с.
803498
  Зигель Ф.Ю. Неисчерпаемость бесконечности / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с.
803499
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание. / В.Н. Комаров. – М., 1972. – 48с.
803500
  Метелкин Николай Неисчерпаемые клады Кесарии : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 2
803501
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – М., 1983. – 321с.
803502
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1991. – 399с.
803503
   Неисчерпаемый. – М., 1959. – 152с.
803504
  Каландадзе А. Неишневская клятва : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 565 с.
803505
  Мельничук Юрій Неіграшкові ляльки : Всім сувенірам-сувенір / Мельничук Юрій, Міщенко Катерина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-111 : Фото
803506
   Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого / В.В. Біла, В.М. Тишкевич, Н.П. Бондаренко, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 77-80. – ISSN 2226-1230
803507
  Оганесян С.А. Нейдействительность сделок по статьям 32 и 33 гражданского кодекса : Автореф... канд. юр.наук: / Оганесян С.А.; МВО СССР,Ер.ГУ. – Ереван, 1955. – 22л.
803508
  Гончар Б.М. Нейїський мирний договір 1919 // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 311
803509
  Левінець Р.П. Нейкірх Іван Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 261. – ISBN 96966-8060-04-0
803510
   Нейкірх Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 364. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
803511
  Шатров С.М. Нейлоновая шубка. / С.М. Шатров. – М., 1962. – 180с.
803512
  Блажкова Я. Нейлоновий місяць : повість / Я. Блажкова. – Пер. з слов. В. Пасічна. – Київ : Молодь, 1968. – 114 с.
803513
   Нейлоновые куртки / С Бондарчик, С, , . – М, 1975. – 255с.
803514
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – Москва, 1960. – 374 с.
803515
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – К., 1994. – 361с.
803516
  Смирнов І.Г. Неймінг в туризмі: український та світовий досвід / І.Г. Смирнов, Б Т. Гнатів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 165-173
803517
  Бех А. Неймінг як важливий елемент системи просування продукції // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 146-149
803518
  Загребельний П.А. Неймовiрнi оповiдання / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4490-7
803519
  Грінченко Б.Д. Неймовирный або чоловик та жинка без виры не спилка [Неймовірний або чоловік та жінка віри не спілка ] : дpама на пъять дій / напысав Б. Гринченко. – [У Чернігові (Чернігів)] : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1896. – 72 с.
803520
  Енджелоу М. Неймовірна жінка / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 46-47. – ISSN 0320-8370
803521
  Шаповал М.Т. Неймовірна правда : повісті / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1972. – 202 с.
803522
  Маркес Г.Г. Неймовірна та сумна історія про невинну Ерендіру і її бездушну бабуню : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
803523
  Гриценко Л.М. Неймовірний геній / Л.М. Гриценко, А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
803524
  Нестайко В.З. Неймовірні детективи / В.З. Нестайко. – К., 1995. – 163с.
803525
  Кононенко П. Неймовірні історії кохання генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 12


  Трилогія Антоніни Цвід "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
803526
  Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [Б.в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
803527
  Загребельний П.А. Неймовірні оповідання : Оповідання, повість / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 365с.
803528
  Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 17-22
803529
  Завадська О.В. Нейоративний аспект політкоректності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 350-356
803530
  Симония А. Нейпьидо - новая столица Мьянмы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
803531
  Вайткиене В.В. Нейраминидаза вирусов гриппа типа А и ее иммунологическая характеристика. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.06 / Вайткиене В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Л, 1973. – 18л.
803532
  Стафеев В.И. Нейристорные и другие функциональные схемы с объемной связью / В.И. Стафеев, К.Ф. Комаровских, Г.И. Фурсин. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с.
803533
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Янчук Петро Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 380 л. – Бібліогр.: л. 332-380
803534
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Янчук П.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
803535
  Баклыкова Н.М. Нейро-гуморальные механизмы орможения моторной деятельности тонкой кишки и их значение при алеусе и перитоните. : Автореф... кандидата мед.наук: / Баклыкова Н.М.; АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
803536
  Фролов Е.П. Нейро-гуморальные механизмы регуляции иммунологических процессов / Е.П. Фролов. – Москва, 1974. – 264с.
803537
  Громаковская М.М. Нейро-гуморальные механизмы регуляции мышечной деятельности / М.М. Громаковская. – М, 1965. – 235с.
803538
  Цахаев Г.А. Нейро-гуморальные механизмы регуляции секреции молока : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Цахаев Г. А. ; Каунск. мед. ин-т. – Вильнюс, 1964. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
803539
  Ильюченок Р.Ю. Нейро-гуморальные механизмы ретикулярной формации ствола мозга / Р.Ю. Ильюченок. – М., 1965. – 259с.
803540
  Гальперин С.И. Нейро-гуморальные регуляции позвоночных животных / С.И. Гальперин. – М, 1960. – 344с.
803541
  Росин Я.А. Нейро-гуморпльная регуляция и гемато-энцифалический барьер / Я.А. Росин. – М., 1961. – 262с.
803542
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803543
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803544
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 4. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803545
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 5. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803546
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803547
  Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
803548
   Нейроанатомія : Навчальний посібник для студ. мед. вузів та біолог. ф-тів вищ. навч. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.С. Пикалюк, В.О. Гринчук, В.Х. Велемець, Т.Я. Шевчук; За заг. ред. В.С. Пикалюка. – Луцьк : Вежа, 2004. – 354с. – ISBN 966-600-116-0
803549
  Харина Александра Нейробиолог Дэниел Левитин и его музыка // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 19-29


  Проф. Дэниел Левитин (1957), Сан-Франциско) - амер. ученый, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный продюсер; проф. ун-та Макгилла в Монреале, Канада
803550
  Вартанян Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности. / Г.А. Вартанян, А.А. Пирогов. – Ленинград, 1991. – 167с.
803551
  Котляр Б.И. Нейробиологические основы обучения / Б.И. Котляр. – Москва, 1989. – 238с.
803552
  Гладкова Л.В. Нейробиологические особенности формирования эмоционального стресса у потомков крыс, отягощенных эмоциональным стрессом родителей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,13 / Гладкова Л.В.; ХГУ. – Харьков, 1992. – 20л.
803553
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 1. – 1987. – 454с.
803554
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 2. – 1987. – 368с.
803555
  Раквиашвили А. Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 124-137. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0042-8736
803556
  Баев К.В. Нейробиология локомоции / К.В. Баев. – М., 1991. – 199с.
803557
   Нейробиология обучения и памяти. – М., 1990. – 191с.
803558
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1978. – 84с.
803559
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1979. – 91с.
803560
   Нейробионика и проблемы биоэлектрического управлеия. – М., 1975. – 93с.
803561
  Соколов Е.Н. Нейробионика. Орг. нейроподоб. элементов и систем. / Е.Н. Соколов, Л.А. Шмелев. – М., 1983. – 279с.
803562
   Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Костюк, Л.В. Ніконова, О.В. Барановська, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 76-80. – ISSN 2226-1230
803563
  Васильева О.А. Нейровирусные вакцины / О.А. Васильева. – Томск, 1977. – 207с.
803564
  Козерецька І.А. Нейрогенний локус та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila viritis. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.15 / Козерецька І.А.; НАН Укр.Ін-т.клітинної біології генетичної інженеріх. – К, 2000. – 19л.
803565
  Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев; АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – Киев : Коваль, 2005. – 596с. – ISBN 966-96502-0-2
803566
  Папсуевич О.С. Нейрогипофизарные гормоны / О.С. Папсуевич. – Рига, 1986. – 279с.
803567
  Баранов Н.Н. Нейрогормональные механизмы тренированности / Н.Н. Баранов, М.С. Кахана. – Кишинев, 1979. – 119с.
803568
  Закиров Д.З. Нейрогормональные механизмы у зимоспящих / Д.З. Закиров, Л.В. Кудрявцева. – Фрунзе, 1987. – 97с.
803569
  Войтенко Н.Н. Нейрогуморальная активность у кольчатого, непарного и ивового шелкопрядов при отравлении их некоторыми инсектицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко Н.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
803570
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
803571
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
803572
   Нейрогуморальная регуляция пищеварения. – М., 1983. – 288с.
803573
   Нейрогуморальные механизмы артериальной гипертонии. – Новосибирск, 1978. – 272с.
803574
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Птица А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
803575
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Птица А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1968. – 16л.
803576
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии у птиц : Дис... канд. биолог.наук: / Птица А.Н.; КГУ. – Київ, 1968. – 221л.
803577
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии эндокринных желез. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Птица А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1982. – 41л.
803578
   Нейрогуморальные основы биологических мотиваций. – Воронеж, 1987. – 144с.
803579
  Гольдбурт С.Н. Нейродинамика слуховой системы человека / С.Н. Гольдбурт. – Л., 1964. – 212с.
803580
  Пирогов А.А. Нейродинамика смены энграмм. / А.А. Пирогов. – СПб., 1991. – 148с.
803581
  Климович А.М. Нейродинамические сдвиги в зрительном анализаторе по данным адекватной оптической хронаксии при некоторых заболеваниях центральной нервной системы. : Автореф... канд. мед.наук: / Климович А.М.; Ин-тут физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 22л.
803582
  Великая И.А. Нейродинамические характеристики слуха при отосклерозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Великая И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
803583
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
803584
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Петренко Ю.О.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 171 л. + Додатки: л. 150-171. – Бібліогр.: л. 126-150
803585
  Дзержинський Микола Едуардович Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідної системи : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Дзержинський Микола Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 299л. – Бібліогр.:л.230-299
803586
  Дзержинский М.Е. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпотплпмо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.11 / Дзержинский М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 50л.
803587
  Чуян Елена Николаевна Нейроиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты : Дис. ... доктора биолог. наук: 03.00.13 / Чуян Е.Н.; Мин-во образов. и науки Украины. Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2004. – 418л. – Библиогр.: л.350-418
803588
  Соколов Е.Н. Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру / Е.Н. Соколов, Г.Г. Вайткявичюс. – Москва : Наука, 1989. – 236 с.
803589
  Иваницкий Г.Р. Нейроинформатика и мозг / Г.Р. Иваницкий. – М., 1991. – 63с.
803590
  Чуян Олена Миколаївна Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Чуян О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 65 назв.
803591
  Дзержинський М.Е. Нейроімуноендокринні міжсистемні взаємодії у птахів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 85-97.
803592
   Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 1 (207). – С. 16-23. – ISSN 1997-9894
803593
   Нейроімунологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 978-3-659-14465-4
803594
  Брайнес С.Н. Нейрокибернетика / С.Н. Брайнес. – М., 1962. – 172с.
803595
   Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. – Киев : Наукова думка, 1991. – 271с.
803596
  Бугрим В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-95. – (Журналістика ; Вип. 2)
803597
  Пилин Ю.Г. Нейроконы / Ю.Г. Пилин. – Саратов, 1983. – 80 с.
803598
  Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 166-173. – ISBN 978-617-7041-71-8
803599
  Зубарєв О.В. Нейролінгвістичне програмування у сфері сучасної української політичної комунікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 171-174. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
803600
  Засєкін С.В. Нейролінгвістичні закономірності мовленнєво-мислннєвої діяльності перекладача // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 390-394. – Бібліогр.: Літ.: с. 393-394; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
803601
  Шнуровська Л.В. Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 150-157. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
803602
  Стельмашов А.К. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
803603
  Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж. Залтмана у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
803604
  Хайдарлиу С.Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации / С.Х. Хайдарлиу. – Кишинев, 1989. – 177с.
803605
   Нейромедиаторные механизмы памяти и обучения. – Пущино, 1984. – 155с.
803606
  Пендерецький О.В. Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
803607
  Лавриненко Костянтин Анатолійович Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об"єктів багатошарового персептрону : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Лавриненко К.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
803608
  Приймак В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
803609
  Тазетдінов В.А. Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
803610
  Бенамеур Лиес Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бенамеур Л.; НАНУ ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2002. – 20с.
803611
  Турченко Володимир Олександрович Нейромережеві методи і засоби підвищення ефективності дистрибутивних мереж збору та обробки сенсорних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Турченко В.О.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
803612
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
803613
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
803614
  Самра Муравія Хассан Хамо Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Самра Муравія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
803615
  Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
803616
  Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування нейронної мережі для ідентифікації властивостей тонкостінної системи за результатами спостережень. Обґрунтовано можливість апроксимації залежності між результатами спостережень і невідомими функціями оберненої задачі за ...
803617
  Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв
803618
  Терейковський І.А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
803619
  Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
803620
  Коцовський В.М. Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 147-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейромережі з комплексними вагами. Наведений алгоритм навчання цих нейромереж, який базується на методі зворотного поширення похибки. Ключові слова: нейрон, нейромережа алгоритми навчання, алгоритм зворотного поширення. Neural ...
803621
  Медзатий Д.М. Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий; Терноп. держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв
803622
  Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
803623
  Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
803624
  Ткаченко П.Р. Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів соціально-економічних та технологічних систем : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Павло Романович Ткаченко;Держ. департамент з питань зв"язку та інформатиз. України; НАНУ, Держ. н.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803625
  Девятисильный А.С. Нейроморфная система оценки параметров вращения геодезической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
803626
  Девятисильный А.С. Нейроморфное оценивание параметров движения геодезической платформы с безъядерным механизмом настройки синаптических коэффициентов / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 8-12 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
803627
  Евтушенко С.К. Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения) / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 13-31. – ISSN 2224-0713
803628
  Мачаришвили Даля Николаевна Нейрон-нейроглиальные взаимоотношения в структурах эрительной системы при односторонней энуклиации у крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Мачаришвили Даля Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1985. – 23л.
803629
   Нейрон и межнейронная интеграция. – Л., 1983. – 216с.
803630
  Мандельштам Ю.Е. Нейрон и мышца насекомого / Ю.Е. Мандельштам. – Л., 1983. – 169с.
803631
  Кондратьева И.Н. Нейрон отвечает на сигнал / И.Н. Кондратьева. – М, 1967. – 59с.
803632
  Скок В.И. Нейрональные холинорецепторы / В.И. Скок. – М., 1987. – 342с.
803633
  Асланова Мушвига Али кызы Нейрональный анализ развития афферентной функции лимбической коры мозга у животных в раннем онтогенезе. : Автореф... наук: 03.00.013 / Асланова Мушвига Али кызы; АН АзССР. Инст. физиологии им.А.И.Караева. – Баку, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
803634
  Сулима Т.Н. Нейрональный анализ участия эмоциогенных механизмов вентролатерального и вентромедиального ядер гипоталамуса в формировании зависимости от алкоголя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Сулима Т.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
803635
  Машевська М.В. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових будинках : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 / Машевська Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
803636
  Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – Київ : Корнійчук, 2008. – 453, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-7599-50
803637
  Безсонов О.О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Безсонов О.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 26 назв
803638
  Бойко В.П. Нейронная организация вестибулярных ядер продолговатого мозга голубя : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. П.; АН СССР, Ин-т эвол. морфологии и экологии животн. – М., 1970. – 20л.
803639
  Баклаваджян О.Г. Нейронная организация гипоталамовисцеральной рефлекторной дуги / О.Г. Баклаваджян. – Л., 1988. – 84с.
803640
  Джессуп К.М. Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Джессуп К. М. Н.; МВиССО УССР КГУ. – К, 1984. – 19л.
803641
  Джессуп Касерес Марджи Ноеми Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13. / Джессуп Касерес Марджи Ноеми; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
803642
  Василенко Д.А. Нейронная организация спинального отдела пирамидной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко Д.А.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К, 1966. – 24л.
803643
   Нейронная организация условнорефлекторного поведения. – М., 1983. – 177с.
803644
  Фанарджян В.В. Нейронная организация ядра лицевого нерва. / В.В. Фанарджян, Л.Р. Манвелян. – СПб., 1992. – 240с.
803645
  Слисенко Василий Иванович Нейронная спектроскопия низкоэнергетических возбуждений конденсированного состояния : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Слисенко Василий Иванович; НАН Украины, Ин-т ядерных исследований. – К., 1995. – 310л. – Бібліогр.:л.272-310
803646
  Кутуза Н.В. Нейронні асоціативні активатори рекламного впливу: формула виявлення ступеня інтенсивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 91-99. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
803647
  Коцовський В.М. Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейронні елементи з комплексними вагами. Наведені алгоритми навчання цих нейроннів для деяких видів функцій активації. Ключові слова: нейронный елемент, нейромережа, порогова логіка. Neural elements with complex weights have ...
803648
  Байдик Тетяна Миколаївна Нейронні комплекси в нейроподібних сітках, орієнтованих на вирішення задач штучного інтелекту : Автореф... докт техн.наук: 051309 / Байдик Тетяна Миколаївна; Ін-т кібернетики ім В.Глушкова. – К, 1994. – 33л.
803649
  Галкін О.В. Нейронні мережі в економічному моделюванні // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 69-74


  Розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж
803650
  Сліпченко Олександр Миколайович Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Сліпченко О.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
803651
  Ткаченко Р.О. Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ткаченко Р.О.; Держ. ком. зв"язку та інф. України. НАН України. Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2000. – 32л.
803652
  Решетнікова Г. Нейронні мережі як засіб аналізу і моделювання поведінки споживача / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
803653
   Нейронные механизмы бодрствующего мозга обезьян. – Ленинград, 1988. – 238с.
803654
  Аракелов Г.Г. Нейронные механизмы движений / Г.Г. Аракелов. – Москва, 1986. – 112с.
803655
  Преображенский Н.Н. Нейронные механизмы защитных висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Преображенский Н.Н.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1982. – 37л.
803656
  Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. – Киев, 1986. – 263с.
803657
   Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. – Москва, 1970. – 432с.
803658
  Греченко Т.Н. Нейронные механизмы памяти в работах Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-78. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
803659
  Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения / Е.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 141с.
803660
  Максимова О.А. Нейронные механизмы пластичности поведения / О.А. Максимова, П.М. Балабан. – Москва, 1983. – 126с.
803661
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва, 1978. – 258с.
803662
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
803663
  Фролов А.А. Нейронные модели ассоциативной памяти / А.А. Фролов, И.П. Муравьев. – Москва, 1987. – 158с.
803664
  Четаев А.Н. Нейронные сети и цепи Маркова / А.Н. Четаев. – Москва : Наука, 1985. – 126с.
803665
  Чораян О.Г. Нейронный ансамбль / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1990. – 85с.
803666
  Васильев Э.А. Нейронографическое исследование структуры и свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Васильев Э.А.; Учен. совет по физике. – Минск, 1968. – 21л.
803667
   Нейроны в поведении. Системные аспекты. – М., 1986. – 287с.
803668
  Шевелев И.А. Нейроны зрительной коры / И.А. Шевелев. – М, 1984. – 232с.
803669
  Школьник-Яррос Нейроны и межнейронные связи / Школьник-Яррос. – Л., 1965. – 228с.
803670
  Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети / С.О. Мкртчян. – М, 1971. – 232с.
803671
  Фадеев Ю.А. Нейроны коры головного мозга в системной организации поведения / Ю.А. Фадеев. – М, 1988. – 173с.
803672
  Розуменко В.Д. Нейроонкологія. Сучасний стан та проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
803673
   Нейроонтогенез. – М., 1985. – 270с.
803674
  Громов Л.А. Нейропептиды / Л.А. Громов. – Киев : Здоров"я, 1992. – 248с. – ISBN 5-311-02691-X
803675
   Нейропептиды и терморегуляция. – Минск, 1990. – 123с.
803676
  Ященко Віталій Олександрович Нейроподібні мережі, що ростуть - нова технологія обробки інформації : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Ященко Віталій Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – К., 1998. – 32л.
803677
  Шаді М С Хіллес Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Шаді М С Хіллес.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
803678
  Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
803679
  Шевченко А.И. Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика / А.И. Шевченко, В.А. Ященко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 634-643. – ISSN 1561-5359
803680
   Нейроподобные сети в робототехнике. – К., 1979. – 85с.
803681
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1990. – 80с. – ISBN 5-7702-0049-9
803682
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1991. – 78с. – ISBN 5-7702-0178-9
803683
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1992. – 79с.
803684
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1993. – 84с.
803685
  Акімова Н.В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 184-192. – ISSN 2309-1797
803686
  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л.С. Цветкова. – М., 1985. – 328с.
803687
   Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. – М., 1986. – 208с.
803688
  Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ решения задач / А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. – Москва, 1966. – 292 с.
803689
  Глозман Жанна Марковна Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии : Автореф. дис.... канд. психол. наук : 19.00.04 / Глозман Жанна Марковна ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 24 с.
803690
   Нейропсихология. – М., 1984. – 192с.
803691
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник / Е.Д. Хомская. – Москва : Московский университет, 1987. – 288с.
803692
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник для студ., обучающихся по направлению и специальн. "Психология" / Е.Д. Хомская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – М.; Санкт-Петербург; Нижний-Новгород : Питер, 2007. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-469-00620-6
803693
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : учебник для студ., обучающихся по направл. "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е.Д. Хомская ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с., [12] с. ил. : табл., ил. + CD. – Библиогр.: с. 473-496. – (Классический университетский учебник : посвящена 250-летию Московского университета / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 978-5-459-00730-5


  4-е изд. В настоящем издании более подробно рассмотрены основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов
803694
  Цветкова Л.С. Нейропсихология и восстановление высших прихических функций / Л.С. Цветкова. – М., 1990. – 70с.
803695
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 1 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1974. – 311 с.
803696
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 2 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1976. – 191 с.
803697
   Нейропсихология сегодня. – Москва : Московский университет, 1995. – 232с. – ISBN 5-211-03463-5
803698
  Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С50-62. – ISSN 0042-8841
803699
  Ткач Б. Нейропсихологічний підхід до проблеми людської агресії в умовах сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 124-128. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проявів людської агресії з позиції нейропсихологічного підходу. Автором зроблено спробу директивної кластеризації проявів людської агресії з урахуванням антропологічних, соціологічних та психологічних аспектів, що дозволяє ...
803700
  Чаварга Я.М. Нейропсихофізіологічні основи полісемії // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 108-113. – ISBN 966-7400-33-5
803701
  Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата / С.А. Дамбинова. – Л, 1989. – 143с.
803702
  Буданцев А.Ю. Нейросекреторное вещество и катехоламины переднего гипоталамуса в зародышевом развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Буданцев А. Ю.; АН СССР. – М., 1968. – 27л.
803703
   Нейросекреторные элементы и их значение в организме. – М-Л, 1964. – 240с.
803704
  Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – Ленинград, 1967. – 368с.
803705
  Тараканов Е.И. Нейросекреция в норме и патологии. / Е.И. Тараканов. – М., 1968. – 220с.
803706
  Девятисильный А.С. Нейросетевая коррекция векторной гравиинерциальной системы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
803707
  Лазаренко М.А. Нейросетевая модель поля времен первых вступлений сейсмических волн в Украине / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 97-103 : рис. – Библиогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
803708
  Лазаренко М. Нейросетевое моделирование в задаче инверсии Герглотца - Вихерта многопараметрических годографов сейсмических волн / М. Лазаренко, О. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: с. 13-14. – ISSN 0203-3100
803709
  Лазаренко М.А. Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн : научные сообщения / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 126-141 : Рис. – Список літ.: с.140-141. – ISSN 0203-3100
803710
  Никитенко П.Г. Нейросетевое моделирование конкурентоспособности предприятия / Никитенко П.Г., Платонова Л.А., Леонов А.В.; НАН Беларуси, Ин-т экономики, Белорус. республиканский фонд фундамент. исследований. – Минск : Право и экономика, 2004. – 226с. – (Экономика). – ISBN 985-442-115-5
803711
  Мирошник А.А. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 180-198 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
803712
  Лазаренко М.А. Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 157-160 : Схема, рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
803713
   Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры. – Киев, 1994. – 80с.
803714
  Сыроватская Л.П. Нейроспецифический белок СР: физико-химические и иммунологические свойства, особенности распределения в нервной системе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сыроватская Л.П.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 24л.
803715
  Свечников С.В. Нейротехнические системы обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1983. – 222с.
803716
  Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейрокомп"ютерні системи : підруч. для студентів, які навч. за спец. "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" / Л.С. Ямпольський, О.І. Лісовиченко, В.В. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Дорадо-Друк, 2016. – 571, [5] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 552-564. – Бібліогр.: с. 537-551. – ISBN 978-966-2077-69-8
803717
  Василенко С.В. Нейротоксин апамин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Василенко С.В.; Ин-т биохимии. – К, 1984. – 19л.
803718
  Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе. / Г.А. Бузников. – Москва, 1987. – с.
803719
   Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканин / С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко; МОНУ; ДНУ ім. І. Франка; С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 233с. – ISBN 966-613-318-0
803720
   Нейротропна активність нової похідної ізофлавон - 7- [2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 2. – С. 153-164. – ISSN 0869-1703
803721
  Карепов В.Г. Нейротропные лекарственные средства в неврологии / В.Г. Карепов. – Киев, 1990. – 159с.
803722
  Аничков С.В. Нейрофармакология / С.В. Аничков. – Ленинград, 1982. – 384с.
803723
  Волынкина Г.Ю. Нейрофизиологическая структура эмоциональных состояний человека. / Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов. – Ленинград, 1981. – 160с.
803724
  Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. Бехтерева. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Л., 1974. – 151с.
803725
  Рубцова Валентина Владимировна Нейрофизиологические и гуморальные механизмы функциональной организации пищевого поведения у голубей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубцова Валентина Владимировна; Азерб. ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 26л.
803726
  Крейн С. Нейрофизиологические исследования в культуре ткани. / С. Крейн. – М., 1980. – 336с.
803727
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Хрестоматия. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
803728
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Учебник. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
803729
   Нейрофизиологические механизмы двигательной активности ракообразных. – Л., 1983. – 133с.
803730
  Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия / Т.Г. Бетелева. – М., 1983. – 175с.
803731
   Нейрофизиологические механизмы координации движений. – Л., 1972. – 140с.
803732
   Нейрофизиологические механизмы мышления. – Л., 1985. – 272с.
803733
  Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти / Т.Н. Греченко. – М., 1979. – 165с.
803734
   Нейрофизиологические механизмы поведения. – М., 1982. – 535с.
803735
   Нейрофизиологические механизмы поведенияч. – М., 1982. – 534с.
803736
   Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека. – Ленинград, 1974. – 248 с.
803737
  Черниговский В.Н. Нейрофизиологический анализ кортиковисцеральной рефлекторной дуги (представительство внутренних органов в коре головного мозга) / В.Н. Черниговский. – Л., 1967. – 111с.
803738
  Цитоловский Л.Е. Нейрофизиологический анализ механизмов переработки информации в обнятельном нерве и обонятельной луковице лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитоловский Л. Е.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
803739
  Энговатов В.В. Нейрофизиологический анализ ритмической активности обонятельной луковицы люгушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 108 / Энговатов В.В.; МГУ. – М, 1971. – 23л.
803740
   Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. – М., 1976. – 160с.
803741
  Швырков В.Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения / В.Б. Швырков. – Москва, 1978. – 240с.
803742
  Петрова Людмила Павловна Нейрофизиологическое исследование механизмов зрительной ориентации птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Петрова Людмила Павловна; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
803743
  Осипов Б.С. Нейрофизиология беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1982. – 82с.
803744
  Кульчицкий В.А. Нейрофизиология защитных рефлексов / В.А. Кульчицкий. – Минск : Полибиг, 1998. – 142с. – ISBN 985-6178-18-5
803745
  Сунин А.Я. Нейрофизиология зрения млекопитающих / А.Я. Сунин. – М., 1981. – 252с.
803746
  Демин Н.Н. Нейрофизиология и нейрохимия сна / Н.Н. Демин. – Ленинград, 1978. – 190с.
803747
   Нейрофизиология и проблема восстановления зрения. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144 с.
803748
  Кратин Ю.Г. Нейрофизиология и теория отражения / Ю.Г. Кратин. – Л., 1982. – 83с.
803749
  Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга: Модульный принцип организации / А.С. Батуев. – Л, 1984. – 214с.
803750
  Шуранова Ж.П. Нейрофизиология речного рака. / Ж.П. Шуранова, Ю.М. Бурмистров. – М, 1988. – 205с.
803751
  Илюхина В.А. Нейрофизиология функциональных состояний человека / В.А. Илюхина. – Л., 1986. – 171с.
803752
  Иванов-Муромський Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика / Иванов-Муромський. – Киев, 1985. – 240с.
803753
  Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
803754
  Клименко Л.О. Нейрофізіологічні дослідження П.Г. Костюка та його школи // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 130-141. – ISBN 978-966-306-190-8
803755
   Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, О.В. Залевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1023-2427
803756
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 138-174
803757
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
803758
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 117-144
803759
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
803760
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 474, [210] арк. – Додатки: [210] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 398-474
803761
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 82 назви
803762
  Шварц Л.О. Нейрофізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Шварц Л.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 21 с.
803763
  Кожемяко Т.В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
803764
  Товажнянська О.Л. Нейрофізіологічні та імунологічні показники у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса / О.Л. Товажнянська, Г.П. Самойлова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 59-62. – ISSN 2524-0412
803765
  Мариньчак С.Ю. Нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні основи особистості і процес навчання // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 71-71
803766
   Нейрохимические основы обучения и памяти. – М., 1989. – 154с.
803767
  Бабийчук Г.А. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии / Г.А. Бабийчук, М.И. Шифман. – Киев, 1989. – 150с.
803768
  Белый Вадим Петрович Нейрохимический анализ реакций нейронов амигдалы при возбуждении мозговых структур "положительного" и "отрицательного" подкреплений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Белый Вадим Петрович; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 25л.
803769
  Панкова Т.М. Нейрохимическое исследование гиппокамта на разных стадиях раннего постнатального отногенеза и в процессе развития длительной посттенанической потенции. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Панкова Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 16л.
803770
  Дерий Л.В. Нейрохимическое исследование физиологических состояний зимнеспящих млекопитающих : Автореф... наук: 03.00.13 / Дерий Л. В.; МГУ. – М., 1984. – 17л.
803771
   Нейрохимия. – Л., 1979. – 217с.
803772
  Белик Я.В. Нейрохимия : Библиогр. указ., 1953-1962 гг. / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 404с.
803773
   Нейрохимия : Библиогр. указ. (1963-1967 гг.) / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 524с.
803774
  Хухо Ф. Нейрохимия / Ф. Хухо. – М, 1990. – 383с.
803775
  Демин Н.Н. Нейрохимия зимней спячки млекопитающих / Н.Н. Демин. – Л, 1988. – 135с.
803776
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03 00.13 - фізіологія людини і тварини / Попова Л. Д.; МОЗ України; Харківський держ. мед.ун-т. – Харків, 2007. – 292л. – Бібліограф.: л. 252 - 292
803777
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.13 / Попова Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 53 назви
803778
  Иванов-Муромский Нейроэлектроника, мозг, организм / Иванов-Муромский. – Киев, 1983. – 174с.
803779
  Угрюмов М.В. Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе / М.В. Угрюмов. – М, 1989. – 246с.
803780
  Раушенбах И.Ю. Нейроэндокринная регуляция развития насекомых в условиях стресса / И.Ю. Раушенбах; Сиб.отд. АН СССР; Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1990. – 159с. – ISBN 5-02-129575-2
803781
   Нейроэндокринные корреляты стресса и адаптации. – Кишинев, 1985. – 144с.
803782
   Нейроэндокринные механизмы адаптации. – Ставрополь, 1980. – 111с.
803783
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Автореф... канд. биол.наук: 01.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ. – К., 1980. – 24л.
803784
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 153л. – Бібліогр.:л.123-153
803785
  Дзержинский Николай Эдуардович Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Дзержинский Николай Эдуардович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 126л.
803786
  Дзержинский Н.Э. Нейроэндокринные механизмы фоторефректерности репродуктивной системы у птиц : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Дзержинский Н.Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
803787
  Кондратюк Е.А. Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Кондратюк Е.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.132-171
803788
  Кондратюк Елена Архиповна Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Кондратюк Елена Архиповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
803789
  Швагерль Кристиан Нейроюстиция. Место преступления: мозг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1029-5828
803790
  Свищев В.С. Нейтрализатор сильоточного инжектора Огры-II : Автореф... канд. техн.наук: / Свищев В. С.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
803791
  Казарян П.Е. Нейтрализация кислых почв / П.Е. Казарян. – М., 1968. – 32с.
803792
  Попова Э.М. Нейтрализация семантических противопоставлений в системе способов глаголльного действия.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Попова Э.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 28л.
803793
  Стрельников И.Д. Нейтрализация сперматоксинов экстрактами из органов / И.Д. Стрельников. – 4с.
803794
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки / О.Н. Меликян. – Москва, 1966. – 148с.
803795
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян О.Н.; Ин-т Африки АН СССР. – Москва, 1966. – 24л.
803796
  Этингер Нейтрализм и мир / Этингер, О.Н. Меликян. – М, 1964. – 119с.
803797
  Старушенко Г.Б. Нейтрализм сегодня и завтра. / Г.Б. Старушенко. – М., 1966. – 32с.
803798
  Слюсаренко Ю.А. Нейтралитет / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 264. – ISBN 966-642-073-2
803799
   Нейтралитет Бельгии : [Сборник материалов]. – Петроград : Официальное изд. Бельгийского правительства ; Изд. "Библиотека Великой войны", 1915. – XXIX, 197 с.
803800
  Мохаммед М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохаммед М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
803801
  Прусаков Ю.М. Нейтралитет в современном международном праве / Ю.М. Прусаков. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
803802
  Ганюшкин Б.В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. – М, 1965. – 232с.
803803
  Новикова И.Н. Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 176-192. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
803804
  Наджафов Д.Г. оглы Нейтралитет США, 1935-1941 гг. / Д.Г. оглы Наджафов. – М., 1990. – 212с.
803805
  Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Ґрунтуючись на теорії ефективності, системному пюхоиі та кваліметрії, дано визначення категорії "системна ефективність". Показано, що системна ефективність залежить від міри функціональної організованості процесу довгострокового стійкого відтворення ...
803806
  Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 80-89
803807
   Нейтралізація нафтових забруднень глауконітом / В.М. Бенько, В.Г. Маслюченко, С.В. Чопань, Р.В. Сабат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
803808
  Нагірний О. Нейтралізація ризиків комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
803809
  Орлова І.С. Нейтралізація у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 217-225


  У статті пропонується розгляд проблем перекладу з точки зору теорії полісистеми, запропонованої І. Івеном-Зогаром та Г. Турі. У межах цієї теорії розглянуто поняття перекладацьких універсалій, а саме нейтралізації та нормалізації в переводе. Ці ...
803810
  Комарова Т.І. Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя в іспанському перекладі повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 267-274


  У статті розглянуто нейтралізацію як спосіб перекладу просторіччя на іспанську мову та її наслідки для перекладу. Порушується проблема відтворення конотації та зниженої експресіїдисфемізмів, пропонуються шляхи розв"язання деяких проблем перекладу ...
803811
   Нейтралізуюча активність антитіл до рослинного рабдовірусу кучерявої карликовості картоплі, щодо зоорабдовірусної інфекції на моделі вірусу везикулярного стоматиту в умовах іn vitro / Т.Ю. Мандріка, Н.М. Жолобак, З.М. Олевинська, Л.Ф. Діденко, Н.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано здатність імуноглобулінів до рослинного рабдовірусу ВККК нейтралізувати інфекційну активність зоорабдовірусу везикулярного стоматиту (BBC) у перевивній культурі тваринних клітин, що випливає з показників індексу нейтралізації та ефективності ...
803812
  Ігошкін Г.С. Нейтралітет - можливості і перспективи / Г.С. Ігошкін. – К., 1968. – 49с.
803813
  Ветчинов І.А. Нейтралітет в сучасних умовах / І.А. Ветчинов. – Київ, 1964. – 47с.
803814
  Потєхін О. Нейтралітет і позаблоковість : Про альтернативи військово-політичному союзу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-16
803815
  Потєхін О.В. Нейтралітет і позаблоковість держави: політологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепцій політичних практик позаблоковості, нейтралітету та тимчасових союзів держав, їх зв"язок з позаблоковим статусом. Статья посвячена анализу концепций политических практик внеблоковости, нейтралитета и временных союзов ...
803816
  Манжола В.А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : монографія / В.А. Манжола, В.М. Вдовенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 167с. – ISBN 966-594-924-1
803817
  Гайдуков Леонід Нейтралітет у політичній історії країн Європи / Гайдуков Леонід, Божко Сергій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 34-42
803818
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2220-1394
803819
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2220-1394
803820
  Дяченко Ф.Т. Нейтральна смуга / Ф.Т. Дяченко. – К., 1977. – 190с.
803821
  Кокотюха Андрій Нейтральна територія : Роман / Кокотюха Андрій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-049-4; 966-663-034-6
803822
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1974. – 239с.
803823
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1982. – 239с.
803824
  Морозов А.В. Нейтральная полоса / А.В. Морозов. – Владивосток, 1983. – 183с.
803825
  Павлов М.Я. Нейтральная полоса. / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1972. – 174с.
803826
  Райхель Ю. Нейтральність за 1 млн. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 8


  Тактика білоруського лідера приносить йому успіх.
803827
   Нейтрально-активационный и рентгенорадиометрический анализ в геологии. – Новосибирск, 1988. – 120с.
803828
  Шицман М.Е. Нейтрально-кислородный режим на энергоблоках / М.Е. Шицман. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.
803829
  Леваковская Е.В. Нейтральной полосы нет: роман / Е.В. Леваковская. – М., 1979. – 543с.
803830
  Лубочкова Г.А. Нейтральные дефекты в Cdx Hg1-xTe. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лубочкова Г.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 17л.
803831
  Ивановская И.А. Нейтральные моды распада п-мезона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ивановская И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6079. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
803832
  Рекало М.П. Нейтральные слабые токи / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 328 с.
803833
  Давыденко В.М. Нейтральных нет / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1981. – 167с.
803834
  Березинский А.С. Нейтринная астрофизика / А.С. Березинский, Г.Т. Зацепин. – М, 1975. – 64с.
803835
   Нейтринная астрофизика : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 197 с.
803836
   Нейтринная физика : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1978. – 126 с.
803837
  Фаулер У. Нейтринные процессы и образование пар в массивных звездах и Сверхновых : пер. с англ. / У. Фаулер, Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1967. – 191 с.
803838
  Боровой А.А. Нейтринные эксперименты на ядерных реакторах / А.А. Боровой, С.Х. Хакимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.
803839
  Безруков Леонид Борисович Нейтринный телескоп на озере Байкал (возможность реализации) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Безруков Леонид Борисович; РАН. Ин-т ядерн. исследован. – М., 1993. – 27л.
803840
  Левицький С.М. Нейтрино - підпоручик Кіже у світі елементарних частинок // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
803841
  Азимов А. Нейтрино - призрачная частица атома : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ.: Л.А. Музеус, И.М. Павличенкова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 143 с.
803842
  Аллен Д. Нейтрино : Пер.с англ. / Д. Аллен. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с.
803843
  Марков М.А. Нейтрино / М.А. Марков. – Москва : Наука, 1964. – 163 с.
803844
   Нейтрино : Сб.статей/ Пер. с англ. – Москва : Наука, 1970. – 360с.
803845
  Рекало М.П. Нейтрино / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173 с.
803846
  Царев В.А. Нейтрино для геофизики / В.А. Царев, В.А. Чечин. – М, 1985. – 64с.
803847
  Зацепин Г.Т. Нейтрино и нейтринная астрофизика / Г.Т. Зацепин, А.Ю. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Нейтрино. – 1984. – 235 с.
803848
  Балагуров Анатолий Михайлович Нейтрографические исследования структуры монокристаллов методом времени пролета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Балагуров Анатолий Михайлович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
803849
  Филиппов Е.М. Нейтрон-нейтронный и нейтронный гамма-методы в рудной геофизике : ( Использование эффектов рассеяния, поглощения и радиационного захвата нейтронов) / Е.М. Филиппов, Б.С. Вахтин, А.В. Новоселов. – Новосибрск : Наука, 1972. – 347с.
803850
  Афанасьев Г.Н. Нейтрон-протонные корреляции и коллективные движения в ядрах. 4-5115 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Афанасьев Г.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
803851
  Лукирский П.И. Нейтрон / П.И. Лукирский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 92 с.
803852
  Бак М. Нейтрон / М. Бак. – М, 1960. – 82с.
803853
   Нейтрон. К пятидесятилетию открытия. – Москва : Наука, 1983. – 360 с.
803854
   Нейтрон: предыстория, открытие, последствия. – Москва : Наука, 1975. – 173 с.
803855
  Мирон Николай Федорович Нейтрондифракционное исследование структур и фазовых переходов в некоторых гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мирон Николай Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
803856
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини : монографія / Л.А. Булавін ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-524 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6196-9
803857
  Булавін Л.А. Нейтронна оптика мезомасштабних рідин / Л.А. Булавін, К.О. Чалий. – Київ : Наукова думка, 2006. – 212 с. – ISBN 966-00-0487-4
803858
   Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / НАНУ; МОНУ; КНУТШ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАНУ; Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. – Київ : Академперіодика, 2005. – 640с. – ISBN 966-360-009-8
803859
  Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія низькоенергетичних збуджень концесованого стану : Автореф... д-ра фіз-мат.наук: 01.04.14 / Слісенко В.І.; НАН Укр.Ін-т ядерних досліджень. – К, 1995. – 35л.
803860
  Булавін Л.А. Нейтронна спектроскопія рідини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 6-7
803861
  Юз Д. Нейтронная оптика : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 156с.
803862
  Алексева Н.А. Нейтронная организация процессов переработки информации в зрительной системе речного рака : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Н. А.; Рост. гос. ун.-т. – Ростов н/Д., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
803863
  Чораян О.Г. Нейтронная организация центрального отдела зрительного анализатора лягушки / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1969. – 195с.
803864
  Изюмов Ю.А. Нейтронная спектроскопия / Ю.А. Изюмов, Н.А. Черноплеков // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1983. – Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – С. 1-328
803865
   Нейтронная физика : Сб.статей. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1961. – 371с.
803866
  Бекурц К. Нейтронная физика / К. Бекурц, К. Виртц; Пер. с англ. И.Л.Чихладзе; Под ред. Л.А. Микаэляна. – Москва, 1968. – 456с. – ISBN 5-03-001121-8
803867
   Нейтронная физика : Материалы 3 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 9-13 июня 1975 г. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 284с.
803868
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 1. – 1977. – 303 с.
803869
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 336с.
803870
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 300с.
803871
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 4. – 1977. – 347 с.
803872
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 1. – 1980. – 336 с.
803873
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 3. – 1980. – 342 с.
803874
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 4. – 1980. – 367 с.
803875
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 1. – 1984. – 403 с.
803876
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 2. – 1984. – 398 с.
803877
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 3. – 1984. – 460 с.
803878
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 4. – 1984. – 419 с.
803879
  Пасечник М.В. Нейтронная физика (средние энергии) / М.В. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1969. – 306с.
803880
  Комарова Л.О. Нейтронний метод дослідження впливу наносистем на фізичні властивості рідин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 35-39


  Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень
803881
   Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару / Д.В. Соловйов, Л.А. Булавін, В.І. Горделій, Ю.Є. Горшкова, О.І. Іваньков, Ю.С. Ковальов, А.І. Куклін, Т.Ю. Ніколаєнко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 1. – С. 83-88. – ISSN 1818-331Х
803882
  Соловйов Д.В. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Д.В. Соловйов, О.І. Іваньков, О.І. Куклін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
803883
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N + D2О / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин-важка вода при наявності іонів Na[верхній індекс +], K[верхній індекс +] та Cl[верхній індекс -]. Додавання 0.08 вагових % солі ...
803884
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N+D20 / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету,1996, 1996. – Вип.2
803885
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на трансляційну рухливість молекул води у водних розчинах електролітів / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. наук, 1994. – Вип.35
803886
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 140, [1] л. – Додатки: л. 141. – Бібліогр.: л. 124-140
803887
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
803888
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Петренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 122л. – Бібліогр.: л.110-122
803889
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Петренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
803890
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження самодифузії спирту у спиртових розчинах електролітів. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Н. Вербінська // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
803891
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 117л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.105-117
803892
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
803893
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. – Бібліогр.: л. 114-123
803894
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
803895
  Ваганов П.А. Нейтронно-активационное исследование геохимических ассоциаций редких элементов / П.А. Ваганов. – Москва, 1981. – 112с.
803896
  Рыбнов В.В. Нейтронно-активационное определение некоторых микропримесей в осмии, палладии и платине. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбнов В.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 19л.
803897
  Мирзаев М.Р. Нейтронно-активационные методы исследования природных алмазов и каменных метеоритов : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Мирзаев М.Р.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по физике Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
803898
  Рамазанов Р.Ш. Нейтронно-активационные методы определения сопутствующих элементов дв рудах золотоносного месторождения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Рамазанов Р.Ш.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
803899
   Нейтронно-активационный анализ. – Ташкент, 1971. – 192с.
803900
  Зайцев Е.И. Нейтронно-активационный анализ горных пород на редкие элементы / Е.И. Зайцев. – М., 1978. – 102с.
803901
   Нейтронно-активационный анализ и его применение в народном хозяйстве. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 2. – 1987. – 105, [2] с.
803902
  Миранский И.А. Нейтронно-активационный метод определения золота в рудах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Миранский И.А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
803903
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: методика досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику досліджень речових доказів за допомогою нейтронно-активаційного аналізу. Проведено дві серії вимірів гама-спектрів на спектрометрі. The article deals with research methods of material evidence using neutron activation analysis. We ...
803904
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: можливості застосування в наукових криміналістичних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-51. – Бібліогр.: С. 51, Літ.:8 назв. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються фізичні основи нейтронно-активаційного аналізу, можливості його застосування для визначення слідів елементів при дослідженні речових доказів, для вирішення завдань ідентифікації, охорони навколишнього середовища, у судовій токсикології, ...
803905
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: фізичні основи та можливості застосування при дослідженні окремих видів речових доказів // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 202-207. – (Юридичні науки ; № 1)
803906
  Козачок И.А. Нейтронно-замедляющие характеристики пород-коллекторов на больших глубинах / И.А. Козачок. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
803907
  Макара В. Нейтронно-поглинаючі матеріали на основі системи гафній-бор / В. Макара, С. Чорнобук, І. Прищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто металокерамічний матеріал на основі cистеми гафній-бор, як перспективний нейтронно-поглинаючий композит для використання в якості регулюючих стержнів ядерних реампорів. Синтезовано зразки різних складів. Проведено рентгеноструктурний, ...
803908
   Нейтронно-радиационный анализ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 65 с.
803909
  Зайнабидинов С.З. Нейтронно-трансмутационное легирование кремния / С.З. Зайнабидинов, Э.Э. Рубинова. – Ташкент, 1983. – 93 с.
803910
  Майоров Л.В. Нейтронно-физические константы в расчетах реакторов на тепловых нейтронах / Л.В. Майоров, М.С. Юдкевич. – М, 1988. – 136с.
803911
   Нейтронно-энергетические проблемы термоядерных установок. – М., 1989. – 245с.
803912
  Гильберт Э.Н. Нейтронноактивационное определение микропримесей в метилтрихлорсилне и арсениде галлия с экстрационным разделением элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильберт Э.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 23л.
803913
  Пинаев В.С. Нейтронное излучение энергии при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пинаев В.С.;, 1964. – 10л.
803914
  Максимов М.Т. Нейтронное оружие и защита от него / М.Т. Максимов. – Москва : ДОССАФ, 1989. – 55с. : ил.
803915
  Мухина Ю.К. Нейтронное строение и синапсоарзитектоника ядер миндалевидного комплекса хищных. : Автореф... Канд.биол.наук: 011 / Мухина Ю.К.; АН СССР.Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М, 1973. – 24л.
803916
   Нейтронное трансмутационное легирование полупроводников. – Москва, 1982. – 264 с.
803917
  Попов А.Б. Нейтронноспектрометрические исследования изотопов редкоземельных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.Б.; ОИЯИ. Лаборатория нейтронной физики.. – Дубна, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
803918
  Саламатин И.М. Нейтронноспектроскопические исследования ядер в области массовых чисел 70-:90. 3-4964 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Саламатин И.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
803919
  Шакура Н.И. Нейтронные звезды и "черные дыры" в двойных звездных системах / Н.И. Шакура. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
803920
  Дайсон Ф. Нейтронные звезды и пульсары : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Хаар Д. тер. – Москва : Мир, 1973. – 192 с.
803921
  Ярицына И.А. и др. Нейтронные измерения / И.А. и др. Ярицына. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 200с.
803922
  Дмитриев А.Б. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники / А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев. – М., 1975. – 94с.
803923
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования динамики жидкостей / Л.А. Булавин. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 27 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803924
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования концентрации СН в бинарном растворе СО-СН / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Материалы Всесоюзной конференции "Термодинамика необратимых процессов и их применение", 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803925
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования критических явлений в жидкостях. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803926
  Юз Д. Нейтронные исследования на ядерных котлах : пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 480 с.
803927
   Нейтронные исследования пропускания этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, А.Н. Майстренко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Укр. физ. журн., 1978. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803928
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования равновесных и кинетических свойств жидкостей : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.16 / Булавин Л. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 360л. – Бібліогр.:л.280-360
803929
  Слисенко В.И. Нейтронные исследования редкоземельных интерметаллических соединений гразеодима и лантана с алюминием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Слисенко В.И.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1988. – 12л.
803930
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физической химии, 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803931
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов. / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физ. хим., 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803932
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования теплофизических свойств жидкостей. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
803933
   Нейтронные исследования феррожидкостей / М.В. Авдеев, В.И. Петренко, А.В. Феоктистов, И.В. Гапон, В.Л. Аксенов, Л. Векаш, П. Копчанский
803934
  Щепкин Ю.Г. Нейтронные исследования ядер в области минимума о -- силовой функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Щепкин Ю.Г.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 20л.
803935
  Бак М.А. Нейтронные источники / М.А. Бак, Н.С. Шиманская. – Москва : Атомиздат, 1969. – 168 с.
803936
  Жумаев Н. Нейтронные методы исследования распределения бора в полупроводниковых материалах : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.16 / Жумаев Н.; АН Уз.ССР, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1983. – 17л.
803937
   Нейтронные методы каротажа на ртутных месторождениях. – Л., 1983. – 95с.
803938
  Карташев Е.Р. Нейтронные методы непрерывного анализа состава вещества / Е.Р. Карташев, А.С. Штань. – Москва : Атомиздат, 1978. – 158 с.
803939
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
803940
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1973. – 56 с. : табл. – . – Библиогр. в конце каждого раздела
803941
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
803942
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 40 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
803943
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1974. – 68 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
803944
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1974. – 40 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
803945
  Столярова Е.Л. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах / Е.Л. Столярова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240с.
803946
   Нейтронные стандарты. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 60 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр. в конце каждого раздела
803947
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.2. – 1973. – 76 с.
803948
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.3. – 1974. – 47 с.
803949
   Нейтронные стандарты : [информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1974. – 36 с.
803950
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
803951
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 220с.
803952
  Юз Д. Нейтронные эффективные сечения : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 260с.
803953
  Гольдсмит Г. Нейтронные эффективные сечения элементов / Г. Гольдсмит. – Москва, 1948. – 127 с.
803954
   Нейтронные эффективные сечения элементов. – Москва, 1951. – 176 с.
803955
  Мосулишвили Л.М. Нейтронный активационный анализ следовых количеств металлов и его применение в биологии и медицине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мосулишвили Л.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
803956
  Зверев Б.П. Нейтронный метод определения микроколичеств бора в чисом кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев Б.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л.
803957
  Мамдух Адиб Нейтронный прерыватель с двумя синхронно вращающимися роторами, подвешенными в магнитном поле. Измерение спектра тяжеловодного реактора ИТЭФ и полного нейтр. сечения радия-226 в области энергий до 3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мамдух Адиб; МГУ. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 26л.
803958
  Пекарский Г.Ш. Нейтронный радиометрический контроль материалов и изделий / Г.Ш. Пекарский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119 с.
803959
  Калинин А.И. Нейтроноактивационное определение микропримесей в кремнии и его соединениях с применением ионообменной хроматографии : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинин А.И.; АН СССР. Ин-т химии силикатов им. И.В.Гребенщикова. – Л., 1965. – 13л.
803960
  Киселев С.В. Нейтронографическое исследование атомного и магнитного упорядочения в соединениях со структурой типа перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Киселев С.В.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л.
803961
  Колонцов В.Ю. Нейтронографическое исследование атомноструктурного механизма старения сплавов железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Колонцов В.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
803962
  Файзуллаев Ф. Нейтронографическое исследование карбидов, карбонитридов и карбогидридов ванадия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Файзуллаев Ф.; АН УзССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1983. – 16л.
803963
  Архипов В.Е. Нейтронографическое исследование магнитной структуры железо-никелевых сплавов. : Автореф... наук: 04.07 / Архипов В.Е.; Уральск. гос. унив. им.А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.13-14
803964
  Кучин В.М. Нейтронографическое исследование магнитной структуры некоторых переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кучин В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 20л.
803965
  Эм В.Т. Нейтронографическое исследование некоторых карбидов, карбонитридов и карбогидридов титана и циркония. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эм В.Т.; АН Узбек.ССР.Объед.учен.совет.по физ.отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1975. – 20л.
803966
  Петрунин В.Ф. Нейтронографическое исследование распада и упорядочения в системах Nb-D и TA-D : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 43 / Петрунин В.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
803967
  Нечай Е.Ф. Нейтронографическое исследование распределения катионов в магний -- цинковых ферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечай Е. Ф.; АН БССР, Уч. сов по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 17л.
803968
  Нозик Ю.З. Нейтронографическое исследование системы марганцевых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нозик Ю.З.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1962. – 14л.
803969
  Говор Г.А. Нейтронографическое исследование фазовых превращений в соединениях MnAs, MnSb, MnBi и MnTe : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Говор Г.А.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 17л.
803970
  Кузьминов Ю.С. Нейтронографическое исследование ферритов-гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьминов Ю.С. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
803971
  Изюмов Ю.А. Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1981. – Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – С. 1-311
803972
   Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС,, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7531-7
803973
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 427 с.
803974
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва, 1971
803975
  Ямпольский П.А. Нейтроны атомного взрыва / П.А. Ямпольский. – Москва, 1961. – 132 с.
803976
  Исаев Б.М. Нейтроны в радиобиологическом эксперименте / Б.М. Исаев, Ю.И. Брегадзе. – Москва, 1967. – 292с.
803977
  Драпчинский Л.В. Нейтроны и y-кванты тройного деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Драпчинский Л.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
803978
  Ваганов П.А. Нейтроны и криминалистика / П.А. Ваганов. – Ленинград, 1981. – 192с.
803979
  Нозик Ю.З. Нейтроны и кристаллы / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
803980
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – 1979. – 344с.
803981
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – 1981. – 311с. – Библиогр.: с. 297-304 (224 назв.)
803982
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – 1983. – 328с. – Библиогр.: с. 315-325 (370 назв.)
803983
  Граевский А.П. Нейтроны тройного деления 252 ef : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Граевский А. П.; АН СССР, Лен. ин-т ядерн. физики. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21
803984
  Бережная Н.М. Нейтрофилы и иммунологический гомеостаз / Н.М. Бережная. – К, 1988. – 187с.
803985
  Іванов М. Некалендарний поет Василь Симоненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 5, 12
803986
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
803987
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-28. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
803988
  Вишневська І. Неканонічна стратегія : Частина 3. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 54-59. – (Історичні науки)
803989
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития / Т.А. Якимова. – М, 1964. – 32с.
803990
  Волянский В.Ф. Некапиталистический путь развития / В.Ф. Волянский. – Москва, 1983. – 129с.
803991
  Андреев И.Л. Некапиталистический путь развития (опыт философского анализа) / И.Л. Андреев. – Москва, 1974. – 192с.
803992
  Проничев И.К. Некапиталистический путь развития и его место в историческом процессе. : Автореф... канд. экон.наук: 605 / Проничев И.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
803993
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Дис... канд. экон.наук: / Иванкив М.Г.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 192, XXIIл. – Бібліогр.:л.I-XXII
803994
  Караханова М. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения (Соц.-экон. анализ опыта республик Средней Азии в решении проблем народонаселения) : Автореф... докт. экон.наук: / Караханова М.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1979. – 58л.
803995
  Давранов А.И. Некапиталистический путь развития и Узбекское советское социалистическое государство / А.И. Давранов. – Ташкент, 1965. – 80с.
803996
  Бе Вьет Данг Некапиталистический путь развития малых народов Северного Вьетнама : Автореф... канд. ист.наук: / Бе Вьет Данг; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра этнографии. – М., 1964. – 15л.
803997
  Крянева О.А. Некапиталистический путь развития молодых национальных государств / О.А. Крянева. – Л., 1974. – 26с.
803998
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития ранее отсталых стран / Т.А. Якимова. – М, 1968. – 100с.
803999
  Андреев И. Некапиталистическое развитие / И. Андреев. – Москва, 1977. – 247с.
804000
  Вейнгольд Ю.Ю. Некапиталистическое развитие и социальная воля / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1970
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,