Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
803001
  Кіндратець О.М. "Новий курс" сучасної соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено погляди західних соціал-демократів "нового третього шляху" та можливості використання досвіду західних країн в Україні.
803002
  Плотнікова Тетяна Валентинівна "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта та еволюція цивільного права США : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Плотнікова Тетяна Валентинівна ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 156л. – Бібліогр.: л. 144-156
803003
  Кононенко Т.П. "Новий органон" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362-363. – ISBN 966-316-069-1
803004
  Чижова О. "Новий Радянський Союз Путіна - це симулякр" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 23


  Російська письменниця Олена Чижова - про Східну Європу, десовєтизацію і анексію Криму.
803005
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Павленко Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 171л. – Бібліогр.: л.157-171
803006
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.08 / Павленко Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
803007
  Гладій І. "Новий регіоналізм" і державний механізм управління ринком // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
803008
  Юр"єв С.Є. "Новий формат" місцевих виборів 2010 // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 12-21
803009
   "Новий" бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування). – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 288с. – ISBN 966-4617-11-Х
803010
  Арбузова С. "Нові "досягнення" МОН - лише імітація боротьби з фальсифікацією і плагіатом" / вела бесіду Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 1, 13


  "Минулий 2016 рік запам"ятається низкою резонансних подій на ниві науки і освіти, серед яких є знакові. Так, зі складу Національної академії наук України виключено радника президента РФ українофоба Сергія Глазьєва (був іноземним членом НАНУ з лютого ...
803011
  Новосьолов О.В. Новий етап / О.В. Новосьолов. – Дніпропетровськ, 1966. – 51с.
803012
  Ван Мін. Новий етап агресії японського імперіалізму і новий період боротьби китайського народу. / Мін. Ван. – Київ, 1937. – 39с.
803013
  Кравченко М.В. Новий етап бюджетної реформи і перспективи стабілізації державних фінансів України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-6
803014
  Колотуха О. Новий етап гонки озброєнь в АТР // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 46-47
803015
  Вайнберг М.Ц. Новий етап загальної кризи капіталізму / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1961. – 48с.
803016
  Браславський Й.М. Новий етап загальної кризи капіталізму / Й.М. Браславський. – Київ, 1962. – 71с.
803017
  Горобець І. Новий етап історії Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 5-7
803018
  Зарицька Т. Новий етап освоєння поезії Тараса Шевченка: переклади Віри Річ // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 283-291
803019
  Молдован О.О. Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 57-69. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2305-7645
803020
  Врадій О. Новий етап розвитку Європейського Союзу - договір про реформу // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 3-12
803021
  Врадій О. Новий етап розвитку Європейського Союзу - договір про реформу // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 3-12
803022
  Михайлова А.С. Новий етап у відносинах Росії й України і принципи двосторонього співробітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
803023
  Чугаєв О. Новий етап у розбудові європейських студій в університеті // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  Про досвід ІМВ у реалізації програм з європейських студій, зокрема, згадується перший проект ТЕМПУС з європейської політики під керівництвом Л.Губерського, створення Центру європейських студій під керівництвом проф. В.В. Копійки. Новим етапом став ...
803024
  Фролов Ю.О. Новий етап у розвитку радянського судоустрою // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 75-80. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения "Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик" 1958 года. Дается характеристика закрепленных в "Основах" принципов организации советского суда, отмечается расширение сферы ...
803025
  Моцна І. Новий Єрусалим як символ у творчості Борислава Пекича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 263-268. – ISSN 0203-9494
803026
  Зіньковський Ю. Новий єтап взаємодії системи освіти та ринку праці / Юрій Зіньковський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
803027
  Куля А.Е. Новий журналіст - унікальний в універсальному // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 100-104. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
803028
   Новий Завіт. – Рим : Вид-во Українського Католицького Університету ім.св.Климента папи, 1983. – 636с.
803029
  Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як "альтернатива " Острозькоъ Біблії // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 44-46. – ISSN 0042-9422
803030
   Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа : З четвертого повного перекладу Біблії українською мовою. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2002. – 317с. – ISBN 966-7136-23-Х
803031
  Колесниченко Т. Новий закон : жарт на 2 дії / Т. Колесниченко. – Київ : Друк. Т-ва "Час", 1917. – 32 с
803032
   Новий закон "Про освіту" на підході // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 67). – С. 1, 4
803033
  Бахрушин В. Новий Закон "Про освіту": навіщо він потрібний? // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 17/18 (389/390), вересень. – С. 6-9
803034
  Шенк О. Новий Закон про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 30-31
803035
  Бездітний В. Новий закон про банкрутство: ідеологія та основні новели. Результати семінару для суддів господарських судів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
803036
  Гаєвський І.М. Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 93-98. – ISSN 2306-9082
803037
  Грабовський С. Новий закон про вибори: опозиція на позиціях // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 34-35. – ISSN 1812--514Х
803038
  Сікора І. Новий закон про вищу освіту: надбання і ризики / І. Сікора, О. Бабанін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 6
803039
  Матишевський П.С. Новий закон про кримінальну відповідальність за державні злочини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 81-84. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье, наряду с общей характеристикой нового Закона, указаны отличительные признаки действующего уголовного законодательства об ответственности за государственные преступления от ранее существовавшего. Рассмотрены понятия таких преступлений, как ...
803040
  Вижва С. Новий закон про науково-технічну діяльність має визначити положення науки в університетах- проректор КНУ // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 25/26 (791/792). – С. 22


  За словами С. Вижви, тісна співпраця провідних інститутів Національної академії наук та провідних університетів сприятиме досягненню ефективних результатів у майбутньому.
803041
  Гандзюк Ю. Новий закон про ОКУ або як, дотримуючись міжнародних рекомендацій, захистити національні інтереси і побудувати ефективну систему колективного управління авторськими правами / Ю. Гандзюк, Д. Супрун // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1708-7422
803042
  Воронова К Л. Новий закон про оподаткування громадян / К Л. Воронова, М.І. Ославський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 67-73. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються нові порівняно з раніше діючим законом про прибутковий податок положення Закону СРСР "Про прибутковий податок з громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без громадянства", введеного в дію з 1 липня 1990 р. Аналізується основний порядок ...
803043
  Бахрушин В. Новий закон про освіту: що він нам дає? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 14-20 липня (№ 28). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
803044
   Новий закон про паспорти: держава знатиме про вас усе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
803045
  Томенко М. Новий закон про рекламу: в інтересах суспільства чи рекламного бізнесу? // Голос України, 2003. – 15 лютого
803046
  Перевезій В. Новий закон про свободу совісті - засіб подолання чи загострення релігійної напруги? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-169.
803047
  Сторожук О.О. Новий закон про сільськогосподарський податок - важливий засіб дальшого піднесення сільського господарства. / О.О. Сторожук. – К., 1954. – 36с.
803048
  Євсєєв О.П. Новий закон про судоустрій: проблеми теорії й позитивної практики / О.П. Євсєєв, О.Ю. Бруслик // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 36-46. – ISSN 0201-7245
803049
  Фурса С.Я. Новий Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": аналіз та перспективи / С.Я. Фурса, О.С. Драголюб // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 3-6
803050
  Панасевич Д. Новий закон України "Про вищу освіту", або навіщо п"яте колесо до воза? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 20-36. – ISSN 1682-2366


  Відзначається термінологічна та понятійна некоректність, відсутність єдиної методології щодо формування структури та змісту закону.
803051
  Совгиря О.В. Новий Закон України "Про Кабінет Міністрів України": перспективи вдосконалення змісту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 12-20. – ISSN 2306-9082
803052
  Оніщук М.В. Новий закон України "Про місцевий референдум" - гарантія відродження місцевого самоврядування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 6-13
803053
  Драган О. Новий Закон України "Про прокуратуру" щодо повноважень прокурора при провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 46-52
803054
  Чеботарьов О. Новий Закон України "Про судоустрій та статус суддів" та зміни в процесуальному законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 107-126
803055
  Білоусенко О. Новий Заповіт / О. Білоусенко. – Київ, 1993. – 144с.
803056
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з грецької мови на українську наново перекладений. – Саут Баунд Брук : Б. в., 1989. – 236 с.
803057
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з додатком псалмів. – Торонто, 1991. – 486 с.
803058
   Новий Заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа. – Abilene. – 461
803059
  Титова Н Новий Земельний кодекс України: екологізація його норм // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.94-97
803060
  Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.70-76. – ISSN 0132-1331
803061
  Індиченко П.Д. Новий Земельний Кодекс Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
803062
  Гудзевата Марина Новий злет "Люфтганзи" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125 : Фото
803063
  Ферхойген Г. Новий золотий вік Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8
803064
  Фігурний Юрій Новий і незаангажований погляд на вітчизняну етнічну історію : (рецензія на книгу С. Наливайка "Етнічна історія Давньої України". - К.: Євшан-зілля, 2007. - 624 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 296-299
803065
  Яковенко Ю. Новий імпульс підвищення культури соціологічного мислення : Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 188-192. – ISSN 1563-3713
803066
   Новий імпульс співробітництву / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Зустріч ректора КНУ академіка Леоніда Губерського з делегацією зі столиці Казахстану Астани, очолюваною ректором Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова Бахиджаном Абдраімовим. Мета зустрічі - обговорення плану проведення "Днів ...
803067
  Козловський Роман Новий імпульс туристичної індустрії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
803068
  Вугельман Павло Новий інвестиційний бренд Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 41-42 : фото. – ISSN 1998-8044
803069
  Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п"ятнадцяти державах Європи (1991-1998) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.123-150


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
803070
   Новий інститут кримінального права / П.В. Кобзаренко, В.С. Шилінгов, Є.А. Усенко, О.В. Білоусенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается уголовно-правовое содержание нового института уголовного права - исполнения приговора иностранного суда, регламентированного заключенной СССР и другими социалистическими странами в 1978 г. Конституцией "О передаче лиц, осужденных ...
803071
  Деменьєв В.В. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 226-241. – Бібліогр.: С. 237-241 (на 95 назв). – ISSN 0320-4421


  Огляд наукової літератури з інституціоналізму, структурований стосовно до основних напрямів досліджень в даній галузі. Подано досить масштабну бібліографію наукових праць з розглядуваної проблеми.
803072
  Білецький А. Новий Інтернет-маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 61-63. – ISSN 1606-3732
803073
  Підлуська І.М. Новий інформаційний світовий порядок: становлення інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Робиться спроба визначити основні аспекти, природу і проблеми становлення глобального інформаційного суспільства та нерозривного зв"язку між розвитком інформаційних технологій і забезпеченням сталого розвитку людської цивілізації.
803074
  Менжулін Вадим Ігорович Новий історизм: елементи філософсько-біографічної прагматики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-99. – Бібліогр.: с. 82-99. – ISSN 0235-7941
803075
  Чадюк М. Новий історичний... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 4


  У Києві представлено огляд наративу Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який "...потребує значного доопрацювання. За словами Івана Патриляка, декана історичного факультету КНУ, члена комітету рецензентів: "Ми тільки відкриваємо дискусію". ...
803076
  Бєлоколос О. Новий кабінет Трампа: командна стратегія чи какофонія впливів? / О. Бєлоколос, О. Хара // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 4


  "Перший сезон серіалу "Американські політичні гірки", присвячений виборам, не лише протримав спостерігачів з усього світу в напрузі до останнього моменту, а й за його несподіваним фіналом обіцяє не менш непередбачуваний і захопливий розвиток сюжету в ...
803077
  Пасова Тетяна Новий кавказький трикутник: Москва - Тбілісі - Страсбург // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 11


  Головною темою на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала російсько-грузинська війна. Дебати стосовно боїв у Південній Осетії тривали цілих два дні - це абсолютний часовий рекорд для ПАРЄ. Як правило, хоч би якою гострою була ...
803078
   Новий китайський словник. – Пекін : [Б. в.], 1987. – 1243 с. – Видання китайською мовою
803079
  Лєтова Л. Новий колдоговір обіцяє нам нове життя? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про колективний договір між ректором і колективом співробітників Київського університету ім. Т. Шавченка, за яким: кошторис витрат має друкуватися в газеті "Київський університет". У плані розширення умов праці колективу договором встановлюється (за ...
803080
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 1. – 1999
803081
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 2. – 1999
803082
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 3. – 1999
803083
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 4. – 1999
803084
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2000
803085
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2000
803086
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2000
803087
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2000
803088
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2000
803089
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2000
803090
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2001
803091
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2003
803092
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2003
803093
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3/4. – 2003
803094
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2003
803095
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2004
803096
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2004
803097
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2004
803098
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2004
803099
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2005
803100
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2005
803101
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2005
803102
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2005
803103
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2005
803104
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2006
803105
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2006
803106
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2006
803107
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2006
803108
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2006
803109
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2006
803110
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2007
803111
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2007
803112
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2007
803113
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2007
803114
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2007
803115
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2007
803116
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2008
803117
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2008
803118
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2008
803119
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2008. – мова резюме рос., укр.
803120
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (48). – 2008
803121
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (49). – 2008
803122
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (50). – 2009. – мова резюме рос..укр.
803123
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (51). – 2009. – мова резюме рос.,укр.
803124
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (52). – 2009. – мова резюме рос..укр.
803125
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (53). – 2009. – мова резюме рос..укр.
803126
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (54). – 2009. – мова резюме рос..укр.
803127
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (55). – 2009. – мова резюме рос..укр.
803128
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2 (56). – 2010. – мова резюме рос..укр.
803129
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (58). – 2010. – мова резюме рос..укр.
803130
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4/5 (59/60). – 2010. – мова резюме рос..укр.
803131
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (61). – 2010. – мова резюме рос..укр.
803132
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (63). – 2011. – мова резюме рос..укр.
803133
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (64). – 2011. – мова резюме рос..укр.
803134
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (65). – 2011. – мова резюме рос..укр.
803135
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (66). – 2012. – мова резюме рос..укр.
803136
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (67). – 2012. – мова резюме рос..укр.
803137
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№3 (68). – 2012. – мова резюме рос..укр.
803138
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (69). – 2012. – резюме рос., укр. мовами
803139
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (70). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
803140
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (71). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
803141
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (73). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
803142
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (74). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
803143
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (75). – 2014. – Резюме: рос., укр. мовами
803144
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803145
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (79). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803146
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803147
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803148
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (82). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803149
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (84). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803150
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (85). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803151
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (86). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803152
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (87). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803153
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (88). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803154
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (89). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
803155
  Набока С. Новий комплексний довідник зі спеціальних історичних дисциплін : [Рецензія] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 365-369


  Рецензія на кн.: Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. - К.: Либідь, 2008. - 520 с.
803156
   Новий комплексний реагент для водоочищення на базі солі алюмінію та ПГМГ / В.О. Азовський, В.В. Нижник, Т.Ю. Нижник, Ж.В. Приймак // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 178
803157
  Баулін Ю. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 1026-9932
803158
  Вишеславський Г. Новий конформізм // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 32-33. – ISSN 0130-1799
803159
   Новий корпус ЧНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича відкрили новий корпус, у якому будуть навчатися педагоги, психологи, соціальні працівники та студенти чотирьох кафедр Інституту фізико-тхнічних та комп"ютерних наук.
803160
  Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)


  Про 2-й Західно-український юридичний форум, який відбувся у Львові. Організатори - Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України". Особливу увагу приділено новелам КПК. Експерт Дмитро Кухнюк (КНУТШ) провів паралель між положеннями ...
803161
  Коваль П. Новий КПК України - крок до європейських стандартів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 80-88
803162
  Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
803163
   Новий кремнієвий датчик магнітного поля / В.Г. Вербицький, К.В. Кривохижа, О.Г. Кухаренко, М.Г. Толмачов, О.В. Третяк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 45-50. – ISSN 1815-7459


  Досліджувались структури у вигляді планарного кремнієвого p-n переходу, в область просторового заряду якого вводились парамагнітні центри шляхом опромінення високоенергетичними іонами Не+. Експериментально підтверджено зміну провідності таких структур ...
803164
  Мойсик Новий Кримінальний кодекс україни: дія в часі / Мойсик, в.Р. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26
803165
  Романов Новий Кримінальний кодекс України: чи обгрунтовано криміналызація трансплантології / Романов, с, О. Мислива // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.101-105


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
803166
  Тацій В.Я. Новий Кримінальний кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 801-814. – ISBN 978-966-458-148-3
803167
  Верланов С. Новий Кримінальний процесуальний кодекс / С. Верланов, О. Процюк // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 30-31
803168
  Наджафов О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс зумовлює потребу в удосконаленні чинних законів матеріального права щодо відповідальності за корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 82-88
803169
  Бездітний В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс не вирішує питання перегляду кримінальних справ "довічників" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)


  19 листопада2012 року відбувся круглий стіл на тему " Новий кримінальний процесуальний кодекс не вирішує перегляду кримінальних справ "довічників".
803170
  Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттево посилить захист прав людини та підвищить ефективність розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
803171
  Лукашевич В.Г. Новий кримінальний процесуальний кодекс України - виклик теоріям кримінального процесу та криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-117. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
803172
  Гриценко І.С. Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України - нагальне питання сьогодення (вступне слово) // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 6-8. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
803173
   Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : коментарі, роз"яснення, документи / [упоряд.: В.С. Ковальський (відп. ред.), Ковальська О.В., Козаченко Л.М. ; комент. підгот. за публікаціями О. Баганця та ін. ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 407, [1] с. : табл. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-567-8
803174
  Маляренко В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Маляренко, О. Шаповалова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
803175
  Маляренко В.Т. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В.Т. Маляренко, О.А. Шаповалова // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 7-18. – ISSN 2227-7048
803176
  Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми впровадження в практичну діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 79-87
803177
  Лобойко Л. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: яку музику виконують його розробники? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
803178
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
803179
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
803180
  Костенко Юрій Новий крок в українсько-ізраїльських відносинах // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
803181
   Новий крок до міжнародного співробітництва в академічній сфері географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за даними прес-центру КНУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 81-84. – ISSN 1682-2366


  "...У рамках проекту культурного обміну між КНУ імені Тараса Шевченка та Державним професійним інститутом готельного господарства, ресторанної справи та туризму "Джероламо Варнеллі", на основі чинних партнерських угод про співпрацю в галузі культури та ...
803182
  Борденюк В. Новий крок у дослідженні конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина : [рец.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 508-511. – ISSN 1026-9932
803183
  Чухно А.А. Новий крок у підвищенні добробуту народу. Вип. 6 // Розвиток і вдосконалення відносин розподілу: Респ. міжвідом. наук. зб., 1959. – Т.17
803184
  Призинчук С. Новий крок у розвитку співпраці з Китаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 210). – С. 8


  Про найважливіше з Другого форуму Шовкового шляху.
803185
   Новий кур"єр : Інформаційний вісник. – Київ
Березень : Вибори 2006. – 2006
803186
  Орлова Т.В. Новий курс / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 265-266. – ISBN 966-642-073-2
803187
  Гюль Абдулла Новий курс Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Зовнішня політика Туреччини.
803188
   Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред.: В.М. Гейцф, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-02-5605-7
803189
  Рулмен Вільям Новий лад. Поезії : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 85-87. – ISSN 0320-8370
803190
  Деревинська Т. Новий локалітет Штернбергії зимівникоцвітої поблизу Одеси / Т. Деревинська, Н. Товстуха, Б. Кливняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 116-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Описано нове природне місцезростання рідкісного реліктового виду Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) на схилах Сухого лиману в 6 км від межі м. Одеса. Відмічено високий ступінь сучасного антропогенного навантаження на ділянку ...
803191
  Сіренко С.І. Новий метаевристичний алгоритм розв"язання задач комбінаторної оптимізації / С.І. Сіренко, Л.Ф. Гуляницький // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
803192
  Комлєв О.О. Новий метод вивчення динаміки платформенних геоструктур території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 18-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
803193
  Жмудський О.З. Новий метод вимірювання постійних кристалічних решіток / О.З. Жмудський, 1952. – [11] c.
803194
  Гарбарчук В. Новий метод комп"терної звукової стенографії на основі перетворень Фур"є і частотного маскірування : наукове життя за рубіжем / В. Гарбарчук, Г. Козел // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 240-250 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
803195
   Новий метод локалізації джерела магнітного поля в задачах магнітокардіографії / О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, Ю.В. Дурнєва, С.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 212-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто зворотну задачу по відновленню параметрів магнітного диполя у вільному просторі, виходячи з обмірюваної z-компоненти магнітного поля за допомогою розташованої вище площини з дискретними сенсорами. Головною метою дослідження була розробка ...
803196
  Маслов Б.П. Новий метод математичного моделювання впливу напруженого стану на пружні властивості порід-колекторів = геологія / Б.П. Маслов, Г.Т. Продайвода // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
803197
  Мокін В.Б. Новий метод оптимізації програм моніторингу управління водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування / В.Б. Мокін, А.Р. Ящолт, Є.М. Крижановський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
803198
  Кулай І.В. Новий метод отримання заміщених 7H-[1,3]тіазоло[3,2-a]піридин-7-онів / І.В. Кулай, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 59
803199
   Новий метод регіональної оцінки водозбагаченості гірських прорід / Ф.А. Руденко, І. Жернов, М.І. Дробноход, Ю.Ф. Філіпов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 33-39 : Рис. – (Геологія ; Вип. 10)
803200
  Штаерман І.Я. Новий метод розв"язування деяких алгебраїчних рівнянь, що мають застосування в математичній фізіці і техниці / І.Я. Штаерман, 1936. – 9-19с.
803201
  Похоленко О.А. Новий метод синтезу 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів: синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти / О.А. Похоленко, З.В. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано синтез похідних 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів ацилюванням єнамінів. Описано синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти та 1-[2-(2-метоксикарбоніл-бензоїл)-циклогекс-1-еніл]-естеру-2-метил естеру фталевої ...
803202
   Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону / О. Лозинський, Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-63. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий метод синтезу системи 4Н,10Н-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону на основі циклізації 8-(3-диметиламіно-2-пропеноіл)-7-гідрокси-4H-хромен-4-ону в оцтовій кислоті. Разработан новый метод синтеза системы 4Н,10Н-пирано[2,3-f]хромен-4,10-диона ...
803203
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 68-76. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналізу часових рядів виявлено пухлинно-асоційовані зміни фрактальної структури хроматину букального епітелію у людей, хворих на фіброаденоматоз і рак молочної залози. Побудовані моделі класификації мають високу точність, що ...
803204
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 68-76. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналiзу часових рядiв виявлено пухлинно-асоцiйованi змiни фрактальної структури хроматину букального епiтелiю у людей, хворих на фiброаденоматозi рак молочної залози. Побудованi моделi класификацiї мають високу точнiсть, що ...
803205
  Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил : узвичаєне та нове законодавство // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.26-41
803206
  Виноградова О. Новий митний кодекс України про визначення країн походження товарів та верифікацію сертифікатів про походження товарів // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 4. – С.45-46
803207
  Мацьків В.В. Новий Митний кодекс України та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 372-376. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
803208
  Ткаленко С. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 122-128. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
803209
  Коппель О.А. Новий міжнародний порядок: структурні характеристики та особливості формування / О.А. Коппель, З. Кісільова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 11-17


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження сучасного міжнародного порядку. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності міжнародного порядку від характеру міжнародної ...
803210
  Меженський В. Новий міжродовий гібрид х Sorbaronia kovalevii (Rosaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 156-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис і зображення міжродового гібриду Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia у порівнянні з батьківськими видами. The intergeneris hybrid Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia is described and illustrated. It is compared with a parental ...
803211
   Новий навчальний // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
803212
  Прихода Я. Новий навчальний комплект для польських студентів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 368-370. – ISSN 2078-5119


  Проаналізовано новий навчальний комплект: підручник з української мови для початківців, українсько-польський словник і диск щодо ефективності навчання української мови як іноземної, а також з погляду культури навчального видання.
803213
  Карпенко О. Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги / Олена Карпенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 32-33. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2014. - 405 с. Навчальний посібник складається з передмови, двох частин ("Основи теорії документа" і "Книга як вид документа"), ...
803214
  Миколюк О. Новий навчальний рік: зміни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  МОН готує окремий статус для студентів-кримчан, дає вишам фінансову автономію і відкриває школи.
803215
   Новий надпровідник на основі ванадату лантану / В.В. Скопенко, С.А. Неділько, Т.П. Лішко, В.О. Дрозд // Доповіді АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1993. – №10
803216
  Дмитрієнко Ю.М. Новий напрям досліджень у теорії держави та права: комп"ютерне моделювання лінійних тенденцій стану та трансформації української правосвідомості // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 11-23. – ISSN 1563-3349
803217
  Астахова В. Новий напрям у дослідженні проблем освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 83-85. – ISSN 2078-1016
803218
  Шаблій О.І. Новий напрям у дослідженні територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 175-178. – Бібліогр: 3 назви
803219
  Базилевич В. Новий напрям фундаментальних економічних досліджень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
803220
  Тензер Н. Новий неліберальний порядок Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 10). – С. 11


  Філософія мільярдера становить пряму загрозу демократії США.
803221
  Таммсааре А. Новий Нечистий із самого Пекла : роман / А. Таммсааре. – Київ, 1978. – 206 с.
803222
   Новий німецько-український українско-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterduch : 60 000 слів. – Харків : ДИВ, 2005. – 576с. – ISBN 966-8504-06-2
803223
   Новий німецько-український українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterbuch : 40 000 слів. – Харків : Світовид, 2001. – 448с. – ISBN 966-7921-24-7
803224
   Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024с. – ISBN 966-539-434-7
803225
   Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2003. – 1024с. – ISBN 966-8291-35-2
803226
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник : 45000 слів. – Київ : Аконит, 1997. – 688с. – ISBN 9667173356
803227
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche. – Харків : Єдінорог, 1999. – 448с. – ISBN 966-7333-35-3
803228
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches, ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024 с. – ISBN 966-539-338-3
803229
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterbuch : 45 000 слів. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Аконіт, 2002. – 542, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-35-6
803230
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., випр. – Київ : А.С.К., 2004. – 1023, [1] с. – На обкл. також.: Німецька частина відповідає нормам сучасного німецького правопису. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
803231
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisches- deutschs worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2004. – 1024с. – ISBN 966-8291-35-2
803232
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterduch : 40 000 слів. – Харків : Див, 2004. – 446, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-7921-24-7
803233
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches, Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2006. – 1024 с. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
803234
  Клименко О.М. Новий нотаріат України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 395-397. – ISSN 2219-5521
803235
  Работягова Л. Новий об"єкт винвходу - "застосування" // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.22-27. – ISSN 1608-6422


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
803236
  Крушинська Олена Новий оберт млина : Україна чудес / Крушинська Олена, Лавріненко Назар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 138-141 : Фото
803237
  Петасюк О.І. Новий образ світосприйняття в XX столітті (до 125-річчя з дня народження К. Малевича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-89. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено джерела та фактори творчого становлення українського авангардиста К.Малевича, чия мистецька та філософська спадщина сприяла утвердженню нового світогляду в XX ст.
803238
   Новий обрій : альманах. – Мельборн : Ластівка
Ч. 2 : Література. Мистецтво. Культурне життя. – 1999. – 318 с.
803239
  Дудкін Іван Новий Орлеан. Місто-джаз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 108-112 : фото
803240
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2002. – 416с. – ISBN 966-7173-00-3
803241
  Івченко Анатолій Новий орфографічний словник української мови / Івченко Анатолій. – Львів : Кальварія, 2002. – 532с. – (Літера). – ISBN 966-663-065-6; 966-663-066-4 (серія "Літера")


  Містить 43000 слів. Для найширших кіл користувачів, насамперед школярів та студентів. Видання опрцьоване переважно на основі "Словника української мови" в 11 томах із урахуванням усіх змін, внесених до українського правописа 1993 року
803242
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – 2-е вид., стереот. – Київ : Аконіт, 2004. – 416с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-00-3
803243
  Кучеренко В.С. Новий острів у Тихому океані // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 22 : фото
803244
  Середюк О. Новий пам"ятник у Дубно // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25/31 жовтня (№ 43). – С. 7


  Володимир Шолудько - відомий київський скульптор, автор багатьох монументальних пам"ятників в Україні та на Волині.
803245
  Воронов К. Новий партнерский договор РФ-ЕС: североевропейский ракурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
803246
  Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 рр. / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Либідь, 1992. – 46с. – ISBN 5-355-00249-Х
803247
  Логвіненко Н. Новий період розвитку української фантастичної прози (1960-1990 рр.) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 32-34
803248
   Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні / А.В. Дащенко, В.В. Новожилов, Л.А. Глущенко, Н.Ю. Таран, С.М. Марчишин, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 2077-4893


  Проведено інтродукційні дослідження якону (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) в агроекологічних умовах Київської та Полтавської областей. Визначено вміст 23 хімічних елементів у листках, кореневищах, кореневих бульбах і шкірках ...
803249
  Баулін Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 286-289. – ISSN 0132-1331
803250
  Джос В.С. Новий петрогліф з Кам"яної Могили // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0235-3490
803251
  Павлишенко М. Новий підручник з економіки торгівлі : Критика і бібліографія / М. Павлишенко, Н. Міценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
803252
  Чухно А. Новий підручник з економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-113. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
803253
  Савчук В. Новий підручник з історії економічних учень // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 93-97. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
803254
  Луняк Є. Новий підручник з історії України, виданий у Київському Шевченківському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 125-127


  Авторський колектив, який працював над створенням підручника: професори Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, доценти О.В. Вербовий, І.М. Заболотна, Г.М. Казакевич, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний, Ю.М. Шемета, викладачі М.Г. Казьмирчук, ...
803255
  Клименко Н. Новий підручник з криміналістики / Н. Клименко, І. Красюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
803256
  Базилевич В.Д. Новий підручник з міжнародної економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 89-90. – ISSN 0131-775Х
803257
  Науменко О.В. Новий підхід в амортизації дисконту та визначенні очікуваного відшкодування для боргових цінних паперів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-36. – Бібліогр.: 10 назв
803258
  Холошин І.В. Новий підхід в організації навчальних геологічних екскурсій з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Криворізького регіону) / І.В. Холошин, І.С. Паранько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 112-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
803259
  Фадєєв М.М. Новий підхід до аналізу структурних змін регіональної промислової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.185-188
803260
  Мезенцева І.Є. Новий підхід до вдосконалення протидії корупції в Україні // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 51-54. – ISBN 978-617-7220-89-2
803261
   Новий підхід до вивчення громадської думки стосовно НАТО : [огляд наукового круглого столу] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
803262
  Мальцев Д.В. Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 203-213 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
803263
  Азаренкова Г. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку : банки України / Г. Азаренкова, О. Головко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
803264
  Спольник О. Новий підхід до викладання фізики. Шляхом євроінтеграції / О. Спольник, І. Волчок, Л. Каліберда, М. Чегорян. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-56. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
803265
  Суботіна Т.І. Новий підхід до використання надвисокочастотної терапії за результатами опромінювання відкритих органів тварин / Т.І. Суботіна, О.О. Яшин // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 23-33. – ISSN 1023-2427
803266
   Новий підхід до вимірювання фазових збурень об"єктів за допомогою інтерферометричного панорамного корелятора / Л.А. Держипольська, О.В. Гиатовський, Є.П. Удалов, П.В. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядається можливість при кореляційному співставленні двох просторових статистичних фазових розподілів використовувати голографічний інтерферометр (замість більш складного корелятора). Доведено, що параметр ...
803267
  Шайкевнч І.А. Новий підхід до гоніометричних вимірювань при визначенні кольору / І.А. Шайкевнч, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 427-431. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Обговорюється новий підхід для визначення світлорозсіюючих характеристик, зокрема при вимірюванні кольру. Запропонований метод дає можливість прогнозувати колір об"єкта для будь-яких умов освітлення та спостереження.
803268
  Хассан Ширвані Новий підхід до методу аналізу охоплення даних з використанням показника банківської ефективності у Туреччині / Хассан Ширвані, Шарам Тадж, Бахман Міршаб // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1998-6068
803269
  Довбня С.Б. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 62-71.
803270
  Моторин Р. Новий підхід до оцінки розміру внесків банків у фонд гарантування депозитів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 1 назв.
803271
  Гудак Штефан Новий підхід до розв`язання проблеми досяжності: на шляху до методології аналізу часово - критичних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Гудак Штефан; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 33л.
803272
  Горбань Н.С. Новий підхід до розуміння принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 219-223


  Статтю присвячено більш поглибленому аналізу нотаріальної дії як однієї із форм здійснення нотаріальної діяльності та особливостям реалізації нотаріальної таємниці щодо інших видів проваджень, які вчиняє нотаріус у процесі нотаріальної діяльності.
803273
  Чикун Н. Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
803274
  Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 23-29
803275
  Зозульов О. Новий підхід до управління в маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 48-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
803276
  Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
803277
  Панасевич Д. Новий підхід до формування структури та змісту переліку напрямів підготовки і спеціальностей бакалаврів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
803278
  Коррес Д. Новий підхід у визначенні інноваційної та технічної діяльності / Д. Коррес, Д. Поліхронопулос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 306-338. – ISSN 1684-906Х
803279
  Демченко С.А. Новий підхіддо синтезу 4"-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів / С.А. Демченко, В.Г. Пивоваренко // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 11-13.
803280
  Кирпиченко М. Новий пневматичний дночерпак / М. Кирпиченко, 1936. – С. 163-174
803281
   Новий побут. Вип. 5 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 251-413
803282
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Новий поверх лесу на Україні / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – 22с. – Окремий відбиток
803283
  Діхтієвський П.В. Новий погляд на адміністративне право як навчальну дисципліну // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 713-714. – ISSN 1563-3349
803284
  Латиш Ю. Новий погляд на історичний шлях Чорногорії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 93-94
803285
   Новий погляд на історію Кореї : [підручник] / Кім Чжонбе [та ін.] ; [за ред. Хо Сун Чьол ; пер. з корейської Ю.А. Ковальчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго ; Korea Foundation, 2010. – 328, [7] с., [8] арк. іл. – ISBN 978-966-489-076-9
803286
  Жук В.Н. Новий погляд на історію Полтавщини й України : (за давньобулгарськими літописами) / В.Н. Жук, Ф.Г.-Х. Нурутдінов. – Полтава : АСМІ, 2008. – 156с.
803287
  Баумейстер А. Новий погляд на історію, або Як нам позбутися комплексу жертви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 7


  "У передмові до першого видання "Історії України-Руси" (1898) Михайло Грушевський зауважує, що "наша історія дає нам переважно невеселий образ", але суспільство повинно мати мужність "поглянути на неприкрашену правду свого минулого", щоб почерпнути в ...
803288
  Сліпушко О. Новий погляд на модерний літературний процес // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 19
803289
  Братель О. Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 3-12


  У статті в теоретичному та практичному аспектах досліджено співвідношення завдань та мети цивільного судочинства. Визначені проблемні сторони використання словосполучення "розгляд і вирішення цивільних справ" для позначення завдань цивільного ...
803290
  Вечерський В. Новий погляд на проблему втраченої архітектурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.2-9. – Бібліогр.: С.9. – ISSN 0131-2685
803291
  Черенько Л.М. Новий погляд на проблему української бідності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 75-84
803292
  Степовик Д. Новий погляд на релігійність Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Літературна сенсація від Дмитра Степовика - відомого мистецтвознавця, філософа і богослова (за фахом).
803293
  Мяловицька Н.А. Новий погляд на розвиток місцевої публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 444-445. – ISSN 2219-5521
803294
  Хоменко І.А. Новий погляд на соціальну функціональність радіопрограм "гібридного" напряму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 138-146


  Статтю присвячено науковій проблемі удосконалення впливу радіопрограм гібридного напрямку на аудиторію. У дослідженні представлено структурно-композиційні принципи оптимального поєднання мистецької виразності і журналістської достовірності у межах ...
803295
  Мельник Р. Новий погляд на стару статтю: (до аналізу наукової спадщини М. Карадже-Іскрова) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 258-266. – ISSN 0132-1331
803296
  Савченко Н.А. Новий погляд на структуру методики навчання географії як науки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С.58-66.
803297
  Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.115-120. – ISSN 0132-1331
803298
  Мойсієнко А. Новий погляд на український модернізм 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 126-127
803299
  Приходько В.В. Новий погляд на філософію історії Й.Г. Фіхте: спроба її захисту від панлогістського тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Йдеться про необхідність відмови від панлогістського тлумачення філософії історії Фіхте.
803300
  Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
803301
  Гайдук О. Новий погляд світу на Україну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 4-9. – ISSN 0868-9644


  21 листопада 2012 р. в найбільшому музеї сучасності - паризькому Луврі - відкрилася виставка українського Майстра - "Іоанн-Георгій Пінзель, український скульптор бароко 18 ст.". Ексклюзивні коментарі про цю подію.
803302
  Бульвінський А. Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 8-12
803303
   Новий політичний скандал! : брифінг прем"єр-міністра Юлії Тимошенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 12-13. – ISSN 1810-3944
803304
  Новосад Г. Новий порядок визнання іноземних дипломів - це перемога над абсурдом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У червні набули чиності нові порядки визнання іноземних освітніх документів, які були затверджени наказом МОН № 504 від 5 трав.2015 р.
803305
  Бланк С. Новий порядок денний США для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 161). – С. 9


  Невивчені уроки Обами щодо російської агресії.
803306
  Летич І. Новий порядок компенсації єдиного соціального внеску // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2013. – № 9 (165). – С. 40-42
803307
  Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансову ринку: післякризові проекти і реалії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 93-107. – ISSN 1684-906Х
803308
  Кальніченко А. Новий порядок набуття прав на земельні ділянки та розміщене на них нерухоме майно // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 11-13
803309
  Штогун С. Новий порядок оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 68-73.
803310
  Дручок Г.В. Новий порядок оформлення прав на службові винаходи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 25-29. – (Серія права ; № 15)


  В статье в свете Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. рассматриваются вопросы оформления прав на служебные изобретения. Новые требования относительно состава заявки на изобретение и качества ее ...
803311
   Новий порядок переведення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету № 927 - редакція ...
803312
  Кравченко О Новий порядок проведення формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
803313
  Кравченко О. Новий порядок формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
803314
  Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, 2014. – 357, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 27-29 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-54-8
803315
  Коцур А. Новий посібник з історії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Колектив кафедри української історії та етнополітики підготував і видав навчальний посібник "Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За ред. д.і.н. , проф. А.П. Коцура, к.і.н., доц. Н.В. Терес".
803316
  Корнійчук Л. Новий посібник з історії економічної думки / Л. Корнійчук, В. Фещенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 114-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
803317
  Козицький А. Новий посібник з історії сучасного світу // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-115


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
803318
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
803319
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
803320
   Новий початок : становище ЛГБТІ в Україні у 2016 році : [звіт] / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Наш світ, 2017. – 56 с. : іл., табл.
803321
  Барвінська П.І. Новий початок після 1945 року: з історії інституалізації східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині у другій половині 40-х - 50-ті роки XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 176-184
803322
  Добриніна О. Новий почесний доктор // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Звання почесного доктора ун-ту отримав Президент Чеської Республіки, видатний чеський письменник Вацлав Гавел.
803323
  Геєць В. Новий прагматизм - інструмент досягнення кращого майбутнього // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-24. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
803324
  Колодко Гжегож Новий прагматизм, або економіка помірності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 13-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
803325
  Герасимчук Л. Новий практичний економічний словник = New Dictionary of Everyday Economy : Англо-українький, українсько-англійський; 30 000 термінів / Лесь Герасимчук. – Київ : Криниця, 2003. – 352с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-36-5
803326
   Новий практично важливий різновид монациту Побужжя, збагачений чистим ізотопом свинцю 208Pb / А. Вальтер, В. Андрєєв, В. Павлюк, А. Писанський, Н. Підберезська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 119-128. – ISSN 2078-6220
803327
  Костюк Б. Новий Президент оновленої України: поглиблення співпраці із Заходом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 3
803328
  Гуцал О.З. Новий принцип утилізації промислових відходів / О.З. Гуцал, Т.М. Вітенько // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
803329
  Кузьма Н. Новий проект діє : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 47
803330
  Царук Л.С. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
803331
  Скакун І. Новий промінь зору у світі романів Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
803332
  Короденко М. Новий простір для нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
803333
  Шавкун І.Г. Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 195-201. – ISSN 2072-1692
803334
  Палієнко М. Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 2017. – С. 41-42.


  Рец. на книгу: Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / Ред. кол.: Л. A. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова ...
803335
  Шумада Н. Новий ракурс дослідження слов"янського пісенного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.79-82. – ISSN 0130-6936
803336
  Димарчук З. Новий ракурс методичної діяльності Центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 22-23


  Місія бібліотеки сьогодні - гармонізувати сучасне суспільство
803337
  Богомолов О. Новий раунд іранського питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 3


  Про ядерну проблему Ірану та діалог між ним та світовою спільнотою.
803338
   Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот / І.С. Саф"янова, С.В. Вакаров, О.А. Варзацький, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 5/6, май - июнь. – С. 17-21. – ISSN 0041-6045


  Відкрито нову іон-промотовану регіоселективну реакцію активації алкоксикарбонільної групи в положенні 2 діестерів піридин - 2,5-дикарбонових кислот, що призводить до утворення 5-алкоксикарбонів - 2-піридингідроксамової кислоти, 5-алкоксикарбоніл -2- ...
803339
   Новий регуляторний інструмент допоможе зменшити адміністративне навантаження на бізнес // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2017. – № 51. – С. 12-13
803340
  Іванчик Аскольд Ігоревич Новий римський військовий диплом з території України / Іванчик Аскольд Ігоревич, Погорілець Олег Григорович, Саввов Ростислав Володимирович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація римського військового диплома, виданого 30 березня 207 р. ветерану преторіанської когорти, який носив дакійський когномен Dribalus і був уродженцем Дуростору.
803341
  Лутовинова В.І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-140.
803342
   Новий рік – нові можливості // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Аби полегшити адаптацію першокурсників до нового життя, у КНУ на початку навчального року з розмахом проходять Дні університету, які занурюють новоприбулих у вир студентського життя. Цьогоріч на честь alma mater презентували студентські ініціативи і ...
803343
  Карський Ю. Новий рік / Ю. Карський. – Київ, 1938. – 62 с.
803344
  Треніна А.С. Новий рік без пригод // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
803345
   Новий рік на добрі справи добрим людям на здоров"я! // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Рік, що минає, починався з однієї вершини математичного Монблану, яку підкорила випускниця КНУ Марина В"язовська, а завершується іншою. Між ними були високі позиції Університету в міжнародних освітніх рейтингах і переконливіший за них найвищий в ...
803346
  Гуторова Світлана Новий рік по-новому : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 18-19 : Фото
803347
  Москаленко Леся Новий рік у Вероні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 66-69 : фото
803348
  Пилипчук І. Новий рік у дитячому будинку // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С.6


  Соціальний відділ юридичного факультету в грудні 2011 року провів акцію "Здійсни мрію дитини".Дітям, які мешкають у дитячому будинку "Любисток"зробили подарунки.
803349
  Машовець Софія Новий рік у Таїланді : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-40 : Фото
803350
  Чжан Яньбо Новий рік як свято... весни / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 21


  Аташе з культури Посольства Китаю в Україні Чжан Яньбо - про співпрацю наших країн.
803351
  Москаленко Леся Новий рік: по-простому і по-багатому : Австрія. Зальцбург // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
803352
  Бредель В. Новий розділ / В. Бредель. – Ужгород, 1961. – 351с.
803353
  Лопес Анрі Новий романс / Лопес Анрі. – К, 1985. – 214с.
803354
   Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів. – Харків : Єдінорог, 2001. – 448с. – ISBN 966-7333-52-3
803355
   Новий російсько-український-англійський тлумачний словник з інформатики : Основні терміни: близько 3300 термінів. – Харків : Корвін, 2002. – 656с. – ISBN 966-7930-01-7
803356
   Новий російсько-український політехничний словник = Новый русско-украинский политехнический словарь : 100 000 термінів-словосполучень. – Харків : Гриф, 2005. – 952с. – ISBN 966-7165-95-7
803357
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 65 тис. слів. – Київ : Довіра, 1996. – 800с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і дііловодство)
803358
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 100 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; Київська міська держ.адміністрація.Ін-тут укр.мови; За ред.С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – 2-ге вид-ня, доповн. і виправлене. – Київ : Довіра, Рідна мова, 1999. – 878с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-067-3; 5-7707-9729-0
803359
   Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери : Близько 85 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; [уклали : С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець та ін.] ; Київська міська державна адміністрація ; Ін-т української мови HАH України. – Київ : Довіра ; Рідна мова, 1998. – 779, [5] с. – Бібліогр.: с. 778. – (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). – ISBN 5770797320
803360
   Новий російсько-український словник : із граматичними таблицями (навч.). – Харків : Торсінг, 1999. – 672с. – ISBN 966-7300-92-5
803361
  Загнітко А.П. Новий російсько-український, українсько-російський словник : 80 000 : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, студ., викладачів] / А.П. Загнітко, М.О. Вінтонів, І.Г. Данилюк ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-475-8
803362
  Сейтяг"яєв Н. Новий рукопис "Історії Челебі Акая" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673). – С. 70-80. – ISSN 0236-1477
803363
  Ткачева А Новий русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Garnier freres. – (Vocabulaires Garnier)


  Соколов Н.В. Новый русско-французский и французско-русский словарь : Ч. рус.-фр / Сост. Н. Соколов. - Paris, [1895]. - XXII, 472 с. ; 14 см Автор (ред., сост., организация): Соколов (1837-1888), Николай Васильевич
803364
  Зіганшина Л.О. Новий свідомо-еволюційний етап розвитку світу за вченням П. Іванова та філософією космізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 151-160
803365
  Абе Сіндзо Новий світанок Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 8
803366
  Розумюк В.М. Новий світовий безлад: Pax Americana на початку XXI століття та перспективи його трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 30-44
803367
  Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 353-370. – ISSN 1684-906Х
803368
  Овчаренко Наталія Новий світовий міф та його вплив на художню свідомість митця : на матеріалі романів Т. Фіндлі "Пілігрим" та Дж. Фаулза "Волхв" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст.
803369
  Семиволос І. Новий світовий порядок будуватиметься за рахунок Росії та на руїнах Росії / розмову вела Ольга Таукач // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  Розмова з провідним українським експертом-конфліктологом Ігорем Семиволосом.
803370
  Шульга М.А. Новий світовий порядок: європейський дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується особливості європейського дискурсу нового світового порядку. З"ясовуються їх відмінності від американської версії останнього. В статье анализируются особенности европейского дискурса нового мирового порядка. Указываются их ...
803371
  Ільченко Н. Новий світовий порядок: на шляху до одно - чи багатополярності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 64-66.
803372
  Пінтер Гарольд Новий світоустрій : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 117-124. – ISSN 0320-8370
803373
  Пасльон Ю. Новий семестр розпочався не лише для студентів // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Відчинилися двері дитячого садочка № 38 "Промінець", який створено для дітей студентів, аспірантів та співробітників університету.
803374
  Канцелярук Б.І. Новий силовий центр - закономірна несподіванка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 228-232
803375
  Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.46-54. – ISBN 966-667-078-Х
803376
  Скуйбіда О. Новий сімейний кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 43. – С.39-42
803377
  Скуйбіда О. Новий Сімейний Кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 36. – С.42-44
803378
   Новий словник іншомовних слів : близько 40 000 слів і словосполучень / Л.І. Шевченко [та ін.] ; за ред. Шевченко Л.І. – Київ : Арій, 2008. – 672 с. – Бібліогр. : С. 670-671. – ISBN 978-966-498-027-9
803379
  Тараненко О.О. Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника) / О.О. Тараненко ; Ін-т укр. мови НАН України, Центр мовознавчих студій Ін-ту укр. мови при Кам"янець-Подільськ. держ. пед. ін-ті. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 1996. – 171, [1] с. – ISBN 5-7702-1187-3
803380
  Дубровіна Л.А. Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 116-125. – ISSN 2222-4203
803381
  Потіха Л.М. Новий спосіб анелювання ізохінолінованого циклу по грані a піридинів / Л.М. Потіха, В.В. Сипченко, В.О. Ковтуненко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 332
803382
   Новий спосіб детектування іонізуючих випромінювань із використанням багатосекційних детекторів / О.С. Фролов, В.А. Шевченко, А.А. Садовничій, І.Л. Зайцевський, Р.Б. Подвіянюк, Д.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 411-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладено результати розробки і досліджень кремнієвих багатосекційних детекторів формату 6х6 і багатоканальної системи підсилення-формування сигналів для прецизійної альфа спектропетрії і бета радіометрії.
803383
  Баран П.І. Новий спосіб розміщення клотоїди та її з"єднання з незміщеною коловою кривою / П.І. Баран, К.О. Бурак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
803384
  Швецова-Водка Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 28-34. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміст нововеденого державного стандарту України "ДСТУ 3017 : 2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять".
803385
  Пархоменко Н.М. Новий Статут Національної академії наук України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 644-646. – ISSN 0869-2491
803386
   Новий статут університету - нові можливості // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4


  У липні 2015 р. затверджено нову редакцію Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Підставою для прийняття Статуту в новій редакції був Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 2014 року», – зазначила начальник юридичного ...
803387
  Бобок І.І. Новий стеганоаналітичний метод, заснований на теорії збурень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 26
803388
  Макарець М. Новий структурний підрозділ - оптико-механічний коледж // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Згідно наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту № 944 від 23.08.2012 р. Ізюмський філіал Київського оптико-механічного технікуму разом із технікумом приєднано до університету як відокремлений підрозділ - Оптико-механічний коледж.
803389
  Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-70
803390
  Демидова Л. Новий судоустрій України та процесуальні повноваження прокурора (у відповідних судових процедурах) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 26-33


  Загальна характеристика законодавства.
803391
  Стецько Я. Новий суспільний лад // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 127-140. – ISBN 978-966-1513-01-2
803392
   Новий твердофазний реагент на основі модифікованого силікагелю для визначення мікрокількостей іонів алюмінію(ІІІ) / О.Ю. Наджафова, О.А. Запорожець, Л.С. Чорна, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 35)


  Вивчено сорбцію аніонного барвника алізаринового червоного C (Aliz) силікагелем, модифікованим йодидом дидециламіноетил - b - тридециламонію (І). Показано, що сорбцію барвника обумовлено утворенням на поверхні іонного асоціату складу Aliz : І = 1 : 1. ...
803393
  Ковальчук Л.О. Новий термогазодинамічний метод для прогнозування газонасиченості порід на великих глибинах : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розроблено новий термогазодинамічний метод для виявлення глибокозалягаючих порід. Автором застосовано критерій Фіалка (F) як пошукову ознаку підвищеної газоносності порід на глибині.
803394
  Мельник В.І. Новий тип віруючого у п"ятидесятництві / В.І. Мельник. – К., 1991. – 47с.
803395
  Філоненко С. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років ХХ століття: проблема самореалізації жінки через творчість // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 239-250. – ISBN 966-7773-70-1
803396
  Труш В.О. Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (І) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом / В.О. Труш, К.В. Домасевич, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7
803397
  Аппатов С.Й. Новий тип міжнародних відносин / С.Й. Аппатов. – Київ, 1971. – 48с.
803398
  Піоро І.С. Новий тип монети античного Херсонесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 106-108. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  Статья посвящена публикации нового типа монеты античного Херсонеса. Изображение Геракла в львиной шкуре на лицевой стороне данной монеты впервые сочетается с изображением палицы на ее оборотной стороне. Предполагаемая датировка монеты - конец III в. до ...
803399
   Новий тип поліметалічного зрудніння в карбонатних породах докембрію Волинського мегаблоку. / В.Ф. Грінченко, Я.О. Галій, О.В. Зінченко, О.П. Глухов // Доп. АН УРСР. Сер. Б., 1990. – №11
803400
  СаввовР Новий тип ранніх монет Великого князівства Литовського // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
803401
  Бончковський О.С. Новий тік - новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 77-89. – ISSN 0868-6939


  На основі макроморфологічний опису розрізу Новий Тік (Рівненська обл.) детально стратифіковано лесово-ґрунтову серію до рівня стадіолітів. Зроблено гранулометричний аналіз, а також визначено вміст гумусу у кожному горизонті. Для розчленування відкладів ...
803402
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах :42000 слів: Для студ.вищ. та середніх навч. закл. – Київ : "АКОНІТ". – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 1999. – 910с.
803403
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах.:42000 слів: Для студ.вищих та серед.навч.закладів. – Київ : "АКОНІТ". – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 1999. – 912с.
803404
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах.:42000 слів: Для студ.вищих та серед.навч.закладів. – Київ : "АКОНІТ". – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 1999. – 928с.
803405
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах.:42000 слів: Для студ.вищих та серед.навч.закладів. – Київ : "АКОНІТ". – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 1999. – 944с.
803406
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2000. – 910с.
803407
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2000. – 912с.
803408
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2000. – 928с.
803409
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2000. – 944с.
803410
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х т. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-13-5
Т.1 : А-К. – 2001. – 928с.
803411
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. Для студ.вищ. та серед. навч. закладів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2001. – 912с.
803412
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2001. – 912с.
803413
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-23-2
Т.2 : К-П. – 2001. – 928с.
803414
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-28-3
Т.3 : П-Я. – 2001. – 864с.
803415
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2001. – 928с.
803416
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2001. – 944с.
803417
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-11-7
Т. 1 : А- К. – 2005. – 928с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
803418
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-12-5
Т. 2 : К- П. – 2005. – 928с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
803419
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-13-3
Т. 3 : П- Я. – 2005. – 864с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
803420
   Новий тлумачний словник української мови : 10 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2006. – 543, [1] с. – ISBN 966-8024-15-X
803421
  Білорус О. Новий тоталітаризм глобальних корпорацій - зростаюча загроза безпеці розвитку у ХХI столітті // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 9. – C. 3-7. – Bibliogr.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-6220
803422
  Дубовик О. Новий тріумф Тараса Петриненка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 8-9
803423
  Білик І.В. Новий трудовий кодекс України: переваги та недоліки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 208-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
803424
   Новий Трудовий кодекс: чи всі крапки над "і" у відносинах працівник - роботодавець розставлено? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
803425
  Ремезівський Ф. Новий український вертеп / Ф. Ремезівський. – Ківне; Київ, 1941. – 14с.
803426
   Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2004. – 575, [1] с. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-07-9
803427
   Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60 000 слов. – Харьков : Див, 2007. – [576] с. – ISBN 978-966-8504-23-5
803428
   Новий українсько-російський, російсько український словник = Новый украинско-русский русско-украинский словарь : 50 000 слів. – Київ : Аконит, 1999. – 723с. – ("Нові словники"(започаткована 1996 року)). – ISBN 966-7173-15-1
803429
  Горська С. Новий університет вітав першокурсників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Кабмін створив Державний університет інфраструктури та технологій у Києві на базі Державного економіко-технологічного університету транспорту і Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного шляхом злиття.
803430
  Дронова О.Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
803431
  Табачник Д. Новий учбовий рік-2010: що нового? // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 9( 83). – С. 6-9


  Реформи в галузі освіти коментує міністр освіти і науки Д. Табачник.
803432
  Савченко І.Ю. Новий учень // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 36


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
803433
  Безлюдний О. Новий учитель - нова школа. Підготовка сучасних педагогів залежить від високої якості послуг вишу // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 9
803434
  Манжола В.А. Новий формат взаємодії Україна - ЄС в контексті підготовки нової посиленої угоди / В.А. Манжола, А.П. Сапсай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 3-7. – (Європейські дослідження)
803435
  Гребенюк М. Новий формат державно-правового регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 103-106
803436
  Пилипів Р. Новий формат діяльності правоохоронного органу - поліції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 125-129
803437
  Коваленко М.М. Новий формат незалежності Національного банку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131
803438
  Цаповська М. Новий формат теорії сталого розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 73-74. – ISSN 1810-3944
803439
   Новий французько-український та українсько-французький словник : 85000 слів. – Харків : Світовид, 2002. – 896с. – Парал. тит. арк. фран. мовою. – ISBN 966-7921-27-6
803440
  Довгерт А. Новий Цивільний кодекс України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.20- 30
803441
  Тертишніков В. Новий Цивільний кодекс України та деякі проблеми цивільного судочинства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.496-500
803442
  Луспеник Д.Д. Новий Цивільний кодекс України. Спеціальні способи захисту гідності, честі та ділової репутації за новим Цивільним кодексом: теортичні та практичні аспекти // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.18-22
803443
  Коржанський М. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених / М. Коржанський, О. Литвак // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.126-128. – ISSN 0132-1331
803444
  Підопригора З.А. Новий Цивільний кодекс УРСР і діяльність міжколгоспних організацій // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
803445
   Новий цивільний кодекс УРСР і питання діяльності міжколгоспних об"єднань.. – Х., 1965. – 31с.
803446
  Дахно І. Новий цивільний... // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 13, 16-17
803447
  Бичкова С. Новий ЦПК України: бути чи не бути... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 22-23
803448
  Білик Б. Новий часопис із соціальної історії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 126-127.


  Рецензія на книгу: Соціальна історія: Науковий збірник / Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Кафедра історії для гуманітарних факультетів. - К., 2007. - 106 с.
803449
   Новий шлях : календар - альманах. – Торонто. – ISBN 0-920365-60-4
на 1993 рік. – 1993
803450
   Новий шлях : календар - альманах. – Торонто. – ISBN 0-920365-60-4
на 1994 рік. – 1994
803451
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 79, 18 вересня (число 36). – 2008. – 16 с.
803452
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 9 грудня (число 48). – 2010. – 16 с.
803453
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 4 листопада (число 43). – 2010. – 16 с.
803454
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 7 січня (число 1). – 2010. – 16 с.
803455
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 19 серпня (число 31/32). – 2010. – 16 с.
803456
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 81, 27 травня (число 21). – 2010. – 16 с.
803457
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 18 серпня (число 32). – 2011. – 16 с.
803458
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 3 листопада (число 43). – 2011. – 16 с.
803459
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 23 серпня (число 32). – 2012. – 16 с.
803460
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 12 липня (число 27/28). – 2012. – 16 с.
803461
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 7 червня (число 22). – 2012. – 16 с.
803462
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 3 травня (число 17). – 2012. – 16 с.
803463
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 29 березня (число 12). – 2012. – 16 с.
803464
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 1 березня (число 8). – 2012. – 16 с.
803465
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 27 грудня (число 50). – 2012. – 16 с.
803466
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 29 листопада (число 46). – 2012. – 16 с.
803467
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 22 листопада (число 45). – 2012. – 16 с.
803468
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 15 листопада (число 44). – 2012. – 16 с.
803469
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 8 листопада (число 43). – 2012. – 16 с.
803470
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 1 листопада (число 42). – 2012. – 16 с.
803471
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 25 жовтня (число 41). – 2012. – 16 с.
803472
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 18 жовтня (число 40). – 2012. – 16 с.
803473
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 4 жовтня (число 38). – 2012. – 16 с.
803474
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 27 вересня (число 37). – 2012. – 16 с.
803475
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 20 вересня (число 36). – 2012. – 16 с.
803476
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 13 вересня (число 35). – 2012. – 16 с.
803477
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 6 вересня (число 34). – 2012. – 16 с.
803478
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 30 серпня (число 33). – 2012. – 16 с.
803479
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 16 серпня (число 31). – 2012. – 16 с.
803480
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 9 серпня (число 29/30). – 2012. – 16 с.
803481
   Новий шлях = The new pathway=le nouveau chemin : український тижневик. – [Торонто]
Рік 82, 14 червня (число 23). – 2012. – 16 с.
803482
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 21 листопада (число 45). – 2013. – 16 с.
803483
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 14 листопада (число 44). – 2013. – 16 с.
803484
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 7 листопада (число 43). – 2013. – 16 с.
803485
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 31 жовтня (число 42). – 2013. – 16 с.
803486
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 17 жовтня (число 40). – 2013. – 16 с.
803487
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 10 жовтня (число 39). – 2013. – 16 с.
803488
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 3 жовтня (число 38). – 2013. – 16 с.
803489
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 26 вересня (число 37). – 2013. – 16 с.
803490
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 12 вересня (число 35). – 2013. – 16 с.
803491
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 5 вересня (число 34). – 2013. – 16 с.
803492
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 29 серпня (число 33). – 2013. – 16 с.
803493
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 18 липня (число 28/29). – 2013. – 16 с.
803494
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 11 липня (число 27). – 2013. – 16 с.
803495
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 4 липня (число 26). – 2013. – 16 с.
803496
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 21 березня (число 11). – 2013. – 16 с.
803497
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 14 березня (число 10). – 2013. – 16 с.
803498
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 7 березня (число 9). – 2013. – 16 с.
803499
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 21 лютого (число 7). – 2013. – 16 с.
803500
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 83, 10 січня (число 1). – 2013. – 16 с.
803501
   Новий шлях : український тижневик. – [Торонто]
Рік 84, 6 лютого (число 5). – 2014. – 16 с.
803502
  Струменко О. Новий шлях. Вечірка за масову колективізацію. / О. Струменко. – Харків, 1930. – 36с.
803503
  Євгеньев Л. Новий щоденник мурзилки / Л. Євгеньев. – Одеса, 1929. – 180с.
803504
  Перегудов А.В. Новиков-Прибой / А.В. Перегудов. – М, 1953. – 240с.
803505
  Западов А.В. Новиков / А.В. Западов. – М, 1968. – 192с.
803506
   Новиков Борис Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 37. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
803507
  Будяк Л. Новиков в Москве и Подмосковье / Л. Будяк. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 128 с.
803508
   Новиков Микола Миколайович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 187
803509
   Новиков Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 66. – ISBN 966-8352-11-4
803510
   Новиков Н.Ф.. – М., 1976. – 8с.
803511
  Мочульский В.Н. Новиковские журналы XVIII века "Трутень" и "Живописец" (1769-1772) / В.Н. Мочульский. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1909. – 27 с. – Отд. оттиск из: Русский филологический вестник
803512
  Распутин В.Г. Новили / В.Г. Распутин. – София, 1975. – 268 с.
803513
  Мартинюк В. Новим Шовковим шляхом / запитання Центру комунікацій // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 2


  На Міжнародній професійній конференції з інноваційного розвитку освіти – 2016 (1-3 червня 2016 р., м. Пекін, КНР), що відбулася у рамках китайського геополітичного проекту «Великий шовковий шлях», успішно презентовано серію наукових розробок ...
803514
   Новими дорогами = New roadways of life : Біографічний нарис про Василя Перепелюка. – Вінніпег : Накладом Василя Перепелюка, 1972. – 242с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
803515
  Калениченко Н.Л. Новими шляхами. До питання про особливості революційно-демократичного напряму в українській літературі кінця XIX - поачатку XX ст. / Н.Л. Калениченко. – К., 1959. – 147с.
803516
  Стефаник В.С. Новина : Вибрані оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Пролетарська правда, 1928. – 48с.
803517
  Стефаник В.С. Новина / В.С. Стефаник. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1953. – 24с.
803518
  Стефаник В.С. Новина / В.С. Стефаник. – Київ : ДЛВ, 1956. – 24с.
803519
  Козланюк П.С. Новина : оповідання та памфлети / П.С. Козланюк. – Львів, 1959. – 36 с.
803520
  Чічановський А. Новина в журналістиці : проблеми практичної політики / Анатолоій Чічановський ; [редкол.: Різун В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2003. – 47, [1] с. – (Бібліотека журналіста-міжнародника). – ISBN 966-8066-15-4
803521
  Соколов М. Новина і влада: розбіжність цілей // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 74-83. – ISBN 978-966-349-110-3
803522
  Русанов С.П. Новина. Донские новеллы. / С.П. Русанов. – М., 1964. – 133с.
803523
  Смилевски В. Новинарски лексикон : со примери / Веле Смилевски; Гл. уредник: Р. Силjан. – Скопjе : Матица Македонска, 2001. – 370с. – ISBN 9989-48-396-5
803524
   Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах. – Київ : ЦВП, 2005. – 212с. – ISBN 966-7181-83-9
803525
  Миронченко В.Я. Новини в ефірі / В.Я. Миронченко. – К., 1973. – 79с.
803526
  Дорошенко Новини в українському Інтернеті / Дорошенко, о. // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 32-33


  "... Право і безправ"я. Законодавство і практика ".
803527
  Гриневич Л. Новини з Міністерства. ЄС профінансує створення освітньої платформи // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 21/22 (369/370), листопад. – С. 6-11


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич обговорила з представниками місії ЄС поглиблення та подальші пріоритети співпраці в освітній галузі.
803528
   Новини з Національної Академії педагогічниї наук України // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 78-96
803529
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 1-2. – 2001
803530
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 3. – 2001
803531
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 4. – 2001
803532
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 5-6. – 2001
803533
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 7. – 2001
803534
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 8. – 2001
803535
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 9-10. – 2001
803536
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 11. – 2001
803537
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 12. – 2001
803538
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 13-14. – 2001
803539
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 15. – 2001
803540
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 16. – 2001
803541
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 17-18. – 2001
803542
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 19. – 2001
803543
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 20. – 2001
803544
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 21-22. – 2001
803545
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 23. – 2001
803546
   Новини Закарпаття. – Ужгород, 1990-
№ 24-25. – 2001
803547
  Бердніков Є. Новини законопроектної діяльності / Є. Бердніков, Н. Радкевич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 10. – С. 5-7
803548
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 1. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
803549
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 2. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
803550
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 3. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
803551
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 4. – 1998. – Щокврт. дод. до жур. "Пропозиція"
803552
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 1. – 1999. – щокварт. дод. до жур. "Пропозиція"
803553
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 2. – 1999. – щокварт. дод. до жур. "Пропозиція"
803554
   Новини захисту рослин. – Київ
№ 3. – 1999. – щокварт. дод. до жур. "Пропозиція"
803555
  Дворянин П.Я. Новини на регіональному телебаченні : навч. посібник / Парасковія Дворянин, Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 261, [1] с. – Покажчики: с. 249-261. – Бібліогр.: с. 242-248. – ISBN 978-617-10-0316-3
803556
   Новини НАТО. – Київ
№ 1. – 2008. – безкоштовна передплата
803557
   Новини НАТО. – Київ
№ 2. – 2008. – безкоштовна передплата
803558
   Новини НАТО. – Київ, 2003-
№ 1. – 2009
803559
   Новини НАТО. – Київ, 2003-
№ 2. – 2009
803560
   Новини науки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Спільними зусиллями кафедр оптики фізичного факультету та неорганічної хімії хімічного факультету створено фосфатні сполуки, що можуть застосовуватися для дистаційного моніторингу руйнівних процесів у контейнерах радіоактивних відходів. На кафедрі ...
803561
   Новини науки Придніпров"я : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 4. – 2002. – (Інженерні дисципліни)
803562
   Новини науки. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі фізіології людини і тварини біологічного факультету КНУТШ розроблено комплексний метод і апарат лікування хронічного простатиту.
803563
   Новини науки. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Кафедрою мікробіології розроблено безпечний і технічно простий у виконанні спосіб одержання імуногену з мікобактерій туберкульозу.
803564
   Новини науки. Хімічний факултет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі фізичної хімії розроблено адсорбційно-напівпровідниковий сенсор газів як базовий елемент аналітичних приладів.
803565
   Новини науки. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі фізичної хімії розроблено прилад для пошуку витоків магістрального газу без розриття грунту "Газтрест".
803566
   Новини науки. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  На кафедрі хімії високомолекулярних сполук розроблено високоефективний флокулянт "Unicomfloc" для комплексного очищення природної води.
803567
  Дідковська І. Новини нормативно-правового регулювання на фондовому ринку. Щоло прийняття Закону про ДСУ // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
803568
   Новини НТСА // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Наприкінці року відбулося засідання Правління Наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА) КНУ ім. Т. Шевченка у складі представників 13 фак-тів (ін-тів) ун-ту, на якому за особистою заявою О. Дядюшкіна була прийнята його відставка з посади ...
803569
  Іванов В.Ф. Новини основних каналів у лютому 2012 року: морози, катастрофи, конфлікти / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко, О.Я. Шкоба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 158-159


  Наукове повідомлення подає результати контент-аналізу теленовин за лютий 2012 року з метою визначення стану й динаміки політичного змісту новин українських телеканалів. The research presents results of content analysis of television news in February ...
803570
   Новини світової та української ядерної енергетики. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003. – з № 7 - назва "Ядерні новини України та світу"
803571
  Красовська Г. Новини спортивні // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 6


  Про спортивні досягнення команд Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 р.
803572
  Матяш І.Б. Новини Українсько-угорської комісії істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
803573
  Альошина В.О. Новини, PR-інформація, реклама: принципи розмежування // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 52-56
803574
   Новини. Перегони морських черепах у Дубаї // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 56 : фото
803575
   Новини. Погуляємо Буковиною // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36
803576
   Новини. Сім чудес України. Голосуй і вигравай // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36
803577
   Новини. У Чехії нас вилікують // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36
803578
   Новинка сезона - круиз по Меконгу и отдых в Нячанге : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 69
803579
   Новинка сезона от "Авроры Интур" : Из сердца Европы до Адриатики. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 54 : Фото
803580
  Чабаи Д. Новинки в электроакустике и технике магнитной звукозаписи / Д. Чабаи. – Москва : Советское радио, 1974. – 136 с. – (Советско-венгерская библиотека по радиоэлектронике)
803581
   Новинки горнолыжных курортов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 48-53 : фото
803582
   Новинки для оновлення : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 64-65 : Фото
803583
  Окснер А.М. Новинки з ліхенофлори України / А.М. Окснер. – Київ, 1925. – 34 с.
803584
  Сойфер В.М. Новинки советской прозы / В.М. Сойфер. – Л, 1969. – 20с.
803585
   Новинки технической литературы издания Народного Комиссариата местной промышленнсоти. – М.-Л, 1938. – 28с.
803586
   Новинки турринку : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 121 : Фото
803587
  Вайшенберг З. Новинна журналістика : Навчальний посібник: стандарти якості журналістської практики / З. Вайшенберг; Зігфрід Вайшнберг у співпраці з Юдит Ракерс; За заг. ред. В.Ф. Іванова. – Київ : Академія Української преси, 2004. – 262с. – Парал. тит. арк. німецькою. мовою. – ISBN 966-7181-73-1
803588
  Вайшенберг З. Новинна журналістика = Nachrichten-Journalismus : навч. посібник : стандарти якості журналіст. практики / Зігфрид Вайшенберг у співпраці з Юдит Ракерс ; [пер. з нім. : В. Климченко, А. Баканов ; за заг. ред. В.Ф. Іванова ; Б-ка масової комунікації ; Акад. Української Преси]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Академія Української Преси ; Центр вільної преси, 2011. – 261, [3] с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2123-29-6
803589
  Косачова О. Новинна інтернет-журналістика провідних бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 38-43. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано сучасний стан ведення новинної інтернет-журналістики на вб-сайтах провідних бібліотек України. Контент аналіз здійснено за професійними журналістськими критеріями цінної новини.
803590
  Плеханова Т.М. Новинна спортивна онлайн-журналістика: історія, сьогодення, тенденції розвитку / Т.М. Плеханова, Деркач, // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку й функціонування в сьогоденні однієї з найпопуляр ніших галузей журналістики - спортивних інтернет-медіа. Автори аналізують загальний стан розробки функціонування спортивної електронної преси, її проблеми ...
803591
  Сіріньок-Долгарьова Новинний дискурс як явище соціокомунікативного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття новинного дискурсу як явища соціокомунікативного середовища, його особливості та властивості. Звернуто увагу на саме поняття дискурсу, його природу та тлумачення різними вченими, на дослідження дискурсивного характеру ...
803592
  Стеценко Н.М. Новинний медіатекст російськомовних ЗМІ України: семантика, структура, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Стеценко Надія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
803593
  Сіріньок-Долгарьова Новинні інтернет-медіа (на прикладі веб-сайтів регіональних телекомпаній) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 26-29


  У статті розглядається поняття повинних медіа в середовищі інтернет-журналістики. На конкретних прикладах веб-сайтів запорізьких регіональних телеканалів визначається поняття сайта телевізійної компанії, виокремлюються та аналізуються його особливості ...
803594
  Крюкова М.С. Новины Марфы Семеновны Крюковой / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1939. – 72с.
803595
  Мещеряков А.А. Нових підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки / А.А. Мещеряков, Л.Ф. Новікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 214-220. – ISSN 1993-6788
803596
   Новицкая Нелли Аркадьевна. – М, 1981. – 8с.
803597
  Майданович І.І. Новицький Іван Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 262. – ISBN 96966-8060-04-0
803598
  Федорова Л. Новицький Олексій Петрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 96-103. – ISBN 966-02-3530-5
803599
  Майданович І.І. Новицький Орест Маркович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 263. – ISBN 96966-8060-04-0
803600
  Короткий В.А. Новицький Орест Маркович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 205. – ISBN 966-06-0393-2
803601
   Новицький Орест Маркович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 386. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
803602
  Короткий В. Новицький Орест Маркович (1806-1884) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 428. – ISBN 5-7707-1062-4
803603
   Новицький Орест Петрович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 72-77. – ISBN 966-02-0537-6
803604
  Фишер П. Новичек в кресле шефа / П. Фишер. – М, 1995. – 182с.
803605
  Соколовский А.А. Новичок / А.А. Соколовский. – М., 1955. – 192с.
803606
  Санин В.М. Новичок в Антарктиде / В.М. Санин. – Москва, 1973. – 367 с.
803607
  Коновер Т. Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг" : Фрагмены книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 218-249. – ISSN 1130-6545
803608
  Савов С. Новия явления в съвремения капитализъм. Изменения в цикличното развитие / С. Савов. – София, 1968. – 202с.
803609
  Стронгъ А.Л. Новиять путь на Литва. / А.Л. Стронгъ. – М., 1940. – 84с.
803610
  Яровий О. Нові - старі - вічні стратегії або Про дух і букву в літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 109-115. – ISBN 966-594-263-8
803611
  Касьян Я. Нові "правила гри" виконують не всі / Я. Касьян, О. Надточій // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (137), червень. – C. 20-22
803612
  Шмирко С.В. Нові "розваги" сучасної учнівської молоді / С.В. Шмирко, С.В. Гелдаш // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-5. – Бібліогр.: 14 назв
803613
  Бобечко Н. Нові (додаткові) матеріали під час провадження у вищестоящих судах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 375-385. – (Серія юридична ; Вип. 41)
803614
   Нові 250 кращих творів з української літератури. 9-11 класи. – 2-е вид. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 512с. – ISBN 966-7534-49-9
803615
   Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини / А. Коноваленко, О. Шабликіна, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінку 3-([alpha]-бромацетил) ізокумарину (3-(2-бромацетил)-1H-ізохромен-1-ону) в реакціях з заміщеними 2-амінопіридинами, о-фенілендіамінами та 2-амінотіазолом. Синтезовано нові ізокумарини з імідазо[1,2-а]піридиновими, хіноксаліновими, ...
803616
  Тершаковець М. Нові kopitariana : додаток (Матеріали) : [Листи, відгуки на праці, уривки хронік і літописців та ін.] / подав Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові], 1935. – С. 69-105. – Окр. відб.:


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1935. - На ...
803617
   Нові адміністративні райони УСРР : райони, що змінили свої межі за постановою ВУЦВК та РНК від 03. 09. 1930 / Державна планова комісія УСРР, Економічно-статистичний сектор. – Харків : Держвидав України, 1930. – 77 с.
803618
   Нові адміністративні райони УСРР : статистичний довідник. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1930. – XXX, 292 с.
803619
   Нові адміністративні райони УСРР.. – Х., 1930. – 77с.
803620
   Нові адміністративні райони УСРР.. – Х., 1930. – 292с.
803621
   Нові аерокосмічні технології дистанційного зондування поверхні та надр землі / Ю.О. Богданов, В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 415-424. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі запропонована концепція розпізнавання просторової структури поверхні і надр земної кори за даними дистанційної реєстрації надвипромінювання твердих порід Землі за допомогою безпілотних аерокосмічних засобів. Показано, що відповідний аналіз ...
803622
   Нові академіки АН ВШ України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2001. – № 28 : січень - лютий. – С. 25-27. – ISBN 966-951-1.-6
803623
  Шаблиста Л. Нові акценти в державній політиці фінансової підтримки в промислових підприємств у посткризовий період // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 46-56. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
803624
  Мирович Т. Нові акценти в проблематиці державної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 52-53
803625
  Савінова Н. Нові акценти кримінальної відповідальності у сфері національної безпеки: вимога сучасності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 188-191. – ISSN 1026-9932
803626
  Заседка Л.М. Нові акценти у вивченні природних наук у сучасних умовах // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 44-45. – ISBN 5-77-63-2310-X
803627
  Пригуза П.Д. Нові алгоритми судового провадження у справах про банкрутство в України // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-110.
803628
  Янковий В.О. Нові аналітичні можливості неокласичних виробничих функцій // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 136-145. – ISSN 2313-4569
803629
  Філатова О.О. Нові англійські номінації годинників // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 148-154


  У статті розглядаються нові англійські номінації на позначення годинників. Основним джерелом матеріалу дослідження є спеціалізовані сайти присвячені новинкам у сфері побутових предметів, а саме різних видів годинників. Лексичні одиниці аналізуються з ...
803630
  Філатова О.О. Нові англійські номінації другорядних предметів інтер"єру // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 220-223


  У статті розглядаються нові номінативні одиниці на позначення дрібних предметів інтер’єру, а саме полиць, килимів та доріжок, камінів та вішалок. Практичним матеріалом стали нові, оригінальні предмети, які є другорядними, але разом з тим часто ...
803631
  Руденко М. Нові антикорупційні інституції та прокуратура. Питання понятійної визначеності / М. Руденко, Т. Дунас // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 16-25
803632
  Абдуліна І. Нові антипіратські заходи в Інтернеті на території Росії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 63-67. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1608-6422
803633
  Култаєва М. Нові апартаменти соgito // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.121-134
803634
  Супруненко О.Б. Нові археологічні дослідження на Кременчуччині = New archaelogical study in the Kremenchuk region / Ін-т археології НАНУ; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК; Супруненко О.Б., Шерстюк В.В. – Київ-Полтава : Техсервіс, Археологія, 2006. – 146с. – ISBN 966-8892-10-0
803635
  Карамаш С. Нові архівні джерела про зведення в Києві першої централізованої каналізації / С. Карамаш, В. Кобзар // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 11-15. – ISSN 2222-5250


  У статті наводяться фрагменти архівних документів, в яких відображено нормативну базу створення першої централізованої каналізації в м. Києві. Згадується акціонерне товариство київської каналізації на чолі з професором медицини Є.І. Афанасьєвим.
803636
  Фрідман Д. Нові аспекти американської зовнішньої політики щодо Росії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 38-39. – (Історичні науки)
803637
  Добоні М.І. Нові аспекти біографії Павла Білецького-Носенка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 235-241


  У статті запропоновано свіжий погляд на життєвий шлях українського письменника першої половини XiX ст. П. Білецького-Носенка, подано нові біографічні відомості,що базуються на архівних матеріалах. В статье представлен свежий взгляд на жизненный путь ...
803638
  Бобровник С. Нові аспекти дослідження теорії судової влади // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 2 (73). – С. 337-339. – ISSN 1993-0909
803639
  Ольховая Ю.І. Нові аспекти зовнішньої політики Французької Республіки в рамках НАТО та Євросоюзу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 277-280


  Викладено окремі положення "Білої книги" Французької Республіки, проаналізовано заходи французького військово-політичного керівництва щодо співробітництва в області оборони та безпеки в рамках Європейського Союзу та НАТО, а також вимоги до застосування ...
803640
  Нікончук М.Г. Нові аспекти інтерпретації ранніх соціально-фантастичних романів Г. Уелса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 144-148. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Розглядається проблема відношення особистості та сучасної цивілізації. На матеріалі ранніх фантастичних творів Г. Уелса робиться спроба проаналізувати новий, активно-гуманістичний аспект цієї проблеми, що показує фантаста-соціолога в новому ракурсі - ...
803641
  Нікітіна Ф.О. Нові аспекти компаративістики (перспективи концептології) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 116-118. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується можливість використовувати концептологію у компаративістиці. В статье исследуется возможность использовать концептологию в компаративистике. The article investigates the possibility to use the conceptology in the ...
803642
  Стусенко О. Нові аспекти молодіжного роману // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 144-150. – ISSN 0208-0710
803643
  Білявський Г.О. Нові аспекти теорії і практики гармонійного розвитку в умовах глобалізації у контексті національної безпеки / Г.О. Білявський, В.О. Межжерін // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 192-102. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
803644
  Апопій І. Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.18-21
803645
  Галиця І.О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І.О. Галиця, І.Л. Мельник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 155-161. – ISSN 1562-0905
803646
  Захарчин Г.М. Нові аспекти управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства / Г.М. Захарчин, Н.П. Любомудрова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 254-259. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні ознаки громадянського суспільства та їх вплив на управління персоналом. Охарактеризовано нові принципи управління персоналом в умовах розбудови громадянського суспільства. The article considers the key features of civic ...
803647
  Веременко А. Нові бази, нові можливості // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 1608-6422
803648
  Ключина П. Нові байки. / П. Ключина. – К., 1960. – 64с.
803649
  Коцюба Г.М. Нові береги / Г.М. Коцюба. – 2-е. – Харків, 1933. – 308с.
803650
  Забашта Л.В. Нові береги / Л.В. Забашта. – Київ, 1950. – 212 с.
803651
  Коцюба Г.М. Нові береги : роман / Г.М. Коцюба. – Київ : Художественная литература, 1959. – 466с.
803652
  Коцюба Г.М. Нові береги : Роман. Оповідання / Г.М. Коцюба. – Київ : Дніпро, 1972. – 607с.
803653
  Гостюк М. Нові біотехнології у виробництві сільськогосподарської продукції // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 79-83. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
803654
  Приказюк Н. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні / Н. Приказюк, Т. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні аспекти автотранспортного страхування. Проаналізовано розвиток автотранспортного страхування з позиції інноваційних заходів, що в ньому здійснюються, у світі. Виявлено актуальні проблеми та окреслено нові вектори розвитку ...
803655
   Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 243, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
803656
  Кондрацька Н.М. Нові вектори розвитку місцевого самоврядування в Україні // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 84-87. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
803657
  Власенко Ф.П. Нові вектори соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 48-51


  Здійснено соціально-філософський аналіз соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій та виявлено особливості й спрямованості означеного процесу. Обґрунтовано, що в сучасному суспільстві особливості соціалізації пов"язані з кризою її ...
803658
   Нові видання працівників юридичного факультету КДУ 1969-1970 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 110-111. – (Серія права ; № 12)
803659
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1996
803660
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 1996
803661
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 1996
803662
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 1996
803663
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 1996
803664
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 1996
803665
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 1996
803666
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 1996
803667
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 1996
803668
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 1996
803669
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 1996
803670
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 1996
803671
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 1996
803672
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 1996
803673
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 1996
803674
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 1996
803675
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 1996
803676
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 1996
803677
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1997
803678
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1998
803679
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 1998
803680
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 1998
803681
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 1998
803682
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 1998
803683
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 1998
803684
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 1998
803685
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 1998
803686
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 1998
803687
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 1998
803688
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 1998
803689
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 1998
803690
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 1998
803691
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 1998
803692
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 1998
803693
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 1998
803694
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 1998
803695
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 1998
803696
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 1998
803697
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 1998
803698
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 1998
803699
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 1998
803700
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 1998
803701
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 1998
803702
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 1998
803703
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 1998
803704
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 1998
803705
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 1998
803706
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 1998
803707
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 1998
803708
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 1998
803709
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 1998
803710
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 1998
803711
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 1998
803712
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 1998
803713
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик України. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 1998
803714
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 1999
803715
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 1999
803716
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 1999
803717
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 1999
803718
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 1999
803719
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 1999
803720
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 1999
803721
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 1999
803722
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 1999
803723
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 1999
803724
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 1999
803725
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 1999
803726
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 1999
803727
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 1999
803728
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 1999
803729
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 1999
803730
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 1999
803731
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 1999
803732
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 1999
803733
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 1999
803734
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 1999
803735
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 1999
803736
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 1999
803737
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 1999
803738
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 1999
803739
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 1999
803740
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 1999
803741
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 1999
803742
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 1999
803743
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 1999
803744
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 1999
803745
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 1999
803746
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 1999
803747
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 1999
803748
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 1999
803749
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 1999
803750
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2000
803751
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2001
803752
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2001
803753
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2001
803754
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2001
803755
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2001
803756
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2001
803757
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2001
803758
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2001
803759
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2001
803760
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2001
803761
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2001
803762
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2001
803763
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2001
803764
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2001
803765
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 2001
803766
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2002
803767
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2002
803768
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2002
803769
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2002
803770
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2002
803771
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2002
803772
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг і брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2002
803773
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 2002
803774
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2002
803775
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2002
803776
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2002
803777
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2002
803778
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2002
803779
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2002
803780
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2002
803781
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2002
803782
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2003
803783
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2003
803784
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2003
803785
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2003
803786
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2003
803787
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 2003
803788
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2003
803789
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2003
803790
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2003
803791
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2003
803792
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2003
803793
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2003
803794
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2003
803795
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2003
803796
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2003
803797
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2003
803798
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2003
803799
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2003
803800
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2003
803801
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2003
803802
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2003
803803
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2003
803804
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2003
803805
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2003
803806
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2004
803807
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2004
803808
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2004
803809
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2004
803810
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2004
803811
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2004
803812
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2004
803813
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2004
803814
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2004
803815
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2004
803816
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2004
803817
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2004
803818
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2005
803819
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2005
803820
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2005
803821
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2005
803822
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2005
803823
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2005
803824
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2005
803825
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2005
803826
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2005
803827
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2005
803828
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2005
803829
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2005
803830
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2005
803831
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2005
803832
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2005
803833
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2005
803834
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2005
803835
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2005
803836
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2005
803837
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2005
803838
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2005
803839
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2005
803840
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2006
803841
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2006
803842
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2006
803843
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2006
803844
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2006
803845
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2006
803846
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2006
803847
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2006
803848
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2006
803849
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2006
803850
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2006
803851
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2006
803852
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2006
803853
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2006
803854
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2006
803855
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2007
803856
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2007
803857
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2007
803858
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2007
803859
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2007
803860
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2007
803861
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2007
803862
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2007
803863
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2007
803864
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2007
803865
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2007
803866
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2007
803867
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2007
803868
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2007
803869
   Нові видання України : Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2007
803870
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2007
803871
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2007
803872
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2008
803873
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2008
803874
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2008
803875
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2008
803876
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ : Книжкова палата України, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2008
803877
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2008
803878
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2008
803879
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2008
803880
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2008
803881
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2008
803882
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2008
803883
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2009
803884
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2009
803885
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2009
803886
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2009
803887
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2009
803888
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2009
803889
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 2009
803890
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2009
803891
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2009
803892
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2009
803893
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2009
803894
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2009
803895
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2009
803896
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2009
803897
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2009
803898
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2009
803899
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2009
803900
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2009
803901
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 2009
803902
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2009
803903
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2010
803904
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2010
803905
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2010
803906
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2010
803907
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2010
803908
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2010
803909
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2010
803910
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2010
803911
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2010
803912
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2010
803913
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2010
803914
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2010
803915
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 1. – 2011
803916
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2011
803917
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2011
803918
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2011
803919
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2011
803920
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2011
803921
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2011
803922
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 2011
803923
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2011
803924
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2011
803925
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2011
803926
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2011
803927
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2011
803928
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2011
803929
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2011
803930
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2011
803931
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2011
803932
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2011
803933
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2011
803934
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 2011
803935
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2011
803936
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 2. – 2012
803937
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 3. – 2012
803938
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 4. – 2012
803939
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 5. – 2012
803940
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 6. – 2012
803941
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803942
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803943
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803944
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803945
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803946
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803947
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803948
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803949
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803950
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803951
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803952
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803953
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803954
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803955
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803956
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803957
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803958
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803959
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2012. – Видавався з 1958 р. до 1989 р. відновлено в 1996 р.
803960
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 7. – 2013
803961
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 8. – 2013
803962
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 9. – 2013
803963
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2013
803964
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2013
803965
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2013
803966
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803967
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803968
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803969
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803970
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803971
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803972
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 31. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803973
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 32. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803974
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 33. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803975
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803976
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 35. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803977
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 36. – 2013. – (Національна бібліографія України)
803978
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 10. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803979
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 11. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803980
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 12. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803981
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 13. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803982
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 14. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803983
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 15. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803984
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 16. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803985
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 17. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803986
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 18. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803987
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 19. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803988
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 20. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803989
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 21. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803990
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 22. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803991
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 23. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803992
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 24. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803993
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 25. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803994
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 26. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803995
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 27. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803996
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 28. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803997
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 29. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803998
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 30. – 2014. – (Національна бібліографія України)
803999
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 34, грудень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
804000
   Нові видання України : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
№ 35, грудень. – 2014. – (Національна бібліографія України)
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,