Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>
802001
  Горелик Г. "... никогда не поссорятся" Лев Ландау и Матвей Бронштейн // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 93-103. – ISSN 0130-1640
802002
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
802003
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
802004
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
802005
  Сидоренко О. "Низова" література як джерело реконструкції світогляду пізнього Середньовіччя та Відродження // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 75-84. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті здійснено спробу визначити культурну, ідеологічну, світоглядну наповненість західнєвропейської "низової" літератури пізнього Середньовіччя та Відродження на прикладі німецьких шванків та англійських джестів. В статье предпринято попытку ...
802006
  Кудряшов Сергей "Никаких произвольных толкований". Как создавались первые советские учебники по истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-21. – ISSN 0235-7089
802007
  Кузина Е. "Нико, Нико, Нико Пиросмани..." // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 68-113


  Ніко Піросмані (1862-1918) - всесвітньо відомий грузинський художник XX ст., самоучка, яскравий представник примітивного стилю в живописі. Є багато ілюстрацій.
802008
  Ковалевский М.М. "Никогда еще он не говорил так откровенно со мной" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 123-153. – ISSN 0869-6322


  Воспоминания М.М. Ковалевского о встречах с С.Ю. Витте накануне роспуска II Государственной думы. 1907 г.
802009
  Яремчук В. "Никогда мы не будем братьями": феномен політичних віршів у контексті українсько-російської інформаційної війни / В. Яремчук, А. Зуйковська // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 163-178
802010
  Кутенков Б. "Никого, ничего - лишь понты да нелепые факты..." : поэзия : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 26-30. – ISSN 0132-2036
802011
  Волков К.А. "Николай Гоголь" В. Набокова: поэтика биографического жанра // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 35-45. – Библиогр.: 46 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 5). – ISSN 0321-1711
802012
  Зотов А.К. Н-изотопии тернарных колец и афинные плоскости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зотов А.К. ; АН Молд. ССР , Ин-т матем. с вычислительным центром. – Москва, 1978. – 16 с.
802013
  Рокачук Т.А. Нижньомезозойські комагматити Курбино-Єравнінського рудного району Західного Забайкалля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 50-55 : Схема, рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології ; № 11)
802014
  Мороз С.А. Нижньопалеогенові відклади басейну р. Чепіль // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
802015
  Гетьман В.І. Нижньосульський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 38-42 : фото
802016
  Гетьман В.І. Нижньосульський національний природний парк як еталон унікальної української природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 4 (85), липень - серпень. – С. 15-19
802017
  Гетьман В. Нижньосульський національний природний парк: природні (історичні) цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  На території України, як і де-будь, є не тільки унікальні, живописні, ба більше - енергетично потужні місця, феномен яких закорінюється у глибину віків. Тобто їх природне різноманіття інтерферує з багатством культурно-історичним. До тих місць належить ...
802018
  Слензак І.Є. Нижньотретинне вугленакупчення на правобережжі середнього Дніпра / І.Є. Слензак. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1946. – 84с.
802019
  Вяхірєв М.В. Нижча геодезія / М.В. Вяхірєв; Відп. ред. Орлов М.Х. – Харків; Київ : ОНТВУ
Ч. 3 : Технічне нівелювання. – 1933. – 183с.
802020
  Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
802021
  Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світоогляду українців (кінець XIX - початок XXI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05. / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251л. – Додатки: л. 237-251. – Бібліогр.: л.200-236
802022
  Буйських Ю. Нижча міфологія українців у світлі проблем "двовір"я" та "народного християнства" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 70-80


  У статті розглядаються деякі важливі культурно-історичні аспекти формування українських міфологічних вірувань та уявлень, проблема співвідношення термінів "двовір"я" та "народного християнства", їх відповідність системі традиційного світогляду ...
802023
  Бородюк Н. Нижче від рівня хвороби працюють лікарі Центру квантової медицини // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  У Центрі всі хвороби лікують на принципово нових методах, початок яким поклали харківські вчені, які винайшли в 60-х роках генератор міліметрових хвиль, які впливають на живі системи. А у 1982 р. цією проблемою зайнялися фізики Київського ...
802024
  Боговик І.В. Нижчі рослини / І.В. Боговик; Відп.ред.С.В.Шевченко. – Львів, 1963. – 166с.
802025
  Лавітська З.Г. Нижчі рослини. Досліди і спостереження / З.Г. Лавітська, В.А. Ковтун. – Київ : Радянська школа, 1978. – 144с.
802026
  Велев И. Низ преминот на традициjата : (книжевно - историски погледи) / Илиjа Велев. – Скопjе : Диjалог, 2006. – 268, [ 4 ] с. – (Едициjа Книжневни истражуваньа / Реценценти: Вера Стоjчевска-Антик, Г. Поп-Атанасов). – ISBN 9989-155-16-X
802027
  Рафили М. Низами / М. Рафили. – Баку, 1939. – 131с.
802028
   Низами. – Баку, 1940. – 204с.
802029
   Низами. – Баку
3. – 1941. – 231с.
802030
  Бертельс Е. Низами / Е. Бертельс. – Москва, 1947. – 304с.
802031
   Низами. – Баку
4. – 1947. – 276с.
802032
  Бертельс Е.Э. Низами / Е.Э. Бертельс. – Москва, 1956. – 262 с.
802033
  Гусейнова Г.А. Низами в иранском литературоведении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03.,10.01.06 / Гусейнова Г.А.; АН Азерб.ССР. – Баку, 1990. – 28л.
802034
  Рафили М. Низами Ганджеви и его творчество / М. Рафили. – Баку, 1946. – 71 с.
802035
   Низами Гянджеви. – Баку, 1947. – 193с.
802036
  Гулизаде М.Ю. Низами Гянджеви / М.Ю. Гулизаде. – Баку, 1953. – 84с.
802037
   Низами Гянджеви. – Баку, 1979. – 92с.
802038
  Азаде Р. Низами Гянджеви / Р. Азаде. – Баку, 1981. – 75 с.
802039
  Короглы Х.Г. Низами Гянджеви / Х.Г. Короглы. – Москва, 1991. – 62 с.
802040
  Теер Елена Михайловна Низами Гянджеви в польских исследованиях и переводах : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.01.03, 10.01.04 / Теер Елена Михайловна; АН Аз.ССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1990. – 22л.
802041
   Низами Гянджеви и литература народов СССР. – Баку, 1986. – 76с.
802042
   Низами Гянджеви. Материалы научной конференции, посвященной жизни и творчеству поэта (3-6 июня 1947 г.). – 132с.
802043
  Алеиева Д.А. Низами и грузинская литература : Автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.01.03 / Алеиева Д. А. ; АН АзССР Ин-т лит. – Баку, 1984. – 50 с.
802044
  Алиева Д.А. Низами и грузинская литература / Д.А. Алиева. – Баку, 1989. – 212 с.
802045
  Гурбаналиева Ф С. Низами и музыкальная культура Азербайджана. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 17.00.02 / Гурбаналиева С.Ф,; М-во культуры Укр. – К, 1995. – 64л.
802046
  Агаев А.И. Низами и немецкая литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Агаев А.И.; АН АзССР. – Баку, 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.33
802047
  Литвинец Є.Н. Низание и ручное вышивание / Є.Н. Литвинец. – Минск, 1991. – 107с.
802048
  Логутенко Н.В. Низанные луга северо-западных районов Горно-Алтайской автономной области и пути их улучшения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Логутенко Н.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1959. – 14л.
802049
   Низар Сабур. – М., 1991. – 31с.
802050
  Бутин В.В. Низвергатели истин / В.В. Бутин, В.В. Червяков. – Москва, 1971. – 48с.
802051
  Дорогих Н.М. Низвержение пагубных традиций / Н.М. Дорогих. – Киев : Політвидав України, 1989. – 125с.
802052
  Караславов С.Х. Низверженное величие / С.Х. Караславов. – М., 1991. – 335с.
802053
  Иноградский В.А. Низверженный Зелул, образец злобы, или Жизнь и редкие приключения восточного принца Клеоранда и принцессы Зефизы. / Соч. У... Вас... Иног... – Москва : Печатано с указного дозволения в типографии А. Решетникова
Ч. 2. – 1795. – [2], 274 с. – Авт в изд. не указ., установлен по ЭК РНБ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра; заставка
802054
  Михайлов И. Низверженный Мамай, или подробное описание достопамятной битвы, и последовавшей за нею знаменитейшей победы, бывшей в царствование Великого князя Дмитрия Иоанновича : между российскими и татарскими ополчениями, на Куликовом поле, между рек Мечи и Дона, при устье речки Непрядви, взятое из разных достовернейших авторов Иваном Михайловым. – Москва : В Университетской типографии у Хр. Ридегера и Хр. Клаудия, 1798. – 119 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір
802055
  Іванович В.І. Низенько кланяємось! / В.І. Іванович. – Одеса : Маяк, 1953. – 72 с.
802056
  Попов В. Низина. / В. Попов. – М, 1980. – 508с.
802057
  Ожешко Э. Низины. / Э. Ожешко. – М., 1953. – 144с.
802058
  Котовщикова А.А. Низка коралів / А.А. Котовщикова. – К., 1983. – 183с.
802059
   Низка оповідань з поля географії : : (Для читання в школі й дома: Рік 4-й і 5-й навчання) / Пеpеклади С. Іваницького. – Вінниця : Вид. Виділу Освіт и Поділ. Губеpн. Hаp. Упpави. Дpук. Міськ. Самовpядування, 1918. – 32 с.


  Зміст: Віpний кінь; Малий стpілець в Альпах; Шість pоків на остpові Шпіцбеpгені; Північне сяєво; Hад хмаpами / С. Меч. Вовк-мандpівник / А. Чеглок [О.О. Усов]. - Hа с. 2 обкл.: Весняні співи / Пеpеспіви С. Ів-ого [С. Іваницький]
802060
  Сарвазян А.П. Низкая скорость звука в гелях и биологических тканях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сарвазян А.П. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1969. – 14 с.
802061
  Кончаловский А.С. Низкие истины / Андрей Кончаловский ; [лит. зап. А. Липкова]. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1998. – 381, [3] с., [32] фотоил. : ил. – ISBN 5-89048-057-X
802062
  Пьецух В. Низкий жанр / Вячеслав Пьецух. – Москва : Зебра Е, 2006. – 751 с. – ISBN 5-94663-299-X
802063
  Лычак Н. Низкий поклон гению // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С. 20-24. – ISSN 0132-2036
802064
  Попов Г.Л. Низкий поклон. / Г.Л. Попов. – Минск, 1981. – 319с.
802065
  Цой Н.А. Низкий самоконтроль как один из детерминирующих социальных факторов феномена интернет-зависимости // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 4 (57). – С. 72-85. – ISSN 1029-8053
802066
  Зырянов Г.К. Низковольтная электронография : учеб. пособие / Г.К. Зырянов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 186 с.
802067
  Лисицын Б.Л. Низковольтные индикаторы / Б.Л. Лисицын. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1088)
802068
   Низковольтные катодолюминесцентные индикаторы. – Москва, 1983. – 111 с.
802069
  Орехов В.И. Низковольтные сильноточные источники вторичного электропитания РЭА / В.И. Орехов. – Москва, 1986. – 103 с.
802070
  Волмянский Эмануил Ильич Низколежащие возбужденные состояния атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волмянский Эмануил Ильич; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 19л.
802071
  Беленький Владимир Маркович Низколежащие коллективные и одночастичные возбуждения атомных ядер : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Беленький Владимир Маркович; МВ и ССО УССР, Харьковский Гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 33л.
802072
  Лебедев А.В. Низкомолекулярные азотистые вещества мышечной ткани беспозвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедев А. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 28л.
802073
  Хохлов А.С. Низкомолекулярные микробные ауторегуляторы. / А.С. Хохлов. – М., 1988. – 269с.
802074
  Бузников Г.А. Низкомолекулярные регуляторы зародышевого развития. / Г.А. Бузников. – Москва, 1967. – 266с.
802075
  Гарбуз Александр Аксеньевич Низконапорные газовые эжекторы для электрохимических генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гарбуз Александр Аксеньевич; Одесский технологический ин-т холодильной промышленности. – Одесса, 1984. – 18л.
802076
  Доценко П Т. Низконапорные гидроузлы с горизонтальными агрегатами / П Т. Доценко, др. и. – М, 1978. – 136с.
802077
   Низконапорные плотины из местных материалов. – К., 1951. – 224с.
802078
  Гуцалюк Н.И. Низкопроцентные катализаторы на основе придия на окиси алюминия в реакции жидкофазной гидрогенизации. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Гуцалюк Н.И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
802079
  Рахманкулов Азат Исмагилович Низкопроцентные палладиевые катализаторы на химически модифицированных окиси и гидроокиси алюминия в жидкофазном гидрировании : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Рахманкулов Азат Исмагилович; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.34
802080
  Духовная Т.М. Низкопроцентные рутений-палладиевые катализаторы на носителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Духовная Т.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
802081
  Серегин Н.Ф. Низкорослые клоновые подвои яблони для северо-западной зоны плодоводства. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серегин Н.Ф.; Лен. с.-х. ин-т. – Л., 1964. – 20л.
802082
  Березинский В.Л. Низкотемператрные свойства двухмерных систем с непрерывной группой симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березинский В.Л.; АН СССР. – М, 1971. – 15л.
802083
   Низкотемпературная калориметрия. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
802084
  Мревлишвили Г.М. Низкотемпературная калориметрия биологических макромолекул / Г.М. Мревлишвили. – Тбилиси, 1984. – 188с.
802085
  Прищепа Н.Д. Низкотемпературная катионная полимеризация некоторых производных стирола. : Автореф... канд. хим.наук: / Прищепа Н.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 12л.
802086
   Низкотемпературная кристаллизация в биологических системах. – Киев, 1977. – 242с.
802087
  Лийдья Георг Георгиевич Низкотемпературная люминесценция и процессы релаксации в кристаллах с автолокализующимися экситонами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Лийдья Георг Георгиевич ; Ин-т физики АН Эст.ССР. – Тарту, 1980. – 31 с.
802088
   Низкотемпературная плазма : Труды Международного симпозиума. – Москва : Мир, 1967. – 631с.
802089
  Энгельшт В.С. Низкотемпературная плазма / Энгельшт В.С., Урюков Б.А. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма ; Т. 1)
Т.1 : Теория столба электрической дуги. – 1990. – 376с.
802090
  Новиков О.Я. Низкотемпературная плазма / О.Я. Новиков, В.Ф. Путько, В.В. и др. Танаев; Девятов Б.Н. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма. Т. 2)
Т.2 : Математические методы исследования динамики и проблемы управления низкотемпературной плазмой. – 1991. – 257 с.
802091
   Низкотемпературная плазма / Л.С. Полак, Г.Б. Синярев, Д.И. Словецкий, др. и; Жуков М. Ф. – Новосибирск
Т.3 : Химия плазмы. – 1991. – 328с.
802092
   Низкотемпературная плазма / В.Д. Пархоменко, П.И. Сорока, Ю.И. Краснокутский, П.Н. Цыбулев, В.Г. и др. Верещак; отв. ред. В.Д. Пархоменко, Ю.Д. Третьяков. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма. Т. 4)
Т.4 : Плазмохимическая технология. – 1991. – 392 с.


  Монография представляет собой четвертый том серийного издания, посвященного результатам исследований электрофизических, химических, газодинамических и других процессов в низкотемпературной плазме, их диагностике, моделированию я использованию в ...
802093
   Низкотемпературная плазма. – Новосибирск : Наука
Т. 6. – 1992. – 317 с.
802094
   Низкотемпературная плазма в космосе и на Земле : сб. статей. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1977. – 318 с.
802095
  Краснов А.Н. Низкотемпературная плазма в металлургии / А.Н. Краснов. – М., 1970. – 216с.
802096
  Цветков Ю.В. Низкотемпературная плазма в процессах восстановления / Ю.В. Цветков, С.А. Панфилов. – Москва, 1980. – 359с.
802097
  Туманов Ю.Н. Низкотемпературная плазма и высокочастотные электромагнитные поля в процессах получения материалов для ядерной энергетики. / Ю.Н. Туманов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 278с.
802098
   Низкотемпературная плазма при горении : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : Издательство Чебоксарского университета, 1989. – 132 с.
802099
  Алехин В.П. Низкотемпературная пластическая деформация поверхности моноскриптического кремния при сосредоточенном нагружении : Автореф... канд. физ.-мат. наук: / Алехин В. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – М., 1967. – 29с.
802100
  Шевченко Н.В. Низкотемпературная проводимость и механизмы рассеяния в полумагнитных узкозонных полупрводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Шевченко Н. В.; АН Укарины, Ин-т полупров. – К., 1992. – 16л.
802101
  Доценко Владимир Иванович Низкотемпературная релаксация напряжений в нормальных и сверхпроводящих ГЦК-металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Доценко Владимир Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
802102
  Финкель В.А. Низкотемпературная рентгенография маталлов / В.А. Финкель. – Москва : Металлургия, 1971. – 256 с.
802103
  Жилова А.Н. Низкотемпературная теплоемкость и динамика колебаний некоторых кристаллических модификаций кремнезена и кварцевых стекол, легированных вольфрамом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Жилова А. Н.; Моск. хим.-технолог. ин-т. – М., 1973. – 23л.
802104
  Орлова М.П. Низкотемпературная термометрия : учеб. пособие / М.П. Орлова. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 278 с.
802105
  Лисица М.П. Низкотемпературная фотолюминесценция монокристаллов ASiC/6H/ / М.П. Лисица, Ю.С. Краснов, В.Ф. Романенко. – Отд. отт. из журнала "Оптика и спектроскопия", том 28. – Ленинград, 1970. – 492-497с.
802106
  Лотник С.В. Низкотемпературная хемилюминесценция / С.В. Лотник, В.П. Казаков. – М., 1987. – 174с.
802107
  Матющин Владимир Михайлович Низкотемпературная хемостимулированая гетеродиффузия в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Матющин Владимир Михайлович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 23л.
802108
  Фомин Георгий Викторович Низкотемпературная экситонная люминесценция : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фомин Георгий Викторович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л.
802109
  Хаджи-Оглы Низкотемпературное взаимодействие жидкого озона с активным азотом и водородом и идентификация образующихся продуктов методом ик-спектроскопии. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Хаджи-Оглы М.Р.; МГУ. – М, 1980. – 14л.
802110
  Подьячева Е.А. Низкотемпературное гидрирование масел в присутствии палладиевых катализаторов на носителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Подьячева Е.А. ; Алма-Атинский гос. мед. ин-т, кафедра биохимии. – Алма-Ата, 1966. – 16 с.
802111
  Емельянова Г.И. Низкотемпературное каталитическое разложение концентрированного озона : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Емельянова Г.И. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. , Каф. физ. химии. – Минск, 1962. – 11 с.
802112
  Кулишов Виктор Иванович Низкотемпературное рентгеновское исследование строения циклопентадиенильных производных элекментов 4 группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Кулишов Виктор Иванович; АН МССР. Ин-т прикл. физики. – Кишинев, 1977. – 24л.
802113
  Колк Юхан Вамболаевич Низкотемпературное создание и преобразование радиационых парамагнитных дефектов в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колк Юхан Вамболаевич; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1984. – 15л.
802114
  Веркин Б.И. Низкотемпературные исследования пластичности и прочности / Б.И. Веркин, В.В. Путовалов. – Москва, 1982. – 192с.
802115
  Годяев Эдуард Дмитриевич Низкотемпературные исследования ширины, формы и интенсивности линий в спектрах люминесценции органических молекул в Н-парафиновых матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Годяев Эдуард Дмитриевич; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
802116
  Тягульский Игорь Петрович Низкотемпературные исследования эффекта фотоэлектрической памяти в приповерхностных слоях п-арсенида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тягульский Игорь Петрович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 17л.
802117
  Кив А.Е. Низкотемпературные механизмы дифектообразования и диффузии в твердых телах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кив А.Е.; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1978. – 47л.
802118
  Семушин В.Н. Низкотемпературные околорудные метасоматиты в вулканитах. / В.Н. Семушин. – М., 1985. – 127с.
802119
  Темянко М.Б. Низкотемпературные превращения дицилогексила и дициклогексилалкатов на алюмосиликатном катализаторе : Автореф... канд хим.наук: / Темянко М. Б.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
802120
  Шаахгириев И.Б. Низкотемпературные превращения керогена прибалтийских горючих сланцев над алюмосиликатным катализатором. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Шаахгириев И.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 21л.
802121
  Мамедов Б.И. Низкотемпературные превращения углеводородов нефтяных фракций с переменным количесвтом алюмосиликатного катализатора : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедов Б.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 23л.
802122
   Низкотемпературные процессы и системы. – Киев : Наукова думка, 1987. – 115 с.
802123
  Епифанова В.И. Низкотемпературные радиальные турбодетондеры. / В.И. Епифанова. – М., 1961. – 399с.
802124
  Москаленко В.А. Низкотемпературные свойства металлов с особенностями зонного спектра / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1989. – 284с.
802125
   Низкотемпературные свойства неупорядоченных систем / Москаленко С.А. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 64 с.
802126
   Низкотемпературные свойства нормальных и сверхпроводящих систем. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 110 с.
802127
   Низкотемпературные тепловые трубы. – Минск, 1976. – 136с.
802128
   Низкотемпературные тепловые трубы и пористые теплообменники. – Минск, 1977. – 177с.
802129
  Топников В.Н. Низкотемпературные фазовые переходы в квазиодномерных электронных системах хорошопроводящих комплексов тона. : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Топников В.Н.; МФТИ. – Черноголовка, 1975. – 17л.
802130
  Никитин В.А. Низкотемпературный метод получения сернистого натрия : Автореф... канд. техн.наук: / Никитин В. А.; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. инзт. – М., 1961. – 15л.
802131
  Мудрый Александр Викторович Низкотемпераутрная фотолюминесценция кремния с радиационными дефектами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Мудрый Александр Викторович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 15л.
802132
  Котов Б.В. Низкотепературный радиолиз поливинилхлорида в присутствии добавок акцепторов и доноров электрона : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Котов Б.В.; Науч. исслед. физ.-хим. ин-т. – М., 1972. – 24л.
802133
  Альтерман Э.И. Низкофоновый гамма-спектрометрический анализ как средство для определения нихких концентраций естественных радонуклидов / Э.И. Альтерман, А.В. Степанов. – Ленинград, 1978. – 46 с.
802134
   Низкочастотная индуктивная электроразведка при поисках и разведке магнитных руд. – Москва : Недра, 1986. – 192с.
802135
   Низкочастотная шкала абсолютных потоков дискретных радиоисточников. – Харьков : ИРЭ АН СССР, 1976. – 31 с.
802136
  Нахабцев А.С. Низкочастотная электроразведка с линейными источниками гармонического поля / А.С. Нахабцев. – СПб., 1992. – 358с.
802137
  Лунежев С.П. Низкочастотно-фазовый метод и его применение к исследованию быстрых релаксационных процессов в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Лунежев С.П.; АН УзССР. Объед. Учен. совет по физике отд. физ.-технич. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 18л.
802138
  Маринин Г.А. Низкочастотное внутреннее трение в кристаллических аргоне и водороде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Маринин Г.А.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 16л.
802139
  Роганов Ю.В. Низкочастотное рассеяние на полупространстве, заполненном периодической жидкотвердой средой с наклонными слоями / Ю.В. Роганов, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 55-76 : рис. – Библиогр.: с. 73-76. – ISSN 0203-3100
802140
  Папанова И.И. Низкочастотное Фарадеевское выпрямление и его приложения к кинетике электродных процессов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Папанова И.И.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1985. – 14л.
802141
  Молчанов О.А. Низкочастотные волны и индуцированные излучения в околоземной плазме / О.А. Молчанов. – М., 1985. – 224с.
802142
   Низкочастотные волны и сигналы в магнитосфере Земли. – М., 1980. – 155с.
802143
  Ельцов Т.И. Низкочастотные диэлектрические спектры пород, насыщенных водонефтяной смесью / Т.И. Ельцов, В.Н. Доровский, Д.Н. Гапеев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1270-1281 : рис. – Библиогр.: с. 1281. – ISSN 0016-7886
802144
   Низкочастотные излучения в ионосфере и магнитосфере Земли. – Апатиты, 1981. – 167с.
802145
   Низкочастотные излучения в магнитосфере Земли. – М., 1986. – 216с.
802146
  Вавилов А.А. Низкочастотные измерительные генераторы / А.А. Вавилов, А.И. Солодовников, В.В. Шнайдер. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 104 с.
802147
  Чебан Ю.В. Низкочастотные колебания и теплоемкость неупорядоченных полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.19 / Чебан Ю.В.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 14л.
802148
  Шаховцова С.И. Низкочастотные колебания тока в сульфиде и селениде кадмия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шаховцова С.И.; Ан УССР.Ин-т физики. – К, 1969. – 24л.
802149
  Ершов Виктор Иванович Низкочастотные колебания тонких оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ершов Виктор Иванович; ЛГУ. – Л., 1981. – 16л.
802150
  Яковлев А.В. Низкочастотные методы электроразведки при картировочно-поисковых работах на рудных месторождениях : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Яковлев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 22л.
802151
  Мари Ж. Низкочастотные параметрические усилители с ортогональным магнитным управлением / Ж. Мари. – Москва, 1967. – 232 с.
802152
  Смирнов А.Н. Низкочастотные прецизионные кварцевые резонаторы для эталонов времени и частоты. (Разработка, исследование и внедрение) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Смирнов А.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – Москва, 1968. – 22л.
802153
  Криксунов В.Г. Низкочастотные усилители / В.Г. Криксунов. – Киев, 1961. – 398 с.
802154
  Лебедев В.В. Низкочастотные электромагнитные волны в околоземном космическом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Лебедев В. В.; Гор. ГУ. – Горький, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
802155
  Мякшин Ю.В. Низкочастотный продольно-изгибный электроакустический преобразователь с плоской излучающей поврехностью. : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.06 / Мякшин Ю.В.; АН Укр.Ин-т гидромеханики. – К, 1993. – 19л.
802156
  Монахов Ф.И. Низкочастотный сейсмический шум Земли / Ф.И. Монахов. – Москва : Наука, 1977. – 95с.
802157
  Иванов С.Д. Низкочастотныые волны дрейфового типа в токамаке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Иванов С.Д.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 12л.
802158
  Писаренко В.Г. Низкоэнергетические соотношения в мезон-мезонном планировании. / В.Г. Писаренко. – К., 1968. – 28с.
802159
  Белоголовский М. Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводимости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N интерфейсе параметром порядка / М. Белоголовский, Е. Житлухина, О. О. Егоров // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 11. – С. 1354-1359. – ISSN 0132-6414
802160
  Серёгин Ю.И. Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 439-447. – ISSN 2077-3455
802161
  Дудник І.М. Низова демографічна система / І.М. Дудник, Т.В. Панасенко. – Полтава, 1996. – 200с.
802162
  Пшеничний Низова преса на службі оборони. / Пшеничний. – Х.-К., 1931. – 86с.
802163
  Плещенко К.В. Низові інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
802164
  Плещенко К.В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 214 л. – Додатки: л. 197-214; 1 CD. – Бібліогр.: л. 183-196
802165
   Низовое районирование на 1 января 1924 г.. – Х., 1924. – 249с.
802166
   Низовое районирование на 1 января 1924 г.. – Х., 1924. – 230с.
802167
  Мяло И.И. Низовские партизаны : роман / И.И. Мяло ; [ил.: Л. М. Мильчин]. – Благовещенск : Амурское кн. изд-во
Кн. 1. – 1962. – 304 с.
802168
  Морозов Н.М. Низовые звенья партии. / Н.М. Морозов. – Ставрополь, 1974. – 95с.
802169
  Герасименко Г.А. Низовые крестьянские организации в 1917 - первойполовине 1918 годов / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1974. – 341с.
802170
   Низовья Аму-Дарьи, Сарыкамыш, Узбой. История формирования и заселения. – М.
3. – 1960. – 348с.
802171
  Пославский М. Низшая геодезия : популярное руководство по с"емке и нивелировке (с кратким очерком способов орошения и осушения земель) / М. Пославский; под ред. и с доп. П.М. Орлова. – 6-е изд. – Москва : Гос. с.-х. из-во "Новая деревня", 1929. – 324 с. : с 375 чертежами
802172
  Высоцкий В.Н. Низшая геодезия : курс для нефтепромысловых работников и студентов нефтяных вузов / В.Н. Высоцкий, П.В. Воронин, А.А. Горохов; Ред. Муравьев И.М. – Москва : ОНТИ НКТП СССР Государственное научно-техническое нефтяное из-во, 1932. – 148с.
802173
   Низшее и высшее, системы и элементы в процессе развития. – Челябинск, 1988. – 146с.
802174
  Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России / Н.Н. Кузьмин. – Челябинск, 1971. – 279 с.
802175
  Строганова Н.С. Низшие валентные состояния самария, европия, иттербия и их использование в аналитической химии. : Автореф... канд.хим.наук: 071 / Строганова Н.С.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
802176
  Ксынкин Ю.Ф. Низшие гармонические колебания в колебательных контурах с ферромагнитным элементом с прямоугольной характеристикой. : Автореф... канд. техн.наук: / Ксынкин Ю.Ф.; Ташкент. политехн. ин-тут. – Ташкент, 1968. – 19л.
802177
   Низшие городские слои и социальная эволюция стран Востока. – М., 1986. – 291с.
802178
  Васягина М.П. Низшие грибы и миксоминеты / М.П. Васягина. – Алма-Ата, 1977. – 348с.
802179
  Тихонова Н.Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосылки анализа) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 26-36. – ISSN 0869-0499
802180
  Журавлева И.Т. Низшие многоклеточные фанерозоя : труды / И.Т. Журавлева, Е.И. Мягкова; Отв. ред. Захаров В.А. – Вып. 695. – Москва : Наука, 1987. – 222с.
802181
  Щербаков А.М. Низшие насекомые (Kollembola) Шпицбергена / Печатано по определению Совета Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1899. – 6 с. : рис. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1899 г.
802182
  Филипченко Ю.А. Низшие насекомые окресностей Бологова / Ю.А. Филипченко. – 11с.
802183
  Кожевников Г.Н. Низшие окислы кремния и алюминия в электрометаллургии / Г.Н. Кожевников. – М., 1977. – 144с.
802184
   Низшие растения. – М., 1975. – 152с.
802185
   Низшие растения. – Петрозаводск, 1978. – 112с.
802186
  Стрельская О.Я. Низшие растения : учебное пособие / О.Я. Стрельская. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 240 с.
802187
   Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. – Л.
1. – 1990. – 405с.
802188
   Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. – Л.
2. – 1990. – 392с.
802189
  Шайхов А.Э. Низшие формы капиталистического предпринимательства в египетском городе / А.Э. Шайхов. – Москва, 1987. – 136 с.
802190
  Колонтаев А.П. Низшие формы производства в странах Южной и Юго-Восточной Азии / А.П. Колонтаев. – М., 1975. – 221с.
802191
  Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 24-34. – ISSN 0132-1625
802192
  Самойлов Юрій Низький старт туроператорських програм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 42-49 : фото. – ISSN 1998-8044
802193
  Фурса С.Я. Низький уклін моїм вчителям М.И. Штефану та М.М. Міхеєнку // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 18-20. – ISBN 978966-97130-0-1


  Фото Штефана М.Й., Грабовського О.О., Міхеєнко М.М. , Фурси С.Я., Малюги В.І., Юркова Б.Н., Пушкаря Є.Г.
802194
  Оніщук Олексій Низькі Татри. До рецепції на лижах // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-57 : фото
802195
  Проценко Г.Д. Низькі температури повітря влітку на Україні / Г.Д. Проценко, Л.М. Оксамит // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
802196
  Процюк Х. Низько хилимо голови // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 37-42


  Виступ Ярослава Дашкевича на Академії, присвяченій 125-річчю з дня народження Мирона Тарнавського.
802197
  Силіна Т. Низькозбагачений візит // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
802198
  Тордія Надія Володимирівна Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Тордія Н.В.; НАНУ; Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2004. – 148с. – Бібліогр.: л. 125 - 148
802199
  Тордія Надія Володимирівна Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин : Аатореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Тордія Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 15 назв
802200
  Ммассі Р.Ч. Низькообертовий індукторний генератор з елементами автоматичного регулювання збудження для вітроелектричної станції. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Ммассі Р.Ч.; Мін. освіти України. Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1998. – 16л.
802201
  Мацаєнко А.М. Низькопрофільна УКХ антена з неспрямованим випромінюванням в горизонтальній площині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 79-85
802202
  Бойко Т.Г. Низькотемпературна дифузія фосфору в кремній з твердих планарних джерел : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.03 / Бойко Т. Г.; Держ. ун-т "Львів. політех.". – Львів, 1996. – 21л.
802203
  Костюк Т. Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул / Т. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив природи та концентрації неіонних ПАР, кислотності, різних добавок на параметри фазоутворення в розчинах при температурі помутніння. Досліджена можливість вилучення альбуміну в міцелярні фази неіонних ПАР Triton Х-100 та Аkypo LF1. ...
802204
  Чиркіна М.А. Низькотемпературний фарфор господарчого призначення на основі кварц-польовошпатової сировини України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чиркіна Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
802205
   Низькотемпературні дослідження плівок поліпіролу / М.Т. Дехтярук, Л.М. Ганюк, В.В. Вайнберг, А.М. Іноземцев, В.М. Огенко, Ф.М. Воробкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Наведено результати експериментального дослідження плівок поліпіролу в діапазоні низьких температур Т = 300…25К, які одержано методом електрохімічної анодної полімеризації. Показано, що температурні залежності опору R(Т) поліпіролу мають активаційний ...
802206
  Рапопорт Ю.Г. Низькочастотні нелінійні періодичні структури у замагніченій плазмі / Ю.Г. Рапопорт, Ю.В. Хотяїнцев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 301-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджені косі атомодельні нелінійні періодичні структури кінцевої амплітуди в замагніченій плазмі та визначені області їх існування та особливості спектрів.
802207
  Коцаренко М.Я. Низькочастотні солітони у замагніченій плазмі / М.Я. Коцаренко, Ю.Г. Рапопорт, О.О. Швидкий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 299-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуті косі низькочастотні немалої амплітуди солітони у замагніченій плазмі і проведено порівняння точного розв"язку з методом малого параметра.
802208
   Ник Картер - американский Шерлок Холмс. Ужасная находка. – Репр. воспр. изд. 1906 г. – Москва : ВКП, 1990. – 48 с.
802209
  Боровиков Г.Ф. Ника / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1974. – 366с.
802210
  Боровиков Г.Ф. Ника / Г.Ф. Боровиков. – М, 1981. – 544с.
802211
  Рогачев А.А. Никаких золотых середин. / А.А. Рогачев. – М., 1970. – 110с.
802212
  Д"Актиль Никаких настроений / Д"Актиль. – Ленинград, 1927. – 40с.
802213
   Никаких ЧП!. – М., 1970. – 112с.
802214
  Серба А.И. Никакому ворогу: повести. / А.И. Серба, В.А. Дуров. – М., 1992. – 301с.
802215
  Перов А.А. и др. Никандр Семенович Григорьев / А.А. и др. Перов. – Л., 1966. – 112с.
802216
  Лещнер Р.Е. Никарагуа / Р.Е. Лещнер. – М., 1965. – 62с.
802217
   Никарагуа. – М, 1984. – 287с.
802218
   Никарагуа. – М, 1989. – 147с.
802219
  Булычев И.М. Никарагуа на пути национального возрождения / И.М. Булычев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
802220
  Игнатьев П.Н. Никарагуа после холодной войны: модернизация и политическая конкуренция // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 48-60. – ISSN 044-748Х
802221
  Булычев И.М. Никарагуа сегодня. / И.М. Булычев. – М., 1983. – 95с.
802222
  Горнов М.Ф. Никарагуа: возрожденная земля / М.Ф. Горнов, Н.Ю. Смирнова. – М, 1986. – 156с.
802223
  Булычев И.М. Никарагуа: годы борьбы и созидания. / И.М. Булычев. – М., 1989. – 63,1с.
802224
  Белят М. Никарагуа: портрет в черно-красных тонах / М. Белят. – М., 1987. – 386с.
802225
  Сериков А.М. Никарагуа: солнце из огня / А.М. Сериков. – М., 1986. – 110с.
802226
  Булычев И.М. Никарагуа: успехи и трудности революции / И.М. Булычев. – М., 1984. – 64с.
802227
  Ходаковский Сергей Николаевич Никарагуанская революция и межамериканские отношения (1978-1984 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Ходаковский Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 264л. – Бібліогр.:л.219-264
802228
  Ходаковский Сергей Николаевич Никарагуанская революция и межамериканские отношения (1978-1984 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ходаковский Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченка. – Киев, 1985. – 26 с.
802229
  Строев А.П. Никарагуанские очерки: По пути соц.-экон. возрождения. / А.П. Строев. – М., 1989. – 108с.
802230
   Никас Сафронов: "Хочу при жизни поговорить с богом" // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 190/191. – С. 103-109. – ISSN 0868-9504
802231
  Гарднер Дж. Никелевая гора / Дж. Гарднер. – М, 1979. – 503с.
802232
   Никелевая и кобальтовая промышленность капиталистических стран. – М, 1968. – 48с.
802233
  Иевлев Павел Никелевые войны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
802234
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Карело-Кольского региона. – Апатиты, 1988. – 120с.
802235
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Норильского региона. – Апатиты, 1988. – 114с.
802236
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Украины. – Апатиты, 1988. – 128с.
802237
  Витовская И.В. Никеленосные коры выветривания / И.В. Витовская, Ю.Ю. Бугельский. – Москва, 1982. – 191с.
802238
  Никитин К.К. Никеленосные коры выветривания ультрабазитов и методы их изучения / К.К. Никитин, А.А. Глазковский. – Москва : Недра, 1970. – 216 с. – Библиогр.: с. 208-212
802239
   Никеленосные коры выветривания Урала. – Москва : Наука, 1970. – 288с.
802240
   Никель-кобальтовая промышленность капиталистических стран. – М, 1961. – 279с.
802241
  Глазковский А.А. Никель // Оценка месторождений при поисках и разведках / ВНИИ минерального сырья министерства геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1949. – Вып. 4 : Никель/ А.А. Глазковский. – С.1-227
802242
   Никиреев С.М.. – М, 1978. – 11с.
802243
  Махрова И.А. Никита Александрович Торопов (1908-1968). / И.А. Махрова, И.Г. Лабецкая. – М., 1968. – 97с.
802244
  Игнатиус Н.В. Никита Антонович Лавинский / Н.В. Игнатиус. – Л., 1987. – 60с.
802245
  Красовская В.М. Никита Долгушин / В.М. Красовская. – Л., 1985. – 184с.
802246
  Невская Н.И. Никита Иванович Попов, 1720-1782 / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1977. – 110 с.
802247
  Сенин Г. Никита Изотов / Г. Сенин. – М.-Х., 1951. – 180с.
802248
  Яковлев Г.Н. Никита Изотов / Г.Н. Яковлев. – М, 1989. – 236с.
802249
  Денисов И.М. Никита Ильич / И.М. Денисов. – Горький, 1956. – 78с.
802250
  Ургалкина Н.А. Никита Кузьмич Сверчков / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1983. – 70с.
802251
   Никита Михалков : сборник. – Москва : Искусство, 1989. – 249с.
802252
   Никита Михалков .Заслуженный артист РСФСР. – М., 1981. – 62с.
802253
   Никита Петрович Гиляров-Платонов : Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии / [Ин-т русской лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук, Центр по изучению традиционалистских направлений в рус. лит. Нового Времени, Моск. гос. обл. социально-гуманит. ин-т] ; под общ. ред. А.П. Дмитриева. – Санкт-Петербург : Росток, 2013. – 941, [2] с. : ил., портр. – На тит. листе: К 125-летию со дня кончины Н.П. Гилярова-Платонова 1887 г.-13(26) октября -2012г. – Библиогр. в конце гл., в подстроч. примеч. и в тексте. – (Славянофильский архив / редкол.: Е.И. Анненкова [и др.] ; кн. 3). – ISBN 978-5-94668-133-9
802254
  Дейнега А В. Никита Санджиев / А В. Дейнега, . – Элиста, 1984. – 64с.
802255
   Никита Фаворский 1915-1941 : каталог выставки. – Москва : Союзрекламкультура, 1991. – 47 с.
802256
  Парфенов Л. Никита Хрущев и его время // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 17-18. – ISSN 0235-7089
802257
  Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники - красные, черные, белые / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448 с. : илл. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009686-0
802258
  Дубинянский М. Никита Хрущёв: черным по белому // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 9 (37). – С. 38-59. – ISSN 1819-6268


  Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971) — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда.
802259
  Денисов П.В. Никита Яковлевич Бичурин / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1977. – 143 с.
802260
   Никитин Сергей Михайлович (1928-2008) : [некролог] / коллектив ИМЭМО РАН, коллеги и друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 106. – ISSN 0131-2227
802261
  Тонков В. Никитин. / В. Тонков. – Воронеж, 1945. – 90 с.
802262
  Андропов С.С. Никитины встречи / С.С. Андропов. – Воронеж, 1968. – 232с.
802263
  Парфентьев В.И. Никитские ворота. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1962. – 70с.
802264
  Боголюбова В.Д. Никитский ботанический : Путеводитель / В.Д. Боголюбова. – Симферополь : Крым, 1967. – 64с.
802265
   Никитский ботанический сад. – К, 1964. – 1с.
802266
   Никитский ботанический сад. – Симферополь, 1967. – 96с.
802267
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – Симферополь : Таврия, 1974. – 72с.
802268
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – 2-е доп. изд. – Симферополь, 1978. – 94с.
802269
   Никитский ботанический сад. – Киев, 1978. – 142с.
802270
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – 3-е изд., доп. – Симферополь, 1981. – 97с.
802271
  Голубева В И. Никитский ботанический сад / В И. Голубева, С.И. Кузнецов. – 4-е изд., доп. – Симферополь, 1985. – 144с.
802272
  Молчанов Е.Ф. Никитский ботанический сад / Е.Ф. Молчанов, Н.И. Рубцов. – К., 1986. – 147с.
802273
   Никитский ботанический сад. – Симферополь, 1987. – 130с.
802274
  Коверга А.С. Никитский Ботанический сад имени В.М. Молотова / А.С. Коверга, Н.М. Чернова. – Симферополь, 1956. – 144с.
802275
  Никита Хониат Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина / Никита Хониат. – Спб. : В Типографии Департамента Уделов. – (Византийские историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной академии)
Т. 2 : (1186-1206) / [пер. под ред. проф. Н.В.Чельцов]. – 1862. – XV, 540, [4] с., [3] л. табл.
802276
  Гладик С. Никифор-Епіфаній Дровняк в 2015 р. // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 14-15. – ISSN 1232-2776
802277
  Болотников Н.Я. Никифор Бегичев. / Н.Я. Болотников. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 232с.
802278
  Болотников Н.Я. Никифор Бегичев. / Н.Я. Болотников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 264с
802279
  Уніят В. Никифор Гірняк та його роль у військово-патріатичному вихованні Українських Січових Стрільців // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 21-27
802280
  Барановська В. Никифор Дровняк. Побачення з українським генієм // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 11


  Видатний український художник-примітивіст.
802281
  Денисов П.В. Никифор Охотников / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1986. – 126с.
802282
   Никифорівський літопис. [Електронний ресурс]
802283
  Виллари Пасквале Никколо Макиавелли и его время / Пасквале Виллари ; со вступительной статьей проф. М.М. Ковалевского; Перв. с итал. И.М. Кригеля. – [Санкт-Петербург] : Изд. "Грядущий день"
Т. 1. – 1914. – XXII, 429 с. : 1 л. портр.
802284
  Дживелегов А.К. Никколо Макиавелли. / А.К. Дживелегов. – М-Л
1. – 1934. – 17-122с.
802285
  Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. Советник государя / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 445, [3] с. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009287-3
802286
  Мясоедов А. Никколо Паганини / А. Мясоедов. – Москва, 1958. – 14 с.
802287
  Пальмин А.Г. Никколо Паганини / А.Г. Пальмин. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 96 с.
802288
  Ямпольский И.М. Никколо Паганини / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1961. – 379 с.
802289
  Пальмин А.Г. Никколо Паганини / А.Г. Пальмин. – Ленинград : Музыка, 1968. – 88 с.
802290
   Нико Мусхелишвили (1891-1976). – Тбилиси, 1980. – 192с.
802291
  Джавахишвили Г.Д. Нико Николадзе -- сотрудник русской и зарубежной печати 1860-1875 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Джавахишвили Г. Д.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1968. – 14л.
802292
  Джавахишвили Д Г. Нико Николадзе и русская журналистика. / Д Г. Джавахишвили. – Тбилиси, 1978. – 333 с.
802293
  Зданевич М К. Нико Пиросманашвили. / М К. Зданевич. – М, 1964. – 127с.
802294
  Зданевич К.М. Нико Пиросмани. / К.М. Зданевич. – Тбилиси, 1963. – 139с.
802295
  Хребтова А. Нико Пиросмани: высоко над землей // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 110-112.
802296
  Зданевич К.М. Нико Пироспанишвили / К.М. Зданевич. – Тбилиси, 1965. – 115с.
802297
  Садовяну М. Никоарэ Подкова / М. Садовяну. – Москва, 1955. – 343с.
802298
  Блинов А.Д. Никогда без любви / А.Д. Блинов. – М, 1961. – 111с.
802299
  Блинов А.Д. Никогда без любви / А.Д. Блинов. – М, 1973. – 448с.
802300
  Грохоля К. Никогда в жизни : Роман / Катажина Грохоля. – Москва : АСТ, Ермак, 2003. – 301с. – ISBN 5-17-021221-6
802301
  Колчак Е. Никогда в жизни : проза: детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-187
802302
  Глебова Ирина Никогда в этом мире : остросюжетные роман и повести / Глебова Ирина. – Харьков : Кентавр, 1996. – 392с. – ISBN 5-7055-0970-7
802303
   Никогда не было тебя , Цыгания. – М, 1961. – 112с.
802304
   Никогда не забудем. – Минск, 1959. – 251с.
802305
   Никогда не забудем. – Минск, 1961. – 251с.
802306
  Малышева А. Никогда не заговаривайте с неизвестными; Когда отступать некуда, дерутся насмерть : Романы / Анна Малышева. – Москва : АСТ. Астрель. Люкс, 2005. – 656с. – ISBN 5-17-025878-Х
802307
  Орлов В.Н. Никогда не погаснет / В.Н. Орлов. – Киев, 1988. – 174 с.
802308
  Роббинс Г. Никогда не покидай меня / Г. Роббинс. – Москва, 1992. – 150 с.
802309
  Роббинс Г. Никогда не покидай меня. Парк-Авеню, 79 : романы / Гарольд Роббинс ; [пер. с англ. А.Е. Герасимова, А.А. Литана]. – Киев : Зодиак-Эко, 1992. – 360 с. – ISBN 5-8292-0017-1
802310
  Федотов Н.Н. Никогда не померкнет. / Н.Н. Федотов. – М., 1961. – 32с.
802311
  Пичугин Н.А. Никогда не расстанусь... / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1968. – 69с.
802312
  Пичугин Н.А. Никогда не расстанусь... / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1978. – 191с.
802313
  Шелыганова В.Г. Никогда не сдавайся! : [поэзия и проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2013. – 479, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-190-703-3
802314
  Коллинс Б. Никогда не уходите в отпуск / Б. Коллинс. – Баку, 1971. – 132с.
802315
  Рассадин С.Б. Никогда никого не забуду. / С.Б. Рассадин. – М., 1987. – 350с.
802316
  Багров С.П. Никогда ничего не бойся / С.П. Багров. – Архангельск, 1990. – 266с.
802317
  Королев Д. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. F 1-3


  Его главное качество - предельно жесткое отстаивание интересов своего общественного класса и своего государства. Отстаивание до конца и наперекор всему, воистину с железной хваткой матерого английского бульдога, готового вцепиться в глотку своему ...
802318
  Титаренко Е.М. Никодимово озеро : Роман / Е.М. Титаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352с.
802319
  Титаренко Евгений Максимович Никодимово озеро. / Титаренко Евгений Максимович. – М : Мол.гвардия, 1973. – 352с.
802320
  Титаренко Евгений Максимович Никодимово озеро. Роман. / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1974. – 280с.
802321
   Никола Вапцаров.. – София, 1953. – 72с.
802322
   Никола Вапцаров.. – София, 1980. – 671с.
802323
  Ляшко Н.Н. Никола из Лебедина / Н.Н. Ляшко. – М., 1951. – 412с.
802324
  Стоичовски Б. Никола Киров Маjски / Б. Стоичовски. – Куманово : Мисла, 1990. – 499 с.
802325
  Гликман А.С. Никола Пуссен / А.С. Гликман. – Л.-М., 1964. – 101с.
802326
  Герц В.К. Никола Пуссен. / В.К. Герц. – Л., 1960. – 10,5с.
802327
  Рерих Н.К. Никола Рерих / Н.К. Рерих. – Ленинград, 1976. – 16с.
802328
  Ржонсницкий Б.Н. Никола Тесла / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 222 с.
802329
  Ньегован Владимир Никола Тесла : Хероj технике / Ньегован Владимир. – Загреб : Просвjета, 1976. – 111 с.
802330
  Цверава Г.К. Никола Тесла 1856-1943 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1974. – 212 с.
802331
  Федоров Николай Никола Тесла. Повелитель молний. 12 мифов о Николае Тесле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 110-115 : фото
802332
  Винниченко Т. Никола Тесла: сеанс физики с разоблачением // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 64-84. – ISSN 1819-6268
802333
  Ольбрахт И Никола Шугай, разбойник / И Ольбрахт, . – Москва, 1952. – 168 с.
802334
  Ольбрахт И Никола Шугай, райзбойник / И Ольбрахт, . – М., 1983. – 190с.
802335
  Руднева Л.С. Никола. / Л.С. Руднева. – М., 1955. – 424с.
802336
  Черняк А.Я. Николаай Кибильчич - революционер и ученый / А.Я. Черняк. – М, 1960. – 95с.
802337
  Карпов А.С. Николае Асеев. Очерк творчества. / А.С. Карпов. – М. : Просвещение, 1969. – 160 с.
802338
  Сильвестру В. Николае Бэлческу / В. Сильвестру. – Бухарест. – 14с.
802339
   Николае Григореску. – М., 1970. – 36с.
802340
  Элиасберг Н.Е. Николае Григореску / Н.Е. Элиасберг. – М., 1974. – 33с.
802341
   Николае Григореску. Альбом репродукций. – Бахарест. – 10с.
802342
  Тоница Н. Николае Тоница. / Н. Тоница. – М., 1984. – 20с.
802343
  Выборный П. Николаев / П. Выборный. – Одесса, 1969. – 136с.
802344
  Выборнов П.М. Николаев / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1969. – 136с.
802345
  Выборнов П.М. Николаев / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 110с.
802346
  Алешин В.Э. Николаев / В.Э. Алешин. – Киев, 1988. – 182 с.
802347
  Лезинский М.Л. Николаевка. Севастополь / М.Л. Лезинский. – Симферополь, 1970. – 64с.
802348
  Поляков М.Т. Николаевск: ист.-экон. очерк. / М.Т. Поляков. – Волгоград, 1978. – 111с.
802349
   Николаевская вулкано-тектоническая депрессия (Приморье). – Владивосток, 1987. – 184с.
802350
  Топчиев А.Г. Николаевская область (экономико-географическая характеристика) / А.Г. Топчиев, А.И. Полоса, С.И. Редковец // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 111-123. – ISBN 0201-8683
802351
  Кюстин А. де Николаевская Россия / А. де Кюстин. – М., 1930. – 320с.
802352
  Кюстин А. де Николаевская Россия / А. де Кюстин. – Москва : Политиздат, 1990. – 352с. – ISBN 5-250-01407-0
802353
  Кремко А.А. Николаевский зоопарк. / А.А. Кремко. – Одеса, 1981. – 48с.
802354
   Николаевский краеведческий музей. – Одесса, 1980. – 80 с.
802355
   Николаевский художественный музей им. В.В.Верещагина. – Одесса, 1986. – 46с.
802356
   Николаеву - 200 лет, 1789-1989. – К, 1989. – 397с.
802357
   Николаевцы [1789 - 1999] : Энциклопедический словарь: (2000 персоналий, 1500 портретов и иллюстраций). – Николаев : Возможности Киммерии, 1999. – 375с. : іл. – (Николаевская б-ка ; 7). – ISBN 966-7676-00-5
802358
   Николаевщина. – Николаев, 1926. – 210 с.
802359
   Николаевщина в годы Великой Отечественной войны. – Одесса, 1964. – 359с.
802360
   Николаевщина социалистическая. – Одесса, 1990. – 246с.
802361
  Щеголев П.Е. Николай 1-й и декабристы.. – Птгр., 1919. – 62с.
802362
  Боханов А.Н. Николай 2 / А.Н. Боханов. – Москва : Вече, 2008. – 528с., [ 16c. илл. ] : илл. – (Императорская Россия в лицах). – ISBN 978-5-9533-2541-7
802363
  Алексеев В.П. Николай I и декабристы / В.П. Алексеев. – Москва, 1925. – 15с.
802364
   Николай II-ой Романов.. – Пг., 1917. – 74с.
802365
   Николай II : Материалы и характеристики личности и царствования. – Москва : Изд. журн."Голос минувшего" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 256 с.


  На тит. л. автограф 1917г. ?
802366
  Ферро Марк Николай II / Ферро Марк. – Москва, 1991. – 349 с.
802367
  Кириченко Е.Б. Николай II и российско-японские отношения в 1894 - 1904 гг. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 54-64. – ISSN 2227-183Х
802368
  Каревин А. Николай II, Григорий Распутин, Алексей Толстой и другие. К завершению дискуссии : полемика // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 февраля - 6 марта (№ 9). – С. F 3


  Автор не собирался продолжать полемику о Николае II, но в последнем номере "2000" за минувший год вновь появилось письмо д-ра тех. наук Виталия Бердника. Публично поставленные вопросы требуют публичных же ответов. "Почему произошли одна за другой ...
802369
  Горемыка Антон Николай II, его личность, интимная жизнь и правление / сост. Антон Горемыка [псевд.]. – Лондон, 1905. – 64, IV с . – Экз. деф. отсутств. с. 1-14. – (Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов = Materiaux inedits pour la biographie ; Т. 13)
802370
  Пророкова С.А. Николай Аввакумов / С.А. Пророкова. – Москва : Советский художник, 1969. – 168 с.
802371
  Аввакумов Н.М. Николай Аввакумов, 1908-1945 : рисунок, плакат : каталог выставки : к семидесятилетию со дня рождения / Н.М. Аввакумов; Союз художников РСФСР, Моск. орг. ; [сост.: Н.К. Комова]. – Москва : Сов. художник, 1979. – 47 с. : ил.
802372
  Эткинд М.Г. Николай Акимов / М.Г. Эткинд. – Москва, 1980. – 135с.
802373
  Соколов Н.И. Николай Александович Добролюбов / Н.И. Соколов. – М-Л, 1965. – 131с.
802374
  Бажанов В.А. Николай Александрович Васильев (1880-1940) / В.А. Бажанов. – Казань : Казанский университет, 2002. – 20с. – (Выдающиеся ученые Казанского университета). – ISBN 5-7464-0688-0
802375
  Никоненко В.С. Николай Александрович Добролюбов / В.С. Никоненко. – М, 1985. – 191с.
802376
  Егоров Б.Ф. Николай Александрович Добролюбов / Б.Ф. Егоров. – М, 1986. – 157с.
802377
   Николай Александрович Добролюбов в портретах, иллюстрациях, документах. – Л, 1969. – 300с.
802378
  Щипунов П.Т. Николай Александрович Добролюбов. / П.Т. Щипунов. – Л., 1953. – 12с.
802379
   Николай Александрович Добролюбов. 1836-1861 / Щипунов П.Т. – М, 1961. – 130с.
802380
  Серова Г.Г. Николай Александрович Касаткин. / Г.Г. Серова. – Л, 1970. – 67с.
802381
  Гутина В.Н. Николай Александрович Красильников (1896-1937) / В.Н. Гутина. – Москва : Наука, 1982. – 216 с. – (Научные биографии)
802382
   Николай Александрович Майсурян. – М, 1956. – 24с.
802383
  Исакова О.В. Николай Александрович Максимов / О.В. Исакова. – М.-Л, 1949. – 48с.
802384
  Старосельский П.И. Николай Александрович Меншуткин. / П.И. Старосельский, Ю.И. Соловьев. – М, 1969. – 296с.
802385
   Николай Александрович Морозов ученый-энциклопедист : сборник статей. – Москва, 1982. – 264 с.
802386
  Громковская Л.Л. Николай Александрович Невский / Л.Л. Громковская, Е.И. Кычанов. – М, 1978. – 216с.
802387
   Николай Александрович Павлов 1899-1968. – Л, 1990. – с.
802388
  Гуло Д.Д. Николай Александрович Умов. 1846-1914 / Д.Д. Гуло. – Москва : Наука, 1971. – 320 с.
802389
  Смирнов О.В. Николай Александрович Холодковский, 1858-1921 / О.В. Смирнов. – М., 1981. – 127с.
802390
  Герасимов Е.Н. Николай Александрович Щорс / Е.Н. Герасимов, М. Эрлих. – М., 1937. – 160с.
802391
  Залевский К Николай Александрович Щорс / К Залевский, , 1937. – 96с.
802392
  Ильбитенко К.И. Николай Александрович Щорс / К.И. Ильбитенко. – М., 1953. – 32с.
802393
   Николай Александрович Щорс.. – М., 1937. – 64с.
802394
  Прытков В.А. Николай Александрович Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1950. – 80с.
802395
   Николай Александрович Ярошенко. – Москва, 1956. – 39с.
802396
  Прытков В.А. Николай Александрович Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1960. – 322с.
802397
  Секлюцкий В.В. Николай Александрович Ярошенко / В.В. Секлюцкий. – Ставрополь, 1963. – 120с.
802398
  Верещагина А.Г. Николай Александрович Ярошенко / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1967. – 55с.
802399
  Поленова И.В. Николай Александрович Ярошенко / И.В. Поленова. – Ставрополь, 1969. – 6с.
802400
  Потемкина А.И. Николай Александрович Ярошенко. / А.И. Потемкина. – Ставрополь, 1970. – 4с.
802401
  Рогинская Ф.С. Николай Александрович Ярошенко. 1846-1898 / Ф.С. Рогинская. – Москва; Ленинград, 1944. – 20с.
802402
  Колотов В.В. Николай Алексеевич Вознесенский / В.В. Колотов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1976. – 355с.
802403
  Романовский С.И. Николай Алексеевич Головкинский, 1834-1897 / С.И. Романовский. – Л., 1979. – 192с.
802404
   Николай Алексеевич Касаткин. – М., 1957. – 47с.
802405
   Николай Алексеевич Касаткин. – Москва, 1959. – 4с.
802406
  Журавлевы В.В. и Николай Алексеевич Касаткин. Народный художник. 1859-1930 / В.В. и Журавлевы. – М.-Л., 1945. – 40с.
802407
  Добиаш А. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор ин-та князя Безбородко / А. Добиаш; Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип.-лит. М.В. Глезера, 1900. – 50с.
802408
  Добиаш А.В. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор Института князя Безбородько / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 48 с.
802409
  Еголин А. Николай Алексеевич Некрасов / А. Еголин. – М, 1940. – 95с.
802410
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Свердовск, 1947. – 200 с.
802411
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов 1821-1877 / Евгеньев-Максимов, М.М. Гин. – Л.-М. : Искусство, 1949. – 84 с.
802412
  Крендель Р.Н. Николай Алексеевич Некрасов. 1821-1878. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1951. – 44с.
802413
  Трегуб С.А. Николай Алексеевич Островский / С.А. Трегуб. – М. : Молодая гвардия, 1950. – 464 с.
802414
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Полевой / Евгеньев-Максимов, В.Г. Березина. – Курск, 1946. – 78 с.
802415
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Полевой.1846-1946 / Евгеньев-Максимов, В. Березина. – Курск : ОГИЗ, 1947. – 119 с.
802416
  Тарасов Б.Ф. Николай Алексеевич Рынин, 1877-1942 . / Б.Ф. Тарасов. – Ленинград, 1990. – 165 с.
802417
   Николай Алексеевич Умов. 1846-1915. Биограф. очерк.. – М., 1950. – 52с.
802418
   Николай Алексеевич Шило. – Москва : Наука, 1983. – 107с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 31 ; Сер. геол. наук)
802419
   Николай Альфредович Платэ // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71. – ISSN 0372-6436


  Вице-президент РАН (04.11.1934 -16.03.2007)
802420
  Згурская М. Николай Амосов / М. Згурская. – Харьков : Фолио, 2010. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4996-4
802421
  Петухова О. Николай Амосов: счастье и страдание хирургии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
802422
  Дубовицкая Н.Н. Николай Андреев / Н.Н. Дубовицкая. – М, 1970. – 43с.
802423
  Дубовицкая Н.Н. Николай Андреевич Андреев / Н.Н. Дубовицкая. – Л, 1966. – 45с.
802424
  Зименко В.М. Николай Андреевич Андреев 1873-1932 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 36с.
802425
  Трифонова Л.П. Николай Андреевич Андреев: 1873-1932 / Л.П. Трифонова. – Л, 1987. – 96с.
802426
  Асафьев Б.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 91 с.
802427
  Попова Т.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / Т.В. Попова. – М., 1955. – 71с.
802428
  Ястребцев В.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / В.В. Ястребцев. – Ленинград : Музгиз
Т. 1. – 1959. – 528 с.
802429
  Образцова Н.М. Николай Андреевич Римский-Корсаков : краткий очерк жизни и творчества / Н.М. Образцова. – Ленинград : Музыка, 1964. – 111 с.
802430
  Мейлих Е.И. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) / Е.И. Мейлих. – Л., 1978. – 120с.
802431
  Барсова Л.Г. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) / Л.Г. Барсова. – Ленинград : Музыка, 1986. – 93 с.
802432
  Барсова Л.Г. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) / Л.Г. Барсова. – Ленинград : Музыка, 1989. – 88 с.
802433
   Николай Андреевич Тырса. – Л., 1966. – 42с.
802434
  Сарабьянов Д.В. Николай Андронов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1982. – 136с.
802435
  Сергеева О.П. Николай Аполлонович Белелюбский (1845-1922) / О.П. Сергеева. – М., 1951. – 32с.
802436
   Николай Аркадьевич Измайлов / В.И. Лебедь, Мчедлов-Петросян, В.Г. Березкин, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 74-83.


  Один из выдающихся советских химиков-физиков, его перу принадлежит около 270 публикаций. В Харьковскомс ун-те заведовал каф. физической химии, с 1948-1952 год был проретором ун-та.
802437
  Беркович Э.С. Николай Аркадьевич Измайлов. / Э.С. Беркович, Х.С. Надель. – Х, 1964. – 95с.
802438
  Молдавский Д.М. Николай Асеев / Д.М. Молдавский. – М.-Л. : Художественная литература, 1965. – 151 с.
802439
  Мильков В.И. Николай Асеев / В.И. Мильков. – М. : Советская Россия, 1973. – 198 с.
802440
  Мешков Ю.А. Николай Асеев / Ю.А. Мешков. – Свердловск, 1987. – 270 с.
802441
  Никитин Д.И. Николай Ассеев и поэтическое движение 1912-1930 годов : Автореф... канд. филол.наук: / Никитин Д. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
802442
  Гальперина Э.Ю. Николай Афанасьевич Пономарев / Э.Ю. Гальперина. – М, 1969. – 103с.
802443
   Николай Афанасьевич Светловидов. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.. – М., 1949. – 12с.
802444
  Тиханова Валентина Александровна Николай Багратович Никогосян / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1962. – 57с.
802445
  Власова Т. Николай Барабанов / Т. Власова. – Рига : Лиесма, 1982. – 201 с.
802446
  Гацерелиа А. Николай Бараташвили / А. Гацерелиа. – Тбилиси, 1945. – 63с.
802447
  Кикодзе Г. Николай Бараташвили / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1945. – 13с.
802448
  Гацерелиа А. Николай Бараташвили / А. Гацерелиа. – Тбилиси, 1968. – 61с.
802449
  Бертенева М.И. Николай Бенуа / М.И. Бертенева. – Ленинград, 1985. – 184 с.
802450
   Николай Бердзенишвили (1894-1965) : Библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152с. – (Библиографическая серия "Грузинские ученые")
802451
  Визгин В.П. Николай Бердяев и Габриэль Марсель : к феномену встречи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.110-118. – ISSN 0042-8744
802452
  Бердяев Н.А. Николай Бердяев о русской философии / Н.А. Бердяев; Сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та. – ISBN 5-7525-0163-6
Ч. 1. – 1991. – 288с. – На корешке номер части: 2(1)
802453
  Бердяев Н.А. Николай Бердяев о русской философии / Н.А. Бердяев; Сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та
Ч. 2. – 1991. – 239с. – На корешке номер части: 2(2)
802454
  Черняев А.В. Николай Бердяев. Реформатор без Реформации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 79-87. – ISSN 0042-8744
802455
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков / Н.А. Соловьева. – Симферополь, 1972. – 127с.
802456
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков / Н.А. Соловьева, В.В. Шахов. – Киев, 1991. – 238с.
802457
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков и его творчество. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Соловьева Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
802458
  Филиппов Г.В. Николай Браун : жизнь и поэзия / Герман Филиппов. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 75 с. : 5 л. ил
802459
   Николай Брониславович Вассоевич. – М, 1990. – 126с.
802460
  Леонова М.Ф. Николай Будашкин / М.Ф. Леонова. – Москва : Советский композитор, 1987. – 136 с.
802461
  Лайне С.В. Николай Бухарин-литературный критик / С.В. Лайне. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
802462
  Горелов И.Е. Николай Бухарин / И.Е. Горелов. – М, 1988. – 282с.
802463
  Резник С.Е. Николай Вавилов / С.Е. Резник. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 334с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып.№11(452))
802464
  Шайкин В.Г. Николай Вавилов / Владимир Шайкин. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 256 с., [ 32 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1215 (1015)). – ISBN 5-235-02806-6
802465
  Бальдыш Г.М. Николай Вавилов в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / Г.М. Бальдыш, Г.И. Панизовская. – Ленинград, 1987. – 287с.
802466
   Николай Валерианович Комиссаров Народный артист УССР. – Москва, 1949. – 12с.
802467
   Николай Варламов. – Беломорск, 1944. – 39с.
802468
   Николай Васильевич Белов (1891-1982). – Москва, 1987. – 190с.
802469
  Острогорский В.П. Николай Васильевич Гоголь : Литературно-биографический очерк В.П. Острогорского. – Вятка : Изд. Вятского губ. земства ; Тип. и хромолитография Маишеевой бывш. Куклина и Красовского, 1902. – [2], XXXVIII с. – Прил. к "Сборнику избранных сочинений Н.В. Гоголя в изд. Вятск. губ. земства"
802470
  Майков Б.А. Николай Васильевич Гоголь : Подробный разбор его главнейших произвеждений для учащихся и биографический очерк / Б.А. Майков. – Санкт-Петербург : [Тип. Яна Улясевича нап. в Варшаве], 1909. – XXIV, 152 с.
802471
  Ветринский Ч. Николай Васильевич Гоголь / Ч. Ветринский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1911. – 54 с. – (Жизнь и деятельность русских писателей : Общедоступные очерки Ч. Ветринского ; [№ 4])
802472
  Водовозов Н. Николай Васильевич Гоголь / Н. Водовозов. – Москва, 1945. – 120с.
802473
  Щипунов П.Т. Николай Васильевич Гоголь / П.Т. Щипунов. – Ленинград : Искусство, 1949. – 188 с.
802474
   Николай Васильевич Гоголь. – Москва, 1954. – 228с.
802475
  Степанов А.Н. Николай Васильевич Гоголь / А.Н. Степанов. – Москва-Ленинград, 1966. – 136с.
802476
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – XVI, 580 с.


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
802477
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XVI, 580 с. – Загл. обл.: Гоголь. - Экз. в разных тип. переплетах


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
802478
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – XVI, 572 с. – Загл. обл.: Гоголь. - Экз. в разных тип. переплетах


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
802479
   Николай Васильевич Гоголь в изобразительном искусстве и театре. – Москва, 1953. – 363 с.
802480
  Матвеев П.А. Николай Васильевич Гоголь и его переписка с друзьями : историко-литературный очерк П.А. Майкова. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1894. – XXIV, 152 с.
802481
   Николай Васильевич Гоголь на Полтавщине: В лета моей юности. – Москва, 1991. – 285с.
802482
  Покровский В.И. Николай Васильевич Гоголь, его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 4-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и П.Собко, 1915. – [2], 447 с.
802483
   Николай Васильевич Гоголь. Основные даты жизни // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 31
802484
  Горелова В. Николай Васильевич Гоголь: струна, звенящая в тумане // Личности. – Киев, 2008. – № 4 (14). – С. 98-119. – ISSN 1819-6268
802485
  Кравченко К.С. Николай Васильевич Ильин / К.С. Кравченко. – Москва, 1958. – с.
802486
   Николай Васильевич Ильин / Кравченко К. – Москва, 1958. – 101с.
802487
  Пелевин Ю.А. Николай Васильевич Клеточников // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 53-77. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности революционера-народника Н. В. Клеточникова.
802488
   Николай Васильевич Мельников. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 116с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук ; Вып.13)
802489
   Николай Васильевич Мещерин. – Москва, 1987. – 95с.
802490
  Перцев Н.В. Николай Васильевич Перцев / Н.В. Перцев. – Вологда, 1972. – 19с.
802491
  Парамонов А.В. Николай Васильевич Томский / А.В. Парамонов. – Москва-Ленинград, 1950. – 28с.
802492
   Николай Васильевич Томский. – Москва, 1950. – 28с.
802493
  Парамонов А.В. Николай Васильевич Томский / А.В. Парамонов. – Москва, 1963. – 100с.
802494
  Балтун П.К. Николай Васильевич Томский / П.К. Балтун. – Ленинград, 1967. – 50с.
802495
  Минина В. Николай Васильевич Томский / В. Минина. – Москва, 1972. – 50с.
802496
  Томский Н.В. Николай Васильевич Томский / Н.В. Томский. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 21с.
802497
   Николай Васильевич Цицин. – Москва, 1988. – 128с.
802498
   Николай Векуа. – Тбилиси, 1988. – 68с.
802499
   Николай Владимирович Агеев. – Москва : Наука, 1976. – 73 с. : 1 л. портр. – На обл. загл. серии : "Библиографии ученых СССР". – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 57 ; Серрия. хим. наук)
802500
   Николай Владимирович Калакуцкий (1831-1889). – Москва, 1953. – 40с.
802501
  Мандрыка А.П. Николай Владимирович Маиевский / А.П. Мандрыка. – Москва, 1954. – 244с.
802502
   Николай Владимирович Павлюк : Метод. материалы к спецкурсу "Русисты Одесского университета". – Одесса, 1980. – 23 с.
802503
  Огиевецкий А.С. Николай Гаврилович Славянов / А.С. Огиевецкий, Л.Д. Радунский. – М.-Л., 1952. – 180с.
802504
   Николай Гаврилович Чернишевски.. – София, 1953. – 70с.
802505
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 21-24 с. – Отд.оттиск
802506
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 9 с.
802507
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 11-19с.
802508
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 30-43с.
802509
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам)
УШ. – 45-55с.
802510
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 57-70с.
802511
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 72-77с.
802512
  Духовников Ф.В. Николай Гаврилович Чернышевский. – Отд. отт. – 19-47с.
802513
  Бельчиков Н.Ф. Николай Гаврилович Чернышевский / Н.Ф. Бельчиков. – М., 1946. – 176с.
802514
   Николай Гаврилович Чернышевский. – Москва, 1955. – 48с.
802515
  Шаталов С.Е. Николай Гаврилович Чернышевский / С.Е. Шаталов, А.С. Курилов. – Москва, 1978. – 64с.
802516
  Фролов И. Николай Гаврилович Чернышевский. / И. Фролов. – М-Л, 1928. – 262с.
802517
  Стеклов Ю. Николай Гаврилович Чернышевский. / Ю. Стеклов. – М., 1928. – 52с.
802518
  Покусаев Е.И. Николай Гаврилович Чернышевский. / Е.И. Покусаев. – М, 1960. – 214с.
802519
  Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889 / Н.В. Богословский. – Москва, 1955. – 576с.
802520
  Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889 / Н.В. Богословский. – 2-е испр. изд. – М., 1957. – 407с.
802521
  Ланщиков А.П. Николай Гаврилович Чернышевский: (Для ст. возраста). / А.П. Ланщиков. – М., 1989. – 269с.
802522
  Марченко Л.Ф. Николай Гаев / Л.Ф. Марченко. – М, 1985. – 102с.
802523
  Шпанов Н.Н. Николай Гастелло / Н.Н. Шпанов. – М., 1948. – 128с.
802524
  Зограф Н.Г. Николай Ге / Н.Г. Зограф. – Москва, 1968. – 77 с.
802525
  Порудоминский В.И. Николай Ге / В.И. Порудоминский. – М., 1970. – 270с.
802526
  Зограф Н.Г. Николай Ге / Н.Г. Зограф. – Москва, 1974. – 167с.
802527
  Толстая Н. Николай Ге: жизнь в поисках истины // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Николай Николаевич Ге (1831-1894) - русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен.
802528
   Николай Геннадиевич Басов. – Москва : Наука, 1982. – 166с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.26 ; Физики)
802529
   Николай Герасимович Протасов. – М., 1989. – 18с.
802530
  Храпченко М Николай Гоголь / М Храпченко. – М : Современник, 1984. – 166с.
802531
  Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь : Тайны национальной души / В.Я. Звиняцковский. – Київ : Ликей, 1994. – 544с. – ISBN 5-12-003830-1
802532
  Самойленко Г.В. Николай Гоголь и Нежин / Г.В. Самойленко. – Нежин : Аспект-Поліграф, 2008. – 316с. : илл. – ISBN 978-966-340-296-3
802533
  Манн Ю.В. Николай Гоголь: Жизнь и творчество: Кн. для чтения с комментарием на англ. яз. / Ю.В. Манн. – М., 1988. – 288с.
802534
  Исупов К.Г. Николай Гоголь: лицо и маска; апофатика; избранничество; мессианизм; апокалиптика // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 54-73. – ISBN 966-72-77-79-8
802535
  Воропаев В. Николай Гоголь: опыт духовной биографии // Віра і розум : Богословсько-філософський журнал. – Харків, 2002. – № 3. – С.246-271
802536
  Воропаев В.А. Николай Гоголь: опыт духовной биографии / Владимир Воропаев. – Москва : Паломник, 2008. – 320 с. – ISBN 5-88060-156-0
802537
  Привалов Б.А. Николай Грибачев / Б.А. Привалов. – Брянск, 1960. – 52 с.
802538
  Привалов Б.А. Николай Грибачев / Б.А. Привалов. – М : Советская Россия, 1962. – 190 с.
802539
  Ильин В.С. Николай Грибачев. Гнев и нежность. Литературный портрет Н.Грибачева. / В.С. Ильин. – М. : Советская Россия, 1968. – 96 с.
802540
   Николай Григорьевич Бруевич. – 2-е изд. доп. – Москва, 1976. – 48с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып.13 ; Сер. технических наук)
802541
  Баренбойм Л.А. Николай Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Москва : Музыка, 1982. – 277 с.
802542
  Белоконь И.П. Николай Григорьевич Холодный / И.П. Белоконь. – Киев
1. – 1956. – 5-27с.
802543
   Николай Григорьевич Холодный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96с. – (Биобиблиография ученых УССР)
802544
  Сытник К.М. Николай Григорьевич Холодный. / К.М. Сытник, Я.Д. Ромашко. – К., 1979. – 134с.
802545
  Поруцкий Г.В. Николай Григорьевич Холодный. (1882-1953) / Г.В. Поруцкий. – М., 1967. – 215с.
802546
   Николай Григорьевич Чумаченко: Экономист.. – Киев : Наукова думка, 1989. – 70с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-001203-5
802547
   Николай Гринько, 1978. – 40с.
802548
   Николай Гриценко. – М, 1965. – 16с.
802549
  Манин В.С. Николай Грицюк / В.С. Манин. – М., 1973. – 144с.
802550
   Николай Грицюк: Человек и художник. – Новосибирск, 1987. – 166с.
802551
  Грюнберг Николай Николай Грюнберг о коммерческой археологии // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 16 : фото
802552
   Николай Губенко. – Москва, 1972. – 16с.
802553
  Лукницкая В.К. Николай Гумилев / В.К. Лукницкая. – Л., 1990. – 301 с.
802554
  Полушин В.Л. Николай Гумилев : Жизнь расстрелянного поэта / Владимир Полушин. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 752 с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; 1283 (1083)). – ISBN 5-235-03013-8
802555
  Успенский П. Николай Гумилев как Николай Ростов: об одной жизнетворческой модели поэта // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2017. – L. 65, N 1. – C. 151-167. – ISSN 0350-6894
802556
  Винниченко Т. Николай Гумилев: В глаза чудовищ // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 52-68. – ISSN 1819-6268
802557
  Порецкий Я.И. Николай Гусовский / Я.И. Порецкий. – Минск, 1984. – 94с.
802558
  Абаджиев А. Николай Гяуров / А. Абаджиев. – Москва : Радуга, 1984. – 111 с., [32] л. ил. : ил.
802559
  Очирова Т.Н. Николай Дамдинов / Т.Н. Очирова. – М, 1980. – 112с.
802560
  Нечуй-Левицкий Николай Джеря / Нечуй-Левицкий. – Харків, 1929. – 190с.
802561
  Нечуй-Левицкий Николай Джеря / Нечуй-Левицкий. – 2-е изд. – Х., 1930. – 132с.
802562
  Лихолетов И.И. Николай Дмитриевич Брашман. / И.И. Лихолетов, Л.Е. Майстров. – М, 1971. – 84с.
802563
  Наметкин С. Николай Дмитриевич Зелинский / С. Наметкин. – Москва - Ленинград, 1946. – с.
802564
  Исакова О.В. Николай Дмитриевич Зелинский / О.В. Исакова. – М.-Л, 1946. – 85с.
802565
  Елькович Л.Я. Николай Дмитриевич Кузнецов / Л.Я. Елькович. – М., 1962. – 74с.
802566
  Образцова А.Г. Николай Дмитриевич Мордвинов. / А.Г. Образцова. – М., 1950. – 68с.
802567
   Николай Дмитриевич Мыльников. – М., 1989. – 183с.
802568
  Боровитинов М.М. Николай Дмитриевич Сергеевский и его профессорская, научно-литературная и общественная деятельность : Биографический очерк / М.М. Боровитинов. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. одиноч. тюрьмы], 1910. – 176, IV с., 1 л. портр. – Бесплатное плиложение к газете "Окраины России". – Библиогр.: Общий хронологический указатель печатных трудов Николая Дмитриевича Сергеевского (1875-1908 гг.), с. I-IV
802569
  Нестерова Н.М. Николай Дмитриевич Стражеско. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1950. – 44с.
802570
  Терехов П.Г. Николай Евгеньевич Введенский / П.Г. Терехов. – М., 1958. – 108с.
802571
  Ухтомский А.А. Николай Евгеньевич Введенский и его научное дело / А.А. Ухтомский. – ч.2. – Л, 1951. – 799-815с.
802572
  Русинов В.С. Николай Евгеньевич Введенский и его учение. / В.С. Русинов. – Л.
ч. 2. – 1951. – 816-832с.
802573
  Павлов Г.Н. Николай Евгеньевич Муратов / Г.Н. Павлов. – Л., 1959. – 64с.
802574
   Николай Евгеньевич Муратов. – Л., 1959. – 33с.
802575
  Акинфиева Н.И. Николай Евграфович Кочин / Н.И. Акинфиева. – Москва-Ленинград, 1948. – 35с.
802576
  Кочина П.Я. Николай Евграфович Кочин : 1901-1944 / П.Я. Кочина. – Москва : Наука, 1979. – 320с.
802577
  Муравьев В.Б. Николай Евграфович Федосеев / В.Б. Муравьев. – М., 1969. – 96с.
802578
  Мержанов М.И. Николай Евдокимов и его друзья. / М.И. Мержанов. – Иваново, 1956. – 190с.
802579
  Мержанов М.И. Николай Евдокимов и его друзья. / М.И. Мержанов. – М., 1958. – 48с.
802580
  Анастасьева И.Л. Николай Евреинов о литературе, театре и кинематографе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 146-153. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
802581
  Стрижевский С.Я. Николай Егорович Жуковский - основоположник современной авиационной науки / С.Я. Стрижевский. – М., 1951. – 32с.
802582
  Голубев В.В. Николай Егорович Жуковский - отец русской авиации / В.В. Голубев. – Москва, 1945. – 17с.
802583
  Космодемьянский А.А. Николай Егорович Жуковский - отец русской авиации / А.А. Космодемьянский. – М., 1952. – 136с.
802584
  Гумилевский Л.И. Николай Егорович Жуковский / Л.И. Гумилевский, 1943. – 35с.
802585
  Голубев В.В. Николай Егорович Жуковский / В.В. Голубев. – Москва, 1947. – 64с.
802586
  Лейбензон Л.С. Николай Егорович Жуковский / Л.С. Лейбензон. – Москва-Ленинград, 1947. – 184с.
802587
  Космодемьянский А.А. Николай Егорович Жуковский / А.А. Космодемьянский. – М., 1984. – 192с.
802588
  Иванова Николай Егорович Кочанов / Иванова, Н.И. Чувыорова. – Сыктывкар, 1993. – 29с.
802589
  Стрельцов С. Николай Егорович Сверчков. 1817-1898 / С. Стрельцов. – М., 1954. – 36с.
802590
   Николай Еременко. – М., 1967. – 24с.
802591
  Ерышев Н.П. Николай Ерышев / Н.П. Ерышев. – М., 1975. – 18с.
802592
  Ивенский С.Г. Николай Ефимович Тимков / С.Г. Ивенский. – Л., 1963. – 40с.
802593
  Тимков Выставка Н.Е. произведений. Москва. Николай Ефимович Тимков : Каталог выставки произведений / Выставка Н.Е. произведений. Москва. Тимков, 1981. – М. : Советский художник, 1981. – 8 с.
802594
  Турков А.М. Николай Заболоцкий / А.М. Турков. – М., 1966. – 143с.
802595
  Македонов А.В. Николай Заболоцкий / А.В. Македонов. – Л, 1968. – 363с.
802596
  Ростовцева И.Т. Николай Заболоцкий : Литературный портрет / И.Т. Ростовцева. – Москва, 1976. – 120с.
802597
  Турков А.М. Николай Заболоцкий / А.М. Турков. – М., 1981. – 143с.
802598
  Македонов А.В. Николай Заболоцкий / А.В. Македонов. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368с.
802599
  Ростовцева И.Т. Николай Заболоцкий : опыт художественного познания / И.Т. Ростовцева. – М, 1984. – 304с.
802600
   Николай и Генриетта Бурмагины.. – Вологда, 1976. – 43 с.
802601
  Эйнор О.Л. Николай Иванович Андрусов / О.Л. Эйнор. – Киев : Наукова думка, 1990. – 219с.
802602
  Оноприенко В.И. Николай Иванович Андрусов (1861-1924) / В.И. Оноприенко; Отв. ред. С.А.Мороз. – Москва : Наука, 1990. – 224с. – (Научно-биографическая серия). – ISBN 5020021210
802603
  Оноприенко В.И. Николай Иванович Андрусов 1861-1924 / В.И. Оноприенко ; отв. ред. А.Ю. Митропольский ; [Рос. акад. наук]. – Изд. 2-е, доп., перераб. – Киев : Наука ; Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 314, [1] с. : ил., фот., карты. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен : с. 304-310. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-092-0
802604
   Николай Иванович Вавилов : Очерки, воспоминани я, материалы. – Москва : Наука, 1987. – 488 с.
802605
   Николай Иванович Вавилов (1887-1943). – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1987. – 165с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 4 ; Сер. биол. наук. Генетика)
802606
  Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов (страницы жизни и деятельности), 1887-1987 / В.В. Бойко, Е.Р. Виленский. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 190с.
802607
   Николай Иванович Вавилов 1887-1943 : материалы к библиографии ученых СССР. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1987. – 166 с. : 1 порт. – (Серия биологических наук. Генетика ; Вып. 4)
802608
  Ягодинцева Л.И. Николай Иванович Вавилов. / Л.И. Ягодинцева. – Л., 1978. – 185с.
802609
   Николай Иванович Вавилов. (К 100-летию со дня рождения). – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 10)
802610
  Ревенкова А.И. Николай Иванович Вавилов. 1887-1943. / А.И. Ревенкова. – М., 1962. – 271с.
802611
  Бахтеев Ф.Х. Николай иванович Вавилов: 1887-1943 / Ф.Х. Бахтеев. – Новосибирск, 1987. – 272с.
802612
  Вейн А.М. Николай Иванович Гращенков (1901-1965) / А.М. Вейн, Н.А. Власов. – Москва, 1985. – 158с.
802613
  Манойленко К.В. Николай Иванович Железнов. (1816-1877) / К.В. Манойленко. – М.-Л., 1965. – 205с.
802614
  Клейнборт Л.М. Николай Иванович Зибер. – Петроград : Колос, 1923. – 96 с. – (Биографическая библиотека)
802615
   Николай Иванович Кибальчич. 1854-1881 : [сборник] / ред. Ф. Дедова, Н. Максимова, С. Нечетного и А. Рудина. – Санкт-Петербург : Изд. Вл. Располова, 1906. – 55 с.


  Содерж.: Николай Иванович Кибальчич: (Материалы для биографии). Воспоминания о Н.И. Кибальчиче. (1877-1880 г.) / [Л.Г. Дейч]. Дело 1-го марта 1881: Доп. обвинит. акт... Из речи прокурора Н.В. Муравьева. Речь защитника прис. пов. Герарда. Последнее ...
802616
  Шафрановский И.И. Николай Иванович Кокшаров. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 216с.
802617
   Николай Иванович Либман // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 123-127. – ISSN 0130-9730
802618
  Синцов Д.М. Николай Иванович Лобачевский / Д.М. Синцов. – Х., 1941. – 32 с.
802619
   Николай Иванович Лобачевский. – Москва ; Ленинград, 1943. – 100 с.
802620
  Холодковский В. Николай Иванович Лобачевский / В. Холодковский. – М., 1945. – 143с.
802621
  Александров П.С. Николай Иванович Лобачевский / П.С. Александров. – Москва, 1956. – 562-593 с.
802622
  Лаптев Б.Л. Николай Иванович Лобачевский: К 150-летию геометрии Лобачевского, 1826-1976 / Б.Л. Лаптев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1976. – 112 с.
802623
  Епифанова А.П. Николай Иванович Мусхелишвили. / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 78с.
802624
  Вернадский Г.В. Николай Иванович Новиков / Г.В. Вернадский. – Петроград, 1918. – 163с.
802625
   Николай Иванович Осенев. – Москва, 1988. – 22с.
802626
  Штрайх С.Я. Николай Иванович Пирогов / С.Я. Штрайх. – М, 1949. – 176с.
802627
  Муравина Ф. Николай Иванович Пирогов / Ф. Муравина. – Москва : Московский рабочий, 1950. – 104с.
802628
  Лесовой В.Н. Николай Иванович Пирогов и высшая медицинская школа Харькова / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева, В.А. Ольховский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 4. – С. 82-91.
802629
  Галахов И. Николай Иванович Пирогов и его религиозно-философские взгляды / И. Галахов. – Томск : Типография Дома Трудолюбия, 1911. – 18 с. – Отд. оттиски из №№ 1 и 2 Томск. Епарх. Ведом. за 1911 г.
802630
  Максименков А.Н. Николай Иванович Пирогов. Его жизнь и встречи в портретах и исллюстрациях / А.Н. Максименков. – Л., 1961. – 212с.
802631
  Дульский П. Николай Иванович Пискарев / П. Дульский. – Казань, 1928. – 32с.
802632
   Николай Иванович Пискарев. – Вологда, 1970. – 56с.
802633
  Горленко Н.А. Николай Иванович Пискарев / Н.А. Горленко. – М, 1972. – 260с.
802634
   Николай Иванович Сазонов - профессор Харьковского университета.. – Харьков, 1988. – 15с.
802635
  Круглый И.А. Николай Иванович Стурнников / И.А. Круглый. – Л, 1965. – 67с.
802636
   Николай Иванович Супруненко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 55с. – (Биобиблиография ученых УССР / АН УССР)
802637
  Шебунин А.Н. Николай Иванович Тургенев. / А.Н. Шебунин. – Москва. – 132с.
802638
  Амшинская А.М. Николай Иванович Уткин 1780-1863 / А.М. Амшинская. – Москва : Искусство, 1950. – 39 с.
802639
  Принцева Г.А. Николай Иванович Уткин 1780-1863 / Г.А. Принцева. – Ленинград : Искусство, 1983. – 248 с.
802640
  Дульский П. Николай Иванович Фешин / П. Дульский. – Казань, 1921. – 31с.
802641
  Лысенко В.И. Николай Иванович Фусс: 1755-1826. / В.И. Лысенко. – М., 1975. – 119с.
802642
   Николай Иванович Шульга (к 70-летию со дня рождения) // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5 (111). – С. 103-105. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 111). – ISSN 1562-6016
802643
  Мусьяков П.И. Николай Измайлов / П.И. Мусьяков. – М., 1964. – 84с.
802644
  Кулешова Г.Г. Николай Ильич Аладов / Г.Г. Кулешова. – Л., 1970. – 52с.
802645
   Николай Ильич Гришин, 1921-1985: Графика, акварель. – Москва, 1989. – 71с.
802646
   Николай Ильич Захарьев. – Фрунзе, 1986. – 80с.
802647
  Тарасов Е.П. Николай Ильич Подвойский / Е.П. Тарасов. – М., 1964. – 176с.
802648
   Николай Иосифович Витинг: Живопись, графика. – М., 1977. – 10с.
802649
  Полиевктов М. Николай І : Биография и обзор царствования / М. Полиевктов. – Москва : М. и С. Сабашниковы, 1918. – XI, 392, [1] с.
802650
  Алексеев А. Николай І: смена курса // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 5
802651
  Фирсов Н.Н. Николай ІІ / Н.Н. Фирсов, проф. – Казань, 1929. – 135с.
802652
  Клименко В. Николай ІІ: последний пир Валтасара (Часть І) // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 4-22. – ISSN 1812-867Х
802653
   Николай Йонков Вапцаров.. – Москва, 1953. – 32с.
802654
  Кухарук А. Николай как реформатор армии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 : Николаевская эпоха. – С. 102-103. – ISSN 0235-7089
802655
  Харламова Татьяна Николай Какора, руководитель въездного направления "Интуриста" : "Не год, а сплошной праздник". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 8 : Фото
802656
   Николай Каллиникович Гудзий. – Москва, 1957. – 47с.
802657
  Мишанич А.В. Николай Каллиникович Гудзий (1887-1965) // Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII-XVIII веков / Н.К. Гудзий. – Киев : Наукова думка, 1989. – С. 3-12
802658
  Дурылин С.Н. Николай Капитонович Яковлев / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1949. – 88с.
802659
  Яковлев В.В. Николай Карлович Метнер / В.В. Яковлев. – Москва, 1927. – 41 с.
802660
  Маркуша А.М. Николай Кибальчич / А.М. Маркуша. – Москва, 1986. – 19с.
802661
  Поляков В.А. Николай Кибальчич. / В.А. Поляков, Ф.А. Кибальчич. – М., 1986. – 45с.
802662
  Кузьменко Р.И. Николай Кирьякович Пиксанов / Р.И. Кузьменко. – М, 1968. – 116с.
802663
  Азадовский К.М. Николай Клюев / Азадовский К.М., Дьяконова Е.М. – Ленинград, 1990. – 333с.
802664
  Ржевская Е. Николай Кондрашин и его ученики // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 5-11. – ISSN 0869-8171


  Николай Кондрашин (1919-2009) - живописец лирического дарования, чьи поэтические откровения в живописи наполены красотой окружающего мира
802665
  Аракин В.Д. Николай Константинович Дмитриев. (1898-1954). / В.Д. Аракин. – Москва, 1972. – 88с.
802666
  Астауров Б.Л. Николай Константинович Кольцов / Б.Л. Астауров. – Москва : Наука, 1975. – 168 с.
802667
   Николай Константинович Кольцов, 1872-1940 / АН СССР; Вступ. ст. Б. Л. Астаурова; Библиогр. сост.: Н. А. Веселковой, А. Е. Гайсиновичем, Д. Г. Емельяновой. – Москва : Наука, 1976. – 79с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 1 ; Серия биол. наук: Общая биология)
802668
  Попов А.Г. Николай Константинович Лысенков - выдающийся ученый, педагог, гуманист / А.Г. Попов, В.В. Десятский, А.П. Коваленко // Збірка матеріалів 69-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників / Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 47-60. – ISBN 978-617-689-152-9
802669
  Попов А. Николай Константинович Лысенков - выдающийся ученый, педагог, гуманист / А. Попов, В. Десятский, А. Коваленко // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 210-219. – ISBN 978-617-689-193-2
802670
   Николай Константинович Рерих. – М., 1959. – 4с.
802671
   Николай Константинович Рерих : биобиблиографический указатель : к 125-летию со дня рождения. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Благотворит. Фонд им. Е.И. Рерих ; Мастер-Банк, 1999. – 230, [2] с. : портр. – ISBN 5-86988-025-4
802672
  Князева В.П. Николай Константинович Рерих. / В.П. Князева. – Л.-М., 1963. – 113с.
802673
  Абрамова А.В. Николай Константинович Соломин / А.В. Абрамова. – Москва : Художник РСФСР, 1974. – 28 с., [10] л. ил. – (Художники Российской Федерации)
802674
  Беньяш Р.М. Николай Константинович Черкасов / Р.М. Беньяш. – М, 1952. – 112с.
802675
  Щеглов В Николай Коперник - великий реформатор естествознания / В Щеглов. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1954. – 31 с.
802676
  Герасименко М.П. Николай Коперник - выдающийся экономист эпохи раннегокапитализма / М.П. Герасименко. – Киев, 1953. – 126с.
802677
  Идельсон Н.И. Николай Коперник / Н.И. Идельсон. – Москва : Издательство АН СССР, 1943. – 32 с.
802678
   Николай Коперник : сб. статей. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 219 с.
802679
   Николай Коперник : сб. статей и материалов к 400-летию со дня смерти. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 112 с.
802680
   Николай Коперник : К 500-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1973. – 222 с.
802681
   Николай Коперник. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
802682
  Гребеников Е.А. Николай Коперник / Е.А. Гребеников. – Москва : Наука, 1973. – 96 с.
802683
  Кочетков А.С. Николай Коперник : Драматическая поэма / А.С. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 208с.
802684
  Гребеников Е.А. Николай Коперник / Е.А. Гребеников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 143 с.
802685
  Ревзин Г. Николай Коперник (1473-1543) / Г. Ревзин. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 426 с.
802686
  Веселовский И.Н. Николай Коперник (1473-1543) / И.Н. Веселовский, А Ю. Белый. – Москва : Наука, 1974. – 454с.
802687
  Венециан Николай Коперник (1473-1573) : крат. биограф. очерк / Венециан. – Москва : Издание Московского Планетария, 1940. – 35 с.
802688
   Николай Коперник, 1473-1543. – Warszawa : Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953. – 12 с.
802689
  Бернштейн Б.М. Николай Кормашов / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1985. – 103с.
802690
  Кормашов Н. Николай Кормашов. Выставка живописи. / Н. Кормашов. – М., 1974. – 10с.
802691
  Затенацкий Я.П. Николай Корнилиевич Пимоненко. (Укр. художник). Жизнь и творчество. 1862-1912. / Я.П. Затенацкий. – Киев, 1955. – 112с.
802692
  Кузьмичев И.К. Николай Кочин / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1972. – 160с.
802693
  Синельников М.Х. Николай Кочин / М.Х. Синельников. – М., 1976. – 85с.
802694
  Максимов Е.В. Николай Крыленко / Е.В. Максимов. – М., 1982. – 111с.
802695
  Драган И.Г. Николай Крылов / И.Г. Драган. – М, 1988. – 316с.
802696
  Якубович О.В. Николай Крючков / О.В. Якубович, 1962. – 8с.
802697
  Иванова Т.В. Николай Крючков / Т.В. Иванова, В.А. Неделик. – М, 1984. – 241с.
802698
  Струговщикова У.С. Николай Кузанский и Парацельс: о человеке // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 118-127. – ISSN 0235-1188
802699
  Гайденко П.П. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.131-142. – ISSN 0042-8744
802700
  Лукин А.А. Николай Кузнецов / А.А. Лукин, Т.К. Гладков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223с. – (Жизнь замечательных людей)
802701
  Гордейчук Н.М. Николай Леонтович / Н.М. Гордейчук. – Киев : Музична Україна, 1977. – 135 с.
802702
  Приходько Д. Николай Леонтович: Незнаменитый украинец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
802703
   Николай Леопольдович Корженевский(1879-1958 гг).. – Ташкент, 1962. – 32с.
802704
  Семенов В.С. Николай Лесков / В.С. Семенов. – М., 1981. – 302с.
802705
  Рассаднев С.А. Николай Лисицын / С.А. Рассаднев. – Тула, 1968. – 52с.
802706
  Булат Т.П. Николай Лысенко / Т.П. Булат. – Киев : Музична Україна, 1981. – 118 с.
802707
  Никулина Н.И. Николай Львов / Н.И. Никулина. – Ленинград, 1971. – 133 с.
802708
  Куликов Б.П. Николай Майоров. Очерк жизни и творчества. / Б.П. Куликов. – Ярославль, 1972. – 64 с.
802709
  Баг Е. Николай Маломуж: "В Украине разработали новую стратегию национальной безопасности" // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 декабря (№ 274). – С. 8. – ISSN 1997-1249


  "...3 декабря в стенах Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялась Международная научно-практическая конференция. Основная цель этого мероприятия - откровенный и глубинный диалог с представителями органов власти, науки, ...
802710
  Малютина А.И. Николай Мамин: Очерк жизни и творчества. / А.И. Малютина. – Красноярск, 1984. – 89 с.
802711
   Николай Мариусович Радин. – М., 1965. – 384с.
802712
   Николай Мариусович Радин. – М., 1966. – 384с.
802713
  Назаров А.Ф. Николай Маркин / А.Ф. Назаров. – Горький, 1977. – 79с.
802714
  Мащенко С.Т. Николай Марков - философ и педагог / Станислав Мащенко. – Чернигов : Северянская мысль, 2009. – 132 с. – ISBN 966-7905-77-2
802715
   Николай Маркович Эмануэль. – М, 1986. – 199с.
802716
   Николай Мацедонский / Мацедонский, Выставка, Москва. произведений., 1979. – М., 1979. – 21с.
802717
  Долинская Е.Б. Николай Метнер : монографическй очерк / Е.Б. Долинская. – Москва : Музыка, 1966. – 192 с.
802718
  Клиорина И.С. Николай Мещеряков: Очерк жизни и деятельнсти / И.С. Клиорина. – Красноярск, 1978. – 336с.
802719
  Клиентов А. Николай Миклухо-Маклай, или Человек с Луны / Алексей Клиентов; художник Марк Лисогорский. – Москва : Белый город, 2007. – 64с. : илл. – (Исторический роман). – ISBN 978-5-7793-1202-8
802720
  Верещагина Н.В. Николай Мирликийский - духовный патрон новообращенного Киева : [монография] / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2012. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 178-215. – ISBN 978-966-190-618-0
802721
  Исакова О.В. Николай Митрофанович Крылов / О.В. Исакова. – М, 1945. – 30с.
802722
  Боголюбов А.Н. Николай Митрофанович Крылов / А.Н. Боголюбов, В.М. Урбанский. – Киев, 1987. – 175с.
802723
   Николай Митрофанович Никонов.. – М, 1967. – 30с.
802724
  Ольшанская Н. Николай Михайлович Аввакумов / Н. Ольшанская. – М., 1952. – 82с.
802725
   Николай Михайлович Аввакумов (1908-1945). – Москва : Сов. художник, 1952. – 81 с., [2] л. портр. : ил., портр.
802726
  Соловьев В.П. Николай Михайлович Амосов. Фрагменты воспоминаний о событиях прошедших лет // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 127-130. – ISSN 0374-3896
802727
  Буланов Н.М. Николай Михайлович Буланов. / Н.М. Буланов. – М., 1980. – 8с.
802728
   Николай Михайлович Дружинин (1886-1986). – Москва, 1987. – 94с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Сер. истории ; Вып. 16)
802729
   Николай Михайлович Жаворонков. – Москва, 1987. – 132 с.
802730
  Зиновьев Н.М. Николай Михайлович Зиновьев / Н.М. Зиновьев. – Москва : Палех, 1978. – [56] с.
802731
  Тихомирова Мария Александровна Николай Михайлович Зиновьев художник палеха / Тихомирова Мария Александровна. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 156с.
802732
  Старчевский А. Николай Михайлович Карамзин / А. Старчевский. – С. Петербург, 1849. – 280с.
802733
  Смирнов А.Ф. Николай Михайлович Карамзин / А.Ф. Смирнов. – Москва : Российская газета, 2005. – 560с., [ 32с. илл. ]. – ISBN 5-94829-021-2
802734
   Николай Михайлович Книпович, 1862-1939 : библиографический указатель. – Л., 1974. – 170с.
802735
  Матафонов В.С. Николай Михайлович Кочергин / В.С. Матафонов. – Ленинград, 1978. – 111с.
802736
   Николай Михайлович Кулагин.. – М., 1960. – 55с.
802737
  Дунаевский В.А. Николай Михайлович Лукин / В.А. Дунаевский, А.Б. Цфасман. – М., 1987. – 192с.
802738
  Лунина В.А. Николай Михайлович Пржевальский : (к шестидесятилетию со дня смерти) / В.А. Лунина, С.Н. Рязанцев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1948. – 44с. : карта
802739
  Хмельницкий С. Николай Михайлович Пржевальский 1839-1888 / С. Хмельницкий. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 420с. – (ЖЗЛ)
802740
  Каратаев Н.М. Николай Михайлович Пржевальский. Первый исследователь природы Центральной Азии / Н.М. Каратаев. – Москва: Ленингград : АН СССР, 1948. – 284с.
802741
  Абрамова А.В. Николай Михайлович Ромадин / А.В. Абрамова. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 33 л. ил. – (Мастера советского искусства)
802742
  Недошивин Г.А. Николай Михайлович Ромадин / Г.А. Недошивин. – М., 1961. – 86с.
802743
  Рожнова О.В. Николай Михайлович Ромадин / О.В. Рожнова. – Ленинград, 1976. – 298с.
802744
  Рожнова О.В. Николай Михайлович Ромадин / О.В. Рожнова. – Ленинград, 1984. – 60с.
802745
  Крупеников И.А. Николай Михайлович Сибирцев / И.А. Крупеников. – М, 1979. – 111с.
802746
   Николай Михайлович Сикорский : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГБЛ, 1979. – 77с.
802747
   Николай Михайлович Синицын / В.Н. Огнев, С.С. Кузнецов, Г.С. Поршняков, В.М. Синицын. – Ленинград (Сактпетербург) : Изд. Лениградского ун-та, 1969. – 32 с. – (Выдающиеся ученые Лениградского университета / ЛГУ им. Жданова)
802748
  Шпис К.В. Николай Михайлович Страхов / К.В. Шпис. – Москва, 1957. – 40с.
802749
  Парамонов В И. Коробчкин Николай Михайлович Федоровский / В И. Коробчкин Парамонов. – М., 1979. – 166с.
802750
   Николай Михайлович Федоровский : [Геолог.-минеролог]. – Москва : Наука, 1986. – 51с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 36 ; Сер. геол. наук)
802751
   Николай Михайлович Чернышев.. – М, 1978. – 235с.
802752
  Борзаковский П. Николай Михайлович Языков 1803-1846. – Одесса, 1913. – 23 с.
802753
  Парфенов Л.А. Николай Мордвинов. / Л.А. Парфенов. – М., 1981. – 200с.
802754
   Николай Муралов. – М., 1990. – 238с.
802755
  Муратов Н.Е. Николай Муратов / Н.Е. Муратов. – Ленинград, 1978. – 18с.
802756
  Иконников А.В. Николай Мясковский / А.В. Иконников. – Москва; Ленинград, 1944. – 44с.
802757
  Кущевский И.А. Николай Негорев / И.А. Кущевский. – М., 1984. – 396с.
802758
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – М.-Птгр., 1923. – 339с.
802759
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – Москва : Художественная литература, 1958. – 343с.
802760
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – Новосибирск, 1959. – 352с.
802761
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – Иркутск, 1988. – 620с.
802762
  Дубинянская Я. Николай Некрасов: драма на охоте // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 8 (72). – С. 45-65. – ISSN 1819-6268
802763
  Зименко В.М. Николай Никанорович Дубовский 1859-1918 / В.М. Зименко. – М.Л., 1949. – 28с.
802764
   Николай Никанорович Пузанов, и.д. доцента Киевской духовной академии : некролог и речи при погребении // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 18 с. : 1 портр.
802765
   Николай Никифоров. – М., 1987. – 31с.
802766
  Финашина Г.М. Николай Николаевич Андреев / Г.М. Финашина. – М, 1963. – 57с.
802767
  Гленкин Г.В. Николай Николаевич Андреев, 1880-1970 / Г.В. Гленкин. – М., 1980. – 87с.
802768
  Распопова В.М. Николай Николаевич Аничков. / В.М. Распопова. – М.Л., 1950. – 44с.
802769
  Миноранский В.А. Николай Николаевич Архангельский : Очерки жизни и деятельности. / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1989. – 71с.
802770
  Финашина Г.М. Николай Николаевич Баранский / Г.М. Финашина, Р.И. Кузьменко. – Москва : Наука, 1971. – 120с.
802771
  Фрейкин З.Г. Николай Николаевич Баранский / З.Г. Фрейкин. – Москва : Мысль, 1990. – 126 с. – (Замечательные географы и путешественники). – ISBN 5-244-00443-3
802772
  Беляев А.И. Николай Николаевич Бекетов - выдающийся русский физико-химик и металлург / А.И. Беляев. – М., 1953. – 132с.
802773
  Турченко Я.И. Николай Николаевич Бекетов / Я.И. Турченко. – М., 1954. – 208с.
802774
  Лютый А.П. Николай Николаевич Бекетов // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 48-49
802775
  Огиевецкий А.С. Николай Николаевич Бенардос / А.С. Огиевецкий, Л.Д. Радунский. – М.-Л., 1952. – 206с.
802776
  Штокало И.З. Николай Николаевич Боголюбов / И.З. Штокало, Н.П. Еругин. – Минск, 1969. – 1901-1908с.
802777
  Шмигевский Н.В. Николай Николаевич Боголюбов (1909-1992) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 48-49
802778
  Епифанова А.П. Николай Николаевич Боголюбов. / А.П. Епифанова. – М., 1959. – 50с.
802779
  Вышеславцев Н.Н. Николай Николаевич Вышеславцев 1890-1952 / Н.Н. Вышеславцев. – Москва : Советский художник, 1979. – [38] с.
802780
  Костин В.И. Николай Николаевич Ге / В.И. Костин. – М.-Л., 1946. – 31с.
802781
  Ге Н.Н. Николай Николаевич Ге / Н.Н. Ге. – М, 1977. – 20с.
802782
   Николай Николаевич Ге. – М, 1978. – 400с.
802783
  Тарасов В.Ф. Николай Николаевич Ге / В.Ф. Тарасов. – Ленинград, 1989. – 96 с.
802784
  Матвеева Л.В. Николай Николаевич Доброхотов. К 100-летию со дня рождения / Л.В. Матвеева, А.Г. Луговский // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 353-360. – ISBN 5-12-000444-X
802785
  Прохоров А.А. Николай Николаевич Дубовский / А.А. Прохоров. – Л., 1967. – 47с.
802786
  Жуков Н.Н. Николай Николаевич Жуков / Н.Н. Жуков. – Москва, 1979. – 136с.
802787
  Никулина О.Р. Николай Николаевич Жуков. / О.Р. Никулина. – М, 1960. – 123с.
802788
  Меншуткин Б.Н. Николай Николаевич Зинин. Его жизнь и научная деятельность / Б.Н. Меншуткин. – 3-е изд. – Берлин; Петербург, 1921. – 122с.
802789
  Кан С.И. Николай Николаевич Зубов / С.И. Кан. – Москва : Наука, 1981. – 135с.
802790
   Николай Николаевич Иноземцев. – Москва : Наука, 1981. – 101с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 11 ; Сер. экономики)
802791
  Епифанова А.П. Николай Николаевич Лузин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 32с.
802792
   Николай Николаевич Лузин: Сб. ст. к 100-летию со дня рождения. – М., 1983. – 64с.
802793
  Сергеева О.П. Николай Николаевич Лямин / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 16с.
802794
  Путилов Б.Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай: Путешественник, ученый, гуманист / Б.Н. Путилов. – М., 1981. – 213с.
802795
   Николай Николаевич Некрасов. – Москва, 1977. – 76с. – (Материалы к биобиблиографи ученых СССР : Серия экономики ; Вып. 8)
802796
   Николай Николаевич Рыбников -- народный артист РСФСР.. – М, 1949. – 12с.
802797
  Алпатов М.В. Николай Николаевич Сапунов. (1880-1912) / М.В. Алпатов, Е.А. Гунст. – Москва, 1965. – 48с.
802798
   Николай Николаевич Семенов, 1896-1986.. – М., 1990. – 135с.
802799
  Гармонов И.В. Николай Николаевич Славянов, 1878-1958 / И.В. Гармонов; Иванов В.В. – М., 1985. – 127с.
802800
  Миллер В. Николай Николаевич Харузин (25 марта 1900) : с приложением портрета и библиографического перечня печатных его трудов / В. Миллер. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1900. – 14 с. – (Оттиск из XLV кн. "Этнографического Обозрения")
802801
  Томпакова О.М. Николай Николаевич Черепнин / О.М. Томпакова. – Москва : Музыка, 1991. – 111 с.
802802
  Арендт Ю.А. Николай Николаевич Яковлев (19870-1966) / Ю.А. Арендт, Р.И. Горячева. – Москва, 1967. – 92с.
802803
   Николай Николаевич Яненко.. – Новосибирск, 1988. – 300с.
802804
  Багдасарьян С.М. Николай Нилович Бурденко / С.М. Багдасарьян. – М., 1948. – 292с.
802805
  Нестерова Н.М. Николай Нилович Бурденко. (1876-1946) / Н.М. Нестерова. – Москва, 1953. – 79с.
802806
  Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское просвещение 18 века / Г.П. Макогоненко. – Л : Художественная литература, 1951. – 544 с.
802807
  Рассадин С.Б. Николай Носов. / С.Б. Рассадин; Миримский С. – М. : Детская литература, 1961. – 49 с.
802808
  Конкин С.С. Николай Огарев : Жизнь, идейно-творческие искания, борьба / С.С. Конкин. – Саранск : Мордовск. кн. изд-во, 1975. – 432 с.
802809
  Конкин С.С. Николай Огарев. (Жизнь, идейно-творческие искания, борьба) / С.С. Конкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Саранск, 1982. – 504 с.
802810
  Шишков А.М. Николай Орем, философ, ученый и переводчик второй половины XIV в. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 134-139. – ISSN 0042-8744
802811
  Халаминская М.Н. Николай Осенев / М.Н. Халаминская. – М., 1972. – 110с.
802812
  Григорян Н.А. Николай Осипович Ковалевский. / Н.А. Григорян. – М, 1978. – 159с.
802813
  Вагапова Н.М. Николай Осипович Массалитинов и болгарский театр ХХ века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 55-67. – ISSN 0132-1366


  Микола Осипович Массалітінов — рос. і болгарський театральный діяч, актор, режисер, педагог, народный артист НРБ (1948)
802814
   Николай Островский. – Орел, 1938. – 161 с.
802815
  Трегуб С. Николай Островский / С. Трегуб. – М. : Художественная литература, 1939. – 86 с.
802816
  Балабанович Е.З. Николай Островский : 1904-1936 : биогр. очерк / Е.З. Балабанович. – Краснодар : Краев. книгоизд-во,, 1946. – 80 с. : ил.
802817
  Венгров Н. Николай Островский / Н. Венгров. – Москва, 1952. – 320 с.
802818
   Николай Островский. – Краснодар, 1952. – 267 с.
802819
   Николай Островский. – Краснодар, 1954. – 312с.
802820
  Караваева А.А. Николай Островский / А.А. Караваева. – М. : Знание, 1954. – 31 с.
802821
  Трегуб С.А. Николай Островский / С.А. Трегуб. – М. : Советский писатель, 1954. – 184 с.
802822
  Лавконен Н.И. Николай Островский / Н.И. Лавконен. – Москва, 1954. – 32 с.
802823
  Венгров Н. Николай Островский / Н. Венгров. – Москва, 1956. – 411с.
802824
  Трегуб С.А. Николай Островский / С.А. Трегуб. – 2-е изд., доп. – М. : Советский писатель, 1957. – 202 с.
802825
  Островская Е.А. Николай Островский / Е.А. Островская, А.П. Лазарева. – Краснодар : Молодая гвардия, 1964. – 116 с. – (Жизнь замечательных людей)
802826
   Николай Островский. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1974. – 96 с.
802827
  Яковлев Г.М. Николай Островский / Г.М. Яковлев. – Москва : Политиздат, 1975. – 87 с. – (Когда им было двадцать)
802828
   Николай Островский : Указ. лит. – Москва, 1976. – 68с.
802829
  Островская Р. Николай Островский / Р. Островская. – София, 1977. – 232 с.
802830
   Николай Островский. – М. : Советская Россия, 1987. – 206 с.
802831
  Островская Р.П. Николай Островский / Р.П. Островская. – 5-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 221 с.
802832
  Вядро Ш.Я. Николай Островский и его читатели. (К проблеме "Писатель - читатель") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вядро Ш.Я. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 21 с.
802833
  Осипов А.В. Николай Островский и молодежь мира / А.В. Осипов. – Пермь, 1961. – 49с.
802834
  Корольчук Р.М. Николай Островский комсомол / Р.М. Корольчук, А.Е. Островская. – Л, 1956. – 115 с.
802835
  Островская Е.А. Николай Островский. / Е.А. Островская, А.П. Лазарева. – Краснодар, 1964. – 116 с.
802836
  Балабанович Е.З. Николай Островский. [1904-1936] : биографический очерк / Е. Балабанович ; под ред. И. Клабуновского. – Москва : Гослитмузей, 1945. – 72 с. : ил., портр., факс. – На обл. автор не указан
802837
  Тимофеев В.И. Николай Островский. Критико-биогр. очерк. / В.И. Тимофеев, М.В. Ширяева. – М., 1957. – 229 с.
802838
   Николай Островский. Фотографии, документы, иллюстрации. – Москва, 1964. – 103с.
802839
  Райнов Н. Николай Павлович / Н. Райнов. – София, 1955. – 173с.
802840
  Езерский В.И. Николай Павлович Барабашов / В.И. Езерский. – Х, 1965. – 36с.
802841
  Лаврова О.И. Николай Павлович Ульянов / О.И. Лаврова. – М., 1953. – 56с.
802842
   Николай Павлович Ульянов. – М., 1953. – 76с.
802843
  Леняшин В.А. Николай Павлович Ульянов / В.А. Леняшин. – Л, 1976. – 45с.
802844
  Муратов П.П. Николай Павловичь Ульянов / П.П. Муратов, Б. Грифцов. – М.-Л., 1925. – 102с.
802845
   Николай Пантелеймонович Семененко : [Геолог]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 64с. – (Библиография ученых УССР : Сер. осн. в 1968г.). – ISBN 5-12-000398-2
802846
  Коржев В.Г. Николай Перевалов. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1978. – 63 с.
802847
   Николай Передний. – Москва, 1991. – 55с.
802848
   Николай Петрович Баталов.. – М., 1971. – 208с.
802849
  Опимах И. Николай Петрович Богданов-Бельский "Устный счет, в школе С.А. Рачинского" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-76


  Картина "Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского" русского художника Н.П. Богданова-Бельского (1868-1945), написанная в 1895 г. Ее можно найти в учебниках по математике и сборниках задач на смекалку. Дело в том, что ее сюжет - урок в школе, и на ...
802850
   Николай Петрович Дубинин. – Москва : Наука, 1989. – 189с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 3 ; Сер. биол. наук. Генетика). – ISBN 5-02-005335-Х
802851
   Николай Петрович Индуюхов. – М, 1986. – 6с.
802852
  Грачева О.А. Николай Петрович Киселев : Биобиблиогр. указ. / Гос. б-ка им. В. И. Ленина; Н.-и. отд. истории кн., редких и особо цен. изд. ( Музей кн.); Сост. и авт. вступ. ст. О. А. Грачева, К. П. Сокольская. – Москва : ГБЛ, 1984. – 27с.
802853
   Николай Петрович Комарь. – Харьков, 1978. – 63с.
802854
  Порто И.Б. Николай Петрович Крымов / И.Б. Порто. – Л., 1973. – 47с.
802855
   Николай Петрович Крымов. Выставка произведений. – Москва, 1984. – 79 с.
802856
  Шеремеев Е.Е. Николай Петрович Пашенцев (1921-2011): искусство публично мыслить : научное историко-документальное изд. / Е.Е. Шеремеев ; [науч. ред. Параманов В.Н.]. – Самара : Ас Гард, 2012. – 512, [4] с. : ил. – Приложения: с. 485-510. – ISBN 978-5-4259-0182-8
802857
  Богоявленский А.Ф. Николай Петрович Слугинов / А.Ф. Богоявленский, Е.Е. Аверьянов. – Казань, 1981. – 71с.
802858
  Костюченко А. Николай Пирогов: лишь бы хватило жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
802859
  Уварова Е.Д. Николай Погодин / Е.Д. Уварова. – М : Знание, 1959. – 32 с.
802860
  Горланов Г.Е. Николай Почивалин / Г.Е. Горланов. – Саратов, 1985. – 167 с.
802861
   Николай Присекин: Альбом. – Москва, 1989. – 158с.
802862
  Епифанова А.П. Николай Прокопьевич Чижевский. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1947. – 44с.
802863
  Курган В.П. Николай Прокофьевич Карачарсков / В.П. Курган. – Санкт-Петербург, 1992. – 72с.
802864
   Николай Прокофьевич Федоренко. – Москва, 1979. – 106с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Сер. экономики ; Вып. 11)
802865
  Иоффе П.И. Николай Пронин / П.И. Иоффе. – Москва : Советский писатель, 1957. – 355 с.
802866
  Лаппо Д.Д. Николай Разин / Д.Д. Лаппо. – М, 1959. – 60с.
802867
  Вебер Ю.Г. Николай Рассийский и его товарищи / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1951. – 192с.
802868
  Шамин Степан Николай Рерих - археолог и живописец // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С. 123-141
802869
  Полякова Е.И. Николай Рерих / Е.И. Полякова. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 304с.
802870
  Петрова О.Ф. Николай Рерих / О.Ф. Петрова, Е.М. Островская. – Л., 1990. – 31с.
802871
   Николай Рерих [Електронний ресурс]. – Москва : Windows & Macintosh, 1996. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC 1386/33 или старше или Ьфсштещыр с процессором 68К или PowerPC. Оперативная память- 8МВ. Видео - 256 цветов, разр. 640х480. МРС совместимая звуковая карта. Манипулятор "мышь", CD-ROM дисковод.-Заглавие с этикетки диска


  Macromedia and Macromedia Logo are trademarks of Macromedia? Inc. Windows is trademark of Microsoft Corp. Macintosh is trademark of Apple Computer, Inc. Свыше 500 картин. Архивные фотографии. Около 3-х часов звуковых комментариев к ...
802872
  Сойни Е.Г. Николай Рерих и Север / Е.Г. Сойни. – Петрозаводск, 1987. – 166с.
802873
  Полякова Е.И. Николай Рерих. / Е.И. Полякова. – М., 1973. – 303с.
802874
   Николай Рерих. Альбом репродукций. – Москва, 1970. – 14с.
802875
  Петухова О. Николай Римский-Корсаков: жизнь в тональности ми-бемоль мажор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 59-71. – ISSN 1819-6268
802876
  Ромадин Н.М. Николай Ромадин / Н.М. Ромадин. – Москва, 1981. – 279с.
802877
  Соловцов А.А. Николай Рубинштейн / А.А. Соловцов. – М., 1946. – 46с.
802878
  Виноградов А. Николай Руднев / А. Виноградов. – Харків, 1956. – 91с.
802879
   Николай Рыбников.. – М, 1965. – 18с.
802880
  Звездаева В.А. Николай Рыленков / В.А. Звездаева. – М., 1987. – 253с.
802881
  Гудзий Н.К. Николай Саввич Тихонравов / Н.К. Гудзий. – М, 1956. – 84с.
802882
  Перцовский В.С. Николай Самохин / В.С. Перцовский. – Новосибирск, 1987. – 78с .
802883
  Асафова Н.М. Николай Севастьянович Державин / Н.М. Асафова. – Москва, 1949. – 72с.
802884
  Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1990. – 140 с.
802885
  Асафова Н.М. Николай Семенович Курнаков / Н.М. Асафова, Н.Ф. Каретникова. – Москва, 1961. – 106с.
802886
  Соловьев Ю.И. Николай Семенович Курнаков, 1860-1941 / Ю.И. Соловьев. – М., 1986. – 270с.
802887
  Гроссман Л.П. Николай Семенович Лесков / Л.П. Гроссман. – Москва, 1956. – 32с.
802888
   Николай Семенович Лесков (1831-1895) : К 150-летию со дня рождения: Библиогр. и метод. рекоменд. – Москва, 1980. – 20с.
802889
  Дурылин С. Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики и религиозного творчества // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 114-137. – ISSN 0131-2332
802890
  Полканов А.И. Николай Семенович Самокиш / А.И. Полканов. – Симферополь, 1960. – 120с.
802891
   Николай Семенович Самокиш.. – М, 1953. – 60с.
802892
  Ткаченко В.Я. Николай Семенович Самокиш. Жизнь и творчество. 1860-1944. / В.Я. Ткаченко. – М., 1964. – 127с.
802893
  Морщихина А.С. Николай Семенович Тихонов. Библиогр. указ. его произвед. и лит. о нем. 1918-1970 гг. / А.С. Морщихина. – Л., 1975. – 443с.
802894
  Морозов А.Д. Николай Семенович Шустов / А.Д. Морозов, 1955. – 24с.
802895
  Гапеева В.И. Николай Сергеевич Кочуков / В.И. Гапеева. – Л., 1984. – 104с.
802896
   Николай Сергеевич Полуэктов: Химик-аналитик.. – К., 1986. – 103с.
802897
   Николай Сергеевич Присекин. Живопись: К 60-летию со дня рождения: Каталог выставки. – Москва, 1989
802898
   Николай Сергеевич Шатский (1895-1960). – Москва : Наука, 1991. – 68с. – (Материалы к библиографии ученых СССР : Серия геологических наук ; Вып.41). – ISBN 5-02-002199-7
802899
  Новоспасский К.М. Николай Сердюков - Герой Советского Союза. / К.М. Новоспасский. – Сталинград, 1946. – 16с.
802900
  Григорьва Г.В. Николай Сидельников / Г.В. Григорьва. – Москва : Советский композитор, 1986. – 133 с.
802901
  Цимбал С.Л. Николай Симонов / С.Л. Цимбал. – Л, 1973. – 291с.
802902
  Любомудров М.Н. Николай Симонов в Петрограде-Ленинграде. / М.Н. Любомудров. – Л., 1988. – 269с.
802903
  Гайдовский Г.н. Николай Сипягин / Г.н. Гайдовский. – М., 1951. – 112с.
802904
  Неуймина Н.К. Николай Сладков: Писатель и человек / Н.К. Неуймина. – Л., 1988. – 285с.
802905
  Павлов В.А. Николай Смирнов - сотрудник журнала "Иртыш, превращающийся в Ипокрену" / В.А. Павлов. – Свердловск, 1983. – 36с.
802906
  Павлов А. Николай Смуров. / А. Павлов. – Кострома, 1953. – 48с.
802907
  Клюкин В.И. Николай Сормах, 1894-1945 / В.И. Клюкин, И.А. Болдырев. – Киров, 1978. – 103с.
802908
  Шафрановский И.И. Николай Стенон (Нильс Стенсен) - кристаллограф, геолог, палеонтолог, анатом. 1638-1686. / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, 1972. – 179с.
802909
  Шмидт И.М. Николай Степанович Пименов. 1812-1864 / И.М. Шмидт. – М., 1953. – 28с.
802910
   Николай Степанович Трошин. – Москва : Советский художник, 1968. – 20 с.
802911
  Иосько М.И. Николай Судзиловский-Руссель. / М.И. Иосько. – Минск, 1976. – 335с.
802912
  Щелкин А.Г. Николай Тимашев - о перспективах завершения советского периода // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 137-141. – ISSN 0132-1625
802913
  Соловьев Б.И. Николай Тихонов / Б.И. Соловьев. – М., 1958. – 232с.
802914
  Турков А.М. Николай Тихонов / А.М. Турков. – М., 1960. – 39с.
802915
  Шошин В.А. Николай Тихонов / В.А. Шошин. – М., 1990. – 142с.
802916
  Хренков Д.Т. Николай Тихонов в Ленинграде / Д.Т. Хренков. – Л, 1984. – 209с.
802917
  Гринберг И.Л. Николай Тихонов. / И.Л. Гринберг. – М., 1952. – 280с.
802918
  Шошин В.А. Николай Тихонов: Очерк жизни и творчества / В.А. Шошин. – Л., 1981. – 304с.
802919
  Мансветов Н.В. Николай Толмачев. (Большевик-подпольщик, полит. комиссар Красной Арми. 1895-1919. Ист.-биогр. очерк) / Н.В. Мансветов. – Л., 1960. – 139с.
802920
  Плющев В.А. Николай Томин. / В.А. Плющев. – М., 1966. – 148с.
802921
  Минина В.Б. Николай Томский / В.Б. Минина. – Москва, 1980. – 327с.
802922
   Николай Трофимов. – Ленинград, 1983. – 34 с.
802923
  Дедусенко И.В. Николай Успенский / И.В. Дедусенко. – Тула, 1975. – 81с.
802924
  Малютина А.И. Николай Устинович. / А.И. Малютина. – Красноярск, 1979. – 127с.
802925
  Тельпугов В.П. Николай Ушаков / В.П. Тельпугов. – М., 1961. – 132с.
802926
  Гришина Е.М. Николай Фадеечев / Е.М. Гришина. – М., 1990. – 246с.
802927
  Семенова С.Г. Николай Федоров и Фридрих Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.167-185. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
802928
  Семенова С.Г. Николай Федоров. / С.Г. Семенова. – М., 1990. – 383с.
802929
  Кузьменко Р.И. Николай Федорович Бельчиков / Р.И. Кузьменко. – М, 1965. – 88с.
802930
  Нестерова Н.М. Николай Федорович Гамалея. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 43с.
802931
  Быстров Д. Николай Федорович Данилов / Д. Быстров. – Беломорск, 1944. – 15с.
802932
  Иванов С.Н. Николай Федорович Катанов. / С.Н. Иванов. – М-Л, 1962. – 107с.
802933
  Иванов С.Н. Николай Федорович Катанов. / С.Н. Иванов. – М, 1973. – 114с.
802934
  Юферова А.А. Николай Федорович Новиков. / А.А. Юферова. – Л., 1983. – 140с.
802935
  Зайцев Н.В. Николай Федорович Погодин / Н.В. Зайцев. – М.-Л. : Искусство, 1958. – 335 с.
802936
   Николай Федорович Федоров - основатель "Национальной Организации Витязей". – Вологда : Книжное наследие, 2007. – 110, [2] с., [1] л. портр., [8] л. фотоил. – На тит. л. указ. также: Памяти Николая Федоровича Федорова, и к 70-летию созд. "Национальной Организации Витязей". - На авантит.: вступ. слово Михаила Епископа Женевского и Западно-Европейского
802937
   Николай Федорович Шульга (К 60-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 781. – С. 112-113. – (Серія фізична ; Вип. 3/35/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
802938
   Николай Филиппов : живопись : [кат. выст.]. – Москва : Советский художник, 1990. – 23 с. – В надзаг.: Моск. орг. Союза художников РСФСР, Выст. зал Дзержинского р-на г. Москвы
802939
  Вильчинский В.П. Николай Филиппович Павлов / В.П. Вильчинский. – Ленинград : Наука, 1970. – 183 с.
802940
   Николай Холодков. – М., 1988. – 8с.
802941
  Клинчин А.П. Николай Хрисанфович Рыбаков. 1811-1876 / А.П. Клинчин. – М., 1952. – 244с.
802942
  Черкасов Н.К. Николай Черкасов / Н.К. Черкасов. – М, 1976. – 432с.
802943
  Дрейден С.Д. Николай Черкасов. Путь актера. / С.Д. Дрейден. – Л.-М., 1937. – 160с.
802944
  Церетели К.Д. Николай Шенгелая / К.Д. Церетели. – М, 1968. – 88с.
802945
   Николай Штамм: Скульптура. – Москва, 1986. – 24с.
802946
  Мейланд В.Л. Николай Штамм: Скульптура. Живопись. Графика / В.Л. Мейланд. – М., 1984. – 33с.
802947
  Чачко М.И. Николай Щорс. / М.И. Чачко. – М., 1956. – 64с.
802948
  Осипов К. Николай Эрнестевич Бауман / К. Осипов. – М, 1946. – 72с.
802949
  Новоселов М.А. Николай Эрнестович Бауман. 1873-1905. / М.А. Новоселов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 248с.
802950
  Иоффе М.Л. Николай Эрнестович Радлов / М.Л. Иоффе. – М, 1964. – 176с.
802951
  Непомнящий А.А. Николай Эрнст - первый заведующий академической библиотекой Таврического университета // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 201-208. – ISBN 978-617-689-046-1
802952
  Непомнящий А.А. Николай Эрнст в Таврическом обществе истории, археологии и этнографии // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 198-218. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадуються прізвища А.І. Маркевича та Г.А. Максимовича.
802953
   Николай Яковлевич Аристов (1834-1882 г.) : (некролог) // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 6 с.
802954
   Николай Яковлевич Володин: Живопись. – М., 1988. – 24с.
802955
  Окладников А.П. Николай Яковлевич Марр и советская археология / А.П. Окладников. – Л., 1950. – 76с.
802956
  Миханкова В.А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. / В.А. Миханкова. – М.-Л., 1935. – 363с.
802957
   Николай Яковлевич Мясковский : статьи, письма, воспоминания. – Москва : Советский композитор
1. – 1959. – 258 с.
802958
   Николай Яковлевич Мясковский : статьи, письма, воспоминания. – Минск : Советский писатель
2. – 1960. – 588 с.
802959
  Бондарчик В.К. Николай Яковлевич Никифоровский. / В.К. Бондарчик, И.Г. Чигринов. – Минск, 1960. – 104с.
802960
  Ганьшин В.Н. Николай Яковлевич Цингер - геодезист, астроном и картограф / В.Н. Ганьшин ; ред. В.Б. Флорентьев. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 115 с.
802961
  Владимироская А.Р. Николай Янет / А.Р. Владимироская. – Ленинград-Москва, 1965. – 129с.
802962
  Прытков В.А. Николай Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1949. – 39с.
802963
  Порудоминский В. Николай Ярошенко / В. Порудоминский. – Москва : Искусство, 1979. – 199с. – (Жизнь в искусстве)
802964
   Николас Гильен. – М., 1956. – 32с.
802965
   Николас Гильен. – М., 1964. – 100с.
802966
  Плавскин З.И. Николас Гильен / З.И. Плавскин. – М.-Л, 1965. – 152с.
802967
  Кузьминская И. Николас Гильен и его русские переводчики // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 47-77
802968
  Аухьер А. Николас Гильен: Жизнь и товрчество / А. Аухьер. – Москва, 1989. – 301с.
802969
  Аухьер Анхель Николас Гильен: критико-биографическое исследование. : Автореф... наук: 100105 / Аухьер Анхель; Инст. мировой лит. Ан СССР. – М., 1973. – 34л.
802970
  Шубрт И. Николас Луман: проблемы коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 1 (333). – С.5-15. – ISSN 0132-1625
802971
  Суглобов Г.А. Николин день. / Г.А. Суглобов. – М., 1965. – 80с.
802972
  Суглобов Г.А. Николин день. / Г.А. Суглобов. – 2-е изд. – М., 1974. – 79с.
802973
  Суглобов Г.А. Николин день. / Г.А. Суглобов. – 3-е изд. – М., 1978. – 79с.
802974
  Рудяков Г.М. Николина гора / Г.М. Рудяков. – М., 1987. – 142с.
802975
  Бочкова Луиза Владимировна Николоз Бараташвили и грузинская поэзия 60-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бочкова Луиза Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 27л.
802976
  Квасхвадзе Ш.К. Николоз Канделаки. / Ш.К. Квасхвадзе. – М., 1961. – 55с.
802977
  Морозов Н. Николя Саркози - это по-прежнему буря и натиск // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Суперпрезидент продовжує суперреформу
802978
  Арзаканян М.Ц. Николя Саркози // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 0042-8779
802979
  Горохов Д. Николя Саркози хочет сменить стиль и Франции, и Европы / Д. Горохов, Н. Морозов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  Погляди президента Франції
802980
  Стрельцова Я. Николя Саркози. Перспективы сотрудничества России - Франции - ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 54-61. – ISSN 0131-2227
802981
  Шевченко С.М. Никольск / С.М. Шевченко. – Саратов, 1979. – 79с.
802982
  Робардс К. Никому не говори = Whispers at midnight : Роман / Карен Робардс; Пер. с англ. Е. Каца. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Голос сердца). – ISBN 5-699-08043-0
802983
  Киселева М.С. Никому не завидую / М.С. Киселева. – М, 1984. – 192с.
802984
  Зорин В.Г. Никому не отдам Россию / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1966. – 83с.
802985
  Маркиш С.П. Никому не уступлю! Рассказы об Эразме из Роттердама Симона Маркиша. / С.П. Маркиш. – М., 1966. – 214с.
802986
  Иванов В.В. Никому неизвестный писатель Всеволод Иванов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 387-408. – ISSN 0042-8795
802987
  Лупий Олесь Никому тебя не отдам : роман / Лупий Олесь. – М., 1991. – 394с.
802988
  Бахревский В.А. Никон / В.А. Бахревский. – М, 1988. – 396с.
802989
  Мордвинцев В.М. Никон и русская духовная культура XVII в. : образование, книгопечатание, литература // Sredny Dynaj a jvhorychdna Evropa vo vcasnom stredoveki. – Bratislava, 1995
802990
  Щигленко Евгений Никон, седьмой патриарх : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 155-162 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
802991
   Никонов Николай Митрофанович.. – М, 1990. – 31с.
802992
  Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков / Б.М. Клосс. – М., 1980. – 312с.
802993
  Меньшиков Г.И. Никополю 200. / Г.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1980. – 143с.
802994
  Акимов А.С. Никополь : путеводитель / А.С. Акимов. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 110с.
802995
   Никопольский марганцеворудный бассейн.. – М, 1964. – 536с.
802996
  Бердзнишвили М.М. Никорцминдский "дацерили" ХI века как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Бердзнишвили М.М.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 20 с.
802997
  Новак И. Никотин // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 6-51. – ISSN 1728-8568
802998
  Леутский К.М. Никотиновая кислота. Витамин РР / К.М. Леутский. – Львов, 1972. – 182с.
802999
  Куземский В.С. Никто и ничего никому не доказал...Проблема авторства романа-эпопеи М.А. Шолохова // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 69-83
803000
  Недель Ю.Г. Никто из нас не Робинзон. / Ю.Г. Недель. – М., 1988. – 60с.
<< На початок(–10)801802803804805806807808809810(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,