Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>
769001
  Астаф"єв О. "Літературна держава" на далекій чужині / бесіду вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Березень (№ 3)


  Олександр Астаф"єв про творчість українських письменників-емігрантів і важливість її вивчення в контексті української літератури.
769002
  Наєнко М. "Літературна кафедра" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 258-259. – ISBN 978-617-7993-01-7
769003
  Наєнко М. "Літературна кафедра, 2" // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 260-261. – ISBN 978-617-7993-01-7
769004
  Наєнко М. "Літературна Україна" як джерело // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  Д-р філол. наук, проф. М. Наєнко про "ЛУ" як читач, як член редколегії газети, як автор понад сотні статей і рецензій різного змісту. "...Серед них особливо хотілося б виділити матеріали, пов"язані з діяльністю відновленого в Київському університеті ...
769005
  Козак С.Б. "Літературний зошит": історія та зміст видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 184-189


  Досліджено історію та зміст "Літературного зошита" (Німеччина, 1947 p.). The article investigates the history and content of "Literaturnyi zoshyt"/ "Literary notebook" (Germany, 1947). Статья посвящена исследованию истории и содержания ...
769006
  Козак С.Б. "Літературний зошит":український раритет на німецькій землі // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 140-152. – ISSN 2222-4203
769007
  Бровко О. "Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час)" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 115-115. – ISSN 0236-1477


  "6-7 квітня 2018 р. в Інституті філології Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася IX щорічна міжнародна наукова конференція, що цього разу мала назву "Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух простір, час). ...
769008
  Ковалів Ю.І. "Літературний ярмарок" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 510. – ISBN 978-966-02-7999-5
769009
  Найдан М. "Літературний" амбасадор України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 грудня (№ 232/233). – С. 31


  Перекладач Михайло Найдан: "Позитивні зміни - це коли зникає радянська одноманітність..."
769010
  Давиденко І. "Літературні телепортації": Публій Овідій Назон як традиційний образ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 17-30. – ISSN 0236-1477


  Логіка дослідження підпорядкована трьом векторам наукового пошуку: опису місця Публія Овідія Назона в європейському культурному ландшафті; висвітленню процесу трансформації антика з історичної особи в літературного героя; обґрунтуванню правомірності ...
769011
  Мурашевич Тетяна "Літературні Чернівці" / Мурашевич Тетяна, Заславець Григорій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52
769012
  Крайнікова Т.С. "Літературно-науковий вісник" на чужині: рецепція видавничого досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються два випуски "Літературно-наукового вісника", що вийшли в Німеччині 1948 і 1949 рр. за редакцією В. Шульги. Аналізуючи їх концепцію, дизайн, ідейно-тематичний зміст уміщених матеріалів, автор простежує особливості рецепції видавничого ...
769013
  Кучеренко С.В. "Літературно-науковий вісник" як історіографічне джерело // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 297-303
769014
  Леськова Майя Петрівна "Літературно-науковий вісник" як культурологічне джерело духовного відродження української нації (20-40-ві роки ХХ ст.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Леськова Майя Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 18 с.
769015
  Бартко О. "Літературно-науковий вісник": до проблеми періодизації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0236-1477
769016
  Зелінська Н.В. "Літературно-науковий вістник": пошуки нового типу // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 170-174
769017
  Ковалів Ю.І. "Літературозначі студії" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 520. – ISBN 978-966-02-7999-5
769018
  Луцишин О. "Літня казочка" Івана Франка - психологічна новела "Мавка" (жанрові особливості) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 66-84. – ISSN 0130-528Х
769019
  Руснак І. "Літо переосмислень" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 81-87. – ISSN 08-68-4790-1


  "Хочеш, покуримо вдвох на веранді будинку під небом зірковим", "Літо котиться вишнею, стиглим запахом снів на зорі, хюге-станом - ", "Переможені більше не плачуть за щастям", "Ти знаєш, трапляється бачити різні дива", "Перли / Інжир", "Псалом 152", "Є ...
769020
  Кочупалова Віта "Літопис авторефератів дисертацій" як віддзеркалення напрямів розвитку української науки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
769021
  Ричка В.М. "Літопис Аскольда" як історіографічний феномен // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 319-331. – ISBN 966-7671-23-2
769022
  Радчик Р.В. "Літопис буремних днів" : видавництво " Волинь" (1941-1944 рр.) у ствердженні української державності : монографія / Раїса Радчик. – Рівне : Волинські обереги, 2006. – 188 с. – 65-річчю з дня заснування видавництва "Волинь" присвячується. – ISBN 966-416-045-8
769023
  Самсоненко Н. Літературна "репетиція" Аркадія Аверченка у харківських журналах // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 42-44
769024
  Іленьків Г. Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 368-376. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
769025
  Устиновський Д.В. Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персонологічної інформації // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 287-301. – ISBN 966-02-3600-х
769026
  Верготі Л. Літературна вікторина. Життя і творчість Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-34.
769027
  Ковалів Ю.І. Літературна герменевтика : [монографія] / Ю.І. Ковалів ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – Бібліогр.: с. 236-238 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-026-9


  Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому ...
769028
  Колкутіна В.В. Літературна герменевтика Дмитра Донцова: естетико-націософський вектор // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 5-10. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
769029
  Іванишин П. Літературна герменевтика: освоєння семантики терміна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 121-129.
769030
  Ковалів Ю. Літературна герменевтика: традиції сучасність // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 31-38
769031
  Ковалів Ю. Літературна герменевтика: традиція і сучасність // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 31-38.
769032
  Стасюк Г. Літературна династія як теоретико-методологічна проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 62-70. – ISSN 0236-1477
769033
  Ковалів Ю.І. Літературна дискусія в Україні 1925-28 // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 498-499. – ISBN 978-966-02-7999-5
769034
  Шарова Т.М. Літературна діяльність діячів "Руської трійці" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 130-133. – ISBN 978-617-7346-65-3
769035
  Шарова Т.М. Літературна діяльність П.П. Гулака-Артемовського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 185-195. – ISBN 978-617-7346-65-3
769036
  Теребус О. Літературна доба романтизму в критичній рецепції Дмитра Павличка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 249-256


  У статті йдеться про представників доби романтизму в літературно-критичних та публіцистичних статтях Д. Павличка, зокрема про польського поета Ю. Словацького та російських - О. Пушкіна і В. Жуковського, про українську тематику у творчості цих поетів
769037
  Хорольська Т.В. Літературна доля твору Івана Білика "Меч Арея" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 193-196. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
769038
  Чадюк М. Літературна екосистема // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 31


  Літературознавець, письменник, директор Видавництва Канадського інституту українських студій Марко-Роберт Стех; "Думи стають тією візитівкою, яка нас відкриває спершу німцям, а тоді англійцям (з початку XIX ст.)".
769039
  Голобородько Я. Літературна емісія Ірен Роздобудько // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 173-181.
769040
  Нікітіна Г.Є. Літературна історія і семантика образу Матінки Гуски: до питання генези французької казковості // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – C. 66-72. – ISBN 978-966-551-335-3


  Досліджується генеза і трансформація семантики образу Матінки Гуски та виявлення його виняткової ролі у становленні французького казкового канону.
769041
  Наєнко М.К. Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / Михайло Наєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 399, [1] с. – Матеріали укр., хорват., словац. та нім. мовами. – ISBN 978-966-439-809-8
769042
  Данилюк-Терещук Літературна історія фольклорного вовкулаки // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 374-385. – (Слово). – ISSN 2304-7402
769043
  Поліщук В. Літературна історія Черкаського університету : док.-біобібліогр. нарис : до 100-річчя Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького / Володимир Поліщук. – Черкаси : [б. в.], 2021. – 232, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-353-483-1
769044
  Просалова В. Літературна й кінематографічна версії роману М. Хвильового "Вальдшнепи": конфлікт конкретизацій // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 93-107. – ISSN 2308-1902
769045
  Дибовська О.В. Літературна казка у контексті літературознавчіх досліджень // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 361-367. – (Слово). – ISSN 2304-7402
769046
  Горбонос О. Літературна казка як предмет науково-теоретичного дискурсу: жанрово-прагматичний аспект // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 18-24.
769047
  Горбонос О. Літературна казка: сучасний теоретичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 54-59


  Автор статті досліджує основні параметри лонгітюдних науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки як ...
769048
   Літературна Кіровоградщина : літературний альманах Кіровоградської обласної організації Конгресу літераторів України / Кіровоград. обл. організація Конгресу літераторів України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2009-. – ISBN 978-966-189-109-7
2012 [№ 4]. – 2012. – 146 с.
769049
  Глушковецька Н.А. Літературна класика епохи соцреалізму в епістолярних оцінках В. Стуса (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко, О. Гончар) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 91-97. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на матеріалі епістолярної спадщини В. Стуса досліджуються літературно-критичні погляди поета на творчість класиків української літератури доби соцреалізму. Авторка виокремлює й аналізує літературознавчі оцінки доробку П. Тичини, М. Рильського, ...
769050
   Літературна компаративістика. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-34-1
Вип. 1. – 2005
769051
   Літературна компаративістика. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-40-6
Вип. 2. – 2005
769052
   Літературна компаративістика / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Волков А.Р., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-015-4
Вип. 3, Ч. 1. – 2008. – 295, [1] с. – мова резюме англ. та рос.
769053
   Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-016-1
Вип. 3, Ч. 2. – 2008. – мова резюме англ. та рос.
769054
   Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – 2011. – 447, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769055
  Александрова Г.А. Літературна компаративістика: межі і відкритість поняття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 3-9
769056
  Радько А.В. Літературна критика Бориса Якубського в журналі "Червоний шлях" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 206-210. – ISBN 978-966-171-217-0
769057
  Наєнко М. Літературна критика і київська філія // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 108-120. – ISBN 978-617-7993-01-7
769058
  Наєнко М. Літературна критика і Київська філія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 18-19


  Про Київську філію НСПУ. Згадуються: О.Г. Астаф"єв, Ю.І. Ковалів, А.О. Ткаченко, Г.М. Штонь.
769059
  Наєнко М.К. Літературна критика і критерії художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 7-11. – ISBN 978-966-171-217-0
769060
  Наєнко М. Літературна критика і критерії художності (вступне слово) // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 63-69. – ISBN 978-966-2133-74-5
769061
  Козлик І. Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-14. – ISSN 0236-1477
769062
  Тепла Ю. Літературна критика Миколи Гнатишака: між "естетичною красою" та "моральним добром" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 76-83. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
769063
  Федченко П.М. Літературна критика на Україні першої половини ХІХ століття / П.М. Федченко; АН УРСР. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 382с.
769064
  Агеєва В. Літературна критика раннього модернізму: тенденції, конфлікти, прямування? // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 20-40. – ISBN 978-966-518-659-5
769065
  Новікова Олена Володимирівна Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. 20 ст. етико-естетичні і жанрові-стильові параметри : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:10.01.02 / Новікова О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
769066
  Гаранський С. Літературна критика середини ХХ ст. (у спогадах Олега Бабишкіна) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 189-194
769067
  Анісімова Л. Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії " інтерпретаційних спільнот" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 3-9. – ISSN 2078-340X


  Стенлі Ю. Фіш як представник теорії читацького відгуку у США (кін. 1960-х - поч. 80-х) один із перших кинув виклик авторитетності принципіальної доктрини “нової критики” – “афективної помилки”. У ранній теорії читац. відгуку - афективній стилістиці ...
769068
  Наєнко М. Літературна критика як філософія. Роман Гром"як // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7480-77-7
769069
  Семенюк Г.Ф. Літературна майстерність письменника : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.Ф. Семенюк, А.Б. Гуляк, Н.В. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 367, [1] с. – Додаток: с. 316-351. – Бібліогр.: с. 352-364. – ISBN 978-966-439-532-5
769070
  Кримська Р. Літературна мапа Криму на сторінках "Поэтического атласа" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/6). – С. 8
769071
  Білоус П.В. Літературна медієвістика : вибр. студії : в 3 т. : монографія / Петро Білоус. – Житомир : Рута. – ISBN 978-966-465-292-3
Т. 1 : Зародження української літератури. – 2011. – 374, [2] с. : портр. – Кн. має два тит. арк. з заг. назвою та назвою тома. – Бібліогр. в підрядк. прим.
769072
  Білоус П.В. Літературна медієвістика : вибрані студії : в 3 т. / Петро Білоус. – Житомир : Рута. – ISBN 978-936-345-876-7
Т. 2 : Художній світ давньої української літератури : ізборник. – 2012. – 426, [2] с. : портр. – Кн. має два тит. арк. з заг. назвою та назвою тома. – Бібліогр.: с. 426
769073
  Білоус П.В. Літературна медієвістика : вибрані студії : в 3 т. : монографія / Петро Білоус. – Житомир : Рута. – ISBN 978-936-345-876-7
Т. 3 : Українська паломницька проза. Історія. Поетика. Постаті. – 2012. – 390, [2] с. : портр. – Два тит. арк. - На корінці назва: Вибрані студії. – Бібліогр. в підрядк. прим.
769074
  Масенко Л.Т. Літературна мова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 499-500. – ISBN 978-966-02-7999-5
769075
  Шевченко Л. Літературна мова в контексті ідей про історичність культури слов"янських народів: Блаже Конески. Граматика на македонскиот литературен jазик. - Іван Огієнко. Історія української літературної мови // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 396-405. – ISBN 978-966-02-4324-8
769076
  Сюта Г. Літературна норма vs норма поетична // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 51-59. – ISSN 0201-419
769077
  Єрмоленко С.Я. Літературна норма і мовна свідомість українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 189-204
769078
  Клименко Н.Ф. Літературна норма і неологізми // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
769079
  Білоус Б. Літературна обробка літописних легенд про хрещення Русі та творча перспектива // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 12-18


  Завдання цієї статті - дослідження літературних трансформацій основних сюжетних ліній, мотивів та образів літописного оповідання про хрещення Русі
769080
  Кухар-Онишко Літературна організація "Молодняк" (з творчої історії спілки та журналу) : Дис. ... канд. філол. наук: / Кухар-Онишко О.С. ; КДПІ. – Київ, 1971. – 324 л. – Бібліогр.: л. 280-324
769081
  Шуляр Василь Літературна освіта школярів: сучасний стан і перспективи // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.
769082
  Фасоля А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 26-31


  Стаття присвячена проблемам становлення термінології, методології, методики компетентносно зорієнтованого навчання літератури.
769083
  Моклиця М. Літературна освіта: прагматична версія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (758), травень. – С. 6-7
769084
  Віннікова Н.М. Літературна пародія і літературна критика: спільне та відмінне // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 35-42. – ISBN 966-72-77-79-8
769085
  Прокопович Л.В. Літературна пародія як форма творчої дискусії // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 189-194. – ISSN 2076-2429
769086
  Мельнікова Т.В. Літературна пародія: визначення та різновиди // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 69-72. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
769087
  Попадюк О. Літературна партизанка западенця Олексія Попадюка / Олексій Попадюк. – Тернопіль : [б. в.], 2006. – 302 с. – Назва обкл.: Літературна партизанка
769088
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 18
769089
  Наєнко М. Літературна періодика і заник літературного процесу // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 298-307. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Автор пропонує полемічні спостереження щодо занепаду сучасного українського літературного процесу. Заперечуючи повноцінність розвитку письменництва, він водночас помічає риси його відродження і наголошує на фундаментальній стабілізаційній ролі критики ...
769090
   Літературна премія "Зустріч-2021" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – С. 6


  Переможцем другого року книжкової премії «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія» стало видання «Анти-імперський вибір: постання українсько-єврейської ідентичності» Йоханана Петровського-Штерна, опублікована київським видавництвом «Критика» в ...
769091
   Літературна премія в галузі критики імені О. Білецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 20
769092
  Зборовський О. Літературна премія імені Олександра Олеся // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 16. – ISSN 1811-542X
769093
  Нечаюк Л. Літературна проекція образу князя Кия на проблему створення держави у романі Володимира Малика "Князь Кий" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 109-114


  У статті розглядається авторський підхід формування образу першокнязя Київської Русі, як державного діяча. In the article the author"s approach of forming the image by the first prince of Kievan Rus as a statesman.
769094
  Кузьменко Д.Ф. Літературна реконструкція як прийом і авторський художній метод : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Кузьменко Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 208 л. – Бібліогр.: л. 185-208
769095
  Наєнко М. Літературна рецензія як вимираючий жанр // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 255-257. – ISBN 978-617-7480-77-7
769096
  Дорфман О.Л. Літературна рецепція кохання в романі Барбари Редінг "Безумці" / О.Л. Дорфман, Н.І. Заверталюк // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 67-71. – ISBN 978-966-921-000-5
769097
  Брайко О. Літературна рецепція культурної моди: "Оповідання про Сергія Петровича" Леоніда Андрєєва і "Дрібниця" Володимира Винниченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 51- 65. – ISSN 0236-1477
769098
   Літературна Сквирщина : Навчальний посібник для учнів 5-11 кл. – Сквира : ВАТ Сквирська друкарня, 1996. – 135с.
769099
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 2 : Переклади і переспіви із старогрецьких поетів. – 1962. – 496с.
769100
  Франко І.Я. Літературна спадщина / І.Я. Франко; АН УРСР; Ін-т літератури. – Київ
Т. 3 : Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму. – 1963. – 676с.
769101
  Франко І.Я. Літературна спадщина / Іван Франко. – Київ : Наукова думка. – (АН УРСР; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 4 : Художні твори і художні переклади. – 1967. – 499 с.
769102
  Дорошкевич О.К. Літературна спадщина А.П. Чехова на Україні / О.К. Дорошкевич. – [18] с.
769103
  Ніколенко О.М. Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
769104
  Любченко В. Літературна спадщина Івана Котляревского в оцінці Сергія Єфремова // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – С. 167-171. – ISSN 0869-3595
769105
   Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVI-ХVIII ст. – Київ : Наукова думка, 1981. – 265с.
769106
  Астаф"єв О. Літературна спадщина Мелетія Смотрицького: риторика релігійних конверсій // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 5-20. – ISBN 978-966-171-780-9
769107
  Ісіченко І. Літературна спадщина св. Терези Авільської в рецепції православної книжності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)


  У статті досліджено генетичний зв"язок творчості св. Терези Авільської з патристичною традицією, канали впливу літературних творів іспанської кармелітки на культури православного цивілізаційного простору, особливості рецепції терезіянської духовности ...
769108
  Костенко Н. Літературна студія імені Максима Рильського / Н. Костенко, О. Яровий // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 8-9. – ISSN 0236-1477
769109
  Шарова М Т. Літературна та громадсько-культурна діяльність І.П. Котляревського // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 44-54. – ISBN 978-617-7346-65-3
769110
  Семенюк Г. Літературна та наукова спадщина П. Чубинського у державотворчих процесах України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 3-4
769111
  Попов П.М. Літературна творчість Г.С. Сковороди / П.М. Попов. – [12] с. – Окр. відбиток з : Радянське літературознавство, № 5-6, 1940
769112
  Нікітіна В. Літературна творчість Г.С. Сковороди на Переяславщині // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 259-266. – ISBN 978-617-640-323-4
769113
  Бурлака Г. Літературна творчість Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 48-54. – ISSN 0130-5263
769114
  Авраменко О.М. Літературна творчість учнів / О.М. Авраменко. – Київ : Знання, 1968. – 32с.
769115
  Майор О.А. Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні = Das literarische Werk Friedrich Holderlins und seine Rezeption in der Ukraine // Монографії / Український вільний університет. – Munchen, 2004. – Ч. 61 : Літературна творчість Фрідріха Гельдерліна та її рецепція в Україні/ О. Майор. – С.1-175
769116
  Прокопенко М. Літературна творчість Яна Захар"ясевича на тлі доби: суспільнополітичний аспект // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглядається літературна творчість Яна Захар"ясевича у суспільно-політичному контексті, зокрема на прикладі роману "Swiety Jur" This article aims to review the literary output of Jan Zachariasiewicz in public and political context, ...
769117
  Сінкевич Н.О. Літературна творчість, коло читання та несподівані інтелектуальні зацікавлення митрополити Сильвестра Косова (за аналізом "Патерикону" 1635 р.) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 26 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 39-47
769118
  Голомб Л. Літературна типологія "Мого заповіту" Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 59-66
769119
  Козакова В. Літературна традиція як аспект світоглядної культури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.87-97. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
769120
  Гончаренко А.С. Літературна трикстеріада. Теоретичний обрис // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 75-84. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У даній статті архетип Трикстера розглядається як у вітчизняному, так і американському літературознавчому ключі. Відзначається ряд характерних для Трикстера ознак, а також окреслюються спроби співвіднести цей архетип з постаттю Культурного героя
769121
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 листопада. – 1997
769122
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 1. – 2001
769123
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 2. – 2001
769124
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 3. – 2001
769125
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 4. – 2001
769126
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 5. – 2001
769127
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 6. – 2001
769128
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 1927-
№ 7. – 2001
769129
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 травня (№ 18/19). – 2013. – 20 с.
769130
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
769131
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
769132
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 квітня (№ 14). – 2013. – 16 с.
769133
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
769134
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
769135
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
769136
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 березня (№ 10). – 2013. – 16 с.
769137
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
769138
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
769139
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
769140
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 вересня (№ 35). – 2013. – 16 с.
769141
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
769142
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
769143
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 травня (№ 20). – 2013. – 16 с.
769144
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 жовтня (№ 40). – 2013. – 16 с.
769145
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 вересня (№ 36). – 2013. – 16 с.
769146
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
769147
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 листопада (№ 45). – 2013. – 16 с.
769148
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 березня (№ 12). – 2013. – 16 с.
769149
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 лютого (№ 8). – 2013. – 16 с.
769150
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 січня (№ 4). – 2013. – 16 с.
769151
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 жовтня (№ 41). – 2013. – 16 с.
769152
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 липня (№ 28). – 2013. – 16 с.
769153
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 квітня (№ 17). – 2013. – 16 с.
769154
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 вересня (№ 37). – 2013. – 16 с.
769155
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 листопада (№ 46). – 2013. – 16 с.
769156
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 лютого (№ 9). – 2013. – 16 с.
769157
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 травня (№ 22). – 2013. – 16 с.
769158
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 жовтня (№ 42). – 2013. – 16 с.
769159
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2-9 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
769160
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 жовтня (№ 37/38). – 2014. – 16 с.
769161
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
769162
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
769163
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
769164
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 жовтня (№ 39). – 2014. – 16 с.
769165
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 квітня (№ 15). – 2014. – 16 с.
769166
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 вересня (№ 34). – 2014. – 16 с.
769167
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 лютого (№ 7). – 2014. – 16 с.
769168
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 травня (№ 20). – 2014. – 16 с.
769169
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 вересня (№ 35). – 2014. – 16 с.
769170
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 лютого (№ 8). – 2014. – 16 с.
769171
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21березня (№ 12). – 2014. – 16 с.
769172
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 вересня (№ 36). – 2014. – 16 с.
769173
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 лютого (№ 9). – 2014. – 16 с.
769174
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 серпня (№ 32). – 2014. – 16 с.
769175
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 травня (№ 22). – 2014. – 16 с.
769176
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
31 липня (№ 28). – 2014. – 16 с.
769177
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 жовтня (№ 37). – 2015. – 16 с.
769178
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 червня (№ 23). – 2015. – 16 с.
769179
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
769180
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
769181
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
769182
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 червня (№ 24). – 2015. – 16 с.
769183
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
769184
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 травня (№ 20). – 2015. – 16 с.
769185
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
769186
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
769187
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 квітня (№ 16). – 2015. – 16 с.
769188
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 вересня (№ 35). – 2015. – 16 с.
769189
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
769190
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 червня (№ 25). – 2015. – 16 с.
769191
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
769192
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 березня (№ 12). – 2015. – 16 с.
769193
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 травня (№ 21). – 2015. – 16 с.
769194
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 квітня (№ 17). – 2015. – 16 с.
769195
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 листопада (№ 45). – 2015. – 16 с.
769196
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 серпня (№ 32). – 2015. – 16 с.
769197
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 травня (№ 22). – 2015. – 16 с.
769198
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 жовтня (№ 41). – 2015. – 16 с.
769199
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
769200
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
769201
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 травня (№ 17/18). – 2016. – 16 с.
769202
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
769203
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
769204
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 листопада (№ 43). – 2016. – 16 с.
769205
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 жовтня (№ 39). – 2016. – 16 с.
769206
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
769207
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
769208
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
17 листопада (№ 44). – 2016. – 16 с.
769209
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
769210
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
769211
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
769212
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
769213
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 листопада (№ 45). – 2016. – 16 с.
769214
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 серпня (№ 32). – 2016. – 16 с.
769215
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
769216
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 листопада (№ 43). – 2017. – 16 с.
769217
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
769218
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
5 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
769219
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
6 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
769220
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 листопада (№ 44). – 2017. – 16 с.
769221
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
769222
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
769223
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 жовтня (№ 40). – 2017. – 16 с.
769224
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
769225
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 листопада (№ 45). – 2017. – 16 с.
769226
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
769227
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
16 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
769228
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 жовтня (№ 41). – 2017. – 16 с.
769229
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 січня (№ 3). – 2017. – 16 с.
769230
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 грудня (№ 50). – 2017. – 16 с.
769231
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
769232
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
769233
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 жовтня (№ 42). – 2017. – 16 с.
769234
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
769235
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 грудня (№ 51/52). – 2017. – 20 с.
769236
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 вересня (№ 38). – 2017. – 16 с.
769237
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 березня (№ 13). – 2017. – 16 с.
769238
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
769239
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 лютого (№ 4). – 2018. – 16 с.
769240
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 березня (№ 8). – 2018. – 16 с.
769241
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 серпня (№ 27). – 2018. – 16 с.
769242
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
3 травня (№ 19) : Спецвипуск. – 2018. – 16 с.
769243
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 жовтня (№ 36). – 2018. – 16 с.
769244
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 листопада (№ 41). – 2018. – 16 с.
769245
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
769246
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 серпня (№ 28). – 2018. – 16 с.
769247
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 жовтня (№ 37). – 2018. – 16 с.
769248
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
769249
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 липня (№ 24). – 2018. – 16 с.
769250
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
769251
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 вересня (№ 33). – 2018. – 16 с.
769252
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
769253
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
15 листопада (№ 42). – 2018. – 16 с.
769254
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
769255
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
769256
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 вересня (№ 34). – 2018. – 16 с.
769257
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 січня (№ 3). – 2018. – 16 с.
769258
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 липня ( № 26). – 2018. – 16 с.
769259
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 вересня (№ 35). – 2018. – 16 с.
769260
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
29 березня (№ 12). – 2018. – 16 с.
769261
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 червня (№ 21/22). – 2019. – 16 с.
769262
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
2 березня (№ 9). – 2019. – 20 с.
769263
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 травня (№ 17/18). – 2019. – 16 с.
769264
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
7 грудня (№ 45/46). – 2019. – 24 с.
769265
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 лютого (№ 6/7). – 2019. – 20 с.
769266
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 травня (№ 19/20). – 2019. – 16 с.
769267
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 березня (№ 11). – 2019. – 16 с.
769268
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
769269
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
20 липня (№ 25/26). – 2019. – 20 с.
769270
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
21 грудня (№ 47/48). – 2019. – 24 с.
769271
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 червня (№ 23/24). – 2019. – 24 с.
769272
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 листопада (№ 43/44). – 2019. – 24 с.
769273
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
23 лютого (№ 8). – 2019. – 16 с.
769274
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 грудня (№ 49/50). – 2019. – 24 с.
769275
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 вересня (№ 35/36). – 2019. – 24 с.
769276
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 березня (№ 13/14). – 2019. – 16 с.
769277
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
1 лютого (№ 3/4). – 2020. – 24 с.
769278
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 серпня (№ 29/30). – 2020. – 16 с.
769279
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 липня (№ 25/26). – 2020. – 16 с.
769280
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 червня (№ 21/22). – 2020. – 12 с.
769281
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 березня (№ 9/10). – 2020. – 24 с.
769282
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
14 листопада (№ 43/44). – 2020. – 20 с.
769283
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
18 січня (№ 1/2). – 2020. – 24 с.
769284
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
19 вересня (№ 35/36). – 2020. – 20 с.
769285
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
26 грудня (№ 49/50). – 2020. – 24 с.
769286
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 червня (№ 23/24). – 2020. – 16 с.
769287
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 березня (№ 11/12). – 2020. – 24 с.
769288
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
28 лютого (№ 7/8). – 2020. – 24 с.
769289
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 травня (№ 13/20). – 2020. – 12 с.
769290
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
4 грудня (№ 24). – 2021. – 24 с.
769291
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
8 травня (№ 9). – 2021. – 24 с.
769292
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
9 жовтня (№ 21). – 2021. – 24 с.
769293
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 липня (№ 13/14). – 2021. – 24 с.
769294
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
10 квітня (№ 7). – 2021. – 24 с.
769295
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
11 вересня (№ 19). – 2021. – 24 с.
769296
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
13 березня (№ 5). – 2021. – 24 с.
769297
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
22 травня (№ 10). – 2021. – 20 с.
769298
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
24 квітня (№ 8). – 2021. – 24 с.
769299
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
25 грудня (№ 25/26). – 2021. – 24 с.
769300
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
27 березня (№ 6). – 2021. – 24 с.
769301
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
30 жовтня (№ 22). – 2021. – 24 с.
769302
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
Липень (№ 8/9). – 2022. – 16 с.
769303
   Літературна Україна : газета письменників України. – Київ
12 лютого (№ 3). – 2022. – 24 с.
769304
  Голобородько Я. Літературна футбольна ліга: текстові особливості тренувального процесу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 113-121. – ISSN 0236-1477
769305
   Літературна Харківщина : [ довідник ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-372-083-8
769306
   Літературна хрестоматія творів ранньої ціньської епохи. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 371с. – Видання китайською мовою. – ISBN 957-09-0366-Х
769307
  Миронов М.М. Літературна читанка / М.М. Миронов. – 34-е вид. – К., 1968. – 303с.
769308
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (93). – С. 112-120
769309
  Філіпчук З. Літературна шевченкіана міжвоєнної Праги. Постаті, документи, вірші // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (100/101). – С. 141-146
769310
  Пузій В. Літературне видання в Україні: візуальне вирішення журналу "Реальность фантастики" // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.73-77
769311
  Мацько В. Літературне джерелознавство: листи Григорія Голоскевича // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 26-30
769312
  Заверталюк Н.І. Літературне життя 20-х років ХХ ст. у художній інтерпретації Валер"яна Підмогильного й Олеся Досвітнього // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 107-120. – ISBN 978-966-551-315-5
769313
  Пастушенко О. Літературне життя в діаспорі: 1945-1997 рр. // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 3 (36) : травень - червень. – С. 21-26


  Детально розглядається діяльність МУРу та ОУП "Слово".
769314
  Матвієнко А. Літературне життя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 35). – С. 1


  Про видання третього збірника матеріалів еміграційної газети "Українські вісті" - унікального друкованого видання, яке виходило за кордоному 1945-2000 роках і висвітлювало головні подіїсуспільно-полдітичного, економічного та культурного життя ...
769315
  Веретюк О. Літературне життя української політичної еміграції у міжвоєнній Польщі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 288-307. – ISBN 966-95452-9-3
769316
  Бобинець С. Літературне Закарпаття кінця XX-го - початку XXI століть у вимірах художнього перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 81-89. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
769317
  Вільчек С. Літературне Запоріжжя. / С. Вільчек. – Запоріжжя, 1967. – 72с.
769318
  Гальчук І. Літературне засвоєння галліцизмів як проблема екології української мови // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 332-341. – ISBN 978-966-489-161-2
769319
  Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти // Критика. – Київ, 2001. – Грудень, (число 12). – С. 11-15
769320
  Хоча Г. Літературне краєзнавство - складова шкільного літературного курсу // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С.31-37.
769321
  Аврамко Т.О. Літературне мистецтво усного перекладу: актуальні питання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 387-390
769322
  Кавун Л.І. Літературне об"єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетечні шукання в українській прозі 20-х років 20 століття : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10. 01. 01 - українська література; 10. 01. 06 - теорія літератури / Кавун Л. І.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007. – 395л. – Бібліогр.: л. 362 - 395
769323
  Кавун Л.І. Літературне об"єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в українській прозі 20-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01; 10.01.06 / Кавун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 29 назв
769324
  Козак С. Літературне обличчя української еміграції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 9-10
769325
  Наєнко М. Літературне оточення Доманицького - першого видавця повного "Кобзаря" // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 125-130. – ISBN 978-617-7480-77-7
769326
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Харків, 1970. – 336с.
769327
  Іванченко Р.Г. Літературне редагування / Р.Г. Іванченко. – Київ, 1983. – 247с.
769328
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник для студ. фак. журналістики університетів / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00790-4
769329
  Різун В.В. Літературне редагування : Підручник / В.В. Різун; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 240 с. – ISBN 5-325-00351-8
769330
  Шляхова В. Літературне редагування у системі фахової підготовки філологів // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 158-163. – ISSN 0201-419
769331
  Іванченко А. Літературне та театральне життя Одеси ХІХ-ХХ ст. (на прикладі серії біобібліографічних покажчиків Одеської національної наукової бібліотеки "Літературна Одеса") // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 9-11. – ISSN 2518-7341
769332
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 43-52. – ISSN 2079-1828
769333
  Муратова О.В. Літературне шістдесятництво в Україні: соціально-демографічний аналіз // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; Горлів. ін-т іноземних мов [та ін.]. – Артемівськ, 2015. – Вип. 8. – С. 171-184. – ISBN 978-966-8469-54-2
769334
  Гай А. Літературний агент в Україні: реалії та перспективи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 235-240


  У статті розглянуто функції та обов’язки літературних агентів на шляху авторського рукопису, охарактеризовано дієвість зв’язків «автор – літературний агент – видавництво», проілюстровано заходи літературної агенції на прикладі черкаської молодіжної ...
769335
  Бондаренко Ю. Літературний аналіз у контексті розвитку критичного мислення школярів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 10-15
769336
  Крайдуба В.В. Літературний антропонім у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 513-517


  У статті висвітлюється питання функціонування літературних антропонімів у повісті Трумена Капоте "The Grass Harp". Основним завданням є аналіз вибору автором імен головних героїв повісті з точки зору психоаналізу, використовуючи деякі біографічні ...
769337
  Горенко О.П. Літературний антропонім як прецедентне ім"я // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 81-87
769338
  Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтепретація (на матеріалі творів американських романтиків) : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 474л. – Бібліогр.: л. 426-474
769339
  Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків) : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
769340
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. : Постаті, тексти, тенденції // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 151-154


  Формотворчі експерименти Ігоря Нижника.
769341
  Голобородько Я. Літературний архіпелаг. Григорій Штонь: онтологічна проза // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (93). – С. 92-96
769342
  Пухонська О. Літературний вимір пам"яті : монографія / Оксана Пухонська. – Київ : Академвидав, 2018. – 299, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 272-299. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-105-6
769343
  Кузнєцова Є. Літературний герой зі своїм стилем / розмову вела О. Касьянова ; модератор О. Мацько // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 6
769344
  Білий О.В. Літературний герой у контексті і сторії : [монографія] / О.В. Білий ; АН Укр.РСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1980. – 120 с.
769345
  Шевченко О. Літературний диліжанс: книги, творчість, теплота // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 2 (28). – С. 11-13. – ISSN 2518-7341
769346
  Дмитренко В.І. Літературний дискурс "Ланки"- МАРСу першої третини XX століття : монографія / В.І. Дмитренко ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 252-279. – ISBN 978-966-617-201-6


  Спільні домінанти художнього світотворення митців окреслено на основі аналізу творів Б. Антоненка-Давидовича, І. Багряного, Г. Брасюка, М. Галич, Я. Качури, Г. Косинки, В. Підмогильного, Є. Плужника, Т. Осьмачки, Б. Тенети, Д. Фальківського, В. Ярошенка
769347
  Косицька М.М. Літературний діалог митрополита Петра Могили й Касіяна Саковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 303-307. – (Б-ка Ін-ту філології)
769348
  Степа С. Літературний емігрант ХХІ століття Сергій Степа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 9


  Інтерв"ю з українським письменником, який у 1994 році емігрував до Угорщини, про літературний процес, еміграцію та літературну творчість
769349
  Гончарук Є. Літературний етнообраз "поляка" в історичній українській поезії доби бароко // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 45-51
769350
  Гарнага В.М. Літературний журнал як текст: часопис "Нова генерація" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 231-237


  У статті розглядаються засоби, які забезпечують єдність тексту журналу «Нова генерація» на різних рівнях його структури. В статье рассматриваются средства, которые обеспечивают единство текста журнала «Новая генерация» на разных уровнях его ...
769351
  Купріян О. Літературний інфантелізм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 38 (255). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  В Україні практично немає книжок для юнацтва, написаних вітчизняними авторами. А ті, хто творить для підлітків, уникають конфліктності, зображуючи світ у пастельних барвах
769352
  Федорів У. Літературний канон і цензура: захист чи тиск // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С.274-281. – Бібліогр.: Лит.: с. 280-281; 22 п. – ISBN 978-966-02-4721-5
769353
  Хархун Валентина Літературний канон ленініани // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується процес структурування літературного канону ленініани. Зокрема, авторка прагне проаналізувати ідеологічні й художні завдання ранньої ленініани, яка формує культ Леніна як тоталітарного абсолюту, сталінської ленініани, що ...
769354
  Кирилова Т. Літературний канон та жіноча незалежність (на матеріалі роману Моніки Марон "Animal Triste" (1996 р.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 153-159. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Спробувано встановити художню специфіку суч. нім. романістики жінок-аторок на прикладі роману М. Марон "Animal triste". Завдяки амбівалентній сутності феномену жіночого текст жінки-авторки вписується в літ. канон, проте утверджує гетерогенність жіночої ...
769355
  Щириця П. Літературний міст століть, або як оживити тіні пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 33). – С. 6


  "Ярославів Вал" представив книжку М. Слабошпицького "Тіні в дзеркалі".
769356
  Іванов М. Літературний міф Львова: три візії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 12
769357
  Неживий О. Літературний музей у Мануйлівці: сьогодні й завтра // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Щодо приїзду М. Горького до Мануйлівки, його ставлення до української мови та українців.
769358
  Боковець А.В. Літературний портрет Генрі Говарда, графа Саррі на тлі тюдорівської поетичної традиції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 3-8. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості ліричних творів англійського ренесансного поета Генрі Говарда, графа Саррі. З"ясовано специфіку його стилю та поетичної мови порівняно з манерою старшого сучасника поета, Томаса Вайєта. Наголошено на гендерній ...
769359
  Нікітова І. Літературний портрет письменника в листах та діалозі // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 34-37


  Літературний портрет діаспорного письменника Олександра Смотрича.
769360
   Літературний пошук в органічній хімії : метод. рекомендації для студентів хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.О. Григоренко, О.В. Шабликіна]. – Київ : Київський університет, 2020. – 31, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 29
769361
  Степаненко М. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-182-080-6
769362
  Сорока П. Літературний профіль Івана Гнатюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 11
769363
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 7


  Згадується формотворче розуміння змісту літератури професором Київського університету Володимиром Перетцем та його учнями. Одному з його молодших учнів - Д. Чижевському - вдалося емігрувати. Відтак побачили світ його "Історія української літератури" ...
769364
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 5). – С. 5


  Чи зберігається українська література такою (як і літпроцес загалом) у нині згасаючому постмодернізмі, на зміну якому приходить або новий історицизм, або метамодернізм?
769365
  Наєнко М. Літературний процес і його імітації // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 569-576. – ISBN 978-617-7480-77-7
769366
   Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012-
№ 1. – 2012. – 96 с. – Резюме рос., англ. мовами
769367
  Бача Юрай Літературний рух на Закарпатті кінця 40-х - початку 50-х років ХІХ ст. : Дис... канд. філол. наук: / Бача Юрай ; Київ. ордена Леніна держ. унів. ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1960. – 322 л. – Бібліогр.:л.30-39
769368
  Бача Ю. Літературний рух на Закарпатті середини XIX століття / Ю. Бача. – Пряшів, 1961. – 275с.
769369
  Лавріненко Ю. Літературний світ. Передачі на радіо "Свобода" з 12.XI.1959 по 01.III.1966 / Юрій Лавріненко ; [передм., підгот. тексту та прим. В. Шевчука]. – Київ : Твім інтер, 2013. – 774, [10] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 760-775. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-46-4
769370
  Федів О.В. Літературний слем як пошук нових фоорм вираження // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 434-436
769371
  Ткач Л. Літературний спадок Гетьмана Мазепи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 9


  Рада Рівненського міського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка презентувала літературну спадщину гетьмана Івана Мазепи "Писання".
769372
  Кононенко В.І. Літературний стандарт і розмовне мовлення: процеси взаємодії // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 152-159. – ISBN 978-966-1673-17-4
769373
  Голик Р. Літературний та мемуарно-есеїстичний образ Львова: на перехресті традицій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
769374
  Копаниця Л. Літературний твір як модель комунікації: драматичний панегірик Феофана Прокоповича "Володимир" та ідея "європеїзації" Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 249-258
769375
   Літературний щоденник.. – К., 1966. – 442с.
769376
   Літературний ярмарок : Альманах-місячник. – Харьків : ДВУ
Кн. 9 (139 : Серпень - 1929. – 1929. – 251 с., 2 л. іл, факс.
769377
  Рибарук О. Літературними місцинами Верховинщини // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-88
769378
  Полякова Ю. Літературні альманахи та збірники 1920-1930-х років у фонді Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 12-17. – ISSN 2518-7341
769379
  Школа В. Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалах творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 151-161. – ISBN 978-966-920-067-9
769380
   Літературні вечори. 5-11-й класи / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
769381
  Щур І.І. Літературні взаємини Пантелеймона Куліша і Тараса Шевченка (на матеріалі поезії П. Куліша) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 139-143. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
769382
  Сафарян С. Літературні генії німецького Просвітництва / Світлана Сафарян // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 5 (81). – С. 37-42
769383
  Просвітянин С. Літературні герострати українства.. – Київ : Друк. "Петро Барський", 1909. – 29с. – Одбиток з журнала "Українська хата"
769384
  Бернадська Н. Літературні горизонти: тут і там // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 12


  Питання історії та теорії літератури стали предметом обговорення на 16-му філологічному семінарі в Київському національному університеті. Відкрив семінар М.К. Наєнко.
769385
  Бурдастих М. Літературні грози буремного часу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 28 травня - 3 червня (№ 22). – С. 12


  Володимир Даниленко "Грози над Туровцем".
769386
  Бурмістрова В. Літературні джерела авторського міфу Дж. Р.Р. Толкина в епичному циклі " Сильмарилліон " // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 104-110
769387
  Бельський В.М. Літературні джерела з мінералогії України за 2009-2012 рр. : бібліографія // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 120-135. – ISSN 2218-7472
769388
  Юрова І. Літературні джерела образів пекла та пекельних мешканців у ліричній поемі Ю. Клена "Попіл імперії" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 299-304. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
769389
  Чешуріна Т. Літературні диктанти за творчістю Панаса Мирного // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С.25-27. – ISSN 0130-5263
769390
  Олійник Н. Літературні диктанти заповістю Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 30-31
769391
  Клименко І.В. Літературні диспути на шпальтах часопису "Життя й революція" (1925-1934 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 223-237. – ISSN 2222-4203
769392
  Сімакова Л. Літературні жанри і стилі // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 42-44
769393
  Усатенко Г. Літературні жанри українського бароко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 20-23


  У статті розкривається жанрове розмаїття української літератури в епоху Відродження, акцентується увага на особливостях віршованої поезії епохи Бароко
769394
  Самчук Т. Літературні зацікавлення студентів Університету св. Володимира: поезія (1834-1863) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проаналізовані поетичні зацікавлення студентів Університету св. Володимира впродовж 1834-1863 рр. Установлено, яка поезія була популярною у студентському середовищі. Зосереджено увагу на творчому доробку студентівпоетів. Висвітлено специфіку поетичної ...
769395
   Літературні казки Івана Франка та Миколи Магери // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 37-44
769396
  Семенюк О.О. Літературні казки Олександра Пушкіна, фольклор та образотворче мстецтво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.20-27.
769397
  Сирота Л. Літературні матеріали газети "Діло": особливості добору і групування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 49-65


  У статті вивчено співпрацю М. Рудницького з львівською газетою "Діло" у 1923-1939 рр. Показано його особистий внесок у тематично-рубрикове оновлення цієї газети, зокрема його вплив на добір і групування літературних і бібліографічних матеріалів у цьому ...
769398
  Щурат В.Г. Літературні начерки / Василь Щурат. – Львів : Накладом авт. ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – 105 с.


  Зміст: Богословська драма [П. Кальдеpона де ла Баpка]; Поет науки [Сюллі-Пpюдом]; Шевченків "Іван Підкова"; Шевченкове посланиє Гоголю; Поясненя деяких Шевченкових висловів; Найблизші жерела творчости М. Шашкевича; До української пісні про Жидів; З ...
769399
  Маланюк Є. Літературні нотатки // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 384-387. – ISBN 978-966-2248-94-4
769400
  Сенчук І. Літературні образи В.Б. Єйтса як національні ідентифікаційні знаки // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 140-155. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
769401
  Стоянов С. Літературні образи і стратегії миті після кінця світу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 292-296
769402
  Андріяшик О. Літературні обрії та горизонти "Тут" і "Там" : [відгук шістнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7480-98-2
769403
  Борисенко Мирослав Володимирович Літературні оганізації в суспільно-політичному житті України (1920-1932 рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Борисенко Мирослав Володимирович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
769404
  Ототюк О. Літературні організації в суспільно-політичному житті УСРР 20-30-і роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  На основі сучасних методологічних підходів, аналізу опублікованих джерел досліджено соціальне становище та позиції літературно-мистецької інтелігенції в умовах політики українізації, специфіка її взаємовідносин з радянською владою, прояви опору діячів ...
769405
  Марковський М. Літературні паралелі. І.С. Левицький і І.С. Тургенєв / М. Марковський. – [3] с. – Окр. відбиток
769406
  Данилевська М. Літературні пародії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 5 (919), травень. – С. 213-216. – ISSN 08-68-4790-1
769407
  Віннікова Н.М. Літературні пародії Теодора Орисіо // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 150-155. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
769408
  Александрова Г.А. Літературні перехрестя : (Микола Дашкевич у контексті порівняльних досліджень кінця 19 - початку 20 ст.) : монографія / Галина Александрова ; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-188-003-9
769409
   Літературні покоління // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 15
769410
  Буряк Б.С. Літературні портрети / Б.С. Буряк. – Львів, 1952. – 264с.
769411
  Краснощок В. Літературні портрети І. Франка й Лесі Українки в критиці Є. Маланюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
769412
   Літературні портрети.. – К.
2. – 1960. – 619с.
769413
  Стрельчук С. Літературні постаті Херсонщини. Поетичний калейдоскоп / С. Стрельчук, О. Кириченко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Морфеміка


  Потреба людини в пізнанні своєї землі протягом віків сформувала науку краєзнавство.Одне з провідних місць у краєзнавчій пошуковій роботіздавна належить літературному краєзнавству, яке спрямоване на вивчення літературного життя краю, біографій ...
769414
   Літературні премії "Березоля" 2013 / редколегія журналу "Березіль" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 3


  Серед тих, хто отримав літературну премію "Березоля" за 2013 рік: Володимир Базилевський та Михайло Слабошпицький.
769415
  Легка Н.М. Літературні премії XX століття як культурний феномен // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 95-103
769416
  Левчин І. Літературні премії в Ірані: підтримка розвитку сучасної літератури початку XXI ст. / І. Левчин, А. Лебедко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 62-67. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано перелік провідних літературних премій Ірану початку ХХІ ст. Представлено прозові твори сучасної художньої літератури Ірану, які визнані іранськими літературознавцями та літературними критиками за останні 20 років, а також імена лауреатів ...
769417
  Рябчук М. Літературні премії в Україні (Розмова з письменником, літературним критиком Миколою Рябчуком) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 139-144. – ISBN 966-7379-16-7
769418
  Баран Є. Літературні премії: to be or not to be... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 3


  Літературні нагороди:бути чи не бути
769419
  Мельниченко В. Літературні ремінсценції та мотиви в Щоденнику Тараса Шевченка (Микола Гоголь і Олександр Герцен) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 12-13


  Продоаження проєкту "Подробиці Шевченкового життя". Автор показує, що Шевченко був обізнаний з творчісстю М.В. Гоголя й О.І. Герцена, розкриває ремінісценції з Гоголевих "Мертврвих душ" і Герценової "Хрещеної власності".
769420
  Александрова Л.П. Літературні роди, види і жанри (підвиди), як змістові форми / Л.П. Александрова, Я.П. Білоштан, М.П. Гнатюк; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1968. – 105с.


  Вступ. 1.Епос. 2.Лірика. 3.Драма.
769421
  Чорний Б. Літературні свідчення масового знищення євреїв у Бабиному Яру // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 198-210. – ISBN 978-966-2214-11-6
769422
  Арєнєв В. Літературні світи Володимира Арєнєва / розмовляла Юлія Ілюха // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 16-17 квітня (№ 68/69). – С. 31
769423
  Козак С.Б. Літературні співробітники часопису "Українські вісті" (1945, Німеччина - 2000, США) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The objective of this article is to find out names and activities of literary staff (editorial staff and freelance writers) of the newspaper "Ukrainian News"/"Ukrainski Visti" from the perspective of publications of this emigration edition, which first ...
769424
  Хобта О.І. Літературні сюжети та образи початку ХХ ст. (за сторінками одеського вісника "Основа") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 109-112


  Аналізуються літературні пошуки та тенденції, притаманні українській літературі початку ХХ ст., що відображені на шпальтах вісника науки, письменства та громадського життя "Основа" (1915)
769425
  Сковорода Г.С. Літературні твори / Г.С. Сковорода. – Київ, 1972. – 436с.
769426
  Пахолюк З. Літературні твори для дітей волинського письменника Феодосія Мандзюка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Аркушин Г.Л., Мірченко М.В., Моклиця М.В. [та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – С. 58-81
769427
  Налімова А.О. Літературні традиції та новаторство у творчості корейського письменника Лі Мунйоля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 151-158


  У статті розглянуто жанрові, тематичні та стилістичні особливості творчості корейського письменника Лі Мунйоля з точки зору традиції та новаторства. Засвідчено впливи екзистенціалізму, романтизму та конфуціанського світогляду на ідейну спрямованість ...
769428
  Ільїна Г.В. Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 278-281. – ISSN 2076-1554
769429
  Плеський Г.М. Літературні читацькі конференції / Г.М. Плеський, Я.Н. Прайсман. – К., 1954. – 36с.
769430
  Погрібний А.Г. Літературні явища і з"яви : (статті, портрети, силуети, наближення) / Анатолій Погрібний. – Київ : Аспект-Поліграф, 2007. – 626, [2] с. – Рез. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-340-194-2
769431
  Погрібний А. Літературні явища і з"яви : Статті. Портрети. Силуєти. Наближення / Анатолій Погрібний. – Київ : Оранта ; Майстерня книги, 2009. – 688 с. – ISBN 978-966-2260-07-6
769432
  Нестелєєв М. Літературність як теоретично-естетичний феномен // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 68-77. – ISSN 0236-1477
769433
  Маркуляк Л. Літературно-громадська діяльність Івана Франка на тлі доби в оцінці Степана Смаль-Стоцького // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 3 (19). – С. 71-74. – ISSN 2311-9896
769434
  Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І. Мазепи у візії Г. Колісника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
769435
  Лавренчук В. Літературно-естетичні і громадсько-політичні концепти образу І.Мазепи у візії Г.Колісника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2-7.
769436
  Гарматюк А.П. Літературно-журналістським пером : спогади про письменників, відгуки на творчість побратимів по перу, оповідання, репортажі з літературно-мистецьких свят, журналістські праці / Анатолій Гарматюк ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії НАНУ при Кам"янець-Подільському державному університеті. – Кам"янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – 280 с.
769437
  Олійник-Рахманний Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Олійник-Рахманний; Передмова Ф.Погребенника. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 240с. – ISBN 966-529-062-2
769438
  Назарець В.М. Літературно-історична роль послання в трансформації жанрової системи класицизму // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 4-8. – ISSN 978-966-551-401-5
769439
  Кульчицька І.А. Літературно-критична діяльність Василя Бобинського : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Кульчицька І. А.; КУ ім. Т. Шевченко. – К., 1993. – 223л. – Бібліогр.:л.190-223
769440
  Квіт Сергій Миронович Літературно-критична й журналітська діяльність Михайла Рудницького у 1910-1930-х роках : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.03 / Квіт Сергій Миронович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
769441
  Ткаченко Р. Літературно-критична рецепція роману П. Загребельного "Розгін" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-36. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд літературно-критичної рецепції роману П. Загребельного "Розгін". The article contains a survey of literary-critical reception of the novel "The Acceleration" by P. Zahrebelnyi.
769442
  Бурлака Галина Літературно-критична спадщина Михайла Грушевського: джерелознавчі знахідки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 77-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті описано кілька евристичних епізодів з робочого процесу упорядкування тому літературно-критичних праць М. Грушевського. Авторка обгрунтовує введення в науковий ужиток шести досі не атрибутованих текстів, які, на її переконання, належать перу ...
769443
  Комишанченко М.П. Літературно-критичне слово безсмертного Кобзаря / М.П. Комишанченко. – К., 1961. – 43с.
769444
  Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 26-35. – ISSN 0131-2685
769445
  Борис О. Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 331-337. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
769446
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Івана Білика : Вісник КДУ / М.П. Комишанченко. – Київ. – (Серія філолог та журналіст ; Вип. 1)
№ 1. – 1958. – С. 23-29
769447
  Комишанченко М.П. Літературно-критичні виступи Михайла Драгоманов у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ
Т. 17, Вип 2. – 1958. – [16] с. – Окр. відб. з "Наукових записок"
769448
  Семенко С.В. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи оновлення національного письменства на сторінках періодики МУРу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 132-137. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х


  У статті проаналізовано літературно-критичні виступи Ю. Косача 1945-1949 рр. на сторінках еміграційної періодики, в яких порушено проблеми оновлення національного письменства, ствердження окцидентальних традицій у ньому. Визначено позицію Ю. Косача в ...
769449
  Семенко С. Літературно-критичні виступи Юрія Косача про шляхи розвитку світового письменства // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 59-69


  У статті висвітлено одну з граней творчої діяльності Ю. Косача як літературного критика світового письменства. До аналізу залучено літературознавчі розвідки 40-70-х рр. ХХ ст., опубліковані на сторінках еміграційної періодики. Наголошено на ...
769450
  Василина К.М. Літературно-критичні есе Дж. Р.Р. Толкіна як ключ до розуміння особливостей художнього світу письменника / К.М. Василина, Д.М. Лазаренко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 27-31. – (Філологічні науки ; № 1)
769451
  Петренко С.В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Петренко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 229-267. – Бібліогр.: л. 174-228
769452
  Монич Л. Літературно-критичні жанри як форма публіцистики на сторінках літературно-художніх видань "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 162-169


  У статті досліджено літературно-критичні жанри, їх репрезентація в журналах "Всесвіт" та "Кур"єр Кривбасу". Розглянуто особливості жанрового різноманіття на сторінках літературно-художніх видань. В статье исследованы литературно-критические жанры, их ...
769453
  Стадніченко О.О. Літературно-критичні публікації у творчому доробку Петра Ребра // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 138- 141. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Питання функціонування письменницької критики ще не досить досліджені в українському літературознавстві, але були певні спроби осмислити це явище і дати йому належну оцінку у працях В. Брюховецького, Г. Вознюка, В. Дончика, М. Дубини, М. Жулинського, ...
769454
  Франко І.Я. Літературно-критичні статті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 448 с.
769455
  Коваленко Б.Л. Літературно-критичні статті / Б.Л. Коваленко. – Київ, 1962. – 367с.
769456
  Білецький О.І. Літературно-критичні статті / О.І. Білецький ; упоряд. і прим. М.Л. Гончарука. – Київ : Дніпро, 1990. – 252, [2] с., [1] арк. портр. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Українська літературна думка)
769457
  Филипович П.П. Літературно-критичні статті / П.П. Филипович. – Київ : Дніпро, 1991. – 268 с. – (Українська літературна думка). – ISBN 5-308-00924-4
769458
  Копиця Д. Літературно-критичні статті. / Д. Копиця. – К, 1968. – 196с.
769459
   Літературно-меморіальний будинок-музей О.Є.Корнійчука.. – Київ, 1985. – 128с.
769460
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1979. – 125с.
769461
   Літературно-меморіальний будинок-музей Т.Г.Шевченка в Києві: Фотопутівник.. – К., 1986. – 125с.
769462
   Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка.. – К., 1976. – 23с.
769463
   Літературно-меморіальний музей В.С.Стефааника.. – Ужгород, 1968. – 17с.
769464
   Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника.. – Львів, 1958. – 44с.
769465
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди в Переяслав-Хмельницькому.. – К., 1981. – 64с.
769466
   Літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди.. – Х., 1986. – 61с.
769467
  Кубик М.І. Літературно-меморіальний музей Л.Мартовича у Торговиці / М.І. Кубик. – Ужгород, 1977. – 64с.
769468
   Літературно-меморіальний музей Лесі Українки.. – Київ, 1976. – 21с.
769469
   Літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського.. – Чернігів, 1948. – 80с.
769470
   Літературно-меморіальний музей М.Т.Рильського.. – К., 1970. – 80с.
769471
   Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини.. – Ужгород, 1974. – 47с.
769472
   Літературно-меморіальний музей О.П. Довженка, с.м.т. Сосниця (Черніг. обл.).. – К., 1984. – 46с.
769473
   Літературно-меморіальний музей С.М.Сергеєва-Ценського в Алушті.. – К., 1983. – 48с.
769474
   Літературно-меморіальний музей Т.Г.Шевченка в селі Шевченкове.. – К., 1963. – 24с.
769475
  Бонь В.Л. Літературно-меморіальний музей у селі Івана Франка / В.Л. Бонь, М.О. Оркуш. – Львів, 1978. – 58с.
769476
  Костюкова О.М. Літературно-меморіальні екскурсійні програми на батьківщину Т.Г. Шевченка: освітній аспект / О.М. Костюкова, О.В. Сивак // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 353-358
769477
  Сабат Г. Літературно-мистецька Академія "Країна Франкіана" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 123-124. – ISSN 0236-1477
769478
  Гурдуз А.І. Літературно-мистецька вампіріада другої половини XX - першого десятиліття XXI століть: інтрига переосмислення // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 64-72. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
769479
  Семенюк Г.Ф. Літературно-мистецька генерація кінця ХІХ - початку ХХ століть.Родина Рильських // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  Розглянуто культурний феномен літературно-мистецьких генерацій у становленні української літератури, зокрема першої половини ХХ ст. Рассматривается культурно-исторический феномен литературных генераций в становлении украинской литературы, в частности ...
769480
  Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікаційному просторі України початку XXI століття : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій / Іванова О.А. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 462 л. – Бібліогр. : л. 420-462
769481
  Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 498, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 481-488 та в кінці ст. – ISBN 978-617-567-058-3
769482
  Куций Л. Літературно-мистецька премія імені Степана Руданського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Цьогорічним лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського став письменник Олег Чорногуз, а іі дипломантами - письменники Олесій Аулов (Харків), Флоріан Боднар (Чернівці).
769483
  Полумисна О.О. Літературно-мистецьке життя та видавнича діяльність у Харкові в 1920-х рр. за матеріалами журналу "Червоний шлях" (1923-1924 рр.) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 73-77. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Проаналізовано зміст рубрики "Літературно-мистецька хроніка" журналу "Червоний шлях"; показано розвиток літературно-мистецького життя у Харькові на початоку 1920-х рр.; рпозкрито роль харьківської літературної журналістики у формуванні української ...
769484
  Хороб С.І. Літературно-мистецькі знаки життя : (літературознавчі й театрознавчі статті, дослідження і публіцистика) / Степан Хороб ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франків. осередок НТШ. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 387, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-056-0
769485
  Головата Л. Літературно-мистецькі періодичні видання української еміграції в Австрії (друга половина 1940-х років): умови, центри, творці, зразки // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 279-327. – ISSN 2524-0315
769486
  Панькова Н. Літературно-музична героїчна симфонія // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – С. 68-79


  Батурин оздоблювався з бароковою пишністю, не поступаючись Києву. Центр прикрашали численні православні храми, зокрема головний - Троїцький, на будівництво якого Іван Мазепа виклав 20 тисяч золотих. Гетьманська ж резиденція була на Гончарівці, яку ...
769487
  Гончаренко Т. Літературно-музична композиція "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання..." (Інтимна лірика Володимира Сосюри) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60.
769488
  Чоста Л.Я. Літературно-музична композиція, присвячена 120-річчю з дня народження Левка Лепкого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 36. – С. 23-25
769489
  Драй-Хмара Михайло Літературно-наукова спадщина / Драй-Хмара Михайло; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г.Шевченка; Упоряд.: С.А.Гальченка,А.В.Ріпенко,О.Ф.Томчука. – Київ : Наукова думка, 2002. – 592с. – ISBN 966-00-0745-0
769490
   Літературно-науковий збірник. – Нью-Йорк, 1952. – 302с.
769491
  Вальо М.А. Літературно-наукові жанри на сторінках перших українських часописів "Украинский вестник" (1816-1819 рр.) та "Украинский журнал" (1824-1825 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 137-143
769492
  Малець Н. Літературно-просвітницька діяльність Союзу визволення України у рокі Першої світової війні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 53-56
769493
  Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / [упорядкув., приміт. і вступ. стаття "Михайло Драгоманов - літературний критик і публіцичт", с. 5-36, І.С. Романченка ; редкол.: О.Є. Засенко (голова) та ін.]. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : [Статті, розвідки / ред. О.І. Дей]. – 1970. – 531 с. : іл., факс., портр.
769494
  Сухарєва С. Літературно-релігійна полеміка Мелетія Смотрицького та Петра Скарги: особливості стилю і мовлення // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті представлено апологетичний вимір полеміки поміж Петром Скаргою і Мелетієм Смотрицьким, її стилістичні та мовленнєві особливості. Описано вплив творчості цих авторів на польськомовний доробок інших полемістів. Класифіковано основні теми ...
769495
  Ходосов К.О. Літературно-творчий гурток у школі / К.О. Ходосов. – К., 1963. – 78с.
769496
  Комишанченко М.П. Літературно-теоретична оротьба в 70-х роках ХІХ ст. на Україні : Дис... канд.філолог.наук: / Комишанченко М.П.; Київ. держ пед ін-т ім. М.Горького. – Київ, 1948. – 297л. – Бібліогр.:л.1-14
769497
  Шеремет О.С. Літературно-теоретичні традиції польського репортажу // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 64-69. – ISSN 978-966-551-401-5
769498
  Колодкевич Г. Літературно-філософська інтерпретація палімпсеста у творчості В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 147-149
769499
  Король Л.П. Літературно-філософські аспекти осмислення часу та простору в художньому творі // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 52-57. – ISSN 978-966-551-401-5
769500
  Ясній Я. Літературно-фольклорний контекст героя-розбійника в драмі "Карпатські верховинці" Юзефа Коженьовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 275-280. – ISBN 966-95452-4-3
769501
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми в творах Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 204-207.
769502
  Вегеш А. Літературно-художні антропоніми повісті "Лялька" Тетяни Ліхтей // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 17-19
769503
  Дзюба К.А. Літературно-художні журнали в системі міжкультурної комунікації. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
769504
  Яковлєва В.Б. Літературно-художній антропонім як засіб кваліфікації персонажа (на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 66-74
769505
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів В. Винниченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 75-78
769506
  Попович Н. Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 252-255
769507
  Чижмар О. Літературно-художній антропонімікон прози В. Ладижця // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 86-89. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті аналізується літературно-художній антропонімікон прозових творів В. Ладижця. Простежується використання письменником ідеологічних ЛХА та наявністьтворення онімів за принципом сюреалізму
769508
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 5-10


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
769509
  Старченко Т. Літературно-художній компонент сучасних православних журналів України


  У статті розглянуто функціонування літературно-художньої складової сучасних українських православних журналів для сім"ї та молоді, що належать до релігійного дискурсу засобів масової інформації. В статье рассматривается функционирование ...
769510
  Хом"якова Л. Літературно-художній компонент у тижневику "Дзеркало тижня. Україна" // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 183-190


  У статті розглянуто приклади використання елементів образного потенціалу художньої літератури у мас-медійному просторі на матеріалах тижневика "Дзеркало тижня. Україна". В статье рассмотрены примеры использования элементов образного потенциала ...
769511
  Гром"як Р.Т. Літературно-художній образ / Р.Т. Гром"як. – Донецьк, 1970. – 28с.
769512
  Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р.Інгардена: схематизація та об"єктивізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 24-28. – Бібліогр.: С. 24-28;. – (Серія географічна ; Вип. 40, ч. 1). – ISSN 2078-6441
769513
  В"язовський Г.А. Літературно-художній тип і його прототипи / Г.А. В"язовський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1979. – 76 с.
769514
  Чижмар О. Літературно-художня антропонімія Дмитра Кешелі: від реалізму до псевдопостмодернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 141-142
769515
  Федченко П.М. Літературно-художня періодика Української РСР у боротьбі за комуністичну партийність літератури (1930-1940 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Федченко П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 537л. – Бібліогр.:л.1-21
769516
  Коваль В. Літературну премію Валерія Шевчука вручено Володимиру Даниленку за книжку повістей "Тіні в маєтку Тарновських" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 2
769517
  Голобородько Я. Літературознавець психоаналітичного напряму = До 160-річчя від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 2-8


  Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853-1920) - український мовознавець і літературознавець, історик культури, почесний член Петербурзької Академії Наук з 1907.
769518
   Літературознавство. – Братислава, 1965. – 77 с.
769519
  Наєнко М.К. Літературознавство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 514-520. – ISBN 978-966-02-7999-5
769520
  Наєнко М. Літературознавство 40-50-х років: за гратами соцреалізму і на вигнанні // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 204-260. – ISBN 966-580-009-4
769521
  Погребенник В. Літературознавство від Наталії Іщук-Пазуняк // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 8-24. – ISBN 978-966-355-009-1
769522
  Родик К. Літературознавство від підсвідомости // Україна молода. – Київ, 2023. – 3 травня (№ 18). – С. 14


  Рецензія на книжку Вілла Сторра «Наука сторітелінгу. Чому історії впливають на нас і як ними впливати на інших». «В історіях правда спливає на поверхню», - пише Вілл Сторр. Яка саме правда і на яку поверхню - пробує він відповісти, залучаючи новітні ...
769523
  Наєнко М. Літературознавство на марші? // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7993-01-7
769524
   Літературознавство не знає межі століть? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 6 січня (№ 1). – С. 4


  Про філологічний семінар "Філологія в новому столітті - тема вільна". Учасниками семінару були вчені КНУ імені Тараса Шевченка, Гарвардського, Варшавського і Тбіліського університетів. Вів семінар М. Наєнко.
769525
  Смольницька О.О. Літературознавство ХХ ст. в Київському університеті в контексті філософських досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обґрунтуванню філософської методології у літературознавчих дослідженнях вітчизняної школи переломного періоду. Виокремлено спільні для філософії та літературознавства проблеми, концепти, принципи. Дослідження побудовано на основних ...
769526
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-283-3
Т.1 : Українська література. – 2007. – 568 с.


  У пр. №1628578 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
769527
  Павличко Д. Літературознавство. Критика : [ у 2 томах ] / Д. Павличко; Дмитро Паличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-284-00
Т.2 : Світова література. – 2007. – 456с.


  У пр. №1628588 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
769528
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8012-78-9
Вип. 3. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
769529
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-19-7
Вип. 4. – 2005
769530
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси : Брама. – ISBN 966-8645-33-2
Вип. 5. – 2006
769531
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. – Черкаси : Брама
Вип. 6. – 2007
769532
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 8. – 2009
769533
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-187-5
Вип. 9. – 2010. – 220 с. – Резюме рос., англ. мовами
769534
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-067-9
Вип. 21/22. – 2015. – 458 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
769535
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-092-1
Вип. 23/25. – 2016. – 612 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
769536
   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-255-0
Вип. 26. – 2017. – 288 с.
769537
  Козак О. Літературознавство: Бібліограф. список // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.83-89. – ISSN 0236-1477
769538
  Козак О. Літературознавство: Бібліографічний список // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.91-94. – ISSN 0236-1477
769539
  Галик В. Літературознавці, журналісти та священники - кореспонденти Івана Франка з Дрогобича // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 5-15. – ISBN 978-966-2763-39-3


  На основі кореспонденції І. Франка низкою літературознавців, журналістів та священників у статті простежено особливості співпраці українського дослідника з його сучасниками. Епістолярна спадщина складає цінність з огляду на специфіку ...
769540
  Герасим Я. Літературознавча аксіологія Віталія Дончика: етноохоронний етос // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 41-45. – ISSN 0236-1477
769541
  Сергеєва О.О. Літературознавча антропологія: вчинок у баладах Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 495-498


  Обгрунтовано необхідність погляду на концепт "вчинок" у баладах Т. Шевченка. Висвітлено психологічний механізм злочинного вчинку у баладі Шевченка "Утоплена"
769542
  Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі філософських аналогій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 48-62. – ISSN 0236-1477
769543
  Палій О.П. Літературознавча богемістика на кафедрі слов"янської філології КНУ: традиції і сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 112-119. – ISSN 2075-437X


  У статті простежіються традиції літературознавчої богемістики в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Особливу увагу приділено визначенню завдань навчального курсу історії чеської літератури на сучасному етапі та методиці його ...
769544
  Наєнко М. Літературознавча діяльність професора Михайла Наєнка / розмову вела Галина Білик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 62-73 : фото. – ISSN 0236-1477
769545
  Пилип"юк О. Літературознавча думка в арабо-мусульманському світі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 9 : Шедеври ісламської літератури та культури. – С. 14-19
769546
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 1 : А (аба) - Л (лямент). – 2007. – 608с.
769547
   Літературознавча енциклопедія : у двох томах. – Київ : Академія. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-580-232-7
Т. 2 : М (Маадай-Кара) - Я (я-форма). – 2007. – 624с.
769548
  Кравець Я. Літературознавча і перекладацька діяльність Мирона Кордуби // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Мирон Кордуба - український історик, бібліограф, публіцист.
769549
  Голець І. Літературознавча і публіцистична діяльність Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
769550
  Наливайко Д.С. Літературознавча імагологія: предмет і стратегії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 27-44. – ISBN 966-8474-34-1
769551
  Пригодій С.М. Літературознавча імагологія: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 336-342. – ISBN 966-8188-10-1
769552
  Гольденберг Л.І. Літературознавча книга в Українській РСР : питання теорії та історії / Л.І. Гольденберг. – Київ : Наукова думка, 1980. – 228 с.
769553
  Найда А.М. Літературознавча компаративістика і перекладознавство // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 58-60
769554
  Базиль Л. Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури крізь призму наукових підходів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 8 (102). – С. 32-37


  У статті розкрито сутність літературознавчої компетентності вчителя української мови і літератури як складного багатовимірного професійно-особистісного феномена, що є вищим рівнем професійної компетентності. Для з"ясування природи літературознавчої ...
769555
  Загоруйко Н. Літературознавча концепція Івана Світличного та літературна критика (на матеріалі епістолярної спадщини дисидента) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 57-67. – ISSN 0236-1477


  У статті епістолярну спадщину Івана Світличного розглянуто як продовження його професійних і творчих потенцій. Епістолярій І. Свтличного свідчить не лише про альтернативну (антирадянську) позицію критика, бажання переосмислити літературний канон, а й ...
769556
  Лугова Т.М. Літературознавча концепція М.С. Грушевського в контексті методологічних пошуків українських істориків літератури першої третини XX століття // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 122-132. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
769557
  Шляхова Н.М. Літературознавча методологія Дмитра Чижевського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 204-208. – (Серія: Філологія)
769558
  Кузьменко В. Літературознавча нива Миколи Ткачука // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 98-101. – ISSN 0869-3595
769559
  Пригодій С. Літературознавча онірокритика ( на матеріалі повісті В.Г. Симмса "Грелинг, або Вбивство виявиться") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 129-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 13 п. – ISBN 966-638-152-4
769560
  Шарова Т.М. Літературознавча позмція Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 55-87. – ISBN 978-617-7346-65-3
769561
  Козлик І. Літературознавча полоністика на кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. (Бібліографія праць з 1997 до початку 2020 року) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 132-148. – ISSN 2313-5921
769562
  Степаненко М.І. Літературознавча Полтавщина : довідник / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – 667, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7016-11-2
769563
  Рудянчук І. Літературознавча проблематика в листуванні Івана Нечуя-Левицького з Михайлом Грушевським // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 76-81. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
769564
  Галушка Н.В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 22-28. – ISBN 978-966-551-335-3


  Вивчається питання рецепції творчості Ірен Роздобудько в українському літературознавстві.
769565
  Карабович Т. Літературознавча рецепція творчості Романа Бабовала в межах досліджень Нью-Йоркської групи // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 167-175. – ISSN 2520-2103
769566
  Лощинська Н. Літературознавча славістика на сторінках журналу "Червоний шлях" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 203-216. – ISSN 2224-9516
769567
  Степаненко Н.С. Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису "Рідний Край": Євген Гребінка — Тарас Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 123-127


  У статті схарактеризовано літературознавчий доробок Олени Пчілки, опублікований на сторінках часопису "Рідний Край" і присвячений творчості Євгена Гребінки та Тараса Шевченка. З"ясовано, зокрема, внесок цих митців у розвій красного письменства й ...
769568
  Степаненко Н. Літературознавча сторінка тижневика "Рідний край" (1905-1916, 1999-2008 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 2 (19). – С. 136-144
769569
  Коломієць В.В. Літературознавча та літературно-критична спадщина М.О. Максимовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 202-207. – ISBN 966-8188-10-1
769570
  Грузман З.М. Літературознавча та публіцистична діяльність П.Г.Тичини : Дис... канд. філол.наук: / Грузман З.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії української літератури. – К., 1958. – 265,68л. – Бібліогр.:л.1-68
769571
  Гнатюк М Літературознавча термінологічна система Івана Франка і проблеми сучасного термінотворення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 44-50
769572
  Бублейник Л.В. Літературознавча термінологія в східнослов"янських та польській мовах // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 257-266
769573
  Радишевський Р. Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 14 : Літературознавча шевченкіана діаспори та польська рецепція Т.Г. Шевченка / Радишевський Р. – С. 3-383. – ISBN 966-617-7133-55-0
769574
  Ковалів Ю. Літературознавча школа Леоніда Новиченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 45-47. – ISSN 0236-1477


  Критик, літературознавець, дійсний член АН УРСР з 1985 р., академік секретар Відділення літератури, мови і мистецтвознавства АН УРСР, доктор філол. наук, професор.
769575
  Проскурін М.В. Літературознавча, бібліографічна та книгознавча діяльність Юрія Меженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 244-248
769576
  Бернадська Н. Літературознавче SOS, або ЗНО очима науковця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 14 травня (№ 20). – С. 5
769577
  Акімова А. Літературознавчий дискурс вирішення проблеми призначення покоління "культурної революції" у драмі Ван Пейгуна "Ми" (1985 р.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 7-14. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
769578
  Куценко М. Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 228-237. – ISSN 2307-2261
769579
  Акімова А.О. Літературознавчий дискурс китайської драматургії XX століття // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 28-33. – ISBN 978-966-916-268-7
769580
  Акімова А. Літературознавчий дискурс китайської драматургії: співвідношення нових форм вербального й візуального в драмі Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (1961 р.) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 66-68. – ISSN 2307-8037
769581
  Акімова А.О. Літературознавчий дискурс китайської драми: історичні аспекти в контексті сучасної драматургії // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 11-15
769582
  Бернадська Н. Літературознавчий дискурс мовознавця // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 114-117. – ISSN 0236-1477
769583
  Астаф"єв О. Літературознавчий дискурс та його семантичне поле // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 15-22. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті проаналізовано генезу поняття "літературознавчий дискурс", виокремлено його дефінітивні розбіжності. Крізь призму різноманітних методологічних концепцій омислено зміст терміну в ширшому та вужчому розумінні. Розкрито механізми інтерпретації ...
769584
  Полякова Ю.Ю. Літературознавчий доробок українського педагога та письменника Корнила Заклинського (1889–1966) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 371-376. – ISSN 2218-0567
769585
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 31/32. – 2007. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769586
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 33/34. – 2008. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769587
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 41/42. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769588
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 43/44. – 2010. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769589
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 45/46. – 2011. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769590
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 47/48. – 2011. – До вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769591
   Літературознавчий збірник = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
Вип. 49/50. – 2012. – до вип. 31/32 2007 р. див. "Литературоведческий сборник"; резюме англ., укр. мовами
769592
  Безкровна Н. Літературознавчий метод як механізм дослідження художньої реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні методи дослідження української романістики. Проаналізовано ефективність їх використання у працях молодих науковців. Приділено увагу процесам, що відбуваються на сучасному етапі вивчення українського історичного роману. The article ...
769593
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет Лесі Українки в есеїстиці Євгена Маланюка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
769594
  Краснощок В.В. Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 61-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
769595
   Літературознавчий словник-довідник. – Київ : Академія, 1997. – 752 с. – ISBN 966-580-003-5
769596
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академія, 2006. – 752с. – (Nota bene). – ISBN 966-580-204-6
769597
   Літературознавчий словник-довідник. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Академія, 2007. – 752 с. – (Nota bene). – ISBN 978-966-580-244-0
769598
   Літературознавчий талант. До 12-річчя від дня народження А.П. Шамрая (1896-1952) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 4, 4 квартал. – С. 38-44. – ISSN 0130-2043


  Агапій Пилипович Шамрай - український літературознавець, історик літератури, професор світового рівня. Викладав історію української літератури також в Інституті народної освіти (нині КНУ імені Тараса Шевченка). З 1944 р. завідував кафедрою зарубіжної ...
769599
  Грицик Л.В. Літературознавчі аспекти університетської орієнталістики: об"єктивна структура і суб"єктивна реструктура Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 167-176


  Аналіз сходознавчих літературознавчих праць, що з"явилися в Київському університеті упродовж півтораста літ
769600
  Смольницька О.О. Літературознавчі дослідження в західноєвропейській філософській думці кінця XIX - початку XX ст. та їх вплив на розвиток літературознавства в Київському імператорському університеті Святого Володимира // Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. : монографія / О.О. Смольницька. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – С. 105-140
769601
  Плясун О.М. Літературознавчі дослідження про О. Довженка: погляд лінгвіста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 175-182. – ISSN 2311-2697


  У статті з лінгвістичного погляду проаналізовано літературознавчий підхід до творчості О. Довженка як один із можливих напрямків поліаспектної проблеми ідіостилю автора. Постулюється, що лінгвістична характеристика домінантних особливостей стилю автора ...
769602
  Бицько О. Літературознавчі засади шкільного вивчення словесної творчості караїмів-тюрків (караїв) // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 12 (402). – С. 46-51
769603
  Меленчук О. Літературознавчі зацікавлення Платона Лушпинського: погляд на творчість Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 26-34. – ISSN 0236-1477
769604
  Янкова М.А. Літературознавчі ідеї Олександра Потебні та їх художня реалізація у творчості Юрка Гудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 471-476. – (Б-ка Ін-ту філології)
769605
  Пастух Б. Літературознавчі концепти Тараса Салиги // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 94-99. – ISSN 0236-1477
769606
  Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ сторіч / Михайло Гнатюк. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002. – 207, [1] с. – ISBN 966-613-124-2
769607
  Басенко Н. Літературознавчі концепції Володимира Державина // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 235-239. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті аналфізується наукова спадщина відомого представника української літературно-художньої еміграції Володимира Державина, здійснюється спроба окреслити основні дослідницькі (теоретичні та методологічні) концепти вченого
769608
  Войтюк А.Ю. Літературознавчі концепції Івана Франка / А.Ю. Войтюк. – Львів : Вища школа, 1981. – 183 с.
769609
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк Михайло Іванович; МОіНУ. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 414 л. – Бібліогр.: л. 384 - 414
769610
  Гнатюк Михайло Іванович Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.06 / Гнатюк М.І.; КНУТШ. – Львів, 2003. – 34с. – Бібліогр.: 32 назв.
769611
  Хороб С. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях творчості Тараса Шевченка // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 5-14. – ISSN 2222-5242
769612
  Голобородько Я.Ю. Літературознавчі меседжі Миколи Жулинського : До 70-річчя вченого й культурного діяча // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 2-5
769613
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 3-8.
769614
  Наєнко М. Літературознавчі методології як проблема // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-966-2133-74-5
769615
   Літературознавчі обрії : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1984. – 215с.
769616
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-1795-1
Вип. 1. – 2000
769617
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2090-1
Вип. 2. – 2001
769618
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2500-8
Вип. 3. – 2002
769619
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2953-4
Вип. 4. – 2003
769620
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-2954-2
Вип. 5. – 2004
769621
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3309-4
Вип. 6. – 2004
769622
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3578-Х
Вип. 7. – 2005
769623
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3579-8
Вип. 8. – 2005
769624
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-3352-2(Вип. 9)
Вип. 9. – 2005
769625
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4271-5(Вип. 10)
Вип. 10. – 2006
769626
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4272-2(Вип. 11)
Вип. 11. – 2006
769627
   Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4273-9
Вип. 12. – 2006
769628
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
Вип. 13. – 2008
769629
   Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
Вип. 15. – 2009
769630
  Диба А. Літературознавчі обрії Наталії Іщук-Пазуняк // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 575-578. – ISBN 978-966-600-487-4
769631
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 20. – 2014
769632
   Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 21. – 2014
769633
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 19. – 2014
769634
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 22. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
769635
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 23. – 2015. – 258 с. – Резюме укр., англ. мовами
769636
   Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
Вип. 24. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
769637
  Ільницький Д. Літературознавчі поглади Богдана-Ігоря Антонича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-43. – ISSN 0236-1477
769638
  Басенко Н. Літературознавчі погляди Володимира Державина: концептуальна дискусія з Юрієм Шерехом // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 308-314. – (Філологія ; Вип. 23/24)
769639
  Зелік О. Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 142-150. – ISSN 2077-804X
769640
  Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 86-93. – ISSN 0236-1477
769641
  Федунь М. Літературознавчі праці та спомини сучасників про Лесю Українку: на перетині жіночого й чоловічого дискурсів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 478-487. – ISSN 2304-9383
769642
  Лановик М. Літературознавчі проблеми художнього перекладу в системі формалізму // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 184-191
769643
  Бондаренко Г.Ф. Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія / Галина Бондаренко ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Каф. теорії та історії світової літ.]. – Житомир : Полісся, 2014. – 239, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-726-4
769644
  Грицик Л. Літературознавчі розмисли професора Л.Ф. Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 13-15
769645
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-246-8
[Вип. 1]. – 2001. – 368 с.
769646
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-594-298-0
Вип. 2. – 2002. – 396 с.
769647
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2002. – 204 с.
769648
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 4. – 2003. – 236 с.
769649
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 5. – 2003. – 191 с.
769650
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 6. – 2003. – 212 с.
769651
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 8. – 2003. – 165 с.
769652
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001-. – ISBN 966-7825-78-7
Вип. 7. – 2004. – 359, [1] с.
769653
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 9. – 2004. – 287 с.
769654
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 10. – 2004. – 364 с.
769655
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-. – ISBN 966-8188-10-1
Вип. 11. – 2004. – 444 с.
769656
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 12. – 2005. – 523, [1] c. – Резюме укр. мовою
769657
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 13. – 2005. – 349 с.
769658
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 14. – 2005. – 375, [1] c. – Резюме укр. мовою
769659
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 15. – 2005. – 133 с.
769660
   Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 18. – 2006. – 348, [1] с.
769661
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 19, ч. 1. – 2007. – 255, [1] с.
769662
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – Київ, 2001-
Вип. 19, ч. 2. – 2007. – 279 с.
769663
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 21, ч. 1. – 2008. – 355 с.
769664
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 21, ч. 2. – 2008. – 328, [1] с.
769665
   Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ : Логос, 2001-. – ISBN 978-966-171-251-4
Вип. 22. – 2008. – 207, [1] с.
769666
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 24. – 2009. – 479 с.
769667
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 25. – 2009. – 311 с.
769668
   Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001-. – ISBN 978-966-171-250-7
Вип. 27. – 2009. – 169, [1] c.
769669
   Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ : Логос, 2001-. – ISBN 978-966-171-249-1
Вип. 28. – 2009. – 178, [1] c.
769670
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001-
Вип. 26. – 2010. – 587 с. – (Б-ка Ін-ту філології)
769671
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 29. – 2010. – 463 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
769672
   Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир : ЖДУ
Вип. 5. – 2011
769673
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 30. – 2011. – 206 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
769674
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2001-
Вип. 31. – 2011. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Б-ка Ін-ту філології)
769675
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 33. – 2011. – 622 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
769676
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 34. – 2012. – 381 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
769677
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
Вип. 35. – 2012. – 381 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
769678
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (36). – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769679
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 3 (38). – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769680
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 37, ч. 1. – 2013. – 479 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769681
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 37, ч. 2. – 2013. – 492, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769682
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 39, ч. 1. – 2013. – 411 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769683
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 39, ч. 2. – 2013. – 554, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769684
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 40, ч. 1. – 2013. – 401, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769685
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 40, ч. 2. – 2013. – 380, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769686
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 1. – 2014. – 407 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769687
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 42, ч. 2. – 2014. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769688
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (44), ч. 1. – 2015. – 399, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769689
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (44), ч. 2. – 2015. – 415, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769690
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (41). – 2015. – 447 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769691
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 1. – 2015. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769692
   Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 43, ч. 2. – 2015. – 375 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769693
   Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 46. – 2015. – 366, [7] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769694
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001-
Вип. 50. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769695
   Літературознавчі студії = Literary Studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (48), ч. 2. – 2017. – 303, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769696
   Літературознавчі студії = Literary Studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (48), ч. 1. – 2017. – 302, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769697
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 2 (49). – 2017. – 352 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
769698
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 51. – 2017. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769699
   Літературознавчі студії = Literary Studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 1 (52). – 2018. – 80, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769700
   Літературознавчі студії = Literary Studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 2 (53). – 2018. – 270, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769701
   Літературознавчі студії = Literary Studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-
Вип. 4 (55). – 2018. – 168, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769702
   Літературознавчі студії = Literary studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 1 (54). – 2019. – 302, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769703
   Літературознавчі студії = Literary studies = Литературоведческие студии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 2 (56). – 2019. – 122, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
769704
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 3 (57). – 2019. – 207, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
769705
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 4 (58). – 2019. – 157, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
769706
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 1 (59). – 2020. – 231, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
769707
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 1 (60). – 2021. – 239, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
769708
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 2 (61). – 2021. – 207, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
769709
   Літературознавчі студії = Literary studies : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2001-. – ISSN 2520-6346
Вип. 1 (62). – 2022. – 175, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
769710
  Филипович П. Літературознавчі студії. Компаративістика : статті, рецензії / Павло Филипович ; упоряд., авт. передм. і прим. В. Поліщук. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 643, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 631-640 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-453-015-3


  У пр. № 1746577 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу з незмінно глибокою і щирою повагою, вдячністю за співпрацю і підтримку. Підпис. 26.09.2008 р.
769711
   Літературознавчі студії: компаративний аспект : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника," Ф-т філології, Каф. світової літератури і порівняльного літературознавства ; відп. ред. І.В. Козлик. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М. – ISBN 978-966-2343-62-5
Вип. 6. – 2019. – 166, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
769712
  Крохмальна Г. Літературознавчі та фольклористичні терміни в ідіостилі Івана Денисюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 108-113. – ISSN 2225-5095
769713
  Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклорістичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К., 1974. – 464с.
769714
  Лінтур П. Літературознавчі та фольклорознавчі праці : матеріали для студ.-філологів, які вивчають курси "Українська усна народна творчість", "Історія української літератури" / Петро Лінтур ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Філол. фак-т, Каф-ра укр. літ. – Ужгород : Говерла, 2008. – 64 с. – ISBN 978-966-2095-33-3
769715
  Лесин В.М. Літературознавчі терміни : Довідник для учнів / В.М. Лесин; Відповід. редактор К.П. Фролова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 251с.
769716
  Глушковецька Н.А. Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й.В. Гете в епістолярії В. Стуса // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 23-25
769717
  Бондаренко О.О. Літературоцентричність та владний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 280-282. – ISSN 2076-1554


  В українському гуманітарному просторі, а особливо у студіях, присвячених російській культурі, вплив російського владного дискурсу є досить значим. Ф.М.Достоєвський є вельми значущою постаттю в гуманітаристиці взагалі - як російської, так і світової.
769718
  Печарський А. Літературоцид у белетристиці Олексія Плюща: психоаналітичні аспекти та їх текстологічні вияви // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 222-226. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
769719
  Наєнко М. Літературу репресовано як клас! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 жовтня (№ 40). – С. 4


  "Слід (як перший крок) ініціювати скликання Пленуму всіх творчих спілок і поговорити про радіоситуацію в Україні...Як і про ситуацію в інших ЗМІ..."
769720
  Наєнко М. Літературу репресовано як клас! // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7625-59-8
769721
  Січеславець М. Літери : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 4-8. – ISSN 0130-321Х
769722
  Гнатюк А.Д. Літерна символика та її застосування в системі перекладацького скоропису / А.Д. Гнатюк, Н.Г. Гнатюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 111-114. – ISBN 978-966-581-885-4
769723
  Райхель Ю. Літерна справа маршала // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 6-7 березня (№ 42-43). – С. 21


  Гібридна війна СРСР на Далекому Сході. Період китайської історії з 1916 по 1928 рік дістав назву "Доба мілітаристів", коли країна була поділена між військовими правителями.
769724
  Чертенко О.П. Літертаурна історіографія та "суб"єктивні факти". Об"єднана Німеччина в романі Інго Шульце "Нові життя" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 379-386
769725
  Шаповал Д. Літігатора оцінить маркетолог. Нові підходи у сфері послуг судового представництва // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 листопада (№ 22) : Судова практика. – С. 21
769726
  Фея О. Літієва доба. Нобелівську премію з хімії отримали Джон Гудінаф, Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино за розробку літій-іонних батарей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 42 (622),18-24.10.2019. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561
769727
  Панов Б.С. Літієві руди ( - природні мінеральні утворення) / Б.С. Панов, В.С. Білецький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 525. – ISBN 978-966-02-7999-5
769728
  Шевченко В.І. Літій в аргілізитах Микитівського рудного поля : геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-87 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
769729
  Короткий В. Літке Федір Петрович (Фрідріх Беньямін) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 217-218. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
769730
  Усик Світлана Літнє сонце: користь чи шкода? / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 10
769731
  Блажко Ю. Літні військові табори у Батурині в 1924-1928 роках // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 27-34. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
769732
  Остролуцька А. Літні жарти / Антоніна Остролуцька. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2004. – 20с. – ISBN 966-7833-85-2
769733
  Суряднова В.П. Літні завдання учням з біології : Посібник для вчителя / В.П. Суряднова. – Київ : Радянська школа, 1989. – 124с.
769734
  Качурівський Р.М. Літні зорепади / Р.М. Качурівський. – К., 1973. – 57с.
769735
  Мирний В.С. Літні зорепади : поезії / В.С. Мирний. – Харків : Прапор, 1979. – 56 с.
769736
  Ільченко Н. Літні канікули - безпечно! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 28-29 : фото
769737
  Усик Світлана Літні канікули - принади та небезпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
769738
  Пробст А. Літні канікули / А. Пробст. – К, 1975. – 87с.
769739
  Усик Світлана Літні ласощі - небезпечні / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 3 : фото
769740
  Усик Світлана Літні ласощі - небезпечні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 7 : фото
769741
  Каменецька Ю. Літні мотиви в акварелях Олени Хмель // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 5 (265). – С. 19-20. – ISSN 2308-8095
769742
  Усик Світлана Літні небезпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 37-38 : фото
769743
  Галаджій Олена Літні обнови Криму : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 120-121 : Іл.
769744
   Літні олімпійські перемоги вихованців КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Студенти механіко-математичного факультету Університету перемогли на 22-й Міжнародній студентській математичній олімпіаді (IMC), що проходила з 27 липня по 2 серпня 2015 р. у Благоєвграді (Болгарія). Перше місце здобули Олександр Дашков та Микита ...
769745
  Салинський А.Д. Літні прогулянки. / А.Д. Салинський. – К., 1974. – 87с.
769746
  Щепакін В.М. Літні симфонічні концерти як явище музичної культури України кінця XIX - початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 275-284
769747
  Крячко І.Л. Літні сузір"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 23-26
769748
  Усик Світлана Літній відпочинок з дитиною / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 31
769749
  Усик Світлана Літній відпочинок з дитиною // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 33
769750
  Бондар А.Д. Літній зорепад : лірика / А.Д. Бондар. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 63 с.
769751
   Літній інтенсив по-шевченківськи // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  "Літня пора традиційно асоціюється з канікулами та вступною кампанією. Однак для факультетів та інститутів нашого Університету це ще й період традиційних літніх шкіл".
769752
  Пасльон Ю. Літній лекторій запрошує // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Настановчі лекції для вступників пропонує відділення довузівської підготовки університету.
769753
  Фрішко Владислав Літній сезон, яким він був? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
769754
  Приймак С. Літній читальний зал: 5 років змін на користь громаді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 24-25. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського із запровадження літнього читального залу просто неба, який з роками став осередком культурного життя та неформального центру інтелектуального розвитку громади міста ...
769755
  Мосолова Н. Літня навчальна географічна практика учнів: значення та перспективи // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 190-191. – ISBN 978-617-7069-36-1
769756
  Мамчур З.І. Літня навчальна практика з ботаніки : навчально-методичний посібник для студентів біолог. факультету / З.І. Мамчур, А.В. Одінцова ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 176с. – ISBN 978-966-613-525-7
769757
  Аріон О.В. Літня польова грунтознавчо-біогеографічна практика : навчально-методичний посібник / О.В. Аріон, В.В. Удовиченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. + Додатки: с. 115-175. – Бібліогр.: с. 113-114
769758
  Треніна А.С. Літня спека - як вижити // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 36-37
769759
   Літня школа знову відкрита // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 серпня (№ 33)


  Із 16 по 27 липня 2012 року в місті Одесі відбулася Міжнародна літня школа з інтелектуальної власності.
769760
   Літня школа права "Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-212


  16-22 серпня 2010 р. юридичним факультетом КНУ імені Тараса Шевченка було проведено Літню школу, яка має започаткувати практику щорічного проведення літніх шкіл з юридичним факультетом Вільнюського університету.
769761
  Мірошниченко А. Літня школа як освітній інструмент // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Про літні школи (організатором яких виступає юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка), які проводяться почергово в Києві та Вільнюсі для підвищення професійного рівня як студентів, так і викладачів.
769762
  Бовкун Т.І. Літня школа як складова безперервної географічної освіти учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 2-3
769763
   Літо - 2020 усе ще триває // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 3/4 (153), вересень - жовтень. – С. 112-113 : фото
769764
  Треніна А.С. Літо - найкращий час для загартування дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 27-28 : фото
769765
  Воронова Н. Літо - пора відпочинку та відпусток! Усе, що потрібно знати про відпустку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
769766
  Гордієнко К. Літо / К. Гордієнко. – Харків, 1932. – 160 с.
769767
  Рильський М.Т. Літо / М.Т. Рильський. – Харків, 1936. – 106с.
769768
  Масло М.К. Літо : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 100 с.
769769
  Канкан Чжан Літо : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 137-148. – ISSN 0320 - 8370
769770
  Скорик М.Т. Літо : до кучмізму і після / Михайло Скорик. – Київ : КИТ, 2013. – 463, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2279-29-0
769771
  Гаравалья Л. Літо : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 183. – ISSN 0320-8370
769772
  Козловський Роман Літо "Безвіз" + конкуренція // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
769773
  Чубач Г.Т. Літо без осені : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1986. – 181 с.
769774
  Погрібна-Кох Літо буде, 2022 (презентація) // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 36. – ISSN 0130-1799
769775
   Літо в "Сонячній долині" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 116-117 : фото
769776
  Стешенко О.Г. Літо в долонях / О.Г. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1965. – 75с.
769777
  Лесич Антоніна Літо в Єгипеті : фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-60 : Фото
769778
   Літо в зеніті - юні винахідники рахують нагороди // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 25/26)
769779
  Матюх Наталя Літо в лютому // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.172-183. – ISSN 0130-1608
769780
  Снєгірьов Г.І. Літо вернеться / Г.І. Снєгірьов. – Київ, 1957. – 140с.
769781
  М"ястківський А.П. Літо вповні : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1969. – 95 с.
769782
  Гаврилів Т. Літо втрат // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 27


  Євген Оксентович Попович (25 червня 1930 — 6 липня 2007) — український перекладач.
769783
  Шевчук Валерій Літо давньої туги : Роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-159. – ISSN 0208-0710
769784
  Сушинський Б.І. Літо житніх дощів : повість та оповідання / Б.І. Сушинський. – Київ : Молодь, 1976. – 207 с.
769785
   Літо з Kavalier // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 10-11 : фото
769786
  Роганов Євген Літо на крилах? Перспективи літньої повітряної навігації 2015 року // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1998-8044
769787
  Гудзевата Марина Літо на старті : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
769788
  Велика Валерія Літо на Херсонщині / Велика Валерія, Шовкопляс Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 28-31 : фото
769789
  Косач Ю.М. Літо над Делавером / Ю.М. Косач. – К., 1980. – 100с.
769790
  Шевченко М. Літо нам багато дарувало : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
769791
  Пей М. Літо невдоволення. Чому під владою Сі Цзіньпіна Китай стає гігантом на глиняних ногах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 серпня (№ 139). – С. 11


  "У політики є погана звичка дивувати нас, особливо в таких країнах, як Китай, де прозорості мало, а інтриг багато. П’ять місяців тому голова Сі Цзіньпін приголомшив своїх співвітчизників, скасувавши обмеження терміну президентської влади і ...
769792
  Наумова Н. Літо останнє. Остання любов // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-25. – ISSN 1814-5078
769793
  Жур П.В. Літо перше : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1979. – 279 с.
769794
  Братунь Р.А. Літо пізніх жоржин : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1987. – 270 с.
769795
  Волошенюк І.С. Літо приємних зустрічей : худож.-докум. повість / І.С. Волошенюк. – Київ : Дніпро, 1981. – 160 с.
769796
  Доценко Ю.Т. Літо чебрецеве / Ю.Т. Доценко. – Донецьк : Донбас, 1984. – 26 с.
769797
  Горелова Елішка Літо як на замовлення / Горелова Елішка. – К, 1984. – 360с.
769798
  Літневський Г.Є. Літо: Поезії. / Г.Є. Літневський. – Дніпропетровськ, 1983. – 30 с.
769799
   Літовська радянська поезія: Антологія.. – К., 1985. – 564с.
769800
  Ковтонюк О.В. Літогенез // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 529. – ISBN 978-966-02-7999-5
769801
  Ревер В.Б. Літогенез еоценових відкладів Чорноморського сегменту океану Тетіс : монографія / Володимир Ревер ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Наук. рада з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин [та ін.]". – Київ : Наукова думка, 2016. – 94, [2] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86-91. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1584-5
769802
   Літогенез осадових комплексів океану Тетіс: Карпато-Чорноморський сегмент = Lithogenesis of sedimentary complexes of Tethys ocean: Carpathian-Black sea segment : монографія / [Ю.М. Сеньковський та ін. ; відп. ред. М.І. Павлюк] ; [НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 157, [2] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 139-153. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1625-5
769803
   Літогенез сірчаних родовищ Прикарпаття. – Київ : Наукова думка, 1972. – 156с.
769804
  Попович К. Літографії київських художників-графіків другої половини 1930 х-1950 х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 180-186. – ISSN 2413-4767
769805
  Нарушевич В.В. Літодень. Поезії. / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1975. – 44с.
769806
   Літологічна та мікропалеонтологічна характеристика донних відкладів Stella Creek (західний шельф Антарктичного півострова) / О.П. Ольштинська, С.Б. Шехунова, С.М. Стадніченко, О.С. Огієнко, В.В. Пермяков // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (19). – С. 13-25. – ISSN 1727-7485
769807
  Яцишин А. Літологічна характеристика руслового алювію шостої надзаплавної тераси Дністра-Стривігору в розрізі Дубрівка (Передкарпаття) / А. Яцишин, А. Богуцький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 348-363 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
769808
  Киселевич Л. Літологічний склад, умови залягання та поширення відкладів нижнього альбу у межах рівнинного Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-9. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглянуто основні літофаціальні типи відкладів нижнього альбу в Рівнинному Криму. The main lithofacial types of the Lower Albian deposits have been described.
769809
  Радковець Н. Літологічні особливості відкладів девону Переддобрудзького прогину та оцінка розвитку потенційних колекторів нафти і газу / Н. Радковець, Л. Кошіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-12. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Проведено петрографічні дослідження девонських порід Переддобрудзького прогину. Встановлено, що нижньодевонські відклади лохківського ярусу представлені глинисто-карбонатним літофаціальним комплексом, який за своїми петрографічними характеристиками є ...
769810
  Рябуха А. Літологічні особливості нафтовміщуючих порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-20. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Приведена інформація про різноманітність осадових порід нижньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря. Охарактеризовані породи, які розкриті свердловинами на підняттях Південно-Голіцинське, Іллічівське, Одеське, Олімпійське, Десантне, ...
769811
  Ревер В.Б. Літологічні особливості середньоеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
769812
   Літологічні та мінералого-петрографічні особливості еоценових пісковиків північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької западини / К. Деревська, С. Ісаєв, К. Руденко, Л. Нурмамедов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-24. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проводились дослідження в межах наукового супроводу об"єктів Геологічного заказника "Камінські пісковики", який увійшов до складу регіонального ландшафтного парку "Сеймський". На правобережжі річки Сейм (поблизу місця впадіння в неї річки ...
769813
  Ковтонюк О.В. Літологія ( - наука проосади та осадові породи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2016. – Т. 17 : Лег - Лощ. – С. 531. – ISBN 978-966-02-7999-5
769814
  Сеньковский Ю.М. Літологія верхньокрейдових відкладів Середнього Придністров"я. / Ю.М. Сеньковский. – К., 1963. – 103с.
769815
   Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков, В.П. Резнік, В.Г. Іванов // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
769816
  Хрущов Д.П. Літологія і калієносність соляних відкладів Дніпровсько-Донецької западини / Д.П. Хрущов; АН УРСР; Ін-т геохімії і фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1971. – 190с. : 48 фот.
769817
  Крочак М.Д. Літологія мезо-кайнозойських відкладів Канівських дислокацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Наводиться літологічний опис порід келовейського ярусу та глядівської світи. Мікроскопічні дослідження показали, що породи глядівської світи містять значну частину скелетних решток організмів із кременевим скелетом - губок, діатомових водоростей, ...
769818
  Колтун В.І. Літологія стебницьких відкладів північно-західної частини Радянського Передкарпаття / В.І. Колтун. – Київ : АН УРСР, 1959. – 126с.
769819
  Іванченко В.В. Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра / В.В. Іванченко, М.В. Беліцька, І.В. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
769820
  Хмелевський В.О. Літологія. Літогенез. Осадові породи : навч. посібник / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 534, [2] с. : табл., портр. – Шифр. дубл. 55 Хмел. – ISBN 978-617-10-0202-9
769821
  Хмелевський В.О. Літологія. Седиментогенез : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.О. Хмелевський, О.В. Хмелевська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-213. – ISBN 978-966-613-895-1
769822
  Попп Ігор Літолого-геохімічні типи крейдово-палеогенових відкладів Українських Карпат та умови їхнього формування / Попп Ігор, Мороз Петро, Шаповал Михайло // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 116-133 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISSN 0869-0774
769823
  Кривошеєв В.Т. Літолого-палеогеографічні карти турнейських і візейських продуктивних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини та прогноз нафтогазоносності / В.Т. Кривошеєв, В.В. Макогон, Є.З. Іванова ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т. – Київ : УкрДГРІ, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-216. – ISBN 978-966-7896-82-9
769824
  Рябуха В.В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Рябуха В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
769825
  Рябуха В.В. Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) : Дис. ... канд. геологічних наук: Спец. 04.00.22 - геофізика / Рябуха В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 165л. – Бібліогр.: л. 146 - 165
769826
   Літолого-структурний контроль золотоносної срібно-поліметалічної мінералізації Єсаулівського рудного поля (Нагольний кряж) / В.А. Новик, В.О. Шумлянський, В.О. Овчаренко, О.А. Крамаренко, А.П. Некрут // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 109-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
769827
  Пономарьов В.Є. Літолого-фаціальний аналіз вікладів тираської світи як критерій прогнозу сірчаних родовищ південно-східної частини Прикарпаття. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.21 / Пономарьов В.Є.; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. – Львів, 1995. – 23л.
769828
  Клевцов Олександр Літолого-фаціальні особливості продуктивного горизонту А-7 Кобзівського газоконденсатного родовища (ГКР) / Клевцов Олександр, Раєвський Ярослав // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 84-86 : рис. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISSN 0869-0774
769829
   Літолого-фаціальні особливості та умови нагромадження базальних відклідівсереднього девону Переддобрудзького прогину / В. Гнідець, К. Григорчук, Л Кошіль, М. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-11. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає у визначенні літолого-фаціальних особливостей та умов седиментації базальної товщі ейфельських відкладів Білоліського блоку Переддобрудзького прогину. Методика включає літологічну інтерпретацію геолого-геофізичних матеріалів, ...
769830
  Пащенко В.М. Літооснова, рельєф і ландшафти острова Хортиці / В.М. Пащенко, М.Є. Барщевський, І.А. Байдіков // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 92-110. – Бібліогр.: 16 назв
769831
  Крижанівський С.А. Літопис : вибране / С.А. Крижанівський. – Київ, 1991. – 358 с.
769832
  Величко С.В. Літопис / С.В. Величко. – Київ
Т. 1. – 1991. – 369с.
769833
  Величко С. Літопис / С. Величко. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-00315-7; 5-308-00316-5
Т. 2. – 1991. – 642 с.
769834
  Мулярчук І.Ф. Літопис / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2004. – 120 с. – Іван-Доброслав - прибране ім"я віршованих творів Мулярчука Івана Феодосійовича
769835
  Мулярчук І.Ф. Літопис : [збірник віршів] / Мулярчук І.Ф. – (вид. 2-е, допов.). – Фастів : Поліфаст, 2010. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-7758-99-8
769836
  Величко С.В. Літопис : [твір] / Самійло Величко ; упоряд.: Геннадій Боряк, Тетяна Таїрова-Яковлєва ; [вступ. ст. С. Багро та ін. ; худож. оформлення О. Остапова] ; НАН України, Ін-т історії України ; Санкт-Петербург. держ. ун-т, Центр. вивч. історії України. – Київ : Кліо, 2020. – LXXXIV, 931, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 889-915. - Покажч. геогр. назв: с. 916-931. - Текст ст. частк. малорос., польс. – Бібліогр.: с. 851-888 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7755-07-3
769837
  Кремінь Д. Літопис (вибране) / Дмитро Кремінь. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2003. – 452с. – ISBN 966-7676-33-1
769838
  Будько Євген Літопис 5D, або Нехай нам підморгне Богун
769839
  Будько Євген Літопис 5D, або Нехай нам підморгне Богун // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 2 (152), квітень - травень. – С. 104-109 : фото
769840
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 1999
769841
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 1999
769842
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 1999
769843
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 1999
769844
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2000
769845
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2000
769846
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2000
769847
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2000
769848
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2001
769849
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2001
769850
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2001
769851
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2001
769852
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2002
769853
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2002
769854
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2002
769855
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2002
769856
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2003
769857
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2003
769858
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2003
769859
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2003
769860
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2004
769861
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2004
769862
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2004
769863
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2004
769864
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2005
769865
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2005
769866
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2005
769867
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2005
769868
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2006
769869
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2006
769870
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2006
769871
   Літопис авторефератів дисертацій : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2006
769872
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2007
769873
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2007
769874
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2007
769875
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2007
769876
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2008
769877
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2008
769878
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2008
769879
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2008
769880
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2009
769881
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2009
769882
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2009
769883
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2009
769884
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2010
769885
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2010
769886
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2010
769887
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2010
769888
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2011
769889
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2011
769890
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. – 2011
769891
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. – 2011
769892
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1. – 2012
769893
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2. – 2012
769894
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3, ч. 1. – 2012
769895
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3. ч. 2. – 2012
769896
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4, ч. 1. – 2012
769897
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4. ч. 2. – 2012
769898
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1, ч. 1. – 2013
769899
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1, ч. 2. – 2013
769900
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 1. – 2013
769901
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 2. – 2013
769902
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3, ч. 1 : (7763 - 9860). – 2013. – (Національна бібліографія України)
769903
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3, ч. 2 : (9861 - 11601). – 2013. – (Національна бібліографія України)
769904
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 1 : (11602-12875). – 2013. – (Національна бібліографія України)
769905
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 2 : (12875-14041). – 2013. – (Національна бібліографія України)
769906
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1, ч. 1 : (1-945). – 2014
769907
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1, ч. 2 : (946-1798). – 2014
769908
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2, ч. 1. – 2014
769909
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2, ч. 2. – 2014
769910
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3, ч. 1 : (3439-4273). – 2014. – (Національна бібліографія України)
769911
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3, ч. 2 : (4274-4918). – 2014
769912
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 1 : (4919-5708). – 2014
769913
   Літопис авторефератів дисертацій : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4, ч. 2 : (5709-6397). – 2014
769914
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1, ч. 2. – 2015
769915
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 1, ч. 1. – 2015
769916
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ.наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 2. – 2015
769917
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 2, ч. 1. – 2015
769918
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3, ч. 1. – 2015
769919
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 3, ч. 2. – 2015
769920
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4, ч. 1. – 2015
769921
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
№ 4, ч. 2. – 2015
769922
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1940). – 2016. – 292 с. – (Національна бібліографія України)
769923
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1941-3498). – 2016. – 232 с. – (Національна бібліографія України)
769924
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (3499-5098). – 2016. – 240 с. – (Національна бібліографія України)
769925
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (5099-6615). – 2016. – 228 с. – (Національна бібліографія України)
769926
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1628). – 2017. – 244 с. – (Національна бібліографія України)
769927
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1629-3107). – 2017. – 224 с. – (Національна бібліографія України)
769928
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (3108-4587). – 2017. – 228 с. – (Національна бібліографія України)
769929
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (4588-5907). – 2017. – 200 с. – (Національна бібліографія України)
769930
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1052). – 2018. – 168 с. – (Національна бібліографія України)
769931
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1053-2648). – 2018. – 244 с. – (Національна бібліографія України)
769932
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (2649-3568). – 2018. – 148 с. – (Національна бібліографія України)
769933
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (3569-5244). – 2018. – 256 с. – (Національна бібліографія України)
769934
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1091). – 2019. – 176 с. – (Національна бібліографія України)
769935
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1092-2450). – 2019. – 212 с. – (Національна бібліографія України)
769936
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (2451 -3610). – 2019. – 180 c. – (Національна бібліографія України)
769937
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (3611-4729). – 2019. – 175, [1] c. – (Національна бібліографія України)
769938
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1080). – 2020. – 172 с. – (Національна бібліографія України)
769939
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1081-1840). – 2020. – 124 с. – (Національна бібліографія України)
769940
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (1841-2559). – 2020. – 120 с. – (Національна бібліографія України)
769941
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (2560-3439). – 2020. – 143, [1] с. – (Національна бібліографія України)
769942
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1199). – 2021. – 192 с. – (Національна бібліографія України)
769943
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1200-1939). – 2021. – 124 с. – (Національна бібліографія України)
769944
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (1940-2861). – 2021. – 152 c. – (Національна бібліографія України)
769945
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (2862-3941). – 2021. – 172 с. – (Національна бібліографія України)
769946
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 1 : (1-1117). – 2022. – 180 с. – (Національна бібліографія України)
769947
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 2 : (1118-1636). – 2022. – 92 с. – (Національна бібліографія України)
769948
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 3 : (1637-1796). – 2022. – 36 с. – (Національна бібліографія України)
769949
   Літопис авторефератів дисертацій = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
№ 4 : (1797-1957). – 2022. – 36 c. – (Національна бібліографія України)
769950
  Брайчевський М. Літопис Аскольда / М. Брайчевський. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 132с. – ISBN 966-628-017-5
769951
  Топачевський А. Літопис білого латаття : Оповідання для середн.та старшого шк.віку / А. Топачевський. – Київ : Веселка, 1991. – 71с. – ISBN 5-301-00996-6
769952
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : Піврічник, присвячений дослідам історії, культури й побуту бойківського племени. – Філадельфія : Boykivshchyna, 1984
769953
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 2/81 (92). – 2011
769954
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 1/82 (93). – 2012
769955
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 2/83 (94). – 2012
769956
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 1/84 (95). – 2013
769957
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 2/85 (96). – 2013
769958
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 1/86 (97). – 2014
769959
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 2/87 (98). – 2014
769960
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич
Ч. 1/88 (99). – 2015
769961
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич : Тов-во "Бойківщина"
Ч. 2/89 (100). – 2015. – 112 с. – Журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени
769962
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 1/90 (101). – 2016
769963
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 2/91 (102). – 2016. – 112 с.
769964
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 1/92 (103). – 2017. – 112 с.
769965
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 2/93 (104). – 2017. – 112 с.
769966
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 1/94 (105). – 2018. – 112 с.
769967
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич : Бойківщина
Ч. 2/95 (106). – 2018. – 112 с.
769968
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 1/96 (107). – 2019. – 112 с.
769969
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 2/97 (108). – 2019. – 112 с.
769970
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 1/98 (109). – 2020. – 112 с.
769971
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 2/99 (110). – 2020. – 112 с., включ. обкл.
769972
   Літопис Бойківщини = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич : Товариство "Бойківщина"
Ч. 1/100 (111). – 2021. – 112 с., включ. обкл.
769973
   Літопис великої дружби. – Київ, 1954. – 602 с.
769974
  Кулик О.О. Літопис великої дружби: Рос. рад. п"єса в укр. театрі. / О.О. Кулик. – К., 1985. – 168с.
769975
   Літопис вищих навчальних закладів : випускники КПІ. – Київ : Український видавничий консорціум, 2003. – 240с. : іл. – ISBN 966-8411-06-4
769976
   Літопис вищих навчальних закладів : випускники НУХТ: довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-8411-48-X
Вип. 2. – 2005. – 496с. : фот.
769977
   Літопис вищих навчальних закладів : випускники КПІ. – Довідково-біографічне видання. – Київ : Болгов Медіа Центр. – ISBN 966-8411-65-Х
Вип. 3. – 2006. – 160с. : іл.
769978
   Літопис вищих навчальних закладів. Випускники КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет. – Київ : Інститут біографічних досліджень, 2006. – 80 с. : іл. – ISBN 966-8178-06-8
769979
   Літопис вищих навчальних закладів. Випускники КПІ. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-8411-30-7
Вип. 2. – 2004. – 224с. : іл.
769980
   Літопис Волині : Hауково-популярний збірник волинезнавства. – Вінніпег
Р.4, № 4. – 1958


  1997. N 1/2
769981
   Літопис Волині : Hауково-популярний збірник волинезнавства. – Вінніпег
Р.5, № 5. – 1961


  1997. N 1/2
769982
   Літопис Волині : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Р.7, № 7. – 1964


  1997. N 1/2
769983
   Літопис Волині = Litopys Volyni : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Ч. 10/11. – 1971
769984
   Літопис Волині = Litopys Volyni : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Ч. 12. – 1977
769985
   Літопис Волині = Litopys Volyni : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Ч. 13/14. – 1982
769986
   Літопис Волині = Litopys Volyni : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Ч. 15. – 1988
769987
   Літопис Волині = Litopys Volyni : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Ч. 17/18. – 1992
769988
   Літопис Волині = Litopys Volyni : Hауково-популярний збірник волинознавства. – Вінніпег
Ч. 19/20. – 1999


  1997. N 1/2
769989
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 8. – 2010. – 188 с.
769990
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 9. – 2011. – 172 с.
769991
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 10. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769992
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 11. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769993
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769994
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 14. – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769995
   Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2001-. – ISSN 2305-9389
Число 15. – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
769996
   Літопис газетних статей : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
№ 20. – 2003
769997
   Літопис газетних статей : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
№ 24. – 2003
769998
   Літопис газетних статей : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
№ 6. – 2004
769999
   Літопис газетних статей : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
№ 8. – 2004
770000
   Літопис газетних статей : Державний бібліографічний покажчик України. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
№ 9. – 2004
<< На початок(–10)761762763764765766767768769770(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,